Page 1


Idea goszczenia Goszczenie w swoim domu ucznia z wymiany jest doskonałą okazją by doświadczyć innej kultury, zwyczajów, idei oraz poznać inny sposób postrzegania świata. Rodziny goszczące dzielą się swoimi własnymi tradycjami, świętami i stylem życia, oferując każdemu uczniowi wyjątkową, własną wersję życia w kraju goszczącym i szansę na zrozumienie jego różnorodności. Uczniowie mieszkający u polskich rodzin goszczących dzielą z nimi codzienne życie i stają się częścią ich świata. Wpływa to na powstanie silnych relacji i więzi emocjonalnych pomiędzy ludźmi z różnych obszarów kulturowych, w wyniku czego rodzą się ciepłe, rodzinne uczucia, cenniejsze od wszelkich dóbr materialnych. 

Rodziny goszczące uczniów biorących udział w wymianie YFU przyjmują młodzież dobrowolnie i nieodpłatnie, traktując ucznia jak członka rodziny na czas trwania roku szkolnego. 2


Warunki jakie należy spełnić, aby zostać rodziną goszczącą 1. Wszyscy członkowie rodziny muszą chcieć gościć ucznia i przyjąć go jak pełnoprawnego członka swojej rodziny, wraz z prawami i obowiązkami. 2. Uczeń z wymiany musi mieć własne łóżko, miejsce na rzeczy osobiste oraz miejsce do odrabiania lekcji. Dobrze jest, jeśli można zapewnić uczniowi własny pokój, ale może on też dzielić pokój z rodzeństwem tej samej płci. 3. Należy zapewnić uczniowi 3 posiłki dziennie, opiekę i pomoc w adaptacji w Polsce poprzez m.in. wdrożenie w życie codzienne w domu i w szkole, pomoc w nauce j. polskiego itd. Rodziny goszczące YFU mogą przybierać wszelkie możliwe rozmiary i kształty – nie muszą spełniać tradycyjnego modelu, na który składają się mama, tata oraz dzieci. Rodziną goszczącą mogą zostać również rodzice, którzy nie posiadają dzieci lub których dzieci wyprowadziły się już z domu, jak również samotne matki i ojcowie. Wszystkich zapraszamy do udziału w naszym programie dla rodzin goszczących.

3


Dlaczego warto? Goszczenie ucznia z wymiany daje możliwość poznania innej kultury oraz zdobycie nowego spojrzenia na świat. Jest świetną zabawą, która pobudza rodzinę i umożliwia bardziej globalne spojrzenie na świat bez konieczności wychodzenia z domu. Związek jaki rodzi się pomiędzy rodziną a uczniem tworzy przyjaźń, która może przetrwać lata. Goszcząc ucznia z wymiany dzieci mają żywy kontakt z językiem obcym oraz odmienną kulturą na co dzień, a rodzice zyskują nowego syna lub córkę z innego kraju. Życie rodzinne ożywia codzienny kontakt z kimś o innej mentalności, przez co świat staje się bliższy. Jest to również okazja, aby podzielić się swoją historią, tradycjami i zwyczajami, jednocześnie ucząc się od innych.

“Twoje

Goszcząc w swoim domu ucznia z wymiany zyskujecie możliwość przeżycia niepowtarzalnej przygody, która nie zakończy się w momencie wyjazdu ucznia, a może mieć wpływ na dalsze życie Waszej rodziny. Docenicie to co nieznane, ale też to co już posiadacie: własne kulturowe bogactwo. Jeżeli zastanawiacie się nad dla udziałem własnego dziecka w programie YFU, z  przyjęcie w swoim domu ucznia z wymiany umożliwi Wam pełne zrozumienie tego, na czym polega międzynarodowa wymiana młodzieży. Doświadczenie zdobyte dzięki YFU pozwala na zrezygnowanie ze stereotypowego myślenia i postrzegania, które zbyt łatwo powstaje, gdy bazujemy wyłącznie na środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.

zwykłe życie jest niezwykłe

ucznia

wymiany”

YFU POLSKA ZAPEWNIA: •• kurs językowy, seminaria, spotkania i wycieczki dla ucznia biorącego udział w programie; •• umieszczenie ucznia w odpowiedniej szkole; •• opłatę za ubezpieczenie szkolne; •• opiekę wolontariusza, który służy pomocą rodzinie goszczącej i uczniowi z wymiany; •• wsparcie ze strony biura YFU; •• ubezpieczenia ucznia na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku; •• możliwość udziału rodzeństwa goszczącego we wszystkich seminariach i wycieczkach na koszt YFU Polska. 4

YFU POLSKA | Dlaczego warto?


Obowiązki ucznia z wymiany W trakcie pobytu w Polsce uczeń z wymiany ma obowiązek: •• uczestniczenia w życiu codziennym rodziny goszczącej; •• akceptowania i przestrzegania zasad panujących w domu rodziny goszczącej oraz zasad YFU; •• uczęszczania do szkoły i zdobywania dobrych ocen; •• nauki języka polskiego; •• poznawania kultury polskiej; •• aktywności w szkole i poza nią (zajęcia dodatkowe, hobby, sport itp.); •• reprezentowania swojej kultury w rodzinie i szkole; •• ponoszenia wydatków związanych z ubiorem, dojazdem do szkoły, przyborami i materiałami szkolnymi, kosmetykami, zajęciami dodatkowymi oraz drobnymi przyjemnościami z kieszonkowego otrzymywanego od rodziców naturalnych (np. wyjścia do kina, słodycze, wycieczki szkolne).

5


FAQ Czy jako rodzina goszcząca możemy liczyć na pomoc? Goszczenie ucznia z wymiany nie zawsze jest łatwe. Komunikacja jest kluczem do rozwiązywania wszelkich powstałych nieporozumień i zrozumienia różnych perspektyw w trudnych sytuacjach. Podczas wymiany, rodzinie goszczącej oraz uczniowi z wymiany przydzielony zostaje opiekun z ramienia YFU. Jego zadaniem jest pomagać obu stronom, aby ich wspólne doświadczenia były jak najlepsze. Jak sprawić, aby uczeń z wymiany czuł się dobrze w naszej rodzinie? Kiedy decydujecie się przyjąć ucznia z wymiany w swoim domu, ważne jest, abyście traktowali go jako członka rodziny, a nie gościa. Oznacza to, że uczeń powinien posiadać obowiązki domowe (np. sprzątanie pokoju, pomoc w kuchni, opróżnianie zmywarki), tak jak pozostali domownicy. Jest to najlepszy sposób, aby pokazać uczniowi z wymiany życie codzienne w naszym kraju, jednocześnie nie rezygnując ze swoich zobowiązań i przyzwyczajeń. Jesteśmy zapracowani. Czy uczeń z wymiany nie będzie czuł się samotny? W trakcie trwania programu uczniowie z wymiany uczęszczają do lokalnej szkoły średniej i tam spędzają większość dnia. Po szkole mają czas na odrobienie zadań domowych, przygotowanie do zajęć następnego dnia i odpoczynek. Uczęszczanie do nowej szkoły i nauka nowego języka są dla młodych ludzi czasem bardzo intensywnym, wystarczy więc, jeżeli wspólnie będziecie spędzać czas wieczorem lub w weekendy. Czy uczeń będzie do nas mówił “mamo” lub “tato”? Jest to Wasz wybór, jak chcecie aby zwracał się do Was uczeń z wymiany. Może to być “mamo” lub “tato”, ale mogą to być również Wasze imiona. Należy ustalić to z uczniem z wymiany po jego przyjeździe.

6

YFU POLSKA | FAQ


Czy uczeń z wymiany będzie ubezpieczony? Tak. Każdy uczeń objęty jest ubezpieczeniem chorobowym i ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jak poradzić sobie z różnicami kulturowymi? Zarówno Wy, jak i uczeń z wymiany będziecie zaskoczeni występującymi różnicami kulturowymi, jednak zdacie sobie również sprawę z tego, jak wiele Was łączy. Komunikacja jest podstawowym narzędziem do radzenia sobie z różnicami dla obydwu stron. Pamiętajcie, że uczeń z wymiany przyjeżdża do Polski mając jak najlepsze intencje, aby poznać polską kulturę i zintegrować się z lokalną społecznością. Jak uczeń będzie radzić sobie w szkole? Obecność i aktywność w szkole są warunkami obowiązującymi wszystkich uczniów z wymiany YFU. Nauka w nowej szkole, do tego w języku obcym, często nie jest łatwa. W pierwszych tygodniach wymiany uczniowie pokonują barierę językową, która utrudnia im pełne uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Z pomocą nauczycieli i rówieśników uczniowie starają się brać aktywny udział w zajęciach i z czasem zaczynają posługiwać się językiem polskim coraz lepiej, co umożliwia im pełniejszą integrację w środowisku szkolnym. Dlaczego powinniśmy gościć ucznia z wymiany w ramach YFU? Fundamentem istnienia YFU jest pomoc w tworzeniu pozytywnych zmian na skalę globalną. Udział w programie YFU wpływa na budowę globalnego porozumienia poprzez pogłębianie szacunku dla innych kultur i obyczajów, co z kolei zwiększa tolerancję, zmniejsza skłonność do agresji i pomaga eliminować stereotypy. Od 1951 r. na wymianę w ramach YFU wyjechało ponad 260 tys. uczniów z całego świata. Nasi wolontariusze poświęcają swoją energię i czas, aby zapewnić bezpieczeństwo i opiekę wszystkim uczestnikom programu. Dokonujemy wszelkich starań, aby wspierać rodziny goszczące, uczniów z wymiany i rodziny naturalne w każdej sytuacji. FAQ | YFU POLSKA

7


Kontakt Adres Biura:

Youth For Understanding Polska Centrum Kultury „Zamek”, pok. 351 ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań T (061) 64 65 213 | F (61) 835 79 55 info@yfu.org.pl | www.yfu.org.pl

Adres Korespondencyjny: YFU Polska Skr. Poczt. 36, 60-972 Poznań

Znajdź YFU Polska na

YFU wspiera budowę międzykulturowego porozumienia, wzajemnego szacunku i społecznej odpowiedzialności poprzez programy międzynarodowej wymiany dla młodzieży, rodzin i społeczności.

YFU Polska - Host Family Brochure  

Bruszura zawiera podstawowe informacje dotyczące goszczenia ucznia z wymiany w ramach programu międzynarodowej wymiany młodzieży YFU

YFU Polska - Host Family Brochure  

Bruszura zawiera podstawowe informacje dotyczące goszczenia ucznia z wymiany w ramach programu międzynarodowej wymiany młodzieży YFU

Advertisement