GrootSneek 7 - 2021

Page 1

MAANDBLAD

07-2021

GROOTSNEEK.NL

9e JAARGANG • NR. 94

FOTO: LAURAKEIZERFOTOGRAFIE.NL

JOOP BRUINSMA EN MEINTE ABMA

HEBBEN HUN VRIJHEID LIEF! Zadelmakersstraat 1, 8601 WH Sneek

0515-424545 | www.rooth.frl Schoonmaakonderhoud

Glasbewassing

Gevelrenovatie

Vochtbestrijding

Schoorsteenvegen

Ongediertebestrijding

Brand- en roetreiniging

Gladheidsbestrijding


2

NUMMER 07 • 2021

PLANNEN VOOR 30 NIEUWBOUWWONINGEN IN WOUDSEND

GEEN LICHT ZONDER SCHADUW Er zijn mensen van het half volle glas en lieden die hun glas immer half leeg hebben. Uiteraard ook nog veel lui die er ergens tussen in zitten. Ik ben meer een man van ‘ik loop wel even naar de kraan en vul het glas’. In beweging komen, juist als het niet allemaal zo lekker loopt. De afgelopen weken regelmatig de gang naar de kraan gemaakt. Want het voelt echt niet goed dat ook deze zomer wederom veel evenementen afgelast worden omdat de coronamaatregelen dusdanig zijn aangescherpt dat van echt feest geen sprake kan zijn. Ik meng mij absoluut zo weinig mogelijk in de COVID-19 discussie, geen zin in een warme kop en koude voeten. Ik vind het alleen vreeslijk sneu voor al die honderden vrijwilligers die zich het snot voor de kop hebben gewerkt om er een spetterende zomer van te maken en nu met lede ogen moeten constateren dat het toch niet zo’n feestelijke juli- en augustusmaand wordt als waarop gehoopt was. Ik hoor het René Nagelhout, voorzitter van de SKS nog zeggen: “Ik bin hiel earlik; der sil in lêst fan myn skouders falle at op 24 july it startskot falt…” Dat schot valt niet: “Mei pine yn it hert moatte wij de silerij dit jier op ’e nij skrasse!” Al dit nieuws verbleekt met wat eerder deze maand in Amsterdam gebeurde, de laffe moord op Peter R. de Vries. De tot officieel uitgeroepen ‘Ramp in Limburg’. Kortom er is wel eens een betere julimaand geweest. Ondertussen ging de redactie dwars tegen alles in weer op zoek naar mooie positieve verhalen en stuk voor stuk kwamen we weer thuis met (h)eerlijke ‘stories’. Levensverhalen van op het oog doodgewone GrootSnekers, die volop in het leven staan. Ook voor hen geldt ‘geen licht zonder schaduw’. Gelukkig werd er tijdens het interviewen genoeg gelachen, stond er koffie met ‘wat lekkers’ voor ons klaar. Vervolgens tikten wij onze vingers weer blauw om al die kostelijke verhalen en wederwaardigheden aan het papier toe te vertrouwen. Geniet er maar van, met volle teugen en onthoud: ‘Hilaritas overwint alles!’ Nou ja, bijna alles.

Feul leesplezier!

In Woudsend is behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen. De plannen voor de bouw van de circa 30 woningen in Woudsend passen daar goed bij. Het plangebied is onderdeel van een 16 hectare groot agrarisch gebied tussen de rondweg N928 en bedrijventerrein De Welle. Dit

gebied is volledig in het bezit van gemeente Súdwest-Fryslân Een deel van de woningbouw kan aan open vaarwater komen te liggen, waardoor ook woningen in het hogere koopsegment kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is er, om diversiteit in het It Skar 2 te krijgen, mogelijk ook ruimte voor innovatieve woonconcepten. De gemeenteraad buigt zich op 30 september 2021 over de aanvraag van het krediet.

COLLECTANTEN VOOR KWF IN GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN GEZOCHT

Hét maandblad met verhalen uit jouw regio!

MAANDBLAD

07-2021

GROOTSNEEK.NL

9e JAARGANG • NR. 94

EERSTVOLGENDE UITGAVE: DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2021 FOTO: LAURAKEIZERFOTOGRAFIE.NL

JOOP BRUINSMA EN MEINTE ABMA

HEBBEN HUN VRIJHEID LIEF! Zadelmakersstraat 1, 8601 WH Sneek

0515-424545 | www.rooth.frl Glasbewassing

Woningbouwplan It Skar 1 (foto) werd gerealiseerd naar aanleiding van de Ontwikkelingsvisie Woudsend 2002. In de waterrijke en groene wijk in het zuidoosten van Woudsend werden 77 woningen gerealiseerd. It Skar 2 sluit aan op de in 2012 opgeleverde wijk.

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Voor al die miljoenen levens maakt KWF al 71 jaar het verschil. Zij tracht het beleid te beïnvloeden en deelt haar kennis. Zij financiert en faciliteert het kankeronderzoek dat hiervoor nodig is.

Henk van der Veer redactie GrootSneek

Schoonmaakonderhoud

WOUDSEND - Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van woningbouwplan It Skar 2 in Woudsend. In het plan wordt uitgegaan van circa 30 woningen op een grondgebied van zo’n 3 hectare.

Gevelrenovatie

Vochtbestrijding

Schoorsteenvegen

Ongediertebestrijding

Brand- en roetreiniging

Gladheidsbestrijding

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA

KIJK VOOR HET LAATSTE NIEUWS OP: WWW.GROOTSNEEK.NL

Ieder jaar, begin september, gaan 80.000 collectanten van deur tot deur om geld op te halen Dit doen zij met de bekende collectebus of met een QR-code.

In veel plaatsen in de gemeente SúdwestFryslân heeft de organisatie daarvoor collectanten en wijkhoofden nodig. Help jij in de collecteweek van 5 -11 september 2021 mee?

Kijk voor de mogelijkheden op https://www.kwf.nl/help-mee/vrijwilliger/collecteteam of bel 020 - 570 05 00 voor meer informatie.


sneek

GROOTSNEEK.NL

3

Prachtige plaatjes van, voor en door de regio delen wij graag in ons maandblad! Heb jij een mooi kiekje geschoten in de regio Sneek? Deel ‘m met ons via info@yingmedia.nl. Wie weet zie je jouw foto terug in ons blad!

16:44

Klik! Theater Sneek in het zonnetje om 16:44 uur op 23 juni 2021. Fotograaf: Douwe Steiginga

ORGEL VAN DE ZUIDERKERK GAAT NAAR POLEN SNEEK- Op zondag 18 juli vond de overdracht plaats van het orgel uit de Zuiderkerk in Sneek aan de Oudkatholieke gemeente van Lodz in Polen. Deze week nog wordt begonnen met het afbouwen en inpakken van het orgel dat in 1893 door orgelmaker Jan Proper uit Kampen in de Gereformeerde Zuiderkerk geplaatst werd. Het in 1893 geplaatste orgel wordt in 1951 door orgelmaker J. Reil hernieuwd en in hetzelfde jaar in gebruik genomen. Na de hernieuwing is het orgel een ‘pronkje’ in de kerk. Maar dat duurt niet lang, want al in 1957 hapert het instrument. Door uitdroging (heteluchtverwarming!) ontstaan er scheuren in de laden met als gevolg lekkage, bij- en doorspraak. Het duurt tot 1979 (!) dat het orgel gerestaureerd wordt. In dat jaar wordt de vernieuwde Zuiderkerk in gebruik genomen met bespeling van het orgel. De restauratie van het orgel kon gedaan worden door een schenking van 125.000 gulden door het bestuur van Aere Perennius. De restauratie wordt verzorgd door orgelmaker Reil uit Heerde. Het

SIMMER YN SÚDWEST

VOORTVAREND VAN START probleem van uitdroging speelt in de jaren negentig weer op. In 2001 wordt dit euvel met de nieuwste technieken opgelost. Het orgel heeft sindsdien meer draagkracht en volume en klinkt weer negentiende eeuws. Binnenkort zal er geen enkele Gereformeerde Kerk in Sneek meer als godsgebouw zijn. Niet een uniek gegeven, want overal in ons land verdwijnen kerkgebouwen. Wat overblijft is één gebouw waar de Sneker Protestanten bijeenkomen: De Grote- of Martinikerk in het hartje van Sneek. Eerder al werd het kerkorgel uit de Noorderkerk voor 105.000 gulden verkocht aan de Andreaskerk van de EvangelischLutherse gemeente in Rotterdam. Het kerkinterieur verhuisde naar Roemenië.

SNEEK- Op maandag 12 juli gaven wethouders Mark de Man En Bauke Dam het startschot voor een zomervakantie lang gratis activiteiten in gemeente Súdwest-Fryslân. Zo gingen zij drummen in Pingjum op de Buurtcamping SoCo, toonden zij hun acteerkunsten tijdens een toneelworkshop van cultuurbureau Akte 2 te Bolsward en gingen de beide mannen in Sneek de uitdaging aan op de whipe-out-baan van beweegteam Súdwest-Fryslân. Ruim 400 enthousiaste kinderen en jongeren deden deze eerste vakantieweek mee aan diverse sport- en spelactiviteiten, culturele en creatieve workshops of kwamen met hun ouders vakantievieren op de buurtcamping. In totaal staan er gedurende 6 weken meer dan 140 verschillende en leuke activiteiten op het programma. Zoals Studio Stoereloer van 27 t/m 30 juli in Sneek. Speciaal voor kinderen van 6 t/m 13 jaar zijn dan bij het gebouw van So&Co aan de Gonggrijpsstraat 52 allemaal leuke, grappige, stoere en gratis workshops, aangeboden door cultuurbureau Akte 2. Bouw je eigen raket of leer hoe je een geluksmunt giet met tin. Ontdek, bouw en laat je fantasie de vrije loop tijdens deze vakan-

VOOR HET LAATSTE (SPORT)NIEUWS UIT JOUW REGIO KIJK JE OP:

WWW.GROOTSNEEK.NL

tieweek! Studio Stoereloer is een initiatief van beeldende kunstenaars om kinderen uit te dagen eens iets anders te gaan doen. Samen met deze professionals leren zij om te gaan met verschillende gereedschappen en materialen. In Bolsward is op 3 en 4 augustus ‘Muziek in Het park’. Kom samen met je ouders, broer of zus naar het Julianapark en probeer verschillende instrumenten uit. Op 5 en 6 augustus is IJlst aan de beurt met ‘Muziek bij de fontein’. Samen maken jullie tijdens deze bijeenkomst een mooi muzieknummer. Iedereen mag meedoen, maar geef je wel even op. www.simmerynsudwest.frl

sneek OOK NIEUWS TE MELDEN? LAAT HET ONS WETEN!

REDACTIE@GROOTSNEEK.NL


WIJ FELICITEREN DE IFKS MET HAAR 40 JARIG JUBILEUM!

www.kromhout.com


sneek

GROOTSNEEK.NL

“IK HÂLD FAN MINSKEN EN MYN FRIJHEID!”

5

Het brugwachtershokje van Abbegeaster Ketting, een mooiere locatie om op een zonnige julimorgen, een interview met twee ‘brêgewippers’ te hebben bestaat er volgens mij niet. Joop Bruinsma uit Sneek en Meinte Abma hebben vers gezette koffie en gebak klaar staan. “En in krintesûkerbôle, omdat jim fan dy moaie ferhalen skriuwe”, is Meinte uitermate gastvrij en complimenteus. Om met René Froger te spreken: ‘Alles kan een mens gelukkig maken!’ Op de Abbegeaster Ketting gebeurt dat zomaar, wij komen niets te kort! Joop en Meinte ‘verhalen, verhalen én verhalen’ maar. De voicerecorder draait…

UNIEKE BRÊGEWIPPERS DIE HUN VRIJHEID LIEFHEBBEN JOOP & MEINTE

Nog even en Sneker Joop Bruinsma neemt afscheid als brugwachter en zijn collega Meinte Abma zal een ander brugwachtershokje moeten zoeken om zo nu en dan ‘even in bakje te dwaan’. Joop Bruinsma, een bijzondere kerel, die eigenlijk helemaal niet zit te wachten op een interview waarbij hij centraal staat. “Ik wil wel metwerke, mar dan mut Meinte der ok bij weze”, is de enige eis die Joop vooraf stelt. Geen probleem, dan van beide heren het doopceel maar lichten. Een dubbelportret lukt niet, de mannen vertellen van de hak op de tak. Moeilijk om structuur aan te brengen. Zo ziet hun beider leven er ook wel een beetje uit. >>

TEKST HENK VAN DER VEER FOTO'S LAURAKEIZERFOTOGRAFIE.NL


6

NUMMER 07 • 2021

J

JOOP DE STADSJONGEN Joop Bruinsma (1955) is een kleurrijke Sneker die als eerste van het duo begint te vertellen in antwoord op de vraag ‘fan wie bist der een’. “Ik bin op ‘23 ses 1955’ op de Gedempte Neltjeshaven in Sneek geboaren. In un groat gesin, un héél groat gesin. We waren met un man òf 14, mar ik weet ut nyt eens su presys. Ik bin de middelste en je súden sêge dat ik se allemaal metmaakt hew, mar dat is dus nyt su. Ik bin naar de Eben Haëzerskoal gaan en we gingen op sundach naar de kerk op ut Bolwerk. Dat laatste fon ik niks an, drukten we faak op un beltsje dêr, wurden we der úttrapt. We woanden achter ut ouwe plisyburo fan Sneek en we konden ok heel wat agenten. Ik kan mij nòch herinnere dat we der us un hondabrommerke achter ut buro futhaalden en dêrop rondkrosten. Flooch dat ding in ’e braan, nou ik sal dy fertelle dat we tòch met de matteklopper op ’e bealech kregen hewwe. Nou súden se sêge dat ut kyndermishandeling was, maar wij binne der nyt minder fan wurden.” Joop lacht z’n karakteristieke hese lach als hij aan al dat kattenkwaad terugdenkt. Moeder Hieke en vader Pieter, die in ‘de bou’ werkte, hadden de handen meer dan vol aan hun kroost. Van jongs af aan deed Joop klusjes om ‘un bússent’ te verdienen. Joop bewaart goede herinneringen aan zijn moeder, die met de opbrengst van de gespaarde zegeltjes

van de plaatselijke grootgrutter de kinderen naar de kermis stuurde. “Iedereen noemde har ok ‘Moeke Bruinsma’. Myn fader was un soad op ut Sneekterrein te finen, dêr trok hij de lijnen en su. Dat het ie jaren deen.”

MEINTE DE DORPSJONGEN Meinte Abma is een dorpsjongen en verloochent ook zeker zijn afkomst niet, hij is er trots op om een Friese plattelander te zijn. “Ik bin geboaren op 22 oktober 1962, midden yn Folsgeare. Wij wiene mei syn seizen, wêr’t ik de lêste fan wie. Fan de bern is der ien ferstoarn, dy’t ik net kend ha. Heit wie boer, in hurdwurkjende man. De Abma’s ha altyd yn Folsgeare buorke. Ien fan myn omkes is de skriuwer Willem Abma en in oare omke is letter boargemaster west. Nei him bin ik ferneamd. Hij is no al 91 jier. Ik ha ek noch in nicht, dy’t dûmny is. Ja, in hiele diverse famylje. Us heit wie Ruerd Teade Abma en mem hite fan Johanne Abma-Speerstra. Allegear oh sa Frysk. Ik ha in goeie jeugd hân, we boarten op ’e pleats, dêr’t ik oant myn 23ste wenne ha. Joop gong nei de Griffermearde Tsjerke hearde ik krekt, bij ús thús wiene se Herfoarme, oh sa. Mar yn’t lêst diene se der net safolle mear oan. Wij binne allegear goed te plak kaam. Ik ha fiif jier op’e legere skoalle fan Folsgeare sitten. It lêste jier bin’k nei de Groen van Prinster skoalle yn Snits gien. Dy skoalmaster yn Folsgeare paste net bij mij. At ik ergens in hekel oan ha is dat minsken de rezjy oer mij ha wolle. Ik ha it net sa op bazen.”

WAGENBRUGHE Beide mannen gingen na de lagere school naar het vervolgonderwijs. Joop behaalde op de LTS het timmermansdiploma en Meinte deed op de CTS een metaalopleiding. Joop brak in z’n jeugd tweemaal een been en daar ondervond hij nogal hinder van bij het solliciteren van een baan.

Joop Bruinsma

TEKST HENK VAN DER VEER // FOTO'S JOHAN BROUWER

“NOU IK SAL DY FERTELLE DAT WE TÒCH MET DE MATTEKLOPPER OP ’E BEALECH KREGEN HEWWE.”

“Op un gegeven moment hat ik der su’n last fan, toen hew ik un amtenaar fan ut Arbeidsburo even bij syn festje pakt en deur ut loketsje haald. Ik wú nyt alle weken un stempeltsje hale. Ik hew toen teugen dy fent seit ‘wannear’t astou an myn poen komst, dan komst ok an mij’. Fia de Sosiale Diënst bin ik toen bij Wagenbrughe (voorloper Empatec, red.) kommen, al docht ik earst dat ik der nyt thúshoarde. Allemaal invaliden nou? Toen ik dêr op kantoar ferskine moest, bin’k tòch mar gaan. Ik kom der binne en siën dêr un fent sitten. Ut earste wat ik teugen um sei ‘dyn kòp staat mij nyt an’. Ik kon meteen wear fertrekke. Wechweze. Ik bin wear teruchgaan naar de Sosiale Diënst

“DOE SEACH IK IN ADVERTINSJE ‘BRUGWACHTER GEZOCHT’, YN PARREGEA. DÊR HA’K OP DIEN EN IK KRIGE DE BAAN. en dêr seiden se teugen mij dat ik ut wel denke mocht mar nyt sêge. Se hewwe un nieuwe ouspraak foar mij maakt en toen mocht ik bij Van der Meer ferskine. Dat was un toffe pear. Hij gaf mij un rondleiding en ik kon an de slach. Earst in ut túntsje, mar dat fon ik te swaar: ‘Gaan self mar staan te graven!’ Ik kwam op’e timmeroudeling, moaie perioade had. Ik moest der walbeskoeiïngs sage. Un kollega fertelde mij dat de sage nyt befeilegd was. Dy sage hew ik even falle laten, ut ding flooch bij de muren op klapte op’e groan en het ut noait wear deen. Mar ik kreech wel un befeilegde saach.” Na vier jaar op de CTS te hebben gezeten gaat Meinte aan het werk bij straatmaker bedrijf Melis Cnossen in Sneek.

“Ik ha der twa jier wurke. Bealigjen, mar sa bin’k grut wurden. Doe ha’k in jier thús sitten, mar ús heit en ik pasten net sa goed yn’t wurk. Nei dat jier bin ik bij Wagenbrughe bedarre, op’e trekker. Doe seach ik in advertinsje ‘Brugwachter gezocht’, yn Parregea. Dêr ha’k op dien en ik krige de baan. Ik bin der yn 1992 hinne gien. Ik wie net myn dreambaan, ik bin der gewoan ynrolle. Yn’t begin ha’k it wol ferflokt, ik moast ek yn ’e weekeinen. Letter wende it wol. Ik bin troud mei Sonja Zwier fan Sint Jehannesgea. Ik ha har ‘ontmoet aan de waterkant’, yn’e kroech, Fjouwerhús, oan’e Tsjûkemar. We binne yn 1990 troud en hawwe twa jonges krige, Teade en Harm Jan. Us Teade en dy hawwe twa famkes: Femke Anne en Ilse. Dy binne alles foar mij.”


sneek

GROOTSNEEK.NL

7

TEKST HENK VAN DER VEER // FOTO'S JOHAN BROUWER

DE TELEGRAAF BOAD DÚZEND GULDEN. IK SEI ‘NEE’, OK AL BIEDE JUM TIENDÚZEND.

ZWARE JAREN De laatste jaren zijn voor Meinte zwaar geweest. Na verschillende operaties moest een been van hem worden geamputeerd. “Ja, dat docht wol wat mei in mins. At ik nachts fan bêd moat om nei de wc ta, dan sykje ik wolris om’e poat. En ik ha it measte lêst fan jokte oan’e grutte tean. Ja, dy sit der net mear mar ik fiel him wol. En ik ha earst ek skoften om’e trije tsjiller fyts omrûn dy’t yn it hok stie. No fyts ik fleurich troch de streek. Ik kin mysels rêde en ik mei ek noch autoride en kin myn wurk noch dwaan.” Joop ziet het raam van z’n riante brugwachtershuisje uit. Het uitzicht is fraai en er zijn dagen bij dat hij héééél veel ‘natuur’ ziet. “Mar dy ferhalen kanst nyt in ’e krante sette. At ik suks siën dan knik ik mar un bitsje. Dan duurt ut wel even langer foardat ik de brugge wear dicht doën!” Opnieuw volgt er een schaterlach. “Ik hew ok jaren bij ut diere-asyl in Sneek werkt, fond ik ok prachtech. Och jonge we kanne wel un hele dach prate.”

JOOP DE FOTOGRAAF Joop is z’n hele leven vrijgezel gebleven. “En dat befalt my prima! Ik hou fan ut frije leven. Hahaha! Ik bin nyt su’n feestfierder, ik bin twee kear in myn leven smoar weest, mar ferder hew ik un afkear fan drank. Myn groate hobby was froeger fotografearen, dat hew ik un soad deen. Ik kwam bij fotograaf Wil Steunebrink,

dy’t bij Ger Dijs werkte. Ik wurde un bitsje freelance fotograaf foar de Sneeker Krant. Ik had thús un eigen dokakamer. Ik maakte oait un foto fan un plisy-infal op de Singel. De Telegraaf boad dúzend gulden. Ik sei ‘nee’, ok al biede jum tiendúzend. Ik wú myn naam ok nyt onder de foto hewwe in de krante, gyn gesoademiter om’e deur. Su bin’k nou eenmaal.”

Meinte hoort de verhalen van Joop met een brede glimlach aan. Ongetwijfeld heeft de Parregaaster de verhalen vaker gehoord. Meinte komt regelmatig even bij Joop op de brug, waar hij de laatste jaren brugwachter was, voor een ‘bakje en in praatsje. Hij zal Joop straks missen nu hij met pensioen gaat.

Nog even en dan geniet Joop van zijn pensioen en Meinte zal ongetwijfeld een ander adresje vinden, waar hij mooie verhalen kan beluisteren. Hij gaat voorlopig nog wel even door met z’n werk als meewerkend voorman. “Ik hâld fan minsken en myn frijheid!” Dat laatste geldt voor beide mannen. Dat is wel duidelijk!


8

NUMMER 07 • 2021

TEKST HENK VAN DER VEER // FOTO'S JOHAN BROUWER

REISLUSTIGE ZUSSEN ONT De vier zussen Wink zijn besmet door het reisvirus. Hun verhalen zouden met gemak een flinke reisbijlage van Groot Sneek kunnen vullen. Onderhand hebben ze bijna alle continenten bezocht. En hun ‘bucketlist’ groeit alleen maar, want ‘er is nog zoveel te ontdekken’. Sinds vijf jaar delen ze hun ervaringen via een gezamenlijke website ‘WanderWinks’. Met een zus in Groningen, eentje op Vlieland, een in Brussel en een in Brazilië lukt bij elkaar komen voor een interview niet. Leve de techniek! Bijpraten via ‘Zoom’ lukt wel, als je rekening houdt met het tijdsverschil. De zussen zijn alvast begonnen als ik aanschuif. Zodra de gelegenheid zich voordoet, gooi ik mijn eerste vraag ‘erin’.

W WAAR KOMT DIE REISLUST VAN JULLIE VANDAAN?

naar Thailand. “Zo heb ik het bij de anderen aangewakkerd.”

Minke: “Van onze vader. Die ging op 18-jarige leeftijd al naar Mallorca om te windsurfen en te werken. Hij houdt nog steeds erg van reizen. Bij mij is het twaalf jaar geleden begonnen.” Ze studeerde communicatie. Zonder enige voorbereiding vertrok ze in haar derde (stage)jaar met een klasgenote naar Sydney. “Daar heb ik het reisvirus opgelopen. Ik was voor het eerst buiten Europa en dat smaakte naar meer.” Daarna ging ze met een andere klasgenote naar Istanboel. Voordat ze weer aan de studie ging bezocht ze Syrië, Jordanië en Egypte. Voor haar afstudeerstage ging ze in haar eentje

Sandra: “Ik volgde de studie pedagogiek, maar was daar niet op mijn plek. Minke vroeg me: zullen we een half jaar reizen?” Zo geschiedde. Ze trokken een half jaar door de toen nog niet zo toeristische Filipijnen. “Zonder smartphone en onderweg af een toe een bezoek aan een internetcafé. Op een gegeven moment zaten we op een eiland en wilden we de volgende boot pakken. Alleen ging die pas drie dagen later”, lacht Sandra. Tineke kon tijdens haar studie journalistiek een half jaar in de Spaanse studentenstad Salamanca studeren. Ze maakte tripjes naar

ALS JE VEEL REIST WORD JE MEER ‘OPEN MINDED’ NAAR ANDERE CULTUREN

onder andere Ibiza, Sevilla en Valencia. Toen bleef Esther over. “Ik moest de middelbare school nog afmaken en kon niet wachten. Ik was zo gefascineerd door de verhalen en foto’s van mijn zussen. Terwijl mijn klasgenoten direct naar de Universiteit gingen, boekte ik een enkele reis naar de Canarische eilanden. Eerst buitenlandse werkervaring opdoen en Spaans leren!”

WAT ZIJN REIZEN DIE JULLIE BIJGEBLEVEN ZIJN? Sandra: “Ik kreeg een baan aangeboden in Ecuador. Daar heb ik twee jaar gewoond en ook vaak de Galapagos Eilanden bezocht. Dat is geen alledaagse bestemming. Daar wonen dieren die je nergens anders ziet. Ze kennen geen vijanden en komen gerust dicht bij je. Zowel boven als onder water is het een dierenparadijs: overal waar je kijkt zie je haaien, zeeleeuwen en enorme schildpadden.” Esther: “Dit jaar zijn wij in Tanzania geweest. Dat was ‘wow’, vooral vanwege het dierenrijk; ‘the Big 5’ spotten. Ik was nog nooit op safari geweest en ging samen met mijn vader en zussen. We logeerden op verschillende campings. Midden in de nacht hoorden Sandra en ik naast de tent iets grazen. Het hart klopte me in de keel.” Met de zaklamp van de telefoon scheen ze naar buiten en daar zag ze twee enorme hoorns. “Het waren vier buffels. Ik heb snel de tent dichtgedaan.” Tineke: “Het leukste is als je op plekken komt, waar weinig toeristen zijn.” Met een vriendin ging ze backpacken in Azië. “In een vissersdorpje in Cambodja sliepen we in een houten huis op hoge palen, die de huizen beschermen tegen overstromingen. Hier sliepen we in dezelfde ruimte als het gezin. Er was een taalbarrière omdat ze

“VOOR EEN PAAR SCHOENEN VAN € 200,- KUN JE OOK EEN REISJE BOEKEN niet zo goed Engels spraken. Maar ze gaven ons wel een welkom gevoel. De gastvrouw maakte een heerlijke maaltijd voor ons klaar.” Minke: “Tien jaar geleden heb ik in Syrië de meest gastvrije mensen ontmoet. Overal waar we kwamen, in grote steden en dorpen, werden we uitgenodigd voor eten of thee. Iedereen was geïnteresseerd in wat we hadden gedaan en waar we heen gingen. Ik heb hele mooie herinneringen aan dit land en ik vind het vreselijk om te zien wat daar kapotgegaan is.”

REIZEN, WAT MOET JE ER VOOR DOEN EN LATEN? Tineke: “Ik probeer mijn woonlasten zo laag mogelijk te houden. Ik woonde een tijdje ‘anti-kraak’ in Amsterdam. Op dit moment woon ik deels op Vlieland, deels in IJlst. Op het eiland woon ik gratis, in IJlst woon ik bij mijn vader. Ik leef als een nomade: uit de koffer. Een eigen huis is voor mij geen noodzaak.” Sandra: “Ik ben niet materialistisch. Kleding krijg ik van mijn zusjes of koop ik tweedehands. Voor een paar schoenen van € 200,- kun je ook een reisje boeken. Minke: ”Mijn familie en vrienden zijn gewend aan mijn levensstijl. Onderweg heb ik geen last van heimwee. We kunnen ‘Whatsappen’ of ‘Facetimen’.” Esther: “Ik heb net mijn baan en appartement in Brussel opgezegd. Een lastige keuze, want ik heb daar een vriend. Gelukkig begrijpt hij het inmiddels en hij heeft net als ik vertrouwen dat het goed komt. Misschien inspireer ik hem zelfs om mee te gaan reizen.”


sneek

GROOTSNEEK.NL

9

TDEKKEN DE WERELD

Van links naar rechts: Minke, Tineke, Esther, Sandra

‘PASPOORT’ MINKE

32 jaar, woont in IJlst bij vader, reist nu door Zuid-Amerika. Werkte voor corona in reisbranche. Motto: Reizen en genieten

JE HEBT MEER SPIJT VAN DE DINGEN DIE JE NIET DOET, DAN DIE JE WEL DOET WAT STAAT ER NOG OP JULLIE BUCKETLIST? Minke: “Die wordt alleen maar langer. Ik wil nog een keer met de trein van Moskou naar Beijing en ik hoop dit najaar naar Nepal te gaan. Het trekking seizoen begint in oktober.” Tineke: “Met de camper door Europa. Er zijn nog zoveel interessante landen in Europa te ontdekken. Ik wil van Frankrijk naar Spanje en Portugal. En Scandinavië lijkt me ook heel bijzonder.” Sandra: “Daar ben ik het mee eens. Juist door corona zijn we onze eigen omgeving meer gaan waarderen. Ik wil graag lange ‘hikes’ maken door de bergen. Alleen wandelen en natuur, zonder enig contact met de buitenwereld.” Esther:

“Naar Nepal of India, vanwege de yoga. Ik wil daar een training of retraite doen. Ik wil ook vrijwilligerswerk doen in bijzondere dierenprojecten. Misschien kan ik dat combineren met een online bedrijfje en een tijdje als ‘digital nomad’ op verschillende plekken in de wereld wonen.

“Luister niet te veel naar wat anderen zeggen of van je verwachten. ‘No overthinking’; doe, denk niet te veel na. Tineke: “Absoluut waar, bewandel je eigen pad en niet dat van anderen.”

WAT WILLEN JULLIE MEEGEVEN AAN ANDERE MENSEN?

“Vertrouw op jezelf. Je kunt veel meer dan je denkt, zeker als je alleen reist. Als je veel reist word je meer ‘open minded’ naar andere culturen. Je leert van lezen en studeren, maar van het écht ervaren leer je zoveel meer. Dan gaat er een wereld voor je open.”

Sandra: “Geniet van het nu, want dat is wat we hebben. Ga ervoor. Je hebt meer spijt van de dingen die je niet doet, dan die je wel doet.” Minke: “Zet je angst overboord. Denk in mogelijkheden en niet in beperkingen. Volg je gevoel en je hart, dan komt het goed.” Esther:

WAT LEER JE ALS JIJ JE GRENZEN VERLEGD?

TINEKE

33 jaar, woont deels op Vlieland, deels in IJlst. Werkt als invalkracht kinderopvang. Motto: In de donkere dagen weg uit Nederland!

ESTHER

27 jaar, woonde en werkte tot voor kort in Brussel bij een dierenbeschermingsorganisatie. Motto: Tijd voor iets anders, altijd dicht bij mijn hart

SANDRA

28 jaar, woont samen met vriend en kat in Groningen. Werkt in een sportschool. Motto: je groeit alleen als je uit je comfortzone stapt.


• Kapsalon dames/heren/kinderen

• Schoonheidssalon • Pedicure • Nagels

• • • • •

Visagiste Definitief ontharen Permanente make-up Zonnecabine Massage

Service staat bij Bouclé bovenaan!

UW HOOFDZAAK, HOOFDZAAK ONZE KOPZORGEN! UW HOOFDZAAK, ONZE KOPZORGEN!

HOOGEND 24 - SNEEK

HORSEWEG 17 - SNEEK

NOARD 75 E - WORKUM

VRAAGPRIJS: € 515.000 K.K.

VRAAGPRIJS: € 289.500 K.K.

VRAAGPRIJS: € 515.000 K.K.

HUIS

VERKOPEN? BEPAALT WAT JE BETAALT

Bij Makelaardij Friesland heb je een hoop te kiezen. We hanteren namelijk verschillende beloningsvormen. Naar welke gaat jouw voorkeur uit? Misschien heb je voorkeur voor bijvoorbeeld de ‘reguliere’ courtage, waarbij je ons een bepaald percentage van de koopprijs betaalt. Wil je liever van tevoren weten wat de kosten zijn? Kies dan voor een vast tarief.

NUMMER 29 - DEARSUM

PETRONELLA MOENSSTRJITTE 22 - KUBAARD

VRAAGPRIJS: € 349.500 K.K. VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VRAAGPRIJS: € 675.000 K.K.

Kantoor Leeuwarden:

Kantoor Drachten:

058 244 91 00

0512 36 80 36

Kantoor Heerenveen:

Kantoor Sneek:

0513 23 21 80

0515 76 80 08

Of kies voor een resultaatafhankelijke courtage. Verkopen wij jouw huis boven de vraagprijs? Dan betaal je ons een percentage over het verschil tussen vraagprijs en uiteindelijke koopsom. Welke vorm van beloning je ook kiest, onze tarieven zijn altijd op basis van ‘geen verkoop, geen kosten’. Geen resultaat betekent dus geen kosten voor jou,100% no cure, no pay!

JIJ.FRL


sneek

GROOTSNEEK.NL

11

TEKST EN FOTO’S HENK VAN DER VEER

BRANDED CONTENT

HOVENIER IN OPLEIDING DIRK DEEN:

‘VEEL UITDAGING EN VARIATIE BIJ DONKER GROEN’ Dirk Deen (30) uit Hoorn werkt sinds vorig jaar zomer bij Donker Groen als hovenier, waar hij het naar eigen zeggen’ enorm naar zijn zin heeft’. Op een warme vrijdagmiddag, na een pittige werkweek in Groningen, spreken we af met Deen om over zijn werk te praten. Plaats van handeling is Sneek, waar de grondlegger van het bedrijf, Hessel Donker, in 1961 met een bakfiets en tuingereedschap startte. Inmiddels heeft het hoveniersbedrijf vestigingen in het hele land, waaronder in Benningbroek, een dorpje vlak bij de woonplaats van Dirk. “We zitten deze week in Groningen, waar we een hele mooi klus hebben”, trapt Dirk af. “Een speeltuin aanleggen voor visueel gehandicapten. Het wordt een beleef- en speeltuin met allerlei wandelpaadjes, waarbij de kinderen kunnen oefenen met verschillende soorten bestrating, variërend van mooi vlak, tot bestrating met onregelmatigheden.”

IS HET BEROEP DAT JIJ HEBT GEKOZEN POPULAIR? “Ik merk dat er iets aan het veranderen is, met name hoe jongeren naar mijn beroep kijken. Natuurlijk moet je keihard werken en ben je altijd buiten in weer en wind, alhoewel we nu met deze zomerse temperaturen niets te klagen hebben. Het is ook niet voor iedereen weggelegd denk ik, maar het werken met groen, met duurzaamheid, met ecologisch verantwoord denken, dat is wel een trend in ontwikkeling, zeker bij de jeugd.”

WAAROM HEB JIJ VOOR DEZE RICHTING GEKOZEN? “Ik wist niet goed wat ik wilde! Hiervoor heb ik tien jaar lang bij een groothandel in bouwmaterialen gewerkt. Op zich prima, maar ik ‘werd er niet echt vrolijk’ van. Ik heb daar ontslag genomen om eens goed na te kunnen denken wat ik nu écht wilde. Daar kreeg ik meer dan genoeg tijd voor toen de eerste coronagolf ons overviel. Toen ik in die periode bij mijn moeder haar tuintje ging aanpakken, vond ik dat fantastisch. Moeder meer dan tevreden en ik vond het heerlijk om te doen. Dat gevoel heb ik nu nog steeds, bovendien merk ik dat mensen blij worden als je iets ‘groener’ maakt. Om een lang verhaal kort te maken, ik heb gesolliciteerd bij DonkerGroen in Benningbroek.”

WELKE MIDDELBARE SCHOOLOPLEIDING HEB JIJ GEDAAN? “Ik heb na mijn HAVO diploma hbo-milieukunde gestudeerd, studierichting Landscape en Environment Management. Eigenlijk de vervolgopleiding op wat ik nu doe. Achteraf gezien had ik dit misschien wel meteen moeten kiezen, maar je bent jong en weet (nog) niet goed wat je wilt.”

TOCH VERWACHT JE IEMAND MET JOUW OPLEIDING NIET IN DE TUINEN… “Je hebt verschillende gradaties binnen Donker. Ik ben begonnen in het onderhoud, met een bosmaaier. Daar zat, met alle respect voor de mensen die dit werk doen, geen

Vind jouw ideale bijbaan!

“JE BEN LEKKER BUITEN AAN HET WERK EN HET GEVOEL VAN VRIJHEID IS VOOR MIJ IN IEDER GEVAL HEERLIJK.” enkele uitdaging voor mij in. Het is absoluut nuttig werk en het moet gebeuren, maar het is eentonig, continu hetzelfde en dat is aan mij niet besteed. Als je jong bent is het misschien machtig werk om te doen, maar niets voor mij. Nogmaals niet denigrerend bedoeld.”

JE HEBT DAT AANGEVEN BIJ JOUW LEIDINGGEVENDEN, EN TOEN? “Ze zijn er meteen mee aan de slag gegaan. Ik werd in de zogenaamde ‘aanlegploeg’ geplaatst. Dat is echt uitdagend en leuk werk. Wat ik dan doe? Bijvoorbeeld een daktuin aanleggen volgens een prachtig ontwerp, meestal door een architectenbureau aangeleverd. Wij mogen dat uitvoeren, van niets naar iets. Dat is echt heel vet! Of een niet ‘aan te gluren’ stenen plein veranderen in een Japanse siertuin met wandelpaadjes en speeltoestellen. Hartstikke leuk om te doen. Je wordt voortdurend uitgedaagd.”

VOLG JE NU OOK EEN OPLEIDING? “Ja, ik ben hovenier in opleiding en ik ga één dag per week naar het Clusius College

in Hoorn, te vergelijken met wat hier aan de overkant zit (Nordwin College, red.). Dat was wel even wennen, maar ik weet waarvoor ik het doe. Ik kan het geleerde meteen in de praktijk toepassen. Ik ben dan wel 30 jaar, maar mijn leeftijdsgenoten zien hoe gelukkig dit werk mij maakt. Mijn ‘meissie’ heeft mij overigens geweldig gestimuleerd om deze richting te kiezen.”

HOE ZIET DE PLOEG ER UIT WAARMEE JIJ OP STAP GAAT? “Meestal bestaat een ploeg uit een voorman, die coacht, en nog drie tot vijf man, die het werk uitvoeren. We gaan vanuit Benningbroek in één van de bedrijfsbussen naar de klus. Ja, en hoe verder weg, hoe vroeger de wekker gaat. Dat went hoor. Meestal zit je wel in de buurt, maar zoals afgelopen week naar Groningen, dan gaat de wekker om 4 uur. Pittig, maar het is gelukkig een uitzondering.”

WAAROM ZOU JIJ EEN ANDER AANRADEN OM OOK HOVENIER TE WORDEN? “Je ben lekker buiten aan het werk en het gevoel van vrijheid is voor mij in ieder geval heerlijk. Uiteraard moet je presteren, maar met de ruimte die wij krijgen voelt het niet opgelegd. We hebben bovendien inbreng bij wat we doen, in samenspraak met de voorman.”

Op het Werkfestival SúdwestFryslân is dit jaar voor het eerst, speciaal voor jou, een bijbanen route georganiseerd. Of je nu op zoek bent naar een bijbaan in de media, zorg, transport, logistiek, autobranche, supermarkt, distributie, horeca of retail, je vindt het hier allemaal.

Kom langs en vind jou ideale BIJBAAN

WerkfestivalSWF 18 september 2021

Ben je op zoek naar werk of je aan het oriënteren op een andere baan? Denk je erover na om je te laten her- of omscholen? Kom dan naar het Werkfestival Súdwest-Fryslân op 18 september 2021!

Voor wie? Het Werkfestival is toegankelijk voor iedereen. Of je nu werkzoekende, student, geïnteresseerde, scholier, relatie of leverancier bent: je bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het Festivalplein!

Meer weten? www.werkfestivalswf.nl

WAT IS JOUW UITDAGING VOOR VOLGEND JAAR? “Ik wil veel leren, van nature ben ik een ‘aanpakker’. Dát hoeven ze mij niet te leren. Wat ik nu doe en dat voelt goed, daar word ik gelukkig van. Dat was het een jaar geleden zeker niet het geval. Ik hoop echt door te kunnen groeien binnen dit mooie bedrijf.”

Locatie: Festivalplein, bij Hoekstra Transport, Schoenmakersstraat 8, Sneek. (van 10:00 - 14:00 uur)


TEKST HENK VAN DER VEER // FOTO’S JOHAN BROUWER

12 NUMMER 07 • 2021


sneek

GROOTSNEEK.NL

13

TEKST HENK VAN DER VEER // FOTO’S JOHAN BROUWER

#FACETOFACE PETER DE VRIES tekst HENK VAN DER VEER fotografie LAURA KEIZER FOTOGRAFIE

‘Ik bin in ut frituurfet geboaren!’ Op en top Sneker Peter de Vries (1972) zegt het met een brede lach van oor tot oor: “Ik bin in ut frituurfet geboaren an de Jousterkade!” Zijn vrouw Claudia, die gezellig naast ons zit tijdens het interview, knikt instemmend en zegt “klopt”. Het is tekenend voor de ontspannen sfeer die er in de super schone keuken van het horeca catering bedrijf aan de Alexanderstraat in Sneek hangt. Daar is het waar we het Face to Face gesprek houden. Uiteraard zullen we het over Peter z’n grote passie hebben, de horeca en alles er om heen, maar dit gaat geen reclameverhaal worden. ‘Wie is Peter de Vries’, is de kernvraag en het antwoord volgt hieronder.

‘I

s Peter jouw volledige naam, of waren er ook nog andere doopnamen toen jij op de wereld kwam’, is de startvraag aan de hoofdpersoon van dit verhaal. De Vries antwoordt: “Nee, Peter. Niks meer niks minder. Oh ja, ‘Goudklompje’. Maar die naam was van moeder! En of ik een ‘goudklompje’ was? ‘Nee je’, ik was gewoon de laatste van de zeven kinderen die binnenkwam: Ane, Reina, Yske, Gea, Willem en Johan gingen mij voor. Ik ben geboren boven de snackbar van mijn ouders aan de Jousterkade. Obelix is in een pot met toverdrank gevallen en ik dus met ‘myn harses in ’e frituurfet!’ Het was op 29 januari 1972, op een zaterdag.”

KONINGIN WILHELMINASCHOOL IN HET SPERKHEM “Het was een liefdevol hardwerkend gezin, echte arbeiders”, vertelt Peter als hij het gezin waarin hij groot werd omschrijft. “We hadden veel voor elkaar over, we deden het allemaal samen. Ik was net als mijn vader wel een klein beetje een moraalridder. Ik ben zo verschrikkelijk dankbaar voor elke dag die wij mogen pakken. Als iedereen dat nu eens deed, in plaats van bang voor elkaar te zijn. Zeg eens een keertje ‘dankjewel’ of ‘goedemiddag’. Dat is toch niet zo moeilijk? We doen het niet alleen. Die levensvisie heeft wel met je opvoeding te maken denk ik. Heeft ook niets met religie of zo te maken, het is een manier van leven. Mijn moeder kwam dacht ik van Rooms Katholieke huize en van mijn vaders kant waren er nogal wat Apostolischen. Ik ben wel naar de Koningin Wilhelminaschool in het Sperkhem gegaan. De School met de Bijbel en niet de school met de heibel. In de buurt was je echt met elkaar. Het woord samen hoort bij het Sperkhem.”

ER WERD BIJ ONS THUIS NIET STIL GEZETEN “Na de Koningin Wilhelminaschool ben ik meteen naar de Bakkerij en Horecavakschool in Leeuwarden gegaan. Gewoon mijn passie volgen. Koken, bakken en met eten bezig zijn. Vanaf jongs af aan wil ik blije gezichten maken. Hoe mooi is het niet dat je een product mag maken en een klant zegt ‘dankjewel we hebben genoten’. Dan is het voor mij klaar. Onbetaalbaar. Ik ben thuis begonnen met het verkopen van ijsjes, slaatjes maken, samen met Yske. Er zat tussen mij en mijn oudste broer trouwens 16 jaar verschil. Ik werkte bij mijn broers en vader. Van hen heb ik ook veel geleerd. Om het maar eens voorzichtig te zeggen: Er werd bij ons thuis niet stil gezeten! Maar het ontbrak mij aan niets, in het normale. Het voordeel van de jongste zijn is dat je kunt leren van de fouten die je broers en zusters al gemaakt hadden. Ik was wel een rustig ‘jonkje’ dat graag buiten speelde.”

MOOIE JEUGD “Zoals ik al zei het ontbrak mij aan niets. We waren ook veel op en rond het water. Vraag niet hoe hij het regelde maar ik kreeg een surfplank van mijn ‘ouwe’. Het was midden jaren ’80 en surfen was in. Mijn vader had een IJsselaak die omgebouwd was tot een bewoonbaar ‘skipke’. En of we nu met 5, 10 of 12 man waren, er was altijd ruimte. De banken zaten vol met eten, bootje achter het schip aan, hengels en fietsen mee. ‘Fut!’ We lagen ‘op’e Brekken’, in de buurt van de oude afvalbult. Nog geen 1000 meter van huis, maar wat hebben we daar een plezier gehad.

CLAUDIA: LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT “Claudia kwam bij mij in de snackbar, voor ijsjes. Maar op het laatst kwam ze voor zoveel ijsjes, dat ik wel in de gaten kreeg dat het niet alleen om de ijsjes

ging. We leerden elkaar steeds beter kennen, maar het was wel liefde op het eerste gezicht. ‘En su binne we al 306 jaar bij mekaar’. Wij voelen elkaar feilloos aan, we begrijpen elkaar. Wij zijn ‘soulmates’. ‘Ja, su noëme se dat tòch’? We zijn in 1997 getrouwd. We hebben twee prachtige meiden gekregen, Ashley en Kaylee. Twee toppers. Ashley studeert in Groningen social work en de jongste wil die kant ook op . Ze volgt nu nog de opleiding voor pedagogisch medewerker in Leeuwarden. Ik ben de rijkste man van de hele wereld. Ik zie mij zelf als een open vader, de kinderen kunnen altijd naar ons toekomen als er iets is. Maar als er fijne dingen zijn dan hebben we daar ook mooie gesprekken over. Ik vind het verschrikkelijk interessant om te zien hoe de jeugd in bepaalde dingen staat.”

WERKPLEZIER “Als ik naar de winkel toeloop heb ik alles op orde. Zaterdags als de klanten bij mij komen, dan heb ik tijd voor hen. Aandacht aan mensen geven, dat vind ik fijn om te doen. Als iemand met ‘un moaie smile de hut út gaat’, daar geniet ik van. Als ze mijn 06 nummer willen, dan geef ik dat. Kunnen ze thuis ook nog vragen stellen. ‘Wij binne gyn Jumbo of Appie Heijn, dit is nòch de lekker ouwerwetse winkel su as ik froeger ok nòch kend hew en graach mocht siën’. In mijn hart ben ik ook gewoon kok die z’n slagerspapieren heeft. Ik kan goed snijden en ‘ferrotte goëd koke’, maar ik wil het allround hebben. Niet alleen het vlees is belangrijk, maar ook de juiste kruiden. Wat wil een klant, welke kant wil hij of zij op. Als ik echt geld verdienen wil, moet ik iets anders gaan doen. Maar wat ik nu doe is het mooiste wat er is.”

VIP BEGELEIDER “Tussen 1991 en 1996 ben ik militair geweest, bij de luchtmacht in Duitsland. Begonnen als kok en geëindigd als VIP-begeleider van gasten en hoger

geplaatsten . ‘Ik ken met alle rangen en standen je’. Na mijn dienstperiode ben ik verder gegaan in de beveiliging. Ik heb mijn persoonsbeveiliging / VIP chauffeur-papieren gehaald en mocht ik mij gespecialiseerd persoonsbeveiliger noemen. Bij en voor wie? Daar praat een beveiliger niet over. Maar ik ken bepaalde families in Nederland goed.”

OVERLIJDEN EN ZIEKTE “Claudia en ik zijn met de zaak zoals die nu is, vijf jaar geleden begonnen. Sinds 4 juli 2016, de Onafhankelijkheidsdag, hebben wij een eigen onderneming. Anne, mijn oudste broer is in 1986 met zijn vrouw Hieke gestart. Hij was mijn maat, mijn mentor. We werkten dag en nacht samen. Samen met Anne, Willem en Johan ben ik altijd in de slagerijwereld bezig geweest. De broers veel in de slagerij en ik heb de catering erbij gepakt. Helaas is Anne in 2015 overleden, een drama. In diezelfde tijd overleed ook mijn grote zus Reina. Een vreeslijk nare periode. Anne had voor zijn overlijden al geregeld dat HorecaSlagerij De Vries overging naar Actifood, een grote horeca toeleveringsgrossier. Horeca- Slagerij De Vries is nu een merknaam geworden. Bij die verkoop zat alle personeel en het pand, behalve ik. Ik kwakkelde toen ook met mijn gezondheid. Vergroeide poliepen in mijn hoofd, goed ziek van geweest. Dertien operaties in tien jaar tijd, begonnen in 2004 en 2005. In 2012 en 2013 kwam het allemaal snel terug. Zoiets vormt je wel als mens.”

SNEEK “Ik bin un rasechte Sneker, mar wel un global-Sneker. Sneek is altyd de thúsbasis. Ik fyn fakaansy moai, mar ik bin blij at ik wear thús bin. Claudia is nòch erger, dy mut de Waterpoort rúke kenne. Ik bin gek op’e stad Sneek, op de minsen en hun mentaliteit. De saamhorechheid!”


3 ETAGES VERLICHTING! ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

SUPER ZOMER

Mooie retrolook leeslamp. van € 99,- nu voor

€ 69,-

AANBIEDING!

Oosterdijk 89 Sneek • 0515-412874 • info@deboerlicht.nl • www.deboerlicht.nl

KIJK VOOR MEER WOONACTIES OP WWW.WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL

Woonkamer kwaliteit PVC incl. leggen/egalisatie

€ 43,95 p.m²!

PRINS HENDRIKKADE 53 • 8601 CB SNEEK • 0515 - 413 775 SNEEK@WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL

Huis verkopen? Niet zonder energielabel. Per 1 januari is het nieuwe energielabel actief. Een energielabel laat zien hoe zuinig een huis is door vast te stellen hoeveel energie er nodig is voor de verwarming, warm water etc. De labelbelettering (A tm G) blijft, maar kan alleen nog maar uitgegeven worden door een vakbekwame adviseur. Het energielabel is verplicht bij de verkoop van uw woning. Woning verkopen inclusief energielabel? Nodig ons uit en wij doen een scherp voorstel!

Je woning verkopen? Vraag naar onze scherpe tarieven Of scan de QR code en doe direct een aanvraag

€ 479.000 k.k

€ 185.000 k.k

€ 275.000 k.k

Helling 5 Heeg

Zilverschoon 66 Sneek

Mr. P.S. Gerbrandystraat 16 Sneek

actief in Sneek e.o.

30 jaar ervaring

scherpe tarieven

0515 - 431543 info@makelaardijsneek.nl of whatsapp 06-50250082

Nodig mij uit en ik doe altijd een concurrerend voorstel.

Theo Groen Makelaar o.z.

persoonlijk & betrokken www.makelaardijsneek.nl


sneek

GROOTSNEEK.NL

15

TEKST EN FOTO’S: RIEMIE VAN DIJK

STICHTING WATERSTAD SNEEK:

VOORTVAREND DE TOEKOMST IN

Wie Sneek zegt, denkt aan water. Als het aan de bestuursleden van de Stichting Waterstad Sneek ligt, krijgt het concept ‘Sneek Watersportstad’ er extra dimensies bij. Ze hebben ambitieuze plannen; hun blik reikt tot aan 2050. Sinds 1 juli van dit jaar draait er een pilot waarbij drie lage bruggen voor een lang weekend van 09.00 uur tot 20.00 uur open gaan voor vaarverkeer. Hierdoor worden de stadsgrachten van Sneek bevaarbaar en de kleine kernen rond de stad ontsloten. Als ik de Laatste Stuiverbrug nader, zie ik brugwachters Siebe en Werner al voor het brugwachtershuisje zitten. Klaar om in actie te komen als bootjesmensen zich telefonisch melden. Ook Bart Ebink, voorzitter van de Stichting Waterstad Sneek, sluit aan en we nemen een kijkje in het fraaie brugwachtershuisje. Het witte huisje er tegenover was ooit een herberg, weet Werner. Hier dronk je een pilsje en rekende je de laatste stuiver bruggengeld af. Pas dan was je in Sneek. Op de vloer ligt een indrukwekkende slinger, waarmee de Koninginnebrug bediend wordt. Hierna spoeden we ons naar buiten. Als een bootje de Laatste Stuiverbrug of de Zwettebrug wil passeren, kan dat direct op de gevoelige plaat vastgelegd worden.

AANLEGGEN BIJ EEN TERRASJE In afwachting van passanten vertelt Bart Ebink over de stichting, die ontstaan is uit een denktank van de Vereniging Ondernemend Sneek (VOS). Een club jonge ondernemers boog zich over vernieuwende ideeën voor de stad en ontwikkelde een Visie 2050. Die omvat plannen om de stadsgrachten bevaarbaar te maken, de Geeuw en de binnen-

“STEDEN WORDEN ANDERS GEBRUIKT; JE ZIET OVERAL DAT STEDEN AUTOLUW GEMAAKT WORDEN” stad anders in te richten. Gedacht wordt zelfs aan een ‘passenger terminal ferry’ in de wijk Het Eiland en een watertaxi naar en van het Starteiland. “Je moet groot denken om iets te kunnen realiseren.” Op de website van Waterstad Sneek staan allemaal visualisaties om inwoners van Sneek een beeld te geven van alle plannen. De stichting nodigt inwoners van harte uit om mee te denken. Plan voor de korte termijn is het bereikbaar maken van de binnenstad. Sneek vormt nu een blokkade in het waternetwerk rond de waterstad. “Steden worden anders gebruikt. Je ziet overal dat steden autoluw gemaakt worden. Meer horeca en leven in de binnenstad. Aanleggen met je sloep bij een terrasje in de binnenstad en vanaf daar ‘op ‘e strún’. Ook leefbaarheid wordt anders. Nieuwe woonwijken zoals Harinxmaland liggen aan het water. Het aantal mensen met een bootje achter het huis is gigantisch toegenomen. Hoe leuk is het om ‘s avonds na het eten een ijsje te halen in de stad?” RONDJE REAHÚS Behalve een vaarroute door de binnenstad is er ook een ‘Rondje Reahús’. Ebink: “Via de Franekervaart achter het Wilhelminapark, richting Tirns, dwars door de landerijen, waarna je aansluit op de Zwette en een rondje van drie uur kunt maken. Zo zorgen we ook voor ontsluiting van de kleine kernen.” Op basis van een haalbaarheidsonderzoek wil het stichtingsbestuur een aantal vaste bruggen verhogen zodat ze voldoen aan de hoogte voor een officiële sloepenroute. “Dan hoef je ze niet te bedienen en vermijd je overlast voor de weggebruiker”, legt Ebink uit. “Ook zal het aantal brugopeningen aan de andere kant van de stad afnemen, omdat deze niet meer hoeven te draaien voor ‘kleine’ boten.” Voorlopig zijn er drie bruggen die bediend worden door brugwachters Siebe en Werner. “Dit seizoen gaan we meten, waar staan we en wat kunnen we doen?”

“HET IS EEN LEUK PROJECT, WE GAAN ER WAT VAN MAKEN”

BRUGWACHTERSHUISJE Terug naar het brugwachtershuisje, het onderkomen van Siebe en Werner. Voorheen was het huisje van de gemeente, tot voor kort het clubhuis van basketbalvereniging Menhir en nu is het privébezit van een ondernemer uit de regio. “Gedurende de zomermaanden mogen wij het gebruiken”, verklaart Bart Ebink. Op zondagen worden Siebe en Werner geholpen door leden van de scouting. “Dan hebben we drie bruggen te bedienen. Eentje van ons blijft bij de Laatste Stuiverbrug, de andere twee gaan naar de andere bruggen.” Ze vinden het een eer om de bruggen te bedienen. “Het is een leuk project, we gaan er wat van maken.” Vooral (oud-)Snekers reageren positief. “Dit is de eerste keer dat ik deze brug open zie en ik woon hier al veertig jaar”, hoorde Siebe iemand bij de Koninginnebrug zeggen. Werner en hij hoeven de

bruggen maar een klein stukje open te doen om boten te laten passeren. Bij elke brugbediening geven ze mensen een sleutelhanger van Waterstad Sneek mee. Siebe: “Als Werner de brug bedient, loop ik bij de brug op om die hanger mee te geven.” “MOOI, HÈ?” De brugwachterstelefoon rinkelt: “Kan de Zwettebrug geopend worden?” Via de Leeuwarderkade fietsen we naar de brug. Siebe wacht nog even met het sluiten van de slagbomen om een fietser de gelegenheid te geven de brug te passeren. Deze wuift het aanbod af. Hij blijft liever kijken naar wat er gebeurt. Werner sluit de slagboom aan de andere kant, gadegeslagen door een moeder met haar kind voor op de fiets. Binnen no time passeert de boot de brug en gaan de slagbomen weer open. “Mooi, hè?”, hoor ik omstanders zeggen.


16

NUMMER 07 • 2021

ARIE BRUINSMA IS NA ZIJN HERSENINFARCT EEN ANDER MENS

“MIJN DOEL? MIJZELF ALS FOTO OPNIEUW OP DE KAART ZETTEN Beeldkunstenaar Arie Bruinsma uit Sint Nicolaasga is na zijn herseninfarct een ander mens. “Mijn doel? Vanuit de bodem van de put mijzelf als fotograaf opnieuw op de kaart zetten!”, zegt hij. “Als je ziet waar ik vandaan kom? Dan gaat het heel goed met mij!”, stelt Arie vast, aan het begin van ons gesprek. En ja, er volgt nu een duizelingwekkend verhaal waarbij tranen zullen vloeien. Maar wat vooral bij zal blijven is Arie’s ongelofelijke liefde en kracht. Op de rand van de dood koos hij voor het leven. Die keuze zorgde voor een flinke fysieke en mentale strijd in de afgelopen twee-en-een-half jaar van zijn leven én in het leven van zijn gezin. Een strijd die Arie glansrijk wist te winnen.

T

Laten we kennismaken met, zoals hij zelf zegt, Arie 2.0. Want: “Die versie is zo gek nog niet! Natuurlijk!”

Terug naar 14 november 2018. Arie Bruinsma is op dat moment 47 jaren jong en hartstikke fit. Hij is een actieve fotograaf, sportief en staat midden in het leven met zijn fijne gezin. Arie behoort niet tot een risicogroep. Roken doet hij niet. Gewoon een fitte jongeman. Op een dag, na een rondje hardlopen van acht kilometer, voelt hij zich niet zo lekker. “Ik weet nog dat ik dacht dat ik wellicht een griepje onder de leden had.”

onrustig, in de war en het lukt hem niet uit bed te komen. Zijn vrouw Cynthia bedenkt zich geen moment en belt 112. Via het ziekenhuis in Heerenveen wordt hij na onderzoek doorgestuurd naar het UMCG. Daar krijgt hij na een levensreddende operatie te horen dat door een scheur aan de binnenwand van de halsslagader een stolsel is ontstaan dat in zijn hersenen is vast komen te zitten. Arie Bruinsma is getroffen door een herseninfarct.

HELEMAAL MIS

REVALIDATIE IN BEETSTERZWAAG

Maar als Arie ’s nachts wakker wordt blijkt het helemaal mis te zijn. Hij is

Door het bloedstolsel is een deel van de hersenen van Arie afgestorven. Direct na de operatie is dit meteen te merken aan het feit dat hij zijn ogen niet kan openen. Arie moet zijn rechterhand gebruiken om zijn te ogen te kunnen openen. Langzaam komt het besef hoeveel schade er aangericht is zijn lichaam. Arie’s hele linkerkant is verlamd, hij kan nauwelijks spreken en is nauwelijks bij bewustzijn. Na een aantal spannende dagen op de IC en eerste weken in het ziekenhuis gaat Arie naar het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag. Het is verschrikkelijk hard werken daar. Alle kleine stappen vooruit viert hij als successen. Hij wil zo hard mogelijk vechten om er bovenop te komen.

“ZELF BEN IK HEEL BLIJ DAT IK NOG STEEDS IN STAAT BEN OM EEN GOEDE FOTO TE MAKEN!” “Ik weet niet waar ik de kracht vandaan gehaald heb, ik denk dat het in mij zit…”

dag opnieuw.”

TOETJE VOOR DE SPIEGEL En hij beseft: “Je bent verantwoordelijk voor je gezin. Mijn kinderen waren op dat moment vijftien en dertien jaar. Cynthia stond er maandenlang helemaal alleen voor. Ik mocht, en kon, alleen op zondagmiddag even naar huis. Later werd dat het weekend. Het moeilijkste was als ik weer terug moest naar Beetsterzwaag. Het enige wat je dan kunt doen is trouw je behandelingen volgen, hoe pijnlijk ze ook zijn… Je moet bereid zijn om aan jezelf te werken, elke

“WEET JE, GENIETEN IS ENORM BELANGRIJK; IK KIES ELKE DAG VOOR MIJN GELUKSMOMENT, DAAR KRIJG IK ENERGIE VAN”

Overdag krijgt Arie diverse therapieën: fysiotherapie, logopedie en psychomotorische therapie. Maar niet voor al zijn klachten is er een doeltreffende oefening of therapie. Dus gaat hij iedere avond na het eten met zijn toetje naar zijn kamer om het voor de spiegel op te eten. Op die manier kan hij de stand van zijn mond in de gaten houden én trainen. “Ik had een scheve mond en een half verlamde tong; het leek soms net of ik dronken was. Dus ging ik er mee aan de slag door middel van het toetje.” Daarnaast heeft humor hem in deze periode geholpen. “Ondanks dat je in een kutsituatie zit, heb je toch onderling, als revalidanten, veel lol met elkaar. We haalden van alles uit daar. We deden een poging tot poolen of gingen zelfs

Woning kopen? Kom langs voor een oriëntatie gesprek!

Jeltsje Posthuma 06-18 25 44 13

Jitske Dijkstra 06-33 59 54 59

Wanneer je van plan bent om een woning te kopen is het raadzaam eerst jouw financiële situatie goed onder de loep te nemen. Wij helpen daarbij graag! Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Oant sjen!

Jitske & Jeltsje adviseren u graag! Hegedyk 1 Sneek // Snekerweg 3 Bolsward


sneek

GROOTSNEEK.NL

OGRAAF N!”

stiekem een biertje drinken, ook al gaat dat niet altijd samen met medicijnen.” Arie vertelt het met een twinkeling in zijn ogen.

DE EERSTE FOTO Een andere goede therapie blijkt fotograferen te zijn. Ook al is het niet eenvoudig en erg confronterend, het is ook een duidelijk doel. “Ik ben fotograaf. Dus dat wilde ik weer zijn. Vanuit de bodem van de put mijzelf als fotograaf opnieuw op de kaart zetten.” Tijdens zijn revalidatieperiode begint Arie aan een nieuw project in een leegstaande ruimte die tot studio wordt omgevormd. Al snel blijkt dat dingen die eerder automatisch gingen nu veel aandacht vragen. En vooral het contact maken is lastig als je niet goed kunt spreken. “Ik vertrouwde niet meer op mijn communicatie. Je moet contact maken met je model. Het is echt een voorwaarde voor een goede foto!” Stapje voor stapje gaat Arie vooruit en krijgt het nieuwe project een naam: ‘Op zijn kop’. Waarbij hij de mensen die langs de zijlijn van zijn trauma hebben meegelopen vastlegt in woord en beeld. “Als fotograaf kijk je met andere ogen naar de wereld om je heen. Je kunt anderen dingen laten zien die hen nog nooit eerder zijn opgevallen. Dat is prachtig!”

UNIEKE STIJL Het was deze introverte Wâldpyk al zijn hele leven duidelijk dat hij iets creatiefs zou gaan doen in zijn latere leven. Wat precies was niet meteen helder. Het leek Arie wel wat om meubelmaker of goudsmid te worden. Ook had hij interesse voor kunstgeschiedenis en vormgeving. Toch ging hij eerst de logistiek in voordat hij fotograaf zou worden in 2012. Arie’s unieke stijl zit hem vooral in het verhalen vertellen. Zijn portretten leven; hij legt een ziel vast. “Er is meer tussen

17

“ER ZIJN DENK IK GENOEG MENSEN VAN VIJFTIG, OOK ZONDER HERSENINFARCT, DIE MIJ DIT NIET NADOEN”

hemel en aarde. En of dat nu geestelijk, spiritueel of energetisch is, dat weet ik niet. Maar ik zie het letterlijk gebeuren voor mijn lens, ik zie een ziel. Daarom wil ik iemand vastleggen zoals diegene is, zo puur mogelijk. Het bijzondere is dat ik denk dat ik dit nu, na wat ik heb doorgemaakt, nog beter kan. Sommigen vinden mij nu een betere fotograaf dan dat ik was. Zelf ben ik heel blij dat ik nog steeds in staat ben om een goede foto te maken!”

IT GESICHT FAN FRYSLÂN Met alleen kunnen fotograferen is Arie er nog niet. Als hij eenmaal weer thuis kan wonen gaat Cynthia mee naar elke fotografieklus omdat hij nog geen auto kan rijden en geen materiaal kan tillen. Rijles na rijles blijkt dat autorijden echt een uitdaging is. “Iedereen die een herseninfarct heeft gehad zal bevestigen dat multitasken vrijwel onmogelijk is.” Met de fotografie is het gelukt. Autorijden is natuurlijk weer een hele nieuwe level van multitasken. Het heeft even geduurd, maar ook dat is Arie vorig jaar gelukt. Tijdens de vele autoritten ontstaat het plan om samen een nieuw bedrijf op te richten: ‘Vuurvinders’. Arie en Cynthia Bruinsma willen het vuur, de passie en drijfveren van mensen in organisaties vastleggen. Inmiddels zijn Cynthia en Arie bezig met een groots project dat veel aandacht genereert: ‘It gesicht fan Fryslân’. Het doel is om in elf maanden tijd 111 Friezen vast te leggen. 111 is namelijk het getal dat staat voor de voltooiing van de zielsmissie. En elf is een magisch getal dat natuurlijk erg bij Friesland hoort, volgens Arie. Het ultieme doel is om Friesland een gezicht te geven én om te achterhalen wat Friezen zo gelukkig maakt.

psychotherapie en psychiatrie relatie- en gezinstherapie psychosociale therapie mental coaching (top)sporters

“Op 22 maart begonnen wij dit project in het hart van Friesland, bij de toren van Eagum. Wij willen een dwarsdoorsnede vastleggen van de Friese samenleving en daarbij focussen op, wat het Fries sociaal Planbureau noemt, de Friese paradox. Uit de meeste onderzoeken naar de relatie tussen welvaart en welzijn wordt eenzelfde conclusie getrokken: als de welvaart toeneemt, neemt het welzijn ook toe. Voor Friesland lijkt deze conclusie niet op te gaan. De welvaart is in Friesland relatief lager dan in de rest van het land, terwijl Friezen zich over het algemeen het meest gelukkig voelen.”

PIJN IS MAAR PIJN “Als ik zou zeggen: ‘Het is klaar!’ dan stopt mijn herstel, dan ga ik weer achteruit.” Dus werkt Arie nog dagelijks aan zijn herstel. Hij zal nooit meer de oude worden, dat beseft hij heel goed. Maar misschien is deze Arie 2.0 wel een betere versie van Arie Bruinsma. Deze Arie geniet in ieder geval van kleine dingen en mooie ontmoetingen. Hij kiest ervoor om zijn werkzaamheden over de week te verdelen zodat hij het, ook vanwege zijn chronische pijn, goed vol kan houden. ‘Minder is echt meer’ blijkt voor Arie echt te werken. En pijn is maar pijn. De diepste pijn ligt misschien wel bij zijn gezin. Arie voelt zich schuldig dat hij zijn kinderen niet heeft kunnen beschermen. “Uiteindelijk moet je dat misschien ook

niet willen. Maar dit? Dit gun je ze niet… Het gaat wel goed met ze nu. Ik ben trots op hoe ze in het leven staan. Het zijn wereldwijzere kinderen geworden.” Saillant detail: zijn dochter studeert inmiddels PMT, psychomotorische therapie, en ze hebben samen getraind om weer vijf kilometer te kunnen hardlopen. “Er zijn denk ik genoeg mensen van vijftig, ook zonder herseninfarct, die mij dit niet nadoen!”

DANKBAAR “Er zal misschien een moment komen dat ik dankbaar ben voor wat er gebeurd is. Maar zover ben ik nu nog niet. Ik ben wel heel dankbaar voor alle mensen die ons geholpen hebben. Omdat mijn inkomen wegviel waren er momenten dat we geen boodschappen konden betalen. Maar er zijn altijd mensen die je willen helpen, als je maar om hulp durft te vragen. Toen ik nog regelmatig naar het ziekenhuis in Heerenveen moest, werd er een Whatsappgroep gemaakt van mensen uit Sint Nyk en Langweer die mij brachten en haalden. Fantastisch, toch?!” Aan het einde van dit interview zegt Arie: “Weet je, genieten is enorm belangrijk! Ik heb nog nooit een lelijke bloem gezien of een vogel lelijk horen zingen. Alhoewel je over ganzen en reigers misschien wel kunt twisten. Ik kies elke dag voor mijn geluksmoment, daar krijg ik energie van!”

Praktijk Bogaard Van Giffenstraat 6 8601 EX Sneek Tel. 0515 418515

www.praktijkbogaard.nl • www.relatietherapie.frl

Pieter-Jan en Esther Bogaard


Durf jij je woning (nog) niet te verkopen!? Ben je bang dat je in deze markt zelf geen andere woning kunt vinden? Wij hebben de oplossing! Verkoop je huis via ons en ga ondertussen zonder risico op zoek naar een andere woning. Met de no risk clausule krijg jij als verkoper de tijd en is je woning pas echt verkocht als jij het zegt! Of zet je liever je woning eerst in de stille verkoop? Er is vanalles mogelijk!

Tryntsje Ellen

Marije Manfred

We helpen je vervolgens graag met de zoektocht naar je nieuwe droomhuis. Je bent bij ons eerder op de hoogte van nieuw aanbod, we gaan mee naar de bezichtiging, geven advies over de waarde van de woning en een biedingsadvies, samen komen we tot de gewenste aankoop!

MAAK GEBRUIK VAN ONZE VERKOOP-AANKOOP DEAL EN ONTVANG € 1.000,- KORTING BIJ EEN GECOMBINEERDE AAN- EN VERKOOPDIENSTVERLENING. Bel ons voor een vrijblijvend adviesgesprek. Graag tot ziens!

Geselec teerd uit ons aan bod !

0515-412345 info@makelaardij-delange.nl www.makelaardij-delange.nl WESTERSINGEL 35 • 8601 EN SNEEK TELEFOON: 0515-412345

Voor ons complete aanbod kijkt u op www.makelaardij-delange.nl WESTERSINGEL 35 • 8601 EN SNEEK TELEFOON: 0515-412345

OUDEGA, JAN PIEBENGASTRJITTE 13 Vraagprijs: € 500.000,- k.k.

WOMMELS, FREULELEANE 1 Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

Staat jouw woning hier ook volgende maand?

Voor ons complete aanbod kijkt u op www.makelaardij-delange.nl

Verkoop - Aankoop - Taxaties - Advies

Verhuizen is het einde van een fase. En het begin van een nieuwe. Daarom wilt u dat dat op rolletjes verloopt. Dat kan met Hoekstra, Erkende Verhuizers® uit Sneek. Met verhuizers die niet alleen zorgvuldig inpakken en uitpakken. Maar ook doorpakken. Zo zijn uw verhuizing én uw spullen letterlijk in goede handen

Verhuizen zonder zorgen. Hoe? Hoekstra. hoekstrasneek.nl/verhuizingen (of scan de QR-code)


sneek BRANDED CONTENT

19

GROOTSNEEK.NL TEKST GEA DE JONG-OUD

GA JIJ STUDEREN IN DE GROENE SECTOR? STUDIEFONDS VAN DER WAL-TROMP

Studeren kost geld. De kosten voor een opleiding en bijbehorende studiemiddelen kunnen flink oplopen. Wanneer studenten voor hun droomstudie bovendien een kamer in een andere woonplaats moeten huren, dan komen daar nog huur, boodschappen, verzekeringspremies en andere extra kosten bij. Natuurlijk, een passende opleiding is een investering voor de toekomst, maar het is fijn wanneer je studieschuld niet hoger oploopt dan nodig is. Daarom is het goed om te weten dat het particuliere Studiefonds Van der Wal-Tromp studenten, die een opleiding willen volgen in de groene sector, op financieel gebied een steuntje in de rug kan geven als dat nodig is.

HOE ONTSTOND HET STUDIEFONDS VAN DER WAL-TROMP? Dit studiefonds is ontstaan dankzij Gerben van der Wal (geboren 17-12-1856, overleden 05-05-1944) en Trijntje van der Wal-Tromp (geboren 16-07-1863, overleden 07-04-1925). Hun huwelijk bleef kinderloos. Na hun overlijden lieten zij het grootste deel van hun vermogen na aan de stad Sloten, door het onder te brengen in de Stichting Studiefonds Van der Wal-Tromp en de Stichting Van der Wal Fonds/Van der Wal’s Rusthuis. De familie heeft een rijke historie.

WAT DOET HET STUDIEFONDS VAN DER WAL-TROMP “Het studiefonds verstrekt beurzen aan studenten die een groene studierichting volgen aan het mbo, het hbo, of het wetenschappelijk onderwijs”, vertelt Bouke van der Zee, penningmeester en administrateur van de stichting. “Ook promovendi, die aan een universiteit in Nederland een proefschrift schrijven ten behoeve van de instandhouding, verbetering en onderhoud van het buitengebied en de agrarische bedrijvigheid die daar mee te maken heeft, maken kans op financiële ondersteuning. De studies die onder de groene sector vallen zijn steeds talrijker geworden, denk bijvoorbeeld maar aan voeding en diëtiek, agrotechniek en management, diermanagement, water- en milieumanagement, archeologie en aardwetenschappen.”

DE VOORWAARDEN VAN HET STUDIEFONDS

Bouke van der Zee in Sloten

Het gevoel moet ook goed zijn voordat wij de beurs toekennen.”

“Belangstellenden voor een bijdrage van het studiefonds moeten voldoen aan bepaalde criteria. Zo mogen ze niet ouder zijn dan 27 jaar en ze moeten geboren of woonachtig zijn in de gemeenten De Fryske Marren, de voormalige gemeente Nijefurd of de voormalige gemeente Wymbritseradiel. Ook buitenlandse studenten die een groene opleiding in Friesland volgen, kunnen in aanmerking komen voor een beurs. Bij het toekennen ervan wordt rekening gehouden met het inkomen van ouders en student. Nadat wij hebben bekeken of de student aan onze criteria voldoet, volgt er een gesprek.

MEER BEKENDHEID “Wij willen graag meer bekendheid geven aan onze stichting”, besluit Van der Zee. “Wij hebben de middelen om jongeren die een studierichting kiezen in de groene sector financieel te steunen. Is geld een belemmering om je studie te volgen? Neem gerust contact met ons op. Het is fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan de studiewensen van jongeren. Als voorbeeld noem ik Esther de Graaf. Zij ontving een beurs, voltooide haar studie met succes en heeft een passende baan gevonden.”

Belangstelling? Belangstellenden kunnen een verzoek voor een bijdrage richten aan de administrateur van genoemd studiefonds, p/a Van Heemstrastrjitte 13, 8561 GA Balk of naar e-mailadres: Boukeels@live.nl

Het verhaal van Esther de Graaf Esther studeerde archeologie aan de Saxion Hogeschool in Deventer. Haar ouders lazen in de krant over de mogelijkheid om voor de studie een beroep te doen op het Studiefonds Van der Wal-Tromp. Esther meldde zich aan. Ze voldeed aan de eisen van het fonds, voerde eenmalig een gesprek en kreeg haar beurs. “Ik was altijd al gefascineerd door geschiedenis”, vertelt Esther. “Maar leraar worden, dat trok mij niet echt. Archeologie studeren, dat was mijn eerste keus. Ik ben naar Deventer verhuisd en heb hier mijn studie met succes afgerond. Ieder kwartaal bracht ik het bestuur van de stichting via een mailbericht op de hoogte van mijn resultaten en mijn plannen. Archeologie is een interessante studie. Overal waar gebouwd wordt, moet eerst archeologisch bodemonderzoek worden gedaan. Bij de opgravingen zie je verkleuringen in de grond, worden voorwerpen gevonden, vind je sporen en probeer je de puzzel van het verleden zo compleet mogelijk te maken. In het eerste jaar doe je een fieldschool, in het tweede en het derde jaar volgen nog twee stageperiodes, zodat de afwisseling tussen studeren en praktijk heel leuk is.”

Ervaring voor het leven “Dankzij mijn studiebeurs, mijn baan in het weekend en de bijdrage van het fonds kon mijn studieschuld laag blijven. Bovendien kon ik mede dankzij het

"IK KON MEDE DANKZIJ HET STUDIEFONDS DEELNEMEN AAN EEN BUITENLANDSTAGE. IK GING TIEN WEKEN NAAR CURAÇAO, EEN ERVARING VOOR HET LEVEN.” studiefonds in het derde jaar deelnemen aan een buitenlandstage. Ik ging tien weken naar Curaçao, een ervaring voor het leven.” Inmiddels is de nu 25-jarige Esther de Graaf werkzaam als archeologe bij RAAP, het grootste onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie en cultuurhistorie in Nederland. “In het laatste studiejaar kun je je specialiseren”, zegt Esther tot slot. “Ik heb gekozen voor de digitale kant van het archeologisch onderzoek en heb daarin mijn baan gevonden.”


20

NUMMER 07 • 2021

OUD-HORECAONDERNEMER BONNIE HANENBURG

“IK SÚ ONDERWIIZER WURDE, MAAR BIN BOVEN WIIZER WURDEN” TEKST ALICE BOOIJ // FOTO’S LAURA KEIZER FOTOGRAFIE

Op een zonovergoten dag op een schaduwrijk terras achter Lokaal 55 aan de Oude Oppenhuizerweg in Sneek een gesprek hebben met Bonnie Hanenburg is een feestje. De voormalige horecaondernemer van het Sneker hotel-caférestaurant Hanenburg aan de Wijde Noorderhorne is bijna 83 jaar en loopt nog tienduizend stappen per dag. Onderhoudend doet hij uit het blote hoofd de indrukwekkende horecageschiedenis van zijn familie uit de doeken. Onvermoeibaar dist hij de ene na de andere anekdote uit zijn lange horecaleven op en tot slot stelt hij stralend en met een grote glimlach vast: “Ik ben gelukkig. Ik kijk terug op een fijn leven en geniet nog steeds met volle teugen.” Gewend als hij is de regie te hebben, doet hij eerst maar ‘even’ de lange horecageschiedenis van de familie Hanenburg uit de doeken. Die begint in Ysbrechtum, waar zijn overgrootvader Sipke Tjebbes Hanenburg vanuit Franeker naartoe verhuist. Samen met zijn tweede vrouw, de uit Duitsland afkomstige schrijnwerkersdochter Wilhelmina Fisher, neemt Sipke Tjebbes Hanenburg daar rond 1860 aan de Epemawei de eeuwenoude herberg ‘Rust Een Weinig’ over. Het is het pand waar later, in 1973, de Snekers Harry en Louis Diekstra café-restaurant ‘Old Inn’ zullen beginnen.

“ALTYD GEK WEEST MET DE HANENBURGEN” Zoon Sipke Sipkes Hanenburg wordt ook kastelein. Eerst even in Franeker, maar al gauw in Sneek. Daar huurt Sipke Sipkes van kastelein Hans Tolsma uit Hommerts ’Het Rood Hert’ aan de Wijde Noorderhorne. Bij het horen van de naam Tolsma gaat niet meteen een lichtje branden, maar wel als dat een grootvader blijkt te zijn van ‘Moeke’ Jikke Ozinga van de bekende Stadsherberg aan de Lemmerweg. Bonnie Hanenburg grinnikt. “Moeke Jikke het altyd gek weest met de Hanenburgen. ‘Je mutte mij niet an de Hanenburgen komme!’, sei se altyd.”

“KOKE KON IK HELEMAAL NYT; WIJ ATEN ALTYD IN ‘E SAAK”

Na een paar jaar volgt de koop van Het Rood Hert en langzamerhand verdwijnt die naam naar de achtergrond. “Iedereen sei: ‘We gaan naar Hanenburg’. En die naam werd steeds meer bruukt. Fandêr dat mien groatfader die op een gegeven moment op de gevel setten het.” Het was een drukke zaak, daar bij de toegangsweg van de stad. Vooral op dinsdagen als de boeren en hun vrouwen in de stad kwamen voor bezoek aan de veemarkt en de markt. Bij Hanenburg werden belangrijke zaken gedaan, want de boekhouders van de zuivelfabrieken zetelden er dan, om aan de boeren uit de omtrek de opbrengst uit te betalen van de melk die ze die week hadden geleverd. “En dêr hoorden natuurlijk een sigaar en een slukje bij. At de mannen hun saken deden, sat mien groatmoeke apart met hun frouwen thee te drinken.”


sneek

PATIËNTEN VAN DOKTER BOUMA OP DE ZOLDER Een bijzondere bron van inkomsten vormden de patiënten van huisarts Gerben Bouma. Bouma woonde in het pand aan de Wijde Noorderhorne, waar nu de bibliotheek is gevestigd. Bouma hield er moderne ideeën op na en ijverde bijvoorbeeld voor de bouw van een ziekenhuis in de stad. Voor patiënten die bij hem onder behandeling waren en enige tijd het bed moesten houden, huurde hij bedden op de zolder van het pand Hanenburg. De patiënten konden daar herstellen en dokter Bouma hoefde niet stad en land af te reizen voor controlebezoeken. In 1921 nam Bonnies vader Hendrik de zaak over. De tijden veranderden en Hanenburg veranderde mee. Koetsen en paarden werden niet meer gebruikt en de stalhouderij aan de Gedempte Neltjeshaven, die in 1896 was gebouwd, verdween in 1956. De vrijgekomen ruimte werd ingericht als restaurant. Op de verdieping kwam een wagenzolder (“Wij waren de eersten met een elektrische lift”) en daarboven de Skûtsjeseal waar honderden, zo niet duizenden, vergaderingen, feestjes, modeshows, Sinterklaaspartijen

GROOTSNEEK.NL

en wat al niet werden gehouden. Op een gegeven moment draaide Bonnie volop mee. “Ik sú onderwiizer wurde. Ik sat al op de kweekskoal, de rooms-katholieke Sint Ludgeruskweekskoal in Hilversum, en moest alleen de hoofdakte nog hale. De saak kwam frij en ik moest kieze. Ik koas der foar om hotelhouder te wurden en dêr hew ik beslist geen spyt fan had.”

ONTELBAAR VEEL BRUILOFTEN EN PARTIJEN Op 8 november 1962 trouwde Bonnie Hanenburg met Riki Willemsen. “Se kwam út de buurt fan Nijmegen en had helemaal geen horeca-erfaring. Maar… se was een ge-wel-dige gastfrou! Se bracht een fijn huuskamergefoel in de saak.” Het was dan ook een enorm verlies toen Riki in 1997 overleed… Samen gingen ze er tegenaan. “Wij moesten het fooral hewwe fan bruiloften en partijen.” Ontelbaar veel hebben ze verzorgd. Soms meerdere op één dag en er waren weken waarin elke dag een kersvers echtpaar z’n receptie hield. Het staat Bonnie nog helder voor de geest dat er ook wel eens gebak overbleef. “En wat mut je dêr dan met?” Nu woonde aan de Gedempte Neltjeshaven een groot gezin, “dat twaalf bekjes te foeden had” en daar gingen de gebakjes dan wel naar toe. De mensen op het politiebureau aan Kruizebroederstraat 4 profiteerden overigens ook wel eens van de nabijheid van hotel Hanenburg. “En as ik dan die heel enkele keer es een beroep op hun doen moest omdat ik een ferfelende klant had, waren se der ok meteen.”

In 1992 kwam zoon Henk in de zaak, maar Bonnie bleef wel betrokken bij de gang van zaken. “Want ik fond – en fien het nog steeds – een geweldig fak.” Altijd gekleed in een keurig driedelig pak onderhield hij contact met de bezoekers. En daarbij werd ook veel gelachen. Zoals die keer dat een vertegenwoordiger in badmutsen bij Hanenburg logeerde. Alle Hanenburgen, samen met het personeel, zetten een badmuts op en heetten zo de gasten welkom.

EEN RIJK LEVEN Inmiddels is aan het tijdperk Hanenburg aan de Wijde Noorderhorne een einde gekomen. Zoon Henk Hanenburg en zijn vrouw Hanneke begonnen aan de Oude Oppenhuizerweg een horecagelegenheid, met een nieuw concept. Naast een restaurant en zalenverhuur werd een kookstudio geopend, waar gezelschappen gezamenlijk zelf hun maaltijd kunnen klaarmaken en die maaltijd

21

daarna gezellig samen nuttigen. Het pand is van oorsprong een abattoir en daar zijn veel oorspronkelijke onderdelen van bewaard. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog bood het pand onderdak, beter gezegd ‘bovendak’ aan een luchtwachtpost. Vanaf het hoogste punt van het gebouw hielden vrijwilligers het luchtruim in de gaten, om te kunnen waarschuwen wanneer er vijandige vliegtuigen in aantocht waren. Bonnie Hanenburg. Hij heeft geleerd zelf te koken – “want dat kon ik helemaal niet, wij aten altyd in de saak” – heeft nu een vriendin met wie hij blij is, al zal hij zijn Riki natuurlijk nooit vergeten. Hij kijkt terug op een rijk leven. Door zijn drukke, gevarieerde bestaan en het omgaan met allerlei mensen in verschillende situaties, heeft hij veel van en over het leven geleerd. “Ik sêg altyd maar: ik sú onderwiizer wurde, maar bin boven wiizer wurden.”

ALLEMAAL EEN BADMUTS OP Het was ook de tijd dat Bonnie en Riki het Scandinavisch buffet in Sneek introduceerden. Omdat er na de pauze vaak nieuwe schalen op de tafels moesten staan, en het veel tijd kostte om die allemaal aan te voeren, had Bonnie daar een slimmigheidje op bedacht. Over de tafels met het buffet hingen lange witte kleden tot op de grond. Onder de tafels en achter de kleden konden dan vóór het begin van het buffet de schalen voor de tweede ronde worden klaargezet, zodat ze in een oogwenk op de tafels konden worden geplaatst wanneer het gezelschap even een luchtje schepte.

“AT DE MANNEN HUN SAKEN DEDEN, SAT MIEN GROATMOEKE APART MET HUN FROUWEN THEE TE DRINKEN”


DANKJEWEL! 5 JAAR ADG! Namens het team van Aan de Gracht willen we jullie graag bedanken! 5 jaar gezelligheid en blije gezichten, wat worden wij daar elke keer toch weer vrolijk van! We hopen jullie nog vele jaren te mogen voorzien van de lekkerste lunches, diners, biertjes en wijntjes!

5

JAAR

We zien jullie graag aan de gezelligste gracht van Sneek! Team Aan de Gracht

WWW.RESTAURANTAANDEGRACHT.NL

Kom jij bij ons rijden? Poiesz Supermarkten B.V. is op zoek naar:

parttime & fulltime chauffeurs met en zonder chauffeursrijbewijs

Heb jij je vrachtwagenrijbewijs en sta je te popelen om voor de leukste werkgever van het noorden aan de slag te gaan? Of heb jij altijd al gedroomd van een baan als vrachtwagenchauffeur maar nog geen chauffeursrijbewijs? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als chauffeur bij Poiesz Supermarkten B.V. bestaan je werkzaamheden uit het bevoorraden van onze filialen. Daarnaast dien je vanuit de filialen goederen en e mballage te retourneren naar het distributiecentrum. Op dit moment zijn wij op zoek naar zowel parttime als fulltime vrachtwagenchauffeurs, maar ook naar aankomend chauffeurs waarbij je naast je werkzaamheden in het distributiecentrum, via Poiesz Supermarkten B.V. je chauffeursrijbewijs kunt halen!

Waar dien je aan te voldoen? • Je bent in het bezit van een groot rijbewijs (CE), een chauffeurspas en een geldige code 95 of je bent bereid om naast het werk je groot rijbewijs (C + CE), een chauffeurspas en een geldige code 95 te halen via Poiesz Supermarkten B.V. • Je bent in ieder geval beschikbaar op zaterdags • Je bent bereid om in overleg op zon- en feestdagen te werken • Ervaring in winkeldistributie is een pré • Je bent beschikt over een goede conditie en je hebt een flexibele instelling Dit hebben we jou te bieden: • Zowel een parttime als fulltime contract behoort tot de mogelijkheden • Bij goed functioneren wordt je contract na een jaar verlengd voor onbepaalde tijd • Bij goed rijgedrag een jaarlijkse chauffeursbonus

Puur Voordeel. Puur

• Flexibele werktijden waarbij vroege diensten en middag/avond diensten mogelijk zijn • Een gezellige werksfeer • Een afwisselende baan in een dynamisch bedrijf Enthousiast? Wacht dan niet langer en solliciteer! Vul het online sollicitatieformulier in op www.werkenbijpoiesz.nl of stuur je motivatie en cv naar werken@poiesz-supermarkten.nl. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Kim Brouwer, personeelsfunctionaris, te bereiken via telefoonnummer 0515-428800.


sneek

GROOTSNEEK.NL

23

TEKST EN FOTO’S: WIM WALDA

JORIS HAGTING VAN ‘AAN DE GRACHT’

‘IK BEN NIET DWARS, WÉL EIGENZINNIG’ Joris Hagting, bouwjaar 1977, getrouwd met Karin, heeft twee kinderen en is inmiddels gepokt en gemazeld in de horeca, waarvan de laatste vijf jaar in ‘Aan de Gracht’, gevestigd aan het Grootzand nummer 4 in Sneek. Hij is een gastheer avant la lettre die een duidelijke visie heeft over de manier waarop de zaken in zijn toko moeten reilen en zeilen. Daarnaast is Joris op zijn zachtst gezegd een eigenzinnig persoon met een kritische instelling, die van zijn hart geen moordkuil maakt. Wie is Joris Hagting? “Ik ben het oudste kind van Bert en Marianne Hagting, de grote broer van Marieke Hagting, geboren en getogen in Haarlem, maar inmiddels verknocht aan Sneek. Toen ik achttien was, kreeg mijn vader een uitgelezen carrièrekans, doordat hij zich kon inkopen bij een van de grootste en meest innovatieve houtbewerkingsmachinebouwers - prachtig scrabblewoord - van Nederland; in Sneek. Dus werd de Waterpoortstad onze nieuwe uitvalsbasis. Sneek hoefde van mij niet zo nodig, maar van ‘neen, ik ga niet mee’ wilden mijn ouders niet horen. Toen we hier vier weken zaten, dacht ik: ‘Dit is mijn stad; we gaan nooit meer terug’.”

Hotello voor een jaar “Ik heb altijd al het idee gehad om de horeca in te gaan. Dus schreef ik mij in bij de Middelbare Hotelschool (MHS) in Groningen en werd ‘Hotello’. Een avontuur overigens dat maar een jaar duurde, omdat ik geen kans onbenut liet om het aan alle kanten rammelende schoolsysteem te bekritiseren en mij na een jaar werd verzocht ‘mijn biezen te pakken’. Met als commentaar: ‘Je bent geknipt voor het vak. Begin alsjeblieft voor jezelf, maar val ons er niet meer mee lastig’.”

Via De Stolp naar de Daaldersplaats “Voor mij stond toen al vast dat ik ooit zelf een restaurant zou beginnen en dat kreeg na zeven jaar dienstverband bij De Stolp vaste vorm. Ik reageerde op een vacature voor een medewerker bij de Daaldersplaats in Sneek. Daar kon ik in juni aan de slag en een half jaar later boden Chris en Anita Peelen mij aan om als medevennoot in te stappen. Dat hebben we in totaal tien jaar in een wat variërende samenstelling gedaan waaronder de laatste drie jaar met seizoenbedrijf ‘Boppe de Golle’ in Gaastmeer

en ‘Groots 24’ aan het Grootzand ernaast. Dat waren omzet-technisch niet de beste beslissingen. We merkten dat we qua visie uit elkaar waren gegroeid en besloten, na een aantal doodlopende gesprekken, ieder ons eigen weg te gaan. Ik had het grote geluk dat mijn vader met raad en daad en - niet onbelangrijk - ook financieel achter mij stond. Hij kwam na een paar weken al aanzetten met: ‘We gaan leuke dingen doen’, doelend op het pand Grootzand 4, het voormalige, in Sneek ‘wereldberoemde’, lunchroom-restaurant van Olij waar het gezellig ‘koffiedrink(el) en’ was na het winkelen. Daar is heel stevig over gepraat met mijn ouders, mijn wederhelft en de kinderen, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we in augustus 2016 de deuren konden openen van restaurant ‘Aan De Gracht’. Niet te veel frutsels, maar de uitsmijter, gehaktbal, schnitzel of varkenshaasje dat je hier eet is wel de beste wat je in Sneek kunt krijgen. Ik weet het, iedere ondernemer zegt het, maar wij dóen het!”

‘ZOON, WE GAAN LEUKE DINGEN DOEN’

de horeca, maar zorgt voor de sociale cohesie. Als ik te veel in mijn werk opga is hij het, die aan de bel trekt en mij op niet mis te verstane manier vertelt dat ik niet moet vergeten dat ik ook nog een gezin heb. Daarbij mag ik de rest van het team en in het bijzonder chef van de keukenbrigade Martijn de Beukelaar en mijn rechterhand Lennart Wardekker niet vergeten te noemen.”

Behoefte aan ‘jonge honden’

“SAMEN STA JE STERK EN WE BECONCURREREN ELKAAR NIET” Als een hond met zeven staarten Trots waren ze, als een ‘hond met zeven staarten’. Net voor de Sneekweek open, zodat ze in die periode dagelijks bommetje vol zaten. Dag na dag, na dag. Dat was een droomstart. Er werken anno 2021 circa vijftien mensen en er bestaat een innige samenwerking met de aanpalende horeca-etablissementen Yugo en ‘t Vaticaan. “Wereldrestaurant Sneek”, lacht Joris. “Samen sta je sterk en we beconcurreren elkaar niet.”

Familiebedrijf 2.0 “We zijn in die afgelopen vijf jaar een echt familiebedrijf geworden. Karin is voor mij het allerbelangrijkste; zonder haar hadden we hier nu niet gezeten. Zij houdt mij met mijn soms wilde ideeën met beide benen op de grond, totdat ik zeg: ‘We gaan er volle kracht voor’, en dan staat ze pal achter mij. Mijn dochter Quinty van zestien wordt mijn opvolger, denk ik. Die doet het perfect qua ondersteuning op de werkvloer. Zoon Jayden van dertien heeft weinig binding met

“Het Grootzand is in potentie de belangrijkste straat van Sneek heb ik wel eens gezegd. En daar sta ik nog steeds achter. Toegegeven, er is veel leegstand. Daar zou harder aan getrokken kunnen en moeten worden. Jammer dat er in mijn optiek te veel gepraat wordt en maar bitter weinig wordt gedaan. Dat zijn harde woorden, ik weet het, maar ik heb van mijn hart nooit een moordkuil gemaakt. Als ik ergens kritiek op heb, heb ik tegelijkertijd ook altijd een ‘plan B’, wat niet per definitie het beste plan is, maar ik heb er wel over nagedacht. Ik sta erachter en laat mij graag door hele goede argumenten van mijn ongelijk overtuigen.” Joris Hagting besluit met een overtuigend: “Ik ben dus niet dwars; wél eigenzinnig.”


24

NUMMER 07 • 2021

TEKST HENK VAN DER VEER // FOTO'S JOHAN BROUWER

‘GAU SET DE SOKKEN DERYN!’ “De kunst heeft corona, maar is herstellende!” Is getekend, Lieuwe Bouma, beeldend kunstenaar en één van de exposanten in It Doarpshûs van Gau. De zomertentoonstelling is georganiseerd door Lieske Heida en Feikje Bakker. Deze expositie heeft een mooie naam van de beide dames meegekregen: ‘Gau set de sokken deryn!’ Het project is meer dan alleen maar een tentoonstelling in It Doarpshûs, want bezoekers kunnen ook terecht in de monumentale dorpskerk van Gau.

O

TEKST HENK VAN DER VEER // FOTO’S NICKY BOSMA

Ook de kinderen zijn bij ‘Gau set de sokken deryn!’ betrokken. Zij hebben een wegwerpcamera gekregen met als opdracht de mooiste foto van Gau te maken. En dan is nog een primeur: Gau heeft voor het eerst een heus terras! Het meubilair werd aangeboden door de redactie van de plaatselijke doarpskrante de Gauster Doarpsstimme.

ZONDER TITEL GEEN SUBSIDIE Thuis bij Lieuwe Bouma, vertellen de beide vrouwen enthousiast over de deelnemers aan de tentoonstelling ‘Gau set de sokken deryn!’ Een titel die alles te maken heeft mei de eis van de subsidieverstrekker: zonder titel geen subsidie. “Het moest nogal snel en toen hebben wij de naam bedacht. Twee dagen later hadden we de subsidie binnen”, vertelt Lieske Heida met een glimlach van oor tot oor. Het is het duo vooral om het dorpshuis en de kerk te doen. Dat daar weer activiteiten georganiseerd worden die tijdens de afgelopen coronapandemie stil kwamen te liggen. De mensen weer actief krijgen en als het aan Lieske en Feikje ligt met de sokken deryn! Dit jaar

kan als een pilot worden gezien, want als het project aanslaat, dan zal het een vervolg krijgen. “Naast Lieuwe Bouma uit Sibrandabuorren zijn er nog drie exposanten die aan het project meedoen. Ze komen op eentje na allemaal uit de Legeaën”, vertelt Lieske verder. “Het is onze dorpsgenoot Remco de Vries, die zijn prachtige natuurfoto’s tentoonstelt in de kerk. Lenny Kuipers, zij woont in Tersoal, komt met keramiek en mozaïek. Thea van der Meer uit Gau laat haar schilderijen zien. In augustus komt dan nog mijn zus, Klaske Heida, uit Ede. Zij komt met fraaie ikonen.”

KINDEREN OOK ACTIEF Ook de kinderen uit Gau doen actief mee aan het project. Ze hebben allemaal een wegwerp fotocamera gekregen met als opdracht ‘de mooiste foto van Gau’ te maken. De foto’s worden afgedrukt en opgehangen in ‘It Doarpshûs’. De eigen dorpsschool mag dan verhuisd zijn naar Sibrandabuorren, toch is het niet zo dat, wat het de kinderen betreft, het doodser in Gau is geworden, volgens Lieske Heida. “Je ziet dat er door die verhuizing nu veel meer andere kinderen in het dorp komen. De vriendjes en vriendinnetjes, komen ook uit andere dorpen uit de buurt.”

TERRAS BIJ IT DOARPSHÛS Voor zover het de beide dames heugt is er nog nooit eerder een terras in Gau geweest, dat gaat met de komst van de tentoonstelling ook veranderen. Feikje Bakker, die ook in het bestuur van Dorpsbelang Gau actief is: “Voor sommige mensen is de drempel van It Doarpshûs’ blijkbaar nog te hoog. Vorig jaar hebben wij met Doarpsbelang Gau, het terras al gerenoveerd. Van de redactie van onze dorpskrant ‘De Doarpstimme’, hebben we een gift voor het dorp gekregen. Daarvoor hebben we terrasmeubels aangekocht. Alle dorpelingen en de mensen die hier komen kunnen er gebruik van maken.”

“HET IS ZÓ BELANGRIJK DAT MENSEN ONDERLING WEER CONTACT KRIJGEN” ONDERLING CONTACT IS ZÓ BELANGRIJK Dat er juist nu na de coronapandemie een tentoonstelling in het dorp van de Legeaën georganiseerd wordt moet breder gezien worden dan alleen Gau op de culturele kaart te zetten, volgens Feikje en Lieske. “Dat het deze zomer

weer mogelijk is om mensen met elkaar in contact te brengen door kunst is meer dan alleen maar bijvangst. Het is zó belangrijk dat mensen onderling weer contact krijgen, met elkaar praten onder het genot van een kopje koffie. Een ‘bakje’ dat de mensen ook nog eens gratis wordt aangeboden. Het lijkt wel of alles in ons


sneek

GROOTSNEEK.NL

25

TEKST HENK VAN DER VEER // FOTO'S JOHAN BROUWER

“DE KUNST HEEFT CORONA, MAAR IS HERSTELLENDE!”

Lieuwe Bouma

Een van de exposanten aan ‘Gau set de sokken deryn’ is autodidactisch beeldhouwer Lieuwe Bouma uit Sibrandabuorren. Zijn beelden staan uitgestald op vier tafels in de achterzaal. De tentoonstelling geeft een mooi overzicht van wat hij de laatste jaren gemaakt heeft. “Ik neem meestal onderwerpen mee die te maken hebben met de natuur en relatievormen. Ook het werken aan abstracte beelden vind ik fijn om te doen en die staan ook geëxposeerd.

Omdat de beelden, van speksteen, serpentijn en albast, er een aantal weken mogen staan, heb ik ‘ja’ gezegd. Tentoonstellingen van een dag, daar heb ik niet zoveel mee. Ik ga niet met mijn beelden slepen voor dergelijke exposities. Het zijn geen postzegels”, aldus Bouma. Eerder was werk van hem te bewonderen in de Legeaën in de beide kerken van Poppenwier en Goïnga tijdens de kunstroute in dat dorp.

Tsjerkepaad

dorp anderhalf jaar stilstond tijdens corona. In die zin moeten we iets inhalen en het liefst ‘mei de sokken deryn’.” Beide dames hopen dat met het initiatief de deuren van It Doarphûs ook in september weer wat vaker opengaan. It Doarpshûs valt onder een stichting maar wordt tegelijkertijd beheerd door Dorpsbelang Gau.

FEESTELIJKE OPENING Tijdens de feestelijke opening van de expositie van Lieuwe Bouma, begin juni, werd er een officieel lintje doorgeknipt en het champagneglas geheven. Na alle verdere officiële plichtplegingen ontstond ook spontaan het idee om maar weer eens met een groep mensen uit het dorp te gaan zingen. Een week later,

toen een echtpaar zestig jaar getrouwd was, vond het eerste optreden al plaats. Gau zet inderdaad ‘de sokken deryn!’ Voorlopig is de tentoonstelling alleen in het weekend geopend op zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 uur- 18.00 uur.

Sinds zaterdag 3 juli is de tentoonstelling in zowel het dorpshuis als in de kerk geopend voor publiek. De eerste zaterdag van juli was ook de opening van het bekende Tsjerkepaad. Tijdens Tsjerkepaad zijn er gedurende de zomerperiode meer dan 250 Friese kerken vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uitleg te geven. Tsjerkepaad is er nog tot en met 11 september op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur. Als een kerk op een bepaalde datum niet open is of met een andere openingstijd is dit vermeld bij de desbetreffende kerk. Dit jaar wordt er geen gids uitgegeven.


26

NUMMER 07 • 2021


sneek

GROOTSNEEK.NL

27

WANDELCOACH ALICE FORTUIN

“DE NATUUR HEELT, INSPIREERT EN GEEFT INZICHT” Alice Fortuin had een drukke baan en sportte veel totdat het noodlot toesloeg. Ze raakte met haar auto in de sloot. Voor Alice stond de tijd letterlijk stil. Ze ging nadenken over haar leven en maakte een belangrijke keuze: ze besloot te gaan leven vanuit passie. Daarbij wil ze zoveel mogelijk tijd in de natuur doorbrengen. “De natuur werkt helend en inspirerend. Dat laat ik tijdens mijn coaching ook aan anderen zien. Mijn klanten ervaren echt heldere inzichten en praktische handvaten”, zegt Alice. Alice Fortuin uit Joure helpt mensen als wandelend coach.

D

al in beweging. Letterlijk en figuurlijk, daar kunnen woorden vaak niet tegenop.”

Dit interview vindt op een heel passende wijze plaats: tijdens een wandeling door de Vegelinbossen met een rijke geschiedenis, nabij Sint Nicolaasga. “Ik was vroeger een hardloopster, maar nu loop ik altijd rustig”, vertelt Alice aan het begin van de wandeling. “Daardoor kom ik tot rust en kan ik de natuur om mij heen het beste waarnemen.” Ze wijst naar een nestje van een winterkoninkje. “Dat zie je alleen als je je pas vertraagt.”

EVEN STIL BLIJVEN STAAN Dan blijft Alice even stil staan. “Dat doe ik met opzet”, legt ze uit. “Veel coaches willen mensen in beweging brengen, maar ik wil mensen juist in hun kracht zetten. Juist door even stil te staan kun je tot hele mooie inzichten komen. Als ons iets overkomt, dan verzetten we ons en willen we zo snel mogelijk uit de ongewenste situatie komen, of verzetten we ons er tegen. Ik vergelijk het wel eens met een drijvend speeltje in bad. Als je dat stevig onder water drukt, dan zal het heel hard omhoog springen. Dat is wat mensen vaak ervaren. Tijdens de wandelcoaching durven ze het aan om juist de omstandigheden onder ogen te zien, te omarmen bij wijze van spreken en er niet voor weg te lopen. Mijn sessies geven vertrouwen, nieuwe inzichten en innerlijke rust.”

GROTE IMPACT Voor Alice drie jaar geleden met natuurcoaching begon had ze een drukke baan. “Tot laat in de avond was ik e-mails aan het beantwoorden. Net zoals de rest van het team. Daarnaast sportte ik veel: hardlopen, schaatsen en suppen op nationaal niveau. Totdat ik met mijn auto in het water belandde.” Het ongeluk had grote impact. “Ik had nekletsel opgelopen en ik kon tijdelijk niets meer. In een split second stond mijn leven stil. Vooral mentaal vond ik het erg zwaar. Ik had nooit verwacht dat mij zoiets zou overkomen en de onderwater-ervaring was zeer traumatisch. Ik ging nadenken over wat ik écht wil in het leven. Waar sta ik en waar wil ik naartoe? Wil ik in deze ‘rat race’ blijven zitten? Het antwoord was ‘nee’.”

NATUURGIDS “Echt blij ben ik als ik aan het wandelen ben in de natuur. Al van jongs af aan ben ik heel graag buiten. Ik besloot de opleiding natuurcoach te volgen bij Innersteps in Baarn. Daarnaast heb ik nog meerdere cursussen gevolgd op het gebied van coaching en een opleiding tot natuurgids bij het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid - red.), waardoor ik mijn kennis van de natuur en het leven nog meer heb vergroot.” Drie jaar geleden is ze onder de naam ‘Buiten Gewoon met Alice’ als natuurcoach gestart. “Dat vond ik best spannend. Zelf vind ik het wandelen erg fijn, maar hoe zouden andere mensen erop reageren?” Haar zorgen bleken onterecht. “Ik heb nooit reclame gemaakt, maar toch weten heel veel mensen mij te vinden. Ik heb het gevoel dat ze echt op mijn pad komen. Ik coach mensen met diverse vraagstukken; ouders van pubers, jongeren, partners, managers en ondernemers of medewerkers in een burn-out of met loopbaanvragen. Mijn studie ‘personeel en arbeid’ komt hierbij ook goed van pas. De vraag is veelal: hoe kan ik mijn huidige situatie aanpassen? Oftewel: ik weet het even niet meer!”

IEDEREEN IS UNIEK De meeste klanten komen zo’n drie of vier keer bij Alice. “Wat ik hen leer, kunnen ze na de coaching zelf in de praktijk toepassen. Zo kunnen ze zichzelf verder ontwikkelen en komen ze dicht bij zichzelf. Immers: alles is er al, maar soms zoeken we zo hard dat we er aan voorbij gaan.” Soms schamen mensen zich voor hun omgeving omdat ze hulp inschakelen, merkt Alice. “Dat is helemaal niet nodig. Iedereen is uniek en je hoeft het niet alleen te doen.” De wandelingen gaan vrijwel altijd door. “Bij goed en bij slecht weer. Zelfs als het regent. Als de deelnemer dat goed vindt, natuurlijk. Ik heb altijd regencapes bij me. Als het erg koud is, staan we misschien iets korter stil. Vaak kun je juist dan met een frisse blik naar de situatie kijken. Uiteindelijk vinden mensen het altijd fijn om buiten te zijn, ondanks het slechtere weer.”

SYMBOLIEK VAN DE NATUUR Alice leeft volgens eigen zeggen vanuit een natuurlijke flow. “De natuur heeft zijn eigen wetten, kijk maar eens naar de vier seizoenen. Verwonderen over de kleine stapjes die wij als mens zetten, daar gaan we snel aan voorbij. De lat ligt in onze maatschappij erg hoog.” Ze wijst naar de jonge knoppen aan de bomen. “Prachtig, toch? Een paar weken geleden was alles nog kaal. Wij mensen reageren

net als de natuur. Als het lente wordt, dan gaan we weer lekker naar buiten en in de tuin aan de slag. We krijgen weer nieuwe energie.” In de natuur heeft alles een doel, benadrukt de coach. “Ook dit gebruik ik regelmatig in mijn coaching. Als je een probleem ervaart, dan focus je je vaak daarop. Maar het probleem is meestal onderdeel van een groter geheel. Zo probeer ik mensen te laten nadenken. De natuur zit vol symbolen.” Alice wijst naar een klein beekje. “Zie je het water stromen? Water gaat nooit tegen de stroom in, maar zoekt altijd de makkelijkste weg. Waarom zouden wij dat niet doen?”

VERWONDEREN We naderen een prachtige vijver. “Ik vind dit zo’n fijne plek”, fluistert Alice. “Als we iets missen in ons leven, dan zijn we daar heel erg op gefocust, maar je kunt je ook richten op wat er wél is.” Ze leert mensen om goed te kijken naar de natuur. “Wat zou je willen veranderen in je leven en waar heb jij invloed op? Zie je iets dat symbool staat voor een bepaalde situatie? De oefeningen die ik inzet geven inzicht. Dat gaat altijd op een hele natuurlijke manier.” Tijdens de wandeling stelt Alice vragen, maar soms wordt een deel van de wandeling juist in stilte afgelegd. “Dan kun je in alle rust om je heen kijken en voelen wat er in het hier en nu gebeurt. Eén stap brengt je

Tijdens het wandelend coachen komen er vaak emoties boven, merkt Alice. “Dat is helemaal niet erg. Volwassenen en professionals schamen zich voor hun omgeving. Kinderen zijn daarentegen heel puur. Als ze pijn hebben, geven ze daaraan toe en gaan ze huilen. Maar als wij als volwassenen vallen, dan proberen we vaak heel snel op te staan en doen we alsof er niks aan de hand is. Eigenlijk is dat helemaal niet nodig. In ons leven hebben we verlangens en verwachtingen van anderen en van onszelf. Dat brengt mensen in onbalans en doet ons verdriet.”

NIEUWE ENERGIE Daar weet Alice Fortuin zelf alles van. “Het auto-ongeluk was een verschrikkelijke ervaring, maar het heeft me zoveel gebracht. Ik werk op een middelbare school waar ik jongeren met leerproblemen lesgeef. Daarnaast heb ik vanuit mijn passie een SUP-school opgezet. Soms combineer ik het suppen met de coaching. Ik neem mensen graag mee het water op. Vaak moeten ze letterlijk tegen de stroom in peddelen. Ik daag mensen uit als ik weet dat het in hen zit! Dat geeft hen zo’n goed gevoel als ze hun doel behaald hebben! Ook al is iets zwaar, ze kunnen veel meer dan ze zelf denken.” Uiteindelijk heeft Alice dus toch weer een behoorlijk actief leven. Ze knikt. “Dat is helemaal waar, maar toch is het heel anders dan vroeger. Nu leef ik mijn passie met hulp van de natuur. Hier kom ik helemaal tot rust en krijg ik telkens nieuwe energie!”


Samen vieren we de Simmer yn Súdwest! Tijdens de zomervakantie zijn er super veel gave én gratis dingen te doen in Súdwest-Fryslân. Van sportieve en leuke spelactiviteiten, creatieve en culturele workshops tot lekker ontspannen op de buurtcamping of mobiele hangplek. Het volledige en actuele programma staat op www.simmerynsudwest.frl.

Een greep uit alle activiteiten:

Bolsward

Makkum

Sneek

maandag 12 juli

Muziekworkshop

maandag 12 juli

Fundamentals

maandag 12 juli

Whipe - Out

maandag 12 juli

Workshop sprookjes en verhalen

maandag 12 juli

Voetbal

maandag 12 juli

Buurtcamping SoCo & Drummen met Jan

maandag 12 juli

Muziekworkshop

woensdag 14 juli

Kanovaren

maandag 12 juli

Zomeravond voetbal

maandag 12 juli

Workshop toneel en tekst

donderdag 22 juli

Tennis

dinsdag 13 juli

Buurtcamping SoCo & Drummen met Jan

dinsdag 13 juli

Voorstelling Ridder Jacoba

vrijdag 23 juli

Tennis

Zomerstraatfestival

dinsdag 13 juli

Voorstelling Zuidpool

maandag 26 juli

Fundamentals

donderdag 15 juli t/m zondag 18 juli

woensdag 14 juli

Workshop Beeldend met ridders en prinsessen

maandag 26 juli

Voetbal

donderdag 15 juli

Buurtcamping SoCo & Drummen met Jan

woensdag 14 juli

Workshop Filmacteren

dinsdag 27 juli

Archery Tag

zaterdag 17 juli

Buurtcamping SoCo, Drummen met Jan & Fotoshoot

woensdag 14 juli

Workshop Beeldend met ridders en prinsessen

dinsdag 27 juli

Workshop Filmacteren

Buurtcamping SoCo, Drummen met Jan & Fotoshoot

maandag 19 juli t/m 23 juli

Voetbalkamp

woensdag 14 juli donderdag 15 juli

Workshop Improvisatie Theater

donderdag 29 juli

Spelletjes ochtend

maandag 19 juli

Zomeravond voetbal

donderdag 15 juli

Workshop Schilderen

vrijdag 30 juli

Korfbal

maandag 19 juli

Buurtcamping SoCo & Drummen met Jan

donderdag 15 juli

Workshop Improvisatie Theater

maandag 2 augustus

Fundamentals

maandag 19 juli

Mobiele hangplek Cool Súdwest

donderdag 15 juli

Workshop Schilderen

maandag 2 augustus

Voetbal

dinsdag 20 juli

Kunst of Troep

donderdag 15 juli

Buurtcamping SoCo, Drummen met Jan & Fotoshoot

dinsdag 3 augustus

Suppen

dinsdag 20 juli

Woensdag 4 augustus

Suppen

Buurtcamping SoCo, Drummen met Jan & Fotoshoot

dinsdag 3 augustus

Buurtcamping SoCo

woensdag 21 juli

Buurtcamping SoCo & Drummen met Jan

dinsdag 3 augustus

Muziek in het park

Vrijdag 6 augustus

Suppen

woensdag 21 juli

Kunst of Troep

woensdag 4 augustus

Muziek in het park

maandag 9 augustus

Fundamentals

Zomerstraatfestival

maandag 9 augustus t/m 15 augustus

Pumptrack

maandag 9 augustus

Voetbal

donderdag 22 juli t/m zondag 25 juli dinsdag 27 juli

Workshop Raket bouwen

donderdag 12 augustus

Kanovaren

maandag 9 augustus

Clinic bij Pumptrack

dinsdag 27 juli

Workshop Raket bouwen

woensdag 11 augustus

Buurtcamping SoCo & Drummen met Jan

maandag 16 augustus

Fundamentals

dinsdag 27 juli

Workshop Raket bouwen

woensdag 11 augustus

Kinderkunst Paraplu

maandag 16 augustus

Voetbal

woensdag 28 juli

Workshop Luchtdruk experiment

donderdag 12 augustus

Buitenspeelfestijn - Funboxx, Spingkussen

Ultimate Frisbee

woensdag 28 juli

Workshop Monsters in potjes

maandag 16 augustus

Buurtcamping SoCo & Fotoshoot

woensdag 28 juli

Workshops Luchtdruk experiment

maandag 16 augustus

Panna Knock Out

donderdag 29 juli t/m zondag 1 augustus

Zomerstraatfestival

woensdag 18 augustus

Timmerdorp klein - groep a

woensdag 18 augustus

donderdag 19 augustus

Nijland

Timmerdorp klein - groep b

maandag 26 juli t/m 1 augustus

Pumptrack

donderdag 29 juli

Buurtcamping SoCo

woensdag 28 juli

Clinic bij Pumptrack

donderdag 29 juli

Workshop Geluksmunten

donderdag 29 juli

Workshop Geluksmunten

donderdag 29 juli

Workshops Krant maken en drukken

vrijdag 30 juli

Buurtcamping SoCo

vrijdag 30 juli

Workshop Monsters in potjes

Pingjum

vrijdag 30 juli

Workshop Raket bouwen

maandag 12 juli

vrijdag 30 juli

Workshop Tegels maken en schilderen

maandag 2 augustus t/m 8 augustus

Pumptrack

maandag 2 augustus

Clinic bij Pumptrack

donderdag 5 augustus t/m zondag 8 augustus

Zomerstraatfestival

maandag 9 augustus

Zomeravond voetbal

donderdag 12 augustus t/m zondag 15 augustus

Zomerstraatfestival

maandag 16 augustus

Mobiele hangplek Cool Súdwest

maandag 16 augustus

Zomeravond voetbal

dinsdag 17 augustus, donderdag 19 en vrijdag 20 augustus

Zomerkans - Highlandgames (alleen voor leerlingen zomerschool)

woensdag 18 augustus

Buurtcamping SoCo & Fotoshoot

woensdag 18 augustus

Panna Knock Out

donderdag 19 t/m zondag 22 augustus

Zomerstraatfestival Buitenspeelfestijn - Funboxx, Spingkussen

donderdag 19 augustus

Archery Tag

donderdag 19 augustus

Buurtcamping SoCo & Drummen met Jan

Offingawier

vrijdag 20 augustus

Survival (voor deelnemers Timmerdorp)

dinsdag 27 juli

vrijdag 20 augustus

Survival (voor deelnemers Timmerdorp)

Heeg dinsdag 13 juli en woensdag 14 juli

Timmerdorp Heeg

maandag 9 augustus

Klimtoren

Mobiele hangplek Cool Súdwest

Buurtcamping SoCo & Drummen met Jan

Raerd maandag 19 juli

Hindeloopen donderdag 29 juli

Buurtcamping SoCo, Drummen met Jan & Fotoshoot

woensdag 11 augustus

Klimtoren

Buurtcamping SoCo, Drummen met Jan & Fotoshoot

Scharnegoutum dinsdag 20 juli

Archery Tag

Stavoren

IJlst maandag 12 juli, 13 juli en 14 juli

Timmerdorp IJlst

donderdag 5 augustus

Buurtcamping SoCo

donderdag 5 augustus

Muziek in het park

vrijdag 6 augustus

Muziek in het park

maandag 9 augustus

Klimtoren

dinsdag 13 juli

Buurtcamping SoCo, Drummen met Jan & Fotoshoot

dinsdag 13 juli

Archery Tag

woensdag 11 augustus

Klimtoren

Wommels

Kimswerd

maandag 12 juli t/m 18 juli

Pumptrack

donderdag 19 augustus

Workum

maandag 12 juli

Clinic bij Pumptrack

dinsdag 17 augustus

Buurtcamping SoCo & Drummen met Jan

dinsdag 20 juli

Wateractiviteiten

dinsdag 17 augustus

Archery Tag

dinsdag 10 augustus

Archery Tag

vrijdag 13 augustus

Buurtcamping SoCo, Drummen met Jan & Fotoshoot

vrijdag 13 augustus

Kinderkunst Droomkussen

Koudum woensdag 14 juli

Whipe - Out

woensdag 14 juli

Buurtcamping SoCo & Drummen met Jan

maandag 19 juli t/m 25 juli

Pumptrack

dinsdag 20 juli

Mobiele hangplek Cool Súdwest

woensdag 21 juli

Clinic bij Pumptrack

Witmarsum

donderdag 12 augustus

Buurtcamping SoCo & Drummen met Jan

dinsdag 20 juli

donderdag 12 augustus

Kinderkunst Schilderen

donderdag 22 juli

Buitenspeelfestijn - Funboxx, Spingkussen

Woudsend maandag 9 augustus

Simmer yn Súdwest is een initiatief van:

Mede mogelijk gemaakt door:

Buitenspeelfestijn - Funboxx, Spingkussen

woensdag 11 augustus

Klimtoren

maandag 16 augustus t/m 22 augustus

Pumptrack

woensdag 18 augustus, 19 Timmerdorp Workum en 20 aug. woensdag 18 augustus

Klimtoren

Wateractiviteiten

Een aantal activiteiten is beperkt wat betreft deelname en/of leeftijd. Geef je op tijd op, want vol is vol. Er kunnen last-minute wijzigingen zijn bij alle activiteiten, dus houd altijd de website en/of je mail in de gaten voorafgaand aan je bezoek.

www.simmerynsudwest.frl

donderdag 15 juli

Scan mij!

Clinic bij Pumptrack


sneek

GROOTSNEEK.NL

29

TEKST HENK VAN DER VEER // FOTO’S JEROEN DEEN / HENK VAN DER VEER

STICHTING OUD SNEEK:

‘WIJ MAKEN SNEEK MOOIER!’

“Wij maken Sneek mooier!” Voorzitter Geert Jan Douma van de Stichting Oud Sneek hoeft niet na te denken als er gevraagd wordt naar het credo van de stichting. Penningmeester Pier Damstra, die ook aan tafel zit tijdens het interview, heeft aan één woord genoeg: “Exact!” Wie met beide Snekers over hun geboortestad praat kan er van verzekerd zijn dat de liefde voor de Waterpoortstad er tijdens het gesprek van af spat. Met die ‘wij’ worden overigens niet alleen beide heren bedoeld, de stichting bestaat uit nog een zestal bestuursleden. Stuk voor stuk mensen die affiniteit met Sneek en haar historie hebben.

tact met de pandeigenaar en het balkon is met hulp van Oud Sneek gerestaureerd. Een ander mooi voorbeeld van de bemoeienis van de Stichting is het pand op de hoek van Leeuwenburg en Grootzand, waar nu FiftySix gehuisvest is. Oud Sneek zorgde ervoor dat de authentieke houten deur terugkwam tijdens de restauratie en zorgde voor de financiën die dat mogelijk maakten.

dan vaak mee en helpen bij vergunningaanvragen. Doordat er steeds meer appartementen komen, neemt ook de afvalproblematiek in de binnenstad toe en als het aan Oud Sneek ligt zal er ondergrondse afvalopslag moeten komen. Wij wijzen op dat soort punten tijdens een stadswandeling die we met de lokale bestuurders maken en dan komt ook wel het puntje ‘waar stal ik mijn fiets’ aan de orde”, weten beide heren.

WONEN BOVEN EN IN WINKELS DOELSTELLING Wie op de site van Oud Sneek kijkt kan lezen dat de doelstelling van de Stichting Oud Sneek wel iets vollediger en uitgebreider is dan alleen maar ‘Sneek mooier maken’. ‘Behoud, restauratie, aankoop, eventueel verkoop of ruiling, verhuur en beheer van onroerende zaken, die worden gerekend tot monumenten van geschiedenis en kunst in de zin van de Monumentenwet en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’ Pier Damstra licht de taakomschrijving graag toe. “De panden die het waard zijn om bewaard te blijven en ervoor te zorgen dat ze authentiek blijven, is een belangrijke taak. Er is altijd een risico dat beeldbepalende panden of gedeelten ervan verdwijnen, om wat voor reden dan ook. Wij hebben altijd onze ogen en oren open voor dergelijke panden. Een mooi voorbeeld is een pandje aan de Meeuwenlaan. Daar moest veel aan gebeueren, maar wij hebben er wel voor gezorgd dat de oorspronkelijke elementen bewaard zijn gebleven. Dat doen we niet met een winstoogmerk, maar we verhuren het huis

wel en krijgen zo weer inkomsten. Zo doen en hebben we dat met meerdere panden in de stad gedaan.”

REALISTISCHE BLIK “Wij hebben wel een realistische blik”, haakt Douma in op de woorden van zijn penningmeester. “Er zijn ook wel eens oudere panden waar geen eer meer aan te behalen valt. Of waar niets oorspronkelijks meer terug te vinden is. Dan moet je ook de ruimte voor nieuwbouw geven. Het is ook altijd de vraag wat ‘oud’ is. Een pand van aannemer Koster op de hoek van de Hemdijk is ook erfgoed en er zijn ook jongere industriële monumenten zoals dat van Cloetta, de vroegere KING-fabriek. Wij hebben niet strikt omkaderd dat wij bijvoorbeeld aandacht hebben voor panden van voor 1930, om maar eens een jaartal te noemen. Wij willen mensen laten zien hoe je kunt restaureren en dat begint vaak al onder de grond, bij de funderingen. Bewustwording is belangrijk”, betoogt Douma. De Stichting krijgt regelmatig legaten die gelabeld zijn aan bepaalde projecten. Onlangs werd een verwaarloosd balkon van een pand aan het Grootzand met dergelijk geld gerestaureerd. De Stichting zocht con-

“Een belangrijk punt waar wij ons sterk voor maken is het wonen boven en in winkels van de binnenstad in Sneek. Dat promoten wij al vanaf 1999. Je zag op een gegeven moment rolluiken voor de puien en geen woningen boven de winkelpanden. Dan krijg je een dode binnenstad. Gelukkig is er een ommekeer ten goede gerealiseerd. Dat gaat van grotere projecten boven Le Provence en FiftySix tot veel kleinere, bijvoorbeeld boven de winkel van The Lakehouse. Wij denken

WONEN OP HET WATER Er is op dit moment een uitsterfbeleid voor de woonschepen die in de grachtengordel rond de binnenstad liggen. Omdat de Stichting Oud Sneek graag ziet dat het veelal varend erfgoed bewaard blijft voor de stad, is ook dat een punt van extra aandacht. Er liggen nu nog zeven woonschepen in Sneek en dat hoort bij het stadsbeeld. Daar zijn beide heren van overtuigd.

Stichting Oud Sneek

De stichting werd op 16 juli 1964 opgericht op initiatief van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum. Het museum, waaraan de afdeling Sneker Oudheidkamer (streekmuseum voor Sneek en de Friese Zuidwesthoek) is verbonden, behartigde vele jaren de particuliere monumentenzorg in Sneek. Het leek, gezien het groeiende aantal taken, goed voor de Sneker monumentenzorg om een aparte en zelfstandige instantie in het leven te roepen. De Stichting kocht voor een symbolisch bedrag een vervallen 18e-eeuws huis met klokgevel van de Singel en de Kleine Palen aan en liet het restaureren. Toen was het subsidiestelsel nog anders en werden er dikke bedragen van landelijke en lokale overheid beschikbaar gesteld. Ook monumentale panden aan het Hoogend tussen het Grootzand en de Singel werden aangekocht en in fasen gerestaureerd en vervolgens verhuurd. Ook werden objecten via zogenaamde ABC-constructies verworven, waarbij een pand werd gekocht en via subsidies weer in de markt gezet. Dat leverde financieel ook wel eens wat op, geen winstoogmerk, maar soms viel het positief uit.

DE TOP 3 VAN Pier Damstra

DE TOP 3 VAN Geert Jan Douma

1. Het Fluithuis van Bakkerij De Haan 2. Twentsch Bierhuis, Hoogend 21 3. Woning Meeuwenlaan

1. Suupmarkt 10, oudste huis van Sneek 2. FiftySix pand Grootzand - Leeuwenburg 3. Het Fluithuis

WAT HEB JE MET SNEEK?

WAT HEB JE MET SNEEK?

Geboren en getogen binnenstad-Sneker. Sneek ligt mij na aan het hart.

Sneek is de mooiste stad van Nederland, een stad van doeners.


30 LIFESTYLE TRENDS 2021

LIFESTYLE TIPS & TRENDS LIFESTYLE TIPS & TRENDS ZES SPECIALISTEN GEVEN HUN KIJK OP DE LAATSTE TRENDS OP HET GEBIED VAN MODE, INTERIEUR, GEZONDHEID, ETEN, BOEKEN, HAAR EN REIZEN...

Een Fries Toetje Zeg je Friesland dan denk je aan fierljeppen, Elfstedentocht, skûtsjesilen en Piet Paulusma. En natuurlijk aan Fryske dúmkes en Fryske sûkerbôle. Allemaal onderdeel van de Friese cultuur.

Wentelteefjes van Fryske sûkerbôle met slagroom en kaneelijs Wist je dat Fryske sûkerbôle vroeger als kraamgeschenk werd gegeven als er een meisje werd geboren? Kaneel en gember heeft een helende werking en zou de kraamvrouw aansterken. Er zijn wel meer varianten van suikerbrood maar de Friese variant kenmerkt zich door extra grove suikerklontjes en de toevoeging van kaneel aan het deeg.

ROOS HENDRIKS Royaal Belegd Sneek www.royaalbelegd.nl

Naast een plakje suikerbrood met een dikke laag echte roomboter bij de koffie maken wij graag dit toetje. Makkelijk, lekker en altijd een succes.

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN: 4 plakjes suikerbrood 1 ei scheutje melk snuf kaneel toef slagroom

2 bolletjes kaneelijs optioneel poedersuiker, blauwe bessen en geraspte kokos

BEREIDINGSWIJZE: Klopt het ei met de melk en kaneel tot een egaal mengsel. Doop de plakjes suikerbrood in het mengsel en bak ze aan beide kanten knapperig bruin. Schep ondertussen een bolletje ijs op een diep bord. Leg de 2 plakjes suikerbrood ernaast, toefje slagroom erbij. Maak het af met een beetje poedersuiker en slagroom.

Lekker ite!

DE STAD UIT

DE ZON IN FRIESLAND

Journalist en radiomaker Petra Possel verruilde het drukke Amsterdam voor een piepklein dorpje aan de kust van het IJsselmeer in Friesland. Daarover schreef ze twee heerlijke boeken vol verhalen over het leven in Friesland.

We zitten ondertussen heerlijk in de zomerperiode en de zon laat zich ook in Friesland regelmatig zien. Deze tips helpen je huid mooi en gezond te houden.

Na het overlijden van haar man besloot Petra Possel het roer om te gooien en een idyllisch rood huisje in een dorp aan de IJsselmeerkust te kopen. Op humoristische wijze beschrijft ze in De Stad Uit (2019) herkenbare situaties over de ontmoeting met haar buren, de inburgering in het dorp, haar tochten door Friesland en wandelingen op de dijk tegen de wind in. Maar ook minder rooskleurige thema’s over het leven op het platteland komen aan bod.

In Alles Gaat Over (vorige maand verschenen) zijn de wittebroodsweken een beetje voorbij. Zo verhuist de kerkgemeenschap noodgedwongen naar Workum, is er onrust door de bouw van een windmolenpark en ontstaat er een run op huizen door mensen op zoek naar rust, waardoor de prijzen enorm stijgen. Gelukkig is er ook hoop. Possel kijkt nu met andere ogen naar haar dorp en beschrijft mooie en kenmerkende gebeurtenissen. Ook leuk om te weten: De Stad Uit wordt binnenkort verfilmd met Lies Visschedijk in de hoofdrol.

LOTTE TERPSTRA - Boekhandel Van der Velde Sneek | www.boekhandelvandervelde.nl

Drink voldoende water. Van het drinken van veel water gaat je huid minder droog voelen en ziet de huid er een stuk gezonder uit. Reinig je gezicht twee keer per dag. Hiermee haal je het vuil van de huid en werken je verzorgingsproducten beter. Ga niet met geur- en kleurstoffen de zon in, dit geeft een verhoogde kans op irritatie van de huid. Smeer geen parfum in je hals. Dit kan in relatie met zonlicht voor meer pigment in de hals zorgen. Op een shirtje of in het haar is een betere optie en zo ruik je nog steeds even lekker. Smeer altijd zonnebrandcrème, ook bij bewolkte dagen.

Tachtig procent van de UV-straling komt door het wolkendek heen. Een hogere factor voorkomt roodheid, verbranding en huidveroudering, maar houdt het bruin worden niet tegen. Ben je toch verbrand in de zon? Dan is het verstandig om aftersun producten te gebruiken, dit gaat uitdroging tegen en helpt de huidbarrière weer te herstellen. Geef je zelf een heerlijke schoonheidsbehandeling om je huid weer goed in balans te brengen. Je bent van harte welkom!

ASTRID HULZEBOS TEENSMA - Beauty Centre Hair Affair in Sneek www.hairaffair.nl


GROOTSNEEK.NL

31

“KOM TOT RUST IN JE EIGEN FRIESE HUIS!” Waarom wij hier graag wonen

Kleuren waar we gelukkig van worden:

• Wij als Friezen staan bekend als nuchter, koppig en stug, maar toch we zijn de gelukkigste mensen van het land. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar hoe komt dat toch? Ik geloof dat het met de omgeving te maken heeft, we wonen hier immers prachtig!

• Wit, beige, crème, taupe en alles daaromheen. Het is natuurlijk heel erg voor de hand liggend, maar neutrale tinten zoals wit, crème en beige zijn de perfecte kleuren voor rust in je huis. Waarschijnlijk heb je ergens in je huis al één van deze tinten en dat is niet voor niets; ze voelen als prettig, rustgevend en daar houden wij Friezen nou eenmaal van!

Maar wij Friezen houden van een sociaal gebonden leven, hebben veel contacten en hechten waarde aan een goede buur, vrienden en familie om ons heen. • Ook de ruimte speelt voor veel Friezen een grote rol in het gelukkig zijn. In de stad zijn mensen vaak ongelukkiger omdat er minder binding is met andere mensen. Ook is de lucht vaak minder schoon en is er vaak meer criminaliteit. In Fryslân verruilt een aantal inwoners de ruimte dan ook voor geen goud met de randstad. Gelukkig zijn duurt vaak korter dan tevredenheid. Je bent gelukkig op bepaalde momenten in het leven, zoals bij het krijgen van een baby. Tevredenheid duurt bij een Fries vaak langer.

EVELYNE BOK Interieurstylist Sneek www.evelyne-ontwerp.nl

• Maar hoe je ook in deze provincie woont: een rijtjeshuis, twee-onder-een-kapwoning, vrijstaand of appartement. Er zijn altijd mogelijkheden om je huis zo in te richten dat het de fijnste plek is. Want dat vinden we belangrijk, rust en warmte om ons heen. Wanneer je op zoek bent naar rust in je huis dan kan kleurgebruik hier een belangrijke rol in spelen.

TYPISCH FRYSK “IT WAAIT HJIR ALTYD!” Ja wat is dan toch “typisch Frysk”? Ons nuchtere aard, het waterrijke leven of het vlakke land en de brede horizon? Wat het straatbeeld betreft kiezen de meeste Friese vrouwen wel voor een praktische basic kledingstijl. Dat heeft zeker ook te maken met ons klimaat. Het waait hier “altyd” en het regent ook regelmatig en ook nog veel tegenwoordig. Dus hebben we allemaal regenkleding in de kast hangen. De regenkleding van Ilse Jacobsen of Rains is zo fashionable dat je ook zonder regen blij bent met zo’n jas.

dan is sportieve kleding ook weer praktisch. En Friezen staan ook bekend om hun harde werkmentaliteit en inderdaad, daar komt “praktisch” weer om de hoek kijken. En natuurlijk ‘bootje varen’ doe je niet in een jurk, tenminste dat was vroeger ‘not done’. En als je al eens een jurk zag, dan waren het “Hollanders” die een bootje huurden. Tegenwoordig zijn de jurkjes iets korter en kan je makkelijker van een boot afspringen als dat moet.

Een Fries fietst (de Elfstedentocht) en sport ( kaatsen, schaatsen, volleybal, fjierljeppen oftewel verspringen of wadlopen) ook veel, dus

En een echte Fries is toch ook wel chauvinistisch. Trots op zijn Friese roots en alles waar Frysk voor staat. Een fijne vakantie & geniet van Fryslân!

LIANA MIEDEMA - kleurstijliste bij LIANA kleur & stij | www.lab36.nl

• Combineren doen we graag met tinten als groen, blauw en bruin. • Groen; is de kleur van de natuur en wat is nou rustgevender dan de natuur. Van nature geeft de kleur groen ons een fijn gevoel. • Blauw; De kleur van de lucht en de zee. Alleen al bij het kijken in de lucht en het zien van de zee raken we vanzelf ontspannen. • Bruin; Je kunt de kleur bruin het beste toepassen in je vloer, meubels of accessoires. Belangrijk is dat je bruin combineert met lichte tinten, om dat huiselijke, rustgevende effect te krijgen.

Fijne vakantie!.

FRIESE KRULLEN Waar denk je aan als je aan typisch Friese mensen denkt? Juist, blond haar en blauwe ogen. Toch schijnt er nog iets typisch Fries te zijn, en dat zit in de naam: ‘Fries’. De meest gangbare etymologie (de etymologie van een woord is de historische verklaring voor de manier waarop de vorm van het woord tot stand is gekomen) van het woord ‘Fries’, verklaart het als een verwijzing naar krullige haren. Vergelijk hierbij het Oud-Friese frisse en freesde (krulhaar), en het Engels frizzle dat eveneens naar ‘krullen’ verwijst. Het woord ‘Fries’ wordt in 1278 voor het eerst in bronnen aangetroffen. Aanvankelijk betreft het een bijnaam, later wordt het ook in de betekenis van een volksnaam aangetroffen. Aanvankelijk was Fries een geografisch begrip maar gaandeweg kreeg het ook emotionele betekenis. Kunnen we hieruit concluderen dat typische Friezen dus doorgaans niet alleen blond zijn, maar dus ook krullen hebben?

FAIDRA TSAGARAKIS - Eigenaresse Kapsalon Perron 28 Sneek | www.perron28.com


De krant is gewoon leuker! Uw krantendrukker sinds 1882

ADRES Werktuigenweg 9 8304 AZ Emmeloord

POSTADRES Postbus 1029 8300 BA Emmeloord

T W E

+31 (0) 527 630 200 hoekstrakrantendruk.nl info@hoekstrakrantendruk.nl

Een goed ontwerp is een verzameling van details U ziet het meteen als een badkamer helemaal klopt. Daarom zijn onze adviseurs ervaren ontwerpers met technische kennis en onze installateurs ervaren bouwers met gevoel voor ontwerp. Zo krijgt u vanaf dag 1 het beste advies en geniet u straks van zelfs het kleinste detail.

Baderie Sikma Edisonstraat 15, 8606 JH Sneek Telefoon: 0515 414 418 www.sikma.nl

Ontdek waar ú gelukkig van wordt. Bestel het badkamerboek op baderie.nl.

Het geluk zit in elk detail


&FIT

GEZOND

Inzicht

Deze maand schrijven Fransiska Horjus, Maaike Lanting en Janneke Offringa inspirerende teksten die betrekking hebben op hun dagelijkse werk. Alle drie begeleiden zij mensen, ieder vanuit haar eigen vakgebied en kennis om mensen helpen ‘te herstellen’. Fransiska als (Kinder-) Oefentherapeut Cesar en slaapoefentherapeut bij Oefentherapie Horjus. Maaike als logopediste en dyslexiespecialiste bij Spraakmakend Sneek en Janneke als fysiotherapeut en ademen ontspanningstherapeut bij Suo Marte.

Ma ai k

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’

eL

nt

a

Deze legendarische Cruijffiaanse uitspraak schiet me te binnen als Willem opgewonden zijn heldere inzicht met mij deelt. Na maanden van rugklachten heeft hij zich opeens ek

te

Ja

nn

M eO f f r i ng a , S u o

ar

33

gerealiseerd wat de oorzaak is. Willem weet nog niet wat ik weet;

Willem heeft al twee maanden een

bindweefsel en spieren hebben beweging

pijnlijke onderrug met uitstraling naar het

nodig om goed te kunnen herstellen. Als ik

linkerbeen als hij zich bij ons aanmeldt

hem dat uitleg is hij nog niet overtuigd. We

voor fysiotherapie. Hij weet niet hoe het is

doen wat oefeningen en het valt hem niet

ontstaan. Het duurt hem te lang en hij begint

tegen hoe zijn rug die verdraagt. Hij gaat

ongerust te worden. Het zou nu toch wel

hoopvol naar huis.

eens over moeten zijn, vindt hij. Willem is scheepstimmerman met een eigen werf en

‘Ik weet het hoor’, zegt hij als ik hem voor

kan deze klachten niet gebruiken.

de tweede keer zie. ‘Ik loop de hele dag met samengeknepen billen en een ingehouden

Na onderzoek vermoed ik dat hij pijn heeft

adem’. Willem ervaart nu zelf wat hij al

door te hoge spanning in zijn rugspieren. Hij

werkende doet met zijn lichaam. Door dit

zegt dat hij zo weinig mogelijk beweegt om

inzicht en de oefeningen durft hij weer rustig te

de pijn niet erger te maken.

bewegen en voelt hij zijn rug opknappen.

ee

k

BRANDED CONTENT

GROOTSNEEK.NL

in

g,

S p ra

a k m ak

Sn end

Even helemaal niks ‘In de vakantie doen we lekker niks’, verzuchtte een moeder laatst tijdens de behandeling. Het is zomervakantie en dat betekent dat bijna iedereen wil genieten van de welverdiende rust. Voor kinderen meer tijd om te spelen in plaats van te leren. Maar wat als je een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling hebt of moeilijkheden met lezen en spellen? Het is vaak een kwestie van omdenken. Zes weken niets doen is zonde van de lijn die we uitzetten met de behandeling. Bij moeilijke lezers zie je dan ook vaak de zogenaamde ‘zomerdip’. Juist in de vakantie kun je met kinderen oefenen zodat ze meer inzicht krijgen in de functie van Nee hoor, de menukaart op het terrasje of de route naar je vakantiebestemming kun je net zo goed lezen!

s

F ra

Ben jij je bewust van je houding?

de geschreven taal. Boeken verslinden dan maar?

Het is de kunst om bewust met taal en lezen

Een mevrouw had zich aangemeld vanwege

een aantal weken de rugklachten steeds

zinsbouw of het taalbegrip uit te breiden, zonder

rugklachten. Al jaren aanwezig en van

minder werden en zelfs verdwenen.

er veel druk op te leggen.

maar kortstondig. Ze mag graag lopen,

Kijk thuis ook eens in de spiegel naar je

Als ‘spelletjesjuf’ geven we ouders en leerlingen

maar had er door de pijn geen plezier meer

houding of naar die van je gezinsleden. Nu

in. Tijdens het onderzoek zag ik meteen

met het mooie weer, kun je in zwemkleding

dat mevrouw bij het staan en lopen met

de houding nog beter bekijken. Let

haar rug achterover hangend stond. Dit

bij kinderen vooral op een eventuele

hebben wij aangepakt door middel van

verkromming van de rug (scoliose).

houdingscorrecties. Met als gevolg dat na

Twijfels? Ik kijk graag met je mee.

H

k

or

is

ju

ns

Inzicht geven is iets wat ik dagelijks doe in a de praktijk. Bij mensen met slaapproblemen Ho e pi rj u bijvoorbeeld inzicht geven in het ontwikkelde s , O e f e n t h e ra slaappatroon, hoe ziet slaap eruit en wat voor invloed heeft de dag op de nacht. Maar ook bij mensen met verschillende lichamelijke klachten. Hierbij geef ik inzicht, maak ik mensen bewust hoe hun dagelijkse houding en manier van bewegen invloed kan hebben op de klachten.

alles geprobeerd, maar weinig effect of

om te gaan. Want taal is overal! De vakantie is een mooi moment om samen spelenderwijs de taalontwikkeling te stimuleren. Er is vaak meer tijd om samen activiteiten te doen. Wellicht zitten hier ook wel nieuwe ervaringen voor je kind tussen, waarover ze kunnen praten en vertellen. Een mooi moment om de woordenschat,

zo veel mogelijk inspiratie mee om spelenderwijs toch bewust, maar vooral op ontspannen wijze met taal en lezen bezig te blijven. En zo komen ze vaak tot inzicht dat je ook kunt oefenen zonder dat het als oefenen voelt! Dan kan de batterij opladen, maar voorkom je een zomerdip.

“Het is vaak een kwestie van omdenken”


VOLOP STEKPERKPLANTEN IN GROTE POT NORMAAL € 1,75 NU 10 STUKS

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud! • dagopvang • buitenschoolse opvang • peuteropvang • gastouderopvang T 0513 - 610 825 M info@kinderwoud.nl

€ 7,50

kinderwoud.nl

“Ik ben er voor ondernemers die alles willen weten over hún cyberrisico’s.” Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 17.30 uur - Zaterdag van 08:30 tot 16.00 uur.

Wilhelm de Haas, MKB Adviseur

www.octras.nl/cyberrisico

erkend MKB advies | risico management | verzekeringen | verzuim | voordeel

N GEZONDE OGEN


sneek // GEZOND&FIT

GROOTSNEEK.NL

35

BRANDED CONTENT

EIGEN ROLSTOELBUS GEEFT DE IELÂNEN VEEL VRIJHEID

Een tevreden mens! Sigrid Holterman (53 jaar) heeft de afgelopen 25 jaar als pedagogisch medewerker met kinderen gewerkt. Er was geen vuiltje aan de lucht, totdat ze van de een op de andere dag te maken kreeg met gezondheidsproblemen. Ineens kon ze helemaal niets meer. Na een pittige periode gaat het weer goed met haar. Momenteel werkt ze via Pastiel bij Wurkjouwer in Sneek. Band opbouwen

Twee jaar geleden ging een grote wens van woonzorgcentrum Ielânen in Sneek in vervulling: een eigen rolstoelbus. In de rolstoelbus is plek voor meerdere mensen, ook in een rolstoel. Dit maakt de bus een ideaal vervoersmiddel voor uitstapjes met de bewoners.

Ria de Boer en Thea de Lange zijn werkzaam als dagbestedingscoach in de Ielânen. Ze zijn erg blij met de rolstoelbus. Ria vertelt: “Eerder huurden we een busje als er een uitstapje was. Met een eigen busje zijn we flexibeler en kunnen we ook spontane uitstapjes organiseren. Verschillende medewerkers en vrijwilligers zijn gecertificeerd om in de rolstoelbus te mogen rijden. Ook het Bonifatiushuis en het Dr. Wumkeshûs in Sneek maken gebruik van de rolstoelbus.”

“DE OPWINDING VAN ERGENS NAARTOE GAAN! HET GEEFT EEN SOORT SCHOOLREISJEGEVOEL.” De ene keer wordt er centraal een uitstapje bedacht, een andere keer komen medewerkers met ideeën. De reis begint al bij het instappen, vertelt Thea. “De opwinding van ergens naartoe gaan! Het geeft een soort schoolreisje-gevoel. Zodra we de Ielânen achter ons hebben gelaten kijken ze al hun ogen uit. Soms blijven we in de buurt, een andere keer gaan we wat verder weg. Onlangs zijn we bijvoorbeeld naar de bollenvelden in de polder geweest. Eén van de bewoners ging ter plekke videobellen met haar dochter om te laten zien waar ze was, prachtig vond ze

het. Maar we rijden ook naar plekken waar bewoners vroeger gewoond hebben. Het busje geeft veel vrijheid. In coronatijd hebben we niet gereden, maar nu is het busje weer volop in gebruik. We gebruiken het busje ook wel eens om boodschappen te doen of om naar het tuincentrum te gaan.” Veiligheid staat te allen tijde voorop. Daarom moet iedereen, die in het busje wil rijden, een certificaat hebben. Belangstellenden worden altijd eerst ‘gescreend’ door Dinkla Verkeersopleidingen. Thea: “Dinkla gaan met ze in gesprek over onder andere rijervaring en doet een rijstijlanalyse. Als dit positief is, dan volgt op locatie een kort introductieprogramma. Dat doen we zelf. We laten bijvoorbeeld zien hoe je een rolstoel vast moet zetten.” Ria vult aan. “Wat wij ook heel belangrijk vinden is het contact met bewoners. Het gaat niet alleen om het rijden; je rijdt met mensen die een bepaald ziektebeeld hebben. Daar moet je ook rekening mee houden.” Het liefst zouden Ria en Thea iedere week een uitstapje met de bus willen maken. Ook dagtochtjes staan op het wensenlijstje. “Hoe leuk zou het zijn om bijvoorbeeld met de bewoners een dagje naar Texel te gaan? We horen heel graag wat bewoners leuk vinden. Ook familieleden kunnen aangeven wat iemand altijd leuk vond om te doen. Dan kunnen we dit misschien organiseren. Het hoeft niet altijd groots te zijn. Een tochtje in de omgeving is ook voldoende. Als je in een woonzorgcentrum woont wordt de wereld steeds kleiner. Door een ritje met de rolstoelbus blijven ze bij de tijd.”

Na haar afstuderen gaat Sigrid aan de slag als pedagogisch medewerker. Bij een buitenschoolse opvang (BSO) en als gastouder aan huis. Sigrid: “Het werk was ontzettend leuk, maar ook hectisch. Daarom heb ik de overstap gemaakt om bij gezinnen thuis te werken. Ik haalde kinderen op uit school. Voor één van de kinderen was vaak extra zorg nodig. Bijvoorbeeld door een stoornis in het autisme spectrum of in de taalontwikkeling van het kind. Ruim twee jaar geleden ging Sigrid scheiden. Sigrid: “Ik moest hierdoor mijn eigen inkomen verdienen. Het werk bij gezinnen kreeg ik betaald op uur-basis. Ik heb eerst geprobeerd om daar van te leven, maar dat was onder bijstandsniveau. Dat moest anders, ik moest overstappen naar werken onder een cao.”

Ik ben een tevreden mens, dat is het hoogst haalbare!

Keerpunt

Maar dan gebeurt er iets totaal onverwachts. Sigrid: “Van een op de andere dag belande ik op bed met een hernia en ischias (beknelde zenuw van rug naar been). Ik kon toen drie weken helemaal niks. Ineens was ik alles kwijt. Mijn werk, inkomen, gezondheid en huwelijk. Ik ging door een diep dal. Gelukkig kreeg ik hulp via de Thuiszorg.

Maar ook van mensen uit mijn omgeving. Dit was voor mij een keerpunt. Ik sta nu sterker in het leven. Ik kan nu beter mijn grenzen bepalen en ben zelfverzekerder”, aldus Sigrid. Wanneer ze weer kan werken wordt ze via Gemeente Súdwest Fryslân aangemeld bij Pastiel. Pastiel-jobcoach Sieta wordt aan haar gematcht. Sigrid: “Ik heb verschillende trainingen gevolgd. Erg leerzaam en ondertussen vond ik een baan bij een kinderopvang. Hier heb ik twee maanden gewerkt. Dit bleek lichamelijk toch te zwaar. Ik ben toen weer in de ziektewet beland.”

Van tas naar werk

Sigrid gaat opnieuw het gesprek met haar jobcoach aan. Sigrid: “Na afloop vroeg ze of ik mijn tas zelf had gemaakt. Ik vertelde dat ik die van restjes stof had gemaakt. Zo kwam Sieta op het idee om mij voor te stellen bij Wurkjouwer. Hier kon ik werkervaring opdoen op het Atelier, in de vorm van een werk ervaringsplek (WEP). Dat heeft zo goed uitgepakt dat ik een contract heb gekregen. Ik ben nu leidinggevende en begeleid en coach de mensen in hun traject. Mijn pedagogische ervaring kan ik hier ook gebruiken. En ondertussen ben ik creatief bezig. Ik ben dankbaar en trots dat ik mijn leven weer op de rit heb. Ik ben een tevreden mens, dat is het hoogst haalbare!” Dat Sigrid nu bij Wurkjouwer werkt, had ze een paar jaar geleden niet kunnen bedenken. Al met al een goede samenwerking tussen Pastiel en Wurkjouwer.


36

NUMMER 07 • 2021

CULTUUR

&UITGAAN

VR. 6 AUG PACESHIFTERS + SUPPORT

BOLWERK

VR. 6 AUG SEM JANSEN & LEIF DE LEEUW

LEWINSKI

ZA. 7 AUG POPQUIZ LIVE MET KINGS OF DIAMONDS

BOLWERK

ZA. 7 AUG THEM DIRTY DIMES

LEWINSKI

ZO. 8 AUG BOAZ & BAND

BOLWERK

DI. 10 AUG RALPH DE JONGH

LEWINSKI

HETBOLWERK.NL


CULTUUR

&UITGAAN

GROOTSNEEK.NL

37

THEATER SNEEK:

MOOIER DAN OOIT! Op 23 juni is de kaartverkoop van Theater Sneek gestart. En wat is het mooi om te zien dat niet alleen het theater haar publiek mist, maar het publiek mist ook het theater. “Er gaat toch niets boven het beleven van een live voorstelling in het theater dus we zijn blij dat het theater weer open kan”, is een veel gehoorde opmerking bij de dames van het servicepunt. Hieronder enkele ‘highlights’ uitgelicht:

ROCKY HORROR SHOW DONDERDAG 11 NOVEMBER

DANIEL BOISSEVAIN – DE SCHULDIGE WOENSDAG 17 NOVEMBER

Genomineerd voor vijf Tony Awards, is de Rocky Horror Show wereldwijd een fenomeen en een absolute ‘must-see’! Een avond vol onweerstaanbare rock muziek waarbij stilzitten lastig is. Een avond waarop eindelijk alles weer mag. De wereldhit komt voor het eerst naar Nederland en naar jouw theater! Met in de hoofdrollen onder andere Sven Ratzke, Esmée Dekker, Ellen Pieters, Samir Hassan en Yoran de Bont.

Een aanrader voor liefhebbers van het echte spannende toneel. In deze bloedstollende theaterthriller, naar de internationaal geroemde film Den Skyldige (2018) beantwoordt politieman Oscar Holm (Daniël Boissevain) verveeld de telefoontjes die via de meldkamer op de politiepost Beilen binnenkomen. Hij is daar tijdelijk tewerkgesteld in afwachting van de rechtszaak wegens een schietincident met zijn dienstwapen. Wanneer Ellen, een jonge verwarde vrouw, hem belt vanuit de auto van haar ontvoerder, komt hij direct in actie. Met alleen de telefoon tot zijn beschikking begint Oscar een race tegen de klok om haar te redden.

In deze krankzinnige cultmusical raakt het pas verloofde stel Brad en Janet verzeild in de wereld van de bizarre dokter Frank-N-Furter en zijn volgelingen. Een stormachtige avond die ontaardt in een regelrechte libidotest waarbij seksuele escapades vele grenzen doen vervagen. ‘Don’t dream it, be it’.

HET BOLWERK EN LEWINSKI ORGANISEREN SAMEN STIEKEM SNEEKWEEK Zaterdag 7 augustus - LEWINSKI

Them Dirty Dimes

SEM JANSEN & LEIF DE LEEUW Vrijdag 6 augustus - LEWINSKI

Sem Jansen & Leif de Leeuw Leif de Leeuw, de beste bluesrockgitarist van de Benelux, en Sem Jansen (winnaar van ‘Hit the Road’) zijn de gitaristen van de Leif de Leeuw Band. De groep onderscheidt zich met adembenemende solo’s, twee groovende drummers en twin-leads. Als duo spelen Leif en Sem akoestische versies van nummers van hun band en doen ze een greep uit hun favoriete americana-nummers. Aanvang: 19.30 uur // Entree: 10 euro

Vrijdag 6 augustus - HET BOLWERK

Paceshifters + J. Hunter

Pop meets jazz, folk en klassiek. In Gold We Trust is het ambitieuze debuutalbum van Them Dirty Dimes. De Groningers lieten zich muzikaal en thematisch inspireren door de decennia voor de oorlog. Van New Orleans brass tot late night jazz. De band neemt invloeden mee uit de popmuziek en speelt met onverwachte wendingen. De nummers roepen het gevoel op van oudere standards, maar zijn nooit standaard. Aanvang: 19.30 uur // Entree: 10 euro

Zaterdag 7 augustus - HET BOLWERK

Popquiz Live met King of Diamonds

Dinsdag 10 augustus - LEWINSKI

Ralph de Jong Ralph de Jongh vormde een aantal jaar de vaste support van Cuby and The Blizzards. Harry Muskee was dan ook diep onder de indruk toen hij Ralph voor het eerst hoorde spelen. “Een sound die sterk deed denken aan oude blueszangers die ik in de Delta had gehoord. Ik verwachte iemand uit Mississippi te zien, maar tot mijn verbazing zat een lange blonde jongen uiterst origineel slide-gitaar en mondharmonica te spelen. Ralph de Jongh speelt met overtuiging en een drive die je vandaag de dag niet veel meer ziet. Bovenal is hij een jongeling die het aandurft nu eens niet te kiezen voor de ‘easy way out’, maar voor een stuk cultuur in de vorm van de muziek van Robert Johnson, Son House, Elmore James en Muddy Waters.” Aanvang: 19.30 uur // Entree: 12,50 euro

Test je popkennis tijdens Popquiz Live. Aan de hand van de beste popnummers nemen teams van maximaal twee personen het tegen elkaar op. De quiz telt acht ronden vol hoogtepunten uit de popgeschiedenis. Thema: de zomer. De Kings of Diamonds zijn de quizmasters en spelen zomerse hits. Uiteraard zijn er mooie prijzen te winnen! Aanvang: 20.00 uur // Entree: 8 euro

Zondag 8 augustus - HET BOLWERK

Boaz & band

Ruim tien jaar zijn de rockers van Paceshifters onderweg. Nu gaat het roer om! Een nieuw plan en een fris studioalbum. De band ging op zoek naar een ander geluid. Onveranderd blijven de energieke optredens. J. Hunter is het pseudoniem van liedjesmaker Johan Jager. Begonnen als gitarist bij de Friese post-hardcoreband Innerlogic ontstond er een kalmere tegenhanger. Met Thoughts Create The World schreef Jager een aantal, bijna folkachtige nummers.

Geboren Franeker, maar opgegroeid in Zuid-Afrika, pakt Boaz op 13-jarige leeftijd de gitaar en begint spontaan te zingen. Het duurt niet lang of zijn rauwe, pure stem wordt ontdekt en snel begint zijn reis als singer-songwriter. Al na één jaar treedt Boaz regelmatig op, maar sinds 2018 wordt hij bijgestaan door een waanzinnige liveband. Met z’n vijven spelen ze alles tussen blues, country, pop en rock.

Aanvang: 21.00 uur // Entree: 10 euro (vvk), 12,50 euro (deur)

Aanvang: 21.00 uur // Entree: 7,50 euro (vvk), 10,00 euro (deur)

PACESHIFTERS + J. HUNTER

TICKETS EN MEER INFORMATIE? GA NAAR WWW.HETBOLWERK.NL


WEG MET DIE KILO’S!

Ontspannen afslanken en spieren trainen met succes

m o lk e w te r a h n a v t n e b Je

Maak direct een afspraak

Zij gingen je voor... met veel succes! na 10 x na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

Hoe het werkt 1 keer per week kom je bij ons voor een behandeling van ongeveer 40 minuten. We sluiten je aan op ons apparaat en jij ligt rustig onder een dekentje, terwijl ons apparaat middels ultrasound vet weghaalt. Tegelijkertijd worden door elektrostimulatie je spieren getraind. De behandeling is 100% veilig en de meeste mensen ervaren het als zeer aangenaam. SIMPEL, SNEL, SLANK!

Al 6 jaar de succesformule voor afslanken Door heel Nederland zijn er Easyslim.nu studio’s die behandelingen bieden op het gebied van afslanken. In elk van deze vestigingen werken gepassioneerde studiohouders. ‘Veel mensen zijn jaren met hun gewicht bezig. Dan weer zoveel kilo eraf die er vervolgens zo weer bij kwamen. Er was geen dieet of shake of ze hebben het geprobeerd, maar structureel succes brengt het vaak niet. Dan biedt het apparaat de uitkomst. Vaak na 1 behandeling ben je al zichtbaar slanker en gedurende de reeks behandelingen vliegen de kilo’s eraf. Naast de behandelingen met ons apparaat, geven we ook voedingsadviezen. Het concept slaat enorm aan. Het bedrijf is een franchise­ formule met inmiddels meer dan 45 vestigingen door het land.’

* Resultaten ter inzage in de studio

Inmiddels heeft Easyslim.nu duizenden klanten geholpen aan een slanker en strakker lijf. De klanten zijn zowel mannen als vrouwen die vaak al van alles gedaan hebben om af te vallen, maar zonder langdurig resultaat. Bij Easyslim.nu is er geen sprake van het zogenaamde ‘jojo­effect’. ‘Dit komt doordat ons apparaat de spieren traint, waardoor de vetverbranding, ook in rust, stijgt. Ook wordt middels ultrasound vet uit de cel gehaald, dat op natuurlijke wijze het lichaam verlaat. Dit, in combinatie met een gezond voedingspatroon, geeft zeer snelle en blijvende resultaten. Het is heel mooi om te zien hoe blij we de mensen maken. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, wat op alle fronten in hun leven doorwerkt. Mijn bedrijf verandert vele levens op een positieve manier. En juist dat is het succes, al 6 jaar lang.’

iging Jouw Easyslim.nu vest

Kennismakingsaanbieding

Intake incl. behandeling van van € 89,- voor slechts € 59,Geldig tot 22 augustus 2021

6 redenen om voor Easyslim.nu te kiezen... 1) Verlies direct ca. 15 cm* 2) Vet definitief weg 3) Verstrakking van je huid 4) Spieropbouw 5) Gratis recepten & voedingsschema 6) ...en bovenal lekker & ontspannend

Easyslim.nu Friesland Lemmer | Heerenveen | Sneek | Leeuwarden | Drachten Bel 06 83 85 47 19 Mail friesland@easyslim.nu of boek online www.easyslim.nu


sneek // GEZOND&FIT

GROOTSNEEK.NL

39

Deur Peter van Egmond

‘Un Kuierke deur Sneek’

WATERPOARTSGRACHT E.O. - DEEL 2 De foarege kear waren we met oans kuierke op ’eWaterpoartsgracht bleven, en dèr gaan we diskear wear ferder. Nòrmaal sproken is de Waterpoartsgracht ut toneel fan ferskillende evenementen te denken an de floatskou bij de opening fan de Sneekweek, en in desember komt de goëdheilechman hier an. Elk jaar wear was dit foar iedereen heel fanselfsprekend, mar helaas bliekt nou foar ut tweede jaar op rij dat dit nyt su is.

Dat der altyd wel wat te siën is op en om de Waterpoartsgracht behoeft gyn enkele twifel te hewwen, su fon ik un artikeltsje fan 28-06-1929 dat der al enege tyd 3 waterfliechtúgen boven de stad rondflogen, en dy’t hun landing insetten gingen in de Kolk. Nou ken ik mij foarstelle dat je in dy tyd wel faker núvere objekten sagen, dy’t krekt útfonden waren of wat dan ok. Utfinings dy’t nou heel nòrmaal binne, mar toen de pet noch wel us te boven ging, mar dit was wel un hele bysondere belevenis. Nou weet ik hast wel sekuur dat at der teugenwoardech 3 waterflichtúgen, de landing insette súden in de Kolk dat wij ok núver stonden te kieken, met alle regels fan nou, sal dit ok seker nyt gebeure. Ut artikeltsje hew ik der even bij deen, en wú dermet mar sêge dat ut gebied rond de Kolk altyd wel roering het, somers de boatsjes, en bij un bitsje winter met syn allen op ’t ies.

Nr.2 was tòt 1910 Joh. V.d. Zee hier festegd, met un handel in tabak en sigaren. Nr.3 de Fam. Rosier dy’t ok in sigaren en tabak deden. Dan komme we bij pand Nr.4 werfan’t ik de foarege kear al seid had dat hier de werkplaats fan Nico Silvius was tòt hij in april 1935 ferhúsde naar de Gedempte Poartesilen. Na Silvius fine we hier de garaazje fan Minne v.d. Werf hier en an’t begin fan de oarlòch júny 1940 de Gebr. P. en S. Dijkstra werksem in tin- en koperwerk, disse mannen salle feul problemen had hewwe om werk te houwen, in ferbaan met de skaarste an groanstoffen. We mutte even un spronkje make naar ‘t folgende pand.

Waterpoartsgracht 1 hadden we de foarege kear al even besproken, mar miskyn noch wel aardech om te melden dat hier ok de fereneging Diënstweigeraars regio Friesland sitten het (2e helft jaren 70).

Eelke Lok is geboren en getogen in Drachten. Als journalist van Omrop Fryslân draait hij al veertig jaar mee en is hij met name bekend van zijn verslagen van het skûtsjesilen, maar je zou hem tekort doen door hem het stempel sportjournalist te geven, want Lok is allround. Door zijn originele no-nonsense kijk op de wereld weet hij ogenschijnlijk ingewikkelde zaken vaak te relativeren en tot de essentie te herleiden. En dat is ook wat u in de columns van Eelke kunt verwachten. De vinger op de zere plek…. Reageren? Stuur dan een email naar: eelke.lok@ziggo.nl

Nr 10 is ongefear boud na 8 april 1894 as sijnde un fergaderlokaal, (al dan nyt kerkelek) in opdracht fan Dhr J. de Hart, en naar un ontwerp fan Johannes Philippus Hogendijk dy’t ok gemeente-arzjitekt was fan 1876 tòt 1914. In 1907 begon de N.C.O.G.V. hier hun bijeenkomsten te òrganisearen, en hadden hiermet ut doël om op sundachmiddachs ouleiding en fermaak te biëden foar Hannekemaaiers (N.C.O.G.V. betekend Chr. Geheel Onthouders Ver.) Disse bijeenkomsten gingen hier tòt ongefear 1928 deur, toen wurdde ut fanwege de groate belangstelling te klein en moest men útwike naar de Amicitia. Later wurdde bij Koaningklek beslút op 11 november 1932 besloaten dat ut gebou as ekstra lokaal brúkt wurde kon deur de Fereneging ‘’Sneeker Montessorischool’’. De Sneker Fergadering fan Gelovegen ontstond rond 1960 en kwam anfankelek samen in’t pand Waterpoortsgracht 10. Toen ‘t geboutsje te klein wurdde ferhúsde de Fergadering naar un nieuw pand an de Alde Himdyk. De Fergaderingen fan Gelovegen ontstonden fanou ongefear1850. Sij staan open foar Kristenen fan alle stromingen en kenne

gyn faste foargangers of liturgy. Ok de doop is nyt ferplicht. Ut pand wurdt dêrom in de folksmoan ok wel ’t kerkje op de Waterpoartsgracht noemd. Ik wil foardat we ouslúte mutte nòch wel even de folgende bewoaners fermelde su as op nr.16 Corbiër met syn Paraplus nr.17 Jacob Remery, nr.18 Arzjitekt Goodijk, passageburo Krook, Wiebe Hoekstra in Keunstmest, nr.19 J. Krook woaningburo en makelaardij, Ruys en Co, nr.20 Anne Nauta boekhouwer, Zijlstra Brandstofhandel, nr.21 Tine Boersma spraaklearares, Kornelis van der Meer, nr 22 Sigare-magasyn ‘’De Waterpoort’’ fan de Boer, nr. 23 Gerrit Tjallema, de Harste B.V., nr.24 ’t magasyn foar apoteekbenoadechdheden fan Willem Beekhuis en as laatste wil ik nòch even noeme op nr. 38 de wynkoopman Berend Hesselink Alring, wêrfan’t bij ferbouwings werksemheden wyn fonden is. Helaas mut ik alwear stoppe, al had ik nòch wel even deurgaan willen, at je je één keer ferdiepe in un straat, bliëve je fan alles teugenkommen, mar wat in’t fat sit…

Recreatie Het ene weekeinde gaan de kroegen weer open. Dan blijkt ineens twee jaar ‘anderhalve meter’ roepen alweer vergeten. Het volgende weekeinde gaan die kroegen dus weer dicht, omdat (heel sterk) de uitbaters zelf schrokken van de enorme besmettingshaarden die ze bleken te zijn. Op een vergadering van de SKS, waar over de komende weken werd gesproken, raakte je onthutst van de problemen die er zijn om skûtsjesilen te organiseren in een periode waarin nog niet alles mogelijk is. Er kunnen dingen namelijk niet, omdat veel mensen zich niet aan de regeltjes willen houden. Die wel weer vol angst en agressie luisteren naar de geschrokken regering. En als

die maatregelen wil nemen roepen we dat we toch echt op vakantie willen!!!! Die kreet is door planontwikkelaars en investeerders al lang ontvangen en verwerkt. Ze zijn drukdoende. Mensen durven niet meer zo massaal naar het buitenland, dat allemaal kleuren heeft die geen welkom uitstralen. Dus gaan we in eigen land. En de investeerders lanceren plannen voor enorme recreatieparken met woningen, appartementen en kroegen. Grondeigenaars worden rijk van die plannen en gemeenten zien dat ze er meer geld van krijgen en schaffen de zonnepaneelparken weer af. Op campings staan geen tenten meer, want campers die ook niet naar rode landen kunnen, staan daar nu. Daar heb je minder werk en meer verdiensten aan. Het lijkt een inzet naar een nieuwe tendens van uitgebreide parken met recreatiewoningen. Hindeloopen krijgt

een recreatiepark dat groter is dan het stadje zelf. In Workum kregen mensen, die al 25 jaar op dezelfde plek staan, een briefje dat ze ‘op moeten sodemieteren’, want er zullen daar huizen worden gebouwd. Die worden per dag duurder in de schaduw van gewone huizen. Dat was in de buurgemeente in Lemmer ook al gebeurd. Langweer wil het ook, en daar huilen de bewonderaars van het landschap. Het wordt tijd dat de beide Súdwesthoek-gemeenten samen een beter recreatief beleid uitstippelen, waarin ook plaats is voor mensen die het wat minder kunnen betalen. Anders dan heeft elke boer hier straks tien caravans naast de stal staan.


agenda t/m 22 augustus

simmer yn súdwest SÚDWEST-FRYSLÂN

KIDS Sportieve en leuke spelactiviteiten, creatieve en culturele workshops tot lekker ontspannen. WWW.SIMMERYNSUDWEST.FRL

t/m 5 september

Zomermaakfabriek

JOURE KIDS Doe-programma voor kinderen in Museum Joure rondom het thema zintuigen.

coastal cup SLOTEN

SPORTEVENEMENT Pop up roeiwedstrijden op de Sleattemer Mar tijdens de eerste Waterland van Friesland Coastal Cup. WWW.FACEBOOK.COM/ COASTALROWINGNEDERLAND

MAANDAG 26 JULI

ontdek ijlst IJLST

RONDLEIDING Maak o.l.v. een gids een stadswandeling en vaartochtje met een bezoek aan Houtstad IJlst en De Rat. WWW.BELEEFIJLST.NL

Zaterdag 24 juli

tsjerkepaad FRIESLAND

OPEN DAG Veel kerken hebben op zaterdagmiddag (t/m 11 september) hun deuren geopend. WWW.TSJERKEPAAD.NL

IJLST

SPORTEVENEMENT Wedstrijden fierljeppen in diverse klassen voor het klassement.

WWW.SHARKSUPS.NL

woensdag 28 juli

walvisverhalen SNEEK

KIDS Elke woensdag (t/m 18 aug) worden in het Fries Scheepvaart Museum prachtige walvisverhalen voorgelezen. WWW.FRIESSCHEEPVAARTMUSEUM.NL

suppen en sûpen SNEEK

DOEN Met een drankje en muziek suppen door de binnenstad van Sneek. WWW.SHARKSUPS.NL

donderdag 29 juli

stadswandeling RONDLEIDING Een gids neemt je op donderdagochtend (t/m 31 aug) mee langs grachtjes, bruggetjes, kerken en historische gebouwen. WWW.GYSBERTJAPICX.NL

flinke flea market HEMELUM

ROMMELMARKT Kom in het weiland schatzoeken tussen de vintage spullen van een ander.

woensdag 11 augustus

kunstroute

EXPOSITIE Diverse deelnemende ateliers hebben de deuren geopend om je te inspireren. WWW.KUNSTROUTEGAASTERLAND.NL

Zomer streekmarkt

WOUDSEND

WWW.FIERLJEPPENIJLST.NL

freulepartij WOMMELS

SPORTEVENEMENT Belangrijkste kaatspartij voor jongens tot 16 jaar. WWW.DEFREULEPARTIJ.NL

maandag 16 augustus

weet je nog wel SNEEK

MARKT Elke 1e zondag van de maand kun je streekproducten shoppen in de buitenlucht bij de Flinkefarm.

MUZIEK Maaike Widdershoven, Tony Neef en Ruud Bos vormen een hartverwarmend trio dat het publiek vermaakt met tijdloze liedjes en verhalen.

WWW.ITFLINKEBOSKJE.NL

WWW.THEATERAANHETWATER.NL

tour de poadia

donderdag 19 augustus

HEMELUM

SNEEK

MUZIEK Tijdens deze driepodiatocht zie je in één dag optredens in drie Friese popzalen en ondertussen werk je aan je conditie.

j.j. cale in ‘t bildts SNEEK

MUZIEK Met het project Keel vertolkt Jan de Vries 14 (on)bekende nummers van de singer-songwriter J.J. Cale.

WWW.HETBOLWERK.NL

WWW.LEWINSKI.NL

vrij. 6 t/m di. 10 aug

Zaterdag 21 augustus

stiekem sneekweek SNEEK

MUZIEK Elke dag een muzikaal optreden in Het Bolwerk of Lewinski. WWW.HETBOLWERK.NL

boerenmarkt

IJLST

WWW.DEMINDFULGIDS.NL

GAASTERLAND

SNEEK

fk fierljeppen

SPORTEVENEMENT Fryske Kampioenskippen Jeugd Fierljeppen.

DOEN Ontspannen suptocht voor hond en baasje.

WWW.FIERLJEPPENIJLST.NL

Zondag 25 juli

SINT NICOLAASGA

Zaterdag 7 augustus

WORKSHOP Mindful wandelen in het bos met als afsluiting de bereiding van een lunch, met aandacht voor eetpatronen en bewust eten.

Zondag 1 augustus

BOLSWARD

fierljeppen

pluk de dag

hondensup

WWW.MUSEUMJOURE.NL

woe.-vrij. t/m 17 september

vrijdag 30 juli

natuur-cultuurtocht JOURE

DOEN Gezellige fietstocht met onderweg bijzondere (mini)concertjes en versnaperingen. WWW.WATERLANDVANFRIESLAND.NL/

vrij. 6 t/m do. 12 augustus

NATUURCULTUURFIETSTOCHT

Zomerkermis

STREEKMARKT Elke donderdag (t/m 26 aug) koop je heerlijke verse streekproducten in het dorpscentrum.

VARIA Diverse attracties voor jong en oud.

WWW.WELKOMINWOUDSEND.NL

WWW.SNEEK.NL

SNEEK

WWW.ITFLINKEBOSKJE.NL

deropút

Waterland van Friesland is de naam voor de toeristische regio Zuidwest Friesland. VVV Waterland van Friesland geeft hier tips om eropuit te gaan. Kijk voor de volledige agenda op: WATERLANDVANFRIESLAND.NL/EVENEMENTENKALENDER


FOTO: VIDEOBROUWERS

Omfytse Omfietsen

STADSOMROEPER EN STADSGEZICHT HARMEN DE VRIES

Flinke Flea Market

Ontdek de stadsgeZichten

Tot en met 26 augustus kun je iedere donderdag op de Weachswâl in Woudsend terecht voor de heerlijkste streekproducten. De Boerenmarkt biedt elke week een gevarieerd, wisselend aanbod verse boodschappen, zoals groente, fruit, jam, honing, kaas, ijs, brood, vlees en vis. Combineer het bezoek aan de markt met een korte wandeling door het dorp en ontdek de smalle straatjes, de leuke winkeltjes, de molens en de kerken.

Op zondag 25 juli en zondag 15 augustus ben je weer welkom om te struinen tijdens de Flinke Flea Market in het weiland van de Flinkefarm. Dat betekent schatzoeken tussen de spullen van een ander in de buitenlucht op een heerlijke locatie. Ben je op zoek naar mooie oude vintage spullen? Of laat je je graag verrassen door het aanbod? Er is genoeg brocante om je hart bij op te halen en veel ruimte om te genieten van het uitzicht.

Iedere Friese Elfstedenstad heeft iets eigens. Wie de tijd neemt om ze te leren kennen, ontdekt de steden pas echt! De steden vol verhalen krijgen gezichten. Stadsgezichten. Zo roept stadsomroeper en stadsgezicht Harmen de Vries graag van de daken hoe leuk IJlst is en neemt kinderburgemeester Marije je mee in het verhaal van Dokkum! Bekijk de video’s en ontdek daarna zelf alle leuke plekjes van deze steden. De komende jaren krijgt elke Elfstedenstad een eigen stadsgezicht.

WWW.WELKOMINWOUDSEND.NL

WWW.ITFLINKEBOSKJE.NL

WWW.FRIESLAND.NL/STADSGEZICHTEN

FOTO: MAARTJE ROOS

Boerenmarkt

Berne wille

KinderpleZier

ZOMERMAAKFABRIEK MUSEUM JOURE

Simmer yn Súdwest

Zomermaakfabriek

Kinderen vieren de zomer met ‘Simmer yn Súdwest’. Tijdens de zomervakantie (tot en met 22 augustus) zijn er in dorpen en steden in gemeente SúdwestFryslân heel veel gave dingen te doen. Van sportieve en leuke spelactiviteiten tot lekker ontspannen op een mobiele hangplek. Of laat je fantasie de vrije loop tijdens creatieve en culturele workshops als theater, rappen en nog veel meer. Vergeet niet om je van te voren aan te melden!

De hele zomervakantie (t /m 5 september) kun je bij Museum Joure meedoen aan de Zomermaakfabriek: een doe-programma rondom het thema zintuigen. Net als ambachtslieden en kunstenaars gaan kinderen van zo’n 6 tot 14 jaar aan de slag met ruiken, voelen, proeven en kijken. Voel bijvoorbeeld of je de letters goed geponst hebt, proef de smaak van thee, ruik de zuurgraad van koffie en nog veel meer. In de museumtuin ga je aan de slag met een grote actie-reactiebaan.

WWW.SIMMERYNSUDWEST.FRL

WWW.MUSEUMJOURE.NL

ook jouw

evenement hier? Plaats jouw evenement gratis in onze evenementenkalender. Je kunt je evenement aanmelden op onze website. WATERLANDVANFRIESLAND.NL/ EVENEMENT


VAN DE S ER MAAND! LL NA -K OL KN DE

APK // ONDERHOUD // SCHADEHERSTEL // TANKSTATION

bord Kroes, WVSnits, afme PMS 639 C

PMS 7463 C

PMS 639 C

PMS 639 C

HYUNDAIAUTOMO I30 VAN DER ANNE KNOL LINDEN TIVE

MINI MINI 1.2 ONE

SALT BUSINESS 102PK LICHTMETAAL | CLIMATRONIC | BLUETOOTH | CRUISE juni 2014 | 79.117 km

FASTBACK 1.0 T-GDI COMFORT NAVIGATIE | CAMERA |CLIMA | BLUETOOTH | ETC juli 2018 | 27.034 km

€ 17.900,-

€ 12.650,-

€ 17.950,-

RENAULT TWINGO 1.2-16V COLLECTION

KG

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u profiteren van allerlei jubileum aanbiedingen. Wij hebben verschillende acties, demonstraties en u kunt mooie prijzen winnen. Wij hopen u te mogen ontvangen op één van deze dagen.

is Vakgarage Anne Knol sindsA3 kort 2.0 TDI AUDI BMW 1 SERIE erkent KENTEKENLOKET. TotPRO snel, SPORTBACK AMBITION CABRIO 118I EXECUTIVE BUSINESS AUTOMAAT LEER | AIRCO | betekent dat u bij LINE ons terecht kunt NAVIGATIE | TREKHAAK 18” | 143 PK een overschrijvingBLUETOOTH of schorsing | CLIMATRONIC Anne, Hennie en Jan| Knol januari km september 2010 | 100.771 km een kenteken (motor, boot, 2012 auto | 200.695 Roel, Lieuwe, Jaap, Simon, Harm, ommer). € 7.950,- Age en Hans € 14.950,-

AR

€ 4.750,-

€ 4.850,-

AGE AN

€ 14.750,-

Kijk voor het actuele aanbod: www.vakgarageanneknol.nl

Uitnodiging voor:

1.0 GRT. ELEGANCE

Bouwjaar 2013 / 133.412 km

€ 6.450,-

ALLE AUTO’S WORDEN AFGELEVERD INCL. NIEUWE APK, BEURT ÉN BOVAG GARANTIE!

DE ZOMER IS WEER BEGONNEN!

FORD FOCUS

100PK LEASE EDITION 5 DRS NAVI | BLUETOOTH | CRUISE | LICHTMETAAL | AIRCO april 2018 | 58.010 km

NE

SKODA CITIGO garagekroes.nl

Bouwjaar 2011 / 121.047km

KN

VA

arage Anne Knol bestaat meer dan aar. Daarnaast doen de grondleggers dit bedrijf, Anne en Hennie Knol, een e terug. Ze dragen Vakgarage Anne met een gerust hart over aan zoon Knol. Dit alles vinden we een goede n voor een feestje.

MINI COOPER 1.6 PEPPER

Bouwjaar 2004 / 181.951 km

*typefouten voorbehouden

UBILEUM

25

Roodhemsterweg 14 - 8651 CV IJlst T 0515-531 436 - E info@garagekroes.nl

OL

AUDI A3 1.4 TFSI

AMBITION PRO LINE S XENON | LEER | NAVI | DUBBEL S-LINE | 150PK | 2015 | 60.781 km

PMS 7463 C

PMS 7463 C

WILT U EEN KOUDE EN FRISSE AIRCO?

MAAK DAN EEN AFSPRAAK VOOR EEN AIRCOSERVICE VIA WWW.GARAGEKROES.NL

Gaat u binnenkort op vakantie? Combineer uw afspraak dan direct met onze vakantiecheck! We controleren uw auto dan o.a. op de volgende punten: - remmen - banden - olie

- accu - verlichting

Houdt u rekening met onze vakantie? Wij zijn gesloten van 9 t/m 14 augustus!

VAN DER ANNE KNOL LINDEN AUTOMOTIVE

Van 10.00 uur tot 18.00 uur JUBILEUM

Wij werken altijd met ‘All-In’ prijzen. Dit is inclusief: Afleveringskosten// 6 maanden Bovag garantie // 1 jaar pechhulp // APK

25 jaar. Daarnaast doen de grondleggers van dit bedrijf, Anne en Hennie Knol, een stapje terug. Ze dragen Vakgarage Anne Knol met een gerust hart over aan zoon Jan Knol. Dit alles vinden we een goede reden voor een feestje. Ook is Vakgarage Anne Knol sinds kort een erkent KENTEKENLOKET. Dat betekent dat u bij ons terecht kunt voor een overschrijving of schorsing van een kenteken (motor, boot, auto of brommer).

drankje kunt u profiteren van allerlei jubileum aanbiedingen. Wij hebben verschillende acties, demonstraties en u kunt mooie prijzen winnen. Wij hopen u te mogen ontvangen op één van deze dagen.

25 www.garagekroes.nl

Roodhemsterweg 14 - 8651 CV IJlst - Tel. 0515 - 531 436 VA

Vakgarage Knol bestaat meer |dan Onder het12 genot van een hapje en een TREKDIJK 14Anne SCHARNEGOUTUM T (0515) 41 22 | WWW.VAKGARAGEANNEKNOL.NL

“OOK VOOR ONDERHOUD AAN UW EV OF HYBRIDE!” KG

OL

PRIJS = PRIJS!

AR

KN

18 en 19 december 2015

AGE ANN

E

Tot snel, Anne, Hennie en Jan Knol Roel, Lieuwe, Jaap, Simon, Harm, Age en Hans

SNEEK

Uitnodiging voor:

ZOEKT U 18EEN en VERHUISBUS? 19 december 2015 Van 10.00 uur tot 18.00 uur Per dag vanaf

€ 72,50

ing l e d eren han

TREKDIJK 14 SCHARNEGOUTUM | T (0515) 41 22 12 | WWW.VAKGARAGEANNEKNOL.NL

INCL. BTW. 125 KM VRIJ PER DAG. - GELDIG T/M 31 AUGUSTUS 2021 -

e ct e b f r n i u e i des r s e i t t a In t gr

lijk tijde

me

Interieurbehandeling vanaf € 130,- tijdelijk met gratis desinfecteren (t.w.v. € 20,-), geldig t/m 31 augustus 2021

Sneek: 0515-412825 Emmeloord: 0527-502405

www.autoverzorgingnederland.nl info@autoverzorgingnederland.nl


SPORT

GROOTSNEEK.NL

43

PADELBANEN ALS VLIEGWIEL

DE VLIEGENDE BAL GROEIT ALS KOOL Het is ruim zestien maanden na de eerste intelligente lockdown als Nynke van Dijk en Sake Jan Velthuis GrootSneek ontvangen op het terras van tennisvereniging De Vliegende Bal. De leden van het kernteam, vergelijkbaar met een bestuur, zijn zeer content over de ontwikkelingen binnen de op Sportpark Tinga gesitueerde club. “We hebben in de afgelopen jaren weer de weg omhoog gevonden in het ledenaantal”, vertelt Nynke van Dijk, als juriste werkzaam bij de gemeente De Fryske Marren. Nynke van Dijk groeide op in de directe nabijheid van de tennisbanen. “We hebben in twee jaar tijd ongeveer tweehonderd leden mogen verwelkomen. Corona heeft ons, ondanks de beperkingen waar iedereen mee te maken had, absoluut geen windeieren gelegd. Zo hebben veel teamsporters de keuze gemaakt om te gaan tennissen, zeker omdat je bijvoorbeeld in tweetallen prima kunt spelen en trainen op een onderlinge afstand van anderhalve meter. Dat was gedurende lange tijd de standaard en dus voor veel mensen die wilden sporten een alternatief om te bewegen.”

“MENSEN HOUDEN NIET MEER VAN EEN PAAR JAAR VASTZITTEN IN IETS. ZE DOEN DINGEN LIEVER WANNEER HET ZE ZELF UITKOMT.”

KIJKEN WAT WEL KAN Bij de Vliegende Bal ligt de focus op dit moment niet op talentontwikkeling. Sake Jan Velthuis, in het dagelijks leven docent neuromarketing aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden: “Nee, we zijn juist bezig met het ontwikkelen van een positief gevoel bij de vereniging. Hierdoor kun je veel meer bereiken als vereniging. Het is ook een soort van ‘mindset’, want als vereniging hebben we, ondanks de beperkingen door COVID-19, juist steeds gekeken wat er wél mogelijk was en ons daarbij gehouden aan de regels die door het RIVM waren opgesteld. Een looproute voor trainingen zodat de jeugd elkaar niet hoefde te passeren. Duidelijk aangegeven dat een bal laten gaan, omdat je anders te dichtbij een ander zou komen, belangrijker is dan de bal te slaan. In plaats van een hand, een ‘boks’ of andere manier van lichaamscontact, juist even een tikje met de rackets geven. Het zijn de kleine dingen die wel kunnen of niet kunnen. Als je focust op wat wel kan, dan zien de leden het ook als

een mooie ontwikkeling. Dat hebben we de afgelopen periode zeker kunnen merken.”

PADEL Een van de redenen waarom het ledenaantal van de tennisvereniging is toegenomen is de opening van twee padelbanen. Velthuis: “We hebben ze ongeveer twee jaar geleden aangelegd. Eerst was er in Friesland maar één locatie en wij werden tweede, ongeveer gelijk met Heerenveen. Inmiddels kunnen we wel stellen dat dit enorm in ontwikkeling is ge-

raakt want ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Voor veel mensen die het een keer komen spelen is het een eye-opener. Mensen vergelijken het wel eens met squash en overeenkomsten zijn er zeker, maar het spel is wel anders. Daarbij zijn er ook squashers die hier juist hebben gespeeld omdat binnensporten nog niet aan de orde was.” Van Dijk is van mening dat de investering op het juiste moment heeft plaatsgevonden. “We hadden te maken met een teruglopend ledenaantal en vooral in bepaalde leeftijdscategorieën was dit duidelijk zichtbaar. Je merkt nu dat juist deze leeftijdscategorie weer op de padelbaan aan het spelen is.”

BELEID “Aan de term ‘commissie’ hangt tegenwoordig een heel negatief beeld”, vertelt Velthuis. “Als je lid bent van een commissie moet je vergaderen, het terugkoppelen aan het bestuur. Zij bespreken het dan weer in een bestuursvergadering en doen dan op hun beurt weer een terugkoppeling. Tja, wij kijken hier inmiddels anders tegenaan.” Van Dijk hierover: “Wij zijn een kernteam en er zijn verschillende teams die hun eigen ding kunnen doen. Natuurlijk is er wel eens overleg met betrekking tot vraagstukken maar het komt er met name op neer dat vrijwilligers die iets doen voor de vereniging dat

in hun eigen tijd kunnen doen. Een groepje vrijwilligers dat bijvoorbeeld de banen wil onderhouden moet dat in hun eigen tijd kunnen doen. Een kantinedienst draaien? Schrijf maar in wanneer. Mensen houden niet meer van vastzitten aan iets. Ze doen dingen liever wanneer het ze zelf uitkomt.”

SAMENWERKINGEN Waar veel verenigingen kijken in de eigen club is het in het Sneker tennislandschap aan het veranderen. Van Dijk: “We kijken ook naar samenwerkingen. Kijk eens naar het jeugdtennis. Als een lid van Nomi eens bij ons op de baan wil spelen, dan is dat geen probleem. Die samenwerking zijn we onlangs aangegaan. Dit is vice versa ook zo, zolang je maar lid bent van een van één van beide clubs. Ook in de regio kunnen we samenwerkingen aangaan. Als een vereniging klein is zijn de verschillen, in bijvoorbeeld alleen al leeftijd, soms enorm. Hoe leuk is het dan dat een jeugdlid eens kan komen trainen met leeftijdsgenoten?” Velthuis: “We gaan vanaf komend schooljaar ook samenwerken met een school. Zij zoeken praktijkervaringsplekken en wij kunnen die bieden. Daarbij scheelt het ons weer werk doordat de scholieren ons komen ondersteunen. Een win-winsituatie als je het mij vraagt.”


44

NUMMER 07 • 2021

‘JE BENT GEEN LOSER!’ ZWEVEN OVER HET WATER MET FLYING FISH HEEG

Ik open mijn laptop en krijg de vraag van de uitgever van Groot Sneek: ‘Heb je zin in een uitdaging?’ Ik ben benieuwd wat het is. Ik lees verder dat er in Heeg een nieuwe vorm van watersporten mogelijk is. De sport E-foilen is mij volstrekt onbekend. Het schijnt iets te hebben van wakeboarden, maar dan word je volledig elektrisch aangestuurd en het water uit gelift. Spannend! Ik ben wel benieuwd wat mensen ervaren die een E-foil les volgen en ga de uitdaging graag aan.

R

Ruim een week later kom ik aangereden op Gouden Boaijum in Heeg. In mijn nieuwsgierigheid naar wat mij te wachten staat vergeet ik mijn droge kleding en camera uit de auto mee te nemen. Vlug loop ik terug en eenmaal in de richting van de haven, zie ik een blonde jonge vrouw staan. Ze kijkt me met een glimlach aan. “Albert?”

EEN SPORT MET RISICO’S De blonde vrouw, Anja Frankena, komt vriendelijk over. Ze staat in een kleine nieuwe container waar allemaal wetsuits in hangen. “Welkom. Wat een leuke baan heb jij.” Ja, er zijn denk ik niet veel mensen die een sport mogen uitproberen in ruil voor redactionele aandacht in de vorm van een artikel. Ik knik in afwachting van wat er komen gaat. Ik kijk om me heen en zie verderop iemand in een boot staan, bezig om het een en ander in orde te maken. Hij kijkt op. Dit zal wel haar man zijn. Ik steek mijn hand in de lucht en begin te zwaaien. Goed gegokt, hij zwaait terug met een grote glimlach. Niet veel later komt hij aangelopen om mij ook welkom te heten. “Sport je vaker?”, vraagt Anja. Blijkbaar is dit bij deze sport wel handig. Gelukkig doe ik dat. Met twee keer in de week survivaltraining mag ik me denk ik wel een sporter noemen. “Nou, dan moet het helemaal goed komen.” Anja vraagt of ik

een formulier wil doorlezen en ondertekenen. Ik lees over de mogelijke risico’s van de sport. Ik dien me bewust te zijn van het gevaar. Eventjes kijk ik omhoog in de hoop op een spirituele ervaring die me duidelijk maakt of ik deze middag ongeschonden doorkom. Nee Albert, je bent immers een sporter en dan moet het goed komen. Ik onderteken het formulier. “Hier hangen wetsuits en liggen helmen. Volgens mij pas je deze wel.” Bepakt met een suit en een helm kleed ik me om. Kort erna lopen we naar de boot.

KICKEN OM HET WATER UITGETILD TE WORDEN

WAUW, DAT JE OP EEN BOARD STAAT EN HET WATER UIT GELIFT WORDT, DAT MOET EEN KICK GEVEN.”

Douwe, de man van Anja, begint te vertellen. “Ik doe maar net of je een klant bent. We beginnen namelijk standaard met wat info over het E-foilen.” Douwe staat er opgewekt bij. Je kan aan alles zien dat ze er plezier in hebben. Met uitzicht op het water en een mager zonnetje is de stemming opperbest. Eerst vertellen ze hoe ze bij het E-foilen terecht zijn gekomen. “We wilden graag ondernemen en iets doen wat zelfs mogelijk is ten tijde van corona. Iets met

watersport sprak ons aan. Anja wilde wel iets met elektrisch surfen doen en via enig speurwerk op internet vond ze deze sport. Wauw, dat je op een board staat en het water uit gelift wordt, dat moet een kick geven.” Op zoek naar het beste materiaal kwamen ze in contact met iemand die er alles over wist. Er werd contact gelegd met Flying Fish, een onderneming die E-foil lessen en boards aanbiedt. “Het klikte meteen en de contactpersoon kende Heeg ook wel. Hij

juichte het meteen toe om hier ook een locatie te beginnen.” Al snel werd het materiaal gekocht en nu is het moment daar om de wereld kenbaar te maken dat er ge-E-foild kan worden in Heeg.

SURFEN MET EEN AFSTANDSBEDIENING “Zometeen begin je liggend op het board. Je krijgt een afstandsbediening in je handen waar onderop een knop zit. Wanneer je de bediening hebt ontgrendeld, kun je


sneek // SPORT

GROOTSNEEK.NL

45

TEKST ALBERT BOUWMAN

“WE WILDEN GRAAG ONDERNEMEN EN IETS DOEN WAT ZELFS MOGELIJK IS TEN TIJDE VAN CORONA.” “Dus als het mij niet lukt, ben ik een loser?” Ze kijkt me lachend aan. Blijkbaar wel dus. Ik krijg de afstandsbediening in handen en ja, dan is het maar zaak om uit te proberen. Na het ontgrendelen druk ik de onderste knop in terwijl ik mijn handen om de voorkant van het board leg. Pfoe, dat gaat nog best pittig. Ik word al snel vooruit gestuwd, maar het is te doen. Ik beweeg naar links en rechts om te sturen.

die knop indrukken en dan word je vooruit getrokken. Als je een beetje het gevoel doorhebt, ga je met je knieën op het board zitten. Maak maar wat bochtjes om de controle te krijgen. En als je dat beheerst, maak je de laatste stap door op het board te gaan staan. Eerst je achterste been en dan maar proberen.” Ik prent het in mijn geheugen. “Begrepen?” Douwe en Anja kijken me nog steeds vriendelijk aan. Op deze mensen kun je volgens mij niet boos worden. Ik knik en we stappen aan boord.

We varen Heeg uit en zijn niet veel later bij een eiland. We varen er omheen, omdat het water iets rustiger is in de luwte van het eiland. Daar wordt het board over de rand van de boot heen getild het water in. Ik mag erachter aan. Een ogenblik kijk ik Anja aan. “Kan iedereen dit?” Volgens haar wel. “Iedereen die met ons is meegegaan, staat binnen een uur op het board.” Ik vraag me af of ik tot die groep behoor.

Niet veel later zet ik mijn knieën op het board. Dat is een stuk spannender. Ik voel hoe het board van het water loskomt en ik begin te zweven over het water. Ik denk dat het goed gaat. Ik kijk achterom om wat bevestiging te krijgen van Anja en Douwe. Ze steken hun duimen in de lucht. “Het gaat hartstikke goed”, hoor ik ze zeggen. Gelukkig.

KLAPPENDE MENSEN Het moment om mijn voeten erop te zetten is daar; een behoorlijke worsteling. Intuïtief zet ik eerst mijn voorste voet erop. Ik krijg de instructie dat dit niet handig is en dat ik bovendien te veel naar een kant leun. Na een worsteling van ongeveer een kwartier, lukt het me om de eerste keer te staan. Het is secondewerk, maar ik krijg een heuse kick. Er vaart een boot voorbij

en de mensen erop beginnen te klappen. Op het moment dat we beginnen aan de terugtocht, krijg ik het gevoel echt te pakken. Een paar keer lukt het me om het ultieme E-foilen te bereiken. Het board komt maximaal het water uit waardoor ik lijk te zweven over het water. Spannend, wat een kick! Anja roept “je bent geen loser!” Dat geeft pas echt een kick. Terug aan de wal drinken we nog een drankje. “Gaaf hè?”, Douwe kijkt me nog altijd even vriendelijk aan. Ik kan niet anders dan dat volmondig beamen. Prachtig om je hoofd leeg te maken en een aanbeveling voor iedereen die kennis wil maken met deze nieuwe sport.


46

NUMMER 07 • 2021

WIEPIE DE VRIES, CULTUURBEWAKER Zonder het zelf zo te benoemen, is hij het wel: cultuurbewaker van Black Boys, Wiepie de Vries. Een kleine halve eeuw geleden maakt hij zijn entree in het eerste team van de roemrijke club, om daar zestien jaar lang acte de présence te geven. Kom daar tegenwoordig maar eens om in een tijd waarin het ‘clubhoppen’ tot normaal is ‘verheven’. Een gesprek met een clubicoon die het fenomeen clubliefde met de paplepel kreeg ingegoten op de Steenklip.

T

Toen Wiepie de Vries zes jaar werd, was de gang naar het voetbalveld geen grote stap. Niemand minder dan ‘Opa de Vries’ had de weg naar het sportpark reeds geplaveid. “In die tijd werd je eigenlijk “automatisch” lid van de club waar je vader speelde. Mijn eerste wedstrijd kan ik me zelfs nog redelijk helder voor de geest halen”, vertelt Wiepie de Vries. “Het was op het veld van v.v. Sneek. De tegenstander weet ik niet meer, maar mijn outfit wel. In een overall op laarzen. Daarna heb ik alle leeftijdscategorieën doorlopen. Black Boys had destijds een behoorlijke omvang. Regelmatig hadden we meerdere teams per categorie.

GEHALVEERD In 1973 ging ik van de junioren naar de senioren. Dat gebeurde op een cruciaal moment, want de club werd door de oprichting van Waterpoort Boys vrijwel gehalveerd. Van ons team bleef in ieder geval de helft over. Ik heb mijn hele voetbalcarrière met Johnny Picauly gespeeld.

Die bleef gelukkig. Mijn eerste wedstrijd in het eerste was uit bij SC Emmeloord, waar ik mocht invallen. Ik speelde als rechtsbuiten. Ik moest het, net als de rest van ons team, hebben van inzet. Zonder uitzondering waren het karaktervoetballers, al hadden sommige jongens net iets meer technische bagage. Maar het gemiddelde was “ jong en onstuimig”.

De tweede wedstrijd was tegen LSC. Dat waren altijd mooie, beladen derby’s, net als de wedstrijden tegen WZS. Ik heb er de nodige gespeeld, onder andere tegen Nico Altenburg en Freddy Zijlstra. Mooie tijden. Ik heb gespeeld met, laten we zeggen, flamboyante, opvallende medespelers zoals Wietze en Appie Zwerver en Appie Ferwerda. Als je je taak niet uitvoerde in het veld wist hij je verbaal te vinden en anders wel op de eerstvolgende training. Voor voetballers van nu zal het onwerkelijk klinken, maar op de training ging het er af en toe knalhard aan toe. Vooral als er concurrentie was voor je plekje. Er zijn er weleens een paar ‘lek geschopt’ op de vrijdag voor de wedstrijd van zondag. Maar binnen de club was er altijd saamhorigheid. Zeker in de kantine na afloop van de training of na de wedstrijd. Wat dat betreft was Black Boys een mooie vereniging waar solidariteit als het ware in het DNA zat.”

LEGENDARISCHE WEDSTRIJDEN Als je Wiepie de Vries, ZZP’ er in de straatmakerij, vraagt naar opvallende wedstrijden valt het niet mee om een keuze te maken. “Ik kan me nog herinneren dat Klaas de Vos er eens in kwam als invaller. Ik geloof eind jaren zeventig op Ameland, uit tegen Geel Wit. Douwe de Jong was trainer. We kregen een corner en Klaas stond nog geen halve minuut in het veld toen hij op de keeper inramde. Die ging ‘knock out’ maar het doelpunt werd gewoon goedgekeurd. Ook de wedstrijden tegen Blauwhuis met die jongens van Popma en Dooper waren altijd op het scherpst van de snede. Ik heb daar ooit een winnend doelpunt gemaakt. Uitdelen en incasseren en na afloop een of meerdere biertjes. Tegen de clubs uit Leeuwarden ging het vaak mis. Arrogante zuigers waren dat meestal. In de beker

speelden we ooit tegen het toen in de hoofdklasse spelende Dijka Steenwijk. We hadden ons er helemaal in vastgebeten en gingen er pas af na penalty’s. Zo’n elftal hadden we toen. We konden best wel stunten. Op ons eigen sportpark hing altijd een echte voetbalsfeer. We speelden de tweede helft het liefst richting de kantine en de sporthal. Bij een achterstand of gelijke stand pompten we dan het laatste kwartier alle ballen hoog voor de goal. Het publiek leefde fel mee, vooral als ze al even de kantine hadden bezocht. Ik kijk daar met veel plezier op terug. Het waren de tijden van de Black Boys ‘Scoreman’ Freek ter Schuur. Hij hield het scorebord bij, maar mocht graag met iedereen een praatje maken. Grappenmakers verwisselden dan de bordjes of keerden ze om, waardoor Freek weer in paniek raakte en vroeg hoe de stand werkelijk was. Typische voetbalhumor die je tegenwoordig niet meer tegenkomt. Alles is een stuk serieuzer geworden. Blijven hangen na de training is er soms niet meer bij en sommige spelers veranderen jaarlijks per club. Ik ben destijds ook wel eens benaderd door LSC en v.v. Sneek, maar de clubliefde was altijd groter.

“HET SCHUTTERS- Met scheidsrechters had ik meestal een redelijke band al was er eentje die me bij VELD ADEMT wijze van spreken al geel gaf voordat ik GEEN VOETBAL” aan de warming up begon. Jan de Vries


sneek // SPORT

GROOTSNEEK.NL

47

TEKST GERARD VAN LEEUWEN // FOTO’S LAURA KEIZER FOTOGRAFIE

VAN BLACK BOYS

SOLIDARITEIT ZIT IN DNA BLACK BOYS de kleedkamers. Eén speler slaagde er zelfs in vanaf het veld een bal door een slaapkamerruit in de Christiaan Schotanusstraat te jagen. Ja, er liepen mooie mannen tussen.”

DE VERHUIZING uit Joure. En die hadden we gemiddeld volgens mij drie keer per jaar!”

VRIJWILLIGERSWERK Wiepie was al op jonge leeftijd vrijwilliger voor de club en stopte daar, na enkele tussenpozen, pas vorig jaar mee. “Samen met Johnny trainden we de D1 toen we twintig jaar waren. Op maandag bracht ik altijd ‘t Zwartje rond met het wedstrijdprogramma van het volgende weekend. Door de jaren heen heb ik vrijwel alle bestuursfuncties bekleed die je maar kunt bedenken, onder andere (interim) voorzitter. Ik ben alleen nooit penningmeester geweest en dat was op eigen verzoek. Ook heb ik alle

teams getraind, onder andere het eerste als ‘interimmer’ als er weer eens een trainer vroegtijdig was opgestapt. Ook dat gebeurde bij Black Boys met enige regelmaat. Daarnaast heb ik de nodige wedstrijden gefloten. Ik kan me nog een wedstrijd herinneren van, naar ik meen, het derde. Daar speelden enkele geoefende stappers in die de wedstrijdvoorbereiding niet echt serieus namen. Van sommigen dacht ik weleens dat ze zelfs bij de aanvang van de wedstrijd op zondagochtend nog niet helemaal ontnuchterd waren. Ik heb meegemaakt dat er drie spelers tegelijk stonden over te geven achter

Volgens Wiepie de Vries heeft de gedwongen verhuizing vanaf het knusse sportpark in de Noorderhoek naar Sportpark Het Schuttersveld Black Boys teruggeworpen naar de huidige status met nog slechts twee seniorenteams in de veldcompetitie. “Het Schuttersveld ademt geen voetbal. Het is niet vergelijkbaar met ons oude sportpark. We hebben geen eigen kantine en kunnen ook sponsors amper iets teruggeven in de vorm van reclame of zoiets. Dat we nu weer verhuizen naar Tinga is een juiste en onvermijdelijke stap. Het bestuur wil daar het honderdjarig bestaan in 2024 als zelfstandige club graag vieren. Mijn beide zoons Nicky (terug bij Black Boys na een uitstapje bij Waterpoort Boys)

en Sander (keeper van het tweede team) spelen er. Ik zal dus regelmatig aanwezig zijn. Mijn vrouw Saakje is ook nog steeds vrijwilliger. Zelf ben ik vorig jaar officieel gestopt. De jeugd mag het nu doen. Ik word september 66 en in het voorjaar ontvang ik mijn eerste AOW. Vorig jaar is bij mij longkanker geconstateerd, maar ik ben er goed ‘doorheen gezeild’. De bestralingen in Leeuwarden en de chemokuren in het Antonius hebben hun werk gelukkig gedaan. Ik moet nu een keer per kwartaal voor controle. Ik voel me echter sterk en van nature ben ik optimistisch ingesteld. Piekeren lost niet veel op. Door mijn werk ben ik lichamelijk een stuk jonger dan 66. Ik heb amper last gehad van de behandelingen. Dat hoor je niet zo vaak.” Die goede gezondheid is hem meer dan gegund. Ik kan me namelijk niet een eeuwfeest voorstellen zonder deze ‘mister Black Boys’.


48

NUMMER 07 • 2021

GROENE WAAS STEUNT ABBEGEASTER SKÛTSJE

“KLAAR VOOR KAMPIOENSCHAP” Begin juli, toen de skûtsjes bij Heeg in ‘slachje’ zeilden om alvast te wennen, keken de mannen van het Abbegeaster skûtsje trots naar hun eigenlijk nog nieuwe zeil als ze aan het eind van de dag de eerste prijs hebben verdiend. Ze zijn er zo verschrikkelijk zuinig op, nadat ze in 2019 met dat zeil al derde werden in de competitie van de kleine A klasse. Aan de muur van het kantoor van Henk Frankena, met eigen klanten verbonden aan het accountantskantoor Van der Veen en Kromhout in Joure, hangt een geweldig grote foto van dat het Abbegeaster skûtsje tijdens de laatste race van 2019. “Ja, doe waaide it eins wat te hurd, mar we woene der noch net yn reve. It liket wol moai hè, mei sa’n knikje yn de skoat”. Henk Frankena is schipper van het Abbegeaster skûtsje, maar hij zegt direct “dat it net oer my gean moat, wy dogge it ommers mei ús allen”. Dertien er sterk ogende mannen blikken ons vanaf de website toe. En wijzen Henk aan om het verhaal van het Abbegeaster skûtsje te vertellen.

START In dat gezellige dorp tussen Oosthem en Blauwhuis was er in 2009 weer een of andere gezellige avond, waarop de mannen ineens zeiden ‘dat it wol moai wêze soe dat we hjir in skûtsje hienen’. Frankena, die in die jaren als bemanningslid meezeilde mei SietseBroersma van Oudega, was trouwens wel de animator van die uitspraak. Maar het sloeg aan en toen de mannen de volgende dag weer nuchter waren gingen ze er mee aan de slag. Henk ging samen met Fonger Osinga op zoek naar een skûtsje. Dat was niet zo moeilijk, in de skûtsje wereld is bij iedereen bekend welke skûtsjes te koop zijn. De Abbegeasters kwamen snel uit bij ‘de Liefde’ waarmee Parregaster Lolle Schakel jarenlang in de IFKS zeilde. Dit skûtsje werd in 1905 gebouwd op de helling van Van der Werf in Warga. Het was toen een skûtsje van dik 15 meter lengte. Gebouwd voor schipper Fedde Gearts Kingma van Oentsjerk, die de naam Vriendschap op de ‘kliuwsborden’

schilderde. Het skûtsje werd in 1931 nog met zo’n twee meter verlengd. Er moest immers steeds meer vracht mee. De naam werd toen ook veranderd in ‘de Hoop’.

AANPASSEN En dan komt het merkwaardige verhaal van Abbegea. Ze zeilden met hun Liefde, waarvan de naam al was gewijzigd in Abbegeaster skûtsje, in de C en B klasse van de IFKS. Ze vonden zichzelf niet overtuigend. Meestal wordt een skûtsje dan verlengd. Grotere skûtsjes hebben nu eenmaal boven windkracht drie een hoger rendement. De Abbegeasters sneden het skûtsje ook doormidden, maar haalden er 60 cm af. “Sjoch, dat skûtsje is eins fiersten te smel om noch wer langer te meitsjen, net iens trije en in heale meter. Dus we ha it skip ynkoarte en doe koenen we los in de klasse lytse skûtsjes bij de IFKS”. In 2014 werden ze er tiende mee, maar trokken de jaren erna langzaam naar boven. Omdat ze steeds meer ervaring kregen. Bovendien bleek dat het skûtsje leefde in de Abbegeaster mienskip. Daar vragen ze niet naar de gezondheid, maar “hoe is it mei it skûtsje”. Het is daar een sociaal gebeuren. Dus hebben ze de stoute schoenen aangetrokken en hebben ze een nieuw zeil besteld in 2019. En ook nog een fok die er goed bij past. En dan kan Henk Frankena trots naar de foto wijzen: ”En doe waarden we tredde yn 2019”. Omdat het daaropvolgende kampioenschap vanwege corona niet doorging; omdat ze er niet in reefden en heel voorzichtig mee waren, is het nu oogsttijd. Natuurlijk moesten dat zeil en die fok wel betaald worden. Goedkoop is dat spul ook

weer niet. De zaken zijn evenwel goed geregeld daar in Abbegea. Historisch klopt hun manier van skûtsjesilen ook wel: immers vrijwel elk dorp had honderd jaar terug een meestal wat kleiner skûtsje, wat diende om goederen, koeien en mensen naar andere dorpen of markten te vervoeren. Fearskipkes. Dat was eigen. Dat heeft Abbega nu terug, een eigen skûtsje. Sterker, er is een stichting Abbegeaster skûtsje

FINISH Dus dragen de Abbegeaster dorpsbewoners/ donateurs bij. Die bevolken bovendien in ‘groene-steun-kleding’ de oevers bij de wedstrijden. “Dan sit der in griene waas op de dyk”, zegt Frankena. Er zijn natuurlijk ook wat sponsoren. En het skûtsje doet aan “ploechje-silen”, het aloude vervoer van groepjes mensen, die nu voor hun lol meevaren, maar daarvoor wel betalen.

Via zijn werk heeft Frankena veel relaties en dat bracht het skûtsje in 2015 zelfs zeilend in Sail Amsterdam. Daar zouden ze vorig jaar ook weer naar toe. Dat kon niet. Hun geduld is nu op. Een hechte sterke ploeg mannen, die heel veel kunnen als er wat moet gebeuren, gaat los. De start moet nog beter, zeggen ze. Valt mee. Eerste in de Slach van Heech. De groene waas grijnst: dit is hún jaar. Want tot half juli leek het er op dat het IFKS-kampioenschap in 2021 weer als ‘normaal’ zou doorgaan, dit tot grote vreugde van zowel de organisatie als de deelnemers. Maar helaas werd die vreugde wreed de grond ingeboord door de brief van 14 juli 2021, waarin het IFKS-bestuur meedeelde dat ze door de aangescherpte coronamaatregelen ook in 2021 geen kampioenschap kunnen organiseren. Het oogsten moet nog een jaartje geparkeerd worden.

Verkoeling nodig? OOk vOOr

naar je a g aircO a ebr. Sikm

g

Roodhemsterweg 20 • IJlst T. 0515 - 415307 • www.gebr-sikma.nl • info@gebr-sikma.nl Adv. Sikma airco 260 x 94 mm.indd 1

in ijlSt

22-01-18 15:54


sneek // SPORT

GROOTSNEEK.NL

49

TEKST EELKE LOK // FOTO'S THOMAS VAER

IFKS WERD IN 40 JAAR SUCCESVOLLE ORGANISATIE Het Iepen Frysk Kampioenskip Skûtsjesilen (IFKS) bestaat veertig jaar. Die organisatie is zielsblij dat het kampioenschap dit jaar op normale wijze kan worden gezeild door de 63 deelnemende skûtsjes die aan de IFKS verbonden zijn. Dat aantal bepaalt tegelijk het succes van die veertig jaar. Aldus het intro van het artikel van Eelke Lok over de IFKS. Helaas ontvingen wij een week voor het ter perse gaan van de GrootSneek krant het bericht dat de IFKS ten tweede male genoodzaakt is om ten gevolge van de onlangs verscherpte corona maatregelen ook in 2021 het kampioenschap af te blazen. Het skûtsjesilen op zichzelf is veel ouder. Er bestaan uitslagen van 1837, al was dat een wedstrijd met ‘fearskippen en snikken’. Houten miniskûtsjes. Vanaf die jaren hielden veel watersportplaatsen in Fryslân zo nu en dan wedstrijden voor skûtsjes. Twee maanden na de oorlog in 1945 werden al die diverse wedstrijden gebundeld in de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS), die toen werd opgericht. De historie van de IFKS is wat korter. Vreemd genoeg is de IFKS wel ontstaan uit de SKS. Want ….

HET BEGIN De Franeker taxihouder Gerrit Roosjen was in 1981 zeer ontstemd. Dat is een beetje een netjes woord, in werkelijkheid was hij verrekte boos. Hij voelde zich als vuil aan de kant gezet. Door bestuur en leden van de SKS. Wat was het geval? Roosjen was getriggerd door het skûtsjesilen. Sterker, hij had een skûtsje gekocht, een echte Piipster, het handelsmerk van de SKS. Hij had Hylke de Vries, sinds jaar en dag een SKS-man, erop gezet als schipper. Dus: “Hee, SKS , hier zijn we.” Maar de SKS was niet te bewegen nóg een skûtsje aan te nemen bij de veertien die ze al hadden. Eén van de redenen was dat ze wilden blijven wedstrijdzeilen op Earnewâld en de Feanhoop, omdat daar een stuk van hun skûtsje-historie lag. Maar waarom er toen niet vijftien (mooi getal) van werd gemaakt weet nog geen mens. De leden bleven unaniem op veertien staan. En dat hebben ze tot de dag van vandaag volgehouden. Gerrit Roosjen noemde z’n skûtsje wel ‘Ut’e striid’, maar veranderde het ‘ze negeren

míj’ in ‘ze negeren óns’. Er waren namelijk veel meer liefhebbers die skûtsjes kochten en aan de SKS-wedstrijden wilden meedoen. Eind 1981 belegde Roosjen een soort persconferentie annex vergadering met die liefhebbers. Het werd een zeer rumoerige middag, maar aan het eind was de IFKS geboren. Roosjen werd voorzitter.

ROERIGE JAREN De volgende zomer waren er twaalf skûtsjes in de strijd om dat open kampioenschap. De eerste wedstrijd in Makkum werd een drama, omdat ze verschillende routekaarten schenen te hebben. Uiteindelijk werd een Hollander, Nico Hoek, de winnaar van het Fryske Open. Dat begin was significant voor de eerste roerige jaren van het bestaan van

de IFKS. Hoezeer mannen als architect Yde Schakel en hoteleigenaar Chris van den Berg ook probeerden er wat structuur in aan te brengen, dat lukte niet. Uiteindelijk werd er door bestuursleden van de IFKS een Nederlands kampioenschap georganiseerd, waarna wat van die bestuursleden werden geroyeerd. Daar werd het wat rustiger van, maar het veranderde pas wat nadat de uitgesproken SKS-hater Gerrit Roosjen aftrad als voorzitter. Daarna werd ook in de SKS met wat meer respect naar de IFKS gekeken, temeer daar die organisatie als kool groeide. In no time gingen ze naar twee klassen, en dat zou later uitgebreid worden naar de huidige vier. De IFKS hield overigens discussiepunten. Hier en daar zijn ze afgerond, maar sommige spelen zo nu en dan weer op. Zesvoudig kampioen Tony Brundel uit Gaastmeer wordt nog steeds koortsig als er weer 1500 kilo aan gewicht aan zijn Lytse Lies skûtsje moet worden toegevoegd. En de besturen en technische mensen hebben lange studies moeten doen naar ‘wat is nu een skûtsje en wat niet’. De Nynke is uitgesloten van deelname omdat het een ‘bolle’ zou zijn, maar de buitenwacht ziet geen verschil.

SCHEIDSRECHTER Het wedstrijdreglement is ook zo’n eeuwig discussiepunt. De IFKS conformeert zich aan het reglement van de watersportbond,

maar in sommige gevallen is skûtsjesilen toch even nét anders. De IFKS is in de loop van die veertig jaar ook overgestapt van het gebruikelijke langdurige protestsysteem naar een scheidsrechter, die met vlagjes en toeters schippers sommeert tot een strafrondje of het verlaten van de strijd. Maar als naderhand blijkt dat die scheidsrechter fout zat - er is geen VAR - haal je als uitgesloten schipper niet enkel maar je schouders op... Dan komt er verbaal wel wat méér. De structuur van de IFKS is ook zo’n punt wat jaren lang aan de orde was. Wie is waarover de uiteindelijke baas? Er zijn ontelbare commissies en groepen geweest, maar dat is nu allemaal ook wat in kalk en cement gestoken, zodat de discussies ook wat cleaner zijn dan ze ooit wel waren. Niet dat het altijd oorlog was in de IFKS, maar het ging er wel vaak fel aan toe.

PRACHTIGE STRIJD Gelukkig werd dat op het water altijd doorgezet. En, al zijn er een paar deelnemers die de Olympische gedachte van ‘meedoen is het belangrijkste’ bovenin hun zeil hebben geschreven, de meeste schippers maken er een prachtige felle strijd van. In steeds meer dorpen schaffen ze een gezamenlijk skûtsje aan om in de IFKS mee te doen. Dat is de versterking van een heel oude schipperstraditie: dat elk dorp zijn skûtsje voor vervoer naar andere plaatsen had. De IFKS heeft in die veertig jaar nog nooit een (echt) skûtsje geweigerd als deelnemer.


50

NUMMER 07 • 2021

STICHTING FOAR DE NEITEAM WIL HISTORIE

“ACHTER ELK SK

Stap voor stap Een vrolijke jongeman stelt zichzelf voor; Wessel Bergman (22 jaar). Hij werkt nu anderhalf jaar via leerwerkbedrijf Empatec als magazijnmedewerker bij Zijlstra Beroepskleding in Franeker. Hij heeft het hier goed naar zijn zin, mede dankzij zijn collega Sander Lahaise. Hij begeleidt Wessel dagelijks op de werkvloer. Wessel heeft namelijk autisme en TOS (taalontwikkelingsstoornis) en kan hierdoor soms nét even een extra duwtje in de rug gebruiken. Focus

Elke dag is een leuke uitdaging

Creëren van een werkplek

Via de gemeente komt Wessel in contact met Empatec. En wordt gekoppeld aan een Empatec-jobcoach. Hij werkt op dat moment nog in de supermarkt. Na een tijdje wordt duidelijk dat hij daar niet op z’n plek zit. Wessel: ‘Ik zei overal ‘ja’ op en werd overvraagd. Achteraf gezien paste dit werk niet bij mij. Hierdoor zat ik helemaal niet goed in mijn vel.’ Het werd

Droom

Wessel heeft eerst een dag meegelopen om te kijken of het werk bij hem paste. Dit vond hij zó leuk dat hij, na een proeftijd van twee maanden, is aangenomen. Wessel: ‘Mijn taken als magazijnmedewerker worden langzaam uitgebreid. Ik leer steeds meer. En als ik iets niet prettig vind, dan bespreek ik dit met Sander of met mijn Empatecjobcoach. Ik heb geleerd om vooral niet te snel te willen. Maar om nieuwe dingen stap voor stap op te pakken. ’Sander: ‘Als er iets is, dan kan Wessel altijd bij mij terecht. Of bij zijn Empatec-jobcoach, die komt regelmatig langs. Samen kijken we wat goed werkt.’ Wessel sluit trots af: ‘Ik heb nu een jaarcontract. Elke dag is een leuke uitdaging. Ik zit hier helemaal op mijn plek! En mijn droom? Een vast contract bij Zijlstra!’ Wessel krijgt vanuit meerdere organisaties ondersteuning om samen met hem te bouwen aan een zo zelfstandig mogelijke toekomst.

We zochten contact met Frits Jansen, één van de vrijwilligers, en bovendien een soort van ‘lopende Skûtsje-Wikipedia’, die al sinds 2007 actief lid is van Stichting Foar de Neiteam. “Wat doet de stichting?”, is de openingsvraag aan Jansen.

skûtsjes en pramen. Een daverend succes! Veel jeugd is inmiddels op wedstrijdskûtsjes terug te vinden, maar ook op andere platbodems. Ook dit jaar stellen de eigenaren van de GW.-schouwen hun schouwen beschikbaar en zijn er ook weer skûtsjes.”

Frits Jansen: “Wij willen de historie van het skûtsjesilen doorgeven aan rits J ans en de jeugd. Zo ben ik zelf ook als klein jongetje in de ban geraakt van het skûtsjesilen. Door bij oma in Terherne te kijken naar die prachtig grote schepen die er vanaf de pier allemaal hetzelfde uit zagen. Nu weet ik dat elk skûtsje weer anders is en wat mij misschien nog wel het meeste intrigeert: achter elk skûtsje zit een uniek verhaal.”

Frits Jansen is enthousiast, als hij zegt: “Verder zal er een ontdekkingstocht op een scheepswerf zijn; het enige houten skûtsje op de wereld, de AEbelina, is aanwezig en er liggen nog meer verrassingen in het vooruitschiet.”

F

En dat extra duwtje, dat krijgt Wessel van Sander. ‘Ik ken mensen met autisme, dus ik weet wat goed voor hen werkt en wat niet. Toen Wessel hier kwam werken heb ik daarom meteen aangeboden om hem te begeleiden,’ geeft Sander aan. Wessel heeft tijdens zijn geboorte zuurstofgebrek gehad. Hierdoor is er een taalontwikkelingsstoornis ontstaan. In combinatie met autisme heeft hij daarom speciaal onderwijs gevolgd. Tijdens zijn opleiding liep hij drie dagen stage bij een supermarkt en ging hij twee dagen in de week naar school. Wessel: ‘Toen ik klaar was met mijn opleiding, wilde ik meteen aan het werk. Ik ben toen bij de supermarkt blijven werken.’

tijd om op zoek te gaan naar een andere, passende werkplek. Daarom worden ook Pastiel en de jongerencoach van de Dienst Noardwest Fryslân ingeschakeld. Via gebiedsteam Harlingen wordt ook nog extra begeleiding geregeld. Gezamenlijk komen alle partijen uit bij Zijlstra. Daar wordt een werkplek speciaal voor hem gecreëerd. Collega Sander: ‘We vinden het belangrijk om mensen een kans te bieden!’

Was er in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw het zeilen met vletjes, dat jaarlijks door de Vereniging van Schippers en Bemanningsleden (VSB) voor de jeugd uit de SKS-vloot werd georganiseerd, zo is er nu alweer tien jaar het Jeugdzeilen SKS/IFKS van de VSB. Op initiatief van de Stichting Foar de Neiteam en in samenwerking met de Vereniging Grouwster Watersport (GWS) werd dit in 2011 door de beide skûtsjeverenigingen omarmd. De organisatie kwam in handen van de VSB met vele enthousiaste vrijwilligers.

GWS-SCHOUWEN EN JUBILEUMEDITIE Nu, na tien jaar, is het al niet meer weg te denken op de jaarkalender. Op 24 en 25 september wordt tijd ingeruimd om met de jeugd van acht tot en met achttien jaar te zeilen. Uit het hele land komen elk jaar ongeveer vijftig kinderen de historie van het skûtsjesilen beleven en om zelf aan de zeilschoot, zwaard en/of helmhout te staan. Onder begeleiding worden er wedstrijdjes gezeild in de GWS-schouwen en worden er met kleine skûtsjes speurtochten op de wateren bij Grou gemaakt. Door spel en vertier leren de kinderen elkaar kennen, maar worden ze ook behendig met fok hijsen en blokken inscheren en worden belangrijke knopen geleerd die je op een zeilboot het vaakst zult gebruiken. Jansen: “De jonge deelnemers worden in het weekend helemaal ondergedompeld in de wereld van het skûtsjesilen en gaan dus met elkaar veel beleven. Dat weekend leeft ook bij ons, we hebben altijd vijftig vrijwilligers nodig en die zijn ruimschoots aanwezig. Na het vervelende coronaseizoen gaan we er voor om dit jaar de jubileumeditie te laten slagen voor de Friese en Hollandse jeugd met belangstelling voor het skûtsjesilen. De afgelopen jaren is er dus gezeild met GWS-schouwen,

EDUCATIEF LESPROGRAMMA OVER SKÛTSJES De Stichting Foar de Neiteam is op dit moment druk bezig met het samenstellen van een lespakket voor de basisscholen: ‘Pake syn skûtsje’. Dat wordt gedaan in samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum uit Sneek, Sport Fryslân en It Skûtsjemuseum. Jansen: “Het project is twee jaar geleden van start gegaan. Het is een educatief lesprogramma, dat uit vier

lessen op school bestaat. Daarnaast kunnen de kinderen nog een museum bezoeken en bij een skûtsje of werf kijken. Verder nog een creatieve dag, met elkaar dus zes lesmomenten. Die activiteiten organiseren wij, omdat wij vinden dat het skûtsjesilen cultureel erfgoed is, geworteld in de


sneek // SPORT

GROOTSNEEK.NL

51

TEKST HENK VAN DER VEER // FOTO'S THOMAS VAER

VAN HET SKÛTSJESILEN DOORGEVEN AAN DE JEUGD

KÛTSJE ZIT EEN UNIEK VERHAAL”

Al met al een hele actieve groep die het cultureel erfgoed, waar het skûtsjesilen zeker in thuis hoort, met hart en ziel bewaard en bewaakt. Waar is Frits Jansen op dit moment verder nog mee bezig? “Veel gegevens over de skûtsjes die wij boven water krijgen, plaatsen we op onze website (skutsjesilenhistorie. nl/neiteam.php – red.). Daar zijn we voortdurend mee bezig. Als we van een skûtsje een puzzelstukje krijgen, duiken we er boven op om te zien of we nog meer puzzelstukjes kunnen vinden. We hebben daar een mega databank voor opgezet. De digitalisering doen wij samen met de LVBHB, het Historisch Bedrijfsvaartuig, het is de grootste behoudsorganisatie voor varend erfgoed.” Friese cultuur. Het is goed om dit aan de jeugd over te dragen. De kinderen krijgen door dit project een persoonlijke beleving en wij hopen dat zij hoeder van dit erfgoed zullen worden. Het lespakket zal binnenkort op de scholen worden gepresenteerd.”

PROVINSJALE WURDEARRINGSMEDALJE “Afgelopen winter hebben wij naast de meetnummers van de skûtsjes, ook de brandmerknummers gedigitaliseerd. Om zo nog meer gegevens van en over oud-eigenaren te krijgen. De digitalisering is veel werk en daar lopen wij nu

“ALS WE VAN EEN SKÛTSJE EEN PUZZELSTUKJE KRIJGEN, DUIKEN WE ER BOVEN OP OM TE ZIEN OF WE NOG MEER PUZZELSTUKJES KUNNEN VINDEN” ook tegenaan met onze website die een beetje verouderd raakt. Als je dat straks allemaal vernieuwen wil, ja, dat is wel een dingetje. We hebben inmiddels 2700 foto’s op onze website staan.” Frits Jansen ontving twee jaar geleden als groot kenner van de skûtsjehistorie uit handen van de CvdK Arno Brok een Provinsjale Wurdearringsmedalje. “Die medaille was aardig, maar het applaus wat er mee annex ging, dat ging mij niet in de koude kleren zitten. Want daaruit blijkt veel waardering, die normaal gesproken niet benoemd wordt. Zo’n applaus is echt tof. Als je toen de vraag had gesteld wat het met mij deed, dan was ik volgeschoten”, bekent de laureaat.

SKÛTSJESILEN OPNIEUW AFGELAST Op woensdag 14 juli kwam de onheilstijding. Kort achter achter elkaar besloten IFKS en SKS het skûtsjesilen voor het tweede jaar op rij te cancellen. ‘Door de hoge besmettingscijfers is het onverantwoord zelfs een aangepast programma door te laten gaan’, zo laten de autoriteiten op die voor het skûtsjesilen zwarte dag weten. “Mei pine yn it hert, ha wij dy beslissing nimme moatten”, laat SKS-voorzitter René Nagelhout weten.


52

NUMMER 07 • 2021

KEATSFERIENING DE LEGE GEAËN:

EEN CLUB VAN ‘IEDEREEN IS Goënga. Het kaatsveld in Goënga is van twee kanten ‘smûk’ ingesloten door karakteristieke huizen en de kerk. Het dorp wordt gerekend tot de streek ‘De Lege Geaën, waartoe ook de dorpen Offingawier, Gauw, Sibrandabuorren, Tersoal en Poppenwier worden gerekend. De leden van de kaatsclub komen uit al deze dorpen. Kaatsvereniging De Lege Geaën is opgericht in 1978 en is aangesloten bij de kaatsbond, de KNKB en de federatie Sneek. De club heeft zo’n 200 leden. SPONSORING Naast de competitieavonden organiseert de vereniging leden-, federatie- en KNKB-wedstrijden. Dankzij sponsoren van de club is het mogelijk om dit te realiseren. Recent zijn er nieuwe clubshirts

gepresenteerd met de namen van de nieuwe hoofdsponsors Himmel en Skjin en Autobedrijf Leenstra, beide uit Gauw. Deze shirts zijn in goed overleg en vertrouwen geleverd door de Strikwerda en Smit Promotions uit Scharnegoutum.

JAN FEENSTRA KAATST SINDS TWEE JAAR BIJ DE CLUB Jan Feenstra komt uit Offingawier, waar hij woont met zijn kaatsende vriendin. Sinds de basisschool in Nijland heeft hij niet meer gekaatst. Jan: “Ûngefear twa jier werom bin ik by keatsferiening De Lege Geaën kommen.” Hij heeft het kaatsen heel snel weer opgepakt, want bij de mannen wordt hij intussen gewaardeerd en gevreesd om zijn uitstekende uitslag, met flink wat prijzen tot gevolg! COMPETITIEKAATSEN Op dinsdag is het competitiekaatsen van de vrouwen en de mannen. Jan: “Wy spylje op sa’n jûn altyd twa partijen. Behalve dat ik op myn eigen nivo keatse kin, is de gesellichheid de belangrykste reden dat ik lid wurden bin. In grutte groep drinkt nei it keatsen noch in bierke.” Aldus de echte liefhebber, die nog lang in het groene DLG-shirt hoopt te kaatsen in Goënga.

AANKOMEND BESTUURSLID MAAIKE FABER: “Net allinne sporters út De Lege Geaën slute har oan by dizze doarpsclub. Der komme ek keatsers út Itens, Ysbrechtum en oare doarpen wei, jong en âld.

Jan Feenstra in actie

Op tiisdei keatse de senioaren en op woansdei de bern har kompetysje. Elk dy’t har of him by de club oanslút wurdt freonlik binnenhelle, se fiele har samar thús. Gesellichheid stiet foarop, mar fansels wurdt der op de kompetysjejûnen wol fanatyk keatst, want elkenien wol yn septimber boppe-oan yn it klassemint stean.”

Maaike Faber

Hoe ervaren de leden het? We laten er een paar aan het woord.

KRISTIA DOTINGA EN MARRIT OOSTERBAAN:

ALS KABOUTERS BEGONNEN BIJ DE CLUB De twee vriendinnen, beiden nu 19 jaar, zijn opgegroeid in de Legeaën. Ze kaatsen in Goënga sinds 2009, toen ze zes jaar waren. De dames: “Wy binne yn oanrekking kaam mei it keatsen troch ús âlders, dy’t altyd al keatsten. Sy hawwe ús motiveard om ek mei dizze sport te begjinnen. Nei in oantal treningen dienen wy mei oan ús earste wedstriid, op Keninginnedei. En, it hat sa wêze moatten: we wûnen ek noch de krâns. Dit wie ien fan ús moaiste wedstriden.”

Kristia Dotinga en Marrit Oosterbaan jong

Loten voor de competitie

“WY PROBEARJE SA FOLLE MOOGLIK ELKENIEN OP SYN EIGEN NIVO KEATSE TE LITTEN“ Jouke Dotinga, sinds vorig jaar bestuurslid, verzorgt met Marcel de Groot de wekelijkse loting van de mannencompetitie: “Wy probearje sa folle mooglik elkenien op syn eigen nivo keatse te litten, dat is belangryk. En omdat wy meastal in grutte op-

KAATSKAMP BLIJVENDE HERINNERING “Foar ús wie it keatskamp yn it jubileumjier 2013 in machtige belevenis. Elkenien hie syn eigen tinte meinommen en op it keatsfjild opsetten. It jeugdbestjoer soarge foar leuke aktiviteiten, sa as in spoketocht. Dy nacht sille we net gau wer ferjitte.” En nu: dameskaatsen Sinds een aantal jaren competitie- en wedstrijdkaatsen ze met veel plezier bij de dames. “Dêr dogge altyd in soad froulju oan mei, hartstikke gesellich fansels. We hoopje dat we tegearre noch lang keatse sille.” Sfeer en gezelligheid zijn belangrijk, dat is duidelijk.

Kristia Dotinga en Marrit Oosterbaan ouder

Nazitten

komst hawwe, slagget dat goed.” Voor de vrouwen wordt de loting verzorgd door Sjoukje Dotinga en Aaltsje Kroes. En, zoals gezegd, de gezellige nazit is erg belangrijk, goed voor de klantenbinding en uiteraard ook voor de clubkas.


sneek // SPORT

GROOTSNEEK.NL

53

WELKOM’! DLG-ON-TOUR:

IEDER JAAR ‘PEARKEKEATSE’ IN EEN ANDER DORP De Ouder-kindpartij is het pareltje onder de clubwedstrijden. Hierbij kaatst een kind met zijn vader of moeder. Dan is er de Midsimmerjûnpartij met een BBQ na afloop. Sinds vorig is er de Jonge Hab Partij, een open wedstrijd, een initiatief fan de youngsters binnen de club. De naam is een knipoog naar de Âlde Hap, die elke dinsdag om de stamtafel in de kantine zit. Verder staat in september weer het Nachtkaatsen op het programma. Voor de kinderen is het altijd extra leuk en spannend om in het donker te kaatsen. En dan is er het Pearkekeatsen. Dit is een kaatsvorm waarbij je als ‘stelletje’ kaatst tegen andere koppels. De club organiseert deze wedstrijd steeds in een ander dorp in de streek. Op 18 juli vorig jaar streken de DLG’ers neer in Poppenwier. Kaatsvereniging De Lege Geaën kijkt dus over de grenzen van Goënga heen.

Muurkaatsen in Sibrandabuorren

De gezamenlijke ledenpartijen met de club van Scharnegoutum en laatst ook nog met die van Itens geven dat aan.

MUURKAATSEN ALS DE TWEEDE TAK Sinds een aantal jaren is het muurkaatsen (‘WallBall’) in trek. Het is een soort sqash, maar dan met één wand en natuurlijk zonder racket.

GAAT DE CLUB WEER SUCCESSEN BOEKEN? De jeugdcommissie, bestaande uit Marco van der Goot, Wiebe Bakker, Margriet Baanstra en Thijs Bijma, is erg belangrijk binnen de vereniging. Een flinke trainersploeg staat de commissie bij om de jeugd de kneepjes van het kaatsen te leren. In het verleden hebben leden als Wiljo en Nynke Sijbrandij en Johan Abma de club op de kaart gezet. En ook niet te vergeten Sietse Kuipers en Sibe Wijbrandi, die in 2005 en 2006 in de finale van de Freule in Wommels stonden. Het laatste grote

Jeugdcommissie

succes van de club was de winst in 2015 van Andrea Kroes en Sanne Hijlkema op het NK voor meisjes. Een grote verrassing was op 4 juli jl. de 2e prijs op de Jong Fammepartij in Mantgum. Moniek Lootsma, Iris Oosterbaan en Andrea Kroes haalden deze mooie prijs binnen voor de club

Maaike Faber: “Nei de simmer geane wy nei sporthal ‘it Mingeltsje’ yn Sibrandabuoren. Sûnt 2016 binne dêr twa keatsmuorren. Fan oktober oant en mei maart wurdt dêr in kompetysje spile, ôfwiksele mei in pear toernoaien. Nolke Bergstra út Grou is de grutte animator fan dit spul.”

DE CLUB VERJONGT WEER In 1978 werd de kaatsclub opgericht door een stel jonge knapen. Direct meldden zich tientallen jongeren en ook ouderen zich aan als lid. Het veld in Goënga moest later zelfs worden uitgebreid vanwege de grote ledengroei.

Andrea Kroes en Sanne Hijlkema

Moniek Lootsma, Iris Oosterbaan en Andrea Kroes

Kabouters

De laatste jaren trad er vergrijzing op en het aantal kaatsers nam af. Ook bij de jeugd begon de groei te stagneren. Een kaatsclinic dit voorjaar op Mienskipsskoalle De Legeaën in Sibrandabuorren, verzorgd door Aaltsje Kroes, deed wonderen. Inmiddels heeft de club weer een mooie groep van 16 kabouters, de jongste categorie.

een ‘boesgroentsje’ (overhemd). Eens keerde Wytse tijdens het spel een bal, maar ineens was ie verdwenen. Waar was de bal gebleven? Bleek dat ie in een van de zakken van zijn overhemd terecht gekomen was! Ook binnen het bestuur komt er meer verjonging. Jouke Dotinga en Arjen Radix hebben al een gedeelte van het bestuursstokje overgenomen. Twee anderen, Marije Jonker en Maaike Faber, lopen nu ‘stage’ en hopen in de najaarsvergadering gekozen te worden. Maaike: “Sûnt ferline jier begong it by my te kribeljen om mear belutsen te wurden by de club.

Ook bij de senioren hebben zich flink wat nieuwe leden gemeld, vooral jongeren rondom de 20, het corona-effect zullen we maar zeggen, omdat er verder geen activiteiten mogelijk waren. Toch zijn er nog genoeg 50-plussers actief. Twee van de opDoe’t ik hearde dat richters van de club der minsken socht kaatsen zelfs nog waarden, ha ik beslumee: Oeds Broersma ten dy útdaging oan en Wytse Hospes. te gean. It jout my in Bijzonder is dat goed gefoel te helpen Oeds iedere dinsdag Muurkaatsen in Sibrandabuorren by de organisaasje fan vanuit Witmarsum ús moaie, hechte club.” naar Goënga rijdt om En Marije Jonker: “It liket my ek in leuke eerst van de velden de lijnen te leggen. nije útdaging. Dizze simmer mei ik, as Het bijzondere van Wytse is dat hij als foarproefke, al in bytsje meidraaie.” enige in een lange broek kaatst en in

Meisjes 13-14 jaar

Verder is er een flinke groep meisjes van 1314 jaar. Zij gaan iedere week de KNKB-wedstrijden af en met succes. Op 11 july haalden Berber van der Goot, Ilse Baanstra en Rigt van der Velde in Peins een mooie derde

prijs binnen op het NK voor schoolmeisjes 13-14 jaar. Zij zijn onderdeel van flinke groep meiden in deze categorie. Er is binnen deze groep potentie om de komende jaren meer successen te behalen.

“KORTOM, DE LEGE GEAËN IS EEN CLUB MET TOEKOMST!” Publiek bij de wedstrijd


54

1

17

8

17

14

11

22

23

24

25

26

19

21

9

9

H

17 2

15

17

14

26

17

24

15

8

17

15

9

6

22

15

8

22

17

11

12

15

17

10

19

14 8

17

6

18

14

7

6

17

sneek

6

22 22

10

10

19

17

10

17 12

6 6

2

22

22

10

17

17

7

2

14

1

14

2

4

18 4

PUZZELPAGINA NR 07

17

14

20

7

15

11

14 14

5

8

10

22

17

7

5

17

9

18

22

11

W

15

22

6

8

8

7

15

4 14

14

7

17

10

20

22

19

7

9

13

8

12

7

11

6

18

18

8

14

11

18

17

5

17

6

D C

16

15

14

NUMMER 07 • 2021 5

4

3

2

22

7

6

18 17

4

Puzzel en win! Iedere maand is er een leuk prijsje te winnen door uw oplossing via de email of met traditionele post op te sturen. U kunt dit sturen naar: info@grootsneek.nl o.v.v. PUZZELOPLOSSING NR 07-2021 - tot uiterlijk 09 augustus 2021. Wij wensen u veel puzzel plezier!

14 17

19

Probeer ijke letters. staan voor gel . Gelijke cijfers den woord te vin het gekleurde

prairiewolf

vis

afgepast deel

spraakleer

dat is

platwalsen

mythologische figuur

1

beroep

1

kracht

2

inwendig orgaan

takje houten hamer

onzin

livreiknecht

mager

12

gevoel

eigenschap

eikenschors

Zwitserse plaats

14

5

id est

op grote afstand

paardje

magnesium

6

15

16 20

23

24 28

9

34

8

9

10

17

11

18

21

22

25

26

29

30

32 naarling

7 13

19

4

premie

4

12

6

neteldier

3

27 31

33

35

36

37

38

39

tevens zwemvogel

muggenlarve

wielerwedstrijd

afslijten

soort kers

40

soort hert

42

46 menens

chemisch element

41

10

schooier

51

brandgang

riv. in Spanje

bot

Engels bier

tapijt

49

53

54

55

45 50

56

58 60

© www.puzzelpro.nl

soort slang

riviermond

48

59

donderbui

voor de vuist

52

44

57

honorarium

voordat

47

43

vloerlijst

60

richting riv. in Italië

7

2

39

17

51

6

37

14

47

11

Spaanse uitroep avondsignaal

motorschip

torenkraai

ijzerhoudende grond

roofvogel

soort koek

2

PUZZEL EN WIN

lid v. verdienste

1x WAARDEBON t.w.v. € 25,-

lidwoord suikersiroop

deksel

pl. in Amerika

enzovoort

stoombad

dwarsligger notabene

blijkens de akten

zwaardwalvis vreemde munt

8

noodzakelijk

scheik. element

te besteden bij

spelonk

ik

Grootzand 20

0515 41 26 76

8601 AW Sneek

devosneek.nl

verkeerd eiergerecht

vertrokken gezicht

enig

gast

5

3

insect

Geheel verzorgde lunch voor 2 personen

© www.puzzelpro.nl 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PUZZEL & WIN

12

Winnaar puzzel grootsneek 07-2021

sneek

Lies Hoekstra uit Oudega heeft de waardebon t.w.v. € 25.00 gewonnen. Deze waardebon is aangeboden door en te besteden bij Devo in Sneek. Ilonka Faber uit Sneek heeft de dinerbon t.w.v. € 25.00 gewonnen. Deze waardebon is aangeboden door en te besteden bij Proeflokaal in Sneek. OPLOSSING EDITIE 06-2021: Zweedse puzzel: RUIMTEVLUCHT - Sudoku: 1 5 1 8 8

COLOFON

GrootSneek is een maandelijkse uitgave van Ying Media. GrootSneek wordt huis-aan-huis verspreid in Sneek en omliggende dorpen en steden in een straal van ca. 10 km van Sneek.

UITGEVER

EINDREDACTIE

FOTOGRAFIE

VERSPREIDING

Ying Media BV Zwarteweg 4, 8603 AA Sneek Telefoon 0515 745005 E-mail info@yingmedia.nl

Wim Walda

FRL Verspreidingen, Leeuwarden

REDACTIE

Laura Keizer Fotografie, Johan Brouwer, Nicky Bosma, Wim Walda en Henk van der Veer.

Wim Walda, Henk van der Veer, Eelke Lok, Riemie van Dijk.

VERKOOP

REDACTIETIPS?

SPORTREDACTIE

info@grootsneek.nl

Joeri van Leeuwen en Gerard van Leeuwen

BLADMANAGEMENT Oplage: 28.000 exemplaren.

STUUR UW ANTWOORDEN van PUZZEL 07 VÓÓR 9 AUGUSTUS 2021 PER EMAIL NAAR: info@grootsneek.nl OF NAAR: Grootsneek, Zwarteweg 4, 8603 AA SNEEK

Nicky Bosma (nicky@yingmedia.nl)

Ying Mellema, Mieke Alferink, Neeltje Oostra en Marianne Bouwman.

DRUK VORMGEVING Rinske Elsinga (elsign.nl)

Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De gegevens in deze krant zijn met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid van de inhoud hiervan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

DE EERSTVOLGENDE UITGAVE VAN MAANDBLAD GROOTSNEEK VERSCHIJNT OP: DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2021


ROOM- EN SOFTIJS VAN DE WITTE LAKENVELDER

Natuurlijk lekker! De Lakenvelder Laken is een origineel Oud-hollands ras en heeft een wit over de rug en buik lopen. Dit maakt de Lakenvelder een laken ov opvallende, kenmerkende en mooie verschijning in het Nederlandse opvalle landschap. Het ras heeft een geweldige melk- en vleeskwaliteit. landsc

ROOM- EN SOFTIJS

> MINDER SUIKER > MÉÉR SMAAK > LOKAAL GEPRODUCEERD, LOKAAL VERKOCHT > LICHTVERTEERBAAR

Kom naar onze winkel in de Peperstraat en ontdek nu ons heerlijke Lakenvelder soft- en roomijs en probeer ook eens ons Lakenvelder vlees en kaas!

Winkel > Peperstraat 5 > Sneek Binnentuin geopend!

GRATIS SOFTIJSJE BIJ AANSCHAF VAN EEN LITERBAK ROOMIJS VAN € 3,99. Actie geldig t/m 7 augustus 2021


EAT, DRINK & LOUNGE

DE MOOISTE BEACHCLUB AAN HET SNEEKERMEER ELKE DAG

Kom chillen op ons strand!

GEOPEND vanaf 11.00 uur

AANLEGSTEIGER voor de boot

Een heerlijke LUNCH

DINEREN in het zonnetje

Zomerse COCKTAILS!

ZIEN we je snel?

Wij staan voor je KLAAR!

Beachclub Sneek | Paviljoenweg 6 | 8626 GD Offingawier | info@beachclubsneek.nl | 06 18 19 70 52

BEACHCLUBSNEEK.NL

Volg ons op


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.