Page 1

Agnieszka BorowskaKociemba

Małgorzata Krukowska

KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną


Redakcja: Beata Żukowska Opracowanie graficzne: Andrzej Szymański Ilustracje: archiwum Wydawnictwa, Fotolia.com, Krzyszof Spychał Projekt teczki: Sandra Dudek

© Copyright by Wydawnictwo Harmonia, 2012

Redakcja i Biuro Handlowe: 80-283 Gdańsk, ul. Szczodra 6 tel: 58 348 09 50, 58 348 09 51 fax: 58 348 09 00 e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być przedrukowywana ani reprodukowana – mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób, z  kserokopiowaniem i  odtwarzaniem w  środkach masowego  przekazu włącznie – bez pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

Szczegółowe informacje o naszych publikacjach: www.harmonia.edu.pl

ISBN 978-83-7134-600-2 Gdańsk 2012 – Wydanie I


Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Teczka 1: JESIEŃ to propozycja pomocy dydaktycznej dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Karty mogą wykorzystywać także rodzice do pracy z dziećmi w  domu w  celu podtrzymania ciągłości procesu edukacyjnego, a  także jako urozmaicenie codziennych zajęć. Układ kart oraz forma i  treść ćwiczeń dostosowane są do rozkładu materiału, którym posługują się nauczyciele i  terapeuci pracujący z  uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz są zgodne z  podstawą programową MEN z 23 grudnia 2008 roku. Karty pracy... stawiają przed dzieckiem konkretne zadania i  problemy, kształcą funkcje percepcyjno-motoryczne, poznawcze oraz usprawniają procesy emocjonalno-motywacyjne. Zadania są zróżnicowane tematycznie, a także pod względem stopnia trudności, co daje nauczycielom wiele możliwości ich zastosowania, w zależności od umiejętności i potrzeb uczniów. Ćwiczenia skonstruowane są w taki sposób, aby poszerzać zakres pojęciowy, doskonalić technikę czytania, mówienia, pisania i  liczenia, a  także myślenia przyczynowo-skutkowego. Zakres ćwiczeniowy to przede wszystkim rozumienie mowy, nazywanie przedmiotów, czynności i zjawisk. Układ kart jest kompatybilny ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie, ważnymi wydarzeniami oraz cyklem życia człowieka, co pomaga dzieciom zrozumieć otaczający je świat. Koncentracja uwagi dziecka niepełnosprawnego intelektualnie jest krótkotrwała, dlatego zaproponowane ćwiczenia ułożone są bardzo przejrzyście – jedna karta to jedno lub dwa zadania poprzedzone krótkim poleceniem, które czyta dziecku osoba z nim pracująca. Materiał ćwiczeniowy to proste ilustracje, fotografie, wyrazy i krótkie zdania. Atrakcyjność i przystępność zadań uzyskano dzięki ich różnorodności – na kartach znaleźć można ćwiczenia w porównywaniu graficznego obrazu słów, liczeniu i klasyfikowaniu elementów zbioru, łączeniu i uzupełnianiu brakujących szczegółów, wycinaniu i dopasowywaniu etykiet do obrazków, układaniu puzzli, pisaniu po wzorze. Wprowadzenie prostej, dużej, wyraźnej czcionki oraz wyrazów-etykiet znacznie usprawnia czytanie globalne. Karty pracy... mogą być wykorzystywane do pracy w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych, a także jako narzędzie diagnostyczne, umożliwiające określenie deficytów i trudności ucznia oraz pozwalające na ustalenie planu terapii.


Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Teczka 1: JESIEŃ to ćwiczenia tematyczne dotyczące: • wspomnień z wakacji, • szkoły, • zasad zachowania się na ulicy, • charakterystycznych cech jesieni, • ważnych świąt przypadających na okres jesieni, • najważniejszych informacji dotyczących Polski, • człowieka – budowy ciała i zmysłów. Wydawnictwo Harmonia poleca także kolejne części Kart pracy...: • Teczka 2: ZIMA, • Teczka 3: WIOSNA, LATO.


TECZKA 1: JESIEŃ

1. Wspomnienia z wakacji •

Morze

Góry

Wieś

Jezioro

2. Moja klasa •

Wyposażenie

Uczniowie, uczennice

Przybory szkolne

Jesienne owoce

Jesienne warzywa

6. Dzień Komisji Edukacji Narodowej •

Kalendarz

Pracownicy szkoły

Moi nauczyciele

7. Dzień Wszystkich Świętych •

Kalendarz

Symbole

3. Moja szkoła •

Budynek szkoły

Gabinety

Mapa konturowa

Regulamin ucznia

Wisła

Główne miasta

8. Polska

4. Moja droga do szkoły •

Droga

Pojazdy

Kalendarz

Znaki drogowe

Flaga Polski

Sygnalizacja świetlna

Godło Polski

Zasady przechodzenia przez jezdnię

Hymn Polski

9. Narodowe Święto Niepodległości

10. Człowiek 5. Jesień •

Jesienna pogoda

Jesień w parku

Jesień w lesie

Grzyby

Części ciała

Twarz

Zmysły


TECZKA 2: ZIMA

1. Mikołaj

8. Zabawy zimowe

Opis Mikołaja

Sanki

Worek z prezentami

Narty

List do Mikołaja

Łyżwy

Bezpieczeństwo podczas zabawy

2. Zima •

Symbole pogody

Kalendarz

Ubiór

Miesiące zimowe

Zdrowy tryb życia

Piramida pokarmowa

9. Dbam o zdrowie

3. Święta Bożego Narodzenia •

Kalendarz

Symbole

Specjaliści

Zwyczaje

Objawy choroby

Przyrządy lekarskie

10. Wizyta u lekarza

4. Sylwester •

Kalendarz

Zwyczaje

11. Zwierzęta zimą •

Pomoc zwierzętom w zimie

Nazwy zwierząt

5. Nowy Rok •

Kalendarz

Pory roku

Miesiące

Karnawał

6. Moja rodzina •

Drzewo genealogiczne

7. Dzień Babci i Dziadka •

Kalendarz

Laurka

12. Dzień Kobiet •

Atrybuty kobiety, atrybuty mężczyzny

Różnice w ubiorze

13. Zwiastuny wiosny •

Przebiśnieg, krokus, bazie, pąki

Kalendarz

Przysłowia


TECZKA 3: WIOSNA, LATO

1. Wielkanoc

8. Dzień Dziecka

Kalendarz

Kalendarz

Symbole wielkanocne

Rasy ludzkie

Tradycje

Fazy rozwoju człowieka

Emocje

2. Wiosna w ogrodzie •

Rośliny

Fazy rozwoju rośliny

Pomieszczenia

Narzędzia ogrodnicze

Czynności domowe

3. Wiosna na łące

9. Dom

10. Lato

Zwierzęta

Kalendarz

Rośliny

Pogoda

Ubiór

4. Majowe święta •

Kalendarz

Symbole narodowe

Transport

Zawody

Walizka

Bezpieczny wypoczynek

5. Historia Polski •

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie

Dawne stolice Polski

6. Położenie Polski w Europie •

Sąsiedzi

Unia Europejska

7. Dzień Matki •

Kalendarz

Laurka

11. Przygotowanie do wakacji


Napisz po wzorze.

MORZE

MORZE Wytnij i ułóż obrazek.

1


Napisz po wzorze.

GÓRY

GÓRY Wytnij i ułóż obrazek.

4


Narysuj po linii.

Nazwij figury. Pokoloruj figurę przypominającą kształtem górę.

5


Napisz po wzorze.

WIEŚ

WIEŚ Wytnij i ułóż obrazek.

7


Dorysuj brakujące części.

9


Napisz po wzorze.

JEZIORO

JEZIORO Dopasuj elementy obrazka.

10


Wytnij i ułóż w kolejności według wzoru. 1. Zatrzymaj się przed jezdnią. 4. Ponownie spójrz w lewo.

STOP 2. Spójrz w lewo. 2. Spójrz w lewo. 5. Jeśli nic nie jedzie – IDŹ. 3. Spójrz w prawo.

4. Ponownie spójrz w lewo.

5. Jeśli nic nie jedzie – IDŹ. 1. Zatrzymaj się przed jezdnią.

STOP 3. Spójrz w prawo.

33


Podkreśl nazwy jesiennych miesięcy.

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

37


Nazwij i dopasuj owoce do drzew.

45


Wytnij i ułóż historyjkę obrazkową.

58


Uzupełnij kartkę z kalendarza. Napisz datę po wzorze.

PAŹDZIERNIK

14 PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA 59


Dopasuj etykiety.

OCZY USZY NOS USTA

NOS

OCZY

USZY

USTA 87


Dopasuj obrazki do narządów zmysłów.

88

Profile for Wydawnictwo Harmonia

KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Jesień  

Karty pracy powstały z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębsz...

KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Jesień  

Karty pracy powstały z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębsz...

Advertisement