Pool 6 photographs - Cal Fremling Archive

Page 1

,

·•

UPPD MISS. BIVSR - FOOL !IO. 6 P. W. A.. - OONT. We>. 1923 DG. 918 GmtDAL VIR, CL»llllD OOMPL:ld

st.

Pall. llinn. llo. 2b.


UPPa KISS. BITD - 100L JO. 6 P. W. 1.. - OOlff. 1923 aG. 91! mm?. 'fDW, aL:MBIW OCllJ/L.u

•o.

St. Pml, Kinn. So. 24.


UPPER MISS. RI~-POOL

:s:.

R. --

oour. uo.

m.

6 CUUJU::G

11923 Elm. 2.

GEllERAL VIEW OJ' CLEA.RliiG AT !.:ILE 133. 5 St. Paul, !Jinn. No. 3-a.


UPPJlR MISS. BI~-POOL llO, 6 CLEA.BING Z. 11. - OONr, No. 11')23 :ING, 2, GJ:m:IW, VDnr OJ' CLEAJUNG .A!l MILE 137 .6 St, Paul, Minn. No. 4-a.


UPPER l.IISS. BIVE&--POOL ll>.

6 CLEA.RIUG

I. R. -- com. No. '1'1923 EUG. 2. G:ElmBAL VIEU OF CLEiJUUG AT t.IILE 137. 5

U. S. Jlngineer Office, St. Paul, 'L:inn. J\µgust

3, 1935·

No. 4-d.


tlPPD llISS. llIVD-JIOOL JD. 6 CLaialiG •· L - OOJI!. Bo. 1923 DG. 2 llllllDlL VlD OJ' CLaBlliG i l MIU 137 .6

u. s.

~n.eer Ott1ce, St. Prml. K1DD. S.pt•b• 21, 1935· l'o. 5-a.


lJPPD llI88. KIVD-R>OL ID. 6 CL:ZUUBG I. B. - OO:ll. lo. 1923 DG. 2 <IDD&L VIII or CLY.UlllG J{l MILi 137 .6 U. s. lngineer Office, St. Paul, Minn. Sept•'ber 21., 1935· lo. 5-'b .


tJPP.G MISS. lllVIB-R>OL 11>. 6 CLll'.UI!TG ~. l1. com. l!fo. 1923 DG. 2 GJDJW. VID 01 CLIUIEG J:f MIU 137 .6 U. s. ~ngineer Office, St. Paul, Minn. September 21, 1935. lo. 5-c.


UPPD KISS. llITD--POOL It>. 6 CUl.BIJlG •· ll. - OOBT. lro. 1923 DG. 2 <aDJW. n:n o~ OUL.BING AT MIU 137.6

l1. 8. ~neer Ortice, St. Paul, Kinn. September 21, 1935. Bo. 5-4.