Page 1

‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ ‪ :‬ﻣﻪﺳﺘﯘﺭﻩ‬

‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﻛﯚﻳﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﮬﯩﺠﺎﺑﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬


‫‪http://bbs.yulghun.com‬‬

‫ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚﺯ‬ ‫ﯞﻩﻟﻼﮬﻰ‪ ،‬ﮬﯩﺠﺎﺑﯩﻢ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﺱ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﻪﭘﻪﺳﻜﻪ—ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﺭ‪.‬‬ ‫ﭘﯩﺘﻨﯩﻠﻪﺭ ﻳﯧﻐﯩﺸﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ‪،‬‬ ‫ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺗﯚﻟﯩﺴﻪﻡ ﺋﺎﻟﻪﻣﭽﻪ ﺑﻪﺩﻩﻝ‪.‬‬

‫ﮬﯩﺠﺎﺑﯩﻢ—ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ‪.‬ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺴﯘﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺟﯧﻨﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﻻﻻﻳﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﮬﯩﺠﺎﺑﯩﻢ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪.....‬‬

‫‪---‬ﺧﺎﺗﯩﺮﻩﻣﺪﯨﻦ‪.‬‬

‫ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﺪﺍ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﺵ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﺷﺘﻰ‪ ،‬ﯞﻩ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ‬ ‫ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﻧﯧﻤﯩﺪﯗﺭ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪﻡ ﻛﻪﻣﻠﻪﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﮬﯧﻠﯩﮫﻪﻡ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﻡ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﻐﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺭﻭﮬﯩﻲ ﯞﻩ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﭖ ﺧﻮﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﯩﻤﯘ ﻛﯚﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ‬ ‫‪2‬‬


‫ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼ‪-‬ﺗﻮﯞﯨﺴﯩﺰ‪ ،‬ﻳﯩﻐﺎ‪-‬ﺯﺍﺭﯨﺴﯩﺰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻳﯩﻐﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪،‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﺎﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻗﺎﻥ ﺗﺎﻣﭽﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﻰ ﻧﯧﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩﻩﻙ؟! ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﻐﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻤﻐﺎ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﻮﻻﻱ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﻼ ﻳﯧﺮﻯ ﺑﺎﺭﻏﯘ؟!‬ ‫ﺋﯚﺯﻩﻣﮕﻪ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪--‬ﺩﻩ‪ ،‬ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ‬ ‫ﺗﯘﺗﯘﻧﺪﯗﻡ‪.‬‬ ‫ﮬﯩﺠﺎﺑﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﺴﺎ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺩﯨﻐﺎ ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺗﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯜﺩﺭﻩ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭼﯩﮕﯩﭗ‪ ،‬ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻗﺎﺵ‪-‬ﻗﺎﭘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﺯﯛﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ‬ ‫ﺳﯧﻐﯩﺰ ﭼﺎﻳﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻣﯘ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﮬﯩﺠﺎﺑﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ‬ ‫ﮬﻪﻡ ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯘﺭﺳﯩﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ‪ ،‬ﮬﯩﺠﺎﺑﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ؟‬ ‫ﺑﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯜﺷﻜﯜﻻﺗﺘﺎ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻘﯩﻨﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﺴﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ »ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﻼ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ« ﺩﻩﭖ‬ ‫ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﮬﯩﺠﺎﺑﻨﻰ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺭﺯﯗ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ‪ .‬ﺑﻪﺯﻯ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻳﯩﻐﺎﻣﻨﻰ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﻳﯜﺯﯨﺪﻩ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﻨﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻣﯘ‪-‬ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻗﯘﺭﺑﯩﻢ ﻳﻪﺗﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﮬﻪﻡ ﻳﯩﻐﻼﭖ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪....‬‬

‫‪3‬‬


‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭ‬ ‫)‪( 1‬‬

‫ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪﺍ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﺸﯩﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻡ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﻪﺯﻣﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻮﺷﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﻮﻏﯘﻕ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻮﭖ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﻟﯘﻗﯘﯕﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺘﯩﯔ‪ ،‬ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻣﯘ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﯟﻩﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﮬﺎﻟﺴﯩﺰ ﺑﻪﺩﻩﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻧﻪﮔﻪ ﻣﺎﯕﺪﯨﯔ؟!—ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻏﯘﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ‪ .‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯧﻐﯩﺰﻣﯘ‬‫ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭘﻼ ﭼﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﻣﻪﯕﺰﯨﺪﻩ ﺑﻪﺵ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻯ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﯩﻼ ﭼﯩﻘﯩﭗ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﯧﺸﺎﻧﯩﺴﻰ ﺗﯘﺧﯘﻣﺪﻩﻙ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯧﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯚﻛﯜﺭﯛﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ‪ ،‬ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻏﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ‬ ‫ﻛﯚﻛﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﭼﯘﻝ‪-‬ﭼﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ!! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ‬ ‫ﻛﯜﭼﻜﯜﯕﮕﯜﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘ ﺋﻮﺭﯗﻗﻘﯩﻨﻪ ﻗﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﻩﻟﻪﻳﺘﺘﯩﻤﯘ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﭽﯘ؟ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ‪ ،‬ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﯞﻩﮬﺸﯩﻴﻠﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﮬﺎﻱ ﺩﯦﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﭘﻼ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ‬

‫‪4‬‬


‫ﮬﻪ!! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﭽﯘ؟ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﻩﺗﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﺍﺩﺍ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﯕﺪﺍ ﻳﯩﻐﻼﭘﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯘ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﺯﻩﺭﺑﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﻪ‪....‬‬ ‫ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺳﻪﮔﯩﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯘﺯﺩﻩﻙ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ‪-‬ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﯘﻳﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯘﻳﯘﺷﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﺩﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﻳﯧﭙﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﺍ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﻳﺎ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺗﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ‪ ،‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻗﺎﻳﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ‪-‬ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺴﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟ ﺋﯘ‬ ‫ﭼﺎﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﭙﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﭻ ﻣﺎﻳﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻣﺎﻳﻜﯩﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﺍﭖ ﭼﺎﭺ ﯞﻩ‬ ‫ﺑﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻤﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﯘ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﯙﺕ!! ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﻰ ﻗﺎﻗﺸﯩﺘﯩﭗ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﻩﻱ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﻪ‬‫ﻗﺎﻗﺸﯩﺘﯩﭗ ﺗﯧﺨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﯔ ﻧﯚﻟﮕﻪ ﺗﻪﯓ!—ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ‬ ‫ﺗﻮﯞﻻﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﯞﻩﺭﺩﻯ‪ .‬ﮬﻪﺭﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﯞﻩﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﯩﻼ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻟﻼﮪ!—ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﺪﺍ‪--،‬ﻣﯧﻨﻰ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﯩﻦ‪ ،‬ﻣﺎﯞﯗ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﺪﯨﻜﻰ‬‫ﻣﯘﻧﺎﻓﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﯩﻦ‪ .‬ﻣﺎﯕﺎ ﮬﯧﭽﺒﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﻤﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ‪ ،‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻤﮕﻪ ﺳﺎﻕ‪-‬ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪....‬‬ ‫‪-‬ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﭼﯩﻖ! ﺳﺎﯕﺎ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯧﭙﯩﻢ ﺑﺎﺭ‪--،‬ﺩﻩﭖ ﺗﻮﯞﻟﯩﺪﻯ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﻛﺎﺭﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ‬‫ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯞﻩﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﭼﯩﻖ ﺩﯦﺪﯨﻤﻐﯘ!—ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ‪ ،‬ﻏﻪﺯﻩﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﯘﻟﯘﭖ‬‫ﺋﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪--‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﺎﯕﺎ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯧﭙﯩﻢ ﻳﻮﻕ!—ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺗﯚﯞﻩﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫‪-‬ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﻰ »ﺳﻪﻥ« ﻟﻪﯞﺍﺗﺎﻣﺴﻪﻥ؟‪--‬ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﺎﻟﺪﻯ‪--،‬ﻗﯘﺭﯗﭖ‬‫ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﯔ! ﻗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻨﯩﯔ! ﻗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﯔ! ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺗﻪﮔﻜﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﻟﻪﻧﻪﺕ!‬ ‫‪-‬ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻨﻰ ﻳﯘﻡ!—ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘﻣﯘ ﺑﻮﺵ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ‪--،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺩﯨﻨﯩﻤﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪﭖ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﻣﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ‬‫ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﯖﻐﺎ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﯞﯦﺘﯩﻤﻪﻥ! ﺑﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻖ!‬ ‫ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﻳﺎﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﯧﺘﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺷﻮﺥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ‬ ‫ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗ‪ .‬ﺑﺎﻳﺎ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ‬ ‫ﺗﯩﻞ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺯﻭﻛﯘﻧﻼﺷﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﻞ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ‬ ‫ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺍﻣﻼﭖ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ! ﮬﯧﭽﺒﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﻩ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺭﺍﺳﺨﻮﺗﯩﻨﯩﻤﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺗﯚﻟﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻼ ﺋﯘﻧﻰ‬ ‫ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺩﯦﻤﻪﻳﻼ ﻗﻮﻳﯘﯓ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺗﺎﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪﺩﻩﺑﻠﯩﻚ‬ ‫ﯞﻩ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﭺ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺯﻭﺭﻟﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻣﺪﯨﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﺪﻩ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎﮬﺎﺭﻯ ﺋﯘﺭﻏﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ‪ ،‬ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺭﺯﯗ‪-‬ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﭖ‪-‬ﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺧﯘﺭﺍﭘﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ‪ ،‬ﺟﯜﺭﯛﯓ ﯞﺍﻟﯩﺒﻮﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﻛﯩﺮﻩﻳﻠﻰ‪.‬‬‫‪--‬ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ‪ .‬ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫‪.....‬‬ ‫‪-‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ‪ ،‬ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﻪﻙ ﭘﻪﻳﺰﻯ ﻛﯩﻨﻮ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻛﯩﺮﻩﻣﺪﯗﻕ؟‬‫‪-‬ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻕ ﺋﯩﺸﻠﻪﻱ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﻪﺗﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ‪ ،‬ﺋﻪﺗﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻏﯘ؟‬‫‪-‬ﺋﻪﺗﻪ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﻛﭽﯩﺪﯗﻕ‪.‬‬‫‪.....‬‬ ‫‪-‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ‪ ،‬ﺋﻪﺗﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯜﻡ‪ ،‬ﺋﻪﺗﻪ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ »ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺗﯧﺰ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﺴﻰ« ﻏﺎ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ‬‫ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﯨﻢ‪ .‬ﻛﻪﭺ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺑﻪﺷﺘﻪ‪ ،‬ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯧﺮﯨﯔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪ؟ ﺋﻪﺗﻪ‪...‬ﺋﻪﺗﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪...‬‬‫‪-‬ﯞﺍﻱ‪-‬ﯞﯗﻱ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﻼ ﺋﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯜﻡ ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ‬‫ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺑﯩﺮﻻ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﻡ‪...‬ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪﺵ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ‪....‬ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯓ‪ ،‬ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬‫‪......‬‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﺗﺎﻗﺪﺍﺷﻼﺭ ﺑﺎﺭﺍ‪-‬ﺑﺎﺭﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺑﯩﺰﺍﺭﻟﯩﻖ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺩﯨﻨﺪﺍ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ‪-‬ﻳﻮﺭﯗﻕ‪ ،‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﯜﺟﯜﭘﯩﻠﻪﭖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ‬ ‫ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﭼﺎﭘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﯦﺪﻯ‪ ،‬ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺷﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﻛﯩﻢ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺷﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﺎﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ »ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺳﻮﮬﯘﺭﻏﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﻤﻪﻥ‪ «...‬ﺩﻩﭖ ﻣﺎﺧﺘﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺳﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ‬

‫‪7‬‬


‫ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﻣﯘ ﺳﻪﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻏﯩﻨﯩﺴﻰ ﺋﯘ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﺑﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ »ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻜﻪ ﺑﻪﻙ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻘﻜﻪﻥ‪....‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩﯨﻦ« ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﯩﻲ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﻠﯩﻚ ﭼﯘﻟﻐﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ‬ ‫ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻴﯘ‪ ،‬ﺑﯘ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﻼ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺮﺍﺵ ﯞﻩ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺳﻪﻩﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺩﻩﺭﺱ ﯞﻩ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺧﻮﺷﻴﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﻪﻛﻼ ﺯﯦﺮﯨﻜﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ‪-27‬ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ‪ ،‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﯜﻧﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺩﻩﻝ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﻪﭼﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﭺ‪ ،‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ‬ ‫ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﯘﺧﻠﯩﯟﺍﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﮔﺎﺯﯨﺮ ﭼﺎﻗﻘﺎﭺ ﺋﯘﻧﯩﯔ‪-‬ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﺳﻮﻗﯘﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﺪﻩ‬ ‫ﺗﯜﻧﻪﺵ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﻱ ﻗﯩﺰﻻﺭ‪ ،‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺗﻮﯕﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﻤﯘ؟ ﮬﻪﻱ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ‪ ،‬ﭼﯩﻘﯩﭗ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﻪ‪ ،‬ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ‬‫ﺋﻮﻗﯘﺳﯘﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺗﯚﯞﻩﻧﺮﻩﻙ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﺎﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻐﺎ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ‪ ،‬ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪-12 .‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺳﻮﻏﯘﻗﻰ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﯕﻪ‪ ،‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﺳﻮﻏﯘﻗﻜﻪﻥ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ‪ ،‬ﻟﻪﯞﻟﯩﺮﻯ ﺳﻮﻏﯘﻗﺘﯩﻦ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ‬‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ‪--،‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﭼﻰ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪،‬‬‫ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻮﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻗﯩﺰﻻﺭ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﯧﭽﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﭽﻪ‪ ،‬ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪.‬‬‫‪-‬ﻳﺎﻕ‪--،‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﻰ‪.‬‬‫‪-‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯧﭽﻪ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ‬‫ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ‪ ،‬ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺳﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻕ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﻩﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻛﯚﭖ‬

‫‪8‬‬


‫ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ‪-27‬ﻛﯧﭽﻪ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﯧﺮﻩﻱ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﻪﺟﻪﺏ ﻳﺎﺧﺸﻰ‪—.‬ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭ‪--،‬ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﮕﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻣﺪﯗﻕ‪ ،‬ﻳﺎ ﭼﯩﮕﻤﯩﺴﻪﻛﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟‬‫‪-‬ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﯖﻼﺭ‪--،‬ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯚﺯﻯ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﭺ‪ ،‬ﺩﻩﻝ ﺷﯘ‬‫ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻳﯩﭙﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺪﻯ‪:‬‬ ‫»‬

‫ﺋﺎﲰﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﳑﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﻗﺎ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴﺘﱴ‪ ،‬ﺍﷲ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ‪ ،‬ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ‬

‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ]‪ .[1‬ﺋﺎﲰﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻘﻰ ﺍﷲ ﻗﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺍﷲ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭەﻟﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭەﻟﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺍﷲ ھﻪﺭ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ ]‪ .[2‬ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺳﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺘﯩﻬﺎﺳﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ‪) ،‬ﺍﷲ( ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﺪﯗﺭ )ﻳﻪﱏ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﲎ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﺪﯗ(‪ ،‬ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﺪﯗﺭ )ﻳﻪﱏ ﺋﯘﱏ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﳌﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺯﺍﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﲎ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﳌﻪﻳﺪﯗ(‪ ،‬ﺍﷲ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﲎ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ]‪ .[3‬ﺍﷲ ﺋﺎﲰﺎﻧﻼﺭﱏ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﲎ ﺋﺎﻟﺘﻪ‬ ‫ﻛﯜﻧﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﱴ‪) ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ( ﺋﻪﺭﺵ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺍﷲ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﱏ‪،‬‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﱏ‪ ،‬ﺋﺎﲰﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﱏ‪ ،‬ﺋﺎﲰﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﱏ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ‪ ،‬ﺍﷲ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﱏ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ]‪ .[4‬ﺋﺎﲰﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە‬ ‫ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻘﻰ ﺍﷲ ﻗﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ‪ ،‬ھﻪﳑﻪ ﺋﯩﺶ ﺍﷲ ﻗﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯗ ]‪ .[5‬ﺍﷲ ﻛﯧﭽﯩﲎ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﮔﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﱏ ﻛﯧﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺍﷲ ﺩﯨﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﯩﺮﻻﺭﱏ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ]‪ .[6‬ﺍﷲ ﻗﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﱏ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﭼﻮڭ‬ ‫ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ]‪) .[7‬ﺋﻰ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭ!( ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺍﷲ ﻗﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﱏ‬ ‫ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻦ ﺋﻪھﺪە ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﲎ ﺋﯩﺮﺍﺩە‬ ‫ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ )ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ( ]‪①......«.[8‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﺎﺳﺘﺎ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﯞﻩﺯﻣﯩﻦ ﺋﺎﮬﺎﯕﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﮬﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﭖ‬ ‫ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﺰﯨﻢ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﯩﻲ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﭼﯘﻟﻐﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺕ‪ ،‬ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﺋﻪﻛﺲ ﺳﺎﺩﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪--‬ﻣﺎﯞﯗ ﮬﻪﺩﯨﺲ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﭺ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺑﯘ ﺳﯜﺭﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ‬

‫‪9‬‬


‫ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺳﯘﻧﯘﯞﯦﺘﯩﭗ‪--،‬ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﻻﻱ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎﻡ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻳﮕﯜﻝ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‬‫ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﻧﻪﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪--،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﭘﺎﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺟﯜﺭﯛﯓ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ‪ ،‬ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﻩﻳﻠﻰ‪ .‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺗﺎﮬﺎﺭﯨﺘﯩﻤﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻱ‪» .‬ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ‬‫ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺕ‪ ،‬ﮔﯜﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﮔﯜﻝ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﻩﻙ«‪② .‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ ،‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﻣﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ‪.....‬‬ ‫ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻞ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ‪ ،‬ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ‬ ‫ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﻣﺮﺍﮪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ‪ ،‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﻙ ﮬﻪﯞﯨﺴﯩﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ‪.‬‬‫‪-‬ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ؟‬‫‪-‬ﺳﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ‬‫ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪ .‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺳﺎﻗﭽﻰ‪ ،‬ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ‪ .‬ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺩﯦﻤﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺑﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺳﯧﭙﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﺪﯨﻦ ﺗﯚﺭﻩﻟﮕﻪﻥ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ‪ .‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﮬﯧﻴﺖ‬ ‫ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﻡ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﭘﻪﺱ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ‪.‬‬‫‪-‬ﺭﺍﺳﺘﻤﯘ؟ ﺑﯩﺰ ﺗﯧﺨﻰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻣﻮﻟﻼﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﯛﭘﺘﯘﻕ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ‪.‬‬‫‪-‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪﻣﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻛﯩﻤﻰ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ‪--،‬ﺋﺎﭘﺎﻡ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ‬‫ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﭘﺎﭼﺎﻕ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﺍﻡ‬ ‫ﺗﺎﺱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻧﺎﻛﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻠﻰ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻛﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺗﻮﺳﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﯞﻩ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻛﺎﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ‪ .‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﻛﺎﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺩﯦﺴﻜﻮﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺳﻪﻡ ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﻳﻪﺕ‪-‬ﮬﻪﺩﯨﺲ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻛﺎﻣﻐﺎ »ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﺎﻛﺎ‪ ،‬ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﺑﻮﻟﻤﺎ‪ ،‬ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺴﻪﯕﻤﯘ ﻣﯧﻨﻰ‬

‫‪10‬‬


‫ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ« ﺩﻩﻳﺘﺘﯩﻢ‪ ،‬ﻛﯩﻢ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻪﻧﺪﻩ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺗﻪﺱ ﺋﯩﺶ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻛﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﺍﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯩﻠﺴﻪ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻛﺎﻣﻤﯘ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼﮪ‪③.‬‬ ‫ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻣﺎﯞﯗ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ‪ -‬ﺳﺎﺩﺩﺍ‪،‬‬ ‫ﻗﯩﻠﭽﻪ ﮬﺎﻛﺎﯞﯗﺭﻟﯘﻗﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭙﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﺩﯦﺴﻜﻮﺧﺎﻧﯩﻐﯩﻤﯘ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﻤﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﺳﻰ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ؟!‬ ‫‪-‬ﻣﻪﻥ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‪،‬‬‫ﺑﯘﺭﯗﻧﺪﯨﻨﻼ ﺋﻮﺭﺍﻧﻐﯘﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ!‬ ‫‪-‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪...‬ﺳﯩﺰﭼﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﺪﯗ؟ ﺑﻪﻙ ﺟﺎﭘﺎﺩﺍ ﻗﺎﭘﺴﯩﺰ‪ .‬ﺗﯧﺨﻰ ﺗﺎﻳﺎﻗﻤﯘ ﻳﻪﭘﺴﯩﺰ‪.‬‬‫‪-‬ﺗﺎﻳﺎﻗﻨﯩﻐﯘ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﻳﻪﻳﺘﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ‬‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﯘﻡ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍﻣﻤﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﻣﺪﯨﻜﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻠﻪﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﮬﻪﻗﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ‪ ،‬ﮬﺎﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮﻛﯜﻧﻰ‪.‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻤﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ‬ ‫ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻨﻰ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﭼﻮﻏﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻴﯩﺘﯩﭗ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺩﻭﻣﯩﻠﯩﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻨﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﭘﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻗﯘﻣﯩﻐﺎ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﯞﻩﮬﺸﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﻩﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﯩﯔ‬ ‫ﮬﻪﺳﺴﻪ‬

‫ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻛﯘﺭﻣﯩﯔ‪ .‬ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﻪ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﺎﻕ ﺋﺎﺳﺎﻥ‬

‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪....‬‬ ‫ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺰ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﮕﻪ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬

‫‪11‬‬


‫ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﺭﺍﻕ ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ‪ VCD ،‬ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻛﯩﻨﻮ ﺳﯧﻐﯩﻨﻐﺎﻧﺴﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﻗﯩﭽﺎﻥ‪--،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ‬‫ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﺪﺍ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﯩﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﻱ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺰ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ .‬ﺋﯘ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﭽﻰ‪،‬‬‫ﺧﯘﺷﺨﯘﻱ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﺪﻯ‪--،‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﭺ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻗﻮﺭﯗﻣﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﯗﭖ‪ ،‬ﭘﯩﻠﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻟﻪﻏﻤﻪﻥ‬ ‫ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﻩﻱ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻗﺎﺭﯨﺸﺎﻣﺪﯗﻕ؟‬‫‪-‬ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﮔﻪﭺ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ‪.‬‬‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﻓﯩﻠﯩﻤﻰ» ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﻛﯧﻠﯩﻦ« ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﭖ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﯕﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩﻨﻮ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﯘ ﻛﯩﻨﻮﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﻨﻮﺩﯨﻜﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺟﻪﻳﻨﺎﻣﺎﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﺪﻩ ﺋﯘﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻻﻟﻤﺎﻱ ﻳﯩﻐﻼﭖ‬ ‫ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﯞﯗﺟﯘﺩﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﺴﻪﺩﻩﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﻳﯩﻐﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﻐﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﻜﯩﻦ ﺗﺎﭘﻘﯘﺯﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﻨﻮ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘ ﺋﻪﺱ‪-‬ﻳﺎﺩﻯ ﻛﯩﻨﻮﺩﺍ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻣﯩﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯧﻜﺮﺍﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﮬﺎﯕﯟﯦﻘﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺷﺎﻡ ﺋﻮﻗﯘﻳﻠﻰ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺳﺎﮬﯩﭙﺨﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ‪.‬‬‫ﺷﺎﻡ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﯞﯗﺟﯘﺩﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺭﺍﮬﻪﺕ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ‪ ،‬ﭘﯜﺗﯜﻥ‬ ‫ﯞﯗﺟﯘﺩﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﺎﺑﺎﻳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻣﺎﯕﯩﻤﯘ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﻼ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻛﯩﻴﺴﻪﻡ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ‬‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﯩﭙﻘﯩﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﯘ ﻛﻮﻧﯩﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯧﺮﻩﻱ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﺍ ﻛﯩﻴﻪﻣﺘﯩﯖﯩﺰ؟‬‫‪-‬ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﻮﺭﯗﻧﺎﻱ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺘﯩﻢ‪.‬‬‫‪-‬ﻣﺎﺷﺎﺋﺎﻟﻼﮪ! ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﭼﻮﯓ ﺧﻮﺵ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﯘ! ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻱ‪ ،‬ﻛﯧﻠﯩﯔ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ‬‫ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﯦﻠﯩﯔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻗﺎﺭﺍﯓ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ‪ .‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﯜﺯﻩﻝ!—ﺩﯦﺪﻯ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ‪ .‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﺪﺍ‬‫ﺋﺎﺑﺎﻳﻰ‪ ،‬ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪-‬ﮬﻪ! ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ‬‫ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻏﯘ؟‬ ‫‪-‬ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﺭﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺗﺎﻛﻰ‬‫ﺑﺎﻳﺎ ﺋﺎﯞﯗ ﻛﯩﻨﻮﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﯚﺯﻩﻣﺪﻩ ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﯨﻢ‪...‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﯞﯦﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺷﺎﻡ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺷﺎﻡ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪....‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫① ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ ﻛﻪﺭﯨﻢ‪ ،‬ﮬﻪﺩﯨﺪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-57 .‬ﺳﯜﺭﻩ‬ ‫② ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺗﻮﻻ ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﮬﻪﺩﯨﺴﻤﯘ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ‪ ،‬ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﯘﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭ‬ ‫)‪( 2‬‬

‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﯞﻭﮔﺰﺍﻟﺪﺍ ﺋﯘ ﻳﺎﻕ‪-‬ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﻟﻐﯩﻠﻰ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪» .‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯜﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯜﻣﺪﻩ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﻐﯘﻡ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﺭﺍﻳﭽﯘ!« ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ﺋﯘ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﺪﺍ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﻪﭖ‪ .‬ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘ‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯜﭺ ﻳﺎﺷﻼ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻨﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ‪ ،‬ﭼﻮﯓ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﯩﻤﯘ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﻪﭘﻼ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻱ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﺭﻛﻪ ﻗﯩﺰ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯧﻐﯩﺰ‬ ‫ﮔﯧﭙﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﻣﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪ ،‬ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﮬﺎﺭﺩﺍ‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻤﯘ ﺋﻮﺭﺍﻧﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻣﯘ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ‪ ،‬ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺩﻩﭖ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﻕ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﺟﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ‪ ).‬ﺋﯘ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ(‪ .‬ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺖ‪ ،‬ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ‬ ‫ﺋﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ‪ ،‬ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﭘﻼﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﺋﯩﺴﺘﯧﭙﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ ﯞﻩ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ )ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼﮪ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ‬

‫‪14‬‬


‫ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﯞﻩ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﮕﻪﭼﻜﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ‪ ،‬ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﮬﯩﻞ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﮕﻪ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﯞﯦﺘﯩﭗ ﺋﯚﺯ‪-‬ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ» ﮬﻪﻱ‪ ،‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﭽﯘ! ﺋﯘﻣﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻻﻻﻳﺘﺘﻰ« ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﭗ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﯘﺭﻣﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﻪﺳﻼ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﻰ ﺗﻮﻡ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﻛﯩﺮﭘﯩﻜﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯘﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﯕﺸﺎﺭﻟﯩﻖ‪ ،‬ﺋﯧﯖﯩﻜﻰ ﺋﯘﭼﻠﯘﻕ‪ ،‬ﻟﻪﯞﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﻕ‪ ،‬ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﮬﯧﭻ ﮔﻪﭖ‬ ‫ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻛﯩﻤﻤﯘ ﻗﻮﻝ ﺗﻪﮔﻜﯜﺯﻩﻟﯩﺴﯘﻥ! ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪،‬‬ ‫ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﺎﺳﻼ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﺪﺍ ﭘﯜﯞﻟﻪﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻣﯘ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ‪ ،‬ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﻪﺧﻼﻕ‪-‬ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﻼ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﺳﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻣﯩﻨﯘﺗﻤﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﺴﯩﺰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮﻛﯜﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ‪ ،‬ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺋﯘﺩﺍ‬ ‫ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﻰ ﭼﯩﮕﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﺑﻪﺯﻯ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻘﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻯ‬ ‫ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻪﯞﺭﻩﺗﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﻮﭼﯘﻕ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯜﺭﯛﯞﯦﺮﯨﺸﻜﻪ ﭼﯩﺪﯨﺴﯘﻧﻤﯘ؟ ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﺗﻪﺗﯩﻞ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻻﻳﻼ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ‬ ‫ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺗﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺗﻪﺗﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ‬

‫‪15‬‬


‫ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﭽﻰ‪ .‬ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﯘﻣﯘ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﭽﻪ‪-‬ﻣﯘﻧﭽﻪ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻏﯩﻨﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﭽﯘ؟ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﻪﺭﻣﯘ؟‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ!! ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻪﻥ!!—ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﯞﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬‫ﺋﯘ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ‪ .‬ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻨﻰ ﺭﺍﺳﺘﻼ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺳﯧﻐﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﻛﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ‬ ‫ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺷﻮﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯜﮔﻪﭖ ﻳﯘﯞﺍﺷﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻛﻼ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻐﺎ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺗﯘﻧﺠﻰ‬ ‫ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻥ ﻳﺎﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﯩﭙﻘﯩﻨﻪ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﺑﻪﻙ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﯞﺍﺗﺎﻣﺪﯨﻤﻪﻥ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ‪ ،‬ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ‪.‬‬‫‪-‬ﻧﻪﺩﯨﻜﯩﻨﻰ! ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﻩﻛﻼ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﺰ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻣﺮﯛﻣﺪﻩ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﯚﻳﮕﻪ‬‫ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﮕﻜﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﺘﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰ‪.‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﻡ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﻼ ﺑﻪﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺴﯩﺰ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯖﻤﯘ ﻛﯩﻴﮕﯜﻡ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻼ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﭘﺎﻙ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ‪ ،‬ﮬﯩﺠﺎﺑﻨﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯚﻛﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﯘ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺑﯩﻠﯩﭗ‪-‬ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﯘ‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘﻟﺴﯘﻥ!؟‬ ‫‪-‬ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﯓ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﺗﯧﺨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ‪ .‬ﮬﺎﻳﻠﻰ① ﺑﺎﺭ‪.‬‬‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺩﯗﻡ‪.‬‬‫‪-‬ﻧﯧﻤﻪ؟!—ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﭽﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪--،‬ﺳﺎﺭﺍﯕﻤﯘﺳﯩﺰ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ‬‫ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﯖﯩﺰ؟‬ ‫‪--‬ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﺗﯩﻠﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯩﭽﯩﻚ‬

‫‪16‬‬


‫ﺋﻮﻗﯘﺷﻠﯘﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺳﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺳﺎﭘﻼ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ‪ .‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﻳﺎﺩﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﭘﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ‪ ،‬ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﻧﯘﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ‬ ‫ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ »ﺳﯧﻨﻰ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎ‪ ،‬ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﯜﯕﺪﯨﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭ« ﺩﻩﭖ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ » ،‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﻤﻪﻥ!« ﺩﻩﭖ ﮬﻪﺩﯨﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﯩﺮﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ﺑﯘﻧﭽﻪ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ؟ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻣﻤﯘ ﺭﻩﻧﺠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﺴﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ؟ ﺷﯘﻧﻰ ﺩﻩﭖ‬‫ﺑﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻛﯧﺘﻪﻣﺪﯗ؟‬ ‫‪-‬ﮬﯧﭽﻘﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ‪--،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ‪--،‬ﺑﯘﻧﻰ ﺟﺎﭘﺎ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ‬‫ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯓ ﻣﯜﺷﻜﯜﻻﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫‪-‬ﯞﺍﻱ‪-‬ﯞﯗﻱ‪ ،‬ﺧﻪﻕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﺎﺭﯨﯖﯩﺰ؟‬‫ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛﯜﻟﮕﯜﺳﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺗﻮﯞﺍ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﺍ‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﻮﯓ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ—ﮬﻪ! ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻍ‪-‬ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﻳﻮﻕ‪...‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ‬ ‫ﺋﯩﺸﻘﯘ! ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﮬﻜﺎﻣﻼﺭﻏﺎ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼ ﺩﯦﺴﻪ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘ‬ ‫ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻻﻻﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﯨﭽﯘ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺋﯘ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ‬ ‫ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﻣﻪﮬﻜﯘﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻏﯘ!؟‬ ‫‪-‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ‪ ،‬ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰ؟‬‫‪--‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ‬

‫‪17‬‬


‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺎﻱ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‪ .‬ﺳﯩﺰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﯓ ﮬﻪ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻗﺎﺭﺍﯓ ﮬﻪﺩﻩ‪» ،‬ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﻰ« ﺩﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪» .‬ﺧﯘﺩﺍ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪،‬‬‫ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ«‪....‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ‪ .‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺧﯘﺩﺍ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭﺍﺳﺘﻼ ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ )ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺧﯘﺩﺍﻧﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯗ( ﺋﯘ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺪﯗ؟ ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﯨﻤﯘ؟‪....‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﺪﻩﻙ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ‪18‬ﻧﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﻐﯩﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻪﻙ ﺑﯩﻤﻪﻧﻪ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ﯞﻩ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻢ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﺎﻱ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﯩﺰ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻦ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﮬﻪﺩﻩ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ‬‫ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﭖ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻨﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﯩﻘﺮﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯩﻠﮕﯜﻡ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯜﻣﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺗﺎﭘﺎﻱ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺋﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ‬ ‫ﺳﯚﺯ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﺩﻯ‪ »:‬ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﻰ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻳﻼ! ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﻰ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻳﻼ! ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﻰ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻳﻼ! ﺳﯩﻠﻰ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﻠﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭖ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺭﺳﯩﺰﻣﯘ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬‫‪-‬ﺩﻩﯓ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ؟‬‫‪-‬ﺑﯩﺮﻩﺭ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺩﻩﺭﯨﺰﯨﻠﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺗﯘﺭﻏﯘﺩﻩﻛﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ‬‫ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜﯕﻠﯜﻛﺘﯩﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﺭ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺗﯘﺭﻏﯘﺩﻩﻙ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﻧﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯘﭼﺎﻣﺪﺍ ﺋﺎﭘﭙﺎﻕ‬

‫‪18‬‬


‫ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﯘﺩﻩﻛﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻼ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻣﺮﯛﻣﺪﻩ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﺴﺎﻡ‪ ،‬ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﺘﯘ‪،‬‬ ‫ﺩﻩﭖ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻣﺎﺷﺎﺋﺎﻟﻼﮪ!! ﻣﺎﺷﺎﺋﺎﻟﻼﮪ!‪.........‬‬‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭﺍﻣﻼﭖ ﺗﯚﻛﯜﻟﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺭﻩﺑﺒﯩﮕﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﻣﺪﻟﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺭﻩﺑﺒﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ‪ ،‬ﻣﯜﺷﻜﯜﻻﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ‪...‬ﮬﻪﻣﺪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯩﭙﻴﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﻟﺐ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫»ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺑﯘ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﻪﻙ ﮬﯧﺮﯨﻜﺘﯩﻢ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﯓ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻧﻤﯘ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺭﻣﻪﻧﻤﯘ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪«...‬‬ ‫» ﺧﯧﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﭼﺘﯩﻢ‪ .‬ﺋﺎﭼﻘﯩﻨﯩﻢ ﺩﻩﻝ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ :‬ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﯜﺷﻜﯜﻻﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﯜﺷﻜﯜﻻﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭ‪...‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﯔ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪«....‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺧﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺧﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻼﻻﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫»ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﯞﺍﻟﯩﺒﻮﻝ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪«.‬‬ ‫»ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺪﻩ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ«‬ ‫»ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﻧﯘﺗﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯩﻢ‪ .‬ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪«...‬‬ ‫ﮬﻪﺭﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﺕ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﯞﺍﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﮬﻪﺭ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ‬ ‫ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﺪﯨﻼ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﮔﯧﺰﯨﺖ‪-‬ﮊﯗﺭﻧﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺩﻩﺭﺳﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ» ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻪﺩﻩﻙ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺘﺘﻰ« ﺩﻩﭖ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﻮﻳﯩﺰ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﯩﺴﯩﺴﺪﺍ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ‬ ‫ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ‪ :‬ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﻛﯚﻛﯜﭺ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺳﯩﻴﺮﯨﻠﯩﭗ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻗﺎﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍ ﺭﻩﯕﻠﯩﻖ‬ ‫ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻼﺭ ﭼﺎﭘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺟﯧﺪﻩﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺑﯘ ﭼﺎﭘﺎﻧﻨﻰ ﮬﯧﻴﺘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﯘﺯﯗﻥ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻼﺭ ﺭﻩﺧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﻪﻥ ﻳﻮﭘﻜﺎ‪ ،‬ﭘﯘﺗﯩﺪﺍ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﺎﻳﯩﻘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻪ‬ ‫ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﻮﺭﺍﻧﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﻪﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ‬ ‫ﺑﺎﺭﺍ‪-‬ﺑﺎﺭﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﺎﺭﺍ‪-‬ﺑﺎﺭﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.....‬‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯧﺘﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﮬﺎﻟﺪﺍ‬ ‫ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﻩﺷﺘﯜﺭﻣﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ‪ ،‬ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﻩﭖ ﭼﯩﮕﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﺎﯕﻼﻱ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ‪.‬‬‫‪-‬ﯞﻩﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ‪ ،‬ﮬﻪﺩﻩ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﭼﯘﯕﯘﻟﺪﺍﭖ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ‪--،‬ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ‬‫ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﭘﻜﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﭘﻮﻳﯩﺰﺩﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﯞﺭﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﺎﺭﺍﻱ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﭘﻮﻳﯩﺰﺩﯨﻼ‬ ‫ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺑﻮﭘﺘﯩﻤﯘ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﯩﻨﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﺩﻩ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﯘ ﭘﻪﺭﺩﻩ‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪ ،‬ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻙ‪ ،‬ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ‬ ‫ﮬﺎﺯﯨﺮ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﺎﻥ‪-‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺩﺍﺩﺍﻡ‪-‬ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟‬‫‪-‬ﺩﯦﻤﻪﻱ ﻗﺎﻻﻣﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎﻡ‪...‬‬‫‪--‬ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺳﯩﺰ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﻪﺗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯚﻟﯜﭖ‪ ،‬ﻛﯜﻟﮕﯩﻨﯩﭽﻪ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ‬

‫‪20‬‬


‫ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﻪﭘﻼ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﺎﺱ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ‬ ‫ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﻪﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻐﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ‬‫ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﻪﻙ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺩﺍﺩﺍﻡ‪-‬ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻤﭽﻪ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎﻕ ﺋﺎﭘﺎﻡ‪ ،‬ﺑﺎﻻﻡ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﺳﻪﻙ ﺳﻪﻧﺪﻩﻝ)ﺳﺎﭘﻤﺎ ﻛﻪﺵ(ﻧﻰ‬ ‫ﺳﯘﻧﯘﭖ‪ ،‬ﺋﺎﭘﺎ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﯔ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍ ﺩﻭﻏﺎﭖ‪...‬ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺴﯩﺰﻏﯘ؟ ﻛﯜﻥ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ؟ ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﭘﺎ‬ ‫‪ ،‬ﺭﺍﺳﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻪ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ‪،‬ﮬﻪﺋﻪ ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺋﯚﯕﯜﭘﻼ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﺴﺎﻡ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺩﺍﺩﺍﻣﻐﺎ‬ ‫»ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﯩﻨﻰ ﺩﻭﺭﺍﭖ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﯩﻼﺭﻣﯩﺰ؟ ﺋﻪﻣﺪﻯ‬ ‫ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﺮﺍﻕ ﭼﺎﺭﻩ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﺴﺎﻕ ﺑﯘﻻﺭ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻘﺎ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ« ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﺗﯩﺴﯩﻼ ﭼﺎﻣﺎﺩﺍﻧﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﭖ ﺟﻪﻳﻨﺎﻣﺎﺯ ﯞﻩ‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﭘﺘﯘ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻪ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﺎﻱ ﺩﯦﺴﻪﻣﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺴﯩﺰ؟‬‫‪-‬ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ‪ .‬ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﻗﻮﯕﻐﯘﺭﺍﻗﻠﯩﻖ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎﻡ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﭽﻪ‬‫ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺧﯘﭘﺘﻪﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎﻡ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﻣﺪﺍﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﻟﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﺩﯗﻡ‪ .‬ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ‬ ‫ﻗﺎﺯﺍ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪....‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﺭﺍﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻠﺒﺎﺏ ﻛﯩﻴﯩﺸﻨﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺵ‪-‬ﭘﻪﺵ ﺩﯦﮕﯜﭼﻪ ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻞ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭﻏﺎ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﻰ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻛﯘﭘﭙﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﭗ‬‫ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﺸﺴﺎﻡ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﻰ ﺟﯩﮫﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭘﻼ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺷﯘﻧﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﻜﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‬

‫‪21‬‬


‫ﺭﻩﻧﺠﯩﻴﻪﻟﻤﯩﮕﯜﺩﻩﻛﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻛﯚﺭﮔﯩﻦ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺳﺎﻗﭽﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﻮﻻﻧﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺩﺍﺩﺍ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎ ﭼﯩﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﻻﻣﺪﯗ؟ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ‪ ،‬ﺟﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﻩ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﺗﺘﯩﻤﯘ؟‬ ‫ﻗﺎﺭﺍ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻻﻱ ﺩﯦﺪﻯ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻧﯧﻤﯩﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﺑﻼﺷﻤﺎ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﯩﻦ‪....‬‬ ‫ﮬﻪﺩﻩ‪-‬ﺳﯩﯖﯩﻞ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻧﻨﯩﯖﻼ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﻼ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻚ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭘﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻣﻪﻳﻠﻰ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﯩﻼ ﺩﯦﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﺑﻼﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﺴﻪ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯕﻼ ﺩﯦﻴﯩﺸﻪﺗﺘﻰ‪:‬‬ ‫‪-‬ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﯩﯖﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘﺳﯘﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻪﯞﻩﺗﻤﯩﺪﯨﻢ!‬‫‪-‬ﺩﺍﺩﺍ‪ ،‬ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ؟ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺩﻩﺭﺳﺘﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻗﯩﺰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺯ‬‫ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ‪....‬‬ ‫‪-‬ﺗﻮﻻ ﮔﻪﭖ ﻳﻮﺭﻏﯩﻼﺗﻤﺎ! ﺑﯘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﻻ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺴﻪﻥ؟ ﻧﺎﻣﺎﺯﭼﯘ؟ ﺩﻩﺭﺳﻜﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻣﺪﯨﻜﻪﻥ؟‬‫‪-‬ﺑﻪﺵ ﯞﺍﻕ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺗﻤﯘ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺩﻩﻡ ﺋﺎﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﻣﻪﻥ ﻳﺎ ﺧﻪﻗﺘﻪﻙ‬‫ﺩﯦﺴﻜﻮﺧﺎﻧﯩﻐﺎ‪ ،‬ﻗﺎﯞﺍﻗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﯩﺴﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺩﺍﺩﺍﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﯨﯔ؟‬‫‪-‬ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﯞﺍﺗﺴﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪﻡ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻣﯚﯕﻠﯩﺸﯩﭗ② ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﯩﻤﯘ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﭖ‬‫ﻛﯧﺘﯩﭙﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﺭﺳﯩﺰ ﮬﻪﻗﯩﭽﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻪﯓ ﺗﯘﺭﻩ!‬‫‪-‬ﯞﺍﻳﺠـــــﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍ‪ ،‬ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ؟‬‫‪-‬ﺑﯩﻠﯩﺸﻪﻣﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﺎﻡ ﻳﻮﻕ؟ ﻣﻮﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ! ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻕ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ‬‫ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻮﻟﻼ ﺑﺎﺭﻣﯩﻜﻪﻥ؟ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺗﺎﻻﺩﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭ‪ .‬ﺑﯘ‬

‫‪22‬‬


‫ﺟﺎﮬﺎﻧﺪﺍ ﻣﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﮬﻪﺩﻩ‪-‬ﺳﯩﯖﯩﻞ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩﯦﮕﯜﺳﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺭﺍﺳﺘﻼ ﺑﻪﻛﻤﯘ‬ ‫ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ‪-‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﺭﯗﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﯔ ﺋﺎﯞﯗ ﺑﯧﺸﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﮕﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﺎﯕﯩﺴﻪﻥ‪ .‬ﻳﺎ‬‫ﮬﯧﭽﻨﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻱ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﺗﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ!‬ ‫ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﯧﭙﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﭼﯩﺘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘﻻﺭ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ‬ ‫ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ »ﺋﻮﻥ ﺋﻮﻏﯘﻟﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻜﯜﺳﯩﺰ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻢ« ﺩﻩﭖ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯩﻠﻐﺎ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﭘﯩﻼﻕ ﺳﯧﻠﯩﺸﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯜﺯ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺭﺍﺳﺘﻼ ﻗﺎﻳﺘﺎﻟﻤﺎﺳﻤﯘ؟ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺋﻮﺭﯗﻧﯘﺷﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﻮﻗﯘﺷﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯓ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪....‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫① ﮬﺎﻳﻠﻰ ﺑﺎﺭ—ﻳﻪﻧﻪ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺗﯧﺨﻰ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪﻩ‪.‬‬ ‫②ﻣﯚﯓ—ﺩﯙﺕ‪ ،‬ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻻﻳﯩﻘﯩﺪﺍ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﮔﯧﭙﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻳﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻣﻪﻧﯩﺪﻩ‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭ‬ ‫)‪( 3‬‬ ‫‪-10‬ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ‬ ‫ﺋﯘ ﻳﻪﺭ ﺑﯘﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﻳﺎﮬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺗﻪﺗﯩﻞ‬ ‫ﺗﻮﺷﯘﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯚﺕ ﻛﯜﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﻝ ﺧﻮﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﯖﯩﺰ‪ .‬ﺷﯘﻏﯩﻨﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻣﺮﺍﮪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬‫ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪ .‬ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﻩﻡ‪ ،‬ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪ ،‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺳﯩﯖﻠﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟‬‫‪-‬ﺩﻩﭖ ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ ﮔﻪﭖ ﺋﯘﺯﯗﻥ‪--،‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪--،‬ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤﯩﺰﺩﺍ‬‫ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﻮﺭﯗﻧﯘﭖ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﻛﻼ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ‬ ‫ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﻳﺎﻗﻤﯘ ﻳﯧﺪﻯ‪ ،‬ﮬﻪﻱ ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎ ﺋﯩﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻠﻼ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺗﻮﻻ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ‬ ‫ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﭘﻮﺳﻤﺎ ﻛﯩﻴﯩﭗ‪ ،‬ﺑﻮﻳﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺷﺎﺭﭘﺎ ﺋﻮﺭﺍﭖ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻣﻪﯞﺳﯜﻡ‬ ‫ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﯩﺪﯗﻕ‪-5 .‬ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼﭘﺘﯘ‪ .‬ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﭙﺘﯘ‪ .‬ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯦﺪﻯ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺋﯘﺩﺍ ﺋﯜﭺ‬ ‫ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻐﺎ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ »ﻳﺎ ﺑﯧﺸﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺑﺎﺳﻤﺎﻳﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻳﻮﻕ« ﺩﻩﭘﺘﯘ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻣﻪﻥ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ﺩﺍﺩﺍﻡ‪ -‬ﺋﺎﭘﺎﻡ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻣﯘ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻨﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ‬‫ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﮔﻪﭖ‪-‬ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ‪ ،‬ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯩﺶ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﭖ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫‪-‬ﺷﯘﻧﻰ ﺩﯦﻤﻪﻣﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﮕﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭘﯘﺭ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‬‫ﭼﯧﻐﻰ‪ ،‬ﻛﯩﻤﻼ ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ ﺋﺎﭘﺎﻣﻐﺎ »ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﻏﻪﺭﻩﺯ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ« ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﯜﺩﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺗﯧﺨﻰ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ» ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﺑﯩﺮﻩﺭﻯ ﺑﻮﺯﻩﻙ ﻗﯩﭙﺘﯩﻤﯘ؟ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯗ؟« ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ‪ .‬ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﯩﻤﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﺎﻣﻤﺎﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻗﺎﺭﺍﯕﻪ‪ ،‬ﻳﺎﻗﯩﻼﺭ ﺋﯧﺘﻪﻙ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺭ ﻳﺎﻗﺎ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﯘﺩﻩ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﺯﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯞﯦﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺷﯘ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻤﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺋﯜﺯﯛﯞﻩﺗﻜﻪﭼﻜﻪ‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺗﻪﺗﯩﻞ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ‬ ‫ﻛﯩﺮﺳﻪﻡ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﻳﻪﺭﺩﯨﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯞﺍﭘﺘﯘ‪ ،‬ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ‪ .‬ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﯘﺗﻰ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﭘﯘﺗﺒﻮﻟﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻳﺎﻕ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﭘﯘﺗﯘﻡ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻤﻴﯘ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﯕﺸﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﺎﻻﺭ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻛﺎﺭﯨﻤﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻳﯜﺭﯛﯞﯦﺮﯨﭙﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑﺎﻳﺎ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﻩﻳﺪﯗ‪ .‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺟﯘﯕﻴﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﯚﻟﻪﭖ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ‬ ‫ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪...‬‬ ‫‪-‬ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯧﺴﻪﻟﻜﻪﻥ؟‪--‬ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯚﻟﺪﻯ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﻼ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻟﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯗ‪ .‬ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﭘﯘﺗﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ‬‫ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﯚﺭﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ‪» .‬ﺋﯚﺭﻩ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﻻﻳﻤﻪﻧﻐﯘ‪ ،‬ﮬﻪﺩﻩ! ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺴﺎﻡ ﺑﻮﻻﺭﻣﯘ؟« ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﻗﯘﻳﯘﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪ ،‬ﭘﯘﻝ ﺗﯚﻟﻪﻱ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺳﯩﯖﻠﯩﯖﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﺎﺗﺎﻕ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﯚﻟﯩﯟﻩﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺳﯧﺴﺘﯩﺮﺍﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ‪ ،‬ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﮕﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯘﻳﺰﯗ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻝ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯘﻳﺰﯗ ﮬﻪﺩﯨﻠﻪﺭ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﭖ‬ ‫ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺷﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ﮬﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫‪-‬ﻣﺎﺷﺎﺋﺎﻟﻼﮪ!! ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻛﯩﻤﻼ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺷﯘ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ! ﺋﺎﻣﯩﻦ! ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ‬‫ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﺴﯩﺰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﺳﺎﻕ ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺳﯩﯖﻠﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﺪﯗ ﮬﻪ؟‬ ‫‪-‬ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﺪﯗ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺩﺍﺋﯩﻢ‬‫ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭ ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺩﻩﭘﻼ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ ﺋﯚﺗﯜﯞﺍﺗﯩﺪﯗ؟‬‫‪-‬ﮬﻪﻱ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﯨﻼ‪ ،‬ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻨﻼ ﺳﻮﺭﺍﯓ‪ .‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬‫ﺟﯩﻖ ﻳﻮﻝ ﻣﺎﯕﺴﺎ ﭘﯘﺗﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﯘ ﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮬﻪﻣﺮﺍﮪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﻠﻪﻱ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﯩﯖﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﺴﺎﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ‬‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭﻣﯩﺰ ﮬﻪﻗﯩﭽﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺳﯩﺰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻤﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﯞﯦﺮﯨﯔ‪ .‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﮬﻪﻣﺮﺍﮪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻮﻳﻨﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ‬‫ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭﻣﯘ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﺘﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯩﯖﻠﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﯔ‪ ،‬ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻻﺯﯨﻢ ﻗﯩﻼﺭ‪--،‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﭺ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ‬‫‪ 400‬ﻳﯘﻩﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﯕﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ‪....‬‬‫‪-‬ﺋﯧﻠﯩﯔ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ‪ .‬ﻳﺎ ﺳﯩﯖﻠﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﺭﺳﯩﺰ‪ .‬ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ‬‫ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﮬﻪ ﺭﺍﺳﺖ‪ ،‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟‬ ‫‪-‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﮬﺎﻣﻤﺎﻡ ‪1000‬ﻳﯘﻩﻥ‬‫ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ﺗﯜﮔﯩﺴﻪ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯧﺮﻩﺭ‪--،‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﭼﺎﻧﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﯘﺭﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﻰ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪﯓ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺕ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﻩﻱ‪ ،‬ﺷﯘﻧﻰ‬‫ﺧﻪﺟﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ‪...‬‬

‫‪26‬‬


‫‪-‬ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ‪...‬‬‫‪-‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﺎﻛﺎﻣﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﻰ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻛﺎﻣﻐﺎ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﺎﻛﺎﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻛﺎﻡ‬‫ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﯩﺪﺍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻱ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﭼﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻛﯩﭽﯩﻜﺮﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺪﻯ‪ ،‬ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ .‬ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻱ ﻧﻪﮔﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯗ؟‬ ‫ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻨﯩﯔ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﭺ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪:‬‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻳﺎﺯﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﺋﯘﻣﯘ‪ ،‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﻐﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﺍﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﻗﯩﻼﻻﻳﺴﯩﺰ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯩﺸﯩﮕﻪ ﻧﯧﺮﯨﻘﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﺋﯚﯕﯜﭘﻼ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ»ﺑﺎﻻﻡ‪ ،‬ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ‬ ‫ﺋﯩﺶ؟!« ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻼ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﯞﺍﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺗﻪﺗﯩﻞ ﺑﻮﻳﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺭﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﺎ‪-‬ﺗﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﯩﺮ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﻳﻮﺭﯗﭖ‪ ،‬ﺭﻭﮬﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜﭘﻼ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ﻛﯩﺮﺳﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯚﻛﯜﭖ‪ ،‬ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻱ ﻳﯜﺭﯛﭖ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﻱ ﺗﻪﺗﯩﻠﻨﻰ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺷﻤﯘ ﺩﯦﻤﻪﻱ ﺗﻪﺗﯜﺭ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﻪﯞﺳﯜﻡ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﯚﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻞ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺗﯧﺰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺪﻩ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﭼﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﻪﭘﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻙ‬ ‫ﺋﺎﺵ ﻛﯚﻛﻰ ﭘﯘﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﯧﺰﯨﻠﯩﻚ ﭼﯚﭼﯜﺭﻩ‪ ،‬ﮬﯧﭽﺒﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻴﺎﻟﻪ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﭼﺎﻳﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﻳﯘﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪:‬‬

‫‪27‬‬


‫‪-‬ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﭼﯩﻖ! ﺳﺎﯕﺎ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯧﭙﯩﻢ ﺑﺎﺭ!—ﺋﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭙﺎﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﻮﺭﻗﯘﻣﺴﯩﺮﺍﭖ ﺗﺎﺷﻘﺎﺭﻗﻰ‬‫ﺋﯚﻳﮕﻪ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻩﯕﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯔ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮔﯧﭙﯩﯖﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻗﯩﻞ‪ .‬ﻳﺎ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﺴﻪﻥ‪،‬‬‫ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﻣﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻳﺎ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﭘﯘﺕ‪-‬ﻗﻮﻟﯘﯕﻨﻰ ﭼﯧﻘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺳﺎﯕﺎ ﻧﺎﻥ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ‬ ‫ﺑﺎﻗﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺩﺍﺩﺍ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰ؟ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﻪﻟﺪﯨﻤﻐﯘ؟‪--‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺍﻣﻼﭖ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﺷﻜﻪ‬‫ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺋﻪﻝ‪-‬ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ؟ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﻳﯜﺯﯛﻣﻨﯩﻤﯘ ﺗﯚﻛﯜﭖ ﺑﻮﻟﺪﯗﯓ‪ .‬ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﯞﺍﻟﯩﻲ‬‫ﺋﺎﺗﺎﻳﯩﺘﻪﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﯖﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﭘﺎﯓ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺴﻪﻥ‪ .‬ﺳﻪﻧﺪﻩﻙ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﻪ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯜﻛﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺍﭖ ﻗﺎﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺩﺍﺩﺍ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺴﯩﺰ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﻪﻣﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ‬‫ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﺗﯚﻛﯜﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﯔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪ ﻣﺎﻗﯘﻝ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﺋﯚﻟﻪﻣﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻣﺴﻪﻥ ﻛﺎﺭﯨﻢ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﻣﺎﯓ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ‬‫ﭼﯩﻖ!—ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺯﻩﺭﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﭘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺳﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﮕﯩﻨﯩﭽﻪ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﺗﺘﯘﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯘﺭﯗﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺩﺍﺩﺍ‪ ،‬ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻢ! ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻻﻱ! ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻻﻱ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍ!!—ﺋﯘ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﺗﻮﯞﻻﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬‫ﻣﯘﺷﻼﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﻪﭖ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﻧﯟﺍﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﻏﯘﻗﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﻥ‪-‬ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﻗﯘﻳﯘﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﯞﺍﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﻮﻏﯘﻟﯘﭖ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﺩﯗﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻮﺷﻨﯩﺴﻰ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﯞﺍﻱ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰ؟‬‫ﺩﯨﻨﯘﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﻧﯧﻤﯩﻤﯘ ﺩﯦﻴﻪﻟﯩﺴﯘﻥ؟ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺧﻪﻗﻘﻪ‬ ‫ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﭖ ﺑﻪﺭﺳﯘﻧﻤﯘ؟ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﭼﻮﯓ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ‬

‫‪28‬‬


‫ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯧﮫﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ‪-‬ﺩﻩ!‬ ‫ﺧﻮﺷﻨﺎ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ ﻳﯩﻐﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻏﺮﻯ ﺋﯧﺰﯨﻠﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺋﺎﻛﺎﻣﻐﺎ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﻟﺴﺎﻡ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺳﻪﻝ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﻪﻧﻪ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟﯦﺮﯨﯔ ﻗﯩﺰﯨﻢ‪.‬‬‫‪-‬ﯞﻩﻱ‪ ،‬ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ!‬‫‪-‬ﯞﻩﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ‪ ،‬ﺑﯘ ﻣﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻛﺎ!‬‫‪-‬ﯞﺍﻱ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ‪ ،‬ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﯧﺮﻯ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺳﯧﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ‬‫ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻦ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﺎﻛﺎ‪ ،‬ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﻛﻪﺗﻜﯩﻦ‪—.‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺑﻮﻏﯘﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺋﯧﺴﻪﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬‫‪-‬ﺳﻪﻥ ﻧﻪﺩﻩ؟ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻘﯘ؟‬‫‪-‬ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻻﻳﺴﻪﻥ؟ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﻱ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﻮﻥ ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻼ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭ‪ .‬ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﯩﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻩﺑﺒﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ‪.‬‬‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﻨﻰ ﺗﻮﻕ ﺗﯘﺗﻘﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺭﺍﺳﺖ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻩﺑﺒﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎ‪ ،‬ﺋﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﻳﺪﯗ؟ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﮬﻪﻗﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﮬﺎﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ‪....‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺭﻩﻧﺠﯩﻤﻪﻱ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ‪.‬‬‫‪-‬ﮬﻪ ﻣﺎﻧﺎ‪ ،‬ﻣﺎﯞﯗ ﺑﻮﻻﻣﺪﯨﻜﻪﻥ؟ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﭼﻮﯓ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻤﯘ ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ‬‫ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‪--،‬ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﺰ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯖﻤﯘ ﺳﯩﺰﺩﻩﻙ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻛﯚﺭﯛﯓ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﮕﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ ﻳﻮﻗﺘﯘ؟ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻻﺭﻣﯩﺰﻣﯘ؟‬

‫‪29‬‬


‫ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺩﯨﻠﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﯞﻩﺭﺳﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻐﯘ؟ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﻻ ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﯩﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪....‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ‪ ،‬ﮔﻪﭖ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺋﺎﻛﺎﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻤﯩﻜﯩﻦ‪.‬‬‫‪-‬ﻣﺎﻗﯘﻝ ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﺧﻮﺵ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﻏﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ‪.‬‬‫ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﯞﯨﺸﯩﻠﺪﺍﭖ ﺋﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﭼﺎﭘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯧﭙﯩﺰ‬ ‫ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﻰ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﺍ ﻟﻪﭘﯩﻠﺪﻩﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺩﻩﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪» .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪﻡ ﮬﻪ«‬ ‫ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ ﺋﯘ »ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺷﻪﮬﯩﺘﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﯨﻢ«‪....‬‬ ‫ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﮬﻮﻳﻼ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ‬ ‫ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﻣﻮﮬﺘﺎﺝ ﺋﯩﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭘﻼ ﺗﯘﺭﺳﺎ‪...‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯚﺳﯜﭖ‪-‬ﺋﯚﻛﺴﯜﭖ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻼ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ‪ ،‬ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﯩﺘﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‪ ،‬ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﺰﯨﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯘ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ؟‬ ‫ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﭖ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻗﻮﺭﻭ‬ ‫ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﭖ ﻛﯚﺯ ﻧﻪﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪....‬‬

‫‪30‬‬


‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭ‬ ‫)‪( 4‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺩﯨﻠﺮﺍﺑﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰ ﺋﯘ؟‪--‬ﺗﯘﻣﺸﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﻠﯩﺪﻯ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ‪ .‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ‬‫ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻏﺎ ﻗﺎﺩﯨﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺪﻩ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﻩ‬ ‫ﭘﻮﻳﯩﺰﺩﺍ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ‪ ،‬ﻧﻪﻓﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﭖ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺧﻮﻟﯘﻡ‪-‬ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻜﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﻮﺷﻨﺎ‪-‬ﺧﻮﻟﯘﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﺮﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻜﻪﻥ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻦ‬‫ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﭖ‪ ،‬ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯘﯞﺍﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ‪ .‬ﺧﻪﻕ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﭙﺘﯘ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ‬ ‫ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﮕﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﯩﻢ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻨﯩﻤﻐﯘ ﺗﯧﺨﻰ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻚ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻣﯘ ﺟﻪﻳﻨﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﻗﻮﭘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻤﯘ ﺳﯩﺰﺩﻩﻙ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﮕﯩﭗ‪ ،‬ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﻗﺎﺯﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ‪-‬ﺩﻩ!—ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩ‪ .‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﻛﯜﻟﯜﭖ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﻗﺎﺗﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ؟ ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﺰﻏﯘ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﻩﭖ‪.‬‬‫‪-‬ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﯨﻤﺪﺍ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺵ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺳﯘﻥ ﯞﯗﻛﯘﯕﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﻮﺗﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ »‬‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺗﺎﻳﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻛﯜﻟﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺯﺍﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﻰ‬ ‫ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩﻩﻳﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻪﻙ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﭼﻜﻪ ﺩﻩﻳﺪﯗ‪-‬ﺩﻩ ﺋﯘ ﮔﻪﭘﻨﯩﻤﯘ‪ .‬ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪ ﺋﯘﻧﭽﻪ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ‬‫ﺯﺍﻳﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻤﯘ؟‬ ‫‪--‬ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﻪﻧﭽﻰ ﻗﯩﺰﻛﻪﻥ‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫‪-‬ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﯓ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﮬﺎﻟﺪﺍ‪--،‬ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬‬‫ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ﻳﯜﺭﺳﯩﻤﯘ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﺪﯗ‪ .‬ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰ ﺋﯘ‪ .‬ﺳﻪﻝ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺩﻩﺭﺳﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﭼﯩﻘﺎﻣﺴﯩﺰ؟‬ ‫‪-‬ﻣﺎﻗﯘﻝ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﺭﺱ؟‬‫‪»-‬ﺋﻪﻗﯩﺪﻩﺗﯘﻝ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﯩﻦ «)ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﯞﻩﺳﯩﻠﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ‬‫ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ‪.‬‬ ‫‪-‬ﯞﻩﺳﯩﻠﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﮬﻪﺩﻩ؟‬‫‪-‬ﮬﯧﻠﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ‪ .‬ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﯓ‪ ،‬ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ‪.‬‬‫ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭼﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﻛﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺗﯧﺨﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ‬ ‫ﺳﺎﻗﻼﺷﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﯞﻩﺳﯩﻠﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺩﯨﻞ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ‪ ،‬ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﻗﺎﻗﺎﮬﻼﭖ‬ ‫ﻛﯜﻟﺪﯛﺭﺳﻪ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﯛﭖ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﯜﺳﻜﻪ ﻛﯩﺮﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﯚﺯﻟﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ‬ ‫ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺩﻩﺭﺱ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺷﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨﺪﻩ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺋﯩﺶ‪ ،‬ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ‬ ‫ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ‪ ،‬ﺑﯘ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯗ؟‬ ‫‪-‬ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﮬﻪﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﯨﻢ‪ ،‬ﮬﻪﺩﻩﻡ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬‫ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﻩ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﻜﻪﻧﺪﯗﻕ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺧﻪﻕ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ‬ ‫ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﻘﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﻕ‪،‬‬ ‫ﺷﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﮬﻪﺩﻩﻡ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺟﯟﯨﺪ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﯜﺯﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪--‬ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺘﯩﯖﯩﺰ؟‪--‬ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ‪.‬‬

‫‪32‬‬


‫‪-‬ﺑﻮﯞﺍﻡ ﻣﻮﻣﺎﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬‫‪-‬ﮬﻪ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﯓ‪ ،‬ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﯩﺘﯩﻢ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺧﻮﺵ‬‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪.‬‬‫ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻏﺎ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪:‬‬ ‫‪-‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺯﯗﻛﺎﻣﺪﺍﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺭﻩﻧﺠﯩﻤﻪﻱ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ‪.‬‬‫‪-‬ﻧﯧﻤﻪ؟‪--‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪،‬‬‫‪-‬ﺯﯗﻛﺎﻣﺪﺍﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺋﯩﭽﻪﻣﺴﯩﺰ؟‬‫‪-‬ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟‬‫‪-‬ﺩﻭﺭﺍ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭﻣﯩﻜﻪﻥ؟‬‫‪-‬ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ‪--،‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ --،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﭽﯘ؟ ﺑﯩﻤﺎﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ‬‫ﻛﯧﺮﻩﻛﻘﯘ؟‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﺘﻰ‪ .‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﯞﻩ‬ ‫ﻛﯜﻟﯜﺷﻜﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﯞﻩﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﻧﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ‬ ‫ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻪﺩﻩﻙ ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﺑﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﻳﯘﻥ‪-‬ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﮫﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﻩﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻳﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ ﭘﻮﻳﯩﺰﺩﺍ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﯩﻠﯩﻚ ﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﺗﺎﻳﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﺩﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻛﯜﺗﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺕ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﻩﻟﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻼ‪ ،‬ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻗﻮﻝ ﺋﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻻ ﺋﯜﺯﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﮬﻪﻡ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺷﯘﻧﻰ ﺗﯩﻠﻪﭖ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﻣﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ‬ ‫ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ﺑﯘ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻣﯘ ﻣﯧﻨﻰ‬‫ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﯘﻣﻨﻰ‪ ،‬ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺸﯩﻤﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ‬ ‫ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯘﻣﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺑﯧﺸﯩﻢ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺴﯩﺰ‪.‬‬‫‪-‬ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺧﺎﻻﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﮬﻪﺭﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪...‬‬‫‪-‬ﺳﯩﺰﺩﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﯧﻠﯩﺸﻼ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﯩﻐﺎﻥ‬‫ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﯖﯩﺰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻼ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﻣﯩﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ‬‫ﺋﯜﭼﯜﻧﻠﯩﻤﯘ؟‬ ‫‪-‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ‪ ،‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﮬﻪﺩﯨﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯧﺴﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬‫ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﺗﯩﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻧﻠﯩﻤﯘ؟‪--‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻡ‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‪--،‬ﺋﯘ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﻰ‬ ‫ﮬﻪﺭﻗﺎﭼﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﻮﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺗﻪﺑﯩﻘﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺭﺍﻧﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ‬ ‫ﭼﯧﭽﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﭖ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﻧﺎﺯﺍﻛﯩﺘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻗﻪﺩﺩﻯ‪-‬ﻗﺎﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻛﺎﯞﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﺪﻩﻛﻼ ﺑﻮﻟﯘﭖ‬ ‫ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﭘﻪﭘﯩﻠﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﭼﯘ؟ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﭺ‪ ،‬ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ‬

‫‪34‬‬


‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﭺ‪ ATM ،‬ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﯩﺪﺍ ﭘﯘﻝ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﭺ‪....‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﮬﯘﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﮬﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯧﺮﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﺎﭘﻘﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻤﯘ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ﺋﯚﻳﺪﻩ ﭘﻪﺩﯨﺸﻪﭖ ﻗﺎﻻﻣﺪﯗ؟ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺗﺎﭘﺎ‪-‬ﺗﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﺭ ﺋﺎﻣﺎﻟﻼﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ‪ ،‬ﮬﺎﻻﻝ‪-‬ﮬﺎﺭﺍﻣﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻱ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﭘﯘﻟﻨﯩﻤﯘ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ‪-‬ﻳﯘ‪ ،‬ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺳﻮﯞﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ‬ ‫ﻳﺎﺵ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻗﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻧﺎﺯ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎﻱ ﺧﻪﺟﻠﯩﺴﻪﯕﻼ ﺳﺎﯕﺎ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﻛﻪﭘﺘﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻣﯘﺯ ﻗﺎﭘﺎﻕ ﻗﯧﺮﻯ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ؟! ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺩﻩﺭﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻳﯘﺗﯘﭖ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﻮﻟﺪﯨﻼ‬ ‫ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪﯓ ﻧﯧﮕﯩﺰﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ‪ ،‬ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻳﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻤﯩﻐﺎﭺ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻳﯧﭙﯩﻨﭽﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯧﻠﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﺯ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ‪ .‬ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻢ‪ ،‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﺯﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻕ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺪﯗ!!‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺪﻩ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ‪ ،‬ﭼﯘﺱ ﻣﯩﺠﻪﺯﻟﯩﻚ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﯩﺪﻩﻙ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯘ ﯞﺍﻟﻠﯩﺪﻩ‪ ،‬ﻳﻮﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ‬ ‫ﺗﯘﺗﯘﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻕ ﻧﺎﻣﺎﺯ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﺳﻰ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ‪-‬ﻳﯘ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﯞﺍﻕ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻱ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﭗ‬ ‫ﻣﯘﯕﺪﺍﺷﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪:‬‬ ‫»ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﭘﺎ‪ .‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﯖﯩﺰ؟ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﭼﺎﻥ ﺳﺎﻕ‪-‬ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ‪،‬‬ ‫ﺗﯧﻨﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﮬﻪﺭﯞﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻤﺪﺍ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫ﺋﺎﭘﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ ﻛﺎﻻﻣﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﻩ »ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ‪ .‬ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﺪﻩ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﺪﯗﺭ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﺎﻳﻠﻰ‪« .‬‬ ‫ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺷﯘ‬ ‫ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫» ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﭘﺎ‪ ،‬ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻤﯘ؟ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭼﯧﻐﯩﻤﺪﺍ ﮬﻪﺭﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺧﺎﭘﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﭖ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﻩﺗﺘﯩﯖﯩﺰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﯜﻟﯜﭖ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﻻﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻗﯘﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﺎﺷﻼﻳﺘﺘﯩﯖﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻧﻪﻟﻪﺭﮔﯩﺪﯗﺭ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪19 .‬ﻳﺎﺷﻘﺎ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ﺳﯩﺰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﺪﻩﻙ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﯩﺰ‪ .‬ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺧﯧﺘﻰ ﻳﺎﺯﺳﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻗﺎﻗﺎﮬﻼﭖ ﻛﯜﻟﯜﺷﻪﺗﺘﯘﻕ‪ .‬ﺳﯩﺰ ﺩﺍﺋﯩﻤﻼ‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﻣﺎﯕﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﯔ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺘﺘﯩﯖﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺪﯨﯖﯩﺰ؟‪«....‬‬ ‫ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩﺪﯗﺭ ﻳﺎﺯﻣﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ ﻳﯘﻣﺸﯩﻤﺎﻱ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﻗﻮﻟﻰ ﻗﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘﭖ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺧﻮﺵ ﺧﻪﯞﻩﺭ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ‬‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻘﺎ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﻮﺵ ﺧﻪﯞﻩﺭ‪ ،‬ﺗﯧﺰ ﺩﻩﯕﻪ؟!—ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻤﯘ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ‪.‬‬‫‪-‬ﭘﻪﺭﯨﺪﻩ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ ،‬ﮬﻪﻡ ﺋﻮﺭﺍﻧﺪﻯ‪.‬‬‫‪--‬ﺭﺍﺳﺘﻤﯘ؟ ﻣﺎﺷﺎﺋﺎﻟﻼﮪ‪ .‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﻩﻡ‪ ،‬ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯚﮬﭙﯩﯖﯩﺰ‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺑﯘ ﮔﻪﭖ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﯨﻐﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﻪﭖ‪»--،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ‬‫ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«‪ ،‬ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻧﻐﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ؟!‬ ‫‪-‬ﮬﻰ ﮬﻰ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﯖﯩﺰ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﯩﻐﯘ ﻣﻪﻥ‪ ،‬ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻗﯩﺰ‪ .‬ﮔﯧﭙﯩﻤﺪﯨﻦ ﻗﯘﺳﯘﺭ ﺋﯩﺰﺩﻩﭘﻼ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ‪.‬‬‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﺭﭼﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻼ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﮬﻪﻕ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ‬ ‫ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﺪﺍ ﯞﻩ ﺗﻮﺭﺩﺍ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭘﻤﯘ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺯﻭﺭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ‪ ،‬ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﮬﻪﻣﺪ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ ﯞﻩ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﯞﻩ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﭺ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﺗﻜﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﯩﻼ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺑﻪﺯﻯ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻣﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺗﯩﺮﯨﯖﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﭘﺎﻟﺪﻩﻙ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﯞﻩ ﻗﺎﻗﺸﺎﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ‬ ‫ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﭖ ﻛﯚﻛﻪﺭﺗﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪....‬‬

‫‪37‬‬


‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭ‬ ‫)‪( 5‬‬ ‫ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻛﯩﻤﻤﯘ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﯩﺪﺍﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺷﺎﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ! ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ »ﺗﯧﻜﺴﺎﺱ ﺷﯩﺘﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﻚ ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﺩﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﮬﯩﺠﺎﺏ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﯞﻩ ﻣﯘﺧﺒﯩﺮﻏﺎ‪»:‬‬ ‫ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﻡ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﻤﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﻤﻪﻥ«‬ ‫ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻣﯘ ﮬﻪﺭﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻧﯘﭖ ﭘﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺩﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭘﻮﻳﯩﺰﺩﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯘﻳﻤﺎﻳﻼ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻣﯘﺷﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬‫ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ‪ ،‬ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ‪--،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ﺋﯘ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ‪ .‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﺪﻩ‬ ‫ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﻰ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻮﻟﻼﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﻪﻗﻠﯩﮕﻪ ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪» .‬ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻣﯘ ﻣﻮﻟﻼﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻳﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺯﻭﺭﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟« ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ ﺑﺎﻗﻘﯘﺳﻰ‪ ،‬ﻳﯧﯖﻰ ﺩﻩﯞﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻘﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﺎﻳﺪﻩﻙ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻧﻮﺭﯗﺯ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻧﻮﺭﯗﺯ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻧﻮﺭﯗﺯﻟﯘﻕ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪38‬‬


‫‪-‬ﺷﻪﻧﺒﻪ‪-‬ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯘﺭﺳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺩﻩﺭﺳﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﭘﻼ ﺑﯧﺮﯨﭗ‬‫ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﺍﻱ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯖﻼﺭ‪--،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ‬ ‫ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﺪﺍ‪ .‬ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻤﯘ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﯧﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺳﻪﻝ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎ‪ ،‬ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﺰﯨﻤﻐﺎ ﭼﯚﻣﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ‪ .‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺘﯩﭗ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﺍ ﺗﯜﯞﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﭼﯩﻤﻠﯩﻘﺘﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺑﻮﻳﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻥ‬ ‫ﺷﯘﺭﺭﯨﺪﻩ ﺗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺗﻮﯞﺍ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻐﯘ؟ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ‪-‬ﻛﻪﭼﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎ‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ؟ ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﯞﺍﻗﻤﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ‪....‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻛﻮﻧﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷﻼﺭﺩﻩﻙ ﻳﯜﺯ ﻳﯧﻘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺳﺎﻻﻣﻼﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻏﯩﺰﺍ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻐﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﻟﯘﻍ‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﺠﺎﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﯞﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺗﻪﺳﺒﯩﮭ‪-‬ﮬﻪﻣﺪﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯚﻟﻪﻛﭽﯩﻼ ﻧﯘﺭﻟﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯ ﺑﻮﻟﯘﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ‬ ‫ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻣﺪﯗ ﮬﻪﺩﻩ؟‪--‬ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ‬‫ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ‪ ،‬ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﭙﯩﻨﭽﺎ ﺋﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘﺱ ﮬﺎﻟﺮﻩﯓ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺭﺍ‬ ‫ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﮕﻪ ﺧﻮﻳﻤﯘ ﻳﺎﺭﺍﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ‬‫ﻣﻪﻧﺪﻩﻙ ﻛﯩﻴﯩﻨﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﯩﺮﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﻛﺎﺭﯨﻤﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻳﯜﺭﯛﯞﻩﺭﺩﯨﻢ‪ .‬ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﯞﺍﻟﯩﺒﻮﻝ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺖ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ‬ ‫ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻛﺎﺭﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺱ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺖ ﻣﯘﺩﯨﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻛﯜﻟﯜﭖ‬ ‫ﮬﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗﻏﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ! ﯞﺍﻱ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻠﯩﻖ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺵ ﺩﻩﭖ‪...‬‬

‫‪39‬‬


‫ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺗﯧﺘﯩﻚ‬ ‫ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﯩﻤﯘ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ‪ ،‬ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺯﻭﻕ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺘﺘﯩﻜﻰ‪ ،‬ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﻐﯘﻏﺎ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﯞﺍﻗﯩﺘﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ‪ ،‬ﻗﯩﺰﻻﺭ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﯟﺍﻻﻣﺪﯗﻕ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺳﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ‪.‬‬‫ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﺪﯨﻦ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻼ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﻜﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ‬ ‫ﺋﯩﺰﺩﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﯨﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ )ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ‬ ‫ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ( ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﻪﺟﻪﺏ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺗﻪ ﭘﯩﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻤﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬‫ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯚﺭﯛﺷﻪﻳﻠﻰ‪ .‬ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﯩﻼ ﻛﯧﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﺪﺍ‪ .‬ﺑﯘ ﮔﻪﭖ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ‬ ‫ﺧﻮﺷﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺪﻩ‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻼ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯜﺩﺭﻩ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﺪﻩ ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻧﯧﭙﯩﺰ ﻟﻪﯞﻟﯩﺮﻯ ﺳﯘﺳﻘﯩﻨﻪ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﻮﺩﺍ ﻗﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺭﻭﻣﯩﻠﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘﺯﯗﻥ‪ ،‬ﻛﻪﯕﺮﻯ ﻛﻮﭘﺘﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ‬ ‫ﺑﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﻣﻪﯕﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘﺳﻘﯩﻨﻪ ﻗﯩﺰﯨﻠﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﻩﻙ ﺗﯜﺳﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰﻻ ﻳﺎﺵ‬ ‫ﺋﻮﻻﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩﯖﯖﯩﺪﻩ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺪﻯ‪....‬‬ ‫ﮬﺎﻳﺎﻟﺸﯩﻤﺎﻳﻼ‪ ،‬ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﻛﯩﻜﺎ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪﻣﯘ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﻠﯘﻗﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯘﻣﯘ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﺘﻪﻛﻼ‬

‫‪40‬‬


‫ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﮬﻪﺩﻩﻡ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﻪﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ‬‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ .‬ﺑﯘ ﮬﻪﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﯩﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﺩﯦﺴﻪ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻣﯘ‬ ‫ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﻙ ﻣﺎﺧﺘﺎﭖ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ‪—..‬ﺩﻩﭖ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﭼﺎﻱ ﻗﯘﻳﻐﺎﭺ‪ .‬ﺋﯘ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﻳﺪﻩﻛﻼ‬ ‫ﺑﯧﺰﯨﯟﺍﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎ ﻗﻮﻳﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺳﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‬ ‫ﻧﺎﻥ‪-‬ﺗﻮﻗﺎﭼﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﺰﯨﭗ‪ ،‬ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﭼﻪﻳﻨﯩﻜﯩﮕﻪ ﭼﺎﻱ ﻗﯘﻳﯘﭖ‪ ،‬ﺳﯩﺮﻛﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﭼﺎﭺ ﺗﯘﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪-‬ﻳﺎ!—ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﻖ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯧﺰﯨﻠﯩﻚ ﭼﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﻠﯩﻐﺎﭺ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻳﯜﻡ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﮬﻪﺭ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯓ‪ .‬ﺗﯧﺨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻤﯘ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻝ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪.‬‬‫‪-‬ﺭﺍﺳﺘﻤﺎ؟ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﺘﯩﺴﯩﺰ؟ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﯩﻤﯘ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟‬‫‪-‬ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﯩﻐﯘ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻛﻠﯘﻕ ﻗﺎﺯﺍﻥ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺘﯩﻢ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺷﯘ ﻗﺎﺯﺍﻧﺪﺍ ﺋﺎﻧﭽﻪ‪-‬ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ‬‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ ﺑﻪﻙ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻣﯘﺷﯘ ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭﻏﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﯖﯩﺰ ﮬﻪﺩﻩ!—ﺩﯦﺪﻯ ﺗﯘﻣﺸﯘﻗﯩﻨﻰ ﺳﻮﺯﯗﭖ‪.‬‬‫‪-‬ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺧﻮﺷﻨﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ‪ .‬ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪،‬‬‫ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺧﻮﺷﻨﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﭼﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﻪﻙ‬ ‫ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺟﯩﻤﻤﯩﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﻧﻠﯜﻛﺮﻩﻙ ﮔﻪﭘﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻳﯧﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ؟‬ ‫ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﺘﻰ‪ .‬ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻘﺎ ﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻛﯜﻟﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﯘﻛﺎﻡ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﻱ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ‪.‬‬‫‪-‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ‪ .‬ﭘﻮﻟﻮ ﺋﯧﺘﻪﻱ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﻪﻳﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ‪ ،‬ﺳﻪﯞﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍﭖ‬‫ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ‪ .‬ﺷﯘﻏﯩﻨﯩﺴﻰ ﮔﯚﺵ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﭘﻮﻟﻮ ﻳﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ‪ .‬ﺑﯩﮫﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﺳﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻳﻪﭖ‬ ‫ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﻐﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ﮬﻪ! ﺑﯘ ﮬﯜﻧﻪﺭﻧﻰ ﮬﻪﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪--‬ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﭖ ﺳﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻗﻼ‪ ،‬ﮬﺎﻻﻟﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺯﺍﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﯧﺘﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ ﮬﻪﺩﻩ!—ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ‬

‫‪41‬‬


‫ﻛﯜﻟﯜﭖ‪.‬‬ ‫‪-‬ﯞﯗﻱ‪ ،‬ﺋﺎﭘﭙﺎﻕ ﺧﺎﻥ! ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﮬﺎﺭﺍﻡ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯧﺮﻩﻣﺪﯨﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻗﻮﺭﻗﯘﯞﺍﺗﯩﺴﯩﺰﻏﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ﮬﻪ! ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﯓ‪،‬‬‫ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻩﻡ ﻛﯜﺗﯜﭘﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ‪ .‬ﺳﻪﯞﺯﻩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯜﺭﯛﭺ ﮬﺎﻻﻟﺪﯗ ﺋﻪﻣﺪﻯ‪ .‬ﻳﺎﻏﻨﯩﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻱ ﻳﻪﯞﯦﺮﯨﯔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻳﺎﻕ ﻳﺎﻕ ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺴﯩﺰ‪ .‬ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻣﻐﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ!‬‫‪-‬ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﻪﺷﻤﻪﯓ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﻛﯜﻟﯜﭖ‪--،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ‬‫ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺩﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺋﺎﺗﯩﻜﻪﻡ ﺩﻩﭖ‪ ،‬ﺷﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﺴﺎ ﺗﯧﺨﻰ‪ ،‬ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﯞﺍﻱ ﺑﯘﻻﺭ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﮔﻪﭖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻐﯘ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻼ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﺧﻮﺷﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ‬ ‫ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ‪ ،‬ﻧﻪﺩﯨﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ ﮬﻪﺩﻩ‪ .‬ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺗﯧﺨﻰ!‬‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﮔﻪﭘﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﻟﻪﭘﻼ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟‪--‬ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘ ﮔﯜﺭﯛﭼﻨﻰ ﺩﯛﻣﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ‬‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ‪ ،‬ﺭﯗﻗﯩﻴﻪﺩﯨﻦ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻛﯚﺭﺳﻪﻡ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺷﯜﺑﮫﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﺎﭘﻤﺎﻳﻼ ﻗﻮﻳﺎﻱ‪ ،‬ﺩﯦﺪﯨﻢ‪.‬‬‫‪-‬ﮬﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻣﯘ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﮬﻪﺩﻩ‪ .‬ﺯﺍﺩﻯ ﺷﯜﺑﮫﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻧﯧﺮﻯ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ‬‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯧﮕﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺷﯘﻧﻰ ﺩﻩﯕﻪ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﺎﭘﻤﯩﺴﺎﻣﻤﯘ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ‪ ،‬ﺭﯨﺰﻗﯩﻤﻨﻰ‬‫ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯨﻴﯘ‪،‬‬ ‫ﺭﯗﻗﯩﻴﻪﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﻟﯩﻢ ﺩﯦﻴﯩﺶ‪-‬ﺩﯦﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫‪--‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﻩﯞﯦﺮﯨﯔ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ‪.‬‬

‫‪42‬‬


‫‪-‬ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻻ ﺩﻩﭖ ﺑﯧﺮﯨﯖﻪ ﮬﻪﺩﻩ‪ .‬ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ‪.‬‬‫‪-‬ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ‪--،‬ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪:‬‬‫ﺑﯩﺰ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻜﻰ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻛﺎ‪-‬ﺋﺎﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺗﯜﺯﯛﻙ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻱ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ﺟﯩﻖ ﺟﺎﭘﺎ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﻼ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﻛﯩﭽﯩﻜﻼ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺗﺎ‬ ‫ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺋﻮﻗﯘﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪ .‬ﭼﯩﻘﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺗﯧﺠﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭘﻼ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺘﯩﻢ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷﯜﻣﮕﯩﻼ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﯘﻣﻐﺎ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ‬ ‫ﻣﯧﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﺘﻰ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯﻩﻡ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺟﯧﻨﯩﻤﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﭼﻪﺕ‬ ‫ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ﻣﻪﻥ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﮬﻪﻗﻘﯩﻤﻨﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻧﺘﯘﻕ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯩﻼﻳﻤﯘ ﻳﻪ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭘﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﮔﯘﻧﺎﮪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﻐﯘﻏﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻼ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ‪ .‬ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﺩﻩﺧﻠﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﻪﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﻣﯩﯔ ﻳﯘﻩﻥ ﭘﯘﻝ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯘﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ﺋﯘﻟﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺟﺎﭘﺎ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻤﯘ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ‪ ،‬ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻳﯜﺭﮔﯩﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﮬﯧﭻ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﺧﻪﺟﻠﻪﻳﺴﯩﺰ؟‪--‬ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﯩﭙﻘﯩﻨﻪ‪.‬‬‫‪-‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﭘﯘﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﺳﻪ ‪ 100‬ﻳﯘﻩﻥ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ‪1000‬‬‫ﻳﯘﻩﻧﻤﯘ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﺎﺭﯨﺪﺍ ﺟﯩﻖ ﺧﻪﺟﻠﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻳﻮﻗﺘﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ‪ .‬ﺳﻪﯞﺭﭼﺎﻥ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﻰ‪ .‬ﺩﯨﻤﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﻮﻟﻮﻧﯩﯔ ﻣﯧﺰﯨﻠﯩﻚ ﮬﯩﺪﻯ ﺋﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺎ‬ ‫ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﺩﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪-‬ﺩﻩ‪ ،‬ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺗﯘﺗﯘﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻳﯧﮕﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ؟ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘ ﭘﻮﻟﻮ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺗﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺪﺍ‪-‬ﺳﺎﻧﺪﺍ ﻳﯧﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻐﺎ‬ ‫ﯞﻩ ﮬﺎﻻﻟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ‪....‬‬ ‫‪-‬ﭘﯩﺸﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﻻﻣﺪﯗﻕ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻘﺎ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ‪.‬‬‫‪-‬ﻣﺎﻗﯘﻝ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻤﯘ‪.‬‬‫‪-‬ﻣﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﻗﯘﯞﯦﻠﯩﯖﻼﺭ‪.‬‬‫‪-‬ﮬﻪ‪ ،‬ﺋﯚﺯﺭﯨﻠﯩﻜﻤﯘﺳﯩﺰ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﻛﯜﻟﯜﭖ‪--،‬ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﯔ‪.‬‬‫‪-‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﻱ ﮬﻪ!—ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ‬‫ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻧﯧﻤﻪ؟!—ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﺗﻪﯕﻼ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﻰ‪--،‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻣﺴﯩﺰ؟ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺗﯘﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!‬‫‪-‬ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ؟‬‫‪-‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ! ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!‬‫‪-‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ؟ ﻣﻪﻥ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻘﯘ؟‬‫‪-‬ﮬﻪ؟ ﺳﯩﺰ‪...‬ﺋﯚﺯﺭﯨﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﺎ؟‬‫‪-‬ﻳﺎﻗﻪﻱ‪ ،‬ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﻮﺭﺍﻳﺴﯩﺰ؟‬‫‪-‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺴﯩﺰ؟‬‫‪-‬ﺗﯧﺨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺘﯩﻢ‪ .‬ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻛﯧﻴﯩﻨﺮﻩﻙ ﺑﻪﺵ ﯞﺍﻕ ﺑﺎﺷﻼﻱ‪،‬‬‫ﺩﻩﭖ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻻﻟﻤﺎﻱ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮﻩﻡ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﯞﻩ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻱ‬

‫‪44‬‬


‫ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﺯﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﻱ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺎﺯ‬‫ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺗﯜﯞﺭﯛﻛﻰ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ‪ ،‬ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﯩﻤﯩﺰ ﻧﺎﻣﺎﺯ‪،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ‪ .‬ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﮬﻪﻡ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﻮﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎﻕ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ‪.‬‬ ‫‪-‬ﯞﺍﻱ ﺭﺍﺳﻤﺎ؟ ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﭘﻪﺭﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻼﺭﻣﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺸﻤﯘ ﭼﻮﯓ ﭘﻪﺭﺯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ‪.‬ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﺑﯩﻠﻠﯩﻼ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻣﺪﯗﻕ؟‬‫‪-‬ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﻡ؟‬‫‪-‬ﺟﯜﺭﯛﯓ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭘﯩﺸﯩﻨﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ‪.‬‬‫‪....................................‬‬ ‫ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯚﮔﯩﺮﯨﭙﻼ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻼﺭ ﺷﯩﻤﻰ‪ ،‬ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻛﻮﭘﺘﺎ ﻛﯩﻴﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻕ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﺩﯨﻦ‪ ،‬ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺟﯩﻠﺒﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﭗ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﺩﯨﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﯚﻛﻤﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﯩﺪﺍﻳﯩﺘﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﮬﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ‬ ‫ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻛﯩﻤﻤﯘ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﻭﺳﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﺎﺭﻩ ﮬﻪﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺗﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﺎﻳﺎﻣﻘﻰ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﻠﯩﻐﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪﭺ ﺭﻩﺑﺒﯩﮕﻪ ﮬﻪﻣﺪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪....‬‬

‫‪45‬‬


‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭ‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫‪-‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺳﯜﻣﻪﻳﻴﻪ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭙﻼ‪.‬‬‫ﺳﯜﻣﻪﻳﻴﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻣﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﻯ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ‪ ،‬ﺷﻪﺭﺋﯩﻲ ﺋﻪﮬﻜﺎﻣﻼﺭﻏﺎ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﻣﺎﻗﻘﯩﻨﻪ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ؟ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﯩﻼ ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺳﺎﻕ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺘﯩﻐﯘ؟ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻪﻥ؟ ‪--‬ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﯩﺸﯩﭗ‬‫ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ‪-3‬ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺷﯘ ﻳﻪﺭ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﺮﺍﻕ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ‪.‬‬‫ﺑﺎﻳﺎ ﺋ ﻩﮬﯟﺍﻝ ﺳﻮﺭﺍﻱ ﺩﻩﭖ ﻳﺎﻧﻔﻮﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ‪ .‬ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ‪ ،‬ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﭖ ﻗﺎﻻﻱ‬ ‫ﮬﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩﯖﻼﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﯕﻼﺭ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﺮﻩﻙ ﻛﯧﻠﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﯘﻳﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻼ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺗﯜﺯﯛﻛﺮﻩﻣﯘ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻗﺘﯘ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ‬ ‫ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯗ‪.....‬‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﯩﻤﯘ ﮬﻪﺵ‪-‬ﭘﻪﺵ ﺩﯦﮕﯜﭼﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻝ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻏﺎ‬ ‫ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺳﻮﺭﺍﭘﻼ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ ﯞﻩ »ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺋﻪﭘﺴﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯓ‪ «...‬ﺩﻩﭘﻼ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺟﯜﻣﻪ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪-‬ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪» .‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﺋﻪﺗﻪ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﻳﻤﻪﻥ« ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﻣﯧﯟﻩ‪-‬ﭼﯧﯟﻩ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﮬﻪﺭ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺳﯘﻳﯘﻗﺌﺎﺷﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﭼﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ‪-‬ﺩﻩ‪ ،‬ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﯜﺭﯛﭖ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺗﯧﯖﯩﻘﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﺟﯜﺩﻩﭖ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﯩﻼ ﺑﻮﻟﯘﭖ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪46‬‬


‫‪-‬ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ؟ ‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ‪ ،‬ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯓ ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ ﮔﻪﭖ ﺗﻮﻻ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪.‬‬‫ﺋﺎﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ﺑﺎﺳﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﯧﺴﻪﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪:‬‬ ‫‪-‬ﻣﻪﻥ ﺋﻮﺭﺍﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺴﺎﻡ‬‫ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎﺷﯩﻤﺪﺍ ﭘﻮﻳﯩﺰﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﻼ ﭼﯩﮕﯩﯟﺍﻟﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ‪ ،‬ﮬﻪﻡ‬ ‫ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻨﻰ‬ ‫ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯚﻛﺴﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪--،‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺗﻮﻧﯘﺵ‪-‬ﺑﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﭘﻼ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺗﺎﻏﺎﻡ ﺋﻮﺑﻼﺳﺘﻠﯩﻖ‬ ‫ﺗﯧﺮﻭﺭﻟﯘﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﮕﯩﭗ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﻳﯜﺭﮔﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻏﺎﻣﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﻣﺎﯞﯗ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﻱ ﺩﯦﺴﻪﯓ ﺳﯩﯖﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﯞﯗ‬ ‫ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯘﺯﯗﯞﻩﺕ‪ ،‬ﺩﻩﭘﺘﯘ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﮕﻤﯩﮕﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭖ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻼ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻛﻪﭘﺘﯘ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺳﻪﻝ ﻗﻮﺭﻗﺘﯘﻡ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﻤﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﻳﻼ ﻛﺎﭼﯩﺘﯩﻤﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﯘﺭﺩﻯ‪....‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﯧﺴﻪﺩﻩﭖ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﻏﻪﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯘﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪»-‬ﺋﺎﻛﺎ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﯓ؟ ﺳﺎﺭﺍﯕﻤﯘ ﺳﻪﻥ؟« ﺩﻩﭖ ﺗﻮﯞﻻﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭘﻼ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ‬‫ﺳﺎﺭﺍﯕﺪﻩﻙ ﺑﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻥ »ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ؟ ﻗﻮﻟﯘﯕﻨﻰ ﺗﺎﺭﺕ!« ﺩﻩﭖ ﻳﯘﻟﻘﯘﻧﺎﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ‬ ‫ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺳﺘﯘﻡ‪ ،‬ﺗﻮﺳﯘﭖ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﺷﺖ‪-‬ﺗﯧﭙﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺵ‪-‬ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﻳﯧﻐﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪».‬ﺑﯩﺰ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﯘﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻪﯞﻩﺗﺴﻪﻙ‪ ،‬ﮬﻪﻱ ﺩﯙﺕ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺭﻭﭘﺎﺷﺘﻪﻙ ﻳﯜﺭﯛﯞﯦﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﯕﻐﺎ ﻳﯜﺯ ﻛﯧﻠﻪﻟﻪﻣﺴﻪﻥ؟ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﻪﻣﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦﮕﯩﻨﻪ! ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻴﻪﻣﺴﻪﻥ؟« ﻧﻪﺩﯨﻦ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻏﻪﻳﺮﻩﺗﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻻﻟﻤﺎﻳﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻮﯞﻻﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ‪ » :‬ﺋﯘﺭﻩ! ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﯟﻩﺕ! ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻱ! ﻣﯧﻨﻰ‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺴﻪﯕﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ! ﺳﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ!‪ «...‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ‬

‫‪47‬‬


‫ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﻏﺎﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻧﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﺎﻏﺎﻡ ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﯟﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﻗﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﯞﻩﺕ! ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﻟﻘﯘﻧﺴﺎﻡ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺳﻪﻧﺘﯜﺭﯛﻟﯜﭖ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﯨﻐﯩﻼ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﯜﻡ‪ ،‬ﺑﯧﻠﯩﻜﯩﻢ ﻏﯩﺮﯨﺲ‪ ،‬ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﺪﯨﻴﯘ‪ ،‬ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻤﮕﻪ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺗﺎﺭﺍﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻗﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻛﯧﺴﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯘﻟﺪﯗﻗﻼﭖ ﻗﺎﻥ ﺋﯧﻘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﻜﯩﻦ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﺎﭼﺴﺎﻡ ﻣﯘﺷﯘ‬ ‫ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑﯧﻠﯩﻜﯩﻢ ﺳﯘﻧﯘﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻥ ﺋﺎﺯﻟﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯗ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﻳﯜﺭﻩﻛﻜﻪ ﻗﺎﻥ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻛﻼﭘﺎﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﺴﯩﯟﺍﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺩﻩﻣﺪﯗ ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺟﯩﻘﻼ ﮔﻪﭖ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ‬ ‫ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﺎﺗﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯗ‪ .‬ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ﺑﻪﻙ ﺟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺋﯚﺯﻩﻣﮕﻪ ﺑﻪﻙ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ‪ .‬ﺗﺎﻏﺎﻡ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺘﻰ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯩﺸﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻛﯧﻠﯩﯔ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺘﯩﻢ‪ .‬ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﺴﯩﺪﻩ ﻣﺎﯕﺎ‬ ‫ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻣﯘ‪ ،‬ﺗﺎﻏﺎﻣﻤﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ‪-‬ﻗﯘﺭﯗﻕ ﮔﻪﭘﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪....‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﺵ ﻟﯩﻐﯩﺮﻻﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪» .‬ﺗﻮﯞﺍ‪ ،‬ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﻳﯧﻐﻰ ﻳﺎﻧﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻻ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﯘ ﺋﯩﻜﻪﻧﺪﻩ؟ ﺑﯩﺰ ﺗﯧﺨﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻳﺎﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﯞﺍﺗﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺭﺍﺳﺘﻼ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪﯗﻗﻤﯘ؟ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﻗﻤﯘ؟‬ ‫ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﺯﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺩﯦﺪﯗﻗﻘﯘ؟! ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺋﻪﯞﺭﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯚﮔﻪﻳﻠﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﺪﯗﻗﻘﯘ؟! ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻕ‪-‬ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟‪ «...‬ﺋﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﻳﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ »ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯗ« ﺩﯦﻴﯩﺸﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼ ﮔﻪﭖ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯩﺪﯗ؟ ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﻪﺧﺖ‬ ‫ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﺘﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯜﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ‬ ‫ﻣﺎﯕﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﻛﯚﻳﺴﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺭ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﯩﺮ‬

‫‪48‬‬


‫ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﭘﯘﭼﯩﻼﻧﻤﺎﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ‪......‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺗﺎﻏﺎﻡ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺳﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ‬‫ﻗﻮﻳﯘﭖ‪--،‬ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﮬﻪ! ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯓ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻳﺎﻗﻪﻱ‪ ،‬ﮬﯧﭽﻘﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﮔﻪﭖ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﺳﯚﺯﯛﻡ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﯖﯩﺰﺩﺍ‬‫ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﯓ‪ .‬ﺳﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ‬ ‫ﮬﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﻳﺎﺩﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﯓ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻨﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻕ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻼﻧﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﮬﺎﻣﺎﻥ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﯓ‪ .‬ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﯓ‪...‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺗﻮﯞﺍ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺋﯩﺶ ﺩﯦﺴﻪ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻻﻡ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﺎﯕﺎ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﮕﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﺏ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻕ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﭘﯘﺕ‪-‬ﻗﻮﻟﯘﯕﻨﻰ ﭼﯧﻘﯩﯟﯦﺘﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﮬﻪﻣﻤﻪ‬ ‫ﭘﻪﺭﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩﻩﻙ ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻧﯧﻤﯩﺪﯗ؟ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ‬ ‫ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﯩﺪﯗ‪.....‬‬ ‫ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﭘﯩﺸﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﺪﺍ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻳﺎﺗﺎﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »ﺑﯚﻟﯜﭖ« ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺗﺎﮬﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﯧﯖﯩﻼﭖ ﺟﻪﻳﻨﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﭘﯩﻐﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻜﯩﻦ؟ ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ »ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﺧﯩﺮﻭﺋﯧﻦ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ .‬ﺧﯩﺮﻭﺋﯧﻦ ﭼﻪﻛﺴﻪﯓ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻼﺗﻘﯘﺯﺍﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﻛﺎﻟﻼﯕﻨﻰ ﺑﯘ ﺯﻩﮬﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﻪﭖ ﻛﻪﭘﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ‬ ‫ﺳﯧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﺘﯩﻤﻪﻥ؟« ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻣﺪﯨﻜﯩﻦ؟ ﻳﺎﻛﻰ »ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ ﻗﯩﻞ‪ ،‬ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ ﺳﺎﯕﺎ ﮔﻪﭖ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻢ«‬ ‫ﺩﻩﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺪﻯ! ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺗﯜﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺭﻣﯩﺰﻣﯘ؟ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ» ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ‬ ‫ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭘﻼ ﻗﺎﻻﻱ‪ ،‬ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻛﯧﭽﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪﻙ ﺋﻪﻝ‪-‬ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﻪﺗﻤﯘ ﺗﯘﺭﺍﺭ‪،‬‬ ‫ﺗﯧﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻤﺎﻳﻠﻰ‪ .‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﺩﺍﺩﺍﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﺴﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﯖﻼﺭ‪ «..‬ﺩﻩﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﺋﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ‬ ‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺘﺎ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﺳﺎ! ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﭘﯜﯞﻟﻪﭖ ﭼﻮﯓ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻢ‪ ،‬ﻣﻪﻟﯩﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻢ‪،‬‬

‫‪49‬‬


‫ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻢ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ‪....‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺩﯗﺋﺎﺩﺍ ﺋﯚﻛﺴﯜﭖ‪-‬ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺋﯘﺭﯗﻍ‪-‬ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩﯗﺋﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻏﺎ‪ ،‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﮔﻪ‪ ،‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻏﺎ‪ ،‬ﺳﯜﻣﻪﻳﻴﻪﮔﻪ‪....‬ﺋﯚﺯﯨﺪﻩﻙ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪...‬ﺗﺎﻛﻰ‬ ‫ﻳﺎﺗﺎﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫» ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﭘﺎ‪ ،‬ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻥ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ‪ .‬ﮬﻪﻟﯩﻤﻪ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰ ﺗﻪﺗﯩﻠﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪...‬ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺯﻭﻕ‪-‬ﺷﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﺯﻩﻣﮕﻪ ﻳﺎﺵ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﺘﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﻩ ﻣﯩﯖﻨﻰ‬ ‫ﺗﯩﻠﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺟﻪﻳﻨﺎﻣﺎﺯ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ‪ «....‬ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﯧﺘﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺗﺎﺭﺍﻣﻼﭖ‬ ‫ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﻳﯜﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﮬﯚﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﯩﻠﻰ‪ .‬ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﻘﻰ ﻳﺎﺯﻟﯩﻖ‬ ‫ﺗﻪﺗﯩﻠﻨﻰ ﺑﻮﯞﺍ‪-‬ﻣﻮﻣﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻳﺎﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩﻛﻼ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﻩ ﺋﺎﻧﺎ ﻣﯧﮫﺮﯨﮕﻪ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ ﻣﯧﮫﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﻤﺎﻱ‬ ‫ﻗﺎﻻﺭﻣﯘ؟ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﯧﮫﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺩﺍ! ﺋﺎﭘﺎ! ﺩﻩﭖ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﺳﻤﯘ؟‪....‬‬ ‫ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻣﯘ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﺘﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺭﺍﺳﺘﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯗ؟‬ ‫ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ »ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯚﺭﭖ‪-‬ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻤﯩﺰ« ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ‪» .‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻨﻤﯩﮕﻪﻧﻐﯘ؟« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ‪» ،‬ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﻳﻪﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻛﯩﻴﻤﯩﺴﻪﻡ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺑﻪﻙ ﻣﯘﺗﻪﺋﻪﺳﺴﯩﭗ« ﺩﻩﭘﻼ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺩﯦﺴﻪ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﺍﻧﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺎﺯﺧﺎﻥ‬ ‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯘ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯜﺯ ﻛﯧﻠﻪﻟﻪﻳﺪﯗ؟ﺋﯘ‬

‫‪50‬‬


‫ﻛﺎﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﯞﺍﻳﻼﭖ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪ ،‬ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪:‬‬ ‫»ﺋﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺳﻪﻥ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺳﯩﻨﺎﻳﺴﻪﻥ! ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﻪﺳﮫﺎﺑﻼﺭ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ‬ ‫ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﻪ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﺎﺭﯨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯗ؟ ﺩﻩﭖ‬ ‫ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺳﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﯩﯖﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﺭﺩﯨﯔ‪ .‬ﺋﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻟﻼﮪ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﺳﻪﺑﺮﻧﯩﻤﯘ ﺑﻪﺭﺳﻪﯓ!‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ﺋﻰ ﺭﻩﺑﺒﯩﻢ! ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﺎﻗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﭼﯩﺸﯩﻢ ﻳﻮﻗﯩﺪﺍ ﭼﺎﻳﻨﺎﭖ ﻳﯧﮕﯜﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺳﯚﺯﻟﯩﻴﻪﻟﻤﯩﮕﯩﻨﯩﻤﺪﻩ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻣﯧﯖﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﺎﯕﺎ ﭘﯘﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻏﺮﯨﺴﺎﻡ‬ ‫ﺩﺍﯞﺍﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻛﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻗﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻟﯧﯟﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﯗﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺋﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺳﻪﻥ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻧﻐﯘ!؟ ﻣﺎﻧﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻻﻱ ﺩﯦﺪﻯ‪ ،‬ﮬﻪﺭ‬ ‫ﺳﻪﺟﺪﯨﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ! ﺳﻪﻥ ﺑﻪﻧﺪﻩﯕﻨﯩﯔ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺳﯘﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺴﻪﻥ‪ .‬ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺗﺎﻏﺎﻣﻨﻰ‪ ،‬ﮬﺎﻣﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﻣﻪﻥ ﮬﯧﭽﻘﺎﻳﺴﻰ‬ ‫ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻤﻨﯩﯔ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻮﺗﯩﺪﺍ ﻛﯚﻳﯜﺷﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺗﺎﻏﺎﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮﻩﺕ ﻗﯩﻞ! ﺗﺎﻏﺎﻡ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ!‬ ‫ﺋﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮﻩﺕ ﻗﯩﻞ ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮﻩﺕ ﻗﯩﻞ!!«‬ ‫ﻛﯚﺯ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﻳﯩﭙﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﻣﺎﺭﺟﺎﻧﺪﻩﻙ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﯩﯔ ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﺳﯩﺮﻏﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯜﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﻛﺴﯜﺷﺘﯩﻦ ﺗﯩﺮﻩﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﺍ! ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ‪ ،‬ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ‬ ‫ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺟﻪﻳﻨﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻧﯧﻤﻪ ﻳﺎﺗﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺪﯨﯔ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﻳﯘﻣﺸﺎﻗﺮﺍﻕ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ‪ .‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﻱ ﻛﺎﺭﯨﯟﯨﺘﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ‬‫ﻳﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﯞﻩ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻐﺎ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺭﯛﻟﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺳﺎﯕﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺗﯘﺭﻩ‪ ،‬ﭼﯚﭼﯜﺭﯨﮕﻪ ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﺘﯩﯖﻐﯘ!‬‫‪-‬ﻳﯧﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﯩﭽﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭼﯚﭼﯜﺭﻩ ﻣﯘﺷﯘﻛﻪﻥ ﺟﯘﻣﯘ!—ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﻴﯩﺴﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭙﻼ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ‬‫ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫‪-‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﺴﯩﺰ‪ .‬ﺋﯚﺯﯛﯓ ﺋﯩﭽﯩﯟﻩﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬‫‪-‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭖ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ‬‫ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺘﯘﻕ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﺎﺷﻨﻰ ﻗﺎﭼﯩﻐﺎ ﺋﯘﺳﻘﺎﭺ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻧﯧﻤﻪ؟!—ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜﭖ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪--،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﯩﯔ؟‬‫‪-‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻪﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺷﯘ ﺳﯧﻨﻰ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﮕﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯘ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯚﺭﭖ‪-‬ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻲ‬‫ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺟﯩﻐﯩﻠﺪﺍﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺗﻮﯞﺍ‪ ،‬ﻣﺎﯞﯗ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﯓ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ‬ ‫ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺭﻣﯘ؟ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﺭﻣﯘ؟‪....‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺧﯩﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻗﯩﭙﺴﻪﻥ ﺗﺎﻏﺎ‪ ،‬ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﭙﺴﻪﻥ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﮬﻪﻳﺪﯨﯟﯦﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﯓ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺘﻰ؟‬‫ﻣﯘﺩﯨﺮﻧﯩﻼ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﭘﺴﻪﻥ ﺗﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻖ‪--،‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺟﯜﺭﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻗﺎﻗﺸﯩﻤﺎ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯘﯕﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﯓ ﻳﻮﻗﻤﺎ؟‬‫‪-‬ﻳﻮﻕ!‬‫‪-‬ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯘﯓ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ ﻗﺎﺭﺍ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻏﺎ ﺳﯘﻧﯘﯞﯦﺘﯩﭗ‪»--،‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺩﻩﺭﺳﺘﻪ‬‫ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﻣﻐﺎ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤﺪﺍ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﻨﻰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻤﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﯩﯖﯩﻴﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺑﯘﺗﭙﻪﺭﻩﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻤﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯧﺴﯩﻢ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻢ ﻳﯩﺮﯨﻜﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﮕﯩﻤﯘ ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺳﯩﺮ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭﭖ‪-‬ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ‬ ‫ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﻤﻪﻳﺴﻪﻥ ﺩﯦﺴﻪﻙ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﻪﻛﺲ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ‪ ،‬ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ‬ ‫ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﺍ‪-‬ﺑﺎﺭﺍ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ﺗﯜﺯﯛﻙ‪ .‬ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ‬

‫‪52‬‬


‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﯩﺮﻛﯩﻤﻨﻰ ﺯﻭﺭﻻﭖ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺩﺍﯕﻘﯧﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺳﯘﺑﮫﺎﻧﺎﻟﻼﮪ! ﺳﯘﺑﮫﺎﻧﺎﻟﻼﮪ! ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ! ﻟﻪ ﮬﻪﯞﻟﻪ ﯞﻩﻟﻪ‬ ‫ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻪ ﺋﯩﻠﻼ ﺑﯩﻠﻼ! ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪﺱ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﻥ! ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ‪ ،‬ﺭﻩﮬﻤﯩﺘﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﻪﯓ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ‬ ‫ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻣﺘﯩﻢ؟ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﯚﺟﯩﺰﻩ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ!! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭﺍﻣﻼﭖ ﺋﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‪ ،‬ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﮬﻪﻣﺪﻟﻪﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ! ﺳﯩﻠﻰ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ! ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﯚﺟﯩﺰﻩ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻣﺪﯗ‪ ،‬ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﯘﻥ! ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ‪ ،‬ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﯘﻥ! ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ!!‬ ‫‪-‬ﺳﻪﻥ ﺷﯘ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭘﻼ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺴﻪﻥ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ‬‫ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯜﭖ‪--،‬ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﻤﻪﻳﺴﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺟﯩﻖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﻳﯧﮕﯩﻨﻪ! ﺳﻮﯞﯗﭘﻤﯘ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻳﺎﺋﺎﻟﻼﮪ‪ ،‬ﻗﯩﻴﻤﯩﻐﺎ ﻣﺎﻳﻨﻰ ﻧﯧﻤﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ! ﺳﻪﻝ‬‫ﺳﻮﯞﯗﺳﯩﻼ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﮬﻪ! ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺸﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯖﻼ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺗﻪﺱ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯘ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪﯓ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯦﮕﯩﻦ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﻣﺎﯕﻐﯘﭼﻪ ﻛﻪﻡ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﻱ‪ .‬ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﯩﻤﯘ‬‫ﺟﯩﻘﺮﺍﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﻱ‪ .‬ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﯞﺍﻗﺘﻰ‪-‬ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻳﻪ‪ .‬ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﻤﻪﻳﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ؟ ﻣﻪﻥ ﺩﻩﻱ‪ ،‬ﺟﯩﻘﺮﺍﻕ ﺋﻪﯞﻩﺗﺴﯘﻥ ‪،‬‬ ‫ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻳﻪ‪ .‬ﮬﻪ ﺭﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﯩﯔ ﺳﯧﻨﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﭼﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻗﺎﻧﯘﻥ‬ ‫ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻣﺎﯕﯩﻤﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ‪ ،‬ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺟﯩﻢ ﻳﯜﺭﺳﯘﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺟﯘﻣﯘ!!‬ ‫ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯚﭼﯜﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﮬﻪﻣﺪ ﺋﯧﻴﺘﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻛﻪﭺ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺑﯘ ﺧﻮﺵ ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻘﺎ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﻪﺭﯨﺪﻩﺩﯨﻦ‬

‫‪53‬‬


‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩﯨﻜﻰ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻧﻪﻟﻪﺭﮔﯩﺪﯗﺭ ﺋﯘﭼﯘﺭﯨﯟﻩﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫»ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﯘﭖ‬ ‫ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻣﻪﻳﻠﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﺎﯕﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰ‬ ‫ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻮﺭﺍﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﯧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ‪ .‬ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ‪«....‬‬

‫‪54‬‬


‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭ‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫‪-3‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ﻧﻪﻡ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﻏﯘﻗﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯜﮔﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺧﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺩﻩﺭﯨﺰﻩ ﺗﯜﯞﯨﺪﻩ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﯛﭖ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﭼﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻣﯘﺯﻻﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺧﯩﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﺷﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻨﯩﻐﯩﻤﯘ‬ ‫ﺗﯚﺕ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺗﯚﺕ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯩﺠﻪﺯ‪-‬ﺧﯘﻟﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯩﺠﻪﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯗ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺋﯩﭽﻰ‪-‬ﺗﯧﺸﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻳﯩﭙﻴﯧﯖﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ‪-4‬ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﺍ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻱ ﺋﯚﺗﺴﯩﻼ ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﺵ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﻮﯓ ﻏﻪﻡ ﭼﯜﺷﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺯﻭﺭﻟﯩﺸﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼ ﮔﻪﭖ‪ .‬ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﻩﻟﻪﻣﺪﯗ؟ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭﺍ‪-‬ﺑﺎﺭﺍ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼ ﮔﻪﭘﻘﯘ؟! ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﯩﻼ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯧﺮﯨﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻻﻡ‪ ،‬ﻛﺎﻻﻡ‪ ،‬ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻢ‪ ...‬ﺩﻩﭘﻼ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﻪﺭﻣﯘ؟ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ‪ ،‬ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯧﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﺘﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﺭ‪-‬ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ‪ ،‬ﻳﯩﻐﯩﭗ‪-‬ﻳﯚﮔﻪﭖ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺷﻪﻧﺒﻪ‪-‬ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ‪ ،‬ﺋﻪﻝ‪-‬ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻱ‪-‬ﭼﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ‬ ‫ﻗﺎﻻﺭﻣﯘ؟ ﺋﺎﺭﺯﯗ‪-‬ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﯘ؟‪....‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﺳﻰ‪ ،‬ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﯩﺪﻩﻙ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻐﺎ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ—ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ‪ ،‬ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ‪ ،‬ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﯩﺪﻩﻙ ﺩﻭﻛﺘﻮﺭﻟﯘﻗﻘﯩﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﭘﯜﻛﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘ‬ ‫ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻨﻤﯘ‪ ،‬ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺗﯚﺗﯩﻨﺠﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﺠﻰ ﺩﻩﺭﯨﺠﻪ‬ ‫‪55‬‬


‫ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﯧﻞ ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ‪-9‬ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻩﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﮬﺮﻩﻡ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧﻼ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯚﺭﯛﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ‪ ،‬ﻳﺎﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﭽﻜﻪﺭﻛﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﮔﯜﻥ‬ ‫ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺋﯩﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﯚﺭﻩ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﻠﯩﻜﯩﮕﯩﻤﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺋﯘ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺋﯘ ﺷﺎﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ‪-‬ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪...‬‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﻧﺰﯗﺗﯩﻠﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﺯﯗﻥ‪ ،‬ﻣﻪﯕﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﻕ‪ ،‬ﻛﯜﻟﺴﻪ ﺋﻮﻏﺮﻯ‬ ‫ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﯩﻨﻪ ﺯﯨﻨﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﺘﻰ‪:‬‬ ‫‪-‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﯩﭙﻘﯩﻨﻪ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻣﻜﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﯞﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬‫‪-‬ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯨﻜﻪﻥ؟ ﻗﯧﻨﻰ ﻛﯩﺮﯨﯖﻪ!—ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺗﯘﺷﻤﯘ‪-‬ﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ‪ .‬ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ‬‫ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﯩﻨﺎ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ!—ﺩﯦﺪﻯ ﺭﻩﻧﺎ ﭼﯘﯕﯘﻟﺪﺍﭖ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ‪--،‬ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻨﯩﯖﻴﺎﻗﻰ‬‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﭽﻪ ﻳﺎﺕ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﯓ ﺑﯩﺰﻧﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻳﺎﻗﻪﻱ‪ ،‬ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻧﻤﯩﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺷﯘ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺭﻩﻧﺎ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺭﯛﻙ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﭺ‪.‬‬‫‪-‬ﮬﻪﻱ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﻤﻪﻛﭽﯩﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭼﯩﻘﯩﯔ ﮬﻪ!‬‫ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﺪﯨﺸﻰ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗﺗﯩﻠﻰ‬ ‫ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺩﺍﺋﯩﻤﻼ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻦ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻠﯩﺸﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭﻣﯘ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻟﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﮬﻪﺭﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯜﻟﮕﯩﻨﯩﺪﻩ‬ ‫ﺋﻮﻏﺮﻯ ﭼﯩﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫‪56‬‬


‫ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻣﯘ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ‪ ،‬ﻣﺎﯞﯗ ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﻧﻪﯞﺍﻕ‪ .‬ﻧﻪﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﯩﺰ؟ ﺑﯩﻠﺴﻪﻡ‪-‬ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ‬‫ﺋﯚﮔﯜﻧﯩﺸﯩﮕﻪ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ ﻛﯩﺮﺩﯨﻢ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟‪--‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻣﯘ ﺧﯧﻠﯩﻼ ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬‫‪-‬ﺑﯘ ﺋﺎﻱ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ ﺟﯘﻣﯘ! ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺋﺎﺭﻗﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ‬‫ﻳﯜﮔﯜﺭﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺑﯩﺮﻩﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ﺋﻪﻣﺪﻯ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻣﯘ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻗﺎﻗﺎﮬﻼﭖ ﻛﯜﻟﯜﺷﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﻨﻮﺭﻣﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﯜﮔﯜﻝ ﺋﻮﻳﻼﺷﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﻣﻪﻧﺪﻩ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ‬‫ﻧﻮﺭﻣﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﻱ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯧﻠﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ﺋﻪﻧﻪ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻣﻼﺷﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺷﯘﻧﭽﻪ‬‫ﻳﯜﮔﯜﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﯨﯖﯩﺰ‪ ،‬ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻐﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ!‬ ‫‪-‬ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻛﯧﺘﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻢ ﻛﻪﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪...‬‬‫ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻛﯜﻟﯜﺷﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛﯜﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩﻤﺪﯗﺭ ﺑﯩﺮﻯ ﺳﺘﯘﺩﯦﻨﺖ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﯨﯖﯩﻨﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﻣﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﯩﻤﯘ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻧﺪﺍ‪-‬ﺳﺎﻧﺪﺍ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﯨﯖﻰ ﺑﻮﻟﯘﻧﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﻱ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ‪ ،‬ﺋﺎﯞﯗ ﺧﺎﻟﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯘ؟‪--‬ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﺎﺭﯨﯟﯨﺘﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻏﺎﻥ‬‫ﺳﻮﻣﻜﯩﻐﺎ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯩﻜﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ﭘﯜﺗﯜﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺘﯩﻢ‪.‬‬‫‪-‬ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯩﻜﯩﭙﺘﯘﻣﯘ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺳﻮﻣﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﭺ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺋﻮﺭﯗﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻣﺎ؟‪--‬ﺳﻮﻣﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪.‬‬‫‪-‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺳﯩﻠﻪﺭﭼﻪ ﺑﻮﻻﺭﻣﯘ؟‪--‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬‫‪--‬ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪-‬ﺩﻩ! ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯖﭽﻪ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﯚﻟﭽﻪﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬

‫‪57‬‬


‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺑﯘ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﺴﯩﺰ! ﻗﯧﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯖﻪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺭﻣﺎ ﺭﻩﯓ‪ ،‬ﺑﯚﺭﻩﻛﭽﻪ ﻳﺎﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯚﻙ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﺋﺎﺑﺎﻳﺎ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﮔﻪ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻳﺎﺭﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻳﮕﯜﻝ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺳﯩﻨﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻗﺎﭼﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﯩﻴﻪﻱ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ ﺑﯘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ؟‬‫‪-‬ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺗﺎﺯﺍ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻻﺭ؟ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﻣﻮﺩﯨﻠﯩﺸﯩﭗ‬‫ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯜﯞﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﮔﻪﭖ ﺗﺎﭘﺎﺭﻣﯘ؟‬ ‫‪-‬ﺋﻪﺗﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻮﺩﯨﻠﯩﺸﯩﯟﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺧﻪﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺗﺎﭘﯩﻤﻪﻥ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺭﻩﻧﺎ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪ ،‬ﺋﯘﻣﯘ ﺗﯧﺨﻰ‬‫ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻼ ﺋﻮﺭﺍﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪--،‬ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻮﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﯩﺴﺴﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰ‪ ،‬ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪﺍ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻛﯩﻴﯩﯔ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯖﻤﯘ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻢ »ﮬﻪﻱ‪،‬‬ ‫ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﻠﯩﻜﺘﻪﻙ ﻛﯩﻴﯩﻨﻤﻪﻣﺴﻪﻥ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺷﻪﻟﯩﻜﺘﻪﻙ ﺑﯧﺸﯩﯖﻐﺎ ﻗﯧﺘﯩﻘﭽﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﺪﯨﯔ؟« ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻥ‬ ‫»ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺷﻪﻟﯩﻜﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺩﺍ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺩﺍ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺏ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﺴﯩﺖ ﮔﯧﭙﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ‪ ،‬ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺷﯘ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﻮﺭﺍﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻗﯧﺘﯩﻘﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ‬ ‫ﻗﺎﻟﺴﺎﻣﭽﯘ‪ ،‬ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺴﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ!« ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﯔ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﯓ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺭﻩﻧﺎ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺗﻪ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﻪﺗﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ؟ ﺑﯜﮔﯜﻧﻼ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻣﺴﯩﺰ؟ ﮬﯧﻠﻰ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﮕﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻗﺎﺭﺍﯓ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻼ‬‫ﺋﻮﺭﺍﻧﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﺩﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﺎﯕﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﻛﯚﻧﯜﯞﺍﻟﯩﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻣﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺟﯩﻠﺒﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﭘﻪﺭﺯ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻼﺭ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺧﻪﻧﺰﯗﺗﯩﻠﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﭺ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﻼ ﻛﻪﺳﯩﭙﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻼﺭ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ‬ ‫ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻛﻪﺳﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫‪58‬‬


‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ‪-2‬ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺋﻮﺭﺍﻧﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯘﻣﯘ‬ ‫ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻳﯧﺰﺍ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﻪﻳﺘﺎﯞﯗﺭ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﻣﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﮔﯧﭙﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻪﺗﺘﻰ‪-‬ﺩﻩ‪ ،‬ﺗﻪﺗﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ‬ ‫ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯚﻟﻪﻛﭽﻪ ﺋﺎﺭﺍﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺑﻮﻳﯘﻥ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﻪﺟﯩﺮ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺪﯗﻏﯘ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻧﻐﯘ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻪﺯﻟﻪﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺷﻤﯘ ﭘﯜﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺴﯩﻼ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻘﻘﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺶ ﺋﯘ ﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ‪ ،‬ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﻤﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻧﯘﺭﺋﯩﻤﺎﻧﮕﯜﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯨﻐﯘ؟ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﻡ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﻢ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ ﻛﻪﺗﻤﻪﻣﺪﯗ؟ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﮕﯩﭗ‪ ،‬ﻳﺎﻗﯩﺴﻰ ﺋﯚﺭﻩ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﻪﯞﺭﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﭼﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺴﻘﯩﺮﺍﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯖﻤﯘ‬ ‫ﺗﺎﻳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ‪ .‬ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺑﯩﺨﻪﯞﻩﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻠﯩﻤﯘ؟ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪،‬‬ ‫ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻗﻮﺷﯘﺵ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﺎﻗﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﻣﺪﯗﻕ؟ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺋﻪﺳﻼ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﻡ ﺋﻪﺭ‪-‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻠﻪ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎﺯﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﻩ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ‬ ‫ﭘﺮﺍﻛﺘﯩﻜﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ‪ ،‬ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﻪﺗﯩﻠﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﻏﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺧﯧﻠﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮ‬ ‫ﻧﻪﺩﻩ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺑﺎﺭ؟ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻐﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ‪-‬ﻣﯘﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﺵ‬

‫‪59‬‬


‫ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﯩﺘﻤﯘ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯩﻠﻼﭖ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯨﯟﯦﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯖﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺟﯘﻗﺘﯘﺭﯨﯟﯦﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ‪...‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﻛﯚﭖ ﺟﺎﻳﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﻪﺷﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻟﻪﻧﺠﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﻪ ﺋﻪﺭﻩﺏ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﻩ‬ ‫ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮬﻪﻡ ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ‪ ،‬ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﭘﻼ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﺭﯗﻕ‪-‬ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ‬ ‫ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ‪-‬ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻤﯘ ﭘﯜﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻟﻪﻧﺠﯘﺩﺍ ﺋﻪﺭﻩﺏ ﺗﯩﻠﻰ‬ ‫ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻼ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺋﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺘﻰ ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﯩﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﯚﮔﯩﺮﯨﺶ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺪﻯ‪ :‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻗﻼﭖ‪ ،‬ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪﻝ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ‬ ‫ﺗﯜﺭﮔﯜﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ‪-‬ﺑﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻙ ﻛﯩﻤﻨﯩﻼ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ‬ ‫ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﻩﻙ ﭼﻮﯓ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﻤﯘ ﺋﯚﮔﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻣﯩﺠﻪﺯﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﻮﯓ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﯩﺰ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺳﺎﻻﻡ ﯞﻩ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ‪،‬‬‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻳﻨﻰ ﺋﻮﺗﻠﯩﻐﺎﭺ‪--،‬ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﭼﯧﭽﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯚﺭﯛﯞﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ‪.‬‬ ‫‪-‬ﭼﯧﭽﯩﻢ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺗﯜﮔﯜﯞﺍﻟﻤﯩﺴﺎﻡ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬‫‪-‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺗﯧﻘﯩﻤﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯗ؟‬‫‪--‬ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺗﻮﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻛﻪﺳﺘﯜﺭﯨﯟﯦﺪﯨﻢ‪...‬‬

‫‪60‬‬


‫‪-‬ﺗﻮﻱ؟!‪--‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﮕﻪ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ --،‬ﺳﯩﺰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰﻣﺎ؟ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯦﻤﻪﻳﻼ ﺗﻮﻱ‬‫ﻗﯩﭙﺴﯩﺰﻏﯘ!؟‬ ‫‪-‬ﺳﻪﻝ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﺭﻛﯩﻦ‪ ،‬ﺩﻩﭖ‪...‬‬‫‪-‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﺘﺘﯘﻕ؟ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﯖﻼﺭ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ! ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻮﺷﺎﻝ‬‫ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ‪-‬ﺩﻩ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﺘﺘﯘﻕ؟‬ ‫‪-‬ﻗﺎﺭﺍﯓ‪ ،‬ﺑﯘ ﺗﻮﻳﻐﺎ ﺟﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﻩﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ﺩﯦﺴﻪﻣﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬‫ﺩﺍﺩﺍﻣﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﻩﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ ﻗﯩﻞ‪ ،‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻧﻪﭼﭽﻪ‬ ‫ﻛﯜﻥ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻳﯧﻘﯩﻦ‪-‬ﻳﻮﺭﯗﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭙﻼ ﻧﯩﻜﺎﮪ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﯗﻕ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟‬‫‪-‬ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﺘﻰ‪.‬‬‫‪-‬ﺧﻪﭖ ﺳﯩﺰﻧﻰ‪ .‬ﺗﻪﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻮﻳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﯘﻕ‬‫ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ! ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭘﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘ ﺗﻮﻳﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯩﯖﻼﺭ‪.‬‬‫‪-‬ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ؟‬‫‪-‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﯜﻳﺌﻮﻏﯘﻟﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺘﺘﯩﯖﻼﺭ‪.‬‬‫‪-‬ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ؟‬‫‪-‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯧﺮﻩﻱ‪ ،‬ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﺎﯕﻼﯓ ﮬﻪ!‬‫‪-‬ﺗﺎﻣﺎﻗﻤﯘ ﺳﻮﯞﯗﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻣﺎﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﭺ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ‪.‬‬‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﻳﯧﻤﯩﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻟﻪﯕﭙﯘﯕﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﻱ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻣﯘ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪:‬‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﺍ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺗﯩﻴﯩﻦ ﭘﯘﻝ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻛﯜﻧﻠﻪﭖ ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﻤﯘ‬

‫‪61‬‬


‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﯘﻟﺪﺍﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺕ ﺳﻮﺭﯨﺸﯩﻤﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﻡ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎﻡ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﭙﺘﯘ‪ .‬ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻤﻨﻰ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﻣﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﮬﻪﻕ ﻳﻠﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﭘﺴﯩﺰ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ ﭼﯧﻜﯩﭙﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ‬‫ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺳﯚﻳﯜﻧﺪﯛﻡ‪ .‬ﻧﻪﺟﻤﯩﺪﯨﻨﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺴﯩﺰ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺯﺭﻗﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﺪﺍ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﺘﻘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﻼ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﮬﻪﺩﻩﻡ ﺋﺎﻧﺪﺍ‪-‬ﻣﯘﻧﺪﺍ‬ ‫ﭘﯘﻝ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻣﻪﻧﺒﻪﻳﯩﻢ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺭﺯ ﺋﺎﻟﺴﺎﻡ‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﯘﻣﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﮔﯧﭙﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪:‬‬ ‫‪-‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﺗﯩﻦ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺷﺘﯧﺸﻰ ﺳﻮﺩﯨﺴﯩﻐﺎ‬‫ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺳﻮﺩﺍﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻻ ﻳﯜﺭﯛﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻣﻪﻥ ﺗﯜﮔﯜﻝ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﻳﯧﺘﯩﭗ‬ ‫ﻳﯧﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩﻩﻙ ﻣﺎﻝ‪-‬ﺩﯗﻧﻴﺎﻳﯩﻢ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ‪ .‬ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻧﯧﺌﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼ ﺑﺎﺭ‪ .‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ‪ ،‬ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﻤﺎﯓ‪ ،‬ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﯓ‪ ،‬ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﻣﻪﻳﻠﻰ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﻱ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺭﺯ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯘﻕ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻤﯘ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺳﻪﻝ ﺋﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪ .‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﻪﺭﺯﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﮬﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺷﯘﻡ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﺭﻩﺏ ﺗﯩﻠﻰ ﺩﻩﺭﺳﯩﻨﻰ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻩﻡ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ‬

‫‪62‬‬


‫ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﺟﺎﮬﯩﺘﻼﺭﺩﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﺗﺘﯘﻕ‪ ،‬ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻤﻤﯘ‬ ‫ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﻩﯕﮕﯜ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﻣﺎﯕﺎ‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﯞﺍﺗﯩﺪﯗﻏﯘ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﭙﺘﯘ‪ ،‬ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‬ ‫ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﯚﻟﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ »ﮬﺎﺟﯩﻜﺎ« ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﺟﯩﻤﻤﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻗﯩﺮﺍﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ‪ ،‬ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﺎﺟﯩﻜﺎ‪ ،‬ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟‬‫‪-‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻤﻪﻥ؟‪--‬ﺩﯦﺪﯨﻢ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪.‬‬‫‪-‬ﮬﺎﺟﯩﻢ‪ ،‬ﺩﻩﭘﻼ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯔ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺴﻤﯩﻤﻨﯩﻼ ﺋﺎﺗﺎﯓ‪....‬‬‫ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﮬﯩﻤﺎﺗﭽﯩﻢ‪ ،‬ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ‪ ،‬ﺩﻩﭘﻼ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺋﯘ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺧﯩﻴﺎﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ‪ ،‬ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪ؟ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﯟﺍﻻﻳﻤﯘ؟ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻻﺭ؟‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﯘ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩﯗﺩﯗﻗﻼﭖ ﺩﯦﻴﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﮔﻪﭖ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ‪ .‬ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﯘﻣﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﺮﯨﻢ ﺩﯛﭘﯜﻟﺪﻩﭖ‬ ‫ﺳﻮﻗﯘﭖ‪ ،‬ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻢ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ » ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍﯓ«‪» ،‬ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ«‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻣﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﯞﯗﺟﯘﺩﯗﻣﻨﻰ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻳﻐﯘﻏﺎ ﭼﯚﻣﺪﯛﺭﯨﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ‪ ،‬ﺷﯘ‬ ‫ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﯩﺰ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ! ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﻥ‬ ‫ﻳﺎﺵ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺗﯜﺯﯛﻙ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻜﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﯛﻡ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪....‬‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺑﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻼ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺋﯩﺶ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺗﻮﻱ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟‬

‫‪63‬‬


‫‪--‬ﺋﯘ‬

‫ﻛﯩﺸﻰ‬

‫ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ‬

‫ﺋﻮﻥ‬

‫ﻳﺎﺵ‬

‫ﭼﻮﯓ‬

‫ﻣﯘﺷﯘ‬

‫ﺑﻮﻟﺴﺎ‬

‫ﻛﻪﻣﮕﯩﭽﻪ‬

‫ﺗﻮﻱ‬

‫ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﯘ؟‬

‫ﻳﺎ‬

‫ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ‬

‫ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻤﯩﻜﻪﻥ؟‪--‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺗﺎﻣﺎﻗﻼﺭ ﺳﻮﯞﯗﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ‪ ،‬ﭘﺎﺭﺍﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﺎﻣﺎﻗﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﻳﯧﻤﻪﭘﺘﯘﻕ ﻣﺎﻧﺎ‪ .‬ﺋﯧﻠﯩﯖﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﻳﻠﻰ‪--،‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﯘﺷﯘ‬‫ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ‪ ،‬ﺩﻩﺭﮬﺎﻟﻼ ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺭﯨﯟﻩﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﺍﯞﯦﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺟﯚﺭ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﯘﻳﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.....‬‬

‫‪64‬‬


‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭ‬ ‫)‪( 8‬‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺳﺎﻻﻡ‪-‬ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﯚﭼﯜﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ »ﮬﻪ؟!!!« ﺩﯦﺪﯨﻴﯘ‪ ،‬ﺋﯜﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭘﻼ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ؟ ﺩﻩﯕﻪ!—ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﯩﺸﯩﭗ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﭘﻪﺱ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ‪.‬‬‫‪-‬ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻮﻳﯘﻣﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﮕﻪﻧﻤﯩﺪﻯ؟ ﺳﯩﺰ ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻐﯘ؟‬‫‪-‬ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪....‬‬‫‪-‬ﻧﻪﺩﯨﻜﻪﻥ؟ ﺑﯩﺰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﯧﻠﻪﻳﻠﻰ‪.‬‬‫ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﺸﯩﭗ ﻣﻮﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﭘﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ؟ ﺩﻩﭖ ﺗﻮﯞﻻﺷﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺑﺎﻳﺎ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﺪﺍ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﮔﯧﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺘﯩﻐﯘ؟ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﺎﻳﻼ ﺋﯚﻱ ﺗﯘﺗﯘﭘﺘﯘ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﺧﻮﺗﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﺸﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ‪ .‬ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ‪ .‬ﺗﻮﯞﺍ! ﺑﯘ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ؟ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﺗﺎﻣﺎﻗﻤﯘ ﮔﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﻳﯩﻐﻼﭖ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭺ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﺍﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﭘﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﻩﭖ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻐﯘ؟! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﻟﯘﻣﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻥ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﺯﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪﯞﻩﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟ ‪ ....‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺧﯩﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻟﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﻤﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﭘﯩﻘﯩﺮﺍﭖ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﻳﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﺸﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺟﯩﻤﻤﯩﺪﻩ‪ ،‬ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﯓ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﺎﯞﯗ ﺑﺎﻻ ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟‪--‬ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺯﻭﺭﻻﭖ ﺟﯩﻠﻰ‬‫ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﮔﻪ ﺩﻭﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ‪ ،‬ﻗﺎﭼﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﻪﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪65‬‬


‫‪-‬ﺋﻮﮬﯘﺵ ﺧﯧﻨﯩﻢ! ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭ ﺳﺎﺭﯨﯖﻰ ﺳﻪﻥ؟ ﺋﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ! ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﻪﮔﻤﻪ‪ ،‬ﻳﺎﭘﻴﺎﺵ‬‫ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻩﯓ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ‪ ،‬ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﯖﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﺋﯚﺯﻩﯕﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻳﺎﺵ ﺑﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ‬ ‫ﺋﯚﻱ ﺗﯘﺕ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻪﻗﯟﺍﺗﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻗﺘﻰ‪ ،‬ﻛﯚﻛﺘﻰ‪ ،‬ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺩﯨﻠﯩﻤﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯚﺯﻩﯓ ﺧﺎﻻﭖ ﺗﻪﮔﺪﯨﯔ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺴﻪﻥ؟ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﻳﯧﮕﯩﻨﻪ ﺋﯩﭽﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺳﯩﻘﻤﺎﻱ!‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﻠﯩﻨﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪» .‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻥ؟!« ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﭼﯚﭼﯜﭖ‪ .‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ »ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ!« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﻟﯧﯟﯨﮕﻪ ﻗﻮﻳﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﯧﺮﯨﺮﺍﻕ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻪﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻗﺎﺭﺍﯓ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭖ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻳﻠﻰ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺩﯦﮕﯜﺳﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯦﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺟﯩﻢ‬‫ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ‪ ،‬ﻣﺎﻗﯘﻟﻤﯘ؟ ﻣﻪﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻳﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ ﺗﻮﻳﻤﯩﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﺪﻩﻙ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ‪ .‬ﺋﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﯚﻩﯓ ﺳﻪﺑﺮ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻳﺴﻪﻥ!‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ ﻟﻪﯞﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﻣﭽﯩﻴﯩﭗ‪ ،‬ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﻣﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ‪ .‬ﺑﻪﻙ ﺧﻮﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﯖﻼﺭ ﻣﯧﻨﻰ‪ .‬ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﻪﻙ ﺯﯦﺮﯨﻜﻜﻪﻧﺘﯩﻢ ﺑﯘ‬‫ﻳﻪﺭﺩﻩ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺑﻮﻏﯘﻗﺮﺍﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ‪ .‬ﺗﻮﻻ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻤﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩﻩﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ! ﻣﻪﻥ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻗﻰ ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺑﺎﻗﺘﯩﻤﻤﯘ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ!—ﺩﯦﺪﻯ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ‬‫ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﻩﭖ‪--،‬ﮬﻪ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻧﺎﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻣﺎﯞﯗ ﺋﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﺷﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﯔ‪ ،‬ﻣﺎﻗﯘﻟﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﭼﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺷﯘﻕ ﺋﺎﺷﻨﻰ ﺯﻭﺭﻻﭖ ﻟﯧﯟﯨﮕﻪ ﺗﻪﯕﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺵ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﮔﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺳﯜﻛﯜﻧﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﮬﻪﺩﻩ! ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﯨﻨﻰ ﺩﻩﯕﻪ! ﺋﯚﺯﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻼﻱ! ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﯧﻨﯩﻤﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ؟‬‫‪--‬ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺘﯩﻢ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫‪66‬‬


‫‪-‬ﻣﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻱ ﻗﯧﻨﻰ‪ .‬ﻧﯧﻤﻪ ﮔﯧﭙﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯕﻼﻳﻠﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬‬‫ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﯕﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﮔﯜﺭﻛﯩﺮﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﺗﯧﻨﯩﻨﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﻤﯘ ﻣﯘﺯﻟﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ؟ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﺮﻯ ﭘﯩﮋﮊﯨﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﺎﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺟﺎﮬﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﺪﺍﺵ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ‬ ‫ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﻣﻪﻱ‪ ،‬ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻼ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯜﺯﯛﻛﻜﻪﻥ‪...‬‬ ‫‪-‬ﯞﻩﻱ‪ ،‬ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ؟‪--‬ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ‪.‬‬‫‪-‬ﯞﻩﻱ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﯞﻩﻟﯩﻤﺎ؟‬‫‪-‬ﮬﻪ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﯞﻩﻟﻰ ﮬﺎﺟﯩﻢ‪.‬‬‫‪-‬ﯞﯨﻴﻪﻱ‪ ،‬ﻗﺎﭼﺎﻧﻨﯩﯖﻴﺎﻗﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﻟﺪﯨﯖﯩﺰ؟‬‫‪-‬ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ؟ ﮬﯧﭻ ﺗﻮﻧﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻤﻐﯘ؟‬‫‪-‬ﺗﻮﯞﺍ! ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻤﺎ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘ ﮬﺎﺟﯩﻢ! ﻳﯧﻘﯩﻨﻨﯩﯖﻴﺎﻗﻰ ﺑﻪﻙ ﺟﯩﻖ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ‬‫ﺑﺎﺭﺍﻣﺴﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ؟‬ ‫‪-‬ﯞﺍﻱ ﺭﺍﺳﺘﻼ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺳﯩﺰ ﻛﯩﻤﯘ؟‬‫‪-‬ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻤﯘ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎﻳﺴﯩﺰ؟‬‫‪-‬ﻳﺎﻗﻪﻱ‪ ،‬ﺧﻮﺗﯘﻧﯘﻡ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪...‬‬‫‪-‬ﮬﻪ‪ ،‬ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﯧﻘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﯓ!‬‫‪-‬ﻳﺎﻗﻪﻱ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﻳﯜﺭﻩﻣﺪﯨﻤﻪﻥ! ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﺴﯩﺰ؟‬‫‪-‬ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﻪﺗﻪ‪-‬ﺋﯚﮔﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﺭﻣﻪﻧﻤﯩﻜﯩﻦ؟‬‫‪--‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻛﻪﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﯩﯔ‪ .‬ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﯓ ﺟﯘﻣﯘ!‬

‫‪67‬‬


‫ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﻳﺎﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯘﺷﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ »ﺗﻪﻗﯟﺍ« ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺗﯘﻧﭙﯘﺭﯗﺵ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯘﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭﺍﺳﺘﻼ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﻩ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﻗﯩﺰ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﺪﺍ ﻧﺎﻳﻨﺎﻗﺸﯩﭗ‬ ‫ﺑﻪﺭﺳﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻛﺎﻡ‪ ،‬ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ؟ ﺋﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ ﻣﯧﻨﻰ! ﺩﻩﭖ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﯞﯦﺘﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﻪﺗﻪ‪-‬ﺋﯚﮔﯜﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻣﯘﺷﯘ »ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﺟﺎﻧﺎﻥ« ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻣﺪﯗ؟ ﮬﻪﻱ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻗﯩﺰ! ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺳﯩﺰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺧﻪﯞﻩﺭﺳﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻮﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﯘ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﻛﺎﺭﯨﺪﻭﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻩﺭﯨﺰﻩ ﻗﯩﻴﺎ ﺋﯧﭽﯩﻘﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺷﺎﻣﺎﻙ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﺗﻪ‪-‬ﺋﯚﮔﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯜﺩﻩﻙ‪ .‬ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻨﯩﺸﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﻳﺪﯗﻏﯘ!‬‫‪-‬ﺭﺍﺳﺘﻤﺎ؟‪--‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻧﯘﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬‫‪-‬ﺳﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﻩﭖ ﺳﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ؟‬‫‪-‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﮬﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺷﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﯞﻩﺗﻤﯩﺴﻪﯓ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺗﻪﮬﺪﯨﺖ ﺳﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ‬‫ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ‪ ،‬ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪....‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪ‪ ،‬ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﯓ! ﺋﯘ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻜﺎﮪ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﺎ؟‬‫‪-‬ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﻗﯟﺍ‪ ،‬ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺘﻰ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ‪ ،‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻼﻱ‪--،‬ﺩﻩﭖ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ‪--،‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺟﺎﮬﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬‫ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﮬﯩﻨﺪﯗﻧﯧﺰﯨﻴﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺩﯙﻟﯩﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﯘﻗﺮﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﺎﺭﺍﺏ‪ ،‬ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥ ﻣﯩﺴﺴﯩﻴﻮﻧﯧﺮﻟﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯚﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘﻛﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﯞﯨﺘﻰ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻛﻮﭼﺎ‪-‬ﻛﻮﻳﻼﺭﺩﺍ‪ ،‬ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ‬ ‫ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻮﭼﯘﻕ‪-‬ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ‪ .‬ﺋﻪﺭﻩﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺩﻩﯞﻩﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﮬﻪﺟﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﮬﺎﺟﯩﻼﺭ‬

‫‪68‬‬


‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﻝ ﺧﻪﺟﻠﻪﺷﻜﻪ ﺭﺍﺯﯨﻜﻪﻧﯘ‪ ،‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﻝ ﺧﻪﺟﻠﻪﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻛﯚﺭﯛﯕﻪ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ‬ ‫ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ؟‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ‪ .‬ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﯚﻛﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﻳﻤﯘ‪ ،‬ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯘ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﺴﻪﻙ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯚﭖ ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ‪ ،‬ﺑﯘ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﭘﻪﺭﺯﻣﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﮬﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﻰ ﺟﯩﻖ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺗﻪﻗﯟﺍﻻﺭ‪ ،‬ﺩﯦﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﯘﺑﮫﺎﻧﺎ ﯞﻩ ﺗﺎﺋﺎﻻﻣﯘ »ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯗﺭ« ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﺎﻟﻐﯘﺳﻰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ؟ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﻳﻮﻕ! ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ! ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺟﯩﺰﻩﻟﻪﺭﮔﻪ ﮬﺎﻣﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ‪ .‬ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺩﻩﺭﺱ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯘ‪ .‬ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﯩﻤﯘ ﭼﯧﻜﯩﻨﻤﻪﭘﺘﯘ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ‬ ‫ﺧﺎﻻﭘﺘﯘ‪ .‬ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭺ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﺍﻧﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺗﻮﻳﻠﯘﻗﻰ ﻗﯩﭙﺘﯘ‪ .‬ﻗﺎﺭﺍﯓ! ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺟﯜﭘﻠﻪﺭ! ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﺪﻩﻙ ﻳﻮﻗﺴﯘﺯ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﯟﯦﺮﯨﭙﺘﯘﻳﯘ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﭼﯧﻜﯩﻨﻤﻪﭘﺘﯘ‪ .‬ﺋﯘ ﮬﺎﺟﯩﻤﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﻪ! ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﮬﻮﺷﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻻﻣﺪﯗ؟ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﻧﯧﻤﯩﺴﻰ؟ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺷﻨﯩﺴﯩﻤﯘ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻳﻼ ﻧﯧﺮﻯ ﺗﯘﺭ‪ ،‬ﺩﯦﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ؟ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﻰ‬ ‫ﯞﻩﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟‬ ‫ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﺎﯓ‪ .‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺭﺍﺳﺘﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺎﻱ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﺎﻳﺎ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﻪﭖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﻡ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﻛﯩﻤﻤﯘ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ‬ ‫ﻏﯩﻠﺠﯩﯖﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰ »ﺗﻪﻗﯟﺍ« ﺩﻩﭖ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﭘﺴﯩﺰ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﻩ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫»ﻣﯘﺗﺘﻪﻗﻰ« ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﮬﯟﺍﻧﻰ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﻰ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﮬﯩﻴﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬

‫‪69‬‬


‫ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﻤﯘ؟ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻼﭖ ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻩﺭﯨﮕﻪ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯘﻩﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﺋﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ! ﺋﯘ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﻐﺎ ﺋﻪﺳﻼ‬ ‫ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ!‬ ‫ﺑﺎﻳﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺳﯩﺰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰ‪ .‬ﺳﻪﺑﺮ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ؟‬ ‫ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯚﻟﻪﻡ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺳﯩﺰ»ﺋﯚﻳﯜﻡ ﺋﻪﺟﻪﺑﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ «..‬ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺳﻪﺑﺮ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯﻟﻪﭖ‬ ‫ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﯓ‪ .‬ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻨﻤﯘ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﯔ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺳﻪﺑﺮ ﺋﺎﺗﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪ .‬ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺵ‬ ‫ﺗﯚﻛﯜﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪﯓ‪...‬‬ ‫ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺋﯚﻛﺴﯜﭖ‪-‬ﺋﯚﻛﺴﯜﭖ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺗﻮﻏﺮﺍ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎﺭ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﺘﯘﺵ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺳﺎﻧﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﮪ‪ ،‬ﺩﻩﺭﻣﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﯟﯦﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯘ ﻧﯧﻤﻪ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ؟ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺧﯘﺩﺩﻯ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺩﻩﺭﺩﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺗﯜﮔﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ‪ .‬ﻳﯩﻐﻼﯞﯦﺘﯩﭗ ﺑﯘ ﻗﺎﺯﺍﻏﺎ‬ ‫ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﺭﻣﯘ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ‪...‬‬ ‫ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﺭ ﻳﺎﻏﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﮔﻪﭘﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﮬﺎﺯﺍﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﻳﯩﻐﻼﻣﺴﯩﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪:‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﺗﺎﻛﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺑﻪﻙ ﺗﻮﯕﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ‪.‬‬‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻨﯩﯖﻤﯘ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ‪ .‬ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻣﻪﻳﻨﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﻩ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﻗﺎﺭﻻﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﯘﺑﺎﺭﺳﯩﺰ ﭼﺎﻏﻼﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﻪﺳﻜﻪ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﻏﺎ ﺗﻪﯕﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﺋﯩﺴﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﻟﻐﺎﻧﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﻻﺭ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪-‬ﺩﻩ‪ ،‬ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﺋﯧﺮﯨﭗ‬ ‫ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻧﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﻗﺎﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻳﯩﻐﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺒﯘﻻﻕ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﯜﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﻛﺴﯜﺷﺘﯩﻦ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ‪-‬ﻛﻪﭼﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬

‫‪70‬‬


‫ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﻩﯞﺍﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺑﻪﺧﺘﻰ ﭼﯩﮕﯩﻠﮕﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﺳﺘﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﻜﻪ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ‪....‬‬ ‫ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﯧﺨﻰ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎﺳﻰ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﯚﺗﯜﭖ‪ ،‬ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﯓ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﭖ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﻩﭘﻼ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺳﻪﺕ‪،‬‬ ‫ﻛﯜﻧﺪﻩﺷﻠﯩﻚ‪...‬ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻏﺎ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮫﻪﺕ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﯩﻲ‬ ‫ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ‬ ‫ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻳﯧﺘﻪﻟﯩﺴﯘﻧﻤﯘ؟!‬ ‫ﺋﯘ ﺋﯚﻛﺴﯜﭖ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﻪﯞﻩﺑﭽﯩﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﻩ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ‪-‬ﻗﺎﻳﺘﯩﻼﭖ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﺷﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﻻ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ‬ ‫ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﭘﯘﭼﯩﻼﻳﺘﺘﻰ‪:‬‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﺗﺪﺍﺵ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ‪،‬‬ ‫ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﯞﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺋﯘ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎﺭﻩ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﯞﻩ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯩﻢ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ؟ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭘﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻻﺳﺴﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻣﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻤﯘ؟ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻣﯘ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻤﯘ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬

‫‪71‬‬


‫ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯘﺭﯗﺵ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟‬ ‫ﺑﯘ ﻏﻪﻣﻠﻪﺭ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ‪ ،‬ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﺭﻩﻧﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻏﯧﻤﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﺩﯗ؟‬ ‫»ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻟﯩﯟﯨﻴﻪﺩﻩ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﯩﻠﻤﯩﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﺷﻜﻪﻧﯩﺪﯗﻕ« ﺩﻩﭖ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﯩﺪﻯ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻐﺎ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺧﯧﺘﯩﺪﻩ‪ » .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻧﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺩﻩﻱ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻞ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻜﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪ .‬ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﻗﺎﻗﺸﺎﻱ؟ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ‬ ‫ﺭﺍﯞﯗﺭﯗﺱ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺭﺍﯞﯗﺭﯗﺱ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ‪ ،‬ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯚﺭﻟﻪﭖ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ‪ ،‬ﭼﻮﯓ‪-‬ﭼﻮﯓ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﭗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﯞﺍﮪ‪ ،‬ﺩﯦﮕﯜﺯﯨﯟﯦﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ‬ ‫ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ؟ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗﻨﻪﭖ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﺘﻪ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﺎﻣﺪﯗ؟ ﺳﻪﺑﺮ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﻪﻙ ﺋﯘﻟﯘﻏﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﺎﻻ ﺳﻪﺑﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯓ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ‬ ‫ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ ،‬ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺑﺎﻻ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻣﻼ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﯘﻡ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﻼ‬ ‫ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪«....‬‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯘﮪ ﺗﺎﺭﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﻛﺎﺩﯨﺮ‬ ‫ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﭼﯘ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪....‬‬ ‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻏﯧﻤﻰ ﺗﯜﮔﻪﭖ‪ ،‬ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺯﯦﮫﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﭘﯜﺗﯜﻥ ﯞﯗﺟﯘﺩﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﻪﺭ؟‪....‬‬

‫‪72‬‬


‫ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭ‬ ‫)ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ(‬ ‫ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ‪ ،‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭖ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺗﯜﺳﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯧﯟﻩ‪-‬ﭼﯧﯟﻩ ﺗﯚﻛﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ‪ ،‬ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ‪ ،‬ﺭﻩﻧﺎ ﯞﻩ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻼﺭ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﻩﻣﺰﻩﻡ ﺗﯧﺰ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﯩﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﯩﮕﯩﻠﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭙﺘﯘ ﺟﯘﻣﯘ!—ﺩﯦﺪﻯ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬‫ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﯩﺰﭼﯘ! ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﯩﮕﯩﻠﻰ ﺋﯜﭺ‪-‬ﺗﯚﺕ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ‪ .‬ﺗﻮﯞﺍ‪ ،‬ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘﭖ‪-‬ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯩﻴﯩﭗ‬‫ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ‪ .‬ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﺎﭘﺴﯩﺰ ﻣﺎﻧﺎ!—ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻳﯩﻨﯩﻚ ﭘﯘﺷﯘﻟﺪﺍﭖ ﺋﯘﺧﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﯞﺍﻗﻘﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﭖ‪--،‬ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ! ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﯩﻼ ﺋﻮﺧﺸﺎﭘﺘﯘ‪ .‬ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ؟‬

‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﺎﻣﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﺗﯘﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻏﯘ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻼﺭ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺭﻩﻧﺎ ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻳﻨﻰ ﺋﻮﺗﻠﯩﻐﺎﭺ‪--،‬ﻣﻪﻧﺪﻩ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‬‫ﻗﯩﻼﺭﻣﻪﻥ؟ ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﻏﻪﻡ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﻛﯚﯕﯜﻟﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨﻐﯘﺩﻩﻛﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﯩﻼﺭﻣﻪﻥ؟ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﭘﺎﻣﻐﺎ ﺩﯦﺴﻪﻡ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﻠﯩﻚ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺧﻮﺗﻪﻧﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﯧﮕﻪﻣﺘﯩﯔ؟ ﮬﯧﭽﺒﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺷﯩﻤﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﭖ‪ ،‬ﺟﻪﻧﯘﺑﻘﺎ ﻛﻪﺗﻤﻪ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ﺋﺎﭘﺎﻣﻨﻰ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﻳﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﯩﻼﺭﻣﻪﻥ؟ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻗﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ‪ .‬ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻥ ﺑﻪﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻕ ﻗﯩﻞ‪ ،‬ﻛﯚﻙ ﻗﯩﻞ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﮬﯧﭻ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺗﺎﻳﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ‪....‬ﯞﺍﻳﺠﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﺎﻗﺸﯩﻤﺎﻳﭽﯘ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ﮔﻪﭖ ﺟﯩﻖ‪...‬‬ ‫‪-‬ﺷﯘ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻪ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ‪--،‬ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﺗﻮﻱ‬‫ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻱ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﺑﯘ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﺯﯦﺮﯨﻜﺘﯩﻢ‪ .‬ﺋﺎﭘﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ ﭼﻮﯓ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﺳﯩﺰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻱ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﭘﺎ‪-‬ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﻪﺩﻩ ﺑﺎﺭ؟‬ ‫‪73‬‬


‫ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﻱ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻗﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯔ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟ ﺳﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﺭﺍﺯﻯ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻣﺴﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﯕﺪﯨﻦ؟‬‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯩﺰﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻏﻪﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﺎﺗﻠﯩﻘﻘﯩﻨﻪ ﺋﯘﺧﻼﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻘﯩﻨﻪ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺳﯜﺕ ﮬﯩﺪﻯ ﭘﯘﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫‪-‬ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﻰ‪ ،‬ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﻯ ﻳﻮﻕ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺋﯧﻐﯩﺰ‬‫ﺋﯧﭽﯩﭗ‪ --،‬ﺑﯘﺭﯗﻥ ﮬﻪﺭﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ ،‬ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺯﻩﻣﮕﻪ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﻡ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ‪ ،‬ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﯩﻢ‪ .‬ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﯩﻨﺎﻗﻘﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ؟ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺳﯩﻨﺎﻗﻘﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ‪ .‬ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ‬ ‫ﻳﯜﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﻛﯚﻳﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ »ﺋﻪﮬﻪﺩﯗ« ﺩﻩﭖ ﺳﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﻩ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻪﯞﺭﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻳﯚﮔﻪﺷﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻼ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯜﯞﯨﻢ‪ ،‬ﺭﻭﭘﺎﺵ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎ‪ ،‬ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ‬ ‫ﺳﯩﻨﺎﻗﻘﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻧﭽﻪ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻟﯩﻖ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻤﯘ ﺗﻪﯞﺭﻩﻧﻤﻪﻱ ﺳﺎﺑﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺟﯩﺰﻩﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﭖ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ‬ ‫ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ‪ ،‬ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ‬ ‫ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺑﯘ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ‪ ،‬ﻣﺎﺧﺘﺎﭖ ﻛﻪﺗﻜﯜﺩﻩﻙ‪ ،‬ﺋﺎﮪ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﻜﯜﺩﻩﻙ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩﻩﭖ‬ ‫ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺗﻮﻏﺮﺍ‪ ،‬ﺑﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﻪﻡ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﺪﺍ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﯞﻩﺩﻩ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬ﺗﻮﻱ‬ ‫ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻡ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﺩﻩﺭﺩﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﻪﺭﻣﯘ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﯩﺪ‬

‫‪74‬‬


‫ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭖ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﭘﺎﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻢ ﮬﯧﻠﯩﻘﯩﺪﻩﻙ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭘﻼ ﺗﻮﻱ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻐﺎ‪ ،‬ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﻩ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻤﻐﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﻣﺪﯨﻤﯘ ﮬﻪﻡ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﺎﺵ‬ ‫ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﺎﺭ‪ ....‬ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﺑﻮﻳﯘﻣﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻗﯩﺰﯨﻤﻤﯘ ﺗﯘﻏﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻢ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺳﻪﺑﺮ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪ .‬ﺳﻪﺑﺮ ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﻰ ﺧﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﮬﻪﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪﺟﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺳﻪﺑﺮ ﻗﺎﺯﺍﻏﺎ‬ ‫ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ‪ .‬ﺳﻪﺑﺮ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻼ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﺘﻪ‪...‬‬ ‫‪-‬ﺭﺍﺳﺖ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯨﻠﻨﯘﺭ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﯜﻛﯜﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺳﯚﺯ ﻗﻮﺷﯘﭖ‪--،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ‬‫ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﻟﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺩﺍﺩﺍﻣﻤﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﺷﯘﻣﻐﺎ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭘﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ‬ ‫ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻜﻤﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﻕ‪ ،‬ﺩﻩﭘﻤﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﺎﯕﺎ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ‪ ،‬ﺩﻩﭘﻼ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻏﯘ! ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯘ‬ ‫ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻐﯘ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭﺍﺳﺘﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﻯ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻏﯘ! ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﺪﺍ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ﺑﯘ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﯕﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯﻩﯕﻼﺭﻧﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻛﯚﺭﯛﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ‬ ‫ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺗﺘﻪﺭ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟‬ ‫‪-‬ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﻡ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﮬﯧﺲ‬‫ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﻗﺸﯩﻐﯘﻡ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪...‬‬ ‫‪-‬ﻗﯩﺰﻻﺭ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﻳﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺑﺎﻱ ﻛﯩﻴﯩﯟﯦﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺗﻪﺭﻟﯩﻤﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ‪.‬‬‫‪-‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﯘ؟ ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﯖﯩﺰ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ‪ .‬ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺳﯩﺰﻣﯘ‬‫ﺟﯩﻠﺒﺎﺏ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﯩﯖﯩﺰ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺷﯩﻤﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﭘﺴﯩﺰﻏﯘ!‬ ‫‪--‬ﻗﺎﺭﺍﯓ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﺑﺎﻳﺎ ﻛﯩﻴﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﺳﻪ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﻩﻙ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﻩ‬

‫‪75‬‬


‫ﺗﯘﺭﯗﯞﻩﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻐﯘ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺎﻳﺎ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﯞﻩﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻗﯩﺰﯨﻖ‪ ،‬ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﻩ ﺗﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺑﺎﻳﺎ ﻛﯩﻴﻪﺗﺘﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﺍ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺷﯩﻤﻰ ﻛﯩﻴﯩﺴﯩﺰ؟‬‫‪-‬ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺴﯩﺰ‪ .‬ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﻩ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯩﻴﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﺎﺭﻯ؟‬‫ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﯞﻩ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﻨﻪ‬ ‫ﻣﺎﯕﻼﻱ ﭼﺎﭼﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻏﻪﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻱ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺷﯘ‬ ‫ﺟﯩﻠﺒﺎﺑﻰ‪ ،‬ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭼﻮﯓ ﻣﯜﺷﻜﯜﻻﺗﻼﺭ ﺗﯜﮔﻪﭖ‪ ،‬ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎ‪....‬ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺗﺎﯞﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﺳﯩﻨﺎﻗﻘﯘ؟ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻟﻪﯞﺯﻯ ﺳﯩﻨﺎﻗﻘﯘ؟ ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﺪﺍ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﮬﻪﻕ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻧﺪﻩ »ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺑﯩﺰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ! ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﻤﯩﺰ!« ﺩﯦﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻥ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻳﺎﺩﯨﯖﻼﺭﺩﯨﺪﯗﺭ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ‬‫ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ‪ .‬ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﮬﻪﺋﻪ‪ ،‬ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻣﻪﻧﯩﺪﻩ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﺸﺘﻰ‪--،‬ﺷﯘ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ‬ ‫ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭ ﻛﻪﭘﺘﯘ‪ .‬ﺳﻪﺑﺮ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﺷﯘ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻠﺨﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺘﯩﻢ‪ .‬ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼﭘﻼ ﻳﯜﺭﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﯕﻼﺭ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﯧﺮﻩﻱ‪.‬‬ ‫ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪:‬‬ ‫» ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ‪ ،‬ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﯔ؟ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﯕﺪﺍﺷﻤﯩﻐﯩﻠﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ‪ .‬ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ‪ ،‬ﺗﻮﻳﯘﯕﻨﯩﯔ ﭼﯧﻴﯩﻐﯩﻼ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯩﻢ‪ .‬ﺗﻮﻳﯘﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ‬ ‫ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯘﺩﺍﻧﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ‬ ‫ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺳﯧﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﻗﯩﻼﻱ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﺪﻩﻙ‪ ،‬ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺟﻮﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺗﻮﻣﺪﺍ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﮬﯚﺳﯩﻦ ﺗﯜﺯﻩﺵ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﺷﯘ‬

‫‪76‬‬


‫ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺩﯦﺮﯨﻜﺘﻮﺭ ﻻﺯﯨﻢ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺟﻮﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻼﺭ ﺳﯘﺩﺍﻧﻨﯩﯔ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻱ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯦﺮﯨﻜﺘﻮﺭﻯ ﻣﯧﻨﯩﯖﻤﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ‪،‬‬ ‫ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪ .‬ﺟﯩﻖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻳﻼ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻢ‪ ،‬ﺗﻮﻓﯧﻞ‪ GRE ،‬ﮔﯘﯞﺍﮬﻨﺎﻣﻪﻡ‪ ،‬ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻢ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ‪-8 .‬ﺋﺎﻳﺪﺍ‬ ‫ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﺎﺭﺗﻮﻡ ﺋﺎﻳﺮﻭﺩﺭﻭﻣﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯘﭼﺘﯘﻡ‪ .‬ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺷﯜﻡ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﯞﺍ ﻳﯜﺯﯛﻣﮕﻪ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻧﻪﭘﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﺴﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﻟﻪﺭ ﺷﯘﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﺋﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﯨﻢ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ‪-‬ﺳﺎﺩﺩﺍ ﻣﯘﮬﯩﺖ‪ ،‬ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺘﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﻤﯘ‪-‬ﻗﺎﺕ ﺋﺎﺑﺎﻳﯩﻼﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﯞﺭﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﯚﮔﻪﭖ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﯚﮔﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺋﺎﻧﺪﺍ‪-‬ﺳﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻢ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻢ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺳﯚﻳﯜﻧﺪﯛﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻳﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﯘﻡ‪ ،‬ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﯘﻡ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺭﻩﺑﭽﻪ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﮬﺮﻩﻣﺴﯩﺰ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻨﻰ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻱ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯧﻠﺨﻪﺕ ﻳﻮﻟﻼﭘﺘﯘ‪،‬‬ ‫ﺧﯧﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﭙﺘﯘ‪ .‬ﺑﯩﺮﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﺩﯗﻡ‪ ،‬ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻳﻮﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﯛﻡ ﯞﻩ ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺋﯘ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﯩﺪﻯ(‪،‬‬ ‫ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ ﻧﯩﻜﺎﮪ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘﻕ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺭﺗﻮﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ‪ .‬ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭﻭﺯﺍ‬

‫‪77‬‬


‫ﮬﯧﻴﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﺘﯜﻡ‪ ،‬ﺭﻭﺯﺍ ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻰ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯩﻜﺎﮬﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻟﮫﻪﻣﺪﯗﻟﯩﻠﻼ‪ ،‬ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻛﯚﻳﯜﻧﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﻳﯩﻤﯩﺰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪ ،‬ﺋﯘ ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻦ ﯞﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺷﺎﻣﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﺰ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﺎﺗﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﯩﻤﯩﺰ ﺗﯘﻏﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﺪﯗﻕ‪ .‬ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ‪ ،‬ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ‬ ‫ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﻩﻙ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﯗﻕ‪ .‬ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ‬ ‫ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﮔﻪﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰ ﺑﻪﺵ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺗﻮﯞﺍ! ﮬﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ‪ .‬ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺗﺎﻛﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﻪ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ‪ .‬ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ‪ .‬ﻳﯩﻐﺎ‬ ‫ﺗﯘﺗﯘﭘﻼ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺯﺍﺩﻯ ﻳﯩﻐﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﺰﯨﻤﻤﯘ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﻟﻪﭖ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺗﯘﻧﺠﻰ‬ ‫ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻗﯩﻘﯩﺮﺍﭖ ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺴﻪﺭﻩﻣﺠﺎﻥ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤﺪﻩ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﺋﻪﻧﺴﯩﺰ‬ ‫ﺟﯩﺮﯨﯖﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ‪ .‬ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰﻻ‬ ‫ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﯩﺮﯨﯖﻠﯩﺸﯩﻐﯩﻼ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﺭﻩﺑﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻪﺭﻩﺑﭽﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ‪ ،‬ﮬﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ ﺳﻪﻝ ﮬﻮﺩﯗﻗﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﻱ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫»ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﻳﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﯞﻩﻗﻪﺳﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘﭖ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ Xx .‬ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯔ‪ ،‬ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ! «‬ ‫ﻣﻪﻥ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘ؟! ﻳﺎﻕ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﺎﻕ! ﺋﯘ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻼ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﺎﻻﻱ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ‪-‬ﺳﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻤﻨﻰ ﻛﯩﻴﺪﯨﻢ‪ .‬ﻳﯜﺯﯛﻣﮕﻪ ﻧﯩﻘﺎﺑﯩﻤﻨﻰ ﺳﺎﻟﺪﯨﻢ‪-‬ﺩﻩ‪ ،‬ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺳﯧﺴﺘﯩﺮﺍﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺗﻪﺳﺘﻪ ﮔﯧﭙﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ‪ .‬ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻨﻰ! ﺋﯘﻧﯩﯔ‬

‫‪78‬‬


‫ﺭﻭﮬﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ! ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻗﯩﻘﯩﺮﺍﭖ‬ ‫ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺗﺎﻛﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻢ ﭘﯜﺗﻜﯜﭼﻪ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﺘﯘﻡ‪ ،‬ﻣﯘﺯﻻﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﻜﻪﻥ‪....‬‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﮬﻮﺷﯘﻣﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﻳﯜﺭﺩﯛﻡ‪ .‬ﺋﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﺩﯛﻡ‪ .‬ﻗﯘﻻﻕ‬ ‫ﺗﯜﯞﯨﻤﺪﻩ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯚﭼﯜﭖ ﻗﺎﺭﯨﺪﯨﻢ‪ .‬ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﭗ‪ ،‬ﺟﯚﻳﻠﯜﭖ ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪﯕﻼ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺗﻪﯕﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺗﻪﯕﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﯩﻨﯩﺪﻩﻛﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻜﻪﻥ‪ .‬ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﭼﯜﻣﯜﻟﻪ ﭼﺎﻏﻠﯩﻖ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﺪﯨﻤﯘ ﻧﯘﻗﺴﺎﻥ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﮬﯩﺠﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ؟! ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﯩﻢ! ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﺍ ﻣﯧﮫﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﭼﻮﯓ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻳﯜﺭﻩﻛﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ‬ ‫ﭘﯘﭼﯘﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻪﺑﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﯩﻨﺎﻗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﯕﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﺎﺭﺍﭘﺘﯘ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﺎﯕﺎ ﺳﻪﺑﺮ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪ .‬ﻗﺎﺯﺍﺩﯨﻦ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﻧﯧﺴﯩﭗ‬ ‫ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪ .‬ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﻕ ﺧﻪﺳﯩﺪﻩﻙ ﭘﺎﻛﻠﯩﯟﻩﺗﺴﯘﻥ! ﺋﺎﻣﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺪﺩﯨﺘﯩﻢ ﺗﻮﺷﯘﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻱ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻮﺭﻧﻰ ﺋﺎﭼﺘﯩﻢ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺳﯧﻨﻰ‬ ‫ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﺪﺍ ﺳﻪﻥ‪ ،‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﯞﻩ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯩﻤﯩﺰ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﻮﻝ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘﭖ‬ ‫ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺯﺍﺩﻯ ﻳﺎﺩﯨﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯜﭼﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺩﺍﯕﻖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ‪ .‬ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯜﭼﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺪﯗ؟ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‬ ‫ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ؟ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﮬﻪﻡ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪....‬‬ ‫ﺳﻪﺑﺮ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ‪ .‬ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﯕﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﯩﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺳﻪﺑﺮ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﻪﺑﺮ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﯖﺪﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﯩﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ‪«...‬‬

‫‪79‬‬


‫ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﭻ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻳﯧﺸﻰ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﻣﺪﻯ‪ .‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﺎﻗﺸﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﮬﻪﻛﯩﻢ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﯧﻜﻤﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ‪،‬‬‫ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﮬﻪﺭﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﻤﻪﻥ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺭﻩﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﯩﻨﯩﭽﻪ‪ ،‬ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﻣﯩﺴﻪﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘ‪ .‬ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ‪ ،‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯜﻥ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗ؟ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﺍ‪ ،‬ﮬﯧﭻ‬‫ﺋﯘﺭﯗﻕ‪-‬ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﺭﺩﻩ‪...‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯚﺯﻩﻣﺪﻩ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﯛﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﻣﯘ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻠﻨﯘﺭﻣﯘ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﻰ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻗﯩﺰﻻﺭ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻳﺘﺎﻣﺪﯗﻕ؟ ﺑﯘ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺪﯗﻕ‪ .‬ﺳﻪﻝ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮﺳﻰ‬‫ﻛﯩﺮﻣﯩﺴﯘﻥ ﻳﻪﻧﻪ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﻣﯧﮫﺮﯨﺌﺎﻱ‪ ،‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﺎﺷﻼﺷﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼﮪ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﯞﺍﻟﺪﯗﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‬‫ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻤﯘ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺗﯧﺨﻰ!‬ ‫‪-‬ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ‪ ،‬ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﯞﻩﺩﯨﺴﻰ ﺑﻪﺭﮬﻪﻕ! ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﺘﻪ ﺋﻪﺯﯨﺰ‬‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﻩﺩﯨﺴﯩﻤﯘ ﮬﻪﻕ!‬ ‫‪--‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻗﯩﺰﻻﺭ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻳﻠﻰ‪ ،‬ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﺋﺎﻣﯩﻦ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ!!!‬

‫ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺰ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺩﺍﺋﯩﻢ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻠﯟﻩﺕ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺭﺍﯞﺍﻕ ﯞﻩ ﭼﯩﻤﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺭﺍﯞﺍﻗﺘﺎ‬ ‫ﭼﯚﺭﯨﺪﻩﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺎﻱ ﺩﯨﻠﺮﻩﺑﺎ ﮬﻪﺩﻩ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺳﯜﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰ‪—.‬ﺑﯘﻻﺭ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ‬‫ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ‪ .‬ﻗﺎﺭﺍﯓ‪ ،‬ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪.‬‬ ‫‪--‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ‪ .‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ‬

‫‪80‬‬


‫ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﯕﻼﺭ ﻗﻮﻟﻼﻣﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻩﯕﻼﺭ ﺧﺎﻻﭖ ﻛﯩﻴﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟‬ ‫‪-‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻐﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﻯ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ‪ ،‬ﺋﺎﭘﺎﻣﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ‬‫ﻛﯩﻴﻤﯩﺴﻪﯓ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺩﻩﻳﺪﯗ‪-‬ﻳﯘ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﺟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﺎﯞﯗ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﻛﻼ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟‬‫‪-‬ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﯩﻼﺭ‪ ،‬ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﻤﯩﺰﻣﯘ؟‪--‬ﺩﯦﺪﻯ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﭽﺎﻕ‬‫ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﺷﻘﯩﻨﻪ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺋﻪﻟﮫﻪﻣﺪﯗﻟﯩﻠﻼﮪ‪ ،‬ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﯘﺩﻩﻙ‪ .‬ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪،‬‬‫ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻢ‪.‬‬ ‫‪-‬ﮬﻪﺩﻩ‪ ،‬ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﻪﺭ ﺗﯜﮔﻪﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪--،‬ﺩﯦﺪﻯ ﺳﯜﻣﻪﻳﻴﻪ ﺩﺍﻧﻪ‪-‬ﺩﺍﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪--،‬ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ‪،‬‬‫ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﮬﻪﻡ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!!‬ ‫)ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ(‬

‫‪81‬‬

Hamxirilar  

Hamxirilar