Page 1

Duurzaamheid als uitgangspunt in alle gelederen www.vanderbel.nl


2


Inhoud

Inhoud Voorwoord

5

‘Ons pand laat zien waar wij voor staan’

6

Duurzaamheid als uitgangspunt, in alle gelederen

10

Duurzaam slopen is sámen bouwen aan de toekomst

18

Puin optimaal hergebruiken als hoogwaardig menggranulaat 26 Werken bij Van der Bel: kansen voor iedereen

30

‘Constant zoeken naar nieuwe mogelijkheden’

32

Dit magazine is een uitgave van: Connect Communications BV, Waddinxveen www.connect-communications.nl info@connect-communications.nl

3


Vlaar Groep is een allround dienstverlenende organisatie met jarenlange ervaring. • Grondverzet en weg-waterbouw

VLAAR GROEP.NL

• Transport

Oosterstraat 59

• Loonwerk

1654 JM Benningbroek

• Milieu - en sanering

tel (0229) 59 17 69

• Containerservice

info@vlaargroep.nl www.vlaargroep.nl


Voorwoord

‘We werken nog steeds met dezelfde overgave als opa Maarten’

Voorwoord

Met datzelfde enthousiasme werken wij anno 2015 nog steeds aan vergaande duurzaamheid, alleen uiteraard op een compleet ­andere, veel intensievere manier. Onze sector en onder­neming maakten de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling door.

Drieënzestig jaar geleden ging

We werken ­inmiddels met zo’n 50 mensen en de oude fiets heeft plaatsgemaakt voor 6 vracht-

opa Maarten Van der Bel met

wagens, 25 bedrijfsauto’s, 12 graafmachines, 2 mobiele puinbreekinstallaties, 2 ­mobiele zeefin-

zijn fiets richting zijn allereerste

stallaties en 4 shovels. We hebben de vertrouwde ­locatie in Aartswoud sinds kort verlaten en na opa

klus: de sloop van een woonhuis.

Maarten en zoon Jan, runnen wij het familie­bedrijf nu met onze zoons, Sjors en Roy. Met dit magazine

Met een voor­hamer en k ­ oevoet,

willen wij u graag laten zien wat wij in die drieënzestig jaar met elkaar hebben bereikt. Tegelijkertijd

een juten zak onder de snel­

vieren wij met deze uitgave onze verhuizing naar een uiterst duurzaam pand op Agriport A7. Een

binders, om ­vooral vol overgave

pand dat in alle opzichten toont waar Van der Bel voor staat en waar wij u veelvuldig hopen te

de klus te klaren.

ontvangen. ­Uiteraard onder het genot van een kop bekende Van der Bel-koffie. Want slopen, recyclen

In die tijd werden alle materialen al gedemon-

en saneren blijven vooral ménsenzaken.

teerd, meegenomen en hergebruikt. Bakstenen werden afgebikt, onderdelen verkocht en oude

We wensen u veel duurzaam leesplezier!

spijkers rechtgeslagen. Wat dat betreft was opa minstens zo duurzaam als wij nu.

George en Tinie Deken.

5


Nieuwbouw

‘Ons pand laat zien waar wij voor staan’ Wie het nieuwe pand van Van der Bel op Agriport A7 binnenloopt, maakt uitgebreid kennis met wat het bedrijf doet en belangrijk vindt. Van entree tot bedrijfshal: alle ruimtes ademen pure duurzaamheid. Zelfs de inrichting. Loopt u even mee door de nieuwe vestiging?

6


Nieuwbouw

De allereerste stap in het pand is meteen een

keur aan (uiteraard gebruikte) stoelen. De

duurzame. We betreden namelijk een vloer

speelse vloer in de ruimte is afkomstig uit een

die weliswaar een geweldige uitstraling heeft,

sporthal in Alkmaar.

maar is gemaakt van menggranulaat, verwerkt in beton. Voormalig puin dus. Vervolgens lopen

Gebruikte trappen, deuren en kozijnen

we naar de balie, die wordt omgeven door

Van de afzuigunits, wasbakken, stalen brandtrap-

houten wanddelen die afkomstig zijn uit een

pen tot deuren en kozijnen: heel veel materialen

oude stolpboerderij. Boven de balie prijkt een

en onderdelen krijgen in het nieuwe pand van

authentieke steunbalk, die eveneens ooit te

Van der Bel een nieuw leven. Zo is de trap naar

vinden was in een stolp. We wandelen langs de

kantoor gemaakt van een stalen rijplaat (waarin

kantoren met glazen wanden (‘ons pand is net

de bedrijfsnaam is gefreesd) en van oude eiken

zo transparant als ons bedrijf’) en komen in

delen. Zelfs het isolatiemateriaal onder de vloer

een grote gemeenschappelijke ruimte, annex

van de bedrijfshal is het regelrechte gevolg van

kantine en ontmoetingsplaats. Centraal staat

recycling. ‘Dat komt van het dak van een pand

een robuuste, lange tafel die ooit dienst deed

in Amsterdam,’ aldus George Deken. Waarom is

als draglineschot en wordt omgeven door een

gekozen voor een nieuw pand? ‘

7


Lowest cost of ownership A KINSHOFER COMPANY

Het DEMAREC-team feliciteert Van der Bel Sloopwerken en haar medewerkers met het prachtige nieuwe pand.

demarec.com

Trendsetter in Demolition and Recycling Equipment

DEMAREC is importeur van OilQuick volledig hydraulische snelwisselsystemen hetnieuwesnelwisselen.nl

Multi-Quick Processors

Starre Vergruizers

Demolition en Sorteer Grijpers

Dedicated Demolition Line

Schrootscharen

Rail-Knipper

DEMAREC • Demolition and Recycling Equipment BV • Den Hoek 10 • 5845 EL St. Anthonis (NL) • Tel. +31(0)485 442300 • E-mail: info@demarec.com


Nieuwbouw

De toename van het aantal toepassingen én activiteiten zorgden ervoor dat wij de vertrouwde locatie in Aartswoud hebben verruild voor een nieuw onderkomen,’ stelt Deken. ‘We zijn in al die jaren letterlijk uit ons jasje gegroeid. Het nieuwe pand biedt volop ruimte en mogelijk­ heden en ligt zeer centraal, nabij de snelweg en verwerkingslocatie.’ ‘Maar minsten even belangrijk is dat wij met dit pand kunnen laten zien waar wij voor staan, wat hergebruik precies inhoudt en welke mogelijkheden het biedt,’ vervolgt George Deken. ‘Veel mensen hebben daar geen idee van en dat is alleen maar begrijpelijk. Ze zien bij sloopwerkzaamheden hoe materialen in containers belanden, maar weten vaak niet dat al die materialen minutieus zijn gescheiden en niet worden gestort maar juist worden verwérkt. Met de inrichting en uitstraling van ons nieuwe pand hopen we daar een goed beeld van te kunnen geven. We zien ons onderkomen in dat opzicht echt als een duurzaam visitekaartje dat laat zien wat wij met elkaar hebben bereikt en waar wij met z’n allen ongelooflijk trots op zijn.’

‘We zien ons pand als een duurzaam visitekaartje waar wij met elkaar ongelooflijk trots op zijn’ 9


Duurzaamheid

Duurzaamheid als uitgangs足 punt, in alle gelederen 10


Duurzaamheid

Of het nu gaat om Sloopwerken, Asbestsanering, Recycling of Milieutechniek: bij alle werkzaamheden die Van der Bel u ­ itvoert, speelt duurzaamheid een ­absolute hoofdrol. Van der Bel is betrokken en koestert respect voor ­gebouwen, mensen en hun omgeving. En dus vooral voor het milieu. ‘Duurzaamheid biedt

‘Hergebruik heeft binnen ons familiebedrijf altijd een belangrijke rol gespeeld,‘ zegt Sjors

volop ­kansen en uitdagingen.

Deken. ‘Vroeger al werden delen van een gebouw, zoals deuren, kozijnen, balkhout,

Hoe mooi is het, als je weet dat

dakpannen en dergelijke in die hoedanigheid hergebruikt of verkocht. De mogelijkheden

een weg is verhard met meng­

van hergebruik zijn sindsdien alleen maar toegenomen. Zo wordt puin, zoals steen en

granulaat dat je samen met

beton, vermalen tot hoogwaardig, gecertificeerd menggranulaat dat weer wordt gebruikt

klanten hebt kunnen leveren?’

als gecertificeerde bouwstof.’ Van der Bel zet hiervoor mobiele puinbrekers in. ‘Het op locatie scheiden, sorteren en verwerken van puin biedt veel voordelen,’ vervolgt Deken. ‘Het voorkomt onnodige transportkosten en spaart ons milieu. Als puin, om welke reden dan ook, niet ter plekke kan worden gebroken, wordt gekozen voor een nabijgelegen vaste recyclinglocatie waarmee we afspraken hebben. Want duurzaam werken is vooral ook sámenwerken.’

11


ASR dienstverlening is een bedrijf dat zich breed in de markt zet om voor haar klanten te ont-zorgen. Dat doen wij met de vele jaren aan kennis die wij hebben opgedaan in de bouwsector en te luisteren naar onze klanten. Wat is uw vraag/probleem en hoe kunnen wij daar voor u de juiste oplossing voor bieden. ASR dienstverlening kent verschillende disciplines in de bouwsector en zal vanaf het eerste contact tot en met de oplevering uw project begeleiden, uitvoeren en dus u ont-zorgen. Wij streven naar helderheid, snelheid en willen met al onze relaties een band opbouwen en behouden. Of het een groot of klein project betreft wij kunnen u altijd van dienst zijn. Bij calamiteiten zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.

HEEFT U TIJDELIJK PERSONEEL NODIG IN DE BOUW? BEL ONS VAN 7 TOT 21 UUR, 7 DAGEN PER WEEK OP 06 – 34 36 93 14 OF BEZOEK DE WEBSITE: WWW.ASRDIENSTVERLENING.NL

ASR Dienstverlening Tocht 14 1713 GP Obdam T. 06 - 34 36 93 14 E. info@asrdienstverlening.nl www.asrdienstverlening.nl


Duurzaamheid

Voordelen voor klant en milieu

overlast voorkomen, voor de directe omgeving en

Duurzaamheid heeft voordelen voor het milieu en

onze medewerkers. Zo beperken we trillingen en

de klant, benadrukt Deken. ‘We bekijken vooraf

lawaai tot een minimum. Daarnaast zorgen onze al

welke materialen kunnen worden hergebruikt en

dan niet geïntegreerde nevelmachines ervoor dat

stellen vast wat de sloop oplevert.’ Van der Bel

tijdens sloopwerkzaamheden zo weinig mogelijk

werkt met de meest geavanceerde machines,

fijnstof vrijkomt. Dat heeft voordelen voor zowel de

apparatuur en toepassingen. Van graafmachines

omgeving als de medewerkers op de bouwplaats.

met sorteergrijper (waarvan één machine geheel

Verder werken we zoveel mogelijk met arbeids-

elektrisch), betoncrushers tot hydraulische hamers

verlichtend materieel, zoals verreikers, bobcats en

en scharen. ‘Daarnaast hebben we het transport-

slooprobots.’ Het bedrijf laat niets aan het toeval

beheer volledig in eigen hand, dat levert de nodige

over. ‘We beschikken op alle disciplines over de

efficiencyvoordelen en kostenbesparing op.’

benodigde certificaten en onze medewerkers zijn vakgericht opgeleid en uitgerust.’ Samen een totaalplaatje leveren ‘Bij alles wat we doen of van plan zijn, vragen we ons doorlopend af: hoe kunnen we nóg duurzamer te werk gaan? De mogelijkheden zijn onuitputtelijk, dat hebben we wel gemerkt tijdens de realisatie van ons nieuwe pand. Duurzaamheid is grenzeloos en vormt steeds weer een ultieme uitdaging. Door vooruit te kijken en mee te denken, kunnen we met elkaar veel bereiken. Zo werken wij nauw samen met andere partijen, zoals bouw en recycling­ bedrijven, wegenbouwers en dakbedekkers. Op die

Oog voor mens en omgeving

manier kunnen we desgewenst een totaalpakket

Van der Bel heeft een scherp oog voor mens en

leveren, zoals asbestsanering, nieuwe dakplaten

omgeving. Sjors Deken: ’Wij willen tijdens onze

én de levering en montage van zonnepanelen. Dat

verschillende werkzaamheden elke vorm van

maakt de duurzame cirkel mooi rond.’

13


Noord Zijperweg 21D 1766 HG, Wieringerwaard Telefoon: 0224 - 720 252 info@schuttemilieu.nl www.schuttemilieu.nl

Voor een goede gebruikte of nieuwe bedrijfswagen, ook voor al het onderhoud.

Van inspectie tot voorlichting

Gespecialiseerd in Mercedes Benz 0224-297474

Wij voeren uiteenlopende inspecties uit voor particulieren, MKB, agrarische bedrijven, sloopaannemers, zoals Van der Bel Sloopwerken BV, woningcorporaties en architectenbureaus. Door onze kennis van de regionale “Noord-Hollandse” woningmarkt bieden wij voor iedereen een goede, en betaalbare oplossing.

www.mbschagen.nl

WONEN

WERKEN

WINKELEN

LEVEN

LEREN

Voor bedrijf en particulier 25.000 producten direct leverbaar Ook op zaterdag geopend! Groenhart is met 10 vestigingen in Noord-Holland dé groothandel in gereedschappen, ijzerwaren en materieel voor bouw, installatiebranche, facilitaire diensten en de particulier. Onze unieke bezorgdienst levert tweemaal daags gratis op elk gewenst adres in Noord-Holland.

TEL. 0299-480100

SNEL

WWW.GROENHART.NL 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BESTELLEN

VAKKUNDIG

ALTIJD IN DE BUURT

BETROUWBAAR

DROMEN, DURVEN, DOEN! Onze opdrachtgevers hebben een doelstelling, een wens, een droom of een idee. Door goed naar hen te luisteren, sluiten wij daar bij aan en komen met doordachte oplossingen.

J. Duikerweg 13 1703 DH Heerhugowaard Postbus 1233 1700 BE Heerhugowaard T 072 57 60 600 F 072 57 60 606 E architect@breddels.nl www.breddels.nl


Duurzame samenwerking resulteert

in een duurzaam pand.

Een nieuw onderkomen voor Van der Bel op Agriport A7 Samen met Rabobank West-Friesland maakte Van der Bel een duurzame droom waar: de realisatie van een nieuw onderkomen, dat laat zien wat het bedrijf doet en belangrijk vindt.

Rabobank.nl/wf Een aandeel in elkaar

Loodgietersbedrijf SMAK een gevestigde naam in de installatiebranche in de Kop van Noord-Holland Loodgietersbedrijf Smak is een erkend gas- en waterfittersbedrijf en verzorgt tevens ventilatie en luchtbehandeling, sanitair, riolering, zinken dakwerk. Ook maken wij steeds meer woningen en bedrijfspanden met energiemaatregelen duurzaam. Denk hierbij aan aardwarmte met warmtepompen, dak- en ventilatiesystemen met warmteterugwinning en zonnepanelen voor elektra en warm water. Wij blijven door scholing continue op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de markt. En mede door de goede samenwerking met CBI BV INSTALLATIETECHNIEK kunnen wij u op maat adviseren naar de maatstaven van nu. Ook de duurzame nieuwbouw van Van der Bel is in goede samenwerking met directie en bouwbegeleider tot stand gekomen. Wij zijn er trots op dat wij een bijdrage hebben mogen leveren aan dit prachtige project.

Loodgietersbedrijf Smak Dorpsstraat 249 1733 AK Nieuwe Niedorp 0226-410132

CBI BV Installatietechniek Schuit 1a 1724 BD Oudkarspel 0226-343666


advertorial

Uw milieupartner voor het leven Grondslag is sinds 1991 actief met onderzoek en advies op het terrein van milieukundige bodem­kwaliteit. Rob Groot, ­directeur: “Denken aan het belang en namens de klant staat bij onze circa 60 medewerkers centraal.” De kerntaken van Grondslag zijn verkennende en nadere bodemonderzoeken, ­partijkeuringen en waterbodemonderzoek. Rob Groot: “Maar

Alle diensten onder één dak

ook zijn wij inzetbaar voor milieukundige

“Vanuit onze drie vestigingen in Heerhugo-

begeleiding van bodem­saneringen, veilig-

waard, Kamerik en Steenwijk voeren wij zowel

heidskundig advies (HVK/MVK) en tot slot

kleine onderzoeken als grote, gecompliceerde

verhardings­onderzoek en -advies met een

projecten uit. Wij werken voor uiteenlopende

eigen wegenbouw­laboratorium.”

opdrachtgevers zoals aannemers, bedrijfsleven, lokale en regionale overheden, waterschappen en particulieren.” “Voor saneringsprojecten werken wij onder andere graag samen met Van der Bel. Recent hebben we nog een groot werk samen uit­ gevoerd. De gehele toplaag van een terrein is vanwege asbest- en puinbijmenging ontgraven en gezeefd. Echt een specialiteit van Van der Bel. Het terrein is nu weer geschikt voor alle doeleinden”, besluit Rob Groot.

17


Slopen

Duurzaam slopen is sรกmen bouwen aan de toekomst 18


Slopen

Van der Bel verzorgt de sloop van elk gebouw. Op een uiterst vakkundige, efficiënte, persoonlijke en vooral zeer duurzame manier. Van een deskundig advies, de gemeentelijke sloop­melding, een complete uitvoering, efficiënte afvoer tot h ­ ergebruik. Want slopen is recyclen.

Van der Bel is gespecialiseerd in totaalsloop

alle ­m aterialen, waarmee een maximaal

en renovatiesloop. Het bedrijf gaat voor

hergebruik wordt gegarandeerd. Vrijwel

een flexibele, veilige en milieuvriendelijke

alle materialen worden hergebruikt of zijn

werkwijze. ‘Elk sloopproject is in principe

direct klaar voor hergebruik. Wij zijn hierin

voor ruim vijfennegentig procent recycle-

­g especialiseerd en beschikken over een

baar,’ vertelt Roy Deken. ‘Wij scheiden

eigen recyclingdivisie.’

19


Trambaan 6 1733 AX Nieuwe Niedorp 0226-411844 info@wiedijk.nl

NANNINGS

METAALHANDEL B.V. INKOOP SCHROOT EN METALEN voor bedrijf en particulier Wij feliciteren Van der Bel Sloopwerken met de nieuwe bedrijfshuisvesting!

Ind.terr. Hoorn’80 - Kernweg 24 Tel. 0229-219474 Milieuvriendelijke verwerking Eigen weegbrug

www.nanningsmetaalhandel.nl


Slopen

Overlast beperken

­persoonlijke wensen worden uitgevoerd. Klan-

Van der Bel sloopt vakkundig, met aandacht

ten hebben één vast aanspreekpunt, waardoor

en respect, benadrukt Deken. ‘Bij totaalsloop

ze op de hoogte blijven van alle vorderingen.

hebben we te maken met de directe omgeving,

Zo zijn ze continu nauw betrokken bij hun

bij renovatiesloop is er vaak sprake van een

project.’

deels bewoonde situatie of wordt er elders in het gebouw gewerkt. Wij spelen hier op in en

Deskundige asbestsanering

zorgen ervoor dat overlast tot een minimum

Is in een gebouw, op welke manier ook, asbest

wordt beperkt. Dankzij het juiste gereedschap,

verwerkt, dan wordt dit materiaal door Van

de juiste machines en de vakbekwaamheid van

der Bel vakkundig en veilig verwijderd. ‘Naar

onze medewerkers.’ En sloopwerk is ménsen­

aanleiding van het asbestinventarisatie­

werk, zegt Deken. ‘Wij zorgen ervoor dat alle

rapport doen wij een voorstel voor professio-

werkzaamheden volgens planning en alle

nele asbestsanering en voeren die vervolgens uit. Waar de asbest zich ook bevindt en welke risico­klasse ook geldt: wij saneren het materiaal gericht, veilig en volgens alle geldende regels, voorschriften en procedures. Elk saneringsproject is anders, dus wij bieden altijd maatwerk. Of het nu gaat om een agrarisch bedrijf, kantoorpand, fabriekspand of w ­ oning: wij maken een saneringsplan dat direct aansluit bij de situatie, plannen en omgeving.’ Van der Bel werkt louter met gespecialiseerd, gekeurd materieel en uitstekend opgeleide mede­werkers. ‘Onze medewerkers zijn in het bezit van de certificaten DAV (­Deskundig Asbest Verwijderaar) of DTA (Deskundig ­Toezichthouder Asbestverwijdering).’

21


Call the experts ® voor hybride rupsgraafmachines

Call the experts ® voor hybride rupsgraafmachines

Bia bv wenst directie en medewerkers HB215LC-2 hybride rupsgraafmachine: Maakt het verschilvan Van der Bel Sloopwerken bv +

veel succes toe vanuit hun+nieuwe bedrijfspand! Lage CO2-uitstoot, wat positief kan bijdragen aan de

Tot 40% brandstofbesparing ten opzichte van de zeer brandstofzuinige conventionele Komatsu-rupsgraafmachines

CO2-prestatieladder

HB215LC-2 hybride rupsgraafmachine: Maakt het verschil + Lage Total Cost of Ownership + Komatsu innovatief leider in hybride technologie

+ Volledige zekerheid, garantie tot 5 jaar / 10.000 uur op hybride + Tot 40% brandstofbesparing ten opzichte van de zeer componenten + + +

brandstofzuinige conventionele Komatsu-rupsgraafmachines Voldoet aan Stage IIIB emissie-eisen Lage Total Cost of Ownership

+

Voldoet aan Stage IIIB emissie-eisen 3090 Overijse www.bia.be

+ Derde generatie Komatsu hybride rupsgraafmachine + Lage CO2-uitstoot, wat positief kan bijdragen aan de CO2-prestatieladder

+ +

Komatsu innovatief leider in hybride technologie

Volledige zekerheid, garantie tot 5 jaar / 10.000 uur op hybride Derde generatie Komatsu hybride rupsgraafmachine componenten Tel.: +32 (0)2 689 28 11 Tel.: +31 (0) 88 303 2200 BIA België BIA Nederland Rameistraat 123

Fax: +32 (0)2 689 28 29

Skagerrakstraat 6 7202 BZ Zutphen

Tel.: +32 (0)2 689 28 11 Fax: +32 (0)2 689 28 29 www.bia.be

BIA Nederland Skagerrakstraat 6 7202 BZ Zutphen

Fax: +31 (0) 88 303 2299 www.bia-bv.nl

_komatsu_HB215LC-2_310x235_BIA.indd 1

BIA België Rameistraat 123 3090 Overijse

30.04.2014 13:32:35

Tel.: +31 (0) 88 303 2200 Fax: +31 (0) 88 303 2299 www.bia-bv.nl


Slopen

‘Alles draait om de veiligheid’ Bij asbestsanering draait het om de veiligheid. ’Wij nemen tijdens saneringswerkzaamheden ook de hoogst mogelijke veiligheidsmaatregelen in acht,’ zegt Deken. ’Zo dragen onze medewerkers altijd speciale (eenmalige) kleding. Van ondergoed, sokken, laarzen, handschoenen, pak tot masker: ze zijn optimaal beschermd.’ Bij buitensanering wordt het werkgebied nauwkeurig afgezet en gewerkt met mobiele deco-units, voorzien van een vuile ruimte, doucheruimte en schone ruimte. ‘Deze unit beschikt over een luchtzuiveringssysteem en het gebruikte water wordt afgezogen, gereinigd en afgevoerd,’ vertelt Deken. ‘Een speciale DTA-medewerker houdt streng toezicht en is het aanspeekpunt voor omwonenden en controleurs.’ Bij binnensanering wordt een zogeheten contain­ment om het asbesthoudend materiaal gebouwd. ‘Dat containment wordt omgeven door speciale folie en is luchtdicht, zodat stof en asbestvezels beslist niet kunnen ontsnappen. Asbest wordt vervolgens opgeruimd en verpakt. De onderdruk in het containment wordt constant bewaakt door een registratieapparaat, afgezogen lucht direct gefilterd. Dit alles garandeert een optimale veiligheid voor onze medewerkers en de omgeving.’ Een uiterst schoon resultaat Na de saneringswerkzaamheden worden verschillende zeer strenge inspecties uitgevoerd. Een onafhankelijke, gecertificeerde laborant tekent voor de eindinspectie en verklaart een gebied of plek vervolgens officieel asbestvrij. ‘Wij gaan zeer nauwkeurig te werk,’ stelt Roy Deken. ‘Zo wordt bij binnensanering de lucht in het containment geruime tijd gemeten. Pas als de lucht in de ruimte schóner is dan de buitenlucht, worden de werkzaamheden afgerond en het vrijgavecertificaat afgegeven.’

23


• • • • • •

systeemwanden systeemplafonds klimaatplafonds totaalafbouw interieurbouw servicebouw

Verwol feliciteert Van der Bel met haar nieuwe pand!

WWW.VERWOL.NL


Assurantie-specialisten voor l

Bouwbedrijven

l

Sloopbedrijven & Asbestsaneerders

l

Grond-weg en waterbouw

l

Ingenieurbureaus

Tol feliciteert Van der Bel met hun nieuw locatie. OBM Financieel Adviesgroep BV Tel: 072-5272620

www.tolmilieu.nl

Tol_adv_van der Bel 90x135.indd 1

Postbus 1111 1810 KC Alkmaar

www.obmfa.nl

11-09-15 16:13

Vestiging Zaandam

Vestiging Alphen a/d Rijn

Grote Tocht 27 1507 CG Zaandam T +31 75 6 53 98 00

Distributieweg 31 2404 CM Alphen a/d Rijn T +31 172 47 51 53

info@geha-laverman.com

www.geha-laverman.com

Wij feliciteren Van Der Bel Slooptechniek met de nieuwe bedrijfshuisvesting en verheugen ons op verdere samenwerking in de toekomst!


Recycling

Puin optimaal hergebruiken als hoogwaardig menggranulaat Wist u dat puin voor honderd

Met gecertificeerde mobiele puinbreekmachines en mobiele zeefmachines wordt puin

procent kan worden

op locatie gesorteerd, gebroken en gezeefd. Tot elke gewenste fractie. Acht maal per

hergebruikt? Van der Bel verwerkt puin tot hoogwaardig, gecertificeerd (meng)granulaat. Dankzij vergaande expertise, ervaring en optimaal uitgeruste (mobiele) breekmachines. Zo krijgt elk sloop- of bouwwerk een duurzaam tintje.

26

dag worden monsters genomen, onder-


Recycling

Wegen en weten ‘Onze mobiele breekmachines en shovels zijn voorzien van geavanceerde weegsystemen,’ vertelt Sjors Deken. ‘Zo weten wij precies hoeveel puin wij in een bepaald tijdbestek breken en vervoeren.’ Van der Bel is allround op het gebied van recycling. ‘Wij regelen alles: van het mobiel breken tot en met het transport, leveren en verhandelen van (meng)granulaat. Wij hebben de complete logistiek in eigen hand, dat maakt ons extra flexibel. Verder werken wij efficiënt en denken we met onze klanten mee. Kan granulaat ter plekke direct worden zocht en ­beoordeeld door onafhankelijke

gebruikt voor de aanleg van een bouwweg of

l­aboratoriums. ‘Zo blijven wij scherp en ons

een andere toepassing? Dan vertellen wij graag

menggranulaat op het ­allerhoogste niveau,’

alles over de mogelijkheden.’

vertelt Sjors Deken. ­Gecertificeerd menggranulaat wordt onder meer hergebruikt in de

Grond op locatie reinigen

wegenbouw (als verharding onder het asfalt)

Even doordacht en duurzaam is de manier

en de aanleg van bouwterreinen (als tijde-

waarop het bedrijf omgaat met milieutech-

lijke bouwverharding). Ook levert Van der Bel

niek. ‘Ook in dat geval werken wij het liefst

betongranulaat dat uitstekend kan worden

op locatie, zodat onnodig transport, milieu-

hergebruikt als grind­vervanger in nieuw be-

belasting en tijdverlies worden voorkomen,’

ton. Maar ook is het bedrijf gespecialiseerd in

aldus Sjors Deken. ‘Naar aanleiding van een

hydraulisch granulaat (dat een waterbindende

bodemsaneringsonderzoek nemen wij de be-

en dus extra verhardende werking heeft) en

treffende locatie grondig onder de loep. Met

asfaltgranulaat.

behulp van onze mobiele zeefmachine sorteren wij de grond nauwkeurig. Wij stellen de installatie zó in dat de schone puinstromen worden gescheiden, gekeurd en hergebruikt.’ De fijne en grove fracties zijn in de meeste gevallen niet verontreinigd. Sjors Deken: ‘De fijne fractie laten we door een laboratorium keuren, waarbij wordt bepaald in welke klasse deze weer mag worden toegepast. De grove fractie wordt na keuring door onze mobiele puinbreekmachine verwerkt tot gecertificeerd menggranulaat’

27


een stap vooruit

• Asbest, sloop, bodem en grondspecialist • Uw certificatiedossier via internet inzichtelijk • Auditoren met ruime praktijkervaring • Afwijkingen via internet afhandelen • Korte lijnen, snelle reactie REGELINGEN

Maak de

SC-530

VCA

BRL SIKB 7500

BRL 9313

SC-540

BRL SIKB 1000

BRL SIKB 11000

BRL 9321

SVMS 007

BRL SIKB 2000

BRL SIKB 12000

MRF

ISO 9001

BRL SIKB 2100

BRL 9335

BTR

ISO 14001

BRL SIKB 6000

BRL 2506

BRL Keurcompost

CO2-Prestatieladder

BRL SIKB 7000

BRL 9310

AUDITS EN INSPECTIES

l l l l l l l

Neem co

stap

ntact me

bel 0345 of vraag

t ons op:

585 000

een offert

via onze

e aan website!

eerlandcertification.nl

asbest sloop bodem grond

Aan-/Verbouw Badkamer Bedrijfspand Keuken Renovatie Woonhuis Diversen

Zuiderzeestraat 23

1719 LB Aartswoud

06-54943666

info@dekleinestolp.nl

www.dekleinestolp.nl


Recycling

Mobiele Grond Saneer Unit De middenfracties gaan naar de door Van der Bel zelf ontworpen gecertificeerde Mobiele Grond Saneer Unit: ‘Het grote voordeel is dat wij deze unit op locatie kunnen gebruiken om vervuilde grond en puin direct te reinigen waardoor het weer geschikt is voor hergebruik. Met alle efficiënte, duurzame en kostenbesparende voordelen van dien. In de Mobiele Grond Saneer Unit wordt het puin visueel nauwkeurig gereinigd. De unit beschikt over drie separate ruimten, waarin onze specialis-

altijd de garantie hebben dat er verantwoord

ten zich kunnen omkleden en douchen. Daarnaast

en veilig wordt gewerkt. Ook beschikt de unit

dragen de medewerkers maskers die zijn voorzien

over een eigen watermanagementsysteem. Vuil

van een onafhankelijke unit met filter. Zo worden

waswater wordt afgezogen, gefilterd en afgevoerd

zij constant voorzien van schone lucht.’ In de unit

naar het riool.’ Van der Bel is ook gespecialiseerd

heerst continu onderdruk. Lucht wordt afgezogen

in traditionele bodemsanering en het saneren

en gereinigd door absoluutfilters en vervolgens

van olietanks. ‘Welke vorm van sanering wij ook

naar buiten afgevoerd. ‘De luchtkwaliteit wordt

uitvoeren: veiligheid en duurzaamheid staan altijd

constant gemeten en geregistreerd, zodat we

voorop,’ besluit Sjors Deken.

Keurdokter Onafhankelijk keuren draagt bij aan kwaliteit, veiligheid en gezondheid Van der Bel werkt samen met Keurdokter, een onafhankelijk instituut gespecialiseerd in het verrichten van medische keuringen voor onze werk-

suikerziekte en hoge bloeddruk door middel van

nemers. Hun specialisme is de grote kracht van

gezondheidschecks. Zij kennen de wetgeving en

Keurdokter.

keuren binnen alle certificeringen die voor Van der Bel gelden. Hiermee borgt Van der Bel een duur-

De gecertificeerde artsen van Keurdokter

zaam en gezond arbeidsklimaat.

verrichten verschillende medische keuringen. Daarnaast monitoren zij de gezondheid van onze medewerkers op het gebied van cholesterol,

www.keurdokter.nl

29


Personeel

Werken bij Van der Bel: kansen voor iedereen Kenmerkend aan Van der Bel zijn de lange en trouwe werkverbanden met onze werknemers, een hoge loyaliteit en een gezond arbeidsethos. Uniek is de multifunctionele inzet waardoor bij ziekte of andere afwezigheid het aangenomen werk altijd kan doorgaan. Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid zich

Ron Steenbergen, Deskundig Toezichthouder

bij te scholen op voor hun werk of arbeidstoekomst relevante vakgebieden.

Asbestverwijdering (DTA):

“Het is cruciaal dat asbest­ verwijdering volgens de wettelijke regels verloopt”

30


Personeel

“Ik werk bijna 18 jaar bij Van der Bel. Voor 90% van mijn werktijd ben ik ­toezichthouder bij de sanering van asbest op projecten. Dit werk doe ik al 15 jaar. Bij Van der Bel ­werken meerdere Deskundige Toezicht­houders ­Asbestsloop (DTA). Het is cruciaal dat dit werk volgens wettelijke regels verloopt en conform alle certificeringen waar wij aan voldoen. Voor dit werk ben ik opgeleid en moet ik elke drie jaar opnieuw mijn examen halen. Ik zie niet alleen in de praktijk toe op het werk, maar ben ook verantwoordelijk voor de documentenstroom die bij asbestsanering hoort.

Leerling Kevin Dam:

“Ook op school zien ze dat ik door het praktische werk bij Van der Bel vooruitgang maak” De 18-jarige Kevin Dam volgt de MBO-opleiding tot machinist: “Ik zit in het tweede jaar van een BOL-traject. Ik woon in Spanbroek, zocht een stage en was van harte welkom bij Van der Bel. Zij investeren graag in jonge mensen en ik werk er op zaterdag en maandag. Soms werk ik al met een kleine kraan of shovel, het grote werk moet nog komen. Volgend jaar heb ik naar verwachting mijn diploma als machinist. Het is fijn om bij Van der Bel te werken en het meeste van wat ik nu weet over slopen, heb ik bij hen in de praktijk geleerd. Ook op school zien ze dat ik door het praktische werk bij Van der Bel vooruitgang maak.”

31


Toekomst

‘Constant zoeken naar nieuwe mogelijkheden’ 32


Toekomst

Een duurzaam drieluik. ‘Wij hebben een duidelijke missie: samen willen wij constant invulling geven aan het thema duurzaamheid, op een steeds intensievere manier,’ vertelt Sjors Deken. ‘Wat dat betreft is het einde nog lang niet in zicht. Zo is er een ontwikkeling gaande waarbij cement, grind en zand apart uit beton worden gescheiden. Een revolutionaire ontwikkeling waarbij wij nauw zijn betrokken, samen met een groep collega-ondernemers en specialisten. De techniek ís er en biedt volop mogelijkheden. De vraag is nu: hoe passen we deze methode toe in de praktijk? Als we eenmaal zover zijn, kunnen we beton voor honderd procent hergebruiken en dat is iets dat wij enorm toejuichen.’

Betrokken, persoonlijk, deskundig en duurzaam. Dat zijn dé sleutelwoorden bij Van der Bel. ‘We zoeken samen constant naar nieuwe kansen, vertellen. George, Sjors en Roy Deken over de missie, visie en toekomst van hun

Werken aan circulaire economie ‘Wij streven naar een steeds hoogwaardigere

onderneming.

scheiding van afvalstromen, bewegen steeds meer toe naar een zogenoemde circulaire economie,’ zegt George Deken. ‘Een economie waarin producten en materialen liefst volledig worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. Dit brengt veel ­kansen

33


Toekomst

voor ondernemers, zorgt voor beduidend

Samenwerking loont

minder afval en is goed voor wat ons allen

‘Naast innovatie zijn betrokkenheid en samen-

aangaat: het milieu. Samen kunnen wij ervoor

werking belangrijke pijlers binnen ons bedrijf,’

zogen dat we in de toekomst nog bewuster

aldus George Deken. ‘Wij betrekken onze klan-

werken. We doen het omdat wij het willen,

ten bij alles wat we doen en zijn op onze beurt

maar ook omdat onze opdrachtgevers het

betrokken bij wat hen beweegt. Persoonlijke

vragen en de hele maatschappij dat van ons

aandacht loopt sinds jaar en dag als een rode

vraagt. Wij kunnen dit alleen bereiken door

draad door ons bedrijf. Dat heeft misschien te

de nodige lef te tonen. Voortdurend te inves-

maken met het feit dat wij een familiebedrijf zijn.

teren in nieuwe toepassingen. Met middelen,

Wij voelen ons met elkaar verantwoordelijk voor

tijd en energie.’

wat er speelt. Niet alleen als familie, maar met alle medewerkers die Van der Bel máken.’ ‘Ons

34

‘Tegelijkertijd is dit een manier om ons te

personeel is ons kapitaal,’ zegt Roy Deken. ‘Wij

blijven onderscheiden,’ vult Roy Deken aan.

zorgen er ook bewust voor dat alle medewerkers

’Door iets te doen wat anderen niet doen,

goed geschoold en optimaal uitgerust op pad

nieuwe markten te zoeken, zijn we wie we

gaan. Verder zeggen we wat we doen en doen we

zijn. Het is een bal die maar doorrolt. We

wat wij beloven. Dat is al jaren onze bedrijfspolicy

vragen ons doorlopend af: hoe kunnen wij,

en dat zal nooit veranderen.’ Wat zijn de plan-

samen met onze opdrachtgevers, nog meer

nen voor de toekomst? Sjors Deken: ‘Wij hebben

betekenen voor mensen en hun omgeving?

niet de intentie te groeien in omvang, maar wel

Die instelling hebben wij al jaren. Zo waren

in kwaliteit en professionaliteit. Door ontwikke-

wij één van de eersten in Noord-Holland die

lingen op de voet te volgen en steeds te zoeken

gebruikmaakte van een mobiele puinbreek-

naar nieuwe mogelijkheden en toepassingen,

machine, met alle duurzame voordelen van

willen we nog duurzamer werken dan we al doen.

dien.’

Dit maakt ons werk elke dag weer uitdagend.’


Project bestrating Tuinontwerp- en aanleg Advies en begeleiding

Van der Bel Sloopwerken BV gefeliciteerd met de prachtige

Boos Bestratingen BV Handelsweg 11 1693 AZ Wervershoof

0228 526 505 info@boosbestratingen.nl www.boosbestratingen.nl

nieuwe bedrijfshuisvesting!


Agriport 231 1775 TA Middenmeer Telefoon: 0229 581 327 www.vanderbel.nl info@vanderbel.nl

Magazine Van der Bel  
Magazine Van der Bel