Page 1

LEDARE – Förändringens vindar blåser

1/2018

I FINLAND

PEKKA NURMELA, POSITIVE PRODUCTIONS OY Från jordbruk till cloud native


INNEHÅLL IT & DIGITALISERING LEDARE HIPPI HOVI 3

AKTUELLT FIF 4 –7

1/2018

KOLUMN MICHAEL LINDHOLM 5

VIKTIGA TAL 2018 24–26

Positive Productions Oy Från jordbruk till cloud native

10

8

12

KUST-ÖSTERBOTTENS FÖRETAGARE

14

EGENTLIGA FINLANDS FÖRETAGARE

16 NYLANDS FÖRETAGARE

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRETAGARE

AKTUELLT 24 Viktiga tal 2018 26 Naturaförmåner 2018 31 Kommunledningens

18

20

HUVUDSTADSREGIONENS FÖRETAGARE

32 Utsökning behöver inte betyda sista spiken i kistan

SÖDRA ÖSTERBOTTENS FÖRETAGARE

34 Proposition: ingen revision för mikroföretag

ISSN

MATERIAL

DISTRIBUTION

ISSN 2341-9555 (Print) ISSN 2341-9563 (Online)

nina.fredriksson@yrittajat.fi Kust-Österbottens Företagare Rådhusgatan 12–14 D, 65100 VASA tel. 050 584 8548

Delas ut till alla Företagarna i Finlands medlemmar som har valt att få information på svenska.

CHEFREDAKTÖR

UPPLAGA

Hippi Hovi Kust-Österbottens Företagare hippi.hovi@yrittajat.fi tel. 050 551 3995

2 450 st.

UTGIVARE

KTMP Group Ab Oy

FÖRETAGARNA I FINLAND

En tidning för svenskspråkiga medlemmar i Företagarna i Finland. TEMAN 2018

seminarium 2018

UTKOMMER

IT/Digitalisering 15.3. Sommarnummer/Turism 7.6. Ekonomi/Finansiering 11.10. Kreativt företagande 13.12.

Företagarna i Finland

Företagare i Finland 1/2018

OMBRYTNING

Aste Helsinki Oy TRYCK


3

LEDARE

Förändringens vindar blåser

U

nder ordförandedagarna, som Företagarna i Finland ordnade i Helsingfors under första veckoslutet i februari, tog många talare fasta på förnyelser och förändringar. En av dessa var Reijo Karhinen, OP-gruppens förre chefdirektör, som konstaterade att dagens värld kräver flera och snabbare förändringar överallt, även inom föreningsvärlden. Han konstaterade att den enskilde individens makt växer inom alla områden. Beträffande Företagarna i Finland lyfte Karhinen, som gick i pension i januari, fram betydelsen av medlemmarnas upplevelser. –Det är helt avgörande hur medlemmarna upplever organisationen. Vad som räknas som bra verksamhet är inte alltid självklart. Företagarföreningarnas traditionella möten och evenemang kanske inte nödvändigtvis längre motsvarar medlemmarnas förväntningar. I dessa tider tycks det finnas en ökad önskan om en plattform att bygga nätverk på. En bra verksamhet sker alltid på medlemmarnas villkor, understryker Karhinen.

Vikten av sociala medier Förnyelse kräver modiga beslut, öppet sinne och nyfikenhet samt kurage att prova på nya saker. En del mänskor kommer att göra vad de kan för att motarbeta nya tankegångar, och påfallande ofta lyckas de i sin avsikt. Det är utgångsläget i allt förändringsarbete. Människor agerar och reagerar på olika sätt. Då gäller det att få medarbetarna att se de möjligheter som förändringen innebär för dem själva. Låter du folk vara med i förändringen kommer de att arbeta för att genomdriva den, men du måste börja med dig själv innan du försöker förändra andra. – Slush-evenemanget för några år sedan öppnade mina ögon. Där förstod jag för första gången att även jag måste förändra mig själv och framför allt min inställning till sociala medier. Mänskorna behöver inte längre samlas framför andelshandeln i byn för att diskutera aktuella saker, då man kan göra det på nätet. Ur diskussionerna,

aktiviteterna och gemenskapen på sociala medier föds nutidens dynamiska kollektiv, konstaterar Karhinen.

Svenska nätverket Medan jag lyssnade på Karhinen slog det mig att det han talade om redan delvis har konkretiserats inom Företagarna i Finland. De förnyelser som gjorts beträffande den svenskspråkiga verksamheten tangerar nämligen mycket av det som han lyfte fram i sitt tal. Styrelsen för Företagarna i Finland ersatte i början av året det svenska utskottet med ett nätverk. Tanken är att alla medlemmar på detta sätt ges en bättre möjlighet att påverka den svenskspråkiga verksamheten inom organisationen. Nätverkets styrgrupp hade sitt första möte i början av februari. Under mötet grundades en svenskspråkig Facebookgrupp, som ger alla medlemmar möjlighet delta i diskussioner, marknadsföra sina produkter och tjänster samt att berätta om olika evenemang som lokalföreningarna arrangerar. Styrgruppen beslöt även att utreda möjligheterna till ett närmare samarbete med företagarföreningar i Sverige.

De svenskspråkiga kommunikationstjänsterna produceras i Vasa Företagarna i Finland och Kust-Österbottens Företagare kom förra året överens om att kontoret i Vasa ansvarar för merparten av centralorganisationens svenskspråkiga kommunikationstjänster år 2018. Regionorganisationen producerar i år gemensamt svenskspråkigt kommunikationsmaterial för sju regionorganisationer. Kust-Österbottens Företagare koordinerar den svenskspråkiga medlemstidningen Företagare i Finland, producerar de svenskspråkiga nyhetsbreven samt uppdaterar centralorganisationens svenskspråkiga hemsidor och konton på sociala medier. Jag är övertygad om att Företagarna i Finlands fältchef Mari Kokko

Företagare i Finland 1/2018

har rätt då hon anser att avtalet intensifierar samarbetet mellan de svenskspråkiga regionerna. Det ser vi redan tecken på. Kokko konstaterade i pressmeddelandet, som delades ut i samband med att avtalet offentliggjordes, att Företagarna i Finland har som målsättning att öka medlemmarnas möjligheter till ett allt bättre nätverk och att avtalet med Kust-Österbottens Företagare är en viktig del av denna process. Hon avslutade med att Företagarna i Finland även i framtiden vill vara en fungerande tvåspråkig organisation.

Tack Armi, välkommen Heiju Ännu en stor förändring för oss som arbetar aktivt inom organisationen är att en trogen funktionär tar en paus efter många års aktivt arbete. Tack Armi Murto för allt ditt fantastiska arbete under många år! Armis uppgifter på Mannerheimvägen sköts i år av Heiju Simola, som kommit bra igång med arbetet. Det ser alltså lovande ut beträffande den svenskspråkiga verksamheten inom Företagarna i Finland. Nu gäller det att kavla upp ärmarna och genomföra förnyelserna på bästa sätt.

Jag önskar alla läsare ett framgångsrikt år och avslutar med ett kinesiskt ordspråk: "När förändringens vind blåser, bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar”. Hippi Hovi Chefredaktör


AKTUELLT

| FÖRETAGARNA I FINLAND

Svenska träffen vid havet Företagarna i Finlands Svenska Träffen ordnas i år i Finlands sydligaste stad Hangö. Förberedelserna har redan pågått en längre tid, berättar Nana Hyry som är ordförande för Hangö Företagare. Hon är glad över att samarbetet med staden har löpt utomordentligt bra. Hangö stad deltar i kostnaderna och statsdirektören kommer att delta i evenemanget. – Vi har en kärntrupp bestående av Eeva Finnberg, Martina Sundqvist, Jan-Erik Chydenius och mig som har planerat evenemanget. Senare under våren tar vi med hela styrelsen i arbetet eftersom det är många detaljer som ännu skall finslipas inför festen. Vi siktar på att locka hundra personer till vår vackra sommarstad i juni, avslöjar Nana.

Nätverkande i fokus

Program för hela familjen

Jan-Erik Chydenius, som sitter i styrelsen för Företagarna i Finland, utlovar deltagarna förutom sol, hav och böljedans även en stor dos av nätverkande. Svenska Träffen inleds på fredag eftermiddag med mingel och därefter ordnas en guidad tur i stadens centrum. Hangö är nämligen även känd för sina många äldre villor med omsorgsfull snickarglädje i detaljerna. En middag med levande musik avslutar fredagens program. Lördagens höjdpunkt är en tre timmars kryssning där olika företag ges möjlighet att pitcha sin affärsidé. – Svenska Träffen är nätverkande då det är som bäst. Det är viktigt att det finns tid för företagarna att mingla och byta idéer. Förhoppningen är att deltagarnas nya kontakter på sikt också leder till business, säger Jan-Erik som är mera känd under sitt smeknamn Chyde.

I Hangö finns inte mindre än 30 km sandstränder. Årligen kommer tusentals turister till staden för att njuta av sol och hav. Hangö är en typisk sommarstad som lever upp på sommaren då ett otal evenemang efterträder varandra. Samma veckoslut som Svenska Träffen äger rum ordnas även matevenemanget Taste Hangö, den Nordiska Visfesten och beachvolleyturneringen Hangö Beach 2018. – Det är bara bra att det händer mycket under samma helg. Vi har bokat många hotellrum ända till söndagen eftersom vi litar på att det är många som vill ta med sig familjen och tillbringa ett lite längre veckoslut i sommarsköna Hangö. Varmt välkomna till Svenska Träffen vid havet, önskar Chyde.

HEIJU SIMOLA ny kontaktperson på Företagarna i Finland Hej, Heiju Simola heter jag och är er nya kontaktperson på Företagarna i Finlands huvudkontor i Helsingfors. Medan Armi är moderskapsledig kommer jag att ha hand om de svenskspråkiga medlemsärendena. Förutom att jag är ansvarig för den svenskspråkiga verksamheten så har jag som ansvarsområde också seniorverksamheten. Tillsammans med Hanna Hietala utvecklar vi även utbildningen för föreningens förtroendevalda. Kontakta mig gärna genom att skicka mejl till heiju.simola@yrittajat.fi eller via telefon 040 843 1991. Jag ser fram emot att vidareutveckla vår föreningsverksamhet och hoppas att jag kommer att träffa er under FiF:s tillställningar, senast under sommaren i Hangö! Med vänliga hälsningar, Heiju Simola PS. Gå med i vår grupp Företagarna i Finland på Facebook, så kommer du snabbt och enkelt i kontakt med mig, ordförandena och andra föreningsmedlemmar. Där kan du ta del av bland annat information om lokal- och regionalföreningars evenemang och andra aktuella ärenden.

4

Företagare i Finland 1/2018


5

KOLUMN

Då var det dags … för det svenska nätverket i Företagarna i Finland. Förut kallades vi för det svenska utskottet och nu är vi Svenska Nätverket!

Michael Lindholm Ordförande i styrgruppen för det svenska nätverket

Vi hoppas nu att verksamheten fördelas mer ut på fältet och att många av er blir engagerade på olika sätt. Företagarna i Finland fortsätter med vissa centrala tjänster såsom t.ex. rådgivningen och koordineringen av verksamheten. Kust-Österbottens Företagare tar ansvaret för Företagare i Finland tidningen och annan information. Jan-Erik Chydenius från Hangö är vår medlem i styrelsen och jag från Egentliga Finland ordförande för nätverkets styrgrupp. Alla svenska talande regioner är representerade i nätverket av fantastiska företagare. En bra fördelning och en ny start som har alla förutsättningar att lyckas. Under vårt första styrgruppsmöte tog vi beslutet att hålla diskussionen i nätverket i gång kontinuerligt via WhatsApp och skapade en ny Facebookgrupp Företagarna i Finland. Facebookgruppen skall ni alla komma med i och aktivt också berätta om evenemang, möjligheter och problem. Målsättningen för vårt arbete i nätverket är att förbättra våra svenskspråkiga medlemmars förutsättningar att driva ett framgångsrikt företag. Åbo företagarna, där jag verkar som vice ordförande, gjorde en medlemsintervju som starkt påvisade att våra medlemmar vill komma i kontakt med andra företagare och också sälja sina produkter och tjänster. I Åbo skapade vi utgående från detta ett lunchevenemang där alla som är med får presentera sina produkter i en kort pitch. Detta har varit ett bra sätt att få företagare att prata och nätverka med varandra. Företagarna i Finland måste hålla sina svenskspråkiga tjänster minst på den nivå de är nu. Vi behöver rådgivning, tidning, webb och nyhetsbrev. Jag tror starkt på att detta också kommer att ske och vi skall fortsätta en kontinuerlig och öppen dialog om möjligheter och utmaningar. Du är välkommen med på våra nätverksmöten om du vill eller så ka du kontakta en av våra styrelsegruppsmedlemmar. Evenemang ni bara måste komma på är Den Svenska Träffen i Hangö 15–16.6. samt De Riksomfattande Företagardagarna i Åbo den 19–20.10. Båda för mig nära för jag är född i Hangö och bor och jobbar i Åbo.

Hälsningar till Armi och välkommen härliga Heiju!

Företagare i Finland 1/2018


AKTUELLT

| FÖRETAGARNA I FINLAND

Vad uppnådde vi för sme-företagarna år 2017

F

öretagarna i Finland berättar för beslutsfattarna vilka reformer som behövs för att de små och medelstora företagen skall kunna fungera så bra som möjligt. Ju fler medlemsföretagare det finns desto bättre lyssnar man på oss. Våra medlemmar ger oss information om vilka ärenden som måste drivas fram. Här är en översikt över de förändringar som inverkar på företagarnas verksamhetsförutsättningar som vi påverkade och som framskred år 2017.

Ändringar i lånetaket: Finansieringen av företag underlättades

Speciellt ensamföretagarnas situation förbättras i början av år 2018 då självrisktiden för företagarnas sjukdagpenning förkortas från fyra dagar till en dag. Företagarna i Finland drev länge på förändringen och initierade ärendet till social- och hälsovårdsministeriet år 2015.

Lagen gällande bostadslånens lånetak som trädde i kraft i april i fjol orsakade huvudbry för lånekunderna, speciellt om företagarens egen bostad ställts som delsäkerhet. Företagarna i Finland inledde diskussioner med Finansinspektionen för att lösa problemet efter att företagarna uttryckt oro över situationen. Från och med den 1 oktober ändrade bankerna lånevillkoren så att företagslånet huvudsakligen belastar andra säkerheter än företagarens egen bostad.

Ingen åtstramning av utdelningsbeskattningen

Den planerade skatten för båtar och lätta motorfordon genomfördes ej

Åtstramningen av utdelningsbeskattningen mötte påtryckningar då både Statens ekonomiska forskningscentral Vatt och Finansministeriets expertgrupp i företagsbeskattning presenterade en betydande sänkning av företagarnas lättnader gällande utdelningsbeskattningen i onoterade bolag. FiF motsatte sig starkt en försämring av företagarincitament och regeringen försäkrade att de inte kommer att genomföra åtstramningar i utdelningsbeskattningen.

Regeringen beredde en ny skatt för båtar och lätta motorfordon som skulle haft en omfattande effekt på efterfrågan av de fordon som skulle ha omfattats av skatten och skulle även ha medfört nya verksamhetskostnader för turismbranschen och professionella inom fordonsbranschen. Företagarna i Finland krävde därför att man skulle avstå från skatten och regeringen beslöt slutligen att avstå från skatten på basis av nackdelarna för näringsverksamheten.

Fortfarande möjligt erbjuda arbete med nollavtal

Den yrkesinriktade utbildningen förnyas – FiF informerar företagarna om förnyelsen

Riksdagen förkastade medborgarinitiativet där man krävde att deltidsarbete enligt lag skulle definieras att omfatta minst 18 timmars arbetstid per vecka. Företagarna i

Den yrkesinriktade utbildningen blir mycket mer flexibel och företagsorienterad om regeringens proposition om revideringen av den yrkesinriktade utbildningen godkänns.

Karensen för företagarens sjukdagpenning förkortas

6

Finland motsatte sig ett godkännande av medborgarinitiativet. Innan jul färdigställdes regeringens proposition gällande utvecklingen av nollavtalen. Företagarföreningen säkerställde att det fortfarande är möjligt att erbjuda arbete med nollavtal.

Företagare i Finland 1/2018


7

Utbildningsavtalet hjälper företag att utbilda och sysselsätta unga.

Företagarna hade framgång i kommunalvalet

mycket som 22,9 procent. I Företagarna i Finlands kommunalvalskampanj berättade man om företagsamhetens betydelse för kommunerna och uppmanade företagare att ställa upp och att rösta på företagare.

I vårens kommunalval valdes totalt 2064 företagare till fullmäktige. Företagarnas andel i hela fullmäktige är så

Träder i kraft senare Företagarna mer delaktiga i glesbygdens postutdelning Riksdagens ändring av postlagen förpliktigar Posten att bl.a. konkurrensutsätta distributionen av de samhällsomfattande posttjänsterna på glesbygden. Företagarna i Finland krävde konkurrensutsättning. Ändringen träder i kraft i början av april 2018.

Företagen beaktas i planeringen av klimatspolitiken Företagarna i Finland har på flera punkter bidragit till utarbetandet av den klimatpolitiska planen (KAISU). Vi har kunnat bromsa kostnader riktade mot sme-företag och förbättra möjligheterna till affärsverksamhet. Samtidigt förverkligas krav på utsläppsminskningar i en strävan mot en framtid med mindre koldioxidutsläpp.

Obligationslån gör företagsfinansieringen mångsidigare utan risk för obligatorisk skuldkonvertering Företagarna i Finland motsatte sig obligatorisk skuldkonvertering i lagförslaget om ombud för obligationsinnehavare. Lagförslaget har ändrats och omfattar inte längre en obligatorisk skuldkonvertering. Lagförslaget förenklar och underlättar obligationsmarknaden och gör den till ett finansieringsalternativ

för sme-företag. Olika alternativ är nödvändiga, eftersom de mer traditionella finansieringskällorna försämrats på grund av den ökade regleringen inom finansbranschen.

Avfallsmarknaden delvis på väg att öppnas för företag Miljöministeriet har publicerat en proposition med ett förslag som öppnar avfallsmarknaden för privata företag inom avfallsbranschen. Det avfall som genereras i kommuninvånarnas bostäder skall enligt förslaget fortfarande skötas av kommunerna. Ärendet ingår även i statsminister Sipiläs regeringsprogram. Företagarna i Finland har länge jobbat för att öppna avfallsmarknaden.

Lagen om företagshemligheter förbättrar skyddet av affärshemligheter Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp föreslår en ny lag om företagshemligheter, för att verkställa EU:s direktiv om affärshemligheter. Målsättningen är att förbättra och samordna skyddet för affärshemligheter i Europeiska unionen. Skyddsnivån har skiljt sig mycket i de olika medlemsländerna. Skyddet är särskilt viktigt för sme-företag och Företagarna i Finland förde fram de mindre företagens synvinkel i arbetsgruppen.

Företagare i Finland 1/2018

Valfrihetslagen är rimlig Regeringens proposition om lagen som berör valfriheten inom social- och hälsovården är realistisk. Några korrigeringar behövs, men lagutkastet utgör en bra bas för förnyelsen av Finlands social- och hälsovårdssystem. Målet med reformen är en mer människoorienterad och kostnadseffektiv vård. Företagarna i Finland har länge talat positivt om valfriheten.

Lagen om transportservicen är en bra helhet Den marknadsmässiga servicen inom transportsektorn ökar betydligt efter lagändringen. Mindre, nya aktörer kommer dock inte att ha lättare bestämmelser gällande utövandet av verksamheten än de företagare som redan finns på marknaden. Centralt i reformen är insamlingen av information om transportservicen. En annan viktig lagändring är öppnandet och uträttandet av ärenden via öppna gränssnitt, på det sätt som digitaliseringen möjliggör och kräver. Detta ökar möjligheterna för de små och nystartade företagen inom applikations- och serviceutvecklingsbranschen att producera innovationer som gynnar andra företag inom transportservice. Dessutom har vissa administrativa lättnader gällande små företag införts i lagen. Ändringarna träder i kraft under år 2018.


Från jordbruk till cloud native Pekka Nurmelas entusiasm för IT-branschen föddes ur ladugårdens foderautomat och byskolans första datorer. Nu hjälper han organisationer in i digitiden och som en del av Youpret-teamet revolutionerar han kommunikationen människor emellan. TEXT OCH BILD JAANA TIHTONEN

F

rån 4-års ålder växte Pekka Nurmela upp på en gård. Han blev bekant med företagsamheten men att gå i föräldrarnas fotspår kändes inte som hans grej. Däremot var han intresserad av datorer – överraskande nog via jordbrukets vardag. – Vi fick vår första dator, foderautomaten, till ladugården då jag var 5 år. Jag kunde knappa in utskrifterna av kornas foderlistor innan jag lärde mig att läsa, berättar Nurmela. Till Nurmelas stora lycka deltog hans lilla byskola i ett internationellt finansierat projekt via vilket skolan fick Compis-datorer som utvecklats i Sverige och senare även IBM 286-datorer. ADB-lektionerna startade genast på första klass. – Vi tränade LOGO-programmering. Med LOGO kunde man programmera en robot som såg ut som en sköldpadda och som ritade rutter med tusch på papper som var utspridda på golvet. Det här var väldigt avancerat i slutet på 80-talet. Entusiasmen växte och i yrkeshögskolan stod det klart att det var det här han ville göra. Datorerna blev naturligt hans yrke. Nu erbjuder Nurmela och hans partner cloud native-lösningar i företaget Positive Production Oy. – Vi studerade ett sätt med vilket Google producerar sina egna tjänster och började göra projekt för Google

Cloud-molnplattformen år 2008. Företaget utvecklar sina kunders verksamhet med hjälp av skräddarsydda Internet- och mobiltjänster. Kunden kan vara en reformator inom sin egen bransch, ett startup eller en organisation med ett unikt tillvägagångssätt.

Möten och kommunikation Tack vare familjeföretagsbakgrunden var steget till företagandet inte ett hopp ut i det okända för Nurmela. Dessutom praktiserade han företagsamhet i fruns företag inom textil- och sömnadsbranschen innan det nuvarande företaget grundades. Pekka har lärt sig mycket om nätverkande under sin företagarkarriär. Människomöten ligger honom varmt om hjärtat och han vill ständigt utvecklas gällande exempelvis ledarskap och teamarbete. Det var även ett människomöte som ledde till den senaste framgångssagan. Under ett företagsevenemang år 2016 stötte han på invandraren Ali Giray. Under de senaste åren har de asylsökandes situation och den ökande multikulturalismen figurerat i nyheterna. Giray och Positive Productions team såg ett klart behov gällande detta och genom samarbete föddes snabbtolkningstjänsten Youpret.

PEKKA NURMELA, POSITIVE PRODUCTIONS OY • Jag har varit i IT-branschen i... 14 år. • På fritiden... är familjen och vila viktigast. • För mig är företagsamhet... en livsstil. • Om jag inte skulle vara företagare inom IT-branschen skulle jag vara... en startup-företagare.

8

Företagare i Finland 1/2018


9

Företagets målsättning är att revolutionera kommunikationen människor emellan. Nurmelas företag förverkligade applikationstekniken och är delägare i Youpret. Nu har företag, offentliga aktörer och privatpersoner utan tidsbokning tillgång till en tolk i sin mobiltelefon. – Vi vill hjälpa elevers föräldrar, som inte behärskar finska, att förstå lärarna, räddningsverket att bättre betjäna personer i fara och t.ex. guldsmedsaffärens ägare att göra fler affärer med kinesiska turister, berättar Nurmela. Via människomötena kom Nurmela även med i Helsingfors Företagares verksamhet för unga företagare, HYNY, och som ordförande för nätverket i två år. På senare tid har han varit spänd inför Youpret-teamets möte med tv-programmet Leijonan luola. Han kommer även i fortsättningen att ha ett öppet sinne gällande möten och experiment – inom digitaliseringen kan vem som helst skapa nästa framgångshistoria.

PEKKAS 5 TIPS FÖR ETT DIGITALT SPRÅNG 1. Kärnan i digitaliseringen är fokus på kunden "Älska din kund, investera tid och pengar så att kundens upplevelse blir positiv."

2. Testa ditt företags kundväg ”Testa själv. Låt en tonåring och en pensionär i din närkrets testa och se hur det går. Kolla om de upplever frustration eller villrådighet.”

3. Orka kämpa "Uppmuntra fakturerare att övergå till e-fakturor genom att direkt säga "Vi betalar inte pappersfakturor."

4. Molntjänster i bruk "Testa och sök efter tjänster som fungerar för dig, SaaS-tjänsternas, dvs. molntjänsternas, månadsavgifter är en liten utgift för besparad tid för alla företagare."

5. Kan man urskilja sig? "Om du hade en applikation eller digital servicekanal för kunderna, skulle du få en orättvis förmån i jämförelse med dina konkurrenter?"

Företagare i Finland 1/2018


KUST-ÖSTERBOTTENS FÖRETAGARE

Tre R på den digitala resan Relevans, räckvidd och relation är honnörsord i marknadsföring för varje företagare som känner sin kund. Samma tre r-ord är viktiga för de påverkare som vill tjäna pengar på sitt engagemang i sociala medier. Entreprenörerna Johanna Tidström och Emma Ruotsala planerar att vara guider för dessa båda parter på den digitala resan. Målet är ökad försäljning och synlighet för stora som små företag och för influencers genom mötesplattformen Somessa.com. TEXT OCH BILD SUSANNE SKATA

E

n influencer är en inspiratör eller opinionsskapare som genom sin blogg eller konton i sociala medier som Instagram, Snapchat och Facebook påverkar och motiverar sina följare. Med berättelser, tester och frågor i form av bild, text, video eller ljudklipp berättar influencern om sitt liv och sina val inom det område hen verkar. I den digitala världen kan en bloggare eller youtubare få fler följare än t.ex. lokaltidningens antal prenumeranter. Det är här det blir intressant för företagen. – World-of-mouth-marketing har alltid varit effektiv, säger Johanna Tidström. I den digitala världen är mun till mun marknadsföring viktigare än någonsin. I Finland är det ännu ganska nytt med influencers, men sakta och säkert flyttas budgeter över till social marknadsföring.

Influencers sprider information Ett samarbete med rätt influencer kan öka försäljningen markant. Multiföretagarna Tidströms och Ruotsalas portal hjälper till att matcha. I bagaget har Tidström erfarenhet av specialist- och ledarskapsuppgifter i alla företagsstorlekar från små familjeföretag till internationella koncerner. Ruotsala har arbetat med försäljning, marknadsföring och sociala medier i flera företag och har dessutom en bakgrund som populär bloggare inom livsstilstemat. – Då jag skulle köpa en tröja från en lokal butik kände butiksinnehavaren igen mig från nätet, berättar Ruotsala. Hon gav mig tröjan. Jag postade ett inlägg på bloggen, eftersom jag tyckte tröjan var skön och satt bra. Efteråt fick jag veta att den sålt slut i butiken. Det var marknadsföring i liten, lokal skala redan för flera år sedan. Av de som är uppvuxna med mobiler, datorer och internet säger sju

10

av tio idag att de köper det som influencers bär eller använder.

Skäliga kampanjpriser Portalen Somessa.com hjälper företagare att komma igång med och fördjupa samarbetet med influencers, vilka samtidigt får en chans att utveckla eller utöka inkomsterna från sin blogg eller sitt konto. Konkret fungerar det t.ex. så att företagen registrerar en kampanj de vill ha kring en viss produkt, tjänst eller ett evenemang. Bland medlemmarna på portalen kan de leta efter en passande influencer för just den kampanjen. Påverkarna kan också själva hitta och kontakta företagen, om de tycker att produkten eller tjänsten är något de vill lyfta i sin mediekanal eller om de har egna innehållsidéer om företagens varor. Företagen betalar en kostnad för att registrera sin kampanj på portalen, för influencers är medlemskapet på Somessa.com gratis. Prissättningen är satt ur småföretagarsynvinkel. – Många är ovana och osäkra, berättar Tidström, men den digitala resan måste börja. Vi vill att det ska vara låg tröskel och lätt att ta steget och testa på social marknadsföring i sociala medier.

Lokalt och globalt efter behov Influencermarknadsföring handlar om tillit. Konsumenterna tror mera på de som de följer i sociala medier än på företag. För influencern måste förstås produkten de lyfter kännas rätt för att reklamen ska bli trovärdig. En självklarhet är att följa konsumentskyddslagen och annonsmärka de inlägg som innehåller reklam. En utmaning för många influencers kan vara att prissätta sig och förhandla om ersättning.

Företagare i Finland 1/2018


11

Ekorren i företagets logo symboliserar de snabba och nyfikna nya riktningarna i såväl den digitala världen som i Tidströms och Ruotsalas företagande.

– Företagen får själva definiera vad de är beredda att ge influencern i kampanjen, förklarar Tidström. Är det en tröja, en tjänst eller en summa pengar? Det framgår på portalen och såväl företagare som influencer slipper det genanta i att bjuda för lågt eller för högt för ett samarbete. Det finns ingen agentur eller reklambyrå som agerar mellanhand och kostar pengar. Företagen får dessutom betydligt snabbare reaktion på sin kampanj, det är lättare att mäta resultatet av marknadsföringen jämfört med tv, tidning och radio. Social marknadsföring kan bli väldigt precis och där-

med framgångsrik. Med influencersamarbete kan företagen skapa ett trovärdigt förhållande till rätt målgrupp oberoende var i världen den befinner sig. Relevans, räckvidd, relation! – Företagen ser att marknadsföring enbart i traditionella medier inte längre räcker till, säger Johanna Tidström. Influencers vet idag sitt värde som mediekanal, men det finns ett glapp mellan påverkarna och företagen. Hur hittar man varandra, vad är rätt kompensation och hur gör man avtal och fakturerar? Med portalen Somessa.

#getpeopletalking är en hashtag som används för portalen Somessa.com, berättar Emma Ruotsala och Johanna Tidström.

Företagare i Finland 1/2018


EGENTLIGA FINLANDS FÖRETAGARE

Aistio-systemet utvecklat i Salo förbättrar byggnaders inomhusluft och energieffektivitet Sofictas historia börjar 2015, bakom de stängda portarna på Microsofts campus. Microsofts nyhet om att stänga campuset i Salo når också Sami Metsänperä och framtidsplanerna omkullkastas. Ett slut innebär alltid början på något nytt och nu tre år senare driver Sami sitt eget startup-företag tillsammans med fyra andra delägare. Företaget sysselsätter sammanlagt 13 toppexperter. Lokalerna finns på samma campus, som nu håller på att byggas om till ett IoT-kompetenscenter inom industriellt internet. Portarna har tagits bort och i korridorerna sprudlar det av framåtanda. TEXT ELINA ILMANEN BILD JOHANNA LIIPOLA/YRITYSSALO, TEOLLISUUSFOORUMI SALO

S

12

oficta har i sin företagsverksamhet specialiserat sig på att erbjuda programutveckling, ICT-lösningar och tjänster inom grafisk design. Den nyaste produkten och företagets flaggskepp är Aistio-systemet, som lanserades på bostadsmässan i S:t Michel 2017. Systemet mäter energiförbrukningen och inomhusluftens kvalitet. Aistio är en intelligent tjänst som drar nytta av

hem, skolor och enheter för serviceboende. Dessutom tjänar våra lösningar stora byggnadsfirmor och ägare av stora fastighetsmassor, berättar Metsänperä. Aistios konkurrensfördel är att systemet är anpassningsbart och möjligt att skräddarsy. Företaget kan tack vare sitt mångsidiga team svara flexibelt och effektivt på kundernas behov. Satsningen på marknadsföring

vi som företag hittar nya betydelsefulla möjligheter till produktutveckling, säger Metsänperä.

den senaste teknologin och automatiskt övervakar förhållandena i varje enskilt rum i fastigheten. Aistios trådlösa sensorer mäter bl.a. temperatur, relativ fukthalt och vid behov koldioxidhalterna. Företaget har många olika kunder, från små till stora aktörer. Man samarbetar också aktivt med Tekes och VTT. – Vårt mål om en god inomhusluft och energieffektivitet berör på ett brett plan. Till vår målgrupp hör bland annat den offentliga sektorn, t.ex. dag-

är också en faktor som tydligt skiljer sig från mängden bland de ingenjörsledda företagen. – Det är viktigt för oss som företag att sätta kunden i centrum på ett sådant sätt att vi löser kundens problem och inte säljer vårt eget färdiga paket. Att hjälpa kunden att identifiera problem är givande också för oss och hjälper oss att utveckla våra lösningar så att de fungerar ännu bättre. I bästa fall får kunden en lösning på sitt problem och direkt resurseffektivitet, och

– Åtminstone har jag lärt känna fler människor. Det lönar sig att vara öppen, bilda nätverk och berätta om varandras tjänster. Jag har fått ett oräkneligt antal nya kontakter och i rekommendationskulturens namn har det också funnits situationer där vi har uppmanat kunden att kontakta grannföretaget. På detta sätt kan vi verkligen betjäna kunderna tillsammans. Vi har också blivit ett mer sammansvetsat team tack vare vårt gemensamma företag, säger Metsänperä nöjt.

Företagare i Finland 1/2018

Gemenskap, öppenhet och nätverksbildande lönar sig Företagsverksamheten har fört med sig mycket nytt. Hur ser världen ut inom samma väggar, men i egenskap av företagare?


13 Det är viktigt för oss som företag att sätta kunden i centrum.

Han berömmer också det nya IoT Campus och Salos lokala startup-samfund. – Det är fint att arbeta tillsam-

Att vara företagare kräver mycket av både företagaren själv och familjen. Man måste vara ännu mer noggrann med att ta hand om också sitt

tersom de egna resurserna är begränsade, berättar Metsänperä. En företagare känner inte till någon egentlig fritid, men en tät och väl-

mans som en del av en större grupp, vars gemensamma mål är att få företag att växa och utvecklas. Det råder en genuin samarbetsanda och vi sporrar och hjälper varandra. Vi vill för vår del bidra till detta, eftersom vi alla vinner på att hembygden mår bra och är levande efter mycket svåra tider, berättar Metsänperä.

eget välbefinnande. – I synnerhet i början har det varit viktigt att delta i många olika saker och jag har också själv varit benägen att nappa på olika tillfällen att både berätta om vårt företag och delta i verksamhet som främjar den lokala startup-kulturen. Det är emellertid lika viktigt att lära sig att prioritera, ef-

fungerande gemenskap skapar en motvikt också till detta. Ett exempel är campusets nya hobby corner, där man till exempel efter arbetsdagen kan slappna av tillsammans med andra företagare.

Teamet, som också arbetade tillsammans på sin tidigare arbetsplats, har blivit mer sammansvetsat tack vare det gemensamma företaget. Sami Metsänperä längst till höger på bilden.

Företagare i Finland 1/2018


NYLANDS FÖRETAGARE

Rotsystemet för infrastrukturen, ja för hela informationssamhället, är optisk fiber, konstaterar Patrik Gustafsson och Henrik Ekblom vid Karis Telefon.

“Vägbyggare för digitaliseringen” Karis Telefon är en stark lokal aktör med ett samhällsuppdrag. Fram till år 2023 kommer man att ha investerat 30 miljoner euro i byggandet av optiska fibernät. Och mera ska det bli. TEXT OCH BILD MIA BERG-LUNDQVIST

F

ör tio år sedan fattade Karis Telefon Ab ett beslut om att investera 30 miljoner euro för att bygga optisk fiber till alla hem och företag i regionen. Hittills har man satsat i genomsnitt 2–2,5 miljoner euro per år. Nuvarande budget kommer att räcka till 2023, men enligt vd Henrik Ekblom kommer projektet att fortgå längre än så. – Vi kommer att hålla på i samma takt som nu fram till åtminstone

14

år 2030. Patrik Gustafsson, teknisk direktör vid Karis Telefon, beskriver företaget som en vägbyggare för digitaliseringen. – Innehållstjänsterna tenderar att bli allt mer globala, den marknaden står utanför vårt fokus. Vår roll är att vara möjliggörare. Ju bättre ”rotsystemet” fungerar, desto bättre kan kunderna dra nytta av innehållstjänsterna, säger Gustafsson.

Företagare i Finland 1/2018

Kunderna delägare Karis Telefon är ett bolag med gamla anor. Företaget grundades 1920, inte för att producera vinst, utan för att erbjuda telefontjänster till aktieabonnenterna. Den grundidén har man hållit fast vid. Den som köper en fiberanslutning blir också aktieabonnent. I praktiken fungerar man litet som ett andelslag, trots att Karis Telefon är ett aktiebolag. Man delar ingen dividend till aktieägarna - som i dagsläget upp-


15

<< Här >> kopplas ännu ett hushåll till det optiska fibernätet.

Karis Telefon Oy • grundat 1920 • koncernen har 24 anställda • två kundbetjäningspunkter; en i Karis och en i Ekenäs • omsättningen under 2017 uppgick till 7 miljoner euro

går till cirka sextusen - istället bygger man nät, framtidens IT-vägar. – Aktieägarna finns i vår omgivning. Därför kan man säga att vi har en samhällsmission. Huvudsaken är inte att maximera vinsten, utan den lokala nyttan, säger Ekblom. Man har inte begränsat byggandet till tätorterna, utan också rört sig långt ut i skärgården. Återbetalningstiden för investeringarna ute i skärgården är lång jämfört med dito i tätbebyggelse. Men eftersom företaget inte behöver syssla med kvartalsrapporter, som ofta kräver snabba återbetalningstider på gjorda investeringar, möjliggörs långsiktiga satsningar. – För oss räcker det att vi i medeltal håller ihop vår ekonomi, säger Ekblom. Med tanke på i vilken riktning samhället utvecklas är det viktigt att också glesbygden har effektiva förbindelser. Många har i dag arbeten som möjlig-

gör att man kan arbeta på distans några dagar i veckan. – En klar trend i den här regionen är att sommargästerna stannar allt längre på sina stugor och arbetar därifrån, säger Gustafsson.

En reglerad marknad Företagets kunder finns geografiskt i Hangö, Raseborg och delvis i Ingå. Kunderna består i huvudsak av tre kategorier; privatpersoner, företag och andra operatörer. Av dessa utgör privatpersonerna den störa kundgruppen. På företagssidan är det de mindre företagen i regionen som står i direkt kundförhållande till Karis Telefon. – Men indirekt står nog alla företag i regionen i kundförhållande till oss, fast då via någon av de andra operatörerna som vi fungerar som underleverantör åt, konstatera Gustafsson. Enligt rådande lagstiftning har Karis Telefon en direkt skyldighet att erbjuda sina tjänster till andra operatörer. Det betyder att vilken operatör som helst kan snickra ihop ett större nät genom att hyra kapacitet och förbindelser. – När man bygger nät kan man inte göra det hur som helst, vi har en reglerad marknad inom EU. Det är något som innehållsproducenterna inte vill gå in på. De vill nå den stora marknaden på enkla villkor, inflikar Gustafsson.

Företagare i Finland 1/2018

Utmanande arbetsmiljö På Karis Telefon tycker man inte att det behöver vara en nackdel att vara en liten spelare på marknaden. Den starka lokala förankringen kan också ge trygghet till kunderna som vet vart de ska vända sig om problem uppstår. Man sätter också mycket tid och resurser på att hålla sig à jour med vad som händer internationellt inom denna bransch. – Vi håller internationell klass på vår teknik, precis av samma snitt som de stora företagen. Det betyder att vi som arbetsgivare kan erbjuda en verkligt professionell och utmanande arbetsmiljö för våra ingenjörer. Det ser vi som väldigt värdefullt, säger Ekblom. En annan sak som får honom att se med tillförsikt på framtiden är Cinias havskabel som kommer i land i Hangö och som Karis Telefon varit med och investerat i. – Vi ser fram emot att den lockar datacentraler och en ny slags industri till regionen. Framtiden får utvisa hur det går, avrundar Ekblom.

Avsaknaden av kvartalsrapporter möjliggör långsiktiga satsningar.


MELLERSTA-ÖSTERBOTTENS FÖRETAGARE

Fougabolagen hjälper företag med ekonomi och datahantering Kvällen mörknar på Styrmansgatan i Jakobstad, men flitens lampa lyser ännu hos en entusiastisk grupp ekonomi- och IT-proffs. De funderar bl.a. på Blockchain-teknologins framtid i den moderna ekonomiförvaltningen. Den bästa säkerheten för framtiden är att ha ett öppet sinne och vara redo för förändringar. TEXT NINA NIEMI BILD FOUGABOLAGEN

F

ougabolagen består av aktiebolagen Fouga IT, Fouga Taloushallinto (ekonomiförvaltning) och Fouga Software. Med modern teknologi producerar de tjänster inom IT och ekonomiförvaltning för andra företag, såväl nyckelfärdiga lösningar som enskilda delar utgående från kundernas behov och önskemål. Fouga har också egna programvaror. En av dessa är utskrifts- och dokumenthanteringsprogrammet Fouga Data Connector, som redan är globalt känt. Fougabolagen har ett tjugotal anställda inom ekonomi- och IT-branschen. Företaget har haft lätt att få ny arbetskraft. – Vi förutsätter att vår personal har ett omfattande kunnande och levererar hög kvalitet, konstaterar vd Olli Mäkipelto. Med olika system som binder arbetstagaren mer till arbetsgivaren, har vi lycktas locka de bästa experterna till oss.

God tillväxt med innovativa tjänster Fouga grundades 2010, då en grupp arbetstagare från konkursföretaget Sesca Group ville fortsätta med den då redan långt utvecklade företagsverksamheten inom företagstjänster. – De första åren var rena ”death valley”, säger Mäkipelto. Men med en obeveklig inställning, ett bra stödnätverk och genom att lyssna på användarna har vi lycktas skapa en affärsmodell som ger mervärde åt framgångsrika kunder. År 2017 var Fougaföretagens omsättning 1 miljon euro och man förväntar sig att den stiger till 1,3 miljoner i slutet av år 2018. Fougaföretagen har kontor i Karleby, Jakobstad, Kaustby och Kannus. Dessutom finns distanskontor i Vanda och i spanska Torremolinos.

16

Genom tjänstedesign producerar Fouga nya innovationer i jämn takt. I vinter har Fougas distansarbetskoncept väckt intresse. Konceptet innebär att bokföraren och några kunder arbetar på Fougas distanskontor i Torremolinos. Nyskapandet är en del av framtiden. – Det har varit en glädje att se hur tjänstedesignad teknologi inspirerar arbetstagare så att de ger mer, berättar Mäkipelto. Arbetsgivarens belöning blir en produktiv och konkurrenskraftig organisation, då arbetet tack vare teknologin kan ske på nya sätt och ställen.

Teknologins möjligheter Samhällets digitalisering är en stor pågående förändring som Fougabolagen ser positivt på och tar på största allvar. Med hårt arbete och genom rätta val kan man skapa en säker framtid för sitt företags ekonomiförvaltning och IT. – Med hjälp av ny teknologi lever vi redan nu i en bättre tid, säger vd Olli Mäkipelto. Med en förståelse för den tekniska utvecklingen och en aktiv reaktion på den ger den moderna teknologin oss möjligheter att skapa mer frihet och mera tid för livet utanför jobbet. Vi måste bara godkänna att det är vi som styr teknologin och inte tvärtom. Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft våren 2018 är positiv för Fougabolagen. Genom förnyelsen kan man förena olika dataskyddsmetoder inom EU-området. – GDPR-förordningen kommer inte med några större överraskningar för oss, konstaterar Mäkipelto. Förordningen innehåller många direktiv som Fougaföretagen redan har i skick genom våra ISO 9001 och ISO 14001 certifieringar.

Företagare i Finland 1/2018


17

Vy från distanskontoret i Torremolinos.

DEN MINDRE BILDEN Olli Mäkipelto tillsammans med teamet från Multicare i Jakobstad. Från vänster: Stefan Vikström Mika Roukala Olli Mäkipelto Janek Ahlvik

DEN STÖRRE BILDEN vyn fråndistanskontoret i Torremolinos.

KOMMANDE EVENEMANG

22.3 9.4 25.4 4.5 25.5 14.6 25.9

Speed Meeting -kortutbytesevenemang . . . . Karleby Työoikeus- ja tietoturvakoulutus . . . . . . . . .Karleby Ägarskiftesevenemang . . . . . . . . . . . . . . .Karleby Arbetshälsoförmiddag . . . . . . . . . . . . . . .Kaustby Arbetshälsoförmiddag . . . . . . . . . . . . . . .Karleby Elisas Digiskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karleby Ägarskiftesevenemang . . . . . . . . . . . . . . .Jakobstad WWW.YRITTAJAT.FI/KESKIPOHJANMAA

Företagare i Finland 1/2018


HUVUDSTADSREGIONENS FÖRETAGARE

Interhome – ett turistföretag mitt i den digitala transformationen Interhome grundades i Schweiz år 1965 och till Finland kom verksamheten 1993. Affärsidén är att hyra ut semesterhus som ägs av privatpersoner. I sin bransch är Interhome ett av de äldsta företagen. Under dessa 25 år har Interhome Oy inte bara gått genom grundläggande förändringar i verksamhetsmodellerna till följd av digitaliseringen utan också en generationsväxling. Miikka Hepo-oja

Från semester till affärsverksamhet I början av 1990-talet sökte den nuvarande företagaren Miikka Hepo-ojas föräldrar ett hus i Europa där de kunde fira semester med familjen. När de sedan kom hem från sin semester i Schweiz, hade de en Interhome-broschyr med sig. Verksamheten väckte deras intresse och de kontaktade Interhome, som är ett internationellt företag, men verksamheten i de olika länderna bedrivs ofta av självständiga företag. Nu har Interhome Oy varit verksamt i snart 25 år. För 25 år sedan hade Internet just kommit till Finland, det fanns inga snabba nätkontakter eller webbsidor utan verksamheten baserade sig mycket långt på broschyrer. Enligt Miikka, som jobbat på företaget sedan han var barn, kom det massvis med broschyrer över resmålen från Schweiz

18

TEXT MARIANNE SUNDBLAD BILD INTERHOME

till Finland. Dessa skickades vidare till kunderna, som sedan kontaktade Interhome per telefon och beställde en resa. Ända sedan början har kundservice på finska haft en mycket viktig roll.

Pålitlig aktör Enligt Miikka, som 2011 tog över företaget med sin syster, är skillnaden mellan deras verksamhet och många av de nya aktörerna i turistbranschen stor. Interhome ingår längre avtal med hyresvärdarna. De semesterobjekt som hyrs ut kontrolleras alltid på ort och ställe. Kunden kontaktar inte hyresvärden direkt utan Interhome står för förmedlingen, och garanterar att det på semesterorten finns en person som lämnar nycklarna och kan besvara frågor och hjälpa till. De flesta av Interhomes semesterhus finns i Europa, men det finns även objekt i USA. Allt som allt täcker verksamheten 30 länder och det finns cir-

Företagare i Finland 1/2018

ka 34 000 hus att välja mellan. Årligen åker kring 10 000 finländare på semestern till ett hus som de har bokat via Interhome, och oftast bor det 4–6 personer i huset. Enligt Miikka vill Interhome erbjuda kunderna en semester i lokala förhållanden och på sätt och vis göra det möjligt för kunderna att överföra sin vardag till en ny miljö. I synnerhet barnfamiljer uppskattar ofta den här möjligheten.

Dagens verksamhetsmodell Digitaliseringen har påverkat turistbranschen på ett grundläggande sätt. I stället för att anlita resebyråer och köpa paketresor söker kunderna allt oftare sina resmål själva på nätet. Det finns också förmedlingssystem, men oftast kan vem som helst lämna in i dem ett resmål, som ingen kontrollerar. Oftast kommer kunden till Inter-


19

Interhome gör det möjligt för kunderna att överföra sin vardag till en ny miljö. homes webbsajt med olika sökord, t.ex. ”semesterhus utomlands”. Sökordssökningen är också idag den viktigaste kundanskaffningskanalen. Förutom webbsidorna är Interhome Oy också på Facebook och Instagram. Pappersbroschyrer har praktiskt taget försvunnit, och det samma gäller tidningsreklam, som närmast har en imagebyggande roll. I stället använder Interhome webbannonser, till exempel banners. Dessutom får de som besökt Interhomes webbsajt reklam på nätet efteråt.

Generationsväxling De ursprungliga företagarna, Miikkas föräldrar, har gått i pension. Nu bedrivs företaget av Miikka och hans syster. De har varit med i verksamheten sedan barndomen och företaget har blivit litet som en livsstil för dem. Enligt Miikka är det en väsentlig del av verksamheten att själv besöka resmålen och bekanta sig med olika miljöer och kulturer. Då är det också lätt-

are att betjäna kunderna.

Digitalisering Interhome är ett exempel på ett företag som har följt med sin tid. Företagarna har inte upplevt den digitala omvandlingen som ett hot utan som en möjlighet. För närvarande planeras en förnyelse av webbsajten, eventuellt med nya egenskaper som Chat. Idag måste ett turistföretags webbsajt och bokningssystem vara moderna och välfungerande. Men även om världen förändras och digitaliseringen framskrider, uppskattar kunderna alltjämt personlig betjäning på sitt eget modersmål. Det är här Interhomes styrka ligger.

Företagare i Finland 1/2018


FÖRETAGARNA I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Hightec köttdjursstall mitt i skogen Köttproducenterna Marcus Teir och Samuel Ingves driver båda sina egna gårdar i varsin by i Kristinestad. Sedan har de ett gemensamt skötebarn också, Eurobull, med 850 djur. Med planer på att dubblera inom två-tre år. De blir då en av landets största köttproducenter. TEXT OCH BILD SARA BONDEGÅRD/STUDIOSARA

Duo med energi Morgonkaffepannan droppar och fylls på i sakta mak. På den stora tv skärmen bredvid kaffebordet ser man allt från djuren till matnings-systemet och vad som sker runtomkring huset. Händer det något allvarligt är de tryggt medvetna att alarmet går och de snabbt kan vara på plats. Marcus och Samuel ser pigga ut trots att de varit på jobb här ända till halv två på natten. Hem och vända och så tillbaka igen. I natt for den första riktiga försändelsen av djur till samarbetspartnern HK Scan. Tidigare har de under några omgångar sänt stickprov på tjurleveranser och fått fina resultat. Så nu börjar det rulla på ”på riktigt”! Stora djur ut och nya kalvar in. Precis som det ska vara. Det är unga och driftiga män som

20

står vid rodret på Eurobull. En duo som tror på framtiden och vågar satsa tillsammans. Marcus är 27 år och har ett köttdjurstall med 200 djur på hemgården i Härkmeri. Han är ensam som driver den gården. Samuel Ingves är 30 år och har på hemgården i Skaftung 500 kött rastjurar. Han har en anställd på den gården. Som goda vänner och samarbetspartners från tidigare inom de egna gårdarna stod de inför nya vindar. Båda två stod i beråd att satsa på utveckling och utbyggnad inom sina egna gårdar. Genom diskussioner med varandra kom de fram till att det kändes ganska naturligt att de skulle satsa tillsammans på en gemensam high tec djurgård, mitt emellan hemgårdarna. Tekniken var en väldigt viktig del i deras

Företagare i Finland 1/2018

planer. Här har man inte sparat på något. Det handlar om säkerhet och välmående för djuren.

Allt går på räls Sagt och gjort. Marken köptes av en gemensam vän, miljötillstånd ansöktes och godkändes i rask takt. Bygglovet likaså. Finansieringen ordnades och alla legobitar föll på plats snabbare och bättre än väntat. – Alla papper blev stämplade och alla trodde på oss, så vi kunde ju inte backa ur mera då, berättar Marcus och Samuel med ett leende. – Oktober 2016 kom grävmaskinen, mitten av november kom byggarna och i mitten av mars 2017 var djurgården klar, berättar Samuel. – På fyra månader var allt klart.


21

Och det var nog tack vare att vi hade tre bra entreprenörer vi samarbetade med, de skötte allt, tillägger Marcus. – Vi satsade på den allra bästa tekniken vi bara hittade inom branschen just på grund av att vi bygger mitt ute i skogen och att vi inte bor strax in-

te komponenterna. Med hjälp av teknologin utfodras djuren 5 gånger per dag. Det är gräs, potatis, allfoder och närsalt som blandas i mixervagnen i olika konstellationer enligt olika programmeringar och sedan åker maten ut till djuren. Här kan man även dosera

Samuel och Markus är en duo som kompletterar varandra väl. Den ena är lugn och den andra kan vara lite ivrig ibland. Men en sak har de gemensamt. Tro på framtiden och positiv livssyn. Det är deras gemensamma köttdjursstall ett synligt bevis för.

vid. Med hjälp av datasystemet och olika appar är vi alltid up to date med vad som händer på gården, påpekar Samuel.

mängden av foder olika i olika bås beroende på vad djuren behöver. Inom gräsfodret så är de självförsörjande. På 600 ha åkermark får de in eget gräs till sina sammanlagt 1500 djur (3 gårdar). Anställda har de få men kringeffekten av deras gemensamma satsning är stor. Tex. kring skördetid så har de 10-12 extra på köptjänst. Och hela tiden behövs och har funnits olika samarbetspartners. Med den positiva attityd som båda besitter är det inte svårt att förstå att

de lyckas. Toppresultat är det de strävar efter och efter 11 månader redan har uppnått. Tillstånd till utbyggnad finns och förberedande med teknologisk utrustning för utbyggnationen är redan gjord. Inom 2–3 år förväntar de sig att de kan ha dubblerat djurmängden och är då en av Finlands största köttproducenter.

Teknologin och samarbeten Eurobull har idag en anställd förutom kompanjonerna själva. De är tre heltidsanställda och köper tjänster vid behov. Djurens välmående är det som är det viktigaste för bönderna. Bra tillsyn och färskt foder är en av de viktigas-

Företagare i Finland 1/2018


Spara pengar – använd FiF:s medlemsförmåner!

2018

Rabatterna i euro i medeltal Företagets sjukkostnadsförsäkring, rabatt på premien för dagersättningen

700 €

Fennia

Rabatt på omfattande kasko

400 €

Fennia

Förmån på försäkringen Företagsskydd (för 1–9 personers företag)

400 €

Fennia

Rabatter på utbildningar

100 €

Företagarna i Finland

Tidningen Talouselämä (12 mån)

75 €

Alma Talent

Mobilabonnemang – Elisa Yrityspaketti EU, 100M:s hastighet till priset av 50M, giltigt i 24 mån

120 €

Elisa

010-företagsnummer i två år för 0 € tillsammans med Elisa Puheratkaisu Vakio

480 €

Elisa

Mobila bredbandsanslutningen Elisa Yritysdata EU norm.: 27,95 €/mån, erbjudande: 22,95 €/mån, med förmånen 200M:s anslutning till priset av 100M (högst 24 mån)

60 €

Elisa

Gratis nummersökning på nätet

499 €/v

Suomen Asiakastieto

Värderapport – fortlöpande prenumeration 400 € (norm. 600 €), engångsprenumeration 450 € (norm. 650 €)

200 €

Suomen Asiakastieto

Första året utan avgifter för avtalskunder + En Prepaid-förmån på 30 euro för informationssökning

290 €

Suomen Asiakastieto

Rabatt på juridiska tjänster

1 000 €

JuriNet

Kostnadsfri inledande diskussion på 20 minuter Webb- + tidningsannons i Företagsbörsen

JuriNet

100 €

Företagarna i Finland

Ladda ner och säkra din förmån: yrittajat.fi/mobiilikortti Beräkningarna utgör exempel. Medlemsförmånerna beräknas från fall till fall. Den samarbetspartner som erbjuder medlemsförmånen ansvarar för innehållet. FiF förbehåller sig rätten till eventuella ändringar.

+ Företagarna i Finlands juridiska rådgiving kl. 8—20 på numret 09 229 222, t.ex. 1–2 gånger, värde 200 €. + Tidningen Yrittäjäsanomat sex gånger

i året, värde cirka 60 €.

+ TallinkSilja erbjuder 10-30 % rabatt på kryssningar och reguljärresor beroende på rutt och tidpunkt. + Du får 10–20 % rabatt på kryssningar och reguljärresor med Viking Lines båtar, beroende på rutt. + Holiday Club erbjuder 15 % rabatt på kedjans badhotellrum och semesterbostäder.

+ Du får 5 % rabatt på normalprissatta produkter i Wihuri Metros partiaffärer. Rabatten gäller inte tobaks-, alkohol- och bryggeriprodukter, pantsättning och serviceavgifter. + Restel Hotel Group erbjuder medlemmar hotellrum med 20 % rabatt på dagspriset (cirka 15 € rabatt/hotelldygn) och gratis efterrätt i samband med en normalprissatt varmrätt i särskilt utvalda restauranger. + Du får en medlemsrabatt på 2,5 cent/liter på gällande priser på Nestes bensin och diesel. Förmånen gäller inte på Express-stationerna. + Med Företagarna i Finlands medlemskort

Alla värdefulla medlemsförmåner: yrittajat.fi/sv/ medlemsformaner Kontrollera de förmåner som din egen regionala förening erbjuder: yrittajat.fi/sv/regionalaforeningar

får du en rabatt på 2,2 cent/liter (inkl. moms) och med Teboil Företagskortet en rabatt på 2,7 cent/liter (inkl. moms) på bensin och dieselolja, samt -10 % på Teboilsmörjmedel (högst 10 liters kärl).

+ Du får upp till 60 % rabatt på Eazybreaks mobiltjänst för lunch-, motions-, kulturoch arbetsreseförmåner. + Verisure erbjuder en avgiftsfri säkerhetskartläggning för företaget, samt upp till 150 euro rabatt på installations- och anslutningsavgiften för ett Verisure-alarmsystem.


Viktiga tal 2018 ARBETSPENSIONSPREMIER

2018

2017

% av löner

% av löner

25,3 %

25,1 %

17–67-årig arbetstagare och 18–67-årig företagare ArPL-premie (2018 används lönesumman för 2016) • under 2 059 500 • Eventuella kundgottgörelser och rabatt på skötselkostnader sänker avgiften. Om arbetsgivarens lönebelopp har varit minst 2 059 500 euro år 2016, är försäkringsavgiften därtill beroende av invalidpensionsavgiften i enlighet med avgiftsklassen och nedsättningen av avgiftsförlustandelen.

ARBETSTAGARENS ANDEL Arbetstagarens andel ingår i den totala avgiften. Arbetsgivaren innehåller försäkringspremien från arbetstagarens lön. På grund av övergångsbestämmelsen uppbärs en 1,5 procentenheter högre avgift från 53–62 åringar mellan 2017 och 2025. Under samma period är deras pensionstillväxt 1,7 procent i stället för 1,5 procent. arbetstagarens andel, 17–52 år

6,35 %

6,15 %

arbetstagarens andel, 53–62 år

7,85 %

7,65 %

arbetstagarens andel, 63-67 år

6,35 %

6,15 %

25,3 %

25,1 %

58,27 €/män

58,19 €/mån

18–52 år

24,10 %

24,10 %

53–62 år* (en övergångsbestämmelse 2017–2025)

25,60 %

25,60 %

63–67 år

24,10 %

24,10 %

TILLFÄLLIG ARBETSGIVARE Inga permanent anställda och lönesumman under 8 346 €/6 mån. ArPL-inkomstens nedre gräns

NY FÖRETAGARE

* På grund av övergångsbestämmelsen uppbärs en 1,5 procentenheter högre avgift från 53–62-åringar mellan 2017 och 2025. Under samma period är deras pensionstillväxt 1,7 procent i stället för 1,5 procent. FöPL-avgiften ändras från början av det följande året när en entreprenör når 53 eller 63 år. 7 656,26 €/år

7 645,25 €/år

173 875 €/år

171 625€/år

Arbetslöshetsskydd: rätt till FPA:s grunddagpenning

12 576 €/år

12 564 €/år

Företagaren kan ansluta sig till en arbetslöshetskassa

12 576 €/år

12 564 €/år

under 53 år

13,0140 %

13,0140 %

från början av året efter att företagaren fyllt 53

13,8240 %

13,8240 %

under 53 år

24,10 %

24,10 %

från början av året efter att företagaren fyllt 53

25,60 %

25,60 %

FöPL-arbetsinkomstens nedre gräns FöPL-arbetsinkomstens övre gräns

LFÖPL-PREMIE

Premien höjs flexibelt för arbetsinkomster mellan 26 821,42–42 148,29 €. *. Från 2017 omfattar den höjda premien personer i åldern 53–62.

24

Företagare i Finland 1/2018


25

EN PRIVAT ARBETSGIVARES SOCIALSKYDDSAVGIFT

2018

2017

Socialskyddsavgiften (= arbetsgivarens sjukförsäkringspremie) betalas till Skatteförvaltningen tillsammans med andra skatter på eget initiativ. Arbetsgivarens socialskyddsavgift betalas inte för löner som betalats till personer som inte fyllt 16 år eller som fyllt 68 år.

0,86 %

1,08 %

LÖNTAGARENS OCH FÖRETAGARENS SJUKFÖRSÄKRINGSPREMIE Den försäkrades sjukförsäkringspremie

2018

2017

löntagarna % av lönen

1,53 %*

1,58 %

företagarna % av lönen

1,70 %*

1,64 %

förmånstagarna (pension och förmån)

1,53 %

1,45 %

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER

1,90 %

för 17–64-åringar

Till en lönesumma på 2 083 500 € För den del som överstiger 2 083 500 € Av ArPL-försäkrad delägares lönesumma. Premien uppbärs inte av FöPL-försäkringsskyldiga

Totalt

Totalt

2018

2017

arbetsgivarens andel

1,60 % arbetstagarens andel

2018

2017

2018

2017

2,55 %

2,4 %

0,65 %

0,80 %

1,90 %

1,60 %

4,5 %

4,9 %

2,60 %

3,30 %

1,90 %

1,60 %

1,57 %

1,5 %

0,65 %

0,80 %

0,92%

0,70 %

ARBETSOLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIE

2018

2017

Obligatorisk när totalsumman av de löner som under kalenderåret betalats till de anställda är 1 200 euro (i genomsnitt).

0,80 %

0,80 %

GRUPPLIVFÖRSÄKRINGSPREMIE

2018

2017

Olycksfallsförsäkringsbolaget uppbär i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Premierna varierar enligt bolag (i genomsnitt).

0,07 %

0,07 %

Företagare i Finland 1/2018


Naturaförmåner 2018 Bostadsförmån och rätt att använda elström Penningvärdena av bostadsförmån och däri ingående uppvärmning i en bostad med centralvärme är följande:

OMRÅDE

FÖRMÅNENS VÄRDE I EURO/MÅNAD

Helsingfors 1

282 € + 12,40 € per kvadratmeter

Helsingfors 2

278 € + 11,30 € per kvadratmeter

Helsingfors 3, Esbo, Grankulla

247 € + 10,40 € per kvadratmeter

Helsingfors 4, Vanda

197 € + 10,40 € per kvadratmeter

Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Åbo, kranskommunerna, övriga Helsingfors

185 € + 8,60 € per kvadratmeter

Övriga Finland

160 € + 7,70 € per kvadratmeter

Garageförmån

Bilförmån

Penningvärdet av ett uppvärmt garage eller en plats i en uppvärmd parkeringshall är 82 € i områdena Helsingfors 1–4, Esbo, Grankulla och Vanda och 53 € i övriga delar av Finland. Penningvärdet av ett kallt garage eller en plats i en kall parkeringshall är 53 € i områdena Helsingfors 1–4, Esbo, Grankulla och Vanda och 42 € i övriga delar av Finland.

Om löntagaren eller dennes familj använder arbetsgivarens person- eller paketbil för privatkörning, anses den förmån den skattskyldige fått vara bilförmån. Värdet av bilförmånen fastställs på följande sätt per åldersgrupp utifrån det år bilen tagits i bruk enligt registerutdraget:

Kostförmån Värdet av en kostförmån är 6,50 euro per måltid om summan av de direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus momsen på dessa kostnader uppgår till minst 6,50 euro och högst 10,40 euro. Om beloppet understiger 6,50 € eller överstiger 10,40 €, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader. Direkta kostnader är råvaror som använts vid tillagning av måltid samt löner för tillagning och servering av måltid jämte socialkostnader. Har arbetsgivaren kommit överens med ett måltidsställe om anordning av arbetsplatsmåltid (avtalsmåltid), betraktas det belopp som arbetsgivaren betalat till måltidsstället som den direkta kostnaden för måltiden. Som direkta kostnader betraktas inte kostnaderna för mattransport till matstället. Den ersättning som den skattskyldige betalat för måltiden till arbetsgivaren tas inte i beaktande vid uträkning av de direkta kostnaderna, utan den dras av från kostförmånens penningvärde.

26

a) Åldersgrupp A (bilar som tagits i bruk 2016–2018) Fri bilförmån: Förmånens värde per månad är 1,4 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 255 euro eller 17 cent per kilometer. Förmånen att använda bil: Förmånens värde per månad är 1,4 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 105 euro eller 7 cent per kilometer. b) Åldersgrupp B (bilar som tagits i bruk 2013–2015) Fri bilförmån: Förmånens värde per månad är 1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 270 euro eller 18 cent per kilometer. Förmånen att använda bil: Förmånens värde per månad är 1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 120 euro eller 8 cent per kilometer. c) Åldersgrupp C (bilar som tagits i bruk före år 2013) Fri bilförmån: Förmånens värde per månad är 0,9 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 285 euro eller 19 cent per kilometer. Förmånen att använda bil: Förmånens värde per månad är 0,9 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 135 euro eller 9 cent per kilometer.

Företagare i Finland 1/2018


27

Telefonförmån

Tillämpning av gängse värde

Penningvärdet av en telefonförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en telefon i löntagarens hem är 20 € per månad. Förmånens värde täcker samtalskostnaderna. Värdet av en naturaförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en mobiltelefon till löntagaren är 20 € per månad. Förmånens värde täcker kostnaderna för samtal, textmeddelanden och multimediemeddelanden.

Som penningvärdet av en sådan förmån, vars gängse pris uppenbart underskrider penningvärdet enligt detta beslut eller inte nämnts ovan, ska anses dess gängse värde. Från det penningvärde förmånen har enligt detta beslut dras den ersättning av som arbetsgivaren debiterar löntagaren.

Kilometerersättningar 2018 Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar finns i den finns i tabellen nedan. FORDON

ERSÄTTNINGENS MAXIMIBELOPP

Bil

42 cent per kilometer, som höjs med • 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen • 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn • 21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last • 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande • 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen • 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för ifrågavarande kilometrars del

Motorbåt, högst 50 hk

74 cent per kilometer

Motorbåt, över 50 hk

107 cent per kilometer

Snöskoter

102 cent per kilometer

Terränghjuling

96 cent per kilometer

Motorcykel

32 cent per kilometer

Moped

17 cent per kilometer

Annat fordon

10 cent per kilometer Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Ersättning av kostnaderna vad gäller förmån att använda bil Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 10 cent per kilometer.

Företagare i Finland 1/2018


Rådgivning Bara ett samtal och du har 100 experter till ditt förfogande! Den avgiftsfria telefonrådgivningen ger mångsidig vägledning och rådgivning i anslutning till företagsverksamheten. Förutom Företagarna i Finlands egna experter står närmare hundra av landets främsta experter till ditt förfogande.

Rådgivningen är öppen vardagar kl. 8—20 på numret 09 229 222. Ta fram ditt medlemsnummer innan du ringer. Vi tar inte emot frågor per e-post! Vi får årligen ca 50 000 samtal till vår rådgivningstjänst. Observera att du inte kan sköta juridiska uppdrag eller låta upprätta eller kontrollera avtal eller andra dokument via rådgivningstjänsten. Arbetslivsjuridik och kollektivavtal • anställningsförhållanden • arbetstiden • lönetabeller • kollektivavtalens innehåll, allmänt bindande avtal • arbetsgivaravgifter • lagen om samarbete inom företag Arbetsjuridik och allmän rådgivning • bolagsformer • konsumentskydd • bokföring och revision • dataskydd • lösning av tvister • förlikningsförfarande Avtalsrätt • företagets avtal • leveransavtal • fastigheter och byggande • transporter och trafik

28

Beskattning • mervärdesbeskattning • företagsbeskattning • personbeskattning Utrikeshandel • EU och utrikeshandel, östhandel • handel med USA och Latinamerika • internationellt rådgivningsnätverk i nästan 30 länder Miljöfrågor • miljöskydd • miljöskador • avfallshantering • skyldigheter som ställs av myndigheter Generationsväxling och ägarskifte • beskattning • arvs- och familjerätt • att hitta en ny ägare • Yrityspörssi

Företagare i Finland 1/2018

Utbildning • företagarnas möjligheter till utbildning och dess finansiering • företagarexamina • företagarens läroavtal • personalutbildning • arrangemang vid inlärning på arbetsplatsen Företagarens socialskydd • pensioner • sjukdom • företagshälsovård • arbetsoförmåga • arbetslöshet Marknads- och konkurrensrätt, industriell äganderätt • konkurrens • offentliga upphandlingar • upphovsrätt • IT-rätt • patent, varumärken, modellskydd m.m.


29

Fortsatt gott konjunkturläge, redan problem med tillgången på arbetskraft De små och medelstora företagen har fortsatt positiva konjunkturförväntningar. En andel på 43 procent av dem bedömer att konjunkturläget kommer att förbättras under de kommande 12 månaderna. I höstas väntade sig 47 procent av SMF-företagen en konjunkturförbättring. Nu väntade sig endast åtta procent av de företag som besvarat enkäten att konjunkturläget kommer att försämras.

D

PK-YRIT YSBARO METRI KEVÄT 2 018

etta framgår av den SMF-företagsbarometer som Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet låtit göra och som publicerades den 15 februari. — Två tredjedelar av alla nya arbetstillfällen uppstår i små och medelstora företag. Denna grupp av företag utgör ryggraden i Finlands ekonomi och sysselsättning, så deras utsikter säger mycket även om den allmänna ekonomiska utvecklingen, konstaterar näringsminister Mika Lintilä. — Konjunkturutsikterna är fortsatt goda, men tillväxten avtar. För att säkerställa framtida tillväxt är det viktigt att se till att SMF-företagen har

inen, vd för Företagarna i Finland. — Problemen i matchningen av arbetslösa arbetssökande och lediga jobb och i tillgången på kunnig arbetskraft är problem som också regeringen är medveten om och som vi jobbar för att lösa. Det finns dock ingen enkel lösning på detta, utan det behövs breda insatser som hänger samman med arbetskraftens rörlighet, kompetens och arbetsförmåga samt flitfällor, svarar minister Lintilä. SMF-företagens lönsamhetsförväntningar och förväntningar på personaltillväxten har stigit en aning samtidigt som den ekonomiska tillväxten har fortsatt. Det förbättrade konjunkturläget syns också genom att

gon form. Dessutom svarade över en fjärdedel att de undersöker saken eller gör pilotförsök med utnyttjande av artificiell intelligens.

goda verksamhetsförutsättningar, säger Petri Malinen, ekonom vid Företagarna i Finland.

SMF-företagens anpassningsbehov har minskat.

jekt är också betydande orsaker till att företagen söker finansiering. — Detta syns också i Finnveras finansieringstjänster. Andelen finansiering till växande företag och företag som siktar på den internationella marknaden fortsatte öka i fjol. Enligt enkäten ses det inte heller som ett lika stort problem som tidigare att få finansiering. Detta är viktigt för att man ska våga driva utvecklingsprojekt framåt, säger Katja Keitaanniemi, enhetsdirektör vid Finnvera. Det är fortfarande vanligt att SMF-företagen i stor grad får sin finansiering från banker, och Finnveras roll som komplement till bankerna har kvarstått nästan oförändrad. En dryg femtedel av de som planerar att ansöka om finansiering berättar att de kommer att vända sig till Finnvera. Störst är intresset bland företag inom industrin.

Lösningar söks för att öka tillgången på kompetent arbetskraft Över hälften av företagen upplever att tillgången på kompetent arbetskraft i någon mån begränsar tillväxten. Sammanlagt 14 procent anser att detta är ett betydande hinder för tillväxt. Andelen har ökat klart jämfört med för ett år sedan. — Av barometern framgår ett mycket allvarligt bekymmer: tillgången på arbetskraft hindrar eller begränsar tillväxten hos över hälften av företagen. Andelen har ökat klart jämfört med för ett år sedan. Det här sänder ett starkt budskap om behov av reformer i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden, säger Mikael Pentikä-

Framgång söks genom internationalisering och ny teknik Sammanlagt 22 procent av SMF-företagen bedriver redan affärsverksamhet utomlands. Av de starkt tillväxtorienterade företagen söker så många som 50 procent tillväxt utomlands. Under det senaste året har så många som 76 procent av SMF-företagen investerat i maskiner, programvara och informationsteknik. Cirka 60 procent har utbildat sin personal. En femtedel av SMF-företagen har tagit i bruk nya affärsmodeller och en fjärdedel ny teknik. SMF-företagen tillfrågades också för första gången om användningen av artificiell intelligens. Cirka sex procent svarade att de använder sig av artificiell intelligens i nå-

Företagare i Finland 1/2018

Företagen ansöker om finansiering för tillväxtoch utvecklingsprojekt En fjärdedel av SMF-företagen ämnar ansöka om finansiering under det kommande året. Andelen har ökat jämfört med i höstas. Över hälften av de som planerar att öka den externa finansieringen ämnar ansöka om finansiering för maskin- och anläggningsinvesteringar, vilket är en klar ökning jämfört med den tidigare barometern. Företagstillväxt och utvecklingspro-


FINLANDS STÖRSTA FÖRETAGARKRYSSNING

Av kärlek till fö

retagandet

Få tips på hur du och ditt fö retag ska må bra och hu r du ska leda företaget. Uppdatera dina kunskaper om marknadsföring, fö rsäljning och varumärkesstrategier. Alla som är fö retagare, tänker bli före tagare eller är intresserade av företa gande är välk om na med på företagarkr yssningen. Kom ensam, tillsammans m ed din make, fa milj eller med hela pers onalen. www.matkapojat.fi/yrittajaristeily

En båt full av toppföreläsare och stjärnartister:

Ta en välförtjänt paus i brådskan, koppla av och njut!!

Boka din biljett nu!

Henrik Dettmann

Anna Perho

Janne Kataja

Maija Vilkkumaa

Ilkka Lavas

Andrei Koivumäki

eller 010 2323 100 (vid samtal från trådanslutning 8,35 cent/samtal + 3,2 cent/minut, vid samtal från mobiltelefonanslutning 19,2 cent/minut.) Kryssningens pris från 40 euro/person. Helsingfors-Tallinn-Helsingfors Avgång 14.4. kl. 18.30 Retur 15.4. kl. 16.00 Läs mer www.yrittajaristeily.fi

Bilda nätverk med gamla bekanta och knyt nya kontakter!


31

Är din hemkommun företagarvänlig? Fattar din hemkommun positiva beslut för företagare? Gör kommunen upphandlingar med regionens företagare? Fungerar tomtpolitiken? Företagarna i Finland skickar en enkät till sina medlemmar gällande kommunernas näringspolitik.

J

akten på de bästa kommunerna för Företagare i Finland är igång igen. Med Företagarna i Finlands enkät kartläggs vartannat år företagarnas åsikter om kommunernas näringspolitik. År 2016 var helhetsbetyget för kommunernas näringspolitik 6,7 i hela landet. Företagarna hade alltså inte alltför höga tankar om kommunernas näringspolitik. Vid enskild granskning av kommunerna uppdagades både bra och dålig näringspolitik. Helhetsbetyget varierade stort (8,56–6,0). Bland regionerna fick Savolax högst betyg. Kommunens upphandlingspolitik, som anses viktig av företagarna, har tidigare år fått svagast betyg bland delområdena. Företagsorienterat beslutsfattande i kommunerna ansågs år 2016 vara det viktigaste delområdet bland företagarna. Företagarna i Finlands medlemmar får inbjudan jämte svarslänk till enkäten per e-post. Svarstiden är 16.2–22.3.

Resultatet offentliggörs på Kommunledningens seminarium Årets enkätresultat offentliggörs på Kommunledningens seminarium den 23 maj i Tammerforshuset. Företagarna i Finland belönar de bästa kommunerna i tre kategorier: under 10 000 invånare, 10 000–50 000 invånare och över 50 000 invånare. Den kommun vars betyg stiger mest belönas också (2016 vs. 2018). Kommunledningens seminarium 23–24.5. i Tammerfors samlar cirka tusen kommunpåverkare, företagare och näringspolitiska aktörer. Seminariets talare består bland annat av vice chefdirektör för Europeiska investeringsbanken Alexander Stubb, Nordeas chefsekonom Aki Kangasharju, Helsingfors universitets professor Mari Vaattovaara, futuristen Elina Hiltunen och företagaren och tv-producenten Saku Tuominen.

ANMÄL DIG SENAST 8.5.2018


Utsökning behöver inte betyda sista spiken i kistan, läs om lättnader här! Enligt FiF:s expert är det alltför vanligt med utsökning, men det går att ansöka om lättnad. TEXT PAULI REINIKAINEN BILD ISTOCKPHOTO

32

Företagare i Finland 1/2018


33

Det lönar sig att vara i kontakt med rådgivningstjänsten Talousapu (Ekonomisk rådgivning) som är avgiftsfri för småföretagare. Man kan ringa anonymt till tjänsten.

T

aloussanomat skrev i februari om en företagare som har hamnat i svårigheter på grund av en utsökning som gjordes för fem år sedan. Då var utsökningsbeloppet 18 000 euro. Kvinnan, som är anonym, har inte kunnat sköta om betalningarna och beloppet har under fem års tid vuxit till 60 000 euro utan att skulden har förkortats. – Det är så gott som omöjligt att klara sig från utsökning genom arbete, berättar kvinnan i intervjun. I motsats till ett aktiebolag ansvarar en företagare med firmanamn för skulderna med sin personliga egendom. I det här fallet förlorade kvinnan sin bostadsrättsbostad på grund av skulden. – Utmätningsmannen är allsmäktig ur gäldenärens synvinkel. Gäldenären har ingen rätt att överklaga. Besluten är godtyckliga och tar inte hänsyn till gäldenärens situation. Om hälften av kassaflödet i min företagsverksamhet går till utmätning är det omöjligt för mig att klara av några betalningar, berättar kvinnan. Utmätningsmannen har fram till februari krävt in en sjättedel av omsätt-

ningen från kvinnans firmanamn. Den här månaden ökade kvinnan beloppet på betalningen då affärsverksamheten gav mer inkomst. Det som är olyckligt enligt kvinnan är att endast en del av skulden betalas till borgenären. Enligt henne betalas endast tio euro i månaden av en skuld på 300 euro till borgenären. Av skulden indrivs månatligen en utsökningsavgift på 27 euro samt rättegångs- och räntekostnader. – Jag får inget som helst socialstöd, berättar kvinnan.

"Stor brist i lagen" Enligt Företagarna i Finlands chef för lagstiftningsärenden, Tiina Toivonen, är kvinnans historia alltför bekant. Enligt Toivonen är lagen "felgjuten". – Den ger utmätningsmannen stor bestämmanderätt. Enligt lagen ska fem sjättedelar av näringsinkomsten och två tredjedelar av löneinkomsten undantas från utmätningen. Lagen om skuldsanering ändrades från och med år 2014 så att även företagare med firmanamn har möjlighet att få skuldsanering utan att företagsverksamheten behöver avslutas.

Företagare i Finland 1/2018

Företagarna i Finland arbetade för reformen. – Ifrågavarande lag har uttryckligen utformats så att personer som blir skuldsatta kan frigöras från sina skulder inom rimlig tid, förklarar Toivonen. Företagarna i Finlands målsättning är att lagstiftningen gällande ämnet skulle granskas på nytt under de kommande åren och att nödvändiga reformer skulle utföras.

Diskutera med utmätningsmannen Toivonen uppmanar företagare som befinner sig i utmätning att ansöka om lättnad genom att diskutera med utmätningsmannen. – Först lönar det sig att ta reda på om skuldsanering är en möjlighet. Genom att diskutera kan det vara möjligt att få avgiftsfria månader.


Proposition: ingen revision för mikroföretag Mikroföretag med högst 10 anställda behöver i fortsättningen inte utföra revisioner om arbets- och näringsministeriets (ANM) arbetsgrupps förslag förverkligas. TEXT JARI LAMMASSAARI BILD PIXHILL – Företagarna i Finland har drivit hårt på den här ändringen för att underlätta företagarnas administrativa börda, berättar FiF:s sakkunnige, vicehäradshövding Petri Holopainen. I april 2016 tillsatte arbets- och näringsministeriet en arbetsgrupp för att utreda ändringsbehov i revisionslagen. Arbetsgruppen koncentrerade sig bl.a. på att utreda gränsvärdena inom den lagstadgade revisionsskyldigheten. Arbetsgruppen föreslår i sitt betänkande som publicerades i januari att mikroföretag ska lämnas utanför revisionsskyldigheten. – Vi anser att det här är bra eftersom den administrativa bördan underlättas för många företag. Mikroföretag behöver nödvändigtvis inte re-

visioner som kostar att utföra, säger Holopainen. Enligt revisionslagen är ett mikroföretag ett företag som uppfyller ett av följande kriterier: nettoomsättning 700 000 euro, balansomslutning 350 000 euro och under 10 anställda. Förutsättningarna måste uppfyllas under två på varandra följande räkenskapsperioder.

Revisionens gränsvärden måste höjas Den nuvarande lagens gränsvärden för revision är avsevärt lägre i Finland än i de flesta EU-länderna: omsättning 200 000 euro, balans 100 000 euro och tre anställda. Företagarna i Finland arbetar för att höja dessa gränsvärden.

– Vi arbetar för att höja gränsvärdena för revisionsskyldigheten så att även småföretagen skulle stå utanför revisionsskyldigheten, berättar sakkunnige, vicehäradshövdigen Petri Holopainen. Enligt revisionslagen klassificeras ett företag som småföretag om en av följande kategorier uppfylls: omsättning 12 M €, balans 6 M € och 50 anställda. Enligt Företagarna i Finland borde man omfattas av revisionsskyldigheten först då dessa gränsvärden överskrids. Storföretagens kriterier är: omsättning 40 M €, balans 20 M € och 250 anställda.

Enligt Företagarna i Finland borde man omfattas av revisionsskyldigheten först då gränsvärdena överskrids.

34

Företagare i Finland 1/2018


Så blir du medlem yrittajat.fi/blimedlem

miNNeSliSTA FÖr eN NY medlem Som medlem i Företagarna i Finland får du många tjänster och förmåner. Nedan finns de viktigaste: 1. Avgiftsfri juridisk rådgivning Problem? Ring 09 229 222. Du får hjälp snabbt – mångsidig rådgivning och handledning om företagsverksamheten. Du kan spara en hel del pengar.

3. konkret, nyttig inforMAtion Som medlem får du: - Tidningen yrittäjäsanomat åtta gånger per år - dagliga nyheter om företagande på adressen yrittajat.fi - värdefull information om företagsverksamheten på yrittajat.fi/foretagarens-abc

2. MedleMsförMåner värt pengAr De medlemsförmåner som våra partners erbjuder ger dig en nytta som kan uppgå till tusentals euro. Se närmare: yrittajat.fi/medlemsformaner

4. vi bevAkAr dinA intressen När du blir medlem i Företagarna i Finland, blir du en av våra mer än 105 000 medlemmar. Bland våra medlemmar finns företag av alla storlekar från alla branscher. Den här gruppen har styrka. Företagarna i Finland är vårt lands största och mest inflytelserika näringslivsorganisation. 5. färdigA nätverk Det är viktigt för en företagare att bilda nätverk. Hos oss får du färdiga nätverk – du hittar partners, du kan erbjuda dina tjänster och ha det roligt.

grundläggAnde inforMAtion Företagets namn FO-nummer Företagarens namn Adress Lokalförening E-postadress Telefonnummer Antal företagare

Antal anställda

Medlemsrekryteringskod


Företagare i Finland | Mannerheimvägen 76 A, 00250 HELSINGFORS | PB 999, 00101 Helsingfors telefon 09 229 221 | toimisto@yrittajat.fi | yrittajat.fi/sv

Företagare i Filnad 1/2018  

Företagare i Filnad 1/2018

Företagare i Filnad 1/2018  

Företagare i Filnad 1/2018