Page 1

Voor- en achternaam:

Klas:

MeMagazine niveau 2

Voor jezelf maak je een magazine vergelijkbaar met de Linda. Het magazine gaat over jezelf of over onderwerpen die met je te maken hebben

Stap 1 - Onderwerpen

COMPUTER

Welke onderwerpen wil je in je eigen magazine hebben? (kijk ook goed naar het aantal pagina’s bij eisen). Voorbeelden: hobby’s, favoriete film of band, je woonplaats, bijzonder persoon die je

je an h i e r k a ls j z ett e n ed a a g

e e en v n h d ez e s i n kj e e b t! t a p

kent, je droomwereld, je favoriete koekje, je haarkleur enz.... Welke onderwerpen heb je bedacht? ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................

Stap 2 - Verzamelen materiaal

COMPUTER

Je weet je onderwerpen. Nu verzamel je er materiaal voor. Zoekt/schrijf titels voor je artikelen. (je artikelen zelf mogen plaatsaanduidingstekst zijn). Let op! Al je afbeeldingen moeten van groot formaat zijn! (zoek in Google op grote afbeeldingen) Let op! Waar je je afbeeldingen bewaart is belangrijk! Ben je je afbeeldingen kwijt dan kan je je magazine niet printen! Sla al je afbeeldingen op in 1 map op in je studentenmap!

Stap 3 - Schetsen vormgeving

POTLOOD & PAPIER

Je maakt schetsen van je lay-out. Hierbij gaat het om de sfeer van je magazine. Hoe ziet een pagina er uit en hoe de voorkant van je magazine? Je maakt minimaal 3 schetsen van de voorkant en 3 schetsen van een binnen spread.

Let op! De eisen van deze opdracht staan op de volgende pagina!

Grafische Instructie Copyright 2016 © Wytse Kloosterman Pagina | 58


Stap 4 - Schetsen indeling

POTLOOD & PAPIER

Je maakt van je 12 pagina’s een overzicht. Grofweg teken je de vormgeving en welk artikel waar komt. Ook zet je er bij welke foto je waar wil zien.

Stap 5 - Stramien en kaders

INDESIGN

Je hebt alles compleet verzameld? Dan kan je beginnen in InDesign. Je begint het het opzetten van formaat en van je stramien. Hierna kan je kaders over je stramien heen zetten voor de inhoud.

Stap 6 - Inhoud

INDESIGN

Als je alle kaders hebt kan je deze gaan invullen met tekst en afbeeldingen. Let op! Plaats je afbeeldingen, deze mag je NOOIT plakken in InDesign! En let er op dat je afbeeldingen van groot formaat zijn

Eisen van de opdracht • Formaat: geen standaard formaat (dus geen A4 of A5) • Minimaal 12 pagina’s (wil je er meer gebruiken dan worden er dit er altijd per 4 meer (16/20/24) • Bij deze 12 pagina’s hoort een voorkant en achterkant • Je gebruikt ook je huisstijl en logo (GVO) en je patronen (tekenen) • Teksten: plaatsaanduidingstekst, titels: bestaande tekst of je schrijft zelf • In je magazine staan verschillende onderwerpen • Maak gebruik van de volgende (InDesign) technieken: • Tekstomloop • Stramien • automatische paginanummering • Afbeeldingen zijn van groot formaat • Je vormgeving en onderwerpen passen bij je • Je pagina’s zijn goed vormgegeven • tekst heb je leesbaar gemaakt door het gebruik van (tussen)kopjes, alinea’s, kolommen, lettergrote enz.

Grafische Instructie Copyright 2016 © Wytse Kloosterman Pagina | 59

MeMagazine - Niveau 2  
MeMagazine - Niveau 2  
Advertisement