Bones pràctiques: "La comunicació institucional de la política pública d'ESS". Ajuntament de BCN.

Page 1

La «comunicació» institucional de la política pública d’ESS. Ajuntament de Barcelona (2015-19). Capítol 2. De la «soviet revolution» als (Rolling) Stones. Xavier Rubio Cano

«Un pamflet es llegeix una vegada, una cançó s'escolta milers de cops» Woody Guthrie


a Madrid el 13/10/2017 ho van deixar aquÍ: LA «soviet revolution»


LES AMENACES i LES DEBILITATS ✔Tens Pla de Comunicació des de desembre de 2015!!! ✔Tens twitter des de desembre de 2015 ✔Tens newseltter des de febrer de 2016 ✗ I no tens Web fins setembre de 2017!!! ✗Licitacions i procediments eterns!!!

●Existència d’oposició interna i de portes tancades l’amenaça ●Insuficient capacitat per superar-les la debilitat

La «comunicació» institucional de la política pública d’ESS. Ajuntament de Barcelona (2015-19). Capítol 2. De la «soviet revolution» als (Rolling) Stones.


How Soon is Now? The Smiths Sóc el fill i l'hereu / D'una timidesa que és criminalment vulgar.. ...Com es pot dir que faig les coses de manera equivocada? Sóc humà i necessito ser estimat / Igual que tothom ho fa... Quan dius "que passarà ara" Quan és exactament el que vols dir? Vegeu que ja he esperat massa temps I tota la meva esperança ha desaparegut

I am the son and the heir Of a shyness that is criminally vulgar I am the son and heir of nothing in particular You shut your mouth How can you say I go about things the wrong way? I am human and I need to be loved Just like everybody else does (X 2) There's a club, if you'd like to go You could meet somebody who really loves you So you go and you stand on your own And you leave on your own And you go home and you cry and you want to die When you say "it's gonna happen now" When exactly do you mean? See I've already waited too long And all my hope is gone You shut your mouth How can you say I go about things the wrong way? I am human and I need to be loved Just like everybody else does

La «comunicació» institucional de la política pública d’ESS. Ajuntament de Barcelona (2015-19). Capítol 2. De la «soviet revolution» als (Rolling) Stones.


FORTALESES ✔Sistema, bàsic, de canals de comunicació complert (setembre 2017) ✔Imatge gràfica comuna ✔Organització d’un sistema i equips de comunicació coordinats i articulats (ESS, Consum Responsable, Política alimentària, Cures) ✔Bon ambient i «good feeling»

La «comunicació» institucional de la política pública d’ESS. Ajuntament de Barcelona (2015-19). Capítol 2. De la «soviet revolution» als (Rolling) Stones.


Common People PULP Venia de Gr(è)Acia, tenia set de coneixement ..."Vull viure com a gent comuna Vull fer el que vulguin les persones comunes Vols dormir amb gent comuna Vull dormir amb gent com tu ". Bé, què més puc fer? Vaig dir "vaig a ... vaig a veure el que puc fer"... Vull viure com la gent comuna com tu...

She came from Greece, she had a thirst for knowledge She studied sculpture at Saint Martin's College That's where/ ICaught her eye She told me that her Dad was loaded I said "In that case, I'll have rum and coca-cola" She said "fine" /And then in thirty seconds time she said "I wanna live like common people I wanna do whatever common people do Wanna sleep with common people I wanna sleep with common people like you." Well, what else could I do? I said "I'll... I'll see what I can do" ... You wanna live like common people You wanna see whatever common people see Wanna sleep with common people You wanna sleep with common people like me? But she didn’t understand And she just smiled and held my hand ... Sing along with the common people Sing along and it might just get you through Laugh along with the common people Laugh along, even though they're, they're laughing at you And the stupid things that you do Because you think that poor is cool

La «comunicació» institucional de la política pública d’ESS. Ajuntament de Barcelona (2015-19). Capítol 2. De la «soviet revolution» als (Rolling) Stones.


OPORTUNITATS

✔Vídeos (maig 2018) ✔Fils de tuits (juny 2018) ✔Entrevistes a fons (setembre 2018)

La «comunicació» institucional de la política pública d’ESS. Ajuntament de Barcelona (2015-19). Capítol 2. De la «soviet revolution» als (Rolling) Stones.


Someday The Strokes En molts sentits, es perderan els bons vells temps. Un dia, un dia Sí, em costa dir-ho, però vull que et quedis De vegades, de vegades... Sí, crec que estaré bé Estic treballant perquè no calgui esforçar-se tant. Les taules, elles tornen de vegades, oh, un dia. No, no perdré més temps. (Intentant-ho, intentant-ho)

In many ways, they'll miss the good old days Someday, someday Yeah, it hurts to say, but I want you to stay Sometimes, sometimes When we was young, oh man, did we have fun Always, always Promises, they break before they're made Sometimes, sometimes Oh, Maya says I'm lacking in depth I will do my best You say you wanna stand by my side Darling, your head's not right See, alone we stand, together we fall apart Yeah, I think I'll be alright I'm working so I won't have to try so hard Tables, they turn sometimes, oh, someday No, I ain't wasting no more time (Trying, trying) And now my fears, they come to me in threes So I sometimes Say, "Fate, my friend, you say the strangest things I find Sometimes" Oh, Maya says I'm lacking in depth Shit, I will try my best You say you wanna stand by my side Darling, your head's not right See, alone we stand, together we fall apart Yeah, I think I'll be alright I'm working so I won't have to try so hard Tables, they turn sometimes, oh, someday I ain't wasting no more timel

La «comunicació» institucional de la política pública d’ESS. Ajuntament de Barcelona (2015-19). Capítol 2. De la «soviet revolution» als (Rolling) Stones.


OPORTUNITATS

✔Campanya de ciutat (octubre- novembre 2018)

La «comunicació» institucional de la política pública d’ESS. Ajuntament de Barcelona (2015-19). Capítol 2. De la «soviet revolution» als (Rolling) Stones.


OPORTUNITATS

✔Avaluació i balanç Pla Impuls ESS ( febrer 2019)

La «comunicació» institucional de la política pública d’ESS. Ajuntament de Barcelona (2015-19). Capítol 2. De la «soviet revolution» als (Rolling) Stones.


Dog Days Are Over Florence + The Machine Els dies de gossos han acabat Els cavalls venen Així que millor corre Corre ràpid per a la teva mare, corre ràpid pel teu pare Corre pels teus fills, per les teves germanes i germans Deixa tot el teu amor i el teu anhel No pots portar-los amb tu si vols sobreviure ... Pots escoltar els cavalls? Perquè aquí vénen

Happiness hit her, like a train on a track Coming towards her, stuck still no turning back She hid around corners and she hid under beds She killed it with kisses and from it she fled With every bubble she sank with a drink And washed it away down the kitchen sink The dog days are over The dog days are done The horses are coming So you better run Run fast for your mother, run fast for your father Run for your children, for your sisters and brothers Leave all your love and your longing behind You can't carry it with you if you want to survive The dog days are over The dog days are done Can you hear the horses? 'Cause here they come And I never wanted anything from you Except everything you had And what was left after that too, oh Happiness hit her like a bullet in the back, back, back... Struck from a great height By someone who should know better than that The dog days are over The dog days are gone Can you hear the horses? 'Cause here they come The dog days are over The dog days are gone Can you hear the horses? 'Cause here they come

La «comunicació» institucional de la política pública d’ESS. Ajuntament de Barcelona (2015-19). Capítol 2. De la «soviet revolution» als (Rolling) Stones.


You Can’t Always Get What You Want The Rolling Stones You can't always get what you want But if you try sometimes you might find You get what you need You Can’t Always Get What You Want The Rolling Stones

No sempre pots obtenir el que vols Però si proves, de vegades, pots trobar-ho i... Aconseguir el que necessites

La «comunicació» institucional de la política pública d’ESS. Ajuntament de Barcelona (2015-19). Capítol 2. De la «soviet revolution» als (Rolling) Stones.