Zdrowy Białystok Nr 4 (64)/2022

Page 1

bezpłatnymagazynotematycezdrowiaiurody nr4(64)/2022 oZadbajswoje psychicznezdrowie i żyj W HARMONII – radzi psycholog Kinga Gołaś

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/2022r2 eklama

Pozostając w temacie psychologii zapraszam do artykułu na str. 8. Wydawać, by się mogło, że beztroskie leniuchowanie i „nicnierobienie” lubi każdy. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że pracoholicy odczuwają niepokój już na samą myśl, że przed nimi urlop i nie będzie ich w pracy. Nawet jeśli uda im się zaplanować wolne, to jego pierwsze dni spędzają na rozmyślaniu o pracy, a ostatnie na żalu, że nie udało im się odpocząć. Brzmi groteskowo? Niestety nie dla każdego. Jak umiejętnie wypoczywać radzi psycholog Ewa Odachowska-Rogalska.W naszejgazeciewitamy

też kilka nowych instytucji i oczywiście prezentujemy ich oferty. Pierwszą z nich jest Instytut neurofizjologii „Neuromaster” świadczący komplekso we leczenie metodą EEG Biofeedback oraz usługi szkoleniowe dla przyszłych terapeutów. Nasi stali Czytelnicy powinni pamiętać klinikę medycyny estetycznej i dermatologii „Twoja Klinika”. Firma ta pojawiła się na łamach Zdrowego Białegostoku kilka lat temu. Teraz wraca do nas i prezentuje swoje najnowsze usługi. I wreszcie Policealne Studium Zawodowe „Ekspert”, które kształci na kierunkach związanych z medycyną. To szkoła z bardzo bogatym zapleczem dydaktycznym. Kto chce pogłębić dotychczas zdobytą wiedzę, odkryć nowe pasje, poznać ludzi z branży medycznej, niech czym prędzej zacznie naukę w białostockiej szkole „Ekspert”. Na pewno nie pożałuje! Marzena Bęcłowicz, redaktor naczelna

Spis treści: Aktualności Ośrodek Terapii Uzależnień „Przystań” już w nowej lokalizacji - str. 4 Zdrowie • Gdy twoja fryzura traci objętość zgłoś się po pomoc do trychologa - str. 6 • Maści konopne – remedium na wszelkie dolegliwości - str. 7 Jak efektywnie wypoczywać - str. 8 • Czym jest EEG Biofeedback - str. 9 • Problemy starzejącegozdrowotnesięspołeczeństwa - str. 10 • Twoja Klinika oferuje zabiegi z wykorzystaniem urządzenia Exilis Ultra - str. 12 • Zostań słuchaczem Policealnego Studium Zawodowego „Ekspert” w Białymstoku - str. 14 • Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego PSS Społem Białystok - str. 16 Wywiad • Rozmowa z Kingą Gołaś, właścicielką gabinetu psychologiczno-terapeutycznego „W Harmonii” w Białymstoku - str. 18 Kuchnia • Jak przygotować organizm na nadchodzące chłody - str. 22 Nowości rynkowe - str. 24 Rozrywka - str. 25 • Dystrybucja Zdrowego Białegostoku - str. 26 • Zdjęcie na okładce – fot. W Harmonii ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/2022 3 w magazyni e Wydawca: Wydawnictwo Skryba ul. Bema 11, lok. 80 15-369 Białystok tel. 85 745 42 72 e-mail: redakcja@zdrowybialystok.pl Redaktor naczelna : Marzena mbeclowicz@skryba.media.plBęcłowicz, Współpraca: Sylwia Ajdamach, Patrycja Przesmycka DTP : Redakcja Zdrowego Białegostoku Reklama: Andrzej Niczyporuk, tel. 501 303 181 Justyna Ostaszewska, tel. 791 792 016 Joanna Sawicka, tel. 507 181 639 Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania adiustacji publikowanych tekstów. Przedruki i wykorzystywanie opublikowanych materiałów mogą odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji. www.zdrowybialystok.pl Druk: Bieldruk Białystok. Nakład: 8.000 egz. bezpłatnymagazyntematycezdrowiaiurody Drodzy Czytelnicy

Witam Was po dwumiesięcznej przerwie i zapraszam do lektury nowego wydania gazety. W naszej redakcji wszyscy wypoczęci wrócili z urlopów i praca wre na całego. Mam nadzieję, że Państwo także skorzystali z uroków lata i pełni nowej energii wrócili z letnichZ okładkiwojaży.wita

Państwa Kinga Gołaś, psycholog, właścicielka białostockiego gabinetu psychologiczno-terapeutycznego „W Harmonii”. Rozmowę z nią polecam nie tylko osobom potrzebującym wsparcia psychologa. Warto ją przeczytać, by dowiedzieć się dlaczego należy dbać o zdrowie psychiczne i jak to robić.

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/2022a4

ktualnoœci

– By móc jeszcze lepiej pomagać na szym pacjentom, w lipcu tego roku, przenie śliśmy Ośrodek Terapii Uzależnień „Przystań” w nowe urokliwe miejsce – mówi Marcelina Jackiewicz, psycholog, współwłaścicielka Ośrodka. – Pacjenci czują się tu spokojnie, nie są rozpraszani przez zgiełk miasta, ani inne bodźce. Do ich dyspozycji jest duży, przestronny budynek, boiska do piłki noż nej i siatkówki, stoły do gry w bilard i ping -ponga, rowery oraz siłownia. Pacjenci mogą w wolnym czasie integrować się i spędzać jak najwięcej czasu razem. W weekendy często organizujemy wspólne wycieczki, np. do Parku Leśnego w Poczopku czy nad wodę na Stres,Mazury.niepewne jutro – dzisiejszy świat pędzi w zawrotnym tempie. By sobie w nim radzić coraz więcej osób sięga po ogólno dostępne środki psychoaktywne. Ośrodek Terapii Uzależnień „Przystań” specjalizuje się w leczeniu uzależnień od alkoholu, nar kotyków i leków. – Uzależnienie działa szybko i jest pod stępne. Na początku wydaje się, że picie czy branie ma charakter okazyjny, niestety szybko okazuje się, że zaczyna być głównym czynnikiem w naszym życiu i przejmuje nad nami kontrolę. Najlepszym co można wów czas zrobić, to zgłosić się właśnie na tera pię. Najskuteczniejszą jej formą jest terapia stacjonarna, która u nas ośrodku trwa osiem tygodni, łącznie z detoksykacją w pierwszym tygodniu pobytu. Gdy pacjent jest już trzeźwy, rozpoczyna terapię grupową a następnie indywidualną, które pozwalają m. in. zoba czyć funkcjonowanie na trzeźwo, podnieść samoocenę oraz zrozumieć mechanizmy uzależnienia. Podczas terapii odbywają się również wyjazdy na spotkania AA, treningi EEG Biofeedback, wspólne wycieczki i inte gracje – dodaje Marcelina Jackiewicz. Ośrodek Terapii Uzależnień „Przystań” znajduje się w miejscowości Lipina, z dala od zgiełku miasta, blisko natury. Taka lokalizacja umożliwia pacjentom wyciszenie i skupienie się wyłącznie na terapii. – Nasz Ośrodek działa od blisko dzie sięciu lat. Przez ten czas pomogliśmy wielu ludziom spojrzeć na świat inaczej oraz na uczyć się żyć w trzeźwości. Zatrudniamy wy specjalizowanych, doświadczonych terapeu tów uzależnień, którzy rozumieją sytuację, w której znajduje się człowiek wychodzący z nałogu. Dokładamy starań, aby stworzyć u nas domową atmosferę, poczucie bezpie czeństwa, szacunku. Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do każdego pacjenta – mówi współwłaścicielka Ośrodka Przystań.W ofercie Przystani jest innowacyjna i bardzo rzadko spotykana w ośrodkach zaj mujących się leczeniem uzależnień – terapia EEG–Biofeedback.Uzależnienie jest związane z zaburze niem kontroli impulsów w mózgu. Treningi EEG Biofeedback mają na celu usprawnienie funkcjonowania mózgu. Badania naukowe dowodzą, że pacjenci korzystający na terapii uzależnień z takich treningów, znacznie rza dziej zmagają się z występowaniem nawro tów choroby. Poprzez naukę samoregulacji fal mózgowych, pacjent uczy się kontrolować swoje myśli, a w efekcie tego też zachowanie. Podczas terapii EEG Biofeedback pracujemy też nad usunięciem niechcianych, z punktu widzenia osoby uzależnionej, objawów cho roby, takich jak zaburzenia lękowe, depre syjne czy poznawcze – tłumaczy Marcelina Jackiewicz.Pracownicy Ośrodka Przystań utrzymu ją kontakt ze swoimi pacjentami także po skończonej terapii. Raz w miesiącu organizu ją tzw. zjazd absolwentów, czyli osób, które ukończyły terapię. Natomiast raz w roku (najczęściej w okresie świątecznym) orga nizowane jest spotkanie w większym gronie. – Bardzo budujące jest widzieć, ile osób przyjeżdża nas odwiedzić, dzieląc się swoimi doświadczeniami z nowego, trzeźwego życia. Dzięki temu wiemy, że to co robimy ma sens – dodaje pani Marcelina. MB, Fot. Przystań ▲ Marcelina Jackiewicz, psycholog, współwłaś cicielka Ośrodka Terapii Uzależnień „Przystań”. ▲ Ośrodek Terapii Uzależnień „Przystań” znajduje się z dala od zgiełku miasta - w miejscowości Lipina.

Profesjonalna Pomoc teraPeutyczna umożliwia uzależnionym zrozumieć chorobę i sPojrzeć na świat z nowej, trzeźwej strony Warto szukać pomocy

Podjęcie decyzji o terapii uzależnień jest dla wielu osób bardzo trudnym zadaniem. Z tego też względu osoby uzależnione zwlekają z decyzją o leczeniu najdłużej jak to możliwe. Ten jeden krok, ta jedna decyzja jest w wielu przypadkach kluczowa i niezbędna do zmiany życia.

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/2022 5 reklam a

DawiD mazerski zaPrasza na konsultacje trychologiczne Do atelier mazerscy Tracisz włosy? Nie trać głowy!

Dawid Mazerski TRYCHOLOGICZNEGOSTOWARZYSZENIACZŁONEKTRYCHOLOGPOLSKIEGO ATELIER MAZERSCY ul. Stanisława Staszica 2 lok. 1 Białystok tel. 780 035 353 omagam w eniachtakichjak: włosówwypadaniezanikanieibrakporostuwłosówprzywróceniebalansuwzrostuwłosówpoCOVID19łojotok,łupież,łuszczyca,świąd,nadwrażliwość

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/2022z6 drowie 6

ZDROWA SKÓRA GŁOWY = ZDROWE I PIĘKNE WŁOSY

Gdy zauważysz, że twoja fryzura traci objętość nie panikuj! Nie sięgaj po pierwsze lepsze, reklamowane produkty, bezgranicznie wierząc w ich skuteczność. Szukaj źródła problemów z włosami u specjalisty. Zgłoś się po pomoc do trychologa, który zajmie się twoimi włosami interdyscyplinarnie. – Statystyczny człowiek traci dziennie ok. 100 włosów. Sytuacja przestaje być nor mą, gdy zaczyna ubywać ich więcej - mówi Dawid Mazerski, trycholog, fryzjer, członek Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego z Atelier Mazerscy w Białymstoku. Nie szukaj przyczyny wypadania włosów samodzielnie. Najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja trychologiczna. Trycholog jest specjalistą zajmującym się wszystkimi problemami, które związane są ze złą kondy cją owłosionej skóry głowy i włosów. Ustala jej przyczynę i, na podstawie przeprowadzo nego wywiadu i badań, dobiera odpowied nie terapie dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

– Każdy klient traktowany jest bardzo in dywidualnie i dobierany jest mu spersonalizo wany plan terapii gabinetowej, jak i domowej. Dzieje się to w czasie konsultacji trychologicz nej, podczas której oceniam poziom stanu za palnego owłosionej skóry głowy, stan naczyń krwionośnych oraz ujść gruczołów łojowych. W zależności od schorzenia i przypadłości zgłaszającej się do mnie osoby, problemy konsultuję również ze specjalistami różnych dziedzin medycyny – gastrologiem, endokry nologiem, dermatologiem, diabetologiem czy dietetykiem klinicznym. Jeśli zachodzi potrzeba zajmuję się też przygotowaniem klienta do zabiegu przeszczepu włosów oraz oferuję pełną opiekę po transplantacji – do daje Dawid Mazerski. Dawid Mazerski jest obecnie jedynym wyspecjalizowanym trychologiem, który ma potwierdzone kwalifikacje w Centralnym Rejestrze gabinetów trychologicznych, a Atelier Mazerscy wyposażone jest w urzą dzenia, które ze względu na swoją skutecz ność doceniane są na całym świecie. - Oferujemy innowacyjne, nieinwazyj ne terapie trychologicze. Ponadto mamy do dyspozycji Polskie kosmeceutyki oraz suplementy, takie jak np: Loxus Trichology, Genactiv Colostrum, które ze względu na bezpieczeństwo oraz świadomość użytko wania są dostępne tylko w wysoko wyspe cjalizowanych gabinetach trychologicznych – mówi Dawid Mazerski. MB, Fot. Atelier Mazerscy

▲ W Atelier Mazerscy można skorzystać z inno wacyjnych terapii trychologicznych, takich jak system lamp PDT, oczyszczanie wodorowe, in fuzja tlenowa, mezoterapia, peeling kawitacyjny, ultradźwięki, dwubiegunowa radiofrekwencja.

Sklep Konopiecbd.com.pl oferuje:maści, emulsje i żele na bóle mięśni i kostno-stawowe olejki konopne CBD preparaty herbatkikosmetyki(łuszczyca,dermatologiczneAZS,grzybica,itp.)naturalnekonopne(młodość,detoks, dobry sen, odporność, koncentracja, energia) mąkę konopną/białko Zapraszamy! Poniedziałek-piątek: 9.00-17.00, Sobota: 10.00-14.00 ul. Wyszyńskiego 10 lok. 9 www.konopiecbd.com.pltel.Białystok731908424 maści z cbD – cuDowne sPecyfiki na wszelkiego roDzaju Dolegliwości

Warto dodać, że wyroby powstałe na bazie CBD wykazują też działanie przeciwutleniające, co powinno szczególnie zaintereso wać seniorów. Przejawia się ono bowiem tym, że produkty konopne redukują stres, spowalniają proces starzenia się komórek i tkanek oraz wspierają mechanizmy obronne organizmu. Przyspieszają go jenie się ran, a także pomagają zadbać o spokojny sen – zwalczają bezsenność, odprężają i uspokajają. Pośród produktów konopnych znajdziemy też kosmetyki do codziennej pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej, łuszczącej się czy atopowej. Ich lecznicze właściwości potwierdzają liczne badania, które wykazują możliwość stosowania kannabinoidów w terapii chorób skórnych. Choć produkty poleca się szczególnie osobom ze stanami zapalnymi, to jednak ze względu na ich niezwykłe właś ciwości odżywcze, regenerujące i ochronne mogą je stosować wszyscy, którzy chcą mieć zadbaną skórę oraz spowolnić procesy jej starzenia się – dodaje Łukasz Kaczor. Tekst i fot.: Sylwia Ajdamach, Patrycja Przesmycka ▲ – Zapraszam do sklepu KonopieCBD.com.pl mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 10 lok. 9. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Łukasz Kaczor, współwłaściciel sklepu KonopieCBD. com.pl. ▲ Sklep KonopieCBD.com.pl oferuje szeroki wybór maści i kosmetyków ko nopnych

Na bóle mięśni i stawów. Na schorzenia reumatyczne. Na łuszczycę, egzemę, atopowe zapalenie skóry. Maści konopne – szybko ukoją ból i zwalczą problemy skórne. Mają naturalny skład i są doskonałą alternatywą dla przeciwbólowych maści aptecznych. Ze względu na szerokie zastosowanie terapeutyczne produkty tworzone na bazie konopi siewnych (włóknistych) cieszą się coraz większą popularnością. W tym artykule skupimy się na maściach konopnych, które polecane są szczególnie seniorom i sportowcom, gdyż to właśnie ich organizmy potrzebują największego wsparcia.

Konopne remedium na ból

– Obecny w maściach konopnych kannabidiol (CBD) to składnik pochodzący z konopi siewnych. Mimo że jest całkowicie naturalny, ma silny wpływ na organizm. Nie należy się jednak bać, słysząc słowo ,,konopie” – produkt pozbawiony jest właściwości psycho aktywnych, nie wywołuje stanu odurzenia oraz nie uzależnia – tłu maczy Łukasz Kaczor, współwłaściciel sklepu KonopieCBD.com.pl. Podstawowym składnikiem maści jest olej z konopi włóknistych, który ma właściwości antyseptyczne, przeciwzapalne i regeneru jące. Poza tym poprawia mikrokrążenie w miejscu bólu, niweluje narastanie obrzęku oraz oczywiście uśmierza sam ból.

– Maści konopne, w zależności od rodzaju, mogą mieć działanie rozgrzewające lub chłodzące. Polecane są szczególnie osobom schorowanym, w podeszłym wieku oraz sportowcom, których or ganizm potrzebuje dodatkowego wzmocnienia. Doskonale radzą sobie z bólem stawów, mięśni, kręgosłupa, kolan czy też przy ataku rwy kulszowej – mówi współwłaściciel sklepu KonopieCBD.com.pl.

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/2022 7 zdrowi e

ZB: Co dla naszego organizmu jest najkorzystniejsze? Jeden długi urlop, kilka wolnych dni w miesiącu czy np. co kwartał? EO-R: Wszystko zależy od tego, jak wy gląda nasza praca i jakie mamy potrzeby na regenerację oraz od tego, jaki rodzaj odpoczynku jest przez nas preferowany. W zasadzie właściwą odpowiedzią będzie – wszystkie, jeśli tylko mamy taką możliwość. W ciągu roku bardzo ważne są nawet krótkie przerwy w pracy - wolny weekend, czy nawet popołudnie. Zasada jest prosta - odpoczywaj inaczej niż pracujesz. Osoby, których praca polega na wysiłku intelektu alnym efektywniej wypoczną jeśli czasem wolnym będzie jakaś forma wysiłku fizycz nego (praca w ogrodzie, bieganie). Z kolei osoby, których praca opiera się na wysiłku fizycznym lepiej zregenerują się pozwalając sobie na tzw. błogie lenistwo. Inną kwestią są dłuższe wakacje, o których także nie należy zapominać, niezależnie od tego, czy wypoczywamy na bieżąco po pracy. Dobrze spędzony urlop to taki, podczas którego będziemy w stanie zdystansować się od pracowniczej rzeczywistości i pozwolimy swojemu umy słowi na spokój warunkujący regenerację.

Długotrwałe zmęczenie ma niekorzystny wPływ na nasze zDrowie fizyczne oraz Psychiczne Odpoczywaj zdrowo i efektywnie

ZB: A czym ryzykujemy nie z wypoczynku?korzystając

ZB: Długotrwałe zmęczenie może mieć niekorzystny wpływ na wiele aspektów życia, nie tylko w obszarze zdrowia psychicznego i fizycznego. Kiedy i gdzie szukać pomocy?

ZB: Dziękuję za rozmowę. Fot. LSSP Eskulap ▲ Aby wypoczynek był efektywny, istotna jest nie tylko jego długość, ale także umiejętność odpoczywania. Danie sobie prawa do „nicnie robienia”. zapewniaPracySpecjalistycznaLekarskaSpółdzielnia"Eskulap"wBiałymstoku.wykwalifikowanąkadręlekarskąw zakresiepsychiatriijaki psychologii.

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/2022z8 drowie

ZB: Jak stan ciągłego napięcia wpływa na nasze zdrowie? EO-R: W wyniku długotrwałego obciąże nia organizmu czynnikami związanymi z pra cą, zwłaszcza jeśli wiąże się ona ze stresem, zaczynamy odczuwać coraz poważniejsze tego skutki. Mogą być to zarówno objawy somatyczne (bóle głowy, objawy ze strony układu pokarmowego), psychiczne (wypale nie zawodowe, brak motywacji i zadowolenia z życia, zaburzenia lękowe, depresja), jak i poważne zespoły chorobowe (np. miaż dżyca, nadciśnienie, cukrzyca). Żadnych nie wolno lekceważyć. Nie wolno bać się szukać pomocy u specjalistów.

EO-R: Nawet najbar dziej lubiana i satysfak cjonująca praca może stanowić obciążenie i być przyczyną pro blemów zdrowot nych, jeśli od niej nie naNajbardziejodpoczywamy.sprawmaszynapotrzebu je regeneracji, żeby działać bez awarii przez wiele lat. Organizm ludzki jest bardzo inteligentną maszyną, wie czego mu potrzeba. Umiejętność wsłuchiwa nia się w jego sygnały może być czynnikiem ratującym zdrowie.

Letni urlop to wspaniały czas na regenerację organizmu po intensywnej całorocznej pracy. To właśnie wtedy „ładujemy akumulatory” na kolejny etap intensywnego życia. Jak umiejętnie wypoczywać radzi dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog, psychotraumatolog z Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej, wykładowca SWPS. Zdrowy Białystok: Większość osób nie może doczekać się urlopu. Niestety są też tacy, którzy na myśl o nim odczuwają strach i zadają sobie pytania: Czy poradzą sobie beze mnie w pracy? Ile zaległości się wytworzy? Ewa Odachowska-Rogalska: Pracoholik zwykle odczuwa niepokój już w momencie, gdy zaczyna myśleć, że nie będzie go w pra cy. Nawet jeśli uda mu się zaplanować urlop, pierwsze dni spędza na rozmyślaniu o pracy, a ostatnie na żalu, że nie udało mu się odpo cząć. Aby wypoczynek był efektywny, istotna jest nie tylko jego długość, ale także umiejętność radzenia sobie ze stre sem. Powinniśmy sto sować ją na co dzień, aby przyzwyczajać orga nizm do spokoju i da wać mu wytchnienie wtedy, kiedy tego po trzebuje. Istnieje wiele metod radzenia sobie ze stresem. Wśród tych najle piej działających wymienia się sport, jogę z elementami medytacji oraz zdrowy sen. Wszystkie wymagają jednak umiejęt ności odpoczywania. Danie sobie prawa do „robienia niczego” nie musi wiązać się z po czuciem winy. A jeśli tak, jest to sygnał do odwiedzenia psychologa. Już kilka spotkań pozwala na wypracowane metod skuteczne go rozładowania napięcia.

EO-R: Pierwszy aspekt to na pewno przełamanie lęku przed wizytą u psychologa czy psychiatry. Pomocna bywa też rozmo wa z lekarzem rodzinnym, który uświadomi konieczność zwrócenia się po taką poradę. Doradzi też, gdzie szukać pomocy. Wszystko zależy jednak od problemu, z jakim się bory kamy. Bywa tak, że długotrwały stres zwią zany z pracą, mobbing lub inne naruszenia prawa pracy doprowadzają do poważnego kryzysu. Wtedy najlepiej szukać pomocy u interwenta psychologa. Niekiedy jednak niezbędna jest psychoterapia i wtedy korzy stajmy z pomocy psychoterapeuty. A jeśli obserwujemy zmiany w zachowaniu, zmiany rytmu okołodobowego, kłopoty ze snem, wa hania nastrojów, myśli rezygnacyjne, wtedy dobrym wyborem będzie psychiatra.

Celem Neurofeedback jest optymaliza cja działania mózgu, zwiększenie jego efek tywności i redukcja zaburzeń. Fale mózgowe, które mają zostać wzmocnione (pozytywne, pożądane) oraz te, które mają zostać zredu kowane (niepożądane), określa się na pod stawie specjalistycznej diagnostyki wstępnej. Zastosowanie EEG Biofeedback Terapia przeznaczona jest dla dorosłych, młodzieży i dzieci (od 5 roku życia) w przy padku: „ ADHD/ADD, „ zaburzeń koncentracji, pamięci, trudno ści w nauce, „ autyzmu, „ zespołów pourazowych, „ rehabilitacji poudarowej lub po COVID-19, „ padaczki, tików, „ bólów głowy, „ zaburzeń snu.

Popraw pamięć, skupienie i uwagę. Zapanuj nad swoim umysłem, emocjami. Pomoże ci w tym EEG Biofeedback. To nowoczesna metoda terapeutyczna umożliwiająca trening mózgu w celu zwiększenia skuteczności i sprawności jego działania i efektywności. Czym jest EEG Biofeedback Trening EEG Biofeedback (Neurofeedback) to nauka samoregulacji, która jest konieczna do prawidłowego funk cjonowania mózgu. Poprawia działanie cen tralnego układu nerwowego, a tym samym również sprawność umysłową, koncentrację, opanowanie i stabilność emocjonalną. Neurofeedback dla mózgu jest jak tre ning dla ciała na siłowni – wymaga zasto sowania specjalistycznej aparatury, syste matyczności i powtórzeń.

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/2022 9 zdrowi e sponsorowanyArtykuł eeg biofeeDback to Proces, PoDczas którego uczymy się kontrolowania fal mózgowych

Jak wygląda trening Neurofeedback W celu pomiaru fal mózgowych, na po wierzchni głowy umieszcza się małe elektro

dy do rejestracji fal EEG – w sposób całko wicie bezbolesny i nieinwazyjny. Komputer analizuje aktywność bioelektryczną mózgu (EEG), wyodrębnia pozytywne i negatywne wzorce fal mózgowych i przedstawia je na ekranie komputera - w postaci wykresów, animacji, filmów, gier. Terapeuta pokazuje, w jaki sposób ste rować ekranem lub grą za pomocą fal mó zgowych, bez użycia myszki czy klawiatu ry. Wydaje się skomplikowane? Ależ skąd. Każdy może się tego nauczyć! Pozytywne wzorce oraz częstotliwości fal mózgowych są nagradzane, przez co zwiększa się praw dopodobieństwo i częstość ich wystąpienia w przyszłości. Na przykład, w trakcie tre ningu umiejętności szkolnych, nagradzane i wzmacniane są wszystkie momenty inten sywnego skupienia uwagi. W ten sposób mózg uczy się efektywniejszego działania, a systematyczne zajęcia utrwalają nowe umiejętności.Lokalizacja elektrod i parametry tre ningowe ustalane są dla każdej osoby in dywidualnie, na podstawie badań diagno stycznych, tj. EEG, QEEG (brain mapping), dokładnego wywiadu oraz testów neuropsy chologicznych. Otrzymane wyniki pacjenta porównywane są z bazami normatywnymi oraz wynikami pacjentów bez zaburzeń, na podstawie których określa się fizjologiczne i patologiczne elementy funkcjonowania mózgu, mocne i słabe strony pacjenta oraz ustala plan terapii. Kim jesteśmy Instytut NEUROMASTER to komplekso we centrum neurorehabilitacji i neurofizjo logii - funkcjonuje od 2000 r., jako pierwszy gabinet EEG Biofeedback na Podlasiu. Jego zespół tworzą specjaliści pediatrii, neurologii dziecięcej, fizjoterapeuci, neurofizjolodzy, psycholodzy i logopedzi, których celem jest kompleksowa pomoc i intensywne działa nie, w oparciu o najnowsze wyniki badań i odkrycia naukowe. Główna działalność terapeutyczna NEUROMASTER polega na świadczeniu usług rehabilitacyjnych i tera peutycznych dla dzieci i dorosłych m. in. z ADHD, z zaburzeniami ze spektrum auty zmu, padaczką. Oferuje diagnostykę neurofi zjologiczną, badania EEG, QEEG, konsultacje neurologiczne, logopedyczne, kursy i szko lenia dla Instytutterapeutów.dysponuje nowoczesną apa raturą terapeutyczną, a dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami zaspokaja potrzeby pacjentów w każdym wieku, w za kresie rehabilitacji, poprawy zdrowia i funk cjonowania. dr n. med. Piotr Sobaniec Instytut„NEUROMASTER”Neurofizjologiiul.Gliniana1415-068BiałystokTel.695 555 275info@neuromaster.plwww.neuromaster.plNeuroMaster

Usprawnij swój mózg

Ryzyko wystąpienia chorób otępiennych rośnie wraz z wiekiem Starość nie radość

Najczęściej występującymi schorzeniami wieku starczego są choroby metaboliczne, układu krążenia, nowotwory oraz choroby neurodegeneracyjne, w tym demencja i choroba Alzheimera.

- Zaawansowane, gdy do wymienionych wyżej objawów dołączają zaburzenia ru chowe, nietrzymanie moczu i/lub stolca. W związku z tym pacjent spędza coraz więcej czasu w łóżku, aż po całkowite unie ruchomienie na końcowym etapie choroby. Dochodzi do utraty zdolności komunikacji, rozpoznawania osób, a nawet samego sie bie. Konieczna staje się pomoc przy wszyst kich Drugim,czynnościach.podwzględem częstości występowania, schorzeniem zwyrodnie niowym układu nerwowego jest choroba Parkinsona. Dotyka ona ok. 1-2% dorosłych powyżej 65 roku życia i około 4% powyżej 80 lat. Choroba Parkinsona charakteryzuje się przede wszystkim zespołem zaburzeń ruchowych. Jednak w ostatnim czasie ba dania wskazują również na duże znaczenie zaburzeńZłożonapozaruchowych.iwieloczynnikowa etiologia chorób neurodegeneracyjnych uniemożli wia znalezienie skutecznego środka zapo biegającego ich rozwojowi i ułatwiającego leczenie. Okazuje się jeednak, że suplemen tacja preparatami wspomagającymi pa mięć, koncentrację i neuroregenerację może przeciwdziałać postępowi choroby. Więcej informacji o niej w kolejnym wydaniu gazety. Paweł Kitlas, Agnieszka Zakrzeska, Natalia Szymańska, Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Fot. WSMed

„Wszystkiego się w życiu spodziewałam, ale tego, że będę stara, to nigdy.” Zofia Nałkowska „Granica”.

Ponad 60% pięćdziesięciolatków sygnali zuje wystąpienie długotrwałych kłopotów ze zdrowiem, wśród sześćdziesięciolat ków już prawie 79% oraz ponad 90% ludzi najstarszych.

Demencja definiowana jest jako ze spół objawów wywołanych chorobą móz gu, zazwyczaj o przebiegu postępującym lub przewlekłym. Charakteryzuje się kli nicznymi objawami zaburzeń wyższych funkcji korowych, tj. pamięci, myślenia, orientacji, rozumienia, liczenia, mówienia, zdolności do uczenia się. Szacuje się, że ok. 600 mln. ludzi na świecie osiągnęło 65 rok życia i w tej populacji stwierdza się powszechnie występujące zaburzenia wyżej wymienionych funkcji oraz istot ny wzrost ryzyka wystąpienia otępienia, którego rozpowszechnianie się zaczy na osiągać rozmiary globalnej epidemii. Choroby neurodegeneracyjne prowa dzące do otępienia, są udziałem głównie osób starszych i obok fizjologicznego sta rzenia mózgu wysuwają się na pierwsze miejsce. Wśród chorób i zaburzeń psychicz nych dotykających starzejące się popu lacje społeczeństw uprzemysłowionych, otępienie typu Alzheimera uznane zostało za jeden z największych współczesnych problemów zdrowotnych. W przebiegu choroby Alzheimera do chodzi do odkładania się w mózgu białek o patologicznej strukturze, co prowadzi do śmierci neuronów. Wynikiem tego procesu jest zmniejszenie ilości substancji przekaź nikowych, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania mózgu. W zależności od stopnia nasilenia objawów, wyróżnia się trzy stadia choroby Alzheimera: - Łagodne, w czasie którego obser wuje się niewielką zmianę zachowania i obniżenie jakości procesów mentalnych. Pacjentowi zdarza się kłaść przedmioty nie na swoje miejsce, zostawiać i gubić rzeczy (w sklepie, autobusie), zadawać wiele razy to samo pytanie, zapominać o przekaza niu informacji innym, opowiadając tracić wątek, mieć problemy z przypomnieniem sobie słów, być apatycznym, przygnębio nym, mniej pewnym siebie, itp. - Umiarkowane, kiedy narastają zaburze nia zachowania, w tym m. in. błądzenie, bez celowe chodzenie, niepokój, wybuchy złości, wykonywanie tych samych ruchów, agresja. Mogą pojawić się też urojenia dotyczące np. kradzieży, zdrady, prześladowania; omamy czy halucynacje. Pacjent może mieć rów nież trudności z rozpoznawaniem człon ków rodziny. Objawami choroby Alzheimera na tym etapie bywa też nadmierny apetyt, żucie różnych przedmiotów (nie zawsze jadalnych), zaburzenia rytmu snu i czuwa nia, problemy z samodzielnym jedzeniem, ubieraniem się, kąpielą.

Na skutek postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia systematycznie wzrasta liczba osób w wieku poproduk cyjnym. Potwierdzeniem tego są dane Banku Światowego i Organizacji Narodów Zjednoczonych, które podają, że populacja ludzi w wieku 65 lat i więcej liczy na świecie 722 mln (2020 r.), czyli 9% ogółu, i weszła w fazę społeczeństwa starego. Niestety wraz z wiekiem rosną też problemy zdrowotne.

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/202210z drowie

66 zł 82 złMedLABORMEDYCZNEATORIUMDIAGNOSTYCZNEyczneLaboratorium Diagnostyczne Medrex 15-875 Białys tok, ul. Krakowska 9 tel. 85 74 99 443 | kom. 607 734 083 www.medrex.pl | rejestracja@medrex.pl Promocyjny pakiet badań: CRPWitaminaWitaminaMorfologiaB12D Pobieranie materiału do badań poniedziałek – piątek: 7:30 – 13:30 sobota: 7:30 – 11:30 Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Medrex 15-875 Białys tok, ul. Krakowska 9 tel. 85 74 99 443 | kom. 607 734 083 www.medrex.pl | rejestracja@medrex.pl Pobieranie materiału do badań poniedziałek – piątek: 7:30 – 13:30 sobota: 7:30 – 11:30

Exilis Ultra 360™ daje unikatową korzyść - redukcję opornej tkanki tłuszczowej i silne napięcie skóry. Dzięki temu efekty są w pełni satysfakcjonu jące, w przeciwieństwie do zabiegów, które albo tylko likwidują złogi tłuszczu lub działają wyłącznie ujędrniająco. Na zabiegi z wykorzystaniem urządze nia BTL Exilis Ultra 360™ zapraszamy do Twojej Kliniki w Białymstoku, nowoczesnego i unikatowego miejsca na mapie Podlasia. Stworzona przez nas oferta uwzględnia naj nowocześniejsze światowe trendy w dzie dzinie dermatologii, medycyny estetycznej, chirurgii estetycznej, ginekologii estetycznej oraz kosmetologii. Swoje usługi dedyku jemy kobietom, mężczyznom i dzieciom. Proponujemy najskuteczniejsze metody zwalczania oznak starzenia się skóry oraz leczenia dokuczliwych schorzeń. W swojej ofercie posiadamy również szeroką gamę zabiegów laseroterapii oraz terapii światłem LED. Naszą dewizą jest kreowanie piękna w zgodzie z naszą naturą i naturalnym wy glądem.Zapraszamy na konsultacje kosmeto logiczne, podczas których nasz specjalista przygotuje indywidualny plan zabiegów. Materiały własne firmy TwojaFot.KlinikaBTL ▼ Efekty zabiegów urządzeniem Exilis Ultra 360™. POPOPOPO

Przełomowy system Do moDelowania sylwetki i reDukcji tkanki tłuszczowej w ofercie twojej kliniki w białymstoku Smukłe ciało z Exilis Ultra Chcesz w bezpieczny, nieinwazyjny sposób zredukować tkankę tłuszczową i wymodelować sylwetkę? Zgłoś się do Twojej Kliniki. To nowoczesne i unikatowe miejsce w Białymstoku oferujące zabiegi z wykorzystaniem urządzenia BTL Exilis Ultra 360™. Obecnie coraz więcej pań, jak i panów, chce pozbyć się zbędnych centymetrów. Bardzo pomocne w osiągnięciu tego efektu, a zarazem skuteczne, są zabiegi z wyko rzystaniem BTL Exilis Ultra 360™. Jest to nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie zastosowanie fali ultradźwiękowej i radiowej. Zabiegi mają na celu osiągnięcie wysokich efektów terapeutycznych w postaci zmniej szenia obwodów oraz zagęszczenia skóry, co jest możliwe dzięki połączeniu działania mechanicznego oraz termicznego. Czym jest Exilis? To unikalny system do redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu, modelowania ciała, poprawy sprężystości i napięcia skóry oraz ogólnego odmładzania twarzy. Jest to nowy i bezpieczny system redukcji komórek tłuszczowych za pomocą fal ultradźwiękowych oraz rozgrzewania tkanki do odpowiedniej temperatury w celu redukcji tkanki tłuszczowej. Ujędrnia skórę, eliminuje cellulit oraz pozwala na bezpiecz ną terapię modelującą sylwetkę takich ob szarów ciała jak: uda, brzuch, podbródek, pośladki, ramiona, łydki, łokcie, kolana czy piersi. Poza tym Exilis Ultra 360™ to urzą dzenie medyczne posiadające certyfikat FDA.Zastosowanie fal ultradźwiękowych i kontrolowanego, bezpiecznego podgrze wania tkanki tłuszczowej do temperatury 40 st. C, usprawnia zarówno proces budowy nowych włókien kolagenowych, jak i redukcji komórek tłuszczowych. Dzięki temu metoda ta ma doskonałe działanie odmładzające orazW zabiegachwyszczuplające.natwarz połączenie mono polarnej fali radiowej z ultradźwiękami daje wyjątkowy, silny remodeling kolagenu, który dociera głęboko do struktur skóry właściwej. Energia nie zatrzymuje się na płytszych war stwach skóry, dzięki czemu regeneracja jest dużo bardziej spektakularna, niż w konkuren cyjnych

W zabiegachurządzeniach.naciało

PRZEDPRZEDPRZEDPRZED

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/202212z drowie

ul. Młynowa 38 lok 4/2 15-404 Białystok tel. 735 www.twojaklinika.com.pl969 555 to zaawansowany system do nieinwazyjnych zabiegów estetycznych jest idealny dla każdego, kto pragnie utrzymać skórę w dobrej kondycji lub wyraźnie poprawić jej stan -niżróżnymdziękiwszechstronnośćNiezrównanapięciukońcówkomdoleczeniawięcej20obszarówodstópdogłów

Szkoła z bogatym zapleczem Policealne Studium Zawodowe „Ekspert” może pochwalić się wysokim poziomem nauczania, co potwierdza stuprocentowa zdawalność państwowych egzaminów zawo dowych. Zajęcia prowadzone są przez spe cjalistów: lekarzy, pielęgniarki, psychologów, pedagogów, lektorów, prawników, ekonomi stów. Szkoła posiada profesjonalnie wypo sażone pracownie w centrum Białegostoku, przy Al. J. Piłsudskiego 26. Praktyki zawo dowe odbywają się natomiast w profesjo nalnych placówkach opieki zdrowotnej, m. in. Szpitalach oraz Hospicjach. Policealne Studium Zawodowe „Ekspert” współpracuje z firmą Centrum Edukacji „Ekspert” która zajmuje się organizowaniem szkoleń podyplomowych dla służby zdro wia (kursy specjalistyczne, dokształcające, szkolenia specjalizacyjne).

kwalifikacyjne,

ert” przyszłością

Podobnym kierunkiem jest Asystent osoby niepełnosprawnej, który pomaga ta kim właśnie osobom w uzyskaniu jak naj większej samodzielności oraz niezależności. Wspiera je w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Wybierz zawód Opiekun medyczny to bardzo popu larny kierunek. W czasie nauki słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zachowania się w sytuacjach za grożenia życia i zdrowia ludzkiego. Technik masażysta to przyszłościowy zawód – jego ranga wzrasta szczególnie w dobie starzenia się społeczeństwa. Osoba kończąca naukę ności pielęgnacyjnych i higienicznych oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.

Oferta jesienna Naszym słuchaczom proponujemy: bezpłatną edukację w profesjonalnych pra cowniach medycznych, integrację w niewiel kich grupach słuchaczy, cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi - autorytetami w różnych dziedzinach, zajęcia związane z rozwojem osobistym, porady prawne i medyczne, sty pendia za wysokie wyniki w nauce.

Oferta szkoły W formie stacjonarnej Policealne Studium Zawodowe „Ekspert” kształci na trzech kierunkach. Są to: Opiekun medyczny (nauka trwa trzy semestry), Technik masaży sta (nauka trwa cztery semestry), Terapeuta zajęciowy (nauka trwa cztery semestry). Natomiast nauka w formie zaocznej odbywa się na kierunkach: Opiekunka dzie cięca (nauka trwa cztery semestry), Asystent osoby niepełnosprawnej (nauka trwa dwa semestry), Opiekunka środowiskowa (nauka trwa dwa semestry).

MB, Fot. Ekspert www.ekspert-edu.pl ekspert_edu@wp.pl 85 66 26 300 504 067 823 SZKOŁY “EKSPERT” BIAŁYSTOK BEZPŁATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE Dołącz do grona Zapraszamy.ekspertów. • TECHNIK MASAŻYSTA • OPIEKUN MEDYCZNY • OPIEKUNKAŚRODOWISKOWA • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY • OPIEKUNKA DZIECIĘCA • ASYSTENT NIEPEŁNOSPRAWNEJOSOBY ▼ Policealne Studium Zawodowe „Ekspert” ma uprawnienia szkoły publicznej nadane przez prezyden ta Białegostoku. Legitymuje się pozwoleniami w kształceniu nadanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia. ▼ Praktyczna nauka zawodu w pracowni symulacji medycznych. ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/202214z drowie

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/2022 15 reklam a BEZPŁATNENIEPEŁNOSPRAWNEJASYSTENTŚRODOWISKOWAOPIEKUNKADZIECIĘCAOPIEKUNKAZAJĘCIOWYTERAPEUTAMEDYCZNYOPIEKUNMASAŻYSTATECHNIKOSOBYPOLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE Dołącz do grona ekspertów ul. Przejazd 2a lok. 1 15-430 Białystok 85 66 26 300 504 067 823 ekspert_edu@wp.plwww.ekspert-edu.plSzkoły„Ekspert”Białystok

Zakupy w kilka chwil z dostawą wprost do domu? Bez szukania miejsca na parkingu, pośpiechu, kolejki… To wszystko w zasięgu… smartfona. Zapraszamy do wizyty na www.esklep.spolembialystok. pl. Pokochacie takie zakupy. Impuls do uruchomienia Powszechny dostęp do Internetu, bez pieczeństwo zakupów online oraz izolacje związane z pandemią spowodowały znaczą cą zmianę w podejściu do codziennych za kupów. Obecnie w sieci kupujemy wszystko, bez względu na rodzaj produktu. Szczególne zainteresowanie w ostatnim czasie klienci wykazali sklepami internetowymi oferujący mi produkty spożywcze oraz codziennego użytku.Podążając za potrzebami rynku, posta nowiliśmy zaoferować możliwość zamawiania zakupów z dowozem inicjując www.esklep.spolembia lystok.pl. Założeniem sklepu jest kompleksowa obsługa zakupowa klientów na terenie Białegostoku. Projekt został uruchomiony w lu tym bieżącego roku i przez kilka miesięcy działalności zyskał gro no lojalnych nabywców. Dzięki uru chomieniu platformy zakupowej zwiększyliśmy naszą konkurencyj ność na lokalnym rynku oraz po szerzyliśmy zasięg oddziaływania, a naszym klientom zapewniliśmy dostęp do potrzebnych produktów bez konieczności wychodzenia z domu.

Zacząć należy oczywiście od dodania wybra nych produktów do koszyka. Jeśli poszuki wany produkt nie występuje w ofercie sklepu, należy dopisać jego nazwę i potrzebną ilość w polu uwagi, a zostanie on uwzględ niony w trakcie realizacji. Minimalna kwota zamówienia to 75 zł, a dar mową dostawę gwarantujemy przy zakupach od 300 zł. Wymogiem jest podanie adresu dostawy. Uczestnicy naszego programu lojalnościowego po wprowadzeniu numeru posiada nej Karty Klienta otrzymają punkty za dokonane zakupy. Czas na wybór sposobu dostawy. Mamy tu szeroki wachlarz możliwości. Zamówienie można odebrać osobiście w sklepie Opałek w Białymstoku lub może je dostarczyć nasz kurier w wybranej spośród kilku zakresów czasowych porze, w dniu zamówienia lub w ko lejnym dniu roboczym. Ostatnim eta pem zamówienia jest wybór spo sobu płatności. Nie ograniczamy swobody klienta przez narzucanie konieczności przedpłaty za zakupy. Te opłacane są dopiero przy odbiorze od naszego kuriera. Dla komfortu oferujemy też różnorodne formy płat ności: gotówka, karta płatnicza lub podarunkowa, BLIK lub bony Sodexo. Naszym założeniem jest uprzy jemnianie, upraszczanie i znaczą ce przyspieszanie codziennych zakupów. Oszczędzanie czasu i za pewnianie komfortu zakupów to misja, którą sobie naznaczyliśmy. Pracujemy codziennie, by dostarczać najlepszej jakości świeże produkty w atrakcyjnych cenach. Tekst i fot. Materiały własne PSS Społem Białystok

PrzeDstawiamy skleP internetowy jeDnej z największych firm hanDlowych w regionie Zakupy z przyjemnością

Jak to działa? Sklep internetowy działający pod naszą egidą charakteryzują przede wszystkim prostota ob sługi i szeroka oferta towarów świeżych, stanowiąca istotny wy różnik w stosunku do większości konkurencyjnych sklepów, których oferta opiera się głównie na pro duktach trwałych i konfekcjono wanych. Po wejściu na stronę na pierwszy rzut oka widoczna jest wysoka przejrzystość oraz czy telność poszczególnych elemen tów. Zadbaliśmy, żeby wszystkie najważniejsze kategorie były do stępne bez konieczności zbęd nego klikania. W naszym sklepie internetowym dostępna jest sze roka oferta najbardziej poszukiwanych asor tymentów – od świeżego pieczywa, przez mięso i wędliny, warzywa i owoce, po zdrową żywność oraz produkty bio. Szata graficzna sklepu nawiązuje do barwy naszego logo. Na stronie głównej umieściliśmy intuicyjną wyszukiwarkę, która ułatwia znalezienie kon kretnego produktu lub marki. Każdy z klien tów ma możliwość zalogowania się celem założenia własnego konta w sklepie. Dzięki temu przy kolejnych zakupach nie musi po dawać ponownie danych takich jak adres dostawy, numer kontaktowy, czy e-mail. Dlaczego warto? Wygoda dokonywania zakupów oraz bogaty asortyment produktów to dwa naj ważniejsze wyróżniki naszego e-sklepu. W ofercie znajduje się już ponad 4.000 pro duktów, które są dostępne przy pomocy kilku kliknięć. Warto również zauważyć, że dostawy zamówień realizujemy przy pomocy własnego transportu, który daje nam możli wość bycia jak najbliżej klienta. Zależy nam na utrzymaniu wysokiego poziomu obsłu gi, dlatego zdecydowaliśmy się prowadzić dostawy kurierskie we własnym zakresie. Dostarczając zamówienia samodzielnie ma my również pewność, że wszystkie produk ty takie jak np. nabiał, mięso czy warzywa, dostarczane są z zachowaniem wysokich standardów jakości. Jak złożyć zamówienie? Złożenie zamówienia w naszym skle pie internetowym to kilka prostych kroków.

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/202216z drowie

Oferta gabinetu zawiera także spotkania online, jednak wiele osób (z resztą ja również) ceni sobie jednak spotkanie twarzą w twarz - bez bariery w postaci szklanego ekranu. Co do treningu funkcji poznawczych, są to oddziaływania mające na celu poprawę procesów zachodzących w mózgu. To taka gimnastyka dla mózgu, można powiedzieć Ciąg dalszy na stronie 20.

KG: To zależy od pacjenta - od jego potrzeb, trudności. Na początku umawiam się na konsultację (czasami jest to jedno spotkanie, czasami więcej), by rozeznać się w sytuacji drugiego człowieka, dowiedzieć się „z czym” do mnie przychodzi. Potem zastanawiam się jaka forma pomocy byłaby dla niego najbardziej odpowiednia. Czasem jest to poradnictwo psychologiczne, czasem psychoterapia w nurcie psychodynamicznym, innym razem widzę zasadność metody TSR (Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach). Niekiedy pacjent potrze buje wsparcia psychologicznego. Zdarza się również, że kieruję pacjenta do innego specjalisty np. psychiatry, neurologa.

▲ Kinga Gołaś, psycholog, właścicielka gabinetu psychologiczno-terapeutycznego „W Harmonii” w Białymstoku.

MB: W ofercie gabinetu są również wizyty domowe oraz trening funkcji poznawczych. Proszę o tym opowiedzieć.

Po ukończeniu nauki pracowałam m. in. w Poradni zatrudnienia.szkolu,WarsztatachPsychologiczno-Pedagogicznej,TerapiiZajęciowejczyprzedw którymudzielałampomocydzieciomz trudnościami.Pozatymbrałamudziałw projektachunijnychdotyczącychaktywizowaniaosóbniepełnosprawnychdopodjęciaMogłabymwymienićjeszcze

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/202218w ywiad

MB: Jakie formy pomocy oferuje Pani pacjentom?

Dlaczego warto zaDbać o swoje zDrowie Psychiczne Z pasji do pomagania – W pacjencie trzeba „zobaczyć” drugiego człowieka, autentycznie go usłyszeć, zrozumieć i pomóc mu w odkrywaniu siebie - mówi Kinga Gołaś, psycholog, terapeuta TSR, psychoterapeuta psychodynamiczny i systemowy w trakcie szkolenia, właścicielka „W Harmonii”psychologiczno-terapeutycznegogabinetuw Białymstoku.MB: Pacjenci cenią Panią za zaangażowanie, empatię i skuteczność. Jak to się stało, że zajmuje się Pani zawodowo „pomaganiem”? KG: Zaczęło się to wiele lat temu, gdy z fascynacją obserwowałam zachowania ludzkie, z uwagą słuchałam kłopotów i roz terek przyjaciół i starałam się zrozumieć ich trudności. Kiedy przyszedł czas na wy bór studiów innej opcji niż psychologia nie miałam. Oprócz nauki zaczęłam też uczest niczyć (i nadal to robię) w różnego rodza ju szkoleniach oraz stażach. Brałam też udział w kursach – tych dotyczących pracy z dziećmi, nastolatkami (np. z autyzmem, zaburzeniami lękowymi), jak i dorosłymi.

▲ W ofercie gabinetu „W Harmonii” są standardowe wizyty w gabinecie, wizyty domowe oraz spotka nia online.

KG: Wizyty domowe zostały stworzone z myślą o pacjentach, którzy z różnorakich względów (stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna) nie są w stanie dotrzeć na wizytę stacjonarną. Do takich osób dojeżdżamy –mówię „my”, ponieważ grono specjalistów gabinetu „W Harmonii” stale się powiększa.

kilka miejsc, ale upraszczając - pracowałam zarówno z dziećmi, nastolatkami, jak i doro słymi. Po dziś dzień kieruję swoją pomoc w gabinecie właśnie do tych grup pacjentów. Obecnie uczestniczę w 4,5 letnim szkoleniu skupionym m. in. na pomocy grupom i rodzi nom, po skończeniu którego psychoterapia systemowa wejdzie do mojej oferty.

dziećmi, nastolatkami i dorosłymi cierpisz na nerwicę, depresję, zaburzenia nastroju lub zaburzenia odżywiania cierpisz na zaburzenia lękowe chcesz popracować nad swoją samooceną, mierzysz się z niskim poczuciem własnej wartości odczuwasz nadmierny stres, który zatruwa Ci życie nie rozumiesz uczuć własnych oraz innych osób, masz trudności w wyrażaniu emocji, zastanawiasz się co jest przyczyną nieprzyjemnych doznań jesteś w sytuacji trudnej, przechodzisz przez kryzys w swoim życiu (np. rozwód, wypalenie zawodowe) chcesz poprawić jakość swoich relacji z innymi (partnerem, rodziną) pragniesz rozwijać się, realizować; potrzebujesz przy tym wsparcia profesjonalisty niepokoją Cię trudności Twojego dziecka chcesz dowiedzieć się więcej na temat umiejętności rodzicielskich/wychowawczych masz trudności w adaptacji do nowych sytuacji, ról nieżyciowychwieszjakporadzić sobie z traumatycznymi wydarzeniami (śmierć bliskiego, strata lub inne trudne dla Ciebie zdarzenia) towarzyszy Ci smutek, przygnębienie, chcesz poznać przyczyny swego stanu masz wrażenie, że stałeś się zapominalski/a, roztargniony/a, a Twoja pamięć nie funkcjonuje tak jak odczuwaszdotychczasczęste bóle głowy, napięcie mięśni, sztywność karku lub masz problemy ze snem masz trudności ze stawianiem granic, mówieniem „nie”, chcesz popracować nad asertywnością Skontaktuj się z nami, jeśli: ul. Lipowa 6, II piętro

| 15-427 Białystok | tel. 792 272 086 kinga.golas.psycholog@op.pl | www.wharmonii-psycholog.pl

konsultacje wizytywizytyterapiętreningtreninggrupypsychoterapięnakrótkoterminowąpsychoedukacjęporadnictwopsychologicznepsychologiczneterapięskoncentrowanąrozwiązaniachwsparciakompetencjirodzicielskichumiejętnościspołecznych(TUS)rękidomoweonlinePracujemyOferujemy:z

▲ Gabinet „W Harmonii”psychologiczno-terapeutycznyznajdujesięw Białymstokuprzyul.Lipowej6.

KG: Ważne jest słuchanie swoich po trzeb, emocji. Jeśli czujemy się zmęczeni – odłóżmy część obowiązków i znajdźmy przestrzeń tylko dla siebie, w której będzie my mogli się zrelaksować. Ważne są też relacje społeczne - siatka bliskich ludzi, spę dzanie z nimi czasu, dzielenie się emocjami, radościami, a także kłopotami. Do tego do dałabym unikanie używek, zbalansowany tryb życia i dbanie o higienę snu - zbyt krótki sen wpływa negatywnie nie tylko na nasz stan fizyczny, ale też psychiczny.

KG: Ponieważ zdrowie psychiczne ma znaczenie dla każdego obszaru naszego ży cia. Jest fundamentem prawidłowego funk cjonowania człowieka. Jeśli nasze zdrowie psychiczne jest w opłakanym stanie, istnieje duża szansa na to, że ciało również na to odpowie w postaci chorób, dolegliwości fizycznych. Zdarza się, że człowiek chodzi od lekarza do lekarza szukając przyczyn np. bólu głowy, a okazuje się, że problem jest natury psychologicznej. Wewnętrzna harmonia ma znaczenie dla kontaktów in terpersonalnych, tego jak radzimy sobie z wyzwaniami zawodowymi, osobistymi itp.

MB: Dziękuję za rozmowę. Fot. Archiwum rozmówczyni Ciąg dalszy ze strony 18. ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/202220w ywiad

„fitness”. Trening ten umożliwia pracę nad pa mięcią, koncentracją, spostrzegawczością. Jest dedykowany m. in. osobom starszym, których dotykają choroby neurodegenera cyjne, ale oczywiście nie tylko - funkcje po znawcze trenuję również z dziećmi np. tymi przejawiającymi trudności szkolne.

MB: Dlaczego warto dbać o zdrowie psychiczne?

MB: Jak Pani ocenia czy pandemia COVID-19 spowodowała, że więcej ludzi potrzebowało i nadal potrzebuje wsparcia psychologa? KG: Zdecydowanie tak. Pandemia była, i w zasadzie nadal jest, zdarzeniem nieco dziennym. Zamknęła nas w domach, od izolowała od bliskich, przyjaciół. Zaburzyła nasz cykl dnia, tygodnia. Wymagała przy stosowania się do czegoś, co generalnie nie było nam znane i wymusiła zmianę trybu życia. A zmiany, jak wiadomo, związane są ze stresem, niepewnością, które odbijają się na kondycji psychicznej. Do mojego gabinetu wciąż trafiają dzieci, nastolatkowie, których rodzice mówią, że problemy zaczęły się w pandemii. Oczywiście zdarza się też, że te trudności pojawiły się już wcześniej, ale pandemia je nasiliła. Czasami bywa też tak, że właśnie w pandemii - gdy nieco „zwolni liśmy” - rodzice dostrzegli kłopoty swoje go dziecka, których ze względu na zapra cowanie, pęd życia nie widzieli wcześniej. Odnotowuję też wzrost objawów lękowych, depresji i widzę, że są one poniekąd właśnie skutkami pandemii.

MB: A jak Pani odreagowuje trudy pracy. Jest Pani przecież powiernikiem wielu sekretów. Czy ma Pani jakąś pasję, której oddaje się po pracy?

KG: Rzeczywiście w pracy psychologa czy psychoterapeuty ważna jest przestrzeń dla siebie i oddzielanie życia zawodowego od sfery prywatnej - choć bywa to trudne. Staram się nie przynosić pracy do domu, a pomagają mi w tym zarówno jasne grani ce w kontakcie z pacjentami (nasza współ praca opiera się o kontrakt terapeutyczny, gdzie umieszczam zapisy m. in. odnośnie kontaktu poza spotkaniami), jak i superwizja, która przynosi korzyści zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. To, co pomaga mi odreagować, to spędzanie czasu z bliskimi, spacery z moim ukochanym psem, podróże (uwielbiam odkrywać nowe miejsca) i jazda konna. W siodle naprawdę się relaksuję.

▲ Pracownicy gabinetu „W Harmonii” oferują m. in. konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dzie ci, nastolatków oraz dorosłych. Zdrowie psychiczne jest fundamentem prawi dłowego funkcjonowania człowieka – mówi psycholog Kinga Gołaś.

MB: Poproszę o kilka wskazówek, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne?

„Bumbat Otoch” Gabinet Masażu i Akupunktury ul. Bema 11 lok. 76 tel. 500 277 724, 660 033 029 www.bumbatotoch.pl Jedyny w Białymstoku, zaufany gabinet medycyny wschod niej prowadzony przez lekarzy specjalistów pochodzących z Mongolii, którzy leczą pacjentów od ponad 26 lat. Usługi, które oferujemy: BUMBAT OTOCHGabinet Masażu i Akupunktury • Irydologia • Akupunktura • Elektroakupunktura • Masaż leczniczy • Akupresura • Bańki chińskie • Akupunktura kosmetyczna • Japoński lifting twarzy - Kobido • Świecowanie uszu • Moksoterapia ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/2022 21 reklam a

Jak Przygotować organizm na naDchoDzące chłoDy Przywitaj jesień zdrowo i smacznie

Koniec zwiastujewakacjinamrychłenadejściejesieni, pierwszych chłodówi niestety… pierwszych Coinfekcji.jeść, by jak cieszyćnajdłużejsiędobrymzdrowiem?Otóżlekkie, letnie dania warto zastąpić ciepłymi, sycącymi potrawami, które rozgrzeją organizm i jednocześnie dodadzą nam energii. Choć lato jeszcze w pełni powoli za czynamy myśleć o pierwszych chłodach. I dobrze. Warto bowiem zawczasu zadbać o dobrą kondycję naszego układu odporno ściowego.–Jeżeli przyjrzymy się składowi poszcze gólnych produktów, to najważniejszy będzie ich profil aminokwasowy, czyli to, co po trzebne jest naszemu organizmowi do zbu dowania mięśni oraz dobrej względu, że zazwyczaj pracują w nich mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Zatemzbędnymdym).w Choroszczy.ceprezesWojciechprzetworyjestZnakomitymodporności.źródłemwysokowartościowegobiałkaaleteżżelazaorazwitaminz grupyBmięsoi jego–mówiCiborowski,wiZakładuMięsnegoKaboBiałkojestpodstawowymskładnikiemkażdejkomórkiorazuczestniczywewszystkichprocesachżyciowych.Jegoilośćw mięw mięsiechuZ koleiżelazojestskładnikiemniedotransportutlenuw ustroju.Niedobórtegopierwiastkapowodujeniedokrwistość,którawiążesięz osłabieniemorganizmuorazzmniejszonąodpornością.WitaminaB1,któraw największejilościwystępujew mięsiewieprzowym,potrzebnajestnamm.in.doprawidłowegofunkcjonowaniaukładunerwowego.–Niestetytłuszczezwierzęce„oskarżane”sąo to,żepowodująotyłość,miażdżycę,nowotwory,udaryi zawałyserca.Byjezastąpićwieleosóbsięgapomargarynęi eliminujemyz dietytłustemięso.Okazujesięjednak,żecholesterolpokarmowystanowijedynie20-30%całkowitegopoziomucholesteroluwekrwi.Jegopozostałaczęśćprodukowanajestprzezwątrobę.jedzenie–oczywiściez umiarem–golonkiczyboczkuniewyrządzinamkrzywdy.Radziłbymbardziejzwracaćuwagęnato,gdziekupujemymięsoi wędliny.Polecamzakupyw naszychpodlaskich,niewielkichzakładachmięsnych,z tego

Wracają po pracy do domu, spotyka ją się ze znajomymi i opowiadają co dzieje się w zakładzie, jak przebiega produkcja, co warto kupić - mówi Anatol Borowik, prezes Zakładu Mięsnego Kabo. Ale wracając do tematu jesieni. To wła śnie o tej porze roku przygotowujemy najwię cej różnego rodzaju domowych przetworów. Może warto przypomnieć sobie niezapo mniane smaki dzieciństwa i skusić się na przygotowanie np. mięsa z weka, kiełbasy ze słoika czy domowego smalcu. Jak to zrobić? Okazuje się, że wcale nie tak trudno. Podstawą jest oczywiście dobrej jakości mięso, które można kupić w przyzakłado wym sklepie Kabo w Choroszczy. MB, Fot. Kabo Mięso w słoiku Składniki: 1 kg łopatki wieprzowej, 1 kg karkówki, 3 cebule, 4-5 ząbków czosnku, 2 płaskie łyżki soli, łyżka pieprzu, łyżka słodkiej papryki, łyżeczka majeranku, łyżeczka gorczycy.

Wykonanie: Mięso kroimy w dość du żą kostkę, posypujemy solą, pieprzem, zmieloną gorczycą i dokładnie miesza my. Odstawiamy na kilka godzin do lo dówki.Rozgrzewamy dużą patelnię, na której, na smalcu obsmażamy partiami mięso (nie smażymy całkowicie, chodzi tylko o zrumienienie go z obu stron). Cebulę kroimy w piórka i smażymy na tej samej patelni co wcześniej mięso, dodając drobno pokrojony czosnek. Dorzucamy obsmażone mięso, posypujemy ma jerankiem i dokładnie mieszamy. Tak przygotowane mięso przekładamy do słoików, do ok. 3/4 wysokości. Słoiki dokładnie zamykamy i pasteryzujemy w piekarniku (temp. - 130 st. C, czas - 3 godz.) Smalec z jabłkami Składniki: 1 kg boczku, 30 dag. podgar dla, 30 dag. wędzonego boczku, duża cebula, 3-4 ząbki czosnku, 4 jabłka, sól, pieprz, majeranek. Wykonanie: Surowe mięsa zmielić lub pokroić w drobną kostkę. Wrzucić na głęboką patelnię, posolić i wytapiać na wolnym ogniu. Kiedy skwarki zaczną być prawie gotowe dodać pokrojony drobno wędzony boczek, a po kilku minutach pokrojone w kostkę cebulę i czosnek. Smażyć pilnując, by cebula się nie przy paliła. Po chwili dodać obrane i starte na tarce jabłka. Całość podgrzewać jesz cze kilka minut. Doprawić do smaku pieprzem i majerankiem. Przełożyć do słoików.

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/202222k uchnia

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/2022 23 Choroszcz – Białystok Prywatny Gabinet Chirurgiczny dr n. med. Andrzej Popow Nowość skleroterapia/obliteracja czyli nieoperacyjne leczenie żylaków kończyn dolnych – pod kontrolą USG. Skuteczne leczenie owrzodzeń żylakowych z zastosowaniem skleroterapii piankowej. Skleroterapia hemoroidów pod kontrolą wzroku. Usuwanie żylaków laserem (EVLT-1940), żylaków kwalifikowanych do operacji klasycznej i nie tylko. kom. 604 570 979 | gabinet 85 873 20 00 | e-mail: popow@popow.com.pl 17-200 Hajnówka, ul. 11 listopada 17, budynek „DUOMED” www.popow.com.pol

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/202224n owoœci rynkowe

Pielęgnacyjna moc ziół Formuły balsamów do ust z linii Herbal od Laura Conti oparto na mocy ziołowych ekstraktów i olejków. Nawilżają, regenerują, łagodzą podrażnienia oraz mają działanie anti-aging. To propozycja dla tych, którzy w pielęgnacji mówią stanow cze nie barwnikom i parabenom, za to stawiają na znane ze swo ich pielęgnacyjnych właściwości ekstrakty i olejki ziołowe. Fot. Laura Conti Towarzysz podróży Travel Set to zestaw podróżny od Curaprox. Zawiera wszystko to, co niezbędne w podróży - wyjąt kową kompaktową szczoteczkę do zębów, orzeźwiająco świeżą pastę do zębów oraz dwie szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Już teraz swoje ulubione produkty będziesz mieć zawsze pod ręką. Fot. Curaprox

Wyjątkowa ochrona Dermopediatric mineralny spray ochronny do twarzy i ciała SPF 50+ marki Pharmaceris zawiera 100% filtrów mineral nych, które tworzą ekran ochronny odbija jący szkodliwe promieniowanie UVA i UVB. Pozostawia na skórze warstwę ochronną, minimalizując ryzyko powstania poparzeń, odczynów alergicznych, wyprysków posło necznych oraz zmian barwnikowych.

Fot. Pharmaceris

Więcej na głowie Szampon Hair Me More zawiera naturalne skład niki myjące, które dokładnie oczyszczają włosy. Proteiny podnoszą włosy u nasady oraz zapobiega ją ich elektryzowaniu się. Emolienty tworzą na po wierzchni włosa powłokę ochronną, zabezpieczającą przed nadmierną utratą wilgoci. Humektanty dbają o właściwy poziom nawilżenia. Fot. Anwen

Jak z salonu Regenerujący zabieg lamina cji do włosów suchych i łamli wych Radical to domowa kura cja o potrójnej sile działania. Po jej wykonaniu kosmyki zyskują „osłonkę”, która chroni je przed utratą wilgoci oraz działaniem szkodliwych czynników zewnętrz nych. Zabieg jest dwuetapowy - składa się z proteinowej maski i keratynowego boostera, oraz emolientowego serum. Fot. Radical

Ochrona i pielęgnacja Emulsja do twarzy z aloesem SPF 50 marki Lirene zawiera system stabilnych filtrów, które chronią skórę przed różnymi rodzajami promieniowania - UVA, UVB i HEV oraz niweluje skutki promienio wania podczerwonego IR. Formuła pro duktu została stworzona na bazie wody aloesowej oraz wzbogacona o ekstrakt ze złotej algi. Fot. Lirene Do skóry z tatuażami Balsam ochronny do skóry z tatuażem marki Roomcays pozwala cieszyć się nawilżoną i pięknie wyglądającą skórą, jed nocześnie zachowując głębię koloru wytatuowanych miejsc. Połączenie olejów arganowego, kokosowego i konopnego, wzbogacone witaminą E, bi sabololem i pantenolem nadaje produk towi szereg dobroczynnych właściwości. Fot. Roomcays

Letnie nawilżenie Mgiełka Summer Protect pielęgnuje i chro ni włosy przed promieniami słonecznymi, wia trem i słoną, morską wodą. Zawiera fotostabil ne filtry UVA i UVB, a także oleje z pestek malin i kiełków pszenicy, zawierające naturalne filtry o wysokim SPF. Zawiera substancję nawilżającą Hyaloveil-P®, która wnika głęboko w strukturę włosa, zapewniając długotrwałe nawilżenie. Fot. Anwen

„Do głębi intrygujący kraj” zabie ra czytelnika w podróż do Boliwii - najbardziej indiańskiego kraju w Ameryce Południowej, gdyż ponad 60% jego ludności stanowią Indígenas. Ciekawostką jest to, iż burmi strzem La Paz, nieformalnej stolicy Boliwii, chciał zostać nawet sam Cervantes… Boliwia przyciąga. Kiedyś przyciągała awanturników chcących szybko się wzboga cić. Czerpali oni pełnymi garściami z boga tych złóż złota, srebra, cyny, ołowiu, litu. Na szczęście zostały jeszcze gaz i ropa, dzięki którym kraj szybko rośnie w dobrobyt i siłę, a niepowtarzalna przyroda – bujna zieleń, lasy, góry, doliny – przyciąga turystów. Zatem czas na podróż. Oprac. MB, Fot. WydawnictwoBernardinum krzyżówka Lawendowa pielęgnacja stóp Linia Bielenda Lavender Foot Care zapewnia kompleksową pielęgnację stóp.

Produkty łączą skuteczność naturalnych składników aktywnych z najnowszymi osiągnięciami i odkryciami kosmetologii w walce z problemami i dolegliwościami skóry stóp. Oprac. MB, Fot. Bielenda konkurs Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania mamy książki „Do głębi intrygujący kraj” ufundowane przez Wydawnictwo Bernardinum. Nagrodzimy nimi trzy osoby, które prześlą nam najciekawsze hasło promujące turystykę. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres redakcji lub mailem redakcja@zdrowybialystok.pl do 15 września br.

Tureckapiecze ń z jagnięcia DawnawaniePolo-nazwaTokio barwnikaWrodzo-WyparłasierpTwórcanybrak MyPłynieprzez ś celeniCyrkowascena ... des,Men-po-pularnaaktorkaBrakpołyskuPoragwiazd wytopieUbytekprzy JemenuStolica miłoBogini ści Stalowalinanastatku kobiecyGłos Domenawró żek i magów Obramo-wanieczapki spodniePłótnoHecanaFloria ń wskaKra-kowie Adorator Niewzru-szonapodsta-waDwojenascenie Kierow-nicałodzi Lódrzecena Wymarłygoł ą Angielskibtytułszla-checki Kłamca Wąż Rumudusiciel ńskienowetere-auto Mieszka-Wergi-Dziełoliuszanie,pomie-szczenie łRucho-mepoąkoczenie ś okrKucharzci ę alfabetuLiteratowygrec-kiego Dź handluwignia Nagłyskr ęt Dźwięk G bemo-zlem Wzięta w jasyr Wnosiodwo-łanie osiedlaModel Łomot Ż Kronosaona RenemMiastoiportnad Wciąga sieci na kutrze liwoOsobść Zaję rolnikacie gruntuMiara Ropucha Kanwa,fabuła Przybra-neimi ę SoplicyJacka Budowlasakralna Nazwa Gatunekwierzby Ilion Zasypkaosuszaąca Niechęć Sztukawalki przyjSuteę ucztacie, Domino Mocnakarta Trunekzry żu Posiad-ło ś ziemskieci Kuzynkarpia Księ arabskiestwo Jama naciGrawer-skie ęcie tenisiePartiagryw uprawnaZiemia 9 6 15 16 14 3 13 1 11 2 75 4 10 12 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Spośród osób, które prześlą pra widłowe hasło krzyżówki wylosujemy trzy i nagrodzimy kosmetykami do pielęgnacji stóp ufundowanymi przez markę Bielenda. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres redakcji lub ma ilem redakcja@zdrowybialystok.pl, do 15 września br. weź uDział w konkursie i wygraj książkę arkaDego raDosława fieDlera Boliwia przyciąga jak magnes – Nieodpartemu, diabelnemu urokowi Boliwii nie oprze się nikt – twierdzi Arkady Fiedler, autor książki pt. „Do głębi intrygujący kraj”. Czy tak jest rzeczywiście? Warto sprawdzić! Arkady Radosław Fiedler jest wnukiem Antoniego Fiedlera oraz synem podróżnika i przyrodnika Arkadego Fiedlera. W 1974 r., razem z bratem Markiem, założył Muzeum – Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera wraz z Ogrodem Tolerancji w Puszczykowie. Jest także prezesem Fundacji im. Arkadego Fiedlera.Książka

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/2022 25 rozrywk a

Joanna Zamożniewicz bezpłatnymagazyn właścicielka stomatologicznychgabinetówEurodent bezpłatnymagazyn bezpłatnymagazyn oZadbajswoje psychicznezdrowie żyj W HARMONII – radzi psycholog Kinga Gołaś

ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/202226r ozrywka

►Antoniuk, Młodych R Apteka Bliska, ul. Antoniukowska 22/1 R Sklep Biozdrowy, ul. Choroszczańska 24 ►Bacieczki R Centrum medyczne TBS, ul. KEN 36 lok. 2 R Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, ul. NMP Królowej Rodzin 21 R Projekt Zdrowie, ul. KEN 9 lok. 4 ►Bema, Nowe Miasto, Kawaleryjskie R Bistro Zdrowa micha, ul. Kręta 10A R Centrum diagnostyki Rode-Med, ul. Pogodna 4 R Centrum stomatologii estetycznej Perłowy uśmiech, ul. Pogodna 11C lok. 2 R Gabinet USG Ultramed, ul. Bema 2 lok. 29 R Instytut zdrowia i urody Yasumi, ul. Mławska 4 R Mastermed, ul. Legionowa 9A R NZOZ Przychodnia lekarska, ul. Bema 2 R Optyk Izabela, ul. Bema 3 R Rehabilitacja Lege Artis, ul. Młynowa 17 R Sklep Miejska pasieka, ul. Dubois 10 lok. 11 R Specjalistyczne centrum gastrologii Gastromed, ul. Wiosenna 12 lok. 1 R Twoja klinika, ul. Młynowa 38 lok. 4/2 ►Białostoczek R Przychodnia Twój lekarz rodzinny, ul. Zagumienna 10A R Gabinet stomatologiczny Eurodent, ul. W. Bełzy 3 lok. 38 ►Centrum, Przydworcowe R Centrum medyczne Medrex, ul. Krakowska 9 R Centrum leczenia niepłodności Kriobank, ul. Stołeczna 11 R Expert Optyk, ul. Lipowa 4 R Gabinet masażu Anna Chuczun, ul. Św. Rocha 10 lok. 311 R Laboratorium Dia Bakter, ul. Stołeczna 7 R LSSP Eskulap, ul. Białówny 9/1 R LSSP Eskulap, ul. Malmeda 6 R LSSP Eskulap, ul. Nowy Świat 11C R Ośrodek diagnostyczno-badawczy chorób prze noszonych drogą płciową, ul. Św. Rocha 3 R Restauracja Futu sushi, ul. Lipowa 12 R Sklep medyczny Centrum OrtopedycznoProtetyczne, ul. Białówny 11/14A lok. 37 R Sklep Zdrowy kiełek, ul. Św. Rocha 14A lok. 12 ►Leśna Dolina, Zielone Wzgórza, Słoneczny Stok, Marczuk R Apteka Awicenna, ul. Szarych Szeregów 6 R Apteka Awicenna, ul. Konwaliowa 2 R Centrum Medyczne Rodzina, ul. Witosa 15B R Centrum stomatologii estetycznej Perłowy uśmiech, ul. Storczykowa 5 gab. 115 R EliteOptyk Malinowscy, CH Auchan, ul. Hetmańska 16 R Gabinet stomatologiczny Eurodent, al. Jana Pawła II 61C lok. U1 R Sklep zielarsko-medyczny Macierzanka, ul. Upalna 1A lok. 54 (stary rzemieślnik) ►Piaski, Mickiewicza, Dojlidy R Artykuły ortopedyczno-rehabilitacyjne Formed plus, ul. Parkowa 14 R Centrum Medyczne Dojlidy, ul. Niedźwiedzia 69 R Pracowania BioSkaner, ul. Żurawia 71A R Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. M. C. Skłodowskiej 23 R Sklep medyczny Akson, ul. Żelazna 9 lok U6 R Sklep ortopedyczno-rehabilitacyjny Medactive, ul. Żelazna 9 lok. U1 R TMS Diagnostyka, USK, ul. M. C. Skłodowskiej 24A, budynek G R Waszyngtona 7 Specjalistyczna Poradnia Lekarska, ul. Waszyngtona 7 ►Piasta, Skorupy R Gabinet urologiczny Paweł Zajkowski, ul. Warszawska 79 wejście E R Ośrodek rehabilitacji Armedis, ul. Przygodna 14 R Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny cel, ul. Bukowskiego 4 R Przychodnia stomatologiczna DentMedica, ul. Piastowska 11/11 R Sklep medyczno-zielarski Szlachetne zdrowie, ul. Słonimska 21 lok. 2U ►Sienkiewicza R Atom Pracownia RTG, ul. Fabryczna 4 lok. 1A R Instytut Podologii Suela, ul. Ryska 1, bud. E R Centrum ortopedyczno-protetyczne, ul. Ryska 1, bud. E R Centrum stomatologii Classic, ul. Sienkiewicza 81/3 R Centrum medyczne Ryska, ul. Sobieskiego 13 lok. 8 R EliteOptyk Malinowscy, ul. Sienkiewicza 22 R Nasze Apteki, ul. Fabryczna 22 R Stomatologia Dąbrowscy, ul. Fabryczna 4 lok. 1A ►Wysoki Stoczek, Dziesięciny R Centrum optyki, ul. Berlinga 8 ►Choroszcz R Sklep firmowy Kabo, ul. Łąkowa 6 ►Bielsk Podlaski R Pracownia Rode-Med, ul. Kleszczelowska 1, bud. G (budynek szpitala) ►Hajnówka R Park Wodny w Hajnówce, ul. 3 Maja 50 R Prywatny gabinet chirurgiczny DuoMed Popow, ul. 11 listopada 17 ►Michałowo R Apteka Bliska, ul. Białostocka 4D ►Supermarkety PSS Społem Białystok R Sklep KEN, ul. Kołłątaja 50 R Sklep nr 2, ul. Św. Andrzeja Boboli 95 R Sklep Pogodny, ul. Pogodna 6 R Sklep Zodiak, ul. Wrocławska 5 R Sklep Wars, ul. Warszawska 79 R Sklep Mieszko, ul. Mieszka I 6 R Sklep Tęcza, ul. Brzechwy 3 R Sklep Bazar, ul. Bema 89/2 R Sklep Kometa, ul. Kard. Wyszyńskiego 6 R Sklep Opałek, ul. M. C. Skłodowskiej 14B R Sklep Bojary, ul. Słonimska 2/1 R Sklep Wygoda, ul. Traugutta 1 R Sklep Gaj, ul. Gajowa 68 R Sklep Delikatesy, Rynek Kościuszki 15 Tu naszesą gazety Śmiech to zdrowie Spotyka się dwóch kolegów po śmierci. – Jak umarłeś? – pyta jeden z nich. – Przez zimno – odpowiada drugi. A ty? – Ze zdziwienia. Wracam do domu, a żona leży naga w łóżku. Myślę sobie, że coś tu nie gra. Szukam faceta – w szafie, pod łóżkiem, na balkonie, za zasłoną, w kuchni, w garażu. Nie ma go. No i z tego zdziwienia umarłem. – Oj, żebyś ty wtedy zajrzał do lodówki, to oboje byśmy żyli. *** – Halo, czy to telefon zaufania dla kobiet? – Tak. – Hamulec to który pedał? *** Wiedzieliście, że największy problem z podróbkami ma przemysł obuwniczy? Połowa wszystkich butów jest lewa. *** Przychodzi baba do lekarza, a lekarz mówi: – No i po co pani znowu przyszła? Już cała Polska się z nas śmieje. *** Mąż mówi do żony: – Wyglądasz tak, że mam ochotę cię zjeść! – To co cię powstrzymuje? –NadCholesterol…jeziorem.Rozmawia dwóch ratowników. – Kupiłem 4 tony węgla na zimę – mówi W oddalijeden. ktoś tonie i woła: – Ja Ratowniktonę!na to: – To zmarzniesz. *** Mąż zastaje żonę w łóżku z kochankiem: – Co on tu robi?! – Cuda, Józek! Cuda! *** Żona stoi nago przed lustrem i mówi: – Jestem stara, gruba i brzydka. Mógłbyś czasem powiedzieć mi jakiś komplement! Na to mąż: – Masz świetny wzrok! *** Dlaczego drzewo jest niemądre? – Bo jest porąbane. *** Dlaczego warszawscy studenci podkopali się pod sejm? – Bo chcieli mieć swoją Piwnicę pod Baranami. *** Nie jestem ginekologiem, ale mogę zerknąć... *** Przychodzi baba do lekarza i mówi: – Panie doktorze, zjadłam całe opakowanie tych czopków i nic mi nie pomogły. – Pani zjadła czopki? – A co? Miałam je sobie w tyłek wsadzić? *** – Pański pies szczekał całą noc – mówi rozwścieczony sąsiad. – To nic, odeśpi w dzień – odpowiada właś ciciel.

Jeśli w którymś z tych miejsc nie znajdą Państwo naszej gazety, prosimy o kontakt, tel. 501 303 181 – Andrzej Niczyporuk. Ponadto po gazety zapraszamy też do naszej redakcji, ul. Bema 11, lok. 80.

al. Jana Pawła II 61C lok. U1 tel. 695 681 460 ZDROWY BIA£YSTOK 4(64)/2022 27 reklam a

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.