Page 1


Ιούνιος 2012 Ανακοινώσεις Ιουνίου Η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων στο Νηπιαγωγείο ολοκληρώνεται επίσημα την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012. Όπως ήδη γνωρίζετε το Ζάννειο Νηπιαγωγείο παρατείνει τη διάρκεια της φοίτησης των μικρών μαθητών έως την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2012. Όσοι γονείς επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτηση του παιδιού τους για τους καλοκαιρινούς μήνες νωρίτερα παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Εκπαιδευτηρίου ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος να προετοιμαστούν από τις Νηπιαγωγούς τα πράγματα των παιδιών.

Προαιρετικές δραστηριότητες Το πρόγραμμα «Παραμυθοεξερευνήσεις» θα πραγματοποιηθεί για τελευταία φορά φέτος το Σάββατο 23 Ιουνίου 2012.

Εκπαιδευτικές δράσεις Η 8η και τελευταία φάση της Μετάβασης θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο με την παρουσίαση της καλοκαιρινής παράστασης που θα προετοιμάσουν μαζί οι μαθητές της Α’ τάξης και τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας. «Εγώ και το Σχολείο μου» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που θα παρουσιάσουν οι μικροί μαθητές. Μετά από αξιολόγηση και συζήτηση μέσα στην τάξη αποφασίσαμε μαζί με τα παιδιά να μοιραστούμε με τους γονείς στιγμές από τα προγράμματα που υλοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Θα εκφράσουμε με ποιητικό τρόπο ιδιαίτερα σημεία των γνώσεων και των συναισθημάτων που αποκτήσαμε και βιώσαμε από τη φοίτησή μας στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί πάρτυ στην αυλή του Εκπαιδευτηρίου! Μπορείτε να καλέσετε και τους φίλους σας!! Την Κυριακή 10 Ιουνίου στις 19:00 στην αυλή του Ζαννείου Εκπαιδευτηρίου!!

Συγκεντρώσεις γονέων


Μήνυμα στην οικογένεια Σχολική Ετοιμότητα Με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε την ωρίμανση του παιδιού, δηλαδή την κατάσταση στην οποία το παιδί έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει να αποκτήσει μια νέα γνώση ή δεξιότητα. Η ομαλή μετάβαση και ένταξη του παιδιού στην Α΄ Δημοτικού έχει δύο πτυχές: 1. τη γνωστική ( την ικανότητα να μαθαίνει το παιδί συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις) 2. την κοινωνική (την ικανότητα να λειτουργήσει κοινωνικά στο σχολείο και να συμμετάσχει σε κοινές δραστηριότητες με τους άλλους). Αυτές οι δύο πλευρές της σχολικής ετοιμότητας δεν είναι πάντα ανεπτυγμένες σε πλήρη αρμονία. Για παράδειγμα ένα παιδί μπορεί να είναι έτοιμο γνωστικά ή γλωσσικά, αλλά μπορεί να είναι ανώριμο κοινωνικά ή το αντίστροφο. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής ή καθολικές δοκιμές ή ακόμα και από κοινού συμφωνημένα πρότυπα συμπεριφορών που μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε τη σχολική ετοιμότητα σε ένα συγκεκριμένο παιδί. Ποιος είναι έτοιμος για ποιον και πότε; Είναι φυσιολογικό για τα παιδιά να μάθουν τις διαφορετικές δεξιότητες με διαφορετικούς ρυθμούς. Θα ήταν άτοπο να κρίνουμε τη σχολική ετοιμότητα με βάση ένα τυποποιημένο σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Παρόλο που το σχολείο είναι λογικό να αναμένει ότι τα παιδιά που εισέρχονται από το νηπιαγωγείο είναι ενεργοί και πρόθυμοι μαθητές, δεν είναι λογικό να αναμένεται ότι όλα τα εξάχρονα έχουν το ίδιο επίπεδο προετοιμασίας για την έγκαιρη ανάγνωση, τα μαθηματικά ή τις κοινωνικές δεξιότητες. Η υποχρέωση του σχολείου είναι να διδάξει τα παιδιά στο επίπεδο το οποίο βρίσκονται και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η υποχρέωση του παιδιού είναι να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του σχολείου κατά την είσοδο του.


Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών που είναι έτοιμα για το σχολείο; Έρευνες έχουν δείξει ότι πολλές πτυχές της ζωής των παιδιών επηρεάζουν την προετοιμασία τους για την τυπική σχολική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής, κοινωνικής, συναισθηματικής και κινητικής τους ανάπτυξης. Για να αποφασισθεί εάν ένα παιδί είναι «έτοιμο για το σχολείο», όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις βασικές δεξιότητες που θα πρέπει ένα παιδί να έχει αναπτύξει κατά την είσοδο του στο Δημοτικό σχολείο. Να είναι σε θέση να ακολουθήσει δομημένες καθημερινές δραστηριότητες Να είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετείται (ντύσιμο, τουαλέτα) Να είναι ικανό να προσέχει αυτά που λέει κάποιος άλλος (διατήρηση προσοχής) Να είναι σε θέση να συνεργαστεί με τα άλλα παιδιά Να είναι σε θέση να ακολουθεί απλούς κανόνες Να έχει αναπτύξει βασικές γνωστικές δεξιότητες (χρώματα, σχήματα) Να είναι σε θέση να γράψει ή να αντιγράψει το όνομά του Να είναι σε θέση να συνδέει ήχους με συλλαβές και γράμματα (φωνολογικές δεξιότητες) Να κινείται με σιγουριά και με αυξανόμενο έλεγχο και συντονισμό


Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν στην σχολική προετοιμασία του παιδιού τους; Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που πρέπει για να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για το σχολείο. Η παρακάτω λίστα είναι ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που οι γονείς μπορούν να κάνουν με τα παιδιά τους:

Διαβάστε βιβλία μαζί με το παιδί σας. Αφιερώστε του χρόνο παίζοντας και συζητώντας μαζί του Συνηθίστε το παιδί σας σε τακτικές δραστηριότητες που πρέπει να ακολουθεί (όπως είναι οι χρόνοι των γευμάτων, του ύπνου κ.α) Καλλιεργείστε την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού σας δείχνοντας και ενθαρρύνοντας το να σκεφτεί για τον κόσμο γύρω του Υιοθετήστε παιχνίδια που βοηθούν στη ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων Διασφαλίστε ευκαιρίες για να αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού σας (ένταξη σε ομάδα, βόλτες σε μέρη που συχνάζουν παιδιά κ.α.) Ενθαρρύνετε συμπεριφορές που δείχνουν σεβασμό, ευγένεια, κατανόηση Ενθαρρύνετε τα παιδιά να αναλάβουν ευθύνες για την οικοδόμηση της ανεξαρτησίας μέσα από απλές δουλειές όπως το μάζεμα των παιχνιδιών, των ρούχων τους και του δωματίου τους


Θεματολογία Ιουνίου - Ήρθε το Καλοκαίρι!

-

-

-

-

Προφορική Επικοινωνία Να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά της εποχής του καλοκαιριού Να περιγράψουν προσωπικές εμπειρίες από προηγούμενες καλοκαιρινές διακοπές Να εκφράσουν με σαφήνεια τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις τους και να καλλιεργήσουν την αφηγηματική τους ικανότητα, συζητώντας που και πως θα ήθελαν να περάσουν τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο με την εκμάθηση αινιγμάτων, γλωσσοδετών και παροιμιών Να απομνημονεύσουν και να αναπαράγουν εύστοχα ένα παιχνιδοτράγουδο Γραφή και Ανάγνωση Να γράψουν όπως μπορούν τη λέξη καλοκαίρι Να ακούσουν και να απομνημονεύσουν έμμετρα κείμενα για το καλοκαίρι και τη θάλασσα Να προσπαθήσουν να διαβάσουν προτάσεις με τη λέξη καλοκαίρι Να διακρίνουν και να απομονώσουν ορισμένες συλλαβές ή φωνήματα σε συγκεκριμένες λέξεις και να τις αντικαταστήσουν με άλλες Να γράψουν σε μια λίστα τα πράγματα που είναι απαραίτητα για τη θάλασσα και το μπάνιο Μαθηματικά Να ερμηνεύσουν γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες ομαδοποίησης Να οργανώνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για τους αριθμούς Να ταυτίσουν τον αριθμό με την αντίστοιχη ποσότητα και να τους γράψουν σε χαρτί Να μετρήσουν και να κάνουν υπολογισμούς μέσα από αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες Ανθρωπογενές και Φυσικό Περιβάλλον Να ικανοποιήσουν την περιέργεια τους για τον κόσμο που τους περιβάλλει μέσα από μια επίσκεψη στο Ενυδρείο Κρήτης Να μάθουν τους βασικούς κανόνες προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία Να μάθουν να συνεργάζονται αρμονικά στο πλαίσιο της ομάδας και να τηρούν τους κανόνες ενός παιχνιδιού Να δοκιμάσουν φρούτα του καλοκαιριού και να αντιληφθούν τη θρεπτική τους αξία Να «διαβάσουν» χάρτες και να εντοπίσουν τις χώρες που έχουν χειμώνα όταν η χώρα μας έχει καλοκαίρι


-

-

Δημιουργία και Έκφραση Να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά διάφορα υλικά Να αναπτύξουν την αισθητική τους γνωρίζοντας έργα μεγάλων ζωγράφων που έχουν θέμα το καλοκαίρι Να εμπνευστούν από τη μουσική ακρόαση και να εκφραστούν εικαστικά Να εκφραστούν δημιουργικά με το σώμα τους και να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες Πληροφορική Να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο γράφοντας τη λέξη «Καλοκαίρι» Να αναζητήσουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο για το μέρος που θα ήθελαν να περάσουν τις διακοπές τους

-Ιούνιος ο Θεριστής! Προφορική Επικοινωνία - Να μιλήσουν για τα λαϊκά ονόματα του Ιουνίου και του Αϊ Γιάννη του Κλήδονα και να εξηγήσουν από πού προέκυψαν - Να μάθουν παροιμίες για τον Ιούνιο και να συζητήσουν την ερμηνεία τους Γραφή και Ανάγνωση - Να απομνημονεύσουν και να ψυχαγωγηθούν με τα περιπαιχτικά δίστιχα που έλεγαν στη γιορτή του Αϊ Γιάννη του Κλήδονα - Να διαβάσουν μια συνταγή για ψωμί - Να απολαύσουν την αφήγηση λαϊκών παραμυθιών που μιλούν για το αλεύρι, το ψωμί και το σιτάρι Μαθηματικά - Να μετρήσουν με αυθαίρετες μονάδες μέτρησης τις ποσότητες των υλικών που χρειάζονται για να φτιάξουν ένα ψωμί - Να ρωτήσουν πόσο κοστίζει ένα ψωμί και να υπολογίσουν τα νομίσματα που χρειάζονται για περισσότερα - Να οργανώσουν το ημερολόγιο του Ιουνίου Ανθρωπογενές και Φυσικό Περιβάλλον - Να αναζητήσουν πληροφορίες για το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου - Να γνωρίσουν τη διαδικασία του θερισμού - Να γνωρίσουν το έθιμο του Κλήδονα Δημιουργία και Έκφραση - Να ζυμώσουν μικρά ψωμιά - Να αναπαραστήσουν το έθιμο του Κλήδονα - Να γνωρίσουν έργα του Βαν Γκογκ που έχουν θέμα το θερισμό Πληροφορική - Να αναζητήσουν πληροφορίες και εικόνες στο διαδίκτυο για το θερινό ηλιοστάσιο


Διαιτολόγιο Ιουνίου ΗΜΕΡΑ Παρασκευή 01/06

ΚΥΡΙΩΣ

ΨΩΜΙ

ΣΑΛΑΤΑ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Δευτέρα 04/06

φασολάδα

καρότα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τρίτη 05/06

κοτόπουλο

λαχανικά

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τετάρτη 06/06

αρακάς λεμονάτος

πατάτες

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Πέμπτη 07/06

μπιφτέκι μοσχαρίσιο

πιλάφι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Παρασκευή 08/06

ψάρι

λαχανικά

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Δευτέρα 11/06

φακές

φέτα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τρίτη 12/06

κοτόπουλο

κριθαράκι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τετάρτη 13/06

φασολάκια λαδερά

πατάτες

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Πέμπτη 14/06

μακαρόνια

μοσχαρίσιος κιμάς

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Παρασκευή 15/06

ψάρι

λαχανικά

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Δευτέρα 18/06

φασολάδα

καρότα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τρίτη 19/06

σπανακόρυζο

γιαούρτι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τετάρτη 20/06

μπριάμ

φέτα

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Πέμπτη 21/06

μακαρόνια

μοσχαρίσιος κιμάς

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Παρασκευή 22/06

ψάρι

λαχανικά

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Δευτέρα 25/06

φακές

φέτα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τρίτη 26/06

κοτόπουλο

λαχανικά

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τετάρτη 27/06

σπανακόρυζο

γιαούρτι

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Πέμπτη 28/06

μπιφτέκι μοσχαρίσιο

πιλάφι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Παρασκευή 29/06

ψάρι

πατάτες καρότα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

ψάρι

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ πατάτες καρότα

Επικοινωνώ Νηπιαγωγείο Ιούνιος 2012  
Επικοινωνώ Νηπιαγωγείο Ιούνιος 2012  

Επικοινωνώ Νηπιαγωγείο Ιούνιος 2012

Advertisement