Page 1

" Pilot BIZ leidt mogelijk tot meer waardecreatie en duurzaamheid"

Raymond Gruijs nieuwe voorzitter Molletjesveer/Noorderveld Hazet, sterk in veiligheid en hygiëne zie pag. 12

>> Bent u ook wel eens 'ontgoogled'? >> 'Samen innoveren, samen succes' met ICT >> Overnames bij GZ Kantoorinrichters >> Zin in streekproducten? >> Banenmarkt Poelenburg druk bezocht >> lees verder...

>

OFFICIËLE MEDIAPARTNER VAN

JAARGANG 14 • EDITIE 105 • juli 2011 • WWW.ZAANBUSINESS.NL


Uw toekomst actueel houden. Dat is het idee. De dingen waar u waarde aan hecht, wilt u natuurlijk later ook nog kunnen doen. Het is dan prettig dat uw inkomen toereikend is. Rabobank Zaanstreek helpt u hierbij. Maak nu een afspraak met uw pensioenspecialist. Samen kijken wij naar uw wensen en mogelijkheden voor nu en de toekomst. Zo houden wij samen uw toekomst actueel. Dat is het idee.

Uw pensioen goed geregeld bij de Rabobank. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

Ga naar www.rabobank.nl/zaanstreek


Zaanbusiness op

multimedia <<

Zaanbusiness wil de Zaanse ondernemers in contact brengen met elkaar en er voor zorgen dat de regionale economie gestimuleerd wordt! Word lid, discussieer mee of profileer uzelf! Ga naar www.zaanbusiness.nl, klik op het logo van LinkedIn en meld u aan! Nieuwe leden! Perry van der Velden at Flanderijn Incasso Gerechtsdeurwaarders Betalingsbeheer / Sales Current: • Accountmanager at Flanderijn Incasso Gerechtsdeurwaarders Betalingsbeheer Past: • Accountmanager Consumer Finance at Achmea Retail Bank NV • Manager Sales Support Consumer Finance at Achmea Retail Bank NV • Manager Policycontrol & Processing at Achmea Retail Bank NV Education: • PE Consumer Finance/Consumentenkrediet • Nibé/SVV Websites: • www.flanderijn.nl • www.achmea.nl • www.averoachmea.nl

Sjoerd van Vloten Owner of S van Vloten Advies & Project bureau Current: • Projectmanager Facilities & Logistics at S van Vloten Advies & Project bureau Past: • Projectleider at Nibag BV • Projectmanager Real Estate / Facility at DHL • Operations Manager at Exel Education: • ISBW • HAVO Websites: • www.svanvloten.nl

Jessica Lagerweij Coach en trainer, owner of Zeg Jess Current:

• Coach, trainer en interim management at Zeg Jess Past: • Manager Customer Centre at De Telefoongids / European Directories S.A. • Operations Manager at SNT • Manager Verzekerdenadministratie at Unive Education: • Vrije Universiteit Amsterdam • HES Amsterdam

Al 678 leden! Bent u de volgende? Arnold Sol at Arnold Sol Schilders Current:

• Owner at Uitgeverij De Zon / W&A Vastgoed • Owner at Arnold Sol Schilders Education: • NVM • Nationale Schilders College • Mavo De Bark Zaandam

Ook mee discussiëren? Meld u vandaag nog aan!

PDZ. Daar tref je ‘t! PDZ Zaandam 075 650 10 65 PDZ Wormerveer 075 621 22 21 alg-adv-ZaanBusiness_03.indd 1

uit zendbureaus

6-1-2011 15:05:49


Inhoud

coverstory 6-9 Raymond Gruijs nieuwe voorzitter Molletjesveer/Noorderveld Bedrijvenvereniging Molletjesveer/Noorderveld heeft een nieuwe voor­ zitter, Raymond Gruijs. Hij volgt de onnavolgbare Ger Bakker op. "Ik zat al in het bestuur toen Ger mij vroeg hem op te volgen. Gezien de uitdaging heb ik ja gezegd. Het lijkt mij leuk om, met uitstekende medebestuur­ ders en met de leden, dingen tot stand te brengen". De komende tijd zal Raymond Gruijs vooral druk zijn met de invoering van de BIZ, een pilot­ project in Molletjesveer/Noorderveld.

8-11

20

Kalf Advocatuur sinds november 2010 in de Zaanstreek gevestigd

11

Online je doelgroep bereiken is een must

"Kalf Advocatuur, in 2010 opgericht, is een kleinschalig, laag­drempelig en toegankelijk advocatenkantoor”, zegt eigenaar mr. Peter Wieringa. ”Wij richten ons, ondermeer, op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en starters”. Peter Wieringa studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1999 werd hij tot advocaat beëdigd.

&

"Online je doelgroep bereiken is een must en Dichtbij gaat een stap verder": zegt Internetondernemer Jelle Hoffenaar. Met zijn lokale internetportaal Webregio.nl was hij tot juni dit jaar aan­ wezig in Noord-Holland en delen van Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Onder impuls van Telegraaf Media Nederland onderging Webregio een ingrijpende restyling tot dichtbij.nl.

verder...

17 Overtreding relatiebeding via LinkedIn 18 Aangescherpte regelgeving hypothecaire leningen 23 Geld zat door private equity 28 ZON, Zaan en IJ 38 Lekker veilig brood en banket van Aad Brakenhoff

ACHTERGRONDEN, MEER INFORMATIE, ZAKENNIEUWS, AGENDA, HANDIGE LINKS,ONDERNEMERSTIPS, TERUGBLIKKEN? U VINDT HET ALLEMAAL OP: WWW.ZAANBUSINESS.NL

4

Zaanbusiness 105 juli 2011


voorwoord

De kwantiteit en kwaliteit van onder­ nemersbijeenkomsten Het is vakantietijd, dus zullen er de komende tijd minder netwerkbijeenkomsten voor ondernemers zijn. Het afgelopen half jaar was het aantal weer fors en de diverse organiserende instanties moeten, denk ik, waken voor teveel verzadiging of zelfs kannibalisme. Jaarlijks zijn er minstens 40 netwerk­ bijeenkomsten zijn in de Zaanstreek. Bijeen­komsten van zo'n vijf bedrijven­ verenigingen, van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Onder­ nemerssociëteit De Corner, de Zaanbusiness Club en de Zaanse Ondernemersdag. Dan zijn er de 'nodige' Nieuwjaarsrecepties van de KvK en de Zaanse gemeenten. En ZON organiseerde onlangs nog Ondernemersevent 075 Connecting. Een jaar heeft 52 weken. Minus vakantie­ tijd, en de tijd rond de jaarwisseling, kunnen ondernemers gemiddeld dus elke week naar een netwerkbijeenkomst. Dat is een onmogelijke opgave, want welke druk­ bezette ondernemer heeft daar tijd voor? Ik zie op vele bijeenkomsten wel wat jon­ gere ondernemers, maar ik constateer toch een hoog 'babyboomgehalte'. Zestigers, die een stapje terug gedaan hebben en het leuk vinden (of niet, maar dan toch) om elkaar te zien. Maar die gaan niet meer hijgend achter nieuwe business aan, omdat ze dat niet meer nodig hebben. Jongere ondernemers zullen, door tijd­gebrek, dus selectief zijn in het bezoeken van netwerk­ bijeenkomsten. Ze zullen streven naar effectiviteit en willen direct met hun collega-­ondernemers contacten leggen en business genereren. Zij willen geen 'ellenlange en vaak saaie' sprekers die, al dan niet via een slechte geluidsinstallatie,

colofon

vergeefs hun publiek trachten te boeien. Voor mij sprongen de bijeenkomsten van de Zaanbusiness Club, Ondernemersevent 075 Connecting en de boottocht van De Corner eruit. Ik ben zelf geen lid van de Zaanbusiness Club (hoe kan dat nou?), maar tijdens de eerste sessies was ik er bij. Ik bespeurde groot enthousiasme van (vooral) jonge ondernemers. “Hè, hé einde­ lijk geen oeverloos geneuzel van sprekers, maar een directe één-op-éénrelatie. Hier kun je business doen, met gelijkgestem­ den”, ving ik op. Kennelijk hebben jongere ondernemers daar behoefte aan. Ondernemersevent 075 Connecting was, qua opkomst, misschien wat minder succesvol als de organisatoren van ZON gehoopt hadden, maar ik vond het een leuk interactief evenement. Een paar kriti­ sche opmerkingen. De organisatoren zullen erop moeten letten, dat de openingscere­ monie minder lang duurt. De presentatrice hoorde zichzelf graag praten en was veel te lang aan het woord. De voorzitter van ZON werd te lang en te uitvoerig geïnterviewd, evenals de wethouder. Daarna moesten zij ook nog eens elkaar ondervragen. Daarbij faalde de geluidsinstallatie ook een aantal keren. Met als gevolg geroezemoes, men­ sen die hun rug naar de sprekers keerden, verminderde aandacht en zelfs irritatie. Zonde, en dus zijn mijn aanbevelingen: wel een beurs organiseren, maar minder 'gezwam' en een betere geluidstechniek.

De boottocht van De Corner voldeed, wat mij betreft, eindelijk aan de verwachtingen. Geen sprekers, een goed buffet en tijd om elkaar te spreken. De opkomst viel de orga­ nisatoren wat tegen, hoorde ik in de 'wan­ delgangboorden'. Dat komt wellicht door de ervaringen van ondernemers tijdens de vorige boottochten met allerlei toespraken en huldigingen. Eerder vertrekken, als het saai wordt, kan niet, tenzij je goed kunt zwemmen en het niet erg vindt, dat het krijtjesstreeppak en bijpassende stropdas nat worden. Ik vond deze boottocht dus een uitstekende netwerkbijeenkomst met een zonnige middag, humor, ruimte voor goede gesprekken en een ongedwongen sfeer. Een formule die kennelijk ook jongere ondernemers aanspreekt en dat biedt kansen aan De Corner om, zonder haar­ kleurmiddelen (zwart, blond of kastanje­ bruin), eindelijk eens van dat hoge 'grijze koppengehalte en dito imago' af te komen. De komende vakantietijd kan dienen voor retrospectie en innovatie. Even evalueren en nieuwe dingen bedenken. Omdat de kwantiteit van het aantal bijeenkomsten per jaar niet snel zal dalen, zal het in de kwaliteit gezocht moeten worden. Echte ondernemers (horen te) weten, dat ze een product of dienst moeten leveren waar de klant om vraagt. Dat geldt dus ook voor organisatoren van netwerkbijeenkomsten. Ik wens hen en hun 'klanten' een nuttige vakantieperiode toe.

Uitgever en volledige productie:

Verspreiding: 10 x per jaar.

IN DE VINGERS Dorpsstraat 1068a 1566 JM Assendelft Tel 075-6428114 www.indevingers.nl

Zaanbusiness wordt gratis in controlled circulation verzonden naar bedrijven in de Zaanstreek.

Bert Bleeker

Columns: De columns in Zaanbusiness zijn geschreven vanuit het perspectief van de columnist en vallen daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

©Het auteursrecht van deze uitgave wordt door de uitgever nadrukkelijk voorbehouden. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming onderwerpen te kopiëren en/of te publiceren. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van publicaties in deze uitgave. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Kijk ook eens op www.zaanbusiness.nl

5


coverstory

Raymond Gruijs nieuwe voo Molletjesveer/Noorderveld Sinds 12 mei jl. is Raymond Gruijs, in het dagelijks leven directeur van ARBO-WEST in Wormerveer, voorzitter van bedrijvenvereniging Molletjesveer/Noorderveld. Al zoâ&#x20AC;&#x2122;n 28 jaar maakt deze vereniging zich hard voor de belangen van de ondernemers die gevestigd zijn op deze bedrijventerreinen. Raymond Gruijs is Ger Bakker opgevolgd. "Ik zat al in het bestuur als algemeen bestuurslid", vertelt hij. "Op enig moment vroeg Ger mij nogal plotseling of ik hem wilde opvolgen. Ik heb als directeur van mijn bedrijf wel de nodige organisatorische ervaring, maar bestuurlijke ervaring heb ik minder. Maar gezien de uitdaging heb ik ja gezegd, want het lijkt mij leuk om, met een stel uitstekende medebestuurders en met de leden, dingen tot stand te brengen". 6

Zaanbusiness Zaanbusiness102 105maart juli 2011 2011


orzitter

"Pilot BIZ leidt mogelijk tot meer waardecreatie en duurzaamheid"

Binnen afzienbare tijd vinden er nog enkele bestuursmutaties plaats. Wim Pieters (VTZ) en G辿 Betjes (Betjes Transport) leggen in het najaar hun functie neer. Zij worden opgevolgd door Dick Dekker (Promobility) en Jos van Kooten (Bouwkundig Teken- en Adviesbureau B22). De overige bestuursleden, Marcel Bults (penningmeester) en Gerben Floris (secretaris) blijven in functie. "De vereniging is goed georganiseerd", volgens Raymond Gruis. "Er zijn zeer actieve commissies, bijvoorbeeld op het gebied van revitalisering en collectieve beveiliging en het tot stand brengen van parkmanagement. Dat laatste wordt de komende tijd een zeer belangrijk onderwerp". Belangenbehartiging Bedrijvenvereniging Molletjesveer/Noorderveld komt op voor collectieve belangen van haar leden. Om de voorzieningen en de kwaliteit van het bedrijventerrein optimaal te houden, heeft men regelmatig overleg met overheidsinstanties, zoals de gemeente. Individuele ondernemers staan aanzienlijk minder sterk bij derge足 lijke organi足saties. Daarnaast wil de bedrijvenvereniging er alles aan doen om de onderlinge banden tussen lokale ondernemers te versterken, zoals inspraak in onderwerpen die behandeld worden tijdens de vergaderingen en netwerkbijeenkomsten die drie keer per jaar gehouden worden. Ook de lokale politiek is daar vertegenwoordigd. Nog meer samen doen Ziet Raymond Gruijs mogelijkheden om de bedrijvenvereniging Molletjesveer/Noorderveld nog sterker te maken en meer toege足 voegde waarde te laten hebben voor de daar gevestigde bedrijven?

Kijk ook eens op www.zaanbusiness.nl

7


coverstory (vervolg)

"Meer insteken op d met elkaar oplossen

"Ik ben pas voorzitter en zal natuurlijk eerst de kat uit de boom kijken", zegt hij. "Ik denk dat onze commissies wat dichter bij het bestuur kunnen komen te staan. Nu brengen ze verslag van hun werkzaamheden uit tijdens de ledenbijeenkomsten, maar ik zou het ook prettig vinden als het bestuur in een eerder stadium geïnformeerd wordt. Verder zie ik mogelijkheden om meer gezamenlijk te doen. Bijvoorbeeld op het gebied van het gebruik en het inkopen van energie. Dan denk ik ook aan het meer gebruik van maken zonnecollectoren, windmolens en grondwarmte. Meer insteken op duurzaamheid en zaken met elkaar oplossen. Dat zou ik graag willen". Mobiliteit en ledengroei Raymond Gruijs ziet ook kansen op het gebied van arbeids­ mobiliteit. "Het samenbrengen van capaciteit en een flexibeler inzet van personeel, bijvoorbeeld bij tijdelijke vervanging. Wellicht is er ook op het gebied van vervoersmobiliteit wat meer mogelijk, zoals in het woon-werkverkeer. Noorderveld 2 is voor fietsers lastig te bereiken. Een doorsteek van de Westerstraat in Wormer­ veer naar de Ned Benedictweg, met een veilige oversteek, zou daarvoor een oplossing zijn. Maar het fietspad, dat naast de Ned Benedictweg loopt, is van de gemeente Zaanstad en de weg zelf is van de provincie Noord-Holland. Er zal dus nog wel even overlegd moeten worden hoe dit op te lossen". Op dit moment zijn er ruim 125 van de 1.000 bedrijven lid van bedrijvenvereniging Molletjes­veer/Noorderveld. "Ik vind dat ons ledental moet kunnen groeien. Wellicht kan dat gebeuren als we overgaan tot het instellen van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in Molletjesveer/Noorderveld".

8

Doelstelling Experimentwet BIZ Molletjesveer/Noorderveld zal in de Zaanstreek als pilot dienen voor de uitvoering van de wet Experimentenwet BIZ . Daartoe is onlangs besloten. Deze wet, die in 2009 het levenslicht zag, moet een positieve bijdrage leveren aan het lokale ondernemingsklimaat en aan maatschappelijke kwesties, zoals veiligheid en het tegen­ gaan van verloedering. Ook moet de BIZ worden gewaardeerd door ondernemers en lokale overheden. En of, en zo ja, welke (aanvullen­ de) randvoorwaarden er nodig zijn om te waarborgen, dat een BIZ voldoende democratische legitimiteit kent en een goede toe­ passing van dit instrument is gewaarborgd. Hoe komt een BIZ tot stand? Eerst wordt een BIZ-plan opgesteld, dat door de gemeente wordt getoetst aan de Experimentenwet BIZ en aan het gemeente­ lijke beleid. Op grond daarvan wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen een zelfstandige stichting of vereniging en B&W. Daarin legt de gemeente ook haar verplichtingen vast en er wordt een verordening opgesteld. Wettelijke voorwaarden BIZ Voor de oprichting van een BIZ moet aan drie voorwaarden zijn voldaan. Er moet een draagvlakmeting plaatsvinden en de respons daarop moet minimaal 50 procent zijn. Van de respondenten moet minimaal tweederde deel voor de BIZ zijn en de voorstemmers moeten meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegen­ stemmers. Na instelling van een BIZ is er geen sprake meer van vrijblijvendheid. Alle ondernemers in het betrokken gebied zijn, via een BIZ-heffing, verplicht om, naar rato van de WOZ van hun pand, bij te dragen. Een BIZ heeft een beperkte duur van vijf jaar. Verlenging is mogelijk, mits de procedure tot

Zaanbusiness 105 juli 2011


duurzaamheid en zaken n. Dat zou ik graag willen"

Raymond Gruijs

opstarten opnieuw wordt uitgevoerd met een nieuwe verordening en een nieuw draagvlakonderzoek. In het najaar kick off en voorlichtingsbijeenkomsten Een BIZ moet dus, ondermeer, leiden tot goed parkmanagement. "Een schoon, heel en veilig bedrijventerreinen is erg belangrijk. Het gaat om waardecreatie van het bedrijventerrein en de daar gevestigde bedrijfspanden", zegt Raymond Gruijs. "Ik ben erg blij dat Molletjesveer/Noorderveld als pilotproject in de Zaanstreek fungeert. Ondernemers kunnen gezamenlijk investeren in ons bedrijventerrein en daaraan betalen in principe alle hier gevestigde ondernemers mee. Van de duizend bedrijven die op ons bedrijven­ terrein gevestigd zijn, zijn er zo'n 250 bedrijven met een pand met een lage WOZ -waarde. Vooral ZZP'er en die hebben, in hun ogen, minder belang bij goed parkmanagement. Daarom sluiten we hen uit van betaling, maar ze hebben dan natuurlijk ook geen stemrecht. We willen zo'n 50 ondernemers rekruteren die, als een soort ambassadeur, draagvlak voor de BIZ te creëren. Als die elk een aantal ondernemers in hun directe omgeving van het belang van een BIZ kunnen overtuigen, dan hebben we een groot draagvlak in Molletjesveer/Noorderveld. Namens de Stichting Parkmanagement Zaanstad (StiPaZa) en de bedrijvenvereniging, trekken Ton Komen (voorzitter) en Jack van Duijvenbode, van Knap Transportgroep, de kar. Tijdens een eerste bijeenkomst op 19 september a.s. bij de Zaanse Golf Club, wordt een kick-off gehouden om de 'blokhoofden of ambassadeurs' te motiveren. Daarna volgen nog drie voorlichtingsbijeenkomsten. We hopen voor het eind van het jaar de draagvlakmeting af te ronden en daarna verder te kunnen".

Eerst leren Raymond Gruijs wil proberen om wat meer richting te geven aan bedrijvenvereniging Molletjesveer/Noorderveld. "Ik zou wat meer doelstellingen en meetpunten willen creëren en de bestaande acti­ viteiten beter willen verbinden naar wat meer beleid en structuur. Net als in een bedrijf. In alle bescheidenheid zou ik dat graag over een jaar of vijf gerealiseerd willen hebben. Dan zijn we, als het goed is, minder persoonsafhankelijk in onze vereniging. Maar de sfeer en het succes van de mentaliteit van 'handen uit de mouwen' moeten blijven. Dat zijn erg waardevolle elementen in onze vereni­ ging. Eerst wil ik vooral leren. En dat doe ik dan ook van gerouti­ neerde (oud)voorzitters van andere bedrijventerreinen, als Roel Hart en Aaldert Postma. Net als Sjoerd de Keizer, die sinds kort voorzitter is van de BIA, ben ik nieuw. Oude rotten kunnen ons goed op weg helpen. Mijn voorganger Ger Bakker, had een speciale manier van doen die iedereen erg aansprak. Zo ben ik niet, maar ik hoop dat mijn aanpak evenveel succes heeft, of misschien nog een ietsje meer. Met steun van alle betrokkenen uiteraard".  Meer weten? www.molletjesveernoorderveld.nl

Kijk ook eens op www.zaanbusiness.nl

9


De Deschijn schijn van vande deideale idealelijn. lijn.

er weet u dat scoren vaak makkelijker

n werkelijkheid is. Uw vaardigheid en de

uw onderneming zijn vaak bepalend voor

Maar gelukkig gelden er in het onderne-

ere spelregels dan bij het golfen. U mag

r namelijk ongestraft om advies vragen.

ver het beter laten functioneren van de AlsAls ondernemer ondernemer weet weet u dat u dat scoren scoren vaak vaak makkelijker makkelijker

Heleen Keinemans

n uw operationele organisatie. Peritot kan

lijktlijkt dandan hethet in werkelijkheid in werkelijkheid is. Uw is. Uw vaardigheid vaardigheid en en de de

der helpen, als sparringpartner, maarzijn ook condities condities vanvan uw uw onderneming onderneming zijn vaak vaak bepalend bepalend voor voor

het resultaat. resultaat. Maar Maar gelukkig gelukkig gelden gelden er in er het in het onderneondernening van het tehetvoeren personeelsbeleid merschap merschap andere andere spelregels spelregels dandan bij bij hethet golfen. golfen. U mag U mag

ust eens, of kijkalsop peritot.nl. We helpenomom als ondernemer ondernemer namelijk namelijk ongestraft ongestraft advies advies vragen. vragen.

Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld overover hethet beter beter laten laten functioneren functioneren vanvan de de ore te verbeteren.

mensen mensen binnen binnen uw uw operationele operationele organisatie. organisatie. Peritot Peritot kankan u daarmee u daarmee verder verder helpen, helpen, als als sparringpartner, sparringpartner, maar maar ookook ter ter ondersteuning ondersteuning vanvan hethet te voeren te voeren personeelsbeleid personeelsbeleid hierin. hierin. BelBel gerust gerust eens, eens, of kijk of kijk op op peritot.nl. peritot.nl. WeWe helpen helpen u graag u graag uw uw score score te verbeteren. te verbeteren.

“Iedereen is een natuurtalent mits je de natuur Heleen Heleen Keinemans Keinemans de ruimte geeft.” “Iedereen “Iedereen is is eeneen natuurtalent, natuurtalent, mits mits je je dede natuur natuur dede ruimte ruimte geeft.” geeft.”

Kalverringdijk 10 1509 BT Zaandam Kalverringdijk Kalverringdijk 1010 1509 BTBT Zaandam Zaandam T1509 (06) 53 57 32 09 T (06) T (06) 5353 5757 3232 0909 www.peritot.nl www.peritot.nl www.peritot.nl


advertorial "Kalf Advocatuur is een kleinschalig, laag­ drempelig en toegankelijk advocatenkantoor", zegt eigenaar mr. Peter Wieringa. "Wij richten ons op particulieren, ondernemers in het middenen kleinbedrijf, starters, (semi)overheden, nonprofitorganisaties en instellingen. We hebben een groeiende klantenkring in de Zaanstreek, waaronder ook een toenemend aantal bedrijven". Het kantoor is gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw Kalfstede, Kalf 188E in Zaandam.

Peter Wieringa

Kalf Advocatuur sinds november 2010 in de Zaanstreek gevestigd Peter Wieringa, in 1972 in Giethoorn geboren, studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1999 werd hij tot advocaat beëdigd en hij heeft sindsdien in Zaandam en Haarlem veel ervaring opgedaan in verschillende rechts­ gebieden. Sinds november 2010 heeft hij zijn eigen advocatenkantoor in Zaandam. Veel rechtsgebieden Kalf Advocatuur adviseert en procedeert op tal van rechtsgebieden, met een specialisatie in Personen- en Familierecht, Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht en Bestuursrecht. Daarnaast kan men ook voor andere rechtsgebieden bij het kantoor terecht, zoals Huurrecht, Contractenrecht, Verzekeringsrecht en Vastgoed. "Wij kunnen een breed pakket aan dienst­ verlening bieden", aldus Peter Wieringa. Groot netwerk van specialisten Om een optimale dienstverlening te bewerkstelligen, beschikt Kalf Advocatuur over een groot netwerk aan accountants, zoals Vork Accountants in Zaandam, adviseurs op het gebied van belastingen, verzekeringen, pensioenen en hypotheken, notarissen en makelaars. "Daardoor zijn wij in staat om onze dienstverlening te waarborgen en te optimaliseren", zegt Peter Wieringa. "Er kan snel worden geschakeld als er in bepaalde zaken zeer specialistische vragen naar voren komen. Hierdoor kunnen we maximale resultaten

voor de cliënt behalen. Met de cliënt zelf werken we graag samen aan het beste resultaat. Doelgericht en efficiënt, dat staat bij ons voorop". Startersbegeleiding Een eigen onderneming starten is voor velen een droom die vaak uitkomt. Een startende ondernemer wordt met veel zaken geconfronteerd, waarbij juridische aspecten een grote rol spelen. Kalf Advocatuur staat startende en gestarte ondernemers met raad en daad terzijde. Peter Wieringa: "Wij kennen hun valkuilen en wijzen hen de weg. We weten ook, dat zij de kleintjes moeten letten. Daarom hanteren we gedurende de eerste drie jaar voor hen een voordelig tarief. Een starter weet zich daardoor gedurende die eerste periode verzekerd van goede juridische bij­ stand tegen een betaalbare prijs. Op onze site www.advocaatvoorstarters.com kan men daarover meer te weten komen". Toekomstige groei Peter Wieringa streeft een gestage groei van zijn advocatenkantoor na. "Ik heb altijd bij kleinere kantoren gewerkt en dat is mij prima bevallen. Het directe klantencontact en het procederen en het opereren op een breed werkterrein vind ik een van de mooiste aspecten van mijn vak. Ik heb bewust gekozen voor een eigen kantoor om daar op mijn eigen manier invulling aan te geven. Het is mijn voornemen

Kijk ook eens op www.zaanbusiness.nl

om, tezamen met andere advocaten, Kalf Advocatuur tot een middelgroot kantoor te laten uitgroeien. Mijn vrouw Claudia volgt een opleiding tot NMI-gecertificeerd mediator. Mediation is een 'groeimarkt', waarbij er naar gestreefd wordt juridische geschillen onderling op te lossen waardoor de gang naar de rechter kan worden voorkomen. Eind dit jaar willen we deze praktijk oprichten en verbinden aan Kalf Advocatuur". De vestigingsplaats van Kalf Advocatuur is niet toevallig. "We zitten hier op een goede locatie en daar komt bij, dat we ook woon­ achtig zijn op 't Kalf. We wonen dus dicht bij ons werk. In dit pand is voldoende ruim­ te voor de beoogde groei en daarom kun­ nen we vooruit", zo besluit Peter Wieringa, die zijn maatschappelijke betrokkenheid bij de Zaanstreek toont met, ondermeer, nevenfuncties als Lid van de Raad van Toezicht van Woningbouwcorporatie ZVH, Lid van het Bestuur van de Zaanse Ondernemersdag en een lidmaatschap van de Junior Kamer Zaanstreek. 

Meer weten?

Kalf Advocatuur Kalfstede, Kalf 188E 1509 BB Zaandam T: 075-303 00 10 F: 075-615 82 57 E: info@kalfadvocatuur.nl W: www.kalfadvocatuur.nl

11


advertorial Directeur Frans Groeneveld is trots op Hazet, waarvan het hoofd­kantoor gevestigd is aan de Pieter Lieftinckweg 30 in Zaandam. Op 1 juli jongstleden bereikte het familiebedrijf de respect­ abele leeftijd van 80 jaar. "Wij zijn een vakgroot­ handel in schoonmaak­ middelen, reinigings­ apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals bedrijfskleding, schoeisel en andere veiligheids­artikelen. We beschikken over een internationaal netwerk. De leveringen aan klanten worden ondersteund door professionele logistiek en een snelle service".

Hazet, sterk in hygiëne en veiligheid voor professionals In 1995 nam Frans Groeneveld Op den Velde R&K over door middel van een management buy-out. In 1997 fuseerde dit bedrijf met Hazet, een familiebedrijf dat in 1931 was opgericht en waarvan Peter Tanger de eigenaar was. Samen vormden ze de directie. In 2006 heeft Peter Tanger een stapje terug gedaan. "Maar gelukkig is hij nog steeds aan het bedrijf verbonden", zegt Frans Groeneveld. Op dit moment werken er 55 mensen bij Hazet. Klanten In de loop der jaren nam Hazet diverse bedrijven over, zowel in de Zaanstreek als (ver) daarbuiten. Hazet beschikt ook over een uitgebreide E-shop. Het assortiment beslaat zo’n 15.000 artikelen. Hazet richt zich vooral op schoonmaakbedrijven, de (food)industrie, de horeca, leisure, de zorg­ sector, de bouwbranche en de overheid. Zeer recent werden er nieuwe overeenkomsten of vervolgovereenkomsten gesloten met bekende reinigings- en schoonmaakbedrij­ ven als Succes Schoonmaak (Volendam), Victoria Schoonmaakdiensten (Alkmaar), Poseidon (Oostzaan) en Willems & Zoon (Wormer). Service en logistiek Hazet beschikt over een groot service­ apparaat. Servicemonteurs voeren reparaties en onderhoud op locatie uit. "Daarmee voor­ kom je tijdverlies", zegt Frans Groeneveld. "De klant bespaart kosten, want men kan apparatuur weer sneller inzetten". Sinds 2003 werkt het bedrijf samen met Witrock & Uhlenwinkel (Bremen) in de Igefagroep, de grootste vakgroothandel op het gebied van schoonmaak- en hygiëneartikelen. "Wij leveren via Igefa, Customer Order Solution,

12

kortweg ICOS. Dit is een eigen uniek systeem voor relaties met meerdere objec­ ten. Klanten kunnen hun eigen bedrijfs­ software en ERP-systeem direct aansluiten op ons leverantiesysteem. Daardoor profi­ teren ze optimaal van onze professionele, snelle en specifieke logistieke aanpak".

Michel Sol, (verkoop adviseur) en directeur Frans Groeneveld (beide van Hazet)

Milieu en kwaliteit Hazet staat bekend om de levering van hoogwaardige producten en diensten. "Bij ons staan kwaliteit, milieu en innovatie centraal", zegt Frans Groeneveld. "Wij ad­viseren onze klanten bij het duurzaam inkopen en eisen dat ook van onze lever­ anciers". Het bedrijf is in het bezit van diverse certificaten, zoals ISO 9001 en VCA. "Daarnaast willen we voldoen aan extra milieuwensen van klanten en van de maatschappij", vervolgt Frans Groeneveld. "Onze medewerkers adviseren en stimu­ leren het gebruik van milieuvriendelijke producten. Met ons kwaliteitssysteem willen wij de inhoudelijke kwaliteit van de primaire processen beheersen. Hierdoor kunnen we resultaten met zekerheid voorspellen en voldoen de geleverde prestaties aan de wensen van de klant."

Zaanbusiness 105 juli 2011

Zaanse Ondernemersprijs 2003 In 2003 mocht Hazet de prestigieuze Zaanse Ondernemersprijs ontvangen tijdens de Zaanse Onder­nemersdag. "Daar waren we erg trots op", glundert Frans Groeneveld. "Het is toch een mooie beloning voor hard werken, onze aandacht voor het milieu, het investeren in goede relaties en de daaruit voortvloeiende groei". Uitstekende contacten met Rabobank Zaanstreek Vanaf 1995 is Rabobank Zaanstreek de huisbankier van Hazet. Frans Groeneveld: "Toen ik in 1995 Op den Velde R&K kocht, had ik natuurlijk geld nodig. Rabobank Zaanstreek gaf mij een financiering om de management buy-out mogelijk te maken. We hebben een uitstekend contact met accountmanager Johan Hoekstra. Op dit moment neem ik deel aan het miniMaster programma georganiseerd door de Rabobank, in samenwerking met Business School Nederland. Het miniMasters programma is bedoeld voor ondernemers die ook daadwerkelijk iets te managen hebben. In het programma staat de leer­ methodiek Action Learning centraal. Een fantastische iniatief van de Rabobank waar ik met veel plezier aan deel neem". 

Meer weten?

Rabobank Zaanstreek, telefoon (075) 890 30 90 Hazet P. Lieftinckweg 30 1505 HX Zaandam T: 075 65 04 030 F: 075 65 04 020 I: www.hazet-reiniging.nl


ICT "We willen als verbindende factor in deze plannen deelnemen." Piet Smit Voorzitter ICT Zaanstreek

>> Meer weten? www.ictzaanstreek.nl info@ictzaanstreek.nl >> Agenda 20 sept Bits & Bijts 15 nov Netwerk/themabijeenkomst

Samen innoveren, samen succes ICT Zaanstreek is, samen met het Metalektrocluster, bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden om samen te werken bij inno­ vatie. In de aan te vragen subsidieregeling werken minimaal tien MKB-ondernemers aan de uitvoering van hun innovatieplannen. Als ICT Zaanstreek willen we als verbindende factor in deze plannen deelnemen. Bedrijven zullen dan, via brancheoverstijgende inno­ vatieplannen, gaan samen werken. De IPC-regeling heeft als doel de samenwerking tussen twee, drie of liever nog meer partijen te stimuleren. Innovaties moeten voor de bedrijven zelf nieuw zijn.

Dit bericht is dus een uitdrukkelijke uitnodiging voor bedrijven om eens goed na te gaan of ze in samenwerking met een ICT- of Metalektrobedrijf een nieuwe ontwikkeling kunnen starten. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen als u daar vragen of ideeën over hebt. Wij kunnen u verder informeren en eventueel in contact brengen met één of meerdere partners. We hebben minimaal tien deelnemende bedrijven nodig om de regeling te kunnen aanvragen. Wij horen graag van u! Mail naar: info@ictzaanstreek.nl 

d-Tail Company  ontwikkelt zich op nieuwe locatie

Interactief communicatiebureau

Het creatief kloppend hart van de Zaanstreek is nu een half jaar gevestigd aan de Pieter Ghijsenlaan 24 in Zaandam en heeft daar helemaal zijn plek gevonden. In het nieuwe pand heeft één van de grootste en oudste inter­actieve communicatiebureaus van de streek de mogelijkheid om klanten op een goede en representatieve wijze te ontvangen voor besprekingen, presentaties en trainingen Daarnaast is het voor de werknemers een fijne omgeving geworden om te werken aan internetsites, intranetsites en marke­ tingcampagnes om de juiste bezoekers op uw site te krijgen en te laten converteren tot klanten. d-Tail Company integreert uw internet­ activiteiten optimaal in uw marke­ tingcommunicatie. Deze creatieve onderneming is gespecialiseerd in Web Development en zoekt het 1-op-1 contact op in haar marketingactiviteiten. Social Mediacampagnes via, ondermeer, Facebook, Twitter, LinkedIn en Hyves, gepersonaliseerde sites en Dialoog Marketing zijn hier goede voorbeelden van. Deze, van oorsprong Zaanse, onder­ neming heeft klanten door heel Nederland. Daarnaast heeft het bedrijf oog voor zowel

de ontwikkeling van de mensen die bij d-Tail Company werken als voor de mensen die in deze wereld wat extra steun kunnen gebruiken. Het afgelopen jaar ondersteun­ de d-Tail Company ondermeer de realisatie van het Mensenrechten­monument aan de Zaan. Tevens is d-Tail Company lid van MVO Nederland. Met zijn allen zorgen we voor zichtbaar betere resultaten.   Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Mark Damman op 088 1110900 of kijk op onze site www.d-tail.com.

Mark Damman

Pieter Ghijsenlaan 24 Zaandam

>> Onze sponsors

Kijk ook eens op 13 www.zaanbusiness.nl

13


Saense Masters op 3 De negende editie van 'De Saense Masters op 3' is weer een geweldig succes geworden. De 80 deelnemers aan de wedstrijd en de 16 deelnemers aan de clinic, genoten op de zonnige 3e pinksterdag van een sportieve en gezellige dag.

De Saense Masters op 3, weer

Burgemeester Geke Faber, samen met de organisatoren Jaap Pameijer (links) en Aad Melgerd.

14

Zaanbusiness 105 juli 2011


netwerken <<

foto's Ton R. Vermij

 een geweldig golfevenement! 1.500 euro voor Stichting Vrijwilligersvervoer Zaanstreek e.o. Uit handen van Geke Faber (burge­ meester Zaanstad) ontving Klaas Lelie (wnd. penningmeester) een cheque van € 1.500, rechts Yvonne Brinkhuis, bestuurslid van de stichting.

Dinsdag 29 mei 2012 Volgend jaar organiseren de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, Zaans Ondernemers Netwerk ZON en De Maatschappij, de 10de Saense Masters op 3. Derde pinksterdag is dan op dinsdag 29 mei, reserveer nu alvast die datum in uw agenda!

Fantastisch buffet Ter afsluiting was er nog een geweldige barbecue van Nils van Dam (foto rechts) en zijn team, met volop 'netwerk' mogelijk­ heden. Het bleef nog lang gezellig op de golfbaan…

Kijk ook eens op www.zaanbusiness.nl

15


colum

Overnames bij GZ Kantoorinrichters BV

Merel Kan bestuurslid Nieuwe Winst

Met terugwerkende kracht heeft Wout van Laar (42) de aandelen van GZ Kantoorinrichters BV in Zaandam overgenomen. Zijn ambitie om ooit een écht eigen bedrijf te hebben, is na tien jaar directeur te zijn geweest binnen GZ gerealiseerd. Hiermee is GZ losgekoppeld van de Dantuma Groep en per 1 januari jl. zelfstandig.

Vette Konijnen Niets is vervelender dan een slecht vertelde grap. Moppen onthoud ik niet. Of half. Ik ben gestopt moppen te vertellen toen ik zes was. Helaas heeft mijn jeugdvriendin Ingeborg dit zelfcorrigerende vermogen niet. Ze heeft een konijnenmop, die ze tot op de dag van vandaag minimaal één keer per week vertelt. Hij is er bij mij ingesleten zoals de Zaan in onze streek. Hieraan moest ik denken toen ik met een hoogleraar sprak over het subsidielandschap in Nederland. Deze Française zei, met een charmant accent: "Jullie Nederlanders zijn vette konijnen". Ik ben in mijn leven heel wat genoemd, maar 'vet konijn' was nieuw. Toch snapte ik wat ze bedoelde. We zijn gewend aan een overheid die voedert. Als een burger een initiatief neemt om de leefomgeving te verbeteren, dan wordt eerst gekeken naar de subsidiemogelijk­ heden. Vervolgens is er een welzijnsinstelling die de klus over­ neemt. Of overnam als het te kostbaar bleek. Er wordt onderzoek verricht. Dure mensen schrijven rapporten, met als uitkomst dat de burger het zelf moet doen. Nieuwe kleren van de keizer. Al begin 1900 schreef Mary Ellen Richmond een handboek met die uit­ komst. Haar volgorde voor het betrekken van mensen bij welzijns­ werk is, betrek:1. Gezin; 2. Cliënt; 3.Buurt; 4. Burgerlijke instanties; 5. Particuliere voorzieningen en 6. Publieke/sociale voorzieningen. De Nieuwe Winst onderstreept deze visie. Wij vragen geen geld. Wij willen bloed, zweet en tranen. Voor mensen die zelf al een hoop gerealiseerd hebben. Net dat laatste zetje, die aanvullende kracht en energie. We openen dan ook met liefde de deuren van de hokken. En die mop van Ingeborg? Gezien haar zendingswerk van de afge­ lopen dertig jaar lijkt het me sterk, dat er nog Zaankanters zijn die hem niet kennen. Maar goed, hier komt hij nog een keer. Moeder haalt Jantje uit school met verschrikkelijk nieuws. "Jantje.., Flappie is dood". "Oh" reageert Jantje rustig, "dat geeft niks hoor, dat is het leven. Je wordt geboren, je leeft en je gaat dood". "Fjieuw" denkt moeder, "dat neemt ie goed op". Als ze thuiskomen, ziet Jantje het lege hok. Hij rent er naartoe en roept: "Flappie! Flappie! Waar is Flappie?". "Jantje", zegt moeder vertwijfeld, "ik heb het je net uit­ gelegd en je snapte het zo goed! Flappie is dood!". "Flappie?" huilt Jantje, "..ik dacht dat je zei.. Pappie!" Oké, dat was eens, maar nooit weer. Beloofd.  

16

www.denieuwewinst.nl

GZ is bijna 25 jaar actief op het gebied van kantoor - en project­ inrichting in de meest brede zin van het woord. Met nog steeds de nuchtere 'Zaanse gedachte' om vooral betaalbaar, maar onderscheidend te zijn, heeft het bedrijf vele, vooral diverse, klanten binnen MKB maar ook zorg- en onderwijsinstellingen voor zich weten te winnen. "Er is heel wat veranderd in de afge­ lopen tien jaar", aldus Wout van Laar. "Tijdens de overname door de Dantuma Groep in 2000 werkten er acht mensen bij GZ. In 2011 heeft GZ een supergedreven team van zo'n 30 mede­ werkers. Enerzijds zijn die gespecialiseerd in kantoor- en project­ inrichting door conceptuele visualisaties, gebaseerd op 'het nieuwe werken. Anderzijds zijn ze gespecialiseerd in kantoor­ artikelen, kantoormachines, drukwerk en ga zo maar door". Sinds kort is GZ ook actief op het gebied van gegarandeerde energiebesparende maatregelen zoals hoogfrequente TL-verlichting, waarmee men jaarlijks zonder moeite 30 tot 50 procent energie, dus geld, mee bespaart. Wout van Laar: "We zullen de ingezette koers en de missie 'de klant inspireren en ontzorgen' als zelfstandig bedrijf voortzetten en nog verder uitbouwen". Ook binnen de Europese aanbestedingen speelt GZ de laatste jaren een steeds belangrijkere rol. Er is een aantal recente successen te melden, zoals het (nog uit te voeren) inrichten van complete werkplekken in het nieuwe gemeente­ huis Zaanstad, de herinrichting van Regiocollege Zaanstad, bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een opdracht bij de gemeente Maarssen. "Dan moet je als organi­ satie niet alleen de beste zijn, maar financieel ook nog tot de voordeligste worden beoordeeld. We zijn dan ook best een beetje trots op het feit, dat dit ons ook lukt als Zaans bedrijf", aldus Wout van Laar. "Maar we worden ook al blij van één GZ huislijnwerkplek of kantinestoel". Maar er is intussen nog meer gebeurd bij GZ. Op 1 juni jl. nam het bedrijf de activiteiten over van Atel Kantooractief BV uit Amsterdam. De heer en mevrouw Liefveld beëindigen na jaren hun werkzaamheden. Zij vonden in GZ een overnamepartner die hun klanten flexibiliteit en continuïteit kan blijven bieden op de toegewijde wijze, zoals zij dit zelf ook jaren hebben gedaan. "Voor ons is dit een unieke groeikans op nieuwe klanten die wij nog breder willen faciliteren met ons brede dienstenpakket én het ligt binnen ons bestaande werkgebied", aldus Wout van Laar. GZ behoort tot de meest toonaangevende kantoorvak­ handelaren in de Randstad en is door de IVKA recent zelfs twee jaar achtereenvolgend landelijk uitgeroepen tot 'de organisatie met de beste performance'.  Meer weten? GZ Kantoorinrichters BV Grote Tocht 98 1507 CE ZAANDAM 075-6351231 www.gz.nl / info@gz.nl

Zaanbusiness 105 juli 2011


advies Door: Mr. J. Jong Nagtegaal & Jong Advocaten

Overtreding relatiebeding via Linkedin

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem heeft in maart van dit jaar een uitspraak gedaan waarin, ondermeer, de vraag centraal stond of een werknemer een relatiebeding had overtreden door via Linkedin contacten te leggen. De betreffende werknemer had met zijn werkgever een beëindigingsovereenkomst gesloten en daarin was een relatiebeding opgenomen. Daardoor was het de werk­ nemer, ondermeer, verboden om als particulier, als zelfstandig ondernemer of als werknemer in dienst van derden of in welke hoedanigheid dan ook enig contact te onderhouden met een vijftal met naam genoemde relaties van de werk­ gever. De werknemer had, in strijd met het concurrentiebeding, al tweemaal contact gezocht met één van de vijf relaties. Hiermee had hij het concurrentiebeding overtreden. Hij moest een boete betalen van 20.000 euro met rente aan zijn in­middels voormalig werkgever. De voormalige werkgever meende, dat de werknemer doorging met de verboden

Voor juridisch advies:

activiteiten. De werknemer werd wederom betrokken in een procedure, waarin door de voormalige werkgever werd gesteld, dat de werknemer het relatiebeding had over­treden door via Linkedin contact te hebben met een werkneemster van één van de vijf relaties. De voormalige werk­ gever had, om deze stelling te staven, een screenprint van het profiel van de werkneemster overgelegd, waarin ver­ wezen werd naar zake­lijke onderwerpen. Hieruit bleek, dat de betreffende werk­ neemster en de werk­nemer contact met elkaar hebben gelegd. De werknemer stelde, dat het eerste contact met de werkneemster had plaatsgevonden in de periode dat hij nog voor zijn voormalige werkgever werkte. Hij had het contact slapend gehouden. Om na te gaan of de werknemer met het betreffende Linkedin-contact het relatie­ beding had overtreden, was het van belang vast te stellen op welke datum het eerste contact met de werkneemster tot stand

vbnb.: Evert Nagtegaal, Sander Orsel Petra van der Hoeven, Yasmine Yildiz, Kudret Yigit, Jaap Jong, Iris Kooijman en Silvia Coelho,

was gekomen. Uit de stukken die de voormalige werkgever in de procedure had overgelegd, werd voorshands door de voor­ zieningenrechter aangenomen, dat de data uit september 2010 dateerden. Daarmee was het eerste contact tussen de werk­ nemer en de werkneemster na het einde van de arbeidsovereenkomst met de voor­ malige werkgever tot stand gekomen en had de werknemer het relatiebeding over­ treden. De werknemer was hierdoor al een boete aan zijn voormalige werkgever verschuldigd van 10.000 euro. Als een werknemer gebonden is aan een concurrentiebeding of een relatiebeding, dan is het raadzaam om niet alleen goed te kijken naar wat het beding de werk­ nemer verbiedt te ondernemen. Maar ook heel kritisch en voorzichtig te zijn met het leggen van contacten in welke vorm dan ook, waaronder via Linkedin. Al lijkt het onschuldig om via Linkedin contact te leggen, het kan een werknemer duur komen te staan.

Nagtegaal & Jong Advocaten, www.nagtegaaljong.nl

Dam 34, Postbus 1275, 1500 AG Zaandam Telefax (075) 635 08 18

Tel (075) 631 31 21 info@nagtegaaljong.nl

Kijk ook eens op www.zaanbusiness.nl

17


>> advies advies M.D. (Marco) Boelens accountmanager Private Banking

Aangescherpte regelgeving hypothecaire leningen De Gedragscode Hypothecaire financieringen bestaat al geruime tijd. Deze code is van toepassing op iedere hypothecaire financiering die in Nederland wordt verstrekt. Het primaire doel van deze code is goede en vergelijkbare informatie aan te bieden bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Op 18 mei heeft de Tweede Kamer een aan­ gescherpte regelgeving 'verstrekking van hypotheken' besproken en goedgekeurd. Minister De Jager, van Financiën, wil consu­ menten beschermen tegen overkreditering door de normen voor het verkrijgen van een hypotheek aan te scherpen. De nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond voor Verzekeraars gaat op 1 augustus 2011 in. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De nieuwe normen van de aangescherpte gedragscode gaan uit van de marktwaarde en niet meer van de executiewaarde van een woning. De belangrijkste wijziging in de aangescherpte Gedragscode is het aflos­ singsvrije percentage. Dit percentage is bij nieuwe hypotheken beperkt tot 50 procent van de marktwaarde van de woning. Dit betekent, dat gedurende de looptijd van 30 jaar de rest van de lening afgelost, dan wel opgebouwd, moet worden. Bij een woning met een marktwaarde van 250.000 euro is het aflossingsvrije deel dus gemaximeerd op 50 procent van deze waarde, dus 125.000 euro. Het resterende deel van de hypotheek moet binnen 30 jaar opgebouwd of afgelost worden.

18

De maximale hypotheek wordt 110 procent van de marktwaarde van de woning. Dus bij een marktwaarde van 200.000 euro, kan er maximaal 220.000 euro verstrekt worden. Voorheen was dit 125 procent van de executiewaarde. Of een financiering verkregen wordt, hangt ook af van het verdieninkomen. Per 2011 zijn de toets­ normen aangescherpt. De leencapaciteit ligt dus lager. De verwachting is wel, dat er van deze regelgeving in bepaalde gevallen afgeweken kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een toekomstig te ontvangen schen­ king of het staken van een onderneming waardoor de hypothecaire lening (gedeel­ telijk) afgelost kan worden. Bovenstaande wijzigingen gelden niet voor reeds afge­ sloten hypothecaire leningen. Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt? Uiteraard kan bovengenoemde regelgeving van invloed zijn op de woningmarkt. De toe­komst zal dit uitwijzen. De consument kan nog steeds volledig lenen voor de aankoop van het huis, inclusief kosten koper en waardevermeerdering door verbouwing. De lagere inkomens kopen vooral onder de Natio­nale Hypotheek Garantieregels. Deze normgeving blijft nog steeds van toepassing.

Zaanbusiness 105 juli 2011

De hypotheekrente is maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar. Daarom is aflossen na deze periode een goede optie. U kunt bij­ voorbeeld een aflossing opbouwen via een bankspaarrekening. Zo'n spaarrekening geeft exact dezelfde rente als de te betalen hypotheekrente. Het op te bouwen vermo­ gen op deze spaarrekening is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Meer weten? De adviseurs van Rabobank Zaanstreek beantwoorden graag uw vragen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (075) 890 30 30, via de e-mail privatebanking@zaanstreek.rabobank.nl of via ons online kantoor Rabobank Zaanstreek Online www.rabobank.nl/zaanstreek. Iedere lokale Rabobank is aangesloten bij de Autoriteit Financiële Markten. Voor haar producten zijn bijsluiters opgesteld. Deze kunt u vinden op www.rabobank.nl of zijn op tevragen bij de Rabobank. 


De Hoop op De Hoop op

d’Swarte d’Swarte

Walvis Walvis

Culinair genieten aan de Zaan Culinair genieten aan de Zaan Restaurant - brasserie - (huwelijks-/vergader-)arrangementen - Heerlijck Slaapen. Naast lunch of diner

bent u natuurlijk ook van harte welkom voor koffie met gebak op een van onze terrassen aan de Zaan. Restaurant - brasserie - (huwelijks-/vergader-)arrangementen - Heerlijck Slaapen. Naast lunch of diner

bent u natuurlijk ook van harte welkom voor koffie met gebak op een van onze terrassen aan de Zaan. Openingstijden 7 dagen per week vanaf 10.00 uur Parkeren gratis Openingstijden 7 dagen per week vanaf 10.00 uur

Parkeren gratis

Kalverringdijk 15, 1509 BT Zaandam • (075) 616 56 29 info@dewalvis.nl • www.dewalvis.nl Kalverringdijk 15, 1509 BT Zaandam • (075) 616 56 29 info@dewalvis.nl • www.dewalvis.nl

www.heerlijckslaapen.nl


ondernemersnieuws

"Dichtbij gaat een stap verder" De Zaanse MKB-er weet dat mensen steeds meer informatie online consumeren. En dat het hierom van belang is een deel internet in de eigen marketingmix op te nemen. Dichtbij.nl is de meest bezochte lokale site in de Zaanstreek. "Dichtbij vormt het cement tussen online en echte wereld", stelt Jelle Hoffenaar, Algemeen Directeur van nieuwsplatform Dichtbij.nl. "Het platform brengt ondernemers en inwoners bij elkaar." Internetondernemer Jelle Hoffenaar (39) was met zijn lokale internetportaal Webregio.nl tot juni dit jaar aanwezig in Noord-Holland en delen van Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Bijna 3 miljoen bezoekers trekt het portaal maandelijks. Samenwerking met huis-aan-huisbladen, waaronder De Zaankanter en de Krommenieër garan­ deert WebRegio een bijna volledige dekking. Onder impuls van Nederlands grootste digitale uitgever Telegraaf Media Nederland onderging Webregio op 1 juni jl. een ingrijpende restyling tot dichtbij.nl. Online aanwezig met massaal bereik "Dichtbij gaat een stap verder", licht Hoffenaar toe. "WebRegio was een organi­ satie die vooral vanuit de redactie nieuws bracht, dat blijven we doen. Maar op dicht­ bij.nl krijgt de ondernemer ook zelf ruimte om informatie toe te voegen, naast de reeds bestaande producten als display advertising, vacatures en thematische links. In de fysieke wereld is de ondernemer zelf aanwezig en gaat interactie aan met zijn klanten en relaties. Dichtbij biedt de kans om online aanwezig te zijn op een nieuws­ platform met massaal bereik en ook hier te interacteren met de doelgroep." Lokale gemeenschap "Dichtbij bindt mensen en versterkt de lokale gemeenschap", legt Hoffenaar uit. "Het is een interactief platform waar veel

20

discussie plaatsvindt. Tussen de politiek en Zaankanters, de inwoners onderling en belangenorganisaties. Het is open en transparant." Dichtbij.nl bestrijkt met 85 hyperlokale nieuwsplatforms de Nederlandse steden, dorpen en buurten. Tien sites in de Zaanstreek In de Zaanstreek zijn tien lokale sites. Elk gericht op een ander dorp. "Vijf sites worden door onze eigen redactie gevuld. Voor de overige vijf, kleinere dorpen zoals

Online je doelgro Jisp, publiceren we automatisch het nieuws, aangevuld met berichten van bewoners en organisaties." Hoffenaar zelf is betrokken bij de streek. De ondernemer is lid van de Zaanse ondernemersvereniging de Corner. "Het Saen Streetgolf toernooi heb ik gewonnen", lacht de Noord-Hollander. Met een van zijn voormalige bedrijfs­ onderdelen zette hij de website voor Stichting de Zaanse Molen op. "Daarbij gaven we ook communicatie-advies. " Ook voor woningcorporatie Zaanse Volkshuisvesting was zijn voormalig bedrijf

Zaanbusiness 105 juli 2011

Interactie adviseur. "Met de gemeenschap brainstormde we hoe we de partijen met de inwoners konden samenbrengen. Ook de gemeente was bij het project betrokken. Dit soort verbindingen zoekt dichtbij continue." Aanwezigheid bij doelgroep Bedrijven kunnen de gehele website gebruiken. Ze publiceren middenin het redactionele en door gebruikers toegevoeg­ de nieuws en informatie. "Belangrijke content krijgt op Dichtbij een hogere prior­iteit, maar het hele platform staat tot de beschikking van onze partners.


Jelle Hoffenaar (links) met WebRegio medeoprichter Bart Jonk; "Dichtbij, daar moet je aan mee willen doen."

oep bereiken is een must Ondernemer en inwoners komen op dichtbij.nl ook dichtbij elkaar. De onder­ nemer krijgt prominente online aanwezig­ heid gericht op zijn specifieke doelgroep." Commercieel journalist Dichtbij helpt bij plaatsing van berichten, foto's en ook video's. "Een commercieel journalist adviseert en publiceert voor lokale bedrijven en organisaties. Daarvoor bieden we abonnementen aan. Daarmee kondigen we bijvoorbeeld een bedrijfs­ opening of een paas show aan, maar ook aanbiedingen of geven achtergrond­

informatie over een bedrijf. Zo claim je als lokale ondernemer je plek op dichtbij." Ook social media wordt ingezet. "Met Hyves kunnen we heel gericht targetten, op bij­ voorbeeld leeftijd, geslacht en woonplaats." Mogelijkheden internet op maat "Alle mogelijkheden van het internet vertalen we naar het MKB of grotere orga­ nisaties: wat is zinvol en wat niet. Het is maatwerk: variërend van search / vindbaar­ heid via Google tot social media. Zo is Hyves zusteronderneming binnen het Telegraaf-concern. Het landelijk georiën­

Kijk ook eens op www.zaanbusiness.nl

teerde Telegraaf.nl valt ook binnen het concern. Samen met hen bereiken wij speci­ fieke doelgroepen. Traditioneel sterke lokale printmedia als de weekbladen van Holland Combinatie (waaronder de Zaankanter en de Krommenieër) , waarvoor wij de sites verzorgen, maken van dichtbij.nl een aan­ bieder van complete marketing-strategie."  Meer informatie: www.overdichtbij.nl Jelle Hoffenaar is bereikbaar via Linkedin nl.linkedin.com/pub/ jelle-hoffenaar/0/168/3ab of direct persoonlijk via twitter @hoffenaar

21


colum

Ing. A.G.M. Komen Registermakelaar o.g. Kuijs Reinder Kakes

Als God in Frankrijk Het is interessant te zien hoe zaken kunnen ontstaan. Wat ooit begon als een golfmiddag, twee maal per jaar ergens in de buurt, is nu uitgegroeid tot een volle week Frankrijk met een man of tien. U bent vast ook lid van zo'n groepje. Ja, sommigen zitten zelf in meerdere. Mensen uit verschillende circuits die elkaar anders niet zouden leren kennen, worden door een gezamenlijke kennis bij elkaar gebracht. De organisatie is vaak in dezelfde handen, iedereen krijgt een taak en ik mag altijd alles betalen. Je leert je mannen (nee, er gaan geen vrouwen mee) wel kennen hoor. Over het algemeen gaat zo'n reisje gepaard met veel humor. Alles wordt gezegd en als je aan de beurt bent, kun je beter even stil blijven zitten. Er is ook veel ruimte voor serieuze gesprekken, over privézaken, ziekte en zeer. Maar ook over zakelijk zwaar weer of leuke successen. Al die mannen, inmiddels vaak voorzien van een bijnaam, moet je bij het golfen wel in de gaten houden. Tellen in de baan is toch moeilijk en de creativiteit is groot. "Ik neem wel een strafslag, want ik ga niet terug" en "Hé, ik heb mijn bal toch gevonden". Het begint al met de opgave van de handicaps. Ik ken een dorpsomroeper die ons jaren zand in de ogen heeft gestrooid. En als je dan per ongeluk iets op de rang­ lijst bent gestegen en je speelt een keer wel aardig, dan ben je een duikboot. Herkent u dat?

www.dewestzijdegroep.nl

Zuid-Frankrijk is voor sommigen van de groep een favoriete vakantiebestemming. Ze weten de weg als geen ander. De aan­ trekkingskracht van dit gebied wordt door enkelen niet weer­ staan. Het gevolg is, dat er iemand 'vrijheid op zijn Frans' heeft vertaald in de aankoop van een stuk grond waarop, met veel zelfwerkzaamheid een mooi groot huis is neergezet met ruime verhuurmogelijkheden. Volgend jaar gaat hij er definitief wonen. Ja, reclame kun je overal vandaan maken Ik heb die week daar ook enige Fransen van onduidelijke afkomst zien werken. Het was net een voorstelling, waarbij ze gingen uitbeelden wat de 'Franse Slag' is. Nou, je moet er maar tegen kunnen. De mooiste herinneringen heb ik aan het boodschappen doen. Met vijf kerels in golfkledij door een supermarché heen­ lopen. Eén van die hangjassen heeft ooit leren bestellen op z'n Frans en laat dat ook aan iedereen merken. Niemand weet wat we gaan eten en dus er wordt voor minstens twee diners inge­ kocht. De meisjes bij de kassa weten niet wat er gebeurt en na twee volle karren in de auto te hebben geladen, gaan de specia­ listen koken. Heerlijk is dat altijd. En of ik dit zou willen missen? Voor geen goud! 

22

Westzijde 414 • 1506 GM Zaandam Tel. 075 - 631 41 85 • Fax 075 - 631 91 23 E-mail: jmeijn@dewestzijdegroep.nl

Zaanbusiness 105 juli 2011

voor uw lunch en diner Meer info: www.restaurant-zin.nl of (075) 616 21 02 zuiderweg 74b, 1456 NH Wijdewormer


advies Pieter van den Berg Managing Partner Sophista B.V. Alkmaar

Geld zat

Komt Griekenland er weer bovenop? Hoe heeft het zover kunnen komen? Had Europa niet beter moeten opletten bij de toetreding van Griekenland tot de euro? Of hadden we er meer op mogen vertrouwen, dat Griekenland het beter voor elkaar zou hebben? Vragen op mondiaal niveau, waar velen zich over buigen om tot oplossingen te komen. De schuldencrisis treft niet alleen landen. Banken, het bedrijfsleven, maar ook particulieren hebben in een groot aantal gevallen een schuldenlast op te lossen. Het zijn aan de andere kant ook tijden waar soms weer mooie kansen voor u als ondernemer ontstaan. Veel gehoorde klacht van ondernemers is dat het steeds moeilijker wordt om krediet te verkrijgen bij banken. Soms terecht, maar soms ook niet. Banken kunnen in beginsel weinig risico lopen. In feite transporteren ze geld van partijen die geld over hebben (spaarders en beleggers) naar partijen in de markt die geld nodig hebben. Wanneer je vervolgens je geld stalt bij banken, moet het vertrouwen er wel zijn, dat dit op een juiste manier uitgezet wordt. Je vertrouwt erop dat zij deze functie goed vervullen. Helaas zijn we de afgelopen jaren op een pijnlijke manier geconfronteerd met het feit dat dit niet het geval is geweest. De grootbanken zijn hard bezig hun kredietverleningfunctie aan te passen, zodat overkreditering en grote risico’s niet meer genomen worden en dat ze zelf ook meer tegenvallers kunnen opvangen. Deze maatregelen worden vastgelegd in de zoge­ noemde Basel II en Basel III akkoorden.

Onderdeel van de afspraken is ondermeer dat er een groter weerstandsvermogen noodzakelijk is bij de banken om tegen­ vallers te kunnen opvangen. Wat betekent dit voor u als ondernemer? Kredietverlening zal er niet eenvoudiger op worden. Banken vragen van ondernemers ondermeer ook een groter weerstands­ vermogen. Is er dan niets meer mogelijk? Bij nieuwe investeringen moet u behoorlijk eigen geld in kunnen brengen. Mocht u daar niet over beschikken dan is het goed om te weten dat de laatste jaren de markt voor private equity behoorlijk in ontwikke­ ling is gekomen. Er zijn veel private inves­ teerders die risicodragend vermogen ter beschikking kunnen en willen stellen. Het zijn bijvoorbeeld ondernemers die hun bedrijf verkocht hebben. Zij hebben nog steeds veel interesse voor kansrijke investe­ ringen, mits goed onderbouwd natuurlijk, en willen naast hun kennis en ervaring,

ook hun netwerk inbrengen. Zowel kleine als grote bedragen behoren daarbij tot de mogelijkheden. Private investeerders beschikken momenteel over veel liquiditeit. Zijn er dan geen nadelen aan het gebruik van private equity? Gevoelig punt is vaak de discussie over zeggenschap. Ben je nog wel baas in de eigen onderneming? Wie bepaalt het nu uiteindelijk? De investeerders zijn ook zelf ondernemer geweest en begrijpen dat. En ze weten goed dat u de ondernemer bent, die niet gekort moet worden in zijn/ haar handelen. Minderheidsdeelnemingen door private investeerders komen zeer regelmatig voor. Hebt u dus een kans die u niet kunt laten lopen? U kunt nu uw concurrent uit de markt kopen? Denk niet te snel dat finan­ ciering onmogelijk is door u uitsluitend te richten op uw (huis)bankier. Investeerders zullen u met open armen ontvangen!  

Voor advies inzake bedrijfsoverdracht, waarderingen en financiering

Robijnstraat 20, 1812 RB Alkmaar Postbus 3026, 1801 GA Alkmaar

www.sophista.nl info@sophista.nl

Tel (072) 540 80 10 Fax (072) 540 80 20

Kijk ook eens op www.zaanbusiness.nl

23


colum

Heleen Keinemans, zelfstandig personeels­adviseur en loopbaancoach

Zeer langdurig ziek

Ik krijg een lastig dossier op mijn bureau. Het gaat over de 45jarige Mirjam. Ze is langdurig ziek. In oktober 2009 heeft ze zich ziek gemeld, met klachten als pijn in de rug en schouders. Na zes maanden ziekte vindt een reorganisatie plaats en vervalt de functie van Mirjam. De werkgever heeft een sociaal plan opge­ steld voor de medewerkers, van wie de functie vervalt. Onderdeel daarvan is, dat begeleiding wordt aangeboden van een out­ placementbureau. Daarnaast is er een budget voor opleidingen, om te zorgen dat de getroffen medewerkers zo snel mogelijk een andere baan kunnen vinden. Mirjam kan vooralsnog niet aan dit plan meewerken, want ze is ziek. En als je ziek bent, kun je niet op zoek naar een andere baan. En zo verdwijnt Mirjam uit het beeld van haar leidinggevende en de HR-afdeling. Ze zit thuis, wordt niet begeleid en komt ook al maanden niet bij de bedrijfsarts. In december 2010 is er ineens beweging in de situatie. Men heeft een passende werkplek voor Mirjam gevonden en, op advies van de bedrijfsarts, gaat zij voorzichtig re-integreren. Eerst tien procent, dan 20 en daarna door naar 30 procent. En dan… meldt Mirjam zich weer ziek. Griep. Ze is twee weken ziek en na twee weken wil ze weer voor 30 procent gaan werken. "Nee", zegt de werkgever, "volgens het re-integratieplan moet je nu al op 50 pro­ cent zitten, dus willen we dat je 50 procent gaat werken". Mirjam meldt zich weer ziek met de mededeling, dat zij het niet eens is met deze beslissing. Ze gaat een second opinion aanvragen bij het UWV. In januari 2011 wordt ze gezien door een verzekeringsarts van het UWV. De uitspraak van het UWV laat, zoals te doen gebruikelijk, lang op zich wachten. En Mirjam volhardt in haar standpunt, dat zij eerst de uitspraak van het UWV wil afwachten. Tot dat moment kan zij niet re-integreren. In de periode dat Mirjam aan het werk was, in het kader van haar re-integratie, heeft ze zich onmogelijk gedragen. De leidinggevende van de afdeling was blij dat Mirjam niet terugkeerde. Ze had behoorlijk wat klachten ontvangen over het gedrag van haar. Niemand van de HR-afdeling of de bedrijfsarts houdt dit dossier in de gaten, en zo kan het zo maar weer maanden duren. Eind mei komt er eindelijk een bericht van het UWV. De verzekeringsarts stelt Mirjam in het gelijk. Zij had na die twee weken ziekte weer voor 30 procent moeten werken en niet voor 50 procent, zoals de werkgever wilde. Tjee… verrassende uitspraak. De arts raadt de werkgever aan om de medewerker weer naar de bedrijfsarts te sturen, zodat hij een nieuw re-integratieplan kan opstellen. Vanaf dat moment belandt het dossier op mijn bureau. Ik nodig Mirjam uit voor een kennismakingsgesprek en zij doet er alles aan om mij te laten zien, dat het niet goed met haar gaat. Ik ga toch met haar op zoek naar een nieuwe re-integratieplek en tegelijkertijd maak ik een afspraak voor haar met het outplacementbureau, zodat ze ook daarmee aan de slag gaat. Het wordt tijd dat Mirjam in beweging komt.  

24

GRATIS OFFICE MAKE-OVER GRATIS GRATIS OFFICE OFFICE MAKE-OVER ter waarde van € 500,-- MAKE-OVER ter waarde van ter€waarde 500,-- van € 500,--

Nog nooit zijn sfeer en productiviteit zo in balans geweest... Beleef onze zijn Nog sfeer nooit enzijn productiviteit sfeer en productiviteit 1.000 m2 vernieuwde showroom!

www.gz.nl

Nog nooit GZ Kantoorinrichters zo in balanszo geweest... in balans geweest... Grote Tocht 98 Bel vooronze een Beleef afspraakonze voor de 1507 CE Zaandam Beleef gratis office make-over - 635 12 31 showroom! showroom! TF 075 1.000 m2 vernieuwde 1.000 m2 vernieuwde 075 - 670 15 44

w w w .w g zw. nwl. g z . n

verzorgd door onze eigen studio.

Onderdeel Dantuma Groep

GZ Kantoorinrichters GZ Kantoorinrichters Grote Tocht 98 Grote Tocht 98 1507 CE Zaandam 1507 CE Zaandam

Bel voor eenBel afspraak voor een voor afspraak de voor de gratis officegratis make-over office make-over T 075 - 635 12 31 T 075 - 635 12 31 F 075 - 670 15 44 F 075 - 670 15 44 verzorgd door verzorgd onze eigen door onze studio. eigen studio. Onderdeel Dantuma Groep Onderdeel Dantuma Groep

Wijncursussen Presentaties Wijn- & spijsarrangementen Relatiegeschenken Importeur van kwaliteitswijnen Verhuur van vergaderruimte Magazijn open elke zaterdag van 10 tot 17 uur Tevens verzorgen wij, in onze unieke vergaderruimte Morgenland, exclusieve vergaderarrangementen op maat. Zie ook www.hetmorgenland.nl Maak vrijblijvend een afspraak !


advies Marco van der Laan AA CB RV Accountant Belastingadviseur Register Valuator

Winst in de innovatiebox

Om innovatie te stimuleren is per 1 januari 2010 de innovatiebox van kracht geworden. Winsten behaald met een innovatie, zijn belast tegen een laag tarief voor de vennootschapsbelasting (Vpb). In plaats van het normale tarief van 25 procent geldt voor winsten die in de innovatiebox vallen een tarief van vijf procent.

euro, valt in de innovatiebox en is belast tegen vijf procent. De heffing bedraagt hierover 21.000 euro. De totale Vpb over de winst bedraagt 46.000 euro. De belastingbesparing, door toepassing van de innovatiebox, bedraagt 84.000 euro (25 – 5 procent van 420.000 euro).

De winst die in de innovatiebox wordt belast, moet een rechtstreeks verband heb­ ben met een innovatieproject. Dat kan een project zijn waarop een octrooi is verleend of een project waarvoor WBSO-subsidie wordt verkregen. Voordat het tarief van vijf procent kan worden benut, moeten eerst de voortbrengingskosten worden ingelopen. De voortbrengingskosten mogen direct fis­ caal worden afgetrokken. De latere winsten van zo’n innovatieproject moeten eerst gesaldeerd worden met de al afgetrokken voortbrengingskosten.

Voor toepassing van de innovatiebox gelden geen strikte regels om de winst te bepalen die in de innovatiebox kan worden ondergebracht. Allerlei manieren zijn denk­ baar. De Belastingdienst heeft enkele voor­ beelden gepubliceerd van een methode, waarmee men kan bepalen welk deel van de totale winst is toe te rekenen aan een innovatieproject. Deze methode is vooral van belang als een onderneming door­ lopend blijft (door)ontwikkelen. In dat geval kan de zogenaamde Afpelmethode worden toegepast. De Afpelmethode is gebaseerd op de principes die bij transfer pricing worden gehanteerd. Ook bij transfer pricing gaat het er om, dat er een juiste relatie wordt gelegd tussen de prestaties en de beloning voor die prestaties. Bij de Afpelmethode wordt onderkend, dat een onderneming meerdere functies heeft. Te denken valt aan productie, overhead, verkoop, goodwill, research en ontwikkeling. Al deze functies moeten een beloning krijgen die in een redelijke verhouding staat tot de risico’s per functie. Sommige functies hebben een

Een voorbeeld: Van een innovatieproject bedragen de voortbrengingskosten 100.000 euro. Deze kosten zijn in 2010 ten laste van de winst van de gehele onderneming gebracht. In 2011 wordt met dit innovatieproject een winst van 520.000 euro behaald. Hoe is deze winst nu belast? Als volgt: - Inlopen op de voortbrengingskosten van 100.000 euro, normaal belast tegen 25 procent, bedraagt 25.000 euro. - Het meerdere van de winst, van 420.000

relatief laag risico en van de totale winst kan dan ook een beperkt deel aan die soort functies toegerekend worden. Bij die functies (productie en/of overhead) kan bij­ voorbeeld met een cost plus benadering gewerkt worden. Voor andere functies, die een belangrijker karakter hebben, zoals de goodwill en de verkoopafdeling, kan op percentagebasis een deel van de winst wor­ den toegerekend. Na al deze toerekeningen, resteert een deel van de totale winst. Dat is dan toe te delen aan de research en ontwik­ keling functie van de onderneming. Als in een onderneming geen sprake is van een doorlopende (door)ontwikkeling, maar een eenmalige ontwikkeling, dan is de relatie tussen de winst en het betreffen­ de innovatieproject eenvoudiger te leggen. De winst die in de Innovatiebox valt, kan dan bepaald worden door een cost plus benadering of als een vast bedrag per ver­ kochte eenheid. Ook hier geldt, dat er geen vaste methoden zijn voorgeschreven. Het is dus aan de ondernemer, om voor zijn innovatieproject langs een te volgen lijn het verband te leggen tussen dat project en de winstbijdrage van dat project. Al met al biedt de innovatiebox een substantiële belastingbesparing. 

Voor vakkundig coachen: VANDERLAANGROEP, www.vanderlaangroep.nl

Oranjeboomkade 1, 1566 DB Assendelft Kokkel 20, 1723 HX NOORD-SCHARWOUDE

Tel (075) 687 49 59 Ronde Tocht 3, 1507 CC  ZAANDAM Tel (075) 635 36 31 Tel (0226) 31 33 76 Purmersteenweg 13d, 1441 DK PURMEREND Tel (0299) 42 14 02

Kijk ook eens op www.zaanbusiness.nl

25


www.zaanbusinessclub.nl


spijs door Steven van Goinga chef kok Restaurant Zin en Wies de With

Streekproducten Streekproducten worden steeds belangrijker, ook voor de horeca. Zoals ik al vaker schreef, waarom producten van ver halen, als er dichtbij ook mooie te krijgen zijn? Alleen al uit het oogpunt van het milieu moet je geen kom­ kommers uit Spanje willen halen. In Nederland hebben wij immers prima komkommers. En een aardbei in december is helemaal uit den boze. Ze worden ingevlogen, dus niet doen. Lekker wachten tot de zomer, dan komen onze eigen sappige, heerlijke aardbeien weer op markt. Nee, wij gaan niet voor ver maar, waar dat mogelijk is, lekker uit onze regio. Het Noord Hollands dagblad is hier ook op ingesprongen. Zij hebben 15 chef-koks van gerenommeerde restaurants in Noord Holland benaderd om mee te werken aan een kookboek. In dit boek moesten recep­ ten komen te staan met ingrediënten uit de eigen streek. Ook wij hebben daaraan onze bijdrage geleverd. Het is een prachtig kookboek geworden, waarin men laat zien welke mooie producten er zijn in onze regio. Uiteraard met heerlijke recepten en

een kijkje achter de schermen bij enkele van deze ambachtelijke producenten. Eén van onze recepten bestaat uit tomaat­ jes, gevuld met Egmondse bollen. Een heerlijk zomers gerecht. Egmondse bollen zijn gemaakt van geitenkaas en ze komen van zorgboerderij ‘De Klompenhoeve’ in Egmond aan de Hoef. Deze zorgboer­ derij biedt mensen met een verstandelijke beperking een prettige, veilige werk­

Gevulde tomaatjes Ingrediënten • Drie kleine tomaatjes • 50 gram Egmondse bollen • Zwarte olijven

• Bieslook • Eén plak duivenkater • Fijne sla, licht aangemaakt met peper, zout en dressing.

omgeving. Een aantal mensen woont en werkt op de zorgboerderij, maar er werken er ook die in de directe omgeving wonen. Deze mensen houden zich bezig met een geitenhouderij, zuivelbereiding en tuinbouw. ‘De Klompenhoeve’ was in Nederland één van de eerste zorg­ boerderijen. En, zeg nou zelf. Een prachtig streekproduct toch? Ja, en uiteraard hebben wij ook een recept met chocolade, want daar kunnen wij in de Zaanstreek niet omheen. In het restaurant werken wij veel met chocolade, want er gaat eigenlijk niets boven een heerlijk chocoladedessert. Voor u hebben wij deze keer het recept van de gevulde tomaatjes. Vindt u het teveel werk? Kom dan lekker bij ons die tomaatjes eten! 

Eet smakelijk!

Bereidingswijze • Ontvel de tomaatjes (onderdompelen in kokend water) • Snijd de kapjes er af en hol de tomaatjes uit • Maak van de Egmondse bollen kleine bolletjes. Panneer deze bolletjes door ze door de fijn gehakte bieslook en fijn gesneden olijven te rollen • Snij plakken duivenkater en rol ze dun uit. Dat kan met een pastamachine of deegrol • Snij de uitgerolde duivenkater in een gewenst model en droog dit in een oven op 140 graden • Vul de drie tomaatjes met de bolletjes geitenkaas en zet ze op een rij • Plaats hierop de crostini. Daarop wat sla en leg daarop weer de kapjes van de tomaat

>> Restaurant Zin, puur genieten Zuiderweg 74b Wijdewormer, 075 616 21 02, www.restaurant-zin.nl

27


ZAANS ONDERNEMERS NETWERK

Op de pagina’s van het Zaans Ondernemers Netwerk (ZON) heeft de trouwe Zaanbusiness-lezer de afgelopen tijd al meerdere visies en plannen over de (mogelijke) ontwikkeling van de Zaanstreek aan zich voorbij zien trekken. Zowel in ruimtelijke, als in economische zin, dan wel gezien in het licht van de ontwikkeling van de Metropool Regio Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied.

Ruimteplan Zaan/IJ: bo op ontwikkeling Zaan Duurzaam en evenwichtig Het jongste plan is het Ruimtelijke of Ontwikkelingsplan Zaan/IJ; een uitgewerkte visie op een duurzame en evenwichtige verstedelijking van de Zaan- en IJ-oevers van Zaanstad en Amsterdam. Deze 'waterfrontontwikkeling' draagt bij aan het versterken van een bijzonder vestigings­klimaat en daarmee aan de (inter)nationale economische concurrentiepositie van de Metropoolregio.

Betrokkenheid ZON Ook ZON is nauw betrokken bij de

28

ontwikkeling van en de discussies over deze plannen. Logisch, als belangen­ behartiger voor het Zaanse bedrijfsleven zit ZON 'bovenop' plannen en visies die van invloed zijn op economische ontwikkelingen. ZON is van harte voorstander van en verleent alle medewerking aan plannen die verbetering van het economisch- en woonklimaat nastreven. "Deze plannen zijn positief en ambitieus en zijn in eerste aanleg bedoeld voor de komende 30 jaar, maar hebben ook onmiskenbaar invloed op het bedrijfsleven. Verbetering van het vestigingsklimaat wellicht, maar ook op het

gebied van (aanscherping van) bijvoorbeeld milieuregelgeving. Er staan hier en daar grote fabrieken aan de Zaan met een (vergunde) milieubelasting die stedelijke verdichting in de omgeving vooralsnog in de weg staan", zegt projectleider Zaan/IJ, Gert Grandiek.

Bedrijvigheid niet 'wegjagen' Waarbij het de opstellers van de plannen er niet om te doen is bedrijven 'weg te jagen'. Integendeel. "De menging van wonen en werken geeft historisch gezien bijzondere kwaliteiten aan ons gebied die


De zeven gebieden en 24 locaties Langs de Zaanoevers zijn zeven gebieden en daarin 24 locaties benoemd die voor de 'duurzame en evenwichtige stedelijke versterking' in aanmerking zouden komen. Bij elkaar zouden hier tot ca. 2030 zo’n 7.000 woningen kunnen worden gebouwd.

• Noordeinde • Poort van Wormer • Bruynvisterrein

Van noord naar zuid:

Wormerveer-Zuid • Loders Croklaan • De Jonge Prinses • Jacob Vis • Van Wijngaarden

Noordzaan • Sportcomplex Karnemelkspolder • Eiland Bloemendaal • Brokking • Meneba

Wijde Zaan • Noordoever Wijde Zaan • Hemmes • Tate & Lyle • Slachthuisbuurt

• Drieling eo • Honig Verkadebuurt • Gasfabriekterrein • Verkadeterrein Baai van Zaandam • Sluizencomplex • De Burcht • Houthavenkade Zaanmond • Hembrugterrein • Achtersluispolder

oeiende meerjarenvisie n- en IJ-oevers verder zijn uit te nutten. Maar er zijn beperkingen. Vooral de milieucontouren van de industrie en Zaanstad en het Amsterdamse Westpoort spelen daarbij een rol. Op veel plaatsen zijn gemengde bestemmingen nog niet mogelijk, omdat wonen er niet is toegestaan. Om kansen te verzilveren, zullen dan ook milieubeperkingen moeten worden aangepakt. Primair betekent dit een beperking van de milieubelasting", zo schrijven de opstellers van de plannen.

Niet actuele milieubeperkingen Dat laatste is niet in alle gevallen waar, zo legt projectleider Gert Grandiek uit. "Er zijn milieubelastingen vergund, die in werkelijkheid al lang niet meer actueel zijn. Neem een geluidszonering rondom een fabriek die niet meer actief is. Die zijn met administratieve maatregelen snel op te lossen, daarmee kan de milieuruimte voor stedelijke ontwikkeling worden vergroot". Milieu is dus een factor van betekenis bij de ontwikkeling van de Zaan- en IJ-oevers. Zowel in meewerkende zin (verbetering woonklimaat), als in belemmerende zin, waar bedrijven niet in hun ontwikkeling kunnen worden gehinderd, wat woningbouw vooralsnog onmogelijk maakt.

Wat is de achtergrond van de plannen en wat omvatten ze precies? "De Metropool Regio Amsterdam gaat de komende decennia groeien, zowel demografisch als economisch. De groei vereist, dat we nadenken over locaties voor woningen, bedrijven en voorzieningen. De opgave is dan om in een bestaande stad nieuwe functies een plaats te geven. In de bestaande stad is alles al wat verder kan worden versterkt. Daarbij willen we het buitengebied het liefst ongemoeid laten. De Metropool, inclusief de Zaanstreek, is een kansrijk gebied. De gemakkelijke waarheid is, dat we groei hebben. De ongemakkelijke vraag is, wanneer en hoe. Maar groei geeft perspectief. De zekerheden die we hebben zijn de ontwikkelings- en dus werkgelegenheidspotenties van Schiphol, de haven van Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied. Zaanstad moet daarin mee, samen met de regio Amsterdam. Maar dat doen we nog niet genoeg. We leven niet op een eiland. We moeten Zaan en IJ als één gebied willen zien, waarin tot 2030 zo'n 45.000 woningen kunnen worden gebouwd, al dan niet in een interessante mix van wonen en werken. Maar wat ik boeiend vind,

dat is dat we uiteindelijk de schotten tussen Amsterdam en Zaanstad eruit halen", zegt Gert Grandiek.

'Inspiratieboek' Vanaf de Noordzaan tot aan de Zaanmond zijn zeven gebieden benoemd, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in 24 locaties (zie kader). Van al deze locaties zijn beschrijvingen gemaakt van de ruimtelijke mogelijkheden (of mogelijke ideeën), waarbij het natuurlijk zó is dat de ene locatie gemakkelijker en sneller te ontwikkelen is dan de andere. Zo wordt geopperd 'een nieuw Venetië aan de Zaan' te creëren als Tate & Lyle ooit uit Koog zou gaan vertrekken. Maar dat zal er voorlopig niet in zitten. Ideeën voor de Hemmes (al jaren in beeld als mogelijke woningbouwlocatie) of al helemaal het Hembrugterrein, hebben dan sneller kans van slagen. "Het is", zegt de wethouder Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Mobiliteit Dennis Straat, "ook een inspiratieboek. Het is geen eindbeeld. De gedachte is ook: voorkom, dat als er iets gebeurt, je geen plannen hebt. Je moet iets op de plank hebben liggen".

29


"Het merk 'Zaan' versterken, zichtbaar maken als een prachtige rivier. Dat levert ondernemers ook meer op."

Wethouder Dennis Straat: "Binnenstedelijk oplossen en buitengebied ongemoeid laten" Het Ruimteplan Zaan/IJ doet sterk denken aan het in de jaren '70 geïntroduceerde Zaanoeverproject. Daarbij was ook het uitgangspunt de kwaliteiten van de Zaanoevers meer te benutten door deze, waar mogelijk, meer te ontsluiten voor publiek en voor bewoning door de meest milieubelastende oude industrie te verplaatsen. "Nou ja", zegt Dennis Straat, "dit plan borduurt wel degelijk verder op de kwaliteiten van de Zaan en de Zaan­ oevers, maar het grote verschil is, dat er nu een belangrijke connectie is gelegd met Amsterdam. Amsterdam, dat natuurlijk zijn eigen ding heeft, maar waarmee we via het water zijn verbonden. We hebben nu een grotere, veel bredere discussie als onderdeel van de Metropool Amsterdam. Een ander verschil is, dat we waar mogelijk binnenstedelijk zaken willen oplossen en het buitengebied ongemoeid willen laten. We willen en kunnen nu de vruchten plukken van de ontwikkeling van de stad en ons erfgoed, wat daarmee alleen maar aan waarde kan winnen". Zaanstad en Amsterdam hebben, zo stelt de wethouder, 'hun beider huiswerk gedaan', waarbij men elkaar vooral h eeft kunnen vinden in de 'uitdaging en afstemming' van beider havens en industrie, zoals de Achtersluispolder, het Westelijk Havengebied en het Hembrug­ terrein. "Hoe zorg je ervoor dat de stad meer richting water gaat. Er zijn zoveel gebieden waar je niet komt als je er niets te zoeken hebt".

"We moeten het avontuur aangaan" "De vraag is ook hoe je zo optimaal mogelijk kunt 'mixen' door die gebieden meer te gebruiken en zo een verbinding naar Amsterdam te leggen. Een barrière die we zouden kunnen slechten door in die grensgebieden meer voorzieningen te

30

Wethouder Dennis Straat creëren. Nee, er zijn geen voorbeelden van. Het gaat erom het avontuur aan te gaan". Straat bevestigt nog maar eens dat het zeker geen optie is om bedrijven weg te willen hebben. "Integendeel, de menging van wonen en werken is juist de historische charme. De waarde van ons erfgoed. De vraag is natuurlijk wel hoe wij die waarde verder kunnen ont­ wikkelen". En nee, een concreet tijdspad is er nog niet, "maar de gedachte is wel om waar mogelijk snel dingen op te pakken. De Achtersluispolder zal niet zo snel gaan, maar het Hembrugterrein kan wel snel. In de Baai van Zaandam liggen vrij concrete kansen. Inverdan is straks klaar. Nu kunnen we plannen maken voor een goede koppeling met de rest van de stad. De sluizen moeten straks worden verbreed en dat is een mooie aanleiding om de verblijfswaarde aan de sluis te verhogen. Er zijn nog andere braakliggende terreinen, zoals dat van Nuon bij de Bernhardbrug. Je zou er een strandje kunnen exploiteren. Alles bij elkaar is de puzzel misschien minder eenvoudig, maar de uitdaging van het avontuur moeten we wel aan".

De wethouder over de rol van ZON: "ZON als vaste gesprekspartner in het proces" "Ik zou het op prijs stellen als ZON onze vaste gesprekspartner blijft in het hele proces. Het is een groot ontwikkelingsplan met vele en verschillende aspecten daarin. Dan is het ook belangrijk daarbij de juiste gesprekspartner te hebben. Ik zou ZON willen uitnodigen vanuit het avontuur mee te denken. Mijn oproep aan ZON zou zijn er ook mede voor zorg te dragen, dat Zaanstad een woon- én werkstad blijft. Samen moeten wij daarbij de grenzen opzoeken, soms ze ook loslaten, maar niettemin het gesprek met elkaar aangaan over hoe we over de hele linie waarde kunnen ontwikkelen. Dat is trouwens ook in het belang van ondernemers. Het vestigingsklimaat, het woonklimaat voor werknemers, een meer inspirerende uitstraling; we moeten al het mooie echt meer uitnutten. Het merk 'Zaan' versterken, zichtbaar maken als een prachtige rivier. Dat levert ondernemers ook meer op". Straat zegt tenslotte: "Voor je het weet, lijkt het alleen of vooral over wonen te gaan, maar het gaat wel degelijk ook over werk. Wonen en werken is zó'n typisch Zaanse menging, dat DNA van de stad kunnen we niet missen".

Eric Lankhorst, voorzitter ZON

ZON-voorzitter Eric Lankhorst: “Goede medewerkers willen ook een goed woon- en leefmilieu” “Natuurlijk moeten wonen en werken in juiste samenhang met elkaar worden gepland”, zegt ZON-voorzitter Eric Lankhorst. “Dat heeft ook te maken met het concept duurzaamheid, ofwel een duurzaam wederzijds respect, een verbond van twee werelden dat een lange termijn van houdbaarheid moet hebben.

Naast een aantal andere factoren vereist een goed ondernemersklimaat ook goede medewerkers, die op hun beurt behoefte hebben aan een goed woon- en leefmilieu. Dit project zal dus alle aandacht van ZON krijgen die het nodig heeft”.


075.Connecting: initiatief dat om herhaling vraagt!

Barbara Visser en Roel Hart in een elektrische sportwagen

Banenmarkt Poelenburg druk bezocht Op 12 mei jl. werd in De Poelenburcht in Zaandam de banen­ markt 'Kijk op werk in Poelenburg' gehouden. Doel van de markt was om werkzoekenden in de Zaandamse wijk Poelen­ burg op een laagdrempelige manier in contact te brengen met bedrijven in Poelenburg. De middag was een succes. Zeker 250 werkzoekenden hebben de markt bezocht. Vele contacten zijn gelegd, de bezoekers vulden sollicitatieformulieren in en er zijn zelfs afspraken gemaakt. De bijeenkomst werd georganiseerd door Programmabureau Nieuw Poelenburg, Zaans Ondernemers Netwerk (ZON), Werkplein Zaanstad, Servicepunt 'Leren en Werken' en het Regiocollege. Er waren werkcoaches van het Werkplein aanwezig om de werkzoekenden te begeleiden. Het doel van de middag was om werkzoekenden in Poelenburg kennis te laten maken met verschillende bedrijven uit diverse branches. De 18 werkgevers die aan het project deelnamen, konden de werkzoekenden informeren over de werk-/leerprojecten en hun openstaande vacatures. De bedrijven kwamen voornamelijk uit de sectoren Techniek & Productie, Zorg & Welzijn en Transport & Logistiek. Zo waren Knap Transport, Workbouw, Talentworx, PDZ, Ruig Wild en Gevogelte en Albert Heijn aanwezig. Vicevoorzitter Frans van Rooij van ZON was dagvoorzitter en opende de bijeenkomst. Rond 16.00 uur kwam wethouder Barbara Visser langs en zij complimenteerde de bedrijven en organisatoren met de organisatie van de bijeenkomst en het succes van het event. Zij was blij met de grote belangstelling van de werkzoekenden en de al geboekte successen. Aansluitend op deze bijeenkomst zal er een vervolgtraject plaatsvinden in de vorm van bedrijfsbezoeken. De werkzoekenden kunnen dan een kijkje op de werkvloer van de bedrijven nemen. Dit zal naar verwachting binnen afzienbare tijd plaatsvinden. Verder zijn er bij de organiserende partijen plannen, om in de loop van het najaar opnieuw een bijeenkomst voor werkzoekenden in Poelenburg en werkgevers te houden.

Meer weten?

www.zonvooru.nl

Er wordt hier, in 'ondernemers­ land', meer en meer gesproken over de MRA, de Metropool Regio Amsterdam, in plaats van over de Zaanstreek alleen. Al was het alleen maar om aan te geven, dat niemand binnen deze regio, of dat nu Amsterdam, Almere, Haarlem of de Zaanstreek is, op een eiland leeft. Toch is die MRA nog niet zo erg manifest. Maar één van de eerste aansprekende initiatieven om die MRA écht 'handen en voeten' te geven, was dan toch wel '075.Connecting'. Het grote ondernemersevent, dat plaatshad op woensdag 25 mei en georganiseerd werd op initiatief van ZON. Zeker 400 ondernemers, ambtenaren, politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties waren vanuit de wijde omgeving naar North Sea Venue aan de Zaandamse Hemkade gekomen om met elkaar kennis te maken, de talloze stands te bezoeken en deel te nemen aan de vele interessante workshops. En het wèrd een meer dan geslaagd event. Zéker voor herhaling vatbaar. Naast ZON, dat de belangen behartigt van meer dan 1.500 onder­ nemers in de Zaanstreek, waren ook de gemeente Zaanstad, De Kamer van Koophandel, ICT Zaanstreek en ORAM (de ondernemersvereniging in Amsterdam) bij de organisatie van het event betrokken. Zeker 50 standhouders, alsmede de workshops in de sectoren food, creatieve industrie, ICT en toerisme maakten van deze middag een bijzondere, informatieve gebeurtenis. Met alle complimenten aan de organisatoren, die er hun handen vol aan moeten hebben gehad!

Email info@zonvooru.nl Telefoon 075-614 89 21

Adres

Kleine Tocht 7 1507 CB Zaandam

31


Verwarmings- en technische installaties

VETIM, specialisten in allround installatieprojecten


Sommige dingen moet je zakelijk zien. Zoals het Business Pack Pro v.a. ¤ 495,- nu verkrijgbaar bij uw Volvo-dealer. HET BUSINESS PACK PRO: • METALLIC LAK • RTI HARD DISK NAVIGATIESYSTEEM • HIGH PERFORMANCE MULTIMEDIA SYSTEEM • USB POORT • BLUETOOTH HANDSFREE BELLEN • PARK ASSIST

20% BIJTELLING

HET BUSINESS PACK PRO NU VERKRIJGBAAR OP DE VOLVO S60 EN V60. Volvo. for life Volvo S60 v.a. ¤ 34.595,- en Volvo V60 v.a. ¤ 35.895,- incl. btw, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage. S60 en V60 leasen v.a. ¤ 669,- p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., SternLease: 0299-469 200 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden.

Gem. verbruik: 4,3 - 10,2 l/100 km (23,3 - 9,8 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 114 - 237 g/km.

Pieter Ghijsenlaan 5 De Strubbenweg 8 Leidsevaart 576 Arnoudstraat 3 Paxlaan 10

Zaandam Almere Haarlem Hillegom Hoofddorp

T (075) 650 45 22 T (036) 534 62 35 T (023) 510 05 55 T (0252) 410 650 T (023) 564 82 22

Heerenweg 2 Rietschans 70 Nijverheidslaan 1

Katwijk Leiderdorp Weesp

T (071) 409 20 20 T (071) 581 09 50 T (0294) 418 200

www.svalaauto.nl

Nieuwe salesmanager 247 Security Onlangs is Henk van Leeuwen bij beveiligings­ bedrijf 247 Security, in Koog aan de Zaan, in dienst getreden als salesmanager. "Ons bedrijf groeit sterk, maar ik heb de ambitie om het nog verder uit te bouwen, ondermeer door een meer intensieve marktbewerking.", zegt directeur Robert Kruithof. "Door de groei wordt de organisatie steeds groter en complexer. Groei leidt tot meer specialistische functies en om de afstemming tussen de diverse disciplines en het gehele dienstverleningsproces goed te kunnen aansturen, moet ik mijn aandacht steeds meer richten op het managen van 247 Security. Mijn hoeveelheid managementtaken neemt dus sterk toe en dan moet je ingrijpen en taken verdelen".

doel is, dat 247 Security daardoor een groter aantal nieuwe klanten krijgt en nog beter de wensen van bestaande klanten kan invullen. Dat alles moet leiden tot een stijging van de omzet en een sterkere positie in de markt. In eerste instantie zal Henk van Leeuwen de markt in de Zaanstreek bewerken en een gebied in een straal van 40 kilometer daar omheen. Maar daartoe zal hij zich niet alleen beperken. Hij zal zich ook richten op een benadering van klanten in heel Nederland. Eerst door te onderzoeken wat daartoe de moge­ lijkheden zijn. Ik verheug me op een prettige samenwerking en het gezamenlijk realiseren van een verdere groei van 247 Security".  Meer weten? Henk van Leeuwen is telefonisch te bereiken via het mobiele nummer 06-85592783, of via het vaste nummer van 247 Security, 075-6573901. www.247security.nl

Henk van Leeuwen heeft 25 jaar ervaring in sales, vooral in de buitendienst en is dus zo’n specialist. Hij kent de beveiliging­ branche heel goed, want hij heeft in meerdere facetten van deze branche grote ervaring opgedaan. Zo was hij werkzaam in meld­kamers, in de surveillance en in objectbeveiliging. Robert Kruithof over de taken van Henk van Leeuwen. "Hij gaat als salesmanager nieuwe klanten acquireren en de contacten met klanten onderhouden en intensiveren. Het

33


SC Guardian Managed Services • De ICT beheeroplossing voor het MKB. • Geen Break-fix model. • Proactief in plaats van reactief. • Absoluut minimum aan storingen. • U uw corebusiness, wij de onze!

Uw IT infrastructuur in optimale conditie

Meer weten? www.saendelftcomputers.nl

Saendelft Computers Dingstal 5 1566 MG ASSENDELFT +31 (0)75 7717237 info@saendelftcomputers.nl

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur eerste en laatste zondag van de maand: 13.00 - 17.00 uur Tevens op afspraak

Adres: Vincent van Goghweg 40 a | b 1506 JC Zaandam T: 075-6141210 F: 075-6141211 bedrijven@kunstcentrum.nl


golf

Genieten van de zomer doet u bij de Zaanse Golf Club! Deze A-status golfbaan gelegen in de fraaie polders van de Wijdewormer ligt er uiteraard op z’n best bij in de zomermaanden. Genieten van een prachtige natuurlijke omgeving in een oase van rust. U hoeft zelfs geen starttijd te boeken. De Zaanse maakt gebruik van een ballenspiraal waardoor u bijna op elk gewenst moment kunt komen spelen zonder te reserveren. Bekijk de tee­sluitingen op onze website. Wanneer u met een groep wilt komen golfen, kunt u reserveren via 06-19927797 of sales-events@zaansegolfclub.nl.

U golft nog niet? Geen probleem!

Golf & Diner A rra ngemen t

Dit is het mooiste moment om te beginnen. Golf is een sport waar u in uw eentje van kunt genieten maar zeker ook met vrienden. Daarnaast is deze sport een uitgelezen mogelijk­ heid om te netwerken. Samen met een klant of collega door de baan. Op een sportieve manier in de buitenlucht over zaken praten werkt zeer positief.

bestaa nde uit een 18 holes gree nfee, complimenta ry coff bij ontvangst, ee een borrel­hap je na uw ronde en een 3-ga ng en diner voor slechts:

€ 75,- p.p

Geïnteresseerd geraakt? De Zaanse biedt mooie proefpakketten waarmee u kennis kunt maken met de Zaanse Golf Club en al haar faciliteiten. U kunt ook eens een losse les boeken bij een van onze PGA (Professional Golfers Associatie) professionals van de golfschool.

Tot ziens bij de Zaanse! www.zaansegolfclub.nl golfen met ondernemers? www.zaanbusinessgolf.nl

35


Gem. brandstofverbruik: 7,2-7,6 l/100 km, (1 op 13,9-13,2). CO2: 194-200 gr/km. Prijzen excl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs excl. BTW op basis van 60 mnd/20.000 km per jaar via Fiat Fianancial Solutions. www.fiatprofessional.nl

BEDRIJFSWAGENS VANAF HET BEGIN.

RDH RDH printmedia printmedia drukt Zaanbusiness drukt uw Zaanbusiness!! RDH uw printmedia drukt uw Zaanbusiness! ✓ ✓

Met Met een een µ µ team team van van specialisten, specialisten,

✓ ✓

en en de de beschikking beschikking over over µ µ de de nieuwste nieuwste apparatuur, apparatuur, Met een µ team van specialisten, willen willen wij wij ook ook µ µu u van van dienst dienst zijn zijn !! en de beschikking over µ de nieuwste apparatuur,

KEN

✓ ✓

WER

WER

KEN

WER

S DE

LANG

S DE

LANG

ZAAN ZAAN

KEN

S DE

LANG

ZAAN

‘Samen bereik je meer dan alleen.’ ‘Samen bereik je Welkom bij Rabobank Zaanstreek meer dan alleen.’

EDITIE

2009

willen wij ook µ u van dienst zijn ! EDITIE

2009

MERKENPASPOORT MERKENPASPOORT

Welkom bij Rabobank Zaanstreek

‘Samen bereik je meer dan alleen.’ EDITIE

2009

Welkom bij Rabobank Zaanstreek

van start rzitter els tie weer e voo mpeti mp , nieuw gere dreen” “La Grand b:start gerter jonrzit >> lftieClu Rob La Go weer van e voo drempels meuwvan mpeti nse ss Golfco deelna Zaa usine gere >> er and, nie er... Zaanb verd en me Gr lf Club: “La jongeren” >> lees >> Rob La >> van Go >> me Zaanseer deelna >> er... verd en me >> >> lees

MERKENPASPOORT

ss Golfco usine

Zaanb

>>

03

>>

03

>>

09 09

10 10

Leistung und Leidenschaft

>

12 12

rzitter e voo drempels ss Golfco e , nieuw usine Zaanb Grand b: “Lager geren” >> Rob La Golf Clume van jon Zaanseer deelna >> er... verd en me >> lees tie weer mpeti

>>

RENAULT F1 TEAM PILOT

14 14

Leistung und Leidenschaft van start

Leistung und Leidenschaft

>>

03

>>

Leistung und Leidenschaft

09

RENAULT F1 TEAM PILOT

10

>

36

F I A T S C U D O . E V E N C O M F O R T A B E L A LS F U N C T I O N E E L . Er is al een Fiat Scudo vanaf 3 16.925,- of lease 3 415,- p.mnd. .mnd.

>

Jan en Ann hebben elkaar leren kennen in een gesloten psychia­ trische inrichting van een ziekenhuis in Rotterdam. Ze ontwikkelen een affectieve relatie. Op een dag gaat Jan, zonder Ann en zonder haar medeweten, onderhandelen voor de aankoop van een woning. De bedoeling van Jan was, dat zij daar zouden gaan samenwonen. Op 16 oktober 2008 komt een koopovereenkomst tot stand. Jan en Ann tekenen gezamenlijk. De overeenkomst kent geen ontbindende voorwaarde van financiering en het storten van de gebruikelijke waarborgsom door de koper komt er ook niet in voor. De leverings­ datum wordt 30 januari 2009 . Jan zal 30 januari 2009 niet halen. Op 26 januari berooft hij zich namelijk van het leven! De dag daarna neemt de verkoper contact op met Ann, met de vraag of Jan een testament had gemaakt (!). Begrijpelijk is dat op 30 januari de levering niet plaatsvindt. Dus (!) op diezelfde dag wordt Ann in gebreke gesteld met de mededeling, dat zij nog vijf dagen krijgt om het huis alsnog af te nemen. De verkoper heeft later de koopovereenkomst ontbonden en dat huis aan een derde verkocht, voor minder geld. Hij wil de door hem gele­ den schade verhalen op Ann, als contractpartij, en de vijf kinderen van Jan, als diens erfgenamen. Die vijf kinderen hebben overigens de nalatenschap van hun vader aanvaard onder voorrecht van boedel­ beschrijving, zodat zij niet in privé voor zijn schulden aansprakelijk zijn. De verkoper vraagt de Rechtbank Rotterdam (12 januari 2011, LJN BP5406) om Ann en de kinderen te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding. Die bestaat uit het verschil tussen de met Jan en Ann overeengekomen koopsom en de uiteindelijk door de derde betaalde koopsom. Plus de kosten van rechtsbijstand, plus de kosten van de nieuwe makelaar. En nog meer plus! Samen een dikke 70.000 euro! Ann stelt, dat zij niet bij de onderhandelingen was betrokken, geheel op Jan afging en ook niet stil had gestaan bij mogelijke risi­ co’s. Haar gezondheidstoestand was zodanig, dat zij niets kon over­ zien. Ann beroept zich vervolgens op overmacht in verband met haar financiële situatie. Maar zij vindt met beide stellingen geen gehoor. Zij stelt verder, dat zij psychisch zou instorten als zij de woning had moeten afnemen. Ook dat betoog wordt door de Rechtbank verwor­ pen, maar de Rechtbank ziet wèl aanleiding om de door Ann te beta­ len schadevergoeding te matigen. De Rechtbank neemt het de ver­ koper namelijk uitermate kwalijk, dat hij één dag na de zelfdoding van Jan aan Ann heeft gevraagd naar een testament, slechts enkele dagen later gevolgd door een ingebrekestelling. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid had de verkoper met de zelfdoding en de daardoor voor Ann ontstane (heftige) situatie rekening moeten houden. Tenminste had van de verkoper verwacht mogen worden een zekere periode pas op de plaats te maken. Die matiging geldt overigens niet voor de kinderen. Zij hebben immers privé niets te vrezen, omdat zij beneficiair hebben aanvaard. Het is goed te weten, dat de gedragingen van deze verkoper zijn afgestraft. Het is ook goed te weten, dat een Rechtbank in staat is om haar afkeuring van zulk gedrag, juridisch zodanig te onderbouwen dat degene, die zich van dergelijke methoden bedient, financieel wordt getroffen. 

verder everder e in dez in dez editie: editie:

Streng en Rechtvaardig

ELKE ONDERNEMER WIL PROBLEEMLOOS STARTEN.

verder e in dez editie:

colum

Mr. N. Vanderveen

12 Leistung und Leidenschaft

14

RDH RDH printmedia printmedia Zaanweg Zaanweg 67, 67, 1521 1521 DM DM Wormerveer Wormerveer 075 628 83 50, info@rdhprintmedia.nl 075 628 83 50, info@rdhprintmedia.nl www.rdhprintmedia.nl RDH printmedia www.rdhprintmedia.nl Zaanweg 67, 1521 DM Wormerveer 075 628 83 50, info@rdhprintmedia.nl www.rdhprintmedia.nl Leistung und Leidenschaft

RENAULT F1 TEAM PILOT


advies Paul de Metter Online Solutions Specialist Directeur Arlanet BV

Ontgoogled

Microsoft staat erom bekend zoveel mogelijk in eigen hand te willen houden. Google weet nog beter waar je van houdt dan jijzelf en Apple weet altijd waar je bent, of bent geweest. Sinds kort kan Facebook aan een foto herkennen of je op een fout feestje bent geweest. Toch vinden we het met z’n allen niet erg. Het begon allemaal met Internet Explorer. Iedereen vond het wel handig dat dit bij Windows werd meegeleverd, al dacht een aantal hoge politici hier toch anders over. Microsoft moest van zijn concurrenten ook gaan adverteren, want anders is de keuze niet eerlijk. Dit leverde uiteindelijk een parodie voor de klant op met iedere brow­ ser die maar constant roept om aandacht: "Wil je mij als standaard zoekmachine heb­ ben? Alsjeblieft? Pleaaaase?" Terwijl iedereen zijn aan­ dacht richtte op Microsoft, sloeg Google zijn slag. Rustig aan kon de zoekmachinegigant de linies opschuiven en de wetten aanpassen. Zelf wil ik niet weten welke informatie Google écht van mij heeft, want als je zo'n puike zoekmachine kunt bouwen, dan kun je ook uit de zoekresultaten wel een mooi psycho­ logisch profiel uitrekenen. Al was het de heren te doen om de lol, net zoals Google Earth. Niet over nadenken.

Voor vakkundig advies:

Sinds de iPod is Apple weer helemaal hot. Althans, dat is het nooit geweest, maar nu is het een echt modeartikel geworden. Zelf hebben we ook een Mac mini staan, al was het voor het prachtige design. We draaien er wel lekker Windows op. Van iPod naar iPad. Daardoor was Apple niet meer te stuiten en zelfs mijn kids, van twee en drie,

vinden het handiger dan zo'n laptop met een raar geval eraan (muis). Onlangs werd echter wel bekend, dat Apple alle locaties waar je ooit geweest bent opslaat op je iPhone. Is niet erg, want dat zou handig zijn voor toekomstige ontwikkelingen en voor als je hem kwijt bent. Dat een hacker er ook vrij eenvoudig bij kon komen, was bijzaak. Dat gebeurt toch niet?

En dan de laatste technologie; gezichts­ herkenning op Facebook. Je weet wel, zo'n handige techniek, waarbij je zelf niet meer hoeft te zeggen wie er op de foto staan, dat weet Facebook al. Vooral handig om je overspelige partner wellicht mee te pakken of de buurman op de hoek op een fout feestje terug te zien. Gewoon voor de fun. Zelf heb ik geleerd dat deze bedrijven niet bestaan om het ons naar de zin of gemak­ kelijker te maken. Microsoft verdient geld, omdat je hun software moet gebruiken. Google buit je zoekopdrachten uit om met advertenties rijker te worden. Apple is wel hip, maar is met de iStore een eigen kartel. Facebook is de enige in je netwerk die niet je vriend is. Zo, artikel klaar, opslaan in Word, even Googelen naar Zaanbusiness voor het e-mailadres, op de Facebook Like button drukken wanneer het artikel online staat en dan nalezen op de iPad. Dát mag ieder­ een weten. 

Arlanet, www.arlanet.nl, info@arlanet.com

Samsonweg 32, 1521 RM Wormerveer Support: support@arlanet.com

Tel (072) 641 91 00 Fax (072) 641 93 33

Kijk ook eens op www.zaanbusiness.nl

37


De Agenda

Sept 15 15 21

Organisator De Corner Bouwend Zaanland Vrouwennetwerk zaanstadplus

Bijeenkomst Bijeenkomst Ledenreis Netwerkbijeenkomst

Okt 13 21 25

Organisator De Corner Molletjesveer Noorderveld Vrouwennetwerk zaanstadplus

Bijeenkomst Bijeenkomst Lunchbijeenkomst

Nov 4 8 17 24

Organisator Bouwend Zaanland Bouwend Zaanland Vrouwennetwerk zaanstadplus De Corner

Bijeenkomst Najaarsvergadering Regiovergadering Bedrijfsbezoek

Dec 13

Organisator Bijeenkomst Vrouwennetwerk Workshop zaanstadplus

Jan 13

Organisator Bijeenkomst Vrouwennetwerk Nieuwjaarsbijeenkomst zaanstadplus

Wij doen waar we goed in zijn...

Workshop

...en dat is incasseren!

Bijeenkomst

Incassospecialisten

Organiseert u ook een bijeenkomst voor ondernemers? Laat het ons weten! Mail naar: info@zaanbusiness.nl

Roode Wildemanweg 23 1521 PZ WORMERVEER Telefoon: 075-6407626 Fax: 075-6572536

www.koningenderaadt.nl

Nieuwland Parc 313 2952 DD ALBLASSERDAM Telefoon: 085-2735121 Fax: 075-6572536

info@koningenderaadt.nl

Lekker veilig brood en banket van bakker Aad Brakenhoff Bakkerij Aad Brakenhoff ontving op 7 juni 2011 het Hygiëne­code-certificaat voor de brood- en banketbakkerij. Dit geeft de con­sument de garantie, dat de heerlijke producten van bakkerij Aad Brakenhoff volgens de eisen van de Hygiënecode zijn bereid. De Hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij is een voedsel­ veiligheidsplan, dat beschrijft hoe bepaalde eet- of drinkwaren op hygiënische wijze moeten worden bereid, verwerkt, behandeld, verpakt, vervoerd, gedistribueerd of verhandeld. De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) controleert de bakkerijen aan de hand van deze Hygiënecode. Het Hygiënecode-certificaat is een initiatief van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) in samenwerking met ISACert B.V. Bakkerijen kunnen vrijwillig hun bedrijf laten inspecteren om te kijken of zij volgens de eisen uit de Hygiënecode werken. Bakkerij Aad Brakenhoff heeft deze strenge inspectie met succes door­ lopen en is daarom vanaf 13 mei 2011 in het bezit van dit fel­ begeerde certificaat. De certificering staat onder toezicht van de internationale Raad van Accreditatie.  Meer informatie: www.aadbrakenhoff.nl

38

Zaanbusiness 105 juli 2011


netwerken << netwerken

Meer weten?    www.de-corner.nl of info@de-corner.nl

Seizoensafsluiting 9 juni 2011 Bezoek ook onze nieuwe website op www.de-corner.nl

Feestelijke seizoensafsluiting De Corner groot succes

Foto’s: Ton R. Vermij

De feestelijke afsluiting van het 27ste Cornerseizoen op 9 juni was een groot succes. Ruim 190 leden en genodigden genoten van het zonnige weer en het schitterende uitzicht vanaf partyschip De Ameland.

Tweede Coentunnel

Heerlijk netwerken in het zonnetje

Noord/Zuidlijn

Netwerken en gezelligheid Onder het genot van muziek en een fan­ tastisch buffet, was er weer voldoende kans om te netwerken. Tijdens de boottocht over het Noordzeekanaal kon men o.a. de ont­ wikkelingen van de Tweede Coentunnel en de Noord/Zuidlijn bij het Centraalstation bewonderen.

Volgende bijeenkomsten donderdag 15 september 2011 donderdag 13 oktober 2011 donderdag 24 november 2011 1984 ‘Het'Het Zaans Netwerk door de eeuwen heen’ heen' 1984- -2010 2011 Zaans Netwerk door de eeuwen

Zaanbusiness 105 juli 2011

39


Zaanbusiness 105  
Zaanbusiness 105  

Zaanbusiness 105

Advertisement