Page 1

Wrocław – 18-21 października 2013 Dolny Śląsk – październik-listopad 2013


Biuro organizacyjne Spotkań: Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru (Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24) tel. +48 71 344 10 46 (WTPT) +48 71 37 00 12 (OKiS) tel. do dyrektora artystycznego Spotkań red. Wiesława Gerasa +48 607 71 72 25 Spektakle, sesja, spotkania i dyskusje odbywają się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59, która jest również Klubem Festiwalowym Spotkań. Gospodarzami Spotkań są studenci PWST. W projektach druków Spotkań wykorzystano znak graficzny Eugeniusza Geta-Stankiewicza. Dokumentację fotograficzną przygotowuje red. Maciej Szwed.

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA TEATRÓW JEDNEGO AKTORA przygotowano i zrealizowano ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz życzliwych WROSTJA sponsorów.

www.umwd.dolnyslask.pl www.wroclaw.pl Organizatorzy: www.okis.pl, www.wrostja.pl, www.pwst.wroc.pl SPONSORZY:

PATRONI MEDIALNI:


OŚRODEK KULTURY I SZTUKI we WROCŁAWIU WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TEATRU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE FILIA we WROCŁAWIU

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

42. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora 14. Prezentacja Monodramów na Dolnym Śląsku Wrocław – 18-21.10.2013 | Dolny Śląsk – październik-listopad 2013 patronat MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – Bogdan Zdrojewski MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – Rafał Jurkowlaniec PREZYDENT WROCŁAWIA – Rafał Dutkiewicz MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT TEATRALNY ITI UNESCO

Rada Programowa WROSTJA 2013 Elżbieta Czaplińska-Mrozek, Janusz Degler, Wiesław Geras, Krzysztof Kuliński, Tomasz Miłkowski, Elwira Militowska, Lech Śliwonik, Jan Zdziarski dyrektor WROSTJA: Piotr Borkowski dyrektor artystyczny WROSTJA: Wiesław Geras kierownik realizacji: Karolina Michalska-Cecot


WROCŁAWSKIE MONODRAMY Tegoroczne Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora będą przebiegały pod hasłem wrocławskie monodramy. Zobaczymy 4 premierowe spektakle znanych i cenionych aktorów: Krystyny Krotoskiej, Anny Skubik, Bogusława Kierca i Zdzisława Kuźniara. Odbędą się dwa pokazy mistrzowskie z udziałem wybitnych aktorów Teatru Polskiego w Warszawie – ANDRZEJA SEWERYNA i OLGIERDA ŁUKASZEWICZA. W 42. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora wystąpi 9 aktorów. Do udziału w konkursie zgłosiło się 25 aktorów z całego kraju, Komisja Artystyczna OFTJA ostatecznie zakwalifikowała 10 spektakli. Aktorzy będą „walczyć” o nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodka Kultury i Sztuki, WTPT „Szczebel do Kariery” i o wyjazd do Parlamentu Europejskiego do Brukseli. Podczas OFTJA odbędą się też prezentacje laureatów Festiwali: 9. SAM na SCENIE ze Słupska oraz wrocławskiej 14. FeTY – Festiwalu ewentualnych Talentów Aktorskich. Przygotowaliśmy promocję 11. publikacji z serii CZARNA KSIĄŻECZKA z HAMLETEM, ANDRZEJ ŻUROWSKI – SCENARIUSZE SZEKSPIROWSKIE. Jest to ofiarowana nam ostatnia książka naszego przyjaciela prof. Andrzeja Żurowskiego. O Andrzeju Żurowskim mówić będzie Tomasz Miłkowski, prezes AICT - sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Teatralnej. Prezentowana też zostanie publikacja „SZEKSPIROMANIA. Księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego”. PIOTR KONDRAT wystąpi w spektaklu SHYLOCK wg Kupca weneckiego, którego scenariusz dla Piotra Kondrata napisał Andrzej Żurowski. Spektakl ten z wielkim powodzeniem spotkał się na Festiwalach Szekspirowskich w Gdańsku i Armenii. Tradycyjnie będzie też DZIEŃ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ w Krakowie Filii we Wrocławiu, zobaczymy etiudy studentów Wydziału Aktorskiego i Wydziału Lalkarskiego, odbędzie się sesja z udziałem wrocławskich aktorów uprawiających teatr jednoosobowy. Według naszych obliczeń we Wrocławiu powstało do tej ponad 70 monodramów. W Rosji w Wołgogradzie ukazała się, przez nas przygotowana książeczka w języku rosyjskim i polskim poświęcona wybitnej aktorce ZINAJDZIE GUROWEJ „101 ROLA ARTYSTKI” Aleksandra Priaznikowa. W przygotowaniu są dalsze pozycje poświęcone wybitnym aktorom zawiązanym z teatrem jednego aktora. Odbyły się promocje naszych książeczek w Słupsku, Gdańsku, Sztumie, w Helu, a w listopadzie czekają nas w Toruniu i Warszawie. Byliśmy na Festiwalach w Słupsku, Olsztynie, Helu, w województwie pomorskim w ramach Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego – Regionalia (Pruszcz Gdański, Tczew, Wejherowo), w Warszawie na 11. Ogólnopolskim Przeglądzie Monodramu Współczesnego. Od roku współpracujemy z TEATREM w OKNIE w Gdańsku. Poparliśmy nową inicjatywę: Pierwsze Koszalińskie Dni Monodramu - Debiuty w Domu Kata pod nazwą „STRZAŁA PÓŁNOCY”. Tegoroczne WROSTJA są skromniejsze ze względu na brak środków. Również w tym roku w 13 miastach Dolnego Śląska odbędzie się 14. Prezentacja Monodramów. Natomiast w Toruniu w listopadzie odbędzie się 28. Festiwal Festiwali Teatrów Jednego Aktora. A w Warszawie w Instytucie Słowackim pod patronatem ambasadora Słowacji odbędzie się prezentacja spektakli Milki Zimkovej i Katarzyny Flader. W przygotowaniu są kolejne Spotkania Teatrów Jednego Aktora w Warszawie. Byliśmy za granicą w ARMENII. W ramach 11. Festiwalu ARMMONO odbyły się DNI POLSKIE, podczas których pokazaliśmy 5 spektakli z udziałem Anny Skubik, Bogusława Kierca, Krzysztofa Grabowskiego i Mateusza Olszewskiego, odbyliśmy spotkanie w Wyższej Szkole Teatralnej. W Czechach na Festiwalu w CHEB, prezentowaliśmy spektakl Mateusza Olszewskiego, a w KIJOWIE na 10. Festiwalu MARIA pokazaliśmy 2 monodramy Anny Skubik i Agnieszki Przepiórskiej. Z okazji jubileuszu Larysy Kadyrowej dyrektorzy WROSTJA Piotr Borkowski i Wiesław Geras przekazali artystce specjalny upominek obraz. Głównymi organizatorami WROSTJA są od lat Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu. Podziękowania przekazuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędowi Marszałkowskiemu, Prezydentowi Wrocławia, Ośrodkowi Kultury i Sztuki, krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i jej Filii we Wrocławiu, prezydentom, burmistrzom oraz dyrektorom teatrów i ośrodków kultury na Dolnym Śląsku. Od lat jest przy nas Towarzystwo Kultury Teatralnej, Stowarzyszenie Krytyki Teatralnej oraz pisma teatralne SCENA i TEATR. Dziękuję też naszym życzliwym sponsorom oraz współpracującym ze mną przyjaciołom i wolontariuszom. To tyle, a za rok pożegnanie.... Wiesław Geras


Bliską zażyłość profesora Andrzeja Żurowskiego (1943-2013) z teatrem jednego aktora zawdzięczamy Szekspirowi. Kiedy na prośbę Wiesława Gerasa, profesor przygotowywał wystąpienie na sesję Szekspir w Teatrze Jednego Aktora (17.11.2007) towarzyszącą Wrocławskim Spotkaniom Teatrów Jednego Aktora, o jednoosobowych spektaklach szekspirowskich, rzecz rozrosła się niebywale. Powstała w ten sposób niewielka książka, którą Andrzej Żurowski podarował festiwalowi. Tak zrodził się pomysł serii wydawniczej „Czarna Książeczka z Hamletem”, a esej Sam na scenie z Szekspirem dał jej początek.

Andrzej Żurowski – ScenAriuSze SzekSpirowSkie

SCENARIUSZE SZEKSPIROWSKIE

Andrzej Żurowski ScenAriuSze SzekSpirowSkie

Andrzeja Żurowskiego Zachęcony mnogością monologów Szekspira, służących aktorom jako

materiał wirtuozerskiego popisu, sam zaczął komponować wyrafinowane Scenariusze szekspirowskie to ostatnia przygotowana scenariusze (nie książka tylko) dla jednego aktora, bywać na festiwalach, uczest- za niczyć w pracach jury, a nawet festiwale monodramów – jak w Armenii – artystycznie nadzorować. Plonem tej pasji stałaserii się ta książeczka, zbiór życia przez Andrzeja Żurowskiego, pomysłodawcy „Czarna scenariuszy szekspirowskich, które powstawały przez wiele lat, i hojnie podarowane Wrocławskiemu Towarzystwu Przyjaciól Teatru i zadedykoksiążeczka z Hamletem”, której początek dał pt. „Sam z wane przez autora jego guru,Jego Wiesławowi esej Gerasowi. Nie wiedzieliśmy, że to podarunek pożegnalny. Szekspirem na scenie”. Scenariusze, poprzedzone wstępem autoJako się rzekło, Drogi Wiesiu, z opracowaniem całej książki „Scenariusze szekspirowskie” uporałem się jeszcze w lipcu. ra, zawierają propozycje monodramów szekspirowskich, z powoBądź tak dobry, rzuć okiem na ten tomik i daj znać, czy tak to może według Ciebie być. Książkę dedykuję Tobie czyli za wieloletnią przyjaźń, współpracę i nieustanną dzeniem wykonywanych na scenie („Yoric, spowiedź błazna”, popularyzację szekspirowskich spektakli jednoosobowych. Ściskam Cię serdecznie, „Falstaff”, „Shylock” i czekającej na premierę „Lady”) oraz spektakli Andrzej Wrocław 2013 ansamblowych – „Sny Wiliama i Felixa” (wystawione w reżyserii11 Krzysztofa Gordona) i „Szekspiriady” zamówionej, ale już nie zrealizowanej, przez Gustawa Holoubka. Tomik uzupełniają noty o spektaklach teatru jednego aktora opartych na scenariuszach Andrzeja Żurowskiego i wspomnienia o ich autorze, niezawodnym doradcy WROSTJA, wybitnym znawcy Szekspira i wnikliwym krytyku teatralnym.

To nasze pożegnanie z hojnym przyjacielem, który obdarował nas owocami swego obcowania z ukochanym Szekspirem. Promocje książki odbyły się już podczas festiwali w Helu (Gdańsk), Sztumie i Słupsku, Warszawie (w Toruniu zaplanowana jest na listopad). W ramach tegorocznych WROSTJA promocja będzie miała miejsce w dniu 21 października w teatrze PWST. Po raz ostatni wystąpił publicznie (nie licząc jego zajęć ze studentami w Akademii Pomorskiej) podczas Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Teatralnej (AICT) w Warszawie (marzec 2012). Andrzej był honorowym wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia. Jako krytyk senior witał kolegów z całego świata tymi słowy: W ostatnim dwudziestoleciu teatr europejski – a w nim w znacznym stopniu teatr polski – odzwierciedlił wielki obrót świata po upadku berlińskiego muru, a co za tym idzie: przemiany mentalności i jej artystyczną ekspresję. W tym tygodniu w Warszawie będziemy wspólnie myśleć o teatrze dzisiejszym, który w lustrze sceny odbija kształty i sensy tego świata, który należy już przede wszystkim do najmłodszych z nas. Będziemy zastanawiać się nad siłami i środkami teatru poza teatrem. I słusznie – bo teatr istnieje wszak także poza teatrem. Teatr, czyli świat, cudownie trwały dzięki swej nieustannej zmienności. I niechaj tak nadal wszystko się zmienia. Tak wypadło, że słowa te stały się jego testamentem. 5 stycznia tego roku Andrzej Żurowski wyruszył w swoją ostatnią podróż. Podróż Andrzeja jeszcze nie dobiegła kresu. Świadczy o tym ten zbiór Jego scenariuszy szekspirowskich, świadczy księga tekstów dedykowanych Andrzejowi, które pod redakcja Anny Cetery przygotowały Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - miała się ukazać z okazji 70 rocznicy jego urodzin, los zdecydował inaczej. W dalekiej Armenii w kwietniu tego roku odbył się festiwal szekspirowski Jemu zadedykowany, podczas którego Piotr Kondrat przedstawił Shylocka wg scenariusza Andrzeja. Polska sekcja AICT zabiega o ustanowienie nagrody dla młodych krytyków teatralnych, która nosiłaby Jego mię. Pojawią się zapewne jeszcze inne projekty i publikacje, a dopóki jego książek nie pokryje kurz bibliotek, przecież będzie wśród nas, choć nadal trudno sobie wyobrazić, że już nie spotkamy się gdzieś w drodze. (Tomasz Miłkowski, Andrzej Żurowski w podróży)


BOGUSŁAW KIERC Poeta, aktor, reżyser, autor książek poetyckich, eseistycznych oraz dramatów i opracowań literackich; edytor dzieł Rafała Wojaczka, jego biograf (wydał książkę „Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera”), pedagog. Laureat festiwali teatrów jednego aktora. W 2004 roku za spektakl „Zaskroniec” otrzymał Grand Prix WROSTJA. W 2008 roku zachwycił publiczność swoją grą w autorskim spektaklu „Mój Trup”, za który na 42. WROSTJA otrzymał Nagrodę Wojewody Dolnośląskiego. Spektakl był również prezentowany i nagradzany na festiwalach zagranicznych, m.in. na Litwie, w Słowacji, Estonii, Ukrainie i Armenii. Ten, któremu przypisuje się status bohatera naszego przedstawienia, ma się za dziwaka, któremu u schyłku życia trudno ustalić własne ja. Nie, nie „poszukuje” tożsamości. Ona go właściwie nie zajmuje. To, co go trapi, jest kwestią nie obrzeżonych przestrzeni i czasu, w których roztapia się jego świadomość i pamięć. Kto jest nosicielem tej świadomości, kto – depozytariuszem tej pamięci, skoro ów dziwak „nie ma” lat ani stałego miejsca „pobytu”. Jego bycie jest bywaniem (zbywaniem) siebie, a nie – bywaniem sobą. Może jest opowieścią, w której mylą się ze sobą opowiadający z opowiadanym jak opowiadające z opowiedzianym? Nasz dziwak zwija i rozwija manatki, szykując się do finału opowieści, o którym wie, że jest nieunikniony jak to, co już wtopiło się w pamięć i niekiedy dopomina się o czas teraźniejszy, pochwytną cząstkę życia wiecznego. Tym są nawroty epifanii dzieciństwa, ustawiczne pojawianie się Pewnego Chłopca, w różnych postaciach dającego o sobie znać; czy po to, by jeszcze nadać minionym zdarzeniom i rzeczom znaczenie kiedyś przeoczone albo niedocenione? Nie ma wątpliwości, że nie-bohater „Manatków” jest aktorem. Jest teatrem. Niejednego Aktora. (Bogusław Kierc) Prezentacja spektaklu podczas WROSTJA 2013 jest jednocześnie jego oficjalną prapremierą.

MANATKI

spektakl autorski prapremiera: 18.10.2013 czas trwania: 60 min.


ANDRZEJ SEWERYN Aktor, reżyser teatralny i filmowy, pedagog. W 1968 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Po studiach został zaangażowany do Teatru Ateneum, w którym pracował do 1980 roku, grając tytułowe role w takich przedstawieniach, jak „Głupi Jakub” czy „Don Carlos”. Popularność zdobył na początku lat 70. dzięki znakomitym rolom w spektaklach Teatru Telewizji oraz w filmach – m.in. w „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy. Na małym ekranie pojawiał się również w popularnych do dziś serialach: „Noce i dnie” (1975), „Polskie drogi” (1976), „Rodzina Połanieckich” (1978). W 1993 roku został zaangażowany, jako trzeci cudzoziemiec w historii, do jednego z najbardziej prestiżowych zespołów teatralnych na świecie – francuskiego teatru narodowego noszącego nazwę Comédie Française. Zagrał tam wiele ról, wśród nich tytułowego „Dom Juana” w spektaklu Jacquesa Lassalle’a, Klaudiusza w „Hamlecie”, Shylocka w „Kupcu weneckim”, Gajewa w „Wiśniowym sadzie”, Henryka w „Ślubie” Gombrowicza, a także reżyserował, np. „Wieczór Trzech Króli” Shakespeare’a. W 2013 roku dołączył do elitarnego grona członków honorowych (sociétaires honoraires) Comédie Française. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Srebrnego Niedźwiedzia za rolę Adama w „Dyrygencie” na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, Orderu Sztuk Pięknych i Nauk Humanistycznych Republiki Francuskiej. W 2006 roku otrzymał Złoty Medal Gloria Artis – Zasłużony Kulturze, nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Legię Honorową Republiki Francuskiej. W 2008 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1 stycznia 2011 roku jest dyrektorem naczelnym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. W spektaklu „Szekspir Forever!” w interaktywnym dialogu z widzem opowiada o świecie Szekspira. Pokazuje człowieka w chwilach triumfu, zwątpienia i klęski. Rozmawia o ludzkich słabościach, a równocześnie o sile marzeń. Najpiękniejsze fragmenty arcydzieł Szekspira (Hamleta, Makbeta, Romea i Julii, Henryka V, Burzy, Ryszarda III, Sonetów i wielu innych) układają się w fascynującą opowieść o rozmaitych doświadczeniach i stanach emocjonalnych człowieka. Spektakl jest wirtuozerskim popisem aktora, który spotykając się na teatralnej scenie z jednym z największych autorów, przemienia się na naszych oczach w kolejne, wykreowane przez niego postaci, tworząc bogatą mozaikę sytuacji egzystencjalnych. Spotykamy tu najważniejsze tematy szekspirowskie: obsesję władzy i szaleństwo zmysłów, ponadczasowość miłości i smutek samotności, zazdrość i zdradę, wszechobecność pragnień i dotkliwość porażek, zwątpienie w sens życia i dającą siłę nadzieję – wielkość i upadek człowieka. Transformacji przeżyć i emocji towarzyszy głęboka prawda o zmienności kondycji ludzkiej. Spektakl nie tylko pokazuje kunszt Szekspira w niezwykłej kondensacji, lecz także ujawnia siłę aktorskiego talentu. Jednym z istotnych przesłań tej inscenizacji jest bowiem nie tylko znane powiedzenie twórcy „Hamleta”, że „świat jest teatrem”, ale również to, że aktor za pomocą stosunkowo skromnych środków – słowa, ciała, mimiki, gestu – może stworzyć świat w teatrze, a zarazem uruchomić nieograniczoną przestrzeń dla wyobraźni. Spektakl można polecić zarówno znawcom twórczości Szekspira, jak i tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z jego dziełami. Ci pierwsi usłyszą w nim ulubione monologi i dialogi szekspirowskie w nowych przekładach i w nowych, odkrywczych interpretacjach. Ci drudzy – znajdą zachętę do kontynuowania pasjonującej podróży w świat dramatów geniusza ze Stratfordu.

SZEKSPIR FOREVER!

scenariusz: Piotr Kamiński, Jerzy Klesyk reżyseria: Andrzej Seweryn tłumaczenie: Piotr Kamiński premiera: 10.09.2011 Przedstawienie inspirowane spektaklem „Wyobraźcie sobie… William Shakespeare” w reż. J. Klesyka w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.


fot. E. Gowin

OLGIERD ŁUKASZEWICZ Aktor, reżyser, scenarzysta. Urodzony w Chorzowie. Absolwent PWST w Krakowie. Już podczas studiów brał czynny udział w studenckim ruchu teatralnym, grał w teatrze i filmach fabularnych. Był reżyserem pierwszego przedstawienia Teatru STU w Krakowie „Lichtarz ruski”, na kanwie poematu Jerzego Harasymowicza. Po szkole teatralnej dostał angaż do krakowskiego Teatru Rozmaitości, gdzie zadebiutował rolą Lotnika w „Dobrym człowieku z Seczuanu” B. Brechta w reżyserii. J. Wyszomirskiego. Po dwóch sezonach dołączył do zespołu Teatru Dramatycznego w Warszawie. Od tej pory jest stale związany ze stołecznymi scenami: Teatrem Współczesnym, Powszechnym, Studio, Narodowym i obecnie Teatrem Polskim. Znany i ceniony aktor nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dzięki znajomości języka naszych zachodnich sąsiadów gra w niemieckojęzycznych filmach i teatrach. Trwale zapisał się w historii kina polskiego. Stworzył wybitne kreacje u takich reżyserów, jak: A. Wajda, J. Majewski, A. Holland, K. Kieślowski czy J. J. Kolski. Wybitny spektakl „Psalmy Dawida” w tłumaczeniu Romana Brandstaettera był nagradzany na Festiwalach Teatrów Jednego Aktora. Dwukrotnie na Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w 1986 i 2012 roku. Oprócz pracy twórczej Olgierd Łukaszewicz, oddaje się aktywnie działalności społecznej. Jest Prezesem Związku Artystów Scen Polskich. Na szczególne podkreślenie zasługuje, że w 2007 roku powołał na Helu TEATR W REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ i przez pięć lat był dyrektorem Spotkań Teatrów Jednego Aktora. Tak pisze o tym w programie jubileuszowym „5 lat Teatru w Remizie”: „Inicjując przed pięciu laty powstanie „Teatru w Remizie”, pragnęliśmy dołączyć do tych, którzy namawiają nas wszystkich, aby świadomie przeżywać dar przyrody, jakim jest PÓŁWYSEP HELSKI. Truizmem jest fakt, że kultura humanizuje, ale faktem jest także, iż w powodzi tak zwanych przemysłów kulturalnych i rozrywki staje się zjawiskiem zagrożonym. Stąd pomysł, aby znaleźć latem chwilę na konfrontację z kreacjami artystycznymi, ze słowami Szekspira, Wyspiańskiego, Stachury i Szymborskiej. Dziękujemy Sponsorowi – władzom Helu, Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękujemy liczne odwiedzającej nas publiczności”. Monodram „A kaz tyz ta Polska, a kaz ta?” to sceniczny kolaż fragmentów dramatycznych i poetyckich tekstów Stanisława Wyspiańskiego – znakomitego dramaturga, poety pisarza i publicysty. Olgierd Łukaszewicz jest jednocześnie autorem scenariusza, reżyserem, odtwórcą głównej i jedynej roli monodramu: Komedianta Narodowej Sceny. W koncepcji tej roli, w didaskaliach i rekwizytach spektaklu odnajdujemy również uwspółcześnione echa jeszcze jednej ważnej dziedziny twórczości i autorskich wypowiedzi. Wyspiański już ponad sto lat temu zdawał sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa w społecznym dialogu prasa. Choć daleko jej było jeszcze wtedy do współczesnej, niemal całkowitej mediatyzacji życia i zalewającego nas informacyjnego konfetti komercyjnych pseudowiadomości. Sceny z darciem gazet i czasopism w monodramie są wyrazem dezaprobaty dla destrukcji podstawowych dialogowych, dyskursywnych celów komunikacji społecznej. Jałowienia, pustosłowia i głupoty języka społecznego przekazu. Komediant Narodowej Sceny jest w tym monodramie według Wyspiańskiego na zmianę aktorem dramatycznym i komediantem, błaznem, a nawet clownem w papierowej czapce. Wreszcie mądrym Stańczykiem, zmuszającym nas do głębokiej refleksji nad tym, co pozostawił nam po sobie Stanisław Wyspiański w swoich wizjach przeszłości, współczesności i przyszłości sprzed ponad wieku. Nie jest to na pewno lekcja martwego języka. Zarówno teksty Wyspiańskiego, jak i ich interpretacja w tym monodramie są nadal żywe i aktualne.

A KAZ TYZ TA POLSKA, A KAZ TA

wg fragmentów „Wesela” i „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego scenariusz i reżyseria: Olgierd Łukaszewicz premiera: 3.10.1998 (Mała Scena Teatru Narodowego w Warszawie) W monodramie wykorzystano pieśń „Ktokolwiek żyjesz” z muzyką Janusza Grzywacza.


Aktorka swoją przygodę z teatrem rozpoczęła w czasie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, wiele lat występując w Teatrze Kalambur. Była także aktorką Teatru Polskiego we Wrocławiu. Laureatka konkursu pierwszego Przeglądu Piosenki Aktorskiej „Liryka 76” we Wrocławiu. Od lat współpracuje z Instytutem Grotowskiego, gdzie ma możliwość szlifowania swojego aktorskiego warsztatu. W 2002 roku zrealizowała tu swój Beckettowski monodram „No właśnie co” (nagrodzony na festiwalu we Wrocławiu w 2003r), na który złożyły się trzy jednoaktówki: „Nie ja”, „Kołysanka” oraz „Kroki”. W 2006 roku z międzynarodową grupą Bred in the Bone Theatre Company zrealizowała Unreal City – a jazzed performance, oparty na poemacie T. S. Eliota Ziemia jałowa. Sama aktorka mówi o swojej „relacji” z Beckettem: Trzeba czasu, lat, żeby zbliżyć się do Becketta. Czasem przychodzi OLŚNIENIE, sądzisz, że jesteś blisko... Takie chwile pozwalają szukać dalej, drążyć tę TAJEMNICĘ. Po blisko dziesięciu latach chcę jej nadal szukać, z nową wiarą i nadzieją. Na monodram składają się trzy jednoaktówki Samuela Becketta: „Nie ja”, „Kroki” i „Kołysanka”. Tytuł przedstawienia to także tytuł ostatniego wiersza Becketta. Bohaterkami są kobiety noszące w sobie tajemnicę. W „Nie ja” wśród całkowitej ciemności widoczne są tylko usta. Należą do kobiety, która przepowiada swoje życie: przedwczesne narodziny, mechaniczne przeżywane dni, unikanie samej siebie. Blisko dwudziestominutowy monolog o niezwykłej intensywności jest wielkim wyzwaniem dla aktorki. „Kroki” to historia dziewczynki, która się nie urodziła, lecz „zaczęła”. W tej matematycznej wręcz partyturze przeplata się to, co realne, z tym, co urojone. „Kołysanka” jest muzyką, dramatyczną trzyczęściową sonatą, wzruszającą historią o starości i samotności. „Obcując z tajemnicą Becketta widz i aktor muszą pozbyć się stereotypowego myślenia o tym czym jest teatr”.

NO WŁAŚNIE CO

tekst: Samuel Beckett przekład i układ tekstu: Antoni Libera reżyseria i wykonanie: Krystyna Krotoska współpraca reżyserska: Yola Wesołowska muzyka: Yola Wesołowska i Stan Michalak kompozycja świateł: Rafał Habel realizacja: Piotr Jacyk i Paweł Nowak czas trwania: 40 min. Spektakl zrealizowany w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego.

fot. Zbigniew Warzyński

KRYSTYNA KROTOSKA


fot. Karol Krukowski

ANNA SKUBIK Aktorka, lalkarka, performerka, absolwentka Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie Filia we Wrocławiu. Była aktorka Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu, od 2002 roku mieszkała i występowała w Grecji gdzie w Atenach studiowała grę aktorską i reżyserię, śpiew musicalowy i klasyczny oraz choreografię musicalową. Była aktorką Teatru Wiczy w Toruniu i Wrocławskiego Teatru Lalek.. Za monodram o Marlenie Dietrich otrzymała wiele nagród na międzynarodowych festiwalach oraz Grand Prix 37. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu. Występowała w teatrach w Grecji, Wielkiej Brytanii, Armenii, Kownie, Kijowie i USA. Dużym uznaniem cieszy się jej ostatni monodram „Fedra” w reżyserii Bogusława Kierca. Spektakl „Takaja” jest współczesnym portretem trzech kobiet w różnym wieku, zmagających się ze swoją dojrzałością, seksualnością i samotnością. Spektakl odbywający się w kameralnej przestrzeni posługuje się językiem plastyki, rzeźby i tańca. Autorska muzyka Pawła Głosza współgra ze scenografią Mai Krupińskiej, podkreślając problemy dzisiejszych kobiet i ich relacji z mężczyznami, które porusza tekst Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk.

TAKAJA

scenariusz: Małgorzata Sikorska-Miszczuk reżyseria: Edward Kalisz i Mariusz Wójtowicz muzyka: Paweł Głosz formy i lalki: Maja Kurpińska premiera: 27.09.2013 czas trwania: 70 min. Spektakl jest koprodukcją Wrocławskiego Teatru Lalek i Teatru Małego.


ZDZISŁAW KUŹNIAR Aktor Wrocławskiego Teatru Współczesnego (na scenie przy ul. Rzeźniczej od 1961). Ukończył studia aktorskie w Krakowie w 1955 roku. Debiutował na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu rolą Króla w „Cydzie”. Od tego czasu nieprzerwanie pracuje w teatrze, jednocześnie współpracując z telewizją i grając w filmach. Jego pierwszy film to „Godziny nadziei” (1953); najnowszy nosi tytuł „Hiszpanka” (2013). Najnowsza praca teatralna „Ja, Feuerbach” zrealizowana została w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Feuerbach ma olbrzymią moc zdolną do tworzenia, która jednocześnie może być źródłem zniszczenia i upokorzenia. Dąży on na wyżyny sztuki, do pierwotnej i ostatecznej czystości umysłu. Godność i wrażliwość są jego siłą. Za bezwarunkową miłość do teatru zapłacił destrukcją osobowości. Jak taki człowiek może odnaleźć miejsce w okrutnym, bezlitosnym świecie? Jak ma funkcjonować w twardej rzeczywistości, gdzie nie można liczyć na zrozumienie ze strony ludzi pozbawionych marzeń. Czy jego godność i wrażliwość pomogą mu znieść każde upokorzenie? To nie przypadek, że po dwudziestu latach wracam do problematyki tej sztuki w bardziej kameralnej formie i z coraz większą świadomością, że zawsze wszystko zaczyna się od zera. Mam też przeświadczenie, że zyskuję coraz większe prawo, aby zbliżyć się do granicy wypowiedzenia się w swoim własnym imieniu i z ogromnym szacunkiem do wybitnych aktorów polskich, którzy się z tym materiałem już zmierzyli. Chcę, aby moje spotkanie było nie teatrem (choć od tego się nie ucieknie), nie monodramem, ale szczerą spowiedzią wobec widza. „Ja Feuerbach” to nie jest sztuka o aktorze-dziwaku, to jest sztuka o nas. Granice szaleństwa są płynne i trudno określić, czyja nadwrażliwość jest kontrolowana. I nie słowa są tu najważniejsze, ale to, czy widz uczestniczy w tym, co dzieje się w człowieku – aktorze po drugiej stronie sceny (Zdzisław Kuźniar).

JA, FEUERBACH

wg Tankreda Dorsta opracowanie: Zdzisław Kuźniar premiera: 7.10.2013 czas trwania: 60 min. Spektakl zrealizowany w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego.


PIOTR KONDRAT W swoim dorobku ma wiele ról z repertuaru klasycznego i współczesnego. W sztukach Szekspira grał Prospera w „Burzy”, Oberona w „Śnie nocy letniej” oraz Hamleta. Ta ostatnia rola w monodramach „12 scen z Hamletem” i „Hamlet 24.00” przyniosła mu wiele nagród na festiwalach teatralnych na całym świecie. Monodramy te grał blisko 150 razy w języku polskim i angielskim w Polsce, Rosji, Ukrainie, Łotwie, Estonii, Armenii i Rumunii. W lutym 2013 roku na ekranach pojawił się film z jego udziałem pt. „Syberiada polska” w reżyserii Janusza Zaorskiego. Szekspir w teatrze jednego aktora ukazuje widzom swój ludzki potencjał, ujawnia myśli i emocje dotyczące otaczającego nas świata. Dotyczy to także bohaterów Szekspira. Żyd Shylock w „Kupcu weneckim”, sztuce obrosłej złą, antysemicką tradycją, funkcjonuje w publicznej świadomości jak karykatura mściwego i upiornego Żyda. Jednak Shylock to portret człowieka w obliczu ekstremalnych doświadczeń życiowych i zapis przemian zachodzących w człowieku w obliczu tych doświadczeń. „Shylock” jako teatr jednego aktora to ważny żydowski głos w sprawie nietolerancji i nienawiści. To także spojrzenie na wartości chrześcijańskie żydowskimi oczami. To żywy dialog tradycji żydowskiej i nie-żydowskiej odnaleziony w klasycznym tekście Szekspira. SHYLOCK w adaptacji Andrzeja Żurowskiego to najciekawsza część szekspirowskiego „Kupca weneckiego”. Szekspir pokazuje zawsze swoich bohaterów w ich wielkości i nędzy. Shylock nie jest tylko bogatym Żydem, rekinem finansjery – widzimy go także jako biedaka, który wszystko stracił, nie tylko pieniądze, ale i ukochaną córkę. Tekst Szekspira nabiera dzisiaj nowego znaczenia. Warto dodać, że Kondrat w pewnym sensie specjalizuje się w monodramie Szekspirowskim - jego „Hamlet” objechał już prawie całą Polskę i pół Europy, wszędzie wzbudzając aplauz unikatową formą, współdziałającą z rozmaitą przestrzenią i architekturą. „Shylock” to kolejne potwierdzenie wyczucia formy, niezbędnej do przeistoczenia się literatury w teatr (Tomasz Miłkowski, Przegląd).

SHYLOCK

wg „Kupca weneckiego” Williama Szekspira adaptacja: Andrzej Żurowski tłumaczenie: Leon Ulrich reżyseria: Marcin Ehrlich premiera: 1.06.2012 czas trwania: 60 min


MARJORIE HAYES (USA) Reżyserka, aktorka, pieśniarka. Ukończyła aktorstwo na California Institute of Art, uzyskała także dyplom z reżyserii z Carnegie Mellon University. Od wielu lat wykłada aktorstwo i reżyserię na University of North Texas, a także kieruje tam uniwersyteckim teatrem. W latach 70, jako studentka szkoły teatralnej w Los Angeles należała do młodych niespokojnych artystów, poszukiwaczy w świecie inspiracji do pracy i niebanalnego życia. Z wielkim plecakiem i niewielkim stypendium w kieszeni zaczęła wędrówkę po najbardziej znanych ośrodkach teatralnej awangardy, wszędzie słysząc o mieście Wrocław i o niezwykłym człowieku teatru - Jerzym Grotowskim. W Teatrze Grotowskiego właśnie planowano międzynarodowe staże. Wymagały nie tylko zdobycia rocznej polskiej wizy, ale nauczenia się francuskiego, czyli języka, w którym pracował Grotowski i jego zespół. Wyjechała do Paryża na naukę języka. Gdy wróciła, po surowej selekcji kilkudziesięciu kandydatów – jako jedyna kobieta - dostała się do Laboratorium, do prowadzonej przez Teo Spychalskiego międzynarodowej grupy. Jej przyjazd do Polski w 1974 związał ją na wiele lat z Teatrem Laboratorium i z Wrocławiem. Nie mogła sobie wyobrazić lepszego miasta, które wtedy, w dość ponurej komunistycznej Polsce, tak wiele oferowało: renomowany festiwal teatrów awangardowych z politycznymi i obyczajowymi ekstrawagancjami organizowany przez Teatr Kalambur, owiany światową sławą Teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, studenckie kluby, festiwal Jazz nad Odrą, mieszkanie w willi Dzieduszyckich na Krzykach, popularny bar mleczny na Rynku, a przede wszystkim wśród tych wszystkich magicznych miejsc to dla niej najistotniejsze: Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego – z jego tajemniczą atmosferą odrębności. Aktorka pracowała przede wszystkim w USA, gdzie wyreżyserowała dziesiątki sztuk i musicali, wielokrotnie otrzymując prestiżowe nagrody m.in. w 2005 Arts Link Grant. Pracowała z Andre Gregorym, występowała w teatrach na Off Broadway, stworzyła własny kabaret i ma za sobą kilka ważnych ról jako aktorka i pieśniarka, a także kilka ról filmowych. Realizowała również projekty w Polsce: „Trzy wysokie kobiety” Edwarda Albee w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu oraz musical „Happy End” z muzyką Brechta i bezrobotnymi stoczniowcami w roli chórzystów, we współpracy z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku i scenografką Beatą Wodecką. Uradowana propozycją Wiesława Gerasa wystąpienia w październiku 2013 jako gość specjalny na Festiwalu WROSTJA, cieszy się na spotkanie z wrocławską publicznością. Bo dla Marjorie Hayes każda wizyta we Wrocławiu jest niezwykłym przeżyciem; powrotem do drugiego domu, jakim jest dla niej nasze miasto. W koncercie „Finding home”, który swoją światową premierę będzie miał podczas WROSTJA, za pomocą dźwięków eklektycznej mieszanki muzyki świata, Hayes mówi o swojej „odysei” z Los Angeles do Wrocławia - światowego centrum teatru awangardowego, w poszukiwaniu artystycznego domu. Dlaczego dziewczyna prosto z Hollywood marzy, by pracować w Polsce w czasach komunizmu? Opowiada historię o lunatykach, kochankach i poetach, których spotyka, posługując się mozaiką zabawnych i prowokujących do myślenia piosenek wielkich poetów rocka, bluesa, musicalu teatralnego i popu, takich jak: the Beach Boys, Jacques Brel, Stephen Sondheim, Astor Piazzolla czy Leonard Cohen. Produkcja powstała według zamysłu artystycznego Mariorje Hayes we współpracy z Michelle Brourman - pianistką i reżyserką, która pracowała ze wspaniałymi artystami, m.in. Dixie Carter, Bernadette Peters, Lesley Ann Warren, Annie Potts. Grała również na pianinie w zespole Boba Dylana. Drugim współpracownikiem artystki przy produkcji projektu jest Rafał Karasiewicz – polski pianista, aranżer, kompozytor i producent, na stałe związany z Teatrem Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu. Był najbliższym współpracownikiem Leszka Możdżera podczas pracy nad pierwszym na świecie musicalem bez słów pt. „Scat”.

FINDING HOME / ODNALEZIONY DOM typ przedstawienia: koncert w stylu kabaretowym zamysł artystyczny: Marjorie Hayes kierownictwo muzyczne: Michele Brourman akompaniament: Rafał Karasiewicz projekt kostiumów: Barbara C. Cox aranżacja przestrzeni: Ewa Beata Wodecka premiera: światowa premiera na WROSTJA 2013


42. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora 19-20.10.2013

patronat: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marszałek Województwa Dolnośląskiego Prezydent Wrocławia organizatorzy: Towarzystwo Kultury Teatralnej Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu rada programowa: Elżbieta Czaplińska - Mrozek, Janusz Degler, Wiesław Geras, Krzysztof Kuliński, Tomasz Miłkowski, Elwira Militowska, Lech Śliwonik, Jan Zdziarski rada artystyczna: Wiesław Geras, Elwira Militowska, Lech Śliwonik jury 42. OFTJA: Janusz Degler, Bogusław Kierc, Elżbieta Czaplińska - Mrozek, Tomasz Miłkowski, Lech Śliwonik

Wypis z regulaminu 42. OFTJA 1. Do oceny zakwalifikowanych do konkursu spektakli Rada Artystyczna OFTJA powołuje 5-osobowe jury OFTJA. Jego skład zostanie podany do publicznej wiadomości na miesiąc przed rozpoczęciem OFTJA. 2. Pomiędzy członków jury rozdzielona zostanie pula nagród w wysokości 10 tys. zł. Każdy juror będzie miał do dyspozycji kwotę 2 tys. zł i nagradza indywidualnie jeden spektakl. Wyklucza się możliwość rezygnacji z przyznania nagrody, jej podziału oraz pomniejszenia wysokości.

Jurorzy przyjmują zobowiązanie do publicznego uzasadnienia swojej decyzji.

3. Spektakl, który otrzyma nagrody 3 jurorów, staje się laureatem GRAND PRIX OFTJA 2013. 4. Jury przyzna też nagrodę „SZCZEBEL DO KARIERY” za szczególnie wartościowy debiut młodego aktora, ufundowaną przez WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TEATRU, oraz nagrodę OŚRODKA KULTURY i SZTUKI we WROCŁAWIU dla najlepszego aktora z Dolnego Śląska. 5. Organizatorzy poczynią starania o ustanowienie innych nagród. 6. Jury może przyznać nagrody dodatkowe, zgłoszone przez zainteresowane instytucje bądź osoby. 7. Nagrodzone spektakle zostaną przez Organizatorów OFTJA polecone uwadze instytucji kultury i agencji artystycznych w całym kraju.


uczestnicy konkursu: AMIN BENSALEM „RUM AND VODKA ONLINE”

JERZY PAL „KOLEGA MELA GIBSONA”

reżyseria: Agita Elksne scenariusz: Conor McPherson, Klauudia Rozhin, Amin Bensalem, Paweł Kostrusiak premiera: 18.06.2013, czas: 60 min. Aktor Teatru „STU" w Krakowie, absolwent PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu.

scenariusz: Tomasz Jachimek reżyseria: Tomasz Piasecki premiera: 4.09.2011, czas: 60 min. Aktor filmowy i teatralny, grał m.in. w Teatrze Nowym w Łodzi i Teatrze Ludowym w Krakowie. Obecnie zawiązany z Teatrem im. L. Solskiego w Tarnowie.

TOMASZ BŁASIAK Lars Norén „SEBASTIAN X” reżyseria: Grażyna Kania scenariusz: Lars Norén premiera: 17.03.2012, czas: 60 min. Absolwent Akademii Teatralnej, aktor Teatru Powszechnego w Warszawie. DOMINIKA KOJRO „JOLIE” scenariusz i reżyseria: Jakub Roszkowski premiera: 20.03.2013, czas: 50 min. Absolwentka PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu, była aktorka Teatru Polskiego we Wrocławiu. TERESA KOWALIK „SET OF STRUCTURES” wg zbioru tekstów Olgi Jackowskiej scenariusz i reżyseria: Marta Streker premiera: 18.03.2013, czas: 30 min. Studentka III roku PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu. ZACHARJASZ MUSZYŃSKI „LISTY DO SKRĘCIPITKI” wg listów Antoniego Adamskiego scenariusz: Małgorzata Karolina Piekarska reżyseria: Małgorzata Szyszka premiera: 8.06.2013, czas: 45 min. Wychowany na Ukrainie polski aktor filmowy i teatralny, absolwent Akademii Teatralnej w Kijowie.

TOMASZ PISAREK „LOVE” scenariusz: Artur Pałyga reżyseria i scenografia: Bogusław Słupczyński premiera: 27.01.13, czas: 60 min. Aktor współpracuje z teatrami: Polskim w Bielsku Białej, Wytwórnią w Warszawie, Łaźnią Nową w w Krakowie, CST w Cieszynie. TERESA STĘPIEŃ – NOWICKA „ELIZABETH WATSON - CICHOCIEMNA” scenariusz i reżyseria: Inka Dowlasz premiera: 14.05.2011, czas: 60 min. Aktorka Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, absolwentka PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu. JULIA WYSZYŃSKA „MEDEA” scenariusz i przekład: Magda Marciniak premiera: 12.2011, czas: 60 min. Absolwentka PWST w Krakowie.


9. Turniej Teatrów Jednego Aktora „Sam na scenie” Słupsk 2013 KAMILA WINKLER „TAM”

na podstawie tekstu Nicolety Esinencu „Fuck you, Eu.Ro.Pa!” scenariusz, reżyseria: Małgorzata Paszkier czas trwania: 30 min.

fot. Iza Kowalska

Kamila to absolwentka Animacji Kultury na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST we Wrocławiu. Aktorka Teatru PiiiP z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, instruktor dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, recytatorka, animator kultury. Laureatka wielu festiwali teatralnych m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii Teatrów Jednego Aktora w Słupsku, Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie, Ogólnopolskiego Festiwalu Monodramów „Bamberka” w Gorzowie Wlkp. oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Monodramu „42-200” w Częstochowie. Historia dziewczyny, która w komunistycznej rzeczywistości próbuje odnaleźć kawałek swojego miejsca. Młoda, zbuntowana, pełna nadziei, a w końcu rozczarowania. Rozlicza swój kraj za dzieciństwo, strajki, zakłamanie i czerwień, która uderza ją w twarz i którą nosi w sercu. Chce za wszelką cenę odnaleźć szczęście i szuka go w Europie… Spektakl o tęsknocie i poszukiwaniu siebie.

MAŁGORZATA DWULIT „MALOWANE”

na podstawie powieści Swietłany Aleksijewicz „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” scenariusz: Małgorzata Dwulit, Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska reżyseria: Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska opracowanie muzyczne: Maciej Sierosławski czas trwania: 30 min.

Małgorzata jest uczennicą II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym. To umysł ścisły z duszą humanisty. Od 5 lat związana z Teatrem Rondo w Słupsku. Z jednej strony jest laureatką olimpiady biologicznej, z drugiej - od lat bierze udział w ogólnopolskich konkursach recytatorskich. „Malowane” to jej pierwsza próba przygotowania własnego spektaklu w konwencji fot. Bartek Żurawski teatru jednego aktora. Inspiracją do powstania scenariusza były dwie powieści: „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” Swietłany Aleksijewicz i „Dziewczyny wojenne” Łukasza Modelskiego. Modelski pisze „wojna nie była czymś, w co bawiły się dzieciństwie. Nie stroiły się w oficerki, nie chciały być żołnierzami. Wojna była jak zjazd po poręczy, który zaczęły jako dziewczyny, a skończyły kobiety.” Spektakl opowiada historię dziewczyny, dla której wojna zaczęła się, kiedy miała 15 lat. Postać została zbudowana na podstawie życiorysów wojennych dziewczyn z powieści Swietłany Aleksijewicz. Tytuł „Malowane” zapożyczony został natomiast od Łukasza Modelskiego, który tak nazywa „dziewczyny wojenne”. Na wojnę szli zawsze „chłopcy malowani” albo „ułani, ułani malowane dzieci”, a to przecież dziewczyny chciały być piękne „jak malowane”.

XIV FeTA – Festiwal ewentualnych Talentów Aktorskich Wrocław 2013 ALEKSANDRA MISKA „MARZENIE NATASZY” wg Jarosławy Pulinowicz, czas trwania: 20 min.

Aleksandra Miska to osiemnastoletnia uczennica IX Prywatnego Liceum o Kierunku Aktorskim w Krakowie, odnosząca wiele sukcesów w konkursach teatralnych. „Marzenie Nataszy” to zabawna i jednocześnie wzruszająca historia młodej dziewczyny żyjącej w prowincjonalnym rosyjskim miasteczku. Nastolatka, nie przebierając w słowach, opowiada o ciężkim dzieciństwie, życiu w domu dziecka i marzeniach, dla których jest w stanie zrobić wszystko. Monodram ukazuje palącą potrzebę bliskości i akceptacji, która rodzi się w dziewczynie.


DZIEŃ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE FILIA WE WROCŁAWIU

21.10.2013

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA TEATRÓW JEDNEGO AKTORA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA w Krakowie im. L. Solskiego Filia we Wrocławiu WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TEATRU OŚRODEK KULTURY i SZTUKI patronat: MINISTER KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PREZYDENT WROCŁAWIA MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT TEATRALNY ITI – UNESCO 11.00 Sesja „Moja praca nad monodramami”, moderator red. Tomasz Miłkowski Uczestnicy: Ewelina Ciszewska, Elżbieta Golińska, Jolanta Góralczyk, Anna Twardowska, Bogusław Kierc, Anna Kramarczyk, Krystyna Krotoska, Agata Kucińska, Zdzisław Kuźniar, Piotr Kondrat, Anna Skubik 13.00 Promocja publikacji z serii CZARNA KSIĄŻECZKA Z HAMLETEM Andrzej Żurowski „SCENARIUSZE SZEKSPIROWSKIE” oraz „SZEKSPIROMANIA. Księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego” pod redakcją Anny Cetery 14.00 Etiudy studentów PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu 16.00 Spektakle studentów PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu 18.00 PIOTR KONDRAT „Shylock” scenariusz Andrzej Żurowski według „Kupca Weneckiego” Williama Szekspira 19.30 Koncert MARJORE HAYES (USA) pt. „Finding home/ Odnaleziony dom” Aktorka śpiewa piosenki muzyki popularnej, w przerwach opowiada w języku polskim swoją historię, również tą związaną z pobytami we Wrocławiu. 21.00 Zakończenie WROSTJA


ETIUDY STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE FILIA WE WROCŁAWIU Wydział Aktorski: Filip Kowalczyk: „Bracia Karamazow” Fiodor Dostojewski Pola Błasik: „Miłość na Madagaskarze” Turrini Peter Izabela Baran: „Merylin Mongoł” Nikołaj Kolada opieka pedagogiczna: Grażyna Kruk – Schejbal Michał Surówka: „Czwarte niebo” Mariusz Sieniewicz opieka pedagogiczna: Halina Śmiela – Jacobson czas trwania: 40 min.

Wydział Lalkarski: Dagmara Włoszek: „Gęś i …” na motywach „Gęś, śmierć i tulipan” Wolfa Erlbrucha muzyka na żywo: Marcin Mukoid reżyseria: Zuzanna Mukoid, scenografia: Dagmara Włoszek opieka pedagogiczna: Wiesław Hejno czas trwania: ok. 35 min. Dominika Byrska: „Folklor, folklor…” na motywach „O ubogim szewcu i chciwym młynarzu” Gustawa Morcinka reżyseria: Dominika Byrska opieka pedagogiczna: Krystian Kobyłka czas trwania: ok. 25 min.

SPEKTAKLE STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE FILIA WE WROCŁAWIU - MARCIN SOSIŃSKI „UPADEK” scenariusz i reżyseria: Jacek Timingeriu scenografia: Jacek Timingeriu, Katarzyna Karmańska, muzyka: Krzysztof Pachołek opieka pedagogiczna: Wiesław Hejno premiera: 20.06.2013, czas trwania: 30 min. - IGOR FIJAŁKOWSKI „PTASZMA. HISTORIA CHŁOPCA” spektakl inspirowany powieścią „Białe na czarnym” Rubéna Davida González Gallego scenariusz i reżyseria: Marta Streker scenografia: Marta Streker, Igor Fijałkowski, muzyka: Paweł Głosz opieka pedagogiczna: Agata Kucińska premiera: 27.01.2013, czas trwania: 30 min.


Tak było w 2012 20.10.2012 (sobota) - 41. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora 14.00 - 20.40 - spektakle konkursowe

Ewelina Ciszewska „MARIA S.”, Ewelina Niewiadowska „TO MOJA MARILYN MONROE”, Agnieszka Przepiórska „I BĘDĄ ŚWIĘTA”, Piotr Zawadzki „AUDIENCJA V”, Małgorzata Bogdańska „MOJA DROGA B.” 21.00 - spektakle towarzyszące Bartosz Mazurkiewicz „KONIEC” (laureat Turnieju Teatrów Jednego Aktora SAM NA SCENIE, Słupsk 2012), Adrianna Jendroszek „EGZAMIN” (laureatka XIII FeTA – Festiwalu ewentualnych Talentów Aktorskich, Wrocław 2012)

21.10.2012 (niedziela) - 41. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora 14.00 - 20.30 - spektakle konkursowe Marcin Kwaśny „ROZKWAŚ POLAKA”, Agnieszka Mandat „PO SCHODACH”, Ewa Dąbrowska „MUR”, Mateusz Olszewski „NOVECENTO”, Caryl Swift „MATKA MEJRA I JEJ DZIECI” 21.00 Echa dnia 22.00 Publiczne ogłoszenie decyzji Jury i wręczenie nagród 41. OFTJA

22.10.2012 (poniedziałek) - Dzień Spektakli Zagranicznych 16.00 Walery Szuszkiewicz „PYTANIE DOSTOJEWSKIEGO” scenariusz Władimir Matrosow, Walery Szuszkiewicz (Białoruś) 17.30 Nirupama Rajendra „MAANINI”– Lady in love (Indie) 19.00 Rui Ishihara „ŁAGODNA” wg Fiodora Dostojewskiego (Japonia)

23.10.2012 (wtorek) - Dzień Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Filia we Wrocławiu 11.00 Sesja poświęcona prof. Stanisławowi Stapfowi współzałożycielowi wrocławskiej Szkoły Teatralnej, długoletniemu dyrektorowi Wrocławskiego Teatru Lalek 13.00 Promocja publikacji z serii CZARNA KSIĄŻECZKA Z HAMLETEM Ałła Pidłużna – „Larysa Kadyrowa. Szczęśliwa samotność aktorki”. 15.00 Etiudy studentów PWST 18.00 Oleksandra Lyuta, „CRAZY (Szalona)”, wg R. Horak (Ukraina, Lwów) 20.00 Zakończenie WROSTJA

Wszystkie wydarzenia Spotkań odbywały się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 59. Prezentacja Monodramów na Dolnym Śląsku odbyła się w październiku i listopadzie 2012 roku. Łącznie zaprezentowano 18 spektakli, które były prezentowane w 13 instytucjach 12 miast regionu: Bolesławiec (18-24.10.), Legnica (28.10.), Szczawno-Zdrój (26.10.), Zgorzelec (9.11.), Wałbrzych (22.11), Boguszów-Gorce (26.10.), Chojnów (18.10.), Duszniki-Zdrój (25.10.), Głogów (21.10.), Jawor (17.10.), Strzelin (19.10.) i Ziębice (24.10).


WROSTJA 2012

OLEKSANDRA LYUTA (Ukraina)

WALERY SZUSZKIEWICZ (Białoruś)

RUI ISHIHARA (Japonia)

LARYSA KADYROWA (Ukraina)

NIRUPAMA RAJEDNDRA (Indie)

Wiesław Geras (dyrektor artystyczny WROSTJA), Piotr Borkowski (dyrektor OKiS), Elżbieta Czaplińska-Mrozek (Prorektor PWST ds. Filii we Wrocławiu)


OFTJA 2012

Jury 41. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora KRZYSZTOF KULIŃSKI, JANUSZ DEGLER , BOGUSŁAW KIERC, TOMASZ MIŁKOWSKI, LECH ŚLIWONIK (przewodniczący)

AGNIESZKA PRZEPIÓRSKA

MATEUSZ OLSZEWSKI

EWELINA CISZEWSKA

CARYL SWIFT


NAGRODY 2012

41. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA WE WROCŁAWIU W dniach 20-2l października 2012 r. jury obejrzało 10 spektakli zakwalifikowanych przez Radę 42.OFTJA do finałowego przeglądu. Każdy juror miał do dyspozycji kwotę 2000 zł, którą mógł przyznać jako nagrodę spektaklowi uznanemu przez siebie za najlepszy, publicznie uzasadniając swą decyzję. Jurorzy w następujący sposób rozdali swoje nagrody: - Janusz Degler – dla spektaklu „Maria S.” w wykonaniu Eweliny Ciszewskiej - Bogusław Kierc – dla spektaklu „Novecento” w wykonaniu Mateusza Olszewskiego - Krzysztof Kuliński – dla spektaklu „I będą święta” w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej - Tomasz Miłkowski – dla spektaklu „I będą święta” w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej - Lech Śliwonik – dla spektaklu dla spektaklu „Novecento” w wykonaniu Mateusza Olszewskiego W wyniku dyskusji jurorzy przyznali następujące nagrody zgłoszone organizatorom OFTJA: - „Szczebel do kariery”, za szczególnie wartościowy debiut młodego aktora - Bartosz Mazurkiewicz. Nagroda ufundowana przez Wrocławski Towarzystwo Przyjaciół Teatru - Nagroda Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Ewa Dąbrowska za spektakl „Mur” - Nagroda dla najlepszego aktora z Dolnego Śląska, ufundowana przez posła do Parlamentu Europejskiego Lidię Geringer de Oedenberg – wyjazd do Brukseli - Ewelina Ciszewska za spektakl „Maria S.” - Nagrodę Prezydenta Wrocławia (grafika) - Caryl Swif za spektakl „Matka Mejra i jej dzieci” Dyrektor Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora zaprosił spektakl „I będą święta” w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej oraz spektakl „Novecento” w wykonaniu Mateusza Olszewskiego na 27. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora w 2013 roku. 46. WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA WROCŁAW 20-23.10.2012 - Nagroda Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury – Łarysa Kadyrowa z Ukrainy - Nagroda Prezydenta Wrocławia – Walery Szuszkiewicz z Białorusi za spektakl „Pytanie Dostojewskiego” - Nagroda Rady Miasta – Oleksandra Lyuta z Ukrainy za spektakl „Crazy (Szalona)” - Nagroda Grand Prix Geras – Walery Szuszkiewicz za spektakl „Pytanie Dostojewskiego” - Nagroda Wojewody Dolnośląskiego – Wiesław Geras

PRASA – 46. WROSTJA | 41. OFTJA 2012 (wybór) 1. Teatr świadomego wyboru. O pewnej nieseryjnej serii, „Teatr”, 2012, nr 10 2. Most między Wrocławiem a Helem?, „Gazeta Południowa”, 12.09.2012 3. Fobie kontra sentymenty, „Polska Gazeta Wrocławska”, 28.09.2012 4. Zaczynają się WROSTJA. Obejrzyj wrocławską bitwę na najlepsze monodramy w Polsce, „Nasze miasto”, 18.10.2012 5. WROSTJA : Od soboty aktorzy będą walczyć we Wrocławiu w konkursie na monodramy, „Polska Gazeta Wrocławska”,18.10.2012 6. Jeden za wszystkich, „Gazeta Wyborcza”, 20-21.10.2012 7. Kobiety i WROSTJA, „Polska Gazeta Wrocławska”, 26.10.2012 8. WROSTJA – Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora 2012, „Ziemia Kłodzka”, X. 2012, nr. 220 9. Samotnicy rosną w siłę, „Przegląd”, 11.11.2012 10. Inżynier kultury, „Regiony”, IV. 2012, nr. 2 11. Spotkania z teatrem jednoosobowym A.D. 2012 , „Odra”, 2013, nr 2 12. 3:0 Sam na Scenie, „Scena”, 2012, nr 3 (71) 13. Ogólnopolskie festiwale – Spotkania Teatrów Jednego Aktora 41. we Wrocławiu 20-23 października we Wrocławiu, 27. w Toruniu 23-25.11.2012(…), „ Biuletyn informacyjny Zarządu Stowarzyszenia ZASP”, nr. 26 (zima 2012/2013) 14. Mała forma duży teatr, „Teatr”, 2013, nr 2 (1147) 15. Jeden aktor w systemie fortyfikacji, „Scena”, 2013, nr 1 (73) 16. Monodramy znad Odry w Armenii, „Odra”, 2013, nr 6 INTERNET: http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/samotnicy-rosna-sile, Samotnicy rosną w siłę http://www.teatralia.com.pl/bollywood-love/, From Bollywood with love http://www.teatralia.com.pl/zle-gorszego-poczatki/, Złe gorszego początki


14. Prezentacja Monodramów na Dolnym Śląsku październik - listopad 2013

BOLESŁAWIEC: 19-21.10.2013, Teatr Stary 19.10.2013, godz. 19.00, koncert Marjorie Hayes (USA) pt. „Finding home / Odnaleziony dom” 20.10.2013, godz. 19.00, Agnieszka Przepiórska „I będą święta” 21.10.2013, godz. 19.00, Bogusław Kierc „Manatki” DZIERŻONIÓW: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury 10.10.2013, godz. 11.30, Krzysztof Grabowski „Patryk K.” i „Miłka” (Kinoteatr "Zbyszek") godz. 18.00, Krzysztof Grabowski „Patryk K.” (Sala Pegaz) GŁOGÓW: Miejski Ośrodek Kultury, sala widowiskowa 19.10.2013, godz. 18.00, Anna Skubik „Złamane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich" GÓRA: Biblioteka Miejska w Górze 11.10.2013, godz. 17.00, Krzysztof Grabowski „Patryk K.” JAWOR: Jaworski Ośrodek Kultury (Teatr Miejski) 18.10.2013, godz 12.00, Katarzyna Flader „Oczami mojej żony. Bohumil Hrabal” JELENIA GÓRA: Teatr im. C.K. Norwida 16.10.2013, godz. 19.00, koncert Marjorie Hayes (USA) pt. „Finding home / Odnaleziony dom” LEGNICA: Teatr Modrzejewskiej Legnica, Scena Gadzickiego 14.11.2013, godz. 19.00, Krzysztof Grabowski „Patryk K.” OLEŚNICA: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy 16.10.2013, godz. 18.00, Anna Skubik „Złamane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich" 22.10.2013, godz. 18.00, koncert Marjorie Hayes (USA) pt. „Finding home / Odnaleziony dom” OŁAWA: Ośrodek Kultury w Oławie 17.10.2013, godz. 18.00, Katarzyna Flader „Oczami mojej żony. Bohumil Hrabal” ŚWIDNICA: Świdnicki Ośrodek Kultury 21.10.2013, godz. 18.00, Anna Skubik „Złamane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich" WAŁBRZYCH: Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu spektakle odbędą się w ramach XI Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych 26.11.2013, Piotr Kondrat „Shylock", Agnieszka Wajs „Karin Stanek” WOJCIESZÓW: Sala Widowiskowa 12.10.2013, godz. 19.00, Krzysztof Grabowski „Patryk K.” ZGORZELEC: Miejski Dom Kultury 27.11.2013, godz. 11.00, Piotr Kondrat „Shylock" PREZENTACJA MONODRAMÓW na DOLNYM ŚLĄSKU organizowana w ramach Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora odbywa się w placówkach i ośrodkach kultury od 2000 roku. Monodramy prezentowane są w kilkunastu miastach regionu m.in.: Boguszów Gorce, Bolesławiec, Duszniki-Zdrój, Chojnów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kłodzko, Kudowa Zdrój, Legnica, Oława, Polkowice, Strzelin, Świdnica, Szczawno-Zdrój, Wałbrzych, Zgorzelec, Ziębice, Złotoryja. www.wrostja.pl Opracowanie i redakcja programu: Wiesław Geras, Maria Lubieniecka, Karolina Michalska-Cecot Foto: Maciej Szwed i Archiwum Opracowanie graficzne: Agencja LE, tel. tel. 601 750 189


Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora - PROGRAM 18.10.2013 (piątek) - Premierowe Wrocławskie Monodramy 16.00 17.30 19.00 20.30

Bogusław Kierc „Manatki” spektakl autorski Krystyna Krotoska „No właśnie co” wg Samuela Becketta Anna Skubik „Takaja” wg Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk pokaz mistrzowski - Olgierd Łukaszewicz „A kaz tyz ta Polska, a kaz ta?” wg Stanisława Wyspiańskiego

19-20.10.2013 (sobota-niedziela) 42. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora 19.10. (sobota) – 13.30 do 18.00 – spektakle konkursowe 18:00 - blok spektakli towarzyszących: - Aleksandra Miska „Marzenie Nataszy” wg Jarosławy Pulinowicz (laureatka XIV FeTA – Festiwalu ewentualnych Talentów Aktorskich, Wrocław 2013) - Małgorzata Dwulit „Malowane” wg „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” Swietlany Aleksijewicz - Kamila Winkler „Tam”, wg „Fuck you, Eu.Ro.Pa!” Nicolety Esinencu (laureatki 9. Turnieju Teatrów Jednego Aktora SAM NA SCENIE, Słupsk 2013) 20.00 pokaz mistrzowski: Andrzej Seweryn „Szekspir Forever!” 20.10. (niedziela) – 13.30 do 19.30 – spektakle konkursowe 20.00 Zdzisław Kuźniar „Ja, Feuerbach” wg Tankreda Dorsta 22.00 publiczne ogłoszenie decyzji jury i wręczenie nagród 42. OFTJA

21.10.2013 (poniedziałek) Dzień Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu 11.00 sesja „Moja praca nad monodramami”, moderator red. Tomasz Miłkowski Uczestnicy: Ewelina Ciszewska, Elżbieta Golińska, Jolanta Góralczyk, Anna Twardowska, Bogusław Kierc, Anna Kramarczyk, Krystyna Krotoska, Agata Kucińska, Zdzisław Kuźniar, Piotr Kondrat, Anna Skubik 13.00 promocja publikacji z serii „Czarna Książeczka z Hamletem” Andrzej Żurowski „Scenariusze Szekspirowskie” oraz publikacji „Szekspiromania. Księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego” pod redakcją Anny Cetery 14.00 etiudy i spektakle studentów PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu 18.00 Piotr Kondrat „Shylock” wg Williama Szekspira, scenariusz Andrzej Żurowski 19.30 koncert Marjorie Hayes (USA) pt. „Finding home/ Odnaleziony dom” 21.00 zakończenie WROSTJA Wszystkie wydarzenia WROSTJA odbywają się w salach Teatru Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59. Wstęp na wszystkie wydarzenia Spotkań jest bezpłatny! Ilość miejsc ograniczona. Rezerwacja miejsc na spektakle pod numerem : 71 34 222 91 (Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS, Rynek-Ratusz 24) oraz mailowo: cik@okis.pl. Organizatorzy Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru Biuro WROSTJA: Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. +48 71 344 10 46, 607 71 72 25

www.okis.pl

www.wrostja.pl

www.pwst.wroc.pl

programwrostja 2013  

Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (WROSTJA) PROGRAM , 18-21.102013

Advertisement