Page 1

FAKTURA I KOLOR oferta materiaów obiciowych

KOMFORTOWY WYPOCZYNEK producenci o komponentach

INTELIGENTNIE DOPASOWANE nici w meblach tapicerowanych

tapicerowane

nr

1/2012

c en a: 1 6 , 9 0 z  (w tym 8% VAT)

wydanie specjalne miesicznika BIZNES meble.pl

By wypoczywao si

lepiej

PROGRAMY DO ROZKROJU TKANIN I SKÓR ZSZYWACZE TAPICERSKIE

P R A K T Y CZNY PR ZEWOD NI K: iMATERIAY TAPICERSKIE i KONSTRUKCJA I TECHNIKA i PROJEKT I PRODUKCJA i MEBLE I DEKORACJE


WIATOWY LIDER


Zapraszamy na nowy portal

www.coatsindustrial.com Coats Polska Sp. z o.o. | ul.Kaczecowa 16 | 91-214 贸d | www.coats.pl


2

tapicerowane

meble.pl

|

spis

treci

60

24 4.

Od redakcji

MATERIAY 6.

10.

16.

18.

20.

24.

70 TAPICERSKIE

nie róni –i Skandynawowie, iWosi preferuj mikkie meble. Zkolei Polacy iNiemcy hoduj zasadzie: twarde pianki, ale pianki iwybieraj twardsze siedziska mebli tapicerowanych.

28.

Komfortowy wypoczynek Producenci mebli przyznaj, e jednym zkluczowych kryteriów wyboru mebli tapicerowanych jest wygoda uytkowania. Oniej zkolei przesdzaj rodzaje ijako zastosowanych do produkcji materiaów.

Faktura ikolor

KONSTRUKCJA

W aktualnej ofercie rynkowej dostawców materiaów obiciowych nie brakuje komponentów zrónicowanych pod wzgldem skadu, waciwoci, kolorystyki czy struktury. Oprócz parametrów uytkowych niezwykle wany jest aspekt estetyczny i… dotykowy.

30.

Uwaga na szczegóy

34.

O prawdziwej klasie mebla decyduj detale, jako wyko czenia, uwaga, jak przykada si do szczegóów. Na pozytywny odbiór produktu nalnego wpywa równie odpowiedni dobór zamków, tam rzepowych, tam wzmacniajcych.

W100% ekologiczne Wzrasta wiadomo ekologiczna polskich przedsibiorców. Zarówno podczas produkcji wóknin wysokopuszystych, wykorzystywanych jako warstwy wycieajco-zmikczajce wmeblach tapicerowanych, jak iwóknin igowanych, stosowanych do ochrony ipokrycia zewntrznych iwewntrznych elementów mebli, respektowane s zasady ochrony rodowiska.

38.

Inteligentnie dopasowane Coraz wiksza liczba dostawców nici do produkcji mebli tapicerowanych zdaje sobie spraw, e powinny by one dostosowane nie tylko do rodzaju szytego materiau. Równie wana jest idealna zgodno zcaym procesem technologicznym.

Na mikko ina twardo Nie od dzi wiadomo, e gusta klientów na pónocy Europy, na Pówyspie Skandynawskim iw sonecznej Italii –niczym si

Przetestowane do granic wytrzymaoci Przez wiele lat, ze wzgldu na wymagajcy charakter klejów dyspersyjnych, ustpoway one pola klejom rozpuszczalnikowym. Teraz role mog si odwróci. Jednak zanim do tego dojdzie –przed klejami wodnymi najtrudniejszy egzamin zwytrzymaoci.

Nic tak nie odpra… Komfortowy wypoczynek na najwyszej jakoci meblach tapicerowanych, wktórych wykorzystano formatki sprynowe typu bonnell. Niemoliwe? Ajednak.

Wimi komfortu Odchylane podokietniki, regulowane zagówki iwysuwane podnóki zdobywaj popularno na polskim rynku. Klienci zaczynaj docenia podwyszony komfort mebli tapicerowanych itym samym sprawdza si teoria, e punkt widzenia zaley od punktu siedzenia.

Wybór podstawowy Producenci mebli mog wybiera sporód komponentów wykonanych zdrewna bukowego, sosnowego, brzozowego lub dbowego. Popularne s równie nóki znalowe imetalowe. Dostpne wrónych wyko czeniach iw rónorodnej stylistyce maj idealnie pasowa do zaoenia estetycznego produktu istanowi podstaw jego funkcjonalnoci.

PROJEKT 42.

ITECHNIKA

IPRODUKCJA

Optymalizacja ukadów rozkroju Nowoczesne programy stworzone wcelu optymalizacji rozkroju skór itkanin umoliwiaj wygenerowanie najlepszych moliwych


spis

treci

|

tapicerowane

10

16

meble.pl

3

Wydanie specjalne miesicznika BIZNES meble.pl nr 1/2012 Wydawca: Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. ul. Hetmaska 40 lok. 108 15-727 Biaystok tel. +48 85 653 79 65 fax +48 85 651 35 13 www.wydawnictwo.meble.pl redakcja@meble.pl Prezes Zarzdu Redaktor naczelny: Marek Hryniewicki tel. +48 533 340 140 m.hryniewicki@meble.pl Redaguje zespó: Diana Nachio tel. +48 533 340 240 d.nachilo@meble.pl Anna amojda tel. +48 533 340 440 a.zamojda@meble.pl Anna Andrejczuk tel. +48 533 340 940 a.andrejczuk@meble.pl Zdjcia: Tomasz Markowski Skad: Piotr Urbaski

wskaników oszczdnoci materiau oraz skrócenie czasu pracy, ato zkolei przekada si na konkretne pienidze.

48.

54.

Po pierwsze kompleksowo Z jednej strony mae zamówienia, zdrugiej –krótkie terminy realizacji ikonieczno racjonalizacji kosztów produkcji. Ajakby tego byo jeszcze mao –coraz bardziej wymagajcy klienci. Tylko kompleksowe rozwizania, wspomagajce optymalizacj rozkroju skór itkanin, s wstanie sprosta tego typu wyzwaniom.

Zszywacz zszywaczowi nierówny Podstawowym bdem popenianym przy wyborze zszywacza tapicerskiego jest wychodzenie zzao enia, e „zszywacz to zszywacz, awic bdzie zszywa” ikierowanie si wycznie jego cen. Co prawda, za jako si paci, zt jednak ró nic, e tylko raz.

MEBLE 60. 68. 70.

IDEKORACJE

By wypoczywao si lepiej Wydaje si, e t parafraz hasa wyborczego jednej zpolskich partii politycznych kieruje si ostatnio zdecydowana wikszo producentów mebli tapicerowanych.

Otapicerk warto zadba Przegld preparatów do skór itkanin: zarówno rodków do czyszczenia, jak te pielgnacji ró nych materiaów tapicerskich.

Poduszkowe trendy Przedstawiciele rm oferujcych poduszki dekoracyjne uwa aj, e nie mo na mówi ojednym, wiodcym trendzie wtej grupie asortymentowej. Przy podejmowaniu decyzji ozakupie poduszek klienci kieruj si zarówno szeroko rozumian mod (nie tylko wurzdzaniu domów), jak te wasnymi gustami oraz stylem docelowych wntrz.

30

Reklama: Urszula Ditrych tel +48 533 340 840 u.ditrych@meble.pl Katarzyna Romanowska tel. +48 533 341 040 k.romanowska@meble.pl Marta Dzigielewska tel. +48 533 340 340 m.dziegielewska@meble.pl Kinga Antonowicz +48 533 340 740 k.antonowicz@meble.pl Marta Brylewska +48 533 340 530 m.brylewska@meble.pl Redakcja nie zwraca materiaów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania w nich skrótów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre zamieszczanych reklam. Zdjcia na okadce: Moduowy model „Smile” belgijskiej rmy ROM. Produkty rm: Coats, Lakma, SAS.


4

tapicerowane

meble.pl

|

od

redakcji

Taniec IGY ZNICI

Z

apewne większość z nas pamięta z dzieciństwa wiersz Jana Brzechwy „Tańcowała igła z nitką”. Zaczynał się od słów: Tańcowała igła z nitką, / Igła – pięknie, nitka – brzydko. / Igła cała, jak z igiełki, / Nitce plączą się supełki. / Igła naprzód – nitka za nią: / „Ach, jak cudnie tańczyć z panią!”... Wprawdzie – koniec końców – w efekcie tych harców nie powstała np. efektowna sofa czy wygodny fotel, lecz zwykły fartuch, jednak ten rymowany opis tańca igły z nitką to także wspaniała kwintesencja prac tapicerskich: ręcznej – w znacznej części – roboty, czynności z pogranicza przemysłu, rzemiosła i sztuki, wreszcie – wyeksponowanie detali oraz drobiazgów, które przecież decydują o ostatecznym kształcie mebla. Mebel tapicerowany jaki jest – każdy widzi. Wydawałoby się, że w XXI wieku nie sposób już wymyślić niczego nowego; że wszystko już było. Nic bardziej mylnego – ludzka pomysłowość nie zna granic. Nowe technologie, nowe materiały kreują całkiem nowe pomysły. Są wyzwaniem, inspiracją dla projektantów, by szukać nowych rozwiązań, nowych form, nowych funkcjonalności. Mebel tapicerowany przybiera coraz częściej postać komfortowej maszyny – w pozytywnym tego słowa znaczeniu – do wypoczynku, która została stworzona do tego, by było nam wygodnie. „TAPICEROWANE meble.pl” to wydanie specjalne miesięcznika „BIZNES meble.pl”, w  całości poświęcone aktualnym trendom na rynku mebli tapicerowanych, a także wszelkiego rodzaju akcesoriów oraz komponentów, półfabrykatów i  najnowszych rozwiązań technologicznych, związanych z ich projektowaniem i produkcją. Podzieliliśmy je – chcąc ułatwić poszukiwanie interesujących Państwa treści – na cztery działy, obejmujące szeroko rozumiane materiały tapicerskie (od nici, przez pianki, wypełnienia i chemię, po tkaniny, skóry i materiały powlekane), konstrukcję i technikę (nóżki, okucia, różnego rodzaju elementy konstrukcyjne), projekt i  produkcję (oprogramowanie do produkcji mebli tapicerowanych, a  także maszyny i narzędzia) oraz meble i dekoracje (elementy dekoracyjne, meble gotowe, środki czyszczące). Mamy nadzieję, że „TAPICEROWANE meble.pl” będą dla Państwa interesującą lekturą i staną się inspiracją w codziennej pracy.


6

tapicerowane

meble.pl

|

materiay

tapicerskie

Komfortowy

WYPOCZYNEK

Producenci mebli przyznaj, e jednym zkluczowych kryteriów wyboru mebli tapicerowanych jest wygoda uytkowania. Oniej zkolei przesdzaj rodzaje ijako zastosowanych do produkcji materiaów.

W modelu „Impulse” –nowej propozycji marki Sits –klienci mog wybra rodzaj komfortu: super mikki zpierza lub sprysty zpianki. Dziki zmiennemu poszyciu moliwa jest szybka zmiana koloru sofy.

Z

obserwacji Pauliny Kluczyńskiej, kierownika ds. sprzedaży i marketingu w  firmie Iste, wynika, że część klientów chwali sobie meble miękkie, w które można się niemal zapaść. W tym wypadku najlepszy efekt daje wypełnienie w  postaci poduchy komorowej z  wnętrzem piankowo-silikonowym lub kulka silikonowa – przekonuje. – By mebel był miękki tylko do pewnego momentu można zastosować rozwiązanie poduchy przytwierdzonej do pianki, przy czym pianka stanowi spód. Są też klienci preferujący twardsze siedziska –  w tym wypadku najkorzystniej jest zastosować piankę odpowiedniej gęsto-

ści. Meble twardsze lepiej też sprawdzają się w miejscach użyteczności publicznej. Zdaniem Dariusza Zakrzewskiego z firmy Panar Meble większość klientów nie życzy sobie zbyt miękkich, „zapadających się” siedzisk. Widzimy, że rozwiązania materiałowe stosowane w  naszych zestawach wypoczynkowych są właściwe –  kontynuuje. – Ich powierzchnia jest elastyczna i dopasowuje się do obciążenia dzięki wykorzystaniu nowoczesnych pianek np. HRF – pianki stosowanej w skafandrach kosmonautów, a także odpowiednich wkładów np. warstw lateksowych firmy DuPont. Moim zdaniem właśnie w  tym kierunku będzie się rozwijał ten seg-

ment w przyszłości. Materiałami wypełniającymi nie będą już zwykłe pianki tapicerskie, ale pianki bardzo sprężyste i odporne na wygniatanie się, o  właściwościach dostosowujących ich ugięcie do aktualnego obciążenia. Taka jest High Resistance Foam, czyli w skrócie HRF – duża wytrzymałość na ugniatanie, wspomagana dodatkowo warstwami lateksu, daje w sumie tzw. pamięć powierzchniową, która pozwala tak skonstruowanemu siedzisku na powrót do pierwotnej postaci nawet po bardzo długim działaniu obciążenia. Z kolei Grzegorz Kalinowski, dyrektor handlowy firmy Libro spodziewa się coraz


materiay

tapicerskie

KOMFORT JEST RZECZ BARDZO SUBIEKTYWN. PTASIE PIERZE NIE KADEMU BDZIE ODPOWIADAO. RÓWNIE CZSTO SPOTYKAM SI ZREAKCJ KLIENTÓW NA KONTAKT ZMEBLEM TYPU „ZA TWARDO”, JAK ITYPU „ZA MIKKO”. Agata Michalak, dekorator wrmie QL House.

częstszego stosowania pianek wysokoelastycznych, które – jego zdaniem –  będą zastępować sprężyny. Taka tendencja jest już od pewnego czasu widoczna w  materacach. Myślę, że producenci pianek mają tutaj jeszcze bardzo duże pole do popisu – przekonuje. Q

CO KRAJ, TO… INNE PREFERENCJE.

Robert Chmielewski, współwłaściciel firmy Complet Chmielewscy, której główne rynki zbytu to kraje Beneluksu, Niemcy i Wielka Brytania, mówi, że w jego firmie do komfortu siedzenia przywiązuje się bardzo dużą wagę. W naszych meblach był on zawsze wyższy od tego, co sprzedaje się w Polsce. Nie jest to jednakże spowodowane ceną, lecz upodobaniami narodowymi. Anglicy lu-

bią bardzo miękkie siedziska, najlepiej wypełnione naturalnym pierzem lub jego mieszanką z kulką silikonową. Klienci z  krajów Beneluksu wybierają pianki wysokoelastyczne o  wysokiej odbojności i  sprężystości, natomiast Niemcy preferują średniej twardości siedziska, wypełnione formatkami bonnellowymi. Także polscy klienci wolą raczej meble twarde, zbliżone do wyrobów przeznaczonych na rynek niemiecki, choć powoli trend ten się zmienia i przesuwa w kierunku mebli

|

tapicerowane

meble.pl

o bardziej elastycznych siedziskach. Osobiście uważam, że połączenie sprężyn falistych, stanowiących podstawę do formatki bonnellowej, z pianką PU o wysokiej gęstości i dobrej odbojności jest najlepszą kompozycją do siedzisk mebli tapicerowanych. Co prawda jest to rozwiązanie dość kosztowne, ale też charakteryzuje się bardzo długą żywotnością, co na rynku krajowym jest bardzo ważnym czynnikiem. Jak wspomniano na początku, wielu producentów podkreśla, że komfort jest jednym z  ważniejszych czynników decydujących o zakupie mebli tapicerowanych. Trzeba podkreślić, że już nie tylko w średnim czy wyższym segmencie cenowym. Przedstawiciele firm specjalizujących się w  produkcji mebli tapicerowanych zwracają uwagę, że już nawet w najniższej półce cenowej klienci poszukują jak najwygodniejszych produktów. Q SZATA NIE TYLKO ZDOBI. Reprezentanci firm oferujących meble tapicerowane podzielili się też z nami swoimi obserwacjami i  przemyśleniami dotyczącymi mate-

Sofa „Texas” –tegoroczna nowo rmy Libro –charakteryzuje si oryginalnym ukadem poduch oparciowych, zktórych rodkowa ma grak wykonan zu yciem nie wykorzystywanej jeszcze wmeblarstwie technologii. Zastosowane tkaniny tworz ciekawe izró nicowane poczenie odcieni be y ibrzów oraz ich odmiennych faktur.

Sofa moduowa „Planet” (proj. Stine Engelbrechsten, prod. Softline, dystr. Atak Design) charakteryzuje si wysokim komfortem, który zapewnia m.in. specjalnie dopasowana gbka na siedzisku.

7


8

tapicerowane

meble.pl

|

materiay

tapicerskie

KLIENCI STAJ SI CORAZ BARDZIEJ WYMAGAJCY IPOSZUKUJ NOWYCH ROZWIZA: DODATKOWYCH FUNKCJI, ZAAWANSOWANYCH AKCESORIÓW INOWOCZESNYCH TKANIN. NIEZMIENNIE WANE IPRIORYTETOWE JEST DLA NAS OSIGNICIE JAK NAJWYSZEGO KOMFORTU MEBLI –NIE BEZ POWODU ZWANYCH WYPOCZYNKOWYMI. Aldona Czechowska, specjalista ds. produktu wrmie Meble Wajnert. riałów obiciowych. Aldona Czechowska, specjalista ds. produktu w firmie Meble Wajnert, zauważa na wstępie, że każdy rodzaj tkaniny ma odmienny charakter i inne właściwości. Do najpopularniejszych zaliczyć można szenile, które mają delikatną, aksamitną fakturę, łatwe w utrzymaniu mikrofibry, miękkie welury dostępne w  szerokiej gamie kolorystycznej oraz wzorzyste żakardy, które polecamy szczególnie na poduszki oparciowe i  dekoracyjne –  wylicza. – Tkaninami wartymi szczególnej uwagi są też te plamoodporne. Ich budowa nie pozwala, by zabrudzenia wniknęły w  głąb włókien, dzięki czemu można je łatwo usunąć. Tę właściwość docenią zapewne rodzice małych dzieci, którzy najlepiej wiedzą, jak trudno utrzymać mebel w  czystości. Równie ważna jest ogólna wytrzymałość tkaniny, wyrażona liczbą cykli w teście Martindale. Im wyższa liczba cykli, tym tkanina dłużej wytrzyma intensywne użytkowanie. Zdaniem Pawła Kubary, design & communication managera w  firmie Comforty,

rośnie obecnie zainteresowanie wełnami, grubymi bawełnami oraz tkaninami mieszanymi. Stałą popularnością cieszy się także „Alcantara”, choć nie jest to już nr 1 – dodaje. Z kolei Grzegorz Kalinowski zauważa, że od jakiegoś czasu spotyka się dużo mebli w połączeniu sztucznych skór, z reguły na boczkach i blendach, z tkaniną o wyraźnej strukturze (wszelkie tzw. plecionki) na siedzisku i oparciu. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się modele prezentujące kombinację tkanin strukturalnych z  ekoskórami –  potwierdza tę opinię Jolanta Zalewska, prezes Zarządu firmy BRW Sofa. –  Różnorodność plecionek, tkanin imitujących płótno, tkaną bawełnę, sztruksy – zarówno w wersjach monokolorystycznych, jak również w  głębokich melanżach –  znajduje uznanie naszych klientów. Ciekawym zabiegiem jest stosowanie

kontrastujących detali tj. ozdobnych kedr, lamówek, przeszyć. Wśród naszych klientów zauważyliśmy powolne odchodzenie od tkanin skóropodobnych opartych na bazie PVC na rzecz PU – mówi natomiast Robert Chmielewski. –  Ponadto, mimo ogólnie przyjętego twierdzenia o  kryzysie i  spadku zasobności portfela klienta widzimy, że odbiorcy poszukują tkanin z  coraz większą domieszką składników naturalnych, jak len czy bawełna, bądź uszlachetniaczy typu wiskoza. Tkaniny te zazwyczaj bardzo dobrze imitują naturalny splot, wyglądają jakby były dziane w sposób tradycyjny, na grubych osnowach o wysokiej gramaturze i  sporej grubości nitek. Zauważalne jest również odejście naszych klientów od tkanin typu szenil, za to bardzo wzrosło zainteresowanie tkaninami typu filc oraz eleganckim, tradycyjnym pluszem z długim, „rysującym” się włosem. Dariusz Zakrzewski przewiduje, że coraz większą popularność będą zdobywały materiały syntetyczne, biodegradowalne, o dużej wytrzymałości na uszkodzenia i zabrudzenia, łatwe w utrzymaniu w czystości, ale jednocześnie delikatne, miękkie i miłe w dotyku (jak np. carabu hp pokrywane teflonem). ANNA AMOJDA FOT. ARCHIWUM

Model „Scandynavia”, wnaturalnej tkaninie lnianej „Vista”, to nowo wofercie rmy Complet Chmielewscy.

Naronik „Lady M 2F.RECBK/RECBK.2F” rmy BRW Sofa cechuje wysoki komfort siedziska (ukad tapicerski typu pianka + spryny faliste) ioparcia (domieszka silikonu wpoduchach oparciowych iozdobnych).


advertorial

|

tapicerowane

meble.pl

TKANINY „MADE IN ITALY”

Wyczny dystrybutor: ITALVELLUTI Polska | 33-386 Podegrodzie | Brzezna 495 | tel/fax +4818 446 07 84 italvelluti@italvelluti.pl | www.italvelluti.eu

„Perfecta”

Firma ITALVELLUTI swoimi najnowszymi kolekcjami udowadnia, e woski styl irzemioso nie maj sobie równych. Zrónicowane wzornictwo zgodne zaktualnymi trendami, oryginalna kolorystyka ifaktury tkanin, wysoka jako ifunkcjonalno –wszystkie te zalety znajdziemy wtkaninach ITALVELLUTI.

„Perception”

edną z serii łatwo czyszczących tkanin ITALVELLUTI, zabezpieczonych Zero Spot System, które w ostatnich latach stały się specjalnością firmy jest „Perfecta”. Jest to tkanina bardziej wytrzymała i  odporniejsza mechanicznie od zwykłej mikrofibry, a przy tym mniej wrażliwa na – nie przez wszystkich tolerowany –  efekt „pisania”. Bardzo zwarta struktura i mocny chwyt, świadczący o rzetelności wykonania, nie pozbawia jej miłego, welurowego dotyku. Ponadto szeroki wybór barw, w  których występuje sprawia, że staje się jeszcze bardziej atrakcyjna. Przy doborze melanżowych kolorów –  poza aktualnymi trendami –  wzięto także pod uwagę ich praktyczność. Doskonale pasują one do różnych odcieni drewna, szkła czy szlifowanych metali. Tkaniny „Perception” dostępne są w  dwóch wariantach: „Neptun” i „Labirynt”. Obie to mikrofibry, zdobione charakterystycznymi przeszyciami nadającymi gładkiej tkaninie efekt trójwymiarowości. Podszyte są owatą ze ślizgiem ułatwiającym tapicerowanie. Kolory „Perception” to wybór najmodniejszych barw ostatnich sezonów: m.in. fiolet, błękit, szarość, musztardowa żółć, pomarańcz oraz zieleń. Należą do tkanin łatwo czyszczących, zabezpieczonych przed plamami i zabrudzeniami systemem Zero Spot System. „Perception” to tkaniny, które sprawdzą się zarówno jako tkaniny tapicerskie, jak i jako tkaniny akcesoryjne, otulające miękką fakturą poduchy czy pufy. Tkanina „Marengo” to patchwork żakardowych wzorów, kojarzących się z  tkaninami odzieżowy-

Tkaniny z kolekcji „Pavese Resca”

J

„Marengo”

mi. Zależnie od kolorystyki będzie pasować do stylu etno, vintage, rustykalnego, nowoczesnego. Może być ciekawym koordynatem do jednolitych tkanin o fakturze wełny, tkanin melanżowych – dedykowana jest bowiem przede wszystkim na poduszki oparciowe i dodatki do mebli. Wyraźna inspiracja stylem lat 50. sprawia, że znakomicie będzie pasować do mebli z elementami drewnianymi. Tkaniny z  kolekcji „Pavese Resca” charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ścieranie oraz na pilling. Wszystko to sprawia, że sofa czy fotel będą mogły służyć przez długie lata bez widocznych oznak zużycia. Zastosowany Liquid Protection System pozwala utrzymać tkaniny w  czystości. Rozlane płyny nie wsiąkają od razu w  mebel, tylko zatrzymują na powierzchni, co znacznie ułatwia ich czyszczenie. Kolekcję tworzą trzy różne tkaniny. Różnią się między sobą fakturą oraz kolorami. „Pavese” i „Pascal” to tkaniny o  grubych splotach, delikatnej choć subtelnie chropowatej w dotyku strukturze i lekko melanżowych kolorach. „Pavese Resca” to materiał idealny do zastosowania na poduszkach czy też zagłówkach. Zdobią go wielobarwne pasy ożywione motywem jodełki. Dzięki zestawieniu 5 klasycznych, naturalnych barw meble w tkaninach z kolekcji „Pavese Resca” będą współgrać z każdym wnętrzem. Wszystkie nowe propozycje ITALVELLUTI można obejrzeć na stronie internetowej firmy. Tam też można znaleźć ich karty techniczne i tekstury szczególnie przydatne dla projektantów wnętrz i mebli. By łatwiej wyobrazić sobie zestawienia tkanin warto przetestować wizualizer –  narzędzie do wizualizacji wyglądu mebli udostępnione również na stronie internetowej ITALVELLUTI, przydatne zarówno dla klientów, jak i dla handlowców.

9


10

tapicerowane

meble.pl

|

materiay

tapicerskie

Tkaniny tworzce kolekcj „Perception” rmy Italvelluti charakteryzuj interesujce faktury.

Faktura

IKOLOR

W aktualnej ofercie rynkowej dostawców materiaów obiciowych nie brakuje komponentów zrónicowanych pod wzgldem skadu, waciwoci, kolorystyki czy struktury. Oprócz parametrów uytkowych niezwykle wany jest aspekt estetyczny i… dotykowy.

O

czywiście, nic w tym dziwnego, bo odbiór materiału obiciowego przez dotyk użytkownika w  znaczącym stopniu wpływa na jego ocenę produktu finalnego. Wśród tradycyjnych czynników oceny komponentów jest też atrakcyjność wizualna. Wśród najnowszych propozycji rynkowych znajdziemy nie tylko atrakcyjne wykończone skóry, ale też ich nowoczesne odwzorowania na tkaninach. Paletę dostępnych faktur, tak samo, jak kolorystyki należałoby określić jako – co najmniej – bogatą.

DOTYK I STRUKTURA. W ofercie firmy S.I.C. znajdziemy m.in. tkaninę „Artemis” (skład: 100% poliester). Dostępna jest w 16 kolorach, zarówno w  stonowanych kolorach ziemi: brązach, beżach, szarościach, jak też w  modnych fioletach czy limonkowej zieleni. „Artemis” jest nowością, która od początku wprowadzenia jej do oferty przez firmę S.I.C. cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Tkanina charakteryzuje się wyraźnym, nieregularnym splotem i  przyjemnym, miękkim dotykiem. Za nowoczesny, elegancki materiał o  nietuzin-

Q

Przykad aranacji wntrz zzastosowaniem kolekcji „Sefton” zoferty rmy Dekoma.


materiay

kowym wyglądzie można uznać tkaninę „Luna” (skład: 100% poliester). Firma S.I.C. oferuje ją w 15 modnych, dwutonowych kolorach. Gamę 17 barw obejmuje wybór tkanin „Gordon” (skład: 97% poliester, 3% nylon). Materiał ten, podobnie jak „Savoy” (skład: 97% poliester, 3% nylon) jest nowością firmy S.I.C. Obie tkaniny w dotyku przypominają miękki welur: „Gordon” o  większym, „Savoy” o drobniejszym wzorze. Firma Dekoma proponuje nową kolekcję sztucznych skór o ciekawych i zróżnicowanych fakturach: od tradycyjnego wzoru skóry „Mentor”, poprzez przypominający słoje drewna„Tarar”, po tłoczone wzory palmetowe „Jupiter”, lakierowaną powierzchnię tkaniny „Gustav”, tłoczone pasy „Vulcan” i delikatnie zarysowane pionowe kreseczki „Sefton”. Ich odporność na ścieranie wynosi 40 tys. cykli Martindale’a. Materiały nadają się do budynków użyteczności publicznej. Dzięki szerokiej palecie kolorystycznej stwarzają możliwość kreowania wnętrz o różnorodnej stylistyce. Firma Italvelluti wprowadziła niedawno na rynek nową kolekcję tkanin „Perception”. Nazwa jest nieprzypadkowa. Oprócz tego, że materiały wpisują się w najnowsze trendy kolorystyczne, wyróżniają je przede wszystkim nowoczesne przeszycia nadające tkaninom wyglądu trójwymiarowego. Zgodnie z najnowszymi trendami wzorniczymi, „Perception” stawia na eksponowanie faktur materiałów. Nowa kolekcja Ita-

tapicerskie

lvelluti skupia się na postrzeganiu, przede wszystkim na nowych wrażeniach związanych z kontaktem z tkaniną. Współgrają tutaj elementy estetyczne, wytrzymałościowe, dotykowe, jak i  wizualne. Tkaniny te charakteryzują się nowatorskimi przeszyciami, które nadają im wyjątkowego wyglądu. Projektanci Italvelluti wykorzystali przeszycia o nietypowych, rytmicznych liniach, po to żeby jednolitej mikrofibrze „Perfecta” o gładkiej fakturze nadać wyrazistego charakteru i  trójwymiarowości. Tkaniny „Perception” dostępne są w dwóch wariantach: „Neptun” i  „Labirynt”. Przeszycia tkaniny „Neptun” zostały zainspirowane trójzębem starożytnego boga. Są to duże, mocno odcinające się kształty nasuwające skojarzenia z harpunem Neptuna. Kolorystyka materiałów krąży wokół morskich, chłodnych barw. Tkanina „Labirynt” została z kolei zainspirowana nicią mitycznej Ariadny. Charakteryzuje się bardzo wyraźnym, wąskim, krętym przeszyciem. „Perception” dostępny jest w najmodniejszych barwach ostatnich sezonów: fiolecie, błękicie, szarości, musztardowej żółci, pomarańczy oraz zieleni. Bogata jest też lista praktycznych cech nowych materiałów. Tkaniny „Perception” podszyte są owatą ze ślizgiem ułatwiającym tapicerowanie. Należą do tkanin łatwoczyszczących, zabezpieczonych przed plamami i zabrudzeniami systemem „Zero Spot System”, który w ostatnich latach stał

„Colorado” to nowa kolekcja szenili rmy Agmamito.

|

tapicerowane

meble.pl

„Luna” to nowoczesna, elegancka tkanina zoferty rmy S.I.C.

„Artemis” jest nowoci wkolekcji rmy S.I.C. Charakteryzuje si wyranym, nieregularnym splotem. Jest przyjemna wdotyku.

Tkanina „Gordon” rmy S.I.C. dostpna jest w17 kolorach.

Kolekcja „Velvino” rmy Tradetex.

11


12

tapicerowane

meble.pl

|

materiay

się specjalnością i znakiem rozpoznawczym firmy Italvelluti. Jej przedstawiciele zaznaczają, że „Perception” to tkaniny, które sprawdzają się zarówno jako tkaniny tapicerskie (na meblach o prostych, geometrycznych kształtach i  dużych, gładkich płaszczyznach), jak i  jako tkanina akcesoryjna na poduchy czy pufy. Z nowoczesnymi kanapami, ale i meblami stylowymi dobrze komponuje się tkanina „Gaia” firmy Rad-Pol. Znakomity efekt daje w  połączeniu z  kryształkami Swarovskiego. Tkanina jest miękka, z  delikatnym połyskiem. Dostępna jest w  dużej palecie kolorów, co pozwala dobrać odpowiedni odcień do każdego pomieszczenia, zarówno na meble, jak i na zasłony. Kolejna z propozycji firmy Rad-Pol to kolekcja 3D. Tworzące ją tkaniny dają wrażenie trójwymiaru.

tapicerskie

Wzór „Lady” jest jednym z kilku wprowadzonych do sprzedaży. Dość odważne wzory świetnie wyglądają na penelu, poduchach lub fotelu wypoczynkowym.

BOGATA KOLORYSTYKA. Firma Tradetex uwadze odbiorców poleca kolekcje „Excalibur” i „Velvino”. Tkaniny wchodzące w  skład kolekcji „Excalibur” dostępne są w szerokości 138 cm. Posiadają ceryfikat Oeko-Tex Standard 100 i FR – certyfikat trudnopalności. Ich skład to w  100% poliester. Wytrzymałość materiałów to 40 tys. cykli Martindale’a. Wysokim parametrom wytrzymałościowym partneruje bogaty wachlarz kolorystyczny. Wzory „Ambassador” dostępne są w 15 kolorach, „Ambition” w  32 kolorach, „Deputy” również w  32 kolorach a  „Diplomat” w  21

Q

kolorach. Wysokie parametry wytrzymałościowe charakteryzują kolekcję „Velvino”. Wytrzymałość dostępnych w 9 kolorach wzorów tkanin „Aquavino” to 60 tys. cykli Martindale’a. Odpowiednio, parametry dla wchodzących w skład „Velvino” wzorów to: „Pebovino” (9 kolorów, 65 tys. cykli), „Skinovino” (9 kolorów, 100 tys. cykli), Crocovino (9 kolorów, 60 tys. cykli). Skład tkanin to 100% poliester. Materiały dostępne są w szerokości 143 cm. W 6 wariantach kolorystycznych dostępne są tkaniny „Marengo” firmy Italvelluti. Nazwa materiałów o wytrzymałości 40 tys. cykli Martindale’a ma różnorodne znaczenie. Marengo to nazwa miasta w  północnych Włoszech, ale przede wszystkim nazwa melanżowej tkaniny, z  której szyto kiedyś płaszcze i  garnitury. Marengo jest też określeniem ciemnego odcienia szarości. Italvelluti proponuje swoisty patchwork żakardowych wzorów – takich, jakie kojarzą się z  tkaninami odzieżowymi. Tematem przewodnim jest szarość, ale kolorowe dodatki w  6 wariantach kolorystycznych zmieniają jej charakter. W zależności od kolorystyki, tkanina będzie pasowała zarówno do stylu etno, vintage, rustykalnego i  nowoczesnego. „Marengo”

od lewej: Hurtownia skór Mabor oferuje szeroki wybór ró nego rodzaju komponentów naturalnych. Pod nazw „Westwood” kryje si kolejna kolekcja nubucków wofercie Agmamito.

Tkanina „Turkus” jest pluszem jedynym wswoim rodzaju, sporód 18 deseni znajdujcych si wkolekcji tkanin rmy ABC Salon tkanin obiciowych idekoracyjnych Boczkal. Pikna tkanina pluszowa, owyjtkowej barwie nasyconego ciemnego turkusu, który delikatnie zmieniajc swoj tonacj, wchodzi wodcie morskiej zieleni. Materia mo na dopasowa

do ró nych odcieni drewna. Klasyczna tkanina pasuje do wntrz stylowych, jak równie mo e by wyeksponowana waran acjach.

Tkanina „Marengo” rmy Italvelluti bdzie pasowaa do mebli we wntrzach oró norodnej stylistyce.


materiay

tapicerskie

|

tapicerowane

meble.pl

od lewej: „Reno” –skóra zoferty rmy Duma Poland. „Savoy” rmy S.I.C. wdotyku przypomina mikki welur. „Samoa” –korygowana skóra licowa, mikka idelikatna wchwycie, oferowana przez rm Duma Poland. Kolekcj „Excalibur” rmy Tradetex tworz tkaniny obogatej kolorystyce.

Wzór „Lady” zkolekcji 3D rmy Rad-Pol dobrze zaprezentuje si na fotelu wypoczynkowym, jak te jako panel lub poduszka.

może być ciekawym koordynatem do jednolitych tkanin o fakturze wełny. Dedykowana jest bowiem, przede wszystkim, na poduszki oparciowe i  dodatki do mebli. Wyraźna inspiracja stylem lat 50. sprawia, że tkanina będzie pasowała do mebli z elementami drewnianymi. Skład „Marengo” to w 37% poliester, 25% wiskoza, 12% len, 26% bawełna. Tkanina zabezpieczona jest przed plamami za pomocą „Liquid Protection System” zabezpieczającego wchłanianie przez materiał rozlanych cieczy. Do mebli w  stylu vintage, jak i  nowoczesnych wypoczynków pasuje tkanina „Colorado” –  nowa kolekcja szenili z  oferty firmy Agmamito. Możliwy jest wybór 10 kolorów. Dzięki małemu, powtarzalnemu wzorowi tkanina swobodnie odnajdzie się również na krzesłach. Skład „Colorado” to w 100% poliester, gramatura: 280 g/m2. Proponowana szerokość to 140  cm ±5 cm. Test Martindale’a dla tkanin „Colorado” wynosi 30 tys. cykli. Z kolei wytrzymałość tkaniny „Westwood”, również dostępnej w  ofercie firmy Agmamito, wynosi 40 tys. cykli. Paleta kolorystyczna obejmuje

gamę 7 kolorów, przede wszystkim brązów i szarości. „Westwood” jest kolejną kolekcją nubucków w  ofercie Agmamito. Tkanina swoim wyglądem imituje postarzaną skórę naturalną. „Westwood” jest w 100% tkaniną poliestrową o gramaturze 320 g/m2. Oferowana jest w szerokości 140 cm ± 5 cm. Bogaty wybór skór oferuje hurtownia skór Mabor. Znaleźć w  niej można m.in. skóry antykowane. Są to skóry bydlęce wyprodukowane z  zastosowaniem nowoczesnego garbowania i  wykończenia. Dostępne jest wybarwienie typu Florentique. Skóra tego typu wyprawiona, powleczona jest 2 warstwami kryjącymi o  różnej barwie. Wykończenie odbywa się w  ten sposób, że na ostatnią warstwę połyskową nałożona jest warstwa lakierowa. Obok skór semianilinowych czy typu Bycast warta uwagi jest też grupa skór „Dubai”. Są to skóry pokryte specjalnym woskiem zabezpieczającym, który nadaje temu gatunkowi specyficzny wygląd oraz właściwości (efekt pull up) – skóra po rozciągnięciu robi się jaśniejsza w miejscach rozciągnięcia powierzchni kryjącej.

Przykad zastosowania tkaniny „Gaia” rmy Rad-Pol.

Nieodłącznym elementem bogatej oferty firmy Duma Poland są m.in. skóry Bycast. Oferta magazynowa firmy obejmuje kolekcję m.in. „Arcobaleno” (z włoskiego: tęcza). Znaleźć w niej można zróżnicowane propozycje: od najpopularniejszej skóry „Madras”, poprzez dwukolorowy „Antic” i  „Reno”, potem delikatny i szlachetny „Virtus” aż do skóry o nazwie „Samoa”, grubszej z przetłoczeniem dolaro. Przedstawiciele firmy polecają uwadze odbiorców produkty o nazwie „Reno”. Aktualna oferta kolorystyczna obejmuje 4 skóry o  wykończeniu jednokolorowym oraz 6 skór dwukolorowych. Skóra jest miękka, delikatnie korygowana (half grain). Charakteryzuje się zróżnicowaną ziarnistością. Daje się bardzo dobrze modelować i układać na meblu. Artykułem zasługującym na uwagę jest również „Samoa”. Jest to korygowana skóra licowa. Pomimo znacznej grubości zachowuje miękkość i delikatność w chwycie. Przetłoczenie „dolaro” zapewnia jej niepowtarzalny urok. Oferta magazynowa obejmuje 16 kolorów skór „Samoa”. DIANA NACHIO FOT. ARCHIWUM

13


14

tapicerowane

meble.pl

|

advertorial

Tkaniny do wntrz przyjaznych dla ludzi Firma Artex od 17 lat zajmuje si importem tkanin meblowych wyprodukowanych przez najbardziej renomowane rmy zWoch i Hiszpanii. Najwaniejsze atuty kolekcji „Home Concept”: • atwo czyszczenia. Plamy zkawy, tuszczu, czekolady lub soku mona atwo usun za pomoc czystej ciereczki zniewielk iloci wody imyda. Wszystkie tkaniny Efciency mona ponadto pra

wpralce, nie martwic si , e materia wstpi si lub straci kolor. • Trwao. Materiay stosowane wtkaninach Efciency s niezwykle odporne na skutki zuycia, takie jak mechacenie, utrata koloru, gniecenie, co daje gwarancj , e meble wnaszym domu dugo zachowaj swoj warto estetyczn ipozostan widealnym stanie przez dugi czas. • Ekologia. Tkaniny Efciency s wytwarzane zgodnie zsystemem zarzdzania rodowiskiem ISO 14001 zduym naciskiem na odpowiedzialne korzystanie zzasobów rodowiska. Niezmiernym atutem tych tkanin jest to, e s wolne od substancji szkodliwych izapachowych, przez co s bezpieczne dla zdrowia iycia czowieka. Kolekcja „Home Concept” to wyjtkowa, bogata oferta tkanin meblowych, która zadowoli nawet najbardziej wymagajcych uytkowników. Jej najistotniejszym walorem jest fakt, e powstaa zgodnie znajnowsz technologi Efciency (jest to zarejestrowana marka jakoci hiszpaskiej rmy Crevin oferujca klientom gwarancje trwaego pi kna tkaniny, aprzy tym produkt w100% przyjazny dla ludzi szanujcych zarówno rodowisko naturalne, jak irodowisko domów iwn trz).

„Tetra” i„Duo” to kolekcje tkanin hiszpaskiej rmy Crevin. Bogata kolorystyka, wysokie parametry techniczne iatwo konserwacji sprawiaj, e jest to doskonaa propozycja dla mebli tapicerowanych do Twojego domu. Dzi ki odpornoci na promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne „Duo” i„Tetra” stanowi równie bardzo dobre rozwizanie dla tkanin uytkowanych na wolnym powietrzu.

Przepi kna kolekcja oryginalnych welurów zWoch. Tkanina „Charisma” onaturalnym skadzie: 60% wiskoza, 40% bawena, dost pna jest wszerokiej gamie kolorów. Doskonaa, niezwykle mi kka wdotyku tkanina jest bardzo interesujc propozycj, która sprawdzi si wstylizacji mebli tapicerowanych, zarówno do wn trz stylowych, jak iw nowoczesnej aranacji. Tkanina moe by zastosowana jako materia obiciowy, jak równie jako tkanina dekoracyjna. „Charisma” to unikalne pi kno do kadego wn trza.

Artex Tkaniny Meblowe | 62-020 Swarzdz | ul. Wrzesiska 59D | tel. + 48 61 651 03 00 | fax + 48 61 651 82 21 info@artex-tkaniny.pl | www.artex-tkaniny.pl


advertorial

|

tapicerowane

meble.pl

Mechanizmy Relax (reclinery)

Jestemy bezporednim importerem mechanizmów typu recliner oraz innych mechanizmów meblowych. Oferta obejmuje róne typy montowania, róne funkcje, oraz róne typy napdów. Jeli zachodzi taka potrzeba suymy pomoc irad przy wdraaniu ich do produkcji.

W lipcu 2012r. siedziba rmy, po wielu latach funkcjonowania na terenie Dalmor SA wGdyni, zostaa przeniesiona do Tuchomia, ul. Duga 12.

Oferta dla najlepszych Duma Poland sp. zo.o. od 16 lat specjalizuje si wobsudze producentów korzystajcych ze skór naturalnych. Oferta rmy obejmuje sprzeda zmagazynu wPolsce, we Woszech, atake ze skadu celnego.

Skóry galanteryjne

Oferta oparta jest na sprzeday gotowych skór zmagazynu we Woszech. Trzon tej bardzo bogatej oferty stanowi anilinowa „Bag Seta” (48 kolorów) oraz korygowana itoczona „Bag Adria” (39 kolorów). Aby zapozna si ze szczegóami tej bardzo rozbudowanej oferty prosimy okontakt znaszym dziaem handlowym.

Skóry meblowe

„Arcobaleno” (zwoskiego: tcza) to bogata kolekcja skór meblowych, dostpnych zmagazynu: od najpopularniejszej skóry „Madras”, poprzez dwukolorowy „Antic” i„Reno”, potem delikatny iszlachetny „Virtus”, a do skóry onazwie „Samoa”, grubszej zprzetoczeniem dolaro. Najpopularniejsze kolory skór maj swoje odpowiedniki wskaju. Nieodzownym elementem oferty jest take Bycast, czyli dwoina pokryta foli PU. Oferujemy take niezwykle atrakcyjn ofert (Diamond Collection) gotowych skór sprzedawanych zmagazynu we Woszech.

Skóry obuwnicze

Ta oferta take oparta jest na sprzeday gotowych skór zmagazynu we Woszech. Jej trzon stanowi „Riva” (40 kolorów weluru 1.0-1.2) oraz „Vesuvio” (100 kolorów weluru grubszego 1.2-1.4). Woskie magazyny oferuj take 70 kolorów licowej „Nappa Soft” oraz 25 kolorów woskowanej dwoiny „Orlamdo”.

Duma Poland sp. zo.o. | 80-209 Chwaszczyno | ul. Duga 12, Tuchom | tel. +48 58 553 00 63 | fax +48 58 553 48 24 tel. kom. +48 609 195 846 | duma@dumapoland.com.pl | www.dumapoland.com.pl

15


16

tapicerowane

meble.pl

|

materiay

tapicerskie

Uwaga

NA SZCZEGÓY

O prawdziwej klasie mebla decyduj detale, jako wykoczenia, uwaga jak przykada si do szczegóów. Na pozytywny odbiór produktu nalnego wpywa równie odpowiedni dobór zamków, tam rzepowych, tam wzmacniajcych. być wyposażone w suwaki bez blokady oraz z blokadą zabezpieczająca przed samoczynnym otwarciem. Mogą być wykonane w wersji odwróconej, czyli „krytej”, kiedy nie widać ząbków po zamknięciu a także w wersji z dwoma suwakami pozwalającymi na otwieranie zamków z dwóch stron niezależnie. Firma SAS może wykonać suwaki z  logo klienta na uchwycie. Suwaki zamków mogą być wykonane w  wersji niemagnetycznej. Oznacza to, że nie są Zamki byskawiczne wykrywane przez detekmarki Opti zoferty rmy Coats. tory metali, co jest istotne dla producentów mateirma SAS oferuje m.in. zamki sto- racy i pościeli, szczególnie dziecięcej. Zamsowane w  produkcji mebli tapice- ki rozdzielne wykonywane są także w werrowanych, materacy i  poduszek. sji ze znaczkami, które naniesione na taśmę Najpopularniejsze z  nich to zamki nośną zamka znacznie ułatwiają poprawspiralne, tak zwana 3. Przez fachowców ne wszywanie zamków do materacy. Dzięokreślana jako RT-0 oraz 5, czyli RT-7. Spora- ki zastosowanej własnej, zaawansowanej dycznie, tam gdzie wymagana jest większa technologii produkcji zamków bardzo dłuwytrzymałość, klienci firmy SAS zamawiają 7, gich (w większości do materacy) firmie SAS czyli RT-10 i 9 czyli RT-20. Podstawowy asorty- udaje się uzyskać bardzo dużą dokładność ment, czyli 3 i 5 jest zamawiany jako łańcuch wymiarową zamków sięgającą 1  cm przy zamkowy nawinięty bezcewkowo bądź na zamkach o  długości ok. 7 m. cewkach wraz z  odpowiednimi suwakami, Wszystkie wyroby firmy a  także jako gotowe zamki rozdzielne bądź SAS podlegają ścisłej nierozdzielne. Jak zaznaczają przedstawiciele bieżącej kontroli pod firmy SAS, łańcuch zamkowy jest produktem względem spełniania prostym. Jedynym bardziej wyrafinowanym polskich norm branżow  tym przypadku rozwiązaniem jest zasto- wych a  także norm BS sowanie suwaków z logo klienta i suwaków oraz DIN w zakresie właodwróconych. Po zamknięciu dają one efekt sności mechanicznych zamka krytego, w którym na eksponowanej i  zawartości substanczęści mebla bądź materaca, nie widać części cji szkodliwych dla ludzi i środowiska naturalspinającej zamka – ząbków. Bardziej wyrafinowanym produktem są nego. Większość badań jest zamki błyskawiczne rozdzielne. W  tym za- wykonywanych kresie jest zdecydowanie więcej możliwości. przez niezależne laboZamki rozdzielne występują w długościach ratoria Intertek w Niemod 10  cm do „ile sobie klient życzy”. Mogą czech i Wielkiej Brytanii.

F

Taśmy zamkowe i taśmy rzepowe znaleźć można w  ofercie firmy Faro. Taśmy zamkowe polecane do produkcji mebli tapicerowanych i  materacy dostępne są w wersji spiralnej, metalowej i plastikowej. Jak zapewnia ich dystrybutor, produkty charakteryzują się dużą wytrzymałością na ścieranie i rozrywanie. W ofercie firmy Faro znajdują się taśmy rzepowe w standardowych szerokościach: 16, 20, 25, 30, 40, 50 i 100 mm. Wszystkie rozmiary taśm sprzedawane są w krążkach po 25 m. Oferta firmy Ariadna to nie tylko nici, ale również różnego rodzaju taśmy wzmacniające, lamówkowe oraz tasiemki do zamarszczarek. Taśmy wzmacniające produkowane są w  szerokościach od 10 do 50 mm. Wszystkie wykonane są na bazie przędz poliestrowych. Nawijane są na rolki, bądź cewki dostępne są w metrażach od 100 do 500 mb. Taśma do zamarszczarek o  szerokości 3 mm sprzedawana jest na 500 m rolkach. Uzupełnieniem oferty nici firmy Coats są zamki błyskawiczne marki Opti. Dzięki specjalnemu procesowi produkcyjnemu polegającemu na jednoczesnym wytwarzaniu taśmy wraz ze spiralą, taśmy zamkowe Opti (4, 6, 8 mm) charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością na rozerwanie, elastycznością i  płaskim wyglądem. Zapięcia oferowane przez firmę Coats w  6 podstawowych szerokościach, zwane popularnie „rzepami” to taśmy pokryte bardzo drobnymi haczykami i pętelkami. Taśmy rzepowe produkowane są w 100% z poliamidu i cechują się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na pranie. Ich konstrukcja pozwala na wielokrotne cykle otwierania i zamykania. DIANA NACHIO Zamki zoferty rmy SAS. FOT. ARCHIWUM


NowoÊç AMANN: Rasant Oxella Nowe rozwiàzanie dla gruboÊci: 11, 15, 20, 25, 30, 35 W dà˝eniu do perfekcji

Tradycyjny produkt przysz∏oÊci Po∏àczenie dwóch znamienitych, tradycyjnych marek wykreowa∏o nowy produkt wysokiej jakoÊci: Rasant + Oxella ∏àczà si´ tworzàc Rasant-Oxella.

Doskona∏a wytrzyma∏oÊç + szlachetny wyglàd Rasant-Oxella – idealny sojusz dla szwu. Konstrukcja rdzeniowa z poliestrowym rdzeniem (*) i bawe∏nianym oplotem, najwy˝szej jakoÊci surowce oraz specjalne wykoƒczenie glacé tworzà produkt o doskona∏ych w∏aÊciwoÊciach mechanicznych i eleganckiej optyce.

SpójnoÊç Kody kolorystyczne nici Rasant-Oxella sà teraz kompatybilne z kodami nici Rasant, Saba, Sabatex i Serafil, co znacznie u∏atwia prac´ z wieloma artyku∏ami.

Komfort u˝ytkowania Koncepcja wysoko wydajnych, nowoczeÊnie zaprojektowanych nawojów king spool wyklucza jakiekolwiek straty produktu oraz skutecznie zabezpiecza przed zsuwaniem si´ warstw nici

Pasuje! Kod

Nazwa

10030

Rasant-Oxella 11 1100 m FS

10035

Rasant-Oxella 15 1400 m FS

10040

Rasant-Oxella 20 2000 m FS

10046

Rasant-Oxella 25 2750 m FS

10048

Rasant-Oxella 30* 2500 m FS

11042

Rasant-Oxella 35 4000 m FS * Rasant-Oxella 30 – poliamidowy rdzeƒ/bawe∏niany oplot

AMANN Sp. z o.o. · ul. ¸àkowa 11 · 90-562 ¸ódê tel. +48/42/640 36 80 · fax +48/42/640 36 81 · www.amann.pl


18

tapicerowane

meble.pl

|

materiay

tapicerskie

W 100% ekologiczne Wzrasta wiadomo ekologiczna polskich przedsibiorców. Zarówno podczas produkcji wóknin wysokopuszystych, wykorzystywanych jako warstwy wycieajco-zmikczajce wmeblach tapicerowanych, jak iwóknin igowanych, stosowanych do ochrony ipokrycia zewntrznych iwewntrznych elementów mebli, respektowane s zasady ochrony rodowiska.

Igowane ikalandrowane wókniny „Comtess” zoferty IMP Comfort powstay na bazie wókna PP i/lub PET. Doskonae parametry mechaniczne oraz estetyczne czyni je idealnym materiaem do ochrony ipokrycia zewntrznych iwewntrznych elementów sof. Wysoka wytrzymao na rozciganie, wpoczeniu znisk gramatur, pozwala klientom zastpowa t wóknin inne materiay np. spunbond. Zakres gramatur: 80-120 gr/m²; szerokoci: 1-6 m; kolory: szary, czarny, biay, be.

Wókniny wysokopuszyste meblowe oferowane przez rm Molga wytwarzane s w100% zsyntetycznych wókien poliestrowych, które poddawane s obróbce termicznej. Charakteryzuj si du elastycznoci oraz mikkoci, dlatego idealnie nadaje si do wypenienia proli wmeblach oraz jako warstwa wycieajco zmikczajca.

B

utelka z plastiku, o  popularnej nazwie PET, stała się kłopotliwym odpadem XXI wieku i to nie tylko w  Polsce. Są jednak firmy, w  których recycling stał się obowiązującym trendem. Nasza produkcja bazuje na płatkach PET pozyskiwanych z  poużytkowych butelek PET –  informuje Sławomir Maciątek, zastępca dyrektora handlowego w  firmie IMP Comfort. – W ten sposób, w ramach spółek Grupy IMP, zamknęliśmy cykl produkcji –  od butelki PET do szerokiej oferty włóknin. Kontrolujemy cały proces produkcyjny: od surowca do goto-

Oferowana przez rm IMP Comfort wóknina puszysta „Ovata” to materia lekki, puszysty imikki, dobrze zachowuje ksztat, ma waciwoci izolacyjne iltracyjne. Produkowana jest wszerokociach do 3,2 m izakresie gramatur od 45 do 1.200 g/m2 istosowana wmeblarstwie jako materia wypeniajcy wprodukcji mebli tapicerowanych oraz jako wkady wycieajce.

wego produktu, co daje nam niezwykłą możliwość kształtowania końcowych parametrów włókniny. Włókniny wysokopuszyste o nazwie handlowej „Ovata” produkowane są w  firmie IMP Comfort z włókien poliestrowych. Wykorzystuje się je w przemyśle meblowym jako warstwy wyściełająco-zmiękczające w  meblach tapicerowanych i materacach, a także jako wypełnienia poduszek i  kołder. Nadają one meblom tapicerowanym miękkość i puszystość podnosząc komfort użytkowania. Mają własności antyalergiczne.

Na polskim rynku funkcjonuje znacznie więcej firm mogących się poszczycić działalnością proekologiczną, kolejną jest firma Molga. Można powiedzieć, iż jesteśmy bardzo ekologiczni, gdyż włókniny, które wytwarzamy są w 100% syntetyczne, a ich produkcja nie wytwarza żadnych zanieczyszczeń – zapewnia Andrzej Molga z firmy Molga. – Jedyne naturalne materiały stosowane do produkcji mebli tapicerowanych to drewniany stelaż i materiał wierzchni. ANNA ANDREJCZUK FOT. ARCHIWUM


advertorial

|

tapicerowane

meble.pl

Amanda: nici ztradycjami Fabryka Nici Amanda powstaa w1989r., jako pierwsza wPolsce prywatna rma zajmujca si produkcj nici. Aktualnie, dziki wdraaniu coraz to nowych technologii, jest nowoczesn fabryk speniajc kade wymagania klientów.

Arena jest nici wytworzon zpoliestru citego poprzez skrcanie dwóch lub wicej przdz pojedynczych. Wwyniku tego procesu osiga si: polepszenie równomiernoci nici, gruboci nici oraz ich waciwoci mechanicznych takich jak wytrzymao na rozciganie, wyduenie. Poprzez zastosowanie wtechnologii wyka czania nici specjalistycznych rodków chemicznych uzyskuje si jej nienagann szwalno. Ten rodzaj nici króluje przede wszystkim wprzemyle odzieowym, ale Arena 30 jest zpowodzeniem wykorzystywania przez producentów tapicerki meblowej.

Mars jest nici poliestrow wykonan zwókien cigych opodwyszonym stopniu wytrzymaoci na zrywanie. Dziki zastosowaniu specjalnego rodzaju chemicznego wyko czenia charakteryzuje si bardzo wysok odpornoci na cieranie oraz na oddziaywanie czynników zewntrznych (woda, kurz, oleje). Znakomite waciwoci szwalne inieznaczny, charakterystyczny poysk zapewniaj elegancki wygld szwu wszdzie tam, gdzie zostanie zastosowana. Wprodukcji mebli tapicerowanych wykorzystywane s nici Mars 40, 40N, 20, 15 oraz 10.

Ester jest nici, która skada si zrdzenia poliestru cigego, otoczonego wóknem zpoliestru citego. Nitka ta wyrónia si sporód innych nici poliestrowych równomiernoci, bardzo wysok wytrzymaoci na zerwanie, doskona odpornoci na temperatur ichemikalia. Tapicerzy sigaj po Ester 40, 36 oraz 20.

Polico jest nici zbudowan zpoliestrowego rdzenia ibawenianego oplotu. Wykorzystywana jest wszdzie tam, gdzie szwy musz by bardzo wytrzymae ijednoczenie estetyczne. Przy produkcji mebli tapicerowanych s uywane Polico 40 i36. Zkolei wprodukcji mebli ogrodowych znajduje zastosowanie ni Polico HFB, polecana wszdzie tam, gdzie zastosowane s materiay zdodatkiem wókien bawenianych. Polico HFB dostpna jest wgrubociach 80, 60, 36, 40 i20, jej parametry techniczne s identyczne jak nici Polico.

Fabryka Nici Amanda sp. zo.o. | 66-100 Sulechów | ul. ochowska 4 | tel. +48 68 385 07 16 | fax +48 68 385 07 15

19


20

tapicerowane

meble.pl

|

materiay

tapicerskie

Inteligentnie

DOPASOWANE „Rasant-Oxella 30” to innowacyjna ni rdzeniowa poliamidowa zoplotem bawenianym przeznaczona do szycia tapicerki skórzanej. Oferta rmy Amann.

„Seral” rmy Amann jest nici wyprodukowan ze stabilnych, odpornych na zmczenie ibardzo wytrzymaych cigych wókien poliestrowych.

Coraz wiksza liczba dostawców nici do produkcji mebli tapicerowanych zdaje sobie spraw, e powinny by one dostosowane nie tylko do rodzaju szytego materiau. Równie wana jest idealna zgodno zcaym procesem technologicznym. Stworzone specjalnie do szycia skóry nici „Coats Terko Satin” rmy Coats.

J

uż od dawna klientom doradzają w tym zakresie przedstawiciele firmy Amann. Przedsiębiorstwo nie tylko wprowadza nowe produkty, poszukuje nowych odbiorców, ale przede wszystkim odpowiedzialnie podchodzi do współpracy i  obsługi klientów. Przedstawiciele firmy Ariadna są świadomi faktu, że produkcja mebli tapicerowanych jest skomplikowanym i  wysoce zautomatyzowanym procesem. Stosuje się w nim cały szereg surowców i półfabrykatów, po to, aby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy. Firma Faro, która jest generalnym przedstawicielem włoskiej marki Cucirini Tre Stelle, podkreśla, że od jakości nici zależy wygląd produktu, przebieg procesu szycia oraz wydajność produkcji. Poszukiwane są więc ciągle nowe rozwiązania, aby sprostać oczekiwaniom klientów

Nici zoferty rmy Faro.

i zapewnić im optymalne warunki szwalnicze. Firma Coats, podkreślając swoje atuty, zwraca uwagę na to, że bogatemu wyborowi kolorystyki nici towarzyszy możliwość optymalnego dopasowania surowca do rodzaju stosowanych tkanin, maszyn i technologii.

DOBRE PARAMETRY. Wśród szerokiego asortymentu nici szwalniczych firmy Amann warto zwrócić uwagę m.in. na „Rasant-Oxella 30” i „Serafil”. „Rasant-Oxella 30” to innowacyjna nić rdzeniowa poliamidowa z  oplotem bawełnianym przeznaczona do szycia tapicerki skórzanej. Rdzeń poliamidowy cechuje się dużo większą elastycznością niż poliestrowy odpowiednik. Z  tego względu zapewnia najlepsze parametry szwu oraz odpowiednią elastyczność w  miejscach, gdzie występują największe naprężenia. Dzięki oplotowi z wysoko jakościowej bawełny nić odznacza się bardzo dobrą odpornością termiczną. W ten sposób chroni skórę przed przecięciem spowodowanym działaniem nagrzanej igły. Ponadto, „Rasant-Oxel-

Q

la 30” cechuje wytrzymałość na zrywanie, trwałość wybarwienia i powtarzalność kolorystyczna a  także gładkość i  szlachetny połysk. Nić ta dostępna jest także w innych grubościach: 11, 15, 20, 25, 35. Z kolei „Serafil” firmy Amann to nić wyprodukowana ze stabilnych, odpornych na zmęczenie i  niezwykle wytrzymałych ciągłych włókien poliestrowych. Do ozdobnych ściegów stębnowych wykonywanych na skórach zalecane są grubości 10, 15 lub 20. Nić „Serafil” w przeciwieństwie do innych nici tego typu posiada dodatkową apreturę zapewniającą większy połysk. Cechuje ją również wysoka wytrzymałość na zrywanie i ścieranie, dobra odporność na światło i  warunki atmosferyczne. Są to cechy niezwykle ważne w  przypadku szwów dekoracyjnych. Firma Faro wychodzi z założenia, że właściwie dobrane nici to korzyść zarówno dla producenta, handlowca oraz użytkownika. Jej przedstawiciele podkreślają, że nici stosowane w meblarstwie muszą spełniać odpowiednio wysokie warunki wytrzymałościowe. O  dobrym doborze nici używanych w  produkcji mebli tapicerowanych


materiay

decyduje struktura i wykończenie tkaniny obiciowej oraz rodzaj operacji technologicznej przy której mają być wykorzystane. Jednocześnie zwracają uwagę, na kilka produktów z  oferty. Są to m.in. nici „Koresin”. Dostępne są w  grubościach: 25, 35, 50, 75, 120, 150. „Koresin” jest nicią rdzeniową. Składa się w 100% z poliestru. Wykonana jest z mocnych włókien i charakteryzuje się wytrzymałością na zrywanie i ścieranie. Gwarantuje również wykonanie delikatnych i gładkich szwów. Kolejnym produktem polecanym przez firmę Faro a  stosowanym przez producentów mebli są nici rdzeniowe w  oplocie bawełnianym „Terking”. Dostępne są w  grubościach: 30, 35, 50, 75, 120. To nici, które łączą w sobie zalety charakteryzującego się wysoką wytrzymałością poliestru i  doskonałymi właściwościami szwalniczymi bawełny. W ofercie firmy Faro znajdują się również nici teksturowane „Texpol”. Dostępne grubości to: 100, 120, 200, 300. Wykonane są z przędzy poliestrowej teksturowanej i charakteryzują się wysoką elastycznością. Przeznaczone są do ściegów overlockowych i wykończenia tkanin. W  meblarstwie stosowane są również nici z poliestru ciągłego „Soten” (dostępne grubości: 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 180, 240). Wykonane są z wytrzymałych i odpornych na zrywanie ciągłych włókien poliestrowych.

PENY PAKIET. Firma Ariadna oferuje pełny pakiet nici, które z powodzeniem mogą być stosowane w  każdej operacji szwalniczej przewidzianej w procesie produkcji mebli. W  zależności od upodobań producenta i  efektu końcowego, do szycia zasadniczego przedsiębiorstwo poleca dwa rodzaje nici: „Arytyn” i „Tytan”. „Arytyn” są nićmi rdzeniowymi. Ich rdzeń złożony jest z licznych multifilamentów i  opleciony jest włóknami ciętymi. Charakteryzuje je wysoka wytrzymałość na rozrywanie i bardzo dobra szwalność. Nici te nadają się do każdego rodzaju szwu. Ważną informacją dla producentów będzie to, że szwy wykonane nićmi „Artyn” układają się równo i  bez przeprężeń. Wyglądem przypominają szwy szyte nićmi bawełnianymi. Kolory są odporne na działanie światła. Ich lekko matowy wygląd powoduje, że doskonale komponują się z materiałami obiciowymi. Jak zaznacza producent, nici „Artyn” doskonale sprawdzą się zarówno w  szyciu skóry naturalnej, sztucznej oraz pokrowców z tkanin. Oferta kolorystyczna to 326 kolorów podstawowych oraz wybarwienia na zamówienie klienta. Nici „Tytan” firmy Ariadna zbudowane są z  polie-

tapicerskie

strowych włókien ciągłych. Charakteryzują się dużą wytrzymałością na zrywanie przy relatywnie małym przekroju poprzecznym. Ich cechą charakterystyczną jest niskie wydłużenie, stabilność skrętu i odporność na tarcie. Polecane są szczególnie do szycia mebli skórzanych oraz pokryć z  grubych tkanin, a  także do wykonywania szwów ozdobnych. Na nici „Tytan” mogą zwrócić uwagę szczególnie ci producenci, którym zależy na idealnie gładkim ściegu. Szew wykonany nićmi „Tytan” charakteryzuje się lekkim połyskiem. Oferta kolorystyczna to 118 kolorów podstawowych oraz wybarwienia na zamówienie klienta. Przedstawiciele firmy Coats są dumni z tradycji ciągłego wprowadzania innowacji w zakresie dostępnych nici, technologii barwienia i  procesu produkcyjnego. Do zastosowania w  meblach polecane są nici: „Coats Epic”, „Coats Dual Duty”, „Coats Gral”, „Coats Gramax”. Nici „Coats Epic” składają się z poliestrowego rdzenia oraz oplotu z poliestrowych włókien ciętych. Dzięki temu posiadają odpowiednie parametry wytrzymałościowe i wizualne do wykonania szwów konstrukcyjnych oraz ozdob-

|

tapicerowane

meble.pl

nych. Do produkcji mebli w szczególności polecane są tkt 30, 40 i 50 z 12 istniejących grubości. Nici dostępne są w 480 standardowych kolorach, a  na życzenie klienta w  kolorach specjalnych. Nici „Coats Dual Duty” tkt 25 i  30 są produktami o  bardzo wysokiej wytrzymałości. Jest ona rezultatem zastosowania rdzenia z poliestrowego włókna ciągłego oraz oplotu z naturalnych bawełnianych włókien gwarantujących bardzo dobrą szwalność i  atrakcyjny wygląd oraz zabezpieczających rdzeń przed wysoką temperaturą w  procesie szycia. Nici dostępne są w  480 standardowych kolorach. Nici z  poliestru ciągłego „Coats Gral” dostępne są w 15 grubościach, choć w  produkcji mebli najczęściej spotykane są tkt 10, 20 oraz 40. Komponenty te znajdują zastosowanie w szwach konstrukcyjnych. Najgrubsze z nici tworzą wyjątkowej jakości szwy ozdobne. Oferta obejmuje 197 odcieni standardowych z możliwością stworzenia odcieni specjalnych. Do zadań specjalnych można wybrać nici z  wykończeniem wodoodpornym. DIANA NACHIO FOT. ARCHIWUM

Nici „Tytan” rmy Ariadna zbudowane s zpoliestrowych wókien cigych.

Q

Nici „Coats Gral” rmy Coats wykonane s zpoliestru cigego idostpne w15 grubo ciach.

Szwy z nici „Artyn” rmy Ariadna ukadaj si równo, bez przepre iwygldem przypominaj szwy szyte ni mi bawenianymi.

21


22

tapicerowane

meble.pl

|

advertorial

Woska jako do polskich mebli Oferowane przez rm Faro zTorunia nici woskiej marki Cucirini Tre Stelle charakteryzuj dua wytrzymao mechaniczna oraz moliwo uzyskania wysokiej jakoci szwów. Zmyl okompleksowej propozycji dla producentów mebli tapicerowanych toru ska rma wprowadzia niedawno do sprzeday take zamki byskawiczne woskiej rmy Zipperr.

N

ici Cucirini Tre Stelle przeznaczone są do szycia tekstyliów, tkanin i skór. Absolutnym hitem, także na polskim rynku, są nici z serii „Koresin 35”, dedykowane branży meblarskiej, ale także odzieżowej. Uznanie klientów wzbudziły zwłaszcza ich wyjątkowa wytrzymałość na zrywanie i ścieranie oraz uzyskanie nadzwyczaj gładkich szwów. „Koresin” to seria nici rdzeniowych produkowanych z poliestru. Są to nici grube (25, 35, 50, 75, 120 i 150) do stosowania na automatach stebnujących.

Do nici rdzeniowych zaliczają się także nici „Terking” w oplocie bawełnianym, o grubościach 30, 35, 50, 75, 120. Duża wytrzymałość oraz wielostronne zastosowanie to cechy, którymi przekonały do siebie wielu tapicerów. Wysoką jakość szwów oraz dużą wydajność produkcji zapewniło im połączenie poliestrowego rdzenia z oplotem z bawełny. Cucirini Tre Stelle oferuje tapicerom także nici z serii „Soten” (o grubości 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 180 oraz 240), wykona-

ne z odpornych na zrywanie ciągłych włókien poliestrowych. Nicie te przeznaczone są przede wszystkim do szycia grubych tkanin oraz skór. Poza wymienionymi nićmi Faro poleca także wyjątkowo odporne na zrywanie ciągłych włókien nici poliamidowe, a ponadto nici teksturowane z serii „Texpol”, wykonane z przędzy poliestrowej teksturowanej (przeznaczone są do obrzucania oraz wykończenia tkanin i ściegów owerlokowych; dostępne grubości to: 100, 200 i 300) oraz nici w 100% bawełniane. Toruńska firma jest ponadto wyłącznym dystrybutorem zamków błyskawicznych włoskiej firmy Zipperr. Dostępna w Polsce oferta obejmuje m.in. zamki spiralne, kostkowe, metalowe i  plastikowe, a  także taśmy zamkowe w  bogatej kolorystyce i z szerokim asortymentem zawieszek. Wszystkie te produkty odznaczają się wysoką jakością, potwierdzoną odpowiednimi atestami i certyfikatami.

Firma Handlowa Faro 87-100 Toru ul. Boboli 66 tel./fax +48 56 660 36 86 biuro@rmafaro.com

www.rmafaro.com


advertorial

|

tapicerowane

meble.pl

Miliard nakrtek bez reklamacji Karen sp.j. oferuje nakrtki kowe (okrelane inaczej jako nakrtki pazurkowe, t-nut) imaszyny do ich nabijania japoskiej rmy Nagayama, wiatowego lidera wprodukcji nakrtek do nabijania maszynowego.

W

ażne podkreślenia jest to, że słowo „lider” oznacza kwestie ilościowe, ale przede wszystkim jakościowe! W ciągu 11 lat współpracy z firmą Nagayama sprzedaliśmy około miliarda nakrętek, nie mając reklamacji nawet na jedną. Tymczasem kupując od innych firm w  Europie (też w Polsce), nigdy nie można mieć pewności, jakiego producenta nakrętki się dostanie –  dotyczy to zarówno nakrętek do nabijania ręcznego, jak i maszynowego. W  zasadzie każdy z  naszych klientów miał „przygody” z  nakrętkami kłowymi –  najczęstsze problemy to: źle wykonany gwint, nakrętki zrywające się przy wkręcaniu śruby (dotyczy to zarówno nakrętek do nabijania ręcznego, jak i maszynowego) oraz zacinanie się w prowadnicy maszyn do nabijania

(dotyczy to posiadaczy maszyn do nabijania nakrętek). Wreszcie, nakrętki Nagayama nie odbiegają cenowo od konkurencji, oferując jakość, której nie jest w stanie sprostać żaden inny producent. Nakrętki maszynowe oferowane są w  dwóch typach: zwykłe oraz nitowane (jedno uderzenie umieszcza nakrętkę w  otworze oraz nituje ją z  drugiej strony materiału –  rozwiązanie najlepsze z  możliwych, trwale umieszczające nakrętkę w materiale, bez konieczności dodatkowego zabezpieczania).

PRZEWAGA MASZYN NAD NABIJANIEM RCZNYM TO: 1. Wzrost wydajności produkcji – zastosowanie maszyny przy nabijaniu nakrę-

tek kłowych pozwala na przyspieszenie lub zwiększenie produkcji. 2. Redukcja kosztów – zastosowanie maszyny pozwala na obniżenie kosztów pracy związanych z nabijaniem nakrętek kłowych; nie jest konieczne stosowanie kartonowych podkładek oraz zabezpieczające przyszywanie kołnierzy nakrętek. 3. Poprawa jakości – zastosowanie maszyny do nabijania nakrętek kłowych pozwala uniknąć niewłaściwego nabicia. 4. Niskie koszty inwestycji – cena maszyny pozwala na inwestycje nawet w niewielkich zakładach. 5. Bardzo prosta instalacja – tylko źródło prądu 230 V i sprężone powietrze.

23


24

tapicerowane

meble.pl

|

materiay

tapicerskie

Na mikko

INA TWARDO

Nie od dzi wiadomo, e gusta klientów na pónocy Europy, na Pówyspie Skandynawskim iw sonecznej Italii –niczym si nie róni –i Skandynawowie, iWosi preferuj mikkie meble. Zkolei Polacy iNiemcy hoduj zasadzie: twarde pianki, ale pianki iwybieraj twardsze siedziska mebli tapicerowanych.

Pianka „Viscor” –produkt Malborskich Zakadów Chemicznych Organika –cechuje si ma elastycznoci, która zapewnia optymalne dopasowanie do ksztatów ciaa, redukcj nacisku, przynosi take ulg zmczonym miniom.

A

bstrahując od aktualnych gustów poszczególnych narodowości, producenci pianek spodziewają się, że w przyszłości popularność może zdobyć również konstrukcja sandwichowa, polegająca na łączeniu ze sobą gatunków o różnych gęstościach. Na razie jednak królują pianki wysokoelastyczne, a tuż za nimi uplasowały się pianki termoelastyczne.

RYNKOWE TRENDY. Producenci mebli pytają głównie o twardość – wyjawia Iwona Wit-Świątkowska, specjalista ds. produktu w  Malborskich Zakładach Chemicznych Organika. – Na różnych rynkach klienci są przyzwyczajeni do różnego rodzaju komfortu. Przykładowo w Skandynawii, czy we Włoszech preferowane są meble miękkie, z  kolei na rynku niemieckim i  polskim siedziska twarde. Iwona Wit-Świątkowska twierdzi, że obserwując obecne trendy na rynku meblarskim można zauważyć, że na popularności zdecydowanie zyskują pianki termoelastyczne. Jej zdaniem, dotychczas stoso-

Q

wane głównie jako materiał do materacy, coraz częściej wykorzystywane są do produkcji komfortowych mebli. Malborskie Zakłady Chemiczne Organika, jako jedno z nielicznych polskich przedsiębiorstw, podjęło się opracowania własnej technologii produkcji tej pianki, wprowadzając do oferty piankę o nazwie „Viscor” – mówi Iwona Wit-Świątkowska. –  Jej podstawową cechą jest mała elastyczność, dzięki której pianka dostosowuje się do kształtów ciała, zapewniając podparcie tam, gdzie jest to potrzebne. W opinii Iwony Wit-Świątkowskiej najbardziej popularne są pianki standardowe i wysokoelastyczne, o różnym przekroju gęstości i  twardości. Zarówno pianki T, W sierpniu br. zapytalimy internautów korzystajcych zportalu meble.pl oto, jak wanym kryterium przy zakupie mebla tapicerowanego jest jego wygoda. Zdecydowana wikszo respondentów, a 82%, odpowiedziaa, e jest to decydujcy czynnik. Wopinii 9% ankietowanych wygoda jest kryterium drugorzdnym. Identyczny wynik (take 9%) pojawi si przy odpowiedzi: „nieistotnym”.

jak i HR idealnie nadają się do produkcji praktycznie wszystkich elementów mebli –  siedziska, leżyska, podłokietniki, oparcia itd. Do produkcji komfortowych mebli i  materacy coraz częściej wybierana jest pianka „Viscor” – oznajmia Iwona Wit-Świątkowska. Czołowy producent poliuretanów elastycznych, firma Ciech Pianki, wdrożyła i wprowadziła do oferty pianki wysokoelastyczne trudnopalne o bardzo dobrych właściwościach fizykochemicznych i oznaczeniu „R-3025” i „R-3030”. Są to pianki siedziskowe o podwyższonych parametrach komfortu i wytrzymałości, przeznaczone głównie do mebli tapicerowanych, dedykowanych na rynek brytyjski, spełniające wyśrubowane normy palności materiałów używanych do produkcji mebli, dopuszczonych do sprzedaży w Wielkiej Brytanii, zawartych w normie BS 5852: Part 2: 1982 –  informuje Tomasz Różański, starszy specjalista ds. handlu i marketingu w firmie Ciech Pianki. – W odróżnieniu od powszechnych w  Polsce pianek typu CMHR, do ich produkcji nie stosuje się stałych uniepalniaczy, które w znaczący sposób pogarszają zarówno wytrzymałość, jak i  komfort pianek, a  tym samym produkowanych z nich mebli. Z obserwacji przedstawicieli firmy PCC Rokita wynika, że w ostatnich latach świadomość o  potrzebie komfortu snu znacznie wzrosła, co spowodowało zwiększenie zapotrzebowania na piany HR i  viskoelastyczne. Znamienne jest, że w Polsce udział materacy typu HR i Visco w  całości rynku wzrósł w  kilka lat z  10% do ponad 30%. Trend jest nadal mocno wzrostowy. W Eunieistotnym 9%

drugorzędnym 9%

decydującym 82%


materiay

ropie Zachodniej są kraje, gdzie udział tego typu pian sięga 40% i więcej. Aby zaspokoić popyt na piankę wysokoodbojną, firma PCC Rokita opracowała i  produkuje nowatorski rodzaj poliolu typu HR. Poliole marki Rokopol iPol odniosły szybki sukces i są eksportowane na cały świat. Podobnie przedstawia się sytuacja linii produktów do pian „z pamięcią” – Rokopol vTec. Stały się one na tyle popularne, że znajdują już zastosowanie w produkcji materacy w Polsce, Europie Zachodniej, Ameryce, Australii, Indiach i innych krajach. Q OCZEKIWANIA KLIENTÓW. Ostatnio Organika wprowadziła do oferty piankę „T-28280” –  jest to druga, po „T-40375”, elastyczna pianka o  niezwykle wysokiej twardości. Oba wymienione gatunki sprawdzają się bardzo dobrze, gdy w  konstrukcji mebla nie możemy sobie pozwolić na dużą grubość formatki –  wyjaśnia przedstawicielka Organiki. – Pianki te stosuje się także w ekskluzywnych wyłożeniach na meble ogrodowe oraz przy produkcji krzeseł. Wymienione powyżej produkty, to tylko niektóre z  nowości. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem kolejnych gatunków pianek, aby jeszcze lepiej móc odpowiedzieć na zmieniające się oczekiwania rynku. W prace badawczo-rozwojowe mocno angażuje się również firma PCC Rokita – to od lat jedyny polski producent polioli. Poliole są głównym surowcem do produkcji pianki poliuretanowej wykorzystywanej m.in. w przemyśle meblarskim. Firma PCC Rokita swoje technologie oferuje klientom (producentom pian i  materacy) w  postaci dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb polioli oraz gotowych rozwiązań produkcyjnych (tzw. formulacji). Innowacje i serwis to główne zalety polskiej firmy. W opinii przedstawicieli firmy PCC Rokita, wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa o  wpływie snu na zdrowie fizyczne i  psychiczne, pojawiło się zapotrzebowanie na materace o  właściwościach zapewniających odpowiedni komfort. Powszechnie wyróżnia się dwie podstawowe grupy pian komfortowych. Jedną z  nich są wysokoodbojne (inaczej piany typu HR) –  dające odpowiednie wsparcie poszczególnym częściom ciała tak, aby komfort wypoczynku był jak najwyższy. Druga grupa to piany „z pamięcią” (inaczej viskoelastyczne) –  dopasowujące się do kształtu ciała, również zaprojektowane dla celów osiągnięcia maksymalnego komfortu. Wybór pomiędzy wyżej wymienionymi technologiami zależy od różnych

tapicerskie

czynników, jakkolwiek subiektywne preferencje mają zasadnicze znaczenie. Potwierdzeniem tego, że gusta i wymagania użytkowników są niezwykle istotne, są słowa Tomasza Różańskiego. Ze względu na oczekiwania klientów, parametry pianek oferowanych przez firmę Ciech Pianki zostały tak dopracowane, aby spełniały wysokie standardy wyznaczone przez koncern IKEA, a określone w normach IOS-MAT – informuje Tomasz Różański. – Mimo tak wysokich wymagań, poprzez zastosowanie nowatorskich technologii, udało się uzyskać wysoki współczynnik jakości do kosztów produkcji i zaproponować klientom znacznie korzystniejsze od oryginalnych, brytyjskich odpowiedników, ceny pianek. Q NOWE TENDENCJE. Według Iwony Wit-Świątkowskiej komfort mebli można podnosić poprzez zastosowanie pianek termoelastycznych, do grupy których należy „Viscor”. Już teraz realizujemy zamówienia na sofy składające się z  wielu elementów,

|

tapicerowane

meble.pl

z których każdy musi być odpowiednio rzeźbiony – skosowany, zaokrąglany – oznajmia przedstawicielka Organiki. – Do tego potrzebny jest odpowiedni park maszynowy, wykwalifikowany zespół i doświadczenie. Organika jest do tych zmian dobrze przygotowana. Również firma PCC Rokita, mając świadomość nieustannych zmian trendów, wyznaczyła sobie dwa priorytety w  dziedzinie pianek meblowych. Pierwszym z  nich jest wytwarzanie polioli do produkcji pianek, cechujących się zmniejszeniem palności, bez użycia dodatków i  halogenów. Drugie wyzwanie to poliole wytwarzane z olejów naturalnych zapewniających wyższą trwałość i  przez szacunek dla wartości ekologicznych. Tym samym PCC Rokita chce w niedługim czasie wprowadzić na rynek nowe technologie, które przyczynią się do wzrostu komfortu snu, bezpieczeństwa i ekologii. ANNA ANDREJCZUK FOT. ARCHIWUM

W kolekcji „Bentley”, marki Etap Sofa, pianki wysokoelastyczne s stosowane zpowodu wysokiej odpornoci na zu ycie podczas u ytkowania. Pianki te cechuje bowiem wysoka elastyczno. Zastosowanie ich wmeblach zwiksza ich ywotno, pozwala na dobranie odpowiedniego komfortu do rodzaju mebla, od bardzo mikkich, do twardych. Firma Ciech Pianki, woparciu owieloletnie dowiadczenia nabyte wramach dziaalnoci wstrukturach rmy Zachem, kontynuuje dziaalno jako podmiot specjalizujcy si wprodukcji pianek owysokiej jakoci.

Firma PCC Rokita specjalizuje si wrozwoju pian, anga ujc si wprace badawczo-rozwojowe na wiatowym poziomie, którym przywieca haso: „Nowoczesna technologia wzgodzie znatur”.

25


advertorial

|

tapicerowane

meble.pl

Zelu to marka, za któr stoi ponad 100 lat dowiadcze wdziedzinie klejenia. Dowiadcze zarówno wtechnologiach ju znanych (np. kleje rozpuszczalnikowe), jak inowych (kleje wodne ihotmelty).

Zelu – solidny partner!

D

ysponowanie sprawdzonymi rozwiązaniami w klejeniu przy zastosowaniu nowych technologii pozwala pomóc klientom w  Polsce w ewolucyjnym przejściu z technologii obecnie stosowanych do rozwiązań, do których powoli będą zmuszały nas przepisy. Dlatego klienci, szukając partnera, który dostarczy wysokiej jakości klej rozpuszczalnikowy, oczekują jednocześnie wsparcia merytorycznego dotyczącego nowych technologii. Nie podnosimy w  nieskończoność liczby ciał stałych w  klejach rozpuszczalnikowych –  to ślepy zaułek, nie namawiamy wyłącznie i  natychmiast do nowych technologii. Rozwiązujemy problemy klejenia na dziś i wspieramy w rozsądnym wyborze rozwiązań na przyszłość – mówi Mariusz Kowalewski zarządzający oddziałem Zelu w Polsce

Q

KTO STOI ZA BECZK/KONTENEREM?

Parę lat temu zdecydowałem się na współpracę z Zelu właśnie ze względu na podobne podejście do biznesu i myślenie o kliencie – mówi Mariusz Kowalewski Dla klientów z branży meblarskiej istotne jest nie samo dostarczanie kleju, lecz przede wszystkim pomoc w  rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z klejeniem. Zmiany w przepisach, zmienne wymagania odbiorców ostatecznych, walka o ja-

kość, częste zmiany materiałów do klejenia – to wszystko powoduje, że nie wystarcza już technologom i  szefom produkcji kupowanie kleju „z katalogu”. Coraz częściej partnerem w  rozmowie nie jest przedstawiciel handlowy, lecz specjalista techniczny, którego zadaniem jest określenie aktualnych potrzeb klienta, dopasowanie do posiadanego parku maszyn i wybór odpowiedniego rozwiązania. W Polsce Zelu to zespół doradców technicznych i  biuro obsługi klienta, z  kolei w  Niemczech –  nowoczesny zakład produkcyjny, dział badania i  rozwoju, a  także logistyka. Kiedy rozpoczynaliśmy działalność w Polsce rynek wydawał się zamknięty i poukładany – kilku dużych dostawców, z rozbudowanymi działami sprzedaży i  marketingu, z  drugiej strony –  dostawcy bardzo taniego kleju. Okazuje się, że płaska struktura, umożliwiająca obniżenie kosztów i  wysokiej jakości produkt, to polityka, która idealnie wstrzeliła się w potrzeby rynku – mówi Mariusz Kowalewski. Koledzy z Zelu rozumieją konieczność takiego podejścia do klienta. Podporządkowana temu jest cała struktura i  polityka firmy. W  centrali ponad 60% załogi stanowi dział badania i  rozwoju –  chemicy, technolodzy –  którzy pracują zarówno nad rozwijaniem dotychczasowych technologii, jak i  przede wszystkim rozwiązują bieżące potrzeby klienta – dodaje Mariusz Kowalewski. – Nasi che-

micy pracują w laboratoriach i  równie często są u klientów na produkcji, sprawdzając w praktyce zastosowanie klejów. Q CZY DOBRY KLEJ MOE BY TANI? Sam klej nie, jednak dobrze dobrane rozwiązanie najczęściej pozwala zaoszczędzić nawet 10% rocznych kosztów. Tutaj sprawdza się analogia do wizyty u lekarza rodzinnego: dobrze zdiagnozowany klient, którego znamy od dłuższego czasu, znamy jego historię choroby, warunki, w jakich pracuje itd. może otrzymać lek wysokiej jakości. Dlatego zamiast odpowiadać na pytania, ile kosztuje klej, wiedząc jak ważne są dla klientów koszty i  jakość ich finalnego produktu, pojawiamy się w  zakładach. Po tych wizytach okazuje się, że zaproponowane przez nas rozwiązanie daje w końcowym efekcie wymierną korzyść dla klienta! Takie podejście do pracy owocuje. Większość osób w  branży zna się, poczta pantoflowa działa i  dlatego w  ciągu ostatnich 2 lat zapracowaliśmy na wizerunek solidnego partnera. Obsługujemy już pokaźną część rynku meblarskiego w  Polsce. Nie mamy może ambicji, aby być największa firmą w  Polsce. Mamy jednak ambicje, aby każdy, kto szuka sprawdzonych rozwiązań, wysokiej jakości, solidnej obsługi mógł powiedzieć: „Zelu to idealny partner dla naszej firmy”! – konkluduje Mariusz Kowalewski.

Zelu Technology Oddzia Polska | 61-768 Pozna | ul. Zamkowa 5/3 | mob. +48 504 009 505, +48 604 062 900 kkowalewski.technology@gmail.com, mkowalewski.zelu@gmail.com

27


28

tapicerowane

meble.pl

|

materiay

tapicerskie

Przetestowane do granic

WYTRZYMAOCI

Przez wiele lat, ze wzgldu na wymagajcy charakter klejów dyspersyjnych, ustpoway one pola klejom rozpuszczalnikowym. Teraz role mog si odwróci. Jednak zanim do tego dojdzie –przed klejami wodnymi najtrudniejszy egzamin zwytrzymaoci. Nowy pistolet dedykowany dwuskadnikowym klejom wodnym to propozycja rmy Saba Polska.

Z

miany w świadomości klientów dotyczące bezpieczeństwa i  ekologii mają bezpośrednie przełożenie na podaż klejów wodnych i  to w  najbliższych latach będzie stanowić powód do tworzenia i  wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze.

WYSOKIE WYMAGANIA. Firma Bochemia jest producentem klejów dyspersyjnych całkowicie ekologicznych, tzw. wodnych, oferowanych pod nazwą „Waterkol”. W grupie tej znajdują się m.in. dwie marki: MT i MTS. Kleje te, produkowane na bazie dyspersji polichloroprenowych i  akrylowych, przeznaczone są do łączenia pianek poliuretanowych ze sobą oraz w  kombinacji z tkaninami, włókninami, sklejką, płytą wiórową, pianką lateksową, jutą, wełną mineralną. Z opinii przedstawicieli firmy Bochemia wynika, iż długi okres rozwoju technologii produkcji klejów wodnych wynikał z trudności z uzyskaniem szybkiego czasu

Q

Klej dyspersyjny „Waterkol MT” rmy Bochemia.

wiązania i wysokiej wytrzymałości spoiny klejowej. Główną przyczyną było wolne, w stosunku do rozpuszczalników, odparowywanie wody. Kleje wodne są grupą produktów wymagającą bardzo dużej precyzji technologicznej –  wyjaśnia Dariusz Górny, doradca techniczny w  firmie Saba Polska. –  O ile opracowanie receptury kleju wodnego jest wyjątkowo trudne, to sam proces jej wdrażania i testowania w różnych warunkach stosowania, w  odniesieniu do różnych materiałów i metod aplikacji, jest już procesem dużo bardziej złożonym i czasochłonnym niż przy klejach rozpuszczalnikowych. Jak przyznaje Dariusz Górny, trzy najpoważniejsze problemy związane z  klejami wodnymi to termin ich przydatności, transportowanie oraz składowanie. Wszystkie

wymienione powyżej kwestie wymagają pracochłonnych i bardzo dokładnych prób, które często trwają nawet ponad pół roku – oznajmia Dariusz Górny. Zwraca on również uwagę na fakt, iż przy jednoczesnym rozchwianiu rynku surowców utrzymanie stabilności, będące dla klientów priorytetem, jest szczególnie istotne. Nie bez znaczenia jest podaż wynikająca ze zmiany świadomości klientów. To oni właśnie, w  dużej mierze, narzucają od jakiegoś czasu szybkie tempo rozwoju i innowacji w obszarze klejów wodnych, oczekując coraz lepszych i  wydajniejszych produktów lub rezygnując na ich rzecz ze stosowania klejów rozpuszczalnikowych –  argumentuje doradca techniczny w  firmie Saba Polska. Zdaniem Justyny Trznadel, kierownik laboratorium w  Zakładach Chemicznych Anser, długi okres rozwoju technologii klejów wodnych dla przemysłu mebli tapicerowanych wynikał z  przyzwyczajenia rynku, w szczególności małych zakładów, do klejów rozpuszczalnikowych. Nie bez znaczenia była również wyższa w stosunku do klejów rozpuszczalnikowych cena, a  co za tym idzie –  brak konkurencyjności. Trudności były spowodowane również niewielką liczbą producentów surowców i  relatywnie drogim sprzętem do aplikacji klejów.

Q BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE. Dariusz Górny przekonuje, że przy gwarantowanej jakości i wydajności niepodważalną zaletą stosowania klejów wodnych jest bezpieczeństwo i  higiena pracy. Ma to swoje bezpośrednie przełożenie nie tylko na zdrowie pracowników, ale również znaczenie stricte ekonomiczne –  mówi przedstawiciel firmy Saba Polska, by po chwili dodać: począwszy od przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, po niższe składki ubezpieczeniowe. Nie bez znaczenia dla naszych klientów jest też możliwość budowy systemu zapewniającego bezpieczną i ekonomiczną recyrkulację powietrza –  wyjaśnia Dariusz Górny. –  Pozwala ona zaoszczędzić niemałe kwoty pieniędzy przeznaczanych na ogrzewanie. Wszystkie te elementy mają bezpośrednie odniesienie do uregulowań zawartych w  przepisach REACH (dotyczących


materiay

tapicerskie

OD JAKIEGO CZASU KLIENCI NARZUCAJ SZYBKIE TEMPO ROZWOJU IINNOWACJI WOBSZARZE KLEJÓW WODNYCH, OCZEKUJC CORAZ LEPSZYCH IWYDAJNIEJSZYCH PRODUKTÓW LUB REZYGNUJC NA ICH RZECZ ZE STOSOWANIA KLEJÓW ROZPUSZCZALNIKOWYCH. Dariusz Górny, doradca techniczny wrmie Saba Polska. chemikaliów), których obowiązek wypełniania dotyczy nas wszystkich. A z tym z kolei wiąże się inny, równie istotny ekonomicznie walor stosowania klejów wodnych i  nowych technologii, a mianowicie możliwość pozyskania funduszy z UE wyłącznie na cele przyjazne środowisku i człowiekowi np. rozbudowę klejarni w  zakładzie produkcyjnym. Ze względu na te czynniki, kleje wodne z pewnością będą w najbliższych latach stanowić przedmiot udoskonaleń i innowacji oraz jeszcze częstszy przedmiot zapytań ze strony naszych klientów. Do zalet klejów dyspersyjnych (wodnych) typu „Waterkol”, z oferty firmy Bochemia, w  odróżnieniu od rozpuszczalnikowych, można zaliczyć to, że nie zawierają

w swoim składzie rozpuszczalników organicznych, niebezpiecznych substancji chemicznych, charakteryzują się wysoką zawartością ciał stałych, łatwością użycia, dużą wydajnością, są niepalne i  nietoksyczne. Z kolei wśród wymienianych przez Justynę Trznadel atutów dwuskładnikowych klejów wodnych pojawia się m.in.: otrzymywanie elastycznych spoin o  lepszych opornościach cieplnych, uzyskiwanie szybkiej przyczepności początkowej, jak w  przypadku użycia klejów rozpuszczalnikowych oraz brak konieczności montowania instalacji przeciwwybuchowej i  przeciwpożarowej. Ponadto urządzenia do aplikacji można czyścić wodą, a warun-

|

tapicerowane

meble.pl

ki pracy w czasie klejenia ulegają znacznej poprawie. Q CELE, WYZWANIA I PRIORYTETY. Dariusz Górny nie ma złudzeń co do tego, że kleje wodne nadal pozostają produktem wymagającym, choćby dlatego, że spełnione muszą być określone warunki transportu i  magazynowania. By zapewnić wzrost efektywności klejenia i wydajności samego kleju, szczególnie w  przypadku przejścia z  rozpuszczalnikowego na wodny, nasi klienci muszą nauczyć się nanosić klej w zupełnie inny sposób, co bardzo często wiąże się ze zmianą nawyków procesów produkcji mebli – informuje Dariusz Górny. – Przez brak stabilności na rynku surowców, produkcja kleju również wymaga większego zaangażowania, głównie ze strony naszego działu badania jakości. Natomiast priorytetem firmy Bochemia, producenta klejów dyspersyjnych (wodnych), jest dalsze prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania klejów wodnych charakteryzujących się krótkim czasem wiązania, dobrą przyczepnością i  wytrzymałością, przeznaczonych do łączenia pianek PU z trudnymi do klejenia tworzywami sztucznymi, takimi jak: polipropylen, polietylen, poliester. ANNA ANDREJCZUK FOT. ARCHIWUM

WYZWANIA STOJCE PRZED PRODUCENTAMI KLEJÓW TO SPOPULARYZOWANIE WODNYCH KLEJÓW TAPICERSKICH, EDUKACJA IAPLIKACJA KLEJÓW U PRODUCENTÓW MEBLI ORAZ OBNIANIE KOSZTÓW PRODUKCJI. Justyna Trznadel, kierownik laboratorium wZakadach Chemicznych Anser.

Nanoszenie kleju „Tapicer 2KW” rmy Anser iefekt po 40 sekundach.

„Tapicer 2KW” rmy Anser to dwuskadnikowy, szybkowicy klej tapicerski na bazie lateksu polichloroprenowego przeznaczony do klejenia materiaów uywanych wtapicerstwie: pianek PU, poliestrowych, juty, waty.

29


30

tapicerowane

meble.pl

|

konstrukcja

itechnika

Formatka bonnell zoferty rmy Herkules, zoona zpojedynczych spryn ospecjalnym ksztacie, okrelonej wysokoci, liczbie zwojów oraz rednicy zastosowanego drutu, które poczone s ze sob spiral zdrutu stalowego, tworzc jedn cao . Dziki charakterystycznej formie zmocno wcit „tali” cechuje j tzw. progresywna sprysto . Oznacza to, e przy wzrocie obcienia dynamicznie zwiksza si opór spryny, co daje uczucie swobodnego zawieszenia podczas siedzenia lub spania, aco za tym idzie wysoki komfort wypoczynku.

Nic tak

NIE ODPRA… Komfortowy wypoczynek na najwyszej jakoci meblach tapicerowanych, wktórych wykorzystano formatki sprynowe typu bonnell. Niemoliwe? Ajednak.

W

ieloletnia trwałość, swobodna cyrkulacja powietrza, komfort i przystępna cena – to tylko niektóre atuty sprężyn bonnell, które odkryto dzięki zastosowaniom w tapicerce. I tak oto formatki należą do sprawdzonych i  najbardziej znanych systemów sprężynowych wykorzystywanych w  meblach tapicerowanych i materacach.

Q CZAS NA ZMIANY. W opinii Ryszarda Kierkicza, właściciela firmy PPH Kerson, to nie przypadek, iż formatki sprężynowe bonnell niemal w 100% zastąpiły inny, wcześniej stosowany w meblach tapicerowanych system sprężynowania, tzw. szlarafię, która przy wykonywaniu wymagała dużo więcej czasu i  szczególnych zdolności manualnych pracowników podczas jej montażu. Proces wykonania sprężynowych formatek bonnell został zmechanizowany, dzięki czemu w  procesie technologicznym do minimum obniżono koszty wytworzenia formatki, co w  rezultacie dało tapicerom bardzo dobry wyrób w  przystępnej cenie –  zauważa Ryszard Kierkicz. Według niego za naj-

Formatki bonnell rmy Karen to klasyczny system sprynowy do mebli tapicerowanych. Wpoczeniu ze sprynami falistymi, tworz rozwizanie, które cieszy si najwikszym zaufaniem ijest symbolem komfortu.

ważniejsze zalety stosowania formatek sprężynowych typu bonnell w meblach tapicerowanych, należy uznać wysoką jakość sprężynowania, przyjemność z użytkowania mebla i wieloletnią trwałość. Oprócz wysokiej elastyczności siedziska oraz długotrwałego zachowania formy, walory mebli tapicerowanych, z zastosowaniem sprężyn bonnell, podnosi swobodna cyrkulacja powietrza – wyjaśnia Marek Cygan, pre-

zes Zarządu firmy Herkules. – Zapobiega to gromadzeniu się wilgoci, rozwojowi roztoczy czy też tworzeniu się pleśni. Formatki bonnell są również przyjazne dla środowiska, drut z którego są wykonane podlega bowiem recyclingowi.

BONNELLE KONTRA PIANKI. Jak przekonuje Marek Witkowski, szef działu mar-

Q


konstrukcja

itechnika

DODATKOWE POCZENIE FORMATKI BONNELL ZE SPRYN FALIST ZAPEWNIA KOMFORT WYPOCZYNKU I WIADCZY O NAJWYSZEJ JAKOCI MEBLA. T KOMBINACJ MONA NAZWA YIN I YANG PRZEMYSU MEBLOWEGO. Marek Cygan, prezes Zarzdu rmy Herkules.

ketingu w firmie Karen, formatki sprężynowe typu bonnell, są najbardziej trwałym systemem wypełniającym siedziska mebli tapicerowanych, mogą służyć w meblu przez wiele lat, nie tracąc swoich właściwości. Stosując odpowiednią kombinację średnicy zastosowanego drutu czy liczby sprężyn na metr kwadratowy, można tworzyć produkty o różnym stopniu twardości i komfortu – objaśnia Marek Witkowski. Bonnelle z konfrontacji z piankami wychodzą zwycięsko m.in. dzięki większej trwałości. Ponadto, jak zauważa Marek Witkowski, by osiągnąć porównywalną do bonnella sprężystość, trzeba zastosować dużo droższą piankę. Za kolejny atut formatek bonnellowych należy uznać to, iż ze względu na swoją konstrukcję, pozwalają na najlepszą wentylację wewnątrz siedziska, które w  meblach z  funkcją spania, spełnia również rolę materaca. Także zdaniem Marka Cygana formatki bonnell swoją przewagę nad piankami PU zawdzięczają przede wszystkim cyrkulacji powietrza wewnątrz mebla. Badania udowodniły, że materac wykonany z  pianki PU pochłania wilgoć, co w przypadku materaca z wkładem bonnell jest wykluczone – ujawnia Marek Cygan. – Formatka bonnell znacznie dłużej zachowuje swój pierwotny kształt, a  siedzisko nie ulega szybkim i  znacznym odkształceniom na skutek codziennego użytkowania. Ryszard Kierkicz, porównując meble tapicerowane wykonane przy użyciu formatek sprężynowych typu bonnell z  meblami wykonanymi z zastosowaniem samej pianki, laur pierwszeństwa

zdecydowanie przyznaje meblom z użyciem bonnella. Wynika to głównie z  faktu bardzo dobrej jakości formatek bonnell i  przyjemnego sprężynowania, czego nie można uzyskać przy zastosowaniu samej pianki –  uzasadnia właściciel firmy PPH Kerson. – Wszelkiego rodzaju pianki są chemicznym produktem ropopochodnym, co wiąże się z tym, że zachodzą w nich pewne przemiany, które negatywnie wpływają na trwałość mebla wykonanego z  użyciem samej pianki.

|

tapicerowane

meble.pl

Q UNIWERSALNO ZASTOSOWA. Formatki sprężynowe typu bonnell znajdują zastosowanie we wszystkich rodzajach mebli tapicerowanych. W szczególności w kanapach, fotelach, sofach, materacach i  krzesłach tapicerowanych –  uściśla Ryszard Kierkicz. Opinię tę potwierdza Marek Witkowski, który przyznaje, że bonnelle stosuje się we wszystkich typach mebli tapicerowanych, ze względu na oferowany komfort. Najpopularniejsze są chyba jednak w meblach z funkcją spania – stwierdza Marek Witkowski. Natomiast Marek Cygan podkreśla, że ze względu na wysoką jakość, komfort siedzenia oraz niezawodny system sprężynowania, formatki sprężynowe typu bonnell najczęściej znajdują zastosowanie tam, gdzie producenci stawiają na wysoką jakość swojego produktu m.in. w  meblach skórzanych. Dodatkowe połączenie formatki bonnell ze sprężyną falistą zapewnia komfort wypoczynku i świadczy o najwyższej jakości mebla. Tę kombinację można nazwać yin i yang przemysłu meblowego – żartobliwie puentuje Marek Cygan. ANNA ANDREJCZUK FOT. ARCHIWUM

Przykad wykorzystania formatki sprynowej typu bonnell rmy Herkules wfotelu.

Firma PPH Kerson oferuje formatki sprynowe typu bonnell. Spryny wykonywane s zwysokiej jakoci drutu sprynowego. Wtrakcie procesu technologicznego poddawane s odpowiedniej obróbce termicznej, co zapewnia im odporno na odksztacenia, aproces rolowania (pakowania) przyczynia si do stabilizacji wysokoci caej formatki.

31


32

tapicerowane

meble.pl

|

advertorial

…

DC Polska: nowe kolekcje uchwytów Firma DC Polska zKalwarii Zebrzydowskiej prezentuje nowe kolekcje uchwytów, przeznaczone do rónych rodzajów mebli.

†

‡

… D704

Nowoczesny uchwyt meblowy przeznaczony do mebli kuchennych, biurowych imieszkaniowych. Wystpuje wkolorach chrom mat, chrom poysk, imitacja stali szlachetnej, satyna. Rozmiar uchwytów: 128,160, 256, 320 mm. Uchwyty pakowane wniewielkie pudeka, po 25 szt.

ˆ

†KU02

Nowoczesny uchwyt meblowy wksztacie kwiatka zdodajcym uroku krysztakiem. Uchwyt wystpuje wkolorze chrom poysk, jako lewostronny iprawostronny, wrozstawach 64 i96 mm. Pakowany jest pojedynczo.

‡DL25

Kolekcja nowoczesnych uchwytów dwukolorowych. Wystpuj wkolorach czonych (chrom –imitacja stali szlachetnej), jak równie wkolorach: satyna, imitacja stali szlachetnej. Uchwyt moe by wrozstawach 96 i128 mm. Uchwyty pakowane wniewielkie pudeka, po 20 i25 szt.

Š

ˆD731

‰ Œ

‹

Kolekcja okrgych uchwytów relingowych znowoczesn stopk kwadratow wykonan ze znalu. Uchwyty mog mie uniwersalne zastosowanie. Wystpuj wkolorach aluminium, chrom poysk, imitacja stali szlachetnej. Dostpne rozstawy: 96, 128, 160 ,192, 224, 256, 288, 320, 416, 448, 480 mm. Uchwyty pakowane wniewielkie pudeka, po 25 szt.

‰KU03

Nowoczesny uchwyt meblowy opiknym, regularnym ksztacie zdodatkiem byszczcych krysztaków. Wystpuje wrozstawach 64 i96 mm. Pakowany jest pojedynczo.

ŠKU01

Nowoczesny uchwyt meblowy onieregularnym ksztacie, wykoczony krysztakami wkolorze chrom poysk. Zastosowanie lewo- iprawostronne. Wystpuje wrozstawach 64 i96 mm. Pakowany jest pojedynczo.

‹KU31-G2

Modernistyczny uchwyt meblowy wykoczony przyciemnianym lustrem. Dostpny wdwóch ksztatach (kwadratowy iprostoktny) itrzech rozstawach (16, 32, 96 mm). Uchwyt wystpuje wkolorze chrom poysk. Uchwyty pakowane wniewielkie pudeka, po 15, 20 i25 szt.

ŒDS07

Nowoczesna linia uchwytów meblowych oniespotykanym wzornictwie ikolorystyce, dostpnych wtrzech rozstawach (96, 128, 160 mm) itrzech kolorach (stare zoto, mied antyczna, czarny nikiel szczotkowany lakierowany. Wkolekcji wystpuje równie gaka meblowa. Uchwyty igaki pakowane wniewielkie pudeka, po 25 szt.

DC Polska sp. zo.o. | 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | ul. Duga 16 | tel/fax +48 12 274 91 42 tel/fax +48 33 876 12 60 | Biuro imagazyn: | Pcim 1225, 32-432 Pcim | www.dc-dask.eu | biuro@dc-dask.eu


34

tapicerowane

meble.pl

|

konstrukcja

itechnika

IDEALNY MECHANIZM MUSI SPENIA OCZEKIWANIA KONSTRUKTORA MEBLA IUYTKOWNIKA KOCOWEGO, APOZA TYM NIE ZABURZA PROJEKTU. POWINIEN RÓWNIE SPENIA WYMAGANIA PRODUKCYJNE, ZARÓWNO ZE STRONY PRODUCENTA MEBLA, JAK IWYTWÓRCY MECHANIZMU. Krzysztof Sibierski, dyrektor handlowy wrmie Stalmot.

„Arezzo” marki Bizzarto to nowoczesna kolekcja oprostej formie. Ze wzgldu na minimalistyczny design, szczególn uwag zwraca oryginalnie wykoczony boczek. Jej do surow, lecz urzekajc ozdob s wygodne, porczne póeczki. Wmgnieniu oka mo na je zmieni woparcie, którego pochylenie –dziki stopniowemu mechanizmowi –atwo dopasowa do najwygodniejszej pozycji dla wypoczynku.

W imi

KOMFORTU Odchylane podokietniki, regulowane zagówki iwysuwane podnóki zdobywaj popularno na polskim rynku. Klienci zaczynaj docenia podwyszony komfort mebli tapicerowanych itym samym sprawdza si teoria, e punkt widzenia zaley od punktu siedzenia.

W

opinii Krzysztofa Sibierskiego, dyrektora handlowego w firmie Stalmot, najistotniejsza w  działaniu mechanizmu jest możliwość uzyskania pożądanej funkcji przy jednoczesnym zagwarantowaniu jego niezawodności, łatwości zabudowy w  meblu oraz zachowaniu estetyki mebla. Q

PO PIERWSZE NIEZAWODNO. Idealny

mechanizm musi spełniać oczekiwania konstruktora mebla i użytkownika końcowego, a poza tym nie zaburzać projektu – definiuje Krzysztof Sibierski, dyrektor handlowy w firmie Stalmot. – Powinien również spełniać wymagania produkcyjne, zarówno ze strony pro-

ducenta mebla, jak i wytwórcy mechanizmu. Pogodzenie tych wymagań bywa czasem bardzo trudne. Pozostaje jeszcze oczywiście ważny czynnik kosztowy. Z punktu widzenia firmy Hettich okucia regulowane, stosowane w przemyśle tapicerskim, powinny spełniać kilka niezwykle W sierpniu br. zapytalimy u ytkowników portalu meble.pl czy zdecydowaliby si na zakup mebla tapicerowanego zmechanizmami do regulacji podokietników, zagówków iopar. Ponad poowa gosujcych internautów (58%) dokonaaby takiego zakupu. 26% ankietowanych waha si. Pozostaa cz respondentów (16%) nie zdecydowaaby si na kupno mebla tapicerowanego wyposa onego wmechanizmy.

ważnych warunków, takich jak: jakość, niezawodność, dostępność oraz adekwatna cena. Nasze rozwiązania spełniają najwyższe wymagania techniczne, są testowane w naszym własnym laboratorium oraz certyfikowane przez zewnętrzne instytucje – informuje Mariusz Kwiatkowski, key account manager w  firmie Hettich Polska. –  Mają zwartą, zamkniętą konstrukcję oraz chronione są opatentowanymi mechanizmami. Produkowane są w wielu wariantach, co pozwala zastosować je w różnych konstrukcjach.

PO DRUGIE INNOWACYJNO. W ofercie Stalmot & Wolmet pojawiło się kilka istotnych nowości. Jedną z nich jest meQ

Nie 16%

Może 26%

Tak 58%


konstrukcja

Q PO TRZECIE SPECJALIZACJA. Jeśli chodzi o polski rynek to królują na nim funkcje spania. Firma Hettich specjalizuje się w  tego typu rozwiązaniach. Naszym celem jest uzyskanie łatwości obsługi,

|

tapicerowane

meble.pl

Najnowsze okucie „FricoFlex” to najwysza jako wdziedzinie oku, których regulacja opiera si ozjawisko tarcia. Dziki zastosowaniu unikalnej technologii rma Hettich gwarantuje stabilno momentu siy podczas caego ycia mebla. „FricoFlex” jest produkowany wkilku wersjach: 3, 5, 7 oraz 10 Nm. Zakres pracy to 270°. Okucie moe by dostarczane zdodatkowymi blachami montaowymi. Szczególnie polecane do mebli, gdzie istotna jest jako oraz cena.

Nowoci wofercie Stalmot & Wolmet jest mechanizm „PP 151-1”. Pozwala on na regulacj zagówka lub podokietnika napinaj c jednoczenie materia tapicerki izapobiegaj c marszczeniu si materiau. Jest to jedno znielicznych na rynku rozwi za

tego typu.

chanizm „PP 151-1”. Wprowadziliśmy ostatnio kilka typów mechanizmów do rozkładania foteli, w których podnóżki i  oparcia rozkładają się przy użyciu silników elektrycznych – oznajmia Krzysztof Sibierski. Zdaniem Mariusza Kwiatkowskiego produkty takie, jak „FrankoFlex”, „PowerFlex”, „VarioFlex”, „VarioStrech” są stosowane przez najlepszych producentów mebli tapicerowanych i w związku z tym najlepiej prezentują kompetencje firmy Hettich w tym segmencie. Ostatnio opracowaliśmy doskonałe okucie „FricoFlex” oparte o zjawisko tarcia. Wydaje się ono być najlepszym dostępnym na rynku pod względem stabilności momentu siły i  co najważniejsze jest konkurencyjne cenowo – przekonuje Mariusz Kwiatkowski.

itechnika

prostoty rozwiązania i możliwości zastosowania do różnych modeli mebli – wyjaśnia Mariusz Kwiatkowski. –  Właśnie takie mechanizmy zyskują największe zainteresowanie. Dużym wzięciem cieszy się mechanizm „PF 016-5” do przestawiania siedziska do mebli z  oparciem opuszczanym na zawiasach, który wcześniej był w  Polsce zupełnie

nieznany. Daje on możliwość budowy taniej i łatwej w obsłudze funkcji, dzięki czemu mebel trafia do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Dodatkowo poprawiliśmy funkcjonalność mebli oferując do tego modelu zawiasy montowane na wsuwki. ANNA ANDREJCZUK FOT. ARCHIWUM

POLSKA JEST DUYM EKSPORTEREM MEBLI ZFUNKCJ SPANIA, GÓWNIE WCENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE ORAZ KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ, GDZIE FUNKCJA SPANIA DOTYCZY SYPIALNI, ASOFA ZNAJDUJE SI ZREGUY WLIVING ROOMIE. WANIE TAM NAJBARDZIEJ DOSTRZEGALNYM TRENDEM S MECHANIZMY REGULACJI ZAGÓWKÓW ORAZ PODOKIETNIKÓW. S ONE ODBIERANE PRZEZ KONSUMENTÓW JAKO WARTO DODANA ILICZNIE STOSOWANE WWIELU RÓNYCH WARIANTACH, WYNIKAJCYCH ZKONSTRUKCJI ORAZ DESIGNU MEBLA. Mariusz Kwiatkowski, key account manager wrmie Hettich Polska.

wiatem mebli zawadny mechanizmy Z MICHALIN MENDELEWSK, DYREKTOR DS. ROZWOJU SIECI BIZZARTO, ROZMAWIA ANNA ANDREJCZUK. Co wedug Pani oznacza mebel dobrze zaprojektowany, wodniesieniu do mebla tapicerowanego? Dobrze zaprojektowany mebel tapicerowany musi spenia par zasad. Przede wszystkim na nim si wypoczywa, wic powinien by ergonomiczny, ale nie jednowymiarowo. Jest to mebel, na którym si siedzi, poleguje, pi, pracuje, spoywa posiki, jego ergonomia musi by wielowymiarowa iwszechstronna. Poza tym mebel powinien by funkcjonalny, czyli musi pozwala nam na zrealizowanie wielu naszych potrzeb. Na tym meblu odpoczywamy, czasami chcemy kogo przenocowa lub codziennie pimy. Wyzwaniem dla projektantów mebli tapicerowanych jest zaprojektowanie mebla, który moe sprosta wszystkim tym potrzebom. Dobrze zaprojektowany mebel powinien by wygodny dla rónych czonków naszej rodziny, dla osób orónym wzrocie, dla dzieci, musi spenia róne preferencje. Im bardziej plastyczny mebel, tym bardziej zadowolona jest caa rodzina. Czy Pani zdaniem meble zregulacj zagówków, opar, bd podokietników zdobywaj popularno na polskim rynku, czy moe ich czas jeszcze nie nadszed? Meble zruchomymi zagówkami ipodokietnikami ciesz si

ogromn popularnoci. Klienci doceniaj moliwoci dopasowania ksztatu mebla do ich indywidualnych wymaga . Dziki podnoszonym zagówkom moemy mie we wntrzu nisk, lekk bry, adziki regulacji doskonay komfort wypoczynku. A czy nie jest tak, e klienci boj si tego typu rozwiza ? Obawiaj si , e mechanizmy szybko si zepsuj albo odstrasza ich wynikajca zpodwyszonego komfortu wysza cena mebla? Tak jak wiatem zawadny technologie inikt si ju ich nie boi, tak wiatem mebli zawadny mechanizmy iinnowacyjne rozwizania. Im wicej zaproponujemy klientowi nowinek wmeblu, tym bardziej bdzie on zainteresowany. Klienci czuj si pewnie kupujc meble zrónymi mechanizmami, bo maj wiadomo wszelkich gwarancji jakoci, jakie zapewnia producent, atake jakie daje polskie iunijne prawo. Dlatego klienci poszukuj mebli sprawdzonych, polskich marek. Nie ryzykuj kupna mebla np. zChin. Wol wyda troch wicej pienidzy, ale mie wszystkie gwarancje iprawo do dochodzenia ewentualnych reklamacji. Jeli nie mechanizmy, to co moe wpywa na komfort uytkowania danego mebla tapicerowanego? Jakie rozwizania s obecnie na topie? Wszelkie rozwizania podnoszce komfort wypoczynku ciesz si ogromnym zainteresowaniem klientów. Czy to pomysowe poduszki, czy nakadki, póeczki, wszystkie takie udogodnienia intryguj idziaaj na wyobra ni. Im wicej mebel daje moliwoci, tym ma wiksze szanse na zaspokojenie potrzeb klientów. Aprzecie mebel dobrze zaprojektowany, to mebel odpowiadajcy na potrzeby klienta.

35


36

tapicerowane

meble.pl

|

advertorial

Na mocnych nogach Wszerokim asortymencie rmy GAMET mona znale uchwyty, gaki, wieszaki oraz nóki do produkcji mebli tapicerowanych. Poza walorami typowo uytkowymi jak wytrzymao na obci enia itrwao powok galwanicznych, nóki te wyróniaj si take ciekawymi ksztatami ikolorami. Rónorodno oferty obejmuje zarówno nóki pionowe jak ipoziome, awród nich znajdziemy wykonane ze stali, aluminium, ZnAlu czy tworzywa.

Oryginalny i nowoczesny ksztat nóki „NA105”, podkrela wyj tkowy styl danego mebla. Nóka wykonana jest zaluminium istanowi po czenie walca zwygitym prolem aluminiowym. Dostpna jest wkolorach naturalnego aluminium (A0C00) ielektropoleru (AEC00).

NS51

NS68

Prosty iuniwersalny ksztat nóki „NS51” sprawia, e jest to model bardzo powszechnie stosowany przez producentów mebli tapicerowanych. Nóka wykonana jest na bazie pionowego, stalowego walca orednicy 50 mm. Dostpno tego modelu wrónych wysokociach (od 80 do 150 mm) oraz kilku kolorach, umoliwia atwiejsze dopasowanie noki do rónych typów ikolorów mebli. Najbardziej popularna jest galwanizowana wkolorze chromu (G0004), dostpna jest take malowana wkolorze czarnym (R9005), gratowym (R7016) isilver (MW601D).

NS70

NS72 Wprodukcji nowoczesnych zestawów wypoczynkowych wykorzystywane s popularne modele nóek: „NS68”, „NS69”, „NS70” i„NS71”. S one oparte na bazie stalowego walca poziomego. Dostpne s wkolorze chromu (G0004) imaj dugo 200 lub 220mm, arednic od 30 do 50 mm. Zkolei inne wzornictwo, ale take nowoczesne, reprezentuje nóka k towa „NS72” odugoci boku równym 190mm, wystpuj ca wkolorze chromu (G0004).

Gamet S.A. | 87-100 Toru | ul. Kociewska 22 | tel. +48 56 646 22 00 | fax +48 56 611 00 01 gamet@gamet.eu | www.gamet.eu


PRENUMERATA

w ybi er z

10 wyda – 140 z 2x10 wyda – 250 z 3x10 wyda – 330 z n a j l epszą opc j ę

Zamów prenumerat: tel.: +48 85 653 79 65 fax: +48 85 651 35 13 e-mail: prenumerata@meble.pl www.wydawnictwo.meble.pl/kup-prenumerate


38

tapicerowane

meble.pl

|

konstrukcja

i

technika

Nóki meblowe zoferty rmy Gamet.

Sofa narona „Arco” marki BoConcept.

Wybór podstawowy

Producenci mebli mog wybiera sporód komponentów wykonanych zdrewna bukowego, sosnowego, brzozowego lub dbowego. Popularne s równie nóki znalowe imetalowe. Dostpne wrónych wykoczeniach iw rónorodnej stylistyce maj idealnie pasowa do za oenia estetycznego produktu istanowi podstaw jego funkcjonalnoci.

U Znalowa nóka NM-XH8273-01 rmy GTV dostpna jest wwykoczeniu chrom. Dobrze komponuje si we wntrzach biurowych, uytkowych, jak iw salonie. Oryginalny ksztat ipokrycie wchromie nadaj meblom elegancji aszeroki rozstaw podstawy nóki gwarantuje mocne oparcie wpodou.

znanie projektantów i producentów zyskują wytrzymałe nóżki toczone z drewna, jak też przeróżne formy akcesoriów z  metalu czy tworzyw sztucznych. Największym powodzeniem cieszą się proste, a więc uniwersalne formy. Jednocześnie, widać jaką uwagę projektanci mebli przywiązują do stylistycznego dopasowania nóżek do założenia estetycznego produktu finalnego. Widać to, choćby na kilku tylko przykładach rynkowych. Fotel „Enzo” wyprodukowany przez Komplet Plus a dystrybuowany przez firmę Black Red White wykonany został z ekoskóry, pianki poliuretanowej, sprężyn falistych. Wyróżnia go nowoczesne wzornictwo, wygodna ruchoma poduszka oparciowa oraz

element ozdobny w postaci podłużnych, metalowych nóżek. Dużo lżejszą formą wyróżnia się fotel „Program 0116/03” marki Iste. W  jego produkcji wykorzystano m.in. stelaż drewniany, pianki, włókninę meblarską. Fotel swój ciekawy kształt zawdzięcza charakterystycznym, dość wysokim, nóżkom. Dostępne są one w  dwóch kolorach: miodowym i srebrnym. Pasują do nich zarówno tkaniny, jak i gładkie skóry. Zaprojektowane przez Andersa Nørgaarda meble z  linii „Arco” oferowanej przez BoConcept są przykładem bardzo trafnego wyboru nóżek do lekkiej formy meblowej. Prezentowana na zdjęciu sofa „Arco” została zaprojektowana specjalnie z  myślą o osobach ceniących sobie wygodę i dobry


konstrukcja

styl, ale mieszkających na ograniczonej powierzchni. Stosunkowo niewielkie wymiary modułów pozwalają zaprojektować wygodną sofę, która nie wymaga wiele miejsca. Seria składa się z 17 modułów, w tym modułu narożnego, szezlonga i podnóżka oraz 4 różnych rodzajów nóg. Nóżki odgrywają również ważną rolę w  zestawie „DS-333” zaprojektowanego przez zespół projektowy De Sede. Mebel ma prostą, lekką formę. Sofa jest wyrazem fascynacji projektantów skórą, prostymi liniami przechodzącymi w miękkie kształty. Ich uzupełnieniem są smukłe nóżki wykonane z polerowanego aluminium. Podstawa chromowa lub wykonana ze stali jest

technika

|

tapicerowane

meble.pl

dobrym towarzystwem dla skóry również w fotelu „Jetlag” zaprojektowanym przez Michaela Neubauera dla marki Koinor. Ważny jest nie tylko materiał, ale i kształt nóżek. Jak gwarantuje producent, kształt mebla pozwala zapomnieć o wszystkim i poddać się błogiemu lenistwu a nawet drzemce w ciągu dnia. Niezależnie od fazy biorytmu, można na nim zarówno stabilnie siedzieć, jak i relaksować się w pozycji leżącej. Dzięki odpowiedniemu położeniu podstawy fotel zachowuje stabilność. DIANA NACHIO FOT. ARCHIWUM

„DS –333” marki De Sede.

Nóka zoferty rmy Ambratti wykonana zmetalu iplastiku, chromowana. Dostpna równie wwersji czarnej, biaej ibrzowej. Istnieje moliwo

indywidualnego dopasowania koloru. Nóka dostpna jest wtrzech wysoko ciach: 7,5cm, 11cm i13,2 cm. Wzór zfolii meblowej moe by specjalnie dobrany do mebla, do którego nóka ma by zastosowana lub wg. indywidualnego zamówienia klienta.

i

Wykonana ze stali nóka NM-BC-712-M1 rmy GTV. Produkt cieszy si duym zainteresowaniem, poniewa dziki uniwersalnemu designowi pozwala na niemal nieograniczone zastosowanie. Bardzo dobrze komponuje si zarówno wotoczeniu eleganckim, jak itypowo uytkowym. Dostpny jest wszerokiej gamie wykocze: chrom, satyna, stare zoto.

„Jetlag” rmy Koinor.

Nóka rmy Ambratti wykonana zmetalu iplastiku, chromowana. Dostpna jest równie wwersji czarnej, biaej ibrzowej (istnieje moliwo

indywidualnego dopasowania koloru). Nóka dostpna jest wtrzech wysoko ciach: 9cm, 12,5cm i14,7 cm. Wzór ze specjalnego tworzywa mona wybra zgotowych propozycji (7 kolorów) lub zaprojektowa

indywidualnie. Moe to by

wzór drewna zastosowanego do wykoczenia mebla, koloru tapicerki lub nawet logo. Ostatnia propozycja jest szczególnie przydatna przy urzdzaniu biur ihoteli.

39


40

tapicerowane

meble.pl

|

advertorial

„CUTTY LEATHER ICC” AUTOMATYCZNY ROZKRÓJ SKÓRY Skórzany bam jest materiaem onieregularnych ksztatach, niepowtarzalnym, niezwykle wymagajcym jeli chodzi ojako krojenia, autworzenie najbardziej optymalnych ukadów kroju na tak nieregularnym zarysie materiau ma wpyw na ostateczny koszt wyrobu. Tradycyjne metody rczne s czasochonne inie daj podanej wydajnoci.

P

roces rozkroju skóry składa się z trzech etapów. Pierwszy –  najtrudniejszy i  najbardziej czasochłonny –  to definiowanie jakości błamów skórzanych, identyfikowanie błędów i niedoskonałości na powierzchni skór. Drugi –  szczególnie ważny ze względu na koszty materiału – to optymalizacja układu szablonów. Trzeba w tym miejscu dodać, że skóra jest jednym z najdroższych surowców,

niczony tylko do katera z aktywnym polem cięcia (bez stołów przygotowawczo-odbiorczych lub tylko z jednym z nich) i układem skanowania. Ciąg operacyjny może zostać dowolnie skonfigurowany, w zależności od wielkości produkcji, sprawdzi się zarówno w  niewielkich firmach krojących kilka błamów dziennie, jak i w wielkich fabrykach wymagających rozkroju tysięcy błamów.

wykorzystywanych przy produkcji mebli. Trzeci etap to cięcie i odbiór wykrojonych elementów. Systemem spełniającym wysokie wymagania odnośnie jakości wyrobów ze skóry i  pozwalającym na znaczne przyspieszenie produkcji jest zintegrowany zespół urządzeń „Cutty Leather ICC” firmy Kuris, której wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski jest Impall. To innowacyjne rozwiązanie jest połączeniem automatycznej, jednowarstwowej krojowni oraz wyspecjalizowanego oprogramowania i osprzętu do rozkroju skór.

Aparat fotograficzny ze specjalną optyką wykonuje fotografię błamu rozłożonego na stole urządzenia lub stole przygotowawczym. Operator definiuje obszary jakościowe skóry oraz zaznacza błędy, a także określa przynależność poszczególnych szablonów do konkretnych obszarów jakościowych. Praca odbywa się na monitorze lub bezpośrednio na stole – dzięki układowi projektorów. Rozkład szablonów można wykonać w  trybie manualnym, automatycznym lub półautomatycznym, zależnie od potrzeb produkcyjnych. Istnieje możliwość pracy on-line oraz off-line, tzn. skanowanie skóry i definiowanie skaz i obszarów jakościowych może odbywać się bezpośrednio przed procesem wykroju lub wcześniej na osobnym stanowisku. Taki system umożliwia także łączenie zleceń tzn. wycinanie określonego modelu z kilku błamów.

Q DO MAYCH ZAKADÓW I DUYCH FABRYK. Pełen ciąg technologiczny składa

się z kilku stref: stół przygotowawczy – stół aktywny z  polem cięcia –  stół odbiorczy oraz dodatkowo skanowanie/fotografowanie skóry za pomocą specjalnie przygotowanej kamery. System może być też ogra-

W przypadku większych zakładów produkcyjnych zastosowanie trybu automatycznego pozwala na wcześniejsze przygotowanie pełnego zlecenia produkcyjnego, wprowadzenie do komputerowej bazy danych zeskanowanych skórzanych błamów, odpowiednie ich opisanie, a następnie wykonanie jak najbardziej optymalnego ułożenia elementów z  zachowaniem wymagań odnośnie stref jakościowych. Ponadto automatyczny tryb tworzenia układów kroju pozwala na realizację zadanego układu bez obecności operatora. Q „CUTTY LEATHER ICC” – INNOWACYJNE ROZWIZANIA. Technologia Ku-

ris umożliwia montaż na jednej głowicy różnych urządzeń – mediów roboczych

– noża krążkowego (z napędem) lub oscylacyjnego, a  także przyrządów dodatkowych, jak pisak, wiertło czy wybijak o  różnych średnicach oraz specjalny przyrząd do nacinków, dzięki któremu nie są one wykrawane nożem, co zwiększa wydajność i precyzję wykonania. Innowacją niedostępną w konkurencyjnych rozwiązaniach jest także możliwość połączenia katera z systemem do rozkroju skór, czego wynikiem jest tylko jedna maszyna, ale zdolna ciąć zarówno materiały tekstylne, jak i błamy skórzane. Ostatecznym etapem procesu krojenia jest prawidłowe selekcjonowanie wykrojonych elementów przed przekazaniem ich do kolejnego etapu produkcji. „Cutty Leather ICC” jest w  pełni profesjonalnym urządzeniem krojczym wyposażonym w  najnowocześniejsze rozwiązania w  zakresie specjalistycznych programów komputerowych.

Impall Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp.K. | 91-341 ód | ul. Pojezierska 95 tel. + 48 42 640 30 13 | impall@impall.pl | www.impall.pl


42

tapicerowane

meble.pl

|

projekt

iprodukcja

Nowoczesne programy stworzone wcelu optymalizacji rozkroju skór itkanin umoliwiaj wygenerowanie najlepszych moliwych wskaników oszczdnoci materiau oraz skrócenie czasu pracy, ato zkolei przekada si na konkretne pienidze.

Optymalizacja ukadów

ROZKROJU

O

ferowane przez krajowych dostawców oprogramowanie nie tylko wpływa na optymalizację rozkroju skór i tkanin, prowadzi także do poprawy efektywności pracy, gwarantuje jej bezpieczeństwo i obniżenie kosztów. Q

OPTYMALNY POZIOM WYDAJNOCI.

„Versalis Furniture” to nowe rozwiązanie firmy Lectra, które pozwala producentom mebli osiągać rekordową wydajność poprzez optymalizację cyklu produkcyjnego i maksymalizację oszczędności materiału. Nowa linia składa się z  krojowni, systemu do analizowania skór i programu do zarządzania oraz optymalizacji pracy – mówi Irena Dwornicka, specjalista ds. marketingu w firmie Lectra. – „Versalis Furniture” balansuje etapy skanowania, nestingu, cięcia i  odbioru elementów, eliminując ewentualne opóźnienia lub przerwy, co jest bezcenną zaletą przy produkcji mebli. Mono- lub multi-transportery pozwalają utrzymać optymalny poziom wydajności oraz wysoką skuteczność. Rozwiązanie jest wyposażone w  najskuteczniejszy na rynku system automatycznego nestingu, pozwalający osiągać wyjątkowe oszczędności materiału. Dodatkowo system ma unikalne rozwiązanie do

digitalizacji skór, niezastąpione w przypadku cięcia tak zwanych naturalnych, szczególnie podatnych na uszkodzenia skór. Joanna Szczotka, trenerka oprogramowania „Audaces” w  firmie Strima, przekonuje, że począwszy od szybkiej digitalizacji szablonów –  fotografia w „Audaces DigiFlash”, poprzez możliwość ich tworzenia i  konstruowania od podstaw w „Audaces Pattern Design”, a skończywszy na niespotykanym jak dotąd rozwiązaniu optymalizacji układów kroju w  „Audaces Marker Expert”, oprogramowanie „Audaces” stało się na polskim rynku synonimem nowoczesności i oszczędności. W oprogramowaniu „Audaces” zastosowano niespotykaną dotąd unikatową metodę automatycznej digitalizacji, wykorzystującą tzw. sztuczną inteligencję –  uświadamia Joanna Szczotka. – Technologia ta, strzeżona światowym patentem, pozwala na wprowadzenie (digitalizację) szablonów poprzez ich sfotografowanie przy pomocy standardowego cyfrowego aparatu, z  zastosowaniem specjalnej tablicy. System wykrywa obrysy i generuje cyfrowe szablony z milimetrową precyzją. Znaczną oszczędność czasu uzyskuje się dzięki możliwości digitalizacji wielu szablonów w  tym samym czasie (wy-

Zintegrowane rozwizanie „Versalis Furniture” rmy Lectra, to dokadniejsze planowanie produkcji iszacowanie kosztów, mniejsze zuycie materiau oraz maksymalna optymalizacja procesu produkcji. Cigo pracy systemu moliwa jest dzi ki usudze biecego monitoringu pracy, serwisowi prewencyjnemu ipredykcyjnemu.

konanie zdjęcia grupy szablonów zabiera 45 sekund, podczas gdy tradycyjna digitalizacja wymaga poświęcenia ok. 7 minut na każdy szablon). Przymocowana do ściany tablica digitalizacyjna praktycznie nie zabiera miejsca. Dzięki takim rozwiązaniom, digitalizacja nawet najbardziej skomplikowanych elementów nie stanowi problemu. Atutem rozwiązania „NestMaster” oferowanego przez firmę KSM jest bardzo szybkie skanowanie elementów skór, przy pomocy aparatu nad stołem. Ważna jest również automatyczna detekcja błędów na skórze, podobnie automatyczne układanie na skórze i tekstylu, a także „System SortingMenager”, umożliwiający wyświetlanie obrazu na zbieranych elementach w celu łatwiejszej identyfikacji. Jak zapewnia Monika Pudykiewicz, doradca klienta – specjalista technolog w firmie Allcomp Polska, program Unicut by OptiTex pozwala na maksymalne zagęsz-


projekt

iprodukcja

|

tapicerowane

meble.pl

czenie liczby elementów na zdefiniowanej szerokości i długości materiału, w ten sposób optymalizuje zużycie tkaniny i  zwiększa ogólną wydajność produkcji. Korzystając z bardzo zaawansowanych algorytmów, zawartych w module Nest ++ 2, można błyskawicznie tworzyć układy formatek gotowych do rozkroju –  wyjaśnia Monika Pudykiewicz. –  Program przygotowuje pliki gotowe do wysyłki na maszynę do automatycznego cięcia tkanin. Skraca się tym samym czas potrzebny na przeprowadzenie całego procesu przygotowania elementów i układów do cięcia. Q

KOMPLEKSOWE ROZWIZANIA. Z in-

formacji uzyskanych od przedstawicielki firmy Allcomp Polska wynika, że program Unicut by Optitex ma szereg cech szczególnie istotnych z punktu widzenia producentów mebli tapicerowanych, które automatyzują i  przyspieszają prace konstruktorów, krojczych i  całego zakładu, m.in. ułatwia dostosowywanie szerokości układów kroju do konkretnej szerokości belek. Program w łatwy i szybki sposób pozwala konstruować elementy pod rozkrój owaty, dowolnie zwiększać je i  zmniejszać, zmieniać i  ustawiać typy nacinków –  wymienia Monika Pudykiewicz. – Umożliwia także budowanie zestawów modelowych pod konkretne zamówienia – z uwzględnieniem kombinacji kolorystycznych. Ponadto ma wiele funkcji wspomagających zarządzanie produkcją, pozwala np. na mieszanie elementów z  kilku zamówień w  jednym układzie, jednocześnie panuje nad ich liczbą i  generuje odpowiednie raporty. Nesting można wykonać na osobnym stanowisku wyposażonym w  moduł do tworzenia rozkładek, można przeprowadzić go również na stanowisku operatora maszyny do cięcia, w  zależności od indywidualnych uwarunkowań produkcyjnych. Dużą zaletą programu jest fakt, że zezwala na import

Program Unicut by OptiTex –optymalizacja ukadu kroju.

danych z zamówień w Excelu, dzięki czemu zaoszczędza się czas pożytkowany zwykle na definiowanie zamawianych ilości w programie. Ważną cechą programu, z  punktu widzenia całościowego zarządzania produkcją, jest możliwość spięcia go z  innymi systemami ERP w firmie, co umożliwia zsynchronizowaną i uporządkowaną pracę oraz efektywny przepływ informacji. Rekomendowany przez firmę Lectra „Versalis Furniture” jest rozwiązaniem kompleksowym, więc na jego efektywność ma wpływ wiele czynników. System jest wyposażony w skaner, który automatycznie i z ogromną dokładnością identyfikuje wcześniej zaznaczone błędy i kontur skóry – zapewnia Irena Dwornicka. –  Jest on maksymalnie zbliżony do błamu skóry oraz otoczony przysłoną, więc nie ma możliwości nierozpoznania konturu skóry na tle transportera, na którym skóra się przemieszcza. Program „AutoNest”, który zarządza procesami kwalifikacji i identyfikacji skór oraz automatycznie nanosi układy kroju jest aktualnie najbardziej zaawansowanym narzędziem redukującym zużycie materiału. Opiera się ono na doświadczeniu zdobytym przez zespół firmy Lectra w  trakcie ponad 20 letniej współpracy z producentami mebli. Korzystając z  ogromnej wiedzy na temat spe-

CELEM STOSOWANIA OPROGRAMOWANIA UNICUT BY OPTITEX JEST ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW PRODUKCJI. PROGRAM POZWALA NA KONSTRUOWANIE ELEMENTÓW ORAZ OPTYMALIZACJ ROZOENIA FORMATEK NA MATERIAACH TAPICERSKICH IWYPENIENIOWYCH. PRZEZ ZMNIEJSZENIE ILOCI ODPADÓW –ZWIKSZA EFEKTYWNO WYKORZYSTANIA MATERIAÓW. OPROGRAMOWANIE DAJE SZEROKIE MOLIWOCI ZARZDZANIA PRODUKCJ IW ZNACZNYM STOPNIU WPYWA NA PODWYSZENIE JAKOCI PRODUKTU FINALNEGO. Monika Pudykiewicz, doradca klienta –specjalista technolog wrmie Allcomp Polska.

cyfiki skóry oraz sposobów produkcji wyrobów skórzanych zastosowano udoskonaloną technologię cięcia, której wiodącą cechą jest imponująca częstotliwość wibracji noża zainstalowanego w Versalisie, gwarantująca stałą precyzję i wysoką jakość cięcia. Dodatkowo większa stopa, która dokonuje przedwstępnego przygotowania do fazy cięcia lepiej rozprowadza wszystkie nierówności na skórze. W opinii Ireny Dwornickiej linia „Versalis Furniture” jest przeznaczona dla firm meblarskich, które szukają sposobu na skrócenie terminów realizacji i  zwiększenie produkcji, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia surowca. Dzięki uniwersalności i modułowości doskonale dostosowuje się ona do indywidualnych potrzeb producentów mebli. Q

OPTYMALIZACJA I KONDENSACJA.

„Audaces Marker Expert”, którego dystrybucją zajmuje się firma Strima, to narzędzie do optymalizacji i dodatkowej kondensacji układu kroju, pozwalające na uzyskanie realnych oszczędności. Dzięki nowym, innowacyjnym rozwiązaniom i  zastosowaniu sztucznej inteligencji, uzyskanie układu o  satysfakcjonującej wydajności trwa zaledwie kilka minut – wyjawia Joanna Szczotka. – Specjalny kreator układów kroju pozwala zaplanować zużycie materiału dla wybranych modeli, z  uwzględnieniem zadanych przez użytkownika parametrów, jak kolory, wzory, a  także właściwości materiału czy wymiary stołu krojczego. Umożliwia również definiowanie liczby dozwolonych warstw, w  zależności od możliwo-

43


44

tapicerowane

meble.pl

|

projekt

iprodukcja

„Audaces”, którego wycznym dystrybutorem wPolsce jest rma Strima, to moduowy system programów komputerowych, zorientowanych na osignicie najwyszej wydajnoci ijakoci produkcji, pozwalajcy na efektywne zarzdzanie czasem ikosztami, zarówno wprzemyle lekkim, jak iw branach wyrobów tapicerowanych.

ści stosowanego noża. Zastosowane algorytmy obliczeniowe w module „Marker Expert” analizują ilość oraz kształt zdefiniowanych elementów, dokonując niezliczonej liczby kombinacji ich ułożenia, by uzyskać optymalny układ na wybranym materiale. Możliwa do uzyskania redukcja zużycia materiału waha się od 3 do 7%. System jest kompatybilny z  najpopularniejszymi na rynku automatycznymi wykrawaczami, ploterami, drukarkami itp. Największy wpływ na optymalizację rozkroju skór ma w ofercie firmy KSM „Autonest Leather” – specjalny, wysokowydajny algorytm do układania elementów na skórze naturalnej. Algorytm ten jest dedykowany do bardzo specyficznej pracy ze skórą, uwzględnia strefy jakości na skórze oraz na szablonach elementów. Dzięki temu pozwala osiągać efektywności rzędu 80% w czasie krótszym niż 5 min. Oczywiście w zależności od skóry. Pozwala to cutterowi pracować potokowo i praktycznie bez przerwy osiągając niespotykaną dotąd wydajność. Jak informuje Monika Pudykiewicz, dystrybuowany przez Allcomp Polska program Unicut by OptiTex jest dedykowany głównie do pracy z  tkaninami obiciowymi i  wypełnieniowymi typu owata. Jest jednak w pełni kompatybilny z  maszynami do rozkroju skóry. Można na nim przygotowywać (konstruować) elementy przeznaczone do produkcji ze skóry. Pozwala on również definiować na elementach „strefy jakościowe”, czyli określać, z jakiej jakościowo skóry po-

Oferowany przez rm KSM „NestMaster” to innowacyjny program do tworzenia ukadów kroju. Jest tak uniwersalny, e wykorzystywany jest wtakich branach jak: meblarska, samochodowa, wprodukcji kompozytów, tekstyliów itekstyliów technicznych, wyrobów ze skór, uszczelek, reklam pneumatycznych, spadochronów iinnych.

winny zostać wycięte – tłumaczy Monika Pudykiewicz. Spośród oferowanych przez firmę KSM rozwiązań, na wydajność rozkroju materiałów tekstylnych wpływa „Autonest Textile” –  specjalny, wysokowydajny algorytm do układania elementów na materiałach z  roli. Pozwala zminimalizować odpad do zaledwie kilku procent, oszczędza także czas i  materiał. Inwestycja w  ten moduł zwraca się nawet w  kilka dni, w  zależności od wielkości produkcji. Istnieje możliwość zaimportowania gotowych układów kroju stworzonych w  innych systemach CAD, a  następnie ich optymalizacja i  uzyskanie jeszcze lepszego wyniku. W  algorytmie można definiować wszystkie restrykcje dotyczące możliwych obrotów, ułożenie wzdłuż osnowy itp. Przy zastosowaniu zerowego buforu między elementami oraz włączeniu opcji cięcia wspólnych linii w jednej operacji, gwarantuje to wzrost wydajności systemu o około 10%. Szczególnie przy pracy ze skórą potrzebne jest szybkie przeniesienie kształtu materiału do pamięci kom-

putera. Niezwykle istotne jest dokonanie pomiaru wielkości błamu skóry oraz zdetekowanie oznaczonych wcześniej wad oraz stref jakości. Wtyczka oprogramowania proponowanego przez KSM, jaką jest plug-in Camera, pozwala na wykonanie obu tych czynności naraz w ułamku sekundy. Jest to najszybszy sposób skanowania skóry dostępny na rynku. Dzięki temu wydajność pracy systemów dedykowanych do skóry znacząco wzrasta. Cały proces skanowania z automatycznym ułożeniem szablonów trwa mniej niż 5 minut. Natomiast „Sorting Manager” to nowe spojrzenie na proces rozsortowywania (zbierania) wyciętych elementów w  systemach jednowarstwowych. Aby jeszcze bardziej podnieść efektywność automatycznego nestingu, dobrze jest mieszać modele między sobą (oczywiście jeżeli jest taka możliwość). Taki zabieg, jak również posiadanie dużej liczby wzorów, nastręcza zawsze wielu trudności, a chodzi przecież o to, by do szwalni trafiały odpowiednio przygotowane pakiety. ANNA ANDREJCZUK FOT. ARCHIWUM

DZIKI NOWYM, INNOWACYJNYM ROZWIZANIOM IZASTOSOWANIU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI, UZYSKANIE UKADU OSATYSFAKCJONUJCEJ WYDAJNOCI TRWA ZALEDWIE KILKA MINUT. SPECJALNY KREATOR UKADÓW KROJU POZWALA ZAPLANOWA ZUYCIE MATERIAU DLA WYBRANYCH MODELI, ZUWZGLDNIENIEM ZADANYCH PRZEZ UYTKOWNIKA PARAMETRÓW, JAK KOLORY, WZORY, ATAKE WACIWOCI MATERIAU CZY WYMIARY STOU KROJCZEGO. Joanna Szczotka, trenerka oprogramowania „Audaces” wrmie Strima.


DIAMENT MEBLARSTWA

2013

SIGNIJ PO DIAMENT! ZAPRASZAMY

DO UDZIAU W SIÓDMEJ EDYCJI KONKURSU i

nowe kategorie i zmodykowane zasady i szeroka promocja szczegóy na stronie

www.diamentmeblarstwa.pl o rg an izatorzy:

pat ro n i me di a lni:

pat ro n i honorowi:


46

tapicerowane

meble.pl

|

advertorial

Atmo w dwóch odsonach…

Rynek, jaki by nie by, nie znosi próni istagnacji. Co jeszcze mona zrobi wgszczu konkurencji, by by zauwaonym? Pomysów zczasem nie przybywa, aprzez to wiele rm popada wrutyn ina ladownictwo. O gównych zaoeniach, wzmacniajcych pozycj przedsibiorstwa, rozmawiali my zPiotrem Buczkiem, wiceprezesem rmy Atmo zWarszawy. szą główną stronę www.atmo.com.pl dodając w niej kontekstową wyszukiwarkę produktów. Strona główna to przede wszystkim nasza wizytówka i zbiór produktów nietypowych na zamówienie. Tu klienci mogą znaleźć szersze opisy techniczne, pobrać katalogi oraz – jeśli to potrzebne – skonsultować się z  nami poprzez formularz kontaktowy. Dla klientów detalicznych uruchomiliśmy sklep internetowy www.sklep.atmo. com.pl. W odróżnieniu od strony głównej tu produkty można nabyć „od ręki”.

F

irma Atmo jest już na rynku od 7 lat. Jakie, Pana zdaniem, ważne zmiany nastąpiły w tym czasie na rynku narzędzi pneumatycznych? Wolny rynek pozwala działać każdemu, a  czasy monopolu mamy, na szczęście, za sobą. Dzięki ważnym zmianom ustrojowym i  gospodarczym wzmocniła się rola małych i średnich przedsiębiorstw. Tym samym w  mojej branży na przełomie ostatnich siedmiu lat pojawiło się wiele mniejszych bądź większych firm. Rynek się rozdrobnił, a  wolna konkurencja dała klientom możliwość wyboru najlepszego rozwiązania. Dziś klient może według własnych kryteriów wybrać optymalnego dostawcę.

a śledzenie zachodzących w nim zmian to priorytet dla chcących być na fali. Jakie więc ostatnio kroki poczyniliście, aby wzmocnić pozycję firmy? Naszą stronę www.atmo.com.pl odświeżaliśmy już pięć razy w  ciągu siedmiu lat. Reagujemy na zmiany designu stron www, bierzemy także pod uwagę sugestie naszych klientów. Na dzień dzisiejszy mogę się pochwalić dwiema nowymi odsłonami Atmo w Internecie. Czasy eklektyzmu w Internecie już minęły. Dziś strona www musi być lekka i przejrzysta, a nawigacja po niej – intuicyjna. Trzymając się tej idei uprościliśmy na-

Czy zszywacze i sztyfciarki też znalazły swoje miejsce w sklepie internetowym? Owszem. Wszystkie narzędzia przeznaczone dla przemysłu meblarskiego można kupić teraz przez Internet. Wysyłamy towar z dnia na dzień, a stałym klientom oferujemy korzystne warunki handlowe. Skoro Internet to główne medium do prezentacji oferty, to jakie Pan widzi jeszcze możliwości dla Pana firmy? Z wiadomych powodów nie zdradzę wszystkiego, co planujemy. Głownie skupimy się teraz na ulepszaniu obu stron www. To nowe odsłony i  testowanie ich zajmie jeszcze trochę czasu.

Co z kanałami dystrybucji? Jakie zmiany tu Pan widzi? Tu zmieniło się bardzo wiele. Globalna sieć, jaką jest Internet, daje nieograniczone możliwości. Tu przedsiębiorców moim zadnim ogranicza tylko wyobraźnia. Katalogi i ulotki nadal są potrzebne, ale już nie w takiej skali jak kilka lat temu. Pierwsze, co zrobiliśmy zakładając firmę to promocja w Internecie (strona www, linki, sponsorowane portale aukcyjne itp.). Dziś to przynosi wymierne korzyści. Warto jednak pamiętać, że Internet to żywy organizm,

Atmo sp. zo.o. | Biuro Handlowe | 04-522 Warszawa | ul. Zwizkowa 15 | tel. +48 22 815 67 21 www.atmo.com.pl | www.sklep.atmo.com.pl


advertorial

Zszywacze tapicerskie BeA Obszerna oferta rmy BizeA zawiera wiele pomocnych rozwiza, które maj zastosowanie m.in. przy produkcji mebli tapicerowanych.

„BeA 380/14-450A” wyposaony wregulowan rolk do atwego prowadzenia narzdzia po krawdzi obrabianego detalu.

Z

szywacze tapicerskie BeA, jak wiele innych znanych i cenionych za swoją jakość wyrobów, doczekały się, niestety, tanich podróbek, także i w Polsce. Jak większość podróbek, tak i zszywacz tapicerski „niby BeA” w ciężkiej, bo przerywanej awariami pracy po kilku tygodniach nadaje się tylko na złom. Powróćmy do oryginalnych niemieckich narzędzi stworzonych dla przemysłu i  znanych już ponad 40 lat w  polskiej tapicerce.

Zszywacz tapicerski „BeA 380/16-420”.

Podstawowe zszywacze tapicerskie, „BeA 380/16-420”, cenione na wszystkich kontynentach za niezawodność, trwałość oraz ergonomię są wzorem dla innych producentów. Jakość narzędzia decyduje o wydajności i jakości pracy. Tapicer bez zszywacza nie jest w stanie nic zrobić, a praca zepsuta przez źle wbite zszywki lub przerywana częstymi naprawami znacznie więcej kosztuje. Do wykonywania niektórych operacji w montażu tapicerki polecamy zastąpić kla-

|

tapicerowane

meble.pl

syczny zszywacz bardziej wyspecjalizowanym odpowiednikiem. Na przykład do pracy w trudno dostępnych miejscach wygodniej zastosować zszywacz tapicerski „BeA 380/16429” z długim nosem. Został on specjalnie zaprojektowany po to, aby ułatwić lub wręcz umożliwić pracę tapicerowania wyjątkowo „puszystych” kanap. Tam, gdzie wymagane są gęste ściegi zszywek, polecane jest zastosowanie zszywaczy z  automatycznym zaworem. W  ten sposób znacznie szybciej mocuje się pasy do oparć, duże arkusze tektury oraz listwy wzdłużne szkieletu kanapy. Automat tapicerski BeA ma taką konstrukcję zaworu spustu, która umożliwia regulację czułości „przechodzenia” z trybu wbijania pojedynczych zszywek i „strzelania” serią w  tempie nawet do 1,6 tys. zszywek na minutę. Zszywacze tapicerskie z automatycznym – samopowtarzalnym zaworem są standardowym wyposażeniem renomowanych producentów krzeseł biurowych. Automat tapicerski „BeA 380/14-450A” wyposażono dodatkowo w regulowaną rolkę do łatwego prowadzenia narzędzia po krawędzi obrabianego detalu. Rolka została umocowana z  boku na ramieniu, co pozwala na wbijanie przy krawędzi detalu. Taką przystawkę wykonano do mocowania taśmy rzepu pokrycia tapicerskiego, ale można ją wykorzystać również do innych operacji. Przystawka umożliwia mocowanie rolki z prawej lub lewej strony zszywacza, tym samym mogą jej używać również leworęczni tapicerzy. Konstruktorem tej rolki do zszywacza i wielu innych przystawek jest Michał Majcher, inżynier mechanik – kierownik Działu Serwisu i Automatyzacji w BizeA. Tego typu przystawki, uchwyty i prowadniki oferuje BizeA do innych swoich narzędzi, a  większość tych rozwiązań powstaje przy współpracy konsultantów firmy z  użytkownikami narzędzi BeA.

Automat tapicerski „BeA 380/14-450A”.

BizeA Sp. zo.o. | 05-532 Baniocha k. Warszawy | Tomice, ul. Europejska 4 | tel. +48 22 244 17 00 fax +48 22 244 52 77 | info@bizea.com.pl | www.bizea.com.pl

Zszywacz tapicerski z dugim nosem BeA „380/16-429”.

47


48

tapicerowane

meble.pl

|

projekt

iprodukcja

Po pierwsze

KOMPLEKSOWO Z jednej strony mae zamówienia, zdrugiej –krótkie terminy realizacji ikonieczno racjonalizacji kosztów produkcji. Ajakby tego byo jeszcze mao –coraz bardziej wymagajcy klienci. Tylko kompleksowe rozwizania, wspomagajce optymalizacj rozkroju skór itkanin, s wstanie sprosta tego typu wyzwaniom.

Nowa generacja cutterów „Vector” rmy Lectra to bezkonkurencyjna wydajno, oszczdno materiau, jako rozkroju iniezawodno.

W

ysunięta przez Marcina Celmerowskiego, prezesa Zarządu firmy Contec, teza o rewolucji na rynku urządzeń krojących znalazła swoje potwierdzenie. Faktycznie pojawiło się wielu nowych dostawców, a kilkuletnie doświadczenia klientów w użytkowaniu cutterów zmieniły kryteria, jakimi klienci kierują się przy zakupie nowego sprzętu.

Q KONIECZNO WYBORU. Sądząc po opiniach przedstawicieli firmy KSM, podstawowym kryterium, którym kierują się klienci przy wyborze cuttera, jest jego funkcjonalność, łatwa obsługa, oraz wydajność pracy. Przede wszystkim jednak pytają oni o wsparcie techniczne i  informatyczne, jakie oferuje firma dostarczająca system.

Najnowszy produkt firmy Allcomp jest w 100% odpowiedzią na potrzeby klientów. Cutter Unicut Tricut 3C, wyposażony w  trzy tryby pracy, może zastąpić wszystkie inne urządzenia do cięcia tkanin na krojowni – zapewnia Piotr Miałkowski, account manager w firmie Allcomp Polska. – Dla klientów bardzo ważny jest czas – czas prędkości rozkroju, który ma wpływ na końcową efektywność produkcji, ale również czas reakcji ekip serwisowych i  czas realizacji instalacji. Zadanie ułatwia nam fakt, że jesteśmy polskim producentem. Czas jest więc naszym sprzymierzeńcem, u klienta jesteśmy w  ciągu 24 h od wezwania. Uruchomiliśmy nawet serwis lotniczy. Przedstawiciel firmy Allcomp Polska sygnalizuje również, że klienci zwracają uwagę także na niskie koszty związane

z zakupem i  użytkowaniem urządzenia, oczywiście przy zapewnieniu najwyższej jakości rozkroju. Marcin Celmerowski podkreśla, że w  każdym przypadku zakup nowego sprzętu to znaczny wydatek i zmiana technologicznego oblicza firmy. Zwraca on uwagę na to, że zmiana krojowni manualnej na automatyczną uzależnia bezpieczeństwo produkcji od techniki. Dlatego też jego zdaniem, pierwszym i najważniejszym kryterium jest niezawodność urządzenia. Klienci analizują łączny czas awarii i przestojów w określonym przedziale czasowym – objaśnia Marcin Celmerowski. – Na polskim rynku można spotkać dwudziestoletnie maszyny wyprodukowane przez Topcut Bullmer, które wciąż pracują i  zarabiają. Kolejną rzeczą, na którą klienci zwracają


projekt

iprodukcja

Seria cutterów wielowarstwowych „Tex Cut” (prod. Kuris, dystr. Impall) ztamocigiem krojczym iodbiorczym, przeznaczonych do cicia materiaów ogruboci do 30/55/70/80mm po sprasowaniu. Gowica tnca znoem oscylacyjnym zpodwójnym specjalnym systemem prowadzenia zapewnia stabiln prac, dokadno , powtarzalno iwysok jako cicia. Inne atuty urzdzenia to bezstopniowa regulacja siy odsysania, atake sterowanie zpulpitu operatora lub bezporednio zbelki mostu.

szczególną uwagę, są koszty eksploatacji i serwisu. W  większości przypadków, klienci po odpowiednim szkoleniu nie są zmuszani do korzystania z autoryzowanego serwisu –  bieżących przeglądów mogą dokonywać sami. Oczywiście autoryzowany przedstawiciel zapewnia pełną obsługę w razie potrzeb lub życzeń klientów. Dla klientów, którzy nie dysponują wyspecjalizowaną kadrą, Contec oferuje różne formy pakietów serwisowych, które nie są zbyt kosztowne. Jakiekolwiek czynności dokonywane przy urządzeniu

wymuszane są przez technologiczne zużycie części. Zasada jest taka: naprawiamy, jak się zepsuje. Producent nie wymaga od klienta okresowych przeglądów wraz z kosztowną wymianą podzespołów napędowych. Jakość i dokładność cięcia to chyba najważniejsze kryteria –  uważa Bartłomiej Bocheński z firmy Impall. I dodaje: Nie wszystkie cuttery radzą sobie z ciężkimi materiałami tapicerskimi lub imitacjami skóry czy nubukami. Ponadto koszty, z  jakimi należy się liczyć po zakupie, to także serwis, części eks-

|

tapicerowane

meble.pl

ploatacyjne i obowiązkowe przeglądy, bo wielu dostawców wymaga regularnych przeglądów wiążących się z  wymianą części, za które klient musi płacić. Maszyny firmy Kuris mają bardzo solidną i  mocną konstrukcję, są to urządzenia użytkowe, bez dodatkowych i  całkowicie zbędnych elementów ozdobnych. Do minimum ograniczono zastosowanie mało wytrzymałych kompozytów i plastików, a zastąpiono je elementami metalowymi. Podzespoły są wysokiej jakości, gwarantuje to w pełni niemieckie wykonanie, przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń i  obrabiarek numerycznych oraz badania we własnych laboratoriach. W  konsekwencji urządzenia Kuris to maszyny o najniższych na świecie kosztach utrzymania, na co wielu klientów zwraca uwagę. Q SPROSTA WYZWANIOM. Zwiększenie wartości swojej oferty, dotrzymywanie bardzo rygorystycznych terminów realizacji, dostarczanie wysokiej jakości produktów przy maksymalnie zrównoważonych kosztach oraz doskonała elastyczność procesu produkcyjnego –  to są wyzwania, którym klienci muszą sprostać w swojej codziennej pracy –  wymienia Irena Dwornicka, spe-

System do cicia materiaów tekstylnych oparty oploter „S3 L1200CV” zoferty rmy KSM, opolu cicia 1.800x1.200mm, zprzedueniem na odbieranie wycitego materiau. Wyposaony jest wpodajniki do materiaów zroli, zczujnikiem brzegowym oraz regulowan prdkoci podawania. Dziaa woparciu oukady logiczne wpeni zsynchronizowane zploterem. Specjalny algorytm ukadania dugich ukadów zroli zapewnia optymalne uoenie elementów zwykorzystaniem ponad 90% powierzchni materiau. Za pomoc projektora imonitora wywietlane s elementy do zbierania, co uatwia iprzyspiesza prac operatorów. System zapewnia wysok wydajno pracy, przewyszajc znacznie 500 mb na jedn zmian robocz, wzalenoci od rodzaju materiau.

49


50

tapicerowane

meble.pl

|

projekt

Kompleksowe podejcie do zmian IRENA DWORNICKA, SPECJALISTA DS. MARKETINGU WFIRMIE LECTRA

Producenci mebli nieustannie poszukuj nowych rozwiza, które pozwol im zwikszy wydajno, poprawi jako produktu kocowego, zoptymalizowa zuycie materiau oraz zaangaowanie wykwali kowanego personelu. Decydujc si na nowy system rozkroju klienci kieruj si gównie wydajnoci i niezawodnoci oraz jakoci cicia. Idealne rozwizanie musi by kompleksowe, musi pomóc rmie realizowa cele biznesowe w zakresie jakoci i terminów realizacji, charakteryzowa si krótkim czasem wdraania i zapewnia maksymaln cigo pracy. Wana jest przy tym renoma producenta, jego potencja badawczo-rozwojowy, dowiadczenie zdobyte w brany oraz profesjonalna wiedza zespou.

PIOTR MIAKOWSKI, ACCOUNT MANAGER WFIRMIE ALLCOMP POLSKA

Obecnie, bardziej ni kiedykolwiek, liczy si wielofunkcyjno urzdze, czas oraz ekonomika uytkowania i jako rozkroju. Klienci nie zamykaj si ju na jeden rodzaj produkcji, chc mie moliwo zmiany i otwarcia na nowe rynki. Take zmieniajce si trendy wymagaj wykorzystywania podczas produkcji nowych rodzajów tkanin. Producenci mebli zabezpieczaj swoje interesy w ten sposób, e wybieraj rozwizania wielofunkcyjne lub atwo dostosowujce si do ewentualnych zmian w produkcji.

BARTOMIEJ BOCHESKI, IMPALL

Polski klient ma coraz wysze wymagania jakociowe, take jeli chodzi o meble. Dokadno wycinania szablonów, któr zapewniaj cuttery, stanowi wic jeden z warunków otrzymania produktu na wysokim poziomie. Ponadto naley pamita, e koszty produkcji wci rosn – droej zarówno materiay, jak i produkcja. Inwestycja w automatyzacj krojowni prowadzi do zminimalizowania strat materiaowych, a take ogranicza koszty zwizane z zatrudnieniem personelu krojowni.

iprodukcja

cjalista ds. marketingu w firmie Lectra. – Wyjątkowe funkcje zaimplementowane w  nowych cutterach „Vector” pozwoliły firmie Lectra stworzyć kompleksowe, zintegrowane i unikalne rozwiązanie. Umożliwia ono optymalizację i skuteczną kontrolę produkcji, a  w efekcie zwiększa konkurencyjność i rentowność firm, pozwalając im wejść na nowy poziom wydajności i oszczędności materiału. Zastosowane narzędzia zapobiegają popełnianiu błędów, upraszczają i  przyspieszają proces produkcji na każdej nowej linii. Nowy, ergonomiczny i  intuicyjny interfejs pozwala stale monitorować i  kontrolować każdy etap procesu produkcji. 120 czujników monitoruje ruchy głowicy w  trakcie pracy, w  celu poprawy jakości cięcia w czasie rzeczywistym i zmniejszenia zużycia materiału. Informowanie o  możliwości wystąpienia problemu poprzez usługę Smart Serwis i związana z tym konserwacja zapobiegawcza, pozwala maksymalnie wyeliminować przestoje lub obniżenie wydajności produkcji, a to gwarantuje realizowanie zamówień zgodnie z ustalonym harmonogramem. Z opinii Piotra Miałkowskiego wynika, że zauważalną tendencją na rynku mebli tapicerowanych są rosnące koszty materiałowe i  wzrastające koszty produkcji. Jednocześnie odbiorcy mebli oczekują utrzymywania cen na stałym poziomie. Producenci mebli poszukują więc rozwiązań, które wpłyną na racjonalizację i  ograniczenie kosztów produkcji –  zaznacza account manager w firmie Allcomp Polska. – Maszyny i  urządzenia dystrybuowane przez firmę Allcomp nie tylko przyspieszają proces rozkroju, dzięki czemu klient może produkować więcej w  krótszym czasie, ale także gwarantują stałą, wysoką jakość wykrajanych elementów. Zastosowanie cutterów Unicut ma ogromny wpływ na zmniejszenie ilości odpadów. Oprogramowanie do optymalizacji rozkroju Unicut by OptiTex pomaga efektywniej rozplanować formatki na zadanej szerokości materiału, maszyna rozcina elementy bez zacinania i bez stosowania buforów bezpieczeństwa. Do obsługi maszyny potrzebny jest tylko jeden operator, co pozwala ograniczyć zatrudnienie na krojowni i  uniezależnić ciągłość pracy krojowni od czynników ludzkich (np. chorób pracowników). Na inny problem zwracają uwagę przedstawiciele firmy KSM. Ich zdaniem obecna struktura zamówień, gdzie przewagę stanowią małe zamówienia, sprawia, że rozkrój warstwowy staje się niemożliwy. Cuttery jednowarstwowe stają się jedynym rozwiązaniem.

Również Bartłomiej Bocheński słusznie zauważa, że mówiąc o nowych, ciekawych rozwiązaniach dla producentów mebli nie można zapominać o  cutterach jednowarstwowych i specjalnych systemach do rozkroju skór. Innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość połączenia cuttera do tkanin z systemem do rozkroju skór, czego wynikiem jest tylko jedna maszyna, ale zdolna ciąć zarówno materiały tekstylne, jak i błamy skórzane – ujawnia przedstawiciel firmy Impall. Z sygnałów płynących od producentów i  dystrybutorów urządzeń krojących można bowiem wnioskować, że coraz więcej producentów decyduje się na zakup systemów do wykrawania skóry. Sporo kłopotów przysparza jednak oznaczanie błędów i stref jakościowych –  spostrzega Marcin Celmerowski. – Firma Topcut Bullmer oferuje niezwykle prosty i intuicyjny sposób znakowania – za pomocą markera i kreski, którą musi zrobić operator, jednocześnie wskazując strefy. Wyraźne błędy i uszkodzenia surowca wykrywane są wtedy automatycznie. Dla klientów, którzy mają dużą zmienność produkcji istnieje możliwość zakupu maszyny uniwersalnej – do rozkroju skóry, ekoskóry bądź jednowarstwowego krojenia tkanin. Klienci Topcut Bullmer to w znacznej mierze klienci produkujący duże ilości, gdzie cuttery są maksymalnie obciążone. Urządzenia bez problemu wytrzymują wieloletnią pracą 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Co ciekawe każdy z  klientów może liczyć na zoptymalizowanie i dostosowanie sprzętu do konkretnych potrzeb, gdyż każda maszyna budowana jest dla konkretnego klienta po wcześniejszym wywiadzie technologicznym i  wizycie w  zakładzie produkcyjnym. Nie ma maszyn standardowych, które w magazynie czekają na klienta – zapewnia prezes Zarządu firmy Contec. Q INNOWACYJNE ROZWIZANIA. Najnowszym rozwiązaniem firmy Allcomp jest „Unicut Tricut 3C”, maszyna, która łączy w  sobie rozwiązania do cięcia nakładów wielowarstwowych, jednowarstwowych oraz do cięcia materiałów typu owata. Urządzenie jest specjalnie zaprojektowane do pracy z  większością materiałów stosowanych w  przemyśle tapicerskim –  informuje Piotr Miałkowski. – Użytkownik może łatwo przełączać tryby cięcia, wywołując automatyczne dostosowywanie się ustawień głowicy oraz parametrów cięcia do wybranego trybu. Maszyna wyposażona w  system MMS (system automatycznego przesuwu między stanowiskami pracy) może przemieszczać się pomiędzy równolegle ustawionymi stołami krojczymi, po-


projekt

iprodukcja

Cutter „Premiumcut”do cicia skóry, to propozycja rmy Contec.

dajnikami do watoliny i rozwijarkami, bez potrzeby oczekiwania na rozlagowanie kolejnego nakładu na stole krojczym. Takie rozwiązanie daje w zasadzie nieograniczone możliwości produkcyjne. W opinii przedstawicieli firmy KSM, nowinki techniczne, jakie pojawiły się ostatnio na rynku, to dalsza optymalizacja, a co za tym idzie, zwiększenie wydajności pracy na cutterze. W  najnowszej ofercie KSM znajdują się bezpośrednie napędy osi cuttera i nowe oprogramowania, pozwalające na ustawianie narzędzi do kierunku cięcia podczas przejeżdżania nad elementami. Te rozwiązania zwiększają prędkość cięcia nawet do 30%. Również nowe wysokowydajne algorytmy układania elementów znacznie przyspieszają pracę systemu. Firma KSM już od wielu lat reprezentuje szwajcarskiego lidera konstruującego najwyższej klasy plotery Zünd. W oparciu o nie zbudowane zostały gotowe syste-

my do projektowania i optymalizacji cięcia. Doświadczenie zebrane w ciągu ostatnich lat w  dziedzinie rozkroju materiałów tekstylnych pozwoliło na stworzenie produktu dla branży meblarskiej. Jak mówią przedstawiciele firmy KSM, zadanie to nie było łatwe, ponieważ na rynku funkcjonuje wiele systemów do rozkroju materiałów tekstylnych w przemyśle meblarskim. Wiele z nich bazuje na zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach. O tych, które ma w swojej ofercie firma Contec, opowiada Marcin Celmerowski: W najnowszej serii cutterów „Procut” i  „Premiumcut” zastosowano nowe sterowanie cyfrowe. Maszyny stały się dzięki temu bardziej dokładne, szybsze i  przy-

|

tapicerowane

meble.pl

jazne w obsłudze. Nowy software pozwala na precyzyjne programowanie parametrów w zależności od rodzaju produkcji (maszyna automatycznie dostosowuje prędkość do trudnych odcinków). Topcut Bullmer wprowadził na rynek nowy system do rozkroju skór wyposażony m.in. w nowy system automatycznego skanowania i rozpoznawania błędów oraz system do automatycznego układania. Skanowania i kompletnego wykroju skóry można dokonać w niespełna 5 minut. W 2012 roku firma Lectra wprowadza na rynek nową linię cutterów do tkanin „Vector”, która zastąpi poprzednią generację cutterów, uznawaną przez większość specjalistów z  branży za jedno z  najbardziej efektywnych rozwiązań na rynku. Krojownia, którą aktualnie promujemy, to połączenie zaawansowanego technologicznie softwaru i  sprzętu oraz wiedzy eksperckiej zgromadzonej przez Lectrę na przestrzeni prawie 40 lat – wyjawia Irena Dwornicka. – Technologia wbudowana w  serce systemu, stale wspierana przez zespół specjalistów z  naszych trzech międzynarodowych Centrów Telefonicznej Pomocy, pozwala zapewnić pełną funkcjonalność urządzeń oraz maksymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych w dowolnym zakątku świata, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. ANNA ANDREJCZUK FOT. ARCHIWUM

Cutter Unicut Tricut 3C rmy Allcomp to trzy maszyny wjednej. Maszyna wyposaona jest wtrzy tryby pracy: tryb wielowarstwowy, jednowarstwowy (niskich nakadów) oraz tryb do cicia materiaów typu owata. Zastosowanie odpowiedniej servo kontroli oraz systemu przeniesienia napdu –Mistsubishi servo control, pozwala na regulacje prdkoci pracy gowicy, która automatycznie dostosowuje si do zadanego trybu cicia. Maszyna tnie noem oscylacyjnym, apole pracy pokrywa system NYB (Nylon Brushes), co eliminuje potrzeb czstej ikosztownej wymiany takich elementów eksploatacyjnych, jak noe ipas transmisyjny. Tricut 3c nie zacina elementów, wspópracuje zpodajnikami do materiau oraz owaty.

51


52

tapicerowane

meble.pl

|

advertorial

Dürkopp Adler  – najwysza jako

Do stworzenia profesjonalnej, wysokowydajnej technologicznej linii szwalniczej potrzebne s fachowo dobrane maszyny. Maszyny wysokiej jakoci, zapewniajce najwysz ekonomik produkcji przy zachowaniu najwyszych parametrów wytrzymaociowych ijakociowych produkowanego mebla. W odpowiedzi na potrzeby rynku rma Amatec Polska poszerzya prol dziaalnoci o cz zwizan z projektowaniem i wykonywaniem dodatkowego wyposa enia do standardowych maszyn Dürkopp Adler. W efekcie otrzymalimy wyspecjalizowane stanowiska do szycia powtarzalnego przy zachowaniu du ej jakoci i wydajnoci. Po otrzymaniu od klienta próbek szukane jest najlepsze rozwizanie, dajce optymalny efekt do zainwestowanych dodatkowych pienidzy. Amatec Polska buduje maszyny np. wyposa one w kontrol wszywania tamy z góry i z dou, cznie z monitorowaniem koca lub zerwania nici na bazie np. maszyny „195” dwuigowej o ciegu acuszkowym. Kolejnym zagadnieniem, którym zajmuje si rma jest budowa maszyn zwyposa eniem do szycia cigego, równolegego wielu linii np. ciegiem dwuigowym woparciu olaserowe wyznaczanie linii szycia. Konstruowane s równie elementy wyposa enia do szycia formatek zamknitych wkasecie (jak wprzypadku drogich maszyn z programowalnym polem szycia Mitsubishi PLK) do szycia np. 3 równolegych linii, ale szytych na zwykych maszynach stbnowych.

667-180312

H867-290362-70

Dürkopp Adler AG, którego autoryzowanym dystrybutorem w Polsce jest rma Amatec Polska, wprowadza na rynek nastpc maszyny klasy „367” – bardzo popularnej i uznanej w produkcji mebli tapicerowanych. Nowa klasa maszyn, ooznaczeniu „667”, to poczenie dobrze znanej gówki maszyny zserii „M-Type” zchwytaczem opoziomej osi. „667” wystpuje wszeciu podklasach: od wersji prostej –bez automatyki „Eco”, przez „Clasic Silver” –z podstawowymi funkcjami (automatyczne obcinanie nici, podnoszenia stopki iryglowania na pocztku ikocu szycia), po wersj „Clasic Gold” – z pen automatyk (dodatkowo przeczane automatycznie, dwa napr enia nici igowej, dwie dugoci ciegu, atak e zmiana kroczenia stopek zautomatycznym dopasowaniem prdkoci szycia). Wszystkie te wersje proponowane s zdu ym lub bardzo du ym chwytaczem, dajcym mo liwo rzadszej wymiany szpulki nici dolnej. Oprócz nowej wielkoci szpulki, wstosunku do maszyn „367” nowa maszyna ma wydu ony cieg do 9mm, zwikszon wysoko kroczenia stopek do 9mm, aponadto –w najwy szej wersji –system kontroli poziomu oleju oraz zintegrowane owietlenie LED.

Kolejn nowoci w ofercie rmy Amatec Polska jest „H867” – dugoramienna maszyna do szycia ozdobnego grubymi ni mi iplecionk. „H867” jest nastpc bardzo ju wysu onej pochodzcej zlat 80. maszyny Dürkopp Adler klasy „221” itak jak swój poprzednik nadaje si do ekstremalnie ci kiego szycia na du ych grubociach. Nowa maszyna to kolejna konstrukcja oparta oplatform „M-Type”, adokadniej – bazujca na sprawdzonej iuznanej maszynie dugoramiennej klasy „867”. „H867”, w przeciwiestwie do „221”, jest dostarczana w wersji z pen automatyk „Clasic Gold” typow dla maszyn zserii „M-Type”, cznie zobcinaniem nici. Wystpuje wdwóch wersjach: jedno- idwuigowej. Dugo ramienia: 700mm, dugo ciegu: do 12mm, wysoko kroczenia stopek: do 9mm, wysoko podnoszenia stopki: 25mm, zakr gruboci nici: do 8/3, grubo igie: do 230, maksymalna prdko szycia: 1.800 ciegów/min. Maszyna ma najwiksze chwytacze zserii „M-Type” ooznaczeniu 3XL.

AMATEC Polska Sp. z o.o. | Radwanice k. Wrocawia, ul. Kolejowa 2, 55-010 wita Katarzyna | tel. 71311 77 70 fax 71311 74 04; czci 71311 70 04; serwis 71311 70 70 | e-mail info@amatec.pl | www.amatec.pl


advertorial

Przy pracy ze skór potrzebne jest szybkie przeniesienie ksztatu materiau do pamici komputera. Niezwykle istotn spraw jest dokonanie pomiaru wielko ci bamu skóry oraz zdetekowanie oznaczonych wcze niej wad istref jako ci. Wtyczka oprogramowania, jak jest plug-in Camera, pozwala na wykonanie obu tych czynno ci jednocze nie, wuamku sekundy. Jest to najszybszy sposób skanowania skóry dostpny na rynku. Dziki temu wydajno pracy systemów dedykowanych do skóry znaczco wzrasta. Cay proces skanowania zautomatycznym uoeniem szablonów trwa mniej ni 5 minut.

|

tapicerowane

meble.pl

Autonest Leather to specjalny, wysoko wydajny algorytm do ukadania elementów na skórze naturalnej. Algorytm ten jest dedykowany do bardzo specycznej pracy ze skór, uwzgldnia strefy jako ci na skórze oraz na szablonach elementów. Dziki temu, wzaleno ci od skóry, osiga efektywno rzdu 80%, w czasie krótszym ni 5 minut. Pozwala to cutterowi pracowa

potokowo ipraktycznie bez przerwy i osiga niespotykane dotd wydajno ci.

Autonest Textile to specjalny wysoko wydajny algorytm do ukadania elementów na materiaach zroli. Pozwala zminimalizowa odpad do zaledwie kilku procent. Istnieje moliwo zaimportowania gotowych ukadów kroju stworzonych winnych systemach CAD, anastpnie ich optymalizacja iuzyskanie jeszcze lepszego wyniku. Walgorytmie mona deniowa wszystkie restrykcje dotyczce moliwych obrotów, uoenie wzdu osnowy itp. Przy zastosowaniu zerowego buforu midzy elementami oraz wczeniu opcji cicia wspólnych linii w jednej operacji gwarantuje wzrost wydajno ci systemu ook. 10%.

O skórach wiemy wszystko

Blisko 20 lat dowiadcze iwspópracy znajlepszymi producentami oraz dostawcami, atake sukcesywne podnoszenie kwalikacji kadry to oferta rmy KSM dla producentów mebli tapicerowanych.

KSM ZUND L1200 to system do cicia materiaów tekstylnych opolu cicia 1800x1200mm, zprzedueniem na odbieranie wycitego materiau. Dostarczany jest zpodajnikiem do materiaów z roli z czujnikiem brzegowym oraz regulowan prdko ci podawania, opartym oukady logiczne wpeni zsynchronizowane zploterem. Specjalny algorytm ukadania dugich ukadów z roli zapewnia optymalne uoenie elementów z wykorzystaniem ponad 90% powierzchni materiau. Za pomoc projektora imonitora wy wietlane s elementy do zbierania, co uatwia iprzyspiesza prac operatorów. System zapewnia uzyskiwanie wysokiej wydajno ci pracy, przewyszajc znacznie 450 mb na jedn zmian robocz, wzaleno ci od rodzaju materiau.

KSM ZUND 2XL3000 to typowy system dla rm produkujcych meble skórzane. Skada si zplotera o wymiarach pola roboczego 2700x3000 mm oraz przedue – zarówno z przodu, jak i z tyu – o takie same rozmiary. Cao poczona jest pasem transmisyjnym, który dodatkowo spenia funkcj podkadu do cicia. Wysoko wydajne pompy próniowe lub turbiny próniowe zapewniaj doskonae przytrzymanie skór na jego powierzchni. Na przednim polu ukadana jest skóra, zaznaczane obszary stref jako ciowych iza pomoc aparatu fotogracznego owysokiej rozdzielczo ci nastpuje dygitalizacja skóry. Nastpnie przy zastosowaniu wysoko wydajnych algorytmów ukadane s elementy mebli. Wtym czasie obsuga plotera moe zbiera wycite ju elementy na tylnym przedueniu, które za pomoc projektora szerokoktnego wy wietlane s na skórze. Jeden cykl pracy plotera zamyka si wczasie 5-6 minut, co pozwala na osignicie wyników nawet do 350 m² krojonych skór na jedn zmian.

KSM Kumor, Stado sp.j C.A.T. | 34-400 Nowy Targ | ul. Ludmierska 29 | tel. +48 18 264 97 20 (-21), 266 91 55 fax +48 18 264 97 22 | biuro@zund.pl | www.zund.pl

53


54

tapicerowane

meble.pl

|

projekt

iprodukcja

„AT450H” to wysokocinieniowy zszywacz pneumatyczny 4 x 25-50mm rmy Makita –do czenia elementów podóg, mebli, szafek, komód, wyko czenia wntrz. Mechanizm przeciwdziaajcy wykrzywianiu si zszywek pozwala na uycie zszywek odugoci do 50 mm.

Zszywacz „PTK 3,6 LI” Bosch jest niewielki, lekki idobrze ley wdoni. Zasilanie akumulatorowe ibrak plczcego si kabla zapewnia pen swobod pracy. System Push+Release zapobiega przypadkowemu wystrzeleniu zszywki. Naadowany akumulator wystarcza na co najmniej 400 zszy (strzaów) wmikkim drewnie. Wzszywaczu mona stosowa popularne zszywki typu 53 oszerokoci 11,4mm idugociach od 4 do 10 mm.

Zszywacz zszywaczowi

NIERÓWNY

Podstawowym bdem popenianym przy wyborze zszywacza tapicerskiego jest wychodzenie zzaoenia, e „zszywacz to zszywacz, awic bdzie zszywa” ikierowanie si wycznie jego cen. Co prawda, za jako si paci, zt jednak rónic, e tylko raz.

D

ecydujący wpływ na ostateczny wynik wyboru – z reguły pomiędzy zszywaczem klasycznym a  jego bardziej wyspecjalizowanym odpowiednikiem –  ma charakter operacji, które będą wykonywane podczas montażu tapicerki. Ale to tylko jedna strona medalu. Jest jeszcze ta druga –  ciemniejsza. Firmy, które nie produkują na dużą skalę, kierują się głównie ceną zszywaczy. Najczęściej jest tak, że liczą one na możliwie dobrą jakość, a  bardzo szybko się rozczarowują, dociera do nich

bowiem, że jakość rzadko idzie w parze z niską ceną. Q WYDAJNO = NIEZAWODNO. Bezpośredni wpływ na jakość wykonania mebli tapicerowanych mają zszywacze tapicerskie, z  kolei ich parametry decydują o  wydajności i  kosztach pracy tapicera. To swego rodzaju łańcuch zależności, wszystkie ogniwa są w nim istotne. Zszywacze stosuje się zazwyczaj do mocowania cienkich tkanin na drewnie, do tapicerowania mebli lub przy wykonywaniu

dekoracji świątecznych – wymienia Daria Dźwil, brand manager marki Bosch Zielony. – W tego typu zastosowaniach dużą wygodą jest praca bez kabla. Akumulatory litowo-jonowe, zasilające narzędzie, wykazują niewielki stopień samorozładowania, dlatego są zawsze gotowe do użycia, nawet jeśli pomiędzy kolejnymi zastosowaniami narzędzia występują dłuższe przerwy. Ponadto, akumulatory te nie wykazują efektu pamięci: można je doładować w dowolnej chwili, przy czym użytkownik nie musi obawiać się spadku pojemności akumulatora. W opinii przedstawicieli firm oferujących zszywacze kluczowa jest ich niezawodność. Krzysztof Borysewicz, dyrektor ds. produktu w firmie BizeA, udzielając odpowiedzi na pytanie, które parametry zszywaczy tapicerskich w  głównej mierze decydują o  wydajności pracy tapicera, wskazuje na trzy: ergonomię, niezawodność i szybkość pracy zszywacza. O ile pojawienie się w  tym zestawieniu ergo-


projekt

nomii wydaje się być oczywiste, to niezawodność jest już bardziej złożoną kwestią. Na niezawodność ma wpływ nie tylko wysoka jakość zszywacza, ale i jakość zastosowanych zszywek, które muszą „współpracować” ze zszywaczem, czyli muszą być wykonane w odpowiednim standardzie, z zachowaniem parametrów, takich jak wytrzymałość drutu i tolerancje wymiarowe –  przekonuje Krzysztof Borysewicz. I  dodaje: Na nic zda się wysoka jakość zszywacza, jeżeli zastosowane zostaną w  nim zszywki niskiej jakości (zwykle atrakcyjne cenowo). Oszczędzanie na zszywkach to pozorna oszczędność – praca tapicera jest droższa, niż zszywki, które wbija. Szukanie oszczędności w cenach zszywek jest źródłem dużo większych strat, wynikających z kosztów robocizny. Ostatnim parametrem, na który wskazuje dyrektor ds. produktu w  firmie BizeA jest szybkość pracy zszywacza, czyli szybkość układu spust-zawór-wbijak. Opinię, iż o  wydajności pracy tapicera decyduje przede wszystkim niezawodność narzędzi, z  jakimi on pracuje, potwierdza Szymon Rajczak z  firmy Prebena-Polska. Urządzenie, którego używa tapicer musi być bezawaryjne i łatwe w obsłudze – tłumaczy Szymon Rajczak. – Oczywiście, należy regularnie dokonywać przeglądów i  wymieniać

iprodukcja

tapicerowane

meble.pl

ZSZYWACZE STOSUJE SI ZAZWYCZAJ DO MOCOWANIA CIENKICH TKANIN NA DREWNIE, DO TAPICEROWANIA MEBLI LUB WYKONYWANIA DEKORACJI. WTEGO TYPU ZASTOSOWANIACH DU WYGOD JEST PRACA BEZ KABLA. AKUMULATORY LITOWO-JONOWE ZASILAJCE NARZDZIE, WYKAZUJ NIEWIELKI STOPIE SAMOROZADOWANIA, DLATEGO S ZAWSZE GOTOWE DO UYCIA, NAWET JELI POMIDZY KOLEJNYMI ZASTOSOWANIAMI NARZDZIA WYSTPUJ DUSZE PRZERWY. Daria Dwil, brand manager marki Bosch Zielony. części eksploatacyjne, aby zapobiec przestojom podczas produkcji. Drugą, istotną cechą jest ergonomia. Zszywacz powinien być lekki i poręczny, aby podczas kilkugodzinnej pracy nie stawał się uciążliwy. Na ciężar zszywacza zwraca uwagę również Anna Karolina Lusztyn, specjalista ds. marketingu w firmie Makita. Jej zdaniem wpływ na wydajność mają ponadto gabaryty oraz ciśnienie robocze.

„380/16-420”, prod. BeA, dystr. BizeA, pojemno magazynka: 157 szt., zakres cinienia roboczego: 5-6 bar.

Obudowa zszywacza „16-017”, którego producentem jest Neo, wykonana zostaa zwytrzymaego stopu aluminium. Wysunity wbijak pozwala na precyzyjne okrelenie miejsca wbicia zszywki. Taker przeznaczony jest do uniwersalnych zszywek typu „J” orozmiarach od 6mm do 14 mm.

|

Q NIEBYWAA WYTRZYMAO. Jak zapewnia Aneta Zemlik, product manager Topex, w przypadku zszywaczy tapicerskich, zwanych potocznie takerami, najważniejsza jest ich wytrzymałość. Wiąże się to zazwyczaj z  wytrzymałością poszczególnych elementów konstrukcyjnych, takich jak bijak (element wbijający zszywki) czy sprężyna – wyjaśnia Aneta Zemlik. – Bijak o odpowiedniej twardości i właściwie do-

„41E910”, prod. Topex. Wyrónikami tego zszywacza s: regulowana sia wbijania, trwaa, metalowa obudowa, uchwyt powleczony mikkim ogumieniem izszywki adowane od dou. Pojemno magazynka to 150 zszywek.

„1M-A16 S30”, prod. Prebena, dystr. Prebena-Polska, to may, porczny zszywacz pneumatyczny przeznaczony do prac tapicerskich. Wykorzystuje cznik –zszywk typu „A”o dugoci 4-16mm (szeroko grzbietu 12,8 mm). Way ok. 1 kg izuywa na jeden strza ok. 0,25l powietrza, azakres cinienia roboczego wynosi 4-7 bar.

55


56

tapicerowane

meble.pl

|

projekt

iprodukcja

W DZIEDZINIE RCZNYCH ZSZYWACZY PNEUMATYCZNYCH ROZWIZANIA TECHNOLOGICZNE NIE ZMIENIAJ SI TAK BARDZO. DY SI JEDYNIE DO TEGO, ABY URZDZENIA BYY JESZCZE BARDZIEJ NIEZAWODNE, UDOSKONALA SI CZCI NAJBARDZIEJ NARAONE NA ZUYCIE. Szymon Rajczak, Prebena-Polska.

brana sprężyna pozwolą pracować urządzeniom precyzyjnie i przez długi czas. Warto też zwrócić uwagę na specjalne systemy sprężyn, dostosowujące moc wbijania zszywek do twardości podłoża. Dzięki nim tapicer jednym urządzeniem wykona większość zadań. W przypadku zszywaczy tapicerskich istotne jest również to, aby narzędzie wykorzystywało nowe technologie. W narzędziach z nowoczesnymi konstrukcjami sprężynę zastąpiono blachą sprężynującą, która zapewnia większą wydajność i  dłuższą żywotność. Profesjonalny tapicer, który z  takerem rozstaje się rzadko, z pewnością zwróci uwagę na ergonomię narzędzia. Uchwyty niektórych zszywaczy pokrywane są miękką okładziną, dzięki czemu nawet po wielogodzinnej pracy chwyt jest pewny, a dłoń nie ulega zmęczeniu. Q (NIE)WACIWE KRYTERIA. Krzysztof Borysewicz otwarcie przyznaje, że klienci, którzy po raz pierwszy stają przed wyborem zszywacza, przy podejmowaniu decyzji często kierują się wyłącznie ceną. Wychodzą oni z  założenia, że zszywacz to zszywacz, a  więc będzie zszywał –  demaskuje problem Krzysztof Borysewicz. – Wynika to z braku doświadczenia i rozeznania w  rynku. Doświadczeni klienci wiedzą, że zszywacz zszywaczowi nierówny, że za znaną marką idzie trwałość i  niezawodność, wynikające z  właściwej konstrukcji i  doboru materiałów. Z kolei Szymon Rajczak z  firmy Prebena-Polska źródeł problemu upatruje w skali produkcji. Sądzę, że klienci profesjonalni kładą nacisk głównie na jakość urządzenia, dostępność części zamiennych i usługi serwisowania. Natomiast klienci, którzy nie produkują na dużą skalę, kierują się ceną przy zachowaniu możliwie dobrej jakości. Dlatego też oferujemy dwa typu urządzeń, aby każdy mógł znaleźć odpowiednie narzędzie do typu wykonywanych prac –  uzasadnia Szymon Rajczak.

Aneta Zemlik przekonuje, że warto dobrze się zastanowić przed zakupem, ponieważ mądry wybór może oszczędzić czas i uchronić od niepotrzebnych wydatków. Wszystkie parametry zszywaczy są wyjątkowo istotne, jednak większość z  elementów użytkowych urządzenia ukryta jest pod obudową –  zwraca uwagę Aneta Zemlik. –  Sprawia to, że konsumenci przy wyborze zszywacza, za najważniejsze kryterium przyjmują korzystną cenę. Niestety, niski koszt zakupu wiąże się zazwyczaj z  niską jakością wykonania, a  ta bezpośrednio przekłada się na niezawodność i komfort pracy przy użyciu zszywacza. Q TYLKO DLA TAPICERÓW. W obszernej ofercie firmy BizeA można znaleźć wiele rozwiązań, które mają zastosowanie m.in. przy produkcji mebli tapicerowanych. Do wykonania niektórych operacji w montażu tapicerki często warto zastąpić klasyczny zszywacz bardziej wyspecjalizowanym odpowiednikiem. Na przykład do pracy w  trudnodostępnych miejscach wygodniej zastosować zszywacz tapicerski BeA „380/16-429” z  długim nosem. Został on specjalnie zaprojektowany po to, aby ułatwić lub wręcz umożliwić pracę tapicerowania wyjątkowo „puszystych” kanap.

Innym przykładem jest zastosowanie zszywaczy z automatycznym zaworem, tam gdzie wymagane są gęste ściegi zszywek. W ten sposób znacznie szybciej mocuje się pasy do oparć, duże arkusze tektury oraz listwy wzdłużne szkieletu kanapy. Automat tapicerski BeA ma taką konstrukcję zaworu spustu, która umożliwia regulację czułości „przechodzenia” z  trybu wbijania pojedynczych zszywek i „strzelania” serią w  tempie nawet do 1,6 tys. zszywek na minutę. Zszywacze tapicerskie z  automatycznym –  samopowtarzalnym zaworem są standardowym wyposażeniem renomowanych producentów krzeseł biurowych. Z kolei automat tapicerski BeA „380/14-450A” wyposażono dodatkowo w regulowaną rolkę do łatwego prowadzenia narzędzia po krawędzi obrabianego detalu. Rolka została umocowana z boku na ramieniu, co pozwala na wbijanie zszywek przy krawędzi detalu. Taką przystawkę wykonano do mocowania taśmy rzepu pokrycia tapicerskiego, ale można ją wykorzystać również do innych operacji. Przystawka umożliwia mocowanie rolki z  prawej lub lewej strony zszywacza, tym samym mogą jej używać również leworęczni tapicerzy. Nowe, innowacyjne zszywacze nie pojawiają się często, niezależnie od tego specjaliści pracują nad usprawnieniami w  dostępnych już na rynku urządzeniach. Potwierdzeniem są słowa Szymona Rajczaka: W dziedzinie ręcznych zszywaczy pneumatycznych rozwiązania technologiczne nie zmieniają się tak bardzo. Dąży się jedynie do tego, by urządzenia były jeszcze bardziej niezawodne, udoskonala się części najbardziej narażone na zużycie. Można zauważyć również rozwój alternatywnych źródeł zasilania zszywaczy, jak np. mobilny kompresor – mała butla ze sprężonym powietrzem o ciśnieniu 300 bar. ANNA ANDREJCZUK FOT. ARCHIWUM

WARTO PRZED ZAKUPEM DOBRZE SI ZASTANOWI, PONIEWA MDRY WYBÓR MOE OSZCZDZI CZAS IUCHRONI OD NIEPOTRZEBNYCH WYDATKÓW. NIESTETY, NISKI KOSZT ZAKUPU WIE SI ZAZWYCZAJ ZNISK JAKOCI WYKONANIA, ATA BEZPOREDNIO PRZEKADA SI NA WYDAJNO IKOMFORT PRACY PRZY UYCIU ZSZYWACZA. Aneta Zemlik, product manager Topex.


58

tapicerowane

meble.pl

|

advertorial

Igy Groz-Beckert: perfekcyjny cieg dekoracyjny Oferta rmy Elmatex, wycznego przedstawiciela rmy Groz-Beckert wPolsce wzakresie igie szwalniczych, obejmuje najlepsze igy do zszywania istebnowania skóry naturalnej.

cieg zamykajcy –typ skóry ajako ciegu (system igy „134-35” –rozmiar Nm 110, czubek R).

cieg dekoracyjny na maszynach dwuigowych. Przy produkcji wysokiej jakoci mebli ze skóry duy nacisk kadzie si na optyk szwu dekoracyjnego. Szew powinien by identyczny na obu igach

Przy skórze zej jakoci dziurki ciegowe s otwarte ipostrzpione.

Przy skórze dobrej jakoci dziurki ciegowe s zamknite irówne.

WYBÓR W ACIWEJ IGY DO SZYCIA SKÓRY TO: Idealny szew dekoracyjny na obu igach! Polepszenie jakoci iwzrost produktywnoci! Q Unikanie bdów konfekcjonowania! Q Wpoczeniu zwaciw nitk efektowny wygld mebli! Q Q

SD

R

LL

S

LR

cieg zamykajcy –skóra naturalna (system igy „134-35” –rozmiar Nm 110 lub 120, grubo nitki 30). Zalecany czubek okrgy ostry R lub przecinajcy SD wpokryciu Gebedur.

P Optymalizacja ciegu prostego. Dla uzyskania równego, prostego szwu naley zastosowa ig „SAN 12 S”, zarówno na lew, jak ina praw ig. Charakteryzuje si ona zmienion geometri cicia icit kolb. Dostpna wsystemie „134-35” Nm 120 i140.

odczas produkcji najwyższej jakości mebli tapicerowanych, tapicerki samochodowej czy ekskluzywnej galanterii na bazie skóry szczególną wagę przywiązuje się do optyki szwu dekoracyjnego. Może być on wykonywany m.in. na maszynach dwuigłowych. Szew może być prosty lub jodełkowy, w każdym jednak wypadku – identyczny na obu igłach. Specjalnie dla uzyskania tego efektu firma Groz-Beckert przygotowała igłę „134-35 SAN 12” z czubkami LR i S. Dystrybutorem igieł marki Groz-Beckert i jej wyłącznym przedstawicielem w Polsce jest firma Elmatex.

Wyczny przedstawiciel rmy Groz-Beckert wPolsce wzakresie igie szwalniczych | 90-369 ód | ul. Piotrkowska 204/210 tel. +48 42 684 49 62, 607 048 171 | fax +48 42 684 85 51 | pomiu@elmatex.pl | www.elmatex.pl


advertorial

|

tapicerowane

meble.pl

Wzorniki to prawdziwa natura produktów Zajmujemy si produkcj wzorników na zamówienie producentów mebli, tkanin iakcesoriów meblowych. Naszymi klientami s take rmy eksportujce iimportujce tkaniny itapicerki.

W

ykonujemy próbniki, począwszy od projektu poprzez druk i introligatornię, a skończywszy na konfekcjonowaniu odpowiednio przygotowanych tkanin lub innych elementów prezentowanych we wzorniku. Najczęściej produkowane u nas wzorniki to: katalogi tkanin, wzorniki szalowe, kaskadowe, próbniki wykończeń meblowych, próbniki tapicerek, oklein oraz szkieł do witryn. Działamy w przeświadczeniu, że wiedza naszych Klientów, połączona z naszymi umiejętnościami i doświadczeniem, zaowocuje sukcesem. Nie boimy się „trudnych tematów”, bo wiemy, że potrzeba jest matką wynalazków. Indywidualne potrzeby oraz specyfika rynku, na którym działają nasi Klienci, wyznaczają nam kierunki, w  których poszukujemy rozwiązań projektowych dotyczących wzorników. Funkcjonalność, paleta kolorów, potrzeby naszych Klientów, a także względy ekonomiczne decydują o ostatecznym wyglądzie naszych propozycji i produkcji. Tak jak różne są potrzeby Klientów, tak różne są rodzaje wzorników, które Państwu proponujemy: • wzorniki – ekspozytory, • wzorniki katalogowe, • wzorniki targowe, • wzorniki w segregatorach, • komplety walizkowe, • palety wzornikowe dla handlowców, • pudełka z próbkami, • próbki do ofert przetargowych Fantastyczne i realistyczne projekty graficzne, na wieszaczkach lub sznurkach, w  zeszytach lub katalogach, na stojakach i  standach, idealnie dopasowane do wizerunku firmy. To na pewno nie wszystko, co potrafimy zrobić, abyście Państwo mogli zadziwiać swoich Klientów.

59


60

tapicerowane

meble.pl

|

meble

idekoracje

By wypoczywao si

LEPIEJ

Sofa „Kerry” woskiej rmy Calligaris swój debiut miaa na tegorocznych targach wMediolanie. Ten elegancki, komfortowy mebel oklasycznym wygldzie oferowany jest wdwóch wersjach siedziska –mikkiej (dostpnej wtapicerce ztkanin lub skór) oraz twardszej (dostpnej wycznie wtapicerce skórzanej). Poduszki siedziska wykonane s zpoliuretanu ozrónicowanej gstoci oraz dodatkowo mieszanki zpierza, natomiast baza –ze sklejki zespolonej oraz litego drewna.

Wydaje si, e t parafraz hasa wyborczego jednej zpolskich partii politycznych kieruje si ostatnio zdecydowana wikszo producentów mebli tapicerowanych.

Program „0302” marki Iste to niebanalny fotel bujany zpodnókiem –poczenie pikna iwygody. Mebel zosta wykonany na stelau drewnianym, woparciu zastosowano pasy tapicerskie, aw siedzisku –listwy sprynujce. Wczci siedziska ioparcia wykorzystano mix pianek cie szych igrubszych oraz –dla podniesienia jakoci wypoczynku –wypenienie silikonowe, dajce efekt mikkoci.

W

prowadzane na rynek nowe produkty finalne można scharakteryzować głównie przymiotnikami takimi, jak: funkcjonalny, komfortowy, nowoczesny… Wzornictwo mebli wydaje się schodzić nieco na drugi plan. Zdecydowanie ważniejsze stają się dziś różnego rodzaju funkcje, podnoszące jakość wypoczynku.

FUNKCJONALNY INACZEJ. Jeszcze do niedawna przymiotnik „funkcjonalny”, zastosowany w odniesieniu do mebla wypoczynkowego, prawie zawsze oznaczał, że mebel wyposażony jest w funkcję spania (również obecnie niemalże obowiązkową w meblach dedykowanych na polski rynek) i pojemnik na pościel. Dziś prawie zawsze oznacza on dużo więcej m.in. regulowane zagłówki, oparcia, siedziska i  podłokietniki, funkcje typu relaks, modułowość, a także różnego rodzaju, wbuQ

„Presto” –nowa propozycja rmy Meble Wajnert –to poczenie nowoczesnej stylistyki zwielofunkcyjnoci. Wyjtkowy komfort zapewnia wykorzystanie wysokiej jakoci materiaów oraz ergonomiczna, doskonale wyprolowana linia siedzisk ipoduszek oparciowych, wyposaonych dodatkowo wruchome zagówki zpiciostopniow regulacj. Model wyposaono wpojemnik na pociel ifunkcj spania.


meble

dowane w mebel, półki, stoliki, schowki, a nawet… systemy dźwiękowe. W dużym stopniu jest to związane z  półką cenową, jednak nawet w niższych segmentach rynku pojawiają się nowe funkcjonalności, natomiast w średnich i wyższych niektóre z nich stały się niemalże standardem. Nowe trendy w  budownictwie definiują podział pomieszczeń w  mieszkaniach na salon z aneksem kuchennym oraz sypialnię. W związku z tym przy wyborze kanapy do salonu funkcja spania stała się argumentem drugoplanowym –  zauważa Marta Baścik, kierownik marketingu i specjalista ds. aranżacji w  MSP Dąb. –  Bardziej zaczęły liczyć się funkcje dodatkowe, jak np. wysuwany z podłokietnika barek lub schowek na gazety w szczycie kanapy. Najnowsze trendy przedstawiają nam przede wszystkim meble wielofunkcyjne tzw. kanapy modułowe. Dają one możliwość dogodnego dopasowania mo-

idekoracje

|

tapicerowane

meble.pl

61

KLIENCI CORAZ CZCIEJ DOCENIAJ FUNKCJE SPANIA, KTÓRE POSIADAJ OSOBNY MATERAC DO SPANIA, CZYLI PIMY NA CZYM INNYM NI SIEDZIMY NA CO DZIE. POZA WZGLDAMI ESTETYCZNYMI DECYDUJ TE IELEMENTY HIGIENICZNE. ZRESZT, ZDECYDOWANIE WYGODNIEJ PI SI NA JEDNEJ PASZCZY NIE MATERACA, NI NA DZIELONYM ELEMENCIE DO SPANIA. Paulina Kluczyska, kierownik ds. sprzeday imarketingu wrmie Iste.

„Bloc” (proj. Piotr Kuchciski, prod. Noti) to kolekcja kanap omasywnych ksztatach imikkich oparciach. Szeroki wybór moduów pozwala na tworzenie wielu, zarówno tradycyjnych, jak ibardziej nowoczesnych ukadów mebli. Do kanap zaprojektowano poduszki oraz waki, które zdobi mebel ijednoczenie optymalizuj jego gboko.

„Movie” rmy Martela to dajca si atwo mody kowa iustawia seria przeznaczona szczególnie do hallów. Kolekcja skada si tylko zdwóch moduów –siedziska zoparciem ibez oparcia. czc je na ró ne sposoby mo na stworzy odpowiedni cao wka dej niemal przestrzeni. Wymiary „Movie” dobrano tak, aby opierajc okie na niskim podokietniku, atwo byo znale  wygodn irelaksujc pozycj siedzc. Wizualny wyraz serii mo na dodatkowo urozmaici przy pomocy ró nego typu materiaów obiciowych.

Wyra nowane bryy omikkich, zaokrglonych ksztatach oraz mo liwo kontrastowego zestawienia kolorystycznego boków mebli isiedzisk –tak wskrócie mo na scharakteryzowa moduow kolekcj „Elements” marki New Look, nagrodzon tytuem „Diament Meblarstwa 2012” wkategorii zestawy tapicerowane, wklasie standard. Wjej ramach oferowanych jest 13 bry oró nych ksztatach iwielkociach, które mo na dowolnie czy iprzestawia, tworzc indywidualne aran acje, dostosowane do aktualnych potrzeb ipreferencji.

Meble „Bolzano” marki Bizzarto, dziki przyjemnym ukom, pro lowanym poduszkom oparciowym isiedziskowym, atak e przeszyciom sprawiaj wra enie bardzo przytulnych. Oryginalne, metalowe nó ki daj efekt „unoszenia si” mebla lekko nad ziemi, apodnoszone stopniowo zagówki zapewniaj wygod wypoczynku. Wskad kolekcji wchodz moduy oró nych ksztatach iwielkociach. Wzale noci od tego, jaki materia obiciowy wybierzemy, uzyskamy efekt modzieczej wie oci (soczyste barwy) lub elegancji (kolory stonowane).


62

tapicerowane

meble.pl

|

meble

idekoracje

Zaprojektowany do wspóczesnych wntrz, wyranowany wzorniczo system moduowy „Ohio” poleca rma Sits. Klient moe skorzysta z11, sugerowanych przez producenta zestawów lub zwybranych elementów „zbudowa” swój mebel. Zastosowanie grubszych poduszek siedziskowych zapewnia wysoki komfort wypoczynku. Do wyboru s dwa wypenienia poduszek: zwysokoelastycznej pianki lub pierza naturalnego. Chromowane nogi podkre laj wspóczesny wygld kolekcji.

Kolekcja „Badu” (proj. Tomasz Augustyniak, prod. Comforty) to propozycja dla osób wymagajcych, szukajcych wyjtkowego komfortu. Siedziska mebla wypenione s mikkim pierzem iultranowoczesn piank „Memory Foam”, która natychmiastowo dostosowuje ksztat siedziska do uytkownika. Program skada si zsiedzisk wdwóch szeroko ciach, pufa oraz dwóch szeroko ci boków. Moe by tapicerowany zarówno skór, jak itkanin.

W moduowej kolekcji „Rock” (prod. DFM, dystr. QL House) wystpuje moliwo  wykonania jednego modelu wdwóch tkaninach. Moduy czone s za pomoc specjalnych zaczepów. Dostpne elementy to: „jedynka”, sofa 2,5, sofa 3, brya narona oraz puf wdwóch rozmiarach (wszystkie elementy oferowane s wwersji zpodokietnikami lub bez). „Rock” bardzo dobrze prezentuje si wnowej tkaninie „Filc” omocnym wybarwieniu.

HI-TECH, EKOLOGIA IVINTAGE MICHALINA MENDELEWSKA, DYREKTOR DS. ROZWOJU SIECI BIZZARTO: Jednym zdominujcych trendów jest hi-tech. Producenci mebli stosuj róne mechanizmy irozwizania, potgujce komfort wypoczynku, atake umoliwiajce korzystanie zulubionych sprztów multimedialnych. Wsofach zamontowany jest sprzt do suchania muzyki znajnowszych noników, jest moliwo schodzenia sobie drinka, swobodnej pracy na laptopie, wygodnego zjedzenia posiku. S to meble dla osób yjcych szybko –nieliczne chwile, które mog powici na wylegiwanie si na kanapie chc czy zrónymi innymi, koniecznymi czynnociami. Aktualne rozwizania zpowodzeniem im to uatwiaj. Jako materiay obiciowe stosowane s tu tkaniny owaciwociach umoliwiajcych szybkie czyszczenie mebli iposiadajce du wytrzymao na wszelkiego rodzaju aktywnoci. Przewaajce kolory wmeblach high-tech to odcienie szaroci, biele ibee. Kolejnym, mocnym trendem jest tworzenie mebli zekologicznych surowców. Naturalne komponenty tj. drewno, skóra, pótno, wena s bardzo wytrzymae, ale te nie stanowi zagroenia dla rodowiska naturalnego is cakowicie biodegradowalne. Ludzie zmczeni cig yciow pogoni, którzy znajduj czas, aby wsucha si wswoje pragnienia, maj potrzeb obcowania znatur, chc otacza si naturalnymi rzeczami ije zdrow ywno. Wtego typu meblach dominuje kolorystyka stonowana inaturalna. Inny, dominujcy trend –vintage –jest dla kreatywnych ludzi zfantazj iindywidualistów. Da starym meblom nowe ycie, poczy nowoczesno zprzeszoci –to s hasa, które im przywiecaj. Wtym nurcie powstaj bardzo ciekawe iniezwykle oryginalne meble, które pó niej stanowi prawdziw ozdob salonu iwizytówk waciciela. Pod wzgldem materiaów obiciowych to trend niezwykle kolorowy, bogaty wrónego rodzaju desenie, wzory ifaktury.

deli do wymiarów aranżowanego wnętrza, jak również pozwalają na łatwą zmianę ich funkcji np. narożnik bardzo łatwo przemienić w szezlong z kanapą. Wszystko to znakomicie wpływa na tworzenie wnętrza o indywidualnym charakterze. W opinii Michaliny Mendelewskiej, dyrektor ds. rozwoju sieci Bizzarto, najbardziej pożądanymi funkcjami są takie, które potęgują wygodę, poprzez umożliwienie przyjęcia bardziej komfortowej pozycji, a  także ułatwiające prowadzenie dodatkowych zajęć podczas wypoczynku tj. jedzenie, czytanie, praca na laptopie, słuchanie muzyki itp. Z kolei z obserwacji Pawła Kubary, design & communication managera w firmie Comforty, wynika, że niezmiennym, dużym zainteresowaniem cieszą się ponadczasowe, łagodne w  formie, modułowe meble o szerokich możliwościach adaptacji do indywidualnych potrzeb użytkowników. Personalizacja produktu to bardzo ważny trend, który wynika z rosnących potrzeb indywidualizacji wnętrz i potrzeb klientów –  podkreśla Paweł Kubara. I  dodaje: Ponieważ, ze względu na sytuację rynków finansowych, zmniejsza się średni metraż nabywanych


meble

idekoracje

|

tapicerowane

63

Naronik „Oslo”, oferowany pod szyldem marki New Elegance, poleca rma Stolwit Meble.

przez klientów mieszkań, rośnie popyt na nieco mniejsze, kompaktowe meble, uwzględniające jednak te same potrzeby klientów, jak w przypadku większych, obszerniejszych modeli. A  zatem modułowość, personalizacja produktu pozostają poszukiwanymi wartościami, choć w obrębie produktów w niższym segmencie cenowym.

KOMFORT W STANDARDZIE. Wybierając meble wypoczynkowe klienci zwracają uwagę głównie na ich wygodę. Najbardziej jest to widoczne w wyższym i średnim segmencie cenowym, ale rosną też wymagania konsumentów zainteresowanych produktami z niższej półki. Co ciekawe, przeciętny Polak ze zdecydowanie większą śmiałością wypróbowuje meble podczas wizyt w  salonach meblowych. Coraz częściej obserwujemy w  naszych salonach klientów, którzy bez skrępowania testują meble, oceniając komfort wypoczynku oraz spania –  potwierdza Jolanta Zalewska, prezes Zarządu firmy BRW Sofa. –  Mamy wrażenie, że „przymierzają” meble. To nas bardzo cieszy, gdyż tylko w  ten sposób są w  stanie określić, czy rozwiąza-

meble.pl

Q

Zestaw „YP-659” zlinii Panar poleca rma Panar Meble. Kolekcj tworzy 9 moduów wmodnej wtym sezonie, ywej kolorystyce. Kady zmoduów ma wymiary 78x86cm oraz ruchomy, zdejmowany zagówek (oprócz otoman). Zestaw jest tapicerowany tkanin poliestrow typu „torylene”, dodatkowo apreturowan ywicami syntetycznymi.

Sof „Avec Plaisir” (proj. Kati Meyer-Brühl, prod. Brühl, dystr. Alnus) zaprezentowano po raz pierwszy na tegorocznych targach wKolonii. Mebel produkowany jest wbardzo kolorowych, dedykowanych tylko do tego modelu tkaninach. Moliwe s dwie wersje wykonania: gadka ipikowana (pikowanie cakowicie zmienia wygld iprzeznaczenie sofy). Wwersji gadkiej obicie mona zdejmowa iwymienia.

Model „Samanta” to jedna znajnowszych propozycji rmy MSP Db.

Sofa „Scandinavia Wall” rmy Kinnarps zostaa zaprojektowana zmy l ospotkaniach ikonsultacjach oraz miejscu odpoczynku wbiurze na planie otwartym. Wykorzystujc dwie sofy mona stworzy zaciszne oazy wsamym sercu ruchliwego biura.


64

tapicerowane

meble.pl

|

meble

idekoracje

„Grand Vario” (prod. Etap Sofa) to efektowny, skórzany mebel, pasujcy zarówno do nowoczesnych, jak itradycyjnych wntrz. Obszerne siedziska wypeniono wysokoelastyczn piank, idealnie dopasowujc si do ksztatu ciaa. Wyjtkowy relaks zapewniaj take podwyszone oparcia, zmoliwoci regulacji stopnia ich nachylenia, wysuwane podnóki oraz szerokie podokietniki. Uytecznymi elementami s dostpne wopcji praktyczne póki (wtym ruchoma, idealna do pracy zkomputerem) oraz schowek na laptopa.

Sofa „Mags” (prod. Hay, dystr. Atak Design) to propozycja oszczdna wformie ikolorystyce, ale te niezmiernie charakterystyczna idominujca. Kolekcja oferuje elementy pojedyncze, narone, pufy iszezlongi wwielu wymiarach, co uatwia aranacj danej przestrzeni, niekoniecznie domowej.

„Enzo” to jeden zhitów sprzeday rmy BRW. Zastosowanie ukadu tapicerskiego pianka + spryny typu bonnell skutkuje wysokim komfortem iwytrzymaoci ukadu. Sofa wyposaona jest wmechanizm uatwiajcy rozkadanie isystem „Wall free”, dziki któremu podczas rozkadania nie musi by odsuwana od ciany. Atutem modelu jest te szeroka powierzchnia spania (150x190 cm). Istnieje moliwo zamówienia sofy wwersji DBL 3R (kada poowa moe by osobno rozkadana do spania). Tegoroczny debiutant wofercie Libro –naronik „Magic” –to mebel onowoczesnych, kubicznych ksztatach. Wyra nie oddzielone siedzisko skania do zastosowania dwóch, znaczco si od siebie rónicych tkanin. Naronik cieszy si duym zainteresowaniem m.in. zpowodu wielu dodatkowych funkcji (póka na laptopa, wyjmowany stolik kawowy, elektrycznie rozkadana funkcja relaksu wotomanie, masa elektryczny woparciu otomany, chodzone miejsce na napój). Siedzisko zbudowane jest na bazie spryn falistych oraz pianek wysokoelastycznych.

Model „Katalia” (oferta marki HF Helvetia Furniture) to ukon wkierunku klasyki. Solidne bryy oprostej formie tworz zgrany duet zklasycznym pikowaniem na siedziskach ibokach. Dla wikszego efektu przeszycia podkrelono kontrastujc nici. Komfort wypoczynku gwarantuj spryste siedziska, mikkie oparcia oraz –oferowane wstandardzie –regulowane zagówki. Wkolekcji dostpne s: hocker, fotel, sofa zfunkcj spania oraz 15 bry do samodzielnego zaprojektowania indywidualnego zestawu (wtym element zfunkcj spania ielement zpojemnikiem na pociel).

nia zastosowane w danym modelu w pełni spełniają ich oczekiwania. To pokazuje, jaki czynnik warunkuje zakup. Ponadto, konsumenci bardziej niż kiedyś interesują się rodzajem zastosowanych do produkcji mebli materiałów, zwłaszcza tych decydujących o komforcie wypoczynku. Z naszych obserwacji jednoznacznie wynika, że klienci przywiązują bardzo dużą wagę do rodzaju stosowanych wypełnień, jak również do trwałości, solidności oraz rodzaju materiału, z  którego wykonany jest szkielet mebla – przyznaje Artur Puchalski z firmy Stolwit Meble. Q UNIWERSALNY DESIGN. Jeśli chodzi o  wzornictwo, zdecydowanie największym wzięciem cieszą się obecnie proste, nowoczesne formy, reprezentujące styl uniwersalny, dobrze wpisujący się we wnętrza o różnym charakterze. W kolorystyce natomiast na prowadzenie wysunęły się szarości, które nieco zdystansowały najpopularniejsze do niedawna beże i  brązy. Zdaniem producentów klienci chętniej wybierają meble w barwach uni-


REKLAMA

NA RYNKU KRAJOWYM NADAL NAJWANIEJSZYM KRYTERIUM WYBORU MEBLI POZOSTAJE CENA. POLACY JEDNAK CORAZ CZCIEJ DOCENIAJ KOMFORT IPRECYZYJNE WYKOCZENIE MEBLI. Katarzyna Jakubowska, product manager wrmie Sits.

Z oferty marki BN Ofce Solution, specjalizujcej si wwyposaaniu wntrz publicznych ibiurowych, najczciej wybieran kolekcj moduow jest „Magnes”. Wlutym br. pojawia si nowa wersja tego systemu –„Magnes II” (na zdjciu). Nowa wersja to nie tylko ulepszona forma, ale take wiele nowych funkcjonalnoci. Dziki nowym elementom (m.in. moduy zgniazdkami elektrycznymi iinternetowymi) „Magnes II” jest bardziej elastyczny, umoliwia tworzenie jeszcze wikszej iloci ukadów wprzestrzeni.

wersalnych, które dobrze łączą się z innymi elementami wnętrza i w powszechnej opinii najłatwiej utrzymać je w czystości. Kolory ożywiające taki „szary” mebel stosowane są chętnie na poduszkach dekoracyjnych, które można łatwo wymienić np. gdy zmieni się moda, czy też gdy zwyczajnie mamy na to ochotę. Q PIE PRZYSZOCI. W opinii Michaliny Mendelewskiej rynek mebli tapicerowanych będzie reagował na nowo pojawiające się potrzeby klientów. To właśnie one są motorem wszelkich zmian – podkreśla. – Zmiany w sposobie życia, zmiany światopoglądowe, kryzys – to wszystko wpływa na to, jak żyją i jak chcą żyć dzisiaj ludzie oraz jakimi przedmiotami chcą się otaczać. Z kolei według Artura Puchalskiego w  ofertach firm jeszcze bardziej niż dotychczas zaznaczy się podział na meble „tanie” i „drogie”. Coraz większa konkurencja spowoduje, że w pogoni za minimalizacją kosztów produkcji w meblach „tanich” firmy będą stosowały coraz to gorszej jakości materiały, co przełoży się bezpośrednio na ich niską jakość, komfort i bardzo krótką żywotność –  wyjaśnia. –  Odwrotne zjawisko wystąpi w meblach ekskluzywnych, gdzie dominować będzie tendencja do stosowania coraz lepszych, nowoczesnych komponentów, wytrzymałych i  pięknych tkanin, różnego rodzaju funkcji sterowanych pilotem, podwyższających walory użytkowe i komfort mebla. Prawdopodobne jest również coraz częstsze łączenie w tych meblach funkcji komfortu z relaksującym masażem. ANNA AMOJDA FOT. ARCHIWUM


66

tapicerowane

meble.pl

|

advertorial

Nowoczesne meble rmy Gabi

Fabryka Mebli Gabi rozpocza dziaalno w1991 roku. Pocztkowo rma zajmowaa si produkcj krzese oraz stoów, apo kilku latach zaja si tak e produkcj mebli tapicerowanych. Na dzie dzisiejszy PPUH Gabi-Jerczy scy sp.j. jest producentem mebli tapicerowanych, skrzyniowych zdrewna litego, stoów, naro ników kuchennych oraz krzese.

W

trzech zakładach produkcyjnych wytwarzane są meble tapicerowane, sprzedawane głównie na rynki Europy oraz do Stanów Zjednoczonych. Dużą część produkcji Fabryka dostarcza na rynek rodzimy, zaopa-

trując setki firm w całym kraju. Dzięki bogato rozwiniętej flocie logistycznej firma jest w  stanie obsłużyć każdego klienta w  dogodnym terminie. Produkty firmy wyróżniają atrakcyjny design, bogata paleta tkanin oraz nowo-

czesne rozwiązania konstrukcyjne. Dobrze wyszkolona kadra pracownicza jest w stanie budować i wdrażać nawet do kilku modeli w tygodniu. Meble sygnowane marką Gabi można obejrzeć przy okazji niektórych imprez targowych.

Fabryka Mebli Gabi | 63-645 ka Opatowska, Piaski 9A | tel. +48 62782 98 00 | www.gabi.com.pl


68

tapicerowane

meble.pl

|

meble

idekoracje

O tapicerk warto zadba Na tej ikolejnej stronie przedstawiamy przegld 10 preparatów do skór itkanin. S wród nich rodki zarówno do czyszczenia, jak te pielgnacji rónych materiaów tapicerskich. Wprzegldzie bierze udzia 5 rm –kada znich prezentuje po dwa produkty lub zestawy produktów. OPR. ANNA AMOJDA, FOT. ARCHIWUM

BALSAM KOLORYZUJ CY DO ODNOWY SKÓRY

ODPLAMIACZE DO SKÓR ITKANIN

Odywczy balsam koloryzujcy francuskiej marki Avel produkowany jest na bazie olejku znorek, gboko odywiajcego skór. Zawiera równie wosk pszczeli, dziki któremu preparat dodatkowo chroni skór. Preparat polecany jest do skór naturalnych, które wymagaj odnowy. Balsam gboko odywia, likwiduje przebarwienia idrobne przetarcia. Nadaje si do skór naturalnych uywanych na meblach, tapicerkach samochodowych itp. Balsam przeznaczony jest do skór ogadkiej powierzchni (nie lakierowanych). Nie wolno go stosowa do zamszu inubuku. Produkt jest bardzo wydajny. Wzalenoci od pierwotnego stanu skóry pojemnik wystarcza przecitnie na renowacj kanapy 3-osobowej idwóch foteli.

Odplamiacz wformie pynnej do skór itkanin (na zdjciu butelka po lewej) przeznaczony jest do skór gadkich, zamszu, nubuku, atake tkanin (jedwabiu, weny, baweny, poliestru). Nie mona go stosowa na skóry lakierowane oraz na popelin (mocn, grub tkanin opóciennym splocie), tkaniny gumowane iwodoodporne. Ze skór usuwa plamy: zfarb, smoy, ropy, barwników istarych warstw wosków. Ztkanin usuwa plamy: zoleju, tuszczu, osadów, smarów, farby, wosku, gumy do ucia. Preparat moe by stosowany na meblach, odziey, torebkach, galanterii iobuwiu. Drugi preparat (na zdjciu spray po prawej) usuwa tuste plamy zmebli skórzanych, tapicerek samochodowych, wszelkiej galanterii itekstyliów. Ten uniwersalny rodek przeznaczony jest do wszystkich rodzajów skór naturalnych isyntetycznych oraz wielu rodzajów tkanin (jedwab, wena, bawena, poliester). Najatwiej usun nim wiee plamy, ale usuwa te stary, utrwalony brud.

SHIP SHAPE

KILL BLUE

„Ship-Shape” to profesjonalny rodek do czyszczenia trudnych zabrudze zmebli tapicerowanych oraz powierzchni wmiejscach publicznych, zdecydowanie lepszy ibezpieczniejszy od tradycyjnych rodków czystoci. „Ship-Shape” polecany jest do salonów kosmetycznych ifryzjerskich. Skutecznie usuwa zabrudzenia zlakierów ioleistych produktów kosmetycznych zmebli (wtym tapicerowanych), luster iwyposaenia oraz powierzchni zakrylu ichromu.

„Kill Blue” to rodek czyszczcy na bazie naturalnych ekstraktów ze skórki cytryny. Specjalnie opracowana formua (bez zwizków chlorowych i uorowych) zabezpiecza ekoskór przed pkaniem. „Kill Blue” szybko iskutecznie usuwa wszystkie mocne zabrudzenia –w tym przebarwienia po dinsach –z mebli tapicerowanych ekoskór.

d y s t r y b u t o r : Danbis

d y s t r y b u t o r : DJR Polska

d y s t r y b u t o r : Danbis

d y s t r y b u t o r : DJR Polska


meble

DYWANLUX

p r o d u c e n t : Lakma

idekoracje

|

tapicerowane

meble.pl

SIDOLUX M SKÓRA p r o d u c e n t : Lakma

Linia „Dywanlux” to rodki przeznaczone do usuwania plam zdywanów itapicerek. Dziki specjalnej, aktywnej pianie preparaty docieraj nawet do najgbszych zabrudze iskutecznie je usuwaj. Dodatkowo, produkty zlinii „Dywanlux” maj waciwoci antyalergiczne, pochaniaj nieprzyjemne zapachy, atake zabezpieczaj wókna przed zniszczeniem ipowstawaniem kolejnych plam.

„Sidolux M Skóra” to preparat sucy do pielgnacji ikonserwacji skórzanych tapicerek. Dziki zawartoci naturalnych wosków rodek nadaje powierzchniom delikatny ijedwabisty poysk, akolor skóry zostaje odwieony. Wprodukcie znajduj si równie zwizki nawilajce, dziki którym skórzana tapicerka odzyskuje dawn elastyczno .

ZESTAW DO SKÓRY JEDNOKOLOROWEJ

COLOURLOCK

W skad tego specjalistycznego zestawu wchodz dwa produkty: „Soft Clean” i„Leder Protector”. Pierwszy zawiera specjaln kombinacj delikatnych komponentów czyszczcych skóry. Usuwa zabrudzenia zpowierzchni skóry, nie uszkadzajc jej (nie usuwa farby), likwiduje te nieprzyjemne zapachy (dym papierosowy, zapachy kuchenne, pot ludzki itp.). Dziki zastosowaniu butelki zaplikatorem skóra nie jest mocno przemoczona. „Soft Clean” umoliwia atwe ibezpieczne czyszczenie skóry. Drugi preparat –„Leder Protector” –przeznaczony jest do pielgnacji powierzchni skóry. Zawarte wnim antyutleniacze hamuj proces rozkadu skóry, a ltry UV chroni powierzchnie starszych skór przed blakniciem. Po takim zabiegu skóra odzyskuje znowu mikko . Systematyczne stosowanie rodka konserwujcego wpywa na przeduenie trwaoci iwytrzymaoci tapicerki skórzanej.

W skad „Colourlock”, zestawu do czyszczenia ipielgnacji „Alcantary”, wchodzi rodek czyszczcy iimpregnat. Pierwszy to bezpieczny rodek do czyszczenia tkanin imateriaów zultramikrofazy („Alcantara” itp.). Preparat czyci dokadnie ipoprawia wygld materiaów zwókien syntetycznych inaturalnych, uywanych wmeblach iwykadzinach. Nie powoduje odbarwie tkaniny ima waciwoci odtuszczajce. Niezwykle istotne jest to, e rodek jest atwy do usunicia zpowierzchni, zarówno przy czyszczeniu rcznym, jak te mechanicznym. Preparat nadaje si dla klientów indywidualnych oraz zakadów profesjonalnych. Drugi produkt –impregnat do tkanin –czyni powierzchni odporn na dziaanie wody. Dziki niemu klienci mog uchroni przed zaplamieniem tkaniny oraz skóry szorstkie.

ZESTAW DO SKÓR NATURALNYCH

ZESTAW DO PIELGNACJI TKANIN

Najwaniejsz kwesti dbaoci omeble skórzane jest ich systematyczne czyszczenie, zapobiegajce nadmiernemu zbieraniu si m.in. kurzu ipotu (zczasem rozpuszcza on warstw barwnego wykoczenia lica skóry). Powinno ono by

wydajne idelikatne dla skóry (wiele rodków zawiera alkohol, co czyni je silnymi, ale wytrawia wykoczenie skóry). Drugim etapem jest zabezpieczenie skóry, co ma zapewni jej pierwotn elastyczno imikko , uzupeniajc niedobory odparowujcych zczasem para n ituszczów, atake zagwarantowa jej dalsz ochron, poprzez aktywacj warstwy impregnujcej po wyschniciu rodka. Daje to efekt blokowania wchaniania ipowstawania plam na bazie wody, oleju ialkoholu. Oba rodki mona znale wzestawach marki Leather Master. Na zdjciu prezentowany jest najchtniej kupowany, najwikszy zestaw „Maxi” (2x250 ml).

rodki te mog by uywane na prawie kadym gatunku skóry (oprócz zamszu inubuku), niezalenie od koloru istopnia poysku.

Producent marki Leather Master –woska rma Uniters –ma te wofercie produkty dla amatorów mebli wtkaninach (tj. mikrofaza, akard, welur, ok, szenil itp.). Wprzypadku mebli tapicerowanych tkaninami, które obecnie zawieraj przewag wókien sztucznych, wane jest ich regularne odkurzanie, co zapobiega gromadzeniu si kurzu wgbszych warstwach tapicerki (np. wpiankach). Wprzypadku zabrudze konieczne jest jednak czyszczenie na mokro. Wlinii Textile Master dostpny jest take zestaw dwóch produktów do pielgnacji: pierwszy suy do czyszczenia zabrudze, drugi –do uzyskania efektu impregnacji po jego uyciu na jeszcze wilgotnej tkaninie. Wczyszczeniu tkanin bardzo wana jest sama technika ichocia wydaje si nam to proste, to czsto niewiedza skutkuje powikszeniem plamy lub pozostawieniem „otoczek”. Winstrukcjach do tych zestawów klienci dowiaduj si, jak wkilku prostych etapach mona sobie ztym atwo poradzi .

d y s t r y b u t o r : Lederzentrum Polska

d y s t r y b u t o r : TKM

d y s t r y b u t o r : Lederzentrum Polska

d y s t r y b u t o r : TKM

69


70

tapicerowane

meble.pl

|

meble

idekoracje

Poduszk „Number Plate” znale mona wsklepach sieci BoConcept. Cena –169 z.

poduszkowe

TRENDY

Zabawn poduszk „Big Sheep” znale mona wsieci sklepów Home & You. Skad: 100% poliester. Wymiary: 38x52 cm. Cena –39 z.

Przedstawiciele rm oferujcych poduszki dekoracyjne uwaaj, e nie mona mówi ojednym, wiodcym trendzie wtej grupie asortymentowej. Przy podejmowaniu decyzji ozakupie poduszek klienci kieruj si zarówno szeroko rozumian  mod  ((nie tylko y wurzdzaniu  domów), jakk te wasnymi gustami ustami oraz stylem docelowych h wntrz.

Poduszka „Check” to jedna zpropozycji sieci Home & You. Skad: 100% poliester. Wymiary: 40x40 cm. Cena –25 z.

Oryginaln poduszk „Suitcase” poleca Home & You. Skad: 100% poliester. Wymiary: 34x45 cm. Cena –79 z.

Poduszk „Pink Duna” poleca sie salonów Black Red White. Wymiary: 45x45 cm. Skad poszewki: 100% poliester.

„Turquise Nelken” to poduszka oferowana wsalonach rmy Black Red White. Wymiary: 45x45 cm. Skad poszewki: 100% poliester.

„Gold Shell” to poduszka dekoracyjna dostpna wsieci Black Red White. Wymiary: 45x45 cm. Skad poszewki: wierzch –100% poliuretan, spód –100% poliester.


meble

Wykonane zhiszpa skiej bawe ny poduszki zkolekcji „Spain” to propozycja rmy Domarex. S one dostpne wtkaninie g adkiej lub zdobionej okiem. Na zdjciu model „Mares”. Wymiary: 45x45cm lub 30x50 cm.

idekoracje

|

tapicerowane

meble.pl

71

Poduszki zkolekcji „Flock” rmy Domarex to po czenie po yskuj cej tafty idelikatnego, mi ego wdotyku zamszu. Na zdjciu model „Ring”. Wymiary: 40x40 cm.

Model „Paradise” to jeden zwzorów oferowanych przez rm Domarex wramach kolekcji „Spain” –poduszek wykonanych zhiszpa skiej bawe ny. Wymiary: 45x45 cm.

Szeroki wybór poduszek wrónych wzorach, kolorach iwielkociach oferuje rma BoConcept.

Surowo formy prze amana delikatn kompozycj kwiatow imodn , neonow kolorystyk to propozycja rmy Pakamera.pl. Poduszki wykonane s zlcu. Wymiary poszewki: 23x45 cm. Cena kompletu (3 szt.) –140 z .

J

oanna Sapała, szef produktu w dziale tekstylia firmy Black Red White, tak opisuje aktualne tendencje sprzedażowe: W tym sezonie zdecydowanie dominują intensywne, nasycone barwy, ale też słodkie, niemal „cukierkowe” i nieco lżejsze odcienie. Tego lata w salonach Black Red White doskonale sprzedają się poduszki w  świeżych kolorystycznie tonacjach. Prym wiodą: pomarańcz, fuksja, fiolet i turkus. Na topie są produkty, których kolor ożywia i rozjaśnia wnętrze. Klienci naszych salonów wybierają ponadto połyskliwe, dające poczucie chłodu, materiały. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się również wzory inspirowane etnicznymi klimatami, przypominające egzotyczne podróże, przywołujące wspomnienia z  wakacji. Z  kolei zwolennicy klasyki tradycyjnie decydują się na desenie imitujące skórę węża. W przypadku tej grupy dominują kolory ziemiste, w tym różne odcienie brązów, beżów oraz bardzo lubianego écru. Z obserwacji Magdaleny Szarejko, reprezentującej sieć sklepów Home & You,

Poduszk „Kolorowe licie” znale mona wofercie rmy Pakamera.pl. Jej znakiem rozpoznawczym jest autorski wzór licia ouproszczonej izgeometryzowanej formie. Nadruk wykonany jest po obu stronach, na poliestrowej tkaninie. Wewn trz umieszczony jest antyalergiczny, certykowany wk ad ztkaniny wype nionej spryst kulk poliestrow . Poszewk iwk ad mona pra. Wymiary: 45x45 cm. Cena –78 z .


72

tapicerowane

meble.pl

|

meble

idekoracje

Poduszka wstylu marynistycznym „Kotwica” to propozycja rmy Nautix.pl. Wyrónia j obwódka zprawdziwej liny eglarskiej oraz centralnie umieszczony haft zmorskim motywem. Wykonana jest zelanobaweny (65% –poliester, 35% –bawena). Wrodku zastosowano spieniony poliester, który zapewnia sprysto itrwao poduszki. Wymiary: 40x40cm, grubo –15 cm. Cena –95 z.

Kolekcja poszewek dekoracyjnych „Nirvana” (oferta rmy Lakoon) wykonana jest zgrubej iwytrzymaej tkaniny szenilowej. Kolekcja wystpuje wtrzech wzorach i6 kolorach. Na zdjciu –wzór „Ecstasy” wkolorze zielonym. Wymiary: 45x45 cm. Cena –28 z.

Szeroki wybór poduszek orónych wzorach, kolorach irozmiarach znale mona wofercie rmy Lakoon.

Poszewki dekoracyjne „Flora” poleca rma Lakoon. Kolekcja dostpna jest w3 wzorach irónych kolorach. Na zdjciu wzór „Madelena Aqua”. Skad –100% bawena. Wymiary: 45x45 cm. Cena –47 z.

„Poduszka zfantazj” zoferty rmy Pakamera. pl wyrónia si efektown dekoracj istalow kolorystyk (dostpne s równie inne kolory). Materia –wigol. Wymiary poszewki: 45x45 cm. Cena –95 z.

w wynika, że niezmiennym zainteresowaniem cieszą się modele o klasycznym deni signie, z eleganckimi zdobieniami, o raczej sig jasnej, żywej kolorystyce i  oryginalnym jas wzornictwie. Wśród chętnie wybieranych w znajdują się poduszki futrzane, atłasowe, zn okrągłe, w  kształcie zwierząt, z  haftowanyok mi kwiatami i  wesołymi nadrukami –  wylim cza. – W przypadku gładkich poszewek najcz częstszym wyborem są te w  wyrazistych, cz rzucających się w oczy barwach. W tym roku rz popularny jest również styl retro, więc na kapo napach pojawiają się również mocne kontrana sty i poduszki stylizowane na lata 50. i 60. Wśród naszych klientów największą popularnością cieszą się wzory klasyczne, kwiapu ty, pasy i  gładkie –  wymienia z  kolei Radosław Flisiak, właściciel firmy Lakoon. – Większe wzięcie niż bawełny mają tkaniny szenilowe. Wzory nowoczesne raczej sporadycznie znajdują swoich nabywców. Dominuje kolorystyka żywa i ciepła, mniejsze zainteresowanie wzbudza zimna i stalowa. ANNA AMOJDA FOT. ARCHIWUM


Od ponad dekady w brany meblowej

Produkujemy stelae ze sklejek prolowanych i drewna litego. W naszej ofercie znajduj si krzesa, stoy, awy, meble tapicerowane wykonane wedug wasnych projektรณw jak rรณwnie na specjalne zamรณwienia wedug wzorรณw klienta.

Fabryka Mebli Bach, W. Chruciski, P. Baryczko Spรณka Jawna Podarzewo 4a, 62-010 Pobiedziska, tel. 618154028, http://www.bach.com.pl


tapicerowane meble.pl 2012  

tapicerowane meble.pl 2012

tapicerowane meble.pl 2012  

tapicerowane meble.pl 2012

Advertisement