Page 1

LEDARE - Dags för något nytt – välkommen 2018!

5/2017

I FINLAND

PRIMA ART tar hand om värdefull konst


INNEHÅLL DESIGN & FORMGIVNING LEDARE ARMI MURTO 3

AKTUELLT FIF 4 –7

KOLUMN MICAEL BLOMSTER 5

Prima Art

8

tar hand om värdefull konst

12

14

EGENTLIGA FINLANDS FÖRETAGARE

18

HUVUDSTADSREGIONENS FÖRETAGARE

10 KUST-ÖSTERBOTTENS FÖRETAGARE

16 NYLANDS FÖRETAGARE

20

HELSINGFORS FÖRETAGARE

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRETAGARE

22

SÖDRA ÖSTERBOTTENS FÖRETAGARE

ISSN

MATERIAL

DISTRIBUTION

ISSN 2341-9555 (Print) ISSN 2341-9563 (Online)

nina.fredriksson@yrittajat.fi Kust-Österbottens Företagare Rådhusgatan 12–14 D, 65100 VASA tel. 050 584 8548

Delas ut till alla Företagarna i Finlands medlemmar som har valt att få information på svenska.

CHEFREDAKTÖR

2 450 st.

Armi Murto Företagarna i Finland, armi.murto@yrittajat.fi, tel. 040 653 1999

OMBRYTNING

FÖRETAGARNA I FINLAND

En tidning för svenskspråkiga medlemmar i Företagarna i Finland. TEMAN 2017

5/2017

UTKOMMER (vecka) MATERIAL

Internationalisering 6 17.1 Kommunikation, Försäljning & Marknadsföring 15 14.3 Sommarnummer–Turistnäringen 23 9.5 Egenföretagare 44 3.10 Design & Formgivning 51 28.11

UTGIVARE

Företagarna i Finland

Företagare i Finland 5/2017

UPPLAGA

Aste Helsinki Oy TRYCK

KTMP Group Ab Oy


3

LEDARE

Dags för något nytt – välkommen 2018!

J

a, det är dags för årets sista nummer av Företagare i Finlandtidningen. Ett nummer med väldigt intressant innehåll och inte heller att glömma all den viktiga information som tidningens andra del, Företagarinfo, innehåller. Tack för all respons vi fått om den! Med denna information och de önskemål vi fått har vi i FiF bestämt att integrera informationsdelen ännu kraftigare i vår tidning. Det blir fler artiklar och vi har även satt upp en artikelbank som regionerna kan använda i framtiden – t.ex. i kommande nyhetsbrev. På det här sättet får ni all väsentlig information oftare och snabbare. Vi kommer även att utöka de svenskspråkiga nyhetsbrevens mängd från sex till åtta brev det kommande året. Även vad gäller tidningen blir det några förändringar. Fem utgivna nummer i år och nästa år kommer att innehålla fyra nummer. Men det kommer att bli extra mycket satsningar, både personresursmässigt samt ekonomiskt, på att synas på nätet. Vi vill vara ännu närmare er vardag och vara aktiva där var största delen av er rör er, nämligen på sociala medier. Dessa nya förändringar kommer alldeles säkert att vara ett bra til�lägg till vår verksamhet och vi är glada att även ge ut fyra tryckta nummer av tidningen. Ni kommer alltså att ha två nummer att läsa på våren och två på hösten. En hel del fördändringar på kommande alltså. Vem ska sköta allt detta, kan man ju fråga? Jo, det är dags för nya vindar och stora förändringar. Kust-Österbottens Företagare kommer nämligen att ta över en viktig funktion som vi i centralorganisationen hittills har skött. Rent konkret får Vasakontoret ansvar för de svenskspråkiga kommunikationstjänsterna i FiF. Jag önskar KÖF lycka till och vi kommer alldeles säkert att ha ett bra och lyckat samarbete gällande

utvecklingen och skötandet av dessa tjänster. Jag vill även passa på att här tacka alla de personer som jag samarbetat med både under det gångna året och innan det. Ett stort tack till FiF:s svenska utskott och speciellt till ordförande Micael Blomster. Du, Micael, har jobbat hårt för att de svenskspråkiga medlemmarnas röst skulle höras på alla våra verksamhetsnivåer. Tillsammans med utskottet har ni verkligen varit en viktig del av vår svenska sektion. Alla förtroendevalda som jobbar med verksamhet och information på svenska är värda ett stort tack. Tillsammans har vi åstadkommit mycket. T.ex. en starkare vetskap om vad svenskspråkiga medlemmar vill och behöver av FiF, och även denna tidning. Ni och de otroligt duktiga och flitiga regionorganisationerna som producerat innehåll till dessa sidor är guld värda. Ett unikt sätt att visa att sju regioner galant kan producera något så här bra när man väl bestämmer att det ska ske. Hoppas det fina arbetet fortsätter även i framtiden. Många förtroendevalda har gett en hel del av sin fritid till detta. Uppskattar det stort och har sett att många av er lyckats bra med alllt när ni tagit vara på er hälsa. Jag vill därför påminna er att det är viktigt att ta hand om hälsan. Ni företagare jobbar hårt och väldigt ofta även långa dagar. Det första ni ska se till är att vila tillräckligt. Det andra tipset är att utöva rask motion minst tre gånger i veckan, minst 45 minuter per gång. Hur är det med kosten då? Tänk på vad du äter och försök att äta lättare genom att äta mera grönsaker och minska på sockermängden. Se även till att dagligen boka in tid för annat än arbete. T.ex. Läs böcker, lyssna på musik eller bara slappa. Detta ska även jag försöka minnas i framtiden, eftersom det ser

Företagare i Finland 5/2017

ut att bli stora förändringar i mitt liv. Dessa ansvarsfördelningar, som jag nämnde tidigare, har bearbetats redan under en ganska lång tid och överraskande kom det även en personlig glad nyhet i sommar. Det är nämligen dags för min egen del att ta en kort paus från FiF och välkomna en ny familjemedlem i mars. Därmed kommer jag att vara borta från jobbet från och med februari. En vikarie kommer att utses och vi hoppas att alldeles snart kunna meddela personens kontaktuppgifter.

TACK FÖR ALLA DESSA ÅR – VI SES OCH GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA!

Armi Murto Chefredaktör


AKTUELLT

| FÖRETAGARNA I FINLAND

SYT-Kassans medlemsavgift sjunker nästa år Företagarna kommer nästa år undan med lägre avgifter för arbetslöshetskassan då Finlands största arbetslöshetskassa för företagare, SYT-Kassan, sänker sin medlemsavgift. Som lägst är arbetslöshetskassans medlemsavgift 152,46 euro i året i början av nästa år. Enligt SYT:s kassachef Merja Jokinen blev sänkningen av medlemsavgiften möjlig både tack vare kassans positiva ekonomiska utveckling och den sjunkande arbetslösheten. Antalet mottagare av dagpenning har sjunkit med cirka 20 % jämfört med ifjol. – Vår medlemsavgift sjunker från 2,65 procent till 2,25 procent, dvs. nästa år är den avdragbara medlemsavgiften som lägst under 13 €/mån. Vår målsättning har alltid varit att medlemsavgiftens nivå inte ska vara en orsak för företagare att inte gå med i SYT-kassan. För några år sedan var vår medlemsavgift ännu

lägre men sedan steg utbetalningarna av arbetslöshetsförmånerna med 30 procent några år i rad varmed medlemsavgiften måste höjas ganska kraftigt, säger Jokinen. Företagaren omfattas av ett arbetslöshetsskydd och kan ansluta sig till SYT-kassan om FöPL-försäkringens inkomst nästa år är minst 12 576 euro i året. SYT-kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning till företagare som blir arbetslösa. Dagpenningens storlek beror på SYT-kassans försäkringsnivå som företagaren väljer åt sig själv. Nivån är bunden till FöPL-försäkringens inkomst. Företagare som inte hör till kassan kan få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från Fpa för arbetslöshetstiden (32,64 €/dag år 2018). En medlem i kassan kan få rätt till inkomstrelaterad dagpenning med 15 månaders medlemskap och företagande.

Kassan har haft en positiv ekonomisk utveckling, berättar SYT:s kassachef Merja Jokinen.

Digidoktorn ger fem tips: Vad göra då datorn blir långsam? En långsam dator kan bero på många problem. Det allvarligaste är en hårddisk som håller på att gå sönder. Man ska alltid ha en säkerhetskopia av filerna ifall hårddisken går sönder. En långsam hårddisk kan ibland bero på andra orsaker som kan indikera på t.ex. problem med operativsystemet. Defragmentering av hårddisken kan i vissa fall göra systemet snabbare.

Skicka frågor gällande digitaliseringen per e-post till adressen digitohtori@yrittajat.fi. Vi svarar på dina frågor.

4

Företagare i Finland 5/2017

1. Det lönar sig att stänga och starta datorn på nytt åtminstone en gång per dag. 2. Om du har tillräckligt med kunskap kan du begränsa antalet program som laddas upp vid start. Du hittar anvisningar för det här via google. 3. Det är bra att kontrollera ifall flera överlappande säkerhetsprogram körs samtidigt på datorn. 4. Det är bra att ta bort minneskrävande onödiga tillägg och tillfälliga filer från webbläsaren. 5. Det är absolut nödvändigt att sköta om uppdateringen av operativsystemet.


5

KOLUMN

Tack för mig Åren går fort och när jag tänker tillbaka på tiden som varit så finns det många ögonblick man verkligen kommer ihåg. T.ex. då jag steg in på mitt första företagarmöte i december 2008, hälsades varmt välkommen och blev bjuden på middag. Det att skaran inte var stor betydde inte så mycket, utan stämningen gjorde att man blev kvar. Nätverket föddes.

M

en resan inom FiF började egentligen på en golfbana i Portugal. Var inbjuden av en skolkamrat från studietiden på 70-talet och träffade då FiF:s nuvarande ordförande för första gången. Han fick in mig i FiF:s värld och där började resan i organisationen ordentligt. Tack Jyrki. Nu skriver vi snart 2018 och undertecknad vandrar nu vidare mot nya mål. Åren inom FiF har varit lärorika och nya vänner kommit från hela Finland. Att landet är långt och företagarens villkor skiljer sig är självklart. Vid varje möte med en företagare, så blev man en erfarenhet rikare. Efter ett antal år som lokalföreningsordförande, i regionorganisationens styrelse samt vice ordförande i denna och även invald som styrelserepresentant i FiF:s styrelse. Blev jag också invald i svenskspråkiga utskottet samt dess ordförande sedan 2015. Nu lämnar jag över stafettpinnen till nästa och utskottet blir i detta också moderniserat till ett nätverk. Att verkligen fått vara en del av FiF har gett mig som

Svenska utskottet går som sagt ur tiden, blir ett modernt nätverk, och nu kan alla som vill söka sig till denna. Att maskineriet rullar snabbt på FiF kan man inte klandra dessa för, men varför fick inte de svenskspråkiga ansökningsbeskrivningen på svenska? Gick det för snabbt eller vad? Av Finlands befolkning så talar minst 6 % svenska som modersmål och i vissa områden så är svenska helt dominerande och jag har fått en del samtal om just detta. Inte bra, rättning i ledet och speciellt inom tjänstemannakåren på centralförbundet. Dom har lovat att den svenskspråkiga servicen skall ej bli sämre. Detta som en påminnelse åt de nya förtroendevalda. Nu var det verkligen dags att tacka ordentligt och lyckönska nästa utskott (nätverk) och fortsätta arbetet som vi lagt grunden för. Speciellt tack till utskottet 2014–2017, som verkligen jobbat som ett team, för framtidens FiF, ingen nämnd-ingen glömd, TACK. Själv så jobbar jag vidare inom mina företag och hjälper

sagt många vänner, i olika organisationer, för att inte tala om alla medlemmar som jag under åren träffat, lyssnat på och tagit med mig deras funderingar och spörsmål. Dessa har många gånger blivit en fråga för utskottet, för att inte tala om vad som förts vidare till ledningen. Under åren har den svenskspråkiga servicen blivit bättre, en ny tidning Företagaren i Finland blivit till samt hela informationspaketet till medlemmarna byggdes om. Även Riksomfattande Svenska Träffen är resultat av ett teamarbete. Vi producerade också Företagsvideon som gjordes till YLE Fem och Min morgon-programmet tillsammans med Parad Tv-produktion med finansiellt stöd från Nylands förbund. Dessa finns kvar på hemsidorna och FIF:s youtubekanal och är lika aktuella nu som då – gå gärna och titta på dem. Nu skall jag verkligen ta tillfället i akt och tacka vår och allas Armi, med hennes stora engagemang och kunnande inom föreningslivet, så har den svenska delen tagit stormsteg framåt, medlemsantalet är positivt och ökar sakta men säkert.

företag att hitta export/importmarknader i Norden, för att inte tala om ”Sidenvägen”. Den moderna fraktlinjen på tåg från Norden till Kina. Första tåget från Finland avgick 10 november och inriktning är minst 1 tåg i veckan i bägge riktningar år 2018. En liten upplysning om hur stort tågfrakterna vuxit på bara fem år, 2014 så gick det 308 tåg mellan Kina och Europa, 2016 så kördes 1777 tåg och 2017 så passerar man 3300 tåg. Exempelvis Volvo med tre tåg i veckan, S90 bilar och varje tågset innehåller 225 bilar. Den nya S90 tillverkas i Kina nästan till 100 %. Till slut vill jag verkligen önska alla läsare en riktig god jul och ett gott nytt år. Ta hand om er och era nära. Speciellt Micael Blomster tack till Armi, och lycka till i framtiden. Ordförande svenska utskottet

Företagare i Finland 5/2017


AKTUELLT

| FÖRETAGARNA I FINLAND

Så förändras din beskattning nästa år Företagarnas skatteexpert Sanna Linna-Aro listade de viktigaste skatteförändringarna det kommande året. November medförde flera förändringar gällande samfundens och de samfällda förmånernas beskattning som Yrittäjäsanomat skrev om i oktober. År 2018 medför fler förändringar. TEXT PASI LEHTINEN OCH ÖVERSÄTTNING MARIANNE SUNDBLAD BILD PIXHILL

Momsbeskattningen vid import överförs från Tullen till Skatteförvaltningen Från och med den 1.1.2018 betalar och deklarerar företag som registrerats som momsskyldiga momsskatten vid import till Skatteförvaltningen. I fortsättningen kan alla ärenden gäl-

6

lande momsbeskattningen skötas hos Skatteförvaltningen. Momsdeklarationerna vid import lämnas i fortsättningen på eget initiativ. En betydande förbättring är att momsskatten för import inte längre måste betalas innan den avdras då företaget riktar skatten och eventuella avdrag på den till

Företagare i Finland 5/2017

förtullningsmånaden. Privatpersoner och sådana företag som inte finns i registret över mervärdesskatteskyldiga sköter även i fortsättningen ärenden gällande momsbeskattningen av varuimport i Tullen.


7 mierna och en generell ökning av lönenivåerna tas i beaktande förblir beskattningen av löneinkomsterna i det stora hela oförändrad nästa år.

Skattefrihet för utbildning som bekostas av arbetsgivaren utvidgas

STATSBUDGETENS SKATTELAGAR 2018 Beskattning av förvärvsinkomster Till skatteunderlagen för förvärvsinkomster föreslås indexjusteringar som motsvarar höjningen av kostnadsnivån. Justeringen skulle ske genom en höjning av inkomstskatteskalans alla inkomstgränser samt genom att öka beloppet för arbetsinkomstavdraget och grundavdraget. Marginalskatteprocenterna för skalans alla inkomstklasser skulle sänkas. Den så kallade solidaritetsskattens nedre gräns skulle kvarstå på 74 200 euro efter indexjusteringen. Man föreslår att Yle-skattens uppbyggnad ändras bland annat så att de med lägst inkomst befrias från skatten. Kombinationseffekten av ovannämnda åtgärder skulle lätta arbetets beskattning med cirka 270 miljoner euro. Då höjningen av löntagarpre-

Till inkomstskattelagen föreslås en bestämmelse gällande skattefrihet i arbetstagarens beskattning för utbildning som arbetsgivaren bekostar. Utbildning som bekostas av arbetsgivaren skulle inte ge upphov till skattepliktig inkomst för arbetstagaren om utbildningen sker i arbetsgivarens eller arbetsgivare inom samma koncerns intresse. Förutom utbildning som strävar efter att upprätthålla eller utveckla yrket skulle skattefriheten på så vis även omfatta exempelvis grundläggande utbildning, yrkesutbildning, yrkesinriktad fortbildning som leder till examen eller utbildning som ger ökad kompetens. Bestämmelsen skulle även tillämpas på bolagets ledning, aktiebolagets aktieägare samt bolagsmännen i öppna bolag och kommanditbolag. För resekostnadsersättningar i samband med utbildning tillämpas bestämmelserna om ersättning för resekostnader som arbetsgivaren erhållit för arbetsresan. Med undantag för huvudbestämmelsen skulle resekostnadsersättningarna vara skattepliktig inkomst i de fall där utbildningens skattefrihet skulle utvidgas till att omfatta bl.a. studentexamen från den grundläggande utbildningen, yrkesinriktad grundläggande utbildning och högskoleutbildning eller utländsk examen som motsvarar dessa. Företagarna i Finland har stött förslaget eftersom det inte funnits en uttrycklig bestämmelse för skattebehandlingen av utbildning som bekostas av arbetsgivaren tidigare och den nuvarande beskattningspraxisen grundar sig på allmänna bestämmelser gällande inkomstskatteplikten samt rättspraxisen. Utbildningskost-

Företagare i Finland 5/2017

naderna är förknippade med tolkningsfrågor och situationen har inte varit tillfredsställande. Dessutom utvidgar propositionen skattefriheten till att även omfatta kostnader i samband med grundexamen.

Befrielse från överlåtelseskatt vid ändring av verksamhetsform Förslag om att lagen om överlåtelseskatt ska ändras så att man för överlåtelse av fastighet och värdepapper inte behöver erlägga överlåtelseskatt vid ändring av verksamhetsform där affärs- eller yrkesutövaren eller jord- eller skogsbrukaren grundar den här verksamheten för att fortsätta aktiebolaget vars aktier hen antecknar. Med den föreslagna ändringen underlättas jord- eller skogsbrukets och affärs- samt yrkesutövarnas möjlighet att välja en ändamålsenlig företagsform utan eventuella överlåtelseskattepåföljder.

Höjning av fastighetsskattens övre gräns Regeringen drog i sista stund tillbaka avsikten att höja fastighetsskattesatsens nedre gränser nästa år. Det skulle i praktiken ha inneburit att kommuner som tillämpat nedre gränsen skulle varit tvungna att höja skatten. Företagarna i Finland hade fäst uppmärksamhet vid tvångshöjningen av nedre gränsen eftersom en höjning skulle ha ökat boendekostnaderna där kostnadsnivån är hög sedan tidigare. Fastighetsskattens övre gräns stiger dock nästa år så att den övre gränsen för allmänna fastighetsskattesatsen samt fastighetsskattesatsen för andra än stadigvarande bostadshus höjs från 1,80 procent till 2,00 procent. Den övre gränsen för fastighetsskattesatsen som ska verkställas år 2019 höjs dessutom från 0,90 procent till 1,00 procent. Detta ger kommunerna möjlighet att höja fastighetsskatten om de vill.


PRIMA ART tar hand om värdefull konst På företagets hemsida står: ”Hos oss får ni under samma tak alla tjänster i anknytning till hanteringen och lagringen av konst – tryggt och yrkeskunnigt. Vid sidan om högklassiga konserveringstjänster tar vi också hand om transporter, upphängningar, inramningar och vid behov även lagring av konstverk. Till våra konserveringsobjekt hör även interiörer i värdefulla byggnader, till exempel takmålningar och metallräcken. Våra stora och höga konserveringsutrymmen gör det möjligt att konservera och inventera stora konstverk och helheter.” TEXT MARIANNE SUNDBLAD BILD PRIMA ART

”Före och efter konservering” Prima Art deltog i Riksdagshusets renovering.

8

Företagare i Finland 5/2017


9

Konservator Hannele Heporauta har också studerat konsthistoria.

konstlogistiktjänster. Hannele var med om att inom företaget grunda en konserveringsavdelning, som också ligger som grund för dagens Prima Art. John Nurminen Prima arbetade globalt och transporterade bland annat stora utställningar från Ryssland via Finland till det övriga Europa.

Prima Art grundades 2015

Företagaren Prima Art grundades 2015 av Hannele Heporauta, som har en mycket lång karriär i konstbranschen. Efter gymnasiet utbildade hon sig till snickare och senare till konservator vid Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Hon deltog i den första kursen i Finland som utbildade konservatorer, och blev färdig 1987 efter den fyraåriga utbildningen. Hon har också studerat konsthistoria vid Helsingfors universitet, vilket enligt henne har gett värdefulla insikter i olika konstgrenar och deras bakgrund. Genast efter att ha utexaminerat fick hon jobb som konservator vid Ateneum. Därifrån flyttade hon 2001 till John Nurminen Prima, som var en av världens ledande producenter av

År 2011 såldes John Nurminen Prima till det globala företaget Crown Worldwide Group, som dock bestämde sig att lägga ner sin verksamhet i Finland 2015. Kunderna och behovet att konservera och transportera konst hade emellertid inte försvunnit någonstans, och då bestämde sig Hannele att grunda ett eget företag, Prima Art, som skulle fortsätta med verksamheten. Bland företagets kunder har ända sedan början funnits Statens konstverkskommission, statliga och kommunala museer och anstalter, privata museer och konstsamlare, konststiftelser och församlingar men även privatpersoner. För närvarande har företaget tre fast anställda, men det anlitar ständigt ett stort antal underleverantörer i olika projekt. Många av dessa arbetade i tiderna på John Nurminen Prima. Företaget kan genom sina egna experter och underleverantörer er-

bjuda mångsidiga tjänster från konservering och inventering av konstverk till krävande transporter, inramningar och upphängningen av utställningar. Till exempel när jag intervjuade Hannele, hade hon i flera dagars tid varit i Konsthallen och hängt upp plock ur Sampos samling som presenterar sällan sedda pärlor ur den finländska konsten från guldåldern till modernismen.

Riksdagshusets renovering Ett av företagets mest omfattande projekt hittills har varit renoveringen av Riksdagshuset Finlands 100-årsjubileum till ära. Prima Art bland annat packade, transporterade och lagrade riksdagens konstverk och Väinö Aaltonens berömda statyer under renoveringen av själva byggnaden samt flyttade allting på sina rätta platser efteråt. I riksdagens huvudbyggnad konserverade företaget fasta byggnadsdelar, till exempel rikssalens tak och dörrar, putsade hissarnas metalldelar och kompletterade delar som fattades, konserverade röstningstavlan och putsade trappornas räcken. Under projektet arbetade flera personer hela tiden i byggnaden och vid sidan om konservatorer behövdes det skulptörer, smeder, transportörer och lyftanordningar för att till exempel få Väinö Aaltonens statyer tillbaka på sina platser i riksdagshuset.

Marknadsläget Enligt Hannele finns det ett antal nya och konkurrerande företag i den här mycket lång specialiserade branschen, men få kan erbjuda ett så brett serviceurval och så stora lokaler för renovering och inventering som Prim Art. Kundunderlaget fanns där redan från början, men enligt Hannele Heporauta har antalet kunder ökat med cirka 20 procent sedan 2015. Enligt Hannele har Prima Art sådan expertis och ett så sakkunnigt nätverk av underleverantörer att det under dessa två år inte har förlorat många anbudsförfaranden.

Företagare i Finland 5/2017


KUST-ÖSTERBOTTENS FÖRETAGARE

Hanna Hoijar designar FASADSIFFROR & BOKSTÄVER Trebarnsmamman Hannah Hoijar har alltid haft många järn i elden. Hon är utbildad trädgårdsmästare och grundade eget företag inom trädgårdsplanering år 2010. Vid sidan av mammaledigheten har Hannah drivit och utvecklat företaget. Hon har hållit föreläsningar, öppnat en webshop, sålt huspaket och hennes senaste merit är egendesignade siffror och -bokstäver som pryder husfasader. TEXT NINA FREDRIKSSON BILD NINA FREDRIKSSON OCH HANNAH HOIJAR

F

orm och design har alltid tilltalat kreativa Hannah. I samband med det egna husbygget märkte hon att utbudet på fasadskyltar var väldigt begränsat. Istället för att välja en traditionell skylt så beställde hon en specialgjord skylt och feedbacken var väldigt positiv. Idén att börja sälja egendesignade siffror utvecklades och konceptet passade väldigt bra in med företagets andra tjänster och produkter. – Inredning inomhus har legat i fokus redan länge och nu när trenden även flyttat utomhus så ville jag haka på med något nytt, förklarar Hannah.

Kundens önskemål viktigast När en kund kontaktar Hannah kartlägger hon först kundens behov och önskemål. Det handlar om att välja ut en passande stil, storlek, färg och form på fonten och varje beställning är unik. Med hjälp av bilder på husfasaden ger Hannah sitt förslag på vad som kunde motsvara kundens önskemål. Alla fonter finns att få och symbolerna kan variera i storlek från tre centimeter till

10

1,5 meter. Störst åtgång har 20–30 centimeters siffror. Det kan vara tidskrävande att bolla idéer med kunden men då får man också ett skräddarsytt resultat. Hannah står för designen, medan tillverkningen sker i Helsingfors. – Jag går igenom olika alternativ med kunden tills hen är nöjd. Det är just planeringen och utmaningen i att hitta rätt som lockar mest, säger Hannah.

Dekorativ säkerhet Hannah säljer även tillhörande ledbelysning för att skyltarna tydligt ska synas. Hon tycker att det är viktigt att ha bra belysning utomhus eftersom det är väldigt mörkt under stora delar av året på våra breddgrader. Vissa kommuner har specialbestämmelser för hur skyltarna skall vara belysta och detta måste självklart tas i beaktande. Huvudsaken är att numret på huset är lätt att se. Hannahs skyltar har därför uppskattats av bl.a. taxichaufförer, postens tjänstemän, poliser och brandmän. – Upplysta fasadskyltar i lite större format smyckar inte bara huset utan

Företagare i Finland 5/2017

Även uppe i en stugby i Lappland pryds fasaden av Hannahs siffror.


11

bidrar även till säkerheten vid snabba utryckningar, berättar Hannah.

Motivation som företagare Inspirationen till att utvecklas hittar Hannah ganska långt via nätet och även marknadsföringen sker till stor del där. Hon utnyttjar aktivt de sociala medierna för sin verksamhet och försöker få synlighet i bloggar etc. Nya

kunder har även kommit via tidigare kunder som rekommenderar Hannahs tjänster. Hennes alster har även varit med på bostadsmässorna runtom i landet och därav blivit ett diskussionsämne. Det finns ingen typisk arbetsdag för Hannah. Ingen dag är den andra lik, men det är så hon trivs bäst. Trots bra tidsplanering upplever väl de flesta företagare stress nu som då och ibland

det kan också vara svårt att hitta seriösa samarbetspartners. Hon har dock aldrig ångrat att hon blev företagare. – Det brukar vara så att allt kör ihop sig på en och samma gång, skrattar Hannah. Men det gäller att ta sig tid att ta hand om det egna välbefinnandet och det gör jag genom att t.ex. yoga och gå på intressanta föreläsningar.

Form och design har alltid tilltalat Hannah Hoijar.

Företagare i Finland 5/2017


EGENTLIGA FINLANDS FÖRETAGARE

Årets hantverkare (Vuoden hantvärkkäri) har som mål att berätta historier som får åskådaren att både le och tänka samtidigt Bildkonstnär Reetta Isotupa-Siltanen, som utsågs till Årets hantverkare (Vuoden hantvärkkäri) i Egentliga Finland och driver företaget Joutomaa, drömmer om att i sitt arbete berätta historier som får åskådaren att både le och tänka samtidigt. Priset delas ut varje år av Åbo Företagare och är en hedersbetygelse riktad till traditionella hantverksbranscher, eftersom hantverkarna tillhör småföretagarnas kärntrupp. Även Åbo Företagares historia har sitt ursprung i organiserat samarbete mellan hantverkare i Åbo. TEXT ELINA ILMANEN BILD TERHI HAVERINEN

R

eetta Isotupa-Siltanen grundade sitt företag Joutomaa 2006. Några år senare skaffade hon en butikslokal i Åbo centrum och inrättade ett arbetsrum i anslutning till butiken. Där säljs inte bara Reettas egna produkter, utan också ett brett urval av andra hantverkares produkter. Joutomaa-vykort och signerade prints kan också köpas i flera konstmuseers butiker samt i presentaffärer och bokhandlar runt om i Finland. Reetta och hennes man Juha Siltanen säljer Joutomaa-produkter också på bl.a. mässor. – Jag tycker att det är trevligt att sälja mina produkter på olika evenemang. Där får jag direkt respons av kunderna. De reaktioner jag får på mitt arbete känns bra och många känner till

12

och känner igen mitt arbete. Det finns inga likadana produkter. Människor i många olika åldrar, från barn till åldringar, är intresserade av mina arbeten, berättar Isotupa-Siltanen. Reetta Isotupa-Siltanen har ända sedan hon var ung intresserat sig för konst och att arbeta med händerna. I början tillverkade hon inredningsföremål som hobby tillsammans med sin man och sålde dem bland annat på kvällstorget i Åbo. Påhejad av sin man blev hon företagare och grundade Joutomaa. En hantverksföretagare har många järn i elden. Ofta planerar och tillverkar hantverkare själva sina produkter. Dessutom måste de hitta tid för försäljning och marknadsföring samt de många andra arbetsuppgif-

Företagare i Finland 5/2017

ter som ingår i små- och ensamföretagarens vardag. Av marknadsföringskanalerna är sociala medier oftast den enda möjligheten för småföretagare, men det är också en välfungerade metod. Å andra sidan tar det också mycket tid att upprätthålla synligheten på sociala medier. – En hantverksföretagare, liksom företagare i allmänhet, gör oftast det de älskar, och det syns också i produkterna. Kanske produkter som tillverkats som hantverk känns så betydelsefulla, eftersom de utstrålar den kärlek och glädje som tillverkaren har känt, säger Isotupa-Siltanen.

Mer än vackra bilder Isotupa-Siltanen får ofta frågor om vad namnet Joutomaa betyder. För konst-


13

Kanske produkter som tillverkats som hantverk känns så betydelsefulla, eftersom de utstrålar den kärlek och glädje som tillverkaren har känt, säger Reetta Isotupa-Siltanen. nären själv betyder Joutomaa en fantasivärld där vad som helst kan hända. – Jag strävar efter att göra mer än bara vackra bilder. Det är min dröm att berätta historier som får åskådaren att både le och tänka samtidigt, säger Isotupa-Siltanen. I allmänt språkbruk betyder Joutomaa mark som inte har något ekonomiskt värde, dvs. en värdelös plats. Marken är varken åker eller skog och ingen bor där. – För mig innebär Joutomaa en fantasivärld där allt är möjligt. Eftersom det egentligen inte finns någonting där, kan vad som helst hända. Det är en fristad för mina fantasivänner

mitt i allt som är planerat, beräknat och kategoriserat. Det exceptionella namnet lockar också nyfikna till mässavdelningen och väcker en vilja hos människor att bekanta sig närmare med produkterna, fortsätter IsotupaSiltanen.

En balansgång mellan konst och kommersialism Vykorten liksom de övriga arbetena berättar alla sin egen historia. Namnet har tryckts på kortets baksida och på printsen har det skrivits för hand nedanför bilden. Ursprungligen tänkte Reetta att bilderna skulle vara konst-

Företagare i Finland 5/2017

kort, men kunderna har efterfrågat bl.a. bilder som fungerar som gratulationskort. – Jag har varit tvungen att balansera mellan vad jag själv vill göra och vad som säljer bäst. Å andra sidan tär det på kreativiteten när man måste tänka på att kortet ska användas för ett visst ändamål. Kunderna tycker om söta kort, men den senaste tiden har jag haft en allt större vilja att göra något tungt och konstigt, mer i stil med det jag gjorde i början. Jag har alltid lutat mer mot det konstiga. Det fascinerar mig och jag vill återigen gå mer i den riktningen, berättar Isotupa-Siltanen.


NYLANDS FÖRETAGARE

Hennes mattor finns på finska ambassader ”Jag kan med gott samvete säga att jag arbetat massor med mitt företag, men jag har också haft lite tur”, summerar Pajusalo sina snart tio år som företagare. TEXT OCH BILD MIA BERG-LUNDQVIST

den var så stor att hon inte kunde rulla ut den i full längd i sin ateljé.

Satsar på det finska

D

å Pirjo Pajusalo stod som nyutexaminerad textilartesan från Borgå hantverks- och konstindustriskola, fick hon börja från nollstrecket som företagare. Bästa rådet hon fick med sig från studietiden var en lärares uppmaning att aldrig säga ”nej” till en kund. – Man tackar ja, och funderar sedan ut hur man ska lösa situationen, ler Pajusalo gott åt minnet. Som nyetablerad företagare började Pajusalo ringa runt till inredningsarkitekter för att presentera sitt företag Linida Design som finns i Borgå. Hon säger att det definitivt finns en tröskel man måste ta sig över då man ännu inte har ett namn i branschen. En dag ringde hon en inredningsarkitekt hon hittat på nätet. – Mitt samtal väckte först inget

14

större intresse, men jag insisterade på att få berätta litet mera om mina mattor, minns Pajusalo. Inredningsarkitekten frågade efter Linida Designs hemsida och öppnade den under samtalets gång. Detta blev vändpunkten. Det visade sig att hen just fått i uppdrag av utrikesministeriet att hitta en ny matta till ambassaden i Washington. Och Pajusalos mattor var just av den typ de letat efter. Detta blev startskottet till flera affärer med utrikesministeriet. Pajusalo har i dag sålt mattor till minst tio finska ambassader runt om i världen, däribland till Oslo, Abu Dhabi och Washington. – Mattan till Washington är den största jag hittills vävt med en bredd på 2,9 meter och en längd på 9,1 meter, berättar hon glatt och tillägger att

Företagare i Finland 5/2017

Pajusalos signum är handvävda mattor i lin och ylle. Hennes kollektion består av fem olika mönster som alla fått namn som beskriver hennes personliga väg som hantverkare; Ajatus (tanke), Kaipaus (längtan), Odotus (väntan), Huvitus (förlustelse) och Lupaus (löfte). Det är gamla mönster som förekommer på dynvar eller borddukar, med undantag för Lupaus som är mer modernt i sin framtoning. Annat som är kännetecknande för hennes kollektion är att hon satsat på det inhemska och anlitar finska underleverantörer i den utsträckning det är möjligt. Ullen är hon tvungen att importera från Nya Zealand, men exempelvis färgningen sker i Finland. – På så sätt understöder jag andra företagare och vet att färgningen sker tryggt och utan skadliga färgämnen som kan förorsaka allergier, konstaterar hon.

Männen väljer mattan Det tar i genomsnitt tre till fyra dagar att väva en medelstor matta. Hennes företags omsättning är helt beroende av hur många arbetstimmar hon kan sitta vid vävstolen. Det finns med andra ord ett tak. Pajusalo bekräftar att hennes kundkrets är nischad. Priset är ofta inte det avgörande, utan mera vär-


15

Kan konkurrera med den personliga betjäningen

Pirjo Pajusalo är utbildad textilartesan och hennes specialitet är handvävda mattor. Hon grundade Linida Design år 2018, som finns i Karsby, Borgå. Hon väver mattor i fem olika mönster med lin och ylle som råmaterial. Pirjo Pajusalo har verkat som företagare i snart tio år, ett val hon inte ångrar. det av en unik produkt. – Intressant nog är det ofta män som beställer mina mattor, trots att inredning traditionellt räknas till kvinnans domän, säger Pajusalo. Miljötänket och de etiska aspekterna av tillverkningen är områden som fått allt större betydelse hos de finska konsumenterna. – Det här bekräftas av att en växande kundgrupp är unga par, som kanske inte alltid har så mycket pengar på fickan, men som prioriterar hållbarhetsaspekten. Pajusalo säger sig vara starkt emot ”slit och släng”-kulturen, som det glädjande nog ser ut som att allt fler börjar reagera emot.

Personlig betjäning Hon ser med tillförsikt på framtiden och tror att det finns en nisch för hantverk och för det personliga som småskalig verksamhet kan erbjuda. – Den personliga betjäningen är helt klart något jag kan konkurrera med. Kunderna når mig och vi kan tillsammans diskutera lösningar. Jag tror att vi människor behöver den dialogen och folk är beredda att betala för den typen av service. I framtidsplanerna hör också att växa genom att öka produktsortimentet och överföra de fem mönstren till inredningsoch bruksföremål som exempelvis dynor och kaffekoppar. – Företaget skulle då inte vara så beroende av de arbetstimmar som endast jag och mina två händer kan ge genom vävandet, avrundar Pajusalo.

Pajusalos kunder får välja mellan fem olika mönster i olika färgkombinationer.

Ullen importeras från Nya Zealand, men färgas i Finland.

Företagare i Finland 5/2017


MELLERSTA-ÖSTERBOTTENS FÖRETAGARE

PaaPii Design Oy Från köksbordet till internationella marknader TEXT NINA NIEMI BILD ULLA NIKULA JA PAAPII DESIGN OY

P

aaPii har fötts av ett brinnande intresse för att skapa någonting med händerna. Anniina Isokangas kära hobby bland hantverk blev ett yrke 2011, då hon började som företagare. Företaget startade från köksbordet i Nedervetil, med att tillverka inredningsobjekt och kramdjur till barnkammaren. Senare började man också tillverka beklädnadstyger av ekologisk bomull. Dessa är nu företagets

16

Företagare i Finland 5/2017

huvudprodukter. År 2015 kom PaaPii Design ut med de första klädlinjerna för bebisar, barn och kvinnor. Anniina Isokangas, som är utbildad formgivare, är ännu företagets huvuddesigner. När man frågar varifrån hon får ideérna till motiven, skrattar hon. - De bara kommer någonstans ifrån! Ibland blir det önskemotiv också. Det är viktigt att hitta sin egen stil och hålla sig till den, så att man erskiljs från andra, berättar Isokangas. Produkterna skall också vara fungerande och tidslösa. Som verktyg använder Isokangas tuschpenna och dator. Företagets hörnstenar har alltid varit inhemskt, etiskt och ekologiskt. Alla färdigvaror sys i Finland. I juli 2017 öppnade man en egen klädfabrik


17

i Karleby, dit man nu har koncentrerat tillverkningen. Där har också konsumenterna möjlighet att göra uppköp. Förbundet för Finländskt Arbete har gett PaaPiis klädlinje Nyckelflaggan som erkännande för arbetet. I augusti 2017 instalerades en solpanel på klädfabrikens tak, därifrån man får energi för eget bruk. PaaPiis kläder tillverkas alltså med solenergi. Största marknadföringskanalen är den sociala median, facebook och den egna webbutiken, men man deltar också aktivt på hantverksmässor. PaaPii har ca 40 återförsäljare i Finland och man har försäljning till över 20 olika länder i världen. Utan problem har man dock inte kommit undan. - Vi har registrerat varumärket, men som bäst kämpar vi i Kina mot att någon annan försöker registrera företagets logo till en helt annan produktgrupp. Då behövs det juridisk kunnande och extrahjälp, konstaterar Isokangas. Man har också redan stött på produktkopior. Företaget har 10 anställda och omsättningen förväntas stiga till 1,3milj € i år. PaaPii Design tilldelades det riksomfattande Unga Företagarpriset 2016 och valdes som årets Företagare i Mellersta Österbotten i november 2017.

Personalförändringar på Mellersta-Österbottens Företagares kontor

Nina Niemi har återvänt till arbetet 1.11 och fortsätter som Mellersta Österbottens Företagares Kundrelations- och kommunikationschef. Kontorssekreterare Jenny Finholms moderskapsvikariat avslutas i slutet av november. Kontaktuppgifter: Nina Niemi, tfn: 050 516 7602, e-post: nina.niemi@yrittajat.fi Tag gärna kontakt gällande svenskspråkiga ärenden!

Företagare i Finland 5/2017


HUVUDSTADSREGIONENS FÖRETAGARE

Funzi Design hjälper med små och stora inredningsprojekt

På företagets hemsida står: ”Min verksamhet baserar sig på att lösa problem i kundens lokaler. Det är min uppgift att skapa personliga och välfungerande utrymmen som gör kundens vardag lättare, såväl hemma som i arbetsmiljön. Planeringen baserar sig alltid på en kartläggning av kundens behov och önskemål. På basis av dem skapar jag en klar och välfungerande helhet som följer en enhetlig linje.” TEXT MARIANNE SUNDBLAD BILD MICHAELA RAIKAMO OCH IMAGOKUVA

18

Företagare i Finland 5/2017


19 Företagaren Bakom dessa ord står företagaren Michaela Raikamo. Hon har ursprungligen kommersiell utbildning och har tidigare arbetat med diverse kontorsuppgifter. Redan som ung drömde hon dock om att arbeta med inredning. Michaela har också alltid tyckt om att göra saker ”med händerna”. Ett exempel på detta är företagets logo, som delvis består att ett silversmycke som hon själv har designat. Namnet Funzi Design är en förkortning av ett ord på italienska som ungefär betyder funktionell eller välfungerande. Innan Michaela förverkligade sin dröm och grundade Funzi Design deltog hon vid sidan om arbetet i en ettårig inredningskurs. Dessutom har hon avlagt företagarens yrkesexamen och även annars utbildat sig i områden som hon har nytta av i sitt nuvarande jobb, till exempel 3D-design. Kunderna vill gärna se hur den nya inredningen eller det nya badrummet ser ut, och det kan man visualisera med ett 3D-program.

Esbo Företagares DIGISOME-utbildning För närvarande deltar Michaela Raikamo i en DIGISOME-kurs, som ordnas av Esbo Företagare. Utbildningen, som tar 1,5 år, omfattar bland annat försäljning, marknadsföring och kommunikation. Utgångspunkten är att utveckla det egna företagets affärsidé och strategi samt förverkliga marknadsföringen med moderna digitala verktyg. Det var i synnerhet det sistnämnda som fick Michaela ett anmäla sig till kursen. Hon vill vara säker på att hon har den senaste informationen om hur de sociala medierna bäst kan utnyttjas i affärsverksamheten.

ju att någon man känner och litar på rekommenderar företagets tjänster. Människor som kontaktar Michaela vill till exempel renovera badrummet eller köket – eller de flyttar och vill ha en totalrenovering av det nya hemmet. Det kan också vara fråga om mindre projekt, såsom en ny terrass, ny belysning till lägenheten, nya möbler eller bara styling av lägenheten. Michaela börjar med att besöka kunden. Sedan ger hon en offert på hela projektet, omfattande det som kunden vill att hon ska göra. I synnerhet när det gäller större projekt, vill kunderna ofta att Michaela ansvarar för hela projektet. Hon har pålitliga samarbetspartners, vilket gör att hon kan sköta allt från beställningen av materialet och möblerna till koordineringen av själva renoveringsarbetet. Hon ser till att varorna kommer och att underleverantörerna gör sitt arbete enligt tidtabellen. Som exempel nämner hon en familj som ville göra om sitt hem. Pro-

Michaela säger att hon naturligtvis inte kan åka på semester medan något projekt pågår, eftersom hon vill kolla att allt går som planerat.

Inredning och renoveringar Funzi Design har nu varit verksamt i några års tid. De flesta av företagets kunder är privatpersoner. Många av dem har kommit via andra kunder och bekanta. Den bästa referensen är

Företagare i Finland 5/2017

jektet planerades så att renoveringen började när familjen åkte på semester – och sedan kom de tillbaka till ett renoverat och fräscht hem.

Livet som företagare Hur har det då känts att vara företagare? Michaela säger att hon är väldigt nöjd med sitt beslut. Hon har sitt kontor hemma – åtminstone tillsvidare. Allt har sina goda och dåliga sidor, men för närvarande är det en bra lösning. Ovan berättade hon om en familj som fick ett nytt hem under semestern. Hur har det varit med hennes egen fritid? Det slarvar vi företagare ju ofta med. Michaela säger att hon naturligtvis inte kan åka på semester medan något projekt pågår, eftersom hon vill kolla att allt går som planerat. Och inte är det heller egentligen så stor skillnad mellan vardagar och veckoslut. En företagare arbetar när det finns arbete, konstaterar Michaela.


HELSINGFORS Fร–RETAGARE

20

Fรถretagare i Finland 5/2017


21

Lokala företagare skapar julstämning på Tomasmarknaden Tomasmarknaden är det äldsta och största jultorget som ordnas utomhus i Helsingfors. Jultorget har hundratusentals besökare från både Finland och runt om i världen varje år. I år ordnas evenemanget den 2-22.12.2017. TEXT HELSINGIN YRITTÄJÄT BILD JUSSI HELLSTEN OCH MAIJA ASTIKAINEN

T

omasmarknadens popularitet håller i sig från år till år. Ifjol hade marknaden 350 000 besökare och ett garanterat dragplåster var julbocken som träffade gäster från totalt 95 olika länder. Evenemangets största besökargrupp utgörs dock av lokalbefolkningen, speciellt barnfamiljer, för vilka det händelserika jultorget har blivit en årlig tradition. Evenemanget som tidigare ordnades i Esplanadparken genomgick en förnyelse då jultorget flyttades till Senatstorget år 2014. För närvarande fortsätter Tomasmarknaden utvecklas som jultorg på sin nya plats i Helsingfors. Hit kan man komma och njuta mitt i julstressen. Marknaden lägger särskild tonvikt på inhemsk lokalproduktion, god mat, kvalitativa och personliga gåvor samt julstäm-

ning. Evenemangets målsättning är att vara Europas intressantaste jultorg år 2020.

Lokala företag på estraden I år hittar man totalt 43 stugor med mat-, handarbets-, design- och restaurangföretagare från Helsingfors bland marknadens över 130 stugor. I marknadens största butiker som man kan gå in i finns klädmärkena Makia och Costo från Helsingfors, stadsbornas legendariska mataffär Stockmann Delikatessen samt Högholmen som är populärt för alla åldrar. I presentgränderna kan man antingen som gåva eller till julbordet köpa honung som producerats på stadens tak och trädgårdar, handgjorda korvar och bakverk, yllesockor, vantar,

böcker, mössor, tvålar och kosmetik. På matgårdarna kan man smaka på jul- och vintersäsongens delikatesser under Helsingfors bara himmel i 11 olika matkiosker eller njuta av en glögg på områdets restauranger. Mitt i marknaden snurrar en avgiftsfri gammaldags karusell och julbocken kan man träffa varje dag under marknaden. Nyheter på marknaden år 2017 är en scen, vedeldad julbastu samt Kyrö Distillerys och bryggeriet Ruosniemen Panimos Joulusaunabaari (julbastubar). För de lokala företagarna fungerar evenemanget som en plattform för nya koncept och experiment. Försäljare intresserade av marknaden kan söka till marknaden år 2018 i försäljaransökningen som börjar i maj.

Tilläggsuppgifter: www.tuomaanmarkkinat.fi

Företagare i Finland 5/2017


FÖRETAGARNA I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Anders vill gå från ritning till hologram Anders Andlin halkade in på företagarbanan för tre år sedan och är mer än någonsin förväntansfull över vad framtiden bär med sig. TEXT SARA BONDEGÅRD BILD SARA BONDEGÅRD/STUDIOSARA

andlins_plat – instagram • Andlin Plåt & Pelti – facebook

22

Företagare i Finland 5/2017


23

D

et var år 2001 som Anders far, Abbe Andlin, grundade företaget Andlin Plåt & Pelti. Han arbetade mestadels med att falsa tak. För ca. tre år sedan var generationsskiftet ett faktum och Anders tog över verksamheten. Det var ingen självklarhet att han skulle ta över. Intresse för byggnadskonstruktioner såsom böjda tak och takstolar har alltid legat i bakgrunden, men det var egentligen inte förrän Anders hittade ritprogrammet Sketch Up som han på allvar började tänka på att ta över företaget. I dagens läge arbetar han med allt från idé till ritning till slutprodukt. Han lagar tak, t.ex. skorstenar, fotrännor och snörasskydd, målningsarbeten och regnvattenssystem d.v.s. rännor, trattar, böjar etc. Även många olika måttbeställda arbeten har han på agendan. Det kan vara allt från sopförråd till lusthus och tornspiror. Under åren har han utvecklat företaget med att införskaffa bl.a. träverk-

tyg, svets, tunnplåt. De verktyg som en enmans företagare behöver ute på fältet och inte finns på marknaden så har han dessutom själv planerat och tillverkat. Allt för att underlätta sitt eget arbete. – Det finns så många möjligheter till att göra mer än tak. Det intresserar mig hur man bygger saker från egen eller andras ideér. Att utveckla, säger Anders. Det är en klart driven företagare bakom Andlin Plåt & Pelti idag. Med många idéer och med framtidsplanerna klara. Han vill arbeta med hållbara lösningar som finns kvar långt efter han själv. Mera böjda tak till olika ändamål. För att uppnå sina mål försöker han få han flera samarbetspartners på olika håll. Han uppskattar samarbeten och ser fördelar i att söka hjälp av andra i det han inte kan. – Inspiration och idéer samlar jag på mig mestadels från instagram. Det är väldigt facinerande att få se olika lösningar på saker och ting, berättar Anders. På det sättet lär man sig mycket också. Själv har jag också ett instagram konto för min marknadsföring.

En stor del av tiden går åt att sitta vid datorn och planera – Bra planering gör att det blir lite fifflas ute på fältet, menar Anders. Dessutom så är programmet jag använder

Företagare i Finland 5/2017

väldigt bra. Det räknar ut måtten och är ett extra öga som ser att konstruktionerna håller. Dessutom bra för kunden med tanke på synliggörandet, i. o. m. att de är tredimensionella. Nu just har Anders ett torn projekt vid sidan om alla arbeten. Dels kommer det att bli ett förevisningsobjekt som visar vad allt man kan göra, men sedan är det också ett projekt bara för att det är så roligt. Från en bild har han tagit ut torn profilen, lagat en ritning och som nu färdigställs i hallen. Anders är en företagare som inte reds att söka information och utvecklingsinspiration via nätet och nu är det fascinerande saker på gång säger han. – Hologram glasögon är framtiden inom bl.a. byggbranschen tror jag, säger han. Och det är något jag kommer att satsa på direkt det kommer ut här i nästa år. – Det kommer att vara ett bra kommunikationsverktyg mellan mig och kunden då man kan visualisera slutprodukten på stället. Man behöver inte laga prototyper längre. Vilket kan vara tidskrävande. Och sedan även för mig i mitt arbete. Att få gå runt och se på det från olika vinklar samt att kunna se vilka åtgärder som eventuellt behöver göras för att få tillstånd en förbättring. Det finns så många möjligheter med det här, fortsätter Anders. Det är så spännande och jag ser fram emot det.


Utnyttja FIF:s medlemsförmåner!

2017

Kalkylen är ett exempel. Medlemsförmånerna varierar från fall till fall. Den partner som erbjuder medlemsförmåner svarar för innehållet. FiF förbehåller sig rätten till eventuella ändringar.

Genomsnittliga rabatter i euro Gratis nummersökning åt medlemmarna via nätet

499 €/år Suomen Asiakastieto

Rabatt på företagets sjukkostnadsförsäkring rabatt på priset på dagersättning

700 €

Fennia

Rabatt på kasko

400 €

Fennia

Företagsskydd för företag med 1–9 personer

400 €

Fennia

70 €

Fennia

Tilläggsdel till företagarens olycksfallsförsäkring

300 €

Fennia

t.ex. rabatt på en halv dags utbildning

100 € Företagarna i Finland

Förmån för hemmets försäkringar

Tidskriften Talouselämä via Summa-tjänsten (12 mån)

68 €

Alma Talent

010 Företagsnummer för två år 0 € Elisa Puheratkaisu med Vakio-servicen

408 €

Elisa

Mobilbredbandsanslutning – Elisa 4G Supreme 150 M –30 % på månadsavgiften 24 mån

179 €

Elisa

Elisa Netti Lite och Elisa Netti Lite 4 G, öppnings- och installationsavgift 0 €

150 €

Elisa

114,90 €

Elisa

1 000 €

JuriNet

Elisa Maksupäätepalvelu, öppningsavgift 0 € + användaravgifterna de två första månaderna –50 % Rabatt på juridiska tjänster Avgiftsfri inledande förhandling och rådgivning Webb+tidningsannons i Företagsbörsen

+

Utöver detta får du Företagarna i Finlands juridiska telefonrådgivning t.ex. 1–2 gånger, värde 200 €.

+

Du får även tidningen Yrittäjäsanomat 8 gånger per år, värde cirka 90 €.

+

Därtill får du 10 –20 % rabatt på kryssnings- och turpriser på Tallinks och Silja Lines båtar.

+

Du får även 10 –30 % rabatt på kryssnings- och turpriser på Viking Lines båtar.

+

Företagarens facklitteratur till medlemspris från FiFs bokhandel, www.yrittajat.fi/kirjallisuus

www.yrittajat.fi/medlemsformaner

Se alla värderfulla förmåner www.yrittajat.fi/ medlemsformaner

Jurinet 100 € Företagarna i Finland

+

Med kampanjkoden Företagarna får medlemmar en extra månad (13 månader) på köpet när de köper Museikortet eller registrerar sig som användare.

+

+

+

Du får också 15 % rabatt på dagspriset på Holiday Clubs spahotell och semesterbostäder.

+

Du får 5 procent rabatt på varor till normalpris i Metro-pikatukkubutikerna. Rabatten gäller inte tobaks-, alkohol- och bryggerivaror, panter eller tjänstedebiteringar.

Restel Hotel Group erbjuder medlemmarna en rabatt på 20 % på dagspriset av rum och i Ravintolamaailma är desserten avgiftsfri i samband med en huvudrätt till normalpris. Du får medlemsrabatt på bränsle från Teboil och Neste Oil.

+

Medlemmarna får 20 procent rabatt på normalprissatta biltvättar på HelmiSimpukka-stationer.

Kontrollera din egen regionorganisations förmåner

www.yrittajat.fi/aluejarjestot


Företagarnas medlemskort i telefonen

Webbseminarier om beskattning

Höstens beskattningsändringar

5

2017

Måste en visstidsanställd erbjudas arbete efter att avtalet går ut? Om du blir bestulen på din identitet ska du handla snabbt


HUR SKULLE DET GÅ TILL, OM DET INTE FANNS ETT ENDA FÖRETAG?

Gå med i Företagarna i Finland: yrittajat.fi/liity


Innehåll 4–5 Infodisken

FÖRETAGARINFO 5/2017 UTGIVARE Företagarna i Finland 6 nummer per år.

Information om ändringar i beskattning på webbseminarier

ISSN 1239-5544 (PRINT) ISSN 2342-1738 (ONLINE)

Företagarnas medlemskort finns nu i telefonen

REDAKTION Företagarna i Finland Anna Lantee, kommunikationsplanerare tfn 09 2292 2855 anna.lantee@yrittajat.fi

Arbetspensions­försäkrings­ ­avgifterna för 2018

Sjukförsäkringsavgifterna för 2018

6

Måste en visstidsanställd erbjudas arbete efter att avtalet går ut?

8

Banker skickar information om nekade lånebeslut till företag

9

Om du blir bestulen på din identitet ska du handla snabbt

10

Att söka ersättning för företagshälsovård kan vara enkelt

12

Höstens ändringar i beskattningen

14

Företagen behöver en LEI-kod för uppdrag med finansiella instrument

ET PÅ NÄT O F N I R INFO R ETAGA R A Ö G F A S LÄ FORET MSNUMMER! / I F . T A J LE YRITTAIN MED DITT MED LOGGA

Eeva ketvel, kommunikationschef tfn. 09 2292 2952, eeva,ketvel@yrittajat.fi Maarit Kattilakoski, senior ad tfn 09 2292 2933 maarit.kattilakoski@yrittajat.fi PÄRMBILD Pixhill

ARTIKELFÖRFATTARE I DETTA NUMMER • Sanna Linna-aro • Albert Mäkelä


I

N F O D

I

S K E N

Information om ändringar i beskattning på webbseminarier Skatteförvaltningen har ordnat webbseminarier där man informerat om ändringar som trädde i kraft i början av november och presenterade de nya funktionerna i MinSkatt. Webbseminarierna spelades in och kan ses på Skatteförvaltningens Youtube-kanal. Mer information: www.youtube.com > Verohallinto www.vero.fi/sv/e-tjanster/minskatt

Företagarnas medlemskort finns nu i telefonen Företagarna i Finland har lanserat en mobilapplikation av sitt medlemskort som kan laddas ner i smarttelefonen. Med hjälp av appen kan du uppdatera dina medlemsuppgifter, utnyttja både nationella och regionala förmåner och läsa om aktuella nyheter och evenemang. Alla viktiga kontaktuppgifter och länkar finns på endast ett klicks avstånd. Det mobila medlemskortet Suomen Yrittäjät finns att få för operativsystemen Android, iOS och Windows.

Fyra steg till kortet 1. Sök upp ditt medlemsnummer i Företagarna Finland. Du hittar medlemsnumret enkelt på medlemskortet i plast eller i den senaste fakturan. Om du inte hittar ditt medlemsnummer får du det på adressen toimisto@yrittajat.fi. 2. Ladda ner ditt mobila medlemskort i appbutiken. Du hittar det i appbutiken med sökordet suomen yrittäjät. Du känner igen appen på vår välbekanta Y-logotyp.

Marknadsföring är att man kan köpa av dig och att man kommer att tänka på dig när man är i behov av dina produkter eller tjänster. Sanna Jylänki företagssparrare, Redesan Oy

3. När du har laddat ned appen Suomen Yrittäjät kan du ta i bruk det mobila medlemskortet. Mata in ditt medlemsnummer och din e-postadress på ingångssidan. Appen frågar efter ditt förnamn, efternamn och telefonnummer för registrering och för att skicka dig en bekräftelsekod. 4. Du får snart ett SMS med en bekräftelsekod. När du har matat in koden i medlemskortsappen kan du börja använda den. Mer information: www.yrittajat.fi/mobiilikortti

LÄS FLERA BLOGGAR PÅ ADRESSEN YRITTAJAT.FI

Sammanställd av: Företagarna i Finland, Anna Lantee, kommunikationsplanerare tfn 09 2292 2855, anna.lantee@yrittajat.fi

4

Företagarinfo 5/2017


Sjukförsäkringsavgifterna för 2018

Arbetspensions­försäkrings­ avgifterna för 2018

Statsrådet har fastställt procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna för 2018. I procentsatserna har man beaktat det konkurrenskraftsavtal som ingåtts av arbetsmarknadens centralorganisationer.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för år 2018. År 2018 utgör den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare 24,4 procent av lönen. Basprocentsatsen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för företagare är nästa år 24,10 procent för personer under 53 år och över 62 år och 25,60 procent för personer som fyllt 53–62 år. Premieprocenten är desamma som år 2017. Nästa år är pensionsförsäkringsavgiften för arbetstagare under 53 år och 62 år 6,35procent av lönen, medan pensionsavgiften för personer som fyllt 53–62 år är 7,85 procent av lönen. Båda avgifterna är 0,20 procentenheter högre än 2017. Arbetsgivarens genomsnittliga avgift är 17,75 procent, vilket är 0,20 procentenheter lägre än 2017. Arbetspensionsförsäkringsavgiftens nivå baserar sig på det avtal som arbetsmarknadens centralorganisationer ingått inom ramen för pensionsreformen. Pensionsreformen trädde i kraft vid ingången av 2017. I procentsatserna har man även beaktat det konkurrenskraftsavtal som ingåtts av arbetsmarknadens centralorganisationer.

Sjukvårdspremier De försäkrades sjukvårdspremie är 0,00 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen 2018. Sjukvårdspremien togs inte heller ut 2017. Statens finansieringsandel av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen ökar med det belopp som motsvarar sänkningen. Den premie som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,53 procent. Den premie som tas ut av pensions- och förmånsinkomsterna är därmed 0,08 procentenheter högre än 2017.

Arbetsinkomstförsäkringens avgifter och premier Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 0,86 procent. Avgiften är 0,22 procentenheter lägre än 2017. Den dagpenningspremie som tas ut hos löntagare och företagare är 1,53 procent av lönen eller arbetsinkomsten, om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten är minst 14 020 euro. Premien är 0,05 procentenheter lägre än 2017. Om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 14 020 euro, är dagpenningspremien 0,00 procent. Den tilläggsfinansieringsandel som betalas av företagare som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för företagare är 0,17 procent av arbetsinkomsten 2018. Det betyder att den är 0,11 procentenheter högre än 2017. Statsrådet fastställer procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna genom en förordning som utfärdas årligen. Den förordning som nu utfärdats träder i kraft vid ingången av 2018 och gäller till utgången av 2018.

Företagarinfo 5/2017

5


Företagarna i Finland, Albert Mäkelä, sakkunnig, tfn. 09 2292 2929, albert.makela@yrittajat.fi

Måste en visstidsanställd erbjudas arbete efter att avtalet går ut? Högsta domstolen gav i augusti 2017 ett prejudikat om skyldigheten att erbjuda arbete efter att ett visstidsavtal gått ut.

Fallet väcker uppmärksamhet, eftersom arbete eller utbildning enligt arbetsavtalslagen endast måste erbjudas när man håller på att säga upp ett arbetsavtal som gäller tillsvidare. Högsta domstolen bestämde emellertid överraskande att skyldigheten att erbjuda arbete och utbildning under speciella omständigheter även gäller visstidsavtal. Riktlinjen kan emellertid inte tolkas så att visstidsavtal alltid är förbundna med skyldigheten att erbjuda arbete eller utbildning.

Vad var det fråga om? Högsta domstolens (HD) avgörande gällde ett fall där arbetstagaren under åtta år hade haft 16 på varandra följande visstidsavtal. Arbetsgivaren (en samkommun) hade ett bestående behov av en socialarbetare, men tjänsten hade inte kunnat tillsättas med en kompetent person. Socialarbetare ska ha kompetens i enlighet med lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, men tjänsten kan tillsättas med en person som saknar den här kompetensen för högst ett år. Grunden till visstidsarbetsavtalen var att arbetstagaren inte hade den i lagen fastställda behörigheten för tjänsten som socialarbetare. Även om arbetsgivaren hade ett beståen-

6

de behov av arbetskraft ansågs det i det här bestämda fallet vara tillåtet att kedja arbetsavtal på visstid. Lagen tillät inte att ett tills vidare giltigt arbetsavtal ingicks med arbetstagaren, och därför fanns det en grund för en visstidsanställning.

Annat arbete i stället för uppsägning Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren som alternativ till uppsägning i första hand erbjuda arbetstagaren arbete som motsvarar hans eller hennes arbetsavtal. Ifall det finns ett sådant arbete, ska arbetstagaren erbjudas annat arbete som motsvarar arbetstagarens utbildning, yrkeskunskap eller erfarenhet. Arbetsgivaren ska också ordna sådan utbildning för arbetstagaren som de nya arbetsuppgifterna förutsätter och som för båda parters del kan anses vara ändamålsenlig och skälig. Arbetsavtalet kan sägas upp först då det inte finns lämpligt arbete och det inte är ändamålsenligt eller skäligt att ordna utbildning.

Varför är fallet exceptionellt? Högsta Domstolen likställde i sitt avgörande visstidsarbetsavtal som ha-

Företagarinfo 5/2017

de fortsatt länge och arbetsavtal som gäller tillsvidare i fråga om skyldigheten att erbjuda arbete eller utbildning. Arbetsavtalslagen förutsätter jämlikt bemötande, det betyder att en visstidsanställd arbetstagare inte får försättas i en sämre situation än en ordinarie arbetstagare. När lagen gjorde det omöjligt att ingå ett avtal som gäller tills vidare var den visstidsanställda arbetstagaren i ett sämre läge än de ordinarie arbetstagarna. Innan visstidsarbetsavtalet upphörde borde arbetsgivaren på eget initiativ ha utrett om det hade varit möjligt att erbjuda arbetstagaren arbete eller ordna den utbildning som de nya arbetsuppgifterna förutsätter för arbetstagaren. Högsta Domstolen hänvisade i motiveringarna även till det arbetsgivarens allmänna lojalitetsskyldighet. Det som gör fallet exceptionellt är att lagen inte tillåter att ett arbetsavtal som gäller tills vidare ingås med arbetstagaren. Om arbetstagaren hade haft den behörighet som krävdes hade det inte funnit en grund för visstidsanställning, eftersom behovet av arbetskraft är bestående. Om det inte hade varit en arbetsuppgift som förutsätter särskild behörighet baserad på lagen hade man troligen ansett kedjan av visstidsarbetsavtal vara förbjuden och arbetsavtalet hade betraktats som tillsvidare giltigt. Då hade man automatiskt varit


Bild: Pixhill

Visstidsanställda arbetstagare får inte försättas i sämre läge än ordinarie arbetstagare. skyldig att iaktta skyldigheten om att erbjuda arbete och utbildning när arbetsavtalet upphörde. Tillämpningen av skyldigheten att erbjuda arbete och utbildning på arbetsavtal som gäller tills vidare har tidigare varit klar. Arbetsgivaren hade utgående från lagens innehåll inte kunnat förfara på ett annat sätt. Högsta Domstolen påtog sig rollen som lagstiftare i fallet.

Ska arbete erbjudas alla visstidsanställda? I avgörandet konstateras uttryckligen att den visstidsanställda arbetstagaren under ”dessa förhållanden” ska jämställas med en ordinarie arbetstagare när det gäller skyldigheten att erbjuda arbete och utbildning. HD jämställer sålunda inte alla visstidsarbetsavtal med arbetsavtal som gäller tills vidare. Eftersom det var fråga om visstidsarbetsavtal som under en lång tid hade följt på varandra och lagstiftningen var orsaken till att ett avtal som gäller tills vidare inte kunde ingås ansåg Högsta domstolen att var nödvändigt att jämställa avtalen med tanke på ett jämlikt bemötande. I fallet förenas på ett speciellt sätt en lång kedja av visstidsarbetsavtal och den i lagen förankrade kompetensen som krävs för tjänsten. Därför på-

verkar avgörandet inte lejonparten av arbetsavtal på viss tid. Det är inte vanligt att visstidsarbetsavtal ingås efter varandra för långa tider och det finns en tydlig grund för dem, till exempel vikariat eller säsongarbete. Det är alltså inte obligatoriskt, och inte ens huvudregeln, att erbjuda arbete när sådana typiska visstidsarbetsavtal upphör.

När och hur kan det finnas anledning att beakta skyldigheten att erbjuda arbete? Skyldigheten att erbjuda arbete och utbildning ska åtminstone beaktas när behörighetskraven eller andra motsvarande omständigheter inte tillåter att ett arbetsavtal som gäller tillsvidare ingås med arbetstagaren, det har ingåtts visstidsarbetsavtal under en lång tid och arbetsgivaren har ett bestående behov av arbetskraft. Det är ett sådant fall som är föremål för Högsta Domstolens avgörande. Det kan finnas anledning att beakta skyldigheten även då arbetstagaren har flera arbetsavtal på visstid och arbetsgivaren har ett bestående behov av arbetskraft, även om visstidsanställningen i sig är motiverad. Då kan det finnas anledning för arbetsgivaren att när visstidsanställningen upphör utreda om man kan erbjuda arbetstagaren annat arbete. Det är också förnuftigt

Företagarinfo 5/2017

att beakta skyldigheten att erbjuda arbete och utbildning när grunden för visstidsanställningen inte är entydig eller om arbetstagaren har arbetat som visstidsanställd för samma arbetsgivare i flera år. Arbetsgivaren ska utreda om det finns behov av arbetstagare och om arbetsuppgifterna är sådana som personen utgående från sin utbildning, yrkeskunskap eller kompetens kan utföra. Om det finns arbetsuppgifter ska också utredas om personen kan utbildas för dem med skälig introduktion. Arbetsgivaren bör ge utredningen skriftligen till arbetstagaren. Om det inte finns arbetsuppgifter ska det i anmälan fastställas att arbetsgivaren har utrett möjligheterna att erbjuda andra arbetsuppgifter när visstidsarbetsavtalet upphör som ett alternativ, men att det för tillfället inte finns sådana arbetsuppgifter. Mer information: Högsta Domstolens prejudikat 2017:55: www.finlex.fi/sv/oikeus/ kko/kko/2017/20170055 7 kap. 4 § i arbetsavtalslagen om skyldigheten att erbjuda arbete och ordna utbildning www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010055#L7P4

7


Banker skickar information om nekade lånebeslut till företag I Finlands förkastas få ansökningar jämfört med för­ hållandena i Europa.

8

De europeiska bankerna har tillsammans med företagarorganisationer förbundit sig att följa principer om god spridning av information. Utgående från de nya principerna ger bankerna företagen tilläggsuppgifter om kreditbeslutet, när ansökan förkastas. Det är inte fråga om en bunden reglering, utan om principer på så kallad hög nivå. Europeiska Bankföreningen (European Banking Federation) har tillsammans med övriga europeiska bankorganisationer och sm-företagens takorganisation UEAPME samt andra företagarorganisationer undertecknat principerna. I Finlands förkastas få ansökningar jämfört med förhållandena i Europa. Bankerna är för de flesta sm-företag den huvudsakliga externa finansieringskanalen. De hjälper företagen att växa och investera. Ofta håller bankrelationerna under år eller till och med decennier. Ibland kan det hända att banken av någon orsak inte kan bevilja företaget det lån som företaget ansöker om. Då är det viktigt för företaget att få veta varför låneansökan förkastades. Informationen hjälper företagaren att utveckla sin verksamhet och bättre förstå vad som förväntas av honom eller henne för att låneansökan ska beviljas.

Företagarinfo 5/2017

I bakgrunden står ett EU-projekt i anslutning till finansiering av sm-företag Enligt principerna ska banken på begäran ge sm-företaget tilläggsinformation, när kreditansökan förkastas. Banken får meddela uppgifterna i den kommunikationskanal som den anser vara bäst, ansikte mot ansikte, per telefon, brev eller via elektroniska kanaler, banken ska på begäran förklara varför kreditansökan förkastas och vilka orsakerna som står bakom det nekade beslutet. Principerna har inga effekter på om krediten beviljas eller inte, och man vill inte heller genom dem påverka bankernas riskhantering eller processen för beviljande av krediter. Inom Eu håller man som bäst på att bygga upp en kapitalmarknadsunion (capital markets union, CMU). Kommissionen har lagt fram ett flertal förslag till reglering. Som en del av projektet söker kommissionen efter metoder för att underlätta sm-företagens möjligheter att få finansiering och göra finansieringsalternativen mångsidigare. En metod är förbättrad information i fråga om bankernas finansieringsbeslut och ökad förståelse av finansieringsalternativen bland sm-företagarna.

Bild: Pixhill


Redaktör: Riikka Koskenranta

Om du blir bestulen på din identitet ska du handla snabbt Identitetsstölderna har ökat i Finland. Om du blir bestulen på din identitet gäller det att utreda stölden snabbt. Polisen har fått vetskap om nästan 3 300 identitetsstölder i Finland i fjol och i år uppgår siffran redan till nästan 2 150 fall. I största delen av de fall som man blivit informerad om har ett företag varit inblandad. Identitetsstölder begås också i handeln mellan privatpersoner. Identitetsstölden är ett målsägandebrott. Brottsligheten i andra delar av världen har även nått Finland. Tidigare skyddades vi av språket, eftersom svindeln ofta var skriven på dålig finska. Bedrägerierna har utvecklats, och det finns nu också finländska bedragare.

Över hälften av bedrägerierna i datanät Identitetsstöld är numera ett brott. Med identitetsstöld avses att någon utan lov använder en annan persons personuppgifter eller motsvarande för att vilseleda en tredje part och sålunda orsaka den tredje parten ekonomisk skada. Med identitet avses förutom person- och kontaktuppgifter bland annat också betalkortsuppgifter, nätbankskoder, körkort, medlemskort, pin-koder, e-post, användarkonton och virtuella identiteter, det vill säga till exempel profiler på sociala medier.

Beställningsbedrägerier och snabblån Största delen av identitetsstölderna är bedrägerier i samband med beställningar. Skadan blir känd kanske först då varan har levererats. Tjuven

Bild: Pixhill

beställer telefoner, datorer och andra varor som lätt kan realiseras. De säljs ofta vidare, och det är finansieringsbolaget eller det lurade företaget som får ta sig an skadan. Ett typiskt fall är att någon förlorar eller blir bestulen på sitt körkort, med vilket det köps varor eller öppnas bankkonton och skaffas bankkoder. Därefter tas snabblån. De som begår identitetsstölder hålls ansvariga i Finland, men det är sällan som gärningsmännen betalar de ekonomiska skadestånden.

Anteckning om kreditförbud skyddar Det lönar sig att lägga till en anteckning om Eget kreditförbud i kreditupplysningarna. Då får man ett officiellt intyg för sig själv. Tjänsteproducenterna har en kreditförbudstjänst. Detta hindrar alltså inte en företagare eller konsument från att ta en kredit, eftersom man kan visa upp intyget när man ansöker om kredit. Man ska inte tro på allt i telefonen. Om till exempel en gammal kunds bankuppgifter ändras bör de kontrolleras.

Företagarinfo 5/2017

Då ska man kontrollera uppgifterna med hjälp av den information man har från tidigare.

Information om ändringar per e-post PRS har tjänster som det lönar sig för företagaren att utnyttja för att skydda sig mot identitetsstölder. Företaget får ett e-postmeddelande från handelsregistret efter att företaget har anmält en ändring. Företagaren får då vetskap om registreringar som pågår. Tjänsten förutsätter att företaget har uppgett en fungerande e-postadress. Om e-postadressen inte finns i YTJ, kan företaget ingå ett separat motsvarande avtal med PRS. Med hjälp av tjänsten får man veta om någon förfalskar uppgifter om nya styrelsemedlemmar eller andra uppgifter. Man har kunnat förhindra några försök att förfalska information på det här sättet. Dessutom har PRH under de senaste åren sett över sina interna processer. Om en misstanke väcks anmäls fallet för kontroll av juristerna.

9


Att söka ersättning för företagshälsovård kan vara enkelt Att ansöka om företagares och arbetsgivares ersättningar för företagshälsovård hos FPA kan vara enklare än tidigare om man anlitar olika aktörers digitala tjänster. Direktersättning är det enklaste sättet för företagare att få ersättning för företagshälsovård som anskaffats för en själv. För arbetsgivare är ansökan på nätet behändigast. Båda förutsätter att den som producerar företagshälsovårdstjänsten tillämpar välfungerande system för ärendehantering.

Enkel ansökan på nätet för arbetsgivare Arbetsgivarföretagare kan själv främja sin ansökan på nätet genom att till exempel begära att tjänsteproducenten skickar de verksamhets- och kostnadsuppgifter för företagshälsovård som behövs via nätet. Tjänsteproducenten ska ha tillgång till datasystemet för företagshälsovård via vilket uppgifterna kan förmedlas till FPA. Arbetsgivaren se verksamhets- och kostnadsuppgifterna för företagshäl-

sovården när han eller hon loggar in med Katso-koder i FPA:s e-tjänst för företagshälsovård. Där kan uppgifterna kontrolleras i förhållande till den egna bokföringen och kompletteras för egen del.

Direktersättning för företagare I början av 2018 kommer även ersättningen av kostnader för personlig företagshälsovård för företagare som anlitar privat företagshälsovård att underlättas, när redovisningsförfarandet som möjliggör direktersättning utvidgas. Företagare kan få kostnaderna för företagshälsovården som direktersättning på mottagningen, när läkarcentralen och FPA har kommit överens om betalning av ersättningarna för företagshälsovård för företagare och därmed förknippad sjukvård direkt till tjänsteproducenten med hjälp av redovisningsförfarandet. Inom den offentliga hälsovården har redovisningsförfarandet och direktersättningen för företagshälsovård redan varit i bruk länge.

Vilken nytta har företagare av företagshälsovården? "Syftet med företagshälsovård är att främja hälsan och arbetsförmågan och stödja längre arbetskarriärer. Betalningen av ersättningen som hör till företagaren direkt till den privata tjänsteproducenten är ett sätt att göra anskaffningen av företagshälsovårdstjänster lättare och mera lockande än tidigare. Strävan är att företagshälsovårdstjänsterna ska omfatta flera företagare. Det nuvarande redovisningsförfarandet har fungerat bra med hälsocentralerna och kunderna har varit nöjda med det." – Susanna Bruun, förmånschef, FPA

10

Företagarinfo 5/2017

Det lönar sig för företagaren att ta reda på möjligheterna att få direktersättning av sin egen tjänsteproducent. För hälsocentralernas företagshälsovårdstjänster har företagarna redan länge fått direktersättning. Arbetsplatsutredningen och kännedom om förhållandena på arbetsplatsen utgör utgångspunkten för företagshälsovården. Sedan 2016 har arbetsplatsutredningen varit en förutsättning för arbetsgivarens ersättning av företagshälsovården. Sedan 2017 gäller villkoret även ersättningar för företagarens företagshälsovård. Mer information: www.kela.fi/web/sv • /aktuellt-privatpersoner • /redovisningsforfarande • /foretagshalsovard-foretagare


Medlemskap ger många värdefulla förmåner. 100 sakkunniga står till ditt förfogande på ett telefonsamtals avstånd. Det lönar sig att vara medlem i Företagarna i Finland. Företagarnas kostnadsfria telefonrådgivning ger dig mångsidig handledning och råd i frågor som rör ditt företagande. Genom ett enda samtal till en av Företagarna i Finlands jurister sparar du lätt in medlemsavgiften för hela året! Du sparar varje år tusentals euro i reda pengar. www.yrittajat.fi/neuvontapalvelut


Företagarna i Finland, Sanna Linna-aro, skattesakkunning, tfn. 09 2292 242, sanna.linna-aro@yrittajat.fi

Höstens ändringar i beskattningen Från och med november görs det flera ändringar i beskattningen av samfund och samfällda förmåner (t.ex. aktiebolag). Lagändringarna träder i kraft 1.11.2017 för samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2017 och för andra skatteskyldiga 1.11.2018.

Ändringar i sättet att beräkna ränta

Samfunds inkomstskatt kan betalas i MinSkatt som nätbetalning.

I fortsättningen beräknas räntorna för en längre tid för kvarskatt och skatteåterbäring samt då anmälningsskyldigheten har försummats. Räntorna räknas i enlighet med antalet faktiska dagar och per skatteår (dvs. inte per redovisningsperiod). Den nedsatta dröjsmålsräntan ersätter samfundsräntan som ska betalas. På förskott, kvarskatt och skatt till följd av en ändring i beskattningen beräknas den nedsatta dröjsmålsräntan i princip från den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång till skattens förfallodag. Återbäringsräntan ersätter samfundsräntan som återbetalas. Beräkningen av räntan börjar från den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång eller från dagen efter betalningsdagen, om skatten har betalts efter den månad som följer efter skatteårets utgång. Dröjsmålsräntan ersätter förseningsräntan och skattetillägget. Dröjsmålsräntan beräknas på skatt som den skatteskyldige betalar efter förfallodagen.

Mervärdesbeskattningen för import från Tullen till Skatteförvaltningen Mervärdesbeskattningen för importvaror överförs från Tullen till Skatteförvaltningen 1.1.2018. Från och med januari 2018 betalar och anmäler företag som är registrerade som mervärdesskatteskyldiga mervärdesskatten för import till Skatteförvaltningen. I fortsättningen kan alla ärenden som gäller mervärdesbeskattningen skötas hos Skatteförvaltningen. Mervärdesskattedeklarationerna vid import lämnas i fortsättningen på eget initiativ. Företagen anmäler alla mervärdesskatter på samma skattedeklaration för skatteperioden. För rapportering och betalning av mervärdesskatt för import ska företagen beräkna skattegrunden och skattebeloppet på eget initiativ. En betydande förbättring jämfört med nuläget är att mervärdesskatten för import inte längre behöver betalas innan den avdras, när företaget allokerar skatten och eventuella avdrag till förtullningsmånaden. Privatpersoner och företag som inte omfattas av mervärdesskatteregistret sköter även i fortsättningen sina ärenden i anslutning till mervärdesbeskattningen vid varuimport hos Tullen. Läs mera: www.vero.fi/andringar

12

Företagarinfo 5/2017

Bild: Pixhill


Inkomstskattedeklarationer ska göras elektroniskt i fortsättningen Från och med november ska samfund och samfällda förmåner lämna inkomstskattedeklarationen elektroniskt. För den elektroniska deklarationen behöver samfundet Katso-koder. Om man inte ännu har skaffat Katso-koder lönar det sig att göra det nu. Det är också möjligt att auktorisera t.ex. bokföraren att lämna företagets deklarationer elektroniskt. I fortsättningen är det möjligt att lämna in pappersdeklarationer endast av särskilda skäl, t.ex. om det på grund av tekniska fel inte är möjligt att lämna in deklarationen elektroniskt. Företaget behöver inte ansöka om särskilt tillstånd för att lämna deklarationen på papper, och orsaken behöver inte heller anges på förhand. Du lägger väl märke till att om du lämnar skattedeklarationen på papper ska den från och med skatteåret 2018 vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen.

Ändringar i betalningen, återbäringen och indrivningen av skatter Betalningsreferenserna ändras. De olika raterna av samfundens förskottsskatt och kvarskatter har inte längre egna referenser. Från och med november 2017 betalas alla förskotts- och kvarskatterater med ett skatteslagsspecifikt referensnummer. Allokeringen av betalningarna ändras. Man kan inte längre välja vilken rat av inkomstskatten man betalar, utan betalningen används för inkomstskatterna i den ordning som anges i de nya bestämmelserna. Betalningen används för inkomstskatterna i den ordning som deras preskriptionsdatum anger. Om skatterna har samma preskriptionsdatum används betalningen i den ordning som skatternas förfallodag anger. Även kontonumret för samfundens inkomstskatter ändras. Ett nytt referensnummer och kontonummer för inkomstskatterna fås via MinSkatt eller i betalningsuppgifterna i beskattningsbeslutet. I fortsättningen går det också att betala samfunds inkomstskatt i MinSkatt som nätbetalning. Samfundens förskotts- och kvarskatter samt skatteåterbäringar anges i fortsättningen i sammandraget, där skatterna på eget initiativ syns redan i dag. Det är viktigt att beakta att brister i deklarationerna om skatter som betalas på eget initiativ eller inkomstskatten hindrar återbäring från att betalas ut. Det innebär att om deklarationerna om skatter som betalas på egen hand eller inkomstskatt är bristfälliga kan Skatteförvaltningen inte betala ut återbäring för någondera.

Nytt förhandsförfarande för samfund och samfällda förmåner Förskottskompletteringen slopas och ersätts av til�läggsförskott, det vill säga ett förskott som bestäms efter skatteårets utgång. De ändrade bestämmelserna börjar tillämpas i beskattningen av samfund och samfällda förmåner från och med 1.11.2017. Förskottskomplettering kan sålunda betalas i enlighet med de gamla bestämmelserna sista gången 31.10.2017. Från och med november 2017 kan förskottsuppbörden kompletteras efter skatteårets utgång genom ansökan om tilläggsförskott hos Skatteförvaltningen. Det är viktigt att beakta att det i fortsättningen är möjligt att komplettera förskottsuppbörden i en månads tid efter skatteårets utgång utan dröjsmålsränta. Om förskottet t.ex. inte har varit tillräckligt för att täcka skatterna för skatteåret som avslutas 31.12.2017 börjar räntan räknas för kvarskatten redan 1.2.2018. Från och med november 2017 förlängs tiderna för fastställande och ändring av förskott. Det är möjligt att söka ändring i förskottsskatterna fram tills beskattningen avslutas. Dessutom är det viktigt att beakta att förskott, ändringar som gäller förskott och tilläggsförskott i fortsättningen ska ansökas elektroniskt. Ansökan kan göras i MinSkatt, Ilmoitin.fi eller via Tyvi-tjänsterna.

Företagarinfo 5/2017

13


Företagen behöver en LEI-kod för uppdrag med finansiella instrument Vad är LEI-kod?

Vad behövs koden för?

Hur ansöker jag om koden?

LEI (Legal Entity Identifier) är ett världsomfattande identifieringsnummer genom vilket samfund på finansmarknaden kan identifiera varandra. En privatperson kan inte få ett LEI-nummer. Ett företag eller samfund kan ha bara en LEI-kod. Kravet på LE-kod baserar sig på EU-lagstiftning. Från och 3.1.2018 ska företag eller samfund ha en LEI-kod för att kunna genomföra uppdrag som gäller finansiella instrument som är föremål för offentlig handel. För uppdrag som gäller derivat krävs LEI-kod redan från och med 1.11.2017.

Finansiella instrument som förutsätter LEI-kod är till exempel börsnoterade aktier, masskuldebrevslån och ETF-fondandelar. LEI-kod behövs inte för innehav av finansiella instrument utan uttryckligen för uppdrag som köp och försäljning. Alla företag och samfund, som till exempel registrerade föreningar och fonder som utför uppdrag, behöver koden. På begäran beviljar Patentoch registerstyrelsen (PRS) samfund som har FO-nummer, med undantag av filialer, en LEI-kod.

Ansökan om LEI-kod görs genom att ansökningsblanketten fylls i och skickas till PRS. PRS skickar fakturan över ansökningsavgiften efter att koden har beviljats. Avgiften för ansökan är 110 euro och faktureringstillägget 6,50 euro + moms 24 procent. Avgiften omfattar handläggningen av ansökan och registreringen för första året. PRS skickar inte särskilda beslut om beviljande av LEI-koder. LEI-koden syns i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företagstjänst YTJ när ansökan har handlagts och koden har beviljats.

Mer information www.prh.fi/sv/lei-nummer.html Handelsregistrets rådgivning, tfn 029 509 5900, må–fr kl. 9.00–16.15

Bild: Pixhill

Patent- och register­ styrelsen (PRS) beviljar på begäran samfund som har FO-nummer en LEI-kod.


Så blir du medlem yrittajat.fi/blimedlem

miNNeSliSTA FÖr eN NY medlem Som medlem i Företagarna i Finland får du många tjänster och förmåner. Nedan finns de viktigaste:

3. kon kret, nyttig inforMAtion Som medlem får du: - Tidningen yrittäjäsanomat åtta gånger per år

4. vi bevAkAr dinA intressen När du blir medlem i Företagarna i Finland, blir du en av våra mer än 105 000 med-

1. Avgiftsfri juridisk rådgivning Problem? Ring 09 229 222. Du får hjälp snabbt – mångsidig rådgivning och hand-

- dagliga nyheter om företagande på adressen yrittajat.fi - värdefull information om företagsverksamheten på yrittajat.fi/foretagarens-abc

lemmar. Bland våra medlemmar finns företag av alla storlekar från alla branscher. Den här gruppen har styrka. Företagarna i Finland är vårt lands största

ledning om företagsverksamheten. Du kan spara en hel del pengar.

och mest inflytelserika näringslivsorganisation.

2. MedleMsförMåner värt pengAr

5. färdigA nätverk

De medlemsförmåner som våra partners erbjuder ger dig en nytta som kan uppgå till tusentals euro. Se närmare: yrittajat.fi/medlemsformaner

Det är viktigt för en företagare att bilda nätverk. Hos oss får du färdiga nätverk – du hittar partners, du kan erbjuda dina tjänster och ha det roligt.

grundläggAnde inforMAtion Företagets namn FO-nummer Företagarens namn Adress Lokalförening E-postadress Telefonnummer Antal företagare

Antal anställda

Medlemsrekryteringskod


Företagarna i Finland | Mannerheimvägen 76 A, 00250 HELSINGFORS | PB 999, 00101 HELSINGFORS telefon 09 229 221 | toimisto@yrittajat.fi | yrittajat.fi/sv

Företagare i Finland 5/2017  

Företagare i Finland 5/2017

Företagare i Finland 5/2017  

Företagare i Finland 5/2017