Page 1


Buļļu vērtību atspoguļojums pēc kritērijiem Paskaidrojumi World Wide indeksi Pēs dzimuma šķirota sperma

3 4 5 5

HOLŠTEINAS ŠĶIRNES VAISLINIEKI

BOOKEM COLT P-RED DATTERO DEIFY DELECT P-RED DEYJA DIAMOND DOLCE DREAM-P FROST FUELUP GALLO GAMBLER GREENWAY HE-MAN INGOT JAX P*RC KINNICK PP MAGNUM MAGNUS MARYMAKER MAYFLOWER MIAMI MONTROSS MOOKIE MR DALTON POTENT-RED

6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13

SATURS

RELIABLE REVIVAL PP RUDOLPH RED SNOWCAT SUPERSIRE TALBOT VALOR-RED VICTORO-P VOLGA RC ECLIPES-P PAT BUSH

13 14 14 14 14 15 15 15 15

DŽERSIJAS UN ŠVICES ŠĶIRŅU VAISLINIEKI

16 16 16

WMS pāru atlases programma DJUĀRA TRAUKI Aprīkojums

17 17 18-19

Kas būtu jāzina par bāzes populāciju? • Katrai šķirnei ir sava ģenētiskā bāze. • Visu paredzamo pārmantojamību ģenētiskās vērtības ir balstītas uz bāzes populāciju. • Zemāk esošajā tabulā ir attēlotas pašreizējo bāzes govju pazīmju vidējās vērtības. Ja dzīvnieka attiecīgā pazīme atbilst šim vidējam rādītājam, tad šīs pazīmes paredzamā pārmantojamība tiek uzrādīta kā “0”. Dzīvniekiem, kuru rādītāji ir mazāki par šiem vidējiem, PP vērtība būs negatīva, bet tiem, kuru rādītāji ir lielāki, būs pozitīva PP vērtība. Šķirne

Piens (mārc.)

Tauki (mārc.)

Olbaltumvielas (mārc.)

Produktīvā dzīve (mēn.)

Somatisko Meitu šūnu grūsnības vērtējums koeficients

Auglība telēm

Auglība govīm

Švices

22629

916

750

27.5

2.55

24.8

46.7

31.8

Holšteinas

26994

1006

822

27.4

2.37

28.6

57.2

35.1

Džersijas

19719

937

709

29.9

2.77

35.3

55.0

41.2

Avots: CDCB website • Jāpatur prātā, ka ASV piena produktivitātes rādītāji, salīdzinot ar citām valstīm, ir samērā augsti (skat.tabulu). Tāpēc bullis ar negatīvu PP pienam joprojām dos pozitīvu ietekmi uz piena produkciju tajās valstīs, kur vidējie rādītāji ir zemāki nekā ASV. 2


TOP 10 HO pārbaudītie buļļi piedāvājumā Piens mārc. MONTROSS

2964

Olbv. mārc

Tauki %

Tips

88

MAGNUS

0.12

MAGNUS

0.15

MONTROSS

2.36

MAYFLOWER 2638

MAYFLOWER 82

HE-MAN

0.04

FUELUP

0.10

GAMBLER

2.32

SUPERSIRE

2304

SUPERSIRE

70

MIAMI

0.04

SUPERSIRE

0.08

FROST

2.26

TALBOT

1801

GREENWAY

53

VALOR RED 0.04

FROST

0.05

DEYJA

1.94

GREENWAY

1563

DIAMOND

52

BOOKEM

0.03

GREENWAY

0.05

GREENWAY

1.80

GAMBLER

1477

MAGNUS

50

DIAMOND

0.03

MIAMI

0.04

MAGNUS

1.59

DIAMOND

1457

MIAMI

50

FUELUP

0.03

SNOWCAT

0.04

BOOKEM

1.55

DEYJA

1420

BOOKEM

49

DELECT P-RED 0.02

VALOR RED

0.01

DIAMOND

1.55

BOOKEM

1333

DEYJA

47

GREENWAY 0.02

VOLGA*RC

0.01

SNOWCAT

1.45

MIAMI

1234

GAMBLER

38

KINNICKPP*RC 0.02

MIAMI

1.24

Produktīvā dzīve

MONTROSS

Olbv. %

Tesmeņa salikums

Auglība

VAV

Peļņas indekss $

FUELUP

6.9

FROST

2.62

TALBOT

2.80

SUPERSIRE

896

FUELUP

5.1

GAMBLER

6.6

GAMBLER

2.18

COLT-P RED

2.40

MONTROSS

883

GAMBLER

5.6

SUPERSIRE

6.3

DEYJA

2.07

DELECT P-RED 2.30

MAYFLOWER 747

FROST

6.1 6.2

DEYJA

5.7

VOLGA*RC

1.86

MAYFLOWER

2.20

GAMBLER

673

GREENWAY

MAYFLOWER

5.5

MONTROSS

1.78

GAMBLER

2.00

GREENWAY

609

HE-MAN

6.2

COLT-P RED

5.2

SNOWCAT

1.40

FUELUP

1.50

DEYJA

597

BOOKEM

6.5

BOOKEM

5.0

RUDOLPH-RED 1.25

BOOKEM

1.30

FUELUP

592

DEYJA

6.7

FROST

4.9

DOLCE

1.22

GREENWAY

1.20

DIAMOND

575

DIAMOND

6.7

MONTROSS

4.9

HE-MAN

1.22

VOLGA*RC

1.20

BOOKEM

566

DELECT P-RED

6.9

DOLCE

4.8

BOOKEM

1.12

HE-MAN

1.10

MIAMI

520

MAYFLOWER

7.1

TOP 5 HO genoma buļļi piedāvājumā Piens mārc.

Olbv. mārc

Olbv. %

Tauki %

Tips

MONTEVISTA 2773

MONTEVISTA 78

MOOKIE

0.06

MOOKIE

0.27

MARYMAKER 2.57

MARYMAKER 2327

MARYMAKER 68

REVIVAL PP

0.05

RELIABLE

0.17

MONTEVISTA 2.33

MAGNUM

1809

DEIFY

59

VICTORO-P

0.05

GALLO

0.08

MOOKIE

1.78

DEIFY

1718

VICTORO-P

53

INGOT

0.04

DATTERO

0.07

VICTORO-P

1.66

MR DALTON

1658

JAX P*RC

52

JAX P*RC

0.04

VICTORO-P

0.03

MAGNUM

1.62

Produktīvā dzīve

Tesmeņa salikums

Auglība

RELIABLE

4.7

MONTEVISTA 745

MOOKIE

5.9

2.90

MOOKIE

703

GALLO

6.6

POTENT-RED 2.60

JAX P*RC

688

POTENT-RED

6.6

DEIFY

7.3

JAX P*RC

7.7

MARYMAKER 2.03

DEIFY

4.00

DEIFY

DEIFY

7.2

MOOKIE

RELIABLE

3.30

RELIABLE

5.7

MONTEVISTA 1.79

JAX P*RC

MR DALTON

5.5

DREAM-P

1.61

DATTERO

5.4

INGOT

1.6

VICTORO-P

MARYMAKER 665

1.95

VAV

Peļņas indekss $

3

2.40

831


PASKAIDROJUMI Ģenētisko indeksu lietošana ievērojami atvieglo vaislinieku izvēli un ļauj objektīvāk noteikt vaislinieka meitu sagaidāmo ģenētisko vērtību kopumā. Tas ļauj izvairīties no situācijām, kad, cenšoties uzlabot kādu atsevišķu pazīmi, tiek upurētas kādas citas ne mazāk svarīgas vai pat svarīgākas pazīmes. TPI (Total performance index – kopējais vērtējuma indekss) Holšteinas Asociācijas metode vērtēt vaisliniekus pēc kopējās vērtības iekļaujot: paredzamo pārmantojamību olbaltumvielām (PPolbv.), paredzamo pārmantojamību taukiem (PPtaukiem), barības efektīvās izmantošanas indeksu (BE), paredzamo pārmantojamību tipam (PPtipam), piena tipu (PT), tesmeņa salikuma indeksu (TS), kāju un nagu salikuma indeksu (KunNsalikums), produktīvo dzīvi (PDz), somatisko šūnu skaitu (SŠ), auglības indeksu (AI), vaislinieka meitu atnešanās vieglumu (MAV) un meitām nedzīvi dzimušos teļus (MNT). Jaunā TPI formula, kas tiek pielietota ar 2014.gada decembra vērtējumiem: [27 (PPolbv) + 16 (PPtaukiem) + 3 (BE) + 8 (PPtipam) – 1 (PT) + 11 (TS) + 6 (KunNvērt) + 7 (PDz) – 5 (SŠ) +13 (AI) – 2 (MAV) – 1 (MNT)] 3.8 + 1832 9.4 23.0 45 0.73 1.0 0.8 0.85 1.26 0.13 1.0 1.0 0.9 BARĪBAS EFEKTĪVĀS IZMANTOŠANAS INDEKSS (BE) Barības efektīvās izmantošanas indekss (BE) ietver individuālās barības izmaksas, lai saražotu papildu mārciņu piena, piena taukus un olbaltumvielas. Tāpat tiek ņemtas vērā uzturēšanas izmaksas (ieskaitot guļvietas, kūtis, atnešanās boksus), kas var būt lielākas augumā raženām govīm. Govīm, kuras dod daudz piena, nepatērējot lielu daudzumu barības, šī indeksa vērtējums ir augstāks. BE = (saražotā piena vērtība) – (barības izmaksas papildu pienam) – (papildu uzturēšanas izmaksas) Saražotā piena vērtība = (0.0028 x PP pienam) + (1.8 x PP taukiem) + (2.95 x PP olbv.) Barības izmaksas papildu pienam = (0.0276 x PP pienam) + (0.64 x PP taukiem) + (0.77 x PP olbv.) Papildu uzturēšanas izmaksas = 7.44 x ķermeņa izmēra kopvērtējums BE tiek aprēķināts vienīgi Holšteinas šķirnes govīm un ir iekļauts TPI formula ar svaru 3%. TESMEŅA SALIKUMS (TS) Tesmeņa vērtējums aprēķinu veidā izteikts vienā skaitlī, ņemot vērā tesmeņa vērtējuma ietekmi uz ilgmūžību. Tesmeņa salikums ietver: tesmeņa dziļumu (TD); tesmeņa priekšējo slēgumu (TPS); tesmeņa aizmugurējo augstumu (TAA); tesmeņa aizmugurējo platumu (TAP); tesmeņa turētājsaite (TTS); priekšējo pupu izvietojumu 9(PPI) un aizmugurējo pupu izvietojumu (API). TS = [(TDx0.35)+(TPSx0.16)+(TAAx0.16)+(TAPx0.16)+(TTSx0.09)+(PPIx0.05)-(APIx0.07)] KĀJU UN NAGU SALIKUMS (K un N salikums) Ietver sevī trīs lineāros vērtējumus: nagu leņķi (NL), pakaļkājas skatā no aizmugures (PKA) un pakaļkājas sānskatā (PKS) kombinācijā ar kāju un nagu vērtējumu. Kāju un nagu salikums = [(0.48xNL) + (0.37xPKA) – (0.15xPKS) + (0.5xKunNvērt.)] Dzīvniekiem ar pozitīvu salikuma skaitli ir labāks vērtējums nekā dzīvniekiem ar mazāku vai negatīvu attiecīgo pazīmju salikuma skaitli, jeb indeksu. Palielinoties kāju un nagu salikuma vērtējumam, palielinās ilgmūžība un produktīvās dzīves rādītājs. PRODUKTĪVĀ DZĪVE (PDz) Ģenētisks mērījums, kur vērtēts, cik mēnešus govs ražojusi pienu, atrodoties ganāmpulkā. Vienā laktācijā aprēķinos tiek iekļautas ne vairāk kā 305 dienas, jeb 10 mēneši. Tāpat buļļa meitas vērtējumu var saņemt tikai no 36 mēnešu vecuma un ne ilgāk par 7 gadu vecumu. Produktīvās dzīves vērtējums svārstās no – 7.0 līdz + 7.0. Iedzimtība šai pazīmei ir 8.5%. SOMATISKO ŠUNU VĒRTĒJUMS (SŠ) Somatisko šūnu vērtējums ir balstīts uz ikmēneša testiem, ko nosaka attiecīgā buļļa meitām. SŠ vērtējuma indekss norāda mastītu iespējamību buļļa meitām. Paredzamā pārmantojamība SŠ vērtējumam ir 2.50 - 3.50. Šeit svarīgi atcerēties, ka zemāks skaitlis ir vēlamāks. Iedzimtība šim rādītājam ir 10%. Šķirnes vidējais ir 3.00. AUGLĪBAS INDEKSS (AI) Auglības indekss iekļauj trīs dažādus auglības vērtējumus, lai vispusīgi atspoguļotu auglības rādītājus. AI = 18% AT + 18% AG + 64% MAK AT = PP AT (auglība telēm) – mēra buļļa vēl nelaktējošo meitu spēju apaugļoties AG = PP AG (auglība govīm) – mēra buļļa laktējošo meitu spēju apaugļoties MAK = PP MAK (vaislinieka meitu apaugļošanās koeficients) – mēra buļļa meitu spēju uzsākt ciklu, izrādīt meklēšanos, apaugļoties un saglabāt grūsnību. AI tiek aprēķināts vienīgi Holšteinas šķirnei. TPI formulā tas aizvieto MAK. VAISLINIEKA MEITU APAUGĻOŠANĀS KOEFICIENTS (MAK) Šis koeficients norāda, cik ātri govs pēc atnešanās sāks meklēties un paliks grūsna. Paredzamā pārmantojamība vaislinieka meitu apaugļošanās koeficientam ir robežās no +3.0 līdz-3.0, kur augstāks vērtējums ir vēlamāks. 1% ir līdzvērtīgs 4 dienām, tātad +1.0 norāda, ka šī vaislinieka meitām ir par 4 dienām īsāks periods no atnešanās līdz grūsnības iestāšanās brīdim, bet -1.0 norāda, ka šī vaislinieka meitām ir par 4 dienām garāks periods no atnešanās līdz grūsnības iestāšanās brīdim. ATNEŠANĀS VIEGLUMS (VAV) Rādītājs parāda apgrūtināto dzemdību tendenci teļiem, kas dzimst no attiecīgā vaislinieka. Atnešanās vieglums tiek izteikts kā apgrūtinātu dzemdību skaits telēm pie pirmās atnešanās. Apgrūtinātu dzemdību procents Holšteinas šķirnes govīm pie pirmās atnešanās ir apmēram 8%. Kopumā buļļi ar atnešanās vieglumu 8% vai mazāku tiek uzskatīti kā buļļi ar vieglu atnešanos un tos var lietot gan telēm, gan maza auguma govīm. Buļļi ar lielāku atnešanās viegluma indeksu telēm un mazāka auguma govīm ir jāizmanto piesardzīgi, jo augstāks % norāda, ka ir lielāka iespēja, ka dzims lielāki teļi, kas varētu radīt vairāk problēmu pie atnešanās. VAISLINIEKA AUGLĪBAS KOEFICIENTS (VAK) Šis ir fenotipisks auglības vērtējums, kas aprēķināts, pamatojoties uz konvencionālajiem sēklojumiem tīršķirnē. Tā kā auglību galvenokārt ietekmē govju apsaimniekošana, tad šīs pazīmes variācija ir neliela – lielākā daļa (65%) buļļu iekļaujas 5 procentpunktu robežās (no -2.3 līdz +2.3). PEĻŅAS INDEKSS PĒC VESELĪGUMA (PIV$) Šis indekss ietver sekojošas pazīmes – produktivitāti, auglību, tipu, ilgmūžību, un veselības pazīmes, ieskaitot bezragu gēna testa rezultātus. PIV$ nodrošina visaptverošu, vienkāršu un tajā pašā laikā ērtu veidu kā sarindot dzīvniekus. GVI$ ir lielisks indekss, ko iekļaut savā vērtēšanas sistēmā. 4


World Wide indeksi - vaislinieku izvēlei!

Parasti zemnieki izmanto dažādus kritērijus attiecīgā vaislinieka izvēlē, pamatojoties uz saviem ekonomiskajiem un ciltsdarba mērķiem. World Wide Sires ir izveidojis vairākus indeksus, lai palīdzētu saimniekiem izvēlēties tos buļļus, kas vislabāk atbilst viņu mērķiem. World Wide indeksi palīdzēs Jums vaislinieku izvēlē!

Jaunbuļļi jeb genoma buļļi. Vaislinieki, kuriem ir noteikta genoma ciltsvērtība.

Izcila auglība. Buļļi ar augstu vaislinieka auglības koeficientu. Izcila ģenētika ar augstu ticamību un auglību.

Balanss. Domāts komerciāliem audzētājiem, lai sabalansētu tipu un produktivitāti.

Lielais čempions. Norāda uz augstu tipa, kāju un nagu, tesmeņa vērtējumu. Izmantojot buļļus ar šo indeksu, iegūsiet govis ar izcilu eksterjeru.

Ganībām. Domāts saimniecībām, kuras gana govis un vēlas uzlabot izslaukumu. Vidēja lieluma govis ar augstiem piena komponentiem.

Veselības pazīmes. Saimniecībā asociējas ar govīm, kuras ir ilgmūžīgas un izturīgas pret slimībām.

Viegla atnešanās. Piemērots sēklošanai gan govīm, gan telēm. Apgrūtinātu dzemdību % rādītājs nav lielāks par 8.

Komponenti. Saimniekiem, kuri vēlas maksimāli paaugstināt proteīna un citu vērtīgo piena sastāvdaļu daudzumu pienā. Izcilas kvalitātes pienam.

Augsta produktivitāte. Norāda uz augstu izslaukumu, tauku un proteīna saturu pienā.

Šis indekss ir piemērots saimniekiem, kuri izmanto slaukšanas robotus. RoboMaxx indeksu piešķir vaisliniekiem, kuri nodod savām meitām augstus izslaukumus, tauku un olbaltumvielu saturu pienā, pareizu pupu izvietojumu ar atbilstošu pupa garumu, lielisku kāju un nagu salikumu, un zemu somatisko šūnu rādītāju. Izmantojot šos buļļus, jūs varat izveidot govis, kas būs piemērotas slaukšanas robotiem.

OptiFeed norāda vaisliniekus, kuru meitām ir augsti izslaukumi un mērens augums, ar augstu ķermeņa salikuma indeksu un vaislinieka meitu auglību. Buļļi ar šo indeksu ļaus uzlabot ganāmpulka rentabilitāti, optimizējot barības izmaksas, saglabājot veselību un atražošanas rādītājus.

PĒC DZIMUMA ŠĶIROTA SPERMA

Šķirotā sperma ir sperma, kurā ar lāzera palīdzību ir atdalīti sievišķie spermatozoīdi no vīrišķajiem. Lietojot pēc dzimuma šķiroto spermu, iegūst ~ 90% telītes, taču spermas auglība ir 75-80%, salīdzinot ar parastā veidā sagatavotu spermu. Zemnieka ieguvumi, lietojot šķiroto spermu: • Iegūst vairāk telīšu, ko nodrošina sievišķie spermatozoīdi; • Vieglākas dzemdības, jo telītes parasti ir mazākas augumā; • Ganāmpulka paplašināšanai nav jāieved teles, kas var palielināt slimību izplatības risku ganāmpulkā; • Paātrina ģenētikas uzlabošanu, iegūstot telītes no sava ganāmpulka labākajām telēm; • Lielāks telīšu skaits ganāmpulkā dod lielāku izvēli brāķēšanai.

ACCESS

Izmantojot pēc dzimuma šķiroto spermu, būs nepieciešama universālā sēklošanas pistole, kas paredzēta arī mazākām - 0.25ml pajetēm. Atkausējot pajetes, ir jārīkojas identiski kā ar 0.5 ml pajetēm. Tomēr mazāks di¬ametrs padara tās daudz jutīgākas pret aukstuma šoku un kļūdām, kas var tikt pieļautas sēklošanas procesā. Strādājot ar šķiroto spermu, ir jāievēro sekojoši nosacījumi: • Pajetes jāatkausē 35°C ūdens peldē 45 sekundes. • Atkausējot spermu un sagatavojot pajeti sēklošanai, dariet to siltā vietā un izvairieties no caurvēja! • Visam sēklošanas aprīkojumam: pistolēm, apvalk¬iem un papīra dvieļiem, pirms tas nonāk saskarē ar pajeti, jābūt siltam. • Šķiroto spermu vajadzētu izmantot tikai ļoti pieredzējušiem mākslīgās apsēklošanas tehniķiem. • Laikam no pajetes atkausēšanas līdz apsēklošanai nevajadzētu būt lielākam par 5 min. • Sperma būtu jāievada tieši dzemdes ķermenī, nevis kādā no dzemdes ragiem, kas var samazināt apaugļošanās rādītāju. • Sēklojiet tikai labākās teles, kas līdz 14 mēnešu vecumam ir sasniegušas vairāk kā 60 procentus no pieaugušas teles svara un ir vidējā vai labā ķermeņa kondīcijā! • Apsēklojiet teles 8 līdz 12 stundas pēc novērotās izteiktas meklēšanās (stāvēšanas fāzes)! • Šķiroto spermu neiesaka lietot telēm, kam tiek izmantotas sinhronizācijas programmas. • Šķiroto spermu iesaka izmantot 1. un 2. sēklošanas reizē, bet, ja nepieciešams teli sēklot vēlreiz, iesakām lietot parasto, nešķiroto spermu. 5


60855 7HO10721

Bookem

Māte: CLEAR-ECHO 822 RAMO 1199-ET VG-86 2-00 3X 365D 14,601 Izslaukums kg 3.4% 500 Tauki kg 3.1% 455 Olbv kg

DE-SU 521 BOOKEM-ET*TR*TV*TL*TD*TY

PLANET X RAMOS X HERSHEL

Meitu produktivitāte: 13489 kg T: 3.7% O: 3.1% Val-Bisson Bookem Dona-ET.

Wargo-N-JD Bookem Dollar

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.55 TS: 1.12

K un N sal: 1.12

3653 meitas 1440 ganāmp. TPI: 2359 99% Tic.

Ri-Val-Re Bookem Rosey P-ET

IB/MACE-USA vērtējums 12-16 8765 meitas 2688 ganāmp.

RR Bookem Exclusive

566 Peļņas indekss dolāros 1333 PP pienam -0.07/30 PP tauki %/mārc 0.03/49 PP olbv.%/mārc 99 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 105 5.0 Produktīvā dzīve 2.83 Somatiskās šūnas 1.3 Auglības indekss 0.6 MAK -3.5 VAK 6.5/99 VAV/Ticamība 37 GVI$

Colt p-red

60549

LAWN BOY P-RED X BOLTON X SEPTEMBER STORM

Meitu produktivitāte: 12109 kg T: 3.5% O: 3.1% BBM CP CandiRed-ET

Māte: SANDY-VALLEY-W B CRYSTAL-ET VG-86 2-01 2X 365D 16,488 Izslaukums kg 2.8% 456 Tauki kg 3.1% 514 Olbv kg

SANDY-VALLEY COLT P-RED-TW*PC*TV*TL*TD*TY

7HO10904

Seagull-Bay LaurieRed-ET

MM: RALMA S STORM CF CRIMSON-ET VG-87 2-06 2X 312D 13,399 Izslaukums kg 3.5% 463 Tauki kg 3.1% 421 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 0.30 TS: 0.97

152 Peļņas indekss dolāros 312 PP pienam -0.21/-45 PP tauki %/mārc -0.01/7 PP olbv.%/mārc 99 Ticamība Barības efekt.izm.indekss -51 5.2 Produktīvā dzīve 2.77 Somatiskās šūnas 2.4 Auglības indekss 2.8 MAK NA VAK 7.5/99 VAV/Ticamība N/A GVI$

Dattero

714HO00040

Māte: AQUILA JEEVES DORINA VG-87 3-09 2X 305D 15,783 Izslaukums kg 3.6% 561 Tauki kg 3.1% 493 Olbv kg MM: AQUILA GOLDWYN WIN EX-90 4-09 2X 305D 12,430 Izslaukums kg 4.3% 530 Tauki kg 3.6% 452 Olbv kg

BB MOGUL DATTERO*TV*TL*TY

MOGUL X JEEVES X GOLDWYN

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.56 TS: 1.42

Dam: BenaSpine Jeeves Dorina

2881 meitas 1443 ganāmp. TPI: 1829 99% Tic.

IB/MACE-USA vērtējums 12-16 6884 meitas 2691 ganāmp.

60718

Dam: BenaSpine Jeeves Dorina

K un N sal: 0.23

Koopycrest Colt P Red Rhythm

Whittier-AM Madonna-Red-ET

MGD: BenaSpine Goldwyn Winn

MM: CLEAR-ECHO HERSHL D-RAC 822 VG-87 4-05 3X 365D 18,520 Izslaukums kg 3.1% 577 Tauki kg 2.6% 490 Olbv kg

MGD: BenaSpine Goldwyn Winn

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

630 Peļņas indekss dolāros 1092 PP pienam 0.07/61 PP tauki %/mārc 0.02/36 PP olbv.%/mārc 78 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 131 5.4 Produktīvā dzīve 2.94 Somatiskās šūnas 1.9 Auglības indekss 1.8 MAK NA VAK 7.5/60 VAV/Ticamība N/A GVI$

6

K un N sal: 1.48

TPI: 2397

0 meitas 0 ganāmp. 78% Tic.


Deify

60957

14HO07736

Māte: BUSH-BROS MOGUL 4536-ET 1-10 3X 305D 11,798 Izslaukums kg 4.6% 539 Tauki kg 3.1% 368 Olbv kg

BUSH-BROS DEIFY 355-ET*TV*TL*TD*TY

SUPERSHOT X MOGUL X FREDDIE

MM: BUSH-BROS FREDDIE 3958 GP-82 4-03 3X 305D 14,370 Izslaukums kg 3.5% 498 Tauki kg 3.0% 430 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 0.64 TS: 0.81

TPI: 2619

0 meitas 0 ganāmp. 73% Tic.

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

MGD: Bush-Bros Freddie 3958

831 Peļņas indekss dolāros 1718 PP pienam 0.01/66 PP tauki %/mārc 0.03/59 PP olbv.%/mārc 76 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 167 7.2 Produktīvā dzīve 2.88 Somatiskās šūnas 4.0 Auglības indekss 4.0 MAK 0.4 VAK 7.3/60 VAV/Ticamība -37 GVI$

Delect p-red

60942

14HO07225

CURR-VALE DELECT P-RED-ET*PC*TV*TL*TY

COLT P-RED X SHOTTLE X GOLDWYN

Meitu produktivitāte: 12047 kg T: 3.7% O: 3.0% MGD: Curr-Vale Goldwyn Delicious

Māte: CURR-VALE SHOTTLE DELIGHT EX-92 4-00 3X 362D 9,036 Izslaukums kg 4.4% 400 Tauki kg 3.4% 308 Olbv kg MM: CURR-VALE GOLDWYN DELICIOUS EX-94 7-07 3X 303D 14,216 Izslaukums kg 4.1% 583 Tauki kg 3.0% 425 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 0.88 TS: 0.97

K un N sal: 0.67

TPI: 1948

0 meitas 0 ganāmp. 79% Tic.

MGD: CurrVale Goldwyn Delicious

CDCB vērtējums 12-16 55 meitas 44 ganāmp.

Dam: Curr-Vale Shottle Delight

231 Peļņas indekss dolāros 173 PP pienam -0.06/-10 PP tauki %/mārc 0.02/9 PP olbv.%/mārc 90 Ticamība 5 Barības efekt.izm.indekss 4.0 Produktīvā dzīve 2.85 Somatiskās šūnas 2.3 Auglības indekss 2.4 MAK N/A VAK 6.9/94 VAV/Ticamība N/A GVI$

60829 7HO12219

Deyja

Māte: SANDY-VALLEY METR DAMSEL-ET VG-85

SANDY-VALLEY SS DEYJA-ET*TV*TL*TD*TY

SUPERSIRE X METEOR X SANDY

Meitu produktivitāte: 13259 kg T: 3.7% O: 3.1% Dam: Sandy-Valley Metr Damsel-ET

K un N sal: 0.84

MGD: Sandy-Valley Sandy Daisy-ET

S-S-I Deyja 8395 10891-ET

MM: SANDY-VALLEY SANDY DAISY-ET EX-94 5-07 2X 365D 15,467 Izslaukums kg 3.9% 611 Tauki kg 3.2% 495 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.94 TS: 2.07

MGGD: Sandy-Valley SHT Dalashi

CDCB vērtējums 12-16 21 meitas 11 ganāmp.

597 Peļņas indekss dolāros 1420 PP pienam -0.05/42 PP tauki %/mārc 0.01/47 PP olbv.%/mārc 86 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 110 5.7 Produktīvā dzīve 2.95 Somatiskās šūnas 0.8 Auglības indekss 0.6 MAK 1.9 VAK 6.7/97 VAV/Ticamība N/A GVI$

7

K un N sal: 0.82

TPI: 2401

0 meitas 0 ganāmp. 78% Tic.


60655 7HO11617

Diamond

Māte: AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET EX-91 6-03 3X 365D 18,275 Izslaukums kg 3.7% 671 Tauki kg 3.1% 559 Olbv kg

SEAGULL-BAY DIAMOND-ETS*TV*TL*TD*TY

SNOWMAN X PLANET X SHOTTLE

Meitu produktivitāte: 13365 kg T: 3.8% O: 3.1% Calori-D Diamond Monica

Dolce

7HO10575 COYNE-FARMS PLANET X BRET X RUDOLPH

End-Road Dolce Melody

Māte: COYNE-FARMS BRET DAFFERS-ET EX-91 3-01 3X 365D 15,549 Izslaukums kg 4.4% 682 Tauki kg 3.1% 484 Olbv kg

PLANET DOLCE-ET*TR*TV*TL*TD*TY

Meitu produktivitāte: 12672 kg T: 3.7% O: 3.1%

MM: COYNE-FARMS RUDOLPH DAFFY EX-90 4-01 3X 365D 18,497 Izslaukums kg 3.3% 611 Tauki kg 2.7% 503 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.16 TS: 1.22

K un N sal: 0.79

220 meitas 100 ganāmp. TPI: 1985 96% Tic.

De-Su 491-ET

CDCB vērtējums 12-16 761 meitas 242 ganāmp.

Ladys-Manor Sha Daisy-ET

277 Peļņas indekss dolāros 714 PP pienam -0.09/3 PP tauki %/mārc -0.02/16 PP olbv.%/mārc 98 Ticamība 6 Barības efekt.izm.indekss 4.8 Produktīvā dzīve 2.81 Somatiskās šūnas 0.8 Auglības indekss 0.8 MAK 2.1 VAK 7.4/99 VAV/Ticamība 114 GVI$

Dream-p

Māte: DREAMDAY ET 2-02 2X 30D 993 Izslaukums kg 4.0% 40 Tauki kg 3.2% 32 Olbv kg MM: DAYBRIGHT-ET EX-91 4-00 2X 305D 12,508 Izslaukums kg 5.0% 624 Tauki kg 3.7% 466 Olbv kg

KNS DREAM-P ET*RC*PO*TV*TL*TY

COLT P-RED X MAN-O-MAN X GOLDWYN

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.06 TS: 1.61 MGD: KNS Daybright

Dam: KNS Dreamday

MGGD: KNS Daylight

Dam: KNS Dreamday

385 meitas 152 ganāmp. TPI: 2400 97% Tic.

575 Peļņas indekss dolāros 1457 PP pienam -0.01/53 PP tauki %/mārc 0.03/52 PP olbv.%/mārc 98 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 120 3.9 Produktīvā dzīve 2.48 Somatiskās šūnas 0.9 Auglības indekss 0.6 MAK 1.4 VAK 6.7/99 VAV/Ticamība 228 GVI$

60851

714HO00032

K un N sal: 1.57

IB/MACE-USA vērtējums 12-16 1182 meitas 329 ganāmp.

Blondin Diamond Express-ET

60656

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.55 TS: 0.58

Dam: Ammon-Peachey Shauna-ET

Pine-Tree 4243 Diam 5928-ET

End-Road Dolce Missy

MM: PINE-TREE MARTHA SHEEN-ET VG-86 1-11 3X 365D 14,157 Izslaukums kg 4.2% 592 Tauki kg 3.1% 439 Olbv kg

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

191 Peļņas indekss dolāros 262 PP pienam -0.04/-1 PP tauki %/mārc -0.01/5 PP olbv.%/mārc 78 Ticamība Barības efekt.izm.indekss -1 2.2 Produktīvā dzīve 2.87 Somatiskās šūnas 1.8 Auglības indekss 1.5 MAK N/A VAK 7.7/62 VAV/Ticamība N/A GVI$

8

K un N sal: 0.39

TPI: 1927

0 meitas 0 ganāmp. 77% Tic.


60943

Frost

14HO07313

Māte: MICHIGAN DOMAN ICEE 4692-ET GP-83 2-03 2X 356D 10,764 Izslaukums kg 3.8% 411 Tauki kg 3.1% 333 Olbv kg MM: MICHIGAN S SMOOTHI 4346-ET EX-91 6-08 2X 365D 15,744 Izslaukums kg 4.1% 642 Tauki kg 3.1% 489 Olbv kg

MICHIGAN FROST 1188-ET*TV*TL*TD*TY

MOGUL X DOMAIN X SHOTTLE

Meitu produktivitāte: 13071 kg T: 3.8% O: 3.1%

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 2.26 TS: 2.62

K un N sal: 1.87

TPI: 2285

0 meitas 0 ganāmp. 79% Tic.

Sire: Mountfield SSI DCY Mogul-ET

CDCB vērtējums 12-16 16 meitas 9 ganāmp.

Michigan Frost 1188-ET

60854

505 Peļņas indekss dolāros 840 PP pienam 0.05/46 PP tauki %/mārc -0.02/20 PP olbv.%/mārc 84 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 71 4.9 Produktīvā dzīve 2.77 Somatiskās šūnas -0.3 Auglības indekss -0.3 MAK N/A VAK 6.1/97 VAV/Ticamība 19 GVI$

Fuelup

14HO07276

Māte: NO-FLA RUSSELL 28405-ET VG-85 1-11 3X 305D 8,845 Izslaukums kg 4.7% 412 Tauki kg 3.3% 295 Olbv kg MM: NO-FLA BOLIVIER 24574-ET VG-86 7-01 3X 305D 13,685 Izslaukums kg 4.2% 572 Tauki kg 3.3% 455 Olbv kg

NO-FLA FUELUP 33446-ET*TV*TL*TD*TY

EPIC X RUSSELL X BOLIVER

Meitu produktivitāte: 13355 kg T: 3.8% O: 3.1%

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.02 TS: 0.92

K un N sal: 1.00

13 meitas 10 ganāmp. TPI: 2307 84% Tic.

Sire: Genervations Epic-ET

CDCB vērtējums 12-16 160 meitas 50 ganāmp.

No-Fla Fuelup 33446-ET

60745

592 Peļņas indekss dolāros 644 PP pienam 0.10/51 PP tauki %/mārc 0.03/27 PP olbv.%/mārc 94 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 98 6.9 Produktīvā dzīve 2.79 Somatiskās šūnas 1.5 Auglības indekss 1.0 MAK 1.2 VAK 5.1/98 VAV/Ticamība 192 GVI$

Gallo

714HO00039

Māte: AQUILA BEACON GALEA 2-02 2X 305D 12,125 Izslaukums kg 3.8% 472 Tauki kg 3.5% MM: KAQUILA ROUMARE DARLINE ET 2-02 2X 305D 11,605 Izslaukums kg 3.8% 442 Tauki kg 3.6%

AQUILA MOGUL GALLO*TV*TL*TY

MOGUL X BEACON X ROUMARE

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.16 TS: 1.08 MGGD: Aquila O-Man Virginia

Dam: Aquila Beacon Galea

Dam: Aquila Beacon Galea

MGGD: Aquila O-Man Virginia

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

570 Peļņas indekss dolāros 1000 PP pienam 0.08/57 PP tauki %/mārc 0.03/39 PP olbv.%/mārc 78 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 121 4.3 Produktīvā dzīve 2.73 Somatiskās šūnas 1.0 Auglības indekss 0.8 MAK N/A VAK 6.6/61 VAV/Ticamība N/A GVI$

9

K un N sal: 1.41

TPI: 2329

0 meitas 0 ganāmp. 78% Tic.


60793

Gambler

14HO07303

LE-O-LA MOGUL GAMBLER*TV*TL*TD*TY

MOGUL X G W ATWOOD X THRONE

Meitu produktivitāte: 14166 kg T: 3.7% O: 3.1%

Greenway

MGL GREENWAY 11396-ET*TV*TL*TD*TY

MOGUL X PLANET X SHOTTLE

Meitu produktivitāte: 13428 kg T: 3.7% O: 3.1%

K un N sal: 2.15

TPI: 2511

0 meitas 0 ganāmp. 79% Tic.

Māte: SULLY PLANET MONTANA-ET EX-91 4-07 3X 361D 25,338 Izslaukums kg 4.0% 1,022 Tauki kg 3.0% 758 Olbv kg MM: SULLY SHOTTLE MAY-TW EX-91 6-07 3X 365D 18,126 Izslaukums kg 3.9% 705 Tauki kg 3.3% 591 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.80 TS: 0.93

K un N sal: 1.45

55 meitas 29 ganāmp. TPI: 2429 91% Tic.

IB/MACE-USA vērtējums 12-16 234 meitas 107 ganāmp.

S-S-I Grnway 8328 10639-ET

609 Peļņas indekss dolāros 1563 PP pienam 0.05/72 PP tauki %/mārc 0.02/53 PP olbv.%/mārc 95 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 161 3.7 Produktīvā dzīve 3.06 Somatiskās šūnas 1.2 Auglības indekss 0.8 MAK 1.9 VAK 6.2/99 VAV/Ticamība -109 GVI$

60842

He-Man

14HO06494

Māte: COOKIECUTTER GOLD HARBOR-ET VG-85 2-02 3X 365D 15,005 Izslaukums kg 3.5% 530 Tauki kg 3.1% 464 Olbv kg

RICH-BANKS HE-MAN-ET*TV*TL*TD*TY

MAN-O-MAN X GOLDWYN X CHAMPION

Meitu produktivitāte: 12707 kg T: 3.7% O: 3.1%

MM: MS KNGS-RNSM CHAMP HALEY-ET EX-90 3-11 3X 365D 19,817 Izslaukums kg 3.7% 737 Tauki kg 2.9% 578 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.20 TS: 1.22

K un N sal: 0.49

130 meitas 75 ganāmp. TPI: 2090 94% Tic.

CDCB vērtējums 12-16 172 meitas 102 ganāmp.

Valley-View He-Man 4020

270 Peļņas indekss dolāros 806 PP pienam -0.05/17 PP tauki %/mārc 0.04/35 PP olbv.%/mārc 95 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 66 -0.2 Produktīvā dzīve 2.81 Somatiskās šūnas 1.1 Auglības indekss 1.0 MAK 0.4 VAK 6.2/99 VAV/Ticamība 4 GVI$

60907

Ingot

714HO00038

Māte: AQUILA ALTAIOTA GOLDENCOW ET VG-87

AQUILA MASSEY INGOT*TV*TL*TY

MASSEY X IOTA X PLANET

MGD: Aquila Planet Dea

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 2.32 TS: 2.18

673 Peļņas indekss dolāros 1477 PP pienam -0.03/46 PP tauki %/mārc -0.02/38 PP olbv.%/mārc 84 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 103 6.6 Produktīvā dzīve 2.76 Somatiskās šūnas 2.0 Auglības indekss 1.6 MAK 1.1 VAK 5.6/99 VAV/Ticamība 58 GVI$

7HO12026 DE-SU

MGGD: Aquila O-Man Tea

MM: KERNDT GRUMPY THRONE TAP-ET EX-92 8-00 2X 365D 15,517 Izslaukums kg 3.8% 590 Tauki kg 3.2% 495 Olbv kg

CDCB vērtējums 12-16 12 meitas 3 ganāmp.

Quiet Brook-D Gamb Lacta-ET

60646

Māte: LE-O-LA ATWOOD GYPSY EX-92 4-00 2X 365D 16,969 Izslaukums kg 4.2% 710 Tauki kg 3.0% 515 Olbv kg

MM: AQUILA PLANET DEA 2-07 305D 12,504 Izslaukums kg 3.8% 477 Tauki kg 3.5% 431 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.58 TS: 1.60

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

524 Peļņas indekss dolāros 856 PP pienam 0.02/36 PP tauki %/mārc 0.04/38 PP olbv.%/mārc 78 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 85 3.9 Produktīvā dzīve 2.77 Somatiskās šūnas 2.0 Auglības indekss 1.6 MAK N/A VAK 7.4/61 VAV/Ticamība N/A GVI$

10

K un N sal: 1.38

TPI: 2351

0 meitas 0 ganāmp. 78% Tic.


60758

Jax p *rc

14HO07525

DANGIE S-SIRE JAX P-TW*RC*PC*TV*TL*TD*TY

SUPERSIRE X COLT P-RED X LAWN BOY P-RED

Kinnick pp

COLT P-RED X MITEY-P*RC X SHOTTLE

TPI: 2480

0 meitas 0 ganāmp. 79% Tic.

MM: KERNDTWAY SHOTTLE HEMI VG-85 1-11 2X 305D 11,095 Izslaukums kg 3.5% 386 Tauki kg 2.7% 300 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 0.87 TS: 0.49

K un N sal: 0.60

TPI: 1699

0 meitas 0 ganāmp. 79% Tic.

CDCB vērtējums 12-16 39 meitas 21 ganāmp.

MGD: Kerndtway Shottle Hemi

22 Peļņas indekss dolāros -31 PP pienam -0.10/-28 PP tauki %/mārc 0.02/4 PP olbv.%/mārc 88 Ticamība Barības efekt.izm.indekss -39 1.5 Produktīvā dzīve 2.85 Somatiskās šūnas 0.3 Auglības indekss 0.4 MAK 2.8 VAK 7.3/90 VAV/Ticamība N/A GVI$

Magnum

14HO07368 REGELCREEK

Māte: REGELCREEK PLANET MEG-ET VG-85 4-04 2X 336D 12,651 Izslaukums kg 4.0% 511 Tauki kg 3.1% 392 Olbv kg

SS MAGNUM-ET*TV*TL*TD*TY

SUPERSIRE X PLANET X SHOTTLE

MM: REGELCREEK MEGAN-ET VG-86 3-10 2X 361D 12,719 Izslaukums kg 4.3% 542 Tauki kg 3.1% 401 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.62 TS: 1.08

K un N sal: 0.59

TPI: 2409

0 meitas 0 ganāmp. 79% Tic.

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

Dam: Regelcreek Planet Meg-ET

611 Peļņas indekss dolāros 1809 PP pienam -0.02/63 PP tauki %/mārc -0.02/50 PP olbv.%/mārc 79 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 129 4.7 Produktīvā dzīve 3.00 Somatiskās šūnas 1.6 Auglības indekss 1.1 MAK 1.2 VAK 8.2/97 VAV/Ticamība -123 GVI$

Magnus

7HO11103 MR

Māte: GOLD-N-OAKS S MARBELLA-ET VG-89 2-00 2X 365D 14,324 Izslaukums kg 4.2% 599 Tauki kg 3.0% 430 Olbv kg

GOLDNOAKS MAGNUS-ET*TR*TV*TL*TD*TY

MAN-O-MAN X SHOTTLE X MORTY

Meitu produktivitāte: 12886 kg T: 3.9% O: 3.2% De-Su 1775-ET

K un N sal: 1.25

Māte: KERNDTWAY MITY KOOCHI-ET EX-90 4-02 3X 365D 18,216 Izslaukums kg 2.2% 408 Tauki kg 2.9% 535 Olbv kg

CLT KINNICK PP-ET*RC*PP*TV*TL*TD*TY

Meitu produktivitāte: 12115 kg T: 3.6% O: 3.1%

60585

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.08 TS: 0.29

688 Peļņas indekss dolāros 1383 PP pienam -0.05/40 PP tauki %/mārc 0.04/52 PP olbv.%/mārc 79 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 121 7.7 Produktīvā dzīve 2.64 Somatiskās šūnas 2.9 Auglības indekss 2.7 MAK 2.5 VAK 8.5/94 VAV/Ticamība -59 GVI$

14HO07205 JO-LANE-S

60741

MM: MS LUND-LANE-RH LB JAZZY-ET G-78 2-02 3X 289D 10,269 Izslaukums kg 3.6% 371 Tauki kg 3.2% 325 Olbv kg

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

Dam: Dangie Colt P Jazzmin-Red

60944

Māte: DANGIE COLT P JAZZMIN-RED VG-85 1-09 3X 305D 9,471 Izslaukums kg 2.9% 273 Tauki kg 3.3% 315 Olbv kg

MM: GOLD-N-OAKS MORTY MALIBU-ET EX-94 1-11 2X 365D 14,179 Izslaukums kg 4.5% 644 Tauki kg 3.0% 422 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.59 TS: 1.12

IB/MACE-USA vērtējums 12-16 3530 meitas 906 ganāmp.

341 Peļņas indekss dolāros 587 PP pienam 0.15/63 PP tauki %/mārc 0.12/50 PP olbv.%/mārc 99 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 152 -3.2 Produktīvā dzīve 2.94 Somatiskās šūnas 0.9 Auglības indekss 0.9 MAK N/A VAK 8.2/99 VAV/Ticamība -235 GVI$

11

K un N sal: 0.54

1107 meitas 429 ganāmp. TPI: 2233 99% Tic.


60914

Marymaker

14HO07713

PEN-COL MARYMAKER-ET*TR*TV*TL*TD*TY

MONTROSS X NUMERO UNO X BOOKEM

MM: PEN-COL BOOKEM MATTIE-ET VG-87 2-08 2X 305D 10,587 Izslaukums kg 4.1% 437 Tauki kg 3.2% 342 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 2.57 TS: 2.03

K un N sal: 2.13

TPI: 2575

0 meitas 0 ganāmp. 76% Tic.

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

MGGGD: Gold-N-Oaks S Marbella-ET

60503

Māte: PEN-COL UNO MARY-ET VG-86

665 Peļņas indekss dolāros 2327 PP pienam -0.10/60 PP tauki %/mārc 0.00/68 PP olbv.%/mārc 78 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 149 4.3 Produktīvā dzīve 3.00 Somatiskās šūnas 0.4 Auglības indekss -0.1 MAK -3.2 VAK 8.0/61 VAV/Ticamība -163 GVI$

Mayflower

7HO11621 S-S-I

SNOWMAN MAYFLOWER-ET*TV*TL*TD*TY

SNOWMAN X SOCRATES X O MAN

Meitu produktivitāte: 13788 kg T: 3.6% O: 3.1%

Māte: ROYLANE SOCRA MIRA 1760-ET EX-91 5-11 3X 305D 18,180 Izslaukums kg 3.5% 640 Tauki kg 3.1% 568 Olbv kg MM: SEAGULL-BAY OMAN MIRROR-ET VG-86 3-00 2X 365D 16,524 Izslaukums kg 4.4% 728 Tauki kg 3.4% 560 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.07 TS: 0.64

K un N sal: 1.38

119 meitas 41 ganāmp. TPI: 2609 93% Tic.

CDCB vērtējums 12-16 886 meitas 146 ganāmp.

SCD-JC Mayflower Debra Sue

747 Peļņas indekss dolāros 2638 PP pienam -0.14/57 PP tauki %/mārc 0.01/82 PP olbv.%/mārc 98 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 172 5.5 Produktīvā dzīve 2.79 Somatiskās šūnas 2.2 Auglības indekss 2.0 MAK 1.6 VAK 7.1/99 VAV/Ticamība 37 GVI$

60945

Miami

250HO11587 SANDY-VALLEY BOOKEM X BOLTON X SHOTTLE

Māte: HENDEL BOLTON MUSIC 2602-ET EX-92 4-07 2X 365D 18,389 Izslaukums kg 3.4% 622 Tauki kg 3.0% 552 Olbv kg

MR MIAMI-ET*TV*TL*TD*TY

MM: HENDEL SHOTTLE MIAMI-ET VG-88 7-01 2X 362D 19,645 Izslaukums kg 3.6% 711 Tauki kg 2.8% 543 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.24 TS: 0.41

K un N sal: 1.42

113 meitas 66 ganāmp. TPI: 2277 85% Tic.

IB/MACE-USA vērtējums 12-16 134 meitas 79 ganāmp.

Maxile Miami Chiraze

520 Peļņas indekss dolāros 1234 PP pienam 0.04/57 PP tauki %/mārc 0.04/50 PP olbv.%/mārc 91 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 147 2.8 Produktīvā dzīve 2.89 Somatiskās šūnas -0.3 Auglības indekss -0.6 MAK N/A VAK 7.5/68 VAV/Ticamība -17 GVI$

60974 7HO12165

Montross

BACON-HILL MONTROSS-ET*TV*TL*TD*TY

MOGUL X BOLTON X ROLEX

Meitu produktivitāte: 14697 kg T: 3.7% O: 3.1% Sandy-Valley Mntrs Psalm-ET

Māte: UNIQUE-STYLE BOLTON MONEY EX-93 3-01 3X 365D 17,432 Izslaukums kg 4.2% 732 Tauki kg 3.2% 566 Olbv kg MM: PASEN ROLEX MUMMY EX-91 8-07 2X 365D 12,864 Izslaukums kg 4.0% 513 Tauki kg 3.3% 424 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 2.36 TS: 1.78

CDCB vērtējums 12-16 210 meitas 72 ganāmp.

883 Peļņas indekss dolāros 2964 PP pienam -0.06/94 PP tauki %/mārc 0.00/88 PP olbv.%/mārc 96 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 229 4.9 Produktīvā dzīve 3.03 Somatiskās šūnas 0.1 Auglības indekss -0.1 MAK 2.6 VAK 7.1/99 VAV/Ticamība -128 GVI$

12

K un N sal: 2.02

73 meitas 27 ganāmp. TPI: 2771 92% Tic.


Mookie 14HO07328

Māte: GENIE-J OBSERVER MEG-ET VG-85 1-09 2X 365D 11,308 Izslaukums kg 4.4% 498 Tauki kg 3.1% 352 Olbv kg

COASTAL-VIEW MOOKIE-ET*TV*TL*TD*TY

MOGUL X OBSERVER X SHOTTLE

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.78 TS: 1.95

Mr Dalton

DEFENDER X DAY X CANCUN

MR DALTON-ET*TV*TL*TD*TY

MM: DE-SU 733-ET VG-85 3-08 2X 365D 17,427 Izslaukums kg 4.0% 697 Tauki kg 3.3% 578 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.43 TS: 1.24

Potent-red

POTENT-RED-ET*TV*TL*TD*TY

ALCHEMY *RC X OBSERVER X PERK-RED

K un N sal: 1.98

TPI: 2404

0 meitas 0 ganāmp. 77% Tic.

Māte: GOLDEN-OAKS OBSRVR PARIS-ET VG-85 4-08 2X 305D 11,004 Izslaukums kg 3.8% 416 Tauki kg 3.0% 330 Olbv kg MM: GOLDEN-OAKS PERK RAE-RED-ET EX-90 1-11 3X 365D 14,075 Izslaukums kg 3.7% 527 Tauki kg 3.2% 446 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.25 TS: 1.14

K un N sal: -0.43

TPI: 2006

0 meitas 0 ganāmp. 78% Tic.

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

MGD: Golden Oaks Perk Rae-Red-ET

246 Peļņas indekss dolāros 1027 PP pienam -0.17/-8 PP tauki %/mārc -0.02/24 PP olbv.%/mārc 78 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 12 2.9 Produktīvā dzīve 2.90 Somatiskās šūnas 2.6 Auglības indekss 2.5 MAK -4.1 VAK 6.6/90 VAV/Ticamība N/A GVI$

Reliable

714HO00036

Māte: VANZETTI MAN-OMAN ROMANCE VG-86 1-10 305D 10,757 Izslaukums kg 3.9% 414 Tauki kg 3.3% 358 Olbv kg

VANZETTI MOG RELIABLE*TV*TL*TY

MOGUL X MAN-O-MAN X RAMOS

Dam: Vanzetti Man O Man Romance

Māte: FOUR-CAL DAY DARBY-ET GP-83

615 Peļņas indekss dolāros 1658 PP pienam -0.04/51 PP tauki %/mārc -0.02/42 PP olbv.%/mārc 79 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 110 5.5 Produktīvā dzīve 2.73 Somatiskās šūnas 1.0 Auglības indekss 0.4 MAK 0.7 VAK 7.6/83 VAV/Ticamība -56 GVI$

14HO07385 GOLDEN-OAKS

60906

0 meitas 0 ganāmp. 78% Tic.

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

Dam: Four-Cal Day Darby-ET

MGD: Vanzetti Ramos Mossa

TPI: 2473

703 Peļņas indekss dolāros 458 PP pienam 0.27/89 PP tauki %/mārc 0.06/32 PP olbv.%/mārc 79 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 165 5.2 Produktīvā dzīve 2.95 Somatiskās šūnas 1.5 Auglības indekss 1.6 MAK 0.8 VAK 5.9/99 VAV/Ticamība -3 GVI$

14HO07654 MINNIGAN-HILLS

60873

K un N sal: 1.15

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

MGGD: Markwell Goldwyn Mitzi

60913

MM: GENIE-J SHOTTLE MARI-ET GP-80 2-00 3X 231D 6,114 Izslaukums kg 3.9% 241 Tauki kg 3.0% 184 Olbv kg

MM: VANZETTI RAMOS MOSSA VG-85 5-07 305D 12,363 Izslaukums kg 3.7% 456 Tauki kg 3.5% 427 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.02 TS: 1.41

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

663 Peļņas indekss dolāros 465 PP pienam 0.17/63 PP tauki %/mārc 0.04/26 PP olbv.%/mārc 79 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 124 5.7 Produktīvā dzīve 2.84 Somatiskās šūnas 3.3 Auglības indekss 3.6 MAK N/A VAK 4.7/61 VAV/Ticamība N/A GVI$

13

K un N sal: 1.60

TPI: 2429

0 meitas 0 ganāmp. 78% Tic.


60912

Revival pp

14HO07486 APRDAY-F

REVIVAL 706 PP-ET*TR*PP*TV*TL*TD*TY

EARNHARDT P X MAGNA-P*RC X SHOTTLE

7HO11497

Rudolph-red

KENMORE RUDOLPH-RED-ET*TV*TL*TD*TY

DURABLE X SHOTTLE X GOLDWYN

TPI: 2115

0 meitas 0 ganāmp. 78% Tic.

Māte: OUR-FAVORITE SHNAZZY RAE-ET VG-88 6-05 2X 254D 7,081 Izslaukums kg 3.5% 249 Tauki kg 2.9% 207 Olbv kg MM: SCIENTIFIC GOLD DISH RAE-ET EX-90 6-10 3X 365D 20,276 Izslaukums kg 3.8% 779 Tauki kg 3.0% 618 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.17 TS: 1.25

K un N sal: 1.62

157 meitas 103 ganāmp. TPI: 2048 94% Tic.

286 Peļņas indekss dolāros 955 PP pienam -0.04/24 PP tauki %/mārc -0.05/17 PP olbv.%/mārc 97 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 21 1.4 Produktīvā dzīve 2.83 Somatiskās šūnas 0.8 Auglības indekss 0.6 MAK 1.2 VAK 7.4/96 VAV/Ticamība N/A GVI$

Snowcat

14HO06991

Māte: LARCREST CATO-ET VG-85 3-09 2X 270D 11,780 Izslaukums kg 4.1% 487 Tauki kg 3.1% 370 Olbv kg

SANDY-VALLEY SNOWCAT-ET*TV*TL*TY

SNOWMAN X ALEXANDER X SHOTTLE

MM: LARCREST COSMOPOLITAN VG-87 2-04 2X 365D 14,030 Izslaukums kg 4.1% 572 Tauki kg 3.4% 481 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.45 TS: 1.40

K un N sal: 1.08

39 meitas 24 ganāmp. TPI: 2019 86% Tic.

IB/MACE-USA vērtējums 12-16 135 meitas 81 ganāmp.

Dam: Larcrest Cato-ET

282 Peļņas indekss dolāros 999 PP pienam 0.04/48 PP tauki %/mārc -0.02/25 PP olbv.%/mārc 89 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 88 0.4 Produktīvā dzīve 2.97 Somatiskās šūnas -1.2 Auglības indekss -1.7 MAK N/A VAK 7.9/69 VAV/Ticamība N/A GVI$

60529 7HO11351

Supersire

SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET*TV*TL*TD*TY

ROBUST X PLANET X SHOTTLE

Meitu produktivitāte: 13863 kg T: 3.9% O: 3.1% Farnear Adeen Adella-ET

K un N sal: 0.42

IB/MACE-USA vērtējums 12-16 675 meitas 377 ganāmp.

Green-Meadow Rudlph Kat-Red

60946

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 0.94 TS: 0.79

343 Peļņas indekss dolāros 871 PP pienam -0.01/30 PP tauki %/mārc 0.05/38 PP olbv.%/mārc 79 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 88 1.8 Produktīvā dzīve 2.97 Somatiskās šūnas 1.1 Auglības indekss 0.7 MAK 2.6 VAK 8.7/82 VAV/Ticamība 6 GVI$

Meitu produktivitāte: 12379 kg T: 3.7% O: 3.0%

MGD: Larcrest Cosmopolitan

MM: APRIL-DAY S VERDEJO EX-91 6-07 3X 365D 19,686 Izslaukums kg 4.0% 788 Tauki kg 2.8% 549 Olbv kg

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

Dam: April-D M Reisling-P-ET

60874

Māte: APRIL-DAY M REISLING-ET VG-87 3-08 3X 339D 15,971 Izslaukums kg 3.5% 560 Tauki kg 3.0% 471 Olbv kg

Māte: AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET EX-91 6-03 3X 365D 18,275 Izslaukums kg 3.7% 671 Tauki kg 3.1% 559 Olbv kg MM: PINE-TREE MARTHA SHEEN-ET VG-86 1-11 3X 365D 14,157 Izslaukums kg 4.2% 592 Tauki kg 3.1% 439 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.18 TS: 0.58

IB/MACE-USA vērtējums 12-16 9317 meitas 1877 ganāmp.

896 Peļņas indekss dolāros 2304 PP pienam 0.08/109 PP tauki %/mārc 0.00/70 PP olbv.%/mārc 99 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 221 6.3 Produktīvā dzīve 2.87 Somatiskās šūnas 0.7 Auglības indekss 0.0 MAK 2.6 VAK 7.3/99 VAV/Ticamība -100 GVI$

14

K un N sal: 0.22

3071 meitas 993 ganāmp. TPI: 2644 99% Tic.


60715 7HO11038

Talbot

MR WELCOME TALBOT-ET*TV*TL*TD*TY

SUPER X COLBY X FBI

Meitu produktivitāte: 13232 kg T: 3.4% O: 3.0%

MM: CLEAR-ECHO FBI 1461-ET EX-90 2-00 3X 365D 16,434 Izslaukums kg 3.5% 572 Tauki kg 2.9% 478 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.09 TS: 0.58

K un N sal: -0.29

86 meitas 56 ganāmp. TPI: 2087 92% Tic.

CDCB vērtējums 12-16 129 meitas 81 ganāmp.

Andreas Talbot 3491-Grade

Dam: MD-Harmony Shot Venus-ET

Māte: MS WELCOME COLBY TAYA-ET VG-88 1-10 3X 365D 18,706 Izslaukums kg 3.3% 616 Tauki kg 3.0% 569 Olbv kg

335 Peļņas indekss dolāros 1801 PP pienam -0.25/-2 PP tauki %/mārc -0.09/29 PP olbv.%/mārc 94 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 11 4.5 Produktīvā dzīve 2.73 Somatiskās šūnas 2.8 Auglības indekss 3.1 MAK 0.8 VAK 7.1/98 VAV/Ticamība -42 GVI$

60770

Valor-red

7HO11214 WINDSOR-LEASE

VALOR-RED-ET*TV*TL*TD*TY

PEMBROKE *RC X SHOTTLE X RUBENS-RC

Meitu produktivitāte: 12102 kg T: 3.7% O: 3.1%

Māte: MD-HARMONY SHOT VENUS-ET VG-88 3-06 2X 365D 13,825 Izslaukums kg 4.1% 564 Tauki kg 3.1% 425 Olbv kg MM: MD-HARMONY RUBENS V-RED-ET EX-90 6-00 2X 365D 15,567 Izslaukums kg 3.7% 571 Tauki kg 2.9% 455 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 0.51 TS: -0.23

K un N sal: 1.47

109 meitas 75 ganāmp. TPI: 1867 92% Tic.

IB/MACE-USA vērtējums 12-16 378 meitas 206 ganāmp.

Green-Meadow Valor Cherokee

196 Peļņas indekss dolāros 388 PP pienam 0.01/17 PP tauki %/mārc 0.04/21 PP olbv.%/mārc 97 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 39 1.5 Produktīvā dzīve 3.01 Somatiskās šūnas 0.1 Auglības indekss -0.2 MAK N/A VAK 7.6/94 VAV/Ticamība N/A GVI$

60927

Victoro-p

14HO07774 LEANINGHOUSE

P VICTORO-P-ET*PC*TY*TL*TD

POWERBALL-P X SUPERSIRE X SHOTTLE

Dam: Farnear-TBRBH Vickie-ET

60947

K un N sal: 0.57

TPI: 2469

0 meitas 0 ganāmp. 75% Tic.

CDCB vērtējums 12-16 0 meitas 0 ganāmp.

637 Peļņas indekss dolāros 1353 PP pienam 0.03/59 PP tauki %/mārc 0.05/53 PP olbv.%/mārc 76 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 144 4.5 Produktīvā dzīve 2.88 Somatiskās šūnas 2.4 Auglības indekss 1.8 MAK -2.5 VAK 7.4/61 VAV/Ticamība -29 GVI$

APRIL-DAY 0511 VOLGA-ET*RC*TV*TL*TY

MAGNA-P*RC X SHOTTLE X RUBENS-RC

Meitu produktivitāte: 13182 kg T: 3.7% O: 3.0% Dam: April-Day S Verdejo

MM: VISION-GEN SH SHO A12037-ET VG-87 2-02 2X 327D 12,837 Izslaukums kg 3.7% 474 Tauki kg 3.2% 415 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.66 TS: 0.96

Volga *rc

14HO06965

Māte: FARNEAR-TBR-BH VICKIE-ET VG-87 2-02 3X 305D 15,059 Izslaukums kg 3.8% 577 Tauki kg 3.0% 455 Olbv kg

Māte: APRIL-DAY S VERDEJO EX-91 6-07 3X 365D 19,686 Izslaukums kg 4.0% 788 Tauki kg 2.8% 549 Olbv kg MM: CITYVIEW RUBY WINE-RED VG-88 2-05 2X 365D 11,843 Izslaukums kg 3.8% 452 Tauki kg 3.0% 351 Olbv kg

CDCB/HA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.13 TS: 1.86

CDCB vērtējums 12-16 67 meitas 52 ganāmp.

391 Peļņas indekss dolāros 571 PP pienam 0.01/22 PP tauki %/mārc 0.00/18 PP olbv.%/mārc 92 Ticamība Barības efekt.izm.indekss 51 4.3 Produktīvā dzīve 2.67 Somatiskās šūnas 1.2 Auglības indekss 0.9 MAK N/A VAK 8.6/88 VAV/Ticamība N/A GVI$

15

K un N sal: 0.83

TPI: 2137

0 meitas 0 ganāmp. 80% Tic.


80056 7JE00860

Eclipse-p

Māte: MILLSTREAM HENERY ETTA BELLE-P EX-90 2-01 2X 305D 9,055 Izslaukums kg 5.0% 453 Tauki kg 3.5% 313 Olbv kg MM: YELLOW ROSE FELINA BELLE-ET VG-89 3-06 2X 305D 8,909 Izslaukums kg 6.0% 535 Tauki kg 3.9% 350 Olbv kg

MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET*PC

ACTION X HENERY-P X LEMVIG

Meitu produktivitāte: 9082 kg T: 4.8% O: 3.6% Brookbara Golden Glory 151

Legacy Eclipes 4520

7JE01036

Māte: AVON ROAD PARADE POPPY-ET EX-91 5-09 2X 305D 12,109 Izslaukums kg 4.4% 531 Tauki kg 3.8% 461 Olbv kg MM: AVON ROAD DC POP EX-93 7-02 2X 365D 16,602 Izslaukums kg 5.6% 922 Tauki kg 3.3% 545 Olbv kg

IMPULS X PARADE X D.C.

Meitu produktivitāte: 9215 kg T: 4.9% O: 3.7%

CDCB/AJCA vērtējums 12-16 PP tipam: 0.50 TS: 8.10

K un N sal: 0.13

JPI:

209 meitas 52 ganāmp. 51 94% Tic.

Bohnerts Pat Nautia

CDCB vērtējums 12-16 607 meitas 121 ganāmp.

Bohnerts Pat Nautia

168 Peļņas indekss dolāros -723 PP pienam 0.30/22 PP tauki %/mārc 0.16/6 PP olbv.%/mārc 98 Ticamība Barības efekt.izm.indekss N/A 1.9 Produktīvā dzīve 2.88 Somatiskās šūnas N/A Auglības indekss -1.0 MAK N/A VAK N/A VAV/Ticamība N/A GVI$

32184 7BS00854

Bush

Māte: FRONT LINE PRONTO BESS ET EX-92 3-09 3X 305D 12,232 Izslaukums kg 4.6% 569 Tauki kg 3.5% 427 Olbv kg MM: FRONT LINE BREEZE ET *TM EX-90 7-05 3X 365D 21,977 Izslaukums kg 5.8% 1271 Tauki kg 3.1% 678 Olbv kg

JOBO VIGOR BUSH ET*TM

VIGOR X PRONTO X DENMARK

Meitu produktivitāte: 11661 kg T: 4.0% O: 3.3%

V B HP Bush Minty

4380 meitas 695 ganāmp. -44 99% Tic.

Peļņas indekss dolāros -112 -604 PP pienam 0.21/11 PP tauki %/mārc 0.07/-9 PP olbv.%/mārc 99 Ticamība Barības efekt.izm.indekss N/A -1.0 Produktīvā dzīve 3.21 Somatiskās šūnas N/A Auglības indekss -5.2 MAK N/A VAK N/A VAV/Ticamība N/A GVI$

Pat

Robland Bush Barb

JPI:

Jer Bel Eclipes Lacey

AVON ROAD IMPULS PAT

Bohnerts Pat Vulcan

K un N sal: -1.07

IB/MACE-USA vērtējums 12-16 12036 meitas 1618 ganāmp.

Sunvalley Eclipes Willow

80117

CDCB/AJCA vērtējums 12-16 PP tipam: 1.20 TS: 14.00

Hilltop Acres Bush Crazy

CDCB/BSBA vērtējums 12-16 PP tipam: 0.80 TS: 1.33

V B HP Bush Minty

CDCB vērtējums 12-16 284 meitas 113 ganāmp.

354 Peļņas indekss dolāros 441 PP pienam -0.01/16 PP tauki %/mārc 0.01/16 PP olbv.%/mārc 96 Ticamība Barības efekt.izm.indekss N/A 5.2 Produktīvā dzīve 2.75 Somatiskās šūnas N/A Auglības indekss 0.0 MAK 1.5 VAK 4.1/92 VAV/Ticamība N/A GVI$

16

K un N sal: 0.73

113 meitas 44 ganāmp. PPR: 115 92% Tic.


World Wide Mating Service (WMS) Pasaulē apjomīgākā un veiksmīgākā pāru atlases programma! WMS programma: • Ir balstīta uz konkrētiem zemnieka mērķiem; • Ir zinātniska programma, kurā tiek izmantoti jaunākie sasniegumi zinātnē un datortehnoloģijās; • Izvērtē vairāk nekā 16 dzīvnieka īpašības; • Izmanto ASV Holšteinas Asociācijas datus pārošanā lietotajiem buļļiem, lai uzlabotu ganāmpulka rentabilitāti; • Pasargā no radniecīgas krustošanas un nelabvēlīgajiem recesīvajiem gēniem. ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

WMS – World Wide Mating Service – programma ir pieejama, izmantojot World Wide Sires ģenētiku. WMS ir izstrādāta zemnieku kooperatīvā „Select Sires”, un tās mērķis ir palielināt ganāmpulku ienesīgumu. 2013.gadā WMS programma tika lietota 7 miljoniem govju vairāk kā 50 pasaules valstīs. Pāru atlasi (WMS) lieto, lai sniegtu lielāku kontroli pār tuvradniecību un recesīvajiem gēniem. Ir labi zināms, ka tuvradniecība (inbrīdings) var samazināt govju produktivitāti un pasliktināt dzīvnieku veselību, kā arī palielināt iespēju pārmantot tādus recesīvos gēnus kā CVM (cerebrovertebrālā mazattīstība) un BLAD (govju leikocītu nespēja veikt imūnsistēmas funkcijas). ✓✓ Pāru atlase ir ļoti svarīga ganāmpulka nākotnei, jo katru reizi tā cenšas piemeklēt „vienīgo īsto bulli”. Tās galvenais mērķis ir IZVEIDOT AUGSTVĒRTĪGĀKAS GOVIS! Augstvērtīgākas govis dzīvo ilgāk, ir veselīgākas un saražo vairāk piena kā rezultātā tā palīdz JUMS nopelnīt vairāk naudas! SIA „Vidzemes Veterinārais serviss” piedāvā iespēju veikt pāru atlasi Jūsu ganāmpulkam bez

maksas!

Piedāvājam iegādāties šķidrā slāpekļa traukus bioprodukta glabāšanai

YDS-3:Djuāra trauks 3l Modelis

YDS-10:Djuāra trauks 10l

YDS-20:Djuāra trauks 20,5l

YDS-30:Djuāra trauks 31.5l

YDS-3

YDS-10

YDS-20

YDS-30

Tilpums (litros)

3

10

20

31.5

Kanistru skaits

6

6

6

6

Uzpildīšanas intervāls (dienās) Pilna trauka svars (kg)

30

100

135

295

5.9

14.3

27

38.1

YDS-3 un YDS-10 traukiem cenā ietilpst arī mitrumizturīgs, triecienus slāpējošs apvalks ar lencēm un kabatu. 17


Aprīkojums N.p.k

Materiālu nosaukumi Universālā pistole mākslīgajai apsēklošanai

Klasiska, universāla pistole govju mākslīgajai apsēklošanai, var izmantot visu veidu pajetēm un paješu uzmavām.

2.

Pistoļu apvalki mākslīgajai apsēklošanai

Universāli šķeltie pistoļu apvalki, izmantojami gan 0,5ml, gan 0,25ml pajetēm N50

3.

Universālie pistoļu apvalki (Alfa)

Jauna tipa pistoļu apvalki labākiem apsēklošanas rādītājiem N50

4

Sanitārās uzmavas mākslīgajai apsēklošanai

Rullītī 80 uzmavas 54cm garas.

5

Sanitārie aizsargapvalki mākslīgajai apsēklošanai

Cietie sanitārie aizsargapvalki ar zvanveida uzgali, kas atvieglo pistoles ievadīšanu. N25

6

Ginekoloģiskie cimdi

Mīksti un izturīgi 85cm gari multifunkcionāli cimdi veterinārijai un mākslīgajai apsēklošanai. N100

7

Ginekoloģiskie cimdi (jūtīgie)

Jūtīgi, plāni un izturīgi 92cm gari multifunkcionāli cimdi veterinārijai un mākslīgajai apsēklošanai. N150

8

Gēls (lielais)

Bovivet gēls instrumentu un roku apstrādei dzīvnieku rektālai vai vaginālai izmeklēšanai, vai mākslīgajai apsēklošana. 1litrs

1.

Apraksts

18


Aprīkojums 9

Gēls (mazais)

10

Pincete paješu pārvietošanai

Bovivet gēls instrumentu un roku apstrādei dzīvnieku rektālai vai vaginālai izmeklēšanai, vai mākslīgajai apsēklošana. 0,5litri Pincete no poliestera ērtai paješu un gobletu satveršanai un pārvietošanai.

11

Paješu griezējs

Plastmasas paješu griezējs ar nerūsoša tērauda asmeni ātrai, precīzai un higiēniskai paješu gala nogriešanai.

12

Termometrs mākslīgajai apsēklošanai

Temperatūras indikators no neplīstoša materiāla precīzai paješu atkausēšanas temperatūras uzraudzīšanai.

13

Termoss paješu Termoss no neplīstoša materiāla atkausēšanai ērtai paješu atkausēšanai.

14

Mērlineāls šķidrā slāpekļa līmeņa noteikšanai

Izturīga materiāla mērlineāls šķidrā slāpekļa līmeņa kontrolei Djuāra traukā.

15

Krītiņš dzīvnieku apzīmēšanai

Ūdens izturīgs, matu neiekrāsojošs krītiņš dzīvnieku marķēšanai.

16

Krītiņu komplekts dzīvnieku apzīmēšanai

Komplektā 12gab.: 3 oranži, 3 sarkani, 3 zaļi un 3 zili krītiņi.

17

21 dienas kalendārs

Kalendārs ar 21 dienas intervālu - meklēsanās, sēklošanas un atnešanās dienu ērtākai uzraudzībai. 19


Augstvērtīga ģenētika Jūsu ganāmpulkam!

Piegādājam buļļu spermu visā Latvijas teritorijā; piedāvājam MA inventāru un Djuāra traukus; veicam pasaulē veiksmīgāko pāru atlasi pareizai vaislinieku izvēlei.

Sazinieties ar sava reģiona pārstāvi jau šodien!

Andris - aģents Latgalē tālr.27677059

Ģirts - aģents Vidzemē tālr. 26514905

Eva - aģente Kurzemē un Zemgalē tālr. 28611964

Valentīna - nozares vadītāja tālr. 26332030

Patversmes iela 11 • Valmiera, LV4201 Tel./fakss 64228622 e-pasts: genetika@vet-servis.lv www.vet-servis.lv

Vilnis - bioprodukta piegāde tālr. 27878111

SIA "VIDZEMES VETERINARAIS SERVISS" Decembris 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you