Presentatiegids Robur et Velocitas

Page 1

ROBUR ET VELOCITAS 1882

Presentatiegids Seizoen 2018-2019 | Editie 23

Robur kiest voor Verduurzaming

“Anticiperen op een veranderende wereld”


Hoofdsponsoren


Colofon AV & CV Robur et Velocitas Opgericht 6 mei 1882 Anklaarseweg 330 7316 MK Apeldoorn T (055) 521 71 92 www.roburetvelocitas.nl Secretariaat Postbus 699 7300 AR Apeldoorn secretaris@roburetvelocitas.nl Hoofdbestuur René Bloemhard, voorzitter rene.bloemhard@roburetvelocitas.nl John van Beek, secretaris secretaris@roburetvelocitas.nl Patrick Oosdijk, penningmeester penningmeester@roburetvelocitas.nl Richard Voogt, bestuurslid richard.voogt@roburetvelocitas.nl Koos Rooseboom, bestuurslid koos.rooseboom@roburetvelocitas.nl Accommodatie Jan Ditzel, beheerder Jan.ditzel@roburetvelocitas.nl Sponsorcommissie Norbert Borgers, voorzitter norbert.borgers@roburetvelocitas.nl Redactie René Bloemhard Bijdragen van René Bloemhard Norbert Borgers Jan Bello Actie & Selectiefoto’s Studio Csany Imre Csany T (055) 506 09 01 www.fotoillustratie.nl Acquisitie Sponsorcommissie Robur et Velocitas sponsoring@roburetvelocitas.nl Layout en uitgave Publizone Laan van de Maagd 91 7324 BT Apeldoorn T (055) 533 12 27 M 06 46 87 36 36 www.publizone.nl

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en redactie.

Voorwoord

ROBUR ET VELOCITAS 1882

De snel veranderende wereld

Ligt het aan mij of gaat alles tegenwoordig echt steeds sneller? We hebben onlangs afscheid genomen van twee hoofdsponsoren, die er in gestapt zijn op het moment dat Robur zijn 125ste verjaardag vierde. Als bestuur wilden we toen in het oorspronkelijke RoodWitte shirt spelen zonder dat er sponsornamen op vermeld werden. Vier bedrijven zijn toen meegegaan in dat idee: hoofdsponsor worden zonder naamsvermelding op de shirts. En dat blijkt inmiddels al weer elf jaar geleden te zijn. Uiteraard zijn we er ook trots op de twee nieuwe hoofdsponsoren (nogmaals) te mogen introduceren. Ook zaten we onlangs bij elkaar om de traditionele trip naar Sutton voor D-elftallen voor te bereiden. Toen bleek dat deze uitwisseling inmiddels veertig jaar bestaat. Veertig jaar!! Dat betekent dat inmiddels zo’n 800 voetballertjes in de loop der jaren de oversteek naar Engeland hebben gemaakt. Echt zo’n moment waarop je beseft hoe snel alles gaat. De maatschappij is volop in ontwikkeling. Ook het tempo waarin veranderingen in het milieu plaatsvinden lijken steeds sneller te gaan. In hoeverre de mens daar invloed op heeft blijft een interessante discussie. Nog steeds zijn er mensen die er aan twijfelen dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens. Maar los van het feit of je daarin gelooft of niet, is het heel goed om bewust om te gaan met onze natuurlijke grondstoffen. Waarom CO2 blijven uitstoten als er voldoende schone alternatieven zijn? Ook Robur wil daar bewust aan meedoen. Daarom komen er binnenkort zonnepanelen op het dak van ons clubhuis. De projectgroep Verduurzaming wil daar graag iets over vertellen en jou als Roburiaan daarin meenemen. Een andere maatschappelijke ontwikkeling is dat steeds meer verenigingen de overstap maken van zondag- naar zaterdagvoetbal. De jeugd wordt niet meer enthousiast van het voetballen op de vroege zondagmorgen. Des te trotser zijn we dat Robur al wel enkele jaren een heel sterk reserve-elftal op de been kan brengen.

PERIODE 2018 - 2019 | EDITIE 23

Dat het steeds moeilijker wordt om de vereniging draaiende te houden met vrijwilligers zal duidelijk zijn. Steeds meer zullen we moeten betalen om taken die binnen de vereniging uitgevoerd moeten worden ingevuld te krijgen en dat heeft natuurlijk consequenties voor de contributie. Toch blijf ik nog steeds de hoop houden dat er bij Robur voldoende ouders zijn die op vrijwillige basis willen helpen, als maar duidelijk is wat er verlangd wordt. Belangrijk daarbij is dat de vereniging een duidelijke structuur heeft, dat mensen weten wat er van ze verlangd wordt, hoeveel uren ze daar aan kwijt zijn. En dan blijkt dat het ook nog eens leuk kan zijn. Omdat de jeugd het grootste deel uitmaakt van onze vereniging is het cruciaal dat de jeugdorganisatie verder wordt opgebouwd. Met duidelijke functie-omschrijvingen, verantwoordelijkheden en doelstellingen proberen we dit seizoen een organisatie op te bouwen waarvan we volgend seizoen de vruchten kunnen plukken. Dat willen we graag toelichten. Op die manier proberen we (voor de meesten op vrijwillige basis) te werken aan de toekomst van Robur et Velocitas, 136 jaar jong.

namens het algemeen bestuur René Bloemhard voorzitter Robur et Velocitas rene.bloemhard@roburetvelocitas.nl

3KINDEROPVANG www.bsosport.nl info@bsosport.nl

@BSOsport

Bewegen geeft je energie! Bij BSOsport kinderopvang gaat het niet om prestaties, maar staat juist het plezier in bewegen centraal. Elke week komen er andere sport en spel activiteiten aan bod onder begeleiding van gediplomeerde sportbegeleiders. Hierdoor is er een gevarieerd aanbod en maken de kinderen kennis met veel verschillende sporten. Elke week en dag is anders bij BSOsport kinderopvang. Meer informatie www.bsosport.nl

Kom in de stemming bij Moodkeukens Koop uw nieuwe keuken in Apeldoorn Een nieuwe keuken uitzoeken, er zijn zoveel mogelijkheden! Maar welke keuken past bij u? En hoe werken al die nieuwe apparaten? Moodkeukens in Apeldoorn helpt met de realisatie van uw droomkeuken.

Koopzondagen Elke 1ste zondag van de maand!

Kom langs voor een kijkje in onze showroom of maak een afspraak: bel (055) 579 17 25 of mail.

Moodkeukens - Vlijtseweg 69 - 7317 AD Apeldoorn Telefoon: (055) 579 17 25 - E-mail: apeldoorn@moodkeukens.nl

bloemisterij

Labberton

Simson tapijt

 Tapijt T  Gordijnen  Vinyl  Zonwering  Laminaat  PVC

Everlaan 29, 7315 WZ Apeldoorn (‘t Loo) T foon: 055 5211350 Tele www.simsontapijt.nl

Hét adres voor: • bloemen • planten • bruidswerk • rouwbloemen • cursus bloemschikken • kado-artikelen Julianalaan 11 • 7315 CC Apeldoorn T (055) 521 55 65 / 521 23 96

www.bloemisterijlabberton.nl


Robur kiest voor Verduurzaming (en hoopt de leden mee te krijgen)

In de loop van dit jaar is er al veel bericht over de plannen die we bij Robur hebben om onze vereniging een voorbeeld te laten zijn voor andere sportverenigingen als het gaat om verduurzaming. Er wordt volop gepraat, steeds meer partijen bieden hun diensten aan als het gaat om het switchen naar LED-verlichtingen, overstappen van het gas, aanleg zonnepanelen. Ook de KNVB is een initiatief gestart dat heet “De Groene Club”. Overeenkomst bij al deze initiatieven is dat er allemaal partijen achter zitten die er aan willen verdienen. Op zich niets mis mee als het maar een win-win-situatie is. Bij Robur waren we echter al eerder begonnen. Het bestuur van Robur kwam in gesprek met Businessclub lid Ben de Wilde (Installatiebedrijf Veerman), Ton Ceelie (Raadgever in Energie) en Marjolein Tillema (regisseur van Kerschoten Energie Neutraal) om te praten over het energieverbruik van Robur et Velocitas in de breedst mogelijke zin. Aan Robur-zijde is vervolgens een werkgroep geformeerd die de realisatie van de plannen met betrekking tot verduurzaming gaat begeleiden. Projectleider hiervan is Geke Odding die graag de projectgroep wil introduceren.

6

PRESENTATIEGIDS


ROBUR ET VELOCITAS 1882

aanwezig en ook actief in de groep Parken Energie Neutraal en de Aa. Daarnaast heeft onze oud-penningmeester Robert Rösler ermee ingestemd dat wij zijn financiële kennis en ervaring als adviseur voor de groep kunnen gebruiken. Robert loopt zijn hele leven al bij Robur en is ook oud eerste-elftalspeler. Als bestuurslid zit ook René Bloemhard bij de groep. Wij gaan ons daarbij in eerste instantie richten op het energieaspect van de verduurzaming.

Geke Odding Aan het woord Geke Odding. “Naar aanleiding van een stukje van René Bloemhard in de RoodWit heb ik besloten om mij aan te melden om een bijdrage te leveren aan de door hem beschreven verduurzamingsplannen van Robur. Zelf ben ik de laatste 25 jaar in vele verschillende rollen vrijwilliger geweest bij Robur en dan weet je wel een beetje wat er komt kijken om een grote vereniging als de onze draaiende te houden. Kijk je dan naar de duurzaamheid dan besef je je dat een vereniging van 1000 leden niet alleen maar voetbalt maar ook verwarmt, verlicht, koelt, consumeert, doucht en afval produceert. Dan realiseer je je direct dat er niet alleen een groen aspect aan duurzaamheid zit, maar ook een groot financieel aspect wat verder uitgewerkt moet worden. Daarom is het mooi dat we er in geslaagd zijn om een werkgroep te vormen met mensen die mee willen denken over hoe Robur een duurzame toekomst kan krijgen. Net als ik had Tim Brouwer zich ook bij onze voorzitter gemeld om een bijdrage te leveren aan dit project. Tim is, zoals iedereen weet, een degelijke verdediger in ons vijfde team en is werkzaam in de energiebranche en heeft daardoor de nodige expertise. Ook Onno Straates heeft zich bereid verklaard om in de werkgroep mee te doen. Onno behoeft geen introductie, vele jaren bestuurslid, voormalig keeper van ons eerste en vanwege zijn expertise vanuit de bouwwereld zeer welkom in onze groep. Kennis van en interesse in vergroening heeft ook HJ van Ewijk. Als ouder van voetballende zoons vaak bij Robur

Al eerder werd in ons clubblad beschreven dat het bestuur voor de zomer een energiescan heeft laten uitvoeren om te kijken of en hoe Robur in eerste instantie minder energie zou kunnen verbruiken en op langere termijn zelfs energieneutraal en aardgasvrij kan worden. Onderdeel van deze scan is een plan van aanpak. Doel van de werkgroep is het verfijnen van dit plan van aanpak door onder meer in samenwerking met externe adviseurs een meerjarenplan op te stellen en de komende jaren uit te voeren. Daarbij moet je denken aan LED-verlichting, zuinigere apparatuur, isolatie, warmtepompen etc.

We denken met deze groep daarvoor enige kennis in huis te hebben en gaan ons best doen. Daarvoor is het nodig kostenplaatjes, subsidiemogelijkheden, nieuwe technieken en regelgeving continue te blijven volgen en op het juiste moment vervangingen en nieuwe investeringen te doen in onze accommodatie. We denken met deze groep daarvoor enige kennis in huis te hebben en gaan ons best doen. Daarbij hebben we uiteraard wel de medewerking van iedereen nodig want met name voor verspilling van energie zijn we met zijn allen verantwoordelijk. Isoleren en zuinig verwarmen is prachtig maar een deur of raam achter je dicht doen en het licht uitdoen is zeker zo belangrijk“.

PERIODE 2018 - 2019 | EDITIE 23

7


8

PRESENTATIEGIDS


Welkom bij restaurant de Heerlijckheyt Het Loo!

Zeven dagen per week naast Paleis Het Loo genieten van de Franse keuken

Koningstraat 1, 7315 HR Apeldoorn | T (055) 521 39 97 info@heerlijckheyt.nl | www.heerlijckheyt.nl

INDUSTRIËLE- EN BEDRIJFSFOTOGRAFIE

Architectuur Industrieel

Product Reclame

www.daph.nl

06 50 68 12 34

PERIODE 2018 - 2019 | EDITIE 23

9


Verduurzaming: de vervolgstappen Robur van het gas af

Dat het niet alleen woorden maar daden zijn, laat ons eerste project zien. Samen met de coöperatie ‘Zon op Kerschoten en de Naald’ is Robur et Velocitas een zonne-energieproject gestart. Op het dak van het clubhuis en de tribune van Robur komen ruim 220 zonnepanelen te liggen. Robur-leden die in de zogenaamde postcoderoos rond Robur wonen mogen meedoen aan dit project en één of meer zonnepanelen aanschaffen. Als deelnemer in dit collectieve project krijg je vrijstelling van energiebelasting, waardoor je jaarlijks zo’n € 30 per paneel terugverdient via de energieleverancier. Daar bovenop komt ook nog de winst via verkoop van de opgewekte stroom door de coöperatie. Al met al betekent dat, dat de kosten voor één zonnepaneel van € 315 na circa zes, zeven jaar zijn terugverdiend.

10

PRESENTATIEGIDS


ROBUR ET VELOCITAS 1882

Dat betekent dat je de rest van de looptijd, die vijftien jaar bedraagt, verdient op je investering. Hiermee heb je niet alleen een goede investering maar draag je ook bij aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Meer informatie en eventueel nog aanmelden kan via www.zonopken.nl.

Uiteindelijk moet de uitvoering van dit plan leiden tot het opheffen van de gasaansluiting

de installatie afgekoppeld van het aardgas. De benodigde warmte wordt door de warmtepompen onttrokken aan de buitenlucht, aangevuld met zonnepanelen voor opwekking van warm water. 4. Als laatste worden dan de gasketels vervangen door elektrische warmtepompen. Ook deze warmtepompen zullen de benodigde warmte onttrekken aan de buitenlucht. Uiteindelijk moet de uitvoering van dit plan leiden tot het opheffen van de gasaansluiting. De CO2- uitstoot zal hierdoor afnemen van 67,4 ton/jaar naar 53 ton/ jaar. Door de benodigde elektriciteit ‘groen’ in te kopen wordt ook deze 53 ton verminderd naar 0.

ADVERTENTIE

Robur van het gas af Er zijn ook al concrete plannen om geleidelijk aan het gebruik van het gas uit te faseren. Daarvoor is uiteraard een gedegen plan voor de komende 6 tot 8 jaar voor nodig. Op hoofdlijnen wordt de navolgende route gevolgd: 1. De komende twee jaar worden de cv-installatie, de energiecontracten, de verlichting en de apparatuur kritisch beoordeeld en verbeterd, zodat elektriciteit en aardgas zo efficiënt en zuinig mogelijk worden gebruikt. Hierdoor zijn eerste besparingen te bereiken tegen relatief lage kosten. 2. Vervolgens wordt de zuidgevel van de kantine voorzien van isolatieglas en worden de borstweringen extra geïsoleerd. Waar nodig worden radiatoren vervangen. De verwarmingsvraag zal hierdoor afnemen. 3. Daarna is de warmtapwaterinstallatie voor de douches aan de beurt. Door de lange leidingen vanuit het ketelhuis naar de kleedkamers wordt nu veel warmte (en dus aardgas) verspild. Door de douches opnieuw aan te sluiten op twee decentraal opgesteld elektrische warmtepomp-boilers wordt

PERIODE 2018 - 2019 | EDITIE 23

11


De jeugd heeft de toekomst, als de or Jan van Asselt bokaal

In het Robur et Velocitas WES Educatie O13-toernooi werd gestreden om de Jan van Asselt bokaal. Dit jaar namen er ook weer drie teams mee uit het Engelse Sutton.

In verschillende verhalen in deze Presentatiegids wordt aangegeven dat de maatschappij soms ongemerkt hard aan het veranderen is. Dat zien we ook terug in de organisatie van onze vereniging. Verreweg het grootste deel van ons ledenbestand bestaat uit jeugd. De huidige jeugdcommissie bestaat uit slechts enkele personen die samen met de coördinatoren heel veel werk moeten oppakken. Te veel. Om een indruk te geven wat bij een organisatie komt kijken een schets hoe een goede organisatie er uit zou moeten zien en vervolgens welke stappen we dit seizoen gaan nemen om deze gewenste organisatiestructuur te realiseren. Een complete jeugdcommissie bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, wedstrijdsecretaris, scheidsrechterscoördinator, vrijwilligerscoördinator en daarnaast bestuursleden voor activiteiten, toernooien, opleidingen. Voor het voetbalgedeelte introduceren we twee nieuwe functies in de jeugdcommissie: de Hoofd Technisch Coördinatie en de Hoofd Algemeen Coördinatie. Op iedere lichting willen we een Technisch- en een Algemeen Coördinator hebben. Op de onderbouw (JO12 en jonger) komt een Technisch Coördinator 12

PRESENTATIEGIDS

Onderbouw die de Technisch Coördinatoren in de onderbouw begeleidt. Hetzelfde geldt voor de Algemeen Coördinator Onderbouw, die de Algemeen Coördinatoren in de onderbouw begeleidt. En die constructie zien we ook terug bij de bovenbouw (JO13 en ouder). Zowel het Hoofd Technische Coördinatie als het Hoofd Algemeen Coördinatie maken deel uit van de jeugdcommissie. De coördinatoren sturen met z’n allen circa vijftig jeugdteams aan. De Technisch Coördinatoren sturen de trainers aan, de Algemeen Coördinatoren sturen de leiders aan. En dan hebben we het over circa vijftig teams, naast de Volvo Nieuwenhuijse WorldCup en ING Jong Oranje. Dan zitten we al op bijna 150 in te vullen functies die voor het overgrote deel worden ingevuld door mensen


ROBUR ET VELOCITAS 1882

ganisatie op orde is die dat op vrijwillige basis doen. En dan komen we terecht bij het thema van deze Presentatiegids, namelijk de snel veranderende wereld. Nog niet zolang geleden vonden de spelers uit JO19 en JO17 het leuk om een elftal te trainen en ook nog om ze op zaterdag te coachen. De afgelopen jaren wordt dat steeds minder waardoor we meer en meer een beroep moeten doen op ouders. Ook dat gaat moeizaam. Door het aanbieden van trainingsprogramma’s, trainingskleding etc. probeert Robur het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om trainer te worden. Een optie kan zijn dat we jonge trainers ook een vergoeding geven zodat ze training kunnen geven in plaats van bijvoorbeeld vakken vullen, wat natuurlijk wel consequenties heeft voor de contributie.

Het bekende gezegde is hier natuurlijk van toepassing: “ vele handen maken licht werk”

technisch coördinator, trainer en scheidsrechter, is voortvarend begonnen en heeft inmiddels twee trainersavonden georganiseerd. Op deze wijze hopen we de trainers aan onze vereniging te binden voor meerdere jaren, ze leren van elkaar, kunnen ervaringen uitwisselen, krijgen gerichte begeleiding. Harry werkt met een jaarkalender die als leidraad gaat functioneren voor het technisch jeugdbeleid. Zo zal er tijdig aandacht worden besteed aan de teamindelingsprocedure, zal er tijdig begonnen worden met het aanstellen van trainers voor het nieuwe seizoen, om maar een paar agendapunten te noemen. Ik blijf er bij dat het mogelijk moet zijn om alle genoemde rollen in te vullen, dat we ouders weer meer betrokken kunnen maken, niet alleen als trainer maar ook voor de overige functies. Die hoop is terecht omdat we er al heel wat ouders zijn gevonden om activiteiten als Sinterklaasfeest, de slotdag, voetbalkamp, Casa Bonitabokaal etc. te organiseren. Nu nog de overige functies invullen en dan gaan we als vereniging stappen zetten. We doen het samen!

we d wow ADVERTENTIE

De hierboven beschreven functies zijn redelijk standaard binnen de meeste voetbalverenigingen. Wat wij er aan willen toevoegen zijn duidelijke taakomschrijvingen en doelstellingen. Een doelstelling kan zijn de opkomst op de training meten. Deze moet tenminste 80% bij niet-selectieteams en natuurlijk hoger bij selectieteams zijn. Een lager opkomstpercentage kan betekenen dat men ontevreden is over de training en dan kunnen we daarop tijdig acteren. Een andere doelstelling kan zijn het aantal leden dat aan het eind van het jaar doorgaat. Ook dat zegt iets over het plezier. Zo gaan we een handvol doelstellingen formuleren waardoor we beter en tijdig kunnen constateren of alles binnen een team goed verloopt en of er mogelijk ingegrepen moet worden. Dit klinkt allemaal heel ambitieus. En dat is het ook want om dit te realiseren hebben we handjes nodig, heel veel handjes. Daarom hebben we de functies ook “klein” gemaakt zodat het werk verdeeld kan worden over veel vrijwilligers. Het bekende gezegde is hier natuurlijk van toepassing: “vele handen maken licht werk”. En had ik al gezegd dat het ook leuk is? Het zijn inmiddels meer dan plannen omdat we in de persoon van Harry Koldenhoven iemand hebben gevonden die de rol Hoofd Technische Coördinatie wil oppakken. Harry, al actief als

Kies niet voor wat er al is; verras! Met het juiste verhaal onderscheid je jezelf en boei je die doelgroep. Dan val je pas écht op. Amazing maakt jouw merk sterk.

amazing.nl

PERIODE 2018 - 2019 | EDITIE 23

apeldoorn

055 526 88 88

13


CARWASH KLEIBOER INTRODUCEERT HET

LAVA INTENSIEF

WASPROGRAMMA VOOR MEER GLANS EN BESCHERMING LAVA LAVA SHAMPOO POLISH

HEEFT U VRAGEN? Dan staan onze medewerkers u graag te woord. Na het maken van uw keuze en het afrekenen van het door u gekozen wasprogramma, mag u de auto onder begeleiding van een medewerker op de 64 meter lange kettingbaan rijden. U mag de auto volledig in zijn vrij (neutraal) zetten en de motor mag aan blijven. U blijft in de auto zitten voor een snelle doorstroming. De kettingbaan zorgt voor een snelle doorstroming en korte wachttijden (130 auto’s per uur). Uw auto wordt vervolgens, in plus minus 5 minuten, volledig van onder tot boven gewassen en gedroogd. Wanneer u kiest voor het nieuwe LAVA INTENSIEF wasprogramma ontvangt uw auto een ongeëvenaarde bescherm en glanslaag.

WAS ALTIJD VOORDELIG MET UW CARWASH KLEIBOER - ROBUR WASPAS CARWASH KLEIBOER SLEUTELBLOEMSTRAAT Sleutelbloemstraat 69 7322 AJ Apeldoorn WOONBOULEVARD Het Rietveld 60 7321 CT Apeldoorn T (055) 366 88 25 F (055) 360 22 52

Voor meer informatie: carwashkleiboer.nl Openingstijden: ma-za: 08:00 - 20:00 zo: 09:00 - 18:00


ROBUR ET VELOCITAS 1882

Selectie Robur et Velocitas 1 Seizoen 2018 | 2019

Ook dit jaar weer behoorlijk wat wijzigingen in de selectie. In de loop van afgelopen seizoen zijn om diverse redenen vertrokken Richard Braam, Maarten Preusterink, Wouter van Ewijk, Leon de Bok, Gino Roelofs, Jan Lemmerman, Morris Wolthuis, Olivier Bonenberg en Christian Hofman. Een grote lijst van vertrekkers die dit jaar met name uit eigen gelederen is aangevuld. Jordy Stouten (23) komt over van Groen Wit ’62 waar hij de afgelopen jaren heeft gespeeld met tussendoor ook nog een jaartje Columbia. Jordy wist afgelopen seizoen als spits heel wat doelpunten te scoren in een team dat niet bovenin meedraaide en daar gaat hij dit seizoen mee verder.

Daan van der Ven (21) heeft na de overstap uit de jeugd eerst twee jaar in het derde en tweede gespeeld. Daar heeft hij zich goed ontwikkeld en laten zien de stap te kunnen maken naar de A-selectie

Miquel Angel Suarez-Escalanta (25) komt net als Jordy over van Groen Wit’62. Miquel speelde al eerder bij Robur en maakte in 2013 de promotie mee naar de tweede klasse. Met zijn flitsende demarages heeft Miquel inmiddels laten zien een belangrijke aanvulling te zijn.

Ward Bloemhard (21). Voor Ward geldt hetzelfde als voor Daan. De afgelopen twee jaar actief in Robur 2 en nu naar de A-selectie. Hierdoor is met Jesper Esbeukman en Timo van Driëenhuizen het aantal spelers uit de lichting 1997 inmiddels op vier uitgekomen.

Michiel Olsder (23) is wederom toegevoegd aan de selectie. Michiel is de afgelopen seizoenen regelmatig langdurig geblesseerd geweest maar hoopt dit seizoen weer aan spelen toe te komen.

Rense Spoelstra (18) is een talentvolle keeper die nog uitkomt in de jeugd maar nu al is toegevoegd aan de A-selectie.

De staf is heel stabiel gebleven. De enige belangrijke toevoeging zien we iedere wedstrijd langs de lijn lopen, namelijk assistent-scheidsrechter Hans Mulder. Na een lange carrière als linesman bij AGOVV is het onwaarschijnlijke gebeurd en is Hans overgestapt naar Robur, naar volle tevredenheid van zowel Robur als Hans.

PERIODE 2018 - 2019 | EDITIE 23

15


Selectie Robur et Velocitas 1 Seizoen 2018 | 2019

1e elftalselectie trainers

Bovenste rij staand: Miquel Angel Suarez-Escalanta, Burak Ekici, Jordy Stouten, Daan v

Midden rij staand: Hans de Boer, Martin Vink, Laurens Kodden, Bert Driessen, Ewald de Boer, Robert Schildkamp, Joris Bouwmee

Onderste rij zittend: Ward Bloemhard, Sven Harmsen, Timo van Driëenhuizen, M

16

PRESENTATIEGIDS


ROBUR ET VELOCITAS 1882

s en begeleidende staf

van der Ven, Joost Niemeijer, Timo van der Gouw, Oscar Mechelinck, Jeffrey van Santen.

ester, Rense Spoelstra, Jesper Esbeukman, Cyriel de Graaf, Marco van wijk, Henry Udinga, Bert de Bie, Ronald Stap, Hans Mulder.

Marvin de Bont, Brian Rösler, Michiel Olsder, Roy van der Gouw, Oguzhan Bocu.

PERIODE 2018 - 2019 | EDITIE 23

17


Spelers en staf

18

Jordi Stouten Aanvaller

Miquel Angel Suarez-Escalanta Aanvaller

Sven Harmsen Aanvaller

Ward Bloemhard Aanvaller

Daan van der Ven Middenvelder

Joost Niemeijer Middenvelder

Oguzhan Bocu Middenvelder

Oscar Mechelinck Middenvelder

Roy van der Gouw Middenvelder

Cyriel de Graaf Verdediger

Jeffrey van Santen Verdediger

Jesper Esbeukman Verdediger

Koen Donker Verdediger

Joris Bouwmeester Verdediger

Michiel Olsder Verdediger

Robert Schildkamp Verdediger

Timo van der Gouw Verdediger

Timo van Driëenhuizen Aanvaller


ROBUR ET VELOCITAS 1882

Rémon Koster Aanvaller

Martin Vink Leider

Marvin de Bont Doelverdediger

Rense Spoelstra Doelverdediger

Ewald de Boer Hoofdtrainer

Ronald Stap Assistent Trainer

Henry Udinga Keeperstrainer

Bert de Bie Leider

Manfred Schenning Leider

Bert Driessen Leider

Hans de Boer Leider

Hans Mulder Assistent scheidsrechter

Laurens Kodden Verzorger

Marco van Wijk Verzorger

Brian Rösler Doelverdediger

19


KO R T E W EG 2 • A PELDOOR N Telefoon: 055 - 521 41 63

www.hulsteinwonen.nl

Trucks | Trailers | Equipment

WWW.TRUCKCENTER-APELDOORN.NL

20

PRESENTATIEGIDS


ROBUR ET VELOCITAS 1882

Selectie Robur et Velocitas 2 Reserves op hoog niveau

Staande van links naar rechts: trainer Ron Holman, Brian Rösler, Dirk Jeronimus, Daan van der Ven, Ward Bloemhard, Robbert Grandia, Joris Bouwmeester, Tom Donker, leider Ralf Bouwmeester

Zittend van links naar rechts: Tom Rooseboom, Thomas van Arendonk, Jorik, Konijnenberg, Justin Aartsen, Jorni van Zeist, Mark Pasman,Thijs van den Broek, Robert Schildkamp

Op de foto ontbreken: Julius Wille, Vince Ekelmans, Muhammed Caglar, Niek Willemsen en assistent-trainer Ronald Rattink

Voetballen op de zondag, en dan met name op de zondagmorgen, is de afgelopen jaren steeds minder aantrekkelijk geworden voor spelers. Niet bij Robur want al jaren weet Robur een heel sterk tweede elftal op de been te brengen. De afgelopen jaren is er een trend dat steeds meer verenigingen de overstap maken van zondag- naar zaterdagvoetbal. De zondag wordt steeds meer gezien als familiedag en de zaterdag is dan de sportdag. Ofwel meegaan met jeugdteams ofwel zelf actief spelen. Op zondagmiddag spelen in het eerste dat boeit nog wel maar om op zondagmorgen vroeg af te reizen naar Lemelerveld om daar om tien uur te voetballen dat schrikt een hoop jeugd af als ze de overstap naar de senioren moeten maken. Met als gevolg dat steeds meer zondagverenigingen geen prestatief tweede elftal kunnen samenstellen. Dat probleem had Robur zo’n zes jaar geleden ook. Het toenmalige tweede elftal kon toen alleen maar overleven met spelers uit de A- en zelfs uit de B-jeugd. Redding was dat er een hele grote groep overkwam uit de jeugd die Robur heeft weten te behouden en die bereid was om op zondag te gaan spelen.

De tweede training werd verplaatst naar de vrijdag zodat ook buiten de plaats studerende spelers tenminste één keer konden trainen, voordat ze gingen stappen. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De drie daarop volgende jaren is het tweede team telkens gepromoveerd en nu spelen ze al voor het derde jaar in de eerste klasse, het op één na hoogste niveau voor reserveteams. En succesvol, want de afgelopen twee jaar werd telkens de nacompetitie bereikt. Robur 2 is een hecht team wat dicht tegen de A-selectie aanzit. Er is weer een gezonde doorstroming van het tweede naar het eerste en spelers van Robur 1 die terugkomen van blessures kunnen op hoog niveau de draad opikken. Het is een team voornamelijk bestaande uit “eigen” jongens, jongens die al vanaf de jongste jeugd bij Robur spelen. En dat is best wel iets om trots op te zijn.

PERIODE 2018 - 2019 | EDITIE 23

21


TCR Tours

Van begin tot eind brengen wij u en

Wij kennen onze rol als zakelijke

sche, informele omgeving. Zo is uw groep vanaf vertrek tot thuiskomst in

partner en weten hoe wij met onze dienstverlening een bijdrage leveren aan uw zakelijke doelstellingen. Vervoer met TCR Tours is een blijk van waardering voor uw personeel, uw beste klanten of uw business club. Wij streven ernaar om vanuit deze rol een bijdrage te leveren aan de motivatie van uw medewerkers, de gunfactor onder uw klanten en de kansen binnen uw businessclub.

uw gasten bij elkaar in een dynami-

vertrouwde handen.

Bovendien kunt u met onze extra comfortabele VIP touringcars de waardering voor uw gasten extra laten blijken.


ROBUR ET VELOCITAS 1882

40 jaar uitwisseling met Sutton (Engeland) Het moet ergens halverwege 1980 geweest zijn dat ene John Sweet vanuit Engeland naar

Apeldoorn kwam gereden. John Sweet was afkomstig uit Sutton, een leuk voorstadje aan de zuid-oostkant van Londen. En in die tijd een partnerstad van Apeldoorn.

Apeldoorn had toen vriendschappelijke banden met diverse Europses steden. Naast Sutton was dat ondermeer met Minden uit (toen nog West-)Duitsland, het Franse Gagny en Gladsaxe uit Denemarken. Enkele straatnamen in ZuidApeldoorn verwijzen nog naar deze steden. Zowel op cultureel als op sportief gebied waren er over en weer contacten en waren er uitwisselingen. Dat was de reden dat John Sweet naar Apeldoorn kwam, op zoek naar een voetbalvereniging om een uitwisseling op te zetten. Zijn eerste contact was met AGOVV, maar uiteindelijk kwam John Sweet terecht aan de Anklaarseweg. En dat was

een voltreffer. De banden werden gelegd en enkele maanden later kwam er een team van Engelse pupillen naar Apeldoorn om deel te nemen aan het Jan van Asselttoernooi. De start van een uitwisseling die nog steeds bestaat en dit seizoen voor de veertigste keer gaat plaatsvinden. De uitwisseling gebeurt om en om. Het ene jaar komen veertig Engelse voetballers naar Apeldoorn, het jaar er op gaat Robur naar Sutton met circa veertig spelertjes. Een rekensom leert ons dat er inmiddels bijna achthonders jongens, en de laatste jaren ook meisjes, de overtocht naar Engeland hebben gemaakt om daar deel te nemen aan een voetbaltoernooi.


Vervolg

40 jaar uitwisseling met Sutton (Engeland)

Ieder jaar weer is het een onvergetelijke trip. Voor de meeste spelers is het de eerste keer dat ze zonder hun ouders naar het buitenland gaan en dan ook nog eens drie nachten verblijven in een Engels gezin. Want de kinderen verblijven in tweetallen bij Engelse leeftijdgenootjes in Engelse gezinnen. Hebben ze tegenwoordig allemaal smartphones bij zich en vliegen de appjes, foto’s en alles wat tegenwoordig gebruikt wordt de Noordzee over, in de beginjaren was dat er allemaal niet en mochten de jongens bij aankomst even snel naar huis bellen, want internationaal bellen was duur! Indrukwekkend zijn ook de stationbezoeken. In het oude Wembley mochten de jongens vanuit de kleedkamers het veld oplopen op het moment dat er een bandje met luid gejuich werd gestart. Maar ook de tegenwoordige stationbezoeken, Arsenal, Chelsea, zijn spectaculair. Nu loopt iedereen met zijn eigen handheld met aanvullende teksten en filmpjes door het

stadion heen. Geen gidsen meer, geen oude supporters die een rondleiding geven, alles is digitaal. John Sweet zien we nog steeds, maar hij maakt allang geen deel meer uit van de organisatie. Aan Nederlandse kant is de uitwisseling opgestart door de toenmalige jeugdvoorzitter Jan Veerman. De organisatie is inmiddels in handen van John van Beek, die vanaf het begin betrokken is geweest en René Bloemhard, die enkele jaren later instroomde. Aan Engelse zijde wordt alles perfect georganiseerd door Ces Sammarco en zijn team. Zoals gezegd gaan we ook dit seizoen weer naar Sutton. En wat nou zo bijzonder is dat er dit jaar twee begeleiders mee gaan die zelf eerder ook al als speler de overtocht hebben gemaakt. Eentje zelfs die er de eerste keer bij was. Niet te geloven dat dat al weer veertig jaar geleden is.

Naast de Businessclubleden kent Robur et Velocitas ook de volgende sponsoren:

24

AA Drink

Fish’n Food Jacob Heijnen

Remeha centrale verwamings ketels

Annatommie MC

Verkeersschool Frank Schuurman

Rond

Amazing Mixed Media Minds

Hanos Apeldoorn

G. Schrijver Papier

Amigo tankstations

Hollander Techniek

Shirts & Co.

Machinefabriek Berends van Loenen

Hofma Assurantie Advies

Simson Tapijt

Bloemenbinderij de Eeuwige Lente

Hoogeslag Schrijfbedrijf

RTV Stegeman

Bloemisterij Labberton

Hoza

Taken Schilderwerken

Bouwmeester Elektr. inst. bureau

Hulstein woninginrichting

Thermen Bussloo

BMMV Verhuur

ING

Ten Tije Sport en Wellnes beleving

Brood en banketbakkerij de Ochtendstond

Instant Apeldoorn

Truckcenter Apeldoorn

BSO Sport

Jing Sheng Chinees Restaurant

Fa. Veldwijk sportprijzen

Autoverhuurbedrijf Bultman

Kisjes Transport

Veltins

CBT - Centrum Bedrijfs Trainingen

Carwash Kleiboer

Samenwerkende Tandartsen

Coop Supermarkten

NederWoon

100% Voetbal

Studio Csany Fotografie

Landgasthof Nesselbach

Volvo Nieuwenhuijse Apeldoorn

Eijkelboom Groenvoorziening

Apotheek Ooster-Welgelegen

W.E.S. Educatie

Ellenbroek Automaten

Mood Keukens / La Vie Keukens

Zwarteveen’s Olie

Finzie Hypotheekadvies

Familie Van Reekum PRESENTATIEGIDS


‘Helemaal in de wolken met Altios’ ICT en telecom zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Maar liefst 92% van de Nederlanders gebruikt internet op zijn mobiel, tablet of pc. En als we de experts mogen geloven zijn we over een paar jaar allemaal overgestapt op ‘het nieuwe werken’ in de Cloud. Voor het bedrijfsleven is het dus van essentieel belang dat deze zaken goed geregeld zijn. Altios Cloud Experts is trots om als Apeldoornse ICT en telecom dienstverlener aan te mogen schuiven bij de Businessclub van Robur.

Over veilige verbindingen gesproken… De ontwikkelingen op het gebied van ICT en telecom gaan snel. Als ondernemer kun je er natuurlijk voor kiezen om zelf veel tijd te steken in systeembeheer en het up-to-date houden van deze kennis. Maar werkt het niet veel efficiënter als je het volledige beheer kan uitbesteden aan een specialist, zodat jij je honderd procent kan richten op de klant? Wij zijn hier van overtuigd! Organisaties kunnen al hun ICT en telecom zorgen uitbesteden aan Altios. Wij adviseren, implementeren de beste oplossing en zorgen ervoor dat deze oplossing optimaal functioneert. De meeste vraagstukken kunnen we op afstand oplossen en als het nodig is staan wij dag en nacht, 365 dagen per jaar klaar. Ook op feestdagen. Altios is gevestigd aan de Watermanstraat 41, boven Vigilat. Over veilige verbindingen gesproken ;) “Ik moet mijn eigen klant willen zijn” Gerard Mulder, eigenaar van Altios: “Ik ga altijd uit van het principe: ‘Ik moet klant willen zijn van mijn eigen bedrijf’. Als ik dat tegen mezelf kan zeggen ben ik pas tevreden.” Hoewel Altios begin 2017 pas lid is geworden van de business club, zullen sommige leden Gerard al wel kennen. Met meer dan 15 jaar ICT-ervaring én een Monopoly Apeldoorn-spel op zijn naam, is hij een vertrouwd gezicht in de stad.

Welke diensten biedt Altios? 1. WERKEN IN DE CLOUD Met ICT in de cloud kan plaats- en tijdonafhankelijk worden gewerkt. Op kantoor, thuis of onderweg hebben gebruikers veilig toegang tot hun documenten, mailbox en software via elk soort apparaat. 2. BELLEN IN DE CLOUD Bellen via het internet en direct besparen op abonnements- en gesprekskosten. Wij helpen je zorgeloos overstappen met behoud van je telefoonnummers. 3. PRO-ACTIEF SYSTEEMBEHEER Onze professionals staan altijd klaar om ondersteuning te bieden op afstand, maar ook op locatie. Wij beheren je omgeving bij jou op kantoor en nemen alle ICT en telecom zorgen weg.

abonnementen, mobiele toestellen en alle daarbij behorende accessoires. 6. HARDWARE EN SOFTWARE We leveren een breed scala aan hardware en software, maar niet zonder goed advies vooraf. We bekijken graag met jou of de apparatuur en software waar je aan denkt de beste oplossing is voor jullie vraag. Een voorbeeld: Paleis Het Loo Een mooi voorbeeld van een lokale samenwerking is met Paleis Het Loo. De gehele ICT en telecom omgeving met ongeveer 100 werkplekken wordt door ons pro-actief beheerd. Dat klinkt als een enorme klus, maar door onze werkwijze valt dit enorm mee. Aangezien wij altijd een vast allinclusive tarief hanteren is vooraf ook direct duidelijk wat de kosten zijn. De tijd van onverwachte facturen is hiermee dan ook voorgoed voorbij!

4. 24/7 ONDERSTEUNING Onze servicedesk ondersteunt je altijd persoonlijk en direct met al je ICT en telecom vragen. En als je dat wenst, doen we dat zelfs 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dus ook in het weekend en op feestdagen. 5. MOBIELE TELEFONIE Als onafhankelijk telecom partner bieden wij je altijd de best passende oplossing, PERIODE 2018 van - 2019 | EDITIE zowel op het gebied mobiele en23data

Kijk voor meer informatie over de diensten en oplossingen van Altios op www.helemaalindewolken.nl.

25


Robur verwelkomt met trots twee nieu Vijftal hoofdsponsoren weer compleet

Gerrit van de Worp en Maarten Laponder

Na maar liefst elf jaar hebben we afgelopen zomer afscheid genomen van twee van onze hoofdsponsoren van het eerste uur: Johan van de Scheur van Albert van de Scheur De Hijs- en Transportspecialist en Berny Plas van Bark Verpakkingen. De nieuwe hoofdsponsoren hebben we inmiddels vol trots gepresenteerd. Dat zijn Gerrit van de Worp van De Jong & Laan accountants en belastingadviseurs en Maarten Laponder van Rouwcentrum Rouwenhorst B.V. die samen met ING N.V. uit Amsterdam, Redon Bouw B.V. uit Vaassen en de Intrapec Groep B.V. uit Spankeren het vijftal hoofdsponsoren weer compleet maakt. Rouwcentrum Rouwenhorst B.V. is een familiebedrijf met een rijke traditie van 115 jaar, met een sfeervol rouwcentrum aan de Christiaan Geurtsweg 24-26 in Apeldoorn. Directeur Maarten Laponder over de bedrijfsvisie van zijn bedrijf: “Mijn visie voor een 115 jaar oud dienstverlenend bedrijf zoals Rouwenhorst is vooral servicegericht blijven en deze service uit te breiden door met de tijd mee te gaan. U mag ons zien

26

PRESENTATIEGIDS


ROBUR ET VELOCITAS 1882

uwe hoofdsponsoren als een verlengstuk van uw familie. U bepaalt en wij ondersteunen. Wij proberen van iedere dag te leren, maar vooral boven verwachting te presteren. Het mag families aan niets ontbreken”.

Ook De Jong & Laan is via de Businessclub van Robur et Velocitas betrokken geraakt bij onze vereniging.

Robur is verheugd dat de familie Laponder uit maatschappelijk betrokkenheid er voor kiest om onze vereniging als hoofdsponsor te ondersteunen. Wij kennen directeur Maarten Laponder van Rouwcentrum Rouwenhorst al enkele jaren als actief lid van de Businessclub van Robur et Velocitas. Daarnaast traint Maarten met een vriendenteam één keer in de week bij Robur. Ook zijn zoon voetbalt sinds kort enthousiast mee bij ING Jong Oranje.

Ik weet uit ervaring hoe lastig het is om een vrijwilligers-organisatie te runnen

De Jong & Laan accountants en belastingadviseurs is een ondernemend accountantskantoor in het noorden, oosten en midden van Nederland. Ooit met twee man begonnen en inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met 700 mensen en 24 vestigingen. Daarmee zijn ze het grootste zelfstandige accountantskantoor in het noorden, oosten en midden van Nederland.

Gerrit van de Worp: “In 2012 is de vestiging van de Jong & Laan in Apeldoorn geopend. Per 1 januari 2013 ben ik verantwoordelijk partner voor Apeldoorn geworden. In het voorjaar 2013 kwam ik in contact met Peter Baltus en Marco Aartsen en meteen was er een klik en ben ik lid geworden van de Businessclub, waar ik geen seconde spijt van heb gehad. Zelf heb ik vanaf mijn vijfde gevoetbald en mijn drie zonen zijn ook helemaal gek van het spelletje dus is de link met voetbal snel gelegd.” Op de vraag waarom Robur antwoordt Gerrit: “Ik weet uit ervaring hoe lastig het is om een vrijwilligersorganisatie te runnen. Wat mij aansprak bij Robur is dat er aandacht is voor de breedtesport en dat daarnaast ook maatschappelijke projecten worden georganiseerd. Wij als de Jong en Laan zijn graag lokaal actief en onderschrijven het belang van maatschappelijk ondernemen. De vereniging straalt warmte uit waarbij ik aanhanger ben van zuivere amateursport dus zonder vergoedingen voor spelers hetgeen bij Robur het geval is. Door Robur te sponsoren hopen wij ook een steentje te kunnen bijdragen. En daarnaast is de Businessclub van Robur et Velocitas uniek in zijn soort.” Robur is trots dat dit jaar wederom twee gerenommeerde bedrijven uit Apeldoorn zich meerjarig hebben verbonden als hoofdsponsor aan onze vereniging. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking.

PERIODE 2018 - 2019 | EDITIE 23

27


De duurzame relaties van Businessclub Expeditie Roburson

Duurzaamheid is ook voor de Businessclub van Robur et Velocitas een belangrijk thema. Een langdurige relatie met de voetbalvereniging is van belang voor een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom ter ondersteuning van de sportieve ambities van de voetbalvereniging. Een langdurige relatie met de leden van de Businessclub is van belang voor de realisatie van waardevolle verbindingen tussen de diverse ondernemers. De activiteiten die worden georganiseerd zijn er altijd op gericht een sfeer en omgeving te creëren die uitermate geschikt is om contacten te leggen. De afterparty van een presentatie gegeven door een sport-goeroe in het clubhuis van Robur et Velocitas, de busreis van en naar wedstrijden van b.v. de Oranje Leeuwen en de jaarlijks georganiseerde business-trip met overnachtingen, zijn voorbeelden van prima gelegenheden voor ondernemers om elkaar beter te leren kennen. Expeditie Roburson In september 2018 bezocht de Businessclub Kroatië. In de uitnodiging voor deze meerdaagse businesstrip werd gesproken over een avontuurlijke, zeer uitdagende en lichamelijk zware “Survival of de Fittest” expeditie. In de praktijk bleek het hier te gaan om een ontspannen tocht door het zonovergoten waterparadijs Kroatië. Zo werd er op dag 1 na een korte vliegreis aangemonsterd 28

PRESENTATIEGIDS


ROBUR ET VELOCITAS 1882

b Robur et Velocitas

ADVERTENTIE

op een aantal snelle boten die het gezelschap in no time middels een enerverende tocht over de kustwateren van Kroatië brachten naar het door witte stranden omgeven en grootste party eiland van Kroatië; Hvar. Aangekomen op dit bounty-island kon men gelijk aanschuiven voor een uitgebreide lunch die werd uitgeserveerd op een terras gelegen voor een exclusief restaurant uitkijkend over een hagelwit strand en een hemelsblauwe zee. Daarmee was de toon gezet voor de rest van het verblijf. Overnachtingen in een luxe hotel met zwembad, snorkelen, kanovaren, mountainbiken en een rondrit met Cabrio-Kevers maakten deze businesstrip tot een ontspannen gebeuren. Een ideale setting voor deze groep ondernemers om elkaar beter te leren kennen en om zodoende de stap naar met elkaar zakendoen gemakkelijker te maken.

Ook voor de leukste cadeaus ...even naar Primera!

Het met een regelmaat organiseren van onderscheidende netwerk-evenementen maakt dat de Businessclubleden uitkijken naar het eerstvolgende evenement en daarbij graag aanwezig zijn. Op deze goedbezochte netwerkbijeenkomsten is er ruim gelegenheid om de gelegde contacten te onderhouden. En daarin schuilt het geheim van het ontstaan en behouden van de duurzame relaties van Businessclub Robur et Velocitas. PERIODE 2018 - 2019 | EDITIE 23

Hans de Boer Primera Hans de Boer Boekwinkel Linie 297 Apeldoorn 055 360 39 79 hansdeboer@primeranet.nl

29


Businessclubleden

ROBUR ET VELOCITAS 1882

Robur et Velocitas 1882 Bedrijf

Contact

Albert van de Scheur

Contact

IXINA Keukens Apeldoorn

Mark Lusing

De Hijs- en Transportspecialist B.V.

Johan van de Scheur

Jan Coolen

Jan Coolen

Altios ICT & Telecom

Gerard Mulder

Jans Uitzendbureau

Justin Schaufeli

Autoverhuur Bultman

Dave Bultman

Lautenschutz Keurslager

Patrick Lautenschutz

AmneZ Telecom

Roelof Zweytzer

Lenny B.V.

Gezienus Scheper

ASN Autoschade Service Pouw Apeldoorn

Ron Pouw

Lexman Advocaten

Jos Berenschot

Automobielbedrijf Coolen B.V.

Jan Coolen

Meetsma - Advies - Security Consult

Douwe Meetsma

Autobedrijf Gerrit Boks B.V.

Gerrit Boks

Molenbroek B.V.

Bert Molenbroek

Auto de Kievit

Johan de Kievit

Mulder Elektro

Pieter Mulder

Autotaalglas Apeldoorn B.V.

Henk Vink

N&N Partners B.V.

Alfred Nieuwenhuis

Bark Verpakking B.V.

Bernie Plas

Dolf Wille

Dolf Wille

BDO Accountants & Belastingadviseurs

Natale Valente

Oosterhaven Montage Service B.V.

Peter Oosterhaven

Dirk-Richard Knol

P.J. Baltus Beheer B.V.

Peter Baltus

Beekman B.V.

Jos Beekman

Primera Hans de Boer

Ralph de Boer

B. Jansen

Ben Jansen

BMMV Verhuur

Marcel van de Bruinhorst

Promohouse B.V.

Edwin Huis in ‘t Veld

Bouwadviesburo Hoevers B.V.

Jan Hoevers

Publizone

Jean Paul Schut

BrinQer

Arjan Donker

Catch-IT

Remco Verdonk

Rabobank Apeldoorn en Omgeving

N.N.

City Lounge Apeldoorn

Mark Reiman

Redon Bouw B.V.

Reinier Gieteling

Cijns

Hans Bosch

Restaurant De Heerlijckheyt Het loo

Tjerk Jeronimus

Hans de Boer

Jan Bello

Michel Esselink

Rokafast Apeldoorn

Mathijs van den Berge

Co-Air Klimaatbeheersing B.V.

Ruut Groot Hulze

Rond Consulting B.V.

Mark Bosch

Cornelissen Schilders-afwerkingsbedrijf

Martijn Cornelissen

Rouwcentrum Rouwenhorst

Maarten Laponder

Danny ten Tije Apeldoorn De Maten BV

Danny ten Tije

RTV Stegeman

Ton Woudt

De Bie Reclame B.V.

Jeroen de Bie

Sandd B.V.

Eduard van Bennekom

De Intrapec Groep

Paul de Lange

Sandmann Optiek B.V.

Paul Mol

De Jong & Laan Accountants BV

Gerrit van de Worp

Schaufeli Wegenbouw B.V.

Ronald Schaufeli

De Plaatijzerindustrie B.V.

Gerard van Reekum

Schotpoort Logistics Eerbeek B.V.

Fred Schotpoort

Diov

Frank Verkoelen

Slijterij Hamer

Christiaan Koldewijn

Dros Schoonmaakdiensten B.V.

Ronald Dros

Stichting Tandartsen Centrum Deventer

Paul Lanz

Dusseldorp Apeldoorn B.V.

Guus van der Meulen

Stukadoorsbedrijf de Graaf VOF

Martijn de Graaf

Ellenbroek Automaten

Geert Jan Ellenbroek

TCR Tours B.V.

Bas Roescher

Frans Wientjes Auto’s B.V.

Frans Wientjes

Telecloud

Bas van der Wal

Gebr. Mendel

Tonny Mendel

Arjen Sietsma Tijmen Kroes

Hans Mendel

30

Bedrijf

Leon Kroes

GIMA Techniek

Marvin Giljam

Handelsbanken Apeldoorn

Gerjan van Werven

Truckcenter Apeldoorn B.V.

Jeroen Altena

Van den Berg Schilders- en Afwerkingsbedrijf Gerrit-Jan van den Berg

Hanos Apeldoorn B.V.

Gerard Cassee

Vense Projecten B.V.

Harbers Trucks Apeldoorn B.V.

Martin Harbers

HieroSign, grafisch servicebureau

Wiliam Verhelst

Vigilat Groep

Jelwo de Boer

House of Energy B.V.

Arnoud Tomassen

100% Voetbal

Walter van der Belt

Houtkubus B.V.

Rienk den Hollander

Werkgeverspunt

Ercan Bocu

HunninkDorgelo Financieel Adviseurs

Teun Jasper

Wijngaards Beheer B.V.

Frank Wijngaards

ING

Ron Jager

Winkewijert Advies BV

Wim Weijers

INNERSTANCE Apeldoorn

Robert Speek

Zeepsop Schoonmaakservice

Pepijn Prinsen

Installatiebedrijf Veerman B.V.

Ben de Wilde

Huib Mojet Wil Krommenhoek Chris Neuteboom Spijker Arjan van de Kolk

PRESENTATIEGIDS
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.