Page 1


Redakcja:Karina Kosicka Autor ilustracji: Andrzej Jurkiewicz © Copyright by Agnieszka Czerkas-Polit, Katarzyna Sirak-Stopińska © Copyright by Wydawnictwo Harmonia

Redakcja i Biuro Handlowe: 80–283 Gdańsk, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 58 348 09 51 fax 58 348 09 00 e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl

Szczegółowe informacje o naszych publikacjach: www.harmonia.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być przedrukowywana ani reprodukowana – mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób, z kserokopiowaniem i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie – bez pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

ISBN 978-83-7134-116-8 Gdańsk 2012 – Wydanie VIII

2


Wstęp Dzięki doświadczeniom zdobytym w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym doskonale wiemy, jak istotną umiejętnością jest nie tylko poprawne pisanie, ale również opanowanie jego techniki, estetyczna strona pisma. Ćwiczenia do kaligrafii Lubię ładnie pisać powstały z myślą o uczniach zerówek i młodszych klas szkoły podstawowej. W zeszycie zaprezentowałyśmy litery łacińskie, polskie dwuznaki, znaki zmiękczenia oraz cyfry. Każda karta pracy zaczyna się rysunkiem, którego kontur uczeń powinien poprawić. Jest to wstępne ćwiczenie grafomotoryczne, poprzedzające naukę pisania liter. Rysunek jest również nagrodą za wykonaną pracę. Wykonawszy ćwiczenie, dziecko może go pokolorować. Kolejność ćwiczeń ustaliłyśmy według wzrastającego stopnia trudności. Ćwiczenia rozpoczynają się pisaniem po wzorze literopodobnym, celowo umieszczonym w powiększonej liniaturze. Następnie proponujemy pisanie liter po śladzie (najpierw wykonanym ciągłą linią, następnie – przerywaną) – ten etap nauki ułatwi dzieciom zapamiętanie techniki pisania i stopniowo przygotuje je do samodzielnego kreślenia liter. Dopiero po ćwiczeniach przygotowujących proponujemy pisanie liter, sylab i wyrazów w potrójnej liniaturze. Uczniowie pierwszej klasy zaczynają również zapisywać proste zdania i cyfry w kratkach. Z doświadczenia wiemy, jak wielką sprawia im to trudność (zapisywanie znaków w odpowiednich kratkach, zachowanie właściwych odstępów między wyrazami). Odpowiedzią na wspomniane trudności jest – innowacyjne dla tego typu ćwiczeń do kaligrafii – wprowadzenie jednoczesnej nauki pisania liter, wyrazów, prostych zdań i cyfr w kratkach. Aby umożliwić dzieciom samodzielną pracę i, co bardzo istotne, samokontrolę podczas wykonywania ćwiczenia wprowadziłyśmy system strzałek i grotów: wskazuje, w którym miejscu należy rozpocząć pisanie litery lub cyfry, wskazuje kierunek kreślenia litery lub cyfry, 1 wskazuje, który ruch należy wykonać jako pierwszy, a który jako drugi, wskazuje, w którym miejscu należy przyłożyć rękę, aby dopisać kolejny element litery lub cyfry, 1 w wyrazach wskazuje kolejność dopisywania elementów liter. 3


Podpowiedzi te celowo są stopniowo wycofywane i już w połowie ćwiczeń groty zostają zachowane tylko w połączeniach wprowadzanej litery z inną już znaną, np. Ka. Mamy nadzieję, że proponowane ćwiczenia pomogą dzieciom poznać, utrwalić i doskonalić umiejętność pisania nie tylko liter, ale również połączeń między nimi, wyrazów i cyfr. Zachęcamy do korzystania z ćwiczeń do kaligrafii w trakcie lekcji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wyrównawczych oraz w pracy indywidualnej z dzieckiem. Życzymy przyjemnego pisania... Autorki

4


5


6


7


2 1

2 1

2 1

8


1

2

1

2

1

1

2

2

9


1

2

1

2

1

2

1

2

3

3

3

3

10


11

LUBIĘ ŁADNIE PISAĆ – Ćwiczenia do kaligrafii – Część 1  
LUBIĘ ŁADNIE PISAĆ – Ćwiczenia do kaligrafii – Część 1  

LUBIĘ ŁADNIE PISAĆ – Ćwiczenia do kaligrafii – Część 1 - Agnieszka Czerkas-Polit, Katarzyna Sirak-Stopińska.

Advertisement