Kes college prospectus 2017 2018

Page 1ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέρος Α´ - Γενικά Μήνυμα Γενικού Διευθυντή............................................................................................................................................................................... 3 Γιατί στο KES College;.......................................................................................................................................................................................... 4 Οργανογράμματα KES College...................................................................................................................................................................... 5 Ζωή και Περιβάλλον στο KES College...................................................................................................................................................... 8 Πρόγραμμα Erasmus+........................................................................................................................................................................................ 9 Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων........................................................................................ 11 Συνεργασίες................................................................................................................................................................................................................ 11 Κτηριακές Εγκαταστάσεις................................................................................................................................................................................. 12 Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018.................................................................................................................................... 15 Μέρος Β´ - Προγράμματα Σπουδών Προγράμματα Σπουδών ................................................................................................................................................................................. 16 Μέρος Γ´ - Δίδακτρα, Υποτροφίες και Εσωτερικός Κανονισμός Δίδακτρα και άλλα δικαιώματα ................................................................................................................................................................. 192 Υποτροφίες ........................................................................................................................................................................................................... 195 Βασικά άρθρα από τον Εσωτερικό Κανονισμό του KES College ....................................................................................... 196 Μέρος Δ´ - Διδακτικό Προσωπικό Στοιχεία Διδακτικού Προσωπικού ........................................................................................................................................................ 200

1


2


ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΓΕΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

Μήνυμα γενικού διευθυντή Λίγα Λόγια προς τους νέους Είναι φυσικό σε κάθε νέο ξεκίνημα ο καθένας μας να βάζει νέους στόχους, να πλάθει νέα οράματα και να έχει αυξημένες προσδοκίες. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ούτε στιγμή ότι η κάθε επιτυχία είναι αποτέλεσμα προγραμματισμένης, σκληρής και επίπονης προσπάθειας απ' όλους μας. Η νεολαία μας χρειάζεται έμπνευση και ετοιμότητα. Πιστεύω πως η πλειονότητα τών νέων μας είναι πάντοτε έτοιμη για νέους στόχους και οράματα. Εξ άλλου αυτός είναι και ο βασικός στόχος στη ζωή μας. Πέρα από τη μετάδοση γνώσεων και πέρα από την απόκτηση διπλωμάτων και υλικών αγαθών, κοσμικών αξιωμάτων και δόξας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύτιμο κεφάλαιο στη ζωή τού ανθρώπου αποτελούν το ήθος και ἡ αρετή. Η άξια τού ανθρώπου δεν μετριέται με το πόσα παίρνει ή πόσα έχει άλλα με το ποιος είναι. Η εποχή μας είναι γεμάτη από τυχοδιώκτες και εκμεταλλευτές και απελπιστικά φτωχή σέ ανθρώπους πνευματικής δημιουργίας και κοινωνικής προσφοράς. Η αίτια αυτής τής θλιβερής πραγματικότητας είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους με γνώμονα το πόσα θα κερδίζουν και όχι με το τί θα προσφέρουν. Με αυτό τον τρόπο μια κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει. Εκφυλίζεται σέ ζούγκλα θηρίων. Να έχετε στόχο σας και όραμά σας να διορθώσετε τα δικά μας λάθη, να συμπληρώσετε τίς δικές μας ελλείψεις και έτσι να κτίσετε ένα καλύτερο κόσμο.

Θεόδωρος Π. Στυλιανού Γενικός Διευθυντής Ιούνιος 2017

3


Γιατί στο ΚES COLLEGE; Πρώτο: Πολλά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο KES College λειτούργησαν για πρώτη φορά στην Κύπρο εδώ και αρκετά χρόνια [π.χ. ∆ιοίκηση Γραφείου και Γραµµατειακές Σπουδές από το 1971, ∆ηµοσιογραφία και ∆ηµόσιες Σχέσεις από το 1972, Αισθητική από το 1979, Μαγειρική και Γαστρονοµικές Τέχνες από το 1995, Ιατρικοί Επισκέπτες από το 1999, Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου από το 2008] και ως εκ τούτου τόσο το Κολλέγιο όσο και οι διδάσκοντες - εκτός από τα ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά τους προσόντα - έχουν µια µακρά διδακτική πείρα που δίχως άλλο συµβάλλει αποφασιστικά στην άνοδο των επιπέδων της προσφερόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. ∆εύτερο: Πέρα από τη θεωρητική ενηµέρωση των φοιτητών, το KES College δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην πρακτική τους κατάρτιση. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο µε διαρκή πρακτική άσκηση µέσα στα ειδικά εργαστήρια του κάθε προγράμματος, όσο και µε πρακτική εργασία σε χώρους εργασίας. Τρίτο: η φοίτηση στο KES College είναι υποχρεωτική και οι φοιτητές εµπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία της διδασκαλίας - µάθησης σ’ όλες τις λεπτοµέρειές της. Φιλοδοξία του KES College είναι να προσφέρει σοβαρή επαγγελµατική και υπεύθυνη εκπαίδευση και κατάρτιση σε τοµείς που υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η τολµηρή, καινοτόµα και πρωτοποριακή πρωτοβουλία του KES College να προσφέρει επαγγελματικά προγράμματα σπουδών µε βάση τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα συνέβαλε και στην αναβάθµιση των αντίστοιχων επαγγελµάτων. Το KES College θα συνεχίσει µε συνέπεια και υπευθυνότητα την καινοτόµα και πρωτοποριακή προσφορά του στον τοµέα των επαγγελµατικών προγραμμάτων σπουδών και έχει στόχο να επεκταθεί σε προγράµµατα που καλύπτουν και άλλους επαγγελµατικούς τοµείς, γιατί πιστεύουµε πως µια τέτοια προσφορά τη χρειάζονται τόσο οι νέοι κι οι νέες µας, όσο και η οικονοµία του τόπου µας.

19712017

46 χρόνια προσφοράς στην Τριτοβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση

4


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΓΕΝΙΚΑ

Οργανόγραµµα ΚES COLLEGE Γενικός Διευθυντής Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Διοικητικές Υπηρεσίες

Τμήμα Προσωπικού

Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Σχολή Επισιτιστικών, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών

Διοικητικές Επιτροπές

Σχολή Σπουδών Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων

Σχολή Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποδομής

Σχολή Περιβαλλοντικών Σπουδών

Γραμματειακό Προσωπικό Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης

5


Οργανόγραµµα ΚES COLLEGE Διοικητικές Υπηρεσίες Υπεύθυνος Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρόεδρος και Μέλη Διοικητικών Επιτροπών

Υπεύθυνος Προσωπικού

Υπεύθυνος Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας Υπεύθυνος Marketing & Δημοσίων Σχέσεων

Υπεύθυνος Οικονομικών Θεμάτων

Υπεύθυνος Γραμματείας

Υπεύθυνος Ηλεκτρονικών Υποδομών

Λειτουργός Λογιστηρίου

Υπεύθυνος Διαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Γραμματειακοί Λειτουργοί

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών

Υπεύθυνος Συντονιστής Προγραμμάτων Σπουδών

Συντονιστές Προγραμμάτων Σπουδών

Υπεύθυνος Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας

Λειτουργός Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών

Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης

6

Εκπαιδευτικός Λειτουργός

Πρόεδροι και Μέλη Επιτροπών Επιτροπή Διασφάλισης Εσωτερικής Ποιότητας Ακαδημαϊκή Επιτροπή Πειθαρχική Επιτροπή


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΓΕΝΙΚΑ

Οργανόγραµµα ΚES COLLEGE Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας Υπεύθυνος Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας

Εισδοχή & Εξυπηρέτηση Φοιτητών

Θέματα Αλλοδαπών Φοιτητών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+

Φοιτητικές Υποθέσεις

Συνεργασία με Φοιτητικό Συμβούλιο

Στήριξη Φοιτητών

Θέματα Αποφοίτων

Φοιτητική Ζωή και Δραστηριότητες

Σταδιοδρομία Διασύνδεση με τον Επιχειρηματικό Κόσμο

7


Ζωή και Περιβάλλον στο KES COLLEGE Μεταξύ των πιο σημαντικών παραγόντων οι οποίοι συμβάλλουν στην ψηλή ποιότητα εκπαίδευσης του KES College είναι το περιβάλλον και η ατμόσφαιρα που επικρατεί: οι ομαλές διαπροσωπικές σχέσεις, ο σεβασμός της προσωπικότητας του φοιτητή και το ήθος του Κολλεγίου. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια λειτουργούν φιλικές ανθρώπινες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Οι καθηγητές κι οι εκπαιδευτές συνεργάζονται αρμονικά τόσο µε την κάθε ομάδα όσο και µε το κάθε άτομο της ομάδας στην οποία διδάσκουν, για την επίτευξη πιο ψηλών επιπέδων. Επίσης το Κεντρικό Φοιτητικό Συμβούλιο αναπτύσσει πρωτοβουλίες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη στενών συναδελφικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των φοιτητών των διαφόρων κλάδων, του διδακτικού προσωπικού και της ∆ιεύθυνσης. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι η διοργάνωση εκδρομών και ταξιδιών στην Κύπρο και το εξωτερικό, η διοργάνωση χορών και συνεστιάσεων και άλλων εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και κοινωνική ευαισθητοποίηση των φοιτητών.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι φιλανθρωπικές και άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Κεντρικό Φοιτητικό Συμβούλιο, οι οποίες καλλιεργούν και εμπλουτίζουν τον εσωτερικό κόσμο των φοιτητών. Μερικές από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι η αιμοδοσία που οργανώνεται σε συνεργασία µε την Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η ενεργός συµµετοχή των φοιτητών του Κολλεγίου σε διάφορους κοινωφελείς εράνους, η ετοιμασία και πώληση φαγητών και γλυκών που παρασκευάζονται από τους φοιτητές στο Κολλέγιο για φιλανθρωπικούς σκοπούς όπως ο Ραδιοµαραθώνιος, η αθλητική φιλανθρωπική ημερίδα και η εβδομάδα αγάπης, κατά την οποία προσφέρονται υπηρεσίες στα εργαστήρια του Κολλεγίου για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Επίσης στα διάφορα προγράμματα σπουδών διοργανώνονται ειδικοί εσωτερικοί διαγωνισμοί μεταξύ των φοιτητών που αναφέρονται στα κύρια θέµατα των προγραμμάτων. Οι ενέργειες αυτές δίχως άλλο συμβάλλουν δυναμικά στη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ο φοιτητής προχωρεί µε επιτυχία και καλύπτει τους στόχους του όχι µόνο ως άτομο, αλλά και ως ένα ευαίσθητο µέλος της ευρύτερης κοινωνίας. Τα πιο πάνω είναι από τις βασικές προτεραιότητες του KES College και καταβάλλεται πάντοτε προσπάθεια από τη ∆ιεύθυνση και το προσωπικό, ώστε να υπάρχει αλληλοσεβασμός κι αλληλοϋποστήριξη µεταξύ όλων των µερών, για να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην όλη λειτουργία του Κολλεγίου.

8


ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΓΕΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

Πρόγραµµα ERASMUS+ Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού την περίοδο 2014 µέχρι 2020. Το πρόγραµµα αυτό συμβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση, παρέχοντας στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ευκαιρίες ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Μετά την εξασφάλιση έγκρισης για το Κολλέγιο µας του Χάρτη Erasmus (Erasmus Charter) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το KES College δικαιούται να συµµετέχει στο πρόγραµµα Erasmus+ (2014-2020). Το Πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές , σε απόφοιτους Σχολών και στο διδακτικό προσωπικό Σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, προσφέροντάς τους σχετική επιχορήγηση. Πιο κάτω βλέπετε φωτογραφίες από συμμετοχές εκπαιδευτών του KES College στο εξωτερικό για σκοπούς επιμόρφωσης και φοιτητών για πρακτική άσκηση.

Στις φωτογραφίες, οι εκπαιδευτές του Προγράμματος Σπουδών «Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής» κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους σε θέματα Αρτοσκευάσματα.

9


Στα πλαίσια της Κινητικότητας Προσωπικού για κατάρτιση του Προγράμματος Erasmus+, ο Συντονιστής των Προγραμμάτων Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών κύριος Παναγιώτης Χατζησυμεού, συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κογκρέσο Αρχιμαγείρων (World Association of Chefs Societies –WACS) στη Θεσσαλονίκη. Στη φωτογραφία, ο κος Χατζησυμεού με αρχιμαγείρους από την Ευρώπη που συμμετείχαν στο Κογκρέσο.

Στα πλαίσια της Κινητικότητας Φοιτητών για κατάρτιση του Προγράμματος Erasmus+, φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών “Food Preparation & Culinary Arts” πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση σε Ξενοδοχείο στη Ρόδο.

Στη φωτογραφία, ο φοιτητής Γιώργος Βαλιαντής με άτομα από τη Διεύθυνση του Ξενοδοχείου.

Στη φωτογραφία, ο φοιτητής Ραφαήλ Κασιουρή κατά την πρακτική του άσκηση στο Ξενοδοχείο.

Φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών «Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις», Μιχάλης Χαραλάμπους και Μιχάλης Τίκκος, πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση σε Τηλεοπτικό Σταθμό στην Κομοτηνή μέσω στα πλαίσια της κινητικότητας φοιτητών για κατάρτιση. Στις φωτογραφίες, οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκηση στον Τηλεοπτικό Σταθμό «R Channel» στην Κομοτηνή.

10


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΓΕΝΙΚΑ

Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle Με την έναρξη της Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2015 – 2016, το KES College προχώρησε στην εφαρμογή του Λογισμικού Moodle, το οποίο είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού. Παραχωρήθηκαν σε όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό καθώς και στους φοιτητές επίσημοι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κολλεγίου μαζί με κωδικούς πρόσβασης. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μάθημα, το οποίο τοποθετείται από τους καθηγητές στην πλατφόρμα, ώστε να προετοιμάζονται για τα μαθήματά τους. Μέσω του Moodle είναι δυνατή η επικοινωνία καθηγητών-φοιτητών ή μεταξύ φοιτητών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με άμεσο τρόπο σε πραγματικό χρόνο, όπως επίσης και η διεξαγωγή διαγωνισμάτων (quizzes), η υποβολή και αξιολόγηση εργασιών των φοιτητών, πληροφόρηση για εκπαιδευτικές πηγές (εκπαιδευτικό υλικό, λεξικό για άγνωστες λέξεις του μαθήματος) και άλλα. Επιπλέον, μέσα από την πλατφόρμα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του KES College η ανεύρεση θέσεων εργασίας. Με το Moodle ενισχύεται το ενδιαφέρον των φοιτητών, μέσω της ποικιλίας και της ελκυστικότητας των διάφορων τύπων εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να τοποθετηθεί από τους καθηγητές και τους δίνεται δυνατότητα να προετοιμαστούν στο δικό τους χώρο και χρόνο.

Ο κάθε φοιτητής του KES College έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο Moodle μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού του υπολογιστή αλλά και μέσω Tablet (ipad, android) ή ακόμα και με τη χρήση του smartphone του.

Συνεργασίες Εξωτερικά Σώματα Το KES College δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία µε εξωτερικά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σώματα του εξωτερικού. Γι’ αυτό έχει συνάψει συνεργασίες µε τα ακόλουθα σώµατα: • The Royal Society for the Promotion of Health • ITEC: International Therapy Examination Council • CIDESCO: Comité International d’ Esthétique et de Cosmétologie • ECDL: European Computer Driving Licence • EUMA: European Management Assistants • WACS: World Association of Chefs Societies

THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HEALTH

International Therapy Examination Council

Comité International d’ Esthétique et de Cosmétologie

11


Κτηριακές Εγκαταστάσεις ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5 (κοντά στη ∆ηµοτική Αγορά Αγίου Αντωνίου), 1055 Λευκωσία Βιβλιοθήκη To ΚES College δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση, τον εμπλουτισμό και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του, γιατί αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία στήριξης τής όλης εκπαιδευτικής προσπάθειας και φιλοσοφίας του. Εκτός από τα βιβλία, η βιβλιοθήκη του KES College περιλαμβάνει βιντεοκασέτες, CDs, DVDs, σύνδεση µε το διαδίκτυο και πληθώρα περιοδικών αντίστοιχων με τα προγράμματα σπουδών που λειτουργούν στο Κολλέγιο. Όλο το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης έχει μηχανογραφηθεί σε ειδικό και εύχρηστο σύστηµα βιβλιοθηκονοµίας, ούτως ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εντοπίζουν µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή τα βιβλία που επιθυµούν. Κάθε χρόνο προστίθενται στη βιβλιοθήκη πολλές νέες εκδόσεις ειδικών βιβλίων και περιοδικών που σχετίζονται µε τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται. Η αναζήτηση και προκράτηση βιβλίων της βιβλιοθήκης του KES College γίνεται και µέσω της ιστοσελίδας του Κολλεγίου. Παράλληλα, στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει η δυνατότητα ασύρµατης σύνδεσης (WiFi) για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εκτός από τη συµβατική βιβλιοθήκη, στο KES COLLEGE λειτουργεί και Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Το KES College έχει συνάψει συνεργασία µε την εταιρεία EBSCO Publishing για χρήση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Ebscohost η οποία περιλαµβάνει περίπου 160.000 ηλεκτρονικά βιβλία. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική αυτή βιβλιοθήκη έχουν όλοι οι φοιτητές και το προσωπικό του KES College τόσο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται στο χώρο του Κολλεγίου, αλλά και εξ αποστάσεως οποιαδήποτε µέρα και ώρα. Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Το KES College διαθέτει δύο (2) εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών πλήρως εξοπλισµένα µε σύγχρονους Η/Υ, τόσο σε υλικό όσο και σε προγράµµατα. Τα εργαστήρια Η/Υ είναι ευρύχωρα και πλήρως κλιµατιζόµενα. Σε κάθε εργαστήριο είναι εγκατεστηµένοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους σε ∆ίκτυο (Network) µε Server. Όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές µπορούν να είναι ταυτόχρονα ενωµένοι µε το διαδίκτυο (Internet) µέσω ADSL Business γραµµών ώστε να παρέχεται άµεση και γρήγορη πρόσβαση όλων των φοιτητών που εργάζονται στο εργαστήριο. Στο κάθε εργαστήριο είναι ενωµένος στο δίκτυο κοινός εκτυπωτής στον οποίο µπορούν να εκτυπώνουν όλοι οι προσωπικοί υπολογιστές του εργαστηρίου. Επίσης υπάρχει multimedia projector και πίνακας για διευκόλυνση της διδασκαλίας. Η χρήση των εργαστηρίων και η πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέχονται δωρεάν σε όλους τους εγγεγραµµένους φοιτητές του κολλεγίου.

12


ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΓΕΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

Εργαστήρια Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής - Αρτοποιίας - Τραπεζοκοµίας Το KES College διαθέτει τέσσερα σύγχρονα εργαστήρια Μαγειρικής/ Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής τα οποία είναι εξοπλισµένα µε όλα τα σύγχρονα µηχανήµατα και σκεύη παρασκευής και σερβιρίσµατος.

Εργαστήρια Αισθητικής - Μακιγιάζ και Κοµµωτικής Τα εργαστήρια Αισθητικής και Μακιγιάζ - Κοµµωτικής είναι πλήρως εξοπλισµένα µε τα αναγκαία µηχανήµατα τελευταίου τύπου, έτσι που να συµβάλλουν τόσο στην τεχνική - επαγγελµατική κατάρτιση των φοιτητών, όσο και στην ενηµέρωσή τους για τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο που προορίζονται να εργαστούν. Το KES College διαθέτει τέσσερα (4) εξειδικευµένα εργαστήρια Αισθητικής και δύο (2) για Μακιγιάζ. Τα εργαστήρια Αισθητικής και Μακιγιάζ του KES College πρόσφατα ανακαινίσθηκαν πλήρως, ανανεώθηκαν και αναβαθµίστηκαν µε σύγχρονο εξοπλισµό µε βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στόχος του KES College είναι να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να εξασκούνται σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας ενός επαγγελµατικού ινστιτούτου αισθητικής. Εργαστήριο Χηµείας / Φαρµακευτικής Τεχνολογίας To εργαστήριο Χηµείας / Φαρµακευτικής Τεχνολογίας είναι πλήρως εξοπλισµένο µε όλα τα µηχανήµατα και ειδικά σκεύη. Η ανανέωση του εξοπλισµού του εργαστηρίου είναι συνεχής. Το εργαστήριο αυτό χρησιµοποιείται κυρίως από τους φοιτητές/τριες των Προγραμμάτων Σπουδών «Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου», «Ιατρικοί Επισκέπτες» και «Αισθητική». Το KES College, εκτός από τη Θεωρητική κατάρτιση, δίνει έµφαση και στην πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του. Studio Ήχου και Εικόνας Το Στούντιο Ήχου και Εικόνας, εξοπλισµένο µε σύγχρονα επαγγελµατικά µηχανήµατα, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του προγράμματος σπουδών ∆ηµοσιογραφίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων να ετοιµάσουν τις δικές τους ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές. Επιπλέον τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν και να εξοικειωθούν µε τα µηχανήµατα ήχου και εικόνας ενός επαγγελµατικού στούντιο καθώς επίσης και µε τη χρήση ειδικών προγραµµάτων (software) για την επεξεργασία ήχου και εικόνας. Πρόσφατα έγινε αναβάθμιση του εξοπλισμού του Studiο Ήχου με μηχανήματα για μετάδοση live streaming του πειραματικού ραδιοφωνικού σταθμού “noiseair” των φοιτητών της Δημοσιογραφίας. Εργαστήριο Εδαφολογίας / Φυσιολογίας των Φυτών Για τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών "Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου", έχει δηµιουργηθεί ειδικό εργαστήριο Εδαφολογίας / Φυσιολογίας των Φυτών. Το εργαστήριο είναι εξοπλισµένο µε µικροσκόπια, στεροσκόπια, εξοπλισµό για αναλύσεις εδαφών καθώς και µε άλλα εξειδικευµένα όργανα για πειράµατα και µετρήσεις που σχετίζονται µε τα φυτά και την ανάπτυξή τους.

13


Χώροι εξάσκησης των φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών «Κηποτεχνία και Σχεδιασµός Κήπου» Το KES College έχει συµβληθεί µε τα φυτώρια M. SOLOMOU & SONS LTD στην περιοχή Νήσου ώστε οι φοιτητές/τριες των προγραμμάτων σπουδών "Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου" να µπορούν να εξασκούνται στα πλαίσια των εργαστηριακών µαθηµάτων του προγράμματος µέσα σε πραγµατικές συνθήκες κηποτεχνίας.

Καφετέρια Η καφετέρια του KES College προσφέρει ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον για ανάπαυση και ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων τόσο µεταξύ των φοιτητών όσο και µεταξύ των καθηγητών και των φοιτητών. ∆ιαθέτει εσωτερικό και εξωτερικό καλυµµένο χώρο και δωρεάν ασύρµατη σύνδεση µε το διαδίκτυο (Wi-Fi).

Γραφεία ∆ιοικητικού και Γραµµατειακού Προσωπικού Τα γραφεία της ∆ιοίκησης και της Γραµµατείας στεγάζονται στα δύο κτήρια του Κολλεγίου και διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό, όπως σύγχρονο τηλεφωνικό σύστηµα, σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, σύγχρονες φωτοτυπικές µηχανές, σαρωτές (scanners), συσκευές τηλεοµοιότυπου (fax) κ.ά. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του ∆ιοικητικού και Γραµµατειακού προσωπικού έχουν αντικατασταθεί µε νέους υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας. Νέοι επιπλέον γραφειακοί χώροι ∆ιοικητικού και Γραµµατειακού προσωπικού έχουν προστεθεί στους ήδη υφιστάµενους και χρησιµοποιούνται από αυτό. Αίθουσες ∆ιδασκαλίας Το Κολλέγιο διαθέτει συνολικά ικανοποιητικό αριθµό αιθουσών διδασκαλίας (lecture rooms) οι οποίες είναι πλήρως κλιµατιζόµενες και πλήρως εξοπλισµένες µε όλα τα σύγχρονα εποπτικά µέσα (multimedia projectors κλπ).

Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας Η Διεύθυνση του KES College θέλοντας να αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Κολλεγίου προς τους φοιτητές του αλλά και προς τους υποψήφιους φοιτητές οργάνωσε και λειτουργεί σε νέο άνετο χώρο την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι αναγκαίες υπηρεσίες για εξυπηρέτηση των φοιτητών. Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του KES College έχει την ευθύνη για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και πληροφοριών σε θέματα σπουδών, φοιτητικής ζωής, κανονισμών και γενικά, για τις οποιεσδήποτε ανάγκες των φοιτητών μας, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο KES College.

14


ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΓΕΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 Έναρξη Ακαδημαϊκού Έτους.................................................................................................................................................................... 1 Σεπτεμβρίου 2017 Α΄ Εξάμηνο Εγγραφές.................................................................................................................................................................................... 1 Ιουνίου - 20 Οκτωβρίου 2017 Ενημέρωση - Καθοδήγηση Νέων Φοιτητών............................................................................................................................ 27 Σεπτεμβρίου 2017 Έναρξη Μαθημάτων........................................................................................................................................................................................ 2 Οκτωβρίου 2017 Έναρξη Προπαρασκευαστικού Προγράμματος............................................................................................................................ 9 Οκτωβρίου 2017 Αργία (Εθνική Επέτειος)............................................................................................................................................................................ 28 Οκτωβρίου 2017 Διακοπές Χριστουγέννων......................................................................................................................... 23 Δεκεμβρίου 2017 - 7 Ιανουαρίου 2018 Προεγγραφές για το Β΄ Εξάμηνο............................................................................................................................................... 8 - 23 Ιανουαρίου 2018 Λήξη Μαθημάτων............................................................................................................................................................................................ 12 Ιανουαρίου 2018 Εξετάσεις....................................................................................................................................................................................................... 10 -31 Ιανουαρίου 2018 Β΄ Εξάμηνο Ενημέρωση - Καθοδήγηση Νέων Φοιτητών................................................................................................................................. 29 Ιανουαρίου 2018 Έναρξη Μαθημάτων.................................................................................................................................................................................. 5 Φεβρουαρίου 2018 Έναρξη Προπαρασκευαστικού Προγράμματος..................................................................................................................... 12 Φεβρουαρίου 2018 Αργία (Καθαρά Δευτέρα)..................................................................................................................................................................... 19 Φεβρουαρίου 2018 Αργία (Εθνική Επέτειος).................................................................................................................................................................................. 25 Μαρτίου 2018 Αργία (Εθνική Επέτειος)...................................................................................................................................................................................... 1 Απριλίου 2018 Διακοπές Πάσχα..................................................................................................................................................................... 2 Απριλίου - 15 Απριλίου 2018 Αργία (Εργατική Πρωτομαγιά).............................................................................................................................................................................. 1 Μαΐου 2018 Λήξη Μαθημάτων........................................................................................................................................................................................................ 11 Μαΐου 2018 Εξετάσεις................................................................................................................................................................................................................ 14 - 31 Μαΐου 2018 Αργία (Αγίου Πνεύματος)................................................................................................................................................................................... 28 Μαΐου 2018 Τελετή Αποφοίτησης............................................................................................................................................................................................ 29 Ιουνίου 2018 Λήξη Ακαδημαϊκού έτους.......................................................................................................................................................................... 31 Αυγούστου 2018 Θερινή Περίοδος Εντατικών Μαθημάτων Ενημέρωση - Καθοδήγηση Νέων Φοιτητών............................................................................................................................................. 11 Ιουνίου 2018 Έναρξη και λήξη.................................................................................................................................................................... 11 Ιουνίου – 31 Αυγούστου 2018 Διακοπές..................................................................................................................................................................................................... 13 – 17 Αυγούστου 2018 Εξετάσεις Θερινής Περιόδου Εντατικών Μαθημάτων................................................................................................. 3 - 7 Σεπτεμβρίου 2018 Ανεξετάσεις (Α’ και Β΄Εξαµήνου)............................................................................................................................................. 3 - 14 Σεπτεμβρίου 2018

15


16


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

Προγράμματα Σπουδών Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα [Foundation Course].............................................................................................................................................. 18 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ιατρικοί Επισκέπτες (R), (Α) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)............................................................................................................................................... 20 Ιατρικοί Επισκέπτες (R), (Α) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)........................................................................................................................ 26 Ιατρικοί Επισκέπτες (R) (4 έτη, Πτυχίο)....................................................................................................................................................................................... 32 Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα).................................................................................................................... 38 Αισθητική (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)..................................................................................................................................................................... 44 Αισθητική (R), (A) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα).............................................................................................................................................. 50 Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (R), (Α) (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)............................................................................... 56 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική (R), (Α) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)......................................................... 64 Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής (R), (Α) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα).......... 72 Food Preparation & Culinary Arts (R), (Α) (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year)................ 82 Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (R), (Α) (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)..................................................................................................... 88 Hotel Management (R), (Α) (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year)...................................... 98 Travel & Tourism Management (R), (Α) (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year)..................... 104 ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις (R), (Α) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)........................................................................... 110 ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Business Studies (R), (A) (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year).............................................. 120 Business Management (R), (A) (4 years/240 ECTS, Bachelor Degree, Plus an Optional Foundation Year)............................ 126 Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)............................................................................. 134 Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (R), (A) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)..................................................... 140 Computing Studies (R) (2 years, Diploma, Plus an Optional Foundation Year)........................................................................................... 146 Logistics (R), (A) (2 years/120 ECTS, Diploma, Plus an Optional Foundation Year).................................................................................. 152 Applied Logistics (R), (A) (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year)............................................ 158 ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κηποτεχνία (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα).................................................................................................................................................................. 166 Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου (R), (A) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)................................................................................... 172 Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)................................................................................................ 180 Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων (R), (Α) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)................................................................................. 186

(R): Registered - Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (C): Candidate for Accreditation - Υπό Αξιολόγηση Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Α): Accredited - Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π) / Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε). Κρατική Χορηγία μέχρι €3,420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

17


Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα [Foundation Course]* Αν η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος Σπουδών που έχετε επιλέξει είναι η Αγγλική και έχετε αδυναμίες στη χρήση της, τότε πριν μπείτε στο κύριο πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να παρακολουθήσετε το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα, το οποίο διαρκεί 1 ή 2 εξάμηνα. Ο κύριος στόχος του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος είναι να σας δώσει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι που να σας καταστήσει έτοιμους να παρακολουθήσετε αποτελεσματικά το κύριο πρόγραμμα σπουδών σας. Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα προσφέρεται τρεις φορές το χρόνο τους μήνες Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο. * Σημείωση: Στο τέλος του Προπαρασκευαστικού προγράμματος δεν θα δίνεται οποιαδήποτε πιστοποίηση (credit) ή οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών.

18


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Δομή Προγράμματος και Περιγραφές μαθημάτων Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα MAΘHMATA

Π.Τ.Ε*

Greek Language

3

Techniques in Writing

4

English Language

5

Introduction to Computers

2

Communication Skills

4

ΣΥΝΟΛΟ

18

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

Greek Language This course introduces non Greek speaking students to the use of Greek Language in their everyday life, teaching them basic grammar and vocabulary. Techniques in Writing This course aims to help students use written English in real-life situations. It is designed to build student’s ability to communicate their ideas in written form. The content is carefully selected to motivate students and stimulate learning. English Language This course aims to teach new students the basic structures of English and to demonstrate how English is used in real-life situations, enabling students to use it in meaningful contexts. It is designed to build students’ ability to communicate their ideas fluently, accurately and confidently. The content is carefully selected to motivate students and stimulate learning. Introduction to Computers This course prepare students to become informed users of computers, to understand the main concepts of Information Technology (IT) and to acquire knowledge and skills in using the basic functions of a computer. Communicating Skills This course aims to help students understand how English is used in real-life situations, thus enabling them to use the language in oral contexts. The course adopts a communicative approach to learning and as a result students are given the opportunity to practice in developing their competence in English.

19


ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικοί Επισκέπτες 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Φαρμακευτικές Εταιρείες > Φαρμακευτικές Βιομηχανίες > Αντιπροσωπείες Ιατρικών και Εργαστηριακών Αναλώσιμων Υλικών > Αντιπροσωπείες Ιατρικών Μηχανημάτων > Αντιπροσωπείες Καλλυντικών > Ιδιωτικοί Οργανισμοί που ασχολούνται με Θέματα Υγείας

20


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (2 ΕΤΗ)

Ιατρικοί Επισκέπτες (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Επιθυμείς να εργαστείς σ’ ένα δυναμικό, πολύπλευρο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον στο χώρο της Υγείας; Επιθυμείς να εργοδοτηθείς από ιδιωτικούς οργανισμούς υψηλών προδιαγραφών και παγκόσμιου εκτοπίσματος; Μπορείς να επιλέξεις το επάγγελμα της επιστημονικής ενημέρωσης των λειτουργών υγείας.

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Ιατρικού Επισκέπτη

Το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη Το επάγγελμα που σου διανοίγει ανεπανάληπτες ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής καταξίωσης. Το KES College, σου προσφέρει ακριβώς αυτή την ευκαιρία μέσω του πρωτοποριακού Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες”. ΣΤΟΧΟI > Η κάλυψη του κενού που υπάρχει στην αγορά εργασίας για επαγγελματικά εξειδικευμένους Ιατρικούς Επισκέπτες οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις ευρωπαϊκών επιπέδων. > Η προσφορά ικανοποιητικών επιστημονικών γνώσεων σε όσους επιλέγουν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να παρέχουν ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που παρουσιάζουν. > Η προσφορά βασικών γνώσεων μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων των φαρμακευτικών ειδών.

> Η καλλιέργεια τέτοιας επαγγελματικής συμπεριφοράς, ώστε οι υποψήφιοι Ιατρικοί Επισκέπτες να εξασκούν το επάγγελμά τους με βάση τη σχετική επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία. > Η αναβάθμιση του επαγγέλματος και του κύρους του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να προσιδιάζει στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου επιστημονικού συνεργάτη των φαρμακευτικών εταιρειών και βιομηχανιών. > Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο.

Οι φοιτητές/τριες του Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες” προετοιμάζονται για τις εξετάσεις που διενεργούνται με βάση την υφιστάμενη Νομοθεσία για την εγγραφή στο Μητρώο Ιατρικών Επισκεπτών της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό τη νόμιμη εξάσκηση του επαγγέλματος. Οι εξετάσεις οργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και περιλαμβάνουν γραπτό εξεταστικό δοκίμιο που καλύπτει τον Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης νόμο και τον Περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμο.

21


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος Γενική και Ανόργανη Χημεία Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Δημόσιες Σχέσεις Ι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι Γενικά Αγγλικά Ι Ελληνική Γλώσσα ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 16 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Φυσιολογία ΙΙ Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Φαρμακολογία Ι Συμπεριφορά του Καταναλωτή Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Αγγλική Ιατρική Ορολογία ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Φυσιολογία Ι Οργανική Χημεία Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Αρχές Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ Γενικά Αγγλικά ΙΙ Ελληνική Ιατρική Ορολογία Στοιχεία Βιοτεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 1 2 16 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 3 6 2 4 1 2 2 4 2 4 15 30

MAΘHMATA Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής Φαρμακοκινητικής Φαρμακολογία ΙΙ Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ (Διανομή και Προώθηση Φαρμάκων) Επαγγελματική Επικοινωνία Νοσολογία Φαρμακευτική Νομοθεσία Θέματα Βιοηθικής Ιατρικές/Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Εγχώρια Σκευασματολογία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 3

4 6

2 4 2 4 2 4 1 2 2 4 1 2 15 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά Οι απόφοιτοι του διετούς Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες”, το οποίο είναι Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Τριετές και στο Τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών μέσω απαλλαγής των αντίστοιχων μαθημάτων που διδάχθηκαν στο Διετές πρόγραμμα.

22


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (2 ΕΤΗ)

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος Οι φοιτητές/τριες κατανοούν την κατασκευή του ανθρώπινου σώματος και μπορούν να αναφέρονται στα κύρια οστά του ερειστικού συστήματος καθώς και σε ανατομικούς χώρους του σώματος. Γενική και Ανόργανη Χημεία Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις της Γενικής και Ανόργανης Χημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλει να κατέχει ο Ιατρικός Επισκέπτης. Βιολογία κυττάρου και ανάπτυξη Το μάθημα καλύπτει βασικές πλευρές τής κυτταρικής βιολογίας ώστε οι φοιτητές να μπορούν επαρκώς να κατανοούν τη δομή και τη λειτουργία τού κυττάρου. Έμφαση δίνεται στην οργανική δομή τού κυττάρου καθώς και στα βιομόρια (πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες, λιπίδια και νουκλεϊνικά οξέα). Δημόσιες Σχέσεις Η εισαγωγή τών φοιτητών στο αντικείμενο τών δημοσίων σχέσεων και η σαφής οριοθέτησή του σε σχέση με άλλα συναφή αντικείμενα. Οι φοιτητές θα πρέπει να μάθουν τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων σχέσεων και να διαχωρίζουν τις δημόσιες σχέσεις από τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ και την προπαγάνδα και να εξοικειωθούν με την οργάνωση δημοσίων σχέσεων μέσα στο σύγχρονο εξωτερικό και εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της Πληροφορικής και εξοικείωση τους με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή: Λειτουργικό σύστημα, επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα παρουσιάσεων, χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανές αναζήτησης. Γενικά Αγγλικά Η διεύρυνση από τους φοιτητές τής γνώσης τής αγγλικής γλώσσας και η περαιτέρω ανάπτυξη τών δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Ελληνική Γλώσσα Η διεύρυνση από τους φοιτητές τής γνώσης τής ελληνικής γλώσσας και η περαιτέρω ανάπτυξη τών δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή λαθών που συμβαίνουν συχνά στην καθομιλουμένη. Φυσιολογία Η σε βάθος κατανόηση από τους φοιτητές τών φυσιολογικών διεργασιών τού ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τις

φυσιολογικές λειτουργίες τών κυττάρων, τών οργάνων και τών κύριων συστημάτων τού ανθρώπου. Οι φοιτητές επιδιώκεται ιδιαίτερα να γνωρίσουν τα κύρια στοιχεία φυσιολογίας τού κυκλοφορικού, τού πεπτικού, τού λεμφικού, τού αναπνευστικού, τού νευρικού, ενδοκρινικού, ουροποιητικού και γεννητικού αναπαραγωγικού συστήματος τού ανθρωπίνου σώματος. Γίνεται επίσης αναφορά στην έννοια τού μεταβολισμού και στη φυσιολογία τών αισθητηρίων οργάνων τού ανθρώπου. Οργανική Χημεία Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις της Οργανικής Χημείας με τελικό αποτέλεσμα την κατοχή γνώσεων που είναι απαραίτητες στο επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη. Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Εισαγωγή στις γενικές αρχές τής Μικροβιολογίας με ιδιαίτερο προσανατολισμό στην πλευρά της Μικροβιολογίας που σχετίζεται με τον άνθρωπο. Αρχές Μάρκετινγκ Η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή τών διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους φοιτητές στον ανταγωνιστικό χώρο τών επιχειρήσεων. Ελληνική Ιατρική Ορολογία Η εκμάθηση από τους φοιτητές τής ιατροφαρμακευτικής ελληνικής ορολογίας και η ανάπτυξη τών δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να επεξηγούν ιατρικές ορολογίες και καταστάσεις που απαντούνται στο ιατροφαρμακευτικό περιβάλλον. Στοιχεία Βιοτεχνολογίας Δίνονται στους φοιτητές οι σχετικές έννοιες και οι γενικοί άξονες τών σύγχρονων επιτευγμάτων της Βιοτεχνολογίας με τις ανάλογες προεκτάσεις στις πρακτικές εφαρμογές τους. Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Τα βασικά χημικά χαρακτηριστικά ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται στη Φαρμακευτική.

23


Φαρμακολογία Οι φοιτητές εισάγονται στην επιστήμη της Φαρμακολογίας και στη συνέχεια γνωρίζουν τις κατηγορίες και τον τρόπο δράσης των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της φλεγμονής, του πόνου και των κύριων νόσων τού νευρικού, τού ενδοκρινικού, νεφρικού, ανοσοποιητικού κυκλοφορικού (καρδιαγγειακού), πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος. Καλύπτονται επίσης τα αντιβιοτικά, τα αντιμυκητιασικά, τα αντιπαρασιτικά και τα αντικαρκινικά φάρμακα. Γίνεται ακόμη αναφορά στις βιταμίνες, στα φάρμακα που εφαρμόζονται στον οφθαλμό, στη ρίνα, στα αυτιά, στο δέρμα και στα φάρμακα που αντιμετωπίζουν τους ιούς, τη νόσο Alzheimer, τη στυτική δυσλειτουργία και την οστεοπόρωση. Συμπεριφορά του Καταναλωτή Οι φοιτητές κατανοούν τις έννοιες, αρχές και θεωρίες από διάφορες συμπεριφοριστικές επιστήμες. Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Η περιγραφή και κατανόηση από τους φοιτητές τών κυριότερων φαρμακοτεχνικών μορφών καθώς και τών διαδικασιών φυσικοχημικής και φαρμακευτικής υφής που σχετίζονται με αυτές. Αγγλική Ιατρική Ορολογία Η εκμάθηση από τους φοιτητές τής ιατροφαρμακευτικής αγγλικής ορολογίας και η ανάπτυξη τών δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να επεξηγούν ιατρικές ορολογίες και καταστάσεις που απαιτούνται στο ιατροφαρμακευτικό περιβάλλον. Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής Βασικές γνώσεις της Βιοφαρμακευτικής και Φαρμακοκινητικής που είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να κατέχουν τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στις μελέτες βιοϊσοδυναμίας των γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων. Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ (Διανομή και Προώθηση Φαρμάκων) Η εφαρμογή των αρχών τής επιστήμης τού Μάρκετινγκ, προσαρμοσμένων στο χώρο της προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων. Επαγγελματική Επικοινωνία Η θεωρητική και πρακτική εκμάθηση από τους φοιτητές τής διαδικασίας τής επίσκεψης του ιατρικού επισκέπτη στο λειτουργό υγείας (π.χ. ιατρό) πρόσωπο με πρόσωπο.

24

Συγκεκριμένα, καλύπτονται η προετοιμασία τής επίσκεψης, η επίσκεψη αυτή καθ’ εαυτή και οι ενέργειες που γίνονται μετά την επίσκεψη. Νοσολογία Οι φοιτητές γνωρίζουν τις κυριότερες νόσους που απαντώνται στον άνθρωπο, την κλινική συμπτωματολογία αριθμού νόσων και τις σχετικές προεκτάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους. Φαρμακευτική Νομοθεσία - Θέματα Βιοηθικής Η εξοικείωση τών φοιτητών με τις διατάξεις της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας καθώς και η γνώση τού νομοθετικού πλαισίου εντός τού οποίου μπορεί κάποιος να ασκεί το επάγγελμα τού Ιατρικού Επισκέπτη. Παράλληλα, το μάθημα αποσκοπεί στη γνωριμία τών φοιτητών με το χώρο τής Βιοηθικής και τών ηθικών προβληματισμών που προκύπτουν από τα σύγχρονα βιοϊατρικά επιτεύγματα. Ιατρικές/Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάγνωση, κατανόηση και επεξήγηση επιστημονικών και ιατρικών δημοσιεύσεων από τους φοιτητές από επιστημονικές και ιατρικές πηγές. Εγχώρια Σκευασματολογία Σκοπός του μαθήματος είναι η επαρκής γνώση για τους σκοπούς της ιατροφαρμακευτικής επιστημονικής ενημέρωσης από τους φοιτητές των εγχώριων σκευασμάτων (εμπορικό όνομα, δραστική ουσία, κατηγορία , χρήσεις).


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (2 ΕΤΗ)


ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικοί Επισκέπτες 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Φαρμακευτικές Εταιρείες > Φαρμακευτικές Βιομηχανίες > Αντιπροσωπείες Ιατρικών και Εργαστηριακών Αναλώσιμων Υλικών > Αντιπροσωπείες Ιατρικών Μηχανημάτων > Αντιπροσωπείες Καλλυντικών > Ιδιωτικοί Οργανισμοί που ασχολούνται σε Θέματα Υγείας

26


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (3 ΕΤΗ)

Ιατρικοί Επισκέπτες (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Ο Ιατρικός Επισκέπτης θα πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερος και εκπαιδευμένος στα νέα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά από την εταιρεία του καθώς και από τους ανταγωνιστές. Θα πρέπει να είναι ικανός να αναλύει μειονεκτήματα/ πλεονεκτήματα αναδεικνύοντας και προωθώντας τα φάρμακα της εταιρείας που τον εργοδοτεί. Ακόμα θα πρέπει να γνωρίζει τη στρατηγική προώθησης και πωλήσεων των ανταγωνιστών και θα πρέπει να είναι ικανός να αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Ιατρούς και Φαρμακοποιούς. Το τριετές Πρόγραμμα Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες” του KES College προετοιμάζει τους φοιτητές για άμεση εργοδότηση και τους δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται για να διακριθούν στον τομέα τους.

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα Ιατρικού Επισκέπτη

ΣΤΟΧΟI > Να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας για εξειδικευμένους επαγγελματικά Ιατρικούς Επισκέπτες, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις ευρωπαϊκών επιπέδων. > Να προσφέρει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις (ιατρικές και φαρμακολογικές) σε όσους επιλέγουν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να παρέχουν ακριβείς και κατά το δυνατόν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που παρουσιάζουν. > Να έχει βασικές γνώσεις μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων φαρμακευτικών ειδών. > Να συμβάλει, ούτως ώστε οι υποψήφιοι Ιατρικοί Επισκέπτες να εξασκούν το επάγγελμά τους με βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία. > Να οργανώνει σεμινάρια για επαγγελματίες Ιατρικούς Επισκέπτες με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους.

> Να φέρει τους φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες” σε επαφή με συναδέλφους τους σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνικών πληροφοριών χρήσιμων για αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους. > Να αναβαθμίσει το επάγγελμα και το κύρος του Ιατρικού Επισκέπτη ούτως ώστε να προσιδιάζει στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου επιστημονικού συνεργάτη των φαρμακευτικών εταιρειών και βιομηχανιών. > Να προσφέρει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα Διοίκησης και Διαχείρισης. > Να παρέχει στους φοιτητές/τριες ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση.

27


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος Γενική και Ανόργανη Χημεία Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Δημόσιες Σχέσεις Ι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι Γενικά Αγγλικά Ι Ελληνική Γλώσσα ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 16 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Φυσιολογία ΙΙ Φαρμακευτική Χημεία Φαρμακολογία Ι Συμπεριφορά του Καταναλωτή Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής Φαρμακοκινητικής Φαρμακολογία ΙΙ Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ (Διανομή και Προώθηση Φαρμάκων) Επαγγελματική Επικοινωνία Στοιχεία Βιοτεχνολογίας Φαρμακευτική Νομοθεσία Θέματα Βιοηθικής Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 4

6 8

2 2 2

4 4 4

2 4 15 30

6o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 4 2

8 4

2

4

2 4 2 4 15 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Εξάσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά).

28

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 2 4 16 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 3 6 2 4 2 4 3 6 15 30

5o Eξάμηνο MAΘHMATA Στοιχεία Βιοχημείας Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας Σκευασματολογίας Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ Φαρμακευτική Νομοθεσία Θέματα Βιοηθικής ΙΙ Φαρμακογνωσία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Βασικές Αρχές Διοίκησης ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Φυσιολογία Ι Οργανική Χημεία Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Αρχές Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ Γενικά Αγγλικά ΙΙ Ιατρική Ορολογία (Ελληνική και Αγγλική) Νοσολογία ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Έρευνα Μάρκετινγκ Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Διατροφολογία Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Διαχείριση Έργου Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Πρακτική Εξάσκηση (σε Φαρμακευτική Εταιρεία) ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 1 2 1 2 2 4 2 4 3 6 2 4 6** 8 17 30


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (3 ΕΤΗ)

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος Το μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις Ανατομίας, απαραίτητες για να είναι σε θέση ο/η φοιτητής/τρια να σκιαγραφήσει και να κατανοήσει τα μέρη του ανθρώπινου σώματος. Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται εποπτικά μέσα όπως προβολές, ανατομικοί άτλαντες, σκελετός και ομοιώματα ανθρωπίνων οργάνων.

Φυσιολογία Το μάθημα περιλαμβάνει τις λειτουργίες των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού (κυκλοφορικό, πεπτικό, ενδοκρινικό, αναπνευστικό, νευρικό, ουροποιητικό και γεννητικό – αναπαραγωγικό σύστημα). Επίσης γίνεται αναφορά στην έννοια του μεταβολισμού και στη φυσιολογία των αισθητηρίων οργάνων του ανθρώπου.

Γενική και Ανόργανη Χημεία Βασικές γνώσεις της γενικής και ανόργανης χημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλει να κατέχει ο Ιατρικός Επισκέπτης.

Οργανική Χημεία Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις της Οργανικής Χημείας με τελικό αποτέλεσμα την κατοχή γνώσεων που είναι απαραίτητες στο επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη.

Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Το μάθημα καλύπτει τις βασικές πλευρές της κυτταρικής βιολογίας ούτως ώστε οι φοιτητές/τριες να μπορούν να κατανοούν τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου. Έμφαση επίσης δίνεται στην οργανική δομή του κυττάρου καθώς και στα βιομόρια (πρωτεΐνες, πολυσαχκαρίτες, λιπίδια και νουκλεϊνικά οξέα). Δημόσιες Σχέσεις Εισαγωγή των φοιτητών στο αντικείμενο των δημοσίων σχέσεων. Οι φοιτητές θα πρέπει να μάθουν τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων σχέσεων και να διαχωρίζουν τις δημόσιες σχέσεις από τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ και την προπαγάνδα και να εξοικειωθούν με την οργάνωση δημοσίων σχέσεων μέσα στο σύγχρονο εξωτερικό και εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της Πληροφορικής και εξοικείωση τους με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή: Λειτουργικό σύστημα, επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα παρουσιάσεων, χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανές αναζήτησης. Γενικά Αγγλικά Το μάθημα αυτό διευρύνει την γνώση της αγγλικής γλώσσας με σκοπό οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους στη χρήση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Ελληνική Γλώσσα Το μάθημα έχει ως στόχο του να διευρύνει τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και περαιτέρω να αναπτύξει την δεξιότητα χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επίσης στην αποφυγή λαθών που συμβαίνουν συχνά στην καθομιλουμένη.

Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Εισαγωγή στις γενικές αρχές της Μικροβιολογίας με ιδιαίτερο προσανατολισμό στην πλευρά της Μικροβιολογίας που σχετίζεται με τον άνθρωπο. Αρχές Μάρκετινγκ Η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους φοιτητές/τριες στον ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων με τελικό αποτέλεσμα την κατοχή γνώσεων από τους φοιτητές/τριες που είναι απαραίτητες στο επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη. Ιατρική Ορολογία (Ελληνική και Αγγλική) Εκμάθηση της ιατροφαρμακευτικής ορολογίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Το μάθημα αναπτύσσει τις δεξιότητες χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές να αντιλαμβάνονται και να επεξηγούν ιατρικές ορολογίες και καταστάσεις που απαιτούνται στο ιατροφαρμακευτικό περιβάλλον. Νοσολογία Το μάθημα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις των κυριότερων νόσων / ασθενειών που απαντώνται στον άνθρωπο, της κλινικής συμπτωματολογίας και τις σχετικές προεκτάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τους. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος είναι σε θέση να κατανοούν τις κυριότερες νόσους και τα συμπτώματά τους.

29


Φαρμακευτική Χημεία Το μάθημα της Φαρμακευτικής Χημείας ακολουθεί τα μαθήματα ανόργανης και οργανικής χημείας και με το πέρας του μαθήματος αυτού οι φοιτητές/τριες κατέχουν τα βασικά χημικά χαρακτηριστικά ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική. Φαρμακολογία Εισαγωγή των φοιτητών/τριων στην επιστήμη της Φαρμακολογίας. Οι φοιτητές γνωρίζουν τις κατηγορίες και τον τρόπο δράσης των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της φλεγμονής, του πόνου και των κύριων νόσων του νευρικού, καρδιαγγειακού, πεπτικού, αναπνευστικού συστήματος ενδοκρινικού, νεφρικού και ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης καλύπτονται τα αντιβιοτικά, αντιμυκητιασικά, αντιπαρασιτικά και αντικαρκινικά φάρμακα και γίνεται μια αναφορά στις βιταμίνες, στα φάρμακα τα οποία εφαρμόζονται στον οφθαλμό, στα αυτιά, το δέρμα, τη μύτη καθώς επίσης και για φάρμακα τα οποία αντιμετωπίζουν τους ιούς, τη νόσο Alzheimer, τη στυτική δυσλειτουργία και την οστεοπόρωση. Συμπεριφορά του Καταναλωτή Η κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών και θεωριών που διέπουν τις συμπεριφοριστικές επιστήμες. Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές/τριες τις απαιτούμενες γνώσεις για την κατανόηση των κυριότερων φαρμακοτεχνικών μορφών. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος είναι σε θέση να περιγράφουν και να κατανοούν τις φαρμακοτεχνικές μορφές καθώς επίσης και τις φυσικοχημικές διαδικασίες που σχετίζονται με αυτές. Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής Βασικές γνώσεις της Βιοφαρμακευτικής και Φαρμακοκινητικής που είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να κατέχουν τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στις μελέτες βιοϊσοδυναμίας των γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων. Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ (Διανομή και Προώθηση Φαρμάκων) Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές/τριες τις απαιτούμενες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές της επιστήμης του Μάρκετινγκ προσαρμοσμένες στο χώρο της προώθησης Φαρμακευτικών προϊόντων.

30

Επαγγελματική Επικοινωνία Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές/τριες το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της διαδικασίας της επίσκεψης του ιατρικού επισκέπτη στο λειτουργό υγείας (π.χ ιατρό). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη διαδικασία προετοιμασίας της επίσκεψης στον ιατρό, την επίσκεψη αυτή καθ΄ εαυτή και τις ενέργειες που γίνονται μετά την επίσκεψη. Στοιχεία Βιοτεχνολογίας Το μάθημα έχει ως σκοπό του να δοθούν στους φοιτητές οι σχετικές έννοιες και οι γενικοί άξονες των σύγχρονων επιτευγμάτων της Βιοτεχνολογίας με τις ανάλογες προεκτάσεις στις πρακτικές εφαρμογές τους. Φαρμακευτική Νομοθεσία - Θέματα Βιοηθικής Το μάθημα παρέχει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις διατάξεις της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας καθώς και τη γνώση του νομοθετικού πλαισίου εντός του οποίου μπορεί κάποιος να ασκεί το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη. Περαιτέρω, γίνεται συζήτηση καίριων θεμάτων βιοηθικής. Στοιχεία Βιοχημείας Βασικές αρχές βιοχημείας που θα βοηθήσουν τους φοιτητές να αναγνωρίζουν τη δομή και τη λειτουργία των πρωτεϊνών, αμινοξέων, ενζύμων και νουκλεϊνικών οξέων. Θα κατέχουν επίσης τις διάφορες βιολογικές οξειδώσεις που επιτελούνται και τις αντιδράσεις μεταβολισμού. Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας - Σκευασματολογίας Η πρακτική και θεωρητική εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση Συνταγολογίων και ειδικότερα του Βρετανικού Εθνικού Συνταγολογίου (British National Formulary). Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις ονομασίες και άλλα στοιχεία των συχνότερα συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις κατηγορίες φαρμάκων που σχετίζονται με το κυκλοφορικό, γαστρεντερικό, αναπνευστικό και άλλα συστήματα. Επίσης γίνεται αναφορά στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων από φαρμακευτικές ουσίες. Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές τις γνώσεις για τις στρατηγικές των παραδοσιακών προγραμμάτων μάρκετινγκ αλλά και για τις στρατηγικές που αφορούν την αύξηση και την επιρροή των νέων μέσων, των εναλ-


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (3 ΕΤΗ)

λακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, των προκλήσεων και των ζητημάτων που αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια μιας μεταβαλλόμενης πειθαρχίας επικοινωνιών μάρκετινγκ. Επίσης στο μάθημα αυτό αναλύονται προγράμματα τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις. Φαρμακογνωσία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τις βασικές έννοιες και εφαρμογές στο πεδίο της παραλαβής, απομόνωσης, ταυτοποίησης και ανάλυσης φυσικών προϊόντων. Επίσης εξοικειώνονται με τη χημική δομή και τις ιδιότητες των διαφόρων φυσικών φαρμακευτικών προϊόντων. Βασικές Αρχές Διοίκησης Εισαγωγή στις διάφορες έννοιες της διοίκησης συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διοίκησης, των βασικών αρχών λήψης αποφάσεων και του προγραμματισμού. Έρευνα Μάρκετινγκ Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό του να αντιληφθούν οι φοιτητές/τριες την αναγκαιότητα της έρευνας μάρκετινγκ, να γνωρίσουν τις τεχνικές προετοιμασίας και διεξαγωγής της και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο έπακρον το εργαλείο της έρευνας μάρκετινγκ που θα έχουν στη διάθεση τους. Βιοστατιστική Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τις στοιχειώδεις παραμέτρους που σχετίζονται με τη σημασία (αξία) και την εφαρμογή της στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς επίσης και των βασικών αρχών της βιοστατιστικής. Εισαγωγή στη Διατροφολογία Η κατανόηση από τους φοιτητές/τριες των απαιτήσεων του ανθρώπινου οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά και πως αυτές ικανοποιούνται μέσω της πέψης, της απορρόφησης και του μεταβολισμού των τροφίμων.

Διαχείριση Έργου Το μάθημα προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επιτυχία έκτακτων επιχειρηματικών στόχων. Έχει ως στόχο του να εισάγει τις ιδέες, τις τεχνικές και τα εργαλεία για τη διαχείριση ενός έργου στη θεωρία και στην πράξη. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο διάφορα έργα σχεδιάζονται, αξιολογούνται και εφαρμόζονται έχοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη, χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές για την επιτυχία ενός έργου. Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις γύρω στις πωλήσεις, όπως μορφές, πρόβλεψη και καθορισμός στόχων πωλήσεων, στρατολόγηση και εκπαίδευση πωλητών και ανάλωση πωλήσεων. Πρακτική Εξάσκηση (σε Φαρμακευτική Εταιρεία) Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι υποχρεωτική και έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Είναι η εξάσκηση των φοιτητών/τριών στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου που παρακολουθούν. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης πρέπει οι φοιτητές/τριες να εργαστούν σε χώρους συναφείς με το επάγγελμα τους (Φαρμακευτικές εταιρείες), όπου θα εκπαιδευτούν στην επιστημονική προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων. Η πρακτική άσκηση εκπονείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση του φοιτητή/τριας από επιβλέπον μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που διδάσκει στο κολλέγιο και ορίστηκε ως σύμβουλος του φοιτητή/ τριας. Με το πέρας της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες με πελάτες και άλλους συναδέλφους.

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού Εισαγωγή στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Το μάθημα καλύπτει αποφάσεις οργανισμών για πρόσληψη, εκπαίδευση και ανταμοιβές υπαλλήλων, καθώς επίσης γίνονται αναφορές στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται διάφορες αποφάσεις από το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού και το διευθυντή.

31


ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικοί Επισκέπτες 4 έτη, Πτυχίο ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Φαρμακευτικές Εταιρείες > Φαρμακευτικές Βιομηχανίες > Αντιπροσωπείες Ιατρικών και Εργαστηριακών Αναλώσιμων Υλικών > Αντιπροσωπείες Ιατρικών Μηχανημάτων > Αντιπροσωπείες Καλλυντικών > Ιδιωτικούς Οργανισμούς που ασχολούνται με Θέματα Υγείας

32


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (4 ΕΤΗ)

Ιατρικοί Επισκέπτες (4 έτη, Πτυχίο) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό βήμα για τα δεδομένα της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης. Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει την άριστη ακαδημαϊκή κατάρτιση με την απόκτηση των απαραίτητων ικανοτήτων για την επιτυχία στον εργασιακό χώρο. Η στενή σύνδεση του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη με τον ευαίσθητο, αλλά και τόσο σημαντικό τομέα της Υγείας, ανεβάζει τον πήχη των απαιτήσεων και συνάμα προσφέρει αριθμό προκλήσεων που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία νέων ανθρώπων που έβαλαν ως στόχο στη ζωή τους την επιτυχία και την επαγγελματική καταξίωση. ΣΤΟΧΟI > Να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας για εξειδικευμένους επαγγελματικά Ιατρικούς Επισκέπτες, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών επιπέδων. > Nα προσφέρει επιστημονικές γνώσεις (ιατρικές και φαρμακολογικές), σε όσους επιλέγουν να ασκήσουν το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να παρέχουν ακριβείς και κατά το δυνατόν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που παρουσιάζουν. > Να προσφέρει βασικές γνώσεις μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων φαρμακευτικών ειδών. > Να συμβάλει, ούτως ώστε οι υποψήφιοι Ιατρικοί Επισκέπτες να ασκούν το επάγγελμά τους με βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία. > Να οργανώσει σεμινάρια για επαγγελματίες Ιατρικούς Επισκέπτες με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους.

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικού Επισκέπτη

> Να φέρει τους φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες” σε επαφή με συναδέλφους τους σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνικών πληροφοριών χρήσιμων για την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους. > Να αναβαθμίσει γενικότερα το επάγγελμα και το κύρος του Ιατρικού Επισκέπτη ούτως ώστε να προσιδιάζει στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου επιστημονικού συνεργάτη των φαρμακευτικών εταιρειών και της Βιομηχανίας. > Να συμβάλει στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της πολυποίκιλης προσφοράς γνώσης και ενημέρωσης τόσο στους φοιτητές του προγράμματος σπουδών, όσο και στους επαγγελματίες Ιατρικούς Επισκέπτες μέσω ειδικών ταχύρρυθμων προγραμμάτων.

33


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* 4 Γενικά Αγγλικά Ι Ειδικά Αγγλικά Ι 2 Ανατομία - Φυσιολογία Ι 4 Χημεία Ι 3 Ελληνικά Ι 4 Βιολογία 2 ΣΥΝΟΛΟ 19

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Γενικά Αγγλικά ΙI 4 Ειδικά Αγγλικά ΙI 2 Ανατομία – Φυσιολογία IΙ 4 Χημεία ΙI 3 Ελληνικά IΙ 4 Στοιχεία Ψυχολογίας 1 ΣΥΝΟΛΟ 18

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Γενικά Αγγλικά ΙΙΙ 4 Computers I 2 Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΙ 4 Χημεία ΙΙΙ 3 Ανθρώπινες Σχέσεις 2 Marketing I 2 ΣΥΝΟΛΟ 17

MAΘHMATA Π.Τ.Ε*.. Γενικά Αγγλικά IV 4 Computers II 3 Φαρμακολογία Ι 5 Μικροβιολογία Ι 2 Δημόσιες Σχέσεις I 2 Marketing II 2 Στοιχεία Βιοτεχνολογίας 1 ΣΥΝΟΛΟ 19

5o Eξάμηνο

6o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Project I 1 Computers III 2 Φαρμακολογία ΙΙ 2 Μικροβιολογία ΙΙ 2 Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ 2 Marketing III 2 Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Ι 2 Νοσολογία Ι 3 Θέματα Βιοηθικής 1 ΣΥΝΟΛΟ 17

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Project IΙ 1 Computers IV 2 Φαρμακολογία ΙΙI 3 Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής Ι 2 Δημόσιες Σχέσεις ΙΙΙ 2 Marketing IV 2 Ειδικά Αγγλικά ΙΙΙ 2 Νοσολογία ΙΙ 3 ΣΥΝΟΛΟ 17

7o Eξάμηνο

8o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Project III 1 Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΙΙ 2 4 Φαρμακολογία IV Selling and Sales Management 2 Professional Communication 2 Ομιλητική 2 Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής -Φαρμακοκινητικής ΙI 2 Στοιχεία Βιοχημείας 1 Φαρμακευτική Νομοθεσία 1 ΣΥΝΟΛΟ 17

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Project ΙV 1 Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας 4 1 Στοιχεία Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης Πρακτική Εξάσκηση 10** ΣΥΝΟΛΟ 16

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Εξάσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά).

34


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (4 ΕΤΗ)

Περιγραφή Μαθημάτων Γενικά Αγγλικά About you, memories, around the world, making plans, news and media, social matters, things of importance, society and the future, rules and freedom, dilemmas and decisions, connections, the company, money, the market, management, the customer, production, business and society, business ethics, the digital revolution. Eιδικά Aγγλικά Where do you work?, disinfectants and antiseptics, admissions, observation of the patient, the skin respiration, the cough and sputum, starting and controlling meetings, presenting and supporting opinions, making suggestions, accepting and rejecting ideas and proposals, medically speaking: hypertension headaches, pregnancy, heart attack, breast cancer, childhood Infection, diseases. Aνατομία - Φυσιολογία Εισαγωγή στο ανθρώπινο σώμα, επιφανειακή ανατομία, το σκελετικό σύστημα, οστά του κρανίου και θώρακα, το κυκλοφορικό σύστημα, το αίμα, τα κύρια αιμοφόρα αγγεία, το λεμφικό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα, μεταβολισμός, τα ενδοκρινή όργανα, το δέρμα, τα όργανα του αναπαραγωγικού συστήματος, το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Χημεία Εισαγωγή στη Χημεία. Άτομο και δομή του, μόρια, δεσμοί, διαλύματα, νερό, ρύπανση του νερού, οξέα, βάσεις, άλατα, οξυγόνο, άζωτο, φωσφόρος, αλογόνα, αργίλιο, σίδηρος, στοιχεία πυρηνικής χημείας, τα ιχνοστοιχεία, σουλφοναμίδες, υδατάνθρακες, τα λίπη, λευκώματα, ένζυμα. Ελληνικά Λάθη που επαναλαμβάνονται στη δημοτική, περιπτώσεις νοθείας της δημοτικής, ονόματα, άστοχη χρήση πληθυντικού, ρήματα, το τελικό ν, τα επιρρήματα, επιρρηματικοί προσδιορισμοί, η πληρότητα του λόγου, ανώμαλη σειρά λέξεων, διάφορα λάθη. Βιολογία Bιομόρια, η ροή της ενέργειας στα βιολογικά συστήματα, ζωντανός οργανισμός: εξέλιξη και πρόγραμμα, το μικροβιακό κύτταρο, νουκλεϊνικά οξέα, κυτταρική δομή. Στοιχεία Ψυχολογίας Εισαγωγή, κοινωνική νόηση, κανόνες λογικής σκέψης, κοινωνική απόδοση, στάσεις και απόψεις, κοινωνική επιρροή, μη λεκτική συμπεριφορά, προκαταλήψεις και

διακρίσεις, διαπροσωπικές σχέσεις, γνώση και εαυτός, βιο-ιατρικό μοντέλο και η έννοια των ελαττωματικών ανθρώπινων οργάνων, φαρμακευτική αγωγή, η ψυχολογία του ασθενή και η πελατεία των ιατρικών λειτουργών, η ψυχολογία των ιατρικών λειτουργών και οι σχέσεις δύναμης και εξουσίας. Computers Εισαγωγή στους H/Y, δομή και λειτουργία του H/Y, μονάδες εισόδου, εξόδου, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό πρόγραμμα Windows, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel. Ανθρώπινες Σχέσεις Εισαγωγή στις Ανθρώπινες Σχέσεις, άτομο, επιχείρηση κι ανθρώπινες σχέσεις, οι ανθρώπινες σχέσεις στην πράξη, ψυχολογία της συμπεριφοράς, τεχνική της επικοινωνίας, σκοπός της επικοινωνίας. Marketing (MKT) Οικονομία, κοινωνία και MKT, MKT και περιβάλλον, έρευνα MKT, η συμπεριφορά των αγοραστών, το προϊόν, η διανομή, τμηματοποίηση της αγοράς, εισαγωγή στην επιστήμη της έρευνας, προκαταρκτική έρευνα, πλάνο έρευνας, ειδικές έρευνες, βασικές έννοιες MKT και πώς ισχύουν στο φαρμακείο, στρατηγικές MKT, το περιβάλλον. Φαρμακολογία Εισαγωγή: Απορρόφηση και μεταβολισμός φαρμάκων, χορήγηση φαρμάκων, φάρμακα που δρουν στο καρδιαγγειακό σύστημα, φάρμακα που δρουν στο πεπτικό σύστημα, το ενδοκρινικό σύστημα, φάρμακα που επιδρούν στη Νεφρική λειτουργία, χημικοθεραπευτικές ουσίες και αντιβιοτικά. Εικονικά φάρμακα (placebo), φαρμακευτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης, εναλλακτικές θεραπείες, συμπληρώματα διατροφής, στοιχεία Φαρμακοεπιδημιολογίας, εισαγωγή στην επιδημιολογία και τη Δημόσια Υγεία, ιατρική επαγρύπνηση, σχεδιασμοί μελετών στην επιδημιολογία, προσδιορισμός κινδύνου, διαγνωστικοί έλεγχοι, φαρμακοεπαγρύπνηση, βασικές αρχές φαρμακοοικονομίας, η φαρμακοεπιδημιολογία στο φαρμακείο.

35


Μικροβιολογία Ταξινόμηση μικροοργανισμών, μορφολογία και δομή μικροοργανισμών, μικροσκόπια, προκαρυωτικό κύτταρο, ευκαρυωτικό κύτταρο, ανάπτυξη μικροοργανισμών σε τεχνητά θρεπτικά υλικά, συνθήκες ανάπτυξης μικροοργανισμών, παθολογικοί μικροοργανισμοί. Δημόσιες Σχέσεις (Δ.Σ.) Ορισμός και διάκριση των Δ.Σ., τμήματα Δ.Σ., σύμβουλοι Δ.Σ., οργάνωση προγραμμάτων Δ.Σ., στόχοι των Δ.Σ., σχέσεις με τον τύπο, ιδιωτικά μέσα επικοινωνίας, κατάρτιση προϋπολογισμού, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, χορηγίες, εξαγωγή Δ.Σ., ειδικές χρήσεις Δ.Σ., νέες εξελίξεις και τάσεις. Στοιχεία Βιοτεχνολογίας Χρωμοσώματα και εξωχρωμοσωμικά στοιχεία προκαρυωτικού κυττάρου, γονότυπος και φαινότυπος (Genotype, Phenotype), γονίδια, τρανσποζόνια και σιστρόνια (Genes και Cistrons), μεταλλάξεις (Mutations), χρωμοσώματα ευκαρυωτικού κυττάρου, μίτωση (Mitosis), μείωση, αρχές της γενετικής, ένζυμα περιορισμού, υβριδοποίηση νουκλεϊνικών οξέων, πειράματα επανασύνδεσης DNA, κλωνοποίηση του DNA, καθορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας κλωνοποιημένων θραυσμάτων, σύνθεση ανθρώπινης ινσουλίνης, γενετική θεραπεία., φαρμακογενετική, μέθοδος PCR. Project Tι σημαίνει “επιστημονική εργασία”, η χρησιμότητα της συγγραφής μελέτης, πρώτη δειγματική μελέτη, αξιολόγηση μιας μελέτης, πρακτικές εισηγήσεις, σχεδιασμός και ολοκλήρωση της μελέτης, χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας, σχεδιασμός και διεξαγωγή μιας έρευνας, προσχέδιο έρευνας, ενίσχυση της εσωτερικής εγκυρότητας της έρευνας, παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας. Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν τις στερεές φαρμακευτικές ουσίες, κονιοποίηση και ανάμειξη στερεών, ξήρανση, παρασκευή δισκίων, τύποι συμπιεσμένων δισκίων, μηχανήματα βιομηχανικής παραγωγής, επικάλυψη δισκίων, κάψουλες, διάλυση, υδατικά φαρμακευτικά διαλύματα, εναιωρήματα και γαλακτώματα, υπόθετα, αλοιφές και κρέμες, αερολύματα, οφθαλμικά παρασκευάσματα, ενέσιμα διαλύματα. Δισκία, έκδοχα, δισκιοποίηση, σακχαρόπηκτα ή κουφετοποίηση, επικάλυψη με υμένιο πολυμερούς,

36

προδιαγραφές δισκίων, κάψουλες, ενέσιμα προϊόντα, υδατικά φαρμακευτικά διαλύματα, αρωματικά ύδατα, σιρόπια, γαλακτώματα και εναιωρήματα, αλοιφές και κρέμες, ορισμοί και κατηγορίες, είδη εκδόχων, υπόθετα, αερολύματα, οφθαλμικά παρασκευάσματα. Φυσικά φαινόμενα και φαρμακοτεχνικές μορφές, καταστάσεις της ύλης, πολυμορφισμός, επιδιαλύτωση, τήξη και πήξη, κονιοποίηση, ανάμιξη, ξήρανση, κοκκοποίηση, διάλυση και διήθηση, αποστείρωση. Νοσολογία Λοιμώδη νοσήματα, νόσοι αναπνευστικού συστήματος, νόσοι πεπτικού συστήματος, νοσήματα νεφρών, νοσήματα ενδοκρινών αδένων, νοσήματα καρδιάς και αγγείων, νοσήματα αίματος. Θέματα Βιοηθικής Εισαγωγή - ορισμοί και πλαίσια της Βιοηθικής, Εθνικές Επιτροπές Βιοηθικής και σχετικές νομοθεσίες, συζήτηση, προβληματική και ανάπτυξη των ακόλουθων θεμάτων: Κλωνοποίηση (θεραπευτική και αναπαραγωγική), υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνικές, μέθοδοι, ηθικά διλήμματα), ευθανασία, μεταμοσχεύσεις – εγκεφαλικός θάνατος, έκτρωση – διακοπή κύησης, βιοηθικές θεωρίες, αρχές βιοϊατρικής ηθικής, οι οικονομικοί παράγοντες στην υγεία, η θέση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας στους σύγχρονους βιοηθικούς προβληματισμούς, η Διακήρυξη του Ελσίνκι (Helsinki Final Act) – 1975. Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής Διαλυτοποίηση φαρμάκων, το φάρμακο στα γαστρεντερικά υγρά, απορρόφηση φαρμάκων, μηχανισμοί απορρόφησης, κένωση στομάχου στο έντερο, γαστρεντερική κινητικότητα, χρόνος διάβασης εντέρου, αλληλεπίδραση με τις τροφές, πρωτεϊνική σύνδεση, απέκκριση φαρμάκων, νεφρική κάθαρση, φαρμακοκινητικά μοντέλα, το μονοδιαμερισματικό μοντέλο, ενδοφλέβια χορήγηση, χορήγηση από του στόματος, βιοδιαθεσιμότητα, το διδιαμερισματικό μοντέλο κλπ. Selling and Sales Management Η ανάπτυξη και ο ρόλος των πωλήσεων στο μάρκετινγκ, αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και των οργανισμών, στρατηγικές πώλησης, προσωπικές τεχνικές πώλησης. Professional Communication Ειδικότητες ιατρών, στρατηγική προώθησης, προετοιμασία στόχων συζήτησης, τεχνικές υποβολής ερωτήσεων.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (4 ΕΤΗ)

Ομιλητική Εισαγωγή, ιστορικά στοιχεία - πεδίο εφαρμογής, στοιχεία νευροψυχολογίας (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, αντανακλαστικά, ανάλυση των πληροφοριών, μνήμη, τύποι συσχέτισης των ιδεών), θεωρητικές αρχές, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, το περιεχόμενο του λόγου, μορφές του λόγου το ύφος και η διάθεση του λόγου, προπαρασκευή, σχέση γραπτού και προφορικού λόγου, ιδιότητες και αρετές του ύφους, σαφήνεια λεκτικού και σκέψης, φυσικότητα, καθαρότητα, δύναμη, σχήματα λόγου, αυτοκυριαρχία – αυτογνωσία, ο ρόλος της φωνής (παραγωγή, προφορά, τόνος), στάση σώματος και χειρονομίες, ο ρόλος του συναισθήματος, αποφυγή και επανόρθωση λαθών, πρακτική άσκηση. Στοιχεία Βιοχημείας Εισαγωγή στη Βιοχημεία, η βιοχημική οργάνωση του κυττάρου, μεμβρανική διαπερατότητα, η έννοια της ενέργειας στο κύτταρο, σύνθεση του ATP, ένζυμα (τύποι, ρόλος, ονομασίες), ο μεταβολισμός των υδατανθράκων, ο κύκλος του κιτρικού οξέος, ο μεταβολισμός των λιπών, πρωτεϊνική σύνθεση και παράγοντες που την ρυθμίζουν, βιοσύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων. Φαρμακευτική Νομοθεσία Ο Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμος ( Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος 70 του 20012007, ο Περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμος 74 του 2002 και ο Τροποποιητικός αυτού Νόμος 248 του 2004. Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας British National Formulary (BNF), φαρμακολογία του άλγους, αναισθησία, αναισθητικά, γήρας και φάρμακα, υπέρταση, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και η σημασία τους στη θεραπευτική. Στοιχεία Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης Εισαγωγή - ορισμοί, η αξία και ο ρόλος της φαρμακευτικής ανάλυσης στη φαρμακευτική βιομηχανία, τιτλοδοτήσεις, εκχύλιση, χρωματογραφία χάρτου και στήλης, κυριότεροι τύποι χρωματογραφίας (HPLC, TLC, GLC), φασματομετρία UV, IR, ορατού, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR), φασματομετρία μάζης. Πρακτική άσκηση Πρακτική άσκηση των φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι φοιτητές θα καλύπτουν τις προβλεπόμενες ώρες εργασίας ως Ιατρικοί Επισκέπτες σε φαρμακευτικές εταιρείες και βιομηχανίες. Η άσκησή τους αυτή θα ελέγχεται μέσω ειδικού βιβλιαρίου (log book), το οποίο θα συμπληρώνεται με τη βοήθεια του στελέχους της φαρμακευτικής εταιρείας που επιβλέπει τον κάθε φοιτητή.

37


ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Φαρμακεία (Βοηθοί Φαρμακείου) > Δημόσιος τομέας (Νοσοκομεία, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες) > Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου > Ιατρικά Κέντρα, Κλινικές > Φαρμακευτικές Εταιρείες, Φαρμακαποθήκες > Αντιπροσωπείες Ιατρικών και Εργαστηριακών Αναλώσιμων Ειδών > Αντιπροσωπείες Καλλυντικών > Ιδιωτικοί Οργανισμοί που ασχολούνται με Θέματα Υγείας

38


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΒΟΗΘΟΙ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (2 ΕΤΗ)

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Ένα πρωτοπόρο βήμα του KES College είναι και η δημιουργία του Προγράμματος Σπουδών “Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου”. Το διετές Πρόγραμμα αυτό προσφέρει πλήρη φοίτηση το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα. Το Πρόγραμμα Σπουδών “Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου” είναι το πρώτο στην Κύπρο, είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και είναι επίσης Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.).

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου

Το επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου αποτελεί ένα υπεύθυνο και συνάμα ενδιαφέρον παραϊατρικό επάγγελμα που σχετίζεται με το χώρο της Υγείας και ειδικότερα με το φαρμακείο. Στα καθήκοντα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου περιλαμβάνονται: • γενική υποστήριξη των φαρμακοποιών των ιδιωτικών και δημόσιων φαρμακείων (βοήθεια στην εκτέλεση ιατρικών συνταγών, διαχείριση φαρμάκων κ.ά.), • εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε ιατρικά κέντρα (π.χ. ετοιμασία κατάλληλης συγκέντρωσης αντικαρκινικών φαρμάκων κ.ά.), • υποστήριξη των φαρμακοποιών σε εξειδικευμένα τμήματα των Κρατικών Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ΣΤΟΧΟI > Να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας για εξειδικευμένους επαγγελματικά Βοηθούς (Τεχνικούς) Φαρμακείων, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις Ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών επιπέδων. > Να προσφέρει ικανοποιητικές επιστημονικές γνώσεις σε όσους επιλέγουν να ασκήσουν το επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού)

Φαρμακείου, ώστε να αποτελούν τον απαραίτητο και πολύτιμο βοηθό του φαρμακοποιού. > Να βοηθήσει στη βελτίωση και διευκόλυνση της πρακτικής άσκησης της φαρμακευτικής επιστήμης > Να συμβάλει, ούτως ώστε οι υποψήφιοι Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείων να ασκούν το επάγγελμά τους με βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η πρακτική άσκηση των φοιτητών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση αλλά και εκτέλεση καθηκόντων Βοηθών (Τεχνικών) Φαρμακείου στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ), στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, σε δημόσια νοσηλευτήρια και σε ιδιωτικά φαρμακεία.

39


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος Γενική και Ανόργανη Χημεία Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Γενικά Αγγλικά Ι Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία Πρώτες Βοήθειες Στοιχεία Στατιστικής/Λογιστικής Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 2 4 2 4 1 2 1 2 2 3 2 3 16 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Φαρμακολογία Ι Συμπληρώματα Διατροφής Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Φυσικά Φαρμακευτικά Προϊόντα Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Πρακτική Εξάσκηση (σε φαρμακείο) Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 1 2 2

2 4 3

3 6 3 5 16 30

3o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 3 6 1 2 1 2 1 2 4 6 7** 8 19 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Εξάσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά).

40

MAΘHMATA Φυσιολογία Ι Οργανική Χημεία Φαρμακευτική Νομοθεσία Θέματα Βιοηθικής Ειδικά Αγγλικά Εισαγωγή στη Φαρμακολογία Οργάνωση και Λογισμικό Διαχείρισης Φαρμακείου Φαρμακευτική Μικροβιολογία ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Φαρμακολογία ΙΙ Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Ειδικά Μαθήματα Κοσμητολογίας Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας Σκευασματολογία Μάρκετινγκ Φαρμακείου Παρασκευή και Έλεγχος Φαρμακοτεχνικών Μορφών Πρακτική Εξάσκηση (σε φαρμακείο) ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 4 8 1 2 1 2 2 2

3 3

3 4 7** 8 20 30


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΒΟΗΘΟΙ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (2 ΕΤΗ)

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος Το μάθημα της Ανατομίας Ανθρωπίνου Σώματος δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη κατασκευή του ανθρώπινου σώματος και να καταστούν ικανοί να αναφέρονται στα κύρια οστά του ερειστικού συστήματος καθώς και σε ανατομικούς χώρους του εν λόγω σώματος. Γενική και Ανόργανη Χημεία Το μάθημα Γενική και Ανόργανη Χημεία δίνει τη δυνατότητα στους/ στις φοιτητές/τριες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Γενικής και Ανόργανης Χημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλει να κατέχει ο Βοηθός (Τεχνικός) Φαρμακείου. Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Το μάθημα τής Βιολογίας κυττάρου και ανάπτυξης καλύπτει βασικές πλευρές τής κυτταρικής βιολογίας ώστε ο/η φοιτητής/τρια να μπορεί επαρκώς να κατανοήσει τη δομή και τη λειτουργία τού κυττάρου. Έμφαση δίνεται στην οργανική δομή τού κυττάρου καθώς και στα βιομόρια (πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες, λιπίδια και νουκλεϊνικά οξέα). Γενικά Αγγλικά I Το μάθημα Γενικά Αγγλικά I δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και την περαιτέρω ανάπτυξη τών δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες σε θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής στον εργασιακό χώρο. Πρώτες Βοήθειες Το μάθημα Πρώτες Βοήθειες δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τών πρώτων βοηθειών. Η σωστή εμπέδωση τών γνώσεων αυτών θα τους καταστήσει μελλοντικά ικανούς/ές να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, να σκέπτονται και να ενεργούν σωστά στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε τραυματισμούς ή ατυχήματα. Στοιχεία Στατιστικής / Λογιστικής Το μάθημα Στοιχεία Στατιστικής / Λογιστικής έχει ως αποτέλεσμα την εξοικείωση τών φοιτητών/τριών με τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στην εισαγωγή στη Λογιστική και στη Βιοστατιστική. Με αυτή την ενότητα ο φοιτητής εισάγεται στο χώρο της λογιστικής σε βασικό επίπεδο καθώς και σε έννοιες της στατιστικής από την πλευρά της Βιοστατιστικής.

Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Το μάθημα Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις κύριες έννοιες της Τεχνολογίας Πληροφοριών (Πληροφορικής) και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη χρησιμοποίηση των βασικών λειτουργιών ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Επίσης, οι φοιτητές/ τριες θα αποκτήσουν ικανότητα στη χρησιμοποίηση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας, μιας εφαρμογής παρουσιάσεων και να κατανοήσουν τους όρους σχετικά με τη χρησιμοποίηση τού Διαδικτύου και τις έννοιες της Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας. Φυσιολογία Ι Το μάθημα Φυσιολογία είναι η σε βάθος κατανόηση από τους/τις φοιτητές/τριες τών φυσιολογικών διεργασιών τού ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τις φυσιολογικές λειτουργίες τών κυττάρων, τών οργάνων και τών κύριων συστημάτων τού ανθρώπου. Οι φοιτητές/τριες επιδιώκεται ιδιαίτερα να γνωρίσουν τα κύρια στοιχεία φυσιολογίας τού κυκλοφορικού, τού πεπτικού, τού λεμφικού και τού αναπνευστικού συστήματος τού ανθρωπίνου σώματος. Οργανική Χημεία Το μάθημα της Οργανικής Χημείας αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις της Οργανικής Χημείας με τελικό αποτέλεσμα την κατοχή γνώσεων που είναι απαραίτητες στο επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου. Φαρμακευτική Νομοθεσία Θέματα Βιοηθικής Το μάθημα Φαρμακευτική Νομοθεσία Θέματα Βιοηθικής αποσκοπεί στην εξοικείωση τών φοιτητών/τριών με τις διατάξεις της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας καθώς και η γνώση τού νομοθετικού πλαισίου εντός τού οποίου μπορεί κάποιος να ασκεί το επάγγελμα τού Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου. Παράλληλα, το μάθημα αποσκοπεί στη γνωριμία τών φοιτητών με το χώρο τής Βιοηθικής και τών ηθικών προβληματισμών που προκύπτουν από τα σύγχρονα βιοϊατρικά επιτεύγματα.

41


Ειδικά Αγγλικά Το μάθημα Ειδικά Αγγλικά είναι η εκμάθηση από τους φοιτητές/τριες τής ιατροφαρμακευτικής αγγλικής ορολογίας και η ανάπτυξη τών δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση να περιγράφουν ιατρικές συνθήκες και καταστάσεις που απαιτούνται στο αγγλικό ιατροφαρμακευτικό λεξιλόγιο. Εισαγωγή στη Φαρμακολογία Το μάθημα Εισαγωγή στη Φαρμακολογία αποσκοπεί στο να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με το μάθημα της φαρμακολογίας. Οι Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου μετά τη ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της φαρμακολογίας και θα αποκτήσουν μια γενική ιδέα σχετικά με τα φάρμακα τις κατηγορίες και την μεθοδολογία κατάταξής τους. Θα είναι επίσης σε θέση να αναγνωρίζουν τις συντομογραφίες και τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στα φάρμακα καθώς και τον τρόπο άντλησης των απαραίτητων πληροφοριών για τη ορθολογιστική χρήση τους. Οργάνωση και Λογισμικό Διαχείρισης Φαρμακείου Το μάθημα Οργάνωση και Λογισμικό Διαχείρισης Φαρμακείου είναι η εξοικείωση τών φοιτητών/τριών με τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στην οργάνωση και λειτουργία τού φαρμακείου. Επιπρόσθετα είναι η εκμάθηση του λογισμικού προγράμματος Win- Pharm ειδικά όσον αφορά τις λειτουργίες POS και την ετοιμασία και παραλαβή ηλεκτρονικών παραγγελιών με εκτύπωση των σχετικών ετικετών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ετοιμασία αναφορών που θα χρησιμεύουν σε βελτιωτικές/διορθωτικές κινήσεις με σκοπό την πιο ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων. Φαρμακευτική Μικροβιολογία Το μάθημα τής Φαρμακευτικής Μικροβιολογίας εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις γενικές αρχές τής Μικροβιολογίας με ιδιαίτερο προσανατολισμό στην πλευρά της Μικροβιολογίας που σχετίζεται με τον άνθρωπο και ειδικότερα με τη φαρμακευτική. Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να κατέχουν οι φοιτητές/τριες τα βασικά χημικά χαρακτηριστικά ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική. Φαρμακολογία Ι Το μάθημα της Φαρμακολογίας Ι βοηθά τους/ τις φοιτητές/ τριες να εισαχθούν στην επιστήμη της Φαρμακολογίας και στη συνέχεια να γνωρίσουν τις κατηγορίες και τον τρόπο

42

δράσης των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της φλεγμονής, του πόνου και των κύριων νόσων τού νευρικού, κυκλοφορικού (καρδιαγγειακού), πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος. Συμπληρώματα Διατροφής Το μάθημα Συμπληρώματα διατροφής είναι η επαρκής εποικοδόμηση τών φοιτητών/τριών σε γνώσεις που σχετίζονται με τις θρεπτικές ουσίες, την αναγκαιότητα τους και τη σημασία των συμπληρωμάτων διατροφής. Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Το μάθημα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα έχει ως αποτέλεσμα να καλυφθούν βασικές γνώσεις της μεθόδου λειτουργίας των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, ο τρόπος χρήσης τους και η συγκριτική κατηγοριοποίηση του κάθε είδους. Φυσικά Φαρμακευτικά Προϊόντα Το μάθημα Φυσικά Φαρμακευτικά Προϊόντα αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών και τη σχετική κατανόηση από την πλευρά τους των βασικών στοιχείων που αναφέρονται σε φαρμακολογικά δραστικά συστατικά φυσικής προέλευσης. Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Το μάθημα Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας είναι η περιγραφή και κατανόηση από τους/τις φοιτητές/τριες τών κυριότερων φαρμακοτεχνικών μορφών καθώς και τών διαδικασιών φυσικοχημικής και φαρμακευτικής υφής που σχετίζονται με αυτές. Πρακτική Εξάσκηση (σε φαρμακείο) I Το μάθημα Πρακτική εξάσκηση (σε φαρμακείο) I είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εργασιακή πραγματικότητα που διέπει το χώρο των Τεχνικών Φαρμακείου και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Επίσης, στοχεύει και στη δημιουργία νέων ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Κλάδου. Φαρμακολογία ΙΙ Το μάθημα τής Φαρμακολογίας ΙΙ αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση νόσων τού ενδοκρινικού, νεφρικού και ανοσοποιητικού συστήματος. Καλύπτονται επίσης τα αντιβιοτικά, τα αντιμυκητιασικά, τα αντιπαρασιτικά και τα αντικαρκινικά φάρμακα. Γίνεται ακόμη αναφορά στις βιταμίνες, στα φάρμακα που εφαρμόζονται στον οφθαλμό, στη μύτη, στα αυτιά, στο δέρμα και στα φάρμακα που αντιμετωπίζουν τους ιούς, τη νόσο Alzheimer, τη στυτική δυσλειτουργία και την οστεοπόρωση.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΒΟΗΘΟΙ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (2 ΕΤΗ)

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Το μάθημα Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων εισάγει τους/ τις φοιτητές/τριες στο θεωρητικό υπόβαθρο της ενόργανης φαρμακευτικής ανάλυσης αλλά ταυτόχρονα οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με το πρακτικό πεδίο της φαρμακευτικής ανάλυσης. Ειδικά Μαθήματα Κοσμητολογίας Το μάθημα Ειδικά Μαθήματα Κοσμητολογίας είναι η επαρκής εποικοδόμηση τών φοιτητών/τριών σε γνώσεις που σχετίζονται με τους τύπους, την παρασκευή, τη συντήρηση, την κυκλοφορία, τη χρήση και τις ιδιότητες τών καλλυντικών σκευασμάτων. Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας - Σκευασματολογία Το μάθημα Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας – Σκευασματολογία είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις ονομασίες των συχνότερα συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Μάρκετινγκ Φαρμακείου Το μάθημα Μάρκετινγκ Φαρμακείου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στην οργάνωση του φαρμακείου (διαδικασίες των παραγγελιών, της παραλαβής και φύλαξης των φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και του χειρισμού του εξοπλισμού του φαρμακείου). Παρασκευή και Έλεγχος Φαρμακοτεχνικών Μορφών Το μάθημα Παρασκευή και Έλεγχος Φαρμακοτεχνικών Μορφών αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριων ώστε να κατέχουν βασικές γνώσεις της φαρμακευτικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων διαχείρισης κυτταροστατικών φαρμάκων καθώς και των πρώτων βοηθειών. Πρακτική Εξάσκηση (σε φαρμακείο) II Το μάθημα Πρακτική εξάσκηση (σε φαρμακείο) II είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εργασιακή πραγματικότητα που διέπει το χώρο των Τεχνικών Φαρμακείου και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Επίσης, στοχεύει και στη δημιουργία νέων ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών.

43


ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αισθητική 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Ινστιτούτα Αισθητικής > Ιδιόκτητα Ινστιτούτα Αισθητικής > Αντιπροσωπείες Καλλυντικών > Καταστήματα Καλλυντικών > Τηλεοπτικοί Σταθμοί και Θέατρα ως Μακιγιέρ > Κρουαζιερόπλοια > Ινστιτούτα Spa και Spa Ξενοδοχείων

44


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (2 ΕΤΗ)

Αισθητική (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Η βιομηχανία που έχει σχέση με την Αισθητική στην Κύπρο, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο παρουσιάζει μια διαρκή κι εκρηκτική εξέλιξη και ως εκ τούτου στον τομέα αυτό υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εργοδότηση. Συνεπώς η ζήτηση αποφοίτων με κατάλληλα προσόντα και σοβαρή και υπεύθυνη κατάρτιση στον τομέα της αισθητικής έχει αυξηθεί, για να αντιμετωπισθούν με επιτυχία αυτές οι εξελίξεις. Τέτοια κατάρτιση προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών “Αισθητική” στο KES College.

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα στην Αισθητική

ΣΤΟΧΟI > Η κατάρτιση στο Πρόγραμμα Σπουδών “Αισθητική” και η αναβάθμιση του επαγγέλματος της Αισθητικού με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. > Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του/της Αισθητικού ως παραϊατρικού επαγγέλματος στην Κύπρο. > Η παροχή θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων με στόχο την επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου και του σώματος και την υγεία του ανθρώπου. > Η ανάπτυξη στάσεων από τους φοιτητές που είναι αναγκαίες για μια

επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. > Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του/της Αισθητικού. > Η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων τών φοιτητών στην αγορά εργασίας και στον τομέα τής απασχόλησης. > Η εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να καταστούν ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες, να προσδιορίζουν λύσεις και να παρέχουν ορθές συμβουλές. > Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο.

EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ Οι φοιτήτριες του Προγράμματος Σπουδών “Αισθητική” (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα) προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των διεθνών εξωτερικών εξεταστικών σωμάτων: • ITEC (Αγγλίας) • CIDESCO (Ελβετίας)

45


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Φυσιολογία Δερματολογία Ι Αρχές Φυσικής Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Αρχές Χημείας Αισθητική Προσώπου Ι ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 3 5 2 3 2 4 3 4 2 4 3 5 18 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Αισθητική Προσώπου ΙΙΙ Αισθητική Σώματος ΙΙ Ονυχοκομία Μακιγιάζ Συγγραφή Εργασίας Ι Αγγλική Ορολογία Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 4 6 4 6 2 4 3 4 2 3 2 4 2 3 19 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 4 6 4 6 3 4 4 5 1 3 2 3 2 3 20 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

46

MAΘHMATA Αισθητική Προσώπου ΙΙ Αισθητική Σώματος Ι Δερματολογία ΙΙ Μέθοδοι Αποτρίχωσης Ι Πρώτες Βοήθειες Κοσμητολογία Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Αισθητική Σώματος ΙΙΙ Μέθοδοι Αποτρίχωσης ΙΙ Υγιεινή Συγγραφή Εργασίας ΙΙ Διατροφή - Διαιτολογία Αισθητική Γυμναστική Επαγγελματική Δεοντολογία Εισαγωγή στην Αρωμαθεραπεία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 4 6 3 4 2 3 1 3 2 4 2 3 2 3 2 4 18 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (2 ΕΤΗ)

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος Το μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις Ανατομίας του ανθρώπινου σώματος, απαραίτητη για να είναι σε θέση ο/η φοιτητής/τρια να σκιαγραφήσει και να κατανοήσει τα αποτελέσματα των αισθητικών εφαρμογών στο ανθρώπινο σώμα. Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται εποπτικά μέσα όπως προβολές, ανατομικοί άτλαντες, σκελετός και ομοιώματα ανθρωπίνων οργάνων. Φυσιολογία Αυτό είναι ένα βασικό μάθημα όσον αφορά τις λειτουργίες των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού (σκελετικό, μυϊκό, κυκλοφορικό, πεπτικό, ενδοκρινικό, αναπνευστικό, νευρικό κ.α.) το οποίο θα καταστήσει τον/την φοιτητή/τρια ικανό/ή να σκιαγραφήσει και να κατανοήσει τα αποτελέσματα των αισθητικών εφαρμογών στον άνθρωπο, σε σχέση με την αντίστοιχη φυσιολογία του. Δερματολογία I Το μάθημα είναι το πρώτο μιας σειράς από δύο μαθήματα στη Δερματολογία και χρησιμεύει ως μια γενική εισαγωγή για την κατανόηση και συσχέτιση της δομής και των βασικών λειτουργιών και παθήσεων του δέρματος για την αντιμετώπισή τους (εάν και εφόσον επιτρέπεται) με αισθητικές περιποιήσεις. Αρχές Φυσικής Το μάθημα προσφέρει τις βασικές γνώσεις σε θέματα φυσικής ούτως ώστε οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να επιλέγουν και να χειρίζονται με ασφάλεια τα διάφορα ηλεκτρικά μηχανήματα που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν μετέπειτα κατά την εφαρμογή εξειδικευμένων θεραπειών αισθητικής.

Αισθητική Προσώπου I Το μάθημα είναι το πρώτο μιας σειράς από τρία μαθήματα στην Αισθητική προσώπου και χρησιμεύει ως μια γενική εισαγωγή, τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη, για την περιποίηση του προσώπου. Σε πρώτη φάση οι φοιτητές/τριες πρέπει είναι σε θέση να εφαρμόσουν τόσο τον απλό όσο και το βαθύ καθαρισμό του προσώπου αλλά και να επιλέξουν τα κατάλληλα προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος. Αισθητική Προσώπου II Το μάθημα κτίζει πάνω στην Αισθητική Προσώπου Ι και συνεχίζει την περαιτέρω εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στην περιποίηση του προσώπου με την αντιμετώπιση της ακμής (πάντοτε με τη βοήθεια και τη συνεργασία Δερματολόγου). Το μάθημα διδάσκεται παράλληλα (στο ίδιο εξάμηνο) με το μάθημα Δερματολογία ΙΙ, κατά το οποίο οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν τις στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος και της ακμής, τα διάφορα είδη της ακμής και τα θεραπευτικά μέσα που μπορεί να εφαρμόσει η Αισθητικός. Αισθητική Σώματος I Το μάθημα είναι εισαγωγικό στις περιποιήσεις του σώματος. Επικεντρώνεται στις τεχνικές της μάλαξης και τα θεραπευτικά της αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της κυτταρίτιδας. Μετά το τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να εφαρμόσουν εκτός από τη μάλαξη και αισθητικές θεραπείες στο σώμα όπως θερμοθεραπείες, μάσκες σώματος κ.α.

Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Το μάθημα αναλύει την έννοια της μορφολογίας του προσώπου και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η βελτίωση της φυσικής ομορφιάς ή των ελαττωμάτων τού προσώπου, μέσω της τεχνικής των φωτοσκιάσεων και της αρμονίας των χρωμάτων. Μετά τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν με σωστό τρόπο το κατάλληλο μακιγιάζ στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και ανάλογα με τη περίσταση.

Δερματολογία II Το μάθημα Δερματολογία ΙΙ ακολουθεί το μάθημα Δερματολογία Ι και κτίζει πάνω σ΄ αυτό. Οι φοιτητές/τριες διδάσκονται όλα όσα αφορούν τις στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος και της ακμής για να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να επεμβαίνουν και ποιες προφυλάξεις πρέπει να λάβουν κάθε φορά.

Αρχές Χημείας Το μάθημα αφορά τις βασικές γνώσεις της Ανόργανης και Οργανικής χημείας σε σχέση πάντοτε με τον τομέα της αισθητικής. Το μάθημα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στον κόσμο της χημείας και τους εφοδιάζει με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τη χημεία των καλλυντικών και στη συνέχεια την κατανόηση του μαθήματος της Κοσμητολογίας που ακολουθεί σε επόμενο εξάμηνο.

Μέθοδοι Αποτρίχωσης I Οι Μέθοδοι Αποτρίχωσης I είναι το πρώτο από δύο μαθήματα το οποίο μετά τη διδασκαλία του οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να

47


εφαρμόσουν τεχνικές της αποτρίχωσης (ζεστό/κρύο κερί) αφού πρώτα έχουν την απαραίτητη γνώση των μεθόδων προσωρινής και μόνιμης αποτρίχωσης και την εφαρμογή τους ακολουθώντας τους κανονισμούς της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

μετρήσεις και ο έλεγχος των μυών. Η χρησιμότητα της ηλεκτροθεραπείας σώματος γίνεται μετά τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος πιο κατανοητή για τη μετέπειτα χρήση πιο εξειδικευμένων πλέον μηχανημάτων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της κυτταρίτιδας.

Πρώτες Βοήθειες Το μάθημα διδάσκει στους/στις φοιτητές/τριες τις αρχές των Πρώτων Βοηθειών και τις ενέργειες που πρέπει να λάβουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως τραυματισμούς ή ατυχήματα. Πρέπει να είναι σε θέση να δράσουν σε περίπτωση που ο/η πελάτης/τισσα χρειαστεί άμεσα βοήθεια όπως πρόβλημα στην αναπνοή, εγκαύματα, θερμοπληξία, αιμορραγία, λιποθυμία, κάτι που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή στο χώρο εργασίας του/της Αισθητικού.

Ονυχοκομία Το μάθημα της Ονυχοκομίας προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες τα κατάλληλα εφόδια γνώσης και πρακτικής για να μπορέσουν να προσφέρουν στο μέλλον σωστές υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών τόσο των χεριών όσο και των ποδιών.

Κοσμητολογία Το μάθημα της Κοσμητολογίας ακολουθεί το μάθημα Αρχές Χημείας και εισάγει συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την παρασκευή καλλυντικών προϊόντων τόσο στη θεωρία όσο και στην πρακτική στο εργαστήριο. Οι φοιτητές/τριες αποκτούν βασικές δεξιότητες με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος, οι οποίες σχετίζονται με τα καλλυντικά σκευάσματα τα οποία θα χρησιμοποιούν στη συνέχεια στις αισθητικές περιποιήσεις και τις θεραπείες του προσώπου και του σώματος. Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Το μάθημα παρέχει την απαραίτητη γνώση όσον αφορά τις κύριες έννοιες της Πληροφορικής. Επίσης γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, δηλαδή τη διαχείριση αρχείων, της επεξεργασίας κειμένου, τη χρήση εφαρμογής φύλλου εργασίας και τη χρησιμοποίηση του διαδικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται με την άμεση εξάσκηση των φοιτητριών στο εργαστήριο υπολογιστών.

48

Μακιγιάζ Το μάθημα διαδέχεται της Μορφολογίας Προσώπου και Χρώματος αφού η γνώση που έχουν λάβει από το συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές/τριες μαζί με τη διδασκαλία του μαθήματος του Μακιγιάζ, κάνουν τους/τις φοιτητές/τριες ικανούς/νες να κάνουν συνδυασμούς χρωμάτων, να τονίζουν ή να καλύπτουν τα ωραία χαρακτηριστικά ή τις ατέλειες του προσώπου αντίστοιχα και στη συνέχεια να εφαρμόζουν ένα μακιγιάζ κατάλληλο για το άτομο αλλά και την περίσταση. Συγγραφή Εργασίας I Το μάθημα Συγγραφή Εργασίας Ι αποσκοπεί στην απόκτηση από τους φοιτητές/τριες των γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαδικασία εκπόνησης μιας εργασίας έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνικές γραφής ενός θέματος που συνδέεται άμεσα με τα θέματα της Αισθητικής.

Αισθητική Προσώπου III Το μάθημα αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της προσφερόμενης γνώσης στην Αισθητική Προσώπου. Στο σημείο αυτό οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η χρήση και η εφαρμογή ηλεκτρικών θεραπειών στο πρόσωπο αφού έχει προηγηθεί και το μάθημα των Αρχών Φυσικής το οποίο τους παρείχε τη γνώση στη χρησιμότητα του γαλβανικού και του φαραδικού ρεύματος (και όχι μόνο) σε εξειδικευμένες θεραπείες αισθητικής.

Αγγλική Ορολογία Το μάθημα Αγγλική Ορολογία έχει ως αντικειμενικό σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές αρχές της ορολογίας για Αισθητικούς και την ανάπτυξη τεχνικών απαραίτητων για την κατανόηση όρων σχετικών στα Αγγλικά. Η παρουσίαση του μαθήματος, περιλαμβάνει στοιχεία ορολογίας και λεξιλογίου που γίνονται μέσο για να παρουσιαστούν στη ξένη γλώσσα έννοιες της αισθητικής όπως Δέρμα, Μακιγιάζ, Εξοπλισμός, Εργαλεία κ.α. Το λεξιλόγιο διδάσκεται σε γλωσσικό περιβάλλον μέσα από την ανάλυση του γραπτού λόγου, ενώ έμφαση δίνεται σε ποικίλες ασκήσεις που εστιάζονται στη χρήση διαφόρων εποπτικών μέσων.

Αισθητική Σώματος II Στο μάθημα της Αισθητικής Σώματος οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σωστή διάγνωση του σώματος, οι απαραίτητες

Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής Το μάθημα δίδει την αναγκαία γνώση στο σωστό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων αισθητικής όπως το σχεδιασμό και τη διάταξη των χώρων, τον απαραί-


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (2 ΕΤΗ)

τητο εξοπλισμό, τα προϊόντα και τις προμήθειες και την αποθήκη των υλικών. Θέματα όπως η υγιεινή του χώρου και η ασφάλεια αλλά και η επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά θεωρούνται σημαντικά και αναγκαία γνώση για τον/την φοιτητή/τρια.   Αισθητική Σώματος ΙII Το μάθημα της Αισθητικής Σώματος ΙΙΙ είναι συνέχεια των μαθημάτων της Αισθητικής Σώματος Ι και ΙΙ. Συνεχίζει την περαιτέρω εκπαίδευση των φοιτητών στις θεραπείες σώματος. Ουσιαστικά αυτό το μάθημα ασκεί τους/τις φοιτητές/τριες στην ορθή εφαρμογή των ηλεκτρικών θεραπειών λαμβάνοντας πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας. Με τη συνεχή εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες τους εξασκεί στο να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες, να εντοπίζουν τα προβλήματα και να εφαρμόζουν την κατάλληλη ηλεκτρική θεραπεία για να τα επιλύσουν. Μέθοδοι Αποτρίχωσης ΙΙ Το μάθημα κτίζει πάνω στις Μεθόδους Αποτρίχωσης Ι και συνεχίζει την περαιτέρω εκπαίδευση των φοιτητών σε μόνιμες μεθόδους. Ουσιαστικά το μάθημα περιλαμβάνει την ηλεκτρική αποτρίχωση δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την απόκτηση δεξιοτήτων που χρειάζονται για την εφαρμογή της μεθόδου με τη χρήση τού ηλεκτρικού ρεύματος. Υγιεινή Το μάθημα της υγιεινής επικεντρώνεται στην εις βάθος μελέτη των διαφόρων νοσημάτων καθιστώντας του/τις φοιτητές/τριες ικανούς να διακρίνουν κάποια νοσήματα, να γνωρίζουν τα αίτια και να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Δίνεται βάρος στους κανόνες υγιεινής που αφορούν περισσότερο τα ινστιτούτα αισθητικής και τους/ τις αισθητικούς.

ρύθμισης των μεταβολικών διεργασιών στη διατήρηση της υγείας. Ουσιαστικά το μάθημα εφοδιάζει τους φοιτητές/ τριες με δεξιότητες σχετικά με την κάλυψη των διατροφικών αναγκών ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα τής καθημερινής τους ζωής υιοθετώντας με αυτό τον τρόπο σωστές διατροφικές συνήθειες. Αισθητική Γυμναστική Το μάθημα είναι εισαγωγικό στην αισθητική γυμναστική. Καλύπτει τη σημασία της άσκησης για τον άνθρωπο, την εξέλιξη της και ανάπτυξη των διάφορων κινητικών δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν στο χτίσιμο προγραμμάτων εκγύμνασης που να έχουν εφαρμογή στα πλαίσια της αισθητικής ως βοηθητικό μέσο υλοποίησης στην πρακτική προγραμμάτων αισθητικής. Επαγγελματική Δεοντολογία Το μάθημα Επαγγελματική Δεοντολογία εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στις έννοιες της επαγγελματικής ηθικής και συμπεριφοράς. Με την παρουσίαση βασικών εννοιών και ιδεών οι φοιτητές/τριες κατανοούν την έννοια της δεοντολογίας που πρέπει να διέπει κάθε σωστό επαγγελματία αισθητικό. Διδάσκονται μέθοδοι για τη σωστή επικοινωνία με πελάτες και συναδέλφους. Εισαγωγή στην Αρωμαθεραπεία Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/ τριες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τα αιθέρια έλαια και τα λάδια βάσης και να εφαρμόζουν στην πράξη διάφορες τεχνικές για τη βελτίωση και τη χαλάρωση του σώματος.

Συγγραφή Εργασίας II Το μάθημα Συγγραφή Εργασίας II αποσκοπεί στην ορθή αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους φοιτητές/ τριες που αφορούν τη διαδικασία διεξαγωγής επιστημονικής εργασίας για να προχωρήσουν οι φοιτητές/τριες στη συγγραφή επιστημονικής εργασίας η οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα τής Αισθητικής. Διατροφή - Διαιτολογία Το μάθημα Διατροφή - Διαιτολογία αποσκοπεί στη διδασκαλία γενικών διατροφικών γνώσεων. Ουσιαστικά αναλύει σε βάθος στοιχεία του μεταβολισμού των κυριότερων θρεπτικών συστατικών στον άνθρωπο. Οι φοιτητές/τριες μέσω διαφόρων εργασιών και τη μελέτη σχετικών ανασκοπήσεων θα αντιληφθούν τη σημασία της φυσιολογικής

49


ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αισθητική 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Ινστιτούτα Αισθητικής > Ιδιόκτητα Ινστιτούτα Αισθητικής > Αντιπροσωπείες Καλλυντικών, Καταστήματα Καλλυντικών > Τηλεοπτικοί Σταθμοί και Θέατρα ως Μακιγιέρ > Κρουαζιερόπλοια > Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εκπαιδευτές/τριες Αισθητικής > Ως Βοηθοί σε Κέντρα Εφαρμογής Ιατρικής Αισθητικής > Κέντρα Ομορφιάς που Εφαρμόζουν Εξειδικευμένες Θεραπείες > Εταιρείες Πώλησης Προϊόντων και Επαγγελματικών Μηχανημάτων Αισθητικής

50


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (3 ΕΤΗ)

Αισθητική (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για ευεξία, υγεία και καλή εμφάνιση παγκόσμια, έχει δημιουργήσει συνθήκες αυξητικής ζήτησης στο επάγγελμα του/της Αισθητικού. Το Πρόγραμμα Σπουδών “Αισθητική” διάρκειας 3 ετών καταλήγει σε Ανώτερο Δίπλωμα και προσφέρει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για επιτυχή και προσοδοφόρα καριέρα με πολλαπλές ευκαιρίες εργοδότησης. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν εξειδικεύσεις όπως η Αρωμαθεραπεία, η Ρεφλεξολογία, η Διαχείριση του Άγχους και άλλα θέματα της σύγχρονης Αισθητικής. Είναι το πρώτο τριετές Πρόγραμμα Σπουδών Αισθητικής που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και λειτουργεί στην Κύπρο προσφέροντας Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής. ΣΤΟΧΟI > Η παροχή θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων με στόχο την επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου και του σώματος και την υγεία του ανθρώπου. > Η πρόληψη, διάγνωση και όπου επιτρέπεται αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων, σε συνεργασία με το δερματολόγο / ενδοκρινολόγο. > Η απόκτηση βασικών γνώσεων Αισθητικής που υλοποιείται μέσα

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα στην Αισθητική

από μια προεπιστημονική προσέγγιση άμεσα συνδεδεμένη με την επιστήμη τής Αισθητικής. > Η άρτια εξειδίκευση τών φοιτητών στις σύγχρονες μεθόδους Αισθητικής βάσει τών Ευρωπαϊκών Προτύπων. > Η ανάπτυξη στάσεων από τους φοιτητές που είναι αναγκαίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. > Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτατο επίπεδο ή να προχωρήσουν σε εξειδικεύσεις.

EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ Οι φοιτήτριες του Προγράμματος Σπουδών “Αισθητική” (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα) προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των διεθνών εξωτερικών εξεταστικών σωμάτων: • ITEC (Αγγλίας) • CIDESCO (Ελβετίας)

51


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Φυσιολογία Δερματολογία Ι Αρχές Φυσικής Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Αρχές Χημείας Αισθητική Προσώπου Ι ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 3 5 2 3 2 4 3 4 2 4 3 5 18 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Αισθητική Προσώπου ΙΙΙ Αισθητική Σώματος ΙΙ Κινησιολογία Αισθητική Ενδοκρινολογία Μακιγιάζ Βασικές Αρχές Διοίκησης Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Αισθητική Σώματος ΙΙΙ Δερματολογία ΙΙΙ Νοσολογία Μέθοδοι Αποτρίχωσης II Υγιεινή Στρες και Τεχνικές Διαχείρισής του Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 4 6 2 5 2 4 3 4 2 3 2 4 2 4 17 30

6o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 4 7 4 7 4 6 3 4 2 3 2 3 19 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Εξάσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά)

52

Π.Τ.Ε* ECTS 4 6 4 6 2 4 3 4 2 3 2 4 2 3 19 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 4 6 4 6 2 3 2 3 4 5 2 4 2 3 20 30

5o Eξάμηνο MAΘHMATA Aρωμαθεραπεία Επαγγελματικό - Θεατρικό Μακιγιάζ Ρεφλεξολογία Ονυχοκομία Αγγλική Ορολογία Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Έρευνα Ι ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Αισθητική Προσώπου ΙΙ Αισθητική Σώματος Ι Δερματολογία ΙΙ Μέθοδοι Αποτρίχωσης I Πρώτες Βοήθειες Κοσμητολογία Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Διατροφή - Διαιτολογία Αισθητική Γυμναστική Αισθητική Χειρουργική Βασικές Αρχές LASER-IPL Επαγγελματική Δεοντολογία Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Έρευνα ΙΙ Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 3 2 4 3 6 2 3 3 5 4** 5 18 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (3 ΕΤΗ)

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος Η σε βάθος κατανόηση τής κατασκευής τού ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τη δομή τών κυττάρων, ιστών και τών οργάνων και τη μεταξύ τους ανατομική σχέση η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα τών εφαρμογών αισθητικής κυρίως στο ερειστικό και μυϊκό σύστημα. Φυσιολογία Η σε βάθος κατανόηση τών φυσιολογικών διεργασιών τού ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τις φυσιολογικές λειτουργίες τών κυττάρων, τών οργάνων και τών κύριων συστημάτων τού ανθρώπου, η οποία θα καταστήσει τους/ τις φοιτητές/τριες ικανούς να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα τών εφαρμογών αισθητικής στον άνθρωπο σε σχέση με την αντίστοιχη φυσιολογία του. Δερματολογία Οι φοιτητές/τριες γνωρίζουν τη δομή του δέρματος και τις λειτουργίες του. Μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τις στοιχειώδεις βλάβες τού δέρματος (όγκοι, σπίλοι, μελανώματα) έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν πότε και με ποιο τρόπο ο/η Αισθητικός είναι σε θέση να συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπισή τους. Αρχές Φυσικής Οι φοιτητές/τριες αποκτούν βασικές γνώσεις τής φυσικής σε θέματα θερμότητας, ηλεκτρισμού και ηλεκτρομαγνητισμού. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τους φοιτητές/ τριες να κατανοήσουν πώς επιδρά το ρεύμα και η ακτινοβολία στον ανθρώπινο οργανισμό, να επιλέγουν και να χειρίζονται με ασφάλεια τα διάφορα ηλεκτρικά μηχανήματα τής ειδίκευσής τους και να μπορούν μελλοντικά να παρακολουθούν και κατανοούν τις εξελίξεις τού κλάδου τους. Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τη μορφολογία του προσώπου και τη βελτίωση τής φυσικής ομορφιάς ή ελαττωμάτων τού προσώπου μέσω τής τεχνικής και αρμονίας τών χρωμάτων. Αρχές Χημείας Οι φοιτητές/τριες αποκτούν βασικές γνώσεις ανόργανης και οργανικής χημείας σε σχέση πάντοτε με τον τομέα τής Αισθητικής. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες στον κόσμο τής χημείας και τους εφοδιάζει με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τη χημεία τών καλλυντικών. Αισθητική Προσώπου Σκοπός τού μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να απο-

κτήσουν επαρκή εποικοδόμηση σε θεμελιώδεις γνώσεις και εργαστηριακές πράξεις που είναι απαραίτητες για την απόκτηση πληροφοριών και δεξιοτήτων που χρειάζονται για την περιποίηση τού προσώπου. Να μπορούν να εφαρμόζουν όλες τις τεχνικές μάλαξης, να δίνουν έμφαση στις βλεφαρίδες και τα φρύδια δίνοντας τους το κατάλληλο σχήμα για να αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά τού προσώπου τής πελάτισσας. Επίσης, να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό με ασφάλεια και να λαμβάνουν πάντοτε τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν εφαρμόζουν ηλεκτρικές θεραπείες για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων τού δέρματος. Αισθητική Σώματος Οι φοιτητές/τριες γνωρίζουν τις τεχνικές και τα θεραπευτικά αποτελέσματα τής μάλαξης στη βελτίωση τής σωματικής και ψυχικής μας υγείας και τα εφαρμόζουν στην πράξη. Μαθαίνουν να εντοπίζουν το πρόβλημα στο σώμα, να κάνουν σωστή διάγνωση και να εφαρμόζουν σωστά και με ασφάλεια την ανάλογη ηλεκτρική θεραπεία τού σώματος (ή τού δέρματος). Μέθοδοι Αποτρίχωσης Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τη δομή και λειτουργία τού θύλακα τής τρίχας και ταυτόχρονα γνωρίζουν τη σωστή διαδικασία εφαρμογής τής θεραπείας τής αποτρίχωσης για την αντιμετώπιση τής ανεπιθύμητης τριχοφυΐας (συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων μεθόδων απαλλαγής περιττού τριχώματος με τη χρήση τού ηλεκτρικού ρεύματος). Πρώτες Βοήθειες Οι φοιτητές/τριες αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τών πρώτων βοηθειών. Η σωστή εμπέδωση τών γνώσεων αυτών θα τους/τις καταστήσει μελλοντικά ικανούς να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, να σκέπτονται και να ενεργούν σωστά στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε τραυματισμούς ή ατυχήματα. Κοσμητολογία Στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητών που σχετίζονται με τους τύπους, την παρασκευή, τη συντήρηση, την κυκλοφορία, τη χρήση και τις ιδιότητες τών καλλυντικών

53


σκευασμάτων. Επιπρόσθετα, το μάθημα έχει ως σκοπό τη δημιουργία βασικών δεξιοτήτων που περικλείουν στοιχειώδεις εργαστηριακές παραμέτρους που σχετίζονται με τα καλλυντικά σκευάσματα. Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τις κύριες έννοιες τής Τεχνολογίας Πληροφοριών (Πληροφορικής) και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση τών βασικών λειτουργιών ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Επίσης αποκτούν ικανότητα στη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας και κατανοούν τους όρους σχετικά με τη χρήση τού Διαδικτύου και τις έννοιες τής Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας. Κινησιολογία Η γνωριμία, εξοικείωση και εκμάθηση από τους/τις φοιτητές/τριες τής Αισθητικής τού Μυοσκελετικού Συστήματος και της Ανθρώπινης Κίνησης. Αισθητική Ενδοκρινολογία Η εκμάθηση από τους/τις φοιτητές/τριες τών βασικών οργάνων, ιστών και κυττάρων που μέσω τής παραγωγής ορμονών ρυθμίζουν τις λειτουργίες τού οργανισμού. Μακιγιάζ Οι φοιτητές/τριες γνωρίζουν την ιστορία τού μακιγιάζ, τα καλλυντικά, τις τεχνικές τού μακιγιάζ και μαθαίνουν να δημιουργούν μακιγιάζ ανάλογα με την ώρα, την ενδυμασία και την περίσταση. Βασικές Αρχές Διοίκησης Εισαγωγή στις διάφορες έννοιες της διοίκησης συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διοίκησης, των βασικών αρχών λήψης αποφάσεων και του προγραμματισμού, της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και εννοιών σχετικών με τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδων Αισθητικής και ευεξίας. Νοσολογία Οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν τις κυριότερες παθολογοανατομικές αλλοιώσεις και παθήσεις των ιστών και τών οργάνων τού σώματος έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις εφαρμογές τής Αισθητικής όπου χρειάζεται.

54

Υγιεινή Η κατανόηση τών διάφορων λοιμωδών νοσημάτων η οποία θα καταστήσει τους/τις φοιτητές/τριες ικανούς/ές να αναγνωρίζουν τα κλινικά συμπτώματα και άλλα χαρακτηριστικά ευρήματα τών κυριότερων λοιμωδών νόσων έτσι ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις. Στρες και Τεχνικές Διαχείρισής του Οι φοιτητές/τριες κατανοούν την έννοια τού στρες και τών επιδράσεων του στον ανθρώπινο οργανισμό και μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές διαχείρισής του. Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους/τις φοιτητές/τριες στον ανταγωνιστικό χώρο τών επιχειρήσεων. Αρωμαθεραπεία Οι φοιτητές/τριες αποκτούν το θεωρητικό υπόβαθρο για τα ευεργετικά συστατικά τών αιθέριων ελαίων και μαθαίνουν να εφαρμόζουν στην πράξη τις θεραπευτικές χρήσεις τους για τη βελτίωση τής υγείας τού σώματος και την ηρεμία τού νου. Επαγγελματικό / Θεατρικό Μακιγιάζ Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να καταστούν ικανοί μακιγιέρ χρησιμοποιώντας τις ειδικές τεχνικές εφαρμογής, τα κατάλληλα προϊόντα, να διαμορφώσουν ένα πρόσωπο ή και σώμα ανάλογα με το χαρακτήρα και το ρόλο που πρέπει να δημιουργήσουν. Ρεφλεξολογία Σκοπός τού μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να εξηγήσουν την έννοια τής ρεφλεξολογίας, και να μπορούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία θεραπείας. Ονυχοκομία Οι φοιτητές/τριες αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια, γνώσης και πρακτικής, με απώτερο στόχο να εμπεδώσουν το αντικείμενο ώστε να προσφέρουν στο μέλλον σωστές υπηρεσίες περιποίησης και προσθετικής νυχιών, οι οποίες, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη και επιθυμία τού πελάτη. Αγγλική Ορολογία Οι φοιτητές/τριες κατανοούν βασικά θέματα τής Αισθητικής και τού Μακιγιάζ στην Αγγλική γλώσσα και εξοικειώνονται με τη βασική ορολογία της.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (3 ΕΤΗ)

Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Έρευνα Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τον τρόπο διεξαγωγής μιας επιστημονικής εργασίας είτε υπό μορφή μελέτης / ανασκόπησης είτε υπό μορφή έρευνας και προχωρούν στη συγγραφή επιστημονικής εργασίας η οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα της Αισθητικής.

θέματα διοίκησης και διαχείρισης τού σύγχρονου Ινστιτούτου Αισθητικής. Η πρακτική άσκηση, πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση των φοιτητών/τριών από επιβλέπον μέλος τού ακαδημαϊκού προσωπικού που διδάσκει στο κολλέγιο και ορίστηκε ως σύμβουλος των φοιτητών.

Διατροφή - Διαιτολογία Οι φοιτητές/τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κάλυψη τών διατροφικών αναγκών ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα τής καθημερινής τους ζωής υιοθετώντας με αυτό τον τρόπο σωστές διατροφικές συνήθειες. Αισθητική Γυμναστική Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την αισθητική γυμναστική και τη σημασία της και μπορούν να χρησιμοποιούν και να προτείνουν προγράμματα άσκησης που να έχουν εφαρμογή στα πλαίσια τής Αισθητικής ως βοηθητικό μέσο υλοποίησης στην πρακτική προγραμμάτων Αισθητικής. Αισθητική Χειρουργική Οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν για τις διάφορες θεραπευτικές μεθόδους και χειρουργικές επεμβάσεις έτσι ώστε να γνωρίζουν με ποιους τρόπους ο/η Αισθητικός μπορεί να βοηθήσει πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση. Βασικές Αρχές LASER/IPL Οι φοιτητές/τριες αποκτούν στοιχειώδεις γνώσεις για το Laser και το IPL, τις ενδείξεις και αντενδείξεις από τη χρήση τους και συνειδητοποιούν ότι αποτελεί πολύτιμο βοήθημα με τεράστιες δυνατότητες εφαρμογής στο χώρο τής Αισθητικής. Επαγγελματική Δεοντολογία Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τις Αρχές και τις Έννοιες τής Επιστημονικής και Επαγγελματικής Ηθικής σε βαθμό που να είναι σε θέση, με την εφαρμογή τών μηχανισμών τών δεοντολογικών κανόνων, να ρυθμίζουν τις ενέργειες και τις πράξεις τους κατά την εξάσκηση τού επαγγέλματός τους. Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια τού έκτου (6ου) εξαμήνου τών σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση των φοιτητών/τριών σε Ινστιτούτο Αισθητικής. Κατά τη διάρκεια τής απασχόλησης τους, οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται όχι μόνο σε θέματα πρακτικών εφαρμογών Αισθητικής αλλά και σε

55


ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής 4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Ινστιτούτα Αισθητικής > Ιδιόκτητα Ινστιτούτα Αισθητικής > Αντιπροσωπείες και Καταστήματα Καλλυντικών > Κρουαζιερόπλοια > Μακιγιέρ Θεάτρου, Κινηματογράφου και Τηλεοπτικών Σταθμών > Ινστιτούτα Ομορφιάς Spa και Spa Ξενοδοχείων σε Θέσεις Διοίκησης, Οργάνωσης και Διαχείρισης > Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εκπαιδευτές/τριες Αισθητικής > Ως Βοηθοί σε Κέντρα Εφαρμογής Ιατρικής Αισθητικής > Κέντρα Ομορφιάς που Εφαρμόζουν Εξειδικευμένες Θεραπείες > Εταιρείες Πώλησης Προϊόντων και Επαγγελματικών Μηχανημάτων Αισθητικής

56


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (4 ΕΤΗ)

Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική Χορηγία μέχρι €3.420 και Φοιτητική Μέριμνα (Στέγαση, Σίτιση, Αγορά Βιβλίων, Αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Το επάγγελμα της Αισθητικού εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο, γι’ αυτό η δημιουργία Προγράμματος Σπουδών Αισθητικής σε επίπεδο Πτυχίου, που να προσφέρει γνώσεις σε θέματα εξειδίκευσης αλλά και Οργάνωσης, Διοίκησης και Επιτυχημένης Λειτουργίας Μονάδων Αισθητικής, ήταν επιβεβλημένη. Το KES College προσφέρει τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών “Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής”, δίνοντας στους/στις απόφοιτους/ες όλα τα εφόδια για να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες επαγγελματικές τάσεις του τομέα, έχοντας ταυτόχρονα όλα τα προσόντα να συμμετέχουν ενεργά στην πιο επαγγελματική και υπεύθυνη Οργάνωση και Διαχείριση του χώρου εργασίας. ΣΤΟΧΟI > Η παροχή θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων με στόχο την επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου και του σώματος και την υγεία του ανθρώπου. > Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν την επιτυχή οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία Μονάδων Αισθητικής. > Η απόκτηση επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων που θα οδηγεί στην επιλογή κατάλληλων μηχανημάτων για τον εξοπλισμό της Μονάδας Αισθητικής με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας.

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο στην Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής

> Η άρτια κατάρτιση στις σύγχρονες μεθόδους Αισθητικής και Ευεξίας τις οποίες θα εφαρμόζουν με ασφάλεια και χρησιμοποιώντας όλες τις προδιαγραφές υγιεινής. > Να εξασφαλίζει στους φοιτητές την ευκαιρία και τη δυνατότητα ανάπτυξης ακαδημαϊκών και επαγγελματικών γνώσεων όσον αφορά τη διαχείριση και την οργάνωση Μονάδων Αισθητικής. > Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών/τριών να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αν το επιθυμούν.

EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ Οι φοιτήτριες του Προγράμματος Σπουδών “Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο) προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των διεθνών εξωτερικών εξεταστικών σωμάτων: • ITEC (Αγγλίας) • CIDESCO (Ελβετίας)

57


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Φυσιολογία Δερματολογία Ι Αρχές Φυσικής Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Αρχές Χημείας Αισθητική Προσώπου Ι ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 3 5 2 3 2 4 3 4 2 4 3 5 18 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Βασικές Αρχές Διοίκησης Αισθητική Προσώπου ΙIΙ Αισθητική Σώματος ΙΙ Κινησιολογία Ενδοκρινολογία Μακιγιάζ (Θεωρία - Εφαρμογές) ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Αισθητική Σώματος ΙΙΙ Δερματολογία ΙΙΙ Νοσολογία Μέθοδοι Αποτρίχωσης II Υγιεινή Στρες και Τεχνικές Διαχείρισής του ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 4 6 2 5 2 4 3 4 2 3 3 4 18 30

6o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 4 6 3 5 3 4 2 3 2 3 2 3 19 30

7o Eξάμηνο MAΘHMATA Θεραπείες ΣΠΑ Εφαρμογές LASER / IPL στην Αισθητική Διαχείριση Τουρισμού Υγείας και Αισθητικής Ευεξίας Βοτανοθεραπεία - Ασφάλεια Προϊόντων Στρατηγική Επιχειρήσεων Βασικές Αρχές Λογιστικής ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 3 4 6 4 6 2 4 3 4 2 3 2 4 19 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 4 6 4 6 2 3 3 5 4 6 19 30

5o Eξάμηνο MAΘHMATA Aρωμαθεραπεία Επαγγελματικό / Θεατρικό Μακιγιάζ Ρεφλεξολογία Ονυχοκομία Αγγλική Ορολογία Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Επιχειρηματικότητα ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής Αισθητική Προσώπου ΙΙ Αισθητική Σώματος Ι Δερματολογία ΙΙ Μέθοδοι Αποτρίχωσης I Πρώτες Βοήθειες Κοσμητολογία ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Έρευνα Ι Διοίκηση Ινστιτούτου Αισθητικής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Διατροφή - Διαιτολογία Αισθητική Γυμναστική Αισθητική Χειρουργική Βασικές Αρχές LASER/IPL Επαγγελματική Δεοντολογία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 3 2 3 3 4 2 4 2 3 2 4 3 6 2 3 18 30

8o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 5 7 5 7

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Πρακτική Εργασία 20** 15 Διπλωματική Εργασία 15 ΣΥΝΟΛΟ 20 30

2 4 2 4 2 4 2 4 18 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Εργασία υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά).

58


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (4 ΕΤΗ)

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Η σε βάθος κατανόηση τής κατασκευής τού ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τη δομή τών κυττάρων, ιστών και τών οργάνων και τη μεταξύ τους ανατομική σχέση η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές/ τριες ικανούς να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα τών εφαρμογών Αισθητικής κυρίως στο ερειστικό και μυϊκό σύστημα. Φυσιολογία Η σε βάθος κατανόηση τών φυσιολογικών διεργασιών τού ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τις φυσιολογικές λειτουργίες τών κυττάρων, τών οργάνων και τών κύριων συστημάτων τού ανθρώπου, η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές/τριες ικανούς/ές να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα τών εφαρμογών Αισθητικής στον άνθρωπο σε σχέση με την αντίστοιχη φυσιολογία του. Δερματολογία Οι φοιτητές/τριες γνωρίζουν την πολύπλοκη δομή τού δέρματος και τών λειτουργιών που επιτελούν τα διάφορα μέρη του, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις στοιχειώδεις βλάβες τού δέρματος, τους διάφορους όγκους τού δέρματος, τους κινδύνους που παρουσιάζουν οι σπίλοι και τα μελανώματα έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν πότε και με ποιο τρόπο ο/η Αισθητικός είναι σε θέση να συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπισή τους. Αρχές Φυσικής Οι φοιτητές/τριες αποκτούν τις βασικές γνώσεις τής φυσικής σε θέματα θερμότητας, ηλεκτρισμού και ηλεκτρομαγνητισμού. Οι γνώσεις αυτές θα τους/τις βοηθήσουν να κατανοήσουν πως επιδρά το ρεύμα και η ακτινοβολία στον ανθρώπινο οργανισμό, να επιλέγουν και να χειρίζονται με ασφάλεια τα διάφορα ηλεκτρικά μηχανήματα τής ειδίκευσής τους και να μπορούν μελλοντικά να παρακολουθούν και κατανοούν τις εξελίξεις τού κλάδου τους. Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τη μορφολογία προσώπου και τη βελτίωση τής φυσικής ομορφιάς ή ελαττωμάτων τού προσώπου μέσω τής τεχνικής και αρμονίας τών χρωμάτων. Αρχές Χημείας Οι φοιτητές/τριες αποκτούν βασικές γνώσεις ανόργανης και οργανικής χημείας σε σχέση πάντοτε με τον τομέα τής Αισθητικής. Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στον κόσμο τής χημείας και τους εφοδιάζει με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τη χημεία τών καλλυντικών.

Αισθητική Προσώπου Οι φοιτητές/τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την περιποίηση τού προσώπου. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν στοιχειώδεις βλάβες τού δέρματος και κατόπιν να εφαρμόζουν τις μεθόδους Αισθητικής για την επιτυχή αντιμετώπισή τους. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό με ασφάλεια και να λαμβάνουν πάντοτε τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν εφαρμόζουν ηλεκτρικές θεραπείες για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων τού δέρματος. Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδων Αισθητικής και ευεξίας. Αισθητική Σώματος Οι φοιτητές/τριες διδάσκονται τις τεχνικές και τα θεραπευτικά αποτελέσματα τής μάλαξης στη βελτίωση τής σωματικής και ψυχικής μας υγείας και να τα εφαρμόζουν στην πράξη. Μαθαίνουν να εντοπίζουν το πρόβλημα στο σώμα, να κάνουν σωστή διάγνωση και να εφαρμόζουν σωστά και με ασφάλεια την ανάλογη ηλεκτρική θεραπεία τού σώματος (ή τού δέρματος). Μέθοδοι Αποτρίχωσης Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τη δομή και λειτουργία τού θύλακα τής τρίχας και ταυτόχρονα γνωρίζουν τις σωστές διαδικασίες εφαρμογής τής θεραπείας τής αποτρίχωσης για την αντιμετώπιση τής ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει και την εφαρμογή μόνιμων μεθόδων απαλλαγής περιττού τριχώματος με τη χρήση τού ηλεκτρικού ρεύματος. Πρώτες Βοήθειες Οι φοιτητές/τριες αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τών πρώτων βοηθειών. Η σωστή εμπέδωση τών γνώσεων αυτών θα τους/τις καταστήσει μελλοντικά ικανούς να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, να σκέπτονται και να ενεργούν σωστά στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε τραυματισμούς ή ατυχήματα.

59


Κοσμητολογία Στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητών/ τριών σε θέματα που σχετίζονται με τους τύπους, την παρασκευή, τη συντήρηση, την κυκλοφορία, τη χρήση και τις ιδιότητες τών καλλυντικών σκευασμάτων. Επιπρόσθετα, το μάθημα έχει ως σκοπό τη δημιουργία βασικών δεξιοτήτων που περικλείουν στοιχειώδεις εργαστηριακές παραμέτρους που σχετίζονται με τα καλλυντικά σκευάσματα.

Ενδοκρινολογία Εκμάθηση τών βασικών οργάνων, ιστών και κυττάρων που μέσω τής παραγωγής ορμονών ρυθμίζουν τις λειτουργίες τού οργανισμού.

Βασικές Αρχές Διοίκησης Εισαγωγή στις διάφορες έννοιες της διοίκησης συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διοίκησης, των βασικών αρχών λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού, της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και γενικά των εννοιών σχετικών με τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.

Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους/τις φοιτητές/τριες στον ανταγωνιστικό χώρο τών επιχειρήσεων.

Κινησιολογία Η γνωριμία, εξοικείωση και εκμάθηση από τους/τις φοιτητές/τριες τής Αισθητικής τού Μυοσκελετικού Συστήματος και τής Ανθρώπινης Κίνησης.

60

Μακιγιάζ (Θεωρία-Εφαρμογές) Οι φοιτητές γνωρίζουν την ιστορία τού μακιγιάζ, τα καλλυντικά, τις τεχνικές τού μακιγιάζ και δημιουργούν μακιγιάζ ανάλογα με την ώρα, την ενδυμασία και την περίσταση.

Νοσολογία Οι φοιτητές/τριες γνωρίζουν τις κυριότερες παθολογοανατομικές αλλοιώσεις και παθήσεις των ιστών και τών οργάνων τού σώματος έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις εφαρμογές τής Αισθητικής όπου χρειάζεται.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (4 ΕΤΗ)

Υγιεινή Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση τών διάφορων λοιμωδών νοσημάτων η οποία θα καταστήσει τους/τις φοιτητές/τριες ικανούς/νές να αναγνωρίζουν τα κλινικά συμπτώματα και άλλα χαρακτηριστικά ευρήματα τών κυριότερων λοιμωδών νόσων έτσι ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις. Στρες και Τεχνικές Διαχείρισής του Οι φοιτητές κατανοούν την έννοια τού στρες και τών επιδράσεων του στον ανθρώπινο οργανισμό και μπορούν να εφαρμόσουν τις τεχνικές διαχείρισής του. Αρωμαθεραπεία Οι φοιτητές αποκτούν το θεωρητικό υπόβαθρο για τα ευεργετικά συστατικά τών αιθέριων ελαίων και εφαρμόζουν στην πράξη τις θεραπευτικές χρήσεις τους για τη βελτίωση τής υγείας τού σώματος και την ηρεμία τού νου. Επαγγελματικό / Θεατρικό Μακιγιάζ Σκοπός τού μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να καταστούν ικανοί μακιγιέρ και χρησιμοποιώντας τις ειδικές τεχνικές εφαρμογής και τα κατάλληλα προϊόντα, να διαμορφώνουν ένα πρόσωπο ή και σώμα ανάλογα με το χαρακτήρα και το ρόλο που πρέπει να δημιουργήσουν. Ρεφλεξολογία Σκοπός τού μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να εξηγήσουν την έννοια τής Ρεφλεξολογίας και να μπορούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία θεραπείας. Ονυχοκομία Οι φοιτητές/τριες αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια, γνώσης και πρακτικής, με απώτερο στόχο να εμπεδώσουν το αντικείμενο ώστε να προσφέρουν στο μέλλον σωστές υπηρεσίες περιποίησης και προσθετικής νυχιών, οι οποίες, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη και επιθυμία τού πελάτη. Αγγλική Ορολογία Οι φοιτητές/τριες κατανοούν βασικά θέματα τής Αισθητικής και τού Μακιγιάζ στην Αγγλική Γλώσσα και εξοικειώνονται με τη βασική ορολογία της.

61


Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τις κύριες έννοιες τής Τεχνολογίας Πληροφοριών (Πληροφορικής) και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση τών βασικών λειτουργιών ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Επίσης αποκτούν ικανότητα στη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας και κατανοούν τους όρους σχετικά με τη χρήση τού Διαδικτύου, και τις έννοιες τής Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας. Επιχειρηματικότητα Οι φοιτητές/τριες κατανοούν την έννοια της επιχειρηματικότητας και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και να διαχειρίζονται την ανάπτυξή της. Αυτό το μάθημα θα τους παρουσιάσει επίσης τη σημερινή θεωρητική προσέγγιση του τομέα της επιχειρηματικότητας που αφορά κυρίως τη Δημιουργία και Λειτουργία Μικρής Επιχείρησης και θα τους παράσχει τα πρακτικά εργαλεία για να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση και για να εμβολιάσουν την επιχείρηση τους με μια σύγχρονη επιχειρηματική συμπεριφορά. Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Έρευνα Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τον τρόπο διεξαγωγής μιας επιστημονικής εργασίας είτε υπό μορφή μελέτης / ανασκόπησης είτε υπό μορφή έρευνας και προχωρούν στη συγγραφή επιστημονικής εργασίας η οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα της Αισθητικής. Διοίκηση Ινστιτούτου Αισθητικής Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας, οργάνωσης, διοίκησης (Administration) και διαχείρισης (management) τής επιχείρησης (Ινστιτούτο Αισθητικής). Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή στις τεχνικές και νομικές πτυχές της διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού από μια στρατηγική επιχειρηματική προοπτική. Το μάθημα εξετάζει τον τρόπο διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων αποτελεσματικά στη δυναμική των νομικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών του σήμερα. Διατροφή - Διαιτολογία Σκοπός τού μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κάλυψη των διατροφικών αναγκών ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα τής καθημερινής τους ζωής υιοθετώντας με αυτό τον τρόπο σωστές διατροφικές συνήθειες.

62

Αισθητική Γυμναστική Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την Αισθητική γυμναστική και τη σημασία της και είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να προτείνουν προγράμματα άσκησης που να έχουν εφαρμογή στα πλαίσια τής Αισθητικής ως βοηθητικό μέσο υλοποίησης στην πρακτική Προγραμμάτων Αισθητικής. Αισθητική Χειρουργική Σκοπός τού μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές/τριες γνώστες των διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων και χειρουργικών επεμβάσεων έτσι ώστε να γνωρίζουν με ποιους τρόπους ο/η Αισθητικός μπορεί να βοηθήσει πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση. Βασικές Αρχές LASER/IPL Οι φοιτητές/τριες αποκτούν στοιχειώδεις γνώσεις για το Laser και το IPL, τις ενδείξεις και αντενδείξεις από τη χρήση τους και συνειδητοποιούν ότι αποτελεί πολύτιμο βοήθημα με τεράστιες δυνατότητες εφαρμογής για σκοπούς μόνιμης αποτρίχωσης κ.ά. Επαγγελματική Δεοντολογία Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τις Αρχές και τις Έννοιες τής Επιστημονικής και Επαγγελματικής Ηθικής σε βαθμό που να είναι σε θέση, με την εφαρμογή τών μηχανισμών τών δεοντολογικών κανόνων, να ρυθμίζουν τις ενέργειες και τις πράξεις τους κατά την εξάσκηση τού επαγγέλματός τους. Θεραπείες ΣΠΑ Οι φοιτητές/τριες κατανοούν την έννοια του Σπα και είναι σε θέση να επιδείξουν διαδικασίες θεραπειών Σπα (δηλαδή υπηρεσιών υδροθεραπείας). Εφαρμογές LASER/IPL στην Αισθητική Σκοπός τού μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς/ές τους/τις φοιτητές/τριες να γνωρίσουν την εφαρμογή των Laser χαμηλής ισχύος και του IPL γνωρίζοντας τις ενδείξεις αλλά ταυτόχρονα και τις αντενδείξεις λαμβάνοντας μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών. Διαχείριση Τουρισμού Υγείας και Αισθητικής Ευεξίας Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τις αρχές της επιχειρηματικής οργάνωσης και διαχείρισης στον τομέα τού Τουρισμού Υγείας και Αισθητικής Ευεξίας. Βοτανοθεραπεία - Ασφάλεια Προϊόντων Οι φοιτητές/τριες αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις όσον αφορά τη δράση βοτάνων (φυτικών προϊόντων) στον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (4 ΕΤΗ)

κατανοούν πόσο σημαντική είναι η ασφαλής χρήση των διάφορων σκευασμάτων στις Αισθητικές θεραπείες. Στρατηγική Επιχειρήσεων Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και ειδικότερα τα σύγχρονα Ινστιτούτα Αισθητικής θα διαχειριστούν τη Στρατηγική και τον Προγραμματισμό ώστε να είναι σε θέση να θέσουν βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους λαμβάνοντας υπόψη τους εξωτερικούς και ασταθείς παράγοντες τού περιβάλλοντος που αποτελούν εμπόδια αλλά και προκλήσεις για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Βασικές Αρχές Λογιστικής Εισαγωγή στις βασικές αρχές της λογιστικής, στις χρήσεις της και στις διάφορες εφαρμογές της.   Πρακτική Εργασία Η Πρακτική Εργασία λαμβάνει χώρα τυπικά κατά τη διάρκεια τού ογδόου (8ου) εξαμήνου τών σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση των φοιτητών/τριών για τουλάχιστον είκοσι (20) διδακτικές περιόδους εβδομαδιαίως το τελευταίο εξάμηνο σπουδών σε Ινστιτούτο Αισθητικής. Κατά τη διάρκεια τής απασχόλησής τους, οι φοιτητές εκπαιδεύονται όχι μόνο σε θέματα πρακτικών εφαρμογών Αισθητικής αλλά και σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης τού σύγχρονου Ινστιτούτου Αισθητικής. Η πρακτική εξάσκηση, εκπονείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση των φοιτητών από το επιβλέπον μέλος τού ακαδημαϊκού προσωπικού που διδάσκει στο κολλέγιο και ορίστηκε ως σύμβουλος των φοιτητών. Διπλωματική Εργασία Σκοπός τού μαθήματος Διπλωματική Εργασία είναι η ανάπτυξη της αυτενέργειας και η εμβάθυνση των φοιτητών/ τριών στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης τού Αισθητικού το οποίο έχουν οι ίδιοι επιλέξει και να στοχεύει στην προαγωγή της επιστήμης αυτής. Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται τυπικά κατά τη διάρκεια τού ογδόου (8ου) εξαμήνου τών σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση των φοιτητών/τριών τουλάχιστον για ένα κανονικό εξάμηνο σπουδών. Εκπονείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση των φοιτητών/τριών από το επιβλέπον μέλος τού ακαδημαϊκού προσωπικού που διδάσκει στο κολλέγιο. Η εργασία αυτή θα πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα, το θέμα της να είναι ουσιώδες, να συμβαδίζει με τις νέες τάσεις της επιστήμης και να αποσκοπεί κυρίως στην επιστημονική διερεύνηση αλλά και στην απόκτηση αυτοπεποίθησης στο γραπτό λόγο εκ μέρους των φοιτητών.

63


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Εστιατόρια Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων > Εστιατόρια ως Ανεξάρτητες Επιχειρήσεις > Εστιατόρια Βιομηχανικών Μονάδων, Εμπορικών Πολυκαταστημάτων, Σχολείων, Νοσοκομείων, Ιδρυμάτων, Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, Κρουαζιερόπλοια κτλ. > Επιχειρήσεις Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής > Βιομηχανίες Τυποποιημένων Προϊόντων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής > Εταιρείες Catering > Ελεύθερος Επαγγελματίας, δημιουργώντας Αυτόνομη Επιχείρηση

64


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική (2 ΕΤΗ)

Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Επικεντρώσεις: • Γαστρονομικές Τέχνες • Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Το διετές αυτό πρόγραμμα είναι ένα επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών στο οποίο πραγματοποιείται μια εκτενής θεωρητική κατάρτιση και εργαστηριακή εξειδίκευση που απαιτείται στο χώρο των επιχειρήσεων φιλοξενίας, τροφοδοσίας και εστιατορίων. Επιλέγοντας ανάμεσα στις δύο επικεντρώσεις οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στο χώρο των Γαστρονομικών Τεχνών και της Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής και να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για να γίνουν επαγγελματίες μάγειρες, αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες. ΣΤΟΧΟI > Nα δημιουργήσει επαγγελματίες Αρτοποιούς και Ζαχαροπλάστες / επαγγελματίες στις Γαστρονομικές Τέχνες. > Οι απόφοιτοι να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη πρακτική εμπειρία στις απαιτήσεις λειτουργίας ενός Αρτοποιείου / Ζαχαροπλαστείου με αποτέλεσμα την αποδοτική εργασία τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. > Οι απόφοιτοι να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη πρακτική εμπειρία στις απαιτήσεις λειτουργίας μιας σύγχρονης κουζίνας με αποτέλεσμα την αποδοτική εργασία τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. > Να κατανοήσουν οι απόφοιτοι τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας επι-

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα στις Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική

χείρησης, τους προσδιοριστικούς παράγοντες του κόστους παραγωγής, τη χρήση νέων τεχνολογιών και όλου του φάσματος της παραγωγικής διαδικασίας. > Να διδάξει στους απόφοιτους την εφαρμογή των μεθόδων υγιεινής και καθαριότητας που απαιτούνται κατά την παρασκευή φαγητού, αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής. > Η ανάπτυξη τεχνικών διακόσμησης γλυκισμάτων και δημιουργικών εμφανίσεων. > Η άρτια εξειδίκευση τών φοιτητών στο χειρισμό του εξοπλισμού. > Ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων μεθόδων και τεχνικών που αφορούν τις Γαστρονομικές Τέχνες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το KES College διαθέτει τέσσερα σύγχρονα εργαστήρια Μαγειρικής / Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής τα οποία είναι εξοπλισµένα µε όλα τα σύγχρονα µηχανήµατα και σκεύη παρασκευής και σερβιρίσµατος. EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ To KES College είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το εξεταστικό σώμα Royal Society for the Promotion of Health (RSPH) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να παρακαθίσουν τις εξετάσεις του RSPH και να πάρουν τα αντίστοιχα διπλώματα στα εξής θέματα: • Level 2 Award in Food Safety in Catering • Certificate in HACCP • Level 2 Award in Health & Safety THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HEALTH • Level 3 Award in Supervising Food Safety in Catering

65


Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Γαστρονομικές Τέχνες 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγεία και Ασφάλεια 2 4 Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 Επαγγελματικά Αγγλικά Ι 2 3 Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών 2 4 Επαγγελματικά Μαθηματικά 2 4 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Ιστορία και Εξοπλισμός 1 2 Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Ι 3 4 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Μέθοδοι Μαγειρέματος 1 2 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Σούπες, Ζωμοί, Σάλτσες 3 4 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Λαχανικά και Πατάτες 3 3 ΣΥΝΟΛΟ 21 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία 2 4 Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών 2 4 Επαγγελματικά Αγγλικά ΙΙ 2 2 Επαγγελματική Σταδιοδρομία 2 4 Τεχνικές Μαγειρικής: Κρέατα 2 3 Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής ΙΙ 2 4 Τεχνικές Μαγειρικής: Ζυμαρικά 2 3 Τεχνικές Μαγειρικής: Προγεύματα και Αυγά 2 3 Εισαγωγή στην Κλασική Γαλλική Κουζίνα 2 3 ΣΥΝΟΛΟ 18 30

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Δίαιτα και Διατροφή Τεχνικές Μαγειρικής: Επεξεργασία Κρεάτων και Κρύα Κουζίνα Τεχνικές Μαγειρικής: Σνακ, Σάντουιτς και Ορεκτικά Τεχνικές Μαγειρικής: Θαλασσινά Κυπριακή Κουζίνα και Γαστρονομία Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων Επιχειρηματικότητα ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2

3

2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 18 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Σχεδιασμός και Συντήρηση Κουζίνας 2 3 Τρόφιμα και Αλκοολούχα Ποτά 1 3 Πρακτική Εργασία 2ου Έτους 2 4 Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Εξυπηρέτησης 2 4 Δεξιώσεις και Τροφοδοσία 3 4 Τεχνικές Ζαχαροπλαστικής Μέσου Επιπέδου 3 3 Χορτοφαγική Κουζίνα και Ειδική Διατροφή 3 4 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα 2 3 Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 2 2 ΣΥΝΟΛΟ 20 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εργασθούν για 13 εβδομάδες σε επιλεγμένους χώρους που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Σπουδών τους όπως: Ξενοδοχειακές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία κλπ., την περίοδο 1η Ιουνίου - 30η Σεπτεμβρίου, μεταξύ του πρώτου και δεύτερου έτους.

66


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική (2 ΕΤΗ)

Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγεία και Ασφάλεια 2 4 Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 Επαγγελματικά Αγγλικά Ι 2 3 Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών 2 4 Επαγγελματικά Μαθηματικά 2 4 Βασικές Ζύμες 3 4 Βασικές Αρχές Μαγειρικής Ι 2 3 Είδη Αρτοποιίας με Μαγιά 3 4 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Ιστορία και Εξοπλισμός 1 2 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Μέθοδοι Μαγειρέματος 1 2 ΣΥΝΟΛΟ 20 30

MAΘHMATA Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Επαγγελματικά Αγγλικά ΙΙ Επαγγελματική Σταδιοδρομία Αρτοποιήματα / Γλυκά για Πρωινό Βασικές Αρχές Μαγειρικής ΙΙ Παρασκευή Μικρών Γλυκών Κρέμες και Πουτίγκες Εισαγωγή στην Κλασική Γαλλική Κουζίνα ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Δίαιτα και Διατροφή Παρασκευή Ταρτών και Μπισκότων Παρασκευή Κέικ: Παντεσπάνια Διακοσμημένα Γλυκά Αρτοσκευάσματα - Διεθνή Ψωμιά Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων Επιχειρηματικότητα ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 2 4 20 30

MAΘHMATA Σχεδιασμός και Συντήρηση Κουζίνας Τρόφιμα και Αλκοολούχα Ποτά Πρακτική Εργασία 2ου Έτους Διαχείριση Εγκαταστάσεων Αρτοποιείου Ατομικά Γλυκά Εορταστικές Τούρτες Ξεκινώντας ένα Αρτοποιείο Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Παρασκευή Σιροπιών και Σαλτσών ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 20 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 3 1 3 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 2 2 2 18 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εργασθούν για 13 εβδομάδες σε επιλεγμένους χώρους που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Σπουδών τους όπως: Ξενοδοχειακές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία κλπ., την περίοδο 1η Ιουνίου - 30η Σεπτεμβρίου, μεταξύ του πρώτου και δεύτερου έτους.

67


Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια Εισαγωγή στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας που απαιτείται στο εργασιακό περιβάλλον. Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Το μάθημα Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εστιάζει στα τελευταία λογισμικά εφαρμογών και συστήματα λειτουργιών που χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο. Επαγγελματικά Αγγλικά Το μάθημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη διδασκαλία της Αγγλικής ορολογίας, γραμματικής και έκθεσης ιδεών για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής. Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές μια γενική γνώση των διαδικασιών που σχετίζονται με την οργάνωση υπηρεσιών τροφίμων (Τραπεζοκομία, Οινολογία και Οινοπνευματώδη). Επαγγελματικά Μαθηματικά Το μάθημα, αναφέρεται στις βασικές μαθηματικές συναρτήσεις που απαιτούνται και είναι ζωτικής σημασίας για το μαγείρεμα. Είναι μια τεχνική κατάρτιση στα χρησιμοποιούμενα μέτρα και σταθμά στις Γαστρονομικές Τέχνες, την Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική. Εισαγωγή στη Μαγειρική: Ιστορία και Εξοπλισμός Το μάθημα αυτό εισαγάγει τους φοιτητές στις Γαστρονομικές Τέχνες. Επίσης, αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά εργαλεία μαγειρικής τέχνης, τον εξοπλισμό και τα μαχαίρια (κατηγορίες και δεξιότητες χρήσης των μαχαιριών). Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στη θεωρία και την πρακτική της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, και τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία για να μπορέσουν να εργαστούν σε περιβάλλον αρτοποιείου / ζαχαροπλαστείου. Εισαγωγή στη Μαγειρική: Μέθοδοι Μαγειρέματος Εισαγωγή στα βασικά εργαλεία μαγειρικής τέχνης, τον εξοπλισμό, τις μεθόδους και τις τεχνολογίες. Οι φοιτητές θα ερευνήσουν, θα μελετήσουν και θα εξασκηθούν σε βασικές μεθόδους για μαγείρεμα και ψήσιμο, μαζί με τις δεξιότητες στη χρήση μαχαιριών και κάποια εισαγωγική υγιεινή των τροφίμων και τις προσωπικές απαιτήσεις υγιεινής για να εργάζονται ορθά και με ασφάλεια.

68

Εισαγωγή στη Μαγειρική: Σούπες, Ζωμοί, Σάλτσες Το μάθημα είναι μια θεωρητική και εφαρμοσμένη εισαγωγή στην ανάπτυξη θεμελιώδους τεχνογνωσίας για τους ζωμούς, τις σούπες και τις σάλτσες. Εισαγωγή στη Μαγειρική: Λαχανικά και Πατάτες Το μάθημα διδάσκει τους βασικούς τρόπους μαγειρέματος των λαχανικών και των πατατών. Εξασκεί τους φοιτητές στους τρόπους διατήρησης των χρωστικών των λαχανικών και της γεύσης τους. Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Το μάθημα αυτό βασίζεται σε προηγούμενα εισαγωγικά μαθήματα γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ασχολείται με εφαρμογές πάνω σε υπολογιστικά φύλλα γύρω από τις γαστρονομικές τέχνες και τα τρόφιμα. Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές αρχές βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης συντήρησης και φροντίδας φαγητών, τροφίμων και συστατικών. Επαγγελματική Σταδιοδρομία Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές σε θέματα σχετικά με το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν. Καλύπτει έννοιες και τεχνικές σχετικές με τη σταδιοδρομία και δείχνει πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην ζωή ενός ατόμου. Τεχνικές Μαγειρικής: Κρέατα Το μάθημα διερευνά τα κόκκινα κρέατα, κυνήγια, πουλερικά, ψάρια και οστρακοειδή. Η σύνθεση και η δομή τους, η επιθεώρηση, η ταξινόμηση, η κατάταξη, η διακίνηση και η αποθήκευση θα πρέπει να καλύπτονται για κάθε τύπο κρέατος. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε διάφορες μεθόδους μαγειρέματος για τον κάθε τύπο κρέατος. Τεχνικές Μαγειρικής: Ζυμαρικά Το μάθημα εξετάζει την προετοιμασία, το μαγείρεμα και τη χρήση των ζυμαρικών και όλων των σπόρων/σιτηρών (δημητριακά). Καλύπτει τη σύνθεση και τη δομή των σπόρων και το αλεύρι τους και τα υποπροϊόντα. Τεχνικές Μαγειρικής: Προγεύματα και Αυγά Το μάθημα μελετά και καλύπτει το πρωινό και τα πιάτα πρωινού. Οι φοιτητές θα μάθουν και θα εξασκηθούν σε όλα τα κύρια μενού πρωινού κοινά στην ευρώ-αμερικανική κουζίνα από το ηπειρωτικό στο πλήρες πρωινό.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική (2 ΕΤΗ)

Εισαγωγή στην Κλασική Γαλλική Κουζίνα Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην κλασική γαλλική κουζίνα και συνδυάζει την κοινωνική και γαστρονομική ιστορία με τη θεωρία και την πρακτική.

Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων Εισαγωγή στις διαδικασίες και στις τεχνικές που είναι αναγκαίες για το σχεδιασμό και την οργάνωση διαφορετικών τύπων εκδηλώσεων.

Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον Εισαγωγή στα θέματα αποστείρωσης και ασφάλειας και στις πρακτικές που σχετίζονται με την προετοιμασία τροφίμων και την αποτροπή αλλοίωσής τους. Δίνεται έμφαση στο σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP).

Επιχειρηματικότητα Το μάθημα εξετάζει τη θεωρία της επιχειρηματικότητας ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο σε επίπεδα προσωπικής επιχείρησης και μεγάλου οργανισμού. Συσχετίζοντας θεωρία και πράξη, οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική πείρα στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.

Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Οι διάφορες τεχνικές, διαδικασίες και μέθοδοι υπολογισμού που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία με σκοπό την ορθή και κατάλληλη εποπτεία των διαδικασιών αγοράς, παραλαβής και αποθήκευσης τροφίμων, για χρήση στην κουζίνα.

Σχεδιασμός και Συντήρηση Κουζίνας Εισαγωγή των φοιτητών στην ανάγκη ύπαρξης ενός πρακτικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και στον εργονομικό σχεδιασμό μιας κουζίνας για την κάλυψη όλων των πιθανών αναγκών. Συμπεριλαμβάνει επίσης το σωστό τρόπο συντήρησης και επίβλεψης μιας κουζίνας, των μηχανημάτων και των σκευών της.

Δίαιτα και Διατροφή Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές του Προγράμματος στις βασικές αρχές της διατροφής και της διαιτολογίας. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά και τις θρεπτικές αξίες και το ρόλο τους στη διατήρηση της υγείας. Τεχνικές Μαγειρικής: Επεξεργασία Κρεάτων και Κρύα Κουζίνα Το μάθημα είναι μια εκτεταμένη εισαγωγή στην επεξεργασία κρεάτων και καλύπτει τα βασικά θέματα όπως το χοιρινό, αρνί, βοδινό, κοτόπουλο και τα κυνήγια. Τεχνικές Μαγειρικής: Σνακ, Σάντουιτς και Ορεκτικά Το μάθημα διερευνά και καλύπτει ζεστά και κρύα ορεκτικά και σνακ όλων των ειδών. Εξηγεί τις χρήσεις τους και εκπαιδεύει τους φοιτητές στην προετοιμασία των σνακ και ορεκτικών. Τεχνικές Μαγειρικής: Θαλασσινά Το μάθημα μελετά και καλύπτει την προετοιμασία όλων των ειδών θαλασσινά, φρέσκα και κατεψυγμένα και επίσης τα μαλακόστρακα, τα οστρακοειδή και τα κεφαλόποδα. Κυπριακή Κουζίνα και Γαστρονομία Ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει τη διατροφική κουλτούρα του τόπου του. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει τις βασικές πτυχές της ιστορίας της Κυπριακής μαγειρικής και γαστρονομικής κουλτούρας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε βασικές συνταγές Κυπριακής Κουζίνας.

Τρόφιμα και Αλκοολούχα Ποτά Το μάθημα στοχεύει στον εμπλουτισμό των γνώσεων, ανάπτυξη των ικανοτήτων και της κατανόησης των φοιτητών για τους συνδυασμούς φαγητών και ποτών/κρασιού, έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές της Οινολογίας, της επιστήμης των ποτών και της γαστρονομίας. Πρακτική Εργασία 2ου Έτους Για το μάθημα αυτό, οι φοιτητές εργάζονται σε ομάδες, αποφασίζουν από κοινού για το θέμα της παρουσίασής τους, παίρνουν την έγκριση των καθηγητών / εκπαιδευτών, χωρίζουν τον εργασιακό φόρτο και τις υπευθυνότητες μεταξύ τους και αρχίζουν την ανάπτυξη της παρουσίασης. Κάθε ομάδα επιλέγει ένα γεύμα, αρτοπαρασκεύασμα, γλυκό της δικής της επιλογής, συνεισφέροντας έτσι στην ολοκλήρωση της μελέτης. Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Εξυπηρέτησης Το μάθημα είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός στις κύριες πτυχές σχεδιασμού του εδεσματολογίου: σχεδιασμός, συγγραφή, κοστολόγηση εδεσματολογίου, μάρκετινγκ και η τελική του προώθηση ως εμπόρευμα.

69


Δεξιώσεις και Τροφοδοσία Το μάθημα αυτό αποτελεί μια περιεκτική ανασκόπηση για το πώς πρέπει να σχεδιαστεί και να αρχίσει τη λειτουργία της μια επιτυχημένη επιχείρηση catering, τόσο μέσα όσο και έξω από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων. Τεχνικές Ζαχαροπλαστικής Μέσου Επιπέδου Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές μαγειρικής που χρειάζονται επιπρόσθετα και δεξιότητες ζαχαροπλαστικής, αλλά δεν πρόκειται να γίνουν επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα. Χορτοφαγική Κουζίνα και Ειδική Διατροφή Το μάθημα αναφέρεται στη διατροφή των χορτοφάγων και τη διατροφική προετοιμασία συνταγών με βάση τα χόρτα. Επίσης, γίνεται αναφορά στα ειδικά φαγητά, για ποιούς προορίζονται και πώς παρασκευάζονται. Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή κουζίνα βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης και δέχεται πολλές περιφερειακές και διεθνείς επιρροές. Πρόκειται για μια συγχώνευση των τεχνικών και ιδεών από πολλές διαφορετικές χώρες. Στην ουσία είναι μια στοχαστική έκδοση μαγειρικής της βόρειας Ευρώπης και της Μεσογείου, σε στυλ που περιλαμβάνει πολλά ψησίματα στη σχάρα, στο φούρνο, ελαιόλαδο, σκόρδο και φρέσκα μυρωδικά ως το πιο προφανές χαρακτηριστικό των σύγχρονων Ευρωπαϊκών τροφίμων. Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει τη διατροφική κουλτούρα του τόπου του. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις βασικές πτυχές της ιστορίας της αρτοποιίας / ζαχαροπλαστικής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τις βασικές συνταγές. Βασικές Ζύμες Θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα που καλύπτει τις πτυχές ετοιμασίας και ψησίματος των διαφόρων ειδών ψωμιού. Βασικές Αρχές Μαγειρικής Εισαγωγή στις γενικές αρχές, θεωρίες και πρακτικές της παρασκευής φαγητού. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών με επικέντρωση στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική αποκτούν βασικές γνώσεις για να μπορούν να εργάζονται στο χώρο της παρασκευής φαγητού. Είδη Αρτοποιίας με Μαγιά Το μάθημα είναι θεωρητικό και εργαστηριακό και καλύπτει τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές ετοιμασίας ειδών αρτοποιίας με μαγιά και το ψήσιμο όλων των τύπων.

70


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική (2 ΕΤΗ)

Αρτοποιήματα / Γλυκά για Πρωινό Στο μάθημα αξιολογούνται οι βασικές αρχές της παρασκευής αρτοποιητικών παρασκευασμάτων και γλυκών και επεκτείνεται η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών ώστε να ετοιμάζουν διάφορα είδη εξειδικευμένων ψωμιών και γλυκών. Παρασκευή Μικρών Γλυκών Ετοιμασία διαφόρων γλυκών όπως ατομικά μίνι γαλλικά αρτοσκευάσματα και μικρά γλυκά (petit fours) όπως τα eclair, ταρταλέτες από λεμόνι και φρούτα, αμυγδαλωτά και Madeleines. Κρέμες και Πουτίγκες Εισαγωγή στα επιδόρπια, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο από διεθνείς κουζίνες, όπως Ιταλική, Αμερικάνικη, Αγγλική και Γερμανική.

Εορταστικές Τούρτες Εισαγωγή στην ετοιμασία εορταστικών κέικ και γλυκών για οποιαδήποτε εκδήλωση όπως γενέθλια, γιορτές, κλπ. Ξεκινώντας ένα Αρτοποιείο Παρουσιάζονται οι διάφορες πτυχές για την έναρξη λειτουργίας ενός αρτοποιείου όπως τεχνικές, οικονομικές, εμπορικές και προώθηση προϊόντων. Παρασκευή Σιροπιών και Σαλτσών Το μάθημα καλύπτει σιρόπια, κρέμες και σάλτσες που χρησιμοποιούνται με τα παγωτά γρανίτες, διάφορα γλυκά και είδη πουτίγκες, κέικ, κλπ.

Παρασκευή Ταρτών και Μπισκότων Ευρωπαϊκή ζαχαροπλαστική και εκλεκτά γλυκά από τη διεθνή γαστρονομία. Οι φοιτητές επικεντρώνονται στην κατασκευή και στη διακόσμηση διαφόρων γλυκών και συγκεκριμένα σε τάρτες - πίτες και μπισκότα, εργαζόμενοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παρασκευή Κέικ: Παντεσπάνια Επικέντρωση στην παρασκευή διάφορων γλυκών από τη βασική ζύμη του παντεσπανιού. Καλύπτει την Ευρωπαϊκή ζαχαροπλαστική αλλά και εκλεκτά γλυκά από τη διεθνή γαστρονομία. Διακοσμημένα Γλυκά Ετοιμασία διάφορων γλυκών και διακόσμησή τους. Αρτοσκευάσματα - Διεθνή Ψωμιά Το μάθημα καλύπτει μεγάλη ποικιλία ψωμιών από διάφορες χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και επιπλέον εκπαιδεύει τους φοιτητές σε εξειδικευμένα προϊόντα και τεχνικές από διάφορες κουζίνες. Διαχείριση Εγκαταστάσεων Αρτοποιείου Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές, μελλοντικούς διευθυντές παραγωγής φαγητού / ειδών ζαχαροπλαστικής, στις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς να διαχειρίζονται το εργασιακό περιβάλλον και πώς να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τα υποστηρικτικά τμήματα συντήρησης και καθαρισμού. Ατομικά Γλυκά Εισαγωγή των φοιτητών στην παρασκευή ατομικών γλυκών κυρίως από τη Γαλλική κουζίνα για οποιαδήποτε εκδήλωση. Δίνεται έμφαση στην παραγωγή, το σχεδιασμό και τη διακόσμηση ατομικών γλυκών απλών ή σύνθετων γλυκών, ή γλυκών με έντονη γεύση.

71


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Διαχείριση Επιχείρησης Τροφίμων > Διαχείριση Επιχείρησης Αρτοπαρασκευασμάτων και Γλυκών > Βιομηχανίες Τυποποιημένων Προϊόντων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής > Διεύθυνση Μεγάλων Επιστιτιστικών Χώρων > Αρχιμάγειρες Εστιατορίου > Υπεύθυνοι Τμήματος Καντίνας > Ξενοδοχειακές Μονάδες > Κρουαζιερόπλοια > Επισιτιστικές Μονάδες σε Χώρους Υγείας, Εκπαίδευσης κ.ά. > Ελεύθερος Επαγγελματίας, δημιουργώντας Αυτόνομη Επιχείρηση

72


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής (3 ΕΤΗ)

Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Επικεντρώσεις: • Γαστρονομικές Τέχνες • Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Το Πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να μεταλαμπαδεύσει το επιχειρηματικό πνεύμα στους φοιτητές με την προσφορά μαθημάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και με το πώς να σχεδιάσουν, να ξεκινήσουν και να διαχειριστούν μεγάλες Επισιτιστικές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιία κλπ. Το τριετές Πρόγραμμα Σπουδών "Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής", κτίζει πάνω στις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές κατά τα δύο πρώτα χρόνια φοίτησης. Στο τρίτο έτος οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες ηγεσίας στηριζόμενοι στις σύγχρονες προσεγγίσεις της ηγετικής διεύθυνσης και αντίληψης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την κατοχή διευθυντικών θέσεων και για αυτοεργοδοτούμενους επιχειρηματίες. ΣΤΟΧΟI > Εξασφαλίζει στους φοιτητές τη δυνατότητα ανάπτυξης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τη διαχείριση, την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησής τους. > Προσφέρει επαγγελματική εξειδίκευση σε σύγχρονα θέματα που αφορούν τις Γαστρονομικές τέχνες, την Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική όπως για παράδειγμα την παραγωγή προϊόντων για άτομα με προβλήματα υγείας ή που ακολουθούν συγκεκριμένη διατροφή.

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα στη Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής

> Να αναπτύξει το επιχειρηματικό πνεύμα στους φοιτητές με την προσθήκη μαθημάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. > Να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν στάσεις που είναι αναγκαίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. > Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες, να προσδιορίζουν λύσεις και να παρέχουν ορθές συμβουλές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το KES College διαθέτει τέσσερα σύγχρονα εργαστήρια Μαγειρικής / Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής τα οποία είναι εξοπλισµένα µε όλα τα σύγχρονα µηχανήµατα και σκεύη παρασκευής και σερβιρίσµατος. EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ To KES College είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το εξεταστικό σώμα Royal Society for the Promotion of Health (RSPH) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φοιτητές του Προγράμματος αυτού μπορούν να παρακαθίσουν τις εξετάσεις του RSPH και να πάρουν τα αντίστοιχα διπλώματα στα εξής θέματα: • Level 2 Award in Food Safety in Catering • Certificate in HACCP • Level 2 Award in Health & Safety THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HEALTH • Level 3 Award in Supervising Food Safety in Catering

73


Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Γαστρονομικές Τέχνες 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγεία και Ασφάλεια 2 4 Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 Επαγγελματικά Αγγλικά Ι 2 3 Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών 2 4 Επαγγελματικά Μαθηματικά 2 4 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Ιστορία και Εξοπλισμός 1 2 Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Ι 3 4 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Μέθοδοι Μαγειρέματος 1 2 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Σούπες, Ζωμοί, Σάλτσες 3 4 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Λαχανικά και Πατάτες 3 3 ΣΥΝΟΛΟ 21 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία 2 4 Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών 2 4 Επαγγελματικά Αγγλικά ΙΙ 2 2 Επαγγελματική Σταδιοδρομία 2 4 Τεχνικές Μαγειρικής: Κρέατα 2 3 Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής ΙΙ 2 4 Τεχνικές Μαγειρικής: Ζυμαρικά 2 3 Τεχνικές Μαγειρικής: Προγεύματα και Αυγά 2 3 Εισαγωγή στην Κλασική Γαλλική Κουζίνα 2 3 ΣΥΝΟΛΟ 18 30

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον 2 4 Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων 2 4 Δίαιτα και Διατροφή 2 4 Τεχνικές Μαγειρικής: Επεξεργασία Κρεάτων και Κρύα Κουζίνα 2 3 Τεχνικές Μαγειρικής: Σνακ, Σάντουιτς και Ορεκτικά 2 2 Τεχνικές Μαγειρικής: Θαλασσινά 2 2 Κυπριακή Κουζίνα και Γαστρονομία 2 3 Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων 2 4 Επιχειρηματικότητα 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 18 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Σχεδιασμός και Συντήρηση Κουζίνας 2 3 Τρόφιμα και Αλκοολούχα Ποτά 1 3 Πρακτική Εργασία 2ου Έτους 2 4 Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Εξυπηρέτησης 2 4 Δεξιώσεις και Τροφοδοσία 3 4 Τεχνικές Ζαχαροπλαστικής Μέσου Επιπέδου 3 3 Χορτοφαγική Κουζίνα και Ειδική Διατροφή 3 4 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα 2 3 Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 2 2 ΣΥΝΟΛΟ 20 30

5o Eξάμηνο

6o Eξάμηνο

MAΘHMATA Οργάνωση και Διαχείριση Κουζίνας Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων Εισαγωγή στα Οικονομικά Αρχές Μάρκετινγκ Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στις Γαστρονομικές Τέχνες Αρχές Διαχείρισης Επιχειρήσεων Σύνθετες Σάλτσες Μοριακή και Ιβρυδική Κουζίνα Ιταλική Κουζίνα ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 2 20 30

MAΘHMATA Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Φαγητό και Κουλτούρα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Συμπεριφορά Καταναλωτή Τελική Πρακτική Εργασία 3ου Έτους Παρουσίαση και Διακόσμηση Πιάτων Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα Ασιατική Κουζίνα ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 3 2 3 3 4 18 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εργασθούν για 13 εβδομάδες σε επιλεγμένους χώρους που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Σπουδών τους όπως: Ξενοδοχειακές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία κλπ., την περίοδο 1η Ιουνίου - 30η Σεπτεμβρίου, μεταξύ του πρώτου και δεύτερου έτους και δεύτερου και τρίτου έτους.

74


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής (3 ΕΤΗ)

Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγεία και Ασφάλεια 2 4 Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 Επαγγελματικά Αγγλικά Ι 2 3 Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών 2 4 Επαγγελματικά Μαθηματικά 2 4 Βασικές Ζύμες 3 4 Βασικές Αρχές Μαγειρικής Ι 2 3 Είδη Αρτοποιίας με Μαγιά 3 4 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Ιστορία και Εξοπλισμός 1 2 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Μέθοδοι Μαγειρέματος 1 2 ΣΥΝΟΛΟ 20 30

MAΘHMATA Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Επαγγελματικά Αγγλικά ΙΙ Επαγγελματική Σταδιοδρομία Αρτοποιήματα / Γλυκά για Πρωινό Βασικές Αρχές Μαγειρικής ΙΙ Παρασκευή Μικρών Γλυκών Κρέμες και Πουτίγκες Εισαγωγή στην Κλασική Γαλλική Κουζίνα ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον 2 4 Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων 2 4 Δίαιτα και Διατροφή 2 4 Παρασκευή Ταρτών και Μπισκότων 2 2 Παρασκευή Κέικ: Παντεσπάνια 3 3 Διακοσμημένα Γλυκά 2 2 Αρτοσκευάσματα – Διεθνή Ψωμιά 3 3 Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων 2 4 Επιχειρηματικότητα 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 20 30

MAΘHMATA Σχεδιασμός και Συντήρηση Κουζίνας Τρόφιμα και Αλκοολούχα Ποτά Πρακτική Εργασία 2ου Έτους Διαχείριση Εγκαταστάσεων Αρτοποιείου Ατομικά Γλυκά Εορταστικές Τούρτες Ξεκινώντας ένα Αρτοποιείο Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Παρασκευή Σιροπιών και Σαλτσών ΣΥΝΟΛΟ

5o Eξάμηνο

6o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Οργάνωση και Διαχείριση Κουζίνας 2 4 Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων 2 4 Εισαγωγή στα Οικονομικά 2 4 Αρχές Μάρκετινγκ 2 4 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής για Γαστρονομικές Τέχνες 2 4 Παρασκευή Σοκολάτας, Καραμέλας και Αμυγδαλωτών 3 2 Παγωτά και Κατεψυγμένα Επιδόρπια 2 2 Παρασκευή και Διακόσμηση Επιδορπίων 3 2 Αρχές Διαχείρισης Επιχειρήσεων 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 20 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης 2 4 Φαγητό και Κουλτούρα 2 4 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 2 4 Συμπεριφορά Καταναλωτή 2 4 Τελική Πρακτική Μελέτη 3ου Έτους 3 4 Αρτοποιία και Ειδική Διατροφή 2 2 Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα 2 3 Αρτοζαχαροπλαστική Ανωτέρου Επιπέδου 2 2 Διακοσμητική Τέχνη στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 3 3 ΣΥΝΟΛΟ 20 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 20 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 3 1 3 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 2 2 2 18 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εργασθούν για 13 εβδομάδες σε επιλεγμένους χώρους που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Σπουδών τους όπως: Ξενοδοχειακές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία κλπ., την περίοδο 1η Ιουνίου - 30η Σεπτεμβρίου, μεταξύ του πρώτου και δεύτερου έτους, και δεύτερου και τρίτου έτους.

75


Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια Εισαγωγή στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας που απαιτείται στο εργασιακό περιβάλλον. Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Το μάθημα Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εστιάζει στα τελευταία λογισμικά εφαρμογών και συστήματα λειτουργιών που χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο. Επαγγελματικά Αγγλικά Το μάθημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη διδασκαλία της Αγγλικής γραμματικής και έκθεσης ιδεών για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής. Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές μια γενική γνώση των διαδικασιών που σχετίζονται με την οργάνωση υπηρεσιών τροφίμων (Τραπεζοκομία, Οινολογία και Οινοπνευματώδη). Επαγγελματικά Μαθηματικά Το μάθημα, αναφέρεται στις βασικές μαθηματικές συναρτήσεις που απαιτούνται και είναι ζωτικής σημασίας για το μαγείρεμα. Είναι μια τεχνική κατάρτιση στα χρησιμοποιούμενα μέτρα και σταθμά στις Γαστρονομικές Τέχνες, την Αρτοποιία και τη Ζαχαροπλαστική. Εισαγωγή στη Μαγειρική: Ιστορία και Εξοπλισμός Το μάθημα αυτό εισαγάγει στους φοιτητές στις Γαστρονομικές Τέχνες. Επίσης, αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά εργαλεία μαγειρικής τέχνης, τον εξοπλισμό και τα μαχαίρια (κατηγορίες και δεξιότητες χρήσης των μαχαιριών). Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στη θεωρία και την πρακτική της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, και τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία για να μπορέσουν να εργαστούν σε περιβάλλον αρτοποιείου / ζαχαροπλαστείου. Εισαγωγή στη Μαγειρική: Μέθοδοι Μαγειρέματος Εισαγωγή στα βασικά εργαλεία μαγειρικής τέχνης, τον εξοπλισμό, τις μεθόδους και τις τεχνολογίες. Οι φοιτητές θα ερευνήσουν, θα μελετήσουν και θα εξασκηθούν σε βασικές μεθόδους για μαγείρεμα και ψήσιμο, μαζί με τις δεξιότητες στη χρήση μαχαιριών και κάποια εισαγωγική υγιεινή των τροφίμων και τις προσωπικές απαιτήσεις υγιεινής για να εργάζονται ορθά και με ασφάλεια.

76


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής (3 ΕΤΗ)

Εισαγωγή στη Μαγειρική: Σούπες, Ζωμοί, Σάλτσες Το μάθημα είναι μια θεωρητική και εφαρμοσμένη εισαγωγή στην ανάπτυξη θεμελιώδους τεχνογνωσίας για τους ζωμούς, τις σούπες και τις σάλτσες. Εισαγωγή στη Μαγειρική:Λαχανικά και Πατάτες Το μάθημα διδάσκει τους βασικούς τρόπους μαγειρέματος των λαχανικών και των πατατών. Εξασκεί τους φοιτητές στους τρόπους διατήρησης των χρωστικών των λαχανικών και της γεύσης τους. Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Το μάθημα αυτό βασίζεται σε προηγούμενα εισαγωγικά μαθήματα γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ασχολείται με εφαρμογές πάνω σε υπολογιστικά φύλλα γύρω από τις γαστρονομικές τέχνες και τα τρόφιμα. Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές αρχές βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης συντήρησης και φροντίδας φαγητών, τροφίμων και συστατικών. Επαγγελματική Σταδιοδρομία Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές σε θέματα σχετικά με το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν. Καλύπτει έννοιες και τεχνικές σχετικές με τη σταδιοδρομία και δείχνει πώς μπορούν να εφαρμοστούν στη ζωή ενός ατόμου. Τεχνικές Μαγειρικής: Κρέατα Το μάθημα διερευνά τα κόκκινα κρέατα, κυνήγια, πουλερικά, ψάρια και οστρακοειδή. Η σύνθεση και η δομή τους, η επιθεώρηση, η ταξινόμηση, η κατάταξη, η διακίνηση και η αποθήκευση θα πρέπει να καλύπτονται για κάθε τύπο κρέατος. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε διάφορες μεθόδους μαγειρέματος για τον κάθε τύπο κρέατος. Τεχνικές Μαγειρικής: Ζυμαρικά Το μάθημα εξετάζει την προετοιμασία, το μαγείρεμα και τη χρήση των ζυμαρικών και όλων των σπόρων / σιτηρών (δημητριακά). Καλύπτει τη σύνθεση και τη δομή των σπόρων και το αλεύρι τους και τα υποπροϊόντα. Τεχνικές Μαγειρικής: Προγεύματα και Αυγά Το μάθημα μελετά και καλύπτει το πρωινό και τα πιάτα πρωινού. Οι φοιτητές θα μάθουν και θα εξασκηθούν σε όλα τα κύρια μενού πρωινού κοινά στην ευρώ-αμερικανική κουζίνα από το ηπειρωτικό στο πλήρες πρωινό. Εισαγωγή στην Κλασική Γαλλική Κουζίνα Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην κλασική γαλλική κουζίνα και συνδυάζει την κοινωνική και γαστρονομική

ιστορία με τη θεωρία και την πρακτική. Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον Εισαγωγή στα θέματα αποστείρωσης και ασφάλειας και στις πρακτικές που σχετίζονται με την προετοιμασία τροφίμων και την αποτροπή αλλοίωσής τους. Δίνεται έμφαση στο σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP). Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Οι διάφορες τεχνικές, διαδικασίες και μέθοδοι υπολογισμού που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία με σκοπό την ορθή και κατάλληλη εποπτεία των διαδικασιών αγοράς, παραλαβής και αποθήκευσης τροφίμων για χρήση στην κουζίνα. Δίαιτα και Διατροφή Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές του Προγράμματος στις βασικές αρχές της διατροφής και της διαιτολογίας και το ρόλο τους στη διατήρηση της υγείας. Τεχνικές Μαγειρικής: Επεξεργασία Κρεάτων και Κρύα Κουζίνα Το μάθημα είναι μια εκτεταμένη εισαγωγή στην επεξεργασία κρεάτων και καλύπτει τα βασικά κρέατα όπως το χοιρινό, αρνί, βοδινό, κοτόπουλο και τα κυνήγια. Τεχνικές Μαγειρικής: Σνακ, Σάντουιτς και Ορεκτικά Το μάθημα διερευνά και καλύπτει ζεστά και κρύα ορεκτικά και σνακ όλων των ειδών. Διερευνά τις τεχνικές ετοιμασίας τους, εξηγεί τις χρήσεις τους, συζητά και εκπαιδεύει τους φοιτητές στην προετοιμασία των σνακ και ορεκτικών. Τεχνικές Μαγειρικής: Θαλασσινά Το μάθημα μελετά και καλύπτει επαγγελματικά την προετοιμασία όλων των ειδών θαλασσινά, τόσο τα φρέσκα όσο και τα κατεψυγμένα, όπως επίσης τα μαλακόστρακα, τα οστρακοειδή και τα κεφαλόποδα. Κυπριακή Κουζίνα και Γαστρονομία Ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει τη διατροφική κουλτούρα του τόπου του. Το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές πτυχές της ιστορίας της Κυπριακής μαγειρικής και της γαστρονομικής κουλτούρας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπως και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε βασικές Κυπριακές συνταγές.

77


Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων Εισαγωγή στις διαδικασίες και στις τεχνικές που είναι αναγκαίες για το σχεδιασμό και την οργάνωση διαφορετικών τύπων εκδηλώσεων. Επιχειρηματικότητα Το μάθημα εξετάζει τη θεωρία της επιχειρηματικότητας ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο σε επίπεδα προσωπικής επιχείρησης και μεγάλου οργανισμού. Συσχετίζοντας θεωρία και πράξη, οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική πείρα στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών. Σχεδιασμός και Συντήρηση Κουζίνας Εισαγωγή των φοιτητών στην ανάγκη ύπαρξης ενός πρακτικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και στον εργονομικό σχεδιασμό μιας κουζίνας, για την κάλυψη αναγκών από διαφορετικούς τύπους καταλόγων και ποικίλων εκδηλώσεων. Συμπεριλαμβάνει επίσης το σωστό τρόπο συντήρησης και επίβλεψης μιας κουζίνας, των μηχανημάτων και των σκευών της. Τρόφιμα και Αλκοολούχα Ποτά Το μάθημα στοχεύει στον εμπλουτισμό των γνώσεων, των ικανοτήτων και της κατανόησης των φοιτητών για τους συνδυασμούς φαγητών και ποτών / κρασιού, έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές της Οινολογίας, της επιστήμης των ποτών και της γαστρονομίας. Πρακτική Εργασία 2ου Έτους Για το μάθημα αυτό, οι φοιτητές εργάζονται σε ομάδες, αποφασίζουν από κοινού για το θέμα της παρουσίασής τους, παίρνουν την έγκριση των καθηγητών / εκπαιδευτών, χωρίζουν τον εργασιακό φόρτο και τις υπευθυνότητες μεταξύ τους και αρχίζουν την ανάπτυξη της παρουσίασης. Κάθε ομάδα επιλέγει ένα γεύμα, αρτοπαρασκεύασμα, γλυκό της δικής της επιλογής, συνεισφέροντας έτσι στην ολοκλήρωση της μελέτης. Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Εξυπηρέτησης Το μάθημα είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός στις κύριες πτυχές σχεδιασμού του εδεσματολογίου: σχεδιασμός, συγγραφή, κοστολόγηση εδεσματολογίου, μάρκετινγκ και η τελική του προώθηση ως εμπόρευμα. Δεξιώσεις και Τροφοδοσία Το μάθημα αυτό αποτελεί μια περιεκτική ανασκόπηση για το πώς πρέπει να σχεδιαστεί και να αρχίσει τη λειτουργία της μια επιτυχημένη επιχείρηση Catering, τόσο μέσα όσο και έξω από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων.

78


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής (3 ΕΤΗ)

Τεχνικές Ζαχαροπλαστικής Μέσου Επιπέδου Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές μαγειρικής που χρειάζονται και δεξιότητες ζαχαροπλαστικής, αλλά δεν πρόκειται να γίνουν επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα.

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στις Γαστρονομικές Τέχνες Καλύπτονται βασικά στοιχεία της θεωρίας της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών στις Γαστρονομικές Τέχνες.

Χορτοφαγική Κουζίνα και Ειδική Διατροφή Το μάθημα αναφέρεται στη διατροφή των χορτοφάγων και τη διατροφική προετοιμασία συνταγών με βάση τα χόρτα.

Αρχές Διαχείρισης Επιχειρήσεων Γενική εισαγωγή σε βασικές έννοιες των επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν τις έννοιες, τις στάσεις και τη φιλοσοφία για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα.

Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή κουζίνα βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης και δέχεται πολλές περιφερειακές και διεθνείς επιρροές. Πρόκειται για μια συγχώνευση των τεχνικών και ιδεών από πολλές διαφορετικές χώρες. Στην ουσία είναι μια στοχαστική έκδοση μαγειρικής της βόρειας Ευρώπης και της Μεσογείου, σε στυλ που περιλαμβάνει πολλά ψησίματα στη σχάρα, στο φούρνο, ελαιόλαδο, σκόρδο και φρέσκα μυρωδικά ως το πιο προφανές χαρακτηριστικό των σύγχρονων ευρωπαϊκών τροφίμων. Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Το μάθημα συμπεριλαμβάνει τις βασικές πτυχές της ιστορίας της αρτοποιίας / ζαχαροπλαστικής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τις βασικές συνταγές της Κυπριακής Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής. Οργάνωση και Διαχείριση Κουζίνας Εισαγωγή στους τομείς των συστημάτων παραγωγής, οργάνωσης, τρόπων λειτουργίας της κουζίνας και ασφάλειας τροφίμων στην κουζίνα καθώς και άλλα θέματα που σχετίζονται με τη φύλαξη τροφίμων και την επιτήρηση της κουζίνας. Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων Το μάθημα παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές και αρχές του Συστήματος HACCP (Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου). Εισαγωγή στα Οικονομικά Καλύπτονται θέματα γύρω από τις βασικές αρχές της μικροοικονομίας, θεωρία της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή (Αυξάνοντας την Ικανοποίηση), Θεωρία της Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (Αυξάνοντας το Κέρδος), Αγορές: Γη, Εργατικό δυναμικό, Κεφάλαιο. Αρχές Μάρκετινγκ Οι φοιτητές εισάγονται στις σύγχρονες αρχές του Μάρκετινγκ και έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε αυτές τις αρχές έτσι ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν αργότερα στον επαγγελματικό τους χώρο.

Σύνθετες Σάλτσες Το μάθημα βασίζεται στην εκμάθηση των πέντε βασικών (Μητρικών) σαλτσών οι οποίες εξετάζονται σε μεγαλύτερο βάθος και στη συνέχεια αναπτύσσει πιο εξελιγμένες σάλτσες για διαφορετικές χρήσεις. Μοριακή και Υβριδική Κουζίνα Η Μοριακή Κουζίνα (Molecular Cuisine), (δηλαδή η μελέτη και η εφαρμογή αρχών από τη Χημεία, τη Φυσική και άλλες Επιστήμες στις διαδικασίες μαγειρέματος, την ετοιμασία και τα χρησιμοποιούμενα υλικά) και η Συνθετική Κουζίνα (Fusion Cuisine) (δηλαδή η Κουζίνα που χρησιμοποιεί στοιχεία από διαφορετικές μαγειρικές παραδόσεις), είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των επισιτιστικών τεχνών. Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα πάνω θέματα. Ιταλική Κουζίνα Εισαγωγή των φοιτητών στη μαγειρική, την παράδοση και τη διατροφική κουλτούρα που επικρατεί στις διάφορες περιοχές της Ιταλικής χερσονήσου. Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Το μάθημα ενσωματώνει τη θεωρία και την πρακτική που χρειάζονται οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών για την έναρξη λειτουργίας και τη διαχείριση μιας μικρής επιχείρησης.   Φαγητό και Κουλτούρα Το μάθημα εξετάζει τις γενικές έννοιες της διατροφής και της κοινωνίας. Το μάθημα εστιάζει στους πολιτιστικούς και παγκόσμιους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφίμων και ποτών.

79


Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και καλύπτει θέματα όπως αποφάσεις οργανισμών για πρόσληψη, εκπαίδευση και αμοιβές υπαλλήλων.

Είδη Αρτοποιίας με Μαγιά Το μάθημα είναι θεωρητικό και εργαστηριακό και καλύπτει τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές ετοιμασίας ειδών αρτοποιίας με μαγιά και το ψήσιμο όλων των τύπων.

Συμπεριφορά Καταναλωτή Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες, αρχές και θεωρίες από διάφορες συμπεριφοριστικές επιστήμες ώστε να είναι σε θέση μελλοντικά να τις εφαρμόζουν στον επαγγελματικό τους χώρο.

Αρτοποιήματα / Γλυκά για Πρωινό Αξιολογούνται οι βασικές αρχές της παρασκευής αρτοποιητικών παρασκευασμάτων και γλυκών και επεκτείνεται η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών ώστε να ετοιμάζουν διάφορα είδη εξειδικευμένων ψωμιών και γλυκών.

Τελική Πρακτική Εργασία 3ου Έτους Το Τελικό Πρότζεκτ του 6ου εξαμήνου είναι κοινό για όλους τους τελειόφοιτους φοιτητές του επιπέδου Ανώτερου Διπλώματος, ανεξάρτητα από την επικέντρωση. Το μάθημα απαιτεί δεξιότητες στον προγραμματισμό και το σχεδιασμό, τις οποίες οι φοιτητές απέκτησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εξαμήνων, δηλαδή ικανότητες να καταρτίζουν και να διαχειρίζονται προϋπολογισμό και να υλοποιούν μια εργασία στον τομέα των Γαστρονομικών Τεχνών - Αρτοποιίας.

Παρασκευή Μικρών Γλυκών Ετοιμασία διαφόρων γλυκών όπως ατομικά μίνι γαλλικά αρτοσκευάσματα και μικρά γλυκά (petit fours) όπως τα eclair, ταρταλέτες από λεμόνι και φρούτα, αμυγδαλωτά και Madeleines.

Παρουσίαση και Διακόσμηση Πιάτων Αυτό είναι ένα μάθημα που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές για την ανάγκη να παρουσιάζουν τα εδέσματα με ελκυστικό τρόπο. Το μάθημα εστιάζει στην αισθητική της παρουσίασης.

Παρασκευή Ταρτών και Μπισκότων Ευρωπαϊκή ζαχαροπλαστική και εκλεκτά γλυκά από τη διεθνή γαστρονομία. Οι φοιτητές επικεντρώνονται στην κατασκευή και στη διακόσμηση διαφόρων γλυκών και συγκεκριμένα σε τάρτες - πίτες και μπισκότα, εργαζόμενοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα Το μάθημα είναι βασισμένο σε γνώσεις που αποκτήθηκαν σε προηγούμενα μαθήματα και στοχεύει στο να μεταφράσει αυτές τις γνώσεις σε πρακτικές δεξιότητες εφαρμογών για συναφείς εργασίες μεγάλης κλίμακας. Ασιατική Κουζίνα Εισαγωγή στις πιο σημαντικές Ασιατικές κουζίνες όπως είναι αυτές της Κίνας και της Ιαπωνίας. Η κύρια έμφαση δίνεται στην πρακτική εισαγωγή στα εθνικά πιάτα αυτών των δύο πολιτισμών, που είναι σημαντικά για τις επισιτιστικές επιχειρήσεις. Βασικές Ζύμες Θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα που καλύπτει τις πτυχές ετοιμασίας και ψησίματος των διαφόρων ειδών ψωμιού. Βασικές Αρχές Μαγειρικής Εισαγωγή στις γενικές αρχές, θεωρίες και πρακτικές της παρασκευής φαγητού. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών με επικέντρωση στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική αποκτούν βασικές γνώσεις για να μπορούν να εργάζονται στο χώρο της παρασκευής φαγητού.

80

Κρέμες και Πουτίγκες Εισαγωγή στα επιδόρπια, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο από διεθνείς κουζίνες, όπως Ιταλική, Αμερικάνικη, Αγγλική και Γερμανική.

Παρασκευή Κέικ: Παντεσπάνια Επικέντρωση στην παρασκευή διάφορων γλυκών από τη βασική ζύμη του παντεσπανιού. Καλύπτεται η Ευρωπαϊκή ζαχαροπλαστική αλλά και εκλεκτά γλυκά από τη διεθνή γαστρονομία. Διακοσμημένα Γλυκά Ετοιμασία διάφορων γλυκών και διακόσμησή τους. Αρτοσκευάσματα - Διεθνή Ψωμιά Το μάθημα καλύπτει μεγάλη ποικιλία ψωμιών από διάφορες χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και επιπλέον εκπαιδεύει τους φοιτητές σε εξειδικευμένα προϊόντα και τεχνικές από διάφορες κουζίνες. Διαχείριση Εγκαταστάσεων Αρτοποιείου Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές, μελλοντικούς διευθυντές παραγωγής φαγητού / ειδών ζαχαροπλαστικής, τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς να διαχειρίζονται το εργασιακό περιβάλλον και πώς να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τα υποστηρικτικά τμήματα συντήρησης και καθαρισμού.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής (3 ΕΤΗ)

Ατομικά Γλυκά Εισαγωγή των φοιτητών στην παρασκευή ατομικών γλυκών κυρίως από τη Γαλλική κουζίνα για οποιαδήποτε εκδήλωση. Δίνεται έμφαση στην παραγωγή, το σχεδιασμό και τη διακόσμηση ατομικών γλυκών απλών ή σύνθετων γλυκών, ή γλυκών με έντονη γεύση. Εορταστικές Τούρτες Εισαγωγή στην ετοιμασία εορταστικών κέικ και γλυκών για οποιαδήποτε εκδήλωση όπως γενέθλια, γιορτές, κλπ. Δίνεται έμφαση στην παραγωγή, το σχεδιασμό και τη διακόσμηση γαμήλιου κέικ. Ξεκινώντας ένα Αρτοποιείο Παρουσιάζονται οι διάφορες πτυχές για την έναρξη λειτουργίας ενός αρτοποιείου όπως τεχνικές, οικονομικές, εμπορικές και προώθηση προϊόντων.

μεγάλης κλίμακας εργασίες, με βάση την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) και τις αρχές του συστήματος HACCP. Αρτοζαχαροπλαστική Ανώτερου Επιπέδου Το μάθημα επανεξετάζει τις θεωρίες, έννοιες και πρακτικές που έμαθαν οι φοιτητές στα προηγούμενα μαθήματα και αναπτύσσει περαιτέρω την τεχνογνωσία τους μέσω ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών. Διακοσμητική Τέχνη στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Το μάθημα καλύπτει την πολύπλοκη τεχνολογία της διακόσμησης γλυκών αρτοπαρασκευασμάτων και άλλων επιδορπίων. Οι φοιτητές μαθαίνουν βασικές αρχές διακόσμησης, την αρμονία των χρωμάτων, τους συνδυασμούς και τα σχήματα.

Παρασκευή Σιροπιών και Σαλτσών Το μάθημα καλύπτει σιρόπια, κρέμες και σάλτσες που χρησιμοποιούνται με τα παγωτά γρανίτες, διάφορα γλυκά και είδη πουτίγκας, κέικ, κλπ. Παρασκευή Σοκολάτας, Καραμέλας και Αμυγδαλωτών Το μάθημα καλύπτει την ιστορία και θεωρία της σοκολάτας, την καραμέλα και τα αμυγδαλωτά. Διδάσκει την αναγνώριση των διάφορων γεύσεων, ποιοτήτων και τα προϊόντα που μπορούμε να κατασκευάσουμε από αυτά. Παγωτά και Κατεψυγμένα Επιδόρπια Το μάθημα καλύπτει την πολύπλοκη τεχνολογία εξισορρόπησης σορμπέ και παγωτών με αποτελεσματικές μεθόδους. Παρασκευή και Διακόσμηση Επιδορπίων Χρησιμοποιούνται στοιχεία της ζαχαροπλαστικής για να παράγουν μια ποικιλία από επιδόρπια. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να προετοιμάζουν διάφορα ζεστά, κρύα και παγωμένα επιδόρπια, σούπες φρούτων, parfaits, κατεψυγμένα, γλυκά της ώρας και άλλα. Αρτοποιία και Ειδική Διατροφή Το μάθημα εξετάζει τις διατροφικές ανάγκες και απαγορεύσεις που σχετίζονται άλλοτε με ιατρικά, άλλοτε με θέματα πεποιθήσεων και άλλα θέματα και προτείνει τρόπους παρασκευής για αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις. Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα Το μάθημα έχει στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές του τρίτου έτους για εργασία με επιχειρηματικές δεξιότητες. Βασίζεται στην ήδη αποκτηθείσα γνώση σε προηγούμενα μαθήματα και στόχος του είναι η πρακτική εφαρμογή σε

81


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Food Preparation & Culinary Arts 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Εστιατόρια > Ξενοδοχεία > Κρουαζιερόπλοια > Ζαχαροπλαστεία > Αρτοποιεία > Επιχειρήσεις Catering > Αερογραμμές (ετοιμασία γευμάτων)

82


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Food Preparation & Culinary Arts (3 YEARS)

Food Preparation & Culinary Arts (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year)

• Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Σύμφωνα με παγκόσμιες στατιστικές και μελέτες ο τομέας του τουρισμού και ειδικά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για απασχόληση πλήρως καταρτισμένων ατόμων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τομέα και που θα ηγηθούν για την εξέλιξή του. Επιπρόσθετα, η επίδραση της ξένης κουζίνας και η διεύρυνση των γαστρονομικών προτιμήσεων της κυπριακής κοινωνίας, έχουν συμβάλλει στη δημιουργία βελτιωμένων ευκαιριών εργοδότησης ή αυτοεργοδότησης, επαγγελματιών μαγείρων. ΣΤΟΧΟI > Η εισαγωγή στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της παρασκευής εδεσμάτων για προσωπικό πρώτης γραμμής. > H παροχή ευκαιριών εξάσκησης σε ένα πλατύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο για άτομα πρώτης γραμμής, όσο όμως και για το προσωπικό

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική • Τίτλος Σπουδών: Higher Diploma in Food Preparation & Culinary Arts

που έχει εποπτικά καθήκοντα στον τομέα των γαστρονομικών τεχνών. > Η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων σε επίπεδο κατάλληλο για άτομα που θα απασχοληθούν ή που απασχολούνται σε διευθυντικό επίπεδο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το KES College διαθέτει τέσσερα σύγχρονα εργαστήρια Μαγειρικής / Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής τα οποία είναι εξοπλισµένα µε όλα τα σύγχρονα µηχανήµατα και σκεύη παρασκευής και σερβιρίσµατος. EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ To KES College είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το εξεταστικό σώμα Royal Society for the Promotion of Health (RSPH) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να παρακαθίσουν τις εξετάσεις του RSPH και να πάρουν τα αντίστοιχα διπλώματα στα εξής θέματα: • Level 2 Award in Food Safety in Catering • Certificate in HACCP • Level 2 Award in Health & Safety THE ROYAL SOCIETY • Level 3 Award in Supervising Food Safety in Catering FOR THE PROMOTION OF HEALTH ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ H Παγκόσμια Οργάνωση των Αρχιμαγείρων (World Association of Chefs Societies - WACS), μετά από ενδελεχή μελέτη των προγραμμάτων και της υποδομής του KES College αναφορικά με τις Γαστρονομικές Τέχνες, αναγνώρισε ότι “το KES College πληροί και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τα κριτήρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αρχιμαγείρων αναφορικά με την Ποιοτική Εκπαίδευση στις Γαστρονομικές Τέχνες”. Για το σκοπό αυτό, η Παγκόσμια Οργάνωση των Αρχιμαγείρων εξέδωσε για το KES College σχετική πιστοποίηση και απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή.

83


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Health, Safety and Security Computers I English Ι Basic Cookery Techniques I Basic Pastry Techniques I Food & Beverage Service ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 3 2 4 8 10 4 5 2 4 20 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Food Hygiene and the Environment Cost and Control Food and Spirits Intermediate Cookery Techniques I Intermediate Pastry Techniques I ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 3 2 4 8 10 4 5 2 4 20 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 10 12 4 6 20 30

5o Eξάμηνο MAΘHMATA Food Safety Supervision Nutrition and Diet Food Product Development Food Art and Presentation Advanced Cookery Techniques I Advanced Pastry and Baking Techniques I ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Storage and Care of Materials Computers II English ΙΙ Basic Cookery Techniques II Basic Pastry Techniques II Professional Experience ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Kitchen Maintenance and Design Menu and Service Development Food and Society Intermediate Cookery Techniques II Intermediate Pastry Techniques II ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 10 12 4 6 20 30

6o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 2 4 2 4 6 7 4 5 19 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Hospitality Small Business Start Up 2 4 Human Resource Management 2 4 Introduction to Marketing 2 4 Special Project in Culinary Arts 2 6 Advanced Cookery Techniques II 6 7 Advanced Pastry and Baking Techniques II 4 5 ΣΥΝΟΛΟ 18 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική εξάσκηση αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέροs του Προγράμματος Σπουδών “Food Preparation & Culinary Arts”. Το ΚΕS College, μέσω των έμπειρων εκπαιδευτών του, αναλαμβάνει την τοποθέτηση των φοιτητών σε επίλεκτες εστιατορικές μονάδες για απόκτηση πρακτικών εμπειριών και πρόσθετων τεχνικών γνώσεων κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η τοποθέτηση ακολουθεί τη συμπλήρωση του 1ου και 2ου έτους σπουδών και έχει διάρκεια 16 εβδομάδων (1η Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου). Το Κολλέγιο παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη πριν, κατά και μετά την πρακτική εξάσκηση.

84


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Food Preparation & Culinary Arts (3 YEARS)

Περιγραφή Μαθημάτων Health, Safety and Security Καλύπτει θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας στην Επισιτιστική Βιομηχανία και το σημαντικό ρόλο και τις ευθύνες του επόπτη. Ανάληψη κατάλληλων αρχικών ενεργειών για περίθαλψη τραυματιών, πυρόσβεση διαφόρων τύπων φωτιάς. Computers Αναπτύσσει τις δεξιότητες στη χρήση ενός λειτουργικού συστήματος, όπως τα Windows και παρέχει γνώση λογισμικού για επεξεργασία κειμένου όπως Microsoft Word. Επίσης στοχεύει να αναπτύξει τις δεξιότητες για χρήση των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μιας εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων όπως Microsoft Excel. English Χρήση της αγγλικής γλώσσας και δυνατότητα των σπουδαστών να επικοινωνούν με ευφράδεια και ακρίβεια. Το περιεχόμενο του θέματος αυτού είναι τέτοιο ώστε να καταστήσει το φοιτητή ικανό να συνεννοείται και να διατυπώνει τις ιδέες του με ακρίβεια. Χρησιμοποιείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες (ανάγνωση, κατανόηση, ομιλία και γράψιμο) που συνδυάζουν λειτουργίες, δομές, λεξιλόγιο, δεξιότητες προφοράς και επικοινωνίας. Basic Cookery Techniques Λεπτομερής εισαγωγή στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της προετοιμασίας τροφίμων. Κατάλληλη χρήση μαχαιριών και μικρών χρειωδών της κουζίνας. Διευρύνει όλες τις πτυχές της προετοιμασίας τροφίμων παρέχοντας πληροφορίες και πρακτική, κατάλληλα για την πρώτη επαφή με την επισιτιστική βιομηχανία. Basic Pastry Techniques Λεπτομερής εισαγωγή στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της προετοιμασίας επιδορπίων. Παρασκευή επιδορπίων και μπισκότων με τη χρήση ζύμης. Διευρύνει όλες τις πτυχές της προετοιμασίας γλυκών και άλλων αρτοσκευασμάτων. Food and Beverage Service Επισκόπηση των διαδικασιών που συνδέονται με την οργάνωση της υπηρεσίας τροφίμων και ποτών και εποπτικές πτυχές. Storage and Care of Materials Αποθήκευση φαγητού σε ψύξη για σύντομο χρονικό διάστημα, φύλαξη σε κατάλληλα για το σκοπό καλυμμένα δοχεία, τοποθέτηση στο ψύκτη γενικής χρήσης με τάξη, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο για επιμόλυνση.

Professional Experience Παρέχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί σχετική εμπειρία και επαφή με τη βιομηχανία και την οργάνωσή της. Εστιάζεται στα ζητήματα ή τα προβλήματα με ένα σχετικό τοπικό οργανισμό. Food Hygiene and the Environment Η σημασία της υγιεινής αποθήκευσης, της προετοιμασίας των τροφίμων και της εξυπηρέτησης σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Αρχές της υγιεινής τροφίμων. Η υγιεινή τροφίμων γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική από την προοπτική τόσο του χειριστή όσο και του καταναλωτή. Cost and Control Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εξηγήσει τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν την οικονομική πτυχή της παραγωγής τροφίμων. Περιγράφει τις διαδικασίες αγοράς και έλεγχου. Food and Spirits Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση της γαστρονομίας και των γαστρονομικών αρχών. Πώς οι πέντε αισθήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογήσουν την αποδοχή και την ποιότητα των τροφίμων και του ποτού. Intermediate Cookery Techniques Το μάθημα αυτό εισάγει και διευρύνει τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της προετοιμασίας τροφίμων, παρέχοντας πληροφορίες και πρακτική κατάλληλες για εποπτικές θέσεις στην επισιτιστική βιομηχανία. Intermediate Pastry Techniques Διευρύνει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες γύρω από την προετοιμασία επιδορπίων, παρέχοντας επαγγελματικές δεξιότητες κατάλληλες για ένα άτομο που λειτουργεί ως μέλος του προσωπικού στον τομέα της ζαχαροπλαστικής και έχει ευθύνη να εποπτεύει τη διεξαγόμενη εργασία στον τομέα της ζαχαροπλαστικής.

85


Kitchen Maintenance and Design Διασφάλιση ότι όλοι οι χώροι εργασίας, τα χρειώδη, ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή και το μαγείρεμα είναι κατάλληλα και ανταποκρίνονται στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Menu and Service Development Παρασκευή μενού για διαφορετικές περιπτώσεις, κατάρτιση μενού που είναι ισοζυγισμένα σε σχέση με το χρώμα, τη γεύση, την υφή των τροφών και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών. Food and Society Το επίκεντρο της μελέτης είναι το ευρύ φάσμα των πολιτισμικών θεμάτων που επηρεάζει τις επιλογές των ατόμων σε τρόφιμα και ποτά. Τα τρόφιμα προσεγγίζονται από μια κοινωνιολογική διάσταση. Nutrition and Diet Κατανόηση θρεπτικών αρχών που υποστηρίζουν τις συνδέσεις μεταξύ διατροφής και υγείας. Ο ρόλος της διατροφής στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των διαδικασιών παραγωγής τροφίμων. Food Safety Supervision Καθορίζεται η ανάγκη εφαρμογής ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού σχεδίου HACCP. Κατανόηση της τροφικής δηλητηρίασης και των διαδικασιών που θα την αποτρέψουν και θα διατηρήσουν την ποιότητα τροφίμων. Food Product Development Διερεύνηση των υφιστάμενων κανόνων ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων, ετοιμασία σχετικής έρευνας για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα και ετοιμασία γραπτής έκθεσης. Food Art and Presentation Ετοιμασία πιάτων κατάλληλων για ειδική εκδήλωση, ανάλυση παραδοσιακών ή/και σύγχρονων πιάτων για ειδικές επαγγελματικές περιπτώσεις που λαμβάνουν υπόψη ζήτηση, περιθώρια κέρδους, ευκολία παρασκευής και μαγειρέματος. Advanced Cookery Techniques Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να αναβαθμίσει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα στο επόμενο επίπεδο, που είναι κατάλληλο για το άτομο που πρόκειται να εργαστεί στις πιο υψηλές θέσεις διεύθυνσης. Advanced Pastry and Baking Techniques Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να αναβαθμίσει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα στο επόμενο επίπεδο, που είναι κατάλληλο για το άτομο που

86


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Food Preparation & Culinary Arts (3 YEARS)

πρόκειται να εργαστεί σε διευθυντική θέση στον τομέα της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιητικής τέχνης. Hospitality Small Business Start Up Το μάθημα προετοιμάζει άτομα που φιλοδοξούν να αρχίσουν τη δική τους επιχείρηση. Η ιδέα για δική τους επιχείρηση μπορεί να είναι λειτουργία ενός καφέ, ενός μικρού ξενοδοχείου (τύπου Bed and Breakfast), μιας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών (event operations business), μιας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών μαγειρικής (catering business) ή μιας διαφορετικής επιχείρησης φιλοξενίας όπως είναι μια αγροτική επιχείρηση προσφοράς φιλοξενίας ή ένα μικρό αγροτικό ξενοδοχείο για διακοπές. Food and Society Επεκτείνει το πεδίο της βιομηχανίας φιλοξενίας με την εξέταση των ευρύτερων ζητημάτων των τροφίμων και της κοινωνίας. Οι φοιτητές θα διερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι σιτίζονται και ποιες επιδράσεις έχουν οι επιλογές τους. Human Resource Management Το μάθημα αυτό κάνει μια εισαγωγή στις σχέσεις μεταξύ διεύθυνσης μιας επιχείρησης και των υπαλλήλων της. Η φύση των σχέσεων διερευνάται ως μια λειτουργία της παραγωγής εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Οι φοιτητές θα εξετάσουν τις κουλτούρες διαφορετικών οργανισμών στους δημόσιους, ιδιωτικούς και εθελοντικούς τομείς και την επίδραση της κάθε κουλτούρας πάνω στις σχέσεις. Introduction to Marketing Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις κύριες πτυχές του Marketing, εισάγοντας το φοιτητή σταδιακά στο θέμα. Διερευνάται η σημασία του Marketing σε σχέση με τους γενικούς στόχους του οργανισμού, όπως επίσης και ο ρόλος των εξωτερικών επιδράσεων. Special Project in Culinary Arts Τεχνικές και μέθοδοι έρευνας. Ερευνητικές μεθοδολογίες, συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας να διεξαχθεί μελέτη. Η μελέτη που αναλαμβάνεται πρέπει να στηριχτεί στη γνώση, δεξιότητες και κατανόηση που έχουν επιτευχθεί από τη συνολική φοίτηση.

87


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων 4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Διαχείριση Επιχείρησης Τροφίμων > Διαχείριση Επιχείρησης Αρτοπαρασκευασμάτων και Γλυκών > Βιομηχανίες Τυποποιημένων Προϊόντων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής > Διεύθυνση Μεγάλων Επισιτιστικών Μονάδων > Αρχιμάγειρες / Αρχιζαχαροπλάστες > Υπεύθυνοι Τμήματος Τροφίμων και Ποτών > Ξενοδοχειακές Μονάδες > Κρουαζιερόπλοια / Αεροπορικές Εταιρείες > Επισιτιστικές Μονάδες σε Χώρους Υγείας, Εκπαίδευσης κ.ά. > Ελεύθερος Επαγγελματίας, δημιουργώντας αυτόνομη επιχείρηση > Εκπαιδευτής > Celebrity Chef > Σύμβουλος Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

88


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4 έτη)

Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) • Κρατική Χορηγία μέχρι €3.420 και Φοιτητική Μέριμνα (Στέγαση, Σίτιση, Αγορά Βιβλίων, Αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Το Πρόγραμμα Σπουδών “Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων” συνδυάζει τη δύναμη της Μαγειρικής Τέχνης και της Τέχνης της Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας, προκειμένου να προετοιμάσει τους φοιτητές που το παρακολουθούν για μια καριέρα ως Διευθυντικά Στελέχη σε σχετικές επιχειρήσεις. Οι απόφοιτοι του προγράμματος, μπορούν να αναλάβουν θέσεις σε μια σειρά από τομείς, όπως Διευθυντής Παραγωγής Τροφίμων, Αρχιμάγειρας, Εκπαιδευτής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και όχι μόνο. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές να αποκτήσουν ικανότητες όπως ηγεσία, διαχείριση, τεχνικές μαγειρικής, κριτική σκέψη, προσωπική ευθύνη, ηθική συμπεριφορά, επίλυση προβλημάτων και επικοινωνία με πελάτες. Οι φοιτητές μπορούν να εστιάσουν τις σπουδές τους, επιλέγοντας μεταξύ της επικέντρωσης στη Μαγειρική και της επικέντρωσης στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική, με τα κατάλληλα μαθήματα, που είναι ιδανικά για κάθε μια από τις δύο επικεντρώσεις. ΣΤΟΧΟI > Οι απόφοιτοι, να αποκτήσουν τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική εμπειρία του πραγματικού κόσμου των Επισιτιστικών Τεχνών, να είναι καλά ενημερωμένοι και κυρίως να λειτουργούν με αυτοπεποίθηση σε κάθε κίνησή τους. > Να είναι σε θέση να κατανοούν τις γενικές, οικονομικές, διοικητικές και επιχειρησιακές πτυχές και τους περιορισμούς του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα λειτουργούν και να είναι σε θέση να δράσουν προς όφελος της Επισιτιστικής Επιχείρησης στην οποία εργάζονται. > Να μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας Επισιτιστικής Επιχείρησης, τους προσδιοριστικούς παράγοντες του κόστους παραγωγής, τη χρήση νέων τεχνολογιών και του όλου φάσματος της παραγωγικής διαδικασίας. > Να αποκτήσουν επιχειρηματικό πνεύμα, αφού θα έχουν διδαχθεί μαθήματα που

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο στη Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και θα γνωρίζουν πώς να σχεδιάσουν, να ξεκινήσουν και να διαχειριστούν μια επιχείρηση τροφίμων ή αρτοπαρασκευασμάτων και γλυκών. > Να αναπτύξουν την επιχειρηματική ικανότητά τους μέσω του συνδυασμού των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. > Να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες ηγεσίας, στηριζόμενοι στις σύγχρονες προσεγγίσεις της ηγετικής διεύθυνσης και αντίληψης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ανάληψη διευθυντικών θέσεων και για αυτοεργοδοτούμενους επιχειρηματίες. > Να αναπτύξουν στάσεις που είναι αναγκαίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. > Να καταστούν ικανοί/ές να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες και να προσδιορίζουν λύσεις και να παρέχουν ορθές συμβουλές.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών “Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων”. Το ΚΕS College, μέσω των έμπειρων εκπαιδευτών του, αναλαμβάνει την τοποθέτηση των φοιτητών σε επίλεκτες εστιατορικές μονάδες για απόκτηση πρακτικών εμπειριών και πρόσθετων τεχνικών γνώσεων κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η πρακτική άσκηση διεξάγεται κατά το 2ο, 4ο και 6ο εξάμηνο. Το Κολλέγιο παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη πριν, κατά και μετά την πρακτική άσκηση.

89


Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Γαστρονομικές Τέχνες

90

1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 Υγεία και Ασφάλεια Βασικές Αρχές Διοίκησης 2 4 Επαγγελματικά Αγγλικά 2 4 Τραπεζοκομία και Οινολογία 2 3 Βασικές Αρχές Οικονομικών 2 3 Εισαγωγή στη Μαγειρική 7 8 Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Ι 4 4 ΣΥΝΟΛΟ 21 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS 2 3 Επαγγελματικά Γαλλικά Τροφογνωσία 2 3 Βασικές Αρχές Λογιστικής 3 6 Εισαγωγή στην Κλασική Γαλλική Κουζίνα 2 3 Πρακτική Άσκηση Ι - 6 Τεχνικές Μαγειρικής Ι 6 6 Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής ΙΙ 3 3 ΣΥΝΟΛΟ 18 30

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγιεινή Τροφίμων 2 3 Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων 2 3 Υγιεινή Διατροφή 2 3 Οργάνωση και Διαχείριση Εκδηλώσεων 3 6 Επιχειρηματικότητα 2 3 Χρηματοοικονομικά Θέματα 3 6 Τεχνικές Μαγειρικής II 6 6 ΣΥΝΟΛΟ 20 30

MAΘHMATA Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων Πρακτική Άσκηση ΙΙ Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα Διεθνής Κουζίνα Κυπριακή Κουζίνα Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Διακόσμηση Πιάτων Δεξιώσεις και Τροφοδοσία ΣΥΝΟΛΟ

5o Eξάμηνο

6o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων 3 5 Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία 2 2 Αρχές Μάρκετινγκ 3 6 Χρηματοοικονομική Λογιστική 3 6 Αρχές Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων 3 6 Ειδική Διατροφή 3 5 ΣΥΝΟΛΟ 17 30

MAΘHMATA Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Διατροφή και Κουλτούρα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ Μοριακή και Ιβρυδική Κουζίνα Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Εισαγωγή στη Γερμανική Γλώσσα Εισαγωγή στη Ρωσική Γλώσσα Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Μεσογειακή Κουζίνα Ιταλική Κουζίνα ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 -

6 6

3 3 4

3 3 4

4 5 3 6 17 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 2 3 3 6 - 6 3 3 2 2

4 4

3 3 3 3 16 30

7o Eξάμηνο

8o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Έρευνα Αγοράς 3 6 Ανάπτυξη Προϊόντων Διατροφής 2 2 Εταιρική Νομοθεσία 3 4 Κρύα Κουζίνα 5 6 Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα 3 6 Αρχές Συγγραφής Πτυχιακής Μελέτης Ι 1 2 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Επιμελητεία Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων 2 4 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 19 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Συμπεριφορά του Καταναλωτή 2 4 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονισμοί Τροφίμων 3 6 Διαχείριση Κινδύνων και Ασφάλειας 3 6 Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης 5 8 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων 3 6 Επιμελητεία Αποθήκευσης Τροφίμων 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 16 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4 έτη)

Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια Βασικές Αρχές Διοίκησης Επαγγελματικά Αγγλικά Τραπεζοκομία και Οινολογία Βασικές Αρχές Οικονομικών Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ι Βασικές Αρχές Μαγειρικής Ι ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 7 8 4 4 21 30

MAΘHMATA Επαγγελματικά Γαλλικά Τροφογνωσία Βασικές Αρχές Λογιστικής Εισαγωγή στην Κλασική Γαλλική Κουζίνα Πρακτική Άσκηση Ι Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙ Βασικές Αρχές Μαγειρικής ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 3 2 3 3 6 2 3 - 6 4 5 4 4 17 30

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγιεινή Τροφίμων 2 3 Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων 2 3 Υγιεινή Διατροφή 2 3 Οργάνωση και Διαχείριση Εκδηλώσεων 3 6 Επιχειρηματικότητα 2 3 Χρηματοοικονομικά Θέματα 3 6 Ζαχαροπλαστική Ι 5 6 ΣΥΝΟΛΟ 19 30

MAΘHMATA Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων Πρακτική Άσκηση ΙΙ Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα Διεθνής Κουζίνα Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ζαχαροπλαστική ΙΙ Διακοσμητική Ζαχαροπλαστική ΣΥΝΟΛΟ

5o Eξάμηνο

6o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία 2 2 Αρχές Μάρκετινγκ 3 6 3 6 Χρηματοοικονομική Λογιστική Αρχές Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων 3 6 Ειδική Διατροφή 3 5 17 30 ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Διατροφή και Κουλτούρα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ Επαγγελματική Δεοντολογία Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

7o Eξάμηνο

8o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Έρευνα Αγοράς 3 6 Ανάπτυξη Προϊόντων Διατροφής 2 2 Εταιρική Νομοθεσία 3 4 Κρύα Κουζίνα 5 6 Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα 3 6 Αρχές Συγγραφής Πτυχιακής Μελέτης Ι 1 2 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Επιμελητεία Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων 2 4 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 19 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Συμπεριφορά του Καταναλωτή 2 4 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονισμοί Τροφίμων 3 6 Διαχείριση Κινδύνων και Ασφάλειας 3 6 Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης 5 8 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων 3 6 Επιμελητεία Αποθήκευσης Τροφίμων 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 -

6 6

3 3 3 3 4 6 4 4 5 5 19 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 2 3 3 6 - 6 3 3 2 3 3 4 16 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

91


Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας που απαιτείται στο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τον καθοριστικό ρόλο και τις ευθύνες του εργοδότη στην τήρηση των κατάλληλων μέτρων.

Βασικές Αρχές Μαγειρικής I Το μάθημα αυτό εισαγάγει τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών στις γενικές αρχές, θεωρίες και πρακτικές της παρασκευής φαγητού. Το μάθημα αυτό έχει ώς βασικό στόχο να δώσει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στους φοιτητές έτσι ώστε ως διευθυντικά στελέχη να συνεργάζονται με τους αρχιμάγειρες (chef) για την παρασκευή φαγητού.

Βασικές Αρχές Διοίκησης Το μάθημα “Βασικές Αρχές Διοίκησης” εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Διοίκησης.

Επαγγελματικά Γαλλικά Εισαγωγικό μάθημα στη Γαλλική Γλώσσα που στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας στην ανάγνωση, γραφή και ομιλία στη γλώσσα αυτή.

Επαγγελματικά Αγγλικά Το μάθημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη διδασκαλία της Αγγλικής γραμματικής και έκθεσης ιδεών για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Επισιτιστικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής. Τραπεζοκομία και Οινολογία Αυτό το μάθημα παρέχει στους εκπαιδευόμενους μια επισκόπηση των διαδικασιών που συνδέονται με την οργάνωση της υπηρεσίας τροφίμων και ποτών και επικεντρώνεται στην τραπεζοκομία και τις αρχές της οινολογίας. Βασικές Αρχές Οικονομικών Το μάθημα αυτό εισάγει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της Μικροοικονομικής Θεωρίας. Εισαγωγή στη Μαγειρική Το μάθημα αυτό κάνει μια εισαγωγή στη βιομηχανία των γαστρονομικών τεχνών και ασχολείται με τα βασικά εργαλεία μαγειρικής τέχνης, τον εξοπλισμό, τις μεθόδους και τις τεχνολογίες. Οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν επιπλέον τις βασικές μεθόδους μαγειρέματος και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες με ασφάλεια. Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Ι Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στη θεωρία και την πρακτική της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, και τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία για να μπορέσουν να εργαστούν σε περιβάλλον αρτοποιείου / ζαχαροπλαστείου. Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ι Το μάθημα Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ι είναι θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα και καλύπτει τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές ετοιμασίας και ψησίματος των διαφόρων ειδών ψωμιού. Οι φοιτητές μαθαίνουν τις πραγματικές τεχνικές ψησίματος του ψωμιού και ασκούνται στην παραγωγή μεγάλου αριθμού ψωμιών διάφορων ειδών.

92

Tροφογνωσία Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στις αρχές της επιστήμης της τεχνολογίας των τροφίμων. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη φυσική δομή και τη χημική σύσταση των κυριότερων κατηγοριών τροφίμων και πώς αυτές μεταλλάσσονται κατά την επεξεργασία. Βασικές Αρχές Λογιστικής Εισαγωγή στις βασικές αρχές λογιστικής. Η θεματολογία του μαθήματος επικεντρώνεται σε λογιστικές πληροφορίες όπως αυτές επηρεάζουν τους επενδυτές και πιστωτές. Θα γίνει ανάπτυξη των παραδεκτών λογιστικών αρχών και των λογιστικών εγγράφων που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εισαγωγή στη Κλασική Γαλλική Κουζίνα Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη κλασική γαλλική κουζίνα και συνδυάζει την κοινωνική και γαστρονομική ιστορία με τη θεωρία και την πρακτική. Πρακτική Άσκηση Ι Ο/η φοιτητής/τρια του Προγράμματος Σπουδών «Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων» είναι υποχρεωμένος/νη να ενημερωθεί και να απασχοληθεί σε συνθήκες πραγματικής εργασίας σε Ξενοδοχειακές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία κ.α. να αποκτήσει παραπέρα εμπειρίες με προγραμματισμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και ακαδημαϊκές γνώσεις του/της. Τεχνικές Μαγειρικής Ι Το μάθημα ασχολείται με τα κόκκινα κρέατα, κυνήγια, πουλερικά, ψάρια και οστρακοειδή. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε διάφορες μεθόδους μαγειρέματος για τον κάθε τύπο κρέατος. Θα καλυφθεί η παρουσίαση και η κατάλληλη γαρνιτούρα για κάθε τύπο κρέατος και ψαριού. Επίσης το μάθημα εξετάζει την προετοιμασία, το μαγείρεμα και τη χρήση των ζυμαρικών και όλων των σπόρων / σιτηρών (δημητριακά). Το μάθημα καλύπτει επίσης το πρωινό και τα πιάτα πρωινού.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4 έτη)

Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής ΙΙ Το μάθημα διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών στη θεωρία και την πρακτική της αρτοποιίας / ζαχαροπλαστικής και τους παρέχει πάρα πολλές γνώσεις και πρακτική εξοικείωση για να μπορέσουν να εργαστούν σε περιβάλλον αρτοποιείου / ζαχαροπλαστείου. Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙ Στο μάθημα αυτό αξιολογούνται οι βασικές αρχές της παρασκευής αρτοποιητικών παρασκευασμάτων και γλυκών και επεκτείνει την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών για να παράγουν διάφορα είδη εξειδικευμένων ψωμιών και γλυκών. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης τη χρήση στοιχείων που χρησιμοποιούνται στη γαλλική ζαχαροπλαστική, όπως η κρέμα ζαχαροπλαστικής, κρέμα βουτύρου, γλάσα (glazes), γεμίσεις με βάση την κρέμα ή τα φρούτα ή την σοκολάτα και διάφορες ζύμες. Τέλος το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα επιδόρπια, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Βασικές Αρχές Μαγειρικής II Το μάθημα αυτό εισαγάγει στο δεύτερο μέρος τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών στις γενικές αρχές, θεωρίες και πρακτικές της παρασκευής φαγητού. Το μάθημα δεν έχει στόχο να μετατρέψει τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών με επικέντρωση στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική σε μάγειρες, αλλά να τους δώσει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να μπορούν να εργάζονται μαζί με άλλους ειδικούς στο χώρο της παρασκευής φαγητού. Υγιεινή Τροφίμων Το μάθημα Υγιεινή Τροφίμων προσφέρει μια εισαγωγή στα θέματα αποστείρωσης και ασφάλειας, και στις πρακτικές που σχετίζονται με την προετοιμασία τροφίμων και την αποτροπή αλλοίωσής τους. Το μάθημα δίνει έμφαση στο σύστημα ανάλυσης κρίσιμων σημείων υγιεινής (HACCP). Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Το μάθημα Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων παρέχει στους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών που στοχεύουν να γίνουν υπεύθυνοι / διευθυντές μιας επιχείρησης, την απαραίτητη γνώση για τον έλεγχο της κοστολόγησης των πρώτων υλών. Οι φοιτητές θα μάθουν διαφορετικές τεχνικές, διαδικασίες και μεθόδους υπολογισμού που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Υγιεινή Διατροφή Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών στις βασικές αρχές της υγιεινής διατροφής. Το μάθημα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά και τις θρεπτικές αξίες, το ρόλο τους στη διατήρηση της υγείας και την παρουσίαση στη συσκευασία διαφόρων τροφίμων.

Οργάνωση και Διαχείριση Εκδηλώσεων Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στις διαδικασίες και στις τεχνικές που είναι αναγκαίες για το σχεδιασμό και την πετυχημένη οργάνωση διαφορετικών τύπων εκδηλώσεων. Επιχειρηματικότητα Το μάθημα εξετάζει τη θεωρία της επιχειρηματικότητας ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο σε επίπεδα προσωπικής επιχείρησης και μεγάλου οργανισμού. Συσχετίζοντας θεωρία και πράξη, οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική πείρα στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών. Χρηματοοικονομικά Θέματα Αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις. Θα καλυφθούν θέματα όπως ανάλυση της σημερινής αξίας και έκπτωσης, διαφοροποίηση, η ανταλλαγή ανάμεσα στο ρίσκο και στην επιστροφή, τιμολόγηση προϊόντων και ομολόγων, το μοντέλο τιμολόγησης του πάγιου κεφαλαίου και άλλα. Τεχνικές Μαγειρικής ΙΙ Το μάθημα αυτό είναι το δεύτερο από μια σειρά μαθημάτων μαγειρικής, στα οποία οι φοιτητές διδάσκονται σταδιακά την διαδικασία μαγειρέματος. Το μάθημα διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών στη θεωρία και την πρακτική της προετοιμασίας φαγητού, και τους παρέχει αμέτρητες γνώσεις και πρακτική εξοικείωση για να μπορέσουν να εργαστούν σε περιβάλλον κουζίνας σε μονάδες τροφοδοσίας. Ζαχαροπλαστική Ι Το μάθημα καλύπτει την Ευρωπαϊκή ζαχαροπλαστική αλλά και εκλεκτά γλυκά από τη διεθνή γαστρονομία. Οι φοιτητές επικεντρώνονται στην κατασκευή και στο στολισμό διαφόρων γλυκών και συγκεκριμένα σε τάρτες - πίτες και μπισκότα, εργαζόμενοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων Το μάθημα Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων εισαγάγει τους φοιτητές στην ανάγκη ύπαρξης ενός πρακτικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και στον εργονομικό σχεδιασμό μιας κουζίνας.

93


Πρακτική Άσκηση ΙΙ Ο/η φοιτητής/τρια του Προγράμματος Σπουδών «Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων» είναι υποχρεωμένος/η να ενημερωθεί και να απασχοληθεί σε συνθήκες πραγματικής εργασίας σε Ξενοδοχειακές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία κ.α. να αποκτήσει παραπέρα εμπειρίες με προγραμματισμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και ακαδημαϊκές γνώσεις του/της. Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ θα πρέπει να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, η εφαρμογή της να είναι καίρια και να συμβαδίζει με το αντικείμενο των Επισιτιστικών Τεχνών και να αποσκοπεί κυρίως στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της φοιτητή/τριας και στη περαιτέρω κατάρτιση / εξειδίκευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον τομέα αυτό. Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή κουζίνα βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης και δέχεται πολλές περιφερειακές και διεθνείς επιρροές. Πρόκειται για μια συγχώνευση των τεχνικών και ιδεών από πολλές διαφορετικές χώρες. Στην ουσία είναι μια στοχαστική έκδοση μαγειρικής της βόρειας Ευρώπης και της Μεσογείου, σε στυλ που περιλαμβάνει πολλά ψησίματα στη σχάρα, στο φούρνο, ελαιόλαδο, σκόρδο και φρέσκα μυρωδικά ως το πιο προφανές χαρακτηριστικό των σύγχρονων ευρωπαϊκών τροφίμων. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη βόρεια και κεντρική Γερμανική κουζίνα και λιγότερο στις Γαλλικές, Ιταλικές και Ελληνικές κουζίνες, οι οποίες βέβαια καλύπτονται σε άλλα μαθήματα. Διεθνής Κουζίνα Το μάθημα είναι μια εκτεταμένη εισαγωγή στη Διεθνή κουζίνα σε όλες τις ηπείρους. Στο μάθημα θα γίνει μια εισαγωγή στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες και στα μέσα. Κυπριακή Κουζίνα Το μάθημα συμπεριλαμβάνει τις βασικές πτυχές της ιστορίας της Κυπριακής μαγειρικής και γαστρονομικής κουλτούρας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τις βασικές συνταγές. Αποτελεί μια θεωρητική εισαγωγή στο αντικείμενο αυτό αλλά δίνει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία για πρακτική εξάσκηση. Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Διακόσμηση Πιάτων Το μάθημα είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός στις κύριες πτυχές σχεδιασμού του εδεσματολογίου. Λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες τάσεις στο σχεδιασμό εδεσματολογίων που θεωρούν σημαντική την έρευνα και την ανάλυση πωλήσεων. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις διαχειριστικές τους ικανότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.

94


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4 έτη)

Δεξιώσεις και Τροφοδοσία Το μάθημα αυτό αποτελεί μια περιεκτική ανασκόπηση για το πώς να σχεδιαστεί και να αρχίσει τη λειτουργία της μια επιτυχημένη επιχείρηση Catering, τόσο μέσα όσο και έξω από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων.

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ο ρόλος των λογιστών στη παροχή χρήσιμων πληροφοριών στους επενδυτές, στους πιστωτές, στις ρυθμιστικές αρχές του κράτους και σε άλλους. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση της έννοιας της αξίας του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και της κατάστασης ταμειακής ροής.

Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει τη διατροφική κουλτούρα του τόπου του. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις βασικές πτυχές της ιστορίας της αρτοποιίας / ζαχαροπλαστικής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τις βασικές συνταγές. Το μάθημα αποτελεί μια θεωρητική εισαγωγή η οποία συνοδεύεται όμως με πρακτική άσκηση στην Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική.

Αρχές Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επισιτιστικών μονάδων. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη σχετικότητα της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία και τη σημασία της για το προσωπικό, τους πελάτες και τους οργανισμούς.

Ζαχαροπλαστική ΙΙ Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στα προηγούμενα μαθήματα. Το πρόγραμμα καλύπτει νέα στοιχεία και εισαγάγει τους φοιτητές στην παρασκευή ατομικών γλυκών κυρίως από τη Γαλλική κουζίνα για οποιαδήποτε εκδήλωση. Διακοσμητική Ζαχαροπλαστική Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις αρχές και τεχνικές που απέκτησαν στα προηγούμενα μαθήματα. Το πρόγραμμα καλύπτει νέα στοιχεία και εισαγάγει τους φοιτητές στην ετοιμασία εορταστικών κέικ και γλυκών για οποιαδήποτε εκδήλωση όπως γενέθλια, γιορτές, κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην παραγωγή, το σχεδιασμό και τη διακόσμηση γαμήλιου κέικ. Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων Το μάθημα Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων είναι το δεύτερο από δύο μαθήματα τα οποία καλύπτουν όλα τα θέματα σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων. Τα μαθήματα ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές και αρχές του HACCP (το σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων στοιχείων ελέγχου). Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Το μάθημα αυτό βασίζεται σε προηγούμενα εισαγωγικά μαθήματα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ασχολείται με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις γαστρονομικές τέχνες. Το μάθημα επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών σε υπολογιστικό φύλλο (spreadsheet work). Αρχές Μάρκετινγκ Το μάθημα Αρχές Μάρκετινγκ εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ.

Ειδική Διατροφή Το μάθημα αναφέρεται στη διατροφή των χορτοφάγων και τη διατροφική προετοιμασία συνταγών με βάση τα φυτά. Επίσης, γνωρίζουν τι είναι τα ειδικά φαγητά, σε ποιους αποτείνονται και τους όρους κατασκευής τους. Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Το μάθημα ενσωματώνει τη θεωρία και την πρακτική που χρειάζονται οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών για την έναρξη λειτουργίας και τη διαχείριση μιας μικρής επιχείρησης και προσφέρει μια κατανοητή επεξήγηση θεμάτων που σχετίζονται με μικρές επιχειρήσεις. Διατροφή και Κουλτούρα Το μάθημα εξετάζει τις γενικές έννοιες της διατροφής και της κοινωνίας. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τους λόγους και τις επιρροές που δέχονται οι άνθρωποι σε σχέση με την κατανάλωση τροφίμων. Το μάθημα μελετά τη διατροφή μέσω κοινωνιολογικών και ψυχολογικών παραγόντων και βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλο της διατροφής στο σύγχρονο κόσμο. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Καλύπτει αποφάσεις οργανισμών για πρόσληψη, εκπαίδευση και αμοιβές υπαλλήλων, καθώς και αναφορές σε αποφάσεις που παίρνουν τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ H κατάρτιση των φοιτητών σε χώρους εργασίας αποτελεί συμπλήρωμα της κατάρτισης που ήδη προσφέρθηκε μέσα στα

95


εργαστήρια του Κολλεγίου και στην ουσία είναι μια επαφή με την πραγματικότητα της βιομηχανίας και μια πρόγευση εμπειριών στο χώρο της βιομηχανίας. Η πρακτική εξάσκηση, εκπονείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση του/της φοιτητή/τριας από το επιβλέπον μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που διδάσκει στο κολλέγιο και ορίστηκε ως σύμβουλος του/της φοιτητή/τριας. Μοριακή και Υβρυδική Κουζίνα Η Μοριακή Κουζίνα [Molecular Cuisine], (δηλαδή η μελέτη και η εφαρμογή αρχών από τη Χημεία, τη Φυσική και άλλες Επιστήμες στις διαδικασίες μαγειρέματος, την ετοιμασία και τα χρησιμοποιούμενα υλικά) και η Συνθετική Κουζίνα [Fusion Cuisine] (δηλαδή η Κουζίνα που χρησιμοποιεί στοιχεία από διαφορετικές μαγειρικές παραδόσεις), είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των επισιτιστικών τεχνών. Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα πιο πάνω θέματα. Εισαγωγή στη Γερμανική Γλώσσα Μέσω του μαθήματος αυτού θα καταστεί δυνατό οι φοιτητές να κατανοούν προτάσεις και συνηθισμένες εκφράσεις που να έχουν άμεση σχέση με το εργασιακό τους περιβάλλον. Να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν σε απλές αλλά και σε συναφή με τον κλάδο τους περιστάσεις και να μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες τόσο για απλά καθημερινά όσο και εργασιακά θέματα. Εισαγωγή στη Ρωσική Γλώσσα Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό στη Ρωσική γλώσσα και σκοπεύει στο να καλύψει τις βασικές δομές και το βασικό λεξιλόγιο της Ρωσικής γλώσσας, με έμφαση στις γαστρονομικές τέχνες για να κατανοούν ή και να χρησιμοποιούν συνηθισμένες εκφράσεις που έχουν σχέση με το εργασιακό τους περιβάλλον. Μεσογειακή Κουζίνα Το μάθημα είναι μια εκτεταμένη εισαγωγή στην μεσογειακή κουζίνα και όλων των παρασκευών όπου γίνονται από τις διάφορες χώρες της Μεσογείου. Το μάθημα συνδυάζει την πρακτική άσκηση με τη θεωρία και την επαγγελματική περιήγηση σε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων. Επίσης γίνεται εκτεταμένη εισαγωγή και στη δημιουργία μπουφέ στις διάφορες χώρες της Μεσογείου, όπως Ελλάδα, Ιταλία, Αίγυπτο κτλ. Ιταλική Κουζίνα Το μάθημα ασχολείται με τη μαγειρική και την παράδοση της στην ιταλική χερσόνησο. Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στις διαφορετικές παραδόσεις, διατροφικής κουλτούρας που επικρατεί στις διαφορές περιοχές της Ιταλικής χερσονήσου.

96

Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων μαθημάτων και παρουσιάζει συνταγές για επιδόρπια και γλυκά από τη διεθνή κουζίνα. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να προετοιμάζουν διάφορα είδη επιδόρπιων, όπως ζεστά, κρύα και παγωμένα επιδόρπια, σούπες φρούτων, parfaits, κατεψυγμένα και γλυκά της ώρας. Το μάθημα ασχολείται επίσης με την παρασκευή σορμπέ και παγωτών. Επαγγελματική Δεοντολογία Μέσω του μαθήματος «Επαγγελματική Δεοντολογία» οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις Αρχές και τις Έννοιες της Επιστημονικής και Επαγγελματικής Ηθικής σε βαθμό που να είναι σε θέση, με την εφαρμογή των μηχανισμών των δεοντολογικών κανόνων, να ρυθμίζουν τις ενέργειες και τις πράξεις τους κατά την εξάσκηση τού επαγγέλματός τους. Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ Το μάθημα Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ επανέρχεται και επανεξετάζει τις θεωρίες, έννοιες και πρακτικές που έμαθαν οι φοιτητές στα προηγούμενα μαθήματα και τους αναπτύσσει περαιτέρω την τεχνογνωσία μέσω των ασκήσεων και των πρακτικών πειραμάτων. Το μάθημα συνδυάζει θεωρία και πρακτική, οι οποίες αναπτύσσονται στο εργαστήριο. Το μάθημα καλύπτει τις μεγάλες θεωρητικές, φυσικές και χημικές πτυχές της ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας. Έρευνα Αγοράς Το μάθημα στηρίζεται στο εισαγωγικό μάθημα του μάρκετινγκ και επεκτείνεται στη κάλυψη και ανάλυση της αγοράς. Η έρευνα χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο για να συγκεντρώσει, να αναλύσει, και να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση. Ανάπτυξη Προϊόντων Διατροφής Το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της διαδικασίας, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων. Εταιρική Νομοθεσία Το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές του δίκαιου των επιχειρήσεων. Καλύπτονται επίσης θέματα όμως το νομικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής επιχείρησης και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αστικά αδικήματα, εγκλήματα, η πνευματική ιδιοκτησία και άλλα. Κρύα Κουζίνα Το μάθημα είναι μια εκτεταμένη εισαγωγή στην κρύα κουζίνα και σε όλες τις σχετικές παρασκευές όπως σαλάτες, σούπες, πατέ, τερίνες, γκαλατίνες, κλπ. Επίσης γίνεται εκτεταμένη εισαγωγή και στη δημιουργία μπουφέ.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4 έτη)

Παραγωγή τροφίμων σε μεγάλη κλίμακα Είναι ένα εξελιγμένο μάθημα με στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές του τρίτου έτους για εργασία με επιχειρησιακές δεξιότητες. Το μάθημα είναι βασισμένο στην αποκτηθείσα γνώση από τα προηγούμενα μαθήματα και στόχος είναι η πρακτική εφαρμογή σε μεγάλης κλίμακας εργασίες, με βάση την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) και τις αρχές του συστήματος HACCP.

Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων Το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σε όλα τα στάδιά της. Επιμελητεία Αποθήκευσης Τροφίμων Το μάθημα αυτό ασχολείται με την επιμελητεία τροφίμων και τη διαχείριση χώρων αποθήκευσης τους και συμπληρώνει το μάθημα “Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων”.

Αρχές Συγγραφής Πτυχιακής Μελέτης Ι Το μάθημα «Αρχές Συγγραφής Πτυχιακής Μελέτης» είναι η εξάσκηση των φοιτητών στην ετοιμασία τής πτυχιακής μελέτης είτε υπό μορφή βιβλιογραφικής ανασκόπησης είτε υπό μορφή έρευνας καθώς επίσης ο σχεδιασμός και η συγγραφή εργασίας σχετικής με τη Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών. Επιμελητεία Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων Το μάθημα εστιάζεται στην επιστήμη και τις αρχές της λιανικής πώλησης και της επιμελητείας του λιανικού εμπορίου τροφίμων. Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αυτό είναι ένα προηγμένο μάθημα το οποίο καταπιάνεται με την αναδυόμενη ηλεκτρονική αγορά. Η θεματολογία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαδικτυακές τεχνολογίες, μηχανισμούς διαδικτυακής αγοράς, διαδραστικούς πελάτες, γνωστικά προϊόντα και άλλα. Συμπεριφορά του Καταναλωτή Με το μάθημα «Συμπεριφορά του Καταναλωτή» θα κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις έννοιες, αρχές και θεωρίες από διάφορες συμπεριφορικές επιστήμες. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονισμοί Τροφίμων Το μάθημα επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (European Food Safety Authority - EFSA) και τις λειτουργίες της. Καλύπτει το Νόμο, την Επιστήμη, την Πολιτική και την Πρακτική των Κανονισμών Τροφίμων στην ΕΕ και στα παρεμφερή / συνδεδεμένα διεθνή σώματα (FAO, FDA, κ.ά.). Διαχείριση Κινδύνων και Ασφάλειας Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στα διάφορα συστήματα που υπάρχουν στον επισιτιστικό τομέα και ασχολούνται με την διαχείριση των κινδύνων και της ασφάλειας. Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Το μάθημα αυτό προετοιμάζει τους φοιτητές για να ετοιμάσουν μια μελέτη σε θέμα συναφές με τις σπουδές τους στηριζόμενοι στο μάθημα που προηγείται «Aρχές Συγγραφής Πτυχιακής Μελέτης» και του μαθήματος «Έρευνα Αγοράς».

97


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Hotel Management 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Ξενοδοχεία και Τουριστικά Συγκροτήματα > Διοργάνωση Εκδηλώσεων > Κρουαζιερόπλοια > Catering

98


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

hotel management (3 YEARS)

Hotel Management (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, που είναι ο κεντρικός πυρήνας ολόκληρης της Τουριστικής Βιομηχανίας και ταυτόχρονα η σπονδυλική στήλη της Κυπριακής και της Διεθνούς οικονομίας, αποτελείται από μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών και επιχειρήσεων: από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μέχρι τις τοπικές, μεγάλες, μεσαίες ή και οικογενειακές. Το πρόγραμμα σπουδών “Hotel Management” του KES College απευθύνεται σε άτομα που φιλοδοξούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Τα θέματα που καλύπτονται και η δομή του προγράμματος προσφέρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια πετυχημένη καριέρα στον τομέα αυτό. ΣΤΟΧΟI > Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους απόφοιτους για πετυχημένη σταδιοδρομία σε μια ποικιλία θέσεων της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. > Μεταξύ άλλων, διδάσκονται οι απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για ηγετικές θέσεις σε όλα τα τμήματα μιας ξενοδοχειακής μονάδας, από το Τμήμα Διεύθυνσης, Υποδοχής, Ποτών και Φαγητών μέχρι την Υπηρεσία Δωματίων και όλα τα άλλα. > Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι τέτοιος, ώστε να βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τις διεργασίες στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική • Τίτλος Σπουδών: Higher Diploma in Hotel Management

και να είναι σε θέση να εισηγούνται αλλαγές με στόχο την προσαρμογή μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης σε ανάγκες νέων αγορών. > Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο κύριες κατευθύνσεις: Η μια στοχεύει στις ακαδημαϊκές γνώσεις αναφορικά με το Επιχειρηματικό και Διοικητικό μέρος στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Η άλλη στοχεύει στην απόκτηση σχετικών πρακτικών δεξιοτήτων και εμπειριών. > Οι απόφοιτοι, εάν το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές σε πανεπιστήμια για την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το KES College διαθέτει τα κατάλληλα εργαστήρια, πλήρως εξοπλισμένα για την κατάλληλη εκπαίδευση και εξάσκηση των φοιτητών. EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ To KES College είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το εξεταστικό σώμα Royal Society for the Promotion of Health (RSPH) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να παρακαθίσουν τις εξετάσεις του RSPH και να πάρουν τα αντίστοιχα διπλώματα στα εξής θέματα: • Level 2 Award in Food Safety in Catering • Certificate in HACCP • Level 2 Award in Health & Safety THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HEALTH • Level 3 Award in Supervising Food Safety in Catering

99


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 Basic Mathematics Communication Skills 2 4 4 Computer Basics I (Οp Systems, Office, Internet) 2 Introduction to Economics I (Microeconomics) 2 6 Business Management I (Definitions, Concepts & Principles) 3 4 Health, Safety and Security 2 4 Introduction to Τravel,Tourism and Hospitality Industry 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

MAΘHMATA Introduction to Statistics (Descriptive Statistics) Computer Basics II (Excel, Access, Word, SQL) Accounting I (Principles of Accounting) Introduction to Culinary Arts Front Office Operations Quality Customer Service Catering Technology ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Introduction to Marketing 3 4 Business Management III (Organisational Behaviour) 3 4 Food and Beverage Principles 2 6 Housekeeping Operation 2 6 Advanced Culinary Arts 3 6 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Accounting II (Financial Accounting) 2 4 Business Communication 2 4 Introduction to Social Science 2 4 Russian Language I 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

MAΘHMATA Consumer Behaviour Human Resource Management Business Management IV (Small Business Management) International Business Law Food and Beverage Operations Eco Tourism Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: EU Formation & Structure Cyprus Society, History & Culture French Language & Culture Russian Language II ΣΥΝΟΛΟ

5o Eξάμηνο

6o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Business Management V (Business Strategy and Policy) 2 4 Quality Assessment Control and Management 2 4 Global Tourism & Leisure 2 4 Food & Beverage Cost Control 2 4 Conferences & Event Management 2 4 Facility Management 2 4 Final Project I 4 6 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

MAΘHMATA Introduction to Nutrition and Diet Wines and Spirits Business Management VI (Business Ethics) E-Commerce Entrepreneurship Rural Tourism Final Project II ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 6 15 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 3 4 3 2 2 2

4 4 6 4

2 4 2 4 2 4 2 4 16 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 6 16 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική εξάσκηση αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών “Hotel Management” Διεύθυνσης Ξενοδοχείων. Το KES College, μέσω των έμπειρων εκπαιδευτών του, αναλαμβάνει την τοποθέτηση των φοιτητών σε επίλεκτες ξενοδοχειακές μονάδες για απόκτηση πρακτικών εμπειριών και πρόσθετων τεχνικών γνώσεων κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η τοποθέτηση ακολουθεί τη συμπλήρωση του 1ου και 2ου έτους σπουδών και έχει διάρκεια 16 εβδομάδων (1η Ιουνίου 30 Σεπτεμβρίου). Το Κολλέγιο παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη πριν, κατά και μετά την πρακτική εξάσκηση.

100


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 hotel management (3 YEARS)

Περιγραφή Μαθημάτων Basic Mathematics Introductory Math Course which covers basic topics in Arithmetic, Algebra and Geometry. The self-paced course is a “crash course” for students needing review or improvement in these topics. Communication Skills The course is designed to develop and enhance grammar, writing and speaking skills used in the workplace. Oral and written communications are stressed throughout the text. The course covers basic communication skills. Computer Basics An introductory course to basic computer applications. The course will prepare students to use computers in correct manner; to understand the basics of operation systems, word processing, spreadsheets, database and the World Wide Web. Introduction to Economics (Microeconomics) Basic Economics with emphasis on individuals, business firms and government behaviors from a microeconomic perspective. Business Management A general introduction to basic business principles. The course expands on the introductory business course, focuses on the external legal, economic, regulatory and financial environments in which a business operates. Health, Safety and Security An introduction to health, safety and security issues and practices involved in food preparation. Prevention of all types of food contamination. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) food safety system is emphasized. The course presents a manager’s perspective on food safety, cleanliness standards and work safety. Cyprus Society, History & Culture An introductory survey of Cyprus society, history and culture. The course explores the island’s history from the Neolithic Age to the present, offering an overview of all major historical periods. Introduction to Τravel, Tourism and Hospitality Industry An introductory course to Tourism, Travel and Hospitality, introducing these topics and placing them into a correct and updated local and international perspective. The course is designed to develop knowledge and understanding. Introduction to Statistics (Descriptive Statistics) Basics of descriptive statistics, distributions and central tendency and dispersion measures.

Accounting An introductory accounting course designed to expose students to the theory and practice of selecting and analyzing managerial and financial accounting information for internal use by managers for decision-making, planning, directing and controlling purposes. Advanced Culinary Arts The course includes detailed discussion and practice of stocks, soups, sauces, beef, pork and poultry items, vegetables and starches. Utilizing recipes and techniques as presented in class, students will prepare a number of buffets. The course includes lab work for hands-on techniques in food preparation. Front Office Operations The course introduces students to the Front Office section of hotels and trains them in intake maintenance and closure of transactions with guests. The unit presents a systematic approach to front office procedures by detailing the flow of business through a hotel, from the reservations process to check-out and settlement. It also examines the various elements of effective front office management, paying particular attention to the planning and evaluation of front office operations and to human resources management. Quality Customer Service An introductory course to fundamentals of service quality, seeking to improve communication with clients, ensure client satisfaction and bridge intercultural gaps that typify modern international travel and hospitality. The course is aimed at all type of students – those who already have experience delivering services and others who don’t. Catering Technology The course introduces participants to principles and practical applications of catering technology. The unit focuses on the creation of new food products and their assessment as suitable for a prescribed clientele. Learners will initially explore the issues surrounding the development of a new product or the modification of an existing one, including issues involved in large-scale production.

101


Introduction to Marketing An introduction to the broad principles of marketing and considers what is involved in the management of marketing within an organisation. Food and Beverage Principles This course is an introduction and is designed to familiarize students with food and beverage basics and to provide practical skills and knowledge for effective management of food service operations. Skills necessary for the effective management of food and beverage service in hotels and restaurants are covered. Knowledge and skills are imparted by lectures, demonstrations and live food and beverage service in the simulated training restaurant.

International Business Law The course deals with international legal aspects as they apply to global business conduct and business transactions. The course covers essential legal elements that regulate international across-borders business activity and allow for a productive interaction between different legal systems.

Housekeeping Operation A basic Hotel course, which teaches and trains students in practical Housekeeping functions and practices. It includes: management of housekeeping duties within an establishment, staff supervision, scheduling & use of cleaning agents, safety within work environment.

Food and Beverage Operations The course is designed to familiarize students with operational, marketing and managerial aspects of food service management as well as their consequent managerial implications. The main focus of the module is on the development and application of practical skills necessary for the effective management of food and beverage service in hotels and restaurants.

Business Communication Study and development of basic communication skills, emphasis is placed on writing, speaking, listening, and nonverbal skills. Students will learn how to write an essay, compose documents and structure a verbal argument. EU Formation & Structure The evolution and structure of EU society & economics. The course covers highlights of EU institutions rules and regulations to familiarize the student with the basic concepts of EU structure. Introduction to Social Science An introduction to the concepts of human behaviour by presenting both essential ideas of social behaviour and organisation (Sociology) and the basic concepts of individual behaviour (Psychology). Consumer Behaviour An introduction to consumer behaviour. Students will be exposed to all aspects of the consumer process. Consumer behaviour theory will be introduced and applied to “real world� marketing situations. Human Resource Management An introduction to human resource management. It includes: decisions made by HR departments, employee involvement in selecting and evaluation of co-workers, manager responsibilities, performance management and compensation decisions.

102

Russian Language This course is an introduction to Russian language and aims to cover the basics of the Russian language vocabulary so as the students can understand & use as a communicative tool.

Facility Management This course provides Hospitality managers and Hospitality students with information they need to know to manage the physical part of the hotel or restaurant and work effectively with the engineering and maintenance departments. European Community Economics Main theoretical issues are covered related to common markets, single currency areas, integration and competition. The course views the historical development of the EU, competition policies and the impact of a single currency. Introduction to Philosophy The course introduces Philosophy by means of a survey of three central philosophers: Plato, Ren. Descartes and John Stuart Mill. Students will be exposed to works of these philosophers and through them discuss three canonical problems: the nature of knowledge, existence and ethics. Quality Assessment Control and Management The course covers the history and relevance of quality control in modern business; explains major concepts, methods and means of quality control and explains how these are applied in the evaluation and measurement of goods and services.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 hotel management (3 YEARS)

Global Tourism & Leisure Tourism, today, is a central dimension of globalisation, and illuminates many questions on the essence of globalization, such as questions about identity and heritage, commoditization, historical authenticity, ownership, liberalism, inequality, gender relations, environmental sustainability and many more. This course explores tourism not only as a major human industry, but also as a way of achieving a better understanding of the complex relationship between globalisation and culture. Food & Beverage Cost Control This course provides Hospitality managers and Hospitality students with information they need to know to manage the primary costs of food and beverage. The student will learn various techniques, procedures, and calculations used in the food service industry to evaluate, monitor and maintain appropriate control procedures in food purchasing, receiving, storing, issuing, production and portioning. Conferences & Event Management An introduction to special event planning processes and techniques. Emphasis is on the various types of events based on size, theme etc. Also, emphasis will be given on creating; organizing, identifying sponsors, marketing and implementing large scale community events.

Wines and Spirits This course reviews in depth a wide range of alcoholic drink products served in restaurants, bars and other outlets. The course seeks to provide students with vocational training in product knowledge of wines, spirits and other alcoholic beverages. Types of drinks and the sociology and culture of drinks are covered and explained. E-Commerce This is an advanced course which looks at the new electronic “marketplace in space”. The course examines the foundation, operation and implications of the Internet economy. Entrepreneurship The course explores entrepreneurship as a multidimensional phenomenon at individual and corporate levels. Students are given hands-on experience in business venture development through a close interrelation between class theory and practice. Rural Tourism The course provides an introduction to rural tourism and surveys various issues that determine successful rural tourism development and management of sites in environmentally and culturally sensitive areas.

Final Project The final project helps students apply their learning experience in business and related disciplines (Business, Hospitality or Travel and Tourism) towards the generation of a practical entrepreneurial business plan. Eco-Tourism The course focuses on the relationship between natural resources and tourism and applies ecological principles to tourism planning and maintenance. The underlying rationale and value of “Green Tourism” is outlined in detail. Introduction to Nutrition and Diet An introduction to basics of nutrition and diet for hospitality and culinary practitioners. The course includes information on nutrients and nutritional needs, their role in the maintenance of health and their representation in different foods. The course reviews the nutritional aspects of current culinary practices, discusses nutrition in health and disease and alerts students to the rights and wrongs on various diets.

103


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Travel & Tourism Management 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Τουριστικοί Οργανισμοί > Ταξιδιωτικά Γραφεία > Ξενοδοχειακές Μονάδες > Διοργάνωση Συνεδρίων > Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον Τομέα του Τουρισμού > Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων

104


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

TRAVEL & TOURISM management (3 YEARS)

Travel & Tourism Management (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Ο τομέας των ταξιδιών και του τουρισμού είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη παγκόσμια βιομηχανία αφού ο αριθμός των ταξιδιωτών αυξάνεται ραγδαία. Αυτό δημιούργησε την ανάγκη για κατάρτιση ατόμων με γνώσεις και δεξιότητες που φιλοδοξούν να εργοδοτηθούν και στη συνέχεια, να ηγηθούν των εξελίξεων στον τομέα αυτό. Το Πρόγραμμα Σπουδών “Travel & Tourism Management” παρέχει μια πολύπλευρη προσέγγιση στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού με έμφαση στη διοίκηση και στην επιχειρησιακή διαχείριση. ΣΤΟΧΟI > Η προετοιμασία των φοιτητών για μια πετυχημένη σταδιοδρομία σε όλα τα επίπεδα, σε μια ποικιλία θέσεων της Βιομηχανίας Ταξιδιών και της Τουριστικής Βιομηχανίας. > Οι απόφοιτοι έχουν τα προσόντα για να εργαστούν στον πολύπλευρο Τουριστικό Τομέα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες ξεναγήσεων, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες κρουαζιερόπλοιων, ξενοδοχεία και άλλες σχετικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα ή ομάδες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, για αναψυχή είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. > Στους μελλοντικούς επαγγελματίες του τομέα των ταξιδιών και των τουριστικών επιχειρήσεων διδάσκονται τόσο οι γνώσεις και οι δεξιότητες

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική • Τίτλος Σπουδών: Higher Diploma in Travel & Tourism Management

που είναι απαραίτητες για μια πετυχημένη σταδιοδρομία σήμερα, όσο όμως και αυτές που προβλέπεται να είναι απαραίτητες στο εγγύς μέλλον. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, το Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζει τους νέους να ξεκινήσουν, αν το επιθυμούν, τις δικές τους επιχειρήσεις ως ταξιδιωτικοί πράκτορες που εργάζονται από το σπίτι ή το διαδίκτυο, κάτι που αποτελεί μια διαρκώς αυξανόμενη τάση. > Συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική. Υπάρχει υποχρεωτική πρακτική άσκηση στη βιομηχανία κατά τη διάρκεια των σπουδών. > Οι απόφοιτοι, εάν το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές σε πανεπιστήμια για την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού.

Sabre Zenon Cyprus Ltd Η εταιρεία Sabre Zenon Cyprus, αποκλειστική αντιπρόσωπος των προϊόντων του λογισμικού Sabre στην Κύπρο, έχει συνάψει συμφωνία με το KES College για εκπαίδευση των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “Travel & Tourism Management” στη χρήση του συστήματος Sabre, το οποίο θεωρείται ως το δημοφιλέστερο πρόγραμμα κρατήσεων και εκδόσεων εισιτηρίων παγκοσμίως.

105


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 Basic Mathematics Communication Skills 2 4 4 Computer Basics I (Op Systems. Office, Internet) 2 Introduction to Economics I (Microeconomics) 2 6 Business Management I (Definitions, Concepts & Principles) 3 4 Introduction to Travel, Tourism and Hospitality Industry 2 4 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Cyprus Society, History & Culture 2 4 Introduction to Social Science (Sociology & Psychology) 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

MAΘHMATA Introduction to Statistics (Descriptive Statistics) Computer Basics II (Excel, Access, Word, SQL) Accounting I (Principles of Accounting) Applied Principles of Tourism Quality Customer Service Geography & Anthropology of Tourism The Hospitality Business Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: French Greek for foreign students ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Introduction to Marketing 3 4 Business Management III (Organisational Behaviour) 3 4 Accounting II (Financial Accounting) 2 4 Structure of Travel Industry 2 4 Introduction to the Airline Industry 2 6 IT Web Page Design 2 4 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Introduction to Finance 2 4 Cyprus Society, History & Culture 2 4 EU Formation & Structure 2 4 Introduction to Social Science 2 4 16 30 ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Statistics & Quantitative Analysis Consumer Behaviour Human Resource Management Business Management IV (Small Business Management) Air Travel Law and Regulation Air Travel Fares & Ticketing Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: European Community Economics International Business Law Introduction to Philosophy ΣΥΝΟΛΟ

5o Eξάμηνο

6o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Business Management V (Business Strategy and Policy) 2 4 Quality Assessment Control and Management 2 4 Global Tourism & Leisure 2 4 Home & Retail Travel Agency 2 4 GDS-CRS Systems I 2 4 Final Project I 4 6 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Sustainable and Alternative Tourism 2 4 Business Communication 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

MAΘHMATA Rural Tourism GDS-CRS Systems II Business Management VI (Business Ethics) Final Project II E-Commerce Entrepreneurship Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: European Community Economics Introduction to Philosophy Introduction to Nutrition and Diet ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 16 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 3 4 3 2 2

4 4 6

2 4 2 4 2 4 16 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 4 6 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 16 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Εξάσκηση αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών “Travel & Tourism Management”. Το KES College, μέσω των έμπειρων εκπαιδευτών του, αναλαμβάνει την τοποθέτηση των φοιτητών σε επίλεκτους Ταξιδιωτικούς και Τουριστικούς Οργανισμούς για απόκτηση πρακτικών εμπειριών και πρόσθετων τεχνικών γνώσεων κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η τοποθέτηση ακολουθεί τη συμπλήρωση του 1ου και 2ου έτους σπουδών και έχει διάρκεια 17 εβδομάδων.

106


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 TRAVEL & TOURISM management (3 YEARS)

Περιγραφή Μαθημάτων Basic Mathematics Introductory Math Course which covers basic topics in Arithmetic, Algebra and Geometry. The self-paced course is a “crash course” for students needing review or improvement in these topics. Communication Skills The course is designed to develop and enhance grammar, writing and speaking skills used in the workplace. Oral and written communications are stressed throughout the text. The course covers basic communication skills. Computer Basics This is an introductory course to basic computer applications. The course will prepare students to use computers in correct manner; to understand the basics of operation systems, word processing, spreadsheets, database and the World Wide Web. Introduction to Economics The course focuses on individuals, business firms and government behaviors from a microeconomic perspective. Business Management The course is a general introduction to basic business principles. The course expands on the introductory business course, focuses on the external legal, economic, regulatory and financial environments in which business operate. Introduction to Τravel, Tourism and Hospitality Industry An introductory course to Tourism, Travel and Hospitality, introducing these topics and placing them into a correct and updated local and international perspective. The course is designed to develop knowledge and understanding. Cyprus Society, History and Culture This course provides students with an introductory survey of Cyprus society, history and culture. It explores the island’s history from the Neolithic age to the present, offering an overview of all major historical periods. Introduction to Social Science (Sociology & Psychology) The course introduces students to the concepts of human behavior by presenting both essential ideas of social behavior and organization (sociology), and the basic concepts of individual behavior (psychology). Introduction to Statistics (Descriptive Statistics) This course covers the basics of descriptive statistics, distributions and central tendency and dispersion measures.

Accounting An introductory accounting course. Imparts accounting information from the perspective of the external users (i.e., investors and creditors). The course is designed to expose students to the theory and practice of selecting and analyzing managerial and financial accounting information for internal use by managers for decision-making, planning, directing and controlling purposes. Applied Principles of Tourism This tourism introductory course, builds on the Introduction to Tourism, Travel and Hospitality and focuses on tourism exclusively to examine its principles and rationale. The tourism product is examined in detail. The unit is designed to develop familiarity, understanding and critical thinking; to teach concepts and to internalize ideas that permeates the current leisure industry. Quality Customer Service An introductory course to fundamentals of service quality, seeking to improve communication with clients, ensure client satisfaction and bridge intercultural gaps that typify modern international travel and hospitality. The course is aimed at all type of students - those who already have experience delivering services and others who don’t. Geography & Anthropology of Tourism Tourism is a significant force for change in the World today. The Geography and Anthropology of Tourism course addresses the need to understand cultural, environmental, historical and political contexts in which international tourism evolves and exists. The course covers themes and issues in tourism and places them in regional and cultural contexts. An analytical approach to global tourism is adopted which provides an account of the geography of travel and tourism. The Hospitality Business An introductory course to lodging management that is designed to give hospitality students a comprehensive understanding of the lodging business. The course it taught in parallel with the Front Office Operations course; and covers the broader aspects of the hotel

107


industry, looking at different types of hotels and examining them from a business venture perspective. The unit introduces learners to the hospitality industry, which has emerged as the largest global industry of the 20th century and is projected to grow faster in 21st century.

EU Formation & Structure An introductory course on the evolution and structure of EU society & economics. The course covers highlights of EU institutions rules and regulations to familiarize the student with the basic concepts of EU structure.

French This is an introductory course to French. It aims to develop basic communication skills in reading, writing, speaking, listening and pronunciation.

Statistics & Quantitative Analysis This course covers probability, probability distributions, relative frequency distributions, sampling distributions, binomial & normal distribution, the student’s T distribution, the Chi-square distribution, the F distribution, hypothesis testing.

Greek for Foreign Students This is an introductory course on Modern Greek, designed specifically for students with no previous knowledge of the language. Introduction to Marketing Introduction to Marketing provides an introduction to the broad principles of marketing and considers what is involved in the management of marketing within an organization. Structure of Travel Industry The travel industry is a complex and delicate interactive web of numerous organizations, businesses and bodies. Successful operation in this field requires familiarity with these to ensure effective, efficient solutions. Introduction to the Airline Industry The course introduces students to the general and particular characteristics of the airline industry; by far the largest and most important player on the international tourism Market. IT Web Page Design The course focuses on practical Website building. Students will learn practical aspects of creating and laying out a Website and should become proficient in producing a site by means of several complementary methods.

108

Consumer Behaviour The course introduces students to consumer behaviour. Students will be exposed to all aspects of the consumer process. Consumer behavior theory will be introduced and applied to “real world” marketing situations. Human Resource Management Introduction to human resource management. Discusses decisions made by HR departments; employee involvement in selecting and evaluation of co-workers. Manager responsibilities: performance management and compensation decisions. Air Travel Law and Regulation The course follows up on the “Introduction to the Airline Industry” to examine the legal issues which today regulate all air travel and must be familiar to anybody working with travel and travelers. The course surveys all major legal and regulatory issues with a broad sweep aimed at nonprofessionals. Some attention is given to EU Air Law and Contract Law.

Business Communication Study and development of basic communication skills, emphasis is placed on writing, speaking, listening, and nonverbal skills. Students will learn how to write an essay, compose documents and structure a verbal argument.

Air Travel Fares & Ticketing This course introduces students to basics and advanced airline fares principles, CRS, price and ticket issues. Students will learn principles of various ticketing software, e.g. Amadeus, Galileo, Apollo used by travel industry professionals to instantly confirm and manage flights, hotel, car and other reservations. The course also includes a module on electronic booking.

Introduction to Finance This is an introductory course to finance and investments. It provides an intuitive but rigorous understanding of the theory and practice of financial markets, illustrating the concepts through examples and cases drawn from the public, private and non-profit sectors.

European Community Economics The course covers main theoretical issues related to common markets, single currency areas, integration and competition. The course views the historical development of the EU, competition policies and the impact of a single currency.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 TRAVEL & TOURISM management (3 YEARS)

International Business Law The course deals with international legal aspects as they apply to global business conduct and business transactions. The course covers essential legal elements that regulate international across-borders business activity and allow for a productive interaction between different legal systems. Introduction to Philosophy The course introduces philosophy by means of a survey of three central philosophers: Plato, Ren. Descartes and John Stuart Mill. Students will be exposed to works of these philosophers and through them discuss three canonical problems: the nature of knowledge, existence and ethics. Quality Assessment Control and Management The course covers the history and relevance of quality control in modern business; explains major concepts, methods and means of quality control and explains how these are applied in the evaluation and measurement of goods and services. Global Tourism & Leisure Tourism, today, is a central dimension of globalization, and illuminates many questions on the essence of globalization, such as questions about identity and heritage, commoditization, historical authenticity, ownership, liberalism, inequality, gender relations, environmental sustainability and many more. This course explores tourism not only as a major human industry, but also as a way of achieving a better understanding of the complex relationship between globalization and culture. Home & Retail Travel Agency The course is split into two parts and students can choose one section as their alternative of choice. Part I introduces students to the options of independent careers in travel and tourism and focuses on means, methods and rationale of becoming a “Home-Based” Travel agent. Part II explains how to specialize as an employee in a travel agency. The Parts are taught in tandem and every student will chose one of the two. GDS-CRS Systems This is the first of 2 hands-on practical, real life training courses in the used of travel software. The course introduces students to the use of SABRE Software package and trains them in air ticketing and car rentals. Actual air ticketing software is used. Use and practice are trained using real software and real travel situations.

Final Project The final project helps students apply their learning experience in business and related disciplines (business, hospitality or Travel and Tourism) towards the generation of a practical entrepreneurial business plan. Eco-Tourism The course focuses on the relationship between natural resources and tourism and applies ecological principles to tourism planning and maintenance. The underlying rationale and value of “Green Tourism” is outlined in detail. Concepts of sustainable scarce resources are analyzed in relation to nature and wildlife protection. Rural Tourism The course provides an introduction to rural tourism and surveys various issues that determine successful rural tourism development and management of sites in environmentally and culturally sensitive areas. E-Commerce This is an advanced course which looks at the new electronic “marketplace in space”. The course examines the foundation, operation and implications of the Internet economy. Entrepreneurship The course explores entrepreneurship as a multidimensional phenomenon at individual and corporate levels. Students are given hands-on experience in business venture development through a close interrelation between class theory and practice. Introduction to Nutrition and Diet The course is an introduction to basics of nutrition and diet for hospitality and culinary practitioners. The course includes information on nutrients and nutritional needs, their role in the maintenance of health and their representation in different foods. The course reviews the nutritional aspects of current culinary practices, discusses nutrition in health and disease and alerts students to the rights and wrongs on various diets.

109


ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.

Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως Δημοσιογράφοι και ως Λειτουργοί Δημοσίων Σχέσεων σε: > Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς > Περιοδικά > Έντυπες και Ηλεκτρονικές Εφημερίδες > Επιχειρήσεις κ.ά.

110


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (3 έτη)

Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Ένα πλήρως ανανεωμένο κι εκσυγχρονισμένο Πρόγραμμα Σπουδών με βάση τη σύγχρονη διεθνή πρακτική και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος του Δημοσιογράφου. Το KES College προχώρησε στην πλήρη αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό του προ πολλού εγγεγραμμένου και σε λειτουργία προγράμματος του της Δημοσιογραφίας και των Δημοσίων Σχέσεων, ενώ διατήρησε το αρχικό πλαίσιο και τα δοκιμασμένα στο χρόνο στοιχεία του. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν πλήρη εκσυγχρονισμό του, εκτεταμένη αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού, σε βάθος εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και εξασφάλιση ακαδημαϊκών συμβούλων για τη Δημοσιογραφία και τις Δημόσιες Σχέσεις από πανεπιστήμια του εξωτερικού. ΣΤΟΧΟI > Να προετοιμάσει και να καταρτίσει επαρκώς θεωρητικά και τεχνικά τους φοιτητές για το επάγγελμα του Δημοσιογράφου με ιδιαίτερη έμφαση στην Έντυπη και Ραδιοτηλεοπτική Δημοσιογραφία και τη Δημοσιογραφία των Σύγχρονων Τεχνολογιών. > Να καταρτίσει τους φοιτητές στις βασικές πτυχές των Δημοσίων Σχέσεων. > Να αναπτύξει γλωσσικές δεξιότητες στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα για τους υποψήφιους δημοσιογράφους.

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα στη Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

> Η μελέτη σε βάθος και λεπτομέρεια (με τη βοήθεια νομικού) της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας). > Να καλλιεργήσει στους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ότι οφείλουν να μάθουν και να μεριμνούν ώστε να προάγονται οι αρχές της πολυφωνίας και της πολυμέρειας αναφορικά με την ενημέρωση.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές του Προγράμματος “Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις” έχουν τη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης στο Studio Ήχου του Κολλεγίου καθώς και στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Κολλεγίου “noiseair” δημιουργώντας τις δικές τους ραδιοφωνικές εκπομπές και παρουσιάζοντάς τις μέσω live streaming.

111


Δομή Προγράμματος

112

1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 Μέσα για Έντυπη Δημοσιογραφία Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 2 4 3 6 Ειδησεογραφικό Ρεπορτάζ Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας 2 4 2 4 Αρχές των Δημοσίων Σχέσεων Γενικά και Επαγγελματικά Αγγλικά Ι 2 2 1 Ελληνικά για Δημοσιογράφους Ι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Διαδίκτυο Ι 2 2 4 Η Κυπριακή Κοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της 2 ΣΥΝΟΛΟ 18 30

MAΘHMATA Δημοσιογραφία για Εφημερίδες Αρχές Συγγραφής και Πρακτική Νέα Μέσα στη Δημοσιογραφία και στις Δημόσιες Σχέσεις Ι Έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις Γενικά και Επαγγελματικά Αγγλικά ΙΙ Ελληνικά για Δημοσιογράφους ΙΙ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Διαδίκτυο ΙΙ Η Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία του Κυπριακού Κράτους Βασικές Αρχές Οικονομικών ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Τεχνικές Συγγραφής Δημοσιογραφικού Δοκιμίου 2 4 Τεχνικές Συνέντευξης 2 4 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 1 2 Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων (Εφημερίδων και Περιοδικών) 2 4 Ερευνητική Δημοσιογραφία Ι 2 4 Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεις με τον Τύπο 1 2 Δημοσιογραφία Ήχου και Εικόνας Ι ( Ήχος) 2 2 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 4 Επιλεγόμενο Μάθημα (βλέπετε κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων) 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Κοινωνική Ψυχολογία για Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις 2 4 Ψυχολογία της Συνέντευξης 2 4 Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδων για Δημοσιογράφους 2 4 Ερευνητική Δημοσιογραφία ΙΙ 2 2 Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική Παραγωγή Ι 2 4 Ρεπορτάζ με Πολυμέσα 2 4 Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων 1 2 Παγκόσμια Θέματα και Ζητήματα 2 2 Επιλεγόμενο Μάθημα (βλέπετε κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων) 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 17 30

5o Eξάμηνο

6o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Δεοντολογία Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων 2 4 6 Δημοσιογραφία Ήχου και Εικόνας ΙΙ (Βίντεο) 3 Νέα Μέσα στη Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ 3 6 Σύνταξη Δημοσιογραφικού Λόγου 2 4 2 2 Εκστρατείες Δημοσίων Σχέσεων Συνθετική Εργασία-Project I (Έρευνα και Ανάλυση) 2 4 Επιλεγόμενο Μάθημα (βλέπετε κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων) 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Νομοθεσία για Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις 2 4 2 4 Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική Παραγωγή ΙΙ Σύνταξη και Φωτοδημοσιογραφία 2 4 Δημοσιογραφία για θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας 1 2 2 4 Διαδικτυακή Δημοσιογραφία Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ 1 2 Εκπαίδευση Εκπροσώπου Τύπου σε Θέματα Δημοσίων Σχέσεων 1 2 Συνθετική Εργασία (Project) στη Δημοσιογραφία 2 4 Επιλεγόμενο Μάθημα (βλέπετε κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων) 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 2 2 2 1 2

4 4 2 2

2 4 2 4 18 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (3 έτη)

Επιλεγόμενα Μαθήματα MAΘHMATA Νέο Ψηφιακό Τεχνολογικό Περιβάλλον και Διαφήμιση Χρήσιμες Έννοιες για Δημοσιογράφους Δημοσιογραφία για Οικονομικά και Χρηματοπιστωτικά Θέματα Επιχειρηματικότητα Δημόσιες Σχέσεις και Προπαγάνδα Αθλητική Δημοσιογραφία Δημοσιογραφία Μόδας Εταιρική Επικοινωνία

Π.Τ.Ε* ECTS 2 2

4 4

2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Εξάσκηση των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις” σε MME αποτελεί ουσιαστικό μέρος του προγράμματος αυτού. Αρχίζει την 1η Ιουνίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου στο τέλος του πρώτου και δεύτερου έτους σπουδών.

Περιγραφή Μαθημάτων Μέσα για Έντυπη Δημοσιογραφία Αυτό είναι ένα βασικό μάθημα όσον αφορά τις βασικές λειτουργίες με ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι οποίες διευκολύνουν τη δημοσιογραφική γραφή. Στο μάθημα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στα βασικά των επεξεργαστών κειμένου και εφαρμογών για παρουσιάσεις. Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Το μάθημα είναι εισαγωγικό στη Δημοσιογραφία. Καλύπτει την ιστορική εξέλιξη και ανάπτυξη των διάφορων μορφών της Δημοσιογραφίας από τον 17ο μέχρι τον 21ο αιώνα και διερευνά τους κύριους τύπους της Δημοσιογραφίας που παρουσιάζονται σήμερα. Η Δημοσιογραφία παρουσιάζεται και εξηγείται ως Πρόγραμμα Σπουδών, επάγγελμα και επιχειρηματική δραστηριότητα και εξηγούνται επίσης οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος δημοσιογράφος. Ειδησεογραφικό Ρεπορτάζ Περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες του ειδησεογραφικού ρεπορτάζ και αναπτύσσει τις δεξιότητες στο ρεπορτάζ. Με τη συζήτηση και εκπαίδευση στις βασικές δημοσιογραφικές δεξιότητες, το μάθημα εξηγεί πώς οι δημοσιογράφοι αποκτούν τις δεξιότητες για να αναγνωρίζουν πότε υπάρχει μια δημοσιογραφική ιστορία και τα ουσιαστικά της στοιχεία, να συλλέγουν πληροφορίες με αποτελεσματικό τρόπο, να τα θέτουν στο σωστό πλαίσιο και να γράφουν επίκαιρα, συνοπτικά και συναρπαστικά ρεπορτάζ. Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας Το μάθημα εξηγεί με κατάλληλο τρόπο για νέους φοιτητές, το κίνημα επιμόρφωσης γύρω από τα Μέσα και βοηθά τους

συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις θεωρίες οι οποίες θα διαμορφώσουν τους ενεργούς τους ρόλους, ως μελλοντικοί παράγοντες στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης. Αρχές των Δημοσίων Σχέσεων Το μάθημα κάνει μια ανασκόπηση της ιστορίας των ΔΣ, τις συσχετίζει με τις εξελίξεις στα ΜΜΕ και την τεχνολογική αλλαγή τις τελευταίες δεκαετίες, αναλύει τη σημερινή τους θέση και εξετάζει τις μελλοντικές κατευθύνσεις και λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων σε μια κοινωνία που γίνεται ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένη. Γενικά και Επαγγελματικά Αγγλικά The course is designed to develop essential language skills needed in professional journalistic contexts. It aims to build competence, fluency and confidence in learners in handling telephoning, socializing, negotiating, meetings and presentations. It focuses on business and academic writing as well as business cultures, and it gives students further insight into specialist English language. Further, it aims to increase students’ vocabulary and develop their ability to communicate in an intercultural context.

113


Ελληνικά για Δημοσιογράφους Μέσα από τη διδασκαλία τού μαθήματος καλλιεργούνται γνώσεις και δεξιότητες για την ορθή χρήση τής ελληνικής γλώσσας από τους φοιτητές τού Προγράμματος Σπουδών “Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις” τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Διαδίκτυο Το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες των ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως προγράμματα επεξεργαστών κειμένου, λογισμικών φύλλων, βάσεων δεδομένων και το διαδίκτυο, μέσω άμεσης εξάσκησης στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι φοιτητές διδάσκονται τη γραφή ρεπορτάζ προχωρημένου επιπέδου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εργαλείο για τη συλλογή ειδήσεων και την ανάλυση δεδομένων. Η Κυπριακή Κοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της Εισαγωγική επισκόπηση για την Κυπριακή Κοινωνία, Ιστορία και Πολιτισμό. Η ιστορία της Κύπρου από την Νεολιθική Εποχή μέχρι σήμερα αποτελεί τη βάση για μια βαθύτερη και ευρύτερη κατανόηση του παρόντος και του μέλλοντος της χώρας. Το μάθημα επιδιώκει επίσης να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη σύνθετη πολιτιστική κληρονομιά του νησιού και να προσφέρει μια καλύτερη κατανόηση της σημερινής πολιτικής κατάστασης. Δημοσιογραφία για Εφημερίδες Το μάθημα εξηγεί τις αρχές για το γράψιμο ιστοριών και ειδικών άρθρων. Αγγίζει επίσης πτυχές της συγγραφής ιστοριών όχι μυθοπλασίας και ιστοριών που αφορούν πραγματικά γεγονότα. Ενθαρρύνει μια συζήτηση τύπου εργαστηρίου για να δώσει το κίνητρο στους φοιτητές να εκτιμήσουν και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές με τη δημοσιογραφική τεχνική. Αρχές Συγγραφής και Πρακτική Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές γραψίματος και θα αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες. Αναλύονται η ιστορία, οι χαρακτήρες, ο διάλογος, οι σκηνές, η δομή και οι μεταβάσεις. Εξετάζονται λεπτομερώς η άποψη και το στυλ, καθώς και η επιμέλεια του κειμένου. Νέα Μέσα στη Δημοσιογραφία και στις Δημόσιες Σχέσεις Το μάθημα έχει διαθεματικό χαρακτήρα και διερευνά την επίδραση των νέων ψηφιακών μέσων στην Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Δημοσιογραφία, την Οικονομία, την Πολιτική και το κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα. Το μάθημα εξετάζει, επίσης, τη μικρή, ταραχώδη εξέλιξη των

114


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (3 έτη)

νέων μέσων να αποκτήσουν μια προοπτική στη φύση της τεχνολογικής καινοτομίας και της αλλαγής. Οι φοιτητές ανά πάσα στιγμή θα έχουν πρόσβαση σε απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο και θα χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία των μέσων ενημέρωσης σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, κάτι που θα τους δώσει την πρακτική εμπειρία με τα νέα μέσα. Έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις Επικέντρωση στις ερευνητικές μεθόδους για δημοσιογράφους, λειτουργούς ΔΣ και επαγγελματίες του μάρκετινγκ. Το μάθημα κάνει μια εισαγωγή στις έννοιες της έρευνας και καθοδηγεί τους φοιτητές μέσω της ερευνητικής διαδικασίας από τη διατύπωση των αρχικών ερωτήσεων της έρευνας μέχρι την τελική ερμηνεία των ευρημάτων ούτως ώστε να κατανοήσουν τις λειτουργίες, διαδικασίες και χρήσεις της έρευνας στις δημόσιες σχέσεις και τη σωστή αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία του Κυπριακού Κράτους Σκοπός του μαθήματος είναι να εξηγηθεί και αναλυθεί η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με επίκεντρο την οργάνωση της Εκτελεστικής Εξουσίας. Το μάθημα εξετάζει τον τρόπο που είναι οργανωμένες όλες οι υπηρεσίες και οι θεσμοί του κράτους, την ιεραρχική ή μη σχέση τους και τους νέους θεσμούς που δημιουργήθηκαν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξετάζονται επίσης η οργάνωση και λειτουργία της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας. Βασικές Αρχές Οικονομικών Μελέτη των οικονομικών φαινομένων και διατύπωση γενικών αρχών και νόμων τα οποία περιγράφουν τα διάφορα οικονομικά φαινόμενα και αιτιολογούν τις σχέσες που υπάρχουν μεταξύ των διάφορων οικονομικών μεγεθών ώστε να διευκολύνουν τα άτομα, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς φορείς και τις κυβερνήσεις να παίρνουν σωστές αποφάσεις στην προσπάθειά τους να λύσουν τα διάφορα οικονομικά προβλήματα που τους απασχολούν.

115


Τεχνικές Συγγραφής Δημοσιογραφικού Δοκιμίου Το μάθημα αναπτύσσει περαιτέρω και ακονίζει την ικανότητα γραψίματος των φοιτητών, εισάγοντας τους συμμετέχοντες στις πρωταρχικές ικανότητες της συγγραφής δοκιμίου. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται να επιλέξουν ένα θέμα, να το συζητήσουν και να το αναλύσουν, να διατυπώσουν ιδέες και αντιλήψεις και αργότερα να το μετατρέψουν σε ένα δομημένο, σύντομο δοκίμιο με επιχειρήματα. Τεχνικές Συνέντευξης Η λήψη συνεντεύξεων είναι μια βασική λειτουργία για το δημοσιογράφο. Το μάθημα επικεντρώνεται στους διαφορετικούς τύπους συνέντευξης, από τη συνέντευξη ρουτίνας στο δρόμο, τις ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις με απλούς ανθρώπους και τη συνέντευξη τύπου, μέχρι τη συνέντευξη που χρησιμοποιείται ως βάση για ένα προφίλ σε βάθος και εκπαιδεύει τους φοιτητές ώστε να λαμβάνουν συνεντεύξεις με επάρκεια.

116

Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεις με τον Τύπο Το μάθημα επικεντρώνεται στις πτυχές διεύθυνσης των ΔΣ. Περιγράφει αναλυτικά την προγραμματισμένη και απρογραμμάτιστη διεύθυνση καταστάσεων ΔΣ και δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση κρίσεων έκτακτων γεγονότων. Επιλέγονται για συζήτηση περιπτωσιολογικές μελέτες που αφορούν πραγματικά εθνικά και διεθνή γεγονότα που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μέσων και που έχουν αναλυθεί σε δημοσιευμένα έργα. Δημοσιογραφία Ήχου και Εικόνας Το μάθημα ασχολείται με τις σημερινές εξελίξεις και τεχνολογίες. Επικεντρώνεται στη Δημοσιογραφία Ήχου και στη Δημοσιογραφία Βίντεο. Η δημοσιογραφία ήχου ντύνει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες με ήχο. Η βιντεο-δημοσιογραφία ντύνει το ειδησεογραφικό ρεπορτάζ με εικόνα βίντεο.

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Το μάθημα εξετάζει έννοιες, μοντέλα και προσεγγίσεις πολιτικής, πολιτικά συστήματα, κομματικά συστήματα, κοινωνικά κινήματα, εκλογές και λειτουργίες της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας και του κράτους.

Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος εξετάζεται η ιστορική διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιείται γνωριμία με τους θεσμούς και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της.

Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων (Εφημερίδων και Περιοδικών) Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στο σχεδιασμό εφημερίδων και περιοδικών και διδάσκει τους φοιτητές τις αρχές και εφαρμογές του σχεδιασμού σελίδων για καθημερινές και εβδομαδιαίες ειδησεογραφικές εκδόσεις. Το μάθημα εισάγει το λογισμικό για το σχεδιασμό σελίδων, όπως το Adobe InDesign, το Photoshop, το Page Plus και το Printshop. Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει το σχεδιασμό και στην ουσία είναι μια τάξη practicum που συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με πρακτική εξάσκηση πάνω σε συγκεκριμένο έργο.

Κοινωνική Ψυχολογία για Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες της κοινωνικής συμπεριφοράς, με την παρουσίαση βασικών εννοιών και ιδεών από την Κοινωνιολογία (κοινωνική συμπεριφορά και οργάνωση) και την Κοινωνική Ψυχολογία (σκέψεις, αισθήματα και συμπεριφορές). Το μάθημα καλύπτει τη θεωρία και τις γενικές ιδέες και δίνει μια πλατιά επισκόπηση και των δύο επιστημών και της σχέσης τους με τις αλληλεπιδράσεις μέσα στα κοινωνικά και προσωπικά περιβάλλοντα.

Ερευνητική Δημοσιογραφία Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για το πώς να γράφουν ειδήσεις και ιστορίες. Διδάσκονται πώς να συλλέγουν, να αξιολογούν και να κρίνουν τις πληροφορίες. Μαθαίνουν και συνειδητοποιούν τη σημασία της επαλήθευσης των δεδομένων και των ημερομηνιών στη δημοσιογραφία και εκπαιδεύονται στην ερευνητική διαδικασία μέσω της οποίας οι δημοσιογράφοι διαμορφώνουν τις αντιλήψεις σε γενικές ιδέες, εξασφαλίζουν επιβεβαίωση ή άρνηση των υποθέσεων που κάνουν και αποκτούν εμπιστοσύνη στις ιστορίες τους μέσω της αντικειμενικής επαλήθευσης των πληροφοριών που συγκεντρώνονται.

Ψυχολογία της Συνέντευξης Οι συνεντεύξεις έχουν ευδιάκριτα ορατά αλλά και κρυμμένα στοιχεία, στοιχεία που εκφράζονται με λέξεις αλλά και χωρίς λέξεις, γνωστικά αλλά και υποσυνείδητα στοιχεία. Το μάθημα επικεντρώνεται στα ορατά και λεκτικά στοιχεία της συνέντευξης. Οι φοιτητές μαθαίνουν τη σημασία και τις χρήσεις της ψυχολογίας της μη λεκτικής επικοινωνίας, της συμβολικής γλώσσας του σώματος και στις συμπεριφοριστικές (behavioural) πτυχές των συνεντεύξεων που συχνά δίδουν κρίσιμες πληροφορίες στους δημοσιογράφους.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (3 έτη)

Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδων για Δημοσιογράφους Το εισαγωγικό αυτό μάθημα εγκαινιάζει την έναρξη μελέτης του διαδικτύου, των ιστοχώρων, των τοπωνυμιών και προσβασιμότητας σε αυτούς, αλλά και των θεωριών σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ιστοχώρου με προεπιλεγμένη θεματική κατεύθυνση. Το μάθημα παρουσιάζει με κατάλληλο τρόπο για νέους φοιτητές, το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον του διαδικτύου, των πολυμέσων και τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον σχεδιασμό ιστοχώρου με συγκεκριμένο σκοπό και λειτουργίες. Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική Παραγωγή Το μάθημα καλύπτει τη ραδιοτηλεοπτική δημοσιογραφία και κτίζει πάνω σε στοιχεία που διδάχθηκαν οι φοιτητές για το γράψιμο, το ρεπορτάζ, και τα ΜΜΕ τα προηγούμενα εξάμηνα και καλύπτει θεωρητικές, πρακτικές και τεχνικές πτυχές των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων. Για το σκοπό αυτό το μάθημα συνδυάζει διαλέξεις με πολλή πρακτική εργασία στο στούντιο ήχου και εικόνας του KES College. Ο τελικός στόχος είναι να διδαχθούν και να ετοιμάσουν οι φοιτητές τη δική τους πραγματική ραδιοφωνική και τηλεοπτική παραγωγή. Ρεπορτάζ με Πολυμέσα Με την αύξηση των πλατφόρμων ήχου και εικόνας, οι δημοσιογράφοι καλούνται να γίνουν ικανοί χρήστες εργαλείων με πολυμέσα ώστε να μεταδίδουν γεγονότα και άλλα συμβαίνοντα στο κοινό τους. Η αμεσότητα της μετάδοσης πληροφοριών με τα νέα πολυμέσα, μετατρέπει πολλές από αυτές τις επικοινωνίες σε αναφορές έκτακτων άμεσων ειδήσεων. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές της Δημοσιογραφίας εμπειρία αιχμής σε ρεπορτάζ με πολυμέσα, για να τους βοηθήσει στην προετοιμασία τους για τις θέσεις εργασίας σε μια γρήγορα μεταβαλλόμενη βιομηχανία ειδήσεων. Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων Το μάθημα υιοθετεί την προσέγγιση των περιπτωσιολογικών μελετών για να φωτίσουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που καταδεικνύουν θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές λύσεις σε προβλήματα δημοσίων σχέσεων. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες που επιλέγονται για συζήτηση στο μάθημα αυτό αφορούν πραγματικά εθνικά και διεθνή γεγονότα που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μέσων και που έχουν αναλυθεί σε δημοσιευμένα έργα. Όλες οι μελέτες που εξετάζονται χρησιμοποιούν ξεκάθαρα στρατηγικά μοντέλα επικοινωνίας με σαφείς στόχους οι οποίοι βασίζονται σε σοβαρή έρευνα.

Παγκόσμια Θέματα και Ζητήματα Το μάθημα έχει διπλό προσανατολισμό: να εισαγάγει τα παγκόσμια μέσα και ροή των πληροφοριών και να εξηγήσει την πολυδιάστατη παγκόσμια δομή των αλληλένδετων οικονομικών, πολιτικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και οικολογικών συστημάτων. Το μάθημα θα διερευνήσει τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, τις δράσεις και κοσμοθεωρίες, όπως διαμορφώνεται από την εμπειρία και τις πληροφορίες. Θα χρησιμοποιηθεί το Διαδίκτυο και άλλες τρέχουσες πηγές ειδήσεων για να καταδειχθεί πώς διαμορφώνονται οι απόψεις από τα γεγονότα, όπως αυτά παρουσιάζονται στις τρέχουσες ειδήσεις. Δεοντολογία Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων Το μάθημα ασχολείται με συγκεκριμένα ζητήματα δεοντολογίας τα οποία επηρεάζουν τους δημοσιογράφους και τα άτομα που ασχολούνται με τις Δημόσιες Σχέσεις στην εργασία τους. Εντοπίζει τα καθημερινά ζητήματα δεοντολογίας και τα διλήμματα που οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν στην καθημερινή εργασία τους. Επισημαίνονται και αναλύονται πιθανές συγκρούσεις και αντιδράσεις. Έμφαση δίδεται και στον πειρασμό να μην κάνεις τίποτε, αποφεύγοντας την ευθύνη και τους συμβιβασμούς. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη συζήτηση για τη δεοντολογία τίθενται στη σωστή προοπτική τους και αποδεικνύεται πόσο συναφή είναι για όλους. Σύνταξη Δημοσιογραφικού Λόγου Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στις λειτουργίες και τεχνικές της σύνταξης ύλης. Το μάθημα καλύπτει τη γλώσσα, την ορθογραφία, τη γραμματική, τον τόνο, το στυλ και τη σελιδοποίηση των τελικών κειμένων. Επίσης επικεντρώνεται στις τεχνικές και γλωσσικές πτυχές του δημοσιογραφικού υλικού που υποβάλλεται στις πτυχές του περιεχομένου του υλικού. Εκστρατείες Δημοσίων Σχέσεων Το μάθημα επικεντρώνεται στη διεύθυνση της στρατηγικής εκστρατειών δημοσίων σχέσεων. Καθοδηγεί τους φοιτητές στην ανάπτυξη εκστρατείας και τη διαδικασία εφαρμογής της και φωτίζει την εφαρμογή της σε σενάρια που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Το μάθημα δίδει τις βάσεις για εκστρατείες ΔΣ

117


και τις επεξηγεί με παραδείγματα κατά τη συζήτηση σύγχρονων εκστρατειών που φανερώνουν με ποιο τρόπο οι αρχές εφαρμόζονται στην πράξη. Συνθετική Εργασία - Project Οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν μια ανεξάρτητη τελική εργασία που τους ανατίθεται. Επιλέγουν και αποφασίζουν πάνω στο θέμα που θέλουν να αναπτύξουν ως τελικό project και το αναπτύσσουν σε ένα τελικό προϊόν, ένα άρθρο, δοκίμιο, ραδιοφωνικό πρόγραμμα ή βίντεο κλιπ. Νομοθεσία για Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις Καλύπτει θέματα δεοντολογίας για δημοσιογράφους και λειτουργούς δημοσίων σχέσεων. Το μάθημα αυτό επεκτείνει τη συζήτηση από τα ηθικά στα νομικά ζητήματα και αναλύει τις επίσημες συνέπειες της δημοσιογραφίας των πολυμέσων. Ασχολείται με τα συγκεκριμένα νομικά θέματα τα οποία επηρεάζουν τους δημοσιογράφους. Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι να αναπτύξει τη γνώση και κατανόηση γενικά των νόμων και κανονισμών που διέπουν τα ΜΜΕ, τη δημοσιογραφία, τη δημόσια επικοινωνία και την ελευθερία της έκφρασης σε μια δημοκρατική κοινωνία. Σύνταξη και Φωτοδημοσιογραφία Το μάθημα περιλαμβάνει σπονδυλωτή διδασκαλία (modules) τριών ενοτήτων πρακτικής στη συντακτική εργασία και παραγωγή. Οι ενότητες έχουν τρεις κύριους σκοπούς: Επιτρέπουν στους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη το υλικό που διδάχτηκαν στα μαθήματα σύνταξης και σχεδιασμού, ενθαρρύνουν τους φοιτητές να ενσωματώσουν τις ατομικές εργασίες που έκαναν σε μια έκδοση και να εμπλουτίσουν τα πιο πάνω με πρακτική φωτοδημοσιογραφία. Στο μάθημα της φωτοδημοσιογραφίας γίνεται εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της φωτοδημοσιογραφίας και καθοδηγούνται οι φοιτητές να δημιουργήσουν φωτογραφίες ποιότητας για χρήση στα ΜΜΕ. Οι εργασίες των φοιτητών δημοσιεύονται στην εφημερίδα του Προγράμματος Σπουδών “Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις” με τίτλο Επικοινωνία. Δημοσιογραφία για θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας Το μάθημα είναι βασισμένο σε δημοσιογραφικές πηγές αναφοράς από το Κέντρο Δημοσιογραφικών Πηγών Joan Schorenstein του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Η γενική ιδέα της ενότητας είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις κύριες δομήσεις, ιδέες και ζητήματα επιλεγμένων θεμάτων αναλύοντας και συζητώντας μελέτες, γεγονότα και αναφορές που αφορούν αυτά τα θέματα. Αυτό το μάθημα καλύπτει θέματα του περιβάλλοντος και της ενέργειας που επηρεάζουν τις τοπικές και παγκόσμιες πραγματικότητες στις οποίες

118

αναφέρονται οι δημοσιογράφοι. Εξετάζεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και παρέχει στους φοιτητές τα εργαλεία για να ενισχύσουν την ικανότητά τους να κάνουν αναφορές σχετικά με τα πιο πάνω θέματα. Διαδικτυακή Δημοσιογραφία Η Διαδικτυακή Δημοσιογραφία είναι μια νέα και πολύ γρήγορα αναπτυσσόμενη τέχνη. Πολλά από τα χαρακτηριστικά της είναι ακόμη ασταθή και πολλές επίσης από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί βρίσκονται σε στάδιο που δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει. Το μάθημα της Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας σχεδιάστηκε για να παρουσιάσει αυτές τις μη οριστικοποιημένες αλλά ενεργές τάσεις, με στόχο τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των φοιτητών στο ψηφιακό κόσμο. Το μάθημα κτίζει πάνω στις γνώσεις και τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν τα πέντε προηγούμενα εξάμηνα του προγράμματος και τις κατευθύνει προς το γράψιμο και την παραγωγή για δημοσίευση στον Παγκόσμιο Ιστό. Το μάθημα προσανατολίζεται στην πιο πλατιά χρήση των Εναλλακτικών Μέσων (Media Alternative) περιλαμβανομένου ήχου και εικόνας. Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ Το μάθημα κάνει μια αναδρομή στις βασικές λειτουργίες των ΜΜΕ καθώς και των Νέων ΜΜΕ καταδεικνύοντας τη σημαντικότητά τους στις διάφορες δραστηριότητες των ΔΣ. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές λειτουργίες των ΜΜΕ, τι πρέπει να προσέχουν κατά τη συγγραφή δελτίων τύπου και διαφημιστικών άρθρων, ποιο ύφος πρέπει να έχουν τα διάφορα είδη ανακοινώσεων προς τον τύπο, πώς να διοργανώνουν επιτυχημένες εκδηλώσεις τύπου και πώς να επιτυγχάνουν καλές σχέσεις με τους δημοσιογράφους. Εκπαίδευση Εκπροσώπου Τύπου σε Θέματα Δημοσίων Σχέσεων Ο Εκπρόσωπος Τύπου είναι όπως το “πρόσωπο” ενός οργανισμού και έτσι τα άτομα αυτά συχνά ταυτίζονται με τους ίδιους τους οργανισμούς τους στη συνείδηση του κόσμου. Ως τέτοιοι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του οργανισμού. Συνεπώς το καθήκον του εκπροσώπου τύπου δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη και απαιτεί επαγγελματική εκπαίδευση. Το μάθημα Εκπαίδευση Εκπροσώπου Τύπου σε Θέματα Δημοσίων Σχέσεων κτίζει πάνω στη θεωρία και τις πρακτικές που εξηγήθηκαν στα προηγούμενα μαθήματα δημοσίων σχέσεων για να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες και να επικεντρώσει την προσοχή τους στις στρατηγικές και τις τακτικές που ακολουθούν οι εκπρόσωποι τύπου. Το μάθημα υπογραμμίζει πρακτικές τεχνικές της ομιλίας ως αντιπροσώπου ενός οργανισμού.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (3 έτη)

Eπιλεγόμενα Μαθήματα

Νέο Ψηφιακό Τεχνολογικό Περιβάλλον και Διαφήμιση Μέσα από αυτό το μάθημα ο φοιτητής θα μπορεί να μάθει να χειρίζεται το νέο ψηφιακό τεχνολογικό περιβάλλον από την χρήση του διαδικτύου, τις μηχανές αναζήτησης και τη χρήση προγραμμάτων για την παραγωγή και παρουσίαση ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών αλλά και έντυπων διαφημίσεων και καμπάνιων για εταιρείες και οργανισμούς.

σκοπιμότητας και η δημιουργία ενός επιχειρησιακού πλάνου, βασικό πλάνο μάρκετινγκ, βασικό οικονομικό πλάνο, πολυπολιτισμικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στη μικρή επιχείρηση, πώς να διατηρηθούν καλές σχέσεις με τους υπαλλήλους, στρατηγικές ανάπτυξης και διαχείριση εμπλοκής ανάπτυξης, πρόσβαση σε πόρους για ανάπτυξη από εξωτερικές πηγές.

Χρήσιμες Έννοιες για Δημοσιογράφους Το μάθημα αναφέρεται σε διάφορες έννοιες και θεσμούς που εισήλθαν στην καθημερινή ενασχόληση των ΜΜΕ και είναι απαραίτητες να τις/τους κατέχουν οι φοιτητές για την διεκπεραίωση του δημοσιογραφικού έργου.

Δημόσιες Σχέσεις και Προπαγάνδα Το μάθημα ΔΣ και Προπαγάνδα διδάσκει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της προπαγάνδας και των ΔΣ και τη σημασία της στη διαμόρφωση της Δημόσιας σφαίρας.

Δημοσιογραφία για Οικονομικά και Χρηματοπιστωτικά Θέματα Το μάθημα είναι βασισμένο σε δημοσιογραφικές πηγές / αναφορές από το Κέντρο Δημοσιογραφικών Πηγών Joan Schorenstein του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Η γενική ιδέα της ενότητας είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις κύριες δομήσεις, ιδέες και ζητήματα επιλεγμένων θεμάτων αναλύοντας και συζητώντας μελέτες, γεγονότα και αναφορές που αφορούν αυτά τα θέματα. Αυτό το μάθημα καλύπτει οικονομικές και χρηματοπιστωτικές έννοιες που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι για να υποβάλουν αναφορικές εκθέσεις σχετικά με τη δημόσια και ιδιωτική οικονομία. Ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εξετάζεται και συνάμα παρέχονται στους φοιτητές τα εργαλεία για να ενισχύσουν την ικανότητά τους να κάνουν αναφορές σχετικά με τα ποιο πάνω θέματα. Επιχειρηματικότητα Ξεκινώντας την μικρή σου επιχείρηση, ιδιοκτησιακές μορφές μικρών επιχειρήσεων, ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η διοίκηση μιας μικρής επιχείρησης, η επιχειρησιακή αποστολή και το στρατηγικό όραμα, σχεδιασμός ενός ανταγωνιστικού επιχειρησιακού προτύπου και οικοδόμηση ενός στέρεου στρατηγικού σχεδίου, διεξαγωγή μελέτης

Αθλητική Δημοσιογραφία Το μάθημα της Αθλητικής Δημοσιογραφίας διδάσκει στους φοιτητές που ήδη κατέχουν τις βάσεις της Δημοσιογραφίας, πώς να καλύπτουν τα αθλήματα και πώς να ετοιμάζουν σχετικά αθλητικά ρεπορτάζ. Επειδή η ύπαρξη αθλητικού πνεύματος είναι σημαντικό προαπαιτούμενο για καλή αθλητική Δημοσιογραφία και οι φοιτητές θα πρέπει να παροτρύνονται να ενδιαφερθούν ενεργά για ένα άθλημα της δικής τους επιλογής. Δημοσιογραφία Μόδας Το μάθημα της Δημοσιογραφίας Μόδας εισαγάγει τους φοιτητές στον κόσμο της Μόδας και στη Δημοσιογραφία, η οποία φέρνει τον κόσμο της Μόδας στο κοινό. Καλύπτονται ρεπορτάζ στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τις επιδείξεις μόδας από τα άτομα που ασχολούνται με όλα αυτά μέχρι τα μοντέλα των επιδείξεων. Εταιρική Επικοινωνία Το μάθημα αυτό θα καταστήσει ικανούς τους μελλοντικούς επαγγελματίες των ΔΣ να διαμορφώνουν τις κατάλληλες στρατηγικές και τεχνικές της επικοινωνίας μέσα σε μια εταιρεία ή ένα οργανισμό.

119


ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Business Studies 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ Στο Δημόσιο, Ημικρατικό και Ιδιωτικό τομέα στα ακόλουθα τμήματα: > Διοίκηση > Μάρκετινγκ > Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά > Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

120


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

BUSINESS STUDIES (3 YEARS)

Business Studies (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Η συνεχής ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο, αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, δημιουργεί αυξημένες και βελτιωμένες ευκαιρίες εργοδότησης στον τομέα των επιχειρήσεων. Το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών "Business Studies" εφοδιάζει το φοιτητή με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να ενταχθεί στην αγορά εργασίας επικερδώς και με βελτιωμένες προϋποθέσεις για ανέλιξη. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα επιτρέπει στους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους με επιτυχία για την απόκτηση Πτυχίου. ΣΤΟΧΟI > Να μεταδώσει γνώσεις και δεξιότητες σε όλους τους βασικούς τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων. > Να βοηθήσει στην αποφοίτηση φοιτητών με ικανότητες ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως υψηλά στην ιεραρχία στελέχη σε οργανισμούς. > Να βοηθήσει τους φοιτητές - απόφοιτους του προγράμματος, που θα επιδιώξουν να αυτοεργοδοτηθούν, να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον. > Η δημιουργία ποικιλίας ευκαιριών εργοδότησης σε διοικητικές και διευθυντικές θέσεις μέσω της παροχής της κατάλληλης εκπαιδευτικής βάσης. > Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που να έχουν άμεση σχέση με τις

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική • Τίτλος Σπουδών: Higher Diploma in Business Studies

επαγγελματικές επιλογές των φοιτητών. > Η παροχή βοήθειας στους φοιτητές ώστε να συμβάλλουν άμεσα και αποδοτικά στην απασχόληση. > Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων όπως και κατάλληλης ευελιξίας και κινήτρων για δημιουργία στέρεας βάσης για μελλοντικές σπουδές και βελτίωσης της καριέρας. > Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας των φοιτητών μέσω αποτελεσματικής χρήσης και συνδυασμού των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. > Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τεχνικών, προσωπικών ικανοτήτων και συμπεριφορών που είναι αναγκαίες για αποτελεσματική και επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.

121


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 Basic Mathematics Communication Skills 2 4 4 Computer Basics I (Op Systems Office, Internet) 2 Introduction to Economics I (Microeconomics) 2 6 Business Management I (Definitions, Concepts & Principles) 3 4 Introduction to Social Sciences (Sociology & Psychology) 2 4 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: 2 4 Cyprus Society, History & Culture Introduction to Travel, Tourism and Hospitality Industry 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Introduction to Statistics (Descriptive Statistics) 2 4 Computer Basics II (Excel, Access, Word, SQL) 2 4 Introduction to Economics II (Macroeconomics) 3 6 Accounting I (Principles of Accounting) 2 4 Business Management II (Competition; External Business Environment) 2 4 Introduction to Organisations & Organisation Theory 2 6 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: 2 2 French I Russian 2 2 Greek for Foreign Students 2 2 ΣΥΝΟΛΟ 15 20

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Introduction to Marketing 3 4 Business Management III (Organisational Behaviour) 3 4 Accounting II (Financial Accounting) 2 4 Business Communication 2 4 Introduction to Finance 2 6 IT Web Page Design 2 4 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Introduction to the Airline Industry 2 4 EU Formation & Structure 2 4 French II 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Statistics & Quantitative Analysis (Probability & Introduction to Hypotheses) 2 4 Consumer Behaviour 2 4 Human Resource Management 3 4 Accounting III (Managerial Accounting) 2 6 Business Management IV (Small Business Management) 3 4 International Business Law 2 4 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Introduction to Business Ethics 2 4 Introduction to Philosophy 2 4 16 30 ΣΥΝΟΛΟ

5o Eξάμηνο

6o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Business Management V (Business Strategy and Policy) 2 4 Quality Assessment Control and Management 2 4 Accounting IV (Financial Reporting) 2 4 International Business 2 4 Introduction to Logistics 2 4 & Supply Chain Management Final Project - Business Plan I 4 6 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Eco-Tourism 2 4 Events & Conference Management 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

MAΘHMATA Strategic & Global Marketing Business Management VI (Business Ethics) International Finance E-Commerce Final Project - Business Plan II Entrepreneurship Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: European Community Economics Rural Tourism ΣΥΝΟΛΟ

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

122

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 4 6 2 4 2 4 2 4 16 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

BUSINESS STUDIES (3 YEARS)

Περιγραφή Μαθημάτων Basic Mathematics Introductory Math Course which covers basic topics in Arithmetic, Algebra and Geometry. The self-paced course is a “crash course” for students needing review or improvement in these topics. Communication Skills The course is designed to develop and enhance grammar, writing and speaking skills used in the workplace. Oral and written communications are stressed throughout the text. The course covers basic communication skills. Computer Basics This is an introductory course to basic computer applications. The course will prepare students to use computers in correct manner; to understand the basics of operation systems, word processing, spreadsheets, database and the World Wide Web. Economics: Introduction to Micro Economics The course focuses on individuals, business firms and government behaviours from a microeconomic perspective. Economics: Introduction to Macro Economics The course focuses on a world economic perspective, Grasping the basics of Macro-economic and Economic sectors & Gross Domestic Product. Business Management The course is a general introduction to basic business principles. The course expands on the introductory business course, focuses on the external legal, economic, regulatory and financial environments in which business operate. Introduction to Social Sciences (Sociology & Psychology) The course introduces students to the concepts of human behaviour by presenting both essential ideas of social behaviour and organisation (sociology) and the basic concepts of individual behaviour (psychology). Cyprus Society, History and Culture This course provides students with an introductory survey of Cyprus society, history and culture. It explores the island’s history from the Neolithic age to the present, offering an overview of all major historical periods. Introduction to Travel,Tourism and Hospitality Industries An introductory course to Tourism, Travel and Hospitality, introducing these topics and placing them into a correct and updated local and international perspective. The course is designed to develop knowledge and understanding.

Introduction to Statistics This is the first of two statistics courses. This first course covers the basics of descriptive statistics, distributions and central tendency and dispersion measures. Accounting An introductory accounting course. Imparts accounting information from the perspective of the external users (i.e., investors and creditors). The course is designed to expose students to the theory and practice of selecting and analyzing managerial and financial accounting information for internal use by managers for decision-making, planning, directing and controlling purposes. Introduction to Organisations & Organisation Theory Introduction to Organisation Theory is an introductory course. The course defines and explains human organisations within the broader framework of sociology, psychology and evolution. French This is an introductory course to French. It aims to develop basic communication skills in reading, writing, speaking, listening and pronunciation. Students engage in simple reading, writing and conversation. Russian This course is an introduction to Russian language and aims to cover the basics of the Russian language vocabulary so as the students can understand & use as a communicative tool. Greek for Foreign Students This is an introductory course on Modern Greek, designed specifically for students with no previous knowledge of the language. Introduction to Marketing Introduction to Marketing provides an introduction to the broad principles of marketing and considers what is involved in the management of marketing within an organisation. Business Communication Study and development of basic communication skills, emphasis is placed on writing, speaking, listening and nonverbal skills. Students will learn how

123


to write an essay, compose documents and structure a verbal argument. Introduction to Finance This is an introductory course to finance and investments. It provides an intuitive but rigorous understanding of the theory and practice of financial markets, illustrating the concepts through examples and cases drawn from the public, private, and non-profit sectors. IT Web Page Design The course focuses on practical Website building. Students will learn practical aspects of creating and laying out a Website and should become proficient in producing a site by means of several complementary methods. Introduction to the Airline Industry The course introduces student to the general and particular characteristics of the airline industry; by far the largest and most important player on the international tourism Market. The European Community: Formation and Structure An introductory course on the evolution and structure of EU society & economics. The course covers highlights of EU institutions rules and regulations to familiarize the student with the basic concepts of EU structure. Introduction to Philosophy The course introduces philosophy by means of a survey of three central philosophers: Plato, Ren. Descartes, and John Stuart Mill. Students will be exposed to works of these philosophers and through them discuss three canonical problems: the nature of knowledge, existence and ethics. Statistics & Quantitative Analysis This course covers probability, probability distributions, relative frequency distributions, sampling distributions, binomial & normal distribution, the student’s T distribution, the Chi-square distribution, the F distribution, hypothesis testing. Consumer Behaviour The course introduces students to consumer behaviour. Students will be exposed to all aspects of the consumer process. Consumer behavior theory will be introduced and applied to “real world� marketing situations. Human Resource Management This course discusses decisions made by HR departments; employee involvement in selecting and evaluation of coworkers. Manager responsibilities: performance management and compensation decisions.

124


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 BUSINESS STUDIES (3 YEARS)

International Business Law The course deals with international legal aspects as they apply to global business conduct and business transactions. The course covers essential legal elements that regulate international across-borders business activity and allow for a productive interaction between different legal systems. European Community Economics The course covers main theoretical issues related to common markets, single currency areas, integration and competition. The course views the historical development of the EU, competition policies and the impact of a single currency. Quality Assessment Control and Management The course covers the history and relevance of quality control in modern business; explains major concepts, methods and means of quality control and explains how these are applied in the evaluation and measurement of goods and services. International Business This course considers the objectives and strategies of international business in the context of global competition, globalisation and the cultural, economic, political, and legal environments of international business. Final Project - Business Plan The final project helps students apply their learning experience in business and related disciplines (business, hospitality or Travel and Tourism) towards the generation of a practical entrepreneurial business plan. Eco-Tourism The course focuses on the relationship between natural resources and tourism and applies ecological principles to tourism planning and maintenance. The underlying rationale and value of “Green Tourism” is outlined in detail. Strategic & Global Marketing The course develops analytical skills in the formulation and implementation of market-driven strategies. The focus is on strategic decision-making on global and international marketing which have a long-term impact on organisations. International Finance The course introduces students to International Finance and equips them with tools and methods to study and analyze international economic issues and problems.

tion, operation and implications of the Internet economy. Entrepreneurship The course explores entrepreneurship as a multidimensional phenomenon at individual and corporate levels. Students are given hands-on experience in business venture development through a close interrelation between class theory and practice. Rural Tourism The course provides an introduction to rural tourism and surveys various issues that determine successful rural tourism development and management of sites in environmentally and culturally sensitive areas. Introduction to Business Ethics This business ethics course offers an introduction into the concept of values, morality, as well as cultural beliefs and upbringing in all areas of business, from consumer rights to corporate social responsibility. Decisions made by shift managers or corporate presidents may affect thousands of individuals or entire communities. Consumers today expect and demand integrity, honesty, and transparency in all levels of their environment. Understanding those expectations is the key to communicating core values and behaviour not only to employees, but society in general. Introduction to Logistics & Supply Chain Management The aim of this course is to introduce students to the core concepts of logistics and supply chain management. Understanding the specific challenges encountered in logistics and supply chain management and developing an ability to analyse these issues successfully thus giving off a competitive advantage to organisations. Events & Conference Management This course teaches students how and why events/conferences are planned, and how the venues and destinations in which they are held are marketed. Students will learn how events and conferences contribute to enriching the lives of communities and improve communications in business, politics and professional life.

E-Commerce This is an advanced course which looks at the new electronic “marketplace in space”. The course examines the founda-

125


ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Business Management 4 years/240 ECTS, Bachelor Degree, Plus an Optional Foundation Year ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις > Μάρκετινγκ και Πωλήσεις > Ανθρώπινο Δυναμικό > Αναλυτής Αγοράς > Κυβέρνηση > Ιδιωτικός Τομέας > Λογιστικά και Ασφάλειες > Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς > Δημόσιες Σχέσεις

126


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

BUSINESS MANAGEMENT (4 YEARS)

Business Management (4 years/240 ECTS, Bachelor Degree, Plus an Optional Foundation Year) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) • Κρατική Χορηγία μέχρι €3.420 και Φοιτητική Μέριμνα (Στέγαση, Σίτιση, Αγορά Βιβλίων, Αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Στο επίπεδο πτυχίου, το Πρόγραμμα Σπουδών “Business Management” στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές γερές βάσεις στο πεδίο των επιχειρήσεων και τους προετοιμάζει ώστε να γίνουν αποδοτικοί επαγγελματίες. Το πρόγραμμα έχει στόχο να προετοιμάζει αποφοίτους οι οποίοι θα γίνουν ειδικοί σε θέματα επιχειρήσεων κατέχοντας ικανότητες στη Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά και Πληροφοριακά Συστήματα, οδηγώντας έτσι στους αποφοίτους σε εκτελεστικές θέσεις σε επιχειρήσεις. ΣΤΟΧΟI > Να δώσει στους φοιτητές μια περιεκτική επισκόπηση των επιχειρήσεων και θεμάτων που σχετίζονται με αυτές. > Να εκπαιδεύσει και να διδάξει τους φοιτητές στα διάφορα κεντρικά θέματα της γενικής διεύθυνσης επιχειρήσεων. > Να επιτρέψει στους φοιτητές να επιλέξουν μια από τις τρεις επικεντρώσεις γύρω από θέματα επιχειρήσεων και να τους παρέχει την καλύτερη περιεκτική εκπαίδευση στην επικέντρωση που θα επιλέξουν. > Να προετοιμάσει ικανούς και καλά ενημερωμένους επαγγελματίες στο

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική • Τίτλος Σπουδών: Bachelor of Arts (BA) in Business Management

γενικό πεδίο των Επιχειρήσεων. > Να συμπληρώνει τη θεωρητική μάθηση με την πρακτική εξάσκηση σε όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες, ούτως ώστε να δημιουργούνται ικανότητες που μπορούν να είναι εύκολα εμφανείς. > Να παρέχει στους φοιτητές το κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η διοίκηση επιχειρήσεων, στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. > Να συμπληρώνει την κατάρτιση γύρω από τις επιχειρήσεις με μια στέρεη εκπαίδευση σε σχετικά θέματα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας 3 μηνών και αποτελεί πολύ σημαντική πτυχή του Προγράμματος Σπουδών “Business Management”. Έχει τοποθετηθεί στο 8ο και τελευταίο εξάμηνο του Προγράμματος κατά τη διάρκεια των μηνών Φεβρουαρίου και Μαΐου και το Κολλέγιο αναλαμβάνει να βοηθήσει τους φοιτητές στην εξεύρεση οργανισμού για τη Πρακτική τους Άσκηση. Στόχος για τους φοιτητές είναι η απόκτηση πρακτικών εμπειριών μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίες και κατ’ επέκταση η βαθύτερη κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου του Προγράμματος.

127


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Introduction to Statistics Academic English Reading, Writing and Communication Introduction to Computers Introduction to Economics Principles of Management ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 15 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Compulsory Courses Introduction to Marketing Organisational Behaviour Customer Relationship Management IT Web Page Design

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 3 3 3

6 6 6 6

Concentration in Business Administration Introduction to Finance 3 6 15 30 ΣΥΝΟΛΟ Concentration in Marketing Management Marketing Management 3 6 15 30 ΣΥΝΟΛΟ Concentration in Hospitality and Tourism Management 3 6 Casino and Gaming Management ΣΥΝΟΛΟ 15 30

MAΘHMATA Compulsory Courses Human Resource Management Business Law & Ethics Consumer Behaviour

MAΘHMATA Compulsory Courses E-Commerce Small Business Management Strategic and Global Marketing

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

6 6 6

Concentration in Hospitality and Tourism Management Health, Safety and Security 3 6 Introduction to Travel, Tourism and Hospitality Industry 3 6 15 30 ΣΥΝΟΛΟ

6o Eξάμηνο

Concentration in Hospitality and Tourism Management Economics of Travel Industry 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

3 3 3

Concentration in Marketing Management Advertising and Promotion 3 6 Sales and Business Development 3 6 15 30 ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Compulsory Courses Business Strategy and Policy 3 6 Organisational Psychology 3 6 Financial Accounting 3 6 Introduction to Data Analysis with Spreadsheets 3 6

Concentration in Marketing Management Product and Brand Management 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

Π.Τ.Ε* ECTS

Concentration in Business Αdministration 3 6 Managerial Accounting Supply Chain Management 3 6 15 30 ΣΥΝΟΛΟ

5o Eξάμηνο

Concentration in Business Administration Leadership Management 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

128

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Introduction to Sociology & Psychology 3 6 Introduction to Organisations Theory & Structure 3 6 Principles of Accounting 3 6 3 6 External Business Environment Business English Writing Skills 3 6 15 30 ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 3 3

6 6 6

Concentration in Business Administration Innovation and Entrepreneurship 3 6 Business Taxation 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30 Concentration in Marketing Management New Product Development and Marketing 3 6 Managerial Accounting 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30 Concentration in Hospitality and Tourism Management Hospitality Financial Accounting 3 6 3 6 The Hospitality Business ΣΥΝΟΛΟ 15 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

BUSINESS MANAGEMENT (4 YEARS)

7o Eξάμηνο

8o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Compulsory Courses Statistical Analysis & Interpretation 3 6 The European Community: Formation & Structure 3 6 General Elective 3 6

MAΘHMATA Compulsory Courses Operations & Project Management Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Final Project Write-up & Presentation Practical Training ΣΥΝΟΛΟ

Concentration in Business Administration Investments 3 6 European Community Economics 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30 Concentration in Marketing Digital Marketing and Social Media Marketing Research ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3

6

3 6 6 12 5 6 17 30

3 6 3 6 15 30

Concentration in Hospitality and Tourism Management Facility Management 3 6 Customer Service 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

General Electives MAΘHMATA Eco-Tourism Cyprus Society, History & Culture Introduction to Philosophy Geography & Anthropology of Tourism

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 3 6 3 6

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

129


Περιγραφή Μαθημάτων Introduction to Statistics Introduce participants to the basics of statistics and its applications and uses. Topics include the proper display and description of data as well as an understanding of the normal curve, regression, confidence intervals and hypothesis testing. Academic English Reading,Writing and Communication Train students in the fundamentals of correct academic language and in English, using an ESL (English as a Second Language) approach. To develop reading, writing and speaking abilities for proper English communication. Introduction to Computers Introduce basic computer operations, skills and applications. There is an appreciation of the uses of the internet and the World Wide Web, a differentiation among the various types of computer software and a description of the categories of computers and their uses. Introduction to Economics Introduce economics, principles, theory and fundamentals. Topics include an introduction to the main principles of microeconomics and macroeconomics as well as an identification of the market structures in specific economic systems, including the concepts of perfect and imperfect competition. Principles of Management Introduce students to basic business principles and concepts. There will be a particular focus on two major schools of management: the classical (traditional) theories and the modern (contemporary) theories of management. Introduction to Sociology & Psychology Introduce the basic concepts of Sociology and Psychology and tie them into an introductory framework of social science. There is an overview of the research methods and the human actions and behaviours related to each one of these two disciplines. Introduction to Organisations Theory & Structure Introduce Organization Theory through defining and explaining organizations within the broader framework of Sociology and Psychology and the role that humans have within them. Principles of Accounting This is an introductory accounting course. It imparts accounting information from the perspective of the external users (i.e. investors and creditors), study of accepted accounting principles, recording of accounting entries for business transactions, accounting cycle, profit measurement, adjusting entries, merchandise accounting, owner’s equity reports and the preparation of financial statements.

130

External Business Environment Introduce and instruct students in the external environment in which a business operates. The external environment is composed of all the elements that have an impact in any aspect of an organization in any industry; models such as SWOT and PESTEL will be closely examined. Business English Writing Skills Further develop writing, speaking, listening, and nonverbal communication skills based on the ESL used through the related course in the first semester. Introduction to Marketing Introduce students to the science of Marketing and its applications in business and organisations. There will be an analysis of the activities, institutions and offerings related to the process of marketing and the value that can be created as part of this process for the organizations, the customers and the society at large. Organisational Behaviour Diagnose and analyse business organisational micro and macro environments and the impact that individuals, groups of people and structures have on overall organizational success. Customer Relationship Management The objective of the course is to serve as a comprehensive learning experience for advanced business undergraduates to coach them in Customer Relationship Management (CRM), its importance and its approaches. IT Web Page Design Train students in the use of basic computer applications’ software such as Word Processing and Spreadsheets. Human Resource Management Introduce the basic principles of human resource management in organizations and the processes that can have a potential negative or positive impact in the overall productivity of employees, working both as individuals and in groups. Business Law & Ethics Introduce students to the required fundamentals, principles and operations of business law and ethics. These will be approached in such a way in order to show and elevate their importance in the decision making processes of an organization. Consumer Behaviour Introduce students to consumer behaviour and its various aspects, uses and applications and the impact it has on the various marketing activities of an organization. Psychological,


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 BUSINESS MANAGEMENT (4 YEARS)

social and cultural concepts are examined within the process of marketing decision making. Business Strategy and Policy Help students analyse, evaluate and synthesize critical aspects of business strategy into a form that can be implemented and managed. An overview of the guidelines, rules and procedures that are established in order to provide support to the stated strategic objectives of an organization, will also be provided through this course. Organisational Psychology Train students in the fundamentals of organizational psychology. To teach participants how to do people and job and performance assessment Financial Accounting Develop the students' understanding of accountant contribution to decision making for investors, creditors, government regulators and managers Introduction to Data Analysis with Spreadsheets Introduce the environment in which systems operate, analyse them and explain their technical and conceptual structure. E-Commerce The goal of this course is to provide the students with an understanding of the relationships between communications, computers and economics. The course further aims to develop the students' understanding and abilities in ecommerce and its practical applications. Small Business Management Explain and analyse the application of business principles and techniques to small family business management and administration. There will be a focus on the role and importance of the entrepreneur as the person who, as the owner and/or manager of an organization, attempts to make profit through the introduction of new ways of production and the development of new products. Strategic and Global Marketing Introduce and develop analytical skills on market-driven organizational strategies. Global marketing is treated as the process which conveys a final product / service on worldwide basis while strategic marketing involves the dissemination of the final product / service by taking into consideration global, multi-national and international elements. Statistical Analysis & Interpretation Introduce and train students in software based statistical data entry and analysis. This course is useful for individuals com-

ing from different fields and positions, such as economists, managers, consultants. The role that research can have on the interpretation of statistical data will also be examined. The European Community: Formation & Structure Introduce students to the European Community and its society, economics and institutions. There will be a closeup on its formation after the Second World War and its structural development thereafter, with special attention given on the (European Commission) EC, as perhaps its most important governing body. Operations & Project Management Teach and train students in the theory and practice of operations and project management, through reviewing and clarifying concepts of operations strategy, competitive advantage, designing operations, managing operations and quantitative theories / practices. Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Teach, train and sensitize students to the theory and the reality of corporate social responsibilities especially the ones associated with the beginning of the new millennium and thereafter. Furthermore, this course aims to help students understand the role of business in the context of the wider society and future challenges, such as sustainable development. Final Project Write-up & Presentation The final project of this programme comprises building a business plan for a chosen venture or business project of the student's choice. Students learn the basics on how to collect data and how to analyze data by means of a statistical software package, learn how to do advanced data analysis and finally, learn how to integrate data and findings into a coherent business. Practical Training This course guide outlines how students will apply their academic learning in a contemporary workplace situation, integrating work and learning. Starting a career in business management requires many skills – attention to detail, organisation, time management, computer proficiency and much more. This Practical Training course prepares students for the

131


challenges of a business management career, while also equipping them with the flexibility necessary to work in a variety of different industries and to handle different situations at any given time. The Practical Training course promotes the transfer of new methods and emerging techniques to a broad number of areas.

Concentration in Business Administration Introduction to Finance Introduce students to principles and practices of finance and investments. Topics include the determination of the different sources of income for an organization, budgeting preparation as well as the importance of the use of credit. Managerial Accounting Introduce students to the theory, practice and analysis of managerial accounting, recognizing it as a process where management reports and accounts are prepared in order to provide valuable financial and statistical information. Supply Chain Management Provide a holistic view of the supply chain and teach its fundamental principles that range from the production and extraction of raw material until the final product is purchased by the individual customer and consumer. Leadership Management Teach and sensitize students to the theory and the roles of leaders and leadership in the business world from a perspective of business sense on the one hand and moral and social responsibilities on the other hand. Innovation and Entrepreneurship Provide students with a foundational knowledge of entrepreneurship and innovation and explore how entrepreneurial and innovative activities are influenced by individual, organisational and institutional factors. Business Taxation Introduce students to: tax and taxation concepts; the Income and Sales Tax Laws; the important elements of the taxation system and its limitations. In general, this course aims to equip students with skills to deal with taxation issues. Investments Explain and expand on the basics of sound investment decisions; financial markets, analytical investment thinking and relevant mathematical derivations.

132

European Community Economics This course provides a basic understanding of the European Union (EU) and analyses its economic structure and function. There will be a focus on the overall scope of the EU to sustain growth by investing in transport, energy and research while minimizing as much as possible the impact of growth on the environment.

Concentration in Marketing Management Marketing Management The main objective of this course is to analyse customers, competitors, collaborators, context, and the strengths and weaknesses of a company. Furthermore students will examine different effective marketing strategies to achieve organisational objectives and the design of strategic implementation programs to maximize the chance of organizational success. Advertising and Promotion The purpose of this course is to lead students in an exploration of fundamental advertising principles and the role advertising plays in the promotional mix. You will learn where advertising fits in the Marketing Mix, also known as the four Ps: Product, Price, Place, and Promotion. Sales and Business Development The objective of course is to familiarize students with the theory behind successful sale and with the principles and practices involved in ensuring sales and customer retention. Product and Brand Management The main focus is on the role of brands and the process of product branding as a tool for market penetration and positioning. The course is practical and is focused on developing student ability as a manager and decision maker. New Product Development and Marketing The objective of course is to familiarize students with the principles and practices in the development, design, marketing and introduction of new products and services. Managerial Accounting Introduce students to the theory, practice and analysis of managerial accounting, recognizing it as a process where management reports and accounts are prepared in order to provide valuable financial and statistical information. Digital Marketing and Social Media Help students to reconsider marketing in the evolving digi-


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

BUSINESS MANAGEMENT (4 YEARS)

tal age, understand its strategies and learn to develop and implement them. There will be an examination of the main similarities and differences between digital marketing and social media, mainly in that digital marketing is about building awareness and promoting a product and/or brand while social media relates to the platforms that bring people together for the exchange of any kind of information. Marketing Research The main focus on the design, planning, implementation and evaluation of marketing research. The course will use STATS 2 free software to train some of the basic parameters of sampling and segmentation.

Concentration in Hospitality and Tourism Management Casino and Gaming Management The objective of this course is to train students in casino management and control and evaluate the impacts of gambling from a social and economic standpoint. Health, Safety and Security The objective of this course is to look at the health and safety elements that affect both the employees as well the customers of an organization and focus on the processes and best practices that can improve an organization’s performance on health, safety and security issues, on an ongoing basis. Introduction to Travel,Tourism and Hospitality Industry Introduce students to the fundamentals of tourism, travel and hospitality and the interrelationship between these markets with one another. Economics of Travel Industry Introduce and discuss the economic elements that affect the operation of the travel industry. Hospitality Financial Accounting The objective of this course is to explain to the students the uses of accounting in hospitality as a tool for financial reporting for business decision making. The Hospitality Business Introduce students to the hospitality industry, which has emerged as the largest global industry of present times. Attention will be given on the following characteristics which make the hospitality industry unique: the product / service mix, communication and the diversity of its different sectors.

Facility Management Provide students with the relevant information to manage the physical and technical elements of hotels and restaurants. Customer Service Understand and appreciate effective methods and strategies for creating excellent customer service. Attention is given on the main duties and responsibilities of a customer service representative in different fields and industries.

General Electives Eco-Tourism The course aims to critically analyse environmental, social and economic costs and benefits of ecotourism, including related laws and policies, community involvement, and future trends. By the end of the course, students are expected to understand these concepts and be able to appreciate their relevance to specific tourism situations. Cyprus Society, History & Culture Introduce Students to Cyprus, its culture, history and position in the East Mediterranean. There will be a discussion and description on how these elements have shaped the island’s geo-political and financial position over the last years. Introduction to Philosophy Introduce students to the main concepts of philosophy in general and western philosophy in particular. Topics that will be closely examined include: the nature and truth of knowledge, the existence of God and the determination of what is or should be considered a rightful or wrongful act and behaviour. Geography & Anthropology of Tourism Introduce the geographical and anthropological driving forces of tourism and travel and explain their importance, roles and affects. There will be a focus on the anthropological elements that have changed and expanded radically especially over the last years while the power relationships within tourism establishments will also be given important attention.

133


ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα > Σε Ημικρατικούς Οργανισμούς > Σε Τράπεζες > Σε Ασφαλιστικές Εταιρείες κ.ά.

134


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (2 έτη)

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Ο ρόλος του/της γραμματέα/ως έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια και αυτό δημιούργησε την ανάγκη για σωστή θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα αυτό παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχή και αποδοτική εργοδότηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στο δημόσιο, ημικρατικό και ιδιωτικό τομέα. ΣΤΟΧΟI > Παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και ευκαιριών για πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών, εννοιών και λειτουργιών που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση γραφείου. > Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ατομικών χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητα για επιτυχή και αποτελεσματική επαγγελματική καριέρα. > Παροχή ευκαιριών για απόκτηση ευρείας γνώσης του επαγγελματικού κόσμου και για αναγνώριση των κύριων λειτουργιών της επαγγελματικής δραστηριότητας. > Κατάρτιση των φοιτητών/τριών στη συγγραφή κειμένων στα Ελ-

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

ληνικά και Αγγλικά πάνω σε επαγγελματικά θέματα και σε τύπους που συνηθίζονται στην επαγγελματική επικοινωνία. > Παροχή γνώσεων και πρακτικών εμπειριών των βασικών αρχών, εννοιών και διαδικασιών που αφορούν τον προγραμματισμό εργασίας, τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. > Εκμάθηση των βασικών αρχών που σχετίζονται με την καταγραφή των επαγγελματικών δοσοληψιών, περιλαμβανομένης της επίδρασης της Πληροφορικής, καθώς επίσης και βασικές γνώσεις λογιστικής.

EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ Oι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών είναι σε θέση να παρακαθήσουν στις εξωτερικές εξετάσεις: • LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) - Λογιστική, Αγγλικά, Αγγλική Δακτυλογραφία • Υπουργείου Παιδείας (Κυβερνητικές Εξετάσεις) - Ελληνική Δακτυλογραφία, Στενογραφία • ECDL (European Computer Driving License) - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές • Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής - Computerized Accounting

ΜΕΛΟΣ EUMA Το Πρόγραμμα αυτό είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διοικητικών Βοηθών (European Management Assistants), ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Επαγγελματιών Διοικητικών Βοηθών και Γραμματέων.

135


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Οργάνωση Γραφείου Ι Αγγλικά για Επιχειρήσεις Ι Ελληνική Γλώσσα Ι Ελληνική Δακτυλογραφία I Αγγλική Δακτυλογραφία I Έννοιες Τεχνολογίας Πληροφοριών Βασικές Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Αρχές Λογιστικής ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 5 2 3 2 2 2 2 2 5 2 3 2 5 16 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Διαδικασίες Γραφείου Ι Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙΙΙ Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ Ελληνική Δακτυλογραφία III Αγγλική Δακτυλογραφία III Υπολογιστικά Φύλλα Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Σχέσεις Λογιστική για Επιχειρήσεις Πρότζεκτ Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 5 2 3 2 2 2 2 2 5 2 3 2 5 16 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 5 1 2 17 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Άσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά)

136

MAΘHMATA Οργάνωση Γραφείου ΙΙ Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙΙ Ελληνική Γλώσσα ΙΙ Ελληνική Δακτυλογραφία IΙ Αγγλική Δακτυλογραφία IΙ Επεξεργασία Κειμένου Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Πρακτικές Λογιστικής ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Διαδικασίες Γραφείου II Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙV Ελληνική Γλώσσα ΙV Ελληνική Δακτυλογραφία IV Αγγλική Δακτυλογραφία IV Παρουσιάσεις Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ Προχωρημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 5 1** 2 17 30


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (2 έτη)

137


Περιγραφή Μαθημάτων Οργάνωση Γραφείου Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί το γραφείο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, τις μεθόδους αρχειοθέτησης, τις διαδικασίες και εφαρμογές και τη δημιουργία επιχειρηματικών εγγράφων και αλληλογραφίας. Αγγλικά για Επιχειρήσεις Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει και να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να κατανοούν και να γράφουν βασικά Αγγλικά και να τα χρησιμοποιούν σε απλή και σύντομη επαγγελματική επικοινωνία. Οι φοιτητές θα πρέπει να διαβάζουν κείμενα στα Αγγλικά πάνω σε θέματα επιχειρήσεων, να γράφουν καθαρά αγγλικά κείμενα, να κρατούν σημειώσεις και να τις αναπαράγουν σε αναφορές, δεξιότητες πολύ βασικές για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Ελληνική Γλώσσα Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην Ελληνική Γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση να διατυπώσουν με άνεση, χωρίς γραμματικά, συντακτικά και εννοιολογικά λάθη εκείνο που θέλουν, είτε προφορικά είτε γραπτά. Επίσης, να μελετήσουν προσεκτικά και διεισδυτικά την Ελληνική Γλώσσα ούτως ώστε να εκφράζονται στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ακρίβεια, αποφεύγοντας συστηματικά την αοριστία καθώς και τα συντακτικά και ορθογραφικά λάθη. Ελληνική Δακτυλογραφία Οι φοιτητές μαθαίνουν να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Ελληνικά. Αγγλική Δακτυλογραφία Οι φοιτητές μαθαίνουν να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά διάφορα έγγραφα στην αγγλική γλώσσα. Έννοιες Τεχνολογίας Πληροφοριών Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, τον Η.Υ. από την άποψη του υλικού και του λογισμικού, την αποθήκευση δεδομένων και μνήμη, καθώς και τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. Βασικές Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν με τί ασχολούνται οι Δημόσιες Σχέσεις, γιατί είναι σημαντικό να ενημερώνονται για αυτό το θέμα και πώς οι Δημόσιες Σχέσεις βοηθούν στο επάγγελμα των γραμματέων.

138

Αρχές Λογιστικής Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την καταγραφή των επιχειρηματικών συναλλαγών. Επεξεργασία Κειμένου Οι φοιτητές κατανοούν τη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου σε Η.Υ. και μαθαίνουν να εκτελούν καθημερινές εργασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση και την ολοκλήρωση μικρού μεγέθους εγγράφων, που να έχουν τελική μορφή. Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Εισαγωγή στις αρχές και τις πρακτικές των Δημοσίων Σχέσεων με έμφαση στις έννοιες, τις θεωρίες και τις τεχνικές που είναι σχετικές με την άσκηση Δημοσίων Σχέσεων. Πρακτικές Λογιστικής Οι φοιτητές κατανοούν πώς υπολογίζονται τα έσοδα, έξοδα και κέρδη των εκπορευομένων. Διαδικασίες Γραφείου Η κατανόηση και εμπέδωση από τους φοιτητές του τρόπου λειτουργίας των χώρων γραφείου (εργασιακό περιβάλλον) και των διαδικασιών εσωτερικής επικοινωνίας, του ελέγχου των υπηρεσιών, υλικών και εξοπλισμού καθώς επίσης και της προετοιμασίας και διεξαγωγής επιχειρηματικών συμβάσεων και ταξιδιών. Υπολογιστικά Φύλλα Οι φοιτητές κατανοούν την έννοια των υπολογιστικών φύλλων και των εφαρμογών τους σε ένα Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Σχέσεις Το μάθημα εξηγεί τη σημασία του Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Σχέσεις. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά, μεθόδους για συλλογή δεδομένων και να διενεργούν έρευνες Μάρκετινγκ σε σχέση με τις Δημόσιες Σχέσεις.   Λογιστική για Επιχειρήσεις Οι φοιτητές μαθαίνουν πως υπολογίζονται οι λογαριασμοί της εταιρικής σχέσης και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και εμβαθύνουν τις γνώσεις που απέκτησαν στα προηγούμενα εξάμηνα. Πρότζεκτ Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να διερευνήσουν ένα θέμα σχετικό


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (2 έτη)

με το θέμα σπουδών τους σε βάθος και να έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με έρευνα, ώστε να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες μέσα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο. Παρουσιάσεις Να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των εργαλείων για ηλεκτρονικές παρουσιάσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να επιδείξουν ικανότητα στη χρήση μιας τέτοιας εφαρμογής. Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον προγραμματισμό διαφημιστικών εκστρατειών σε διαφορετικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Προχωρημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις Το μάθημα περιλαμβάνει ειδικά θέματα της Λογιστικής, όπως Αναλογίες, Έσοδα και Δαπάνες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κ.ά.

139


ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ Σε Ανώτερες Γραμματειακές Θέσεις ή ως Ιδιαιτέροι Γραμματείς Διευθυντικών Στελεχών: > Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα > Σε Ημικρατικούς Οργανισμούς > Σε Τράπεζες > Σε Ασφαλιστικές Εταιρείες και αλλού

140


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (3 έτη)

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Ο ρόλος του/της γραμματέα/ως έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια και αυτό δημιούργησε την ανάγκη για σωστή θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα αυτό παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχή και αποδοτική εργοδότηση σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών στο δημόσιο, ημικρατικό και ιδιωτικό τομέα, με γνώσεις και δεξιότητες σε Ανώτερο Επίπεδο σε όλους τους τομείς. ΣΤΟΧΟI > Η παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και ευκαιριών για πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών, εννοιών και λειτουργιών που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση γραφείου και την παροχή ολοκληρωμένων γραμματειακών υπηρεσιών. > Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ατομικών χαρακτηριστικών και τρόπου συμπεριφοράς που είναι απαραίτητα για επιτυχή και αποτελεσματική επαγγελματική καριέρα. > Η παροχή ευκαιριών για απόκτηση ευρείας γνώσης του επαγγελματικού κόσμου, για αναγνώριση των κύριων λειτουργιών της επαγγελματικής δραστηριότητας και για εκτίμηση της σημασίας της ατομικής συνεισφοράς στο σύνολο της επιχειρηματικής οργάνωσης. > Η κατάρτιση των φοιτητών στη συγγρα-

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

φή κειμένων στα Ελληνικά και Αγγλικά πάνω σε επαγγελματικά θέματα και σε τύπους που συνηθίζονται στην επαγγελματική επικοινωνία. > Η παροχή γνώσεων και πρακτικών εμπειριών των βασικών αρχών, εννοιών και διαδικασιών που αφορούν τον προγραμματισμό εργασίας, τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και τις έρευνες αγοράς. > Η εκμάθηση των βασικών αρχών που σχετίζονται με την καταγραφή των επαγγελματικών δοσοληψιών, περιλαμβανομένης της επίδρασης της Πληροφορικής και η ικανότητα για κατάρτιση βασικών λογιστικών λογαριασμών για ιδιοκτήτες επιχειρηματίες και για οργανισμούς.

EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ Oι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών είναι σε θέση να παρακαθήσουν στις εξωτερικές εξετάσεις: • LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) - Λογιστική, Αγγλικά, Αγγλική Δακτυλογραφία • Υπουργείου Παιδείας (Κυβερνητικές Εξετάσεις) - Ελληνική Δακτυλογραφία, Στενογραφία • ECDL (European Computer Driving License) - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές • Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής - Computerized Accounting

ΜΕΛΟΣ EUMA Το Πρόγραμμα αυτό είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διοικητικών Βοηθών (European Management Assistants), ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Επαγγελματιών Διοικητικών Βοηθών και Γραμματέων.

141


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Οργάνωση Γραφείου Ι Αγγλικά για Επιχειρήσεις Ι Ελληνική Γλώσσα Ι Ελληνική Δακτυλογραφία I Αγγλική Δακτυλογραφία I Έννοιες Τεχνολογίας Πληροφοριών Βασικές Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Αρχές Λογιστικής ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 5 2 3 2 2 2 2 2 5 2 3 2 5 16 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Διαδικασίες Γραφείου Ι Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙΙΙ Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ Ελληνική Δακτυλογραφία III Αγγλική Δακτυλογραφία III Υπολογιστικά Φύλλα Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Σχέσεις Λογιστική για Επιχειρήσεις Πρότζεκτ Ι ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Διαδικασίες Γραφείου II Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙV Ελληνική Γλώσσα ΙV Ελληνική Δακτυλογραφία IV Αγγλική Δακτυλογραφία IV Παρουσιάσεις Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ Προχωρημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 5 1** 2 17 30

6o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 3 2 3 2 5 2 4 3 5 2 5 2 5 15 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Άσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά)

142

Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 5 2 3 2 2 2 2 2 5 2 3 2 5 16 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 5 1 2 17 30

5o Eξάμηνο MAΘHMATA Διοίκηση Γραφείου I Αγγλικά για Επιχειρήσεις V Οργάνωση Επιχείρησης Πληροφορία και Επικοινωνία Κοινωνική Ψυχολογία Χρηματοοικονομική Λογιστική Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνική Στενογραφία Ι ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Οργάνωση Γραφείου ΙΙ Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙΙ Ελληνική Γλώσσα ΙΙ Ελληνική Δακτυλογραφία IΙ Αγγλική Δακτυλογραφία IΙ Επεξεργασία Κειμένου Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Πρακτικές Λογιστικής ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Διοίκηση Γραφείου II 2 5 Αγγλικά για Επιχειρήσεις VI 2 3 Επιχειρησιακό Περιβάλλον 2 3 2 5 Βάσεις Δεδομένων Διαπροσωπική Επικοινωνία 2 4 5 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική 3 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Αρχές των Οικονομικών 2 5 Ελληνική Στενογραφία ΙΙ 2 5 15 30 ΣΥΝΟΛΟ


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (3 έτη)

Περιγραφή Μαθημάτων Οργάνωση Γραφείου Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί το γραφείο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, τις μεθόδους αρχειοθέτησης, τις διαδικασίες και εφαρμογές και τη δημιουργία επιχειρηματικών εγγράφων και αλληλογραφίας.

Επεξεργασία Κειμένου Οι φοιτητές κατανοούν τη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου σε Η.Υ. και μαθαίνουν να εκτελούν καθημερινές εργασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση και την ολοκλήρωση μικρού μεγέθους εγγράφων, που να έχουν τελική μορφή.

Αγγλικά για Επιχειρήσεις Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει και να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να κατανοούν και να γράφουν βασικά Αγγλικά και να τα χρησιμοποιούν σε απλή και σύντομη επαγγελματική επικοινωνία. Οι φοιτητές θα πρέπει να διαβάζουν επαγγελματικά κείμενα στα Αγγλικά πάνω σε θέματα επιχειρήσεων, να γράφουν καθαρά αγγλικά κείμενα, να κρατούν σημειώσεις και να τις αναπαράγουν σε αναφορές, δεξιότητες πολύ βασικές για τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Εισαγωγή στις αρχές και τις πρακτικές των Δημοσίων Σχέσεων με έμφαση στις έννοιες, τις θεωρίες και τις τεχνικές που είναι σχετικές με την άσκηση Δημοσίων Σχέσεων.

Ελληνική Γλώσσα Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην Ελληνική Γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση να διατυπώσουν με άνεση, χωρίς γραμματικά, συντακτικά και εννοιολογικά λάθη εκείνο που θέλουν, είτε προφορικά είτε γραπτά. Επίσης, να μελετήσουν προσεκτικά και διεισδυτικά την Ελληνική Γλώσσα ούτως ώστε να εκφράζονται στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ακρίβεια, αποφεύγοντας συστηματικά την αοριστία καθώς και τα συντακτικά και ορθογραφικά λάθη. Ελληνική Δακτυλογραφία Οι φοιτητές μαθαίνουν να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Ελληνικά. Αγγλική Δακτυλογραφία Οι φοιτητές μαθαίνουν να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά διάφορα έγγραφα στην αγγλική γλώσσα. Έννοιες Τεχνολογίας Πληροφοριών Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, τον Η.Υ. από την άποψη του υλικού και του λογισμικού, την αποθήκευση δεδομένων και μνήμη, καθώς και τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. Βασικές Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν με τί ασχολούνται οι Δημόσιες Σχέσεις, γιατί είναι σημαντικό να ενημερώνονται για αυτό το θέμα και πώς οι Δημόσιες Σχέσεις βοηθούν στο επάγγελμα της/του γραμματέα. Αρχές Λογιστικής Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την καταγραφή των επιχειρηματικών συναλλαγών.

Πρακτικές Λογιστικής Οι φοιτητές κατανοούν πως υπολογίζονται τα έσοδα, έξοδα και κέρδη των εμπορευομένων. Διαδικασίες Γραφείου Η κατανόηση και εμπέδωση από τους φοιτητές του τρόπου λειτουργίας των χώρων γραφείου (εργασιακό περιβάλλον) και των διαδικασιών εσωτερικής επικοινωνίας, του ελέγχου των υπηρεσιών, υλικών και εξοπλισμού καθώς επίσης και της προετοιμασίας και διεξαγωγής επιχειρηματικών συμβάσεων και ταξιδιών. Υπολογιστικά Φύλλα Οι φοιτητές κατανοούν την έννοια των υπολογιστικών φύλλων και των εφαρμογών τους σε ένα Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Σχέσεις Το μάθημα εξηγεί τη σημασία του Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Σχέσεις. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά, μεθόδους για συλλογή δεδομένων και να διενεργούν έρευνες Μάρκετινγκ σε σχέση με τις Δημόσιες Σχέσεις. Λογιστική για Επιχειρήσεις Οι φοιτητές μαθαίνουν πως υπολογίζονται οι λογαριασμοί της εταιρικής σχέσης και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και εμβαθύνουν τις γνώσεις που απέκτησαν στα προηγούμενα εξάμηνα. Πρότζεκτ Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές/τριες την ευκαιρία να διερευνήσουν ένα

143


θέμα σχετικό με το θέμα σπουδών τους σε βάθος, και να έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με έρευνα, ώστε να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες μέσα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο. Παρουσιάσεις Να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των εργαλείων για ηλεκτρονικές παρουσιάσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να επιδείξουν ικανότητα στη χρήση μιας τέτοιας εφαρμογής. Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον προγραμματισμό διαφημιστικών εκστρατειών σε διαφορετικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Προχωρημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις Το μάθημα περιλαμβάνει ειδικά θέματα της Λογιστικής, όπως Αναλογίες, Έσοδα και Δαπάνες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κ.ά. Διοίκηση Γραφείου Η εκμάθηση των μεθόδων διαχείρισης των πρόσθετων γραφειακών καθηκόντων και ρόλων, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των επιχειρήσεων και η εξάσκηση στην προετοιμασία διάφορων εξειδικευμένων επιχειρηματικών εγγράφων καθώς επίσης η εφαρμογή διάφορων πρόσθετων καθηκόντων σε όλη την επιχείρηση. Οργάνωση Επιχείρησης Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται πώς οργανώνονται και λειτουργούν οι επιχειρήσεις, πώς τα άτομα συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και πόσα είδη επιχειρήσεων υπάρχουν. Πληροφορία και Επικοινωνία Η εξοικείωση των φοιτητών με έννοιες και όρους του Διαδικτύου, θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο και πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό. Επίσης, η εξοικείωση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θέματα ασφάλειας σχετικά με αυτό και τη χρήση του. Κοινωνική Ψυχολογία Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τη φύση, τα αίτια της συμπεριφοράς και συλλογισμού ενός ατόμου και τον προσδιορισμό παραγόντων που διαμορφώνουν τα συναισθήματα και την κοινωνική του συμπεριφορά. Χρηματοοικονομική Λογιστική Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν περισσότερες μεθόδους απόσβεσης πάγιων στοιχείων και να εξακριβώνουν απόθεμα εμπορεύματος σε περίπτωση μη διεξαγωγής φυσικής καταμέτρησης. Επίσης, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με καταγραφές συναλλαγών, όπως για παράδειγμα έκδοση μετοχών, έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης και δωρεάν μετοχών, ενώ παράλληλα θα προετοιμάσουν ενοποιημένους λογαριασμούς για τα κέρδη και τις ζημιές.

144


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (3 έτη)

Ελληνική Στενογραφία Μαθαίνουν να γράφουν το αλφάβητο, τη συμπλοκή συμφώνων και φωνηέντων με κράση και παράθεση. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Επισκόπηση του πεδίου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Έμφαση δίνεται στις περιοχές της στελέχωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, αμοιβές, δικαιώματα και διαχείριση της επίδοσης. Το νομικό πλαίσιο για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης καλύπτεται με θετική δράση. Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Πληροφοριών Ανθρώπινου Δυναμικού. Καλύπτεται η τρέχουσα και η κλασική θεωρία και έρευνα για ανάπτυξη κριτικής κατανόησης τόσο της θεωρίας όσο και της πρακτικής της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Γίνεται επικέντρωση σε βελτιώσεις σε στρατηγικό και ατομικό επίπεδο με την αξιολόγηση του ρόλου της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε σύγχρονες επιχειρήσεις, των θεμάτων που εμπλέκονται κατά την ανάπτυξη στρατηγικών στόχων (και σε διεθνές επίπεδο), των εργασιακών σχέσεων και της επιλογής, της παροχής κινήτρων και της ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιχειρησιακό Περιβάλλον Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές μια περαιτέρω και βαθύτερη γνώση της διοίκησης των επιχειρήσεων και των ενεργειών που σχετίζονται με αυτή και των διαφόρων μορφών επικοινωνίας και κουλτούρας που υπάρχουν στις επιχειρήσεις. Βάσεις Δεδομένων Οι φοιτητές/τριες αποκτούν την αντίληψη των βασικών εννοιών των βάσεων δεδομένων και εφαρμογών των βάσεων δεδομένων σε υπολογιστή. Διαπροσωπική Επικοινωνία Το μάθημα αυτό βοηθά τους φοιτητές/τριες να αναπτύξουν επίγνωση των τεχνικών επικοινωνίας καθώς και μιας ακριβούς αντίληψης του εαυτού τους και άλλων, και να διερευνήσουν ατομικά στυλ επικοινωνίας και τις επιπτώσεις τους στο προσωπικό περιβάλλον και στο περιβάλλον εργασίας. Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Το μάθημα αυτό είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες την ικανότητα να ετοιμάζουν λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τις βασικές λογιστικές συμβάσεις και την τρέχουσα λογιστική πρακτική. Επίσης έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν, εκτιμούν, ερμηνεύουν αναλυτικά λογιστικές καταστάσεις. Αρχές των Οικονομικών Το μάθημα «Αρχές των Οικονομικών» προσφέρει στους φοιτητές/τριες τα εισαγωγικά στοιχεία και τις αρχές των οικονομικών, προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία μιας χώρας.

145


ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Computing Studies 2 years, Diploma, Plus an Optional Foundation Year

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ Εργοδότηση σε Δημόσιους, Ημικρατικούς και Ιδιωτικούς Οργανισμούς ως: > Προγραμματιστής > Τεχνικός Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων > Διαχειριστής Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών

146


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Computing Studies (2 YEARS)

Computing Studies (2 years, Diploma, Plus an Optional Foundation Year) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Το Πρόγραμμα Σπουδών “Computing Studies” προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πληροφορικής. Τους παρέχει τα προσόντα για μια πετυχημένη καριέρα σε έναν τομέα, όπου οι κυπριακές αλλά και οι ευρύτερες ευρωπαϊκές προοπτικές διαγράφονται ως ευοίωνες. Πρόσθετα, το Πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους με επιτυχία σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για απόκτηση πανεπιστημιακών προσόντων. ΣΤΟΧΟI > Η δημιουργία ποικιλίας ευκαιριών εργοδότησης σε τεχνικές και διοικητικές θέσεις στον τομέα της μηχανογράφησης μέσω της παροχής ικανοποιητικής εκπαιδευτικής βάσης. > Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που να έχουν άμεση σχέση με τις επαγγελματικές επιλογές των φοιτητών. > Η παροχή βοήθειας στους φοιτητές ώστε να συμβάλλουν άμεσα και αποδοτικά στην απασχόληση. > Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που να αποτελούν στέρεη βάση για ευέλικτες μελλοντικές

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική • Τίτλος Σπουδών: Diploma in Computing Studies

σπουδές και παρέχουν δυνατότητες για διαρκή βελτίωση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων. > Η ανάπτυξη των μηχανογραφικών ικανοτήτων των φοιτητών μέσω αποτελεσματικής χρήσης και συνδυασμού των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. > Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τεχνικών, προσωπικών ικανοτήτων και συμπεριφορών που είναι αναγκαίες για αποτελεσματική και επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ • Computing Studies (General) • Software Engineering • Business Information Technology

147


Δομή Προγράμματος Computing Studies (General) 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* 5 Computer Platforms Systems Analysis 5 Common Skills I 5 Greek Language II-III 3 English Language II 3 Ιntroduction to Programming I 3 ΣΥΝΟΛΟ 24

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* 5 Software Constructs & Tools Computing Solutions 5 English Language III 5 Computer – Implementation Project 3 Introduction to Programming II 2 Computer Architecture 5 ΣΥΝΟΛΟ 25

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Quality Management Principles 5 English Language IV 3 Advanced Computing Project 5 End User Support 5 Networking 5 Web Site Management 5 ΣΥΝΟΛΟ 28

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* English Language V 3 Communication Technology 5 5 Object Oriented Programming Data Structures & Algorithms 5 Systems Software 5 ΣΥΝΟΛΟ 23

Software Engineering 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Computer Platforms 5 Systems Analysis 5 Common Skills I 5 Greek Language II-III 3 English Language II 3 Introduction to Programming I 3 ΣΥΝΟΛΟ 24

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Software Constructs & Tools 5 Computing Solutions 5 English Language III 5 Software Engineering - Implementation Project 3 Introduction to Programming II 2 Mathematics & Software Engineering 5 ΣΥΝΟΛΟ 25

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Quality Management Principles 5 English Language IV 3 Advanced Software Engineering Project 5 Communication Technology 5 Networking 3 Data Analysis & Database Design 5 ΣΥΝΟΛΟ 26

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* English Language V 5 Software Engineering Techniques 3 Object Oriented Programming 5 Data Structures & Algorithms 5 Systems Software 5 ΣΥΝΟΛΟ 23

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

148


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Computing Studies (2 YEARS)

Δομή Προγράμματος Business Information Technology 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* 5 Computer Platforms Systems Analysis 5 Common Skills I 5 Greek Language II-III 3 English Language II 3 Computer Management 3 ΣΥΝΟΛΟ 24

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* 5 Software Constructs & Tool Computing Solutions 5 English Language III 3 Business Information Technology - Implementation Project 5 Visual Programming 5 Computer Management II 2 ΣΥΝΟΛΟ 25

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Quality Management Principles 5 English Language IV 3 Advanced Business Information Technology Project 5 Communication Technology 5 Networking 5 Web Site Management 5 ΣΥΝΟΛΟ 28

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* English Language V 3 Business Application Development 5 5 Financial Systems & Auditing Multimedia & Internet Development 5 Data Structures & Algorithms 5 ΣΥΝΟΛΟ 23

Περιγραφή Μαθημάτων Computer Platforms • να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν ικανοποιητικές γνώσεις της αρχιτεκτονικής των ηλεκτρονικών υπολογιστών για να μπορούν να παίρνουν αποτελεσματικές αποφάσεις σε σχέση με την επιλογή / προδιαγραφές των συστημάτων και τη χρήση του εξοπλισμού και λογισμικού των Η/Υ. • να εξοικειώσει τους φοιτητές στη χρήση των λειτουργικών συστημάτων. Systems Analysis • να παρέχει στους φοιτητές τα θεμέλια της ανάλυσης συστημάτων και σχεδιασμού καλύπτοντας την ανάλυση των αναγκών εμπορικών και τεχνικών εφαρμογών. Introduction to Programming • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν προγράμματα χρησιμοποιώντας δομημένες μεθόδους προγραμματισμού. • να βοηθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν τις τεχνικές των ανεξάρτητων ενοτήτων ανάλογα με την επιλεχθείσα γλώσσα προγραμματισμού. • να βοηθήσει τους φοιτητές να δημιουργήσουν και εφαρμόσουν ανάλογες διαδικασίες ελέγχου. Computer Management • να προμηθεύσει τους φοιτητές με τις γενικές δεξιότητες και γνώσεις που είναι αναγκαίες για ένα διευθυντικό στέλεχος στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής.

• να βοηθήσει τους φοιτητές να εφαρμόζουν τις αρχές της διοίκησης του προσωπικού. Software Constructs and Tools • να εξοικειώσει τους φοιτητές με ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, τον τρόπο με τον οποίο προβλήματα και λύσεις μπορούν να απεικονισθούν και τεχνικές για επίλυσή τους. • να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες του επιχειρηματικού μοντέλου και να τους υποδείξει πώς να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά φύλλα (spreadsheets) να απεικονίζουν τρέχουσες και μελλοντικές καταστάσεις. Computing Solutions • να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους πληροφορίες και δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας. • να βοηθήσει στην εκτίμηση της χωρητικότητας ενός συστήματος πληροφορικής για να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών. • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να εξετάσουν τη φύση των πληροφοριών και των σύγχρονων εφαρμογών.

149


Computer Implementation Project • να βοηθήσει τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να καταλήξουν σε λογισμική λύση για ένα πραγματικό πρόβλημα. • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν την ικανότητα να παράγουν αποδεκτή και βιώσιμη λογισμική λύση σε συμφωνημένη εφαρμογή εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου και περιορισμών. • να βοηθήσει στην επιλογή, στην προδιαγραφή και στον προγραμματισμό κατάλληλου έργου Computer Architecture. • να βοηθήσει τους φοιτητές να αξιολογήσουν την απόδοση επιλεγμένων συστημάτων Η/Υ. • να βοηθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα. • να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν αντιπροσώπευση, απλή λογική και κύκλους “φέρνω και εκτελώ (fetch-execute)” των επεξεργαστών των υπολογιστών. Software Engineering - Implementation Project • να βοηθήσει τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να δώσουν λογισμική λύση σε πραγματικό πρόβλημα. • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν την ικανότητα να παράγουν αποδεκτή και βιώσιμη λογισμική λύση σε συμφωνημένη εφαρμογή εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου και περιορισμών. Mathematics & Software Engineering • να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη μαθηματική γνώση που χρειάζεται στη Μηχανική Λογισμικού και να τους προετοιμάσει σε πιο προχωρημένου επιπέδου σχετικές μαθηματικές έννοιες. • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις μαθηματικές τους ικανότητες που είναι αναγκαίες στη Μηχανική Λογισμικού. Business Information Technology - Implementation Project • να βοηθήσει τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να δημιουργήσουν λογισμική λύση σε πραγματικό εμπορικό πρόβλημα. • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν την ικανότητα να παράγουν αποδεκτή και βιώσιμη λογισμική λύση σε συμφωνημένη εφαρμογή, εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου και περιορισμών. Visual Programming • να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έννοια της οπτικής γλώσσας προγραμματισμού (visual programming language).

150

• να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναπτύσσουν μικρό πρόγραμμα με τη χρήση μιας οπτικής γλώσσας προγραμματισμού. • να βοηθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν οπτικά αντικείμενα. Quality Management Principles • να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια της διασφάλισης της ποιότητας μέσω της συντήρησης ενός υφιστάμενου συστήματος Η/Υ. • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν εργαλεία της ανάλυσης του συστήματος και σχεδιασμού για να συντηρούν ένα υφιστάμενο σύστημα. Advanced Computing Project • να βοηθήσει τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να δώσουν λύση σε πραγματικό πρόβλημα. • να βοηθήσει τους φοιτητές να επιλέγουν, καθορίζουν και προγραμματίζουν προσεκτικά ειδικό έργο που τους ανατίθεται. • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν το ειδικό έργο που τους έχει ανατεθεί στις συμφωνημένες προδιαγραφές και προγραμματισμό. End User Support • να προσφέρει στους φοιτητές τη γνώση και τις δεξιότητες ώστε να χειρίζονται με επιτυχία προβλήματα των χρηστών. • να βοηθήσει τους φοιτητές να επιδείξουν τις ικανότητές τους στην εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικών πακέτων. • να εκπαιδεύσει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν νέα λογισμικά πακέτα. Networking • να παρέχει στους φοιτητές εμπεριστατωμένη εισαγωγή στα ηλεκτρονικά δίκτυα και πρακτική εξάσκηση στην εγκατάσταση χρηστών και λογισμικών σ΄αυτά. • να βοηθήσει τους φοιτητές να εφαρμόσουν έννοιες αρχιτεκτονικής στο σχεδιασμό και αξιολόγηση δικτύων. Web Site Management • να βοηθήσει τους φοιτητές να δημιουργήσουν και συντηρήσουν εφαρμογές με βάση το διαδίκτυο. • να βοηθήσει τους φοιτητές να σχεδιάζουν ιστοσελίδες που επιτρέπουν ανταπόκριση από το χρήστη. Advanced Software Engineering Project • να βοηθήσει τους φοιτητές να συνδέσουν και να ολοκληρώσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια το προγράμματος για να καταλήξουν σε λύσεις πραγματι-


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Computing Studies (2 YEARS)

κού προβλήματος. • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν ένα εύκολο στη διαχείρισή του πλάνο έργου. • να καταρτίσει τους φοιτητές στην ανάλυση και το σχεδιασμό συστημάτων. • να βοηθήσει τους φοιτητές να κατασκευάσουν τον απαραίτητο λογισμικό κώδικα. Communication Technology • να προμηθεύσει τους φοιτητές με την αναγκαία γνώση για να καθορίζουν και να διευθύνουν επικοινωνιακά δίκτυα σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού. • να βοηθήσει τους φοιτητές να αξιολογήσουν την απόδοση επικοινωνιακών συστημάτων. Data Analysis and Database Design • να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για συστήματα βάσεων δεδομένων περιλαμβανομένων βασικών αρχών σχεδιασμού, δεξιότητες για την ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών για σχεδιαστές συστημάτων και για μηχανικούς λογισμικού. • να βοηθήσει τους φοιτητές να σχεδιάσουν μικρές βάσεις δεδομένων. Advanced Business Information Technology Project • να βοηθήσει τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να εξεύρουν πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις σε επιχειρησιακά προβλήματα. • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναγνωρίζουν πραγματικά προβλήματα επιχειρήσεων και να προγραμματίζουν και διαχειρίζονται τις λύσεις τους. Object - Oriented Programming • να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν και χρησιμοποιήσουν βασικές “object-oriented” έννοιες προγραμματισμού • να προσφέρουν στους φοιτητές την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν “object-oriented” σχεδιαστικές μεθόδους. • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να επαναχρησιμοποιήσουν μέρη του συστήματος χρησιμοποιώντας “object-oriented” αρχές προγραμματισμού. Data Structures & Algorithms • να παρέχει στους φοιτητές μια μεγάλη γκάμα από εμπειρίες χρησιμοποιώντας τους αλγόριθμους και δομές δεδομένων που έχουν θεμελιώσει αρκετή από τη σημερινή μηχανογράφηση. • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να προδιαγράψουν και να εφαρμόσουν αφηρημένα είδη δεδομένων (abstract data types - ADTs).

Systems Software • να προμηθεύσει τους φοιτητές με την αναγκαία γνώση του λογισμικού των συστημάτων, περιλαμβανομένων βασικών αρχών σχεδιασμού, πρακτικών δεξιοτήτων ανάπτυξης και εφαρμογής τόσο για τους σχεδιαστές συστημάτων όσο και για τους μηχανικούς λογισμικού. • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν λογισμικά εργαλεία για διαμόρφωση του λογισμικού συστήματος και για ασφάλεια. Software Engineering Techniques • να βοηθήσει τους φοιτητές να επιλέγουν τα ορθά εργαλεία για να σχεδιάσουν ένα σύστημα Η/Υ. • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν το δικό τους σύστημα ποιότητας για την παραγωγή και παράδοση λογισμικών πακέτων. • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να παραγάγουν νέο σχέδιο συστήματος Η/Υ. Business Applications Development • να βοηθήσει τους φοιτητές να αξιολογούν και να επιλέγουν από μια ποικιλία από εργαλεία ανάπτυξης λογισμικών πακέτων. • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν λειτουργήσιμες λύσεις σε επαγγελματικά προβλήματα. Financial Systems and Auditing • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναλύσουν τη λειτουργία των οικονομικών συστημάτων ενός οργανισμού. • να βοηθήσει τους φοιτητές να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της διεύθυνσης συστημάτων ελέγχου. Multimedia & Internet Development • να αναπτύξει τις πρακτικές ικανότητες των φοιτητών για να επικοινωνούν και συναλλάσσονται χρησιμοποιώντας μοντέρνα εργαλεία του διαδικτύου και πολυμέσων. • να επιτρέψει στους φοιτητές να παραγάγουν πρωτοποριακές λύσεις πολυμέσων για ένα φάσμα εμπορικών αναγκών. • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο ιστοσελίδων / πλαισίων ιστοσελίδων.

151


ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Logistics 2 years/120 ECTS, Diploma, Plus an Optional Foundation Year ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Inventory Advisor / Σύμβουλος Απογραφής Αποθεμάτων > Warehouse Assistant / Βοηθός Αποθήκης > Transportation Coordinator / Συντονιστής Μεταφορών > Production Coordinator / Συντονιστής Παραγωγής > Operations Coordinator / Συντονιστής Λειτουργιών Επιχείρησης > Supply Chain & Operations Coordinator / Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Εφαρμογών

152


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

LOGISTICS (2 YEARS)

Logistics (2 years/120 ECTS, Diploma, Plus an Optional Foundation Year) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Η Επιμελητεία (Εφοδιαστική Αλυσίδα), αφορά την οργάνωση, διακίνηση και φύλαξη υλικών και των ανθρώπων που σχετίζονται με αυτά. Κατ΄επέκταση, είναι η επιστήμη της τάξης και της βελτιστοποίησης όλων των ανθρώπινων προσπαθειών. Από την ταξινόμηση λαχανικών μέχρι την παραγωγή χάλυβα και την εξερεύνηση του διαστήματος. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των σύγχρονων οικονομιών, μια δέσμη από εργαλεία, τεχνικές και στρατηγικές που συνοδεύουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι την παραγωγή, τη φύλαξη και την αποστολή τους και τη διανομή τους στους τελικούς καταναλωτές. ΣΤΟΧΟI > Να δώσει στους απόφοιτους μια στέρεη θεωρητική κατανόηση των υποκείμενων βασικών περιοχών στο μάνατζμεντ και τις επιχειρήσεις. > Να δώσει στους απόφοιτους πρακτικές δεξιότητες σε όλες τις περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. > Να καταστήσει τους απόφοιτους ικανούς να εργοδοτούνται ως ειδικοί στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, σε κάθε τομέα της οικονομίας.

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική • Τίτλος Σπουδών: Diploma in Logistics

> Να καταστήσει τους απόφοιτους ικανούς να αναπτύσσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία και τις δεξιότητές τους και να συνεχίζουν τις σπουδές τους, εάν το επιθυμούν, για μεγαλύτερη εξειδίκευση σε ειδικούς τομείς, σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αυτό ή σε άλλο πεδίο.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας 3 μηνών και αποτελεί πολύ σημαντική πτυχή του Προγράμματος Σπουδών “Logistics”. Έχει τοποθετηθεί στο 4ο και τελευταίο εξάμηνο του Προγράμματος κατά τη διάρκεια των μηνών Φεβρουαρίου και Μαΐου και το Κολλέγιο αναλαμβάνει να βοηθήσει τους φοιτητές στην εξεύρεση οργανισμού για τη Πρακτική τους Άσκηση. Στόχος για τους φοιτητές είναι η απόκτηση πρακτικών εμπειριών μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίες και κατ’ επέκταση η βαθύτερη κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου του Προγράμματος.

153


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Introduction to Statistics 3 6 Introduction to Computers for Logistics 3 6 Principles of Management 3 6 3 6 Introduction to Transport & Transportation Introduction to Logistics 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

MAΘHMATA Procurement and Inventory Management Introduction to Economics Principles of Accounting Transport and Transportation Logistics Supply Chain Management ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Introduction to Marketing 3 6 Organisational Behaviour 3 6 Introduction to Finance 3 6 ERP and Warehouse and Distribution Management 3 6 Purchasing Logistics 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Import / Export Management 3 6 Human Resource Management 2 4 Business Law and its relevance in Logistics 2 4 Advanced Global Logistics 3 6 Practical Training Ι 3 6 Warehouse Management Systems Software 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

154

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 15 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

LOGISTICS (2 YEARS)

Περιγραφή Μαθημάτων Introduction to Statistics Introduce participants to the basics of statistics and its applications and uses. Topics include the proper display and description of data as well as an understanding of the normal curve, regression, confidence intervals and hypothesis testing.

external users (i.e. investors and creditors), study of accepted accounting principles, recording of accounting entries for business transactions, accounting cycle, profit measurement, adjusting entries, merchandise accounting, owner’s equity reports and the preparation of financial statements.

Introduction to Computers for Logistics The course focuses on the latest application of software and operating systems used in the business world. The course will prepare students to use computers, understand the basics of operation systems and to be able to access word processing, spreadsheets, presentation software and the Internet through "hands-on" laboratory sessions.

Transport and Transportation Logistics The course builds the key ideas, concepts and themes of transport and transportation geography covering the bases of the discipline for students of transportation logistics. It is an empirical theoretical discourse that highlights the important role of transport for economic, environmental, and urban activities.

Principles of Management Introduce students to basic business principles and concepts. There will be a particular focus on two major schools of management: the classical (traditional) theories and the modern (contemporary) theories of management. Introduction to Transport and Transportation The course introduces the key ideas, concepts and themes of transport and transportation. It offers an empirical theoretical analysis and appreciation of the important role of transport for economic, environmental and urban activities. Introduction to Logistics This course highlights the core activities in logistics management and introduces students to the fundamentals of logistics. Procurement and Inventory Management This course places emphasis on the design and management of processes and control systems of the inbound supply chain. Introduction to Economics Introduce economics, principles, theory and fundamentals. Topics include an introduction to the main principles of microeconomics and macroeconomics as well as an identification of the market structures in specific economic systems, including the concepts of perfect and imperfect competition. Principles of Accounting This is an introductory accounting course. It imparts accounting information from the perspective of the

Supply Chain Management The course highlights the activities involved in the flow of products and information between the suppliers, customers, producers, and service providers. Introduction to Marketing Introduce students to the science of Marketing and its applications in business and organisations. There will be an analysis of the activities, institutions and offerings related to the process of marketing and the value that can be created as part of this process for the organizations, the customers and the society at large. Organisational Behaviour Diagnose and analyse business organisational micro and macro environments and the impact that individuals, groups of people and structures have on overall organizational success. Introduction to Finance Introduce students to principles and practices of finance and investments. Topics include the determination of the different sources of income for an organization, budgeting preparation as well as the importance of the use of credit. ERP and Warehouse and Distribution Management This course covers the functions, techniques, and

155


tools utilized generally within the ERP (Enterprise Resource Planning) system of an organization, analysing its relationship with elements and concepts such as: materials management (MM), supply chain management (SPC), customer relationship management (CRM), finance and human resource management (HRM). In-depth emphasis is given on the relationship. Purchasing Logistics This course introduces various aspects of purchasing and their impact on materials management, supply chain, transportation and global logistics processes. Import / Export Management This course introduces the elements of import and export operations from transportation to documentation, finance, and security and the effects these have, on the global supply chain. Human Resource Management Introduce the basic principles of human resource management in organizations and the processes that can have a potential negative or positive impact in the overall productivity of employees, working both as individuals and in groups. Business Law and its relevance in Logistics The course covers the basics of Business Law and reviews, its relevance and applications in Supply Chain Logistics. Advanced Global Logistics This course covers the advanced application of global operations and logistics strategies, planning, technology, risk and management necessary to cope with the global business environment. Practical Training I Students will have practice in industrial, commercial and administrative organisations. Over a period of 12 weeks, students will have the opportunity to observe and take notes of relevant to their areas key aspects, tools and systems as they are implemented in the organisation they are at. Warehouse Management Systems Software This course provides for a basic understanding of the practices and technologies used in a Warehousing Management System (WMS) software in order to optimize the warehouse operations within the supply chain network of an organization.

156


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 LOGISTICS (2 YEARS)

157


ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Applied Logistics 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Inventory Advisor / Σύμβουλος Απογραφής Αποθεμάτων > Warehouse Assistant / Βοηθός Αποθήκης > Transportation Coordinator / Συντονιστής Μεταφορών > Production Coordinator / Συντονιστής Παραγωγής > Operations Coordinator / Συντονιστής Λειτουργιών Επιχείρησης > Supply Chain & Operations Coordinator / Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Εφαρμογών

158


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

APPLIED LOGISTICS (3 YEARS)

Applied Logistics (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Το Πρόγραμμα Σπουδών “Applied Logistics” (Εφοδιαστική Αλυσίδα), σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη για εκπαίδευση στις μεταφορές από την αρχή μέχρι τον τελικό προορισμό, για κάθε έναν που εμπλέκεται στην τοπική ή τη διεθνή παραγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Στα δύο πρώτα χρόνια του προγράμματος οικοδομούνται τα θεμέλια και οι βάσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Στο τρίτο έτος του προγράμματος σπουδών επεκτείνεται περαιτέρω αυτή η προσέγγιση και δίνεται στους φοιτητές η ευκαιρία να επικεντρωθούν σε μια από τις τρεις προαιρετικές, εξειδικευμένες περιοχές, όπου θα μπορούσαν να εφαρμόσουν με τον καλύτερο τρόπο την τεχνογνωσία τους σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας. ΣΤΟΧΟI > Να δώσει στους απόφοιτους μια στέρεη θεωρητική κατανόηση των υποκείμενων βασικών περιοχών στο μάνατζμεντ και τις επιχειρήσεις. > Να δώσει στους απόφοιτους πρακτικές δεξιότητες σε όλες τις περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. > Να καταστήσει τους απόφοιτους ικανούς να εργοδοτούνται ως ειδικοί στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, σε κάθε τομέα της οικονομίας.

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική • Τίτλος Σπουδών: Higher Diploma in Applied Logistics

> Να δώσει στους απόφοιτους τη στέρεη ικανότητα να εργάζονται και στις τρεις περιοχές και να ασκούν σε αυτές εφοδιαστικές δραστηριότητες. > Να καταστήσουν τους απόφοιτους ικανούς να αναπτύσσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία και τις δεξιότητές τους και να συνεχίζουν τις σπουδές τους, εάν το επιθυμούν, για μεγαλύτερη εξειδίκευση σε ειδικούς τομείς, σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αυτό ή σε άλλο πεδίο.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Το Πρόγραμμα Σπουδών “Applied Logistics” συμπεριλαμβάνει 2 πρακτικές ασκήσεις διάρκειας 3 μηνών η κάθε μια. Η πρώτη είναι στο 4ο εξάμηνο του Προγράμματος και η δεύτερη στο 6ο εξάμηνο του Προγράμματος – και οι 2 μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου και Μαΐου. Το Κολλέγιο αναλαμβάνει να βοηθήσει τους φοιτητές στην εξεύρεση οργανισμού για τη Πρακτική τους Άσκηση. Στόχος για τους φοιτητές είναι η απόκτηση πρακτικών εμπειριών μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίες και κατ’ επέκταση η βαθύτερη κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου του Προγράμματος.

159


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Introduction to Statistics 3 6 Introduction to Computers for Logistics 3 6 Principles of Management 3 6 3 6 Introduction to Transport & Transportation Introduction to Logistics 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

MAΘHMATA Procurement and Inventory Management Introduction to Economics Principles of Accounting Transport and Transportation Logistics Supply Chain Management ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Introduction to Marketing 3 6 Organisational Behaviour 3 6 Introduction to Finance 3 6 ERP and Warehouse and Distribution Management 3 6 Purchasing Logistics 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Import / Export Management 3 6 Human Resource Management 2 4 Business Law and its relevance in Logistics 2 4 Advanced Global Logistics 3 6 Practical Training Ι 3 6 Warehouse Management Systems Software 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

5o Eξάμηνο

6o Eξάμηνο

MAΘHMATA Compulsory Courses Business Strategy and Policy Operations & Project Management Statistical Analysis & Interpretation

Π.Τ.Ε* ECTS 3 3 3

6 6 6

Concentration in Warehouse and Distribution Management Inventory Management 3 6 3 6 Fleet Management Logistics ΣΥΝΟΛΟ 15 30 Concentration in Gas & Natural Resources Logistics Introduction to Global Energy Economics, Policies & Implications 3 6 Introduction to the Global Oil & Gas Logistics 3 6 15 30 ΣΥΝΟΛΟ Concentration in Food Management Logistics European Food & Drug Regulation and Laws 3 Food Quality Control 3 ΣΥΝΟΛΟ 15

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

160

6 6 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 15 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Compulsory Courses Corporate Social Responsibility & Sustainable Development 3 6 Logistics Final Project Write-up & Presentation 3 6 Practical Training II 3 6 Concentration in Warehouse and Distribution Management Food Storage Logistics 2 4 Advanced Supply Chain Design & Management 2 4 International Freight Forwarding 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30 Concentration in Gas & Natural Resources Logistics Natural Gas and Petroleum Production & Management 2 4 Alternative & Renewal Energy 2 4 Natural Gas Market and Trading Principles 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30 Concentration in Food Management Logistics Food Supply Chain Logistics 2 Food Warehouse Logistics 2 Food Storage Logistics 2 ΣΥΝΟΛΟ 15

4 4 4 30


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 APPLIED LOGISTICS (3 YEARS)

Περιγραφή Μαθημάτων Introduction to Statistics IIntroduce participants to the basics of statistics and its applications and uses. Topics include the proper display and description of data as well as an understanding of the normal curve, regression, confidence intervals and hypothesis testing. Introduction to Computers for Logistics The course focuses on the latest application of software and operating systems used in the business world. The course will prepare students to use computers, understand the basics of operation systems and to be able to access word processing, spreadsheets, presentation software and the Internet through "hands-on" laboratory sessions. Principles of Management Introduce students to basic business principles and concepts. There will be a particular focus on two major schools of management: the classical (traditional) theories and the modern (contemporary) theories of management. Introduction to Transport and Transportation The course introduces the key ideas, concepts and themes of transport and transportation. It offers an empirical theoretical analysis and appreciation of the important role of transport for economic, environmental and urban activities. Introduction to Logistics This course highlights the core activities in logistics management and introduces students to the fundamentals of logistics. Procurement and Inventory Management This course places emphasis on the design and management of processes and control systems of the inbound supply chain. Introduction to Economics Introduce economics, principles, theory and fundamentals. Topics include an introduction to the main principles of microeconomics and macroeconomics as well as an identification of the market structures in specific economic systems, including the concepts of perfect and imperfect competition. Principles of Accounting This is an introductory accounting course. It imparts accounting information from the perspective of the external users (i.e. investors and creditors), study of accepted accounting principles, recording of accounting entries for business transactions, accounting cycle, profit measure-

ment, adjusting entries, merchandise accounting, owner’s equity reports and the preparation of financial statements. Transport and Transportation Logistics The course builds the key ideas, concepts and themes of transport and transportation geography covering the bases of the discipline for students of transportation logistics. It is an empirical theoretical discourse that highlights the important role of transport for economic, environmental, and urban activities. Supply Chain Management The course highlights the activities involved in the flow of products and information between the suppliers, customers, producers, and service providers. Introduction to Marketing Introduce students to the science of Marketing and its applications in business and organisations. There will be an analysis of the activities, institutions and offerings related to the process of marketing and the value that can be created as part of this process for the organizations, the customers and the society at large. Organisational Behaviour Diagnose and analyse business organisational micro and macro environments and the impact that individuals, groups of people and structures have on overall organizational success. Introduction to Finance Introduce students to principles and practices of finance and investments. Topics include the determination of the different sources of income for an organization, budgeting preparation as well as the importance of the use of credit. ERP and Warehouse and Distribution Management This course covers the functions, techniques, and tools utilized generally within the ERP (Enterprise Resource Planning) system of an organization, analysing its relationship with elements and concepts such as: materials management (MM), supply chain man-

161


agement (SPC), customer relationship management (CRM), finance and human resource management (HRM). In-depth emphasis is given on the relationship. Purchasing Logistics This course introduces various aspects of purchasing and their impact on materials management, supply chain, transportation and global logistics processes. Import / Export Management This course introduces the elements of import and export operations from transportation to documentation, finance, and security and the effects these have, on the global supply chain. Human Resource Management Introduce the basic principles of human resource management in organizations and the processes that can have a potential negative or positive impact in the overall productivity of employees, working both as individuals and in groups. Business Law and its relevance in Logistics The course covers the basics of Business Law and reviews, its relevance and applications in Supply Chain Logistics. Advanced Global Logistics This course covers the advanced application of global operations and logistics strategies, planning, technology, risk and management necessary to cope with the global business environment. Practical Training I Students will have practice in industrial, commercial and administrative organisations. Over a period of 12 weeks, students will have the opportunity to observe and take notes of relevant to their areas key aspects, tools and systems as they are implemented in the organisation they are at. Warehouse Management Systems Software This course provides for a basic understanding of the practices and technologies used in a Warehousing Management System (WMS) software in order to optimize the warehouse operations within the supply chain network of an organization. Business Strategy and Policy Help students analyse, evaluate and synthesize critical aspects of business strategy into a form that can be implemented and managed. An overview of the guidelines, rules and procedures that are established in order to provide

162


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 APPLIED LOGISTICS (3 YEARS)

support to the stated strategic objectives of an organization, will also be provided through this course. Operations & Project Management Teach and train students in the theory and practice of operations and project management, through reviewing and clarifying concepts of operations strategy, competitive advantage, designing operations, managing operations and quantitative theories / practices. Statistical Analysis & Interpretation Introduce and train students in software based statistical data entry and analysis. This course is useful for individuals coming from different fields and positions, such as economists, managers, consultants. The role that research can have on the interpretation of statistical data will also be examined. Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Teach, train and sensitize students to the theory and the reality of corporate social responsibilities especially the ones associated with the beginning of the new millennium and thereafter. Furthermore, this course aims to help students understand the role of business in the context of the wider society and future challenges, such as sustainable development. Logistics Final Project Write-up & Presentation The final project of this programme comprises building a business plan for a chosen venture or business project of the student's choice. Students learn the basics on how to collect data and how to analyze data by means of a statistical software package, learn how to do advanced data analysis and finally, learn how to integrate data and findings into a coherent business. Practical Training II The "Practical Training II" course comes in succession of the "Practical Training I" course as part of this programme of study. Over a period of 12 weeks, students will have the opportunity to observe and take notes of, relevant to their areas, key aspects, tools and systems as they are implemented in the organisation they are at. This will also form the basis of their Final Project, for the successful completion of the course.

163


Concentration in Warehouse and Distribution Management

Concentration in Gas and Natural Resources Logistics

Inventory Management This course addresses the inventory aspects of warehousing. The course covers the essential techniques and tools for inventory management.

Introduction to Global Energy Economics, Policies & Implications The course introduces students to the essential facts and issues related to energy and energy needs. The course focuses on the general, economic, engineering and international aspects of Energy through a discussion of all energy sectors oil, natural gas, coal, synthetic hydrocarbons, nuclear power, renewable energy, thermal or pneumatic storage.

Fleet Management Logistics The course explores the growing field of fleet management for distribution systems. The complexities in the field are explored in detail to achieve understanding of main issues which emerge in the modern distribution of goods and products. The course includes reference to case studies, research, models, methods, and relevant software. Food Storage Logistics The course covers short and long term food storage under various conditions. It focuses on the global nature of food production and the emphasis on preservation under proper conditions. The sensitivity of food and drugs to various climate temperature conditions and expiration dates are explored. Advanced Supply Chain Design & Management The course builds on the Supply Chain Management course of a previous semester, revisits essential concepts learned in the introductory course and explores advanced issues of supply chain. The course focuses on two central concepts in modern Supply Chain practice: Demand driven supply chain strategy and Lean Supply Chain Design. International Freight Forwarding The course builds on Transport and Transportation Logistics to further explore the practices and requirements of Freight Forwarding, the coordination and shipment of goods from one place to another via a single or multiple carriers via air, marine, rail or highway. The course covers all important regulatory and practical aspects of freight forwarding.

164

Introduction to the Global Oil & Gas Logistics This course teaches concepts and facts of the oil and natural gas production and sale, in view of the larger energy market. Natural Gas and Petroleum Production & Management This course introduces the elements of import and export operations, from transportation to documentation, finance, and security and the effects on the global supply chain of natural resources. Emphasis is placed on existing import / export regulations, customs documentation, intermodal transportation, foreign freight forwarders, global technology, and security initiatives. Alternative & Renewable Energy The course covers the practical and economic potential of the renewable energy sources to meet environmental and economic challenges. Students are introduced to the physical and technological principles underlying major alternative energy sources. The main part of the course is focused on various direct solar derived energies such as thermal and photovoltaic. Natural Gas Market and Trading Principles The course is an introduction to the financial institutions of the natural gas market. The course explains the market deregulation and presents an overview of the nature of current market. Students learn the essentials of the physical cash market for natural gas production, transportation, distribution, and consumption. Financial trading tools are defined and demonstrated.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 APPLIED LOGISTICS (3 YEARS)

Concentration in Food Management Logistics European Food Regulations and Laws This course introduces students to European food regulation and law and their effect on food produces, sellers and providers. Food Quality Control This course reviews stage by stage quality control aspects which accompany the food logistic process from production to consumption. The formal regulatory and legal issues pertaining to the quality control are covered in other courses. Food Supply Chain Logistics The course provides a comprehensive overview of the entirety of food supply chain. The course covers all aspects of the subject of food supply, the largest most pervasive and most complex supply chain in the world. Food Warehouse Logistics The course is divided into two parts. The first part provides an overview of warehouse logistics and management and places warehousing within the frame of the overall supply chain network. The second part of the course introduces specific elements on food which impact on the warehousing of food products, its storage and its distribution. Food Storage Logistics The course covers short and long term food storage under various conditions. It focuses on the global nature of food production and the emphasis on preservation under proper conditions. The sensitivity of food and drugs to various climate temperature conditions and expiration dates are explored.

165


ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κηποτεχνία 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Αυτόνομη Εργοδότηση στον Τομέα της Κηποτεχνίας ή της Γεωργικής Παραγωγής > Εργοδότηση ως Ελεύθερος Επαγγελματίας σε δικές του εγκαταστάσεις > Εργοδότηση σε Ιδιωτικές Ανθοκομικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις Πρασίνου > Εργοδότηση σε Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες Κατασκευής Θερμοκηπίων και του Εξοπλισμού τους, καθώς και των Θερμοκηπιακών Επιχειρήσεων Παραγωγής Φυτικών Προϊόντων

166


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ (2 έτη)

Κηποτεχνία (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Στην Κύπρο, όπου η παράδοση στην Κηποτεχνία και την Τοπιοτέχνηση είναι σχετικά μικρή, το Μεσογειακό κλίμα δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις, οι οποίες συνεπάγονται όμως εξειδικευμένη προσαρμογή των παραδοσιακών μεθόδων, υλικών και πρακτικών. Το διετές Πρόγραμμα Σπουδών «Κηποτεχνία» είναι ένα επαγγελματικό πρόγραμμα, το οποίο με γνώμονα το ρητό «μαθαίνεις κάνοντας», εισάγει τους φοιτητές/τριες σε ιστορικές και σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές για την Κηποτεχνία, τις Καλλιέργειες και τη Δενδροκομία, που είναι κατάλληλες για το Μεσογειακό κλίμα. Το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στην Κηποτεχνία για ξηροθερμικά περιβάλλοντα, παραθαλάσσια τοπία και ορεινές περιοχές. ΣΤΟΧΟI > Να δώσει στους αποφοίτους στέρεες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στον τομέα της Κηποτεχνίας και των καλλιεργειών. > Να μπορούν οι απόφοιτοι να εργαστούν αυτόνομα στον τομέα της Κηποτεχνίας και της γεωργικής παραγωγής.

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα στην Κηποτεχνία

> Να μπορούν οι απόφοιτοι να αναπτύσσουν και να εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να συνεχίζουν, εάν το επιθυμούν, σπουδές ανώτερου επιπέδου σε Πανεπιστήμια και άλλες Ανώτερες Σχολές στον Κλάδο ή σε άλλους παρεμφερείς Kλάδους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τα εργαστηριακά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών «Κηποτεχνία» διεξάγονται σε εξειδικευμένους χώρους Κηπουρικής - Τοπιοτεχνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Το KES College έχει συμβληθεί με τα φυτώρια «Μ. Σολωμού και Υιοί», στην περιοχή Νήσου και χρησιμοποιούνται οι χώροι και ο υφιστάμενος επαγγελματικός εξοπλισμός του φυτωρίου για τις ανάγκες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.

167


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου Αγγλικά Ι Εισαγωγή στην Ιστορία της Κηποτεχνίας Εισαγωγή στην Εδαφολογία, Χημεία Εδάφους και Λιπάσματα Εισαγωγή στη Βοτανική και τη Μορφολογία των Φυτών Εισαγωγή στη Φυσιολογία των Φυτών ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 1 2 2 1 2

4 2 4

3

6

4 8 3 4 16 30

MAΘHMATA Βασικές Μετρήσεις στην Κηποτεχνία και στο Σχεδιασμό Κήπου Αγγλικά ΙΙ Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Ετήσια, Διετή, Πολυετή, Βολβοί, Κονδύλοι και Ριζώματα Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και Αναρριχητικά Χλοοτάπητες και Φυτά Εδαφοκάλυψης Επιλεγόμενο Μάθημα Θερινή Πρακτική Εξάσκηση Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 1

4 2

4

6

3 6 4 6 2 4 - 2 16 20

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Δενδροκομία 3 5 Καλλωπιστικά Φυτά 3 5 Αστική Κηποτεχνία 2 4 Διαχείριση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων 2 4 Εισαγωγή στο Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 2 2 Εκπόνηση Σχεδίου Κήπου / Τοπιοτέχνησης 2 4 Κατασκευές Κήπου Ι 4 6 ΣΥΝΟΛΟ 18 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης 2 4 Παραγωγή και Διαχείριση Φυτωρίου 2 4 Δισδιάστατη (2D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 2 4 Κατασκευές Κήπου ΙΙ 4 6 Κλάδεμα και Χειρουργική Δένδρων 1 2 Μελέτη Έργου 2 4 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ - 2 Επιλεγόμενο Μάθημα 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

Επιλεγόμενα Μαθήματα MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ 2 4 Εισαγωγή στα Οικονομικά 2 4 Διατροφή και Δίαιτα 2 4 Φαγητό και Κουλτούρα 2 4 Ιστορία της Κύπρου (Η Κυπριακή Κοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της) 2 4 Οικολογία 2 4 Αμπελουργία - Οινολογία 2 4 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος 2 4 Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων 2 4

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου - Αυγούστου μεταξύ του πρώτου και δεύτερου έτους, οι φοιτητές είναι υπόχρεοι μέσα στα πλαίσια των σπουδών τους, να εκτελέσουν πρακτική εξάσκηση διάρκειας 4 εβδομάδων. Ο τόπος εκτέλεσης της πρακτικής εξάσκησης εγκρίνεται από το κολλέγιο, ενώ οι φοιτητές επιθεωρούνται και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο καθηγητή.

168


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ (2 έτη)

Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια To μάθημα “Υγεία και Ασφάλεια” εισαγάγει τους φοιτητές/ τριες του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία” στα βασικά στοιχεία της Υγείας, Ασφάλειας και Προστασίας που σχετίζονται με την πρακτική πτυχή του επαγγέλματος τους. Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου Το μάθημα αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το μάθημα εστιάζει στα τελευταία λογισμικά εφαρμογών και συστήματα λειτουργιών που χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο. Αγγλικά I Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία”. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τη γλωσσική τους ικανότητα εξασκούμενοι στην ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση. Το μάθημα διδάσκεται σε δύο εξάμηνα. Εισαγωγή στη Ιστορία της Κηποτεχνίας Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό στις ιστορικές και πολιτιστικές βάσεις των κήπων και της Κηποτεχνίας. Εστιάζεται πάνω στην ιστορική της εναλλαγής του περιβάλλοντος χώρου με τον ανασχεδιασμό της Φύσης και την εξέλιξη των κήπων σε ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο. Εισαγωγή στην Εδαφολογία, Χημεία Εδάφους και Λιπάσματα Το μάθημα αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Γεωπονικής Επιστήμης και είναι ένα από τα πιο βασικά μαθήματα του Προγράμματος αυτού. Ασχολείται με τις βασικές λειτουργίες του εδάφους (φυσικοχημικές ιδιότητες) καθώς και την γονιμότητα του, που επιδρούν στην υγιή ανάπτυξη των φυτών και δένδρων. Εισαγωγή στην Βοτανική και τη Μορφολογία των Φυτών Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό στη θεωρία της Βοτανικής των Φυτών. Περιγράφει τη σύγκριση μεταξύ ζώντων και χωρίς ζωή σωμάτων, τις ιδιότητες των ζώντων οργανισμών, τα γνωρίσματα των φυτικών οργανισμών, τις κυριότερες κατηγορίες φυτών καθώς και το περιεχόμενο και τη διαίρεση της Βοτανικής. Περαιτέρω, το μάθημα εξετάζει την εξωτερική και εσωτερική Μορφολογία των φυτών. Εισαγωγή στη Φυσιολογία των Φυτών Το μάθημα Φυσιολογία των Φυτών είναι μέρος της Βοτανικής και ασχολείται με τις εκδηλώσεις της ζωής των φυτών, ερευνά με πειραματικό τρόπο τις λειτουργίες των οργάνων τους, με απώτερο σκοπό να δώσει στους φοιτητές την ακριβή εικόνα των εσωτερικών φαινόμενων της ζωής των φυτών, όπως είναι φωτοτροπισμός, φωτοπερίοδος, αφομοίωση κ.ά.

Βασικές Μετρήσεις στην Κηποτεχνία και Σχεδιασμό Κήπου Το μάθημα αυτό εστιάζεται στις μετρήσεις για την Κηποτεχνία και τον Σχεδιασμό Κήπου. Είναι μάθημα πρακτικής εφαρμογής όσον αφορά τις μετρήσεις και τις αρχές τους σχετικά με το επάγγελμα της Κηποτεχνίας. Καλύπτονται με λεπτομέρεια όλες οι παράμετροι, όπως σχετικές έννοιες, εργαλεία, μηχανολογικά, μετατροπές ποσοτήτων και εκτιμήσεις. Αγγλικά II Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία”. Οι φοιτητές βελτιώνουν τη γλωσσική τους ικανότητα εξασκούμενοι στην ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση. Το μάθημα διδάσκεται σε δύο εξάμηνα. Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Ετήσια, Διετή, Πολυετή, Βολβοί, Κόνδυλοι και Ριζώματα Το μέρος της Ανθοκομίας που ασχολείται με τα διάφορα φυτά, βολβούς, κονδύλους και ριζώματα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου είναι από τα πιο βασικά θέματα της Κηποτεχνίας. Μεταξύ άλλων, αφορά τις βασικές γνώσεις για την καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών, κοπτομένων ανθέων καθώς και για τη δημιουργία κήπων και πάρκων. Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και Αναρριχητικά Το μέρος της Ανθοκομίας ασχολείται με τα Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και τα Αναρριχητικά. Έχει ιδιαίτερη σημασία μεταξύ άλλων και για το διαχωρισμό των διάφορων μερών του κήπου, κάλυψη ατελειών, αντικατάσταση συνοριακών τοίχων καθώς για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Χλοοτάπητες και Φυτά Εδαφοκάλυψης Το μάθημα αφορά τις βασικές γνώσεις για τη δημιουργία, καλλιέργεια και συντήρηση Χλοοταπήτων και Φυτών Εδαφοκάλυψης. τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους κήπους, πάρκα και γήπεδα αθλοπαιδιών, καθώς αυξάνουν την αισθητική του τοπίου, καθιστούν τις συνθήκες άθλησης πιο ασφαλείς και διαφοροποιούν γενικά τη διάθεση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων με την εκπομπή θετικής ενέργειας.

169


Θερινή Πρακτική Εξάσκηση Ι Η Θερινή Πρακτική Εξάσκηση των Φοιτητών γίνεται σε χώρους / εγκαταστάσεις οργανισμών ή εταιρειών που έχουν δραστηριότητες συναφείς με την Κηποτεχνία Σχεδιασμό Κήπου. Η Πρακτική Εξάσκηση έχει διάρκεια τέσσερις εβδομάδες. Δενδροκομία Η Δενδροκομία είναι ένα από τα πιο βασικά μαθήματα της Κηποτεχνίας και ασχολείται με τη μελέτη εκμετάλλευσης τους εδάφους μέσω των καρποφόρων δένδρων και θάμνων, σε συνάρτηση με το οικολογικό περιβάλλον και τα έμβια όντα. Ασχολείται επίσης με την προέλευση, μορφολογία, ανάπτυξη και παραγωγή κάθε οπωροφόρου δένδρου χωριστά καθώς και με την τυποποίηση των παραγομένων προϊόντων από τα δένδρα και τους θάμνους. Καλλωπιστικά Φυτά Το μάθημα “Καλλωπιστικά Φυτά” είναι ένα από τα βασικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία”. Ασχολείται με τα στοιχεία που σχετίζονται με την ορθή τοπιοτέχνηση του κήπου, πάρκου και ανοικτών χώρων, σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο και το περιβάλλον ώστε να υπάρχει αισθητική και λειτουργική αρμονία στο χώρο. Αστική Κηποτεχνία Το μεγαλύτερο μέρος της μοντέρνας Κηποτεχνίας περιστρέφεται γύρω από μικρούς κήπους σε αστικές περιοχές, μπαλκόνια, ανοικτούς χώρους και αυλές ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό το εισαγωγικό μάθημα, διδάσκει τους φοιτητές/τριες τα βασικά στοιχεία κήπων μικρής έκτασης και το σχεδιασμό τους. Διαχείριση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων Το μάθημα αυτό αφορά τις βασικές αρχές για τη διαχείριση και τη διατήρηση υγιών φυτών, θάμνων και δένδρων στον κήπο ή τον οπωρώνα, που επιτυγχάνεται με την αναγνώριση των εχθρών και των ασθενειών τους καθώς και των διαφόρων ζιζανίων. Ταυτόχρονα, το μάθημα ασχολείται με τις ιδιότητες των φυτών, θάμνων και δένδρων και ο έλεγχος με φυσικές, χημικές, μηχανικές και βιολογικές μεθόδους. Εισαγωγή σε Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Το μάθημα “Εισαγωγή σε Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή” είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών με την ηλεκτρονική σχεδίαση. Οι φοιτητές θα διδαχτούν τις βασικές εντολές και ρυθμίσεις του σχεδιαστικού προγράμματος και οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους είναι εγκαταστημένο το σχεδιαστικό πρόγραμμα.

170

Εκπόνηση Σχεδίου Κήπου / Τοπιοτέχνησης Αυτό το εισαγωγικό σχεδιαστικό μάθημα, ερευνά σχεδιαστικές μεθόδους παρατηρήσεως και τις σχέσεις χώρου μέσα στη σύνθεση. Οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν ευχέρεια στο σχεδιασμό με τη βοήθεια πρακτικής και εμπειρίας στο χειρισμό των διάφορων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τοπιοτέχνηση. Κατασκευές Κήπου Ι Το μάθημα “Κατασκευές Κήπου Ι” εισαγάγει τους φοιτητές στα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές κήπου, περιγράφοντας τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους. Στη συνέχεια περιγράφονται διάφορες τυπικές κατασκευές κήπου, ενώ ταυτόχρονα οι κατασκευές αυτές σχεδιάζονται με όργανα σχεδίασης ή/ και κατάλληλο σχεδιαστικό πρόγραμμα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης Το μάθημα αυτό είναι βασικό αναφορικά με την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα Βελτιωμένα Συστήματα Άρδευσης (ΒΣΑ) κήπων, πάρκων και οπωρώνων για την άρδευση και συντήρησή τους. Παραγωγή και Διαχείριση Φυτωρίου Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στην πρακτική και τις τεχνικές της διαχείρισης των φυτών ενός φυτωρίου και τους εκπαιδεύει σε όλο το φάσμα των εργασιών του φυτωρίου, από τις βασικές καλλιέργειες μέχρι την εμπορία. Δισδιάστατη (2D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Το μάθημα αυτό είναι το πρώτο από δύο μαθήματα, που εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στο Σχεδιασμό Κήπου με τη βοήθεια σχεδιαστικού προγράμματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το παρόν μάθημα επικεντρώνεται στη σχεδίαση δύο διαστάσεων, ενώ το δεύτερο μάθημα στη σχεδίαση τριών διαστάσεων. Και τα δύο μαθήματα βασίζονται στα λογισμικά προγράμματα AutoCAD. Κατασκευές Κήπου II Το μάθημα “Κατασκευές Κήπου ΙΙ” αποτελεί συνέχεια του πρώτου ομώνυμου μαθήματος, το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Παρουσιάζονται περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές κήπου μαζί με τις ιδιότητες και χρήσεις τους. Σημαντικό μέρος του μαθήματος αποτελεί η αποτύπωση και μεταφορά σχεδίου και κατασκευών στο πεδίο, με ικανό αριθμό επισκέψεων των φοιτητών με τους καθηγητές τους, σε χώρους όπου βρίσκονται σε εξέλιξη κατασκευές κήπου, για τους οποίους τα σχέδια έχουν αναλυθεί στους φοιτητές.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ (2 έτη)

Κλάδεμα και Χειρουργική των Δένδρων Το κλάδεμα είναι ουσιώδης τεχνική και ταυτόχρονα τέχνη, όσον αφορά τη διαχείριση των δένδρων. Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στην πρακτική και τις τεχνικές του κλαδέματος για τα διάφορα καλλωπιστικά και οπωροφόρα δένδρα και θάμνους. Το κλάδεμα προσεγγίζεται στο μάθημα από τη σκοπιά της αύξησης, ανάπτυξης, επίδρασης στα άνθη και φρούτα καθώς και στην αισθητική. Μελέτη Έργου Στο μάθημα Μελέτη Έργου, οι φοιτητές/τριες επιδεικνύουν τις πρακτικές γνώσεις τους αναφορικά με τις βασικές αρχές και πρακτικές της Κηποτεχνίας, με τη δημιουργία Έργου από κάθε φοιτητή, σε προκαθορισμένο μικρό μέρος κήπου. Πρόκειται για το τελικό μάθημα του Διετούς Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία” και στοχεύει στο να επιδείξει τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες. Ταυτόχρονα όμως, για τους φοιτητές του Τριετούς Προγράμματος Σπουδών αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για το τι μπορούν να κάνουν στον τομέα της Κηποτεχνίας και Σχεδιασμού Κήπου. Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ Η Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ πραγματοποιείται μέσα στον Ιούνιο, έχει διάρκεια 4 εβδομάδες, σε χώρους / εγκαταστάσεις οργανισμών ή εταιρειών που έχουν δραστηριότητες συναφείς με την Κηποτεχνία - Σχεδιασμό Κήπου και αποτελεί συνέχεια της Θερινής Πρακτικής Εξάσκησης Ι.

τα θρεπτικά συστατικά και τις θρεπτικές αξίες, το ρόλο τους στη διατήρηση της υγείας και την παρουσίαση στη συσκευασία διαφόρων τροφίμων. Φαγητό και Κουλτούρα Το μάθημα εξετάζει τις γενικές έννοιες της διατροφής και της κοινωνίας. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τους λόγους και τις επιρροές που δέχονται οι άνθρωποι σε σχέση με την κατανάλωση τροφίμων. Το μάθημα εστιάζει στους πολιτιστικούς και παγκόσμιους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφίμων και ποτών. Ιστορία της Κύπρου (Η Κυπριακή Κοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της) Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές μια εισαγωγική επισκόπηση για την Κυπριακή Κοινωνία, Ιστορία και Πολιτισμό. Εξετάζει την ιστορία της Κύπρου από την Νεολιθική Εποχή μέχρι σήμερα, δίνοντας μια επισκόπηση όλων των κύριων ιστορικών περιόδων. Οικολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην επιστήμη της οικολογίας, έτσι ώστε να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και του περιβάλλοντος και την ανάγκη για βελτίωση του.

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Αμπελουργία - Οινολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/ τριες στις βασικές αρχές της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας.

Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Το μάθημα εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες του Προγράμματος αυτού στις σύγχρονες αρχές του Μάρκετινγκ. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε αυτές τις αρχές έτσι ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν αργότερα στο επαγγελματικό τους χώρο.

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος Το μάθημα αυτό κάνει μια πρώτη εισαγωγή στα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα και δίνει την ευκαιρία κατανόησης του πλάτους των θεμάτων που εμπίπτουν κάτω από τη περιβαλλοντική θεματολογία.

Εισαγωγή στα Οικονομικά Το μάθημα μελετά την συμπεριφορά ατόμων, τις κινήσεις μεγαλύτερων επιχειρήσεων, καθώς και της κυβέρνησης μέσω μικροοικονομικής ματιάς. Θέματα που θα καλυφθούν είναι βασικές αρχές της μικροοικονομίας, θεωρία της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή (Αυξάνοντας την Ικανοποίηση), θεωρία της Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (Αυξάνοντας το Κέρδος), Αγορές: Γη, Εργατικό Δυναμικό, Κεφάλαιο.

Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές τα βασικά χαρακτηριστικά και τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων.

Διατροφή και Δίαιτα Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές του προγράμματος αυτού στις βασικές αρχές της διατροφής και της διαιτολογίας. Το μάθημα περιλαμβάνει πληροφορίες για

171


ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Ίδρυση και λειτουργία Επιχείρησης στον Τομέα της Κηποτεχνίας, Σχεδιασμού Κήπου και Τοπιοτέχνησης > Υπεύθυνος/νη Συντονιστής /στρια σε μεγαλύτερα Έργα Κηποτεχνίας και Τοπιοτέχνησης > Εργοδότηση ως Ελεύθερος Επαγγελματίας σε δικές του εγκαταστάσεις > Εργοδότηση σε Ιδιωτικές Ανθοκομικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις Πρασίνου > Εργοδότηση σε Φυτώρια ως Ειδικός σε Θέματα Φύτευσης, Προστασίας, Συντήρησης και Ανάπτυξης Φυτών και Δένδρων.

172


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου (3 έτη)

Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Το τριετές Πρόγραμμα Σπουδών «Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου» έχει κοινά τα δύο πρώτα χρόνια φοίτησης με το αντίστοιχο διετές Πρόγραμμα Σπουδών «Κηποτεχνία» που προσφέρεται στο KES College. Το τριετές πρόγραμμα αυτό κτίζει πάνω στις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τα δύο πρώτα χρόνια φοίτησης, στα οποία με γνώμονα το ρητό “μαθαίνεις κάνοντας”, οι φοιτητές/τριες εισάγονται σε ιστορικές και σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές για την Κηποτεχνία, το Σχεδιασμό Κήπου και την Τοπιοτέχνηση, τις Καλλιέργειες και τη Δενδροκομία που είναι κατάλληλες για το Μεσογειακό Κήπο και Τοπίο. Στο τρίτο έτος προσφέρονται ανώτερου επιπέδου τεχνικές στην Κηποτεχνία, το Σχεδιασμό Κήπου και την Τοπιοτέχνηση, ενώ ταυτόχρονα οι φοιτητές/τριες αποκτούν τις βάσεις για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης στον τομέα αυτό. ΣΤΟΧΟI > Να δώσει στους αποφοίτους, ανώτερου επιπέδου στέρεες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στον τομέα της Κηποτεχνίας και του Σχεδιασμού Κήπου και των καλλιεργειών. > Να μπορούν οι απόφοιτοι να εργαστούν αυτόνομα στον τομέα της Κηποτεχνίας και του Σχεδιασμού Κήπου και της γεωργικής παραγωγής. > Να μπορούν οι απόφοιτοι να εργαστούν ως υπεύθυνοι συντο-

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα στην Κηποτεχνία και Σχεδιασμό Κήπου

νιστές σε μεγαλύτερα έργα Κηποτεχνίας και Τοπιοτέχνησης. > Να γνωρίζουν οι απόφοιτοι τις πιο βασικές αρχές για τη δημιουργία και λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης στον τομέα της Κηποτεχνίας και Σχεδιασμού Κήπου. • Να μπορούν οι απόφοιτοι να αναπτύσσουν και να εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να συνεχίζουν, εάν το επιθυμούν, σπουδές ανώτερου επιπέδου σε Πανεπιστήμια.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τα εργαστηριακά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών «Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου» διεξάγονται σε εξειδικευμένους χώρους Κηπουρικής - Τοπιοτεχνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Το KES College έχει συμβληθεί με τα φυτώρια «Μ. Σολωμού και Υιοί», στην περιοχή Νήσου και χρησιμοποιούνται οι χώροι και ο υφιστάμενος επαγγελματικός εξοπλισμός του φυτωρίου για τις ανάγκες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.

173


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου Αγγλικά Ι Εισαγωγή στην Ιστορία της Κηποτεχνίας Εισαγωγή στην Εδαφολογία, Χημεία Εδάφους και Λιπάσματα Εισαγωγή στη Βοτανική και τη Μορφολογία των Φυτών Εισαγωγή στη Φυσιολογία των Φυτών ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 1 2 2 1 2

4 2 4

3

6

4 8 3 4 16 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Βασικές Μετρήσεις στην Κηποτεχνία και στο Σχεδιασμό Κήπου 2 4 Αγγλικά ΙΙ 1 2 Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Ετήσια, Διετή, Πολυετή, Βολβοί, Κονδύλοι και Ριζώματα 4 6 Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και Αναρριχητικά 3 6 4 6 Χλοοτάπητες και Φυτά Εδαφοκάλυψης Επιλεγόμενο Μάθημα 2 4 - 2 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση Ι ΣΥΝΟΛΟ 16 30

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Δενδροκομία 3 5 Καλλωπιστικά Φυτά 3 5 Αστική Κηποτεχνία 2 4 Διαχείριση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων 2 4 Εισαγωγή στο Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 2 2 Εκπόνηση Σχεδίου Κήπου / Τοπιοτέχνησης 2 4 Κατασκευές Κήπου Ι 4 6 ΣΥΝΟΛΟ 18 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης 2 4 Παραγωγή και Διαχείριση Φυτωρίου 2 4 Δισδιάστατη (2D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 2 4 Κατασκευές Κήπου ΙΙ 4 6 Κλάδεμα και Χειρουργική Δένδρων 1 2 Μελέτη Έργου 2 4 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ - 2 Επιλεγόμενο Μάθημα 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

5o Eξάμηνο

6o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 Ανάλυση – Σύνθεση Τοπίου Ανώτερος Σχεδιασμός Τοπίου: Σχήμα, Χρώμα, Υφή και Επιλογή Φυτών 2 4 Αστικός Σχεδιασμός Τοπίου 2 4 Λαχανοκομία και Εισαγωγή στις Υδροπονικές Καλλιέργειες 3 5 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικά Σχέδια για την Κηποτεχνία και την Τοπιοτέχνηση 3 5 Διαχείριση Γηπέδων Γκολφ, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Πάρκων 2 4 Επιλεγόμενο Μάθημα 2 4 16 30 ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης και Κώδικας Δεοντολογίας 2 4 Φοινικοειδή, Καλαμοειδή και Διακοσμητικά Αγροστώδη 2 4 Τρισδιάστατη (3D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 2 4 3 6 Αστική Δασοκομία Διπλωματική Εργασία 6 8 17 30 ΣΥΝΟΛΟ

Επιλεγόμενα Μαθήματα MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ 2 4 Εισαγωγή στα Οικονομικά 2 4 Διατροφή και Δίαιτα 2 4 Φαγητό και Κουλτούρα 2 4 Ιστορία της Κύπρου (Η Κυπριακή Κοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της) 2 4 Οικολογία 2 4 Αμπελουργία - Οινολογία 2 4 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος 2 4 Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων 2 4

174

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου - Αυγούστου μεταξύ του πρώτου και δεύτερου έτους, και μεταξύ δεύτερου και τρίτου έτους σπουδών, οι φοιτητές είναι υπόχρεοι μέσα στα πλαίσια των σπουδών τους, να εκτελέσουν πρακτική εξάσκηση διάρκειας 4 εβδομάδων σε εργασία συναφή με τις σπουδές τους. Ο τόπος εκτέλεσης της πρακτικής εξάσκησης εγκρίνεται από το κολλέγιο, ενώ οι φοιτητές επιθεωρούνται και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο καθηγητή.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου (3 έτη)

Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια To μάθημα “Υγεία και Ασφάλεια” εισαγάγει τους φοιτητές/ τριες του Προγράμματος Σπουδών στα βασικά στοιχεία της Υγείας, Ασφάλειας και Προστασίας που σχετίζονται με την πρακτική πτυχή του επαγγέλματος τους. Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου Το μάθημα αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το μάθημα εστιάζει στα τελευταία λογισμικά εφαρμογών και συστήματα λειτουργιών που χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο. Αγγλικά I Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία”. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τη γλωσσική τους ικανότητα εξασκούμενοι στην ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση. Το μάθημα διδάσκεται σε δύο εξάμηνα. Εισαγωγή στη Ιστορία της Κηποτεχνίας Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό στις ιστορικές και πολιτιστικές βάσεις των κήπων και της Κηποτεχνίας. Εστιάζεται πάνω στην ιστορική της εναλλαγής του περιβάλλοντος χώρου με τον ανασχεδιασμό της Φύσης και την εξέλιξη των κήπων σε ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο. Εισαγωγή στην Εδαφολογία, Χημεία Εδάφους και Λιπάσματα Το μάθημα αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Γεωπονικής Επιστήμης και είναι ένα από τα πιο βασικά μαθήματα του Προγράμματος. Ασχολείται με τις βασικές λειτουργίες του εδάφους (φυσικοχημικές ιδιότητες) καθώς και την γονιμότητα του, που επιδρούν στην υγιή ανάπτυξη των φυτών και δένδρων. Εισαγωγή στην Βοτανική και τη Μορφολογία των Φυτών Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό στη θεωρία της Βοτανικής των Φυτών. Περιγράφει τη σύγκριση μεταξύ ζώντων και χωρίς ζωή σωμάτων, τις ιδιότητες των ζώντων οργανισμών, τα γνωρίσματα των φυτικών οργανισμών, τις κυριότερες κατηγορίες φυτών καθώς και το περιεχόμενο και τη διαίρεση της Βοτανικής. Περαιτέρω, το μάθημα εξετάζει την εξωτερική και εσωτερική Μορφολογία των φυτών. Εισαγωγή στη Φυσιολογία των Φυτών Το μάθημα Φυσιολογία των Φυτών είναι μέρος της Βοτανικής και ασχολείται με τις εκδηλώσεις της ζωής των φυτών, ερευνά με πειραματικό τρόπο τις λειτουργίες των οργάνων τους, με απώτερο σκοπό να δώσει στους φοιτητές την ακριβή εικόνα των εσωτερικών φαινόμενων της ζωής των φυτών, όπως είναι φωτοτροπισμός, φωτοπερίοδος, αφομοίωση κ.ά.

Βασικές Μετρήσεις στην Κηποτεχνία και Σχεδιασμό Κήπου Το μάθημα αυτό εστιάζεται στις μετρήσεις για την Κηποτεχνία και τον Σχεδιασμό Κήπου. Είναι μάθημα πρακτικής εφαρμογής όσον αφορά τις μετρήσεις και τις αρχές τους σχετικά με το επάγγελμα της Κηποτεχνίας. Καλύπτονται με λεπτομέρεια όλες οι παράμετροι, όπως σχετικές έννοιες, εργαλεία, μηχανολογικά, μετατροπές ποσοτήτων και εκτιμήσεις. Αγγλικά II Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία”. Οι φοιτητές βελτιώνουν τη γλωσσική τους ικανότητα εξασκούμενοι στην ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση. Το μάθημα διδάσκεται σε δύο εξάμηνα. Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Ετήσια, Διετή, Πολυετή, Βολβοί, Κόνδυλοι και Ριζώματα Το μέρος της Ανθοκομίας που ασχολείται με τα διάφορα φυτά, βολβούς, κονδύλους και ριζώματα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου είναι από τα πιο βασικά θέματα της Κηποτεχνίας. Μεταξύ άλλων, αφορά τις βασικές γνώσεις για την καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών, κοπτομένων ανθέων καθώς και για τη δημιουργία κήπων και πάρκων. Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και Αναρριχητικά Το μέρος της Ανθοκομίας ασχολείται με τα Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και τα Αναρριχητικά. Έχει ιδιαίτερη σημασία μεταξύ άλλων και για το διαχωρισμό των διάφορων μερών του κήπου, κάλυψη ατελειών, αντικατάσταση συνοριακών τοίχων καθώς για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Χλοοτάπητες και Φυτά Εδαφοκάλυψης Το μάθημα αφορά τις βασικές γνώσεις για τη δημιουργία, καλλιέργεια και συντήρηση Χλοοταπήτων και Φυτών Εδαφοκάλυψης, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για κήπους, πάρκα και γήπεδα αθλοπαιδιών, καθώς αυξάνουν την αισθητική του τοπίου, καθιστούν τις συνθήκες άθλησης πιο ασφαλείς και διαφοροποιούν γενικά τη διάθεση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων με την εκπομπή θετικής ενέργειας.

175


Θερινή Πρακτική Εξάσκηση Ι Η Θερινή Πρακτική Εξάσκηση των Φοιτητών γίνεται σε χώρους / εγκαταστάσεις οργανισμών ή εταιρειών που έχουν δραστηριότητες συναφείς με την Κηποτεχνία – Σχεδιασμό Κήπου. Η Πρακτική Εξάσκηση έχει διάρκεια τέσσερις εβδομάδες. Δενδροκομία Η Δενδροκομία είναι ένα από τα πιο βασικά μαθήματα της Κηποτεχνίας και ασχολείται με τη μελέτη εκμετάλλευσης τους εδάφους μέσω των καρποφόρων δένδρων και θάμνων, σε συνάρτηση με το οικολογικό περιβάλλον και τα έμβια όντα. Ασχολείται επίσης με την προέλευση, μορφολογία, ανάπτυξη και παραγωγή κάθε οπωροφόρου δένδρου χωριστά καθώς και με την τυποποίηση των παραγομένων προϊόντων από τα δένδρα και τους θάμνους. Καλλωπιστικά Φυτά Το μάθημα “Καλλωπιστικά Φυτά” είναι ένα από τα βασικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία”. Ασχολείται με τα στοιχεία που σχετίζονται με την ορθή τοπιοτέχνηση του κήπου, πάρκου και ανοικτών χώρων, σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο και το περιβάλλον ώστε να υπάρχει αισθητική και λειτουργική αρμονία στο χώρο. Αστική Κηποτεχνία Το μεγαλύτερο μέρος της μοντέρνας Κηποτεχνίας περιστρέφεται γύρω από μικρούς κήπους σε αστικές περιοχές, μπαλκόνια, ανοικτούς χώρους και αυλές ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό το εισαγωγικό μάθημα, διδάσκει τους φοιτητές/τριες τα βασικά στοιχεία κήπων μικρής έκτασης και το σχεδιασμό τους. Διαχείριση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων Το μάθημα αυτό αφορά τις βασικές αρχές για τη διαχείριση και τη διατήρηση υγιών φυτών, θάμνων και δένδρων στον κήπο ή τον οπωρώνα, που επιτυγχάνεται με την αναγνώριση των εχθρών και των ασθενειών τους καθώς και των διαφόρων ζιζανίων. Ταυτόχρονα, το μάθημα ασχολείται με τις ιδιότητες των φυτών, θάμνων και δένδρων και ο έλεγχος τους με φυσικές, χημικές, μηχανικές και βιολογικές μεθόδους. Εισαγωγή σε Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Το μάθημα “Εισαγωγή σε Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή” είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών με την ηλεκτρονική σχεδίαση. Οι φοιτητές θα διδαχτούν βασικές εντολές και ρυθμίσεις του σχεδιαστικού προγράμματος και οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους είναι εγκαταστημένο το σχεδιαστικό πρόγραμμα.

176

Εκπόνηση Σχεδίου Κήπου / Τοπιοτέχνησης Αυτό το εισαγωγικό σχεδιαστικό μάθημα, ερευνά σχεδιαστικές μεθόδους παρατηρήσεως και τις σχέσεις χώρου μέσα στη σύνθεση. Οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν ευχέρεια στο σχεδιασμό με τη βοήθεια πρακτικής και εμπειρίας στο χειρισμό των διάφορων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τοπιοτέχνηση. Κατασκευές Κήπου Ι Το μάθημα “Κατασκευές Κήπου Ι” εισαγάγει τους φοιτητές στα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές κήπου, περιγράφοντας τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους. Στη συνέχεια περιγράφονται διάφορες τυπικές κατασκευές κήπου, ενώ ταυτόχρονα οι κατασκευές αυτές σχεδιάζονται με όργανα σχεδίασης ή/και κατάλληλο σχεδιαστικό πρόγραμμα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης Το μάθημα αυτό είναι βασικό αναφορικά με την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα Βελτιωμένα Συστήματα Άρδευσης (ΒΣΑ) κήπων, πάρκων και οπωρώνων για την άρδευση και συντήρησή τους. Παραγωγή και Διαχείριση Φυτωρίου Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στις πρακτική και τις τεχνικές της διαχείρισης των φυτών ενός φυτωρίου και τους εκπαιδεύει σε όλο το φάσμα των εργασιών του φυτωρίου, από τις βασικές καλλιέργειες μέχρι την εμπορία. Δισδιάστατη (2D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Το μάθημα αυτό είναι το πρώτο από δύο μαθήματα, που εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στο Σχεδιασμό Κήπου με τη βοήθεια σχεδιαστικού προγράμματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το παρόν μάθημα επικεντρώνεται στη σχεδίαση δύο διαστάσεων, ενώ το δεύτερο μάθημα στη σχεδίαση τριών διαστάσεων. Και τα δύο μαθήματα βασίζονται στα λογισμικά προγράμματα AutoCAD. Κατασκευές Κήπου II Το μάθημα “Κατασκευές Κήπου ΙΙ” αποτελεί συνέχεια του πρώτου ομώνυμου μαθήματος, το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Παρουσιάζονται περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές κήπου μαζί με τις ιδιότητες και χρήσεις τους. Σημαντικό μέρος του μαθήματος αποτελεί η αποτύπωση και μεταφορά σχεδίου και κατασκευών στο πεδίο, με ικανό αριθμό επισκέψεων των φοιτητών με τους καθηγητές τους, σε χώρους όπου βρίσκονται σε εξέλιξη κατασκευές κήπου, για τους οποίους τα σχέδια έχουν αναλυθεί στους φοιτητές.


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου (3 έτη)

Κλάδεμα και Χειρουργική των Δένδρων Το κλάδεμα είναι ουσιώδης τεχνική και ταυτόχρονα τέχνη, όσον αφορά τη διαχείριση των δένδρων. Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στην πρακτική και τις τεχνικές του κλαδέματος για τα διάφορα καλλωπιστικά και οπωροφόρα δένδρα και θάμνους. Το κλάδεμα προσεγγίζεται στο μάθημα από τη σκοπιά της αύξησης, ανάπτυξης, επίδρασης στα άνθη και φρούτα καθώς και στην αισθητική.

Λαχανοκομία και Εισαγωγή στις Υδροπονικές Καλλιέργειες Η Λαχανοκομία είναι ένα από τα βασικά μαθήματα της Κηποτεχνίας λόγω της σημασίας που έχουν τα λαχανικά στη σωστή διατροφή του Ανθρώπου και τη σημασία που έχει η καλλιέργεια των λαχανικών στον κήπο. Το μάθημα αυτό εκπαιδεύει τους φοιτητές σε τρόπους καλλιέργειας, ανάπτυξης και προστασίας των λαχανικών στο έδαφος, ενώ θα τους εισαγάγει στις Υδροπονικές Καλλιέργειες.

Μελέτη Έργου Στο μάθημα Μελέτη Έργου, οι φοιτητές/τριες επιδεικνύουν τις πρακτικές γνώσεις τους αναφορικά με τις βασικές αρχές και πρακτικές της Κηποτεχνίας, με τη δημιουργία Έργου από κάθε φοιτητή, σε προκαθορισμένο μικρό μέρος κήπου. Πρόκειται για το τελικό μάθημα του Διετούς Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία” και στοχεύει στο να επιδείξει τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες. Ταυτόχρονα όμως, για τους φοιτητές του Τριετούς Προγράμματος Σπουδών αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για το τι μπορούν να κάνουν στον τομέα της Κηποτεχνίας και Σχεδιασμού Κήπου.

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικά Σχέδια για την Κηποτεχνία και την Τοπιοτέχνηση Το μάθημα αποτελεί μια γενική εισαγωγή στις βασικές αρχές των επιχειρήσεων. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν έννοιες, στάσεις και φιλοσοφίες γύρω από τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στην αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων.

Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ Η Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ πραγματοποιείται μέσα στον Ιούνιο, έχει διάρκεια 4 εβδομάδες, σε χώρους / εγκαταστάσεις οργανισμών ή εταιρειών που έχουν δραστηριότητες συναφείς με την Κηποτεχνία - Σχεδιασμό Κήπου και αποτελεί συνέχεια της Θερινής Πρακτικής Εξάσκηση Ι. Ανάλυση - Σύνθεση Τοπίου Το μάθημα αυτό εισαγάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες σε ομάδες, στη μελέτη δημόσιων χώρων μεγάλης κλίμακας με στόχο την τοπιοτέχνησή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των χώρων όπως: τοποθεσία, εδαφολογικές συνθήκες, μικροκλίμα της περιοχής και άλλα. Ανώτερος Σχεδιασμός Τοπίου: Σχήμα, Χρώμα, Υφή και Επιλογή Φυτών Το μάθημα αυτό αποτελεί μια βήμα προς βήμα ανώτερη ενότητα έγχρωμου σχεδιασμού για επαγγελματίες τοπιοτέχνες, οι οποίοι πρέπει να αναπτύσσουν και επικοινωνούν σχεδιαστικές ιδέες με καθαρά, ελκυστικά και επικοινωνιακά έγχρωμα σχέδια. Αστικός Σχεδιασμός Τοπίου Σε μια εποχή στην οποία ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει σε μεγάλες πόλεις, το περιβάλλον γίνεται λιγότερο ελκυστικό και χρειάζεται περισσότερη έρευνα και φροντίδα. Το μάθημα Αστικός Σχεδιασμός Τοπίου διδάσκει τα βασικά στοιχεία αυτού του προβληματισμού και τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο περιβάλλον. Οι φοιτητές/τριες εξασκούνται στην υλοποίηση Αστικού Σχεδιασμού σε Studio - Σχεδιαστήριο.

Διαχείριση Γηπέδων Γκολφ, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Πάρκων Το μάθημα αυτό θα εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο θέμα της διαχείρισης γηπέδων γκολφ, αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκων. Απευθύνεται σε εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν στο πεδίο αυτό, όσο επίσης και σε εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις υφιστάμενες δεξιότητές τους. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Τα αρωματικά φυτά είναι ένα από τα κύρια μαθήματα της Κηπουρικής και ασχολείται με την εκμετάλλευση του εδάφους μέσω των αρωματικών φυτών, σε συνάρτηση με το οικολογικό περιβάλλον. Ασχολείται επίσης με την μορφολογία, ανάπτυξη και παραγωγή κάθε φυτού χωριστά καθώς και με τις πληροφορίες που αφορούν την καλλιέργεια όλων των ειδών φρέσκων αρωματικών φυτών για παραγωγή ξηρού προϊόντος και αιθερίων ελαίων. Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης και Κώδικας Δεοντολογίας Το μάθημα ενσωματώνει τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική αναφορικά με τη δημιουργία και τη διοίκηση μικρών επιχειρήσεων. Παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη των σημαντικών θεμάτων που σχετίζονται με τις μικρές επιχειρήσεις, παρουσιάζει πολλά πραγμα-

177


τικά παραδείγματα για να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν πώς να εφαρμόζουν τις έννοιες της διαχείρισης των επιχειρήσεων. Φοινικοειδή, Καλαμοειδή και Διακοσμητικά Αγροστώδη Από Κηποτεχνικής άποψης, τα Φοινικοειδή και Καλαμοειδή είναι φυτά ευέλικτα, συντηρούνται εύκολα και είναι πολύ κατάλληλα για υποτροπικά κλίματα. Περιλαμβάνουν μια μεγάλη σειρά διαφορετικών ειδών με διαφορετική υφή, σχήμα, μέγεθος και χρώματα. Το μάθημα είναι εισαγωγή στην επιλογή, φύτευση, καλλιέργεια, πολλαπλασιασμό και την παρουσίαση των φυτών αυτών κάτω από διαφορετικές συνθήκες και για διαφορετικούς σκοπούς. Θα διδαχθούν και θα συζητηθούν όλα τα κύρια είδη καθώς και οι τρόποι εφαρμογής τους. Τρισδιάστατη (3D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Το μάθημα εκπαιδεύει τους/τις φοιτητές/τριες στη χρήση σχεδιαστικού προγράμματος με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, για την εφαρμογή γραφικών, συμβόλων, σχημάτων, διαγραμμάτων, κειμένου και κλιμάκων για την ανάπτυξη σχεδίων, σχεδίων ιδεών, κατασκευαστικών εγγράφων για Πρότζεκτ Τοπιοτέχνησης σε κατοικημένες περιοχές. Το μάθημα διδάσκεται στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τη βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD 3D και 3DSTUDIOMAX για τρισδιάστατες εφαρμογές. Αστική Δασοκομία Τα δάση των πόλεων είναι μεταξύ των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των πόλεων. Οι πόλεις αναπτύσσουν στενές σχέσεις με γειτονικές δασικές περιοχές και σε μερικές περιπτώσεις αναπτύσσουν “δασικές οντότητες”. Το μάθημα της Αστικής Δασοκομίας ασχολείται με τις βασικές αρχές της συντήρησης των δένδρων στο αστικό περιβάλλον. Το μάθημα αυτό εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην θεωρία και πρακτική της διαχείρισης των δένδρων στην πόλη σε δρόμους, πάρκα και αστικούς χώρους πρασίνου. Διπλωματική Εργασία Το μάθημα Διπλωματική Εργασία διαφέρει από παρόμοια μαθήματα προηγούμενων ετών, ως προς το ότι χρειάζονται επιπρόσθετες δεξιότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού, τις οποίες οι φοιτητές/τριες αποκτούν στη διάρκεια του τελευταίου έτους σπουδών. Μεταξύ άλλων, χρειάζονται δεξιότητες σχεδιασμού, διαχείρισης, ετοιμασίας προϋπολογισμού και εκτέλεσης Έργου στην Κηποτεχνία και Τοπιοτέχνηση. Στους φοιτητές/τριες ανατίθεται μια εξειδικευμένη εργασία τοπιοτέχνησης, με πλήρεις προδιαγραφές και τα βασικά δεδομένα του προϋπολογισμού. Ο κάθε φοιτητής/τρια αποφασίζει πώς θα υλοποιήσει την εργασία μέσα στα δοσμένα πλαίσια και περιορισμούς και υποβάλλει σχέδια για το πώς θα το πετύχει.

178


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου (3 έτη)

Επιλεγόμενα Μαθήματα Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Το μάθημα εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες του Προγράμματος Σπουδών στις σύγχρονες αρχές του Μάρκετινγκ. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε αυτές τις αρχές έτσι ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν αργότερα στον επαγγελματικό τους χώρο. Εισαγωγή στα Οικονομικά Το μάθημα μελετά τη συμπεριφορά ατόμων, τις κινήσεις μεγαλύτερων επιχειρήσεων, καθώς και της κυβέρνησης μέσω μικροοικονομικής ματιάς. Θέματα που θα καλυφθούν είναι βασικές αρχές της μικροοικονομίας, θεωρία της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή (Αυξάνοντας την Ικανοποίηση), θεωρία της Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (Αυξάνοντας το Κέρδος), Αγορές: Γη, Εργατικό Δυναμικό, Κεφάλαιο.

Αμπελουργία-Οινολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στις βασικές αρχές της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος Το μάθημα αυτό κάνει μια πρώτη εισαγωγή στα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα και δίνει την ευκαιρία κατανόησης του πλάτους των θεμάτων που εμπίπτουν κάτω από τη περιβαλλοντική θεματολογία. Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές τα βασικά χαρακτηριστικά και τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων.

Διατροφή και Δίαιτα Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών στις βασικές αρχές της διατροφής και της διαιτολογίας. Το μάθημα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά και τις θρεπτικές αξίες, τον ρόλο τους στη διατήρηση της υγείας και την παρουσίαση στη συσκευασία διαφόρων τροφίμων. Φαγητό και Κουλτούρα Το μάθημα εξετάζει τις γενικές έννοιες της διατροφής και της κοινωνίας. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τους λόγους και τις επιρροές που δέχονται οι άνθρωποι σε σχέση με την κατανάλωση τροφίμων. Το μάθημα εστιάζει στους πολιτιστικούς και παγκόσμιους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφίμων και ποτών. Ιστορία της Κύπρου (Η Κυπριακή Κοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της) Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές μια εισαγωγική επισκόπηση για την Κυπριακή Κοινωνία, Ιστορία και Πολιτισμό. Εξετάζει την ιστορία της Κύπρου από την Νεολιθική Εποχή μέχρι σήμερα, δίνοντας μια επισκόπηση όλων των κύριων ιστορικών περιόδων. Οικολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην επιστήμη της οικολογίας, έτσι ώστε να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και του περιβάλλοντος και την ανάγκη για βελτίωση του.

179


ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Εργοδότηση σε οποιαδήποτε επιχείρηση αναφορικά με: • Θέματα εφαρμογής της Νομοθεσίας για το Περιβάλλον • Εκπόνηση μελετών για Περιβαλλοντολογικά Θέματα που αφορούν την επιχείρηση • Συστήματα Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης > Δήμους και Συμβούλια Βελτιώσεως > Εταιρείες / Οργανισμούς Διαχείρισης Χώρων Υγιεινής Ταφής Απορριμμάτων > Εταιρείες ανακύκλωσης > Σύμβουλος σε Επιχειρήσεις για Ορθή Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

180


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2 έτη)

Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Σήμερα, οι επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον ως αποτέλεσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της βιομηχανίας είναι πέραν από εμφανείς, με την κλιματική αλλαγή να απειλεί πλέον τη διαβίωση στον πλανήτη. Έτσι, αλλαγές στις νομοθεσίες για προστασία του περιβάλλοντος είναι πλέον πιο συχνές και προβλέπουν πιο αυστηρά όρια και πρακτικές ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για προστασία του περιβάλλοντος χρειάζονται δυναμικά και καινοτόμα προγράμματα για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της νομοθεσίας και της αγοράς. Χρειάζονται στελέχη που να συνδυάζουν ακαδημαϊκές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να βελτιώνουν την περιβαλλοντική τους επίδοση.

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το καινοτόμο Πρόγραμμα Σπουδών “Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης” εμπερικλείει ακριβώς τη σύγχρονη προσέγγιση στην περιβαλλοντική διαχείριση μέσα από κατάλληλα δομημένα μαθήματα που απαντούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών που καλούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και να διαχειριστούν τα περιβαλλοντικά τους θέματα. Ο Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα και επί της ουσίας μια επιχείρηση να τηρεί τη νομοθεσία, να δραστηριοποιείται με περιβαλλοντική συνείδηση, να διαχειρίζεται αποδοτικά τους φυσικούς πόρους με αμοιβαίο όφελος και να απολαμβάνει το προφίλ της κοινωνικά αποδεκτής επιχείρησης. ΣΤΟΧΟI Ευαισθητοποίηση των αποφοίτων γύρω από το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα και παροχή σ’ αυτούς των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να δίνουν συμβουλές για: > την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιφυσικού περιβάλλοντος. πτώσεων πάνω στο περιβάλλον από την > Να είναι σε θέση να υπολογίζουν το πεανθρώπινη δραστηριότητα ριβαλλοντικό αποτύπωμα της κάθε επιχεί> τη διαμόρφωση και εφαρμογή περιβαλρησης και να μπορούν να εφαρμόσουν λοντικής πολιτικής σε μια επιχείρηση τα κατάλληλα μέτρα για μείωσή του. > την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στρα> Να γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή και την Κυτηγικών στις εταιρικές στρατηγικές, έτσι πριακή Νομοθεσία σχετικά με τα περιβαλπου εφαρμόζοντας διάφορα εργαλεία λοντικά ζητήματα, ούτως ώστε να τονίζουν όπως ΣΠΔ (Συστήματα Περιβαλλοντικής την ανάγκη εναρμόνισης με την περιβαλλοντική νομοθεσία στις διάφορες επιχειρήΔιαχείρισης), να πετυχαίνουν καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση σεις και να συμβάλλουν στην επίτευξή τους. > Να καλλιεργήσουν οι απόφοιτοι το αί- > Να μπορούν να βοηθήσουν στην υιοσθημα ευθύνης σε σχέση με το περιβάλθέτηση μιας σωστής πολιτικής για την λον και να ενισχύσουν την περιβαλλοντιΕταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη και να κή τους συνείδηση. βελτιώσουν πραγματικά την εικόνα της > Να κατανοήσουν οι απόφοιτοι την αλληεπιχείρησης στους πελάτες. λοσυσχέτιση ανθρώπου, πολιτισμού και ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEN DOT Το KES College έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης GREEN DOT ώστε οι φοιτητές του Προγράμματος να εκτελούν την πρακτική τους στην εταιρεία αυτή.

181


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 Αρχές Ανόργανης και Οργανικής Χημείας Αρχές Φυσικής 2 4 Στοιχεία Βιολογίας / Περιβαλλοντική Βιολογία 3 5 2 4 Οργάνωση Επιχείρησης 4 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος I 2 Ασφάλεια, Υγεία και Προστασία 2 4 Επαγγελματικά Αγγλικά 2 4 16 30 ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος II 2 4 Οικολογία 2 4 Βιοποικιλότητα 3 5 Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία Ι 2 4 Ρύπανση Περιβάλλοντος 3 5 2 4 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ι Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον 2 4 16 30 ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Διαχείριση της Ποιότητας του Αέρα 3 5 Διαχείριση Έργου 2 3 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΙΙ 2 4 Περιβάλλον και Ενέργεια 2 4 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 3 5 Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία ΙΙ 2 4 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 3 5 ΣΥΝΟΛΟ 17 30

MAΘHMATA Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας Οικολογικό Αποτύπωμα Διπλωματική Εργασία Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2

4

3 5 3 5 3 6 5 6 18 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Άσκηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια τού τέταρτου (4ου) εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση του/της φοιτητή/τριας τρεις διδακτικές περιόδους εβδομαδιαίως το τελευταίο εξάμηνο σπουδών σε φορείς όπως Ερευνητικά Ινστιτούτα, Βιομηχανίες, Δημόσιοι Φορείς – Οργανισμοί, Ιδιωτικές Εταιρείες Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Μελετών, Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ.ά.

182


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2 έτη)

Περιγραφή Μαθημάτων Αρχές Ανόργανης και Οργανικής Χημείας Οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Ανόργανης και Οργανικής Χημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλουν να κατέχουν οι απόφοιτοι του προγράμματος. Αρχές Φυσικής To μάθημα “Αρχές Φυσικής” εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στους βασικούς νόμους και αρχές της Φυσικής, στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα Πρόγραμμα Σπουδών που αφορά το περιβάλλον. Επιπλέον θα έχουν τις βασικές γνώσεις για τις διάφορες μορφές ενέργειας, τα είδη της Η/Μ ακτινοβολίας, τη ραδιενέργεια καθώς και τους κινδύνους από τη χρήση τους για μια πιο σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος. Στοιχεία Βιολογίας / Περιβαλλοντική Βιολογία Σκοπός του μαθήματος «Στοιχεία Βιολογίας / Περιβαλλοντική Βιολογία» είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις γενικές αρχές Βιολογίας, Μικροβιολογίας και Περιβαλλοντικής Βιολογίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την αλληλένδετη σχέση των ζωντανών οργανισμών με το αβιοτικό τους περιβάλλον. Οργάνωση Επιχείρησης Το μάθημα εφοδιάζει τους/τις φοιτητές/τριες με τις απαιτούμενες γνώσεις για να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την οργάνωση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος Ι Το μάθημα αυτό εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στα χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον, στα προβλήματα που έχουν προκύψει από αυτή την αλληλεπίδραση, καθώς και στους τρόπους με τους μπορούν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. Ασφάλεια, Υγεία και Προστασία Η άγνοια των κανόνων ασφαλείας και η λανθασμένη χρήση μη κατάλληλων εργαλείων για συγκεκριμένη εργασία, είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες ατυχημάτων. Οι ασχολούμενοι με το περιβάλλον είναι ανάγκη να προστατεύουν τους εαυτούς τους και τους γύρω τους. Γι’ αυτό, το μάθημα “Ασφάλεια, Υγεία και Προστασία” εισαγάγει τους φοιτητές/τριες του Προγράμματος Σπουδών στα βασικά στοιχεία αυτών που σχετίζονται με την πρακτική πτυχή του επαγγέλματός τους.

Επαγγελματικά Αγγλικά The course is a specific English grammar and composition course for students of Environmental Management. The course gives students the opportunity to become familiar with different types of text (CV, exchange emails, reports and articles) and various types of writing (analysis of causes and effects, technical report writing etc.). Also introduces students to concepts related to the science of the environment as natural resource management, biodiversity, pollution and climate change. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος ΙΙ Το μάθημα αυτό εισάγει τα χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον, στα προβλήματα που έχουν προκύψει από αυτή την αλληλεπίδραση, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. Οικολογία Το μάθημα παρουσιάζει στους/στις φοιτητές/τριες την επιστήμη της οικολογίας και την έννοια του οικοσυστήματος. Γίνεται αναφορά στους διάφορους τύπους βιοσυστημάτων και δίνεται έμφαση στην ανάγκη διατήρησης και σωστής διαχείρισης της βιοποικιλότητας. Βιοποικιλότητα Το μάθημα αυτό εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στα σημαντικότερα χλωριδικά και πανιδικά στοιχεία (ενδημικά και απειλούμενα είδη) της Κύπρου, καθώς και στα θερμά σημεία ποικιλότητας και στις προστατευόμενες περιοχές της Νήσου. Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία Ι Το μάθημα αυτό εστιάζεται στις διάφορες περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαδικασία που ακολουθείται για την μεταφορά των πολιτικών σε Οδηγίες και Κανονισμούς και πως αυτή καταλήγει να είναι εθνική νομοθεσία. Ρύπανση Περιβάλλοντος Το μάθημα εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στο φαινόμενο της ρύπανσης του περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του για την ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα.

183


Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ι Η συστηματική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το μάθημα “Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ι” αναφέρεται σε αυτό και δίνει έμφαση σε ένα από τα δύο παγκοσμίως κυρίαρχα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που είναι το Πρότυπο ISO14001 (International Organization for Standardization). Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Το μάθημα αυτό οδηγεί τους/τις φοιτητές/τριες στην κατανόηση του φαινομένου της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, των συνεπειών της στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και στην εμπέδωση των μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής. Διαχείριση της Ποιότητας του Αέρα Οι φοιτητές/τριες θα κατανοήσουν τις κυριότερες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας του αέρα τόσο σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς χώρους. Διαχείριση Έργου Το μάθημα "Διαχείριση Έργου" εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στη διαχείριση ενός έργου από την άποψη του διευθυντή ο οποίος οφείλει να οργανώνει, να σχεδιάζει, να εκτελεί και να ελέγχει εργασίες για να πετύχει τους στόχους ενός οργανισμού που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό και την απόδοση. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΙΙ Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΜΑΣ και προχωρά στη σύγκριση των δύο περισσότερο διαδεδομένων προτύπων ΣΠΔ. Μελετά τα οφέλη των επιχειρήσεων και το πώς οι δραστηριότητες αυτών των επιχειρήσεων επηρεάζουν το περιβάλλον και την ποιότητά του. Περιβάλλον και Ενέργεια Το ενεργειακό κόστος αποτελεί πλέον ξεχωριστό κομμάτι για όλες τις επιχειρήσεις. Σ’ αυτό το μάθημα γίνεται αναφορά στις διάφορες μορφές ρύπανσης του περιβάλλοντος και δίνεται έμφαση στην έννοια και τις τεχνικές της διαχείρισης κυρίως των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν

184


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2 έτη)

τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων και θα μπορούν να εφαρμόσουν τις κατάλληλες μεθόδους ή συνδυασμούς μεθόδων για την επιτυχή επεξεργασία τους. Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία ΙΙ Το μάθημα αυτό εστιάζεται στις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα απόβλητα, την ποιότητα του αέρα και την ενέργεια. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά τα χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων και θα μπορούν να εφαρμόσουν τις κατάλληλες μεθόδους ή συνδυασμούς μεθόδων για την επιτυχή επεξεργασία τους.

Διπλωματική Εργασία Είναι η ορθή αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των σπουδών αλλά και η εμβάθυνση του/της φοιτητή/τριας σε ένα γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο έχει ο ίδιος επιλέξει έτσι ώστε να προχωρήσει ο φοιτητής/τρια στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας η οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος. Πρακτική Άσκηση Οι φοιτητές/τριες θα εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής επιστήμης και Διαχείρισης.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική Το μάθημα “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική” εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στο ρόλο της στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και γι’ αυτό οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος διδάσκονται μια σειρά από θέματα που αφορούν τα φυσικά συστήματα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Μέσα από αυτή την διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων αυτών αναδεικνύεται η αλληλεξάρτηση φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος με στόχο την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτηρίων και όχι μόνο. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συστήματα Εξοικονόμισης Ενέργειας Οι φοιτητές/τριες θα εξοικιωθούν με τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές μεθόδους αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και των σύγχρονων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Οικολογικό Αποτύπωμα Το μάθημα αυτό παρουσιάζει στους φοιτητές την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος και τους μηχανισμούς με τους οποίους υπολογίζεται.

185


ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ > Εργοδότηση σε Επιχειρήσεις Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων αναφορικά με: • Ποιοτικό Έλεγχο Βιολογικών Προϊόντων • Παραγωγή Γεωργικών, Πτηνοτροφικών και Κτηνοτροφικών Βιολογικών Προϊόντων > Συστήματα παραγωγής και ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων > Επιχειρήσεις Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων: • Φάρμες Βιολογικής Γεωργίας • Φάρμες Βιολογικής Πτηνοτροφίας / Κτηνοτροφίας > Δημιουργία Επιχείρησης: • Παραγωγής Τροφίμων Βιολογικής Προέλευσης • Βιολογικής Γεωργίας / Πτηνοτροφίας / Κτηνοτροφίας

186


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2 έτη)

Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα) • Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού • Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) • Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) Ένα από τα νέα πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών του KES College είναι το Πρόγραμμα Σπουδών “Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων”. Η στροφή προς την παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων είναι παγκόσμια και προκύπτει από τις πολλές επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία μεθόδους, που έχουν αναπτυχθεί για αύξηση της παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει και προωθεί την παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων με κατάλληλες χρηματοδοτήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυξημένο ενδιαφέρον για την παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων και στην Κύπρο και το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη για κλάδους σε επίπεδο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης γύρω από το θέμα αυτό.

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική • Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

ΣΤΟΧΟI > Οι απόφοιτοι, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε ότι αφορά την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. > Εξοικείωση με τις βασικές αρχές και έννοιες σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων βιολογικών προϊόντων. > Οι απόφοιτοι, να αποκτήσουν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να παράγουν βιολογικά προϊόντα σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους και τη σχετική νομοθεσία. > Οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να εφαρμόζουν καθαρές τεχνολογίες

για νέες δυναμικές καλλιέργειες, με σκοπό την αντικατάσταση των συμβατικών και τη συμπλήρωση αναγκαίων γεωργικών προϊόντων τα οποία σε πολλές περιπτώσεις εισάγονται από ξένες χώρες. > Να είναι σε θέση να καταστρώνουν καλλιεργητικό σχέδιο για τη μετάβαση της συμβατικής καλλιέργειας σε βιολογική. > Να αποκτήσουν μεγάλη πρακτική εμπειρία, ώστε να είναι έτοιμοι για την είσοδό τους στο επάγγελμα του “Τεχνικού Παράγωγης Βιολογικών Προϊόντων”.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Το KES College έχει συμβληθεί με το αγρόκτημα "Riverland Dairy Bio Farm" στην περιοχή του χωριού Καμπιά και χρησιμοποιεί τους χώρους και τον υφιστάμενο εξοπλισμό του αγροκτήματος για τις ανάγκες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέον έχει γίνει συμφωνία με το Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Κύπρου για πρακτική άσκηση των φοιτητών σε χώρους οι οποίοι αξιοποιούνται από το Σύνδεσμο.

187


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 Γεωργική Χημεία Γενική Μορφολογία των Φυτών και Βοτανική 2 4 Εισαγωγή στη Βιολογική Γεωργία 3 6 3 4 Εισαγωγή στη Φυσιολογία των Φυτών Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία 3 6 2 4 Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία ΣΥΝΟΛΟ 16 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 Οικολογία Γεωργικά Μηχανήματα 2 4 Νομοθεσία και Κανονισμοί Βιολογικής Γεωργίας 2 4 2 4 Διαχείριση Βιολογικού Αγροκτήματος Εδαφολογία - Θρέψη Φυτού 2 4 3 6 Βιολογική Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία Τεχνολογία Θερμοκηπίων 2 4 15 30 ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Φυτοπροστασία 3 6 Λαχανοκομία 3 6 Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά 2 4 Αμπελουργία - Οινολογία 2 4 Τεχνολογία Τροφίμων Βιολογικής Προέλευσης 2 4 Δενδροκομία 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

MAΘHMATA Συσκευασία, Τυποποίηση, Μεταποίηση και Διακίνηση Βιολογικών Προϊόντων Υγιεινή Διατροφή και Βιολογικά Προϊόντα Βελτιωμένα Συστήματα Άρδευσης Βιολογικά Γαλακτοκομικά Προϊόντα Διπλωματική Εργασία Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 3 6 3 6 5 6 17 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου–Αυγούστου μεταξύ του 1ου και 2ου έτους Σπουδών, οι φοιτητές/τριες, μέσα στα πλαίσια των σπουδών τους, είναι υπόχρεοι να εκτελέσουν πρακτική εξάσκηση, σε εκτάσεις Βιολογικών Καλλιεργειών, διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων. Ο τόπος εργασίας εγκρίνεται από το Κολλέγιο. Η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών/τριών επιθεωρείται και αξιολογείται από το Κολλέγιο.

188


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2 έτη)

Περιγραφή Μαθημάτων Γεωργική Χημεία Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Γενικής, Ανόργανης, Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλουν να κατέχουν οι απόφοιτοι του προγράμματος.

Γεωργικά Μηχανήματα Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τα γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές εργασίες. Επίσης το μάθημα έχει σκοπό να καταστήσει τους φοιτητές/τριες ικανούς/ες να επιλέγουν τα κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία, για την έγκαιρη και γρήγορη εκτέλεση των γεωργικών εργασιών.

Γενική Μορφολογία των Φυτών και Βοτανική Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίζουν καλύτερα και να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές/τριες την αξία των φυτών για την ύπαρξη της ζωής όλων των οργανισμών πάνω στη γη. Επιπλέον το μάθημα έχει σκοπό να δώσει στους φοιτητές/τριες το θεωρητικό υπόβαθρο στη Βοτανική και τη Μορφολογία των φυτών.

Νομοθεσία και Κανονισμοί Βιολογικής Γεωργίας Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων σχετικά με το νομικό πλαίσιο που αποβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και αυτό που διέπει την παραγωγή, την πιστοποίηση και την εμπορία βιολογικών προϊόντων και τροφίμων στην Κύπρο και την ΕΕ, καθώς επίσης και τα πρότυπα πιστοποίησης τα οποία ακολουθούνται για την τεκμηρίωση της ασφάλειας και της διακίνησης των τροφίμων, καθώς επίσης και τους φορείς και αρχές που είναι υπεύθυνες για την τήρηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

Εισαγωγή στη Βιολογική Γεωργία Η Βιολογική Γεωργία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος γεωργίας σε σχέση με τη συμβατική γεωργία, είναι ένα νέο μοντέλο αγροτικής παραγωγής προσανατολισμένο προς την αειφόρο ανάπτυξη. Το μάθημα Αρχές και Μέθοδοι της Βιολογικής Γεωργίας έχει σκοπό να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στη Βιολογική Γεωργία και στις μεθόδους Βιολογικής Καλλιέργειας. Εισαγωγή στη Φυσιολογία των Φυτών Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες στα διάφορα εσωτερικά φαινόμενα της ζωής των φυτών, όπως είναι η αύξηση, ανάπτυξη, αναπαραγωγή, ερεθιστικότητα, κληρονομικότητα, μεταλλάξεις κλπ. Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις της επιστήμης της ζωικής παραγωγής που αποτελεί προαπαιτούμενο για τα μαθήματα ζωικής παραγωγής που θα ακολουθήσουν στα επόμενα τρία εξάμηνα των σπουδών τους. Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις για την εφαρμογή των οικονομικών αρχών στην Αγροτική Οικονομία και ειδικά στον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Οικολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην επιστήμη της οικολογίας, έτσι ώστε να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και του περιβάλλοντος και την ανάγκη για βελτίωσή του.

Διαχείριση Βιολογικού Αγροκτήματος Το μάθημα αυτό θα εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων, φυτικής και ζωικής παραγωγής, και τη Διαχείριση ενός Μικρού Αγροκτήματος στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και της Κυπριακής Νομοθεσίας. Εδαφολογία - Θρέψη Φυτού Το έδαφος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της γεωργικής παραγωγής γι΄αυτό και το μάθημα αυτό έχει σκοπό να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους αλλά και τη χημική του σύσταση. Επιπλέον το μάθημα αυτό σκοπεύει στο να δώσει στους/στις φοιτητές/ τριες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη χρήση λιπασμάτων για εμπλουτισμό του εδάφους με στοιχεία αναγκαία για την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών.

189


Βιολογική Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοούν πλήρως οι φοιτητές τις έννοιες Βιολογική Κτηνοτροφία και Βιολογική Πτηνοτροφία όπως επίσης και τις βασικές αρχές που διέπουν τη Βιολογική Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία. Επιπλέον το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των αλλαγών που απαιτούνται για να μετατραπεί μια συμβατική κτηνοτροφική μονάδα σε βιολογική. Τεχνολογία Θερμοκηπίων Σκοπός του μαθήματος "Τεχνολογία Θερμοκηπίων" είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την παραγωγή θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Φυτοπροστασία Σκοπός του μαθήματος "Φυτοπαθολογία-Φυτοπροστασία" είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από τις ασθένειες των φυτών, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα της κάθε ασθένειας, να την προσδιορίζουν και να προτείνουν την κατάλληλη μέθοδο για την αντιμετώπισή της. Λαχανοκομία Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους/στις φοιτητές/τριες τις γενικές αρχές της Λαχανοκομίας αναφορικά με την αύξηση, ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία και εμπορία, από την ομάδα προέλευσης χωριστά. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους/στις φοιτητές/ τριες τόσο τις γενικές αρχές των αρωματικών φυτών αναφορικά με την αύξηση, ανάπτυξη, πολλαπλασιασμό και ανθοφορία των φυτών όσο και αναφορικά με την προέλευση, μορφολογία, φυσιολογία και παραγωγή των αρωματικών φυτών και αιθερίων ελαίων. Αμπελουργία - Οινολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους/στις φοιτητές/τριες στις βασικές αρχές της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας. Τεχνολογία Τροφίμων Βιολογικής Προέλευσης Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τα διάφορα στάδια που περνά ένα αγροτικό προϊόν από την παραγωγή του μέχρι και την κατανάλωση. Επιπλέον γίνεται μελέτη και παρουσίαση βασικών και σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας και συντήρησης βιολογικών προϊόντων. Επίσης γίνεται μελέτη σε βάθος των παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα την τελική ποιότητα των επεξεργασμένων βιολογικών προϊόντων.

190


ΜΕΡΟΣ B΄ - Προγράμματα Σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2 έτη)

Δενδροκομία Η Δενδροκομία είναι ένα από τα πιο βασικά μαθήματα της Βιολογικής Γεωργίας και ασχολείται με τη μελέτη βιολογικής διαχείρισης του εδάφους μέσω των καρποφόρων δένδρων και θάμνων, σε συνάρτηση με το οικολογικό περιβάλλον και τα έμβια όντα. Ασχολείται επίσης με την προέλευση, μορφολογία, ανάπτυξη και παραγωγή κάθε οπωροφόρου δένδρου χωριστά καθώς και με την τυποποίηση των παραγομένων προϊόντων από τα δένδρα και τους θάμνους. Συσκευασία, Τυποποίηση, Μεταποίηση και Διακίνηση Βιολογικών Προϊόντων Σκοπός του μαθήματος "Συσκευασία, Εμπορία, Τυποποίηση και Μεταποίηση Βιολογικών Προϊόντων" είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές προδιαγραφές και διαδικασίες συσκευασίας, τυποποίησης, μεταποίησης και διακίνησης των βιολογικών προϊόντων.

Πρακτική Άσκηση Η δυνατότητα απόκτησης πρακτικών εμπειριών από τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών «Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων», επιπρόσθετα προς τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την διάρκεια της φοίτησης τους. Οι φοιτητές μέσα από το μάθημα Πρακτικής Άσκησης θα αποκτήσουν σημαντική πρακτική εμπειρία, ώστε να έχουν την κατάλληλη προετοιμασία για την είσοδό τους στο επάγγελμα. Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται σε βιολογικές γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες μεταποίησης βιολογικών προϊόντων, χώρους διάθεσης βιολογικών προϊόντων, οργανισμούς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, συσκευαστήρια βιολογικών προϊόντων, ομάδες παραγωγών και συνδέσμους βιολογικών προϊόντων κ.ά.

Υγιεινή Διατροφή και Βιολογικά Προϊόντα Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές αρχές της υγιεινής διατροφής. Επίσης το μάθημα έχει σκοπό να εξετάσει αν και κατά πόσο τα βιολογικά προϊόντα συμβάλλουν στην υγεία του ανθρώπου. Βελτιωμένα Συστήματα Άρδευσης Το μάθημα αυτό είναι βασικό και σκοπό έχει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης και εγκατάσταση αυτοματισμών, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων τους στην εξοικονόμηση νερού, τη μείωση του χρόνου εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Βιολογικά Γαλακτοκομικά Προϊόντα Οι φοιτητές/τριες στο μάθημα αυτό θα γνωρίσουν τη σύνθεση, τις ιδιότητες, τη μικροβιολογία και υγιεινή κατάσταση του βιολογικού γάλακτος και των προϊόντων του καθώς και την τεχνολογία για τη διασφάλιση της ποιότητας των βιολογικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Διπλωματική Εργασία Σκοπός του μαθήματος "Διπλωματική Εργασία" είναι η ορθή αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών αλλά και η εμβάθυνση του/της φοιτητή/τριας σε ένα γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Βιολογικής Γεωργίας το οποίο έχει ο ίδιος επιλέξει, έτσι ώστε να προχωρήσει ο φοιτητής/τρια στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας, η οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα της Βιολογικής Γεωργίας.

191


192


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Δίδακτρα, Υποτροφίες και Εσωτερικός Κανονισμός

Δίδακτρα, Υποτροφίες και Εσωτερικός Κανονισμός Τα δίδακτρα και άλλα Δικαιώματα υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 09/02/2012 και εγκρίθηκαν με το έγγραφο ημερομηνίας 14/03/2012 και αριθμό φακ. 7.14.10.15/22. Σημείωση: Για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 δεν έγινε οποιαδήποτε αύξηση στα δίδακτρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιατρικοί Επισκέπτες (2 Έτη, ∆ίπλωµα) Ιατρικοί Επισκέπτες (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα) Ιατρικοί Επισκέπτες (4 Έτη, Πτυχίο) Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου (2 Έτη, ∆ίπλωµα) Αισθητική (2 Έτη, ∆ίπλωµα) Αισθητική (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα) Αισθητική και ∆ιαχείριση Μονάδων Αισθητικής (4 Έτη, Πτυχίο) Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική (2 Έτη, ∆ίπλωµα) ∆ιεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα) Food Preparation & Culinary Arts (3 Years, Higher Diploma) Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4 Έτη, Πτυχίο) Hotel Management (3 Years, Higher Diploma) Travel & Tourism Management (3 Years, Higher Diploma) Δηµοσιογραφία και ∆ηµόσιες Σχέσεις (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα) Business Studies (3 Years, Higher Diploma) Business Management (4 Years, Bachelor of Arts) ∆ιοίκηση Γραφείου και Γραµµατειακές Σπουδές (2 Έτη, ∆ίπλωµα) Διοίκηση Γραφείου και Γραµµατειακές Σπουδές (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα) Computing Studies (2 Years, Diploma) Logistics (2 Years, Diploma) Applied Logistics (3 Years, Higher Diploma) Kηποτεχνία (2 Έτη, ∆ίπλωµα) Κηποτεχνία και Σχεδιασµός Κήπου (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα) Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων (2 Έτη, ∆ίπλωµα) Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (2 Έτη, ∆ίπλωµα) Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα [Foundation Course]

Α' ΕΤΟΣ

Β' ΕΤΟΣ

Γ' ΕΤΟΣ Δ' ΕΤΟΣ

€5.420

€5.420

-

-

€6.000

€6.000

€6.500

-

€5.245

€5.245

€5.090

€5.000

€5.400

€5.400

-

-

€5.635

€5.635

-

-

€5.750

€5.750

€5.750

-

€6.000

€6.000

€6.000

€6.000

€6.000

€6.000

-

-

€6.000

€6.000

€6.500

-

€5.370

€5.370

€5.210

-

€6.000

€6.000

€6.500

€7.000

€5.310

€5.310

€5.150

-

€5.310

€5.310

€5.150

-

€4.710

€4.710

€4.570

-

€5.155

€5.155

€5.000

-

€6.500

€6.500

€6.500

€6.500

€4.495

€4.495

-

-

€4.495

€4.495

€4.360

-

€5.155

€5.000

-

-

€6.000

€6.000

-

-

€6.000

€6.000

€6.500

-

€6.000

€6.000

-

-

€6.000

€6.000

€6.500

-

€6.000

€6.000

-

-

€6.000

€6.000

-

-

€2,785

193


Δικαιώματα Έκδοσης Πιστοποιητικών Σπουδών και άλλα • • • • •

Δικαίωμα Εγγραφής - Registration Fee €130 Πιστοποιητικό φοίτησης - Registration Certificate €17 α) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Ελληνικά) - Transcript €70 β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Αγγλικά) - Transcript €70 Πρωτότυπο Δίπλωμα (Ελληνικό ή Αγγλικό) €90 Μετάφραση Διπλώματος σε Ελληνικά ή Αγγλικά €75 Αντίγραφο Διπλώματος €75

Εσωτερικοί Κανονισμοί για τα Δίδακτρα 1. Το ποσό των διδάκτρων καλύπτει εκτός από τα δίδακτρα και τα ακόλουθα: • Τα Καλλυντικά και άλλα υλικά για την πρακτική άσκηση των Αισθητικών που γίνεται στα Σαλόνια Αισθητικής του KES College υπό την επίβλεψη των Εκπαιδευτριών κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Σπουδών Αισθητικής. • Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρακτική άσκηση (εργαστήρια) στα Προγράμματα Σπουδών “Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική”, “Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική”, “Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων”, “Food Preparation & Culinary Arts”, “Hotel Management” και “Travel & Tourism Management”. • Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στο εργαστήριο Χημείας / Φαρμακευτικής Τεχνολογίας των Προγραμμάτων Σπουδών “Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου”, “Ιατρικοί Επισκέπτες” και “Αισθητική”. 2. Τα δίδακτρα σε όλα τα προγράμματα σπουδών του KES College πληρώνονται ως εξής: • Το καθορισμένο ποσό της προκαταβολής την ημέρα της εγγραφής. • Σε περίπτωση καθυστερημένης εγγραφής καταβάλλεται το ποσό της προκαταβολής και ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό των ετήσιων διδάκτρων. • Τα υπόλοιπα δίδακτρα καταβάλλονται σε 8 δόσεις, στις ακόλουθες ημερομηνίες: - 1η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Οκτωβρίου - 2η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Νοεμβρίου - 3η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Δεκεμβρίου - 4η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Ιανουαρίου - 5η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Φεβρουαρίου - 6η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου - 7η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Απριλίου - 8η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Μαΐου Μη επιστροφή διδάκτρων Δίδακτρα που πληρώθηκαν δεν επιστρέφονται ούτε μεταφέρονται σε άλλο πρόσωπο ή για άλλο πρόγραμμα σε καμμιά περίπτωση. Τα καταβληθέντα δίδακτρα φοιτητή που αποσύρθηκε για οποιοδήποτε λόγο πιστώνονται στ’ όνομα του αποσυρθέντος φοιτητή, ο οποίος δικαιούται στο μέλλον να παρακολουθήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα με συμψηφισμό των πιστωθέντων διδάκτρων. Η διάταξη αυτή γνωστοποιείται στο φοιτητή κατά την εγγραφή του.

194


ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Δίδακτρα, Υποτροφίες και Εσωτερικός Κανονισμός

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

Υποτροφίες ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ∆ιοίκηση Γραφείου και Γραµµατειακές Σπουδές (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 3

∆ηµοσιογραφία και ∆ηµόσιες Σχέσεις (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα) 3 Αισθητική (2 Έτη, ∆ίπλωµα) 3 Ιατρικοί Επισκέπτες (2 Έτη, ∆ίπλωµα) 3 Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου (2 Έτη, ∆ίπλωµα) 3 Business Studies (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα)

3

Travel & Tourism Management (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα) 3 Hotel Management (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα) 3 Μαγειρική και Γαστρονομικές Τέχνες (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα) 3

Τι καλύπτει κάθε υποτροφία • Κάθε υποτροφία καλύπτει όλο το ποσό ή μέρος των διδάκτρων του πρώτου έτους φοίτησης στο κύριο μέρος του προγράμματος (όχι τα δίδακτρα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος όπου υπάρχει). • Κάθε υποτροφία είναι δυνατό να παραχωρηθεί και τη δεύτερη ή και την τρίτη ακαδημαϊκή χρονιά στον ίδιο φοιτητή, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει τελική γενική βαθμολογία ‘άριστα’ και θα επιδείξει κατά το πρώτο ή το δεύτερο έτος της φοίτησής του ανώτερο ήθος, πρωτοβουλία και προσήλωση στις σπουδές του. • Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το δικαίωμα εγγραφής, τα βιβλία, τις στολές των εργαστηρίων, τα ατομικά εργαλεία για τα εργαστήρια και τα δικαιώματα για οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις. Κριτήρια επιλογής υποτρόφων Βασικά κριτήρια για την επιλογή των υποτρόφων στο KES College είναι τα ακόλουθα: • Ηλικία 18 μέχρι 22 χρόνων. • Γενικός βαθμός Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής 15/20 και άνω • Παιδί πολύτεκνης οικογένειας ή οποιασδήποτε οικογένειας που το συνολικό ετήσιο εισόδημά της δεν υπερβαίνει τα € 17.000 (δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ).

195


Βασικά Άρθρα από τον Εσωτερικό Κανονισμό του KES College (∆ιατηρείται η αρίθμηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του KES College που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού την 1-11-99 µε στοιχεία Υ.Π.Π.ΙΣΤΕ27/10). 2.1 ΕΓΓPAΦH (α) Τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών: i. Στο Κολλέγιο γίνονται δεκτά πρόσωπα που αποφοίτησαν από σχολείο δημόσιο ή ιδιωτικό μέσης εκπαίδευσης εξαετούς φοίτησης της Κύπρου εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή του Εξωτερικού ή που κατέχουν άλλο ισοδύναμο προσόν. • Αν ο υποψήφιος φοιτητής προέρχεται από σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης αγγλικού τύπου, για εγγραφή απαιτούνται τουλάχιστο πέντε (5) GCE “O” Level. ii. Στον κλάδο “Food Preparation & Culinary Arts” εισδοχή στο B’ έτος (που απολήγει στον ενδιάμεσο τίτλο Diploma) είναι: • Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικής εγγεγραμμένης στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας στην ειδικότητα της Μαγειρικής ή της Τραπεζοκομίας ή • Απολυτήριο εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, αν ο υποψήφιος προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη Κρατική ή Ιδιωτική Σχολή εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, όπου αποδεδειγμένα έχει καλύψει ύλη αντίστοιχη προς το πρόγραμμα του Α’ έτους (Certificate) του κλάδου. iii. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο πρώτο έτος σπουδών. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, που φοίτησαν σε κλάδο που περιλαμβάνει συναφή μαθήματα προς εκείνα του προγράμματος σπουδών στο οποίο εγγράφονται, απαλλάσσονται από τα μαθήματα αυτά (παρακολούθηση και εξετάσεις), αφού καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία, όπως είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών και η αναλυτική κατάσταση ακαδημαϊκής επίδοσης (transcript) όπου φαίνεται η επίδοσή τους στα μαθήματα αυτά. (β) Οι διαδικασίες εγγραφής: i. Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να εγγραφούν στο Α’ έτος σπουδών σε οποιοδήποτε προσφερόμενο κλάδο, μπορούν να προεγγράφονται τους μήνες Μάρτιο-Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς. Με το δικαίωμα της εγγραφής και την προεγγραφή ο φοιτητής καταβάλλει την προκαταβολή των διδάκτρων και εξασφαλίζει θέση. ii. Για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών απαιτείται η παρουσίαση στη Γραμματεία του Κολλεγίου: • Του πρωτότυπου απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου σχολείου όπως αναφέρεται στο 2.1 πιο πάνω. - Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά πέντε θεμάτων GCE “O” Level αν οι υποψήφιοι προέρχονται από σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης αγγλικού τύπου. • Ισοδύναμος τίτλος σπουδών με αυτόν του απολυτηρίου Λυκείου, αν πρόκειται για αλλοδαπό φοιτητή. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά σπουδών (απολυτήριο ή GCE) φωτοτυπούνται και επιστρέφονται στον υποψήφιο την ώρα της εγγραφής. 2.3.1. ΦOITHΣH 1.5. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους καθώς επίσης και η συμμετοχή στις γραπτές και προφορικές ή άλλου είδους δοκιμασίες που εφαρμόζει η Σχολή. 1.6. Ο όρος φοίτηση περιλαμβάνει την παρακολούθηση των διαλέξεων και παραδόσεων, τη συμμετοχή στην πρακτική εργασία που γίνεται στα εργαστήρια του κάθε κλάδου, στα σεμινάρια, στις εκθέσεις, στις επιδείξεις, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, την παρουσία στους τόπους εργασίας τις καθιερωμένες βδομάδες πρακτικής κατάρτισης στη βιομηχανία κάθε ακαδημαϊκή χρονιά και τη συμμετοχή σ’ όλες τις δραστηριότητες που ορίζονται από το πρόγραμμα του κάθε κλάδου ή τον Καθηγητικό Σύλλογο περιλαμβανομένων των εορταστικών εκδηλώσεων και των επισήμων παρελάσεων. 2.3.3. ΗΘΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 3.1. Ο φοιτητής οφείλει να επιδεικνύει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Κολλέγιο ανώτερο ήθος και άμεμπτη συμπεριφορά στις σχέσεις του προς τη Διοίκηση, τη Διεύθυνση, το Διδακτικό, Γραμματειακό και Βοηθητικό Προσωπικό του Κολλεγίου, καθώς και στις σχέσεις του με τους άλλους φοιτητές. 2.3.5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 5.1. Κάθε φοιτητής του Κολλεγίου έχει το δικαίωμα στη μάθηση στον Κλάδο στον οποίο έγινε αποδεκτός, και το Κολλέγιο έχει την υποχρέωση να του παράσχει αυτή τη μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαθέτοντας προσοντούχο

196


ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Δίδακτρα, Υποτροφίες και Εσωτερικός Κανονισμός

5.2.

5.3.

5.4. 5.5.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εργαστήρια κατάλληλα εξοπλισμένα, βιβλιοθήκες και γενικά άλλα μέσα, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τη μόρφωση και την κατάρτισή του. Κάθε φοιτητής του Κολλεγίου έχει ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που συνδέονται άμεσα με τη φοιτητική του ιδιότητα και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στο Κολλέγιο. Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να σκέπτεται, να δρα και να εκφράζεται ελεύθερα μέσα στο χώρο του Κολλεγίου, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβαίνει τους σχετικούς κανονισμούς και συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων του Κολλεγίου. Οι φοιτητές δεν πρέπει να εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Κολλεγίου, ούτε να προβαίνουν σε πράξεις που είναι δυνατό να βλάψουν περιουσιακά στοιχεία του Κολλεγίου ή να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ατόμων που βρίσκονται στο χώρο του Κολλεγίου. Η συμπεριφορά των φοιτητών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Κολλεγίου. Τα στοιχεία τα οποία τηρούνται στα αρχεία του Κολλεγίου και αφορούν το πρόσωπο του φοιτητή θεωρούνται απόρρητα και δεν δημοσιοποιούνται παρά μόνο με τη γραπτή συγκατάθεσή του. Το Κολλέγιο μπορεί να παρέχει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες πληροφορίες γενικής φύσεως που αφορούν τους φοιτητές οι οποίες δυνατόν να του ζητηθούν. Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητά από το Κολλέγιο έγγραφη πιστοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων, που σχετίζονται με τη φοιτητική του ιδιότητα, όπως αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, πιστοποιητικό φοίτησης κάθε έτους σπουδών. Οι φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δίδακτρα, τέλη και δικαιώματα μέσα στις προθεσμίες που θέτει το Κολλέγιο. Δίδακτρα που πληρώθηκαν δεν επιστρέφονται ούτε μεταφέρονται σε άλλο πρόσωπο ή για άλλο πρόγραμμα σε καμμιά περίπτωση. Τα καταβληθέντα δίδακτρα φοιτητή που αποσύρθηκε για οποιοδήποτε λόγο πιστώνονται στ’ όνομα του αποσυρθέντος φοιτητή, ο οποίος δικαιούται στο μέλλον να παρακολουθήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα με συμψηφισμό των πιστωθέντων διδάκτρων. Η διάταξη αυτή γνωστοποιείται στο φοιτητή κατά την εγγραφή του.

6.5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Το KES College στην προσπάθειά του να ενισχύσει οικονομικά φοιτητές και υποψήφιους φοιτητές του, προσφέρει μείωση διδάκτρων στις ακόλουθες περιπτώσεις φοιτητών που φαίνονται πιο κάτω: 1. Σε φοιτητές παιδιά πολυτέκνων οικογενειών (3 παιδιά και άνω) • Έκπτωση 10% για όλα τα χρόνια των σπουδών τους, νοουμένου ότι είναι συνεπείς φοιτητές στις υποχρεώσεις τους (εμπρόθεσμη πληρωμή διδάκτρων, τακτική φοίτηση και καλή βαθμολογία) με την προσκόμιση της ταυτότητας των πολυτέκνων. • Πολύτεκνη οικογένεια με 2 παιδιά στο KES College: Παραχωρείται έκπτωση 10% στο πρώτο παιδί και έκπτωση 15% στο δεύτερο με τις πιο πάνω προϋποθέσεις. 2. Αδέρφια: Όταν φοιτούν δύο ή περισσότερα αδέρφια σε κλάδους του Κολλεγίου γίνεται έκπτωση μέχρι 5% στα δίδακτρα για κάθε φοιτητή. 3. Υφιστάμενοι φοιτητές: Το KES College στην επιθυμία του να ενισχύσει φοιτητές (στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος) που διακρίνονται τόσο στο ήθος όσο και στην επίδοσή τους (γενική βαθμολογία 90/100 και άνω) παραχωρεί υποτροφία ή μερική υποτροφία σε αριθμό φοιτητών με τα αναφερόμενα εδώ χαρακτηριστικά. Το χρηματικό ποσό της υποτροφίας που χορηγείται συμψηφίζεται έναντι των διδάκτρων του επόμενου έτους. 7. Επιτροπές Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΟΥ KES College Οι αρμοδιότητες τους και ο τρόπος λειτουργίας τους Στο Κολλέγιο ΚΕΣ λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές: 7.1 Ακαδημαϊκή Επιτροπή που εξετάζει θέματα αναλυτικών προγραμμάτων (διαμόρφωση, αναθεώρηση και αξιολόγηση), και θέματα που αφορούν την επίδοση των φοιτητών. Σύνθεση: i. Ο Διευθυντής - Πρόεδρος ii. οι Συντονιστές των Προγραμμάτων Σπουδών και iii. δύο αιρετοί αντιπρόσωποι των φοιτητών.

197


7.2 Διοικητική Επιτροπή που εξετάζει θέματα που αφορούν την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Κολλεγίου. Σύνθεση: i. Ο Διευθυντής, Πρόεδρος ii. οι Συντονιστές των Προγραμμάτων Σπουδών και iii. δύο αιρετοί καθηγητές που εκλέγονται κάθε χρόνο από το Σύλλογο Διδακτικού Προσωπικού του Κολλεγίου iv. ένας αιρετός αντιπρόσωπος των φοιτητών. 7.3 i. ii. iii. iv.

Πειθαρχική Επιτροπή που επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραπτωμάτων των φοιτητών. Αποτελείται από τους ακόλουθους: το Βοηθό Διευθυντή, Πρόεδρο τον Συντονιστή του Προγράμματος Σπουδών από τον οποίο προέρχεται ο φερόμενος ως κατηγορούμενος φοιτητής, έναν καθηγητή που εκλέγεται από το Σύλλογο Διδακτικού Προσωπικού στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς και τον Πρόεδρο του Φοιτητικού Συμβουλίου του Προγράμματος Σπουδών στον οποίο ανήκει ο φερόμενος ως κατηγορούμενος φοιτητής.

7.3.1 α. β. γ.

Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές: Προφορική επίπληξη Γραπτή επίπληξη Αποβολή μέχρι και τέσσερις εργάσιμες μέρες

ι. Η ποινή γ θα πρέπει να επικυρωθεί από το Διευθυντή του Κολλεγίου για να εφαρμοστεί. Σε περίπτωση διαφωνίας του Διευθυντή η υπόθεση παραπέμπεται στο Σύλλογο του Διδακτικού Προσωπικού, του οποίου η απόφαση είναι τελεσίδικη. ιι. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί επίσης να παραπέμψει οποιαδήποτε υπόθεση, που θεωρεί πως επιβάλλεται αυστηρότερη ποινή, στο Σύλλογο Διδακτικού Προσωπικού του Κολλεγίου, ο οποίος βεβαίως δεν δεσμεύεται καθόλου από οποιαδήποτε άποψη ή εκτίμηση της Πειθαρχικής Επιτροπής. ιιι. Ο κατηγορούμενος Φοιτητής μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου προσφεύγοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κολλεγίου εγγράφως και προβάλλοντας τους λόγους, για τους οποίους, κατά τη γνώμη του, η ποινή που του επιβλήθηκε είναι υπερβολική. Η προσφυγή στο Δ.Σ. θα πρέπει να γίνει με γραπτή επιστολή το αργότερο σε 3 μέρες από την ημέρα της κοινοποίησης της απόφασης του Καθηγητικού Συλλόγου στο φοιτητή. ιv. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και ο Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Συμβούλιο του Κολλεγίου με σχετική σύντομη γραπτή περιγραφική έκθεση ή και εισήγηση τεκμηριωμένη, η οποία εν πάση περιπτώσει δε δεσμεύει το Συμβούλιο με οποιοδήποτε τρόπο. Η απόφαση του Συμβουλίου του Κολλεγίου είναι τελεσίδικη. v. Η Πειθαρχική Επιτροπή συγκαλείται από το Διευθυντή, όταν αυτός κρίνει ότι το καταγγελλόμενο παράπτωμα είναι σοβαρό. 7.4 Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας, η οποία ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με το Άρθρο 13 του περί Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Νόμου (α) Ίδρυση και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας

198

Ιδρύεται στο KES College Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας με βάση τον Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015, η οποία έχει όλες τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που προνοούνται στο Νόμο.


ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Δίδακτρα, Υποτροφίες και Εσωτερικός Κανονισμός

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

Βασικά, η ΕΕΠ: 1.

2.

Συντονίζει την ετοιμασία των ειδικών εκθέσεων αυτοαξιολόγησης σε σχέση με τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις που αφορούν το Ίδρυμα, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για τις εν λόγω εκθέσεις τα οποία καθορίζονται και εκδίδονται από το Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας με βάση τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας που προβλέπονταν από τις διατάξεις του άρθρου 6 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αναφορικά με τις εξωτερικές αξιολογήσεις. Είναι αρμόδια για την κατάρτιση των γενικών εκθέσεων αξιολόγησης του ιδρύματος προς υποβολή στο Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας, οι οποίες αφορούν το ίδρυμα στην ολότητά του και περιλαμβάνουν στοιχεία για αριθμό κεντρικών δεικτών ποιότητας τους οποίους ο Φορέας εκδίδει.

(β) Σύνθεση ΕΕΠ και θητεία των μελών της Η σύνθεση της ΕΕΠ καθορίζεται από τη Νομοθεσία, η οποία στο KES College εφαρμόζεται ως ακολούθως: 1. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Προϊστάμενος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Κολλεγίου 2. Τρία (3) μέλη του διδακτικού προσωπικού, τα οποία κατέχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και επιπρόσθετα έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τριετή τουλάχιστον υπηρεσία σε Ανώτερες Διοικητικές θέσεις σε Εκπαιδευτικούς ή άλλους Οργανισμούς. 3. Μέχρι δύο (2) μέλη του προσωπικού με εξειδίκευση σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας. 4. Έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών, ο οποίος υποδεικνύεται από τη Φοιτητική Ένωση. 5. Ένας (1) εκπρόσωπος από το Διοικητικό Προσωπικό του KES College. Η θητεία των μελών της ΕΕΠ είναι για δύο ακαδημαϊκά Έτη. Νοείται ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός για τον επαναδιορισμό μελών της ΕΕΠ για νέα θητεία. Ο διορισμός των μελών της ΕΕΠ γίνεται από το Διευθυντή και επικυρώνεται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή μέσα στην πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου. 7Α.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Όλοι ανεξαίρετα οι φοιτητές που φοιτούν στο KES College είναι υποχρεωμένοι να έχουν ασφάλεια έναντι οποιουδήποτε ατυχήματος που είναι δυνατό να τους συμβεί κατά τη διάρκεια της προσέλευσής τους, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Κολλέγιο και κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους από το Κολλέγιο στο σπίτι τους. Η ασφάλιση όλων των φοιτητών, διευθετείται από το Κολλέγιο, κατόπιν συβάσεως που καλύπτει όλους τους φοιτητές με μια Ασφαλιστική Εταιρεία και το ποσό των ασφαλίστρων επιβαρύνει αναλογικά τον κάθε φοιτητή, επιπρόσθετα προς τα δίδακτρα. Αν η ασφάλιση έγινε από τον ίδιο το φοιτητή, αυτός οφείλει να παραδώσει στο Κολλέγιο αντίγραφο του εγγράφου της ασφάλισής του κατά τη στιγμή της εγγραφής του. 2. Τα δικαιώματα για την ασφάλιση αυτή καταβάλλονται από κάθε φοιτητή τη στιγμή της εγγραφής του στο Κολλέγιο και οπωσδήποτε πριν αρχίσουν τα μαθήματα. 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (α) Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό από 10 - 100 ανά μία μονάδα. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 60. 12.1. Ο βαθμός εξαμήνου για κάθε μάθημα προέρχεται από το άθροισμα της προφορικής βαθμολογίας και της βαθμολογίας των επίσημων γραπτών εξετάσεων εξαμήνου διαιρούμενο δια δύο (2). 12.4. O φοιτητής προάγεται ή κρίνεται άξιος να τύχει του ενδιάμεσου ή του καταληκτικού τίτλου σπουδών, αν σε κάθε μάθημα έχει εξασφαλίσει τελικό βαθμό έτους τουλάχιστο 60.

199


Στοιχεία Διδακτικού Προσωπικού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

200

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

Στυλιανού Θεόδωρος

• Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών • Διετής Μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης – Ανώτερα Παιδαγωγικά–Παιδαγωγικό Δίπλωμα • School Administration- American Univ.of Beirut.

• Γενικός Διευθυντής KES COLLEGE

2

Αγγελίδης Παντελής

• MSc in Quality and Environmental Management, University of Glamorgan, UK, 1998 • BEng in Electronic & Communication Engineering, University of Glamorgan, UK, 1997

3

Αδάμου Κούλλα

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Αρχές Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2009 • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2007

4

Αναστασίου Γεωργία

• BSc in Communications, Intercollege, 2006 • Diploma in Public Relations, CIPR, 2010

5

Αντωνίου Ευφροσύνη

• Master in Urban Environmental Management, Wageningen University, Netherlands, Holland, 2013 • Πτυχίο Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006

6

Αργυρίδης Αντρέας

• MA in Compositional Studies, University of Salford, 2011 • BA (Hons) in Music, University of Salford, 2010

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

7

Αρότη Έλενα

• Barrister at Law, Grace Inn, 2005 • LLB, University of Bristol, 2004 • Postgraduate Diploma in Bar Vocational Studies, University of the West of England, Bristol, 2005

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις • Logistics • Hotel Management

8

Ασκαλίδου Χριστίνα

• Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014

• Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

9

Αυξέντης Κωνσταντίνος

• Higher Diploma, Food Preparation & Culinary Arts, KES College, Cyprus, 2014 • Δίπλωμα Μαγειρικής, Ινστιτούτο Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, Λευκωσία, 1992 • Πείρα στη βιομηχανία από το 1992

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

10

Βαρναβίδου Άννα Μαρία

• MSc in International Hotel and Resort Management, Oxford Brookes University, UK, 2010 • Bachelor in Business in Human Resources Management, National College of Ireland, 2009 • Diploma in Administrative Hotel Manager, Germany, 2007

• Hotel Management • Travel & Tourism Management

11

Βασιλειάδου Ερασμία

• Πτυχίο Αισθητικής και Διαχείρισης Μονάδων Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2015 • Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2014 • Higher Diploma in Beauty Therapy - Applied Science, KES College, Nicosia, 2007 • Diploma in Beauty Therapy, KES College, Nicosia, 2006 • Diploma International, CIDESCO, 2006 • Diploma in Body Treatments, ITEC, 2006 • Diploma in Head Massage ITEC, 2006 • Diploma in Beauty Specialists ITEC, 2006 • Diploma in Facial Electrical Treatments ITEC, 2006 • Diploma in Aromatherapy ITEC, 2007 • Diploma in Fashion, Theatre and Media Make up ITEC, 2007 • Diploma in Reflexology ITEC, 2007 • International Certificate in Training Skills, City & Guilds, 2007

• Αισθητική

12

Γεωργιάδης Μιχάλης

• MSc Information Science, City University, London, 2003 • BA International Business & Marketing, University of North London, 2002

• Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης • Αισθητική • Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις • Κηποτεχνία • Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

• Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές • Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

13

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Γεωργίου Βάσος

• Certificate in Managing Personnel & Employee Relations, Grandfield School of Management, 1998 • Diploma in Principles of Modern Management, College of Professional Management, 1997 • Diploma in Personnel Management and Industrial Relations, College of Professional Management, 1997 • Diploma in Office Management Administration, College of Professional Management, 1997 • Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1989 • Certificate in Vocational Training, Council of Europe, 1972

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

14

Δημητρίου Δημήτρης

• Master in Education, Open University of Cyprus, 2013 • BSc in Accounting, University of North Texas, 1988

15

Θεοδοσίου Γιώργος

• MA in International Hospitality Management, University of Derby, 2011 • BA in Culinary Arts and Events Management, University of Derby, 2010 • Diploma in Culinary Arts, Higher Hotel Institute of Cyprus, 2007

16

Θεοχάρους Σπύρος

• ΜΑ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2016 • ΜSc στην Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδας, 2013 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διεύθυνση, Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης, 2006 • Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2005

• Αισθητική • Ιατρικοί Επισκέπτες • Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου

17

Ιακωβίδης Σάββας

• Master in International Relations, University of Nicosia, 2009 • Diplome Superieur De Journalisme Ecole Superieure De Journalisme De Lille, 1972 • Μακρά και υπεύθυνη πείρα στη Δημοσιογραφία

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

18

Καδής Παύλος

• Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1993 • Δίπλωμα Ειδικότητας Ποδοσφαίρου, Πανεπιστήμιο Αθηνών • Πιστοποιητικό Δημοσιογραφίας, Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

19

Καζάνου Μαρία

• MSc in Economics and Business, University of Hull, 2009 • BSc in Accounting and Financial Management, University of Hull, 2008

• Business Studies

20 Καλαθά Άντρια

• MSc in Communication and Journalism, Open University Cyprus, 2015 • Master in Business Administration, University of Cyprus, 2010 • BSc in Mathematics, Sheffield Hallam University, UK, 2009

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Ιατρικοί Επισκέπτες

21

• PhD in Management, University of Essex, 2009 • MA in Organisation Studies, Warwick University, 2005 • BSc in Business Administration & Management with Psychology, Oxford Brookes University, 2004

Δρ. Καραγιάννης Αχιλλέας

22 Κατσέξου Έλενα

• Postgraduate Degree in Systemic Family Psychotherapy and Couple Therapy, Systemic Institute of Cyprus, 2016 • Postgraduate Degree in Drug Addiction Counselling, Systemic Institute of Cyprus, 2014 • Diploma in Parental Counselling, Systemic Institute of Cyprus, 2013 • Diploma in Systemic Couple Therapy, Systemic Institute of Cyprus, 2012 • BSc in Psychology, University of Nicosia, 2008 • BA Social Sciences, European University Cyprus, 2005

23 Δρ. Κορδάτος Χαράλαμπος

• PhD in Rural Development, Middlesex University, London, 2011 • MSc in Soil Science, Aristotle University of Thessaloniki, 1973 • BSc in Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, 1973 • Chartered Horticulturist, Chartered Institute of Horticulture, UK, 2015

• Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές • Business Management • Hotel Management • Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Business Studies • Business Management • Logistics • Hotel Management • Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου • Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

• Κηποτεχνία • Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

201


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

202

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

24 Κοτζαμάνη Έλλη

•Δίπλωμα Δημοσιογραφίας & Δημοσίων Σχέσεων, KES College, 1988 •Μακρά πείρα σε υπεύθυνες θέσεις στη Δημοσιογραφία •Διευθύντρια Ειδήσεων Τηλεοπτικού Σταθμού

25 Κουμής Μιχάλης

• MA in Public Relations, Sheffield Hallam University, 2012 • BA in Journalism, Frederick University Cyprus, 2010

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις • Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

26 Κυπριανού Βασίλης

• Πτυχίο στη Κτηνοτροφία, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 2002 • Πρακτική Εργασία στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (2002-2013)

• Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

27 Κυριακίδου Στέλλα

• Master of Commerce in Marketing, Strathclyde University, Scotland, UK, 1987 • BA in Business Studies, Philips College, Nicosia, Cyprus, 1985

28 Κωνσταντινίδης Σάββας

• MA in Marketing, Advertising and Public Relation, University of Sheffield, 2010 • Bachelor in Tourism Management, Technological and Educational Institution of Larissa (TEI), 2008

29 Κωνσταντίνου Δημήτρης

• Master in Business Administration, Cyprus International Institute of Management (CIIM), 2004 • BSc in Technology Management, Oxford Brookes University, UK, 2003

30 Κωνσταντίνου Ήβη

• MSc in Food Quality Management, Wageningen University, Netherlands, 2015 • BSc in Food Technology, Technological Educational Institute of Larissa, 2011

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

31

• MSc in International Rural Development, Royal Agricultural College, UK, 2009 • Πτυχίο Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2007

• Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

Λοής Κωνσταντίνος

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Business Studies • Hotel Management • Hotel Management

• Logistics

32 Λοΐζου Μαρκέλλα

• MA in Landscape Architecture, University of Greenwich, 2013 • PG. Certificate in Landscape Design, University of Greenwich, 2012 • Πτυχίο Αρχιτεκτονικού Τοπίου, ΤΕΙ Καβάλας, 2010

• Κηποτεχνία • Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

33 Λοΐζου Χρυσάνθη

• MSc in Environmental Protection and Management, University of Edinburgh, 2006 • Bachelor in Forestry and Environmental Studies, Aristotle University of Thessaloniki, 2004

• Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

34 Λουκαΐδης Γιώργος

• B.Sc. in Nutrition and Dietetics of Robert Gordon’s Institute of Technology, 1988 • Κλινικός Διαιτολόγος, 1989

• Αισθητική • Ιατρικοί Επισκέπτες

35 Λυρίτσας Λουκιανός

•MA in Cultural Studies, University of London (Goldsmiths College), 2008 •Πτυχίο στην Επικοινωνία Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2007 •Πείρα στη Δημοσιογραφία

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

36 Δρ. Μαρκιτανή Κωνσταντίνα

• Πτυχίο Γενικής Ιατρικής, Κρατικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Κριμαίας, 2008 • Πρακτική άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 2009-2010

• Ιατρικοί Επισκέπτες • Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου • Αισθητική

37 Μίου Άγγελος

• Master of Pharmacy, University of Central Lancashire, 2012

• Ιατρικοί Επισκέπτες • Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου

38 Δρ. Μιτσής Παντελής

• PhD in Economics, University of Cyprus, 2013 • MSc in Economics and Finance, University of Warwick, 2001 • BSc in Economics, University of Cyprus, 2000

• Business Studies • Hotel Management • Travel & Tourism Management

39 Μιχαήλ Δήμητρα

• Ανώτερο Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές, KES College, 2014 • Πιστοποιητικό Επιτυχίας στην Ελληνική Δακτυλογραφία (Ανώτερο Επίπεδο- Υ.Π.Π. -2013) • LCCI Level 3 in Text Production -2013 • ECDL – 2012

• Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

40 Δρ. Μπόλλα Ανδρονίκη

• PhD στη Γεωπονική, Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης, 2009 • MSc in Horticultural Science and Technology, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, 2002 • Πτυχίο Γεωπονικής με κατεύθυνση Φυτική Παραγωγή , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1997

41

• PhD candidate in Computer Science, University of Cyprus • MSc in Computer Science, University of Cyprus, 2014 • Bachelor in Computer Science, University of Cyprus, 2010

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις • Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Αισθητική • Ιατρικοί Επισκέπτες • Business Studies • Hotel Management • Travel & Tourism Management

42 Νικολάου Άριστος

• BA Culinary Arts and Hospitality Management, University of Derby, 2010 • Higher Diploma in Culinary Arts, Cyprus Higher Hotel Institute, 2009

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

43 Παναγιώτου Ελένη

• Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική τοπίου, University Degli studi di Finerze, Italia, 2009 • Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2005

• Κηποτεχνία • Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

44 Παναγιώτου Χαράλαμπος

• MSc Boundary Meteorology, San Jose Sate University, California, 1995 • BSc Environmental Sciences, San Jose Sate University, California, 1991

• Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

45 Παντελή Μαρία

• ΜΑ in Contemporary English Language and Linguistics, University of Reading, 2002 • BA in English Literature, American College of Greece, 2001

• Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές • Ιατρικοί Επισκέπτες • Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις • Κηποτεχνία •Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου • Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Business Management

46 Παπαγιάννη Λένια

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διεύθυνση με ειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση, Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (MIM), 2004 • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1979

47 Δρ. Παπαδόπουλος Ηλίας

•Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Παιδοχειρουργικής, Υπουργείου Υγείας Κύπρου, 2002 •Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Χειρουργού Παίδων, Νομαρχιακή Αυτ/ση Θεσσαλονίκης, 2002 •Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής, 1997 •Πτυχίο Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994

48 Παυλίδης Δημήτρης

• Master in Business Administration, University of Nicosia, 2012 • Bachelor in International Hospitality Management, Bournemouth University, UK, 2006

49 Πενηνταέξ Κυριάκος

• MA International Journalism Broadcast Pathway, City University, London, 2010 • BA in Journalism and Communication Studies, Middlesex University, 2009

50 Πίγγουρας Μάριος

• Master in Business Administration, London South Bank University, 2014 • Πτυχίο Βιολογικής Γεωργίας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, 2010 • Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Μικροβιολογίας Τροφίμων, Πολλαπλής Συμμόρφωσης, Στελέχωση Επιχειρήσεων

• Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

51

• Master in Business Administration, European University of Cyprus, 2010 • Master in Management, Mediterranean Institute of Management, Cyprus, 1978 • Πτυχίο Οικονομικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1975

• Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

Ndreu Lorena

Πίγγουρας Χριστόδουλος

• Κηποτεχνία • Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

• Ιατρικοί Επισκέπτες • Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου • Αισθητική

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Hotel Management • Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

203


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

204

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

52 Δρ. Πιερίδου Γαλάτεια

• PhD. Chemistry, University of Cyprus, 2011 • BSc Chemistry, University of Cyprus, 2005

• Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

53 Πισιήλης Γιώργος

•MA in Marketing, London Metropolitan University, 2012 •ΒΑ in Professional Culinary Arts, University of Derby, 2011 • Diploma in Culinary Arts, Cyprus Higher Hotel Institute, 2010

54 Δρ. Πολυδώρου Δώρος

• MB. Ch.B Medical, Manchester University, 2001 • BSc in Neuroscience, Manchester University, 1998

55 Ποταμίτης Πάρης

• Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2014 • Πτυχίο Οικονομικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1986 • Σπουδές στη Δημοσιογραφία, Κέντρο Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων, Παρίσι, 1987

56 Προδρόμου Μαρία

• BA in Professional Culinary Arts, University of Derby, 2011 • Higher Diploma in Culinary Arts, Higher Hotel Institute of Cyprus, 2010

57 Ροδίτης Χριστόφορος

• Δίπλωμα Σκηνοθεσίας, Ιδιωτική Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου, Αθήνα, 1994 • Πείρα στην τηλεοπτική παραγωγή

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

58 Σάββα Μάριος

• Postgraduate Diploma in Career Guidance, 2012 • Bachelor in English Literature, University of Glamorgan, 2010

• Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου • Hotel Management • Travel & Tourism Management

59 Δρ. Σαρρής Δημήτρης

• Διδακτορικό Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πάτρας, 2008 • Μεταπτυχιακό στην Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πάτρας, 2004 • Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας, 2001

60 Σιαρλή Μαρκέλλα

• ΜΑ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017 • Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕΙ Αθηνών, 2002 • Πείρα στη θέση υπεύθυνης προγράμματος σπουδών στην Αισθητική

• Αισθητική

61

Σιδέρη Άντρη

• Πτυχίο Αισθητικής και Διαχείρισης Μονάδων Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2015 • Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2014 • Diploma in Beauty Therapy, KES College • ITEC Aestheticienne Diploma • ITEC Physiatrics Diploma • ITEC Aromatherapy Diploma • ITEC Electrology Diploma • ITEC Certificate in Manicure • ITEC Advanced Beauty Therapy Diploma • ITEC Certificate in Waxing • ITEC Certificate in Make-up • ITEC Diploma in Indian Head Massage • ITEC Diploma in Reflexology • Diploma International CIDESCO • Certificate of Attendance of the City & Guilds • International Teaching and Training Skills 1104 Course – 120 hrs, 2004 • Πείρα στη θέση υπεύθυνης προγράμματος σπουδών στην Αισθητική

• Αισθητική

62 Σοφοκλέους Ξάνθη

• Master in Business Administration, Maastricht School of Management, Netherlands, 2005 • BSc in Clinical Nutrition and Dietetics, Charokopio University of Athens, 1999

• Ιατρικοί Επισκέπτες

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Hotel Management • Αισθητική • Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις • Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

• Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

63 Σπύρου Ευρούλλα

• Πτυχίο Αισθητικής και Διαχείρισης Μονάδων Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2015 • Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2014 • KES College Diploma in Beauty Therapy • KES College Diploma in Physiatrics • Diploma International, CIDESCO • ITEC Diploma in Anatomy – Physiology and Body Massage • ITEC Diploma in Electrology, Physiatrics and Advanced Beauty Therapy • ITEC Certificate in Facial Make-up • ITEC Certificate in Manicure • ITEC Certificate in Beauty Specialist • ITEC Aestheticienne Diploma • Βεβαίωση Σπουδών Μακιγιάζ (10.10.94 – 10.6.95) Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ • Certificate of Attendance of the City & Guilds International Teaching and Training Skills 1104 Course – 120 hrs, 2004

• Αισθητική

64 Τζυρκαλλή Έλλη

• MSc in Biodiversity, Conservation and Management, University of Oxford, 2007 • Πτυχίο Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2005

65 Τούμπας Γιάννης

• Master in Business Administration in Product Development Management, Cardiff Metropolitan University, 2017 • BA in Home Economics, (Food Design & Technology), Liverpool John Moores University, 2012 • Diploma in Culinary Arts, Cyprus Higher Hotel Institute, 2007

66 Τρακοσιής Χριστόδουλος

• MSc in Management Consultancy, Liverpool John Moores University, UK, 2011 • BA in Marketing Management, Manchester Metropolitan University, UK, 2009

67 Φιλιππίδου Αντωνία

• Πτυχίο Αισθητικής και Διαχείρισης Μονάδων Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2015 • Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2014 • Higher Diploma in Beauty Therapy, KES College, 1994 • Diploma International, CIDESCO • ITEC Advanced Beauty Therapy Diploma • ITEC Beauty Specialist • ITEC Manicure Diploma • ITEC Facial Make-up Diploma • ITEC Diploma in Electrology • ITEC Aestheticienne, Diploma • ITEC Course in Beauty Specialist • Certificate of Attendance City & Guilds International Teaching and Training Skills – 120 hrs, 2004

• Αισθητική

68 Χασάπης Κυριάκος

• Μεταπτυχιακό στη Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2015 • Μεταπτυχιακό στη Βιοχημεία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010 • Πτυχίο Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2007

• Ιατρικοί Επισκέπτες • Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου

• Κηποτεχνία • Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου • Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων • Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης • Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

• Αισθητική • Ιατρικοί Επισκέπτες • Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου • Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

205


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

206

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

69 Χατζηκυριάκος Χρίστος

• PG. Diploma in Computing and Science, Glasgow University, Scotland, 1990 • BSc Computer Science, Philips College, Nicosia, 1988 • Μακρά πείρα στη διδασκαλία θεμάτων σχετικών με τους Η/Υ

• Hotel Management • Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις • Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων • Ιατρικοί Επισκέπτες • Business Management • Κηποτεχνία • Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

70 Χατζησυμεού Παναγιώτης

• MA in Hospitality & Culinary Arts Management, Middlesex University, 2009 • Diploma in Food Hygiene Management, The Royal Society of the promotion of Health, 2002 • BA in Hospitality Management, Middlesex University, 2001 • Certificate in Cookery, Hotel and Catering Institute, Cyprus, 1973 • Certificate in Cookery, Cyprus Hotel Training School, 1972

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Hotel Management • Travel & Tourism Management • Κηποτεχνία • Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

71

• Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Επικοινωνία, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2015

• Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές • Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις • Hotel Management • Travel & Tourism Management

72 Χριστοδούλου Χριστίνα

• Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2016 • Πτυχίο Γεωπονίας (Φυτοπροστασία), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008

• Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

73 Χρυσοστόμου Μαρίνα

• Πτυχίο Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2009

Χριστοδούλου Άντρη

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις


Σημειώσεις

207


Σημειώσεις

208
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.