Page 1

Zomer 2014. Nr. 46 Gratis maandblad

www.agendaplus.be

Weldenken, weldoen, welzijn!

Verantwoordelijke uitgever: Rudy Van Damme, Stokthoekstraat 10a 9140 Temse. Afgiftekantoor: Brussel X P901078

Wat zijn jouw kernkwaliteiten?

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Zelfsabotage gezond leven

Een jaar zonder suiker activiteiten

> 150 workshops


2 | Agenda plus - zomer 2014


voorwoord

Ken jezelf Dit voorjaar is voorbij gevlogen! We zijn alweer beland bij het zomernummer van ons kleinood en dat betekent dat we extra ons best hebben gedaan om te zorgen voor het nodige leesvoer. Op de tempelmuren van het Orakel van Delphi stond het reeds het gebeiteld: « Ken Uzelve ». Een mooie sleutel tot meer levenskwaliteit en geluk bestaat er uit te ontdekken wie we echt zijn en daarbij worden uitgenodigd de overbodige ballast overboord te gooien. Makkelijker gezegd dan gedaan, zoals ik u uit ervaring kan vertellen. Het model over kernkwaliteiten kan ons daarbij helpen ; ieder mens heeft namelijk talenten met zich meegekregen die zin en nut hebben in, niet alleen het verbeteren van het persoonlijk bestaan hier op aarde, maar ook dat van de anderen. Ook ontdekken wat de bewuste en onbewuste obstakels zijn binnen zichzelf kan ons toelaten een grote stap te zetten naar het realiseren van het droomleven dat we zo graag zouden willen. Of het nu beroep, relatie of familie betreft. Zelfsabotage bijvoorbeeld is dan ook een veel voorkomend fenomeen als we psychologen en therapeuten mogen geloven. Hoe je dat aanpakt lees allemaal in dit nummer. Een beter mens is een mens die dichter bij zichzelf staat en als een zon straalt zijn geluk en gezondheid naar zijn medemens die er op zijn beurt ook beter van wordt. En voor je het weet heb je een betere samenleving. Misschien een hint voor onze wereldleiders die - klaarblijkelijk - terug graag met vuur spelen? Het Agenda Plus team wenst iedereen veel zon toe en een mooie zomer! Much love vanwege uw dienaar, Rudy Van Damme rudy@agendaplus.be

Inhoud

A+ 46

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Andere kijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Positieve actualiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hoofdartikel: Wat zijn jouw kernkwaliteiten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Therapeutenpagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Persoonlijke ontwikkeling: Zelfsabotage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Gezond leven: Een jaar zonder suiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Boekenpagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Agenda « van dag tot dag » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Rubrieksagenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Agenda plus - zomer 2014 | 3


andere kijk

Google presenteerde onlangs een prototype van een zelfrijdende auto. Volgens het bedrijf ligt de focus op veiligheid. Wereldwijd sterven jaarlijks 1,2 miljoen mensen in het verkeer, en Google gelooft dat robotauto’s dat cijfer met negentig procent kunnen doen dalen. Maar wat gebeurt er als een ongeval tussen twee zelfrijdende auto’s onvermijdelijk is? Aangezien het grootste deel van de auto-ongevallen te wijten is aan asociaal gedrag en menselijke fouten, lijkt er weinig twijfel over te bestaan dat zelfrijdende auto’s inderdaad veiliger zouden zijn. Robotauto’s houden zich aan de verkeersregels en kunnen obstakels sneller detecteren en ontwijken dan menselijke bestuurders. Bovendien zouden ze ook minder brandstof verbruiken en vlotter verkeer toelaten. Maar zelfrijdende voertuigen verleggen ook ethische grenzen, met name in het geval er toch een ongeval dreigt - wat uiteraard altijd mogelijk blijft. Wat doet je auto als er plots een school kinderen voor je wielen opduikt? Ontwijkt hij de kinderen, ook al brengt hij door dat manoeuvre jouw leven in gevaar? Of beslist de auto dat jij in de eerste plaats beschermd moet worden? Lees verder op www.lowtechmagazine.be

© Google

Hoe veilig is een zelfrijdende auto?

Genetisch gewijzigde organismen: Europa geeft groen licht © Alle rechten voorbehouden

Het is zover... het telen van genetisch gewijzigde organismen (ggo’s) is binnenkort toegelaten in Europa. Dat heeft de Europese Unie onlangs beslist. Aanvankelijk lagen Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk dwars, omdat ze meenden dat het voorgestelde kader te voordelig was voor de internationale zaadfabrikanten. Maar ze draaiden uiteindelijk bij. België – dat het voorstel ook niet zag zitten – onthield zich. Het nieuwe wettelijke kader toe aan elke lidstaat de teelt van ggo-gewassen te verbieden over het volledige of gedeeltelijke grondgebied. Ze kunnen dat niet doen omwille van milieu- of gezondheidsredenen, maar wel op basis van de openbare orde, ruimtelijke ordening of de strijd tegen de uitzaaiing... [Bron: Het Laatste Nieuws]

De mensen van Peaceful Belly, een biologische boerderij in het Amerikaanse Idaho vonden een originele manier om hun boerderij en producten te promoten: een videoclip. De boerderij werkt volgens het CSA (Community Supported Agriculture) principe waarbij de financiering en werking van het landbouwbedrijf ondersteund wordt door enthousiastelingen uit de lokale gemeenschap. Bekijk het originele filmpje op onze nieuwe website Agora Plus: http://nl.agoraplus.be/anderekijk [Bron: bionews.tv] 4 | Agenda plus - zomer 2014

© Peaceful Belly

Bioboerderij promoot zichzelf met een muziekvideo!


positieve actualiteit

De grote hoeveelheden plastic afval in de oceanen baart veel mensen al tijden zorgen. De 19jarige Nederlandse uitvinder Boyan Slat heeft in 2012 zijn oplossing voorgesteld om de wereldzeeën te ontdoen van plastic. Meer dan 100 experts uit binnen- en buitenland hebben het voorbije jaar op vrijwillige basis meegewerkt aan een haalbaarheidsstudie. De conclusie? Zijn plan is effectief realiseerbaar! Nu Slat ervan overtuigd is dat zijn ideeën werkelijkheid kunnen worden, is het tijd voor de volgende fase, die Slat via crowdfunding wil financieren. Eerst moeten er bouwtekeningen komen. Daarna worden prototypes gebouwd en getest en uiteindelijk moet de definitieve Ocean Cleanupinstallatie er komen. Die kan dan aan zijn enorme opruimklus beginnen. Alle info over dit prachtige project vind je op de volgende website: http://www.theoceancleanup.com

© www.theoceancleanup.com

[Bron: www.happynews.nl & De Standaard]

© Ässä Mix Wikimedia Commons

Plastic soep opruimen: het is haalbaar!

Britse winkelketen bant snoepgoed aan de kassa De Britse winkelketen Tesco wil tegen eind 2014 geen snoepgoed meer aan de kassa’s van haar supermarkten. Op die manier maken klanten gezondere keuzes en kunnen ze aan de kassa niet meer verleid worden tot het kopen van suikerrijke snoepjes. Na een intern onderzoek bleek dat 65 procent van de klanten het een goed idee zou vinden om geen snoep meer te verkopen aan de kassa omdat mensen volgens hen dan gezondere voedingskeuzes maken. Tesco voerde de beslissing 20 jaar geleden al in bij haar grootste supermarkten, maar nu zullen de veranderingen dus ook merkbaar zijn bij de kleinere winkels. Naast het bannen van snoep aan de kassa, zullen er ook geen ongezonde producten meer te vinden zijn op plaatsen in de buurt van de kassa die zich op ooghoogte bevinden van kinderen. [Bron: Knack]

© Alle rechten voorbehouden

Man plant in z’n eentje... 550 hectare bos!

De Indiër Jadav “Molai” Payeng begon zijn project 30 jaar geleden. Door overstromingen spoelde een groot aantal slangen aan op een lokale zandbank. Wanneer het water was verdwenen, zag Payneg (toen 16) dat de reptielen waren gestorven door een gebrek aan bebossing. Payeng koos ervoor om op de zandbank te leven, begon een leven van isolement en werkte aan het creëren van een nieuw bos. Door de zaden met de hand te planten, de planten ’s morgens en ’s avonds water te geven en ze te snoeien wanneer nodig,

cultiveerde hij een enorm natuurreservaat. Na een paar jaar was de zandbank veranderd in een bos vol bamboestruiken. [Bron: www.happynews.nl]

Agenda plus - zomer 2014 | 5


© william87 - Fotolia.com

hoofdartikel

Wat zijn jou kernkwaliteiten? Yves Nevelsteen

Gelukkig zijn, dat willen we allemaal. En dat kan ook – zelfs in de moeilijke maatschappij waarin wij leven – als we een goede gezondheid hebben en we ons alleen nog bezig houden met wat we graag doen en waar we goed in zijn. Dat zijn onze kernkwaliteiten, de specifieke sterktes die iemand kenmerken.

6 | Agenda plus - zomer 2014


In het leven alleen nog doen wat je wilt en goed kan, is dat écht mogelijk? Ja! En dat is fantastisch! Volgens Daniel Ofman, de bedenker van het concept, maken kernkwaliteiten je tot wie je bent. Het zijn de positieve punten die een ander het eerst over je zal opmerken als ernaar gevraagd wordt. Dat je een erg creatief, bijzonder geduldig of zeer besluitvaardig persoon bent, bijvoorbeeld. Iedereen heeft zo een aantal van deze kwaliteiten.

Valkuilen Deze kwaliteiten worden een valkuil als je erin doorschiet. Dat is een vervorming van de kwaliteit, de andere kant van de medaille. Je kwaliteit wordt een zwakte. Ben je erg besluitvaardig, dan kun je in de valkuil trappen en drammerig worden. Of: als je doorschiet in je zelfvertrouwen, word je arrogant.

Allergieën Zoals iedereen kernkwaliteiten heeft, heeft ook iedereen valkuilen. Als een ander doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat bij jou irritatie oproepen. Jouw reactie daarop wordt een allergie genoemd. Zo’n allergie heeft vaak te maken met een kwaliteit van jezelf. Als je erg bescheiden bent, kun je je mateloos storen aan mensen die zichzelf continu op de borst kloppen.

Uitdagingen Die vervelende eigenschap die je opmerkt bij anderen, is natuurlijk ook een kwaliteit waarin zij zijn doorgeschoten. Het mooie is echter dat juist voor degene die er allergisch voor is, de kwaliteit die achter deze allergie ligt een belangrijk ontwikkelpunt kan zijn. Dit wordt dan de uitdaging genoemd. Erger je je

regelmatig aan de passiviteit van een ander? Kijk dan welke kwaliteit daarachter zit. Is iemand bijvoorbeeld bedachtzaam of geduldig en daarin doorgeschoten? Grote kans dat dat juist jouw uitdaging is, omdat je zelf soms te drammerig bent. Je kunt dus veel leren van de mensen aan wie je je het meest ergert!

Van kernkwaliteit naar kernkwadrant Een kernkwaliteit is een specifieke kracht. Een kernkwadrant is een model om deze eigenschappen beschrijven. Eigenschappen behorend tot iemand kern – iemands wezen. Ze zijn altijd aanwezig, maar kunnen wel verborgen zijn. Heel goed verborgen zelfs... Het opstellen van kernkwadranten kan je helpen om inzicht te krijgen in jezelf. Daarom nodig ik je uit om zelf eens een eigen kernkwadrant op te stellen met jouw kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen.

Hoe een kernkwadrant opstellen? Een kernkwadrant wordt meestal weergegeven in een figuur. Begin met het inventariseren van je sterke punten en werk deze uit via de valkuil, de uitdaging en de allergie, zoals in het voorbeeld op de volgende pagina. Stel jezelf onder andere de volgende vragen: 1. Welke kwaliteiten bezit jij? 2. Wat is het positieve effect van jouw kwaliteiten op jouw omgeving? 3. Welke kwaliteiten zou je graag verwerven? Begin met je uitdagingen, redeneer terug naar je valkuil en herken de kwaliteit die erachter zit.

Agenda plus - zomer 2014 | 7


Beschrijf een situatie uit je professionele of persoonlijke levenssfeer, waaruit blijkt dat je deze kernkwaliteit in je hebt. Af en toe schiet je door in je valkuil, waardoor je tot het besef komt dat je meer aandacht zou moeten besteden aan de uitdaging die erbij hoort. Tracht ook te beschrijven voor welk soort mensen je allergisch bent en waarom. Op welke manier kan je toch iets leren van de mensen waar je het zelf soms lastig mee hebt? Relateer tenslotte jouw kernkwadrant aan jouw werk en thuissituatie. In welke situaties en met welke personen ervaar jij (potentieel) moeilijkheden? Hoe kan jij jouw kwaliteit uitspelen? Op welke manier kan je werken aan jouw uitdagingen? Welk aandachtspunten neem je mee?

Opgelet voor (emotioneel) gif Een goede fysieke en metale gezondheid zijn basisvoorwaarden voor geluk. Het heeft waarschijnlijk weinig zin om te werken aan je kernkwaliteiten, zolang je niet redelijk gezond eet. Zo zal te veel suiker eten of te veel alcohol drinken bijvoorbeeld je beoordelingsvermogen negatief beïnvloeden. Je zesde zintuig (intuïtie) zal pas goed werken als je een manier gevonden hebt om om te gaan met stress en als je hebt geleerd om mensen te mijden die alleen maar energie uit je halen. Rust en kalmte zijn trouwens algemene voorwaarden om te kunnen bijleren; dat geldt voor jong en oud.

Professioneel Het opstellen van een kernkwadrant kan een mooie

methode zijn om te gebruiken als voorbereiding op een functioneringsgesprek. Vraag vrienden, familie of collega´s naar je valkuilen. Ze weten er vast wel een aantal op te noemen. Werk terug van valkuil naar kwaliteit en ontdek vervolgens jouw uitdagingen en allergieën. Stoor je je mateloos aan die collega? Kijk eens naar de kwaliteit die erachter zit en wat je ervan kunt leren. Daarmee kun je namelijk ook een uitdaging, valkuil en kwaliteit bij jezelf ontdekken. Het is een aanrader om eens samen met collega’s of vrienden kernkwadranten op te stellen en openlijk allergieën te bespreken. Zo kun je de samenwerking verbeteren.

De conclusie... Onze kernkwaliteiten zijn de zonkant van ons karakter. De valkuilen zijn onze schaduwkant; een vervorming als een kernkwaliteit te veel doorschiet. Je kan het meest leren van de mensen aan wie je de grootste hekel hebt! Wees dus dankbaar dat zij er zijn om je een spiegel voor te houden. Het is zo dat je kan groeien en... echt gelukkig worden.

Bronnen en interessante links: www.cvotsm.be (cursus Groepsmanagement) • www.carrieretijger.nl www.competentiesvoorbeelden.nl • www.yourcoach.be

8 | Agenda plus - zomer 2014


© grafikplusfoto - Fotolia.com

Kernkwadranten van een perfectionist Kernkwaliteiten

1) Zin voor detail. Als redacteur hecht ik bijzonder veel aandacht aan taalfouten. Deze wil ik maximaal vermijden! 2) Enthousiasme. Ik kan zeer enthousiast zijn en anderen ook enthousiasmeren.

Valkuilen

1) Mezelf te hoge eisen opleggen. Het is per definitie onmogelijk om een artikel en/of een magazine te maken zonder taalfouten. Goed nalezen is belangrijk, maar je mag er ook niet overdreven veel tijd in steken... de meeste lezers zullen deze zelfs niet eens opmerken. 2) Overenthousiasme. Enthousiasme is goed, maar een mens mag niet overdrijven...

Uitdagingen

1) Eigenwaarde mag niet afhangen van externe zaken. Het leven zal nooit perfect zijn; dingen zullen nooit allemaal magisch op hun plaats vallen, en je zal dus nooit die liefde en goedkeuring ontvangen waar je zo naar verlangt. Simpelweg omdat je overtuigd ben dat je niet goed genoeg bent. Goed is goed genoeg! 2) Rustig zijn. Het is niet omdat je over iets heel enthousiast bent, dat anderen dit enthousiasme delen. Rustig blijven is de boodschap.

Allergieën

1) Slordigheid en onverschilligheid. Ik heb het moeilijk met mensen die veel taalfouten maken. Maar... zij hebben gewoon andere kernkwaliteiten die ik niet heb. 2) Passiviteit. Ik kan me moeilijk inleven in mensen die voor niks of niemand enthousiasme tonen en voor wie alles gelijk blijft: “doe maar...”. Wil je je eigen kernkwaliteiten ontdekken? Neem contact op met een coach; contactgegevens kan je vinden op pagina 10.

Agenda plus - zomer 2014 | 9


therapeutenpagina HOOGSTRAATEN Donna GEZONDHEIDSBEGELEIDSTER Kwakkelstraat 9 • 2480 Dessel 0494 392 733 donnahoogstraaten@hotmail.com www.donnahoogstraaten.be

Voedings- en levensstijladvies, voetreflexologie, aromatherapie, workshops en lezingen ter verbetering van jouw gezondheid, energie en gewicht.

MERTENS Wendy

Groei & Kracht Drongenstraat 126 9160 Zeveneken (Lokeren) 09 335 63 20 • 0495 699 054 groei.kracht@telenet.be www.groei-kracht.webs.com Kinder-, tiener-, volwassen- en gezinscoach.

OTTENBURGS Annick

GELUKSCOACHING Kapelstraat 27B • 3212 Pellenberg 0474 875 129 annick@happywork.be www.happywork.be HSP. Burnout. Stress. Perfectionisme. Werk- of relatieproblemen. Doorbreek oude patronen en leef NU! Gratis e-boek via site.

SANDERS Maria

Praktijk Engelenlabyrint Kromstraat 31A 2520 Ranst 03 475 14 88 • 0494 424 504 www.engelenlabyrint.be maria@engelenlabyrint.be Spiritueel consulente, Vingerlabyrint, Tarot, Labyrint lopen, Healing, Energetisch zuiveren van huizen. Hulp bij emotionele klachten en bij het thuiskomen in je buikgevoel.

SELDERSLAGHS Greet

Art of Good Living Life Planning & Coaching Elewijtse steenweg 27 1980 Eppegem (Vlaams-Brabant) 015 62 06 35 greet.selderslaghs@skynet.be www.artofgoodliving.eu www.itworkstomove.eu 10 | Agenda plus - zomer 2014

Focus op je doelen en vlieg! Een omgeving creeren en tools aanreiken waardoor mensen kunnen groeien en openbloeien, kunnen verkennen, een beter zicht krijgen op zichzelf en hun omgeving.

Storm Eva

Lazuli Coaching Lambert Briesstraat 18 • 2600 Berchem 03 296 80 60 • 0475 242 412 info@lazuli-coaching.com www.lazuli-coaching.com Opleidingen master-coach, life-coach en kinder-coach.

VAN BULCK Hilde

samtati Gasstraat 19 • 2570 Duffel 015 31 54 81 • info@samtati.com www.samtati.com Huis van Bewust-zijn.

Vanquaillie Sabine

Kus de kikker Hofgracht 10 • 2650 Edegem 0475 797 882 • sabine@kusdekikker.be www.kusdekikker.be Tover het beste uit jezelf en iedereen! Professionele aanpak hoogsensitiviteit, angst en strijd bij kinderen en volwassenen.

WASIAK Tanja

Vitaliteitscoaching Borremansstraat 50 • 3040 Huldenberg 0488 203 674 info@vitaliteitscoach.be www.vitaliteitscoach.be Op een natuurlijke duurzame manier aan jezelf werken met aandacht voor evenwicht én vitaliteit. Individuele sessies & thema-en kleuravonden in groepjes.

Winnelinckx Wendi

Miracles Groepspraktijk voor psychotherapie Lange Schipstraat 63/2 • 2800 Mechelen 0498 701 164 wendi@miracles.be www.miracles.be Creatief therapeute, mindfulnesstrainer.


Cursussen intu誰tieve groei: aura chakra reading healing: aanvang: 9.9.2014 reiki en golden age reiki

The New teaching

www.samtati.com

merkabah meditatie: aanvang: 13.11.2014 leven vanuit je hart aanvang: 16.4.2015

Consultaties: orthomoleculaire voeding en voedingssuppletie reading healing, reiki bloesemtherapie

tel: 050 38 07 67 www.veroniquevanmoortel.be

Agenda plus - zomer 2014 | 11


!"#$%&%$''($)"('**"+,$

'*$%"$-".'#,/"&,$0

!"#!$%& 1223$4562789$:5;;53$ 57$1223<:$!5=53$;3<<7><=53 =5?=$43<=@?$A5=$<B><1@=$ =25?=5:$!@C$D$=AD@? !"#$"%&'(%)("&*)+&,,,-+.,+*)$/0++(,+$"0-(% '1&$"%"1'()#23&'4&5567&859&:;6&7<&==&:>

CORAZON 1/2 H

12 | Agenda plus - zomer 2014


BIODILICIOUS 1/1

OU

TS PRODUCTS 1/1

Agenda plus - zomer 2014 | 13


© © olly XI - Fotolia.com

Persoonlijke ontwikkeling

Zelfsabotage:

een deur die plots opengaat! Rudy Van Damme

Zelfsabotage is het geheel van gedragingen, gewoonten en attitudes die voorkomen dat het leven waarnaar iemand streeft geen realiteit wordt. Deze gedragingen beïnvloeden hem op een nadelige wijze. Ze spelen zich af op het bewuste én onbewuste niveau en wegen zwaar op het vinden van geluk en vrijheid, liefde in al zijn vormen, gezonde relatie(s) met onszelf en anderen.

14 | Agenda plus - zomer 2014


Een afgewezen individu kan een zelfsaboteur ontwikkelen, gerelateerd aan zijn emotionele verwonding met het terugtrekken in zichzelf als gevolg Voelt u zich soms uw eigen ergste vijand? Dat is een grote indicatie dat u aan zelfsabotage doet. Bij welke gelegenheden doet zich dit voor en waarom? En vooral, wat zijn de oplossingen en hoe kunnen we ons die eigen maken? Zelfsabotage veronderstelt de aanwezigheid van een psychologische entiteit die we gemakshalve de zelfsaboteur zullen noemen. De zelfsaboteur is vergelijkbaar met een intern virus: hij creëert een puinhoop, geeft verkeerde informatie, onduidelijkheid, achterdocht, zorgt voor gebrek aan vertrouwen in onszelf. Een van de belangrijkste symptomen is dat hij voorkomt dat we de genomen beslissingen niet kunnen afronden of uitvoeren. Dit is bijvoorbeeld het geval in een poging om te stoppen met roken: een roker weet hoe schadelijk een sigaret is gepaard gaande met hoesten en naar adem snakken. Hij besluit om te stoppen. Maar variërend van een paar uur tot een paar dagen voor sommigen, wordt deze persoon geconfronteerd met een fluisterende stem in het oor die hem zegt: « Je zult niet slagen », « Het is te moeilijk », « Dit is niet het geschikte moment » en « hoe ga je in de toekomst jouw stress kwijtraken? » Alle rokers die wilden stoppen waren unaniem tijdens een uitgevoerd onderzoek: dit gebeurde telkens weer! Deze stem is echter niet de onze, het is de stem van onze saboteur. Hij heeft zich aan ons vastgeklampt op een bijna « vampirische » wijze en we hebben hem verwelkomd en zelfs gekoesterd. Hij manipuleert ons, geeft zeer logische en uitgebreide redeneringen om ons uit de buurt van realisatie van onze diepste wensen te krijgen, hij werkt altijd tegen ons.

Hij speelt ook met onze emoties. Wat is zijn meest krachtige wapen? Angst en vooral de angst voor verandering. De saboteur is een creatie van ons ego, want de vrees voor verandering veroorzaakt op significante manier ons lijden (ten gevolge van verandering) omdat ze onze zekerheden en onze manier van leven bedreigen. Onze saboteur gebruikt ook andere giftige emoties zoals: schuldgevoel, twijfel, veroordeling, kritiek, woede, geweld, strijd, schaamte, verslaving, passiviteit of het tegenovergestelde; overactiviteit… Hij voedt zichzelf via de angst voor afwijzing, voor verlating, voor pijn, om niet bemind te worden, om te worden ontkend, voor mislukking, zelfs voor succes...

Oorsprong & oorzaak Zoals verwondingen, kunnen systemen van zelfsabotage ontstaan zijn vanaf de geboorte en zelfs in de baarmoeder, zoals bijvoorbeeld in het geval van afwijzing van het kind. In het geval van een ongewenst kind kan dit proces in gang worden gezet bij de conceptie. Een afgewezen individu kan een zelfsaboteur ontwikkelen, gerelateerd aan zijn emotionele verwonding met het terugtrekken in zichzelf als gevolg. Resultaat: het wordt meestal een eenzame persoon die bang is voor de anderen en zal als reactie constant vluchtgedrag vertonen. Let wel, zo iemand heeft de innerlijke wens naar anderen uit te reiken en relaties te hebben. Maar eenmaal in deze situatie, nemen ze hun toevlucht tot ontsnappen, of ze engageren zich niet in de relatie. Meestal

Agenda plus - zomer 2014 | 15


scheppen ze onbewust situaties waarin de verbintenis niet mogelijk is zoals bijvoorbeeld een intieme relatie beginnen met iemand die getrouwd is. Dit is een typische demonstratie van een zelfsaboteur, gerelateerd aan zijn wonde van afwijzing. Ons systeem van zelfsabotage krijgt de vorm van een impulsieve verdediging of aanval als reactie in momenten van crisis & stress. De reden daarvoor is het reptielenbrein, het primitieve neurologische systeem van onze hersenen. Deze veroorzaakt de gekende instinctieve reactie om hetzij te vluchten of aan te vallen (of zelfs te bevriezen) bij situaties die het als bedreigend ervaart. Misschien zijn deze reacties in een bepaalde situatie soms nodig. Het wordt echter problematisch als we ons op dezelfde manier gaan gedragen in verschillende situaties (bedreigingen van een huwelijk, bijvoorbeeld). Een patroon vormt zich. Neem het voorbeeld van een kind dat zich overweldigd of zelfs verstikt voelt door zijn moeder. Hij ontwikkelt een ontwijkend gedrag, waardoor het de gevangenis, opgetrokken door de moeder, beter kan verdragen. Het gevolg is dat er zich een driehoeksrelatie moeder = vrouw = invasie zal ontwikkelen. En elke keer als hij een relatie aangaat met een vrouw, zal zijn saboteur hem, hetzij letterlijk, hetzij figuurlijk doen vluchten om te overleven.

Types van saboteurs Een oneindig aantal persoonlijkheden leven in ons en laten zich gelden, naar gelang de situatie. Bij analyse van de verschillende vormen van zelfsabotage komen onderzoekers tot de conclusie dat er zich verschillende soorten van saboteurs ontpoppen in verschillende situaties: SLACHTOFFER: is bang van alles. Huilt gemakkelijk en zoek de aandacht van anderen. Voelt zich klein, fragiel, de wereld is gevaarlijk. DE AFGEWEZENE: is bang voor mensen.

16 | Agenda plus - zomer 2014

Verdedigt zijn leefruimte, zal zich snel binnengedrongen voelen, engageert zich niet. Dit is heel gebruikelijk bij mannen. DE VERLATENE: angstig, is bang om niet geliefd te zijn, is afhankelijk. Komt vaak voor bij vrouwen, maar niet uitsluitend. DE EXPERT: is de stem van de ervaring. Kent alle argumenten, redeneert ogenschijnlijk met gezond verstand en is moeilijk te verslaan. DE RECHTER: het opzadelen met een schuldgevoel. DE ADOLESCENT: steeds in opstand. DE GIERIGAARD: houdt er niet van om uit te geven, vooral overbodige zaken. Hij heeft een hekel aan een uitgave om het plezier : een etentje bijvoorbeeld. DE VADER: adviseert.

bekritiseert,

geeft

lessen,

DE POLITIEAGENT: observeert ons en straft ons wanneer we handelen buiten de wet. DE PASTOOR of NON: houdt niet van de vrije en gelukkige seksualiteit. Geeft schaamte, en kan ons straffen met een zwangerschap of een seksueel overdraagbare aandoening, impotentie of frigiditeit.

Wat te doen? Hoewel zelfsaboteurs passagiers zijn die spreekwoordelijk zelf willen rijden, hadden ze ooit een functie; ze vertegenwoordigden een behoefte (liefde, aandacht, respect, communicatie... ). Het is dan ook zeer belangrijk om de boodschap te ontcijferen achter hun negatieve uiterlijk. Door ernaar te luisteren, zal hun verschijning op het toneel van onze geest en in ons leven verminderen en uiteindelijk verdwijnen. Want het is hun doel om onze, nog niet werkende delen, die zich nog ophouden in de schaduw van onze psychĂŠ aan de oppervlakte te brengen en te helen. Hierbij volgt een interessante oefening:


1. Identificeer een zelfsaboteur, bijvoorbeeld de VERLATENE; 2. Bepaal zijn functie en de behoefte ( bv. « op zoek naar liefde, verbinding »)

4. Aan de behoefte voldoen (« ik wil liefde ») met een creatieve oplossing. In principe geldt dat zoeken naar liefde van anderen, zonder falen, zal resulteren in lijden. Als we geen liefde gekregen hebben, kunnen we heel ons leven besteden in het zoeken naar wat we reeds binnen in onszelf hebben. Een « verlaten » persoon is beter af als hij aansluiting kan vinden met de liefde die in zijn of haar wezen reeds aanwezig is. Er zijn dan ook kleine handelingen die men zelf kan doen en die kunnen helpen om te remediëren, zoals het adopteren van een huisdier, massages, zichzelf geschenken kopen. Deze kunnen de situatie verlichten, hoewel nogmaals, het probleem ligt in het contact met een belangrijke deelpersoonlijkheid: ons innerlijk gekwetste kind. Er zijn natuurlijk ook doeltreffende therapieën in het genezen van zelfsabotage zoals EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing), EFT (Emotional Freedom Technique), NLP (neuro linguistic programming), Voice Dialogue en hypnose.

Het grotere Jij Je weet nu hoe je je zelf-saboteur en waar hij vandaan komt kunt identificeren. Om samen te vatten zijn dit drie belangrijke symptomen die een saboteur aan de oppervlakte kunnen brengen: 1. Een negatieve interne dialoog: kritisch

© ijacky - Fotolia.com

3. Begrijpen: “het gaat over een deel van mij dat geen liefde kreeg op een bepaald tijdstip. »

oordeel, excuus, etc.. 2. Frustratie, angst, verwarring, dwang...

besluiteloosheid,

3. Een problematische situatie die zich herhaalt... Zelfs één van deze factoren wijst reeds op de aanwezigheid van zelfsabotage. Uiteraard hangt het een en ander met elkaar samen: de negatieve selftalk veroorzaakt het onaangename gevoel, dat steeds weer zal leiden tot een problematische situatie die zal worden herhaald totdat het zelfsabotage mechanisme uiteindelijk stopt. Onthoud vooral van dit artikel dat de zelfsaboteur een fictief personage is, een geautomatiseerde stem, een mechanisme dat Jij, het grotere psychische « zelf » niet bent. Zolang je gelooft dat je zelf de saboteur bent en je hem krediet blijft geven aan alles wat hij jou vertelt, zal je leven een reeks van problemen blijven opleveren. Om het leven van jouw dromen te leven is het nodig en nuttig om naar de echte Jij te luisteren en niet naar de zelfsaboteur.

Interessante links: iborazant.nl • saboteurwithin.com Verder lezen: zie het boek Bevrijd je innerlijke kracht in de boekenrubriek op pagina 23

Agenda plus - zomer 2014 | 17


Met de PRH-cursussen werk je aan inzicht in jezelf, zelfvertrouwen en harmonie in je relaties. De vorming geeft je de kans om te groeien naar authentiek en aanstekelijk leven.

03 226 53 25 www.prh.be

IGNORAMUS 1/4 V

18 | Agenda plus - zomer 2014


Tulku Lobsang: «

MINDFULNESS is geen mindfulness! »

Recent bezocht Lama Tulku Lobsang, de boeddistische leraar van het Nangten Menlang Instituut en bezieler van de internationale Lu Jong-organisatie nog eens ons land. Agenda Plus had met hem een opmerkelijk video-interview. We stelden hem ook enkele vragen naar aanleiding van een bericht in de krant De Morgen dat mindfulness echt schijnt te helpen; een bewering gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. De lama gaf aan dat mindfulness zijn oorsprong heeft in het boeddhisme en voegde er onmiddellijk aan toe dat wat men in het Westen mindfulness noemt er eigenlijk geen is. « Wat jullie hier beoefenen is eigenlijk de voorbereidende fase op de werkelijke beoefening van mindfulness », analyseerde hij. « De authentieke beoefening van mindfulness gaat verder dan de zoektocht naar relaxatie en ontspanning en verbeteren van het concentratievermogen. De boeddhistische adept is op zoek naar het verbeteren van zijn intelligentie inzake de ware natuur van het leven en de realiteit. » Lama Tulku Lobsang beoefent het Vajrayana of Tantrayana, dat zich onderscheidt van het Mahayana en Theravada, en is een van de drie grote stromingen in het boeddhisme. Daarbij zijn oefentechnieken voor het fysieke lichaam en het energetisch lichaam essentieel. Vooral voor Westerlingen die zo vaak in hun hoofd leven of gaan zweven, is het werken via het lichaam belangrijk. Uiteindelijk is het ieders bedoeling om gelukkig te worden. Het geluk dat je vindt in de buitenwereld via relaties, bezittingen of zintuiglijke ervaringen is een voorbijgaand geluk. Het ware geluk ligt in jezelf, als een schat die erop wacht om ontdekt te worden. Door de transformatie van onze negatieve emoties en gedachtepatronen komen we steeds dichter bij onze Ware Natuur, en kunnen we het geluk blijvend ervaren. Dit althans volgens Tulku Lobsang. (RVD) Bekijk het video-interview op www.agendaplus.be > Video. Meer info: www.tulkulobsang.be

OPLEIDING 1- jarige gecertificeerde opleiding tot Yogaleraar (Lu Jong teacher) • start najaar 2014 ! 4-daagse gecertificeerde opleiding in bewegingsleer speciaal voor therapeuten, coachen, dokters, kinesisten, ... • start najaar 2014

W ! NIEU

REIZEN Pelgrimsreis Tibet • Juli 2015 Lu Jong, Tibetaanse helende yogareis in Zuid-Frankrijk • Mei 2015

www.tarayogini.be Informatie en inschrijven kan bij Maaike Decock, maaike@tarayogini.be of 0477 795 023

Agenda plus - zomer 2014 | 19


Š Alle rechten voorbehouden

gezond leven

Een jaar zonder suiker Dit is het effect!

Eve O. Schaub

De Amerikaanse familie Schaub at een jaar geen suiker. Niemand in het gezin had last van overgewicht of hart- en vaataandoeningen, dus ging Eva Schaub ervan uit dat ze een gezonde levensstijl hadden. Niet dus. Op een dag zag Eva een documentaire op televisie over de slechte effecten van suiker. Nadat ze deze gezien had, besloot ze om samen met haar gezin een jaar geen suiker te eten. Haar verhaal...

20 | Agenda plus - zomer 2014


Na een jaar zonder suiker heb ik genoteerd hoe vaak mijn kinderen thuis waren gebleven van school. Het verschil was enorm! Ooit was ik gezond, althans dat dacht ik. Ik had niet genoeg energie om de dag door te komen, maar met alle reclames op tv over energiedrankjes voor de massa dacht ik dat ik niet de enige was die daar last van had. Mijn hele familie zag op tegen het griepseizoen, maar ik dacht dat iedereen zo rond januari bang begon te worden voor bacteriën. Op een dag hoorde ik nieuwe informatie over de effecten van suiker. Volgens verschillende experts maakt suiker mensen dik en ziek. Hoe meer ik erover nadacht, hoe logischer het klonk. Eén op de zeven Amerikanen lijdt aan het metabool syndroom. Eén op de drie Amerikanen is zwaarlijvig. Het aantal gevallen van diabetes schiet omhoog en nog nooit stierven er zoveel mensen aan hart- en vaatziekten. Volgens meer en meer wetenschapper zijn al deze en andere problemen terug te leiden tot één giftige stof in ons dieet: suiker. Ik kwam met een plan. Ik wilde zien hoe moeilijk het zou zijn voor ons gezin – mijzelf, mijn man en onze twee kinderen (van 6 en 11) – om een jaar lang voedsel zonder toegevoegde suikers te eten. We besloten alles te vermijden met toegevoegde zoetmakers zoals tafelsuiker, honing, stroop, ahornsiroop, agavesiroop of fruitsap. We kochten ook niets met nepsuiker of suikeralcohol. Toen we begonnen te zoeken naar suiker, vonden we het op de meest vreemde plekken: in tortilla, sauzen, kippenbouillon, sladressing, crackers, mayonaise, bacon, brood en zelfs in babyvoeding. Waarom zit bijna overal suiker in? Allemaal om het voedsel lekkerder, langer houdbaar en goedkoper te maken.

Het vermijden van toegevoegde suikers bleek één groot avontuur. Ik wilde weten hoe moeilijk het zou zijn, wat er zou kunnen gebeuren en hoe ons eetpatroon zou veranderen. Na het doen van onderzoek was ik ervan overtuigd dat het vermijden van suiker ons allemaal gezonder zou maken.

Bonzend hoofd! Hoe langer ik voedsel zonder toegevoegde suikers at, hoe beter en energieker ik me voelde. Eén van de regels die we hadden, was dat we iedere maand één dessert met suiker mochten kiezen. Op je verjaardag mocht je ook een dessert uitkiezen. Rond september kregen we echter steeds minder zin in onze maandelijkse « traktatie ». Toen mijn man voor zijn verjaardag een bananentaart had uitgekozen, wist ik dat er iets nieuws gebeurde. Ik vond de taart niet lekker en kreeg mijn stuk niet eens op. Mijn tanden deden zeer en mijn hoofd begon te bonzen. Ik voelde me beroerd. Na een uur op de bank te hebben gelegen, voelde ik me weer beter worden. Ik dacht: ‘voelde ik me altijd al zo slecht door suiker, maar merkte ik er niets van omdat ik er bijna niet omheen kon?’ Na een jaar zonder suiker heb ik bijgehouden hoe vaak mijn kinderen thuis waren gebleven van school. Het verschil was enorm. Mijn oudste dochter, Greta, is maar twee dagen thuisgebleven, vergeleken met 15 dagen een jaar eerder. We worden minder vaak ziek en worden sneller weer beter. Na een jaar zonder suiker te hebben geleefd, voelen we ons allemaal gezonder en sterker.

Agenda plus - zomer 2014 | 21


Mijd vooral koolhydraten Na het eten van koolhydraten schiet door de productie van glucose – naast de directe primaire energie de belangrijkste indirecte brandstof van uw lichaam – je bloedsuikerspiegel na ongeveer een half uur omhoog. De alvleesklier zorgt hierna voor de aanmaak van het hormoon insuline waardoor de glucose kan doordringen in ons weefsel en waarna de bloedsuikerspiegel weer omlaag gaat. De opgenomen glucose kan nu als energie gebruikt worden. Wanneer er meer insuline door een verstoorde alvleesklier geproduceerd wordt dan nodig is om de glucose te verwerken, wordt het in de voeding aanwezige vet opgeslagen als vetreserves. We kennen twee soorten koolhydraten: snelle en langzame. Snelle koolhydraten – zoals geraffineerde suiker, honing, fruit, glucose en sacharose – worden snel door het lichaam opgenomen. Langzame koolhydraten zoals zetmeel, moeten een verandering ondergaan in het spijsverteringsproces voordat ze omgezet kunnen worden tot enkelvoudige suikers (glucose); vandaar zijn ze « trager ». Tegenwoordig worden koolhydraten vaak ingedeeld in een glycemische index: het vermogen om glucose te produceren en de bloedsuikerspiegel te verhogen. Is de glycemische index hoger dan 50, dan praten we over slechte koolhydraten. Is deze lager dan 50, dan spreken we over goede koolhydraten. In de slechte categorie vallen suiker in al haar vormen (dus ook alcohol) en witte zetmeelproducten. Vooral wanneer slechte koolhydraten gecombineerd gegeten worden met vetten, worden er constant vetreserves opgebouwd. Wanneer je dus echt dik wilt worden, moet je constant combinaties van slechte koolhydraten en vet eten. Of net niet uiteraard, als je een ander resultaat wenst... Eve O. Schaub Boek: Year of No Sugar: A Memoir Dit artikel is gebaseerd op een artikel dat eerder verscheen in het digitale magazine Pure Child. Info: www.purechild.be

22 | Agenda plus - zomer 2014

UITGEVER Uitgeverij ACCORDIA bvba Maatschappelijke zetel: Stokthoekstraat 10a - 9140 Temse contact@agendaplus.be www.agendaplus.be IBAN: BE32 3630 3415 9602 BIC: BBRUBEBB

Hoofdredacteur & verantwoordelijke uitgever Rudy VAN DAMME +32 (0)486 759 033 rudy@agendaplus.be

werkten mee aan dit nummer Yves NEVELSTEEN Rudy VAN DAMME

PUBLICITeit publiciteit@agendaplus.be

DISTRIBUTIE Isabelle DESPEYROUX distributie@agendaplus.be

BEREIK Gemiddeld 30.000 exemplaren

abonnement & verdeelpunt Ontvang je graag de volgende tien nummers van Agenda Plus rechtstreeks bij je thuis, stort dan 20 euro op onze rekening met vermelding ‘abo’. Wil je verdeelpunt worden? Neem contact met ons op i.v.m. de voorwaarden.

Agenda Plus wallonië Jean ANNET +32 (0)81 43 24 80 jean@agendaplus.be Agenda Plus is gratis te vinden bij natuurwinkels, vegetarische restaurants en winkels die werken met natuurlijke producten. Je vindt ons ook op veel beurzen, in cursuscentra en in de wachtzalen van bepaalde therapeuten, osteopaten, acupuncturisten en homeopaten. Adverteerders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van publiciteit. Verschijnt niet in januari en augustus. Coverfoto: © Eléonore H III - Fotolia.com


lezen en kijken

Bevrijd je innerlijke kracht Ineke Van Lint

In dit boek ‘Bevrijd je innerlijke kracht’ vat Ineke Van Lint, psychologe, tientallen jaren van research en coachen samen op het gebied van doelen bepalen en succes bereiken. Het resultaat is deze ‘Succes Encyclopedie’, een compleet werkboek met 53 concrete oefeningen. Op een heldere en kordate manier toont ze jou hoe ook jij je dromen kunt realiseren. [Enthousiasme, 125 p., nonfictie]

Probeer niet te proberen Edward Slingerland

Wanneer je te hard je best doet is de kans groot dat je blokkeert. Wat je eerst spontaan en schijnbaar moeiteloos voor elkaar kreeg, wil nu niet meer lukken, of komt gekunsteld over. In Proberen niet te proberen legt Edward Slingerland uit waarom spontaniteit, zelfvertrouwen en een ontspannen houding zo ongrijpbaar kunnen zijn en waarom ze lijken te ontsnappen als we ze het hardst

nodig hebben. Hij verenigt Ooster-se filosofie met recent wetenschappelijk onderzoek en biedt daarmee een unieke kijk op een van onze grootste tegenstrijdigheden. [Maven Publishing, 352 p., nonfictie]

Het is de tijd van de zon Dieter Broers

Wetenschapper Dieter Broers doet als biofysicus al vanaf de jaren negentig onderzoek naar het effect van de elektromagnetische invloeden van de zon op ons aardse leven, vooral op ons bewustzijn. Zijn opmerkelijke conclusies baseert hij op de jongste wetenschappelijke ontdekkingen in biofysica, kwantumfysica en heliobiologie, die nog maar in beperkte kring bekend zijn. [Ankh Hermes, 256 p., non-fictie]

De gids over beelddenkende kids Sandra Kleipas

Kinderen die in beelden denken, zijn creatief, invoelend, hebben een originele kijk op

zaken en op het oplossen van problemen. Toch komt dit talent lang niet altijd uit de verf. Het huidige onderwijs sluit niet aan op de leerstijl van beelddenkers... Sandra Kleipas, beelddenkcoach, geeft 80 tips waarmee ouders, leerkrachten en professionals deze talentvolle kinderen volledig tot hun recht kunnen laten komen. [Scrivo, 128 p., non-fictie]

De beste versie van jezelf Monique Schouten

Het enneagram en de bijbehorende V-cirkel geven inzicht in wat jou onbewust drijft. Als je je daarvan bewust bent, kun je doen wat goed en laten wat slecht voor je is. Het enneagram laat zien welk van de negen persoonlijkheidstypes je bent; de negen V-cirkels beschrijven je overtuigingen en hoe deze je handelen bepalen én beperken. Ken je je V-cirkel, dan begrijp je waarom je soms ongewild in vicieuze cirkels ronddraait. Met deze kennis kun je de cirkel doorbreken en het beste uit jezelf halen. [Servire, 350 p., non-fictie]

Agenda plus - zomer 2014 | 23


Van dag tot dag

enten, m e n e v E eur opend ,beurzen, dagenen, lezing rten conce

Deze activiteiten worden ingedeeld per provincie en per datum. In principe worden alleen activiteiten van de 10de van de maand van verschijning tot de 9de van de maand erop opgenomen. De redactie kan de juistheid van de gegeven informatie niet garanderen. We nodigen je uit om behoedzaam te zijn en enig oordeelsvermogen aan de dag te leggen.

Antwerpen De voorouders waken...

10/7. 20u-22u30. In de meeste culturen hebben een vooroudercultus... Lut Van De Velde. Valaarhof. Letterkundestraat 133. 2020 ANTWERPEN. De Kleine Bron. www.dekleinebron.be

Hatha Yoga met Serdar.

14 tot 20/7, van 21 tot 27/7, van 28/7 tot 3/8, van 4 tot 10/8, van 11 tot 17/8, van 18 tot 24/8, van 25 tot 31/8, van 1 tot 7/9, van 8 tot 14/9. Hatha Yoga brengt ontspanning in inspanning. Het is een dynamische, maar rustige yogavorm die geschikt is voor alle leeftijden. Serdar Akgül, Leraar. 2018 ANTWERPEN. Serdar Akgul. 0476 907 765. info@serdaryoga.be - www.serdaryoga.be

Engelenmeditatie.

14/7 en 11/8. 14u-16u. Kom even helemaal tot rust, ver weg van alle drukte en stress van alledag. Engelen omringen je en brengen je inzicht en heling. Zalige engelmeditatie! Anne Dockx, Engelenfacilatator. Vlinder-Licht. Louis Vervoortlaan 49. 2900 SCHOTEN. 0494 928 930. vlinder-licht@telenet.be -

www.vlinder-licht.be

Je vingerprinten onder de loep!

23/7. 20u-22u30. Dermatoglyfen of vingerafdrukken bevatten zoals we allemaal weten unieke persoonlijke informatie. Carmen Daelman. Café Refuge. Zimmerplein 12. 2500 LIER. De Kleine Bron. 03 225 02 27. info@dekleinebron.be - www. dekleinebron.be

Hoe aanwezig zijn je vorige levens.

24/7. 20u-22u30. Gebeurtenissen en niet verwerkte emoties uit een vorig leven, kunnen je huidige leven beïnvloeden. Mieke Abel. Valaarhof. Letterkundestraat 133. 2020 ANTWERPEN. De Kleine Bron. www.dekleinebron.be

Je innerlijk kind.

30/7. 20u-22u30. Het meest belangrijkste in ons leven, dat we als volwassen persoon het minst koesteren, is ons innerlijk kind. Annie Nuyts. Café Refuge. Zimmerplein 12. 2500 LIER. De Kleine Bron. 03 225 02 27. info@dekleinebron.be www.dekleinebron.be

Meditatie met Deeksha.

4/8. 13u30-16u. Wil je meer vreugde en vervulling in je leven ervaren: ontdek de kracht van Deeksha (energieoverdracht). Meditatie, dans, ontvangen van éénheidszegening. Anne Dockx. Louis Vervoortlaan 49. 2900 SCHOTEN. Vlinder-Licht. 0494 928 930. vlinder-licht@base. be - www.vlinder-licht.be

Buitenlichamelijke ervaring.

6/8. 20u-22u30. BLE of Buitenlichamelijke ervaring in de praktijk. Rolf Nuyts. Café Refuge. Zimmerplein 12. 2500 LIER. De Kleine Bron. 03 225 02 27. www. dekleinebron.be

Wat zijn emoties?

20/8. 20u-22u30. Velen onder ons ondervinden dagelijks de last van hun emoties en wat ze allemaal voelen. Wim Vandenbergh, Ilona Buyl. Café Refuge. Zimmerplein 12. 2500 LIER. De Kleine Bron. 03 225 02 27. info@dekleinebron.be www.dekleinebron.be

Je leven begint eerder dan je denkt.

21/8. 20u-22u30. Je bent niet blanco geboren, je draagt al inzichten

In de kijker

Wendi Winnelinckx, Inge Thijs & Annik Van Sande WORKSHOP « Zelfacceptatie »

Zijn we niet het meest onszelf wanneer we ons ‘echt’ en levendig voelen? Toch horen onze automatische patronen, onze ‘kleine’ kantjes, moeilijke gedachten en emoties ook tot het pakketje dat ons tot 19-20-21 september ons maakt. te Kapelle-op-den Paradoxaal genoeg kunnen we maar beginnen groeien en onszelf motiveren te worden wie we willen zijn, net door gewaar te worden Bos van onze schaduwkanten, er vriendelijk mee om te gaan en ze te Zie details op pagina 29 integreren in ons zijn... 24 | Agenda plus - zomer 2014


Oost-Vlaanderen

en beperkte overtuigingen met je mee waar je in je leven veel last van ondervindt. Loek Knippels. Taiji 37, Ontdek de Valaarhof. Letterkundestraat 133. krachten van Tai Chi. 2020 ANTWERPEN. De Kleine 8 tot 10/8. 10u-17u. Internationale Bron. www.dekleinebron.be zomercursus tai chi. Ontdek de Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de van parution auHet 9 duoefenen mois oefeningen Taiji 37. Bewustwording door suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises van taiji krachten heeft een geneconfrontaties. dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement. 27/8. 20u-22u30. Elk mens heeft te zend effect. Geen ervaring nodig! maken met de vijf basisangsten en Meester Shen Jin. Sportzaal die zorgen ervoor dat we confron- van OC St. Jozef. Ebergiste De taties liever uit de weg gaan. Loek Deynestraat 1. 9000 GENT. Buqi Knippels. Café Refuge. Zimmerplein Institute Belgium bvba. 0475 780 12. 2500 LIER. De Kleine Bron. 03 248. buqibelgium@buqi.net - www. buqi.net 225 02 27. www.dekleinebron.be

HSP praatkaffee.

2/9. 20u-22u. Graag eens een babbel met andere hooggevoeligen uit je eigen regio? Probeer dit dan eens uit... Parkhotel Montreal. Duivenstraat 56. 2800 MECHELEN. HSP Vlaanderen. 0473 339 633. info@hspvlaanderen.be - www. hspvlaanderen.be

Limburg (BE)

Open tuindagen.

31/7 en 29/8. 10u-17u. Zomerse tuindagen met een leerrijk programma voor alle belangstellenden met groene vingers of met een verlangen om het contact met de natuur terug te herstellen. Egidius Musiek. Permacultuur tuin ‘Midgaard’. Oppenstraat 56. 3512 STEVOORT. Ignoramus Academie Vzw. 0475 596 258. www.ignoramus.org

Workshopfestival Centrum Voelen.

23 tot 24/8. 9u30-18u. 2 dagen kan je workshops komen beleven op ons terrein, kan je kennismaken met ons, in een heel ontspannen en fijne sfeer. Sint-Annastraat 7. 9810 EKE. Centrum Voelen. 09 248 05 07 - 0473 214 615. info@centrumvoelen.be - www.centrumvoelen.be

Terug naar school met ayurveda.

7/9. 14u-17u. We bekijken samen hoe Ayurveda voor de grote en kleinere ongemakken van het schoolbegin, oplossingen kan aanreiken. Lies Ameeuw. Molenaarsstraat 111-45. 9000 GENT. School Van Ayurveda vzw. 051 51 07 66. info@liesameeuw.be - www.lies-ameeuw.be

Vlaams Brabant Jai-Jagdeesh Live in Concert.

27/7. 17u. Voor het eerst in België voor een openluchtconcert in de Soul Happenings tuin, midden in het Meerdaalwoud: de spranke-

s, enceagenda r é f n o C vertes, u o s e t por itio(US) ns,samen lende Jai-Jagdeesh s o p x Naam c(D). meteTera s,brengen ta leZij hoofdzakelijk yoga maneckundalini p s .. tra’s. Soul Happenings. ncerts.Sparrenweg 10. 3051 0478 coSINT-JORIS-WEERT.

606 086 www.soulhappenings.be

West-Vlaanderen Let’s move – open avond 5 ritmes.

22/8. 19u30-21u30. De losse avonden staan open voor zowel beginners als geoefende 5 ritmes® dansers. Nele Vandezande. Souldance. Overheulestraat 237 - 8560 MOORSELE 056 44 47 96 info@ souldance.be- www.souldance.be

Buitenland Staptocht op de Franse Compostelaroute.

13 tot 23/7. Klaar voor een onvergetelijke ervaring? Stap 10 dagen als een pelgrim mee tussen Le Puy en Conques en ontdek je innerlijke kracht en wie je écht bent. Greet Lust, coach. GR 65 Le Puy en Velay. Frankrijk. Stapwijzer. 0486 626 676. stapwijzer@gmail.com

Mustang de tocht naar Klein Tibet.

20/7 tot 12/8. Trektocht door Lower Mustang, een nog authentiek deel van Nepal: ‘Klein-Tibet’ De wandeling voert door de diepste kloof ter wereld, de Kali Gandaki. Thomas Tierolff, Holi Maya Nepali. Nepal met trektocht in de Himalaya. 44620 . Work At Balance/Top Of The World. +31 (06) 4375 1211. support@topoftheworld.nl

In de kijker Soul Happenings presenteert:

Jai-Jagdeesh is een sprankelende zangeres, danseres, yoga-teacher, creatieve geest en bezige bij... Haar enthousiasme is hartverwarmend, haar liefde voor “sacred sound” aanstekelijk. Zij staat erom gekend dat LIVE - CONCERT ze haar publiek verrast, verwarmt en doet stralen. Jai-Jagdeesh werd begin jaren 80 geboren in een kundalini yoga familie, van kinds af aan was ze al doordrongen door yoga, meditatie en 27 juli sacred sounds... Als klein ukje al bespeelde zij haar harmonium. Zij te Sint Joris Weert ging vanaf haar 6de naar Yogi Bhajan’s school in Indië waar haar creaZie details op deze pagina tiviteit geen einde kende: fotografie, schrijven, schilderen en dans....

Jai-Jagdeesh

bij Vlaams Brabant

2 | AGENDA PLUS - SEPTEMBRE 2013

Agenda plus - zomer 2014 | 25


hops, s k r o W sen, cursus ingen, opleid aries... semin Deze activiteiten worden ingedeeld per rubriek en per datum. Voor de titel van de activiteit vind je een aanduiding om welk soort activiteit het gaat en in welke provincie ze doorgaat. Net zoals in de agenda ‘Van dag tot dag’ worden alleen activiteiten opgenomen van de 10de van de maand van verschijning tot de 9de van de maand erop.

Assertiviteit Vlot en overtuigend spreken

SPEAKINGNOW www.coachingyou.be

SpeakingNow.

12 tot 13/7. 10u-17u. Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden! Vlot en overtuigend spreken. Uitgebreide infobrochure: zie website en op aanvraag. Annick Noyens. Coachingyou. Hotel Stiemerheide. Wiemesmeerstraat 105. 3600 GENK. 0486 361 761. annick.noyens@coachingyou.be www.coachingyou.be

SpeakingNow.

21 tot 22/8. 10u-17u. Annick Noyens. Coachingyou. L’Entrepot du Congo. Vlaamse Kaai 42. 2000 ANTWERPEN. 0486 361 761. annick.noyens@coachingyou.be www.coachingyou.be

SpeakingNow.

23 tot 24/8. 10u-17u. Annick Noyens . Coachingyou. Karmelietenklooster. Burgstraat 46. 9000 GENT. 0486 361 761. annick. noyens@coachingyou.be - www. coachingyou.be

SpeakingNow.

28 tot 29/8. 10u-17u. Annick Noyens. Coachingyou. Hotel Stiemerheide. Wiemesmeerstraat 105. 3600 GENK. 0486 361 761. annick.noyens@coachingyou.be www.coachingyou.be

Aura’s en chakra’s Opleiding aura chakra reading healing.

9/9 tot 30/6. 19u15-22u. 2 jarige cursus: o.a. leren waarnemen en healen van stoffelijk en fijnstoffelijk energieveld. Korte inhoud op te vragen via email. Veronique Van Moortel. Barrierestraat, 39. 8200 SINT-MICHIELS. 050 38 07 67. veroniquevanmoortel@skynet.be www.veroniquevanmoortel.be 26 | Agenda plus - zomer 2014

Ayurveda nl.agoraplus.be/ ayurveda Initiatie Ayurvedische massage.

2/9, 9/9, 16/9 en 22/9. Tijdens deze initiatiereeks van vier dinsdagavonden maakt u kennis met een aantal basistechnieken uit de authentieke Ayurvedische massage. Lies Ameeuw. School Van Ayurveda vzw. Molenaarsstraat 111-45. 9000 GENT. 051 51 07 66. info@liesameeuw.be - www.lies-ameeuw.be

Bachbloesems Geaccrediteerde opleiding Bachbloesemadviseur.

9/9 tot 25/6. 14u-16u30. Voor iedereen die zich diepgaand wil specialiseren in Bachbloesems is deze opleiding aangewezen. Suzanne Wouters. De Bosrank. Kleine Hoolstraat 11. 3540 HERKDE-STAD. 013 55 41 57. info@ bosrank.be - www.bosrank.be

Biodanza Proefles. Biodanza

3/9. 19u30. Gratis Proefles. Online registreren verplicht. Laurent D’Haeseleer, Arlette Jacops, Biodanza leraren. Dansbiodanza Vzw. CC De Djoelen. Steenweg op Mol 3 2360 OUD-TURNHOUT. 014 50 65 65. info@dansbiodanza. be - www.biodanza-oud-turnhout. be

Proefles Biodanza.

8/9. 19u30. Gratis Proefles Biodanza Mol. Online registreren verplicht. Laurent D’Haeseleer, Arlette Jacops, Biodanza leraar. Dansbiodanza Vzw. Zaal ‘t Rode Labyrint”. Gompelbaan 156. 2400 MOL. 014 50 65 65. info@dansbiodanza.be - www.biodanza-mol.be

Communicatie Encountertraining 1: Kennismaking.

23/8. 14u45. Deze communicatietraining onderscheidt zich doordat ze het hele lichaam en de emoties die zichtbaar zijn bij spreken meeneemt in de training. Syntia Van Erdeghem, Inge Leemans. Centrum Voelen En Yatri vzw. Centrum Voelen. Sint-Annastraat 7. 9810 EKE. 0473 214 615 - 016 47 33 18. syntia@centrumvoelen.be www.centrumvoelen.be

Creatieve expressie Zomervijfdaagse intuitief schilderen in de Ardennen.

6 tot 10/8 of van 13 tot 17/8. We verblijven in het klooster St.-Raphael (Ardennen). Ria Nys. Klooster St.Raphael. 4770 MONTENAU. 03 235 59 21 - 0472 430 252. ria.nys@ skynet.be - www.rianys.net

Dans Let’s Move - open les.

11/7. 19u30-21u30. Zowel beginners als geoefende 5 ritmes dansers. Deze les biedt je de mogelijkheid om je lichaam te bewegen naar vrijheid en ontspanning. Nele Vandezande, Teacher 5 ritmes. Souldance. Overheulestraat 237. 8560 MOORSELE. 056 44 47 96. info@souldance.be - www. souldance.be

5Ritmes: zondagwaveopen sessie.

27/7, 24/8. 10u30-12u30. Een wave zijn de 5Ritmes (flowing, staccato, chaos, lyrical en stillness) samen. Doel bewust thuiskomen in je lijf, hart, ziel om te samen genieten. Anne Geerts, erkend 5Ritmesdocente. Danshetleven. Polariteit. Verkortingsstraat 55. 9040 GENT. 0476 898 006. annegeerts@skynet. be - www.danshetleven.be


agenda Bewegen in Zuid-Portugal.

22 tot 29/8. 19u-13u. Een ceatieve zomer retraite met Meridiaan Chi Kung, Body-Mind Centering en eigen dansexploraties in de prachtige natuur van Alentejo. Hilde Broeckhove, Louise Chardon, prof.danser, chi kung docent, prof. danser, body-mind centering docent. Bewust Bewegen. Privé huis in Alentejo (Zuid-Portugal). 0 ALENTEJO.Portugal. 0497 469 219. hilde.broeckhove@gmail.com - www.bewustbewegen.be

Emotioneel lichaamswerk Opleiding/groei Emotioneel Lichaamswerk.

24/8. 13u-15u. In deze workshop ervaar je Emotioneel Lichaamswerk, en kan je alle info verzamelen over de beroepsopleiding, of het groeijaar ELW. Syntia Van Erdeghem. Centrum Voelen En Nel Vzw. Centrum Voelen. Sint-Annastraat 7. 9810 EKE (GENT). 0473 214 615. info@centrumvoelen.be - www. emotioneellichaamswerk.be

Engelen en gidsen Hogere Krachtstappen voor transformatie.

4 tot 5/9. 10u-16u. Energetisch zeer krachtige processen met het Wereld Engelen Web, Kristallen Sleutel en Ascensie Shift. Ze leiden jou naar warme hartsenergie! Mieke Michielsen. Kristallen Poort. Zeedijk Oostende. 8400 OOSTENDE. 03 658 65 96. info@kristallenpoort.be - www. kristallenpoort.be

Eutonie Thuiskomen bij jezelf en in je lichaam.

21 tot 25/7. 13u. Basiscursus eutonie voor beginners.... een zeer concrete basis voor meer lichaamsbesef én bewegingsplezier! Vakantiecursus van 5 dagen. Renild Van Den Plas, eutoniepedagoge Ves. De Rank. Tramstraat. 2300 TURNHOUT. 014 43 65 11. renild.vdp@gmail.com

Thuiskomen bij jezelf en in je lichaam.

18 tot 22/8. 13u-13u. Basiscursus eutonie voor beginners.... een zeer concrete basis voor meer lichaams-

besef én bewegingsplezier! 5 daagse vakantiecursus. Renild Van Den Plas, eutoniepedagoge Ves. De Walnoot. Hanendreef 135. 2930 BRASSCHAAT. 014 43 65 11. renild.vdp@gmail.com

Geweldloos communiceren Training met Marianne Gothlin.

28 tot 31/8. 19u-13u. Omgaan met moeilijke conversaties met jezelf en/of met anderen. Marianne Gothlin, Corrylaura Van Bladel. Corrylaura Van Bladel / BlablaBlabla. Het Lotushuis. Zoerleberg 30. 2260 WESTERLO. 0486 234 257. info@blabla-blabla.be - www. blabla-blabla.be

HSP

28/8. 20u-22u15. Deze werkgroep is bedoeld voor mensen die al iets van de tarot kennen. Margot Dorren. De Kleine Bron. Vrijdagmarktstraatje 3. 2000 ANTWERPEN. 03 225 02 27. info@dekleinebron.be - www. dekleinebron.be

Kinderwijze vorming Yoga Speelweek: de leukste vakantieweek!

28/7 tot 1/8 of van 4 tot 8/8. 9u-16u30. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Een week van yoga-avonturen, natuurbeleving, creatieve knutsels en vooral zalige vakantie-tijd. Els Diependaele, kinderyogadocente. Via Promessa. de Yogatuin van Via Promessa. Korte Munte 5. 9620 ZOTTEGEM- VELZEKE. 0474 314 764 - 09 361 36 29. els@viapromessa.be - www.viapromessa.be

nl.agoraplus.be/hsp

Kinesiologie

Zelfcoaching voor hooggevoelige personen.

Brain Gym 1.01.

13/9. 10u-16u30. Diverse tools worden aangereikt om het leven een nieuwe wending te geven met een beter zelfbeeld, groter zelfvertrouwen en een nieuwe assertievere levenshouding. Nancy De Mits. HSP Vlaanderen. P. Van Duyseplein 12 A. 9000 GENT. www.hspvlaanderen.be

Kaartleggen Tarot Labyrint.

12/7. 14u30-17u30. Via het bordspel Tarot labyrint leren we onszelf beter kennen en worden we meer bewust van wie we echt zijn. We werken via spel aan ons groeiproces. Maria Sanders. Praktijk Engelenlabyrint. Kromstraat 31A. 2520 RANST. 0494 424 504 - 03 475 14 88. maria@engelenlabyrint. be - engelenlabyrint.be

De wijsheid van de Tarot.

25 tot 26/8. 10u30-17u. Door de kaarten te leren begrijpen en wijs te gebruiken kun je je inzicht in jezelf, in anderen en in het leven verdiepen. Margot Dorren. De Kleine Bron. Café Refuge. Zimmerplein 12. 2500 LIER. 03 225 02 27. info@dekleinebron.be - www.dekleinebron.be

Oefenen met de Tarot en techniek.

22 tot 25/7. 9u30-16u30. Bewegen om te leren! 26 oefeningen om de fysieke vaardigheden om te leren, te verbeteren + + + veel meer! Vinciane Schoenmaeckers, Gespecialiseerd Kinesioloog. FlowMotion. Kunstenhuis De Feniks. Deurneleitje 6. 2640 MORTSEL. 0478/532327. vinciane@flow-motion.be - www.flow-motion.be

Touch for Health 1.

4 tot 6/8. 9u15-17u45. Touch for Health vormt de basis voor de gespecialiseerde kinesiologie en is een holistische benadering: 14 spiertesten en technieken voor evenwicht. Vinciane Schoenmaeckers, Gespecialiseerd kinesioloog. FlowMotion. Kunstenhuis De Feniks. Deurneleitje 6. 2640 MORTSEL. 0478/532327. vinciane@flow-motion.be - www.flow-motion.be

Mindfulness Maandelijkse relaxatie/ meditatieavond.

3/8. 19u-21u30. Liggende/zittende relaxatie,- adem,- mindfulness,- en meditatieoefeningen in kleine groep. Aansluiten zonder probleem. Elke maand nieuw groeithema. Sofie Van Mensel, stresscoach. PerNeser, bewust in balans. Gestelstraat 52. 2250 OLEN. 0494 843 431. info@per-neser.org - www.per-neser.org/relaxatielessen.html Agenda plus - zomer 2014 | 27


Opleiding tot mindfulness trainer fase 4.

22/8 tot 30/11. 9u-18u. Dit vervolledigt de basisopleiding en vormt de kern van de opleiding. Er zijn 8 volle dagen van 9u30 tot 17u30 en 2 intervisiesessies. David Dewulf, Mindfulness trainer. Instituut Voor Aandacht En Mindfulness. Koningsteen. Oxdonkstraat 168. 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS. 09 328 60 90 - 09 336 03 31 - 0494 946 060. contact@aandacht.be aandacht.be

Mindfulness training.

27/8 tot 15/10. 19u-21u45. Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde methode om minder stress te ervaren en meer uit het leven te halen. Inge Thijs, Mindfulness trainer. I Am. Vrijbroekpark. Ridder Dessainlaan 65. 2800 MECHELEN. 0494 946 060 - 09 328 60 90 - 09 336 03 31. contact@aandacht.be - www. aandacht.be

Mindfulness training (Melle).

1/9 tot 20/10. 19u-21u45. Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde methode om minder stress te ervaren en meer uit het leven te halen. Hannelore Helmich, Mindfulness trainer. I Am. De Blauwe Poort. Collegebaan 49. 9090 MELLE. 0494 946 060 - 09 328 60 90 - 09 336 03 31. contact@aandacht.be - aandacht.be

Mindfulness training (Gent).

2/9 tot 21/10. 19u-21u45. Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde methode om minder stress te ervaren en meer uit het leven te halen. Sarah Maes, Mindfulness trainer. I Am. Het Cenakel. Prinsenhof 39B. 9000 GENT. 0494 946 060 - 09 328 60 90 - 09 336 03 31. contact@aandacht.be - www.aandacht.be

Mindfulness training.

2/9 tot 21/10. 19u-21u45. Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde methode om minder stress te ervaren en meer uit het leven te halen. Wendi Winnelinckx, Mindfulness trainer. I Am. De Curve. A. De BeckerRemyplein 27. 3010 KESSEL-LO. 0494 94 60 60 - 09 328 60 90 - 09 336 03 31. contact@aandacht.be www.aandacht.be 28 | Agenda plus - zomer 2014

Mindfulness training.

3/9 tot 5/11. 19u-21u45. Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde methode om minder stress te ervaren en meer uit het leven te halen. MarieAnn Glité, Mindfulness trainer. I Am. Charleroyhoeve. Lierbaan 16. 1850 GRIMBERGEN. 0494 946 060 - 09 328 60 90 - 09 336 03 31. contact@aandacht.be - www. aandacht.be

Vlinder-Licht. Vlinder-Licht. Louis Vervoortlaan 49. 2900 SCHOTEN. 0494 928 930. vlinder-licht@telenet.be - www.vlinder-licht.be

Persoonlijke ontwikkeling

Opleiding tot mindfulnesstrainer fase 3.

6/9 tot 25/10. 9u30-13u15. Dit vervolledigt de basisopleiding. Naast de basistraining wordt een bespreking, voor en na de les uitgevoerd. Dit in 8 sessies van 4,5 uur. Marie-Ann Glité, Mindfulnesstrainer. Instituut Voor Aandacht En Mindfulness. De Curve. A. de Becker-Remyplein 27. 3010 KESSEL-LO. 09 328 60 90 09 336 03 31. contact@aandacht. be - www.aandacht.be

Mindfulness training.

6/9 tot 25/10. 9u30-12u15. Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde methode om minder stress te ervaren en meer uit het leven te halen. Marie-Ann Glité, Mindfulness trainer. I Am. De Curve. A. de Becker-Remyplein 27. 3010 KESSEL-LO. 0494 94 60 60 - 09 328 60 90 - 09 336 03 31. contact@aandacht.be - www. aandacht.be

NLP NLP Practitioner Zomeropleiding.

2 tot 8/8. 9u30-17u30. Leer alle bestaande NLP-inzichten en -technieken. Verbeter je communicatie en leer hoe je je leven en dat van anderen positief kan veranderen. Gert Govers, NLP Trainer. Adiante Bvba. Kwamol 44. 3945 HAM. 011 44 11 73 - 0473 895 965. info@ adiante.be - www.adiante.be

Nieuwe spirituele stromingen New Paradigm MDT Master Teacher.

10u-17u. Vervolmaking van je meesterschap, nog diepere meditaties en initiaties. Kristallen en pendels leren zuiveren, opladen en gebruiken. Shamballa-energie! Anne Dockx, New Paradigm MDT Master Teacher.

Analyse, weg tot zelfkennis.

11u30-16u. Misschien heb je al veel geschreven en heb je het gevoel dat dit je uiteindelijk toch niet veel verder brengt. In deze cursus krijg je een methode aangereikt die je helpt om veel meer uit je schrijven te halen. Geert Frateur, begeleider. PRH Persoonlijkheid En Relaties vzw. Residence Les Ondes. Rue de la ville Romaine 21. 6660 NADRIN. 0474 46 04 84. geert.frateur@prh.be

In relatie met mijn lichaam.

11 tot 15/7. 9u-18u30. Het is zo evident dat je een lichaam hebt en toch is het soms zo moeilijk om met je lichaam te leven. Het is niet eenvoudig om het tot zijn volle recht te laten komen en ervan te houden zoals het is. Patrick Jossa, begeleider. PRH Persoonlijkheid En Relaties vzw. Abdijdreef 22. 3070 KORTENBERG. 016 29 00 33. patrick.jossa@prh.be

Mijn lichaam en groei als persoon.

11/7, 12/7, 13/7, 14/7 of 15/7. 9u-17u30. Deze cursus richt zich op de belangrijke elementen die een rol spelen in de relatie met je lichaam. Ons lichaam is immers verbonden met de andere realiteiten van onze persoon. Magda Uytterspot. PRH Persoonlijkheid En Relaties vzw. PRH-Vormingscentrum. Otto Veniusstraat 15. 2000 ANTWERPEN. 03 248 16 53. magda.uyttersprot@prh.be

Constructief samen.

16/7, 17/7, 18/7, 19/7 en 20/7. 9u-17u30. Groepsverschijnselen en persoonlijke groei. Overal waar je met anderen samenleeft, kom je in groepen terecht waarin je moet


agenda functioneren. In elke groep spelen zich processen af. Lieve Fierens, Begeleider. PRH Persoonlijkheid En Relaties vzw. ‘t Groeihuis. Sint Jozefsdreef 7. 3020 HERENT. 016 20 87 94. lieve.fierens@prh.be www.prh.be

Levensreisdagen.

23 tot 25/7. 18u-16u. Wordt meester van je eigen leven en wordt de krachtigste versie van jezelf! EN MAAK JE DROMEN WAAR. Peter Grard, Vicky Penneman, transpersoonlijk begeleider, maatschappelijk werker, transpersoonijk begeleider. Aykohuis. La Ferme du Bois le Comte. Bois le Comte 1. 6823 VILLERS DEVANT ORVAL. 0468176010. peter@aykohuis.be www.aykohuis.be

Vakantieformule “Wie ben ik?”

24 tot 30/7. 11u30-16u. Voel je er wel iets voor om een cursus te combineren met zomerse ontspanning in de Ardennen? Dat kan in deze beide vakantieformules. . Erika De Crom. PRH Persoonlijkheid En Relaties vzw. Residence Les Ondes. Rue de la ville Romaine 21. 6660 NADRIN. 0479 332 359. erika. dcrom@prh.be - www.prh.be

Vakantieformule “Weg tot zelfkennis”

24 tot 30/7. 11u30-16u. Voel je er wel iets voor om een cursus te combineren met zomerse ontspanning in de Ardennen? Dat kan in deze beide vakantieformules. Geert Frateur, Begeleider. PRH Persoonlijkheid En Relaties vzw. Residence Les Ondes. Rue de la ville Romaine 21. 6660 NADRIN. 0474 46 04 84. geert.frateur@prh. be - www.prh.be

Wie ben ik?

24 tot 30/7. 11u30-16u. Deze cursus helpt je meer bewust te worden van je capaciteiten. Dit geeft je een nieuw fundament, meer harmonie in jezelf en nieuwe levensenergie. Erika De Crom. PRH Persoonlijkheid En Relaties vzw. Residence Les Ondes. Rue de la ville Romaine 21. 6660 NADRIN. 0479 332 359. erika.dcrom@prh.be

De Week van het Geluk.

1 tot 8/8. 17u-10u. Gedurende 7 dagen maken we ruimte om het leven door ons heen te laten stromen. David Dewulf, G. Bakx, Mindfulness trainer. I Am Instituut

Voor Aandacht & Mindfulness. Château Frandeux. Rue des Pèlerins 4. 5580 FRANDEUX (NAMEN). 09 328 60 90 - 09 336 03 31 0494 946 060. contact@aandacht. be - www.aandacht.be

Qigong Meridiaan Chi Kung.

Korte cursus: Het beste moet nog komen.

27/7. 10u-13u. Opent het lichaam via het meridiaansysteem, bouwt interne kracht op en corrigeert je lichaamsstructuur. Het maakt je fit en vreugdevol! Voor iedereen! Hilde Broeckhove. Bewust Bewegen. Ruimte Resonans. Zuidstationstraat 20. 9000 GENT. 0497 469 219. hilde.broeckhove@gmail.com www.bewustbewegen.be

Midzomerdagen.

Taijiwuxigong Internationale zomercursus.

1 tot 3/8. Een 3-daagse ontdekkingstocht naar je ware zelf. Egidius Musiek. Ignoramus Academie Vzw. 3000 LEUVEN. 0475 596 258. www.ignoramus.org 8 tot 13/8. Voor wie rust, onthaasting, relaxatie en levensverdieping zoekt! Voor meer stroming in lichaam, hart en ziel! Vijf dagen écht tijd voor jezelf! Peter Grard, Sara De Craen, Shannon Schrader. Aykohuis. Adembenemend. Rue du Centre, 13. 5570 HONNAY. 0468176010. peter@aykohuis.be www.aykohuis.be

Heartfulness zomerweek.

15 tot 22/8. 17u-10u. Tijdens deze week maak je kennis met de 4 hartkwaliteiten, liefdevolle vriendelijk-heid, compassie, gelijkmoedigheid en gedeelde vreugde. David Dewulf, Simone Lips, Marc Van Steenkiste, Mindfulness trainer. I Am Instituut Voor Aandacht & Mindfulness. Château Frandeux. Rue des Pèlerins 4. 5580 FRANDEUX (NAMEN). 09 328 60 90 - 09 336 03 31 - 0494 94 60 60. contact@ aandacht.be - www.aandacht.be

Meer vertrouwd worden met mijn lichaam.

6/9. 9u30-13u. Je lichaam is als een boek dat je veel over jezelf vertelt. Doorheen ontspanning en een aantal praktische oefeningen leer je de relatie tussen je lichaam en je persoonlijkheid beter begrijpen. Erika De Crom. PRH Vlaanderen vzw. PRHVormingscentrum. Otto Veniusstraat 15. 2000 ANTWERPEN. 0479 332 359. erika.dcrom@prh.be - www. prh.be

3-daagse zelfacceptatie.

19 tot 21/9. Laat je inspireren door: mindfulness-meditaties, visualisaties, yoga, beweging , wandelingen in aandacht, creatieve oefeningen, gedichten en verhalen, stilte.... Inge Thijs, Wendi Winnelinckx en Annik Van Sande. Koningsteen. Oxdonkstraat 168. 1880 KAPELLEOP-DEN-BOS. info@miracles.be www.miracles.be

2 tot 6/8. 10u-17u. Ontdek een eenvoudig maar diepgaand qigong systeem voor zelfgenezing, waarvan iedereen al na korte tijd de weldaad kan ervaren. Geen ervaring nodig! Meester Shen Jin. Buqi Institute Belgium. OC St Jozef. E De Deynestraat 1. 9000 GENT. 0475 780 248. buqibelgium@buqi.net www.buqi.net

Zomerstage Meridiaan Chi Kung.

12 tot 15/8. 19u30-21u30. 5 avonden op een speelse manier je lichaam openen via het meridiaan systeem. Je laat spanning los, bouwt interne kracht op en brengt je geest tot rust. Hilde Broeckhove. Bewust Bewegen. Ruimte Resonans. Zuidstationstraat 20. 9000 GENT. 0497 469 219. hilde.broeckhove@gmail.com www.bewustbewegen.be

Taijiwuxigong gezondheid & geluk.

voor

22 tot 29/8. Leer bewust omgaan met je lichaam: welke basishouding is de beste, herken de signalen van je lichaam, verminder stress en spanningen, voel je lichter. Sofie-Ann Bracke. Boda, Ardennen. Rideû 18. 6941 HEYD. 0486 931 122 - 03 239 73 56. info@sofieannbracke.be www.sofieannbracke.be

Jubileumfeest: 10 jaar Chi Neng Qigong.

31/8. 9u-17u. Dit wordt gevierd met een gevarieerd programma met uiteenlopende workshops gegeven door ervaren instructors. Iedereen is welkom. Inschrijven verplicht. Tilla Van Opstal. Chi Neng Institute Belgium. Andreas Vesalius. Gemeenteplein. 2650 EDEGEM. 03 288 45 08. tilla@chineng.be www.chineng.be Agenda plus - zomer 2014 | 29


tjes

Zoeker

Reiki Reiki 1e graad.

La réd annon

22 tot 23/7. 13u-16u30. Omvat cursusmap, alle inwijdingen, reiki behandeling geven aan jezelf en anderen, inclusief 1 oefenavond op 25.9. Veronique Van Moortel. Barrierestraat 39. 8200 SINTMICHIELS (BRUGGE). 050 38 07 67. veroniquevanmoortel@skynet. be - www.veroniquevanmoortel.be

Cursus & opleiding Open Coaching: opleiding professioneel coachen. Gent Antwerpen - Hasselt. 9 dagen: Start september/oktober 2014. Infobrochure: www.coachingyou.be - annick.noyens@coachingyou.be

Reiki 2e graad.

18 tot 19/8. 13u-16u30. Omvat cursusmap, alle inwijdingen, reiki behandeling geven aan jezelf en anderen, werken met de reiki symbolen, inclusief 1 oefenavond op 25.9. Veronique Van Moortel. Barrierestraat 39. 8200 SINTMICHIELS (BRUGGE). 050 38 07 67. veroniquevanmoortel@skynet. be - www.veroniquevanmoortel.be

Esperantocursus vanaf oktober 2014. Maak kennis met deze internationale taal in het Esperantocentrum in Antwerpen. Alle info: www.esperanto.be en 03 234 34 00. Zie ook: www.lernu.net

Te huur

Spiritualiteit Moeder-aarde-dag.

3/8. 10u-17u. Deze workshop van één dag staat geheel in het teken van de aarde. Ronald van de Peppel. De Kleine Bron. Kazernestraat 15. 2801 HEFFEN. 03 225 0 227. www.dekleinebron.be

Tantra

shop je graag zou volgen? Dan is er speciaal voor jou deze proeversles! Aag Vernelen, Vernelen Aag, schrijfdocent. Bar Leon. Reuzenstraat 23. 2140 BORGERHOUT. 0477 600 801. aagvernelen@gmail.com www.aagvernelen.be

Zang & stem Tantra zomerweek.

13 tot 20/7. Ontdek de kracht van je verlangens! Deze week is een wervelende reis in jezelf,een ontdekking en beleven van je diepere verlangens op tantrische wijze. Inge Leemans. Yatri Vzw. Centrum Buirefontaine. Hameau de Buirefontaine 4. 02500 AUBENTON.Frankrijk. 016 47 33 18. inge.leemans@yatri.be - www. yatri.be

Boventonen... (samen) smelten in hemelse klanken.

14 tot 17/8. 9u30-18u. Voor allen die interesse hebben in en willen genieten van de subtiele trillingen van boventonen. Boventoonzang is meer dan een zangtechniek! Katelijn Vanhoutte, zangtherapeute. Cantavita. La Martinette - Fréderic Sepulchre. Rue Louis Banneux, 65. 5580 ROCHEFORT. 055 31 37 85 - 0476 383 051. katelijnvanhoutte@ cantavita.be - www.cantavita.be

School van Ayurveda - Gent. Mooie ruimte van 13 op 9m. Met keuken/bar 5 op 4m. Met tuin 4 op 17m. De ruimte leent zich ideaal voor opleidingen en lezingen. Alle info via www.lies-ameeuw. com of bel naar Lies Ameeuw op het nummer 051-51 07 66.

Persoonlijke ontwikkeling Opleiding in Bio-Logische en Integratieve Levensvisie Dr. Eduard Van den Bogaert. De kunst om zichzelf te genezen. Je wordt nooit toevallig ziek! Onbewust zetten onze hersenen een ziekte in gang om ons organisme aan te passen aan een verandering. Ziekte heeft een evolutiefunctie. Je daarvan bewust worden, is een eerste stap naar genezing. Opleiding 5 weekends van oktober 2014 tot april 2015 VROEGBOEKKORTING tot 30 juni 2014. www.evidences.be

Verhalen & schrift

Consult Voor zoekenden op geestelijk gebied. Ontdek evenwicht, harmonie en geestelijke vrijheid. PAUL THYS. Wasserijstraat 4. 2200 Herentals. 014 210 050 0499 242 465

Proeversles: Kinder- en jeugdverhalen.

Diverse

24/8. 14u-17u. Wil je ervaren of schrijven voor kinderen je ding is, zonder je meteen in te schrijven voor een uitgebreide cursus? Of kan je maar niet beslissen welke work30 | Agenda plus - zomer 2014

Herbafeelgood HERBALIFE. Voeding voor een beter leven. Gewichtsbeheersing, sportondersteuning, uiterlijke verzorging. www.herba-feelgood.be – 0475 927 585


Agenda plus - zomer 2014 | 31


32 | Agenda plus - zomer 2014

A 46 voorolivier19juni11u30  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you