Page 1

2 Ă…RG. 40 2012

Ungdom i Oppdrag


Evig din? Hvordan kan vi mene at dagens unge skal leve i livslange, monogame og hetrofile forhold?

Kommentar

Trond Sæthren Leder for UIOs familiearbeid: Familiefokus.

«Vil du, foran Gud vår skapers ansikt og i disse vitners nærvær, ha kvinnen som står ved din side til din hustru? Lover du å elske henne og ære henne og bli trofast hos henne i gode og onde dager inntil døden skiller dere?» Dette er spørsmålet jeg fikk presentert på direkten foran en fullstappet og festkledd kirke en gang på nittitallet. Jeg var 23 og dypt forelsket i den unge kvinnen ved min side. Spørsmålet kom heldigvis ikke som noe sjokk på meg. Jeg visste hvorfor jeg sto der, og dagen var stor for oss begge. For å gi bevisstheten om løftene vi ga enda mer tyngde, gjentok vi begge etter presten. Vi svarte ikke bare et lite ja, men sa løftet ut med hørbar stemme. Store ord i munnen på en ung mann med liten erfaring med kvinner og kjærlighet.

Hva er et ekteskap?

Hvem «eier» institusjonen ekteskap? Er ekteskapet «vårt», noe vi kan gjøre hva vi vil med? Eller kan det være at Gud har en plan for konseptet «ekteskap»? Skal man definere hva et ekteskap er,

10

Mot Målet nr. 2 – 2012

kommer man ikke utenom Bibelens ord og Gud.Ekteskapet er en gudgitt forordning med utgangspunkt i skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1 og 2. Gud skaper mennesket i sitt bilde. Gud Fader er i en perfekt og skapende relasjon med Guds sønn og Gud Den hellige ånd. Mennesket skapes som et avbilde av denne treenige relasjon, og

Jeg var 23 og dypt forelsket i den unge kvinnen ved min side. de skapes til mann og kvinne. De to skal danne en ny enhet for livet. Denne eksklusive enheten skal altså gjenspeile et bilde av Gud på jorden.

Pakt

Litt senere i historien får Moses budene, og ett av dem slår enkelt og greit fast: «Du skal ikke bryte ekteskapet». Ekteskapet handler om langt mer enn et løfte eller en kontrakt mellom to mennesker. Vi snakker her om den sterkeste form for avtale mellom to parter; pakten. Det står mye om hva en pakt er i Bibelen. En pakt kan kun oppløses


Er ekteskapet «vårt», noe vi kan gjøre hva vi vil med? Eller kan det være at Gud har en plan for konseptet «ekteskap»?ILLUSTRASJONSFOTO: PRIVAT

Mot Målet nr. 2 – 2012

11


Hvordan finne den rette? I vårt samfunn har vi stor frihet og kan selv velge hvem vi skal gifte oss med. Bibelen snakker både om å finne (Ord 18:22) og vinne en ektefelle (1 Tess 4:4). Men å velge selv er også et stort ansvar, og Gud vil gjerne vise oss hva som er det beste for oss. I tillegg til å be Gud om ledelse, så kan det være lurt å stille seg selv noen kritiske spørsmål før man kaster seg inn i et forhold til en person man er forelsket i. Hvilke forhold har han eller hun til Gud? Er personen et helt menneske, eller kommer han eller hun til meg for å få dekket alle sine behov? Hvilke forhold har han eller hun til penger, autoriteter og sine foreldre? Er denne fantastiske personen vi er hodestups forelsket i, et lurt valg? Listen kan lett gjøres lenger. Spørsmålene er gode, men viktigere enn å måle andre opp mot en standard, bør du se deg i speilet og spørre deg selv. I stedet for hele tiden å finne den rette, bør heller fokuset handle om å være den rette. Øvelsen kan med fordel repeteres jevnlig, også etter at løftet om evig troskap er gitt. Ingen ønsker å gifte seg med feil person. Tvert imot så er de fleste av oss opptatt av å finne den rette. Å måle alle potensielle partnere opp mot en ideal standard kan føre til at du aldri finner noen. 

12

Mot Målet nr. 2 – 2012

Familiefokus

ILLUSTRASJONSFOTO: PRIVAT


ved død og er den sterkeste form for avtale som kan innføres. En kontrakt sier at begge skal gi 50 % hver inn i avtalen, og oppfylles ikke kontraktsbetingelsene, er kontrakten oppløst. En pakt krever at begge gir 100 %. Man legger hele seg over i den andres hender. Dette innebærer mye hengivenhet, tillit og forpliktelse. Det sier ikke så lite om oss mennesker at pakt i dag er å regne som et fremmed ord.

Hvorfor ekteskap?

Jesus er også opptatt av ekteskapet. I Matteus 19 slår han fast at Guds ordning for mann og kvinne fortsatt er gjeldende. Gjennom hele Bibelen kan vi lese at familie og slekt betyr noe spesielt, men hvorfor er det sånn? Hva har Gud å gjøre med våre relasjoner? Hvorfor kan det ikke være slik at vi kan holde sammen så lenge det er spennende, og så finne noen andre som virker interessante når tiden er moden for det? Dette er relevante og viktige spørsmål. Det er få av oss som trives med å gjøre vanskelige og utfordrende ting bare fordi vi får beskjed om det. Vi vil vite hvorfor. Rent menneskelig er det ikke så vanskelig å argumentere for et monogamt og livsvarig ekteskap. Det handler om helse, trivsel, forutsigbarhet, vennskap og kjærlighet.

Høyere hensikt

Jeg tror ekteskapet har en langt høyere hensikt enn bare det menneskelige. På vegne av Gud, langer Profeten Malaki ut mot skilsmisse (Mal. 2). Gud forklarer her hvorfor han ikke lenger kan ta imot offeret som gis av menneskene. Grunnen er at

menneskene er troløse mot sin ungdoms kvinne. Utro mot sin ektefelle og paktskvinne. Det er Gud som har skapt dem begge og hans mål med relasjonen er barn som hører Herren til, eller en guddommelig

Tenk deg at Gud har en fiende, og at målet er å røve menneskene ut av Guds hånd og hensikt. slekt (Mal 2:15). Herrens tanke er soleklar. Han skapte dem i sitt bilde, og relasjonen er et jordisk bilde på noe himmelsk – et synlig bilde av det usynlige. Guds hensikt er at mann og kvinne finner sammen i en sammensmeltende relasjon, trygget av pakten, skapes det nytt liv i form av barn. Barna vokser opp og ledes naturlig til Gud, som blir tydelig i relasjonen mellom foreldrene. Dette setter ekteskap, samliv, sex og relasjonen mellom mann og kvinne i en langt større sammenheng.

Tenk om …

Tenk om det er sånn, at Gud har gitt oss et mandat om å vise hvem han er, både til de rundt oss og til våre barn gjennom våre relasjoner og samliv? Et samlivsbrudd får da langt større konsekvenser enn bare de menneskelige. La oss gjøre et tankeeksperiment. Tenk deg at Gud har en fiende, og at målet er å røve menneskene ut av Guds

hånd og hensikt. Hva ville da være en fornuftig strategi? Var jeg denne fienden, ville jeg jobbet systematisk over tid. Jeg ville satset på å angripe alt som minner om Gud som skaper, som eksisterende og som Far. Som hovedplan ville jeg jobbet med forvirring rundt kjønn og identitet og oppløsning av farsbegrepet og ekteskapet. Seksualiteten og begjæret bør ut av alle rammer, og fokuset må bli først og fremst på den enkeltes lykke, framfor andres ve og vel. Jeg ville også ha sørget for at barna fikk fri tilgang på voldelig materiale gjennom øyne og ører. Og så ville jeg ha sørget for at hver generasjon hadde mer enn nok med seg selv, for å hindre familiær overføring av tanker og opplevelser.

Hva gjør vi?

Tenk om dette er mer enn et tankeeksperiment. Tenk om dette er tilfellet. Jeg treffer mange unge mennesker gjennom våre Disippeltreningsskoler (DTS) og besøk i menigheter. Stort sett er kunnskapen om hva som skal til for å bygge en familie og et ekteskap etter Guds standard, fraværende. Vi klandrer dem ikke, for hvem er det som forteller dem hva de skal mene og tro om dette? Svært mange unge mennesker starter et samliv på sviktende grunnlag. Det første vi må gjøre er å sørge for at unge par får god veiledning før de går inn i et ekteskap. Enhver jobb krever et minimum av opplæring. Trond Sæthren, Leder for UIOs familiearbeid: Familiefokus

Mot Målet nr. 2 – 2012

13


Andreas D. Johannessen (22) fra Haugesund og Malin Malmgren (23) fra Skien

Å bli ett

Det er en unik opplevelse å være seriøst forelsket. Enda sterkere kan det være å oppleve at din kjære svarer ja på det store spørsmålet. Andreas D. Johannessen (22) fra Haugesund og Malin Malmgren (23) fra Skien er midt i denne situasjonen. 16. juni 2012 gifter de seg i Skien Misjonskirke. De har valgt å bruke sju kvelder denne våren på «Å bli ett»-kurs hos Agnes og Rune Zahl Olsen, som er regionledere for Familiefokus i Vest-Agder. – Hvilke forventninger har dere til ekteskapet? – Jeg gleder meg til endelig å bli kona til Andreas. Jeg gleder meg til å dele gleder og sorger med Andreas. Da blir gleden doblet og sorgen halvert. Det er fint det. Jeg er spent på å bo sammen med en gutt, men tror det skal gå veldig bra. Det er mye som er spennende når vi velger å gå inn i et ekteskap, men likevel føles det så trygt og rett,

14

Mot Målet nr. 2 – 2012

sier Malin og ser på Andreas som fortsetter: – Jeg kjenner meg klar for «å slå meg mer ned». Jeg gleder meg til å bo sammen med Malin i VÅR leilighet, og kunne invitere

Det var en oppvekker for oss at ekteskapet er mer enn en kontrakt, det er også en pakt!

folk dit. Ja, og så gleder jeg meg til å bruke tid sammen, både sammen med andre,

men også sammen med bare Malin. Jeg er veldig klar til å bli ektemann. Jeg har jo fått ei skikkelig dame, så da får vel jeg være en ekte mann også da, sier Andreas og ler. – Hvorfor valgte dere «Å bli ett» som kurs? – Vi har hørt mye positivt om ekteskapskurs, og vi tenkte det var en fin måte å forberede oss på til ekteskapet. Gjennom han som skal vie dem, fikk de kontakt med ekteparet Zahl Olsen som holder «Å bli ett»-kurs. De hadde to aktuelle alternativer, og en viktig faktor for at det ble akkurat dette kurset var at det ble holdt hjemme hos kursholderne. – Hvordan har kurset vært? – Det meste har vært spennende. Det har


Jeg har jo fått ei skikkelig dame, så da får vel jeg være en ekte mann også da, sier Andreas og ler.

vært bra å prate om kommunikasjon, det er viktig å bli bevisst på måten vi kommuniserer på. Ellers var det også en oppvekker for oss at ekteskapet er mer enn en kontrakt, det er også en pakt! Betydningen av dette ble viktig for oss. Kapittelet «å forlate for å kunne holde seg til» tar for seg at vi, når vi gifter oss, sammen skaper en ny familie, som da består av oss to. Det er spennende, sier Malin før Andreas tar ordet igjen. – Ta et ekteskapskurs! Det er godt å få snakket gjennom ting, viktige ting, og

komme innom temaer man kanskje ikke har snakket så mye om. Det er også trygt og godt å få veiledning av voksne, som kan gi råd og tips. Det legger en god grunnvoll for ekteskapet. Selv om vi to tidligere hadde snakket en del om de fleste av temaene som ble tatt opp på kurset. Hadde vi likevel utbytte av kurset, og setter veldig pris på muligheten. Det har vært bra, sier de to som nettopp har blitt å regne som rette ektefolk. Mot Målet

Andreas D. Johannessen og Malin Malmgren har valgt å bruke sju kvelder denne våren til «Å bli ett»-kurs hos Agnes og Rune Zahl Olsen, som er regionledere for Familiefokus i Vest-Agder.  BEGGE FOTO: RUBEN STENSRUD Mot Målet nr. 2 – 2012

15


Marianne H. Fosstveit leder Filadelfia Hamar sitt familiearbeid, og Morgan Fosstveit er medlem av Lederrådet i samme menighet, med ansvar for Ekteskap & samliv.  FOTO: PRIVAT

– Hvordan og hvorfor forbereder menigheten sine nye par på ekteskap og samliv? – I Filadelfia Hamar har menighetens øverste organ, Medlemsmøtet, etter innstilling fra Lederrådet, vedtatt at alle par som ønsker å vies i menigheten Må gjennomføre vårt førekteskapelige kurs. Uten at man har gjennomført dette kurset vil våre pastorer som har vigselsrett, ikke vie paret. I praksis blir dette vedtaket håndhevet strengt, uten unntak. Dette gjelder også par som ikke går i menigheten vår til vanlig, men for eksempel gjennom familie har tilknytning til menigheten, forklarer Morgan Fosstveit som er medlem av lederrådet i Filadelfia Hamar.

Gleder og sorger

– Dette høres flott ut, men hva med effekten av arbeidet? – Vi har ennå ikke gjort noen kvantitative studier der vi sammenligner oss med en referansegruppe som ikke har de samme tiltakene. Det kunne vært spennende, sier Marianne Fosstveit, som leder menighetens familiearbeid. Som en middels stor menighet med ca. 650 medlemmer, har de også opplevd par gå fra hverandre.

16

Mot Målet nr. 2 – 2012

Ikke kurs – ingen v – Det er en klar målsetning med vårt familie- og samlivsarbeid at færrest mulig skilles. Dette betyr også at vi tilbyr hjelp til par som strever, gjennom samtale og veiledning. Det er da spesielt gledelig å se par som har flyttet fra hverandre, flytte sammen igjen og på en måte begynne litt på nytt, legger Marianne til.

Tilpasset norsk kultur

– Pinsemenigheten har valgt «Å bli ett» som deres verktøy i arbeidet med de unge parene. Hvorfor ble akkurat dette kurset valgt?

Det er spesielt gledelig å se par som har flyttet fra hverandre, flytte sammen igjen. Ekteparet Fosstveit svarer at i sammenligning med andre verktøy, opplevde de det som et vel gjennomtenkt verktøy, tilpasset norsk kultur, med et godt evangelisk, konservativt syn på ekteskapets rolle og plass i samfunn og menighet. Et kapittel spesielt


Om «Å bli ett»

rs vigsel

HVA LÆRER MAN?

utformet for de som har vært gift før, skaper også et godt grunnlag for å kunne være frimodig med å tilby kurset til alle som ønsker å gifte seg, enten de er kristne eller ikke.

Sertifisering gir seriøsitet

– Med kurset «Å bli ett» følger både en lærerbok og en elevbok. Lærerboken gir mange tips om hvordan man forbereder og gjennomfører hver enkelt samtalesesjon. Dette oppleves veldig bra og gir et godt grunnlag for nye par til å kaste seg ut i veilederrollen. Vi opplever også at praksisen med å måtte bli sertifisert fra Ungdom i Oppdrag, før man som lærer får tilgang til å kjøpe bøkene, også gir et solid inntrykk av seriøsiteten til utgiver, samt at dette bygger trygghet for nye par som vil gå inn i veilederrollen, fortsetter Morgan. Marianne legger til: – At det alltid skal være et gift par som veileder paret som skal gifte seg, opplever vi også som en styrke. Igjennom kurset får veilederne rikelig anledning til å dele personlige erfaringer, både positive og negative, med paret som tar kurset. Dette skaper troverdighet og styrker relasjonen. Mot Målet

«Å bli ett»-kurset består av syv samlinger. Med følgende tema: • Guds plan for ekteskapet (bibelsk fundament). • Ekteskapet – en pakt (daglig konsekvens av å leve i en pakt). • Å forlate for å kunne holde seg til (praktisk om å forlate mor & far, samt singellivet). • Å bygge kommunikasjonshuset (hva hindrer og fremmer god kommunikasjon). • Konfliktløsing og tilgivelse (hva skaper konflikter og hvordan tilgi). • Seksuell intimitet (hvordan få et godt seksualliv). • Å bli ett (i hvilke områder i livet skal man bli ett). Eksempler på hjemmelekser: Sett opp et budsjett for det første året som gift. Skriv et brev til dine foreldre hvor du takker dem for at de har vært foreldrene dine. Ønsker du å bli sertifisert til å holde slike kurs eller gå på et slikt kurs? Ta kontakt med Familiefokus sine regionledere der du bor (se: familiefokus.no).

Mot Målet nr. 2 – 2012

17


En nullvisjon Kommentar

Anne-Helen og Trond Sæthren Leder for UIOs familiearbeid, Familiefokus.

Jeg sitter med telefonen i hånda og stirrer tomt i veggen. Telefonsamtalen er akkurat avsluttet, og det var en venn som ringte oss med dårlige nyheter. Kona har gått fra ham. De har vært gift noen år, og ting har gått seg til i spor. Hun sier at de har strevd lenge, at kjærligheten mellom dem har vært død lenge og at hun ikke vil mer. Dette kom som lyn fra klar himmel, og han trodde «det meste var greit», som han sier. Nå sitter han igjen i sjokk og vantro.

Tenk om kirke-Norge sammen kunne ha tegnet en strek i sanden, sagt «stopp» og «hit, men ikke lenger» Vi tenker hvorfor er det ingen som har skjønt noe? Hvorfor har de ikke spurt menigheten om hjelp? Hva er grunnen til at det er så vanskelig å spørre om hjelp før det nesten er for sent? Tenk om vi kunne gått sammen og gjort noe for å endre dette destruktive mønsteret. Tenk om kirke-Norge sammen kunne ha tegnet en strek i sanden, sagt «stopp» og «hit, men ikke lenger» i forhold til samlivsbrudd i våre sammenhenger. Hva om vi alle

sammen kunne stått sammen om en nullvisjon for samlivsbrudd i våre menigheter og organisasjoner? Nullvisjonen er i utgangspunktet innført av Stortinget i forbindelse med trafikksikkerhetsarbeid. «En visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade». Trafikksikkerhet er viktig, men konsekvensene av brutte relasjoner og familier er også dramatiske. Det er et faktum at skilsmisser fører til psykiske problemer i vårt land. Dette gjelder både voksne, men ikke minst alle barna som blir påvirket av dette. Det er ikke få sykemeldinger i forbindelse med skilsmisser og det er dessverre slik at også noen menneskeliv går tapt på grunn av dette. Ingen våger å se dette trollet i øynene og faktisk regne på hva skadene koster oss som mennesker, og samfunn og menigheter. I stedet sitter vi stort sett på baken og lar oss sjokkere hver gang det skjer. Kampen om familien har pågått lenge. Grunnlaget for varige og sterke samliv, blir dårligere og dårligere i den oppvoksende generasjonen. Det må handles, og det haster! Blir dere med på å lage en visjon om et menighets-Norge uten samlivsbrudd - «Nullvisjonen»? Det er tid for å sette en ny standard for landet vårt. La oss gjøre det sammen! Anne-Helen og Trond Sæthren

Mot Målet 02 2012 side 10-18  

Mot Målet 02 2012 side 10-18

Mot Målet 02 2012 side 10-18  

Mot Målet 02 2012 side 10-18

Advertisement