__MAIN_TEXT__

Page 1

04-2020

bolsward-ijsselmeerkust

ZUSTER

FOKELIEN REITSMA EEN BLIJ GEZICHT IN DEZE BANGE DAGEN

Wij bestaan 10 jaar! Nú volop voordeel! Met het oog op het coronavirus houden wij ons aan de RIVM maatregelen. Daarnaast hebben wij in deze tijden onze hygiënemaatregelen aangescherpt: Wij zullen u begroeten zonder de hand te schudden. Wij vragen u de handen te desinfecteren voordat u onze producten test. Wij laten maximaal 1 klant of stel binnen. Let op! Wij zijn niet de hele dag aanwezig, vandaar reservering gewenst op telefoonnummer 06-57 57 95 94 Mocht U onverhoopt op de stoep staan, zijn we er binnen 5 minuten! Samen moeten wij dit virus zo min mogelijk de kans geven. Bedankt voor uw begrip!

FOTO: JELLY MELLEMA FOTOGRAFIE

GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST.NL

2e JAARGANG • NR. 04

groot


2

NUMMER 04 • 2020

US WURK KLAAR VOOR DE TOEKOMST OP NIEUWE LOCATIE BOLSWARD – Sinds 9 maart is het uitzendbureau Us Wurk te vinden op De Mare 119 in Bolsward. De verhuizing is het gevolg van een enorme groei die het bedrijf doormaakt. Het allround uitzendbureau blijft zich centraal vestigen in Bolsward zodat ze bereikbaar blijven voor werkgevers en werknemers. De nieuwe locatie biedt ruimte voor opleidingen, praktijkbegeleiding en trainingen.

CORONA Twee stromingen in de coronacrisis. Eerst een negatieve. “De coronacrisis brengt aan het licht wat er mis is in de maatschappij”, schreef de Volkskrant. Als iemand, die een winkel binnenkomt, en er staat bij de deur een tafeltje met zeep en handgel, diezelfde iemand dat dan gewoon mee naar huis neemt.

Jaap Leiker, eigenaar van Us Wurk, is trots op de nieuwe locatie. “Na jarenlang succesvol te hebben geopereerd vanaf het Broereplein zijn we toe aan een nieuwe stap. Us Wurk is afgelopen jaren flink gegroeid en wil haar diensten gaan uitbreiden. Dit vraagt om passende huisvesting met voldoende ruimte voor opleidingen, praktijkbegeleiding en trainingen. Met deze stap zijn we klaar voor de toekomst”, aldus Leiker.

Andere mensen die ook handen willen poetsen bestaan voor hen niet. De uiterste vorm van het individualisme wat zo langzamerhand in onze samenleving is geworteld.

bolsward-ijsselmeerkust

De coronacrisis was er mee besmet. Als er dan coronazieken uit de overvolle Brabantse ziekenhuizen naar de Noordelijke ziekenhuizen komen, staat facebook vol met de mening dat ze daar maar moeten blijven. Besmet ons niet.

KIJK VOOR HET

Ook dat onze economie zo snel een dreun krijgt hadden we niet verwacht. Is dat het gevolg van een vroeg ingezette klaagzang of heb je echt geen reserves voorhanden? Daar moet na de crisis goed naar worden gekeken.

LAATSTE NIEUWS UIT JE REGIO OP: WWW.GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST.NL

En de ergste vorm van hoe de samenleving is veranderd was dat de Amerikaanse president het woord corona niet noemt, hoewel duizenden mensen er in zijn land aan sterven. Het heet bij hem het China-virus. Dan zijn we met z’n allen weggezakt.

HEEFT U OOK NIEUWS TE MELDEN? LAAT HET ONS WETEN! REDACTIE@GROOTBOLSWARD- IJSSELMEERKUST.NL

Tegelijk werden we verrast door de hoeveelheid mensen die zich ineens verzette tegen de woorden die Wilders en Baudet, dichter dan anderhalve meter naast elkaar, spraken. Het ging niet om corona, het ging er om sowieso iets anders te zeggen dan regering, Rutte en de koning. Iedereen schaarde dat onder politieke winst willen halen uit deze crisis, want die zeepstelers moeten straks toch ook ergens op stemmen. ‘Walgelijk’ was daar het meest gebruikte woord. Maar het meest gebruikte woord in de coronacrisis is ‘samenwerking’. Duizenden mensen meldden zich aan om ook in de ziekenhuizen of een andere medische hoek aan het werk te gaan. Of om eten rond te brengen. Of om boodschappen te doen. Of om digitaal wat voor anderen te betekenen. Of om gezamenlijk te applaudisseren of te zingen voor al die mensen, die normaal gesproken in niet-populaire functies zitten, maar nu ineens onze helden zijn.

Eelke Lok, redactie GrootBolswardIJsselmeerkust

KOMENDE MAANDEN

WERKZAAMHEDEN LANGS DE A7

FOTO: LAURAKEIZERFOTOGRAFIE.NL

SNEEK - Op diverse plaatsen langs de A7 werkt aannemer Visser & Smit Hanab in de berm om de stroomkabel van Windpark Fryslân aan te leggen. Hiervoor zijn op verschillende momenten verkeersmaatregelen nodig. Die momenten even op een rijtje: Van 6 april tot en met 20 april vinden werkzaamheden plaats tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum-Witmarsum. Het gaat hierbij om vluchthavens, vangrails, verkeersborden en asfalteringswerk. Het wegverkeer zal hier lichte hinder van ondervinden. Van 21 april tot en met 5 juni, ook tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum-Witmarsum. Vanaf dinsdag 21 april is deze afrit 16 dicht. Weggebruikers kunnen via de omleidingsroute rijden en draaien bij Bolsward.

Vanaf dinsdag 21 april is op de A7 tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum-Witmarsum maar één rijstrook beschikbaar voor beide rijrichtingen. De rijstroken worden gescheiden door een vangrail. Vanuit Harlingen richting Bolsward, rijdt men via een omleidingsroute.

d


bolsward-ijsselmeerkust

GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST.NL

3

GEEN MATTHÄUS-PASSION IN 2020

Het koor heeft onder leiding van dirigent Pauli Yap in de afgelopen maanden hard gestudeerd om een prachtige uitvoering te kunnen geven. Het zal een vreemde Stille Week voor Pasen worden. De uitvoeringen zijn voor velen een deel van de beleving van Pasen; voor anderen is het zéker ook de beleving van een prachtig muziekwerk. Nu de uitvoering dit jaar geen doorgang kan vinden, kijken het bestuur en de leden van het koor reikhalzend uit naar het jubileumconcert dat op 29 november 2020 zal plaatsvinden met de uitvoering van het Requiem en de Krönungsmesse van Mozart. Ook die uitvoering is

mogelijk door de financiële steun van subsidiënten, sponsoren en Vrienden van OVB. De concerten in Bolsward zijn van een hoog niveau, dankzij de professionele muzikale benadering van dirigent Pauli Yap. 2020 is voor haar ook een jubileumjaar. Twintig jaar leiding geven aan het koor en ieder jaar de koorleden motiveren om tot prachtige nieuwe uitvoeringen te komen. Wanneer men weer kan starten met repetities is op dit moment niet te zeggen. Zodra dit mogelijk is, zal het koor weer van zich laten horen. Men kijkt nu hoopopvol uit naar het najaarsconcert!

THEATER SNEEK POPPODIUM BOLWERK KUNSTENCENTRUM ATRIUM

STRAKS WEER SAMEN

DANSEN, ZINGEN, MUSICEREN, GENIETEN THEATERSNEEK.NL | HETBOLWERK.NL | KUNSTENCENTRUMATRIUM

VERBETERACTIES BIJ MARNE COLLEGE IN BOLSWARD BOLSWARD – De onderwijsinspectie heeft medio februari een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd binnen de leerweg havo van het Marne College. De inspectie doet met regelmaat onderzoek binnen alle scholen voor voortgezet onderwijs om de kwaliteit te toetsen. De aanleiding om dit nu te doen binnen de leerweg havo van het Marne college betrof de examenresultaten van de afgelopen jaren. Deze staan al langere tijd onder druk, hoewel er de laatste jaren duidelijk sprake is van een stijgende lijn. Het is gebruikelijk dat de school pas over uitkomsten communiceert na het ontvangen van een concept-rapport. Aangezien er in dit stadium slechts sprake is van een mondelinge terugkoppeling, waren ouders nog niet gekend in de voorlopige bevindingen van de inspectie. “Nu het vermeende oordeel via berichtgeving in diverse media voortijdig naar buiten is gekomen, vinden wij het belangrijk en wenselijk om een toelichting te geven”, aldus Dikkie Alkema, rector van het Marne college. Op basis van het onderzoek heeft de inspectie geconstateerd dat de havo-lessen van goede kwaliteit zijn, en dat leerlingen het fijn hebben op het Marne college. Ze voelen zich veilig en gezien op school. De

SYTSE TEN HOEVE LEZING: ‘STENEN GETUIGEN’

Foto:Ronald Mors

BOLSWARD / SNEEK - Al 74 jaar voert het koor van Oratoriumvereniging Bolsward in de veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach uit. De Matthäus-Passion is de bakermat voor het bestaan van het koor. Het koor zou dit jaar vieren dat het 75 jaar lang uitvoeringen heeft mogen geven van dit meesterwerk.

GESPOT IN MAKKUM!

Makkum – Voor degenen die de boodschap nog niet hebben meegekregen, hebben enkele inwoners uit Makkum dit bord neergezet met de duidelijke tekst: ‘Pas goed op elkaar!’ Laten we er met z’n allen voor zorgen dat het coronavirus zo gauw mogelijk wordt ingedamd.

inspectie heeft echter ook kanttekeningen geplaatst en haar bezorgdheid geuit over een aantal zaken. Zo stelt de inspectie vragen bij het weergeven van de meerjarige ontwikkeling van een leerling. Voor de inspectie is onvoldoende inzichtelijk hoe de doorgaande leerlijn vorm en inhoud krijgt. De inspectie geeft aan dat er in de school volop aandacht lijkt te zijn voor extra ondersteuning van leerlingen, maar dat zij dit niet als zodanig kunnen constateren in het leerlingvolgsysteem. Ook op dit punt zorgt het Marne college voor aanpassingen en verbeteringen. Ouders en verzorgers van alle huidige havo-leerlingen zijn inmiddels via de mail nader geïnformeerd en zullen binnenkort uitgenodigd worden voor een speciale informatieavond.


4

NUMMER 04 • 2020

INFORMATIE VAN

DIENSTVERLENING

GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN EN HET CORONAVIRUS Wat doen we hetzelfde en wat doen we anders? Het coronavirus COVID-19 grijpt wereldwijd om zich heen, ook in Súdwest-Fryslân. We proberen je als gemeente zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hieronder lees je wat we de komende tijd anders doen en wat hetzelfde blijft.

Iets regelen? Doe het online of telefonisch

Steun voor ondernemers

Uitstel betaling gemeentelijke heffingen

Wij vragen je om je bezoek uit te stellen als je niet beslist langs hoeft te komen. Lukt dat niet of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0515. We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 uur tot 16:00 uur.

Het coronavirus treft veel ondernemers in onze gemeente. Ondernemers in alle sectoren, van klein tot groot, zien veel of zelfs alle omzet verdwijnen. Het kabinet heeft besloten om uitzonderlijke economische regelingen te treffen voor ondernemers die in financiële problemen dreigen te raken. Zodat naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens beschermd worden en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven opgevangen kunnen worden.

De vervaldatum voor de aanslag voor gemeentelijke heffingen voor alle inwoners is verplaatst naar 31 augustus 2020. Daardoor heb je drie maanden extra de tijd om te betalen. Betaal je in acht maandelijkse termijnen via automatische incasso?

Ook kun je veel zaken online regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing en aanvragen van een uittreksel. Kijk op onze website www. sudwestfryslan.nl voor de mogelijkheden.

Gemeenteloket Bolsward tijdelijk dicht Moet je wel langskomen? Dan kan dat tijdelijk alleen in Sneek. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is het gemeenteloket in Bolsward tijdelijk gesloten. Heb je een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aangevraagd in Bolsward, dan kun je het document bij het gemeenteloket in Sneek ophalen. Let op: Maak van tevoren altijd een afspraak. Kan het even wachten, stel je bezoek dan uit. Je hebt namelijk drie maanden de tijd om het document op te halen.

Naar gemeenteloket Sneek? Maak een afspraak Kom alleen naar het gemeenteloket als het echt niet anders kan. Blijf in elk geval thuis als je verkouden bent, hoest, keelpijn hebt of koorts! Je kunt voorlopig alleen een afspraak maken voor het vernieuwen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als dat nog maximaal een maand geldig is. Let op: Moet je naar het gemeenteloket van Sneek, maak dan altijd van tevoren een afspraak. Ook als je alleen komt om je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs op te halen. Houd er rekening mee dat je bij het gemeenteloket alleen met je pinpas kunt betalen.

De regelingen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra krediet mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Ben je ondernemer en kom je in de financiële problemen door de maatregelen rondom het coronavirus? Op www.sudwestfryslan.nl/ hulpvoorondernemers vind je een overzicht van alle regelingen en kun je direct extra tijdelijke ondersteuning aanvragen en uitstel van gemeentelijke belastingen. We ondersteunen je graag in deze moeilijke tijd. Heb je vragen, neem dan contact op met de accountmanager in jouw regio. Kijk op onze website (zoek op ‘accountteam’) voor het mobiele telefoonnummer van jouw accountmanager of stuur een mail naar ondernemen@sudwestfryslan.nl.

Uitkeringen worden op tijd betaald De situatie rondom het coronavirus heeft geen invloed op de uitbetaling van de uitkeringen. Wij garanderen je dat de uitkeringen op tijd worden uitbetaald (zoals in het uitbetalingsrooster staat).

Je kunt om uitstel van het automatische incasso vragen mocht je betalingsproblemen hebben vanwege de coronacrisis. Stuur dan een e-mail naar debiteurenbelastingen@sudwestfryslan.nl.

Gebiedsteams nemen telefonisch contact op De medewerkers van onze gebiedsteams doen de komende weken geen huisbezoeken. Wel maken ze telefonische afspraken. Staat er een afspraak ingepland? Dan neemt een medewerker van het gebiedsteam contact met je op. Je kunt via www.sudwestfryslan.nl een afspraak maken of bel op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur via telefoonnummer 14 0515. De inloopspreekuren van de gebiedsteams gaan de komende weken niet door.

Balie Vergunningen gesloten Heb je een vraag over een vergunning? Tot nu toe kon je altijd binnenlopen bij ons vergunningenloket op Marktstraat 8. Deze service bieden we je tijdelijk niet meer. Je kunt ons wel bellen op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur

Milieustraten open en afvalinzameling gaat door De afvalinzameling gaat door zoals je gewend bent. Wil je de container op tijd en op de juiste plek klaarzetten? Zo voorkomen we onnodig contact en beperken we de risico’s. Onze milieustraten zijn gewoon open. Let op: het is nu erg druk. We laten maximaal vijf voertuigen tegelijk toe. Als je bezoek aan de milieustraat kan wachten, kom dan later. En, blijf in ieder geval thuis als je verkouden bent, hoest, keelpijn hebt of koorts. Als je wel langskomt bij één van de milieustraten dan vragen wij je: - Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar; van andere bezoekers en de medewerkers van de milieustraat. - Houd rekening met langere wachttijden en blijf tijdens het wachten in de auto zitten.

Recreatie De bruggen en sluizen in Súdwest-Fryslân blijven tot en met 6 april in de ‘winterstand’ en worden alleen op afroep bediend. De wandel- en fietspontjes gaan voorlopig niet in de vaart. Ook de voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals water en elektriciteit, worden in ieder geval nog niet aangesloten. De recreatiebedrijven mogen vooralsnog wel open blijven voor gasten met eigen sanitaire voorzieningen. Ook de start van het watersportseizoen is uitgesteld.

Het nieuws gaat zo snel dat de informatie op deze pagina’s misschien al niet meer actueel is als je deze leest. Kijk daarom voor de laatste ontwikkelingen op onze website www.sudwestfryslan.nl of Facebook www.facebook.com/GemeenteSWF.


bolsward-ijsselmeerkust

GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST.NL

5

Ook nu staan we voor u klaar! TELEFONISCH BEREIKBAAR EN AANGEPASTE ACTIVITEITEN Juist in deze tijd is het belangrijk dat we naar elkaar omzien. De Stipepunten zijn momenteel vanwege het coronavirus gesloten, maar we willen er graag voor u zijn! Veel van onze vrijwilligers zijn daarom nu telefonisch bereikbaar wanneer er normaal gesproken spreekuur is. Voor senioren is er een speciale telefoonlijn waar u terecht kunt voor een luisterend oor. Onze jongerenwerkers hebben allemaal leuke activiteiten bedacht en zijn te vinden op Instagram of via Whatsapp.

TELEFONISCHE SPREEKUREN STIPEPUNTEN Stipepunt Drylts:

maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.30 en 11.30 uur. Tel: 06 52 07 11 20

Stipepunt Sneek:

dinsdag tussen 13.00 en 16.30 uur. Tel: 06 11 30 15 55

Papierwinkel Sneek:

dinsdagmiddag 13.00 – 16.00 en donderdag 10.00 – 12.30 Tel: 06 50 28 64 30

Stipepunt Bolsward:

maandag en donderdag tussen 14.15 en 17.00 uur. Tel: 06 46 15 71 52

Stop de verspreiding Stop de verspreiding Stop de verspreiding van het Stop de coronavirus verspreiding van het coronavirus Stophet de verspreiding van coronavirus van het coronavirus

We krijgen het coronavirus alleen onder controle We krijgen het coronavirus alleen onder controle alshet iedereen het volgende doet: controle We krijgen coronavirus alleenonder onder We krijgen het coronavirus alleen controle als iedereen het volgende doet: alsals iedereen volgende doet: iedereenhet het volgende doet: We krijgen het coronavirus alleen onder controle Blijf zoveel mogelijk thuis. Was vaker je handen. als iedereen het volgende doet: Blijf zoveel mogelijk Was vakermeerdere je handen. Ga alleen naar buiten als dat nodigthuis. Was je handen keren per dag met Blijf zoveel mogelijkis. thuis. Was vaker je handen. Ga alleen naarom buiten als dat nodigthuis. is. Blijf zoveel mogelijk Was jeen handen meerdere keren per dag met Was vaker je handen. Bijvoorbeeld boodschappen doen, zeep. Zeker buiten Ga alleen naar buiten als dat te nodig is. of Waswater je handen meerdere kerenals perjedag met bent geweest.

van het coronavirus

Bijvoorbeeld boodschappen doen, ofof Ga alleen naarom buiten alsboodschappen dat is. Bijvoorbeeld om te doen, voor een frisse neus. Doe datnodig niettemet meer

Blijf zoveel mogelijk thuis.

voor eenpersonen. frisse neus. Doe dat met meer voor om een frisse neus. Doeniet dat niet met meer Bijvoorbeeld boodschappen doen, of dan drie Werk thuis alste het kan. Ga alleen naar buiten als dat nodig is. dan drieneus. personen. Werk thuis als het kan. dan Werk als het kan. voordrie eenpersonen. frisse Doethuis dat niet met meer Bijvoorbeeld om boodschappen te Krijg doen,jeof Blijf thuispersonen. bij verkoudheidsklachten. dan drie thuis als het kan. Blijf thuis bijWerk verkoudheidsklachten. Krijg je een neus. Doe dat niet met meer Blijfvoor thuis bijfrisse verkoudheidsklachten. je daar ook koorts en/of benauwdheid Krijg bij, dan

daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan

drie Werk thuis als het kan. daar ook koorts benauwdheid bij, dan Blijfdan thuis bijpersonen. verkoudheidsklachten. Krijg je moet iedereen in het huishouden thuisblijven. moet iedereen inen/of het huishouden thuisblijven. moet iedereen inen/of het huishouden thuisblijven. daarBlijf ook koorts benauwdheid bij, dan thuis bij verkoudheidsklachten. Krijg je

moet iedereen in het huishouden thuisblijven. daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan

Houd 1,5 meter afstand. Houd 1,5 meter afstand. moet iedereen in hetverspreidt huishouden Het coronavirus zich thuisblijven. vooral door Houd 1,5 meter afstand. Het coronavirus zichdaarom vooral1,5door hoesten verspreidt en niezen. Houd meter Het coronavirus verspreidt zich vooral door Houd 1,5 meter afstand. afstand van Houd anderendaarom (twee armlengtes). hoesten en niezen. 1,5 meter

1,5 m.

1,5 m. 1,5 m.

Houd 1,5 meter afstand.

1,5 m. 1,5 m.

hoesten en niezen. Houd 1,5enmeter Het coronavirus verspreidt zich vooral door Ook op straat, in dedaarom supermarkt in het park. afstand van anderen (twee armlengtes). Zo niezen. word jij niet ziek,daarom enarmlengtes). zorg ervoordoor dat je Het coronavirus verspreidt zichjevooral afstand van anderen (twee hoesten en Houd Ook op straat, in de supermarkt en1,5inmeter het park. anderen niet ziek maakt.

hoesten en niezen. Houd daarom meter Ook op straat, in de supermarkt en 1,5 in het park. afstand van anderen (twee Zo word jij niet ziek, en zorgarmlengtes). je ervoor dat je afstand van in anderen (twee armlengtes). Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je Ook op straat, de supermarkt en in het park. anderen niet ziek maakt.

water zeep.alsZeker als bent jekeren buiten bent Was jeen handen meerdere per daggeweest. met water en zeep. Zeker je buiten geweest.

Was vaker je handen. water en zeep. Zeker als je buiten bent geweest. Was je handen meerdere keren per dag met

Hoest en nies in debent geweest. water en Zeker als buiten Hoest enzeep. nies deje in Hoest en in nies de binnenkantjevan je elleboog. binnenkant Hoest envan nieselleboog. in de binnenkant van je elleboog. binnenkant Hoest en nies van in deje elleboog. binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Gebruik papieren zakdoekjes. Gebruik papieren zakdoekjes. Gebruik papieren zakdoekjes.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Schud geen handen. Schud geen handen. Schud geen handen. Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. anderen niet ziek maakt. Schud geen handen.

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren.

Meer informatie: rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351

Meer informatie: Meer informatie: rijksoverheid.nl/coronavirus Meer informatie: rijksoverheid.nl/coronavirus of bel informatie: 0800-1351 Meer rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351 rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351 of bel 0800-1351

maandag 14.15 – 17.00 en donderdag 10.30 – 13.30 uur

Stipepunt Koudum:

woensdag tussen 09.00 en 11.30 uur. Tel: 06 15 01 68 44

Seniorentelefoon:

Margriet Groenveld: maandag 14.00 - 16.30 en donderdag 10.30 en 13.00 uur. Tel: 06 11 77 79 30

Alzheimercafé Sneek:

maandag 14.00 – 16.00 en donderdag 10.00 – 12.00 uur Tel: 06 25 71 71 56

Het Jongerenwerk is veel online via Instagram en WhatsApp bereikbaar.

Kijk voor ons volledige programma op onze website www.stichtingsociaalcollectief.nl.

Schud geen handen.

Ook op straat, in de supermarkt en in het park. anderen niet ziek maakt. Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je anderen niet ziek maakt.

Papierwinkel Bolsward:

BUURTINITIATIEVEN Heb jij hulp nodig bij de boodschappen, de hond uitlaten of wil je gewoon even met iemand bellen? Op onze website www.stichtingsociaalcollectief.nl kun je zien bij welke lokale initiatieven je terecht kunt bij jou in de buurt. Het is mooi te zien dat er in Súdwest-Fryslân al mooie lokale initiatieven zijn. Veel mensen willen iets voor een ander doen. Ben jij gestart met een initiatief om inwoners in deze tijd te ondersteunen? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar m.krop@sociaalcollectiefswf.nl. Op onze website houden wij een overzicht bij van buurtinitiatieven, zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen. De komende weken vullen wij dit overzicht continu aan.

Meer informatie over onze activiteiten staat op onze website www.stichtingsociaalcollectief.nl.


UW ALLROUND DIERENZAAK

De opening is wegens het coronavirus uitgesteld tot juni!

voor al uw dierenbenodigdheden en hengelsport

Onder voorbehoud wegens corona. Zie onze website!

Walperterwei 27A, 8731 CD Wommels I E T

DIERENSPECIAALZAAK www.zwembaddeklomp.nl info@zwembaddeklomp.nl A.P. VAN DER FEER 0515 331 225

Dijkstraat 13-15 8701 KB Bolsward Tel: 0515 - 58 12 52 E-mail: dierenwinkel@apvdfeer.nl Website: www.apvdfeer.nl

Walperterwei 27A, 8731 CD Wommels telefoon 0515 331 225 - info@zwembaddeklomp.nl

www. zwembaddeklomp.nl


bolsward-ijsselmeerkust

GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST.NL

7

ZUSTER FOKELIEN REITSMA

EEN BLIJ GEZICHT IN DEZE BANGE DAGEN

Wie kent nog dat liedje van vroeger: ‘Breng ‘ns een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doet je zo goed’? Nou, dat is precies wat Fokelien Reitsma, voor velen zuster Fokelien, in huis brengt: een zonnetje. Fokelien Reitsma (54) werkt bij Thuiszorg Zuidwest Friesland, regio Bolsward Zuid. ’s Avonds stapt ze in haar auto en maakt ze haar ronde langs haar hulpbehoevende cliënten. Soms echtparen, vaker alleenstaanden. Soms van middelbare leeftijd, vaker 75+. Een kwetsbare groep in coronatijd. Wat merkt Fokelien ervan? Een gesprek aan een lange keukentafel waarbij de interviewer en de geïnterviewde dik drie meter uit elkaar zitten.

>>

TEKST PIEBE PIEBENGA BEELD JELLY MELLEMA FOTOGRAFIE


8

NUMMER 04 • 2020

FOKELIEN REITSMA

“LAATST, DIE AVOND TOEN IEDEREEN GING KLAPPEN VOOR DE ZORG, DAT WAS ECHT NIET NODIG HOOR, VOELDE IK ME WEL EEN BEETJE VEREERD. HELEMAAL TOEN IEDEREEN RIEP: ‘FOKELIEN, DAT DOEN WE VOOR JOU!’”

F

Fokelien Reitsma is een bekend gezicht in Bolsward, Nijland, Blauwhuis, Dedgum en Tjerkwerd. In de loop der jaren is ze er al bij honderden cliënten over de vloer geweest. Op een normale avond tussen half zes en half elf bezoekt ze vijftien adressen. Bij de een geeft ze oogdruppels, bij de ander moet ze insuline spuiten of elastische steunkousen uittrekken. Ze legt verbanden om, verzorgt wonden, kijkt of licht dementerende patiënten hun medicijnen wel ingenomen hebben en helpt mensen op bed. Ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Sommigen hebben tijdelijke hulp nodig, bijvoorbeeld

Fotobijschrift

als ze hun heup gebroken hebben; bij anderen komt ze al jaren. Af en toe verzorgt ze hen tot ze komen te overlijden.

EÉN BROK POSITIVITEIT Wie Fokelien ziet en spreekt, snapt dat er één brok positiviteit over de drempel stapt als zij ergens binnenkomt. “Ach weet je, ik probeer altijd enthousiast en vrolijk te zijn. Dat is allemaal niet zo moeilijk, dat zit in kleine dingen. Laatst met Valentijnsdag zag ik bij de supermarkt een hele grote doos met chocolade roomsoesjes staan met rode hartjes erop. Op die doos stond ‘Liefdeszoenen’. Nou ja, dan koop ik twee van die dozen en overal waar ik dan binnenkom zeg ik: ‘Vanavond trakteer ik op liefdeszoenen.’ Dat vinden de mensen prachtig. Gewoon gezellig, even de dagelijkse sleur doorbreken. Als ik in de stad ben, kom ik wel ‘ns langs een groepje oude mannen, die daar staan te praten. Dan is het: ‘Hé zuster, als er wat aan de hand is dan bellen we, dan kom je toch wel weer, hè?’”

MENSEN WORDEN EENZAAM “Of het anders is nu met die corona? Ja zeker, de mensen zijn angstig. Het is het gesprek van de dag. Iedereen heeft het erover. Niet zo gek natuurlijk, het is de hele avond op TV. Je merkt het, de mensen worden eenzaam. Ze durven niet meer naar buiten te gaan en ook geen familie meer binnen te laten. Soms zijn de mensen in de war, zenuwachtig, heel gespannen. Ze weten niet goed wat ze moeten, waar ze aan toe zijn. Echt, het gaat je aan het hart, heel zielig. Ik probeer dan voor wat afleiding te zorgen met een leuk verhaal of ik laat wat foto’s zien op mijn telefoon. Het kantoor van Thuiszorg Zuidwest Friesland in Bolsward is nu gesloten. Alles gaat via de telefoon en de mail. Met onze werkroosters wordt er alles aan gedaan om zoveel mogelijk voor continuïteit te zorgen, dus dat de cliënten als het even kan steeds dezelfde mensen over de vloer krijgen. Sommigen cliënten hebben afgezegd om de kans zo klein mogelijk te maken dat ze met het virus in aanraking komen. Ze willen zo min mogelijk mensen binnen laten. Hun gezondheid is zo kwetsbaar dat ze alleen nog maar een mantelzorger over de vloer willen hebben. Begrijpelijk.”

“LATEN WE ZO POSITIEF MOGELIJK BLIJVEN EN ELKAAR DOOR DIK EN DUN STEUNEN.”


bolsward-ijsselmeerkust

GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST.NL

9

“OF IK NOG TIPS HEB? JE HOORT EN LEEST NATUURLIJK VAN ALLES. DE DESKUNDIGEN UIT CHINA ZEGGEN DAT JE VEEL MELK MOET DRINKEN.”

BLIJ ALS JE KOMT

GOED VOORBEREID

“Natuurlijk moeten we ook heel veel handenwassen. Bij binnenkomst en als we weer weggaan. Ik heb ook een grote fles desinfecteringsgel in mijn tas. Iedereen houdt er rekening mee. Gisteravond bij het oogdruppelen zei een cliënt: ‘Ik houd met mijn vingers mijn oog wel open, als jij dan de druppels erin laat vallen. Ik ga nu ook even niet praten, want we zijn nu zo dicht bij elkaar.’ Dat soort dingen. Onze werkzaamheden zijn natuurlijk niet anders nu, maar je bent wel veel alerter. Als het kan, hou ik afstand, maar ja, soms kan het gewoon niet anders. Als ik mensen op bed moet leggen, moet ik ze wel aanraken. Het is super dankbaar werk, de mensen zijn altijd heel blij als je komt. Nu helemaal, nu ze steeds minder mensen binnen willen laten. Gelukkig kunnen wij de tijd nemen om een praatje te maken en hen een beetje gerust te stellen.”

“Als organisatie proberen we zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Leerlingen en stagiaires MBO- en HBO-Verpleegkunde hebben we gevraagd om stand-by te zijn, net als mensen die de afgelopen tijd met pensioen zijn gegaan. Voor het geval dat. Nu gaat het goed, maar je weet niet welke kant het op gaat. Of ik nog tips heb? Je hoort en leest natuurlijk van alles. De deskundigen uit China zeggen dat je veel melk moet drinken. Dat zuivel sowieso bijdraagt aan de versterking van het immuunsysteem. Ik ben met een boer getrouwd, dus die tip geef ik graag door. Steunen we de boeren ook nog een beetje.”

VOLDAAN GEVOEL “Hoe de toekomst er uit ziet, dat weten we niet, maar laten we zo positief mogelijk blijven en elkaar door dik en dun steunen. We hebben

trouwens ook een ontzettend hecht team. We zijn er eigenlijk altijd voor elkaar. Ik vind het mooi en dankbaar werk. Ik doe het met heel veel plezier. Zou het voor geen goud willen missen. Elke avond is voor mij een feestje, waarvan ik met een heel voldaan gevoel thuiskom. Zelfs nu nog. Laatst, die avond toen iedereen ging klappen voor de zorg, dat was echt niet nodig hoor, voelde ik me wel een beetje vereerd. Helemaal toen iedereen riep: ‘Fokelien, dat doen we voor jou!’”


10

NUMMER 04 • 2020 BRANDED CONTENT

TEKST EELKE LOK // BEELD YVONNE VAN DRIEL - A3 IMPRESSIES

IEDEREEN KAN MEEDOEN! COÖPERATIE STAAT AAN WIEG VAN GLASVEZEL

Samenwerking, dat is het momenteel meest gehoorde woord in de gehele coronacrisis. Het om elkaar denken is daarin het allerbelangrijkste. Dat doen de Nederlandse burgers nu op de meest verrassende wijze. Daar kan een overheid alleen maar op hopen. Een breed gedragen collectieve aanpak heeft meer waarde dan opgelegde beslissingen. Collectieve aanpak is een mooi woord voor ‘door en voor ons allemaal’. DFMopGlas, dat druk bezig is om de glasvezel in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân te verzorgen, komt ook voort uit een breed gedragen burgerinitiatief. Zo’n collectief ontstaat als een burger een individueel probleem heeft. Dan ontdekt hij dat nóg iemand dat probleem heeft. En dan nog iemand. Die gaan dan bij elkaar zitten. En ze ontdekken dat het probleem oplosbaar is, als ze het maar gezamenlijk aanpakken. Dat is ook het geval met internet. In het buitengebied hebben veel mensen een probleem met de snelheid en stabiliteit van hun internet. Ook zien zij in dat de toenemende digitalisering dit probleem zal versterken. En dat het zelfs zo erg wordt, dat je niet overal mee kunt doen aan wat elders als normaal wordt beschouwd. En die buitenwereld houdt geen rekening meer met adressen die nog steeds een probleem hebben. En houden. Als DFMopGlas er tenminste niet zou zijn.

GEEN NUTSVOORZIENING Internet ervaren de gebruikers als een nutsvoorziening. Dat het er is, wordt wel geregeld…denken we. We willen verbonden blijven met elkaar. Maar ook met het nieuws, met wat er speelt. Je voelt dat allemaal als basislevensbehoefte. En soms is dat ook zo. De ontwikkelingen in de zorg bijvoorbeeld, maken dat een optimale ‘connectiviteit’ direct invloed heeft op de leefbaarheid. En tijdens de coronacrisis ontdekten ook veel bedrijven en instellingen dat het ‘thuis werken’ nogal een forse aanslag doet op de internetvoorzieningen en mogelijkheden. Er blijkt meer nodig dan we nu hebben. Maar wordt dat zomaar geregeld? Want internet is officieel geen nutsvoorziening. De internetvoorzieningen zijn indertijd ‘aan de markt overgelaten’. De beschikbaarheid en kwaliteit van internet zijn dus afhankelijk van het marktmechanisme: meerdere marktpartijen die onderling concurreren naar de gunst van de gebruiker. Dat werkt in dunbevolkte en daarmee commercieel onaantrekkelijke gebieden, echter niet. Bovendien is vanuit de historie een verdeling in de markt ontstaan, die

niet meer opgeheven kan worden, zonder veel geld te verspelen. En dan gebeurt er dus niets.

op te heffen. Dat begint met een extra voorziening in de meterkast. Dan valt er wat te kiezen.

De oprichters van Coöperatie De Fryske Mienskip op Glas UA vinden wel dat internet een dienst van algemeen nut is. Als er voldoende draagvlak is kan collectief bij alle individuele deelnemers een nieuwe toekomstbestendige internetvoorziening worden aangelegd. Een eigen glasvezelnet. Niet alleen om een bestaand verbindingsprobleem op te lossen. Ook om ervoor te zorgen de huidige afhankelijkheid van de falende marktwerking

LEDEN Bij een collectieve aanpak hoort een rechtsvorm: de coöperatieve vereniging. Binnen een vereniging bepalen de leden de koers. Dat is ook zo bij de coöperatie. Coöperatie DFMopGlas realiseert voor haar leden dus dat glasvezelnetwerk. De leden houden zeggenschap over dat netwerk. Dat is ook logisch, samen zorgen ze er immers voor dat het er komt. Een coöperatie is niet uit op winst, maar moet wel goed

draaien. De leden bepalen waar dat geld naar toe gaat. Zoals ze ook meepraten over het aantal dienstproviders, de televisieprogramma’s en eventuele andere gezamenlijke diensten. De coöperatieve aanpak is niet nieuw. Met een aarzelende overheid of achterblijvend passend overheidsbeleid, biedt de coöperatie de mogelijkheid op een democratisch manier invulling te geven aan de wijze waarop het de deelnemers wel past. Zo zie je nu nieuwe coöperaties ontstaan in zorg en onderwijs, maar ook in de arbeids- en ziekteverzekeringsregelingen. De glasvezelcoöperatie DFMopGlas is voor het bereiken van haar doelstelling (‘ieder adres moet mee kunnen doen’) een samenwerking aangegaan met Delta Fiber/Glasvezel buitenaf. Samen zorgen ze ervoor dat iedereen een aanbod voor aansluiting krijgt. Voor het buitengebied zorgt Glasvezel Buitenaf voor de aanleg en voor de kernen DFMopGlas. Alleen als er voldoende leden zijn. Dat zijn in potentie alle inwoners van alle kernen van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. De focus ligt eerst

op de kleinere kernen. Voor het buitengebied zijn al voldoende aanmeldingen.

INFORMATIE In Súdwest-Fryslân hebben veel kleine kernen het al gehaald, maar nog niet allemaal. Omdat de aanleg van het buitengebied nog niet is gestart, hebben alle kernen nog de kans mee te gaan in de aanleg. Daartoe was een groot aantal bijeenkomsten georganiseerd in zowel kleine als grotere plaatsen. Daar had DFMopGlas mensen willen informeren zodat de mensen over de eigen digitale bereikbaarheid na gaan denken. En natuurlijk interesseren voor de coöperatieve doelstelling. De coronacrisis heeft echter veroorzaakt dat al die bijeenkomsten moesten worden afgelast. DFMopGlas zoekt nu naar mogelijkheden om de belangstellenden op een andere manier te informeren. Veel zal gaan met videomateriaal, filmpjes met uitleg, webcasts etc. Precies datgene waar een stabiele supersnelle verbinding nog veel handiger voor zou zijn. Kijk dus op: www.dfmopglas.nl


bolsward-ijsselmeerkust

GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST.NL

11

TEKST WIM WALDA // BEELD STOCKPHOTO.COM

BRANDEND CONTENT

HEEL VEEL KLEINE BEETJES ZIJN BIJ ELKAAR EEN HELEBOEL

SCHULDEN, STRESS, OVERLEVEN… Iemand met schulden is 24 uur per dag bezig met overleven. Hoeveel moet ik deze maand betalen? Wie slaan we over tot volgende maand? Angst voor de deurwaarder, voor de betalingsherinneringen, die steeds minder vriendelijk van toon worden. De structuur is weg, de schuldeisers hebben de regie en bepalen wat je wanneer moet betalen. En dat overkomt echt niet alleen mensen met minimale inkomens, of ondernemers die (achteraf) een verkeerde keus hebben gemaakt. Er zijn talloze oorzaken waardoor mensen buiten hun schuld financieel in de problemen komen. Tessa van 36 is ervaringsdeskundige en doet haar verhaal. Hoe haar gezin dankzij maatwerk van schulddienstverlener Danny van het gebiedsteam van de gemeente Súdwest-Fryslân uit het dal klauterde en nu de toekomst weer met vertrouwen tegemoet kan zien.

Maak uw eigen geldplan met Startpunt Geldzaken

AANLEIDING Tessa: “Zolang je met twee inkomens op een plezierige manier rond kunt komen is er geen vuiltje aan de lucht. Je legt wat aan de kant en doet leuke dingen. Toen mijn man in een burn-out raakte werd er een gat in die veilige veste geslagen. Dat vang je op met je spaarpotje. Maar zodra de bodem daarvan in zicht komt zou je eigenlijk een soort Plan B moeten hebben. De auto gaat twee keer achter elkaar kapot, maar die heb je nodig voor je werk dus laat je hem repareren. Je krijgt een aanslag van de belasting over te veel ontvangen toeslagen – en dat zijn geen misselijke bedragen. Je wordt ontslagen en wisselt achter elkaar een aantal malen van baan. De structuur uit je leven is verdwenen, er ontstaan betalingsachterstanden. Je slaat de huur een keer over, de zorgverzekering, de energierekening. Je probeert alle ballen in de lucht te houden en bent daar zo op gefocust dat je niet in de gaten hebt dat de structuur uit je leven volledig is verdwenen. Het is een sluipend proces, maar uiteindelijk heb je een schuldenlast opgebouwd die in de tienduizenden euro’s loopt. De omslag was het telefoontje van Elkien: ‘De huur is niet betaald’. Dan moet je met heel veel schaamte vertellen wat er aan de hand is. Vervolgens kregen we de vraag: ‘Wil je dat we je daarmee helpen? Dat we een telefoontje voor je plegen?’

DE WEG OMHOOG “Je moet op dat moment over een drempel heen. Johan en ik werken beiden keihard, maar zijn de regie over onze financiën kwijt. Dan moet je je trots en schaamte aan de kant zetten.” Elkien nam contact op met het gebiedsteam van de gemeente Súdwest-Fryslân. Danny werd hun contactpersoon. Hij heeft 31 jaar ervaring als schulddienstverlener en ging samen met Tessa en Johan op zoek naar een oplossing. “Een eerste vereiste is om het vertrouwen te winnen,” vertelt hij. “Daarna moet er een inventarisatie worden gemaakt van de inkomsten, uitgaven en achterstallige betalingen. Je stelt tijdens de gesprekken vast welke oplossing bij de persoon in kwestie, in dit geval een gezin, past. Ik kan iemand plompverloren verwijzen naar een standaardoplossing, maar in dit geval hebben we gekozen voor een maatoplossing, waarbij enerzijds iemands eigenwaarde en autonomie worden gerespec-

Weet jij waar je geld aan opgaat? Wist je dat je zelf online jouw inkomsten en uitgaven kunt plannen? Dit kan via sudwestfryslan. startpuntgeldzaken.nl. • Wilt u (meer) geld overhouden? • Komt u elke maand tekort? • Wilt u ondersteuning voor uw kind? • Word je bijna 18? • Bent u zzp’er of wilt u zzp’er worden? • Wat kunt u doen aan uw pensioen? • Wilt u sparen voor studie (klein)kind? • Of heeft u geld over?

teerd, maar er aan de andere kant niemand tekort wordt gedaan. Dus hebben we een oplossing bedacht die past bij het gezin van Tessa en Johan. We hebben de regie teruggehaald naar het gezin en die zijn er mee aan de slag gegaan.”

MAATREGELEN Een eerste stap was het invullen van een Excel-bestand waarop nauwkeurig werd ingevuld wat er ‘binnenkwam’, wat er maandelijks moest worden betaald aan vaste lasten, het budget benodigd voor de kosten van levensonderhoud. Wat er overbleef was het bedrag dat beschikbaar was voor de aflossing van de openstaande schulden. “We hebben vervolgens een betalingsregeling voorgesteld aan alle schuldeisers en - niet onbelangrijk om vertrouwen te wekken

-meteen de eerste betaling”, vervolgt Tessa. “Daar zijn ze allemaal mee akkoord gegaan. We hadden de regie weer in handen. Daarnaast is er een extra rekening geopend, waarop het salaris van Johan wordt gestort en waar alle betalingsregelingen vanaf gaan. Automatisch, daar hoeven we niet meer naar om te kijken. En dat zorgt voor een enorm stuk rust.” Danny vult aan: “Het mooie is dat de knop omging bij Tessa en Johan. We hadden regelmatig gesprekken over het budget, over het feit dat er achter de keukentafel geld kon worden verdiend. Door de folders na te pluizen, door gebruik te maken van de app ‘toogoodtogo.nl/nl’, een app om voedselverspilling tegen te gaan. En

Stappenplan NIBUD voor financieel overzicht Soms raak je door een onverwachte situatie in de geldproblemen of schulden. Om hier weer uit te komen heeft het NIBUD een stappenplan gemaakt. Met deze stappen helpen zij je om weer overzicht te krijgen en uit beginnende schulden te komen. Ook zijn er andere websites met informatie over omgaan met geld en hulp bij schulden. Op onze website sudwestfryslan.nl/schulddienstverlening vind je hiervan een overzicht. Heb je nog wat extra hulp nodig? Neem dan contact op met het gebiedsteam van de gemeente Súdwest-Fryslân. Vul het contactformulier in op www.sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515. Ook kunt u contact opnemen met een vrijwilligersorganisatie. Zij helpen u graag verder. Een overzicht van ondersteuning vindt u in de Kansbrief. Deze vindt u op onze website www.sudwestfryslan.nl of in bibliotheek, buurt- of dorpshuis.

allerlei andere creatieve, maar ook prettige manieren om meer ruimte in je huishoudbudget te krijgen. Een manier om bewuster met geld om te gaan is bijvoorbeeld om die pinpas thuis te laten, maar aan het begin van de week het bedrag te pinnen waarmee je het die week moet doen. Je keert elk dubbeltje op die manier drie keer om en denkt keer op keer: ‘Heb ik dat wel nodig?’ Dus bewustzijn en regie over je financiën.”

RUIMTE, STRUCTUUR EN LUCHT Tessa steekt haar trots niet onder stoelen of banken: “De eerste schuldeisers zijn afbetaald, daar zijn we vanaf. Ik denk dat we in juli van dit jaar het grootste deel hebben weggewerkt, zodat we ook weer eens wat weg kunnen zetten voor onvoorzien. Er is weer structuur en we kunnen weer ademhalen. Als je hier vorig jaar zou hebben gezeten had je een heel ander verhaal gehoord. Advies voor mensen die in een soortgelijke positie zitten of dreigen te komen? Praat er over met iemand die je vertrouwt, een vriend, een kennis. En neem contact op met het gebiedsteam van de gemeente. Ook zijn er websites met informatie over omgaan met geld en hulp bij schulden. Op de website sudwestfryslan.nl/schulddienstverlening vind je hiervan een overzicht.

De geldplannen op sudwestfryslan. startpuntgeldzaken.nl geven adviezen, tips en belangrijke actiepunten die passen bij jouw situatie. Ook vind je er voorbeeldplannen van mensen in vergelijkbare situaties. Met startpunt geldzaken kun je stap voor stap jouw geldzaken in balans brengen en houden. Het invullen van de geldplannen is anoniem en gratis.

Ik weet als ervaringsdeskundige hoe moeilijk dat is, maar zodra je voelt dat je de regie begint te verliezen, moet je actie ondernemen, anders kom je op een hellend vlak en ben je meer gefocust op overleven dan op de oplossing voor het probleem. De aanpassingen die we met Danny hebben bedacht zijn eigenlijk maar klein, maar hebben zoveel lucht gebracht, structuur, regelmaat en daardoor vertrouwen in de toekomst, dat we weer kunnen leven in plaats van overleven.”

Aangepaste dienstverlening van de gemeente Súdwest-Fryslân Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus doen de medewerkers van onze gebiedsteams de komende weken geen huisbezoeken. Wel maken ze telefonische afspraken. U kunt op dit moment via de website www.sudwestfryslan.nl een afspraak maken met het gebiedsteam of door te bellen via telefoonnummer 14 0515.

Dit is informatie van


12

NUMMER 04 • 2020

NIEUWE DIERENPRAKTIJK IN MAKKUM

DIERENARTS JA ZIJN ONAFHAN RIENTS HEEFT DANKZIJ PASTIEL WERK GEVONDEN BIJ EMPATEC MEUBEL

ALLES OP DE RIT DOOR PASTIEL Vanaf zijn 15e is hij al aan het werk. Rients Bokma, 50 jaar jong. Geboren en getogen in Sint Nicolaasga. Hard werken kan hij wel. Hij deinst niet terug voor een uitdaging. Maar vijf jaar geleden gaat zijn eigen metsel- en voegbedrijf na tien jaar failliet. Hij zit diep in de put en komt in de financiële problemen. Meerdere mensen en instanties helpen hem er weer bovenop. Reïntegratiebedrijf Pastiel krijgt Rients z’n leven weer op de rit. En het belangrijkste: hij heeft weer werk. Bij Empatec Meubel in Franeker. Een gouden match! Dieptepunt

Een grote, zelfverzekerde man zit aan tafel. En praat honderduit. Vrolijk en oprecht. Nog niet heel lang geleden bereikt hij echter een dieptepunt in zijn leven. Na 35 jaar hard werken gaat zijn bedrijf failliet. Hij krijgt geldproblemen en komt op straat te staan. Hij meldt zich bij Het Leger des Heils om zijn uitkering op te gang te krijgen. Vier jaar zit hij in de schuldsanering en bewind voering. Een lang traject en een zware tijd. Maar Rients blijft geloven in een goede afloop. Een dak boven zijn hoofd is het eerste wat hij krijgt. Vanuit de bijstand komt ook Pastiel om de hoek kijken. En helpt hem aan werk en er weer bovenop.

Empatec meubel

Thuis zitten is niks voor Rients. Hij mist de structuur en de mensen om hem heen. Een Pastiel-traject op maat zorgt ervoor dat er precies datgeen gebeurt wat er nodig is voor Rients om weer aan het werk te gaan. Een sollicitatietraining, CV-training, een gesprek met een maatschappelijk werkster en een sportschoolabonnement zijn onderdeel van zijn traject. Ook diverse baantjes in de bouw, de productie en de groenvoorziening zorgen ervoor dat hij weer de nodige structuur krijgt. Maar de uiteindelijke samenwerking met Empatec Meubel lijkt een schot in de roos. Als productiemedewerker meubel voelt hij zich helemaal thuis. En wordt hij op waarde geschat. Hij kan zijn werkervaring volledig inzetten. Fluitend gaat hij naar zijn werk. Dit is zíjn plek. Met een jaarcontract als gevolg!

Positief

Rients zijn leven is weer mooi op de rit. Door zijn traject heeft hij geleerd anders om te gaan met geld. Financieel gaat het de goede kant weer op. Dat is een belangrijke stap. Ondanks alles kijkt hij niet negatief naar de afgelopen jaren. Hij weet wat hij kan en Pastiel en Empatec hebben ervoor gezorgd dat hij uit de problemen is geraakt. Zijn enige wens is gezond te blijven en bij Empatec te blijven. ‘Ik vergeet nooit wat Pastiel allemaal voor mij gedaan heeft. Ik had er niet zonder gekund’, sluit Rients positief af.

En dát is waar Pastiel het voor doet: het leven van mensen op de rit krijgen. En precies datgeen doen om hen weer aan het werk te krijgen. Een traject op maat, omdat ieder mens verschillend is.

Eind jaren tachtig vestigde de in Zevenhuizen (Groningen) geboren en getogen boerenzoon Jaap Harkema zich als zelfstandige met een dierenartspraktijk in Bolsward. In de ruim dertig jaar sinds de start heeft hij zijn wereld zien veranderen. Vormden bij de start de grote ( boerderij-) dieren zo’n negentig procent van zijn ‘patiënten’ en de kleine huisdieren circa tien procent, anno 2020 is dat ongeveer fifty/fifty. Zijn conclusie: het huisdier is meer en meer een gezinslid geworden.

V

Voor Jaap Harkema (59) was de keus voor diergeneeskundige geen moeilijke. “Ik ben opgegroeid op de boerderij en de link met de studie is dan snel gelegd. Ik ben in 1988 in Utrecht afgestudeerd en na een korte periode assistentschap kwam ik via een verzekeringsintermediair in Bolsward terecht. Zoals gemeld was het een bestaande gemengde praktijk zoals vrijwel elke kliniek destijds.”

MENEER JAAP

“In die tijd werd ik nog als ‘meneer’ aangesproken, ha ha! Nu is het ‘Jaap’ en dat vind ik wel zo prettig. Maar er is veel meer veranderd. De rol van een huisdier is substantieel anders dan pakweg in de jaren tachtig. Hoe dat komt? Ik denk dat het deels te maken heeft met de welvaartsstijging. De mensen hebben tegenwoordig gemiddeld een hoger besteedbaar inkomen en zijn bereid dat aan te wenden voor de gezondheid van hun huisdier. Al zijn er grenzen natuurlijk. In principe kun je met een huisdier kiezen voor dezelfde behandelingstechnieken dan in de humane gezondheidszorg.”

EERLIJK EN DIRECT We hebben hier bijvoorbeeld röntgen en echografie en kunnen bloedonderzoeken uitvoeren. CT-scans laten we door specialistische centra maken. Ook bieden we bijvoorbeeld oncologische behandelingen aan zoals bestralingen of chemokuren. Er zijn mensen die daar bewust voor kiezen. Als dierenarts heb ik daar geen waardeoordeel over. Ik vertel te allen tijde aan de mensen hoe mijn diagnose tot stand komt en hoe de prognose is met alle voors en tegens. Ik doe dat eerlijk en direct, zonder valse hoop te wekken of zaken erger voor te stellen dan ze zijn. De uiteindelijke beslissing wat te doen is vanuit mijn vakgebied altijd de kwaliteit van leven van het dier, maar ik heb er alle begrip voor dat er altijd een financiële component aan een behandeling kleeft. Ik kan wel stellen dat we een reële tariefstelling voeren. Niet voor niets hebben we hier mensen die afgeknapt zijn op de hoge kosten bij sommige collegae.” Sinds 7 maart heeft Dierenartsenkliniek Bolsward een nevenvestiging in Makkum. Jaap Harkema: “Aan de Bleekstraat 44 hebben we die samen met onze collegae uit Workum en Koudum, dierenkliniek ‘Van Waard tot Klif’, in het leven geroepen. We hebben weliswaar geen echt marktonderzoek gehouden, maar we wisten vanuit veel reacties dat er ruimte was om na het sluiten van de dierenpraktijk daar een nieuw steunpunt te openen. De vorige kliniek was een nevenvestiging van de praktijk uit in Witmarsum. De open dag bevestigde dat beeld want er was veel bezoek. We hebben al wat langer contact met ‘Van Waard tot Klif’ om meer samen te doen. Het uiteindelijke doel is om over twee, drie jaar één bedrijf te vormen waar diverse specialismen onder één dak vallen. Zelf wil ik me dan volledig richten op de kleine huisdieren “

Jaap Harkema “We hebben hier ook een naam opgebouwd als specialist in vogels.”


bolsward-ijsselmeerkust

GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST.NL

13

TEKST GERARD VAN LEEUWEN // FOTO’S JELLY MELLEMA FOTOGRAFIE

AP HARKEMA KOESTERT KELIJKHEID

Sinds 7 maart heeft Dierenartsenkliniek Bolsward een nevenvestiging in Makkum, aan de Bleekstraat 44.

“WE HEBBEN HIER EEN HOND GEHAD DIE EEN BEHOORLIJKE HAP SPACECAKE ACHTER DE KIEZEN HAD EN PUPS DIE VAN ALLES EN NOG WAT DOORGESLIKT HADDEN, WAARONDER CONDOOMS.”

VOLLEDIG ONAFHANKELIJK De samenwerking staat los van de grote ontwikkeling in de wereld van dierenartsen. Jaap Harkema: “Als je de landelijke trend ziet, vallen twee zaken op. Er zijn grote investeringsmaatschappijen die her en der, ook hier in deze regio, praktijken opkopen en een keten vormen. Het is uiteraard een verdienmodel, maar naast gezamenlijke inkoopvoordelen zitten er ook aanwijsbaar minder positieve aspecten aan. Hoe onafhankelijk blijf je als arts? Het is bekend dat een paar grote dierfarmaceuten en voedselproducenten een steeds grotere vinger in de pap krijgen. En is dat wenselijk? Natuurlijk hebben we ook hier onze voorkeuren. We werken hier bijvoorbeeld graag met het topmerk Royal Canin, maar dat wordt niet ‘van boven’ opgelegd en voor sommige medische problemen kiezen we voor iets anders. Daarin zijn we volledig onafhankelijk en dat wil ik graag zo houden.

Een andere ontwikkeling is het fenomeen van dierenartsen die spreekuur houden in bijvoorbeeld tuincentra. In de Ranzijn vestigingen onder andere. Ik zal helemaal niets afdingen op de kwaliteit van die artsen, maar ik constateer wel dat ze buiten de winkelopeningstijden ‘niet thuis geven’ en daar heb ik wél problemen mee. Wij staan hier met onze zelfstandige collegae 24 uur per dag, zeven dagen in de week klaar om zorg te verlenen. Ook op zaterdagnacht om drie uur. Hetzelfde geldt voor het doorverwijzen. Als er echt iets moet gebeuren , kun je in zo’n tuincentrum niet terecht. Dan kom je alsnog bij een andere dierenarts over de vloer.”

collega haar geruststellen met de woorden ‘dat ze voorlopig geen jonge katten zou baren’, ha ha ha!” Daarnaast heb je uiteraard te maken met vreugde en verdriet. Een dier dat geëuthanaseerd moet worden is ingrijpend voor de mensen. Een kitten of pup die lekker voorspoedig opgroeit en vervolgens gevolgd wordt op puppyspreekuur is de andere kant van het spectrum. Natuurlijk behandel ik alles vanuit de professionaliteit, dus neem het niet ‘mee naar huis’, maar dat het sociale aspect veel belangrijker is dan toen ik begon, is duidelijk. Mensen beleven het heel anders.”

SPECIALIST IN VOGELS BIJZONDERE GEVALLEN In zijn meer dan dertigjarige praktijkervaring heeft Jaap Harkema veel meegemaakt, waaronder een aantal zeer bijzondere gevallen. “We hebben hier ooit een schaap gehad die op de Zeedijk in de buurt van Harlingen beschoten was met een pijl en boog. Dat maak je vrijwel nooit mee. Ik heb toen die pijl kunnen verwijderen. Het is overigens goed afgelopen met dat dier. Ook hebben we hier een hond gehad die een behoorlijke hap spacecake achter de kiezen had en pups die van alles en nog wat doorgeslikt hadden, waaronder condooms. Een van de leukste voorvallen was een vrouw die anticonceptiepillen voor een kat had verwisseld en ze aan haar zelf had toegediend. Ze kwam lichtelijk gepanikeerd binnen. Gelukkig kon mijn

Honden en katten vormen het leeuwendeel van de clienten van Jaap Harkema. “Dat zal zo’n negentig procent zijn van de kleine huisdieren. We hebben hier echter ook een naam opgebouwd als specialist in vogels. We werken hierin nauw samen met een collega uit Zelhem, die hier eens per twee weken spreekuur houdt. Ik vind het prachtig, al die fraaie kleuren van papegaaien, zangvogels et cetera. Je zult verbaasd staan hoeveel mensen nog volières hebben en aan tentoonstellingen meedoen. Al met al kun je constateren dat dieren een steeds belangrijker rol spelen in het gezinsleven. Dat geldt voor de gezonde dieren, maar ook voor het afscheid nemen. Niet voor niets is hier in Bolsward een aantal maanden geleden het tweede dierencrematorium in Friesland geopend.”


NUMMER 04 • 2020

ONDERNEMEND BOLSWARD

BEZORGT! Zo heb je op donderdagochtend 12 maart jongstleden een interview met Bolswards Nieuwsblad over jouw visie als voorzitter van Ondernemend Bolsward en zo is er diezelfde middag opeens grote ongerustheid en diverse maatregelen vanwege het coronavirus. Daar kwam de zondag daarop de sluiting van de horeca en recreatiesector overheen. Eén groot drama! De visie die ik op 12 maart verkondigde dan maar overboord gooien? Nee, dat zou korte termijn denken zijn. Dus die visie blijft wel staan en bovenal, het is een positieve visie. En als ik dan zie hoe positief bijvoorbeeld de meeste horecabedrijven en de winkels, die niet of nauwelijks meer bezocht worden, erin staan, dan kunnen we ook niet anders.

Als Vereniging Ondernemend Bolsward hebben we onze website www.bolsward. nl ter beschikking gesteld van de ondernemingen die extra service zoals bezorgen en/of afhalen aanbieden in en om Bolsward. Op die website onder het kopje ‘zien en doen’ kunt u ze vinden. En, beste Bolswarders (en omgeving,) bestel nou gewoon bij ze, ze hebben het nodig, de stad heeft het nodig en de economie heeft het nodig. Wat kunnen we voor de andere (zwaar) gedupeerde bedrijven doen, vraag je jezelf regelmatig af. En dat doen ook mijn medebestuursleden continue. We staan in nauw contact met de gemeente, we knokken voor onze ondernemers en discussiëren soms zwaar, al is de gemeente best bereid te helpen. We spelen alle relevante informatie door aan onze leden en geven vooral aan hoe je iets minder gedupeerd kunt zijn of worden. En wat dat laatste betreft… Koopt u wat u nú echt nodig heeft alstublieft in Bolsward, ook bij de bezorgende ondernemers. En als straks het hele drama voorbij is, blijft u dat dan doen, ook als bedrijf die toeleveranciers nodig heeft. Bolsward zit er vol mee, kijkt u onze ledenlijst op www.ondernemendbolsward.nl er maar op na. Op de pagina hiernaast noemen we alvast een aantal ondernemers die hun boodschap willen brengen. Zoals gezegd: kijk op bovengenoemde website voor meer informatie. Niels Engelmoer, voorzitter van de Vereniging Ondernemend Bolsward

FOTO JELLY MELLEMA FOTOGRAFIE

14


bolsward-ijsselmeerkust

GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST.NL

15

BOLSWARD BEZORGT! SHOP ONLINE IN BOLSWARD

ONDERSTEUN TIJDENS DE CORONACRISIS JOUW FAVORIETE WINKELS EN HORECA IN BOLSWARD Tijdens de coronacrisis roepen we inwoners op lokaal te blijven shoppen in Bolsward. Vele ondernemers in Bolsward hebben naast hun fysieke winkel ook een webshop of je kunt online shoppen via hun facebook op instagram. Sommige (horeca)ondernemers hebben nu (tijdelijk) een afhaal e.o. bezorgservice in het leven geroepen voor maaltijden.

In samenwerking met GrootBolsward-IJsselmeerkust wil de VOB de ondernemers een hart onder de riem steken en komen binnenkort met een online platform, zodat u als lezer in een oogopslag kunt zien welke ondernemer nog te bereiken is, dan wel via app, telefoon, website of facebook. Hieronder alvast een overzicht van een aantal ondernemers die u nog steeds iets te bieden heeft. Ga naar de website, facebookpagina of bel ze op!

RIJWIELHANDEL DE KROON

ETOS

ES-STER

WELCOM BIJ BOORSMA

AUTOBEDRIJF STOEBO

Rijwielhandeldekroon.nl. Haal en breng service en privé shoppen buiten de openingstijden. Tel 0515-572404 / 06-51212792.

e-mail: etosbolsward@hotmail.com. Tel 0515-573 954.

Geopend op ma -za van 9:00 - 13:00 uur www.es-ster.nl. e-mail info@e-ster.nl. Tel 0515-335450

www.welcombijboorsma.nl. e-mail b.boorsma@ welcombijboorsma.nl. Tel 0515-781075.

www.stoebo.com info@stoebo.com Tel 0515-572626.

HEMA Tel 0515-572612.

EP MENSONIDES BOLSWARD epmensonidesbolsward.nl. Tel 0515-727002.

SPORTHUIS A.P. VAN DER FEER MEIS-GROEN EN WONEN www.meis.frl Tel 0515-756462.

apvdfeer.nl Tel 0515-572397.

ECHTE BAKKER POSTHUMA Online boodschappen doen op www.puurposthuma.nl. Tel 0515-331406.

STUDIO CHANTAL

ANGÉLIQUE BEAUTY & WELLNESS BOLSWARD

www.facebook.com/ studiochantalkapsalon Bestellen via 06-51882512 (whatsapp)

info@angeliquebeautyenwellness. nl Er kan besteld worden. Tel 0515-577897.

MODE IN BOLSWARD INTENCE MODE Volg ons op facebook: @IntenceMode Tel 0515-575075.

DIERENWINKEL A.P. VAN DER FEER discusvanderfeer.nl Tel 0515-581252.

facebook @modeinBolsward Visser mode mens wear 0515-767008. Visser mode womans wear 0515-572387.

SIKMA www.sikmabolsward.nl. Gratis bezorgen binnen Bolsward. Tel 0515-573153.

RESTANT SHOP STEETONE-CECIL Volg ons op facebook: @StreetOne-Cecil. Tel 0515-870010.

Bestellen kan via telefoon en e-mail: info@restantshop.com. Tel 0515-581366.

PEARLE OPTICIENS www.pearle.nl/opticien/bolsward Dicht maar niet gesloten. Contactlenzen en vloeistoffen bestellen en bezorgen. e-mail fil357@pearle.nl. Tel 0515-574071.

HENDRIKSEN FASHION www.hendriksenfashion.nl Tel 0515-575 500.

PRIMERA BOLSWARD OPTIEK PETER Geopend op ma -za van 9:00 - 13:00 uur en op afspraak e-mail info@optiekpeter.nl. Tel 0515-335449

e-mail bolsward@primeranet.nl. Tel 0515-577878.

LAVA info@lavabolsward.nl. volg ons op facebook en instagram: @LavaBolsward. Tel 0515-857782.

DA DROGIST Wij zijn open. Alleen geen koopavond.Bestel online op DA.nl of per mail of telefonisch email: jjatsma@gmail.com Tel 0515-542119 Workum. Tel 0515-576820 Bolsward.

BRASSERIE E&D Wij bezorgen 7 dagen van 17:00 - 20:00 uur Volg ons op facebook: @Brasserie.ED. Volg ons op instagram: @brasserieed. Tel 0515-576406.

HARRÉ TAPAS Wij bezorgen in- en rond Bolsward. www.harrebolsward.nl. Tel 06-34089803.

JENSEN FAMILY SHOP BOLSWARD

JACOBS KITCHEN

elke dag open van 10:00 - 17:00 uur behalve op zondagen Online: www.jensenfamilyshop.nl Volg ons op facebook en instragram @jensenfamilyshop

Maaltijden zijn te bestellen via www.thuisbezorgd.nl/ jacobs-kitchen. e-mail: info@jacobs-kitchen.nl. Tel 0515-769016.

BOLSWARD BEZORGT!

KIJK VOOR ALLE ACTUELE ACTIES OP: WWW.BOLSWARD.NL


16 LIFESTYLE TRENDS

Deze zomer al 5 jaar stevig aan het roer! Ook dit seizoen worden we verrast door een kleurrijke nautische collectie bij Skipperland in Lemmer.

Thuis in Friesland!

De felle kleuren knallen direct in het straatbeeld of op het strand. Luhta, Joules en Chiemsee stromen over van de heldere, frisse kleuren en prachtige details. Kraakhelder wit en nautisch blauw mogen natuurlijk ook niet ontbreken, op het terras, strand of het water, deze kleuren voelen zich overal thuis. Om je outfit compleet te maken kies je uit een uitgebreide schoenen collectie, waaronder merken als Sorel, Dubarry, Helly Hansen en Sebago.

Klassiek & tijdloos De klassieke merken, zoals het Franse Saint James en het Zweedse Holebrook hebben een tijdloze uitstraling, met de prachtige stoffen en nautische details word je rijkelijk beloond. Heerlijke warme vesten met windstopper die jou te allen tijde beschermen in weer en wind. Sportief en/of klassiek, er is altijd een stijl die bij je past en waar je je in thuis voelt.

Onder elke omstandigheid het water op! Wil jij optimaal kunnen varen onder elke omstandigheid? Kies dan voor Musto of Helly Hansen! Technische materialen, praktische details en mooie kleurstellingen zijn ook dit jaar ruim vertegenwoordigd. Even een stoere blik erbij en je kunt zo het water op.

Deze collectie zorgt er ook dit jaar weer voor dat jij als buitengenieter nooit de plank misslaat. Of je nu met de hond wandelt, op het strand ligt, op of langs het water je vertier zoekt, er is altijd een perfecte outfit voor jou. Mocht dat in de kou zijn of juist in de warmte, in Nederland weet je het tenslotte nooit, dan kan ‘Stanley’ jou vast ‘helpen’ om je favoriete drankje warm of koud te houden.

Laat de zomer maar komen! Merken als Chiemsee, Shiwi en Protest laten jou ook stralen langs of op het water. Met het Friese merk Cyell koop je een bikini zoals jij het wilt, je stelt je eigen set samen waarin jij je goed voelt.

Proost, op een mooie, sportieve, eindeloze zomer!

Alle artikelen op deze pagina zijn verkrijgbaar bij Skipperland Lemmer. Kortestreek 8, 8531 JE Lemmer, 0514 726 011 - www.skipperland.nl


GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST.NL

FIETSEN IS GEZOND. JUIST NÚ!

Iedereen weet denken wij wel dat fietsen gezond is. Je werkt aan je conditie en je bent buiten. Fietsen kan tegenwoordig op veel verschillende manieren: woonwerkverkeer, hobbymatig, elektrisch, sportief of in het bos. Alle keren ben je in beweging en in de buitenlucht.

Juist in deze tijd, met het heersende coronavirus, is het misschien wel extra belangrijk om te blijven fietsen. Volgens de artsen maak je daarmee je longen groter en sterker. Dus waarom dan nu niet op de fiets?

17

WILT U LIEVER NIET IN DE WINKEL KOMEN? RIJWIELHANDEL DE KROON KOMT OOK GRAAG BIJ U THUIS OM EEN AANTAL FIETSEN TE KUNNEN TESTEN!

Hieronder laat RIJWIELHANDEL DE KROON een aantal sportieve modellen zien, die voor iedereen en alle doeleinden geschikt zijn. MERIDA CROSSWAY URBAN

Met de Merida Crossway Urban in stijl van A naar B. Het is een stijlvolle en snelle hybride fiets met een licht aluminium frame, carbon voorvork, degelijke Shimano XT 2x11 versnellingsgroep en hydraulische schijfremmen. De optie om een bagagedrager te monteren is er.

Deze sportieve fiets staat bij ons in de etalage en bieden wij aan voor een aanbiedingsprijs van €959.

GAZELLE MEDEO T9 HMB

GAZELLE CHAMONIX T27

De prijs is vanaf €2499 met 300W accu.

De prijs van deze fiets zit op €999

De Gazelle Medeo T9 HMB is een vlotte elektrische derailleur fiets voor recreatieve tochten. De fiets heeft dynamische looks en krachtige prestaties. Voorzien van Shimano schijfremmen voor een optimale remprestatie. Een sportieve fiets maar wel met de comfortabele ‘Gazelle touch’. Deze fiets is voorzien van een krachtige Bosch middenmotor en keuze uit 3 verschillende accu’s.

De Gazelle Chamonix T27 heeft een strak en lichtgewicht frame die zorgen voor exacte stuureigenschappen. De fiets is voorzien van een beproefde schakelcombinatie van Shimano. Het stuur is onderweg eenvoudig verstelbaar zonder gebruik te hoeven maken van gereedschap. Met de naafdynamo en de geïntegreerde kabels kan de Gazelle Chamonix T27 tegen een stootje.

TREK FX1 DISC

De Trek FX 1 Disc is een lichtgewicht aluminium hybride fiets die er net zo fantastisch uitziet als hij rijdt. Hij heeft een heleboel versnellingen zodat je comfortabel over elk soort ondergrond kunt cruisen. Verder heeft hij krachtige schijfremmen die je vertrouwenwekkende remkracht geven in goed en slecht weer. Hij is perfect geschikt voor iemand die vaker wil fietsen, een beetje aan de conditie wil werken of naar het werk wil fietsen op een veelzijdige fiets met een levenslange garantie op het frame.

MERIDA CROSSWAY 40

De Merida Crossway 40 is veelzijdig en comfortabel. Een Crossway hybride fiets is de ideale fiets voor ontspannen fietstochten. Dankzij de verende voorvork en de iets bredere banden is een uitstapje van de verharde weg af ook geen enkel probleem. Voorzie de fiets van spatborden en bagagedrager en je hebt ook een uitstekende fiets voor dagelijks gebruik.

Voor €549 rij je al weg op deze sportieve fiets.

MERIDA ESPRESSO 300

De Merida eSpresso 300, een elektrische fiets met een soepele en stille ondersteuning. De Shimano Steps E5000 middenmotor weegt slechts 2,5kg en biedt een soepele en stille ondersteuning. Het vermogen van 40Nm zorgt ervoor dat jij en je bagage moeiteloos van A naar B gaan. Ideaal voor gebruik in de stad. Het vernieuwde frame met centrale montage van de batterij zorgt voor een extreem stabiele fiets.

De fiets wordt standaard geleverd met een 500W accu voor een prijs van €2499.

Voor deze fiets betaal je slechts €449.

TREK VERVE+ 3

TREK T100

De Trek T100 is een instapmodel trekkingfiets. Hij is bedoeld voor comfortabele en zorgenvrije recreatieve ritten. Of je nu voor je plezier rijdt, de natuurgebieden gaat verkennen of een fietsvakantie maakt, de Trek T100 biedt je een leuke en comfortabele rij ervaring.

Aanbiedingsprijs €535.

De Trek Verve+ 3 is een elektrische hybride fiets die elke fietsrit en elk uitstapje een heerlijke boost geeft. De trapondersteuning van Bosch is krachtig en betrouwbaar, en de batterij zit volledig geïntegreerd in het frame, wat er prachtig uitziet en voor een betere balans zorgt. Je hebt geen gereedschap nodig om hem uit te nemen! Deze e-bike is uitgerust met onderdelen waarbij comfort en veiligheid voorop staan, zoals een soepele geveerde voorvork en geveerde zadelpen, ergonomische contactpunten, brede en stabiele banden en verlichting voor en achter.

De fiets is standaard uitgevoerd met een 400W accu voor een prijs van €2699.

CORTINA MOZZO PRO

De Cortina Mozzo Pro heeft 11 versnellingen, dubbele handremmen en een mat frame met reflecterende details. De Cortina Mozzo Pro valt niet alleen overdag, maar ook ’s avonds op. De supersnelle bike doet mannen- en vrouwenharten sneller kloppen. De Cortina Mozzo Pro heeft een Gates riem aandrijving, tandwielen en een stuurpen met USB-poort om tijdens het fietsen je telefoon op te laden.

De prijs voor deze gave bike is € 1599.

De artikelen op deze pagina zijn verkrijgbaar bij Rijwielhandel “de Kroon”, Dijkstraat 8, 8701 KB Bolsward. Tel. 0515 572 404 - www.rijwielhandeldekroon.nl


18 LIFESTYLE TRENDS INTERIEURTIPS DOOR:

Evelyne Bok werp.nl www.evelyne-ont

MAAK HET FIJN in eigen huis en tuin!

Maak van je huis een droomhuis!

In tijden van onzekerheid, waarin het coronavirus onze dag bepaalt; waar we even geen grip hebben op hoe het er volgende week uitziet, geef ik je graag tips om het thuis fijn te maken. Een groot gedeelte van de mensen werkt thuis, maar hoe maak je deze plek echt prettig en werkbaar? Er zijn ook mensen die binnen of buiten gaan klussen; er is ineens zoveel tijd om thuis aan de slag te gaan; alle klussen die lang bleven liggen worden nu massaal opgepakt; je wilt je tijd nuttig invullen. Logisch, we zitten gewoon niet graag stil. Samen met KARWEI inspireren we graag!

DEZE TOOLS HEB JE NODIG

OM ZO FIJN EN GEZOND MOGELIJK THUIS TE WERKEN! Om optimaal thuis te kunnen werken is het belangrijk om je eigen plek te hebben. Helaas heeft niet iedereen de luxe van een home office thuis. Toch is het belangrijk om een aantal tools wel in huis te hebben, buiten een laptop en telefoon. Wanneer je door je werkplek geïnspireerd wordt, word je ook geïnspireerd in je werk zelf. Een inspirerende omgeving zorgt voor meer creativiteit. Tijd voor een dosis inspiratie voor je thuiswerkplek.

TIP1

INSPIRATIE VOOR JE TUIN ALS VERLENGSTUK VAN DE WOONKAMER Ben je op zoek naar tuininspiratie en wil je graag je tuin zoveel mogelijk betrekken bij het interieur? Met deze tips maak je van je tuin een verlengstuk van de woonkamer en zorg je ervoor dat het knusse en sfeervolle gevoel van binnen ook buiten terugkomt. Zet op zonnige dagen de deur lekker open en maak van je woonkamer en tuin één geheel.

KLEUREN IN DE TUIN

jouw interieur en kies hier de tuinmeubels op uit. Creëer buiten een warme, knusse eethoek met grote houten tuinmeubels of neem de stoere, industriële stijl van binnen over met een donkere loungebank. Met gekleurde tuinstoelen kun je de kleuraccenten van binnen ook meenemen naar buiten. Zo maak je van de tuin een gezellig, kleurrijk geheel en past de buitenruimte bij de stijl van binnen.

Wil je productief blijven werken op een dag? Dan is ONTSPANNING eigenlijk het allerbelangrijkste. Zorg ervoor dat je een plek hebt waar je even tot rust kunt komen. Zet hier bijvoorbeeld een lekkere loungebank of een fauteuil neer, zodat je daar even kunt koffiedrinken of een telefoongesprek kunt voeren. Ontspanning zit daarnaast ook in een juiste werkhouding en goeie bureaustoel. Wanneer je namelijk lekker zit in de juiste houding, kun je je beter ontspannen.

TIP 2

Daarnaast blijkt dat EEN INSPIRERENDE WERKPLEK tot stand komt door er een persoonlijke touch aan te geven. Zoals bijvoorbeeld een rustgevende kleur (zoals blauw), die prettig voor je voelt. Of zet een paar planten of een leuk souvenir neer op je bureau.

Bekijk welke kleuren je in je interieur binnen tegenkomt en welke kleuren je terug wil laten komen in de tuin. Heb je in de woonkamer bijvoorbeeld een muur in een bepaalde kleur? Deze kleur kun je in accenten terug laten komen in de tuin door bijvoorbeeld stoelen, kussens, vloerkleden of bloemen in deze kleur toe te voegen. Zo trek je de kleuren van binnen door naar buiten. Misschien heel rigoureus maar wel echt een sfeermaker: de zwarte schutting.

TUINSTIJL MATCHEN MET INTERIEUR

Je kunt de stijl van de woonkamer ook doortrekken naar buiten. Creëer bijvoorbeeld een zithoek in moderne, botanische, Scandinavische of industriële stijl en pas de zithoek buiten aan, aan de stijl van binnen. Met een lekkere loungebank en veel comfortabele kussens wordt de zithoek buiten misschien net zo populair als de bank en zithoek in je woonkamer!

TUINMEUBELS

Ze zijn er in verschillende stijlen. Bepaal welke stijl je wilt overnemen uit

SHOP IN

STYLE!

TIP 3

Het gewenste RUIMTELIJKE EFFECT wordt gecreëerd door de bureaus niet tegen de muur te zetten, maar juist in het midden van de kamer, tegen de bank bijvoorbeeld. Zo heb je niet het gevoel alsof je opgesloten zit zodat je meer geïnspireerd raakt door de omgeving; overigens is dit voor mensen die zich moeten concentreren misschien niet echt handig.

BESTRATING

Heb je openslaande deuren naar de tuin? Bekijk dan welke tuinbestrating past bij de binnenvloer die aan de tuin grenst. Bij een houten vloer kun je bijvoorbeeld het hout door laten lopen naar het terras, door het gebruik van houten vlondertegels. Let er wel op dat het hout binnen en buiten dezelfde tint heeft. Zo wordt de tuin écht een verlengstuk. Of ga juist voor een speels effect en creëer een opvallend contrast tussen de bestrating in de tuin en de vloer binnen. Leg bijvoorbeeld grote tuintegels in combinatie met een houten vloer. Maak de tuin extra huiselijk met een vloerkleed. Met een buitenkleed zorg je nog meer voor dat knusse gevoel van binnen. Zorg voor een prettig huis en gezellige tuin, maar vooral, zorg goed voor elkaar.

WIL JIJ JE INTERIEUR OOK AANVULLEN MET MOOIE ACCESSOIRES? OF BEN JE NU ECHT TOE AAN EEN ANDERE KLEUR OP DE MUUR? KARWEI HELPT JE MET AL JE KLUSSEN!

TIP 4

Daarnaast blijkt dat EEN VERLICHTE WERKPLEK zorgt voor een hogere productiviteit dan een donker hol. Zorg daarom voor de juiste lampen of veel ramen op je werkplek. Ook een opgeruimde werkplek draagt bij aan een inspirerende omgeving; je krijgt namelijk meer rust in je hoofd, waardoor er meer ruimte ontstaat om creatief te denken.

TIP 5

Zorg voor VOLDOENDE PRIVACY EN RUST op je werkplek. Veel geluidsprikkels kunnen je creatieve bubbel namelijk verstoren. Zorg ervoor dat je je op het gewenste moment in je eigen bubbel kunt terugtrekken.

Ook advies...?!

Evelyne geeft interieuradvies aan huis. Neem gerust contact op voor meer informatie


GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST.NL

19

JITSKE DIJKSTRA-YNTEMA VAN FINZIE

“Woningmarkt is een rollercoaster” De woningmarkt is een ‘rollercoaster’. De hypotheekrente staat op een historisch laag niveau en de woningprijzen zijn de afgelopen jaren met dubbele cijfers in waarde gestegen door een overspannen woningmarkt. Het woord ‘overbieden’ is meer regel dan uitzondering en kopers moeten samen met hun financieel coach vaak een behoorlijk blik aan creativiteit opentrekken om hun droomwoning in handen te krijgen. Jitske Dijkstra, financieel coach bij Finzie in Sneek, geeft een inkijkje in de onvoorspelbare huizenmarkt en heeft daarnaast een aantal do’s en don’ts voor potentiële huizenkopers. Wie is Jitske Dijkstra en wat is Finzie?

Jitske Dijkstra, getrouwd, drie kinderen, is financieel coach bij Finzie en heeft een eigen kantoor in Sneek. Finzie is een organisatie van mensen die een passie hebben voor financiële zaken zoals hypotheken en verzekeringen. Jitske volgde de opleiding Commerciële Economie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ze werkte 15 jaar bij een grote bank als financieel adviseur tot ze het gevoel kreeg dat zij en de bank uit elkaar gegroeid waren. Ze nam ontslag en schreef zich in bij de Kamer van Koophandel. Ze werkte een poos als interim financieel adviseur, maar pakte, toen ze de kans kreeg om in Sneek een eigen Finzie vestiging te beginnen, deze mogelijkheid met beide handen aan. Jitske is gepokt en gemazeld in de financiële wereld en wil voor haar klanten het onderste uit de kan halen.

Onafhankelijk adviseur

De huizenmarkt is een ‘gekke’ markt met jaarlijks aanzienlijke waardestijgingen van de huizen, aanvankelijk eerst alleen in de Randstad, maar nu ook in Friesland. Het overbieden van de vraagprijs is vaak meer regel dan uitzondering. We zitten in een overspannen markt, waarbij de vraag naar betaalbare huizen groter is dan het aanbod. Het aantal jaarlijks gebouwde huizen is

te laag om de vraag naar woningen op te vangen. De bouwstop in de CO2- en PFASdiscussie heeft dat er niet beter op gemaakt. Dan ontstaat er schaarste en gaat de prijs omhoog. “Mijn advies,” steekt Jitske van wal “is om, als je plannen hebt om een huis te kopen, of dat nu om een starterswoning gaat, een twee-onder-een-kap, vrijstaand huis of een appartement, een onafhankelijk hypotheekadviseur in de arm te nemen. Als adviseur begin ik standaard met een intakegesprek. Daarin wordt de financiële situatie nauwkeurig in kaart gebracht, zoals beide inkomens, het spaargeld en/ of eventuele steun van ouders. Niet alleen

‘harde’ informatie zoals het maximaal te lenen bedrag en daarmee de maandelijkse aflossing – wat mensen kunnen betalen maar zeker net zo belangrijk: wat mensen maximaal per maand willen betalen aan aflossing. Ik neem met ze door waar zij zich prettig bij voelen en wat bij hen past.”

Overbieden riskante strategie

“Vervolgens zie ik mensen op zoek gaan naar ‘hun’ huis. Ze krijgen daarbij vaak te maken met het zogenaamde ‘overbieden’, waarbij iemand bereid is meer te geven dan de vraagprijs. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de eerdergenoemde overspannen markt. Het komt niet zelden voor dat stellen daardoor keer op keer achter het net vissen. Het is dan zaak om het hoofd koel te houden en je geduld niet te verliezen. Het is zuur wanneer je keer op keer ‘jouw droomhuis’ aan je neus voorbij ziet gaan doordat iemand anders bereid is om meer te betalen, maar aan overbieden zit ook een risico. Namelijk dat het bod hoger is dan de taxatiewaarde, het bedrag dat de bank maximaal financiert. Dan ontstaat er een gat tussen het bod en de hoogte van de hypotheek. Dat bespreek ik in het adviesgesprek ook uitgebreid met potentiële kopers. Overbieden heeft alleen zin als je een bedrag aan eigen geld hebt dat het gat opvangt tussen de prijs die je biedt en het bedrag dat de bank bereid is te financieren, of wanneer je ouders hebt die bij kunnen en willen springen.”

Gekke markt

“Ik heb wel huizenverkopers gehad die meer dan twintig bezichtigingen kregen. Ongekend. Daar staat tegenover dat er naar bepaalde woningen, waarvan ik had verwacht dat ze in een vloek en een zucht verkocht zouden zijn, helemaal geen vraag was. Onverklaarbaar vind ik dat en van collega’s hoor ik dezelfde geluiden. Het is dus een gekke, onvoorspelbare markt.

Voor starters is de situatie moeilijk. Er is krapte op de huizenmarkt en wanneer er een huis in de juiste prijsklasse te koop komt, is het bij wijze van spreken al weg voordat de foto in de etalage bij de makelaar hangt. De meeste huizen die te koop staan zijn voor starters veel te duur. Dat geldt ook voor de nieuwbouwwoningen die momenteel op de markt komen. Op de site van de NVM wordt vermeld dat de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning in Nederland het laatste jaar met tien procent is toegenomen en nu op 388.000 euro ligt. Dat is in Friesland weliswaar lager, maar nog steeds heel fors boven het gemiddeld beschikbare budget van starters. Bovendien worden er jaarlijks veel te weinig woningen bijgebouwd in de lagere prijsklasse, waardoor die krapte blijft bestaan. Starters hebben het dus niet makkelijk. Zij staan niet alleen aan het begin van hun inkomensopbouw, maar hebben meestal ook niet genoeg spaargeld en het inkomen wordt vaak ook nog gedrukt door een studieschuld. Wat ik vaak doe, is kijken of en in hoeverre ouders kunnen helpen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een schenking of een ouderkind lening. Hierdoor krijgen starters iets meer ademruimte. Daarnaast zijn er banken die werken met generatie-hypotheken, waarin de ouders mededebiteur zijn of borg staan. En hoe je het ook wendt of keert: een starter heeft in ieder geval eigen geld nodig om de ‘kosten koper’ te betalen. Deze kon je vroeger meefinancieren in je hypotheek. Een stel dat samen een woning koopt heeft door de dubbele inkomens vaak nog wel ‘wat lucht’. Iemand die in zijn eentje een huis wil kopen, moet een behoorlijk inkomen hebben en een forse zak met geld meenemen. Maar met een positieve instelling en veel creativiteit is er vaak toch meer mogelijk dan de meeste mensen denken.”


20 LIFESTYLE TRENDS

Keuze uit 10% korting of een gratis handzaag*

VAN DE NOTARIS

*geldig bij orders vanaf € 50,00 excl. btw

10% korting*

Gratis zaag*

WILT U TROUWEN EN HEEFT U EEN EIGEN ZAAK? LET OP!

ELKE ZATERDAG GEOPEND! van

VOOR IEDEREEN DIE BOUWT OF KLUST

Geldig van 03-01-2020 tot en met 31-12-2020 - maximaal 1 zaag per klant Alleen voor nieuwe klanten l Uitsluitend te gebruiken bij Jongeneel Sneek

07.00 tot 15.00 uur

Van Giffenstraat 1, 8601 EX Sneek - T 0515 412888 - E: sneek@jongeneel.nl

Vertrouwd afscheid nemen Goed afscheid nemen is erg belangrijk. Het helpt om het verlies van een dierbare een plek te geven. Als gediplomeerd uitvaartverzorger weet ik dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen écht helpt bij het rouwproces. Johan Tolsma, uitvaartverzorger

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G

Bolsward M 06 51 99 93 98 E info@uitvaartverzorgingbolsward.nl

uitvaartverzorgingbolsward.nl

U heeft uw vriend of vriendin ten huwelijk gevraagd of u bent van plan om een geregistreerd partnerschap af te sluiten? Van harte gefeliciteerd! Er zijn vele zaken die geregeld moeten worden voor de grote dag, maar vergeet u de notaris niet? Er zijn diverse redenen om toch even in gesprek te gaan met de notaris om te laten beoordelen of u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden nodig heeft. Eén daarvan is een eigen onderneming. Stel dat uw sprookjeshuwelijk niet goed afloopt, dan wilt u niet dat uw onderneming daar de dupe van wordt. Ook als de onderneming minder goed loopt dan u had gehoopt, wilt u niet dat uw huwelijk daar de dupe van wordt. Vele stellen denken dat met het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat wij sinds 2018 kennen, hun situatie voldoende geregeld is. Helaas is dat vaak niet het geval. Met huwelijkse voorwaarden bepaalt u zelf welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. U kunt dan bijvoorbeeld vastleggen dat uw onderneming van u zelf blijft, zo houdt u zakelijk en privé gescheiden en blijft uw partner beschermd tegen eventuele schuldeisers van de onderneming. Bij een echtscheiding hoeft u de waarde van de onderneming dan niet geheel te delen. De onderneming kan gewoon blijven doorgaan. Legt u niets vast voordat u elkaar het ‘ja-woord’ geeft, dan regelt de wet automatisch dat alle inkomsten die u samen gedurende het huwelijk verdient in uw huwelijksgemeenschap vallen. Bij een onderneming valt dan uw arbeidsbeloning (of privé onttrekkingen) in de huwelijksgemeenschap. Omdat een ondernemer ook ‘verdiensten’ heeft in de zin van waardegroei of dividend (al dan niet opgepot in de onderneming), vindt de wetgever dat dit vergoed moet worden aan de huwelijksgemeenschap. Alleen met betrekking tot de waardegroei die is ontstaan door arbeidsinspanningen tijdens de huwelijkse periode. Dit kan voor veel discussie zorgen bij een onverhoopte echtscheiding. Hoe hoog is die vergoeding dan namelijk? En kunt u de vergoeding wel uit uw onderneming halen? Wellicht toch maar afwijken van de regeling in huwelijkse voorwaarden? De door u opgestelde voorwaarden kunt u te allen tijde veranderen of opheffen. Wel moet u daarvoor langs de notaris en moet u het beiden eens zijn over de nieuwe inhoud. Conclusie: het is nog steeds van belang na te denken over huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden. De nieuwe wet brengt daar geen verandering in! Laat u goed adviseren! Een eerste adviesgesprek is ook nog eens vrijblijvend en kosteloos. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u gerust eens binnenlopen om onze brochure over dit onderwerp kosteloos af te halen.

Mr. Gerard Vellinga De Wit & Dijkstra Netwerk Notarissen www.dewit-dijkstra.nl De Wit Dijkstra Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, een landelijke organisatie van 150 notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Voor meer informatie zie www.dewit-dijkstra.nl of bel 0515 - 41 78 85.


21

GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST.NL

MEUBELSPUITERIJ ZUIDWEST FRIESLAND

‘We spuiten met deskundigheid en verf weer nieuw leven in uw interieur’ Overspuiten scheelt tijd en geld Spuiten is dé manier om een bestaand interieur, keuken, badkamer of meubel een compleet nieuwe uitstraling te geven. Er is verrassend veel mogelijk … en dat voor een fractie van de kosten van een nieuwe keuken of meubel. Een keuken of meubel is technisch gezien vaak nog niet versleten of kapot. Er is misschien sprake van beschadiging of de uitstraling of kleur past niet meer bij uw nieuwe interieur. Wilt u wat anders? U kunt bij ons alles uit handen geven. Via een toegestuurde foto kunnen wij vlot een inschatting maken van de kosten. Maar ook komen wij graag bij u thuis langs voor een goed en eerlijk advies.

KEUKEN RENOVATIE / OVERSPUITEN KEUKEN Wanneer u de keuken vakkundig wenst te laten renoveren, dan bent u bij Meubelspuiterij Zuidwest Friesland aan het juiste adres. De keuken krijgt door ons professioneel een nieuwe harde laklaag waardoor deze als nieuw lijkt en weer jaren mee kan.

Hoe ziet het werkproces er uit? KEUKEN DEMONTEREN

Wij komen langs en verwijderen vakkundig alle losse keukendelen, en nemen die mee naar de werkplaats. De vaste delen van de keuken worden ontvet, en klaar gemaakt om op locatie te spuiten. Nadat alles is afgeplakt met folie tegen spuitnevel, komen we de volgende dag terug en worden met professionele apparatuur de vaste delen gespoten in dezelfde lak.

WAAROM OVERSPUITEN VAN KEUKENS EN NIET DE FOLIE VERVANGEN?

Vaak is er op MDF-keukenkastjes een beschermende folie geplaatst. Deze folie wordt erop gelijmd. Dit betekent echter dat door temperatuurverschillen, vocht of slijtage de folie kan loslaten of kan gaan scheuren. Bovendien is dit veelal het geval bij MDF soorten die rond het jaar 2000 zijn gefabriceerd en een ‘verkeerde’ samenstelling hebben gekregen. Dit kwam door milieu- en gezondheidsredenen. Deze samenstelling zorgt ervoor dat de lijmlaag op den duur geen goede hechting meer heeft en dus loslaat. Wordt de folie vervangen voor nieuwe, dan zal men na verloop van tijd hetzelfde probleem weer krijgen. Dat is de reden waarom wij de keuken overspuiten.

DE LOSSE DELEN

Wanneer er sprake is van folie wordt eerst de folie verwijderd. Bij ander materiaal moet er eerst ontvet of geschuurd worden. Vervolgens worden fronten nagekeken op beschadigingen. Deze worden waar mogelijk bijgewerkt. Lichte beschadigingen zitten bij de spuitprijs in. Alles wordt vervolgens in de grondlak gezet. Dit droogt vervolgens waarna het wordt geschuurd en afgelakt. Wij beoordelen vervolgens of het noodzakelijk is om een tweede aflak laag te organiseren.

KORT SAMENGEVAT:

WELK MATERIAAL WORDT GEBRUIKT?

• De keukenfolie van de kastjes en/of frontjes laat los. • U bent uitgekeken op uw bestaande keuken. • Er is sprake van schade aan uw keuken en u wilt dit weg laten werken.

Wij spuiten de keukenmaterialen met 2K lak. Dit is een harde industriële lak en dit is anders dan de verf die je bij de speciaalzaak koopt. Deze verf zal bij gebruik in een keuken snel beschadigen. Bij 2K lak is dit niet het geval.

ALLE KEUKENFRONTEN IN ÉÉN KEER OVERSPUITEN?

Is alles gespoten, dan plaatsen we alles terug. We lopen alles na, en we stellen de keuken even af.

Om kleur- en structuurverschil te voorkomen raden wij u aan om uw keukenfronten allemaal in één keer te laten overspuiten. Het heeft trouwens geen zin om twee à drie deurtjes over te laten spuiten en de rest achterwege te laten vanwege de kosten. Als we de kosten voor het overspuiten van een paar fronten naast de kosten van een hele serie fronten leggen, dan staat dat niet in verhouding tot elkaar.

VOOR

Wij geven vijf jaar garantie op hechting en kleurechtheid. Ten slotte, als loslatende folie de reden van het over laten spuiten is, dan raden we ook aan om alle fronten in één keer over te laten spuiten. Als bij één deurtje de folie loslaat, dan zal dat namelijk ook bij de rest gaan gebeuren.

NA

Meubelspuiterij zuidwest Friesland

·

· E  en geheel vakkundig gerenoveerde keuken, binnen 1,5 week. ·G  een hak- en breekwerk. ·U  kunt uw eigen kleur uitkiezen. ·O  ok de vaste delen van de keuken kunnen meegenomen worden (in dezelfde harde lak). ·W  e zijn een bedrijf met zeventien jaar ervaring in lak- en spuitwerk. ·W  e voeren alles uit in eigen beheer.

Meer weten? Meubelspuiterij zuidwest Friesland. Van Osingaweg 72, 8744 EX Schettens. Tel.: 06-40371223. www.meubelspuiterijzuidwestfriesland.nl


22

&FIT

GEZOND

NUMMER 04 • 2020

Chantal Hoevers Prins is erkend mantelzorgmakelaar en helpt mantelzorgers

HARTVERSCHEUREND

Gehandicapte kinderen en ouderen die geen bezoek meer mogen ontvangen en hun familie niet meer zien. Ontwrichte situaties door het wegvallen van vrijwilligers, pgbzorgverleners, dagbesteding, begeleiding en logeerweekenden. Een woonvorm die het niet redt met als gevolg dat de bewoners per direct elders onder gebracht moeten worden.

WOONZORGCENTRUM BLOEMKAMP

WIL PARKINSON-EXPERTISE VERGROTEN De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte. Dit vraagt dat zorgmedewerkers voldoende kennis en kunde moeten hebben over deze ziekte. In woonzorgcentrum Bloemkamp in Bolsward is een speciaal Parkinsonteam opgezet. En dat werpt zijn vruchten af.

De impact van de coronacrisis is enorm en hartverscheurend!

VEEL VRAGEN Ik krijg deze dagen veel extra telefoontjes van verontruste cliënten en hun mantelzorgers. Veel cliënten zitten met vragen en hebben grote zorgen nu ze niet de zorg en ondersteuning krijgen die zij gewend waren. Zonder dagbesteding en begeleiding missen veel mensen structuur, de zinvolle dag invulling en hun sociale contacten. In de thuissituatie zorgt dit voor toenemende problemen. Mantelzorgers raken sneller overbelast en ze kunnen het wegvallen van de professionele zorg niet alleen opvangen.

OOK ZIJN ER VEEL VRAGEN RONDOM HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET. Mijn zorgverlener is ziek, wat nu? Moet ik doorbetalen of kan ik een andere zorgverlener inhuren? Als budgethouders word je soms gedwongen de zorg anders te regelen tijdens de coronacrisis. Dit kan gepaard gaan met extra kosten. De overheid werkt aan concrete oplossingen om in bijzondere situaties de zorg alsnog goed te kunnen organiseren en financieel te compenseren.

WAT KAN MANTELZORGZAKEN VOOR JE BETEKENEN? Het vinden van passende oplossingen kan in deze tijd erg ingewikkeld zijn. Het vraagt veel inzet, creativiteit en goede onderlinge afstemming. Wij beschikken over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en weten de weg hiernaartoe. Wij regelen het voor je!

KOSTELOOS ADVIES Heb je een wlz-indicatie of woon je in gemeente de Fryske Marren dan is onze dienstverlening kosteloos. Voor inwoners van Súdwest-Fryslân die beschikken over een mantelzorgpas is er een speciale actie, één gratis consult van 1.5 uur. Zorgverzekeraars vergoeden de mantelzorgmakelaar steeds vaker vanuit het aanvullende pakket en het vrij besteedbare deel van het pgb mag worden gebruikt. Wij streven ernaar dat dat je kosteloos gebruik kan maken van onze diensten. Je kunt bij ons terecht met vragen over het regelen van zorg, ondersteuning en zorgbemiddeling. Laat ons eens met je meekijken! Bel voor een telefonische afspraak: 0515 700267 of stuur een e-mail naar info@mantelzorgzaken.nl

Over Chantal Hoevers Prins

Als mantelzorgmakelaar en pgb-specialist is Chantal Hoevers Prins de onafhankelijke allround cliëntondersteuner en zorgregelaar. Samen met haar team biedt Chantal integrale ondersteuning aan mantelzorgers, gemeenten, zorgprofessionals en werkgevers bij alle mantelzorgvragen. Chantal is erkend en geregistreerd mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner.

www.mantelzorgzaken.nl

Anderhalf jaar geleden werden de eerste stappen gezet. Teamleider Itte Schukken legt uit: “Het aantal mensen met Parkinson neemt toe. Een geneesmiddel is er helaas nog niet, maar met de juiste zorg kun je de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren.” Medewerkers van Bloemkamp hebben een bezoek gebracht aan de Maartenshof in Groningen. Deze locatie van Zorggroep Groningen is gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Met een schat aan informatie keerden ze terug naar Bolsward. “Er zijn veel factoren van invloed op het functioneren van iemand met Parkinson. Eén daarvan is het tijdstip van de medicatie. Medicijnen moeten op vaste momenten ingenomen worden. Maar ook de omgeving is belangrijk.” Aan het woord zijn verpleegkundigen Bettie de Boer en Jeannette Wijnja. In de Maartenshof kregen ze concrete tips. “Voor mensen met Parkinson is het belangrijk dat ze niet teveel prikkels krijgen. Kleuren spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol. Daarom zijn we aan de slag gegaan met de aankleding van de afdeling. De muren zijn geverfd met rustige kleuren en ook de gordijnen zijn vervangen. Ook kregen we een tip over het servies. Voor mensen met Parkinson is het moeilijk om kleuren van elkaar te onderscheiden. Daarom hebben we nu blauwe placemats en witte borden.” Het Parkinsonteam van Bloemkamp wordt geschoold door een verpleegkundig consulent Parkinson van de Maartenshof. Tijdens de scholingen komt ook de omgang met Parkinsoncliënten aan bod. Bettie vertelt: “Als jij als medewerker een gehaaste indruk maakt, dan heeft dat meteen effect op het functioneren van de cliënt. Hier moet je dus rekening mee houden. Ook is het voor Parkinson-cliënten lastig om twee dingen tegelijk te doen. Maak je samen een wandeling, dan is tegelijkertijd een praatje maken dus niet handig. Met deze kennis kun je echt het verschil maken. En daar worden we heel enthousiast van!” Wat ook belangrijk is voor deze doelgroep is bewegen. Daarom komt er wekelijks een danslerares in Bloemkamp, die gespecialiseerd is in Parkinson. “Het is zo mooi om te zien wat muziek met de cliënten doet. In een uurtje zie je ze soms helemaal veranderen.” Jeannette is in opleiding tot Parkinson-verpleegkundige. Naast haar werkzaamheden op de

Parkinsonnet

Verpleegkundigen Bettie de Boer en Jeannette Wijnja werken met Parkinson-cliënten.

“Met de juiste kennis kun je echt het verschil maken voor cliënten met de ziekte van Parkinson.” afdeling gaat ze wekelijks bij de cliënten langs om te kijken hoe het gaat en eventueel bij te stellen. Ook begeleidt ze collega’s. Binnenkort geven Jeannette en Bettie een scholing aan onder anderen vrijwilligers, receptiemedewerkers en keukenpersoneel. “Zodat iedereen weet hoe om te gaan met deze specifieke doelgroep.” Hoewel de symptomen van Parkinson over het algemeen hetzelfde zijn ervaart iedere cliënt het weer anders. Juist dat maakt het werk voor Bettie en Jeannette zo bijzonder. “Als medewerker moet je meegaan in de beweging van de bewoner. Het is iedere keer weer de uitdaging om de puzzel op te lossen.”

Bloemkamp is aangesloten bij Parkinsonnet, een landelijk netwerk van zorgverleners, gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Daarnaast organiseert Bloemkamp vijf keer per jaar, in samenwerking met de Parkinsonvereniging, Parkinson Café. Het doel van Parkinson Café is het leveren van informatie door deskundigen en het uitwisselen van ervaringen van Parkinson-cliënten en hun mantelzorger(s).


GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST

23

Antonius Zorggroep en het coronavirus

De Antonius Zorggroep stelt alles in het werk om de zorg te bieden die nodig is, ook bij (mogelijke) besmetting met het coronavirus. Dat doen we zowel in het Antonius Ziekenhuis als bij Thuiszorg Zuidwest Friesland. De afgelopen tijd hebben we verschillende voorbereidingen getroffen om patiënten in het ziekenhuis en cliënten in de thuiszorg met een (mogelijke) coronabesmetting goed te kunnen opvangen.

Veel reacties De Antonius Zorggroep heeft een oproep voor hulp op social media gedaan, onder net-gepensioneerden en aan medewerkers die voor een andere loopbaan hebben gekozen. Dit leverde in korte tijd maar liefst 50 reacties op van gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden en artsen. Ook oproepen voor mondmaskers en ander materiaal dat nodig is bij de behandeling van deze patiënten leverden veel hartverwarmende reacties op. Van mondkapjes tot babyfoons: niets is u te gek. Hartelijk dank voor uw steun en materialen! Ook bedanken we de vele bedrijven die ons dagelijks helpen om het Dijkstra smult van het eten van Antonius Maaltijdservice ziekenhuis en de thuiszorg te ondersteunen. Uw waardering en acties doen ons zeer goed. Houd onze sociale media in de gaten en reageer als u ons wilt steunen. Om onze telefooncentrale te ontlasten, belt u ons hiervoor niet, maar kunt u mailen naar

samensterk@antoniuszorggroep.nl

Een deel van het team van verpleegkundigen Antonius Ziekenhuis

Aanpassingen

Aanpassingen

IN HET ZIEKENHUIS Een aparte afdeling voor corona(-verdachte) patiënten. In het ziekenhuis is een speciale klinische afdeling gecreëerd voor patiënten die verdacht worden van besmetting met het coronavirus. Patiënten die zeker besmet zijn met het coronavirus worden op een andere afdeling verpleegd. Zo nodig kan nóg een afdeling bijschakelen voor deze patiënten. Daarnaast is de Intensive Care klaar om patiënten goed op te vangen. Ook staan wij klaar voor onze collega-ziekenhuizen. Inmiddels zijn verschillende patiënten uit Noord-Brabant overgebracht naar Sneek.

Coronapatiënten scheiden van andere patiënten Om het risico van verspreiding zoveel mogelijk te beperken, is de Spoedeisende hulp speciaal verbouwd. Patiënten met een coronaverdenking worden bij binnenkomst gescheiden van de patiënten met andere klachten. Daarnaast zijn veel afspraken op de poliklinieken uitgesteld of deze afspraken worden

IN DE THUISZORG

vervangen door een telefonisch consult. Niet-acute operaties worden uitgesteld. Alle mensen met een ziekenhuisafspraak die verplaatst wordt, worden hierover persoonlijk gebeld. De mensen die een afspraak hebben die wel doorgaat op een poli, moeten veelal via de zij-ingang van het ziekenhuis naar binnen. Bij het afnamelab maken we onderscheid tussen mensen met en mensen zonder verkoudheidsklachten. Om iedereen zo snel en duidelijk mogelijk te begeleiden naar waar ze moeten zijn, staat er een medewerker klaar om de weg te wijzen, zodra je het terrein van het ziekenhuis op komt. Ook is overal tijdelijke bewegwijzering geplaatst.

Vragen vooraf en specifiek getrainde medewerkers Bij ieder contact vragen medewerkers van Thuiszorg Zuidwest Friesland van te voren of de cliënt verkouden is, moet hoesten of koorts heeft. Wanneer het antwoord ‘ja’ is, dan dient de cliënt de huisarts te raadplegen, voordat de zorgmedewerker zorg kan verlenen. Als een cliënt verdacht wordt van of besmet is met het coronavirus, wordt deze verzorgd door specifiek daarvoor getrainde medewerkers. Ze werken volgens de nieuwste regels en met de juiste beschermende kleding en materialen.

Bezoekers Voor bezoekers gelden er aangescherpte bezoekregels voor het ziekenhuis. Zo mag een patiënt maximaal één bezoeker per dag ontvangen. Een patiënt die het coronavirus heeft, mag in principe geen bezoek ontvangen.

Op onze website houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij de Antonius Zorggroep. Hier vindt u de laatste update voor Thuiszorg Zuidwest Friesland en de laatste update voor het Antonius Ziekenhuis.

www.mijnantonius.nl


De overtreffende trap in

• • • •

MKB advies risico management verzekeringen verzuim en voordeel

Kijk voor verzekeringsvragen van ondernemers over het Coronavirus op octras.nl/corona-covid-19/ telefoon 0515 424 789 | e-mail info@octras.nl | internet www.octras.nl | whatsapp 06 212 95 114

ENORM ASSORTIMENT TUINPLANTEN!! Maatregelen in verband met het Coronavirus bij Greensales Balk. We hebben een zeer ruim terrein van 40.000 m2, waar we minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden, en verder alle regels van het RIVM in acht nemen. We houden u hier graag aan. Het is nu de tijd om weer lekker aan het werk te gaan in de tuin, wij hebben weer een enorm groot assortiment tuinplanten staan.

VOORJAAR BLOEIENDE PLANTEN

PIERIS IN POT

Verschillende soorten. In 13 cm pot. Normaal € 2,25

Keuze uit 8 soorten. In 19 cm pot. Normaal € 7,-

NU 4 stuks voor € 5,-

NU per stuk € 3,95

TIP!

Laat u tuinplanten optimaal presteren, geef ze voeding! het is nu de juiste tijd om uw tuin te gaan bemesten, vergeet ook niet de haag mest te geven. Wij raden u aan om met een organische meststof te strooien, deze werkt langer en is goed voor het bodemleven.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 17.30 uur - Zaterdag van 08:30 tot 16.00 uur


CULTUUR IN DE SCHIJNWERPERS:

&UITGAAN

GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST

25

Nynke Jaarsma Muziekschool Bolsward is de plek om een instrument te leren bespelen of om zangles te volgen. Er wordt les gegeven aan kinderen, jongeren en volwassenen. De docenten zijn door de wol geverfde muzikanten. In Groot Bolsward/IJsselmeerkust maken we elke maand kennis met een van hen. Deze keer hobodocente Nynke Jaarsma (51). Zij pakt de dingen graag oplossingsgericht aan. Dit komt nu goed van pas in de coronacrisis.

FOTO: CASPER FERWERDA

Immers, het onderwijs staat deze dagen voor een grote uitdaging. Fysiek lesgeven is er voorlopig niet bij, ook niet voor muziekdocenten. Toen de regering bepaalde dat scholen dicht moesten, kwam Nynke gelijk in beweging. “Muziek kan juist een welkome afleiding zijn, nu. En dus ben ik meteen online verder gegaan en heb ik muziekstukken gedigitaliseerd. Samenspel is wat lastig door de vertraging die je bij een digitale verbinding hebt, maar aanwijzingen geven en uitleggen gaat prima. Zo kan ik hen toch verder helpen.”

Volhouden

Hobo leren spelen is veeleisend, beseft Nynke zich maar al te goed. “Het is niet het meest eenvoudige instrument”, zegt ze. “Het is dan ook echt een kwestie van volhouden. Ik vind mijzelf geen natuurtalent en heb er altijd hard voor moeten werken. Dan is het belangrijk dat je een goede docent hebt. En die had ik: Huib Nieuwenhuizen. Net als Huib pak

Liefde voor muziek

Muziek is gevoel. Nynke weet er alles van. “Ik ben op mijn tiende begonnen met hobo. Toen ik een jaar of vijftien was, oefende ik op mijn slaapkamer ‘Elegy’ van Gordon Jacob en het stuk greep mij enorm aan. Ik legde de hobo op bed en rende naar beneden; dat gevoel had ik nooit eerder gehad. ‘Nu heeft de muziek je voor altijd gegrepen’, zei Huib toen ik het hem vertelde. Dat gevoel wat ik zelf toen had, gun ik mijn leerlingen ook zo.”

Nynke moest eens alles op alles zetten bij een muzikante in de dop. “Ik geef ook Algemene Muzikale Vorming – basislessen muziek voor jonge kinderen – en zag dat een meisje zeer muzikaal was en de perfecte mondstand had voor de klarinet. Haar voorkeur ging echter uit naar een ander instrument. Doordat ze ging spelen in een jeugdorkest

Nynke bekijkt daarom goed welke muziek bij een leerling past. Het uitgangspunt is waar een leerling zich bevindt in zijn of haar emotionele ontwikkeling. “Ik heb een gevoelig stuk dat ik door al mijn jonge leerlingen laat spelen. Maar voor iedereen komt dat op een andere moment. Ik laat het pas iemand

Nynke Jaarsma tijdens een open dag bij Kunstencentrum Atrium.

ik nu graag door, in een zo open en plezierig mogelijke sfeer.”

BESTE LEZERS, Normaal staat op deze plek een bericht over een van onze aankomende shows. Maar helaas: het zijn geen normale tijden. De huidige overheidsmaatregelen tegen het coronavirus hebben ervoor gezorgd dat ik de Bolwerk-agenda in ieder geval tot en met 1 juni leeg heb moeten maken. Maar wat daarna? Is het dan weer veilig om samen in een concertzaal te gaan staan? Zo ja, heeft men weer voldoende vertrouwen om een concert te bezoeken? Hebben artiesten genoeg vertrouwen, of stellen ze hun concert liever nog even uit? Welke inschatting maak ik zelf voor de concerten in juni? Komt er genoeg publiek, overheidsmaatregel of niet? Het zijn vraagstukken waar ik nu als programmeur mee te maken heb. Op het moment van schrijven zijn alle concerten van april en mei van de agenda. Wanneer Het Bolwerk weer de veilige haven kan zijn zoals ze bedoeld is, is en blijft dus nog onduidelijk. Houd onze berichtgeving vooral in de gaten. Hopelijk kunnen we de poort zo snel mogelijk weer openen voor concerten. Het is de bedoeling dat ik vrijdag 19 juni bas ga spelen in de metalband Vltimas op het Bolwerk-podium. Dit is mijn persoonlijke stip aan de horizon. Voor nu: houd anderhalve meter afstand, des te sneller kunnen we weer op een kluitje tegen elkaar aanstaan bij een mooi concert! Ype Terwisscha van Scheltinga Programmeur Poppodium Bolwerk

Maatwerk

spelen als ik denk dat hij of zij eraan toe is. Ik houd dit goed in de gaten. Zo probeer ik aan iedereen maatwerk te leveren.” Bij volwassen leerlingen komt faalangst nog wel eens om de hoek kijken. “De lat ligt soms erg hoog. Volwassenen weten namelijk hoe mooi iets kan klinken en kunnen als het niet lukt gefrustreerd raken. Ik probeer dan drempels weg te nemen en hen te laten genieten wat er al wel klinkt.”

Veelzijdig Het was de zangrijke, heldere klank van de hobo die Nynke jaren geleden greep. Toen ze een vriendin van haar zus hobo hoorde spelen in een harmonieorkest, was ze verkocht. Nynke ging op les en kwam in het nationale jeugdharmonieorkest. “Het muziek maken, zeker in een groep, maakte mij enorm gelukkig en ik wilde graag naar het conservatorium.” Na haar afstuderen zocht ze de breedte op. “Naast het geven van hoboles op de muziekschool en privé, heb ik de afgelopen jaren van alles gedaan: van het spelen in orkesten of juist kleine gezelschappen tot arrangeren, componeren, dirigeren en AMVles geven. Ook, en daar ben ik best trots op, heb ik in de jaren negentig meegeschreven aan de driedelige blazersmethode ‘Horen, Lezen en Spelen’. Deze wordt tot op heden overal ter wereld gebruikt.”

THEATER ZONDER PUBLIEK

Een jaar geleden begon ik aan mijn nieuwe baan als directeur van Cultuur Kwartier Sneek, de overkoepelende organisatie van Theater Sneek, Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium. Ik kwam terecht in een bruisend cultureel centrum waar vrijwel iedere dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat van alles te beleven is. Hoe anders is het nu, nu het openbare leven zo goed als stil ligt en onze gebouwen verplicht op slot moesten, het toneel leeg is en de lampen uit. Het theater hoort de plek te zijn waar je je verwondert, waar je wordt uitgedaagd en geprikkeld en waar wordt gelachen en gehuild. Het is de plek waar je samen met anderen dat magische moment beleeft wanneer een enkele vioolsnaar een collectief kippenvel teweegbrengt. Het theater neemt in de mienskip een belangrijke ontmoetingsplek in, waar gelijkgestemden elkaar treffen. Niet alleen voor onze vaste bezoekers, maar ook voor de terugkerende artiesten die zich in onze artiestenfoyer telkens weer weten te ontspannen bij de inmiddels wereldberoemde theepot op het theelichtje, met liefde gezet door een van onze vrijwilligers. En denk aan alle andere vrijwilligers die het theater draaiende houden: voor hen is het theater een wezenlijk onderdeel van hun dagelijks leven geworden.

Juist in tijden van crisis bestaat er de behoefte om elkaar op te zoeken en samen van mooie dingen te genieten. Juist nu is er behoefte om de realiteit te verwisselen voor verrassing en verwondering. Het is pijnlijk dat op het moment dat wanneer het het meest nodig is, we niet kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van onze missie: kunst en cultuur voor iedereen. Nu het zo stil is in het gebouw wordt pas goed duidelijk dat een theater zonder publiek geen functie heeft. Een prachtig gebouw, maar zonder missie. Een verlaten foyer met lege stoelen. Theater Sneek kan niet wachten om de deuren weer open te gooien om al onze bezoekers weer te ontvangen. Want pas dan leeft het theater weer.

FOTO: CASPER FERWERDA

Het klaar staan voor een ander is Nynke ten voeten uit. Ze voelt zich zeer betrokken bij haar pupillen. “Ik wil het beste uit hen halen. Ik ga daarbij analytisch te werk en kijk steeds goed wat een leerling nodig heeft. Als iemand last heeft van stress, hoor ik dat meteen terug in het spel. Ik probeer dan de ontspanning terug te vinden, bijvoorbeeld via ademhalingsoefeningen en het werken aan de houding.”

dat ik dirigeerde, hielden we contact. Maar op een gegeven moment wilde ze stoppen met de muziek. Toen ben ik wel even in gesprek gegaan met de ouders. Stoppen zou zo zonde zijn geweest! Misschien nu toch niet eens de klarinet proberen? Dat deed ze en nu speelt zij zo buitengewoon mooi. En dat niet alleen: doordat ze weer met volle teugen ging genieten van de muziek, veranderde ook haar karakter. Ze was eerst gesloten en werd veel losser. Het naar boven halen van de liefde voor muziek en zorgen dat dit eruit komt, vind ik heerlijk!”

Wiebren Buma

Het theater is van het publiek! Dus kom straks terug! Ontspan, vergeet, onthaast, ontmoet en geniet!” Wiebren Buma, Directeur Cultuur Kwartier Sneek


normaal staat hier onze evenementenkalender. maar we leven nu tijdelijk in andere tijden. om toch in verbinding te blijven met jou, zodat jij in verbinding kan blijven met het goede en mooie van waterland in friesland, geven we je hier tips om thuis te beleven.

FOTO: DANIËL HARTOG

om je zo in gedachten mee te voeren naar goede tijden die vast en zeker zullen komen. ga samen met ons online in verbinding met de natuur, de cultuur, de geschiedenis en de mensen van waterland in friesland.

UNESCO WERELDERFGOED IR. D.F. WOUDAGEMAAL

fries scheepvaart museum

jopie huisman museum

unesco werelderfgoed ir. d.f. woudagemaal

Bekijk de complete collectie van ruim 25.000 objecten en verhalen uit het museum (inclusief depot) online op de website van het Fries Scheepvaart Museum. Bekijk en lees alles over de geschiedenis van de Friese scheepvaart, de stad Sneek en de Friese Zuidwesthoek. De online collectie is goed voor dagenlang ontdekkingsplezier. De allermooisten worden dagelijks op de Facebookpagina van het Fries Scheepvaart Museum gedeeld.

Hoe goed is jouw kennis over Jopie Huisman? Test het met de dagelijkse #Jopiekwis op de Facebookpagina van het Jopie Huisman Museum en maak kans op mooie prijzen. Het museum toont ook dagelijks door middel van foto’s en video inspirerende werken uit het museum om het museum bij de mensen thuis te brengen. Wat de filmpjes extra bijzonder maakt is het audiomateriaal van Jopie Huisman zelf die over zijn schilderijen vertelt.

Beleef vanuit je woonkamer met een smartphone of tablet het magistrale stoomgemaal uit Lemmer in virtual reality met de 360° app. Je ziet helemaal hoe het Woudagemaal op stoom wordt gebracht: van het aansteken van de stoomketels, het draaien van de stoommachines tot aan de werking van de zuigers. Terwijl je rondkijkt springen er historische foto’s en informatie in beeld. Je kunt zelfs de binnenkant van alle machines bekijken!

WWW.FRIESSCHEEPVAARTMUSEUM.NL WWW.FACEBOOK.COM/FRIESSCHEEPVAARTMUSEUM

WWW.FACEBOOK.COM/JOPIEHUISMANMUSEUM

SCAN DE QR-CODES OM DE APP BIJ APPLE I-TUNES EN GOOGLE PLAYSTORE TE DOWNLOADEN:

I-tunes

Play Store


creatief

FOTO: IT ALDERS ERF

kreatyf

WEET JIJ WAAR DEZE FOTO UIT DE JAREN ’60 IS GEMAAKT?

friese legpuzzels online

creatief recyclen

gratis boeken luisteren

Om het thuisblijven te verzachten plaatst historischonderzoeksbureau It âlders erf de komende tijd legpuzzels online van foto’s van Friese dorpjes en steden in de jaren zestig. Deze zogenoemde ‘plakpuzzels’ zijn heel eenvoudig online te maken door de puzzelstukjes op de juiste plek te schuiven. Een extra uitdaging is om de Friese plaats na het oplossen van de puzzel te raden. Puzzelen maar!

Kijk eens goed in en om je huis naar spullen die je niet meer gebruikt. Wist je dat je daar de mooiste dingen van kunt maken? Bezoekerscentrum Mar & Klif in Oudemirdum verzamelt heel wat tips op haar Pinterest pagina. Maak bijvoorbeeld van een leeg melkpak een kleurrijk vogelhuisje. En een windvanger kun je gemakkelijk maken van zelf beschilderde takken, doppen, kraaltjes of schelpen. Of houd een wedstrijdje bliklopen met je eigen stevige versierde conservenblikken. Zo kun je van alles iets nieuws maken!

Door de online Bibliotheek zijn tijdelijk voor iedereen gratis en voor niks extra luisterboeken toegevoegd. Voor kinderen 12 luisterboeken en voor volwassenen maar liefst 16 om uit te kiezen, ook als je geen abonnement hebt. En ken je de Voorleeshoek? Hier kunnen kinderen van 0-10 jaar voorgelezen worden door middel van video’s met spannende verhalen, leuke prenten en muziek. De Voorleeshoek is, omdat de scholen gesloten zijn, tijdelijk gratis toegankelijk voor iedereen. Veel luisterplezier.

SCAN DE QR-CODE VOOR DE PINTEREST PAGINA VAN MAR & KLIF:

WWW.ONLINEBIBLIOTHEEK.NL WWW.DEVOORLEESHOEK.NL

natuerlik natuurlijk

FOTO: JAN TIJSMA

WWW.FACEBOOK.COM/ITALDERSERF

PIMPELMEES PUNKER

landschapsbiografie súdwesthoeke

de natuur van je tuin ontdekken

Vanuit huis het landschap ontdekken? Met deze digitale landschapsbiografie ga je vanuit je luie stoel op ontdekkingsreis door het landschap. Tover historische kaarten tevoorschijn met daarop je eigen woonplaats. Of ga op zoek naar cultuurhistorische relicten zoals dijken, sloten of voormalige stinzen om de hoek. Je kunt alleen je omgeving ontdekken of heel Waterland van Friesland met haar kliffen, meren, terpen en bossen. Het kan allemaal.

Word jij ook zo blij van vogels in je tuin of op je balkon? Doe een keer de gratis Postcode Vogelcheck van de Vogelbescherming en ontdek welke vogels in jouw buurt leven. Je krijgt gelijk makkelijke en praktische tips voor die vogels om ze te helpen. Of gebruik je tuin als klaslokaal met de tuinopdrachten van Staatsbosbeheer. Dit is bedoeld voor kinderen, maar ook volwassenen kunnen er zeker wat van opsteken!

WWW.LANDSCHAPSBIOSUDWESTHOEKE.NL

WWW.VOGELBESCHERMING.NL/MIJN-VOGELTUIN WWW.STAATSBOSBEHEER.NL/ DOE-OPDRACHTEN-VOOR-IN-DE-TUIN

unieke plekken zien? Volg ons op Instagram (waterland_van_friesland)! We laten je hier alle ‘Instagramwaardige’ plekken van Zuidwest Friesland zien.


28

SPORT

NUMMER 04 • 2020

EELCO STIENSTRA OP RCN VAKANTIEPARK DE POTTEN IN OFFINGAWIER. PARKMANAGER IN HART EN NIEREN. EELCO STIENSTRA OP RCN VAKANTIEPARK DE POTTEN IN OFFINGAWIER. PARKMANAGER IN HART EN NIEREN.

HART VOOR MENS HART VOOR MENS EN MILIEU EN MILIEU

Je krijgt direct zin in vakantie. Bij RCN de Potten in Offingawier. Een rust valt over je heen. Vriendelijk en open. De 52-jarige parkmanager De begroeting is één Je krijgt directEelco zin inStienstra vakantie.ten Bij voeten RCN deuit. Potten in Offingawier. met een valt glimlach verontschuldigingen. ZelfsDe nu52-jarige in de winter Een rust over en je heen. Vriendelijk en open. is het druk. Eelco lij kt geboren voor het campingleven. Voorishet parkmanager Eelco Stienstra ten voeten uit. De begroeting één vermaken en het zorgen voor mensen. Het is niet gek dat RCN op met een glimlach en verontschuldigingen. Zelfs nu in de winter zij n pad kwam. Een organisatie waarhet decampingleven. mens van waarde is.het Én is het druk. Eelco lijkt geboren voor Voor nog belangrij ker:zorgen de mens metmensen. afstandHet tot de arbeidsmarkt is een vermaken en het voor is niet gek dat RCN op vast onderdeel van de organisatie. zijn pad kwam. Een organisatie waar de mens van waarde is. Én nog belangrijker: de mens met afstand tot de arbeidsmarkt is een vast onderdeel van de organisatie. Identiteit

Eelco Stienstra doet rustig zijn verhaal. Over zijn vroegere leven en over RCN. Een organisatie die hem op het lijf geschreven is. Het campingleven is hem met de Identiteit paplepel ingegoten. Al van jongs af aan staat hij iedere vakantie op de camping. Eelco Stienstra doet rustig zijn verhaal. Over zijn vroegere leven en over RCN. Een Zijn werkervaring vindt hier dan ook de basis. Als recreatiewerker en –leider en bij organisatie die hem op het lijf geschreven is. Het campingleven is hem met de de technische dienst. RCN wordt zijn vaste honk. In zowel Nederland als Frankrijk. paplepel ingegoten. Al van jongs af aan staat hij iedere vakantie op de camping. RCN is niet zomaar in zijn leven: het is een heel mooi bedrijf. Een organisatie Zijn werkervaring vindt hier dan ook de basis. Als recreatiewerker en –leider en bij met een stevige identiteit. Ze zijn er niet alleen voor zichzelf maar ook voor de de technische dienst. RCN wordt zijn vaste honk. In zowel Nederland als Frankrijk. medemens en het milieu. De samenwerking met Empatec past perfect. RCN is niet zomaar in zijn leven: het is een heel mooi bedrijf. Een organisatie met een stevige identiteit. Ze zijn er niet alleen voor zichzelf maar ook voor de Niet alleen op de wereld medemens en het milieu. De samenwerking met Empatec past perfect. RCN de Potten is 20 hectaren groot en heeft alles van een reguliere camping tot particuliere huisjes en luxe mobile homes. Eigenlijk zeggen ze: ‘we zijn niet alleen Niet alleen op de wereld op de wereld’. Met de winst die wordt behaald doen ze mooie dingen voor de RCN de Potten is 20 hectaren groot en heeft alles van een reguliere camping tot medemens. Gratis vakanties voor jong en oud bijvoorbeeld. Mensen met afstand particuliere huisjes en luxe mobile homes. Eigenlijk zeggen ze: ‘we zijn niet alleen tot de arbeidsmarkt iets bieden vinden ze ook belangrijk. Het is zelfs opgenomen op de wereld’. Met de winst die wordt behaald doen ze mooie dingen voor de als een van de bedrijfsdoelstellingen. Al jaren werken ze samen met Empatec medemens. Gratis vakanties voor jong en oud bijvoorbeeld. Mensen met afstand Schilderwerk, groenonderhoud en aanleg van tuinen. Als er iets moet gebeuren tot de arbeidsmarkt iets bieden vinden ze ook belangrijk. Het is zelfs opgenomen op het park, denken ze aan Empatec. Het zijn gewoon harde en trouwe werkers. als een van de bedrijfsdoelstellingen. Al jaren werken ze samen met Empatec En doen het werk goed. Als ze maar de juiste begeleiding krijgen. Dat doet Schilderwerk, groenonderhoud en aanleg van tuinen. Als er iets moet gebeuren Eelco graag. op het park, denken ze aan Empatec. Het zijn gewoon harde en trouwe werkers. En doen het werk goed. Als ze maar de juiste begeleiding krijgen. Dat doet Dubbel van waarde met Empatec Eelco graag. Empatec is van ‘dubbele waarde’, legt Eelco uit. RCN betekent wat voor Empatec. En ze betekenen wat voor mij en de organisatie. De organisatie vindt het Dubbel van waarde met Empatec geweldig om met Empatec te werken en voor hen het verschil te maken. Ze zijn Empatec is van ‘dubbele waarde’, legt Eelco uit. RCN betekent wat voor Empatec. echt van waarde voor de organisatie. Samen zorgen ze ervoor dat mensen met En ze betekenen wat voor mij en de organisatie. De organisatie vindt het afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijke plek op de arbeidsmarkt behouden. geweldig om met Empatec te werken en voor hen het verschil te maken. Ze zijn Met een lach op zijn gezicht sluit Eelco af: ‘Eigenlijk vind ik het gewoon hartstikke echt van waarde voor de organisatie. Samen zorgen ze ervoor dat mensen met leuk om met Empatec te werken’. afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijke plek op de arbeidsmarkt behouden. Met een lach op zijn gezicht sluit Eelco af: ‘Eigenlijk vind ik het gewoon hartstikke leuk om met Empatec te werken’. En dát is waar Empatec het voor doet. Met mensen samenwerken die vanuit zichzelf het verschil willen maken. Voor de medemens.

FIT IN

QUARANTAINETIJD maak van je huishouden een work-out

Geen voetbaltraining meer op de dinsdag- en donderdagavond, niet meer aan de gewichten hangen in de sportschool en geen bootcamp meer in het park met je vaste groepje. Gelukkig kan je ook binnenshuis fit worden of blijven. En nee, daarvoor hoef je niet per definitie home-workouts te doen via een beeldscherm. Wat dacht je van huishoudfitness? Huishouden is normaal gesproken niet echt iets om je op te verheugen, maar wist je al dat je 160 calorieën verbrandt met een uurtje strijken? Dus verruil het Netflixen voor een goede sportsessie in huis en maak van je huishouden een work-out. Je huis wordt schoner en netter, jij slanker en fitter. Neem onderstaande tips van onze redactie in hand en voel je fit tijdens en na de quarantainetijd.

Hoeveel calorieën verbrand je met het huishouden, per uur?

1. Neem wat vaker de trap. Neem de spullen die boven horen één voor één mee naar boven. Spullen leg je voortaan niet meer op de trap, maar breng je direct naar boven.

2. S pan bij elke klus je (buik)spieren aan.

Bijvoorbeeld wanneer je de was uit de wasmachine haalt, tijdens het stofzuigen of tijdens het bukken en tillen. 3. Pak de stofzuiger en verhoog het tempo. Binnen een aantal minuten breekt het zweet je uit. Voor de gevorderden: probeer de stofzuiglunge. Wanneer je de stofzuiger naar voren duwt, stap je tegelijkertijd met één been naar voren en zak je – met een rechte rug – door de achterste knie naar beneden.

4. P ut on the music! Motiveer jezelf

met opzwepende muziek en zet de volumeknop iets omhoog. Zo ga je vanzelf harder boenen.

5. D  weilen. Waarom met de dweilstok,

als je het ook met twee doekjes kunt doen. Beweeg je benen vervolgens om

Badkamer schoonmaken: 300 De vloer schrobben: 325 Dweilen: 312 Ramen lappen: 300 Stofzuigen: 250 Afstoffen: 170 Schilderen, DIY-projecten: 66 Behangen: 133,2 De was doen: 146 Bed opmaken: 136 Koken: 136

de beurt naar binnen en naar buiten. Beweeg je over het oppervlak en jij hebt je dagelijkse dosis cardio weer gehad. En niet te vergeten: een schone vloer.

6. R amenlappen is al een work-out an sich.

Wil je er toch wat meer uithalen? Maak met de zeem zo groot mogelijke cirkels op het raam. Om de lagere gedeeltes te bereiken, werk je jezelf extra in het zweet door diepe squats te maken.

En dát is waar Empatec het voor doet. Met mensen samenwerken die vanuit zichzelf het verschil willen maken. Voor de medemens.

Hege Wier 5 • Nijland • 0515 569 395 Email: info@autobedrijfwilcokalsbeek.nl


GROOTBOLSWARD-IJSSELMEERKUST

29

TEKST EELKE LOK // FOTO’S JELLY MELLEMA FOTOGRAFIE

KIM EN BRITT HAYTEMA IN ÉÉN VOLLEYBALTEAM

“WY WURDE KAMPIOEN!” “Wy wurde kampioen!” Twee dames van een verschillende generatie kijken zelfbewust en eensgezind over hun tafel in Koudum naar de van niets wetende bezoeker. Acht punten voor op de nummer twee toch, met nog zes wedstrijden te gaan. En of de competitie nu wel of niet wordt afgemaakt vanwege de coronadrukte maakt niks uit; het damesvolleybalteam van Oeverzwaluwen Koudum wordt kampioen van de promotieklasse klasse. De twee dames zijn mem Kim Haytema (46) en haar dochter Britt Haytema (19). Kim is na wat omzwervingen terug in haar geboortedorp als onderwijzeres. Haar volleybaltegenstandsters zouden al bang worden als ze spreekt, want ze vuurt de woorden op je af als meedogenloze services. Dochter Britt is veel rustiger; kijkt je eerst aan als ze wat zegt, maar is wel heel beslist.

OEVERZWALUWEN KOUDUM Ze spelen al een jaar of drie samen in het eerste damesteam van Oeverzwaluwen. Britt kwam er in toen ze vijftien jaar was. Hoe is spelen met mem? “Net oars as oars.” Het is voor Kim “ek net spesiaal,” Beiden halen de schouders op. Ze hebben in het team ook niet dezelfde functie. Kim is libero, Britt is spelverdeelster. Je zeurt toch meer tegen je dochter dan tegen anderen. En dochter durft toch tegen mem meer te zeuren dan tegen anderen? Het zijn volkswijsheden, waarover beide dames de schouders ophalen. Samen hard werken in een team, dat is het enige wat telt. Kim begon op haar twaalfde met volleybal, Britt al op haar zesde. Tijden veranderen. Want dat is nu de leeftijd waarop je ook volgens de volleybalbond met het spel kunt

Koudum heeft een sterke omni-vereniging. Die doet aan voetbal en volleybal.

beginnen. Ook al is het dan een spelletje. Mooi is dat beide dames ook samen de trainer zijn van die mini’s. Leuk werk.

MEER LEVEN IN BRENGEN Alleen komen er steeds minder mini’s naar Oeverzwaluwen. Zoals het hele volleybal, ook in Koudum, wat terugloopt. Er komen ook weinig nieuwe junioren binnen, sommige meisjes kiezen nu voetbal. Er zijn nog slechts twee herenteams volleybal. “En dy traine net iens, dy wolle inkeld mar spylje”, zeggen ze een beetje spottend. Wel zijn er nog drie damesteams, wat junioren en 35 mini’s. “De groei is der út, sis it sa mar.” Kim vind het triest. Maar weet gelukkig ook al weer te vertellen dat enkele dames waarmee ze altijd in het eerste team heeft gespeeld, en die wat meer in de jongere kinderen zitten, gaan proberen om er wat meer leven in aan te brengen.

“WY BIN ALLEGEAR FJOCHTERS!” Vanzelfsprekend doet ze mee. Jeugd oproepen. Want volleybal moet, volgens hen, in Koudum op dezelfde manier als bijvoorbeeld het voetbal een vaste plaats krijgen. “Dêr moat je sneontemiddeis hinne, dat wolle wy ek mei it volleybal.” Koudum heeft een sterke omni-vereniging. Die doet aan voetbal en dus volleybal. Ze spelen er ook tennis en doen aan turnen onder de blauwe vlag van Oeverzwaluwen. Het zijn de traditionele sporten uit de zuidwesthoek van Fryslân, vrijwel nergens is handbal, basketbal, judo of badminton. Sporadisch korfbal.

dan los met een serie technische termen van volleybal die de sport gezamenlijk voor haar zo mooi maken. Van services tot smashes, van techniek tot aan dat het een balsport is. Maar het belangrijkste is dat volleybal een ultieme teamsport is. Je kunt niet zonder elkaar. “De chemie van het team.” En chemie zít er, in het damesteam van Oeverzwaluwen. Het team verloor anderhalf jaar geen enkele wedstrijd. Pas de laatste weken werd twee keer verloren. Vorig seizoen uitgesproken kampioen in de eerste klasse. En het team verslapte niet, ging in de promotieklasse gewoon door. Acht punten los. Kampioentje.

CHEMIE IN HET TEAM Kim heeft ook nog tennis gespeeld, maar volleybal vond ze belangrijker. Daarover sprekend zie je de ogen oplichten. Wat is er zo mooi aan volleybal? Britt: “Ja, het is een teamsport, leuk. Kun je fanatiek mee aan de gang.” Kim wacht even en spuit

KRACHT IN DE SMASHES De kracht van het team zit volgens Britt in de smashes. Volgens Kim in de services. Beiden zijn het erover eens dat de genoemde chemie in het team, gemiddeld 26 jaar, goed is. De ervaring van enkele teamle-

den zorgt voor technische vaardigheid. “Boppedat bin we allegear fjochters!” Dus kan er volgend seizoen in de landelijke derde divisie misschien wel weer meegedaan worden. Twee speelsters die vanuit Makkum en Bakhuizen in de ploeg kwamen, en elders al derde divisie speelden, stoppen echter. En als die veertigers weggaan, gaat Kim dan nog wel door? “Ja, at der in trainer komt, wol. Oars hâld ik ek op.” Ze zou zelf ook wel trainster van het damesteam kunnen worden. “Mar dat moat noch mar net. It is noch te tichtby. Der moat earst mar in pear jier oerhinne.” Vanzelfsprekend komt het ooit zover. Kim Haytema en haar dochter Britt zijn namelijk verslaafd aan de happening van volleyballen in eigen sporthal voor eigen publiek. En dus kijken ze argwanend naar de corona. Het zou toch wel mooi zijn een kampioenswedstrijd te kunnen spelen.


30 1

NUMMER 04 • 2020 12

13

6

10

11

5

9

4

8

3

7

2

25

26

20

24

15

19

23

18

22

17

21

16

9

9

14

19

17

8

14

11

8 14

6

8

15

17

17

24

15

22

15

22

17

11

12

17

14

10

10

19

17 8

6

12

6

6

10

15

19

22

14

22

8

17

6

18 17

7

bolsward-ijsselmeerkust

6

17

6

2

22

22 9

15

8

10

17

7

1

14

2

17 10

2

14

4

17

14

26

18

22

4

18

9

8

7

17

14

20

7

15

PUZZELPAGINA NR 04

14 14

5

8 11

22

17

7

5

17

11

W

15

22

10

2

17

14

11

17

15

4 14

17

7

7

H

22

18

18

5

17

6

D C

22

7

6

18 4

17

14

Puzzel en win! Iedere maand zijn er leuke prijsjes te winnen door uw oplossing via de email of met traditionele post op te sturen. U kunt dit sturen naar: info@grootbolsward-ijsselmeerkust.nl o.v.v. puzzeloplossing NR 04-2020 - tot uiterlijk 25 april 2020. Wij wensen u veel puzzel plezier!

19

17

Probeer ijke letters. staan voor gel . Gelijke cijfers den woord te vin rde leu gek het

Duitse schrijver

9

stuk bouwland

adellijke vrouw

niet even

telwoord

pepermuntolie

bevelen

sport

lijfeigene Spaanse uitroep

regio

3

wang

hoofdstad van Jordanië

veehoeve

roem

6

bergplaats

schaakterm

schoolgerei inwendig orgaan

dans

2

12

opscheppen

brandstof

bijbelse figuur schavuit

2

3

14

15

15

3

18 7

aanspraak

tijdvak

laan

17

18

2

23

17

S

1

25

R

21 18

6

7

8

9

10

11

12

13

19

20

21

22

23

24

25

26

6

26

7

18

13

7

18

18

7

3

10

3

12

U

18 16

25

7 3

14

24 16

7

16

17

19

2

despoot

22 vruchtendrank

zakken

16

3

15 dik touw

kleurstof

5

roeipen

rekening

5

4

A

id est

bijbelse figuur

vrouwelijk dier

1

havenplaats

draagbare telefoon

24

7

richting uitsluitend

14

16

7 22

7

14

11

17 18

7

5

8

9

7 14

19

23

25

24 23

5

5

7 18

7

10

golfterm blijkens de akten

vervoermiddel

voorts

Europees gebergte

bijbelse figuur

Europese vrouw

8

13

20

assistenteconoom

opleghout

boomstronk

één en ander

onwerkelijk

3

een bad nemen

10

onzinnig

plechtige gelofte

rustteken

schrobnet

onzin

stekken

1

22

4

lidwoord

heden

gordel

telwoord

3

19

3 3

18

23

11 3

19

3 24

16

5

7

18 19

16

7

17

15

14

15

16

22

14 14

3

11

24

14 22

14

18 3

23 17

7

17

11

7 7

16 21

7

4

10 7

10

25

Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. Probeer het gekleurde woord te vinden.

roofvogel

echtgenoot

glorie

voorzetsel

sinds

PUZZEL & WIN D I N E R B O N € 2 5,-

verblijf

toilet

23

17

jaartelling vissersboot

3

23

gril en volgende

17

mythologische figuur

Ierland

7

11

aanspreektitel

© www.puzzelpro.nl 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Winnaars puzzel grootbolsward-ijsselmeerkust 03 Tineke van Solkema uit Workum heeft een dinercheque bij de Walrus in Sneek gewonnen. OPLOSSING EDITIE 03: Zweedse puzzel: Toneelmeester // Kruiswoordpuzzel: Persbureau

COLOFON De GrootBolsward-IJsselmeerkust krant is een maandelijkse uitgave van Ying Media. De GrootBolswardIJsselmeerkust krant wordt huisaan-huis verspreid in Bolsward en alle dorpen en steden langs de IJsselmeerkust in een straal van ca. 10 km. Oplage: 22.000 exemplaren.

bolsward-ijsselmeerkust STUUR UW ANTWOORDEN van PUZZEL 04 VÓÓR 25 april 2020 PER EMAIL NAAR: info@grootbolsward-ijsselmeerkust.nl OF NAAR: Grootbolsward-ijsselmeerkust krant, Zwarteweg 4, 8603 AA SNEEK

UITGEVER

EINDREDACTIE

FOTOGRAFIE

VERSPREIDING

Ying Media BV Zwarteweg 4, 8603 AA Sneek Telefoon 0515 745005 E-mail info@yingmedia.nl

Henk de Vries

Jelly Mellema fotografie, Laura Keizer Fotografie, Nicky Bosma, Orange Pictures, Henk van der Veer en Wim Walda.

FRL Verspreidingen, Leeuwarden

VERKOOP

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De gegevens in deze krant zijn met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid van de inhoud hiervan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

REDACTIE

info@grootbolsward -ijsselmeerkust.nl

Henk van der Veer, Eelke Lok, Joeri van Leeuwen, Gerard van Leeuwen, Wim Walda, Piebe Piebenga, Kirsten van Loon en Lourens La Roi.

BLADMANAGEMENT

VORMGEVING

Nicky Bosma (nicky@yingmedia.nl)

Frans van Dam (Quod Media)

REDACTIETIPS?

Mieke Alferink, Meine de Vlugt, Ying Mellema, Marianne Bouwman, Henjo van der Klok

DRUK Hoekstra Krantendruk, Emmeloord


VEEL GELUK MET JE VERHUIZING! Verhuizen zonder zorgen. Hoe? Hoekstra. Vrijblijvend een inboedelopname of offerte? Contact ons via verkoop@hoekstrasneek.nl of 0515 - 41 21 10. Kijk ook op hoekstrasneek.nl


WIJ ZIJN OPEN

Lente actie

25% Voorjaarskorting op o.a. alle

zijdebloemen, binnen en buiten potterie, mandwerk, waterornamenten en kaarsen.

En vanzelfsprekend volop acties in tuin en kamerplanten! Zoals je van ons gewend bent.

DIY PAKKETTEN In verband met het Corona virus helaas geen workshops voorlopig, maar ons team is druk bezig met het maken van super leuke doe-het-zelf pakketten met o.a. iets leuks om samen te doen met de kinderen voor de pasen. Droogbloemen pakketten en nog hippe ringen om zelf te decoreren. De pakketjes staan klaar in de winkel. Wil je het bezorgd hebben neem dan even contact met ons op 0517-531375.

GRASZODEN Graszoden kopen en leggen? Met de graszoden van Groencentrum Witmarsum heb je binnen een dag een mooi, groen, onkruidvrij gazon! Het ultieme gemak voor het gezin wat op zoek is naar een snel resultaat van hoge kwaliteit. Bestellingen kunnen worden gedaan via info@groencentrumwitmarsum.nl of 0517-531375.Via de telefoon zal worden gevraagd naar je naam en telefoonnummer, zodat we kunnen bellen als ze binnen zijn. Als je per e-mail contact met ons opneemt, ook graag je naam en telefoonnummer vermelden.

BEZORGEN Geef je bestelling door per telefoon, e-mail of app naar team Groencentrum. Dan zorgen wij dat je bestelling wordt bezorgd! Mail: info@groencentrumwitmarsum.nl Telefoon: 0517 53 13 75 WhatsApp: 06 11 22 85 95

Groencentrum Witmarsum heeft het grootste assortiment bloemen en planten in uw regio!

It Fliet 3 • Witmarsum • www.groencentrumwitmarsum.nl

Profile for Ying Media

GrootBolsward-IJsselmeerkust 4-2020  

GrootBolsward-IJsselmeerkust 4-2020  

Profile for yingmedia
Advertisement