Gi' LOS nr. 1 2022

Page 34

TEMA | DEN GODE ARBEJDSPLADS

God kommunikation er alt afgørende for den gode arbejdsplads.”

MEDARBEJDERNE SKAL KUNNE SE MENINGEN Efter to års nedlukning på grund af corona råder Liselotte Sloth Jensen også ledere til at dyrke fællesskabet blandt medarbejderne. ”Fællesskabet mellem medarbejderne er vigtigt. Det er en vigtig social lim og bidrager til et bedre samarbejde mellem medarbejderne. Derfor er det vigtigt også at foretage sig noget socialt sammen og det er en vigtig opgave, at få styrket fællesskabet her på den anden side af corona,” siger Liselotte Sloth Jensen. ”Lederen skal sætte fællesskabets trivsel på dagsordenen. Både ved fællesmøder i organisationen, men også gennem jævnlige samtaler med medarbejderne. Det er ikke nok med den årlige MUS-samtale,” siger Liselotte Sloth Jensen. Hun nævner medarbejderudvikling som et punkt, der kan have ligget underdrejet i nedlukningen. ”Medarbejderudvikling er vigtig for en god arbejdsplads. Det er måske en af de mere lavpraktiske, men stadig vigtige pointer. Det er vigtigt, at man giver mulighed for udvikling, så medar-

bejderne ikke føler, at de går i stå. Arbejdsgivere skal investere i medarbejdernes udvikling i form af tid og efteruddannelse,” siger Liselotte Sloth Jensen. Som en sidste pointe nævner Liselotte Sloth Jensen begrebet mening. Og når hun nævner det sidst, er det ikke fordi, det betyder mindst. Tværtimod. ”Det at føle mening med arbejdet betyder utrolig meget for arbejdsglæden. Og her har omsorgsbranchen jo en stor fordel, fordi der er rigtig meget mening i jobbet. Som arbejdsgiver skal man huske at tale det frem. Lederen skal huske at gøre medarbejderne bevidste om, hvor vigtig indsatsen er for borgere og samfund,” siger Liselotte Sloth Jensen og fortsætter: ”For stort pres på medarbejderne kan betyde, at det bliver sværere at finde meningen i arbejdet, fordi der ikke er tid til kerneopgaven. Man skal derfor som leder skabe betingelserne for, at medarbejderne kan blive ved med at se meningen i arbejdet. Det handler blandt andet om at tage medarbejderne med på råd og drøfte rammerne og hvad, der brænder på i det daglige arbejde. Man skal lytte og finde på løsninger for de forhold, der gør det svært for medarbejderne at udføre deres kerneopgave.” ■

OM LISELOTTE SLOTH JENSEN - Adm. direktør, Great Place to Work - Har siden 2003 arbejdet med gode arbejdspladser. Indledningsvist i to år med udvælgelsen af Europas Bedste Arbejdspladser og siden 2006 med Danmarks Bedste Arbejdspladser.

34 Gi’ LOS - LOS.dk | # 1 | 2022