Makkum Toeristisch Magazine 2023

Page 1

Strand Hotspot aan ‘t IJsselmeer Dorp Pittoresk centrum Water Sunset Makkum 2023 Makkum Toeristisch magazine
Lieuwkemastraat 9 • 8754 BL Makkum • 0515-232 400 Hallo Jumbo Makkum! > Gratis parkeren > Slijterij > Post NL punt > Pick up Point > Warme verse pizza en warme kip > Zelfscan kassa's > 7 dagen geopend Volg ons op Instagram en Facebook! Jumbokooistramakkum

Met de tijd mee

Onze mooie vlecke Makkum staat onder meer bekend om zijn grachten met prachtige koopmanshuizen, de vele stegen en gloppen, het weidse uitzicht en de natuurgebieden. Maar natuurlijk ook om de haven waar de visserij en de Bruine vloot schepen voor veel gezelligheid zorgen. Deze authentieke waarden willen wij graag behouden, maar tijden veranderen.

De levendigheid in ons dorp wordt niet meer door de zeilende vrachtvaarders en de visserij gebracht; het toerisme is nu een belangrijke pijler geworden. In kleine groepjes lopen de mensen door het dorp, achter de lokale gids aan of via de podwalk. De vaarten en sloten rondom Makkum worden nu bevaren door suppers, kanoërs en sloepjes. En in de praam die vroeger het vee vervoerde, zitten nu toeristen. Als je goed oplet, kunnen zelfs de zeearenden gespot worden die zich op de Makkumer Noordwaard gevestigd hebben.

Doordat de visserij zwaar onder druk staat en het ook voor de Bruine vloot door alle regelgeving steeds lastiger wordt, begint het rustiger in de haven te worden. Gelukkig zorgt de pleziervaart met name in het vaarseizoen voor de nodige gezelligheid. Maar ook buiten het seizoen moet het in Makkum een levendige haven blijven. Kunnen bijvoorbeeld sleepboten samen met de visserij en de bruine vloot voor de levendigheid blijven zorgen? Wat wil de pleziervaarder in de toekomst? Hebben we snellaadstations voor de elektrische boten nodig?

Natuurlijk hebben wij ook het ‘Strand van Makkum’, ingeklemd tussen het IJsselmeer en de beide Makkumer waarden. Via een smal pad langs het Makkumerdiep was het strand bereikbaar met daar alleen het Badhûs en slechts enkele recreatiewoningen. In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft dit gebied een mega-metamorfose ondergaan en inmiddels trekt het strand van Makkum vele zonaanbidders en spelende kinderen en is het een hotspot geworden voor windsurfers.

Natuurlijk moeten we zuinig zijn met de authentieke waarden die Makkum en de omgeving bieden, maar we moeten zeker meegaan met de tijd; we bewegen op de golven van de conjunctuur. De meeste veranderingen zijn niet slecht en met de juiste balans kunnen wij trots blijven op het vele moois dat onze omgeving te bieden heeft.

Veel leesplezier en geniet van jullie verblijf in onze prachtige omgeving!

Arnold Walinga

voorzitter Vereniging van Bedrijven Makkum e.o.

Welcome to Makkum Magazine!

During the covid pandemic we were restricted to do a lot of things. In Makkum however the possiblitities to go out and about were endless. Beach, water, culture and nature lovers found our village on the IJsselmeer and enjoyed the friendly atmosphere. Regular visitors have known for some time how easy going Makkum and its surroundings are. We often hear it: ‘As soon as I cross the Afsluitdijk, I enter holiday mode and at the same time it feels like coming home, so familiar. You are always so relaxed.’ We are of course slightly biased, but we can only agree with the people who say this. Makkumers have a reputation for being straightforward - that’s right - but they are also casual and hospitable. Exactly what you need on vacation.

Herzlich willkommen beim Makkum Magazin!

In den Corona Zeiten war vieles nicht erlaubt, aber trotzdem gab es noch vieles zu erleben. Strand-, Wasser-, Kultur- und Naturliebhaber wussten, unser Dorf am IJsselmeer zu finden und genossen die gemütliche Atmosphäre. Regelmäßige Besucher wissen schon länger, wie entspannt Makkum und seine Umgebung ist. Wir hören es oft: “Sobald ich den Afsluitdik überquere, gehe ich in den Urlaubsmodus und gleichzeitig fühlt es sich an, als würde ich Zuhause ankommen, so vertraut. Der Grund: „Ihr seid immer so entspannt.” Wir sind etwas voreingenommen, aber wir können den Leuten, die das sagen, nur zustimmen. Makkumers sind bekannt dafür geradlinig zu sein - das ist richtig - aber sie sind auch ungezwungen und gastfreundlich. Genau das, was Sie im Urlaub brauchen.

3 Makkum Magazine/2023
4 Makkum Magazine/2023 3 Voorwoord 6 Hoogtepunten van Makkum; leer de leukste Friese badplaats kennen aan de hand van 10 highlights 14 24 uur in Makkum. De beste tips voor jouw eerste bezoek 18 De leuke winkeltjes 20 Makkumers Arend, Peter en Tineke over hun Makkum 26 Sfeervol genieten 28 Leuke uitjes in en rondom Makkum 32 3 unieke natuurgebieden “Waan je als Robinson Crusoe op een onbewoond eiland en geniet van het witte schelpenstrand en de wuivende rietvelden.” 36 Fietsroute Makkum- Harlingen 40 Familie Salomons uit Almere: “Makkum voelt als tweede thuis” 44 48 inhoud 6 14 36

Dit is een uitgave van Ying Media BV uit Sneek in samenwerking met Vereniging van Bedrijven Makkum.

De totstandkoming van MAKKUM MAGAZINE 2023 is mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds SWF.

UITGEVERIJ

Ying Media B.V.

Zwarteweg 4, 8603 AA Sneek Tel. 0515-745005

E. info@yingmedia.nl

BLADMANAGEMENT

Marianne Bouwman

EINDREDACTIE

Gianna Posteraro en Isa Wessels

REDACTIE

Wiepkje Hoekstra, Henk van der Veer, Marianne Bouwman, Isa Wessels, Sonja Harkema, Piebe Piebenga

VORMGEVING

Frans van Dam (bliidd.nl)

FOTOGRAFIE

Kor Wijnja, Nicky Bosma, Annemarie Bergfeld, Shutterstock, Monique van Dijk, Ald Makkum, Funsport, VVV Waterland van Friesland en beeldbank Ying media

ADVERTENTIES

Ying Mellema, Mieke Alferink, Silke Knol, Geart Jorritsma, Marianne Bouwman

De uitgevers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids. De uitgevers achten zich slechts gehouden tot verbetering in de eerstvolgende editie.

Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers

5 Makkum Magazine/2022 Makkum Magazine/2023
20 32 Scan de QR-Code voor meer informatie over Makkum Beleef het
Makkum magazine 2023
6 Makkum Magazine/2023
EEN AANRADER ALS JE HET ÉCHTE FRIESLAND ZOEKT. DEZE BADPLAATS
DE IJSSELMEERKUST LEVERT JE CULTUUR EN NATUUR, SPORT EN ONTSPANNING. MAKKUM WERKT ALS EEN MAGNEET OP LOCALS EN TOERISTEN.
van
de leukste
badplaats kennen aan de hand van 10 highlights
OF MAKKUM
to know the best Frisian seaside resort on the basis of 10 highlights Makkum is a must see if you are looking for authentic Friesland. Emerge yourself with culture and nature, sports and leisure in this seaside resort on the coast of the IJsselmeer. Makkum works as magnet for locals aswell as tourists.
VON MAKKUM
Sie anhand von 10 Highlights den besten friesischen Badeort kennen . Makkum ist ein Muss, wenn Sie nach dem echten Friesland suchen. Dieser Badeort liegt an der Küste des Ijsselmeers, bietet Ihnen Kultur und Natur, Sport und Entspannung. Makkum wirkt wie ein Magnet für Einheimische und Touristen.
MAKKUM IS
AAN
HOOGTEPUNTEN
Makkum Leer
Friese
HIGHLIGHTS
Get
HÖHEPUNKTE
Lernen

TIP!

Het VVV kantoor bij de benzinepomp aan de Suderseewei in Makkum heeft allerhande informatie voor je klaarliggen over wat er te doen is in en om Makkum.

1 Aardewerk

Makkum staat bekend om zijn bijzondere aardewerk; hoe is dat onstaan?

Rond 1622 stonden er wel honderd kegelvormige kalkovens langs het water van de Zijlroede in Makkum, daar werden schelpen uit de Zuiderzee verhit tot metselkalk. Het was een drukte van belang in Makkum want ook allerlei aanverwante bedrijven zoals steenbakkerijen en de aardewerkfabrieken waren er gevestigd.

Vier eeuwen geleden was de situatie niet veel anders dan nu: er waren volop bouwmaterialen nodig, vooral in het westen van Nederland werd flink gebouwd. Daar konden Makkumer producenten en handelaren een goede boterham aan verdienen. En al het transport van grondstoffen en bouwmaterialen ging per schip, zodat ook de scheepsbouw en scheepvaart mee profiteerden.

Rijke kooplieden lieten destijds prachtige grachtenpanden bouwen die nu de rijksmonumenten van Makkum zijn. Vooral rond de sluis kun je je vergapen aan monumentale koopmanshuizen. Ga zeker naar binnen bij café De Prins, waar in de gelagkamer een prachtige tegelwand uit 1668 te bewonderen is. Ook een aanrader is het rijkversierde waaggebouw en de

oude fabriek van Koninklijke Tichelaar aan de Turfmarkt.

De firma Tichelaar ontstond al in 1572 en is wereldwijd het oudste bedrijf op het gebied van aardewerk. Ze maken al eeuwen prachtige handgeschilderde tegels van Friese zeeklei. De fabriek is inmiddels verhuisd naar een grotere locatie op het industrieterrein. Firma Tichelaar produceert vooral nog voor industriële klanten, maar ze blijven gelukkig een beperkte collectie van hun beroemde traditionele fijn-keramiek en handbeschilderde tegels verkopen via de webshop: www.tichelaar.nl/shop.

2

Pittoresk centrum

Makkum heeft als geen ander dorp in Friesland een stedelijke structuur met statige koopmanshuizen uit de zeventiende eeuw. Makkum, ook wel “Poort naar de Zuiderzee” genoemd, had de twaalfde Friese stad kunnen zijn want

De blonde zeemeermin

het dorp beschikt bijvoorbeeld over een representatief waaggebouw (1698) waar vroeger boter, kaas en vlees werd gekeurd en gewogen. Nu kun je in De Waag - te herkennen aan het spitse torentje - meer te weten komen over de historie van het dorp. De Stichting Ald Makkum die hier is gevestigd, heeft er een expositieruimte ingericht die gratis toegankelijk is. En tegenover De Waag kun je op dinsdagen donderdagmiddag op een elektrisch aangedreven praam stappen voor een mooie rondvaart over de binnenwateren van Makkum.

3 Superjachten

Door de opkomst van de cementindustrie en concurrentie van goedkopere steenkalk uit buitenlandse steengroeven, ging het minder met de Makkumer kalkhandel. Daarnaast begon de haven van het dorp te verzanden. Het werd rustiger in het dorp, alleen een paar aardewerkfabrieken en

Overal in Makkum kun je haar tegenkomen: de blonde zeemeermin, met in haar rechterhand een zeilend schip en in de linkerhand een ouderwetse kalkoven. Makkum heeft ten slotte veel te danken aan de kalkindustrie. De blonde zeemeermin vormt het middelpunt van het wapen van Makkum dat op verschillende historische gevels is afgebeeld.

7 Makkum Magazine/2023
The tourist office at the gas station on the Suderseewei in Makkum can provide you with all kinds of information on what to do and see in and around Makkum. Das Tourismusbüro an der Tankstelle am Suderseewei in Makkum hält für sie allerlei Informationen bereit, was sie in und um Makkum unternehmen können.

scheepsbouwbedrijven bleven over. Maar de Makkumers lobbyden voor hun dorp dat onder de Afsluitdijk moest komen te liggen, zodat de haven beter toegankelijk zou worden. Een uitstekend plan, want daar maken we vandaag de dag nog steeds gebruik van.

Het zal je vast niet zijn ontgaan: de grote scheepsbouwhallen aan de rand van het oude centrum van Makkum. Daar werken dagelijks zo’n 500 specialisten van Koninklijke De Vries Scheepsbouw in droogdokken van maar liefst 120 meter aan luxe superjachten voor klanten uit voornamelijk het Midden-Oosten. Dit bedrijf zorgt ervoor dat Makkum alweer decennialang hét mekka voor exclusieve custom built jachten is.

4 De oude terp

Interessant is ook de terp met de Van Doniakerk, iets ten noorden van het huidige dorpscentrum. Dát is namelijk de plek waar het agrarische dorp Makkum ooit ontstond. Doordat er veel handel werd gedreven rondom de plek waar de Grote Zijlroede uitmondde in de Zuiderzee, groeide het dorp bij de sluizen verder uit tot het huidige Makkum. De terp is nog steeds een mooie plek voor een wandeling. Op de dijk tussen de schapen.

5 Natuur

Na de Tweede Wereldoorlog werden er twee grote drooggevallen zandplaten ingelijfd die voor de kust van Makkum waren verschenen. Inmiddels zijn deze Makkumerwaarden een geweldig recreatiegebied voor de toerist. Maar ook natuurliefhebbers kunnen dankzij deze zandplaten hun hart ophalen. De Makkumerwaarden zijn namelijk ideale foeragegebieden voor wel 200 verschillende soorten vogels. De Makkumer Noordwaard is een beschermd natuurgebied en alleen onder leiding van een gids te bezichtigen. Over de Zuidwaard kun je op eigen houtje een wandeling maken. Vergeet je verrekijker niet!

6 Makkum Beach

Het strand van Makkum is wijd en zijd bekend. Het lange zandstrand is op zonnige dagen ‘the place to be’ voor vele zonaanbidders. Voor ouders met kinderen én mensen met koudwatervrees is dit de ideale zwemgelegenheid. Je kunt er minutenlang door het IJsselmeer waden, zonder dat je zwemkleding nat wordt. Kinderen kunnen hier veilig spelen.

TIP!

Wel eens op een onbewoond eiland geweest? Ga met een gids van natuurorganisatie It Fryske Gea op excursie naar de witte schelpenstranden van De Makkumer Noordwaard.

Ever been to a desert island? Book a tour to the white shell beaches of De Makkumer Noordwaard with a guide from It Fryske Gea, the nature organisation

8 Makkum Magazine/2023
of Friesland. Schon mal auf einer unbewohnten Insel gewesen? Machen Sie mit einem Führer der NaturorganisationIt Fryske Gea einen Ausflug zu den weißen Muschelstränden von De Makkumer Noordwaard.

TIP!

Bekijk het historische centrum eens vanuit kikkerperspectief! Huur een kano of SUP bij Het Kompas aan de Workumerdijk.

‘Leugen bolle’

De leugenbolle is de naam van het overdekte leugenbankje van Makkum. Direct achter caférestaurant De Prins aan de sluis, vind je dit kleine stenen gebouw met antieke versleten houten banken langs alle wanden. De muren zijn inmiddels versierd met graffiti, maar dat mag de pret niet drukken. Aan alles zie je dat dit gebouw al heel lang in gebruik is als ontmoetingsplek in het dorp.

Werfen sie einen Blick auf das historische Zentrum aus der Perspektive eines Frosches, d.h. mieten Sie ein Kanu oder SUP (Stand Up Paddel) bei Het Kompas am Workumerdijk.

7 Boulevard

Bovendien geeft de Makkumer boulevard een heerlijk vakantiegevoel. Je hoeft echt niet ver te reizen om langs terrassen en winkeltjes te kunnen flaneren. Strijk neer op een terrasje aan het strand van Makkum voor een verkoelend drankje in de zon. En dan een middag lang mensen kijken...

8 Surfspot

Maar Makkum is niet alleen voor luxepaarden. Ook doorgewinterde kiters en windsurfers voelen zich hier thuis. Het is een perfecte spot voor beginnende (kite)surfers omdat je in het ondiepe water gemakkelijk op je board kunt stappen. Windsurfen kan hier het hele jaar, kitesurfen is toegestaan in het najaar, de winter en het vroege voorjaar. Je kunt hier met bijna iedere windrichting goed uit de voeten. Geen durfal? Gewoon kijken naar de gekleurde vliegers is ook leuk.

9 Zeilen

In Makkum zeilen we ook. Het Makkumer Skûtsje ‘Eeltje Baas’ doet ieder jaar mee aan de Iepen Fryske Kampioenschappen Skûtsjesilen: een zeilcompetitie waar alleen traditionele Friese vrachtschepen aan meedoen. Het Makkumer Skûtsje is te bezichtigen in de oude haven van het dorp, daar waar ook een aantal vissersschepen aangemeerd liggen.

10 Rondom Makkum

Ook het achterland van Makkum is de moeite waard om te ontdekken. De iconische Afsluitdijk en werelderfgoed Waddenzee liggen op slechts tien minuten rijden. Maar ook schattige dorpjes als Allingawier en Exmorra zijn leuk om te bekijken, je kunt prachtig fietsen langs de ‘zeedijk’ en twee interessante Elfsteden, Workum en Bolsward, liggen om de hoek. Of huur een e-chopper om de omgeving van Makkum te verkennen!

Het bordje naast de ingang maakt duidelijk: ‘asto hjir troch krûpst, bisto in echte Makkumer’ – oftewel als je onder deze deurpost doorkruipt, ben je een echte Makkumer.

Probeer het ook en laat ons weten wat je bevindingen waren, via #makkum

9 Makkum Magazine/2023
See the historic centre from a frog perspective! Rent a canoe or SUP at Het Kompas on Workumerdijk.

Kerkstraat 25, Makkum Welkom!

0515 - 231651 hoeksemakapper.nl

Kerkstraat 25, Makkum Welkom!

• Huidverbetering

• Huidverzorging Inspira/Rosalique

Kerkstraat 25, Makkum

info@vannuyenmakkum.nl overnachtenbijdehofleverancier.nl

info@vannuyenmakkum.nl overnachtenbijdehofleverancier.nl

Kerkstraat 25, Makkum Welkom!

info@vannuyenmakkum.nl vannuyenmakkum.nl

• Mineraal make-up Jane Iredale

• Caption nagellakken

• Sieraden & leren tassen

• Alpaca sjaals & diverse gifts

Markt 25, Makkum Tel. 06-29585501

Nu ook Online boeken

info@vannuyenmakkum.nl overnachtenbijdehofleverancier.nl

info@vannuyenmakkum.nl overnachtenbijdehofleverancier.nl

Volg ons!

pa r eltjemakkum . n l

Kerkstraat 29, Makkum 0515 23 27 79 Pareltje@makkum.nl

Bij BlomYníen zijn speciale bloemen voor persoonlijk bloemwerk verkrijgbaar. Vele soorten kamer- en tuinplanten.

Bijzonder glaswerk en potterie maakt het compleet. Uw wens is mijn uitdaging.

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m vrijdag 09:30-17:30 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

FRIESE KUNST- EN ANTIEKHANDEL

Waagsteeg 7 • 8754 ET Makkum Telefoon: 0515 23 127 3 • 06 22 02 79 08

Kerkstraat 9 8754 CP Makkum Tel. 0515-769018 www.blomynien.nl

Wij hebben een ruim assortiment brei- en haakgarens, veel voorbeelden en materialen waarmee je direct aan de slag kunt!

Wij helpen je graag!

Markt 27, Makkum. Tel 06-25421880. www.jfcreatief.nl

Gespecialiseerd in Hollands antiek, tegels, koper, tin en traditioneel Makkumer aardewerk van Tichelaar
in
genen!
www.friesekunstenantiekhandel.nl Creativiteit zit
onze
“Aandacht voor de vrouw”

Strandbar aan ’t IJsselmeer

Garage Horjus is aangesloten bij Bosch Car Service

Waar u ons van kent en waar wij voor blijven staan:

• Sinds 1977 actief als autobedrijf in Makkum

• Bijna 40 jaar partner voor u en uw auto

• Aantrekkelijk geprijsde occasions

• Nieuwe auto's

• Betaalbaar auto onderhoud

• Voordelige schadeherstel

Extra voordelen van Bosch

• Bosch is de leverancier van en beschikt over de meeste

• Nog eerder op de hoogte

• Wij beschikken over professionele

• Bosch Car Service Pechhulp

Al meer dan 40 jaar partner voor u en uw auto!

Waar u ons van kent en waar wij voor blijven staan:

Extra voordelen van Bosch Car Service:

• Pechhulp in Nederland, inclusief

opstap Turfmarkt 33 Makkum

Prijzen : Volwassenen: €10,- p.p.

Kinderen: €8,- p.p. (t/m 3 jaar gratis)

Honden mogen gratis mee

Bij minder dan 10 personen wordt de route aangepast!

• Correcte en flexibele service

• Sinds 1977 actief als autobedrijf in Makkum

• Bijna 40 jaar partner voor u en uw auto

• Betrouwbare garantie

• Aantrekkelijk geprijsde occasions

NIEUWE AUTO’S & OCCASIONS ONDERHOUD - SCHADEHERSTEL

Extra voordelen van Bosch Car Service:

• Bosch is de leverancier van betrouwbare autotechniek en beschikt over de meeste kennis van uw auto!

• 24 uur per dag, 7 dagen per

• Bosch is de leverancier van betrouwbare autotechniek en beschikt over de meeste kennis van uw auto!

• Vervangend vervoer staat

• Nog eerder op de hoogte van de nieuwste techniek

• BOVAG-autogarage

• Nieuwe auto's

Aantrekkelijk geprijsde occasions

• Nieuwe auto's

• Betaalbaar auto onderhoud

• Eigen 24 uurs tankstation (AVIA)

• Betaalbaar auto onderhoud

• Voordelige schadeherstel

• Voordelige schadeherstel

• Correcte en flexibele service

• Correcte en flexibele service

• Nog eerder op de hoogte van de nieuwste techniek

• Wij beschikken over professionele Bosch apparatuur

• Wij beschikken over professionele Bosch apparatuur

• Bosch Car Service Pechhulp (NL & EU)

• Met de Pechhulp van Bosch alles goed en snel voor u

Wij doen het onderhoud van personenauto’s, bestelwagens en campers.

• Bosch Car Service Pechhulp (NL & EU)

• Pechhulp in Nederland, inclusief woonplaatsdekking

• Pechhulp in Nederland, inclusief woonplaatsdekking

• 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

• 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

• Betrouwbare garantie

• Betrouwbare garantie

• BOVAG-autogarage

• BOVAG-autogarage

• Eigen 24 uurs tankstation (AVIA)

Ook voor elektrische en/of hybride voertuigen bent u bij ons aan het juiste adres.

• Eigen 24 uurs tankstation (AVIA)

• Vervangend vervoer staat desgewenst voor u klaar

• Vervangend vervoer staat desgewenst voor u klaar

• Met de Pechhulp van Bosch Car Service wordt bij pech alles goed en snel voor u geregeld

Wij doen het onderhoud van personenauto’s, bestelwagens en campers.

• Met de Pechhulp van Bosch Car Service wordt bij pech alles goed en snel voor u geregeld

Heeft u een leaseauto? Wij doen onderhoud en reparatie voor vrijwel iedere leasemaatschappij!

Ook voor elektrische en/of hybride voertuigen bent u bij ons aan het juiste

Heeft u een leaseauto? Wij doen onderhoud en reparatie voor vrijwel iedere leasemaatschappij!

Garage Horjus

Wij doen het onderhoud van personenauto’s, bestelwagens en campers.

AVIA Tankstation met Euro 95, Euro 98, Diesel en LPG

Wij doen alles voor uw auto

Wij doen alles voor uw auto

RONDVAARTEN BINNENWATEREN / BINNENGEWÄSSER MAKKUM Lekker stil... elektrisch (schoon) varen... Schön Leise Fahren mit Elektrom or Taxicentrale v/d Blesopstapplaats Camping Holle Poarte opstapplaats Turfmarkt RESERVERINGEN +31(0)6-55784959 Route 1: 13:30 - 14:45 uur Route 2: 15:00 - 16:15 uur Route 3: 16:30 - 17:45 uur Boek voor privé groepen / groepsarrangementen Buchungen für Privatgruppen / Gruppenarrangements online reserveren: WWW.PREAMKE.NL
Elke dinsdag & donderdag
Waar u ons van kent en waar wij voor blijven staan: • Sinds 1977 actief als autobedrijf in Makkum • Bijna 40 jaar partner voor u en uw auto •
Garage Horjus
5 - 8754 HP MAKKUM - 0515-233454 Ontbijt Lunch Diner Borrel High Tea Feestjes
SKILLBANK

Unieke plek!

Dat is déze plek achter de dijk tussen het centrum, de haven en het IJsselmeer.

24 uur in Makkum

24 UUR IN MAKKUM IS TE KORT OM HET DORP HELEMAAL TE LEREN KENNEN.

DAAROM VERZAMELEN WE DE BESTE TIPS VOOR JOUW EERSTE BEZOEK AAN DIT IJSSELMEERDORP.

10:00 UUR

Koffie met geschiedenis

Een paar minuten lopen vanaf de oude vissershaven kom je in het hartje van Makkum het etablissement De Zwaan tegen. Bij dit gezellige restaurant kun je terecht voor een kopje koffie, een lunch een borrel of een heerlijk diner. En is Café Restaurant De Prins geopend? Maak dan kennis met het Makkumer aardewerk, in de gelagkamer hangt een prachtige tegelwand uit 1668 (!) op je te wachten. Op het terras aan de sluis hebben we goed zicht op de voorbijgaande bootjes en de hoge koopmanshuizen aan de gracht; de perfecte locatie om de dag te beginnen.

10:30 UUR

Naar de voormalige dorpskern

We wandelen verder achter De Prins langs, passeren de eeuwenoude

overdekte leugenbank en komen terecht op het Achterdijkje. Slalom tussen de schapen door, over de dijk richting het noorden. Aan de linkerhand zien we de Makkumer waarden liggen, buitendijkse zandplaten die na aanleg van de Afsluitdijk droogvielen. Daar gaan we morgen kijken. We wandelen nu tot aan de

Van Doniakerk, over het smalle paadje de terp op. Leuk om te weten is dat dít ooit de dorpskern van Makkum was. Later verhuisde het dorp meer naar het zuiden, daar waar de sluizen waren.

11:30 UUR

Koninklijke Aardewerkfabriek

We wandelen via de Leerlooierstraat terug naar het centrum. Jammer dat hier geen oude huisjes meer te vinden zijn, maar weldra staan we weer op de mooie Turfmarkt en slaan we linksaf. Na een paar honderd meter langs de gracht staan we voor de oude fabriek van Koninklijke Tichelaar; het oudste familiebedrijf van Nederland. Helaas is de fabriek verhuisd, maar het geveltje is het bekijken waard.

Tegenwoordig kun je in dit zeventiendeeeuwse grachtenpand logeren tussen de tegeltableaus.

14 Makkum Magazine/2023
IN DE PRINS
DE ZWAAN TEGELWAND
DE OUDE FABRIEK VAN KONIKLIJKE TICHELAAR
ACHTERDIJKJE

12:30 UUR

De Waag en het Plein

We wandelen terug naar het centrum en zien aan de linkerhand het torentje van De Waag boven de huizen uitsteken. Het oude gebouw doet nu dienst als historisch centrum van Makkum. En dan lonken de terrassen op het plein voor de lunch. We strijken neer bij Pand 1738 Foodbar. Daar is het smullen van een lunch op het zonnige terras.

13:30 UUR

Shoppen in de Makkum

Na de lunch wandelen we terug naar de haven. Ondertussen bezoeken wij

By Juultje Fashion & Lifestyle in de Voorstraat. Zij is een jonge enthousiaste nieuwe ondernemer in Makkum. Zin om een hengeltje uit te gooien? Dan ben je op het juiste adres bij Idzenga Hengelsport aan de Buren in Makkum. Van een kleine winkel zijn ze uitgegroeid tot eén van de grootste hengelsportzaken in Friesland. Van recreatievisser tot professioneel en ervaren visser bieden ze een ruim en strak assortiment.

24 HOURS IN MAKKUM

Twenty-four hours is actually way too short to get to know Makkum. We’ll try it anyway as you can.

24 STUNDEN IN MAKKUM

24 Stunden sind eigentlich viel zu kurz, um Makkum vollständig kennenzulernen. Wir wagen trotzdem einen Versuch.

Meer weten?

• www.dezwaan-makkum.nl

• www.facebook.com/ byJuultjefashionlifestyle

• www.makkum.nl/deprins

• www.pand1738.nl

• www.monumentenbed.nl/nl/ huis-tichelaar-ii-makkum

• www.beaufort-makkum.nl

• www.idzengahengelsport.nl

• www.thetrapper.nl

• www.bakkerkluft.nl

• www.itfryskegea.nl/natuurgebied/ makkumerwaarden/gebiedskaart

• www.villa-mar.com

Nog even doorlopen en dan vind je The Trapper, op Buren 7. Een bedrijf dat is gespecialiseerd in diverse vormen van leerbewerking. Ze maken hier een breed scala aan producten van leer en doen leerreparaties. In de zomermaanden zijn ze altijd wel ergens op een markt of braderie te vinden.

16:00 UUR

Makkum beach

Na deze sportieve activiteit mogen we lekker uitrusten op Makkum beach. We leggen onze handdoek in het warme zand en genieten van het briesje dat vanaf het IJsselmeer komt. Zo’n dag in de buitenlucht maakt dat we enorme trek krijgen. Het is tijd om neer te strijken voor een smakelijk diner bij eetcafé Beaufort, gelegen tussen de camping en jachthaven. Hier genieten we in ongedwongen setting van het diner met als toetje een gezellige kroegavond. Op zaterdagavonden in het hoogseizoen kun je hier zelfs meezingen met livemuziek.

23:30 UUR

Lekker luxe

In een vrolijke stemming keren we terug naar de Dominee Touwenlaan voor onze overnachting. Daar wacht het huis Villa Mar op ons. Villa Mar is gebouwd in 1882 en is sinds 1991 een klein familiair hotel met 8 kamers. De openhaardkamer en sfeervolle en gezellige keuken horen bij de voorzieningen en kunnen te alle tijden gebruikt worden door de hotelgasten. De volgende ochtend wandelen we naar het centrum om gezonde broodjes te halen bij Bakkerij Kluft aan de Kerkstraat. Deze bakker ontwikkelde zijn eigen desem zonder e-nummers en uitsluitend natuurlijke producten: een aanrader.

09:00 UUR

Wandelen over de zandplaat

Als afsluiter maken we deze ochtend nog een korte wandeling over de Makkumer Zuidwaard. De Noordwaard is alleen toegankelijk met een gids, maar het wandelpad op de zuidelijk gelegen zandplaat is - buiten het broedseizoen - wel gewoon te bewandelen. Parkeer je auto aan de Súderseewei op de grote parkeerplaats en maak een ronde om het water. Verschillende platen en watervogels voelen zich thuis in dit natuurgebied. Wij inmiddels ook. Wat een heerlijke afsluiter van 24 uur in Makkum!

15 Makkum Magazine/2023
DOOR MAKKUM DE WAAG VILLA MAR
KANOËN
info@fysiomaks.nl | www.fysiomaks.nl 0515 430038 06 83952691 • Fysiotherapie • Manuele therapie • Medische fitness • Oedeem therapie • Fysiotherapie na Covid-19 • Dry Needling • Oncologiefysiotherapie • Claudicatiotherapie • Geriatriefysiotherapie Bleekstraat 44, Makkum CAFE
Het gezelligste café van Makkum! MARKT 11 • 8754 CM Makkum
ROMANO
& Parfumerie
LIFESTYLE Cadeau & Souvenirs MARKT 1 | MAKKUM
UW DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN VAN 25 MAART TOT 5 NOVEMBER GEOPEND
MAKKUM SUPERMARKT SUPER OP VAKANTIE
Drogisterij
FIZEL
VOOR AL
U KUNT ONS VINDEN OP CAMPING DE HOLLE POARTE IN

Dé leuke winkeltjes

By Juultje is en fashion en lifestyle winkel gevestigd aan de sluis in het hartje van Makkum. Met verschillende sieraden en accessoires maak je je look helemaal compleet maken. Daarnaast is er een stijlvol cadeauassortiment met woonaccessoires, kaarsen, lifestyleartikelen.

Voorstraat 5

‘t Pareltje

’t Pareltje is een mode- en cadeauboutique in het centrum van het dorp. Je vindt er altijd een eigentijdse modecollectie. Ook voor accessoires om je outfit compleet te maken zit je goed. Klassieke, stoere en kleurrijke shawls, colliers, armbanden, ringen, oorbellen, horloges, tassen en clutches van nu. Daarnaast is er een stijlvol cadeauassortiment met woonaccessoires, kaarsen, lifestyleartikelen en fairtrade producten. Van exclusief en persoonlijk tot lieflijk klein.

Kerkstraat 29

Friese Kunsten Antiekhandel

Op het hoekje van de Waagsteeg, bij de ophaalbrug, zit de Friese Kunst- en Antiekhandel. Hier vind je Hollands antiek, tegels, koper, tin en aardewerk. Het is hét adres voor aan- of verkoop van antiek, Makkumer aardewerk, spreukschotels, kerfsnede- of ander Fries aardewerk. Een winkel vol oude schatten.

Waagsteeg 7

BlomYnien

BlomYnien is de bloemenspecialist in Makkum voor al uw bloemwerk, voor iedere gelegenheid. Net even anders dan de gewone bloemist. Je vindt hier speciale bloemen, kameren tuinplanten, glaswerk en potterie verkrijgbaar, allemaal wat ‘oars as oars’.

Kerkstraat 9

Ziezo mode

DA fizel

DA Drogisterij & Parfumerie Fizel ligt in het gezellige toeristische dorp Makkum. Je kunt er terecht voor deskundig advies op het gebied van gezondheid, schoonheid en verzorging. Kom langs en laat je verrassen!

Markt 1-3

Ziezo mode is een dames kledingzaak gelegen in Makkum. Naast de hippe dames kleding vindt je ook en groot assortiment aan mooie schoenen, Tassen, Sieraden, Riemen, Sjaaltjes & Cadeaubonnen. De kleding collectie is erg variërend en veranderd mee met het seizoen. Kom eens langs om te ijken of er ook iets leuks voor jou tussen zit. Lieuwkemastraat 11a

18 Makkum Magazine/2023

Winkelen in Makkum doe je natuurlijk in het historisch centrum maar ook op de boulevard vind je leuke winkeltjes. Makkum biedt een mooie mix van lokale ondernemers, speciaalzaken, ambachtslieden aangevulde met gevarieerde horeca.

JF creatief

Voor al je hobby-, haak- en breiideeën ga je naar JF creatief, dé plek voor de creatieveling. Dit leuke winkeltje is te vinden op de Markt. Klantvriendelijkheid en goede service staan hier centraal. Als je van haken en/of breien houdt, zou je zeker eens een bezoekje moeten brengen.

Silerswaar

Silerswaar is al jaren een gevestigde naam als het gaat om al je denkbare watersportartikelen. Je vindt hier niet alleen onderdelen en onderhoudsmiddelen voor je vaartuig, maar ook voor al je watersportkleding en bootschoenen ben je hier aan het juiste adres. In het ruime assortiment met meer dan 5000 artikelen vind je de allerbeste merken. Je vindt Silerswaar in het centrum, op de Markt.

Markt 19

Van Nuyen Hoeden

In een authentiek pandje aan de Kerkstraat is een bijzondere hoedenwinkel te vinden. Je shopt hier de mooiste hoeden, mutsen en petten. Eigenaresse Durkje vervaardigt dameshoeden en fascinators op maat. En verkoopt ook mooie collecties van bekende merken.

Kerkstraat 25

Markt 27

Ilona Oostenveld bloemstyling

Ilona is een creatieve aanpakker, gespecialiseerd bloemstylist en origineel sieraden-ontwerpster. Als afgestudeerde Meesterbinder levert zij unieke bloemstukken met een adembenemende wow-factor.

Buren 1

Visser & Tan

Visser & Tan beach store is een dynamische, eigentijdse lifestyle & concept store die u op de boulevard van het Friese dorp Makkum vindt. De winkel bevat een zeer gevarieerd aanbod aan lifestyle & concept merken. Vanaf vroeg in het voorjaar is er en ruime keuze in badkleding, slippers, zomerkleding, gadgets en strandartikelen voor alle leeftijden.

Skilbank 7-8

Funsport

Direct aan het strand op de boulevard vind je windsurf-, kitesurf- en snowboardwinkel Funsport. Met meer dan dertig jaar ervaring krijg je hier altijd het beste advies. Heb je vragen over de nieuwste materialen, onderhoud, reparatie, windsurf- of kitesurflessen? Je vragen worden beantwoord met passie. Naast de juiste tools en gear kun in de winkel ook terecht voor leukste bad- en vrijetijdsmode, flitsende zonnebrillen, horloges, schoenen en nog veel meer!

De Skilbank 9

19 Makkum Magazine/2023

Arend, Peter en Tineke

OVER HUN MAKKUM

DE MEESTE MENSEN DIE NAAR MAKKUM KOMEN, BEZOEKEN HET ALS TOERIST. VAAK IN HET HOOGSEIZOEN. MAAR ALS DE TOERISTEN WEER GEVLOGEN ZIJN EN DE GANZEN WEER KOMEN, HOE IS HET DAN IN MAKKUM? HOE IS HET OM HIER TE WONEN? WAT MAAKT DIT DORP NOU ZO’N FIJNE PLEK? IS HET DE OUDE VISSERSHAVEN, HET WATER DAT OVERAL AANWEZIG IS OF TOCH HET STRAND? WE GINGEN OP ONDERZOEK UIT EN SPRAKEN DRIE MAKKUMERS.

Beroepsvisser Arend Poepjes (77)

Arend - ook wel Grutte Arend genoemd – was tot voor kort schipper op de Wytske: “Ik hou van de reuring op de haven. We doen ons best om die bedrijvigheid te behouden. We willen een levendige visserijgemeenschap blijven.”

Taxichauffeur Peter van Liere (58)

Peter is vanuit Breda naar Friesland gekomen: “Je vindt hier rust en ruimte. Je kunt naar het strand. Lekker op het terras zitten. Zonnetje, biertje erbij, wat wil een mens nog meer? En als ik het te druk vind ga ik in mijn achtertuin zitten. Als taxichauffeur vind ik het ook heerlijk om uren door het Friese landschap te rijden.”

Communicatieadviseur Tineke Genee-Jorritsma (41)

Tineke liep stage bij Koninklijke Tichelaar en runt nu haar eigen communicatieadviesbureau. Tineke wil nooit meer weg. “Het leuke van Makkum is de combinatie van cultuur, water en de unieke ligging. Het is een enorm voorrecht om hier te mogen wonen.”

Geniet van Makkum door de ogen van deze drie inwoners.

WHAT LOCALS AREND, PETER AND TINEKE SAY ABOUT THEIR MAKKUM

Most people who come to Makkum are visitors, most likely in high season. When the tourists have gone and the geese have flown in again, will something change in Makkum? What is it like to live here off season? What makes this village such a nice place? Is it the old fishing harbour, the water that is everywhere or the beach?

MAKKUMERS SPRECHEN: AREND, PETER UND TINEKE ÜBER IHR MAKKUM

Die meisten Menschen, die nach Makkum kommen, besuchen es als Tourist. Oft in der Hochsaison. Wenn die Touristen weggehen und die Gänse zurückkommen, wie ist es dann in Makkum? Wie ist es, hier zu leben? Was macht dieses Dorf zu einem so schönen Platz? Ist es der alte Fischerhafen, das Wasser, welches überall ist oder der Strand?

20 Makkum Magazine/2023 MAKKUMERS
AREND POEPJES PETER VAN LIERE TINEKE GENEE-JORRITSMA

Arend Poepjes

HAD ELKE MAKKUMER EEN ROOKTON IN DE ACHTERTUIN”

“VROEGER

In 1932 werd de Afsluitdijk gesloten. Zuiderzee werd IJsselmeer. Zout water werd zoet. Voor een aantal ondernemende vissersfamilies uit Lemmer - de Poepjes’, de Bootsma’s en de Koornstra’s - reden om te vertrekken uit die havenplaats. Ze trokken naar Makkum.

Vanaf daar zijn Wadden- en Noordzee een stuk dichterbij. De families konden goed aarden. Zelden keerde er iemand terug naar Lemmer. We spreken Arend Poepjes (77) - Grutte Arend – tot voor kort schipper op de Wytske. Een paar jaar geleden heeft zoon Hans het roer overgenomen.

Kustkotter

Grutte Arend:”De mooiste plek in Makkum is de plek waar ik woon. Op de hoek van de Turfmarkt. Tegenover de Waag. En dan het bankje voor ons huis. Daar zit ik gerust een hele dag in de zon. Vroeger had ik daar geen tijd voor. Ik heb 45 jaar op de Wytske gevaren. Een kleine kustkotter, vernoemd naar mijn oerbeppe. Als we op garnalen visten op de Waddenzee vertrokken we op zondagnacht en kwamen we donderdags in de loop van de middag weer terug. Dan ging de vangst hier in Makkum van boord en vanuit daar naar de afslag in Harlingen. Op het IJsselmeer visten we op baars, snoekbaars en paling. Af en toe zat er ook een zalm tussen.”

Rookpluim

“Vroeger kon de Makkumer middenstand goed merken wanneer de paling goed liep. Dan hadden de vissers heel wat te verteren. Iedereen had ook wel een ton in de tuin staan. Van een afstand zag je dan boven Makkum één grote rookpluim in de lucht hangen. We hadden hier een vloot van 25 à 30 schepen. We hebben er nu nog negen. Ik hou van de reuring op de haven. We doen ons best om die bedrijvigheid te behouden. We willen een levendige visserijgemeenschap blijven.”

Meer of minder vis

“We zitten als vissers een beetje in een spagaat. De landelijke overheid wil de visserij op het IJsselmeer minimaliseren, de provincie kijkt er net iets anders tegenaan. Die wil optimaliseren. Daar zitten wij tussenin. Feit is dat er nog nooit zoveel vis in het IJsselmeer geweest is als nu. Ook de paling trekt weer aan. Er moet gewoon met verstand gevist worden.”

McDrive

“Over verstand gesproken. Die vismigratierivier die nu dwars door de Afsluitdijk wordt aangelegd is een onzinproject. Je hoeft de deuren van de spuisluizen maar op een heel klein kiertje te zetten en de vis zwemt massaal het IJsselmeer op. Daar heb je echt niet zo’n project voor nodig. Let maar op; in de toekomst ziet het langs beide oevers van die rivier zwart van de aalscholvers. Voor hen is het straks één grote McDrive.”

Levendig dorp

“Op vrijdag boeten we vaak de netten in de haven. Leuk ook voor de toeristen. Mijn vrouw zat een paar jaar geleden bij het platform Visserijgemeenschappen waar ook de provincie bij betrokken was. Bedoeling was om de levendigheid van de dorpen te stimuleren. Dat moeten ze eigenlijk weer oppakken. Want hoe mooi zou het zijn als toeristen en inwoners hier op de kade dagverse vis zou kunnen kopen?”

21 Makkum Magazine/2023

Peter van Liere

“WAT IS ER NOU

MOOIER DAN

DOOR HET FRIESE LANDSCHAP RIJDEN?”

Peter van Liere (58) is vanuit Breda naar Friesland gekomen omdat zijn vrouw Maria een baan kreeg bij BASF in Heerenveen. Eerst woonden ze in een huurhuis in Lippenhuizen om vandaaruit een vaste stek te zoeken. Overal in Friesland keken ze; Drachten, Oudega, St. Johannesga. Uiteindelijk vonden ze in Makkum hun stek. In de wijk Engwier. Daar kochten ze een stuk grond en lieten er hun huis bouwen. Inmiddels wonen ze er twintig jaar naar volle tevredenheid.

Peter: “Makkum bevalt ons heel goed. Vanuit mijn keukenraam kijk ik uit over de weilanden en zie in de verte de kerktoren van Harlingen. Je vindt hier rust en ruimte. Je kunt ook naar het strand. Lekker op het terras zitten bij Thuishaven. Zonnetje erbij, biertje erbij, wat wil een mens nog meer? En als het mij te druk wordt, ga ik in mijn eigen achtertuin zitten. Het is ook heerlijk fietsen hier in de omgeving, zulke mooie routes. Tussen de koeien en schapen door van Allingawier naar Workum. Ik loop trouwens ook graag over de dijk.”

Vakantiekinderen

“Maria en ik krijgen ook al jaren vakantiekinderen over de vloer van de

Stichting Europa Kinderhulp. Eerst kinderen uit Frankrijk, de laatste jaren uit Duitsland. Ook voor hen is Makkum een ideale omgeving. Die kijken hun ogen uit als we tussen de koeien fietsen. ‘Komt daar melk uit?’, vragen ze dan. Ze denken vaak echt dat melk uit de fabriek komt.”

Taxiverhalen

“In Breda werkte ik bij het GAK. Hier ben ik bij het GUO gaan werken dat later opgegaan is in het UWV. Op een gegeven moment had ik het wel gezien bij het UWV in Leeuwarden, toen ben ik een jaar in de zorg gaan werken. Tweeëneenhalf jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar de taxi. Naar Van der Bles. Dat bevalt me prima. Wat is er nou mooier dan door het

Friese landschap rijden? Je weet nooit wat je op een dag tegenkomt. Ik hou ervan om een praatje te maken met de klanten. Vorig jaar heb ik twintig verhalen die ik op de taxi gehoord had opgeschreven en gebundeld in een boekje: Duizend brieven en andere taxiverhalen.”

Praamvaart

“Wat mijn favoriete plek in Makkum is? Het plein voor It Posthûs. Aan de ene kant Café Restaurant De Zwaan, aan de andere kant PAND1738, op de plek van de oude schoenenwinkel. En mijn tip voor toeristen: een rondvaart met de praam van Van der Bles. De wereld vanaf het water is weer een heel andere belevenis. Echt een aanrader.”

22 Makkum Magazine/2023

Koninklijke Tichelaar Makkum

Tineke: “Het leuke van Makkum is de combinatie van cultuur, water en de unieke ligging. Het bevalt mij hier heel goed. Ons huis is een van de huizen waar vroeger de familie Tichelaar woonde. Koninklijke Tichelaar Makkum is het oudste bedrijf in Nederland. Al die eeuwen hebben ze hier onafgebroken gewoond. Die huizen zijn echt cultureel erfgoed. Het eerste huis is nu van Stichting Hendrick de Keyser, dat kun je huren. Het tweede huis wordt permanent aan dezelfde huurders verhuurd. Het derde huis hebben wij mogen kopen.”

Tineke Genee-Jorritsma

Tineke groeit op in Parrega, niet ver van Makkum. Haar ouders hadden een handelsonderneming in agrarische producten. Heit ging met de spullen bij de boeren langs. Mem bediende de klanten in de winkel. Tineke leert

Jetze Genee kennen. Een geboren en getogen Makkumer. In 2006 betrekken ze een nieuwbouwhuis vlakbij de Jumbo. In 2020 stappen ze over naar een kangaroewoning aan de Turfmarkt. Voorin is een appartement voor haar moeder -haar vader is inmiddels overleden. In het andere deel van het huis woont zij samen met haar man Jetze en hun zoon Sietze.

Gezelligheid

“Als het Pasen is, barst de gezelligheid hier volop los. Met mooi weer zitten de terrassen op de Markt en het Plein weer vol. Je hebt hier ook meerdere hotels en heel authentieke B&B’s.”

Makkumer strand

“Ons strand is natuurlijk ook uniek. Het blijft hier heel lang ondiep. Dat trekt veel gezinnen met kinderen. Ook handig als je wilt leren surfen. Als je valt, sta je zo weer op je plank. Een mooie zomeravond met ondergaande zon is niet te verslaan op onze boulevard. Dan kleurt alles diep oranjerood. Iedereen geniet daar enorm van.”

Voorrecht om hier te wonen

“Mijn eerste vakantiebaan was in de bediening bij het authentieke Café Restaurant De Prins. Daar heb ik mijn man Jetze leren kennen. En sindsdien wil ik hier niet meer weg. De jeugd wil hier ook graag blijven wonen, maar daarvoor zijn er momenteel te weinig woningen. Plaatselijk Belang zet zich in om hier een oplossing voor te vinden. Het zou mooi zijn als dat lukt, want wat mij betreft is het een enorm voorrecht om hier te mogen wonen.”

23 Makkum Magazine/2023
“HET LEUKE VAN MAKKUM IS DE COMBINATIE VAN CULTUUR, WATER EN DE UNIEKE LIGGING”
WINDSURFEN LEREN WINDSURFEN HUREN SUP LES & VERHUUR WINGSURF LES & VERHUUR Huur per uur €Wing30,& Board Huur per uur €Board10,& peddel Basis Windsurfcursus les €89,6 uren verdeeld over 2 dagen Boulevard plein (Holle Poarte Makkum) / strand surf kite snow fashion Elke dag open van 10:00 tot 18:00 uur (ook op zondag) Windsurfschool & Verhuur WINDSURFEN LEREN WINDSURFEN HUREN SUP LES & VERHUUR WINGSURF LES & VERHUUR Huur per uur €Wing30,& Board Huur per uur €Board10,& peddel Basis Windsurfcursus les €89,6 uren verdeeld over 2 dagen Huur per uur v.a. € 17,50 beginners set Boulevard plein (Holle Poarte Makkum) / strand surf kite snow fashion Elke dag open van 10:00 tot 18:00 uur (ook op zondag) Windsurfschool & Verhuur WINDSURFEN LEREN WHERE THE FUN STARTS SUP LES & VERHUUR WINGSURF LES & VERHUUR Huur per uur €Wing30,& Board Huur per uur €Board10,& peddel funsportmakkum.nl Boulevard plein (Holle Poarte Makkum) / strand Skilbank 9 8754 HP | Makkum info@Funsportmakkum.nl Of bel 0515-231085 WINDSURFEN LEREN WINDSURFEN HUREN WHERE THE FUN STARTS SUP LES & VERHUUR Huur per uur €Board10,& peddel funsportmakkum.nl Boulevard plein (Holle Poarte Makkum) / strand WINDSURFEN LEREN WINDSURFEN WHERE THE FUN STARTS SUP LES & VERHUUR WINGSURF LES & VERHUUR Huur per uur €Wing30,& Board Huur per uur €Board10,& peddel Basis Windsurfcursus les €89,6 uren verdeeld 50 Boulevard plein (Holle Poarte Makkum) / strand surf kite snow fashion Elke dag open van 10:00 tot 18:00 uur (ook op zondag) SHOP Skilbank 9 | 8754 HP | Makkum Windsurfschool & Verhuur WINDSURFEN LEREN WINDSURFEN HUREN WHERE THE FUN STARTS SUP LES & VERHUUR WINGSURF LES & VERHUUR Huur per uur €Wing30,& Board Huur per uur €Board10,& peddel Basis Windsurfcursus les €89,6 uren verdeeld over 2 dagen funsportmakkum.nl Boulevard plein (Holle Poarte Makkum) / strand surf kite snow fashion Elke dag open van 10:00 tot 18:00 uur (ook op zondag) SHOP Skilbank 9 | 8754 HP Makkum Windsurfschool & Verhuur info@Funsportmakkum.nl Of bel 0515-231085 WINDSURFEN LEREN WINDSURFEN HUREN WHERE THE SUP LES & VERHUUR WINGSURF LES & VERHUUR Huur per uur € 30,Wing & Board Huur per uur € 10,Board & peddel Basis cursus Windsurf les € 89,6 uren verdeeld over 2 dagen Boulevard plein (Holle Poarte Makkum) / strand surf kite snow fashion Elke dag open van 10:00 tot 18:00 uur (ook op zondag) SHOP Skilbank 9 | 8754 HP | Makkum Windsurfschool & Verhuur WINDSURFEN LEREN WINDSURFEN HUREN WHERE THE FUN STARTS SUP LES & VERHUUR WINGSURF LES & VERHUUR Huur per uur €Wing30,& Board Huur per uur €Board10,& peddel funsportmakkum.nl Boulevard plein (Holle Poarte Makkum) / strand surf kite snow fashion Elke dag open van 10:00 tot 18:00 uur (ook op zondag) SHOP Skilbank 9 8754 HP | Makkum Windsurfschool & Verhuur info@Funsportmakkum.nl Of bel 0515-231085 WINDSURFEN LEREN WINDSURFEN HUREN WHERE THE FUN STARTS SUP LES & VERHUUR WINGSURF LES & VERHUUR €Wing30,& Board Huur per uur €Board10,& peddel funsportmakkum.nl Boulevard plein (Holle Poarte Makkum) / strand surf kite snow fashion Elke dag open van 10:00 tot 18:00 uur (ook op zondag) SHOP Skilbank 9 | 8754 HP | Makkum Windsurfschool & Verhuur info@Funsportmakkum.nl Of bel 0515-231085 WINDSURFEN WINDSURFEN HUREN & VERHUUR WINGSURF LES & VERHUUR Huur per uur €Wing30,& Board Huur per uur €Board10,& peddel Basis Windsurfcursus les €89,surf kite snow fashion Elke dag open www.pand1738.nl Openingstijden Wo. vanaf 17:00 uur Do. t/m zo.vanaf 10:00 uur Ko e & Gebak | Lunch | Borrel | Diner Shared food | Barfood | Cocktails Plein 2, Makkum 0515-745633

Sloepverhuur

Boot verkoop en inkoop

Sloepverhuur

Sloepverhuur

Boot verkoop en inkoop

Motor verkoop en inkoop

Motor verkoop en inkoop

Sloepverhuur

VERHUUR VERMIETUNG

Boot verkoop en inkoop

Winterstalling

ONDERHOUD WARTUNG

VERKOOP VERKAUF TRANSPORT EN STALLING TRANSPORT & LAGERUNG

Verkoop gerelateerde watersport artikelen

Verkoop gerelateerde watersport artikelen

Winterstalling

Boot verkoop en inkoop

Motor verkoop en inkoop

Motor verkoop en inkoop

Verkoop gerelateerde watersport artikelen

Winterstalling

Onderhoud

Sloepverhuur

Boot verkoop en inkoop

Motor verkoop en inkoop

Verkoop gerelateerde watersport artikelen

Verkoop gerelateerde watersport artikelen

Onderhoud Voor meer info check onze website: www.zuidwaard.nl

Winterstalling

Voor meer info check onze website: www.zuidwaard.nl

Winterstalling

Onderhoud

Transport

U bent van harte welkom in onze showroom aan de Munniksplaat 17

U bent van harte welkom in onze showroom aan de Munniksplaat 17

Voor meer info check onze website: www.zuidwaard.nl

Voor meer info check onze website: www.zuidwaard.nl

Onderhoud Transport

Munniksplaat 17 • 8754 HG Makkum (Fr)

Munniksplaat 17 • 8754 HG Makkum (Fr)

U bent van harte welkom in onze showroom aan de Munniksplaat 17

T. +31(0)515-232187 • E. info@zuidwaard.nl

T. +31(0)515-232187 • E. info@zuidwaard.nl

U bent van harte welkom in onze showroom aan de Munniksplaat 17

Munniksplaat 17 • 8754 HG Makkum (Fr)

Voor meer info check onze website: www.zuidwaard.nl

T. +31(0)515-232187 • E. info@zuidwaard.nl

U bent van harte welkom in onze showroom aan de Munniksplaat 17

Munniksplaat 17 • 8754 HG Makkum (Fr)

T. +31(0)515-232187 • E. info@zuidwaard.nl

Munniksplaat 17 • 8754 HG Makkum (Fr)

T. +31(0)515-232187 • E. info@zuidwaard.nl

SAMEN BOUWEN AAN SUPERJACHTEN

Heb jij interesse in een mooie carrière in de wereld van de superjachtbouw?

Kijk voor onze vacatures op: werkenbijfeadship.nl of bel Taco Holkema 06 26 54 15 67

Moonrise / De Vries Scheepsbouw Makkum / 2020 U bent van harte welkom in onze showroom!

Sfeervol genieten!

HET HISTORISCHE CENTRUM HERBERGT VEEL VERSCHILLENDE CAFÉ’S EN RESTAURANTS WAAR HET OPTIMAAL

GENIETEN IS VAN ALLERLEI SPECIALITEITEN. VAN EENVOUDIG TOT VERRASSEND DINEREN IN HET CENTRUM OF AAN DE BOULEVARD. JE VIND HET ALLEMAAL IN MAKKUM.

DRINKS, FOOD AND MORE IN MAKKUM

The historic centre is home to many various cafes and restaurants where you can enjoy a wide range of specialties. From simple to surprising dining in the centre or on the boulevard. You will find it all in Makkum.

KULINARISCHE GENÜSSE IN MAKKUM

Das historische Zentrum beherbergt viele verschiedene Cafés und Restaurants, in denen Sie alle Arten von Spezialitäten genießen können. Auf dem Boulevard oder im Zentrum finden Sie Restaurants von einfach bis überraschend. Sie finden ALLES in Makkum.

Pand 1738

Pand 1738 is een hippe lounge food/ bar in de gezellige dorpskern van het Friese Makkum. Het pand aan het plein 2 in Makkum is gebouwd in -je raadt het al- het jaar 1738. In de oude bar met artistieke stijl kun je terecht voor de koffie, lunch, diner en borrel. Ook serveren ze cocktails.

Plein 2, 8754 ER Makkum

De Zwaan

Bij café-restaurant De Zwaan kun je in een ontspannen sfeer genieten van een goede kop koffie en heerlijke lunch- en dinergerechten. Kom gezellig borrelen aan de bar of neem plaats op het prachtig zonnige terras, waar je uitzicht hebt op het pittoreske centrum van Makkum. Mooie bijkomstigheid: De Zwaan is ook een geschikte locatie voor zakelijke bijeenkomst, feesten of een bijzondere gelegenheid.

Plein 1, 8754 ER Makkum

Loof

Bij Loof Makkum kun je terecht voor gezonde verse dranken en snacks. Loof verzorgt kleurrijke smoothies, versierde milkshakes, broodjes met veel vitamines en nog veel meer smaakvolle verwennerijen. Ook kun je een kijkje nemen op de site van Loof. Hier kun online bestellen en laten bezorgen.

Holle Poarte 2E, 8651 HC Makkum

Café Romano

Midden in het centrum van Makkum is Café Romano al jaren en vertrouwd gezicht! Met een verwarmd buitenterras, de gezellig bar en diverse zitplaatsen weet menig Makkumer en toerist hun weg te vinden. Café Romano organiseert vele activiteiten waaronder live muziek en diverse sport uitzendingen op groot scherm. Kom gerust eens langs voor en hapje en een drankje, het café is dagelijks geopend. Markt 11, 8754 CM Makkum

26 Makkum Magazine/2023

genieten!

Thuishaven

Strandbar Thuishaven vind je aan het Makkumer strand. Vanaf de Strandbar kun je het hele jaar door genieten van een prachtig uitzicht op het IJsselmeer. Je kunt hier binnenlopen om te ontbijten, lunchen, dineren, borrelen, werken, high tea-en en feestjes te vieren. Uiteraard is het ook mogelijk om gewoon een lekker kopje koffie te drinken. Binnen kun je terecht in het sfeervolle restaurant met een heerlijke serre. En als het weer het toelaat geniet je van de zon op het terras en het schitterende uitzicht op het water.

De Skilbank, 8754 HP Makkum

De Prins

Café-Restaurant De Prins in Makkum wordt al drie generaties uitgebaat door de familie Bouma. Dit unieke etablissement vind je aan de sluis bij de haven. De Prins is erkend als rijksmonument vanwege de zeldzame tegelwand met schepentableaus. Hier zie je de schepen met de nabij gelegen haven en de markante ligging van het gebouw binnen het beschermde dorpsgezicht van Makkum. De gelagkamer - waar je de tegelwand kunt bekijken – is de plek om gezellig te dineren of een drankje te nuttigen. Service, gezelligheid en kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel. Tijdens de zomermaanden kun je uitstekend terecht op het terras aan en op de sluis. De Prins kookt graag met verse producten, zodat kwaliteit en kwantiteit in evenwicht zijn.

Kerkstraat 1, 8754 CN Makkum

‘t Strandhuys

Aan de boulevard vind je ’t Strandhuys, een prachtig restaurant met huiselijke sfeer. De sfeervolle zitjes met haarden, een moderne bar en open keuken waar het enthousiaste personeel je meeneemt in hun passie en liefde voor het vak. Geniet van lekkere gerechten en een ontspannen sfeer. Een tafel voor twee of voor een groot gezelschap. Het kan hier allemaal.

De Holle Poarte 10, 8754 HC Makkum

Beaufort

Café-Restaurant Beaufort is een unieke gelegenheid om goed te eten en gezellig te borrelen. Centraal gelegen tussen camping en jachthaven vlakbij het strand. Met het zeer uitgebreide menu is er een ruime keuze voor iedereen. Vlees, vis, vegetarisch. Kindermenu’s, plates en á la carte. De wereldberoemde

surfburger en de boerenschnitzel zijn tot over de grenzen bekend. Bij Beaufort ben je aan het juiste adres voor lekker eten en gezelligheid!

De Holle Poarte 2, 8754 HC Makkum

Leukeuitjes IN EN RONDOM MAKKUM

JE HOEFT MAKKUM EIGENLIJK NIET UIT VOOR EEN

MOOIE VAKANTIE OF LEUK DAGJE WEG. WE GEVEN JE

GRAAG EEN AANTAL UITTIPS VOOR ACTIVITEITEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN IN EN RONDOM MAKKUM DIE JE NIET MAG MISSEN.

ZEEHONDENTOCHT

MET DE SEESTERN

Ga mee op een leuke boottocht vanuit Makkum met als bonus zeehonden spotten in de vrije natuur. Misschien kom je onderweg zelfs de reusachtige kegelrobben tegen. Een kindvriendelijk uitje, het schip heeft een dichte omheining rondom en is dus ideaal voor families.

www.rondvaartmakkum.nl

ZWEMBAD MOUNEWETTER

Kom zwemmen in het prachtige openluchtzwembad van Witmarsum. Al vier jaar lang ‘zwembad van het jaar’ van Friesland. Er is een waterpark, springkussen, peuterbad en supergave glijbaan. Dus voor een perfecte zwemdag kom je hier.

www.zwembadmounewetter.nl

28 Makkum Magazine/2023
WINDSURFEN LEREN ZWEMBAD MOUNEWETTER ZEEHONDENTOCHT

(WIND)SURFEN

Altijd al willen leren windsurfen of kitesurfen? Of ga je liever zeilen? Dan is dit jouw kans: op de boulevard van Makkum vind je verschillende surfscholen. Je kunt les nemen op verschillende niveaus. Voor de leukste (wind)surfkleding kun je terecht bij Surfgear Funsportshop.

ESCAPEROOM

Klaar voor een race tegen de klok? Het spelen van escaperooms is een super populair uitje en dat is niet zonder reden. Het is namelijk dé indoor activiteit als je houdt van spanning, avontuur, puzzels en teamwork. Je wordt samen met jouw team opgesloten. Vanaf dan heb je 60 minuten de tijd om te ontsnappen, kan iedereen het hoofd koel houden? Een prima activiteit voor jong en oud

De Holle Poarte 2C, 8754 HC Makkum, www.escapemakkum.nl

ESCAPEROUTE HARLINGEN

Anders dan een escaperoom is een escaperoute. Ga de uitdaging aan en duik in het verhaal van Dominee Barger. Lukt het jou om binnen 2,5 uur alle puzzels op te lossen en het verhaal tot een goed einde te brengen? Dwaal lekker rond door de mooie oude straatjes van Harlingen. Geef je op en je krijgt een tas met opdrachten en lekkers voor onderweg mee. www.levels-harlingen.nl/ escaperoute

OP FONTEINENJACHT

In het culturele hoofdstadjaar 2018 zijn in alle elf Friese steden bijzondere fonteinen geplaatst. Stuk voor stuk zijn het kunstobjecten, gemaakt door internationale kunstenaars. Ga op zoek naar de fonteinen in stadjes als Workum, Bolsward, Harlingen en Stavoren en maak in iedere stad een selfie. In Stavoren moet je daarvoor in de bek van een megagrote vis poseren.

www.11fountains.nl

KAZEMATTENMUSEUM

Een indrukwekkend museum gemaakt in bunkers aan de Afsluitdijk. Hier beleef je het verhaal van de Nederlandse en Duitse soldaten die in de kazematten verbleven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

www.kazemattenmuseum.nl

29 Makkum Magazine/2023 FOTO: NIELS DE VRIES BRON DVHN
ESCAPEROOM MAKKUM 11FOUNTAINS HARLINGEN KAZEMATTENMUSEUM
FOTO:WWW.11FOUNTAINS.NL
ESCAPEROUTE HARLINGEN

MEVROUW DE MOLENAAR

In Witmarsum, langs de elfstedenroute, staat koren- en pelmolen ‘De Onderneming’ uit 1850. Tegenwoordig maalt de molen graan voor de bakkerij van Mevrouw De Molenaar. Op vrijdag en zaterdag is deze bijzondere bakkerij geopend. Je kunt er heerlijk suikerbrood kopen (wel even bestellen van tevoren).

www.mevrouwdemolenaar.nl

KAASMAKERIJ NYLANDER

De Nylander is een biologische kaasmakerij, waar ze met trots de lekkerste kaas maken. De melk komt van eigen Jersey koeien. Ook voor een smakelijk stukje vlees kun je hier terecht. Van mei tot en met augustus kun je hier op donderdag om 14.00 uur een rondleiding krijgen (aanmelden is verplicht).

www.nylander.nl

KUNST IN DE TUINEN

In het levendige dorpje Exmorra is deze zomer een outdoor expositie te zien, genaamd ‘Kunst in de Tuinen’. Gewoon in de buitenlucht en vrij toegankelijk te bezoeken van zaterdag 3 juni mei tot vrijdag 4 augustus.

www.beleefexmorra.nl/ kunst-in-de-tuinen-2023

SCHAPENVACHT LOOIERIJ

Bezoek de enige schapenvachtlooierij van Nederland. Bij Van Buren in Bolsward komt deze ambacht tot leven; je ziet hier hoe de schapenvachten in verschillende stappen worden behandeld. De producten zijn van goede kwaliteit en bovendien duurzaam. In de shop kun je meteen nieuwe pantoffels of een mooie portemonnee aanschaffen.

www.vanburenbolsward.nl

ELFSTEDENSTAD BOLSWARD

Bolsward, Boalsert zoals we in Friesland zeggen, is dé stad waar historie en architectuur een hoofdrol spelen. Laat je meevoeren door de rijke geschiedenis tijdens de stadswandeling langs het voormalige stadhuis en de Broerekerk. En ontdek meer over de beroemde mannen Titus Brandsma en Gysbert Japicx in de twee musea. Vergeet zeker niet een kijkje te nemen bij de Friese bierbrouwerij Us Heit, ‘bjusterbaarlik bier út Fryslân’.

EXPEDITIE OERPOLDER

Maak een verhalentocht op de fiets van Workum naar Brânburren in It Heidenskip. Ontdek onderweg via je smartphone een fascinerende wereld vol verhalen, anekdotes, geluiden en beelden uit deze weerbarstige streek. Het is een route van tien kilometer die je op ieder moment kunt doen met de Izitravel app. Een papieren route is af te halen bij Museum Warkums Erfskip in Workum. www.oerpolder.nl

DE TIID

In 2021 is cultuurhistorisch centrum ’De Tiid’ in Bolsward geopend. Het voormalige stadhuis van Bolsward is helemaal verbouwd tot een prachtig centrum waar je het Titus Brandsma Museum, het Gysbert Japicxhûs én de Oudheidkamer van Bolsward onder één dak vindt. www.detiid.nl

AFSLUITDIJK WADDEN CENTER

Vlakbij Kornwerderzand staat het splinternieuwe Afsluitdijk Wadden Center. Hier leer je op een interactieve manier meer over de Waddenzee. En over de unieke vismigratierivier, het IJsselmeergebied en de ontwikkelingen op en rondom de dijk zelf. Zo krijg je niet alleen een levendig beeld van de omgeving

30 Makkum Magazine/2023
KUNST IN DE TUINEN EXPEDITIE OERPOLDER MEVROUW DE MOLENAAR BROEREKERK WADDEN CENTER

van de Afsluitdijk, maar ook van de andere waterbouwkundige en innovatieve projecten van de komende jaren.

Bezoek de spannende 4D-show en maak een adembenemende VR-vlucht over landschappen in een deltavlieger. Of geniet rustig van een kopje koffie in het restaurant met een weids uitzicht op het IJsselmeer. Voor kinderen is er een speeltafel en tekentafel, en een speciale speurtocht naar Bobby Fish. Kortom, een prima plek voor jong en oud voor een onvergetelijke belevenis waarin leven en water centraal staan. www.afsluitdijkwaddencenter.nl

WOUDAGEMAAL

In Lemmer staat het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld: Het Ir. D.F. Woudagemaal. Een bijzonder monument uit 1920. Al meer dan honderd jaar oud. Eigendom van Wetterskip Fryslân en nog steeds een actief onderdeel van de Friese waterhuishouding. Een magistrale beleving van stoom, architectuur en water. Leuk en leerzaam voor jong en oud. www.woudagemaal.nl

KINDERBOERDERIJ

HOLLE POARTE

IJSBOERDERIJ DE MAR

IJsboerderij de Mar is een kleinschalige ijsmakerij. Het ijs wordt gemaakt van biologische melk van eigen koe. Vanaf halverwege het voorjaar verkoopt IJsboerderij de Mar schepijs. Bezoekers komen speciaal naar de Mar voor Cookie-Caramel ijs. Hier maken ze ook ijstaarten. Je kunt ze bestellen via de Facebookpagina @ IJsboerderijdeMar.

Meerswal 1, 8754JA Makkum

KINDERBOERDERIJ EN SPEELTOESTEL

Een verborgen pareltje op Camping de Holle Poarte: een prachtig speelveld met airtrampoline, speel-en klim toestel en een kinderboerderij. De allerkleinsten kunnen de dieren voeren en de oudere kinderen kunnen zich vermaken op de airtrampoline.

www.hollepoarte.nl

OORLOGSROUTE

Beleef het verleden wandel de oorlogsroute. Er is een oorlogswandelroute opgezet welke je met je mobiele telefoon kunt volgen. 10 Belangrijke strategische ‘objecten’ worden uitgelicht door middel van panelen met een afbeelding en een QR code, welke je kunt scannen voor meer informatie.

www.inmakkum.nl/ oorlogsroute

ZELF BOGEN MAKEN

De naam zegt het al, bij zelf bogen maken kan je zelf bogen maken. Dit kan je doen door de basiscursus te volgen, deze cursus duurt 1 dag. Tijdens de cursus ga je en boog maken die gebaseerd is op jou lengte, leeftijd en trekkracht. Tevens bieden ze ook meer daagse cursussen aan waar ze uitgebreider ingaan op het maken van een boog.

www.zelfbogenmaken.nl/ workshops

Voor meer inspiratie kijk op: www.waterlandvanfriesland.nl

OF SCAN DEZE QR CODE

31 Makkum Magazine/2023
IR. D.F. WOUDAGEMAAL IJSBOERDERIJ DE MAR OORLOGSROUTE ZELF BOGEN MAKEN

3 Unieke natuurgebieden

Aan de ene kant lijken ze op elkaar, toch zijn ze heel verschillend. De natuurgebieden Makkumer Noardwaard, Súdwaard en Koaiwaard van It Fryske Gea. Je vindt ze ter hoogte van Makkum en Piaam. De van oorsprong kale Zuiderzee getijdezandplaten, die nu omgeven zijn door ondiep zoet IJsselmeerwater, vormen unieke beschermde natuurgebieden. Bewonder ze te voet of ga op onderzoek uit met een gids; er is van alles mogelijk in deze prachtige omgeving.

Makkumernoardwaard

Makkumernoardwaard is het meest bekend van de drie gebieden. Het heeft prachtige schelpenstranden en ligt op steenworp afstand van Makkum. De Noardwaard is alleen toegankelijk voor deelnemers van een excursie van It Fryske Gea. Met maximaal twee rondleidingen per maand is zo’n excursie zeer exclusief, maar de kans dat je je ogen uitkijkt aan de prachtige natuur is dan ook groot. “We starten met een korte vaartocht naar het eiland. Tijdens het broedseizoen kan je de zeearend tegenkomen. Met een spanwijdte van 2,5 meter is dit de grootste roofvogel van Europa en een absolute blikvanger als je hem ziet vliegen”, aldus Johannes Herder, die als vrijwilliger van de natuurorganisatie al jarenlang excursies geeft op de Makkumernoardwaard en de Makkumersúdwaard.

Johannes noemt de Noardwaard een zeer gevarieerd gebied. “Het is grotendeels begroeid met riet, waar onder meer de baardman en de reigerachtige roerdomp zich in nestelen. De roerdomp zie je niet vaak, maar die herken je snel genoeg aan het herkenbare ‘hoemp’-geluid.” De gids vergelijkt de witte, zomerse zandstranden met tropische bounty stranden. “Ik heb wel eens meegemaakt dat er een vos op het strand lag, die op zijn rug met zijn poten in de lucht lag te zonnebaden.” Ook verschillende soorten orchideeën vinden hun thuis in dit drassige gebied. “De ratelaar en de vrolijk kleurende koekoeksbloem komen veel voor. Daarnaast is het gebied in het voorjaar bedekt onder de knalgele dotterbloemen.”

32 Makkum Magazine/2023
“GA MEE OP WANDELEXCURSIE, WAAN JE ALS ROBINSON CRUSOE OP EEN ONBEWOOND EILAND EN GENIET VAN HET WITTE SCHELPENSTRAND EN DE WUIVENDE RIETVELDEN.”

natuurgebieden

HIKING TRAIL SÚDWAARD

On one hand they look alike, yet they are very different. The nature reserves Makkumer Noardwaard, Súdwaard and Koaiwaard. You will find them near Makkum and Piaam. Sandbanks originally covered with vegetation, surrounded by shallow IJsselmeer water and protected nature reserves. And the good thing is, they can be walked on. “Join us on a walking tour, imagine yourself as Robinson Crusoe on a deserted island and enjoy the white shell beach and the swaying reed fields.”

WANDERWEG SÚDWAARD

Auf der einen Seite sehen sie gleich aus, aber sie sind sehr unterschiedlich. Die Naturschutzgebiete Makkumer Noardwaard, Súdwaard und Koaiwaard. Man findet diese in der Nähe von Makkum und Piaam. Vom Ursprung sind es bewachsene Sandbänke, umgeben vom untiefen IJsselmeerwasser und von Naturschutzgebieten. Und das Gute ist, sie können hier spazieren gehen und wandern. “Machen Sie eine Wanderung und stellen Sie sich vor Robinson Crusoe auf einer unbewohnten Insel zu sein und genießen Sie den weißen Muschelstrand und die wiegenden Schilffelder.”

De Súdwaard

Waar de Makkumernoardwaard alleen toegankelijk is met gids, is de Súdwaard buiten het broedseizoen wel vrij toegankelijk voor recreanten. Met een wandelroute van 45 minuten tot een uur duik je diep in de biodiversiteit van dit prachtige natuurgebied. Zo vind je op veel plekken ruigtekruiden zoals bijvoorbeeld koninginnekruid, moerasspirea en moerasmelkdistel.

“Wat bijzonder is aan dit gebied, is dat de otter en de bever hier leven. Je zal ze niet snel zien, maar je kan wel de sporen en uitwerpselen vinden”, aldus Johannes. Tijdens deze wandelroute kom je volgens de gids langs het mooiste plekje van de gebieden: “Als je op de nieuwe brug staat, heb je uitzicht over één van de mooiste plekjes van de Súdwaard. Aan de ene kant zie je namelijk het binnenmeer en aan de andere kant vind je het IJsselmeer.”

Jaarlijks wordt er hier een zandwal stijl afgegraven waar oeverzwaluwen dankbaar gebruik van maken op het moment dat ze gaan nestelen. “Op het moment dat de oeverzwaluwen weer naar Nederland komen, graven ze holletjes van een meter diep in die zandmuur. Het is een prachtige plek voor ze om eieren te leggen en om zichzelf ruimschoots te voorzien van maaltijden in de vorm van insecten. “Om die laatste reden zou ik aanraden om niet in je korte broek of T-shirt daar te lopen, want dan kom je terug onder de muggenbulten”, grapt Johannes.

Op zowel de Noardwaard als de Súdwaard kan je reeën tegenkomen. “Wat veel mensen niet weten, is dat een ree een uitstekende zwemmer is, net zoals de vos. Dus ook op de eilanden In de Waarden kun je daarom zomaar een groep van drie tot acht reeën tegen het lijf lopen.”

Koaiwaard

Voor de vogelspotters onder ons is een bezoekje aan de Koaiwaard zeker een aanrader. Op een goede dag tref je hier verschillende soorten watervogels, waaronder de krakeend, knobbelzwaan, bergeend, slobeend, blauwe reiger en waterral. Ook lepelaars vinden hun weg naar dit natuurgebied, evenals diverse soorten steltlopers en soms reuzensterns. Met een beetje geluk tref je zelfs de visarend of zeearend die graag zijn prooi opzoekt en opeet, zittend op de dode eiken die speciaal hiervoor in het uitzicht van de vogelkijkhut van de Koaiwaard zijn geplaatst. Een bijzonder tafereel dat je niet snel meer zal vergeten.

Hoe te bewonderen?

NOARDWAARD: Alleen natuurexcursie of groepsexcursie mogelijk.

KOAIWAARD: Via de vogelkijkhut

SÚDWAARD: Via een wandelpad. Buiten het broedseizoen om (15 maart tot 15 juli)

BEL: 0511-539618

KIJK OP: WWW.ITFRYSKEGEA.NL/

NATUURGEBIED/MAKKUMERWAARDEN/ ACTIVITEITEN

PARKEREN: AAN DE SÚDERSEEWEI OP DE GROTE

PARKEERPLAATS (BIJ DE ROTONDE) IN MAKKUM.

33 Makkum Magazine/2023
www.hegegerzen.nl // www.sybrandys.nl KOM NAAR LIEMERIGE WEI 4, OUDEMIRDUM SYBRANDY’S SPEELPARK BLOTENVOETENPAD GAASTERLAND DE HEGE GERZEN

Voor al uw vlees, vleeswaren, grillspecialiteiten, maaltijden, barbecue en catering!

Bestel ook online!

Kerkstraat 24, 8754 CS Makkum 0515 230 253 • info@slagerijbruinsma.nl

www.slagerijbruinsma.nl

JACHTSERVICE

Gebroeders van Enkhuizen biedt vele jachtservices aan die door ervaren professionals worden uitgevoerd met het oog op detail en kwaliteit. Denk aan onderhoud, reparaties, installaties, onderdelen, ligplaatsen en winterberging. Met uw vaarplezier als uitgangspunt, werken ze met passie voor het vak.

CONTACT

Voor als het net even anders mag!

Rouwbloemwerk • Bruidsbloemwerk • Workshops

Interieurbeplanting • Bloemen op locatie

Ilona Oostenveld Bloemstyling Buren 1, 8754 CX Makkum - Telefoon: 06 18513295

www.ilonaoostenveld.nl

Hét maandblad met verhalen uit de regio Bolsward en IJsselmeerkust op de bank en... online!

HET ACTUELE (SPORT)NIEUWS LEES JE OP: WWW.GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST.NL

ALLROUND JACHTSERVICE BEDRIJF

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA!
DE
BEZOEK
WINKEL!

Knooppuntenroute

Fietsroute Makkum-Harlingen

> Start:Súderseewei

Start op de parkeerplaats aan de rand van Makkum. Daar waar de Súderseewei de Workumerdijk kruist kun je gratis parkeren en eropuit trekken met je fiets.

> Doniakerk

Fiets de Workumerdijk af om via het centrum van Makkum naar het eerste knooppuntnummer 70 - te gaan. Houd daarna de toren van de Van Doniakerk in de gaten om de Harlingerdijk richting het noorden te vinden. Wist je dat Makkum ooit ontstaan is op de plaats waar deze kerk staat? Pas later is het dorp richting het zuiden verplaatst, richting de zeesluizen.

> Sotterum en Cornwerd

Vanaf nu fiets je langs de boorden van het IJsselmeer richting de Afsluitdijk. Je passeert de gehuchtjes Sotterum en Cornwerd. Dan onder de snelwegen doorsteken naar knooppunt 31 waarna Zurich, het eerste dorpje aan de Waddenzee, zich aandient.

> Waddenzeedijk

Daarna is het lekker doortrappen langs de Waddenzeedijk. Grote kans dat je wind mee hebt, want die waait meestal vanuit zuidwestelijke richting. Aan je linkerhand zie je steeds UNESCO Werelderfgoed ‘de Waddenzee’. Twee keer per etmaal klotst het water hier tegen de dijk en twee keer per etmaal trekt het zich weer ver terug. Dan is het etenstijd voor de zeevogels en trekken ze met hun lange snavels allerlei lekkers uit het slijk.

> De Stenen Man

In de verte zie je de skyline van Harlingen naderen. Op de Westerzeedijk tref je eerst ‘De Stenen Man’: een replica van een monumentale grenspaal die hier in 1576 werd geplaatst, het ontwerp van de paal was geïnspireerd op de Romeinse goden Terminus en Janus.

BIKE TRAIL (40,5 KM)

MAKKUM–HARLINGEN

Bike along the dike of the Wadden Sea between Harlingen and Makkum. Tourism, peace and quite come together in one route. Start at the parking lot on the edge of Makkum, where the Súderseewei crosses the Workumerdijk. You can park your car for free and start biking.

RADWEG (40,5 KM)

MAKKUM–HARLINGEN

Folgen Sie der Grenze zum Wattenmeer zwischen Harlingen und Makkum. Sie werden Tourismus, Stille und Ruhe auf dieser Route finden. Start ist der Parkplatz am Stadtrand von Makkum. Dort, wo das Súderseewei den Workumerdijk überquert, können Sie kostenlos parken und mit dem Fahrrad losfahren.

36 Makkum Magazine/2023
Totale afstand: 40.5 km Knooppunten + Leaflet | © OpenStreetMap contributors 70  3.3 km 52  1.2 km 74  1.2 km 31  978 m 59  4.9 km 85  3.0 km 51  667 m 93  3.1 km 14  604 m 64  2.4 km 30  2.5 km 27  499 m 99  1.5 km 75  2.1 km 95  3.6 km 55  2.8 km 24  4.2 km 49  2.0 km 70 start
Makkum

> Harlinger Havenkwartier

Dan kom je terecht in het Harlinger Havenkwartier. Interessant om beneden rond te kijken in de Nieuwe Willemshaven; er liggen allemaal historische schepen aangemeerd en aan de overkant zie je fontein ‘de Walvis’ liggen. Dit levensechte kunstwerk kun je van dichtbij bekijken door er een ritje met de zonnepont naartoe te maken. Voor een eurootje brengen de schippers van ‘De Jonge Seun’ je naar de overkant.

> Museum Hannemahuis

Heb je geen zeebenen, fi een stukje door naar het schitterende stadscentrum van Harlingen en bewonder de vele havens, grachtenpandjes en muurschilderingen. Er zijn in deze levendige havenstad ook genoeg leuke terrasjes en winkels te vinden. Voor liefhebbers van maritieme schilderkunst is museum ‘het Hannemahuis’ een aanrader.

> Grutte Pier in Kimswerd

Ben je genoeg opgeladen om je fietstocht weer voort te zetten? Pak dan je stalen ros en vertrek naar knooppunt 14. Snel daarna volgt Kimswerd: het dorp van de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier. Zijn standbeeld staat midden in het dorp. Maak een wandelingetje rond de kerk en ontdek de schattige straatjes van Kimswerd. Wil je te weten komen wat zich hier in het verleden heeft afgespeeld, strijk dan neer voor een drankje bij herberg Greate Pier en informeer naar het manshoge zwaard.

> Arum en Witmarsum

Vervolgens ga je door naar Arum, een dorp waar ook een mooie kerk en herberg in het centrum te vinden zijn. Via het buurtschap Grauwe Kat kom je vervolgens terecht in Witmarsum. Je ziet het misschien niet, maar je fietst al een aantal kilometer langs een merkwaardige elfde-eeuwse ringdijk: ‘de Pingjumer Gulden Halsband’, die het gebied aan je rechterhand eeuwenlang beschermde tegen het wassende zeewater. Op sommige plekken is

BOVEN: Even uitrusten in Harlingen op de zeedijk bij de stenen man.

BOVEN: Graanvelden bij Kimswerd

de ringdijk nog goed te zien in het vlakke landschap.

> Pingjum

Al fietsend kom je dan uit in Pingjum en daar ga je linksaf. Je kunt nog even doorfietsen naar Grote Buren 28. Daar is een voormalig schuilkerkje te zien; in dit als boerderij vermomde kerkje kwamen de doopsgezinden vroeger bijeen zonder dat iemand er aanstoot aan kon nemen.

> Wons en Schraard

Je fietst verder naar Wons en Schraard. Het is leuk een rondje door Schraard te fietsen om zo de charmante smalle dorpsstraatjes mee te kunnen pakken.

> Einde:

Via oude veenpolders trap je terug naar Makkum. In de achttiende eeuw werden hier meren drooggelegd om er landbouwgrond van te kunnen maken. Weidevogels voelen zich ook thuis in dit grasland. Misschien zie of hoor je wel grutto’s, kieviten of tureluurs?

Aan de oostkant kom je Makkum weer binnen. Je kunt direct naar de parkeerplaats gaan of je dag afsluiten op het terras. Proost, op een mooi dagje fietsen.

37 Makkum Magazine/2023
Knooppunten FIETSROUTE MAKKUM-HARLINGEN CA. 40,5 KM 70 52 74 31 59 85 51 93 14 64 30 27 99 75 95 55 24 49 70
2.

Makkumer strand

Het Makkumer strand is een prachtig strand wat bekend staat om het ondiepe water. Hierdoor is het zeer geschikt voor kinderen en het leren surfen. Op het strand vind je verschillende speeltoestellen en is er voor de sportievelingen een volleybalnet. Liever even ontspannen met een goed boek? Dan kun je terecht bij de strandbibliotheek.

38 Makkum Magazine/2023
39 Makkum Magazine/2023

“Makkum voelt als tweede thuis”

Als ze vanuit hun woonplaats

Almere het dorp binnenrijden, gaat er een schakelaar om. Dan maakt de doordeweekse drukte plaats voor het vakantiegevoel en daalt er rust over de familie Salomons. Niet dat ze stilzitten, want alle vijf leden van het gezin zijn in de ban van windsurfen. En dan niet suf wat heen en weer, maar speedsurfen. Inderdaad, zo hard als je kunt. Vader Luc was de eerste die een snelheid haalde van 80 km/u.

Het windsurfen is dan ook de hoofdreden waarom het gezin Salomons graag in Makkum is. Luc Salomons: “Makkum is een perfecte plek om te surfen. Mijn oudste zoon en ik zijn fanatieke speedsurfers. We surfen met een GPS om de snelheden te registeren. Er is een site waarop je je snelheid kunt posten en dan heb je een soort van competitie onderling. Wereldwijd. Dat is erg leuk.” Ondanks de golfslag die je er vrijwel altijd hebt, kan het dus erg hard gaan in Makkum. “Makkum is uniek. Het ligt in het

noorden van het land, aan het IJsselmeer en het is daarom vrij wind-zeker. Ook zeer geschikt voor beginners ook omdat je er grote stukken gewoon kunt staan.”

Vaste vakantieplek

De Salomons hebben sinds 2001 een vakantiehuis op de Holle Poarte. Maar Luc komt al 39 jaar in Makkum. Als jongetje was hij met zijn broertje en ouders op vakantie in Koudum toen ze op zoek naar een volgende vakantieplek in Makkum terecht kwamen.

“We hebben daar de boel verkend en een jaar later onze vakantie gevierd. En dat is altijd zo gebleven.” Ook later toen Luc zijn vrouw Janneke leerde kennen en ook nog veel later toen de kinderen kwamen, was Makkum de vaste vakantieplek.”

Tweede thuis

“We hébben in Makkum niet alleen een tweede huis, maar het vóelt ook als tweede thuis”, zegt Janneke Salomons.

“Het geeft ons een gevoel van vrijheid. Alles mag en niets hoeft. Zodra het een beetje mooi weer is, kun je naar buiten. Naar het strand, je kunt de boulevard op, een ijsje halen of een drankje doen op het terras. Alles is om de hoek. Zomers nemen we onze fietsen mee. Dan maken we vaak tochtjes naar Workum, Hindeloopen en Bolsward. Wat in de zomervakantie zo leuk is op de Holle Poarte is dat er dan een strandbieb is. Dan kun je voor € 7,50 de hele vakantie lang boeken lenen.”

Geen Centerparcs

De twee roemen De Holle Poarte en de

40 Makkum Magazine/2023
Familie Salomons uit Almere is Verslingerd aan Makkum en aan windsurfen

FAMILY SALOMONS FROM ALMERE: ”MAKKUM FEELS LIKE OUR SECOND HOME”

Family Salomons, hooked on Makkum…and on windsurfing. As soon as they enter Makkum, the button goes off. Then the busy weekdays give way to the holiday feeling and peace descends on the Salomons family. Not that they sit still, on the contrary all family members are hooked on windsurfing. Not a dull back and forth, but full steam ahead going as fast as you can.

verbinding met het dorp. “De Holle Poarte is een Eldorado aan de kust”, zegt Luc Salomons. “Het staat op zichzelf, maar heeft ook zeker een sterke connectie met het dorp. De Holle Poarte is natuurlijk geen Centerparcs waar je de hele dag geëntertaind wordt en naar een overdekt zwembad gaat. De Holle Poarte staat voor buitenleven en er zelf iets leuks van maken. De ene dag is dat met een stoeltje voor je huisje zitten en de andere dag is dit naar het dorp en een terrasjes pakken. Voor gezinnen die lekker buiten willen zijn en niet te veel tierelantijnen zoeken, is Makkum de uitgelezen plek.”

Zuivere lucht

De liefde voor Makkum zit er ook bij de kinderen in. Janneke: “Onze kinderen

FAMILIE SALOMONS AUS ALMERE: “MAKKUM FÜHLT SICH AN WIE EIN ZWEITES ZUHAUSE”

Familie Salomons, Süchtig / Versessen nach Makkum ... und Windsurfen Wenn sie von Almere in dem Dorf ankommen, dann wird sofort der Schalter umgelegt. Der wöchentliche Druck macht Platz für ein Urlaubsgefühl und Ruhe kehrt ein bei Familie Salomons. Nicht, dass sie stillsitzen, denn alle fünf Familienmitglieder sind vom Windsurfen faziniert und dann nicht einfach hin und her, sondern Speed-Surfen, d.h. so schnell wie möglich.

zijn 18, 20 en 22 jaar. Die hebben ook hun eigen vakanties, maar als we naar Makkum gaan, gaan ze nog steeds graag mee. Dat wil toch wel iets zeggen. En de lucht is hier ook een stuk zuiverder. Onze jongste zoon is altijd verkouden. In Makkum niet. Dat is puur te danken aan de lucht.”

Surfstek

Volgens Luc heeft Makkum een bepaalde naam hoog te houden. In het algemeen als trekpleister, en als de surfstek van Nederland in het bijzonder. “Ik surf ook op andere plaatsen dichterbij Almere. Strand Horst bijvoorbeeld. En ook daar kent iedereen Makkum. Ook al zijn ze er nog nooit geweest. Als je iets uitdagender wilt surfen, dan moet je hier zijn. We

voelen ons echt verbonden met Makkum. Ik koop er ook mijn surfspullen in de shop bij het strand. Makkum is pittoresk met zijn historische koopmanshuizen, de vele steegjes, leuke winkels en terrassen.”

Publiekstrekker

De sluis bij de brug is een publiekstrekker. Janneke: “Dat er nog geld wordt geïnd met een klompje voor de boten die passeren is erg leuk. Er staan altijd mensen. Het dorp heeft ook nog een oude kerk die je kunt bezichtigen: de Doniakerk uit 1660, in gotische stijl opgebouwd. De moeite waard. Een aanrader is ook de robbentocht. Dan kun je met een boot vanaf De Holle Poarte de wadden op om zeehonden te spotten.”

41 Makkum Magazine/2023
DAGELIJKS GEOPEND VOOR VERHUUR EN LES: > WINDSURFEN > KITESURFEN > CATAMARAN > SUP DIRECT AAN HET STRAND | DE HOLLE POARTE 8 | 8754 HC | MAKKUM DIRECT WINDSURFEN > BASIS CURSUS €45 > VERHUUR V.A. €20 VOOR 2 UUR KRAANWERKZAAMHEDEN TOT 45 TON TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN trompjachtservice @ gmail.com www.trompjachtservice.nl stienplaat 5b 8754 HE makkum tel: 06 25058109

1 ligplaats 2 havens

ZEILEN OP HET IJSSELMEER

EEN UNIEKE ERVARING

De wind, het water, de lucht: je ervaart het nergens zo intens als op een zeilboot. Prikkel al je zintuigen: laat je meevoeren met de deining van de boot, voel de spanning van het plots omslaande weer en geniet van de ultieme rust van de natuur.

Heb je altijd al eens willen ervaren hoe het is om te zeilen? Boek deze zomer een tour bij ijsselmeercharterevent.nl, trotseer het IJsselmeer en bezorg jezelf gegarandeerd een unieke ervaring en een ultiem vakantiegevoel.

DE FORTUNA

IJsselmeercharterevent.nl verwelkomt je op zeilboot Fortuna: een Elan Impression 444 van 13,5 meter lang. Gecertificeerd om ook de oceaan mee over te varen en dus volkomen veilig en van alle gemakken voorzien. Het schip is helemaal vanuit Valencia overgevaren om vanaf nu het IJsselmeer op te gaan voor een geweldige belevenis langs de Friese kust.

DE ONVOORSPELBAARHEID

VAN HET IJSSELMEER

Ook al zeil je regelmatig op binnenwateren, zeilen op het IJsselmeer is een hele andere beleving. De boot schommelt meer doordat er een grotere golfslag is en door de weerbarstigheid van het

meer voel je de kracht van het schip nog beter. Bovendien staat er bijna altijd wind. Je kunt dus gegarandeerd de zeilen hijsen.

Diezelfde wind zorgt ook voor een flinke dosis opwinding wanneer deze van het een op het andere moment omslaat van windkracht 2 naar

7. Die zonnebril kan af en de jas aan. Vaak zie je de dreigende luchten al van verre aankomen. Nergens is het weer zo veranderlijk als op het IJsselmeer.

ESSENTIEEL TIJDENS EEN

DAG OP HET WATER

- Warme kleding

- Waterdichte kleding

- Schoenen met een goed profiel

- Zonnebril

- Zonnebrand

- Eventueel een flesje water en een snackje

SAILING ON THE IJSSELMEER: A UNIQUE EXPERIENCE

The wind, the water, the air: nowhere else can you experience it as intensely as on a sailboat. Stimulate all your senses: let yourself be carried away by the swinging of the boat, feel the tension of the suddenly changing weather and enjoy the ultimate tranquility of nature.

Have you always wanted to experience what it is like to go sailing? Book a tour at IJsselmeer charterevent this summer, defy the IJsselmeer and guarantee yourself a unique experience and the ultimate holiday feeling.

SEGELN AUF DEM IJSSELMEER: EIN EINZIGARTIGES ERLEBNIS

Der Wind, das Wasser, die Luft: Nirgends erlebt man es so intensiv wie auf einem Segelboot. Reizen Sie alle Ihre Sinne. lassen Sie sich mitreißen vom Schaukeln des Bootes, spüren Sie die Spannung des plötzlich wechselnden Wetters und genießen Sie die ultimative Ruhe der Natur.

Wollten Sie schon immer einmal erleben, wie es ist, zu segeln? Buchen Sie diesen Sommer eine Tour beim Ijsselmeercharterevent - , Trotzen Sie dem IJsselmeer und gönnen Sie sich eine garantiert einzigartige Erfahrung und ein ultimatives Urlaubsgefühl.

44 Makkum Magazine/2023
Schipper zeilboot De Fortuna.

ZEILTOCHT BOEKEN

Een zeiltocht boek je via het VVV-kantoor of via de website ijsselmeercharterevent.nl. De gewenste datum, de inhoud van de tocht en overige wensen bespreek je in een telefoongesprek met de schipper en tevens eigenaar van de boot. Of je nu rustig op het dek, met een drankje in je hand, van de zon wilt genieten of met de wind in je haren het meer wilt trotseren terwijl de zeilen worden gehesen: je bepaalt zelf hoe de tour eruit komt te zien. Alles uiteraard onder voorbehoud van het weer. www.ijsselmeercharterevent.nl

Tegelijkertijd brengt de natuur een kalmte met zich mee. Je vaart langs de grillige Friese kust, dus overal waar je kijkt zie je natuurgebied vol met flora en fauna. Ontdek vogels die je alleen aan de kust ziet, zoals zangvogels, ganzen en steltlopers, terwijl je langs de torentjes van Hindeloopen en Stavoren vaart.

EEN DAGTOUR

Tijdens een dagtocht vertrek je rond 09.30 uur vanuit Makkum. Vervolgens vaar je over het IJsselmeer richting Stavoren of Hindeloopen. Eenmaal daar aangekomen, ga je een uur van boord zodat je deze gezellige Friese Zuidermeerdorpjes op zijn best kunnen ervaren.

STAVOREN

Bezoek de oude haven in Stavoren. Je kunt er heerlijk rondwandelen. Pak vervolgens het gezellige centrum van Stavoren mee en trakteer jezelf op een visje. Nog tijd over? Bekijk het vrouwtje van Stavoren of werp een blik op de bijzondere fontein van de stad.

DE TOCHTEN

Je kunt verschillende tochten maken. Kies voor een dagtocht, een weekend weg of een hele week zeilen op de Fortuna.

DAGTOCHT

- Maximaal 8 personen

- Van 09.30 tot 17.00 uur

- Inclusief koffie, lunch en ’s middags een borreltje.

WEEKENDTRIP

- Minimaal 4 en maximaal 6 personen

HINDELOOPEN

Breng een bezoekje aan Museum Hindeloopen en leer alles over de scheepsvaartgeschiedenis van de stad. Heb je meer interesse in de Elfstedentocht, waarvan Hindeloopen een van de elf steden is, dan kun je je hart ophalen in Hindeloopens’ Eerste Friese Schaatsmuseum. Liever de stad verkennen? Struin op je gemak rond en laat je leiden door de oude straten, grachten en houten bruggetjes in de oude kern van Hindeloopen.

Op de terugweg vaar je vanuit Stavoren of Hindeloopen langs de windmolenparken op het IJsselmeer. Van zo dichtbij heb je deze enorme windmachines nog nooit gezien. Rond 16.30 uur stap je in Makkum weer van boord en start het nagenieten van een heerlijke dag uit.

- Van vrijdag 13.00 uur tot zondag 16.00 uur

- Inclusief koffie, lunches, borreltjes, schoonmaak, havengeld, brandstof en handdoeken & bedlinnen. In overleg is diner ook mogelijk.

EEN WEEK ZEILEN

- Maximaal 4 personen

- Van zaterdag tot zaterdag

- Inclusief koffie, lunches, borreltjes, schoonmaak, havengeld, brandstof en handdoeken & bedlinnen. In overleg is diner ook mogelijk.

45 Makkum Magazine/2023

High-Tech Offset volgens Veldhuis Media

We produceren het drukwerk volgens de ISO 12647-2 norm. Het is dé standaardnorm voor offsetdruk. Hierdoor garanderen wij een voorspelbare kwaliteit. Je wensen en ons drukproces naadloos op elkaar aangesloten. Hierdoor krijg je het kwaliteitsdrukwerk mooi op tijd en toch voordelig.

Snel en voordelig het drukwerk op de plaats van bestemming.

info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl 085 - 082 45 00 Eekhorstweg 1 7942 JC Meppel
en Dat kunnen
Als
ADV-Veldhuis Media_Vrouw lezend met oortjes-A4.indd 1 02-06-2022 12:41
we.
geen ander.
Suderseewei 4a • Makkum • info@zeilmakerijsudersee.nl • T. 06-25331354 Zeilmakers met passie voor het vak Dealer van Wij ondersteunen ondernemers, agrariërs, zelfstandigen en particulieren Wij ondersteunen ondernemers, agrariërs, zelfstandigen en particulieren

Programma 2023

In Makkum en omgeving is altijd veel te beleven. Van leuke strandactiviteiten, gezellige markten, mooie tentoonstellingen tot de leukste uitstapjes voor kinderen. Hieronder een greep uit de vele evenementen:

ZATERDAG 13 MEI

THEATER: LEKS “DE GRENS”

Theatervoorstelling in het kasteeltje van Makkum (online reserveren). www.cultureelpodiummakkum.nl

ZATERDAG 13

EN ZONDAG 14 MEI 10.00-16.00 UUR

NATIONALE MOLENDAGEN

Cornwerd

ZATERDAG 20 MEI 14.00-17.00 UUR

JUBELJENDE JUBILEA DEI

Vier bedrijven in het centrum van Makkum hebben een jubileum. De twee hofleveranciers bestaan zelfs 130 jaar en alle winkels vieren dit feest mee!. Kijk voor het programma op www.inmakkum.nl

ZATERDAG 3 JUNI T/M

DONDERDAG 3 AUGUSTUS KUNST IN DE TUINEN

Kunstroute in Exmorra. www.beleefexmorra.nl

ZONDAG 11 JUNI

IER EN BETIID OP PAAD

Douwtrappen aanvang 5.00 uur. Start workumerdijk 27 (online reserveren). www.cultureelpodiummakkum.nl

ZATERDAG 24 JUNI

AUTOCROSS

De grutte priis fan Makkum. Cross terrein Weersterweg. www.autocrossclubmakkum.nl

ZATERDAG 24 JUNI

MAKKUMER SÚDWAARD

Wandelexcursie langs de bloeiende bloemen. www.itfryskegea.nl

WOENSDAG 28 JUNI

MAKKUMER NOARDWAARD

Wandelexcursie over een normaal gesproken niet toegankelijk eiland. www.itfryskegea.nl

ZATERDAG 8 JULI

MUZIEK

Vermaak in het centrum, kijk voor meer info op www.inmakkum.nl

VRIJDAG 14 JULI

T/M DINSDAG 18 JULI

MAKKUMER MERKE

Kaatspartijen, feesttent met livebands en Kermis. www.kv-makkum.nl

ZATERDAG 22 EN 29 JULI

EN 5,12 EN 19 AUGUSTUS

MUZIEK

Vermaak in het centrum, kijk voor meer info op www.inmakkum.nl

VRIJDAG 24 AUGUSTUS EN ZATERDAG 25 AUGUSTUS MAKKUMER VISSERIJDAGEN

Thema ‘De wereld op zijn kop’. www.visserijdagen-makkum.nl

DONDERDAG 31 AUGUSTUS EN VRIJDAG 1 SEPTEMBER

LEUGENBOLLEPOP

De 30e editie van het muzikale Leugenbollepop. Waar Makkumer sterren gaan zingen op het Plein in het centrum.

48 Makkum Magazine/2023
AUTOCROSS KAATSEN
125 JAAR KONINGINNEVERENIGING
TIJDENS MAKKUMER MERKE

DONDERDAG 31 AUGUSTUS

125 JAAR

KONINGINNEVERENIGING

Kijk voor het programma op deze bijzondere dag: www.koninginneverenigingmakkum.nl

ZATERDAG 2 SEPTEMBER MUZIEK

Vermaak in het centrum, kijk voor meer info op www.inmakkum.nl

ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 SEPTEMBER MONUMENTENWEEKEND

Openstelling Monumenten. erfgoed@sudwestfryslan.nl

VRIJDAG 15 SEPTEMBER

T/M ZONDAG 17 SEPTEMBER

REAL TRIP

Strand/IJsselmeer Makkum . Windsurf evenement. www.therealtrip.nl

ZATERDAG 16 SEPTEMBER

SLAG OM MAKKUM

Sloeproeien in de haven en op het IJsselmeer met na afloop van 16.00-20.00 live muziek op het Plein. Vanaf 20.00 muziek bij Café Romano aan de Markt. www.slagommakkum.nl

ZATERDAG 18 NOVEMBER

SINTERKLAAS INTOCHT

In de haven van Makkum

ZATERDAG 25 NOVEMBER

SINT WILLEDEI

Voor de kinderen spelletjes en andere activiteiten in het centrum met Sint en zijn Pieten.

ZONDAG 26 NOVEMBER

10.00-16.00 UUR

MOLENDAG

SÚDWEST FRYSLAN

Molen Cornwerd

IN DE ZOMER

RONDVAART MAKKUM

Met een open praam varen over de binnenwateren. Elke dinsdag en donderdagmiddag. www.preamke.nl

BOTTER TX 33

Meevaren op de botter TX33 op het IJsselmeer. www.tx33.nl

FRYSKE GEA

Excursie noordwaard max 9 personen. www.itfryskegea.nl

OORLOGSROUTE

Route op eigen gelegenheid te volgen dmv QR codes door het centrum van Makkum. www.inmakkum.nl

WANDELEN

DOOR MAKKUM

Op eigen gelegenheid, via een gidsje welke voor € 3.50 te verkrijgen is bij VVV Makkum. Suderseewei 11

STEEGJESKUIER

Kuier door de steegjes van Makkum met gids te boeken bij VanNuyen Hoeden www.vannuyenmakkum.nl

MOORDMYSTERIE

Interactief moordspel. www.skilderentertraining.nl/ moordmysterie

Scan de QR-Code voor meer informatie over Makkum

Beleef het

MELKTAP DE HEMMEN

Melktap en Koffie&Theetuin. www.de-hemmen-makkum.nl

RONDWANDELINGEN

MAKKUM

Rondwandelingen dorp Makkum van Stichting Âld Makkum op aanvraag

06 11 21 57 37

49 Makkum Magazine/2023
SLAG OM MAKKUM LEUGENBOLLEPOP

Handige adressen

IN EN RONDOM MAKKUM

ALGEMEEN

POLITIE, BRANDWEER, AMBULANCE

Algemeen alarmnummer: 112

Politie: 0900 - 8844

Brandweer Makkum: Waardwei 1, 8754 HB Makkum. 088-2299999.

Taxi: vd Bles Suderséwei 11

8754GK Makkum 0515 -232222

VVV: suderséwei 11

8754GK Makkum 0515 -232222

GEZONDHEIDSZORG, ZIEKENHUIS, EHBO, TANDHEELKUNDE

Antonius Ziekenhuis: Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek. 0515 488 888

Sûnhûs – Gezondheidscentrum (huisarts en apotheek): Dominee L. Touwenlaan

13-A, 8754 BP Makkum. 0515 231 770, www.sunhus.nl

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum: Cynthia Lenigestraat 22, 8754 CD Makkum tel: 0515-750576.

Dokterswacht. Antonius Ziekenhuis: Bolswarderbaan 1, Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).

Aesclepios Zorggroep: Brouwerssteeg 7, 8754 GB Makkum. 0515 231 770

FysioMaks Fysiotherapie: Bleekstraat 16, 8754 CL Makkum, 0515 430038

Fysiotherapie praktijk Boes: Voorn 35, 8754BA Makkum 0515-232221

Verloskundige Praktijk Bolsward: Thomasstraat 3 /D, 8701 XJ Bolsward 0515 572 804

Uitleen Hulpmiddelen: 088-0009488

DIERENKLINIEK

Dierenkliniek Makkum: Bleekstraat 44, 8754 CL Makkum. 0515 228 010

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”: Voor spoedgevallen 0517-531274

De Tunen 1, Witmarsum.

KERK

PKN MAKKUM: Buren 17, 8754 CX Makkum, 0515 232 264

VanDonia kerk:Kerkeburen 37 8754 CZ

Makkum

Doopsgezinde/Katholieke kerk

Bleekstraat 11, 8754CK Makkum

BIBLIOTHEEK, LEESZAAL, SPEEL-O-THEEK

Bibliotheek Makkum: Kerkstraat 14, 8754 CS Makkum. 0515 231 385

Strandbieb: De Holle Poarte, 8754 HC Makkum.06 57310993

OVERNACHTEN

Strandhotel Vigilante: Holle Poarte 10, 8754 HC Makkum, 0515 238 222

Lodgehotel de Lelie: Houtmolen 8, 8754

GJ Makkum, 0515 745 028

De Waag: Markt 13, 8754 CM Makkum 0515 231 447

BEACH RESORT MAKKUM: Langezand 2, 8754 HR Makkum, +31 (0)515 23 22 85 info@makkumbeach.nl

Hotel Villa Mar: Ds.L. Touwenlaan5, 8754BP Makkum 0515-232468

Overnachten bij de Hofleverancier: Kerkstraat 25 8754CR Makkum 0515 231651 . info@vannuyenmakkum.nl

Bed&Breakfast De Schans: De Schans 6, 8754GA Makkum 0515 232082

It Feintshûs: Houtmolen 2, 8754GJ Makkum. 0515-233195

De Baaies: Achterdijkje 24, 8754EP Makkum. 06 51406145

Recreatiecentrum De Holle Poarte: De Holle Poarte 2, 8754HC Makkum 0515231344

Chaletbemiddeling Makkum: De Holle Poarte 2-S22 Makkum 0515 785010 info@chalets-makkum.nl

FIETSVERHUUR

Rinia Fietsen: Kerkstraat 4, Makkum info@riniafietsen.nl. 0515 232 111 Marina Makkum: Suderseewei 6-8 | 8754 GK | Makkum, 00 31(0)515-23 28 28

MUSEUM/DOCUMENTATIECENTRUM

De Waag Makkum: Waagsteeg, 8754ET Makkum. Openingstijden ovb april t/m september: Donderdag en vrijdag 12.00 –17.00. Meer informatie 06-11215737

OPENBARE TOILETTEN

Makkum: Haven Centrum, Workumerdijk Holle Poarte: De Holle Poarte 2

WATERSPORT

Politie: 0900 - 8844

WATERPOLITIE REGIO NOORD: 0443 535355

WATERSPORTVERHUUR

Zuidwaard Watersport Makkum: De Munniksplaat 17, 8754 HG Makkum, 0515 232 187.

Surf N Sail Makkum: De Holle Poarte 8, 8754 HC Makkum, 06 47326481. Windsurf en kitesurfschool Funsport Makkum: De Holle Poarte 8A, 8754 HC Makkum, 0515 231 085.

Funsport Makkum Windsurf shop: De Skilbank 9, 8754 HP Makkum, 0515 231 085. Sloepverhuur Makkum: Langezand 2b, 8754 GL Makkum, 0515 232 187.

Tornado Sailing Makkum: De Stienplaat 5, 8754HE Makkum, 0515-559260.

Antix Sports Kiten/windsurfen/suppen: Doniastraat 28, 8754EK Makkum, 06 57333735.

Sup Kids Makkum: Jörg Bossack supkidsmakkum@outlook.com, 06 49026018.

CARAVAN

Caravan Centrum Makkum: Munniksplaat 2, Makkum, 0515-231550.

JACHTHAVENS

Jachthaven Marina Makkum:

Suderseewei 6-8, 8754 GK Makkum, 0515 232 828.

Gemeentelijke Jachthaven Makkum

Gemeentelijke Jachthaven Makkum. 06 22567254.

RONDVAARTEN

Rondvaart Makkum: De Holle Poarte 2, 8754 HC Makkum, 06 14844844.

Rondvaart It Preamke: Suderseewei 11, 8754 GK Makkum, 0515-232222. preamke@makkum.nl

Blazer TX33: Workumerdijk 1, Makkum, 06 20968381.

ZEILMAKERIJ

Zeilmakerij Sudersee: Suderseewei 4A, 8754GK Makkum, 0514 681962. De Vries Sails: Waardwei 7, 8754HB Makkum, 0515-231738.

50 Makkum Magazine/2023

Welkom bij Rinia Fietsen!

Een gerenommeerd bedrijf in de verkoop en reparatie van fietsen. Inmiddels is de winkel in Makkum 400m2 en daarmee 1 van de grootste fietsenwinkels in zuidwest Friesland. Het bedrijf vond haar oorsprong in mei 1893 is nu inmiddels de oudste fietsenwinkel die door dezelfde familie wordt gerund, een feit waar we erg trots op zijn! Sinds 1 mei 2018 hebben wij ook een tweede winkel in Harlingen geopend. Ook hebben wij in deze periode het predicaat Hofleverancier toebedeeld gekregen. Naast fietsen verkopen en repareren zijn wij erg actief met het verhuren van allerlei fietsen op verschillende locaties door de gehele sudwesthoek. We hebben altijd een groot aantal fietsen op voorraad. Van de bekende A merken; recreatie, toer, sport, elektro, voor ieder wat wils. U bent altijd van harte welkom om onze mooie winkel eens te komen bezichtigen en we vertellen u graag meer over al onze activiteiten!

Met vriendelijke groet, Timen Rinia, 4e generatie fietsenmaker.

Rinia Fietsen

in Makkum en Harlingen:

Accessoires

Benieuwd of er ook een elektrische Batavus, Sparta of KOGA voor jou is? Kijk dan in onze collecties, want ook met jou hebben we rekening gehouden! Over details doen we niet moeilijk. Wil je net een andere lamp erop? Of zo’n handig mandje voorop? En ook nog eens extra grote fietstassen voor de grote boodschappen?

Rinia Fietsen kan dat gewoon voor je regelen, want voor elke wens hebben wij een geschikte elektrische fiets.

In iedere prijsklasse:

Bij Rinia Fietsen geloven wij in fietsen in iedere prijsklasse, mits de kwaliteit goed is! Een fiets blijft een service gevoelig product dus willen wij het fietsplezier wel kunnen garanderen. Uiteraard zullen er partijen zijn die goedkoper beweren te zijn, maar is dat op de langere termijn ook zo?

Beschikbaarheid

Er is inmiddels een groot aanbod in fietsen, ook online.. Wij kiezen er bewust voor onze klanten fysiek in 1 van onze winkels te verwelkomen om vervolgens de juiste fiets uit te kunnen zoeken. Staat uw fiets hier niet tussen dan kunnen wij deze hoogstwaarschijnlijk op korte termijn toch leveren, u zult dan de eerste zijn die deze fiets kan komen testen en wellicht aan te schaffen.

Maak een proefrit!

Maak je niet druk als al die details over elektrische fietsen je echt niet interesseren. Je kunt gewoon naar Rinia Fietsen gaan, je behoeftes en wensen aangeven, proefritjes maken en dan rolt er zo de e-bike van je dromen uit. In Makkum en Harlingen vind je dé showroom van Batavus, Sparta en KOGA waar je op je gemak rond kunt lopen in ons testcenter waar je e-bikes kunt uitproberen. Er zit er ook vast een voor jou tussen!

Makkum

Kerkstraat 4, Makkum info@riniafietsen.nl

0515 232 111

Harlingen

Voorstraat 87, Harlingen Info@riniafietsen.nl

0517 853 247

Kijk ook op: www.riniafietsen.nl
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.