Page 1


Redakcja: Magdalena Hinz Korekta: Renata Gromuł Opracowanie graficzne: Andrzej Szymański Projekt okładki: Sandra Dudek Zdjęcia i ilustracje: Fotolia.com, Wikipedia.pl, archiwum Wydawnictwa

© Copyright by Wydawnictwo Harmonia, 2012

Redakcja i Biuro Handlowe: 80-283 Gdańsk, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 58 348 09 51 fax 58 348 09 00 e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl

Szczegółowe informacje o naszych publikacjach: www.harmonia.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być przedrukowywana ani reprodukowana – mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób, z kserokopiowaniem i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie – bez pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

ISBN 978-83-7134-544-9 Gdańsk 2012 – Wydanie I


Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem został napisany dla dzieci, które uczą się rozpoznawać litery lub utrwalają zdobytą już wiedzę. Publikacja składa się z  dwóch części. W  pierwszej znajdują się ćwiczenia dotyczące liter od A  do Ó, a  w  drugiej – od P do Ż oraz dwuznaków. Na każdą literę i każdy dwuznak przypadają cztery strony z ćwiczeniami. Zaczynają się one od wierszyka, którego bohaterem jest zwierzątko mające w nazwie (przeważnie na początku) omawianą właśnie literę. Wierszyk zapisany jest dwoma kolorami – czerwonym i  brązowym. Takie wydzielenie sylab jest dla dziecka ułatwieniem podczas czytania. Następnie znajdują się ćwiczenia kształcące percepcję słuchową i  wzrokową. Tu między innymi dziecko pisze w  liniaturze małe i  wielkie litery drukowane oraz pisane, dzieli wyrazy na sylaby i  głoski, uzupełnia rymowanki. Na kolejnej rozkładówce znajdują się ćwiczenia utrwalające poznaną literę. Są to różnego rodzaju łamigłówki, uzupełnianki, kolorowanki. Książka Polski alfabet... została opracowana w  taki sposób, aby mogły z  niej korzystać także dzieci mieszkające poza granicami naszego kraju. Specjalnie dla nich w  obu częściach publikacji zamieszczone zostały ćwiczenia w  pisaniu liter drukowanych oraz zadania dotyczące Polski: polskiej tradycji, geografii, kultury i kuchni, polskich świąt, zabytków oraz sławnych Polaków. Dzięki tym ćwiczeniom słowo „alfabet” zawarte w tytule nabiera innego znaczenia – jest zbiorem wszystkich podstawowych informacji na dany temat. Ćwiczenia o Polsce mają być tylko punktem wyjścia do szerszego omówienia przez nauczyciela lub rodziców poruszonych zagadnień.

Serdecznie dziękujemy Pani Danucie Lemoyne, nauczycielce języka polskiego i historii oraz dyrektorce szkoły Ecole Nova Polska w Paryżu, Pani Jolancie Butryn, nauczycielce nauczania wczesnoszkolnego w tej szkole, oraz Pani Hannie Sand, dyrektorce Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo, za pomysł oraz wszelką pomoc podczas powstawania tej publikacji.


a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł 1

Posłuchaj uważnie wierszyka, a potem odpowiedz zdaniami na pytania.

Aligator

„Wielce szanowny aligatorze! Niech pan mi powie, jak pan tak może! Czy ładnie żółwie z rzeki wciąż kraść, mięsem się żywić, zamiast się paść?” Rzekł aligator: „Hm… tak… no cóż… Aligatorem jestem i już. Taki już ze mnie okropny gad, że nawet ciebie chętnie bym zjadł…”.

Czym żywi się aligator?

2

Skąd aligator kradnie żółwie?

Uzupełnij ustnie rymowankę.

Niech pan już żółwi nie kradnie, bo to jest bardzo...!

3

Klaszcząc, podziel na sylaby podane wyrazy. Obok każdego wyrazu narysuj tyle kółek, ile jest w nim sylab.

aligator_______

4 5

gady_______

gad_______

aligatory_______

Wymień 5 wyrazów z głoską a na początku i 5 z głoską a na końcu.

Wybierz schemat okienkowy, który pasuje do wyrazu aligator. Zamaluj w nim na czerwono okienka, które oznaczają samogłoskę a.

cztery

4

czwarta


m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż 6 7

Wskazując kolejne litery alfabetu, powiedz głośno ich nazwy. Zapamiętaj miejsce litery a w alfabecie.

Czy ten aligator może być bohaterem wierszyka? Czy wygląda na groźnego? Pokoloruj rysunek. Napisz obok kilka przymiotników, które mogą określić aligatora z obrazka.

................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................

8 9

W wierszyku o aligatorze litery A, a otocz czerwoną kredką, ponieważ głoska a jest samogłoską.

Napisz litery A, a po śladzie i samodzielnie.

AAA aaaa

pięć

5

piąta


a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł 10

Narysuj obrazek po śladzie. W okienko wstaw odpowiednią literę, tworząc podpis do rysunku.

uto 11

Do kogo należą te auta? Podpisz obrazki zgodnie z podanymi informacjami.

Na swoim aucie Ania ponaklejała kolorowe kwiatki i tęczę. Andrzej jeździ dużą ciężarówką. Asia na urodziny dostała żółte autko. Adam właśnie jedzie na wakacje nad morze. Czerwone auto należy do Agnieszki.

auto Ani

............................................

............................................

sześć

............................................

............................................

6

szósta


m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż 12

13

Polski alfabet składa się z 32 liter. Przeczytaj wszystkie litery.

a ą b c ć d f g h i j k m n ń o ó p ś t u w y z

e l r ź

a f m ś

e ę l ł r s ź ż

ą g n t

b h ń u

c i o w

ć j ó y

d k p z

ę ł s ż

Napisz wielkimi literami swoje imię i nazwisko. Litery, które wykorzystałeś, otocz pętlą w poprzednim ćwiczeniu.

..............................................................................................................................................................

14

Naucz się ładnie recytować wiersz Juliana Tuwima „Abecadło z pieca spadło”.

siedem

7

siódma


a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł 1

Posłuchaj uważnie wierszyka, a potem odpowiedz zdaniem na pytanie.

ą

W ż „Któż ty jesteś?” „Jestem wąż”. „Cóż więc robisz w tym wierszyku? Tu ma zwierzę być na ą. Żądam głosek ą bez liku!” „Ą – powiadasz?” Spojrzał wąż, westchnął, odpełzł do dąbrowy. A ja dumam wciąż i wciąż – czy po rozum pójść do głowy?

Jak sądzisz, dlaczego wąż jest bohaterem tego wierszyka?

2

Uzupełnij ustnie rymowankę.

Pełznie wąż wąską drogą i nie tupie wcale... 3

Klaszcząc, podziel na sylaby podane wyrazy. Obok każdego wyrazu narysuj tyle kółek, ile jest w nim sylab.

wąż________

4 5

wąwóz________

bąk________

dąbrowa________

Co robią węże? Odpowiedz wyrazami. Jaką głoskę słyszysz na końcu tych wyrazów?

Wybierz schemat okienkowy, który pasuje do wyrazu wąż. Zamaluj w nim na czerwono okienko, które oznacza samogłoskę ą.

osiem

8

ósma


m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż 6 7

8 9

Wskazując kolejne litery alfabetu, powiedz głośno ich nazwy. Zapamiętaj miejsce litery ą w alfabecie.

Narysuj węża po śladzie, a potem dorysuj mu kolorowe wzorki. Podpisz obrazek.

W wierszyku o wężu litery Ą, ą otocz czerwoną kredką, ponieważ głoska ą jest samogłoską.

Napisz literę ą po śladzie i samodzielnie.

ąąąą ąąąą

dziewięć

9

dziewiąta


a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł 10

Napisz kilka wyrazów z literą ą. Zdjęcia będą dla ciebie podpowiedzią. ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

11

Uzupełnij tekst wyrazami z poprzedniego ćwiczenia. Jaki wyraz nie został użyty w opowiadaniu?

W parku w samym środku miasta mieszkał szary ................................... . Wśród zwierząt słynął z tego, że świetnie grał na ................................... . Wszyscy zachwycali się jego talentem i niezwykłą zdolnością wzruszania swoją grą. Gołąb, jak to artysta, cenił swoją niezależność i zawsze mówił, że nie chce wiązać się z żadną gołębicą, ponieważ z pewnością będzie ona przeszkadzać mu w karierze muzycznej. Mówił tak do czasu, gdy pewnego wiosennego poranka na parkowej ławeczce zobaczył piękną gołębicę, która z wielką pasją czytała jakąś .............................................. . Gołąb oniemiał na jej widok. Nieśmiało podszedł do gołębicy i zapytał ją, czy zechce pójść z nim na herbatę i ............................................ . Gołąb i gołębica bardzo się polubili. Najpierw zostali przyjaciółmi, a po jakimś czasie postanowili się pobrać. Kupili .............................................. i w obecności wszystkich zwierząt z parku złożyli sobie przyrzeczenie.

12

W opowiadaniu zaznacz na czerwono wszystkie litery ą.

dziesięć

10

dziesiąta


m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż 13

Na mapie podpisz państwa sąsiadujące z Polską.

14

Wypisz sąsiadów Polski. Dopisz stolice tych państw.

jedenaście

11

jedenasta

POLSKI ALFABET Z PIÓRKIEM I PAZURKIEM – Litery A-Ó  

POLSKI ALFABET Z PIÓRKIEM I PAZURKIEM – Litery A-Ó - Małgorzata Barańska, Magdalena Hinz

POLSKI ALFABET Z PIÓRKIEM I PAZURKIEM – Litery A-Ó  

POLSKI ALFABET Z PIÓRKIEM I PAZURKIEM – Litery A-Ó - Małgorzata Barańska, Magdalena Hinz

Advertisement