Page 1

03-2018

heerenveen

BEVEILIGER JAN-WILLEM ZWART

heeft het zweet in de handen bij Sinterklaas maar is relaxed bij Metallica! MAAK KENNIS MET MAKELAARDIJ HOEKSTRA www.makelaardijhoekstra.nl Leeuwarden - Heerenveen - Sneek - Joure Willemskade 9 | T. (058) 233 7 333

HOEKSTRA NIEUWBOUW& NVM OPEN HUIZEN DAG 7 APRIL 2018 VAN 11:00 TOT 15:00

FOTO:MUSTAFA GUMMUSSU - FPH.NL

GROOTHEERENVEEN.NL

3e JAARGANG • NR. 03

groot


2

NUMMER 03 • 2018

KUNSTWANDELEN De ideale reistijd is een half uur. Of het nu om reizen naar werk of school gaat, of een bezoek aan schoonfamilie, je hebt altijd even tijd nodig, voordat je je energie in anderen kunt steken. Ik wel, tenminste. Als ik aan het einde van een werkdag terug naar huis loop – een wandeling van een half uur – gebruik ik die tijd om het werk weer los te laten. Tijdens zo’n wandeling ben ik soms zó ergens anders met mijn gedachten, dat ik bekenden helemaal niet opmerk. “Wilde je me niet zien?” klinkt het dan later. De middagpauzewandelingen in het centrum (ook een half uur) zijn het leukst. Dan heb ik de meest onverwachte ontmoetingen en hoor ik de gekste gesprekken om me heen. Zoals tussen twee meisjes van

een jaar of 25: “Op jullie afdeling Communicatie praten jullie toch wel Engels tegen elkaar?” Vreemdelingen stellen me de raarste vragen. “Waar is hier het ‘red district’?”. “Eh… nou, een district…? We hebben wél een steeg!” Wandelen is leuk! Niet alleen door het winkelcentrum, maar ook door het bos en over de heide, of over het strand, langs de zee. Dit voorjaar hoop ik een nieuw soort wandelen te ontdekken: het ‘kunstwandelen.’ Kunstroutes wandelen, bedoel ik. In Mildam komen er zondagswandelroutes langs cultuurhistorische plekken, in Akkrum komt er een kunstwandelroute met werk van plaatselijke kunstenaars, en in Heerenveen hebben ze de ‘Walk of Fean’ bedacht, een tocht die Thialf,

opmerkelijk...

Sportstad en het centrum met elkaar verbindt. Al deze nieuwe wandelroutes zijn door de ‘mienskip’ bedacht in het kader van Culturele Hoofdstad, en gaan deze lente open. De ‘mienskip’ van Culturele Hoofdstad heeft nog veel meer te bieden. In GROOTHEERENVEEN Krant laten we u elke maand weten, wat er in dit kader zoal leeft in de regio Heerenveen. Wij wensen u veel leesplezier!

Henk de Vries, @HeerenveenZT

Maandelijkse rubriek met opmerkelijke zaken in de regio. Is u wat opgevallen, wilt u ons deelgenoot maken van een leuke gebeurtenis, of heeft u een een aankondiging of tip voor ons, stuur deze dan naar redactie@grootheerenveen.nl

met het wieden van onkruid en het verwijderen van bladeren uit de perken. Naast de delegatie van de gemeente was er nog een tiental vrijwilligers actief bij de tennisvereniging.

REIZENDE TENTOONSTELLING REAL HUMAN BODIES IN THIALF

Vrijdag en zaterdag staan weer in het teken van NLDoet. In het gehele land worden klussen aangepakt door vrijwilligers. In Heerenveen is het al jaren traditie dat een delegatie van de gemeente ook de handen uit de mouwen steekt.

IEPEN FRYSK KAMPIOENSKIP TOBBEDÛNSJE IN KATLIJK/MILDAM

Van 23 t/m 25 maart is de reizende tentoonstelling REAL HUMAN BODIES te zien in Thialf. Tot voor een paar jaar was het bekijken van dode lichamen en het verkennen van de anatomische toestand uitsluitend voorbehouden aan artsen in de dissectiezalen van de universiteiten.

Komende zomer vindt in Mildam het meest spectaculaire evenement van dit kalenderjaar plaats: Het Iepen Frysk Kampioenskip Tobbedûnsje (Tobbedansen). Deze geweldige activiteit zal plaatsvinden tijdens het jaarlijkse Zomerfeest Katlijk Mildam, op zaterdagmiddag 16 juni 2018.

De rondreizende tentoonstelling REAL HUMAN BODIES heeft als doel, de anatomische wetenschap aan geïnteresseerde bezoekers – speciaal ook schoolklassen – door te geven. Maar deze tentoonstelling is ook aan te bevelen voor onder andere artsen, verpleegkundigen en al wie in zijn lichaam geïnteresseerd is. De tentoonstelling verleent aan de hand van een omvangrijke wetenschappelijke verzameling van ca. 200 waardevolle didactische exponenten een geneeskundige leerstof aan de geïnteresseerde bezoeker.

Nu horen wij u denken: Tobbedansen? Wat houdt dat ook alweer in? Tobbedansen is een van de categorieën van de populaire televisieserie Te land, ter zee, en in de lucht. Bij Tobbedansen is het de bedoeling om met een zelf gebouwde constructie van een schans te glijden, een (tevens zelf gebouwde tobbe) te lanceren van de constructie en deze zo snel mogelijk over het wateroppervlak naar de bel te laten scheren. Uiteraard spelen snelheid en degelijkheid van de constructie en tobbe een belangrijke rol, maar is het uiterlijk minstens net zo belangrijk!

HEERENVEEN OP KOERS MET FEANETIË Het plan om het centrum van Heerenveen (weer) bevaarbaar te maken wordt steeds concreter en tastbaarder. De werkgroep Feanetië heeft een bijdrage van 10.000 euro gekregen uit het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Hiermee krijgt het plan een flinke impuls.

Deze verzameling bestaat uit bewaarde menselijke lichamen, skeletten, ledematen, organen, simulatie van functies, proefmodellen en 3D afdrukken en biedt aan scholieren en leraren een uitgebreide onderwijsmogelijkheid. Deze anatomische expo brengt verschillende leerthema’s en levert een degelijke bijdrage tot verdere opleiding in medische beroepen.

De werkgroep wil met karakteristieke bruggen, toeristische passantenhaven(s), verlaagde kades en twee rondvaarroutes het centrum van Heerenveen meer aantrekkingskracht geven. Meer gezelligheid, meer mensen (inwoners en toeristen) en meer watersport moeten de economie en de uitstraling van Heerenveen versterken.

WETHOUDERS EN GEMEENTESECRETARIS AAN DE KLUS BIJ TENNISVERENIGING TEN WOUDE

Kees Koppenaal, lid van de werkgroep: ‘Wij zijn erg blij met de bijdrage van de Rabobank. De realisatie komt hiermee echt verder. Nu kunnen we een 3D-visualisatie maken, waarmee we het plan op een professionele manier kunnen presenteren. Dat is essentieel voor ons om te communiceren met alle betrokkenen en geïnteresseerden, zodat iedereen goed kan zien welke kansen Feanetië biedt voor de toerist, de ondernemers en voor de inwoners in de regio van ’t Gouden Plak Heerenveen’. Het eerste deel van deze visualisatie is vandaag te zien op de nieuwe website van Feanetië: www.feanetie.nl .

Wethouders Siebren Siebenga, Coby van der Laan en gemeentesecretaris Jeroen van Leeuwestijn waren tijdens de jaarlijkse NLDoet actie druk aan de klus bij Tennisvereniging Ten Woude. Van der Laan poetste de vlaggenmasten. Siebenga en Van Leeuwenstijn hielden zich bezig

Het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft als doel om de leefbaarheid in de regio te stimuleren. Met de gelden uit het fonds worden regionale initiatieven met een duidelijk duurzaam of innovatief karakter ondersteund.

programma. Hierna volgen nog twee bijeenkomsten voor inwoners en bedrijven. Helga van Leur is ambassadeur in weer, klimaat, duurzaamheid en gedrag. Zij begon haar lezing met cijfers die de noodzaak voor duurzaam handelen aantonen. Daarna gaf zij de aanwezigen voldoende stof tot nadenken mee voor de workshops, waar Helga zelf ook actief aan meedeed. De uitkomsten van de workshops worden verwerkt in het duurzaamheidsprogramma. Wethouder Siebren Siebenga, wethouder Duurzaamheid, opende het seminar met mooi nieuws. Gemeente Heerenveen is nu lid van de Vereniging Circulair Fryslân en Freon fan Fossyl Frei Fryslân. Beide organisaties willen duurzaamheid in Friesland bevorderen en versnellen. Gemeente Heerenveen wil daar een serieuze bijdrage aan leveren.

GEMEENTE HEERENVEEN ZOEKT KINDERHELDEN VOOR BERNELINTSJE

Een team dat mee doet aan Tobbedansen bestaat uit minimaal 5 personen, waarvan maximaal 3 personen de schans zullen trotseren. Uiteraard mag er met meer dan 5 personen aan de constructie/tobbe worden gebouwd, maar er zullen 5 personen op papier staan. Geef u snel op, want vol is vol. Uiterlijke deadline voor het opgeven van uw team is vrijdag 18 mei 2018. U kunt u en uw team opgeven door een e-mail te sturen naar katlijkmildam@hotmail.com.

De gemeente Heerenveen zoekt kinderen in de leeftijd van vier tot en met zeventien jaar die zich belangeloos hebben ingezet voor andere mensen in de gemeente. Die kinderen kunnen in aanmerking komen voor het Bernelintsje, een officiële beloning voor Heerenveense kinderhelden. Burgemeester Tjeerd van der Zwan reikt het Bernelintsje uit op donderdag 26 april 2018.

HELGA VAN LEUR INSPIREERT MEDEWERKERS GEMEENTE HEERENVEEN

Iemand die iets voor een ander doet, vindt dat zelf vaak niet bijzonder. Bovendien zal die zichzelf niet snel aanmelden. En dat is ook niet de bedoeling. Het Bernelintsje is namelijk een verrassing. Daarom roept de gemeente Heerenveen alle inwoners op om kinderen aan te melden die volgens hen in aanmerking komen voor een Bernelintsje. Dat kan via www.heerenveen.nl/bernelintsje. Aanmelden kan nog tot 1 april 2018!

Helga van Leur, voormalig weervrouw van RTL, was vorige week de hoofdgast op het duurzame seminar dat gemeente Heerenveen organiseerde voor haar medewerkers. Heerenveen wil een nieuw duurzaamheidsprogramma voor de komende jaren ontwikkelen. Het seminar maakt deel uit van de voorbereiding van het nieuwe

Het Bernelintsje is een bijzondere onderscheiding voor een kind of een groep kinderen in de gemeente Heerenveen, die iets bijzonders doet of gedaan heeft voor anderen. Dat kan van alles zijn, zoals het helpen van iemand die is gevallen of het redden van een dier. Ook kinderen die een speciale actie op touw hebben gezet voor hun omgeving, buurt, of straat kunnen in aanmerking komen. Net als een bijzondere daad die al langer duurt, bijvoorbeeld boodschappen doen of de hond uitlaten voor een oudere buurman of buurvrouw.


heerenveen KORT NIEUWS

GROOTHEERENVEEN.NL

3

HULDIGING OLYMPIËRS OP DONDERDAGAVOND 22 MAART Wat hebben wij genoten van de afgelopen winterspelen in Pyongyang; en wat zijn er prachtige prestaties neergezet door vele sporters die hier in de gemeente wonen en sporten. Er is geen andere gemeente in de wereld te vinden waar tijdens de afgelopen Olympische winterspelen zoveel medailles zijn gewonnen als in Heerenveen.

MOLEN WELGELEGEN KLAAR VOOR DE TOEKOMST De restauratie van Molen Welgelegen is afgerond. De fokken zijn vernieuwd, de kap is voorzien van nieuw riet en het bovenwiel is gerestaureerd. Zaterdagmorgen 21 april wordt dat gevierd. Wethouder Siebenga komt de 'vang van de molen lichten'. Daardoor gaan de wieken (met de fokken) van de molen draaien. Donateurs en alle belangstellenden zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De gemeente Heerenveen wil daarom de sporters en hun trainers en coaches graag feestelijk huldigen en nodigt de inwoners, familie en fans hierbij uit. De huldiging zal op donderdagavond 22 maart 2018 vanaf 19.00 uur plaatsvinden op de Oude Koemarkt in het centrum van

Om 20.30 uur wordt het officiële gedeelte afgesloten met muziek.

EEN WITTE PET VOOR EEN ZWEMVEST Vorige week heeft Geert de Boer [83] uit Gorredijk een zwemvest van een piloot uit het neergestorte vliegtuig overhandigd aan de directeur van het oorlogsmuseum in Aldeboarn. Dit vliegtuig, een Lancaster stortte in de nacht van 4 op 5 september neer in de Saiter Petten onder Oudega [Smallingerland].

Molen Welgelegen is een gezichtsbepalend en werkend Rijksmonument, de laatste in het centrum van Heerenveen. Beheer en onderhoud wordt volledig gedaan door vrijwilligers, molenaars, de winkeliers en het bestuur. Het ambacht van molenaar staat sinds 2017 op de immateriële werelderfgoedlijst van Unesco. In de molen worden nieuwe molenaars opgeleid zodat ook voor de toekomst de molen werkend kan blijven.

Heerenveen. Vanaf 18.30 uur gaan De Glasblazers het publiek vast opwarmen. Om 19.00 uur zullen de sporters het podium betreden voor het huldigingfeest.

Al eerder dit jaar werden er een cheque aan de Speelgoedbank en goederen aan Steunpunt de Barones overhandigd. Een laatste belofte moest echter ook nog worden ingelost. Woensdag 14 maart ontvingen Harald de Kluizenaar, Liza de Vries (Caleidoscoop) en Rense Osinga (Hart voor Heerenveen) de vertegenwoordigers van JCI Heerenveen, TjibbeJan Boringa en Linda Kingma. Deze kwamen aan Hart voor Heerenveen een cheque overhandigen met een bedrag van €1250,- euro. Dit geld heeft JCI opgehaald met het organiseren van het Friesland Open zaalvoetbaltoernooi en een Pubquiz. Ook stonden zij met een smoothiekraam op het Soul&Food Festival in het centrum van Heerenveen afgelopen zomer. Renske Osinga bedankte de JCI leden voor een geweldig jaar waarbij beide partijen elkaar meerdere keren hebben opgezocht. JCI Heerenveen was onder andere hoofdsponsor van de Meet&Match en heeft die middag ook een aantal interessante matches kunnen maken. Hart voor Heerenveen is erg blij met de betrokkenheid die JCI toont bij de Heerenveense samenleving en de enorme opbrengst die de netwerkclub weet te op te halen.

WWW.GROOTHEERENVEEN.NL

Geert had het zwemvest geruild voor een witte pet van het Chr. muziekkorps Concordia uit Drachten. Geert, lid van het muziekkorps had hem overgehouden, toen ze nieuwe uniformen kregen. Wieger Brandsma, een jaar of zes ouder dan Geert, overleden in Smalle Ee, had het zwemvest in 1942 gevonden na de vliegtuig crash. Hij had de witte pet nodig op zijn zeilboot vond hij. Er lag ook nog een parachute in de buurt, maar het is niet bekend wie die heeft meegenomen. Het was gebruikelijk dat bemanningsleden uit een neergekomen vliegtuig, hun spullen begroeven om de sporen uit te wissen. Afgaande op de vermoedelijke vind plek kan dit zwemvest met de code letter 18, van mogelijk de door de Duitsers nadien gevangen genomen Canadees Philip Bridgeman zijn. Deze was de navigator op het vliegtuig. Van de Lancaster zijn twee man omgekomen, de overige vijf zijn door de Duitsers gevangen genomen. De directeur van het oorlogs museum, Gerrit Haagsma, had al een zwemvest, dat opblaasbaar was, maar nog geen zwemvest dat met kapok gevuld was, met bovendien een cijfer ingedrukt. Van wie was het zwemvest met cijfer 18 in het vliegtuig?

JCI OVERHANDIGT CHEQUE AAN HART VOOR HEERENVEEN

KIJK VOOR HET ACTUELE NIEUWS IN HEERENVEEN EN OMSTREKEN:

KAMPIOENSCHAP DANSEN IN JUBBEGA Eijer Producties organiseert op zaterdag 24 maart het Frysk Kampioenskip Dûns (FKD). Aan deze wedstrijd doen meer dan 500 dansers mee. Zij strijden in verschillende categorieën tegen elkaar om Fries Kampioen te worden. Zo zijn er de categorieën Jazz, Modern, Hip Hop en Showdance. Maar niet alleen zijn er diverse categorieën, deze stijlen zijn ook nog eens onderverdeeld in verschillende leeftijden. Zo zijn de jongste deelnemers 5 jaar oud en onze oudste deelnemers 40+. De dansers worden beoordeeld door een zeer ervaren jury. Namelijk Lenie Waasdorp, zij danste onder andere in het Nike team en behaalde daar wereldwijd diverse prijzen. Tresor Nzita Fatima, hij heeft zijn eigen dansschool in Hoogeveen, waarmee hij met zijn demoteam Vanity al diverse keren mee geeft gedaan in bekende tv programma’s. Hij zelf danste onder andere in Dance Dance Dance. En het laatste jurylid is Rob

EERSTE PRIJS VOOR FEANSTER FJOERFRETTERS IN VELDHOVEN

Vorige week reisde de wedstrijdploeg van de Heerenveense brandweer af naar het Brabantse Veldhoven om hier deel te nemen aan de Vaardigheidstoetsen in de Klasse TS-HD.

Het programma begint om 13.30 uur en eindigt rond 18.30 uur.

Brandweerlieden kregen de nagebootste 'levensechte' opdracht om een brand te blussen in een kinderopvang. Hier lagen op dat moment vier 'baby's'te slapen. De Heerenveense brandweerlieden kwamen binnen door een deur uit een kozijn te zagen. Al snel komen de Heerenveners met de eerste twee baby’s naar buiten. Deze werden overgedragen aan de ambulance. Korte tijd later worden ook de monteur en de overige twee baby’s gered. Eén baby blijkt geen hartslag meer te hebben en moet gereanimeerd worden. De chauffeur nam de reanimatie op zich zodat de rest van de ploeg de brand kon bestrijden. Na veertig minuten zat de klus erop.

Het dansevenement vindt plaats in MFA De Kompenije in Jubbega. Iedereen is van harte welkom om bij dit gevarieerde en spectaculaire evenement te komen kijken. De entree bedraagt 5 euro (kinderen tot 6 jaar mogen gratis naar binnen.)

Tijdens de prijsuitreiking bleek dat het harde werken niet voor niets is geweest. De Feanster Fjoerfretters gingen met de eerste prijs terug naar Friesland en gaan door naar de volgende ronde, die eind mei in Limburg gespeeld zal worden.

Helfferich, dansdocent bij Lucia Marthas en docent van Chantal de Boer (winnares van So You Think You Can Dance Junior).


4

heerenveen


GROOTHEERENVEEN.NL

5

Beveiliger Jan Willem Zwart

heeft het zweet in de handen bij Sinterklaas maar is relaxed bij Metallica! Tijdens ons gesprek in het restaurant van het Thialf stadion kijkt Jan-Willem Zwart senior projectleider en accountmanager van het Crowd Management Bedrijf TSC zo nu en dan naar buiten. Niet uit desinteresse, verre van dat. Nee, het is iets anders wat z’n aandacht trekt: ‘Ik zie dat er een van de deuren niet op slot is en waarom zetten ze nu een afvalcontainer voor een nooduitgang?’ Een interview met een gedreven beveiligingsman, die al bij talloze grote evenementen is geweest om de veiligheid te garanderen, maar zeker ook om als gastheer op te treden. Want zo ziet hij zichzelf het liefst geportretteerd. TEKST HENK VAN DER VEER // FOTO'S MUSTAFA GUMMUSSU - FPH.NL

Als we het parkeerterrein van de schaatstempel van Nederland oprijden, daarna onze auto geparkeerd hebben en telefonisch contact zoeken met Jan-Willem Zwart om ons te melden, krijgen we een grote vriendelijke reus aan de lijn: “Ik sta in de hal en heb je al lang gezien!” Jan-Willem Zwart, tweede zoon van Rein en Martha Zwart, is een geboren beveiligingsman die z’n ogen voortdurend de kost geeft. Noem het beroepsdeformatie, maar feit is gewoon dat Jan-Willem altijd alert is. Opvallend onopvallend, dat dan weer wel. Wie is Jan-Willem? “Ik ben op 16 mei 1965 geboren in een sportief gezin. Ik heb mijn hele leven al in Heerenveen doorgebracht. Ik heb nog een oudere broer, Anne Franke, die helemaal gek van basketballen is. Mijn vader is bekend van het schaatsen. De sport is ons met de pollepel ingegoten. Het is schaatsen, wielrennen, voetballen, alle sporten vinden wij mooi. Heit en mem waren veel thuis maar ook veel met de sport bezig. Heit werkte bij Tektronix en mem in de horeca bij Thialf, bij Jeen Wester. Gewoon een prachtige jeugd." "Mijn broer en ik zaten samen bij het wielrennen, Olympia, waar heit voorzitter van was. Echt fanatiek waren we niet. Jan-Willem zat altijd achterin, want er moest ook iemand laatste zijn. Ik had een bloedhekel aan trainen, voetballen vond ik ook veel leuker dan wielrennen. Ik voetbal dan ook al vanaf mijn achtste, bij Heerenveen, Read-Swart, Aengwirden en de laatste 25 jaar speel ik bij Heerenveense Boys. Ik zit daar in een echte vriendenploeg. Zeven jaar geleden werden we met het 45+ team, zeven tegen zeven, tweede van Nederland op een toernooi. De laatste twee jaar gaat het met mij lichamelijk wat minder, kneuzinkje hier en kneuzinkje daar, dat moet nu eerst maar eens over zijn, dan ga ik weer lekker voetballen.”

GELUKKIGE JEUGD Jan-Willem kijkt dus terug op een gelukkige jeugd, waarin sport altijd een belangrijke rol speelde. Na de lagere school, De Kempenaar, gaat Jan-Willem naar leao, probeert het

een jaartje op de meao wat geen succes wordt. Jan-Willem ziet een carrière als kantoorklerk niet zitten en gaat vervolgens nog naar de mavo en havo. Na het behalen van het havodiploma wil hij aan het werk.

daar vrede mee, zeker in deze tijd van aanslagen. Het hoort er bij om een veilig gevoel te creëren. Aan de ‘voorkant’ wordt er al over nagedacht wat we moeten doen bij eventuele calamiteiten. Wij zoeken altijd contact met de mensen. Toen er bij Pink Pop noodweer kwam, hebben wij presentator Eric Corton gesouffleerd wat hij tegen het publiek moest zeggen: ‘Op de grond gaan zitten beste mensen…’

Achtereenvolgens bij onder andere Scapino en Leen Bakker. Echter Jan-Willem beleeft veel plezier aan het vrijwilligerswerk dat hij dan al doet, controlewerkzaamheden bij het ijshockey, waarbij hij zijn vader assisteert.

SERVICE WITH A SMILE “Wij zorgen vaak voor informatieverstrekking, dat is zeker bij jeugd die vooraan wil staan bij popconcerten belangrijk. Wij hebben geen geheimen. Kijk eens goed wat wij op ons jasje staan hebben. ‘Service with a smile!’ Dat is het motto van TSC, dat klantvriendelijke willen wij uitstralen. Ik ben ondertussen al bij alle grote concerten in Nederland geweest en ik vind het publiek bij Metallica-concerten het mooiste dat er is. Grote brede tattoo boys, maar nooit een centje pijn. Wâldrock was ook zo’n prachtig publiek, een grote familie.”

Later mag de jonge Jan-Willem ook kaartcontroles doen bij SC Heerenveen, waarbij Zwart zich de wedstrijden tegen ADO Den Haag nog goed herinnerd. “Wij mochten de ADO-supporters dan begeleiden van het station naar het oude stadion. Stonden de Heerenveners die Hagenezen uit te dagen. Wel aan de overkant van het water natuurlijk. Als ze dan eenmaal in het stadion waren, pisten ze in koffiebekertjes die ze daarna richting hoofdtribune gooiden. Afijn, toen kwam het fenomeen voetbalkooi. Heit wilde die begeleiding niet meer doen en vroeg aan mij om die taak op me te nemen. Ik zat toen op boksen en samen met de jongens van de sportschool heb ik mij aangemeld bij SC Heerenveen." "We moesten de supporters fouilleren en van het een kwam het ander. Van een van de politiemensen die daar ook werkte kregen we een tip om officieel te gaan opereren. ‘Dan krijgen jullie veel meer werk’, was zijn advies. Uiteindelijk ben ik in 1995 mijn eigen beveiligingsbedrijf, Frisec, begonnen en dat duurde tot 2002, waarbij we in die zeven jaar verschillende evenementen in Noord-Nederland begeleidden. Ik deed dat met een compagnon, maar in 2002 gingen we uit elkaar. Ik had contacten in het westen bij beveiligingsbedrijf The Security Compagny (TSC) die onder andere grote popconcerten ‘deden’. We waren er bij tijdens het optreden van de Rolling Stones in Groningen. Kort daarna heb ik een gesprek met TSC gehad en ben met een aantal personeelsleden en klanten naar hun over gegaan. Ik werd er

uiteindelijk projectleider en senior accountmanager, dat werk doe ik nog steeds.”

BEVEILIGING VROEGER EN NU Net zoals met veel dingen, is er een wereld van verschil tussen de manier waarop tegenwoordig zaken worden aangepakt en hoe dat vroeger, vaak nog niet eens zo lang geleden, gebeurde. Dat is zeker het geval in de beveiligingsbranche. “Als je vroeger beveiliger wilde zijn, dan moest je groot en sterk zijn en een beetje lomp was soms ook nog een pre. Hoe groter, hoe beter. Zeker als het om de beveiliging tijdens dorpsfeesten ging. Tegenwoordig is dat niet meer zo. De ‘tak van sport’ waar ik werk, de popconcerten, worden bezocht door mensen die heel veel geld betalen voor een toegangskaartje. Je ben dan veel meer een gastheer, die al begint vanaf het moment dat de bezoekers door de deur komen. Dan zet je de toon. Als ik daar als een chagrijn bij de toegang sta en jij heb een kaartje van 100 euro gekocht voor een optreden van de

Rolling Stones dan werkt dat niet. Wij zorgen er voor dat mensen zich niet alleen veilig voelen, maar ook welkom. Om nog even terug te komen op de ontvangst van de ADO-supporters. Als je mensen letterlijk in een kooi gaat zetten en je doet de deur op slot op een manier van ‘hier komen jullie nooit en dan ook nooit meer uit’. Ja, dan maak je van mensen beesten, die met een paar honderd man hun behoeften op 1 dixie mogen doen. Ik herinner mij nog goed dat in het oude Heerenveen stadion er een man met broodjes worst langs kwam. Hij moest dan eerst geld hebben en dan stak hij het broodje door de tralies." "Bij concerten gaat het tegenwoordig om de beleving. Wanneer wij nu mensen fouilleren hebben ze

“Weet je wat ik het moeilijkste vind om te doen in mijn werk? “Kinderen tussen de vijf en twaalf die met heit en mem naar een feest komen. Het grote Sinterklaasfeest bijvoorbeeld. Kinderen zien niets, die zijn maar met een ding bezig, met Sinterklaas. Kleine kinderen zijn vaak onberekenbaar, zien geen gevaar. Ouders die hun kroost naar voren drukken waar ze beter niet kunnen staan. Ik vind het dan moeilijk om zo’n ouder aan te spreken waar het kind bij staat. Want dan ben jij weer die ouderwetse beveiliger van vroeger. En wat denk je van kinderen die dwars overal doorheen lopen richting Sinterklaas, die op zijn paard binnen komt? Je hebt er dan geen een, maar honderden! Bij ‘kids-concerten’ van twaalfjarigen. Poe! De jongens die naar Metallica toe gaan, die geven zichzelf wel die ruimte. Kinderen staan soms wel zijn zessen op een vierkante meter!”


Lekkerzzz is de plek voor een gezellig avondje uit, buiten openingstijden, voor een onvergetelijk besloten feest. Heerlijk eten voor een betaalbare prijs. Tevens verzorgen wij ook de catering voor thuis of bedrijf. Van hapjes tot buffetten , bedrijfslunches en maaltijden. Dracht 27 - 8442 BK Heerenveen - 0513 640 078

www.lekkerzzz.nl

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud! • dagopvang • buitenschoolse opvang • peuteropvang • gastouderopvang

Vanaf nu exclusief bij

T 0513 - 610 825 M info@kinderwoud.nl

Lindegracht 1 - Heerenveen - 0513-840723 info@fransvanbockhooven.nl - www.fransvanbockhooven.nl

kinderwoud.nl

25 MAART KOOPZONDAG IN HEERENVEEN

STREETPARADE & TAPTOE DEELNEMENDE KORPSEN: Show- &

Drumfanfare

Showbrassband

Marchingband

Laurentius uit

Thalita, uit

Amigo uit Leiden

Voorschoten

Vlaardingen

De streetparade gaat door het gehele centrum vanaf 13:30 uur De taptoe zal op het gemeenteplein plaatsvinden vanaf 14.30 uur

Het Fietsorkest uit Eindhoven


heerenveen

GROOTHEERENVEEN.NL

7

JACQUELINE BRAUWERS UIT ÂLDEBOARN

“IK BEN EEN LIMBURGSE FRIES, IK HOOR THUIS IN FRYSLÂN” Zet iemand uit Friesland en iemand uit Limburg naast elkaar, laat ze elk in hun eigen taal spreken en ze zullen elkaar niet verstaan. Onmogelijk, al doen ze nog zo hun best. Op Jacqueline Brauwers uit Âldeboarn na. Jacqueline Brauwers (1968) is geboren en getogen in Zuid-Limburg (‘hikke en tein’, zoals ze het zelf zegt), en spreekt, leest en schrijft net zo gemakkelijk Limburgs als Fries. TEKST HENK DE VRIES // FOTO INEKE DE VRIES

REKENING MET ELKAAR HOUDEN

tus beslist door de Tweede Kamer, die minister Bussemaker unaniem opdroeg de monumentenstatus te behouden.

Voor het gemak van de lezers van GrootHeerenveen Krant drukken we het interview met Jacqueline Brauwers hier maar af in het Nederlands. Fries verstaan, dat kunnen veel niet-Friezen in deze regio nog wel, maar Fries spreken doet bijna niemand onder de niet-Friezen. Laat staan lezen en schrijven. Dus dit artikel plaatsen we in het Nederlands, we moeten rekening met elkaar houden, toch? “Precies,” zegt Jacqueline, “En op die manier leer je het Fries dus nooit.”

WATERTOREN Jacqueline: “Ik woon zelf inmiddels niet meer in Kollum. Mijn relatie met de ‘Fries om útens’ die terug wilde naar Fryslân ging stuk – hij zit nu in China – en tegelijkertijd ging het reclamebureau waar ik werkte failliet. Het roer moest om, maar dat moest wel binnen Friesland. Zes jaar geleden ben ik verhuisd naar Âldeboarn, waar ik met Jolande Mollink, mijn collega bij het Leeuwarder bureau, een nieuw bedrijf begon, ‘Twirre Ontwerpt.’” Ook in Âldeboarn is Jacqueline helemaal thuis. “Van huis uit heb ik veel liefde voor taal, cultuur en kunst meegekregen. We gingen vroeger ook veel naar de opera. Het leven wordt mooier als de dingen om je heen mooier zijn. Alles moet altijd maar functioneel zijn, vooral in het calvinistische Noorden. Maar je mag ook van dingen genieten, zoals we in het katholieke Zuiden doen. Het moet een combinatie zijn: functioneel én mooi. Dat ziet iedereen steeds meer in, maar de politiek ging vroeger alleen voor functioneel. Daarom is de oude watertoren in Heerenveen ook afgebroken, het ding had zijn functie verloren. Maar het gaat niet alleen om de economische waarde van ‘een ding’, het gaat ook om de cultuurhistorische waarde. Achter alles zit een verhaal, en het gaat om die verhalen. Alles gaat om verhalen, en kunst- of cultuurhistorische ‘dingen’ hebben spannende, mooie of leerzame verhalen, verhalen die je helpen grip op het leven te krijgen of die je zintuigen aan het werk zetten. Wat die zintuigen betreft: neem nou de watertoren van Akkrum/Nes. Toen ik in 2000 naar Fryslân emigreerde, was de toren verbouwd tot enorme schemerlamp, met een prachtige lampenkap.”

Ze vervolgt “Als je hier als niet-Fries komt wonen, houden Friezen al gauw rekening met je, door over te gaan in de Nederlandse taal. Dat lijkt heel sociaal, maar dat is het in wezen niet. Het is nog erger eigenlijk: je wordt dan als niet-Fries niet toegelaten tot de gemeenschap. Het is gastvrij bedoeld, maar je wordt juist dán buitengesloten. In Limburg doen we het precies andersom. We gaan gewoon door in het Limburgs, dat moet je dan maar snappen. Je moet maar Limburgs leren, als je bij ons wilt horen. Dát is wél gastvrij, want je wordt dan opgenomen in de gemeenschap. Bovendien zet je je eigen identiteit aan de kant, als je je voortdurend aanpast aan het Nederlands. Je moet je eigen taal en cultuur doorgeven.”

‘HIKKE EN TEIN’ “Ik ben ‘hikke en tein’ in Klimmen, vlakbij Valkenburg, in de heuvels van Zuid-Limburg. Na wat omzwervingen in de Randstad ben ik op mijn 32e met mijn toenmalige vriend naar Friesland vertrokken. Hij was ‘een Fries om útens,’ een Fries, die buiten Friesland woonde. Hij wilde terug en ik wilde wel mee op voorwaarde dat ik er ook werk kreeg. Dat lukte. In no time had ik een baan bij een reclame- en marketingbureau in Leeuwarden, en gingen we in Kollum wonen. Ik ben in die jaren helemaal ‘verfriest’ geraakt. Ik ben Fries gaan leren. Niet alleen spreken, maar ook lezen en schrijven.” Jacqueline maakte zich de taal en cultuur van Fryslân zo snel eigen, dat ze binnen de kortste keren in contact kwam met vertegenwoordigers van diezelfde taal en cultuur. Zo leert ze in 2010 Bearn Bilker kennen, de burgemeester van Kollumerland, en op dat moment ook

voorzitter van het Friese theatergezelschap Tryater. Tryater speelt dat jaar de voorstelling ‘Arendz’ Arends’, waarin acteur Jan Arendz het levensverhaal van dichterschrijver Jan Arends (1925-1974) vertelt en verbeeldt. Jacqueline: “Ik was geïnteresseerd geraakt in het werk en de persoon van schrijver en dichter Jan Arends, ook al omdat hij langere tijd als copywriter had gewerkt bij hetzelfde reclamebureau in Leeuwarden als waar ik werkte. Na de voorstelling kwam ik in gesprek met Bearn Bilker, en die vroeg of ik niet in het bestuur wilde gaan zitten van Stichting Erfgoed Kollumerland. Daar heb ik toen ‘Ja’ tegen gezegd, en mijn taak werd PR en marketing.”

Jacqueline zou het onverwacht extra druk krijgen bij de Stichting Erfgoed Kollumerland. De Stichting beheert en beschermt (rijks-) monumenten, beeldbepalende panden en belangrijke landschapselementen in de regio. Onder het beheer valt ook de 225 jaar oude pelmolen Windlust in Burum. Door een uit de hand gelopen kwajongensstreek brandde de molen in 2012 volledig af en sindsdien was Jacqueline met haar bestuur ruim twee jaar bezig om de molen in originele staat te (laten) herbouwen en de monumentenstatus terug te krijgen. Het project in Burum kreeg landelijke aandacht. De molen werd herbouwd, maar de monumentenstatus bleef een discussiepunt. Volgens de Rijksdienst voor Cultureel

Erfgoed waren er teveel nieuwe materialen gebruikt en was er teveel oorspronkelijk materiaal verloren gegaan. ‘Ongelooflijk’ vond Bearn Bilker, en vond ook Jacqueline Brauwers, die intussen voorzitter van het bestuur was geworden. Uiteindelijk werd de strijd om de sta-

“Je zoekt in je leven onbewust de dingen op die bij je horen. Hoe toevallig is toevallig als die dingen op je pad komen? Ik ben een Limburgse Fries. Hier liggen mijn wortels intussen. Ik hoor thuis in Fryslân.”


3 ETAGES VERLICHTING!

MOOIE TRENDY

Gezocht: Jonge Heerenveense helden!

MOZAÏEKLAMPEN MOZAÏEKL AMPEN Verkrijgbaar als wandlamp, vloerlamp en tafellamp! Oosterdijk 89 Sneek • 0515-412874 • info@deboerlicht.nl • www.deboerlicht.nl

Uniek dineren of borrelen in een oude Doopsgezinde kerk! kerk

Paasbrucnh

1E EN 2E PAASDAG 12.00-15.00 UUR

RESERVEER SNEL! VOL=VOL!

Ken je een kind, jongere of een groep kinderen die iets bijzonders heeft gedaan voor een ander in onze gemeente? Dat mag van alles zijn: van boodschappen doen voor een oudere buurman, het redden van een dier tot het helpen van iemand die gevallen is of een speciale actie voor de omgeving. Dan kan die in aanmerking komen voor een Bernelintsje. Wacht niet en meld die held!

www.heerenveen.nl/bernelintsje Voorwaarden: • Kinderen die genomineerd kunnen worden, zijn tussen de 4 en 17 jaar en komen uit de gemeente Heerenveen. • Iedereen boven de 18 jaar mag een kind/jongere of een groep kinderen/jongeren aanmelden voor deze onderscheiding.

Meer informatie? Telefoon 14 0513

Fermaningsteech 1 - 8551 SP Woudsend - T 0514 - 59 12 50

VOOR DE LEKKERSTE

Pizza’s & Pasta’s

TEL 0513 - 623142

Afhalen& bezorgen! Heideburen 9 - Heerenveen 0513 - 623142 www.pizzeriaetna.nl

Voor de lekkerste pizza’s en pasta’s kom je naar Etna, maar afhalen of thuisbezorgen is ook mogelijk. U kunt telefonisch of online uw bestelling doorgeven.

Buon appetito!


heerenveen

GROOTHEERENVEEN.NL

9

Trouwen: ingewikkeld vanaf 1 januari 2018? Januari 2018: kantoor Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen. Een jong stel wil meer weten over de nieuwe huwelijkswet. Hij: succesvol ICT-ondernemer met een snelgroeiend bedrijf. Zij: ZZP’er én zwanger. Door indianenverhalen die ze hoorden zijn ze gaan twijfelen over hun voorgenomen huwelijk. Is het écht zoveel gedoe? Een korte uitleg. Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Deze geldt zowel voor het huwelijk als het geregistreerd partnerschap. Het principe van de nieuwe regeling is dat uitsluitend datgene wat je tijdens het huwelijk samen opbouwt gezamenlijk eigendom is. Voor bestaande huwelijken en partnerschappen gesloten vóór 1 januari 2018 verandert niets. Bezittingen (en schulden) van voor het huwelijk blijven afzonderlijk privébezit van de partners in de nieuwe wetgeving. Een goede ‘administratie’ is daarbij vereist. Dan kun je altijd aantonen jij de eigenaar bent. Bij een erfenis is de akte van verdeling het bewijs. In veel gevallen zal de standaard huwelijksakte volstaan (mits bezit goed wordt vastgelegd), maar er zijn natuurlijk altijd situaties waarbij huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden noodzakelijk zijn. Dit geldt zeker voor het stel dat voor me zit. Zij hebben enkele jaren geleden een woning gekocht waarbij de mannelijke partner het grootste vermogen inbracht. Ik kan dus zeker iets voor ze betekenen. Ondernemers adviseer ik in de meeste gevallen om huwelijkse voorwaarden te maken. Hierdoor blijft zakelijk en privé gescheiden en kunnen faillissementsrisico’s voor huwelijkspartners beperkt worden. Immers: schuldeisers kunnen aanspraak maken op het gezamenlijke bezit. Ook kan, bij de juiste toepassing van de voorwaarden, het ondernemingsvermogen buiten de gemeenschap vallen. Maar wat is dit en wie stelt dit vast? Om problemen te voorkomen kunnen afspraken in een op maat gemaakte regeling worden vastgelegd. Uw notaris is daarvoor dé specialist. Kortom: huwelijkse voorwaarden zijn in veel gevallen nodig, zeker voor dit toekomstige echtpaar. En het voorgenomen huwelijk? Vorige week kreeg ik de trouwkaart!

Pieter de Boer

Mr. Pieter de Boer Notaris bij Groenewegen advocaten & notarissen - Heerenveen

CORA HOEKSMA-KIST SPEELT DE ROL VAN HAAR LEVEN

“IK HEB GELEERD LOS TE LATEN” Cora Hoeksma-Kist uit Heerenveen is voorzitter van Stichting Mini Theater Friesland. Ze heeft een droom: ze ziet zichzelf wel in Theater Carré staan. In een musical of gewoon als zichzelf. Liefst wel vooraan! Cora is op zoek naar applaus. Of beter: naar bevestiging. “Verlies vormt wie je bent.” TEKST HENK DE VRIES // FOTO DENNIS STOELWINDER

“Ik heb geleerd los te laten, en in het nu te leven,” zegt Cora Hoeksma. “En ik wil nu dingen doen, die ik nog nooit gedaan heb.” Dat kan direct geregeld worden. GrootHeerenveen Krant laat Cora graag aan het woord in een interview, iets wat ze ook nog nooit gedaan heeft.

DE STOPERA Cora Hoeksma: “Ik ben geboren in Amsterdam, in 1974. Mijn vader Gerard Kist werkte in die jaren als toneelmeester in de Amsterdamse Stopera. Ons gezin woonde in Lelystad en toen ik een jaar of acht was, verhuisden we naar De Knipe. Dat was even wennen voor een kind uit Lelystad. Wij waren ‘Hollanders’, zo voelde dat in het begin. Twee jaar later gebeurde er iets wat een grote impact op mij zou hebben: ik verloor mijn moeder op jonge leeftijd. Ik was gek van pony’s en paarden, dus het kwam wel goed, hoor. Maar ik had wel een gemis. Mijn vader reisde elke dag heen en weer naar Amsterdam, en ik werd dan verzorgd door mijn zus en de buurvrouw. Maar niemand kan je moeder vervangen: het gemis was groot.” “Het werk van mijn vader had voor mij ook zijn leuke kanten. Hij nam vaak wat van de artiesten mee na een voorstelling, iets van de Dolly Dots bijvoorbeeld, daar was ik gek op. Ik mocht ook wel eens mee naar de Stopera en dan begon mijn hart sneller te kloppen. Van jongs af aan wist ik: daar wil ik ook staan. Ik wilde zelf gaan spelen en zingen.” “Op de lagere school hadden we al schoolvoorstellingen en op de openbare Mavo in Heerenveen werd er gelukkig ontzettend veel gedaan aan muziek én theater. Met elkaar moest je dan een grote productie maken en de uitvoering was dan in het Posthuis. Ik stond toen helemaal in mijn

eentje op het podium te zingen. Voor een 14-jarig meisje is dat helemaal te gek. Toen ik 16 was mocht ik bij de jongerentheatergroep van de Toneelfederatie in Heerenveen. We werkten onder een echte regisseur en je kon dingen doen die je anders niet kunt doen. Bovendien ontdekte ik dat toneelspelen ook een belangrijk sociaal aspect had. Er waren jongeren bij die stotterden of licht autistisch waren en dan dacht je in het begin: dit wordt nooit wat. Aan het eind van het seizoen speelde iedereen de sterren van de hemel. Dat proces bewonderde ik.”

in Drachten, bekend van de ‘The Voice’. Ik heb daarna in De Lawei mee mogen doen aan de musical ‘The Lion King’ en in juni sta ik in ‘Cats’.”

ZOEKTOCHT

Cora Hoeksma: “Ik heb behoefte om in de schijnwerpers te staan en ik ben op zoek naar applaus. Ik zou graag een keer op het podium staan van Theater Carré. Ik heb een rare drang naar bevestiging. Misschien komt dat wel omdat ik uit een gebroken gezin kom of door het verlies van mijn moeder, toen ik tien was. Verlies vormt wie je bent, maar zorgt er ook voor dat je het leven waardeert. Ik wil het anderen graag naar de zin maken, entertainen. Ik heb de rollen van gangmaker gespeeld, of organisator. Ik wil met liefde, plezier en energie mooie, creatieve dingen doen, dat zit in mij als mens. Het leven is hartstikke leuk, maar je moet het wel zelf doen, dus op een gegeven dacht ik: het wordt tijd ergens voorzitter van te zijn. En toen kwam Stichting Mini Theater Friesland opnieuw in beeld. Het Mini Theater is een voorziening voor amateurtoneel in Heerenveen, dat per seizoen één theaterstuk uit het wereldrepertoire op het toneel brengt, In de Nederlandse taal, om ook niet-Friestalige amateurspelers de kans te geven aan amateurtoneel te doen. Ik ben sinds 2017 de trotse voorzitter. Niet om zelf mee te spelen. Ik speel als Cora namelijk al de rol van mijn leven!”

“Met elkaar toneel spelen of theater maken stimuleert en het is een bevestiging van je kunnen. Daarom heb ik een studie ‘docent drama’ gevolgd. Ik wilde een combinatie maken: zelf spelen en ook anderen iets leren. Eigenlijk in het verlengde daarvan heb ik een HBO opleiding Communicatie gedaan. Mijn liefde voor theater overbrengen aan anderen is een kwestie van Communicatie. Na die opleiding Communicatie, ik was toen 23, kreeg ik vast werk en een gezin, en verloor ik het theater wat uit het oog. Het leven overkomt je en voor ik het wist, was ik tien jaar verder. Ik had het gevoel, dat ik kansen miste, dat er nog meer in mij zat. Ik miste die bubbel van samen een theatervoorstelling maken. ‘Waar ging het mis?’ dacht ik. De laatste keer dat ik op het podium had gestaan, was in 1996 geweest, in het toneelstuk ‘Het Huis van Bernarda Alba’ bij Stichting Mini Theater Friesland uit Heerenveen. Ik wilde weer het podium op en kwam terecht bij het Sint Nicolaassprookje in Heerenveen. Dat heb ik drie jaar gedaan, maar ik miste ook het zingen, dus mijn zoektocht ging verder. Ik heb vervolgens vier jaar bij een vierstemmig theaterkoor gezongen. Vorig jaar ben ik zangles gaan nemen bij Rodney Vernon

MINI THEATER FRIESLAND Cora zit vol ambities. Ze wil zingen en theater maken, het liefst vooraan op het podium. Ze wil dingen doen die anderen blij maken. Dat geldt voor haar werk – Cora is met haar man Sybrand Hoeksma eigenaar van het bedrijf Firmaq Media in Heerenveen – en zeker voor haar eigen “hobby” zoals ze haar projecten noemt.


10

heerenveen


GROOTHEERENVEEN.NL

11

Kleurrijk...

WIM EN HANS ANKER TEKST WIM WALDA // FOTO MUSTAFA GUMMUSSU - FPH.NL

“WE ZIJN DOOR EN DOOR GEWONE DORPSJONGENS” In de werkkamer van advocaat Wim Anker is geen computer te bekennen. De kast naast de eenvoudige eikenhouten vergadertafel, met Perzisch kleedje, is bezaaid met stapels papier. Aan de muren parafernalia, die een indruk geven van de persoonlijke interesses van Anker. Na een rondleiding door het pand waar de historie tegen de plinten opklotst, schuift tweelingbroer Hans aan en er ontspint zich een gesprek dat zich het beste laat omschrijven als een tenniswedstrijd; waar de een in een zin ophoudt, neemt de ander het naadloos over. Het zijn niet voor niets eeneiige tweelingbroers. Hans Anker: “We zijn op 27 februari geboren in het ziekenhuis Leeuwarden. We woonden op Schiermonnikoog, waar onze vader, Jacobus Anker, burgemeester was. Er diende zich een tweeling aan zodat moeder naar ‘de wal’ werd gebracht om te bevallen. Wim kwam als eerste en een kwartier later kwam ik. “Dat waren de mooiste vijftien minuten van mijn leven” legt Wim de voorzet voortvarend in de bovenhoek. “Bovendien ben ik knapper, zo kun je ons uit elkaar houden”.

MET 2-0 VOOR BIJ DE GEBOORTE “Pa was een echte burgervader, eerst op Schiermonnikoog, een gemeente van zo’n 1000 inwoners. Later in Utingeradeel, bestaande uit de plaatsen Akkrum, Nes, Oldeboorn, Terhorne, Akmarijp en Terkaple, bij benadering bestaande uit 5000 zielen. Pa, Jacobus Anker, komt van origine uit Oost-Souburg in Zeeland, wij zijn dus eigenlijk half Zeeuw, half Fries. Hij was eerst werkzaam op het Provinciehuis in Friesland als ‘ambtenaar ter griffie’ en werd in 1945 waarnemend burgemeester van Vlieland, direct daarna op ‘Schier’, waar hij 11 jaar burgemeester was en vervolgens 22 jaar in Utingeradeel.” “We zijn grootgebracht in een zeer sociaal gezin. Pa was een partijloze burgemeester, en kon prima met iedereen opschieten, links, rechts, groot, klein, rijk of arm, het maakte niet uit. Moeder was er voor de zieken, zieligen en nooddruftigen. Een echte zeer sociale burgemeestersvrouw, die overal mee naartoe ging en actief was in organisaties. Kortweg, we hebben een fijne en onbezorgde jeugd gehad.” Wim: “Tijdens lezingen zeg ik wel eens: ‘Toen wij geboren werden stonden we al met 2-0 voor, want ten eerste kwamen we uit een hecht, sociaal en warm gezin en ten tweede kroop ik op 27 februari 1953 samen met broer Hans uit één ei. Die voorspong moet je verdedigen, we zijn dan ook verdediger van beroep geworden.”

REURING IN AKKRUM Om maar even in voetbalmetaforen te blijven: Akkrum was hun thuisclub, daar stond hun ouderlijk huis en daar zijn ze vanaf hun derde levensjaar opgegroeid. Na de lagere school en 4 jaar Ulo in Akkrum (want de jongens waren nog ‘speels’, aldus vader Jacobus Anker) volgden drie jaar op de

gemeentelijke HBS in Leeuwarden, waarna ze rechten gingen studeren in Groningen. “Maar elk weekend gingen we steevast naar huis, dit in tegenstelling tot de meeste andere studenten, want we waren verknocht aan ons dorp en waren bovendien vanaf 1976 betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten in Akkrum.” “We werden door pa en ma meegesleept naar elke activiteit en konden in de bovenzaal van Hotel-restaurant Goerres zelfs met een blinddoek voor feilloos onze weg vinden. Het dorpsgevoel zit daardoor in onze poriën. Toen wij eens lieten vallen dat we Akkrum wel erg rustig vonden, riposteerde Pa meteen: ‘Als je daarover klaagt, moet je er wat aan doen’. Dat was de aanleiding. De laatste hindernis werd weggenomen doordat in 1976 Sport Real ontstond uit een gezamenlijk project van het Ministerie van CRM en de Nederlandse Sport Federatie. Daar zat een bedrag aan verbonden van 500 gulden en een ‘trimtrio’, bestaande uit een frisbee, een badminton set en een scoop set. Onze eerste activiteit was, niet erg verrassend, een sport-spel instuif op het korfbalterrein. Dat werd ieder jaar verder uitgebouwd met nieuwe activiteiten op andere gebieden en voor andere doelgroepen. Van 1976 – 2001 hebben we al die activiteiten met een vrijwel ongewijzigde ploeg van 11 mensen onder de vlag van de Stichting Sport Real georganiseerd. Daarna hebben we een doorstart gemaakt met de Stichting Akkrum – Nes Centraal.

MET HART EN ZIEL In december 2013 kreeg Hans een ernstig ongeluk, waardoor hij niet kon werken en maanden moest revalideren in Lyndensteyn in Beetsterzwaag. Hij benutte die tijd om alle artikelen over de activiteiten van Sport Real en Akkrum-Nes Centraal te bundelen in een boek: ‘Met Hart en Ziel (40 jaar activiteiten van Stichting Sport Real en Stichting Akkrum-Nes Centraal). De teller stond op zo’n 1200 ‘feestjes’, waaronder een groot aantal spraakmakende. “Daarbij werden risico’s niet gemeden” vertelt Hans. “Eerst de contracten afsluiten en daarna kijken hoe we aan het geld kwamen. Zo mochten we in het verleden onder andere Max Euwe, Cristina Deutekom, Ronnie Tober, Koos Alberts, Nick en Simon, Monique Smit, Centerfold, Mini en Maxi, Jaap van

Zweden, Rowwen Hèze en de Klezmer Band verwelkomen, om een indruk te geven. Kortom, het muzikale neusje van de zalm heeft in de grote loods van UTD Mengvoeders en later de feesttent in Akkrum op het podium gestaan.”

BEGINNERSFOUT “Bij de Volendamse avond in 2010 maakten we overigens een beginnersfout door met het hele bestuur eerst bij Café de Molen aan de Dijk een ‘slokje’ te nemen als hartversterkertje voor ons bezoek aan manager Jaap Buijs om de artiesten te boeken. Buijs stelde eigenlijk voor ons het programma vast en wij vonden het prima. De rekening voor Nick en Simon, Kinderpopgroep Djumbo, Monique Smit en de Cats Tribute Band bedroeg inclusief een grote feesttent 65.000 euro. Misschien dat we beter achteraf een slokje bij de Molen hadden kunnen halen. Maar het werd een onvergetelijke avond met meer dan 2000 bezoekers en zo hebben we het altijd weer gered. En die ene keer dat we een paar duizend euro te kort kwamen om de begroting sluitend te maken, werd de schade broederlijk door de bestuursleden gedeeld. Niet ‘Miepen’.”

op de gesubsidieerde rechtspraak, de zogenaamde pro deo zaken. Hierdoor zijn er steeds minder advocaten beschikbaar om de mensen, die daar een beroep op moeten doen, bij te staan. “Dat zijn veelal de mensen met een bijstandsuitkering” vertelt Hans Anker “Waardoor er eigenlijk bij voorbaat al een stuk van de poten onder hun stoel wordt afgezaagd. Iedereen heeft recht op een adequate vertegenwoordiging. Daarom ook hebben we een paar weken geleden meegelopen met honderden andere advocaten in toga in een protestdemonstratie op het Binnenhof.”

SC HEERENVEEN OP ÉÉN Vroeger waren de Ankers Feyenoord fan en gingen ze regelmatig naar Rotterdam om een wedstrijd te bekijken. Dat was in de periode van Coen Moulijn en Ove Kindvall. Wim: “Maar in 1979 kregen we ook onze eerste seizoenkaarten voor Heerenveen. En kregen ze tevens een andere kant van Feyenoord te zien. Door mannen als Jorien van den Herik en Leo Beenhakker, die stampij maakten over het Friese Volkslied en de Blauhúster Dakkapel met hun hondje in Heerenveen-shirt, bekoelde de liefde voor de club uit Rotterdam en kwam Heerenveen met stip op de eerste plaats.

WERK ‘Tussen de bedrijven door’ werd er ook nog gewerkt. En hard. Tot voor een paar jaar terug draaiden beide broers tussen de 60 en 80 uur per week en werden er gemiddeld 250 zaken per jaar behandeld, waarvan tussen de 50 en 60 procent pro deo. Nu doen ze het wat rustiger aan. Inmiddels telt het kantoor naast de broers vijf juristen. Hans begon in 1979 in de advocatuur, Wim in 1981. In 1991 ontstond er een samenwerking met Trip advocaten, maar acht jaar later maakten de broers zich los van Trip, trokken in het Saskia van Uylenburgh huis en begonnen onder de naam Anker en Anker Strafrechtadvocaten hun ‘principiële kantoor met een sociaal gezicht’. Door de zaak Ferdi E., de ontvoerder en moordenaar van Gerrit Jan Heijn, kregen ze landelijke bekendheid, maar namen ze ook in dit geval met het hele kantoor het principiële besluit om Leeuwarden als uitvalsbasis te handhaven. Wat hen zorgen baart is de al jaren steeds groter wordende bezuiniging

Tijdens een wedstrijd van Heerenveen tegen Helmond sport was Wim helemaal door het dolle heen toen Heerenveen scoorde. Met gebalde vuisten stond hij op het podiumpje in het stadion te juichen. Op de terugweg naar zijn broer zoende hij alle vrouwen in het vak die hij tegenkwam om, bij zijn plaats aangekomen, te horen dat Helmond Sport inmiddels gelijk had gemaakt. Gelukkig won Heerenveen die wedstrijd met 8-3 dus er viel nog genoeg te juichen en te zoenen die zondag.

TENSLOTTE Wim Anker: “Tenslotte een compliment naar het gemeentebestuur van Heerenveen. Wij waren aanvankelijk een beetje bang dat een kleine plaats als Akkrum ondergesneeuwd zou worden door de belangen van de grotere plaatsen. Die vrees bleek achteraf gelukkig onnodig, want de burgemeester en wethouders zijn zichtbaar en vergeten de belangen van de kleinere kernen niet en dat is een hele geruststelling. Chapeau!”


NU!

2E 25 CM PIZZA

GRATIS

ONBEZORGD GENIETEN VAN HEERLIJKE TAPAS!

AFHALEN!

Ben je een liefhebber van verse, verantwoorde Spaanse tapas (vlees, vis of vegetarisch)? Houd jij van lekker lang tafelen in een gezellig en ontspannen Spaans sfeertje? Dan zijn wij voor elkaar bestemd.

VOORJAARSACTIE 2e 25 cm pizza GRATIS! Bij telefonische bestelling of tegen inlevering van deze coupon!

BODEMTOESLAGEN ZIJN VAN TOEPASSING BIJ BESTELLEN VAN Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen GROTERE FORMATEN EN NIET GELDIG I.C.M. ANDERE AANBIEDINGEN.

Koornbeursweg 3 - Heerenveen - 0513 745 264

www.newyorkpizza.nl 7 dagen in de week geopend van 16.00 tot 23.00 uur Op vrijdagmiddag geopend vanaf 12.00 uur

COUPONCODE 480 // GELDIG T/M 20 APRIL 2018

Zorgeloos genieten van een ruim assortiment aan kwaliteitstapas voor een vast bedrag. Kortom, een compleet feest of zoals wij zeggen: es una fiesta!

Pata Negra Sneek Kleinzand 21 0515 – 439 678

Pata Negra Heerenveen Pata Negra Leeuwarden Achter de kerk 10 Uniabuurt 6 0513 – 645 150 058 – 21 63 833

Pata Negra Drachten Noordkade 32 0512 – 543 597

AC H T E R D E K E R K 1 0 | W W W . PATA N EG R ATA PAS . N L

W W W. PATA N E G R ATA PA S . N L

NIEUW!

SPARERIBS AFHALEN

CAFÉ - RESTAURANT

DE GREIDEN CAFETARIA Heerlijke verse frites, groot assortiment snacks, belegde broodjes, lekker ijs en een ruime keuze in DAGplates IN ONS GEZELLIGE RESTAuRANT! ok BESTELINoE! ONL

Cafetaria De Greiden Jister 53 - 8446 CG Heerenveen Tel.: 0513-627405 www.cafetariadegreiden.nl

SPOORZICHT SPOORZICHT Dé zaak voor iedereen Voor wandelaars, stappers, kroegtijgers, lunchgasten, zakenmensen, bohemiens, bestuurders, netwerkers, niet-werkers, avonturiers, minnaars van de muze, sportlui, vrienden, buren, vrouwen en jongens.

OPENINGSTIJDEN:

Dinsdag v.a. 16.00 uur Woensdag t/m vrijdag v.a. 11.00 uur Zaterdag en zondag v.a. 16.00 uur Maandag - Gesloten

Parallelweg 48 8441 AS, HEERENVEEN T: 0513 – 792 002

www.spoorzichtheerenveen.nl


heerenveen

GROOTHEERENVEEN.NL

13

Op de koffie bij..

Coby van der Laan Wat houdt onze burgemeester en wethouders bezig? GrootHeerenveen gaat elke maand bij een van hen op de koffie om te praten over hun kijk op wat er speelt in onze lokale samenleving. Ditmaal een kopje koffie bij wethouder Coby van der laan. TEKST WIM WALDA

“IN KORTE TIJD VEEL BEREIKT OP FAIRTRADE GEBIED” “In 2016 kreeg de gemeente Heerenveen de titel Fairtrade gemeente” opent wethouder Coby van der Laan het gesprek. ”Alhoewel ‘kreeg’ is niet helemaal het juiste woord, want we hebben er natuurlijk wel wat voor moeten doen. Deze titel krijg je niet zomaar in je schoot geworpen, maar die hebben we moeten verdienen.”

“Fairtrade staat voor eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met aandacht voor mens, arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen, zorg voor de natuur en zorg voor de omgeving. Fairtrade zorgt voor een eerlijke prijs en daarmee een menswaardig bestaan in ontwikkelingslanden. Toen de gemeenteraad in 2015 instemde met dit initiatief, is in de werkgroep ingestoken om het begrip fairtrade ruim te interpreteren, waardoor ook het streven naar het gebruik van (biologisch geteelde) streekproducten in de doelstellingen is opgenomen.”

(H)EERLIJK HEERENVEEN “De projectgroep (H)eerlijk Heerenveen, bestaande uit vrijwilligers die binding hebben met eerlijke handel zoals vrijwilligers van de wereldwinkel en mensen van de Trinitas kerk, aangevuld met ambtenaren die affiniteit met dit onderwerp hebben, heeft in een relatief korte periode bergen werk verzet. Toen we het certificaat als gemeente ontvingen waren er ruim veertig bedrijven gecertificeerd. Die voldeden aan de fairtrade criteria. Onderschat dat niet, het behalen van het certificaat houdt meer in dan alleen maar schenken van fairtrade koffie en thee. Dit vergt een bewuste keuze en serieus aandacht voor fairtrade en mvo binnen een bedrijf. De teller staat anno 2018 op zeventig bedrijven, verschillend in branche en in omvang. Dat varieert van supermarkten via sportverenigingen, scholen, horecabedrijven tot winkels en MKB (midden- en kleinbedrijf), verspreid over de hele gemeente. “Bakkerij Bolhuis in Jubbega is wat dat betreft een pareltje” vervolgt Coby van der Laan. “Die mensen werkten van oudsher eigenlijk al op een fairtrade manier en zijn echte ambassadeurs van het fairtrade gedachtengoed. Op de website van gemeente Heerenveen staan overigens alle bedrijven vermeld die fairtrade gecertificeerd zijn.” De werkgroep heeft ook een actieve Facebookpagina (Heerlijk Heerenveen) waar elke certificering aandacht krijgt en nieuwsitems op geplaatst worden.

deze randvoorwaarden om zich fairtrade te mogen noemen. Je moet er echt wel wat voor doen. Het is een beweging die bij de mensen ‘tussen de oren’ begint en zich vervolgens als een olievlek uitbreidt.” “Hoog op ons verlanglijstje staan fairtrade sportverenigingen, evenementen en festivals. Het Oranjewoud Festival bijvoorbeeld was het eerste festival in de gemeente Heerenveen dat tijdens de festivaldagen gebruik maakte van fairtrade producten in hun horeca-activiteiten. Eerlijk en heerlijk. Dat willen we heel graag uitrollen naar andere festivals.

RECREATIE EN TOERISME Een ander onderdeel van de portefeuille van wethouder Coby van der Laan, dat haar ook na aan het hart ligt, is toerisme. Het gedrag van toeristen is in de loop van de jaren veranderd. Mensen gaan niet meer veertien dagen voor hun caravan op de camping zitten, af en toe een potje badminton spelend, ’s avonds vaste prik barbecue en na veertien dagen weer op huis aan. Ze willen dingen zien en beleven en houden daarbij geen rekening met gemeentegrenzen. “Je moet je dus als streek op de kaart zetten” verduidelijkt de wethouder. “Daarom ook werken we als regio Zuidoost

Friesland daarin samen met de gemeenten Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Smallingerland.” “Zuidoost Friesland is een gevarieerd gebied, waar je prachtige wandelingen kunt maken. Trots zijn we dan ook op ons fijnmazige netwerk van wandel- en fietsknooppunten. Toen ik als wethouder begon in 2006 bestond dat nog niet. Heerenveen introduceerde als een van de eerste gemeenten de wandelknooppunten rond Oranjewoud.” “De gemeente Heerenveen wordt door de meeste toeristen niet direct in verband gebracht met de watersport, ‘het recreatieve handelsmerk’ van de provincie Friesland. Ten eerste wordt Heerenveen daarmee tekort gedaan, omdat in het noorden van de gemeente de door de waterrecreanten hoog aangeschreven watersportplaatsen Akkrum, Nes en Aldeboarn liggen. Dat zijn

PLATTELANDS- EN CULTUURTOERISME Friesland heeft veel meer te bieden aan recreatiemogelijkheden in de breedste zin van het woord. De provincie wil meer bezoek aan Friesland realiseren door het bevorderen van cultuurtoerisme en plattelandstoerisme. Heerenveen wil daar bij aansluiten door in te zetten op verbindingen tussen land en water. Onder meer door zogenaamde ‘toeristische overstappunten’ te creëren. Dat zijn plaatsen waar je van vervoersmiddel kunt wisselen. Zo kan ook de waterrecreant worden verleid om aan te leggen en wandelend of fietsend op ontdekkingsreis te gaan naar de landschappelijke en culturele ‘pareltjes’ in de regio. Land en waterrecreatie worden zo met elkaar verbonden. “Een voorbeeld van zo’n verbinding tussen land en water is ‘Uitgerust voor Zaken’, een Bed en Breakfast aan de Van Engelenvaart” vertelt Van der Laan. “Die verhuren vanaf 1 april ook elektrische sloepjes, waardoor de ‘landrotten’ varend Heerenveen, de Tjonger, en de Friese Meren kunnen ontdekken.

VRIJWILLIGER WORDEN

NIET ACHTEROVER LEUNEN “Als je de titel hebt kun je niet achterover gaan zitten en genieten van de mooie dingen die je hebt bereikt, maar zul je de activiteiten moeten onderhouden en verder uitbouwen. Bedrijven die fairtrade gecertificeerd willen worden, kunnen zich aanmelden bij de gemeente of de werkgroep. Ze worden vervolgens bezocht door een of meerdere leden van de Werkgroep Fairtrade. Die lichten het bedrijf door en bekijken of het voldoet aan

leuke dorpen met relatief veel recreatieve voorzieningen zoals passantenhavens, leuke winkeltjes, watersportbedrijven en veel horeca. Ten tweede wordt de provincie Friesland tekortgedaan door het neer te zetten als alleen maar een watersportprovincie terwijl er zoveel meer te beleven is. ”

Vindt u een bijdrage leveren aan eerlijke handel ook belangrijk? Word dan Fairtrade vrijwilliger! U kunt ook voor een kortere periode en/of 1 uur per week al helpen. Bent u een bedrijf en wilt u een werknemer beschikbaar stellen? Dat kan ook! Neem voor meer info contact op met Jildau Wiersma 06-39434470 of mail ftgemeenteheerenveen@gmail.com

Coby van der Laan op het Oranjewoud Festival


Heerenveen ’n Gouden Plak! Ben jij erbij als we onze Olympische toppers Jorrit, Lotte, Antoinette, Jorien, Esmee, Annouk, Itzhak, Yara, Lara, Rianne, Daan, Dennis en Carlijn in het zonnetje zetten? We zien je graag op donderdag 22 maart!

Kom ook!

Donderdag 22 maart om 19.00 uur op de Overkluizing


heerenveen

GROOTHEERENVEEN.NL

15

TEKST WIM WALDA // FOTO'S GEERT BOSMAN

BOUTIQUE HOTEL ’T GERECHT

Hotel ‘met een ziel’

Naadloos passend bij de filosofie van Grandcafé ’t Gerecht aan het Gemeenteplein in Heerenveen, is op de bovenste twee etages van het pand, het vroegere Oenemastate, een Boutique Hotel gerealiseerd. Alle vijftien kamers van het hotel zijn luxueus, eigenzinnig, maar ook intiem, met erg veel respect voor het rijke verleden van de voormalige state (zie ook het kader). En verschillen bovendien in aankleding. Ontstaan Tijdens een etentje, geflankeerd door enkele ‘prettige’ wijntjes, werd door de vier vennoten Eric Kuindersma, Geert Bosman en Luberto en Reinata Agricola van ’t Gerecht geconcludeerd dat Heerenveen een stadshotel ontbeert. Dat werd door middel van een ‘diepgaand’ marktonderzoek nog eens bevestigd. Geert Bosman: “We zijn op het Gemeenteplein gaan staan, hebben om ons heen gekeken en zagen geen hotel. Gat in de markt dus.” Doorpratend over de hotelplannen kwam Reinata, getrouwd met mede-eigenaar Luberto Agricola, vervolgens met het idee om van de kantoren op de bovenste verdiepingen van het monumentale pand hotelkamers te maken in de stijl van een Boutique Hotel. Ze troonde de vennoten mee naar een hotelbeurs in Laren om haar ideeën kracht bij te zetten. Daarna was er niet veel overredingskracht meer nodig. Reinata werd het creatieve brein van het toekomstige hotel. Geert Bosman: “We hebben vervolgens in heel veel hotels in den lande geslapen om ideeën op te doen, een van de leukste fases van het project, en hebben deze ideeën allemaal bij creative director Reinata neergelegd. Die vervolgt: “In het begin was het nog ‘ver van ons bed’ en abstract, maar langzaam maar zeker begonnen de ideeën concreter te worden en konden we ons er iets bij voorstellen. Zelfs de kleinste details, of beter nog juist de kleine

details, maar ook de dingen waarvan we vonden dat ze niet mochten ontbreken, kwamen op die manier boven tafel. We hebben in die fase erg leuke ideeën opgedaan en de beste daaruit in onze plannen verwerkt.

Eigen bouwploeg Luberto Agricola werd het aanspreekpunt voor de bouwploeg, bestaande uit ‘eigen jongens’ en een stuk of acht ervaren en breed inzetbare zzp’ers, voor sommige werkzaamheden aangevuld met specialisten, die gepokt en gemazeld zijn in dit soort projecten. “Ons eigen ontwerp werd voor de vergunningaanvraag uitgewerkt door een architect. De gemeente was enthousiast er verleende haar volledige medewerking. Alle seinen stonden op groen.” “Het grote voordeel van het werken met een eigen bouwploeg was dat ‘de mannen’ het als hun eigen project begonnen te zien. Ze kwamen bij mij aanzetten met suggesties en verbeteringen op onze plannen. Bedden, kasten en tafels werden door onszelf ontworpen en gemaakt en iedere kamer werd van alle gemakken voorzien, waarbij erg veel aandacht werd besteed aan duurzaamheid. Denk aan ledverlichting , warmte terugwininstallatie in het luchtbehandelingssysteem, een chipcard die bij het verlaten van de kamer alle verlichting uitschakelt en meer van dat soort gemakken van deze tijd. Ter illustratie: mijn elektrische auto verbruikt meer energie dan die vijftien kamers bij elkaar.”

Eric Kuindersma zorgt voor alle implementaties voor het runnen van het hotel. Zijn ervaring heeft hij opgedaan tijdens stages in Amsterdam en Amerika in zijn Hogere hotelschool periode. De vier vennoten zijn complementair aan elkaar. Hierdoor is een uniek concept ontstaan met eten drinken en slapen. Zo uniek dat er nu al een run op de kamers is zonder dat er foto’s gepresenteerd zijn.

Exclusieve maar intieme uitstraling Elke kamer kreeg een eigen exclusieve inrichting en kleurstelling. waarbij veel bestaande historische elementen van het pand in beeld bleven, zoals binten van het dak, of zelfs werden benadrukt. Eind negentiende eeuw namelijk heeft er een uitgebreide verbouwing van het pand plaatsgevonden, waarbij het bestaande pand werd uitgebreid met een uitbouw. De gang tussen de twee gebouwen is de gang geworden tussen de hotelkamers. Met aan weerszijden boven de kamers een metertje aflopende dakpannen en daaronder een in het oog springende roodkoperen dakgoot met regenpijpen. Hetgeen een enorm verrassingseffect bij de bezoekers creëert. Reinata: “Op dit moment worden de ‘puntjes op de i’ gezet voor de opening, die eind maart plaats moet gaan vinden. Als ultieme test hebben onze medewerkers al een paar nachtjes in de kamers kunnen slapen met de opdracht om op ieder detail te letten. Echt spijkers op laagwater zoeken, want we willen dat het helemaal op en top in orde is wanneer we open gaan.” Prachtige woorden bij een mooi concept. Maar om de woorden van het viertal aan te halen ‘Boutique Hotel ‘t Gerecht......ervaar het in ’t echt’.

Oenemastate is een stins in Heerenveen, gebouwd in 1640 in opdracht van grietman Amelius van Oenema (1627-1647). Het gebouw werd later bewoond door de familie Sirtema van Grovestins uit Engelum, waar de 'Grouwe Stens' stond. Vervolgens kwam de state door een huwelijk in het bezit van Van Haren. Willem van Haren, waarnaar het museum is vernoemd, groeide hier op. Het gebouw werd voor 8000 guldens verkocht en werd in 1828 grietenijhuis en later gemeentehuis van Schoterland. In 1876 vond een grote verbouwing plaats, die door timmerman Willem de Graaf voor 22.000 gulden werd uitgevoerd. In 1934 werd het bouwwerk gemeentehuis van de nieuwe gemeente Heerenveen, die het in 1951 aan het Rijk verkocht. Het was korte tijd kantongerecht. Deze functie werd overgenomen van de andere stins in Heerenveen, de nabijgelegen Crackstate. In 1966, na een opdracht van de Rijksgebouwendienst in 1963, werd het pand gerestaureerd en verbouwd tot belastingkantoor. Na nieuwbouw van een belastingkantoor verkocht het Rijk Oenemastate en werd het gebouw particulier bezit. Het is nu Grandcafé-Boutique Hotel ‘t Gerecht.


heerenveen

GROOTHEERENVEEN.NL

17

YOUTUBER DARSHAN BOEREMA PAKT ‘INTERNETHELDJES’ AAN

“IK VIND HET NIET NORMAAL DAT MENSEN VOL HAAT REAGEREN” De zeventienjarige Darshan Boerema uit Heerenveen heeft een missie. Hij wil graag iets doen tegen de haat die op internet verspreid wordt. Daarom maakt hij zijn eigen programma ‘Internetheldjes aangepakt’, dat hij via YouTube uitzendt. Inmiddels heeft de student mediaredactiemedewerker al meer dan 12.000 volgers. TEKST WENDY NOORDZIJ // FOTO'S ORANGEPICTURES.NL

Darshan noemt zichzelf een YouTube Content Creator, of YouTuber. “Geen vlogger”, benadrukt hij. “Een vlogger filmt zijn of haar dagelijks leven. Dat doe ik niet. Ik wil mensen met mijn YouTube filmpjes echt een bepaalde boodschap meegeven.” Hij is al jaren op YouTube actief. “Toen ik op de basisschool zat, maakte ik al gamevideo’s. Het kwam erop neer dat ik een spelletje speelde met de webcam aan en daar dan commentaar op gaf. Maar ik was niet een heel goede gamer, zodoende besloot ik om wat meer op straat te gaan filmen. Ik spaarde voor een goede camera en een computer om de filmpjes te kunnen bewerken en ging aan de slag.” Drie jaar later heeft de Content Creator op YouTube al bijna 12.000 volgers en werkt hij niet meer alleen. Hij neemt nu zijn eigen cameraman en een adviseur mee. Hoewel hij het momenteel erg druk heeft met school, probeert hij nog steeds iedere week een nieuw filmpje te plaatsen. Zijn inspiratie haalt hij uit programma’s van Peter R. de Vries en Alberto Stegeman. “Ik ben erg onder de indruk van het programma van Peter R. de Vries, waarin hij internet-pesters opspoort. Daarop

heb ik mijn populaire serie ‘Internetheldjes aangepakt’ gebaseerd. In deze serie ga ik bij mensen langs om de degenen die haatreacties plaatsen op internet met hun daden te confronteren.”

HAAT IS OVERAL De confrontaties leveren vaak heel interessant beeldmateriaal op. “Haat is overal. Vaak gaat het om kinderen, die op het internet aan het schelden zijn. Als ik ze opzoek, dan ga ik vaak ook met de ouders in gesprek. Meestal weten die nergens van. Het gebeurt ook wel dat de kinderen ontkennen zulke berichten geplaatst te hebben. Maar als ik even later op internet kijk, dan zijn de berichten ineens ‘toevallig’ verwijderd.” Hij heeft gemerkt dat veel mensen die negatieve reacties op internet plaatsen, denken dat ze anoniem zijn. Het tegendeel is waar. “Er is zelfs iemand die op een videokanaal zijn volledige adres prijs geeft.” Maar ook als dat niet gebeurt, dan heeft Darshan de daders snel gevonden. “Na een half uurtje zoeken op Google, weet ik niet alleen waar diegene woont, maar ook wie zijn broers en zussen zijn, waar hij of zij op school zit enzovoort. Iemands curriculum kan heel snel worden achterhaald.” Eén reactie is hem het meeste bijgebleven. “Ik ben naar iemand toegegaan die een reactie had geplaatst over Tijn, het jongetje van de nagellak actie bij Serieus Request.

Hij schreef: ’Tijn, hopelijk sterf je met veel pijn.’ Dat vond ik echt heel erg ver gaan. Toen ik bij hem langs ging, bleek hij volledig achter zijn bericht te staan. Hij vertelde dat hij zich ergerde aan alle mensen die berichten plaatsen als ‘Rust zacht Tijn’ en hem daarna weer vergaten. Met zijn bericht wilde hij een statement maken. Dat kan ik aan de ene kant begrijpen, maar aan de andere kant vind ik het schokkend dat dat op deze manier moet gebeuren.”

NIET NORMAAL Dat sluit ook helemaal aan bij de mening die Darshan heeft over de zogenaamde Internetheldjes. “Sommige mensen zeggen dat als je filmpjes plaatst op YouTube, dat je dan met de negatieve reacties moet kunnen omgaan. Maar ik vind het niet normaal dat mensen zo vol haat regeren. Daarom wil ik er graag iets aan doen.” Zijn YouTube-activiteiten sluiten naadloos aan bij zijn opleiding mediaredactiemedewerker aan

de Friese Poort in Drachten. “Op het gebied van film maken heb ik een kleine voorsprong”, zegt hij lachend. “Mijn klasgenoten vinden het ook allemaal hartstikke leuk en willen graag een keer mee met de opnames.” In de toekomst wil hij ook heel graag in de media gaan werken, maar op welke manier weet hij nog niet. “Misschien word ik naar aanleiding van mijn YouTube kanaal nog wel eens benaderd door een leuk bedrijf. Als er een mooie kans op mijn pad komt, dan zal ik die zeker pakken.”


Salon de Promotion t/m 2 april

Profiteer tijdelijk van voordeel tot wel € 3.500,incl. accessoirecheque t.w.v. € 750,-

1

2

Renault CAPTUR

Renault KADJAR

Renault CLIO

Renault TWINGO

Private Lease 3 vanaf € 319,- p.mnd. Nu tijdelijk vanaf

Private Lease 3 vanaf € 369,- p.mnd. Nu tijdelijk vanaf

Private Lease 3 vanaf € 249,- p.mnd. Nu tijdelijk vanaf

Private Lease 3 vanaf € 179,- p.mnd. Nu tijdelijk vanaf

€ 16.890,-

€ 24.640,-

4

€ 13.390,-

5

inclusief € 2.600,- voordeel

6

inclusief € 2.750,- voordeel + Accessoirecheque t.w.v. € 750,-

inclusief € 2.300,- voordeel

€ 10.090,-

7

inclusief € 1.700,- voordeel

2

2de Paasdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur Drachten Jade 1, tel. (0512) 51 56 15 Dokkum (service & onderhoud) De Brêge 6, tel. (0519) 82 00 20 Heerenveen Skrynmakker 26, tel. (0513) 65 02 22 Leeuwarden Hortensiastraat 2, tel. (058) 266 35 55 Sneek Kolenbranderstraat 7, tel. (0515) 41 32 91

2017

1. Voordeel (€ 3.500,-) is gebaseerd op de Renault KADJAR Energy TCe 130 Life. Voordeel t.w.v. € 2.750,- + accessoirecheque t.w.v. € 750,-. Voordeel verschilt per model en uitvoering. 2. Alleen geldig bij aanschaf van een nieuwe Renault KADJAR, MÉGANE, TALISMAN, KOLEOS, ESPACE of (Grand) SCÉNIC. Genoemd bedrag is inclusief btw en montagekosten. Niet in te ruilen voor extra korting. 3. Vanaftarief is o.b.v. basispakket, 60 maanden, 10.000 km/jaar. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, allriskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten incl. een volle tank, afschrijving & rente, btw en administratiekosten. Kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. De max. meer kilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,06, max. minderkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,03. Renault Private Lease is onder voorbehoud van financiële acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. De afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto’s en/of specificaties in Nederland. Niet mogelijk i.c.m. andere acties. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. Prijswijzigingen en (druk)fouten voorbehouden. Voorwaarden op www.renaultprivatelease.nl. 4. Vanafprijs betreft de Renault CAPTUR Energy TCe 90 Life inclusief € 2.600,- voordeel. Voordeel van € 2.600,- is alleen geldig op Renault CAPTUR Energy TCe 90-versies, voor overige motorisaties geldt een voordeel van € 2.300,-. 5. Vanafprijs betreft de Renault KADJAR Energy TCe 130 Life inclusief € 2.750,- voordeel. 6. Vanafprijs betreft de Renault CLIO Hatchback Energy TCe 90 Life inclusief € 2.300,- voordeel. Voordeel van € 2.300,- is alleen geldig op Renault CLIO Energy TCe 90-versies, voor overige motorisaties geldt een voordeel van € 2.000,-. 7. Vanafprijs betreft de Renault TWINGO SCe 70 Life inclusief € 1.700,- voordeel. De genoemde vanafprijzen zijn consumentenadviesprijzen en zijn inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs. Deze acties zijn geldig van 22 maart t/m 2 april 2018 met uiterste registratiedatum 31 augustus 2018. Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,2-6,2 l/100 km, resp. 31,3-16,1 km/l. CO2: 82-139 gr./km.

abdrenault.nl


heerenveen

GROOTHEERENVEEN.NL

HET FAMTHILEIEERBEENDVREIJEFN

JOS SPADARO VAN RISTORANTE PIZZERIA ETNA

IN GROO

f…’ Hoe ht familiebedrij ‘We zijn een ec ctie van da re s al deze zin t leek vaak hebben we He al niet gehoord? kken GrootHeereveen tro be om n aardig idee n het aa ons daarom ee f rij ed eb ili m t een fa bedrijf? ijk ondernemers ui el derg Hoe begint een ensen m de woord te laten. om rt Ko dleggers? on gr de n re wa Wie iliebedrijf. achter het fam

bij Jos en we op bezoek , Deze maand ging zz te Pi eria Etna ar van Ristoran . en ve Spadaro, eigena en er en in He aan de Heidebur

“DE HORECA ZIT BLIJKBAAR OOK IN MÍJN BLOED”

Hij heet eigenlijk Giuseppe Spadaro, maar iedereen noemt hem Jos. Toen Jos in 1981 werd geboren, was Ristorante Pizzeria Etna al een begrip in Heerenveen. Vader Filippo en moeder Rixt waren in 1979 de eersten geweest, die er een Italiaans restaurant openden. Jos is nu 36 en sinds een jaar zelf de trotse eigenaar van Etna. TEKST HENK DE VRIES // FOTO'S DENNIS STOELWINDER

EEN SICILIAAN IN LEEUWARDEN

in het ziekenhuis mijn ei niet kwijt” legt hij uit. “Ik kon mijn werk binnen de organisatie niet zo uitvoeren, zoals ik het zelf wilde, en dat frustreert op een gegeven ogenblik.”

Het verhaal van Jos Spadaro laten we uiteraard beginnen in Italië. “Nou nee,” zegt Jos: “Het verhaal begint op Sicilië. Dat is heel wat anders. Mijn vader Filippo Spadaro is Siciliaan en in 1946 geboren in Misterbianco.”

In 2016 neemt Jos het besluit, dat hij het bedrijf van zijn vader toch wel wil overnemen Hij heeft er lang en goed over nagedacht. “Je moet weten waar je aan begint, als je in de horeca werkt. Je bent veel van huis en daardoor niet bij je gezin. Maar ik wist dat als mijn vader te oud zou worden en zou stoppen, de zaak verkocht zou worden en dan ben je alles voorgoed kwijt.”

“Op Sicilië leerde mijn vader een Nederlands gezin kennen en ze raakten bevriend. Op hun uitnodiging een keer bij hen langs te komen in Friesland is hij ingegaan en hij raakte helemaal gecharmeerd van Friesland. Zozeer zelfs dat hij halverwege de jaren ’70 is geëmigreerd en in Leeuwarden terecht kwam. Mijn vader heeft de eerste jaren in Friesland heel veel baantjes gehad als gastarbeider in fabrieken, om de kost te kunnen verdienen.” In het appartement naast Filippo wonen in die tijd twee jonge meiden op kamers, Rixt Bruinsma en haar vriendin. Rixt is twaalf jaar jonger dan Filippo. Filippo is niet alleen gecharmeerd van Friesland, maar ook van Rixt, en ze krijgen een relatie. Samen verhuizen Filippo en Rixt naar Heerenveen, om er een pizzeria te beginnen. De naam is gauw gevonden: Etna, genoemd naar de vulkaan op Sicilië. We schrijven dan 1979. Twee jaar later wordt Jos geboren. Jos Spadaro: “Wij zeggen als Spadaro’s wel eens gekscherend dat de pizzeria mijn vaders eerste kindje was en ik zijn tweede, omdat mijn vader altijd hard werkt, en altijd in de pizzeria te vinden is. Het is z’n lust en z’n leven. Toen mijn ouders de pizzeria openden,

19

WAT DE BOER NIET KENT…

waren ze de eerste in Heerenveen, en de tweede of derde in Friesland. De mensen stonden in rijen voor de deur. Ik ben als baby en als kind groot gebracht in de pizzeria en vanaf mijn veertiende heb ik echt meegeholpen in het bedrijf. In het begin alleen de afwas doen en pizzadozen vouwen, en later ook kaas raspen. Ook toen ik later ging studeren, hielp ik altijd mee in de weekenden en op feestdagen, als het extra druk was.”

Trotse vader Filipo en moeder Rixt in de net geopende pizzeria in 1979.

FYSIOTHERAPEUT IN DE TJONGERSCHANS Jos is in zijn jongere jaren niet direct van plan om later het bedrijf van zijn ouders over te nemen. Hij is zoekende naar wat hij later wil worden en is breed georiënteerd, van geldzaken tot het menselijk lichaam. Jos: “Een brede interesse kan ook lastig zijn, hoor. Je moet op school al heel jong kiezen, wat je wilt studeren, en ik wist nog helemaal niet wat ik wilde worden. Ik ben toen eerst een MBO opleiding gaan volgen in het bank- en verzekeringswezen. Daar had ik achteraf niet zoveel mee, dus toen ben ik een heel andere richting opgegaan: fysiotherapie. Daarin ben ik afgestudeerd en na een stage in ziekenhuis De Tjongerschans kreeg ik er een aanstelling. Ik heb van 2010 tot en met 2016 als

fysiotherapeut in De Tjongerschans gewerkt. En ook in die tijd natuurlijk in de weekenden en op feestdagen meehelpen in de pizzeria,” zegt hij er vlug achteraan. Ook de vriendin van Jos, Anna Raap, werkt in het ziekenhuis. Niet in Heerenveen, maar in Leeuwarden, in het MCL. Anna heeft zelf niet zoveel tijd voor de pizzeria van haar schoonouders. Anna en Jos hebben een dochtertje en daar moet ook voor worden gezorgd. Maar in het achterhoofd van Jos groeit het besef dat vader Filippo inmiddels tegen de zeventig loopt en áls hij iets wil met het bedrijf van zijn vader, hij niet al te lang meer moet wachten. De benodigde certificaten heeft hij tussen de bedrijven door al gehaald en verder heeft hij al het werk wel in de praktijk geleerd. “Bovendien kon ik

Alleen de geplande datum 1 januari 2017 komt te vroeg. In december 2016 wordt het zoontje van Anna en Jos geboren, en er is geen tijd en ruimte in het jonge gezin om ook nog eens een bedrijfsovername te regelen. De overname wordt uitgesteld, maar op 1 april 2017 is het dan toch eindelijk zover. Ristorante Pizzeria Etna verandert van eigenaar en blijft in de familie. Jos Spadaro: “Horeca moet je in het bloed zitten. Blijkbaar zit het ook in míjn bloed, al heb ik eerst wat omzwervingen in heel andere richtingen gemaakt. Mijn vader blijft wel op de achtergrond aanwezig in de zaak, hoor. Vroeger hielp ik hem, nu helpt hij mij.” “Ik probeer het, wat eten betreft, iedereen naar de zin te maken, en hou ervan wanneer mensen eens iets willen proeven, wat ze nog niet kennen. Ik vind het leuk om nieuwe dingen op de kaart te zetten. Iets wat op Sicilië bijvoorbeeld fameus is, is zwaardvis of octopus. Dat is hier een uitdaging. In Friesland hebben we toch gauw iets van ‘wat de boer niet kent, dat eet hij niet.’ Thuis gaat dat makkelijker. Ik ben een hobbykok, en krijg vaak complimentjes van mijn dochtertje. ‘Wat was dat weer lekker, papa’ zegt ze dan.”

De fameuze pizza Frute di Mare Italiaanse sferen in Etna.


Omdat geen mens gelijk is, verzekeren wij op maat

Breedpad 21

T (0513) 61 44 44

8442 AA Heerenveen

F (0513) 62 37 42

Postbus 116

E info@kuiperverzekeringen.nl

8440 AC Heerenveen

I www.kuiperverzekeringen.nl


SPECIALE BIJLAGE VAN

heerenveen

LIFESTYLE TRENDS voorjaar 2018

zoek p o is n e e v n re e e tH o ro G nds e tr e w u ie n e d r a a n n gegaa eniet, g n e k ij K r. a ja a n t e h voor …. n re e ir p s in l ra o o v je t maar laa

FASHION, BODY WONEN & HUIS Man of the World herenmode It Fits Damesmode Elina's Salon By-Kees Rinske Interieurstyling De Wijnschuur

Mind2Run YourTravel Odette Holkema Stinsemaat Kleur op Kleur Aldeboarn Karwei Heerenveen Huys ter Swaach


TE LEN CTIE

Tijd voor een nieuwe Garagedeur!

A

18 pril 2rd0en m 15 a aart t/r de voorwaa 15 mag naa ntie ara

eu

r

1ja0ar

*

*

G

Vra

op de d

“Ieder mens heeft behoefte aan zowel een innerlijke als uiterlijke schoonheid”

€500,-korting

Nu

op het uitgebreide actiepakket:

Showroom (op afspraak): De Werf 12-1 8401 JE Gorredijk Kantoor: Dille 8 8401 NA Gorredijk 0513 - 43 52 43 06 - 52 59 25 14 www.ellema.nl info@ellema.nl

DAT ERVAAR JE BIJ ELINA’S SALON, WAAR MOOI NATUURLIJK MOOI IS!

KLEUR+AANDRIJVING

In één dag volledig gemonteerd!

P OO E K95 T EN €7. IK BNAF VA

WIJ ZIJN KLAAR VOOR HET VOORJAAR

NEW ARRIVALS!

IK BE N GR OOT!

BINNEMA BLOEMEN BOSCHPLEIN LEMMERWEG 16 8607BZ SNEEK TEL. 0515 412885

BLOEMSIERKUNST HE-AS MARKTWEG 88 8451 CG HEERENVEEN 0513 621 619

IK MAAK VEEL ZUURSTOF VRIJ

IK BEN MAKKELIJK IN DE OMGANG DY EN ANT R T DE EKPL N E O IK BNNEK PA

IK BEN SOMS WAT STEKELIG


GROOTHEERENVEEN.NL

3

Voorjaar. Lente. ! n o z o l l a h , u o k g a D ZIN OM NIEUWE DINGEN TE DOEN!

Zon, blauwe lucht, vogels die fluiten en berichten over de eerstgeboren lammetjes van dit jaar lijken verder weg dan ooit wanneer de ‘Russische beer’ besluit nog even om te keren. De lentekriebels moest je letterlijk van je voorruit krabben. Maar de beer bleek een knuffelbeer en de lente maakt haar herintrede.

FRISSE ENERGIE

Het voorjaar geeft veel mensen een flinke boost. Na de winter zijn de vitamine D reserves uitgehold. Door lekker naar buiten te gaan en de zonnestralen te vangen, krijg je weer nieuwe energie! Klusjes rondom het huis worden na de regenachtige herfst en eindeloos durende winter eindelijk aangepakt. Niet alleen rondom het huis. De rigoureuze voorjaarsschoonmaak is toch echt een welbekend lenteverschijnsel. En die wil weleens gepaard gaan met een complete herinrichting. Nieuwe kleuren, meubels, decoratie of gordijnen. De laatste woontrends zijn lichte kleuren en natuurlijke materialen.

Wil je graag wat veranderen in je interieur, maar weet je niet waar je moet beginnen? Als je toch gaat schoonmaken, haal eens alles – of wat je kan – weg. Dat geeft vaak een heel nieuw perspectief van je te veranderen ruimte.

HALLO LENTE LOOK!

We houden van comfortabele en functionele kleding. En de afgelopen tijd was dat vooral dubbel gelaagde kleding om de ijzige wind tegen te houden. Die kunnen nu in de kast blijven hangen. De trend voor 2018 is onder andere comfortabele kleding die je naar kantoor, bij het uitgaan of zelfs richting de sportschool kunt dragen. De kleuren voor 2018 variëren van heldere tot

zachte kleuren: helder rood, zacht blauw, helder blauw, helder groen, geel, zacht oranje roze, lavendel, lichte paarstint, bruinrood en citrus geel.

LEKKER LEVEN IN HEERENVEEN

Met die frisse energie om dingen aan te pakken zit je in Heerenveen goed. Laat je inspireren door de lokale ondernemers die je graag de nieuwste trends bijbrengen op gebied van kleur, styling en verzorging van jezelf of je huis. Creëer je eigen lentelook met kleding, haar, make-up of verfris je interieur. En het allerbelangrijkst: zorg goed voor jezelf. De prachtige omgeving leent zich uitstekend om te wandelen, fietsen of hardlopen.


4

LIFESTYLE TRENDS voorjaar 2018

Man of the World in Heerenveen kleedt de man die no-nonsense wil zijn, maar die ook zeker zijn eigen lifestyle heeft. Op deze pagina geven wij u een inkijkje op de nieuwe voorjaarscollectie!

VOORJAAR 2018 De nieuwe voorjaarscollectie is binnen! Daarom zetten wij de bloemetjes eens flink buiten!

Ontvang bij besteding van € 150,- vrolijke viooltjes kado! Deze actie is geldig t/m 7 april 2018 (OP=OP)

State of Art Colbert ruit € 199,95, Shirt € 89,95, Sjaal € 49,95, Gilet € 79,95. MAC jeans v.a. € 99,95

Reset jack € 179,95, BlueFields shirt € 54,95, BlueFields pullover €79,95, BlueFields polo grijs met print € 59,95, BlueFields shirt € 64,95, BIueFields polo framboos € 59,95, State of Art sokken € 8,95, MAC jeans v.a. € 99,95, State of Art sjaal € 49,95, *Toilettas € 49,95 (*niet verkrijgbaar in elke vestiging).

CODE ROOD

Yes, rood maakt een comeback! De kleur van de liefde en van het vuur is terug in allerlei tinten, van knalrood tot zogenaamd flamingo-rood. Dat klinkt alvast lekker zomers en avontuurlijk. Durf jij het aan?

MATCH MADE IN HEAVEN

Shirt korte mouw BlueFields € 54,95

Shirt Marnelli € 89,95

Shirt Marnelli € 99,95

Shirt Marnelli € 99,95

Kostuum € 179,95, Born with Appetite shirt € 79,95 *State of Art buffelleer koffer € 349,95 (*niet vekrijgbaar In elke vestiging),

Een comfortabel jasje van soepele stof, een print overhemd en cognac-kleurige broek zijn een match-made-in-heaven. Met deze combinatie, waarin de kleuren elkaar versterken, creëer je de perfecte look voor je city- of business trip.

Shirt BlueFields € 59,95

Shirt BlueFields € 59,95

Born with Appetite: Colbert gewerkt € 159,95, Tricot colbert effen € 179,95

Veel van deze artikelen op deze pagina zijn verkrijgbaar bij MAN of the World. Dracht 88, Heerenveen, Tel.: 0513 623 223. www.manoftheworldheerenveen. nl


GROOTHEERENVEEN.NL

5

Maak je klaar voor het voorjaar! Wat hebben lekker shoppen, gezelligheid en mooie damesmode van topmerken met elkaar gemeen? Precies, It Fits Damesmode in Heerenveen! In onze winkel vindt u een prachtig aanbod van damesmode die bij u past

Fris en speelse lente

De nieuwe lentefavorieten zijn fris en speels. Laat dit voorjaar je persoonlijkheid zien door je outfit te stijlen met een sportief silhouet en een print

De perfecte damesjeans Hoge taile, beetje strech, mooie subtiele details, comfortabel en stijlvol (Maat 34 - 46)

Elegante details

Ga voor comfortabele silhouetten, fijne stoffen en contrasterende prints. Maak het af met elegante details zoals kant en satijn om het een stijlvolle look te geven. Voor meer inspiratie kom langs in de winkel! Kleding is verkrijgbaar vanaf maat xs t/m xxl.

|| TRAMONTANA || YEST || NED international || RED BUTTON || SOAKED || IN FRONT || &CO WOMEN || PART TWO ||

Al deze artikelen zijn verkrijgbaar bij IT FITS Damesmode, Dracht 125, 8442 BN in Heerenveen. Telefoon 06-57564511


! t o p s e g u r o o V DE LEUKSTE MAANDAANBIEDINGEN IN GROOTHEERENVEEN

SNACK AANBIEDING

Grillworst diverse soorten

WIJ BEZORGEN NU OOK!

2 STUKS VOOR

€ 6,00

ZONDAG T/M WOENSDAG 16:00 TOT 20:00 UUR DONDERDAG T/M ZATERDAG 16:00 TOT 21:00 UUR

Geldig t/m zaterdag 24 maart a.s.

Keurslagerij Zijlstra

Bestellen?

Voor als het snel enScharnestraat goed6moet!! Pleinweg 14-16 SNEEK HEERENVEEN 0513-627444

MOLENPLEIN 10B - HEERENVEEN - 0513-841143

0515-414154

Kromme Knilles

TP

DE EERSTE EN BESTE STEAK VAN FRIESLAND Email: koeriersbedrijfdejonghogeterp@hotmail.com DS 1994! SIN

Hét eet- en drink cafe van Akkrum waar service en gemoedelijkheid hoog in het vaandel staan!

Gezellig naar De Bios?

NIET IN COMBINATIE MET ANDERE KORTINGEN

GELDIG T/M MAART 2019

www.keurslagerzijlstra.nl

Gebruik deze waardebon!

CAFE KROMME KNILLES Heechein 42 8491 EM Akkrum Tel: 0566 - 65 13 81 www.krommeknilles.nl

DE JONG & HOGETERP MEDIAEXPRES

]

20% KORTING

VOORJAARS-

K R I E B E LNIETSOP?ZATERDAG EN FEESTDAGEN

WIJ BIEDEN JE - T-BONE 500 GRAM ONBEPERKT SPARERIBS 100 GRAM TOT 1000 GRAM I ONBEPERKT NSTEAKS S P IV.A. R AT IE SALADEBUFFET (20 SOORTEN)

TP

TORO PINTO

ACHTER DE KERK 4 - HEERENVEEN - TEL 0513 610519

www.toropinto.nl

Marktweg 88 - 8451CG Heerenveen/Oudeschoot Boschplein/lemmerweg 16 - 8607BZ Sneek voorjaar_advertentie_he-as.indd 1

Bioscoopkaartje voor maar

Geldig t/m november 2017

[

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

0513 841 143

€ 7,-

DE BIOS HEERENVEEN Burg. Kuperusplein 52 • Heerenveen

Reserveren? Bel 0513-654051 of Reserveren? Bel 0513-654051 of ga naar www.bios-heerenveen.com ga naar www.bios-heerenveen.com Tel:Geldig 0513t/m 621 E-mail: sales@he-as.nl 21 619 april 2018 | niet i.c.m. andere acties www.he-as.nl

€ 2,00 toeslag bij 3D en kindercombi | € 1,50 toeslag bij lange film | max. 4 pers/bon 03-2018 Tel: 0515 412 885 GROOTHEERENVEEN E-mail: sales@binnema.nl www.binnema.nl 12/02/2018 10:28:37


GROOTHEERENVEEN.NL

7

TEKST RIEMIE DIJK

ALLES IS GEZONDHEID Biologische groenten vind je tegenwoordig in de schappen van iedere supermarkt. Op zondag zie je horden mensen hardlopen of op de racefiets. Je hoort verhalen over hoe fijn mindfullness en yoga is. Gezond en fit, bewust leven. Is het een hype of leven we allemaal ongezond? “Het zit in de tijd”, stelt Maaike Esselink van de GGD Fryslân. Mensen realiseren zich: ik heb invloed op hoe het met me gaat en hoe ik me voel. Er zijn knoppen waaraan ik kan draaien als ik me gezond en fit willen voelen”.

ANDERS KIJKEN NAAR GEZONDHEID “Het zit in de tijd. We zijn anders gaan kijken naar gezondheid”, vertelt Maaike. “Vroeger keken we vanuit het negatieve naar gezondheid. Wat is er niet? wat ontbreekt? Als iemand zich in de vinger gesneden had, was ie bij wijze van spreken al ongezond. Sinds 2012 spreken we over positieve gezondheid: wat is er wèl. We beschrijven gezondheid als het vermogen van mensen om zich aan te passen aan veranderende lichamelijke, emotionele en sociale omstandigheden. We kijken dus naar de veerkracht van mensen. Als je er zo naar kijkt is alles gezondheid. Lekker in je vel zitten, genieten, balans ervaren, erbij horen, iets betekenen voor een ander. Gezondheidsbevordering anno nu is mensen uitnodigen goed voor zichzelf te zorgen.

KNOPPEN OM AAN TE DRAAIEN Dat klinkt ingewikkeld. Wat zijn dan precies die knoppen waaraan mensen kunnen draaien, die goed voor zichzelf willen zorgen? Op haar computer laat Maaike een plaatje zien van het spinnenweb positieve gezondheid (zie rechts). "Zie je? Het spinnenweb heeft 6 dimensies en 6 draden in verschillende kleuren. Waar het om gaat is, dat je kijkt hoe je jouw persoonlijke spinnenweb zo groot mogelijk kunt maken. Stel je hebt een chronische ziekte, zoals reuma of COPD. Zo’n ziekte kan je flink beperken in je lichamelijk functioneren. Dan ga je kijken of je kunt draaien aan één of meer van de andere knoppen van het spinnenweb. Je kunt bijvoorbeeld draaien aan de knop sociaal maatschappelijk participeren door je aan te sluiten bij een zangvereniging. Je bent dan meer onder de mensen en daar beleef je plezier aan. Dus wordt de oranje draad groter en sterker Bovendien zorgt zingen dat je lekkerder in je vel zit. Dus wordt de draad van welbevinden wordt groter. Of je kunt besluiten om je ervaringen met de ziekte te delen met

lotgenoten. Dan draai je aan de knop zingeving. Doordat je iets betekent voor een ander, wordt de draad van zingeving sterker."

VOORBEELDEN UIT DE MEDIA Maaike: "Als je er op let, zie je overal in de media voorbeelden van mensen die draaien aan de knoppen van positieve gezondheid. Laatst stond er een artikel in de krant over ouderen en de HEMA. “We gaan liever naar de HEMA om anderen te ontmoeten dan naar het wijkcentrum.” Ze trekken hun eigen plan om te zorgen dat het leven leuk is. Zo draaien ze aan de knop kwaliteit van leven. Of neem die man die zich opgeeft: voor wandelend voetbal. " “Voetballen zoals vroeger, dan gaat niet meer”, zegt hij bij aanmelding. “Maar lekker rotzooien met de bal kan nog wel. Zo ontmoet ik mensen die net als ik genieten van lekker bezig zijn”.

De populaire tv-serie “de Luizenmoeders” is heerlijk 'over de top', maar laat prachtig zien hoe scholen zich inspannen om het spinnenweb van positieve gezondheid voor kinderen zo groot mogelijk te maken. Neem de hilarische uitzending over het traktatiebeleid. Of de uitzending over het tien minuten gesprek. Hoe vindt u eigenlijk dat het gaat met Floor, vroeg juffrouw Ank aan moeder Hannah. Eigenlijk niet zo goed, zei de moeder, waarna vader en vriendin zeiden dat Floor bij hen altijd vrolijk en blij was. Vervolgens gaf juf Ank hen een flinke veeg uit de pan. Natuurlijk is ze vrolijk en blij, zie juf Ank. Ze wil niet nog eens in de steek gelaten worden. Wat juf Ank deed was ouders wijzen op hoe ze aan de knoppen van Floor’s welbevinden draaien.

Maaike: Een gezonde school heeft ook aandacht voor zaken als een veilige klas. Het gaat dan om zaken als respectvol met elkaar omgaan, weerbaarheid: nee durven zeggen en pesten”. Kortom: draaien aan de sociale knop van gezondheid.

OP HET CONSULTATIEBUREAU De meeste ouders kennen de GGD via het consultatiebureau. Wat merken ze daar van positieve gezondheid? Maaike: In het verleden vroegen we: Eet je kind goed, slaap je goed? We vonden dat een baby moest doorslapen van 8 uur ’s avonds tot 8 uur ’s ochtends. Als een baby twee keer per nacht wakker werd, dan kon dat niet. Nu zeggen we tegen de ouder: dus je baby is twee keer per nacht wakker. Trek jij het nog? Ben jij in staat het op te vangen? We vragen dus naar de veerkracht van ouders. Vroeger waren er vaste momenten dat ouders met hun kind naar het consultatiebureau kwamen. Maar nu leggen we de regie meer bij ouders neer. Dit is uw derde kindje. Het volgende contactmoment is over 3 maanden. Vind u het belangrijk en nodig om dan weer langs te komen? Het hoeft niet, als de ouder ons maar weet te vinden als het nodig is.

DOE DE TEST Nieuwsgierig geworden naar de knoppen waaraan je kunt draaien als je goed voor jezelf wilt zorgen? Op de website https:// mijnpositievegezondheid.nl is een test te vinden die mensen helpt om te kiezen en te bespreken wat voor hen belangrijk is. Er is een variant voor volwassenen en een variant voor kinderen.


8

LIFESTYLE TRENDS voorjaar 2018

Opgeruimd is

het nieuwe ontspannen LIFESTYLE TIPS & TRENDS ZEVEN HEERENVEENSE SPECIALISTEN GEVEN HUN KIJK OP DE LAATSTE TRENDS OP HET GEBIED VAN BEAUTY, SPORT, INTERIEUR, REIZEN, KOFFIE EN WIJN...

ELINA ZELDENRUST - Schoonheidsspecialist, eigenaar van Elina’s salon.

De laatste tijd lees ik er overal over: minimalistisch wonen, back to basic gaan, eenvoudig leven. En dan blijkt dat alles neerkomt op opruimen. Wegdoen wat je niet meer nodig hebt, of stuk is en je nooit meer gaat repareren. Schoonmaken wat niet schoon meer is. Waarop ik mijn eigen make-up tas maar eens op zijn kop heb gezet. En dat was een openbaring.

Want hoewel ik altijd zorgvuldig omga met mijn producten en zuinig ben op mijn spullen, verbaasde ik me over mijn eigen warboel. Dat ene oude potlood zonder punt. Een droog geworden lippenstift, waarvan de kleur me eigenlijk niet meer goed staat. Ze konden direct in de prullenbak. Want hoewel make-up niet zomaar schadelijk is na de houdbaarheidsdatum, zoals met eten het geval is, wordt de werking gewoonweg veel minder goed.

Droog, donker en koel bewaren helpt echt voor het behoud van je ‘mooimaakspulletjes’. Dat je geen open verpakkingen koopt, draagt ook bij aan de levensduur. En je kunt er zelf veel aan doen door potjes en doosjes goed te sluiten. Open en sluit je je mascara met een rustige draaiende beweging, dan komt er minder lucht bij, wat uitdrogen tegen gaat.

Ja, ook make-up is dus beperkt houdbaar. De klok gaat tikken zodra de verpakking is geopend, of het product te warm is geworden. Wat makkelijk kan gebeuren als je tas per ongeluk tegen een verwarming heeft gestaan bijvoorbeeld. Zelf ben ik mijn spullen gaan uitzoeken en heb weggedaan wat ik niet meer gebruik of wat al te lang open was.

Ik weet niet hoeveel ‘gereedschap’ jij gebruikt, maar ik ben dol op spatels en kwasten. Geen spatels betekent vingers met bacteriën in potjes. Kwasten zijn er in soorten en maten voor het mooi aanbrengen van make-up. En ook hier geldt: zorg er goed voor. Spateltjes spoel je makkelijk schoon na elk gebruik. En met een sopje met babyshampoo of zachte zeep, was ik regelmatig mijn kwasten weer grondig schoon.

Maar waarvan moet je uitgaan? Producten als concealer, foundation en nagellak kunnen een jaar mee. Houd je je poeder goed droog, dan is deze twee jaar houdbaar, net als lippenstift, lip- en oogpotlood en oogschaduw. Bij mascara moet je het meest opletten, die is na zes tot 12 maanden aan vervanging toe.

Met (jonge) kinderen is het soms een hele uitdaging om je interieur een beetje netjes te houden. Voor je het weet slingert er overal speelgoed rond. Hoe maak je een leuke speelplek voor de kinderen die ook nog gemakkelijk netjes te houden is. Met deze tips wordt is het speelgoed snel opgeruimd en blijft je interieur mooi.

• Zet een klein bureautje neer met een stoeltje, zo creëer je snel een speelplek

• • •

om een speelplek van te maken. Kies twee lage kasten en leg hierop een plank, je speelplek is klaar. Hang bij de speelplek een rek of prikbord voor tekeningen, knutsels en boeken. Kies voor mooie opbergbakken, bijvoorbeeld houten opbergkistjes voor speelgoed waar vaak mee gespeeld wordt en wat in het zicht mag. Zet wieltjes onder de kratjes zodat ze gemakkelijk te verplaatsen zijn. Naast houten bakken is een opbergzak ook erg leuk. Handig voor knuffels en poppen. En staat leuk naast het bureautje • Kies in de kast voor transparante opbergbakken, zodat je direct kan zien wat er in zit. Zet de bakken op een vaste plek neer in de kast. En kies per bak voor een onderwerp. Bijvoorbeeld een transparante bak voor knutsel spullen, een voor barbies, een voor klei, een voor auto’s, etc. RINSKE LOK-JEPMA - Interieurstylist, eigenaar Rinske Interieurstyling

En daarvan ga ik heel ontsp annen de lente in!

Toen ik mijn lege, schoongewassen make-uptas voor me zag, werd ik blij. Opeens kon ik bedenken dat ik wel toe was aan een nieuwe oogschaduw in lentekleurtjes. Met de lentezon op mijn bol kan ik ook wel weer de nieuwste gekleurde zonnecrème gebruiken. Dat doet

Opgeruimde speelplek

• Kasten Stuva en Besta van Ikea zijn ook erg geschikt

opruimen dus ook: ruimte scheppen in je hoofd en denken aan nieuwe dingen. Een andere keuze overwegen.

Wijn

Na een hele koude periode kunnen we de winter nu vaarwel zeggen en verwelkomen we de lente! Voor mij, als wijnhandelaar, altijd een leuke periode. In deze tijd komen veel nieuwe jaargangen op de markt en ruim ik de oude jaargangen op. Met name voor rosé wijnen is dit nodig. Rose is een rode wijn die als witte wijn gemaakt wordt. De schillen vergisten kort mee en die geven de kleur aan de wijn. Zodra de zon gaat schijnen en de temperatuur boven de 21 graden komt gaan we massaal aan de rosé, maar anders prefereren we toch een glas rood of wit. Rose drinken we omdat we een fruitig, fris glas wijn willen. Dat is de reden dat rosé eigenlijk nooit houtlagering ondergaat en we altijd de nieuwste jaargang zouden moeten drinken. Als de zomer

het jaar daarvoor niet goed is geweest liggen er soms grote hoeveelheden van een oudere jaargang in het magazijn van de importeurs die ze soms voor 1 euro aanbieden. Ik ben echter heel kritisch en wil alleen frisse jaargangen inkopen, want daarvoor drink je natuurlijk rosé. Let daar bij aankoop van je rosé wijnen dus goed op. Behalve de jaargang kun je ook vaak aan de kleur zien dat een rosé wat ouder is. De kleur verandert van roze naar oranje. Geniet er van!

LAURA VAN DEN AKKER - Vinoloog, eigenaar De Wijnschuur.


GROOTHEERENVEEN.NL

9

Gember… DE INDONESISCHE BENAMING VAN GEMBER IS DJAHÉ. DEZE NAAM KOM JE VOORAL TEGEN ALS DE GEMBER IN POEDERVORM WORDT VERKOCHT. GEMBER KOMT ALLANG NIET MEER IN HET WILD VOOR EN IS ALLEEN NOG GECULTIVEERD TE VERKRIJGEN.

SHAMÉ KEESMAN - Koffiegek, barista en eigenaar van By-Kees in Heerenveen.

De gemberplant maakt deel uit van de dezelfde plantenfamilie als geelwortel en kardemon. Je kunt gember goed bewaren, zowel binnen als buiten de koelkast, maar het laat zich ook heel goed invriezen, in plakjes bijvoorbeeld, zodat je kunt pakken wat je nodig hebt.

En eet je gember aan het einde van een maaltijd, dan geeft het je mond een fris gevoel. Het is een goeie manier om een slechte smaak in je mond te neutraliseren, zoals bijv. de “koffie-adem” na het drinken van koffie.

Gember zit barstensvol antioxidanten en is dus met recht een superfood. De vitamines die je in gember aantreft zijn B1, B2, B6 en vitamine C. De mineralen zijn natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper en zink.

Momenteel zijn de gembershotjes erg populair, vooral onder de sporters. Dit is niet zomaar, want zo’n puur gembersapje werkt heel goed bij spiervermoeidheid. Het herstelt namelijk de spieren na een intensieve training. Maar zo’n shotje is wel heftig hoor… je kunt er ook lekkere thee van maken met citroen en sinaasappel bijvoorbeeld.

Daarnaast helpt gember tegen allerlei kwaaltjes. Zoals voor zwangere vrouwen is het een ideaal middel tegen de ochtendmisselijkheid. En als je last hebt van wagenziekte, dan kun je het in capsulevorm slikken. Zelfs als je een stukje gember achter je oren plakt, helpt het ook. De werkzame stofjes gaan namelijk dwars door de dunne huid achter de oren heen en worden zo opgenomen.

Zo vrij als een vogel op de Adelaarsweg

Altijd al eens een “echte” Alpentocht willen lopen? Wandelen van berghut naar berghut? Het ultieme vrije gevoel in de bergen ervaren? Niet bang voor flinke fysieke inspanning? Dan is het lopen van de Adelaarsweg, een lange afstands wandelroute over de Oostenrijkse bergen van Oost naar West Tirol, iets voor jou!

Vanuit de lucht ziet het 320 km lange traject eruit als de gespreide vleugels van een adelaar, dé nationale vogel. De route is ingedeeld in 24 behapbare etappes, van slaapplek naar slaapplek (van berghutte

Of natuurlijk in een smoothie, door de frisse smaak gaat het heel goed samen met fruit, vooral met ananas of mango is gember erg lekker!

HARDLOPEN IS HET SCHOONMAKEN VAN JE HOOFD EN LIJF tot een barok hotel). De etappes variëren van makkelijke wandelpaden tot licht alpine klimroutes. Je kunt de route plannen die het beste past bij jouw ervaring & wens. Boven, hoog in de bergen, ben je aangewezen op jezelf, lopend door de ruige bergen & rotswanden, langs de blauwe bergmeren & watervallen, over boerenpaadjes, trotseer je klimroutes en wandel je over bergpassen en oude romeinse wegen. Goede voorbereiding, goed materiaal en een goede conditie zijn uiteraard essentieel.

Allemaal voor elkaar? Dan is dit een aanrader, Oostenrijk op z’n best!

ODETTE HOLKEMA - zelfstandig reisagent en eigenaar van YourTravel.

Persoonlijk ga ik liever een uurtje hardlopen dan een uurtje mijn huis boenen en poetsen. Zeker nu ik weet hoe goed dat voor mijn lichaam en geest is. Door het hardlopen gaat je hart namelijk sneller pompen en dat bevordert je bloedcirculatie. Daardoor gaan je cellen harder werken en worden allerlei afvalstoffen afgescheiden. Dankzij je zweet verlaat dit afvalmateriaal je lichaam. Neem je daarna een goede douche dan voel je je echt weer super schoon. En heb je het idee dat je nog niet schoon genoeg bent dan kun je ook een (sport) massage nemen of lekker de sauna instappen. Dit helpt de afvalstoffen nog beter afvoeren. En goed water drinken na de training blijft altijd belangrijk! Tegelijkertijd heb je je hoofd opgeschoond en kijk je vaak weer fris tegen de dingen aan. En als dit betekent dat je huis nu aan de beurt is, dan heb je daar in elk geval genoeg energie voor….. MARGA WIEGMAN- Runningtherapeut en Looptrainer, Eigenaar bij Mind2Run

ROOS SIEMONSMA - Runningtherapeut en Looptrainer, Eigenaar bij Mind2Run


BEZOEK ONZE KEUKENSHOWROOM!

ONZE KEUKENS ALTIJD TEGEN DE BESTE PRIJS EN APPARATUUR TEGEN INTERNETPRIJZEN!

HEIDEBUREN 49 8441 GM HEERENVEEN 0513 842 702

PROFITEER VAN ONZE PAKHUYSAANBIEDINGEN!

INFO@KEUKENPAKHUYS.NL

KIJK OOK OP: WWW.KEUKENPAKHUYS.NL

WWW.KEUKENPAKHUYS.NL

WEBWINKELPRIJS = WINKELPRIJS, DUS ALTIJD DE BESTE PRIJS !!

NÚ 25% KORTING

Vloeren - gordijnen - zonwering

- zonwering - zonwering - gordijnen - gordijnen Vloeren Vloeren

OP PVC VLOEREN* *VRAAG NAAR DE ACTIE zonwering -VOORWAARDEN. - zonwering - gordijnen - gordijnen Vloeren Vloeren

Vloeren - gordijnen - zonwering

25% 25% Korting Korting opop * WijPVC leveren onder andere: tapijt -*gordijnen PVC Vloeren Vloeren vitrages - zonwering (binnen en buiten)

25% Korting PVC Vloeren

-marmoleum - laminaat - vinyl

AlP.V.C. vanaf Al vloeren vanaf € 35,00 35,00 per per m² -€ projectstoff eringm² incl.incl. leggen leggen en egaliseren. en egaliseren. *Vraag naar *Vraag de actie naar voorwaarden. de actie voorwaarden.

www.vandermeerheerenveen.nl www.vandermeerheerenveen.nl www.vandermeerheerenveen.nl *Vraag naar *Vraag de aktie naar de voorwaarden. aktie voorwaarden. @vandermeer1 @vandermeer1 • Like ons • Like op Facebook ons Facebook @vandermeer1 Like ons opop Facebook! Wij leveren onder Wij leveren andere: onder tapijt -andere: gordijnen tapijt - zonwering - gordijnen(binnen - zonwering en buiten) (binnen - vitrages en buiten) - vitrages marmoleum - laminaat marmoleum - vinyl - laminaat - P.V.C. vloeren - vinyl - -P.V.C. projectstoffering vloeren - projectstoffering

Vloeren - gordijnen - zonwering Dracht 34 - 8442 BR Heerenveen - 0513-625593 info@vandermeerheerenveen.nl www.vandermeerheerenveen.nl

Dennis Jalving zegt:

Al vanaf € 35,00 per incl. leggen en egalise *Vraag naar de actie voorwaarden.

www.vandermeerheerenve

Het begrip thuis is voor iedereen anders. Maar thuiskomen in een huis dat naar echt alsde eenaktie thuis voorwaarden. *Vraag voelt, willen we allemaal. De aankleding wat betreft vloerbedekking, gordijnen of andere raambekleding is allesbepalend voor de sfeer in uw huis. Woninginrichter Van der Meer in @vandermeer1 • Like ons op Faceboo Heerenveen is specialist in het aankleden van huizen. Gaat het om een nieuwbouw huis dat van de gang tot en met de zolder gestoffeerd moet worden of om vervanging van een vloer of Wij leveren onder andere: tapijt - gordijnen - zonwering (binnen en buiten gordijnen: bij Van der Meer krijg je advies volgens de laatste trends!” marmoleum - laminaat - vinyl - P.V.C. vloeren - projectstoffering

Taxatie nodig? Nu al een gevalideerd taxatierapport voor € 375,- all in!

Wonen begint bij Wieb!

Leechein 4 - 8491 CL Akkrum T 0566 650070 www.wiebzandberg.nl


GROOTHEERENVEEN.NL

11

“Makelaar vervult een duo-functie” De woningmarkt is volop in beweging en 2017 was voor veel makelaars een topjaar. In 2018 lijkt de stijgende lijn zich voort te zetten en komen de huizenprijzen in Heerenveen voor het eerst sinds de crisis weer enigszins op hetzelfde niveau als voor de crisis. Een huis verkopen is niet langer een uitdaging, want voor elke woning die te koop wordt aangeboden staan meerdere kopers paraat. De grote uitdaging voor de makelaars is voldoende aanbod houden, want er heerst schaarste op de woningmarkt. Een uitdaging waar ook Kees Wondergem van Stinsemaat makelaardij mee te maken heeft Samen met zijn vrouw Denise nam Kees op 1 september 2017 Stinsemaat makelaardij over. Een droom die uitkwam voor Kees, die al sinds 1998 in het vak zit. “Ik had altijd al de ambitie om voor mezelf te beginnen en toen kwam dit op mijn pad. Stinsemaat makelaardij bestaat al twintig jaar en de eigenaars, ook man en vrouw, Pieter en Hanneke Tjassing, zochten naar een opvolger. Voor ons was het zeer interessant om een bestaande makelaardij over te nemen, want hierdoor hebben we geen aanloopperiode gehad als startende makelaar. We hebben de klanten en portefeuille over genomen en konden meteen van start.”

prijs. De markt in Heerenveen is niet overspannen, zoals in Amsterdam waar veel meer vraag is dan aanbod, maar er heerst wel schaarste. Vooral aan appartementen rond het stadcentrum is een enorm tekort. In een tijd waarin veel mensen op zoek zijn naar een koopwoning is het voor een makelaar de kunst om voldoende aanbod te houden.”

Verkocht, verkocht, verkocht

Kees begon in 1998 als makelaar. In die tijd ging er nog weinig digitaal en ontvingen huiszoekenden dagelijks per post het woningaanbod dat bij hun wensen paste. Niet veel later deed internet zijn intrede en al snel werd het versturen van het aanbod overbodig omdat alle woningen te vinden waren via Funda. Nu ontwikkelt zich echter een trend waarbij niet meer alle woningen meer op Funda staan. Er is een ‘stil’ circuit. Kees legt uit.

In het kantoor van Kees aan de Hertshooi in Heerenveen hangt een deel van de portefeuille aan de wand. Door het overgrote deel van het aanbod staat in schuine letters geschreven: ‘VERKOCHT’. Een goed teken bij een makelaar zou je zeggen, en dat beaamt Kees. Een keerzijde heeft het niet meteen, maar er ligt wel een grote uitdaging. “Het gaat gewoon heel erg goed met de woningmarkt en dat heeft een groot aantal redenen. Er is meer vertrouwen, de rente is laag, huren is duur en de werkloosheid neemt af. Een woning verkopen in deze tijd is voor een makelaar een koud kunstje. Bijna voor elke woning zijn binnen de kortste keren meerdere geïnteresseerden. De vraag is dan ook niet of een huis wordt verkocht, maar aan wie en voor welke

Nu al lijkt vast te staan dat er in 2018 minder transacties zullen zijn door deze schaarste. “Je moet hier als makelaar actief op inspelen”, geeft Kees aan. “Je moet echt actief op zoek en dat doen we dan ook.”

Stil circuit

“Er zijn tegenwoordig best veel mensen die hun huis willen verkopen, maar in een situatie van weinig aanbod nog geen nieuwe woning hebben gevonden. Ze melden zich echter wel bij een makelaar om verschillende redenen. Een belangrijke reden is dat een makelaar dan ook actief op zoek kan naar een woning die past bij de wensen van de verkoper. In steeds

meer gevallen wil de verkoper het huis dan nog niet op Funda zetten, omdat er dan wellicht té snel een geschikte koper is gevonden terwijl de verkopende partij nog geen andere woning heeft. De woning wordt echter wel aangemeld, want dat zijn makelaars verplicht. Makelaars onderling kunnen deze woningen, in het stille circuit, wel zien en zo voor klanten in hun portefeuille sneller een geschikte woning vinden. De makelaardij wordt de laatste jaren steeds meer puzzelen, een echte match vinden en dat vind ik prachtig, daar is ons vak voor bedoeld.” Voor de crisis stonden er gemiddeld 400 woningen te koop in Heerenveen, nu zijn dat er 200. “Maar in het stille circuit is er zeker nog wel een 60-tal extra.

Schaarste

Er heerst schaarste op de woningmarkt in Heerenveen. Daar zijn vele aanwijsbare oorzaken voor legt Kees uit. “De spoeling op de woningmarkt wordt dunner. Ik denkt dat er nu gemiddeld minder dan twee mensen wonen in een huis. Een tekort aan woningen is daarvan een logisch gevolg, maar de belangrijkste reden voor de schaarste is de crisis. Gemiddeld gezien zouden er elk jaar 80.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd in Nederland. Door de crisis is er in de laatste jaren nog niet de helft van dat aantal gebouwd. Ook is er door de crisis een enorm tekort ontstaan aan vakmensen.

Loodgieters en metselaars kwamen op straat te staan en zijn omgeschoold en/of vonden ander werk. Een ander probleem is dat het besluitvormingsproces om woningen te mogen bouwen heel traag gaat, terwijl het bouwen van een woning steeds sneller gaat met de hedendaagse technologieën. De overheid moet hier mijns inziens iets aan doen.”

Dit is het moment!

“De rente is laag en mede daarom is het een prima moment om te ‘bewegen’ op de woningmarkt. Juist omdat de woningmarkt zo goed is, is het verstandig om een makelaar in de arm te nemen.” Duidelijke makelaarstaal, maar Kees geeft tekst en uitleg. Weinig aanbod geeft een andere aanpak op de markt. We vervullen nu een soort duo-functie. Omdat het aanbod zo klein is, is het lastig om een geschikte woning te vinden. Een makelaar helpt de klant bij het zoeken en aankopen van een woning en kan daardoor het beste moment bepalen om vervolgens de eigen woning in de markt te zetten zodat alles als een puzzel in elkaar valt.” NVM makelaar Kees draait het dus om. Het blijft verstandig om de woning, na een eventuele stille verkoop, op Funda te zetten! Immers vraag en aanbod komen daar bij elkaar waarbij het immer werkende marktmechanisme: weinig aanbod, veel vraag de beste prijs zal gaan opleveren.

Wilt u meer weten? neem geurst contact op met Stinsemaat Makelaardij Hertshooi 4 8445 RW Heerenveen- T. 0513 - 651 051. www.stinsemaat.nl


12 LIFESTYLE TRENDS voorjaar 2018

Veel van deze artikelen op deze pagina zijn verkrijgbaar bij Kleur op Kleur Súdkant 15, 8495 KM Aldeboarn. Telefoon 0566 820 998


GROOTHEERENVEEN.NL

INTERIEURTIPS DOOR:

13

Maak van je huis weer een warm thuis!

4x Interieurstijlen waar je niet omheen kunt Vind je het lastig om een mooi geheel te creëren in de woonkamer? Kom je er niet uit met de kleurkeuzes die je moet maken?

Evelyne Bok werp.nl www.evelyne-ont

Ik help je graag aan wat inspiratie, deze vier gangbare woonstijlen zijn makkelijk toepasbaar in je eigen woonkamer. Het is vooral belangrijk om met goede basics te werken, dat zijn de bouwstenen van je interieur. Neutrale items die het in welk huis goed doen en multi-inzetbaar zijn. Denk aan: de perfecte vloer, een heerlijke zitbank of een kleur die jaren meegaat en bij alles past.

HOUT, RIET EN ANDER MOOIS UIT DE NATUUR ZORGEN VOOR EEN LICHTE, RELAXTE SFEER IN JOUW GREEN HOUSE. EN WAAR JE MAAR KIJKT STAAN BIJZONDERE PLANTEN. JOUW HUIS LÉÉFT DOOR AL HET GROEN. EEN LEUKE MANIER OM JE GROENE VERZAMELWOEDE EEN PLEKJE TE GEVEN ZIJN METALEN OPBERGREKKEN, DEZE ZIJN IDEAAL VOOR IN DE WOONKAMER OF SERRE. MOCHT JE ER NA EEN PAAR JAAR KLAAR MEE ZIJN, KUNNEN ZE FUNCTIONEEL ZIJN IN DE GARAGE.

TIP! DEZE ROTAN STOELEN ZIJN OOK LEUK VOOR OP HET TERRAS!

TIP!

Ga voor goudkleurige en glazen accessoires, die passen prachtig bij grijstinten. Tevens zijn fluwelen kussens ook echt geschikt om een luxe sfeer aan te brengen.

SHOP IN

STYLE!

JE GAAT VOOR EEN GROOTS LEVEN EN GENIET VOLOP VAN DE STADSE DYNAMIEK. JOUW CITY LOFT HEEFT DAN OOK INTERNATIONALE ALLURE. DIT IS DE PLEK WAAR JE GENIET VAN LUXE, COMFORT EN SOPHISTICATED DESIGN. NODIG JE VRIENDEN UIT VOOR EEN ETENTJE. WANT WAT MOOI IS, MAG GEZIEN WORDEN! EEN GROTE HOEKBANK IS DE EYE-CATCHER VAN JE WOONKAMER, MEERDERE VLOERKLEDEN MAKEN DAT JE OVERAL EEN HOEKJE KUNT CREËREN.

DE ONDERSTAANDE INTERIEURTOPPERS ZIJN TE KOOP BIJ:

TIP!

Deze fauteuils kun je ook tegenover elkaar zetten op een kleed, dan creëer je echt een eigen leeshoek. Maar ook een wijntje tegen over elkaar drinken is dan mogelijk.

WARME KLEUREN, COMFORTABELE MEUBELEN EN RUIMTES DIE GOED GEVULD ZIJN: DIT IS EEN OP-EN-TOP FAMILIEHUIS. SFEERVOL EN SOMS EEN BEETJE ROMMELIG. ELK GEZINSLID HEEFT ZO ZIJN EIGEN FAVORIETE PLEK IN HUIS OM TE RELAXEN OF JUIST DRUK BEZIG TE ZIJN. MAAR ’S AVONDS VERZAMELT IEDEREEN ZICH IN DE KEUKEN OF DE WOONKAMER. LEKKER LANGUIT OP DE BANK OF AAN DE EETTAFEL WAAR PLAATS GENOEG IS VOOR IEDEREEN.

Evelyne Ontwerp – Iedere eerste zaterdag van de maand geeft Evelyne interieuradvies in de KARWEI van Sneek. Reserveer een plekje bij haar aan tafel!

Cosy Cabin Style

• Vloerkleed Marivan € 149,00 • WOOOD fauteuil Sally rib € 249,00 • WOOOD bijzettafel Ivar € 24,95 • Tafellamp Jurre beton € 24,95

• Stoel Evita naturel € 129,00 • WOOOD bijzettafel Sasha € 19,99 • Vloerkleed rond jute naturel € 49,95 • Metalen rek Handson € 19,95

TIP!

Vind je het lastig iets leuks aan de wand te hangen? Met een wandkleed geef je de ruimte net even een minder “stakke” uitstraling. Lekker losjes opgehangen, een leuke nonchalante touch.

Ook advies...?!

Artist Home Style

Green House Style

IN JOUW ARTIST HOME WOON JE ALS EEN KUNSTENAAR. MET OBJECTEN, KUNST EN MEUBELS DIE JE DOOR DE JAREN HEEN HEBT VERZAMELD. JE HUIS WEERSPIEGELT JE KARAKTER: CREATIEF, AVONTUURLIJK EN EIGENWIJS. HEB JE PLAATS VOOR RELAXTE STOELEN, PLAATS DAN TWEE DEZELFDE FAUTEUILS NAAST ELKAAR, EEN LUCHTIG TAFELTJE EN EEN STOERE LEESLAMP MAAKT DEZE HOEK SFEERVOL EN FUNCTIONEEL.

• Poef Sara roestbruin fluweel € 89,00 • Wandkleed met print 140x100cm € 39,95 • Decoratief plaid XL garen € 69,95 • Vlinderstoel Luuk buffelleer € 179,00

CITY LOFT STYLE • Tafellamp Finn € 59,95 • WOOOD lounge hoekbank Merel € 1349,00 • WOOOD bijzettafel Rio € 59,95 • Spiegel metaal zon € 49,95


AAN DE SLAG! TIJD VOOR EEN NIEUWE CV-KETEL! Kom naar onze inloopdag en ontvang bij aanschaf van een nieuwe cv-ketel* een gratis thermostaat én een onderhoudsabonnement t.w.v. 250 euro! ALL EEN DEZ E DA G!

*vraag naar de voorwaarden

ZATERDAG 24 MAART Tijd

10:00 – 16:00 uur

Adres

De Werf 1, Heerenveen

Telefoon

0513 – 611 300

Website

cvketelacties.nl

Klimaatmakers


GROOTHEERENVEEN.NL

15

De keuken is het hart van Huys ter Swaach! “De goede keuken is het hart van Huys ter Swaach”, zei directeur Johan Blaauw in een interview over de particuliere zorginstelling, met 26 appartementen aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag. “Geen luxe eten, maar gewoon degelijk, klaargemaakt door onze eigen kok”, vervolgde de trotse eigenaar van de zorginstelling, die sinds 2012 in het dorp gevestigd is. Wij zochten ‘onze eigen kok’ op en kwamen terecht bij Bart Vorenholt (40), hoofd keuken en facilitaire dienst van Huys ter Swaach. “Wat maakt de keuken van Huys ter Swaach nu zo bijzonder”, herhaalt Bart, die al bijna 25 jaar in grootkeukens staat, de eerste vraag die wij hem stellen.

dit moment zijn er maar vier mensen die het diner in hun eigen appartement gebruiken. De rest zit in de huiskamer, echt een gezellige boel. Het is een belangrijk sociaal gebeuren. Na de soep komen er steevast twee soorten groenten en een stukje vlees op tafel. Als ik dan een eenpansgerecht heb, zoals stamppot of macaroni, dan zorg ik ervoor dat er altijd wat naast is, voor mensen die iets niet lusten. Ik ga zeker bij nieuwe bewoners altijd even langs om te vragen naar hun voorkeuren. Uiteraard houd ik rekening met voorgeschreven diëten. Het diner wordt afgesloten met een lekker toetje.”

“Het eerste wat ik wil noemen, is de plaatselijke middenstand; al onze leveranciers komen hier uit de buurt. Van de groenteboer, de slager en de bakker tot de visboer, die hier elke week komt. Wij werken zodoende uitsluitend met verse producten en dat maakt het ook zo mooi om hier als kok te werken. Dat is een groot verschil met veel grote verzorgingshuizen, waar alles kant en klaar binnen komt, waar je dan drie keer een gaatje prikt in de verpakking en het eten vervolgens in een combisteamer zet om warm te maken. Ik vind dat zonde van het product.”

Kruidentuin

“Ik begrijp Johan z’n eerste opmerking wel. Doordat wij het eten warm uitleveren en vers en ambachtelijk koken, heeft de keuken zo’n belangrijke positie in het huis. De keuken is het hart! Mensen gedijen hier goed, ze krijgen alle voedingswaarden en vitaminen met het eten binnen. Zo meteen maken wij gebruik van onze kruidentuin, hier achter het huis, om maar eens iets te noemen.” “Mensen moeten gewoon ruiken wat ze eten. Als ik bijvoorbeeld een pan met hachee op het vuur heb staan, dan zeggen de mensen ‘Oh krijgen we vandaag hachee?’ Heerlijk! Dat gaat letterlijk het hele huis door. Ik ben een ambachtelijke kok die zo veel mogelijk z’n best doet om alles zelf klaar te maken, zoals soepen, sausen, kortom alles.”

Uitbrengmaaltijden

“Wij maken ook gebruik van de stagiaires van de Friese Poort uit Drachten. Ik ben leermeester en we zijn ook officieel erkend als leerbedrijf. Dat opleiden van leerlingen tot kok is ‘hartstikkene’ leuk.” “Als stukje service naar het dorp hebben wij ook nog een aantal uitbrengmaaltijden in Beetsterzwaag. Wij doen dat met een maximum van tien per dag en wel van maandag tot en met vrijdag. Deze service is puur voor mensen die even niet mobiel zijn.”

“We beginnen ’s ochtends met een ontbijt. Ik ben om 07.15 uur in het huis, waarna ik de ontbijtkar klaar maak. Dat is voor de mensen die in hun appartement eten. Verder maak ik dan een paar tafels in onze huiskamer klaar. De mensen in Huys ter Swaach kunnen zowel in hun eigen appartement als in de huiskamer hun maaltijden gebruiken. Beide gebeurt dan ook.”

Driegangen diner en themamaaltijden “Om kwart over twaalf is het tijd voor het diner. We beginnen altijd met een soepje vooraf, dat vinden mensen lekker. Op

Wilt u meer weten over Huys ter Swaach? Kijk dan eens op: www.huysterswaach.nl

“Op feestdagen doen we iets extra’s en wij hebben ‘sowieso’ elke maand een themamaaltijd. We hebben dit jaar landenthema’s, waarbij elke maand een ander land aan de beurt is. We maken dan gerechten uit het betreffende land. Dat wordt erg op prijs gesteld. Oh ja, en vrijdags eten we hier altijd vis!”


EEN DACIA AUTOMAAT Weet u wat nog slimmer is dan een Dacia?

Makkelijker rijden kan niet!

+ €500 meerprijs t.o.v. een benzine uitvoering

DACIA SANDERO AUTOMAAT

Altijd een

HOGE restwaarde!

DACIA SANDERO STEPWAY AUTOMAAT

Rijklaar vanaf:

Rijklaar vanaf:

€14.480

€16.780

Betaal nu 50% van het bedrag Bijvoorbeeld met de inruil van uw huidige auto. DE DRIE ZEKERHEDEN VAN ONDERHOUD BIJ ABD DACIA

#1

Wij garanderen de laagste kosten per kilometer.

#2

Wij repareren niets zonder uw toestemming.

#3

Gegarandeerd de beste service.

SNEEK DOKKUM DRACHTEN HEERENVEEN LEEUWARDEN

KOLENBRANDERSTRAAT 7 DE BRÊGE 6 JADE 1 SKRYNMAKKER 26 HORTENSIASTRAAT 2

DACIA LOGAN MCV AUTOMAAT Rijklaar vanaf:

€15.480

Betaal de rest gepreid over 4 jaar Tegen de zeer lage rente van 1.9%.

Tel: 0515 - 413 291 Tel: 0519 - 820 020 Tel: 0512 - 515 615 Tel: 0513 - 650 222 Tel: 058 - 266 3555

Welkom bij ABD

De genoemde vanafprijzen is een consumentenadviesprijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. In advertentie gebruikte foto kan afwijken en leverbaar zijn met meerprijs. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. * Dacia 50/50 Deal gecommuniceerde maandbedragen zijn gebaseerd op de consumentenadviesprijs, 50% aanbetaling en 48 maanden financiering. 1.9% Rente is geldig op nieuwe Dacia orders van particulieren en als financial lease voor klein-zakelijke klanten. Jaarlijks kostenpercentage 1,9% tot 48 maanden looptijd. Aanbetaling niet verplicht, geen maximaal te financieren bedrag. Slottermijn mogelijk, maximale hoogte afhankelijk van looptijd: bij een looptijd van 12 - 36 maanden, maximaal 40% van de aanschafwaarde, bij 48 maanden maximaal 30%, bij 60 maanden maximaal 20%. Dacia Financial Services (DFS) behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten. Min./max. verbruik: 3,5-6,5 l./100 km. Resp. 28,6-16,1 km./l. CO2 90-130 gr./km.


&FIT

GEZOND

37

GROOTHEERENVEEN.NL

PATIËNTENPORTAAL 'MIJNTJONGERSCHANS' VERNIEUWD Het patiënten portaal Mijntjongerschans is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans en is bedoeld om de patiënt meer regie te geven over het eigen zorgproces. Door in te loggen op het patiënten portaal (hierna portaal genoemd), kan de patiënt digitaal afspraken maken, inzien en wijzigen. Ook kan de patiënt vragenlijsten beantwoorden, gegevens inzien en uitslagen van onderzoeken raadplegen. Daarnaast zijn ook patiëntfolders en voorbereidende informatie op bijvoorbeeld onderzoeken bereikbaar. Inloggen kan via www.mijntjongerschans.nl met DigiD met smsverificatie (tekstbericht op mobiel of gesproken bericht op vaste telefoon) of via de DigiD app. Deze extra stap is sinds 1 december 2017 ingevoerd en biedt meer veiligheid en bescherming voor de persoonlijke gegevens van de patiënt.

Inbreng van patiënten zelf Zoals gezegd, is in het vernieuwde portaal rekening gehouden met laaggeletterdheid, slechtziendheid, leeftijd en waar nodig, culturele achtergrond. Tjongerschans interviewde hiervoor verschillende patiënten en sloot aan bij een onderzoek van Nivel. Het nieuwe portaal werd vervolgens gepresenteerd aan een groep van 20 patiënten tijdens een panelavond van de Cliëntenraad. Aan de hand hiervan zijn nog

enkele wijzigingen doorgevoerd.

Tekstuele en visuele aanpassingen Wat vooral opvalt in het nieuwe portaal, is het aangepaste taalgebruik. Teksten zijn korter gemaakt, medische terminologie wordt zoveel als mogelijk vermeden en instructies aan de patiënt zijn simpeler gemaakt en worden ondersteund met iconen. Daarnaast is het portaal ‘schaalbaar’ geworden, waardoor het gebruik op telefoon of tablet veel gemakkelijker en overzichtelijker is.

de uitslag verkort. Daarnaast loopt er op dit moment een proef met digitale consulten tussen patiënten en medisch specialisten. Onderzocht wordt of ook webcamconsulten onderdeel van het portaal uit kunnen gaan maken. De vernieuwingen van het patiëntenportaal sluiten aan bij het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP), dat is gestart door het ministerie van VWS en het NVZ.

Doorwerken aan verbeteringen Tjongerschans blijft ook de komende tijd doorwerken aan het verbeteren van het portaal. Zo is een voorleesfunctie voor meerdere talen in ontwikkeling, krijgt

het portaal de mogelijkheid voor slechtzienden om lettergrootte en

VACATURES UVV-BESTUUR De Unie Van Vrijwilligers (UVV) in Heerenveen zoekt 2 nieuwe leden die het huidige bestuur komen versterken. Het betreft de functies van EEN ALGEMEEN BESTUURSLID en van EEN NOTULIST. Ons werk Ruim 80 vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de patiënten van ziekenhuis Tjongerschans. Dankbaar en afwisselend werk, dat varieert van het helpen bij het digitaal aanmelden op de poli, tot het bezorgen van post op de verpleegafdelingen. Achter de schermen staat een betrokken bestuur dat het werk van deze UVV-vrijwilligers coördineert. ALS ALGEMEEN BESTUURSLID: - geef je vorm aan ons beleid door mee te denken over onze werkzaamheden - overleg je indien nodig met contactpersonen van de Tjongerschans - denk je mee in de ontwikkelingen van vraag en aanbod met betrekking tot de werkzaamheden van de vrijwilligers BOVENSTAANDE GELDT OOK VOOR DE FUNCTIE VAN NOTULIST. - De notulist heeft daarnaast als eigen taken het vastleggen van de vergaderingen, het verspreiden van de notulen en het opstellen van de agenda. Wij vergaderen in principe 1 keer per maand. WIJ VRAGEN Enthousiaste en betrokken mensen die zich als bestuurslid op vrijwillige basis willen inzetten voor de medemens. Vanuit het UVV-bestuur kun jij bijdragen aan een kwalitatieve en duurzame inzet van onze vrijwilligers. Voor beide functies is het handig dat je in ieder geval: - goed met een computer overweg kunt - in een team, maar ook zelfstandig kan werken - positief bent ingesteld Heb je interesse in de functie van algemeen bestuurslid of in die van notulist? Stuur dan je reactie naar onze secretaris [secretarisuvv.heerenveen@gmail.com]. Doe dat wel voor 30 maart 2018. Ook voor vragen over beide functies kun je mailen naar dit adres, of bellen met onze interim-voorzitter Jos Boelhouwer via 0513-541814. Meer informatie over de UVV Heerenveen is te vinden op www.uvv-heerenveen.nl.

contrast te wijzigen en wordt de tijd tussen onderzoek en het inzien van

22 maart 2018 - 19.30-21.30 uur

Hart&Vaatcafé

in Ziekenhuis Tjongerschans ‘Voor iedereen die te maken heeft met een hart- en/of vaataandoening, van jong tot oud’ Op donderdag 22 maart aanstaande is er weer een Hart&Vaatcafé in ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. Het Hart&Vaatcafé is bedoeld voor hart- en vaatpatiënten, hun naasten en belangstellenden. In het café krijgt u actuele informatie over hart- en vaataandoeningen en ontmoet u andere patiënten en hun familie. U kunt ervaringen en tips met elkaar bespreken.

THEMA

Het thema van deze bijeenkomst is: “Een “Een hartoperatie en de weg naar hartoperatie en de weg naar herstel”. herstel” Sprekers zijn Lilian Jekel, cardio-thoracaal chirurg van het MCL en Nico Lubberts, fysiotherapeut in Tjongerschans. Jeanette Stamps, regioconsulent van Harteraad (voorheen: Hart&Vaatgroep), zal uitleggen wat Harteraad voor hart- en vaatpatiënten kan betekenen. Vanaf 19.00 uur bent u welkom. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. U kunt zich opgeven via hartenvaatcafe@ tjongerschans.nl.


38

NUMMER 03 • 2018

Begeleider bij de dagbesteding van Talant

“Na zestien jaar, ga ik nog elke dag met plezier naar mijn werk.” Het is dinsdagmorgen tien uur als een groep cliënten van Talant al actief bezig is in het opkomende voorjaarszonnetje. Samen met begeleider Frans Koster verzorgen ze het groenonderhoud op verschillende plekken in Heerenveen. De kettingzaag ronkt, houtsnippers vliegen door de lucht en een flinke boomstam ploft in twee stukken op de grond. Het is overduidelijk: deze mannen houden van het buitenleven. FOTO'S TEAM HORSTHUIS

“Ik houd ze lekker bezig, maar ik help zelf ook mee”, lacht Frans. “Buiten aan het werk zijn en de handen vies maken, daar krijgen we energie van.” Frans Koster is begeleider bij Parkbeheer Heerenveen, een mooie locatie aan de rand van het bos in Oranjewoud. “Hier bieden we dagbesteding aan elf jongemannen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We nemen het groenonderhoud van recreatiepark De Heide voor onze rekening en een groepje cliënten werkt in de houtwerkplaats.”

AANPAKKERS Vanaf negen uur ’s morgens druppelen de eerste cliënten binnen op de dagbesteding. Er wordt een praatje gemaakt en om half tien begint het werkoverleg. “Daarin bespreken we de activiteiten, splitsen de groep en gaan aan de slag. De meeste cliënten hebben vaste taken, daar voelen ze zich prettig bij. Een groep van vijf à zes man gaat naar buiten en de rest gaat aan de slag in de houtwerkplaats. Ons grootste werkterrein is het parkbeheer: we onderhouden het plantsoen, verzorgen het maai- en snoeiwerk, twee keer per week rijden we de prullenbakkenroute en in de wintermaanden voeren we loslopende dieren op De Heide. "We houden van aanpakken”, vertelt Frans enthousiast. “Je moet

sterk zijn om dit werk uit te kunnen voeren”, gaat hij verder. “Dagelijks werken we met groot gereedschap en zware machines. Dat is niet zonder gevaar. Daarom hebben alle cliënten die in het parkbeheer werken een opleiding gevolgd om het machinegereedschap te leren bedienen. Veiligheid staat voorop. En dat nemen ze heel serieus.”

POSITIEVE SFEER Bij Parkbeheer Heerenveen werken cliënten die veel in hun mars hebben, maar het lastig vinden om zelfstandig te functioneren. De dagbesteding biedt een zinvol en gevarieerd programma. Er is volop ruimte om te leren en de activiteiten sluiten goed aan bij de vaardigheden en interesses van de cliënten. “Met een flinke dosis humor en een positieve instelling zorgen we voor een prettige werksfeer. De cliënten halen geregeld een geintje met me uit. Gelukkig kan ik daar goed tegen”, lacht Frans. “Ze weten precies wat ze aan me hebben. En dat is nodig ook, want deze mensen hebben veel structuur en aansturing nodig. Naast het groenonderhoud, zijn we ook veel bezig met andere activiteiten. We maken vogelhuisjes, konijnenhokken, woonaccessoires en (tuin) meubelen op bestelling. Cliënten gaan daar zelf mee aan de slag en steken heel hun ziel en zaligheid in hun karwei. Als het even kan, bezorgen ze de bestelling zelf bij de

“Buiten werken en de handen vies maken. Daar krijgen we energie van.” klant thuis. Ze zijn trots op hun werk en dat willen ze graag laten zien. Zinvol bezig zijn en gewaardeerd worden telt ook voor deze mensen. Daar zijn ze heel gevoelig voor.”

TWEEDE KEUS “Ik vind het belangrijk dat iedereen schik heeft. Daar haal ik ontzettend veel voldoening uit. Ik ben al bijna zestien jaar werkzaam in de zorg en ga nog elke dag met plezier naar mijn werk.” Toch was een baan in de zorg niet Frans zijn eerste keuze. “Hiervoor was ik beroepsmilitair. Daar ben ik mee gestopt, omdat ik meer thuis bij mijn gezin wilde zijn. In 1999 ben ik op uitzending geweest naar Kosovo. Buiten ons kamp zag ik elke dag een jongen lopen. Hij had een verstandelijke beperking en liep wat doelloos in het rond. Ik bracht hem regelmatig een appel. Voor hem was dat het hoogtepunt van de dag. Het is fijn dat je met een simpel gebaar iets voor een ander kunt betekenen, maar tegelijkertijd vond ik het heel treurig. Hij had geen enkel perspectief.” Konijnenhok maken.

OP Z’N PLEK “Toen ik stopte als militair, wist ik meteen wat ik wilde doen. Die jongen in Kosovo had mijn ogen geopend. Alles viel op z’n plek. Via het volwassenenonderwijs heb ik me omgeschoold tot sociaal pedagogisch werker. Ik kon vrijwel meteen aan de slag.” Frans kan zich zijn eerste werkdag nog goed heugen. “Het voelde goed. Werken in de zorg heeft veel overeenkomsten met mijn vorige werk. Als militair ben je er voor je medemens en dat is in de zorg ook zo. Ik word er blij van als ik cliënten verder kan helpen, een luisterend oor kan bieden of een probleem kan oplossen. Als zij het naar hun zin hebben, is mijn dag ook goed.”


CULTUUR

&UITGAAN

39 TEKST EN FOTOGRAFIE JANITA BARON

een nieuwe blik op…

DE JEUGDBIBLIOTHEEK

Gewoon op een woensdagmiddag in februari wandelen we de bibliotheek in voor een gesprek met de ervaren en enthousiaste jeugdmedewerkers van Bibliotheken Mar en Fean. Ze organiseren veel en zeer diverse activiteiten voor kinderen van 0-18 jaar. De mensen zijn weleens verbaasd bij binnenkomst: doen jullie dit allemaal? Tijd dus om kennis te maken met twee Heerenveense medewerkers van de Jeugdbibliotheek en hun favoriete activiteit. De bibliotheek maakt deel uit van een landelijk netwerk. Er zijn bibliotheken waar steeds minder boeken te vinden zijn. Heerenveen wil met haar tijd meegaan en probeert op een laagdrempelige manier, naast een groot aanbod van boeken, veel gevarieerde activiteiten te organiseren voor alle jeugd. Vol enthousiasme werken de jeugdmedewerkers Kayla Awdi (28) en Marije Kooistra (41) aan een goed gevulde activiteitenkalender. Ze hebben veel vrijheid in hun werk en doen dingen waar ze energie van krijgen en gemotiveerd van raken. Zo houdt Kayla zich meer bezig met jongeren, terwijl haar collega Marije liever met de jongsten werkt. Samen maken en voeren ze het beleid van de jeugdafdeling van de Heerenveense bibliotheek uit.

GESCHIEDENIS Kayla volgde de docentenopleiding geschiedenis met als afstudeerrichting educatie en communicatie, maar wilde persé niet voor een vaste klas staan. Zo werkte ze een tijd als museumdocent in het Fries Museum. Wanneer ze een vacature tegenkomt bij de Bibliotheek Noord-Friesland, waarin ze ervaring kan opdoen, ontdekt ze dat dit werk goed bij haar past. Uiteindelijk kwam ze twee jaar geleden in Heerenveen terecht waar haar takenpakket bestaat uit de jeugdafdeling, klantenservice, coördinator CoderDojo en de ontwikkeling van een lesprogramma in samenwerking met het Gysbert Japicxhûs in Bolsward. “Ik pak heel diverse projecten op. Als ik er energie van krijg, doe ik het graag!” Haar collega Marije Kooistra komt juist uit het onderwijs maar was er na twaalf jaar helemaal klaar mee, tijd voor een nieuwe uitdaging. “Ik stond voor groep 3 en was hierdoor altijd bezig

Wist je dat iedereen tot 18 jaar gratis lid kan worden van de bibliotheek? met alles wat met lezen te maken heeft. Door mijn taak als leescoördinator organiseerde ik zeer diverse activiteiten door de hele school, gericht op leesbevordering. Maar ik wilde wat anders en solliciteerde naar de vacature voor leesconsulent in Zeist. Helaas werd ik niet aangenomen, vanwege de afstand, maar ik had wel mijn uitdaging gevonden. Nu ben ik hier jeugdmedewerker, leesconsulent 0-4 jaar in Heerenveen en De Fryske Marren en ga ik één keer per maand naar De Huiskamer in Oudeschoot om voor te lezen en een activiteit te doen”.

Marije Kooistra bij BoekStart-inloopochtend

‘Ferteljas’. “Ik vind het heerlijk om daarin rond te lopen, je trekt veel bekijks met de jas en kinderen reageren er erg leuk op.”

VOORLEZEN DAGELIJKS Kayla vertelt: “Naast alle dagelijkse zaken op de jeugdafdeling ben ik tussentijds bezig met projecten en groepsbezoeken. We proberen iedere maand diverse activiteiten te organiseren en daarvoor moet genoeg geregeld worden. We schrijven persberichten maar ook Facebook houden we zelf bij. Ik ben op dit moment ook bezig met het inzetten van video’s.” Marije vult aan: “We hebben wel echt duidelijk een coördinerende rol. Gelukkig heeft de bibliotheek veel vrijwilligers die ons ondersteunen bij de uitvoering van de activiteiten!” “Ja!” vult Kayla aan, “Door een recente aanwas van vrijwilligers kan ik nu zelfs twee keer per maand de CoderDojo organiseren! Dat waardeer ik echt.” Marije kun je overigens regelmatig aantreffen in de prachtige

“Uiteindelijk zijn we wel een bibliotheek, onze belangrijkste taak is het (voor)lezen bevorderen” vertelt Marije. “Lezen wordt vaak onderschat maar is zo belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Als je jouw kind gelukkig wilt maken is (voor)lezen het allerbelangrijkste. Het geeft liefde, interactie en is goed voor de verdere ontwikkeling van je kind.” Kayla is zwanger van haar eerste en leest zelfs nu al voor aan haar kleine. Ook Marije leest haar 2 kinderen (10 maanden en bijna 4 jaar) natuurlijk al sinds kleins af aan voor. “Je treft mij ook buiten werktijd om aan in de bibliotheek, gewoon heerlijk lezen met mijn kinderen. Ik kan er dan ook intens van genieten als ik andere volwassenen met hun (klein)kinderen op de bank zie zitten om samen te lezen. Die hechte band, het opgaan in het boek… dat zijn voor mij de mooiste momenten.”

TOEKOMST De dames hebben natuurlijk nog steeds wensen en dromen voor ‘hun’ jeugdbibliotheek. Kayla kan niet wachten op de uitbreiding van de CoderDojo en het creëren van ‘makersplaatsen’, zodat kinderen met hun creërend vermogen aan de slag kunnen in de bibliotheek! Marije hoopt dat ze door haar warme welkom en haar gerichtheid op het kind steeds meer ouders richting bibliotheek weet te krijgen. “Het is zo mooi om te zien hoe zelfs de kleinsten onder ons reageren op boeken die ik heb klaarliggen bij de

BOEKSTART Samen met boekjes bezig zijn is gezellig én het is belangrijk er al mee te beginnen als je kindje nog heel klein is. Om het voorlezen aan baby’s te stimuleren krijgen nieuwe babyleden een BoekStartkoffertje met daarin twee boekjes cadeau. De bibliotheek organiseert daarnaast BoekStart- inloopochtenden zodat men vragen kan stellen over (voor) lezen met heel jonge kinderen, kennismaken met verschillende soorten materialen die geschikt zijn voor de baby of peuter, ervaringen uitwisselen met andere ouders én er wordt voorgelezen. Met de baby of peuter op schoot een boekje ontdekken is leuk én leerzaam. Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van het kind, het verhoogt de concentratie en het versterkt de band tussen ouder en kind. Allemaal zaken waar de baby of peuter ook later plezier van heeft. Aanmelden is niet nodig. maandelijkse BoekStart-inloopochtend. Of het nu ‘knisperboeken’, ‘ontdekboeken’ of zelfs zwart/wit boeken zijn. Het is voor alle kinderen een hele ervaring. Daarom probeer ik ouders ook waardevolle tips mee te geven hoe ze het (voor)lezen kunnen aanpakken. Al is het uiteindelijk gewoon een kwestie van doen. Er is geen goede of foute manier. Als je maar (voor)leest!”

CODERDOJO

Kayla Awdi bij Coderdojo

Iedere tweede vrijdag in de maand en elke derde zaterdag van de maand is er CoderDojo in Bibliotheek Heerenveen. CoderDojo staat voor zélf programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, games maken en meer. Deelname is gratis voor iedereen tussen 7 en 17 jaar, maar aanmelden is verplicht. Aanmelden doe je via coderdojo-marenfean.nl


40

NUMMER 03 • 2018

HET VERHAAL VAN HEERENVEEN

OUDEHORNE

EEUWENOUD DORP OP HOGE, VEILIGE ZANDGRONDEN Zelfs in historische kringen bestaan er grote misverstanden over de ouderdom van het dorp Oudehorne, in het oosten van de gemeente Heerenveen. De bron van de flaters moet worden gezocht bij cultuurhistoricus Peter Karstkarel, die in het imposante boek ‘419 x Friesland’ stelt dat het streekdorp Oudehorne waarschijnlijk in de 18e eeuw is ontstaan. Een stelling die helaas is overgenomen door bijvoorbeeld het Historisch Informatie Punt Heerenveen. Het is namelijk veel waarschijnlijker dat Oudehorne zeker drie eeuwen ouder is.

Kiekenberg bij Oudehorne in 1968 Kiekenberg bij Oudehorne

Kiekenberg met het huis van fam. T. van Kampen en zoon, 1925

Zo moest al begin 1400 het dorp Oudehorne 60 gouden munten belasting betalen aan de bisschop van Vollenhove. Die wetenschap danken we mede aan plaatselijk amateurhistoricus Jasper Keizer, die hierover in zijn interessante en informatieve boek ‘Ald- en Nijhoarne’ uitvoerig heeft geschreven. Dat Oudehorne al zo oud is heeft vooral te maken met zijn veilige ligging op de hoge zandgronden ten noorden van de oude Tjonger-rivier, inmiddels een rechtgetrokken kanaal. Nomaden vonden destijds langs de boorden van de rivier grazige graslanden en in tijden van hoog water vonden zij een veilig heenkomen op de naastgelegen hoge zandgronden, waarvan de prachtige Kiekenberg het laatste herkenbare restant is. Het leidde ertoe dat – zo blijkt uit bodemvondsten - al voor 1200 een kerkje in deze contreien stond, gebouwd op de plaats die tot op de dag van vandaag bekend staat als het joodse kerkhof.

Dat kerkje is later afgebroken en weer opgebouwd (en in de 18e eeuw weer afgebroken) op de plaats van het kerkhof in Oudehorne, bekend om zijn klokkenstoel en het jaarlijkse Sint Thomasluiden. In de eeuwen erna heeft Oudehorne zich ontwikkeld tot een agrarisch dorp dat een eenheid vormt met Nieuwehorne. Oude- en Nieuwehorne vormen nu een eenheid, met één Plaatselijk Belang, één sportvereniging, één kerk. Het moderne, levendige tweelingdorp heeft nog wel twee scholen, een bijzondere en een openbare. Daar kan de leerlingen worden onderwezen dat Oudehorne dus veel en veel ouder is dan de 18e eeuw.

Sluis van Oudehorne (foto beschikbaar gesteld door Evert de Jong)

‘Het verhaal van Heerenveen” is mogelijk gemaakt door:

www.heerenveenmuseum.nl Buitenweg Oudehorne in 1968 MET DANK AAN: Evert de Jong en

Klokkenstoel en begraafplaats

Schoterlandseweg en Kerk Nathalie (afgebroken in 1983), 1975

Werkgroep Oud Heerenveen www.werkgroepoudheerenveen.nl


heerenveen • CULTUUR&UITGAAN

GROOTHEERENVEEN.NL

41

DE MISLEARRE TOCHT FAN DE ALDHOARNSTERS Jannewaris 1892 liet boargermaster Engelman fan Skoaterlân in klok út de klokkestoel fan Aldhoarne helje. Yn Brongergea wie de klok barsten en de redenaasje wie: ‘ Yn Aldhoarne hawwe se twa, as we dêr no ien úthelje binne we goedkeap út.’ In Aldhoarnster boer waard opdrûgen om de klok te ferfieren nei Brongersgea. Dat barde op in neimiddei en de klok waard ûnder in hystetekken ferstoppe. Hja woene gjin sliepende hûnen wekker meitsje.

Mar de Aldhoarnsters kamen der fansels gauwernoch efter, dat it hiele doarp wie op ien ein. De klokken wiene skonken oan de jongerein fan Aldhoarne, dan hie dochs nimmen it rjocht om dy klokken dêr wei te heljen. De jongerein mûskoppe wat en hja kamen ta it beslút om de klok werom te heljen. Op in sneontejûn yn febrewaris makke in kloft jongfolk harren op om de klok út Brongergea werom te heljen. Mei in takel op in boerewein sûnder hynder der foar, want dat soe mar leven meitsje, gie it op Brongergea oan. Likernoch dy selde tiid gie op it Hearrenfean it geroft dat in ploech Kompenijsters fan doel wie om it bûten fan Oosting yn It Wâld te plunderjen. Oosting stie net sa bêst bekend yn De Kompenije fanwege de lege leanen dêr’t se foar wurkje moasten. De boargemaster hie om ta beret te wêzen in detasjemint marsjesees oanfrege en krigen. Tagelyk hiene de doarpsfjildwachters de ynstruksjes krigen om by eltse fertochte beweging alarm te slaan. Dat waard de ploech Alhoarnsters needlottich.Doe’t se frij let op de jûn troch Nijhoarne giene, waarden se opmurken troch fjildwachter Ten Cate. Dy tocht, dat it in ploech ‘Kompenijsters’ wie op wei nei It Wâld. Hy rûn as in hazze nei in kollega yn De Knipe, fjildwachter Van der Brug. Hymjend fertelde hy wat er sjoen hie, werop’t Van der Brug as in rinket nei it Hearrenfean rûn. De boargemaster waard út bêd helle en de marsjesees waarden warskôge. Sa teach it detasjemint op nei It Wâld, mar dêr oankaam wie der neat te rêden. In lette jûnprater

Een van de hoogtepunten in de midwintertijd in Zuid-Friesland is het "St. Thomasluiden" in Katlijk en Oudehorne. Van 21 december af luiden de klokken in de houten klokkenstoel onafgebroken hun lied, uur na uur, waarbij de luiders elkaar voortdurende afwisselen. Tot nieuwjaar blijven de klokken luiden. Deze opname werd in Oudehorne gemaakt.

dy’t foarby kaam fertelde dat der by de klokkestoel yn Brongergea wat te rêden wie.

klompen en petten efterbleaun wiene.Der wiene twa dy’t sa fluch net fuortkomme koene, dy sieten noch boppe yn de klokkestoel by de klok.

Sa kaam it dat de oarderbewarders op Brongergea tasetten. Undertusken wiene de Aldhoarnsters drok dwaande om harren klok út it klokhûs te heljen. Mar dat woe net sa bêst, dat doe namen se it beslút om dan de klokkestoel mar ûndersteboppe te lûken.

Boargemaster Engelman wie yntiid ek arrivearre yn in tilbry, hy rûn nei de klokkestoel en frege ‘Is der noch immen boppe?’. In doffe stim kaam fan boppe: ’Ja’. ‘Ik bin boargemaster Engelman, ik hjit jimme om nei ûnderen te kommen.’ Doe’t de beide mannen nei ûnderen kamen seine hja: ’Hjir binne wy ’.

Ynienen hearden se hynders fjouwerjen en waard der sketten. De Aldhoarnsters dy’t oars net sa bang wiene, setten it op in rinnen. Hja fleagen alle kanten út, guon oer De Knipe, oaren oer Mildaam om sa wer yn Aldhoarne te kommen. It ferhaal giet dat guon pas de oare jûns wer thús wiene. In ynwenner op de buert fertelde noch dat in protte

‘Wat wie jimme doel?’, frege de boargemaster.‘Jimme ha ús de klok ûntstellen en dy soene wy werom helje. Want it is en it bliuwt ús klok.’ Se waarden oanholden en nei hotel ‘De Tent’ brocht foar in ferhoar.Hoe’t dat fierder gong, is neat fan bekend.

Eelke Lok is geboren en getogen in Drachten. Als journalist van Omrop Fryslân draait hij al bijna veertig jaar mee en is hij met name bekend van zijn verslagen van het skûtsjesilen, maar je zou hem tekort doen door hem het stempel sportjournalist te geven, want Lok is allround. Door zijn originele no-nonsense kijk op de wereld weet hij ogenschijnlijk ingewikkelde zaken vaak te relativeren en tot de essentie te herleiden. En dat is ook wat u in de columns van Eelke kunt verwachten.

FOTO: LAURAKEIZERFOTOGRAFIE.NL

De vinger op de zere plek….

Klokkestoel van Brongerga

Yn Aldhoarne wiene se fansels djip teloarsteld dat it werom heljen fan

de klok mislearre wie. En mei ien klok St-Thomasliede gie fansels ek net. Doe ha se in ûnderhâld oanfrege mei it gemeentebestjoer. In deputaasje fan de bewenners teach nei it Hearrenfean en besocht dúdlik te meitsjen dat it harren goed rjocht wie om de klok werom te freegjen. In skoftsje letter joech de boargemaster, alhoewol’t hy him fergriemde, tastimming om de klok werom te bringen. De ynwenners fûnen it folslein terjochte dat de selde boer dy’t de klok fuortbrocht hie him ek wer ophelje moast. Wat it St-Thomaslieden oanbelanget, dat wie ek faak in striid tusken de gemeente en de lieders. Yn 1918 en 1927 moatte der wiere fjildslaggen west ha tusken de Hillige Hermandad en de Thomaslieders.

De plysje besocht manmoedich de wet te hanthavenje, se krûpten wei efter de grêfsteannen of se ferskûlen harren yn de tsjerke. Mar de lieders draaiden de doar op slot en dan koene se harren gong gean. Yn it lêst fan de oarloch hiene de Dútsers de klokken út de stoel helle en sille se se wol fersmolten ha. Nei de oarloch waard der in kommisje oansteld dy’t in ynsamlingsaksje ûnder de ynwenners op tou sette; sa waard der 3500 gûne byelkoar sammele. Sa kamen der wer nije klokken yn de stoel te hingjen, alhoewol’t de klokken der net goed yn pasten. 21 desimber is it St- Thomasdei, dy dei waard brûkt foar ferskate rituelen, sa as it St.Thomaslieden. Dy dei is troch de kristenen oernaam om’t it in heidens gebrûk wie, dat kloklieden. Der waard ek wol sein ’It Plúslieden’. Alles wat net plús wie waard troch it lieden ferjage, ûnder oare de boaze geasten, en dan koene se it nijejier wer skjin begjinnne. De klokken waarden doe iderkear troch fan 21 oant 31 desimber let. Foar 1930 wiene it meast wurkleaze arbeiders dy’t de klokken lieden. De measten kamen fan de Eilewyk en der waard wol sein dat de Eilewyksters betûfte klokkelieders wiene. De tradysje fan it St-Thomaslieden wurdt elts jier noch yn stân holden yn Ketlyk en Aldhoarne. Dit ferhaal is oerset nei it Frysk en komt út ferskate kranten, namlik De Hepkema krante, de Friese Koerier en sels út it Limburgs dagblad. TROCH JANGERBEN MULDER

N392 Gemeenten dragen zorg voor de zorg. Dat kunnen ze eigenlijk niet betalen. De gemeente Heerenveen heeft een oplossing gevonden. Die heeft geleerd om zelf injecties te geven. Ze moest oefenen op afvalbakken. Bingo. Gemeentelijke ambtenaren injecteerden een chip in elke vuilniston. Geweldig dat een gemeente dat kan. Achteraf bleek dat de administratie er van nog het meeste werk was. Maar ambtenaren redden dat op. Natuurlijk. En met één druk op de knop kan de gemeente nu je gewicht aan vuilnis berekenen, als ze de ton aan het legen zijn. Ze zeggen het niet luidop, maar het idee zit er bij enkele partijen al een beetje in: je zou dan ook het ophalen

van afval naar rato van dat gewicht kunnen laten betalen. Ik weet het: het is tot nog toe niet meer dan een prikactie. Bedoeld om de inwoners van Heerenveen wakker te schudden om hun afval beter te scheiden. Net zo nauwgezet als een fundamentele Groen Linkser. Zakje thee: nietje in de ijzerbak, zakje bij het oud papier, thee op de compostbult, dat soort werk. We worden al gedwongen door hen om met een elektrische auto langs zonnepanelenvelden naar het treinstation te rijden. Ze hebben het ook al over een circulaire wereld. Opgebouwd uit rotzooi. Maar het is gebleken dat een muurtje van uitgeperste theezakjes geen stand houdt in het huidige Nederlandse windklimaat.

Je wordt dus ongelukkig van de preventieve gezondheidzorg van de gemeente met die injectie. En dwars. De bevolking van Heerenveen staat klaar. “Dan donderje ik it wol by buorman yn de tonne”. Maar buorman trekt dikke werkhandschoenen aan en leegt zijn ton terug. Of in die van een andere buurman. Machtige gevechten, die nog voortdurend als de grote afvalwagen om de hoek komt rijden. Ineens ontstaan ook sterke buurtmienskippen, die er voor kunnen zorgen dat een niet gewenst gezin uit de buurt vertrekt, overladen door rotzooi. Met als uiteindelijke oplossing dat alles op straat wordt gekwakt. En dan hoeft niemand het te betalen. Nou ja, de gemeente dan. Dat zijn wij met z’n allen. En dan is er dus niets veranderd.


heerenveen • CULTUUR&UITGAAN

42

Bibliotheek H'veen // tijdens openingsuren // Door HIP (Historisch Info punt)

mei

31

IJstijd

25

Ab Karremans

24

t/m

Cursus Digisterker

26

BOLD

25

t/m

Jeroen van Merwijk

28

Fokke Stastra met 'Stasty'

t/m

Agenda regio Heerenveen t/m

Verdwenen Gebouwen

mrt

Bibliotheek H'veen // Tijdens openingsuren // Schilderijen

mrt

Posthuis Theater // 20:15 // Lucky! (try-out)

Museum Heerenveen // Pronkkeamer - tijdens openingsuren // Schilderijen

mrt

30

Het huis van Jip & Janneke (3+)

30

PieterTonnis de Graaf

t/m

mrt

mrt

Bibliotheek H'veen // 10-12 // Start 4-delige cursus: werken met digitale overheid

30

Finale ManMeerCUp!

31

Krikke&Krikke: schildersfamilie uit Heerenveen

v.a.

Kunsthuis LOOF Jubbega // Tijdens openingsuren // O.a. schilderijen, keramiek

mrt

Thialf Heerenveen // 16:00 én 20:00 // Theatervoorstelling in kader van LF2018

31

Museum Heerenveen // Tijdens openingsuren // Schilderijen

mrt

27

Oorlogsgeheimen

Marion Hazenberg

31

Kinderactiviteiten op 2e paasdag

Matthijs Huitema

mrt

Bibliotheek H'veen // Tijdens openingsuren // Tekeningen

Museum Heerenveen // Pronkkeamer - tijdens openingsuren // Schilderijen

Ons Echte Goud

Museum Heerenveen // Tijdens openingsuren // Nationale Museumweek

3

apr

10-15 apr

Museum Heerenveen // Tijdens openingsuren // Eieren zoeken en knutselen

4e Kompenijster Kuiertocht

Bibliotheek H'veen // 18.30 -20.00 // Tabletcafé

The Best of Britain

22

Iers koor Anúna

Coco Chanel

23

BoekStartinloopochtend

WIJN

24

Janny van der Molen

StreekStyle

24

Discozwemmen

Orfeo, een drama van karton

25

Ijsspeedway 2018

Vocal Group Sjonge Jonge

25

Jeroen Stek & Ton Kemp

Koopzondag

25

Brandweerman Sam Live!

Streetparade & Taptoe

25

Sc Heerenveen - FC Groningen

Posthuis Theater // 20:15 // The 4th!

Posthuis Theater // 20:15 // Ulrike Quade Company

Posthuis Theater // 20:15 // Porgy Franssen, Carine Crutzen, Vincent Croiset e.a.

Tjalleberd // 15-21 // Indoor Locals & Lifestyle markt

Posthuis Theater // 15:00 // Groots en Meeslepend / Steef de Jong

Terbantster Tsjerke // 15:30 // o.l.v. Akke Bosma

Heerenveen centrum // 13-17 // winkelen

Heerenveen centrum // 13:30 en 14:30 // Jaarlijkse Taptoe m.m.v. Diverse korpsen

mrt

mrt

mrt

mrt

mrt

mrt

mrt

mrt

2

Frank Sinkeldam: 360 graden fotografie Tjibbe de Jong: De otter

4 5

apr

Parochiekerk Heerenveen // The Celtic Spirit

6

apr

Bibliotheek H'veen // 10 -11 // Voorlezen door (groot)ouders aan baby's & peuters

6

apr

Kunstcafé Museum Heerenveen // 13.30-15.30 // De cultsalon

6

apr

Sportstad Heerenveen // 19:45 // Cool: Zwemmen én disco!

6-8

Posthuis Theater // 20:15 // Love alone is not enough

Posthuis Theater // 14:00 en 16:00 // Brandweerman Sam redt het circus

Abe Lenstrastadion Heerenveen // 14:30 // Eredivisie voetbal

3

apr

apr

Bibliotheek H'veen // 10.15-12.00 // Seniorcafé

Thialf Heerenveen // 13:30 // Strijd om de Roelof Thijs bokaal

2

apr

apr

Door Jubbega en Hoornsterzwaag // 9, 10 en 11 // Wandeltocht

21 mrt

mrt

Posthuis Theater // 19:15 // Maarten Ebbers, Maria Noë e.a.

Role Model (12+)

Posthuis Theater // 19:30 // DOX / Nicole Beutler Projects

mrt

Sportstad Heerenveen // 13-21 // waterpolo

v.a.

mrt

v.a.

Galerie It Alde Tsjerkje Mildam // Tijdens openingsuren // Foto's

mrt

Posthuis Theater // 15u // Jip & Janneke

apr

7

apr

8

apr

8

apr

Samen zorgen dat de hele regio Heerenveen ‘n Gouden Plak is om te wonen, werken, ondernemen en bezoeken. Nu en in de toekomst. Dat is het doel van ‘n Gouden Plak!


43

GROOTHEERENVEEN.NL

maart - april 2018 Theater/muziek

Expositie

Lezing/cursus

Sfeer & Fertier Merke Scoren met Cult

Ateliers Majeur // Tijdens openingsuren // Samenspel is leuk!

Cultuur beoefening

Koopzondag

MBA één dag! Met Ben Tiggelaar

20

9

ROEM

21

CoderDojo

21

apr

Kunstcafé Museum Heerenveen // 15.15-18.00 // Kennissessie

Evenement

8

apr

Jubbega // okt-17 // Gezellige markt voor jong & oud

Samenspelweek

Sport

9-15 apr

Thialf Heerenveen // 9:00-18:00 // Zakelijk seminar

Posthuis Theater // 20:15 // Victor Reinier en Renée Soutendijk

Bibliotheek H'veen // 12.00 - 13.30 // O.a. Leren programmeren. Voor kinderen.

apr

apr

apr

Ecocathedraal: Denken & Werken

11

Voorronde Voice of Heerenveen

21

LOS Muziektheater

12

Sterke Froulju - Opstigings

21

Tim Fransen

13

Concert Festival

22

Inkipinki

13

Therese Steinmetz, Philippe Elan, Nico v/d Linden 22 Posthuis Theater // 15:00 // Amsterdam-Parijs

apr

Jan Bons

13

Musical Willy Wonka

22

Le Roy Tuin Heerenveen // 9-16 // Workshop in het kader van LF2018

Posthuis Theater // 20:15 // VAST

Posthuis Theater // 20:15 // Het kromme hout der mensheid

Bibliotheek H'veen // 15.00 -15.45 // Poppentheatervoorstelling

Kunstcafé Museum Heerenveen // 13.30-15.30 // De cultsalon

apr

apr

apr

apr

apr

De Rinkelbom Heerenveen // 14.00-17.00 // Het zangtalent uit Heerenveen e.o.

apr

apr

Nieuwehorne // 20-22 // Toniel

Huize Voormeer Heerenveen // 15:30-17:00 // M.m.v. duo Muziekstel

De Rinkelbom // 15.00-17.00 // Musicalklas Ateliers Majeur speelt Willy Wonka

apr

apr

Bibliotheek H'veen // 15.00 16.30 // CoderDojo

april

13

Mei Grytz & Grize it skip yn

22

2 theatervoorstellingen

13

Internationaal Danstheater

25

The American Country Legends

14

Mex

25

You're the Top

15

Ecocathedraal: Denken & Werken

25

Sc Heerenveen - ADO Den Haag

17

Wijnroute

26

TabletcaféCHECK!!

17

De God van de slachting

26

Jan Beuving & Patrick Nederkoorn

18

Koningsdag 2018

27

Business Voice Heerenveen

19

Hans & Grietje de Musical

28

Conny Janssen Danst

20

The Kingdom of Earth

29

Linda Trip

20

Koopzondag

29

CoderDojo

De Rinkelbom // 19.00-21.30 // Nacht in het museum én Maxistars Live!

Posthuis Theater // 20:15 // A night at the Opry

Posthuis Theater // 15:00 // Paul Groot, Marjolein Keuning e.a.

Abe Lenstrastadion Heerenveen // 20:45 // Eredivisie voetbal

Bibliotheek H'veen // 18.30 -20.00 // Tabletcafé

Posthuis Theater // 20:15 // Leuker kunnen we het niet maken

Posthuis Theater // Maak kans op een ervaren business coach!

Posthuis Theater // 20:15 // Inside Out

Kunstcafé Museum Heerenveen // 13.30-15.00 // De cultsalon

apr

apr

apr

apr

apr

apr

apr

apr

apr

Terbantster Tsjerke // 15:30 // Grytsje Melchers, Douwe van der Werff

apr

apr

Posthuis Theater // 20:15 // Hopper

De Rinkelbom // 19.00-21.30 // Avondvullend muziekprogramma i.s.m. Talant

Le Roy Tuin Heerenveen // 9-16 // Workshop in het kader van LF2018

Heerenveen centrum // 18:00 // Wijnproef route langs div. winkeliers

apr

apr

apr

apr

Posthuis Theater // 20:15 // Toneelgroep Het Volk

Heerenveen centrum // V.a. 08:00 // O.a. Vrijmarkt en live muziek op div. locaties

Posthuis Theater // 13:30 // Michael van Hoorne, Janouk Kelderman e.a.

apr

apr

apr

Posthuis Theater // 15:00 // Akkers & Velden

apr

Heerenveen centrum // 13-17 // winkelen

Voor het totale overzicht kijk je op: www.ngoudenplak.nl

Leeuwarden-Fryslan 2018? Dan kom je langs Heerenveen! (Zorg dus dat jouw evenement niet ontbreekt op www.ngoudenplak.nl!)

Facebook.com/ngoudenplak

@ngoudenplak

ngoudenplak.nl


44

NUMMER 03 • 2018

25 MAART / THIALF HEERENVEEN / 16:00 ÉN 20:00 UUR

IJSTIJD THIALF

Op 25 maart 2018 wordt de ijshockeybaan van Thialf omgetoverd tot een waar theater. In een samenspel van schaatsers, acteurs, live muziek en acrobatiek wordt een kort en krachtig spektakel gebracht. Aansluitend is er een ‘DJ on Ice!’ voor de liefhebbers die zelf nog even de schaatsen willen onderbinden. DROOMWERELD VOL FANTASIE De voorstelling IJSTIJD Thialf brengt een fantasieverhaal over schaatsen. De ijsmeester van Thialf deelt zijn herinneringen met het publiek en belandt in een bijzondere droomwereld vol fantasie. Hij begint aan een avontuur om de ijstijd terug te vinden. Hierbij komen alle schaatssporten langs, in soms bizarre verschijningen en bijzondere combinaties.

MIENSKIP Kunstschaatsclub Thialf nam, onder leiding van producenten Madelène van Beuzekom en Evert Haagsma, het initiatief voor deze voorstelling in het kader van Leeuwarden-Friesland 2018. Thialf is de plek bij uitstek waar mensen elkaar ontmoeten, de deuren altijd open

staan en grensoverschrijdende dromen werkelijkheid worden. Kortom ’n Gouden plek waar de ‘iepen mienskip’ gestalte krijgt. Om de voorstelling vorm te geven is, naast de samenwerking met de vele enthousiaste vrijwilligers, samenwerking gezocht met de mienskip in Heerenveen waaronder Ateliers Majeur, het Heerenveens Muziekcorps, De Pronkriders, Curling Club Friesland, Shorttrack Club Thialf, Dance Centre Faya, Jeugdcircus Saranti, Unis Flyers Jeugd, GVStanfries en DJ Robin Kist.

VOOR MEER INFO (OVER O.A. TICKETS) KIJK JE OP: WWW.NGOUDENPLAK.NL

REGIO-AGENDA 2018 CULTURELE HOOFDSTAD MAART 25 IJSTIJD THIALF - Theaterspektakel op de ijshockeybaan van Thialf

APRIL 11 ECOKATHEDRAAL DENKEN EN WERKEN Workshop Stichting Tijd Heerenveen/Mildam 14 MILDAM BLIJVEND OP DE KAART – Opening door Lutz Jacobi 21 AKKRUM BOVEN EN ONDER DE WATERLIJN – Workshop met kunstenaars Stichting Erfskip, Jachthaven De Drijfveer Akkrum 22 FESTIVAL HUIZE VOORMEER - St. Voormeer Klassiek: Muziekstel, Huize Voormeer 25 ECOKATHEDRAAL DENKEN EN WERKEN Workshop Stichting Tijd Heerenveen/Mildam 1-30  PLUSMIENSKIP – Fysieke Plussen markeren ontmoetingsplekken in Mildam,Katlijk, Bontebok 1-30 KUNSTWANDELROUTE AKKRUM – Wandelroute langs panelen met schilderkunst en fotografie van Rens Hoekstra, Mirjan Rooze e.a. 1-30 BRUG / BRÊGE - Kunst onder de bruggen 1-30 WALK OF FEAN - 3D bankjes met iconen uit de regio Heerenveen

MEI 11 AKKRUM BOVEN EN ONDER DE WATERLIJN – Workshop met kunstenaars Stichting Erfskip, Jachthaven De Drijfveer Akkrum 16 ECOKATHEDRAAL DENKEN EN WERKEN Workshop Stichting Tijd Heerenveen/Mildam 27 MILDAM, BLIJVEND OP DE KAART - Zondagswandelroutes langs cultuurhistorische plekken 27 FESTIVAL HUIZE VOORMEER - Stichting Voormeer Klassiek: Conservatorium barokorkest, Huize Voormeer 1-31 KUNSTWANDELROUTE AKKRUM Wandelroute langs panelen met schilderkunst en fotografie van Rens Hoekstra, Mirjan Rooze e.a. 1-31 BRUG / BRÊGE - Kunst onder de bruggen 1-31  PLUSMIENSKIP – Fysieke Plussen markeren ontmoetingsplekken in Mildam,Katlijk, Bontebok 1-31 WALK OF FEAN - 3D bankjes met iconen uit de regio Heerenveen 1-31 TALENTENWERKPLAATS MUSYKFABRYK Muziektalentontwikkeling voor jongeren 12-25 jaar

JUNI

AUGUSTUS

1-10 ORANJEWOUD FESTIVAL – Klassieke muziekfestival, Overtuin Oranjewoud e.o. 2-7 DE KLOK EN HET MEISJE - Ûnder de toer, Thomaskerk Katlijk 9-10 MEET ME AT THE FOUNTAIN - Folkert Kuipers /Frank Cooper, New York in Akkrum, 1900 10 FESTIVAL HUIZE VOORMEER - St. Voormeer Klassiek: Concert. Open imkerdag, theeschenkerij, Huize Voormeer v.a. 15 OASE ORANJEWOUD - Museum Belvédère, museumpark en landgoed Oranjewoud 16-17 MEET ME AT THE FOUNTAIN - Folkert Kuipers / Frank Cooper, New York in Akkrum, 1900 20 MATA HARI – Talant, Posthuis Theater 24 MILDAM, BLIJVEND OP DE KAART - Zondagswandelroutes langs cultuurhistorische plekken 1-30  PLUSMIENSKIP – Fysieke Plussen markeren ontmoetingsplekken in Mildam,Katlijk, Bontebok 1-30 KUNSTWANDELROUTE AKKRUM Wandelroute langs panelen met schilderkunst en fotografie van Rens Hoekstra, Mirjan Rooze e.a. 1-30 BRUG / BRÊGE - Kunst onder de bruggen 1-30 WALK OF FEAN - 3D bankjes met iconen uit de regio Heerenveen 1-30 TALENTENWERKPLAATS MUSYKFABRYK Muziektalentontwikkeling voor jongeren 12–25 jaar

7 EUROPEAN SPORTS FOR ALL GAMES – Sluitingsceremonie, Sportstad 26 MILDAM, BLIJVEND OP DE KAART - Zondagswandelroutes langs cultuurhistorische plekken 1-31  PLUSMIENSKIP – Fysieke Plussen markeren ontmoetingsplekken in Mildam,Katlijk, Bontebo 1-31 KUNSTWANDELROUTE AKKRUM Wandelroute langs panelen met schilderkunst en fotografie van Rens Hoekstra, Mirjan Rooze e.a. 1-31 OASE ORANJEWOUD - Museum Belvédère, museumpark en landgoed Oranjewoud 1-31 BRUG / BRÊGE - Kunst onder de bruggen 1-31 SUPAPWAY HEERENVEEN - De Turfroute op een Sup Board 1-31 WALK OF FEAN - 3D bankjes met iconen uit de regio Heerenveen 1-31 TALENTENWERKPLAATS MUSYKFABRYK Muziektalentontwikkeling voor jongeren 12–25 jaar

JULI 29 MILDAM, BLIJVEND OP DE KAART - Zondagswandelroutes langs cultuurhistorische plekken 1-31  PLUSMIENSKIP – Fysieke Plussen markeren ontmoetingsplekken in Mildam,Katlijk, Bontebo 1-31 KUNSTWANDELROUTE AKKRUM Wandelroute langs panelen met schilderkunst en fotografie van Rens Hoekstra, Mirjan Rooze e.a. 1-31 OASE ORANJEWOUD - Museum Belvédère, museumpark en landgoed Oranjewoud 1-31 BRUG / BRÊGE - Kunst onder de bruggen 1-31 WALK OF FEAN - 3D bankjes met iconen uit de regio Heerenveen 1-31 TALENTENWERKPLAATS MUSYKFABRYK Muziektalentontwikkeling voor jongeren 12–25 jaar

SEPTEMBER 1 HEERENGRACHT CONCERT - rond De Kolk, Heerenveen-Centrum 9 FESTIVAL HUIZE VOORMEER - Stichting Voormeer Klassiek: Concertwandeling, Doopsgezinde kerk – Huize Voormeer 15 AKKRUM BOVEN EN ONDER DE WATERLIJN – Meewerken aan Community-kunstwerk mmv kunstenaars Stichting Erfskip, Jachthaven De Drijfveer, Akkrum 19 ECOKATHEDRAAL DENKEN EN WERKEN Workshop Stichting Tijd Heerenveen/Mildam 19-23 DODO FAN HASKA - Ûnder de toer, Kapelle Haskerdijken 30 MILDAM, BLIJVEND OP DE KAART - Zondagswandelroutes langs cultuurhistorische plekken 1-30  PLUSMIENSKIP – Fysieke Plussen markeren ontmoetingsplekken in Mildam,Katlijk, Bontebo 1-30 KUNSTWANDELROUTE AKKRUM Wandelroute langs panelen met schilderkunst en fotografie van Rens Hoekstra, Mirjan Rooze e.a. 1-30 HELDEN VAN HEERENVEEN - 3D Lichtprojectieshow op Crackstate 1-30 FROULJU FAN FRYSLÂN - Beeldentuin Van Oenemaparkje Heerenveen

1-30 OASE ORANJEWOUD - Museum Belvédère, museumpark en landgoed Oranjewoud 1-30 BRUG / BRÊGE - Kunst onder de bruggen 1-30 SUPAPWAY HEERENVEEN - De Turfroute op een Sup Board 1-30 WALK OF FEAN - 3D bankjes met iconen uit de regio Heerenveen 1-30 TALENTENWERKPLAATS MUSYKFABRYK Muziektalentontwikkeling voor jongeren 12–25 jaar

OKTOBER 3 ECOKATHEDRAAL DENKEN EN WERKEN Workshop Stichting Tijd Heerenveen/Mildam 31 TIJD SYMPOSIUM - Stichting Tijd 1-31 KUNSTWANDELROUTE AKKRUM Wandelroute langs panelen met schilderkunst en fotografie van Rens Hoekstra, Mirjan Rooze e.a. 1-31  PLUSMIENSKIP – Fysieke Plussen markeren ontmoetingsplekken in Mildam,Katlijk, Bontebo 1-31 WALK OF FEAN - 3D bankjes met iconen uit de regio Heerenveen 1-31 FROULJU FAN FRYSLÂN - Beeldentuin Van Oenemaparkje Heerenveen

NOVEMBER 7 ECOKATHEDRAAL DENKEN EN WERKEN Workshop Stichting Tijd Heerenveen/Mildam 18 HERKE SUPERHELD - Familievoorstelling in Sportstad 28 ECOKATHEDRAAL DENKEN EN WERKEN Workshop Stichting Tijd Heerenveen/Mildam 1-30  PLUSMIENSKIP – Fysieke Plussen markeren ontmoetingsplekken in Mildam,Katlijk, Bontebok 1-30 WALK OF FEAN - 3D bankjes met iconen uit de regio Heerenveen

DECEMBER 16  FESTIVAL HUIZE VOORMEER - Stichting Voormeer Klassiek: Kerst in de Middeleeuwen, Huize Voormeer 1-31 WALK OF FEAN - 3D bankjes met iconen uit de regio Heerenveen 1-31  PLUSMIENSKIP – Fysieke Plussen markeren ontmoetingsplekken in Mildam,Katlijk, Bontebok

Leeuwarden-Fryslân 2018? Dan kom je langs Heerenveen! Kijk voor alle evenementen op www.ngoudenplak.nl!


heerenveen • CULTUUR&UITGAAN

GROOTHEERENVEEN.NL

45

MILDAM, BLIJVEND OP DE KAART

“ZONDAGSWANDELINGEN OM BIJ STIL TE BLIJVEN STAAN” ‘Mildam, blijvend op de kaart’ heet het nieuwe wandelrouteproject langs markante cultuurhistorische plekken in Mildam, dat 14 april officieel wordt geopend door niemand minder dan Lutz Jacobi. Het wandelproject is ontstaan vanuit de ‘mienskip’ van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Die ‘mienskip’ bestaat in dit geval uit Alie Rusch, Willem Dillingh, Anke Beerda, Bauke Visser en Seva Coster. GrootHeerenveen Krant ging op koffievisite bij de initiatiefnemers. TEKST HENK DE VRIES // FOTOGRAFIE INEKE DE VRIES

MIDDELSTE, MEILE EN MIJL We vallen meteen maar met de deur in huis, in dit geval het huis van Alie Rusch, aan de Schoterlandseweg in Mildam. Bauke Visser en stagiaire Seva Coster hebben andere verplichtingen, maar Willem Dillingh en Anke Beerda schuiven aan. Onze eerste vraag met betrekking tot de nieuwe cultuurhistorische route: Hoe zit dat eigenlijk met de naamgeving ‘Mildam’? We horen vaak dat het ‘Middelste Dam’ betekent, maar er gaan ook andere verhalen over hoe Mildam aan zijn naam komt. Alie, Willem en Anke hebben alle drie een andere verklaring voor het ontstaan van de naam Mildam. Alie: “Er zijn drie dammen in de rivier De Tjonger geweest, eentje bij Slijkenburg, eentje bij Oldeberkoop, en er tussenin ligt hier de Middelste Dam.” Willem: “De man die hier bij de doorwaadbare plaats in de Tjonger woonde, heette Meile en het is daarom dat deze plek Meile’s Dam werd genoemd.” Volgens Anke zit het nog anders. “Mildam is ontstaan als uithof en viel onder het buurtschap Brongerga, het lag er ongeveer één mijl vanaf. Die Mijl in de Dam is de naamgever van het dorp.” Het is duidelijk, dat het eeuwenoude Mildam en zijn omgeving sterk tot de verbeelding spreken. Reden voor Alie Rusch om halverwege 2017 vanuit Plaatselijk Belang een subsidieaanvraag te doen bij de gemeente Heerenveen in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Doel: Mildam blijvend op de kaart zetten. Alie Rusch: “Die aanvraag werd gehonoreerd. We konden € 7.500,- subsidie krijgen, maar onze begroting eindigde toen op ruim € 6.900,-. De gemeente betaalt 75% van de kosten, de rest van de kosten proberen we via sponsors te dekken.” Anke Beerda: “We hebben een cultuurhistorische wandelroute gemaakt van vijf kilometer, met de brug als start. Daarna gaat de route langs het ‘âlde tsjerkje’, de molen, het oude Saksische boerderijtje uit 1685, het landgoed Oranjehoeve en we eindigen in de Ecokathedraal. Het Amsterdamse School huisje wordt waarschijnlijk alleen genoemd op de routekaart die we maken.” Die routekaart wordt ontworpen door Willem Dillingh, die als vormgever ook verantwoordelijk wordt voor de grote panelen die bij de markante plekken op de route komen te staan. Willem hoopt dat het lukt, want er is toestemming voor

nodig van twee gemeenten en van particulieren. Willem legt uit: “Een extra paneel met algemene informatie komt nog bij het Hof van Schoterland te staan. Dat is geen probleem. Maar het Saksische boerderijtje is een Rijksmonument en particulier bezit, het hoort bij landgoed Oranjehoeve van de familie Van Harinxma thoe Slooten. Daar hebben we toestemming voor nodig van de Erven, anders kunnen we er geen paneel bij plaatsen. En de molen staat op grond van de gemeente Heerenveen, maar het paneel en de wandelroute bevinden zich tegenover de molen aan de andere kant van de Tjonger, in de gemeente Weststellingwerf. Er moet dus ook een vergunning komen van Weststellingwerf. Bovendien zullen we bij Tresoar de originele oude foto’s moeten inscannen, anders worden de plaatjes ‘ministeck’.“

BEKENDE NEDERLANDERS De wandelroutes zijn te lopen met een fysieke plattegrond in de hand, maar ook via geocaching, met digitale coördinaten. Aan elke generatie is gedacht. Rondom Mildam zijn minstens zeshonderd geocaching routes, volgens Willem. Voor het ontwikkelen van de ‘Mildam op de kaart’ geocaching route wordt met studenten samengewerkt. De ‘gewone’ wandelroute van vijf kilometer wordt vijf maal georganiseerd gelopen, op de laatste zondag van de maanden mei tot en met september, steeds met een bekende Nederlander, vanaf twee uur ’s middags. Alie Rusch: “Er komen in totaal zes informatiepanelen te staan op cultuurhistorische plekken, waar je even stil kunt blijven staan, om ze te lezen en om je heen te kijken. We organiseren eigenlijk zondagswandelingen om bij stil te blijven staan. De route wordt officieel geopend door Lutz Jacobi, op zaterdag 14 april om 12:00 uur, bij de brug. Lutz is hier in Mildam geboren en getogen. Op 27 mei leidt Karst Berkenbosch uit Oldeberkoop de wandeling. Op 24 juni loopt journalist en schrijver John Jansen van Galen mee, en op 30 september komt televisiepresentatrice Milouska Meulens. Voor de wandelingen op 29 juli en 26 augustus zijn er ook al bekende gegadigden, maar die hebben nog niet definitief toegezegd.”

Willem Dillingh, Alie Rusch, Anke Beerda (v.l.n.r)

KUNSTWANDELROUTE AKKRUM Niet alleen in Mildam, ook in Akkrum-Nes wordt een nieuwe wandelroute ontworpen. Een kunstwandelroute, die je door het hele dorp leidt. Er worden in het dorp panelen geplaatst, doeken van milieuvriendelijk bedrukt bisonyl, met afbeeldingen van schilderijen en foto’s, gemaakt door lokale kunstenaars, waaronder Rens Hoekstra en Mirjan Rooze. Onderwerp van de afbeeldingen: het watersportdorp Akkrum en omgeving. Vanaf de invalswegen en vanuit de vaarroutes, maar ook vanuit de trein bekeken, wil Plaatselijk Belang Akkrum-Nes het dorp verfraaien op die plekken waar het nu nog niet optimaal uit de verf komt. Er komt een folder met de looproute en met informatie en gedichten over wat er op de panelen wordt uitgebeeld. Het kunstwandelproject in Akkrum loopt van april tot oktober.


FABER SPORT Heerenveen

“De aanval is de beste verdediging!” Meubels op maat!

Pompmakker 5 Heerenveen • Bedrijvenpark Noord • Telefoon : 0513 - 625381

www.wenloads.nl

ANKER&ANKER strafrechtadvocaten (voor al uw misdrijven)

Kasten, tafels, televisiemeubels, winkelkasten enz. enz. op maat voor u gemaakt! Tevens vindt u bij ons een ruim assortiment aan stoelen en banken!

Ossekop 11, 8911 LE Leeuwarden Tel. 058-2442500 • Email: info@ankerenanker.nl

www.ankerenanker.nl

Pompmakker 5 Heerenveen - Telefoon 0513-625381

www.wenloads.nl

De krant is gewoon leuker! Uw krantendrukker sinds 1882

ADRES Werktuigenweg 9 8304 AZ Emmeloord

POSTADRES Postbus 1029 8300 BA Emmeloord

T W E

+31 (0) 527 630 200 hoekstrakrantendruk.nl info@hoekstrakrantendruk.nl


GROOTHEERENVEEN.NL

SPORT

TEKST JAN VAN LOON

47

Marwin van der Zee

Erima Voetbaldagen bij vv Mildam altijd groot voetbalfeest Van 30 april tot en met 2 mei vinden bij VV-Mildam de Erima Voetbaldagen plaats. Drie dagen lang draait alles om voetbal en spelletjes voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Marwin van der Zee is één van de dragende krachten van het voetbalevenement en kijkt nu al weer enorm uit naar de drie dagen vol voetbalplezier. De 25-jarige jeugdtrainer vertelt in de voetbalkantine van VV-Mildam over de club, zijn rol, de veranderende mentaliteit van de voetballers en natuurlijk over de voetbaldagen. Op een prachtige zonnige dag in maart loop ik binnen in de voetbalkantine van VV-Mildam. Direct bij binnenkomst verraadt een grote prijzenkast de successen van de voetbalvereniging en meteen ook de geschiedenis. De voetbalclub bestaat al sinds 1929 en sindsdien wordt de prijzenkast, die behoorlijk uitpuilt, jaarlijks aangevuld met prachtige bekers. “Ja dat hoort er bij hè, bij een voetbalclub. Dat is iets waar we natuurlijk enorm trots op zijn”, begint Marvin. Marvin loopt sinds zijn zeventiende rond bij de voetbalvereniging. “Ik voetbalde eerst in De Knipe, maar door een tekort aan spelers kwam ik hier terecht en sindsdien ben ik blijven ‘hangen’. Ik heb twee jaar in het eerste gevoetbald, al zat ik meer op de bank dan dat ik speelde. Nu speel ik in het laagste team, ongedwongen en supergezellig.”

JEUGDTRAINER Sinds vijf jaar is Marvin ook jeugdtrainer bij de club. Hij haalde zijn diploma pupillentrainer en

begon bij de E’tjes, daarna volgden enkele andere teams en vanaf de zomer kreeg hij de jongens onder 17 onder zijn hoede. Niet meteen de allergemakkelijkste groep, weet ook Marvin.

daarmee verandert te voetbalbeleving wel een beetje. Ik mis weleens, en dat is zeker niet bij alle jongens zo, de juiste mentaliteit. De spelers komen wel naar de training en de wedstrijden, maar de mentaliteit om te willen winnen is er lang niet altijd. De echte scherpte en de wil om er vol voor gaan ontbreekt vaak. Ook zie ik regelmatig dat de jongens net op tijd zijn voor de wedstrijd, omdat ze de avond ervoor in de kroeg hebben gehangen. Natuurlijk, ik dronk ook wel eens wat, maar als ik een wedstrijd had stond ik fit en gemotiveerd op het veld en ik verwacht dat ook van de spelers. Ik wil wel benadrukken dat het echt niet bij alle spelers zo is, maar ik zie het wel steeds meer gebeuren.”

VOETBALFEEST “Je merkt dat jongens toch veel achter een schermpje zitten te kijken. Telefoontjes, maar ook spelletjes zoals FIFA of schietspelletjes. De focus verandert en steeds meer zaken worden belangrijk en

Voor het zesde achtereenvolgende jaar worden in Mildam de voetbaldagen georganiseerd. Marvin is bij zijn voetbalclub een drijvende kracht achter het evenement, dat voor alle kinderen uit de omgeving wordt georganiseerd. Je hoeft geen lid te zijn van een voetbalclub om te kunnen meedoen. De Erima voetbaldagen vinden niet alleen plaats in Mildam, maar bij meerdere voetbalverenigingen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel en worden georganiseerd door Master & Sportevents. Vanuit de organisatie zijn er bepaalde richtlijnen, maar de club kan voor een deel ook een eigen draai geven aan het voetbalfeest. “Elke dag ziet er min of meer hetzelfde uit, al beginnen we op de eerste dag meestal iets eerder

voor de introductie. We leggen uit aan de maximaal 70 kinderen wat we allemaal gaan doen en gaan dan al snel over op het hoofdprogramma. Met de trainers van de club werken we in verschillende groepen na de warming-up eerst een techniektraining af. Daarna volgen zes verschillende spelletjes. De kinderen kunnen per leeftijdscategorie punten scoren. Na de drie dagen worden alle punten opgeteld en staan er bekers klaar voor de winnaars. Bij de KNVB draait het voetbal bij de jeugd vooral om het spelplezier, bij ons natuurlijk ook, maar we willen ook winnaarsmentaliteit stimuleren en dat werkt goed. Je ziet de kinderen dan vaak de lijstjes met punten vergelijken, zodat ze ongeveer weten waar ze

staan. Ze zijn enorm fanatiek en dat is fantastisch om te zien. Na de spelletjes volgt wederom een techniektraining. Na de lunch in de kantine volgt er in de middag altijd een partijvorm

VERNIEUWEN De voetbalclub wil trachten om elk jaar iets nieuws toe te voegen aan de voetbaldagen. “Dit jaar zal dat op de laatste dag een soort bootkamp/survival-run zijn. We gaan niet de bossen in of zo, maar doen dat op het achterste veld. Onze jeugdcommissie heeft dat al eerder georganiseerd en heeft daar dus de nodige ervaring mee. Het belooft een spectaculaire afsluiting te worden van dit jaar.”


48

NUMMER 03 • 2018

Jan

IS OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING! D ertien jaar lang was Jan van Loon marathonschaatser en skeeleraar op het hoogste niveau. Sinds maart vorig jaar is de 32-jarige sporter daarmee gestopt en is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Voor GrootHeerenveen sport hij daarom elke maand mee met een sportvereniging in de gemeente. DIT KEER SHORTTRACK VERENIGING HEERENVEEN!

SHORTTRACK VERENIGING HEERENVEEN Training van olympiër Mathias Vosté en Angela Dijkstra Met mijn schaatstas in de hand loop ik het terrein van Thialf op. Een gek gevoel, want als marathonschaatser kwam ik hier zeker drie keer per week, maar deze winter is het voor het eerst om zelf te schaatsen. Ik ga shorttracken en doe dat met de allerjongste kinderen van Shorttrack Vereniging Thialf. Hoewel ik mijn hele leven al heb geschaatst, heb ik nog nooit op schorttrackschaatsen gestaan. Eenmaal bij het ijs aangekomen vangt voorzitter Meindert van der Valk me op. Het eerste wat we doen is een paar shortrackschaatsen uitzoeken die goed passen, want aan het materiaal mag het niet liggen. TEKST JAN VAN LOON // FOTO'S ORANGEPICTURES.NL

Shortrack wint de laatste jaren enorm aan populariteit en dat is ook niet zo gek, want Nederland doet het internationaal gezien enorm goed. Tijdens de Olympische Spelen behaalde de Nederlandse ploeg meerdere medailles en won Suzanne verrassend goud op de duizend meter. De shorttracksport past in een tijd waarin alles snel, spectaculair en in een korte tijdsspanne moet worden afgewerkt. “Toch is shorttrack best wel een lastige sport om zo maar mee te beginnen,” geeft voorzitter Meindert van der Valk aan. “Je moet toch een beetje kunnen schaatsen. We zijn als vereniging dan ook op twee gebieden actief. Aan de ene kant heb je de shorttrackers, dat zijn er 72 binnen onze vereniging. Aan de andere

kant zijn wij ‘de kartrekker’ van het jeugdschaatsen in Heerenveen. Een kleine 500 kinderen doen hier aan mee. Wij hebben als shorttrackvereniging gemeend dat kinderen, net als hun zwemdiploma, in Friesland ook hun schaatsdiploma moeten kunnen halen. Hoewel wij dat als shorttrackvereniging faciliteren, laten we de kinderen kennismaken met de vier schaatsdisciplines te weten kunstrijden, ijshockey, langebaanschaatsen en shorttrack. Het doel is om deze kinderen hun schaatsdiploma te laten halen om ze daarna te behouden voor één van de disciplines. Aan het einde van het diplomaschaatsen zijn er verschillende proeflessen in de verschillende schaatsdisciplines. Natuurlijk, het liefst behouden we ze voor het shortrack, maar dat is geen must.”

DE TRAINING De training begint en alle kinderen gaan ongeveer gelijktijdig het ijs op. Mijn eerste stapjes zijn ietwat onwennig, maar al snel voelt het gladde ijs vertrouwd. Ik moet wel enorm wennen aan mijn schaatsen, vooral omdat de schaatsen niet klappen zoals mijn vertrouwde klapschaatsen. Hierdoor zet ik, zeker in het begin, veel te veel met mijn punten af en kras ik constant in het ijs. Ook staan mijn ijzers vreemd onder mijn schoenen, vooral links. Dit ijzer staat helemaal naar binnen en dat is vooral om zo goed als mogelijk in de bocht te kunnen hangen. Shorttrack draait, nog veel meer dan het langebaanschaatsen, om het bochtenwerk en het materiaal is daar volledig op afgestemd. Na enkele rondjes meld ik me net als de kinderen bij de twee trainers. Mathias Vosté en Angela Dijkstra. Enkele weken terug nam de Belg Vosté nog deel aan de Olympische Spelen als langebaanschaatser, maar hij heeft een achtergrond in het shorttracken. We beginnen de training met een vijftal rondjes langs de buitenkant. Ik sluit de lange rij kinderen en de opdracht is om diep te zitten. Ik doe dat en al snel voel ik mij weer helemaal schaatser, want mijn bovenbenen beginnen al behoorlijk pijnlijk aan te voelen. Al schaatsend in een lange rij heb ik de tijd om echt kennis te maken met het materiaal. Voorzichtig stap ik over en daarbij voel ik weinig verschil ten opzichte van langebaan. Na een paar rondjes gaat dat soepel, maar de snelheid is laag en echt hangen in de bochten zoals je de shorttrackers altijd ziet doen is er nog niet bij. Na de oefening verzamelen we ons weer in het midden van de 111 meter lange- of misschien wel korte shortrackbaan en de volgende oefening volgt. Mathias neemt me even apart en geeft me wat tips. “Je moet

echt durven om te hangen op je linkerbeen in de bocht en je houding moet iets strakker. Heupen en schouders recht en goed achterop zitten. Daarbij is het aansnijden van de bocht cruciaal in de sport en dat kan veel beter. Je gaat met de druk op je rechterschaats te bocht in en net iets voor de helft van de bocht stap je pas over, dat doe je aan het einde van de bocht nog een keer en dan begint al weer de voorbereiding op de volgende bocht. Denk er aan dat je houding te allen tijde goed blijft.” Wat dat betreft zijn er veel gelijkenissen met het schaatsen op de 400-meter baan. Ik probeer in de volgende oefening, waarin we iets sneller gaan schaatsen, de tips uit te


heerenveen • SPORT

GROOTHEERENVEEN.NL

49

“Shorttrack is veel spectaculairder dan langebaan”

voeren. Dat valt niet mee en ik ben nog behoorlijk onzeker. De bochten volgen elkaar in rap tempo op en de draaicirkel is enorm kort. Ik voel wel dat mijn schaatsen dat aankunnen, dat het technisch mogelijk moet zijn, maar ik krijg het nog niet echt goed voor elkaar. Ik heb al snel het gevoel dat ik heel hard ga, maar als ik de kinderen links en rechts om me heen zie vliegen valt dat blijkbaar dus wel mee. Tijdens de training praat ik met enkele kinderen. Het valt me op dat veel van de shorttrackertjes ook aan

langebaanschaatsen doen. “Is goed voor mijn bochten”, hoor ik een jongetje zeggen. Als ik vraag wat ze leuker vinden, langebaan of shorttrack, is een nagenoeg unaniem antwoord shorttrack. “Veel spectaculairder en sneller.” Ze willen allemaal de nieuwe Sjinkie en Suzanne worden.

Mathias Vosté en Angela Dijkstra.

We sluiten de training af met een aflossing. Hoewel de trainers niet geheel tevreden zijn over de uitvoering, vind ik dat de kinderen het heel erg goed doen. Ik doe gewoon mee en raak, ondanks mijn ontzettend zere voeten, steeds vertrouw-

der met de shorttrackschaatsen. Ik probeer zowaar wat versnellingen te maken, maar dat gaat nog niet altijd even soepel. De interactie op de kleine baan met de kinderen en de trainers is erg leuk en gaat veel gemakkelijker dan op bijvoorbeeld de grote 400 meter baan. Dit maakt de sfeer gemoedelijk en gezellig. Mocht ik nog een kereltje van een jaar of negen zijn en ik wilde schaatsen dan wist ik het wel. Ik zou gaan shorttracken.


50

NUMMER 03 • 2018

KUNSTSCHAATSEN

TIJD VOOR EEN CULTUUROMSLAG Tijdens de Olympische Spelen zat Nederland massaal aan de buis gekluisterd. We zagen hoe Sven Kramer olympisch goud haalde op de vijf kilometer en ‘door het ijs zakte’ op ’de tien’. Ook hoe shorttrackster Suzanne Schulting verrassend goud won op de duizend meter. Tussen de langebaan- en shorttrackwedstrijden door werd er door de NOS veel andere sport uitgezonden. Sporten die we doorgaans niet vaak zien op televisie, tenminste niet bij de Publieke Omroep. Eén van die sporten is kunstrijden. Wat meteen opvalt: Geen enkele Nederlandse deelnemer. Maar hoe kan dat? Nederlanders zijn schaatsers in hart en nieren en we brengen ook goede dansers voort. Toch blijkt een combinatie van de twee moeilijk te zijn en is er al jarenlang geen opvolging voor oud olympisch kampioene Sjoukje Dijkstra. Ik sprak hierover met Madelène van Beuzekom (Entertainment on Ice), Annette Middeldorp (bestuurslid van Kunstschaats Club Thialf - KCThialf) en Carla Hoving (hoofdtrainster KCThialf.) TEKST JAN VAN LOON // FOTO'S EVERT HAAGSMA

Ik val meteen maar met de deur in huis tijdens het gesprek. Waarom staan er geen Nederlandse kunstschaatsers op de Olympische Spelen? De drie dames kijken elkaar vragend aan. Het antwoord is blijkbaar niet hapklaar. Van Beuzekom denkt echter wel de grondslag te kennen van de matige Nederlandse prestaties in deze sport.

reld wordt schaatsen geassocieerd met ijshockey of kunstschaatsen. Als je in Nederland de naam Evgeni Plushenko laat vallen denkt men al snel dat het om een hondenras gaat terwijl de wereldberoemde kunstschaatser in Rusland niet over straat kan. In Rusland is kunstschaatsen sport één samen met ijshockey.”

“Het zou mooi zijn als we een duidelijk antwoord paraat hadden, maar dat is er helaas niet. We kunnen het wellicht omvatten met één woord, dat verdere uitleg behoeft. Cultuur. Langebaanschaatsen zit in onze cultuur ingebakken en dat is natuurlijk prachtig! Het synoniem voor schaatsen in Nederland is langebaanschaatsen. Nederland is daar uniek in, want in de rest van de we-

In Nederland kennen we een echte schaatscultuur. Toch wordt daar vaak niet op echt jonge leeftijd mee begonnen. We gaan eerst op zwemles en combineren dat mogelijk vanaf een jaar of zes, zeven met een andere sport. “Op zich heel erg goed”, vindt hoofdtrainster Hoving. “Maar voor een kunstschaatser die de top wil halen niet een ideale situatie. Als je echt heel erg goed wilt

JONG GELEERD


heerenveen • SPORT

worden moet je zo jong mogelijk beginnen, want kunstschaatsen is technisch een heel moeilijke sport en het niveau wereldwijd is waanzinnig hoog. Langebaanschaatsen kun je op latere leeftijd nog wel leren, maar kunstschaatsen bijna niet. In een land als Rusland gaan kinderen al op jonge leeftijd het schaats-internaat in. Ze gaan enkele uren per dag naar school en staan twee keer per dag op de schaats. Het is moeilijk om als Nederlander daarmee te concurreren.” Toch laten we in Nederland zien dat we in veel sporten wel erg goed zijn, ook als we eerst onze zwemdiploma’s hebben gehaald en pas op latere leeftijd zijn begonnen. Van Beuzekom: “Kunstschaatsen is gewoon een waanzinnig technische sport, dat valt niet te onderschatten. Als langebaanschaatser ga je altijd vooruit en sla je telkens na 100 meter linksaf. Met kunstschaatsen ga je voor- en achteruit, draai je vele malen rond je as, spring je in de lucht en land je weer. Het is veel complexer. Als je dat er niet op jonge leeftijd in slijpt wordt de top halen heel moeilijk.”

GROOTHEERENVEEN.NL

PLEZIER VOOROP BIJ KCTHIALF

ENORME ONTWIKKELING

KCThialf kent 52 leden waaronder één jongen. De leeftijd varieert van drie tot zesendertig jaar. Het halen van de absolute top is bij de leden niet de belangrijkste drijfveer om te kunstschaatsen, maar vooral het plezier in en de liefde voor het beoefenen van de sport. Bestuurslid Annette Middeldorp groeide op in het langebaanschaatsen en reed zelf wedstrijden. Met een dochter die wilde kunstschaatsen kwam ze voor het eerst echt in aanraking met de sport en besloot ze zelf ook de kunstschaatsen onder te binden. “En dat was echt moeilijk” zucht Middeldorp.

Internationaal heeft de kunstschaatssport zich de afgelopen vijftig jaar enorm ontwikkeld. Nederland is qua niveau, maar ook qua cultuur niet meegegaan vindt Van Beuzekom. “Ik las laatst de autobiografie van Sjoukje Dijkstra (anno 1964 de laatste Olympisch kampioene kunstschaatsen uit Nederland) en daarin beschreef ze de situatie waarin zij olympisch kampioene werd. Daarin is qua cultuur en gang van zaken tot op de dag van vandaag weinig in veranderd. De kunstschaatswereld bestaat nog steeds uit de elite, is niet erg toegankelijk en niet ondernemend genoeg, naar mijn mening” De shorttracksport bijvoorbeeld, is in de vijftig jaar na de prestaties van Dijkstra enorm doorontwikkeld, veel meer nog dan bijvoorbeeld het langebaanschaatsen. Ga je daar als land niet in mee, dan verlies je de aansluiting.”

”Ik heb wel mijn A-diploma gehaald, al moet je je daar niet te veel bij voorstellen. Het is echt de basis. Maar ik werd wel heel erg enthousiast en heb heel veel respect voor iedereen die aan kunstschaatsen doet. Kunstschaatsen is letterlijk vallen en opstaan en zeker in de eerste periode lig je heel veel op het ijs en dat ijs geeft niet mee kan ik je vertellen. Ik geeft het je te doen, elke keer weer opstaan als een sprong niet lukt. Telkens weer, telkens weer, tot het wel lukt. Kunstschaatsers zijn echte bikkels en je ziet jonge meisjes vaak groeien in zelfverzekerdheid. Als ze hier komen zijn ze soms stil en ietwat beduusd, maar als je het proces doorloopt van vallen en opstaan, niet opgeven en steeds beter worden zie je ze groeien, dat is prachtig.”

Ter verduidelijking neemt Middeldorp Sjoukje Dijkstra als voorbeeld: “Als Sjoukje in deze tijd zou schaatsen zou ze niet eens mogen deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen. In haar tijd stond ze bekend om de dubbele rittberger, dat is twee draaien rond je as. Tegenwoordig draaien de schaatsers vier keer om de as. De internationale lat ligt zo enorm hoog en er is zoveel concurrentie, als land hebben we die aansluiting al lang verloren en is er geen structurele verbetering te verwachten. We moeten het misschien wel hebben van een exceptioneel talent, of een buitenlandse deelne-

mer die op Nederlands paspoort rijdt, zoals Diane de Leeuw in de jaren ’70. Het is een combinatie van factoren, waarbij een icoon wellicht de oplossing kan zijn om de sport in Nederland beter onder de aandacht te brengen. Talent is er wel, maar als dat talent gaat turnen, dansen of voetballen, dan komen ze nooit tot ontwikkeling binnen de kunstschaatssport. ” Hoving vult aan. “De turnsport valt op sommige vlakken wel te vergelijken met onze sport en ze zijn daar echt de goede weg in geslagen. Ze hadden in het proces naar een beter georganiseerde sport het geluk van een echt uithangbord met Epke. Wij hebben eigenlijk ook een Epke nodig.”

KINDEREN WILLEN GEWOON SCHAATSEN In Nederland komen veel kinderen in aanraking met schaatsen, ook op jonge leeftijd. Toch gaan maar weinig van deze kinderen verder als kunstschaatser. “In Nederland willen we alles graag in een hokje duwen, ook onze kinderen. Dat hokje is op schaatsgebied schaatsen op noren of een schaats die daarop lijkt. Voor kinderen maakt het echt niet uit wat ze doen, ze willen gewoon glijden en plezier maken. Dat had ik tenminste vroeger wel”, geeft Van Beuzekom aan.

51

“Na verloop van tijd kan een kind zelf wel bepalen wat ze de leukste schaatsdiscipline vindt. Nu zie ik vaak bij voorbaat al dat kinderen richting het langebaanschaatsen geschoven worden, terwijl leren schaatsen op kunstschaatsen misschien wel de beste leerschool is voor elke discipline. Jongens en meisjes die willen ijshockeyen in België en Canada moeten eerst verplicht een jaar kunstschaatsen. Daarmee leer je de basisvaardigheden het beste. Misschien zouden we daar in het langebaanschaatsen ook naartoe moeten. Ik zie vaak kinderen stoeien met noren terwijl leren schaatsen op kunstschaatsen gemakkelijker is. De beweeglijkheid, souplesse en techniek die je opbouwt als kunstschaatser zou iedere langebaanschaatser van pas komen, misschien moeten we Sven eens uitnodigen voor een lesje.” Lacht van Beuzekom. De drie dames van KCThialf Heerenveen zien in de nabije toekomst weinig veranderingen bij de kunstschaats top in Nederland. “Het zou een heel erg grote verrassing zijn als we er over vier jaar wel bij zijn tijdens de Olympische Spelen.“ Dat weerhoudt ze er echter niet van om zich voor de volle 100% te blijven inzetten voor het kunstschaatsen in Heerenveen en omstreken.


SPORTSTAD

altijd het beste voor jou!

Voor als het snel en goed moet! BEL: 0641207430

DE JONG & HOGETERP MEDIAEXPRES HEERENVEEN • 0641207430 Email: koeriersbedrijfdejonghogeterp@hotmail.com

www.sportstad.nl

24 uur service

POWERED BY

INDIVIDUEEL: 4 MIJL + RABO KIDSRUN TEAMS: SCHOLENLOOP + VERENIGINGSLOOP + BUSINESS RUN

DE MOOISTE 4 MIJL VAN FRIESLAND!

27 MEI 2018

FOTO:JOLANDA SIEMONSMA FOTOGRAFIE

MARKTSTRAAT • SNEEK 12:45 UUR 13:30 UUR 13:45 UUR 14:00 UUR 14:30 UUR 15:00 UUR 16:00 UUR

Warming up Rabo Kidsrun - bij Theater Sneek Rabo Kidsrun (5 t/m 7 jaar) Rabo Kidsrun (8 t/m 10 jaar) Rabo Kidsrun (11 t/m 12 jaar) Prijsuitreiking Rabo Kidsrun je schrijf Start 4 Mijl van Sneek 20% KORTING OP 20% KORTING deOP VAN MIZUNO* op inSCHOENEN Prijsuitreiking 4 Mijl van Sneek SCHOENEN VAN MIZUNO*

website!

DOE OOK MEE!

* Deze actie is geldig tot en met 10 mei. Met uitzondering van reeds afgeprijde schoenen. * Deze actie is geldig tot en met 10 mei. Met uitzondering van reeds afgeprijde schoenen.

SPORTHUIS A.P. VAN DER FEER SPORTHUIS A.P. VAN DER FEER Dijkstraat 7-11 Bolsward Tel.: 0515 - 57 23 97 Dijkstraat 7-11 Bolsward Tel.: 0515 - 57 23 97

WWW.4MIJLVANSNEEK.NL


heerenveen • SPORT

GROOTHEERENVEEN.NL

53

DERDE IJSSPORTDAG MET EEN LACH VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING

QUICK STICK VOLLEDIG ROOKVRIJE SPORTCLUB Op vrijdagavond 16 maart werd in het clubhuis van hockeyclub Quick Stick feestelijk stilgestaan bij het volledig rookvrij worden van de club. In Heerenveen is Quick Stick na VV Heerenveen de tweede sportclub die geheel rookvrij is geworden en landelijk behoort de hockeyclub tot de eerste twaalf hockeyclubs. Na speeches van projecttrekker Madelon Visser en wethouder Hans Broekhuizen, werden officieel de afspraken met huisarts Joost Bronswijk ondertekend. Bronswijk gaf een belangrijke impuls aan het rookvrij worden, door in september 2017 een cheque van € 10.000,- in het vooruitzicht te stellen. Van dit bedrag zal een fors deel van de verlichting van het 3e veld worden bekostigd. Na dit officiële moment werd het heerlijke pastabuffet geopend, dat verzorgd werd door MC1. Iets later op de avond werd – in de inmiddels snijdende kou – de bekerwedstrijd van Dames 1 tegen Amersfoort gespeeld, die op het programma stond. Ondanks het goede eten, de dekentjes en de handwarmers verloor het team met 1-3.

IJZIGE KNIPECROSS SLUIT WINTERCOMPETITIE AF

Vrijdag 23 maart 2018 wordt voor de derde keer de ijssportdag met een lach georganiseerd op het Thialf in Heerenveen. Dit jaarlijks terugkerende evenement voor kinderen met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking wordt georganiseerd door School Lyndensteyn uit Beetsterzwaag & service club Ronde Tafel 68 te Heereveen. Het doel van dit evenement is om ook kinderen met een handicap de kans te geven te genieten van sport en spel op het ijs. Na de twee succesvolle vorige edities (2014, 2017) van de IJssportdag met een lach

krijgen dit jaar 463 kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud de kans kennis te maken met verschillende ijssporten waaronder schaatsen, priksleeën, curling & icebiken. Daarnaast is dit de gelegenheid bij uitstek om ook eens met een rolstoel over het ijs te kunnen. De 463 kinderen zijn leerlingen afkomstig van scholen voor speciaal onderwijs uit Beetsterzwaag, Damwoude, Drachten, Heerenveen en Zwolle.

Buiten de activiteiten op het ijs zullen ook een DJ en een Clown voor vermaak zorgen naast het ijs. Daarnaast maakt ook een aantal Nederlandse schaatshelden hun opwachting.

200 VOETBALLERTJES DOEN MEE AAN TWAALFDE CRUYFF COURT TOERNOOI Vorige week woensdag vond de twaalfde editie van het Cruyff Court Toernooi plaats in Heerenveen. Dit toernooi, met ruim 200 deelnemers, werd georganiseerd door Scoren voor Gezondheid, Sportstad, Gemeente Heerenveen en sc Heerenveen. Tijdens de opening werd al snel duidelijk dat alle teams fanatiek en vastberaden waren om de eerste plek te veroveren. Mascotte Heero deed mee aan de warming-up en hielp de kinderen bij het ondertekenen van het Cruyff Court doek. Hierop staan de 14 regels van Johan Cruyff, zoals onder andere respect, samenspel, creativiteit en initiatief centraal. Het toernooi werd op zes velden gespeeld. Tussen de wedstrijden door kunnen de kinderen bijkomen met vers fruit en water (gerealiseerd door JOGG). De ouders genieten in de lentezon van koffie en thee. Door de fanatieke instelling van de deelnemers en

het gezellige en enthousiaste karakter van het toernooi hangt er een sportieve en goede sfeer. De Cosbo Acadamy vermaakte de kinderen tussen de wedstrijden door met diverse sportieve dans en sport spelen.

HOLLANDSE 100 OP EN RONDOM THIALF De Knipecross, zoals altijd de afsluiting van de Sport 2000 Faber Sport Wintercompetitie, telde deze keer slechts 68 deelnemers. Veel lopers hadden waarschijnlijk het bevroren water en de schaatsen verkozen boven de bevroren grond in De Knipe. Die bevroren grond maakte het parcours zeer lastig. Voor Jan Sytze Jonger was dit geen belemmering om een snelle tijd neer te zetten. Hij won de Knipecross voor de derde keer op rij en hij was deze keer met een tijd van 40:32 sneller dan bij zijn eerdere zeges. Jan Sytze Jonker werd ook winnaar van het eindklassement. Dat deed hij voor de vierde keer op rij. Bij de dames op de lange afstand was Jannie Bijma de snelste. Zij liep de twee ronden van ruim 5,5 km. in een tijd van 58:13. Jikke van den Berg, deze keer niet aanwezig, werd de onbedreigde winnares van het eindklassement. Op de korte afstand stelde Anniek de Jong met een tweede plaats haar koppositie in het eindklassement veilig. Winnares werd Lisanne Jager van Lionitas uit Leeuwarden. Met een tijd van 26:44 was Lisanne 26 seconden sneller dan Anniek. Bij de heren op de korte afstand ging de dagzege naar Joris van den Bosch. In eerdere wedstrijden had Joris gekozen voor de langste afstand en in dat klassement werd hij tweede achter Jan Sytze Jonker. Voor Jarno van der Weg kwam de eerste plaats in het eindklassement van de korte afstand niet meer in gevaar.

De Hollandse 100 – bestaande uit de meest oer-Hollandse sporten schaatsen én fietsen is afgelopen zondag gehouden. Dit unieke sportieve evenement zamelt geld in voor onderzoek naar Lymfklierkanker.

MEISJETEAMS OSG SEVENWOLDEN WEDEROM FLOORBALL KAMPIOEN VAN FRIESLAND Onlangs hebben twee geselecteerde teams van OSG Sevenwolden meegedaan aan het Olympic Moves Fries kampioenschap floorball (voorheen genaamd unihockey). In een prima georganiseerde voorronde in Franeker waren de teams van Sevenwolden echt een maatje te groot voor de Friese tegenstanders. Het team van klas 1 en 2, gecoacht door BSM-leerlingen Bente Wijers en Esther de Jong, haalden zelf viermaal een score boven de 10 doelpunten en zijn dan ook ongeslagen kampioen geworden. Ook het klas 3-4 team is ongeslagen kampioen geworden. Dit ging scorend

iets minder maar stond verdedigend erg sterk. Dit team kreeg zelfs geen enkele goal tegen. De scores en assists binnen het team waren nagenoeg gelijk waardoor je echt kunt spreken van een teamprestatie. Beide teams mogen zich opmaken voor het Olympic Moves Nederlands kampioenschap floorball op vrijdag 8 juni in Papendal. Op dit Olympisch park mogen beide teams hun Nederlands kampioenschap proberen te verdedigen. Olympic Moves is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste schoolsportcompetitie van Nederland.

Deze Hollandse 100 is een initiatief van de stichting Lymph&Co, die is opgericht door Bernhard fan Oranje. De prins doet zelf ook mee en zijn moeder, prinses Margriet, was er 's ochtends ook bij. Na tien kilometer op het ijs van Thialf fietsen de deelnemers maximaal nog 90 kilometer. Onder de deelnemers was ook oudvoetballer Patrick Kluivert en zijn vrouw Rossana. Zij zijn ambassadeurs van de stichting. Vorig jaar is er 400.00 euro opgehaald met hetzelfde evenement, maar dan in Biddinghuizen.


54 2

14

15

D C

26

9

9

H

15

18

22

24

17

17

15

9

22

15

22

14

22

2

6

8

17

17

17

6

18

11

12

15

14

10 10

7

6

22

17

7

6

22

12

10

19

17 8

6

6

17 19

6

15

8

22

22

10

1 10

17

17

7

2

14

4

14

2

4

18

9 17

14

26

PUZZELPAGINA NR 03

17

14

20

7

15

11

14 14

5

8

10

22

17

7

5

17

11

W

15

22

6

8

8

7

15

4

2

17

14

11

17

24

25

20

23

17

7

7

11

22

14

14

8

14

11

10

21

8

19

17

9

13

8

12

7

22

18

18

5

19

18

17

16

17

6

6

5

4

3

1

NUMMER 03 • 2018

18 17

4

Puzzel en win! In iedere editie van GrootHeerenveen staat een puzzel waarmee u leuke prijsjes kunt winnen. Stuur uw oplossing via de email of met traditionele post. U kunt dit sturen naar: info@grootheerenveen.nl o.v.v. puzzeloplossing NR 03-2018 – tot uiterlijk 10 april 2018. Wij wensen u weer veel puzzel plezier!

14 17

19

Probeer ijke letters. staan voor gel . Gelijke cijfers den woord te vin het gekleurde

bergnimf

verlegenheid

volstrekt niets

miezerig

eerwaarde heer

melkwol

pl. in Marokko

2

8

schrijfgerei

positieve elektrode

4

5

6

7

12 14

8

9

10

11

13

15

16

19

anno domini

groef

17

20

gewicht

bevel

23

24 28

18

21

22

durende vijandschap

rustoord

13

spijkerbroek

Europeaan

roofdier

34 40

eerste vrouw

plant

noodlottig

gegevens

etcetera

gesloten

incasseerder

1

vechten

33 36

41

37

42 47 52

38

43

44

48

49

53

54

55

metaal

muziekterm

39 45

50 56

58

59

rolluik

27 31

57

deel v.e. geschrift

gegadigde

30

35

51

vrucht met name

26

29

46 riv. in Frankrijk

deel v.d. voet

25

32

Chinese legpuzzel

hiaat

3

kwaad

herkomst

3

2

plezier

5

vrucht

muziekinstrument

Spaanse schilder

mythologische figuur

1

11

ik deel v.d. arm

kleedhok

vakgenoot

ontmoedigend

60

© www.puzzelpro.nl

7

35

2

49

6

51

20

60

14

39

22

vogel etter en andere ober

heldendicht

fotografische term (afk.)

uitstalruimte

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

marktplein

6

Horizontaal: 1 onthutst 6 sterrenstelsel 12 lichtkrans 13 worp 14 vermakelijk 17 lijst van werkzaamheden 19 gewicht 20 bid (Latijn) 22 bijbelse vrouw 23 muziekwerk 25 deel v.e. piano 27 ademhalingsorgaan 28 stijf 30 onvrij mens 32 mager 33 universal serial bus 35 speeksel 37 grove den 40 finish 42 verdrietig 44 Zuid-Amerikaans lastdier 46 grafvaas 48 honderd gram 50 snelle loop 51 teugel 54 zieke 57 gekheid 58 smart 59 orkaan 60 deel v.e. kasteelmuur.

10

onverhoeds plechtige gelofte

soort hert

snelle loop

vergiffenis

adviesorgaan

naamspeldje

pl. in België

beminde van Zeus

monster

land in NAmerika

in werking

9

uitproberen

zoon

ambtshalve

militaire overval

kunstmest

Verticaal: 1 redenaar 2 Europees gebergte 3 daarom 4 rijstdrank 5 in werking 7 ik 8 boomscheut 9 Grieks eiland 10 groente 11 autostalling 15 grap 16 groepje kippen 17 soldatenvoedsel 18 getal 21 muzieknoot 24 precies 25 helling van een dijk 26 tromp 27 naamplaatje 29 mannelijke hond 31 Noorse godheid 34 mascotte 35 de oudste 36 frats 37 riemsluiting 38 epiloog 39 hoeveelheid 41 glorie 43 niet even 45 de mensen 47 deel v.e. open haard 49 voedsel 52 naaldboom 53 bezworen verklaring 55 op de wijze van 56 een weinig.

aanwijzend vnw.

onoverwinnelijke vloot

PUZZEL

4

trompetvogel

12

bijbelse figuur

© www.puzzelpro.nl 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Winnaar puzzel Grootheerenveen 02 - 2018 Dietie Mol uit Luinjeberd heeft de waardebon t.w.v. € 25,00 gewonnen. Deze waardebon is aangeboden door en te besteden bij de Hema in Heerenveen.

COLOFON De GrootHeerenveen krant is een maandelijkse uitgave van Ying Media. De GrootHeerenveen krant wordt huis-aan-huis verspreid in Heerenveen en omliggende dorpen en steden in een straal van ca. 10 km van Heerenveen.

Oplage: 28.000 exemplaren.

EN WIN

EBON D R A A W 0 0 , 5 2 € HEERENVEEN VAN

profeet

STUUR UW ANTWOORDEN van PUZZEL 03, VÓÓR 10 april A.S. PER EMAIL NAAR: info@grootheerenveen.nl OF PER POST NAAR: GROOTheerenveen, Zwarteweg 4, 8603 AA SNEEK

UITGEVER

EINDREDACTIE

Ying Media BV Zwarteweg 4, 8603 AA Sneek Telefoon 0515 745005 E-mail info@yingmedia.nl Internet www.grootheerenveen.nl

Wim Walda

Henk van der Veer, Martin de Jong en Wim Walda.

REDACTIE

VERKOOP

Henk de Vries, Jan van Loon, Wim Walda, Henk van der Veer, Wendy Noordzij en Dennis Stoelwinder.

Meine de Vlugt, Ying Mellema, Marianne Bouwman, Henjo van der Klok, Mieke Alferink

VORMGEVING

DRUK

toestemming van de uitgever. De

Frans van Dam (Quod Media)

Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

gegevens in deze krant zijn met zorg

FOTOGRAFIE

VERSPREIDING

juistheid van de inhoud hiervan kan

Mustafa Gumussu FPH, Koos Lanting, Dennis Stoelwinder,

FRL Verspreidingen, Leeuwarden

echter geen aansprakelijkheid worden

REDACTIETIPS? redactie@grootheerenveen.nl

gekopieerd zonder voorafgaande

BLADMANAGEMENT Marianne Bouwman (mbouwman@ yingmedia.nl) en Kirsten van Loon (kirsten@yingmedia.nl)

Niets uit deze uitgave mag worden

samengesteld. Ten aanzien van de

aanvaard.


ONBEZORGD RIJDEN IN EEN RAPID SPACEBACK MET ŠKODA PRIVATE LEASE.

nieuw uit voorraad, vanaf

€ 319,-/ mnd **

ŠKODA Rapid Spaceback Drive

OP=OP!

1.0 TSI (benzine) | 70 kW/ 95 pk Onder andere voorzien van: • Airconditioning • Bluetooth • Cruise Control • DAB • Stoelverwarming en in hoogte verstelbare stoelen voor • Surround 3D sound system • Parkeersensoren achter • Sunset • Metallic lak • Reservewiel • 16 inch lichtmetalen velgen Toch liever kopen? De ŠKODA Rapid Spaceback Drive is er uit voorraad al vanaf € 19.395*

*Genoemde particuliere en klein zakelijke vanaf-prijzen en voordelen zijn alleen geldig op de genoemde modellen uit actievoorraad, inclusief btw, bpm, afleverkosten, recyclingbijdrage en leges. **Getoonde private lease vanafprijzen zijn o.b.v. Full operational lease onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door Friesland Lease en inclusief BTW bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, €300 eigen risico, €150 bij ruitvervanging, regio Friesland en vervangend vervoer na 24 uur in Europa. Brandstof is niet inbegrepen. Vaste opzegvergoeding is 40% van de resterende leasetermijnen. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. | Let op! Afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. Drukfouten voorbehouden. Aanbod is geldig zolang de voorraad strekt, doch uiterlijk 31 maart 2018

Voordelen private lease

• U regelt de brandstof, wij de rest • Onbezorgd rijden voor vast bedrag per maand • Onderhoud, reparatie en bandenvervanging bij ŠKODA-dealer • Houderschapbelasting en allrisk dekking inbegrepen • Geen grote investeringen of borg nodig • Pechhulp in binnen- en buitenland

AUTOLAND VAN DEN BRUG Zilverweg 3, Heerenveen, T (0513) 63 30 54 skoda@vandenbrug.nl, vandenbrug.nl/skoda Voor onderhoud, service en reparatie kunt u ook terecht bij onze ŠKODA Service-vestigingen in Drachten en Sneek.


Twijfelaars en sceptici opgelet! Maak een proefafspraak en zie het zelf! Met resultaatgarantie: verlies direct tussen 4 en 28 cm*

Het apparaat doet het werk voor je. Door middel van ultrasound gaat het vet uit de vetcel. Door middel van elektrostimulatie worden je spieren, nog eens maximaal getraind.

Weet je waarom het voor veel mensen zo moeilijk is om succesvol af te slanken? Omdat ze hun levensstijl aan moeten passen. Afslanken bij Easyslim.nu werkt op een heel andere manier. Afslanken was nog nooit zo easy!

voor

KENNISMAKINGS

AC T I E

ult aat gar ant g ie ge delin ldt voor de proefbehan

Ontspannen & simpel naar resultaat

deling Intake & proefbehan voor samen van € 69,- nú

Voordelen:

ze De

na 10 x

act ie i s

slechts € 39,-

gel dig t/m

l= 11 april 2018 – Let op: vo

– vol

es *R

 direct verlies van centimeters  vet definitief weg  vermindering/verwijdering cellulite  overmatig vocht wordt uit het lichaam verwijderd  versterking huid en bindweefsel  spieropbouw  geheel pijnloos  totaal veilig

Met 39 vestigingen altijd hulp bij jou in de buurt!

Bekend van o.a.

Easyslim.nu Lemmer | Leeuwarden | Heerenveen | Sneek • berber@easyslim.nu Bel 06 - 2096 6723 of boek online via www.easyslim.nu

Grootheerenveen 3 - 2018  
Grootheerenveen 3 - 2018  
Advertisement