Page 1

Letras Galegas de 1963

GALERÍA DAS

LETRAS GALEGAS (1963-2013) Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837 – Padrón, 1885)


Letras Galegas de 1964

Letras Galegas de 1965

Afonso Daniel Rodríguez Castelao

Eduardo Pondal Abente

(Rianxo, 1886 – Bos Aires, 1950)

(Ponteceso, 1835 – A Coruña, 1917)


Letras Galegas de 1966

Letras Galegas de 1967

Francisco Añón Paz

Manuel Curros Enríquez

(Outes, 1812 – Madrid, 1878)

(Celanova,1851 – A Habana,1908)


Letras Galegas de 1968

Letras Galegas de 1969

Florentino López Cuevillas

Antón Noriega Varela

(Ourense, 1886 – 1958)

(Mondoñedo, 1869 - Viveiro, 1947)


Letras Galegas de 1970

Letras Galegas de 1971

Marcial Valladares Núñez

Gonzalo López Abente

(A Estrada, 1821 – 1903)

(Muxía, 1878 – 1963)


Letras Galegas de 1972

Letras Galegas de 1973

Valentín Lamas Carvajal

Manuel Lago González

(Ourense, 1849 – 1906)

(Tui, 1865 – Santiago de Compostela, 1925)


Letras Galegas de 1974

Letras Galegas de 1975

Xoán Vicente Viqueira Cortón

Xoán Manuel Pintos Villar

(Madrid,1886 – Bergondo, 1924)

(Pontevedra, 1811 – Vigo, 1876)


Letras Galegas de 1976

Letras Galegas de 1977

Ramón Cabanillas Enríquez

Antón Villar Ponte

(Cambados,1876 – 1959)

(Viveiro,1881 – A Coruña, 1936)


Letras Galegas de 1978

Letras Galegas de 1979

Antonio López Ferreiro

Manuel Antonio Pérez Sánchez

(Santiago de Compostela, 1837 – 1910)

(Rianxo, 1900 – 1930)


Letras Galegas de 1980

Letras Galegas de 1981

Afonso X “O Sabio”

Vicente Martínez Risco

(Toledo, 1221 – Sevilla, 1284)

(Ourense, 1884 – 1963)


Letras Galegas de 1982

Letras Galegas de 1983

Luís Amado Carballo

Manuel Leiras Pulpeiro

(Pontevedra, 1901 – 1927)

(Mondoñedo, 1854 – 1912)


Letras Galegas de 1984

Letras Galegas de 1985

Armando Cotarelo Valledor

Antón Losada Diéguez

(Vegadeo, 1879 – Madrid, 1950)

(Boborás, 1884 – Pontevedra, 1929)


Letras Galegas de 1986

Aquilino Iglesia Alvariño (Abadín, 1909 – Santiago de Compostela, 1961)

Letras Galegas de 1987

Francisca Herrera Garrido (A Coruña, 1869 – 1950)


Letras Galegas de 1988

Letras Galegas de 1989

Ramón Otero Pedrayo

Celso Emilio Ferreiro Míguez

(Ourense, 1888 – 1976)

(Celanova, 1912 – Vigo, 1979)


Letras Galegas de 1990

Luís Pimentel (Lugo, 1895 – 1958)

Letras Galegas de 1991

Álvaro Cunqueiro Mora (Mondoñedo, 1911 – Vigo, 1981)


Letras Galegas de 1992

Letras Galegas de 1993

Fermín Bouza Brey

Eduardo Blanco Amor

(Ponteareas, 1901 – Santiago de Compostela, 1973)

(Ourense, 1897 – Vigo, 1979)


Letras Galegas de 1994

Letras Galegas de 1995

Luís Seoane López

Rafael Dieste González

(Bos Aires, 1910 – A Coruña, 1979)

(Rianxo, 1899 – Santiago de Compostela, 1981)


Letras Galegas de 1996

Letras Galegas de 1997

Xesús Ferro Cousel

Ánxel Fole Sánchez

(Valga, 1906 – Ourense, 1975)

(Lugo, 1903 – 1986)


Letras Galegas de 1998

Letras Galegas de 1999

Xoán de Cangas, Martín Códax e Mendinho

Roberto Blanco Torres

(Séculos XIII-XIV)

(Cuntis, 1891 – Entrimo, 1936)


Letras Galegas de 2000

Letras Galegas de 2001

Manuel Martínez Murguía

Eladio Rodríguez González

(Arteixo, 1833 – 1923)

(Leiro, 1864 – A Coruña, 1949)


Letras Galegas de 2002

Letras Galegas de 2003

Frei Martín Sarmiento

Antón Avilés de Taramancos

(Villafranca do Bierzo, 1695 – Madrid, 1772)

(Noia, 1935 – A Coruña, 1992)


Letras Galegas de 2004

Letras Galegas de 2005

Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”

Lorenzo Varela Vázquez

(Ourense, 1907 – 1989)

(Rumbo a Cuba, 1916 – Madrid, 1978)


Letras Galegas de 2006

Letras Galegas de 2007

Manuel Lugrís Freire

María Mariño Carou

(Sada, 1863 – A Coruña, 1940)

(Noia, 1907 – Parada do Courel, 1967)


Letras Galegas de 2008

Letras Galegas de 2009

Xosé María Álvarez Blázquez

Ramón Piñeiro López

(Tui, 1915 – Vigo, 1985)

(Láncara, 1915 – Santiago de Compostela, 1990)


Letras Galegas de 2010

Letras Galegas de 2011

Uxío Novoneyra

Lois Sánchez Pereiro

(O Courel, 1930 – Santiago de Compostela, 1999)

(Monforte de Lemos, 1958 – A Coruña, 1996)


Letras Galegas de 2012

Letras Galegas de 2013

Valentín Paz Andrade

Roberto Vidal Bolaño

(Pontevedra, 1898 – Vigo, 1987)

(Santiago de Compostela, 1950 – 2002)

GALERÍA DAS LETRAS GALEGAS (1963-2013)  

Retratos de todos os persoeiros das Letras Galegas, dende Rosalía de Castro no ano 1963 ata Roberto Vidal Bolaño no 2013.

GALERÍA DAS LETRAS GALEGAS (1963-2013)  

Retratos de todos os persoeiros das Letras Galegas, dende Rosalía de Castro no ano 1963 ata Roberto Vidal Bolaño no 2013.

Advertisement