Page 1

Letras Galegas de 1963

GALERÍA DAS

LETRAS GALEGAS (1963-2013) Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837 – Padrón, 1885)


Letras Galegas de 1964

Letras Galegas de 1965

Afonso Daniel Rodríguez Castelao

Eduardo Pondal Abente

(Rianxo, 1886 – Bos Aires, 1950)

(Ponteceso, 1835 – A Coruña, 1917)


Letras Galegas de 1966

Letras Galegas de 1967

Francisco Añón Paz

Manuel Curros Enríquez

(Outes, 1812 – Madrid, 1878)

(Celanova,1851 – A Habana,1908)


Letras Galegas de 1968

Letras Galegas de 1969

Florentino López Cuevillas

Antón Noriega Varela

(Ourense, 1886 – 1958)

(Mondoñedo, 1869 - Viveiro, 1947)


Letras Galegas de 1970

Letras Galegas de 1971

Marcial Valladares Núñez

Gonzalo López Abente

(A Estrada, 1821 – 1903)

(Muxía, 1878 – 1963)


Letras Galegas de 1972

Letras Galegas de 1973

Valentín Lamas Carvajal

Manuel Lago González

(Ourense, 1849 – 1906)

(Tui, 1865 – Santiago de Compostela, 1925)


Letras Galegas de 1974

Letras Galegas de 1975

Xoán Vicente Viqueira Cortón

Xoán Manuel Pintos Villar

(Madrid,1886 – Bergondo, 1924)

(Pontevedra, 1811 – Vigo, 1876)


Letras Galegas de 1976

Letras Galegas de 1977

Ramón Cabanillas Enríquez

Antón Villar Ponte

(Cambados,1876 – 1959)

(Viveiro,1881 – A Coruña, 1936)


Letras Galegas de 1978

Letras Galegas de 1979

Antonio López Ferreiro

Manuel Antonio Pérez Sánchez

(Santiago de Compostela, 1837 – 1910)

(Rianxo, 1900 – 1930)


Letras Galegas de 1980

Letras Galegas de 1981

Afonso X “O Sabio”

Vicente Martínez Risco

(Toledo, 1221 – Sevilla, 1284)

(Ourense, 1884 – 1963)


Letras Galegas de 1982

Letras Galegas de 1983

Luís Amado Carballo

Manuel Leiras Pulpeiro

(Pontevedra, 1901 – 1927)

(Mondoñedo, 1854 – 1912)


Letras Galegas de 1984

Letras Galegas de 1985

Armando Cotarelo Valledor

Antón Losada Diéguez

(Vegadeo, 1879 – Madrid, 1950)

(Boborás, 1884 – Pontevedra, 1929)


Letras Galegas de 1986

Aquilino Iglesia Alvariño (Abadín, 1909 – Santiago de Compostela, 1961)

Letras Galegas de 1987

Francisca Herrera Garrido (A Coruña, 1869 – 1950)


Letras Galegas de 1988

Letras Galegas de 1989

Ramón Otero Pedrayo

Celso Emilio Ferreiro Míguez

(Ourense, 1888 – 1976)

(Celanova, 1912 – Vigo, 1979)


Letras Galegas de 1990

Luís Pimentel (Lugo, 1895 – 1958)

Letras Galegas de 1991

Álvaro Cunqueiro Mora (Mondoñedo, 1911 – Vigo, 1981)


Letras Galegas de 1992

Letras Galegas de 1993

Fermín Bouza Brey

Eduardo Blanco Amor

(Ponteareas, 1901 – Santiago de Compostela, 1973)

(Ourense, 1897 – Vigo, 1979)


Letras Galegas de 1994

Letras Galegas de 1995

Luís Seoane López

Rafael Dieste González

(Bos Aires, 1910 – A Coruña, 1979)

(Rianxo, 1899 – Santiago de Compostela, 1981)


Letras Galegas de 1996

Letras Galegas de 1997

Xesús Ferro Cousel

Ánxel Fole Sánchez

(Valga, 1906 – Ourense, 1975)

(Lugo, 1903 – 1986)


Letras Galegas de 1998

Letras Galegas de 1999

Xoán de Cangas, Martín Códax e Mendinho

Roberto Blanco Torres

(Séculos XIII-XIV)

(Cuntis, 1891 – Entrimo, 1936)


Letras Galegas de 2000

Letras Galegas de 2001

Manuel Martínez Murguía

Eladio Rodríguez González

(Arteixo, 1833 – 1923)

(Leiro, 1864 – A Coruña, 1949)


Letras Galegas de 2002

Letras Galegas de 2003

Frei Martín Sarmiento

Antón Avilés de Taramancos

(Villafranca do Bierzo, 1695 – Madrid, 1772)

(Noia, 1935 – A Coruña, 1992)


Letras Galegas de 2004

Letras Galegas de 2005

Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”

Lorenzo Varela Vázquez

(Ourense, 1907 – 1989)

(Rumbo a Cuba, 1916 – Madrid, 1978)


Letras Galegas de 2006

Letras Galegas de 2007

Manuel Lugrís Freire

María Mariño Carou

(Sada, 1863 – A Coruña, 1940)

(Noia, 1907 – Parada do Courel, 1967)


Letras Galegas de 2008

Letras Galegas de 2009

Xosé María Álvarez Blázquez

Ramón Piñeiro López

(Tui, 1915 – Vigo, 1985)

(Láncara, 1915 – Santiago de Compostela, 1990)


Letras Galegas de 2010

Letras Galegas de 2011

Uxío Novoneyra

Lois Sánchez Pereiro

(O Courel, 1930 – Santiago de Compostela, 1999)

(Monforte de Lemos, 1958 – A Coruña, 1996)


Letras Galegas de 2012

Letras Galegas de 2013

Valentín Paz Andrade

Roberto Vidal Bolaño

(Pontevedra, 1898 – Vigo, 1987)

(Santiago de Compostela, 1950 – 2002)

GALERÍA DAS LETRAS GALEGAS (1963-2013)  

Retratos de todos os persoeiros das Letras Galegas, dende Rosalía de Castro no ano 1963 ata Roberto Vidal Bolaño no 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you