__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

20202021

Είναι στο χέρι σου!

www.kescollege.ac.cy


Το KES College είναι ιδιωτική σχολή Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, νοµίµως εγγεγραµµένη Εµπορική Επωνυµία (ΕΕ41655) στο όνοµα της εταιρείας ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ Κ.Ε.Σ. ΛΙΜΙΤΕ∆. Το λογότυπο της εταιρείας ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ Κ.Ε.Σ. ΛΙΜΙΤΕ∆, το οποίο χρησιµοποιείται και από το KES College, αποτελείται από τρεις οµόκεντρους κύκλους , οι οποίοι συµβολίζουν τις τρεις βαθµίδες της Εκπαίδευσης: • τη ∆ηµοτική Εκπαίδευση • τη Μέση Εκπαίδευση (Γυµνάσιο, Λύκειο) • την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Από τους τρεις κύκλους εκφύονται τρεις άλλοι που συµβολίζουν τη δια βίου εκπαίδευση. Και το συµφυές motto στα λατινικά: “semper vigilans” που σηµαίνει “πάντοτε σε εγρήγορση”, δηλαδή, πάντοτε άγρυπνος, ανήσυχος, µε προβληµατισµούς. Το έµβληµα του KES College συµπληρώνεται µε τα αρχικά: Κ (κάπα) που σηµαίνει ΚΕΝΤΡΟ Ε (έψιλον) που σηµαίνει ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Σ (σίγµα) που σηµαίνει ΣΠΟΥ∆ΩΝ Το λογότυπο σχεδίασε ο Άντης Ιωαννίδης το 1971, έτος ίδρυσης της εταιρείας ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ Κ.Ε.Σ. ΛΙΜΙΤΕ∆.

Κατά Νόµο Υπεύθυνος της Σχολής: Θεόδωρος Π. Στυλιανού, Γενικός ∆ιευθυντής Ιδρυτές: Θεόδωρος Π. Στυλιανού, Πρώην Επιθεωρητής Α’ στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας Αθηνά Θ. Στυλιανού Το παρόν ενηµερωτικό έντυπο υποβλήθηκε για έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας στις 31 Μαρτίου 2020. Η έγκριση δόθηκε µε επιστολή της Γενικής ∆ιευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας µε αριθµό φακέλου 7.14.10.15/36 και ηµεροµηνία 20 Μαΐου 2020.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Α’ - ΓΕΝΙΚΑ

Περιεχόμενα Μέρος Α΄ - Γενικά Μήνυμα από τους Ιδρυτές...................................................................................................................................................... 3 Γιατί στο KES College............................................................................................................................................................. 4 Οργανόγραμμα KES College.............................................................................................................................................. 5-7 Ζωή και Περιβάλλον στο KES College................................................................................................................................. 8 Πρόγραμμα Erasmus+.................................................................................................................................................... 9-11 Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.......................................................................... 11-12 Συνεργασίες........................................................................................................................................................................... 12 Κτηριακές Εγκαταστάσεις............................................................................................................................................... 13-17 ΚES Research Centre.......................................................................................................................................................... 18 Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021................................................................................................................... 20 Μέρος Β΄ - Προγράμματα Σπουδών Προγράμματα Σπουδών............................................................................................................................................... 21-178 Μέρος Γ΄ - Δίδακτρα, Υποτροφίες και Εσωτερικός Κανονισμός Δίδακτρα και άλλα δικαιώματα.................................................................................................................................. 179-180 Υποτροφίες........................................................................................................................................................................... 181 Βασικά άρθρα από τον Εσωτερικό Κανονισμό του KES College........................................................................... 182-185 Μέρος Δ΄ - Διδακτικό Προσωπικό Στοιχεία Διδακτικού Προσωπικού............................................................................................................................ 186-193

1


2


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Α’ - ΓΕΝΙΚΑ

Μέρος Α΄ - Γενικά

Μήνυμα από τους Ιδρυτές Λίγα Λόγια προς τους νέους μας Σε κάθε νέο ξεκίνημα της ζωής, είναι φυσικό, ο καθένας από εσάς να βάζει νέους στόχους, να πλάθει νέα οράματα και να έχει αυξημένες προσδοκίες. Δεν πρέπει όμως να διαφεύγει ούτε στιγμή από το μυαλό σας ότι η κάθε μελλοντική επιτυχία σας είναι αποτέλεσμα προγραμματισμένης, σκληρής και επίπονης προσπάθειας απ’ όλους σας. Η νεολαία μας σήμερα χρειάζεται έμπνευση και ετοιμότητα. Έχουμε την πεποίθηση ότι η πλειονότητα των νέων μας είναι πάντοτε έτοιμη για νέους στόχους και οράματα. Εξ άλλου, αυτός πρέπει να είναι και ο βασικός στόχος στη ζωή σας. Πέραν από τη μετάδοση γνώσεων και πέραν από την απόκτηση διπλωμάτων και υλικών αγαθών, κοσμικών αξιωμάτων και δόξας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύτιμο κεφάλαιο στη ζωή του ανθρώπου αποτελούν το Ήθος και η Αρετή. Η αξία του ανθρώπου δεν μετριέται με το πόσα χρήματα παίρνει ή πόσα υλικά αγαθά έχει, αλλά με το ποιος είναι. Στην εποχή που ζούμε, η αβεβαιότητα, η πολυπλοκότητα, ο ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση και οι πολλές υποσχέσεις έχουν την τιμητική τους. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και τα διλήμματα πολλά. Είναι ωστόσο σημαντικό και αναγνωρίζεται από τις χιλιάδες φοιτητές που φοίτησαν στο KES College για ποιο λόγο ΕΜΕΙΣ είμαστε διαφορετικοί: γιατί είμαστε ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ, ανησυχούμε για το μέλλον των φοιτητών μας και των αποφοίτων μας γι’αυτό πάντοτε εστιάζουμε στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Τα μεγαλύτερα και αποτελεσματικότερα όπλα μας είναι η πολυετής γνώση και διαχρονική εμπειρία μας, η μεθοδικότητα, η οργάνωση, το υψηλό αίσθημα ευθύνης και ο επαγγελματισμός μας στην εκπαίδευση. Αγαπητές/οι φίλες και φίλοι, Να έχετε στόχο και όραμά σας τη σωστή επιλογή του επαγγέλματός σας γιατί έτσι θα αισθάνεστε ευτυχισμένοι, θα είστε επιτυχημένοι και δημιουργικοί στην επαγγελματική σας πορεία. Προχωρήστε λοιπόν με σιγουριά και αισιοδοξία για το μέλλον σας αποκτώντας εκείνες τις γνώσεις που θα ανοίξουν μπροστά σας διάπλατα τις πόρτες μιας λαμπρής επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Είναι στο χέρι σας!

Θεόδωρος Π. Στυλιανού Αθηνά Θ. Στυλιανού Ιδρυτές

3


Γιατί στο ΚES College; Πρώτο: Τα πλείστα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται στο KES College λειτούργησαν για πρώτη φορά στην Κύπρο εδώ και χρόνια:

Τρίτο: Η φοίτηση στο KES College είναι υποχρεωτική και οι φοιτητές εµπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία της διδασκαλίας - µάθησης σ’ όλες τις λεπτοµέρειές της.

• ∆ιοίκηση Γραφείου και Γραµµατειακές Σπουδές από το 1971 • ∆ηµοσιογραφία και ∆ηµόσιες Σχέσεις από το 1972 • Αισθητική από το 1979 • Μαγειρική και Γαστρονοµικές Τέχνες από το 1995 • Ιατρικοί Επισκέπτες από το 1999 • Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου από το 2008 • Κηποτεχνία και Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου από το 2013 • Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων, Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Logistics και Applied Logistics από το 2015 • Προσωπικός Προπονητής και Προπονητής Ομαδικών Προγραμμάτων Fitness από το 2018

Φιλοδοξία του KES College είναι να προσφέρει σοβαρή επαγγελµατική, υπεύθυνη και ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση σε τοµείς που υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Ως εκ τούτου, τόσο το Κολλέγιο όσο και οι διδάσκοντες - εκτός από τα ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά τους προσόντα - έχουν µια µακρά διδακτική πείρα που δίχως άλλο συµβάλλει αποφασιστικά στην άνοδο των επιπέδων της προσφερόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η τολµηρή, καινοτόµα και πρωτοποριακή πρωτοβουλία του KES College να προσφέρει Επαγγελματικά Προγράμματα Σπουδών µε βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα συνέβαλε, μεταξύ άλλων, και στην αναβάθµιση των αντίστοιχων επαγγελµάτων. Το KES College ανέκαθεν συνεχίζει και θα συνεχίσει µε συνέπεια και υπευθυνότητα την καινοτόµα και πρωτοποριακή προσφορά του στον τοµέα των Επαγγελµατικών Προγραμμάτων Σπουδών και έχει πάντοτε στόχο του να επεκταθεί σε προγράµµατα που καλύπτουν και άλλους επαγγελµατικούς τοµείς, γιατί πιστεύει πως µια τέτοια προσφορά τη χρειάζονται τόσο οι νέοι και οι νέες µας όσο και η οικονοµία και η κοινωνία του τόπου µας.

∆εύτερο: Πέραν από τη θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών, το KES College δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην πρακτική τους κατάρτιση. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο µε διαρκή πρακτική άσκηση µέσα στα ειδικά εργαστήρια του κάθε Προγράμματος Σπουδών όσο και µε πρακτική εργασία σε πραγματικούς χώρους εργασίας.

1971-2020

49 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ

στην Τριτοβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

4


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Α’ - ΓΕΝΙΚΑ

Οργανόγραμμα ΚES College

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Γενικός ∆ιευθυντής

Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής (∆ιοικητικές Υπηρεσίες)

Υπηρεσία Ανθρώπινου ∆υναµικού Υπηρεσία Οικονοµικών Θεµάτων Επιτροπές Υπηρεσίες Μάρκετινγκ & ∆ηµοσίων Σχέσεων Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποδοµής

Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής (Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες) Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας

∆ιευθυντής Κέντρου Επαγγελµατικής Ανάπτυξης

Γενικός Υπεύθυνος Ακαδηµαϊκών Θεµάτων Σχολές – Προγράµµατα Σπουδών Υπηρεσία Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Προγραµµάτων Σπουδών Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί Εκπαιδευτικές Επιτροπές

Υπηρεσίες Γραµµατειακής Υποστήριξης Υπηρεσία ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

5


Οργανόγραμμα ΚES College

Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής (∆ιοικητικές Υπηρεσίες)

Υπηρεσία Ανθρώπινου ∆υναµικού

Επιτροπές

Υπηρεσία Οικονοµικών Θεµάτων

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας

Υπηρεσίες Marketing & ∆ηµοσίων Σχέσεων

Υπηρεσίες Γραµµατειακής Υποστήριξης

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποδοµής

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

∆ιοικητική Επιτροπή Γραµµατειακοί Λειτουργοί

Επιτροπή Ασφάλειας & Υγείας

Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής (Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες)

Γενικός Υπεύθυνος Ακαδηµαϊκών Θεµάτων

Γενικός Συντονιστής Προγραµµάτων Σπουδών

Συντονιστές Προγραµµάτων Σπουδών

Υπεύθυνος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας

Λειτουργός Υπηρεσίας Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Προγραµµάτων Σπουδών

Εκπαιδευτικός Λειτουργός

Πρόεδροι και Μέλη Επιτροπών Επιτροπή ∆ιασφάλισης Εσωτερικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκή Επιτροπή Πειθαρχική Επιτροπή Επιτροπή Ενστάσεων

6


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Α’ - ΓΕΝΙΚΑ

Οργανόγραμμα ΚES College

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας Υπεύθυνος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας Εισδοχή & Εξυπηρέτηση Φοιτητών

Θέµατα Αλλοδαπών Φοιτητών

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ERASMUS+

Φοιτητικά Θέµατα – Online εξυπηρέτηση

Συνεργασία µε Κεντρικό Φοιτητικό Συµβούλιο

Στήριξη Φοιτητών

Θέµατα Αποφοίτων (Alumni)

Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Προγραµµάτων Σπουδών

Σταδιοδροµία

Φοιτητική Ζωή και ∆ραστηριότητες

∆ιασύνδεση µε τον Επιχειρηµατικό Κόσµο

7


Ζωή και Περιβάλλον στο KES College Οι σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχει το KES College είναι, μεταξύ άλλων, το περιβάλλον και η ατμόσφαιρα που επικρατεί. Οι ομαλές διαπροσωπικές σχέσεις, ο σεβασμός της προσωπικότητας του φοιτητή και το ήθος του Κολλεγίου είναι μερικές από τις κύριες αξίες που επικρατούν διάχυτα. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν αρμονικές αλλά και φιλικές ανθρώπινες σχέσεις ως επίσης και αγαστή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές συνεργάζονται επικοδομητικά τόσο µε την κάθε ομάδα όσο και προσωπικά µε κάθε άτομο της ομάδας με στόχο την επίτευξη υψηλών επιπέδων μάθησης. Επίσης, το Κεντρικό Φοιτητικό Συμβούλιο αναπτύσσει πρωτοβουλίες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη στενών συναδελφικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των φοιτητών των διαφόρων Προγραμμάτων Σπουδών, του διδακτικού προσωπικού και της ∆ιεύθυνσης. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι η διοργάνωση εκδρομών και ταξιδιών στην Κύπρο και το εξωτερικό, η διοργάνωση χορών και συνεστιάσεων και άλλων εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και κοινωνική ευαισθητοποίηση των φοιτητών. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι φιλανθρωπικές και άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Κεντρικό Φοιτητικό Συμβούλιο, οι οποίες καλλιεργούν και εμπλουτίζουν τον εσωτερικό κόσμο των φοιτητών. Μερικές από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι η αιμοδοσία που οργανώνεται σε συνεργασία µε την Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η Δειγματοληψία για

8

Εγγραφή στο Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, η ενεργός συµµετοχή των φοιτητών του Κολλεγίου σε διάφορους κοινωφελείς εράνους, η ετοιμασία και πώληση φαγητών και γλυκών που παρασκευάζονται από τους φοιτητές στο Κολλέγιο για φιλανθρωπικούς σκοπούς και η εβδομάδα αγάπης, κατά την οποία προσφέρονται υπηρεσίες στα εργαστήρια του Κολλεγίου για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Επίσης, στο πλαίσιο των διαφόρων Προγραμμάτων Σπουδών του KES College διοργανώνονται ειδικοί εσωτερικοί διαγωνισμοί μεταξύ των φοιτητών, οι οποίοι μέσα από τη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος, ο φοιτητής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ξετυλίγοντας τον καλύτερό του εαυτό, ώστε δυναμικά και µε επιτυχία να αποδεικνύει τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και ως µέλος μιας ευρύτερης κοινωνίας, τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε. Τα πιο πάνω αποτελούν, μεταξύ αλλων, ορισμένες από τις βασικές προτεραιότητες του KES College. Πέραν των πιο πάνω, αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η ∆ιεύθυνση όσο και το προσωπικό του KES College καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να υπάρχει αλληλοσεβασμός και αλληλοϋποστήριξη µεταξύ όλων των µερών για να υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία κατά τη λειτουργία του Κολλεγίου.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Α’ - ΓΕΝΙΚΑ

Πρόγραµµα ERASMUS+ Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Το πρόγραµµα αυτό συμβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση, παρέχοντας στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ευκαιρίες ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Το Πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές, σε απόφοιτους Σχολών και στο διδακτικό προσωπικό Σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, προσφέροντάς τους σχετική επιχορήγηση. Πιο κάτω παρουσιάζονται δείγματα φωτογραφιών από συμμετοχές καθηγητών του KES College στο εξωτερικό για σκοπούς επιμόρφωσης και φοιτητών για πρακτική άσκηση.

Δευτεροετείς φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων» του KES College ολοκλήρωσαν με επιτυχία την πρακτική άσκησή τους στη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή (ΑΓΣ) Θεσσαλονίκης, στο Perrotis College καθώς και στο βιολογικό αγρόκτημα «Κτήμα Βίωμα» στην Αριδαία. Η πρακτική άσκηση διήρκησε 13 ημέρες από τις 27 Μαΐου έως τις 9 Ιουνίου 2019 και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Στο πλαίσιο της Κινητικότητας Φοιτητών για Κατάρτιση του Προγράμματος Erasmus+, το KES College έδωσε την ευκαιρία σε απόφοιτη του Αξιολογημένου - Πιστοποιημένου Διετούς Προγράμματος Σπουδών «Αισθητικής» να εργαστεί σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας και να εκπαιδευτεί σε εξειδικευμένα θέματα εφαρμογής Αισθητικών Θεραπειών προσώπου και σώματος. Η εφαρμογή της πρακτικής άσκησης πραγματοποιήθηκε στο Relax Salon στη πόλη Ρούσε της Βουλγαρίας κατά την διάρκεια του καλοκαιριού μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 2019.

9


Πρόγραµµα ERASMUS+ Στo πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών για κατάρτιση του Προγράμματος Erasmus+, απόφοιτος του Προγράμματος Σπουδών «Food Preparation and Culinary Arts» είχε την ευκαιρία να εργαστεί στο εστιατόριο Meo Modo του Andrea Mattei (με αστέρι Michelin) στην Τοσκάνη (Ιταλία). Η πρακτική άσκηση έγινε την περίοδο Σεπτέμβριο 2019 - Νοέμβριος 2019 και ο φοιτητής είχε την ευκαιρία να εργαστεί σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, να γνωρίσει καινούριες πρακτικές που θα τον βοηθήσουν στην επαγγελματική του πορεία και να ζήσει μια τεράστια και μοναδική εμπειρία.

Φοιτητής του Αξιολογημένου - Πιστοποιημένου Προγράμματος Σπουδών «Κηποτεχνία» πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στο πλαίσιο κινητικότητας για Κατάρτιση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - ΤΕΙ Κρήτης) όπου έλαβε μέρος

10

στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Hydroponic Askolybrus - HYDRASK: Upgraded Production System of the wild edible green species, Golden Thistle (Scolymus hispanicus L.) in Hydroponic Cultivation».


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Α’ - ΓΕΝΙΚΑ

Πρόγραµµα ERASMUS+ Στις 14 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική δράση στο Ξενοδοχείο “Κλεοπάτρα” στη Λευκωσία, όπου παρουσιάστηκαν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα το έργου PECVET, το οποίο διανύει περίπου το ήμισυ της διετούς διάρκειάς του. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν αξιωματούχοι από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης και Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, Επιθεωρητές από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Διευθυντές Σχολείων, οι τοπικοί συντονιστές του έργου PECVET από

τις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο αυτό, εκπρόσωπος συνδικαλιστικής οργάνωσης, εκπαιδευτικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Το KES College, μαζί με άλλους 6 Οργανισμούς από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην προσφορά Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο PECVET, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της ΕΕΚ μέσω του συστήματος πιστωτικών μονάδων ECVET.

Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle Tο KES College έχει από το 2015 προχωρήσει στην εφαρμογή του Λογισμικού προγράμματος Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment), το οποίο είναι μια Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού. Παραχωρήθηκαν σε όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό καθώς και στους φοιτητές επίσημοι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κολλεγίου μαζί με κωδικούς πρόσβασης. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό ανά πάσα στιγμή για κάθε μάθημα, το οποίο τοποθετείται από τους καθηγητές στην πλατφόρμα, ώστε να προετοιμάζονται για τα μαθήματά τους. Μέσω του Moodle είναι δυνατή η επικοινωνία καθηγητών - φοιτητών ή μεταξύ φοιτητών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με άμεσο τρόπο σε πραγματικό χρόνο, όπως επίσης και η διεξαγωγή διαγωνισμάτων (quizzes), η υποβολή και αξιολόγηση εργασιών των φοιτητών, πληροφόρηση για εκπαιδευτικές πηγές (εκπαιδευτικό υλικό, λεξικό για άγνωστες λέξεις του μαθήματος) και άλλα.

Επιπλέον, μέσα από την πλατφόρμα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του KES College για ανεύρεση θέσεων εργασίας.

Με το Moodle ενισχύεται το ενδιαφέρον των φοιτητών, μέσω της ποικιλίας και της ελκυστικότητας των διάφορων τύπων εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να τοποθετηθεί από τους καθηγητές και τους δίνεται η δυνατότητα να προετοιμαστούν στο δικό τους χώρο και χρόνο. Ο κάθε φοιτητής του KES College έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο Moodle μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή του αλλά και μέσω tablet (ipad, android) ή ακόμα και με τη χρήση του smartphone του.

11


Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πλατφόρμα εξ αποστάσεως μάθησης Microsoft Teams Μετά τα γνωστά γεγονότα της πανδημίας με τον κορωνοϊό COVID-19 και την ανάγκη να παραμείνουν όλοι (Ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές) μακριά από τα μαθήματά τους, στο σπίτι τους για αυτοπροστασία, επιτακτική και άμεση ήταν η ανάγκη για συνέχιση τουλάχιστον των θεωρητικών μαθημάτων του Κολλεγίου εξ αποστάσεως σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών. Η Διεύθυνση του KES College σε συνεργασία με τους Συντονιστές και τους Βοηθούς των Προγραμμάτων Σπουδών καθώς επίσης και με σημαντική συμβολή των Λειτουργών της Υπηρεσίας Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Κολλεγίου, ύστερα από επίπονες και εντατικές προσπάθειες, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις υποδείξεις του κράτους, ενήργησε άμεσα και

Συνεργασίες Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επαγγελματικά Σώματα του εξωτερικού Το KES College δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία µε εξωτερικά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σώματα του εξωτερικού. Γι’ αυτό έχει συνάψει συνεργασίες µε τα ακόλουθα σώµατα:

αποτελεσματικά, ετοιμάστηκε, εκπαίδευσε το Ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές του Κολλεγίου και προχώρησε με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνέχιση των σπουδών των φοιτητών του. Μέσω της πλατφόρμας εξ αποστάσεως μάθησης Microsoft Teams δίνεται η δυνατότητα της ζωντανής παρακολούθησης του μαθήματος την ίδια ώρα που διεξάγεται το μάθημα, της λήψης παρουσιών των φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημα την ώρα που διεξάγεται αλλά και της βιντεογράφησης των μαθημάτων ώστε να μπορεί ο κάθε φοιτητής να το ξαναδεί ή αν το έχασε να το παρακολουθήσει οποιαδήποτε ώρα τα επιθυμεί.

Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας Το KES College στο πλαίσιο της Κοινωνικής Εταιρικής Εύθυνης του υπέγραψε σειρά Μνημονίων Συνεργασίας με οργανωμένα σύνολα Σωματεία-Συνδέσμους/ οργανισμούς/εταιρείες με δραστηριότητες συναφείς με τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει. Μεταξύ αυτών είναι: • KES Research Centre – Ερευνητικό Κέντρο KES

• RSPH: The Royal Society for the Promotion of Health

• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π)

• ECDL: European Computer Driving Licence

• Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου (Σ.Ι.Ε.Κ)

• IMA: International Management Assistants

• Angeo & Co. Ltd.

• WACS: World Association of Chefs Societies

• Impophar Trading Ltd.

• Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων / Γαστρονόμων – Eurotoques

• Kybella Beauty Ltd.

• Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου

• Κύπρος Χριστοφόρου Λτδ.

• University College of Birmingham (UCB)

• ΠΟΜΙΚΟ Λτδ. • Relia Trading Ltd.

THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HEALTH

12


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Α’ - ΓΕΝΙΚΑ

Κτηριακές Εγκαταστάσεις

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, (κοντά στη ∆ηµοτική Αγορά Αγίου Αντωνίου) 1055 Λευκωσία

Βιβλιοθήκη To ΚES College δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση, τον εμπλουτισμό και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης του, γιατί αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία στήριξης της όλης εκπαιδευτικής προσπάθειας και φιλοσοφίας του. Εκτός από τα βιβλία, η Βιβλιοθήκη του KES College περιλαμβάνει CDs, DVDs, σύνδεση µε το διαδίκτυο και πληθώρα (ηλεκτρονικών και μη) περιοδικών αντίστοιχων µε τα Προγράμματα Σπουδών που λειτουργούν στο Κολλέγιο. Όλο το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης έχει μηχανογραφηθεί σε ειδικό και εύχρηστο σύστηµα βιβλιοθηκονοµίας, ούτως ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εντοπίζουν µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή τα βιβλία που επιθυµούν. Κάθε χρόνο, η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται και εκσυγχρονίζεται με πολλές νέες εκδόσεις ειδικών βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών που σχετίζονται µε τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται στο Κολλέγιο. Η αναζήτηση και προκράτηση βιβλίων της Βιβλιοθήκης του KES College γίνεται και µέσω της ιστοσελίδας του Κολλεγίου. Παράλληλα, στο χώρο της Βιβλιοθήκης υπάρχει η δυνατότητα ασύρµατης σύνδεσης (WiFi) για πρόσβαση στο διαδίκτυο και επίσης, παρέχονται υπηρεσίες εκτύπωσης και φωτοτυπίας. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και εξυπηρετεί εσωτερικά τους φοιτητές και καθηγητές του Κολλεγίου ή τους ερευνητές του συνεργαζόμενου ερευνητικού κέντρου KES Research Centre. Εκτός από τη συµβατική βιβλιοθήκη, στο KES College λειτουργεί και Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (Ebscohost).

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Το KES College έχει συνάψει συνεργασία µε την εταιρεία EBSCO Publishing για χρήση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Ebscohost, η οποία περιλαµβάνει πέραν των 196.000 ηλεκτρονικών βιβλίων. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική αυτή βιβλιοθήκη έχουν όλοι οι φοιτητές και το προσωπικό του KES College τόσο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται στο χώρο του Κολλεγίου, αλλά και εξ αποστάσεως οποιαδήποτε µέρα και ώρα.

Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Το KES College διαθέτει δύο (2) εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κατάλληλα εξοπλισµένα µε σύγχρονους Η/Υ, τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικά προγράµµατα. Τα εργαστήρια Η/Υ είναι ευρύχωρα και κλιµατιζόµενα. Σε κάθε εργαστήριο είναι εγκατεστηµένοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους σε ∆ίκτυο (Network) µε Server. Όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές µπορούν να είναι ταυτόχρονα ενωµένοι µε το διαδίκτυο (Internet) µέσω υψηλής ταχύτητας Οπτικών Ινών - Fiber optics γραµµές ώστε να παρέχεται άµεση και γρήγορη πρόσβαση όλων των φοιτητών που εργάζονται στο εργαστήριο. Στο κάθε εργαστήριο είναι ενωµένος στο δίκτυο κοινός εκτυπωτής στον οποίο µπορούν να εκτυπώνουν όλοι οι προσωπικοί υπολογιστές του εργαστηρίου. Επίσης υπάρχει multimedia projector και πίνακας για διευκόλυνση της διδασκαλίας. Η χρήση των εργαστηρίων και η πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέχονται δωρεάν σε όλους τους εγγεγραµµένους φοιτητές του Κολλεγίου.

13


Κτηριακές Εγκαταστάσεις και επώνυμα καλλυντικά για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητριών στις διάφορες θεραπείες και εφαρμογές.

Εργαστήρια Μαγειρικής / Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής Το KES College διαθέτει τέσσερα (4) σύγχρονα εργαστήρια Μαγειρικής / Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής, τα οποία είναι άρτια εξοπλισµένα µε όλα τα σύγχρονα µηχανήµατα και σκεύη παρασκευής και σερβιρίσµατος ώστε να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και των Επιστιτιστικών Τεχνών. Η ανανέωση του εξοπλισμού των εργαστηρίων είναι συνεχής.

Ειδικότερα στο Εργαστήριο Μακιγιάζ, όπου γίνονται επιδείξεις και εφαρμογή τόσο του Αισθητικού όσο και του Επαγγελματικού Μακιγιάζ, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν και εφαρμόσουν διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων και τεχνικών του Μακιγιάζ από τα πολλά επαγγελματικά καλλυντικά και προϊόντα μακιγιάζ που διαθέτει. Στο εργαστήριο για Παλμικό Laser – Φωτόλυση (Intense Pulse Light-IPL), η θεωρία μπαίνει στην πράξη για τη χρήση του IPL όπου γίνονται επιδείξεις από τους ειδικούς και τα μαθήματα πραγματοποιούνται βήμα με βήμα με πρακτική προσέγγιση. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία πάνω σε εβδομαδιαία βάση να χρησιμοποιoύν τον εξειδικευμένο αυτό εξοπλισμό και να μάθουν να χειρίζονται ξεχωριστά την κάθε περίπτωση που έχουν να αντιμετωπίσουν. Στόχος του KES College είναι να προσφέρει στους φοιτητές του την ευκαιρία να εξασκούνται σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας, σε ένα επαγγελµατικό και άρτια εξοπλισμένο ινστιτούτου αισθητικής.

ΝΕΑ Εργαστήρια Αισθητικής & Μακιγιάζ Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, έχουν λειτουργήσει στο KES College νέα, πλήρως εξοπλισμένα με εξειδικευµένα και σύγχρονα μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό εργαστήρια Αισθητικής, μεταξύ των οποίων, δύο (2) σαλόνια Αισθητικής, ένα (1) εργαστήριο Μακιγιάζ, ένα (1) εργαστήριο IPL, ειδικό αμφιθέατρο για μαθήματα και επιδείξεις, καινούργιος χώρος αποδυτηρίων, νέα γραφεία υπευθύνων και ακαδημαϊκού προσωπικού, ευρύχωρη αίθουσα συνεδριάσεων κλ π. Τα νέα εργαστήρια Αισθητικής είναι άρτια εξοπλισμένα έτσι ώστε να συµβάλλουν τόσο στην τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση των φοιτητών, όσο και στην ενηµέρωσή τους για τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο που προορίζονται να εργαστούν. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά και με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ώστε να χρησιμοποιούνται άνετα και με κάθε ασφάλεια κατά την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών της Αισθητικής καθώς επίσης και για διάφορες επιδείξεις ή παρουσιάσεις θεραπειών/καλλυντικών που πραγματοποιούνται. Κάθε εργαστήριο Αισθητικής, πέραν από τον επαγγελματικό εξοπλισμό και τα εξειδικευμένα μηχανήματα που διαθέτει, είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά 14

Υποσημείωση: Η Σχολή έχει υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αισθητικής και αναμένει την απάντησή του.

Εργαστήριο Χηµείας / Φαρµακευτικής Τεχνολογίας To εργαστήριο Χηµείας / Φαρµακευτικής Τεχνολογίας είναι πλήρως εξοπλισµένο µε όλα τα µηχανήµατα και ειδικά σκεύη. Η ανανέωση του εξοπλισµού του εργαστηρίου είναι συνεχής. Το εργαστήριο αυτό χρησιµοποιείται κυρίως από τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών «Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου», «Ιατρικοί Επισκέπτες» και «Αισθητική». Το KES College, εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση, δίνει έµφαση και στην πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Α’ - ΓΕΝΙΚΑ

Κτηριακές Εγκαταστάσεις

Studio Ήχου και Εικόνας Το Στούντιο Ήχου και Εικόνας, το οποίο είναι κατάλληλα εξοπλισµένο µε σύγχρονα επαγγελµατικά µηχανήµατα, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών «∆ηµοσιογραφία με ∆ημόσιες Σχέσεις» να ετοιµάσουν τις δικές τους ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές. Επιπλέον τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν και να εξοικειωθούν µε τα µηχανήµατα ήχου και εικόνας ενός επαγγελµατικού στούντιο καθώς επίσης και µε τη χρήση ειδικών προγραµµάτων (software) για την επεξεργασία ήχου και εικόνας. Πρόσφατα έγινε αναβάθμιση του εξοπλισμού του Studiο Ήχου με μηχανήματα για μετάδοση live streaming του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού “NOISE RADIO” των φοιτητών της Δημοσιογραφίας καθώς επίσης και σημαντική αναβάθμιση του εξοπλισμού του Studio Εικόνας με αγορά νέων σύγχρονων μηχανημάτων για τη λήψη και την επεξεργασία της εικόνας.

Εργαστήρια Εδαφολογίας / Φυσιολογίας των Φυτών και Μικροσκοπίας Για τις ανάγκες των Προγραμμάτων Σπουδών «Κηποτεχνία και Σχεδιασµός Κήπου», έχουν δηµιουργηθεί δύο (2) νέα εξειδικευμένα εργαστήρια: • Εργαστήριο Εδαφολογίας / Φυσιολογίας των Φυτών • Εργαστήριο Μικροσκοπίας. Τα δύο αυτά εργαστήρια είναι άρτια εξοπλισµένα µε εξοπλισµό για αναλύσεις εδαφών καθώς και µε άλλα εξειδικευµένα όργανα για πειράµατα και µετρήσεις που σχετίζονται µε τα φυτά και την ανάπτυξή τους καθώς και με µικροσκόπια, στερεοσκόπια. Πρόσφατα, το Εργαστήριο Μικροσκοπίας εξοπλίστηκε με την αγορά επιπλέον μικροσκοπίων, στερεοσκοπίων και νέων επίπλων για τις αυξανόμενες ανάγκες του Προγράμματος .

Χώροι εξάσκησης των φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών «Κηποτεχνία και Σχεδιασµός Κήπου» Το KES College έχει συνάψει συνεργασίες με εξειδικευμένους χώρους Κηπουρικής - Τοπιοτέχνιας ώστε οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών «Κηποτεχνία και Σχεδιασµός Κήπου» να µπορούν να εξασκούνται στο πλαίσιο των εργαστηριακών µαθηµάτων του Προγράμματος Σπουδών µέσα σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας / κηποτεχνίας.

Χώροι εξάσκησης των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων» Το Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων» καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης των φοιτητών του μέσα από σημαντικές συνεργασίες με υπερσύγχρονα βιολογικά αγροκτήματα και επιχειρήσεις της Κύπρου, καθώς επίσης και σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Κύπρου.

15


Κτηριακές Εγκαταστάσεις

Καφετέρια Η καφετέρια του KES College προσφέρει ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον για ανάπαυση και ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων τόσο µεταξύ των φοιτητών όσο και µεταξύ των καθηγητών και των φοιτητών. ∆ιαθέτει εσωτερικό και εξωτερικό καλυµµένο χώρο και δωρεάν ασύρµατη σύνδεση µε το διαδίκτυο (Wi-Fi). Όλοι οι χώροι της καφετέριας είναι ανακαινισμένοι με τη βοήθεια συμβούλου εσωτερικών χώρων (interior designer) και σε συνδυασμό με την ποικιλία των καφέδων και εδεσμάτων που προσφέρονται, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να απολαύσουν τις ώρες των διαλειμμάτων τους χαλαρώνοντας, αποβάλλοντας το στρες των μαθημάτων.

Αίθουσες ∆ιδασκαλίας Το KES College διαθέτει συνολικά ικανοποιητικό αριθµό αιθουσών διδασκαλίας (lecture rooms), τρεις από τις οποίες είναι αμφιθεατρικού τύπου, πλήρως κλιµατιζόµενες και άρτια εξοπλισµένες µε όλα τα σύγχρονα εποπτικά µέσα (multimedia projectors, TVs, κλπ).

Γραφεία ∆ιοικητικού και Γραµµατειακού Προσωπικού Τα γραφεία της ∆ιοίκησης και της Γραµµατείας στεγάζονται σε πέντε κτήρια του Κολλεγίου και όλα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό, όπως για παράδειγμα, σύγχρονο τηλεφωνικό σύστηµα, νέας τεχνολογίας ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, σύγχρονες έγχρωμες φωτοτυπικές µηχανές, σαρωτές (scanners), συσκευές τηλεοµοιότυπου (fax) κλπ. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του ∆ιοικητικού και Γραµµατειακού προσωπικού αναβαθμίζονται συνεχώς µε νέους υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας. Νέοι επιπλέον γραφειακοί χώροι ∆ιοικητικού και Γραµµατειακού προσωπικού έχουν προστεθεί στους ήδη υφιστάµενους ώστε η εξυπηρέτηση των φοιτητών να γίνεται ακόμη πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

16


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Α’ - ΓΕΝΙΚΑ

Κτηριακές Εγκαταστάσεις

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Η Διεύθυνση του KES College θέλοντας να αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Κολλεγίου προς τους φοιτητές του αλλά και προς τους υποψήφιους φοιτητές οργάνωσε και λειτουργεί σε νέο άνετο χώρο την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι αναγκαίες υπηρεσίες για εξυπηρέτηση των φοιτητών. Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του KES College έχει την ευθύνη για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και πληροφοριών, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα θέματα: • Εισδοχή και Εξυπηρέτηση Φοιτητών • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες • Φοιτητικά Θέματα – Online εξυπηρέτηση • Στήριξη Φοιτητών • Φοιτητική Ζωή και Δραστηριότητες • Θέματα Αλλοδαπών Φοιτητών • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ • Θέματα Αποφοίτων • Σταδιοδρομία • Διασύνδεση με τον Επιχειρηματικό Κόσμο • Συνεργασία με το Φοιτητικό Συμβούλιο • Ηλεκτρονική Μάθηση (KES College e-learning)

17


To KES RESEARCH CENTRE είναι μη κερδοσκοπικός ανεξάρτητος ερευνητικός οργανισμός και έχει εγγραφεί δεόντως στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη και ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση. Οι κυριότεροι, μεταξύ άλλων, σκοποί του είναι οι ακόλουθοι: • Η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης σε θέματα παιδείας, επιστήμης, κοινωνίας, οικονομίας, άσκησης και διατροφής, αισθητικής, κοσμετολογίας, φαρμακολογίας, πληροφορίας, επικοινωνίας, περιβάλλοντος, γεωργίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. • Η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. • Η περαιτέρω και συνεχής προώθηση της έρευνας και καινοτομίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. • Η συμμετοχή των ερευνητών της Κύπρου σε διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες και τη συνεργασία των Κυπρίων ερευνητών με ερευνητές άλλων χωρών. • Η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων είτε από μόνος του είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, εταιρείες, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.

To KES College, δυνάμει ενός μνημονίου συνεργασίας με το KES Research Centre παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα και τις μελέτες/έρευνες που αναλαμβάνει και/ή εκτελεί και/ή διαχειρίζεται και/ή εκπονεί το Ερευνητικό Κέντρο στους τομείς που εμπίπτουν στο πλαίσιο των σκοπών του, δυνάμει του Ιδρυτικού Εγγράφου και βάσει του Καταστατικού του στο πλαίσιο ή και σε συνδυασμό με τα Προγράμματα Σπουδών του Κολλεγίου δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεσα γνώσεις και εμπειρίες μέσα από τη διαδικασία της έρευνας. Στοιχεία επικοινωνίας KES Research Centre: Οδός Γρεβενών 2, 1055 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357 22051800 Email: info@kesrc.org.cy Website: http://kesrc.org.cy

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αποφάσεις

Εισηγήσεις

• Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διαλέξεων/ συζητήσεων, συγκεντρώσεων και συνεδρίων που προάγουν τους σκοπούς του οργανισμού καθώς και την διοργάνωση εκδηλώσεων και επιστημονικών ημερίδων, τη συμμετοχή σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές και τη δημοσίευση κειμένων ή μελετών επί ζητημάτων σχετικών με τα θέματα της έρευνας ή άλλα επίκαιρα και/ή συναφή με τους σκοπούς του οργανισμού θέματα.

Το Ερευνητικό Κέντρο εστιάζει στη συλλογή ακριβούς και έγκυρης συλλογής δεδομένων και ύστερα από έρευνα αγοράς και ανάλυση των δεδομένων βάσει μιας σχεδιαζόμενης μεθοδολογίας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ή ανακοινώνει τα αποτέλεσματα της έρευνας σε πελάτες (ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ανάλογα) και στοχεύει στην όσο το δυνατό ευρύτερη ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των ερευνών του με άλλους φορείς και ερευνητές, όταν αυτό είναι εφικτό και επιτρεπτό.

σε γή ση

ς

ις

Ει

ει

σε

18

άσ

γή

(Μέλη KES College, Εξωτερικών Συµβούλων Κολλεγίου 2-3 Επιστήµονες κύρους)

οφ

ση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απ

Ει

ις

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Εισηγήσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Aνά Σχολή - Τοµέα)


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Α’ - ΓΕΝΙΚΑ

19


Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021 Έναρξη Ακαδημαϊκού Έτους.................................................................................................................................... 1 Σεπτεμβρίου 2020 Α΄ Εξάμηνο Εγγραφές.................................................................................................................................................. 1 Ιουνίου - 20 Οκτωβρίου 2020 Ενημέρωση - Καθοδήγηση Νέων Φοιτητών.................................................................................................... 28 Σεπτεμβρίου 2020 Έναρξη Μαθημάτων.....................................................................................................................................................2 Οκτωβρίου 2020 Έναρξη Προπαρασκευαστικού Προγράμματος.....................................................................................................12 Οκτωβρίου 2020 Αργία (Εθνική Επέτειος).............................................................................................................................................28 Οκτωβρίου 2020 Διακοπές Χριστουγέννων ..................................................................................................23 Δεκεμβρίου 2020 - 6 Ιανουαρίου 2021 Προεγγραφές για το Β΄ Εξάμηνο........................................................................................................................7 - 22 Ιανουαρίου 2021 Λήξη Μαθημάτων.........................................................................................................................................................8 Ιανουαρίου 2021 Εξετάσεις...............................................................................................................................................................11 - 22 Ιανουαρίου 2021 Β΄ Εξάμηνο Ενημέρωση - Καθοδήγηση Νέων Φοιτητών........................................................................................................29 Ιανουαρίου 2021 Έναρξη Μαθημάτων................................................................................................................................................1 Φεβρουαρίου 2021 Έναρξη Προπαρασκευαστικού Προγράμματος................................................................................................15 Φεβρουαρίου 2021 Αργία (Καθαρά Δευτέρα)................................................................................................................................................15 Μαρτίου 2021 Αργία (Εθνική Επέτειος)..................................................................................................................................................25 Μαρτίου 2021 Αργία (Εθνική Επέτειος)................................................................................................................................................... 1 Απριλίου 2021 Διακοπές Πάσχα........................................................................................................................................... 24 Απριλίου - 9 Μαΐου 2021 Λήξη Μαθημάτων..................................................................................................................................................................7 Μαΐου 2021 Εξετάσεις........................................................................................................................................................................12 - 28 Μαΐου 2021 Αργία (Αγίου Πνεύματος)..................................................................................................................................................21 Ιουνίου 2021 Τελετή Αποφοίτησης..........................................................................................................................................................25 Ιουνίου 2021 Λήξη Ακαδημαϊκού Έτους.........................................................................................................................................31 Αυγούστου 2021 Θερινή Περίοδος Εντατικών Μαθημάτων Ενημέρωση - Καθοδήγηση Νέων Φοιτητών.................................................................................................................7 Ιουνίου 2021 Έναρξη και λήξη..................................................................................................................................... 7 Ιουνίου - 27 Αυγούστου 2021 Διακοπές...............................................................................................................................................................11 - 17 Αυγούστου 2021 Εξετάσεις Θερινής Περιόδου Εντατικών Μαθημάτων................................................................................. 1 - 3 Σεπτεμβρίου 2021 Ανεξετάσεις (Α΄ και Β΄ Εξαµήνου)................................................................................................................... 1 - 10 Σεπτεμβρίου 2021

20


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέρος Β’ - Προγράμματα Σπουδών Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα [Foundation Course] ....................................................................................................... 22 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ιατρικοί Επισκέπτες (R), (Α) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)......................................................................................................... 25 Ιατρικοί Επισκέπτες (R), (Α) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)........................................................................................ 31 Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)..................................................................................... 37 Αισθητική (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)......................................................................................................................... 43 Αισθητική (R), (A) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)......................................................................................................... 49 Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (R), (Α) (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)............................................................ 55 Προσωπικός Προπονητής και Προπονητής Ομαδικών Προγραμμάτων Fitness (R), (Α) (2 Έτη/120 ECTS, ∆ίπλωµα).. 63 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική (R), (Α) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)............................................. 69 Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής (R), (Α) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)....................................................................................................................................................................................... 77 Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (R), (Α) (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)......................................................................... 85 Hotel Management (R), (Α) (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year).......................... 95 Travel & Tourism Management (R), (Α) (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year).. 101 ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις (R), (Α) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)....................................................... 109 ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Business Management (R), (A) (4 years/240 ECTS, Bachelor Degree, Plus an Optional Foundation Year).............. 117 Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)..................................................... 127 Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (R), (A) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)..................................... 133 Logistics (R) (A) (2 years/120 ECTS, Diploma, Plus an Optional Foundation Year)........................................................ 139 Applied Logistics (R), (A) (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year)........................... 145 ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κηποτεχνία (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα...................................................................................................................... 153 Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου (R), (A) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)........................................................... 159 Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)..................................................................... 167 Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων (R), (Α) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα).......................................................... 173

(R): Registered - Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. (C): Candidate for Accreditation - Υπό Αξιολόγηση Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) (Α): Accredited - Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π)/ Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική Χορηγία μέχρι €3,420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια) 21


Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα [Foundation Course]* Αν η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος Σπουδών που έχετε επιλέξει είναι η Αγγλική και έχετε αδυναμίες στη χρήση της, τότε πριν αρχίσετε το κύριο Πρόγραμμα Σπουδών της επιλογής σας θα πρέπει να παρακολουθήσετε το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα, το οποίο διαρκεί 1 ή 2 εξάμηνα.

αποτελεσματικά το κύριο Πρόγραμμα Σπουδών της επιλογής σας.

Ο κύριος στόχος του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος είναι να σας δώσει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι που να σας καταστήσει έτοιμους να παρακολουθήσετε

* Σημείωση: Στο τέλος του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος δεν θα δίνεται οποιαδήποτε πιστοποίηση (credit) ή οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών.

22

Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα προσφέρεται τρεις φορές το χρόνο τους μήνες Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δομή Προγράμματος και Περιγραφές μαθημάτων Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα MAΘHMATA Π.Τ.Ε* 3 Greek Language Techniques in Writing 4 English Language 5 Introduction to Computers 2 Communication Skills 4 ΣΥΝΟΛΟ 18 *Π.Τ.Ε: Περίοδοι Tην Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

Greek Language This course introduces non-Greek speaking students to the use of Greek Language in their everyday life, teaching them basic grammar and vocabulary. Techniques in Writing This course aims to help students use written English in real-life situations. It is designed to help build students’ ability to communicate their ideas in written form. The content is carefully selected to motivate students and stimulate learning. English Language This course aims to teach new students the basic structures of English and to demonstrate how English is used in real-life situations, enabling students to use it in meaningful contexts. It is designed to build students’ ability to communicate their ideas fluently, accurately and confidently. The content is carefully selected to motivate students and stimulate learning.

Introduction to Computers This course prepares students to become informed users of computers, to understand the main concepts of Information Technology (IT) and to acquire knowledge and skills in using the basic functions of a computer. Communicating Skills This course aims to help students understand how English is used in real-life situations, thus enabling them to use the language in oral contexts. The course adopts a communicative approach to learning and as a result students are given the opportunity to practice in developing their competence in English.

23


Επιθυμείς να εργαστείς σ’ ένα δυναμικό, πολύπλευρο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον στο χώρο της Υγείας; Επιθυμείς να εργοδοτηθείς από ιδιωτικούς οργανισμούς υψηλών προδιαγραφών και παγκόσμιου εκτοπίσματος; Μπορείς να επιλέξεις το επάγγελμα της επιστημονικής ενημέρωσης των λειτουργών υγείας.

24


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικοί Επισκέπτες 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Ιατρικού Επισκέπτη

Το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη Το επάγγελμα που σου διανοίγει ανεπανάληπτες ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής καταξίωσης. Το KES College, σου προσφέρει ακριβώς αυτή την ευκαιρία μέσω του πρωτοποριακού Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες”. ΣΤΟΧΟΙ • Η κάλυψη του κενού που υπάρχει στην αγορά εργασίας για επαγγελματικά εξειδικευμένους Ιατρικούς Επισκέπτες οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις ευρωπαϊκών επιπέδων. • Η προσφορά ικανοποιητικών επιστημονικών γνώσεων σε όσους επιλέγουν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να παρέχουν ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που παρουσιάζουν. • Η προσφορά βασικών γνώσεων μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων των φαρμακευτικών ειδών. • Η καλλιέργεια τέτοιας επαγγελματικής συμπεριφοράς, ώστε οι υποψήφιοι Ιατρικοί Επισκέπτες να εξασκούν το επάγγελμά τους με βάση τη σχετική επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία. • Η αναβάθμιση του επαγγέλματος και του κύρους του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να προσιδιάζει στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου επιστημονικού συνεργάτη των φαρμακευτικών εταιρειών και βιομηχανιών. • Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο.

Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες” προετοιμάζονται για τις εξετάσεις που διενεργούνται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία για την εγγραφή στο Μητρώο Ιατρικών Επισκεπτών της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό τη νόμιμη εξάσκηση του επαγγέλματος. Οι εξετάσεις διοργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και περιλαμβάνουν γραπτό εξεταστικό δοκίμιο που καλύπτει τον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμο και τον περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Φαρμακευτικές Εταιρείες • Φαρμακευτικές Βιομηχανίες • Αντιπροσωπείες Ιατρικών και Εργαστηριακών Αναλώσιμων Υλικών • Αντιπροσωπείες Ιατρικών Μηχανημάτων • Αντιπροσωπείες Καλλυντικών • Ιδιωτικοί Οργανισμοί που ασχολούνται με Θέματα Υγείας

25


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Ανθρώπινου Σώματος Γενική και Ανόργανη Χημεία Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Δημόσιες Σχέσεις Ι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι Γενικά Αγγλικά Ι Ελληνική Γλώσσα ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 16 30

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Φυσιολογία Ι Οργανική Χημεία Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Αρχές Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ Γενικά Αγγλικά ΙΙ Ελληνική Ιατρική Ορολογία Στοιχεία Βιοτεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 1 2 16 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Φυσιολογία ΙΙ Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Φαρμακολογία Ι Συμπεριφορά του Καταναλωτή Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Αγγλική Ιατρική Ορολογία Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα ΣΥΝΟΛΟ 4o Εξάμηνο MAΘHMATA Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής Φαρμακοκινητικής Φαρμακολογία ΙΙ Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ (Διανομή και Προώθηση Φαρμάκων) Επαγγελματική Επικοινωνία Νοσολογία Φαρμακευτική Νομοθεσία Θέματα Βιοηθικής Ιατρικές / Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Εγχώρια Σκευασματολογία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 3 2 1 2 1 1 15

4 6 4 2 4 2 2 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 3

4 6

2 2 2

4 4 4

1 2 1 15

2 4 2 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά Οι απόφοιτοι του διετούς Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες”, το οποίο είναι Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών μέσω απαλλαγής των αντίστοιχων μαθημάτων που διδάχθηκαν στο διετές Πρόγραμμα. 26


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικοί Επισκέπτες 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Ανθρώπινου Σώματος Οι φοιτητές κατανοούν την κατασκευή του ανθρώπινου σώματος και μπορούν να αναφέρονται στα κύρια οστά του ερειστικού συστήματος καθώς και σε ανατομικούς χώρους του σώματος. Γενική και Ανόργανη Χημεία Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις της Γενικής και Ανόργανης Χημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλει να κατέχει ο Ιατρικός Επισκέπτης. Βιολογία κυττάρου και ανάπτυξη Το μάθημα καλύπτει βασικές πλευρές της κυτταρικής βιολογίας ώστε οι φοιτητές να μπορούν επαρκώς να κατανοούν τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου. Έμφαση δίνεται στην οργανική δομή του κυττάρου καθώς και στα βιομόρια (πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες, λιπίδια και νουκλεϊνικά οξέα). Δημόσιες Σχέσεις Η εισαγωγή των φοιτητών στο αντικείμενο των δημοσίων σχέσεων και η σαφής οριοθέτησή του σε σχέση με άλλα συναφή αντικείμενα. Οι φοιτητές θα πρέπει να μάθουν τις βασικές αρχές των ανθρώπινων σχέσεων και να διαχωρίζουν τις δημόσιες σχέσεις από τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ και την προπαγάνδα και να εξοικειωθούν με την οργάνωση δημοσίων σχέσεων μέσα στο σύγχρονο εξωτερικό και εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της Πληροφορικής και εξοικείωσή τους με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή: Λειτουργικό σύστημα, επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα παρουσιάσεων, χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανές αναζήτησης. Γενικά Αγγλικά Η διεύρυνση από τους φοιτητές της γνώσης της αγγλικής γλώσσας και η περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Ελληνική Γλώσσα Η διεύρυνση από τους φοιτητές της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και η περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή λαθών που συμβαίνουν συχνά στην καθομιλουμένη.

Φυσιολογία Η σε βάθος κατανόηση από τους φοιτητές των φυσιολογικών διεργασιών του ανθρώπινου σώματος και η εξοικείωση με τις φυσιολογικές λειτουργίες των κυττάρων, των οργάνων και των κύριων συστημάτων του ανθρώπου. Οι φοιτητές επιδιώκεται ιδιαίτερα να γνωρίσουν τα κύρια στοιχεία φυσιολογίας του κυκλοφορικού, του πεπτικού, του λεμφικού, του αναπνευστικού, του νευρικού, ενδοκρινικού, ουροποιητικού και γεννητικού - αναπαραγωγικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος. Γίνεται επίσης αναφορά στην έννοια του μεταβολισμού και στη φυσιολογία των αισθητηρίων οργάνων του ανθρώπου. Οργανική Χημεία Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις της Οργανικής Χημείας με τελικό αποτέλεσμα την κατοχή γνώσεων που είναι απαραίτητες στο επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη. Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Εισαγωγή στις γενικές αρχές της Μικροβιολογίας με ιδιαίτερο προσανατολισμό στην πλευρά της Μικροβιολογίας που σχετίζεται με τον άνθρωπο. Αρχές Μάρκετινγκ Η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους φοιτητές στον ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων. Ελληνική Ιατρική Ορολογία Η εκμάθηση από τους φοιτητές της ιατροφαρμακευτικής ελληνικής ορολογίας και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να επεξηγούν ιατρικές ορολογίες και καταστάσεις που απαιτούνται στο ιατροφαρμακευτικό περιβάλλον. Στοιχεία Βιοτεχνολογίας Δίνονται στους φοιτητές οι σχετικές έννοιες και οι γενικοί άξονες των σύγχρονων επιτευγμάτων της Βιοτεχνολογίας με τις ανάλογες προεκτάσεις στις πρακτικές εφαρμογές τους. Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Τα βασικά χημικά χαρακτηριστικά ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται στη Φαρμακευτική.

27


Ιατρικοί Επισκέπτες 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Φαρμακολογία Οι φοιτητές εισάγονται στην επιστήμη της Φαρμακολογίας και στη συνέχεια γνωρίζουν τις κατηγορίες και τον τρόπο δράσης των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της φλεγμονής, του πόνου και των κύριων νόσων του νευρικού, του ενδοκρινικού, νεφρικού, ανοσοποιητικού κυκλοφορικού (καρδιαγγειακού), πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος. Καλύπτονται επίσης τα αντιβιοτικά, τα αντιμυκητιασικά, τα αντιπαρασιτικά και τα αντικαρκινικά φάρμακα. Γίνεται ακόμη αναφορά στις βιταμίνες, στα φάρμακα που εφαρμόζονται στο μάτι, τη μύτη, τα αυτιά, το δέρμα και στα φάρμακα που αντιμετωπίζουν τους ιούς, τη νόσο Alzheimer, τη στυτική δυσλειτουργία και την οστεοπόρωση. Συμπεριφορά του Καταναλωτή Οι φοιτητές κατανοούν τις έννοιες, αρχές και θεωρίες από διάφορες συμπεριφοριστικές επιστήμες. Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Η περιγραφή και κατανόηση από τους φοιτητές των κυριότερων φαρμακοτεχνικών μορφών καθώς και των διαδικασιών φυσικοχημικής και φαρμακευτικής υφής που σχετίζονται με αυτές. Αγγλική Ιατρική Ορολογία Η εκμάθηση από τους φοιτητές της ιατροφαρμακευτικής αγγλικής ορολογίας και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να επεξηγούν ιατρικές ορολογίες και καταστάσεις που απαιτούνται στο ιατροφαρμακευτικό περιβάλλον. Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Το μάθημα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα έχει ως αποτέλεσμα να καλυφθούν βασικές γνώσεις της μεθόδου λειτουργίας των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, ο τρόπος χρήσης τους και η συγκριτική κατηγοριοποίηση του κάθε είδους. Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής Βασικές γνώσεις της Βιοφαρμακευτικής και Φαρμακοκινητικής που είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να κατέχουν τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στις μελέτες βιοϊσοδυναμίας

28


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

των γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων. Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ (Διανομή και Προώθηση Φαρμάκων) Η εφαρμογή των αρχών της επιστήμης του Μάρκετινγκ, προσαρμοσμένων στο χώρο της προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων.   Επαγγελματική Επικοινωνία Η θεωρητική και πρακτική εκμάθηση από τους φοιτητές της διαδικασίας της επίσκεψης του ιατρικού επισκέπτη στο λειτουργό υγείας (π.χ. ιατρό) πρόσωπο με πρόσωπο. Συγκεκριμένα, καλύπτονται η προετοιμασία της επίσκεψης, η επίσκεψη αυτή καθ’ εαυτή και οι ενέργειες που γίνονται μετά την επίσκεψη. Νοσολογία Οι φοιτητές γνωρίζουν τις κυριότερες νόσους που απαντώνται στον άνθρωπο, την κλινική συμπτωματολογία αριθμού νόσων και τις σχετικές προεκτάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους. Φαρμακευτική Νομοθεσία - Θέματα Βιοηθικής Η εξοικείωση των φοιτητών με τις διατάξεις της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας καθώς και η γνώση του νομοθετικού πλαισίου εντός του οποίου μπορεί κάποιος να ασκεί το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη. Παράλληλα, το μάθημα αποσκοπεί στη γνωριμία των φοιτητών με το χώρο της Βιοηθικής και των ηθικών προβληματισμών που προκύπτουν από τα σύγχρονα βιοϊατρικά επιτεύγματα. Ιατρικές / Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάγνωση, κατανόηση και επεξήγηση επιστημονικών και ιατρικών δημοσιεύσεων από τους φοιτητές από επιστημονικές και ιατρικές πηγές. Εγχώρια Σκευασματολογία Σκοπός του μαθήματος είναι η επαρκής γνώση για τους σκοπούς της ιατροφαρμακευτικής επιστημονικής ενημέρωσης από τους φοιτητές των εγχώριων σκευασμάτων (εμπορικό όνομα, δραστική ουσία, κατηγορία, χρήσεις).

29


Ο Ιατρικός Επισκέπτης θα πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερος και εκπαιδευμένος στα νέα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά από την εταιρεία του καθώς και από τους ανταγωνιστές. Θα πρέπει να είναι ικανός να αναλύει μειονεκτήματα / πλεονεκτήματα αναδεικνύοντας και προωθώντας τα φάρμακα της εταιρείας που τον εργοδοτεί. Ακόμα θα πρέπει να γνωρίζει τη στρατηγική προώθησης και πωλήσεων των ανταγωνιστών και θα πρέπει να είναι ικανός να αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Ιατρούς και Φαρμακοποιούς. Το τριετές Πρόγραμμα Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες” του KES College προετοιμάζει τους φοιτητές για άμεση εργοδότηση και τους δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται για να διακριθούν στον τομέα τους.

30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικοί Επισκέπτες

3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα Ιατρικού Επισκέπτη

ΣΤΟΧΟΙ • Να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας για εξειδικευμένους επαγγελματικά Ιατρικούς Επισκέπτες, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις ευρωπαϊκών επιπέδων. • Να προσφέρει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις (ιατρικές και φαρμακολογικές) σε όσους επιλέγουν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να παρέχουν ακριβείς και κατά το δυνατόν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που παρουσιάζουν. • Να έχει βασικές γνώσεις μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων φαρμακευτικών ειδών. • Να συμβάλει, ούτως ώστε οι υποψήφιοι Ιατρικοί Επισκέπτες να εξασκούν το επάγγελμά τους με βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία. • Να οργανώνει σεμινάρια για επαγγελματίες Ιατρικούς Επισκέπτες με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους. • Να φέρει τους φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες” σε επαφή με συναδέλφους τους σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνικών πληροφοριών χρήσιμων για αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους.

• Να αναβαθμίσει το επάγγελμα και το κύρος του Ιατρικού Επισκέπτη ούτως ώστε να προσιδιάζει στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου επιστημονικού συνεργάτη των φαρμακευτικών εταιρειών και βιομηχανιών. • Να προσφέρει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα Διοίκησης και Διαχείρισης. • Να παρέχει στους φοιτητές ευκαιρίες για Πρακτική Άσκηση.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Φαρμακευτικές Εταιρείες • Φαρμακευτικές Βιομηχανίες • Αντιπροσωπείες Ιατρικών και Εργαστηριακών Αναλώσιμων Υλικών • Αντιπροσωπείες Ιατρικών Μηχανημάτων • Αντιπροσωπείες Καλλυντικών • Ιδιωτικοί Οργανισμοί που ασχολούνται με Θέματα Υγείας

31


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Ανθρώπινου Σώματος Γενική και Ανόργανη Χημεία Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Δημόσιες Σχέσεις Ι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι Γενικά Αγγλικά Ι Ελληνική Γλώσσα ΣΥΝΟΛΟ

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Φυσιολογία Ι Οργανική Χημεία Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Αρχές Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ Γενικά Αγγλικά ΙΙ Ελληνική Ιατρική Ορολογία Στοιχεία Βιοτεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ 3o Εξάμηνο MAΘHMATA Φυσιολογία ΙΙ Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Φαρμακολογία Ι Συμπεριφορά του Καταναλωτή Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Αγγλική Ιατρική Ορολογία Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 16 30

4o Εξάμηνο MAΘHMATA Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής Φαρμακοκινητικής Φαρμακολογία ΙΙ Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ (Διανομή και Προώθηση Φαρμάκων) Επαγγελματική Επικοινωνία Νοσολογία Φαρμακευτική Νομοθεσία Θέματα Βιοηθικής Ι Ιατρικές / Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Εγχώρια Σκευασματολογία ΣΥΝΟΛΟ

2 3

4 6

2 4 2 4 2 4 1 2 1 15

2 4 2 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 1 2 16 30

5o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Στοιχεία Βιοχημείας 3 6 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ 2 4 Φαρμακευτική Νομοθεσία-Δεοντολογία-GDPR 2 3 Βασικές Αρχές Διοίκησης 2 4 Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας 2 6 2 4 Διαπροσωπική Επικοινωνία Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία 2 3 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6

6o Εξάμηνο MAΘHMATA

2 3 2 1 2 1 1 15

4 6 4 2 4 2 2 30

Εισαγωγή στη Διατροφολογία Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων e – Marketing Διπλωματική Εργασία Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ

* Π.Τ.Ε: ΠερίοδοιΤην Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Άσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά). 32

Π.Τ.Ε* ECTS

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 2 1 8** 17

4 4 6 8 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικοί Επισκέπτες 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Ανθρώπινου Σώματος Το μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις Ανατομίας, απαραίτητες για να είναι σε θέση ο φοιτητής να σκιαγραφήσει και να κατανοήσει τα μέρη του ανθρώπινου σώματος. Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται εποπτικά μέσα όπως προβολές, ανατομικοί άτλαντες, σκελετός και ομοιώματα ανθρώπινων οργάνων. Γενική και Ανόργανη Χημεία Βασικές γνώσεις της γενικής και ανόργανης χημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλει να κατέχει ο Ιατρικός Επισκέπτης. Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Το μάθημα καλύπτει τις βασικές πλευρές της κυτταρικής βιολογίας ούτως ώστε οι φοιτητές να μπορούν να κατανοούν τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου. Έμφαση επίσης δίνεται στην οργανική δομή του κυττάρου καθώς και στα βιομόρια (πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες, λιπίδια και νουκλεϊνικά οξέα). Δημόσιες Σχέσεις Εισαγωγή των φοιτητών στο αντικείμενο των δημοσίων σχέσεων. Οι φοιτητές θα πρέπει να μάθουν τις βασικές αρχές των ανθρώπινων σχέσεων και να διαχωρίζουν τις δημόσιες σχέσεις από τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ και την προπαγάνδα και να εξοικειωθούν με την οργάνωση δημοσίων σχέσεων μέσα στο σύγχρονο εξωτερικό και εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της Πληροφορικής και εξοικείωσή τους με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή: Λειτουργικό σύστημα, επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα παρουσιάσεων, χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανές αναζήτησης. Γενικά Αγγλικά Το μάθημα αυτό διευρύνει την γνώση της αγγλικής γλώσσας με σκοπό οι φοιτητές να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους στη χρήση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Ελληνική Γλώσσα Το μάθημα έχει ως στόχο του να διευρύνει τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και περαιτέρω να αναπτύξει την δεξιότητα χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επίσης στην αποφυγή

λαθών που συμβαίνουν συχνά στην καθομιλουμένη. Φυσιολογία Το μάθημα περιλαμβάνει τις λειτουργίες των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού (κυκλοφορικό, πεπτικό, ενδοκρινικό, αναπνευστικό, νευρικό, ουροποιητικό και γεννητικό – αναπαραγωγικό σύστημα). Επίσης γίνεται αναφορά στην έννοια του μεταβολισμού και στη φυσιολογία των αισθητηρίων οργάνων του ανθρώπου. Οργανική Χημεία Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις της Οργανικής Χημείας με τελικό αποτέλεσμα την κατοχή γνώσεων που είναι απαραίτητες στο επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη. Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Εισαγωγή στις γενικές αρχές της Μικροβιολογίας με ιδιαίτερο προσανατολισμό στην πλευρά της Μικροβιολογίας που σχετίζεται με τον άνθρωπο. Αρχές Μάρκετινγκ Η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους φοιτητές στον ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων με τελικό αποτέλεσμα την κατοχή γνώσεων από τους φοιτητές που είναι απαραίτητες στο επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη. Ελληνική Ιατρική Ορολογία Εκμάθηση της Ελληνικής ιατροφαρμακευτικής ορολογίας. Το μάθημα αναπτύσσει τις δεξιότητες χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές να αντιλαμβάνονται και να επεξηγούν ιατρικές ορολογίες και καταστάσεις που απαιτούνται στο ιατροφαρμακευτικό περιβάλλον. Στοιχεία Βιοτεχνολογίας Το μάθημα έχει ως σκοπό του να δοθούν στους φοιτητές οι σχετικές έννοιες και οι γενικοί άξονες των σύγχρονων επιτευγμάτων της Βιοτεχνολογίας με τις ανάλογες προεκτάσεις στις πρακτικές εφαρμογές τους. Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Το μάθημα της Φαρμακευτικής Χημείας με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων ακολουθεί τα μαθήματα ανόργανης και οργανικής χημείας και με το πέρας του μαθήματος αυτού οι φοιτητές κατέχουν τα βασικά χημικά χαρακτηριστικά ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική. 33


Ιατρικοί Επισκέπτες 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Φαρμακολογία Εισαγωγή των φοιτητών στην επιστήμη της Φαρμακολογίας. Οι φοιτητές γνωρίζουν τις κατηγορίες και τον τρόπο δράσης των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της φλεγμονής, του πόνου και των κύριων νόσων του νευρικού, καρδιαγγειακού, πεπτικού, αναπνευστικού συστήματος ενδοκρινικού, νεφρικού και ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης καλύπτονται τα αντιβιοτικά, αντιμυκητιασικά, αντιπαρασιτικά και αντικαρκινικά φάρμακα και γίνεται μια αναφορά στις βιταμίνες, στα φάρμακα τα οποία εφαρμόζονται στο μάτι, τα αυτιά, το δέρμα, τη μύτη καθώς επίσης και για φάρμακα τα οποία αντιμετωπίζουν τους ιούς, τη νόσο Alzheimer, τη στυτική δυσλειτουργία και την οστεοπόρωση. Συμπεριφορά του Καταναλωτή Η κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών και θεωριών που διέπουν τις συμπεριφοριστικές επιστήμες. Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τις απαιτούμενες γνώσεις για την κατανόηση των κυριότερων φαρμακοτεχνικών μορφών. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος είναι σε θέση να περιγράφουν και να κατανοούν τις φαρμακοτεχνικές μορφές καθώς επίσης και τις φυσικοχημικές διαδικασίες που σχετίζονται με αυτές. Αγγλική Ιατρική Ορολογία Στόχος του μαθήματος Αγγλική Ιατρική Ορολογία είναι η εκμάθηση από τους φοιτητές τής ιατροφαρμακευτικής αγγλικής ορολογίας και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να επεξηγούν ιατρικές ορολογίες και καταστάσεις που απαιτούνται στο ιατροφαρμακευτικό περιβάλλον. Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Το μάθημα αυτό προσφέρει τις βασικές γνώσεις της μεθόδου λειτουργίας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ο τρόπος χρήσης τους και η συγκριτική κατηγοριοποίηση του κάθε είδους. Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής Βασικές γνώσεις της Βιοφαρμακευτικής και Φαρμακοκινητικής που είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να κατέχουν τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στις μελέτες βιοϊσοδυναμίας των γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων.

34

Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ (Διανομή και Προώθηση Φαρμάκων) Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τις απαιτούμενες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές της επιστήμης του Μάρκετινγκ προσαρμοσμένες στο χώρο της προώθησης Φαρμακευτικών προϊόντων. Επαγγελματική Επικοινωνία Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της διαδικασίας της επίσκεψης του ιατρικού επισκέπτη στο λειτουργό υγείας (π.χ. ιατρό). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη διαδικασία προετοιμασίας της επίσκεψης στον ιατρό, την επίσκεψη αυτή καθ΄ εαυτή και τις ενέργειες που γίνονται μετά την επίσκεψη. Νοσολογία Το μάθημα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις των κυριότερων νόσων / ασθενειών που απαντώνται στον άνθρωπο, της κλινικής συμπτωματολογίας και τις σχετικές προεκτάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος είναι σε θέση να κατανοούν τις κυριότερες νόσους και τα συμπτώματά τους. Φαρμακευτική Νομοθεσία - Θέματα Βιοηθικής Το μάθημα παρέχει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις διατάξεις της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας καθώς και τη γνώση του νομοθετικού πλαισίου εντός του οποίου μπορεί κάποιος να ασκεί το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη. Περαιτέρω, γίνεται συζήτηση καίριων θεμάτων βιοηθικής. Ιατρικές / Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Στόχος του μαθήματος Ιατρικές/Επιστημονικές Δημοσιεύσεις είναι η ανάγνωση, κατανόηση και επεξήγηση επιστημονικών και ιατρικών δημοσιεύσεων από τους φοιτητές από επιστημονικές και ιατρικές πηγές. Εγχώρια Σκευασματολογία Στόχος του μαθήματος είναι η επαρκής γνώση για τους σκοπούς της ιατροφαρμακευτικής επιστημονικής ενημέρωσης από τους φοιτητές των εγχώριων σκευασμάτων (εμπορικό όνομα, δραστική ουσία, κατηγορία, χρήσεις). Στοιχεία Βιοχημείας Βασικές αρχές βιοχημείας που θα βοηθήσουν τους φοιτητές να αναγνωρίζουν τη δομή και τη λειτουργία των πρωτεϊνών, αμινοξέων, ενζύμων και νουκλεϊνικών οξέων. Θα κατέχουν επίσης τις διάφορες βιολογικές οξειδώσεις


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Περιγραφή Μαθημάτων που επιτελούνται και τις αντιδράσεις μεταβολισμού. Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές τις γνώσεις για τις στρατηγικές των παραδοσιακών προγραμμάτων μάρκετινγκ αλλά και για τις στρατηγικές που αφορούν την αύξηση και την επιρροή των νέων μέσων, των εναλλακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, των προκλήσεων και των ζητημάτων που αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια μιας μεταβαλλόμενης πειθαρχίας επικοινωνιών μάρκετινγκ. Επίσης, στο μάθημα αυτό αναλύονται προγράμματα τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις. Φαρμακευτική Νομοθεσία – Δεοντολογία – GDPR Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο την οργάνωση και λειτουργία της νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. Παράλληλα, το μάθημα αποσκοπεί στη συζήτηση καίριων θεμάτων Δεοντολογίας καθώς και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς διαχείρισης προσωπικών δεδομένων GDPR. Βασικές Αρχές Διοίκησης Εισαγωγή στις διάφορες έννοιες της διοίκησης συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διοίκησης, των βασικών αρχών λήψης αποφάσεων και του προγραμματισμού. Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας To μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να διατυπώσουν μια ερευνητική ερώτηση, να διεξαγάγουν μια έρευνα και να παριστάνουν, να δικαιολογούν και να υπερασπίζονται τα ευρήματα και τις επιπτώσεις της έρευνας. Διαπροσωπική Επικοινωνία Οι φοιτητές αναπτύσσουν την επίγνωση των τεχνικών επικοινωνίας καθώς και μια αντίληψη του εαυτού τους και άλλων. Επιπρόσθετα, στοχεύει να υποβοηθήσει τους φοιτητές να διερευνήσουν ατομικά στυλ επικοινωνίας και τις επιπτώσεις τους στο προσωπικό περιβάλλον και στο περιβάλλον εργασίας. Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία Στόχος του μαθήματος είναι να εστιασθεί στα μείζονα προβλήματα Δημόσιας Υγείας, στο ρόλο που παίζουν και την καθοδήγηση που δίδουν οι Διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με τη Δημόσια Υγεία και στο ρόλο και στις

αρμοδιότητες των λειτουργών Δημόσιας Υγείας. Ασχολείται επίσης με τις στρατηγικές - πρακτικές για την εφαρμογή των δράσεων της Δημόσιας Υγείας και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας – Σκευασματολογία Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις ονομασίες των συχνότερα συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Εισαγωγή στη Διατροφολογία Η κατανόηση από τους φοιτητές των απαιτήσεων του ανθρώπινου οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά και πώς αυτές ικανοποιούνται μέσω της πέψης, της απορρόφησης και του μεταβολισμού των τροφίμων. Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις γύρω στις πωλήσεις, όπως μορφές, πρόβλεψη και καθορισμός στόχων πωλήσεων, στρατολόγηση και εκπαίδευση πωλητών και ανάλυση πωλήσεων. e – Marketing Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις για κατανόηση του ιστορικού, της τρέχουσας κατάστασης και των μελλοντικών δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ καθώς και τη γενική κατανόηση του ηλεκτρονικού καταναλωτικού πληθυσμού, τον στρατηγικό προγραμματισμό και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να επιτύχουν τους στόχους μέσω στρατηγικών και τακτικών που αφορούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Διπλωματική Εργασία Η ορθή αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τη διαδικασία διεξαγωγής επιστημονικής εργασίας για να προχωρήσουν οι φοιτητές στη συγγραφή επιστημονικής εργασίας η οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα του Προγράμματος Σπουδών του. Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 6ου εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση των φοιτητών σε συναφείς επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην επιστημονική προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση από επιβλέπον μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, το οποίο διδάσκει στο Πρόγραμμα και ορίστηκε ως Σύμβουλος του φοιτητή.

35


Ένα πρωτοπόρο βήμα του KES College είναι και η δημιουργία του Προγράμματος Σπουδών “Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου”. Το διετές Πρόγραμμα αυτό προσφέρει πλήρη φοίτηση το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα. Το Πρόγραμμα Σπουδών “Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου” είναι το πρώτο στην Κύπρο, είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και είναι επίσης Αξιολογημένο Πιστοποιημένο από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.).

36


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου 2έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου

Το επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου αποτελεί ένα υπεύθυνο και συνάμα ενδιαφέρον παραϊατρικό επάγγελμα που σχετίζεται με το χώρο της Υγείας και ειδικότερα με το φαρμακείο. Στα καθήκοντα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου περιλαμβάνονται: • γενική υποστήριξη των φαρμακοποιών των ιδιωτι-κών και δημόσιων φαρμακείων (βοήθεια στην εκτέλεση ιατρικών συνταγών, διαχείριση φαρμάκων κ.ά.), • εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε ιατρικά κέντρα (π.χ. ετοιμασία κατάλληλης συγκέντρωσης αντικαρκινικών φαρμάκων κ.ά.), • υποστήριξη των φαρμακοποιών σε εξειδικευμένα τμήματα των Κρατικών Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. ΣΤΟΧΟΙ • Να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας για εξειδικευμένους παγγελματικά Βοηθούς (Τεχνικούς) Φαρμακείου, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις Ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών επιπέδων. • Να προσφέρει ικανοποιητικές επιστημονικές γνώσεις σε όσους επιλέγουν να ασκήσουν το επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου, ώστε να αποτελούν τον απαραίτητο και πολύτιμο βοηθό του φαρμακοποιού. • Να βοηθήσει στη βελτίωση και διευκόλυνση της πρακτικής άσκησης της φαρμακευτικής επιστήμης • Να συμβάλλει, ούτως ώστε οι υποψήφιοι Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου να ασκούν το επάγγελμά τους με βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση αλλά και εκτέλεση καθηκόντων Βοηθών (Τεχνικών) Φαρμακείου στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ), στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο (στη Λεμεσό), σε δημόσια νοσηλευτήρια και σε ιδιωτικά φαρμακεία. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Φαρμακεία (Βοηθοί Φαρμακείου) • Δημόσιος τομέας (Νοσοκομεία, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες) • Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου • Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο (στη Λεμεσό) • Ιατρικά Κέντρα, Κλινικές • Φαρμακευτικές Εταιρείες, Φαρμακαποθήκες • Αντιπροσωπείες Ιατρικών και Εργαστηριακών Αναλώσιμων Ειδών • Αντιπροσωπείες Καλλυντικών • Ιδιωτικοί Οργανισμοί που ασχολούνται με Θέματα Υγείας

37


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Ανθρώπινου Σώματος Γενική και Ανόργανη Χημεία Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Γενικά Αγγλικά Ι Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία Πρώτες Βοήθειες Στοιχεία Στατιστικής/Λογιστικής Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ ΣΥΝΟΛΟ 2o Εξάμηνο MAΘHMATA Φυσιολογία Ι Οργανική Χημεία Φαρμακευτική Νομοθεσία Θέματα Βιοηθικής Ειδικά Αγγλικά Εισαγωγή στη Φαρμακολογία Οργάνωση και Λογισμικό Διαχείρισης Φαρμακείου Φαρμακευτική Μικροβιολογία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 2 4 2 4 1 2 1 2 2 3 2 3 16 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 1 2 2

2 4 3

3 3 16

6 5 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Φαρμακολογία Ι Συμπληρώματα Διατροφής Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Φυσικά Φαρμακευτικά Προϊόντα Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Πρακτική Εξάσκηση (σε φαρμακείο) Ι ΣΥΝΟΛΟ 4o Εξάμηνο MAΘHMATA Φαρμακολογία ΙΙ Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Ειδικά Μαθήματα Κοσμητολογίας

ECTS

2 3 1 1 1 4 7** 19

4 6 2 2 2 6 8 30

Π.Τ.Ε* ECTS 4 8 1 2 1 2

Μάρκετινγκ Φαρμακείου Παρασκευή και Έλεγχος Φαρμακοτεχνικών Μορφών Πρακτική Εξάσκηση (σε φαρμακείο) ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Άσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά). 38

Π.Τ.Ε*

2 2

3 3

3 7** 20

4 8 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου 2έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Ανθρώπινου Σώματος Το μάθημα της Ανατομίας Ανθρώπινου Σώματος δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν την κατασκευή του ανθρώπινου σώματος και να καταστούν ικανοί να αναφέρονται στα κύρια οστά του ερειστικού συστήματος καθώς και σε ανατομικούς χώρους του εν λόγω σώματος. Γενική και Ανόργανη Χημεία Το μάθημα Γενική και Ανόργανη Χημεία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Γενικής και Ανόργανης Χημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλει να κατέχει ο Βοηθός (Τεχνικός) Φαρμακείου. Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Το μάθημα της Βιολογίας κυττάρου και ανάπτυξης καλύπτει βασικές πλευρές της κυτταρικής βιολογίας ώστε ο φοιτητής να μπορεί επαρκώς να κατανοήσει τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου. Έμφαση δίνεται στην οργανική δομή του κυττάρου καθώς και στα βιομόρια (πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες, λιπίδια και νουκλεϊνικά οξέα). Γενικά Αγγλικά I Το μάθημα Γενικά Αγγλικά I δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής στον εργασιακό χώρο. Πρώτες Βοήθειες Το μάθημα Πρώτες Βοήθειες δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των πρώτων βοηθειών. Η σωστή εμπέδωση των γνώσεων αυτών θα τους καταστήσει μελλοντικά ικανούς να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, να σκέπτονται και να ενεργούν σωστά στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε τραυματισμούς ή ατυχήματα. Στοιχεία Στατιστικής / Λογιστικής Το μάθημα Στοιχεία Στατιστικής / Λογιστικής έχει ως αποτέλεσμα την εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στην εισαγωγή στη Λογιστική και στη Βιοστατιστική. Με αυτή την ενότητα ο φοιτητής εισάγεται στο χώρο της λογιστικής σε βασικό

επίπεδο καθώς και σε έννοιες της στατιστικής από την πλευρά της Βιοστατιστικής. Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Το μάθημα Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις κύριες έννοιες της Τεχνολογίας Πληροφοριών (Πληροφορικής) και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη χρησιμοποίηση των βασικών λειτουργιών ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Επίσης, οι φοιτητές θα αποκτήσουν ικανότητα στη χρησιμοποίηση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας, μιας εφαρμογής παρουσιάσεων και να κατανοήσουν τους όρους σχετικά με τη χρησιμοποίηση του Διαδικτύου και τις έννοιες της Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας. Φυσιολογία Ι Το μάθημα Φυσιολογία είναι η σε βάθος κατανόηση από τους φοιτητές των φυσιολογικών διεργασιών του ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τις φυσιολογικές λειτουργίες των κυττάρων, των οργάνων και των κύριων συστημάτων του ανθρώπου. Οι φοιτητές επιδιώκεται ιδιαίτερα να γνωρίσουν τα κύρια στοιχεία φυσιολογίας του κυκλοφορικού, του πεπτικού, του λεμφικού και του αναπνευστικού συστήματος του ανθρωπίνου σώματος. Οργανική Χημεία Το μάθημα της Οργανικής Χημείας αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις της Οργανικής Χημείας με τελικό αποτέλεσμα την κατοχή γνώσεων που είναι απαραίτητες στο επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου. Φαρμακευτική Νομοθεσία - Θέματα Βιοηθικής Το μάθημα Φαρμακευτική Νομοθεσία - Θέματα Βιοηθικής αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις διατάξεις της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας καθώς και η γνώση του νομοθετικού πλαισίου εντός του οποίου μπορεί κάποιος να ασκεί το επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου. Παράλληλα, το μάθημα αποσκοπεί στη γνωριμία των φοιτητών με το χώρο της Βιοηθικής και των ηθικών προβληματισμών που προκύπτουν από τα σύγχρονα βιοϊατρικά επιτεύγματα. Ειδικά Αγγλικά Το μάθημα Ειδικά Αγγλικά είναι η εκμάθηση από τους φοιτητές τής ιατροφαρμακευτικής αγγλικής ορολογίας και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον

39


Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου 2έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση να περιγράφουν ιατρικές συνθήκες και καταστάσεις που απαιτούνται στο αγγλικό ιατροφαρμακευτικό λεξιλόγιο. Εισαγωγή στη Φαρμακολογία Το μάθημα Εισαγωγή στη Φαρμακολογία αποσκοπεί στο να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με το μάθημα της φαρμακολογίας. Οι Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της φαρμακολογίας και θα αποκτήσουν μια γενική ιδέα σχετικά με τα φάρμακα, τις κατηγορίες και την μεθοδολογία κατάταξής τους. Θα είναι επίσης σε θέση να αναγνωρίζουν τις συντομογραφίες και τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στα φάρμακα καθώς και τον τρόπο άντλησης των απαραίτητων πληροφοριών για τη ορθολογιστική χρήση τους. Οργάνωση και Λογισμικό Διαχείρισης Φαρμακείου Το μάθημα Οργάνωση και Λογισμικό Διαχείρισης Φαρμακείου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στην οργάνωση και λειτουργία του φαρμακείου. Επιπρόσθετα είναι η εκμάθηση του λογισμικού προγράμματος Win - Pharm ειδικά όσον αφορά τις λειτουργίες POS και την ετοιμασία και παραλαβή ηλεκτρονικών παραγγελιών με εκτύπωση των σχετικών ετικετών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ετοιμασία αναφορών που θα χρησιμεύουν σε βελτιωτικές / διορθωτικές κινήσεις με σκοπό την πιο ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων. Φαρμακευτική Μικροβιολογία Το μάθημα της Φαρμακευτικής Μικροβιολογίας στόχο έχει να εισαγάγει τους φοιτητές στις γενικές αρχές της Μικροβιολογίας με ιδιαίτερο προσανατολισμό στην πλευρά της Μικροβιολογίας που σχετίζεται με τον άνθρωπο και ειδικότερα με τη φαρμακευτική. Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να κατέχουν οι φοιτητές τα βασικά χημικά χαρακτηριστικά ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική. Φαρμακολογία Ι Το μάθημα της Φαρμακολογίας Ι βοηθά τους φοιτητές να εισαχθούν στην επιστήμη της Φαρμακολογίας και στη συνέχεια να γνωρίσουν τις κατηγορίες και τον τρόπο δράσης των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της φλεγμονής, του πόνου και των κύριων 40

νόσων του νευρικού, κυκλοφορικού (καρδιαγγειακού), πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος. Συμπληρώματα Διατροφής Το μάθημα Συμπληρώματα διατροφής είναι η επαρκής εποικοδόμηση των φοιτητών σε γνώσεις που σχετίζονται με τις θρεπτικές ουσίες, την αναγκαιότητά τους και τη σημασία των συμπληρωμάτων διατροφής. Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Το μάθημα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα έχει ως αποτέλεσμα να καλυφθούν βασικές γνώσεις της μεθόδου λειτουργίας των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, ο τρόπος χρήσης τους και η συγκριτική κατηγοριοποίηση του κάθε είδους. Φυσικά Φαρμακευτικά Προϊόντα Το μάθημα Φυσικά Φαρμακευτικά Προϊόντα αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών και τη σχετική κατανόηση από την πλευρά τους των βασικών στοιχείων που αναφέρονται σε φαρμακολογικά δραστικά συστατικά φυσικής προέλευσης. Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Το μάθημα Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας είναι η περιγραφή και κατανόηση από τους φοιτητές των κυριότερων φαρμακοτεχνικών μορφών καθώς και των διαδικασιών φυσικοχημικής και φαρμακευτικής υφής που σχετίζονται με αυτές. Πρακτική Εξάσκηση (σε φαρμακείο) I Το μάθημα Πρακτική εξάσκηση (σε φαρμακείο) I είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εργασιακή πραγματικότητα που διέπει το χώρο των Τεχνικών Φαρμακείου και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Επίσης, στοχεύει και στη δημιουργία νέων ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών. Φαρμακολογία ΙΙ Το μάθημα της Φαρμακολογίας ΙΙ αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι φοιτητές τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση νόσων του ενδοκρινικού, νεφρικού και ανοσοποιητικού συστήματος. Καλύπτονται επίσης τα αντιβιοτικά, τα αντιμυκητιασικά, τα αντιπαρασιτικά και τα αντικαρκινικά φάρμακα. Γίνεται ακόμη αναφορά στις βιταμίνες, στα φάρμακα που εφαρμόζονται στο μάτι, τη μύτη, τα αυτιά, το δέρμα και στα φάρμακα που αντιμετωπίζουν τους ιούς, τη νόσο Alzheimer, τη στυτική δυσλειτουργία και την οστεοπόρωση.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Περιγραφή Μαθημάτων Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Το μάθημα Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές στο θεωρητικό υπόβαθρο της ενόργανης φαρμακευτικής ανάλυσης αλλά ταυτόχρονα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με το πρακτικό πεδίο της φαρμακευτικής ανάλυσης. Ειδικά Μαθήματα Κοσμητολογίας Το μάθημα Ειδικά Μαθήματα Κοσμητολογίας είναι η επαρκής εποικοδόμηση των φοιτητών σε γνώσεις που σχετίζονται με τους τύπους, την παρασκευή, τη συντήρηση, την κυκλοφορία, τη χρήση και τις ιδιότητες των καλλυντικών σκευασμάτων. Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας - Σκευασματολογία Το μάθημα Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας Σκευασματολογία είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις ονομασίες των συχνότερα συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Παρασκευή και Έλεγχος Φαρμακοτεχνικών Μορφών Το μάθημα Παρασκευή και Έλεγχος Φαρμακοτεχνικών Μορφών αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να κατέχουν βασικές γνώσεις της φαρμακευτικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων διαχείρισης κυτταροστατικών φαρμάκων καθώς και των πρώτων βοηθειών. Πρακτική Εξάσκηση (σε φαρμακείο) II Το μάθημα Πρακτική εξάσκηση (σε φαρμακείο) II είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εργασιακή πραγματικότητα που διέπει το χώρο των Τεχνικών Φαρμακείου και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Επίσης, στοχεύει και στη δημιουργία νέων ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών.

Μάρκετινγκ Φαρμακείου Το μάθημα Μάρκετινγκ Φαρμακείου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στην οργάνωση του φαρμακείου (διαδικασίες των παραγγελιών, της παραλαβής και φύλαξης των φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και του χειρισμού του εξοπλισμού του φαρμακείου).

41


Η βιομηχανία που έχει σχέση με την Αισθητική στην Κύπρο, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο παρουσιάζει μια διαρκή κι εκρηκτική εξέλιξη και ως εκ τούτου στον τομέα αυτό υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εργοδότηση. Συνεπώς η ζήτηση αποφοίτων με κατάλληλα προσόντα και σοβαρή και υπεύθυνη κατάρτιση στον τομέα της Αισθητικής έχει αυξηθεί, για να αντιμετωπισθούν με επιτυχία αυτές οι εξελίξεις. Τέτοια κατάρτιση προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών “Αισθητική” στο KES College.

42


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αισθητική

(2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα στην Αισθητική

ΣΤΟΧΟΙ • Η κατάρτιση στο Πρόγραμμα Σπουδών “Αισθητική” και η αναβάθμιση του επαγγέλματος του/της Αισθητικού με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. • Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του/της Αισθητικού ως παραϊατρικού επαγγέλματος στην Κύπρο. • Η παροχή θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων με στόχο την επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου και του σώματος και την υγεία του ανθρώπου. • Η ανάπτυξη στάσεων από τους φοιτητές που είναι αναγκαίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. • Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του/της Αισθητικού. • Η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων των φοιτητών στην αγορά εργασίας και στον τομέα της απασχόλησης. • Η εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να καταστούν ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες, να προσδιορίζουν λύσεις και να παρέχουν ορθές συμβουλές. • Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο.

ΝΕΑ Εργαστήρια Αισθητικής & Μακιγιάζ Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, έχουν λειτουργήσει στο KES College νέα, πλήρως εξοπλισμένα με εξειδικευµένα και σύγχρονα μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό εργαστήρια Αισθητικής. Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελ.14. Σημ: Η Σχολή έχει υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αισθητικής και αναμένει την απάντησή του.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Ινστιτούτα Αισθητικής • Ιδιόκτητα Ινστιτούτα Αισθητικής • Αντιπροσωπείες Καλλυντικών • Καταστήματα Καλλυντικών • Τηλεοπτικοί Σταθμοί και Θέατρα ως Μακιγιέρ • Κρουαζιερόπλοια • Ινστιτούτα Spa και Spa Ξενοδοχείων

43


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Φυσιολογία Δερματολογία Ι Αρχές Φυσικής Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Αρχές Χημείας Αισθητική Προσώπου Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 3 5 2 3 2 4 4 4 2 4 4 5 20 30

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Αισθητική Προσώπου ΙΙ Αισθητική Σώματος Ι Δερματολογία ΙΙ Μέθοδοι Αποτρίχωσης Ι Πρώτες Βοήθειες Κοσμητολογία Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 4 6 4 6 2 4 4 4 2 3 2 4 2 3 20 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Αισθητική Προσώπου ΙΙΙ Αισθητική Σώματος ΙΙ Μακιγιάζ Ονυχοκομία Αγγλική Ορολογία Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής Υγιεινή ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 4 6 4 5 4 5 4 5 2 3 1 3 1 3 20 30

4o Εξάμηνο MAΘHMATA Αισθητική Σώματος ΙΙΙ Μέθοδοι Αποτρίχωσης ΙΙ Διατροφή - Διαιτολογία Αισθητική Γυμναστική Επαγγελματική Δεοντολογία Αρωμαθεραπεία Συγγραφή Εργασίας Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 4 5 3 4 1 2 1 2 1 3 4 5 1 3 5 6 20 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά 44


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αισθητική (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Η σε βάθος κατανόηση της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τη δομή των κυττάρων, ιστών και των οργάνων και η μεταξύ τους ανατομική σχέση η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα των εφαρμογών Αισθητικής κυρίως στο ερειστικό και μυϊκό σύστημα. Φυσιολογία Η σε βάθος κατανόηση των φυσιολογικών διεργασιών του ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τις φυσιολογικές λειτουργίες των κυττάρων, των οργάνων και των κύριων συστημάτων του ανθρώπου, η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα των εφαρμογών Αισθητικής στον άνθρωπο σε σχέση με την αντίστοιχη φυσιολογία του. Δερματολογία Οι φοιτητές γνωρίζουν την πολύπλοκη δομή του δέρματος και των λειτουργιών που επιτελούν τα διάφορα μέρη του, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ξεχωρίζουν σε ποιες δεν πρέπει να επεμβαίνουν, ποιες από αυτές είναι μεταδοτικές και ποιες προφυλάξεις πρέπει να λάβουν. Αρχές Φυσικής Οι φοιτητές αποκτούν τις βασικές γνώσεις της φυσικής σε θέματα θερμότητας, ηλεκτρισμού και ηλεκτρομαγνητισμού. Οι γνώσεις αυτές θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν πώς επιδρά το ρεύμα και η ακτινοβολία στον ανθρώπινο οργανισμό, να επιλέγουν και να χειρίζονται με ασφάλεια τα διάφορα ηλεκτρικά μηχανήματα της ειδίκευσής τους και να μπορούν μελλοντικά να παρακολουθούν και κατανοούν τις εξελίξεις του κλάδου τους. Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Οι φοιτητές κατανοούν τη μορφολογία του προσώπου και τη βελτίωση της φυσικής ομορφιάς ή ελαττωμάτων του προσώπου μέσω της τεχνικής και της αρμονίας των χρωμάτων. Αρχές Χημείας Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις ανόργανης και οργανικής χημείας σε σχέση πάντοτε με τον τομέα της Αισθητικής. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο της χημείας και τους εφοδιάζει με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τη χημεία των καλλυντικών.

Αισθητική Προσώπου Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την περιποίηση του προσώπου. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος και κατόπιν να εφαρμόζουν τις μεθόδους Αισθητικής για την επιτυχή αντιμετώπισή τους. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό με ασφάλεια και να λαμβάνουν πάντοτε τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν εφαρμόζουν ηλεκτρικές θεραπείες για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων του δέρματος. Αισθητική Σώματος Οι φοιτητές διδάσκονται τις τεχνικές και τα θεραπευτικά αποτελέσματα της μάλαξης στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής μας υγείας και να τα εφαρμόζουν στην πράξη. Μαθαίνουν να εντοπίζουν το πρόβλημα στο σώμα, να κάνουν σωστή διάγνωση και να εφαρμόζουν σωστά και με ασφάλεια την ανάλογη ηλεκτρική θεραπεία του σώματος (ή του δέρματος). Μέθοδοι Αποτρίχωσης Οι φοιτητές κατανοούν τη δομή και λειτουργία του θύλακα της τρίχας και ταυτόχρονα γνωρίζουν τις σωστές διαδικασίες εφαρμογής της θεραπείας της αποτρίχωσης για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει και την εφαρμογή μόνιμων μεθόδων απαλλαγής περιττού τριχώματος με τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρώτες Βοήθειες Οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των πρώτων βοηθειών. Η σωστή εμπέδωση των γνώσεων αυτών θα τους καταστήσει μελλοντικά ικανούς να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, να σκέπτονται και να ενεργούν σωστά στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε τραυματισμούς ή ατυχήματα. Κοσμητολογία Στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με τους τύπους, την παρασκευή, τη συντήρηση, την κυκλοφορία, τη χρήση και τις ιδιότητες των καλλυντικών σκευασμάτων. Επιπρόσθετα, το μάθημα έχει ως σκοπό τη δημιουργία βασικών δεξιοτήτων που περικλείουν στοιχειώδεις εργαστηριακές παραμέτρους που σχετίζονται με τα καλλυντικά σκευάσματα.

45


Αισθητική (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

Περιγραφή Μαθημάτων Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Οι φοιτητές κατανοούν τις κύριες έννοιες της Τεχνολογίας Πληροφοριών (Πληροφορικής) και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των βασικών λειτουργιών ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Επίσης, αποκτούν ικανότητα στη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας και κατανοούν τους όρους σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και τις έννοιες της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Μακιγιάζ Οι φοιτητές γνωρίζουν την ιστορία του μακιγιάζ, τα καλλυντικά, τις τεχνικές του μακιγιάζ και δημιουργούν μακιγιάζ ανάλογα με την ώρα, την ενδυμασία και την περίσταση. Ονυχοκομία Οι φοιτητές αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια, γνώσης και πρακτικής, με απώτερο στόχο να εμπεδώσουν το αντικείμενο ώστε να προσφέρουν στο μέλλον σωστές υπηρεσίες περιποίησης και προσθετικής νυχιών, οι οποίες μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη και επιθυμία του πελάτη. Αγγλική Ορολογία Οι φοιτητές κατανοούν βασικά θέματα της Αισθητικής και του Μακιγιάζ στην Αγγλική Γλώσσα και εξοικειώνονται με τη βασική ορολογία της. Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής Οι φοιτητές κατανοούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Αισθητικής και Ευεξίας. Υγιεινή Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των διάφορων λοιμωδών νοσημάτων η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναγνωρίζουν τα κλινικά συμπτώματα και άλλα χαρακτηριστικά ευρήματα των κυριότερων λοιμωδών νόσων έτσι ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις. Διατροφή - Διαιτολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κάλυψη των διατροφικών αναγκών ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινής τους ζωής υιοθετώντας με αυτό τον τρόπο σωστές διατροφικές συνήθειες.

46

Αισθητική Γυμναστική Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την Αισθητική Γυμναστική και τη σημασία της και είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να προτείνουν προγράμματα άσκησης που να έχουν εφαρμογή στο πλαίσιο της Αισθητικής ως βοηθητικό μέσο υλοποίησης στην πρακτική προγραμμάτων Αισθητικής. Επαγγελματική Δεοντολογία Οι φοιτητές κατανοούν τις Αρχές και τις Έννοιες της Επιστημονικής και Επαγγελματικής Ηθικής σε βαθμό που να είναι σε θέση, με την εφαρμογή των μηχανισμών των δεοντολογικών κανόνων, να ρυθμίζουν τις ενέργειες και τις πράξεις τους κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός τους. Αρωμαθεραπεία Οι φοιτητές αποκτούν το θεωρητικό υπόβαθρο για τα ευεργετικά συστατικά των αιθέριων ελαίων και εφαρμόζουν στην πράξη τις θεραπευτικές χρήσεις τους για τη βελτίωση της υγείας του σώματος και την ηρεμία του νου. Συγγραφή Εργασίας Το μάθημα στοχεύει στην ορθή χρήση και αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαδικασία εκπόνησης μίας εργασίας ούτως ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνικές γραφής ενός θέματος που συνδέεται άμεσα μετά θέματα της Αισθητικής. Η Εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια τού τέταρτου (4ου) εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση των φοιτητών τουλάχιστον για ένα κανονικό εξάμηνο σπουδών. Εκπονείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση τού φοιτητή από το διδάσκοντα του μαθήματος. Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση λαμβάνει χώρα τυπικά κατά τη διάρκεια τού τέταρτου (4ου) εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση των φοιτητών τουλάχιστον πέντε (5) διδακτικές περιόδους εβδομαδιαίως το τελευταίο εξάμηνο σπουδών σε ινστιτούτο αισθητικής. Κατά τη διάρκεια τής απασχόλησης των φοιτητών εκπαιδεύονται σε θέματα πρακτικών εφαρμογών αισθητικής. Η πρακτική εξάσκηση, εκπονείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση των φοιτητών από το επιβλέπον μέλος τού ακαδημαϊκού προσωπικού που διδάσκει στο κολλέγιο και ορίστηκε ως σύμβουλος τού φοιτητή.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

47


Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για ευεξία, υγεία και καλή εμφάνιση παγκόσμια, έχει δημιουργήσει συνθήκες αυξητικής ζήτησης στο επάγγελμα του / της Αισθητικού. Το Πρόγραμμα Σπουδών “Αισθητική” διάρκειας τριών ετών καταλήγει σε Ανώτερο Δίπλωμα και προσφέρει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για επιτυχή και προσοδοφόρα καριέρα με πολλαπλές ευκαιρίες εργοδότησης. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν εξειδικεύσεις όπως η Αρωμαθεραπεία, η Ρεφλεξολογία, η Διαχείριση του Άγχους και άλλα θέματα της σύγχρονης Αισθητικής. Είναι το πρώτο τριετές Πρόγραμμα Σπουδών Αισθητικής που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και λειτουργεί στην Κύπρο προσφέροντας Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής.

48


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αισθητική

3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα στην Αισθητική

ΣΤΟΧΟΙ • Η παροχή θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων με στόχο την επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου και του σώματος και την υγεία του ανθρώπου. • Η πρόληψη, διάγνωση και όπου επιτρέπεται αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων, σε συνεργασία με το δερματολόγο / ενδοκρινολόγο. • Η απόκτηση βασικών γνώσεων Αισθητικής που υλοποιείται μέσα από μια προεπιστημονική προσέγγιση άμεσα συνδεδεμένη με την επιστήμη της Αισθητικής. • Η άρτια εξειδίκευση των φοιτητών στις σύγχρονες μεθόδους Αισθητικής βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων. • Η ανάπτυξη στάσεων από τους φοιτητές που είναι αναγκαίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. • Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτατο επίπεδο ή να προχωρήσουν σε εξειδικεύσεις.

ΝΕΑ Εργαστήρια Αισθητικής & Μακιγιάζ Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, έχουν λειτουργήσει στο KES College νέα, πλήρως εξοπλισμένα με εξειδικευµένα και σύγχρονα μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό εργαστήρια Αισθητικής. Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελ.14. Σημ.: Η Σχολή έχει υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αισθητικής και αναμένει την απάντησή του.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Ινστιτούτα Αισθητικής • Ιδιόκτητα Ινστιτούτα Αισθητικής • Αντιπροσωπείες Καλλυντικών, Καταστήματα Καλλυντικών • Τηλεοπτικοί Σταθμοί και Θέατρα ως Μακιγιέρ • Κρουαζιερόπλοια • Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες Αισθητικής • Ως Βοηθοί σε Κέντρα Εφαρμογής Ιατρικής Αισθητικής • Κέντρα Ομορφιάς που Εφαρμόζουν Εξειδικευμένες Θεραπείες • Εταιρείες Πώλησης Προϊόντων και Επαγγελματικών Μηχανημάτων Αισθητικής

49


Δομή Προγράμματος 4o Εξάμηνο

1o Εξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Φυσιολογία Δερματολογία Ι Αρχές Φυσικής Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Αρχές Χημείας Αισθητική Προσώπου Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 3 5 2 3 2 4 4 4 2 4 4 5 20 30

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Αισθητική Προσώπου ΙΙ Αισθητική Σώματος Ι Δερματολογία ΙΙ Μέθοδοι Αποτρίχωσης I Πρώτες Βοήθειες Κοσμητολογία Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 4 6 4 6 2 4 4 4 2 3 2 4 2 3 20 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Αισθητική Προσώπου ΙIΙ Αισθητική Σώματος ΙΙ Ονυχοκομία Κινησιολογία Μακιγιάζ Βασικές Αρχές Διοίκησης Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 4 6 4 5 4 5 1 2 4 5 2 4 1 3 20 30

MAΘHMATA Αισθητική Σώματος ΙΙΙ Δερματολογία ΙΙΙ Νοσολογία Μέθοδοι Αποτρίχωσης II Υγιεινή Στρες και Τεχνικές Διαχείρισής του Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 4 5 2 5 2 4 3 4 1 3 3 5 2 4 17 30

5o Εξάμηνο MAΘHMATA Aρωμαθεραπεία Επαγγελματικό - Θεατρικό Μακιγιάζ Ρεφλεξολογία Aισθητική Ενδοκρινολογία Αγγλική Ορολογία Μεθοδολογία Διπλωματικής Εργασίας ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 4 6 4 7 4 6 2 3 2 3 2 5 18 30

6o Εξάμηνο MAΘHMATA Διατροφή - Διαιτολογία Αισθητική Γυμναστική Αισθητική Χειρουργική Βασικές Αρχές LASER-IPL Επαγγελματική Δεοντολογία Διπλωματική Εργασία Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 1 2 1 2 2 4 3 5 1 3 2 6 7** 8 17 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Άσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά). 50


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αισθητική 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Η σε βάθος κατανόηση της κατασκευής του ανθρώπινου σώματος και η εξοικείωση με τη δομή των κυττάρων, ιστών και των οργάνων και τη μεταξύ τους ανατομική σχέση, η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα των εφαρμογών αισθητικής κυρίως στο ερειστικό και μυϊκό σύστημα. Φυσιολογία Η σε βάθος κατανόηση των φυσιολογικών διεργασιών του ανθρώπινου σώματος και η εξοικείωση με τις φυσιολογικές λειτουργίες των κυττάρων, των οργάνων και των κύριων συστημάτων του ανθρώπου, η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα των εφαρμογών αισθητικής στον άνθρωπο σε σχέση με την αντίστοιχη φυσιολογία του. Δερματολογία Οι φοιτητές γνωρίζουν τη δομή του δέρματος και τις λειτουργίες του. Μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τις στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος (όγκοι, σπίλοι, μελανώματα) έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν πότε και με ποιο τρόπο ένας Αισθητικός είναι σε θέση να συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπισή τους. Αρχές Φυσικής Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις της φυσικής σε θέματα θερμότητας, ηλεκτρισμού και ηλεκτρομαγνητισμού. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τους φοιτητές να κατανοήσουν πώς επιδρά το ρεύμα και η ακτινοβολία στον ανθρώπινο οργανισμό, να επιλέγουν και να χειρίζονται με ασφάλεια τα διάφορα ηλεκτρικά μηχανήματα της ειδίκευσής τους και να μπορούν μελλοντικά να παρακολουθούν και κατανοούν τις εξελίξεις του κλάδου τους.

Αισθητική Προσώπου Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν επαρκή εποικοδόμηση σε θεμελιώδεις γνώσεις και εργαστηριακές πράξεις που είναι απαραίτητες για την απόκτηση πληροφοριών και δεξιοτήτων που χρειάζονται για την περιποίηση του προσώπου. Να μπορούν να εφαρμόζουν όλες τις τεχνικές μάλαξης, να δίνουν έμφαση στις βλεφαρίδες και τα φρύδια δίνοντάς τους το κατάλληλο σχήμα για να αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου της πελάτισσας. Επίσης, να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό με ασφάλεια και να λαμβάνουν πάντοτε τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν εφαρμόζουν ηλεκτρικές θεραπείες για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων του δέρματος. Αισθητική Σώματος Οι φοιτητές γνωρίζουν τις τεχνικές και τα θεραπευτικά αποτελέσματα της μάλαξης στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής μας υγείας και τα εφαρμόζουν στην πράξη. Μαθαίνουν να εντοπίζουν το πρόβλημα στο σώμα, να κάνουν σωστή διάγνωση και να εφαρμόζουν σωστά και με ασφάλεια την ανάλογη ηλεκτρική θεραπεία του σώματος (ή του δέρματος). Μέθοδοι Αποτρίχωσης Οι φοιτητές κατανοούν τη δομή και λειτουργία του θύλακα της τρίχας και ταυτόχρονα γνωρίζουν τη σωστή διαδικασία εφαρμογής της θεραπείας της αποτρίχωσης για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας (συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων μεθόδων απαλλαγής περιττού τριχώματος με τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος).

Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Οι φοιτητές κατανοούν τη μορφολογία του προσώπου και τη βελτίωση της φυσικής ομορφιάς ή ελαττωμάτων του προσώπου μέσω της τεχνικής και αρμονίας των χρωμάτων.

Πρώτες Βοήθειες Οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των πρώτων βοηθειών. Η σωστή εμπέδωση των γνώσεων αυτών θα τους καταστήσει μελλοντικά ικανούς να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, να σκέπτονται και να ενεργούν σωστά στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε τραυματισμούς ή ατυχήματα.

Αρχές Χημείας Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις ανόργανης και οργανικής χημείας σε σχέση πάντοτε με τον τομέα της Αισθητικής. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο της χημείας και τους εφοδιάζει με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τη χημεία των καλλυντικών.

Κοσμητολογία Στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητών που σχετίζονται με τους τύπους, την παρασκευή, τη συντήρηση, την κυκλοφορία, τη χρήση και τις ιδιότητες των καλλυντικών σκευασμάτων. Επιπρόσθετα, το μάθημα έχει ως σκοπό τη δημιουργία βασικών δεξιοτήτων που

51


Αισθητική 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων περικλείουν στοιχειώδεις εργαστηριακές παραμέτρους που σχετίζονται με τα καλλυντικά σκευάσματα. Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Οι φοιτητές κατανοούν τις κύριες έννοιες της Τεχνολογίας Πληροφοριών (Πληροφορικής) και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των βασικών λειτουργιών ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Επίσης αποκτούν ικανότητα στη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας και κατανοούν τους όρους σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και τις έννοιες της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ονυχοκομία Οι φοιτητές αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια, γνώσης και πρακτικής, με απώτερο στόχο να εμπεδώσουν το αντικείμενο ώστε να προσφέρουν στο μέλλον σωστές υπηρεσίες περιποίησης και προσθετικής νυχιών, οι οποίες, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη και επιθυμία του πελάτη. Κινησιολογία Η γνωριμία, εξοικείωση και εκμάθηση από τους φοιτητές της Αισθητικής του Μυοσκελετικού Συστήματος και της Ανθρώπινης Κίνησης. Μακιγιάζ Οι φοιτητές γνωρίζουν την ιστορία του μακιγιάζ, τα καλλυντικά, τις τεχνικές του μακιγιάζ και μαθαίνουν να δημιουργούν μακιγιάζ ανάλογα με την ώρα, την ενδυμασία και την περίσταση. Βασικές Αρχές Διοίκησης Εισαγωγή στις διάφορες έννοιες της διοίκησης συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διοίκησης, των βασικών αρχών λήψης αποφάσεων και του προγραμματισμού, της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και εννοιών σχετικών με τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής Οι φοιτητές κατανοούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Αισθητικής και Ευεξίας. Νοσολογία Οι φοιτητές μαθαίνουν τις κυριότερες παθολογοανατομικές αλλοιώσεις και παθήσεις των ιστών και των οργάνων του σώματος έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις εφαρμογές της Αισθητικής όπου χρειάζεται. 52

Υγιεινή Η κατανόηση των διάφορων λοιμωδών νοσημάτων η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναγνωρίζουν τα κλινικά συμπτώματα και άλλα χαρακτηριστικά ευρήματα των κυριότερων λοιμωδών νόσων έτσι ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις. Στρες και Τεχνικές Διαχείρισής του Οι φοιτητές κατανοούν την έννοια του στρες και των επιδράσεων του στον ανθρώπινο οργανισμό και μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές διαχείρισής του. Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους φοιτητές στον ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων. Αρωμαθεραπεία Οι φοιτητές αποκτούν το θεωρητικό υπόβαθρο για τα ευεργετικά συστατικά των αιθέριων ελαίων και μαθαίνουν να εφαρμόζουν στην πράξη τις θεραπευτικές χρήσεις τους για τη βελτίωση της υγείας του σώματος και την ηρεμία του νου. Επαγγελματικό - Θεατρικό Μακιγιάζ Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να καταστούν ικανοί μακιγιέρ χρησιμοποιώντας τις ειδικές τεχνικές εφαρμογής, τα κατάλληλα προϊόντα, να διαμορφώσουν ένα πρόσωπο ή και σώμα ανάλογα με το χαρακτήρα και το ρόλο που πρέπει να δημιουργήσουν. Ρεφλεξολογία Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να εξηγήσουν την έννοια της ρεφλεξολογίας, και να μπορούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία θεραπείας. Αισθητική Ενδοκρινολογία Η εκμάθηση από τους φοιτητές των βασικών οργάνων, ιστών και κυττάρων που μέσω της παραγωγής ορμονών ρυθμίζουν τις λειτουργίες του οργανισμού. Αγγλική Ορολογία Οι φοιτητές κατανοούν βασικά θέματα της Αισθητικής και του Μακιγιάζ στην Αγγλική γλώσσα και εξοικειώνονται με τη βασική ορολογία της.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Περιγραφή Μαθημάτων Μεθοδολογία Διπλωματικής Εργασίας Οι φοιτητές κατανοούν τον τρόπο διεξαγωγής μιας διπλωματικής εργασίας είτε υπό μορφή μελέτης / ανασκόπησης είτε υπό μορφή έρευνας και προχωρούν στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα της Αισθητικής.

Επαγγελματική Δεοντολογία Οι φοιτητές κατανοούν τις Αρχές και τις Έννοιες της Επιστημονικής και Επαγγελματικής Ηθικής σε βαθμό που να είναι σε θέση, με την εφαρμογή των μηχανισμών των δεοντολογικών κανόνων, να ρυθμίζουν τις ενέργειες και τις πράξεις τους κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός τους.

Διατροφή - Διαιτολογία Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κάλυψη των διατροφικών αναγκών ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινής τους ζωής υιοθετώντας με αυτό τον τρόπο σωστές διατροφικές συνήθειες.

Διπλωματική Εργασία Στόχος της εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας είναι η σε βάθος αξιοποίηση των μαθησιακών γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές σε συνδυασμό με τη μελέτη εκτενούς βιβλιογραφίας και διεξαγωγή σχετικής έρευνας για θέματα που σχετίζονται άμεσα με την Αισθητική.

Αισθητική Γυμναστική Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την αισθητική γυμναστική και τη σημασία της και μπορούν να χρησιμοποιούν και να προτείνουν προγράμματα άσκησης που να έχουν εφαρμογή στο πλαίσιο της Αισθητικής ως βοηθητικό μέσο υλοποίησης στην πρακτική προγραμμάτων Αισθητικής. Αισθητική Χειρουργική Οι φοιτητές μαθαίνουν για τις διάφορες θεραπευτικές μεθόδους και χειρουργικές επεμβάσεις έτσι ώστε να γνωρίζουν με ποιους τρόπους ένας Αισθητικός μπορεί να βοηθήσει πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση. Βασικές Αρχές LASER - IPL Οι φοιτητές αποκτούν στοιχειώδεις γνώσεις για το Laser και το IPL, τις ενδείξεις και αντενδείξεις από τη χρήση τους και συνειδητοποιούν ότι αποτελεί πολύτιμο βοήθημα με τεράστιες δυνατότητες εφαρμογής στο χώρο της Αισθητικής.

Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του έκτου (6ου) εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση των φοιτητών σε Ινστιτούτο Αισθητικής. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους, οι φοιτητές εκπαιδεύονται όχι μόνο σε θέματα πρακτικών εφαρμογών Αισθητικής αλλά και σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης του σύγχρονου Ινστιτούτου Αισθητικής. Η πρακτική άσκηση, πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία και υπό την καθοδήγηση μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού το οποίο έχει οριστεί και ως σύμβουλος των φοιτητών.

53


Το επάγγελμα του/της Αισθητικού εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο, γι’ αυτό η δημιουργία Προγράμματος Σπουδών Αισθητικής σε επίπεδο Πτυχίου, που να προσφέρει γνώσεις σε θέματα εξειδίκευσης αλλά και Οργάνωσης, Διοίκησης και Επιτυχημένης Λειτουργίας Μονάδων Αισθητικής, ήταν επιβεβλημένη. Το KES College προσφέρει τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών “Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής”, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους όλα τα εφόδια για να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες επαγγελματικές τάσεις του τομέα, έχοντας ταυτόχρονα όλα τα προσόντα να συμμετέχουν ενεργά στην πιο επαγγελματική και υπεύθυνη Οργάνωση και Διαχείριση του χώρου εργασίας.

54


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής 4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική Χορηγία μέχρι €3.420 και Φοιτητική Μέριμνα (Στέγαση, Σίτιση, Αγορά Βιβλίων, Αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο στην Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής

ΣΤΟΧΟΙ • Η παροχή θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων με στόχο την επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου και του σώματος και την υγεία του ανθρώπου. • Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν την επιτυχή οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία Μονάδων Αισθητικής. • Η απόκτηση επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων που θα οδηγεί στην επιλογή κατάλληλων μηχανημάτων για τον εξοπλισμό της Μονάδας Αισθητικής με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας. • Η άρτια κατάρτιση στις σύγχρονες μεθόδους Αισθητικής και Ευεξίας τις οποίες θα εφαρμόζουν με ασφάλεια και χρησιμοποιώντας όλες τις προδιαγραφές υγιεινής. • Να εξασφαλίζει στους φοιτητές την ευκαιρία και τη δυνατότητα ανάπτυξης ακαδημαϊκών και επαγγελματικών γνώσεων όσον αφορά τη διαχείριση και την οργάνωση Μονάδων Αισθητικής. • Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών/τριών να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αν το επιθυμούν.

ΝΕΑ Εργαστήρια Αισθητικής & Μακιγιάζ Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, έχουν λειτουργήσει στο KES College νέα, πλήρως εξοπλισμένα με εξειδικευµένα και σύγχρονα μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό εργαστήρια Αισθητικής. Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελ.14. Σημ.: Η Σχολή έχει υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αισθητικής και αναμένει την απάντησή του.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Ινστιτούτα Αισθητικής • Ιδιόκτητα Ινστιτούτα Αισθητικής • Αντιπροσωπείες και Καταστήματα Καλλυντικών • Κρουαζιερόπλοια • Μακιγιέρ Θεάτρου, Κινηματογράφου και Τηλεοπτικών Σταθμών • Ινστιτούτα Ομορφιάς Spa και Spa Ξενοδοχείων σε Θέσεις Διοίκησης, Οργάνωσης και Διαχείρισης • Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες Αισθητικής • Ως Βοηθοί σε Κέντρα Εφαρμογής Ιατρικής Αισθητικής • Κέντρα Ομορφιάς που Εφαρμόζουν Εξειδικευμένες Θεραπείες • Εταιρείες Πώλησης Προϊόντων και Επαγγελματικών Μηχανημάτων Αισθητικής

55


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Φυσιολογία Δερματολογία Ι Αρχές Φυσικής Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Αρχές Χημείας Αισθητική Προσώπου Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 3 5 2 3 2 4 4 4 2 4 4 5 18 30

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Αισθητική Προσώπου ΙΙ Αισθητική Σώματος Ι Δερματολογία ΙΙ Μέθοδοι Αποτρίχωσης I Πρώτες Βοήθειες Κοσμητολογία Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 4 6 4 6 2 4 4 4 2 3 2 4 2 3 20 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Βασικές Αρχές Διοίκησης Αισθητική Προσώπου ΙIΙ Αισθητική Σώματος ΙΙ Κινησιολογία Αισθητική Ενδοκρινολογία Μακιγιάζ Ονυχοκομία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 4 6 4 5 1 2 2 3 4 5 4 5 21 30

4o Εξάμηνο MAΘHMATA Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Αισθητική Σώματος ΙΙΙ Δερματολογία ΙΙΙ Νοσολογία Μέθοδοι Αποτρίχωσης II Υγιεινή Στρες και Τεχνικές Διαχείρισής του ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 4 5 2 5 2 4 3 4 1 3 3 5 17 30

5o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Aρωμαθεραπεία 4 6 Επαγγελματικό/ Θεατρικό Μακιγιάζ 4 7 4 6 Ρεφλεξολογία Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής 1 3 2 3 Αγγλική Ορολογία Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2 5 ΣΥΝΟΛΟ 17 30 6o Εξάμηνο MAΘHMATA Μεθοδολογία Έρευνας Ψυχολογία Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Διατροφή - Διαιτολογία Αισθητική Γυμναστική Αισθητική Χειρουργική Βασικές Αρχές LASER / IPL Επαγγελματική Δεοντολογία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 3 5 3 4 1 2 1 2 2 4 3 5 1 3 17 30

7o Εξάμηνο MAΘHMATA Θεραπείες ΣΠΑ Εφαρμογές LASER/ IPL στην Αισθητική Επιχειρηματικότητα Βοτανοθεραπεία Στρατηγική Επιχειρήσεων Βασικές Αρχές Λογιστικής ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 5 7 5 7 2 4 2 4 2 4 2 4 18 30

8o Εξάμηνο MAΘHMATA Πρακτική Άσκηση Πτυχιακή Εργασία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS - 10 2 20 2 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Εργασία υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά). 56


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής 4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Η σε βάθος κατανόηση της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τη δομή των κυττάρων, ιστών και των οργάνων και τη μεταξύ τους ανατομική σχέση η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα των εφαρμογών Αισθητικής κυρίως στο ερειστικό και μυϊκό σύστημα. Φυσιολογία Η σε βάθος κατανόηση των φυσιολογικών διεργασιών του ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τις φυσιολογικές λειτουργίες των κυττάρων, των οργάνων και των κύριων συστημάτων του ανθρώπου, η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα των εφαρμογών Αισθητικής στον άνθρωπο σε σχέση με την αντίστοιχη φυσιολογία του. Δερματολογία Οι φοιτητές γνωρίζουν την πολύπλοκη δομή του δέρματος και των λειτουργιών που επιτελούν τα διάφορα μέρη του, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος, τους διάφορους όγκους του δέρματος, τους κινδύνους που παρουσιάζουν οι σπίλοι και τα μελανώματα έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν πότε και με ποιο τρόπο ένας Αισθητικός είναι σε θέση να συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπισή τους. Αρχές Φυσικής Οι φοιτητές αποκτούν τις βασικές γνώσεις της φυσικής σε θέματα θερμότητας, ηλεκτρισμού και ηλεκτρομαγνητισμού. Οι γνώσεις αυτές θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν πώς επιδρά το ρεύμα και η ακτινοβολία στον ανθρώπινο οργανισμό, να επιλέγουν και να χειρίζονται με ασφάλεια τα διάφορα ηλεκτρικά μηχανήματα της ειδίκευσής τους και να μπορούν μελλοντικά να παρακολουθούν και κατανοούν τις εξελίξεις του κλάδου τους. Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Οι φοιτητές κατανοούν τη μορφολογία προσώπου και τη βελτίωση της φυσικής ομορφιάς ή ελαττωμάτων του προσώπου μέσω της τεχνικής και αρμονίας των χρωμάτων. Αρχές Χημείας Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις ανόργανης και οργανικής χημείας σε σχέση πάντοτε με τον τομέα της Αισθητικής. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο

της χημείας και τους εφοδιάζει με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τη χημεία των καλλυντικών. Αισθητική Προσώπου Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την περιποίηση του προσώπου. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος και κατόπιν να εφαρμόζουν τις μεθόδους Αισθητικής για την επιτυχή αντιμετώπισή τους. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό με ασφάλεια και να λαμβάνουν πάντοτε τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν εφαρμόζουν ηλεκτρικές θεραπείες για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων του δέρματος. Αισθητική Σώματος Οι φοιτητές διδάσκονται τις τεχνικές και τα θεραπευτικά αποτελέσματα της μάλαξης στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής μας υγείας και να τα εφαρμόζουν στην πράξη. Μαθαίνουν να εντοπίζουν το πρόβλημα στο σώμα, να κάνουν σωστή διάγνωση και να εφαρμόζουν σωστά και με ασφάλεια την ανάλογη ηλεκτρική θεραπεία του σώματος (ή του δέρματος).   Μέθοδοι Αποτρίχωσης Οι φοιτητές κατανοούν τη δομή και λειτουργία του θύλακα της τρίχας και ταυτόχρονα γνωρίζουν τις σωστές διαδικασίες εφαρμογής της θεραπείας της αποτρίχωσης για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει και την εφαρμογή μόνιμων μεθόδων απαλλαγής περιττού τριχώματος με τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρώτες Βοήθειες Οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των πρώτων βοηθειών. Η σωστή εμπέδωση των γνώσεων αυτών θα τους καταστήσει μελλοντικά ικανούς να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, να σκέπτονται και να ενεργούν σωστά στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε τραυματισμούς ή ατυχήματα. Κοσμητολογία Στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με τους τύπους, την παρασκευή, τη συντήρηση, την κυκλοφορία, τη χρήση και τις ιδιότητες των καλλυντικών σκευασμάτων. Επιπρόσθετα, το μάθημα έχει ως σκοπό τη δημιουργία βασικών δεξιοτήτων που περικλείουν στοιχειώδεις εργαστηριακές παραμέτρους

57


Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής 4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο

Περιγραφή Μαθημάτων που σχετίζονται με τα καλλυντικά σκευάσματα. Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Οι φοιτητές κατανοούν τις κύριες έννοιες της Τεχνολογίας Πληροφοριών (Πληροφορικής) και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των βασικών λειτουργιών ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Επίσης, αποκτούν ικανότητα στη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας και κατανοούν τους όρους σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και τις έννοιες της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Βασικές Αρχές Διοίκησης Εισαγωγή στις διάφορες έννοιες της διοίκησης συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διοίκησης, των βασικών αρχών λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού, της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και γενικά των εννοιών σχετικών με τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Κινησιολογία Η γνωριμία, εξοικείωση και εκμάθηση από τους φοιτητές της Αισθητικής του Μυοσκελετικού Συστήματος και της Ανθρώπινης Κίνησης. Αισθητικής Ενδοκρινολογία Εκμάθηση των βασικών οργάνων, ιστών και κυττάρων που μέσω της παραγωγής ορμονών ρυθμίζουν τις λειτουργίες του οργανισμού. Μακιγιάζ Οι φοιτητές γνωρίζουν την ιστορία του μακιγιάζ, τα καλλυντικά, τις τεχνικές του μακιγιάζ και δημιουργούν μακιγιάζ ανάλογα με την ώρα, την ενδυμασία και την περίσταση. Ονυχοκομία Οι φοιτητές αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια, γνώσης και πρακτικής, με απώτερο στόχο να εμπεδώσουν το αντικείμενο ώστε να προσφέρουν στο μέλλον σωστές υπηρεσίες περιποίησης και προσθετικής νυχιών, οι οποίες μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη και επιθυμία του πελάτη. Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους φοιτητές στον ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων. 58

Νοσολογία Οι φοιτητές γνωρίζουν τις κυριότερες παθολογοανατομικές αλλοιώσεις και παθήσεις των ιστών και των οργάνων του σώματος έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις εφαρμογές της Αισθητικής όπου χρειάζεται. Υγιεινή Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των διάφορων λοιμωδών νοσημάτων η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναγνωρίζουν τα κλινικά συμπτώματα και άλλα χαρακτηριστικά ευρήματα των κυριότερων λοιμωδών νόσων έτσι ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις. Στρες και Τεχνικές Διαχείρισής του Οι φοιτητές κατανοούν την έννοια του στρες και των επιδράσεων του στον ανθρώπινο οργανισμό και μπορούν να εφαρμόσουν τις τεχνικές διαχείρισής του. Αρωμαθεραπεία Οι φοιτητές αποκτούν το θεωρητικό υπόβαθρο για τα ευεργετικά συστατικά των αιθέριων ελαίων και εφαρμόζουν στην πράξη τις θεραπευτικές χρήσεις τους για τη βελτίωση της υγείας του σώματος και την ηρεμία του νου. Επαγγελματικό/ Θεατρικό Μακιγιάζ Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να καταστούν ικανοί μακιγιέρ και χρησιμοποιώντας τις ειδικές τεχνικές εφαρμογής και τα κατάλληλα προϊόντα, να διαμορφώνουν ένα πρόσωπο ή και σώμα ανάλογα με το χαρακτήρα και το ρόλο που πρέπει να δημιουργήσουν. Ρεφλεξολογία Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να εξηγήσουν την έννοια της Ρεφλεξολογίας και να μπορούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία θεραπείας. Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής Οι φοιτητές κατανοούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Αισθητικής και Ευεξίας. Αγγλική Ορολογία Οι φοιτητές κατανοούν βασικά θέματα της Αισθητικής και του Μακιγιάζ στην Αγγλική Γλώσσα και εξοικειώνονται με τη βασική ορολογία της.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας που απαιτείται στο εργασιακό περιβάλλον. Μεθοδολογία Έρευνας Σκοπός του μαθήματος είναι η εμπέδωση από τους φοιτητές: α) της χρησιμότητας των επιστημονικών εργασιών ως μέσο για την ορθή αξιολόγηση και επικοινωνία των επιστημονικών ευρημάτων σχετικών με την Αισθητική, β) του τρόπου ελέγχου υποθέσεων και ερευνητικών ερωτημάτων, γ) του τρόπου σχεδιασμού μιας έρευνας, καθώς και δ) της μεθοδολογίας συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, για τη συγγραφή εργασίας σχετικής με την Αισθητική είτε υπό μορφή μελέτης/ ανασκόπησης είτε υπό μορφή πρωτότυπης έρευνας. Ψυχολογία Οι φοιτητές αποκτούν μια βασική κατανόηση για το περιεχόμενο της Ψυχολογίας, την επιστήμη που ασχολείται με την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των νοητικών διαδικασιών. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή στις τεχνικές και νομικές πτυχές της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού από μια στρατηγική επιχειρηματική προοπτική. Το μάθημα εξετάζει τον τρόπο διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων αποτελεσματικά στη δυναμική των νομικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών του σήμερα. Διατροφή - Διαιτολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κάλυψη των διατροφικών αναγκών ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινής τους ζωής υιοθετώντας με αυτό τον τρόπο σωστές διατροφικές συνήθειες. Αισθητική Γυμναστική Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την Αισθητική Γυμναστική και τη σημασία της και είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να προτείνουν προγράμματα άσκησης που να έχουν εφαρμογή στο πλαίσιο της Αισθητικής ως βοηθητικό μέσο υλοποίησης στην πρακτική προγραμμάτων Αισθητικής. Αισθητική Χειρουργική Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές γνώστες των διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων και

χειρουργικών επεμβάσεων έτσι ώστε να γνωρίζουν με ποιους τρόπους ο/η Αισθητικός μπορεί να βοηθήσει πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση. Βασικές Αρχές LASER / IPL Οι φοιτητές αποκτούν στοιχειώδεις γνώσεις για το Laser και το IPL, τις ενδείξεις και αντενδείξεις από τη χρήση τους και συνειδητοποιούν ότι αποτελεί πολύτιμο βοήθημα με τεράστιες δυνατότητες εφαρμογής για σκοπούς μόνιμης αποτρίχωσης κ.ά. Επαγγελματική Δεοντολογία Οι φοιτητές κατανοούν τις Αρχές και τις Έννοιες της Επιστημονικής και Επαγγελματικής Ηθικής σε βαθμό που να είναι σε θέση, με την εφαρμογή των μηχανισμών των δεοντολογικών κανόνων, να ρυθμίζουν τις ενέργειες και τις πράξεις τους κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός τους. Θεραπείες ΣΠΑ Οι φοιτητές κατανοούν την έννοια του ΣΠΑ και είναι σε θέση να επιδείξουν διαδικασίες θεραπειών ΣΠΑ (δηλαδή υπηρεσιών υδροθεραπείας). Εφαρμογές LASER / IPL στην Αισθητική Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να γνωρίσουν την εφαρμογή των Laser χαμηλής ισχύος και του IPL γνωρίζοντας τις ενδείξεις αλλά ταυτόχρονα και τις αντενδείξεις λαμβάνοντας μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών. Επιχειρηματικότητα Οι φοιτητές κατανοούν την έννοια της επιχειρηματικότητας και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και να διαχειρίζονται την ανάπτυξή της. Αυτό το μάθημα, τους παρουσιάζει, επίσης, τη σημερινή θεωρητική προσέγγιση του τομέα της επιχειρηματικότητας που αφορά κυρίως τη δημιουργία και λειτουργία μικρής επιχείρησης και τους παρέχει τα πρακτικά εργαλεία για να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση και για να εμβολιάσουν την επιχείρησή τους με μια σύγχρονη επιχειρηματική συμπεριφορά. Βοτανοθεραπεία Οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις όσον αφορά τη δράση βοτάνων (φυτικών προϊόντων) στον ανθρώπινο οργανισμό. Στρατηγική Επιχειρήσεων Οι φοιτητές κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις 59


Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής 4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο

Περιγραφή Μαθημάτων και ειδικότερα, τα σύγχρονα Ινστιτούτα Αισθητικής θα διαχειριστούν τη Στρατηγική και τον Προγραμματισμό ώστε να είναι σε θέση να θέσουν βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τους εξωτερικούς και ασταθείς παράγοντες του περιβάλλοντος που αποτελούν εμπόδια αλλά και προκλήσεις για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Βασικές Αρχές Λογιστικής Εισαγωγή στις βασικές αρχές της λογιστικής, στις χρήσεις της και στις διάφορες εφαρμογές της. Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του όγδοου (8ου ) εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση των φοιτητών το τελευταίο εξάμηνο σπουδών σε Ινστιτούτο Αισθητικής. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους, οι φοιτητές εκπαιδεύονται όχι μόνο σε θέματα πρακτικών εφαρμογών Αισθητικής αλλά και σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης του σύγχρονου Ινστιτούτου Αισθητικής. Η Πρακτική Άσκηση, πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία και υπό την καθοδήγηση μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού το οποίο έχει οριστεί και ως σύμβουλος των φοιτητών. Πτυχιακή Εργασία Σκοπός του μαθήματος της Πτυχιακής Εργασίας είναι η ανάπτυξη της αυτενέργειας και η εμβάθυνση των φοιτητών στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του Αισθητικού, που έχουν οι ίδιοι επιλέξει και στοχεύει στην προαγωγή της επιστήμης αυτής. Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του ογδόου (8ου) εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση των φοιτητών τουλάχιστον για ένα κανονικό εξάμηνο σπουδών. Εκπονείται σε στενή συνεργασία και υπό την καθοδήγηση επιβλέποντος μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού που διδάσκει στο Κολλέγιο. Η εργασία αυτή έχει ερευνητικό χαρακτήρα, το θέμα της πρέπει να είναι ουσιώδες, να συμβαδίζει με τις νέες τάσεις της επιστήμης και να αποσκοπεί κυρίως στην επιστημονική διερεύνηση και την απόκτηση αυτοπεποίθησης στο γραπτό λόγο από μέρους των φοιτητών.

60


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

61


Η ανάγκη για άσκηση σε μια εποχή που η Τεχνολογία αντικατέστησε τη σωματική εργασία έχει γίνει απαραίτητη στις μέρες μας. Έχει τεκμηριωθεί, ότι η ποιότητα της ζωής σχετίζεται τόσο με τη διατροφή όσο και με την άσκηση και είναι επίσης αποδεδειγμένο ότι τα άτομα που ασκούνται συστηματικά βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, μειώνουν τον κίνδυνο για παχυσαρκία, βιώνουν περισσότερη ευφορία, έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και άλλα πολλά.

62


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Προσωπικός Προπονητής και Προπονητής Ομαδικών Προγραμμάτων Fitness (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Προσωπικού Προπονητή και Προπονητή Ομαδικών Προγραμμάτων Fitness

Το παρόν πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες προκύπτουν από την τάση όλο και περισσότερων ατόμων να ασκούνται τακτικά για διατήρηση της υγείας τους. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες σε όλο το εύρος της εκγύμνασης, τόσο ως προσωπικοί προπονητές όσο και ως προπονητές ομαδικών προγραμμάτων ‘’Fitness’’. Περαιτέρω, γενικότερος σκοπός του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να μεταδώσουν την αναγκαιότητα της “Δια Βίου Άσκησης”, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. ΣΤΟΧΟΙ • Κατάρτιση στο Επάγγελμα του Προσωπικού Προπονητή και του Προπονητή Ομαδικών Προγραμμάτων Fitness με στόχο την αναβάθμισή του, με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. • Άνοδος του επιπέδου ασφάλειας των αθλουμένων κατά την εκγύμναση. • Ορθός σχεδιασμός και υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων ασφαλούς άσκησης με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες, το σκοπό και τις ικανότητες των αθλουμένων. • Ορθός σχεδιασμός και υλοποίηση διαφορετικών τύπων Ομαδικών Προγραμμάτων. • Απόκτηση δεξιοτήτων στην παρακίνηση ατόμων για συμμετοχή σε δραστηριότητες άσκησης και υιοθέτησης υγιών συνηθειών ζωής, με τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών προσέλκυσης και διατήρησης αθλουμένων.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Το KES College έχει συμβληθεί με το εγκεκριμένο γυμναστήριο “Oxygen Gym” στη Λευκωσία. Το γυμναστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα και μηχανήματα εκγύμνασης και βρίσκεται κοντά στις κτηριακές εγκαταστάσεις του KES College. Οι φοιτητές, στο πλαίσιο των σπουδών τους, έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν με τους καθηγητές τους τις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου, σε όλα τα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση. Επίσης, μπορούν να ασκούνται ελεύθερα στο γυμναστήριο κατά τον ελεύθερό τους χρόνο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Γυμναστήρια • Ξενοδοχειακές Μονάδες • Κέντρα Άσκησης και Υγείας • Κέντρα Αποκατάστασης • Στούντιο για Προσωπική Εκγύμναση • Στούντιο για Ομαδικά Προγράμματα Εκγύμνασης • Κατ΄ οίκον προσφορά υπηρεσιών Προσωπικής Εκγύμνασης ως ελεύθεροι επαγγελματίες

63


Δομή Προγράμματος 1ο Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ανατομία της Κίνησης Διατροφή και Άσκηση Προσωπική Εκγύμναση Ομαδικά Προγράμματα Εκγύμνασης Ι Πρώτες Βοήθειες ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε.* ECTS 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 15 30

2ο Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φυσιολογία της Άσκησης Ψυχολογία της Άσκησης Ομαδικά Προγράμματα Εκγύμνασης ΙΙ Εξειδικευμένη Προσωπική Εκγύμναση Επιλεγόμενο Μάθημα ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε.* ECTS 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 15 30

3ο Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ολυμπιακή Άρση Βαρών Άσκηση και Υγεία Αποκατάσταση Περιπτωσιολογία Επιλεγόμενο Μάθημα ΣΥΝΟΛΟ 4ο Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αθλητική Διατροφή και Συμπληρώματα Διαχείριση Γυμναστηρίου Λειτουργική Προπόνηση Αύξηση Φυσικής Κατάστασης στην Αναπτυξιακή Ηλικία Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ Επιλεγόμενα Μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γιόγκα Μέθοδος Πιλάτες Μασάζ Foam Roller Μέθοδος Πιλάτες με Μηχανήματα

Π.Τ.Ε.* ECTS 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 15 30

Π.Τ.Ε.* ECTS 2 4 2 4 3 6 3 6 6** 10 16 30

Π.Τ.Ε.* ECTS 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά **ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Άσκηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τέταρτου (4ου) εξαμήνου των σπουδών. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι, στα πλαίσια των Σπουδών τους, να εκτελέσουν Πρακτική Άσκηση για μια μέρα τη βδομάδα σε εγκεκριμένες από το Κολλέγιο εταιρείες / οργανισμούς που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους το περιεχόμενο του Προγράμματος. 64


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Προσωπικός Προπονητής και Προπονητής Ομαδικών Προγραμμάτων Fitness (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία της Κίνησης Το μάθημα δίνει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή και τη λειτουργία των οργάνων που συγκροτούν το ανθρώπινο σώμα με επικέντρωση στο ερειστικό και μυϊκό σύστημα. Δίνεται έμφαση στη βασική ανατομία του ανθρώπου και στην κίνηση και αναλύονται τα χαρακτηριστικά των οστών, των αρθρώσεων και των μυών σε σχέση με τη λειτουργία διάφορων τμημάτων του σώματος μέσω διαφορετικών κινήσεων και είδη ασκήσεων. Διατροφή και Άσκηση Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία της διατροφής στην υγεία και στην ικανότητα απόδοσης. Επίσης, οι φοιτητές να πάρουν τις βασικές γνώσεις για τις διατροφικές ανάγκες ενός αθλητή ή αθλούμενου και πώς διαφοροποιούνται αυτές οι ανάγκες με βάση τον τρόπο εκγύμνασης και το επίπεδο άσκησης. Προσωπική Εκγύμναση Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών σχεδιασμού ενός προγράμματος άσκησης με αντιστάσεις για υγιή άτομα, η εμπέδωση των βασικών τεχνικών των ασκήσεων με αντιστάσεις, όπως επίσης και η υιοθέτηση τρόπων παρακίνησης των αθλουμένων να παραμένουν στην άσκηση και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Ομαδικά Προγράμματα Εκγύμνασης Ι Το μάθημα στοχεύει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ομαδικά προγράμματα εκγύμνασης και να επηρεάζουν αθλούμενους στη δημιουργία θετικών στάσεων ως προς τη συστηματική φυσική δραστηριότητα. Πρώτες Βοήθειες Στόχος του μαθήματος “Πρώτες Βοήθειες” είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αντιμετωπίσουν ένα επείγον περιστατικό, σε ποικίλα περιβάλλοντα. Μέσα από διαλέξεις, συζητήσεις, παρακολούθηση βιντεοταινιών και πρακτικές εφαρμογές σε διάφορα περιστατικά και συνθήκες, οι φοιτητές λαμβάνουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που θα τους καταστήσει ικανούς να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε ένα επείγον περιστατικό. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ποικίλα περιστατικά και να πάρουν ανατροφοδότηση για τους χειρισμούς τους.

Φυσιολογία της Άσκησης Το μάθημα στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές της φυσιολογίας της άσκησης. Σε αυτό το μάθημα αναπτύσσονται οι λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού κατά τη διάρκεια της άσκησης, καθώς και οι φυσιολογικές προσαρμογές του σώματος που προκαλούνται ως απάντηση στη συστηματική άσκηση τόσο σε σχέση με την αθλητική απόδοση αλλά και με την υγεία. Ψυχολογία της Άσκησης Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές τους κύριους παράγοντες οι οποίοι αφορούν στην επίδραση της σωματικής άσκησης στη ψυχική διάθεση και υγεία, την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά των ασκούμενων κάθε ηλικίας και τη χρήση τεχνικών για βελτίωση της απόδοσης.   Ομαδικά Προγράμματα Εκγύμνασης ΙΙ Το μάθημα “Ομαδικά Προγράμματα Εκγύμνασης ΙΙ” αποτελεί συνέχεια του ομώνυμου μαθήματος του Α΄ εξαμήνου. Στο μάθημα αυτό δίνονται στους φοιτητές πιο εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά την επιβάρυνση και τις αρχές της άσκησης. Εξειδικευμένη Προσωπική Εκγύμναση Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν εξειδικευμένα πρωτόκολλα τόσο για υγιή πληθυσμό τόσο και για ειδικούς πληθυσμούς χαμηλού κίνδυνου. Ολυμπιακή Άρση Βαρών Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εντάξει τους φοιτητές στο χώρο της Άρσης Βαρών δίνοντας τους την δυνατότητα να γνωρίσουν τις απαραίτητες αρχές για τη σωστή προπόνηση όπως επίσης τη βασική τεχνική των Ολυμπιακών Άρσεων. Άσκηση και Υγεία Το μάθημα “Άσκηση και Υγεία” στοχεύει στο να διδάξει στους φοιτητές τα οφέλη της άσκησης στην υγεία. Οι φοιτητές, μαθαίνουν τη θετική σχέση της φυσικής δραστηριότητας με τη ψυχοσωματική υγεία και ότι η άσκηση αποτελεί το βασικό άξονα στην προώθηση θετικών αξιών και στάσεων για πιο δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής.

65


Προσωπικός Προπονητής και Προπονητής Ομαδικών Προγραμμάτων Fitness (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

Περιγραφή Μαθημάτων Αποκατάσταση Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για τις κυριότερες μυοσκελετικές παθήσεις όπως επίσης και για τους συχνότερους μυοσκελετικούς τραυματισμούς. Αναλυτικότερα, το μάθημα θα δώσει έμφαση στους μηχανισμούς πρόκλησης, τα αίτια, τα συμπτώματα και τρόπους αντιμετώπισης αυτών των τραυματισμών ή παθήσεων. Περιπτωσιολογία Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν ποιο τύπο προγράμματος πρέπει να χρησιμοποιήσουν, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό του αθλούμενου, το ιστορικό άσκησης, το ιστορικό υγείας και άλλους συναφείς παράγοντες. Το μάθημα “Περιπτωσιολογία” ετοιμάστηκε έτσι ώστε να προάγει τη συζήτηση και να αυξήσει την κριτική σκέψη των φοιτητών. Αποτελεί μια ωφέλιμη πρακτική για τους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται να συνδυάσουν όλες τις πληροφορίες που παίρνουν από τον ασκούμενο, να χρησιμοποιήσουν όλες τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τα προηγούμενα εξάμηνα, καταλήγοντας έτσι στο βασικό σχεδιασμό του κατάλληλου προγράμματος και της κατάλληλης εφαρμογής του. Αθλητική Διατροφή και Συμπληρώματα Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη θεωρητική γνώση των διατροφικών απαιτήσεων στην άσκηση, όπως επίσης και τις βασικές γνώσεις για τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ασκούμενοι για αύξηση της απόδοσής τους και επίτευξη του στόχων τους. Διαχείριση Γυμναστηρίου Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία ενός επιτυχημένου γυμναστηρίου. Λειτουργική Προπόνηση Το μάθημα δίνει στους φοιτητές όλες τις ειδικές γνώσεις που αφορούν στη λειτουργική προπόνηση και τις παραμέτρους της. Οι θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές εστιάζονται στη βελτίωση της ορθοσωμίας, στην πρόληψη τραυματισμών και στην ανάπτυξη της αθλητικής απόδοσης. Αύξηση Φυσικής Κατάστασης στην Αναπτυξιακή Ηλικία Το μάθημα στοχεύει να δώσει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες στους φοιτητές για την άσκηση στις 66

αναπτυξιακές ηλικίες, λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες ενός παιδιού μέχρι και την εφηβεία του. Επιπλέον διδάσκονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης αυτών των ηλικιακών ομάδων, με γνώμονα την προαγωγή της υγείας και την ασφαλή εκγύμνασή τους. Πρακτική Άσκηση Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε εγκεκριμένες από το Κολλέγιο εταιρείες / οργανισμούς και επιθεωρείται από τον καθηγητή του μαθήματος. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γιόγκα Στο μάθημα, οι φοιτητές διδάσκονται τις βασικές γνώσεις και ασκήσεις της μεθόδου εκγύμνασης Γιόγκα, ώστε να μπορούν να τις διδάξουν με αποτελεσματικότητα σε παιδιά και ενήλικες. Μέθοδος Πιλάτες Το μάθημα έχει στόχο να διδάξει στους φοιτητές το βασικό ασκησιολόγιο και τη θεωρία γύρω από τη μέθοδο εκγύμνασης Πιλάτες. Μασάζ Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μάθουν τεχνικές μάλαξης για αθλητές και αθλούμενους και να μπορούν να τις εντάξουν ως μέρος του προγράμματος με σκοπό την αποκατάσταση. Foam Roller Το μάθημα διδάσκει στους φοιτητές βασικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες αναφορικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης του Κυλίνδρου Ισορροπίας (Foam Roller), δίνοντας έμφαση στη διδασκαλία και εφαρμογή μεθόδων ανάπτυξης της κινητικότητας και της ευλυγισίας. Μέθοδος Πιλάτες με Μηχανήματα Στόχος του μαθήματος είναι δώσει στους φοιτητές βασικές θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη μέθοδο εκγύμνασης Πιλάτες με μηχανήματα.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

67


Το διετές αυτό πρόγραμμα είναι ένα Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο πραγματοποιείται μια εκτενής θεωρητική κατάρτιση και εργαστηριακή εξειδίκευση που απαιτείται στο χώρο των επιχειρήσεων φιλοξενίας, τροφοδοσίας και εστιατορίων. Επιλέγοντας ανάμεσα στις δύο επικεντρώσεις οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στο χώρο των Γαστρονομικών Τεχνών και της Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής και να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για να γίνουν επαγγελματίες Μάγειρες, Αρτοποιοί και Ζαχαροπλάστες.

68


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα στις Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ • Γαστρονομικές Τέχνες • Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΣΤΟΧΟΙ • Nα δημιουργήσει επαγγελματίες Αρτοποιούς και Ζαχαροπλάστες / επαγγελματίες στις Γαστρονομικές Τέχνες. • Οι απόφοιτοι να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη πρακτική εμπειρία στις απαιτήσεις λειτουργίας ενός Αρτοποιείου / Ζαχαροπλαστείου με αποτέλεσμα την αποδοτική εργασία τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. • Οι απόφοιτοι να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη πρακτική εμπειρία στις απαιτήσεις λειτουργίας μιας σύγχρονης κουζίνας με αποτέλεσμα την αποδοτική εργασία τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. • Να κατανοήσουν οι απόφοιτοι τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας επιχείρησης, τους προσδιοριστικούς παράγοντες του κόστους παραγωγής, τη χρήση νέων τεχνολογιών και όλου του φάσματος της παραγωγικής διαδικασίας. • Να διδάξει στους απόφοιτους την εφαρμογή των μεθόδων υγιεινής και καθαριότητας που απαιτούνται κατά την παρασκευή φαγητού, αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής. • Η ανάπτυξη τεχνικών διακόσμησης γλυκισμάτων και δημιουργικών εμφανίσεων. • Η άρτια εξειδίκευση των φοιτητών στο χειρισμό του εξοπλισμού. • Ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων μεθόδων και τεχνικών που αφορούν τις Γαστρονομικές Τέχνες. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το KES College διαθέτει τέσσερα (4) σύγχρονα εργαστήρια Μαγειρικής / Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής, τα οποία είναι άρτια εξοπλισµένα µε όλα τα σύγχρονα µηχανήµατα και σκεύη παρασκευής και σερβιρίσµατος ώστε να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και των Επιστιτιστικών Τεχνών.

EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ To KES College είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το εξεταστικό σώμα Royal Society for the Promotion of Health (RSPH) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να παρακαθίσουν τις εξετάσεις του RSPH και να πάρουν τα αντίστοιχα διπλώματα στα εξής θέματα: • Level 2 Award in Food Safety in Catering • Certificate in HACCP • Level 2 Award in Health & Safety ROYAL SOCIETY • Level 3 Award in Supervising Food Safety FOR THETHEPROMOTION OF HEALTH in Catering ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ H Παγκόσμια Οργάνωση των Αρχιμαγείρων (World Association of Chefs Societies - WACS), μετά από ενδελεχή μελέτη των προγραμμάτων και της υποδομής του KES College αναφορικά με τις Γαστρονομικές Τέχνες, αναγνώρισε ότι “το KES College πληροί και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τα κριτήρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αρχιμαγείρων αναφορικά με την Ποιοτική Εκπαίδευση στις Γαστρονομικές Τέχνες”. Για το σκοπό αυτό, η Παγκόσμια Οργάνωση των Αρχιμαγείρων εξέδωσε σχετική πιστοποίηση και απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στο KES College. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Εστιατόρια Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων • Εστιατόρια ως Ανεξάρτητες Επιχειρήσεις • Εστιατόρια Βιομηχανικών Μονάδων, Εμπορικών Πολυκαταστημάτων, Σχολείων, Νοσοκομείων, Ιδρυμάτων, Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, Κρουαζιερόπλοια κτλ. • Επιχειρήσεις Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής • Βιομηχανίες Τυποποιημένων Προϊόντων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής • Εταιρείες Catering • Ελεύθερος Επαγγελματίας, δημιουργώντας Αυτόνομη Επιχείρηση 69


Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Γαστρονομικές Τέχνες 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια Επαγγελματικά Αγγλικά Επαγγελματικά Μαθηματικά Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών Θεωρία Μαγειρικής Ι Πρακτική Μαγειρικής Ι Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Ι ΣΥΝΟΛΟ 2o Εξάμηνο MAΘHMATA Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισαγωγή στην Κλασική Γαλλική Κουζίνα Θεωρία Μαγειρικής ΙΙ Πρακτική Μαγειρικής ΙΙ Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής ΙΙ Πρακτική Άσκηση Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 5 6 4 5 19 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 2 2 2 1 5 3 - 17

3 4 4 3 2 6 4 4 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον 2 4 Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων 2 4 Διατροφή και Διαιτολογία 2 4 Βασικές Αρχές Διοίκησης 2 4 Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων 2 3 Πρακτική Μαγειρικής ΙΙΙ 6 7 Κυπριακή Κουζίνα και Γαστρονομία 3 4 ΣΥΝΟΛΟ 19 30 4o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων 2 3 Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων 2 4 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εδεσματολογίου Τροφίμων και Ποτών 2 4 Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Διατροφής 3 3 Δεξιώσεις και Τροφοδοσία 2 3 5 5 Πρακτική Μαγειρικής ΙV Εισαγωγή στην Κυπριακή Αρτοποιία 4 4 και Ζαχαροπλαστική Πρακτική Άσκηση ΙΙ - 4 ΣΥΝΟΛΟ 20 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά 70


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια Επαγγελματικά Αγγλικά Επαγγελματικά Μαθηματικά Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών Θεωρία Αρτοποιίας Πρακτική Αρτοποιίας Ι Βασικές Αρχές Μαγειρικής Ι ΣΥΝΟΛΟ 2o Εξάμηνο MAΘHMATA Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Επαγγελματική Σταδιοδρομία Πρακτική Αρτοποιίας ΙΙ Ζαχαροπλαστική Ι Βασικές Αρχές Μαγειρικής ΙΙ Πρακτική Άσκηση Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 4 6 4 5 18 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 2 2 3 6 3 - 18

3 4 4 4 7 4 4 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον 2 4 Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων 2 4 Διατροφή και Διαιτολογία 2 4 Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων 2 3 Βασικές Αρχές Διοίκησης 2 4 Ζαχαροπλαστική ΙΙ 5 6 Αρτοσκευάσματα - Διεθνή Ψωμιά 4 5 ΣΥΝΟΛΟ 19 30 4o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων 2 3 Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων 2 4 Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Διατροφής 3 3 Ζαχαροπλαστική ΙΙI 7 8 Διακοσμητική Τέχνη στην Αρτοζαχαροπλαστική 2 3 Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 4 5 - 4 Πρακτική Άσκηση ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ 20 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά 71


Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια Οι φοιτητές στο μάθημα αυτό θα διδαχθούν τις κατάλληλες συνθήκες για ένα ασφαλές, υγιεινό εργασιακό περιβάλλον. Επαγγελματικά Αγγλικά Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την αγγλική ορολογία όσο αφορά τον επαγγελματικό χώρο των Γαστρονομικών Τεχνών. Επαγγελματικά Μαθηματικά Οι φοιτητές θα μάθουν όλες τις αρχές των μετρήσεων και μονάδων μέτρησης στις Γαστρονομικές Τέχνες. Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών Το μάθημα αυτό εισάγει στους φοιτητές την πλήρη διαδικασία από την ετοιμασία μέχρι την παράδοση των τροφίμων και ποτών. Θεωρία Μαγειρικής Ι Εισαγωγή των φοιτητών στον τομέα της Μαγειρικής / Γαστρονομίας, τη σύγχρονη ιστορία της και τον εξοπλισμό της. Επίσης εισάγει στους φοιτητές τη θεωρία του ψησίματος τροφών με τη χρήση διάφορων μεθόδων μαγειρέματος όπως και τη θεωρία της προετοιμασίας των λαχανικών, της πατάτας καθώς και την παραγωγή ζωμών, σαλτσών και σουπών. Πρακτική Μαγειρικής Ι Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει στους φοιτητές την πρακτική ψησίματος τροφών με τη χρήση διάφορων μεθόδων μαγειρέματος, προετοιμασίας των λαχανικών και της πατάτας και στην πρακτική παραγωγής ζωμών, σαλτσών και σουπών. Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Ι Το μάθημα αυτό εισάγει στους φοιτητές στην επιστήμη και πρακτική της Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής. Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Το μάθημα εισάγει και εκπαιδεύει στους φοιτητές στη χρήση υπολογιστικών φύλλων στην επιστήμη των τροφίμων, των υπηρεσιών και της τεχνολογίας. Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην πρακτική της αποθήκευσης και διατήρησης προμηθειών.

72

Επαγγελματική Σταδιοδρομία Το μάθημα αυτό βοηθά τους φοιτητές να θέσουν σε σειρά προτεραιότητας τις επαγγελματικές τους επιλογές και μετά να εστιάσουν την προσοχή τους σε ρεαλιστικούς στόχους και να είναι σε θέση να δράσουν κατάλληλα για να τους επιτύχουν. Εισαγωγή στη Κλασική Γαλλική Κουζίνα Εισάγει τους φοιτητές στην κλασική γαλλική κουζίνα και τους εκπαιδεύει σε διάφορες κλασικές γαλλικές συνταγές. Θεωρία Μαγειρικής ΙΙ Εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία των τεχνικών μαγειρικής κρέατος και ψαριού, την παραγωγή ζυμαρικών, προγευμάτων, αυγών και το σχεδιασμό μενού για πρωινό. Πρακτική Μαγειρικής ΙΙ Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην πρακτική των τεχνικών μαγειρικής κρέατος και ψαριού, στην παραγωγή ζυμαρικών και στην παρασκευή των προγευμάτων και των αυγών. Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής ΙΙ Το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους φοιτητές στο να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στην αρτοζαχαροπλαστική και να τους καταστήσει ικανούς να εφαρμόσουν τις δεξιότητες αυτές σε ένα εργασιακό περιβάλλον ενός αρτοποιείου/ζαχαροπλαστείου. Πρακτική Άσκηση Ι Η Πρακτική Άσκηση Ι δίνει τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικών εμπειριών από τους φοιτητές του Προγράμματος «Γαστρονομικές Τέχνες», επιπρόσθετα προς τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την διάρκεια της φοίτησης τους σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον. Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων και στις παγκόσμιες αρχές του HACCP. Επίσης, στοχεύει να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με το θέμα της αειφόρου παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης των τροφίμων. Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Εξοικειώνει τους φοιτητές με τον έλεγχο, τους χειρισμούς κοστολόγησης και την αγορά τροφίμων και ποτών στη βιομηχανία των γαστρονομικών τεχνών.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων Διατροφή και Διαιτολογία Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην επιστήμη της διατροφής και της διαιτολογίας. Βασικές Αρχές Διοίκησης Εισάγει τους φοιτητές στις διάφορες έννοιες της διοίκησης συμπεριλαμβανομένου των ελέγχων διοίκησης, των βασικών αρχών λήψης αποφάσεων και του προγραμματισμού, της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και εννοιών σχετικών με τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων Εισάγει τους φοιτητές σε διαφορετικά είδη εκδηλώσεων (Banquet, Gala, Συνέδρια) και στις τεχνικές σχεδιασμού και διαχείρισής τους. Πρακτική Μαγειρικής ΙΙI Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα διδαχθούν σε πρακτικό επίπεδο όλες τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην προετοιμασία των ψαριών για επαγγελματική χρήση, τις αρχές της κοπής του κρέατος, των πουλερικών και την προετοιμασία για τα διάφορα είδη μαγειρέματος, την παρασκευή σνακ, σάντουιτς και ορεκτικών για εκδηλώσεις.

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Διατροφής Το μάθημα αυτό θα διδάξει και θα εκπαιδεύσει τη διαδικασία ανάπτυξης τροφίμων, προσδιορίζοντας τα βήματα και τα στάδια και δείχνει πώς οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν . Δεξιώσεις και Τροφοδοσία Το μάθημα αυτό εξοικειώνει τους φοιτητές στη διαχείριση τροφοδοσίας, συμποσίων και άλλων δεξιώσεων και τους εκπαιδεύει στις τεχνικές προετοιμασίας αυτών. Πρακτική Μαγειρικής IV Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη παρασκευή γευμάτων για χορτοφάγους και γευμάτων ειδικής διατροφής και στη παρασκευή πιάτων της σύγχρονης ευρωπαϊκής κουζίνας. Τελικός σκοπός του μαθήματος είναι να παραχθεί ένα επαγγελματικό γεύμα (μπουφέ), ως επίδειξη των γνώσεων και ικανοτήτων των φοιτητών. Εισαγωγή στην Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία και την πρακτική της παραγωγής τοπικών παρασκευασμάτων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και να διδάξει όλα τα σημαντικά είδη των παρασκευασμάτων αυτών.

Κυπριακή Κουζίνα και Γαστρονομία Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία και την πρακτική της παραγωγής τοπικών παρασκευασμάτων μαγειρικής, στις βασικές πτυχές της ιστορίας της Κυπριακής μαγειρικής και γαστρονομικής κουλτούρας στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πρακτική Άσκηση ΙΙ Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικών εμπειριών από τους φοιτητές επιπρόσθετα προς τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί κατά την διάρκεια της φοίτησης τους σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων Το μάθημα αυτό εξηγεί τις μεθόδους σχεδιασμού κουζίνας και υπηρεσίας τροφίμων.

Θεωρία Αρτοποιίας Ι Το μάθημα αυτό θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές να κατανοήσουν εις βάθος όλες τις πτυχές της παρασκευής αρτοποιημάτων.

Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων Εισάγει τους φοιτητές σε βασικές οργανωσιακές αρχές και έννοιες και η ανάλυση του τρόπου λειτουργίας μιας κουζίνας μέσω της διερεύνησης συστημάτων παραγωγής και οργάνωσης και διαφορετικών μεθόδων και διαδικασιών φύλαξης τροφίμων. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εδεσματολογίου Τροφίμων και Ποτών Το μάθημα αυτό θα αναπτύξει την κατανόηση των βασικών στοιχείων που είναι αναγκαία στο σχεδιασμό εδεσματολογίων για τρόφιμα και ποτά.

Πρακτική Αρτοποιίας Ι Οι φοιτητές θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στην αρτοποιία και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις δεξιότητες αυτές σε ένα αρτοποιείο. Βασικές Αρχές Μαγειρικής Ι Εισάγει τους φοιτητές της ζαχαροπλαστικής στις Βασικές Αρχές Μαγειρικής και τις διάφορες μεθόδους μαγειρέματος. Πρακτική Αρτοποιίας ΙΙ Θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε όλες τις πτυχές ψησίματος 73


Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων ειδών αρτοποιίας για πρωινά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο. Ζαχαροπλαστική Ι Το μάθημα αυτό θα προσφέρει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες δεξιότητες της κλασικής παρασκευής μικρών γλυκών (Petit Fours), πουτίγκες, κρέμες, μους, κέικ και άλλα γλυκά. Βασικές Αρχές Μαγειρικής ΙΙ Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στα προγεύματα, στη διεθνή κουζίνα και μπουφέ και ιδιαίτερα στην κλασική γαλλική κουζίνα. Πρακτική Άσκηση Ι Η Πρακτική Άσκηση Ι δίνει τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικών εμπειριών από τους φοιτητές του Προγράμματος «Γαστρονομικές Τέχνες», επιπρόσθετα προς τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την διάρκεια της φοίτησης τους σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον. Υλοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες για 13 εβδομάδες (Ιούνιος Σεπτέμβριος). Ζαχαροπλαστική ΙΙ Το μάθημα αυτό θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην παρασκευή γλυκών όπως τάρτες, τούρτες, πίτες, μπισκότα και στην τεχνική διακόσμησής τους. Αρτοσκευάσματα-Διεθνή Ψωμιά Οι φοιτητές θα διδαχθούν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στην παρασκευή και το ψήσιμο αρτοσκευασμάτων και διεθνή ψωμιών σε επαγγελματικό και εμπορικό επίπεδο. Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στην παρασκευή σιροπιών και σαλτσών ζαχαροπλαστικής, ατομικών γλυκών και τεχνική διακόσμηση τους. Τελικός σκοπός του μαθήματος είναι να παραχθεί ένα επαγγελματικό μπουφέ επιδορπίων, ως επίδειξη των γνώσεων και ικανοτήτων των φοιτητών. Διακοσμητική Τέχνη στην Αρτοζαχαροπλαστική Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν όλες τις πτυχές της κλασικής και μοντέρνας παρασκευής εορταστικών γλυκών και τουρτών με έμφαση στην τεχνική διακόσμησής τους.

74

Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Οι φοιτητές θα διδαχθούν τη θεωρία και την πρακτική της παραγωγής Κυπριακών παρασκευασμάτων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστική. Πρακτική Άσκηση ΙΙ Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικών εμπειριών από τους φοιτητές επιπρόσθετα προς τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί κατά την διάρκεια της φοίτησης τους σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον. Υλοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες για 13 εβδομάδες (Ιούνιος - Σεπτέμβριος).


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

75


Το Πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να μεταλαμπαδεύσει το επιχειρηματικό πνεύμα στους φοιτητές με την προσφορά μαθημάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και με το πώς να σχεδιάσουν, να ξεκινήσουν και να διαχειριστούν μεγάλες Επισιτιστικές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιία κλπ. Το τριετές Πρόγραμμα Σπουδών «Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής», κτίζει πάνω στις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές κατά τα δύο πρώτα χρόνια φοίτησης. Στο τρίτο έτος οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες ηγεσίας στηριζόμενοι στις σύγχρονες προσεγγίσεις της ηγετικής διεύθυνσης και αντίληψης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την κατοχή διευθυντικών θέσεων και για αυτοεργοδοτούμενους επιχειρηματίες.

76


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα στη Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ • Γαστρονομικές Τέχνες • Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΣΤΟΧΟΙ • Εξασφαλίζει στους φοιτητές τη δυνατότητα ανάπτυξης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τη διαχείριση, την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησής τους. • Προσφέρει επαγγελματική εξειδίκευση σε σύγχρονα θέματα που αφορούν τις Γαστρονομικές τέχνες, την Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική όπως για παράδειγμα την παραγωγή προϊόντων για άτομα με προβλήματα υγείας ή που ακολουθούν συγκεκριμένη διατροφή. • Να αναπτύξει το επιχειρηματικό πνεύμα στους φοιτητές με την προσθήκη μαθημάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. • Να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν στάσεις που είναι αναγκαίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. • Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες, να προσδιορίζουν λύσεις και να παρέχουν ορθές συμβουλές. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το KES College διαθέτει τέσσερα (4) σύγχρονα εργαστήρια Μαγειρικής/Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστικής τα οποία είναι άρτια εξοπλισµένα µε όλα τα σύγχρονα μηχανήματα και σκεύη παρασκευής και σερβιρίσµατος ώστε να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και των Επιστιτιστικών Τεχνών. EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ To KES College είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το εξεταστικό σώμα Royal Society for the Promotion of Health (RSPH) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φοιτητές του Προγράμματος αυτού μπορούν να παρακαθίσουν τις εξετάσεις του RSPH και να πάρουν τα αντίστοιχα διπλώματα στα εξής θέματα:

• Level 2 Award in Food Safety in Catering • Certificate in HACCP • Level 2 Award in Health & Safety • Level 3 Award in Supervising Food Safety in Catering THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HEALTH

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ H Παγκόσμια Οργάνωση των Αρχιμαγείρων (World Association of Chefs Societies - WACS), μετά από ενδελεχή μελέτη των προγραμμάτων και της υποδομής του KES College αναφορικά με τις Γαστρονομικές Τέχνες, αναγνώρισε ότι “το KES College πληροί και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τα κριτήρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αρχιμαγείρων αναφορικά με την Ποιοτική Εκπαίδευση στις Γαστρονομικές Τέχνες”. Για το σκοπό αυτό, η Παγκόσμια Οργάνωση των Αρχιμαγείρων εξέδωσε σχετική πιστοποίηση και απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στο KES College.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Διαχείριση Επιχείρησης Τροφίμων • Διαχείριση Επιχείρησης Αρτοπαρασκευασμάτων και Γλυκών • Βιομηχανίες Τυποποιημένων Προϊόντων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής • Διεύθυνση Μεγάλων Επιστιτιστικών Χώρων • Αρχιμάγειρες Εστιατορίου • Υπεύθυνοι Τμήματος Καντίνας • Ξενοδοχειακές Μονάδες • Κρουαζιερόπλοια • Επισιτιστικές Μονάδες σε Χώρους Υγείας, Εκπαίδευσης κ.ά. • Ελεύθερος Επαγγελματίας, δημιουργώντας Αυτόνομη Επιχείρηση

77


Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Γαστρονομικές Τέχνες 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια Επαγγελματικά Αγγλικά Επαγγελματικά Μαθηματικά Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών Θεωρία Μαγειρικής Ι Πρακτική Μαγειρικής Ι Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Ι ΣΥΝΟΛΟ

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισαγωγή στην Κλασική Γαλλική Κουζίνα Θεωρία Μαγειρικής ΙΙ Πρακτική Μαγειρικής ΙΙ Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 5 6 4 5 19 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 2 2 2 1 5 3 - 17

3 4 4 3 2 6 4 4 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον 2 4 Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων 2 4 Διατροφή και Διαιτολογία 2 4 Βασικές Αρχές Διοίκησης 2 4 2 3 Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων Πρακτική Μαγειρικής ΙΙΙ 6 7 Κυπριακή Κουζίνα και Γαστρονομία 3 4 ΣΥΝΟΛΟ 19 30

4o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων 2 3 Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων 2 4 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εδεσματολογίου Τροφίμων και Ποτών 2 4 Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Διατροφής 3 3 Δεξιώσεις και Τροφοδοσία 2 3 Πρακτική Μαγειρικής ΙV 5 5 Εισαγωγή στην Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 4 4 Πρακτική Άσκηση ΙΙ - 4 ΣΥΝΟΛΟ 20 30  5o Εξάμηνο MAΘHMATA Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Ασφάλεια των Τροφίμων Εισαγωγή στα Οικονομικά Αρχές Μάρκετινγκ Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής για Γαστρονομικές Τέχνες Μοριακή και Υβριδική Κουζίνα Διεθνής Κουζίνα και Νέες Τάσεις Ι Μεθοδολογία της Έρευνας ΣΥΝΟΛΟ 6o Εξάμηνο MAΘHMATA Λειτουργικά και Αντιοξειδωτικά Τρόφιμα Διατροφή και Κουλτούρα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Συμπεριφορά Καταναλωτή Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα Διεθνής Κουζίνα και Νέες Τάσεις ΙΙ Διπλωματική Εργασία ΣΥΝΟΛΟ

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά 78

Π.Τ.Ε* ECTS 2 2 2

4 4 4

2 3 5 2 18

4 4 6 4 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 5 5 2 6 17 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια Επαγγελματικά Αγγλικά Επαγγελματικά Μαθηματικά Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών Θεωρία Αρτοποίας Ι Πρακτική Αρτοποιίας Ι Βασικές Αρχές Μαγειρικής Ι ΣΥΝΟΛΟ

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Επαγγελματική Σταδιοδρομία Πρακτική Αρτοποιίας ΙΙ Ζαχαροπλαστική Ι Βασικές Αρχές Μαγειρικής ΙΙ Πρακτική Άσκηση Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 4 6 4 5 18 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 2 2 3 6 3 - 18

3 4 4 4 7 4 4 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον 2 4 Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων 2 4 Διατροφή και Διαιτολογία 2 4 Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων 2 3 Βασικές Αρχές Διοίκησης 2 4 Ζαχαροπλαστική ΙΙ 5 6 4 5 Αρτοσκευάσματα - Διεθνή Ψωμιά ΣΥΝΟΛΟ 19 30

4o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων 2 3 Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων 2 4 Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Διατροφής 3 3 Ζαχαροπλαστική ΙIΙ 7 8 Διακοσμητική Τέχνη στην Αρτοζαχαροπλαστική 2 3 Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 4 5 Πρακτική Άσκηση ΙΙ - 4 ΣΥΝΟΛΟ 20 30 5o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Ασφάλεια των Τροφίμων 2 4 Εισαγωγή στα Οικονομικά 2 4 Αρχές Μάρκετινγκ 2 4 Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης / Αρτοζαχαροπλαστείο 2 4 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής για Επισιτιστικές Τέχνες 2 4 6 Αρτοζαχαροπλαστική Ανωτέρου Επιπέδου Ι 5 Μεθοδολογία της Έρευνας 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 17 30 6o Εξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS MAΘHMATA Διατροφή και Κουλτούρα 2 4 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 2 4 Συμπεριφορά Καταναλωτή 2 4 Αρτοζαχαροπλαστική και Ειδική Διατροφή 3 4 Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα 2 3 Αρτοζαχαροπλαστική Ανωτέρου Επιπέδου ΙΙ 5 5 2 6 Διπλωματική Εργασία ΣΥΝΟΛΟ 18 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά 79


Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια Οι φοιτητές στο μάθημα αυτό θα διδαχθούν τις κατάλληλες συνθήκες για ένα ασφαλές, υγιεινό εργασιακό περιβάλλον. Επαγγελματικά Αγγλικά Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την αγγλική ορολογία όσο αφορά τον επαγγελματικό χώρο των Γαστρονομικών Τεχνών. Επαγγελματικά Μαθηματικά Οι φοιτητές θα μάθουν όλες τις αρχές των μετρήσεων και μονάδων μέτρησης στις γαστρονομικές τέχνες. Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών Το μάθημα αυτό εισάγει στους φοιτητές την πλήρη διαδικασία από την ετοιμασία μέχρι την παράδοση των τροφίμων και ποτών. Θεωρία Μαγειρικής Ι Εισαγωγή των φοιτητών στον τομέα της Μαγειρικής / Γαστρονομίας, τη σύγχρονη ιστορία της και τον εξοπλισμό της. Επίσης εισάγει στους φοιτητές τη θεωρία του ψησίματος τροφών με τη χρήση διάφορων μεθόδων μαγειρέματος όπως και τη θεωρία της προετοιμασίας των λαχανικών, της πατάτας καθώς και την παραγωγή ζωμών, σαλτσών και σουπών. Πρακτική Μαγειρικής Ι Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει στους φοιτητές την πρακτική ψησίματος τροφών με τη χρήση διάφορων μεθόδων μαγειρέματος, προετοιμασίας των λαχανικών και της πατάτας και στην πρακτική παραγωγής ζωμών, σαλτσών και σουπών. Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Ι Το μάθημα αυτό εισάγει στους φοιτητές στην επιστήμη και πρακτική της Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής. Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Το μάθημα εισάγει και εκπαιδεύει στους φοιτητές στη χρήση υπολογιστικών φύλλων στην επιστήμη των τροφίμων, των υπηρεσιών και της τεχνολογίας. Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην πρακτική της αποθήκευσης και διατήρησης προμηθειών. Επαγγελματική Σταδιοδρομία Το μάθημα αυτό βοηθά τους φοιτητές να θέσουν σε σειρά 80

προτεραιότητας τις επαγγελματικές τους επιλογές και μετά να εστιάσουν την προσοχή τους σε ρεαλιστικούς στόχους και να είναι σε θέση να δράσουν κατάλληλα για να τους επιτύχουν. Εισαγωγή στη Κλασική Γαλλική Κουζίνα Εισάγει τους φοιτητές στην κλασική γαλλική κουζίνα και να τους εκπαιδεύσουν σε διάφορες κλασικές γαλλικές συνταγές. Θεωρία Μαγειρικής ΙΙ Εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία των τεχνικών μαγειρικής κρέατος και ψαριού, την παραγωγή ζυμαρικών, προγευμάτων, αυγών και το σχεδιασμό μενού για πρωινό. Πρακτική Μαγειρικής ΙΙ Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στη πρακτική των τεχνικών μαγειρικής κρέατος και ψαριού, στην παραγωγή ζυμαρικών και στην παρασκευή των προγευμάτων και των αυγών. Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής ΙΙ Το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους φοιτητές στο να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στην αρτοζαχαροπλαστική και να τους καταστήσει ικανούς να εφαρμόσουν τις δεξιότητες αυτές σε ένα εργασιακό περιβάλλον ενός αρτοποιείου / ζαχαροπλαστείου. Πρακτική Άσκηση Ι Η Πρακτική Άσκηση Ι δίνει τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικών εμπειριών από τους φοιτητές του Προγράμματος «Γαστρονομικές Τέχνες», επιπρόσθετα προς τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την διάρκεια της φοίτησης τους σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον. Υλοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες για 13 εβδομάδες (Ιούνιος Σεπτέμβριος). Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων και στις παγκόσμιες αρχές του HACCP. Επίσης, στοχεύει να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με το θέμα της αειφόρου παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης των τροφίμων. Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Εξοικειώνει τους φοιτητές με τον έλεγχο, τους χειρισμούς κοστολόγησης και την αγορά τροφίμων και ποτών στη βιομηχανία των γαστρονομικών τεχνών.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων Διατροφή και Διαιτολογία Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην επιστήμη της διατροφής και της διαιτολογίας. Βασικές Αρχές Διοίκησης Εισάγει τους φοιτητές στις διάφορες έννοιες της διοίκησης συμπεριλαμβανομένου των ελέγχων διοίκησης, των βασικών αρχών λήψης αποφάσεων και του προγραμματισμού, της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και εννοιών σχετικών με τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων Εισάγει τους φοιτητές σε διαφορετικά είδη εκδηλώσεων (Banquet, Gala, Συνέδρια) και στις τεχνικές σχεδιασμού και διαχείρισής τους. Πρακτική Μαγειρικής ΙΙI Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα διδαχθούν σε πρακτικό επίπεδο όλες τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην προετοιμασία των ψαριών για επαγγελματική χρήση, τις αρχές της κοπής του κρέατος, των πουλερικών και την προετοιμασία για τα διάφορα είδη μαγειρέματος, την παρασκευή σνακ, σάντουιτς και ορεκτικών για εκδηλώσεις. Κυπριακή Κουζίνα και Γαστρονομία Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία και την πρακτική της παραγωγής τοπικών παρασκευασμάτων μαγειρικής, στις βασικές πτυχές της ιστορίας της Κυπριακής μαγειρικής και γαστρονομικής κουλτούρας στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων Το μάθημα αυτό εξηγεί τις μεθόδους σχεδιασμού κουζίνας και υπηρεσίας τροφίμων. Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων Εισάγει τους φοιτητές σε βασικές οργανωσιακές αρχές και έννοιες και η ανάλυση του τρόπου λειτουργίας μιας κουζίνας μέσω της διερεύνησης συστημάτων παραγωγής και οργάνωσης και διαφορετικών μεθόδων και διαδικασιών φύλαξης τροφίμων. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εδεσματολογίου Τροφίμων και Ποτών Το μάθημα αυτό θα αναπτύξει την κατανόηση των βασικών στοιχείων που είναι αναγκαία στο σχεδιασμό εδεσματολογίων για τρόφιμα και ποτά.

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Διατροφής Το μάθημα αυτό θα διδάξει και θα εκπαιδεύσει τη διαδικασία ανάπτυξης τροφίμων, προσδιορίζοντας τα βήματα και τα στάδια και δείχνει πώς οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Δεξιώσεις και Τροφοδοσία Το μάθημα αυτό εξοικειώνει τους φοιτητές στη διαχείριση τροφοδοσίας, συμποσίων και άλλων δεξιώσεων και τους εκπαιδεύει στις τεχνικές προετοιμασίας αυτών. Πρακτική Μαγειρικής IV Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη παρασκευή γευμάτων για χορτοφάγους και γευμάτων ειδικής διατροφής και στη παρασκευή πιάτων της σύγχρονης ευρωπαϊκής κουζίνας. Τελικός σκοπός του μαθήματος είναι να παραχθεί ένα επαγγελματικό γεύμα (μπουφέ), ως επίδειξη των γνώσεων και ικανοτήτων των φοιτητών. Εισαγωγή στην Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία και την πρακτική της παραγωγής τοπικών παρασκευασμάτων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και να διδάξει όλα τα σημαντικά είδη των παρασκευασμάτων αυτών. Πρακτική Άσκηση ΙΙ Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικών εμπειριών από τους φοιτητές επιπρόσθετα προς τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί κατά την διάρκεια της φοίτησης τους σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον. Υλοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες για 13 εβδομάδες (Ιούνιος - Σεπτέμβριος). Θεωρία Αρτοποιίας Ι Το μάθημα αυτό θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές να κατανοήσουν εις βάθος όλες τις πτυχές της παρασκευής αρτοποιημάτων. Πρακτική Αρτοποιίας Ι Οι φοιτητές θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στην αρτοποιία και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις δεξιότητες αυτές σε ένα αρτοποιείο. Βασικές Αρχές Μαγειρικής Ι Εισάγει τους φοιτητές της ζαχαροπλαστικής στις Βασικές Αρχές Μαγειρικής και τις διάφορες μεθόδους μαγειρέματος.

81


Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Πρακτική Αρτοποιίας ΙΙ Θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε όλες τις πτυχές ψησίματος ειδών αρτοποιίας για πρωινά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο. Ζαχαροπλαστική Ι Το μάθημα αυτό θα προσφέρει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες δεξιότητες της κλασικής παρασκευής μικρών γλυκών (Petit Fours), πουτίγκες, κρέμες, μους, κέικ και άλλα γλυκά. Βασικές Αρχές Μαγειρικής ΙΙ Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στα προγεύματα, στη διεθνή κουζίνα και μπουφέ και ιδιαίτερα στην κλασική Γαλλική κουζίνα. Πρακτική Άσκηση Ι Η Πρακτική Άσκηση Ι δίνει τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικών εμπειριών από τους φοιτητές του Προγράμματος «Γαστρονομικές Τέχνες», επιπρόσθετα προς τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την διάρκεια της φοίτησης τους σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον. Υλοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες για 13 εβδομάδες (Ιούνιος Σεπτέμβριος). Ζαχαροπλαστική ΙΙ Το μάθημα αυτό θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην παρασκευή γλυκών όπως τάρτες, τούρτες, πίτες, μπισκότα και στην τεχνική διακόσμησής τους. Αρτοσκευάσματα-Διεθνή Ψωμιά Οι φοιτητές θα διδαχθούν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στην παρασκευή και το ψήσιμο αρτοσκευασμάτων και διεθνών ψωμιών σε επαγγελματικό και εμπορικό επίπεδο. Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στην παρασκευή σιροπιών και σαλτσών ζαχαροπλαστικής, ατομικών γλυκών και τεχνικών διακόσμησής τους. Τελικός σκοπός του μαθήματος είναι να παραχθεί ένα επαγγελματικό μπουφέ επιδορπίων, ως επίδειξη των γνώσεων και ικανοτήτων των φοιτητών. Διακοσμητική Τέχνη στην Αρτοζαχαροπλαστική Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν όλες τις πτυχές της κλασικής και μοντέρνας παρασκευής εορταστικών γλυκών και τουρτών με έμφαση στην τεχνική διακόσμησής τους. Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Οι φοιτητές θα διδαχθούν τη θεωρία και την πρακτική της 82

παραγωγής Κυπριακών παρασκευασμάτων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Ασφάλεια των Τροφίμων Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν στις διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων και τις παγκόσμιες αρχές του HACCP. Το μάθημα αυτό παρουσιάζει στους φοιτητές πώς να αναλύουν λειτουργικά θέματα ασφάλειας τροφίμων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. Εισαγωγή στα Οικονομικά Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας με εξειδίκευση στη Μικροοικονομία (βασικό οικονομικό πρόβλημα, θεωρία χρησιμότητας, ζήτηση και προσφορά, ελαστικότητες, θεωρία κόστους και επιχείρησης, μορφές αγοράς) και στην κατανόησή τους. Αρχές Μάρκετινγκ Το μάθημα Αρχές Μάρκετινγκ είναι η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους φοιτητές στον ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων. Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής για Επισιτιστικές Τέχνες Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη χρήσης της λογιστικής στο επιχειρηματικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στις Γαστρονομικές Τέχνες. Μοριακή και Υβριδική Κουζίνα Το μάθημα αυτό εισάγει στους φοιτητές τη θεωρία και την πρακτική της σύγχρονης κουζίνας όπως η Μοριακή κουζίνα (Molecular cuisine), η Υβριδική κουζίνα (Fusion cuisine), κλπ. Διεθνής Κουζίνα και Νέες Τάσεις Ι Το μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή για την παρασκευή σύνθετων ή απλών μοντέρνων σαλτσών με βάση τις Βασικές [Μητρικές] σάλτσες, να εισαγάγει τους φοιτητές στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα και πιο συγκεκριμένα στην ιταλική όπως επίσης στην αραβική και αφρικανική κουζίνα και να τους εκπαιδεύει σε βασικά πιάτα και συνταγές. Μεθοδολογία της Έρευνας Το μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές για σωστή χρήση των γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαδικασία εκπόνησης μίας μελέτης ούτως ώστε οι να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνικές


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων γραφής ενός θέματος που συνδέεται άμεσα με τα θέματα στις Γαστρονομικές Τέχνες.

βήματα που απαιτούνται για ξεκίνημα μιας επιχείρησης αρτοποιίας.

Λειτουργικά και Αντιοξειδωτικά Τρόφιμα Εισάγει τους φοιτητές σε νέα επιστημονικά δεδομένα του τομέα της Τεχνολογίας των Τροφίμων και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη των λεγόμενων καινοφανών τροφίμων.

Αρτοζαχαροπλαστική Ανωτέρου Επιπέδου Ι Το μάθημα αυτό θα προσφέρει στους φοιτητές όλες τις γνώσεις και δεξιότητες για την παρασκευή γλυκών που σερβίρονται στο πιάτο (plated dessert), τη σοκολάτα, την καραμέλα, τα αμυγδαλωτά και τρόπους παρασκευής του παγωτού, του σορμπέ και των παγωμένων επιδόρπιων.

Διατροφή και Κουλτούρα Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στους ανθρωπολογικούς, κοινωνιολογικούς, πολιτιστικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφή και να κατανοήσουν τη χρήση των τροφίμων σε σχέση με την ευρύτερη Επισιτιστική Βιομηχανία. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς. Συμπεριφορά Καταναλωτή Οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν τις διάφορες θεωρίες που αφορούν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και την εφαρμογή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μάρκετινγκ.

Αρτοζαχαροπλαστική και Ειδική Διατροφή Το μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην παρασκευή προϊόντων που αφορούν ιδιαίτερες περιπτώσεις στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική. Αρτοζαχαροπλαστική Ανωτέρου Επιπέδου ΙΙ Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τις διάφορες διαδικασίες στην αρτοποίηση και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις των λειτουργιών που συμβαίνουν κατά τη διαδικασία της αρτοποίησης. Επίσης το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές όλες τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στην τεχνοτροπία της διακόσμησης στην ζαχαροπλαστική και αρτοποιία.

Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα Εισάγει τους φοιτητές στη παραγωγή τροφίμων σε μεγάλη κλίμακα. Διεθνής Κουζίνα και Νέες Τάσεις ΙΙ Το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες στην κουζίνα της Άπω Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής. Διπλωματική Εργασία Οι φοιτητές θα πρέπει να εμπεδώσουν την ανάγκη της συγγραφής της εργασίας ως μέσο επικοινωνίας τών επιστημονικών ανακαλύψεων και η κατανόηση τού τρόπου διεξαγωγής τής μελέτης είτε υπό μορφή βιβλιογραφικής ανασκόπησης είτε υπό μορφή έρευνας καθώς επίσης ο σχεδιασμός και η συγγραφή της εργασίας σχετικής με τις Γαστρονομικές Τέχνες. Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης / Αρτοζαχαροπλαστείο Ο σκoπός του μαθήματος είναι να επεκτείνει τις γενικές αρχές για επιχειρήσεις που αφορούν την οργάνωση μικρών επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν και κατ’ επέκταση να οριοθετήσει τα βασικά

83


Το Πρόγραμμα Σπουδών “Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων” συνδυάζει τη δύναμη της Μαγειρικής Τέχνης και της Τέχνης της Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας, προκειμένου να προετοιμάσει τους φοιτητές που το παρακολουθούν για μια καριέρα ως Διευθυντικά Στελέχη σε σχετικές επιχειρήσεις. Οι απόφοιτοι του προγράμματος, μπορούν να αναλάβουν θέσεις σε μια σειρά από τομείς, όπως Διευθυντής Παραγωγής Τροφίμων, Αρχιμάγειρας, Εκπαιδευτής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και όχι μόνο. Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές να αποκτήσουν ικανότητες όπως ηγεσία, διαχείριση, τεχνικές μαγειρικής, κριτική σκέψη, προσωπική ευθύνη, ηθική συμπεριφορά, επίλυση προβλημάτων και επικοινωνία με πελάτες. Οι φοιτητές μπορούν να εστιάσουν τις σπουδές τους, επιλέγοντας μεταξύ της επικέντρωσης στη Μαγειρική και της επικέντρωσης στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική, με τα κατάλληλα μαθήματα, που είναι ιδανικά για κάθε μια από τις δύο επικεντρώσεις.

84


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων 4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Αναγνώριση Πτυχίου ως Ισότιμο και Αντίστοιχο Πανεπιστημιακού Επιπέδου σύμφωνα με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) Κρατική Χορηγία μέχρι €3.420 και Φοιτητική Μέριμνα (Στέγαση, Σίτιση, Αγορά Βιβλίων, Αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο στη Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ • Γαστρονομικές Τέχνες • Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΣΤΟΧΟΙ • Οι απόφοιτοι, να αποκτήσουν τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική εμπειρία του πραγματικού κόσμου των Επισιτιστικών Τεχνών, να είναι καλά ενημερωμένοι και κυρίως να λειτουργούν με αυτοπεποίθηση σε κάθε κίνησή τους. • Να είναι σε θέση να κατανοούν τις γενικές, οικονομικές, διοικητικές και επιχειρησιακές πτυχές και τους περιορισμούς του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα λειτουργούν και να είναι σε θέση να δράσουν προς όφελος της Επισιτιστικής Επιχείρησης στην οποία εργάζονται. • Να μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας Επισιτιστικής Επιχείρησης, τους προσδιοριστικούς παράγοντες του κόστους παραγωγής, τη χρήση νέων τεχνολογιών και του όλου φάσματος της παραγωγικής διαδικασίας. • Να αποκτήσουν επιχειρηματικό πνεύμα, αφού θα έχουν διδαχθεί μαθήματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και θα γνωρίζουν πώς να σχεδιάσουν, να ξεκινήσουν και να διαχειριστούν μια επιχείρηση τροφίμων ή αρτοπαρασκευασμάτων και γλυκών. • Να αναπτύξουν την επιχειρηματική ικανότητά τους μέσω του συνδυασμού των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. • Να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες ηγεσίας, στηριζόμενοι στις σύγχρονες προσεγγίσεις της ηγετικής διεύθυνσης και αντίληψης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ανάληψη διευθυντικών θέσεων και για αυτοεργοδοτούμενους επιχειρηματίες. • Να αναπτύξουν στάσεις που είναι αναγκαίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. • Να καταστούν ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες και να προσδιορίζουν λύσεις και να παρέχουν ορθές συμβουλές. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών “Διεύθυνση Επισιτιστι-

κών Επιχειρήσεων”. Το ΚΕS College, μέσω των έμπειρων εκπαιδευτών του, αναλαμβάνει την τοποθέτηση των φοιτητών σε επίλεκτες εστιατορικές μονάδες για απόκτηση πρακτικών εμπειριών και πρόσθετων τεχνικών γνώσεων κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η πρακτική άσκηση διεξάγεται κατά το 2ο, 4ο και 6ο εξάμηνο. Το Κολλέγιο παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη πριν, κατά και μετά την πρακτική άσκηση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ H Παγκόσμια Οργάνωση των Αρχιμαγείρων (World Association of Chefs Societies - WACS), μετά από ενδελεχή μελέτη των προγραμμάτων και της υποδομής του KES College αναφορικά με τις Γαστρονομικές Τέχνες, αναγνώρισε ότι “το KES College πληροί και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τα κριτήρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αρχιμαγείρων αναφορικά με την Ποιοτική Εκπαίδευση στις Γαστρονομικές Τέχνες”. Για το σκοπό αυτό, η Παγκόσμια Οργάνωση των Αρχιμαγείρων εξέδωσε σχετική πιστοποίηση και απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στο KES College.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Διαχείριση Επιχείρησης Τροφίμων • Διαχείριση Επιχείρησης Αρτοπαρασκευασμάτων και Γλυκών • Βιομηχανίες Τυποποιημένων Προϊόντων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής • Διεύθυνση Μεγάλων Επισιτιστικών Μονάδων • Αρχιμάγειρες / Αρχιζαχαροπλάστες • Υπεύθυνοι Τμήματος Τροφίμων και Ποτών • Ξενοδοχειακές Μονάδες • Κρουαζιερόπλοια /Αεροπορικές Εταιρείες • Επισιτιστικές Μονάδες σε Χώρους Υγείας, Εκπαίδευσης κ.ά. • Ελεύθερος Επαγγελματίας, δημιουργώντας αυτόνομη επιχείρηση • Εκπαιδευτής • Celebrity Chef • Σύμβουλος Επισιτιστικών Επιχειρήσεων 85


Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων 4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο

Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Γαστρονομικές Τέχνες 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια Βασικές Αρχές Διοίκησης Επαγγελματικά Αγγλικά Τραπεζοκομία και Οινολογία Βασικές Αρχές Οικονομικών Εισαγωγή στη Μαγειρική Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Ι ΣΥΝΟΛΟ 2o Εξάμηνο MAΘHMATA Επαγγελματικά Γαλλικά Τροφογνωσία Βασικές Αρχές Λογιστικής Εισαγωγή στην Κλασική Γαλλική Κουζίνα Πρακτική Άσκηση Ι Τεχνικές Μαγειρικής Ι Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 2 2 2 2 2 7

ECTS 4 4 4 3 3 8

4 21

4 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 3 2 3 3 6 2 3 - 6 6 6 3 18

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Υγιεινή Τροφίμων 2 Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων 2 Υγιεινή Διατροφή 2 3 Οργάνωση και Διαχείριση Εκδηλώσεων Επιχειρηματικότητα 2 Χρηματοοικονομικά Θέματα 3 6 Τεχνικές Μαγειρικής II ΣΥΝΟΛΟ 20

4o Εξάμηνο MAΘHMATA Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων Πρακτική Άσκηση ΙΙ Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα Διεθνής Κουζίνα Κυπριακή Κουζίνα Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Διακόσμηση Πιάτων Δεξιώσεις και Τροφοδοσία ΣΥΝΟΛΟ

3 30

ECTS 3 3 3 6 3 6 6 30

Π.Τ.Ε*

ECTS

3 -

6 6

3 3 4

3 3 4

4 3 17

5 6 30

5o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων 3 Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία 2 Αρχές Μάρκετινγκ 3 Χρηματοοικονομική Λογιστική 3 Αρχές Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων 3 Ειδική Διατροφή 3 ΣΥΝΟΛΟ 17 6o Εξάμηνο MAΘHMATA Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Διατροφή και Κουλτούρα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ Μοριακή και Υβριδική Κουζίνα Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Εισαγωγή στη Γερμανική Γλώσσα Εισαγωγή στη Ρωσική Γλώσσα Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Μεσογειακή Κουζίνα Ιταλική Κουζίνα ΣΥΝΟΛΟ

2 6 6 6 5 30

Π.Τ.Ε* 3 2 3 - 3

ECTS 5 3 6 6 3

2 2

4 4

3 3 16

3 3 30

7o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Έρευνα Αγοράς 3 Ανάπτυξη Προϊόντων Διατροφής 2 Εταιρική Νομοθεσία 3 Κρύα Κουζίνα 5 Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα 3 Αρχές Συγγραφής Πτυχιακής Μελέτης Ι 2 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Επιμελητεία Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων 2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2 20 ΣΥΝΟΛΟ 8o Εξάμηνο MAΘHMATA Συμπεριφορά του Καταναλωτή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονισμοί Τροφίμων Διαχείριση Κινδύνων και Ασφάλειας Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων Επιμελητεία Αποθήκευσης Τροφίμων ΣΥΝΟΛΟ

ECTS 5

ECTS 5 2 4 5 6 4 4 4 30

Π.Τ.Ε* 2

ECTS 4

3 3 5

6 6 8

3 3 16

6 6 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές του Προγράμματος αυτού οφείλουν να εκτελέσουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Πρακτική Άσκηση διάρκειας 4 μηνών. 86


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια Βασικές Αρχές Διοίκησης Επαγγελματικά Αγγλικά Τραπεζοκομία και Οινολογία Βασικές Αρχές Οικονομικών Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ι Βασικές Αρχές Μαγειρικής Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 2 2 2 2 2 7 4 21

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Επαγγελματικά Γαλλικά Τροφογνωσία Βασικές Αρχές Λογιστικής Εισαγωγή στην Κλασική Γαλλική Κουζίνα Πρακτική Άσκηση Ι Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙ Βασικές Αρχές Μαγειρικής ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 3 2 3 3 6 2 3 - 6 4 5 4 4 17 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Υγιεινή Τροφίμων 2 Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων 2 2 Υγιεινή Διατροφή Οργάνωση και Διαχείριση Εκδηλώσεων 3 Επιχειρηματικότητα 2 Χρηματοοικονομικά Θέματα 3 Ζαχαροπλαστική Ι 5 ΣΥΝΟΛΟ 19

4o Εξάμηνο MAΘHMATA Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων Πρακτική Άσκηση ΙΙ Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα Διεθνής Κουζίνα Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ζαχαροπλαστική ΙΙ Διακοσμητική Ζαχαροπλαστική ΣΥΝΟΛΟ

ECTS 4 4 4 3 3 8 4 30

ECTS 3 3 3 6 3 6 6 30

Π.Τ.Ε*

ECTS

3 -

6 6

3 3 4 4 5 19

3 3 6 4 5 30

5o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* 3 Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 στη Γαστρονομία 3 Αρχές Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομική Λογιστική 3 Αρχές Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων 3 Ειδική Διατροφή 3 ΣΥΝΟΛΟ 17 6o Εξάμηνο MAΘHMATA Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Διατροφή και Κουλτούρα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ Επαγγελματική Δεοντολογία Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 3 2 3 - 3 2 3 16

7o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* Έρευνα Αγοράς 3 2 Ανάπτυξη Προϊόντων Διατροφής Εταιρική Νομοθεσία 3 Κρύα Κουζίνα 5 Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα 3 Αρχές Συγγραφής Πτυχιακής Μελέτης Ι 2 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Επιμελητεία Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων 2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2 ΣΥΝΟΛΟ 20 8o Εξάμηνο MAΘHMATA Συμπεριφορά του Καταναλωτή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονισμοί Τροφίμων Διαχείριση Κινδύνων και Ασφάλειας Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων Επιμελητεία Αποθήκευσης Τροφίμων ΣΥΝΟΛΟ

ECTS 5 2 6 6 6 5 30 ECTS 5 3 6 6 3 3 4 30 ECTS 5 2 4 5 6 4 4 4 30

Π.Τ.Ε* 2

ECTS 4

3 3 5

6 6 8

3 3 16

6 6 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές του Προγράμματος αυτού οφείλουν να εκτελέσουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Πρακτική Άσκηση διάρκειας 4 μηνών. 87


Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων 4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο

Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια Το μάθημα έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας που απαιτείται στο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τον καθοριστικό ρόλο και τις ευθύνες του εργοδότη στην τήρηση των κατάλληλων μέτρων. Βασικές Αρχές Διοίκησης Το μάθημα “Βασικές Αρχές Διοίκησης” εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Διοίκησης. Επαγγελματικά Αγγλικά Το μάθημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη διδασκαλία της Αγγλικής γραμματικής και έκθεσης ιδεών για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Επισιτιστικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής. Τραπεζοκομία και Οινολογία Αυτό το μάθημα παρέχει στους εκπαιδευόμενους επισκόπηση των διαδικασιών που συνδέονται με οργάνωση της υπηρεσίας τροφίμων και ποτών επικεντρώνεται στην τραπεζοκομία και τις αρχές οινολογίας.

μια την και της

Βασικές Αρχές Οικονομικών Το μάθημα αυτό εισάγει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της Μικροοικονομικής Θεωρίας. Εισαγωγή στη Μαγειρική Το μάθημα αυτό κάνει μια εισαγωγή στη βιομηχανία των γαστρονομικών τεχνών και ασχολείται με τα βασικά εργαλεία μαγειρικής τέχνης, τον εξοπλισμό, τις μεθόδους και τις τεχνολογίες. Οι φοιτητές θα μελετήσουν επιπλέον τις βασικές μεθόδους μαγειρέματος και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες με ασφάλεια. Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Ι Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία και την πρακτική της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, και τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία για να μπορέσουν να εργαστούν σε περιβάλλον αρτοποιείου / ζαχαροπλαστείου. Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ι Το μάθημα Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ι είναι θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα και καλύπτει τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές ετοιμασίας και ψησίματος των διαφόρων ειδών ψωμιού. Οι φοιτητές μαθαίνουν τις πραγματικές 88

τεχνικές ψησίματος του ψωμιού και ασκούνται στην παραγωγή μεγάλου αριθμού ψωμιών διάφορων ειδών. Βασικές Αρχές Μαγειρικής I Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών στις γενικές αρχές, θεωρίες και πρακτικές της παρασκευής φαγητού. Το εν λόγω μάθημα έχει ως βασικό στόχο να δώσει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στους φοιτητές έτσι ώστε ως διευθυντικά στελέχη να συνεργάζονται με τους αρχιμάγειρες (chefs) για την παρασκευή φαγητού. Επαγγελματικά Γαλλικά Εισαγωγικό μάθημα στη Γαλλική Γλώσσα που στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας στην ανάγνωση, γραφή και ομιλία στη γλώσσα αυτή. Tροφογνωσία Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις αρχές της επιστήμης της τεχνολογίας των τροφίμων. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη φυσική δομή και τη χημική σύσταση των κυριότερων κατηγοριών τροφίμων και πώς αυτές μεταλλάσσονται κατά την επεξεργασία. Βασικές Αρχές Λογιστικής Εισαγωγή στις βασικές αρχές λογιστικής. Η θεματολογία του μαθήματος επικεντρώνεται σε λογιστικές πληροφορίες όπως αυτές επηρεάζουν τους επενδυτές και πιστωτές. Θα γίνει ανάπτυξη των παραδεκτών λογιστικών αρχών και των λογιστικών εγγράφων που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εισαγωγή στη Κλασική Γαλλική Κουζίνα Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη κλασική γαλλική κουζίνα και συνδυάζει την κοινωνική και γαστρονομική ιστορία με τη θεωρία και την πρακτική. Πρακτική Άσκηση Ι Ο φοιτητής του Προγράμματος Σπουδών «Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων» είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί και να απασχοληθεί σε συνθήκες πραγματικής εργασίας σε Ξενοδοχειακές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία κ.α. να αποκτήσει παραπέρα εμπειρίες με προγραμματισμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και ακαδημαϊκές γνώσεις του. Τεχνικές Μαγειρικής Ι Το μάθημα ασχολείται με τα κόκκινα κρέατα, κυνήγια, πουλερικά, ψάρια και οστρακοειδή. Οι φοιτητές θα


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων εκπαιδευτούν σε διάφορες μεθόδους μαγειρέματος για τον κάθε τύπο κρέατος. Θα καλυφθεί η παρουσίαση και η κατάλληλη γαρνιτούρα για κάθε τύπο κρέατος και ψαριού. Επίσης το μάθημα εξετάζει την προετοιμασία, το μαγείρεμα και τη χρήση των ζυμαρικών και όλων των σπόρων / σιτηρών (δημητριακά). Το μάθημα καλύπτει επίσης το πρωινό και τα πιάτα πρωινού. Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής ΙΙ Το μάθημα διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών στη θεωρία και την πρακτική της αρτοποιίας / ζαχαροπλαστικής και τους παρέχει πάρα πολλές γνώσεις και πρακτική εξοικείωση για να μπορέσουν να εργαστούν σε περιβάλλον αρτοποιείου / ζαχαροπλαστείου. Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙ Στο μάθημα αυτό αξιολογούνται οι βασικές αρχές της παρασκευής αρτοποιητικών παρασκευασμάτων και γλυκών και επεκτείνει την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών για να παράγουν διάφορα είδη εξειδικευμένων ψωμιών και γλυκών. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης τη χρήση στοιχείων που χρησιμοποιούνται στη γαλλική ζαχαροπλαστική, όπως η κρέμα ζαχαροπλαστικής, κρέμα βουτύρου, γλάσα (glazes), γεμίσεις με βάση την κρέμα ή τα φρούτα ή τη σοκολάτα και διάφορες ζύμες. Τέλος το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα επιδόρπια, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Βασικές Αρχές Μαγειρικής II Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών στο δεύτερο μέρος αναφορικά με τις γενικές αρχές, θεωρίες και πρακτικές της παρασκευής φαγητού. Το μάθημα δεν έχει στόχο να μετατρέψει τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών με επικέντρωση στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική σε μάγειρες, αλλά να τους δώσει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να μπορούν να εργάζονται μαζί με άλλους ειδικούς στο χώρο της παρασκευής φαγητού. Υγιεινή Τροφίμων Το μάθημα Υγιεινή Τροφίμων προσφέρει μια εισαγωγή στα θέματα αποστείρωσης και ασφάλειας, και στις πρακτικές που σχετίζονται με την προετοιμασία τροφίμων και την αποτροπή αλλοίωσής τους. Το μάθημα δίνει έμφαση στο σύστημα ανάλυσης κρίσιμων σημείων υγιεινής (HACCP). Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Το μάθημα Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων

παρέχει στους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών που στοχεύουν να γίνουν υπεύθυνοι / διευθυντές μιας επιχείρησης, την απαραίτητη γνώση για τον έλεγχο της κοστολόγησης των πρώτων υλών. Οι φοιτητές θα μάθουν διαφορετικές τεχνικές, διαδικασίες και μεθόδους υπολογισμού που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Υγιεινή Διατροφή Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών στις βασικές αρχές της υγιεινής διατροφής. Το μάθημα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά και τις θρεπτικές αξίες, το ρόλο τους στη διατήρηση της υγείας και την παρουσίαση στη συσκευασία διαφόρων τροφίμων. Οργάνωση και Διαχείριση Εκδηλώσεων Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις διαδικασίες και στις τεχνικές που είναι αναγκαίες για το σχεδιασμό και την πετυχημένη οργάνωση διαφορετικών τύπων εκδηλώσεων. Επιχειρηματικότητα Το μάθημα εξετάζει τη θεωρία της επιχειρηματικότητας ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο σε επίπεδα προσωπικής επιχείρησης και μεγάλου οργανισμού. Συσχετίζοντας θεωρία και πράξη, οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική πείρα στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών. Χρηματοοικονομικά Θέματα Αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις. Θα καλυφθούν θέματα όπως ανάλυση της σημερινής αξίας και έκπτωσης, διαφοροποίηση, η ανταλλαγή ανάμεσα στο ρίσκο και στην επιστροφή, τιμολόγηση προϊόντων και ομολόγων, το μοντέλο τιμολόγησης του πάγιου κεφαλαίου και άλλα. Τεχνικές Μαγειρικής ΙΙ Το μάθημα αυτό είναι το δεύτερο από μια σειρά μαθημάτων μαγειρικής, στα οποία οι φοιτητές διδάσκονται σταδιακά τη διαδικασία μαγειρέματος. Το μάθημα διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών στη θεωρία και την πρακτική της προετοιμασίας φαγητού, και τους παρέχει αμέτρητες γνώσεις και πρακτική εξοικείωση για να μπορέσουν να εργαστούν σε περιβάλλον κουζίνας σε μονάδες τροφοδοσίας. Ζαχαροπλαστική Ι Το μάθημα καλύπτει την Ευρωπαϊκή ζαχαροπλαστική αλλά και εκλεκτά γλυκά από τη διεθνή γαστρονομία. Οι φοιτητές

89


Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων 4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο

Περιγραφή Μαθημάτων επικεντρώνονται στην κατασκευή και στο στολισμό διαφόρων γλυκών και συγκεκριμένα σε τάρτες - πίτες και μπισκότα, εργαζόμενοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων Το μάθημα Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων εισάγει τους φοιτητές στην ανάγκη ύπαρξης ενός πρακτικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και στον εργονομικό σχεδιασμό μιας κουζίνας. Πρακτική Άσκηση ΙΙ Ο φοιτητής του Προγράμματος Σπουδών «Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων» είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί και να απασχοληθεί σε συνθήκες πραγματικής εργασίας σε Ξενοδοχειακές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία και άλλα, να αποκτήσει περαιτέρω εμπειρίες με προγραμματισμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και ακαδημαϊκές γνώσεις του. Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, η εφαρμογή της πρέπει να είναι καίρια και να συμβαδίζει με το αντικείμενο των Επισιτιστικών Τεχνών και να αποσκοπεί κυρίως στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του φοιτητή και στην περαιτέρω κατάρτιση / εξειδίκευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον τομέα αυτό. Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα Η Σύγχρονη Ευρωπαϊκή κουζίνα βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης και δέχεται πολλές περιφερειακές και διεθνείς επιρροές. Πρόκειται για μια συγχώνευση των τεχνικών και ιδεών από πολλές διαφορετικές χώρες. Στην ουσία είναι μια στοχαστική έκδοση μαγειρικής της Βόρειας Ευρώπης και της Μεσογείου, σε στυλ που περιλαμβάνει πολλά ψησίματα στη σχάρα, στο φούρνο, ελαιόλαδο, σκόρδο και φρέσκα μυρωδικά ως το πιο προφανές χαρακτηριστικό των σύγχρονων ευρωπαϊκών τροφίμων. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Βόρεια και Κεντρική Γερμανική κουζίνα και λιγότερο στις Γαλλικές, Ιταλικές και Ελληνικές κουζίνες, οι οποίες βέβαια καλύπτονται σε άλλα μαθήματα. Διεθνής Κουζίνα Το μάθημα είναι μια εκτεταμένη εισαγωγή στη Διεθνή κουζίνα σε όλες τις ηπείρους. Στο μάθημα γίνεται μια εισαγωγή στα προϊόντα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες. Κυπριακή Κουζίνα Το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές πτυχές της ιστορίας της Κυπριακής μαγειρικής και γαστρονομικής κουλτούρας 90

στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως επίσης και βασικές συνταγές. Αποτελεί μια θεωρητική εισαγωγή στο αντικείμενο αυτό και δίνει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία για πρακτική άσκηση. Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Διακόσμηση Πιάτων Το μάθημα είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός στις κύριες πτυχές σχεδιασμού του εδεσματολογίου. Λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες τάσεις στο σχεδιασμό εδεσματολογίων που θεωρούν σημαντική την έρευνα και την ανάλυση πωλήσεων. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις διαχειριστικές τους ικανότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Δεξιώσεις και Τροφοδοσία Το μάθημα αυτό αποτελεί μια περιεκτική ανασκόπηση για το πώς να σχεδιαστεί και να αρχίσει τη λειτουργία της μια επιτυχημένη επιχείρηση Catering, τόσο μέσα όσο και έξω από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων. Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει τη διατροφική κουλτούρα του τόπου του όπως, μεταξύ άλλων, τις βασικές πτυχές της ιστορίας της αρτοποιίας / ζαχαροπλαστικής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τις βασικές συνταγές. Το μάθημα αποτελεί μια θεωρητική εισαγωγή, η οποία συνοδεύεται ταυτόχρονα με πρακτική άσκηση στην Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική. Ζαχαροπλαστική ΙΙ Στο μάθημα αυτό, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν σε προηγούμενα μαθήματα. Καλύπτει νέα στοιχεία και εισάγει τους φοιτητές στην παρασκευή ατομικών γλυκών κυρίως από τη Γαλλική κουζίνα για οποιαδήποτε εκδήλωση. Διακοσμητική Ζαχαροπλαστική Στο μάθημα αυτό, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις αρχές και τεχνικές που απέκτησαν σε προηγούμενα μαθήματα. Καλύπτει νέα στοιχεία και εισάγει τους φοιτητές στην ετοιμασία εορταστικών κέϊκς και γλυκών για οποιαδήποτε εκδήλωση όπως γενέθλια, γιορτές κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παραγωγή, το σχεδιασμό και τη διακόσμηση γαμήλιου κέικ. Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων Το εν λόγω μάθημα είναι το δεύτερο από δύο μαθήματα τα


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων οποία καλύπτουν όλα τα θέματα σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων. Τα μαθήματα ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές και αρχές του συστήματος HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Το μάθημα αυτό βασίζεται σε προηγούμενα εισαγωγικά μαθήματα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ασχολείται με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις γαστρονομικές τέχνες. Το μάθημα επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών σε υπολογιστικό φύλλο (spreadsheet work). Αρχές Μάρκετινγκ Το μάθημα Αρχές Μάρκετινγκ στοχεύει στο να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ο ρόλος των λογιστών στη παροχή χρήσιμων πληροφοριών στους επενδυτές, στους πιστωτές, στις ρυθμιστικές αρχές του κράτους και σε άλλους. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση της έννοιας της αξίας του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και της κατάστασης ταμειακής ροής. Αρχές Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επισιτιστικών μονάδων. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη σχετικότητα της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία και τη σημασία της για το προσωπικό, τους πελάτες και τους οργανισμούς. Ειδική Διατροφή Το μάθημα αναφέρεται στη διατροφή των χορτοφάγων και τη διατροφική προετοιμασία συνταγών με βάση τα φυτά. Επίσης, γνωρίζουν τι είναι τα ειδικά φαγητά, σε ποιους αποτείνονται και τους όρους κατασκευής τους. Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Το μάθημα ενσωματώνει τη θεωρία και την πρακτική που χρειάζονται οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών για την έναρξη λειτουργίας και τη διαχείριση μιας μικρής επιχείρησης και προσφέρει μια κατανοητή επεξήγηση θεμάτων που σχετίζονται με μικρές επιχειρήσεις. Διατροφή και Κουλτούρα Το μάθημα εξετάζει τις γενικές έννοιες της διατροφής και

της κοινωνίας. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τους λόγους και τις επιρροές που δέχονται οι άνθρωποι σε σχέση με την κατανάλωση τροφίμων. Το μάθημα μελετά τη διατροφή μέσω κοινωνιολογικών και ψυχολογικών παραγόντων και βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλο της διατροφής στο σύγχρονο κόσμο. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Καλύπτει αποφάσεις οργανισμών για πρόσληψη, εκπαίδευση και αμοιβές υπαλλήλων, καθώς και αναφορές σε αποφάσεις που παίρνουν τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ H κατάρτιση των φοιτητών σε χώρους εργασίας αποτελεί συμπλήρωμα της κατάρτισης που ήδη προσφέρθηκε μέσα στα εργαστήρια του Κολλεγίου και στην ουσία είναι μια επαφή με την πραγματικότητα της βιομηχανίας και μια πρόγευση εμπειριών στο χώρο της βιομηχανίας. Η πρακτική άσκηση, εκπονείται σε στενή συνεργασία και υπό την καθοδήγηση μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού το οποίο ορίστηκε ως σύμβουλος του φοιτητή. Μοριακή και Υβριδική Κουζίνα Η Μοριακή Κουζίνα (Molecular Cuisine), (δηλαδή η μελέτη και η εφαρμογή αρχών από τη Χημεία, τη Φυσική και άλλες Επιστήμες στις διαδικασίες μαγειρέματος, την ετοιμασία και τα χρησιμοποιούμενα υλικά) και η Υβριδική Κουζίνα (Hybrid Cuisine) (δηλαδή η Κουζίνα που χρησιμοποιεί στοιχεία από διαφορετικές μαγειρικές παραδόσεις), είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των επισιτιστικών τεχνών. Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα πιο πάνω θέματα. Εισαγωγή στη Γερμανική Γλώσσα Μέσω του μαθήματος αυτού θα καταστεί δυνατό οι φοιτητές να κατανοούν προτάσεις και συνηθισμένες εκφράσεις που να έχουν άμεση σχέση με το εργασιακό τους περιβάλλον. Να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν σε απλές αλλά και σε συναφή με τον κλάδο τους περιστάσεις και να μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες τόσο για απλά καθημερινά όσο και εργασιακά θέματα. Εισαγωγή στη Ρωσική Γλώσσα Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό στη Ρωσική γλώσσα και σκοπεύει στο να καλύψει τις βασικές δομές και το βασικό λεξιλόγιο της Ρωσικής γλώσσας, με έμφαση

91


Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων 4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο

Περιγραφή Μαθημάτων στις γαστρονομικές τέχνες για να κατανοούν ή και να χρησιμοποιούν συνηθισμένες εκφράσεις που έχουν σχέση με το εργασιακό τους περιβάλλον. Μεσογειακή Κουζίνα Το μάθημα είναι μια εκτεταμένη εισαγωγή στην μεσογειακή κουζίνα και όλων των παρασκευών όπου γίνονται από τις διάφορες χώρες της Μεσογείου. Το μάθημα συνδυάζει την πρακτική άσκηση με τη θεωρία και την επαγγελματική περιήγηση σε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων. Επίσης γίνεται εκτεταμένη εισαγωγή και στη δημιουργία μπουφέ στις διάφορες χώρες της Μεσογείου, όπως Ελλάδα, Ιταλία, Αίγυπτο κτλ. Ιταλική Κουζίνα Το μάθημα ασχολείται με τη μαγειρική και την παράδοσή της στην ιταλική χερσόνησο. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις διαφορετικές παραδόσεις, διατροφικής κουλτούρας που επικρατεί στις διαφορές περιοχές της Ιταλικής χερσονήσου. Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων μαθημάτων και παρουσιάζει συνταγές για επιδόρπια και γλυκά από τη διεθνή κουζίνα. Οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να προετοιμάζουν διάφορα είδη επιδόρπιων, όπως ζεστά, κρύα και παγωμένα επιδόρπια, σούπες φρούτων, parfaits, κατεψυγμένα και γλυκά της ώρας. Το μάθημα ασχολείται επίσης με την παρασκευή σορμπέ και παγωτών. Επαγγελματική Δεοντολογία Μέσω του μαθήματος «Επαγγελματική Δεοντολογία» οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις Αρχές και τις Έννοιες της Επιστημονικής και Επαγγελματικής Ηθικής σε βαθμό που να είναι σε θέση, με την εφαρμογή των μηχανισμών των δεοντολογικών κανόνων, να ρυθμίζουν τις ενέργειες και τις πράξεις τους κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός τους. Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ Το μάθημα Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ επανέρχεται και επανεξετάζει τις θεωρίες, έννοιες και πρακτικές που έμαθαν οι φοιτητές στα προηγούμενα μαθήματα και τους αναπτύσσει περαιτέρω την τεχνογνωσία μέσω των ασκήσεων και των πρακτικών πειραμάτων. Το μάθημα συνδυάζει θεωρία και πρακτική, οι οποίες αναπτύσσονται στο εργαστήριο. Το μάθημα καλύπτει τις μεγάλες θεωρητικές, φυσικές και χημικές πτυχές της ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.

92

Έρευνα Αγοράς Το μάθημα στηρίζεται στο εισαγωγικό μάθημα του μάρκετινγκ και επεκτείνεται στη κάλυψη και ανάλυση της αγοράς. Η έρευνα χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο για να συγκεντρώσει, να αναλύσει, και να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση. Ανάπτυξη Προϊόντων Διατροφής Το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της διαδικασίας, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων. Εταιρική Νομοθεσία Το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές του δίκαιου των επιχειρήσεων. Καλύπτονται επίσης θέματα όμως το νομικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής επιχείρησης και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αστικά και ποινικά αδικήματα, η πνευματική ιδιοκτησία και άλλα. Κρύα Κουζίνα Το μάθημα είναι μια εκτεταμένη εισαγωγή στην κρύα κουζίνα και σε όλες τις σχετικές παρασκευές όπως σαλάτες, σούπες, πατέ, τερίνες, γκαλατίνες, κλπ. Επίσης γίνεται εκτεταμένη εισαγωγή και στη δημιουργία μπουφέ. Παραγωγή τροφίμων σε μεγάλη κλίμακα Είναι ένα εξελιγμένο μάθημα με στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές του τρίτου έτους για εργασία με επιχειρησιακές δεξιότητες. Το μάθημα είναι βασισμένο στην αποκτηθείσα γνώση από τα προηγούμενα μαθήματα και στόχος είναι η πρακτική εφαρμογή σε μεγάλης κλίμακας εργασίες, με βάση την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) και τις αρχές του συστήματος HACCP. Αρχές Συγγραφής Πτυχιακής Μελέτης Ι Το μάθημα «Αρχές Συγγραφής Πτυχιακής Μελέτης» είναι η εξάσκηση των φοιτητών στην ετοιμασία τής πτυχιακής μελέτης είτε υπό μορφή βιβλιογραφικής ανασκόπησης είτε υπό μορφή έρευνας καθώς επίσης ο σχεδιασμός και η συγγραφή εργασίας σχετικής με τη Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών. Επιμελητεία Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων Το μάθημα εστιάζεται στην επιστήμη και τις αρχές της λιανικής πώλησης και της επιμελητείας του λιανικού εμπορίου τροφίμων. Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αυτό είναι ένα προηγμένο μάθημα το οποίο καταπιάνεται με την αναδυόμενη ηλεκτρονική αγορά. Η θεματολογία


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαδικτυακές τεχνολογίες, μηχανισμούς διαδικτυακής αγοράς, διαδραστικούς πελάτες, γνωστικά προϊόντα και άλλα. Συμπεριφορά του Καταναλωτή Το μάθημα αυτό στόχο έχει να κατανοήσουν οι φοιτητές τις έννοιες, αρχές και θεωρίες από διάφορες συμπεριφορικές επιστήμες. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονισμοί Τροφίμων Το μάθημα επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (European Food Safety Authority - EFSA) και τις λειτουργίες της. Καλύπτει το Νόμο, την Επιστήμη, την Πολιτική και την Πρακτική των Κανονισμών Τροφίμων στην ΕΕ και στα παρεμφερή/συνδεδεμένα διεθνή σώματα (FAO, FDA, κ.ά.). Διαχείριση Κινδύνων και Ασφάλειας Το μάθημα αυτό έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στα διάφορα συστήματα που υπάρχουν στον επισιτιστικό τομέα και ασχολούνται με την διαχείριση των κινδύνων και της ασφάλειας. Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Το μάθημα αυτό προετοιμάζει τους φοιτητές για να ετοιμάσουν μια μελέτη σε θέμα συναφές με τις σπουδές τους στηριζόμενοι στο μάθημα που προηγείται «Aρχές Συγγραφής Πτυχιακής Μελέτης» και του μαθήματος «Έρευνα Αγοράς». Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων Το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σε όλα τα στάδιά της. Επιμελητεία Αποθήκευσης Τροφίμων Το μάθημα αυτό ασχολείται με την επιμελητεία τροφίμων και τη διαχείριση χώρων αποθήκευσης τους και συμπληρώνει το μάθημα “Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων”.

93


Η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, που είναι ο κεντρικός πυρήνας ολόκληρης της Τουριστικής Βιομηχανίας και ταυτόχρονα η σπονδυλική στήλη της Κυπριακής και της Διεθνούς οικονομίας, αποτελείται από μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών και επιχειρήσεων: από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μέχρι τις τοπικές, μεγάλες, μεσαίες ή και οικογενειακές. Το Πρόγραμμα Σπουδών “Hotel Management” του KES College απευθύνεται σε άτομα που φιλοδοξούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Τα θέματα που καλύπτονται και η δομή του προγράμματος προσφέρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια πετυχημένη καριέρα στον τομέα αυτό.

94


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Hotel Management 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική Τίτλος Σπουδών: Higher Diploma in Hotel Management

ΣΤΟΧΟΙ • Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους απόφοιτους για πετυχημένη σταδιοδρομία σε μια ποικιλία θέσεων της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. • Μεταξύ άλλων, διδάσκονται οι απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για ηγετικές θέσεις σε όλα τα τμήματα μιας ξενοδοχειακής μονάδας, από το Τμήμα Διεύθυνσης, Υποδοχής, Ποτών και Φαγητών μέχρι την Υπηρεσία Δωματίων και όλα τα άλλα. • Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι τέτοιος, ώστε να βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τις διεργασίες στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία και να είναι σε θέση να εισηγούνται αλλαγές με στόχο την προσαρμογή μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης σε ανάγκες νέων αγορών. • Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο κύριες κατευθύνσεις: Η μια στοχεύει στις ακαδημαϊκές γνώσεις αναφορικά με το Επιχειρηματικό και Διοικητικό μέρος στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Η άλλη στοχεύει στην απόκτηση σχετικών πρακτικών δεξιοτήτων και εμπειριών. • Οι απόφοιτοι, εάν το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές σε πανεπιστήμια για την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού.

EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ To KES College είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το εξεταστικό σώμα Royal Society for the Promotion of Health (RSPH) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να παρακαθίσουν τις εξετάσεις του RSPH και να πάρουν τα αντίστοιχα διπλώματα στα εξής θέματα: • Level 2 Award in Food Safety in Catering • Certificate in HACCP • Level 2 Award in Health & Safety • Level 3 Award in Supervising Food Safety in Catering THE ROYAL SOCIETY

FOR THE PROMOTION OF HEALTH

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Ξενοδοχεία και Τουριστικά Συγκροτήματα • Διοργάνωση Εκδηλώσεων • Κρουαζιερόπλοια • Catering

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το KES College διαθέτει τα κατάλληλα εργαστήρια, πλήρως εξοπλισμένα για την κατάλληλη εκπαίδευση και εξάσκηση των φοιτητών.

95


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Basic Mathematics Communication Skills Computer Basics I (Οp Systems, Office, Internet) Introduction to Economics I (Microeconomics) Business Management I (Definitions, Concepts & Principles) Health, Safety and Security Introduction to Τravel,Tourism and Hospitality Industry ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2

4

2

6

3 2

4 4

2 15

4 30

4o Eξάμηνο MAΘHMATA Consumer Behaviour Human Resource Management Business Management IV (Small Business Management) International Business Law Food and Beverage Operations Eco Tourism Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: EU Formation & Structure Cyprus Society, History & Culture French Language & Culture Russian Language II ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 3 4 3 2 2 2

4 4 6 4

2 2 2 2 16

4 4 4 4 30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Introduction to Statistics (Descriptive Statistics) 2 4 Computer Basics II (Excel, Access, Word, SQL) 2 4 Accounting I (Principles of Accounting) 2 4 Introduction to Culinary Arts 2 4 Front Office Operations 2 4 Quality Customer Service 2 4 Catering Technology 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

5o Eξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Business Management V (Business Strategy and Policy) 2 4 Quality Assessment Control and Management 2 4 Global Tourism & Leisure 2 4 Food & Beverage Cost Control 2 4 Conferences & Event Management 2 4 Facility Management 2 4 Final Project I 4 6 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Introduction to Marketing Business Management III (Organisational Behaviour) Food and Beverage Principles Housekeeping Operation Advanced Culinary Arts Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Accounting II (Financial Accounting) Business Communication Introduction to Social Science Russian Language I ΣΥΝΟΛΟ

6o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS MAΘHMATA Introduction to Nutrition and Diet 2 4 Wines and Spirits 2 4 Business Management VI (Business Ethics) 2 4 E-Commerce 2 4 Entrepreneurship 2 4 Rural Tourism 2 4 Final Project II 4 6 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 4 3 2 2 3

4 6 6 6

2 2 2 2 15

4 4 4 4 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών “Hotel Management” Διεύθυνσης Ξενοδοχείων. Το KES College, μέσω των έμπειρων εκπαιδευτών του, αναλαμβάνει την τοποθέτηση των φοιτητών σε επίλεκτες ξενοδοχειακές μονάδες για απόκτηση πρακτικών εμπειριών και πρόσθετων τεχνικών γνώσεων κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η τοποθέτηση ακολουθεί τη συμπλήρωση του 1ου και 2ου έτους σπουδών και έχει διάρκεια 16 εβδομάδων (1η Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου). Το Κολλέγιο παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη πριν, κατά και μετά την πρακτική άσκηση. 96


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Hotel Management 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year

Περιγραφή Μαθημάτων Basic Mathematics Introductory Math Course which covers basic topics in Arithmetic, Algebra and Geometry. The self-paced course is a “crash course” for students needing review or improvement in these topics. Communication Skills The course is designed to develop and enhance grammar, writing and speaking skills used in the workplace. Oral and written communications are stressed throughout the text. The course covers basic communication skills. Computer Basics An introductory course to basic computer applications. The course will prepare students to use computers in correct manner; to understand the basics of operation systems, word processing, spreadsheets, database and the World Wide Web. Introduction to Economics (Microeconomics) Basic Economics with emphasis on individuals, business firms and government behaviors from a microeconomic perspective. Business Management A general introduction to basic business principles. The course expands on the introductory business course, focuses on the external legal, economic, regulatory and financial environments in which a business operates. Health, Safety and Security An introduction to health, safety and security issues and practices involved in food preparation. Prevention of all types of food contamination. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) food safety system is emphasized. The course presents a manager’s perspective on food safety, cleanliness standards and work safety. Introduction to Τravel, Tourism and Hospitality Industry An introductory course to Tourism, Travel and Hospitality, introducing these topics and placing them into a correct and updated local and international perspective. The course is designed to develop knowledge and understanding. Introduction to Statistics (Descriptive Statistics) Basics of descriptive statistics, distributions and central tendency and dispersion measures.

Accounting An introductory accounting course designed to expose students to the theory and practice of selecting and analyzing managerial and financial accounting information for internal use by managers for decision-making, planning, directing and controlling purposes. Introduction to Culinary Arts An introductory culinary arts class. Includes theories and methods of cooking, vocabulary, and application of safe and sanitary kitchen practices. Production items will include vegetable and starch preparation, stocks and soups, and egg cookery. Front Office Operations The course introduces students to the Front Office section of hotels and trains them in intake maintenance and closure of transactions with guests. The unit presents a systematic approach to front office procedures by detailing the flow of business through a hotel, from the reservations process to check-out and settlement. It also examines the various elements of effective front office management, paying particular attention to the planning and evaluation of front office operations and to human resources management. Quality Customer Service An introductory course to fundamentals of service quality, seeking to improve communication with clients, ensure client satisfaction and bridge intercultural gaps that typify modern international travel and hospitality. The course is aimed at all type of students – those who already have experience delivering services and others who don’t. Catering Technology The course introduces participants to principles and practical applications of catering technology. The unit focuses on the creation of new food products and their assessment as suitable for a prescribed clientele. Learners will initially explore the issues surrounding the development of a new product or the modification of an existing one, including issues involved in large scale production. Introduction to Marketing An introduction to the broad principles of marketing and considers what is involved in the management of marketing within an organisation. Food and Beverage Principles This course is an introduction and is designed to familiarize students with food and beverage basics and to provide 97


Hotel Management 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year

Περιγραφή Μαθημάτων practical skills and knowledge for effective management of food service operations. Skills necessary for the effective management of food and beverage service in hotels and restaurants are covered. Knowledge and skills are imparted by lectures, demonstrations and live food and beverage service in the simulated training restaurant. Housekeeping Operation A basic Hotel course, which teaches and trains students in practical Housekeeping functions and practices. It includes: management of housekeeping duties within an establishment, staff supervision, scheduling & use of cleaning agents, safety within work environment. Advanced Culinary Arts The course includes detailed discussion and practice of stocks, soups, sauces, beef, pork and poultry items, vegetables and starches. Utilizing recipes and techniques as presented in class, students will prepare a number of buffets. The course includes lab work for hands-on techniques in food preparation. Business Communication Study and development of basic communication skills, emphasis is placed on writing, speaking, listening, and nonverbal skills. Students will learn how to write an essay, compose documents and structure a verbal argument. Introduction to Social Science An introduction to the concepts of human behaviour by presenting both essential ideas of social behaviour and organisation (Sociology) and the basic concepts of individual behaviour (Psychology). Russian Language This course is an introduction to Russian language and aims to cover the basics of the Russian language vocabulary so as the students can understand & use as a communicative tool. Consumer Behaviour An introduction to consumer behaviour. Students will be exposed to all aspects of the consumer process. Consumer behaviour theory will be introduced and applied to “real world” marketing situations. Human Resource Management An introduction to human resource management. It includes: decisions made by HR departments, employee involvement in selecting and evaluation of co-workers, 98

manager responsibilities, performance management and compensation decisions. International Business Law The course deals with international legal aspects as they apply to global business conduct and business transactions. The course covers essential legal elements that regulate international across-borders business activity and allow for a productive interaction between different legal systems. Food and Beverage Operations The course is designed to familiarize students with operational, marketing and managerial aspects of food service management as well as their consequent managerial implications. The main focus of the module is on the development and application of practical skills necessary for the effective management of food and beverage service in hotels and restaurants. Eco Tourism The course focuses on the relationship between natural resources and tourism and applies ecological principles to tourism planning and maintenance. The underlying rationale and value of “Green Tourism” is outlined in detail. EU Formation & Structure The evolution and structure of EU society & economics. The course covers highlights of EU institutions rules and regulations to familiarize the student with the basic concepts of EU structure. Cyprus Society, History & Culture An introductory survey of Cyprus society, history and culture. The course explores the island’s history from the Neolithic Age to the present, offering an overview of all major historical periods. French Language & Culture This is a course in introductory to French. It aims to develop basic communication skills in reading, writing, speaking, listening and pronunciation. Students engage in simple reading, writing and conversation. The culture of the language is presented through stories, music and current events. Students can communicate in a language other than English. They can also develop cultural understanding and demonstrate practices appropriate to the culture(s) in which the language is used. Quality Assessment Control and Management The course covers the history and relevance of quality


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων control in modern business; explains major concepts, methods and means of quality control and explains how these are applied in the evaluation and measurement of goods and services.

different foods. The course reviews the nutritional aspects of current culinary practices, discusses nutrition in health and disease and alerts students to the rights and wrongs on various diets.

Global Tourism & Leisure Tourism, today, is a central dimension of globalisation, and illuminates many questions on the essence of globalization, such as questions about identity and heritage, commoditization, historical authenticity, ownership, liberalism, inequality, gender relations, environmental sustainability and many more. This course explores tourism not only as a major human industry, but also as a way of achieving a better understanding of the complex relationship between globalisation and culture.

Wines and Spirits This course reviews in depth a wide range of alcoholic drink products served in restaurants, bars and other outlets. The module seeks to provide students with vocational training in product knowledge of wines, spirits and other alcoholic beverages. Types of drinks and the sociology and culture of drinks are covered and explained.

Food & Beverage Cost Control This course provides Hospitality managers and Hospitality students with information they need to know to manage the primary costs of food and beverage. The student will learn various techniques, procedures, and calculations used in the food service industry to evaluate, monitor and maintain appropriate control procedures in food purchasing, receiving, storing, issuing, production and portioning. Conferences & Event Management An introduction to special event planning processes and techniques. Emphasis is on the various types of events based on size, theme etc. Also, emphasis will be given on creating; organizing, identifying sponsors, marketing and implementing large scale community events.

E-Commerce This is an advanced course which looks at the new electronic “marketplace in space”. The course examines the foundation, operation and implications of the Internet economy. Entrepreneurship The course explores entrepreneurship as a multidimensional phenomenon at individual and corporate levels. Students are given hands-on experience in business venture development through a close interrelation between class theory and practice. Rural Tourism The course provides an introduction to rural tourism and surveys various issues that determine successful rural tourism development and management of sites in environmentally and culturally sensitive areas.

Facility Management This course provides Hospitality managers and Hospitality students with information they need to know to manage the physical part of the hotel or restaurant and work effectively with the engineering and maintenance departments. Final Project The final project helps students apply their learning experience in business and related disciplines (Business, Hospitality or Travel and Tourism) towards the generation of a practical entrepreneurial business plan. Introduction to Nutrition and Diet An introduction to basics of nutrition and diet for hospitality and culinary practitioners. The course includes information on nutrients and nutritional needs, their role in the maintenance of health and their representation in 99


Ο τομέας των ταξιδιών και του τουρισμού είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη παγκόσμια βιομηχανία αφού ο αριθμός των ταξιδιωτών αυξάνεται ραγδαία. Αυτό δημιούργησε την ανάγκη για κατάρτιση ατόμων με γνώσεις και δεξιότητες που φιλοδοξούν να εργοδοτηθούν και στη συνέχεια, να ηγηθούν των εξελίξεων στον τομέα αυτό. Το Πρόγραμμα Σπουδών “Travel & Tourism Management”παρέχει μια πολύπλευρη προσέγγιση στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού με έμφαση στη διοίκηση και στην επιχειρησιακή διαχείριση.

100


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Travel & Tourism Management 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική Τίτλος Σπουδών: Higher Diploma in Travel & Tourism Management

ΣΤΟΧΟΙ • Η προετοιμασία των φοιτητών για μια πετυχημένη σταδιοδρομία σε όλα τα επίπεδα, σε μια ποικιλία θέσεων της Βιομηχανίας Ταξιδιών και της Τουριστικής Βιομηχανίας. • Οι απόφοιτοι έχουν τα προσόντα για να εργαστούν στον πολύπλευρο Τουριστικό Τομέα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες ξεναγήσεων, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες κρουαζιερόπλοιων, ξενοδοχεία και άλλες σχετικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα ή ομάδες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, για αναψυχή είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. • Στους μελλοντικούς επαγγελματίες του τομέα των ταξιδιών και των τουριστικών επιχειρήσεων διδάσκονται τόσο οι γνώσεις και οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μια πετυχημένη σταδιοδρομία σήμερα, όσο όμως και αυτές που προβλέπεται να είναι απαραίτητες στο εγγύς μέλλον. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, το Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζει τους νέους να ξεκινήσουν, αν το επιθυμούν, τις δικές τους επιχειρήσεις ως ταξιδιωτικοί πράκτορες που εργάζονται από το σπίτι ή το διαδίκτυο, κάτι που αποτελεί μια διαρκώς αυξανόμενη τάση. • Συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική. Υπάρχει υποχρεωτική πρακτική άσκηση στη βιομηχανία κατά τη διάρκεια των σπουδών. • Οι απόφοιτοι, εάν το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές σε πανεπιστήμια για την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Τουριστικοί Οργανισμοί • Ταξιδιωτικά Γραφεία • Ξενοδοχειακές Μονάδες • Διοργάνωση Συνεδρίων • Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον Τομέα του Τουρισμού • Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων

101


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Geography of Tourism and Travel Principles of Destination Management Structure of Travel Industry Principles of Microeconomics in Tourism Definitions, Concepts and Principles of Business Management Introduction to Travel, Tourism and Hospitality Industry Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Introduction to Nutrition and Diet Introduction to Sociology of Tourism ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 3

6

2

4

2 2 15

4 4 30

4o Eξάμηνο MAΘHMATA Consumer Behaviour Culture and Heritage Tourism Small Business Management Air Travel Law and Regulation Air Travel Fares & Ticketing Practical Training II Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Introduction to Finance Food Health, Safety and Security ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Introduction to Statistics (Descriptive Statistics) 2 4 Global Tourism & Leisure 2 4 Principles of Macroeconomics in Tourism 2 4 Introduction to Marketing 2 4 The Hospitality Business 3 5 Practical Training I 2 5 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: French Language I 2 4 Russian Language I 2 4 German Language I 2 4 2 4 Greek Language for Foreign Students I ΣΥΝΟΛΟ 15 30

5o Eξάμηνο MAΘHMATA Business Strategy and Policy Quality Assessment Control and Management Cruise Line Management Home & Retail Travel Agency Conferences & Event Management Final Project I Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Rural Tourism Cyprus Society, History and Culture ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Travel and Tourism Management 2 4 Organisational Behaviour 2 4 Accounting I (Principles of Accounting) 2 4 Human Resource Management 2 4 Introduction to the Air Transport Industry 3 6 Special Interest Tourism 2 4 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: French Language II 2 4 Russian Language II 2 4 2 4 German Language II Greek Language for Foreign Students II 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

6o Eξάμηνο MAΘHMATA Spa and Wellness Management Public Relations Business Ethics Final Project II E-Commerce Entrepreneurship Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Tourism Legislation EU Formation & Structure ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 3 5 2 5 2 2 15

4 4 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 2 2 2 4

4 4 4 4 6

2 2 16

4 4 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 4 6 2 4 2 4 2 2 16

4 4 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών “Travel & Tourism Management”. Το KES College, μέσω των έμπειρων εκπαιδευτών του, αναλαμβάνει την τοποθέτηση των φοιτητών σε επίλεκτους Ταξιδιωτικούς και Τουριστικούς Οργανισμούς για απόκτηση πρακτικών εμπειριών και πρόσθετων τεχνικών γνώσεων κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η τοποθέτηση γίνεται μετά το 2ο και το 4ο εξάμηνο για διάρκεια 13 εβδομάδων (1η Ιουνίου – 31η Αυγούστου). 102


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Travel & Tourism Management 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year

Περιγραφή Μαθημάτων Geography of Tourism and Travel This course aims to explore the inter-relationship between geography and tourism. The module will provide a basic overview of the world regions and provide an insight about the geographical character that comprises the setting for tourism. Principles of Destination Management The course focuses on tourism and to examine its principles structures, functions and rationale. Structure of Travel Industry Τhe course introduces, presents, discusses and expounds the travel industry and its particulars. Principles of Microeconomics in Tourism This module aims to develop students understanding of the tourism economics from a microeconomic point of view. It also aims to enhance their skills in analyzing the tourism business environment and in taking decisions on tourism business. Definitions, Concepts & Principles of Business Management This course provides a detailed examination of the tourism product and its impact and the nature of the tourist. Moreover, the course provides the students with an understanding of management from an industry standpoint on a global level, showing particular attention to the different and often diverse sectors of the tourism industry. Introduction to Travel, Tourism & the Hospitality Industry An introductory course to Tourism, Travel and Hospitality, introducing these topics and placing them into a correct and updated local and international perspective. The course is designed to develop knowledge and understanding. Introduction to Nutrition and Diet This is an introductory course to the science of nutrition and diet, its principles and methods and its uses and applications in hospitality. Introduction to Sociology of Tourism The purpose of this course is to provide the students with a comprehensive understanding of contemporary tourists, their interests and challenges and relations between tourism and societies at large.

Introduction to Statistics (Descriptive Statistics) This course covers the basics of descriptive statistics, distributions and central tendency and dispersion measures. Global Tourism & Leisure The course provides an introduction to Global trends in tourism and leisure and highlight their major constituents. Principles of Macroeconomics in Tourism The course provides an essential approach to the tourism sector from a macroeconomic point of view. This module aims to develop students understanding of the tourism economics in macroeconomic perspectives; to enhance their skills in taking decisions on tourism business and in analyzing tourism business environment. Introduction to Marketing An introductory course to the science of Marketing Management and its applications in business and organizations. This course teaches students how to apply marketing theory and concepts to what marketers do in “the real world”, how to use marketing concepts to make business decisions and how to improve familiarity with current challenges and issues in marketing. The Hospitality Business This course provides an introduction to the hospitality industry, which has emerged as the largest global industry of present times. Practical Training I The main aim of this course, is to give to the students the opportunity to acquire practical experiences, on top of the knowledge acquired during the entire program of study and within a professional environment. French Language I This is an introductory course to French. It aims to develop basic communication skills in reading, writing, speaking, listening and pronunciation. Russian Language I The course aims to teach students the basic structures and vocabulary of the Russian language, with emphasis on Travel and Tourism, to understand and to use common expressions related to their working environment.

103


Travel & Tourism Management 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year

Περιγραφή Μαθημάτων German Language I The course objective is to enable students to develop their communicative competence in listening, speaking, reading and writing in German Language directly related to their studies and their working environment in Travel and Tourism industry. Greek Language for Foreign Students I This introductory course on Modern Greek is designed specifically for students with no previous knowledge of the language to provide them with knowledge, skills and confidence to read, write, and speak in a basic level in Modern Greek. Travel and Tourism Management The course is designed to make students conceptually clear about Tourism Industry and management so as to understand different facets and dimensions and its relationship with other subjects, tools and techniques. Organisational Behaviour This course provides an understanding of general management theory and principles and their application to hospitality organisations with a particular focus on the travel and tourism sectors. Accounting I (Principles of Accounting) The course introduces students to the basic principles of accounting, its uses, perspectives and applications. Human Resource Management An introductory course to the basics and principles of human resource management in organizations. Introduction to the Air Transport Industry The course introduces students to the general and particular characteristics of the airline industry. Special Interest Tourism The course aims to critically analyse environmental, social and economic costs and benefits of sustainable tourism, including related laws and policies, community involvement, and future trends. French Language II The course focuses on non-general French and more specifically French specialty in the field of hospitality and tourism.

104

Russian Language II The course aims to expand students’ knowledge of grammatical structures, vocabulary and the overall ability to communicate in the Russian language with emphasis on Travel and Tourism and specific professional aspects. German Language II Students will continue their study of German language by further expanding their knowledge of key vocabulary topics related to Travel and Tourism industry. They will also develop their communicative competence in a more advanced level. Greek Language for Foreign Students II This course aims to provide students with some more advanced knowledge and vocabulary of the travel and tourism industry and give emphasis on definitions and concepts concerning the travel and tourism business. Consumer Behaviour The course introduces students to consumer behaviour. Students will be exposed to all aspects of the consumer process. Consumer behavior theory will be introduced and applied to “real world” marketing situations. Culture and Heritage Tourism The course Culture and Heritage Tourism exposes students to scientific artistic, aesthetic, historic and conservationist points of views and values about culture and heritage in different places and culture. This enables them to know how to promote cultural and natural heritage as important tourist aspects. Small Business Management This course provides an understanding of what constitutes small business management and the reasons that small businesses form the backbone of the tourism and hospitality industry. The course also provides an understanding of entrepreneurship generally as a business concept and its application within the tourism and hospitality industry in particular. Air Travel Law and Regulation The course makes the students familiar with the basics of the Air Travel Laws and Regulations and the responsibilities of the partners and the organisations concerned. Air Travel Fares and Ticketing This course introduces students to basics and advanced


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων airline fares principles, CRS, price and ticket issues. Students will learn principles of various ticketing software, e.g. Amadeus, Galileo, Apollo used by travel industry professionals to instantly confirm and manage flights, hotel, car and other reservations. The course also includes a module on electronic booking.

Home & Retail Travel Agency The course introduces students to the options of independent careers in travel and tourism and focuses on means, methods and rationale of becoming a “HomeBased” Travel agent and explains how to specialize as an employee in a travel agency.

Practical Training II Practical Exercise II offers students the opportunity to gain practical experience in addition to the knowledge and skills acquired during their studies in a real professional environment.

Conferences & Event Management This course introduces to students to Banquet, Gala and Conference events; planning and management techniques.

Introduction to Finance This is an introductory course to finance and investments. It provides an intuitive but rigorous understanding of the theory and practice of financial markets, illustrating the concepts through examples and cases drawn from the public, private and non-profit sectors. Food Health, Safety and Security This course introduces and trains students in food industry related sanitation and safety issues and practices involved in food preparation. Business Strategy and Policy This course provides a link between strategic thinking on a theoretical basis with action in the management of tourism. Moreover, it provides an analytical evaluation of the most important global trends in the industry and a review of the major factors affecting international tourism management especially from a strategic standpoint. Quality Assessment Control and Management The course covers the history and relevance of quality control in modern business; explains major concepts, methods and means of quality control and explains how these are applied in the evaluation and measurement of goods and services. Cruise Line Management This course is designed to help students understand the cruise line industry as a unique tourism product. Examining the major aspects of cruise operations and management including history, global cruise market, economic significance, geography of cruising, itinerary design, anatomy of a cruise ship, operations, sales and marketing procedures, passenger services, event planning and management and career opportunities.

Final Project I This course coaches students in the first stage of market research towards the building of a realistic business plan. Rural Tourism The course provides an introduction to rural tourism and survey issues that determine successful rural tourism development and site management of environmentally and culturally sensitive areas. Cyprus Society, History and Culture This course provides students with an introductory survey of Cyprus society, history and culture. It explores the island’s history from the Neolithic age to the present, offering an overview of all major historical periods. Spa and Wellness Management This course is designed to address today`s market demand for creative, highly skilled, and well-rounded Spa and Wellness managers, who have the ability to educate and empower both their clients and staff. Public Relations The aim of the course is to introduce, describe, explain and analyse the functions of Public Relations in contemporary society. Business Ethics Business Ethics introduces, expounds and explains the essentials of business ethics in modern settings. Final Project II This course coaches students in the final building of a realistic business plan.

105


Travel & Tourism Management 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year

Περιγραφή Μαθημάτων E-Commerce This is an advanced course which looks at the new electronic “marketplace in space”. The course examines the foundation, operation and implications of the Internet economy. Entrepreneurship The course explores entrepreneurship as a multidimensional phenomenon at individual and corporate levels. Students are given hands-on experience in business venture development through a close interrelation between class theory and practice. Tourism Legislation The aim of the course is to acquaint students with legal regulations nascent in the tourist industry. Principally to take heed of contractual relations between entrepreneurs and their consumers, explication of questions concerning the protection of consumers and problems of dispute resolution. EU Formation and Structure An introductory course on the evolution and structure of EU society & economics. The course covers highlights of EU institutions rules and regulations to familiarize the student with the basic concepts of EU structure.

106


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

107


Ένα πλήρως ανανεωμένο κι εκσυγχρονισμένο Πρόγραμμα Σπουδών με βάση τη σύγχρονη διεθνή πρακτική και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος του Δημοσιογράφου. Το KES College προχώρησε στην πλήρη αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό του προ πολλού εγγεγραμμένου και σε λειτουργία προγράμματός του της Δημοσιογραφίας με Δημόσιες Σχέσεις, ενώ διατήρησε το αρχικό πλαίσιο και τα δοκιμασμένα στο χρόνο στοιχεία του. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν πλήρη εκσυγχρονισμό του, εκτεταμένη αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού, σε βάθος εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και εξασφάλιση ακαδημαϊκών συμβούλων για τη Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις από πανεπιστήμια του εξωτερικού.

108


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα στη Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

ΣΤΟΧΟΙ • Να προετοιμάσει και να καταρτίσει επαρκώς θεωρητικά και τεχνικά τους φοιτητές για το επάγγελμα του Δημοσιογράφου με ιδιαίτερη έμφαση στην Έντυπη και Ραδιοτηλεοπτική Δημοσιογραφία και τη Δημοσιογραφία των Σύγχρονων Τεχνολογιών. • Να καταρτίσει τους φοιτητές στις βασικές πτυχές των Δημοσίων Σχέσεων. • Να αναπτύξει γλωσσικές δεξιότητες στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα για τους υποψήφιους δημοσιογράφους. • Η μελέτη σε βάθος και λεπτομέρεια (με τη βοήθεια νομικού) της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας). • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ότι οφείλουν να μάθουν και να μεριμνούν ώστε να προάγονται οι αρχές της πολυφωνίας και της πολυμέρειας αναφορικά με την ενημέρωση.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές του Προγράμματος “Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις” έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο Studio Ήχου και Studio Εικόνας του Κολλεγίου καθώς και στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Κολλεγίου “NOISE RADIO”, δημιουργώντας τις δικές τους ραδιοφωνικές εκπομπές και παρουσιάζοντάς τις μέσω live streaming. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως Δημοσιογράφοι και ως Λειτουργοί Δημοσίων Σχέσεων σε • Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς • Περιοδικά • Έντυπες και Ηλεκτρονικές Εφημερίδες • Επιχειρήσεις κ.ά.  

109


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία Ειδησεογραφικό Ρεπορτάζ Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας Αρχές των Δημοσίων Σχέσεων Αγγλικά Ελληνικά για Δημοσιογράφους Η Κυπριακή Κοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της ΣΥΝΟΛΟ 2o Εξάμηνο MAΘHMATA Νέα ΜΜΕ Η Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία του Κυπριακού Κράτους Βασικές Αρχές Οικονομικών Ορθοφωνία Κοινωνική Ψυχολογία Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Νομοθεσία και Δεοντολογία στη Δημοσιογραφία ΣΥΝΟΛΟ 3o Εξάμηνο MAΘHMATA Τεχνικές Συνέντευξης Ι Ερευνητική Δημοσιογραφία Τεχνικές Ήχου Αστυνομικό και Δικαστηριακό Ρεπορτάζ Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παγκόσμια Θέματα και Ζητήματα Επιλεγόμενο Μάθημα ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 2 4 2 4 2 3 2 3 2 16

4 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 2 4 2 4 2 4 1 2 1 2 2 15

  5o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Τεχνικές Εικόνας 3 6 Σύνταξη Δημοσιογραφικού Λόγου 2 4 Εκστρατείες Δημοσίων Σχέσεων 2 4 Διαχείριση Κρίσεων και Δημόσιες Σχέσεις 2 4 Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες 2 4 Τελική Εργασία Ι 2 4 Επιλεγόμενο Μάθημα* 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

4 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 2 4 2 4 2 2 2 15

4o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Σύνταξη Ραδιοφωνικού Λόγου 2 4 Ραδιοφωνική Παραγωγή 2 4 Τεχνικές Συνέντευξης ΙΙ 2 4 Διαδικτυακή Δημοσιογραφία και Ιστοσελίδες 2 4 Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων 2 4 Φωτοδημοσιογραφία 2 4 Πρακτική Άσκηση** - 6 ΣΥΝΟΛΟ 12 30

4 4 4 30

6o Εξάμηνο MAΘHMATA Σύνταξη Τηλεοπτικού Λόγου Τηλεοπτική Παραγωγή Μοντάζ Θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ Τελική Εργασία ΙΙ Επιλεγόμενο Μάθημα* ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 3 6 2 4 2 4 1 2 3 6 2 4 15 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική άσκηση των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις” σε MME αποτελεί ουσιαστικό μέρος του προγράμματος αυτού. Αρχίζει την 1η Ιουνίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου στο τέλος του πρώτου και δεύτερου έτους σπουδών. 110


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Επιλεγόμενα Μαθήματα MAΘHMATA Δημοσιογραφία για Οικονομικά και Χρηματοπιστωτικά Θέματα Επιχειρηματικότητα Αθλητική Δημοσιογραφία Δημοσιογραφία Μόδας Νέο Ψηφιακό Τεχνολογικό Περιβάλλον και Διαφήμιση Χρήσιμες Έννοιες για Δημοσιογράφους Δημόσιες Σχέσεις και Προπαγάνδα Εταιρική Επικοινωνία

Π.Τ.Ε* ECTS 2 2 2 2

4 4 4 4

2 2 2 2

4 4 4 4

Περιγραφή Μαθημάτων Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Δημοσιογραφίας στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Καλύπτει την ιστορική εξέλιξη και ανάπτυξη των διάφορων μορφών της Δημοσιογραφίας από το 17ο μέχρι τον 21ο αιώνα και διερευνά τα κύρια είδη της Δημοσιογραφίας όπως έχουν αναπτυχθεί σήμερα. Ειδησεογραφικό Ρεπορτάζ To μάθημα επεξηγεί τις αρχές και πρακτικές που καθορίζουν τις βασικές δημοσιογραφικές αξίες και καθιστά τους φοιτητές ικανούς να συντάξουν ενδιαφέροντα ρεπορτάζ προς δημοσίευση. Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας Οι φοιτητές μέσα από αυτό το μάθημα θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της επικοινωνιακής διαδικασίας και τις βασικές απόψεις σημαντικών θεωρητικών της επικοινωνίας. Το μάθημα εγκαινιάζει την έναρξη μελέτης από τους φοιτητές των κλασικών θεωριών μαζικής επικοινωνίας. Αρχές των Δημοσίων Σχέσεων Το μάθημα εισάγει, επεξηγεί και αναλύει τις λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων όλων των τύπων στη σύγχρονη κοινωνία. Αγγλικά This subject aims to demonstrate how English is used in real-life situations, enabling students to use it in meaningful contexts. It is designed to build students’ ability to communicate their ideas fluently, accurately and confidently. The content is carefully selected to motivate

students and stimulate learning. This Subject adopts a communicative approach to language learning, offering students extensive practice in developing their competence in the language. Ελληνικά για Δημοσιογράφους Μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος Ελληνικά για Δημοσιογράφους καλλιεργούνται περαιτέρω οι γνώσεις και οι δεξιότητες τής ορθής χρήσης τής Ελληνικής τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Η Κυπριακή Κοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο πολιτισμό, την ιστορία και τη θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα την σημερινή κοινωνική, ιστορική και πολιτισμική κατάσταση του νησιού. Νέα ΜΜΕ Οι φοιτητές μέσα από αυτό το μάθημα θα γνωρίσουν τις ψηφιακές μεθόδους επικοινωνίας και τις επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας με σκοπό να γίνουν πιο κριτικοί διαχειριστές των πληροφοριών, καλύτεροι επαγγελματίες και ικανοί αναλυτές.   Η Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία του Κυπριακού Κράτους Το μάθημα αυτό επεξηγεί και αναλύει τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με επίκεντρο την οργάνωση της Εκτελεστικής Εξουσίας ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να λειτουργούν ως δημοσιογράφοι. Το μάθημα εξετάζει τον τρόπο που είναι οργανωμένες όλες οι υπηρεσίες και οι θεσμοί του κράτους, την ιεραρχική ή μη σχέση τους και τους νέους θεσμούς οι 111


Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων οποίοι δημιουργήθηκαν μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικές Αρχές Οικονομικών Στο μάθημα αυτό πραγματοποιείται επισταμένη μελέτη των οικονομικών φαινομένων, διατυπώνονται οι γενικές αρχές και οι νόμοι οι οποίοι διευκολύνουν τα άτομα, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς φορείς και τις κυβερνήσεις να παίρνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις. Ορθοφωνία Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές να αρθρώνουν και να μιλούν σωστά και κατανοητά Ελληνικά με μεγαλύτερη σαφήνεια και αυτοπεποίθηση. Εστιάζει στη βελτίωση της προφοράς και της έκφρασης, του στυλ και του ρυθμού της ομιλίας. Αναπτύσσει τεχνικές για να ελέγχεται η ένταση του ήχου της φωνής, του ρυθμού της ομιλίας ώστε οι φοιτητές να προσαρμόζονται σε όλες τις καταστάσεις. Κοινωνική Ψυχολογία Οι φοιτητές μέσα από τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος θα αναπτύξουν μια βασική κατανόηση του περιεχομένου της Κοινωνικής Ψυχολογίας, ως της επιστήμης η οποία ασχολείται με το πώς επηρεάζεται η σκέψη και η συμπεριφορά του ατόμου από την παρουσία άλλων ατόμων. Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων Το μάθημα προσφέρει τις γνώσεις και την απαιτούμενη εκπαίδευση στους φοιτητές ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να οργανώνουν εκδηλώσεις στον νευραλγικό τομέα των επαγγελμάτων της Επικοινωνίας και των Δημόσιων Σχέσεων. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Το μάθημα διδάσκει στους φοιτητές βασικές έννοιες της Πολιτικής Επιστήμης και βασικά στοιχεία για τις λειτουργίες της κοινωνίας, των εξουσιών, των κομμάτων και του Κράτους. Νομοθεσία και Δεοντολογία στη Δημοσιογραφία Το μάθημα αναπτύσσει τη γνώση και κατανόηση των νόμων και κανονισμών που διέπουν την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, την ηλεκτρονική διαδικτυακή δημοσιογραφία, τη δημόσια επικοινωνία και την ελευθερία της έκφρασης σε μια δημοκρατική κοινωνία, έχοντας ως γνώμονα και φάρο τη Δεοντολογία.

112

Τεχνικές Συνέντευξης Ι Το μάθημα εκπαιδεύει τους φοιτητές στην έρευνα, στον σχεδιασμό, στην προετοιμασία και στην καταγραφή ξεκάθαρων, συγκεκριμένων εύστοχων ερωτήσεων, ώστε να είναι σε θέση να πάρουν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη ανάλογα με τα πρόσωπα και τα γεγονότα με τα οποία καταπιάνονται. Ερευνητική Δημοσιογραφία Το μάθημα εκπαιδεύει τους φοιτητές στη συλλογή, αξιολόγηση, ιεράρχηση και ανάλυση δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για τη σύνταξη μιας σοβαρής, υπεύθυνης και αξιόπιστης δημοσιογραφικής έρευνας. Τεχνικές Ήχου Το μάθημα εκπαιδεύει τους φοιτητές στην παραγωγή, ηχογράφηση και στο χειρισμό επαγγελματικού ήχου μέσα και έξω από το στούντιο, με έμφαση στις ανάλογες τεχνολογίες και εργαλεία. Αστυνομικό και Δικαστηριακό Ρεπορτάζ Το μάθημα αναπτύσσει και να ενισχύει την ικανότητα των φοιτητών στη διερεύνηση, κάλυψη και σύνταξη ειδήσεων και ρεπορτάζ που αφορούν τον τομέα του αστυνομικού και δικαστηριακού ρεπορτάζ. Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι φοιτητές μέσα από αυτό το μάθημα θα γνωρίσουν τους θεσμούς και τα όργανα της Ε.Ε, αναλύουν και ερμηνεύουν τα γεγονότα, τις σχέσεις και τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παγκόσμια Θέματα και Ζητήματα Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα παγκόσμια μέσα και στη ροή των πληροφοριών και επεξηγεί την πολυδιάστατη παγκόσμια δομή των αλληλένδετων οικονομικών, πολιτικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και οικολογικών συστημάτων. Σύνταξη Ραδιοφωνικού Λόγου Το μάθημα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις στους φοιτητές, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να συντάσσουν κείμενα τα οποία είναι κατάλληλα προς εκφώνηση και μετάδοση από το ραδιόφωνο.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε

Περιγραφή Μαθημάτων Ραδιοφωνική Παραγωγή Οι φοιτητές μέσα από αυτό το μάθημα διδάσκονται για την ραδιοφωνική παραγωγή, την φωνητική παρουσίαση (φάσμα, αναπνοή, κύρος, ζεστασιά, μουσικότητα, προφορά), και μαθαίνουν να κάνουν σύντομα podcasts και να παραγάγουν ένα σύντομο ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Τεχνικές Συνέντευξης ΙΙ Το μάθημα αυτό εκπαιδεύει τους φοιτητές να διατυπώνουν σωστές ερωτήσεις, να διαβάζουν τη γλώσσα του σώματος, να γνωρίζουν τα όριά τους και να κατανοούν τι είναι η μη λεκτική επικοινωνία.   Διαδικτυακή Δημοσιογραφία και Ιστοσελίδες Το μάθημα εκπαιδεύει τους φοιτητές ώστε να συντάσσουν ποιοτικά και αξιόπιστα κείμενα και ειδήσεις τα οποία θα αναρτώνται στον Παγκόσμιο Ιστό, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διαδικτύου. Επίσης οι φοιτητές θα γνωρίσουν το διαδίκτυο, τους ιστοχώρους και την προσβασιμότητα σε αυτούς καθώς και τις τεχνικές σχεδιασμού και διαχείρισης ενός ιστοχώρου. Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων Το μάθημα αναλύει τις στρατηγικές πτυχές των λειτουργιών και της διεύθυνσης δημοσίων σχέσεων και επεξηγεί τη θεωρία, τη λογική και τον τρόπο λειτουργίας τους. Φωτοδημοσιογραφία Το μάθημα αυτό εκπαιδεύει τους φοιτητές στα τεχνικά και άλλα γνωρίσματα της φωτογραφικής τέχνης, ως μέσου και εργαλείου για την ανάδειξη της φωτογραφίας , της αξίας και της σημασίας της στα έντυπα ΜΜΕ. Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μεταξύ του 4ου και του 5ου εξαμήνου σε ΜΜΕ, είναι η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών και η παροχή σε αυτούς ευκαιριών για εμπέδωση και διεύρυνση των δεξιοτήτων που απέκτησαν. Τεχνικές Εικόνας Οι φοιτητές μέσα από αυτό το μάθημα αποκτούν την ικανότητα χειρισμού βιντεοκάμερας και εξοπλισμού ήχου, κατανοούν τις βασικές διαδικασίες βίντεο-μοντάζ και το σχετικό λογισμικό και κατόπιν αποκτούν την ικανότητα να παίρνουν συνεντεύξεις με βίντεο, να κινηματογραφούν και να κάνουν μοντάζ.

Σύνταξη Δημοσιογραφικού Λόγου Το μάθημα Σύνταξη Δημοσιογραφικού Λόγου εκπαιδεύει τους φοιτητές στις λειτουργίες και τεχνικές της σύνταξης ύλης. Το μάθημα καλύπτει τη γλώσσα, την ορθογραφία, τη γραμματική, τον τόνο, το στυλ και τη σελιδοποίηση των τελικών κειμένων. Επίσης, επικεντρώνεται στις τεχνικές και γλωσσικές πτυχές του δημοσιογραφικού υλικού. Εκστρατείες Δημοσίων Σχέσεων Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές την απαραίτητη βασική κατάρτιση για τον σχεδιασμό, οργάνωση και διαχείριση εκστρατειών δημοσίων σχέσεων. Διαχείριση Κρίσεων και Δημόσιες Σχέσεις Μέσα από αυτό το μάθημα οι φοιτητές θα αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση του φάσματος των κρίσεων, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, της διεύθυνσης των λειτουργιών των δημοσίων σχέσεων από τα πρώτα στάδια τις κρίσης μέχρι τις τελικές πρακτικές διαχείρισης, και μια αυξημένη κατανόηση των τακτικών επικοινωνίας, οι οποίες μπορούν να ασκηθούν σε τέτοιες καταστάσεις. Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθούν την ηθική της διάσταση, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της. Επίσης, εξετάζει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την δομή μιας έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και τη στατιστική της τεκμηρίωση, τις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και τον έλεγχο υποθέσεων. Τελική Εργασία Ι Το μάθημα αυτό βοηθά τους φοιτητές να επιλέξουν έγκαιρα το θέμα πάνω στο οποίο θα πραγματοποιήσουν την τελική εργασία τους στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, στο μάθημα “PROJ317 Τελική Εργασία ΙΙ”. Αυτό προϋποθέτει ότι θα ενημερωθούν και θα προετοιμαστούν ώστε να συλλέξουν το κατάλληλο υλικό, θα το αξιολογήσουν, θα το ταξινομήσουν και θα το ιεραρχήσουν ώστε να συντάξουν σταδιακά την τελική εργασία η οποία θα υποβληθεί στο 6ο εξάμηνο στο τέλος του Προγράμματος. Σύνταξη Τηλεοπτικού Λόγου Οι φοιτητές μέσα από αυτό το μάθημα γνωρίζουν όλα τα στάδια της δημιουργίας ενός τηλεοπτικού ρεπορτάζ, τον τρόπο συγγραφής κειμένων με τηλεοπτικές προδιαγραφές, να εκφωνούν σωστά τα κείμενα και να επιλέγουν τα καταλληλότερα πλάνα και δηλώσεις. 113


Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Τηλεοπτική Παραγωγή Οι φοιτητές στο μάθημα αυτό αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες χειρισμού βιντεοκάμερας και ηχητικού εξοπλισμού, γνωρίζουν τις βασικές διαδικασίες μοντάζ και το σχετικό λογισμικό και εξοικειωθούν με την συνέντευξη με βίντεο, την κινηματογράφηση και το μοντάζ.

Αθλητική Δημοσιογραφία Το μάθημα αυτό οδηγεί στην εξάσκηση των φοιτητών σε διάφορες πτυχές και τεχνικές της Αθλητικής Δημοσιογραφίας και κυρίως επικεντρώνεται πάνω σε δεοντολογικές και νομικές πτυχές της Αθλητικής Δημοσιογραφίας.

Μοντάζ Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού να επεξεργαστούν πλάνα για να δημιουργήσουν σύντομα ρεπορτάζ, τηλεοπτικές συνεντεύξεις και ειδικά θέματα για την τηλεόραση και το διαδίκτυο.

Δημοσιογραφία Μόδας Μέσα από αυτό το μάθημα οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε διάφορες πτυχές και τεχνικές της Δημοσιογραφίας Μόδας ώστε να παρατηρούν, να αναλύουν και να ετοιμάζουν ρεπορτάζ σχετικά με τη μόδα.

Θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας Οι φοιτητές μέσα από τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος θα κατανοήσουν περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα, διδαχθούν βασικές έννοιες και ορολογίες για την έρευνα του περιβάλλοντος και του κλίματος και αντιληφθούν τις τοπικές και παγκόσμιες περιβαλλοντικές πραγματικότητες. Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ Το μάθημα αυτό θα οδηγήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν τη σχέση μεταξύ των ΜΜΕ και των δημοσίων σχέσεων, να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν καλύτερα τις διάφορες λειτουργίες των ΜΜΕ, ώστε να γνωρίσουν τον ρόλο και τη σημασία των ΜΜΕ στις δημόσιες σχέσεις. Τελική Εργασία ΙΙ Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να συνεχίσουν και να διεκπεραιώσουν την τελική εργασία την οποία ανέλαβαν στο 5ο εξάμηνο, στο μάθημα “PROJ316 Τελική Εργασία Ι”. Δημοσιογραφία για Οικονομικά και Χρηματοπιστωτικά Θέματα Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην κατανόηση οικονομικών και χρηματοπιστωτικών εννοιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την σύνταξη υπεύθυνων και έγκυρων ειδήσεων, ρεπορτάζ και αναλύσεων για οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα και προβλήματα που αφορούν την εθνική και την παγκόσμια οικονομία. Επιχειρηματικότητα Οι φοιτητές μέσα από τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος θα αποκτήσουν γνώσεις για τα βασικά θέματα οργάνωσης, διοίκησης, δημιουργίας και ανάπτυξης μιας επιχείρησης.

114

Νέο Ψηφιακό Τεχνολογικό Περιβάλλον και Διαφήμιση Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στους τρόπους διαφήμισης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Χρήσιμες Έννοιες για Δημοσιογράφους Οι φοιτητές μέσα από αυτό το μάθημα γνωρίζουν έννοιες και διεθνείς θεσμούς που χρησιμοποιούνται από τα ΜΜΕ και θεωρούνται εξαιρετικά χρήσιμες γνώσεις για τους δημοσιογράφους, κατά τη σύνταξη δημοσιογραφικών κειμένων και αναλύσεων. Δημόσιες Σχέσεις και Προπαγάνδα Το μάθημα αυτό οδηγεί τους φοιτητές να γνωρίσουν τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των Δημοσίων Σχέσεων και της Προπαγάνδας και να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να αναγνωρίζουν πότε μια δραστηριότητα εμπίπτει στις Δημόσιες Σχέσεις και πότε είναι προπαγάνδα. Εταιρική Επικοινωνία Μέσα από το μάθημα αυτό οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά της εταιρικής επικοινωνίας, τις αναγκαίες οργανωτικές δομές και τις τεχνικές επικοινωνίας.  


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε

115


Στο επίπεδο πτυχίου, το Πρόγραμμα Σπουδών “Business Management” στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές γερές βάσεις στο πεδίο των επιχειρήσεων και τους προετοιμάζει ώστε να γίνουν αποδοτικοί επαγγελματίες. Το πρόγραμμα έχει στόχο να προετοιμάζει αποφοίτους οι οποίοι θα γίνουν ειδικοί σε θέματα επιχειρήσεων κατέχοντας ικανότητες στη Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά και Πληροφοριακά Συστήματα, οδηγώντας έτσι τους αποφοίτους σε εκτελεστικές θέσεις σε επιχειρήσεις.

116


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Business Management 4 years/240 ECTS, Bachelor Degree, Plus an Optional Foundation Year Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική Χορηγία μέχρι €3.420 και Φοιτητική Μέριμνα (Στέγαση, Σίτιση, Αγορά Βιβλίων, Αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική Τίτλος Σπουδών: Bachelor of Arts in Business Management ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ • Business Αdministration • Marketing Management • Hospitality and Tourism Management ΣΤΟΧΟΙ • Να δώσει στους φοιτητές μια περιεκτική επισκόπηση των επιχειρήσεων και θεμάτων που σχετίζονται με αυτές. • Να εκπαιδεύσει και να διδάξει τους φοιτητές στα διάφορα κεντρικά θέματα της γενικής διεύθυνσης επιχειρήσεων. • Να επιτρέψει στους φοιτητές να επιλέξουν μια από τις τρεις επικεντρώσεις γύρω από θέματα επιχειρήσεων και να τους παρέχει την καλύτερη περιεκτική εκπαίδευση στην επικέντρωση που θα επιλέξουν. • Να προετοιμάσει ικανούς και καλά ενημερωμένους επαγγελματίες στο γενικό πεδίο των Επιχειρήσεων. • Να συμπληρώνει τη θεωρητική μάθηση με την πρακτική άσκηση σε όλες τις απαιτούμενες δεξιό-τητες, ούτως ώστε να δημιουργούνται ικανότητες που μπορούν να είναι εύκολα εμφανείς. • Να παρέχει στους φοιτητές το κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η διοίκηση επιχειρήσεων, στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. • Να συμπληρώνει την κατάρτιση γύρω από τις επιχειρήσεις με μια στέρεη εκπαίδευση σε σχετικά θέματα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας 3 μηνών και αποτελεί πολύ σημαντική πτυχή του Προγράμματος Σπουδών “Business Management”. Έχει τοποθετηθεί στο 8ο και τελευταίο εξάμηνο του Προγράμματος κατά τη διάρκεια των μηνών Φεβρουαρίου και Μαΐου και το Κολλέγιο αναλαμβάνει να βοηθήσει τους φοιτητές στην εξεύρεση οργανισμού για τη Πρακτική τους Άσκηση. Στόχος για τους φοιτητές είναι η απόκτηση πρακτικών εμπειριών μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίας και κατ’ επέκταση η βαθύτερη κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου του Προγράμματος. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις • Μάρκετινγκ και Πωλήσεις • Ανθρώπινο Δυναμικό • Αναλυτής Αγοράς • Κυβέρνηση • Ιδιωτικός Τομέας • Λογιστικά και Ασφάλειες • Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς • Δημόσιες Σχέσεις

117


Business Management 4 years/240 ECTS, Bachelor Degree, Plus an Optional Foundation Year

Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Introduction to Statistics Academic English Reading, Writing and Communication Introduction to Computers Introduction to Economics Principles of Management ΣΥΝΟΛΟ 2o Eξάμηνο MAΘHMATA Introduction to Sociology & Psychology Introduction to Organisations Theory & Structure Principles of Accounting External Business Environment Business English Writing Skills ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 3 3 3 15

6 6 6 6 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6

4o Eξάμηνο MAΘHMATA Compulsory Courses Human Resource Management Business Law & Ethics Consumer Behaviour

3 3 3

6 6 6

Concentration in Business Αdministration Managerial Accounting Supply Chain Management ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

Concentration in Marketing Management Advertising and Promotion Sales and Business Development ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

3 3 3 3 15

6 6 6 6 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA ECTS Compulsory Courses Introduction to Marketing 3 Organisational Behaviour 3 Customer Relationship Management 3 IT Web Page Design 3

6 6 6 6

Concentration in Business Αdministration Introduction to Finance ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30

5o Eξάμηνο MAΘHMATA Compulsory Courses Business Strategy and Policy Organisational Psychology Financial Accounting Introduction to Data Analysis with Spreadsheets

Concentration in Marketing Management Marketing Management ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30

Concentration in Hospitality and Tourism Management Casino and Gaming Management ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30

Concentration in Hospitality and Tourism Management Health, Safety and Security 3 6 Introduction to Travel, Tourism and Hospitality Industry 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30 Π.Τ.Ε*

ECTS

3 3 3

6 6 6

3

6

Concentration in Business Administration Leadership Management ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30

Concentration in Marketing Management Product and Brand Management ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30

Concentration in Hospitality and Tourism Management Economics of Travel Industry ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά 118

Π.Τ.Ε* ECTS


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δομή Προγράμματος 6o Eξάμηνο MAΘHMATA Compulsory Courses E-Commerce Small Business Management Strategic and Global Marketing

Π.Τ.Ε* ECTS 3 3 3

6 6 6

Concentration in Business Administration Innovation and Entrepreneurship Business Taxation ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

Concentration in Marketing Management New Product Development and Marketing Managerial Accounting ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

Concentration in Hospitality and Tourism Management Hospitality Financial Accounting The Hospitality Business ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

7o Eξάμηνο MAΘHMATA Compulsory Courses Statistical Analysis & Interpretation The European Community: Formation & Structure General Elective

Π.Τ.Ε* ECTS 3

6

3 3

6 6

Concentration in Business Administration Investments European Community Economics ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

Concentration in Marketing Management Digital Marketing and Social Media Marketing Research ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

Concentration in Hospitality and Tourism Management Facility Management 3 6 Customer Service 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30 8o Eξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Compulsory Courses Operations & Project Management 3 6 Corporate Social Responsibility & 3 6 Sustainable Development Final Project Write-up & Presentation 6 12 Practical Training 5 6 ΣΥΝΟΛΟ 17 30 General Electives Π.Τ.Ε* ECTS MAΘHMATA Eco-Tourism 3 6 Cyprus Society, History & Culture 3 6 Introduction to Philosophy 3 6 Geography & Anthropology of Tourism 3 6

119


Business Management 4 years/240 ECTS, Bachelor Degree, Plus an Optional Foundation Year

Περιγραφή Μαθημάτων Introduction to Statistics Introduce participants to the basics of statistics and its applications and uses. Topics include the proper display and description of data as well as an understanding of the normal curve, regression, confidence intervals and hypothesis testing. Academic English Reading, Writing and Communication Train students in the fundamentals of correct academic language and in English, using an ESL (English as a Second Language) approach. To develop reading, writing and speaking abilities for proper English communication. Introduction to Computers Introduce basic computer operations, skills and applications. There is an appreciation of the uses of the internet and the World Wide Web, a differentiation among the various types of computer software and a description of the categories of computers and their uses. Introduction to Economics Introduce economics, principles, theory and fundamentals. Topics include an introduction to the main principles of microeconomics and macroeconomics as well as an identification of the market structures in specific economic systems, including the concepts of perfect and imperfect competition. Principles of Management Introduce students to basic business principles and concepts. There will be a particular focus on two major schools of management: the classical (traditional) theories and the modern (contemporary) theories of management. Introduction to Sociology & Psychology Introduce the basic concepts of Sociology and Psychology and tie them into an introductory framework of social science. There is an overview of the research methods and the human actions and behaviours related to each one of these two disciplines. Introduction to Organisations Theory & Structure Introduce Organization Theory through defining and explaining organizations within the broader framework of Sociology and Psychology and the role that humans have within them.

120

Principles of Accounting This is an introductory accounting course. It imparts accounting information from the perspective of the external users (i.e. investors and creditors), study of accepted accounting principles, recording of accounting entries for business transactions, accounting cycle, profit measurement, adjusting entries, merchandise accounting, owner’s equity reports and the preparation of financial statements. External Business Environment Introduce and instruct students in the external environment in which a business operates. The external environment is composed of all the elements that have an impact in any aspect of an organization in any industry; models such as SWOT and PESTEL will be closely examined. Business English Writing Skills Further develop writing, speaking, listening, and nonverbal communication skills based on the ESL used through the related course in the first semester. Introduction to Marketing Introduce students to the science of Marketing and its applications in business and organisations. There will be an analysis of the activities, institutions and offerings related to the process of marketing and the value that can be created as part of this process for the organizations, the customers and the society at large. Organisational Behaviour Diagnose and analyse business organisational micro and macro environments and the impact that individuals, groups of people and structures have on overall organizational success. Customer Relationship Management The objective of the course is to serve as a comprehensive learning experience for advanced business undergraduates to coach them in Customer Relationship Management (CRM), its importance and its approaches. IT Web Page Design Train students in the use of basic computer applications’ software such as Word Processing and Spreadsheets. Human Resource Management Introduce the basic principles of human resource man-


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων agement in organizations and the processes that can have a potential negative or positive impact in the overall productivity of employees, working both as individuals and in groups. Business Law & Ethics Introduce students to the required fundamentals, principles and operations of business law and ethics. These will be approached in such a way in order to show and elevate their importance in the decision making processes of an organization. Consumer Behaviour Introduce students to consumer behaviour and its various aspects, uses and applications and the impact it has on the various marketing activities of an organization. Psychological, social and cultural concepts are examined within the process of marketing decision making. Business Strategy and Policy Help students analyse, evaluate and synthesize critical aspects of business strategy into a form that can be implemented and managed. An overview of the guidelines, rules and procedures that are established in order to provide support to the stated strategic objectives of an organization, will also be provided through this course. Organisational Psychology Train students in the fundamentals of organizational psychology. To teach participants how to do people and job and performance assessment Financial Accounting Develop the students’ understanding of accountant contribution to decision making for investors, creditors, government regulators and managers Introduction to Data Analysis with Spreadsheets Introduce the environment in which systems operate, analyse them and explain their technical and conceptual structure. E-Commerce The goal of this course is to provide the students with an understanding of the relationships between communications, computers and economics. The course further aims to develop the students’ understanding and abilities in e-commerce and its practical applications.

Small Business Management Explain and analyse the application of business principles and techniques to small family business management and administration. There will be a focus on the role and importance of the entrepreneur as the person who, as the owner and / or manager of an organization, attempts to make profit through the introduction of new ways of production and the development of new products. Strategic and Global Marketing Introduce and develop analytical skills on market-driven organizational strategies. Global marketing is treated as the process which conveys a final product / service on worldwide basis while strategic marketing involves the dissemination of the final product / service by taking into consideration global, multi-national and international elements. Statistical Analysis & Interpretation Introduce and train students in software based statistical data entry and analysis. This course is useful for individuals coming from different fields and positions, such as economists, managers, consultants. The role that research can have on the interpretation of statistical data will also be examined. The European Community: Formation & Structure Introduce students to the European Community and its society, economics and institutions. There will be a closeup on its formation after the Second World War and its structural development thereafter, with special attention given on the (European Commission) EC, as perhaps its most important governing body. Operations & Project Management Teach and train students in the theory and practice of operations and project management, through reviewing and clarifying concepts of operations strategy, competitive advantage, designing operations, managing operations and quantitative theories / practices. Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Teach, train and sensitize students to the theory and the reality of corporate social responsibilities especially the ones associated with the beginning of the new millennium and thereafter. Furthermore, this course aims to help students understand the role of business

121


Business Management 4 years/240 ECTS, Bachelor Degree, Plus an Optional Foundation Year

Περιγραφή Μαθημάτων in the context of the wider society and future challenges, such as sustainable development. Final Project Write-up & Presentation The final project of this programme comprises building a business plan for a chosen venture or business project of the student’s choice. Students learn the basics on how to collect data and how to analyze data by means of a statistical software package, learn how to do advanced data analysis and finally, learn how to integrate data and findings into a coherent business. Practical Training This course guide outlines how students will apply their academic learning in a contemporary workplace situation, integrating work and learning. Starting a career in business management requires many skills – attention to detail, organisation, time management, computer proficiency and much more. This Practical Training course prepares students for the challenges of a business management career, while also equipping them with the flexibility necessary to work in a variety of different industries and to handle different situations at any given time. The Practical Training course promotes the transfer of new methods and emerging techniques to a broad number of areas.  

Concentration in Business Administration Introduction to Finance Introduce students to principles and practices of finance and investments. Topics include the determination of the different sources of income for an organization, budgeting preparation as well as the importance of the use of credit. Managerial Accounting Introduce students to the theory, practice and analysis of managerial accounting, recognizing it as a process where management reports and accounts are prepared in order to provide valuable financial and statistical information. Supply Chain Management Provide a holistic view of the supply chain and teach its fundamental principles that range from the production and extraction of raw material until the final product is purchased by the individual customer and consumer. 122

Leadership Management Teach and sensitize students to the theory and the roles of leaders and leadership in the business world from a perspective of business sense on the one hand and moral and social responsibilities on the other hand. Innovation and Entrepreneurship Provide students with a foundational knowledge of entrepreneurship and innovation and explore how entrepreneurial and innovative activities are influenced by individual, organisational and institutional factors. Business Taxation Introduce students to: tax and taxation concepts; the Income and Sales Tax Laws; the important elements of the taxation system and its limitations. In general, this course aims to equip students with skills to deal with taxation issues. Investments Explain and expand on the basics of sound investment decisions; financial markets, analytical investment thinking and relevant mathematical derivations. European Community Economics This course provides a basic understanding of the European Union (EU) and analyses its economic structure and function. There will be a focus on the overall scope of the EU to sustain growth by investing in transport, energy and research while minimizing as much as possible the impact of growth on the environment.

Concentration in Marketing Management Marketing Management The main objective of this course is to analyse customers, competitors, collaborators, context, and the strengths and weaknesses of a company. Furthermore students will examine different effective marketing strategies to achieve organisational objectives and the design of strategic implementation programs to maximize the chance of organizational success. Advertising and Promotion The purpose of this course is to lead students in an exploration of fundamental advertising principles and the role advertising plays in the promotional mix. You will learn


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων where advertising fits in the Marketing Mix, also known as the four Ps: Product, Price, Place, and Promotion.

management and control and evaluate the impacts of gambling from a social and economic standpoint.

Sales and Business Development The objective of course is to familiarize students with the theory behind successful sale and with the principles and practices involved in ensuring sales and customer retention.

Health, Safety and Security The objective of this course is to look at the health and safety elements that affect both the employees as well the customers of an organization and focus on the processes and best practices that can improve an organization’s performance on health, safety and security issues, on an ongoing basis.

Product and Brand Management The main focus is on the role of brands and the process of product branding as a tool for market penetration and positioning. The course is practical and is focused on developing student ability as a manager and decision maker. New Product Development and Marketing The objective of course is to familiarize students with the principles and practices in the development, design, marketing and introduction of new products and services. Managerial Accounting Introduce students to the theory, practice and analysis of managerial accounting, recognizing it as a process where management reports and accounts are prepared in order to provide valuable financial and statistical information. Digital Marketing and Social Media Help students to reconsider marketing in the evolving digital age, understand its strategies and learn to develop and implement them. There will be an examination of the main similarities and differences between digital marketing and social media, mainly in that digital marketing is about building awareness and promoting a product and/ or brand while social media relates to the platforms that bring people together for the exchange of any kind of information. Marketing Research The main focus on the design, planning, implementation and evaluation of marketing research. The course will use STATS 2 free software to train some of the basic parameters of sampling and segmentation.

Concentration in Hospitality and Tourism Management Casino and Gaming Management The objective of this course is to train students in casino

Introduction to Travel, Tourism and Hospitality Industry Introduce students to the fundamentals of tourism, travel and hospitality and the interrelationship between these markets with one another. Economics of Travel Industry Introduce and discuss the economic elements that affect the operation of the travel industry. Hospitality Financial Accounting The objective of this course is to explain to the students the uses of accounting in hospitality as a tool for financial reporting for business decision making. The Hospitality Business Introduce students to the hospitality industry, which has emerged as the largest global industry of present times. Attention will be given on the following characteristics which make the hospitality industry unique: the product / service mix, communication and the diversity of its different sectors. Facility Management Provide students with the relevant information to manage the physical and technical elements of hotels and restaurants. Customer Service Understand and appreciate effective methods and strategies for creating excellent customer service. Attention is given on the main duties and responsibilities of a customer service representative in different fields and industries.

General Electives Eco-Tourism The course aims to critically analyse environmental, social and economic costs and benefits of ecotourism, including 123


Business Management 4 years/240 ECTS, Bachelor Degree, Plus an Optional Foundation Year

Περιγραφή Μαθημάτων related laws and policies, community involvement, and future trends. By the end of the course, students are expected to understand these concepts and be able to appreciate their relevance to specific tourism situations. Cyprus Society, History & Culture Introduce Students to Cyprus, its culture, history and position in the East Mediterranean. There will be a discussion and description on how these elements have shaped the island’s geo-political and financial position over the last years. Introduction to Philosophy Introduce students to the main concepts of philosophy in general and western philosophy in particular. Topics that will be closely examined include: the nature and truth of knowledge, the existence of God and the determination of what is or should be considered a rightful or wrongful act and behaviour. Geography & Anthropology of Tourism Introduce the geographical and anthropological driving forces of tourism and travel and explain their importance, roles and affects. There will be a focus on the anthropological elements that have changed and expanded radically especially over the last years while the power relationships within tourism establishments will also be given important attention.  

124


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

125


Ο ρόλος του/της γραμματέα έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια και αυτό δημιούργησε την ανάγκη για σωστή θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα αυτό παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχή και αποδοτική εργοδότηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στο δημόσιο, ημικρατικό και ιδιωτικό τομέα.

126


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

ΣΤΟΧΟΙ • Παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και ευκαιριών για πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών, εννοιών και λειτουργιών που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση γραφείου. • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ατομικών χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητα για επιτυχή και αποτελεσματική επαγγελματική καριέρα. • Παροχή ευκαιριών για απόκτηση ευρείας γνώσης του επαγγελματικού κόσμου και για αναγνώριση των κύριων λειτουργιών της επαγγελματικής δραστηριότητας. • Κατάρτιση των φοιτητών στη συγγραφή κειμένων στα Ελληνικά και Αγγλικά πάνω σε επαγγελματικά θέματα και σε τύπους που συνηθίζονται στην επαγγελματική επικοινωνία. • Παροχή γνώσεων και πρακτικών εμπειριών των βασικών αρχών, εννοιών και διαδικασιών που αφορούν τον προγραμματισμό εργασίας, τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. • Εκμάθηση των βασικών αρχών που σχετίζονται με την καταγραφή των επαγγελματικών δοσοληψιών, περιλαμβανομένης της επίδρασης της Πληροφορικής, καθώς επίσης και βασικές γνώσεις λογιστικής.

EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ Oι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών είναι σε θέση να παρακαθήσουν στις εξωτερικές εξετάσεις: • LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) Λογιστική, Αγγλικά • Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Κυβερνητικές Εξετάσεις) - Ελληνική Δακτυλογραφία, Στενογραφία • ECDL (European Computer Driving License) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές • Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής - Computerized Accounting ΜΕΛΟΣ IMA Το Πρόγραμμα αυτό είναι μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Διοικητικών Βοηθών (International Management Assistants), ενός Διεθνούς Δικτύου Επαγγελματιών Διοικητικών Βοηθών και Γραμματέων.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα • Σε Ημικρατικούς Οργανισμούς • Σε Τράπεζες • Σε Ασφαλιστικές Εταιρείες κ.ά.

127


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Οργάνωση Γραφείου Ελληνική Δακτυλογραφία I Αγγλική Δακτυλογραφία I Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Ελληνικά για Επιχειρήσεις ΣΥΝΟΛΟ

3o Εξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 4 6 4 6 2 2 2 17

4 4 4 30

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Διοίκηση Γραφείου Ελληνική Δακτυλογραφία ΙΙ Αγγλική Δακτυλογραφία ΙΙ Επεξεργασία Κειμένου Αρχές Μάρκετινγκ Βασικές Έννοιες Λογιστικής ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Οικονομικές Συναλλαγές Ελληνική Δακτυλογραφία ΙΙΙ Αγγλική Δακτυλογραφία ΙΙΙ Υπολογιστικά Φύλλα Μηχανογραφημένη Λογιστική Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΣΥΝΟΛΟ

4o Εξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 4 6 4 6 2 4 2 4 2 4 17 30

MAΘHMATA Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ελληνική Δακτυλογραφία IV Αγγλική Δακτυλογραφία IV Παρουσιάσεις Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδων Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Άσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά) 128

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 4 6 4 6 2 4 2 4 2 4 17 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 4 6 4 6 2 4 2 4 5** 6 19 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Οργάνωση Γραφείου Στο μάθημα αυτό περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους λειτουργεί το γραφείο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, αναλύονται μέθοδοι αρχειοθέτησης και ο απαραίτητος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε ένα γραφείο. Ελληνική Δακτυλογραφία I Οι φοιτητές μαθαίνουν προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Ελληνικά. Αγγλική Δακτυλογραφία I Οι φοιτητές μαθαίνουν προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Αγγλικά. Βασικές Έννοιες Η.Υ. και Διαδικτύου Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, τον Η.Υ. από την άποψη του υλικού και του λογισμικού και τη χρήση του στην καθημερινή ζωή, την αποθήκευση δεδομένων, τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος και την σχέση του με τις υπόλοιπες εφαρμογές. Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Το μάθημα αυτό εισάγει, περιγράφει αδρομερώς, εξηγεί και αναλύει τις λειτουργίες των δημοσίων σχέσεων στο σύγχρονο κοινωνικό και επιχειρησιακό περιβάλλον. Ελληνικά για Επιχειρήσεις Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη σύνταξη στην ελληνική γλώσσα ποικίλων εγγράφων που αφορούν τόσο στην εργασιακή όσο και στην κοινωνική καθημερινή τους ζωή. Διοίκηση Γραφείου Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα καταστούν ικανοί να αντιλαμβάνονται και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες και τις διάφορες μεθόδους διαχείρισης του γραφείου μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού Ελληνική Δακτυλογραφία IΙ Τα μαθήματα της Ελληνικής Δακτυλογραφίας έχουν στόχο να βοηθήσουν τους φοιτητές προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Ελληνικά. Αγγλική Δακτυλογραφία IΙ Τα μαθήματα της Αγγλικής Δακτυλογραφίας έχουν

στόχο να βοηθήσουν τους φοιτητές προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Αγγλικά. Επεξεργασία Κειμένου Οι φοιτητές εξοικειώνονται στη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου σε Η.Υ., μπορούν να εκτελέσουν καθημερινές εργασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση και την ολοκλήρωση εγγράφων, που να είναι έτοιμα για διανομή. Αρχές Μάρκετινγκ Το μάθημα παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν το μάρκετινγκ στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και τονίζει την αξία της “πελατοκεντρικής” νοοτροπίας που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε επιχείρηση. Βασικές Έννοιες Λογιστικής Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις στη Λογιστική. Οικονομικές Συναλλαγές Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στην οργάνωση και τον τρόπο διεξαγωγής του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τη διαδικασία και τις διατυπώσεις που αφορούν τις πωλήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, την οργάνωση και λειτουργία των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών. Ελληνική Δακτυλογραφία III Τα μαθήματα της Ελληνικής Δακτυλογραφίας βοηθούν τους φοιτητές προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Ελληνικά. Αγγλική Δακτυλογραφία ΙIΙ Τα μαθήματα της Αγγλικής Δακτυλογραφίας βοηθούν τους φοιτητές προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Αγγλικά. Υπολογιστικά Φύλλα Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την χρήση των υπολογιστικών φύλλων και των εφαρμογών τους σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μηχανογραφημένη Λογιστική Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος οι φοιτητές

129


Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων εκπαιδεύονται στις λειτουργίες ενός Μηχανογραφημένου Λογιστικού Συστήματος. Αγγλικά για Επιχειρήσεις Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη συγγραφή / σύνθεση στα αγγλικά διαφόρων εγγράφων που αφορούν την καθημερινή τους εργασία και την κοινωνική ζωή. Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Με τη διδασκαλία του μαθήματος οι φοιτητές θα αναπτύξουν ένα δομημένο εννοιολογικό υπόβαθρο, το οποίο θα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, όπως και την οργάνωση και διοίκηση οικονομικών οργανισμών. Ελληνική Δακτυλογραφία ΙV Τα μαθήματα της Ελληνικής Δακτυλογραφίας έχουν στόχο να βοηθήσουν τους φοιτητές προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Ελληνικά. Αγγλική Δακτυλογραφία ΙV Το μάθημα της Αγγλικής Δακτυλογραφίας έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Αγγλικά.

130

Παρουσιάσεις Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε λογισμικό για ηλεκτρονικές παρουσιάσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδων Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες του διαδικτύου, τον ιστοχώρων, των τοπωνυμιών και της προσβασιμότητας σε αυτούς καθώς επίσης και τον τρόπο σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ιστοχώρου με προεπιλεγμένη θεματική κατεύθυνση και συγκεκριμένο σκοπό και λειτουργίες. Πρακτική Άσκηση Το μάθημα αυτό αναφέρεται στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τού φοιτητή. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε εγκεκριμένες από το Κολλέγιο εταιρείες / οργανισμούς και επιθεωρείται από τον καθηγητή του μαθήματος.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

131


Ο ρόλος του/της γραμματέα έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια και αυτό δημιούργησε την ανάγκη για σωστή θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα αυτό παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχή και αποδοτική εργοδότηση σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών στο δημόσιο, ημικρατικό και ιδιωτικό τομέα, με γνώσεις και δεξιότητες σε Ανώτερο Επίπεδο σε όλους τους τομείς.

132


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

ΣΤΟΧΟΙ • Η παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και ευκαιριών για πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών, εννοιών και λειτουργιών που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση γραφείου και την παροχή ολοκληρωμένων γραμματειακών υπηρεσιών. • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ατομικών χαρακτηριστικών και τρόπου συμπεριφοράς που είναι απαραίτητα για επιτυχή και αποτελεσματική επαγγελματική καριέρα. • Η παροχή ευκαιριών για απόκτηση ευρείας γνώσης του επαγγελματικού κόσμου, για αναγνώριση των κύριων λειτουργιών της επαγγελματικής δραστηριότητας και για εκτίμηση της σημασίας της ατομικής συνεισφοράς στο σύνολο της επιχειρηματικής οργάνωσης. • Η κατάρτιση των φοιτητών στη συγγραφή κειμένων στα Ελληνικά και Αγγλικά πάνω σε επαγγελματικά θέματα και σε τύπους που συνηθίζονται στην επαγγελματική επικοινωνία. • Η παροχή γνώσεων και πρακτικών εμπειριών των βασικών αρχών, εννοιών και διαδικασιών που αφορούν τον προγραμματισμό εργασίας, τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και τις έρευνες αγοράς. • Η εκμάθηση των βασικών αρχών που σχετίζονται με την καταγραφή των επαγγελματικών δοσοληψιών, περιλαμβανομένης της επίδρασης της Πληροφορικής και η ικανότητα για κατάρτιση βασικών λογιστικών λογαριασμών για ιδιοκτήτες επιχειρηματίες και για οργανισμούς.

EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ Oι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών είναι σε θέση να παρακαθήσουν στις εξωτερικές εξετάσεις: • LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) Λογιστική, Αγγλικά • Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Κυβερνητικές Εξετάσεις) - Ελληνική Δακτυλογραφία, Στενογραφία • ECDL (European Computer Driving License) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές • Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής - Computerized Accounting ΜΕΛΟΣ IMA Το Πρόγραμμα αυτό είναι μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Διοικητικών Βοηθών (International Management Assistants), ενός Διεθνούς Δικτύου Επαγγελματιών Διοικητικών Βοηθών και Γραμματέων.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ Σε ανώτερες Γραμματειακές Θέσεις ή ως Προσωπικοί Βοηθοί (Personal Assistants - PA) Διευθυντικών Στελεχών: • Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα • Σε Ημικρατικούς Οργανισμούς • Σε Τράπεζες • Σε Ασφαλιστικές Εταιρείες και αλλού

133


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Οργάνωση Γραφείου Ελληνική Δακτυλογραφία Ι Αγγλική Δακτυλογραφία Ι Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Ελληνικά για Επιχειρήσεις ΣΥΝΟΛΟ

4o Εξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 4 6 4 6 2 2 2 17

4 4 4 30

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Διοίκηση Γραφείου Ελληνική Δακτυλογραφία ΙΙ Αγγλική Δακτυλογραφία ΙΙ Επεξεργασία Κειμένου Αρχές Μάρκετινγκ Βασικές Έννοιες Λογιστικής ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Πράσινες Πρακτικές στη Διοίκηση Γραφείου 2 4 Διαδίκτυο και Επικοινωνία 2 4 Κοινωνική Ψυχολογία 2 4 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 2 4 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 2 4 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2 4 Λογιστική 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

6o Εξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 4 6 4 6 2 4 2 4 2 4 17 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 2 4 Βάσεις Δεδομένων 2 4 Διαπροσωπική Επικοινωνία 2 4 Βασικές Αρχές των Οικονομικών 2 4 Δημόσιες Σχέσεις 2 4 Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας 2 4 Πρακτική Άσκηση 5** 6 ΣΥΝΟΛΟ 17 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Άσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά) 134

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 4 6 4 6 2 4 2 4 3 6 17 30

5o Εξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 4 6 4 6 2 4 2 4 2 4 17 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Οικονομικές Συναλλαγές Ελληνική Δακτυλογραφία ΙΙΙ Αγγλική Δακτυλογραφία ΙΙΙ Υπολογιστικά Φύλλα Μηχανογραφημένη Λογιστική Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ελληνική Δακτυλογραφία IV Αγγλική Δακτυλογραφία IV Παρουσιάσεις Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδων Εξυπηρέτηση Πελατών ΣΥΝΟΛΟ


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Οργάνωση Γραφείου Στο μάθημα αυτό περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους λειτουργεί το γραφείο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, αναλύονται μεθόδοι αρχειοθέτησης και ο απαραίτητος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε ένα γραφείο. Ελληνική Δακτυλογραφία I Οι φοιτητές μαθαίνουν προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Ελληνικά. Αγγλική Δακτυλογραφία I Οι φοιτητές μαθαίνουν προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Αγγλικά. Βασικές Έννοιες Η.Υ. και Διαδικτύου Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, τον Η.Υ. από την άποψη του υλικού και του λογισμικού και τη χρήση του στην καθημερινή ζωή, την αποθήκευση δεδομένων, τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος και τη σχέση του με τις υπόλοιπες εφαρμογές. Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Το μάθημα αυτό εισάγει, περιγράφει αδρομερώς, εξηγεί και αναλύσει τις λειτουργίες των δημοσίων σχέσεων στο σύγχρονο κοινωνικό και επιχειρησιακό περιβάλλον. Ελληνικά για Επιχειρήσεις Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη σύνταξη στην ελληνική γλώσσα ποικίλων εγγράφων που αφορούν τόσο στην εργασιακή όσο και στην κοινωνική καθημερινή τους ζωή. Διοίκηση Γραφείου Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα καταστούν ικανοί να αντιλαμβάνονται και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες και τις διάφορες μεθόδους διαχείρισης του γραφείου μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Ελληνική Δακτυλογραφία IΙ Τα μαθήματα της Ελληνικής Δακτυλογραφίας έχουν στόχο να βοηθήσουν τους φοιτητές προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Ελληνικά. Αγγλική Δακτυλογραφία IΙ Τα μαθήματα της Αγγλικής Δακτυλογραφίας έχουν

στόχο να βοηθήσουν τους φοιτητές προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Αγγλικά. Επεξεργασία Κειμένου Οι φοιτητές εξοικειώνονται στη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου σε Η.Υ., μπορούν να εκτελέσουν καθημερινές εργασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση και την ολοκλήρωση εγγράφων, που να είναι έτοιμα για διανομή. Αρχές Μάρκετινγκ Το μάθημα παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν το μάρκετινγκ στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και τονίζει την αξία της “πελατοκεντρικής” νοοτροπίας που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε επιχείρηση. Βασικές Έννοιες Λογιστικής Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις στη Λογιστική. Οικονομικές Συναλλαγές Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στην οργάνωση και τον τρόπο διεξαγωγής του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τη διαδικασία και τις διατυπώσεις που αφορούν τις πωλήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, την οργάνωση και λειτουργία των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών. Ελληνική Δακτυλογραφία III Τα μαθήματα της Ελληνικής Δακτυλογραφίας βοηθούν τους φοιτητές προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Ελληνικά. Αγγλική Δακτυλογραφία ΙIΙ Τα μαθήματα της Αγγλικής Δακτυλογραφίας βοηθούν τους φοιτητές προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Αγγλικά. Υπολογιστικά Φύλλα Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την χρήση των υπολογιστικών φύλλων και των εφαρμογών τους σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μηχανογραφημένη Λογιστική Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος οι φοιτητές

135


Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων εκπαιδεύονται στις λειτουργίες ενός Μηχανογραφημένου Λογιστικού Συστήματος.

θα αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτές τις πρακτικές για την επιχείρηση και το περιβάλλον.

Αγγλικά για Επιχειρήσεις Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη συγγραφή / σύνθεση στα αγγλικά διαφόρων εγγράφων που αφορούν την καθημερινή τους εργασία και την κοινωνική ζωή.

Διαδίκτυο και Επικοινωνία Οι φοιτητές μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος θα κατανοήσουν τις έννοιες και όρους του Διαδικτύου, θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο και πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό, όπως επίσης να εξοικειωθούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τη χρήση του.

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Με τη διδασκαλία του μαθήματος οι φοιτητές θα αναπτύξουν ένα δομημένο εννοιολογικό υπόβαθρο, το οποίο θα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, όπως και την οργάνωση και διοίκηση οικονομικών οργανισμών. Ελληνική Δακτυλογραφία ΙV Τα μαθήματα της Ελληνικής Δακτυλογραφίας έχουν στόχο να βοηθήσουν τους φοιτητές προοδευτικά να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Ελληνικά. Αγγλική Δακτυλογραφία ΙV Το μάθημα της Αγγλικής Δακτυλογραφίας έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Αγγλικά. Παρουσιάσεις Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε λογισμικό για ηλεκτρονικές παρουσιάσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδων Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες του διαδικτύου, τον ιστοχώρων, των τοπωνυμιών και της προσβασιμότητας σε αυτούς καθώς επίσης και τον τρόπο σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ιστοχώρου με προεπιλεγμένη θεματική κατεύθυνση και συγκεκριμένο σκοπό και λειτουργίες. Εξυπηρέτηση Πελατών Το μάθημα στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις ορθές πρακτικές συμπεριφοράς προς τους πελάτες και διαχείρισης των αναγκών τους. Πράσινες Πρακτικές στη Διοίκηση Γραφείου Οι φοιτητές μέσα από τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος θα κατανοήσουν τις «πράσινες» πρακτικές με τις οποίες μπορεί να διοικηθεί ένα γραφείο ώστε να μειωθεί το «Οικολογικό Αποτύπωμα» από τη λειτουργία του. Επίσης, 136

Κοινωνική Ψυχολογία Οι φοιτητές μέσα από τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος θα κατανοήσουν τη φύση και τα αίτια της συμπεριφοράς ενός ατόμου, καθώς επίσης και τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά σε κοινωνικές καταστάσεις. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο οργανισμού. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Το μάθημα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτελεί συνέχεια του εισαγωγικού μαθήματος “Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων”. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι φοιτητές να κατανοούν και να εφαρμόζουν μεθόδους επίλυσης προβλημάτων στον χώρο της διεύθυνσης επιχειρήσεων. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων σε θέματα που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, όπως και την σημασία της ΕΚΕ και της επιχειρηματικής ηθικής στους σύγχρονους οργανισμούς. Λογιστική Το μάθημα αυτό αναφέρει τις βασικές αρχές και εφαρμογές στο χώρο των επιχειρήσεων της σύγχρονης λογιστικής και να αποκτήσουν λογιστική σκέψη που θα τους προετοιμάσει για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και τον κόσμο των επιχειρήσεων. Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τα online μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων Βάσεις Δεδομένων Το μάθημα διδάσκει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και να τους εξοικειώσει με απλές εφαρμογές βάσεων δεδομένων σε υπολογιστή. Διαπροσωπική Επικοινωνία Το μάθημα συμβάλλει στο να αναπτύξουν οι φοιτητές επίγνωση των τεχνικών επικοινωνίας καθώς και μια αντίληψη του εαυτού τους και των άλλων. Επιπρόσθετα, στοχεύει να υποβοηθήσει τους φοιτητές να διερευνήσουν ατομικά στυλ επικοινωνίας και τις επιπτώσεις τους στο προσωπικό περιβάλλον και στο περιβάλλον εργασίας. Βασικές Αρχές Οικονομικών Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Μικροοικονομικής θεωρίας. Δημόσιες Σχέσεις Οι φοιτητές μέσα από αυτό το μάθημα θα γνωρίσουν τις βασικότερες θεωρητικές έννοιες και πρακτικές εφαρμογές για θέματα επικοινωνίας που άπτονται της οργάνωσης γραφείου. Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας Οι φοιτητές μέσα από αυτό το μάθημα θα αποκτήσουν επιστημονική γνώση και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν οι φοιτητές επαρκώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας και στην κατανόηση και αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των κοινωνιών. Πρακτική Άσκηση Το μάθημα αυτό αναφέρεται στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του φοιτητή. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε εγκεκριμένες από το Κολλέγιο εταιρείες / οργανισμούς και επιθεωρείται από τον καθηγητή του μαθήματος.

137


Η Εφοδιαστική (Logistics), αφορά την οργάνωση, διακίνηση και φύλαξη υλικών και των ανθρώπων που σχετίζονται με αυτά. Κατ΄επέκταση, είναι η επιστήμη της τάξης και της βελτιστοποίησης όλων των ανθρώπινων προσπαθειών. Από την ταξινόμηση λαχανικών μέχρι την παραγωγή χάλυβα και την εξερεύνηση του διαστήματος. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των σύγχρονων οικονομιών, μια δέσμη από εργαλεία, τεχνικές και στρατηγικές που συνοδεύουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι την παραγωγή, τη φύλαξη και την αποστολή τους και τη διανομή τους στους τελικούς καταναλωτές.

138


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Logistics 2 years/120 ECTS, Diploma, Plus an Optional Foundation Year Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική Τίτλος Σπουδών: Diploma in Logistics

ΣΤΟΧΟΙ • Να δώσει στους απόφοιτους μια στέρεη θεωρητική κατανόηση των υποκείμενων βασικών περιοχών στο μάνατζμεντ και τις επιχειρήσεις. • Να δώσει στους απόφοιτους πρακτικές δεξιότητες σε όλες τις περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. • Να καταστήσει τους απόφοιτους ικανούς να εργοδοτούνται ως ειδικοί στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, σε κάθε τομέα της οικονομίας. • Να καταστήσει τους απόφοιτους ικανούς να αναπτύσσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία και τις δεξιότητές τους και να συνεχίζουν τις σπουδές τους, εάν το επιθυμούν, για μεγαλύτερη εξειδίκευση σε ειδικούς τομείς, σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αυτό ή σε άλλο πεδίο.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας 3 μηνών και αποτελεί πολύ σημαντική πτυχή του Προγράμματος Σπουδών “Logistics”. Έχει τοποθετηθεί στο 4ο και τελευταίο εξάμηνο του Προγράμματος κατά τη διάρκεια των μηνών Φεβρουαρίου και Μαΐου και το Κολλέγιο αναλαμβάνει να βοηθήσει τους φοιτητές στην εξεύρεση οργανισμού για τη Πρακτική τους Άσκηση. Στόχος για τους φοιτητές είναι η απόκτηση πρακτικών εμπειριών μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίας και κατ’ επέκταση η βαθύτερη κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου του Προγράμματος.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Inventory Advisor / Σύμβουλος Απογραφής Αποθεμάτων • Warehouse Assistant / Βοηθός Αποθήκης • Transportation Coordinator / Συντονιστής Μεταφορών • Production Coordinator / Συντονιστής Παραγωγής • Operations Coordinator / Συντονιστής Λειτουργιών Επιχείρησης • Supply Chain & Operations Coordinator/ Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Εφαρμογών

139


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Introduction to Statistics 3 6 Introduction to Computers for Logistics 3 6 Principles of Management 3 6 Introduction to Transport & Transportation 3 6 Introduction to Logistics 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Introduction to Marketing Organisational Behaviour Introduction to Finance ERP and Warehouse and Distribution Management Purchasing Logistics ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Procurement and Inventory Management 3 6 Introduction to Economics 3 6 Principles of Accounting 3 6 Transport and Transportation Logistics 3 6 Supply Chain Management 3 6 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

4o Eξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Import / Export Management 3 6 Human Resource Management 2 4 Business Law and its relevance in Logistics 2 4 Advanced Global Logistics 3 6 Practical Training Ι 3 6 Warehouse Management Systems Software 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά 140

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 3 6 3 3 15

6 6 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Logistics 2 years/120 ECTS, Diploma, Plus an Optional Foundation Year

Περιγραφή Μαθημάτων Introduction to Statistics Introduce participants to the basics of statistics and its applications and uses. Topics include the proper display and description of data as well as an understanding of the normal curve, regression, confidence intervals and hypothesis testing. Introduction to Computers for Logistics The course focuses on the latest application of software and operating systems used in the business world. The course will prepare students to use computers, understand the basics of operation systems and to be able to access word processing, spreadsheets, presentation software and the Internet through “hands-on” laboratory sessions. Principles of Management Introduce students to basic business principles and concepts. There will be a particular focus on two major schools of management: the classical (traditional) theories and the modern (contemporary) theories of management. Introduction to Transport and Transportation The course introduces the key ideas, concepts and themes of transport and transportation. It offers an empirical theoretical analysis and appreciation of the important role of transport for economic, environmental and urban activities. Introduction to Logistics This course highlights the core activities in logistics management and introduces students to the fundamentals of logistics. Procurement and Inventory Management This course places emphasis on the design and management of processes and control systems of the inbound supply chain. Introduction to Economics Introduce economics, principles, theory and fundamentals. Topics include an introduction to the main principles of microeconomics and macroeconomics as well as an identification of the market structures in specific economic systems, including the concepts of perfect and imperfect competition.

Principles of Accounting This is an introductory accounting course. It imparts accounting information from the perspective of the external users (i.e. investors and creditors), study of accepted accounting principles, recording of accounting entries for business transactions, accounting cycle, profit measurement, adjusting entries, merchandise accounting, owner’s equity reports and the preparation of financial statements. Transport and Transportation Logistics The course builds the key ideas, concepts and themes of transport and transportation geography covering the bases of the discipline for students of transportation logistics. It is an empirical theoretical discourse that highlights the important role of transport for economic, environmental, and urban activities. Supply Chain Management The course highlights the activities involved in the flow of products and information between the suppliers, customers, producers, and service providers. Introduction to Marketing Introduce students to the science of Marketing and its applications in business and organisations. There will be an analysis of the activities, institutions and offerings related to the process of marketing and the value that can be created as part of this process for the organizations, the customers and the society at large. Organisational Behaviour Diagnose and analyse business organisational micro and macro environments and the impact that individuals, groups of people and structures have on overall organizational success. Introduction to Finance Introduce students to principles and practices of finance and investments. Topics include the determination of the different sources of income for an organization, budgeting preparation as well as the importance of the use of credit. ERP and Warehouse and Distribution Management This course covers the functions, techniques, and tools utilized generally within the ERP (Enterprise Resource Planning) system of an organization, analysing its relationship with elements and concepts such as: materials management (MM), supply chain management (SPC), 141


Logistics 2 years/120 ECTS, Diploma, Plus an Optional Foundation Year

Περιγραφή Μαθημάτων customer relationship management (CRM), finance and human resource management (HRM). In-depth emphasis is given on the relationship. Purchasing Logistics This course introduces various aspects of purchasing and their impact on materials management, supply chain, transportation and global logistics processes. Import / Export Management This course introduces the elements of import and export operations from transportation to documentation, finance, and security and the effects these have, on the global supply chain. Human Resource Management Introduce the basic principles of human resource management in organizations and the processes that can have a potential negative or positive impact in the overall productivity of employees, working both as individuals and in groups. Business Law and its relevance in Logistics The course covers the basics of Business Law and reviews, its relevance and applications in Supply Chain Logistics.

142

Advanced Global Logistics This course covers the advanced application of global operations and logistics strategies, planning, technology, risk and management necessary to cope with the global business environment. Practical Training I Students will have practice in industrial, commercial and administrative organisations. Over a period of 12 weeks, students will have the opportunity to observe and take notes of relevant to their areas key aspects, tools and systems as they are implemented in the organisation they are at. Warehouse Management Systems Software This course provides for a basic understanding of the practices and technologies used in a Warehousing Management System (WMS) software in order to optimize the warehouse operations within the supply chain network of an organization.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

143


Το Πρόγραμμα Σπουδών “Applied Logistics” (Εφαρμοσμένη Εφοδιαστική), σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη για εκπαίδευση στις μεταφορές από την αρχή μέχρι τον τελικό προορισμό, για κάθε έναν που εμπλέκεται στην τοπική ή τη διεθνή παραγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Στα δύο πρώτα χρόνια του προγράμματος οικοδομούνται τα θεμέλια και οι βάσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Στο τρίτο έτος του προγράμματος σπουδών επεκτείνεται περαιτέρω αυτή η προσέγγιση και δίνεται στους φοιτητές η ευκαιρία να επικεντρωθούν σε μια από τις τρεις προαιρετικές, εξειδικευμένες περιοχές, όπου θα μπορούσαν να εφαρμόσουν με τον καλύτερο τρόπο την τεχνογνωσία τους σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

144


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Applied Logistics 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική Τίτλος Σπουδών: Higher Diploma in Applied Logistics ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ • Warehouse and Distribution Management • Gas & Natural Resources Logistics • Food Management Logistics ΣΤΟΧΟΙ • Να δώσει στους απόφοιτους μια στέρεη θεωρητική κατανόηση των υποκείμενων βασικών περιοχών στο μάνατζμεντ και τις επιχειρήσεις. • Να δώσει στους απόφοιτους πρακτικές δεξιότητες σε όλες τις περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. • Να καταστήσει τους απόφοιτους ικανούς να εργοδοτούνται ως ειδικοί στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, σε κάθε τομέα της οικονομίας. • Να δώσει στους απόφοιτους τη στέρεη ικανότητα να εργάζονται και στις τρεις περιοχές και να ασκούν σε αυτές εφοδιαστικές δραστηριότητες. • Να καταστήσουν τους απόφοιτους ικανούς να αναπτύσσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία και τις δεξιότητές τους και να συνεχίζουν τις σπουδές τους, εάν το επιθυμούν, για μεγαλύτερη εξειδίκευση σε ειδικούς τομείς, σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αυτό ή σε άλλο πεδίο.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Το Πρόγραμμα Σπουδών “Applied Logistics” συμπεριλαμβάνει 2 πρακτικές ασκήσεις διάρκειας 3 μηνών η κάθε μια. Η πρώτη είναι στο 4ο εξάμηνο του Προγράμματος και η δεύτερη στο 6ο εξάμηνο του Προγράμματος – και οι 2 μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου και Μαΐου. Το Κολλέγιο αναλαμβάνει να βοηθήσει τους φοιτητές στην εξεύρεση οργανισμού για τη Πρακτική τους Άσκηση. Στόχος για τους φοιτητές είναι η απόκτηση πρακτικών εμπειριών μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίας και κατ’ επέκταση η βαθύτερη κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου του Προγράμματος. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Warehouse Coordinator / Υπεύθυνος Αποθήκης • Transportation Coordinator / Συντονιστής Μεταφορών • Production Coordinator / Συντονιστής Παραγωγής • Operations Planner / Υπεύθυνος Λειτουργιών Επιχείρησης • Shipping & Packing Coordinator / Συντονιστής Συσκευασίας και Αποστολής Εμπορευμάτων • Export & Import Operator / Διαχειριστής Εξαγωγών και Εισαγωγών • Channel Relations Manager / Διαχεριστής Καναλιών Διανομής • Supply Chain & Operations Manager / Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Εφαρμογών

145


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Introduction to Statistics Introduction to Computers for Logistics Principles of Management Introduction to Transport and Transportation Introduction to Logistics ΣΥΝΟΛΟ 2o Eξάμηνο MAΘHMATA Procurement and Inventory Management Introduction to Economics Principles of Accounting Transport and Transportation Logistics Supply Chain Management ΣΥΝΟΛΟ 3o Eξάμηνο MAΘHMATA Introduction to Marketing Organisational Behaviour Introduction to Finance ERP and Warehouse and Distribution Management Purchasing Logistics ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 3 6 3 3 15

6 6 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 3 3 3 3 15

6 6 6 6 6 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 3 6 3 3 15

6 6 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS MAΘHMATA Import / Export Management 3 6 Human Resource Management 2 4 Business Law and its relevance in Logistics 2 4 Advanced Global Logistics 3 6 Practical Training Ι 3 6 Warehouse Management 2 4 Systems Software ΣΥΝΟΛΟ 15 30 5o Eξάμηνο MAΘHMATA Compulsory Courses Business Strategy and Policy Operations & Project Management Statistical Analysis & Interpretation

Concentration in Warehouse and Distribution Management 3 Inventory Management Fleet Management Logistics 3 ΣΥΝΟΛΟ 15

Concentration in Gas & Natural Resources Logistics Introduction to Global Energy Economics, Policies & Implications 3 6 Introduction to the Global Oil 3 6 & Gas Logistics ΣΥΝΟΛΟ 15 30 Concentration in Food Management Logistics European Food & Drug Regulation and Laws 3 Food Quality Control 3 15 ΣΥΝΟΛΟ 6o Eξάμηνο MAΘHMATA Compulsory Courses Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Logistics Final Project Write-up & Presentation Practical Training II Concentration in Warehouse and Distribution Management Food Storage Logistics Advanced Supply Chain Design & Management International Freight Forwarding ΣΥΝΟΛΟ

6 6 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3

6

3 3

6 6

2

4

2 2 15

4 4 30

Concentration in Gas & Natural Resources Logistics Natural Gas and Petroleum 2 4 Production & Management Alternative & Renewal Energy 2 4 Natural Gas Market and Trading Principles 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

Π.Τ.Ε* ECTS 3 3 3

6 6 6

Concentration in Food Management Logistics 2 Food Supply Chain Logistics Food Warehouse Logistics 2 Food Storage Logistics 2 ΣΥΝΟΛΟ 15

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά 146

6 6 30

4 4 4 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Applied Logistics 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year

Περιγραφή Μαθημάτων Introduction to Statistics Introduce participants to the basics of statistics and its applications and uses. Topics include the proper display and description of data as well as an understanding of the normal curve, regression, confidence intervals and hypothesis testing. Introduction to Computers for Logistics The course focuses on the latest application of software and operating systems used in the business world. The course will prepare students to use computers, understand the basics of operation systems and to be able to access word processing, spreadsheets, presentation software and the Internet through “hands-on” laboratory sessions. Principles of Management Introduce students to basic business principles and concepts. There will be a particular focus on two major schools of management: the classical (traditional) theories and the modern (contemporary) theories of management. Introduction to Transport and Transportation The course introduces the key ideas, concepts and themes of transport and transportation. It offers an empirical theoretical analysis and appreciation of the important role of transport for economic, environmental and urban activities. Introduction to Logistics This course highlights the core activities in logistics management and introduces students to the fundamentals of logistics. Procurement and Inventory Management This course places emphasis on the design and management of processes and control systems of the inbound supply chain. Introduction to Economics Introduce economics, principles, theory and fundamentals. Topics include an introduction to the main principles of microeconomics and macroeconomics as well as an identification of the market structures in specific economic systems, including the concepts of perfect and imperfect competition.

Principles of Accounting This is an introductory accounting course. It imparts accounting information from the perspective of the external users (i.e. investors and creditors), study of accepted accounting principles, recording of accounting entries for business transactions, accounting cycle, profit measurement, adjusting entries, merchandise accounting, owner’s equity reports and the preparation of financial statements. Transport and Transportation Logistics The course builds the key ideas, concepts and themes of transport and transportation geography covering the bases of the discipline for students of transportation logistics. It is an empirical theoretical discourse that highlights the important role of transport for economic, environmental, and urban activities. Supply Chain Management The course highlights the activities involved in the flow of products and information between the suppliers, customers, producers, and service providers. Introduction to Marketing Introduce students to the science of Marketing and its applications in business and organisations. There will be an analysis of the activities, institutions and offerings related to the process of marketing and the value that can be created as part of this process for the organizations, the customers and the society at large. Organisational Behaviour Diagnose and analyse business organisational micro and macro environments and the impact that individuals, groups of people and structures have on overall organizational success. Introduction to Finance Introduce students to principles and practices of finance and investments. Topics include the determination of the different sources of income for an organization, budgeting preparation as well as the importance of the use of credit. ERP and Warehouse and Distribution Management This course covers the functions, techniques, and tools utilized generally within the ERP (Enterprise Resource Planning) system of an organization, analysing its relationship with elements and concepts such as: materials management (MM), supply chain management 147


Applied Logistics 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year

Περιγραφή Μαθημάτων (SPC), customer relationship management (CRM), finance and human resource management (HRM). In-depth emphasis is given on the relationship. Purchasing Logistics This course introduces various aspects of purchasing and their impact on materials management, supply chain, transportation and global logistics processes. Import / Export Management This course introduces the elements of import and export operations from transportation to documentation, finance, and security and the effects these have, on the global supply chain. Human Resource Management Introduce the basic principles of human resource management in organizations and the processes that can have a potential negative or positive impact in the overall productivity of employees, working both as individuals and in groups. Business Law and its relevance in Logistics The course covers the basics of Business Law and reviews, its relevance and applications in Supply Chain Logistics. Advanced Global Logistics This course covers the advanced application of global operations and logistics strategies, planning, technology, risk and management necessary to cope with the global business environment. Practical Training I Students will have practice in industrial, commercial and administrative organisations. Over a period of 12 weeks, students will have the opportunity to observe and take notes of relevant to their areas key aspects, tools and systems as they are implemented in the organisation they are at. Warehouse Management Systems Software This course provides for a basic understanding of the practices and technologies used in a Warehousing Management System (WMS) software in order to optimize the warehouse operations within the supply chain network of an organization.   148

Business Strategy and Policy Help students analyse, evaluate and synthesize critical aspects of business strategy into a form that can be implemented and managed. An overview of the guidelines, rules and procedures that are established in order to provide support to the stated strategic objectives of an organization, will also be provided through this course. Operations & Project Management Teach and train students in the theory and practice of operations and project management, through reviewing and clarifying concepts of operations strategy, competitive advantage, designing operations, managing operations and quantitative theories / practices. Statistical Analysis & Interpretation Introduce and train students in software based statistical data entry and analysis. This course is useful for individuals coming from different fields and positions, such as economists, managers, consultants. The role that research can have on the interpretation of statistical data will also be examined. Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Teach, train and sensitize students to the theory and the reality of corporate social responsibilities especially the ones associated with the beginning of the new millennium and thereafter. Furthermore, this course aims to help students understand the role of business in the context of the wider society and future challenges, such as sustainable development. Logistics Final Project Write-up & Presentation The final project of this programme comprises building a business plan for a chosen venture or business project of the student’s choice. Students learn the basics on how to collect data and how to analyze data by means of a statistical software package, learn how to do advanced data analysis and finally, learn how to integrate data and findings into a coherent business. Practical Training II The “Practical Training II” course comes in succession of the “Practical Training I” course as part of this programme of study. Over a period of 12 weeks, students will have the opportunity to observe and take notes of, relevant to their areas, key aspects, tools and systems as they are


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων implemented in the organisation they are at. This will also form the basis of their Final Project, for the successful completion of the course.

Concentration in Gas and Natural Resources Logistics

Concentration in Warehouse and Distribution Management

Introduction to Global Energy Economics, Policies & Implications The course introduces students to the essential facts and issues related to energy and energy needs. The course focuses on the general, economic, engineering and international aspects of Energy through a discussion of all energy sectors oil, natural gas, coal, synthetic hydrocarbons, nuclear power, renewable energy, thermal or pneumatic storage.

Inventory Management This course addresses the inventory aspects of warehousing. The course covers the essential techniques and tools for inventory management. Fleet Management Logistics The course explores the growing field of fleet management for distribution systems. The complexities in the field are explored in detail to achieve understanding of main issues which emerge in the modern distribution of goods and products. The course includes reference to case studies, research, models, methods, and relevant software. Food Storage Logistics The course covers short and long term food storage under various conditions. It focuses on the global nature of food production and the emphasis on preservation under proper conditions. The sensitivity of food and drugs to various climate temperature conditions and expiration dates are explored. Advanced Supply Chain Design & Management The course builds on the Supply Chain Management course of a previous semester, revisits essential concepts learned in the introductory course and explores advanced issues of supply chain. The course focuses on two central concepts in modern Supply Chain practice: Demand driven supply chain strategy and Lean Supply Chain Design. International Freight Forwarding The course builds on Transport and Transportation Logistics to further explore the practices and requirements of Freight Forwarding, the coordination and shipment of goods from one place to another via a single or multiple carriers via air, marine, rail or highway. The course covers all important regulatory and practical aspects of freight forwarding.

Introduction to the Global Oil & Gas Logistics This course teaches concepts and facts of the oil and natural gas production and sale, in view of the larger energy market. Natural Gas and Petroleum Production & Management This course introduces the elements of import and export operations, from transportation to documentation, finance, and security and the effects on the global supply chain of natural resources. Emphasis is placed on existing import / export regulations, customs documentation, intermodal transportation, foreign freight forwarders, global technology, and security initiatives. Alternative & Renewable Energy The course covers the practical and economic potential of the renewable energy sources to meet environmental and economic challenges. Students are introduced to the physical and technological principles underlying major alternative energy sources. The main part of the course is focused on various direct solar derived energies such as thermal and photovoltaic. Natural Gas Market and Trading Principles The course is an introduction to the financial institutions of the natural gas market. The course explains the market deregulation and presents an overview of the nature of current market. Students learn the essentials of the physical cash market for natural gas production, transportation, distribution, and consumption. Financial trading tools are defined and demonstrated.

149


Applied Logistics 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year

Περιγραφή Μαθημάτων Concentration in Food Management Logistics European Food & Drug Regulation and Laws This course introduces students to European food & drug regulation and laws and their effect on food produces, sellers and providers. Food Quality Control This course reviews stage by stage quality control aspects which accompany the food logistic process from production to consumption. The formal regulatory and legal issues pertaining to the quality control are covered in other courses. Food Supply Chain Logistics The course provides a comprehensive overview of the entirety of food supply chain. The course covers all aspects of the subject of food supply, the largest most pervasive and most complex supply chain in the world. Food Warehouse Logistics The course is divided into two parts. The first part provides an overview of warehouse logistics and management and places warehousing within the frame of the overall supply chain network. The second part of the course introduces specific elements on food which impact on the warehousing of food products, its storage and its distribution. Food Storage Logistics The course covers short and long term food storage under various conditions. It focuses on the global nature of food production and the emphasis on preservation under proper conditions. The sensitivity of food and drugs to various climate temperature conditions and expiration dates are explored.

150


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

151


Στην Κύπρο, όπου η παράδοση στην Κηποτεχνία και την Τοπιοτέχνηση είναι σχετικά μικρή, το Μεσογειακό κλίμα δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις, οι οποίες συνεπάγονται όμως εξειδικευμένη προσαρμογή των παραδοσιακών μεθόδων, υλικών και πρακτικών. Το διετές Πρόγραμμα Σπουδών «Κηποτεχνία» είναι ένα επαγγελματικό πρόγραμμα, το οποίο με γνώμονα το ρητό «μαθαίνεις κάνοντας», σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές σε ιστορικές και σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές για την Κηποτεχνία, τις Καλλιέργειες και τη Δενδροκομία, που είναι κατάλληλες για το Μεσογειακό κλίμα. Το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στην Κηποτεχνία για ξηροθερμικά περιβάλλοντα, παραθαλάσσια τοπία και ορεινές περιοχές.

152


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κηποτεχνία 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα στην Κηποτεχνία

ΣΤΟΧΟΙ • Να δώσει στους αποφοίτους στέρεες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στον τομέα της Κηποτεχνίας και των καλλιεργειών. • Να μπορούν οι απόφοιτοι να εργαστούν αυτόνομα στον τομέα της Κηποτεχνίας και της γεωργικής παραγωγής. • Να μπορούν οι απόφοιτοι να αναπτύσσουν και να εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να συνεχίζουν, εάν το επιθυμούν, σπουδές ανώτερου επιπέδου σε Πανεπιστήμια και άλλες Ανώτερες Σχολές στον Κλάδο ή σε άλλους παρεμφερείς Κλάδους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Το KES College έχει συνάψει συνεργασίες με εξειδικευμένους χώρους Κηπουρικής - Τοπιοτεχνίας ώστε οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών «Κηποτεχνία» να µπορούν να εξασκούνται στο πλαίσιο των εργαστηριακών µαθηµάτων του Προγράμματος Σπουδών µέσα σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας / κηποτεχνίας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Αυτόνομη Εργοδότηση στον Τομέα της Κηποτεχνίας ή της Γεωργικής Παραγωγής • Εργοδότηση ως Ελεύθερος Επαγγελματίας σε δικές του εγκαταστάσεις • Εργοδότηση σε Ιδιωτικές Ανθοκομικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις Πρασίνου • Εργοδότηση σε Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες Κατασκευής Θερμοκηπίων και του Εξοπλισμού τους, καθώς και των Θερμοκηπιακών Επιχειρήσεων Παραγωγής Φυτικών Προϊόντων

153


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγεία και Ασφάλεια στην Κηποτεχνία 2 4 Οικολογία 2 4 Εισαγωγή στη Χημεία 2 4 Εισαγωγή στην Ιστορία της Κηποτεχνίας 2 4 Εισαγωγή στην Εδαφολογία και τα Λιπάσματα 3 6 Εισαγωγή στη Βοτανική 5 8 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Δενδροκομία 3 6 Καλλωπιστικά Φυτά, Θάμνοι και Δένδρα 3 5 Διαχείριση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων 2 4 Εισαγωγή σε Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 3 5 Κατασκευές Κήπου Ι 2 4 Εκπόνηση Σχεδίου Κήπου / Τοπιοτέχνησης 4 6 ΣΥΝΟΛΟ 17 30

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Διαδικασία Σχεδιασμού στην Κηποτεχνία 3 4 Επαγγελματικά Αγγλικά 2 3 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 2 2 Κηπευτικά – Ανθοκομικά: Ετήσια, Διετή, Πολυετή, Βολβοί, Κόνδυλοι και Ριζώματα 3 5 Κηπευτικά – Ανθοκομικά: Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και Αναρριχητικά 3 6 Φυτά Χλόης και Μωσαϊκού 3 6 Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι - 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

4o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης 2 4 Δισδιάστατη (2D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 3 4 Αστική Κηποτεχνία 2 3 Κατασκευές Κήπου ΙΙ 3 3 Δενδροχειρουργική και Βασικές Τεχνικές Κλαδέματος 2 3 Μελέτη Έργου 3 5 Θερινή Πρακτική Άσκηση ΙΙ - 4 Επιλεγόμενο Μάθημα 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 17 30 Επιλεγόμενα Mαθήματα Π.Τ.Ε* ECTS MAΘHMATA Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος 2 4 Αμπελουργία – Οινολογία 2 4 Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων 2 4 Διατροφή και Δίαιτα 2 4 Φαγητό και Κουλτούρα 2 4 Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ 2 4

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά 154


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κηποτεχνία 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια στην Κηποτεχνία Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα διδαχθούν τις κατάλληλες συνθήκες για ένα ασφαλές, υγιεινό εργασιακό περιβάλλον. Οικολογία Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην επιστήμη της οικολογίας, έτσι ώστε να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και του περιβάλλοντος και την ανάγκη για βελτίωση και προστασία του ώστε να διατηρεί την αειφορία του. Επιπλέον, αναφέρονται οι παράγοντες που απειλούν τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν το φαινόμενο. Εισαγωγή στη Χημεία Οι φοιτητές στο μάθημα αυτό θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Γενικής και Ανόργανης Χημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλει να κατέχει ο επαγγελματίας Κηποτέχνης. Εισαγωγή στην Ιστορία της Κηποτεχνίας Το μάθημα αυτό θα παρουσιάσει στους φοιτητές την εξέλιξη και ανάπτυξη του κήπου δια μέσου των αιώνων, θα τους καταστήσει ικανούς να την τοποθετούν με την ορθή ιστορική προοπτική και θα τους εισάγει επίσης την έννοια της πολιτιστικής και αισθητικής ανάπτυξης όσον αφορά τον κήπο. Εισαγωγή στην Εδαφολογία και τα Λιπάσματα Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές λειτουργίες του εδάφους (φυσικοχημικές ιδιότητες) καθώς και την γονιμότητα του μέσω της εφαρμογής των λιπασμάτων, τα οποία επιδρούν στην υγιή ανάπτυξη των φυτών και δένδρων θάμνων. Επίσης, οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν την σημαντικότητα της διατήρησης της αειφορίας των εδαφών καθώς και τις προκλήσεις που προκύπτουν για τα εδάφη λόγω των κλιματικών αλλαγών. Εισαγωγή στη Βοτανική Το μάθημα “Εισαγωγή στη Βοτανική” ασχολείται αρχικά με την εξωτερική και εσωτερική Μορφολογία των φυτών και στη συνέχεια με τη Φυσιολογία των φυτών. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της Βοτανικής, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ζώντων και μη ζώντων οργανισμών και τα εσωτερικά φαινόμενα της ζωής των φυτών, θα γνωρίσουν τους μηχανισμούς και δομές που αναπτύσσουν τα φυτά να αντιμετωπίσουν και θα ανταπεξέλθουν στις κλιματικές αλλαγές.

Διαδικασία Σχεδιασμού στην Κηποτεχνία Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να ενισχύσει τη «Σχεδιαστική Σκέψη» των φοιτητών επιτρέποντάς τους να δημιουργήσουν πρωτότυπες και λεπτομερείς σχεδιαστικές προτάσεις υψηλής ποιότητας, με επαγγελματική παρουσίαση. Από πρακτική πλευρά το μάθημα καθοδηγεί τους μαθητές στο πως να δομήσουν ένα παραδειγματικό και ολοκληρωμένο επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο, που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του διαχρονικού τους σχεδιαστικού χαρτοφυλακίου. Επαγγελματικά Αγγλικά Σκοπός του μαθήματος είναι η προβολή του τρόπου χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας από επαγγελματίες του τομέα Κηποτεχνίας, σε πραγματικές καταστάσεις. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν την Αγγλική Γλώσσα σε προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων Κηποτεχνίας. Το μάθημα είναι δομημένο με τρόπο που να οικοδομεί την ικανότητα των φοιτητών να κοινοποιούν τις ιδέες τους τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, με προσεκτική επιλογή του περιεχομένου, προωθώντας τη μάθηση. Το μάθημα υιοθετεί επικοινωνιακή προσέγγιση για την εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας, προσφέροντας στους φοιτητές εκτενή πρακτική εξάσκηση με στόχο την ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων. Χρησιμοποιείται ολοκληρωμένη τριμερής προσέγγιση (ανάγνωση, ομιλία και γραφή) συνδυάζοντας λειτουργίες, δομές, λεξιλόγιο, τονισμό και επικοινωνιακές δεξιότητες. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές λειτουργίες, ικανότητες και εφαρμογές του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την διεκπεραίωση και παρουσίαση μελετών, διερεύνηση και άντληση επικαιροποιημένων πληροφοριών. Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Ετήσια, Διετή, Πολυετή, Βολβοί, Κόνδυλοι και Ριζώματα Το μάθημα αυτό θα δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με την καλλιέργεια, συντήρηση και προστασία διάφορων καλλωπιστικών φυτών, κοπτομένων ανθέων, βολβών, κονδύλων και ριζωμάτων και τον καλλωπισμό κήπων και πάρκων. Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και Αναρριχητικά Το μάθημα αυτό θα δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με την καλλιέργεια, συντήρηση και τις χρήσεις των Φρακτικών, Θαμνωδών, Δενδρωδών και Αναρριχητικών. 155


Κηποτεχνία 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Φυτά Χλόης και Μωσαϊκού Το μάθημα αυτό θα δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη δημιουργία, καλλιέργεια, προστασία και συντήρηση των φυτών, Χλόης και Μωσαϊκού. Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι Με την εργασία σε πραγματικές συνθήκες στον τομέα της Κηποτεχνίας, το μάθημα Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι στοχεύει στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου έτους σπουδών, όπως επίσης και στην απόκτηση περισσότερων πρακτικών δεξιοτήτων στην ειδικότητα του Κηποτέχνη. Δενδροκομία Το μάθημα θα διδάξει τους φοιτητές τις γενικές αρχές της Δενδροκομίας αναφορικά με την αύξηση, ανάπτυξη, πολλαπλασιασμό και καρποφορία των δένδρων. Το μάθημα ασχολείται επίσης με την προέλευση, μορφολογία, ανάπτυξη και παραγωγή κάθε οπωροφόρου δένδρου χωριστά. Καλλωπιστικά Φυτά, Θάμνοι και Δένδρα Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές την έννοια “διακόσμηση τοπίου” με διάφορα φυτά, θάμνους και δένδρα και το σωστό συνδυασμό και τοποθέτησή τους στο χώρο, ώστε να υπάρχει συνοχή μεταξύ τους και να αναδεικνύεται η ομορφιά τους ως ζωντανά στοιχεία του κήπου. Διαχείριση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στο να αναγνωρίζουν τους εχθρούς (έντομα, ακάρεα, νηματώδεις), τις ασθένειες (μύκητες, βακτήρια, ιοί) καθώς και τα διάφορα είδη ζιζανίων (ετήσια, διετή πολυετή), τις ζημιές που προκαλούν στα φυτά, και να τα ελέγχουν με την πιο κατάλληλη μέθοδο (χημική, φυσική, μηχανική και βιολογική). Εισαγωγή σε Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την χρήση των απαραίτητων σχεδιαστικών προγραμμάτων Adobe Photoshop και AutoCAD. Οι φοιτητές θα μάθουν την εφαρμογή των εργαλείων που προσφέρουν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά σχεδιαστικά προγράμματα, το Photoshop για την επεξεργασία γραφικών και το AutoCAD για την δημιουργία τεχνικού σχεδίου, τα οποία είναι απαραίτητα για τις σχεδιαστικές ανάγκες του κλάδου.

156

Κατασκευές Κήπου Ι Το μάθημα “Κατασκευές Κήπου Ι” εισάγει τους φοιτητές στα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές κήπου, περιγράφοντας τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους. Σημαντικό μέρος του μαθήματος αποτελεί η αποτύπωση και μεταφορά σχεδίου και κατασκευών στο πεδίο, με ικανό αριθμό επισκέψεων των φοιτητών με τους καθηγητές τους σε χώρους όπου βρίσκονται σε εξέλιξη κατασκευές κήπου, για τους οποίους τα σχέδια έχουν αναλυθεί στους φοιτητές. Εκπόνηση Σχεδίου Κήπου / Τοπιοτέχνησης Το μάθημα αυτό θα δώσει στους φοιτητές τις γενικές αρχές και πρακτικές της σχεδίασης στην Τοπιοτέχνηση, την ορθή χρήση των εργαλείων, τη γραφική αναπαράσταση και υλικά με συμβατικά σχεδιαστικά εργαλεία. Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης Το μάθημα αυτό είναι βασικό και στόχο έχει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στον σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης και εγκατάσταση αυτοματισμών, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων τους στην εξοικονόμηση νερού, τη μείωση του χρόνου εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Δισδιάστατη (2D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη, κατανόηση και δημιουργία σχεδίων τοπίου, προβολικών και προοπτικών σχεδίων, σχεδίων περιοχής, σχεδίων άρδευσης και υψομετρικών χαρτών. Το μάθημα επικεντρώνεται στη σχεδίαση δύο διαστάσεων, και βασίζεται στα λογισμικά προγράμματα AutoCAD. Αστική Κηποτεχνία Το μάθημα αυτό θα εισάγει τους φοιτητές στα βασικά στοιχεία κήπων μικρής κλίμακας σε αστικές περιοχές και σε χώρους όπως μπαλκόνια, ανοικτούς χώρους, αυλές ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους. Κατασκευές Κήπου ΙΙ Οι φοιτητές θα διδαχθούν την εις βάθος μελέτη στοιχείων εξωτερικού χώρου, τα κατασκευαστικά υλικά τους, οι ιδιότητες και οι χρήσεις τους. Μερικά από αυτά είναι ο φωτισμός, διάφορα υγρά στοιχεία, όπως λίμνη, πίδακας κτλ., και ο σχεδιασμός με βάση το μικροκλίμα. Οι φοιτητές μαθαίνουν να διατυπώνουν σχετικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας το εξειδικευμένο σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων Δενδροχειρουργική και Βασικές Τεχνικές Κλαδέματος Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην πρακτική και τις τεχνικές του κλαδέματος όσον αφορά τα διάφορα καλλωπιστικά και οπωροφόρα δένδρα και θάμνους, το οποίο έχει στόχο την αύξηση και ανάπτυξη του δένδρου με επίδραση στα άνθη και φρούτα καθώς και στην αισθητική. Περαιτέρω, το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε θέματα δενδροχειρουργικής. Μελέτη Έργου Το μάθημα αυτό θα προετοιμάσει τους φοιτητές να διεκπεραιώνουν επαγγελματικό σχέδιο κήπου, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τον ατομικό προγραμματισμό, ανάλυση και σχεδιασμό τοπίου. Το δεύτερο μέρος στοχεύει στην υλοποίηση της καλύτερη ιδέας σε ομαδικό επίπεδο. Θερινή Πρακτική Άσκηση ΙI Με την εργασία σε πραγματικές συνθήκες στον τομέα της Κηποτεχνίας, το μάθημα Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι στοχεύει στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου και του 2ου έτους σπουδών, όπως επίσης και στην απόκτηση περισσότερων πρακτικών δεξιοτήτων στην ειδικότητα του Κηποτέχνη.

Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές τα βασικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων, πως τα απόβλητα αποτελούν πολύτιμους πόρους και τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων. Διατροφή και Δίαιτα Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της διατροφής και της διαιτολογίας και τους παρουσιάζει το ρόλο των διάφορων των τροφών στην υγεία του ανθρώπου. Φαγητό και Κουλτούρα Το μάθημα εξετάζει τις γενικές έννοιες της διατροφής και της κοινωνίας. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τους λόγους και τις επιρροές που δέχονται οι άνθρωποι σε σχέση με την κατανάλωση τροφίμων. Το μάθημα εστιάζει στους πολιτιστικούς και παγκόσμιους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφίμων και ποτών και στόχος του είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στους ανθρωπολογικούς, κοινωνιολογικούς, πολιτιστικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση φαγητού. Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Οι φοιτητές θα διδαχθούν την θεωρητική κατανόηση των διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ στον ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων.

Επιλεγόμενα Μαθήματα Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος Το μάθημα αυτό εισάγει στους φοιτητές την έννοια της αειφορίας για τη διαχείριση των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος. Επίσης, θα επιτύχει την κατανόηση της δομής και την λειτουργία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της αλληλεπίδρασης τους. Επιπλέον, θα εντοπίσει τα προβλήματα που έχουν προκύψει από αυτή την αλληλεπίδραση, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. Αμπελουργία - Οινολογία Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές τις βασικές αρχές της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας.

157


Το τριετές Πρόγραμμα Σπουδών «Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου» έχει κοινά τα δύο πρώτα χρόνια φοίτησης με το αντίστοιχο διετές Πρόγραμμα Σπουδών «Κηποτεχνία» που προσφέρεται στο KES College. Το τριετές πρόγραμμα κτίζει πάνω στις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές κατά τα δύο πρώτα χρόνια φοίτησης, στα οποία με γνώμονα το ρητό “μαθαίνεις κάνοντας”, οι φοιτητές εισάγονται σε ιστορικές και σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές για την Κηποτεχνία, το Σχεδιασμό Κήπου και την Τοπιοτέχνηση, τις Καλλιέργειες και τη Δενδροκομία που είναι κατάλληλες για το Μεσογειακό Κήπο και Τοπίο. Στο τρίτο έτος προσφέρονται ανώτερου επιπέδου τεχνικές στην Κηποτεχνία, το Σχεδιασμό Κήπου και την Τοπιοτέχνηση, ενώ ταυτόχρονα οι φοιτητές αποκτούν τις βάσεις για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης στον τομέα αυτό.

158


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα στην Κηποτεχνία και Σχεδιασμό Κήπου

ΣΤΟΧΟΙ • Να δώσει στους αποφοίτους, ανώτερου επιπέδου στέρεες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στον τομέα της Κηποτεχνίας και του Σχεδιασμού Κήπου και των καλλιεργειών. • Να μπορούν οι απόφοιτοι να εργαστούν αυτόνομα στον τομέα της Κηποτεχνίας και του Σχεδιασμού Κήπου και της γεωργικής παραγωγής. • Να μπορούν οι απόφοιτοι να εργαστούν ως υπεύθυνοι συντονιστές σε μεγαλύτερα έργα Κηποτεχνίας και Τοπιοτέχνησης. • Να γνωρίζουν οι απόφοιτοι τις πιο βασικές αρχές για τη δημιουργία και λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης στον τομέα της Κηποτεχνίας και Σχεδιασμού Κήπου. • Να μπορούν οι απόφοιτοι να αναπτύσσουν και να εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να συνεχίζουν, εάν το επιθυμούν, σπουδές ανώτερου επιπέδου σε Πανεπιστήμια.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Το KES College έχει συνάψει συνεργασίες με εξειδικευμένους χώρους Κηπουρικής - Τοπιοτεχνίας ώστε οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών «Κηποτεχνία και Σχεδιασµός Κήπου» να µπορούν να εξασκούνται στο πλαίσιο των εργαστηριακών µαθηµάτων του Προγράμματος Σπουδών µέσα σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας / κηποτεχνίας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Ίδρυση και λειτουργία Επιχείρησης στον Τομέα της Κηποτεχνίας, Σχεδιασμού Κήπου και Τοπιοτέχνησης • Υπεύθυνος Συντονιστής σε μεγαλύτερα Έργα Κηποτεχνίας και Τοπιοτέχνησης • Εργοδότηση ως Ελεύθερος Επαγγελματίας σε δικές του εγκαταστάσεις • Εργοδότηση σε Ιδιωτικές Ανθοκομικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις Πρασίνου • Εργοδότηση σε Φυτώρια ως Ειδικός σε Θέματα Φύτευσης, Προστασίας, Συντήρησης και Ανάπτυξης Φυτών και Δένδρων.

159


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια στην Κηποτεχνία 2 4 Οικολογία 2 4 Εισαγωγή στη Χημεία 2 4 Εισαγωγή στην Ιστορία της Κηποτεχνίας 2 4 Εισαγωγή στην Εδαφολογία και τα Λιπάσματα 3 6 Εισαγωγή στη Βοτανική 5 8 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Διαδικασία Σχεδιασμού στην Κηποτεχνία Επαγγελματικά Αγγλικά Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κηπευτικά – Ανθοκομικά: Ετήσια, Διετή, Πολυετή, Βολβοί, Κόνδυλοι και Ριζώματα Κηπευτικά – Ανθοκομικά: Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και Αναρριχητικά Φυτά Χλόης και Μωσαϊκού Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 4 2 3 2 2 3

5

3 3 - 16

6 6 4 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Δενδροκομία 3 6 Καλλωπιστικά Φυτά, Θάμνοι και Δένδρα 3 5 Διαχείριση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων 2 4 Εισαγωγή σε Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 3 5 Κατασκευές Κήπου Ι 2 4 Εκπόνηση Σχεδίου Κήπου / Τοπιοτέχνησης 4 6 ΣΥΝΟΛΟ 17 30

4o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης 2 4 Δισδιάστατη (2D) Μοντελοποίηση 3 4 Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Αστική Κηποτεχνία 2 3 Κατασκευές Κήπου ΙΙ 3 3 Δενδροχειρουργική και Βασικές Τεχνικές Κλαδέματος 2 3 Μελέτη Έργου 3 5 Θερινή Πρακτική Άσκηση ΙΙ - 4 Επιλεγόμενο Μάθημα 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 17 30   5o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Ανάλυση, Σύνθεση και Αειφόρος 3 5 Ανάπτυξη Τοπίου Φωτορεαλιστικός Ψηφιακός 3 6 Σχεδιασμός Τοπίου Λαχανοκομία και Εισαγωγή στις 3 6 Υδροπονικές Καλλιέργειες Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικά Σχέδια για την Κηποτεχνία και την 3 5 Τοπιοτέχνηση Διαχείριση Γηπέδων Γκολφ, Αθλητικών 3 4 Εγκαταστάσεων και Πάρκων Επιλεγόμενο Μάθημα 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 17 30 6o Εξάμηνο MAΘHMATA Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Παραγωγή και Διαχείριση Φυτωρίου Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Τροπικά και Υποτροπικά Φυτά και Δέντρα Τρισδιάστατη (3D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Η/ Υ Αστική Δασοκομία Διπλωματική Εργασία ΣΥΝΟΛΟ

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά 160

Π.Τ.Ε* ECTS 2 3 2 4 2 4 2 3 3 2 2 15

4 4 8 30


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Επιλεγόμενα μαθήματα MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS 4 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος 2 Αμπελουργία – Οινολογία 2 4 Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων 2 4 Διατροφή και Δίαιτα 2 4 Φαγητό και Κουλτούρα 2 4 Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ 2 4

Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια στην Κηποτεχνία Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα διδαχθούν τις κατάλληλες συνθήκες για ένα ασφαλές, υγιεινό εργασιακό περιβάλλον. Οικολογία Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην επιστήμη της οικολογίας, έτσι ώστε να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και του περιβάλλοντος και την ανάγκη για βελτίωση και προστασία του ώστε να διατηρεί την αειφορία του. Επιπλέον, αναφέρονται οι παράγοντες που απειλούν τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν το φαινόμενο. Εισαγωγή στη Χημεία Οι φοιτητές στο μάθημα αυτό θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Γενικής και Ανόργανης Χημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλει να κατέχει ο επαγγελματίας Κηποτέχνης. Εισαγωγή στην Ιστορία της Κηποτεχνίας Το μάθημα αυτό θα παρουσιάσει στους φοιτητές την εξέλιξη και ανάπτυξη του κήπου δια μέσου των αιώνων, θα τους καταστήσει ικανούς να την τοποθετούν με την ορθή ιστορική προοπτική και θα τους εισάγει επίσης την έννοια της πολιτιστικής και αισθητικής ανάπτυξης όσον αφορά τον κήπο. Εισαγωγή στην Εδαφολογία και τα Λιπάσματα Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές λειτουργίες του εδάφους (φυσικοχημικές ιδιότητες) καθώς και την γονιμότητα του μέσω της εφαρμογής των λιπασμάτων,

τα οποία επιδρούν στην υγιή ανάπτυξη των φυτών και δένδρων θάμνων. Επίσης, οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν την σημαντικότητα της διατήρησης της αειφορίας των εδαφών καθώς και τις προκλήσεις που προκύπτουν για τα εδάφη λόγω των κλιματικών αλλαγών. Εισαγωγή στη Βοτανική Το μάθημα “Εισαγωγή στη Βοτανική” ασχολείται αρχικά με την εξωτερική και εσωτερική Μορφολογία των φυτών και στη συνέχεια με τη Φυσιολογία των φυτών . Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της Βοτανικής, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ζώντων και μη ζώντων οργανισμών και τα εσωτερικά φαινόμενα της ζωής των φυτών, θα γνωρίσουν τους μηχανισμούς και δομές που αναπτύσσουν τα φυτά να αντιμετωπίσουν και θα ανταπεξέλθουν στις κλιματικές αλλαγές. Διαδικασία Σχεδιασμού στην Κηποτεχνία Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να ενισχύσει τη «Σχεδιαστική Σκέψη» των φοιτητών επιτρέποντάς τους να δημιουργήσουν πρωτότυπες και λεπτομερείς σχεδιαστικές προτάσεις υψηλής ποιότητας, με επαγγελματική παρουσίαση. Από πρακτική πλευρά το μάθημα καθοδηγεί τους μαθητές στο πως να δομήσουν ένα παραδειγματικό και ολοκληρωμένο επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο, που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του διαχρονικού τους σχεδιαστικού χαρτοφυλακίου. Επαγγελματικά Αγγλικά Σκοπός του μαθήματος είναι η προβολή του τρόπου χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας από επαγγελματίες του τομέα Κηποτεχνίας και Σχεδιασμού Κήπου, σε πραγματικές καταστάσεις. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν 161


Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων την Αγγλική Γλώσσα σε προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων Κηποτεχνίας και Σχεδιασμού Κήπου. Το μάθημα είναι δομημένο με τρόπο που να οικοδομεί την ικανότητα των φοιτητών να κοινοποιούν τις ιδέες τους τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, με προσεκτική επιλογή του περιεχομένου, προωθώντας τη μάθηση. Το μάθημα υιοθετεί επικοινωνιακή προσέγγιση για την εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας, προσφέροντας στους φοιτητές εκτενή πρακτική εξάσκηση με στόχο την ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων. Χρησιμοποιείται ολοκληρωμένη τριμερής προσέγγιση (ανάγνωση, ομιλία και γραφή) συνδυάζοντας λειτουργίες, δομές, λεξιλόγιο, τονισμό και επικοινωνιακές δεξιότητες. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές λειτουργίες, ικανότητες και εφαρμογές του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την διεκπεραίωση και παρουσίαση μελετών, διερεύνηση και άντληση επικαιροποιημένων πληροφοριών. Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Ετήσια, Διετή, Πολυετή, Βολβοί, Κόνδυλοι και Ριζώματα Το μάθημα αυτό θα δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με την καλλιέργεια, συντήρηση και προστασία διάφορων καλλωπιστικών φυτών, κοπτομένων ανθέων, βολβών, κονδύλων και ριζωμάτων και τον καλλωπισμό κήπων και πάρκων. Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και Αναρριχητικά Το μάθημα αυτό θα δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με την καλλιέργεια, συντήρηση και τις χρήσεις των Φρακτικών, Θαμνωδών, Δενδρωδών και Αναρριχητικών. Φυτά Χλόης και Μωσαϊκού Το μάθημα αυτό θα δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη δημιουργία, καλλιέργεια, προστασία και συντήρηση των φυτών, Χλόης και Μωσαϊκού. Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι Με την εργασία σε πραγματικές συνθήκες στον τομέα της Κηποτεχνίας, το μάθημα Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι στοχεύει στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου έτους σπουδών, όπως επίσης και στην απόκτηση περισσότερων πρακτικών δεξιοτήτων στην ειδικότητα του Κηποτέχνη.

162

Δενδροκομία Το μάθημα θα διδάξει τους φοιτητές τις γενικές αρχές της Δενδροκομίας αναφορικά με την αύξηση, ανάπτυξη, πολλαπλασιασμό και καρποφορία των δένδρων. Το μάθημα ασχολείται επίσης με την προέλευση, μορφολογία, ανάπτυξη και παραγωγή κάθε οπωροφόρου δένδρου χωριστά. Καλλωπιστικά Φυτά, Θάμνοι και Δένδρα Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές την έννοια “διακόσμηση τοπίου” με διάφορα φυτά, θάμνους και δένδρα και το σωστό συνδυασμό και τοποθέτησή τους στο χώρο, ώστε να υπάρχει συνοχή μεταξύ τους και να αναδεικνύεται η ομορφιά τους ως ζωντανά στοιχεία του κήπου. Διαχείριση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στο να αναγνωρίζουν τους εχθρούς (έντομα, ακάρεα, νηματώδεις), τις ασθένειες (μύκητες, βακτήρια, ιοί) καθώς και τα διάφορα είδη ζιζανίων (ετήσια, διετή πολυετή), τις ζημιές που προκαλούν στα φυτά, και να τα ελέγχουν με την πιο κατάλληλη μέθοδο (χημική, φυσική, μηχανική και βιολογική). Εισαγωγή σε Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την χρήση των απαραίτητων σχεδιαστικών προγραμμάτων Adobe Photoshop και AutoCAD. Οι φοιτητές θα μάθουν την εφαρμογή των εργαλείων που προσφέρουν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά σχεδιαστικά προγράμματα, το Photoshop για την επεξεργασία γραφικών και το AutoCAD για την δημιουργία τεχνικού σχεδίου, τα οποία είναι απαραίτητα για τις σχεδιαστικές ανάγκες του κλάδου. Κατασκευές Κήπου Ι Το μάθημα “Κατασκευές Κήπου Ι” εισάγει τους φοιτητές στα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές κήπου, περιγράφοντας τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους. Σημαντικό μέρος του μαθήματος αποτελεί η αποτύπωση και μεταφορά σχεδίου και κατασκευών στο πεδίο, με ικανό αριθμό επισκέψεων των φοιτητών με τους καθηγητές τους σε χώρους όπου βρίσκονται σε εξέλιξη κατασκευές κήπου, για τους οποίους τα σχέδια έχουν αναλυθεί στους φοιτητές. Εκπόνηση Σχεδίου Κήπου / Τοπιοτέχνησης Το μάθημα αυτό θα δώσει στους φοιτητές τις γενικές αρχές και πρακτικές της σχεδίασης στην Τοπιοτέχνηση, την ορθή


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων χρήση των εργαλείων, τη γραφική αναπαράσταση και υλικά με συμβατικά σχεδιαστικά εργαλεία. Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης Το μάθημα αυτό είναι βασικό και στόχο έχει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στον σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης και εγκατάσταση αυτοματισμών, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων τους στην εξοικονόμηση νερού, τη μείωση του χρόνου εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Δισδιάστατη (2D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη, κατανόηση και δημιουργία σχεδίων τοπίου, προβολικών και προοπτικών σχεδίων, σχεδίων περιοχής, σχεδίων άρδευσης και υψομετρικών χαρτών. Το μάθημα επικεντρώνεται στη σχεδίαση δύο διαστάσεων, και βασίζεται στα λογισμικά προγράμματα AutoCAD. Αστική Κηποτεχνία Το μάθημα αυτό θα εισάγει τους φοιτητές στα βασικά στοιχεία κήπων μικρής κλίμακας σε αστικές περιοχές και σε χώρους όπως μπαλκόνια, ανοικτούς χώρους, αυλές ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους. Κατασκευές Κήπου ΙΙ Οι φοιτητές θα διδαχθούν την εις βάθος μελέτη στοιχείων εξωτερικού χώρου, τα κατασκευαστικά υλικά τους, οι ιδιότητες και οι χρήσεις τους. Μερικά από αυτά είναι ο φωτισμός, διάφορα υγρά στοιχεία, όπως λίμνη, πίδακας κτλ., και ο σχεδιασμός με βάση το μικροκλίμα. Οι φοιτητές μαθαίνουν να διατυπώνουν σχετικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας το εξειδικευμένο σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD. Δενδροχειρουργική και Βασικές Τεχνικές Κλαδέματος Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην πρακτική και τις τεχνικές του κλαδέματος όσον αφορά τα διάφορα καλλωπιστικά και οπωροφόρα δένδρα και θάμνους, το οποίο έχει στόχο την αύξηση και ανάπτυξη του δένδρου με επίδραση στα άνθη και φρούτα καθώς και στην αισθητική. Περαιτέρω, το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε θέματα δενδροχειρουργικής. Μελέτη Έργου Το μάθημα αυτό θα προετοιμάσει τους φοιτητές να διεκπεραιώνουν επαγγελματικό σχέδιο κήπου, εφαρμό-

ζοντας τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τον ατομικό προγραμματισμό, ανάλυση και σχεδιασμό τοπίου. Το δεύτερο μέρος στοχεύει στην υλοποίηση της καλύτερη ιδέας σε ομαδικό επίπεδο. Θερινή Πρακτική Άσκηση ΙI Με την εργασία σε πραγματικές συνθήκες στον τομέα της Κηποτεχνίας, το μάθημα Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι στοχεύει στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου και του 2ου έτους σπουδών, όπως επίσης και στην απόκτηση περισσότερων πρακτικών δεξιοτήτων στην ειδικότητα του Κηποτέχνη. Ανάλυση, Σύνθεση και Αειφόρος Ανάπτυξη Τοπίου Το μάθημα αυτό θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές να μελετούν δημόσιους χώρους μεγάλης κλίμακας σε ομάδες. Οι φοιτητές μελετούν τα χαρακτηριστικά του χώρου για να καταλήξουν ως ομάδα σε προτάσεις αειφόρων σχεδιαστικών λύσεων που αφορούν εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Φωτορεαλιστικός Ψηφιακός Σχεδιασμός Τοπίου Οι φοιτητές θα διδαχθούν πώς να δημιουργούν φωτορεαλιστικές κατόψεις και τομές εξωτερικών χώρων με τη βοήθεια του σχεδιαστικού προγράμματος Photoshop, προετοιμάζοντάς τους, ως Επαγγελματίες Τοπιοτέχνες, να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να παρουσιάζουν τις ιδέες τους με ποιοτικά γραφικά. Λαχανοκομία και Εισαγωγή στις Υδροπονικές Καλλιέργειες Το μάθημα αυτό θα δώσει στους φοιτητές και φοιτήτριες τις γενικές αρχές της Λαχανοκομίας όσον αφορά την αύξηση, ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση και επεξεργασία των διάφορων οικογενειών λαχανικών με διάφορους τρόπους καλλιέργειας, με εξοικονόμηση νερού και χώρου. Περαιτέρω, γίνεται αναφορά στην υδροπονία. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικά Σχέδια για την Κηποτεχνία και την Τοπιοτέχνηση Το μάθημα αυτό εισάγει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες και αρχές των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένου και τις βασικές αρχές και έννοιες της γραφής Επιχειρηματικών Σχεδίων, με συγκεκριμένη επικέντρωση στην εφαρμογή σε Κηποτεχνικές Επιχειρήσεις.

163


Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Διαχείριση Γηπέδων Γκολφ, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Πάρκων Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη διαχείριση γηπέδων γκολφ, αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκων παρέχοντάς τους το αναγκαίο υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να επιλέγονται υγιείς περιβαλλοντικά λύσεις, για αποτελεσματική διαχείριση του χορτοτάπητα γηπέδων γκολφ, αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκων. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Το μάθημα αυτό θα δώσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών αναφορικά με την αύξηση, ανάπτυξη, πολλαπλασιασμό και ανθοφορία τους, όσο και αναφορικά με την προέλευση, μορφολογία, φυσιολογία και παραγωγή των αιθερίων ελαίων από τα φυτά αυτά. Παραγωγή και Διαχείριση Φυτωρίου Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις πρακτικές και στις τεχνικές της διαχείρισης ενός φυτωρίου και τους εκπαιδεύει σε όλο το φάσμα των εργασιών του φυτωρίου, από τις βασικές καλλιέργειες μέχρι την εμπορία. Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Οι φοιτητές θα διδαχθούν την κάλυψη σημαντικών θεμάτων που σχετίζονται με τις μικρές επιχειρήσεις και τον τρόπο οργάνωσής τους. Τροπικά και Υποτροπικά Φυτά και Δέντρα Το μάθημα αυτό θα δώσει στους φοιτητές τις βασικές πληροφορίες, γνώσεις και χαρακτηριστικά στοιχεία της μορφολογίας και της φυσιολογίας των τροπικών και υποτροπικών φυτών, όσον αφορά την ανάπτυξη, πολλαπλασιασμό και την καρποφορία τους. Τρισδιάστατη (3D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα είναι σε θέση με την εφαρμογή των ικανοτήτων και γνώσεων των προηγούμενων μαθημάτων, να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα τρισδιάστατα σχέδια με την χρήση των επαγγελματικών λογισμικών AUTOCAD 3D και 3DSTUDIOMAX, να μετατρέψουν τα δισδιάστατα τεχνικά σχέδια τους σε τρισδιάστατη μορφή ψηφιακής μοντελοποίησης. Επίσης, θα είναι σε θέση να απεικονίζουν και να παρουσιάζουν την πρόταση τους μοντελοποιώντας το αποτέλεσμα όπως αυτό θα φαίνεται κατά την διάρκεια της μέρας, νύχτας, καθώς και των τεσσάρων εποχών με την εισαγωγή και επεξεργασία υλικών, φωτισμού και σκίασης. 164

Αστική Δασοκομία Το μάθημα της Αστικής Δασοκομίας ασχολείται με τις βασικές αρχές της συντήρησης των δένδρων στο αστικό περιβάλλον και στόχο έχει να εισάγει τους φοιτητές στην θεωρία και πρακτική της διαχείρισης των δένδρων στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον. Διπλωματική Εργασία Οι φοιτητές θα ετοιμάσουν μια τελική εξειδικευμένη εργασία τοπιοτέχνησης η οποία θα παρουσιαστεί σε τριμελή επιτροπή, ως απόδειξη της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων των φοιτητών κατά την φοίτησης τους στο Πρόγραμμα.

Επιλεγόμενα Μαθήματα Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος Το μάθημα αυτό εισάγει στους φοιτητές την έννοια της αειφορίας για τη διαχείριση των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος. Επίσης, θα επιτύχει την κατανόηση της δομής και την λειτουργία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της αλληλεπίδρασης τους. Επιπλέον, θα εντοπίσει τα προβλήματα που έχουν προκύψει από αυτή την αλληλεπίδραση, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. Αμπελουργία - Οινολογία Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές τις βασικές αρχές της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας. Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές τα βασικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων, πως τα απόβλητα αποτελούν πολύτιμους πόρους και τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων. Διατροφή και Δίαιτα Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της διατροφής και της διαιτολογίας και τους παρουσιάζει το ρόλο των διάφορων των τροφών στην υγεία του ανθρώπου. Φαγητό και Κουλτούρα Το μάθημα εξετάζει τις γενικές έννοιες της διατροφής και της κοινωνίας. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τους λόγους και τις επιρροές που δέχονται οι άνθρωποι σε


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων σχέση με την κατανάλωση τροφίμων. Το μάθημα εστιάζει στους πολιτιστικούς και παγκόσμιους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφίμων και ποτών και στόχος του είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στους ανθρωπολογικούς, κοινωνιολογικούς, πολιτιστικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση φαγητού.

Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Οι φοιτητές θα διδαχθούν την θεωρητική κατανόηση των διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ στον ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων.

165


Σήμερα, οι επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον ως αποτέλεσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της βιομηχανίας είναι πέραν από εμφανείς, με την κλιματική αλλαγή να απειλεί πλέον τη διαβίωση στον πλανήτη. Έτσι, οι αλλαγές στις νομοθεσίες για προστασία του περιβάλλοντος είναι πλέον πιο συχνές και προβλέπουν πιο αυστηρά όρια και πρακτικές ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για προστασία του περιβάλλοντος χρειάζονται δυναμικά και καινοτόμα προγράμματα για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της νομοθεσίας και της αγοράς. Χρειάζονται στελέχη που να συνδυάζουν ακαδημαϊκές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να βελτιώνουν την περιβαλλοντική τους επίδοση.

166


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το καινοτόμο Πρόγραμμα Σπουδών “Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης” εμπερικλείει ακριβώς τη σύγχρονη προσέγγιση στην περιβαλλοντική διαχείριση μέσα από κατάλληλα δομημένα μαθήματα που απαντούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών που καλούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και να διαχειριστούν τα περιβαλλοντικά τους θέματα. Ο Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα και επί της ουσίας μια επιχείρηση να τηρεί τη νομοθεσία, να δραστηριοποιείται με περιβαλλοντική συνείδηση, να διαχειρίζεται αποδοτικά τους φυσικούς πόρους με αμοιβαίο όφελος και να απολαμβάνει το προφίλ της κοινωνικά αποδεκτής επιχείρησης.

σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και πως να την τηρούν, όπως και σημαντικά θέματα σχετικά με την Ασφάλεια, Υγεία και Προστασία. • εφαρμόζουν την περιβαλλοντική διάσταση της πολιτικής για την ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε να βελτιώνουν πραγματικά την εικόνα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

ΣΤΟΧΟΙ Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή στους απόφοιτους στέρεων γνώσεων γύρω από το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα παράλληλα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να δίνουν τεχνικές λύσεις μεταξύ άλλων για:

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ Η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από Περιβαλλοντικά Θέματα ανοίγει το δρόμο για σημαντικές ευκαιρίες εργοδότησης Τεχνικών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (Βιομηχανίες, Ξενοδοχεία, Τράπεζες-Ασφαλιστικές, Ναυτιλιακές, Δήμους και Συμβούλια Βελτιώσεως, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις κ.ά.) σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως της: • Εξοικονόμησης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων • Διαχείρισης της Ρύπανσης / Ανακύκλωση • Εφαρμογής δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης • Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας • Εφαρμογής Συστημάτων Ασφάλειας - Υγείας και Προστασίας • Εφαρμογής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και μείωσης του Οικολογικού Αποτυπώματος • Προστασίας της Βιοποικιλότητας • Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

• την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων πάνω στο περιβάλλον από την ανθρώπινη δραστηριότητα. • την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής σε μια επιχείρηση. • την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ώστε εταιρίες και οργανισμοί να πετυχαίνουν καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση. • τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κάθε επιχείρησης και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για μείωσή του. Παράλληλα οι απόφοιτοι του προγράμματος: • κατανοούν την αλληλοσυσχέτιση ανθρώπου πολιτισμού και φυσικού περιβάλλοντος, τη διάσταση και τις απειλές από την κλιματική αλλαγή. • γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή και την Κυπριακή Νομοθεσία

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η πρακτική άσκηση εκτελείται σε εταιρίες και οργανισμούς με τις οποίες το κολλέγιο συνάπτει αντίστοιχες συμφωνίες συνεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, με την εταιρία συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης Green Dot.

167


Δομή Προγράμματος 1o Εξάμηνο MAΘHMATA Αρχές Ανόργανης και Οργανικής Χημείας Αρχές Φυσικής Στοιχεία Βιολογίας / Περιβαλλοντική Βιολογία Οργάνωση Επιχείρησης Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος I Ασφάλεια, Υγεία και Προστασία Επαγγελματικά Αγγλικά ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 2 4 3 2

5 4

2 2 2 16

4 4 4 30

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος II 2 4 Οικολογία 2 4 Βιοποικιλότητα 3 5 Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία Ι 2 4 Ρύπανση Περιβάλλοντος 3 5 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ι 2 4 Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Διαχείριση της Ποιότητας του Αέρα Διαχείριση Έργου Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΙΙ Περιβάλλον και Ενέργεια Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία ΙΙ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΣΥΝΟΛΟ

4o Εξάμηνο MAΘHMATA Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας Οικολογικό Αποτύπωμα Διπλωματική Εργασία Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 2 3 2 4 2 4 3 5 2 4 3 5 17 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2

4

3 3 3 5 18

5 5 6 6 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Άσκηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τέταρτου (4ου) εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση του φοιτητή τρεις διδακτικές περιόδους εβδομαδιαίως το τελευταίο εξάμηνο σπουδών σε φορείς όπως Ερευνητικά Ινστιτούτα, Βιομηχανίες, Δημόσιοι Φορείς – Οργανισμοί, Ιδιωτικές Εταιρείες Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Μελετών, Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ.ά. 168


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Αρχές Ανόργανης και Οργανικής Χημείας Οι φοιτητές θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Ανόργανης και Οργανικής Χημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλουν να κατέχουν οι απόφοιτοι του προγράμματος. Αρχές Φυσικής To μάθημα Αρχές Φυσικής εισάγει τους φοιτητές στους βασικούς νόμους και τις αρχές της Φυσικής, στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα Πρόγραμμα Σπουδών που αφορά το περιβάλλον. Επιπλέον θα έχουν τις βασικές γνώσεις για τις διάφορες μορφές ενέργειας, τα είδη της Η/Μ ακτινοβολίας, τη ραδιενέργεια καθώς και τους κινδύνους από τη χρήση τους για μια πιο σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος. Στοιχεία Βιολογίας / Περιβαλλοντική Βιολογία Σκοπός του μαθήματος Στοιχεία Βιολογίας / Περιβαλλοντική Βιολογία είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις γενικές αρχές Βιολογίας, Μικροβιολογίας και Περιβαλλοντικής Βιολογίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την αλληλένδετη σχέση των ζωντανών οργανισμών με το αβιοτικό τους περιβάλλον. Οργάνωση Επιχείρησης Το μάθημα εφοδιάζει τους φοιτητές με τις απαιτούμενες γνώσεις για να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την οργάνωση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος Ι Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στα χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον, στα προβλήματα που έχουν προκύψει από αυτή την αλληλεπίδραση, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. Ασφάλεια, Υγεία και Προστασία Η άγνοια των κανόνων ασφαλείας και η λανθασμένη χρήση μη κατάλληλων εργαλείων για συγκεκριμένη εργασία, είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες ατυχημάτων. Οι ασχολούμενοι με το περιβάλλον είναι ανάγκη να προστατεύουν τους εαυτούς τους και τους γύρω τους. Γι’ αυτό, το μάθημα “Ασφάλεια, Υγεία και Προστασία” σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών στα βασικά στοιχεία αυτών που σχετίζονται με την πρακτική πτυχή του επαγγέλματός τους.

Επαγγελματικά Αγγλικά Το μάθημα περιστρέφεται γύρω από θέματα αγγλικής γραμματικής και σύνταξης κειμένου για φοιτητές του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να εξοικειωθούν με διαφορετικούς τύπους κειμένου (Βιογραφικά Σημειώματα, ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αναφορές, άρθρα κά) και με διάφορους τύπους γραφής (ανάλυση αιτίων και αποτελεσμάτων, συγγραφή τεχνικών αναφορών κά). Εισάγει επίσης τους φοιτητές σε έννοιες σχετικές με την Επιστήμη του Περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση των φυσικών πόρων, η βιοποικιλότητα, η ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος ΙΙ Το μάθημα αυτό εισάγει τα χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον, στα προβλήματα που έχουν προκύψει από αυτή την αλληλεπίδραση, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. Οικολογία Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές την επιστήμη της οικολογίας και την έννοια του οικοσυστήματος. Γίνεται αναφορά στους διάφορους τύπους βιοσυστημάτων και δίνεται έμφαση στην ανάγκη διατήρησης και σωστής διαχείρισης της βιοποικιλότητας. Βιοποικιλότητα Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στα σημαντικότερα χλωριδικά και πανιδικά στοιχεία (ενδημικά και απειλούμενα είδη) της Κύπρου, καθώς και στα θερμά σημεία ποικιλότητας και στις προστατευόμενες περιοχές της Νήσου. Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία Ι Το μάθημα αυτό εστιάζεται στις διάφορες περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαδικασία που ακολουθείται για την μεταφορά των πολιτικών σε Οδηγίες και Κανονισμούς και πως αυτή καταλήγει να είναι εθνική νομοθεσία. Ρύπανση Περιβάλλοντος Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο φαινόμενο της ρύπανσης του περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του για την ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα.

169


Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ι Η συστηματική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το μάθημα “Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ι” αναφέρεται σε αυτό και δίνει έμφαση σε ένα από τα δύο παγκοσμίως κυρίαρχα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που είναι το Πρότυπο ISO14001 (International Organization for Standardization). Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Το μάθημα αυτό οδηγεί τους φοιτητές στην κατανόηση του φαινομένου της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, των συνεπειών της στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και στην εμπέδωση των μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής. Διαχείριση της Ποιότητας του Αέρα Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις κυριότερες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας του αέρα τόσο σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς χώρους. Διαχείριση Έργου Το μάθημα Διαχείριση Έργου εισάγει τους φοιτητές στη διαχείριση ενός έργου από την άποψη του διευθυντή ο οποίος οφείλει να οργανώνει, να σχεδιάζει, να εκτελεί και να ελέγχει εργασίες για να πετύχει τους στόχους ενός οργανισμού που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό και την απόδοση. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΙΙ Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΜΑΣ και προχωρά στη σύγκριση των δύο περισσότερο διαδεδομένων προτύπων ΣΠΔ. Μελετά τα οφέλη των επιχειρήσεων και το πώς οι δραστηριότητες αυτών των επιχειρήσεων επηρεάζουν το περιβάλλον και την ποιότητά του. Περιβάλλον και Ενέργεια Το ενεργειακό κόστος αποτελεί πλέον ξεχωριστό κομμάτι για όλες τις επιχειρήσεις. Σ’ αυτό το μάθημα γίνεται αναφορά στις διάφορες μορφές ρύπανσης του περιβάλλοντος και δίνεται έμφαση στην έννοια και τις τεχνικές της διαχείρισης κυρίως των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων 170

και θα μπορούν να εφαρμόσουν τις κατάλληλες μεθόδους ή συνδυασμούς μεθόδων για την επιτυχή επεξεργασία τους. Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία ΙΙ Το μάθημα αυτό εστιάζεται στις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα απόβλητα, την ποιότητα του αέρα και την ενέργεια. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά τα χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων και θα μπορούν να εφαρμόσουν τις κατάλληλες μεθόδους ή συνδυασμούς μεθόδων για την επιτυχή επεξεργασία τους. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική Το μάθημα “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική” έχει σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στο ρόλο της στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και γι’ αυτό οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος διδάσκονται μια σειρά από θέματα που αφορούν τα φυσικά συστήματα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Μέσα από αυτή την διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων αυτών αναδεικνύεται η αλληλεξάρτηση φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος με στόχο την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτηρίων και όχι μόνο. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές μεθόδους αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και των σύγχρονων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Οικολογικό Αποτύπωμα Το μάθημα αυτό παρουσιάζει στους φοιτητές την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος και τους μηχανισμούς με τους οποίους υπολογίζεται.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων Διπλωματική Εργασία Είναι η ορθή αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των σπουδών αλλά και η εμβάθυνση του φοιτητή σε ένα γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο έχει ο ίδιος επιλέξει έτσι ώστε να προχωρήσει ο φοιτητής στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας η οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.

Πρακτική Άσκηση Οι φοιτητές θα εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής επιστήμης και Διαχείρισης.

171


Ένα από τα νέα πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών του KES College είναι το Πρόγραμμα Σπουδών “Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων”. Η στροφή προς την παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων είναι παγκόσμια και προκύπτει από τις πολλές επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία μεθόδους, που έχουν αναπτυχθεί για αύξηση της παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει και προωθεί την παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων με κατάλληλες χρηματοδοτήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυξημένο ενδιαφέρον για την παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων και στην Κύπρο και το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη για κλάδους σε επίπεδο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης γύρω από το θέμα αυτό.

172


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

ΣΤΟΧΟΙ • Οι απόφοιτοι, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε ότι αφορά την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. • Εξοικείωση με τις βασικές αρχές και έννοιες σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων βιολογικών προϊόντων. • Οι απόφοιτοι, να αποκτήσουν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να παράγουν βιολογικά προϊόντα σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους και τη σχετική νομοθεσία. • Οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να εφαρμόζουν καθαρές τεχνολογίες για νέες δυναμικές καλλιέργειες, με σκοπό την αντικατάσταση των συμβατικών και της συμπλήρωση αναγκαίων γεωργικών προϊόντων τα οποία σε πολλές περιπτώσεις εισάγονται από ξένες χώρες. • Να είναι σε θέση να καταστρώνουν καλλιεργητικό σχέδιο για την μετάβαση της συμβατικής καλλιέργειας σε βιολογική. • Να αποκτήσουν μεγάλη πρακτική εμπειρία, ώστε να είναι έτοιμοι για την είσοδό τους στο επάγγελμα του “Τεχνικού Παράγωγης Βιολογικών Προϊόντων”.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Το Πρόγραμμα Σπουδών “Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων” καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης των φοιτητών του μέσα από σημαντικές συνεργασίες με υπερσύγχρονα βιολογικά αγροκτήματα και επιχειρήσεις της Κύπρου, καθώς επίσης και σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Κύπρου.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ • Εργοδότηση σε Επιχειρήσεις Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων αναφορικά με: - Ποιοτικό Έλεγχο Βιολογικών Προϊόντων - Παραγωγή Γεωργικών, Πτηνοτροφικών και Κτηνοτροφικών Βιολογικών Προϊόντων • Συστήματα παραγωγής και ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων • Επιχειρήσεις Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων: - Φάρμες Βιολογικής Γεωργίας - Φάρμες Βιολογικής Πτηνοτροφίας / Κτηνοτροφίας • Δημιουργία Επιχείρησης: - Παραγωγής Τροφίμων Βιολογικής Προέλευσης - Βιολογικής Γεωργίας / Πτηνοτροφίας / Κτηνοτροφίας

173


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Γεωργική Χημεία Εισαγωγή στη Βοτανική Εισαγωγή στη Βιολογική Γεωργία Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία ΣΥΝΟΛΟ

2o Εξάμηνο MAΘHMATA Οικολογία Γεωργικά Μηχανήματα Νομοθεσία και Κανονισμοί Βιολογικής Παραγωγής Διαχείριση Βιολογικού Αγροκτήματος Εδαφολογία - Θρέψη Φυτού Βιολογική Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία Τεχνολογία Θερμοκηπίων Μελισσοκομία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 5 8 3 6 3 6 2 4 16 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 5 2 3 2 3 17 30

3o Εξάμηνο MAΘHMATA Φυτοπροστασία Λαχανοκομία Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Αμπελουργία - Οινολογία Τεχνολογία Τροφίμων Βιολογικής Προέλευσης Δενδροκομία ΣΥΝΟΛΟ 4o Εξάμηνο MAΘHMATA Συσκευασία, Τυποποίηση, Μεταποίηση και Διακίνηση Βιολογικών Προϊόντων Υγιεινή Διατροφή και Βιολογικά Προϊόντα Βελτιωμένα Συστήματα Άρδευσης Βιολογικά Γαλακτοκομικά Προϊόντα Διπλωματική Εργασία Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 2 4 2 4 2 3 15

4 6 30

Π.Τ.Ε* ECTS 2 2 2 3 3 5 17

4 4 4 6 6 6 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι Την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου–Αυγούστου μεταξύ του 1ου και 2ου έτους Σπουδών, οι φοιτητές, μέσα στα πλαίσια των σπουδών τους, είναι υπόχρεοι να εκτελέσουν Πρακτική Άσκηση, σε εκτάσεις Βιολογικών Καλλιεργειών, διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων. Ο τόπος εργασίας εγκρίνεται από το Κολλέγιο. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών επιθεωρείται και αξιολογείται από το Κολλέγιο. 174


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων Γεωργική Χημεία Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Γενικής, Ανόργανης, Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλουν να κατέχουν οι απόφοιτοι του προγράμματος. Εισαγωγή στη Βοτανική Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίζουν καλύτερα και να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές την αξία των φυτών για την ύπαρξη της ζωής όλων των οργανισμών πάνω στη γη. Επιπλέον το μάθημα έχει σκοπό να δώσει στους φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο στη Βοτανική των φυτών. Εισαγωγή στη Βιολογική Γεωργία Η Βιολογική Γεωργία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος γεωργίας σε σχέση με τη συμβατική γεωργία, είναι ένα νέο μοντέλο αγροτικής παραγωγής προσανατολισμένο προς την αειφόρο ανάπτυξη. Το μάθημα Αρχές και Μέθοδοι της Βιολογικής Γεωργίας έχει σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στη Βιολογική Γεωργία και στις μεθόδους Βιολογικής Καλλιέργειας. Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις της επιστήμης της ζωικής παραγωγής που αποτελεί προαπαιτούμενο για τα μαθήματα ζωικής παραγωγής που θα ακολουθήσουν στα επόμενα τρία εξάμηνα των σπουδών τους. Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις για την εφαρμογή των οικονομικών αρχών στην Αγροτική Οικονομία και ειδικά στον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Οικολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην επιστήμη της οικολογίας, έτσι ώστε να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και του περιβάλλοντος και την ανάγκη για βελτίωσή του. Γεωργικά Μηχανήματα Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τα γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές εργασίες. Επίσης το μάθημα έχει σκοπό να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να επιλέγουν τα κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία, για την έγκαιρη και γρήγορη εκτέλεση των γεωργικών εργασιών.

Νομοθεσία και Κανονισμοί Βιολογικής Παραγωγής Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων σχετικά με το νομικό πλαίσιο που αποβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και αυτό που διέπει την παραγωγή, την πιστοποίηση και την εμπορία βιολογικών προϊόντων και τροφίμων στην Κύπρο και την ΕΕ, καθώς επίσης και τα πρότυπα πιστοποίησης τα οποία ακολουθούνται για την τεκμηρίωση της ασφάλειας και της διακίνησης των τροφίμων, καθώς επίσης και τους φορείς και αρχές που είναι υπεύθυνες για την τήρηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Διαχείριση Βιολογικού Αγροκτήματος Το μάθημα αυτό θα εφοδιάσει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων, φυτικής και ζωικής παραγωγής, και τη Διαχείριση ενός Μικρού Αγροκτήματος στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και της Κυπριακής Νομοθεσίας. Εδαφολογία - Θρέψη Φυτού Το έδαφος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της γεωργικής παραγωγής γι΄αυτό και το μάθημα αυτό έχει σκοπό να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους αλλά και τη χημική του σύσταση. Επιπλέον το μάθημα αυτό σκοπεύει στο να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη χρήση λιπασμάτων για εμπλουτισμό του εδάφους με στοιχεία αναγκαία για την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών. Βιολογική Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοούν πλήρως οι φοιτητές τις έννοιες Βιολογική Κτηνοτροφία και Βιολογική Πτηνοτροφία όπως επίσης και τις βασικές αρχές που διέπουν τη Βιολογική Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία. Επιπλέον το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των αλλαγών που απαιτούνται για να μετατραπεί μια συμβατική κτηνοτροφική μονάδα σε βιολογική. Τεχνολογία Θερμοκηπίων Σκοπός του μαθήματος Τεχνολογία Θερμοκηπίων είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την παραγωγή θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Μελισσοκομία Σκοπός του μαθήματος «Μελισσοκομία» είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την σημασία των μελισσών στον πλανήτη και κυρίως στις βιολογικές καλλιέργειες. Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους 175


Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

Περιγραφή Μαθημάτων βοηθήσουν να ασκήσουν σωστά την μελισσοκομία και να φροντίζουν σωστά τις μέλισσες τους. Θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν στον αγρό. Φυτοπροστασία Σκοπός του μαθήματος Φυτοπαθολογία-Φυτοπροστασία είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από τις ασθένειες των φυτών, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα της κάθε ασθένειας, να την προσδιορίζουν και να προτείνουν την κατάλληλη μέθοδο για την αντιμετώπισή της. Λαχανοκομία Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις γενικές αρχές της Λαχανοκομίας αναφορικά με την αύξηση, ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία και εμπορία, από την ομάδα προέλευσης χωριστά. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τόσο τις γενικές αρχές των αρωματικών φυτών αναφορικά με την αύξηση, ανάπτυξη, πολλαπλασιασμό και ανθοφορία των φυτών όσο και αναφορικά με την προέλευση, μορφολογία, φυσιολογία και παραγωγή των αρωματικών φυτών και αιθέριων ελαίων. Αμπελουργία - Οινολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας. Τεχνολογία Τροφίμων Βιολογικής Προέλευσης Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τα διάφορα στάδια που περνά ένα αγροτικό προϊόν από την παραγωγή του μέχρι και την κατανάλωση. Επιπλέον γίνεται μελέτη και παρουσίαση βασικών και σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας και συντήρησης βιολογικών προϊόντων. Επίσης γίνεται μελέτη σε βάθος των παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα την τελική ποιότητα των επεξεργασμένων βιολογικών προϊόντων. Δενδροκομία Η Δενδροκομία είναι ένα από τα πιο βασικά μαθήματα της Βιολογικής Γεωργίας και ασχολείται με τη μελέτη βιολογικής διαχείρισης του εδάφους μέσω των καρποφόρων δένδρων και θάμνων, σε συνάρτηση με το οικολογικό περιβάλλον και τα έμβια όντα. Ασχολείται επίσης με την προέλευση, μορφολογία, ανάπτυξη και παραγωγή κάθε οπωροφόρου δένδρου χωριστά καθώς και με την

176

τυποποίηση των παραγομένων προϊόντων από τα δένδρα και τους θάμνους. Συσκευασία, Τυποποίηση, Μεταποίηση και Διακίνηση Βιολογικών Προϊόντων Σκοπός του μαθήματος Συσκευασία, Εμπορία, Τυποποίηση και Μεταποίηση Βιολογικών Προϊόντων είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές προδιαγραφές και διαδικασίες συσκευασίας, τυποποίησης, μεταποίησης και διακίνησης των βιολογικών προϊόντων. Υγιεινή Διατροφή και Βιολογικά Προϊόντα Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της υγιεινής διατροφής. Επίσης το μάθημα έχει σκοπό να εξετάσει αν και κατά πόσο τα βιολογικά προϊόντα συμβάλλουν στην υγεία του ανθρώπου. Βελτιωμένα Συστήματα Άρδευσης Το μάθημα αυτό είναι βασικό και σκοπό έχει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης και εγκατάσταση αυτοματισμών, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων τους στην εξοικονόμηση νερού, τη μείωση του χρόνου εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Βιολογικά Γαλακτοκομικά Προϊόντα Οι φοιτητές στο μάθημα αυτό θα γνωρίσουν τη σύνθεση, τις ιδιότητες, τη μικροβιολογία και υγιεινή κατάσταση του βιολογικού γάλακτος και των προϊόντων του καθώς και την τεχνολογία για τη διασφάλιση της ποιότητας των βιολογικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Διπλωματική Εργασία Σκοπός του μαθήματος Διπλωματική Εργασία είναι η ορθή αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών αλλά και η εμβάθυνση του φοιτητή σε ένα γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Βιολογικής Γεωργίας, το οποίο έχει ο ίδιος επιλέξει έτσι ώστε να προχωρήσει ο φοιτητής στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας, η οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα της Βιολογικής Γεωργίας. Πρακτική Άσκηση Η δυνατότητα απόκτησης πρακτικών εμπειριών από τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων, επιπρόσθετα προς τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή Μαθημάτων Οι φοιτητές μέσα από το μάθημα Πρακτικής Άσκησης θα αποκτήσουν σημαντική πρακτική εμπειρία, ώστε να έχουν την κατάλληλη προετοιμασία για την είσοδό τους στο επάγγελμα. Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται σε βιολογικές γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες μεταποίησης βιολογικών προϊόντων, χώρους διάθεσης βιολογικών προϊόντων, οργανισμούς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, συσκευαστήρια βιολογικών προϊόντων, ομάδες παραγωγών και συνδέσμους βιολογικών προϊόντων κ.ά.  

177


178


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μέρος Γ΄ - Δίδακτρα, Υποτροφίες και Εσωτερικός Κανονισμός

Δίδακτρα και άλλα Δικαιώματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Α΄ΕΤΟΣ

Ιατρικοί Επισκέπτες (2 Έτη, ∆ίπλωµα)1

€5.420 €5.260 -

Β΄ΕΤΟΣ

Γ΄ ΕΤΟΣ ∆΄ΕΤΟΣ -

Ιατρικοί Επισκέπτες (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα)

€6.000 €6.000 €6.500 -

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου (2 Έτη, ∆ίπλωµα) 1

€5.400 €5.240 -

-

Αισθητική (2 Έτη, ∆ίπλωµα)

€5.635 €5.470 -

-

2

1

Αισθητική (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα)

€5.750 €5.750 €5.750 -

Αισθητική και ∆ιαχείριση Μονάδων Αισθητικής (4 Έτη, Πτυχίο)4

€6.000 €6.000 €6.000 €6.000

Προσωπικός Προπονητής και Προπονητής Ομαδικών Προγραμμάτων Fitness (2 Έτη, ∆ίπλωµα)5

€6.000

Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική (2 Έτη, ∆ίπλωµα)6

€6.000 €6.000 -

3

€6.000

-

-

∆ιεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα)7

€6.000 €6.000 €6.500 -

Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4 Έτη, Πτυχίο)

€6.000 €6.000 €6.500 €7.000

Hotel Management (3 Years, Higher Diploma)1

€5.310 €5.150 €5.050 -

8

Travel & Tourism Management (3 Years, Higher Diploma)

€5.310 €5.150 €5.050 -

Δηµοσιογραφία με ∆ηµόσιες Σχέσεις (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα)

€4.710 €4.570 €4.485 -

Business Management (4 Years, Bachelor of Arts)9

€6.500 €6.500 €6.500 €6.500

1

1

∆ιοίκηση Γραφείου και Γραµµατειακές Σπουδές (2 Έτη, ∆ίπλωµα)

€4.600 €4.600 -

Διοίκηση Γραφείου και Γραµµατειακές Σπουδές (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα)1

€4.495 €4.360 €4.275 -

Logistics (2 Years, Diploma)11

€6.000 €6.000 -

10

Applied Logistics (3 Years, Higher Diploma)

-

-

€6.000 €6.000 €6.500 -

12

Kηποτεχνία (2 Έτη, ∆ίπλωµα)13

€6.000 €6.000 -

-

Κηποτεχνία και Σχεδιασµός Κήπου (3 Έτη, Ανώτερο ∆ίπλωµα)

€6.000 €6.000 €6.500 -

15

Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων (2 Έτη, ∆ίπλωµα)

€6.000 €6.000 -

-

Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (2 Έτη, ∆ίπλωµα)16

€6.000 €6.000 -

-

14

Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα (Foundation Course) €2.785 1

3 4 5 6 1 2

ΥΠΠΑΝ 14/03/2012 7.14.10.15/22 ΥΠΠΑΝ 18/10/2013 7.14.10.15.6.15 ΥΠΠΑΝ 16/05/2012 7.14.10.15.6.12 ΥΠΠΑΝ 25/04/2013 7.14.10.15.6.13/2 ΔΙΠΑΕ 27/06/2018 7.14.118.017 ΥΠΠΑΝ 12/06/2013 7.14.10.15.6.18

ΥΠΠΑΝ 18/10/2013 7.14.10.15.6.17 ΥΠΠΑΝ 17/06/2015 7.14.10.15.6.22/2 9 ΥΠΠΑΝ 25/08/2014 7.14.10.15.6.21 10 ΥΠΠΑΝ 22/05/2013 7.14.10.15.6.20 11 ΥΠΠΑΝ 20/02/2015 7.14.10.15.6.24/2 12 ΥΠΠΑΝ 20/02/2015 7.14.10.15.6.23/2

15 16

7

13

8

14

ΥΠΠΑΝ 09/10/2013 7.14.10.15.6.16 ΥΠΠΑΝ 09/10/2013 7.14.10.15.6.19 ΥΠΠΑΝ 17/06/2015 7.14.10.15.6.26 ΥΠΠΑΝ 17/06/2015 7.14.10.15.6.25

179


Δικαιώματα Έκδοσης Πιστοποιητικών Σπουδών και άλλα • Δικαίωμα Εγγραφής - Registration Fee €130 • Πιστοποιητικό φοίτησης - Registration Certificate €17 α) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Ελληνικά) - Transcript €70 β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Αγγλικά) - Transcript €70 • Πρωτότυπο Δίπλωμα (Ελληνικό ή Αγγλικό) €90 • Μετάφραση Διπλώματος σε Ελληνικά ή Αγγλικά €75 • Αντίγραφο Διπλώματος €75

Εσωτερικοί Κανονισμοί για τα Δίδακτρα 1. Το ποσό των διδάκτρων καλύπτει εκτός από τα δίδακτρα και τα ακόλουθα: • Τα Καλλυντικά και άλλα υλικά για την πρακτική άσκηση των Αισθητικών που γίνεται στα Σαλόνια Αισθητικής του KES College υπό την επίβλεψη των Εκπαιδευτριών κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Σπουδών Αισθητικής. • Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρακτική άσκηση (εργαστήρια) στα Προγράμματα Σπουδών “Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική”, “Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική”, “Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων”, “Hotel Management” και “Travel & Tourism Management”. • Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στο εργαστήριο Χημείας / Φαρμακευτικής Τεχνολογίας των Προγραμμάτων Σπουδών “Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου”, “Ιατρικοί Επισκέπτες” και “Αισθητική”. • Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Εργαστήρια Εδαφολογίας / Φυσιολογίας των Φυτών και Μικροσκοπίας των Προγραμμάτων Σπουδών “Κηποτεχνίας” και “Κηποτεχνίας και Σχεδιασμού Κήπου”. 2. Τα δίδακτρα σε όλα τα προγράμματα σπουδών του KES College πληρώνονται ως εξής: • Το δικαίωμα εγγραφής και το καθορισμένο ποσό της προκαταβολής την ημέρα της εγγραφής και σίγουρα πριν την έναρξη των μαθημάτων. • Σε περίπτωση καθυστερημένης εγγραφής, καταβάλλεται το ποσό της προκαταβολής και ο φοιτητής υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό των καθυστερημένων δόσεων. • Τα υπόλοιπα δίδακτρα καταβάλλονται σε 8 δόσεις, στις ακόλουθες ημερομηνίες: - 1η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Οκτωβρίου - 2η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Νοεμβρίου - 3η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Δεκεμβρίου - 4η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Ιανουαρίου - 5η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Φεβρουαρίου - 6η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου - 7η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Απριλίου - 8η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Μαΐου Μη επιστροφή διδάκτρων Δίδακτρα που πληρώθηκαν δεν επιστρέφονται ούτε μεταφέρονται σε άλλο πρόσωπο ή για άλλο πρόγραμμα σε καμμιά περίπτωση. Τα καταβληθέντα δίδακτρα φοιτητή που αποσύρθηκε για οποιοδήποτε λόγο πιστώνονται στο όνομα του αποσυρθέντος φοιτητή, ο οποίος δικαιούται στο μέλλον να παρακολουθήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα με συμψηφισμό των πιστωθέντων διδάκτρων. Η διάταξη αυτή γνωστοποιείται στον φοιτητή κατά την εγγραφή του.

180


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Yποτροφίες To KES College από χρόνια καθιέρωσε προσφορά υποτροφιών σε τελειόφοιτους μαθητές/μαθήτριες Λυκείων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) και Τεχνικών Σχολών που επιθυμούν να εγγραφούν και να φοιτήσουν σε Πρόγραμμα Σπουδών του Κολλεγίου. Για το Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, η Διεύθυνση του ΚΕS College για να βοηθήσει οικονομικά περισσότερες οικογένειες τελειόφοιτων μαθητών/τριών αποφάσισε τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών που προσφέρει. Τι καλύπτει κάθε υποτροφία • Κάθε υποτροφία καλύπτει όλο το ποσό ή μέρος των διδάκτρων του πρώτου έτους φοίτησης στο κύριο μέρος του προγράμματος (όχι τα δίδακτρα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος όπου υπάρχει). • Κάθε υποτροφία είναι δυνατό να παραχωρηθεί και τη δεύτερη ή και την τρίτη ακαδημαϊκή χρονιά στον ίδιο φοιτητή, νοουμένου ότι θα εξασφαλίζει τελική γενική βαθμολογία ‘άριστα’ και θα επιδείξει κατά τα έτη της φοίτησής του ανώτερο ήθος, πρωτοβουλία και προσήλωση στις σπουδές του. • Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το δικαίωμα εγγραφής, τα βιβλία, τις στολές των εργαστηρίων, τα ατομικά εργαλεία για τα εργαστήρια και τα δικαιώματα για οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις. Κριτήρια επιλογής υποτρόφων Βασικά κριτήρια για την επιλογή των υποτρόφων στο KES College είναι τα ακόλουθα: • Ηλικία 18 μέχρι 22 χρόνων. • Γενικός βαθμός Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής 15/20 και άνω • Την οικονομική κατάσταση της οικογένειας (άνεργοι γονείς ή χαμηλό εισόδημα ή πολύτεκνη/μονογονεϊκή οικογένεια) ή οποιασδήποτε οικογένειας που το συνολικό ετήσιο εισόδημά της δεν υπερβαίνει τα €17.000 (δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ). Υποτροφίες με βάση το Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου Παραχωρούνται κάθε Ακαδημαϊκό Έτος αριθμός υποτροφιών με βάση το Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου (απαιτείται αντίγραφο Απολυτηρίου) για ΟΛΑ τα χρόνια σπουδών τους. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Υποτροφίες και την Οικονομική Βοήθεια που παρέχονται από το KES College, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Κολλεγίου στο τηλέφωνο 22875737.

181


Βασικά άρθρα από τον εσωτερικό κανονισμό του KES College (Διατηρείται η αρίθμηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του KES College που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας την 1-11-99 με στοιχεία Υ.Π.Π.ΙΣΤΕ27/10).

2.1 ΕΓΓPAΦH (α) Τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών: i. Στο Κολλέγιο γίνονται δεκτά πρόσωπα που αποφοίτησαν από σχολείο δημόσιο ή ιδιωτικό μέσης εκπαίδευσης εξαετούς φοίτησης της Κύπρου εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή του Εξωτερικού ή που κατέχουν άλλο ισοδύναμο προσόν. • Αν ο υποψήφιος φοιτητής προέρχεται από σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης αγγλικού τύπου, για εγγραφή απαιτούνται τουλάχιστο πέντε (5) IGCSE. iii. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο πρώτο έτος σπουδών. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, που φοίτησαν σε κλάδο που περιλαμβάνει συναφή μαθήματα προς εκείνα του προγράμματος σπουδών στο οποίο εγγράφονται, απαλλάσσονται από τα μαθήματα αυτά (παρακολούθηση και εξετάσεις), αφού καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία, όπως είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών και η αναλυτική κατάσταση ακαδημαϊκής επίδοσης (transcript) όπου φαίνεται η επίδοσή τους στα μαθήματα αυτά. (β) Οι διαδικασίες εγγραφής: i. Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να εγγραφούν στο Α’ έτος σπουδών σε οποιοδήποτε προσφερόμενο Πρόγραμμα Σπουδών, μπορούν να προεγγράφονται τους μήνες Μάρτιο - Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς. Με το δικαίωμα της εγγραφής και την προεγγραφή ο φοιτητής καταβάλλει την προκαταβολή των διδάκτρων και εξασφαλίζει θέση. ii. Για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών απαιτείται η παρουσίαση στη Γραμματεία του Κολλεγίου: • Του πρωτότυπου απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου σχολείου όπως αναφέρεται στο 2.1 πιο πάνω. - Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά πέντε θεμάτων IGCSE αν οι υποψήφιοι προέρχονται από σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης αγγλικού τύπου. • Ισοδύναμος τίτλος σπουδών με αυτόν του απολυτηρίου Λυκείου, αν πρόκειται για αλλοδαπό φοιτητή. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά σπουδών (απολυτήριο ή IGCSE) φωτοτυπούνται και επιστρέφονται στον υποψήφιο την ώρα της εγγραφής. 2.3.1. ΦOITHΣH 1.5. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους καθώς επίσης και η συμμετοχή στις γραπτές και προφορικές ή άλλου είδους δοκιμασίες που εφαρμόζει η Σχολή. 1.6. Ο όρος φοίτηση περιλαμβάνει την παρακολούθηση των διαλέξεων και παραδόσεων, τη συμμετοχή στην πρακτική εργασία που γίνεται στα εργαστήρια του κάθε Προγράμματος Σπουδών, στα σεμινάρια, στις εκθέσεις, στις επιδείξεις, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, την παρουσία στους τόπους εργασίας τις καθιερωμένες ημέρες πρακτικής κατάρτισης στη βιομηχανία κάθε ακαδημαϊκή χρονιά και τη συμμετοχή σ’ όλες τις δραστηριότητες που ορίζονται από το πρόγραμμα του κάθε Προγράμματος Σπουδών ή την Ακαδημαϊκή Επιτροπή περιλαμβανομένων των εορταστικών εκδηλώσεων και των επισήμων παρελάσεων. 2.3.3. ΗΘΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ο φοιτητής οφείλει να επιδεικνύει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Κολλέγιο ανώτερο ήθος και άμεμπτη συμπεριφορά 3.1 στις σχέσεις του προς τη Διοίκηση, τη Διεύθυνση, το Διδακτικό, Γραμματειακό και Βοηθητικό Προσωπικό του Κολλεγίου, καθώς και στις σχέσεις του με τους άλλους φοιτητές. 2.3.5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 5.1. Κάθε φοιτητής του Κολλεγίου έχει το δικαίωμα στη μάθηση στο Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο έγινε αποδεκτός, και το Κολλέγιο έχει την υποχρέωση να του παράσχει αυτή τη μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαθέτοντας προσοντούχο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εργαστήρια κατάλληλα εξοπλισμένα, βιβλιοθήκες και γενικά άλλα μέσα, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τη μόρφωση και την κατάρτισή του. 5.2. Κάθε φοιτητής του Κολλεγίου έχει ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που συνδέονται άμεσα με τη φοιτητική του ιδιότητα και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στο Κολλέγιο. Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να σκέπτεται, να δρα και να εκφράζεται ελεύθερα μέσα στο χώρο του Κολλεγίου, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβαίνει τους σχετικούς Κανονισμούς και συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων του Κολλεγίου. Οι φοιτητές δεν πρέπει να εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Κολλεγίου, ούτε να προβαίνουν σε πράξεις που είναι δυνατό να βλάψουν περιουσιακά στοιχεία του Κολλεγίου ή να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ατόμων που βρίσκονται στο χώρο του Κολλεγίου. Η συμπεριφορά των φοιτητών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Κολλεγίου. 5.3. Τα στοιχεία τα οποία τηρούνται στα αρχεία του Κολλεγίου και αφορούν το πρόσωπο του φοιτητή θεωρούνται απόρρητα και 182


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

5.4. 5.5.

δεν δημοσιοποιούνται παρά μόνο με τη γραπτή συγκατάθεσή του. Το Κολλέγιο μπορεί να παρέχει στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες πληροφορίες γενικής φύσεως που αφορούν τους φοιτητές οι οποίες δυνατό να του ζητηθούν. Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητά από το Κολλέγιο έγγραφη πιστοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων, που σχετίζονται με τη φοιτητική του ιδιότητα, όπως αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, πιστοποιητικό φοίτησης κάθε έτους σπουδών. Οι φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δίδακτρα, τέλη και δικαιώματα μέσα στις προθεσμίες που θέτει το Κολλέγιο. Δίδακτρα που πληρώθηκαν δεν επιστρέφονται ούτε μεταφέρονται σε άλλο πρόσωπο ή για άλλο πρόγραμμα σε καμμιά περίπτωση. Τα καταβληθέντα δίδακτρα φοιτητή που αποσύρθηκε για οποιοδήποτε λόγο πιστώνονται στ’ όνομα του αποσυρθέντος φοιτητή, ο οποίος δικαιούται στο μέλλον να παρακολουθήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα με συμψηφισμό των πιστωθέντων διδάκτρων. Η διάταξη αυτή γνωστοποιείται στο φοιτητή κατά την εγγραφή του.

6.5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Το KES College στην προσπάθειά του να ενισχύσει οικονομικά φοιτητές και υποψήφιους φοιτητές του, προσφέρει μείωση διδάκτρων στις ακόλουθες περιπτώσεις φοιτητών που φαίνονται πιο κάτω: 1. Σε φοιτητές παιδιά πολύτεκνων (3 παιδιά και άνω) και Μονογονεϊκών οικογενειών: • Επιπλέον έκπτωση 5% στα ήδη μειωμένα δίδακτρα της χρονιάς για όλα τα χρόνια των σπουδών τους, νοουμένου ότι είναι συνεπείς φοιτητές στις υποχρεώσεις τους (εμπρόθεσμη πληρωμή διδάκτρων, τακτική φοίτηση και καλή βαθμολογία) με την προσκόμιση έγκυρης ταυτότητας Πενταμελούς (ΠΟΠΟ) ή Πολύτεκνης (ΠΟΠ) οικογένειας ή πιστοποιητικό διαζυγίου σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας. • Πολύτεκνη ή Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 παιδιά στο KES College: Παραχωρείται επιπλέον της πιο πάνω έκπτωσης ακόμη 5% στο κάθε παιδί με τις πιο πάνω προϋποθέσεις. 2. Αδέρφια: Όταν φοιτούν σε Προγράμματα Σπουδών του Κολλεγίου δύο αδέρφια που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες (δηλ. που δεν είναι μέλη πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας), τότε γίνεται επιπλέον έκπτωση μέχρι 5% στα ήδη μειωμένα δίδακτρα για κάθε φοιτητή. 3. Υφιστάμενοι φοιτητές: Επειδή το KES College επιθυμεί να επιβραβεύει φοιτητές του (στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος) που διακρίνονται τόσο στο ήθος όσο και στην επίδοσή τους (γενική βαθμολογία 90/100 και άνω) παραχωρεί μερική υποτροφία ύψους 20% πάνω στα κανονικά δίδακτρα του έτους με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Υποτροφίες και την Οικονομική Βοήθεια που παρέχονται από το KES College, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Κολλεγίου στο τηλέφωνο 22875737. 7. ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠEΣ ΙΔΙΩΤΙΚHΣ ΣΧΟΛHΣ ΤΡΙΤΟΒAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ KES COLLEGE Το Συμβούλιο της Σχολής (σύμφωνα με την πρόνοια του άρθρου 25(1)(η) του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου) είναι επταμελές, ως ακολούθως: • Διευθυντής της Σχολής (Πρόεδρος) - Πέτρος Θ. Στυλιανού • Τρία άτομα τα οποία εκπροσωπούν τους μετόχους της ιδιοκτήτριας εταιρείας: - Χρύσω Χαχολιάδου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια - Δημήτρης Εγγλεζάκης, Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων - Πανίκος Παναγίδης, Διευθυντής Κέντρου Επαγγελματικής Ανάπτυξης • Δύο εκπρόσωποι του Διδακτικού προσωπικού: - Παναγιώτης Χατζησυμεού, Ανώτερος Λέκτορας - Γενικός Συντονιστής Προγραμμάτων Σπουδών - Δρ. Δημήτρης Σαρρής, Ανώτερος Λέκτορας - Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών • Ένας εκπρόσωπος των φοιτητών: - Νεοφύτου Μαρία Οι αρμοδιότητες των Επιτροπών και ο τρόπος λειτουργίας τους Στο KES College λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές: 7.1 Ακαδημαϊκή Επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με τα ακαδημαϊκά επίπεδα και τα κριτήρια προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών.

183


Βασικά άρθρα από τον εσωτερικό κανονισμό του KES College Σύνθεση: i. Πέτρος Θ. Στυλιανού, Γενικός Διευθυντής - Πρόεδρος ii. Δημήτρης Εγγλεζάκης, Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων iii. Δρ Έλενα Αναστασίου, Εκπαιδευτικός Λειτουργός iv. Όλοι οι Συντονιστές Προγραμμάτων Σπουδών - Δρ Ανδρονίκη Μπόλλα - Άντρη Σιδέρη - Γιαλλουράκη - Δρ Δημήτρης Σαρρής - Μαρίνα Κωνσταντίνου - Μαρκέλλα Σιαρλή - Παναγιώτης Χατζησυμεού - Σάββας Ιακωβίδης - Σπύρος Θεοχάρους - Φρόσω Ιωάννου v. Σάββας Σάββα, εκπρόσωπος του Διδακτικού Προσωπικού vi. Κοφινά Δήμητρα, εκπρόσωπος των Φοιτητών 7.2 Διοικητική Επιτροπή που εξετάζει θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Κολλεγίου. Σύνθεση: i. Πέτρος Στυλιανού, Γενικός Διευθυντής - Πρόεδρος ii. Χρύσω Χαχολιάδου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια iii. Πανίκος Παναγίδης, Διευθυντής Κέντρου Επαγγελματικής Ανάπτυξης iv. Πέτρος Νικάνδρου, Υπεύθυνος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας v. Έλενα Χαραλάμπους, Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού vi. Κωνσταντίνος Αυξέντης, Εκπρόσωπος Διδακτικού Προσωπικού vii. Μιχάλης Μιχαήλ, Εκπρόσωπος των Φοιτητών 7.3

Πειθαρχική Επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με την πειθαρχία στο Κολλέγιο. Αποτελείται από τους ακόλουθους: i. Χρύσω Χαχολιάδου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια - Πρόεδρος ii. Πανίκος Παναγίδης, Διευθυντής Κέντρου Επαγγελματικής Ανάπτυξης iii. Μαρκέλλα Σιαρλή, άτομο με προσόντα στην εκπαίδευση iv. Ο Συντονιστής του Προγράμματος Σπουδών από το οποίο και προέρχεται ο φοιτητής, ο οποίος υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα v. Σάββας Σάββα, Εκπρόσωπος του Διδακτικού Προσωπικού vi. Ανδρέας Στυλιανού, Πρόεδρος του Φοιτητικού Συμβουλίου

7.3.1 Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές: Αν φοιτητής κριθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή ένοχος, τότε ανάλογα με τη σοβαρότητα, τη βαρύτητα και τις περιστάσεις του παραπτώματος μπορεί να του επιβληθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή μια από τις ακόλουθες ποινές: 1. Προφορική επίπληξη 2. Γραπτή επίπληξη 3. Χρηματική αποζημίωση για αποκατάσταση ζημιών ή για απώλεια περιουσιακών στοιχείων 4. Προσφορά εργασίας χωρίς αμοιβή στους χώρους του Κολλεγίου 5. Μηδενισμός σε εξέταση ή/και επανάληψη μαθήματος 6. Αναστολή δικαιωμάτων και προνομίων (π.χ. ακύρωση υποτροφίας) 7. Αποβολή με αναστολή μέχρι ένα έτος 8. Αποβολή για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος 9. Διαγραφή από το Κολλέγιο 184

Οι ποινές καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο και στο φάκελο, ο οποίος τηρείται για τον φοιτητή στο Κολλέγιο. Δικαίωμα Ένστασης Φοιτητής που καταδικάστηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή, δικαιούται να υποβάλει ένσταση προς το Διευθυντή του


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

7.4

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5.

Κολλεγίου για την καταδίκη του. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί γραπτώς μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από την ημέρα που ο φοιτητής έλαβε γνώση της απόφασης. Ο Διευθυντής του Κολλεγίου παραπέμπει την ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο σώμα για τις πειθαρχικές παραβάσεις των φοιτητών. Η Επιτροπή Ενστάσεων καλεί σε ακρόαση τον φοιτητή που καταδικάστηκε και του κοινοποιεί τα πρακτικά της Πειθαρχικής Επιτροπής, καθώς και οποιαδήποτε άλλα επιπρόσθετα στοιχεία τυχόν υπάρχουν. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει τελεσίδικα για την επικύρωση, τροποποίηση ή ακύρωση της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής. Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας, η οποία ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με το Άρθρο 13 του περί Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Νόμου (α) Ίδρυση και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας Βάσει του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015 – Ν. 136(I)/2015 ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), το KES College προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας (ΕΕΠ), η οποία έχει όλες τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που προνοούνται στο Νόμο. Συγκεκριμένα η ΕΕΠ έχει τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες: Συντονίζει την ετοιμασία των ειδικών εκθέσεων αυτοαξιολόγησης σε σχέση με τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις που αφορούν το Ίδρυμα, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για τις εν λόγω εκθέσεις τα οποία καθορίζονται και εκδίδονται από τον Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας με βάση τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας που προβλέπονταν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου αναφορικά με τις εξωτερικές αξιολογήσεις. Είναι αρμόδια για την κατάρτιση των γενικών εκθέσεων αξιολόγησης του ιδρύματος προς υποβολή στον Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας, οι οποίες αφορούν το ίδρυμα στην ολότητά του και περιλαμβάνουν στοιχεία για αριθμό κεντρικών δεικτών ποιότητας τους οποίους ο Φορέας εκδίδει. (β) Σύνθεση ΕΕΠ και θητεία των μελών της Η σύνθεση της ΕΕΠ στο KES College όπως καθορίζεται από τη νομοθεσία έχει ως ακολούθως: Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Κολλεγίου - Δημήτρης Εγγλεζάκης Τρία (3) μέλη του διδακτικού προσωπικού – Δρ Δημήτριος Σαρρής, Δρ Ανδρονίκη Μπόλλα, Μαρκέλλα Σιαρλή. Δύο (2) μέλη με εξειδίκευση σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας Δρ Έλενα Αναστασίου, Πέτρος Νικάνδρου. Ένας (1) εκπρόσωπος των φοιτητών – Γιώργος Βοσκού Ένας (1) εκπρόσωπος από το Διοικητικό Προσωπικό του Κολλεγίου – Πανίκος Παναγίδης

7Α.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Όλοι ανεξαίρετα οι φοιτητές που φοιτούν στο KES College είναι υποχρεωμένοι να έχουν ασφάλεια έναντι οποιουδήποτε ατυχήματος που δυνατό να τους συμβεί κατά τη διάρκεια της προσέλευσής τους, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Κολλέγιο και κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους από το Κολλέγιο στο σπίτι τους. Η ασφάλιση όλων των φοιτητών, διευθετείται από το Κολλέγιο, κατόπιν συμβάσεως που καλύπτει όλους τους φοιτητές σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλισης με Ασφαλιστική Εταιρεία και το ποσό των ασφαλίστρων επιβαρύνει αναλογικά τον κάθε φοιτητή, επιπρόσθετα προς τα δίδακτρα. 2. Τα δικαιώματα για την ασφάλιση αυτή καταβάλλονται από κάθε φοιτητή τη στιγμή της εγγραφής του στο Κολλέγιο και οπωσδήποτε πριν αρχίσουν τα μαθήματα. 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (α) Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό από 10 - 100 ανά μία μονάδα. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 60. 12.1. Ο βαθμός εξαμήνου για κάθε μάθημα προέρχεται από το άθροισμα της προφορικής βαθμολογίας και της βαθμολογίας των επίσημων γραπτών εξετάσεων εξαμήνου διαιρούμενο δια δύο (2). 12.4. O φοιτητής προάγεται ή κρίνεται άξιος να τύχει του καταληκτικού τίτλου σπουδών, αν σε κάθε μάθημα έχει εξασφαλίσει τελικό βαθμό έτους τουλάχιστο 60.

185


Μέρος Δ΄ - Στοιχεία Διδακτικού Προσωπικού

Α/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΒΑΘΜΙΔΑ - ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Travel & Tourism Management

Τουριστικά

Υγεία & Ασφάλεια

1.

Αγαθαγγέλου Άγγελος (Λέκτορας)

• Higher Diploma in Business Administration • Diploma in Management, College of Professional Management • Diploma in Business Studies

2.

Αθανασίου Αθανάσιος (Λέκτορας)

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Αισθητική Κηποτεχνία

3.

Αντωνίου Ευφροσύνη (Λέκτορας)

• MSc in Urban Environmental Management • Πτυχίο Γεωπονίας

Κηποτεχνία Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

4.

Αργυρίδης Αντρέας (Λέκτορας)

• MA in Compositional Studies • BA (Hons) in Music

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

Ηχοληψία

5.

Αρότη Έλενα (Λέκτορας)

• Barrister at Law • LLB

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

Νομικά

Γεωπονία Διαχείριση Περιβάλλοντος

Logistics Hotel Management 6.

Άσσος Χαράλαμπος (Λέκτορας)

• Master of Education in Physical Education

7.

Αυξέντης Κωνσταντίνος (Λέκτορας)

• Higher Diploma, Food Preparation & Culinary Arts • Δίπλωμα Μαγειρικής • Πείρα στη βιομηχανία από το 1992

8.

Βιολάρη Φρόσω (Λέκτορας)

• Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία • Πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία

9.

Γεροκώστας Κώστας (Λέκτορας)

• ΜΒΑ • BSc in Marketing / Management • Diploma in Hotel Management

Προσωπικός Προπονητής και Προπονητής Ομαδικών προγραμμάτων Fitness

Φυσική Αγωγή

Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

Γαστρονομικές Τέχνες

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

Δημοσιογραφία

Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Αισθητική Hotel Management Κηποτεχνία Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου Ιατρικοί Επισκέπτες Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου

10.

186

Δρ. Γεωργίου Νίκος (Ανώτερος Λέκτορας)

• Διδακτορικό στη Ψυχολογία • Μεταπτυχιακό στη Γνωστική, Εξελικτική και Εκπαιδευτική ΨυχολογίαBSc in Psychology • Δίπλωμα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές Αισθητική Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

Ψυχολογία


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Δ’ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΒΑΘΜΙΔΑ - ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)

11.

Δρ. Γεωργίου Μαρίνα (Ανώτερος Λέκτορας)

• Ph.D. Clinical Medicine Research • MRes in Cancer Biology • B.Sc. in Genetics

Δημητρίου Δημήτρης (Λέκτορας)

• Master in Education • BSc in Accounting

12.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιατρικοί Επισκέπτες Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Γενετιστής Μοριακός Βιολόγος Λογιστική

Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών Αισθητική Hotel Management 13.

Ζιαμπάρα Ιόλη (Λέκτορας)

• Πτυχίο Φαρμακευτικής

14.

Θεοχάρους Σπύρος (Ανώτερος Λέκτορας – Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών)

• ΜΑ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διεύθυνση • Πτυχίο Χημείας

15.

Ιακωβίδης Σάββας (Ανώτερος Λέκτορας – Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών)

• ΜΑ in International Relations • Diplome Superieur De Journalisme • Μακρά και υπεύθυνη πείρα στη Δημοσιογραφία

16.

Ιωάννου Φρόσω Κώστα (Ανώτερος Λέκτορας – Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών)

• Μεταπτυχιακό στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία • Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

17.

Κανάρης Σάββας (Λέκτορας)

• Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών με κατεύθυνση στην Ζωοτεχνία και Γαλακτοκομία

18.

Καρακώστα Νάγια (Λέκτορας)

• Πτυχίο Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών

19.

Κετώνη Λουϊζα (Λέκτορας)

20.

Κλείτου Νικολέττα (Λέκτορας)

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου

Φαρμακευτική

Ιατρικοί Επισκέπτες Αισθητική

Χημεία

Ιατρικοί Επισκέπτες

Εκπαιδευτική Ηγεσία

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

Δημοσιογραφία

Προσωπικός Προπονητής και Προπονητής Ομαδικών προγραμμάτων Fitness

Φυσική Αγωγή

Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

Ζωοτεχνία Γαλακτοκομία

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

Υποκριτική

• MA in Educational Studies • BA in English with Teaching EFL

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα (Foundation)

Αγγλική Φιλολογία

• MSc in Computer and Internet Technologies • Bachelor of Science in Computer Science

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

Πληροφορική

Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα (Foundation) Αισθητική Ιατρικοί Επισκέπτες Business Management

187


Α/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΒΑΘΜΙΔΑ - ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αισθητική

Φυσική

Hotel Management

Ελληνική Φιλολογία

21.

Δρ. Κοκονού Μαρία (Ανώτερος Λέκτορας)

• Διδακτορικό στη Φυσική • Μεταπτυχιακό στη Φυσική • Πτυχίο Φυσικής

22.

Δρ. Κολοκάση Άντρια (Ανώτερος Λέκτορας)

• Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας • Μεταπτυχιακό στη Νεοελληνική Φιλολογία • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας

23.

Κοτζαμάνη Έλλη (Λέκτορας)

• Δίπλωμα Δημοσιογραφίας & Δημοσίων Σχέσεων • Μακρά πείρα σε υπεύθυνες θέσεις στη Δημοσιογραφία • Διευθύντρια Ειδήσεων Τηλεοπτικού Σταθμού

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

Δημοσιογραφία

24.

Κυριακίδου Στέλλα (Λέκτορας)

• Master of Commerce in Marketing for Industrializing Countries • BA in Business Studies

Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

Διοίκηση Επισχειρήσεων

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές Αισθητική Hotel Management Ιατρικοί Επισκέπτες Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου

25.

Κωνσταντίνου Δημήτρης (Λέκτορας)

• MBA • BSc in Technology Management • Diploma of Technician Engineer

Logistics

Logistics

26.

Κωνσταντίνου Ήβη (Λέκτορας)

• MSc in Food Quality Management • Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων

Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

Τεχνολογία Τροφίμων

Ιατρικοί Επισκέπτες Κηποτεχνία Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων Hotel Management Travel & Tourism Management 27.

Κωνσταντίνου Μαρίνα (Ανώτερος Λέκτορας Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών)

• MSc in Logistics and Supply Chain Management • Πτυχίο στη Διοίκηση Επισχειρήσεων

Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

Logistics Διοίκηση Επιχειρήσεων

Business Management Logistics 28.

188

Κωνσταντίνου Χρίστος (Λέκτορας)

• BSc in Nutrition

Προσωπικός Προπονητής και Προπονητής Ομαδικών προγραμμάτων Fitness

Αθλητική Διατροφολογία


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Δ’ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΒΑΘΜΙΔΑ - ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

Γεωπονία

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

Δημοσιογραφία

Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

Γαλλική Φιλολογία

Κηποτεχνία

Γεωπονία

29.

Λοής Κωνσταντίνος (Λέκτορας)

• MSc in International Rural Development • Πτυχίο Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής

30.

Λυρίτσας Λουκιανός (Λέκτορας)

• MA in Cultural Studies • Πτυχίο Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού

31.

Μουτάφη Ελεάνα (Λέκτορας)

• Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

32.

Δρ. Μπόλλα Ανδρονίκη (Ανώτερος Λέκτορας)

• Διδάκτορας Φιλοσοφίας της Γεωπονικής Σχολής • MSc in Horticultural Science and Technology • Πτυχίο Γεωπονίας

33.

Νικολάου Άριστος (Λέκτορας)

• BA in Culinary Arts and Hospitality • Higher Diploma in Culinary Arts

Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

Γαστρονομικές Τέχνες

34.

Παναγιώτου Έλενα (Λέκτορας)

• MBA • BSc in Economics

Hotel Management Business Management

Οικονομικά

35.

Παντελή Μαρία (Λέκτορας)

• ΜΑ in Contemporary English Language and Linguistics • BA in English Literature • Diploma in Office Administration

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

Αγγλική Φιλολογία

Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

Ιατρικοί Επισκέπτες Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις Κηποτεχνία Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

36.

Δρ. Παπαδόπουλος Ηλίας (Ανώτερος Λέκτορας)

• Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Παιδοχειρουργικής, Υπουργείου Υγείας Κύπρου • Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Χειρουργού Παίδων, Νομαρχιακή Αυτ/ση Θεσσαλονίκης • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής • Πτυχίο Ιατρικής

37.

Παπάμιχαηλ Αβραάμ (Λέκτορας)

Δρ. Πιερίδου Γαλάτεια (Ανώτερος Λέκτορας)

38.

Αισθητική

Ιατρική Παιδοχειρουργική

• Μεταπτυχιακό στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου • Πτυχίο Γεωπονίας

Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

Γεωπονία

• Διδακτορικό Χημείας • Πτυχίο Χημείας

Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

Αγροτική Οικονομία Χημεία

Κηποτεχνία

189


Α/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΒΑΘΜΙΔΑ - ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

39.

Πισιήλης Γιώργος (Λέκτορας)

• MA in Marketing • ΒΑ in Professional Culinary Arts • Diploma in Culinary Arts

40.

Δρ. Πολυδώρου Δώρος (Ανώτερος Λέκτορας)

• MB. Ch.B Medical in a) Endocrinology and Diabetes Mellitus and b) General (Internal) Medicine • BSc in Neuroscience

41.

Ποταμίτης Πάρης (Λέκτορας)

• MBA • Πτυχίο Οικονομικών • Σπουδές στη Δημοσιογραφία

42.

Πολυβίου Αντώνης (Λέκτορας)

• MSc in Sports and Exercise Science • Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

43.

Πρατζιώτη Σοφία (Λέκτορας)

• Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά ΣυστήματαΑσφάλεια Συστημάτων • MSc in International Business • Πτυχίο Πληροφορικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

Γαστρονομικές Τέχνες

Hotel Management Αισθητική

Ενδοκρινολόγος Διαβητολόγος Γενικός Ιατρός

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

Δημοσιογραφία

Προσωπικός Προπονητής και Προπονητής Ομαδικών προγραμμάτων Fitness

Φυσική Αγωγή

Αισθητική

Πληροφορική

Ιατρικοί Επισκέπτες Κηποτεχνία Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές Hotel Management Travel & Tourism Management

44.

Προδρόμου Μαρία (Λέκτορας)

• BA in Professional Culinary Arts • Higher Diploma in Culinary Arts

Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

Γαστρονομικές Τέχνες

45.

Ροδίτης Χριστόφορος (Λέκτορας)

• Δίπλωμα Σκηνοθεσίας • Πείρα στην τηλεοπτική παραγωγή

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

Τηλεοπτική Παραγωγή Μοντάζ

46.

Σάββα Μάριος (Λέκτορας)

• Postgraduate Diploma in Career Guidance • BA in English Literature

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου Ιατρικοί Επισκέπτες

Αγγλική Φιλολογία

Hotel Management Travel & Tourism Management 47.

Σάββα Σάββας (Λέκτορας)

• MA in Education • BSc in Professional Culinary Arts • Higher Diploma in Culinary Arts

48.

Σαββίδου Άντρια (Λέκτορας)

• Μεταπτυχιακό στην Κλινική Φαρμακευτική • Πτυχίο Φαρμακευτικής

190

Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

Γαστρονομικές Τέχνες

Ιατρικοί Επιισκέπτες

Κλινική Φαρμακευτική

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Δ’ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/A 49.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΒΑΘΜΙΔΑ - ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ) Δρ. Σαρρής Δημήτρης (Ανώτερος Λέκτορας Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Διδακτορικό Βιολογικών Επιστημών • Μεταπτυχιακό στην Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος • Πτυχίο Βιολογίας

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου

Βιολογία

Ιατρικοί Επισκέπτες

Οικολογία

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

Περιβαλλοντολογία

Αισθητική Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 50.

Σιαρλή Μαρκέλλα (Ανώτερος Λέκτορας Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών)

• ΜΑ στις Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία • Πτυχίο Αισθητικής • Πείρα στη θέση υπεύθυνης Προγράμματος Σπουδών στην Αισθητική

Αισθητική

51.

Σιδέρη Άντρη (Ανώτερος Λέκτορας Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών)

• Πτυχίο Αισθητικής και Διαχείρισης Μονάδων Αισθητικής • Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής • Diploma in Beauty Therapy • ITEC Aestheticienne Diploma • ITEC Physiatrics Diploma • ITEC Aromatherapy Diploma • ITEC Electrology Diploma • ITEC Certificate in Manicure • ITEC Advanced Beauty Therapy Diploma • ITEC Certificate in Waxing • ITEC Certificate in Make-up • ITEC Diploma in Indian Head Massage • ITEC Diploma in Reflexology • Diploma International CIDESCO • Certificate of Teaching and Training Skills • Πείρα στη θέση υπεύθυνης Προγράμματος Σπουδών στην Αισθητική

Αισθητική

Αισθητική

52.

Σοφοκλέους Ξάνθη (Λέκτορας)

• MBA • Πτυχίο Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής

Ιατρικοί Επισκέπτες

Κλινική Διαιτολογία

Αισθητική Εκπαιδευτική Ηγεσία

Αισθητική

Διατροφολογία

Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

191


Α/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΒΑΘΜΙΔΑ - ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αισθητική

Αισθητική

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

Δακτυλογραφία

53.

Σπύρου Ευρούλλα (Λέκτορας)

• Πτυχίο Αισθητικής και Διαχείρισης Μονάδων Αισθητικής • Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής • Higher Diploma in Beauty Therapy • Diploma in Beauty Therapy • Diploma in Physiatrics • Diploma International, CIDESCO • ITEC Diploma in Anatomy – Physiology and Body Massage • ITEC Diploma in Electrology, Physiatrics and Advanced Beauty Therapy • ITEC Certificate in Facial Make-up • ITEC Certificate in Manicure • ITEC Certificate in Beauty Specialist • ITEC Aestheticienne Diploma • Βεβαίωση Σπουδών Μακιγιάζ • Certificate of Teaching and Training Skills

54.

Σταυρίδη Ειρήνη (Λέκτορας)

• Πτυχίο Εμπορικών Επιστημών

55.

Τσιμούρης Δημήτρης (Λέκτορας)

• MA in Landscape Architecture • Certificate in Landscape Design • Πτυχίο Γεωπονίας

56.

Φιλιππίδου Αντωνία (Λέκτορας)

• Πτυχίο Αισθητικής και Διαχείρισης Μονάδων Αισθητικής • Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής, • Higher Diploma in Beauty Therapy • Diploma International • ITEC Advanced Beauty Therapy Diploma • ITEC Beauty Specialist • ITEC Manicure Diploma • ITEC Facial Make-up Diploma • ITEC Diploma in Electrology • ITEC Aestheticienne, Diploma • ITEC Course in Beauty Specialist • Certificate of International Teaching and Training Skills

57.

Φιλίππου Έλλη (Λέκτορας)

• MA Pharmacy

58.

Φοινικαρίδης Κωνσταντίνος (Λέκτορας)

• MSc in Sociology of Sport • Πτυχίο Δημοσιογραφίας

59.

Χατζηστυλλή Άντρια (Λέκτορας)

• MBA • BA of Business Administration in Hospitality Management • Higher Diploma in Hotel & Catering Management

192

Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

Γεωπόνος Σχεδιασμός Τοπίου

Αισθητική

Αισθητική

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου

Φαρμακευτική

Ιατρικοί Επισκέπτες Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

Δημοσιογραφία

Hotel Management

Ξενοδοχειακά

Travel & Tourism Management

Τουριστικά


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 / ΜΕΡΟΣ Δ’ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/A 60.

61.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΒΑΘΜΙΔΑ - ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χατζησυμεού Παναγιώτης (Ανώτερος Λέκτορας – Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών)

• MA in Work Based Learning Προγράμματα Σπουδών Studies (Hospitality & Culinary Arts Επισιτιστικών Τεχνών Management) • Diploma in Food Hygiene ManHotel Management agement                             • BA in Hospitality Management                          Travel & Tourism Management • Certificate in Cookery  

Χριστοδούλου Άντρη (Λέκτορας)

• Μεταπτυχιακό στη Δημοσιογραφία και Επικοινωνία • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχειακά Τουριστικά Επισιτιστικές Τέχνες Ελληνική Φιλολογία

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις Hotel Management Travel & Tourism Management Προπαρασκευ-αστικό Πρόγραμμα (Foundation)

62.

Δρ. Χριστοδούλου Νταϊάνα (Ανώτερος Λέκτορας)

• PhD in Sport Sociology • MA in Physical Education

63.

Χριστοδούλου Χριστίνα (Λέκτορας)

• Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος • Πτυχίο Γεωπονίας

64.

Χρυσοστόμου Μαρίνα (Λέκτορας)

• Πτυχίο Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Αισθητική

Φυσική Αγωγή

Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

Γεωπονία

Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις

Δημοσιογραφία

193


Σημειώσεις

194


Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 2020-2021

Είναι στο χέρι σου!


Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία - Κύπρος Τηλ.: +357 22875737. Φαξ: +357 22756562 E-mail: info@kes.ac.cy

Profile for Yiota Ioannou

Prospectus 2020 - 2021  

Prospectus 2020 - 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded