Page 1

k 378-413

MF7200

Kombajny s vytřásadly slámy o vysokém výkonu 2 typy + verze s automatickým vyrovnáváním žací lišty i kombajnu.

VIZE INOVACE VEDENÍ KVALITA SPOLEHLIVOST PODPORA HRDOST ZÁVAZEK


Je doba sklizně

V produkci zemědělských plodin působí mnoho proměnlivých okolností, se kterými se pěstitel musí potýkat, aby dosáhl co nejvyšší úrody s co nejnižšími náklady.

V každém okamžiku životního cyklu plodiny je nutné pro dosažení produkčních cílů činit zásadní rozhodnutí. A doba sklizně je chvíle, kdy se všechna tato rozhodnutí promění ve skutečnou úrodu – je to doba, kdy se ukáže, zda se podařilo dosáhnout možné úrody a základní úrovně ekonomické návratnosti. V této rozhodující době, kdy je nutné se stále ještě vyrovnávat s proměnlivostí plodiny i počasí, je výběr správného kombajnu, který tuto úrodu sklidí, naprosto rozhodující. Nová řada kombajnů CENTORA firmy Massey Ferguson je navržena tak, aby si poradila s vaší úrodou i vašimi sklizňovými podmínkami a dostala úrodu z pole do místa jejího uskladnění. Snižuje náklady i komplikace, přináší a zvyšuje váš výtěžek i v případě, kdy se proti vám spiknou živly a čas.

02


03


PowerFlow – nejdůležitější je správné sečení

Jednoduše řečeno, PowerFlow je nejúčinnější žací lišta jakou dnes můžete na kombajnu mít. Již od roku 1976 usnadňuje lišta PowerFlow svému uživateli sklizeň a přispívá tak k vyššímu zisku. Její dva hlavní rysy, vůle mezi masivním nožem a šnekem v kombinaci s hnanými dopravníkovými pásy, zajišťují rovnoměrné podávání do stroje klasem napřed. Toto funguje u všech plodin za všech okolností. U žací lišty PowerFlow si můžete určit následující systémy ovládání: Přednastavení žací výšky pro snadné otáčení v souvratích Jediným kliknutím lze spustit žací lištu na předvolenou výšku. Dvojím kliknutím zvednete žací lištu pro dokonalé otáčení v souvratích. Regulace žací výšky Plynulé nastavování žací výšky při sklízení na poli zajišťuje rovnoměrnou výšku strniště.

04

Regulace žací výšky má tři přednastavené výšky. Řízení tlaku Umožňuje liště sledovat obrysy země s dosažením nejnižší možné žací výšky pro polehlé obiloviny, například hrách a travní semena, bez rizika rozhrnování půdy. Řízení tlaku umožňuje s jistotou zrychlit sklizeň za obtížných podmínek. Žací lišta s automatickým vyrovnáváním Plynulé nastavení žací lišty doleva a doprava zajišťuje kopírování obrysů pole. Svažitý terén nebo nerovná pole nejsou žádnou překážkou v dosahování maximálního výkonu. Automatická regulace otáček přiháněče Nastavujte otáčky přiháněče a zajistěte tak udržení poměru rychlosti vpřed s otáčkami přiháněče během sklizně.

Systém nožů Schumacher U nejúčinnější žací lišty potřebujete nejvýkonnější nůž. Lišty PowerFlow jsou vybaveny systémem Schumacher, který zajišťuje vysoký výkon a maximální životnost. Postup řezání „nad a pod“ zajišťuje kvalitní řezání za všech okolností. Šnekový dopravník pro sklizeň řepky olejné Lze osadit volitelný šnekový dopravník, který zvýší výkon u vysokých plodin. Hydraulicky poháněný šnek se upevňuje nad standardní šnek. Umožňuje značně zvýšit rychlost pohybu vpřed, čímž oproti normálním žacím válcům sklizeň řepky olejné maximálně zrychlí. Pro rychlou přípravu a bezpečnost lze osadit sklopné rozdělovače. Snadno upevnitelné zvedače plodiny lze v případě potřeby namontovat z jejich úložného umístění na liště.


01 PowerFlow – přehled

02 Vysoce výkonný nůž Schumacher

03 Vysoce výkonný šnekový dopravník

04 Sklopné rozdělovače

01

05 Vícenásobné spojky

04

05

06

05

02

06 Snadný přístup k pohonům umožňuje bezproblémovou údržbu

03


Vysoký výkon mlácení pro maximální separaci zrna Toto je srdce kombajnu. 95 % mlácení a separace by mělo probíhat právě zde, takže jeho konstrukční provedení je opravdu důležité.

Unikátní konstrukce mláticího bubnu a mlátícího košezajišťuje maximální účinnost mlácení a separace u všech typů obilovin. Buben má osm mlatek, upevněných na opěrných tyčích. Mlatky jsou vyztuženy tak, aby byly extrémně pevné a odolné. Toto konstrukční provedení zvyšuje setrvačnou hmotnost bubnu a průchodnost, což vždy zajišťuje plynulý a rovnoměrný přívod obilovin. Vysoce propustný mlátící koš má mnoho unikátních vlastností. Dodatečná škrabka je upevněna k přední části mlátícího koše a včas začíná předběžné mlácení. Mezera mezi touto škrabkou a první tyčí na mlátícím koši je pevná. Tím je zajištěno dokonalé „oškrábání“, takže u plodin, které se obtížně mlátí, nejsou zapotřebí odklasňovače ani výplňové desky. Jednoduchost rotačních separátorů Otáčky rotačního separátoru a vůle mlátícího koše lze snadno nastavovat:

06

Vysoké otáčky a nízká vůle jsou určeny pro těžkou slámu a vlhké podmínky a dokáží silou odvést zachycené zrno ještě předtím, než dojde k rozemletí slámy na prach – sláma je tak dopravena do vytřásadel slámy. Alternativně jsou nízké otáčky a velké vůle určeny pro velmi suché podmínky, křehkou slámu, kdy je nutné kvalitu slámy zachovat. Stálý průtok pro inteligentnější provoz Klíčem pro zvýšení výkonu je udržení plně naloženého kombajnu. Když obilí prořídne, kombajn vyžaduje více materiálu, aby pracoval se 100% kapacitou. Díky technologii plynulého toku Constant Flow se tohoto cíle dosahuje tak, že se snímá zatížení bubnu a elektronicky se mění rychlost vpřed kombajnu tak, aby to odpovídalo potřebám obilovin. Výkon lze zvýšit až o 15 % pro širokou škálu obilovin.

Funkce a výhody Mláticí buben s osmi mlatkami, s robustními opěrnými tyčemi: Vlastnosti: Vysoká setrvačnost, rovnoměrný přísun plodiny stálou rychlostí Výhoda: Dlouhá provozní životnost Mlátící koš s vysokou propustností umožňuje: Vlastnosti: Přídavnou přední škrabku, včasný začátek mlácení, pevnou mezeru mezi touto škrabkou a první tyčí na mlátícím koši, 117° úhel opásání mlátícího koše Výhoda: Zajišťuje čistotu zrna s maximální separací Elektrické nastavení mezery mlátícího koše a otáček bubnu pomocí technologie Datavision Vlastnosti: Snadné nastavení během sklizně Výhoda: Maximalizace výkonu Rotační separátor Vlastnosti:Jednoduché nastavení pro různé obiloviny a podmínky, maximalizace účinnosti separace, minimalizace poškození slámy Výhoda: Flexibilita stroje


01 Jedinečný mláticí systém firmy Massey Ferguson

02 Snímač otáček plynulého toku Constant Flow upevněn na hnací řemenici válce 04 Vysoce pevný tříbubnový mláticí systém s vysokou setrvačností

07

04

03 02

03 Mlatky na bubnu s robustními opěrnými tyčemi

01


Systém čištění zrna HiStream 100 Systém čištění zrna HiStream 100 je určen pro zpracování až 100 tun obilí za hodinu.

08


Vysoká míra oddělování na spádové desce Vlastnosti: Nižší ztráta zrní na svazích Výhoda: Zabraňuje přetížení síta směrováním plodiny dozadu

04 Monitor vraceného objemu

Navracený materiál je znovu zpracováván v samostatném mláticím ústrojí, které rovnoměrně rozdělí čisté zrní přímo na spádovou desku, bez možnosti opětovného smíchání se slámou.

Elektrické nastavení sít a ventilátoru pomocí systému Datavision Vlastnosti: Snadno nastavitelný během sklizně, snadná změna nastavení na jinou plodinu Výhoda: Maximalizuje výkon

Velkobjemový zásobník zrna Vlastnosti: Snadné vyčištění pro rychlou změnu plodiny, minimální prostoj zejména při sklizni setého obilí, otočné provedení, nízké požadavky na energii, jednoduchá obsluha a ovládání vyprazdňovacího zařízení stiskem tlačítka např. funkce „návrat šnekového dopravníku dvojím stisknutím tlačítka“ sklopí šnek dovnitř Výhoda: Snadné ovládání

03 Pevné řetězové napínače na pohonech šikmého dopravníku

Dva „kaskádové“ stupně se vzduchovými impulsy od ventilátoru zajišťují, že veškeré plevy jsou vyfukovány ven ze stroje. Elektronicky nastavitelná síta v kombinaci se stálým tlakem vzduchu z ventilátoru (také lze nastavit v kabině) zajišťují, že máte plnou kontrolu nad konečnou kvalitou vzorku zrní.

Samostatné zařízení pro opakované mlácení Vlastnosti: Provádí opakované mlácení plodiny a nemíchá zrno se slámou Výhoda: Vyšší výkon

Spádová deska a síta Vlastnosti: Lze ji snadno a rychle sundat, což umožňuje snadné čištění Výhoda: Kratší prostoje v obtížných podmínkách

02 Elektricky nastavitelná síta

Desky, podepřené pevnými nosiči, začínají provádět čištění, přičemž lehčí řezanka se vznáší na horní straně směsi.

Vlastnosti a výhody

01 Systém HiStream 100 znamená úplnou účinnost čištění a vynikající výkon.

Čištění zrní začíná na dvou přípravných deskách. Dlouhý zdvih zajišťuje účinný pohyb velkých objemů zrní i řezanky.

05 Elektricky otevírané kryty zásobníku zrna u přístupu do zásobníku

01

02

03

04

05 09


Separace: Šetrnější způsob Systém osmi vytřásadel, který je unikáním konstrukčním provedením od společnosti Massey Ferguson, zvyšuje míru natřásání slámy o 33 %, při srovnání se systémy s šesti vytřásadly.

Vytřásadla slámy účinně dopravují slámu z rotačního separátoru do drtiče slámy a zajišťují tak, že zbývající podíl zrní zachycený ve slámové desce je odstraněn a vrácen do stroje. Požadavek na odebraný výkon je však nižší než u jiných „poháněných separačních“ systémů, proto je nižší i spotřeba paliva. Je také zachována kvalita slámy. Snadné lisování slámy Sláma procházející systémem CENTORA utrpí menší poškození a snáze se sbírá malými nebo velkými lisy na slámu.

10

Přestavitelná páka odklání slámu od drtiče a nechá ji nepoškozenou na zemi, připravenou pro sběr. Zpracování zbytků – klíč k nižším nákladům na zavedení Typová řada CENTORA je standardně vybavena drtičem slámy Min-Till. Drtič slámy Min-Till má osm řad vroubkovaných čepelí a má vyšší otáčky rotoru, než mnoho standardních drtičů. To znamená, že minimální délka řezanky je velmi malá. To zajišťuje rychlé rozpad slámy, což je ideální pro kultivační systémy No-Till nebo Min-Till.

Drtič slámy Drtič může dosáhnout rozptylu až 9 metrů. Dodatečná lišta „dvojího řezání“ může být snadno aktivována a zajistí tak agresivnější řezání. Rozmetadlo plev Rozmetadlo plev bylo navrženo tak, aby dokázalo rozptylovat plevy po celé šířce žací lišty, bez ohledu na drcení nebo řádkováníslámy a snadno se složí v případě, že je potřebné zajistit přístup k sítům (volitelné u MF 7280). Elektrické řízení deflektorů Dotykové ovládání na obrazovce systému Datavision dokáže obrátit nastavení deflektoru při otáčení na souvrati (volitelné u MF 7280).


01 Jedinečné provedení s osmi vytřásadly

02 Isování slámy je v případě kombajnu MF 7200 CENTORA snadné

04 Snadné připojení drtiče slámy

20o

11

04

03

03 Drtič slámy Min-Till s přídavnou lištou „dvojího řezání“

01

02


Automatické vyrovnávání žací lišty i kombajnu: udržuje produktivitu na úrovni

Oba typy kombajnů CENTORA jsou k dispozici s automatickým vyrovnáváním žací lišty, kdy kombajn dokáže nezávisle nastavovat úroveň a vyrovnávat tak svah až do hodnoty 12 %. 12

Ideální pro práci na svahu nebo v kopcovitém terénu. Toto umožňuje kombajnu pracovat po většinu času maximálně efektivně.

Všechny vnitřní komponenty jsou udržovány v rovině, což znamená, že mohou pokračovat v činnosti při plné produktivitě.

Systém automatického vyrovnávání se ovládá systémem Datavision. To umožňuje plynulé nastavování stroje i lišty během sklizně. Nastavení lze snadno provést na Datavision a lze ho manuálně vyřadit z činnosti, pokud je zapotřebí vyhnout se větším překážkám. Pracuje v součinnosti s ovládači lišty a tvoří tak kompletní balíček.

„Vyrovnávání celého stroje“ je účinnější než „vyrovnávání komponenty“, neboť svažitost terénu má vliv na celý proces mlácení a separace.


01 Automatické vyrovnávání žací lišty při prácib

02 Standardní kombajn s automatickým vyrovnáváním žací lišty.

03 Automatické vyrovnávání kombajnu. Karosérie kombajnu zůstává vyrovnaná, protože pohyb kol je kompenzován s ohledem na svažitost.

01

13

03

02


Ideální prostředí obsluhy

Prostor kabiny a praktičnost stroje MF 7200 CENTORA umožňuje pohodlné ovládání. Jejich účinnost a ergonomie jsou známé po celém světě.

Po celý dlouhý pracovní den si budete užívat ticha kabiny bez vibrací, což vám umožní provádět sklizeň bez toho, že byste se příliš rozptylovali. Tónovaná skla a klimatizace jsou standardním vybavením, přičemž elektronické řízení vám poskytuje kontrolu nad systémy. Sedíte pohodlně? Standardní pneumaticky odpružené sedadlo je vhodné pro řidiče všech výšek a hmotností a nový „3D“ sloupek volantu (naklápěný, teleskopický, vyklápěný) umožňuje řidiči vyhledat nejlepší pracovní polohu. Kromě toho je k dispozici pohodlné čalouněné sedadlo instruktora. Dokonalá viditelnost – dnem i nocí Osm pracovních světel již ve standardním provedení zajišťuje celodenní produktivitu, v pohodlí a bezpečí. Rychlé a přesné vyprazdňování Obsluha má dokonalý přehled o vyprazdňování, takže není nutné se nepohodlně vyklánět. Zapojení vyprazdňovacího zařízení je chráněno tak, aby nebylo možné jej náhodně zapnout. V případě statického vyprazdňování jej lze také zajistit.

14

Úplná kontrola Multifunkční páka je součástí loketní opěrky u sedadla, a ovládání nastavovacích prvků je proto snadné a pohodlné. Podobně jako je tomu u obrazovky Datavision, lze ji nastavit přesně podle požadavků obsluhy. Obrazovka Datavision může být také aktivována pomocí multifunkční páky, kromě vysouvání a uzavírání vyprazdňovacího šnekového dopravníku. Rychlý přístup ke všem prostorům Čtyři mazací místa pro každodenní mazání umožňují rychlou ranní přípravu stroje. Naši technici navrhli kombajn CENTORA tak, aby mohl sklízet co nejdéle a zkrátit tak neproduktivní čas na minimum. Pevný kryt motoru nabízí bezpečný a zajištěný přístup k zásobníku zrna a po jeho uzavření chrání motor před poškozením. Když se otevře, nabízí neomezený přístup k servisním místům motoru. Chladicí vzduch pro chladiče motoru je účinně filtrován rotačním filtrem. Z motorového prostoru je rychlý a snadný přístup pro čištění. Dvoudílné boční panely poskytují bezpečný a neomezený přístup pro běžnou údržbu a odpojitelný žebřík vedoucí do motorového prostoru, který umožňuje obsluze dostat se do každého místa.


01 Prostorná ergonomická kabina

02 Multifunkční páka

03 Velké, do stran otevírané panely umožňují rychlý a snadný servis

04-05 Odnímatelný žebřík vedoucí do motorového prostoru umožňuje rychlý a snadný přístup

01

03

04

05

15

02


Datavision Systém Datavision představuje důležitou část ovládání stroje. Je klíčovým nástrojem pro snadné dosažení maximální výkonnosti vaší i stroje.

Datavision udělat? Poloha obrazovky je nastavitelná a má snadno čitelný displej.

Ovládání systému Datavision je snadná, protože k dispozici je jediný zřetelný referenční bod, který je dostatečně velký, aby se snadno sledoval a byl srozumitelný.

Dokáže poskytnout informace zaznamenané v protokolu, popisující výnosy a výkonnost kombajnu a tvoří také základ přesnějšího obdělávání půdy.

Umožňuje obsluze sledovat podle své volby až osm různých funkcí současně. Na první pohled můžete ze svého stroje získat to nejlepší.

Poskytuje ochranu a výstrahy stroji i obsluze a zabraňuje zbytečným nákladům a časovým ztrátám.

Nikdo jiný nemá více zkušeností s měření výkonnosti kombajnu než společnost Massey Ferguson.

Můžete také zlepšit účinnost, protože lze snadno provést všechna hlavní nastavení, včetně vůle sít a mlátícího koše pomocí obrazovky.

K dispozici je diagnostická funkce, která spoří váš čas i čas vašeho dodavatele, když provádíte servis nebo hledáte poruchu.

To znamená, že z této zkušenosti můžete těžit i vy, pokud si vyberete jeden z integrovaných systémů pro mapování výnosu a protokolování dat, který nabízíme. K dispozici je řada zařízení pro měření výnosů, které odpovídají vašim požadavkům na přesné obdělávání půdy.

Co pro vás může systém

16


01 Datavision: Technologie na dosah vašich prstů

17

01


Zákaznická podpora

Systematický a dynamický servis

Massey Ferguson je opravdu světová značka strojů používaných po celém světě a za každým strojem Massey Ferguson stojí silná poprodejní podpora organizace Zákaznické podpory společnosti AGCO. Porovnání s konkurencí ukazuje, že firma AGCO nabízí zákazníkům náhradní díly i servisní podporu světové úrovně, což ze všeho nejvíce platí u podpory našich sklizňových strojů jak v sezóně tak mimo ni. Dokonalá podpora v sezóně Program sklizňové podpory je vytvořen tak, aby byl maximálně dynamický a schopný okamžitě zareagovat na změnu podmínek. Všechny zkušenosti ze sklizní v jednotlivých zemích slouží k neustálému zdokonalování široké škály služeb. Klíčovými body jsou: • Specializovaný sklad sklizňových náhradních dílů zajišťující vynikající dodávku i dostupnost dílů a umožňující přímou a rychlou logistickou reakci. • 24/7 AGCO skladový systém náhradních dílů a zařízení pro zákaznickou podporu pro evropské trhy kombajnů MF. Přímý přístup prodejce do 24/7 online sjednávacího systému náhradních dílů s plně zjistitelnou dostupností dílů v rámci celé evropské skladové sítě 24 hodin denně. • Mimořádné služby jako např. pozdní uzávěrky, speciální doprava, dodávky „Eurodirect“ po celé Evropě přímo prodejcům a zákazníkům, a sběrné služby • Techničtí specialisté s odbornými znalostmi produktů, kteří podporují místní trhy. • Závazek místních prodejců poskytovat nejvyšší úroveň služeb při zajišťování podpory náhradních dílů a servisu „po pracovní době“.

18

Vysoká kvalita po celý rok Jsme si samozřejmě vědomi, že podpora našich sklizňových strojů trvá i po sklizňové sezóně. Všechny stroje Massey Ferguson těží z celoročního zaměření ve formě jak vynikající úrovně poskytované oddělením náhradních dílů AGCO Parts tak i speciální servisní balíčky: • Nejlepší průmyslové zajištění náhradních dílů díky špičkovému systému zásob a logistice firmy AGCO. • Originální náhradní díly z oddělení náhradních dílů AGCO Parts, jediného skutečného dodavatele, který zaručuje správnost hned napoprvé, a pokaždé. • Vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti náhradních dílů a perfektně vyškolení servisní technici, kteří poskytují servisní podporu a technická řešení. • Poprodejní řešení pro stroje jakéhokoli stáří pro maximální dobu provozuschopnosti v každé situaci. • Speciální zaměření na preventivní údržbu prostřednictvím před a posezónních prohlídek. • Dlouhodobá spolehlivost dostupných servisních a údržbových balíčků. Poprodejní podpora střediska Zákaznické podpory společnosti AGCO poskytuje nejlepší řešení pro potřeby našich zákazníků prostřednictvím náhradních dílů a služeb světové kvality a zajišťuje místní servis této světové značky.


01-02 „Zákaznická podpora společnosti AGCO, díky které můžete pracovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu“

03 „Servisní podpora na světové úrovni“

04-05 „Dodávky náhradních dílů od předního dodavatele v tomto odvětví – střediska náhradních dílů AGCO Parts“

01

19

06

05

04

03

02


Co vám slibujeme Od dob založení společnosti Massey Ferguson je naším posláním navrhovat, projektovat a vyrábět spolehlivé, důvěryhodné a inovativní stroje. Stroje, které budou znát lidé na celém světě.

VIZE Naše vize pro svět zemědělských strojů byla vždy jasná – přinášet hodnotná a inovativní řešení pro profesionální farmáře, kteří živí celý svět. Vždy uznávaná značka výrobků Massey Ferguson znamená technologický pokrok, vylepšený design, přísné testování a výrobu kvality, která je trvale spolehlivá a výkonná. INOVACE V inovacích jsme byli vždy o krok napřed. Náš zakladatel, Harry Ferguson, je toho dokladem. Díky neustálým průzkumům a analýzám potřeb našich zákazníků jsou naše výrobky navrhovány, testovány a konstruovány pro zvýšení produktivity, efektivity a užitečnosti, přičemž neustále posouváme hranice zemědělských strojů. Usilujeme o zjednodušení práce obsluhy počínaje nejjednodušším stisknutím tlačítka až po technologické inovace v účinnosti motoru a převodovky. VEDENÍ Massey Ferguson je nejprodávanější zemědělská technika na světě, a jsme tudíž předními výrobci v oblasti zemědělství. Za naši prvotřídní technologii a moderní provedení jsme získali řadu ocenění a stále postupujeme vpřed jak v oblasti životního prostředí tak v hospodárnosti. KVALITA Výroba kvalitního produktu sebou nese určité charakteristické znaky. Ve firmě Massey Ferguson začíná tato kvalita u kreslicího prkna a nikde nekončí. Každá fáze výroby od konstrukce a testování až po zajištění nejlepších komponent vyžaduje dokonalost. Naše výrobky a služby splňují nejpřísnější normy, a proto můžeme s jistotou dostát našemu slibu. SPOLEHLIVOST Nespustíme stroje Massey Ferguson z oka, dokud nemáme stoprocentní jistotu, že budou podávat výkony

20

podle nejvyšších standardů, jaké očekáváte. Naše výrobky necháme opustit výrobní závod až po přísných a náročných zkouškách jak simulačních tak v terénu. Čímkoli váš kombajn prochází den za dnem, jednu sezónu za druhou, můžeme zaručit, že jsme tyto meze již testovali a šli jsme až za ně. PODPORA Zemědělství může být osamělá práce, a proto dbáme na to, aby se vám dostalo podpory kdykoli ji potřebujete i v rozhodujících obdobích roku. Máte jistotu zázemí více než 3 200 prodejen ve více než 400 zemích a rozsáhlé distribuční sítě této mechanizace a stanete se součástí obětavé rodiny specialistů, pro které se stalo jejich osobní záležitostí poskytovat vám skutečnou servisní podporu nejvyšší kvality. Stejně tak nenecháme žádnou vaši příležitost proklouznout mezi prsty. Pokud máte odhodlání, avšak nemáte právě finanční zdroje potřebné k tomu, abyste soutěžili v dnešním tržním prostředí, mohlo by pro vás mít řešení finanční oddělení AGCO Finance. Vyžádejte si podrobnější informace u svého místního prodejce. Třebaže finanční možnosti jsou pro každý trh specifické, může se jednat například o leasing, koupi na splátky nebo půjčky. HRDOST Pro nás v Massey Ferguson znamená hrdost mnoho věcí. Je ve všem, co děláme, a je to vidět. Je v našem hrdém dědictví, v našem jedinečném provedení výrobků a v naší neustálé podpoře našich zákazníků. ZÁVAZEK Jsme hluboce odhodláni naplňovat nejvyšší očekávání a vytvářet kvalitní spolehlivé výrobky s inovativními funkcemi, které jsou podporovány nejlepšími podpůrnými balíčky. Jsme také odhodláni k neustálému růstu a rentabilitě pro všechny, a současně k respektování potřeb jak velkých tak malých podniků profesionálním přístupem a kvalitou.


21


Skutečné přednosti jsou ukryty uvnitř

Všechny kombajny MF 7200 CENTORA se díky trvale vysoké kvalitě projektových a výrobních norem v našem výrobním zařízení v Randers v Dánsku vyznačují vynikající životností a vysokou pevností rámu podvozku. Sestava využívá nejmodernějších procesů, například „DFT“ (technologie průtoku na vyžádání), které zajišťují, že každý stroj je vyroben podle nejvyšších standardů.

22

Rozsáhlé použití součástí opatřených nátěrem práškovou barvou zajišťuje dobrý vzhled stroje a jeho ochranu před vlivem okolního prostředí. Sklizně jsou delší a prostoje je nutné minimalizovat, proto technici společnosti Massey Ferguson nadimenzovali součásti tak, že například řemeny, hřídele a ložiska mají parametry o jednu velikost výše než u obvyklé specifikace. Tak je

dosaženo dlouhé životnosti každé součásti, úspory času a peněz. To vše výborným důvodem pro investici, která vám umožní vstup do rodiny Massey Ferguson a přinese vám výhody spolehlivého a důvěryhodného strojního zařízení.


MF 7280/7280 AL

MF 7282/7282 AL

620 (6,2 m (20’))

m

m

680 (6,8 m (22’))

l

m

770 (7,7 m (25’))

m

l

920 (9,2 m (30’))

m

m

Buben s vysokou setrvačností – šířka/průměr ( mm)

1680/600

1680/600

Počet mlatek

8

8

Plocha mlátícího koše

1,18 m²

1,18 m²

Rotační separátor

l

l

8

8

Celková plocha sít (m²)

5.3

5.3

Nastavení síta

l

l

Vrácený materiál

Zařízení pro opakované mlácení

Zařízení pro opakované mlácení

Objem – litry

9500/9500

10500/9500

Typ šneku

Otočný

Otočný

Drtič Min Till se 108 čepelemi

l

l

Elektrické deflektory

m

l

Rozmetadlo plev

m

l

Značka/typ

SISU 8.4

SISU 8.4

Výkon – k

378*

413*

Objem palivové nádrže – litry

750

750

Přední

650/75R32 - 800/65R32

800/65R32

Zadní

500/60 - 26.5

500/60 - 26.5

Mlátící systém

Vytřásadla slámy Vytřásadla slámy Čistící systém

Zásobník zrní

Technické specifikace

Šířka lišty PowerFlow

Drtič slámy

Pneumatiky

Šířka bez lišty Bez automatického vyrovnávání 650/75R32=3500

800/65R32=3800

Automatické vyrovnání

620/75R34=3480

800/65R32=3882

16430

16540

Hmotnost – kg vč. std. lišty bez drtiče a rozmetadla plev l = Standardní m = Volitelný

*Zahrnuje navýšení výkonu o 30 k

K zajištění co nejpřesnějších a nejaktuálnějších informací v této publikaci bylo vyvinuto maximální úsilí. Mohou se však vyskytnout nepřesnosti, chyby a opomenutí a podrobnosti technických údajů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Před jakýmkoliv nákupem by proto měly být potvrzeny všechny specifikace dealerem společnosti Massey Ferguson nebo jejím distributorem.

Motor


Výhody kombajnů MF 7200 CENTORA Zde je rychlá připomínka některých moderních funkcí kombajnů MF 7200 CENTORA, které si i nadále upevňují svou pozici ve sklizňovém odvětví. 01 PowerFlow. Naprosto dokonalá žací lišta s dlouhou

historií vývoje. Snadné připojení a odpojení, snadná změna na jinou plodinu. Zajišťuje vždy hladké podávání.

02 Masivní mlátící buben, odmítací buben, rotační separátor a mlátící koš. 3-bubnová separace a mlácení o vysoké síle zajišťuje vysoký výkon, snadné seřízení a vysokou životnost.

03 Stálý přísun udržuje stroj v optimální zátěži – a to automaticky.

04 Plevy a řezanka jsou rozmetány a „rovnoměrně rozloženy“ v požadované šířce – až 9 m díky standardnímu drtiči Min-Till s dvojitým řezem a snadno směrovatelným rozmetadlem plev.

05 Ovládání Datavision, sledování a seřizování

důležitých komponent celého stroje pomocí přehledných a snadno ovladatelných ovládacích prvků. Snadná modernizace, která umožní měření výnosu a sběr dat.

06 Rozvážná, tichá a klidná, jaká by také sklizeň měla být. Kabina se vyznačuje tichým a pohodlným umístěním s jedinečným výhledem, kde se s každým ovládacím prvkem snadno manipuluje.

07 Kukuřice: Souprava CENTORA pro sklizeň kukuřice přizpůsobí stroj tak, aby bylo dosaženo vysokého výkonu i při nejvyšších výnosech.

08 Pšenice: Vysokovýkonná mlátička CENTORA

zajišťuje vysoký výkon při zachování kvality slámy pomocí vynikajícího systému 8 vytřásadel slámy.

09 Řepka olejná: Vynikající lišta PowerFlow zajišťuje

bezkonkurenční podávání plodiny do stroje. Řepkový šnek zabraňuje ztrátám, umožňuje vyšší rychlosti vpřed a ještě více zvyšuje výkon. Dva nože s vynikajícími parametry lze snadno osadit do stávajících držáků a připojit k připravenému napájení.

10 Travní semeno: CENTORA je jediným strojem na

trhu, který je speciálně určen ke sklizni travního semene. Pevný podvozek, velkorozměrné hřídele a ložiska a robustní náhony zajišťují dlouhé roky životnosti při získávání této náročné plodiny.

11 CENTORA vám nabízí řešení všech vašich

sklizňových požadavků. Můžete si být jisti, že díky tomuto dokonalému balíčku se dílo podaří, i když se živly spiknou proti vám. Zachování vaší úrody a vašeho výtěžku.

Austro Diesel

GmbH A-2320 Schwechat, Tarbuk Business Park 4 Tel.: +43 (0) 1/701 20, Fax: +43 (0) 1 701 20-5 e-mail: verkauf@austrodiesel.at Internet: www.austrodiesel.at Kontakt CZ: Radim Vlčko Mobile: +420 737 236 298 Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour Mobile: +421 905 281 300

je celosvětová ochranná známka společnosti AGCO Corporation © AGCO Limited. 2008 | Czech/0109/4m | 14593/0908/80m

Centora  
Centora  

centora, test

Advertisement