Page 1

ag! d ij r v p o n a a t nt: voor a r lk e e d s d a t S

Stadsdeelkrant

Oost-Watergraafsmeer Brommobiel voortaan in parkeervak

3D  enk mee over participatie Foto: Suzanne Blanchard

3 MUG twintig jaar 4S  ociale top in 2009

2000 kids sporten in herfstvakantie Polderweggebied - In de herfstvakantie konden kinderen van 6 t/m 12 jaar gezellig sporten tijdens de Sport & Fun Toer. Dit jaar was dit evenement voor het eerst in de nieuwe Wethouder Verheij Sporthal (foto). Meer dan 2000 kinderen waren er bij. Arzu Olmez (11): “Skelteren is het leukst, daar ben ik heel goed in.” Arzu Olmez (11 jaar) heeft aan veel activiteiten meegedaan. “Ik probeer elke dag te komen. Vandaag heb ik lasergamen en kickboxen gedaan.” Oussama Sadeken (12 jaar) is goed in voetballen en doet mee aan het

2-tegen-2 toernooi. “Ik train twee keer in de week en speel elke zaterdag een wedstrijd. Het leuke aan de Sport & Fun Toer vind ik de gezelligheid en de meesters zijn heel goed”, zegt Oussama knipogend

naar één van de begeleiders. Selma Zattouti (10 jaar) is niet weg te slaan van het atletiekpleintje en de tafeltennishoek. “Ik wil straks nog lasergamen, hardlopen en tennissen op de Wii.” Wasim Moulo (9 jaar) heeft ook al van alles gedaan tijdens de Sport & Fun Toer. Zelf zit hij op zwemmen. “Ik heb mijn A- en B- gehaald en ga nu door voor mijn C-diploma. Het is leuk hier, want we gaan met

Minister opent PITSTOP

Foto: Hannie van Herk

Minister Ella Vogelaar (rechts) bezocht maandag de Transvaalbuurt onder meer om de wijkwerkwinkel “Pitstop Transvaal” te openen. Met de opening gaat een wens van de buurtbewoners in vervulling: een informatie- en adviespunt dat helpt bij het actief worden in of buiten de wijk. Pitstop is 4 middagen per week open, en wordt gerund door werkzoekenden uit de wijk, met ondersteuning van DWI en CWI. Zij geven adviezen over het vinden van (vrijwilligers) werk. Bovendien helpen zij bij het schrijven van een CV, een sollicitatiebrief of het aanmaken van een e-mailadres.

Tieners tevreden over opvoeding De meeste jongeren zijn tevreden over hun opvoeding. Zij voelen zich veilig, geliefd en gesteund door hun ouders en begrijpen dat er regels en grenzen zijn. Dat blijkt uit een onderzoek onder 300 Amsterdamse jongeren van 15 tot 18 jaar, waaronder veel jongeren uit Oost-Watergraafsmeer.

Watergraafsmeer en 191 van Damstede in Noord. De enquête en interviews zijn afgenomen door 4de jaarsstudenten Pedagogiek.  

Meer hulp bij huiswerk Meestal zijn politici, professionals en ouders aan het woord wanneer het over de opvoeding van tieners gaat. Vaak met een bezorgde ondertoon. Ouders zouden zich onvoldoende met hun kinderen bemoeien en niet streng genoeg zijn. Wat vinden jongeren zelf eigenlijk van hun opvoeding? De gemeente Amsterdam wilde jon-

geren zelf aan het woord laten en liet het lectoraat Leefwerelden van Jeugd van hogeschool INHolland onderzoek doen. De resultaten zijn dinsdag 28 oktober gepresenteerd en bediscussieerd in Hotel Arena. Aan het onderzoek deden leerlingen van twee scholen van voortgezet onderwijs mee; 164 van het Amstellyceum in Oost-

www.oost-watergraafsmeer.nl

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren graag serieus genomen willen worden als ouders en kinderen het niet eens zijn. Regels zijn oké, maar die moeten wel uitgelegd worden. Ouders zouden dan beter naar hun kind moeten luisteren. Goede ouders zijn niet te streng, maar geven ook niet teveel vrijheid. Wat kan er beter in de opvoeding?

allemaal vriendjes uit de buurt. Kijk, zij staan in de rij voor het skelteren!”

Populaire activiteiten De Sport & Fun Toer is bedoeld om kinderen uit het stadsdeel tijdens de vakantie sportief bezig te laten zijn. Bas van den Hoogen, sportmedewerker van het stadsdeel: “ We proberen altijd een grote variatie aan sporten en activiteiten aan te bieden. Fitnessen, roeien, hockeyen, streetdance… Nieuw dit jaar waren de clinics worstelen, karate, atletiek en schermen. Populaire activiteiten als lasergamen en sportspelletjes op de Wii waren er ook. De kinderen staan hiervoor in de rij.”

Sport promoten Er komt veel bij zo’n evenement kijken. Van den Hoogen: “Elke dag werkten, naast de sportmedewerkers van het stadsdeel, ROCleerlingen mee om de activiteiten te begeleiden én de sfeer te bewaken. Daarnaast werken we samen met sportverenigingen. Deze keer stond er bijvoorbeeld een atletiekparcours van de vereniging AV’23 en een karatehoek van de vereniging Dojo Boshido. De sportclubs en –verenigingen kunnen zo hun sport

Een belangrijk punt dat jongeren naar voren brengen is dat ouders niet altijd op de hoogte zijn hoe het er op school aan toe gaat en hoe ze hun kind kunnen begeleiden bij huiswerk. Ze controleren te veel, of ze weten niet wat huiswerk maken inhoudt. Daarover zouden ouders meer geïnformeerd moeten worden. Onderwerpen als drank- en drugsgebruik en omgaan met seks zijn thuis niet altijd bespreekbaar, ouders zijn daarin ook niet de beste adviseurs. Tegelijkertijd geven de meeste jongeren hun ouders een hoog rapportcijfer voor hun opvoeding, vooral voor de liefde en veiligheid die ze geven. Het belangrijkste dat ouders te doen hebben in de opvoeding is luisteren

Vanaf 1 november gaat de gemeente brommobielen die op de stoep geparkeerd staan, bekeuren. Een brommobiel is een bromfiets met meer dan twee wielen die niet harder kan dan 45 kilometer per uur. Deze horen in een parkeervak en u moet hiervoor parkeergeld betalen of een parkeervergunning hebben. Gehandicaptenvoertuigen mogen overigens wel op de stoep blijven staan en auto’s met een gehandicaptenparkeervergunning (GAvergunning) mogen gratis in een parkeervak. Een parkeervergunning kunt u aanvragen bij Dienst Stadstoezicht www.stadstoezicht. amsterdam.nl of PCH www.pchparkeerservices.nl.

Kort

nummer 24 • 30 OKTOBER 2008

De chemokar komt langs De komende drie weken rijdt de che­mokar door Oost-Water­graafs­ meer. Heeft u oude verf, lege batterijen of kleine elektrische apparaten die u weg wilt gooien? Geef het mee met de chemokar! Kijk in de huis-aan-huisfolder of op www. oost-watergraafsmeer.nl wanneer de chemokar door uw straat rijdt. Hebt u de chemokar gemist? Kom dan naar een van de avondstandplaatsen. Ook deze vindt u in de folder of op de website. De volgende ronde van de chemokar is in januari.

Omleiding bij Oosterpark Tot 21 november werkt het GVB aan het tramspoor op de kruising Oosterpark/Beukenweg, ter hoogte van het OLVG. Auto’s worden in beide richtingen omgeleid. De tram rijdt gewoon door, maar bus 37 en 245 rijden vanaf 10 november twee weken om. Meer informatie: www.bereikbaaramsterdam.nl of de Klantenservice van GVB: 0800 – 8011 (lokaal tarief).

promoten, terwijl het stadsdeel wil dat kinderen meer sporten. Een perfecte samenwerking.”

en praten met hun kinderen. “Ideaal is als thuis alles bespreekbaar is: drank, drugs en seks. En dat je dan niet wordt uitgelachen”, aldus een van de jongeren.    Aan het debat over jongeren en opvoeding werd deelgenomen door stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet van Oost-Watergraafsmeer. Verbeet: “Interessant onderzoek! Ik ben er van overtuigd dat als de thuisbasis veilig is er weinig kans is op ‘ontsporingen’. Het stadsdeel zet zich graag in om ouders nog beter te ondersteunen.” Het rapport ‘Wat vinden jongeren van hun opvoeding’ is te zien op www.jongerenparticipatie.amsterdam.nl en www.kenniskringjeugd.nl


2

Bekendmakingen & Dienstverlening

Wrakkenwet: berging boten

Gehandicaptenparkeerplaats

Dienst Binnenwaterbeheer maakt bekend dat, op grond van de artikelen 2 en 3 van de Wrakkenwet, na 12 november 2008 een aantal gezonken vaartuigen worden gelicht en afgevoerd. De wrakken worden geborgen omdat deze overlast veroorzaken en schade kunnen veroorzaken aan walmuren en (woon)boten. Het betreft vaartuigen in de volgende vaarwegen in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer: Amstel, Mauritskade en Ringdijk. Voor een uitgebreidere omschrijving: www.bba.amsterdam.nl, kies gesignaleerde wrakken/kennisgevingen of bel 020 550 3655 op werkdagen tussen 9.00-11.00 uur. Belanghebbenden die niet of niet tijdig hun vaartuig boven water halen dienen er rekening mee te houden dat de te bergen vaartuigen worden gesloopt. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het bekend is gemaakt, tegen een besluit een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden.

Aanleg Pythagorasstraat 144: 2008/81689, aanleg gehandicaptenparkeerplaats.

Evenementen- en exploitatievergunningen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Aanvragen Beukenplein 49: 2008/84734, ontheffing geluidsvoorschriften voor 8 november 2008 café Five Stars. Duivendrechtsekade 85: 2008/84746, verlenging exploitatievergunning Amsterdam Studio’s. Eikenweg 29: 2008/84515, verlenging exploitatievergunning parenclub Candy club. Ingogostraat 14 A: 2008/84601, verlenging exploitatievergunning Baan Pong Thais Eethuis. Kruislaan 300: 2008/84554, nieuwe exploitatievergunning café-restaurant Polder in tijdelijk gebouw naast Anna’s Hoeve. Linnaeusstraat 219: 2008/83842, verlenging exploitatievergunning Elit restaurant. Oosterpark, kruising met Beukenweg: GVB R.S., 2008/84532, verzoek ontheffing van art. 9.4 van de APV (hinder als gevolg van losliggende rails) werkzaamheden uitvoeren. Hierbij wordt het wegdek ter plaatse van trambaan opgebroken, oude klembevestigingen verwijderd en nieuwe klemmen aangebracht. 205 meter losliggende rails vastzetten. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 27 oktober t/m vrijdag 21 november, van 7.00 tot 16.00 uur. Prins Bernhardplein 175: 2008/84552, verlenging exploitatievergunning met terras, caférestaurant Dauphine. Radioweg 67: 2008/63330, aanvraag verlenging sluitingstijd op 30 november 2008 tot 06.00 uur, Real Sranang.

Drank- en Horecawet Aanvraag Kruislaan 300: 2008/84554, aanvraag drank- en horecavergunning café-restaurant Polder in tijdelijk gebouw naast Anna’s Hoeve.

Afwijzende beschikking Oosterpark 35: BA 04/2008/80282, ingediend: 27 juni 2008, verzonden: 22 oktober 2008, oprichten van dakopbouw met dakterras. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift zendt u aan: Het dagelijks bestuur van Stadsdeel OostWatergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Belanghebbenden die tegen het besluit bezwaar hebben gemaakt kunnen ook, als er sprake is van spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam

Gedurende twee weken na deze publicatie liggen de vergunningaanvragen m.b.t. evenementen- en exploitatievergunningen, APV, drank- en horecawet en gehandicaptenparkeerplaatsen ter inzage in het stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun mening kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur, telefoon 14 020.

Bouw-, monumenten- en sloopvergunningen Aanvragen bouwvergunning Beukenplein 15: BA 10/2008/84547, ingediend: 15 oktober 2008, vernieuwen en veranderen van kozijnen aan voorzijde. Beukenweg 10: BA 04/2008/84664, ingediend: 16 oktober 2008, vernieuwen van fundering. Beukenweg 4: BA 04/2008/84469, ingediend: 14 oktober 2008, vernieuwen van fundering. Beukenweg 6: BA 04/2008/84431, ingediend: 13 oktober 2008, vernieuwen van fundering. Bredeweg 42: BA 04/2008/84646, ingediend: 16 oktober 2008, plaatsen balkon aan achterzijde. Dapperstraat 53 t/m 55 o: BA 04/2008/84660, ingediend: 16 oktober 2008, vernieuwen van fundering en uitbouwen, veranderen indeling en voorgevel en plaatsen reclame aan voorgevel. Hogeweg 39: BA 04/2008/84667, ingediend: 16 oktober 2008, veranderen indeling van gebouw. Linnaeusstraat 83: BA 04/2008/84564, ingediend: 15 oktober 2008, vernieuwen fundering. Mauritskade 24 A: BA 04/2008/84541, ingediend: 15 oktober 2008, plaatsen lichtreclame aan voorgevel. Middenweg 45: BA 04/2008/84538, ingediend: 15 oktober 2008, plaatsen reclame aan gevel. Pretoriusstraat 22: BA 04/2008/84509, ingediend: 14 oktober 2008, veranderen indeling en bestemming van 4e etage. Pretoriusstraat 28: BA 04/2008/84565, ingediend: 15 oktober 2008, plaatsen van dakterras. Pretoriusstraat 28: BA 04/2008/84566, ingediend: 15 oktober 2008, veranderen indeling en bestemming van zolderetage. Ringdijk 3: BA 10/2008/84735, ingediend: 15 oktober 2008, veranderen gevel begane grond. Ringdijk 3: BA 10/2008/84736, ingediend: 15 oktober 2008, veranderen indeling begane grond. In dit stadium is nog niet bekend of het stadsdeel voor deze aanvragen vergunning kan verlenen. U kunt de bouw- en sloopaanvragen op werkdagen inzien van 8.30 tot 10.30 uur bij het Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Helmholtzstraat 61. Mogelijk bevat de aanvraag nog onvoldoende gegevens. U kunt nog geen zienswijzen naar voren brengen of bezwaar/beroep instellen. Hierover vindt een afzonderlijke publicatie plaats.

Verleende bouwvergunningen Blasiusstraat 54: BA 04/2008/82037, ingediend: 21 augustus 2008, verleend: 22 oktober 2008, veranderen van indeling en bestemming van 4e etage en oprichten dakterras. Bredeweg 29: BA 04/2008/80819, ingediend: 14 juli 2008, verleend: 20 oktober 2008, veranderen indeling en vernieuwen van ramen aan voorgevel. Cornelis Drebbelstraat 10: BA 04/2008/78945, ingediend: 22 mei 2008, verleend: 22 oktober 2008, veranderen van indeling, samenvoegen van b.g. verdieping en 1ste verdieping en realiseren dakterras. Cornelis Drebbelstraat 22: BA 04/2007/72580, ingediend: 12 november 2007, verleend: 22 oktober 2008, vergroten kelder en wijzigen bestemming tot woning van gebouw. Geen zienswijzen. Graaf Florisstraat 23: BA 04/2008/80475, ingediend: 3 juli 2008, verleend: 22 oktober 2008, vernieuwen beglazing in bestaande kozijnen en veranderen indeling begane grond. Mr. P. N. Arntzeniusweg 14: BA 04/2008/77840, ingediend: 18 april 2008, verleend: 22 oktober 2008, plaatsen dakopbouw met dakterras. Geen zienswijzen. MR. Treublaan 1 t/m 3 o: BA 04/2008/82118, ingediend: 22 augustus 2008, verleend: 22 oktober 2008, veranderen van gevelreclame. Oosterpark 11: BA 04/2008/82637, ingediend: 3 september 2008, verleend: 23 oktober 2008, plaatsen lichtreclame. Pretoriusstraat 47: BA 04/2008/79698, ingediend: 13 juni 2008, verleend: 20 oktober 2008, veranderen en vernieuwen gevelreclame. Ruyschstraat 37: BA 10/2008/83993, ingediend: 30 september 2008, verleend: 21 oktober 2008, veranderen indeling begane grond. Transvaalstraat 42 t/m 44 e: BA 04/2008/78293, ingediend: 29 april 2008, verleend: 20 oktober 2008, vernieuwen fundering, vernieuwen en veranderen kozijnen, veranderen indeling en oprichten dakopbouw met dakterras op de gebouwen. Transvaalstraat 53: BA 04/2008/79804, ingediend: 17 juni 2008, verleend: 22 oktober 2008, veranderen indeling, bestemming en uitdiepen van kelder.

Foto: Joost van Manen

in bedrijf

Helpt als uitvaartbegeleider nabestaanden om het afscheid van hun dierbare zelf vorm te geven. Klanten: iedereen. Het begin “Toen ik in 2003 kanker kreeg, bezinde ik me op wat ik écht wilde. Als hulpverlener bij de Schorerstichting (gezondheids- en welzijnsorganisatie voor homo- en biseksuelen) kwam ik ook met de dood in aanraking. Eerst combineerde ik dat werk met uitvaartbegeleiding. Sinds november 2007 doe ik dit fulltime.” Droom “Bij Hotel Arena kun je met een overledene binnenkomen door de voordeur. Ik wil voor elkaar krijgen dat dit ook bij andere afscheidslocaties kan. Andere droom: vanuit de buurt met vrienden, buren en familie de overledene naar De Nieuwe Ooster brengen.” De buurt “Het is belangrijk om goed afscheid te nemen, liefst in een vertrouwde omgeving. Zo vond de uitvaart van een meisje plaats vanuit poppentheater Koos Kneus aan het Iepenplein. Ik woon in deze buurt en heb mijn bedrijf aan huis.” Nog iets over dit stadsdeel? “Begraafplaats en Crematorium De Nieuwe Ooster is een bijzondere plek voor een uitvaart. De mensen daar werken er echt aan om een goed afscheid mogelijk te maken.” www.zielhuis-uitvaart.nl

In het kader van artikel 15 WRO (vrijstelling binnen het bestemmingplan) ligt ter inzage van 31 oktober 2008 tot en met 13 november 2008 (2 weken): - Oosterpark 38: BA 04/2008/75459, vernieuwen fundering en vergroten kelder.

Burgerzaken Telefoon 14 020. U kunt van maandag t/m vrijdag op onderstaande openingstijden ons loket bezoeken: Linnaeusstraat 89 (Oost-Watergraafsmeer). Open: ma/wo/do/vrij: 8.30 –16.00 uur. Di: 10.00 – 19.00 uur (na 16.00 uur geen burgerlijke stand). Vergunningen Telefoon 14 020. Linnaeusstraat 89: voor horeca, evenementen, invalidenparkeerkaart en -plaats, kapvergunning, objectvergunning, reclame/uitstalling, staanplaatsen buiten de markt en spandoeken. Open: ma/wo/do/vrij: 8.30-16.00 uur of op afspraak. Di: 10.00-16.00 uur, na 16.00 uur op afspraak.

Niet verleend Landbouwstraat 34: 2008/79561 NV, 1 Esdoorn in particuliere achtertuin. 09-06-2008 Pieter Zeemanlaan t.h.v. nr. 28-30: 2008/79561 NV, 2 Esdoorns en 1 Spar in gemeenschappelijke tuin. 09-07-2008

Aan bovengenoemde besluiten zal binnen de eerste zeven dagen na dagtekening van het besluit geen feitelijke uitvoering worden gegeven (tenzij in de vergunning anders is bepaald). De belanghebbende bij deze besluiten, kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden , daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

Voornemen vrijstelling/ontheffing of projectbesluit bouwplannen Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft het voornemen om in afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, met vrijstelling/ontheffing/projectbesluit en/of doorbreking van de aanhoudingsplicht, de gevraagde vergunningen dan wel toestemmingen te verlenen voor de volgende bouwplannen.

Bezoekadressen - Linnaeusstraat 89 - Helmholtzstraat 61

Belanghebbenden worden tot 4 weken na publicatie in de Stadsdeelkrant in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar het stadsdeelkantoor, postbus 94801 1090 GV Amsterdam. Tevens bestaat de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen. De naar voren gebrachte zienswijze zullen betrokken worden bij de besluitvorming inzake de aanvraag kapvergunning. U kunt de aanvraag inzien op de Linnaeusstraat 89 bij het loket Vergunningen, geopend van 08.30 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur. Telefoon 14020.

De aanvragen waarvoor het voornemen bestaat om vrijstelling/ontheffing of projectbesluit te verlenen liggen met de relevante stukken ter inzage in kamer 111 van het stadsdeelkantoor Helmholtzstraat 61 en in het voorlichtingscentrum van het stadsdeelkantoor Linnaeusstraat 89. Gedurende de voornoemde termijn van inzage kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het voornemen kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam, tel. 020 774 4362 (8.30-10.30 uur). Bij vrijstelling/ontheffing op grond van artikel 15 WRO/artikel 3.6 lid 1 sub c Wro kunnen uitsluitend belanghebbenden schriftelijk zienswijzen omtrent het voornemen kenbaar maken bij het dagelijks bestuur.

Intrekking Wibautstraat 131: BA 04/2008/80739, ingediend: 10 juli 2008, verzonden: 20 oktober 2008, veranderen van indeling en bestemming van gebouw naar school.

Stadsdeel OostWatergraafsmeer

Aanvraag Mr. P.N. Arntzeniusweg 10 hs: 2008/83997 A, 2 kastanjes in tuin. Wel herplant. Danie Theronstraat 25 A: 2008/84386 A, 1 kers in achtertuin. Geen herplant. Gaffelstraat t.h.v. nr. 30: 2008/84390 A, 1 prunus in gemeenschappelijke binnentuin. Wel herplant. James Wattstraat 47: 2008/83803 A, 1 boom in binnentuin. Geen herplant. Kamerlingh Onneslaan 19: 2008/83977 A, 1 conifeer in volkstuin nr. 117. Wel herplant. Kastanjeplein 60: 2008/84227 A, 2 gouden regen in gemeenschappelijke binnentuin. Wel herplant. Linnaeusstraat achter nr. 89: 2008/84391 A, 1 Iep in openbare ruimte. Geen herplant. Spaklerweg 4: 2008/84196 A, 1 zilveresdoorn in tuin. Wel herplant. Transvaalkade 48 hs: 2008/84263 A, 1 conifeer in achtertuin. Geen herplant.

In het kader van artikel 19 lid 2 WRO (vrijstelling van het bestemmingplan) ligt ter inzage van 31 oktober 2008 tot en met 11 december 2008 (zes weken): - Dapperstraat 2 t/m 10 (e): BA 04/08/77821, veranderen en vergroten bestaande uitbouwen op begane grond van de gebouwen, Dapperstraat 2 t/m 10 (e).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop besluit over bovenstaande bouw en sloopvergunningen aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift zendt u aan: Het dagelijks bestuur van Stadsdeel OostWatergraafsmeer, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Belanghebbenden die tegen het besluit bezwaar hebben gemaakt kunnen ook, als er sprake is van spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.

Janhenk Zielhuis (50): nieuwe ondernemer met Zielhuis Uitvaart, sinds 2007, Oosterparkbuurt

Kapvergunningen

Verleend 2e Boerhaavestraat 63: 2008/80847 V, 1 Meidoorn, 1 Goudenregen en 1 Prunus in achtertuin. 11-07-2008 Bredeweg t.h.v. nr. 32: 2008/80631 V, 1 Meelbes in openbare ruimte. 03-07-2008 Copernicusstraat t.h.v. nr. 10: 2008/80631 V, 1 Es in openbare ruimte. 03-07-2008 Domselaerstraat nr. 34/42: 2008/80631 V, 1 Populier in openbare ruimte. 03-07-2008 Herschelstraat t.h.v. nr. 9: 2008/80631 V, 1 Meidoorn in openbare ruimte. 03-07-2008 Johannes van der Waalstraat 14: 2008/80563 V, 1 Conifeer in achtertuin. 07-07-2008 Johann Keplerstraat 8 hs: 2008/82631 V, 1 Lijsterbes in achtertuin. 02-09-2008 Joubertstraat 13: 2008/81322 V, 1 Kastanje in tuin. 22-07-2008 Kamerlingh Onneslaan 19, tuin 15: 2008/80367 V, 1 Spar in achtertuin. 30-06-2008 Kruislaan 126: 2008/82038 V, 1 Conifeer, 1 Kastanje, 1 Den en 2 Meidoorns in tuin. 20-082008 Laplacestraat t.h.v. nr. 65/67: 2008/80631 V, 1 Acacia in openbare ruimte. 03-07-2008 Linnaeuskade t/o nr. 1: 2008/80631 V, 1 Treurwilg in openbare ruimte. 03-07-2008 Linnaeusstraat: 2008/80631 V, 1 Haagbeuk in openbare ruimte. 03-07-2008 Rosendaalstraat t/o nr. 39: 2008/80631 V, 1 Meidoorn in openbare ruimte. 03-07-2008 Linnaeuskade t/o nr. 41/42: 2008/80631 V, 1 Populier in openbare ruimte. 03-07-2008 Lord Kelvinstraat 9: 2008/81213 V, 1 Conifeer in tuin. 25-07-2008 Muntendamstraat 60: 2008/80767 V, 1 Krulwilg in achtertuin. 02-07-2008 Oosterpark: 2008/80631 V, 1 Eik, 1 Esdoorn, 1 Berk, 1 Iep en 1 Acacia in openbare ruimte. 03-07-2008 3e Oosterparkstraat nr. 142: 2008/80631 V, 1 Esdoorn in openbare ruimte. 03-07-2008 Pasteurstraat 46: 2008/81825 V, 1 Schijnbeuk in achtertuin. 14-08-2008 Ploegstraat 107: 2008/80428 V, 2 Coniferen in voor- en achtertuin. 01-07-2008 Ploegstraat 25 hs: 2008/82228 V, 1 Iep in achtertuin. 22-08-2008 Populierenweg 6: 2008/80677 V, 1 Fluweelboom, 1 Berk, 1 Hulst en 1 Lijsterbes in achtertuin. 08-07-2008 Pythagorasstraat 136 A: 2008/80849 V, 2 Coniferen in achtertuin. 11-07-2008 Ringdijk 39 hs: 2008/81537 V, 1 Esdoorn in tuin. 03-08-2008 Robert Kochplantsoen 31: 2008/81227 V, 1 Ceder in binnentuin. 28-07-2008 Roomtuintjes: 2008/80631 V, 1 Iep in openbare ruimte. 03-07-2008 Sikkelstraat 27 hs: 2008/81223 V, 1 Conifeer in achtertuin. 28-07-2008 Tugelaweg t/o nr. 39: 2008/80631 V, 1Iep in openbare ruimte. 03-07-2008 Transvaalstraat 8 t/m 10: 2008/81127 V, 6 Wilgen in binnentuin. 24-07-2008 Vrolikstraat 192 hs: 2008/80439 V, 1 Es in achtertuin. 01-07-2008 Vrolikstraat 254 hs: 2008/80995 V, 1 Lijsterbes in tuin. 17-07-2008 Weesperzijde t.h.v. woonboot nr. 1038: 2008/80631 V, 1 Berk in openbare ruimte. 03-07-2008 Weesperzijde 7 hs: 2008/81799 V, 1 Esdoorn in tuin. 13-08-2008 H.J.E. Wenckebachweg 127 : 2008/81083 V, 7 Chameacyrissen in de tuin.30-07-2008 Westelijke Merwedekanaaldijk: 2008/80684 V, 1 Es in openbare ruimte. 09-07-2008

Verleende sloopvergunningen Bredeweg 29: OV 20/2008/80818, ingediend: 14 juli 2008, verleend: 21 oktober 2008, slopen bestaande trappen en ramen aan voorgevel. Cornelis Drebbelstraat 22: OV 20/2007/72579, ingediend: 12 november 2007, verleend: 22 oktober 2008, gedeeltelijk slopen van gebouw.

30 oktober 2008

Bouwvergunningen Helmholtzstraat 61. Open: ma t/m vrij 8.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4362. Bouwarchief: telefoon 020 774 4361. Inzage: ma t/m vrij 08.30 – 10.30 uur of op afspraak: telefoon 020 774 4065. Openbare ruimte Telefoon 020 774 4480: voor vragen over openbare ruimten, groen, afval of grof vuil. Meldpunt zorg en overlast Telefoon 020 774 4033. Telefonisch spreekuur: ma/wo/vrij 9.30 – 12.30 uur. Horeca Overlast Telefoon 020 421 4567 Afvalpunt Rozenburglaan 1 Open: ma t/m za 8.00 tot 17.00 uur Opbreekvergunningen Rozenburglaan 2, Inloopspreekuur: ma t/m vrij 10.00 – 12.00 uur. (Kabels, leidingen, telecom en instemmingsbesluit) Loket Zorg en Samenleven Telefoon 020 462 0399. Telefonisch spreekuur: ma t/m vrij van 13.00 tot 16.00 uur. Inloopspreekuur: ma t/m vrij 09.00 tot 12.00 uur. ‘s-Gravesandeplein 19, 1091 BB Amsterdam

Dienst Milieu en Bouwtoezicht Kennisgeving Wet Milieubeheer Het dagelijks bestuur van Oost-Watergraafsmeer en burgemeester en wethouders van Amsterdam delen mee dat maatwerkvoorschriften zijn opgelegd op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Besluit) dan wel de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Regeling). De volgende maatwerkvoorschriften liggen vanaf 30 oktober tot 12 december 2008 ter inzage. l  Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1 van derde lid van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, waarbij de verplichting tot het opstellen en adequaat uitvoeren van een Risicoinventarisatie en-evaluatie (RI&E) en een legionellabeheersplan wordt opgelegd. l  Een inrichting op het adres Weesperzijde 190 onder de naam Hogeschool van Amsterdam, behandelnummer U06/11776 DMB 2008 (stadsdeel OostWatergraafsmeer). Op de volgende adressen kunt u de maatwerkvoorschriften inzien: Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 522, op werkdagen van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur of op donderdagavond (op afspraak). l  op www.dmb.amsterdam.nl, onder Nieuws & Actueel, Kennisgevingen l

Belanghebbenden kunnen tegen de maatwerkvoorschriften bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden (29 oktober). Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeesters en wethouders van Amsterdam, p/a Bestuursdienst, sector AB/afd. JZ, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Wie tegen de beschikking bezwaar heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.


Buurten & Projecten

Oud appartementencomplex wordt energiezuinig

Alzheimer Café

1 november

Natuurwerkdag Natuur, je beste buur!

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familieleden vrienden en hulpverleners. Elke tweede dinsdag van de maand kunnen zij in Café Frankendael terecht voor voorlichting over allerlei aspecten van dementie.

Transvaalbuurt - De particuliere eigenaren van de 103 appartementen van de Krugerhof gaan investeren in duurzame energie. De verouderde verwarmingsinstallatie en geisers in het complex maken mogelijk plaats voor duurzame technieken zoals warmte-koudeopslag en zonneboilers. Dankzij subsidie van het stadsdeel kan de Vereniging van Eigenaren van de Krugerhof laten onderzoeken met welke technieken het vooroorlogse appartementengebouw kan veran-

3

Tijdens de bijeenkomsten, onder leiding van een deskundige gespreksleider, staat elke keer een onderwerp centraal. Ook zijn er gastsprekers en is er volop ruimte voor discussie. Na afloop kan men iets drinken en ervaringen met elkaar uitwisselen. Door de onge-

deren in een duurzaam gebouw met energielabel B. Voor het toepassen van de technieken heeft de Provincie Noord-Holland subsidie toegekend.

Zie artikel op deze pagina. 2 november

CBK concert

Yukiko Hasegawa speelt piano. Kaarten € 6,- inclusief koffie en thee. Van 11.15 tot 14.00 uur, CBK Amsterdam, derde Oosterparkstraat 201.

dwongen sfeer kunnen bezoekers hun ervaringen in alle openheid delen. De deuren gaan om 19.00 uur open, het programma is van 19.30 -21.30 uur. Meer informatie over het Alzheimer Café is te krijgen via Dynamo, telefoonnummer 460 93 10. U kunt vragen naar Rinie Schmidt.

2 en 5 november

Rondleiding door arboretum De Nieuwe Ooster Een rondleiding door het gedenkpark langs de bijzondere naald- en loofbomen. Vanaf 13.00 uur, café Roosenburgh, de Nieuwe Ooster, Kruislaan 126. Kosten: € 3,-.

MUG Magazine 20 jaar

Foto: Annemarie Smit

MUG, het magazine voor uitkeringsgerechtigden, bestaat 20 jaar. Het maandelijkse magazine dat zich richt op de minima in de stad, verscheen voor het eerst in 1988.

Bas de Valk, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren, ontving een symbolische cheque met het subsidiebedrag uit handen van Gerda Menkveld, beleidsmedewerker milieu van het stadsdeel.

Meewerken aan participatieplan?

Bijeenkomst 19 november Iedereen is welkom bij de eerste

Bijeenkomst buurtbeheer Amsteldorp/De Wetbuurt

mogelijkheden. Ik feliciteer de medewerkers van harte met hun jubileum”. De MUG wil het 20-jarig bestaan vieren met een ‘budget fair’. Over de precieze vorm en datum wordt nog nagedacht. Zie www.budgetfair.nl

20.00 - 22.30 uur, Het Hoeckhuijs, Fizeaustraat 3. 6 november

Bijeenkomst buurtbeheer Julianapark 20.00 - 22.30 uur, Meerwonen, C. Meijer-Wichmannstraat 56. 6 november

Vergadering Ouderen Advies Raad De Ouderen Advies Raad Oost-Watergraafsmeer vergadert van 10.00 - 12.00 uur. Raadzaal, Linnaeusstraat 89. De vergadering is openbaar en belangstellende toehoorders zijn welkom. Agenda en notulen zijn te vinden op: www. oost-watergraafsmeer/oar 6 november

Toegankelijkheidsschouw Dapperbuurt bijeenkomst op 19 november a.s, aanvang 20.00 uur in het stadsdeelkantoor, Linnaeusstraat 89. Aanmelden kan bij Ton van Meurs, tvanmeurs@oost.wgm.amsterdam. nl of 06 – 204 00 254. Bij hem kunt u ook het onderzoeksrapport opvragen. Deze is ook te vinden op www. oost-watergraafsmeer.nl/participatie

Foto: Margot Boersema

In de voetsporen van Marco Polo Klassen van elf Amsterdamse middelbare scholen hebben via een lied de sporen van de Zijderoute in hun eigen stad ontdekt. Van hun vocale ontdekkingsreis is een film gemaakt, die te bekijken is in een tot tentoonstellingsruimte omgebouwde bus die in november door de stad rijdt. Tijdens de Museumnacht op zaterdag

4 november

De Kids van Amsterdam Oost gaan voor Beste Buurtplan van Nederland

Optimale betrokkenheid van de inwoners. Dat is wat stadsdeelbestuurder Willem Paquay wil bereiken bij het verbeteren van de participatie van bewoners. U kunt daar aan bijdragen. Doet u mee? Al eerder stond in deze krant dat twee onderzoeksters hebben bekeken hoe het is gesteld met de participatie van bewoners. In hun rapport geven zij ondermeer aanbevelingen en adviezen. Hiermee wil het stadsdeel nu aan de slag. De eerste stap is een plan van aanpak. Willem Paquay: “Dat plan moet niet alleen door ambtenaren worden geschreven. Daar moeten juist ook bewoners aan meewerken. Daarom roep ik betrokken bewoners op om mee te doen.” Buurtbeheergroepen steunen dit. Zo ook Corrie Keller van Middenmeer 1. Op de foto met Willem Paquay.

Het accent van MUG ligt op het ‘emanciperen’ van werklozen en mensen met een smalle beurs. Portefeuillehouder Welzijn & Zorg Willem Paquay: ”Mensen met een laag inkomen worden door de MUG goed geïnformeerd over hun

Agenda

30 oktober 2008

1 november, (zie ook de agenda) staat de bus bij het Tropenmuseum. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 november is de bus te vinden op de Dappermarkt. Toegang is gratis. Het project is onderdeel van het door De Nederlandse Opera ontwikkelde cultuurevenement Marco Polo in Amsterdam.

In het kader van het Beste Buurtplan van Nederland 2008, opgezet door de NCRV, organiseerden de Kids van Amsterdam Oost op donderdag 23 oktober een recordpoging op het Afrikanerplein. Er werden stoeptekeningen gemaakt en samen met de brassband Brotherhood werd er gedanst. Via www. hetbestebuurtplan.nl kunt u stemmen op de Kids van Amsterdam Oost.

Natuurwerkdag op Sportpark Voorland-Middenmeer

Foto: Marktbeheerteam

Op zaterdag 1 november vindt voor de achtste keer de jaarlijkse Natuurwerkdag plaats. Op meer dan 300 locaties, verspreid door het hele land, kunnen jong en oud een handje meehelpen om natuur en landschap een flinke ‘opknapbeurt’ te geven.

Tijdens het 1001 Markten Festival konden marktbezoekers gratis met de boot heen en weer varen tussen de Lindengracht, de Ten Katemarkt, de Albert Cuypmarkt en de Dappermarkt. Het festival trok veel enthousiaste bezoekers. Het 1001 Markten Festival vindt elk jaar plaats in de herfstvakantie.

Natuurliefhebbers verrichten onder begeleiding diverse onderhoudswerkzaamheden. In stadsdeel OostWatergraafsmeer doet Sportpark Voorland-Middenmeer mee aan deze dag. Deelnemers kunnen op het sportpark wilgen knotten, werken aan het uitbreiden van de takkenrillen en uittreedplaatsen maken voor dieren.

Hiermee kunnen zij, als ze te water zijn geraakt, makkelijker op de kant komen. U wordt verzocht zelf werkkleding, lunch en drinken mee te nemen. De organisatie zorgt voor gereedschap en werkhandschoenen. Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl. Sportpark VoorlandMiddenmeer is gevestigd aan de Radioweg 76.

Er wordt gekeken naar de bereikbaarheid van belangrijke punten in de buurt zoals zorgcentra, de apotheek etc. Knelpunten worden genoteerd en zo snel mogelijk verholpen. Portefeuillehouder Welzijn & Zorg Willem Paquay loopt ook mee. Van 14.00-16.00 uur. Start: Woonzorgcentrum De Gooijer, Von Zesenstraat 298. Informatie: struijens@oostwgm.amsterdam.nl 6 november

Ondernemersborrel Met als thema: Kredietcrisis & Ondernemen. Van 17.00 - 19.00 uur, Ondernemershuis Groot Oost, Conradstraat 8a. Aanmelding per e-mail: info@ ondernemershuisgrootoost.nl 7 november

Jubileummiddag SamenSpraak SamenSpraak, het taal- en integratieproject voor buurtbewoners, bestaat 5 jaar. Feestelijke uitreiking van het boekje Taal is alles! Met presentaties van schrijvers Rashid Novaire en Aaf Brandt Corstius. Iedereen is welkom. 15.00-18.00 uur MCO, Polderweg 3. Aanmelden voor 4 november via samenspraak@ wijkopbouworgaan-wgm.nl of 020 463 51 41 Meer op www.oost-watergraafsmeer.nl/evenementen


Stadsdeelpolitiek

4

30 oktober 2008

Fracties deelraad

Hoe werkt het bestuur van uw stadsdeel? De raadscommissies

Partijen hebben regelmatig fractieoverleg, waarbij u ook welkom bent. U kunt hiervoor contact opnemen met de fracties.

Wat denkt u als u leest dat in Oost-Watergraafsmeer iets nieuws in gang is gezet? Goed gedaan bestuur? Of juist niet? En over wie heeft u het dan? Over de wethouders, die samen het dagelijks bestuur vormen of bedoelt u juist de deelraad, die u hebt gekozen? Sinds een paar jaar is het verschil tussen dagelijks bestuur en deelraad beter geregeld. Juist omdat u dan beter weet wie wat doet.

Méérbelangen 020 692 7206 fractie@meerbelangen.nl CDA 020 692 8487 cda@oost-wgm.amsterdam.nl D66 020 663 4175 D66@oost-wgm.amsterdam.nl VVD 020 693 3100 vvd@oost-wgm.amsterdam.nl

Griffie

Heeft u vragen over de deelraad, de commissies of wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffier Jan op de Weegh, 020 774 4023, e-mail raadsgriffie@ oost-wgm.amsterdam.nl

Colofon

Uitgave Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Redactie Margot Boerema, Ilham Bouz, Annemiek Huijerman, Irene Kraal, Cécile Obertop, Henriëtte van Oosterzee, Denise Peroti, Chantelle Pickee, Annemarie Smit, Jan op de Weeg (griffier), Duidelijke Taal tekstprodukties en Wieneke Wolthuis (eindredactie). Reageren? Mail stadsdeelkrant@oost-wgm. amsterdam.nl, schrijf naar: stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, t.a.v. redactie Stadsdeelkrant, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam of bel met 020 774 4090. Bezorging Vanaf volgende week wordt deze krant op vrijdag huis-aanhuis bezorgd door een andere verspreider! Gratis emailservice U kunt de Stadsdeelkrant wekelijks gratis via de e-mail ontvangen. Meld u aan via www.oostwatergraafsmeer.nl/stadsdeelkrant. Alle verschenen edities vindt u op: www.oost-watergraafsmeer. nl/stadsdeelkrant

De commissies zijn: • commissie 1: Wonen en Grote Projecten

De raadsvergaderingen staan de komende weken volledig in het teken van de begroting voor 2009

Sociale top in 2009 Oost-Watergraafsmeer is van plan om in 2009 een stadsdeelbrede sociale top te organiseren. Daarin worden bewoners en samenwerkingspartners op het gebied van zorg en welzijn uitgenodigd om mee te denken over nieuwe ideeën. Gery de Boer (raadslid PvdA) is enthousiast over het idee, Tim Stok (CDA) is terughoudender. Waarom een sociale top? Het idee van een sociale top is tijdens de coalitieonderhandelingen geboren. Gery de Boer ziet hierin voordelen: “Het is goed het hele spul eens tegen het licht te houden en te achterhalen waar écht behoefte aan is.” Voor CDA-fractievoorzitter

U kunt als inwoner of als vertegenwoordiger van een organisatie altijd inspreken over onderwerpen die op de agenda staan van de raadscommissies. De agenda’s worden altijd gepubliceerd in de stadsdeelkrant en staan daarnaast vermeld op de website www.oost-watergraafsmeer.nl

Foto: Thomas van Scaik

SP 020 463 1664 sp@oost-wgm.amsterdam.nl

• c ommissie 2: Welzijn, Buurt en Vrije Tijd • commissie 3: Jeugd, Participatie en Bedrijfsvoering

Deze commissies hebben de volgende taken: • Ze adviseren of raadsvoordrachten rijp zijn voor behandeling in de deelraad. • Ze overleggen met het dagelijks bestuur over de voortgang van

beleid en projecten. • Ze overleggen over actuele onderwerpen.

Tim Stok hoeft zo’n sociale top niet. Hij ziet liever dat eerst de lopende problemen worden opgelost.

Wie horen aan tafel? Tim Stok: “Het zou goed zijn als ook groepen die geen subsidie krijgen worden uitgenodigd, zoals

kerken. Zij bedienen duizenden mensen en hebben heel eigen circuits met een duidelijke signaleringsfunctie.” De Boer: “Dynamo, maar ook aan de verzorgingstehuizen, de ouderenadviesraad, ROC’s, scholen en CWI en DWI, en de kerken.” Individuele bewoners kunnen naar haar idee ook zitting nemen, mits de top goed georganiseerd wordt.

Kunnen de verwachtingen worden waargemaakt? Gery de Boer realiseert zich dat het stadsdeel niet aan inkomenspolitiek kan doen, maar dat het wel de zwakste groepen kan opsporen en

hen kan wijzen op bestaande mogelijkheden. “Het aanbod moet duidelijk zijn.” Zij verwacht dat de sociale top nieuwe beelden oplevert over hoe zorg en welzijn beter georganiseerd kunnen worden. Het gaat er om dat elke uitgegeven euro helder besteed wordt.” Tim Stok heeft geen hooggespannen verwachting van een sociale top. “Er is sowieso geen geld voor. Zo’n top mag dan ook geen valse verwachtingen wekken, maar betrokkenheid hebben we wel hard nodig. Hoe zo’n onderwerp dan op de agenda komt? Gewoon, omdat ze niets beters wisten. Er moet altijd wat nieuws zijn.”

In De Kwestie staat debat centraal. Steeds geven twee raadsleden een reactie op een actueel onderwerp in het stadsdeel. Binnenkort buigt de deelraad zich over de definitieve begroting 2009. Een speerpunt daarin is dat meer aandacht moet uitgaan naar de kwetsbaarsten in de samenleving. De vraag deze week luidt dan ook:

Doet Oost-Watergraafsmeer voldoende aan armoedebestrijding? VVD-raadslid Gerrit Jongeneelen (links) en SP-raadslid Jeroen Bronswijk (rechts) in de voedselbank aan de 1e Oosterparkstraat 112 in Oost-Watergraafsmeer. De voedselbanken zijn meestal een particulier initiatief. Zij verstrekken gratis voedsel in plaatsen of wijken waar mensen niet of nauwelijks in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Gerrit Jongeneelen (VVD): “Als stadsdeel gaan we niet over inkomenspolitiek, dat is Rijksbeleid. Als we al maatregelen treffen, worden we teruggefloten. Wat we wel kunnen doen is minima wijzen op bestaande mogelijkheden. Armoede is geen kwestie van weinig inkomen, vaak kent men de weg naar de te vele regelingen niet. Wie geen werk heeft, is vaker inactief. Veel mensen in de bijstand met additionele banen schieten daar niets mee op. Vooral alleenstaanden hebben last van die ‘armoedeval’. Mensen moeten juist gestimuleerd worden. Daarom ben ik voor een basisinkomen. Goed, sommigen zitten in een situatie waarin ze niet veel anders kunnen. Die krijgen dan extra. Maar werkzoekenden missen nu vaak een financiële prikkel, terwijl de banen voor het oprapen liggen. Natuurlijk stimuleer ik het ondernemerschap. Vooral onder migranten pakte dat heel goed uit. De Dappermarkt is door hen verbeterd.”

Foto: Riechelle van der Valk

GroenLinks 020 463 4551 groenlinks@oost-wgm.amsterdam.nl

Iedere vier jaar, direct na de deelraadverkiezingen, bepaalt de deelraad de samenstelling van de raadscommissies. Zowel raadsleden als duoraadsleden worden dan benoemd. Duoraadsleden zijn zelf geen raadsleden, maar wel leden van fracties. Zij ondersteunen raadsleden bij het raadswerk. Oost-Watergraafsmeer kent vijf raadscommissies. (Duo)raadsleden zijn in principe vier jaar lid van de commissie waarin ze zijn benoemd en bouwen zo kennis op over de onderwerpen die in die commissies behandeld worden.

De kwestie

PvdA 020 663 8454 pvda@oost-wgm.amsterdam.nl

• c ommissie 4: Openbare Ruimte en Economie • commissie 5: Rekening- en Rekenkamercommissie

Jeroen Bronswijk (SP): “Dé oplossing om de armoede te bestrijden heb ik ook niet. Wel stelden we voor om mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentebelasting niet eerst op te zadelen met allerlei voorwaarden en een verzoekschrift. Dus geen aanvraag, maar ook geen aanslag. In de praktijk is dat moeilijk, omdat gegevens niet zo maar verstrekt mogen worden. Wettelijk moeten burgers zelf om kwijtschelding vragen. Dat is de wereld op z’n kop! Oost-Watergraafsmeer geeft ambtenaren, raadsleden en het DB een loonsverhoging van 6 procent. Zulke loonsverhogingen zijn in deze tijd niet meer uit te leggen. Ik vraag me af of we niet kunnen afzien van deze verhoging voor raadsleden en DB. Dat scheelt 55.000 euro. Loonsverhogingen als deze kunnen mijns inziens niet. De tweedeling neemt alleen maar toe. Neem de Voedselbank, ingesteld als tijdelijke noodoplossing. Nu verwijzen zelfs instanties hun cliënten ernaar door!”

2008-10-30-nummer-24  

De meeste jongeren zijn tevreden over hun opvoeding. Zij voe- len zich veilig, geliefd en gesteund door hun ouders en begrijpen dat er regel...

Advertisement