Lock and Dam 5A photographs - Cal Fremling Archive

Page 1


..

-.:. .

/

--/:'= . ---:- ·~-~· -: . .

,.,:

-

-

:.

....


....

~

I

-

UPPER MISS. RIVER - DW NO. 5-A P. \f • .A.. - OOllT. No. 1923 ENG. 916 COFFll:BDAU CONSTRUCTION

U. s. Engineer Office, St. Paul, Mi nn. March 18, 1935. No . 13.


RIVER -- L/ D NO. 3 UPPER MISS. DIKES 1360 W923 ENG.DIKE NTRACT NO. LOUGH 00 ~rarnuTLLION S r Office' St• U. s. Eng~~eel93 6. November . , v.D.nivu.

.'inl 5~•..

Pa ul, ·o .


-

'UPPE.,.-q :.;zss. RIVER - DA:.: l:U . 5-.A P. if. A. - COl:T. 11o. 1Y92J 916 JE::ERAI. VIEi7

~:G.

u. s. Encbeer 0.f:ftee, !.!arch 17, 1935.

st. Pou.l, !.:•nn. .:o. is.


•o.

VPnl MIU. BIUll - JU JO. 5-.A. it. W. I.. - OOI!. 1'323 DG. 916 1UIP1m •DAJIDllW! JOll naDBim OPIBA!IOD v••• ~ Ott1oe, at. Jlml, Kinn.

APrll 9, 1935·

•o. 19.


Ulftl 11188. BIVD - DUI ll>. 5-A P. W. A. - OOll!. So. 1923 DG. 916 l\WQBAT. TmW 11. 1.

~r

,April

9, 1935·

Mfice, ft. Plml., Kiml. Bo. 29.


t1PP.Q

111ss. Bivn -

~li'l'

lllll

so.

5-..i.

.P. II'. 4. - OON'I'. Bo. 11923 ENG. 916 Dl!IV?JiG STlilli:r. PILl!!s 11, S, 18, l11g:1neer 4pr11 19J5. 01'1'ice, St,

P&u.!,N

111D.ll.

o. 32.


UPP.& MISS. RIVD -

mu m.

5-A

P. W. A. - CONT. Wo. 1923 DG. 916 PUM•NZN'l' Sl'DL SHUT PILING

u. S. lngineer Office, St. Paul, Minn. April JO, 1935. Bo. 34.•o.

t7PPD KISS. llIVll - DAM IO. 5-A P. W. J.. - COB!. 1923 llG. 916 PU.CDTG SICOBD POUR DI .dO'Dl:D!

tJ. 8. lngimer Office, St. Paul, Milm. liq

16, 1935.

:so. JS.


UPPD MI SS. llIVD - DlK IO. 5-J. P. W. J.. - OONr. Ho. 1923 DO. 916 cmm:RA.L VIJii

l1. s. Znglneer Office, st. Paul, M1zm.. ~ 16, 1935· lfo. 42.


UPPJR UISS. RIVER P. 11'. J.. - CON'f. Ho. JOUNDA!l'ION 1011

lWl NO.

5-A

"323 Z?lG. 916 PIER NO. 6

U. S. lCngi:o.eer Office, St. Paul, Minn.

.rune 4, 1935.

No. 44.


UPPD MI SS. BIVD - DlM NO. 5-.A. w• .A.. - com. Jo. 1923 DG. 916 Sirl'rI?lG Tilll?li G.A.T:I

P.

tr.

s.

~neer

hne 21, 1935·

Office, St. PSJ.11, Kinn. llo. 4s.


UPP& MI~. RIVD - DAM NO. 5-.A. P. I'• .A.. - CON'!'. !lo. 1923 DG. 916 GDZRAL VID

u. s.

lDngineer Office, st. Paul, Mixm • .l'u.ne 21., 1935· No. 53.


UPPER MI SS. Rl VER P. W. A. - CONT. No .

DAM ?D.

5-J..

1923 ENG. 91 6

PREPARING TO PLACE .APRON RLOW PimR

U. S. .1ul y

ED6~neer

3, 1935.

6

Office, St. Paul , Minn. No .

56.


trPPD MI ss. RIVlll - DAM IO. 5-.A. P. Y. A. - OO?ff. ?lo. 1923 DG. 916 CLlWnNG UP OOJDBJlAM 1lO. 1.

u. s. '1ul.7

llngineer Of'fice, St. Pmll., Minn. Bo. 59.

16, 1935.


UPP.& MI SS. RI VD - DiUl JO. 5-.A P. W• .l.. - CONT. Jlo. 1923 EG. 916 CLMBI NG UP OOJTIBIWl BO. 1.

.-

U. S. lngineer July 16, 1935.

~!ic e,

St. Paul, Minn.

llo. 6o •


'

/

UPPD WISS. mvu - DAM NO. 5-J. P. 1 • .l. - COln'. llo. 1f.323 ENG. 916 T.A.Im'mR GAn SIC1r I ON OPIN

U. S. Sng1neer Office, St. Paul, Minn. .l>J,.gU.et

3, 1935·

No.

65.


tTPP.zR Miss. BIVU -- DU! no. 5-A. P. W• .4. - CONT. No. 1'923 DG. 916

GmlJlw. VIn

U. S. ~"E:1neer orrtca, St. PauJ., Minn. September 29, 19J5. No. 9J.


t1PPD MISS. BIVD - DUI 11>. 5-.A. - OOJr.l'. lfo • .;23 DG. 916 OOJ'ORl'l'I IJT PLAO:l-B:>LLIR 1».TI SECTION

P. W• .A..

U. S. mnglneer Office, St. Paul, Minn.

October l,

1935·

No.

95.


UPPIR MISS. RIVER -- DAM NO. 5-.A. P. I • .A.. - CONT. No. 1923 ENG. 916 GENEIW. VIIW,-OONCBETI 97% 001.:PL~ U.

s.

lngineer Office, St. Paul, Minn.

lovember 21, 1935·

No. 133.


--

OPFzR Ailss. IUVJ:R - tocr. iro. 5-A.

P. ir• .A.. - CO:<T. No. 1'192} GE.~ VIS!T

~m.

706

U. S. Ezlgf:ieer Ot'fice, St . Pn· l , :._fr_ •• .December 2, 19J4. ;:., . ::. -:-


tJPPIR MISS. RIVD - DAM NO. 5-.A. P. 1 . .A.. - com. ?lo. 1923 ENG. 916 GEDRAJ VIrtr

U. s. lngineer Otfice, St. Paul, Minn. December 2, 1935. No. 14o.


UPPErt MISS. RIVER -P.

w.

A.. -

cmrr.

~

No . "9 2

..:0 . E.~G .

5-..\ 9 6

PLACING PROTD:TION STONE-DIKE ECTi o .; U. S. !:ngi n eer Office , St. December

3,

3::; .

Pau~

:~

•i


UPPER MISS. RIVER -- Ddl.~ !:'O. ~ -~ P.. W. A. - CONT. l:o. iVJ23 !l~:G. 910 PROGRESS 1~- BJLLER GA'B co:7S T RTJCTI~n: U. 5. Engineer Office, St. Po.:.:l, L:::!. :::-:•• January 4, 1936. :;o . ~,... .

'


UPPER MI SS. RIVER -- DAM NO. 5-A P. W. A. - CONT. No. "923 ENG.

GEN3BA.L VIEW

916

U. S. !lngineer Office, St. Paul 1• Minn. Jarruary

13, 1936.

No. 154.


11. I.

1DHJ' O!tlce, &t.

....

16, 19 4.

, Mlmi.

o . lOo .


UPPER MISS. RIVER DAM NO. 5-A P. W. A. - CONT. No. W923 ENG. 916 GENERAL VIEW OF LOCK, DAM AND EARTH DIKE

U. s. Engineer Office, St. Paul, Minn. April 3, 1936. No. 194.