Page 1

www.Z500.pl

Magazyn projektów Studio Z500

Cena: 11,90 (w tym 8% VAT)

2011 2012 NOW OŚĆ

eko

!

read y

EkoTredny XXI wieku więcej niż moda Tajemnice energooszczędności ABC udanej budowy czyli od czego zacząć? Nowoczesne instalacje Inteligentne i energooszczędne

2/2011

index 269476

Wnętrze i ogród Pomysły, projekty, inspiracje

edycja specjalna


Domy małe & energooszczędne

Z42 (37,6 m2)

str. 38

Z60 (44,0 m2)

str. 39

Z78 (70,2 m2)

str. 43

Z87 (71,5 m2)

str. 44

Z57 (61,3 m2)

str. 40

Z39 (64,5 m2)

str. 41

Z12 (69,7 m2)

str. 42

Z72 (74,5 m2)

str. 49

Z217 (78,0 m2)

str. 52

ekoready

Z212 (76,2 m2)

str. 50

Z211 (77,1 m2)

str. 51

Z71 (74,0 m2)

str. 46-47 ekoready

Z136 (79,7 m2)

str. 53

Z32 (79,8 m2)

str. 54

Z7 (82,0 m2)

str. 55

Z64 (83,8 m2)

str. 58

Z61 (92,3 m2)

str. 59

Z4 (93,7 m2)

str. 60

Z216 (83,3 m2)

Z75 (94,6 m2)

str. 61

Z34 (94,8 m2)

str. 62

Z146 (94,9 m2)

str. 63

Z101 (95,2 m2)

str. 64

Z213 (95,9 m2)

str. 65

str. 66

Z30 (96,4 m2)

str. 67

Z112 (97,5 m2)

str. 68

Z1 (97,6 m2)

str. 69

Z8 (98,6 m2)

str. 70

str. 56-57

ekoready

Z210 (96,0 m2)

2

www.z500.pl projekty@z500.pl (22) 355 15 55 (+48) 725 000 005

ul. Gen. Zajączka 11/6, 01-510 Warszawa


domy małe i ekonomiczne w budowie EkoReady domy pasywne lub 0-energetyczne PassiveHouse

Z3 (100,0 m2)

str. 71

Z94 (101,4 m2)

str. 72

Z93 (101,7 m2)

str. 73

Z69 (102,3 m2)

str. 74

Z102 (102,9 m2)

str. 75

Z99 (107,2 m2)

str. 81

Z38 (110,5 m2)

str. 84

ekoready

Z45 (104,7 m2)

str. 76

Z114 (104,8 m2)

str. 77

Z14 (108,0 m2)

str. 82

Z182 (109,1 m2)

str. 83

Z232 (106,2 m2)

Z183 (110,8 m2)

str. 85

Z91 (111,8 m2)

str. 86

Z41 (111,9 m2)

str. 87

Zx17 (113,2 m2)

str. 90

Z106 (113,6 m2)

str. 91

Zx35 (113,6 m2)

str. 92

Z119 (114,8 m2)

str. 93

str. 78-79

Z40 (112,7 m2)

Z107 (116,8 m2)

str. 88-89

str. 96

Z105 (120,8 m2)

str. 97

str. 101

Z98 (122,5 m2)

str. 102

ekoready

Z115 (121,4 m2)

str. 100

ul. Gen. Zajączka 11/6, 01-510 Warszawa

Z19 (116,7 m2)

str. 94-95

www.z500.pl projekty@z500.pl (22) 355 15 55 (+48) 725 000 005

Z47 (122,1 m2)

3


ABC budowy

aki rojekt dla Ciebie

Czyli od czego zacząć aby zamieszkać wygodnie w wymarzonym domu

y r odpowiednie o projektu do u o e y udn ana iz setek u nawet tysięcy projekt w otowyc Przy ywaj stosy pis i cię kic kata o w tracisz odziny spędzone przed onitore prędzej czy p niej ęcz cy stanie się rak konkretnyc decyzji Poznaj k ucze wy oru w kt ryc a odzie nie okreś isz w aściwe za o przejdziesz przez etapy wy oru co za wy odę i zadowo enie z codzienne o

o esz awo i w aściwie decydowa o swojej przysz ości enia i zyskasz pewnoś dzięki cze u sprawnie warantuje Ci oszczędnoś czasu pieniędzy oraz ycia w nowy do u

k

Po w uw ko

p

S

Najwa niejsze decyzje kt re podej ujesz na ty

etapie

l technologia budowy

drewniany czy murowany? l ile kondygnacji?

parterowy z poddaszem czy piętrowy? l ile pokoi naprawdę

potrzebujesz? l układ wnętrza

i rozplanowanie pomieszczeń względem stron świata i nasłonecznienia l garaż w bryle domu

czy oddzielnie? l czy chcesz inwe-

stować w piwnicę?

Pa iętaj e autorsk z odę na z iany w Z500 otrzy asz ezp atnie na ka dy etapie rea izacji projektu

18

Zanim wybierzesz rojekt Potrzebne będą warunki za udowy d a dzia ki na której zamierzasz postawić dom lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu arunki mogą narzucać pewne ograniczenia związane z architekturą domu bąd jego gabarytami i usytuowaniem szczególności zwróć uwagę na wymiary działki gdyż od tego będzie zależała wielkość domu i rozmieszczenie okien w stosunku do granic działki Możesz także wybrać wymarzony projekt domu i szukać dla niego działki z odpowiednimi warunkami zabudowy aki do o ę z udowa na ojej dzia ce urzędzie gminy zapytaj o I D lub PIS z MIEJSC EG P G SP D I Dokument ten określa warunki jakie musi spełniać zabudowa na Twojej działce arunki często narzucają kąt nachylenia i kształt dachu wysokość budynku i liczbę kondygnacji powierzchnię zabudowy oraz tzw powierzchnię biologicznie czynną czyli ile zielonej trawki ma zostać na działce po zabudowaniu Popularne ostatnio domy z pełnym piętrem lub płaskim dachem można budować tylko w niektórych rejonach więc jeśli chcesz mieć taki dom musisz znale ć działkę z odpowiednimi warunkami zabudowy Parterowy z oddaszem czy iętrowy Decyzję o ilości kondygnacji trzeba podjąć na wczesnym etapie uwzględniając uroki wszystkich rozwiązań o parterowy - brak schodów zapewnia wygodny dostęp do wszystkich pomieszczeń bo na parterze toczy się życie adą jest rozłożysta bryła która wymaga większej działki i jest trudniejsza do ogrzania o z poddasze –zyskujesz oddzieloną strefę nocną i dzienną Taki dom dzięki zwartej bryle lepiej magazynuje ciepło i jest bardziej energooszczędny Jest to także dobre rozwiązanie gdy posiadasz mniejszą działkę ady to trudne do zagospodarowania skosy i niska ścianka kolankowa wymaga większej powierzchni ocieplenia dachu może sprawić uciążliwość w komunikacji o z pe ny piętre zapewnia wygodne przestronne i w pełni użytkowe pomieszczenia na piętrze Można go budować po sprawdzeniu czy warunki zabudowy na to pozwalają o parterowy z opcj za ospodarowania poddasza jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy parterowym domem a piętrowym - wtedy budowę możesz podzielić na etapy i adaptować dodatkową przestrzeń w miarę potrzeb i dostępności środków finansowych

Murowany czy drewniany decyduj się na odpowiednią technologię bo przeróbka projektu w pó niejszym etapie może być trudna i kosztowna

S

P o urowany to duża dostępność materiałów i technologii a tym samym większy wybór wykonawców i projektów ściany murowane gromadzą ciepło i wolniej stygną są grubsze cięższa i solidniejsza konstrukcja wymaga droższych fundamentów można stosować większe rozpiętości w konstrukcji mokre prace budowlane prowadzi się przy temperaturach dodatnich więc występuje konieczność wysuszenia domu przed wykończeniem wnętrz co wydłuża czas budowy w przyszłości dość trudne remonty i modernizacje o rewniany to szybka budowa nawet 2-3 miesiące lekka konstrukcja ścian - to tańszy fundament mniejsza grubość ścian - to zysk nawet 10 m przy takiej samej powierzchni zajmowanego terenu łatwiejsze przeróbki wnętrza i prowadzenie instalacji problemem może być charakterystyczne dudnienie stropów drewnianych oraz niska pojemność cieplna szybko stygną ściany domy drewniane wymagają dobrej izolacji impregnacji i precyzji przy budowie jest to mniej popularna technologia więc może być trudniej o dobrych fachowców iedy zdecydujesz się na gotowy dom drewniany z fabryki niektórzy producenci mogą przerobić wybrany przez Ciebie projekt domu na technologię drewnianą ak du y owinien by dom czyli kto będzie z ami mieszkał i o iekował się domem Minął stereotyp domu dla pokoleń więc porzuć złudne sentymenty że dom będzie stale przepełniony domownikami Jeśli chodzi o dzieci to studia kariera uciążliwe dojazdy powodują że młodzi chętniej zamieszkują w większych miastach i żyją samodzielnie Chociaż możliwe że asi goście rodzice lub teściowie będą chcieli mieć swój prywatny pokój kiedy zostaną w odwiedzinach albo na dłużej to ędzie sprz ta do iększa powierzchnia - to więcej kurzu bałaganu czyli potrzeba więcej czasu i energii na sprzątanie o y powy ej 00 o y k opot iwe w sprzeda y jeśli w przyszłości podejmiesz decyzję o zmianie miejsca zamieszkania

www.z500.pl projekty@z500.pl (22) 355 15 55 (+48) 725 000 005

ul. Gen. Zajączka 11/6, 01-510 Warszawa

S

G

G

o o po w po bu Pa og en

e Po st ro


nie mu

a

m

ach u

ko

niej

klucze wyboru

ny

y

ABC trendy Z500 l abc

ybierz o tymaln owierzc nię domu Powierzchnia domu zależy od stylu życia ale mimo wszystko w domu powinno być wygodnie Podczas planowania uwzględnij 15 powierzchni potrzebnej na schowki lub komunikację w domu np schody szacuj rea ne potrze y d a woje o do u etra

po ieszczenie Sień

3-8

Salon z jadalnią

22- 5

uchnia

spiżarka

10-20

Pom gospodarcze

-15

azienka

-12

Sypialnia pokój

12-22

Gabinet gościnny

10-15

c

natrysk

Garaż 1- stanowisko

arunki nas onecznienia na wojej dzia ce i opty a ny uk ad po ieszcze Strefa dzienna gdzie mieści się salon i jadalnia powinny być usytuowane od strony południowo-zachodniej Duża powierzchnia przeszkleń zapewni naturalne doświetlenie pomieszczeń uchnię ze względu na ilość wytwarzanego ciepła najlepiej usytuować od strony północno-wschodniej Chłód i mniejszy dostęp światła do spiżarki korzystnie wpłynie na przechowywane w niej produkty Jeżeli chcesz budzić się wraz ze wschodem słońca sypialnię umieść od wschodu Gabinet lub pokój do pracy umieść od strony wschodniej ekkie słońce pozytywnie pobudzi do myślenia nie podnosząc temperatury w pomieszczeniu azienkę usytuuj od strony wschodniej lub zachodniej w zależności czy chcesz mieć dostęp do naturalnego światła rano czy wieczorem Pomieszczenia gospodarcze garderoby garaże najlepiej zlokalizować od strony północy

dzia e A C udowy znajdziesz więcej przydatnyc porad kt re po o

Ci

atwo przejś przez proces udowy i wy odnie

ieszka

320-30

omunikacja

10-15

Zmiany w rojekcie co robi

oszty budowy i eks loatacji domu oszty budowy domu można przyjąć średnio 1 8-2 tys zł m powierzchni użytkowej garaż im mniejszy dom tym większa cena za m a koszt inwestycji masz wpływ poprzez dobór materiałów oraz sposób prowadzenia budowy system gospodarczy lub firma budowlana Pamiętaj o kosztach działki ogrodzenia podjazdu i tarasów ogrodu szamba oraz uzbrojenia terenu np przyłącza energetyczne oraz umeblowanie e zap acisz codziennie za eksp oatację Powierzchnia którą musisz ogrzać będzie miała wpływ na stan twojego portfela orzystnym i alternatywnym rozwiązaniem są technologie energooszczędne

je li odoba Ci się rojekt mimo

e wymaga zmian

ażdy projekt wymaga dostosowania do warunków na działce Podczas zlecania adaptacji architektowi możesz wprowadzić poprawki lub zmian do zakupionego projektu miany można podzielić na z iany istotne wymagające ingerencji projektanta adaptującego w konstrukcję budynku lub w gabaryty zewnętrzne domu Do takich zmian można zaliczyć doprojektowanie garażu zmianę wymiarów zewnętrznych podniesienie ścianki kolankowej zmianę kąta nachylenia dachu zmianę konstrukcji stropu lub dachu z iany nieistotne nie mające wpływu na wymiary zewnętrzne budynku czyli np zmiany w obrębie ścianek działowych zmiany podziału i układu wnętrza lub instalacji itd miany te uznawane są za nieistotne i możesz je wykonać w trakcie realizacji w porozumieniu z kierownikiem budowy Z iany w projekcie

o esz dokona w tudio Adaptacji str

0

Proste sztuczki dzięki kt rym łatwo do asujesz rojekt do Twoic warunk w zabudowy i otrzeb

e

mi

ptymalna wielkość domu oraz zmiany w projektach gotowych

l

amawiając projekt w odbiciu lustrzanym lub wprowadzając drobne

l Jeśli wybrany dom ma boczne ściany szczytowe możesz zrezygnować

z okien połaciowych w dachu dodając np okna w ścianach bocznych

zmiany w układzie okien masz wpływ na nasłonecznienie i lokalizacje głównych pomieszczeń domu względem stron świata l

mieniając lokalizację tarasu tylny - boczny - frontowy możesz kształtować dowolnie strefę dzienną i wyjście na ogród

l

ezygnacja z otworów w ścianach bocznych lub zastosowanie luksferów jako wypełnienie otworu okiennego pozwoli usytuować budynek nawet 3m od granicy działki sąsiada

ul. Gen. Zajączka 11/6, 01-510 Warszawa

stosunek pow podłogi do przeszkleń to minimum 8 1 l

by zapewnić lepszą widoczność terenu przed domem wykonaj wykusz balkon lub portfenetr

l Proste zmiany w układzie wewnętrznych ścianek działowych możesz

wprowadzić w porozumieniu z wykonawcą i kierownikiem budowy l

olorystykę i wykończenie oraz materiały na elewacji możesz wybrać niemal dowolne

www.z500.pl projekty@z500.pl (22) 355 15 55 (+48) 725 000 005

olornik dostępny na stronie

www z500 pl

19


internecie

www Z500 l

aloguj się na 500 pl i załóż profil Swojej udowy

trona www

owa odsłona łatwiejsza w nawigacji

l Codzienna aktualizacja nowości l Inteligentna wyszukiwarka l

owe dodatki i kolekcje projektów

l Promocje i konkursy l

owy dział wiedzy i porad

C

D

l

omentarze i opnie innych budujących

Nowoś

Panel u ytkownika istoria Twojej udowy

rzucaj zdjęcia i filmy przechodząc przez

l

kolejne etapy budowy domu ymieniaj się doświadczeniem pomysłami

l

i opiniami z innymi budującymi l Sprawd kto jeszcze buduje dom

wg wybranego projekt e udział w onkursie na najlepszą

l

realizację i odbierz nagrodę

Zaloguj się na Z500 l

rs onkuideo

oto ting cas

Zr b zdjęcie lub nagraj ideo Twojego domu

Twój dom jest wyjątkowy więc pokaż go innym Możesz zrobić foto-reportaż wywiad z mieszkańcami czy prezentację multimedialną Przedstaw jak przebiega budowa lub jak mieszka się w Twoim domu iech inni zobaczą i zagłosują na Twój projekt a Ty odbierzesz nagrodę www Z500 l konkurs 32

www.z500.pl projekty@z500.pl (22) 355 15 55 (+48) 725 000 005

ul. Gen. Zajączka 11/6, 01-510 Warszawa


zym jest

Projekt Z500 odatki i pakiety

4 egzemplarze kompletnej dokumentacji budowlanej

Dzięki, którym zaoszczędzisz oraz łatwo zbudujesz i wykończysz swój dom, wnętrze i ogród

(z oryginalnym hologramem) olorowa wizualizacja stetyczna okładka z wizerunkiem Twojego domu

o zawiera Projekt Z500 atrakcyjna architektura pewna konstrukcja optymalne instalacje wybór dodatków i korzyści wsparcie, pomoc i gwarancja społeczność budujących, zdjęcia i ideo z budowy

kładka foliowa Uchroni Twój projekt przed zamoczeniem i zabrudzeniami

ologram Z500

Przyjazna udowa

tce

Serwis budowlano-finansowy na terenie całej Polski tylko sprawdzone firmy jakość w dobrej cenie kompleksowa obsługa i gwarancja

Rozpoznasz oryginał, który zapewnia Ci wysoką jakość i bezpieczeństwo

Praktyczna oprawa atwo wepniesz niezbędne dokumenty lub wykonasz kserokopię

iejsce na Twoje dane Obszernie pole, na którym wygodnie pisać

K

P na romes a w nerg iadectw etyc o zne

Z500 dodatkowo ekoPakiety Zaoszczędzisz pieniądze na eksploatacji i tanio ogrzejesz dom. Wybierz jeden spośród 3 poziomów energooszczędności.

Pakiet

yśl omfortowo

Zbuduj inteligentny dom, poznaj nowoczesne instalacje i multimedia

Pakiet Przyjazny

gród z placem zabaw

o jeszcze znajdziesz na stronie www.Z500.pl:

Animacje

Wirtualny spacer wokół Twojego domu w jakości D

le pali Twój dom

Stwórz przyjazną przestrzeń wokół domu

Kalkulator energetyczny. Policz koszty eksploatacji

Pakiet Przyjazne Wnętrze

Pokoloruj swój dom

Projekt oraz inspiracje i pomysły na aranżacje wnętrz w Twoim domu

wiadectwo energetyczne

Zyskaj pewność i inwestuj mądrze, wybierając certyfikat energetyczny

Pakiet osztorysowy

Aktualny kosztorys i zestawienie materiałów, które możesz edytować

szczędzamy Twoje inanse program rabatowy i najlepsze oferty:

Projekt z kredytem - stać Cię na dom!

Sieć doradców finansowych (wybór ponad 25 banków)

arta lienta - zyskaj 30 tys i więcej!

Unikalne zniżki u partnerów i producentów zrekompensują cenę projektu

ul. Gen. Zajączka 11/6, 01-510 Warszawa

www.z500.pl projekty@z500.pl (22) 355 15 55 (+48) 725 000 005

atwy i nowoczesny kolornik elewacji Twojego domu

Promocje, konkursy, upominki

Promocje i okazje sprawdzaj na z500.pl

Tablica budowy

Startujesz z budową? Wybierz tablicę budowy

Wsparcie, pomoc i sprawdzone rozwiązania:

Serwis Przyjazna udowa.pl

Znajdź sprawdzoną firmę oraz załatw kredyt i finanse

Wejdź na Plac udowy.pl

wymiana zdjęć i doświadczeń, dzienniki budowy

33


Z71

a w w u we an w real zacj z k 71 jes e r s ej r le z wus a

Sypialnia

w

r naln ac e , u

ak e na a ą z a k . r s ej r le. w sw lwa

w lą z e, a zaraze zwar sz ką n e r ą real zacj .

r

e. z k

znaj uje s kuc n a, ja aln a raz sal n. Wsz s k e e eszczen a z s a n e raln e ącz ne. a k w cz eszczen a s arcze na w k rz s a jak s arka. W ru ej cz c u znaj uje s k jk r esu jak a ne lu jak k j c nn . r wa z cen raln e zl kal z wana kla ka sc ejsce na sza ar er rzes r nna az enka. 71 la lu z cen ąc c r s ą r s raw a, e znaj z e s a ejsce la ka e .

wa. Znaj ują s

, a zaraze

Pokój

4

w sw jej

www.z500.pl projekty@z500.pl (22) 355 15 55 (+48) 725 000 005

rak czn

a

rz

k je, ka

. e na a a

sa a eszcze ,

Łazienka

ul. Gen. Zajączka 11/6, 01-510 Warszawa


74,0 m²

Salon

Z71

Powierzchnia netto Gara Powierzchnia zabudowy W s k s

u

nku

ą

u

nku

Powierzchnia dachu

8,88 m

m² m² m² m º m²

4m

4m

7,0 8 m

15,0 8 m

4m

4m

91,6 59,9 7,1 40,0 110,0

16 ,88 m osz orys an sur w za kn ns alacje wewn rzne W k

czen e

93,7 tys 28,6 tys 55,4 tys

7,0 8 m

5

2

3 ropozyc e ma er ałowe

Legenda

6

4

Parter:

1

e 1 l 2 3 Salon+kuchnia . s . 4 5 Pokój 6 az enka

5, ,1 ,1 , ,5 ,5 ,

2

2 2 2

s ac

e r w wka, lac

ac

wka

2 2 2

8,88 m

2

az e n, cera ka, s l ka , szk ele rewn an

ar an y pro e z ara e je n s an w sk w lewej w ec n l szk ele wej c e lus rzane lw r jek wan a ara u n we war an , z j c a z real zacj , an acje raz u w cej a k w znaj z esz na Z500.pl

3

Poddasze:

, / 5,

2

1 l 2 Pokój 3 Pokój 4 Pokój 5 az enka

, 5, /10,5 , /11,5 , /11,6 , / ,5

2 2 2 2 2

1

5

4

twórz zakładkę ul. Gen. Zajączka 11/6, 01-510 Warszawa

www.z500.pl projekty@z500.pl (22) 355 15 55 (+48) 725 000 005

47


Partnerzy Z500 Firma

Miejscowość

Ulica

Telefon

E-mail

Strona www

Województwo Śląskie elsk Amako su

r jek we

su

r jek w - u

-

wlane

rac wn a r jek wa

. .

wans

rac wn a r jek wa u wn c wa ą rc ek ur r jek erw s n ras

rc

ek ura

W

eruc

we

c

.Z . .

rze s

rs w W el

r a su ur

ran

we

wa ,,

su

ul.

ujak w

ul.

aw wa

Chudów

ul.

s e le 6

Czerwionka eszcz n

ul. ark wa /

6/

n ck ej

/6

0

111 1

elsk

0

15 6

r jek .a ak

0

10 0

0

5

wa

ul. r ka

wa

ul. eka r s w 1, lok.4

z s c

wa

,

0

awans

5 15

ur

0

6 1

ls a 5

0

50

Knurów

ul.

e

ul. uw

wn c wa

aza c w ce

ul.

rac wn a r jek wa

k

0

60

a1

n er a. l

k l ar

s w ce

ul. e

0

5

s w ce

ul. a w cka 51

0

16116 1

ajera

0 0

Zes

Pszczyna

ul.

r an e

rew- u

www.n w

a r w . l

cka 55

Kosta SP. Z.O.O

1

www.domyzkontrastem.com .slask. l

aurel aa el er w . l

ul.

G

n w

0 56

ul. lac w rc w 5

r jek w

www. r jek serw s. l

0

szk w

ur

www.awans.czes . l

ul. Gl w cka 11

Pisarzowice

u rsk e

www.cl- r jek . l

b.szczyrbowska@gmail.com

r jek w c r jek w c

www.kur as.arc ne . l

155 5

Pracownia Projektowa Krzysztof Hałat su

. l

0

w

6

e kur as.c

s. l

s

1 /1

c

ul.

lare w 1

sr

ul.

r wa

W

erska G rka

0

ur 55 n

0

0

10

0

ul. Grobla 44

5

www. re -

. l

www. rac wn a ala . l

. l

– www.

k s a k s a. l

5

ur

sc . l

. l

rac wn a ala . l arc ne . l

5 6

60 66

. l

zu - r jek

50 0 0 5 0

.slask. l

www.a nes.n eruc

re ur

1

. l

zu j

5 51

ek . n

r jek serw s. l

ur

e. l

www.a ak .e-arc

k n ras 1 w . l 1

1

0

aza c w ce

www.n r

a l.c

cl- r jek . l

0

ul.

c

ur

0

ul. eka r s w 6 / 6

e. l

r s u . l

sekre ar a

1

Katowice

le

n r

r s u 01

501 6

z s c

.Z . . su

n

z s c

nes Zes

ul. ą r wsk e

az ska G rne

u

-

aa

elsk - a a

.arc ne . l

www.k s a. l

rew- u . l

www. rew- u . l

Województwo Świętokrzyskie arc n al a a r a su

w - an l wa

rze s

rs w

Z

an l w - s u

we

e- e

usk Z r j

ul.

e ana a re

usk Z r j

ul.

aa6

0 1

ul.

rucza 5

0 1

Chmielnik

Biuro Usług PROJEKTOWYCH k -

rzej w

.z . .

Fabryka Form Architektonicznych

ur

r jek w

su

ur

r jek we

r jek wan e

we

a z r u

-Z

wlan

Orion r

a

ur

ul. 11

s

0

0 1

a a 1 1/16

Kielce

ul. ar

Kielce

ul. Warszawska

Ostrowiec w krz sk

ul. an

kar sk Kamienna

ul.

e uszk 16/

Starachowice

ul.

wa 10

Starachowice

wa 1 / .60

5

al

61611 6

erska 6

– –

. l

– n er a. l

www.

65 6 6

anbudanna@gmail.com

0 1

5

el ze

0

5 1

Starachowice

ul.

ku

0 1

Starachowice

l.

nek 15

0 1

5

0 1

56150

r jek we z W k naws we

Staszów

ul. Wsc

ur

W

Pl. Piastowski 2

60

ul.

w

len. l

0 1

ul. z a k 11

n a 1 /1

www. usk - r jek . l

. l

cz a. ne . l

arc n ar c a

15

ska

rza a. us al

ek -

0 1

a

k. 1

usk .c

r k nar

505 556

ul. a

s u w Zakres e nwes cj

5

0 1

a/

biurobusko@interia.eu a ja

0 1

Starachowice ra z wa

6

r slaw.s e

60

6

. l

a ar j w . l

0

015

cz a.

arka a

6 0 0

r n r

l

ne s ra a. l

ru a s .c a sc

we r jek . n

. l

– –

cz a.

www. r

a .s arac

w ce.

leszek.

cz a.

n er a. l

Województwo Warmińsko-Mazurskie rc

lan . .

k

r jek wan e, w ja u

a z r,

re n c w

wa

r a lek r czn - u

wlana

PROKOM OLSZTYN - s.c Zak a

u

ur

ur

uc n

wn c wa

ur

61000

0

1

Olsztyn

ul. Wes er la e 1

0

5

Olsztyn

ul.

0

5

w

Olsztyn

r jek we

r jek w u

0

ul. zk lna 1/1

sr

lne

-

wn c wa n

r jek w

slu

w ualne

nwes cj

a-Wa

ck ew cza 15

lska 1

l. W jska w

lsk e

ul. z ara

5 / -

wa c an wsk e

w. .sz arl 11

wolosz.roman@gmail.com ur

6

ske

0

5 6660

ur

0

6

ur

0

6

5

Szczytno

ul. ana

Szczytno

ul. sn ka 1

606

06

Wójtowo

ul. asz an wa 1

600 5 5

u

0

w ja u

wa.c

. l

www. w ja u

w . l r k

. lsz n. l

www. r k

arc - . l -lan

. lsz n. l

awl w cz w . l

juc n

. l

www.arc - . l

len. l

krz sz

wa.c

. l

Województwo Wielkopolskie r jek wan e

a z r u

ur

rc

wlan

r

ek n czn -

ns rukc jne

wal

n ca

ul. W

ze

ul. W jska

ck e

1 /5

ze

ul. ruczk wsk e

lsk e

1 / 11

1 6

06

5

arc

r jek wan e es a

06

16

krakus

cz a.

s. l

www.archikon.org

s. l

ul. W ln

Czarnków

ul. W

na 1

06

Gartatowo

ul.

na

061

06

Gniezno

ul.

c uszk

061

5 0

Fabryka Projektowa

Gr

ul. waszk ew cza /6

50 5 5 50

k s rzewa.lukasz w . l

Pracownia Architektoniczna

ar c n

ul.

nwal wa 5

600

jar c n arc

www.jar c n.arc

Z

Kaczory

ul.

we

06

r- u

ra z w

u

wlane

r - ec a a e eracj

Ge

ezja

r jek

warz sze ur

su

auk w - ec n czn c nwes cj

Kalisz a

a una ur

n

e czew

ul.

/

s e le 1 sk e

ul.

1 6

06

15

06

56

ul. w rc wa /5

06

5

ul. u

501 600 1 6

ul.

u

. Z . ./

Konin

ul. aw wek

Biuro Projektów Twój Dom

Konin

ul. lac G rn ka

Diament

Konin

az z r

17

r jek wan e

ra z w w ran

. z. . .

u

wlanej

u

w

k. 60

az wa 1 / 1

w

.10

0

– –

r

e 0

cz a. ne . l

– s. l

n -kal sz 1

501

Konin -

5

5

k lna 5

a

– ekc . l

r ec .w le ala

6

u

wlane

1

06

ec n czne

n sk e k a

r a l

0 1

ul.

wlane

55

0 1

s w

Konin

su

r wal ur w . l

06

ck ew cza

wlane

Z

r jek wan a u

ul. u rsk

ack

Choszczno

Filoda

c 1

056

n

ne . l

l.w . l

ezja. r jek

ekc . l

– –

cz a. ne . l

nselw ll n.c

– www.w s aw l n.ne

a ak.k n n

ne . l.

www.a ak.k n n. l

an rzejr za

n er a. l

ur

ks .k n n. l

w j

. k w . l

a en

k n n.

a a . ec

www.ks .k n n. l – e. l

w cz ne s ra a. l

www.z500.pl projekty@z500.pl (22) 355 15 55 (+48) 725 000 005

www. a en -k n n. l –

ul. Gen. Zajączka 11/6, 01-510 Warszawa


Around the world

Z500 online

Z500 na świecie

Russia www.Z500.com.ua

Poland www.Z500.pl

Slovenia www.Z500.si

Spain

Ukraine www.Z500.com.ua

Croatia

www.ProyectosDeCasas.es

get projects searching for partners

Become our business partner Contact us +48 725 555 500 partner@z500.pl

When what you do is useful and benefits other people you can share it with the whole world. Because, by sharing, everyone gains.

Kiedy to, co robisz jest przydatne i przynosi wartość innym możesz udostępnić to dla całego Świata, bo dzieląc się, wszyscy zyskują.

Today, it becomes possible...

Dziś stało się to możliwe....

Join Z500 and build a friendly environment around You!

Przyłącz się do Z500 i buduj przyjazną przestrzeń wokół Siebie!


2011 / 2012 wydanie specjalne

Nie musisz być ekspertem,

żeby wybrać najlepsze okno. Ale musisz nim być, żeby je stworzyć. Oknoplast to od kilkunastu lat synonim najwyższej jakości i innowacyjności rozwiązań. Dlatego wybierając nasze okna masz zawsze gwarancję najlepszych właściwości termoizolacyjnych i unikalnego designu.

Przykład? Najnowsze okno Platinium Evolution2. Dowód? Jest ich całe mnóstwo: godło Teraz Polska, Złoty Laur Konsumenta, Nowość Roku 2010. To tylko część nagród przyznanych modelowi Platinium Evolution2 od jego premiery zaledwie kilka miesięcy temu. Jednak najcenniejszą z nagród jest uznanie Klientów, którzy nie muszą już wybierać między elegancją i energooszczędnością.

Platinium Evolution2. Dzieło ekspertów, Twój wybór. Skontaktuj się z naszym doradcą. Infolinia: 801 14 00 00, www.oknoplast.com.pl

doskonałe parametry termoizolacyjne

doradztwo, montaż, gwarancja bezpieczeństwa

Small&Eco Houses Catalogue Demo  

100 small&eco house plans

Small&Eco Houses Catalogue Demo  

100 small&eco house plans