BLOS kinderopvang

Page 1

inderopvang A Sk p LO

n oor eld

B

SINDS

1984

inderopvang Sk Ap LO

oorn eld

B

Kwaliteit Veiligheid Warmte Liefdevolle zorg Persoonlijke aandacht voor kinderen én ouders


Liefdevolle kinderopvang en buitenschoolse opvang

Bij BLOS kinderopvang is elke dag een avontuur. Spelend ontdekken de kinderen wie ze zijn en wat ze in zich hebben. We prikkelen, stimuleren, helpen en dagen uit. We zorgen voor een omgeving die veilig en fijn voelt. Waarin jouw kind vol vertrouwen kan groeien.

2

BLOS kinderopvang


Ons team van ervaren en goed opgeleide pedagogisch medewerkers besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van jouw kind. Door de individuele aandacht ontstaat er een liefdevolle band waardoor je kind zich bij ons thuis voelt. Dat, in combinatie met alle activiteiten, uitstapjes, de Bon Bini kinderboerderij, het Bon Bini dorp en de vele mogelijkheden om te spelen, zorgt voor een fijne omgeving waarin je kind zich prettig voelt en zich positief kan ontwikkelen. We gaan samen op ontdekkingstocht in de wereld om ons heen en maken daarbij onvergetelijke herinneringen voor later. Je leest er alles over in dit magazine.

Snoopy en Woodstock zijn BLOS kinderopvang geworden. Dezelfde warme, veilige en vertrouwde omgeving, maar dan onder een nieuwe naam.

Wat vinden de ouders van BLOS kinderopvang?

REVIEWS “Ruim 45 positieve recensies” van BLOS ouders”

Volg ons op Facebook en Instagram:

Dit is een uitgave van BLOS kinderopvang Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ontwerp en opmaak: xy reclamemakers

Teksten: Tekstpiloot Robert Jan Schinkel

BLOS kinderopvang

3


Ontdekken en groeien in een veilige omgeving

Op onze groepen heerst een fijne en ontspannen sfeer. Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een vertrouwd en veilig gevoel. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich bij ons thuis voelen. Individuele aandacht, voeden op schoot, knuffelen, rust en meebewegen met het ritme van je kind staan daarbij centraal.

4

BLOS kinderopvang


BLOS kinderopvang

5


Altijd een bekend gezicht

Als één van onze vaste pedagogisch medewerkers een verlofdag heeft, of onverhoopt een keer ziek is, neemt de vaste, voor de kinderen bekende invalmedewerker de groep over. Zij is wekelijks drie à vier dagen werkzaam binnen onze organisatie. Dus de kinderen zien altijd een bekend gezicht.

Op de foto

Elk jaar komt de fotograaf weer leuke foto’s maken van alle kinderen bij BLOS kinderopvang. Broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook samen op de foto; ook als ze al op de basisschool zitten. Natuurlijk mag de groepsfoto niet ontbreken. Best spannend, hoor. Maar de resultaten zijn prachtig!

6

BLOS kinderopvang


Babygebaren Baby

De meeste kinderen beginnen met de eerste woordjes rond hun eerste jaar. Om die periode te overbruggen gebruiken we babygebaren. We voegen gebaren toe aan wat we zeggen. Dit draagt bij aan de taalen spraakontwikkeling van kinderen.

BLOS kinderopvang

7


Pedagogisch medewerkers met een eigen specialisatie

Babygebaren Peutergym Slaapadvies Yoga Babymassage Muziekles Engelse les Dier en natuur…

8

BLOS kinderopvang


# SNOOPY & WOODSTOCK | SPECIALISATIES

BLOS kinderopvang

9


Vervolg

Pedagogisch medewerkers met een eigen specialisatie

...zo kunnen we de kinderen specifieke activiteiten aanbieden die de ontwikkeling van jouw kind stimuleren!

10

BLOS kinderopvang


BLOS kinderopvang

11


Gezellige peutergroepen de Teigetjes, de Boefjes en de Vlinders

Op ons kinderdagverblijf staat elke dag in het teken van ontdekken en groeien. Binnen een gestructureerd dagprogramma met veel persoonlijke aandacht ondernemen we allerlei leuke activiteiten en uitstapjes waarbij we verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren. Van peutergym tot theater en van kinderyoga tot muziekles.

12

BLOS kinderopvang


Ga je mee op avontuur?

Op woensdag en vrijdag bieden we van 8:30 tot 12:00 uur ook peuteropvang aan. Alleen tijdens schoolweken en ter voorbereiding op school. Tijdens de peuteropvang ligt de nadruk op de sociale contacten met leeftijdsgenootjes; samen in de kring fruit eten en drinken, vrij (buiten) spelen in de speelhal en gezamenlijke thema-activiteiten. Thema’s zoals beroepen, jaargetijden, vervoer, sport, etc. Dat is een heerlijke start, toch?

BLOS kinderopvang

13


Onze verborgen kwaliteit

14

BLOS kinderopvang


De gezellige ruimtes, de vele speeltoestellen en spelletjes, de kleurrijke Bon Bini huisjes, de dieren, de bolderkarren… Eenmaal binnen bij onze locatie zie je direct dat aan alles is gedacht om de kinderen zich thuis te laten voelen. Wat nog veel belangrijker is kun je misschien niet op het eerste oog zien, maar is wel duidelijk merkbaar. ‘Dat is wat wij onze ‘verborgen kwaliteit’ noemen,’ vertelt Locatiemanager Tara Kuijpers. Denk hierbij aan onze visie op kinder­opvang, de hechting tussen pedagogisch medewerker en kind, de individuele aandacht en het observeren van de ontwikkeling van jouw kind. Tijdens een rondleiding vertellen wij daar graag meer over.

BLOS kinderopvang

15


BLOS kinderkapper

Iedere zes weken komt de kinderkapper langs op onze locatie. Leuk voor de kinderen en makkelijk voor jou als ouder. Ter aankondiging ontvang je een bericht in de ouderapp en kun je jouw wensen doorgeven.

Heb jij hem al? De ouderapp

16

BLOS kinderopvang

Je kind gaat iedere dag op avontuur bij BLOS en jij kunt erbij zijn. In de ouderapp zie je foto’s, korte berichtjes en een verslag van de dag van jouw kind. Je kunt ook heel eenvoudig je administratieve zaken regelen via het ouderportaal.


BLOS kinderopvang

17


18

BLOS kinderopvang


Niets moet, alles kán

Na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar zich uitleven op de BSO. Klimmen, klauteren, fietsen, koken, sporten of een uitstapje: het kan allemaal!

BLOS kinderopvang

19


‘Geacht publiek…!’

Ons theater, een heerlijke plek voor toneel spelen, karaoke of het kijken van een film op een regenachtige middag.

Leef je lekker uit in de gymzaal tijdens de sportlessen van onze sportdocent.

20

BLOS kinderopvang


Onze huishoek

Filmsterren & topmodellen!

BLOS kinderopvang

21


Bijzondere activiteiten Omdat het kán!

Op de BSO doen we vaak activiteiten die de dag écht bijzonder maken. Zwemmen bij zwemschool Kablau (zwemdiploma’s A en B verplicht), klauteren in Monkey Town, de paarden verzorgen bij de Kronkel, jumpen bij StreetJump of aapjes kijken in Apenheul!

22

BLOS kinderopvang


BLOS kinderopvang

23


Even chillen

Even lekker relaxen op de bank met een boekje? Ook daar is ruimte voor.

24

BLOS kinderopvang


Ik wil eerst!

De kinderen vinden een spannend potje airhockey hélémaal geweldig!

Mmm… Lekker!

Bij BLOS beginnen we de middag met een rustmoment. Lekker samen eten en drinken. En natuurlijk gezellig vertellen over wat je op school hebt beleefd.

BLOS kinderopvang

25


Spelen en...

...klauteren

26

BLOS kinderopvang


Leef je uit!

Deze heerlijke, lichte ruimte is alleen bestemd voor onze oudere Bso’ers. Ze hebben daar alle ruimte om zich uit te leven. Bijvoorbeeld met poolen, tafelvoetballen, gamen of op de computer. Maar darten, een bordspelletje of huiswerk maken kan natuurlijk ook.

BLOS kinderopvang

27


Elke dag een avontuur bij BLOS! Kijk op blos.nl

oudersupport-apeldoorn@blos.nl

KDV, PSZ en BSO Tesselschadelaan Tesselschadelaan 2 7314 LL Apeldoorn 085 732 63 90

Voorheen Snoopy en Woodstock.

KDV en BSO (7+) Staringlaan Staringlaan 53 7314 LL Apeldoorn 085 732 63 91


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.