System Z60, Z100 PL/EN

Page 1

system Z60

Z60 is a modern and universal system for designing lighting in various types of spaces. The system based on aluminum profiles with a width of only 30mm becomes a platform for placing specially designed modules that allow you to build lighting combinations tailored to the individual customer needs. Thanks to the accessories used, it is possible to install the system in a suspended, surface mounted, wall mounted and recessed version.

Z60 to nowoczesny i uniwersalny system do projektowania oświetlenia w różnego typu przestrzeniach. System oparty na profilu aluminiowym o szerokości zaledwie 30mm, staje się platformą do umieszczenia specjalnie zaprojektowanych modułów, pozwalających budować kombinacje świetlne dopasowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Dzięki zastosowanym akcesoriom istnieje możliwość montażu systemu w wersji zwieszanej, nastropowej, naściennej i wpuszczanej.

2

system Z100

The Z100 system is a coordinated system that allows you to create interiors attractive both visually and meet the functional assumptions of a given space. The starting point for its design was the creation of fully complementing light units, enabling harmonious harmony with each other, and its versatility when it comes to use in various spaces.

System Z100 to skoordynowany system pozwalający na tworzenie wnętrz atrakcyjnych zarówno wizualnie, jak i spełniać założenia funkcjonalne danej przestrzeni. Punktem wyjścia do jego zaprojektowania było stworzenie w pełni uzupełniających się jednostek świetlnych, umożliwiających harmonijne współgranie pomiędzy sobą, oraz jego wszechstronności, jeśli chodzi o zastosowanie w różnych przestrzeniach.

3

index system Z60

12 profile 22 opal line low power 24 opal line high power 26 opal line Tunable White 28 opal line RGB 30 black cover 32, 34 nina black 36, 38 nina 1 black 40, 42 nina silver 44, 46 nina 1 silver 48 zoe 50 gigi 52 hana 60 track 48V 54, 62 cup projector 56, 58, 64 fixy projector 66 accessories

4
5

index system Z100

72 profile 82, 84 opal line low/high power 86, 88 microprism line low/high power 90 opal line Tunable White 92 microprism line Tunable White 94, 96 nelly black low/high power 98, 100 nelly white low/high power 102 nelly black Tunable White 104 nelly white Tunable White 106 infra 108 cover 110 opal diffuser 112 microprismatic diffuser 114 track 230V 116 rid KR1 projector 118 rid KR2 projector 120 cup 100 projector 122, 124 fixy projector 126 slim projector 128 accesories

6
7

system Z60

8

The flexibility provided by the Z60 system with different modules works well in rooms where, in addition to the luminous efficiency, it is also required to provide the highest comfort of working and staying in the room. The use of a module with a special reflector reducing the glare effect UGR<16 or a module equipped with reflectors allowing for precise illumination of a given area, allows for optimal lighting in such places as offices, conference rooms, lecture halls. Another functionality is the ability to apply a wide range of projectors within the system, that will allow you to emphasize specific places in the designed room.

Elastyczność, jaką zapewnia system Z60 z różnymi wkładami sprawdza się w pomieszczeniach, w których oprócz skuteczności świetlnej wymagane jest również zapewnienie najwyższego komfortu pracy i przebywania w pomieszczeniu. Użycie modułu ze specjalnym odbłyśnikiem zmniejszającym efekt olśnienia UGR<16 lub modułu wyposażonego w odbłyśniki pozwalające na precyzyjne doświetlenie danego obszaru, pozwalają na zapewnienie optymalnego oświetlenia w takich miejscach jak biura, sale konferencyjne, sale wykładowe. Kolejną funkcjonalnością systemu jest możliwość zastosowania w jego obrębie szerokiej gamy projektorów, które pozwolą na zaakcentowanie danych miejsc w projektowanym pomieszczeniu.

9
zoe
10
gigi nina silver

cup projector

gigi

opal line

11

L 280 mm L 0 mm L 560 mm L 840 mm L 1120 mm L 1400 mm L 1680 mm L 1960 mm L 2240 mm L 2520 mm L 2800 mm L 3080 mm L 3360 mm L 3640 mm L 3920 mm profile length długość profilu page strona

opal line low power 22

opal line high power 24

opal line Tunable White 26

opal line RGB 28

black cover 30

nina black low power 32

nina black high power 34

nina 1 black low power 36

nina 1 black high power 38

nina silver low power 40

nina silver high power 42 nina 1 silver low power 44

nina 1 silver high power 46 zoe 48 gigi 50 hana 52 cup black cover 54 fixy black cover 56

fixy deco black cover 58 track 48V 60 cup 48V 62

available module lenghts / dostępne długości modułu unavailable module lenghts / niedostępne długości modułu

14
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Z60 modules/moduły
13
fixy 48V 64
Z60
14
We invite you to try Z60 System configurator for free at www.zaho.pl Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego konfiguratora Systemu Z60 na www.zaho.pl P150.06.02 suspended profile profil zwieszany 1680mm P143.02.2.0.27.60 zoe 560mm P143.02.2.0.27.60 zoe 560mm P03.1 1000mm ceiling suspension x2 1000mm zawiesie sufitowe x2 P101.02.0.27 opal line 560mm P01.1.02 1000mm ceiling suspension with 3-cores power supply 1000mm zawiesie sufitowe z zasilaniem 3-żyłowym P07.02 end cap x2 zaślepka x2 selection of profile modules, every module involves integrated power supply wybór wkładów do profilu, każdy moduł zawiera zintegrowane zasilanie adjustment of accessories (connectors, suspensions etc.) dopasowanie akcesorii (łączniki, zawiesia itp.) step 3 step 2 step 1 selection of the mounting type of the profile and its length wybór wersji montażu profilu i długości
system configuration konfiguracja systemu Z60

step 1 selection of the mounting type of the profile and its length wybór wersji montażu profilu i długości

P140.06.02 surface mounted profile profil nastropowy 1680mm P143.02.2.0.27.60 zoe 560mm

P101.02.0.27 opal line 560mm P07.02 end cap x2 zaślepka x2

step 2

P143.02.2.0.27.60 zoe 560mm

selection of profile modules, every module involves integrated power supply wybór wkładów do profilu, każdy moduł zawiera zintegrowane zasilanie adjustment of accessories (connectors, suspensions etc.) dopasowanie akcesorii (łączniki, zawiesia itp.) step 3

We invite you to try Z60 System configurator for free at www.zaho.pl Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego konfiguratora Systemu Z60 na www.zaho.pl

15

surface mounted version top view/wersja nastropowa widok z góry profile and accessories/profil i akcesoria

art. P140.03.02 profile 840mm (+2x140mm of cover on both sides)

art. P140.03.02 profile 840mm (+2x140mm of cover on both sides)

art. P140.03.02 profile 840mm (+2x140mm of cover on both sides)

art. P140.03.02 profile 840mm (+2x140mm of cover on both sides)

art. 07.02 end cap

art. 07.02 end cap

surface mounted version bottom view/wersja nastropowa widok z dołu modules/moduły

art. P101.03.0.27 opal line module 840 mm

art. P144.03.2.0.27.18 gigi module 840 mm 140mm black cover

art. P140.03.02 profile 840mm (+2x140mm of cover on both sides)

P05.02 90° surface track corner

art. P130.01 black cover module 280 mm

art. P118.01.0.2702.36 fixy 55 module 280mm art. P116.01.0.2702.36 fixy 40 module 280mm

art. P101.03.0.27 opal line module 840 mm

art. P144.03.2.0.27.18 gigi module 840 mm

16 Z60 system configuration

art. P05.02 90° surface track corner

art. P140.03.02 profile 840mm (+2x140mm of cover on both sides)

art. P140.03.02 profile 840mm (+2x140mm of cover on both sides)

art. P144.03.2.0.27.18 gigi module 840 mm

art. P140.03.02 profile 840mm (+2x140mm of cover on both sides)

art. P101.03.0.27 opal line module 840 mm

art. P118.01.0.2702.36 fixy 55 module 280mm

art. P140.03.02 profile 840mm (+2x140mm of cover on both sides)

art. P07.02 end cap

art. P140.03.02 profile 840mm (+2x140mm of cover on both sides)

art. P101.03.0.27 opal line module 840 mm

art. P144.03.2.0.27.18 gigi module 840 mm

art. P116.01.0.2702.36 fixy 40 module 280mm

art. P130.01 black cover module 280 mm

Z60 system assembly diagram/schemat złożeniowy
17

suspended version top view/wersja zwieszana widok z góry profile and accessories/profil i akcesoria

art. P150.03.02 profile 840mm

art. P150.07.02 profile 1960mm art. P01.1.02 ceiling suspension with 3-cores power supply

art. P03.1 ceiling suspension 1000 mm art. P150.07.02 profile 1960mm

suspended version bottom view/wersja zwieszana widok z dołu modules/moduły

art. P106.02.0.27.60 nina silver module 560 mm

art. P130.01 black cover module 280 mm

art. P130.01 black cover module 280 mm

art. P106.02.0.27.60 nina silver module 560 mm

art. P150.03.02 profile 840mm

art. P130.01 black cover module 280 mm

art. P144.03.2.0.27.18 gigi module 840 mm

art. P04.02 90° tracksuspended corner art. P116.01.0.2702.36 fixy 40 module 280mm art. P116.01.0.2702.36 fixy 40 module 280mm art. P116.01.0.2702.36 fixy 40 module 280mm

art. P130.01 black cover module 280 mm

P124.05.0.2702 hana module 1200mm

art. P130.01 black cover module 280 mm

18

art. P01.1.02 ceiling suspension with 3-cores power supply

art. P150.03.02 profile 840mm

art. P150.07.02 profile 1960mm

art. P03.1 ceiling suspension 1000 mm

art. P150.07.02 profile 1960mm

art. P04.02 90° tracksuspended corner

art. P150.03.02 profile 840mm

art. P116.01.0.2702.36 fixy 40 module 280mm

art. P116.01.0.2702.36 fixy 40 module 280mm

art. P116.01.0.2702.36 fixy 40 module 280mm

art. P130.01 black cover module 280 mm

art. P106.02.0.27.60 nina silver module 560 mm

art. P124.05.0.2702 hana module 1200mm

art. P130.01 black cover module 280 mm

art. P144.03.2.0.27.18 gigi module 840 mm

Z60 system assembly diagram/schemat złożeniowy 19

modules moduły

22 • LED • 8W - 44W • 517lm - 3619lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3 opal line low power

E • electronics elektronika

K • 27 • 2700K

O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

D • Dali

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

P101.02.E.K 560 8 517 65 P101.03.E.K 840 11 776 71 P101.04.E.K 1120 14 1034 74

*CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

colour temperature temperatura barwowa 66 30

P101.05.E.K 1400 17 1293 76 P101.06.E.K 1680 20 1551 78 P101.07.E.K 1960 23 1810 79

P101.08.E.K 2240 26 2068 80 P101.09.E.K 2520 29 2327 80 P101.10.E.K 2800 32 2585 81

P101.12.E.K 3360 38 3102 82 P101.14.E.K 3920 44 3619 82

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

23
CASAMBI
66 30
24 opal line high power • LED • 14W - 86W • 1034lm - 7238lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3

E • electronics elektronika

K • 27 • 2700K

colour temperature temperatura barwowa

*CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

D • Dali

O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P102.02.E.K 560 14 1034 74 P102.03.E.K 840 20 1551 78 P102.04.E.K 1120 26 2068 80

P102.05.E.K 1400 32 2585 81

P102.06.E.K 1680 38 3102 82 P102.07.E.K 1960 44 3619 82

P102.08.E.K 2240 50 4136 83 P102.09.E.K 2520 56 4653 83

P102.10.E.K 2800 62 5170 83

P102.12.E.K 3360 74 6204 84

P102.14.E.K 3920 86 7238 84

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

25
66 30 66 30 CASAMBI
26 opal line Tunable White • LED • 18W - 50W • 1255lm - 3764lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • DALI • IP20

E • electronics elektronika D • Dali

K • T • Tunable White (2700K - 6500K)

colour temperature temperatura barwowa

*CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P103.04.E.K 1120 18 1255 70 P103.06.E.K 1680 26 1882 72 P103.08.E.K 2240 34 2500 74

P103.10.E.K 2800 42 3137 75 P103.12.E.K 3360 50 3764 75

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

27
66 30 66 30
CASAMBI
28 opal line RGB • LED • 18W - 58W • 190lm - 665lm • RGB • DALI • IP20

*CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P110.04.E 1120 18 190 11

P110.05.E 1400 22 237 11

P110.06.E 1680 26 285 11

P110.07.E 1960 30 332 11

P110.08.E 2240 34 380 11

P110.09.E 2520 38 427 11

P110.10.E 2800 42 475 11

P110.11.E 3080 46 522 11

P110.12.E 3360 50 570 11

P110.13.E 3640 54 617 11 P110.14.E 3920 58 665 11

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

29
• electronics
D • Dali
E
elektronika
66 30 66 30 CASAMBI

black cover maskownica

code kod length długość [mm]

P130.01 280

P130.02 560 P130.03 840 P130.04 1120

P130.05 1400 P130.06 1680

P130.07 1960 P130.08 2240 P130.09 2520 P130.10 2800 P130.11 3080 P130.12 3360 P130.13 3640 P130.14 3920

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

black cover/ maskownica

66 30 66 30
31
32 nina black low power UGR < 16 • LED • 8W - 46W • 777lm - 5436lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<16 • beam: 60°

K • 27 • 2700K

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka 60 • 60°

O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P104.02.E.K.L 560 8 777 97

P104.03.E.K.L 840 11 1165 106

P104.04.E.K.L 1120 14 1553 111

P104.05.E.K.L 1400 17 1941 114 P104.06.E.K.L 1680 20 2330 116

P104.08.E.K.L 2240 26 3106 119 P104.10.E.K.L 2800 32 3883 121

P104.12.E.K.L 3360 38 4659 123

P104.14.E.K.L 3920 46 5436 118

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

*CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request Tunable White na zapytanie Tunable White

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

33 D
E
• Dali
• electronics elektronika
66 30
66 30
CASAMBI
34 nina black high power UGR < 19 • LED • 14W - 88W • 1475lm - 10328lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<19 • beam: 60°

K • 27 • 2700K

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka

O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

60 • 60°

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P105.02.E.K.L 560 14 1475 105

P105.03.E.K.L 840 20 2213 111

P105.04.E.K.L 1120 26 2951 113

P105.05.E.K.L 1400 32 3689 115 P105.06.E.K.L 1680 38 4426 116

P105.08.E.K.L 2240 50 5902 118 P105.10.E.K.L 2800 62 7377 119

P105.12.E.K.L 3360 74 8853 120

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request Tunable White na zapytanie Tunable White

CASAMBI

30

35 D
E
• Dali
• electronics elektronika
66
P105.14.E.K.L 3920 88 10328 117 66
30
*CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66
*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90
36 nina 1 black low power UGR < 16 • LED • 4W • 389lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<16 • beam: 60°

K • 27 • 2700K

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka 60 • 60°

O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P131.02.E.K.L 560 4 389 97

P131.03.E.K.L 840 4 389 97

P131.04.E.K.L 1120 4 389 97

P131.05.E.K.L 1400 4 389 97 P131.06.E.K.L 1680 4 389 97

P135.02.E.K.L 560 4 389 97 P135.03.E.K.L 840 4 389 97

P135.04.E.K.L 1120 4 389 97

P135.05.E.K.L 1400 4 389 97

P135.06.E.K.L 1680 4 389 97 P139.03.E.K.L 840 8 777 97

P139.04.E.K.L 1120 8 777 97 P139.05.E.K.L 1400 8 777 97 P139.06.E.K.L 1680 8 777 97

P139.08.E.K.L 2240 8 777 97 P139.10.E.K.L 2800 8 777 97

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request Tunable White na zapytanie Tunable White

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

37 D
E
• Dali
• electronics elektronika
66
30
66
30
CASAMBI
38 nina 1 black high power UGR < 19 • LED • 7W • 738lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<19 • beam: 60°

electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

code kod length długość [mm]

K • 27 • 2700K

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request Tunable White na zapytanie Tunable White

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P132.02.E.K.L 560 7 738 105

P132.03.E.K.L 840 7 738 105

60 • 60° 66 30

P132.04.E.K.L 1120 7 738 105

P132.05.E.K.L 1400 7 738 105

P132.06.E.K.L 1680 7 738 105

P136.02.E.K.L 560 7 738 105 P136.03.E.K.L 840 7 738 105

P136.04.E.K.L 1120 7 738 105

P136.05.E.K.L 1400 7 738 105

P136.06.E.K.L 1680 7 738 105

P140.03.E.K.L 840 14 1475 105

P140.04.E.K.L 1120 14 1475 105 P140.05.E.K.L 1400 14 1475 105 P140.06.E.K.L 1680 14 1475 105

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

CASAMBI

39 D
E
• Dali
P140.08.E.K.L 2240 14 1475 105 P140.10.E.K.L 2800 14 1475 105 66 30
40 nina silver low power UGR < 19 • LED • 8W - 46W • 959lm - 6715lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<19 • beam: 60°

K • 27 • 2700K

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka

O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

60 • 60°

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P106.02.E.K.L 560 8 959 120

P106.03.E.K.L 840 11 1439 131

P106.04.E.K.L 1120 14 1919 137

P106.05.E.K.L 1400 17 2398 141 P106.06.E.K.L 1680 20 2878 144

P106.08.E.K.L 2240 26 3837 148 P106.10.E.K.L 2800 32 4796 150

P106.12.E.K.L 3360 38 5756 151

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request Tunable White na zapytanie Tunable White

CASAMBI

30

41 D
E
• Dali
• electronics elektronika
66
P106.14.E.K.L 3920 46 6715 146 66
30
*CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66
*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90
42 nina silver high power UGR < 21 • LED • 14W - 88W • 1823lm - 12758lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<21 • beam: 60°

K • 27 • 2700K

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka

O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

60 • 60°

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P107.02.E.K.L 560 14 1823 130

P107.03.E.K.L 840 20 2734 137

P107.04.E.K.L 1120 26 3645 140

P107.05.E.K.L 1400 32 4557 142 P107.06.E.K.L 1680 38 5468 144

P107.08.E.K.L 2240 50 7291 146 P107.10.E.K.L 2800 62 9113 147

P107.12.E.K.L 3360 74 10936 148

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request Tunable White na zapytanie Tunable White

CASAMBI

30

43 D
E
• Dali
• electronics elektronika
66
P107.14.E.K.L 3920 88 12758 145 66
30
*CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66
*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90
44 nina 1 silver low power UGR < 19 • LED • 4W • 480lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<19 • beam: 60°

K • 27 • 2700K

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka

O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request Tunable White na zapytanie Tunable White

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P133.02.E.K.L 560 4 480 120

60 • 60° 66 30

P133.03.E.K.L 840 4 480 120 P133.04.E.K.L 1120 4 480 120

P133.05.E.K.L 1400 4 480 120

P133.06.E.K.L 1680 4 480 120

P137.02.E.K.L 560 4 480 120 P137.03.E.K.L 840 4 480 120 P137.04.E.K.L 1120 4 480 120

P137.05.E.K.L 1400 4 480 120

P137.06.E.K.L 1680 4 480 120

P141.03.E.K.L 840 8 959 120

P141.04.E.K.L 1120 8 959 120 P141.05.E.K.L 1400 8 959 120 P141.06.E.K.L 1680 8 959 120

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

CASAMBI

45 D
E •
• Dali
electronics elektronika
P141.08.E.K.L 2240 8 959 120 P141.10.E.K.L 2800 8 959 120 66 30
46 nina 1 silver high power UGR < 21 • LED • 7W • 912lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<21 • beam: 60°

electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

code kod length długość [mm]

K • 27 • 2700K

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request Tunable White na zapytanie Tunable White

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P134.02.E.K.L 560 7 912 130

P134.03.E.K.L 840 7 912 130

60 • 60° 66 30

P134.04.E.K.L 1120 7 912 130

P134.05.E.K.L 1400 7 912 130

P134.06.E.K.L 1680 7 912 130

P138.02.E.K.L 560 7 912 130 P138.03.E.K.L 840 7 912 130

P138.04.E.K.L 1120 7 912 130

P138.05.E.K.L 1400 7 912 130

P138.06.E.K.L 1680 7 912 130

P142.03.E.K.L 840 14 1823 130

P142.04.E.K.L 1120 14 1823 130 P142.05.E.K.L 1400 14 1823 130 P142.06.E.K.L 1680 14 1823 130

profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

CASAMBI

47 D
E
• Dali
P142.08.E.K.L 2240 14 1823 130 P142.10.E.K.L 2800 14 1823 130 66 30
48 zoe UGR < 19 • LED • 12W - 32W • 1290lm - 3870lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>90 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<19 • beam: 18°, 30°, 60°

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P143.02.1.0.K.L 560 12 1290 108

P143.02.2.0.K.L 560 12 1290 108

P143.03.1.0.K.L 840 12 1290 108

P143.03.2.0.K.L 840 12 1290 108

P143.03.3.0.K.L 840 17 1935 114

P143.04.1.0.K.L 1120 12 1290 108

P143.04.2.0.K.L 1120 12 1290 108

P143.04.3.0.K.L 1120 17 1935 114

P143.04.4.0.K.L 1120 22 2580 117

P143.04.5.0.K.L 1120 22 2580 117

P143.05.1.0.K.L 1400 12 1290 108

P143.05.5.0.K.L 1400 22 2580 117

P143.05.6.0.K.L 1400 32 3870 121 P143.05.2.0.K.L 1400 12 1290 108

P143.05.3.0.K.L 1400 17 1935 114 P143.05.7.0.K.L 1400 27 3750 119

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

*CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

49
D • Dali E • electronics elektronika O • On/Off
66 30
30 • 3000K 40 • 4000K K • 27 • 2700K colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka 30 • 30° 60 • 60° 18 • 18°
66 30 CASAMBI
50 gigi • LED • 12W - 17W • 1320lm - 1980lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>90 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3 • beam: 18°

K • 27 • 2700K

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka 18 • 18°

On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P144.02.2.0.K.L 560 12 1320 110

P144.03.2.0.K.L 840 12 1320 110

P144.04.2.0.K.L 1120 12 1320 110

P144.05.2.0.K.L 1400 12 1320 110 P144.05.3.0.K.L 1400 17 1980 116

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

*CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

51
D • Dali E • electronics elektronika O
66 30
CASAMBI
66 30
52 hana black cover • LED •27W - 33W •2112lm - 2640lm •2700K/3000K/4000K •CRI>80 •On/Off, DALI •IP20 •MacAdam SDCM<3

*CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

53 code
luminaire
P124.04.E.KC 1120 27 2112 78 P124.05.E.KC 1400 33 2640 80 1200 52 27 22 600 52 27 1200 600 600 22 52 27 27 52 600 22 52 27 27 52 22 22 C • colour
04 •
02 •
03 •
01 •
180 90 180 90 90° 90° D • Dali E • electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K K • 27 • 2700K colour temperature temperatura barwowa
kod module length długość modułu [mm]
power moc oprawy [W] luminous flux strumień z oprawy [lm] luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]
kolor
gold / złoty
black / czarny
grey / szary
white / biały
CASAMBI
54 cup projector black cover • LED •6W - 17W •654lm - 2062lm •2700K/3000K/4000K •CRI>90 •On/Off, DALI •IP20 •MacAdam SDCM<3

colour kolor *CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66 *the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

280
280
280
60 32 90 36 130 100 180 90 60 32
100 36 130 180 90 180° 90° 180° 90 180 90 180° 90° 05
02
01
L
D •
E •
elektronika O •
30 •
40 •
K • 27 •
colour
profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66 55 code kod module length długość modułu [mm] luminaire power moc oprawy [W] luminous flux strumień z oprawy [lm] luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W] P112.01.E.KC.L 280 6 654 109 P113.01.E.KC.L
11 1307 119 P114.01.E.KC.L
9 1031 115 P115.01.E.KC.L
17 2062 121
90
• white outside, black inside biały zewnętrzny, czarny wewnętrzny
• black / czarny
• white / biały 06 • black outside, white inside czarny zewnętrzny, biały wewnętrzny
• lens soczewka 20 • 20° 36 • 36°
Dali
electronics
On/Off
3000K
4000K 60 • 60°
2700K
temperature temperatura barwowa C •
CASAMBI
56 fixy projector black cover • LED •7W - 17W •722lm - 1838lm •2700K/3000K/4000K •CRI>90 •On/Off, DALI •IP20 •MacAdam SDCM<3

available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66

module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

280
280
280
36 • 36° L •
C •
D •
E • electronics elektronika O •
30 •
40 • 4000K K • 27 • 2700K colour
temperatura
60 70 40 85 85 55 85 85 55 70 60 40 04 •
02 •
03 •
01 •
180 90 180 90° 180° 90° 180° 90 180 90 180° 90°
profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66 57 CASAMBI code kod module length długość modułu [mm] luminaire power moc oprawy [W] luminous flux strumień z oprawy [lm] luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W] P116.01.E.KC.L 280 7 722 103 P117.01.E.KC.L
13 1444 111 P118.01.E.KC.L
9 919 102 P119.01.E.KC.L
17 1838 108
lens soczewka
colour kolor
Dali
On/Off
3000K
temperature
barwowa
gold / złoty
black / czarny
grey / szary
white / biały
*CASAMBI
*the
58 fixy deco projector black cover • LED • GU10 • max. 5W - max. 10W

czarny

szary

/ złoty

luminaire power moc oprawy [W]

socket trzonek P120.01.C 280 mm max. 5W GU10 P121.01.C 280 mm max. 10W GU10

59
55 85 85 85 85 55 C • colour kolor 04 • gold
02 • black /
profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66 03 • grey /
code kod 01 • white /
module length długość modułu [mm] 180 90° 180 90 180° 90°
biały
*the
module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem
60 track 48V • power max. 150W • On/Off, DALI • power supply 48V DC

colour kolor

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

code kod length długość [mm]

P111.04.E.C 1120

P111.05.E.C 1400

P111.06.E.C 1680

P111.07.E.C 1960

P111.08.E.C 2240

P111.09.E.C 2520

P111.10.E.C 2800

P111.11.E.C 3080

P111.12.E.C 3360

projectors p. 62-65 /projektory str. 62-65

cup 60 62 cup 100 62 fixy 40 64 fixy 55 64

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

30

C •
61 66 30 D • Dali E • electronics elektronika O •
P111.13.E.C 3640 P111.14.E.C 3920 66
On/Off
01 • white / biały
02 • black / czarny
62 cup projector • LED • 48V • 6W - 9W • 654lm - 1031lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>90 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3

profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66

white outside, black inside biały zewnętrzny, czarny wewnętrzny

black outside, white inside czarny zewnętrzny, biały wewnętrzny

oprawy [lm/W]

63
170
170 9 1031 115 05
02
01
06
D • Dali E • electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K K • 27 • 2700K colour temperature temperatura barwowa C • colour kolor 180 90 180 90° 180° 90° 60 170 6 60 170 16 32 16 19 170 90 60 180 90 180 90 180° 90° 1 170 16 60 32 170 16 1 36 16 19 170 130 100 L •
20 • 20° 36 • 36° 60 • 60°
code kod adaptor length długość adaptera [mm] luminaire power moc oprawy [W] luminous flux strumień z oprawy [lm] luminaire efficacy skuteczność
P122.E.KC.L
6 654 109 P123.E.KC.L
• black / czarny
• white / biały
lens soczewka
64 fixy projector • LED • 48V • 7W - 9W • 722lm - 919lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>90 • On/Off, DALI • IP20 • MacAdam SDCM<3
65 code kod adaptor length
adaptera
luminaire power
luminous flux
luminaire
K0005E.KC.L 170 7 722 103 K0004E.KC.L 170 9 919 102 36 • 36° L • lens soczewka D • Dali E • electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K K • 27 • 2700K colour temperature temperatura barwowa C • colour kolor 04 • gold / złoty 02 • black / czarny 03 • grey / szary 01 • white / biały 180 90 180° 90 180° 90° 180° 90 180 90 180° 90° 85 8 170 16 85 8 170 16 85 16 19 170 85 55 60 4 1 60 40 1 60 16 19 170 70 40
profile p. 12 / profil str. 12 accessories p. 66 / akcesoria str. 66
długość
[mm]
moc oprawy [W]
strumień z oprawy [lm]
efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

ceiling suspension with 3-cores power supply zawiesie sufitowe z zasilaniem 3-żyłowym

ceiling suspension with 5-cores power supply zawiesie sufitowe z zasilaniem 5-żyłowym

1000mm 4000mm 1000mm 4000mm

P01.1.01 P01.4.01 P01.1.02 P01.4.02

P01.1.03 P01.4.03 P01.1.04 P01.4.04

P02.1.01 P02.4.01 P02.1.02 P02.4.02 P02.1.03 P02.4.03 P02.1.04 P02.4.04

On/Off dali On/Off (max. 3 circuits / max. 3 obwody)

ceiling suspension / zawiesie sufitowe (1 pc / 1 szt.)1000mm

ceiling suspension / zawiesie sufitowe (1 pc / 1 szt.)4000mm

P03.1 P03.4

end cap / zaślepka (1 pc / 1 szt.)

P07.01 P07.02 P07.03 P07.04

suspended line connector / łącznik liniowy zwieszany (2 pcs / 2 szt.)

surface mounted line connector / łącznik liniowy wpuszczany (2 pcs / 2 szt.) P09

surface mounted line connector / łącznik liniowy nastropowy (2 pcs / 2 szt.)

P08 P09

blind cover / maskownica

CASAMBI module

P11 P10

side note / uwaga

CASAMBI to be used only when one type of lighting module is used in the profile

CASAMBI do zastosowania tylko w przypadku użycia jednego rodzaju modułu świecącego w profilu

accessories
66

90° suspended track corner / zwieszany łącznik kątowy 90° 90° surface track corner / nastropowy łącznik kątowy 90°

P04.01 P04.02 P04.03 P04.04

P05.01 P05.02 P05.03 P05.04

*two joining brackets included w komplecie z dwoma blaszkami

*two joining brackets included w komplecie z dwoma blaszkami

90° wall/ceiling track corner / naścienny/nastropowy łącznik kątowy 90° 90° wall/ceiling track corner / wpuszczany łącznik kątowy sufit/ściana 90°

P06.01 P06.02 P06.03 P06.04

*two joining brackets included w komplecie z dwoma blaszkami

90° wall/ceiling track corner / wpuszczany łącznik kątowy 90° recessed track corner / wpuszczany łącznik kątowy 90° P13.01 P13.02 P13.03 P13.04

70 92 92

136 99 30 75 30 75

*two joining brackets included w komplecie z dwoma blaszkami

*two joining brackets included w komplecie z dwoma blaszkami

99 67

P12.01 P12.02 P12.03 P12.04 136 84
68

system Z100

Z100 is a comprehensive and flexible light design system in spaces. The system base, i.e. the profile, is characterized by a subtle, elegant shape, thanks to which it will easily blend in with both private and demanding office spaces. The system offers many possibilities of creating light. The system is available in a suspended and surface mounted versions.

Z100 to kompleksowy i elastyczny system do projektowania światła w przestrzeniach. Baza systemu, czyli profil charakteryzuje się subtelnym, eleganckim kształtem dzięki temu z łatwością wkomponuje się zarówno we wnętrza prywatne, jak i wymagające przestrzenie biurowe. System oferuje wiele możliwości kreowania światła. Istnieje możliwość jego montażu w wersji zwieszanej jak i nastropowej.

69
70
71

profile/profil

100 47

C • colour kolor

01 • white / biały

02 • black / czarny 03 • grey / szary

04 • gold / złoty

top view widok z góry

L 280 mm L 0 mm L 560 mm L 840 mm L 1120 mm L 1400 mm L 1680 mm L 1960 mm L 2240 mm L 2520 mm L 2800 mm L 3080 mm L 3360 mm L 3640 mm L 3920 mm profile length długość profilu code kod

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

P200. P210.

suspended version profile/profil wersja zwieszana surface mounted version profile/profil wersja nastropowa

top view widok z góry L 280 mm L 0 mm L 560 mm L 840 mm L 1120 mm L 1400 mm L 1680 mm L 1960 mm L 2240 mm L 2520 mm L 2800 mm L 3080 mm L 3360 mm L 3640 mm L 3920 mm profile length długość profilu code kod

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

.C .C

side notes/uwagi

*power supply input 150mm on one side of the profile wypust elektryczny 150mm z jednej strony profilu

accessories p. 128 / akcesoria str. 128

72
Z100

opal line low/high power

microprism line low/high power

opal line Tunable White

microprism line Tunable White nelly black low/high power

nelly white low/high power nelly black Tunable White nelly white Tunable White infra cover

/ dostępne długości modułu

/ niedostępne długości modułu

82, 84 86, 88 90 92 94, 96 98, 100 102 104 106 108 110 112 114 120 122 124 116 118 126
fixy
fixy
rid kr1 rid kr2 slim
opal diffuser microprismatic diffuser track 230V cup 230V
230V
55 deco
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Z100 modules/moduły 73
available module lenghts
unavailable module lenghts
L 280 mm L 0 mm L 560 mm L 840 mm L 1120 mm L 1400 mm L 1680 mm L 1960 mm L 2240 mm L 2520 mm L 2800 mm L 3080 mm L 3360 mm L 3640 mm L 3920 mm profile length długość profilu page strona
P200.11.02 suspended profile profil
3080mm
nelly white 1400mm P242.05.0.30.50 nelly white 1400mm P21.1 1000mm ceiling suspension x2 1000mm zawiesie sufitowe x2 P230.01.02 cover 280mm P01.1.02 1000mm ceiling suspension with 3-cores power supply 1000mm zawiesie sufitowe z zasilaniem 3-żyłowym P17.02 end cap x2 zaślepka x2 Z100 system configuration konfiguracja systemu Z100 selection of profile modules, every module involves integrated power supply wybór wkładów do profilu, każdy moduł zawiera zintegrowane zasilanie adjustment of accessories (connectors, suspensions etc.) dopasowanie akcesorii (łączniki, zawiesia itp.) step 3 step 2 step 1 selection of the mounting type of the profile and its length wybór wersji montażu profilu i długości 74
zwieszany
P242.05.0.30.50

step 1 selection of the mounting type of the profile and its length wybór wersji montażu profilu i długości

P200.11.02 surface mounted profile profil nastropowy 3080mm P17.02 end cap x2 zaślepka x2

step 2

P230.01.02 cover 280mm

selection of profile modules, every module involves integrated power supply wybór wkładów do profilu, każdy moduł zawiera zintegrowane zasilanie adjustment of accessories (connectors, suspensions etc.) dopasowanie akcesorii (łączniki, zawiesia itp.) step 3

P242.05.0.30.50 nelly white 1400mm 75

P242.05.0.30.50 nelly white 1400mm

Z100 system configuration

surface mounted version top view/wersja nastropowa widok z góry profile and accessories/profil i akcesoria

art. P210.05.01 profile 1400 mm

art. P210.03.01 profile 840mm art. P17.01 end cap

art. P210.05.01 profile 1400 mm

art. P210.03.01 profile 840mm

art. P17.01 end cap

art. P210.05.01 profile 1400 mm

art. P16.01 90° surface track corner

surface mounted version bottom view/wersja nastropowa widok z dołu modules/moduły

art. P242.05.0.27.50 nelly white module 1400 mm

art. P231.03.0.27 opal line module 840 mm

art. P240.05.0.01 track 230V 1400 mm

art. P250.03 opal diffuser 840mm art. P250.03 opal diffuser 840mm

art. K00030.0.01.0 fixy 55 deco module 80 mm

art. P231.03.0.27 opal line module 840 mm

art. P242.05.0.27.50 nelly white module 1400 mm

76

art. P210.05.03 profile 1400 mm

art. P210.05.03 profile 1400 mm

art. P17.03 end cap

art. P210.03.03 profile 840mm

art. P17.03 end cap

art. P210.05.03 profile 1400 mm art. P231.03.0.27 opal line module 840 mm

art. P210.03.03 profile 840mm

art. P16.03 90° surface track corner

art. P250.03 opal diffuser 840mm

art. P233.05.0.27.50 nelly black module 1400 mm

art. P240.05.0.01 track 230V 1400 mm

art. K00030.0.03.0 fixy 55 deco module 80 mm

art. P233.05.0.27.50 nelly black module 1400 mm art. P231.03.0.27 opal line module 840 mm

art. P250.03 opal diffuser 840mm

Z100 system assembly diagram/ schemat złożeniowy
77

suspended version top view/wersja zwieszana widok z góry profile and accessories/profil i akcesoria

art. P200.07.02 profile 1960mm

art. P200.03.02 profile 840 mm

art. P01.1.02 ceiling suspension with 3-cores power supply

art. P200.07.02 profile 1960mm

art. P21.1 ceiling suspension 1000 mm

suspended version bottom view/wersja zwieszana widok z dołu modules/moduły

art. P15.02 90° suspended track corner

art. P200.03.02 profile 840 mm

art. P230.01.02 cover module 280mm

art. P101.03.0.27 opal line module 840mm art. K00100.2701.60 cup 100 module 170mm

art. P233.05.0.27.50 nelly black module 1400mm

art. P250.03 opal diffuser 840mm

art. P230.01.02 cover module 280mm

art. P101.03.0.27 opal line module 840mm

art. P250.03 opal diffuser 840mm

art. P240.07.0.02 track 230V 1960mm

78

art. P250.03 opal diffuser 840mm

art. P01.1.03 ceiling suspension with 3-cores power supply

art. P200.07.03 profile 1960mm

art. P21.1 ceiling suspension 1000 mm

art. P200.07.03 profile 1960mm

art. P200.03.03 profile 840 mm art. P15.03 90° suspended track corner

art. P101.03.0.27 opal line module 840mm

art. P200.03.03 profile 840 mm

art. P240.07.0.02 track 230V 1960mm

art. K00100.2701.60 cup 100 module 170mm

art. P230.01.02 cover module 280mm

art. P230.01.02 cover module 280mm

art. P101.03.0.27 opal line module 840mm

art. P250.03 opal diffuser 840mm

art. P233.05.0.27.50 nelly black module 1400mm Z100 system assembly diagram/ schemat złożeniowy 79

modules moduły

• LED • 9W - 25W • 447lm-1341lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI, Casambi • IP20 • MacAdam SDCM<3 opal line low power 82

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

Casambi

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W] P231.02.E.K 560 9 447 81 P231.03.E.K 840 13 671 84 P231.04.E.K 1120 17 894 86 P231.05.E.K 1400 21 1117 87 P231.06.E.K 1680 25 1341 88

luminous flux strumień z oprawy [lm] 83

electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K K • 27 • 2700K colour temperature temperatura barwowa 100 profile p. 72 / profil str. 72 diffuser p. 110 / dyfuzor str. 110 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

OPAL LINE -
48 100 47
code kod length długość [mm] D • Dali C •
luminaire power moc oprawy [W] E •
CASAMBI
*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90
• LED • 17W - 49W • 868lm-2603lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI, Casambi • IP20 • MacAdam SDCM<3 opal line high power 84

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90 C • Casambi

48 100 47

100 profile p. 72 / profil str. 72 diffuser p. 110 / dyfuzor str. 110 accessories p. 128 / akcesoria str. 128 85

OPAL LINE -
D • Dali E • electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K K • 27 • 2700K colour temperature temperatura barwowa code kod length długość [mm] luminaire power moc oprawy [W] luminous flux strumień z oprawy [lm] luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W] P232.02.E.K 560 17 868 84 P232.03.E.K 840 25 1302 85 P232.04.E.K 1120 33 1735 86 P232.05.E.K 1400 41 2169 87 P232.06.E.K 1680 49 2603 87
CASAMBI
• LED • 9W - 25W • 474lm-1422lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI, Casambi • IP20 • MacAdam SDCM<3 microprism line low power 86

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

profile p. 72 / profil str. 72 diffuser p. 112 / dyfuzor str. 112 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

D • Dali E •
O •
OPAL LINE -
P236.02.E.K 560 9 474 107 P236.03.E.K 840 13 711 111 P236.04.E.K 1120 17 948 113 P236.05.E.K 1400 21 1185 114 P236.06.E.K 1680 25 1422 115
electronics elektronika
On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K K • 27 • 2700K colour temperature temperatura barwowa
48 100 47 100
87
C
CASAMBI
• Casambi
microprism line high power • LED • 17W - 49W • 921lm-2761lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI, Casambi • IP20 • MacAdam SDCM<3 88

CASAMBI

luminaire power moc oprawy [W]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W] P237.02.E.K 560 17 921 110 P237.03.E.K 840 25 1380 112 P237.04.E.K 1120 33 1841 113 P237.05.E.K 1400 41 2301 114 P237.06.E.K 1680 49 2761 114

luminous flux strumień z oprawy [lm] OPAL LINE -

48 100 47 100

89

D • Dali E • electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K K • 27 • 2700K colour temperature temperatura barwowa
code kod length długość [mm]
profile p. 72 / profil str. 72 diffuser p. 112 / dyfuzor str. 112 accessories p. 128 / akcesoria str. 128
*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem
*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90 C • Casambi
opal line Tunable White • LED • 23W - 63W • 1044lm-3267lm • 2700K - 6500K • CRI>80 • DALI, Casambi • IP20 90

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P238.02.E.K 560 23 1044 74 P238.03.E.K 840 33 1566 78 P238.04.E.K 1120 43 2089 79

P238.05.E.K 1400 53 2614 81 P238.06.E.K 1680 63 3267 85

profile p. 72 / profil str. 72 diffuser p. 110 / dyfuzor str. 110 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

OPAL
E • electronics elektronika D • Dali K • T • Tunable White (2700K - 6500K) colour temperature temperatura barwowa
LINE48 100 47 100
91
CASAMBI
C • Casambi
microprism line Tunable White • LED • 23W - 63W • 1107lm-3465lm • 2700K - 6500K • CRI>80 • DALI, Casambi • IP20 92

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P239.02.E.K 560 23 1107 98 P239.03.E.K 840 33 1661 102 P239.04.E.K 1120 43 2215 105

P239.05.E.K 1400 53 2772 106 P239.06.E.K 1680 63 3465 112

profile p. 72 / profil str. 72 diffuser p. 112 / dyfuzor str. 112 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

OPAL
E • electronics elektronika D • Dali K • T • Tunable White (2700K - 6500K) colour temperature temperatura barwowa
LINE48 100 47 100
93
CASAMBI
C • Casambi
94 nelly black low power UGR < 16 • LED • 1x15W - 3x15W • 1x2100lm - 3x2100lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI, Casambi • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<16 • beam: 50°, 80°

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P233.05.E.K.L 1400 1x15 1x2100 140 47

100

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P233.09.E.K.L 2520 2x15 2x2100 140

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P233.13.E.K.L 3640 3x15 3x2100 140

130 130 1400 80 80 80 2520 55 55 55 55 3640

profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

95
CASAMBI
96 nelly black high power UGR < 17 • LED • 1x30W - 3x30W • 1x3742lm - 3x3742lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI, Casambi • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<17 • beam: 50°, 80°

K • 27 • 2700K

D

C • Casambi

O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

80 • 80°

code kod length długość [mm]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka 50 • 50° 47

100

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P234.09.E.K.L 2520 2x30 2x3742 125

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P234.13.E.K.L 3640 3x30 3x3742 125

P234.05.E.K.L 1400 1x30 1x3742 125 130 130 1400 80 80 80 2520 55 55 55 55 3640

profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

97
97
• Dali E • electronics elektronika
CASAMBI
98 nelly white low power UGR < 17 • LED • 1x15W - 3x15W • 1x2237lm - 3x2237lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI, Casambi • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<17 • beam: 50°, 80°

K • 27 • 2700K

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka 50 • 50°

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

80 • 80°

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90 C • Casambi

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P242.05.E.K.L 1400 1x15 1x2237 140

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem 47

100

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P242.09.E.K.L 2520 2x15 2x2237 140

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P242.13.E.K.L 3640 3x15 3x2237 140

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90 130 130 1400 80 80 80 2520 55 55 55 55 3640

profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

99
99
D • Dali E • electronics elektronika
CASAMBI
100 nelly white high power UGR < 18 • LED • 1x30W - 3x30W • 1x3986lm - 3x3986lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>80 • On/Off, DALI, Casambi • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<18 • beam: 50°, 80°

E • electronics elektronika

E • electronics elektronika

K • 27 • 2700K

K • 27 • 2700K

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka 60 • 60°

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

D • Dali

D • Dali

C • Casambi

O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

80 • 80°

code kod length długość [mm]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

P243.05.E.K.L 1400 1x30 1x3986 133

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka 50 • 50° 47

luminaire power moc oprawy [W]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P243.09.E.K.L 2520 2x30 2x3986 133

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P243.13.E.K.L 3640 3x30 3x3986 133

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90 130 130 1400 80 80 80 2520 55 55 55 55 3640

100

profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128 101

profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128 101

CASAMBI
102 nelly black Tunable White • LED • 1x15W - 3x15W • 1x2100lm - 3x2100lm • 2700K-6500K • CRI>80 • DALI, Casambi • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<16 • beam: 50°, 80°

elektronika

C • Casambi

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

code kod length długość [mm]

T • Tunable White (2700K - 6500K)

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

80 • 80°

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

P235.05.E.K.L 1400 1x15 1x2100 140

K • colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka 50 • 50° 47

luminaire power moc oprawy [W]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P235.09.E.K.L 2520 2x15 2x2100 140

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P235.13.E.K.L 3640 3x15 3x2100 140

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90 130 130 1400 80 80 80 2520 55 55 55 55 3640

profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

100

103
103
electronics
D • Dali
CASAMBI
104 nelly white Tunable White • LED • 1x15W - 3x15W • 1x2237lm - 3x2237lm • 2700K-6500K • CRI>80 • DALI, Casambi • IP20 • MacAdam SDCM<3 • UGR<17 • beam: 50°, 80°

electronics elektronika

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem

code kod length długość [mm]

T • Tunable White (2700K - 6500K)

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90

80 • 80°

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

P244.05.E.K.L 1400 1x15 1x 2237 140

K • colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka 50 • 50° 47

luminaire power moc oprawy [W]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P244.09.E.K.L 2520 2x15 2x 2237 140

code kod length długość [mm]

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P244.13.E.K.L 3640 3x15 3x 2237 140

*on request CRI>90 na zapytanie CRI>90 130 130 1400 80 80 80 2520 55 55 55 55 3640

100

profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128 105

105
CASAMBI
106 infra UGR < 19 • LED •12 W - 17 W •1135m - 1703lm •2700K/3000K/4000K •CRI>90 •On/Off, DALI, Casambi •IP20 •MacAdam SDCM<3 •UGR<19 •beam: 18°, 30°, 60°

E

K • 27 • 2700K

D • Dali

code kod length długość [mm]

*the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem C • Casambi

luminaire power moc oprawy [W]

luminous flux strumień z oprawy [lm]

01 • white / biały

02 • black / czarny 03 • grey / szary

C • colour kolor 04 • gold / złoty

colour temperature temperatura barwowa L • lens soczewka 30 • 30° 60 • 60° CASAMBI

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

P241.02.1.E.KC.L 560 12 1290 108

P241.02.2.E.KC.L 560 12 1290 108

18 • 18° 47

48 100 profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128 107

100

P241.02.3.E.KC.L 560 17 1935 114
• electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K

cover maskownica

P230.01.C 280

P230.02.C 560

P230.03.C 840

P230.04.C 1120

P230.05.C 1400

P230.06.C 1680

P230.07.C 1960

P230.08.C 2240

P230.09.C 2520

P230.10.C 2800

P230.11.C 3080

P230.12.C 3360

P230.13.C 3640 P230.14.C 3920

maskownica profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

BLACK
48
COVER
100 code kod length długość [mm]
47
cover/
109 C •
01
100
colour kolor 04 • gold / złoty 02 • black / czarny 03 • grey / szary
• white / biały

opal diffuser dyfuzor opalowy

code kod length długość [mm]

P250.02 560

P250.03 840

P250.04 1120

P250.05 1400

P250.06 1680

P250.07 1960 P250.08 2240

P250.09 2520

P250.10 2800 P250.11 3080 P250.12 3360 P250.13 3640 P250.14 3920

opal diffuser/ dyfuzor opalowy

profile p. 72 / profil str. 72 module p. 82, 84, 90 / moduł str. 82, 84, 90 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

BLACK COVER 48
100 47 100
111

microprismatic diffuser dyfuzor mikropryzmatyczny

code kod length długość [mm]

P251.02 560

P251.03 840

P251.04 1120

P251.05 1400

P251.06 1680

P251.07 1960 P251.08 2240 P251.09 2520

P251.10 2800 P251.11 3080 P251.12 3360 P251.13 3640 P251.14 3920

microprismatic diffuser/ dyfuzor mikropryzmatyczny

profile p. 72 / profil str. 72 module p. 86, 88, 92 / moduł str. 86, 88, 92 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

BLACK COVER 48
47 100
100
113
114 track 230V • On/Off, DALI • power supply 230V DC

code kod length długość [mm]

P240.04.E.C 1120

P240.05.E.C 1400

P240.06.E.C 1680 P240.07.E.C 1960

projectors p. 116-127 /projektory str. 116-127

profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

01 • white / biały
C •
115 D • Dali E • electronics elektronika O •
48
52
rid KR1 116 rid KR2 118 cup 100 120 fixy 55 deco 122 fixy 55 124 slim 126
02 • black / czarny
colour kolor
On/Off *the module includes power supply moduł w komplecie z zasilaniem
100
100
rid KR1 projector • LED • 220-240V • 6W • 600lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>90 • On/Off • IP20 • MacAdam SDCM<3 • beam: 20°, 36°, 55° 116

length

oprawy [W]

flux

z oprawy [lm]

biały

czarny

złoty

efficacy skuteczność oprawy [lm/W]

p. 72 / profil str. 72

p. 128 / akcesoria str. 128

available on p. 66

dostępne na str. 66

profile
accessories
117 code kod adaptor
długość adaptera [mm] luminaire power moc
luminous
strumień
luminaire
K00080.KC.L 170 6 600 100 D • Dali E • electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K K • 27 • 2700K colour temperature temperatura barwowa C • colour kolor *CASAMBI
CASAMBI
L • lens soczewka 04 • gold /
02 • black /
03 • grey / szary 01 • white /
L • lens soczewka E • electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K K • 27 • 2700K colour temperature temperatura barwowa C • colour kolor 04 • gold / złoty 02 • black / czarny 03 • grey / szary 01 • white / biały 20 • 20° 36 • 36° 55 • 55° 110 30 180 90° 180° 90 180° 90°
rid KR2 projector • LED • 220-240V • 6W • 600lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>90 • On/Off • IP20 • MacAdam SDCM<3 • beam: 20°, 36°, 55° 118

code kod adaptor length długość adaptera [mm] luminaire power moc oprawy [W] luminous flux strumień z oprawy [lm] luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W] K00010.KC.L 170 6 600 100 D • Dali E • electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K K • 27 • 2700K colour temperature temperatura barwowa C • colour kolor *CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66 L • lens soczewka L • lens soczewka E • electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K K • 27 • 2700K colour temperature temperatura barwowa C • colour kolor 04 • gold / złoty 02 • black / czarny 03 • grey / szary 01 • white / biały 20 • 20° 36 • 36° 55 • 55° 150 30 210 180 90 180 90 180° 90

01 • white / biały profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

02

04 • gold / złoty 119
• black / czarny 03 • grey / szary
cup 100 projector • LED • 220-240V • 9W • 1031lm • 2700K/3000K/4000K • CRI>90 • On/Off, DALI, Casambi • IP20 • MacAdam SDCM<3 • beam: 20°, 36°, 60° 120

soczewka

• white / biały

• black / czarny

05 C •

Casambi

06

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W] K0010E.KC.L 170 9 1031 115 20 • 20° 36 • 36° 60 • 60° 100

• white outside, black inside biały zewnętrzny, czarny wewnętrzny CASAMBI 180 90 180 90 180° 90°

• black outside, white inside czarny zewnętrzny, biały wewnętrzny

38 02
130 profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128 121 01
code kod D • Dali
adaptor length długość adaptera [mm] E • electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K
luminaire power moc oprawy [W] K • 27 • 2700K
luminous flux strumień z oprawy [lm] colour temperature temperatura barwowa C • colour kolor L • lens
fixy 55 deco projector • LED • 220-240V • GU10 socket • max. 8 W 122
123 C • colour kolor 04 • gold / złoty 02 • black / czarny 03 • grey / szary 01 • white / biały code kod adaptor length długość adaptera [mm] socket trzonek luminairie power
[W] K00030.0.C.0 80 GU10 max. 8W 55 85 87 180 90° 180° 90 180° 90°
profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128
moc oprawy
fixy projector • LED • 220-240V •9W •919lm •2700K/3000K/4000K •CRI>90 •On/Off, DALI, Casambi •IP20 •MacAdam SDCM<3 124

C • Casambi

adaptor length długość adaptera [mm]

L • lens soczewka D • Dali

01 • white / biały 36 • 36°

01 • white / biały

02 • black / czarny 03 • grey / szary

luminaire efficacy skuteczność oprawy [lm/W] K0011E.KC.36 170 9 919 102

colour temperature temperatura barwowa C • colour kolor *CASAMBI available on p. 66 CASAMBI dostępne na str. 66 L • lens soczewka 20 • 20° 36 • 36° 60 • 60° code kod

luminaire power moc oprawy [W]

E • electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K 55

K • 27 • 2700K 85

04 • gold / złoty

luminous flux strumień z oprawy [lm]

colour temperature temperatura barwowa C • colour kolor 04 • gold / złoty CASAMBI 180 90° 180

02 • black / czarny 03 • grey / szary 90 180

°

85

° 90°

profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128 125
D • Dali
E • electronics elektronika O • On/Off 30 • 3000K 40 • 4000K
K • 27 • 2700K
slim projector • LED • 220-240V • GU10 • max. 8W 126

profile p. 72 / profil str. 72 accessories p. 128 / akcesoria str. 128

127 C • colour kolor 04 •
02 •
/
03 •
01 •
110 55 180 90° 180° 90 180° 90°
gold / złoty
black
czarny
grey / szary
white / biały code kod adaptor length długość adaptera [mm] luminairie power moc oprawy [W] socket trzonek K00070.0C.0 80 max. 8W GU10

ceiling suspension with 3-cores power supply zawiesie sufitowe z zasilaniem 3-żyłowym

ceiling suspension with 5-cores power supply zawiesie sufitowe z zasilaniem 5-żyłowym On/Off

1000mm 4000mm 1000mm 4000mm

P01.1.01 P01.4.01 P01.1.02 P01.4.02 P01.1.03 P01.4.03 P01.1.04 P01.4.04

P02.1.01 P02.4.01 P02.1.02 P02.4.02 P02.1.03 P02.4.03 P02.1.04 P02.4.04

On/Off (max. 3 circuits / max. 3 obwody)

ceiling suspension / zawiesie sufitowe (1 pc / szt.)1000mm

ceiling suspension / zawiesie sufitowe (1 pc / szt.)4000mm

P21.1 P21.4

line T connector / łącznik T liniowy (3 pcs / szt.)

end cap / zaślepka (1 pc / szt.)

suspended line connector / łącznik liniowy zwieszany (3 pcs / szt.) end cap/zaślepka (1pc / szt.) P18

blind cover / maskownica

surface mounted line connector / łącznik liniowy nastropowy (3 pcs / szt.) P22.01

P17.01 P17.02 P17.03 P17.04

128
dali
accessories P19 P20

90° suspended track corner / zwieszany łącznik kątowy 90°

100

90° surface track corner / nastropowy łącznik kątowy 90°

47

P15.01 P15.02 P15.03 P15.04

100

100 100

100 100 47

P16.01 P16.02 P16.03 P16.04

* joining brackets included w komplecie z blaszkami

*joining brackets included w komplecie z blaszkami

suspended corner/ zwieszany łącznik kątowy

opal diffuser dyfuzor opalowy P14.01 P14.02 P14.03 P14.04

microprismatic diffuser dyfuzor mikropryzmatyczny

P23.01 P23.02 P23.03 P23.04

surface corner/ nastropowy łącznik kątowy

opal diffuser dyfuzor opalowy P22.01 P22.02 P22.03 P22.04

microprismatic diffuser dyfuzor mikropryzmatyczny P24.01 P24.02 P24.03 P24.04

100 100

600 600 600 600

*joining brackets included w komplecie z blaszkami

*joining brackets included w komplecie z blaszkami 47 47

We reserve the right to withdraw and change products from the catalogue at any time without prior notice. The colour options presented in the catalogue may differ from the actual ones. Power may vary depending on the LED performance of the particular generation. Technical parameters are subject to change. Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończeń przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Moc może się różnić w zależności od wydajności LED danej generacji. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.

129

Zdrowe życie, czysty zysk

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.