Page 1

Information från Avfallsenheten i Ystad

Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt avfall återvinns på något sätt idag och 3% deponeras, det är bra men vi kan och måste bli bättre! Vår strävan är att avfall inte ska uppstå, läs vidare i broschyren vad vi tillsammans kan göra för att uppnå detta! Foto: Elinor Engman

Kundtjänst Avfallsenheten: 0411-57 71 00, kundtjanst-avfall@ystad.se Matavfall: 0411-57 70 86, kundtjanst-avfall@ystad.se www.ystad.se>Sök Matavfall Besöksadress: Koppargatan 7, Ystad


Det finns pengar att tjäna när man sorterar sitt avfall! När får alla Ystad kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så erbjuds också fler kunder. Berörda kunder och verksamheter får i god tid utskick per post med information kring uppstart och tillvägagångssätt. Det lönar sig att sortera ut matavfall eftersom det ger en rabatt på 20% på abonnemangsavgiften. För mer information besök vår hemsida www.ystad.se På hemsidan hittar du även vår matavfallsfilm! Ta hand om ditt kärl Spola av kärlet när det är nytömt. Vid varma sommardagar, placera kärlet på en skuggig plats. Låt gärna kaffesump och potatisskal rinna av innan du lägger det i matavfallspåsen så undviker du problemet med blöta påsar. I nödfall: använd dubbla matavfallspåsar.

Sofia Gull

Slut på påsar? Bor du i villa så kläm fast en påse i locket på kärlet så lämnar renhållarna nya påsar vid nästa tömning. Bor du i hyres eller bostadsrätt, kontakta din hyresvärd alternativt kontakta oss på avfallsenheten. Tänk på att ditt kärl ska sättas ut klockan 06.00 på hämtningsdagen med handtaget utåt.

Vår jord är vårt skafferi. Använder vi allt som finns i skafferiet hemma så tar det slut. Detsamma gäller jordens resurser. Att ta tillvara kastad mat och få ut bioagas och biogödsel från den, gör att vi sparar på jordens resurser och kan återanvända det vi redan tagit. Det skapar ett slutet kretslopp.

Av 1 påse matavfall får vi biogas som räcker till 2,5 km


Hur undviker vi att avfall uppstår? 0LQLPHULQJ cWHUDQYlQGQLQJ 0DWHULDO nWHUYLQQLQJ (QHUJL nWHUYLQQLQJ 'HSRQHULQJ

Avfallstrappan, hur långt har vi kommit? Deponering 3% av vårt avfall deponeras idag, det är bra men siffran kan bli lägre. Energiåtervinning Förbränning eller rötning leder till el, värme, kyla och biogas. Materialåtervinning Genom att sortera och lämna in på återvinningsstationer minskar man avfallet i hushållssoporna samt bidrar till minskad energi och materialåtgång vid produktion av nya produkter. Återanvändning Ge bort eller sälj det du inte vill ha längre, samt köp begagnat om du kan. Minimering Planera dina inköp både när det gäller mat och övrig konsumtion. Tänk efter en extra gång innan du köper nytt.

CHIPS


Var finns återvinningsstationerna? Svarte IP Sövestad Hedeskoga St. Herrestad Köpingebro Nybrostrand Glemmingebro Kåseberga IP Löderup Ystad

Skönadalsvägen Byabackens vändplats Råggatan bakom kyrkan Skolhusgatan Lantmannavägen Örnvägens vändplats Riva vägen vid gatuköket Ales väg Gyllerupsvägen P-plats Mölletorget, Missunnavägen, Syrénvägen, Kryddgatan, Hyllegatan, Fridhemsgatan, Österleden, Saltsjöbaden och Skogsgrindsvägen

Ofärgat glas Färgat glas

Pappersförpackningar

Tidningspapper

Metall

Hård och mjuk plast Wellpapp

Det finns även insamling av kläder och skor på återvinningscentralerna.

0200-88 03 11 www.ftiab.se


Farligt Avfall Har du farligt avfall i ditt hem? Kanske har du några gamla mobiltelefoner, leksaker/elprodukter med batteri eller sladd, sprayflaskor, nagellack, glöd- eller lågenergilampor, kemikalier, spillolja, rester av färg, rengöringsmedel eller liknande hemma som du vill bli av med? Gör då en insats för miljön och lämna ditt farliga avfall till insamlingsbilen, på köpet får du ju bättre plats i dina förrådsutrymmen Farligt avfall innebär att det kan vara giftigt, cancerframkallande, brandfarligt eller en explosionsrisk. Besök Österportstorget (17.00-18.00) eller Missunnavägen (18.30-19.30) den 25 april och 13 septemer 2012 då Ystad Kommun får besök av Farligt Avfall-bilen. Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt till Farligt Avfall-bilen som kommer till Ystad genom ett samarbete mellan Ystad Kommun och Sysav, insamlingen omfattar inte verksamheter. Du kan naturligtvis också lämna ditt farliga avfall året runt på Återvinningscentralen. Återvinningscentralen i Ystad kommun finns på Hedeskoga Avfallsanläggning 040-635 18 20

Utökade öppettider Hedeskoga Återvinningscentral måndag-torsdag 07.00-20.00 fredag 07.00-16.00 lördag-söndag 09.00-15.00 För avvikande öppettider se www.sysav.se • 0771-27 20 70

Bild: Jeffery Richt


Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall får inte läggas i det vanliga sopkärlet. Det går bra att lämna det till Sysavs återvinningscentral i Hedeskoga. Det går även bra att teckna ett abonnemang för hämtning av trädgårsavfall. Hämtning sker en gång varannan vecka under perioden april till oktober. 1 st 370 liters trädgårdskärl kostar 1000 kr för 16 st tömningar

Restavfall Prislista: 190 liter 1500 kr 240 liter 1850 kr 370 liter 2500 kr (tömning varannan vecka) Tänk på att kärlet ska vara utsatt före kl. 06.00 på tömningsdagen med handtaget utåt.

Slammtömning Enligt gällande föreskrifter ska samtliga slamavskiljare och slutna tankar tömmas en gång per år. Vid tömning ska locket vara frilagt och väl synligt. Tömning via avrop sker tisdagar och torsdagar. Beställning göres minst en dag i förväg. Kyl och frys Kyl och frys transporteras bort efter beställning. För privatpersoner kostar detta ingenting.

Vänligen paketera ditt restavfall väl, knyt ihop påsarna. Aska från kamin eller grill paketeras väl och lägges överst i kärlet. Transportvägar ska hållas framkomliga för kommunens fordon för att hämtning skall kunna utföras. Detta innebär att vägen tål den belastning som tunga fordon ger, att hindrande vegetation undanröjs och att vägen hålls snöröjd och halkfri.

Ystad-Tryck AB, 0411-786 50

Foto: Itta Johnson

Ystads kommun - sortera ditt avfall  

Det finns pengar att tjäna när man sorterar sitt avfall!

Advertisement