Page 1

90871.sk

Členovia OZ 90871.sk Jana Červenková, Jana Zaicová Matej Hajdin, Matej Ježek

Moravský Svätý Ján

december 2013 | Číslo 6. | Ročník IV.

Rozvoj obce Informácia k projektom v obci

22.6.

Rozhovor o DSS

Jaroslav Bako

svätojánsky jarmok

Folklórne združenie

Fjertúšek

Zhrnutie roka 2013

spolky v obci Šport

V sobotu 12.októbra naša obec znova ožila jarmočnou atmosférou. Tohtoročný jesenný jarmok sa niesol v znamení rekordnej účasti nielen predávajúcich, ale i návštevníkov, čím sa zaradil medzi najväčšie a najnavštevovanejšie jarmoky na Záhorí. Okrem tradičných predajných trhov nás potešila aj veľká účasť remeselníkov, ktorí svoje umenie predviedli na malom námestí pred kostolom. Pre deti boli pripravené kolotoče,

*Malé vianočné trhy

7.12.

Sobota 7.deceMbra 14:00 - 18:00h

SOBOTA

MoravSký Svätý Ján námestie pri kostole

MALÉ

VIANOČNÉTRHY ÁN J LE SRVI K.OSTO Ý P K VSESTIE

RANÁM MO

jazda na poníku a v parku za kostolom mali všetci návštevníci možnosť prezrieť si výstavu dravcov, odfotografovať sa s nimi, alebo sa dozvedieť niečo zaujímavého z ich života. Pred zdravotným strediskom hrala do tanca aj na počúvanie až do večera hudobná skupina Záhoráci ze Stupavy.

.

kristína mišovičová

misovicova@moravskysvatyjan.sk

foto matej hajdin

Rekordná účasť na jarmoku

úspechy klubov

*vIanoČný koncert nedeľa 22.deceMbra 15:00h

MoravSký Svätý Ján kostol

ŠohaJka z Moravy

*kultúrny prograM 14:00 15:00 15:30 16:00

Začiatok vianočných trhov vystúpenie detí zo ZUŠ sekule vystúpenie detí z mŠ moravský sv. Ján rozdávanie darčekov od mikuláša a zažnutie vianočného stromčeka pred kostolom

Adventné popoludnie bude spríjemňovAť viAnočná hudbA.

VIANOČNÁ POHODA V OBCI mediálny partner

Záhorí.sk


Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

2 | OZ 90871.sk

Záhorí.sk - správy z vašej ulice

OZ 90871.sk | Moravský Svätý Ján

Milí čitatelia, do rúk sa Vám dostáva v poradí už 6. číslo novín nášho združenia. Ako ste si naisto všimli, vydanie je oveľa objemnejšie ako zvykneme vydávať. Naše občianske združenie sa rozhodlo spojiť informácie o  svojich aktivitách so zaujímavosťami z obce. Rok sa nám pomaly končí a počas neho stihla nielen obec, ale aj jednotlivé miestne organizácie veľa práce a aktivít. Je preto dôležité si ich pripomenúť a zhodnotiť celý rok. Aj naše združenie aktívne pracovalo – zorganizovali sme pokračovanie tvorivých dielní, realizovali sme projekt umiestnenia pamätnej tabule na Habánskom dvore, ale tiež sa nám podarilo dať dokopy skupinku nadšencov tanca a otvorili tak prvý kurz spoločenských tancov v našom kultúrnom dome. O  týchto všetkých aktivitách sa dočítate práve v  tomto dvojčísle. V týchto dňoch prichádza advent. Je to obdobie duchovnej prípravy na Vianoce, začína sa prvou adventnou nedeľou a končí sa 24. decembra po západe slnka na Štedrý večer. V minulosti sa naši predkovia postili, nekonali sa zábavy, či svadby. Bolo to obdobie stíšenia tela i ducha. V  dnešnej modernej dobe pojať stíšenie ducha v pravom slova zmysle nie je vôbec jednoduché. Životný štýl doslova vyžaduje od človeka uponáhľanosť. Beháme po obchodoch, doháňame zameškané, nákupná horúčka a nervozita sa stupňuje a podstata celého tohto obdobia sa vytráca do neznáma. Áno, je ťažké nepodľahnúť, lebo ešte toto chýba, tamto treba kúpiť. Ale treba skutočne spomaliť, lebo kedy inokedy má človek možnosť si tak trochu inak vychutnať tú vôňu medovníkov, ihličia a  počúvať koledy, než na Vianoce? Veď aj ten obyčajný zemiakový šalát chutí na Štedrý deň inak než inokedy počas roka! Možno sa Vám bude teraz zdať pozvánka na Malé Vianočné trhy nie príliš vhodne zapadajúca do kontextu, ale mýlite sa. Naše vianočné trhy nie sú začiatkom nákupného šialenstva, ale o predsviatočnej atmosfére a začiatku tohto sviatočného obdobia. Uskutočnia sa 7. decembra 2013 tradične na námestí pred kostolom, ktoré sa od 14. hodiny premení na miesto rodinných stretnutí plného vône punču a vianočnej atmosféry. A na záver, dovoľte, aby sme Vám všetkým zaželali nielen krásne sviatky vianočné, ale aj úspešný vstup do Nového roku, aby Vaše predsavzatia a ciele priniesli len úspech a spokojnosť.

.

jana zaicová

jleskovska@gmail.com Vydalo OZ 90871.sk, Na drahách 619, Moravský Sv. Ján IČO: 42163218, Reg. MK SR: EV 4251/11, ISSN 1339-4738 Grafická úprava: Matej Hajdin, www.izahori.sk Tlač: SORG a.s.

Kultúra v obci Počas celého roka sa v obci konali rôzne kultúrno -spoločenské podujatia, mnohé z nich už môžeme nazvať tradičné. Či to boli plesy miestnych organizácií alebo svätojánske jarmoky. Počasie prialo obom jarmokom, jesenný sa niesol v znamení rekordnej účasti nielen predávajúcich, ale i  návštevníkov. Letnému jarmoku predchádzala vernisáž svätojánskych umelcov. V  septembri sa konali Habánske hody, ktoré nám pokazilo práve počasie a sobotňajšia zábava musela byť zrušená. Zato v  nedeľu hodovníkom vynahra-

foto jana zaicová

Editoriál

Tvorivé dielne Poklady starých mám Zámerom projektu Poklady starých mám, na ktorý sme získali koncom minulého roka grant od Fondu GSK, bolo prepojiť generácie, rozvíjať fantáziu a kreativitu detí, podporovať záujem o ručné práce. Zvyšujúca sa účasť na jednotlivých kurzoch vypovedala o veľkom záujme detí naučiť sa niečo nové. Po ukončení jednotlivých dielní sa tak môžu realizovať aj v domácom prostredí, aj keď samotný materiál nie je práve najlacnejší, určite sa však doma nájdu nejaké zvyšky textílií či inej galantérie. Pokračovanie jarných tvorivých dielní ocenili aj niektoré mamičky: “Aktivitu jednoznačne hodnotím ako pozitívnu a vnímam ju ako dobrú alternatívu voľného času pre deti a nemyslím si, že by bola zbytočná, naopak, je super, že sa deti môžu takto realizovať.“ V  polovici februára sme odštartovali jarnú časť tvorivých dielní. Prvú tvorivú sobotu strávili deti s babkami a mamičkami vyrábaním zápichov do kvetináčov. Predlohy vyrobila pani Bertová už vopred, aby sa deti mohli realizovať a podľa vlastnej fantázie vyrábať rôznych zajačikov, sliepočky, vajíčka a iné zvieratká. Deti boli ako vždy veľmi

dila zábavu známa hudobná skupina Duo Yamaha, ktorá roztancovala habánsky dvor a zabávala až do večerných hodín. Sprievodnou akciou nedele bolo odhalenie Pamätnej tabule „Habáni z  Kaníže“. Na túto tabuľu získalo občianske združenie 90871.sk finančnú podporu, keď sa v minulom roku zapojilo do grantovej výzvy Nadácie SPP v programe Dedičstvo regiónov. Zámerom projektu bolo predovšetkým umiestnenie tejto tabule pri príležitosti 490. rokov od prvotnej zmienky o existencii habánov v našej obci. Pamätnou tabuľou chceme preukázať, že určité kultúrne dedičstvo tu existuje, nakoľko nikde nie je „viditeľné“, že u nás habáni naozaj boli. V rámci hodového víkendu sa tiež konala výstava ovocia, zeleniny, kvetov a iných produktov členov i nečle-

kreatívne a zo svojich výrobkov mali veľkú radosť, najmä aj preto, lebo si ich mohli vziať domov. Počas ďalšej marcovej soboty praskala malá sála kultúrneho domu vo švíkoch. Svoje zručnosti si deti mohli vyskúšať pri výrobe vankúšov. Ušiť skoro štyridsať predlôh by bolo priamo na mieste časovo náročné, preto ich pani Bertová pripravila vopred. Deti si tak mohli vybrať z množstva mačiek, psíkov, slniečok, zajačikov či slonov. Pani Bertová sa taktiež tešila z hojnej účasti: „Začínali sme v malej sále s desiatimi deťmi, na konci ich už bolo skoro štyridsať. Je to úžasné, že deti prišli a s vervou sa vrhli do práce a tvorili“. Cyklus jarných tvorivých dielní sme ukončili v  polovici marca pre deti asi najzaujímavejšou aktivitou – modelovaním figúrok z marcipánovej hmoty. Deti dostali pripravené mini-tortičky, ktoré deťom upiekla pani Šrámková. Jarná časť Tvorivých dielní bola týmto ukončená, ale veríme, že sa nám podarí získať ďalšie finančné prostriedky na ich pokračovanie v budúcom roku.

.

jana zaicová

jleskovska@gmail.com

nov Slovenského zväzu záhradkárov v Moravskom Svätom Jáne v areáli záhradkárov. Koncom októbra sme si pripomenuli sviatok úcty k starším a  pre našich dôchodcov zorganizovali stretnutie v  kultúrnom dome, na ktorom sa o  kultúrny program postarali deti z materskej školy. Najbližšie plánované kultúrne podujatie sa uskutoční už 7.12.2013 – Malé Vianočné trhy a v nedeľu dňa 22.2.2013 – Vianočný koncert dychovej hudby Šohajka z Moravy. Ďakujeme, že sa týchto akcií, ktoré organizuje obec v spolupráci s naším združením zúčastňujete a prispievate tak k rozvoju aktívneho života obce.

.

jana zaicová

jleskovska@gmail.com


Záhorí.sk - správy z vašej ulice

i

Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

Rozvoj obce | 3

Hlásenie obecného rozhlasu nájdete na www.moravskysvatyjan.sk

Darí sa nám zveľaďovať obec Na zveľaďovanie obce využívame eurofondy, menšie projekty, granty a tiež bezodplatnú pomoc od podnikateľov.

Tento projekt sa začal realizovať v júli 2011, práce boli ukončené a stavba skolaudovaná v auguste 2012. Na konci roku 2012 boli refundované náklady v plnej výške. Celkovo bolo preinvestovaných 302 107 eur, kde obec znášala len časť nákladov na DPH, ostatné prostriedky boli poskytnuté z eurofondov. Poslednou fázou realizácie projektu bola žiadosť o vrátenie DPH, ktorá nám bola v máji tohto roku uhradená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vo výške viac než 38 000 eur.

Hasičňa – prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Práce na tomto projekte sa začali v novembri 2011, stavba bola slávnostne odovzdaná do užívania v apríli tohto roku. Celkové náklady na výstavbu hasične boli 350 000 eur, kde 250 000 eur bolo poskytnutých z nenávratného finančného príspevku z Regionálneho operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Európsky fond regionálneho rozvoja (Regenerácia

sídiel – Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb) a zvyšných 100 000 eur bolo financovaných z vlastných zdrojov obce, ktoré bude obec postupne splácať do októbra 2014. Momentálne sa spracováva žiadosť o záverečnú platbu a refundáciu.

Kanalizácia

Z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania sa s realizáciou tohto projektu začalo až v januári tohto roku, čím sa pôvodný termín dokončenia presunul z 31.12.2012 na 30.6. 2014. Projekt neriešil 47 nehnuteľností, ktoré bolo treba na kanalizáciu pripojiť. Tieto náklady sú označené ako neoprávnené, no snahou obce je nájsť riešenie, aby ich nemuseli znášať občania (pripojenie jednej nehnuteľnosti cca. 3 000 eur), a aby všetky nehnuteľnosti v obci boli odkanalizované. V súčasnej dobe sú všetky práce hotové cca. na 95% Termín ukončenia prác je 30.6. 2014, avšak z dôvodu neustálych zmien pri čerpaní financií z eurofondov bola obec nútená, z dôvodu rizika neuhradenia finančných prostriedkov po termíne 15.10.2013, maximálne možnú výšku čerpať do tohto dátumu,

foto kristína mišovičová

Športový areál - prístavba a rekonštrukcia športového areálu

čo sa nám aj podarilo. Všetky práce vykonané do tohto termínu už má zhotoviteľ aj uhradené. Zostáva nepreplatených cca. 7% nákladov z celkovej výšky prevyšujúcej 4,1 milióna Eur. Projekt rieši výstavbu kanalizácie v aglomerácii Moravský Svätý Ján – Sekule, avšak všetky žiadosti o platbu (ŽOP) sa predkladajú cez Moravský Svätý Ján, nakoľko je tak postavená zmluva o nenávratnom finančnom príspevku. Po splnení si povinnosti občanov zabezpečiť si revízne správy bude pokračovať proces skúšobnej prevádzky, preberacieho konania a kolaudácie.

Vzápätí nás čaká ďalšia etapa - napájanie prípojok, s ktorou by sme mali začať v jarných mesiacoch. Ďalej musíme pripraviť na navýšenie kapacity čerpačku odpadových vôd (ČOV), nakoľko sa po spustení kanalizácie do prevádzky zvýši množstvo spracovávanej splaškovej vody o viac ako 100%. Je potrebné zrekonštruovať a dať do prevádzky 2. časť ČOV, ktorá nebola ešte nikdy spustená. Príprava ČOV na plný výkon bude vyžadovať finančné náklady do výšky 20 000 eur, ktoré budú uhradené z vlastných zdrojov obce, nakoľko projekt túto investíciu nerieši.

Inzerciu do obecných novin v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

obedové menu rodinné oslavy a stretnutia ˇ firemné akcie, skolenia rozvoz pizze a jedál

ˇ Restaurácia

Ubytovanie

www.pertutti.sk Prievozská 782, 908 71 Moravský Svätý Ján, 0902 488 537


Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

Záhorí.sk - správy z vašej ulice

4 | Rozvoj obce, kronika a základná škola

Verejné osvetlenie

Plánujeme rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. V súčasnosti máme v obci 196 lámp, kde 184 z nich bude vymenených za nové. Celkový počet lámp po rekonštrukcii sa zvýši na 339. S projektom sa však začne o niečo neskôr, ako bol pôvodný termín v zmluve o nenávratnom finančnom príspevku (NFP). Pôvodný projekt totiž počítal s klasickými sodíkovými lampami, kde výkon lámp mal byť 70 a 100 W. Obec sa však rozhodla

pristúpiť k zmene projektu a vymeniť pôvodne plánované sodíkové lampy za úspornejšie LED lampy, pravdepodobne 20 a 40 W. V októbri tohto roku nám poskytovateľ NFP túto zmenu schválil, avšak bez možnosti navýšenia finančných prostriedkov. Schválil tiež posun časového harmonogramu realizácie projektu na obdobie marec 2014 - marec 2015. Projekt počíta s rekonštrukciou a modernizáciou nielen lámp, ale i rozvádzačov a kabeláže tak v obci Moravský Svätý Ján ako i v časti Trajlinky. V súčasnosti prebieha spracovanie novej projektovej dokumentácie, následne bude vyhlásená verejná súťaž na zhotoviteľa. Začiatok realizácie je plánovaný na rok 2014. Predpokladané náklady na tento projekt boli 179 000 eur, kde 9 000

Kronika obce

predstavovala spoluúčasť obce. Táto sa z dôvodu zmeny technológie navýši asi o 50 000 eur, ale vzhľadom k tomu, že zmena projektu spočíta s 20 - 30 W lampami, návratnosť financií bude veľmi rýchla - maximálne 5 rokov. Zvyšok bude financovaný z prostriedkov EÚ a ŠR.

Financovanie

Vzhľadom k spôsobu čerpania finančných prostriedkov z eurofondov formou predfinancovania, sme všetky rozbehnuté projekty mohli riešiť súčasne.

Škôlka

nická časť kuchyne. V tomto roku sa realizovala výmena okien v kuchyni. V najbližšom období musíme riešiť realizáciu novej vodovodnej prípojky a celého rozvodu vody v MŠ, ktoré v súčasnosti nespĺňajú požiadavky hygieny.

Zdravotné stredisko

V tomto roku sa dokončila realizácia novej kotolne a kúrenia v priestoroch zdravotného strediska. V budúcom roku by sa malo pokračovať výmenou okien a efektívnejším využitím voľných priestorov a rekonštrukciou WC zdravotného strediska.

V roku 2012 začala rekonštrukcia škôlky výmenou okien v triedach a položením novej dlažby v kuchyni. Tiež bola doplnená a obnovená tech-

.

anton emrich

starosta@obecmsjan.sk

Jakub Kapec

Vladimír Emrich – Lucia Kantíková

Izabela Baková

Peter Moro – Emília Snopková

Zomrelí r. 2013

Jozef Zajíc

Adam Masarik

Marek Adamovič – Barbora Palková

Jozef Linder

Ján Hajdin

Dávid Gúčik

Lukáš Horčičák – Mária Blažeková

Jozef Kunštek

Mária Faragulová

Ester Hollá

Ing. Michal Bordiga – Zuzana Farkašová

Bernardína Bolfová

Anton Mihalovič

Sofia Hricová

Tomáš Macek – Martina Eglová

Anna Bosnovičová

Narodení r. 2013

Sofia Motavová

Miroslav Šablica – Dana Kudličková

Jozef Šimek

Tamara Žurková

Anna Chrenová

Marek Emrich – Lucia Tomková

Vladimír Vik

Linda Rodeková

Dominik Rico Stanek

Igor Nývlt – Lucia Mihalčinyová

Gustáv Petrík

Dominika Balážová

Michal Pavlovič

Richard Maxian – Patrícia Kollárová

Eva Štvrtecká

Matej Mračna

Jakub Rigáň

Vladimír Jurkovič – Zuzana Mitríková

Jozef Krajčír

Nikola Horáčková

Patrik Rusňák

Ing. Jozef Rusňák – Ing. Kristína Škvarková

Milan Šrámek

Sebastian Sakavaras

Zosobášení r. 2013

Mgr. Juraj Kopeliovič – Ing. Hana Jurigová

Anna Morová

Linda Kochová

Peter Hruška – Lucia Brňová

Dušan Hnát – Katarína Balúchová

Pavel Ryba

Šimon Vrbík

Milan Burcl – Monika Kothajová

Ján Breza – Jana Čermáková

Vladimír Človieček

Laura Mária Bakočková

Tomáš Májovský – Miriama Báňová

Vladimír Pokorný – Lenka Fröhlichová

Ján Vávra

Linda Folbová

Patrik Smatana – Andrea Fischerová

Marek Pur – Lucia Špačková

Škola dnes Základná škola Sekule bude v roku 2014 oslavovať už 30. výročie. Za 30 rokov svojej činnosti sa toho veľa zmenilo. Vychádzajúc z roku 2013 niektoré veci nie sú však pozitívne. Najväčším problémom je úbytok žiakov. Dnes má škola už iba 292 žiakov, a keď si uvedomíme, že škola je stanovená pre 600 žiakov dostávame sa k  ďalším problémom. Keďže je škola dotovaná zo štátu na počet žiakov, je veľký problém vo financovaní údržby školy, elektriny či vykurovanie školy. Počty zamestnancov klesajú z  dôvodu nízkeho počtu žiakov. I keď má škola vyše 100 počítačov, 10 interaktívnych tabúľ, 15 dataprojektorov, náklady na údržbu počítačovej techniky tiež nie sú nízke.

Napriek problémom však škola napreduje a otvorene treba povedať, že dosahuje výborné výsledky v rôznych športových súťažiach či vedomostných olympiádach. Žiaci navštevujúci krúžky, postupujú na celoslovenské súťaže, kde robia veľmi dobré meno našej škole. Treba však povedať i  to, že správanie žiakov sa zhoršuje, spolupráca rodič - učiteľ je na nízkej úrovni, výchova v  niektorých rodinách je nedostačujúca, čo prináša problémy. Učiteľ sa stáva, či chce alebo nie, vychovávateľom, čo sťažuje prácu učiteľa. Napriek všetkým problémom, ktoré sú na škole, sme na svoju prácu hrdí. Vždy sa budeme snažiť o  výchovu mladého človeka, ktorý by mal uspieť v dnešnom svete, ktorý nie je vôbec ľahký.

.

miloslav markuška

skola@zssekule.edu.sk

i

skola-sekule.edupage.org

foto základná škola

Po dobudovaní kanalizácie nás čaká zvládnutie závažného problému – nájsť takú formu prevádzky, ktorá by v maximálne možnej miere odbremenila občanov od rizík súvisiacich s prevádzkou tlakovej kanalizácie.


Záhorí.sk - správy z vašej ulice

i

Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

Zápisnice obecného zastupiteľstva sú na www.moravskysvatyjan.sk

Obecné zastupiteľstvo | 5

OZ schválilo Obecné zastupiteľstvo schválilo spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pozemok parc. č. 883/63 o výmere 202 m2 žiadateľke o kúpu p. Helene Zajícovej za symbolickú kúpnu cenu 1 euro /m2. Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie 3-izbového bytu č. 6A, súp. č. 794 v do nájmu žiadateľovi Rastislavovi Hajdinovi a Jane Pavlovičovej za podmienok predchádzajúceho nájomcu. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Kúpnej zmluvy a Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi obcou Moravský Svätý Ján a firmou PEDAM SK, s. r. o., MUDr. Boris Chynoranský, Podjavorinskej 596, Veľké Leváre, týkajúcich sa prevodu nehnuteľného majetku obce Moravský Svätý Ján – ambulancie pre deti a dorast. Obecné zastupiteľstvo schválilo plat hlavného kontrolóra obce Moravský Sv. Ján na 20% zo 100% -ného úväzku, čo predstavuje 8 hodín týždenne (výpočet platu: 805 x 1,54 x 20% = 248 eur) Obecné zastupiteľstvo schválilo Požiarny poriadok obce Mor. Sv. Ján. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2013 3 o financovaní originálnych kompetencií obce Moravský Sv. Ján na úseku školstva.

Obecné zastupiteľstvo schválilo transfer vo výške 300 €, pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých Moravský Svätý Ján.

Obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu projektu „Turisticko relaxačná lokalita Ciglát“ firmou Usadlosť Ciglát.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dohodu o partnerstve medzi vedúcim partnerom a partnermi projektu pre projekt ,,Borderbridge Moravský Sv. Ján - Hohenau" (BBMH) v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko 2007-2013.

Obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu projektu „Rybník Moravský Svätý Ján – Dúbrava,“ Ing. Ferdinad Vrablec, Ľ. Zúbka 2, 901 01 Malacky.

Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom bytu č. 1,na prízemí bytového domu č. 809, od 1.7.2013 žiadateľke Marianne Červenkovej a prenájom bytu č. 3 na prízemí bytového domu č. 809 od 1.7.2013 žiadateľke Veronike Nižňanskej. Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájmu bytu, domu č. 803 terajším nájomcom: Ivan Gubiš, Anna Gubišová, Moravský Sv. Ján č. 803. Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Moravský Svätý Ján za rok 2012 bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schválilo vypovedanie zmluvy o združenej dodávke plynu s RWE GAS a následné uzavretie zmluvy s SPP, kde cena zložky SOPo bude 31 eur/MWh. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu vo výške 48 533 ,75 € na kapitálové výdavky.

Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce Moravský Sv. Ján na sumu 2 152 €, ktorá je súčinom: priemerná mesačná mzda v NH SR 805 €, násobok 1,98 a zvýšenie o 35% s účinnosťou od 01.06.2013. Obecné zastupiteľstvo schválilo vypovedanie Mandátnej zmluvy uzatvorenej s firmou STYX, dňa 30.9.2011 na prevádzkovanie pohrebiska na území obce Moravský Sv. Ján. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce Moravský Sv. Ján č. 4/2013, vrátane programov a podprogramov v celkovej výške -19 000 € v bežných výdavkoch. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2013o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Moravský Sv. Ján. Obecné zastupiteľstvo schválilo spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce: • pozemok parc. č. 888/1 diel č.3 vo výmere 2m2 - pozemok na ktorom

je postavená inžinierska stavba, k.ú. Moravský Svätý Ján • pozemok parc. č. 888/1 diel č.4 vo výmere 48m2 - pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba, k.ú. Moravský Svätý Ján z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Žiadateľ o kúpu: Štefan Maxian, Kúty, Bratislavská č. 275. Cena: 15 €/m2 Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov v budove súpisné č. 426 o vymere 30 m2 pre Miriam Butašovú, Na Humnisku 1781/12, Borský Mikuláš za účelom zriadenia prevádzky kaderníctva od 1 .11 .2013.

OZ zobralo na vedomie • plnenie uznesení zo zasadania OZ konaného dňa 13.12.2012, 12.03.2013, 10.04.2013, 27.6.2013, 15.8.2013 • údaje do obecnej kroniky obce Moravský Sv. Ján za rok 2011 • Správu o kontrolnej činnosti HK obce Moravský Sv. Ján za II. polrok roku 2012 • zmenu rozpočtu č. 1 vrátane programov a podprogramov v celkovej výške 63 360 € v bežých prijmoch a bežných výdavkoch • zmenu rozpočtu obce Moravský Sv. Ján č. 2/2013 vrátane programov a podprogramov v celkovej výške 1 240 € v bežných príjmoch a bežných výdavkoch • stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2012 a správu audítora za rok 2012

Inzerciu do obecných novin v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

STAVEBNINY SEKULE - ZÁMKOVÁ DLAŽBA (cena už od 6,80€/m2) - CEMENT, VÁPNO, LEPIDLÁ, OMIETKY - ŠTRK, PIESOK, KAMEŇ - drvený i plavený a ďalší stavebný materiál na hrubú stavbu

ČESTAV, s.r.o., Sekule, Železničná stanica Mobil: 0918 378 386 Fax: 034 774 72 13 Mail: martin@cestav.sk Web: www.cestav.sk

- KOMPLETNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - DOVOZ + VYKLÁDKA hydraulickou rukou stavebného odpadu v kontajneri - ODVOZ O

ŠTRK * PIESOK * KAMENIVO * ZEMINA


Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

Záhorí.sk - správy z vašej ulice

6 | Rozhovor

Chcem, aby klienti svoju jeseň života Domov sociálnych služieb MUDr. Dallosa oslávil v tomto roku 14. výročie od jeho založenia. A čoskoro sa blíži 1. výročie fungovania tohto zariadenia ako neziskovej organizácie. Svoju jednoročnicu tak oslávi aj jeho riaditeľ Jaroslav Bako. Je ženatý, má dve deti a býva v Moravskom Sv. Jáne. Touto cestou vám prinášame krátky náhľad do života nášho malého „domova“. Začneme úplne základnou otázkou čo ste vyštudovali? Sociálnu prácu v  Nitre, štúdium som ukončil v roku 2003. Čo Vás k tomu viedlo? Ja som vyrastal v zdravotníckej rodine, takže asi to. Čísla a matematika mi nešla, tak som volil humanitné vedy. Takže to nebolo také, ako je to teraz moderné, že idem si urobiť vysokú školu, aby som získal titul? Nie, u mňa to nebolo tak, keď som začínal, štúdium sociálnej práce nebolo až také rozšírené a „populárne“.

Čo ste si dali ako prvú úlohu, ktorú ste chceli splniť po nastúpení na túto pozíciu? Zlepšiť kvalitu života našich klientov - občanov. Vytvoriť prostredie, aby klienti   tú svoju jeseň života prežívali v harmónii, pohode a kľude. Koľko tu máte klientov a v akom pomere ženy - muži? Kapacita zariadenia je 16 klientov, z  toho momentálne sú 4 muži a  12 žien. Všetci sú odtiaľto z Jánov? Dvoch tu máme z bratislavského kraja. Máte veľa záujemcov o pobyt v zariadení? Teraz máme v poradovníku piatich záujemcov. Šiestu sme umiestnili.

Aj ste sa venovali pred školou alebo počas štúdia nejakým aktivitám v sociálnej oblasti? Počas školy áno.

Musia noví klienti platiť nejaký vstupný poplatok? Nie, nemusia. Ak niekto chce, tak dá sponzorské, je to dobrovoľné.

A to povinne alebo dobrovoľne? Dobrovoľne. Pracoval som s  bezdomovcami  v diecéznej charite. No a po ukončení VŠ som pracoval v zdravotníctve a  od roku 2005   som pracoval v Bratislave ako vychovávateľ v krízovom centre. Od roku 2013 pracujem v DSS.

Inak si klienti za pobyt v DSS platia? Áno, platia si za pobyt a  poskytované služby mesačne. Od 320-400 Eur. A starostlivosť im poskytujeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Ešte sa vrátim k štúdiu sociálnej práce. Aký máte na to názor? Teraz väčšina študuje sociálnu prácu. Je teda dostatok sociálnych pracovníkov? Momentálne je nedostatok takýchto pracovníkov. Všetci, ktorí vyštudujú sociálnu prácu, sa tomuto odboru nevenujú. Lebo ohodnotené je to tak ako je, a všetci to robia väčšinou kvôli titulu. Externé štúdium je spoplatnené a  vnímam to skôr ako biznis škôl. Ja som nastúpil na vysokú školu v  roku 1998, vtedy štúdium sociálnej práce na Slovensku ešte len začínalo. Takže nebolo až také rozšírené. V januári to bude rok, čo ste nastúpili na túto pozíciu. Ako ten čas spätne hodnotíte? Čo sa za ten rok zmenilo? Čo sa týka obyvateľov, tak predtým si tu žili v akomsi napätí. Aj medzi personálom a  klientmi tu bolo tiež cítiť napätie. Myslím si, že po tom roku sa to už trošku ukľudnilo.

Dúfam, že tu niečo po sebe zanechám, na čo sa bude v dobrom spomínať

Máte tu pre klientov aj nejaký sociálny program, okrem tých pravidelných denných cvičení, venujú sa aj niečomu inému? Venujú sa tvorivej činnosti. Vyrábame rôzne výrobky, vpredu máme výstavku, ak ste si všimli. Teraz sme mali výročie, tak tu boli na návšteve klienti z okolitých zariadení. Navštevujeme sa s partnerskými organizáciami. Sú Vaši klienti naklonení k tomu niečo vyrábať alebo ich to skôr obťažuje? Asi pol na pol, každý podľa svojich možností – nikoho nenútime.

S tým súvisí aj ďalšia otázka. Keď sme tu pár krát boli tak sme si všimli, že niektorí klienti sú takí apatickí voči verejnosti, alebo sa hanbia alebo ich to obťažuje, že sme tu, že neprejavujú nejaké tie emócie? Môže byť, že oni sú už takí apatickí a sklamaní, lebo napríklad rodinní príslušníci sem chodia len za dvomi – tromi klientmi, takže oni sú tu takí „odložení“. A vnímajú to tak, že sú odložení? Myslím si že áno, a niektorých to dosť trápi. Takže, ak by sme urobili čokoľvek navyše, tak im je to jedno? Ono ich to na chvíľku poteší, ale potom sa opäť zahĺbia do toho, že sú tu odložení  a tým sa trápia. Ak by ste požičali z knižnice nejaké knihy, bavilo by klientov čítať? Oni sa venujú väčšinou iba šlágru a  dennej tlači. (pozn.red.: hudobný program Šlágr TV) Venujú sa ženy ručným prácam? Nie, niektoré ženy už na to aj nevidia,

niektoré sú choré a takýmto prácam sa venovať nemôžu. Berú si príbuzní klientov aj domov? Alebo je to skôr len o tom, že príde dcéra, syn, vybaví návštevu a tým to končí? Ale samozrejme niektorí si klientov berú aj domov. A  niektorí prídu, prinesú darčeky, opýtajú sa čo a ako a ide sa domov. Toto niektorých klientov trápi, pretože majetok, čo mali, dali vnukom, deťom. No a príbuzní to predali, majú z  toho osoh. A  na svojich príbuzných „zabúdajú“. To je veľmi nemilé. Ale tak to je, to je život. Teraz klienti hovoria, že keby to boli vedeli, že to takto dopadne, že sa tak nezachovajú. Nedali by všetko deťom, ale do budúcnosti nikto nevidí. Všimli sme si, že na sociálnej sieti Facebook máte svoju stránku. Kto túto stránku spravuje? Ja ju spravujem. Vytvoril som ju hneď v januári, aby aj príbuzní videli, čo sa tu deje, robí, a  ako si tu žijeme.


Záhorí.sk - správy z vašej ulice

Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

Rozhovor | 7

DSS MUDr Dallosa - pridajte si nás na Facebooku

prežívali v harmónii, pohode a kľude Pomáhajú Vám nejaké organizácie? Finančne alebo materiálne? Materiálne nám pomáha firma Henkel. Vo februári nám darovali čistiace prostriedky. A teraz v  novembri nám tiež niečo darujú. Čo sme dostali boli pracie prášky, čistiace prostriedky a podobne.

foto matej hajdin

Tu z obce, nejaké združenia alebo občania Vám pomáhajú? OZ 908 71 nám pomáha. Písali sme aj nejakým spoločnostiam v  rámci Slovenska, niektoré sa ozvali, niektoré nereagovali vôbec. Firma AB Bany nám pomohla pri nákupe pracovných odevov. Všetkým ďakujeme. Všimla som si, že ste boli s niektorými klientmi aj na dni dôchodcov, ktorý organizovala obec. Ako sa klienti k  takýmto aktivitám stavajú? Chodia všetci? Všetci nechodia, pretože nemáme možnosť všetkých zobrať. Pre vozíčkarov nemáme auto, takže vozíčkarov nevieme zobrať napríklad do Gbelov na návštevu. Berieme len chodiacich klientov a  snažíme sa to obmieňať, aby nechodili stále tí istí. Oni sú radi, že môžu niekam ísť, že majú zmenu.

Môžu klienti svojvoľne opustiť priestor DSS? Môžu. Voľakedy aj chodili. Niektorí chodili na pivo, niekto sa prechádzal po dedine, ale teraz málokedy sa niekto ide prejsť. A čo by ich tak zaujímalo? Či úplne sú apatickí voči všetkému? Ale nie. Teraz, keď pôjdu Vianoce, tak sa bude piecť. Tak ženy budú pomáhať, a  budú sa zaujímať o  práce s  tým spojené. Chlapi zase pomáhajú vonku. Keď napríklad kosím, tak mi pomáhajú. Takže staráte sa aj o takéto veci, ako je kosenie, upratovanie? Áno, kumulovaná funkcia. Aj oprava strechy napríklad. Údržbár, riaditeľ – teda všetko v jednom. Multifunkčný človek. Ste spokojný s  prácou, ktorú robíte, s  prostredím, v  ktorom pracujete? Áno, som spokojný. Dúfam, že tu niečo po sebe zanechám, na čo sa bude v dobrom spomínať.

..

jana červenková jana zaicová

info@90871.sk

Inzerciu do obecných novin v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk


Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

8 | Materská škola

Záhorí.sk - správy z vašej ulice

Fotogalérie a viac informácií o materskej škole nájdete na www.msmoravskysvjan.sk

Deti v našej materskej škole sú spokojné Do Materskej školy Moravský Svätý Ján v roku 2013 chodilo 84 detí, 7 detí mladších ako 3 roky. V štyroch triedach pracovalo 8 kvalifikovaných učiteliek.

Sme zapojení do projektov Interkulturálne vzdelávanie detí,žiakov a pedagógov, ktorého hlavnou úlohou je výučba nemeckého jazyka. Európsky program spotreby ovocia a zeleniny v školách „Školské ovocie“.

foto materská škola

Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu s názvom Cestička za zdravím, kde sa snažíme viesť deti k správnej životospráve, podporujeme pohybovú aktivitu a popularizujeme význam pohybu športovými činnosťami. V jedálnom lístku sme sa zamerali na zvýšené používanie zeleniny a ovocia. V našej materskej škole výborne pracuje krúžok anglického jazyka v spolupráci s jazykovou školou Jazyčnice Malacky a v spolupráci so ZUŠ Sekule pracujú deti v odbore hudobnom a výtvarnom. Počas roka sa snažíme výchovno -vyučovaciu prácu organizovať zaujímavo, a tak do nej zaraďujeme i aktivity ako bábkové predstavenia,návšteva poľovníkov, policajtov, oboznamovanie s hasičmi . Veľmi úspešná býva školská olympiáda - jesenná i zimná

Mlieko pre školy v Európskej únii.

a tiež športové súťaže s MŠ Brodské. Medzi najobľúbenejšie akcie patrí prehliadka a púšťanie šarkanov , výstava vyzdobených tekvíc a v poslednom čase i pochod svätojánskych svetielok. Pravidelne sa s deťmi zúčastňujeme na Vianočných trhoch, kde predávame výrobky detí a učiteliek a robíme program pre Mikuláša. Tiež vystupujeme na oslavách Dňa matiek v kultúrnom dome. Pravidelne s deťmi navštevujeme obyvateľov Domova opatrova-

teľskej služby s krátkym programom a malými darčekmi. Spolu s rodičmi organizujeme vianočnú besiedku, karneval pre deti, oslavu MDD, rozlúčku s predškolákmi, opekačku. Prvýkrát sme úspešne zorganizovali spolu s rodičmi Deň jablka. Zúčastňujeme sa na výtvarných súťažiach, na viacerých sme i oceňovaní. Navštevujeme knižnicu. Veľmi obľúbený je plavecký kurz, ktorého sa každoročne zúčastňujú predškoláci.

Vo všetkých triedach máme počítače a zavedený internet, v jednej triede sa nám podarilo kúpiť interaktívnu tabulu, s ktorou deti úspešne pracujú. I keď je momentálne problém s financiami, aj tak sa nám v tomto roku podarilo vymeniť časť okien v kuchyni, zlikvidovať nefunkčný komín a kúpiť nový koberec do triedy. Priebežne dopĺňame učebné pomôcky podľa financií. Zišli by sa nám sponzori, ktorí by nám prispeli, či už finančne alebo materiálne. No i tak sa nám naša práca úspešne darí a deti v našej materskej škole sú spokojné.

.

marta šafránková

matskola@obecmsjan.sk

Inzerciu do obecných novin v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

NAJLepší ekule

aS Jány 90871.sk

. Kúcan

Členovia OZ 90871.sk Jana Červenková, Jana Zaicová Matej Hajdin, Matej Ježek

.

občasník obce Kúty júl 2013

Moravský svätý Ján

december 2013 | Číslo 6. | Ročník IV.

Rozvoj obce Informácia k projektom v obci Rozhovor o DSS

Jaroslav Bako

22.6. svätojánsky jarmok

Folklórne združenie

Fjertúšek

Zhrnutie roka 2013

spolky v obci Šport

Rekordná účasť na jarmoku V sobotu 12.októbra naša obec znova ožila jarmočnou atmosférou. Tohtoročný jesenný jarmok sa niesol v znamení rekordnej účasti nielen predávajúcich, ale i návštevníkov, čím sa zaradil medzi najväčšie a najnavštevovanejšie jarmoky na Záhorí. Okrem tradičných predajných trhov nás potešila aj veľká účasť remeselníkov, ktorí svoje umenie predviedli na malom námestí pred kostolom. Pre deti boli pripravené kolotoče,

*Malé vianočné trhy

7.12.

Sobota 7.deceMbra 14:00 - 18:00h

SOBOTA

MoravSký Svätý Ján námestie pri kostole

MALÉ

VIANOČNÉTRHY MO

JÁN OLE Ý SV.KOST VSKESTIE PRI RANÁM

jazda na poníku a v parku za kostolom mali všetci návštevníci možnosť prezrieť si výstavu dravcov, odfotografovať sa s nimi, alebo sa dozvedieť niečo zaujímavého z ich života. Pred zdravotným strediskom hrala do tanca aj na počúvanie až do večera hudobná skupina Záhoráci ze Stupavy.

.

kristína mišovičová

misovicova@moravskysvatyjan.sk

foto MateJ HaJdin

úspechy klubov

*vIanoČný koncert nedeľa 22.deceMbra 15:00h

MoravSký Svätý Ján kostol

ŠohaJka z Moravy

*kultúrny prograM

14:00 Začiatok vianočných trhov 15:00 vystúpenie detí zo ZUŠ sekule 15:30 vystúpenie detí z mŠ moravský sv. Ján 16:00 rozdávanie darčekov od mikuláša a zažnutie vianočného stromčeka pred kostolom Adventné popoludnie bude spríjemňovAť viAnočná hudbA.

zdarma č. 1/2013 23. ročník www.kuty.sk

.

časovo a dátovo

neobmedzený

iNterNet

dnávky

bje Informácie a o

0917 529276

RS Computer, s.r.o.

wifi internet sekule kúty kuklov čáry jány jurý

dávame tvár obecným časopisom Na ZÁHoRÍ čáry | kúty | moravský svätý ján | šaštín-stráže

VIANOČNÁ POHODA V OBCI mediálny partner

Záhorí.sk

tLač do 24 Hodín | GraFIka & Web | časoPIs | ZáHorí.tv | InZercIa na ZáHorí.sk

izahori.sk


Záhorí.sk - správy z vašej ulice

Knihy zakúpite vo všetkých dobrých knihkupectvách alebo na internete www.misovicova.sk

Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

Kultúra | 9

Kristína uvádza pravidelne správy z vašej ulice na www.zahori.tv

Kristína predstavila svetu Čakanku Mladá, talentovaná spisovateľka Kristína Mišovičová zo Sekúľ vydáva romány ako na bežiacom páse - v priebehu piatich rokov napísala päť románov, prvé dva sú už definitívne vypredané. čitatelia určite zaregistrovali zmenu vydavateľstva, prečo táto zmena? „Som človek, ktorý má rád zmenu, rád skúša nové veci a nové výzvy, tak som si jednoducho povedala, že je čas posunúť sa niekde inde. Verím, že to bol správny krok“.

Rada skúšam nové veci a nové výzvy

Okrem slávnostného pokrstenia novej knihy sa Kristína zúčastnila na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave: „Najzaujímavejšie na tom všetkom sú rôzne besedy, stretnutia, vystúpenia, ktoré počas celých štyroch dní prebiehajú, my sme mali besedu deviatich slovenských autorov.“

foto jana zaicová

Nedávno pokrstila ten posledný, s názvom Čakanka. Krst sa uskutočnil v priestoroch Bowling Caffé v Malackách. Krstným otcom sa stal známy vlasový mág Igor Novosad, ktorý knihu pokrstil symbolicky pieskom - na jednej strane typickým pre naše Záhorie a na druhej meradlom času v minulosti, lebo ako vraví podtitul tejto knihy „Keď vás minulosť dobehne a pravda vysmeje, je čas vziať osud do vlastných rúk“. Kristína bola doteraz na materskej dovolenke, avšak deti vyrástli, chodia do školy a do škôlky. Pracuje na Obecnom úrade v Moravskom Sv. Jáne a  vo voľnom čase pripravuje a  moderuje správy pre Záhorí.sk. Spýtala som sa jej, či popri práci a  školských povinnostiach bude mať čas na novú knihu: „Novú knihu som už začala, ale nestíham. Takže asi si dám teraz oddych, predsa len idú Vianoce a tak, ale dlho nevydržím určite nepísať. No a teraz ma čakajú rôzne besedy. Verní

Kristíne teda želáme, aby aj táto kniha bola rovnako úspešná, ako tie ostatné, a aby ju povestná múza sprevádzala pri písaní ďalšieho románu.

.

jana zaicová

jleskovska@gmail.com

Knihy Kristína Mišovičová Nezabudni milovať (2008) Keď raz pochopíš (2008) Len láska pozná odpoveď (2010) Vráť mi moje sny (2012) Čakanka (2013)

Inzerciu do obecných novin v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk


Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

Záhorí.sk - správy z vašej ulice

10 | Kultúra

foto FZ fjertúšek

FZ Fjertúšek

Folklórne združenie Fjertúšek Folklórne združenie Fjertúšek vzniklo v marci tohto roka na podnet troch mladých ľudí, pre ktorých folklór nie je len slovo, ale stal sa ich životným štýlom. Postupne sa začal rozrastať o ďalších členov rôznych vekových kategórií, nielen z Moravského Svätého Jána a Sekúl, pre ktorých sa taktiež stal srdcovou záležitosťou. Tento rok sa nám podarilo zúčastniť rôznych krojovaných akcií ako napríklad Krojovej zábavy v obci Popice a 11 krojovaných hodov v  dedinách: Rakvice, Josefov, Silůvky, Moravská Nová Ves, Tvrdonice, Kúty, Prušánky, Hodonín, Moravský Svätý Ján - Habánske hody , Hustopeče a Lanžhot. Vo všetkých týchto dedinách sa snažíme reprezentovať obec v  našich krásnych krojoch. Avšak na to, aby sme v  nich mohli chodiť , sme si ich najskôr museli zaobstarať. Šikovné ruky pani Márie Rusňákovej sa nám postarali o  ušitie šiestich chlapčenských krojov a  jedného mužáckeho. Samozrejme ani dievčatá nezostali v hanbe. Aj keď to nie je lacná záležitosť, môžeme sa pochváliť novým najslávnostnejším krojom, ktorý už takmer nebolo možné zohnať, len nanovo ušiť.

Za svoju krátku existenciu, vďaka podpore našich rodín, sme už stihli v susednej obci Sekule usporiadať Sekulské krojované hody, ktoré mali veľký úspech.

Fjertúšek je krojovaná zástera

Zisťovali sme si informácie, ako kedysi hody v Sekuliach a  Moravskom Svätom Jáne prebiehali a snažili sme sa čo najvernejšie priblížiť týmto zvykom. Na naše potešenie sa ich zúčastnilo približne 110 krojovaných zo Sloven-

ska aj z Moravy a to z obcí: Moravský Svätý Ján, Plavecký Mikuláš, Slovenský Grob, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Prušánky, Josefov, Tvrdonice, Týnec, Hodonín, Závod, Ostrava, Kúty, Rakvice, Brodské, Hustopeče, Starovice, Omice, Radošovce, Popice, Zaječí, Stará Břeclav, Unín a Borský Mikuláš. Taktiež sme boli oslovení, aby sme sa zúčastnili tradičných Sekulských remeselníckych dvorov. V  rámci prípravy sme nacvičili krátke vystúpenie s  hodovou tematikou, ktorého sa zúčastnili aj naši cezpoľní priatelia. Pri snahe o reálne vyobrazenie niektorých hodových zvykov bolo nutné zohnať kroje z  iných obcí, v  ktorých sme vystupovali (dievčenské aj chlapčenské kroje z  oblasti Hanáckeho slovácka a Podluží). V  našom dvore mali taktiež vystúpenie Spjeváci z  Kútú, ktorí tiež

prispeli k výbornej atmosfére. V roku 2014 sa FZ Fjertúšek takisto chystá usporiadať akcie zamerané na folklórnu tematiku, a to hody v našich obciach. Ak by bola pozitívna odozva od ľudí, radi by sme tiež usporiadali menšie akcie s  vystúpením cimbalových muzík,  speváckych a  tanečných súborov. Naďalej sa chceme zúčastňovať hodov v  okolitých obciach a  rozširovať povedomia o  našich krojoch a  zvykoch. Už teraz sme pozvaní na množstvo folklórnych akcií v budúcej sezóne. Touto cestou sa chceme poďakovať každému, kto akoukoľvek cestou pomohol nášmu združeniu k  jeho fungovaniu.

.

členovia FZ Fjertúšek

rusnakova.diana@gmail.com


Záhorí.sk - správy z vašej ulice

16

obyvateľov žije v domove dôchodcov DSS MUDr. Dallosa

100

Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

obyvateľov žije v domove dôchodcov (v zámku) DSS pre dospelých

Jeseň života | 11

Činnosť Jednoty dôchodcov v roku 2013 Organizácia sa pri svojej činnosti riadila plánom hlavných úloh a uzneseniami vyšších orgánov Jednoty dôchodcov Slovenska.

foto matej hajdin

Výbor zasadal pravidelne a spolupracoval s  obecným zastupiteľstvom, najmä so starostom obce. V jarných mesiacoch sa naši členovia zapojili do obecnej akcie Vyčistíme si Slovensko a pomohli pri upratovaní obce. Šesť našich členov sa zúčastnilo rekreačno- rekondičných pobytov v  zariadeniach pre seniorov na Slovensku.

Naše členky sa aktívne zapojili do pečenia svätojánskych koláčov, ktoré už tradične reprezentujú našu obec na jarnom a jesennom jarmoku. Organizácia usporiadala jednodňový autobusový zájazd na Bratislavský hrad na Devín. V  Mesiaci úcty k  starším sme navštívili naše najstaršie členky a odovzdali im darčeky. Tradične uzatvárame rok Mikulášskym posedením, ktoré nám spríjemnia svojim programom žiaci Základnej umeleckej školy.

.

lýdia turbeková

lydia.turbekova@azet.sk

Stretnutie s dôchodcami

Inak tomu nebolo ani u nás. V nedeľu 27.10. sa v kultúrnom dome zišli seniori z našej obce na každoročnom slávnostnom posedení. Stretnutie otvoril starosta obce Anton Emrich, ktorý vo svojom príhovore vyjadril radosť, že sa prítomní zišli v takom hojnom počte a zaželal im veľa zdravia a síl do ďalších rokov života. Seniorov z našej obce prišla pozdraviť aj vzácna návšteva v podobe primátora Senice Ľubomíra Parízka a starostu obce Kuklov Štefana Šimkoviča. Chýbať nemohol ani veľavážený dekan Milan

Čaniga. Ako každý rok, aj tento raz bolo medzi prítomnými veľa tých, ktorí sa tento rok dožívajú významného jubilea – 70, 75, 80, 85 a viac rokov a 3 manželské páry, ktoré sú spolu už 50 rokov a v tomto roku oslávili tzv. zlatú svadbu. Všetkým jubilantom odovzdal starosta obce peknú kytičku a malý finančný dar. Stretnutie spríjemnilo vystúpenie detí z materskej školy a zábava v sprievode harmoniky a spevu pána Jozefa Bartóka so synovcom Jankom Cibulom pokračovala až do neskorých popoludňajších hodín.

.

foto matej hajdin

Mesiac október je vyhlásený za “mesiac úcty k starším”.

kristína mišovičová

misovicova@moravskysvatyjan.sk

Inzerciu do obecných novin v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

NEŠKŔKAJ NámrAzu NA oKNE

BuDÚCNoSŤ JE Tu! Ráno už nebudete musieť škŕkať námrazu na okne Vášho auta, ak ste naň predtým naniesli NANO4LIFE®

Povrchy ošetrené produktami NANO4LIFE® sa stávajú super hydrofóbnymi (odpudzujúcimi vodu), trvanlivejšími a odolnými proti námraze. Vytvorená ultratenká, neviditeľná a priedušná vrstva zabezpečí, aby ste rannú námrazu na okne odstránili jednoducho steračom!

www.nano 4 life.sk

zakúpite v predajni

AB BANY

Levárska cesta 697 Moravský Svätý Ján


Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

Záhorí.sk - správy z vašej ulice

12 | Hasiči a rybári Zhrnutie roka 2013 v DHZ

sa konalo na štadióne TJ Slavoj. Muži a dorastenky si vybojovali postup na krajské kolo v  Horných Orešanoch. Po urputnom boji o  postup na majstrovstvá Slovenska muži nakoniec skončili na druhom mieste. V septembri sme ukončili hasičskú ligu finále, ktoré sa taktiež konalo na štadióne TJ Slavoj. Muži skončili v celkovom hodnotení na 2. mieste a ženy na 3. mieste. Dňa 19.10.2013 sa družstvo mužov a  žien zúčastnilo na súťaži vo Vacenoviciach – ČR na poháre republiky, kde sa ženy umiestnili na 2. mieste. Zbor mal tú poctu privítať v priestoroch hasičskej zbrojnice dňa 29.11.2013 predsedníctvo KV DPO Trnava, ktoré sa zišlo na slávnostnom zasadaní pri príležitosti 15. výročia krajského výboru DPO Trnava. Zbor sa chce touto cestou poďakovať všetkým členom, ktorý si plnili svoje povinnosti družstvám mužov, žien, dorastenkám, mladým hasičom. Veľké poďakovanie patrí aj starostovi obce Antonovi Emrichovi a celému obecnému zastupiteľstvu sa podporu požiarnej ochrany v obci.

.

výbor dhz

foto DHZ

Tento rok sme začali jubilejným 20. hasičským plesom v kultúrnom dome. Dňa 23.2.2013 zbor hodnotil predchádzajúci rok na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala v priestoroch zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice. Najväčšia udalosť v tomto roku prišla 20.4. 2013, kedy sa slávnostne otvorila a dala do užívania hasičská zbrojnica. Na otvorenie pozvanie prijali prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, predsedníčka KV DPO Trnava Marta Hurbanisová, riaditeľ KR HaZZ Trnava JUDr. Vojtech Valkovič, riaditeľ OR HaZZ Senica Ing. Miroslav Maca a ďalší pozvaní hostia. Prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö odovzdal starostovi obce Antonovi Emrichovi medailu Za príkladnú prácu a  poďakoval sa mu za prácu, ktorú vynakladá na podporu požiarnej ochrany. O  týždeň neskôr zbor organizoval stavanie máje pred hasičskou zbrojnicou. Na detskej pohárovej súťaži na domácej pôde dňa 25.5.2013 sa dievčatám podarilo obhájiť putovný pohár v požiarnom útoku a štafete. Ďalší úspech zbor zaznamenal na okresnom kole, ktoré

dhz.msj@gmail.com

ĎAKUJEME! 44 000 čitateľom! Aj vďaka Vám sme najčítanejší spravodajský web na Záhorí s vlastným spravodajstvom!

Záhorí.sk správy z vašej ulice

foto matej hajdin

MO SRZ Sekule - Mor. Sv. Ján Na prelome rokov 2012 a 2013 organizácia prežila smutnú udalosť. Dňa 4.decembra 2012 zomrel po ťažkej chorobe zakladajúci a  dlhoročný funkcionár rybárov pán Jozef Zaic st. V  prvých dvoch mesiacoch roka prebehol predaj členských známok a povoleniek na rybolov pre lovnú sezónu roku 2013. Významnou udalosťou roka je výročná členská schôdza, ktorá sa konala 24. marca. Na schôdzi bolo prijaté uznesenie o činnosti a aktivitách organizácie na rok 2013 aj na základe pripomienok prítomných členov. Hlavnú rybársku sezónu sme zahájili 4.mája usporiadaním rybárskych pretekov pre dospelých a 8. mája boli usporiadané obľúbené rybárske preteky pre deti. Víťazi pretekov, či dospelí alebo deti, boli odmenení hodnotnými cenami. Výbor organizácie, ktorej pred-

i

sedom je p. Juriga Vladimír, sa stretáva pravidelne raz za mesiac, alebo podľa potreby aj viac krát pri riešení neodkladných problémov. Dôležitou udalosťou v roku je jesenné zarybnenie rybárskych revírov, ktoré bolo vykonané 5. novembra. Celkom bolo do vôd nasadených 8 600 kg kapra – lovnej miery, 400 kg kapra K 2 (nemá lovnú mieru) a 200 kg karasa. Vysadené druhy rýb sú chránené zo zákona t. j. do 25.11. vrátane. Po tomto termíne je opätovne povolený lov všetkých druhov rýb, až do konca roka. A odvtedy činnosť rybárov spočíva v  ochrane pred nežiadúcimi vplyvmi (napr. pytliactvo) a  dodržiavaní zákona o rybárstve.

.

Petrov zdar.

ferdinand leskovský

leskovsky.ferdinand@gmail.com

Viac informácií na www.mosrzsekulejany.sk


Záhorí.sk - správy z vašej ulice

Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

Poľovníci | 13

Poľovnícke združenie Moravský Svätý Ján

foto PZ

Hlavnou náplňou činnosti Poľovníckeho združenia je chov zveri.

Už od októbra začíname s pravidelným prikrmovaním hlavne v tých častiach chotára, kde zver nemá možnosť dostať sa  ku kvalitnej potrave z  poľnohospodárskej činnosti. Snažíme sa tak zabraňovať škodám na poľnohospodárskych plodinách či mladých stromoch. Dôležitou súčasťou týchto opatrení je i  obrábanie vlastných záchytných políčok pre zver. Úroda na nich zostáva často až do konca zimy. Ďalšou dôležitou časťou starostlivosti o  zver je i  pravidelná údržba pachových ohradníkov, ktoré sme nainštalovali na miestach častých zrážok vozidiel so zverou. Podarilo sa nám značne znížiť zrážky so zverou hlavne v Cigláte, kde boli veľmi časté. Ohradníky nebránia prechodu zveri cez cestu a tým jej prirodzenej migrácii, ale zver upozornia na možné nebezpečenstvo a zver cestu prechádza opatrne. K zvý-

šeniu trofejovej hodnoty zvery slúži selektívny odlov jedincov nevhodných do chovu. V 90. tych rokoch bola u nás pomerne nízka trofejová kvalita srnčej zvery, pravidelným selektívnym lovom však značne vzrástla. Čoraz viac sa objavuje u nás jelenia zver. V pláne lovu na tento rok schváleným Obvodným lesným úradom máme loviť až 14 kusov tejto nádhernej zvery. Počty lovených diviakov každoročne rastú, i tu však postupujeme citlivo, nestrieľajú sa vodiace diviačice, ktorých absencia v  čriede má za následok prudké zvýšenie stavov, pretože i mladé diviačice sa potom dostávajú do ruje. Ako raritu môžem uviesť i ulovenie dvoch kusov psíka medvedíkovitého v našom revíri v tomto roku. Hovorí sa, že poľovník bez psa je len polovičný poľovník. Preto i v  oblasti kynológie je naše združenie aktívne. Usporiadali sme

u nás Skúšky duričov za účasti piatich našich psíkov. Sučky jazvečíkov našich členov Radka Hajdína a Peťa Hubinu obsadili prvé dve miesta. Pokiaľ nám to situácia s divinou dovoľuje, zúčastňujeme sa obcou poriadaných jarmokov, aby sme divinu ponúkli i  ostatným obyvateľom obce. Pravidelné miesto v  júli má i  Poľovnícka zábava na chate na Husarisku. Sme radi, že po pravidelných jarných upratovacích prácach v  obci sa všetci brigádnici stretávajú u  nás na chate pri porcii gulášu i  poháriku vínka. Nezanedbávame ani mládež. Pri našom PZ pracuje krúžok mladých poľovníkov pod vedením Štefana Hašša. Na okresných či celoslovenských súťažiach zbierajú naši mladí adepti cenné umiestnenia. Naše PZ je v  okrese hodnotené ako jedno z  najlepších. Pravidelne sa zúčastňujeme streleckých akcií, pomá-

hame pri hľadaní stratených psíkov, spolupracujeme so spoločnosťou, ktorá poľnohospodársky obrába náš revír. Vďaka ekologicky vedenému poľnohospodárstvu sa podstatne zdvihli stavy zajacov, ktoré boli po viacerých epidémiách tularémie zdecimované na minimum. I tu je dôležité odborné prikrmovanie, aby zajace prežili zimy s vysokou snehovou pokrývkou. Spolupracujeme i  s  ochranárskymi organizáciami pôsobiacimi v  našom regióne . Na záver by som chcel vyzvať všetkých občanov našej i  susedných obcí, s  ktorými susedí náš revír, aby prestali vyvážať odpad do lesov, či na polia. Nechajme si lesy na prechádzky, regeneráciu duševných i fyzických síl.

.

peter mračna

peter.mracna@fujifilm.sk

Inzerciu do obecných novin v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

HYDROTEAM - BB, s.r.o., Moravský Sv. Ján 711 034 777 0073 0917 501 969 0905 494 634

VIANOČNÁ AKCIA na všetok tovar zľava 10%

inštalačný materiál (voda, kúrenie, plyn) čerpacia technika klampiarske výrobky kotly na plyn a pevné palivo krbové kachle ia:16 P o P , 13 2 železiarsky tovar 8 -1 So:2 kúpeľňové doplnky 8 -1 00

30

00

00

00

00


Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

14 | ŠK Jáňan a TJ Slavoj

i

Záhorí.sk - správy z vašej ulice

Viac informácií na www.skjanan.sk

Úspechy a sklamania 2013

Päť rokov histórie nie je veľa, ale pre nás to znamená veľa práce, obetovania a získania rešpektu okolia. Za tých päť rokov sme získali množstvo cien a  ocenení, vybudovali sme klub, ktorý sa dostal do povedomia širokej ako i  odbornej verejnosti. Zhrnúť všetky úspechy a  sklamania za rok 2013 na tak malom priestore a nezabudnúť na nikoho je skoro nemožné. Preto iba v skratke trochu štatistiky. V  súťažnom ročníku 2012-2013 sme mali v súťažiach prihlásených 5 družstiev (3 mužské a 2 žiacke). Družstvo A  hralo V. ligu senickej oblasti, kde sme obsadili 6. miesto z  celkového počtu 10 účastníkov. Bilancia bola 7 víťazstiev, 2 remízy a 9 prehier, skóre 145:179. Družstvo B hralo VI. ligu senickej oblasti, kde sme obsadili 4. miesto z  celkového počtu 9 účastníkov. Bilancia bola 10 víťazstiev a  6 prehier, skóre 143:145. Družstvo C hralo VI. ligu senickej oblasti, kde sme obsadili 9. miesto z celkového počtu 9 účastníkov. Bilancia bola 1 víťazstvo a  15 prehier, skóre 75:213. Družstvo A žiakov hralo I. ligu trnavského kra-

ja, kde sme obsadili 8. miesto z celkového počtu 8 účastníkov. Bilancia bola 1 víťazstvo, 1 remíza a 12 prehier, skóre 28:112. Družstvo B žiakov hralo II. ligu senickej oblasti, kde sme obsadili 8. miesto z celkového počtu 10 účastníkov. Bilancia bola 4 víťazstvá a  14 prehier, skóre 57:123.

Pozývame Vás dňa 28.12. na VII. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja žiakov a 29.12. na VII. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja mužov a žien O POHÁR STAROSTU OBCE MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

Družstvo žiakov zľava doprava Jana Škápiková, Viktória Komorná, Dominika Kovárová, Samuel Kmoško, Sebastián Kotesa, Erika Šrámková (MSK Malacky), David Kovár a tréner Peter Šrámek Žiaci sa zúčastnili súťažných turnajov Slovenský pohár mládeže, Bodovací turnaj mládeže Bratislavského a  Trnavského kraja a  rôznych domácich i medzinárodných turnajov. V  aktuálnom súťažnom ročníku 2013-2014 máme prihlásené v  súťažiach 4 družstvá (3 mužské a  1 žiacke). Družstvo A  hrá V. ligu senickej oblasti (momentálne je na 8. mieste z 10. družstiev), družstvá B a C hrajú VI. ligu senickej oblasti (momentálne je B-čko na 1. mieste a  C-čko na 7. mieste z  9. družstiev). Žiaci hrajú II. ligu senickej oblasti, kde sú momentálne na 2. mieste z  5. družstiev. Veľmi

foto šk jáňan

ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján stolnotenisový oddiel mal v roku končiacom 2013 5. výročie vzniku, ktoré pripadlo na 2. mája.

pekné výsledky dosahujú naši žiaci v súťažiach jednotlivcov ako Slovenský pohár mládeže, Bodovací turnaj mládeže Bratislavského a  Trnavského kraja a podobných turnajoch. Dovoľte mi v mene nášho klubu zaželať príjemné prežitie Vianoc v  kruhu svojich najbližších, šťastný nový rok 2014, veľa zdravia, šťastia a  božieho požehnania. Nám športovcom veľa športových úspechov a veľa síl na prekonávanie samých seba, pretože to je v dnešnej konzumnej dobe to, čo nám veľmi chýba.

.

ondrej kmoško

kmosko.o@gmail.com

Všetky naše družstvá mladých nám v jeseni robili radosť svojimi výkonmi i vystupovaním. Prípravky boli v okrese Senica rozdelené do dvoch skupín, čo sa negatívne prejavilo na počte odohraných zápasov. Po jeseni zimuje prípravka na 2. mieste v  skupine. Mladší žiaci síce získali len jedno víťazstvo a jednu remízu, ale sú jasne najmladšie mužstvo v súťaži a verím, že s vekom budú ich výkony stúpať. Starší žiaci popreháňali favoritov 2. ligy a po jeseni zimujú na treťom mieste. Škoda že sme nevycestovali na zápas v  Nových Zámkoch. Akosi vedeniu ušlo, že súper zmenil termín zápasu z nedele na sobotu. Požiadali sme súpera o  možnosť dohrať zápas v  náhradnom termíne, žiaľ bezúspešne. Novým Zámkom sú prednejšie body ako možnosť hrať futbal s kvalitným súperom. V doraste došlo v tomto roku k dosiaľ nevídanému spojeniu okolitých dedín- Sekúl i Borského Sv. Jura, keďže nedisponovali dostatočným počtom hráčov, aby ich prihlásili do súťaže, pustili ich na hosťovanie k  nám. Z  dorastu mohli

vďaka tomu odísť viacerí hráči, ktorí mohli ešte za dorast hrať do mužov. Dorast zimuje na prvom mieste 5. ligy západ. Chlapci síce nepodávajú také brilantné výkony ako minulý rok, ale príkladne bojujú a ich výkony idú hore od zápasu k  zápasu. U  mužov došlo pred sezónou k  najväčšiemu pohybu hráčov. Na hosťovanie odišli Šúrek, Kovár, Hladík, Modrovič, Palkovič, Lorenc a Kadera. Výboru sa podarilo po jeden a  polročnom boji s  Bratislavským i  Slovenským futbalovým zväzom dostať definitívne zamietavé stanovisko k  hosťovaniu Kaderu v  Plaveckom Štvrtku. Pokiaľ v  ňom bude chcieť hráč pokračovať, musí sa Plavecký Štvrtok s  nami dohodnúť na podmienkach. Muži odohrali niekoľko výborných zápasov, ale bolo tam aj niekoľko slabších a jeden v  Jacovciach priam debakel. Štrnáste miesto síce s  dostatočným náskokom

i

www.tjslavojmsj.com

na posledného a malou trojbodovou stratou na stred tabuľky, nás neuspokojilo. Chlapci v  zimnej príprave musia pridať, aby jar zvládli oveľa úspešnejšie ako jeseň. Muži i  dorast pomáhajú obci pri organizácii poduja-

foto matej hajdin

Vydarená jeseň mládežníkov, slabšie výsledky mužov

tí ako jarmoky , vianočné trhy, upratovanie. Viac by sa však mohli angažovať na brigádach na štadióne. Pravidelne organizovaný MDD na štadióne si získal obľubu u detí i  rodičov. V tomto roku k nemu pridali zaujímavú akciu i  rodičia a  tréneri prípravky. Zahrali si proti deťom futbal a tak sme videli hrať proti prípravke mnohé mamičky i otcov. Na ihrisku sa tlačili všetci, my čo sme zápas sledovali sme sa výborne zabavili. Odporúčame túto akciu opakovať pravidelne. Prípravka sa v tomto roku blysla i  vyvádzaním ligových mužstiev v  našej i  českej najvyššej

futbalovej súťaži. Naposledy to bolo na zápase Slovácko - Plzeň. Do klubu sme dostali i zaujímavú pohľadnicu od nášho bývalého hráča Juraja Chvátala z  Majstrovstiev sveta do 17 rokov z Abu Dabí, kde Juraj reprezentoval Slovensko. Je to výzva pre našu mládež napodobniť jeho úspech a ešte viac sa zahryznúť do tréningu a príkladným vystupovaním na ihrisku i mimo neho byť vzorom pre mladších.

.

peter mračna

peter.mracna@fujifilm.sk


Záhorí.sk - správy z vašej ulice

Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

Záhoráci v pohybe | 15

MoravskýSvätýJán

Spolok Záhoráci v pohybe...

...je skupina ľudí v strednom, ale i mladšom veku, ktorá má rada pohyb, prírodu a spoločne strávené chvíle s kamarátmi.

1.máj Splav Dyje a Moravy

Začiatkom roka sme sa podieľali na akcii „jarného upratovania“ okolia našej obce, organizovanej OZ Eko Jány. Odpratali sme veľkú skládku v blízkosti odpočívadla Eurovelo 13. 1.máj je už neodmysliteľne zasvätený vodácko-turistickej,  rekreačno-oddychovej a  hlavne najmasovejšej akcii spolku - Splav Dyje a Moravy. V tomto roku bol kvôli vysokej hladine vody termín splavu presunutý a  nakoniec aj zrušený. Uskutočnila sa len mini výprava a vyplávalo len 7 lodí našich členov. Tým sme zachovali tradíciu.

V tomto roku sme vypracovali projekt s  verejno-prospešným zameraním „Revitalizácia cykloodpočívadla Eurovelo 13“ a jeho okolia. Projekt obsahoval aj vyznačenie cesty k „trojštátiu“ SK-A-CZ , resp. po našom „K sútoku“ Moravy a Dyje. Projekt bol podporený Nadáciou SPP v  rámci zamestnaneckého grantu SPP-Distribúcia za aktívnej účasti našich dvoch plynárov. Odpočívadlo sa teší veľkej obľube domácich aj cezpoľných turistov, čo dokazujú zápisy v knihe návštev. Z  vodáckych akcií sme si už viackrát a  tento rok opäť vyskúšali „divokú vodu“ na rieke Moravica, pri Opave. Je to rýchla voda s mnohými adrenalínovými úsekmi. Nezabudli sme navštíviť ani našu družobnú obec na Morave – Tvrdonice. Zúčastnili sme sa 60. ročníka národopisných slávnosti Podluží. V nádhernom jesennom počasí sme zdolali horskú tiesňavu Biela Opava a nasledovný deň „padol“ Praded, Jeseníky. Rok sme ukončili a zhodnotili v Templárskych sklepoch v  Čejkoviciach, a ak to vyjde Silvester a Nový rok strávime tiež spolu.

.

foto záhoráci v pohybe

Počas roka robíme niekoľko tradičných akcií. Začíname maškarným plesom, ktorý sa uskutočňuje poslednú fašiangovú sobotu a teší sa veľkej obľube hlavne preto, že vstup je povolený len v maskách. Zo zimného spánku sa prebúdzame jarnou turistikou, ktorú pravidelne organizujeme vo Veľkonočnú nedeľu. V tento deň sa vždy snažíme zdolať jeden z kopcov našich blízkych Malých Karpát. Tento rok to bol Čmelok ( Pezinská Baba).

štefánia knotková

stefania.knotkova@gmail.com

Inzerciu do obecných novin v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

ROZVOZ

STEAKHOUSE • PIZZA • BAR

PIZZA • OBEDOVÉ MENU

0948 909 888 .HARLEY-CAFFE.SK

WWW

/HARLEYCAFFE

SEKULE 623

C I A Z L A H C MI T R O P S N A R T PRENÁJOM KONTAJNEROV PRISTAVENIE A VÝVOZ LIKVIDÁCIA ODPADU

0948 506 703


Občianske združenie 90871.sk - Moravský Svätý Ján www.90871.sk

2134

16 | Šport

obyvateľov má Moravský Svätý Ján

Záhorí.sk - správy z vašej ulice

2190

SportovyklubNaturalBodyFitnes

osôb bolo ubytovaných v tomto roku v škole prírode Piesočná

Jakub po roku opäť majstrom

Vybojovali sme titul majstra Európy

foto ŠK NBT

foto archív

Členovia Športového klubu Natural Body-Fitnes z Moravského Svätého Jána mali opäť raz možnosť predviesť svoje kvality a zabojovať v tvrdej konkurencii pripravených naturálnych kulturistov z rôznych častí Slovenska i Európy.

Svoju svalovú hmotu, pevnú vôlu, odhodlanie a nadšenie pre naturálnu kulturistiku mohli porovnať na pódiu v  rámci bohatej jesennej sezóny hneď niekoľkokrát. 12.10. sa uskutočnila pohárová súťaž Natural Cup v  Bystřici pod Hostýnem, kde naši pretekári zozbierali cenné kovy i  ďalšie skúsenosti pre rozvoj. Mimoriadny úspech zožal mladý pretekár Tomáš Jurica, ktorý v  rámci svojej pódiovej premiéry získal v  kategórii dorastenci 1. miesto. Lukáš Kujan obsadil v kategórii mužov nad 178 cm striebornú priečku a do svojej zbierky pohárov si pridáva pekné druhé miesto. Pódiová prezentácia našich pretekárov v  Bystřici pod Hostýnem bola len odrazovým mostíkom pre ďalšie jesenné súťaže. Naturálni kulturisti z Športového klubu Natural Body-Fitnes nepoľavili vo svojom úsilí a  o  týždeň neskôr potvrdili

úspechy i na súťaži Victoria Natural Cup v  Senci. Tomáš Jurica okrem vyrysovanej figúry predviedol i  estetický pózing a  jednoznačne tak potvrdil titul víťaza v kategórii dorastenci. Lukáš Kujan bol v kategórii mužov do 180 cm bronzový, junior Denis Longa skončil šiesty a Iveta Juricová obsadila v kategórii Ms. Physique 4. priečku. Poslednou zastávkou v rámci jesennej sezóny 2013 bola mekka súťaží v naturálnej kulturistike, Karlove Vary. Majstrovstvá Európy začali v piatok registráciou pretekárov. Po spoločnom mítingu a zaradení pretekárov do 15 kategórií sa mohli diváci tešiť na najlepších pretekárov z  rôznych častí Európy. Najväčším prekvapením bol 16-ročný Tomáš Jurica, ktorý musel súťažiť v  kategórii Juniori (18-21rokov), nakoľko v  kategórii dorastenci nenastúpil dostatočný počet pretekárov. To-

máš si po postupe do finále v ťažkej konkurencii vybojoval titul majstra Európy! Na európskom šampionáte sa predstavila aj Iveta Juricová, ktorá v kategórii Fitness Figúra obsadila siedme a v kategórii Ms. Physique 8. miesto. V súťaži mužov do 180 cm zabojoval v nabitej konkurencii úradujúci majster Slovenska Lukáš Kujan, ktorý skončil siedmy. Tohtoročná jesenná sezóna ocenila prípravu pretekárov Športového klubu Natural body-fitnes množstvom cenných kovov a motivovala ich k  ďalšiemu svalovému i  osobnostnému rastu. Pretekári mohli na pár dní poľaviť zo svojich stravovacích návykov, zregenerovať telo i dušu a pomaly sa začať pripravovať na jarnú sezónu.

.

lukáš kujan

lukaskujan@gmail.com

V sobotu 9.11.2013 sa v Spoločenskom dome vo Viničnom konal Motoshop Žubor ples večer majstrov. Na tomto podujatí, plnom dobrého jedla, zábavy a  tombole, nešlo len o zábavu samotných hostí, ale najmä o slávnostné dekorovanie štvorkolkárov a  motokrosárov za rok 2013. Na odovzdávanie cien najúspešnejších jazdcov prijala pozvanie motokrosová legenda Tomáš Bučenec. Prišiel, videl, zvíťazil! Takýmito slovami okomentoval úspech Jakuba Leskovského (12) moderátor pri odovzdávaní cien. V kategórii MX 85 (veková kategória 12r. – 16r.), v ktorej jazdil Jakub prvú sezónu, získal prvenstvo - zo šiestich pretekov získal na piatich zlato. Preteky sa vo väčšine prípadoch obišli bez nehôd a  technických porúch. Avšak na jednom preteku už na tréningu spadol, odtrhla sa mu na motorke spojka a  skrížili sa riadidlá. Aj napriek tomu, pretek s touto poruchou odjazdil a v cieli bol prvý! Najbližšie čaká Jakuba dekorovanie víťazov Slovenského Pohára 2013 vo Veľkom Klíži, kde si taktiež prevezme cenu za 1. miesto. Jakuba aj naďalej podporuje iba jeho otec, ktorý je jeho osobným trénerom, sponzorom a psychickou oporou v jednom. Budúca sezóna začína až v  apríli, tak želáme Jakubovi zaslúžený oddych a veľa síl do budúceho roku.

.

jana zaicová

jleskovska@gmail.com

Inzerciu do obecných novin v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje reklamná agentúra www.izahori.sk

S UASHKÚTY Poľnohospodárske Družstvo Kúty

Pondelok - nedeľa 9:00 - 22:00h

rezervácie 0918 400 858 požiČanie squashových rakiet zadarmo

www.squashkuty.sk info@squashkuty.sk facebook.com/squashkuty

Časopis 90871.sk Moravský Svätý Ján  

Občasník občianskeho združenia 90871.sk v Moravkom Svätom Jáne. Grafická úprava a príjem inzercie www.izahori.sk.