Llibret AC Falla Eduardo Merello 2018

Page 1

D.E.P. Va morir quan tractava de creuar el Mediterrani per conèixer al nou Mesíes amb 40 companys i companyes, dues embarassades i 5 menors. Al Novíssim Testament el substituirá el president de BCE Tots els nens del món no t’oblidem. Per un futur millor.

Melcior Mercadona Roig

Gaspar Epicentre Chang

Baltasar

EQUIP EDITA

A.C. Falla Eduardo Merello

JUSTIFICACIO DE LA TIRADA 650 exemplars

DIPOSIT LEGAL V-217-2016

COORDINACIO

Francesc Arnau z Jorge Manuel Sánche María Andrés

EXPLICACIO DE LA FALLA I POESIA Enric Cuenca

COETERS I COETERES

Arnau Alcaide Albert Llueca Carles López Laia Arnau Toni de l’Hostal Enric Cuenca Francesc Arnau Fanecaes II Isabel Cercenado Enric Nomdedéu Fanecaes I

MAQUETACIO

Yogur de Fresa

DIFUSIO IL·LIMITADA I EN VALENCIA

El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat per a la promoció de l’ús del valencià.

IL·LUSTRACIONS

Laia Arnau

Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres.

Benvolguts Reis Mags de l’Orient, com sabe u no solem ser bons xiquets, sempre este m a la gresca, no ens agrada com és el món en el que vivim i el volem canviar, però no crec que ofenguem a ningú (o de moment ningú se’ns ha queixat). L’any pass at amb la Caixa de Trons no vàrem provocar cap accident destacable, tots van esclatar en bones man s, no hi hagué cap explosió descontrolada, tot hi que ens vàrem comunicar amb Rita (que Sant Pere la guarde en glòria i no ens la torne en un temp s). Enguany volem que ens tingueu en compte amb els vostres regals, encara que arribem tard com sempre, som fallers fent llibret, no podeu esperar que tingu em el treball acabat a temps. Ens agradaria que ens ajudareu amb la vost ra màgia que ompli de somriures a tants xiqu ets i xiquetes, a fer arribar algun regal i algun que altre reca det a eixos que diuen que manen, que tene n els diners o el poder o com li vulgueu dir, volem que fer-l os saber que les coses no van be, que vole m fer gràcia, si cal caure en gràcia, sense desitjar la desgràcia , volem que deixen de fer gràcia que entre Faves i Reis tenim els Roscons i les Casques plenes. Desitgem de tot cor que les coses canvien, que la societat es desperte, ho intentarem any rere any, sense descans, amb més o menys estil, resp ectant la tradició o fent-la esclatar, que este m farts de ser valencians de peienta y zaragüel, que els temps canvien, i que les falles també ho fem, així que amb la vostra màgia, i que no calga esperar a la nit màgica, ens ajudeu a fer-ho. També tenim bons desitjos per a tots el veïn at del barri, els saguntins i saguntines, a tote s i tots els valencians i valencianes, al nostres cosins germans catalans (que els arriben 155 desit jos de llibertat), als castellans també (que són bona gent), als amics de Las Vascongadas que no els canvien el nom del carrer (ni als de Castilla La Nueva y La Vieja ), ... a tots i totes, especialment als amics dels jurats de tots els premis als que ens presentem, que els arriben prompte els pernils, botelles de vi, la targeta regal de El Corte Inglés amb 300 € i un dècim de loter ia de Fabra.

Bon dia pel matí (si no plou), els envie esta carta de Com ja els he avançat per telepatia, essional per optar a la vacant presentació i el meu currículum prof co del MDCCVII ençà. de Rei de València, lliure més o man es remunta a l’any MMIV, en La meua experiència com a monarca Mundials, celebrat a un el qual guanyí el IV Congrés de Figures nat Figura Mundial. Des de sequer suecà, i del qual vaig eixir coro ials als pobles i pedanies de la llavors, he fet milanta mil visites ofic unànime i general de tot el veïnat geografia valenciana, amb aclamació èixer de primera mà el quefer (i el foresterat). Això m’ha permès con de cada llogaret i, sobretot, tastar la quotidià i les reclamacions històriques els és com he aprés a xampurrejar tots gastronomia i la ginecoloria locals. Així tell o propietat localismes com bolot, can subdialectes valencians i a gastar amb colxo. ri casa, neix al moment com a un més i m’ob Per això, allà on vaig, la gent em reco no té cap pelegrinatge per terres valencianes cames i rebost. No obstant això, el meu públic que al ells) fer riure i pensar i fornicar (entre de propòsit ni més recompensa que educat en el nentatge com a bufó de la cort m’he m’atén. Evidentment, en el meu apre . No debades, ig a l’adulació interessada de la clec tracte respectuós a la plebs i en el rebu ícia i vetlar perquè lar d’aquest càrrec: fer regnar la just faig meua la disposició del primer titu els grans no oprimisquen els menuts. es i en el noble en l’art de la guerra de coixins de plom ruït inst c esti a, bon casa de t den Com a descen ferir en partides a l’alt, el a corpulència física ja no aconsella ni esport de la pilota a mà: si bé la meu ejos a ultrança i, per abilita per a exercir d’home bo en torn m’h que sí a palm de joc del t men meu coneixe l de les Aigües. A aquest últim lsevol disputa terrenal o del Tribuna extensió, fer de jutge imparcial en qua e els denunciants uera desempatar algun conflicte entr calg si per dia mig a us dijo els rve efecte, em rese de les sèquies. en la selecció dels aspirants a a sinó desitjar-los encert i diligència Fetes les presentacions, no em rest escrivà especialitzat tinuar la meua faena present, com a con a e retir em , tant tres Men ec. tan noble càrr en patracols de falla.

III Dat a la Ribera del Xuquer, MMXV sta Toni de l’Ho l


Albert Llueca Ie! Rubén que això de construir mil ponts mil vegades?

Encara estem en això de un País per construir? Mira que si ho escolta Calatrava igual te la clava!!

Recollons pandereta amb l’arquitecte! Que fa un palau de música que se li cau el trencadís a vore si per dins també cal reparar-lo! Ui!

No digues això Vicent que en el bonic que està i li han ficat el nom de la reina!

Ei! Ei! Ei! Serà de la ex Reina i l’ex Príncep que ara ja està una jubilada i l’altre ascendit! Però amb això no passa res! De monarques val a història i d’obres faraòniques! Que si a Venècia, Madrid, Nova York tenen una imatge dels valencians com si sols existirà Calatrava i la paella amb xoriç, mira al Jamie! Que no Jaume que queda millor. Ais! Si Monleón alçarà el cap i vera tota esta desfeta s’aniria correns a la marjal per vore si la paella esta feta! O sinó és fa una cassalleta! Si tot es fer o desfer com si fora una malifeta, intentant clavar la caboteta, com fan els guiris, els rics, els bohemis i su “altesa”! Ie! Rubén a qui m’has tret a la paella! Doncs son uns amics que venen d’(org) Erasmus que ja som plurilingües! Xé! Com el Rei emèrit que parlava en anglés amb la Mari Sofi i la família! Ja me l’imagine, what a heat, my weapon! Ie! Escudella la paella que açò gelat no val res papi! I love you an egg! En la paella no hi ha ous ni xoriç ni mandingues per l’estil! Doncs en Bread and door si que li posen, a vore si és ací sol! I en Bathtubs of sea and hello li fiquen pilota!

Xé! Deixeu de marejar i parleu bé caguen l’hòstia puta... això com és diu en anglés o castellà!?

Come, taste a little bit of broth. I’ve prepared it so tasty that you will lick your fingers, ja m’has liat a mi soles! A vore si

ara comence a parlar en anglés jo ara! I’m a neula! Mother mine of the beautiful love! Açò ja s’empastra! Rubén para tot açò que sinó no s’aclarirem! This brings me by the street of

bitterness i tornem!

Ie Vicent si podem fer música i tot pensa listen

to me, understand it, it’s impossible our love!

O una cosa més autòctona!

See if I ran lands that I have been in alfarrasí, in adánaneta and albaida, in the pigeon house and here! Ahí, ahí Pep Gimeno the sausage! A vore Vicent, que tot açò ho estic aguantant jo i ni els pares, ni mares, tutors, tutores, amics, amigues, familiars i cunyats It’s falling the octopus one! Però encara no sé perquè estem ací baix, qui ens haurà tirat? Rebufa, rebufa que arribem! Kill me lorry! Quina finor!

I qui és eixa que se veu allà al fons? Alfons? Que monàrquic! És curvy, és enorme no pareix una vilanes de Disney, no sembla una fallera!, com Malèfica?

Però sabeu per què viu en una cova abans vivia ? a pal au... pe rò que va ser ban dejada p er intentar ocu par el tr encara que on, ara pareix que si que deixen I Wan li t th e Good Times Back com si fora la germana de Tritó.

Per favor, aqueixos pòmuls o Cruella de Vil? Segurament tinga les mateixes mesures que Kate Moss. Però no, esta té el cul de la grandària d’una rotonda. Bravo.

Ai coses de pares i mares, va dividir a parts iguals el regne, patriarcal, on els del Camps manaven més que de la Cova i no li va quedar més remei que utilitzar una miqueta de màgia negra per a intentar usurpar el tron. Doncs gens, bandejada per Rubén quines històries que em contes! Xineses! Açò és per a nota! M’estàs diguent que la d’allà que pareix Bonig és pareix a Úrsula la de la Sirenita!?

semblant ximpleria.

Si, la reina de la dreta! I com li diria a Camps we are likenail and fles h, i esta es la desdita!

what a situ ation!

L’herència rebuda! De reis i reines, i d’antics regnes! Figamustia ves i gitat! Quin desfici! Açò de la monarquia desastrar y empastrar. Ah! Ja som plurilingües!

Però a la nostra manera Vicent, a la nostra manera! De categoria! Trau els cacaus i les olives i mirarem per una finestra açò dels reis, i agafen un pet com una astral que viure en este país es tindre més moral que l’alcoiano! mare meua quin quadro!

I sols puc dir que

today is going to be th e milk !


DESITJOS DE PRESI DENT ADRIAN LUNA GARCIA

qui en nom de la meva Tinc l’orgull d’aquest any poder ser jo, a president. comissió, escriga aquestes línies com a tots aquells que portem Arriben les dates més esperades per avera, i amb ella les les Falles a la sang, arriba març, la prim nostres estimades Falles. lint els carrers del nostre Les falles del 2018 ja estan ací, omp s d’art que el dia 19 barri de color, pólvora, música i obre tinuant amb de Març es convertiran en cendra, con la tradició. Però tot esforç i dedicació, té la seva fallers, és recompensa, que per a les falleres i avinguda. veure aixecar-se la falla en la nostra all de Tot això no seria possible sense el treb es deixa cada membre d’Eduardo Merello, que i creixent la pell en què la nostra falla segueix el i sent mes gran any rere any, ells són com r, teni ria millor motor que una falla pod a president és un orgull poder comptar seves amb tota aquesta gent que deixa les tenir hores al casal. Especialment, és clau falla est aqu i una gran comissió executiva, ona en això, va mes que de sobres. Enhorab per res i felicitats a tots els fallers i falle Merello escriure cada any el nom d’Eduardo ai piny una al lloc més alt. I recordar som estant tots junts sumem més. veïnat, Agrair també a tots els socis i sòcies, que d’una rs rado socis i sòcies d’honor i col·labo de Merello manera o altra fan que l’engranatge ies. es posi en marxa cada exercici, mil gràc estan a ícips de les grandíssimes falles que Només em queda fer-vos a tots part tina i el nostre president Cris les nostres falleres majors Yurena i punt de començar, que al costat de Merello sempre estan obertes ent. Les portes del casal d’Eduardo infantil, Adrian, gaudiu de cada mom es falleres. perquè visqueu amb nosaltres les fest venir siguin tan bones com falles, desitgem que les que estan per Us desitjo que el dia 19 en cremar les aquestes.

Un dia la Lluna de València plena de ràbia plorava, amb molta impotència a la mar es queixava perquè un somriure blanc sa lluminiscència furtava. Al pit portava una banda que la feien reina i senyora, i el cap adornat de pintes eren la seu corona, de ser reina valenciana, de ser reina llauradora de ser la guapa fallera que hui a Merello s’adora. I s’exalta i es venera i li rendim pletesia, perquè eres tu Yurena la més alta senyoria, la més digna representant, per tu hui tot cor sospira i tot cor per tu va vibrant, i Merello amb alegria hui t’està exaltant. La perspectiva ha canviat, pensa i fes memòria, quan de temps ho has desitjat? quants anys t’has imaginat al lloc on ara estàs? Quants somnis has passat? Quants sospirs has llançat? Fes memòria i pensa, perquè per fi ha arribat… Alta reina valenciana enveja del firmament, l’horta s’engalana per a fer-te oferiment dels fruits que la terra dóna i donar-los per presents. Ja pot tindre enveja la lluna, la mar, la terra, el firmament, el sol i les estreles, el foc, l’aigua i el vent…

YURENA RODRIGUEZ I MONTSERRAT

Enveja tots els planetes que hui t’estan veient amb robes de seda lluentes eclipsant tots els presents, furtant tots els sospirs, captivant tots els cors, perquè Yurena ens il·lumina, i regna en un jardí de flors. Sonen els cants de la terra que porten llum a la foscor, posant-li fi a la nit freda, omplint-nos l’ànima de dolçor i amb flames de pólvora encesa pregonem per tot el món Yurena, la teua grandesa de nostra Fallera Major.

Enric Cuenca i Teruel

CDERLAITICA

FALLA GRAN

UNA NIT MAGICA REMAT I CIM DE LA FALLA

Amb il·lusió i amb molt d’afany és la nit que sempre esperem, és la nit màgica de l’any, és la Grandiosa Nit de Reis. Monàrquics o republicans, descreguts o beatets, tant menuts com els grans esperen sempre els Reis. De tots, qui pitjor ho té és el volgut Baltasar, Europa no està massa bé i algun dia el tancaran. Són durets de mollera tots els nostres governants, perquè la història punyetera ens diu que tots som immigrants. Pel món sempre anem errants i perseguim somnis o estels, tots som un mateix cor humà i tots vivim baix del mateix cel. Nit màgica, de tradicions, on també algú ben farta, entre tortells i torrons hui escrivim nostra carta. Carta que fem amb il·lusió per esborrar totes les penes, i a la falla fem relació que plasmem a les escenes.

ARTISTES: PALACIO I SERRA


S O J T I S E D T N E D I S E DE PR L I T N A F IN ADRIAN BLASCO REBULL

una simfonia Comença a sonar ls, de dolçaines i taba rs, do na de traques i tro any. que durarà tot un forma Els ninots ja prenen color, i prendran també eant-se els versos aniran cr el vol. i les sedes prendran ients I amb estos ingred història, farem la més bella s moments i crearem els gran memòria. que perviuran en la istina, Hui tot comença, Cr sultana, guapa llauradora i fina, fallera bellíssima i ciana. espill de gran valen ellera Ànima i cor de mer u regnat, hui comença el te mni de fallera comença el teu so has esperat. que tant de temps pletaran I el teu conte com ria, omplint-lo tot d’aleg taran es aquells que amb tu . i són la teua família gelical Amb eixa careta an sembles nina, que de porcellana jar només et puc desit Cristina. lla un gran regnat, be

CRISTINA SALVADOR I UVIEDO

l’honor La banda t’acredita rla fina, que eres reina i pe major i de Merello, fallera a!! que el 2018 il·lumin

Enric Cuenca i Teruel

A C I T I R C L I T N A F N I A L A FAL

DE L I N M O S N U ’M LICA P X E AT

REM I CIM DE LA FALLA

Somiar desperts… somiar dormits… somiar amb aventures i moments molt divertits. Vos convidem a somiar i a no tindre mai por, comencem junts a viatjar per somnis del nostre cor. Els peluixos ens guiaran en este gran viatge, i del mal ens defensaran plens de valor i coratge. Merello hui vos convida als somnis descobrir, perquè somiar també és vida per això anem a gaudir!!

MALSONS NO SON BONS El nostre pensament enganya i deixa els ulls ben oberts, la por no és bona companya i sempre vol tindre’t despert. A bruixes o fantasmots, la por tu venceràs si et rius d’ells a bots i per la porta eixiran. El llit és un paradís i una meravella descansar, vagen monstres i esperits tots juntets a pastar fang. Si vols dormir fenomenal un consell et donarem, no veges el ple municipal o no dormiràs en un mes.

ARTISTES: DARTFALLER

EL PAS INSOMNE DEL TEMPS El cicle és ben conegut, i de l’escola passaràs al temps a l’institut i la universitar començaràs a dalt d’un autobus. D’un bus ple de gent perquè no hi ha més opció, ja que ací no tenim tren per a tanta població.

Formen dels coets als pilots, a artistes, músiques i doctores, a prestigiosos inventors i a les més grans creadores. A policies i bombers, advocades o infermers, a jutgesses i gent de llei i també a aventurers. A Rodrigo i Mestre Tarrazona, Yocasta, Baladre i Tierno Galván, Mediterráneo, Pinaeta i Begonya, Cervantes o Vila-mar… ¡¡Visca l’educació pública i la gent que estan formant!!

QUINA DOLCOR...

Insome està este estudiant, xic aplicat i treballador, que nerviós està controlant que li sone el despertador.

SOMNIS D’AIGUA...

Quan et desitgen somnis dolços hi ha qui està imaginant, un llit de xocolate a trossos

Vols ser sempre el primer en classe i en la parada, i pot quedar-se en el carrer si no sent la campanada.

Somnis dolços i malsons somnis d’una aventura, també somnis d’inundacions que quan t’alces t’apura.

i en llepolies nadar.

Qui té fam ensomia en rotllos, diu la dita popular, i en pastissets i en bollos, en mones i fruits ensucrats. En somnis ser llépol està bé però no cal passar-se’n tant, que cal menjar de tot i sanet si vols arribar a ser gran. Som terra de tarongers, i la taronja a l’aire es respira, i això ja és passar-se un pèl perquè l’avorrirem de per vida.

SOMNIS DE FUTUR A tot el col·lectiu docent li mostrem la gratitud, per formar en el present a grans persones del futur.

Diuen que qui juga en foc a l’endemà s’alça pixat, i si et sembla encara poc també eixiràs bonegat. Quan pitjor es passa, en hivern quan no vols eixir del llit, eixe moment es fa etern i patixes el que no està escrit. Somiar amb l’aigua, escoltar com plou, pot fer que t’alces en piraigua o fer una “pixarrà” de bou.


EL PARE TRUMPNOEL Dels regals indesitjables que creuen tot l’oceà, trobem a un impresentable que provoca a un coreà. Vol dur-nos un gran regal que no fa molta il·lusió, una guerra nuclear que amenaça a destrucció. Ai amics americans! tantes coses que inventeu, a vore si teniu trellat amb els “jefes” que trieu. I a vosté, “Líder Amat” una cosa li recomanem, faça un bon bollit per sopar i així perdrà algun quilet.

LA VIDRIOLA VA QUE VOLA

EL PASTOR

EL CARTER

En este portal singular no falta Junta Fallera, que a tots ens vol guiar per la senda vertadera.

Amb el mail i el whatsapp no hi ha correu postal, i el carter només anuncia quan arriba algun mal.

Cal seguir els seus dictats si vols tindre benediccions, i no eixir-te’n del ramat si vols ser dels fallers bons.

És Hisenda, són els bancs, o la Seguretat Social, una multa del radar o l’ajuntament reclamant.

Ara, també els toca lidiar en temes poc atractius, i de tant en tant ix a bramar algun “borrego” subversiu.

És una qüestió perversa que en comptes d’arribar és el fet a l’inversa, ens vénen a demanar!

EL GRAN MATI

Apugen les contribucions, impostos i pagaments, només arriben notificacions i amenaces d’embargament.

És el dia més especial, un matí de bogeria, vinga a obrir els regals amb crits plens d’alegria.

L’únic sobre que convé només a alguns arriben, van plens de diners en B i de nosaltres se’n riuen.

¿Què serà, què serà? Sembla un artefacte fort, ¿potser ja ens han deixat una parada de tren al Port?

La carta de moda ha passat han canviat molt els temps, hi ha qui fins i tot vol manar a distància i virtualment.

¿Què serà, què serà? ¿és un regal merescut? ¿tal volta construiran per fi el nou institut?

ORACIONS A LA NIT

D’ella abans tot es pagava i es podia també estalviar, però ara amb la zona blava a tota hora toca pagar.

¿Què serà, què serà? ¡mare, quina emoció! sembla que per fi acabaran les obres del nou pavelló.

La carta està enviada i la xiqueta amb emoció, resa molt il·lusionada perquè regalen als seus majors.

Les vidrioles dels nostres temps són tot pena i desolacions, estan buides, sense pes, com la caixa de les pensions.

I açò, què serà? sembla que és fenomenal... ¿per fi ens asfaltaran tot el carrer del casal?

Resa per sa mare obsesionada que està a punt d’embogir, per una zona blava ampliada que diu que arriba fins el llit.

Aquelles plenes i grans i que van com una traca, són les rescatades als bancs amb diners de nostra butxaca.

¿Ai, què serà, serà? moriré de la impaciència! ¿açò tan ben empaquetat serà un bon ús de la Gerència?

Les coses que ha escoltat que els seus majors demanen és obrir el port a la ciutat i que més empreses s’instal·len.

Miureu-la, tan peculiar sembla peça de museu, no val la pena ni trencar perquè dins res trobareu.

MATI DE EL DONYET CARBO CUCANYER Entre patos i també banyes les festes han evolucionat, i per reclam de les cucanyes ja no saben què inventar. Perquè fabriquen els regals han anant fins el Pol Nord, qualsevol dia donaran un piset en Benidorm. Amb tanta evolució i amb tanta modernitat acabarà la tradició amb cucanya virtual. Per a fer-la existosa i no tirar tan d’artifici, milloraria la cosa si al moll posaren wifi.

EL CANTANT No està cantant nadales ni està cantant la Grossa, canta però per “soleares” davant del jutge altra cosa. És l’herència del passat que ja no té solució, i canta, canta i cantarà per moltíssima corrupció. El concert de Cap d’Any amb vista oral començà, ¿sabrem algun dia el mal i per Gürtel qui pagarà? Si és cantar per cantar en tant de cas de corrupció, afònic es podrà quedar per tindre tanta actuació.

Els Reis s’han enfadat i han deixar carbó, als qui no volen ajudar a nostre equip de handbol. També ha caigut mal i mai ho perdonaran, el foc a la nostra marjal que caldrà recuperar. Carbó al Govern Central que tot són impediments, pel passeig reformar i tindre-ho decentment. Carbó, carbó i carbó, carbó per als implicats al bloqueig del Malecó per ser gran “empastrà”. Tones i tones de carbó del més negre i amarg, a tots els maltractadors que no els volem al costat. Una mesureta de carbó perquè li pose més de gana a qui té la direcció de la tele valenciana.

LA CARTA... Benvolguts Reis de l’Orient, sé que teniu moltes peticions perquè ho passa mal la gent i tots volen solucions. Vos demane en esta carta que poseu pau i concòrdia, que la gent està ben farta de conflictes i discòrdia. Vull polítics treballadors i una justícia efectiva, on lladres i estafadors paguen la pena més IVA. Vull que siga un bon any per a tota la gent noble, que vinga molt de treball i que es quede ací al poble. Vull que el ple municipal aporte bones solucions, i no interminables debats i estèrils discussions. Vull que la Generalitat continue invertint, i rescatar de veritat a tots els que estan patint. No vull més desnonaments, que això ja té retranca, i que tornen els diners els canalles de la banca. Et demane igualtat per a totes les persones, posar fi als assassinats que acaben amb les dones.

Un bon ús ciutadà obrint a la població, seria fer del pantalà un passeig en condició. Un altre tema que és bon cacau és la del lloc per a actes fallers, a vore si podrem usar la Nau o anar-nos entre tarongers. Resa perquè als fallers se’ns tinga en consideració, que sempre ens porten de carrer menys quan vénen les eleccions. Del tren a Saragossa… millor que no en parlem, passarem a una altra cosa i la tartana tornarem. Gita’t a dormir i calla, és el que pensa el xiquet i per això ell no demana perquè no hi ha dinerets. ¡Si només fan que barallar-se i s’acusen de tots els mals, tot menys entre ells apanyar-se i els pressupostos aprovar! El xiquet és més sabut encara que li diuen roïn, però ell està convençut en ser com Urdangarín. Ell sap qui els reis són i quan més afinitat, més evites la presó encara estigues condemnat.

NIT DE RECORDS Ha escoltat soroll a l’escala i ha guaitat amb la llum, era la soletat la que tocava i recorda un passat ben lluny. Els records de la infantesa els records d’un temps passat, barrejats amb la tristesa d’un temps que no tornarà. Però els Reis sempre tornen i ta casa visitaran, si al cor sempre els portes i penses que eixa nit vindran. És la gran il·lusió que mou els cors inquets, i que manté l’emoció de sentir-nos com xiquets. Solitària gent major que només vol un regal: companyia i atenció, un somriure i un abraç.


FELIP EL BORBO RECLAMA QUE AMB LA MONARQUIA PARLAMENTARIA ELS HAN VENUT "RINOCERONT PER ELEFANT"

A ÍSIM V E NU NTA PLA

En acabar una classe de règims polítics, el monarca estava tan enfadat que treia banya. Felip considera que la monarquia parlamentària no és el règim polític que més convé la família reial i reclama que, durant la transició, els demòcrates veneren “rinoceront per elefant” al seu pare. Una expressió poc habitual amb què Felip adapta la tradicional frase feta “gat per llebre” a les preferències de caça familiars. L’actual monarca lamenta que son pare desaprofitara l’ocasió d’haver instaurat una monarquia absolutista o, “en el cas de que es trobara molt tendre aquell matí”, una monarquia constitucional. Recorda que “Juancar”, com l’anomena pres pels nervis, fou una ànima caritativa per haver contribuït a instaurar una monarquia parlamentària, és a dir, democràtica, si bé Felip valora que “no pensà en el llinatge dels Borbons, sols en no tindre responsabilitats per a anar-se’n de festa”. Felip considera un greuge comparatiu que no se li donen tants poders com a son pare aleshores, i proposa que ja triarà ell si tornem a la democràcia o no. El present King in the South argumenta que està molt més format que mai ho estigué el seu predecessor, que ho ha “escoltat a la tele”. Filip the Wiseman, com se’l coneix a l’extranger, políglota per “La Unidad”, també ha volgut il·lustrar-nos amb els conceptes de “grandesa” i “llibertat”, que “feren d’Espanya el país que és hui en dia”. Reivindica els valors perduts de “una gran nación” que, d’acord amb el mateix Felip, “ja sols estan presents en els discursos” que li prepara “el PP”. El monarca s’ha queixat de que els darrers s’estimen més “el pillatge” que “la goberna nça” i “no comparteixen el botí com abans”. “Les meues filles no, que per a això són les meues filles, però les meues nebodes s’han de vestir amb draps de classe mitjana-alta. És intolerable”, explica amb un gemec llagrimòs. El seu plor s’ha allargat perquè ja no ha pogut ressistir més la decepció de saber que en el passat haguera tingut poders absoluts, i el seu professor de ciència política l’ha retirat a les seues dependències. Però, mentre se n’anaven, s’ha escoltat la frustració del monarca: “Rey...pe rò de conills”, un lament que roman innocent a com n’esqueia d’irònicament l’herència del títol.

Arnau Alcaide

15e GUARDO MANUEL COSIN I RUBIO persones, empreses, entitats i s donen un guardó per reconéixer Com vostès sabran, tots els any s, guardó que porta per nom el adament amb el món de les falle ress inte des ren labo col· que institucions l’executiva de la Enguany, i per acord unànime de io. Rub i ín Cos uel Man or, dad del nostre President Fun INO CULTURAL I RECREATIU decidit atorgar la distinció al CAS s’ha l, era gen blea sem l’as de i nostra falla ria. en uns dies farà 76 anys d’histò DE PORT DE SAGUNT, entitat que i, en especial, la col·laboració que que reconéixer la seua trajectòria El motiu del premi no és un altre es instal·lacions per a ardo Merello, deixant-nos les seu Edu a Fall la a ino Cas el t sta pre sempre ha a distinció a l’entitat més antiga la qual cosa volem agrair amb est realitzar assajos i actes culturals, molt important de socis, on pre ha comptat amb un suport sem que itat ent una , unt Sag del Port de A més, el Casino compta amb una classe d’actes culturals i lúdics. s’han celebrat i se celebren tota exemplars. als seus socis, amb més de 3.000 importantíssima biblioteca per i per la seua col·laboració al món cultural del Port de Sagunt ió ulac vinc a seu la per , òria hist de Per la seua ino Recreatiu i Cultural del Port rdó Manuel Cosín i Rubio al Cas amb la nostra falla, lliurem el Gua Sagunt.


TROFEUS DE CACA

LA E D S E R PA IÓ C U T I T S CON

DA S LABOR CISNERO GABRIEL E MIÑÓN D RÍGUEZ D O R Y O HERRER IGO MIGUEL CA RODR EZ-LLOR R É P O R TÍNEZ JOSÉ PED RBA MAR PECES-BA IO R O G GRE LÉ TURA JORDI SO IBARNE FRAGA IR MANUEL NYENT ROCA I JU MIQUEL

“Ni Espanya, ni el Rey obliden que ho deixareu tot ben lligat, i per si de cas: la actual Constitución funciona adec uadamente, por lo que no ha y por qué abrir un proceso constituyente, que siempre es un salto al vacío. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Gener – 2018)”

EL PROCÉS (DE EL

PUERTO )

t, s l’últim momen IP/SP lluitaren fin a perdia, “¡el tren es o n ça an er l’esp en, les proclames El Puerto!” cridav ts de La Nave de an lt vo s el p n ie n s’este er ueren amb el pod og p o n ò er p s, Tallere us opressor i dels se de l’Ajuntament de València. poderosos aliats au, i de Sagunt.

La N Avui La Nave és

s tinga en glòria. El s el r yo en S el Que ny es traslladaran ’A d ap C e d os ej fest Sol, ajor a la Plaça del M ça la P la e d des dels ltima gran lluita l’ú er p l al et d a com s. segregacioniste

PRESIDENTS DE FALLA

Ací descans en tots junte ts, que no vole m que pass e n fred que sols es dediquen a fe r c olla, i quan pode n clavar la .. .

ELS DE CULTURA DE JUNTA

EL PROPER CANDIDAT

L’epitafi ells m en Arial 12 am

Ja descansa en sepultura, i no es preocupe don Rafael que ja ningú el son li tortura.

ADRIÁN

ateixa s’escri

b doble interl

uran

iniat.

FRANCESC ARNAU

LUNA

Faller, llibreter, ca sat de fa poc tem ps, sense descendèn cia ens ha deixa t per un Yogur de Fresa enverinat . El nostre benvolgut president ja descansa, que d’una fartà de pinyes la panxa li va rebentar.


DESITJOS FRUSTRATS

llibret de falla, n em van proposar escriure a un Qua l. qui tran de que em ja i a Ho confessaré així d’entrad et. Em passa com a Joan Castelló, jo de falles en sé el just de t sen què per s, pré sor lt mo e em vaig quedar cremar les falles perquè les trob tes, però a l’inrevés. Jo no voldria gaia les r ma cre a voli que ic, Pla crít it asi Ign sempre he admirat l’esper sentit. Això sí, com de les falles a fascinants... Però perdrien el seu ates, tan sòbries elles!), de seguid acterístiques que falten a les Gai car s (tre r mo l’hu i a ia mi iron a la va de em l’ús caràcter. I així , i la irreverència, li va bé al meu ma bro la de lt mo sóc Jo ar. em vaig il·lusion Twitter! sobre el Rei. No em van concretar havia d’escriure, i em van dir que què re sob tar gun pre vaig s pré Des la fama de “bon vivant” tos (que és el fill). I sí, ho dic per bas de el o e) par el és e (qu es seua al·locució si sobre el de cop ya, tan celebrat pel Borbó en la alun Cat a re tub d’oc l’1 de s ton de l’emèrit i pel ball de bas ninot en el mateix article, la corona, el foc purificador, i un de lar par , cas ol lsev qua en ò a televisiva. Per van dir que Alberto Garzón, Ros voler saber qui més escriuria i em Vaig ta. aler en poc ha un ar pre pos sem va ella em ms. Que entment si està Díez, hi hauria bra evid que sar pen vaig I ms. Bra Díez i Titot el de sí, i en això estem. tant, m’havia d’atrevir. Vaig dir que per que I r. ma bra de lt mo t sigu cas, allò que en podríem dir un no fa de mi cap intel·lectual. Si de això ò per na, me de iós cur sóc Jo retaula (fruit de jugar molt ueta de tot i quedar bé a una sob miq una lar par pot que , ista de fals encicloped Així que vaig decidir que m’havia paç d’aprofundir en gairebé res. inca ò per ), ent icam 00 bàs 47.5 ial, en Triv reix al ons apa rius «reis» i «ninots», en 0’42 seg esc or cad bus un en Si lt. mo o var amb «foc» documentar poc arriscada. Per tant vaig decidir pro bé tam ò Per ... ent ger sug lta resultats; la qual cosa resu mana de Felip el Borbó Vila-real... Apareix la brutalitat pirò reix apa iva, Xàt reix apa es hor i «Borbó». I ales ni de falles ni de Sagunt. ts i socarrades. Però no diu res arra Soc ne. Reg tic l’an de es terr en sa at ja entens que alguna cosa pas només en mirar l’escut de la ciut què per da, ban tra de d’al ca flor la lògi a no, si Cos flors i tot. Ves ció amable, d’eixes de regalar-se rela una Com s. bon Bor els i rra entre Sagunt a lleialtat borbònica durant la gue monarca per a Sagunt per la seu del als Reg L! eixa O ! siga cut bó l’es Bor de el lis sé si lògic, que Felip , una evidència... És possible, i no de Successió. I davant de tot això ja en tinc prou de maldecaps ninot indultat. I francament, jo com el ia ser que ur seg ò per ot; nin un VI, o el que acabaré al foc i no dir el que pense jo de Felip te, rep te d’es t ulta ind bé tam r preferiria eixi seré jo.

Enric Nomdedeu


S O J T I S E D S EL ER

L L A F N O DEL B 1 FEB.

2 FEB.

3 FEB.

4 FEB.

8 FEB.

7 FEB.

6 FEB.

5 FEB.

9 FEB.

10 FEB.

11 FEB.

12 FEB.

14 FEB.

13 FEB.

17 FEB.

18 FEB.

15 FEB. 16 FEB.

SOPAR DE GERMANOR Desitgem arrib ar a casa amb la mateixa cara qu e al principi del sopa r.

CRIDÀ Destige vestir-me per acompanyar a la meua comissió i escoltar les bellíssimes paraules de la Fallera Major.

21 FEB.

20 FEB.

22 FEB.

23 FEB.

25 FEB.

EXPOSICIÓ FOTOS SAYAS

CLOENDA ACTIVITATS CULTURAL

Destige que la meua Fallera Major siga la menys criticada si es amiga meua, si no la ficaré a caure d’un burro. NIT D’ALBAES SECTOR II Desitgem que l’albà sigui molt bonica però, que quede beguda quan ixquen els de Junta per la porta del casal.

4 MAR. 5 MAR.

3 MAR. CAVALCADA HUMOR FALLER PORT Desitgem acabar drets, som els últims, no prometem res.

12 MAR. PLANTÀ DEL CIM I REMAT Desitgem que siga la més alta, la més bonica, la més de totes, però no mouré un pél.

13 MAR. PLANTÀ DE LA FALLA Desitgem que el carrer estiga preciós, i que arribe la cervesa.

11 MAR. 14 MAR. MÉS PLANTÀ DE LA FALLA Desitgem un any més criticar la falla, no ajudar als que la planten i ser millor faller.

19 MAR. 20 MAR. PUNT DE PARTIDA Desitgem que l’any acabe bé, que les falleres tinguen les enagües senceres, els saragüells sense pixaes i recuperarse per tornar a començar.

21 MAR. 28 MAR. 29 MAR.

OFRENA, MASCLETÀ I CREMÀ Desitgem que per fi es creme la falla, que la Mare de Déu tingui flors i que no ens falte de sopar per si de cas.

22 MAR. 27 MAR. 30 MAR.

24 FEB. CAVALCADA HUMOR FALLER SAGUNT Desitgem que les disfresses siguen boniques, però que no ens falte un got de mistela als qui hem de votar.

19 FEB.

Destigem que la cultura sigui l’insignia de les Falles, però enguany no, l’any que ve a vore si podem.

26 FEB. 27 FEB.

28 FEB.

2 MAR.

1 MAR.

6 MAR.

7 MAR.

10 MAR.

8 FEB.

BERENAR DEL SOCI Desitgem no els falte de res, i si s’animen que deixe un sobre ben carregadet.

9 FEB. 16 MAR. PREMIS I VISITA A SAGUNT

15 MAR. VISITA A FAURA I GILET Desitgem començar la ruta a la vora del Palància i acabar al Tàmesis.

18 MAR. DIA DELS XIQUETS Desitgem que els xiquets gaudisquen de la festa, però que no facen molt de soroll, que és l’hora de la sesta.

Desitgem que el jurat arreplegue els pernils, les botelles de vi i els sobres abans d’aquest dia.

17 MAR. VISITA AL PORT DE SAGUNT Desitgem que les espardenyes vinguen reforçades, càmara d’aire, silicona de la bona, Gore-Tex, Vibram i la mare que els va parir, que comença la Marató Fallera.

23 MAR.

24 MAR.

26 MAR.

25 MAR.

31 MAR.

1 ABR.

secretari, i es icaran mitjançant un allau de correus del Les hores i altres modificacions es publ tots i totes. Eduardo Merello per a coneixement de penjaran al tauler d’anuncis de la A.C. Falla


S O J T I S DE S T A S R VE

L’ACTUALITAT EN VERS PER CONTAR UN MON PERVERS

Per Fanecaes I Versador rural, rural, rural. I Una altra de romans? Hi ha qui de nosaltres riu per vestir-nos de valencians, i ara, a l’hivern i a l’estiu només saben ser romans. Siga la festa que siga el moment bé l’aprofiten, bé legionari o d’Afrodita les sandàlies prompte es fiquen. Qualsevol excusa és bona per a traure a les legions, i vestir a l’estil de Roma fins i tot en processó!! Hi ha qui critica les falles per quatre dies de desfilar, i són els mateixos que callen quan fan una altra de romans.

II La font seca Sant Antoni de Gavarda feu un miracle en Antella, una “uela” caigué al riu i si no la trauen s’ofega. Sort tingué eixa ueleta de caure al riu en Antella, que si cau en una fonteta no passarien per ella. L’arquitecta no sap res, l’empresa diu que tot correcte, i per reparar el desperfecte encara hem de pagar més. Ai Sant Antoni gloriós! Fes un miracle ben gran, que brolle l’aigua en la font que està a País Valencià!

III Aparegué la fava Llegint el diari de matí ben sorprés em quedava, d’una notícia que llegí que a Corinto passava. Gent de diversos pelatges sembla que per allí campava, i aprofitaven el paratge per ensenyar-se la fava. Hi ha que ser molt atrevit per tindre sexe entre canyes, perquè la plaga de mosquits vos menjarà les entranyes!

IV Volem asfalt!! Molts carrers estan deixant amb calçades netes i fines, però al nostre del casal apareixeran un dia ruïnes. De clots i de forats anem més que servits, el ple caldrà visitar i pegar-los quatre crits.

ROMANC REIAL La cançó que mai s’acaba, la que sempre cantaré que ve d’època llunyana i continua actualment. Parlem de modernitat i ho veiem de forma sana, però això de majestat ens ve de l’Edat Mitjana. Les corones fan pudor menys les del dia 5 de gener, eixes sí que tenen valor que alegren grans i xiquets. Ai, senyor rei, àlies “el preparat”, per molt que mane vosté ací ningú l’ha votat. Ni a vosté, ni a l’anterior, i de l’altre no dic res, que ja fan prou els successors perquè estiga ben content. No tinc ganes de discutir ni de generar cap debat, però es tracta de decidir qui ha de ser cap d’Estat. I no diré cap falàcia i a les proves ens remetem, que ja tenim la democràcia perquè decidisca la gent. Ai, senyor rei, àlies “el preparat”, per molt que mane vosté ací ningú l’ha votat. Ni a vosté, ni a l’anterior, i de l’altre no dic res, que ja fan prou els successors perquè estiga ben content.


D E S I T JOS D’A CTUALIT

AT

Per Fanecaes II Etern becari de periodisme

L’AJUNTAMENT ATORGA TOTES LES CONCESIONS HONORÍFIQUES A JUAN ROIG L’Ajuntament de Sagunt, més concretament el seu alcalde, han volgut cobrir d’honors a l’amo de Mercadona per establir-se en Parc Sagunt, eixe conegut solar especialitzat per a la cria de caragols. Concretament, Roig ha estat nomenat Rei Mag perpetu (farà de Melcior, el de la barbeta blanca). També ha rebut la distinció de Capità Moro emèrit, Fallera Major honorària, Clavari de per vida, Clavariessa d’honor i Cucanyero Major del Regne. Malgrat totes les distinticions, Roig continua sent de les poques persones de la contornada que encara que no té un premi del Periódico de Allí.

L’AJUNTAMENT DECLARA EL RODALET DE LA FA LLA MERELLO COM “ES PAI PROTEGIT PER A TERRASSES ” Sí, ja és una realitat! L’Ajuntament de Sa gunt ha declarat el on planten la Falla de rodalet Merello com un Espa i Natural protegit pe proliferació i cria de r a la terrasses. Després de la simpàtica brom nos canviar d’ubicac a de ferió la falla, en l’actua litat els fallers han de amb colònies de terra lidiar sses de bars que cr ien en l’avinguda Ca Morvedre. El Preside m p de nt de la comissió ha declarat que a l’any ve “la falla anirà tota que sobre l’hosteleria i aix í integrarem les terrasses com a esce nes, sense que ens coste un euro. El problema el tindr an per a la cremà”.

S, Y N A EN 20 OBLACIÓ P A N L U A N T E O À T R A L L L A I A C B R E TR ME O C E CENTR

, tota la 0 anys 2 n e , senyala ico tudi as gonóm s r ’e E L l’ i l. r ia cia cial i comer comer at pel d e c e r r li t t b n n u e e p tudi re un c en un c la qual s un es se tind l i, per ballarà n e ia e r c t s r i Segon e a ip vid om goci nic tota la entre c evol ne del mu t c ls a a ió s a g c s u e a la q pob hem p ts à un m fer en tat ser curiós, urà de ue si to a iu q h c s o é la h i, un fet a t d tot l’estu la ciuta ar. És s anys segons compr l, ballar a a en poc a e r r t ip a c a n a ui vulg ma prin podrà mà. cosa, q l proble l poble E e . d e d’Aferla r ú t g le n in c e n c u , l B de entre com el em al c negut o c n treball e m el fenó

ESTUDIEN CREAR UNA COMISSIÓ FORMADA NOMÉS PER FALLERES MAJORS I PRESIDENTS Després de l’èxit del passat Congrés Faller i, més concretament, de la gran unió existent entre les falleres majors i presidents, s’està estudiant la possibilitat de crear una nova comissió fallera, la qual estarà formada només per alts representants. D’esta manera, podran continuar anant a sopar junts tots els dies, a dinar junts tots els dies, a eixir de festa junts tots els dies, com fins ara, però la novetat és que podran desfilar junt en la setmana fallera, que és la única cosa que troben a faltar. La mesura ha estat molt ben rebuda per este col·lectiu, que ha reconegut que “el caldo està massa claret encara i cap espesar-lo una miqueta més. Amb això, serà possible”.

TANT IMPOR COSTA LA OS SA A EMPREEIS ALS PRES a R i, que h municip NIT DE e r t s a o ln nit ri,

ada a huma nal ubic ’un acte io d c presa e a s in r lt mu illor em acta t r t m n r a t la e r p s o é a p tificad ciaris la Una im rar que ser iden peniten demost s o a e n r r t t e a n p n e a y os de ts c dema un pres campan diferen a a e v e d o u n s q o t a n ta tes res ha fet u a ha es er delic at als p p t m s s le o t b c a o a r ig t i ha de eis. El p ar inves del món t un joc Nit de R per est la a la a iv e g t d e n r e ió n c ev rro a l, els ha celebra resó pr llevat fe e radica al, en p n e a m R h is l r a e o s d r re el ter Soto e l’emp un dia ats amb ables d t, si alg s a n ir o m p s relacion n re be res”. t que, “ ova”. Els b nosalt declara m “Quimin a n a s h e i u pte ràctiq l’assum fer les p n a r d o p ixen,


L E D S O DESITJ

A L L N E S E M Carles L opez Cerezuela

EL REI COMPAREIXERÀ AMB ARMADURA I SABLE DAVANT LA SEGONA CRISI CATALANA La crisi de Catalunya ens va oferir el primer discurs no nadalenc del rei Felip VI. Algunes veus crítiques van vore com una amenaça el fet que el rei apareguera amb el que semblava una porra en el retrat que tenia darrere. També el llenguatge corporal es va considerar agressiu i el discurs massa enquadrat amb la posició del govern central. Per això, després de les eleccions catalanes de desembre i en vore que la cosa ha quedat més o meny s igual està prevista una segona intervenció del monarca. Esta vegada ho farà amb armadura i sable per no donar lloc a interpretacions ni lectures entre-línies. En un comunicat la Casa Reial es va mostrar determinada a enviar un missatge clar i directe sobre la unitat d’Espanya i pensen que la armadura i el sable pot ajudar a que eixa idea siga correctament entesa.

FROILAN PARTICIPA EN PRÍNCEPS Y PRÍNCESES Y VICEVERSA Froilan serà el pròxim tronista del famós programa de TeleCinc però en format VIP realesa europea. El maeix Froilan ha demanat participar com el primer tronista viceversa de la història del programa. En esta nova edició MyHyV VIP participaran membres de les diferents cases reials europees. De moment només han trascendit algunes normes del programa com ara que no podrán tindre cites els qui tinguen un parentiu inferior a segon grau. Tampoc estan permeses les armes, ni els sobres amb diners i els concursants hauran de parlar a càmera sense que ningú els escriga el discurs. Froilan partix com a favorit del públic tot i que la corona danesa també té molts punts per guanyar.

OCU DENUNCIA QUE LA MAJORIA DE PRINCEPS BLAUS DESTINYEN AL POC TEMPS Segons un estudi de l’OCU entre més de mil prínceps blaus voluntaris més d’un 75% van destenyir en menys de dos anys. Crida l’atenció que vora un 40% no va durar ni tres mesos. Les principals causes per a destenyir van ser: “m’he agobiat” amb un 35%, “no eres tu sóc jo amb un 25%”, “m’agrada més la teua amiga” amb un 20%, “no sé el que sent” amb un 15% i “estic molt centrat en la faena ” amb un 10%. En destenyir els prínceps blaus queden amb un color gris cendra que taca pràcticament tot el que toca.

FEMINISTES PROTESTEN PER DIR REINA I AMA DEL CORRAL I DEL CARRER A LES FALLERES MAJORS Els poetes fallers hauran de buscar noves fórmules per a fer les poesies. Col·lectius feministes han encetat una campanya a Internet per evitar que a les falleres majors se les anomene com a “reina” o “ama del corral i del carrer” per ser considerades expressions sexistes i discriminatòries. “Reina” per ser un derivat de princesa no és acceptat per les feministes i “ama del corral i del carrer” situa a la dona en un àmbit domèstic superat fa temps. Per això i com a alternatives els col·lectius feministes defensen expressions més igualitàries com a “lluitadora contra el patriarcat”, “taronja completa” “trencadora del marc heterormatiu” o “líder antimasclis ta de les festes”.

EL REI RECLAMA QUE LA MONARQUÍA ÉS UN SÍMBOL DE MODERNITAT En el discurs del dia de Reis d’enguany Felip VI va defensar la monarquia com un símbol de modernitat per a Espanya i un valor constitucional d’avantguarda que ha portat a Espanya pel camí de l’estabilitat i la prosperitat . Per a reafermar el sistema monàrquic, en eixa línia d’innovació i avantguarda, per al pròxim dia de Reis està prevista la celebració d’un combat a cavall entre qualsevol cavaller que es vulga presentar. El guanyador d’este torneu es casarà amb la princesa Leonor i per tant podrà ser rei consort i tindrà també la seua estàtua en el museu de cera. El torneu està previst fer-se a Barcelona en una de les places de bous tancades per a fer sentir els catalans la próximitat i l’afecte de la monarquía.

EL REI RECLAMA TREBALL DIGNE PER A TOTES I TOTES EN EL SEU DISCURS DE NADAL El discurs del Rei va estar ple de gestos de complicitat cap a les classes populars i treballadores del país. El monarca va reclamar treball digne i de qualitat per a totes i tots. No va deixar esta afirmació en una frase abstracta sinó que la va omplir de contingut. El rei desitja a totes i tots un treball que siga vitalici i hereditari, a càrrec dels pressupostos de l’estat, amb vivenda i subministres pagats i unes vacances a Mallorca també pagades. “Tots els espanyols som iguals davant la llei i no pot prevaldre cap discriminació” ha conclos Felip VI de manera taxati va.

REPUBLICANS VALENCIANS HOMENATGEN AL REI JAUME I La Plataforma Republicana pel País Valencià retrà un homenatge al Rei Jaume I el pròxim 9 d’Octubre. Els republicans consideren el Rei nascut a Montpellier, català d’adopció i valencià per vocació, com un avançat al seu temps, un autèntic rei republicà que va conquerir el País Valencià de manera pacífica i amistosa a base de besos i abraços a més de renunciar a gran part del seu poder per conferir-lo de manera generosa al poble. Els republicans defensen el Rei Jaume I com el precursor de la descentralització política de la Corona d’Aragó i defensor de les primeres causes republicanes ja en l’Edat Mitjana.

LA CASA REIAL ACUDIRÀ A LA SISENA MANIFESTACIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST La convocatòria de la Sisena Manifestació per un Finançament Just ha trobat ressò més ellà de les fronteres valencianes. En esta ocasió la Casa Reial acudirà a defensar també un finançament just. Des de la institució monàrquica volen defensar l’infrafinançamen t que pateixen des de fa dècades. Per defensar la seua posició aporten un informe que quantifica tot el que aporta a la marca Espanya la monarquia amb els seus viatges i relacions diplomàtiques. L’informe reflecteix també l’impacte econòmic de la unitat d’Espanya en els últims huitanta anys i especialment l’estabilitat política que proporciona que la successió del cap de l’Estat siga hereditària i no pel complex sistema electoral i de partit s. Felip VI portarà la seua pròpia pancarta defensant un finançament just per a la Casa Reial i dir prou al càstic que pateix la seua institució d’una manera injusta i insolidària.


COMISSIO EXECUTIVA Adrián Luna Garcia* PRESIDÈNCIA / Jose Manuel Lopez Garcia* VICE-PRESIDÈNCIA 1a / Enric Cuenca Teruel* VICE-PRESIDÈNCIA 2a / Carla Sáchez Cosín VICE-PRESIDÈNCIA 3a / Fabri Córdoba Fernández VICE-PRESIDÈNCIA 4a / Ismael Jabani Cortés* VICE-PRESIDÈNCIA 5a / Núria Prieto Sepúlveda* VICE-PRESIDÈNCIA 6a / Juan José Landete Vázquez SECRETARIA / Sergio Landete Expósito VICE-SECRETARIA / Mercedes Ferri Benito* BIBLIOTECARIA-ARCHIVERA / Begoña Expósito Martínez* DELEGACIÓ D’INCIDÈNCIES / Antonio Esteban Valero COMPTADOR / Loles Zaballos García TESORERIA / Marta Martínez Muniesa DELEGACIÓ DE LOTERIES / Rafael Benito Alcázar DELEGACIÓ D’ASSOCIATS / Francesc Arnau Navarro* DELEGACIÓ DE CULTURA / Jorge Sánchez Cosín DELEGACIÓ DE CULTURA / María Andrés Martínez DELEGACIÓ DE CULTURA / Enrique José Soriano Martínez DELEGACIÓ D’ESPORTS / Alexis Garcerá Soto* DELEGACIÓ D’ESPORTS / Sonia Córdoba Arranz DELEGACIÓ D’ESPORTS / Beatriz Badal Artero* DELEGACIÓ DE FESTEJOS / Ruth Landete Martínez DELEGACIÓ DE FESTEJOS / Edith Santibáñez Muñoz* DELEGACIÓ DE FESTEJOS / Raquel Martín Genovés DELEGACIÓ DE FESTEJOS / Rafi Arenas Chica* DELEGACIÓ DE FESTEJOS / Francisca Gascó Felipe* DELEGACIÓ D’ACTIVITATS DIVERSES / Rafi Arranz García* DELEGACIÓ D’ACTIVITATS DIVERSES / Mª Eugenia Martínez Andrés* DELEGACIÓ D’ACTIVITATS DIVERSES / Gregorio Guijarro Collado DELEGACIÓ D’ACTIVITATS DIVERSES / José Vizcaino Jiménez* DELEGACIÓ DE CASAL / Sarai Gómez Andrés* DELEGACIÓ DE CASAL / Carlos Moyano Hernández DELEGACIÓ DE CASAL / Gema Agustín Aucejo DELEGACIÓ DE CASAL / Jorge Rodríguez Tapia* DELEGACIÓ DE CASAL / Mara Cosín Munuera* DELEGACIÓ D’INFANTILS / Dolores Cosín Munuera* DELEGACIÓ D’INFANTILS / Yolanda Alcaide Arnau DELEGACIÓ D’INFANTILS / Ana Belén Tabarés González DELEGACIÓ D’INFANTILS / Esther Mantecón Román* DELEGACIÓ DE PLAY-BACK / Yaiza Belmonte Fernández DELEGACIÓ DE PLAY-BACK / Violeta Serrano Garrido* DELEGACIÓ DE PLAY-BACK / Ana García Vizcaino* DELEGACIÓ DE PLAY-BACK / Lucia Llorens Bronchú* DELEGACIÓ DE PUBLICITAT / Maria Zacarías Debón* DELEGACIÓ DE PUBLICITAT / Carmen Izquierdo Ortín* DELEGACIÓ DE PUBLICITAT / Amadeo Blasco de Fez* DELEGACIÓ DE MANTENIMENT / Giuseppe Mariani Marini* DELEGACIÓ DE MANTENIMENT / Pedro de Andrés Micó* DELEGACIÓ DE MANTENIMENT / Gregorio Sabirón Martín* DELEGACIÓ DE MANTENIMENT / Cristina Rodríguez Díaz DELEGACIÓ D’IGUALTAT / Laura Campoy Ordiñaga* DELEGACIÓ DE SOSTENIBILITAT I SOLIDARITAT / Yolanda Benito Biosca* DELEGACIÓ DE SOSTENIBILITAT I SOLIDARITAT / Soraya Vaquer Santos DELEGACIÓ DE XARXES SOCIALS / Paula Mérida Morillas DELEGACIÓ DE PÀGINA WEB / Alberto Valera Casero* DELEGACIÓ DE PLANTÀ / Tomás Olivert Folch* DELEGACIÓ DE PLANTÀ / Vicente Casañ Frejo* DELEGACIÓ DE TRÀNSIT / Hilario Martínez Gómez* DELEGACIÓ DE PIROTÈCNIA / VOCALS / Esteban Acebrón Hernández / Andrés Alemany Ortiz* / Alvaro Andrés Martínez / Francisco Arévalo Lérida / Sascha Arroyo Luna / Carlos Benito Alcázar / Adrián Benito Biosca* / Rafael Benito Calabuig / Oscar Blasco de Fez* / Mario Blasco Rebull / Francisco Bonaque Valderas* / José Vicente Bosque Moliner* / José Vicente Bosque Uviedo / Sergio Cano Badía / Miguel Angel Cano Manrique* / Alejandro Cegarra Gimenez / David Codina Segura / Iván Codina Solsona / Rubén Córdoba Arranz / Antonio Díaz Noverques / Alejandro Escolano Hernández / Robert Espinosa Ruiz / Pedro Gargallo Ibañez / Juan Manuel Gimeno Villanueva / Ángel Gómez Mezquita / David González Martínez / Armando González Ponce / Francisco José Hermosilla Romero* / Miguel Angel Izquierdo Pérez / Jorge Jurado Cintas / José Javier Jurado Gasso* / David Landete Expósito / Julio Landete Serrano / Alain Langa Prieto / Mariano López Camarasa / Hugo López Flor / José Manuel López García / Omar Madrid Joli* / Rafael Marín Navio / César Martín Uviedo / Santiago Martínez Gómez / José María Martínez Salinas / José Luis Masedo Fernández / Juan Manuel Mateo Torrente / Manuel Milla Piró / Manel Montesinos Ávila / José Manuel Moreno Moreno / Oscar Morte Ruiz / Carlos Muñoz Torrent / Miguel Angel Navarro Rodríguez / Jaume Benjamín Nicolao García / Antonio Ochando Tuset* / Tomàs Vicente Olivert Avila / Victoriano Ortega Heredia / Daniel Pastor Pérez / Abraham Pérez González* / Carlos Riera Peiró / Alberto Roda Borrás / Ibán Gabriel Rodríguez Carrascosa / Andrés Rodríguez Valle / Ruben Rovira García / Juan Salcedo García* / Juan Manuel Sánchez Mateo / Mariano Sánchez Sánchez* / Borja Sánchez Villaescusa / Rubén Sánchez Villaescusa / Enrique José Soriano Martínez / Julián Uviedo Ferrer* / Jesús Vaquer Sebastiá* / Francisco Javier Viñas Arranz / José Ángel Viñas Arranz / Marc José Vizcaino Gallardo / *Aquestos fallers i falleres s’estimen tant la falla que paguen quota de faller i soci.

T R CO

R O N D’HO

Dolores Cosín Munera / Mercedes Ferri Benito / Mª Luz Martínez Martínez* / Francisca Esquer Orellana* / Mara Cosín Munera / Mª Dolores Zaballos García* / Aurora Arranz García* / Mª Sonia Santos Méndez / Ana María Rebull Rebull / Regula López González* / Carla Sánchez Cosín / Lucía Martínez Asunción / María Salcedo Ruiz / Esther Bosque Uviedo / Elsa I. Hermoso Díaz* / Noelia Marzo Ruiz / Silvia Serrano Garrido* / Iris García Martínez / Eva Ruiz Ortiz* / Ruth Landete Martínez / Soraya Vaquer Santos / Yolanda Alcaide Arnau / Juana Martínez García / María Andrés Martínez / Gemma Zapater Doñate* / Irene Salcedo Ruiz* / Irene Blasco López* / Violeta Serrano Garrido / Ana Sabirón Gascó / Ana García Vizcaino / María Eugenia Martínez Andrés / Patricia Torres Gómez* / Raquel Martín Genovés / Francisca Gascó Felipe / Irianna Sáez Porras* / Laura Campoy Ordiñaga / Laura García Santos* / Núria Genovés Carbonell* / Paula Mérida Morillas / Azahara Sáez Porras / Laura García Martínez / Mara Martín Cosín / Patricia Andreu Gómez / Sarai Gómez Andrés / Noelia Blasco Llora / María Inés López Ortega / Astrid Gómez Andrés* / Inmaculada Garcerá López* / Yolanda Solsona Perelló* / Paula Torres Gómez / Sara Ramiro Rovira* / Sonia Córdoba Arranz / María Mena Arranz / Elba Martín Cosín / Patricia Bonaque López / Zaira Bonaque López / Rafaela Arranz García / Sonia Cayuela Torres / Marta Mérida Morillas / Marta Blasco Gea / Elena Ramiro Rovira / Rafaela Arenas Chica / Marta Martínez Muniesa / Yolanda Benito Biosca / Begoña Expósito Martínez / Cristina Sahuquillo Gándara* / Cristina Palmero Molina / Laura Giménez Andreu / Yurena Mantecón Román / Claudia González Montes / Esther Mantecón Roman / Cristina Rodríguez Díaz / Janire Pérez Belmonte* / Edith Santibañez Muñoz / Mª Concepción Villaescusa Gómez / Beatriz Badal Artero / María Luz Zacarías Debón / Sheila Pastor Hernández* / Laura Martínez Bronchú* / Andrea Martínez Bronchú / María José Badía Aleixandre / Raquel Gimeno Villanueva* / Aroa Sanz Hernández / Carolina Sancho Castillo / Nuria Prieto Sepúlveda / Ainoa Fernández Jerez / Giovanna García Sáez* / Patricia García Sánchez* / Noelia Urrea Montolio* / Alba De la Calle Gil / Ainoa Segovia Sesé / Sheila Ortiz Calvo* / Paula Drungilaite* / Elena María García Martín* / Laura Clemente del Molino* / Gema Agustín Aucejo / Silvia Cambil Aspas / Sara Saavedra Carrasco* / Paula Sánchez Saz / Sandra García Sáez* / Adriana Santarén Sáez / Enara Gómez Martín / Myriam Isabel Cayuela Torres* / Ruth Ballesteros Luna* / Laura Roselló Baena* / Sonia Esteve López* / Aida Beltrán Prieto* / Jennifer Béjar Gómez* / Rosana Guerrero Muñoz* / Mireya Ruiz Ruiz* / Marta Arnau Rodríguez* / Alba García Villar* / Lucía Llorens Bronchú / Carmen Izquierdo Ortín / María Amparo Maeso Montolio / Verónica Martínez Estal* / Belén Soriano Mérida* / Filomena Rebull Rubio / Estefanía Luna Castelló* / Ana Belén Tabarés González / Mª José Castany Sanmartín / Laura Escánez Esteban / Ylenia Cañizares García / Lidia Rodríguez Martorán / Begoña Candelo Estal / Paola García Villar / Marta Puentes Garrido* / Andrea Díaz-Alejo León / Celia Fernández Ortiz / María Carmen Díaz Hermoso* /


COMISSIO INFANTIL Marcos Arévalo Torres / Alberto Blasco Rebull / Ian Catalán García / Aitor Fito Sáez / Aitor Gimeno Granell / Yago Gómez Andrés / César González Ruiz / Adrián Hermo silla Marzo / Carlos Hermosilla Marzo / Pablo Herrero Oliva / Mario Izquierdo García / Unai Izquier do Palmero / Victor López Hermoso / Iker López Pastor / Iván López Villagrasa / Pablo Lorenzo Benito / Héctor Mateo Sanz / Hugo Mateo Sanz / Marc Muñoz Clemente / Lucas Olivares Salcedo / Vicent e Pastor Muñoz / Alexandre Rodríguez Serrano / Adrián San Antonio Abad / Manel Soriano Serrano /

CORT

D’HONOR INFANTIL aide / Alba zález Ruiz / Ana Gargallo Alc Gon ana Ait / so mo Her ez Lóp Sandra Jurado Cintas / Sara a Muniesa Sancho / Aitana uel Gargallo Alcaide / Candel Raq / pos Cam e det Lan la drea Viñas Sáez Álvaro Pérez / Car Torres / Celia Abril Valero / An o val Aré nca Bla / a uel Cay la Del Rio Pastor / Paula Rovira / Alma Morte Martínez / Car errero / Vega Blasco Blasco Gu al Vid ana Ait / ro hira ped / Yas / Adriana Soliz Sam Monzó / Vera Benito Sancho ez Zapater / Sheila Márquez rígu Rod a olin Car / Soraya / o ez del rígu Can Rod Moreno ría Barsán Martínez Madrid / Bianca Ma a dre An / y tan Cas sa ino Ortiz Calvo / Mia Esp era / cual García / Bianca Marco Riv Acebrón Sancho / Sara Pas

DESTIGE UNES DIVERTIDE S FALLES A TOTES LES FALLERETE S I FALLERETS


RECOMPENSES INSIGNIES DE

LA FALLA

INSIGNIA DE FULLES (30 ANYS) Ana María Rebull Rebull Mª Sonia Santos Méndez INSIGNIA D’OR (20 ANYS) Adrián Luna García Raquel Martín Genovés Patricia Torres Gómez INSIGNIA D’ ARGENT (10 ANYS) INFANTILS Adrián Blasco Rebull Alberto Blasco Rebull Aitana González Ruiz MAJORS Laura Giménez Andreu Claudia González Montes Yurena Mantecón Román Manel Montesinos Ávila INSIGNIA DE LA FALLA (PRIMER ANY) INFANTILS Soraya Acebrón Sancho Bianca María Barsán Rodríguez Mia Espinosa Castañy Aitor Fito Sáez Bianca Marco Rivera Andrea Martínez Madrid Sara Pascual García Adrián San Antonio Abad MAJORS Esteban Acebrón Hernández Adrián Benito Biosca Begoña Candelo Estal Ylenia Cañizares García Mª José Castañy Sanmartín María Carmen Díaz Hermoso Andrea Díaz-Alejo León Laura Escánez Esteban Robert Espinosa Ruiz Celia Fernández Ortiz Paola García Villar José Luis Masedo Fernández José Manuel Moreno Moreno Oscar Morte Ruiz Jaume Benjamín Nicolao García Victoriano Ortega Heredia Marta Puentes Garrido Lidia Rodríguez Martorán Andrés Rodríguez Valle Juan Manuel Sánchez Mateo

RECOMPENSES INFANTILS DE JUNTA FALLERA DE SAGUNT MASCLET INFANTIL D’OR I DIAMANTS AMB FULLES DE PLATI Jorge Jurado Cintas María Mena Arranz MASCLET INFANTIL D’OR I DIAMANTS AMB FULLES DE LLORER Sandra Jurado Cintas Sara López Hermoso MASCLET INFANTIL D’OR AMB FULLES DE LLORER Aitana González Ruiz Cristina Salvador Uviedo MASCLET INFANTIL D’OR Alba Álvaro Pérez Raquel Gargallo Alcaide Adrián Hermosilla Marzo Carla Landete Campos Candela Muniesa Sancho Yago Sales Gómez MASCLET INFANTIL D’ARGENT Celia Abril Valero Hugo Mateo Sanz Marc Muñoz Clemente Andrea Viñas Sáez MASCLET INFANTIL DE COURE César González Ruiz Alex Rodríguez Serrano Marcos Arévalo Torres Ián Catalán García Unai Izquierdo Palmero Yashira Ortiz Calvo Mia Espinosa Castany Andrea Martínez Madrid

RECOMPENSES INFANTILS DE JUNTA CENTRAL FALLERA DISTINTIU D’OR Aitana González Ruiz Cristina Salvador Uviedo DISTINTIU D’ARGENT Blanca Arévalo Torres Mario Izquierdo García Manel Soriano Serrano DISTINTIU DE COURE Marcos Arévalo Torres Vera Benito Sancho Unai Izquierdo Palmero Iker López Pastor Lucas Olivares Salcedo Yashira Ortiz Calvo Soraya Acebrón Sancho Bianca María Barsán Rodríguez Mia Espinosa Castany Andrea Martínez Madrid

RECOMPENSES MAJORS DE JUNTA FALLERA DE SAGUNT MASCLET D’OR I DIAMANTS AMB FULLES DE PLATI José Vicente Bosque Moliner Pedro De Andrés Micó José Manuel López García MASCLET D’OR I DIAMANTS AMB FULLES DE LLORER Jesús Vaquer Sebastiá MASCLET D’OR AMB FULLES DE LLORER Armando González Ponce Oscar Blasco de Fez Mara Cosín Munera Núria Genovés Carbonell MASCLET D’OR María Andrés Martínez Yolanda Benito Biosca Mario Amadeo Blasco Rebull José Vicente Bosque Uviedo Laura Campoy Ordiñaga Juan Manuel Gimeno Villanueva José Javier Jurado Gassó Sergio Landete Expósito Esther Mantecón Román César Martín Uviedo Carlos Riera Peiró José Vizcaino Jiménez MASCLET D’ARGENT Andrés Rodríguez Valle Gema Agustín Aucejo Andrés Alemany Ortiz Sonia Córdoba Arranz Raquel Gimeno Villanueva Astrid Gómez Andrés Claudia González Montes Ismael Jabani Cortés Mariano López Camarasa Laura Martínez Bronchú Sheila Pastor Hernández Ibán Gabriel Rodríguez Carrascosa Aroa Sanz Hernández MASCLET DE COURE Sheila Ortiz Calvo Ruth Ballesteros Luna Jennifer Béjar Gómez Alejandro Cegarra Giménez Robert Espinosa Ruiz Alexis Garcerá Soto María Amparo Maeso Montolio Verónica Martínez Estal Belén Soriano Mérida Ana Belén Tabarés González Zaira Bonaque López Begoña Candelo Estal Ylenia Cañizares García María José Castany Sanmartín Andrea Díaz-Alejo León Elba Martín Cosín Andrea Martínez Bronchú José Luis Masedo Fernández José Manuel Moreno Moreno Marta Puentes Garrido Rafael Tabarés González

RECOMPENSES MAJORS DE JUNTA CENTRAL FALLERA BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER Patricia Torres Gómez BUNYOL D’OR Cristina Sahuquillo Gándara Edith Santibañez Muñoz Jorge Sánchez Cosín Laura Giménez Andreu BUNYOL D’ARGENT Beatriz Badal Artero Borja Sánchez Villaescusa Conchi Villaescusa Gómez Manu Montesinos Ávila María Zacarías Debón Mariano Sánchez Sánchez Rubén Sánchez Villaescusa BUNYOL DE COURE Alain Langa Prieto Alberto Roda Borrás Alejandro Cegarra Giménez Alejandro Escolano Hernández Alexis Garcerá Soto Ana Belén Tabarés González Belén Soriano Mérida Carlos Riera Peiró Carmen Izquierdo Ortín Daniel Pastor Pérez Enara Gómez Martín Esteban Acebrón Hernández Estefanía Luna Castelló Filomena Rebull Rubio Iván Codina Solsona Jorge Jurado Cintas Lucía Llorens Bronchú María Amparo Maeso Montolio María Mena Arranz Rafael Marín Navio Robert Espinosa Ruiz Sascha Arroyo Luna Verónica Martínez Estal


SOCIS

COL·LABORADORS uz / z / Bienvenida Alcázar Sánchez / Rosita Alep Esther Alcaide Arnau / José Alcaide Lópe Lledó Carmen Andrés Urquiza / Consuelo Andreu Gerardo Alós Bono / Antonia Amorós / Mª ción Asun Pepi / a Rodríguez / Ana Mª Arenas Chic / Anna Andújar Forner / Adoración Aparicio dro / ción Balaguer Del Campo / Mª Luz Barriope Company / Mª Carmen Ávila Holguín / Asun / Juan ela Cayu onte quería Belinda / Enrique Belm Blanca Mª Barsán / Víctor Béjar Gómez / Pelu osa López / Susana Benito Monzaques / Primo Berz Manuel Benedí Andreu / Raúl Benito Díaz era / / Pascual Blasco Pérez / Vicente Borrás Nogu / Isabel Bixquert / Ángel J. Blasco López cería Brox Olmedo / Milagros Bureda Villalba / Arro Mª Carmen Briones Martínez / Mª Ángeles án / Trist Caro A. Andrés Cambil Sánchez / Juana Cá Merche / José Luis Calero Martí / José Huertas / riano / Alejandro Cegarra / Ángeles Chica Lucas Casas López / Mercedes Castillo Vale De Haro Vivanco / Vicente Cuenca Valiente / Esther Araceli Cintas Garcerá / Francisco Conesa Noverques Calle Gil / Carmen Devesa / Antonio Díaz / Encarnación De Las Peñas / Alba De La el Estal Valverde / Bernardo Espinosa Pérez / Migu / Vicente Dolz Sánchez / Antonio Escobar Felipe Esteve Martorell / Julio Farinós Castillo / José Tortosa / Gregorio Esteban Valero / Carmen Gabaldón / e Pérez / Ainhoa Fernández Jerez / Lucía Pérez / Manuela Felipe Pérez / María Felip ía Marín co / José Luis García García / Antonio Garc Antonio Gallego Nieto / Dolores García Blas Prior / ero / María García Nieto / Josefina García / Trinidad García Miñana / Juan García Molin Gómez ó / J. Manuel Gimeno Villanueva / Dolores Ascensión Gascó Felipe / Emilia Gassó Gass ález Gonz ás Tom / o ez Miguel / Vicente Gómez Tine Burgos / Inés Gómez Juan / Carmen Góm Mercedes és Heredia Tovar / Lola Hernández Pérez / García / Francisco González Simón / Andr rio Jara Rosa / ta Maruja Huguet / Francisco Inies Hernández Ruiz / Enrique Herrero López / mba Benito / Manolita Jerez Hernández / Juan M. Laco Hernández / Consuelo Jerez Hernández / l Landete mba García / David Landete Alcázar / Ánge Mª Amparo Lacomba Benito / Manuel Laco z Mariana Lara Brox / Mª Carmen Llamas / Ángel Lópe Serrano / Julio Landete Serrano / Vicente García osa / Manuel López Burgos / María López / José López Benavent / Sandra López Berz nzo Méndez / Lola López Romera / Rosario Lore / Urbano López García / Francisco López Marques a Soni / o s Manrique López / Bianca Marc Fernández / Antonio Lozano Cebrián / Jesú / Andrea Martín Gutiérrez / Antonio Martín Valencia Herrera / Jessica Martí Lozano / Mª Teresa as / Mª Martínez Muñoz / José Mª Martínez Salin Martínez / Lourdes Martínez Martínez / José Piró / nte / Esteban Mérida Biosca / Manuel Milla Amparo Martínez / Juan Manuel Mateo Torre / Mª Ángeles Julián Moliner Azcona / Ángel Montalbán Juan Mínguez / Dimas Molina Labrador / nez / Ana Mª Moral Giménez / Conchín Moral Gimé Montes Perea / Manuel Montesinos Ávila / Iván Moya Provi Morillas García / Kiosco Morvedre / Antonia Morcillo / José Moreno Moreno / el no Giménez / Victoria Muniesa Franco / Isab Ballesteros / Vicente Moya / Francisco Moya amín Benj e Jaum el Ángel Navarro Rodríguez / Navarro Bixquert / Aida Navarro Redón / Migu nio Ortín Olmos García / Ángeles Ortiz Pérez / Euge Nicolau / Felipe Noguera Mejías / José A. Palacios uelo Cons / ón Ortiz Hervás / Merche Ortiz Lorente / Francisco Ortiz Gallart / Concepci Peiró Palmero Molina / Felipa Parrilla / Antonio / Encarnación Palmero González / Cristina nio Pérez Anto / ín z Espinosa / Consuelo Pérez Mart Megino / Pilar Pérez Benedí / José Mª Pére ea Pérez Rosado / Pedro Plazas Sánchez / Andr Martínez / Argimiro Pérez Martínez / Javier z / ígue Rodr rto Reche / Carlos Riera Pastor / Albe Ponferrada / Jorge Pradas / Antonia Rico tzane Isabel Roig Peris / Rubén Rovira García / Agur Dolores Rodríguez / Pilar Rodríguez / Ana ia / Mª Ruiz Gázquez / Aitor Sáez / Irma Sáez Grac Rubio Aparicio / Amparo Rubio Rubio / Juan hez / Melero / Carolina Sánchez / Paquita Sánc Dolores Sampedro Soler / I. Manuel Sánchez ra / Félix a / Eusebio Sanz Clemente / Félix Sanz Pied Ana Mª Sancho Gaspar / Pepita Sanz Calz z / María Jesús Segovia Beltrán / Irma Serrano Lópe Sanz / Sauce / Francisco Sebastián Edo / Tello / Ana les Soriano Peris / Violeta Soriano / Rosa Sesé Galindo / Aitor Soria Briones / Mª Ánge Molina / Y Miel / Pilar Tristán Ruiz / Araceli Uviedo Teruel / Diego Torres Revert / Horno Trigo Villalba / / Francisco Viana Domínguez / Mª Dolores Julia Valero Muñoz / Sandra Valero Santos

SOCIS D’HONOR

Diputació Provincial de València: Excel.lentíssim Senyor President de la En Jorge Rodríguez i Gramaje Sra. Mª José García Romero Sra. Mª Teresa Calderón Pérez Sra. Carmen Devesa Herrero Sr. Vicente Santibañez Arres Sr. José Luis Rovira Morán Sr. José Luis Peláez Ruiz Sr. Antonio Larrea López Salones Mar Blau Gestoría Gramaje Papelería Luna Óptica Diseño Bar Cervera


NI TRES NI REIS?

tal. ciència que aplegaren al Por les estreles aquells homes de n ave udi est , lem Bet . a ells ren s s a tot Els que aplega Natzaret i els assignen nom els que adoraren a Jesús de 12 ser en var s eni arm als Per s, un per cada regal: or, mirra

Els catòlics diuen que són tre

i encens.

tres i fins un quart. Si es en les que apareixen dos, igu ant s tge ima ha Hi r. cla va Els gravats no ho deixen no aplegà a temps, era qui ana tre en total encara que l’últim qua ser en var a er? end pod lleg el -li una atenem a alg disfressada i volgueren furtar en Artaban. I si fora una maga dei li , als reg s mé b am at reg car

REINES I REIS

ega a obtindre la rei. Però un home només apl de t sor con o reis de eva Reina pot ser qui és her el consort d’una reina no pot l. I cal preguntar-se, perquè reia ília fam de fill és si rei de a l’estranger. consideració de veres tant en Espanya com és ò aix ò per sé ho no Jo obtindre la dignitat de rei? és un dir) fent un t d’una reina hereva (Isabel II, sor con al ar gin ima ríem pod I donant-li a la fantasia, admetre que les reines tinguen les constitucions no poden que à Ser rei? a com ón und paper de seg la reina mai se diu rei? à per això que el consort de Ser ? reis els que at orit aut s mé to Isabel como dita “Tanto monta, monta tan la n are ritz ula pop ans tell Serà per això que els cas a junt a Fernando. és en dubte que Isabel regnav Fernando” per a que ningú fiqu

AR? I SI LA REINA VOLGUES GOBERN

ern, concedir r, conferir lleis, anomenar gov lga mu pro , nar cio san , gna ta ma xen activitats Al rei li pertoca, segons la car armades. Per a la reina es dei ces for les de ent am and com la honors, dret de gràcia, del paper constitucional de al normal desenvolupament per itat util n gra e (“d ries complementà ció). Corona” a dir d’alguna publica falten des de l’antiguitat: ria de muntar? Exemples no hau o s’h com ar, ern gov ra va Però i si la reina volgue er que Cleopatra i Nefertiti, es I d’Egipte, va tindre més pod sis mo Tut rei del ho erfilla ca pod úni Per a Egipte. Hatshepsut, i admirable, dotà d’estabilitat sa ero Pod s. any 00 3.5 fa , cap encarregar de regnar ara ar. No se sap com ni per què barba postissa es feia retrat b am e, hom un com ícia als ia, not est lt recent, una fer es transv tornar a saber fins que, ja mo va res lla d’e ia tòr his la i ué al 1458 a.c. desapareg ia nascut dona”. diaris es va colar: “el faraó hav

I LA PAPISSA JUANA?

estat homes. eroses del món. Sempre han pod s mé es son per les de es són olescència anava vestida No serà reialesa però els pap stir una dona que des de l’ad exi va que ten con ar, firm a O això creiem. Sense con ió. Frecuentà monestirs fins accedir a la més alta educac per ves tra bar tro no de tal . d’home per ò una d’elles esta podria ser història moltes variants té per apegar a ser Benedicte III. La a persona visca i estime i dones, llibertat per a que cad es hom re ent t alta igu NE ten JO ALS REIS ELS DEMA eptar que hi ha gents que sen nouvinguts, empatia per a acc als llir aco a per at HO unt NO vol , SI I com desitge enda per a totes les persones, oltades i a decidir, dret a viv diferent i tenen dret a ser esc GEN PER A NO TORNAR. PODEN PORTAR, QUE SE’N VA

Isabel Cernenado


L A T R EL PO

M E L T E B DE


A T R CLA S G A M S REIS

A

Desitges el que desitges no sab em si es complirà, no sabem si ser à possible, tal vegada estiga a les teues mans, perquè tot començ a en ú mateix... si teniu raó! Esc rivim una carta de desitjos, con pensant que la màgia existeix, que tinuem algun dia ens despertarem i el pet roli serà sostenible i barat, la Marjal dels Moros nos s’haurà ince ndiat, tots els nens i nenes tind ran les mateixes oportunitats, la farà pagar als que ens han furtat llei milions d’euros destinats a cooper ació internacional, dependència, educació, difusió cultural en vale ncià, també la màgia farà que nin gú tinga que fugir de casa per una guerra, per no poder donar un ma nró de pa als seus fills, ah! i si ven en ací buscant una oportunitat els rebem amb respecte, ajudem , i anem a empatitzar amb refugiat s, refugiades, quanta màgia necessitarem? Pots triar, començar i enviar aqu esta carta a una bústia màgica plena d’il.lusions i esperar al sof es facen realitat o... alça el cul i à que fes que les coses canvien, si es el que vols.

Benvolguts Reis Mags

Salut i República d’Orient.

Signatura