Zo života študentov na Lesníckej fakulte

Page 1

T.G. Masaryka 24 Zvolen 960 01 Tel.: +421 45 5206 201 e-mail: dlf@tuzvo.sk

Lesnícka fakulta Technická univerzita vo Zvolene

Fotky: Marek Suchý, Jozef Orlej, Pavol Koreň, Erik Hruška, Viliam Pichler, Daniel Halaj Text: Daniel Halaj

Zo života študentov na Lesníckej fakulte
T.G. Masaryka 24 Zvolen 960 01 Tel.: +421 45 5206 201 e-mail: dlf@tuzvo.sk

Lesnícka fakulta Technická univerzita vo Zvolene

Fotky: Marek Suchý, Jozef Orlej, Pavol Koreň, Erik Hruška, Viliam Pichler, Daniel Halaj Text: Daniel Halaj

Zo života študentov na Lesníckej fakulte