Page 1

Ledare Potential finns | 3

1 / 2013

trafik & turism

Kvarkens turism siktar på hållbara lösningar


1/2013

innehåll trafik & turism

ledare armi murto | 3

8

Aktuellt fif | 4 – 7

kolumn Michael Lindholm | 5

Kvarkens turism siktar på hållbara lösningar

10 kust-österbottens företagare

12

14

nylands företagare

18

16

egentliga finlands företagare

20

pääkaupunkiseudun YRITTÄJÄT

utkommer material vko 24 27.05.2013 vko 38 26.08.2013 vko 47 28.10.2013 vko 52 02.12.2013

mellersta österbottens företagare

22

helsingfors företagare

företagarna i finland En tidning för svenskspråkiga medlemmar i Företagarna i Finland. TEMA Trafik & Turism Industri & Logistik Handel & Service Hälsa & Välmående

händelsekalender 2013 | 7

södra österbottens företagare

material maija.aarnio@rp-yrittajat.fi Kust-Österbottens Företagare Sandögatan 6, 65100 VASA tel. 050 3740 727

DISTRIBUTION Delas ut till alla Företagarna i Finlands medlemmar som har valt att få information på svenska.

chefredaktör Armi Murto, Företagarna i Finland, armi.murto@yrittajat.fi, tel. 040 653 1999

upplaga 3000 st.

utgivare Företagarna i Finland

tryck Wasa Graphics Oy

ombrytning Muotoilutoimisto Into


3

ledAre

Potential finns Sommaren har anlänt och så har också den nya medlemstidningen. Denna tidning har skapats för att Företagarna i Finlands medlemmar skulle få ett brett sortiment av information från alla de olika regionerna där de flesta av våra svenskspråkiga medlemmar finns. Denna tidning är företagarnas egen tidning åt företagare. Vår målsättning är att skapa sådana tjänster som hjälper våra medlemmar att vara företagare. Denna tidning uppfyller en uppgift i att skapa gemenskap och informera om viktiga ärenden som berör medlemmarna. Vi ska inte heller glömma bort att detta är vårt ansikte utåt och att vi hoppas att denna tidning även ger samarbetspartners och andra intresserade en insikt i företagsamhet i Finland. Med detta första nummer av vill vi framhäva turismens och trafikens betydelse i vårt land. I en undersökning ”Vart och hur nya arbetsplatser skapas” som arbets- och näringslivsministeriet publicerat, har det framkommit att nya arbetsplatser skapas i små och tillväxthungriga företag. Det är verkligen så, vi har även i Företagarna i Finland lagt märke på detta. Våra medlemmar är aktiva med att söka möjligheter för att skapa tillväxt och därmed finns det även nya arbetsplatser inom vår med-

ps. Du får gärna skicka feedback om den nya tidningen till armi.murto@yrittajat.fi, för vi vill väldigt gärna höra hur vi kunde förbättra den och göra den ännu bättre.

lemskår. Turism är en bransch där vi har massor med möjligheter ännu. Detta är en bransch som har fortfarande mycket med potential. Nina Vesterinen, som är specialsakkunnig inom turism på arbetsoch näringslivsministeriet, skrev nyligen ett blogginlägg på ministeriets nätsida där hon diskuterade om hur turismens framtidsutsikter är positiva. Hon nämner även att det inte finns ett tillväxttak inom turismen i Finland. Detta är ju väldigt sant, vi har otroligt mycket att bjuda på här i vårt fina land. Enligt Vesterinen bidrar turismen i betydande grad till den finländska samhällsekonomin. År 2012 var efterfrågan på turism uppskattningsvis 14,96 miljarder euro, dvs. cirka 3 % av Finlands BNP. Den inkomst som utländska turister förde med sig utgjorde 5,6 % av exporten av varor och tjänster. Med detta nummer av tidningen vill vi inspirera och informera om turismen och trafiken i vårt land i samarbete med förbundets regionorganisationer. Tillsammans med denna tidning vill vi i Företagarna i Finland även framhäva hur mångsidig turismbranschen är och att vi även ska minnas att berätta detta åt beslutsfattarna. Kanske just du skulle kunna nämna detta i den nästa diskussionen du har med en myndighet. Vi behöver till exempel

armi murto Chefredaktör

investeringar i infrastrukturen kring verksamhetsområden som berör turismbranschen. Glöm inte heller det att du kan stöda turismen i Finland. Din nästa resa kunde vara en inhemsk sådan. Det finns oändligt mycket med möjligheter som vi inte ännu utforskat i detta land. Själv blev jag inspirerad av en artikel i denna tidning gällande fiske som hobby. Under denna sommar ska jag försöka fiska på så många olika ställen som möjligt och njuta av den vackra finska sommarmiljön.

vi i hela redaktionen önskar er alla en riktigt fin och solig sommar!


AKTUELLT FÖRETAGARNA I FINLAND Nya vindar blåser på ungdoms och studerande fronten

BILDER juho vainio

Camilla Mäkinen började 2.5 som assistent för studerande frågor och de unga företagarnas verksamhet. Hon kommer att jobba heltid till början av september och möjligen efter det halvtid. Camilla studerar entreprenörskap och företagsledning på Hanken i Helsingfors. Petri Rajaniemi blev på föräldraledighet 20.5. Petris vikarie Päivi Laakso börjar i juni, före det kan man vara i kontakt med Camilla angående ungdoms- och studerande frågor. Under Armi Murtos semester kan man kontakta Camilla ifall man har frågor angående den svenskaspråkiga verksamheten. Frågor relaterade till utvecklingsprogrammet svara Kari Hiltunen på.

Unga företagare träffades i Åbo Årets unga företagare Jutta Österberg

Självständighet och entusiasm för utveckling segrade Årets unga företagare är motions- och välmåendecentret Aplico Oy:s VD Jutta Österberg från Lojo. Österberg tilldelades priset på Finlands företagares nationella Unga företagares evenemang i Åbo lördagen 18.5. Österbergs seger avgjordes av att hon framgångsrikt har förblivit självständig på en kedjedominerad bransch. Därtill stod Aplico Ab ut bland kandidaterna med målmedveten utveckling av företaget. Utvecklandet av företaget sker i samarbete med kunderna och kommunen. Enligt juryn är det även beundransvärt att företaget är framgångsrikt fast det verkar i Lojo, som endast är en liten del av Nylands stora ekonomiska område. Jutta Österberg, född 1978, blev företagare då tillfället uppstod. – Gymmet som jag jobbade på höll på att stänga sina dörrar för gott. När vi började hade vi 800 kvadratmeter, nu har vi 2700, berättar hon om utvidgningen. Österberg nominerades av Finlands företagares branschorganisation Finlands konditions- och hälsomotionscenters förening rf. Priset som Finlands företagare gav bestod av 5000 euro.

Veckoslutet 17–19 maj ordnades årets nationella evenemang för unga företagare. På fredagen anlände ca 230 glada unga företagare till GetTogether evenemanget som i år gick av stapel i Åbo. Veckoslutet inleddes med en Kick Off på fredagen där programmet bestod av god mat, mingel och utmärkt sällskap. Lördagens program inleddes på morgonen i Logomo. Förmiddagens program var ett seminarium som var väldigt inspirerande. Publiken fick höra bland annat HansPeter Siefen, Rami Aarikka, Sigmark och Elina Hiltunen berätta om sina egna, väldigt olika, upplevelser av företagsamhet. Efter lunchpausen steg en panel upp på scenen som diskutera teman som tillväxt, mod och företagsamhet. Lördagen avslutades med en galamiddag och prisutdelning. Det mest eftertraktade priset var årets nationella unga företagare 2013. Veckoslutet avslutades med en brunsh på söndagen, många deltog i workshoparna som ordnades i samband med brunshen medan andra njöt av maten och det vackra vädret vid Aura å. Veckoslutet möjliggjorde att många av deltagarna stiftade nya bekantskaper, andra träffade gamla. De flesta åkte hem med ett nytt lass inspiration och ett leende på läpparna.

Förmånligare pris till 30.6 Förhandsbokningspriserna är i kraft tills 30.6. Efter det höjs priserna en aning.

4


5

KOLUMN I oktober går vi över gränserna i Södra Karelen

Hela Företagardagarna under samma tak text pekka mäntylä

R

iksomfattande företagardagarna är som namnet beskriver. Förra året var vi i Uleåborg och nästa oktober (18.– 20.10.) åker vi igenom Finland till Södra Karelen och finner oss i Villmanstrand. Evenemangsplatsen är den fina, alldeles nyligen med stora pengar byggda och restaurerade Holiday Club Saimaa, som ligger vid Saimaa sjön. – Utrymmena möjliggör att vi kan tillbringa hela Företagardagarna under samma tak från förbundsmötet till lördagkvällens gala och efterfest, berättar Företagarna i Finlands förbundschef Hanna Tapala. Företagardagarnas tema för i år är Överstig dina gränser, passligt när vi infinner oss vid gränsen till öst. Det kommer att bland annat diskuteras vilka möjligheter handel till öst kan hämta med sig. Dessutom kommer flera kända personer att komma och sparra företagare att överstiga sina gränser: namnen Olli Rehn, Esko Valtaoja, Henkka Hyppönen, Mikko Kuustonen och Jaajo Linnonmaa behöver inga presentationer.

Kapasiteten är en aning mindre än tidigare - var snabb – Vi kommer att utveckla galan från det tidigare året, och det traditionella Riksomfattande företagarpriset kommer även att förnyas, lovar Hanna Tapala På grund av evenemangsplatsen kommer det inte att finnas lika mycket med platser som i Uleåborg, så det lönar sig att vara snabb – inte bara på för att få det förmånligaste priset utan också bästa hotellrummen. Busstransporterna från avtalshotellen kommer att cirkulera till

evenemangsplatsen hela veckoslutet. – Det lönar sig att anmärka att även om Holiday Club Saimaa ligger i Villmanstrand är den närmaste tågstationen i Imatra. Från Imatra är det bara ett halvt dussin kilometrar till platsen, berättar Ari Kaijansinkko från Södra Karelens Företagare som tips. Holiday Club, som har över hundra års historia Rauha spa och sjukhus, erbjuder en hel del av aktiviteter och under sommaren öppnas det ett nytt shopping center alldeles bredvid den. Så det kan lovas ett aktivitetsfyllt veckoslut men även avkopplande veckoslut. – Veckoslutet avslutas med en otrolig show på söndag morgon vid forsen som är enbart för företagare,avslöjar Ari Kaijansinkko.

Avtalshotell Holiday Club Saimaa Imatran Kylpylä Rantasipi Imatran Valtionhotelli Hotel Vuoksenhovi Scandic Patria Sokos Hotel Lappee

Företagare, sommaren är här! Ljusa och varma tider bådar både utanför dörren och inom FiF:ens dörrar. Jag tror det oberoende av vad som har hänt i det svenskspråkiga företagarfältet den senaste tiden. Vi har ett nytt svenskt utskott med medlemmar som vill utveckla den svenskspråkiga verksamheten inom FiF. Utskottet har under det första halvåret fört fram flere ärenden som FiFs ledning har ställt sig mycket positiva till. Till dessa ärenden hör bland andra att i FiF:s styrelsemöten skall organisationens samtliga utskottsärenden höras, innehållet i de svenska webb sidorna utvecklas, vi arbetar för att få en svenskspråkig version av Synergia, en budgetram skall framarbetas för den svenskspråkiga verksamheten och vi får snart en gemensam kalender för olika svenskspråkiga aktiviteter. Armi, vår ombudsman, har också gjort ett utmärkt jobb med att ta fram statistik över vårt fält som finns till förfogande i Sylvi. Vissa medlemmar har upplevt att FiF inte har skött sin svenska intressebevakning bra och till en viss del kan detta vara sant, ingen kan sköta allting klanderfritt. Vi måste komma ihåg att en stor del av det som FiF gör är till alla företagares fördel oberoende om företagaren anser sig vara svensk eller finskspråkig. Alla diskussioner angående svenskspråkiga ärenden utskottet har fört med FiF har varit i en positiv anda och de har visat stort intresse för att utveckla vår verksamhet. FiF har alla möjligheter att få flere svenskspråkiga företagare som medlemmar med att utveckla ärenden som vi svenskspråkiga företagare anser att är viktiga. Vi behöver ett enhetligt svenskspråkigt fält där vi alla drar åt samma håll samtidigt som ärendena diskuteras öppet och i en positiv anda. Utskottets jobb är att föra ärenden framåt i samarbete med FiFs ledning. Vi behöver era åsikter för att veta vilka dina viktigaste ärenden är. Var i kontakt med oss, skicka e-post eller ring om det finns någonting du funderar på. Jag önskar er alla en riktigt trevlig sommar! Michael Lindholm, ordförande för det svenska utskottet


AKTUELLT FÖRETAGARNA I FINLAND Fullmäktige och företagarna sammanträder på Företagardagen den 5 september

Företagens framgång är till fördel för alla kommuninvånare text Eeva Ketvel

Den femte september firar vi företagarna. I år är Företagardagen alldeles speciell, eftersom företagarna kallar stads- och kommunfullmäktige över hela Finland till sammanträde för att underteckna ett åtagande till fördel för företagandet.

D

et räcker inte bara med kaffe och bulla som program på en så här viktig tillställning. Vi erbjuder något mycket häftigare: Företagarna i Finlands lokalföreningar

bjuder in sina egna kommunfullmäktige för att underteckna ett åtagande, i vilket kommunen och företagarna lovar att tillsammans utveckla kommunen så att företagen har goda verksamhetsförutsättningar i dem. — Företagens framgång är till fördel för alla kommuninvånare. Utan framgångsrika företag finns det färre arbetsplatser och tjänster för invånarna, och kommunen får lägre skatteinkomster, säger Kari Jääskeläinen, chef för näringsärenden på Företagarna i Finland. — Om det är svårt för ett företag att verka i en kommun måste det kanske flytta någon annanstans, och då tar det arbetsplatserna, tjänsterna och skatte-

inkomsterna med sig. En kommun utan företag är en rätt fattig kommun, påpekar Jääskeläinen.

Var femte ledamot är företagare Det finns en stabil grund för samarbetet mellan kommunfullmäktige och företagarna, eftersom över 2 000 företaga-

Utan framgångsrika företag finns det färre arbetsplatser och tjänster för invånarna

Så här fungerar Synergia. Alltså vad? text Pekka Mäntylä

Det gamla goda systemet för att söka företag, Yrityshaku, är nu en del av en bredare service för nätverkande.

I

nternet erbjuder en hel del olika (avgiftsbelagda) tjänster för att hitta företagskontakter. finn det något mervärde i att Företagarna i Finland erbjuder en ny medlemstjänst (synergia.yrittajat.fi)? – Tjänsten finn för att vi får ofta frågor och önskemål kring ett mer effektivare sätt att nätverka med medlemsföretagen, berättar Företagarnas förbundschef Hanna Tapala. Synergia innehåller den gamla bekanta företagssöktjänsten Yrityshaku (yrittajat.fi/yrityshaku),men Synergias trumfkort är jämfört med de traditionella ”nättelefonkatalogerna” den interaktiva möjligheten att kommunicera medlemmarna sinsemellan.

6

Företagarna kan till exempel erbjuda sina tjänster till ett förmånligare pris till de andra medlemmarna, diskutera med företagarkolleger om önskade samtalsämnen och så vidare. Man kan alltså marknadsföra och effektivera företagsverksamheten. – Det goda med Synergia är även det att det kommer inga överraskande räkningar för att man använt tjänsten. Den är alltså avgiftsfri för våra medlemmar, poängterar Tapala Synergia öppnades i april, och sakta men säkert har medlemmarna hittat till tjänsten. Vi hoppas att så många som möjligt registrerar sig redan och uppdaterar företagets uppgifter.

Vi tar även gärna emot respons! Företagen i Finland satsar även på andra sätt att uppehålla kontakten till företagare. Businessträffarna som arrangerades på förra året på Företagardagarna i Uleåborg kommer även att arrangeras i Villmanstrand, och det förs en aktiv dialog på Facebook-sidan (facebook.com/ suomenyrittajat), ibland t.o.m. debatt. Synergia-medlemstjänsten finns på adressen synergia.yrittajat.fi. Tjänsten är uppbyggd på finska, men du är alltid välkommen att skriva blogginlägg, presentationer och delta i diskussioner på svenska! Frågor eller respons? › synergia@yrittajat.fi


7

händelseKAlender 2013

re, till och med 21,7 procent av alla ledamöter, sitter med och påverkar i fullmäktige. — Målsättningen är att den här påverkargruppen ska åstadkomma bestående resultat i kommunernas näringspolitik under mandatperioden 2013—2016, så att företagarna märker effekterna av besluten i sin vardag efter att mandatperioden löpt ut, förklarar Jääskeläinen. Enligt Jääskeläinen är det centrala i operationen en gemensam verksamhet, ett gemensamt budskap och att göra något tillsammans med lokalföreningarna och kommunerna. En arbetsbok för det näringspolitiska programmet som Företagarna i Finland utarbetat fungerar som stöd för arbetet.

JUni

Företagarinfo 3/2013

5.6.2013 5.6.2013 10.6.2013 11. – 13.6.2013 13.6.2013 14.6.2013

Mottagning på Suvidagen Arbetsutskottet Regionorganisationernas vd:n träffas, Hfors Regionorganisationernas vd:n; internationaliseringsresa Yrittäjäsanomat 6/2013 Svenskspråkiga nyhetsbrevet

JUli

Sommarpaus

AUgUsTi 22.8.2013 22. – 23.8.2013 27.8.2013

Yrittäjäsanomat 7/2013 Regionorganisationernas personalträff Arbetsutskottet

sepTember

Sm-företagsbarometern, Företagarinfo 4/2013 Företagardagen Svenskspråkiga nyhetsbrevet Svenska utskottet Yrittäjä-tidningen 4/2013 Styrelsen Regionorganisationernas ordföranden träffas; internationaliseringsresa Yrittäjäsanomat 8/2013

5.9.2013 6.9.2013 6.9.2013 12.9.2013 17.9.2013 17. – 19.9.2013 26.9.2013

oKTober

synergia. yrittajat.fi

3. – 4.10.2013 8.10.2013 11.10.2013 17.10.2013 18.10.2013 18. – 20.10.2013 24.10.2013 29. – 31.10.2013

Bli inte en oBekant storhet.

Förbundsseminarie (reg. & bransch.org.vd+ordf) Arbetsutskottet Yrittäjäinfo 5/2013 Yrittäjä-tidningen 5/2013 Förbundsmöte Nationella företagardagarna, Villmanstrand (Svensk träff) Yrittäjäsanomat 9/2013 Regionorganisationernas personalträff, Bryssel

november

Företagarinfo 5/2013

15.11 19.11.2013 21. – 22.11.2013 21.11.2013

Svenskspråkiga nyhetsbrevet Styrelsen (konstituerande möte) Regionorganisationernas vd:n träffas Yrittäjäsanomat 10/2013

december

Företagarinfo 6/2013

5.12.2013 10.12.2013 12.12.2013 13.12.2013

Yrittäjä-tidningen 6/2013 Arbetsutskottet Yrittäjäsanomat 11/2013 Svenskspråkiga nyhetsbrevet

Även om dina stövlar är stora och företagsidé stor, så kan inte enbart din storhet ge dig framgång, uta n du behöver ett bra nätverk. Nu har du chansen att nätverka på bästa möjliga sätt, med andra företagare. Kollektivet heter Synergia, en ny medlemstjänst på nätet. Synergia förenar företagare.

synergia

I Synergia kan du inrikta din marknadsföring, hitta kontakter och bli upphittad. På din egen sida kan du berätta om ditt företag. du kan beskriva dina produkter och marknadsföra dina tjänster, grun-

• Gratis för Företagarna i Finlands medlemmar • Gamla bekanta Yrityshaku • Egna annonser • Mera företagsinformation • Diskussioner och egna grupper • Bloggar och bildgallerier da diskussionsgrupper och massor annat. Ta och kolla samt registrera med fo- och medlemsnumret nu. Du kan vinna en Tallink Silja kryssning för två. synergia.yrittajat.fi

lUt!! ns ve aljä Mst lenp jäse MeD UUsi ny

Obs! Det kan ske förändringar i datum och tidtabeller.


kvarkens turism

siktar på hållbara lösningar text Anneli frAnTZén Bilder esA silTAloppi, Anneli frAnTZén och heliphoTo

Kvarkens skärgård är Finlands första och hittills enda naturområde på Unescos världsarvslista. Statusen ger nya möjligheter för regionens turism, men tjänsterna utvecklas med eftertanke. I stället för kvantitet satsar man på kvalitet och hållbara lösningar.

V

ärldsarvet Kvarkens skärgård fördelar sig mellan Vasa, Korsholm, Korsnäs, Malax och Vörå. Marknadsföringen av området leds av en delegation som består av olika intressegrupper. Österbottens turism rf har hittills skött koordineringen av turismprojekt. – Målsättningen är att alla beslut som berör turismen görs kontrollerat och med tanke på naturskydd och lokalbefolkningens synpunkter, berättar föreningens verksamhetsledare Erkki Laakso. Enligt Laakso finns det gott om tjänster som riktar sig till företag, men

8

det finns ett klart behov att öka utbudet för den traditionella turismen. – För turister behövs permanenta serviceformer med tidtabell som även hotellen kan marknadsföra åt sina kunder. Naturligtvis måste verksamheten också vara lönsam för de företag som producerar tjänsterna, förklarar Laakso. – En nyhet inför sommaren är regelbundna guidade bussturer från Vasa centrum till Svedjehamn i Björköby. Rutten körs en gång i veckan och leds av utbildade världsarvsguider. En annan nyhet är kryssningar som går enligt fastslagen tidtabell och oberoende av antal

passagerare, berättar Laakso. Koordineringen av turismprojekten övergår i början av sommaren till en förening som har grundats speciellt för uppgiften. Enligt Laakso är läget nu ypperligt för fortsatt utveckling. – Speciellt i Svedjehamn i Björköby är möjligheterna många. Där finns Forststyrelsens utkikstorn och två vandringsleder. Därifrån ordnas också kryssningar till olika delar av skärgården och det lokala skifteslaget har planer på att utveckla inkvartering och infrastruktur, säger han.


9

fredric sandvik ordnar skärgårdskryssningar i samarbete med andra företagare.

skärgårdskryssningarna i medvind Björköbybon Fredric Sandviks företag Kvarkenturer har ordnat guidade skärgårdskryssningar sedan år 2007. Kryssningarna görs med en täckt och en öppen utfärdsbåt. Företaget har ingen anställd personal, utan köper tjänster från andra företagare på området enligt behov. Båtutflykterna inleds så fort isarna har gått och fortsätter fram till skolstarten. I början och slutet av sommaren är kunderna i huvudsak företag och under högsommaren privatpersoner. – Tisdagar, torsdagar och lördagar gör vi guidade turer till Valsörarna och på onsdagar står en Tre Fyrars Kryssning på programmet. Vi gör också fisketurer och beställningskryssningar till fyröarna, svenska kusten och andra mål enligt kundernas önskningar. Vi ordnar matservering och under flera dagars kryssningar även övernattning ute i skärgården, berättar Sandvik. – Under en sommar gör vi 20–25 kryssningar och efterfrågan ökar hela tiden. Målsättningen är att hela tiden utveckla verksamheten och erbjuda nya upplevelser. Nyheten för i år är utflykter till Rödgrynnorna, som är kända för sin granit.

Erkki Laakso, verksamhetsledare för Österbottens turism rf

Kvarkens skärgård togs med på världsarvslistan år 2006. Tillsammans med höga Kusten i sverige bildar den en geologisk helhet, där landhöjningen efter istiden är speciellt kraftig, ungefär åtta millimeter om året. fenomenet gör att skärgården hela tiden ändrar form, nya öar höjer sig över havsytan och skärgårdens landyta växer varje år med hundra hektar. mera information WWW.KvArKen.fi


KUsT-ösTerboTTens föreTAgAre

specialaffären utrustar naturvännen för jakt och fiske text Anneli frAnTZén Bild esA silTAloppi

Kurre Jakt och Fiske Ab har betjänat friluftsvänner i Vasa sedan år 1956. I butikens sortiment finns allt som behövs för jakt, fiske och naturvandring.

K

urre Jakt och Fiske, bland vasaborna kort och gott Kurre, började med försäljning av sportutrustning och jakttillbehör under namnet Sportaffär Kurre. Butiken fanns i ett gammalt trähus som stod på nuvarande HS Centers plats. Numera verkar företaget på Storalånggatan 44 och specialiserar sig på produkter för jakt, fiske och naturvandring. Affärens ägare, Peter West och Andreas Högback, tog över verksamheten år 2003 och ansvarar själva för kundbetjäningen. Utomstående arbetskraft anlitas endast under högsäsonger.

mångsidighet och service som trumfkort

Kurres produktsortiment täcker naturvännens utrustning från kläder till jaktvapen, fiskeredskap och olika tillbehör. Alla ledande inhemska och utländska varumärken är representerade. Kurre är för närvarande den enda specialaffären i sin bransch i Kust-Österbotten och har klarat sig i konkurrensen just tack vare sitt breda sortiment. – Vårt mångsidiga produktsortiment är en klar framgångsfaktor för oss. Vi håller både basprodukter och specialprodukter i lager och mera säll-

synta produkter beställer vi enligt kundens önskemål, berättar Peter West. Kurre har ingen egen nätbutik och någon sådan är inte heller på gång inom den närmaste framtiden. – Nätbutikerna konkurrerar med priser, men i den här branschen är också personlig betjäning viktig. Eftersom vi själva är utövare inom området kan vi ge kunderna råd som baserar sig på egna erfarenheter. Vi har också fördel av vår tvåspråkighet, eftersom vi har kunder från närbelägna kommuner, från Karleby till Närpes, Kyroland och Kristinestad och postorderförsäljning till Sverige, sammanfattar West.

vårt mångsidiga produktsortiment är en klar framgångsfaktor för oss.

Peter West (t.v.) och Andreas Högback ansvarar själva för kundbetjäningen i sin butik.

10


11

säsongsbetonad bransch

Försäljning av jakt- och fisketillbehör är säsongsverksamhet. På fiskesidan är våren den brådaste tiden och på jaktsidan slutet av augusti. Vintertid är fredagarna livligast och årets allra största rusch infaller dagarna strax före jul. Men säsongerna är inte likadana varje år, eftersom efterfrågan på olika produkter också påverkas av trender. – Det är en utmaning att göra inköp i den här branschen. Beställningarna måste göras till och med ett år i förväg och man bör då kunna förutse de kommande storsäljarna. – För tillfället är det till exempel på klädsidan speciellt stor efterfrågan på de klassiska Kånken-ryggsäckarna. Fiskarna däremot är inne på jiggfiske, där man använder silikonbete och specialkrokar. Också inom havsöringsfiske är det en tydlig boom på gång, berättar West. Kurre verkar för närvarande i sin egen affärslokal på 160 kvadratmeter. För att bredda produktsortimentet har företaget hyrt en nästan lika stor lokal på andra sidan väggen. Utvidgningen är enligt West en motattack mot lågkonjunkturen och priskonkurrensen. – Expandera eller ge upp är en bra princip i dagens läge. När marginalerna minskar måste man öka volymerna, och vi vill hålla på med det här länge, minst 20 år till, konstaterar han.

helA fAmilJen Till vAsA 2. – 4.8.2013! Ta ett familjveckoslut och kom till Vasa för företagarnas egna familjveckoslut fyllt med aktiviteter, såsom skärgårdskryssning med program och besök vid både Wasalandia och Tropiclandia!

Mera information hittar du på: http://www.yrittajat.fi/sv-FI/ kustosterbotten

obs!

Kontoret sommarstängt 1.7. – 28.7.2013


nylAnds föreTAgAre

retro och återanvändning har varit ledord för

hotelb8 text och Bilder miA berg-lUndQvisT

– Det har varit en överraskning hur stort slitaget är på ytor och saker. Positivt har däremot varit hur otroligt tacksamma gästerna är. Vi brukar läsa i gästboken under dåliga dagar. Då blir man genast på gott humör och får ny energi, säger Nina Rejström som tillsammans med sin man Riku Helisten och Kisu Granfeldt driver HotelB8 i Hangö.

V

åren 2010 slog HotelB8 upp sina dörrar för allmänheten och Hangö hade fått ett tacksamt inkvarteringstillskott i det gamla polishuset som omvandlats till ett hotell i retrostil. Därmed hade också Nina Rejström inlett ett nytt kapitel i sitt liv. Innan flytten tilll Hangö, för snart sex år sedan, var Rejström bosatt i Esbo och arbetade med marknadsföring inom flygbranschen. Så drabbades flygbolaget hon arbetade för av hårda ekonomiska tider och Nina kände att det var dags för en förändring. Hennes man Riku hade samtidigt just avslutat ett större projekt och även han kände att det var nu eller aldrig de skulle göra något drastiskt. – Att det blev just Hangö beror nog mest på min man. Han hade blivit biten av Hangö, berättar Rejström.

polishuset blir hotell

Då flyttlasset gick till Hangö hade familjen, som också innefattar dottern Tessa Helisten, ännu inga konkreta planer på vad de skulle sysselsätta sig med. Att det skulle vara något inom turistbranschen stod klart, men exakt vad visste man inte. Tillsam-

12

mans med ett par goda vänner, som från tidigare var bosatta på orten, försökte de komma på vad det finns ett skriande behov av i Hangö. – Och det var ju inkvartering såklart, säger Rejström. Efter ett års letande kom en dag samtalet som blev startskottet till hotellprojektet. De fick en förfrågan om huruvida de var intresserade av att driva ett hotell i före detta polishuset. – Vi bestämde möte med fastighetsägarna och kom ut som Hangökex, skrattar Rejström gott åt minnet. – Så blev vi hotelllinnehavare. Vi äger verksamheten, men inte fastigheten och det fungerar bra. Det hade varit en för stor kaka att svälja att sköta båda delar.

finska formgivare sätter toner

När väl hyreskontraktet var undertecknat började pusselbitarna falla på plats. Vintern 2010 gick åt till en omfattande renovering, som de också själva handgripligen deltog i. – Remonteringsgubbarna kommenderade oss och vi hjälpte till med det vi kunde, minns Rejström. Som en extra bonus var fastighetsägarens dotter, Anna Renlund, nyutexaminerad inom inredning och


13

mycket är donerat

Återanvändning har varit ett ledord i renoverings- och inredningsarbetet. En del har de köpt från lopptorg och mycket är donerat. – Det har varit roligt att se hur bra man kan återanvända saker och ting med lite limm och lack. För många är återanvändning jätte viktigt och folk blir så glada då de får ge bort saker. Rejström och hennes kolleger bestämde i ett tidigt skede att inte allt för mycket framhäva husets historia som polishus. Hotellet skulle inte heta något som ”Cellen”, ”Butkan” eller ”Finkan”. Det kändes som ett utnött koncept. För visso finns det gamla – om än renoverade och uppgraderade – fängelseceller att övernatta i, men retrostilen är det som vunnit gehör hos gästerna. – Fast det finns också de som kommer till hotellet och chockat frågar att ”är det alltså gamla möbler ni har?”, skrattar Nina Rejström förtjust och tillägger att de som tur var inte är många.

nina rejström har drivit hotelB8 i hangö sedan våren 2010, något hon hittills inte ångrat.

varför satsar västra nyland på turism? Västra Nyland har exceptionellt bra möjligheter att lyfta fram turismen som en central industrigren. På en del mätare är turismen redan nu den bransch, som sysselsätter mest på området. En miljon invånare i huvudstadsregionen och alla företag utgör en enorm potential. Att flygfältet finns nära är inte heller något dåligt. Å andra sidan är regionens styrkor – Fiskars, Tytyri, vattendragen och historien – alla sådana, som går att använda till att produktifiera och marknadsföra turismen. Västra Nylands turismstrategi är nästan färdig – kommunerna i regionen har förbundit sig till att tillsammans främja områdets turism. Det här är det första tecknet på det täta samarbetet och på att turismen utgör en del av Västra Nylands starka framtid.

Bilder rAAseporin mATKAilUToimisTo

design. Hon tog sig an att inredningsmässigt omvandla polishuset till ett hotell. Fastigheten är från 1964 och det var därifrån idén kom att låta hotellet gå i retrostil, influerad av 1960- och 70-talet. Varje rum har sin egen unika karaktär och lyfter fram någon specifik finsk formgivare. Rummen bär kända namn som exempelvis Nanny Still, Kaj Franck, Maija Isola, Ilmari Tapiovaara och Rut Bryk. Rummen lever i sin namnes atmosfär. – Det kan vara genom färger, tapeter, textilier. Lösöre kan man inte ha, för det försvinner, konstaterar Rejström.


egenTligA finlAnds föreTAgAre

en stark vision och målmedveten utveck text AnnA-silJA sUUTArinen Bilder AnnA-silJA sUUTArinen och Ab sAlmonfArm oy

F

örra våren fick Ab Salmonfarm Oy vid Kasnäs på Kimitoön en utmärkelse för främjandet av finsk fiskodling. Genom den nu för första gången beviljade utmärkelsen lyfte Finlands Fiskodlarförbund fram ett unikt bolag som målmedvetet och fördomsfritt har tagit sig an utmaningarna i branschen. Utmärkelsen mottogs av vice vd Wilhelm Liljeqvist, vars far Jörgen såg möjligheterna i branschen när han startade fiskodlingen 1983. Fiskförädlingen inleddes 1989 och nu producerar företaget lösfrysta produkter av huvudsakligen självodlad fisk. Företagsverksamheten utvidgades till nya områden då Jörgen Liljeqvist år 1995 köpte en gästhamn, restaurang och butik, och år 2000 byggde ett hotell mittemot förädlingsanläggningen. År 2005 utvidgades hotellet till ett spa, och som bäst byggs en campingplats för husvagnar och husbilar. Wilhelm som tar över företagsverksamheten beklagar att campingplatsen inte riktigt hinner bli klar till denna säsong. – Pappa har haft en stark vision om framtiden och alltid arbetat väldigt mycket. Nu genomför vi en generationsväxling, berättar Wilhelm Liljeqvist.

Wilhelm Liljeqvist efterträder sin far i ledningen för Salmonfarm. Förutom fiskförädlingsanläggningen har familjeföretaget ett spahotell, en restaurang och en butik samt gästhamnen i Kasnäs.

Ab Salmonfarm Oy har som mål att minska miljöeffekterna av odlingen, hanteringen och förädlingen av fisk.

14


15

ling har fått familjeföretaget att växa Turismens betydelse ökar

Familjeföretaget sysselsätter cirka 80 personer på vintern och cirka 130 personer under sommarsäsongen. Företaget har de senaste åren investerat stort i fiskodlingsteknik och bland annat skaffat en automatisk utfodringsmetod från Australien, som möjliggör realtidsuppföljning. Förädlingsanläggningen hanterar cirka 2 500 ton matfisk per år: regnbågsforell, sik, abborre och gös samt 10 – 15 000 ton foderfisk, som förutom till hemmamarknaden även går på export till Danmark. Fiskförädlingsprodukterna säljs till storkök i Finland, Sverige och Estland. Till detaljhandeln säljs endast fryst strömmingsfilé. – Vi är genomgående noggranna med kvaliteten i hela kedjan och levererar genuint färsk fisk. Vi har satsat på splitterny teknik och på innovationer, för vi tror på framtiden, konstaterar Liljeqvist. För närvarande står fisken för cirka 70 procent och turismen för 30 procent av omsättningen. Fiskesidan försöker man rentav bromsa upp eftersom råvarupriset varierar så kraftigt, och för att undvika priskrig strävar Salmonfarm efter att använda självodlad fisk. – Det är svårt att få arbetskraft då vi ligger avsides, påpekar Liljeqvist och tror att turismens andel av omsättningen kommer att öka.

1800 1600 1400

› 600m€

1200 1000 800 600 400 200 0 2010

2011

2012

2013

2014

Bland de som svarade i undersökningen var den genomsnittliga tillväxtmålsättningen under tre kommande år 17,3%. i pengar betyder det 600 miljoner euro.

Konkreta åtgärder för att främja tillväxtorienterat entreprenörskap Egentliga Finlands Företagare lät i början av året utföra en omfattande undersökning för att kartlägga företagens tillväxtvilja och tillväxtmål. Enligt undersökningen är tillväxtpotentialen 1,8 miljarder euro fram till utgången av 2015. Strävan efter tillväxt är kraftigast inom servicebranscherna och industrin. Inom servicesektorn väntas det uppstå ett tusen nya arbetsplatser och totalt förutspås 1 800 nya arbetsplatser. Även andra företag än de inom teknologisektorn som har internationella mål måste ses som tillväxtföretag. Också inom de traditionella branscherna finns det företag som har en årlig tillväxt på 10 – 30 procent. Företagen är helt på det klara med hur viktigt det är att utveckla de egna verksamhetsprocesserna för att främja tillväxtkapaciteten. I Egentliga Finland har det bildats ett expertnätverk som stöd för tillväxtföretag. Experterna står till enskilda företags förfogande, arbetet är avgiftsbelagt och man kan ansöka om finansieringsstöd från bland annat NTM-centralen. – Genom det permanenta expertnätverket kan vi ge ett viktigt stöd till tillväxtorienterade SME-företag i vår region, konstaterar Henri Wibom, vd för Egentliga Finlands Företagare.

2015


Företagarkväll på Campus Allegro

E

tt femtiotal företagare deltog på Företagarkvällen på den nyöppnade Campus Allegro i Jakobstad. Jakobstad stadsdirektör Mikael Jakobsson hälsade företagarna välkommen och berättade att näringslivet lever i helt olika skeden. För en del branscher går det mycket bra men för en del är det mycket svårt. Dock nu ser prognoserna ut att ekonomin håller på att gå mot bättre tider. Stadsdirektören tillade att kommunerna bör ha en servicestrategi, där man detaljerat har sammanfattat vilken service som kommunen själva består för och vilken service blir uppköpt av kommunen från privata sektorn i nejden. Riksdagsledamot Mats Nylund kom med en hälsning från riksdagen. Regeringen har just fattat ett beslut att höja

16 16

på samfundskatten, i hopp att få fart på investeringar. Beslutets effektivitet bedöms ännu före budgetrian. –Dessutom är det viktigt att sänka på personbolagens beskattning, för den kommer att beskattas mer än andra företagsformer, kommenterade Nylund. Lokalföreningarna i Jakobstad, Karleby, Kronoby och Pedersöre presenterades under kvällen. Jaana Ilmonen, ordförande för Jakobstadnejdens Företagare berättade att de nu har över 130 medlemmar och verksamheten är aktiv. – Vår viktigaste uppgift är hålla fram företagandet och skapa företagarvänlig atmosfär i nejden, kommenterade Ilmonen. Under kvällen fick företagarna också information om dividendbeskattningen.

Campus Allegro Campus Allegro ligger invid torget i hjärtat av staden Jakobstad. Kring tre återupptäckta 1700-talsgator har ett levande centrum för konst, kreativitet och välmående skapats. I Campus Allegro finns utrymmen för utbildning, bibliotek, restaurang och café, bank, affärer samt kontor. De utbildningsenheter som skapar ett dynamiskt campus omfattar Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Centria, Yrkesakademin i Österbotten, Jakobstads musikinstitut och barnkonstskolan Balatako. Schauman– salen med orkesterdike och plats för fyrahundra personer och galleri Gro gör Allegro till en kulturellt känd mötesplats. I Campus Allegro vistas dagligen över 700 studerande och genom bra samverkan kan studerandena välja kurser från alla tre högskolor

Vår viktigaste uppgift är hålla fram företagandet och skapa företagarvänlig atmosfär i nejden


17 mellersta österbottens FÖRETAGARE

Mellersta Österbottens Företagare Ristrandsgatan 1, 67100 Karleby tel. 06 831 5292, fax. 06 822 3760

Vi betjänar på kontoret Verkställande direktör Mervi Järkkälä 0500 561 145, mervi.jarkkala@yrittajat.fi

Organisationssekreterare Heidi Huhtala 050 328 1769, heidi.huhtala@yrittajat.fi

Organisationschef Nina Niemi 050 516 7602, nina.niemi@yrittajat.fi

Kontorssekreterare Riitta Hautala 050 338 8029, riitta.hautala@yrittajat.fi

Lokalföreningarna kontaktuppgifter Jakobstadnejdens Företagare ordförande Jaana Ilmonen Salon Hairteam tel. 050 590 6378 jaana.ilmonen@multi.fi www.yrittajat.fi/pietarsaari Kronoby Företagare ordförande Tom Nylund Kronoby Fatex Ab tel. 020 764 9351 tom.nylund@fatex.org Karleby Företagare ordförande Hannu Göös Koralli-Tuote Ab tel. 044 274 5135 hannu.goos@korallituote.fi www.kokkolanyrittajat.fi

Nya tag i Pedersöre Pedersöre Företagare har fått nya krafter av företagaren Kenneth Enlund. Enlund är född i Jakobstad och har efter många år i Helsingforstrakten, nu återvänt till nejden, närmare sagt Purmo. Kenneth tillsammans med sin fru Senja, äger företaget Lateshift Moon Ab, som kremerar husdjur och man har dessutom nyligen fått tillstånd också för kremering av produktionsdjur. Företaget grundades 2011 och krematoriet ligger i Pirilö, Jakobstad och är den första i Finland. Hur man kom på idén var naturligt för företagarna. – Sällskapsdjuren har blivit familjemedlemmar, som man vill minnas för den vänskap de har givit familjerna. Därför vill vi hjälpa kunderna att förverkliga minnet som man har av sällskapsdjuren, sammanfattar Enlund. Företaget sköter förutom kremeringen om bl.a. avhämtning av djuren, leverans av urna och aska. Enlund har varit företagare sen 1994 och varit verksam inom gym- och restaurangbranschen. Som ny aktivator för Pedersöre Företagare hoppas han på gemenskap, öppenhet och massor med goda idéer för lokalföreningens verksamhet. – Tillsammans får vi mera gjort, konstaterar Enlund. Bild Kenneth enlund

Mellersta Österbottens Företagare, som officiell regional-organisation i FiF, har över 2600 medlemmar i 22 lokalföreningar. Vi har gott samarbete med NTM-centralen, Förbunden, Näringslivscentralen och kommunerna. Våra lokalföreningar är med och påverkar beslutsfattandet i kommunen till företagarvänligare väg och bygger upp goda nätverk bland andra företagare i kommunen.

Pedersöre Företagare, Kenneth Enlund, tel. 044 593 4484

kommande Evenemang M-Ö:s Företagares kontor sommarstängt 1.7. – 5.8.2013 Företagarnas Golf Open, Kalajoki 5.7.2013 Företagardagen & Kortutbytesevenemang, Karleby 5.9.2013 Företagarnas rekreationsresa till Ruka 4. – 6.10.2013 Riksomfattande Företagardagarna i Lappeenranta 18. – 20.10.2013 Fler evenemang och skolningstillfällen hittar du på adressen www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa Bekanta Dig också med våra svenskspråkiga sidor!

www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa


pääKAUpUnKiseUdUn yriTTäJäT

hallonkarnevalen lockar företagare

Kom

! d me

text sAri olsio och mAriAnne sUndblAd

Hallonkarnevalen har under flera års tid utgjort en trevlig träffpunkt för företagare i huvudstadsregionen. I Esbogårds utsökta miljö är det roligt att träffa andra företagare och skapa nätverk. fennias glada gäng

F

örra året ordnades denna omtyckta trädgårdsfest redan 16:e gången med mer än 300 företagare närvarande. För många är Hallonkarnevalen en viktig tradition, men varje år kommer också helt nya företagare med på festen. Hallonkarnevalen är också för många det första evenemanget som de deltar i som nya medlemmar i företagarorganisationen. De kanske har fått höra av andra företagare om den fina stämningen, och då blir tröskeln att komma med låg. I år ordnas Hallonkarnevalen den 27 augusti. Såsom tidigare är den ”officiella”

18

delen kort. Ifjol fick vi höra en intressant debatt kring kommunsammanslagningar, som fördes av Tapani Ala-Reinikka, ordföranden för Grankulla stadsstyrelse, och Jukka Pelkonen, ordföranden för Espoon Yrittäjät. I år har konceptet förnyats en aning: ännu mindre tal och mera skoj! Esbogårds historiska miljö skapar utmärkta förutsättningar för samvaro. Hallonkarnevalen har behållit sin position som årets favoritevenemang tack vare den goda maten, dryckerna och musiken samt möjligheterna att skapa nätverk och träffa

gamla och nya företagarbekanta. Samarbetsparternas mässavdelningar erbjuder personlig rådgivning, förmåner, underhållning, smakprov och värdefulla priser. Hallonkarnevalen är det populäraste evenemanget som Esbo och Grankulla Företagare ordnar under året – så anmäla dig i tid. Det lönar sig också att läsa föreningarnas evenemangskalendrar året om och komma med – företagarorganisationen finns till för dig!


19

axel charpentier på esbogård

en titt bakom kulisserna Vi intervjuade VD:n för Chefs Gourmet Catering Oy Axel Charpentier. Företaget har under de senaste åren ansvarat för matserveringen på Hallonkarnevalen. hur står det till med ditt företag? ”Tack riktigt bra! Nuförtiden ansvarar vi för serveringen på de tillställningar som ordnas på Esbogård. Det underlättar planeringen märkbart, eftersom vi mycket långt vet bokningssituationen. Recessionen har gjort det svårare för många företag att kunna ordna tillställningar av olika slag, vilket är en utmaning för vår bransch. Vi har till all lycka kunnat kompensera detta med s.k. take away-leveranser, dvs. en läcker buffé till ett rimligt pris.”

pääkaupunkiseudun yrittäjät (psy) • är en regionorganisation, som består av tre lokalföreningar: Esbo, Grankulla och Vanda • Espoon Yrittäjät med sina närmare 2 900 medlemmar är den största lokalföreningen inom FiF. • Vantaan Yrittäjät har 2 200 medlemmar och antalet växer stabilt • Grankulla Företagare har den klart bästa organiseringsgraden i huvudstadsregionen. Föreningen är helt tvåspråkig.

hurdan är din egen bakgrund som företagare? ”Jag grundade ett företag tillsammans med Kimmo Saarto 1999. Dåförtiden jobbade vi heltid på Stockmanns Delikatess i Hagalund och ordnade olika tillställningar ”på fritiden”. Arbetsdagarna blev långa, men vi hade en stark vilja att få på gång ett eget företag. Efter några år kunde vi sedan börja jobba heltid inom det egna företaget. Vi fick mycket publicitet, vilket naturligtvis satte fart på vår verksamhet. Idag erbjuder vi högklassiga cateringtjänster för såväl familjefester som tillställningar av olika slag som ordnas av företag.”


”Vår flotta består av en hjulångare, som tar 250 passagerare och två lite mindre täckta träbåtar med soldäck. Med dem tar vi hand om två rutter mellan Helsingfors centrum och Högholmen”, berättar Camilla Liljendal från Helsingin Vesibussit.

Behöver/erbjuder ditt företag service på svenska? Företagssidan.fi har öppnats! Sök upp den kategori du är intresserad av och bekanta dig med utbudet! Och om du själv vill presentera dina tjänster på potentiella svenskspråkiga kunder, gå in på www.foretagssidan.fi.

20


21 helsingfors företagare

86 år som vattenbussföretagare i Helsingfors Text Lena Halén BILDER Tero Pajukallio

1

927 grundades föreningen Ulkolaitamoottorien kuljettajien seura och till verksamheten hörde att ro över passagerare i 20 personers båtar från Sörnäs till Blåbärslandet. Detta var början till företaget Helsingin Vesibussit, som nu i medeltal har 280 000 passagerare per sommar. ”Vår flotta består av en hjulångare, som tar 250 passagerare och två lite mindre täckta träbåtar med soldäck. Med dem tar vi hand om två rutter mellan Helsingfors centrum och Högholmen”, berättar Camilla Liljendal från Helsingin Vesibussit. Förutom ruttrafik arrangerar bolaget också beställningskryssningar längs den vackra kusten runt storstadsregionen och till öarna i Helsingfors och Esbo.

”Infrastrukturen måste fungera förrän man kan utveckla verksamheten”

Både turister och invånare bekantar sig gärna med havet och öarna, som erbjuder en uppsjö av möjligheter till rekreation. Men infrastrukturen stöder inte alltid utnyttjandet av möjligheterna. I Helsingfors nya strategiprogram för åren 2013 till 2016, ingår Havs – Helsingfors -planen, som har som målsättning att förbättra företagens verksamhetsmöjligheter på havet och vid kusten. För tillfället är havet en vit fläck ur företagsverksamhetsperspektiv. För att få till stånd en fungerande plan, har Helsingfors stad inbjudit alla vattenbussföretagare med för att planera. ”För att företagen skall kunna göra bättre business i HavsHelsingfors, måste först en fungerande infrastruktur vara på plats. T.ex. utomhusgrillar och toaletter borde finnas på fler holmar. Våra båtar behöver också ordentliga bryggor och hamnar för att kunna ta i land. Först därefter kan företagen planera tjänster och aktiviteter längs kusten och öarna.

Framtiden oviss

En osäkerhetsfaktor för vattenbussföretagen just nu, är också de nya säkerhetsföreskrifter som av trafiksäkerhetsverket Trafi planeras träda i kraft 2015. ”Det går inte att göra om gamla båtar exakt enligt föreskrifterna. Förrän vi vet vad som verkligen fordras, vågar vi inte planera väldigt mycket inför framtiden”, konstaterar Liljendal och tillägger att vattenbusstrafiken inte har krävt ett enda människoliv sedan 1929.

(Svensk) medlemskväll på kommande på veckan 40! För närmare info, gå in på www.helsinginyrittajat.fi/tapahtumakalenteri.

Helsingfors – Finlands mest företagsvänliga stad 2016? Helsingfors stadsfullmäktige godkände 24.4.2013 ett strategiprogram för åren 2013–2016. Strategiprogrammet innehåller riktlinjer för stadens verksamhet. Ett av stadens primära mål är att göra Helsingfors Finlands mest företagsvänliga stad år 2016. Havs-Helsingfors är del av ett livskraftigt Helsingfors. Havs-Helsingfors ger invånare och turister upplevelser och företag möjligheter till affärsverksamhet: • Staden förbättrar möjligheterna till företagsverksamhet, turism och fritidsaktiviteter I strandområdena och skärgården och arbetar för en utvecklad sjötrafik. • Ett tvåradministrativt program Havs-Helsingfors utarbetas för att strandområdena och öarna i Helsingfors ska börja användas för rekreation i högre grad och för att områdena ska utvecklas. Staden utarbetar programmet tillsammans med externa intressentgrupper, såsom organisationer och företag i branschen. Södra hamnen utvecklas.


denna upplaga kan beställas från företagara i södra österbotten och den finns på hemsidan www.etelapohjanmaanyrittajat.fi

föreTAgArnA i södrA ösTerboTTen

styrka genom samarbete text minnA sillAnpää, VerkstÄllande direktÖr

E

n högklassig servicestrategi är ett viktigt redskap för kommunen, med vilket man kan främja uppkomsten av en välfungerande servicemarknad i området. Fungerande service- marknader främjar i sin tur kvaliteten på de tjänster kommunen är ansvarig för att ordna samt håller kostnaderna i styr. Dessutom ger detta kommunerna resurser att klara de utmaningar som framtidens servicebehov ger upphov till. De små och medelstora företagen är livsviktiga för kommunerna. Inom nästan alla kommunala verksamheter spelar företagen en egen roll som skattebetalare, arbetsgivare och serviceproducenter. Företagen är en resurs för kommunerna, med hjälp av vilka de kan ordna sin service på ett ännu effektivare och högklassigare sätt än tidigare. Genom att anlita företagen som producenter av kommunala tjänster kan man säkra servicen för kommuninvånarna där den behövs. Samtidigt skapar man möjligheter för ett långsiktigt företagande och en hållbar tillväxt. Kommunernas alternativ vad gäller serviceproduktion har ökat. Servicesedeln gör det möjligt för kommunerna att öka invånarnas valmöjligheter och samtidigt skapa ett effektivare och mer flexibelt sätt att producera tjänster än tidigare. Detta lyckas endast med hjälp av samarbete mellan kommunerna och företagen. Det konkreta samarbetet kan inledas genom att utarbeta en servicestrategi för kommunerna, varvid företagen kan bidra till strategiprocessen med sina egna kunskaper om olika sätt och möjligheter att producera service. De mål som anknyter till servicesystemen och -strukturerna fastställs i kommun och servicestrategierna. Strategier-

22

nas betydelse kommer i framtiden att öka. I servicestrategin drar man upp riktlinjer för tyngdpunkterna och målen vad gäller utvecklandet av servicen samt ger organisationerna fullmakt att utveckla och ta i bruk nya sätt att ordna och producera tjänster. En väl utarbetad servicestrategi berättar för företagen vad det lönar sig att satsa på i framtiden. Servicestrategin inverkar på uppkomsten och utvecklingen av servicemarknader. Kommunernas och företagens samarbetsrelationer är inte endast en hörnsten för den ekonomiska verksamheten på lokal nivå, utan även en innovationspotential som till stor del förblir outnyttjad. Utvecklandet av företagens kompetens, produkter, service och tillvägagångssätt i anknytning till offentliga upphandlingar kan spela en stor roll vid uppkomsten av nya innovationer och utvecklandet av den lokala ekonomins livskraftighet. Kommunernas servicestrategier innehar en nyckelposition och i dem borde man fast-

företagen är en resurs för kommunerna, med hjälp av vilka de kan ordna sin service på ett ännu effektivare och högklassigare sätt än tidigare ställa kommunens framtida riktlinjer vad gäller den egna serviceproduktionen och den service man köper av externa aktörer samt spelreglerna för upphandlingsarrangemangen.” Företagen skapar ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser som är absolut nöd-

vändigt för att säkerställa välståndet och den lokala servicen. Därför bör man i allt högre grad uppmärksamma företagens kompetens när man utvecklar de kommunala tjänsterna. Framgångsrika företag stärker kommunernas ekonomi och via dem kan de kommunala tjänsterna genomföras på ett sätt som svarar mot kommuninvånarnas behov. Företagen behöver kommunerna och kommunerna behöver företagen. Detta är ett faktum som både har identifierats och accepterats. Företagarna i Södra Österbotten och kommunerna i regionen tillsammans har börjat utarbeta samarbetsmodeller för att med hjälp av servicestrategier göra kommunernas serviceproduktion mer mångsidig. Under hösten 2012 har man på Företagarna i Södra Österbottens kontor ordnat tre verkstäder, där man utarbetade idéer för olika samarbetsformer mellan företag och kommuner samt innehållet till handboken för partnerskap i samarbete med JIK-peruspalveluliikelaitos, Palvelupilotti-projektet i Kauhava, Laihia kommun, Seinäjoki stad, företagarnas lokalföreningar och experter från Företagarna i Finland. Bokens syfte är att skapa en en öppen och förtroendefull atmosfär mellan de centrala aktörerna på området. Handboken behandlar de interna förhållandena mellan kommunernas strategier samt möjligheterna för att ett samarbete mellan kommunerna och de små och medelstora företagen skapa skapa servicemarkanader och en bra servicestrategi. Denna upplaga kan beställas från Företagara i Södra Österbotten och den finns på hemsidan www.etelapohjanmaanyrittajat.fi på svenska och finska.


23

Näringsliv och turism går hand i hand Kristinestadsborna har ett helhetsgrepp I hjärtat av Kristinestad, i en stilfull stadsgård av trä vid torget hittar besökaren en turistbyrå som dessutom är näringslivscentral och medborgarforum. ristinestadsborna gör turismen till en viktig näringsgren. Navet i allt detta är Kristinestads Näringslivscentral Ab som staden äger. Här jobbar tf VD Angelique Irjala och ombudsman Börje Lång med att befrämja och utveckla det lokala näringslivet. Näringslivscentralen svarar för den marknadsföring av Kristinestad som turistbyrån tidigare stod för. Angelique Irjala har varit centralens marknadsföringschef sedan början av 2012 och ägnar följaktligen också tid åt turismen. I Näringslivscentralen har de senaste två åren funnits också ett lokalt Cittaslow-kontor där Ulf Grindgärds i ett Cittaslow-projekt förankrar och befäster stadsbornas engagemang i ”Det goda livet”. Kristinestad är landets enda Cittaslow-stad. När Angelique Irjala trädde till som marknadsföringschef utvidgade Näringslivscentralen och Cittaslow-projektet sina utrymmen i en turistbyrå och ett medborgarforum som togs i bruk till sommaren 2012. Bild studio sara

Nu fyrdubblades antalet besökare. Näringslivscentralen-Turistbyrån- Cittaslow-kontoret-Medborgarforum i Kristinestad har bästa tänkbara läge men det stora besökarantalet kommer sig också av att turistföreningen lade en god grund för verksamheten. Och Cittaslowstatusen lockar. Näringslivscentralen var ett svar på de lokala företagarnas behov och på en önskan att samordna marknaderna och turismen. Den stöder existerande före-

tag, medverkar till uppkomsten av nya och lockar fler till orten. Samarbetet med den lokala företagarföreningen har stor betydelse. Av tre idékläckande Kristinestadsbor startar två ett företag; antingen bildar du ett och sysselsätter dig själv eller flyttar bort. En annan sporre för nyföretagandet är den värdesedel Näringslivscentralen (tidigare staden) tilldelar den som startar ett företag. Företagarna i Kristinestad har för det mesta kommit till rätta på egen hand då de inte brytt sig eller vetat om att söka finansiellt stöd som de kunnat få. De som klarat sig själva driver ett solitt företag. De flesta nya företag är enmansföretag. Småningom, när de inte längre hinner med allt, börjar de anställa. För att locka företag, inte minst utländska sådana, gäller att visa på en fin hamn, tomtmark, tillgänglig arbetskraft och politisk stabilitet. En annan utmaning för Näringslivscentralen är att vidareförädla marknaderna genom att locka hit fler intressanta försäljare, gärna allt längre ifrån. Liksom att i bästa Cittaslow-anda förbättra den lokala gästfriheten genom att turistmässigt lyfta fram det goda, intressanta och värdefulla i Kristinestad. Stan ska marknadsföra sig inåt och utåt. Efter att Cittaslow-kontoret stänger i sommar (då informationsprojektet genomförts) ska Kristinestadsborna upprätthålla Cittaslow-andan för egen hand. I medborgarforum-turistbyrån sköter Helena Kari turistinformationen. Öppna Portar (15–16 juni), Sommarmarknaden (12–14 juli) och Romantikveckan (4–11 augusti) är igen stora dragplåster i Kristinestad.

Kristinestad är fortfarande landets enda Cittaslow-stad. Det är en god affär.

Bild studio sara

Bild Ateljee Amnelin / Johanna Amnelin

K

Svenskspråkiga servicen förstärks på Företagarna i Södra Österbotten Eeva-Liisa Vainio (48) från Seinäjoki har börjat som en ny kontorassistent på Företagarna i Södra Österbotten 15.5.2013. Hon är född i Vasa. Hon kom från Bobicompany Ltd. Oy (Vasa). Eeva-Liisa har en arbetshistoria för det mesta med kundbetjäning, försäljning och mångsidiga kontorsjobb. Hon har bra kunskaper på svenska och engelska. Eeva-Liisa Vainio tar hand om medlemsbetjäning, rådgivning, organisering av evenemang och kontorsjobb. Hon blev vald bland 200 sökande. Ni är vänliga att kontakta Eeva-Liisa på telefonnummer 06 420 5000.


synergia. yrittajat.fi

Bli inte en oBekant storhet. Även om dina stövlar är stora och företagsidé stor, så kan inte enbart din storhet ge dig framgång, uta n du behöver ett bra nätverk. Nu har du chansen att nätverka på bästa möjliga sätt, med andra företagare. Kollektivet heter Synergia, en ny medlemstjänst på nätet. Synergia förenar företagare. I Synergia kan du inrikta din marknadsföring, hitta kontakter och bli upphittad. På din egen sida kan du berätta om ditt företag. du kan beskriva dina produkter och marknadsföra dina tjänster, grunda diskussionsgrupper och massor annat. Ta och kolla samt registrera med fo- och medlemsnumret nu. Du kan vinna en Tallink Silja kryssning för två. synergia.yrittajat.fi

elsUt!! vn Mpsatljä n e l s D ä j e ysMi UU n

Profile for Suomen Yrittäjät

Företagare 1/2013  

Företagare 1/2013

Företagare 1/2013  

Företagare 1/2013

Profile for yrittajat