Page 1

ina 2 g a p p o k ij K zorging? e b r e v o t h c Kla

Gemeente Amsterdam

Stadsdeelkrant

Oost-Watergraafsmeer

Prijs voor architect nieuw Centrum Joubertstraat

2 Autoloze zondag 3 “Ruim op die drol”

4 Deelraadsleden over de woonvisie

Foto: Margot Boerema

3 Sciencepark: aanleg pijpkabel

Het Sportfondsenbad Oost: een investering in goede sportvoorzieningen

Baantjes trekken in gloednieuw bad Polderweggebied - Het Sportfondsbad-Oost is na een ingrijpende verbouwing klaar voor een nieuwe, frisse start. Sinds deze week kunnen zwemmers weer hun baantjes trekken en hun tijden zelfs digitaal bijhouden. Het grote zwembad is opnieuw betegeld, in beige en zandkleur. Dat was het meest ingrijpende onderdeel van de verbouwing, vertelt Leo de Haas, manager van het SportfondsenbadOost, “Maar het moest, de tegels die er sinds de opening in 1929 in zaten, konden niet behouden blijven. Er zaten te veel barsten in.” Alleen rond de pilaar in het kinderbadje zitten nog de blauwgroene tegels van vroeger. Het dak met de originele stalen spanten is intact gebleven, alleen zijn ze niet meer lichtgroen, maar matzwart. Ook de ramen zijn

in oude stijl hersteld. Want het zwembad, waar tot 1900 een gasfabriek in zat, is een laat-negentiendeeeuws monument. “Maar verder is dit een modern zwembad met de nieuwste snufjes”, stelt De Haas en hij wijst op het geautomatiseerde kluisjessysteem en de lichten in de toiletten die automatisch aan en uit gaan.

Champion Chip Pronkstuk is de Champion Chip, een elektronisch registratiesysteem, dat het Sportfondsenbad-Oost als eerste zwembad in Amsterdam (en

derde in Nederland) heeft. “Die chip koop je aan de kassa”, legt De Haas uit, “en daarmee kun je als zwemmer je vorderingen haarfijn bijhouden. Je kunt je tijden aflezen op het scorebord boven het bad, maar je kunt ze ook thuis achter de computer volgen. Het is ook echt iets voor de zwemverenigingen die hier trainen. Dan kan de trainer bijvoorbeeld zien of Pietje, die, zeg in januari, een piek moet maken, genoeg vorderingen maakt. Er zit ook een internetforum en chatprogramma bij, zodat je met andere zwemmers in contact kunt komen.”

Computergestuurd Minder zichtbaar, maar minstens zo modern is hoe zwembassins

en lucht worden verwarmd. Daarvoor kan het stadsdeel, dat sinds 2004 eigenaar is van het zwembad, gebruikmaken van het zuinige warmte-koudeopslagsysteem, dat al veel gebouwen in het Polderweggebied verwarmt of koelt. En moet er bijverwarmd worden, dan slaan de nieuwe gasketels, die de oude oliestook hebben vervangen, geheel computergestuurd aan. Afgelopen maandag, 1 september, opende het gloednieuwe Sportfond­ sen­bad opnieuw zijn deuren. Maar het stadsdeel gaat verder bouwen: er komen woningen en winkels aan het gebouw vast, de kassa komt op den duur op de begane grond. Daar ligt ook het instructiebad. Dat krijgt in 2010 een opknapbeurt.

“Verborgen schatten voor iedereen” Nog een dikke week, dan is het zover. Parken, pleinen en kunstinstellingen vormen op 12, 13 en 14 september het decor voor één groot podium van alle disciplines in kunst en cultuur met als thema Verborgen Schatten. Meer dan 20 kunstinstellingen in Oost-Watergraafsmeer openen hun deuren met een speciaal programma. Gratis toegankelijk. Festivalleider Annet Schautt: “Eén keer per jaar kunnen alle buurtbewoners en belangstellenden gratis overal snuffelen en genieten van ‘de verborgen schatten’ in dit stadsdeel.” Hoewel de rode lopers één keer per jaar uitgerold worden, zijn er gedurende het hele jaar Vrijwilliger worden? De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor het festival op 12, 13 en 14 september. Kunt u één van deze dagen? Of wilt u bij de voorbereidingen helpen? Neem dan contact op met Matty van Kamp, telefoon 020 7720288, e-mail welkom@rodeloper.org

verschillende projecten ter voorbereiding. Schautt: “De deelnemers creëren iets rondom een thema. Tijdens het festival komt het tot bloei en tonen zij de resultaten. Het is echt een festival door en voor het stadsdeel, maar tegelijkertijd willen we ook hoogwaardige kunst en cultuur tonen.” Germaine Princen is portefeuillehouder kunst en cultuur: “Het stadsdeel is rijkelijk bedeeld met kunst en cultuur: het Tropenmuseum, het Muiderpoorttheater, het Plein Theater, het CBK, de Muiderkerk,... teveel om op te noemen. Bijna alle instellingen doen mee. Het zijn drie dagen dat er bijzondere dingen gebeuren en mensen verrast kunnen worden. Bijzonder is bijvoor-

www.oost-watergraafsmeer.nl

beeld dat een werkgroep Erfgoed rondleidingen geeft tijdens het festival door 5 ‘schatten van gebouwen’: de voormalige boerderij De Vergulden Eenhoorn, de voormalige Openluchtschool, het

Volkskrantgebouw, Huize Frankendael en het CBK.” Iet Attema van de werkgroep licht toe: “ We willen het erfgoed, de maatschappelijke geschiedenis van Oost-Watergraafsmeer, delen met bewoners. Het is leuk dat met elkaar te bespreken en te beleven. Daardoor krijg je ook meer samenhang in de buurt.”

Opening vrijdag 19.00 uur Op vrijdag 12 september, 19.00 uur, openen Germaine Princen en cabaretier Peter Heerschop het Festival Rode Loper naast de Muiderkerk. Dan is ook de onthulling van het Kunsthekwerk met 75 houten panelen, beschilderd door stadsdeelbewoners onder begeleiding van beeldend kunstenaars. Zie voor het programma de huis-aan-huis verspreide Rode Loper festivalkrant of www.rodeloper.org

Architect Marlies Rohmer (foto) ontving vorige week de Amsterdamprijs voor de Kunsten (35.000 euro) uit handen van Job Cohen. Rohmer wordt beloond voor haar bijzondere betekenis voor de kunst en cultuur in de hoofdstad. Marlies Rohmer heeft in opdracht van stadsdeel OostWatergraafsmeer het nieuwe multifunctionele centrum aan de Joubertstraat ontworpen. In het centrum komen lokalen voor taallessen, cursussen en voorlichtingsactiviteiten, een grote computerruimte en twee gebedsruimten. De bovenste verdieping is voor Werktrajekt, een re-integratiebureau dat vooral allochtone jongeren en vrouwen gaat begeleiden bij het vinden van werk. Met het multifunctionele centrum wil het stadsdeel het leefklimaat rondom het speelplein aan de Joubertstraat versterken met een uitstraling naar de gehele Transvaalbuurt. De bouw is in volle gang. De geplande oplevering is december 2008. Meer informatie is verkrijgbaar bij projectleider Hannele Everts, telefoon 020 774 4104.

Open Monumentendagen Op 13 en 14 september a.s. vinden voor de 22e keer de Open Monumentendagen plaats in o.a. Amsterdam. Het landelijke thema dit jaar is “Sporen”. In Amsterdam openen ruim 30 gebouwen en bijna 20 kerken hun deuren. In De Bazel op de Vijzelstraat is een unieke tentoonstellingen te bezichtigen met archeologische vondsten die ook na dit weekend nog doorloopt. In Oost-Watergraafsmeer zijn Huize Frankendael en de Hofkerk aan het Linnaeushof 93 te bezichtigen.

Ramadan activiteiten De komende weken zijn er verschillende activiteiten in het kader van de heilige maand Ramadan waarbij moslims en niet-moslims elkaar kunnen ontmoeten. Stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet is op 16 september één van de sprekers bij de Iftarbijeenkomst van 17.30 – 21.30 uur in de Moskee Al Kabir aan de Weesperzijde 78. De iftar, met een debat over ‘wat ons in Nederland met elkaar verbindt’, wordt georganiseerd door Ibno Khaldoun, in samenwerking met het Rode Kruis en Moskeeorganisaties. Buurtgenoten, maar ook organisaties, instellingen en overheden, zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden tot 10 september via administratie@ ibnokhaldoun.nl. Andere Ramadanactiviteiten vindt u volgende week in de Agenda.

Kort

nummer 16 • 4 september 2008


2

Bekendmakingen & Dienstverlening

Klacht over bezorging? Het Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer krijgt signalen dat de Stadsdeelkrant sinds augustus niet goed wordt bezorgd. Heeft u een klacht over de bezorging? Geef uw klacht door aan verspreider Alfagroep, telefoon 020 7581420, e-mail klantenservicenoord@alfagroep.nl. Graag ook een CC naar stadsdeelkrant@oost-wgm.amsterdam.nl. Vraag bij de verspreider om nabezorging van de krant! Aanvragen waarderingssubsidie kunst en cultuur vóór 30 september Professionele kunstenaars en stichtingen op het terrein van kunst en cultuur kunnen van 1 tot 30 september een ‘waarderingssubsidie kunst en cultuur 2008’ aanvragen. Voor deze tweede verdeelronde is in totaal een budget van € 10.000 beschikbaar. Het stadsdeel heeft sinds begin 2008 een nieuwe regeling voor de toekenning van waarderingssubsidies Kunst en Cultuur. De subsidie is bedoeld voor alle soorten van professionele kunsten cultuurprojecten die een duidelijke rela­ tie hebben met het stadsdeel en openbaar toegankelijk zijn. Bedoeling is dat zoveel mogelijk inwoners van ons stadsdeel kun­nen meegenieten van gesubsidieerde projecten. Een aanvraagformulier en de notitie ‘Instelling verdeelronde waarderingssubsidies Kunst en Cultuur’, met daarin de subsidievoorwaarden en de toetsingscriteria, vindt u op www.oostwatergraafsmeer.nl. U kunt het aanvraagformulier en de notitie ook telefonisch aanvragen bij het secretariaat Publiek & Samenleving, telefoon 020 774 4117.

Evenementen- en  exploitatievergunningen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Aanvragen ’s-Gravesandestraat 51: 2008/81934, aan-

vragen verlenging van de sluitingstijd op 24 oktober 2008 van 23.00 uur tot 25 oktober 2008 06.00 uur en op 25 oktober 2008 van 23.00 uur tot 26 oktober 2008 06.00 uur, Hotel Arena. Oosterpark: 2008/82255, aanvraag evenementenvergunning voor Bijbelvoorleesmarathon op 27 oktober 2008 van 10.00 tot 22.00 uur, T.R. Groenewoud. 1e van Swindenstraat 6: 2008/82208, aanvragen om ontheffing van de geluidsvoorschriften op 20 september 2008 van 16.00 uur tot 21 september 2008 01.00 uur, Café ’t Slokje.

Stadsdeel OostWatergraafsmeer

Bezoekadressen - Linnaeusstraat 89 - Helmholtzstraat 61

Gedurende twee weken na deze publicatie liggen de vergunningaanvragen i.k.v. APV ter inzage in het stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun mening kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Postadres Stadsdeelkantoor OostWatergraafsmeer Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Telefoon 020 774 4444 Digitaal loket Voor online aanvragen: www.oostwatergraafsmeer.nl klik op loket.

Bouw- en sloopvergunningen 

Burgerzaken Telefoon 14 020. U kunt van maandag t/m vrijdag op onderstaande openingstijden ons loket bezoeken: Linnaeusstraat 89 (Oost-Watergraafsmeer). Open: ma/wo/do/vrij: 8.30 –16.00 uur. Di: 10.00 – 19.00 uur (na 16.00 uur geen burgerlijke stand). Wilt u op een andere avond geholpen worden? Dan kunt u terecht bij één van de andere loketten in de buurt. - Cruquiusweg 5 (Zeeburg). - Amstel 1 (Centrum). Voor meer informatie en het maken van afspraken: www.loket.amsterdam.nl.

Aanvragen bouwvergunning 2e Boerhaavestraat 49A t/m 49D: BA 04/2008/81984, ingediend: 20 augustus 2008, veranderen van indeling van 2e etage en plaatsen van luifel aan voorgevel. Blasiusstraat 54: BA 04/2008/82037, ingediend: 21 augustus 2008, veranderen van indeling, veranderen van bestemming van 4e etage en oprichten van een dakterras. Fahrenheitsingel 71: BA 10/2008/82023, ingediend: 21 augustus 2008, veranderen van indeling. Iepenweg 17: BA 10/2008/82194, ingediend: 26 augustus 2008, realiseren van muurdoorbraak op 4e etage. Linnaeusparkweg 170: BA 10/2008/82106, ingediend: 22 augustus 2008, gedeeltelijk veranderen van doorgang naar serres op begane grondverdieping. Lord Kelvinstraat 15: BA 04/2008/82107, ingediend: 22 augustus 2008, veranderen van indeling en achtergevel van begane grond. MR. Treublaan 1 t/m 3 o: BA 04/2008/82118, ingediend: 22 augustus 2008, veranderen van gevelreclame. Oosterpark 9: BA 04/2008/81979, ingediend: 20 augustus 2008, plaatsen van luifel. Oranje-vrijstaatkade 23: BA 04/2008/81776, ingediend: 14 augustus 2008, gedeeltelijk vernieuwen van fundering. Overamstelstraat 20: BA 04/2008/82022, ingediend: 21 augustus 2008, oprichten van dakuitbouwen en veranderen van de indeling.

Polderweg 1: BA 04/2008/82251, ingediend: 26 augustus 2008, plaatsen van gevelreclame. Reaumurstraat 19: BA 04/2008/82219, ingediend: 26 augustus 2008, oprichten van extra verdieping op het gebouw. Swammerdamstraat 38: BA 04/2008/82299, ingediend: 27 augustus 2008, plaatsen van extra fundering onder het gebouw. Weesperzijde 14: BA 04/2008/82021, ingediend: 21 augustus, vernieuwen van fundering van het gebouw.

in bedrijf

nieuwe ondernemers

Foto: Joost van Manen

In dit stadium is nog niet bekend of het stadsdeel voor deze aanvragen vergunning kan verlenen. U kunt de bouw- en sloopaanvragen op werkdagen inzien van 8.30 tot 10.30 uur bij het Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Helmholtzstraat 61. Mogelijk bevat de aanvraag nog onvoldoende gegevens. U kunt nog geen zienswijzen naar voren brengen of bezwaar/beroep instellen.

Yvonne Hiemstra (40) met Yvonne Hiemstra Tuinen, sinds 2007, Watergraafsmeer. Komt als tuinvrouw aan huis, pleegt onderhoud, wiedt en plant. Specialiteit: snoeien. Het begin “Ik heb scheikunde gestudeerd en werkte als onderzoeker bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), maar begon dat minder leuk te vinden. Toen ik tien jaar geleden in Watergraafs-meer kwam wonen, wilde ik ook een volkstuin. Ik werd helemaal gegrepen door tuinieren en begon er van alles over te lezen. Toen heb ik het roer omgegooid. Klanten krijg ik via mond-tot-mondreclame.” Droom “Ik weet zeker dat ik dit werk als eenling wil blijven doen. En ik wil mijn specialiteit, snoeien, verder ontwikkelen.” De buurt “Negentig procent van mijn klanten wonen in de buurt. Er zijn twee groepen: mensen die geen tijd hebben voor tuinieren, en anderen die het niet (meer) kunnen.” Nog iets over dit stadsdeel? “Bij het Ondernemershuis heb ik in het begin ondernemerscursussen gevolgd en sprak ik met andere beginnende ondernemers. Voor de Dag van het Park in Park Frankendael in mei vroeg het stadsdeel mij om daaraan deel te nemen. Ik stond er met een kraam en gaf snoeiadviezen.” Yvonne Hiemstra, 020 463 6604/yvonnehiemstra@hetnet.nl

4 september 2008

Aanvraag monumentenvergunning Brink 30 t/m 32 e: BA 70/2008/81872, ingediend: 18 augustus 2008, het doorbreken van een constructieve muur (t.b.v. het uitbreiden van de winkel) van de gebouwen. Weesperzijde 21: BA 70/2008/82057, ingediend: 21 augustus 2008, het verlagen van de vloer van het souterrain van het gebouw. In dit stadium is nog niet bekend of het stadsdeel voor deze aanvragen vergunning kan verlenen. U kunt de bouw- en sloopaanvragen op werkdagen inzien van 8.30 tot 10.30 uur bij het Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Helmholtzstraat 61. Mogelijk bevat de aanvraag nog onvoldoende gegevens. U kunt nog geen zienswijzen naar voren brengen of bezwaar/beroep instellen. Aanvragen buiten behandeling gelaten Sloopvergunningsaanvraag: Steve Bikoplein 6: OV 20/2008/80876, ingediend: 15 juli 2008, verzonden: 26 augustus 2008, het gedeeltelijk slopen van de 4e verdieping van het gebouw. Verzoek vrijstelling van bestemmingsplan: Middenweg 50: OV 42/2008/79076, ingediend: 27 mei 2008, verzonden: 26 augustus 2008, verzoek tot vrijstelling van het bestemmingsplan voor een kantoor in het gebouw Middenweg 50. Van rechtswege ontstane reguliere bouwvergunning Ruyschstraat 35: BA 04/2008/77672, ingediend: 16 april 2008, verzonden: 28 augustus 2008, het vernieuwen en veranderen van het souterrain en de kelder van het gebouw. Op 9 juli 2008 van rechtswege ontstaan. De zes weken waarbinnen bezwaar kan worden aangetekend tegen deze vergunning gaat in vanaf het moment van de bekendmaking (4 september 2008), dan wel vanaf het moment dat u redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn dat er sprake was van een van rechtswege verleende bouwvergunning. Verleende bouwvergunningen Dapperstraat 98 D: BA 04/2008/79315, ingediend: 5 juni 2008, verleend: 25 augustus 2008, oprichten van dakterras. Hogeweg 80: BA 10/2008/80870, ingediend:

15 juli 2008, verleend: 25 augustus 2008, gedeeltelijk veranderen van 1e verdieping. Mauritskade 63: BA 04/2004/06203, ingediend: 8 oktober 2004, verleend: 28 augustus 2008, plaatsen van kunstwerk in nabijheid van gebouw. Geen zienswijzen. Overamstelstraat 6: BA 04/2008/79666, ingediend: 13 juni 2008, verleend: 25 augustus 2008, oprichten van tijdelijke constructieve noodvoorziening voor opvang voorgevel van gebouw. Radioweg 27: BA 04/2008/75348, ingediend: 14 februari 2008, verleend: 27 augustus 2008, veranderen van indeling van 2e verdieping, het plaatsen van dakkapel en oprichten van dakopbouw met dakterras. Geen zienswijzen. Verleende sloopvergunningen Ruyschstraat 35: OV 20/2008/77671, ingediend: 16 april 2008, verleend: 28 augustus 2008, gedeeltelijk slopen van gebouw. Wibautstraat 80: OV 20/2008/80564, ingediend: 8 juli 2008, verleend: 28 augustus 2008, gedeeltelijk slopen van gebouw. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift zendt u aan: Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Belanghebbenden die tegen het besluit bezwaar hebben gemaakt kunnen ook, als er sprake is van spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

Kapvergunningen Aanvragen Kraaipanstraat 58 (schoolgebouw) NOODKAP: 2008/81229 V, 10 populieren achter op het schoolplein, 26 augustus 2008. Kruislaan 126: 2008/82038 A, 5 bomen in de achtertuin. Geen herplant. Ploegstraat 25: 2008/82228 A, 1 boom in de achtertuin. Geen herplant. Pythagorasstraat 84-A: 2008/82262 A, 3 bomen in de achtertuin. Geen herplant. Belanghebbenden worden tot 4 weken na deze publicatie in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar het stadsdeelkantoor, postbus 94801 1090 GV Amsterdam. Tevens bestaat de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen. De naar voren gebrachte zienswijze zullen betrokken worden bij de besluitvorming inzake de aanvraag kapvergunning. U kunt de aanvraag inzien op de Linnaeusstraat 89 bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur.

De bekendmakingen van Dienst Milieu en Bouwtoezicht vindt u in het Amsterdams Stadsblad!

Vergunningen Telefoon 14 020. Linnaeusstraat 89: voor horeca, evenementen, invalidenparkeerkaart en -plaats, kapvergunning, objectvergunning, reclame/uitstalling, staanplaatsen buiten de markt en spandoeken. Open: ma/wo/do/vrij: 8.30-16.00 uur of op afspraak. Di: 10.00-16.00 uur, na 16.00 uur op afspraak. Publieksvoorlichting Telefoon 020 774 4000. Bouwvergunningen Helmholtzstraat 61. Open: ma t/m vrij 8.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4362. Bouwarchief: telefoon 020 774 4361. Inzage: ma t/m vrij 08.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4065. Openbare ruimte Telefoon 020 774 4480: voor vragen over openbare ruimten, groen, afval of grof vuil. Meldpunt zorg en overlast Telefoon 020 774 4033. Telefonisch spreekuur: ma/wo/vrij 9.30 – 12.30 uur. U kunt bellen als u zich zorgen maakt om een buurtbewoner (kinderen, volwassenen) of langdurig veel overlast van uw buren of direct omwonenden ondervindt. Horeca Overlast Telefoon 020 421 4567 Afvalpunt Rozenburglaan 1 Open: ma t/m za 8.00 tot 17.00 uur Opbreekvergunningen Rozenburglaan 2, Inloopspreekuur: ma t/m vrij 10.00 – 12.00 uur. (Kabels, leidingen, telecom en instemmingsbesluit) De Nieuwe Ooster Begraafplaats, crematorium, gedenkpark. Telefoon 020 608 0608 Park open: ma t/m vrij 8.00 – 17.00 uur. Za/zo 10.00 – 17,00 uur. Infobalie: ma t/m vrij 8.00 – 15.30 uur. Nieuw in het stadsdeel? Bent u nieuw in stadsdeel OostWatergraafsmeer? Haal dan uw informatiepakket op bij de balie van Publieksvoorlichting, Linnaeusstraat 89.

Dagelijks bestuur

Martin Verbeet, voorzitter (PvdA) Germaine Princen (PvdA) Sharona Ceha (Méérbelangen) Willem Paquay (SP) Sjaak Karsten (stadsdeelsecretaris) Spreekuur Wilt u een lid van het Dagelijks Bestuur spreken? Maak dan een afspraak via het bestuurssecretariaat, telefoon 020 774 4019 of e-mail bestuurssecretariaat@ oost-wgm.amsterdam.nl.


Buurten & Projecten

3

Buurten vieren samen feest

6 september

Foto links: Anton van Daal. Foto rechts: Thomas van Schaik

Natuurwerkdag Natuur, je beste buur!

Vlak voor én na de zomervakantie organiseren verschillende buurten en straten een feestje, met steun van het stadsdeel. Op de rechterfoto: het straatfeest van de Ritzema Bosstraat afgelopen zaterdag. De linkerfoto: het buurtfeest van de Tugelawegblokken, in samenwerking met Dynamo en Ymere. Een buurtbewoonster had haar achterkleinkinderen meegenomen. “Het is toch leuk om al die generaties bij elkaar te zien”, zegt ze. “Ik vind het goed dat er af en toe iets gezelligs wordt georganiseerd voor de buurt. Dat bevordert de saamhorigheid.” Organisatoren van buurtfeesten kunnen een bijdrage in de kosten vragen bij het Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Ook woningcorporaties steunen regelmatig dergelijke buurt- en straatfeesten. Meer informatie: Tineke Nelissen, contactmedewerker Buurtbeheer, telefoon 774 4440, e-mail: tnelissen@oost-wgm.amsterdam.nl.

Het tracé ligt langs het Middenmeerpad en de sportvelden van Zeeburgia. De uitvoering gaat gefaseerd en duurt tot half december. Voor het verkeer is er amper hinder.

In september Werkzaamheden nabij volkstuin ‘Hof van Eden’. Het volkstuinencomplex blijft bereikbaar. In het Middenmeerpad worden schotten over de damwanden aangebracht

Succesvol adoptieproject ook naar Oosterparkbuurt

zodat alle verkeer ongehinderd doorgang heeft. Wel is nodig bij het aanbrengen van de damwanden het Middenmeerpad enkele uren te stremmen. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Radioweg. Van 8 september t/m 24 oktober Graven lasput op het Archimedesplantsoen en op het Middenmeerpad. Geen verkeershinder. De lasputten blijven circa 3 weken open en worden afgeschermd met hekken.

7 september

Rondleiding door arbo retum De Nieuwe Ooster

Van 6 t/m 16 oktober Werkzaamheden ter hoogte van de Kruislaan en het Middenmeerpad in de groenstrook. Geen verkeershinder.

Elke eerste zondag en woensdag een rondleiding door het gedenkpark. Hoofdthema: de grote en bijzondere verzameling naald- en loofbomen in het bomenpark en de geschiedenis van het park, aangelegd in 1892 door de bekende landschapsarchitect Leonard Anthony Springer. Verzamelen om 13.00 uur, café Roosenburgh, voorplein De Nieuwe Ooster. Kosten: € 3,-.

Van 3 oktober t/m 15 december Graven lasputten op sportpark Voorland. De putten blijven circa 3 weken open. Afscherming door hekken. Geen verkeershinder. Na afloop laat het stadsdeel de openbare ruimte herstellen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met: Sandra Schuurman 020 774 4435.

9 september

Bijeenkomst buurtbeheer Oosterparkbuurt 19.30 - 22.00 uur, Passantenhotel, Tweede Boerhaavestraat 80

Buurtbeheer Weesperzijde, Strookoverleg

20.15 - 22.30 uur, Pluspunt Wibaut, 1e Oosterparkstraat 46 – 48

meeste adoptanten vinden hun afvallocatie een stuk schoner dan een jaar geleden, en de samenwerking tussen adoptanten en het stadsdeel loopt goed. Reden voor het stadsdeel om het project ook in andere buurten in te voeren, te beginnen in de Oosterparkbuurt. Voor de uitvoering van het project werkt het stadsdeel samen met het opbouwwerk van Dynamo.

Afvaloptocht Op woensdagmiddag 10 september is de feestelijke aftrap van het project in de Oosterparkbuurt. Onder leiding van kunstenaar en buurtbewoner Robert Pennekamp trekken kinderen met trommels gemaakt van afval door de Oosterparkbuurt. Portefeuillehouder Sharona Ceha geeft het startsein om 16.00 uur in de Tweede Oosterparkstraat, nabij nummer 160. De optocht eindigt op het Kastanjeplein. U bent van harte welkom! Kijk voor meer informatie over het project op www. oost-watergraafs-meer.nl.

Gratis excursie onder begeleiding van een ecoloog langs het Ecolint. Het Ecolint loopt van de Nieuwe Meer tot het Nieuwe Diep, dwars door het stadsdeel. Van 13.00 uur – 15.00 uur, start bij Poort Park Frankendael aan de Middenweg.

Muziek van Bach, Corelli, Handel en Vivaldi. Om 20.15 uur in de Muider­kerk, Linnaeusstraat 37. Toegang gratis.

Oosterparkbuurt - Wie zich ergert aan afval naast de containers in de Oosterparkbuurt kan daar vanaf nu iets aan doen. Net als in de Transvaalbuurt kunnen bewoners en ondernemers in de Oosterparkbuurt een afvallocatie adopteren. Adoptanten houden samen met het stadsdeel de afvallocatie schoon.

10 september

Afvaloptocht, Oosterparkbuurt

Foto: Annemarie Smit

Onder het motto Stop frustratie, adopteer een afvallocatie! gaat op 4 september een campagne van start om adoptanten te werven. De officiële aftrap is op woensdag 10 september. In de Transvaalbuurt loopt het adoptieproject al ruim een jaar, en met succes. Inmiddels zijn er in die buurt 81 adoptanten. Samen hebben zij 55 van de 72 afvallocaties geadopteerd. De

Fietstocht langs Ecolint

Concert Ensemble Frankendael

Aanleg gasdrukpijpkabel op Sciencepark Sciencepark - Nuon start binnenkort met de bouw van een ‘150 kV-station Watergraafsmeer’ op het Sciencepark in verband met uitbreiding van het electriciteitsnet. Het gaat om een uitwendige gasdrukpijpkabel in een stalenbuis.

Rondom en op de sportvelden Middenmeer & Voorland. Van 9.30 – 13.00 uur, verzamelen bij beheerdergebouw, achter Jaap Edenbaan. Koffie, thee en gereedschap aanwezig. Zorg zelf voor stevige schoenen, geschikte kleding en een lunchpakket.

Agenda

4 september 2008

“Doe mij een lol, ruim op die drol” Betondorp - Dat is de slogan die kinderen uit Betondorp bedachten om de overlast van hondenpoep op straat tegen te gaan. Ze waren het zat om bij het buitenspelen steeds in de poep te trappen en hingen samen nieuwe verkeersborden op. Twaalf kinderen uit verschillende groepen van de Vijfde Montessorischool op de Zaaiersweg maakten elk een tekening over de poepoverlast in de buurt. Al tekenend bedachten ze de slogans. Alle tekeningen zijn geplastificeerd en opgehangen op de plekken in Betondorp waar vaak honden worden uitgelaten. Afgelopen maandag werden de laatste twee tekeningen bevestigd

bij de Montessorischool (foto). Elmer Roze, locatieleider van de Montessorischool, is blij met de borden die de kinderen hebben gemaakt. “Het gebeurt vaak dat kinderen de school binnenkomen met poep aan hun schoen en het dan in het tapijt trappen. Daarom wilden we graag meewerken aan het initiatief. De kinderen hebben vol enthousiasme aan de borden gewerkt.” En nu maar hopen dat de hondenbezitters gehoor geven aan de oproep van de kinderen en de hondenpoep keurig opruimen.

Start 16.00 uur, Tweede Oosterparkstraat, nabij nummer 160. Eindbestemming: Kastanjeplein. Meer info elders op deze pagina. 12 t/m 18 september

‘Nomadisch denken”

8 kunstenaars verbeelden dit thema in de oude cellen van het voormalig politiebureau aan de Linnaeusstraat 121. Opening op vrijdag 12 september, 20.00 uur. Expositie 13 en 14 september van 12.00 tot 18.00 uur. Daarna op afspraak t/m donderdag 18 september. Meer info: 06 4350 8253 (Jos) en 020 6929 107 (Marion). 12 t/m 14 september

Opening Huize Frankendael

Huize Frankendael; het laatste buitenhuis in Amsterdam, gaat na bijna vier eeuwen van bewoning open voor publiek. Het gehele weekend vinden er verschillende activiteiten plaats zoals een kinderrondleiding, workshops en een expositie met werk van jonge kunstenaars. Meer informatie: www.huizefrankendael.nl Meer op www.oost-watergraafsmeer.nl/evenementen


Neem gerust contact op met de leden: Mohamed Bachiri, GroenLinks MBachiri@oost-wgm.amsterdam.nl Tiers Bakker, SP TBakker@oost-wgm.amsterdam.nl Gery de Boer, PvdA GdeBoer@oost-wgm.amsterdam.nl Rob de Bruin, VVD RdeBruin@oost-wgm.amsterdam.nl Jan Willem Hens, Méérbelangen JWHens@oost-wgm.amsterdam.nl Gerrit Jongeneelen, VVD GJongeneelen@oost-wgm.amsterdam.nl Johanna de Koff, SP JdeKoff@oost-wgm.amsterdam.nl Lidwien van Langen, D66 LvanLangen@oost-wgm.amsterdam.nl Wim Merlijn, Méérbelangen WMerlijn@oost-wgm.amsterdam.nl Stan Polman, Méérbelangen SPolman@oost-wgm.amsterdam.nl Tim Stok, CDA TStok@oost-wgm.amsterdam.nl Laurens Vollenbronck, CDA LVollenbronck@oost-wgm.amsterdam.nl Karen Wegner, SP KWegner@oost-wgm.amsterdam.nl Joke van Zelst, PvdA JvanZelst@oost-wgm.amsterdam.nl Bart Zonnenberg, PvdA BZonnenberg@oost-wgm.amsterdam.nl

Commisie Wonen en Grote Projecten Neem gerust contact op met de leden: Sander Alkema, PvdA EAlkema@oost-wgm.amsterdam.nl Tiers Bakker, SP TBakker@oost-wgm.amsterdam.nl Bert Brons, Méérbelangen PBrons@oost-wgm.amsterdam.nl Jeroen Bronswijk, SP JBronswijk@oost-wgm.amsterdam.nl Eddie Collin, VVD ECollin@oost-wgm.amsterdam.nl Simon Deurloo, PvdA SDeurloo@oost-wgm.amsterdam.nl Carlo Edel, GroenLinks CEdel@oost-wgm.amsterdam.nl Thomas van Egmond, D66 TvanEgmond@oost-wgm.amsterdam.nl Meint Helder, PvdA MHelder@oost-wgm.amsterdam.nl Cees de Heus, CDA CdeHeus@oost-wgm.amsterdam.nl Gerrit Jongeneelen, VVD GJongeneelen@oost-wgm.amsterdam.nl Jaap Kamerling, GroenLinks JKamerling@oost-wgm.amsterdam.nl Gerard van de Molen, SP GvandeMolen@oost-wgm.amsterdam.nl Jeroen van Spijk, D66 JvanSpijk@oost-wgm.amsterdam.nl Tim Stok, CDA TStok@oost-wgm.amsterdam.nl Bas van Vliet, Méérbelangen BvanVliet@oost-wgm.amsterdam.nl Bart Zonnenberg, PvdA BZonnenberg@oost-wgm.amsterdam.nl

Griffie Heeft u vragen over de deelraad, de commissies of wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffier Jan op de Weegh, 020 774 4023, e-mail raadsgriffie@oostwgm.amsterdam.nl

Colofon Uitgave Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Redactie Margot Boerema, Annemiek Huijerman, Cécile Obertop, Henriëtte van Oosterzee, Denise Peroti, Chantelle Pickêe, Annemarie Smit, Jan op de Weeg (griffier), Duidelijke Taal Tekstprodukties en Wieneke Wolthuis (eindredactie). Reageren? Mail stadsdeelkrant@oost-wgm. amsterdam.nl, schrijf naar: stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, t.a.v. redactie Stadsdeelkrant, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam of bel met 020 774 4090. Bezorging Heeft u vragen of klachten over de bezorging, stuur dan een e-mail naar klantenservicenoord@alfagroep.nl of bel 020 758 1420. Gratis emailsevice U kunt de Stadsdeelkrant wekelijk gratis via de e-mail ontvangen. Meld u aan via www.oost-watergraafsmeer.nl/stadsdeelkrant. Alle verschenen edities vindt u op: www.oost-watergraafsmeer.nl/ stadsdeelkrant

4 september 2008

Woonvisie 2015 Kiezen voor mensen De woonvisie 2015 is nagenoeg rond. Anders dan de Woonvisie 2010 kent de Woonvisie 2015 duidelijke prioriteiten. Lage en lage middeninkomens staan centraal. Andere aandachtspunten zijn grote gezinnen, gemengd wonen (rijk en arm, jong en oud), veilig wonen en wonen met zorg. Er komt een buurtgerichte aanpak om gewenste veranderingen te bereiken.

bekend dat zij mobieler zijn dan ouderen, die gehecht zijn aan hun huidige stek. Meer dan de helft van de inwoners in Oost-Watergraafsmeer woont alleen, 23% woont met een partner en 21% woont in een gezin. Opvallend is dat in Oost-Watergraafmeer 61% van de inwoners in de laagste inkomensgroepen valt (met een netto inkomen van 1.998 euro in een meerpersoonshuishouden). Het stadsdeel bestaat voor 60% uit goedkope woningen,

waarvan 54% sociale huurwoningen, tegen 25% dure woningen. De verschillende buurten tonen verder onderling grote verschillen: in Jeruzalem wonen veel senioren, in De Omval juist veel (studerende) jongeren en Park de Meer is een van de rijkste buurten met de duurste huizen. Het belangrijkste uitgangspunt van de Woonvisie 2015 is dat wonen betaalbaar moet zijn voor iedereen. Wat vindt u? U kunt nog inspreken op 8 september, zie hieronder!

Agenda commissievergaderingen Vergadering: W  onen en Grote Projecten maandag 8 september, raadzaal Linaeusstraat 90

Maar liefst 60% van de woningen in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer valt in de categorie goedkope, kleine en oude woningen. Al in 2006, ruim twee jaar nadat de vorige Woonvisie 2010 was bereid, was deze al niet meer actueel. Door verschillende ontwikkelingen zag stadsdeel Oost-Watergraafsmeer zich genoodzaakt om een nieuwe visie te formuleren. Vele partijen - waaronder politieke partijen en bewonersorganisaties - zijn daarbij betrokken. Dit leidde tot een concepttekst waarop in de afgelopen maanden alle burgers nog konden reageren. Het resultaat van die inspraak is vervat in de definitieve ontwerp-woonvisie. Eind september neemt de deelraad hierover een besluit.

Regionale woningmarkt Net als in de overige stadsdelen staat de woningmarkt in stadsdeel OostWatergraafsmeer niet op zichzelf.

De woningmarkt heeft een regionale werking. Zodoende bepaalt de centrale stad veel op woongebied. Zij regelt onder meer de woonruimteverdeling, het nieuwbouwbeleid en de afspraken met de woningbouwcorporaties. Toch is er nog genoeg ruimte voor een eigen, lokale woonvisie voor Oost-Watergraafsmeer.

Planschadeverzoeken: procedureverordening voor advisering in tegemoetkoming planschade  Woonvisie 2015 Kiezen voor mensen Aanvraag verklaring van geen bezwaar voor bouwplan Boerhaave (Amstelcampus) bij GS (Wro, art. 19, lid 1)  Participatieen communicatie bij plan Jeruzalem: bespreken stand van zaken

l 

l l

l

Vergadering: W  elzijn, Buurt en Vrije Tijd dinsdag 9 september, 20.00 uur, raadzaal Linaeusstraat 90 Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Programma Oost-Watergraafsmeer Gevolgen onderzoek naar verzelfstandiging van CBK OostWatergraafsmeer:  Vervolgonderzoek subsidiering welzijninstellingen  Jaarverslag Integratie en emancipatie

l  l 

Feiten Bij het vaststellen van de prioriteiten heeft het stadsdeel zich laten leiden door belangrijke feiten. Zo telde Oost-Watergraafsmeer in 2007 58.798 inwoners die in 29.918 woningen wonen. In 2015 zal het inwonerstal zijn toegenomen met ruim 10.000 mensen. De inwoners zijn relatief jong: 78% is jonger dan zestig jaar. Dat is belangrijke informatie, want van jonge mensen is

l l

Welkom! U bent welkom bij de vergaderingen. Als u wilt inspreken bij een vergadering kunt u zich vóór de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie, telefoon 020 774 4023, e-mail raadsgriffie@oost-wgm.amsterdam.nl. Wilt u voor de vergadering over één van de onderwerpen spreken met een lid van de commissie? In de linkerkolom op deze pagina vindt u de contactgegevens. De vergaderstukken kunt u inzien bij publieksvoorlichting, Linnaeusstraat 89 en op www.oost-watergraafsmeer.nl/raad.

In De Kwestie staat debat centraal. Steeds geven twee raadsleden een reactie op een actueel onderwerp in het stadsdeel.

Gemengde gevoelens over Woonvisie 2015 Maandag 8 september bespreekt de raadscommissie Wonen en Grote Projecten de Woonvisie 2015. Alle politieke partijen konden in een vroeg stadium meedenken over nieuw beleid. Toch valt de definitieve concepttekst van de Woonvisie 2015 niet bij iedereen in goede aarde. Twee deelraadsleden van de oppositie aan het woord. Foto: Wim Salis

Commissie Welzijn, buurt en vrije tijd

Stadsdeelpolitiek

de kwestie

4

Links Carlo Edel (Groen Links) en Gerrit Jongeneelen (VVD) voor het nieuwe stadsdeelkantoor.

Carlo Edel (GroenLinks):

Gerrit Jongeneelen (VVD):

“Ik ben erg blij dat de Woonvisie er komt. Er is veel gebeurd op volkshuisvestinggebied waarop we als stadsdeel moeten inspelen. Ik vind het ook goed dat de portefeuillehouder al in een heel vroeg stadium alle politieke partijen heeft betrokken bij het woonbeleid. Een aantal zaken vind ik echter nog niet goed geregeld. De woonvisie is gericht op lage en lage middeninkomens. Uit het geplande woningaanbod in 2015 blijkt dat er nu juist voor de hoogste inkomens veel woningen komen. Dat is vreemd. Het is goed dat er aandacht komt voor energiebesparende maatregelen en geluidsisolatie. Ik ben alleen bang dat de huurder gaat opdraaien voor de kosten. Zo zit het huurprijzensysteem in Nederland in elkaar. Hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger de huren. Maar het grootste pijnpunt voor mij zit ’m in de luchtkwaliteit en geluidsoverlast, bijvoorbeeld in het project Parooldriehoek. Er worden eerst gebouwen gepland en ontworpen en dan pas gekeken of de normen gehaald worden. Dat moet precies andersom. Er zijn honderden woningen gepland aan een van de meest vervuilde wegen van Amsterdam. Ondanks de aanwezigheid op een steenworp afstand van het Amstelstation en een metrohalte, zijn er ook parkeergarages gepland. Die trekken weer auto’s, zodat de luchtkwaliteit verder zal verslechteren. Ik had graag gezien dat er juist op die plek geen parkeergarages zouden komen en er bewoners aangetrokken zouden worden die bewust geen auto nemen.”

“Ik ben niet al te enthousiast over de Woonvisie 2015. Deze Woonvisie bevat namelijk geen visie over hoe je nu zorgt voor voldoende woningen voor de middengroepen. Er zijn in het stadsdeel, en in heel Amsterdam, alleen goedkope (en kleine) en dure woningen, maar vrijwel geen woningen voor het middensegment. Er is wel een potentieel aanbod. Er zouden meer sociale huurwoningen verkocht kunnen worden. Een andere oplossing is dat er voor de middengroepen extra woningen worden gebouwd, maar dit gebeurt niet. Door de grote vraag naar dit soort woningen en het kleine aanbod blijven de prijzen gestaag stijgen. De woningmarkt in Amsterdam zit op slot en het probleem wordt zo nooit opgelost. In de Woonvisie staat niet de vraag, de behoefte, centraal, maar alleen maatregelen hoe het huidige aanbod het beste wordt beschermd. Er is geen visie voor alle burgers, alleen voor een beperkt aantal groepen. Een groot deel van de inwoners wordt aan zijn lot overgelaten. Die zoekt het zelf maar uit. De overheid moet nadenken over hoe ze de middengroepen het beste kan faciliteren. In de Transvaalbuurt zou bijvoorbeeld 20-30% bestemd kunnen worden voor hogere huurwoningen of koopwoningen. Ik vind dat men gebruik moet maken van de dynamiek van de markt. Je kunt nadelige effecten daarvan wel met veel geld en moeite proberen tegen te houden, maar je krijgt de problemen daarna dubbel zo hard op je bord.”

2008-09-04-nummer-16  
2008-09-04-nummer-16  

Polderweggebied - Het Sportfondsbad-Oost is na een ingrijpen- de verbouwing klaar voor een nieuwe, frisse start. Sinds deze week kunnen zwem...

Advertisement