Page 1

INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN

NR 3 2011

Renoverad småbåtshamn omtyckt besöksmål - 4 Fler besökare med ny teknik - 6

Ystads skolor högt rankade - 8 Stadsplanering med med­borgarinflytande - 11


LEDARE

FRITIDEN 2011

Tankar från en parentes

FRITIDEN 2011 Fritiden 2011 var en jubileumsutställning med anledning av att det i år är 75 år sedan den kända och omtalade Fritiden-utställningen 1936 i Ystad. Styrgruppen för Fritiden består av representanter för de politiska partierna i Kommunfullmäktige samt av kommunala tjänstemän från berörda förvaltningar.

Text: Leif Borg. Foto: Lennart Orvarsson

N

plötsligt stod utan kommundirektör fick jag frågan om jag kunde vara intresserad att tillfälligt fylla denna vakans, i avvaktan på en mer permanent lösning. Efter 15 år som kommundirektör i Landskrona och sedan efter pensioneringen därifrån, tillfälliga uppdrag av liknande karaktär i flera kommuner, senast i Tomelilla, antog jag utmaningen. Utifrån dessa förutsättningar ska jag försöka förmedla mina synpunkter på Ystad och det inre livet i kommunförvaltningen.

I de politiska församlingarna

var att alla var välkomnande. Både politiker och anställda förmedlade en känsla av att man tyckte det var trevligt att jag var här. Alldeles uppenbart finns en vana och tradition att ta hand om besökare på ett positivt sätt. Att få tillfälliga gäster att känna sig välkomna. Inte konstigt då att kommunen invaderas av mängder av sommargäster under dagsbesök eller längre vistelser.

Ett helt yrkesliv i

är Ystad i våras

Min första iakttagelse

2/ i Ystad

präglas samvaron av en god samtalston. Det går alldeles utmärkt att vara vänlig mot varandra även om man har olika uppfattningar i sakfrågan. Att argumentera för olika lösningar betyder inte att man därför inte kan respektera varandra som individer. Och jag tror att Ystadsborna liksom på andra håll, uppskattar att man i så stor utsträckning som möjligt är överens i de stora frågorna och inte nödvändigtvis har olika uppfattningar i varenda fråga. offentligt arbete har lärt mig att när man arbetar kommunalt så är man ständigt iakttagen, ständigt bevakad. Av allmänhet och av media. Det är nästan som att arbeta i ett skyltfönster. Och detta ställer särskilda krav på alla kommunanställda. Dessutom är det så att kommunanställda tillhandahåller tjänster som är ytterst värdefulla för medborgarna. Det kan gälla undervisning, hem-

tjänst, boende, trafikövervakning, kultur etc. Alla berörs och alla har uppfattningar om hur dessa uppgifter sköts. Det gäller att vi alltid är på tårna, entusiastiska och ambitiösa i våra ansträngningar att tillgodose avnämarnas förväntningar. Jag har under min korta tid här träffat många medarbetare med just denna inställning. Landskrona har jag alltid hävdat att Landskrona är bäst och vackrast. Men nu måste jag medge att Ystad absolut är av samma kaliber. En underbart vacker liten stad med böljande omgivningar. Kommersiellt välutvecklad och med god service inom de flesta områdena. Vänlig atmosfär och närhet. Dessutom ett fantastiskt utbud av evenemang av högsta klass. Jag tror bestämt jag blivit förälskad. Med min bakgrund i

Leif Borg T f kommundirektör

De två typträdgårdar som Ystad kommun anlade vid Fritidsparken med anledning av Fritiden 2011 blir permanenta. Kvar blir också det Mahognykörsbärsträd som Ystads Planteringsvänner skänkte.

Fritiden framgång trots regn

Text, foto: Lennart Orvarsson

för Fritiden 2011 har gjort en utvärdering av sommarens utställning. Man är på det hela taget nöjd, speciellt med tanke på vädret som inte var det mest besöksvänliga. Ett av de goda resultaten var att många fick upp ögonen för Fritidsparken, en lite borglömd oas i Ystad. – Generellt sett har det gått jättebra, säger styrgruppens ordförande Cecilia Kommunens styrgrupp

Fahlborg. Vi genomförde hela 99 procent av alla planerade evenemang och de allra flesta var välbesökta. medger att evenemanget kunde ha varit kortare. 66 dagar är i längsta laget år 2011. När Fritiden hölls 1936 såg samhället helt annorlunda ut, det fanns inte samma utbud av underhållning och andra aktiviteter som det gör idag. Cecilia Fahlborg

var en utmärkt plats för olika evenemang, säger hon. Och vi kan nog se fram mot fler sådana där. Scenen går ju snabbt att bygga upp om det behövs, annars går det ju fint att hålla till på gräset. En positiv effekt som kvarstår efter Fritiden är de trädgårdar som ligger i anslutning till parkeringshuset Ziska. – Vi fann att Fritisparken

i Ystad /3


REPORTAGE Ystads småbåtshamn har blivit

SMÅBÅTSHAMNEN

ett vackert landmärke efter om­ byggnaden, såväl dag som natt.

småbåtshamnen fått bättre servicebyggnader i det nybyggda hamnkontoret. Här ligger nu hamnkaptenens kontor i förbindelse med duschutrymmen, bastu, tvättstuga och toaletter för båtfolket. Dessutom

!

Småbåtshamnen

Renoveringen av hela småbåtshamnen och fiskerikajen beräknas kosta ca 45 miljoner kronor. Fiskeriverket bidrar med ca 4,9 miljoner. Antalet småbåtsplatser kommer att vara 200 när hela projektet är avslutat.

har man byggt ytterligare två offentliga toaletter. Bakom hamnkontoret finns också ett miljöhus med sopsortering för både båtägare och restaurang. Promenadstråk

Härlig strandpromenad i renoverad småbåtshamn Text, foto: Lennart Orvarsson

Vårens och försommarens renovering av småbåtshamnen har gett Ystad ett populärt promenadstråk. Med ett brett, tillgänglighetsanpassat trädäck framför de nya småbåtsbryggorna med fler platser har området fått ett välbehövligt lyft. Och mer är att vänta. – Det är mycket folk här som njuter av platsen, speciellt på helgerna, berättar hamnkapten Magnus Nilsson från sitt nya hamnkontor. Han har fått många positiva kommentarer om småbåtshamnen, speciellt av de som hyr båtplats. Och dessa har blivit fler, 4/ i Ystad

i takt med att antalet båtplatser ökar i samband med ombyggnaden. När allt är klart nästa sommar kommer det att finnas 200 platser, mot 150 före renoveringen. Utöver det generösa trädäcket med vacker kvällsbelysning, nya bryggor med båtplatser och en förlängd pirarm, har

Hamnkapten Magnus Nilsson ser många be­ sökare i småbåtshamnen, både båtägare och ”vanligt folk”.

Nu i höst kommer entreprenören NCC att påbörja arbetet med nästa etapp av hamnrenoveringen, den slutliga. Nu ska yrkesfiskarna få ny kaj och nya byggnader, ett arbete som beräknas vara klart i maj 2012. – Det går att följa projektet på kommunens hemsida www.ystad.se under Fritid > Småbåtshamnen, berättar projektledaren Ann-Sofi Eriksson som själv skriver dessa inlägg. Målsättningen med hela renoveringen av småbåtshamnen är att göra den tillgänglig för alla, en trygg plats att vistas på även för den som inte har båt. Och det har många redan upptäckt. Under sommaren flanerade både ystadbor och turister i hamnen, njöt en glass eller något annat på någon av serveringarna och såg på båtarna. Ännu under hösten är småbåtshamnen välbesökt. Och dessutom får fler möjlighet att hyra båtplats.

Gert Lund, pensionerad från Ystads Hamn, rensar fisk som han köpt direkt från fiskebåten. –  Jag gillar den nya småbåtshamnen och ser fram mot det färdiga resultatet. i Ystad /5


KULTUR

KULTUR

Kultur för barn och unga - garanterat

Mixed Reality – datavärldens möte med film

MIXED REALITY

och verklighet.

6/ i Ystad

Text, foto: Lennart Orvarsson

Förstärkt verklighet ska ge besöksnäringen fart Text, foto: Lennart Orvarsson

Mixed Reality är enkelt utryckt datavärldens möte med film och verklighet. Med ny teknik kan vi genom datorer och smarta telefoner uppleva en förhöjd verklighet där platser vi besöker blir arenor för fantastiska äventyr, eller genom telefonen får sin historia berättad i ljud, bild och text. Den 15–16 september hölls den tredje Mixed Reality-konferensen i Ystad, detta år på temat platsbaserat historieberättande. Mixed Reality Scandinavia 2011 presenterades av Orvar Säfström, journalist, skribent och föredrags­ hållare med data- och tv-spel som specialitet. Redan i sitt öppningstal satte han nivån genom att berätta hur viktiga dataspel och film har blivit för både industri och turism.

Mixed Reality Scandinavia 2011 presenterades av journalisten och dataspels­ kritikern Orvar Säfström.

Destinationsutveckling

Mixed Reality-konferensen är ett tillfälle för media­ utvecklarna att möta representanter för kommuner och besöksnäring och berätta om sin teknik. Syftet är att främja destinationsutveckling och

Den nya kulturgarantin bygger på de tre ”U:na. Det första u:et innebär att barnen ska få uppleva teater och dansföreställningar, konserter, konst, litteratur, film och kulturar. U nummer två handlar om att barn och unga ska få utforska nya sammanhang, få nya insikter, kunskaper och uppleva olika stämningar och känslor med hjälp av kultur. Det sista u:et betyder att unga ska få uttrycka sig och och själva skapa genom bilder, musik, berättande, dramatik, form och rörelse. Den nya Kulturgarantin

också en lista av aktiviteter som alla barn och unga har rätt till för att kunna nå ”de tre U:na”. Det kan vara att gå på teaterföreställning minst en gång om året, att kunna gå på Ungdomens hus och Kulturskolan för att själva uttrycka sig, och att pedagogerna i skolan ska kunna använda sig av kultur som ett sätt för eleverna att nå sina mål.

Gå i filmens fotspår Text, foto: Lennart Orvarsson

Vill du vandra i filmens spår i Ystad? Upptäcka platserna som blivit kända på vita duken? Har du en Iphone? Ladda genast ner appen Walk of Film och ge dig ut.

Kulturgarantin innehåller

Film ovanpå verkligheten

Han förde sina åhörare genom medielandskapet och visade hur man vid ett besök på en restaurang, känd från filmen, genom sin smartphone kan lägga på scener ur filmen på den interiör man ser i verkligheten. Detta lägger en dimension av upplevelse ovanpå den man redan har när man besöker den kända platsen. – Det är oerhört viktigt att synas i dessa nya medier, sa Orvar Säfström. SAAB ville inte synas i det nya dataspelet Gran Turismo som sedan blev succé. Nu sparar ungdomarna som spelade för att köpa bilmärkena de körde i dataspelet och SAAB gör konkurs. Han medgav att det kanske inte bara beror på den historien, men att det kan vara en av många orsaker till SAABs nedgång.

Kultur har stor betydelse som pedagogisk resurs. Nu garanteras alla barn från 4 års ålder i förskolan till och med årskurs 9 i grundskolan minst en kulturupplevelse per läsår, inklusive resor vid behov. Samtidigt lovar Ystads kommun att ge resurser att uppfylla garantin.

filmturism, eller kulturturism som Orvar Säfström gärna kallar det. Kombinationen av film och smarta applikationer i telefoner, datorer, pekskärmar och interaktiva platser är en mix som allt fler destinationsutvecklare använder för att ytterligare förhöja upplevelsen att besöka en intressant plats. Telefoner som spelverktyg

De två dagarna innehöll föredrag om olika tekniker och metoder och ett par workshops. Deltagarna fick även medverka i ett spel där smarta telefoner utgjorde verktygen och spelplanen var omgivningarna kring Ystads Saltsjöbad där konferensen hölls, ett verkligt exempel på Mixed Reality.

Håll utkik efter denna broschyr. Det är Ystads kommuns Kulturgaranti för barn och unga, som synliggör vilka möjlig­ heter barn och unga har både i skolan och på fritiden när det gäller kultur.

FAKTA: Kulturgarantin för barn och unga i Ystad antogs i december 2010. Den som vill läsa mer om Kulturgarantin finner detta på www.ystad.se > Kultur > Kulturgarantin. Man kan också hämta foldern om Kulturgarantin på Nya Rådhuset, på skolorna och på stadens kulturinstitutioner.

– Nu släpper Ystads kommun appen Walk of Film för Iphone i sin första version, säger Jessica Källman som har varit med i utvecklingen av programmet. Jessica Källman är i grunden dataspelsutvecklare och projektanställd som projektledare för Mixed Reality Scandinavia 2011. Hon har hjälpt Petra Rundqvist i Ystads kommun att ta fram appen tillsammans med spelutvecklarföretaget Simogo. – Än så länge är appen ganska grundläggande och kommer att byggas på med fler filmer, och kanske andra upplevelser, säger Jessica. För tillfället berättar Walk of Film om fem filmer och fem platser. Med hjälp av telefonens gps känner appen av när besökaren kommer till en plats, ger en belöning och visar fram information om både filmen och platsen. Det finns även skyltar på platserna, så att den som går utan Iphone också kan ta del av informationen. Appen Walk of Film går att nå via www.ystad.se.

i Ystad /7


UTBILDNING

UTBILDNING REPORTAGE

Ystad rankas högt bland Sveriges skolkommuner Text, foto: Lennart Orvarsson

Tidningen Skolvärldens årliga under­sökning av kvaliteten i skolan placerade i april 2011 Ystad på plats 58 av 290 kommuner. Tidningen Skolvärlden gör varje år en ranking av skolan i Sveriges kommuner. Resultatet bygger på data från Skolverket och Statistiska Centralbyrån, SCB. Uppgifter från sex olika områden vägs ihop med hjälp av Lärarnas Riksförbund. Det visar sig att Ystads kommun uppnår en god placering på plats 58, inte i topp men likväl i den övre femtedelen bland Sveriges kommuner. Ystad har dock halkat ner en aning från föregående undersökning, då man fick placeringen 53. Andelen elever som går ut högstadiet med gymnasiebehörighet är 92 procent, att jämföra med riksgenomsnittet 88 procent, samtidigt som andelen lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen ligger på 91 procent jämfört med rikets 88 procent. Däremot är lärartätheten i grundskolan något lägre i Ystad än genomsnittet – 7,7 lärare per 100 elever jämfört med riksgenomsnittet 8,3.

Skolvärldens sex kriterier för ranking av Sveriges skolor w  Resultaten i de nationella ämnesproven.

Hatten av för Ystad Text, foto: Lennart Orvarsson

Christer Olofsson är ny chef för Kultur o Utbildningsförvaltningen i Ystads kommun. Sedan den 1 juli huserar han i ett rum på Nya Rådhuset, med utsikt över Österportstorg där ungdomarna samlas på raster och håltimmar. Vad har han för tankar och visioner kring skolan och kulturen i Ystad?

Christer Olofsson Ålder: 57 år Bor: I Sjöbo Familj: Hustru, en 13-årig son samt tre utflugna barn

– Ystad ska fortsätta att vara en av de bättre kommunerna i Sverige när det gäller kvaliteten i skola och förskola, svarar Christer på frågan. Eleverna ska kunna uppnå goda studieresultat i en trygg miljö med respekt för individen. Han medger att det är en utmaning, speciellt när det gäller högstadiet som ju är en tuff tid med tuff jargong. – Men allt viktigt är svårt, säger han.

Jag vill att alla ska tänka på kulturen som en av de faktorer som bidrar till ett bättre samhälle. Kultur överallt

Christer vill också att samtliga förvaltningar har kulturen med som en viktig faktor i sitt arbete. – Jag vill att alla ska tänka på kulturen som en av de faktorer som bidrar till ett bättre samhälle, säger han. Ystad har fantastiska kulturbärare i konstmuseet, klostret och biblioteket, och kulturen är viktig i vardagsarbetet i skolor och på arbetsplatser. Christer Olofsson var tidigare områdeschef för grundskole­ området Västervång, dessförinnan rektor på Västervångskolan. Han härstammar från Umeå, har tidigare arbetat som lärare, men också som verksamhetschef i Vindelns kommun utanför Umeå 1993–1995. Härlig trakt

Att han hamnade i Skåne var, som det ofta är, för kärleks skull. Hustrun som han träffade på lärarutbildningen i Umeå kommer

Christer Olofsson är ny chef för Kultur o Utbildningsförvaltningen.

från Sjöbo-trakten. Efter många familjesemestrar i hemtrakten ville hon komma hem. – Jag följde gärna med, säger Christer. Lite svårare var det för barnen, men det ordnade sig. Nu trivs han här i Sveriges sydligaste del. Ett intressant arbete, ett fint hus, fantastisk natur, kultur och fina städer gör att han gärna blir kvar. Och så är det här han har hängt hatten nu. Då är det hemma.

w Andelen elever som har gymnasiebehörighet

när de lämnar årskurs 9. w  Andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen i årskurs 9. w Lärartäthet. w Andel lärare med pedagogisk utbildning. w Undervisningskostnad per elev.

Skolorna i Ystad får goda betyg i tidningen Skolvärldens årliga undersökning av kvaliteten på Sveriges skolor. 8/ i Ystad

Tre snabba frågor till Christer Olofsson Vad är det som gör att Ystad placerar sig relativt högt i undersökningen? Det finns en tydlighet i skolans uppdrag som delas av skolledare och lärare. De är dessutom skickliga i sitt arbete, har tydligt fokus på sina uppdrag och lyckas skapa förtroendefulla relationer med barn och elever. Välutbildad personal kopplat till ett starkt föräldrastöd och föräldrars och elevers insikt om skolans betydelse är ytterligare positiva komponenter.

Är du nöjd med plats 58? Vi är naturligvis både stolta och glada att återigen hamna högt på resultatlistan, men plats 58 är inte ett mål utan en startpunkt för ytterligare ansträngning att nå högre.

Vad tycker du behövs för att Ystad ska bli bättre? För att bli bättre behöver vi behålla våra kvaliteter samt fortsätta att ha höga förväntningar på elevernas förmåga och resultat, ta till oss aktuell forskning inom skolområdet och omformulera det till aktiviteter i skolan. Den datorsatsning som nu startar är ett exempel på att kommunens intresse att utveckla skolan.

i Ystad /9


NYINFLYTTARDAG

5

PLANARBETE

Nyinflyttardag med mingel och överraskningar

frågor till Sanna Persson Halapi – komiker och skådespelare.

Fotograf Adam Haglund

Text: Anna Jenssen. Foto: Andreas Hillergren, SVT

När de nya Ystadborna hälsas välkomna blir det med betoning på upplevelser och överraskningar.

Bor: I Valleberga. Ålder: 37. Familj: Maken Lars Halapi, två barn, 5 och 1 år.

Ystads kommun planerar för nya bostäder och verksamheter i Köpingebro och i Öja. För att de boende i dessa områden ska få vara med i planeringen har Ystads Plan- och Bygglovsavdelning provat en ny metod – Designdialog.

Känd från: humorserien Hipp Hipp (där hon bl a spelade Jolanta), tv-roller i bl a "I Annelie" och "Mia och Klara" samt i barnprogrammet "Vid Vintergatans slut". Aktuell: som charmiga Pax i uppföljaren till tv-serien "Vid Vintergatans slut", "Pax jordiska äventyr", som nu spelas in i Ystad med omnejd. 1) Varför har rollfiguren Pax blivit så populär, tror du? Vet inte riktigt, men det är hemskt kul. Kanske för att hon är väldigt mycket som ett barn.

Designdialog för medborgarinflytande

2) Var hittar du inspiration till dina karaktärer och roller? Hos mina egna barn och deras vänner. Och hos folk som jag får fin kontakt med eller i musik eller en dokumentär som berör mig. 3) Anser du att man får skämta om vad som helst inom humorns ramar? Ja rent principiellt, men jag förstår inte riktigt varför man måste göra det. Det finns så många jobbiga saker som bara måste få vara jobbiga. 4) Vilka anser du vara dina tre bästa egenskaper som komiker och skåde­spelare? Svårt. Det får nog andra avgöra. Kanske min omättliga lust att försöka fånga och gestalta människovarelsen, mitt öga för märkliga detaljer - och mina stabila ben. 5) Berätta om ett av dina smultron­ställen i Ystad! Backåkra! Det bästa av skog och hav. Och - där finns ett nedfallet träd som man kan gunga på.

10/ i Ystad

fördjupad översiktsplan

Öja ska växa och de boende är med och påverkar.

23

Öja gård, samrådshandling

Text: Lennart Orvarsson. Foto: Helén Karlsson

De nya Ystadborna kommer att få stifta bekantskap med filmens Ystad. Här en scen ur tv-serien ”Vid Vintergatans slut” som spelats in i Ystad.

M

ed Nyinflyttardagen, som arrangeras lördagen den 26 november, hälsas alla nyinflyttade Ystadbor högtidligt välkomna till kommunen. Det är Ystads kommun, Ystads Köpmannaförening och Citygruppen som bjuder in alla som flyttat till Ystad under 2011. En rolig och händelserik dag utlovas. På Gamla Rådhuset bjuds det på mingel med kommunledningen, matnyttig information

samt roliga anekdoter och företeelser, vilka är typiska för Ystad. Deltagarna kommer även att få en fin inblick i filmens Ystad, och därför är sannolikheten stor att de denna gång får intergalaktiskt besök! Anmälan sker till Ystads kommun senast den 22 november på telefon 0411-57 70 00 eller via e-post nyinflyttad@ystad.se

– Vi har mycket i bagaget inför planeringen av Öja tack vare Designdialogen, säger planchef Anna Möller. Det har varit mycket roligt och givande att planera tillsammans med de boende i området. Designdialogen har gett oss ett helt annat kunskapsunderlag än vi brukar ha. Lokal förankring

Designdialog bygger på att de som berörs av ett kommande planarbete bjuds in till tre träffar där de får ta del av kommunens och arkitekternas tankar och idéer. Sedan får de medverka i diskussioner, komma med egna idéer och påverka resultatet.

Först efter dessa tre möten tar Plan- och bygglovsavdelningen fram en fördjupad översiktsplan. – Planerna växer fram under mötenas gång, säger Anna Möller. Metoden ger en lokal förankring som är svår att överträffa, och förhoppningsvis blir alla parter mer nöjda med slutresultatet. Vi tar också del av invånarnas kreativitet och idéer, vilket är mycket värdefullt. Workshops

Designdialogmötena är inte informationsmöten, utan i allra högsta grad tillfällen för deltagarna att föra fram egna idéer och

påverka planarbetet. De genomförs enligt en speciell struktur där man bland annat arbetar i workshops i olika grupper. Deltagarna gör en analys av nuläget och tar fram styrkor, svagheter och möjligheter i sina områden. Man tar också fram idéer och visioner och utvärderar olika alternativa planer. Planarbete

Efter att de tre Designdialogmötena genomförts påbörjas arbetet med en fördjupad översiktsplan, som sedan följs av en detaljplan.

i Ystad /11


evenemangs

tips

www.ystad.se/evenemang

31/10 – 4/11

Musik och Teater hela hösten. Lunchkonserter i S:ta Mariakyrkan på lördagarna, Riksteteaterföreningens arrangemang på teatern såsom Othello, Lärare för livet, Alice i underlandet och vårens program som inte är färdigt i dagsläget, Toddyspex, Nils Landgren och Victoria Tolstoy, Claes Malmberg och Flamingo­ kvintetten. Ystad har mycket att erbjuda den som längtar efter kulturupp­ levelser. På Konstmuseets soppluncher får du förutom god soppa en visning av en aktuell utställning. Under hösten visas utställningar av Ann Blom, Mona Petersson och Slas. På Klostret visas den tankeväckan-

Höstens program

Hösten är här – Kulturlov i Ystad

Ystads konstmuseum

Måla masker eller graffiti, spöken eller boktips, Cineteket eller Ystad Studios. Det är höstlov i Ystad och Kulturlov.

24 september – 13 november 3:e vån Ann Blom, Måleri Nya målningar på plexiglas, mdf och duk som speglar dels Ann Bloms minnen från barndomens skärgårdsö, dels det skånska landskap på Österlen, där hon nu bor. RoomFive 2:a vån Mona Petersson MOT NATUREN, Objekt, installation, text MOT NATUREN är en installation som ställer frågor om mänskliga rättigheter, frön och patent. Vad är en uppfinning? Vad är möjligt att äga?

de utställningen ”Så skall du leva – en utställning om liv och moral”. I korsgången Eva Härstedts masker. Stadsbiblioteket har under hösten bland annat drop-in bokcirkel för vuxna och Trollmors sagor som är familjeföreställningar för barn.

3:e vån Slas Jag minns dig nog Stig Claesson (1928-2008) Utställningen presenterar både välbekanta motiv och mindre kända sidor och kastar nytt ljus över detta rika konstnärskap.

Måndag 31 oktober Cineteket kl. 13.00 Maskmålning med Halloweentema KFUM-Huset kl. 13.00–ca 17.00 Öppen workshop i graffiti

Arrangörer: Ungdomens Hus och Mötesplatsen KFUM-Huset. Ålder 10–18 år. Gratis. Plats: Björnstierne­ gatan 18 på Regementsområdet.

Stadsbiblioteket kl. 14.00 En klok boktok – ståupp för barn från 6 år

Clownen Raimondo är en boktok som älskar sina böcker. Men han har missförstått hur man konsumerar dem … Upptåg, sagor och komik för alla åldrar. Fri entré. Hämta gratisbiljett på biblioteket fr o m 17/10.

Tisdag 1 november Cineteket har öppet kl. 12.00–16.00

Entré vuxen 50 kr, barn 20 kr (gratis upp till 12 år).

Matrundan Höst Ta del av, som besökare, nya spännande upplevelser med kopplingar till mat i alla stadier och former. Möt odlare och kockar under olika teman. www.culinaria.se.

Upplev de magiska ljuskvällarnas alla arrangemang i de olika byarna. www.osterlenlyser.se

Foto: Fridas Grafiska

Klostret kl. 14.00–16.00 Verkstad med tillverkning av masker Från 7 år. 50 kr inkl. entré. Bokning: 0411-57 72 86.

Klostret kl. 17.30 och 18.30 ”Magi & spökerier i Klostret”

En hiskelig rundvandring för barn med Klosterspökena Preben och Knut. Bokning i Klostrets reception 0411-57 72 86. Entré 30 kr, barn 15 kr.

Ateljéverksamhet Från 7 år, kostnad 40 kr, max antal deltagare 12 st. Föranmälan 0411-57 72 85.

Uret genom Tiderna presenterar nedslag om urens historia och visar allt från skuggkastare och solur till de modernaste uren. Här får du se golvur, tellarium, amerikaklocka, gökur och mycket mer. Du kan också se en inredd urmakarverkstad som den kunde ha sett ut omkring sekelskiftet. En speciell kategori kommer vara så kalFoto: Bengt Svensson lade ”knasur” (hemmabyggen med alldeles speciella funktioner). Vi kommer också ha material om urmakare från staden – Ottergren, Wetterstrand och far och son Hopp. Likaså om några urmakare från Trelleborg.

Ungdomens Hus kl. 14.00–16.00 Ballongtwistning Ålder 10 år–16 år. Gratis.

Stadsbiblioteket kl. 15.00 Boktips för barn och föräldrar

Vi tipsar om härlig höstläsning för åldrarna 0–19 år. Fri entré.

Cineteket kl. 14.00–15.30 Guidad tur i Ystad Studios

Upptäck scenografin från SVT:s populära rymdserie ”Vintergatan!”. Barn 75 kr, vuxen 150 kr inkl. entré på Cineteket som har öppet mellan 12.00–16.00.

Torsdag 3 november Ateljéverksamhet

Från 7 år, kostnad 40 kr, max antal deltagare 12 st. Föranmälan 0411-57 72 85. Cineteket har öppet kl. 12.00–16.00. Entré vuxen 50 kr, barn 20 kr (gratis upp till 12 år).

12/11–1/1

Fredag 4 november Guidad tur i Ystad Studios

Julmarknader och julkonserter runt omkring oss samt en hel del evenemang i Ystad som t ex att skolbarnen klär granen på torget, skyltsöndag med julstök på Klostret och aktiviteter på Stortorget, julträdet tänds vid Klostret, tomtar på stan, nyårsfirande på hamnplan med stort fyrverkeri och tal avslutas med nyårsdopp i marinan.

Upptäck scenografin från SVT:s populära rymdserie ”Vintergatan!”. Barn 75 kr, vuxen 150 kr inkl. entré på Cineteket som har öppet mellan 12.00–16.00.

Uret genom Tiderna En utställning om klockor och ur med nedslag i Ystad och Trelleborg. Urmakare Bengt Svensson och Ystads Lurblåsare inviger utställningen kl. 14.00 den 25 september.

Onsdag 2 november Ystads konstmuseum kl. 13.30–16.00

Kolla in hela programmet på www.ystad.se. Och glöm inte att boka.

12/ i Ystad

Österlen lyser

26 november – 29 januari 2012

Från 7 år. 50 kr inkl. entré.

4/11 – 6/11:

4/11 – 6/11:

Ystads Allehanda Simrishamns kommun i samarbete med: Tomelilla kommun • • Sjöbo kommun Ystads kommun

Håll dig uppdaterad under hela året med KOnST • KulTur • nöJe

Julen i Ystad

Gratis– free

ySTad & ö STe r le n

• naTur • uTflyKTer

• KarTa • maT & fiKa

nr 12 • 22/9- 20/10 • 2011

fylld med artiklar och evenemangstips, och glöm inte besöka vår hemsida som uppdateras med det senaste, www.vadhander.se

i nTe rVJ u m e d

David Batra Guide till

GÅr dSBuTiKer

Sjöbodagarna

MODERNA I BRÖSARP

Äpplemarknaden

Österlens stora skördefest

Kalendarium

för 22 SePTemBer - 20

OKTOBer

Calendar of events

i Ystad /13


NYINFLYTTARE

NÄRINGSLIV

Ny strategi för ett annorlunda företagsklimat

växt av antalet anställda i privat sektor, årlig förbättring av placering i näringslivsklimatindex, samt en årlig nettotillväxt av nya företag. Framgångsfaktorer

Text, foto: Lennart Orvarsson

Med Ystad som ny hemort driver Tom och Karin Diependaele Lundholmen Group AB och sina två webshoppar Dekoria.se, en online syatelje som erbjuder måttsydda textilier till hem och företag, och Savemysofa.com i vilken de säljer klädslar till IKEAs mest populära soffor och fåtöljer. Från skogarna i Småland sökte de sig till havet, både för den härliga boendemiljön och för det perfekta affärsläget. I framtiden hägrar expansion, men först en bra lokal.

Karin och Tom Diependaele driver två webshoppar, savemysofa.com och Dekoria.se, som erbjuder klädslar till IKEA-soffor och måttbeställda textilier till hem och företag, tillsammans med Cornelia Berglund. Den klassiska IKEA-soffan Klippan har i deras tappning fått en klädsel tillägnad kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

Nyinflyttare – Från skogen till havet

Ystads nya Näringslivsstrategi antogs av Kommunfullmäktige den 19 maj 2011. Näringslivs­ strategin ska ”tydliggöra ansvar­et för näringslivet och kommunen samt uttrycka vad som är viktigt för att åstadkomma ett annorlunda företagsvänligt klimat”. Näringslivsstrategin är ett dokument som ska ligga till grund för samverkan mellan kommun och näringsliv. Målsättningen är att uppfylla visionen om Ystad som en av Sveriges främsta tillväxtkommuner 2010,

Tillverkning i Polen

– Vi har hela Europa som marknad, främst Sverige, Holland och Belgien, säger Tom. Men också Tyskland, Storbritannien och de andra europeiska länderna. Vi har en samarbetspartner i Belgien, och vår tillverkning är i Polen. Ystad ligger mitt i, med perfekta kommunikationer och ett härligt läge vid havet. Rötter i Ystad

Det är lätt att förstå varför de valde Ystad. Deras affärskontakter kommer ofta med flyg till Kastrup och kan snabbt nå kontoret på Skansgatan med tåg. Och det polska tillverkningsföretaget passerar Ystad med sin lastbil 2 gånger i veckan. När Karin berättar att hon har släkten i Ystad och att hennes mormor är den inte helt okända Majken Törnblad blir bilden komplett. Karin säger att det helt klart spelar in att hon har rötter i 14/ i Ystad

Fyra mål

Strategin formulerar fyra mål: minst 1 procent befolkningsökning, årlig nettotill-

Text, foto: Lennart Orvarsson

Affärsutvecklingsprojektet Cathing the Future, som syftar till att utveckla företag och handel mellan södra Sverige och Polen har pågått halva sin tid, ett år. Ett av de företag som har fått nya kontakter som kan komma att ge affärer i framtiden är Lugna Lagunen i Ystad.

Ystad, även om hon själv växte upp i Kristianstad. Att det ibland underlättar kontakterna i staden är inte fel. – Jag tycker det går utmärkt att få kontakter, säger hon och förklarar att de redan från början fick god hjälp att komma igång, både genom nätverket Business in Heart och Arbetsförmedlingen som hjälpte dem att hitta Cornelia Berglund som idag driver Dekoria.se.

L

Större lokal

Det svåra har istället varit att finna bostad och kontor. – Det första vi fick var dagisplatser på Lingua Montessori, berättar Karin. Först två veckor innan flyttdagen fick vi lägenhet. Vårt lilla kontor där Cornelia höll ställningarna hade vi ordnat i förväg. De har redan vuxit ur det lilla kontoret på Skansgatan och ska flytta tvärs över gården. – Men vi söker lager och vill gärna dela en stor lokal med andra småföretag. På det sättet kan vi skapa en kreativ och inspirerade miljö som hjälper oss både att bli bättre och hålla kostnaderna nere.

med ett föredömligt företagsklimat och en miljömässigt hållbar utveckling av samhället.

Affärer med Polen mål för Ystadföretag

Text, foto: Lennart Orvarsson

– Ystad är perfekt Business-wise, säger Tom på sin blandade engelska och svenska. Han kommer ursprungligen från Belgien, jobbade för IKEA och träffade där en svensk kvinna.

Fler företag i Ystad är målet för ny företags­ strategi.

Den listar även ett antal grundläggande framgångsfaktorer, viktiga för att uppnå målen. Bland annat att att näringslivsutveckling kräver ett ömsesidigt engagemang från kommunledning och näringslivets representanter samt att man måste tydliggöra de områden som behöver åtgärdas och utvecklas för att möjliggöra en fortsatt utveckling av det lokala näringslivet. Näringslivsstrategin formulerar också tio punkter, som ska utföras för ett annorlunda företagsklimat. De ställer krav såväl på kommunens representanter som på företagarna. De visar också på skolans betydelse i arbetet. Samverkan mellan Ystads kommun och Ystads näringsliv görs inom ramen för Näringslivsrådet, något som också formuleras i Näringslivsstrategin. Tillsammans kommer man under regelbundna träffar arbeta för att uppnå målen i strategin. Strategin i sin helhet finns att läsa på www.ystad.se.

Gunvor Wivast, Lugna Lagunen, har funnit affärsmöjligheter i Polen genom Catching the Future.

ugna Lagunen erbjuder massage, friskvård och hudvård i sin lilla lugna lokal på Apgränd i Ystad. Här har Gunvor Wivast drivit sitt företag sedan 2001. Hon blev tillfrågad av en affärsbekant i nätverket IDEA om hon inte var intresserad av att gå med i Catching the Future, och bestämde sig snabbt. – Det är jättespännande. Vi har fått mängder av utbildning i hur vi kan utveckla våra företag, och har också fått hjälp med kontakter i Polen, säger Gunvor. Nu har jag en del intressanta saker på gång, men det tar tid. I sitt företag Lugna Lagunen marknads-

CATCHING THE FUTURE Catching the Future är ett delvis EUfinansierat utvecklingsprogram för näringslivet i södra Sverige och vid polska Östersjökusten. Programmet pågår i två år och omfattar utbildningar, mässor och hjälp med kontakter i respektive land.

för Gunvor även olika utbildningar för spa-personal. Hon ser en växande marknad i Polen och har fått gott gensvar. – Vi har inte skrivit några kontrakt än. Vi måste lära känna varandra först och dessutom ha alla papper i ordning. Men affärerna kommer, det är jag övertygad om. i Ystad /15


NÄRINGSLIV

UPPHANDLING

Näringslivsgala med nytänk Text: Lennart Orvarsson. Foto: Itta Johnson

Förra årets Näringslivsgala var välbesökt.

Marie och Lars Hugosson, Polykemi AB.

Mia och Jonas Andersson, Anderzson of Sweden.

Torsdagen den 24 november är det dags för årets Näringslivsgala i Ystad. Platsen i år är Surbrunnsparken, och dagen är uppdelad i två delar; en seminariedel och galamiddag med underhållning och prisutdelningar. Seminariedelen av årets Näringslivsgala pågår från 14.00 till 17.00 den 24 november. I Surbrunnsparken får deltagarna möjlighet att medverka i tre seminarier på temat nytänkande. Tre seminarier

Föreläsare på det första seminariet är Håkan Jeppsson, ordförande i MFF och koncernchef för Inwido med 4 000 anställda i Europa. Håkan kommer att prata om ”Nytänkande – avgörande för organisationers utveckling och framgång”. Det andra seminariet leds av Erik Bengtsson från ystadföretaget Karlsfälts

gård. Erik driver familjeföretaget från 1927 vidare med visionen att vara ett modernt lantbruk med mångfald, hållbar produktion och närhet till sina kunder. På det tredje seminiariet berättar Fredrika Gullfot från innovationsföretaget Simris Alg. Företaget odlar mikroalger för produkter inom livsmedel, foderindustri och life sciences. Mikroalger röner ett stort och växande intresse internationellt, inte minst som förnyelsebar råvarukälla för biobaserade drivmedel. Klockan 19, efter två timmars paus är deltagarna välkomna till galamiddagen. Här bjudes god mat, trevligt umgänge,

Näringslivsfrukost den 31/10 De öppna frukostseminarierna för näringslivet fortsätter. Den 19 september samlades man för en frukost på Ystads Saltsjöbad på temat Hållbar upphandling. Nästa Näringslivsfrukost hålls den 31 oktober kl 07.30–09.15 på Siriushuset. Temat för denna intressanta frukost är nya Planoch Bygglagen, PBL samt aktuella planer för Ystads kommun. Frukostseminarierna, som påbörjades 2010 och genomförs 4 gånger per år, utförs i samverkan mellan Företagarna, Ystads Allehanda, Radio Active och Ystads kommun i syfte att belysa aktuella ämnen och utvecklingsområden inom kommunen. 16/ i Ystad

Närproducerat i skolrestaurangen – så kan det bli verklighet Jan Lundin, VD Rese- och Turistnäringen i Sverige och Cecilia Hertz, Umbilical Design.

högklassig underhållning av Wallmans nöje samt utdelning av priser till Årets företagare och Årets gesäll. På en torsdag

Näringslivsgalan arrangeras av Ystads kommun, samtliga banker i Ystad, Ystads Allehanda, Radio Active samt Företagarna. Observera att årets Näringslivsgala hålles torsdagen den 24/11. Den som önskar delta i Näringslivsgalan är välkommen att anmäla sig till Ewa Alwén, tel 0411-57 75 65 eller e-post ewa.alwen@ystad.se senast den 14 november.

Text, foto: Lennart Orvarsson

Mer närproducerade produkter till kommunernas verksamheter är ett önskemål för många, inte minst för miljöns skull. Lagen omöjliggör dock krav på närproducerat i kommunala upphandlingar. Där­ emot finns idag ett övergripande mål; att möjliggöra för mindre producenter att lämna anbud. Nu har en förstudie genomförts där man genom nya transportlösningar försöker förenkla för små och mellanstora företag att delta i kommunens upphandlingar.

F

FAKTA Förstudien Samordnad varudistribution, Simrishamn, Tomelilla och Ystad är delvis bekostad av Trafikverket och utförd av Olof Moen. Nästa steg är att anställa en projektledare för att arbeta vidare mot de mål som förstudien formulerar. Projektledaren bekostas delvis av LEADER-medel från EU.

örstudien, som har bekostats av Trafikverket, undersöker metoden att separera upphandling av varor och upphandling av transporter, något man inte gör idag. Det skulle betyda att en transportör får uppdraget att samdistribuera och leverera produkter från olika producenter, vilket skulle effektivisera distributionen avsevärt.

Miljövinster

Separat distribution

Lokala och regionala leverantörer

Samordnad varudistribution, Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner är namnet på förstudien. Titeln indikerar vad det handlar om, en förstudie av hur det skulle kunna se ut när ett företag har uppgiften att samordna transporterna från flera leverantörer av till exempel livsmedel till de tre kommunernas restauranger och storkök. I ena änden skulle lokala mindre företag kunna leverera produkter till en central distributionscentral, och i andra änden skulle leveranserna ske i samdistribution enligt en fastställd rutt med fasta leveranstider.

Just livsmedel är den kategori som vore mest lämpad för sam­ ordnad varudistribution. Idag är det endast fyra stora leverantörer i Sverige som har resurser att erbjuda fri leverans så som kommunerna tidigare har formulerat sina upphandlingar. Att slopa kravet på fri leverans och istället möjliggöra upphandling av samordnad varudistribution skulle skapa en kanal även för mindre och medelstora lokala och regionala livsmedelsproducenter. Och troligen mer närproducerat i skolrestaurangen.

Slutresultatet skulle minska det totala transportbehovet, enbart för transporter av livsmedel till kommunala enheter med upp till 70 procent. Det skulle även möjliggöra för mindre producenter att leverera till kommunerna och ge ökade möjligheter att planera transporterna med avseende på rutter och leveranstider.

i Ystad /17


TÅGTRAFIK

Pågatågen kör genom Citytunneln Text, foto: Anna Jensen

Den 15 augusti kopplades Ystadsbanan in i Citytunneln i Malmö. De hållplats- och tid­ tabellsändringar som genomförts innebär flera förbättringar för Ystad- och Österlenresenärerna. Simrishamn ochYstad kör numera varje halvtimme från morgon till kväll via Svågertorp, Hyllie och Triangeln till Malmö C. Tågen fortsätter sedan direkt in till Lund. Malmöstationen Persborg stängs, eftersom tågen inte längre passerar. Istället tar man sig till Persborg med lokal- och regionbussar. Ska man resa vidare mot Kastrup och Köpenhamn byter man snabbast till Öresundståg i Hyllie. Nu kan resenärer från Ystad och Österlen ta sig snabbare och enklare in och ut ur centrala Malmö. Citytunneln binder dessutom samman hela Skåne på ett bättre sätt. Pågatågen från

är att tågavgångarna från Simrishamn utökats till en gång i timmen samt att Skåneexpressen 3 och 4 och linje 570 (Borrby-Ystad) har anpassats till tågtrafiken. Två nya och nyligen döpta Pågatåg har satts i trafik på Ystadsbanan: Kurt Wallander och Anna Q Nilsson. De nya tågen är tystare, vagnarna ljusare och luftigare och stolarna bekväma och utrustade med större benutrymme. Plattformarna på tågstationerna mellan Ystad och Simrishamn är nu också utbyggda för att passa de nya Pågatågen. Mer information finns på skanetrafiken.se.

OMSORG

Ett bättre liv är målet Text, foto: Lennart Orvarsson

En God man är en person som hjälper dem som av olika orsaker har svårt att hantera sin ekonomi och ha kontakt med olika myndigheter och organisationer. God man-skapet är ett ideellt åtagande med viss ersättning, och endast den som själv ber om hjälp får en God man.

S

yftet med God man är att ge alla en möjlighet att leva ett bra liv, även om de av olika anledningar inte själva kan åstadkomma detta. En God man har intresse för människor, en viss vana vid kontakter med olika myndigheter och lite skinn på näsan, plus ett gott ordningssinne. God man-skapet bygger på ömsesidigt förtroende och god personkemi. Åtagandet tar från någon timme per person i veckan beroende på den hjälpbehövandes behov

och ger en mindre ekonomisk ersättning. Den stora behållningen är att den som behöver en God man får ett bättre liv. Den hjälpbehövande, som kallas huvudman, kan vara en människa som på grund av sjukdom, funktionshinder, missbruk eller andra orsaker inte kan hantera sin egen ekonomi och sköta nödvändiga kontakter med olika instanser. Ensamkommande flyktingbarn är numera en grupp som har stor hjälp av Gode män.

De ensamkommande flykting­ barnen har ett stort behov av hjälp och stöd när de kommer.

Ytterligare förbättringar

Utökade avgångar, nya Pågatåg och två nya hållplatser är några av nyheterna sedan Ystadbanan kopplats på Citytunneln. 18/ i Ystad

Skinn på näsan och lite ordning Madeleine Person,

28 år, är God man sedan 7 år. Som mest har hon hjälpt fyra personer parallellt, nu hjälper hon två. – Min 4-månaders dotter och heltidsstudier tar det mesta av min tid, säger Madeleine som tycker mycket om att kunna ställa upp för sina medmänniskor. Hon betonar att det oftast inte är särskilt betungande att vara God man, snarare en positiv upplevelse. – Jag hjälpte en person att planera sin

ekonomi så att han kunde göra något han länge hade drömt om, säger hon. Det tog tid och vi fick anstränga oss båda två, men resultatet blev fantastiskt. Då är det extra roligt att ställa upp som God man. Allt som krävs är lite skinn på näsan, en känsla för ordning och reda och intresse för människor, menar Madeleine som råder fler att åta sig uppdrag som God man. – Det ger mycket tillbaka!

Stöd till flyktingbarn har lång erfarenhet som God man. Under en tid arbetade han vägg i vägg med Överförmyndarhandläggaren i Ystad, intresset för människor och viss övertalning gjorde att han tog på sig ett första uppdrag. Det har han aldrig ångrat. Som pensionär hjälper han även ensamkommande flyktingbarn till rätta i Sverige. – Jag blev lite förbannad när jag fick höra hur de blev behandlade i vissa kommuner, berättar Peter Orup. De ensamkommande flyktingbarnen har ett stort behov av hjälp och stöd när de kommer. Utan språkkunskaper och känne­ dom om landet, ofta med svåra upplevelser i bagaget behöver de någon vuxen som hjälper dem tillrätta, ser till att de får hjälp med asylprocessen och får börja i skolan. – De har ju god vardagshjälp från personalen på sina boenden, säger Peter. Min uppgift är att stödja dem i kontakten med myndigheterna, se till att de får rätt behandling och vård och kommer rätt i tillvaron här i Sverige. Peter Orup

God man Ystad och Sjöbo har en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt handläggar­ kansli. Överförmyndarnämnden i Ystad har tillsyn över ca 400 godmanskap i båda kommunerna. Kansliet tar gärna emot fler intresserade av att bli gode män.

i Ystad /19


CITYGRUPPEN

KOMMUNFAKTA

Citygruppen – konkret arbete i det dolda Text, foto: Anna Jensen

Citygruppen har många strängar på sin lyra och arbetar konkret för ett trivsamt, lättillgängligt och attraktivt Ystad. kanske vissa inslag i stadsbilden för givet: Stämningsfulla juldekorationer på Stora Östergatan och Hamngatan, fjäderpyntad stadskärna till påsk, Lilla tåget-turer och cykeltaxi i sommartrafiken. Som Ystadbo tar man

uppdrag av många, som Citygruppen är delaktig i. Gruppen består av Ystads kommun, köpmännen (Köpmannaföreningen), Ystads fastighetsägare (Sveriges Fastighetsägare Syd, avdelning sydöstra Skåne) samt intresseorganisationer och privatpersoner. Citygruppen bildades 1998 och är en Detta är bara några

oberoende och ideell förening. Arbetet finansieras av samtliga involverade parter och utöver detta söks bidrag och sponsorer utifrån. Styrelsen sammanträder sex gånger per år och vid behov därutöver. Citygruppen verkar sedan som en ”spindel i nätet” tillsammans med övriga parter. Anna Befwe, som arbetar heltid som Gruppen består av Ystads kommun, köpmännen (Köpmannaföreningen), Ystads fastighetsägare (Sveriges Fastighetsägare Syd, avdelning sydöstra Skåne) samt intresseorganisationer och privat­personer.

centrumledare i Citygruppen berättar: – Vi strävar efter att skapa en attraktiv, trivsam, lättillgänglig och konkurrenskraftig stad för detaljhandeln, övriga näringslivet och invånarna, säger hon. hon sommarens insatser och har samtidigt påbörjat julens förberedelser: – Nästan 200 granar ska köpas in och det ska koordineras med ljusdekorationer och marshalltändning. Invånarna kanske inte ser uppdragen i detalj, men vårt arbete är väldigt konkret. Det visade sig också år 2007, när Ystad blev Årets Stadskärna, berättar hon. För tillfället avslutar

om det uppskattade nyårsfirandet med stort musikfyrverkeri Hon berättar vidare

Anna Befwe vid ett av de målade elskåpen, ett projekt som Citygruppen varit delaktig i. Konstnär: Caroline Dahlström.

i hamnen. Det ska förberedas med inköp och samarbete med bland annat räddningstjänst, polis, Radio Active, Ystads Allehanda och sponsorer. – En av våra hjärtefrågor är så klart centrumhandelns betydelse. Vi arbetar ständigt för att försöka få fastighetsägarna att frigöra fler butiksytor i centrum samt för att utveckla Hamngatans förlängning ner till Hamntorget, säger Anna. – Via medlemskapet i Svenska Stadskärnor bevakar vi också andra kommuners arbete, för att hitta inspiration och nya möjligheter till utveckling, även om Ystad redan ligger i framkant när det gäller just idéer kring och arbetet med stadskärnan, säger hon.

3 3 3 3 3 3 3

Citygruppens uppg ifter – ett axplock:

Påskpynt längs Sto ra Östergatan. Koordinera Lilla tå get- och cykeltaxi -trafiken. Ansvar för sommar ens årliga Internat ional Street Market, mat marknaden. Deltar vid arrang erandet av nyinfly ttardagen. Uppsättning av juld ekorationer i cent rum, med bl a 230 000 ljuspunkter, 190 ju lgranar och 2110 marshalle r. ”Julen i Ystad” – marknadsföring av kommunens julakt iviteter. Planera och geno mföra nyårsfirand et med det stora musikfy rverkeriet. Cirka fyratusen personer brukar ko mma till Hamntor get och fira vid tolvslage t.

En av Citygruppens hjärtefrågor – en blomstrande stadskärna, ur flera perspektiv. 20/ i Ystad

i Ystad /21


JAZZVÄRME

KORTNYHETER

Villatomt på dagen Text, foto: Lennart Orvarsson

Söker du villatomt i Ystads kommun har du ett bra läge just nu. Det går för närvarande att få en tomt på dagen i Källesjö. Köpingebro eller Nybrostrand, Marina Mårtensson är ansvarig för tomtkön och nås på telefon 0411-57 72 20.

Buss till Källesjö

Lily Dahab sprider värme på Per Helsa.

Text, foto: Lennart Orvarsson

Världskänd jazzvärme gör Ystad känt Text: Lennart Orvarsson. Foto: Itta Johnson

Årets upplaga av Ystad Sweden Jazz Festival blev en formidabel succé och värmer ännu mångas hjärtan. Festivalen var inte bara välbesökt, den fick strålande pressrecensioner världen över, bland annat en översvallande två sidor lång text i världens främsta jazztidning, amerikanska Jazz Journal. Redan nu har festivalens grundare och organisatör, pianisten och ystadbon Jan Lundgren påbörjat arbetet med nästa års festival, tillsammans med en hängiven och målmedveten styrelse. – Jag är otroligt nöjd med årets festival, säger Jan Lundgren på telefon mellan två spelningar på olika platser i landet. Det var helt fantastiskt och jag var helt matt i två dagar efteråt.

– Den drivkraften delar alla i styrelsen. Det är fantastiskt hur alla dessa människor har arbetat hårt under lång tid för att nå detta mål. Jag hoppas att politiker och alla andra får upp ögonen för hur mycket de gör för Ystad utan att ta ett öre för det.

Stor uppmärksamhet

Jan, som tillsammans med de andra nio i styrelsen och en stab på hundratalet volontärer arbetade stenhårt utan ersättning, inte bara under festivalen utan också långt innan, kan verkligen känna sig nöjd. Publikbeläggningen var uppskattningsvis 70 procent i genomsnitt, den omfattande festivalen med nära 40 konserter under fyra dagar gick ihop ekonomiskt och både jazzen och Ystad fick oerhörda mängder uppmärksamhet i media.

Värme

Vill sprida jazz

Unik konsert nästa år

– Min huvudsakliga drivkraft är att öka kännedomen om jazzen i allmänhet, och improvisation i synnerhet, säger Jan. Det är den bästa musikform jag vet och jag hade aldrig blivit den jag är om jag inte hade upptäckt jazzen. Hans andra drivkraft är att göra något bra för regionen han bor i. Efter sju år som ystadbo är det här han känner sig hemma, och Ystad den plats han vill att fler ska upptäcka.

Nu arbetar Jan och styrelsen på nästa års festival, med ungefär samma omfattning. Den ska uppmärksammas med en unik konsert i Stockholm den 12 april 2012 producerad av Ystad Sweden Jazzfestival för att ytterligare stärka varumärket. Konserten ges i samband med presskonferensen i Stockholm, och upprepas sedan under festivalen i Ystad.

22/ i Ystad

Jan berättar att han får spontana tack av personer han möter på gatan i Ystad. Det är samma värme artisterna vittnade om, från såväl volontärkåren som från publiken. Även skribenten på Jazz Journal, Marc Gilbert, berättade om den exceptionella värme som mötte musiker och publik i Ystad.

Snart kan även Källesjöborna dra nytta av kollektivtrafiken i Ystad. Så snart man har anlagt en passande vändplan för bussarna i Källesjömrådet kommer Skånetrafiken att starta en stadsbusslinje som trafikerar Källesjö. Tidplanen för anläggandet av vändplanen är ännu inte klar, meddelas från Samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket betyder att inte heller tidplanen för bussen är klar.

Gratis Fritiden-katalog Utställningen Fritiden är över, men den intressanta och snygga katalogen om Fritiden då och nu finns kvar. Under Fritiden-utställningen såldes katalogen som en lott med en badhytt i vinst. Nu när den lyckliga vinnaren njuter av en fin badhytt i Ystads Sandskog, delas resterande kataloger ut på Ystads Turistbyrå, S:t Knuts torg, och i Nya Rådhuset, Österportstorg.

Ta chansen att få ett av Fritiden-katalogen att läsa eller spara alldeles gratis. Illustration: Jan-Bertil

i Ystad /23


KOMMUNFAKTA

KONTAKT Alla funktioner inom Ystads kommun kan nås via kommunens växel 0411-57 70 00, som också kan ge besked om vem du ska kontakta i olika ärenden. Mer information finns också på www.ystad.se. Här följer direktnummer till olika avdelningar och verksamheter.

Köpingebro Tel: 0411- 55 14 06

Samhällsbyggnad Tel: 0411-57 72 30

Löderup Tel: 0411- 57 78 03

HEDESKOGA AVFALLSUPPLAG/ ÅTERVINNINGSCENTRAL Avfallsupplaget Tel: 0411-55 71 30

Ystads kommun

Bokbussen Se turlista på www.ystad.se. Tel: 0411- 57 72 90

Tel: 0411-57 70 00, www.ystad.se Ledning o Utveckling Tel: 0411-57 71 12

Svarte Tel: 0411- 604 60

Näringsliv Tel: 0411-57 71 83

MUSEER Klostret S:t Petri Kyrkoplan Tel: 0411- 57 72 86

Bo i Ystad Tel: 0411-57 80 00 www.boiystad.nu

Konstmuseet S:t Knuts torg Tel: 0411- 57 72 85

Kultur o Utbildning Tel: 0411-57 73 35, Tel: 0411-57 73 14

FRITIDSGÅRDAR Ungdomens hus, Ystad Tel: 0411-57 73 42, 57 73 54

BADHUS Fritidsbadet Stängt sommartid Tel: 0411- 57 73 37 FRILUFTSBAD Nybrostrandsbadet Öppet sommartid Tel: 0411-55 03 09 BIBLIOTEK Stadsbiblioteket Surbrunnsvägen 12 Tel: 0411-57 72 90

Svarte Mötesplats för unga Tel: 0411-600 86

REDAKTION, Kristian Ördell, Itta Johnson, Ystads kommuns förvaltningar och bolag SKRIBENTER, Lennart Orvarsson, Anna Jensen GRAFISK FORM, Marita Hedström FOTO FRAMSIDA, Lennart Orvarsson PRODUKTION, Arkivbild Reklam & Design AB 0411-738 00, info@arkivbild.se, www.arkivbild.se TRYCKERI, Prinfo Ystads Centraltryckeri © Ystads kommun

Kommunala förbund YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND Tel 0417-57 35 00

Löderups servicehus Tel: 0411-57 78 72 Restaurangen

Göken Tel: 0411-57 74 10 Petrigatan 10, Ystad Restaurangen Tel: 0411-57 74 15

En informationstidning från Ystads kommun 271 80 YSTAD, 0411-57 70 00, kommunen@ystad.se, www.ystad.se ANSVARIG UTGIVARE, Kristina Jönsson, 0411-57 71 92, kristina.jonsson@ystad.se

Ystads Teater AB Tel biljettbokning: 0411-57 76 81 Tel övriga frågor: 0411-57 77 75

Hvita Briggen Tel: 0411-57 78 53 Västerleden 37, Ystad

Köpingebro Mötesplats för unga Tel: 0411-55 12 08 För mer info ang målgrupp och aktivi­ teter se www.ystad.se/ungdomenshus

Ystad Energi AB Tel: 0411-57 71 73

Ystads Industri­ fastigheterAB Tel: 0411-57 73 55

Anhörig- och informationscenter Tel: 0411-57 71 30 Västerleden 37, Ystad

Bellevue Tel: 0411-57 89 07 Restaurangen

AB Ystadbostäder Tel: 0411-57 72 23

Ystad Hamn Logistik AB Tel: 0411-180 80

Social Omsorg Tel: 0411-57 73 60 Blekegatan 1

Löderup Mötesplats för unga Tel: 0411-57 78 07

Glemmingebro Tel: 0411-52 22 32

24/ i Ystad

Återvinningscentralen Tel: 040-635 18 00

KOMMUNALA BOLAG Ytornet AB Tel: 0411-57 70 00

SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Tel: 0411-57 79 12 0411-57 79 11 SYSAV - SYDSKÅNES AVFALLSAKTIEBOLAG Tel: 040-635 18 00

Räfsan Tel: 0411-52 25 15 Redskapsvägen 3, Glemmingebro

Lättskött plantering snyggar upp Text, foto: Lennart Orvarsson

Många års arbete med motvilliga blommor och mer livaktigt ogräs fick räcka. Nu är planteringen på Piparegränd nyanlagd med vacker natursten och avgränsade fält med perenna gräs. – Vi har tänkt göra detta länge, och plötsligt fick vi tid att sätta planerna i verket efter semestern, säger stadsträdgårdsmästare Ulf Andersson som är mycket nöjd med resultatet. Den passar fint in i miljön, samtidigt som den kräver minimalt med underhållsarbete. De gamla växterna flyttades till Norra promenaden där de får en mer passande växtplats.

iYstad nr 3, 2011  

Ystads kommuns inspirations- och informationstidning. A publication from Ystad Municipality, Sweden with information and inspiration.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you