Page 1

2014 Wrocław, 18-21 października 2014 Dolny Śląsk, październik - listopad 2014


Biuro organizacyjne Spotkań: Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru (Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24) tel. +48 71 344 10 46 (WTPT); +48 71 344 28 64 wewn. 212 (OKiS) tel. do dyrektora artystycznego Spotkań red. Wiesława Gerasa +48 607 71 72 25 Spektakle, sesja, spotkania i dyskusje odbywają się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59, która jest również Klubem Festiwalowym Spotkań. Gospodarzami Spotkań są studenci PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu. W projektach druków Spotkań wykorzystano znak graficzny Eugeniusza Geta-Stankiewicza. Dokumentację fotograficzną przygotowuje Krzysztof Zatycki.

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA TEATRÓW JEDNEGO AKTORA dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorządu Województwa Dolnośląskiego
i Miasta Wrocław www.mkidn.gov.pl, www.umwd.dolnyslask.pl, www.wroclaw.pl Organizatorzy: www.okis.pl, www.wrostja.pl, www.pwst.wroc.pl

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:


OŚRODEK KULTURY i SZTUKI we WROCŁAWIU WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TEATRU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE FILIA we WROCŁAWIU

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

43. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora 15. Prezentacja Monodramów na Dolnym Śląsku Wrocław – 18-21.10.2014 | Dolny Śląsk – październik-listopad 2014 patronat Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marszałek Województwa Dolnośląskiego Prezydent Wrocławia Międzynarodowy Instytut Teatralny UNESCO

Rada Programowa WROSTJA 2014 Elżbieta Czaplińska-Mrozek, Janusz Degler, Wiesław Geras, Aneta Głuch-Klucznik, Krzysztof Kuliński, Tomasz Miłkowski, Elwira Militowska, Lech Śliwonik, Jan Zdziarski dyrektor WROSTJA: Piotr Borkowski dyrektor artystyczny WROSTJA: Wiesław Geras kierownik realizacji: Karolina Michalska-Cecot


KOLEJNY PRACOWITY ROK Mija kolejny pracowity rok. Jesteśmy związani z ponad dwudziestoma festiwalami teatrów jednego aktora, które odbywają się w kraju i za granicą. Część z nich organizujemy sami, a części patronujemy lub pomagamy. Spróbuję krótko podsumować nasze tegoroczne działania. W mijającym roku wydaliśmy książkę - biuletyn dotyczący WROSTJA 2013, a także -wspólnie z przedstawicielami Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej- podjęliśmy ważną decyzję w sprawie dalszych losów Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora. W przygotowaniu są kolejne pozycje książkowe wydawane w serii „Czarna Książeczka z Hamletem”, która poświęcona jest wybitnym aktorom związanym z teatrem jednego aktora. Do drukarni trafiła już książka Katarzyny Flader o Wiesławie Komasie, ponadto kończą się prace nad książkami o Bronisławie Wrocławskim, Tadeuszu Malaku, Stanisławie Miedziewskim i naszej laureatce z Lwowa- Lidii Danylchuk. Serię publikacji zamkniemy w roku 2016, podczas 50-tych WROSTJA, „Przewodnikiem po teatrze jednego aktora”, którego autorem jest Tomasz Miłkowski. Promocje naszych książek odbyły się w Słupsku, Helu, Olsztynie, Koszalinie, Jeleniej Górze i Bolesławcu, a czeka nas jeszcze wizyta w Toruniu i Niemczech (w Kilonii). Byliśmy na festiwalach w Olsztynie, Koszalinie, Słupsku, w Helu, Sopocie oraz jeszcze dalej- w Emiratach Arabskich, na Białorusi i w Kownie. W Jeleniej Górze odbył się ZLOT NOVOCENTO z udziałem czwórki aktorów, a w teatrach w Wałbrzychu i Bolesławcu prezentacje monodramów z Litwy i Algierii. Rekomendowaliśmy spektakle na festiwale w Armenii, na Litwie i Ukrainie oraz w Niemczech. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze przed nami, to trzeba wspomnieć o 15. Prezentacji Monodramów w 7 miastach Dolnego Śląska i 29. Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w Toruniu. Z kolei wiosną 2015 roku planujemy dwa Spotkania Jednego Aktora; poza tym w Mińsku spotkają się laureaci WROSTJA z Białorusi i Wrocławia, a jakby tego było mało, w Warszawie również odbędą się kolejne spotkania mistrzów sztuki monodramu. W 2016 roku, gdy obchodzić będziemy 50- lecie naszego festiwalu, a Wrocław zostanie pełnoprawną Stolicą Kultury, planujemy spotkania teatrów z Lwowa i właśnie z Wrocławia. Liczne spektakle, wystawy i sesje odbywać się będą w obu tych miastach. Parę miesięcy później odbędą się Spotkania Teatrów Jednego Aktora z krajów Wyszehradzkich: Czech, Polski, Słowacji i Węgier, natomiast w październiku 2016 roku podczas WROSTJA mamy w planach wyjątkowe spotkanie laureatów 50-lecia, wystawę, prezentację wszystkich książeczek z Hamletem oraz spotkania z ich autorami, a także spotkanie dyrektorów międzynarodowych festiwali. Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru w tym roku bardzo skromnie obchodziło swoje 50-lecie, z kolei ja - z okazji swojego jubileuszu - doznałem wielu serdeczności i otrzymałem sporo wyróżnień m.in.: od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Burmistrza Helu. Listy gratulacyjne nadesłali m.in.: Prezydent Torunia, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Międzynarodowy Instytut Teatralny UNESCO, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, dyrektorzy festiwali z Polski i świata, aktorzy i przyjaciele…

…a Dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki - Piotr Borkowski i zaprzyjaźniony artysta plastyk - Witold Liszkowski przekazali mi okolicznościowy obraz datowany 19.05.1939-2014. Wiesław Geras


OŚWIADCZENIE

głównych organizatorów OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA Jako główni organizatorzy OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA (OFTJA), odbywającego się jako część konkursowa WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA oświadczamy, że ze względów finansowych i organizacyjnych zmuszeni jesteśmy od 2015 roku zawiesić organizację OFTJA we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczamy i deklarujemy dalszą organizację WROSTJA – WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA. Zakładamy, że odbywać się one będą rokrocznie w drugiej połowie października. W programie planujemy: prezentację polskich i zagranicznych monodramów; Dzień Państwowej Wyższej Szkoły Teatralne (pokazy etiud i spektakle mistrzowskie); sesje oraz publikacje i prezentacje kolejnych tomów serii wydawniczej związanej z teatrem jednego aktora pt. „CZARNA KSIĄŻECZKA Z HAMLETEM”. W październiku 2014 roku podczas 48. międzynarodowych Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora odbędzie się ostatni 43. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW JEDNEGO AKTORA (19-20.10.). Tradycyjnie 27 marca w Międzynarodowym Dniu Teatru, zostanie ogłoszony regulamin OFTJA.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

Prorektor PWST w Krakowie ds. Filii we Wrocławiu Elżbieta Czaplińska-Mrozek

Dyrektor OKiS Piotr Borkowski

Prezes Zarządu WTPT Wiesław Geras

Wrocław, 25 lutego 2014 r.

www.wrostja.pl


TEATR POLSKIEGO RADIA Teatr Polskiego Radia istnieje (choć pod różnymi nazwami) tak długo, jak pracuje Polskie Radio – czyli niemal 90 lat. Teatr ten zawsze był swoistym „dźwiękowym zwierciadłem” zmieniających się czasów i sytuacji historycznej. Służył rozrywce, edukował, popularyzował zjawiska kultury, nawet w czasach PRLu zajmował w miarę niezależne miejsce. Zyskał dużą samodzielność formalną, idzie nieco inna drogą, niż tzw. teatr żywego planu. Teatr Polskiego Radia przygotowuje słuchowiska dla wszystkich anten Polskiego Radia. Jesteśmy także odpowiedzialni za większość nagrań licznych powieści czytanych przez aktorów, realizujemy również słuchowiska dla dzieci. Kontynuujemy ponadto dwie powieści radiowe, które towarzyszą już trzeciemu pokoleniu słuchaczy Polskiego Radia („Matysiakowie” – ponad 3000 odcinków, „W Jezioranach” – ponad 2700 odcinków). Repertuar jest przygotowywany w sposób uwzględniający specyfikę odbiorców każdej z anten i zasięg programu. W odróżnieniu od częstej praktyki w teatrze żywego planu, gdzie najważniejszy bywa pomysł reżyserski czy scenograficzny, podstawowym kryterium realizacyjnym jest literacka wartość i jakość proponowanych scenariuszy. Teatr radiowy jest nadal w dużym stopniu teatrem literatury wywołującej emocje. Drugim – często ważniejszym – komponentem słuchowiska są czuli na tekst, wrażliwi i inteligentni aktorzy. Co roku przedstawiamy ponad sto nowych realizacji. Audytorium każdej z premier sięgać może nawet kilkuset tysięcy odbiorów. Aby znaleźć repertuar pozwalający na tak dużą obecność antenową, współpracujemy z wieloma pisarzami ze wszystkich pokoleń: od mistrzów formy radiowego scenariusza po autorów debiutujących, na których nam obecnie szczególnie zależy. Poszukiwaniom repertuarowym służą także regularnie ogłaszane konkursy na scenariusz. Tematyka i charakter słuchowisk są bardzo szerokie: od słuchowisk dokumentalnych i paradokumentalnych, przez opowieści przedstawiające rozmaite, pogłębione psychologicznie sytuacje ludzkie, po eksperymentalne często próby przekraczania standardowych stylów opowiadania o człowieku i świecie. Zwykle kilka razy w sezonie realizujemy także radiowe monodramy dające możliwość ukazania pełnej skali możliwości artystycznej aktorów wielu pokoleń (od Anny Polony po Andrzeja Mastalerza czy Piotra Cieplaka, który debiutował jako aktor w naszym studiu). Teatrem kieruje (od 1992 do 2007 i od 2009 do dziś) Janusz Kukuła, reżyser wielokrotnie nagradzany na konkursach radiowych, także inicjator wielu spotkań i festiwali artystycznych. Większość słuchaczy oczekuje od radiowego teatru dobrze opowiedzianej, pasjonującej historii zagranej na możliwie najwyższym poziomie. Od lat właśnie poziom aktorski słuchowisk jest wyróżnikiem naszego teatru. Współpracujemy z ponad 250 aktorami nie tylko warszawskimi. Archiwum Teatru zawiera utrwalone głosy wszystkich wybitnych aktorów polskich ostatniego półwiecza. Jedyny w tej części Europy zespół studiów przygotowanych specjalnie do nagrań „słowa” sprzyja powstawaniu słuchowisk, których artystyczna i techniczna jakość doceniana jest na międzynarodowych forach radiowych.


Helmut Kajzar „Koniec półświni” Monodram według tekstu Helmuta Kajzara (1941 - 1982) „Koniec półświni” został nagrany przez Zbigniewa Zapasiewicza w roku 1972 (reż. radiowa ówczesnego dyrektora teatru Polskiego Radia – Zdzisława Nardellego). Kajzar był reżyserem chętnie pracującym w radiu (od końca lat 60.). Realizował nie tylko własne teksty. Był ciekawym interpretatorem literatury klasycznej (np. Helena” Eurypidesa, 1974) i współczesnej (np. „Jasny pokój dziecinny” Iredyńskiego, 1969, czy „Miłosierdzie płatne z góry” Zanussiego i Żebrowskiego, 1974). Kilkakrotnie wracał do Różewicza (sceny z „Kartoteki” ,„Świadkowie”, „Wyszedł z domu”, „Spowiedź). Nie unikał nawet literatury rozrywkowej (kilka słuchowisk z komisarzem Maigret w roli głównej). Pozostawił w dorobku ok. 140 prac radiowych, większych i mniejszych, czuł doskonale specyfikę tego medium, w którym największą sztuką jest umiejętne wypośrodkowanie między własnymi wysokimi potrzebami artystycznymi, a rozmaitymi codziennymi potrzebami programowymi. Sądząc po liczbie tytułów, najchętniej wracał do poezji – dawnej i współczesnej. W kameralnej pracy z aktorem, jego emocjami i głosem spełniał się najbardziej. Wydaje się, że to właśnie doświadczenie pracy w bardzo specyficznej aurze radiowej leżało u podwalin idei „teatru metacodzienności”, którą zaczął propagować w drugiej połowie lat 70. Pytanie – kiedy prywatna obecność aktora siedzącego przed mikrofonem zamienia się w rolę, kreację dźwiękową, pasjonowało go – jak pamiętam – zawsze. Potem zaczął spoglądać na tę sytuację z odwróconej niejako perspektywy: pytał, kiedy codzienna, prywatna komunikacja między ludźmi nabiera znaczenia artystycznego. Dlatego zapewne nagrywał rozmowy ze znajomymi i nieznajomymi, rejestrował dźwięki świata, metaforyzował rzeczywistość. Fascynowała go „inność”, odrębność istnień, nieoczywistość doświadczenia zmysłowego – co widzimy w „Końcu półswini”. Radiowe realizacje tekstów Helmuta Kajzara nie są jedynie autorskie. Sam reżyserował dramaty „Pater noster” (1975) i „Musikraker” (znakomity monodram z A. Hanuszkiewiczem, 1980) ale np. słynną w latach 70. „Gwiazdę” oddał w ręce Zdzisława Wardejna (rola T. Łomnickiego należy do najlepszych w radiowym dorobku Mistrza). Jednak dopiero w ostatnich latach udało się zrealizować dwa ważne dramaty Kajzara: „Obora” (rez. P. Łysak, 2008) i „Król Dawid” (reż. H. Baranowski, 2012). Zbigniew Zapasiewicz (1934 – 2009) był aktorem i reżyserem chętnie współpracującym z Polskim Radiem. Pozostawił ponad 1400 rozmaitych nagrań: są wśród nich wybitne kreacje dramatyczne ( w utworach klasycznych i współczesnych), prace reżyserskie, a nawet udział w formach kabaretowych (np. w popularnym przed wielu laty „Podwieczorku przy mikrofonie”). Słuchacze zapamiętali też Zbigniewa Zapasiewicza jako niezrównanego lektora powieści i wrażliwego interpretatora poezji. Ostatnią pracą aktora w Teatrze Polskiego Radia był udział w słuchowisku „Złota czaszka” wg Słowackiego (2009, reż. A. Seweryn). Krzysztof Sielicki kierownik literacki Teatru Polskiego Radia


Tomasz Miłkowski, dziennikarz, krytyk teatralny i literacki, redaktor czasopism. Autor kilkunastu książek edukacyjnych, m.in. Praktycznego słownika terminów literackich (1995), Szkolnego słownika teatralnego (2000), Leksykonu dzieł i tematów literatury powszechnej (2002). Współautor (z Barbarą Henkel) książki o teatrze jednoosobowym Aktor obnażony (1986), autor monografii Teatr Siemion (2009), Andrzej Rozhin: Wybrałem teatr (2011), Teatr Norwida (2013), redaktor i współredaktor wielu publikacji teatralnych, m.in.: Czy teatr jednego aktora jest teatrem ubogim (2011), Transformation: the Polish Theatre after 1989 (2011), Boy Award Winners. 2001–2011 (2012). Od 2000 roku przewodniczy polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/ IACT), od 2003 roku członek Komitetu Wykonawczego tej organizacji, a od 2012 jej wiceprzewodniczący. Redaktor naczelny kwartalnika internetowego „Yorick”, stale współpracuje z tygodnikiem „Przegląd” i miesięcznikiem „Stolica”, członek redakcji międzynarodowego czasopisma „Critical Stage”. W Akademii Teatralnej prowadzi zajęcia z pisania o teatrze. Od czterdziestu lat związany z ruchem teatrów jednego aktora.

Tomasz Miłkowski Zakochany pielgrZyM Samogry Bogusława kierca

Tomasz Miłkowski ZAKOCHANY PIELGRZYM SAMOGRY BOGUSŁAWA KIERCA

Zastanawiano się nieraz, kim Bogusław Kierc jest przede wszystkim: poetą czy aktorem? A może w jeszcze większym stopniu urodzonym pedagogiem? Jednak swoją biografią artystyczną Bogusław Kierc zaświadcza, że takie pytania i podziały nie mają większego sensu – jedyność, pojedyńczość Kierca polega na integralności tych trzech fundamentalnych nurtów twórczości, jego sztuki życia. Potwierdza to w tej książeczce Tomasz Miłkowski, który ukazuje drogę ar12 tysty, jaka prowadziła do jego indywidualnego, oryginalnego, będącego znakiem osobowości artysty, do jego samogry. Zakochany pielgrzym to monografia teatru jednoosobowego Bogusława Kierca, organicznie związanego z całością jego życia i twórczości. Toteż pierwszą część książki wypełnia biografia artysty, która prowadzi od gniazda rodzinnego, przez okres dojrzewania po czasy najnowsze, będąca barwną opowieścią o jego doświadczeniach teatralnych i literackich. Część druga poświęcona została analizie myśli teatralnej Kierca, ze szczególnym uwzględnieniem teatru jednego aktora. Cześć trzecia przynosi opis i ocenę jego monodramów od debiutanckiego monodramu Śmieszni z gniewu, a z bólu tak bliscy po samogrę Manatki. Całość dowodzi, jak odrębnym i oryginalnym zjawiskiem w historii teatru jednego aktora jest twórczość Bogusława Kierca.

Tomasz Miłkowski Zakochany pielgrZyM Samogry Bogusława kierca

Wrocław 2014

Pierwszą część książki wypełnia biografia artysty, która prowadzi do gniazda rodzinnego, przez okres dojrzewania i studiów po czasy najnowsze, będąca barwną opowieścią o jego doświadczeniach teatralnych i literackich. Część druga poświęcona została analizie myśli teatralnej Kierca, ze szczególnym uwzględnieniem teatru jednego aktora. Cześć trzecia przynosi opis i ocenę jego monodramów od debiutanckiego monodramu „Śmieszni z gniewu, a z bólu tak bliscy” po samogrę „Manatki”. Całość dowodzi, jak odrębnym i oryginalnym zjawiskiem w historii teatru jednego aktora jest twórczość Bogusława Kierca. Tomasz Miłkowski, dziennikarz, krytyk teatralny i literacki, redaktor czasopism. Autor kilkunastu książek edukacyjnych, m.in. Praktycznego słownika terminów literackich (1995), Szkolnego słownika teatralnego (2000), Leksykonu dzieł i tematów literatury powszechnej (2002). Współautor (z Barbarą Henkel) książki o teatrze jednoosobowym Aktor obnażony (1986), autor monografii Teatr Siemion (2009), Andrzej Rozhin: Wybrałem teatr (2011), Teatr Norwida (2013), redaktor i współredaktor wielu publikacji teatralnych, m.in.: Czy teatr jednego aktora jest teatrem ubogim (2011), Transformation: the Polish Theatre after 1989 (2011), Boy Award Winners. 2001–2011 (2012). Od 2000 roku przewodniczy polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IACT), od 2003 roku członek Komitetu Wykonawczego tej organizacji, a od 2012 jej wiceprzewodniczącym. Redaktor naczelny kwartalnika internetowego „Yorick”, stale współpracuje z tygodnikiem „Przegląd” i miesięcznikiem „Stolica”, członek redakcji międzynarodowego czasopisma „Critical Stage”. W Akademii Teatralnej prowadzi zajęcia z pisania o teatrze. Od czterdziestu lat związany z ruchem teatrów jednego aktora.   Oficjalna promocja publikacji oraz premiera spektaklu „To wszystko” odbędzie się w ramach WROSTJA 2014 - 21 października.


MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MONODRAMÓW FUJAIRAH 2014 Od wielu lat, jako organizatorzy najstarszego festiwalu teatrów jednego aktora, uczestniczymy również w Międzynarodowym Festiwalu Monodramów FUJAIRAH, który z wielkim rozmachem organizowany jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W ramach współpracy z Festiwalem we Wrocławiu gościliśmy aktorki z Maroka (Latefa Ahrrare, 2008, 2010) i Egiptu (Samaa Ibrahem, 2010). Podczas zorganizowanego w ramach 44. WROSTJA Dnia Arabskiego gościem honorowym był Mohammed Saif Al Afkhama, twórca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Monodramu w Fujairah, przewodniczący Międzynarodowego Forum Teatrów Jednego Aktora ITI UNESCO, członek delegaci w Paryżu. W styczniu 20014 roku organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Monodramu FUJAIRAH, razem z Międzynarodowym Forum Monodramu ITI UNESCO ufundowali„Nagrodę Valerego Khazanova” - poświęconą pamięci znanego rosyjskiego krytyka teatralnego, lidera i mediatora teatru jednego aktora. Valery Khazanow był m.in.: dyrektorem „Teatru Narodowego” i Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Moskwie, Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Instytutu Teatralnego UNESCO i Honorowym Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Monodramu, a także przyjacielem WROSTJA. Wielokrotnie bywał na festiwalach we Wrocławiu, Toruniu i Warszawie. NAGRODĘ im. VALEREGO KHAZANOVA, która co dwa lata będzie przyznawana najwybitniejszym aktorom na świecie zajmującym się teatrem jednego aktora, w 2014 roku otrzymała litewska aktorka, reżyserka i pisarka, wielokrotna laureatka WROSTJA Birutė Mar. W 6. Międzynarodowym Festiwalu Monodramu w Fujairah 2104 uczestniczyło 300 gości z wielu krajów świata w tym Wiesław Geras dyrektor WROSTJA, który był jednym z gości honorowych, razem z innymi dyrektorami międzynarodowych festiwali teatralnych. Zaprosił on laureatkę pierwszej „Nagrody Valerego Khazanova” Birutė Mar do prezentacji spektaklu „Słowa na piasku”, na podstawie Samuela Becketta, podczas 48. Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora. Drugą zaproszoną aktorką, której spektakl „Maya” wyróżnił się podczas festiwalu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jest Janati Souad z Algierii. Spektakle aktorek będą prezentowane we Wrocławiu, w Bolesławcu i Wałbrzychu. Birutė Mar: „To duży honor otrzymać pierwszą „Nagrodę Valerego Khazanova”, a także zostać zaproszoną na WROSTJA 2014. Z przyjemnością zadedykuję mój spektakl „Słowa na piasku” Valeremu Khazanovowi, mojemu duchowemu ojcu i patronowi teatru jednego aktora. Chciałabym również zadedykować swój występ we Wrocławiu Wiesławowi Gerasowi, który jest wspaniałym dyrektorem festiwalu i poświęcił całe swoje życie promowaniu teatr jednego aktora w Polsce. Jestem również bardzo zadowolona z powrotu do Wrocławia i możliwości spotkania raz jeszcze jego wspaniałej publiczności. (Fujairah, 27 stycznia 2014) Z radością odnotowujemy, że przyjazd aktorek oraz delegacji ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest możliwy dzięki zaangażowaniu Międzynarodowego Festiwalu Monodramów FUJAIRAH.


BIRUTĖ MAR (Litwa) Litewska aktorka, reżyserka, pisarka. W 1987 ukończyła szkołę muzyczną II stopnia im. J. Naujalisa w Kownie w klasie fortepianu. W latach 1988-93 studiowała w Petersburskim Instytucie Teatru, Muzyki i Kina (Rosja), kształciła się, w specjalnościach: aktorstwo teatru i kina; reżyser teatralny. Uczyła się również sztuki tradycyjnego teatru japońskiego, śpiewu i tańca w Tokio (Japonia). Od 1994 pracuje jako aktorka Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego. Występuje w produkcjach kinowych, tworzy autorskie projekty teatralne, taneczne i literackie. W 1996 razem z artystami o różnych preferencjach estetycznych założyła małą grupę teatralną, z którą pracuje nad eksperymentalnymi projektami, łącząc różnego rodzaju formy ekspresji: teatr, taniec, muzykę, literaturę, video. Szczególne miejsce w twórczości Birutė Mar zajmują monospektakle („Słowa na piasku” na podstawie „Szczęśliwych dni” Samuela Becketta, 1998 r.; „Kochanek” na podstawie M. Dür, 2001 r.; „Antygona” na podstawie Sofoklesa, 2003 r.; „Poetka” na motywach dziennika i poezji Salomei Nėris 2005 r.; „Unė“ na motywach dziennika aktorki Une Baye, 2010 r.). Przyniosły one aktorce międzynarodowy rozgłos. Prezentowane były na międzynarodowych festiwalach teatralnych w Europie, USA, Kolumbii, Meksyku, na Filipinach, Tajwanie, w Japonii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jordanii, Izraelu, Maroku i Algierii; Artystka otrzymała wiele nagród międzynarodowych, uważana jest za jedną z ciekawszych artystek teatru jednego aktora w Europie. W 2014 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich otrzymała, przyznaną po raz pierwszy, „Nagrodę Walerego Khazanova” dla najwybitniejszych aktorek na świecie zajmujących się monodramem. W Polsce poznaliśmy ją na WROSTJA w 2000 roku, później gościła u nas kilkakrotnie we Wrocławiu, Warszawie, Legnicy i Toruniu, prezentując swoje monodramy i zdobywając liczne nagrody. W 2011 roku, w ramach „Czarnej serii z Hamletem” ukazała się publikacja autorstwa Liuciji Armonaitė pt. „Birutė Mar. Bez maski”. Bohaterka spektaklu „Słowa na piasku” Winnie to osamotniona kobieta, przeczekuje czas na piaszczystym pustkowiu. Nie może ruszyć się z miejsca, nogi jak gdyby wrosły jej w ziemię. Ma przy sobie jedynie strzępki minionego życia – dużą parasolkę i starą torbę. Wokół nie zjawia się żadna ludzka istota. Mówi więc do siebie, mową dowodząc istnienia. Chwilami milknie, spoglądając na publiczność, jakby dziwiła się, że ktokolwiek jeszcze na nią patrzy. Czas, w którym pogrążyła się jak w piasku, nie przemija, choć ona sama przeminęła. Jej słowa są tylko śladami na piasku, dźwiękami bez rezonansu na odludziu. Egzystencja Winnie rozsypuje się w marzenie, aby utonąć w morzu pustynnego piachu. W wiecznej klepsydrze.

SŁOWA NA PIASKU

wg „Szczęśliwych dni” Samuela Becketta reżyseria: Birutė Mar scenografia: Jolanta Rimkute muzyka: Antanas Kucinskas konsultacja artystyczna: Rimas Tuminas premiera: 1998 czas trwania: 65 min Patronat: Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej


JANATI SOUAD (Algieria) Urodzona w Algierii (1983) absolwentka Filologii Romańskiej. W 2003 roku rozpoczęła studia na uniwersytecie, podczas których w 2007 roku dołączyła do teatru Sidi Bel Abbes. Od tej pory zdobywa nagrody dla „najlepszej aktorki” na międzynarodowych festiwalach, m.in. za monodram Maya, który w 2104 roku nagrodzony został na Międzynarodowym Festiwalu Monodramów FUJAIRAH w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. „Maya” to historia uniwersalna, przekraczająca granice krajów i kultur. Historia przygód od Algierii do Andaluzji - w krajach cyganerii i artystów, na ulicach artystycznej bohemy i uroczej Barcelony. Jest to opowieść o dziewczynie, która wyruszyła w przygodę życia. Opowieść o miłości, śpiewie i tańcu flamenco, pełna pasji i szczerości. Postać głównej bohaterki jest ucieleśnieniem wszystkich przeżyć, których Maya doświadczyła na swojej drodze. A Maya poszukuje przede wszystkim siebie w labiryncie inności, którą napotyka na swojej drodze. Jest to jednocześnie opowieść o rozczarowaniu nierozerwalne splecionym z pragnieniem zmiany otaczającej rzeczywistości, którą zmienić jest bardzo trudno. Rzeczywistości, w której jest wiele zniewolenia, w której nie ma miejsca dla słabych, często uwięzionych w labiryncie niekończących się nieszczęść. Jednak Maya znajduje swój własny świat w krainie cygańskiej muzyki i tańca flamenco, wyobcowując się z rzeczywistości, która ogranicza i wypacza marzenia. To historia pełna radości i wzruszeń, których Maya jest symbolem.

MAYA scenariusz, reżyseria i scenografia: Boussahela Houari Hichem premiera: 12 lipca 2012 produkcja: Mosaique Theatre Group czas trwania: 55 min Patronat: Międzynarodowy Festiwal Monodramów FUJAIRAH w Zjednoczonych Emiratach Arabskich


PAVOL SERIŠ (Słowacja) Pavol SERIŠ to młody słowacki komik, absolwent Janáček Academy of Music and Performing Arts w czeskim Brnie, na której studiował teatr cielesny. Aktualnie jest doktorantem i pisze sztuki o Słowacji oraz Czechach. „Smakowało Wam Panowie?” to cielesna komedia Pavola Seriša. Spektakl jednego aktora w dziwnym świecie restauracji i kelnerów. Aktor gra ponad dwadzieścia różnych postaci, używając przy tym minimum rekwizytów i licząc na aktywną wyobraźnię widza. Komedia jest mieszanką teatru, pantomimy, tańca i… absurdów. Stara się wykorzystywać różne rodzaje komizmu: werbalny, sytuacyjny, charakterologiczny czy ruchowy. Spektakl „Smakowało Wam Panowie?” prezentowany był w Pradze, Rzymie, Brnie, Bratysławie i innych miejscach, np. podczas Pohoda Festival 2012, Tempus Art 2013 czy Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Cheb. Zdobył nagrody na Europejskim Festiwalu Humoru Kremnica Gags 2012 (Stano Radič for the Breakthrough Artist) oraz na Festiwalu Teatralnym w Rzymie w 2014 (Sofia Amendolea). www.pavolseris.com

SMAKOWAŁO WAM, PANOWIE? scenariusz: Pavol Seriš reżyseria: Arnošt Goldflam scenografia: Romana Skalická premiera: 19.11.2011 czas trwania: 50 min Patronat: Instytut Słowacki w Warszawie


STEPHEN OCHSNER (USA) Stephen Ochsner pochodzi z artystycznej społeczności Colorado Springs, gdzie studiował w Konserwatorium oraz był stażystą The MAT (dawniej Manitou Art Theatre). Po uzyskaniu tytułu licencjata z aktorstwa w Oklahoma City University, Stephen spędził trochę czasu pracując w Steppenwolf Theatre Company i z Remy Bummpo w Chicago. Właśnie wtedy zaczęło się spełniać jego szalone marzenie o pracy w Moskwie. W ciągu ostatnich trzech lat Stephen pracował w pracowniach teatralnych stolicy Rosji (Moscow Art Theatre, Meyerhold Theatre Center, oraz w Szkole Sztuki Dramatycznej) zgłębiając sposób wyrazu i formę teatralnej wypowiedzi. Dzięki współpracy z ormiańską reżyserką Zarą Antonyan Stephen objeżdża Europę wschodnią grając spektakl wg Iwana Wyrypajewa „Sentencje Panteleja Karmanova” („The Maxims of Panteley Karmanov”). „Sentencje Panteleja Karmanova” to jedno z nielicznych dzieł słynnego rosyjskiego dramaturga Iwana Wyrypajewa pisanych prozą. Dramaturga, który nawet w tym gatunku pozostaje sobie wierny, zachowując niepowtarzalny styl. W pierwszej sentencji Wyrypajew pisze: „Niesamowite! Człowiek rodzi się i pierwszą rzeczą, którą otrzymuje jest znak na nadgarstku. Kiedy umiera, to otrzymuje znak na dużym palcu prawej stopy. To jest droga ludzkiego życia. To jest odcinek od znaku do znaku.”

Iwan Wyrypajew

Sentencje Panteleja Karmanova reżyseria: Zara Antonyan data premiery: 24.12.2012 czas trwania: 50 min spektakl w języku rosyjskim, angielskim i polskim Spektakl zrealizowany w The Meyerhold Theatre Centre Patronat: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Jednego Aktora ARMMONO


MURAD JANIBEKYAN (Armenia) Murad Janibekyan (ur. 12 marca 1956 w Armenii), wywodzi się z aktorskiej rodziny, jest absolwentem Erywańskiej Akademii Sztuk Pięknych i Instytutu Teatralnego (1979). Zasłużony artysta Republiki Armenii, aktor średniego pokolenia, związany z Teatrem Narodowym w Erywaniu, znany z filmów i popularnych seriali, wystąpił m.in. w niewielkiej roli (Aram Polakian) w filmie Juliusza Machulskiego DEJA VU. Popularny aktor filmowy i telewizyjny (najnowsza rola w filmie: Out of Place, 2012). Żeby nakręcić Hamleta, sprzedał dom i 3 letnie domy należące do rodziny. Za 32 tys. dolarów wyprodukował niezależny film z 8 aktorami. Janibekyan został wyróżniony głównymi nagrodami za reżyserię i rolę tytułową na festiwalu filmów niezależnych w Nowym Jorku (2005) – Ministerstwo Kultury Armenii odmówiło mu jednak pokrycia kosztów podróży i artysta nie mógłby nagrody odebrać osobiście, bo nie stać już go było na podróż, gdyby na bilet nie złożyli się przyjaciele. Wybitny aktor, o wszechstronnie opanowanym warsztacie, począwszy od głosu, przez ruch, rytm, mimikę, taniec – aktor totalny. W teatrze jednoosobowym zrealizował m.in. Hamleta (reż. Yevgenia Podpomogova). Laureat prestiżowej Vahram Award Papazyan (2013). Spektakl Spowiedź to rzecz o jednym z najkrwawszych władców w europejskiej historii, Filipie II. Toczy się w ostatnim dniu jego życia. Ale nie polega na snuciu historycznych aluzji czy rozważań o istocie władzy. To raczej walka, pojedynek między mężczyzną i młodzieńcem, walka ze zmysłowymi obrazami, postaciami z przeszłości, które objawiają się jako klauni lub cienie. Te powidoki sprawiają mu cierpienie i nie pozwalają duszy króla zaznać spokoju. Spowiedź „to tragedia człowieka, który żyje i umiera w stworzonej przez siebie nocy. Żałobna cisza i nieosiągalna pokuta kryje się pod lirycznymi subtelnościami tej roli” – tak to widzi artysta. Ale na scenie jest znacznie więcej i głębiej. Przede wszystkim aktor stwarza mroczną, demoniczną atmosferę. Spektakl trwa zaledwie 35 minut, ale to czas intensywnie, w pełni oddany artyście, który niepodzielnie włada publicznością. To jeden z tych nielicznych, fenomenalnych spektakli, które przechodzą przez rampę bez trudu nawet bez znajomości ani jednego słowa w języku narodowym wykonawcy. To udaje się tylko wielkim. Nie zaniedba nawet efektownego zejścia ze sceny. Kiedy milkną oklaski, on jeszcze gra, schodzi ze sceny ciągnąc za sobą tron z przerzuconym płaszczem i koroną, już niepotrzebny rekwizyt po skończonej grze, który musi ustąpić pola następnemu wykonawcy. Tomasz Miłkowski

SPOWIEDŹ wg „Eskurial” Michela De Ghelderode'a scenariusz i reżyseria: Murad Janibekyan scenografia: Mary Sarkisyan premiera: 18.03.2012 Patronat: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Jednego Aktora ARMMONO


DOROTA STALIŃSKA Aktorka teatralna i filmowa, laureatka wielu prestiżowych nagród, m.in. Nagrody im. Z. Cybulskiego, 2 Złotych Kaczek, 2 Lwów Gdańskich itp. Po ukończeniu w 1976 r. Warszawskiej Szkoły Teatralnej rozpoczęła swoją karierę w Teatrze na Woli pod dyrekcją Tadeusza Łomnickiego, gdzie grała znaczące role klasyczne i współczesne. Na ekranie debiutowała w 1976 r. w filmie Człowiek z marmuru. Stworzyła interesujące kreacje aktorskie w wielu filmach wybitnych reżyserów polskich: Barbary Sass (m.in. Bez miłości, Debiutantka, Krzyk, Historia niemoralna) Filipa Bajona, Piotra Szulkina, Juliusza Machulskiego. Jest laureatką Festiwali Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu i Toruniu gdzie w kolejnych latach 1977,1978, 1979 zdobywała nagrody za swoje autorskie monodramy: Tabu wg Jacka Bocheńskiego Żmija wg opowiadania Aleksego Tołstoja, Utracona cześć Katarzyny Bllum wg Hainricha Bölla. W Żmiji, którą prezentowała ponad 4 tysiące razy, aktorka opowiada historię młodej dziewczyny uwikłanej w sieć dziejowych zdarzeń rosyjskiej rewolucji z pierwszej połowy XX wieku. „(…) Żmija - trzy i pół tysiąca odsłon wciąż tej samej samotności. Trzy i pół tysiąca powtórek spowiedzi z życia nie do końca lichego, bo jednak z małą nadzieją gdzieś na dnie. Ponad dwadzieścia lat grania opowieści o kobiecie, której marzenia nie wytrzymały zewsząd napierającej obojętności świata. Tak, ponad dwadzieścia lat opowiadania o jakości wiecznej, o czekaniu na ciepło, po czym siedem lat przerwy - i dziś znów to samo. Więc może w siedmiu latach ciszy, gdy Stalińska Żmiję zawiesiła na kołku - stara opowieść kolebała się w Stalińskiej tak samo intensywnie, jak w latach grania? Może aktorstwo naprawdę wielkie polega na takich głębokich ciągłościach (…)?”. Paweł Głowacki, Dziennik Polski, 29 lipca 2006 Jak pisał Tomasz Miłkowski, Stalińska „jest absolutną rekordzistką pod tym względem, od ponad 30 lat przedstawia Żmiję wedle Aleksego Tołstoja - w roku 2006 było już tych przedstawień 3,5 tys., ale od tamtej pory aktorka przestała liczyć, choć każdego roku przybywa po kilkadziesiąt wykonań. Gdyby więc ktoś pokusił się o sporządzenie listy jednoosobowych przebojów teatralnych, Żmija znalazłaby się na pierwszym miejscu, co więcej - a warto to podkreślić - spektakl przez te lata wcale nie „rozsypał się”, przeciwnie, urósł, wzmocnił”. Tomasz Miłkowski Przegląd, 28 kwietnia 2010

Aleksy Tołstoj

ŻMIJA

reżyseria scenografia i kostiumy: Dorota Stalińska premiera: 1978 rok czas trwania: 60 min


JOANNA SZCZEPKOWSKA Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, pisarka i felietonistka, pedagog; w 2010 prezes Związku Artystów Scen Polskich. Zadebiutowała jeszcze w czasie studiów w spektaklu Trzy siostry w Teatrze Telewizji. Pierwszy raz na małym ekranie wystąpiła w serialu telewizyjnym Czterdziestolatek. W 1975 ukończyła studia w PWST w Warszawie i zagrała w filmie Con amore (reż. Jan Batory). Za tę rolę dostała w 1976 nagrodę za najciekawszy debiut.

fot. Władysław Lem

Aktorka warszawskich teatrów: w latach 1975–1981 Teatru Współczesnego w Warszawie, a w kolejnych latach Teatru Polskiego (1981−1988) i Teatru Powszechnego (1988−1992) Ostatnio grała w Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie. Stworzyła kreacje dramatyczne (m.in.: w Romeo i Julii, Królu Learze, Wujaszku Wani, Zdaniem Amy) oraz komediowe (Śluby panieńskie, Lekcja, Wesołe kumoszki z Windsoru). Zagrała również w kilkudziesięciu spektaklach Teatru Telewizji (m.in. Skiz Gabrieli Zapolskiej). W autorskim spektaklu Goła baba kreuje postacie dwóch różnych kobiet, różnych filozofii życia i stosunku do sztuki. Ekspansywna Goła Baba i tajemnicza Kobieta z Parasolką na różne sposoby uwodzą widza i próbują przekonać do własnych poglądów na sztukę, sukces i życie. Jakie cele powinien stawiać sobie teatr: poddać świat wnikliwej analizie i rozbierać ludzką duszę na czynniki pierwsze?, wzruszać i kształtować widza…?, czy może lepiej schlebiać jego gustom?, jak grać, aby dotrzeć do dzisiejszej publiczności: subtelnością gestu, precyzją myśli, niezwykłą wrażliwością?, a może ważniejsza jest siła przebicia i umiejętność zwrócenia uwagi wszystkimi dostępnymi środkami?, kto powinien wyjść na scenę?, a kto pozostać w garderobie? Na te i inne pytania w sposób niezwykle przewrotny stara się odpowiedzieć Joanna Szczepkowska. Swoim brawurowym monodramem, który już od kilkunastu lat święci triumfy na scenach całej Polski, nie daje łatwego rozwiązania. Każdy widz będzie musiał udzielić swojej własnej odpowiedzi. Monodram Goła baba był prezentowany na Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w 1998 roku.

Joanna Szczepkowska

GOŁA BABA

reżyseria: Agnieszka Glińska scenografia: Magda Maciejewska premiera: 2.04.1997 czas trwania: 75 min


ANNA KRAMARCZYK

Plama to najnowszy spektakl Wrocławskiego Teatru Lalek skierowany do przedszkolaków – współczesna baśń opowiadająca o Dobrej i Pięknej Królewnie, którą Zła i Wyniosła Czarownica przemienia w przebrzydłą, czarną plamę (ble!). Pomysłowa plama, próbując powrócić do swojej prawdziwej postaci, przemienia się między innymi w czarną limuzynę, stado ptaków, kameleona i… lody owocowe. Oglądając perypetie Plamy, wszystkie gwiazdy Wszechświata układają się w uśmiech i zadziornie mrugają do dzieci. Plama to spektakl oparty na kontrastach. Debiutująca reżyserka spotyka się w nim z doświadczoną aktorką. Minimalistyczna scenografia zderza się z bogactwem efektów multimedialnych. Twórcy korzystają z najnowocześniejszych środków teatru formy, czerpiąc jednocześnie z baśniowych motywów i tradycji bajek zen. „Anna Kramarczyk błyszczała na scenie wyraziście, niczym najjaśniejsza gwiazda z gwiazdozbioru multimediów. Nowoczesna forma spektaklu nie przyćmiła jej aktorstwa najwyższej próby. Kiedy się uśmiechała, uśmiech odciągał uwagę widzów od scenicznych błyskotek. Kiedy mówiła, słuchało się uważnie zabawnych opowieści. Świetny spektakl, na który warto wybrać się z dzieckiem i usłyszeć: Jeśli dokładnie wiecie, w co chcecie się zmienić, cały wszechświat będzie wam pomagał”. (Małgorzata Matuszewska)

PLAMA tekst i reżyseria: Martyna Majewska scenografia: Anna Haudek muzyka: Dawid Majewski projekcje: Jakub Lech premiera: 1.06.2014 czas trwania: 50 min Spektakl Wrocławskiego Teatru Lalek

fot. Karol Krukowsk

Aktorka od 1976 roku związana z Wrocławskim Teatrem Lalek. Do zespołu dołączyła zaraz po ukończeniu PWST im. L. Solskiego w Krakowie, Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu. Dyplom obroniła na Wydziale Lalkarskim, gdzie do dziś pracuje jako nauczyciel akademicki. W swej wieloletniej karierze aktorskiej do perfekcji opanowała zdolność budowania postaci charakterystycznych, refleksyjnych i pełnych ciepła. Swoje wszechstronne możliwości interpretacyjne wykorzystuje, tworząc zaskakujące propozycje artystyczne. Doskonale czuje się w jednej z najtrudniejszych form scenicznych, jaką jest monodram. We Wrocławskim Teatrze Lalek w 2006 roku przygotowała dwa takie spektakle: w roku 2003 Calineczkę (reż.: Wiesław Hejno), a w 2006 roku Słowika (reżyseria: Aleksander Maksymiak). Za role w obydwu spektaklach była wielokrotnie nagradzana, m.in. podczas WROSTJA.


BOGUSŁAW KIERC Poeta, aktor, reżyser, autor książek poetyckich, eseistycznych oraz dramatów i opracowań literackich; edytor dzieł Rafała Wojaczka, jego biograf (wydał książkę Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera), pedagog. Laureat festiwali teatrów jednego aktora. W 2004 roku za spektakl Zaskroniec otrzymał Grand Prix WROSTJA. W 2008 roku zachwycił publiczność swoją grą w opartym na poezji Adama Mickiewicza spektaklu Mój Trup za który na 42. WROSTJA otrzymał nagrodę Wojewody Dolnośląskiego. Spektakl był również prezentowany i nagradzany na festiwalach zagranicznych m.in. na Litwie, w Słowacji, Estonii, Ukrainie i Armenii. W 2013 roku Bogusław Kierc zrealizował całkowicie autorski spektakl Manatki oparty o własne utwory poetyckie, który został doceniony przez publiczność i nagrodzony Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Rok od premiery monodramu Manatki swoją premierę będzie miał kolejny autorski spektakl artysty pt. To wszystko. Po wielu moich monodramach, opartych na poezji Adama Mickiewicza, Juliana Przybosia i na mojej wreszcie, zastanawiałem się, co sprawiło, że właśnie poprzez te teksty próbowałem wyrazić sprawy dla mnie najważniejsze. Odpowiedź wydaje się oczywista, choć oczywistą nie jest. Bo nie tylko o bliskość, czy o upodobanie w poezji obu wielkich, ani o własność moich wierszy tu idzie. Rzecz w tym, że akurat te żywioły mowy, te przebiegi życia, czy – radykalniej mówiąc – te życia życia (bo mówienie jest dla mnie życiem życia) okazywały się najwierniejsze temu, co chciało się ze mnie wydobyć i powierzyć innym. Myślałem więc sobie, co by było, gdybym spróbował na przykład w najintymniejszym moim wyznaniu, jakim jest „Mój trup”, zastąpić wiersze Mickiewicza własnymi; co by to były za wiersze? Oczywiście w „Moim trupie” nie tylko o własne moje sprawy idzie, ale o moją lekturę poezji i losu Adama Mickiewicza. Podobnie, jak w przedstawieniach wziętych z czytania liryki Juliana Przybosia. Niemniej sama myśl, by sprawdzić, jak te mówienia zmawiają się w moim gadaniu, była dostatecznie kusząca, by na okoliczność wydania książeczki, w której Tomasz Miłkowski z czułą kompetencją zajmuje się moimi samogrami, ułożyć przedstawienie z fragmentów przedstawień wcześniejszych, ale tak, żeby nie były to cytaty, lecz całkowicie nowa wypowiedź teatralna. I jest nią – mam nadzieję – „To wszystko”. Rzecz o współczesnym pustelniku, dręczonym pokusami i porywanym przez zachwycenia, uświęcającym się i trywialnym. Ustawicznie zakochanym. Bogusław Kierc

TO WSZYSTKO spektakl autorski prapremiera: 21.10.2014, 48. WROSTJA premiera: 22.10.2014, Teatr Stary w Bolesławcu czas trwania: 45 min po spektaklu promocja 12. publikacji z serii „Czarna Książeczka z Hamletem” TOMASZ MIŁKOWSKI – ZAKOCHANY PIELGRZYM. SAMOGRY BOGUSŁAWA KIERCA Patronat: Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru


43. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora

19-20.10.2014

patronat: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prezydent Wrocławia Marszałek Województwa Dolnośląskiego organizatorzy: Towarzystwo Kultury Teatralnej Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu rada programowa: Elżbieta Czaplińska - Mrozek, Janusz Degler, Wiesław Geras, Aneta Głuch-Klucznik, Krzysztof Kuliński, Tomasz Miłkowski, Elwira Militowska, Lech Śliwonik, Jan Zdziarski rada artystyczna: Wiesław Geras, Elwira Militowska, Tomasz Miłkowski, Lech Śliwonik, Jan Zdziarski jury 43.OFTJA: Elżbieta Czaplińska - Mrozek, Janusz Degler, Bogusław Kierc, Dorota Stalińska, Lech Śliwonik

uczestnicy konkursu: JOANNA GONSCHOREK (Legnica) „ŚWIŃSTWO” autor monodramu: Marie Darrieussecq adaptacja: Janusz Chabior, przekład: Barbara Walicka reżyseria: Anita Poddębniak scenografia: Małgorzata Bulanda muzyka: Andrzej Janiga premiera: 27.11.2011; czas: 60 min ANNA KROTOSKA (Wrocław) „LINATENDU” autor monodramu: Fabrice Mlequiot, Anna Krotoska scenariusz: Aleksandra Kazazou i Anna Krotoska reżyseria: Aleksandra Kazazou premiera: 21.01.2014; czas: 50 min


AGNIESZKA MICHALSKA (Warszawa) „ŚLAD” wg debiutu literackiego Marty Dzido „Ślad po mamie” reżyseria: Maria Seweryn premiera: 1.02.2014; czas: 55 min MATEUSZ NOWAK (Lublin) „OD PRZODU I OD TYŁU” scenariusz: Stanisław Miedziewski i Mateusz Nowak scenariusz inspirowany rozprawą doktorską Karola Zbyszewskiego „Niemcewicz od przodu i tyłu” reżyseria: Stanisław Miedziewski kostium: Magdalena Franczak premiera: 27.03.2014; czas: 55 min AGNIESZKA PRZEPIÓRSKA (Warszawa) „TATO NIE WRACA” autor monodramu, scenariusz, reżyseria: Piotr Rowicki premiera: 09.09.2013; czas: 60 min ALDONA STRUZIK (Wrocław) DAISY - BŁĘKITNA TOŻSAMOŚĆ scenariusz: Z. Niedźwiecki Ravicz, Aldona Struzik reżyseria: Aldona Struzik scenografia: Aldona Struzik, Teresa Mak muzyka: Tomasz Struzik premiera: 11.10.2013; czas: 45 min JOANNA WAWRZYŃSKA (Zabrze) „RAJCULA WARZY” scenariusz i reżyseria: Alina Moś-Kerger premiera: 11.07.2014; czas: 40 min

59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

10. Turnieju Teatrów Jednego Aktora SAM NA SCENIE, Słupsk 2014 ELWIRA PĄCZEK „ROZMOWA IHORA Z BOGIEM” autor monodramu: Stanisław Srokowski reżyser: Ireneusz Ciecholewski scenariusz: Ireneusz Ciecholewski, Elwira Pączek scenografia i muzyka: Ireneusz Ciecholewski, Elwira Pączek   data premiery: 04.04.2014 czas trwania: 30 min


DZIEŃ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu 21.10.2014 09.30 ANNA KRAMARCZYK, „Plama” – multimedialny spektakl dla dzieci (Wrocławski Teatr Lalek, pl. Teatralny 5) 11.00 - sesja „Teatr Polskiego Radia”, Praca Aktora w Teatrze Polskiego Radia goście: Janusz Kukuła – dyrektor i główny reżyser Teatru Polskiego Radia red. Jacek Wakar – krytyk teatralny, Polskie Radio, - spektakl radiowy - Zbigniew Zapasiewicz „Koniec półświni” wg Helmuta Kajzara, reżyseria Zdzisław Nardelli, nagranie 1972, czas 40 minut 14.00 etiudy oraz spektakl studentów PWST Filia we Wrocławiu 18.00 MURAD JANIBEKYAN „Spowiedź” wg Michela De Ghelderode’a (Armenia) 19.00 promocja publikacji z serii Czarna Książeczka z Hamletem „Zakochany Pielgrzym Samogry Bogusława Kierca”, Tomasz Miłkowski BOGUSŁAW KIERC „To wszystko”- prapremiera spektaklu 21.00 Zakończenie WROSTJA Wszystkie wydarzenia WROSTJA (oprócz spektaklu Plama) odbywają się w Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59.

ETIUDY I SPEKTAKL STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE FILIA WE WROCŁAWIU ETIUDY WYDZIAŁU AKTORSKIEGO

Mariusz Bąkowski „UROCZYSTOŚĆ” Morgens Rukov i Thomas Vinterberg Magdalena Gorzelańczyk „PUŁAPKA” Tadeusz Różewicz Monika Kulczyk „WIĘZNIOWIE MIŁOŚCI” Jacek Hugo-Bader Katarzyna Janiszewska „SONATA JESIENNA” Ingmar Bergman/ JORDAN Anna Reynolds Opieka pedagogiczna: dr Grażyna Kruk- Schejbal Adam Turczyk „SOWA, CÓRKA PIEKARZA” Marek Hłasko Opieka pedagogiczna: dr Halina Śmiela- Jacobson Czas trwania: 60 min

ETIUDY WYDZIAŁU LALKARSKIEGO

Wiktoria Czubaszek „KOSMOS” Witold Gombrowicz Helena Hajkowicz „PAMIĘTNIK STEFANA CZARNIECKIEGO” Witold Gombrowicz Kornel Sadowski „ZBRODNIA Z PREMEDYTACJĄ” Witold Gombrowicz Mateusz Barta „DZIENNIKI” Witold Gombrowicz Opieka pedagogiczna: prof. Jolanta Góralczyk Czas trwania: ok. 60 min

SPEKTAKL

Ewa Rurarz „ZAĆMIENIE” na motywach: „OSKAR I PANI RÓŻA” Erick Emmanuel Schmitt oraz „ZŁODZIEJKA KSIĄŻEK” Markus Zusak opieka pedagogiczna: mgr Wojciech Brawer Czas trwania: 40 min

Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru, Ośrodek Kultury i Sztuki


Wrocław Meetings of One Actor Theaters (WROSTJA) – SCHEDULE 18th October 2014 (Saturday) – Algeria, Lithuania, Sloviakia, USA 4.00 pm Pavol Seriś Did You Enjoy Your Dish, Gentlemen? (Slovakia) 5.15 pm Steven Ochsner The Maxims of Panteley Karmanov by Ivan Vyrypaev (USA) 7.00 pm Janati Soliad Maya, own performance (Algeria) 8.15 pm Birutė Mar Words in the Sand based on Happy Days by Samuel Beckett (Lithuania)

43th POLISH FESTIVAL OF ONE ACTOR THEATERS

7 actors will perform in the judged competition

19th October 2014 (Sunday) 3.30 – 6.45 pm – competition performances Aldona Struzik Daisy – Blue Identity, Anna Krotoska Linatendu, Mateusz Nowak Back and Front 7.00 pm Elwira Pączek, Ihor’s Talk with God, Stanisław Srokowski *winner of the 59th Polish Recitation Contest, 10th One Actor Theater Tournament SAM NA SCENIE, Słupsk 2014 8.00 pm master’s show – Dorota Stalińska The Viper by Aleksey Tolstoy 20th October 2014 (Monday) 2.30 – 7.30 pm competition performances Joanna Wawrzyńska Rajcula’s Brewing, Agnieszka Michalska The Trace, Joanna Gonschorek Nasty Stuff, Agnieszka Przepiórska Dad’s Not Coming Back 8.00 pm master’s show – Joanna Szczepkowska The Naked Woman, own performance 9.00 pm echoes of the day - Jan Zdziarski 10.00 pm official announcement of the jury’s verdict and the 43rd OFTJA awards ceremony

21st October 2014 (Tuesday) – DAY OF THE LUDWIK SOLSKI ACADEMY FOR THE DRAMATIC ARTS IN CRACOW, WROCŁAW BRANCH 9.30 am Anna Kramarczyk, The Stain – performance at the Wrocław Puppet Theater 11.00 am - „Polish Radio Theater” session, work of an actor in Polish Radio Theater guests: Janusz Kukuła – manager and the main director of the Polish Radio Theater editor: Jacek Wakar, Polish Radio - radio performance - Zbigniew Zapasiewicz The End of Halfpig by Helmut Kajzar, directed by Zdzisław Nardelli, recorded in 1972, duration: 40 minutes 2.00 pm Academy for the Dramatic Arts’ students’ etudes Wrocław Branch 6.00 pm Murad Janibekyan The Confession based on Escurial by Michel De Ghelderode (Armenia) 7.00 pm advertising of the Black Book with Hamlet series publication A Pilgrim in Love. Bogusław Kierc’s Soloacts by Tomasz Miłkowski Bogusław Kierc That’s All, own performance – grand premiere 9.00 pm WROSTJA’s ending All WROSTJA events (except The Stain) take place at the theater of the Ludwik Solski Academy For The Dramatic Arts in Cracow, Wrocław Branch in 59 Braniborska Street. Entrance to all events (except The Stain) is free! Number of places limited. Booking is necessary. You can book seats (from 7th October to 17th October) via phone: 71 34 222 91 (Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS – Lower Silesia Cultural Information Center, 24 Rynek-Ratusz). Organizers: Center of Culture and Art in Wrocław – Lower Silesia Self-government Institution of Culture Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts in Cracow, Wrocław branch Wrocław Society of Friends of Theater coorganizers: Society of Theatrical Culture patronage: Minister of Culture and National Heritage, Marshall of Lower Silesia, President of Wrocław, ITI – UNESCO International Theatre Institute directors: Piotr Borkowski (WROSTJA director), Wiesław Geras (WROSTJA artistic director) project manager: Karolina Michalska-Cecot 43th OFTJA JURY: Elżbieta Czaplińska-Mrozek, Janusz Degler, Bogusław Kierc, Dorota Stalińska, Lech Śliwonik Project has been partially funded by the Ministry of Cultural and National Heritage, the Self-government of Lower Silesia, and the city of Wrocław.


ACTORS TAKING PART in 48th Wrocław Meetings of One Actor Theaters BIRUTĖ MAR (Lithuania) WORDS IN THE SAND based on „Happy Days” by Samuel Beckett

director: Birutė Mar, set designer: Jolanta Rimkute, music: Antanas Kucinskas artistic advisor: Rimas Tuminas, premiere: 1998 Lithuanian actress, director, writer. In the years 1988-1993 she studied in Russia, at the St. Petersburg Institute of Theater, Music and Cinema, where she received education in two faculties: theater and cinema acting, and theater direction. She has also learnt the art of traditional Japanese theater as well as song and dance in Tokyo. Since 1994 she has worked as an actress of the Lithuanian National Drama Theater. Birutė Mar’s solo performances have brought her worldwide recognition. Mar has received many international awards and is considered one of the most interesting artists in the field of one actor theaters in Europe. In the United Arab Emirates in 2014 she received the first ever Valery Khazanov award for the best actresses dealing in one actor theaters. We had an opportunity to meet her at WROSTJA in 2000, then she visited our country several times: she performed in Wrocław, Warsaw, Legnica, and Toruń, winning numerous awards. Liucija Armonaitė’s Birutė Mar. Unmasked was published in 2011 as a part of the Black book with Hamlet series. The protagonist of Words in the Sand, Winnie, is a lonely woman, who spends her time in a sandy wilderness. She cannot move, her legs seem rooted deep into the ground. She has only two remnants of her past life: a big umbrella and an old bag. No human beings come close. Therefore she speaks to herself, her speech being the proof of her existence. Sometimes she grows quiet and looks at the audience as if surprised that someone is still looking at her. Time, in which she submerges as if in the sand, does not pass, although she has passed. Her words are just traces in the sand, sounds that have no resonance in this desolation. Winnie’s existence disperses into a dream and drowns in the sea of desert sand. In an eternal hourglass.

JANATI SOUAD (Algeria) MAYA

Writer, director, and set designer: Boussahela Houari Hichem, premiere: July 12th 2012 production: Mosaique Theatre Group Born in Algeria. She got to a university in 2003, and it was during her studies, in 2007, that she joined the Sidi Bel Abbes theater. Since then she has received awards for the best actress at international festivals. Maya is a universal story, reaching over the borders of countries and cultures. A story of adventures from Algeria to Andalusia, in the countries of gypsies and artist, in the streets of artistic bohemia and lovely Barcelona. It is a story of a girl who sets out on an adventure of a lifetime. A tale of love, of flamenco music and dance – full of passion and sincerity. The character of the protagonist is an embodiment of all the things that Maya experienced on her way. And what Maya is looking for is first of all herself, in the maze of otherness that she encounters. It is a story of disappointment that is unbreakably bound with the desire to change the surrounding reality, a difficult task at best. It is a reality where there is much imprisonment, where there is no room for the weak, often stranded in the labyrinth of never-ending misery. Still Maya is able to find her own place in the world of gypsy music and flamenco dancing; she becomes a stranger to the reality that imposes limitations and distorts dreams. It is a story full of joy and emotion that Maya becomes a symbol of.

PAVOL SERIŠ (Slovakia) DID YOU ENJOY YOUR DISH, GENTLEMEN?

writer: Pavol Seriš, director: Arnošt Goldflam, set design: Romana Skalická premiere: November 19th 2011 Pavol Seriš is a young Slovakian comedian and a graduate of Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, in the Czech Republic, where he studied physical theater. He is a Ph.D. candidate now and writes plays about Slovakia and the Czech Republic.


Did You Enjoy Your Dish, Gentlemen? is a physical comedy by Pavol Seriš. It is a one actor theater in a weird world of restaurants and waiters. The actor plays over twenty different characters while employing a minimum number of props and relying on the active imagination of the spectator. The comedy is a mixture of theater, pantomime, dance and the absurd. It makes use of varied kinds of the comic: verbal, situational, character- and movement-based. www.pavolseris.com

STEPHEN OCHSNER (USA) Ivan Vyrypaev

THE MAXIMS OF PANTELEY KARMANOV

director: Zara Antonyan, premiere: December 24th 2012 A play in Russian, Polish, and English. A performance prepared at the Meyerhold Theatre Centre. Stephen Ochsner comes from the artistic community of Colorado Springs, where he studied at the Conservatory and was an intern at the MAT (former Manitou Art Theatre). Once he had received his Bachelor’s degree in acting at the Oklahoma City University, Stephen spent some time working at the Steppenwolf Theatre Company and with Remy Bumppo in Chicago. It was then that his crazy dream about working in Moscow began to get realized. For the last three years, Stephen has worked at different theaters in the Russian capital (Moscow Art Theatre, Meyerhold Theatre Center, and the School of Dramatic Art), mastering the form and mode of theatrical expression. Thanks to a cooperation with an Armenian director Zara Antonyan, Stephen is touring Eastern Europe with a play based on Ivan Vyrypaev’s The Maxims of Panteley Karmanov. The Maxims of Panteley Karmanov is one of the few works by famous Russian playwright Ivan Vyrypaev that was written in prose; what is more, written by a playwright, who even in this genre remains faithful to himself, retaining his unmistakable style. In the first sentence Vyrypaev writes: “Incredible! A man is born and the first thing he gets is a mark on his wrist. When he dies, he gets a mark on the big toe of his right foot. This is the way of human life. It is a distance between the one mark and the other.”

MURAD JANIBEKYAN (Armenia) CONFESSION

based on Escurial by Michel De Ghelderode writer and director: Murad Jankibekyan, set design: Mary Sarkisyan premiere: March 18th 2012 Murad Jankibekyan comes from a family of actors and is a graduate of the Yerevan Academy of Fine Arts and the Theater Institute (1979). He is an honored artist of the Republic of Armenia, an actor of the middle generation, a collaborator of the Yerevan National Theater, known from films and popular drama series. He played – among others – a small role (Aram Polakian) in Deja vu, a film by Juliusz Machulski. He is a well-known film and television actor (the most recent film role: Out of Place, 2012). He is a remarkable, versatile actor, very skilled in such aspects as voice, movement, rhythm, mimics, dance – a complete actor. In one actor theater he has produced e.g. Hamlet (dir. Yevgenia Podpomogova). Confession is a play about one of the most bloody rulers in European history, Philip the Second. It takes place on the last day of his life. However, it does not consist of historical allusions or deliberations on the nature of power. It is more of a fight, a duel between a man and a youth, a straggle with sensual images, phantoms of the past that reveal themselves as clowns or shadows. These visions bring him pain and prevent the king’s soul from growing peaceful. Confession is “a tragedy of a man who lives and dies in the night he himself has brought about. The mourning-like silence and unachievable penance are hidden underneath the lyrical subtleties of the role” – that is how the artist himself sees it. But there is more than that on the stage. The actor creates a gloomy, demonic atmosphere. The performance lasts only 35 minutes, but the time is intensely, fully dedicated to the artist, who indisputably rules over the public. It is one of the few brilliant shows that one may admire without knowing a single word from the performer’s mother tongue. That happens only to the truly great. The actor does not forget about leaving the stage in an effective way. When the applaud grows quiet he is still acting, dragging the throne with his coat and the crown, an unnecessary prop that must make room for the next artist (Tomasz Miłkowski).


DOROTA STALIŃSKA (Poland) THE VIPER based on short story by Aleksey Tolstoy

writer, director, costumes: Dorota Stalińska premiere: 1978 Theater and film actress, winner of numerous prestigious awards. She is the winner of the One Actor Theatre Festivals in Wrocław and Toruń, where in 1977, 1978 and 1979 she received awards for her solo performances. In The Viper, which she has performed more than 4000 times, the actress tells the story of a young girl entangled in a series of events revolving around the Russian revolution in the first half of the 20th century. “The Viper – three and a half thousand performances of the same loneliness. Three and a half thousand repeats of a confession from a life that was not fully miserable, for somewhere at the bottom there was always hope. More than twenty years of enacting a story about a woman, whose dreams do not stand a chance against the pressing indifference of the world. Yes, over twenty years of talking about eternal quality, about waiting for the warmth, then seven years of pause – and the same again today. Perhaps during these seven years when Stalińska gave up The Viper this old story was still there inside her, just as intense as during those years of continuous playing? Perhaps really great acting is about such profound continuity…? Paweł Głowacki, Dziennik Polski, July 29th 2006 “Stalińska is an ultimate record holder as she has been acting in The Viper by Aleksey Tolstoy for over 30 years – by 2006 she had performed in it more than three and a half thousand times, and then she stopped counting, yet every year means a few dozen shows more. Should one ever try and prepare top ten charts of one actor theaters, The Viper would definitely land on number one. What is important, the passing years have not made the performance fall apart, but – to the contrary – they have made it even stronger and more effective.” Tomasz Miłkowski, Przegląd, April 28th 2010

JOANNA SZCZEPKOWSKA (Poland) THE NAKED WOMAN

director: Agnieszka Glińska, set design: Magda Maciejewska, premiere: April 2nd 1997 Theater, film and TV actress, writer and columnist, a pedagogue. She had her debut during her studies in the TV theater show titled Three Sisters. In her own performance The Naked Woman, she brings to life two utterly different female characters, two different life philosophies and attitudes toward art. The expansive Naked Woman and the mysterious Woman with a Parasol have their own ways of seducing the spectator and both try to persuade the audience to accept their personal views on art, success, and life. What aims should the theater set for itself: to deeply analyze the world and to take apart the human soul? To move and educate the audience? Or perhaps is it better to satisfy their needs and flatter their taste? How should one act in order to reach the spectators of today: with subtle gestures, precise thoughts, exquisite sensitivity? Or maybe it is more important to draw attention at all cost and by all means available? Who should go on stage? Who should stay in the dressing room? Joanna Szczepkowska will offer untypical answers for these and other questions. And yet, her excellent solo performance, which has been successful on stages all over Poland for more than ten years, gives no easy solution – every spectator will need to answer a few questions on their own.

ANNA KRAMARCZYK (Poland) THE STAIN

director: Martyna Majewska, set design: Anna Haudek, music: Dawid Majewski, projections: Jakub Lech premiere: June 1st 2014 Performance of the Wrocław Puppet Theater The actress has collaborated with the Wrocław Puppet Theater since 1976. She uses her versatile interpretative skills to create surprising artistic projects. She feels exceptionally comfortable in solo performances. She prepared the shows The Nightingale (2006) and Thumbelina (2009) at the Wrocław Puppet Theater.


The Stain is the newest Wrocław Puppet Theater performance for pre-school children. It is a contemporary fairy tale about a Good and Beautiful Princess that a Bad, Arrogant Witch turns into an ugly black stain (yuck!). While trying to get into its original form, the resourceful stain transforms into a black limousine, a flock of birds, a chameleon, and… fruit ice cream. While observing the adventures of the stain, all stars of the universe form a smile and wink at children. The producers use all the modern theatrical forms, at the very same time making use of fairy tale themes and the tradition of Zen fables. „Anna Kramarczyk shone on the stage, just like the brightest star in the galaxy of multimedia. The innovative form of the performance did not cast a shadow over her top-class acting. When she smiled, the smile drew the attention of the spectators from the shining props. When she spoke, you listened carefully to her funny stories. An excellent show – one that is worth going to with a child – where you can hear: If you know exactly what you want to turn into, the entire universe will help you on the way.” (Małgorzata Matuszewska)

BOGUSŁAW KIERC THAT’S ALL

Writer and director: Bogusław Kierc premiere: October 21st 2014, at 48th WROSTJA Poet, actor, director, author of poetic books and collections of essays, playwright, literary critic, pedagogue. Winner of one actor theater festivals, won the Grand Prix at WROSTJA. In 2008 he enchanted the audience with his acting in My Corpse, a performance based on poetry by Adam Mickiewicz, which won him the award of the Lower Silesian Voivode at the 42nd WROSTJA festival. The performance was also presented and awarded at festivals abroad, e.g. in Lithuania, Slovakia, Estonia, Ukraine, and Armenia. In 2013 Bogusław Kierc staged Belongings, a play based on his own poetry. His next performance is titled That’s All. After a handful of my solo performances, based on poetry by Adam Mickiewicz, Julian Przyboś or my own, I began to wonder what made me try to express things most dear to me by these and not some other texts. The answer seems obvious, although actually it is far from obvious. What matters is not the closeness, or the preference for the poetry of those two great poets, or the use of my own poetry. These elements of speech, these passages of life or – more radically speaking – these lives of a life (because speaking is for me a life of a life) proved the most faithful to what wanted to escape me and reach others. I was wondering: what would happen if, for example, in my most intimate confession – My Corpse – I would replace Mickiewicz’s poetry with my own... what poetry would that be? Obviously, My Corpse is not only about my personal matters, but also about my reading of poetry and the life of Adam Mickiewicz. It was similar in the performances based on the works of Julian Przyboś. Nevertheless, the idea to check how these ways of speaking change when leaving my lips was tempting enough. That is why on the occasion of this publication – in which Tomasz Miłkowski with endearing competence deals with my solo acts – I decided to make a performance out of pieces of early shows, but in a way that makes them not simple quotes, but a uniquely new theatrical expression. That is what – I hope – That’s all will turn out to be. It is a play about a contemporary hermit, teased by temptations and driven by delights, sanctified and trivial, constantly in love (Bogusław Kierc).

Wrocław 2014

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – wydawnictwo WROSTJA W marcu 2014 roku Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru wydało publikację poświęconą Wrocławskim Spotkaniom Teatrów Jednego Aktora. Na 66 stronach zamieściliśmy „kilka zdań” o naszej całorocznej działalności, podsumowanie 47. WROSTJA, w tym wywiady (m.in. z Andrzejem Sewerynem i Olgierdem Łukaszewiczem), wypowiedzi gości, relację z sesji „Moja praca nad monodramem” i kilka recenzji. Wydawnictwo można otrzymać podczas festiwalu lub pobrać jego wersję elektroniczną ze strony www.wrostja.pl


Tak było w 2013 18.10.2013 (piątek) - Premierowe Wrocławskie Monodramy

16.00 Bogusław Kierc „Manatki” spektakl autorski 17.30  Krystyna Krotoska „No właśnie co” wg Samuela Becketta 19.00  Anna Skubik „Takaja” wg Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk 20.30  pokaz mistrzowski : Olgierd Łukaszewicz „A kaz tyz ta Polska, a kaz ta?” wg Stanisława Wyspiańskiego

19.10.2014 (sobota) - 42. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora 13.30 do 18.00 – spektakle konkursowe           Teresa Kowalik „Set of structures”, Julia Wyszyńska „Medea”, Zacharjasz Muszyński „Listy do Skręcipitki”, Tomasz Pisarek „Love” 18.00 - blok spektakli towarzyszących Aleksandra Miska „Marzenie Nataszy” wg Jarosławy Pulinowicz (laureatka XIV FeTA – Festiwalu ewentualnych Talentów Aktorskich, Wrocław 2013) Małgorzata Dwulit „Malowane” wg „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” Swietłany Aleksijewicz Kamila Winkler „Tam”, wg „Fuck you, Eu.Ro.Pa!” Nicolety Esinencu (laureatki OKR 9. Turnieju Teatrów Jednego Aktora SAM NA SCENIE, Słupsk 2013)  20.00  pokaz mistrzowski: Andrzej Seweryn „Wokół Szekspira”

20.10. (niedziela) – 42. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora 13.30 do 19.00 – spektakle konkursowe Dominika Kojro „Jolie”, Amin Bensalem „Rum and vodka online”, Tomasz Błasiak „Sebastian X”, Jerzy Pal „Kolega Mela Gibsona”, Teresa Stępień – Nowicka „Elizabeth Watson - cichociemna” 20.00  Zdzisław Kuźniar „Ja, Feuerbach” wg Tankreda Dorsta 22.00  publiczne ogłoszenie decyzji jury i wręczenie nagród 42. OFTJA

21.10.2013 (poniedziałek) Dzień Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu 11.00  sesja „Moja praca nad monodramami”, moderator red. Tomasz Miłkowski, Uczestnicy: Ewelina Ciszewska, Anna Herman -Twardowska, Bogusław Kierc, Anna Kramarczyk, Krystyna Krotoska, Agata  Kucińska, Zdzisław Kuźniar, Piotr Kondrat, Anna Skubik 13.00  promocja publikacji z serii „Czarna Książeczka z Hamletem” Andrzej Żurowski „Scenariusze Szekspirowskie” oraz publikacji „Szekspiromania. Księga dedykowana  pamięci Andrzeja Żurowskiego” pod redakcją Anny Cetery    14.00   etiudy i spektakle studentów PWST. Filia we Wrocławiu 18.00 Piotr Kondrat „Shylock” wg Williama Szekspira, scenariusz Andrzej Żurowski 19.30  koncert Marjorie Hayes (USA) pt. „Finding home/ Odnaleziony dom” 21.00  zakończenie WROSTJA Wszystkie wydarzenia WROSTJA odbywały się w salach Teatru Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu przy ul Braniborskiej 59. 14. Prezentacja Monodramów na Dolnym Śląsku odbyła się w październiku i listopadzie 2013 roku. Łącznie zaprezentowano 19 spektakli w których wystąpiło 8 aktorów w 13 miastach Dolnego Śląska. Bolesławcu (19-21.10.) Dzierżoniowie (13.11.), Głogowie (19.10.), Górze (11.10.), Jaworze (18.10.), Jeleniej Górze, (16.10.), Legnicy (14.11.), Oleśnicy (16 i 22.10.), Oławie (17.10.), Świdnicy (21.10.), Wałbrzychu (26.11.), Wojcieszowie (12.10.), Zgorzelcu (27.11.).


WROSTJA 2013

ANDRZEJ SEWERYN

OLGIERD ŁUKASZEWICZ

ZDZISŁAW KUŹNIAR

ANNA SKUBIK

KRYSTYNA KROTOSKA

BOGUSŁAW KIERC

PIOTR KONDRAT

MARJORIE HAYES


OFTJA 2013

Jury 42. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora JANUSZ DEGLER, BOGUSŁAW KIERC, ELŻBIETA CZAPLIŃSKA-MROZEK (przewodnicząca) KRZYSZTOF KULIŃSKI, TOMASZ MIŁKOWSKI

JULIA WYSZYŃSKA

TOMASZ BŁASIAK

AMIN BENSALEM

TERESA KOWALIK


NAGRODY 2013

42. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA WE WROCŁAWIU W dniach 19-20 października 2012 r. jury obejrzało 9 spektakli zakwalifikowanych przez Radę 42.OFTJA do finałowego przeglądu. Każdy juror miał do dyspozycji kwotę 2000 zł, którą mógł przyznać jako nagrodę spektaklowi uznanemu przez siebie za najlepszy, publicznie uzasadniając swą decyzję. Jurorzy w następujący sposób rozdali swoje nagrody: - Elżbieta Czaplińska-Mrozek - dla spektaklu „Rum and vodka online” w wykonaniu Amina Bensalema - Janusz Degler – dla spektaklu „Medea” w wykonaniu Juli Wyszyńskiej - Bogusław Kierc – dla spektaklu „Medea” w wykonaniu Juli Wyszyńskiej - Krzysztof Kuliński – dla spektaklu dla spektaklu „Medea” w wykonaniu Juli Wyszyńskiej - Tomasz Miłkowski – dla spektaklu dla spektaklu „Sebastian X” w wykonaniu Tomasza Błasiaka GRAND PRIX 43.OFTJA dla spektaklu dla spektaklu „Medea” w wykonaniu Juli Wyszyńskiej W wyniku dyskusji jurorzy przyznali następujące nagrody zgłoszone organizatorom OFTJA: „Szczebel do kariery”, za szczególnie wartościowy debiut młodego aktora - Teresa Kowalik. Nagroda ufundowana przez Wrocławski Towarzystwo Przyjaciół Teatru.” Nagrodę Lidii Geringer de Odenberg – Posła Parlamentu Europejskiego - wyjazd do Brukseli - Igor Fijałkowski za spektakl „Ptaszma. Historia Chłopca” prezentowany w ramach Dnia PWST. Dyrektor Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora zaprosił spektakl „Elizabeth Watson - Cichociemna” w wykonaniu Teresy Stępień-Nowickiej na 28. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora w 2014roku. Dyrektor Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Helu zaprosił spektakl „Kolega Mela Gibsona” w wykonaniu Jerzego Pala na 8. Spotkania Teatrów Jednego Aktora w Helu w 2014.

47. WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA WROCŁAW 18-21.10.2013 - Nagroda Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury – Bogusław Kierc, Anna Skubik - Nagroda Prezydenta Wrocławia – Olgierd Łukaszewicz, Krystyna Krotoska, Zdzisław Kuźniar - Nagroda Rady Miasta – Andrzej Seweryn na za spektakl „Wokół Szekspira” - Nagroda Grand Prix Geras – Olgierd Łukaszewicz za spektakl „A kaz tyz ta Polska, a kaz ta?” – Andrzej Seweryn” za spektakl „Wokół Szekspira” - Nagroda Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru – Piotr Kondrat za spektakl „Shylock”

PRASA / INTERNET – 47. WROSTJA / 42. OFTJA 2013 (wybór) 1. 18 października ruszają Wrocławskie Spotkania Jednego Aktora, „Gazeta Wrocławska” 1.10.2013 2. Jeśli grać, to indywidualnie, „Tygodnik Przegląd” (46/2013) 3. Zwyżka formy WROSTJA, „Miesięcznik ODRA” (nr 12/2013) 4. Próby, poszukiwania, spełnienia, „Kwartalnik SCENA” (nr 4, 2013 zima, str. 14-16) 5. Od Komendanta Narodowej Sceny do Kolegi Mela Gibsona, 29.10.2013, www.pik.pl 6. Samotność nie zna wieku, czyli kobieta w trzech odsłonach (Taka ja), 30.10.2013 Internetowy Magazyn „Teatralia” numer 73/2013 7. Babskie sprawy, 30.10.2013, Internetowy Magazyn „Teatralia” numer 73/2013 8. Stańczyk XXI wieku (A kaz tyz ta polska, a kaz ta?), 30.10.2013, Internetowy Magazyn „Teatralia” numer 73/2013 9. Najstarszy i chyba czas mu umierać, 20.11.2013, teatralny.pl


PREZENTACJA MONODRAMÓW na DOLNYM ŚLĄSKU organizowana w ramach Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora odbywa się w placówkach i ośrodkach kultury od 2000 roku. Monodramy prezentowane są w kilkunastu miastach regionu m.in.: Boguszów Gorce, Bolesławiec, Chojnów, Duszniki-Zdrój, Głogów, Góra, Jawor, Jelenia Góra, Kłodzko, Kudowa Zdrój, Legnica, Oława, Polkowice, Strzelin, Świdnica, Szczawno-Zdrój, Wałbrzych, Wojcieszów, Zgorzelec, Ziębice, Złotoryja.

Program 15. Prezentacji Monodramów na Dolnym Śląsku BOLESŁAWIEC: 19-21.10.2014 Teatr Stary 20.10.2014 Birutė Mar „Słowa na piasku”, wg „Szczęśliwych dni” Samuela Becketta (Litwa) 21.10.2014 Janati Soliad, „Maya” (Algieria) 22.10.2014 Bogusław Kierc „To wszystko” - premiera Po spektaklu promocja 12 publikacji z serii Czarna książeczka z Hamletem „Zakochany pielgrzym. Samogry Bogusława Kierca”, Tomasz Miłkowski

WAŁBRZYCH: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu 19.10.2014 Birutė Mar „Słowa na piasku”, wg „Szczęśliwych dni” Samuela Becketta (Litwa) Janati Soliad, „Maya” (Algieria) 26.11.2014 Agnieszka Przepiórska „Tato nie wraca”, Piotr Rowicki OŁAWA: Centrum Sztuki w Oławie 18.10.2014 Jagoda Rall „Kalina”wg piosenek Jeremiego Przybory z „Kabaretu Starszych Panów” oraz fragmentów filmów z udziałem Kaliny Jędrusik OLEŚNICA: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy 19.10.2014 Jagoda Rall „Kalina” wg piosenek Jeremiego Przybory z „Kabaretu Starszych Panów” oraz fragmentów filmów z udziałem Kaliny Jędrusik 21.10.2014 Piotr Kondrat „Shylock” wg „Kupca weneckiego” Williama Szekspira JAWOR: Jaworski Ośrodek Kultury (Teatr Miejski) 22.10.204 Piotr Kondrat „Shylock” wg „Kupca weneckiego” Williama Szekspira

Bilety na poszczególne spektakle 15. Prezentacji Monodramów na Dolnym Śląsku można nabyć w powyższych teatrach i ośrodkach.

Opracowanie i redakcja programu: Wiesław Geras, Karolina Michalska-Cecot Korekta: Iza Jóźwik Foto: Maciej Szwed i Archiwum Opracowanie graficzne: Agencja LE, tel. 601 750 189


Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora – PROGRAM 18.10.2014 (sobota) – Algieria, Litwa, Słowacja, USA

16.00 Pavol Seriś „Smakowała wam, Panowie?” (Słowacja) 17.15 Steven Ochsner „Sentencje Panteleja Karmanova” wg Iwana Wyrypajewa (USA) 19.00 Janati Souad „Maya” spektakl autorski (Algieria) 20.15 Birutė Mar „Słowa na piasku” wg „Szczęśliwych dni” Samuela Becketta (Litwa)

43. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW JEDNEGO AKTORA 19.10. (niedziela) 15.30 – 18.45 – spektakle konkursowe

Aldona Struzik „Daisy - błękitna tożsamość”, Anna Krotoska „Linatendu”, Mateusz Nowak „Od przodu i od tyłu” 19.00 Elwira Pączek, „Rozmowa Ihora z Bogiem”, Stanisław Srokowski *laureatka 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 10. Turnieju Teatrów Jednego Aktora SAM NA SCENIE, Słupsk 2014 20.00 pokaz mistrzowski – Dorota Stalińska „Żmija” wg Aleksy Tołstoja

20.10. (poniedziałek) 14.30 – 19.30 spektakle konkursowe

Joanna Wawrzyńska „Rajcula Warzy”, Agnieszka Michalska „Ślad”, Joanna Gonschorek „Świństwo”, Agnieszka Przepiórska „Tato nie wraca” 20.00 pokaz mistrzowski – Joanna Szczepkowska „Goła baba”, spektakl autorski 21.00 echa dnia - prowadzi Jan Zdziarski 22.00 publiczne ogłoszenie decyzji jury i wręczenie nagród 43. OFTJA

21.10.2014 (wtorek) - DZIEŃ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ im Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

09.30 Anna Kramarczyk, „Plama” – multimedialny spektakl dla dzieci (Wrocławski Teatr Lalek, pl. Teatralny 5) 11.00 - sesja „Teatr Polskiego Radia”, Praca aktora w Teatrze Polskiego Radia goście: Janusz Kukuła – dyrektor i główny reżyser Teatru Polskiego Radia red. Jacek Wakar – krytyk teatralny, Polskiego Radio – spektakl radiowy – Zbigniew Zapasiewicz „Koniec półświni” wg Helmuta Kajzara, reżyseria Zdzisław Nardelli, nagranie 1972, czas 40 minut 14.00 etiudy studentów PWST Filia we Wrocławiu 18.00 Murad Janibekyan „Spowiedź” wg Michela De Ghelderode’a (Armenia) 19.00 promocja publikacji z serii Czarna Książeczka z Hamletem „Zakochany Pielgrzym Samogry Bogusława Kierca”, Tomasz Miłkowski Bogusław Kierc „To wszystko”, spektakl autorski - prapremiera spektaklu 21.00 Zakończenie WROSTJA Wszystkie wydarzenia WROSTJA (oprócz spektaklu „Plama”) odbywają się w Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej 59. Wstęp na wszystkie wydarzenia Spotkań (oprócz spektaklu Plama) jest wolny! Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje rezerwacja. Rezerwacja miejsc na spektakle (do 17.10.) pod numerem: 71 34 222 91 (Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS, Rynek-Ratusz 24). Organizatorzy Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru Biuro WROSTJA: Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel/fax: 48 071 344 10 46, 607 71 72 25

www.okis.pl

www.wrostja.pl

www.pwst.wroc.pl

PROGRAM WROSTJA 2014  

Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora 18-21.10.2014 Sylwetki aktorów, harmonogrm spektakli itd

PROGRAM WROSTJA 2014  

Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora 18-21.10.2014 Sylwetki aktorów, harmonogrm spektakli itd

Advertisement