YWAM  Norway

YWAM Norway

Norway

Youth With A Mission (YWAM) Norway: We are people that want to know God and make him known / Ungdom i Oppdrag (UIO) Norge: Vi er mennesker som ønsker å kjenne Gud og gjøre ham kjent.

www.ywam.no