Page 1


Korekta: Justyna Nosal-Bartniczuk Opracowanie graficzne: U. I. KELO Redakcja techniczna: Grzegorz Janik Ilustracje: Gill Elliot, Krzysztof Spychał, Agata Półtorak Projekt okładki: Krzysztof Spychał

© Copyright by Wydawnictwo Harmonia, 2012

Redakcja i Biuro Handlowe:

80-283 Gdańsk, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 58 348 09 51 fax 58 348 09 00 e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl

Szczegółowe informacje o naszych publikacjach: www.harmonia.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być przedrukowywana ani reprodukowana – mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób, z kserokopiowaniem i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie – bez pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

ISBN 978-83-7134-527-2 Gdańsk 2012 – Wydanie I


WSTĘP Książka „Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków” powstała z myślą o dzieciach najmłodszych objętych terapią logopedyczną. Ponieważ przedszkolaki nie potrafią jeszcze czytać, podstawowym znakiem, którym będziemy się tu posługiwać, jest rysunek. Terapia logopedyczna wymaga wielu ćwiczeń. Aby te ćwiczenia nie nużyły, muszą być urozmaicone. „Obrazkowe ćwiczenia…” dzięki uniwersalnemu językowi stanowić będą dla najmłodszego odbiorcy wyzwanie i zabawę. Rysunki umożliwią dziecku aktywny kontakt z książką. Każdy obrazek to nowe słowo, każde słowo to kolejna realizacja ćwiczonej głoski. Zasad prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek dziecko uczy się podczas zajęć z  logopedą. Umiejętność tę należy jednak systematycznie utrwalać. Temu zadaniu służyć mają zaproponowane w książce ćwiczenia i zabawy rysunkowe. Od ćwiczeń wstępnych – nazywania – dziecko przechodzi do zadań wymagających twórczego myślenia, kojarzenia, analizy słuchowej, spostrzegawczości i sprawności manualnej. Ćwiczenia logopedyczne są więc w  naturalny sposób połączone z twórczą zabawą i nauką. Tekst to dodatek służący osobie dorosłej ćwiczącej z  dzieckiem. Polecenia, pytania i  podpisy usprawnią pracę logopedów lub rodziców, podpowiedzą możliwe rozwiązania, dostarczą pomysłów. Wspólne ćwiczenia z  pewnością zaowocują opanowaniem prawidłowej wymowy ćwiczonych głosek oraz dostarczą satysfakcji z dobrze wykonanych zadań. Tego właśnie życzę wszystkim dzieciom. Autorka


GŁOSKA F W NAGŁOSIE

F

Nazwij obrazki.

Wyrazy do wykorzystania w trakcie ćwiczenia: fale, foka, fajka, fotel, farba, fasola, figura (np. szachowa), futro. 5


F

GŁOSKA F W NAGŁOSIE

Nazwij obrazki.

Wyrazy do wykorzystania w trakcie ćwiczenia: filiżanka, firanka, flaga, fryzjerka, fotografia, fartuch, fabryka, fiołki. 6


GŁOSKA F W ŚRÓDGŁOSIE

F

Nazwij obrazki.

Wyrazy do wykorzystania w trakcie ćwiczenia: lufa, szafa, kufel, szuflada, żyrafa, delfin, gofry. 7


F

GŁOSKA F W ŚRÓDGŁOSIE

Nazwij obrazki.

Wyrazy do wykorzystania w trakcie ćwiczenia: lata[f]ce, mró[f]ki, ła[f]ka, o[f]ce, k[f]iatki, s[f]eter, lodó[f]ka, ak[f]arium. 8


GŁOSKA F W WYGŁOSIE

F

Nazwij obrazki.

Wyrazy do wykorzystania w trakcie ćwiczenia: kilof, szeryf, golf, le[f], sta[f], ręka[f], pa[f], ró[f]. 9

OBRAZKOWE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW  

OBRAZKOWE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW – Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną głosek F,W,K,G. - Barbara Czarnik. Książka...