Page 1

HET LAB UTRECHT THEATER EN DANS VOOR JONG PUBLIEK WWW.HETLABUTRECHT.NL

Het Lab Utrecht 2010

Biltstraat 166 | 3572 BP Utrecht NEDERLAND | T. 030 251 81 46 | E. info@hetlabutrecht.nl


Aitana Cordero Sweet

Jef Van gestel Jorieke Abbing Beste sneeuw

Natasha Schulte Wat altijd waar is

Tabea Martin Parade

Giselle Vegter Rumor

Melissa Ellberger Brek Zarith


Inhoud Voorwoord Prestatieoverzicht en kengetallen Het Lab 2010 Straat Residentie: Amer Khalil Wat altijd waar is Brek Zarith Beste Sneeuw Oda Weiland van wol Parade Sweet Rumor Spinnerling Achter de A2 Bubble boy Het Lab a/d Werf Jeugddans in de pen Jeugddans experience Caleidoscoop Nachtmaal Couple-Like Ik schrijf een brief Jeugdtheaterhuis De Berenkuil / Fort B English Summary Bestuur en medewerkers Partners

2 8 10 12 14 16 18 20 20 22 24 26 28 30 32 34 36 36 38 40 42 44 46 48 55 56

HET LAB UTRECHT 2010 1


Voorwoord De wens van Het Lab Utrecht om zich te ontwikkelen tot een volwaardige theater- én dansvoorziening voor jong publiek is in 2010 voor een groot gedeelte vervuld, mede dankzij de extra ondersteuning voor de dans van de Gemeente Utrecht en coproducenten als Theatergroep DOX. Talentvolle regisseurs, toneelauteurs en choreografen hebben hun kunstenaarschap nu verbonden met jong publiek. Enkele resultaten daarvan hebben geleid tot bijzondere en volwaardige voorstellingen. Het publiek waardeert ons werk steeds meer. Professionals en critici volgen ons op de voet. En als klap op de vuurpijl worden wij steeds vaker uitgenodigd ons werk in Europa te tonen, waardoor we de jonge kunstenaars en het werken voor jong publiek in een internationaal perspectief kunnen zien. We maakten dit jaar 4 volwaardige voorstellingen. Twee nieuwe voorstellingen, een Nederlandse versie van een internationale productie en een herneming voor een (inter)nationale tournee. Jorieke Abbing studeerde in 2007 met de toneeltekst Beste Sneeuw af aan de schrijfopleiding van de HKU: een poëtische tekst die de benarde positie beschrijft van het meisje Pomme en haar gescheiden ouders. Beste Sneeuw kreeg alom waardering én prijzen, maar werd niet door een van de jeugdtheatergezelschappen opgepikt. Het Lab deed dat wel. Jef Van gestel, een jonge Vlaamse regisseur, nam de regie op zich en verzamelde een puike artistieke crew om zich heen. De voorstelling ging in première op het Tweetaktfestival (maart) en maakte indruk door zijn zeggingskracht en abstractie. Pomme werd onnavolgbaar verbeeld door Alejandra Theus. De voorstelling krijgt een grote landelijke tournee in een later seizoen. Couple Like#2 (coproductie Theatergroep DOX) ging in première tijdens Het Lab aan de Werf (november) en is een nieuwe versie van de voorstelling die choreografen Keren Levi en Ugo Dehaes maakten in 2006, nu met twee nieuwe dansers uit de gelederen van Theatergroep DOX. De voorstelling is met kleine aanpassingen gericht op een jongerenpubliek. ‘Couple Like’ is een klassieker en ook #2 kan weer jaren mee’ schreef de NRC. Couple Like#2 is een dynamisch duet dat de (on)mogelijkheden van twee lichamen in een ruimte onderzoekt en het publiek alle aanknopingspunten geeft om daar mooie en indringende verhalen bij te ervaren: over afstoten en aantrekken, over de liefde en over vriendschap.

2 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 3


Couple like#2 speelt in een eerste reeks vooral in het buitenland en maakt in het seizoen 2011-2012 een nationale tournee. In 2009 maakte regisseur Giselle Vegter de Oostenrijkse versie van de locatievoorstelling RUMOR (i.s.m de Vrede van Utrecht, LINZ09, Schäxpirfestival). In 2010 ging de Nederlandse versie in première tijdens het Festival aan de Werf (mei). De voorstelling had een geheel nieuwe cast. De jongeren in de voorstelling kwamen voort uit een workshop van Theatergroep DOX. De samenwerking met het Beatrixtheater zorgde voor een `geslaagd huwelijk’ tussen een gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instelling. Van achter de glazen pui van het Beatrixtheater beloerde het publiek de wandelaars op het Jaarbeursplein. Onzichtbaar mengden zich de acteurs met de werkelijkheid. Via koptelefoons waren de dialogen te volgen en ontstond in de chaos van alledag de mise-enscène van het toneelverhaal. RUMOR was vooral bij het festivalpubliek een hit wat zorgde voor uitverkochte voorstellingen. Soms komt de vraag op om RUMOR nog een keer in een andere stad of een ander land te spelen. Wie weet. De bijzondere én controversiële voorstelling Bubble Boy van regisseur Lucas De Man, die in première ging tijdens Tweetakt 2008, is hernomen voor een (inter)nationale tournee. Bubble Boy vertelt op eigen wijze het verhaal van Tom, die aan de anti-immuunziekte SCID lijdt en tijdens de voorstelling bijna geopereerd wordt om te kunnen genezen. De dunne scheiding tussen fictie en realiteit zorgen voor een extra spanning bij het publiek en geeft de voorstelling een bijzondere werkingskracht, zo eigen aan het werk van Lucas De Man. Een reguliere tournee langs alle belangrijke theaters in Nederland en Vlaanderen (incl. schoolvoorstellingen) gaven de voorstelling een grote publieke uitstraling en was voor de cast en de regisseur een bijzondere ervaring. De voorstellingen op het Duitse festival Halbstark hebben gezorgd voor een internationaal vervolg in 2011. Naast deze vier voorstellingen staan nog drie voorstellingen ‘op het repertoire’, d.w.z. zijn nog beschikbaar: SWEET van Aitana Cordero, Spinder van Jellie Schippers en Myriam Van Gucht en Parade van Tabea Martin. SWEET is een internationale festivalhit. Aitana Cordero stelde het begrip ‘zoet’ centraal en maakte daar een performance van die zowel grote aantrekkings- als afstotingskracht heeft. De toneelvoorstelling Spinder is in het Duitstalige gebied ‘ontdekt’, waardoor we dit jaar en ook volgend jaar een aantal voorstellingen spelen op internatio-

4 HET LAB UTRECHT 2010


nale festivals. De levende insecten worden weer ‘van stal gehaald’ en de acteur Lennart Monaster oefent zijn Duits om de eenzaamheid van de hoofdpersoon Tille vorm te geven. De dansvoorstelling Parade van Tabea Martin wordt reisklaar gemaakt, enkele voorstellingen worden gespeeld (o.a. in het buitenland) om uiteindelijk deze succesvolle voorstelling in het seizoen 2011-2012 in een (inter) nationale tournee te spelen. Het wel of niet in de maat lopen is een gegeven dat het jonge publiek zeer aanspreekt. We maakten kleine voorstellingen om jonge kunstenaars kennis te laten maken met het jonge publiek en om hun plannen te toetsen. We werkten met Natascha Schulte, Melissa Ellberger, Paul Knieriem, Erik Kaiel, Lea Martini en Keren Levi. Met enkele van hen werken we in een langere verbinding en bouwen we ervaring op om theater of dans voor jong publiek te maken. Melissa Ellberger, Paul Knieriem en Keren Levi maken in de toekomst volwaardige producties bij Het Lab Utrecht. Voor de derde maal organiseerden we de publieksmanifestatie Het Lab aan de Werf in november, deze keer geheel gewijd aan de dans. We gebruikten alle ruimtes van Huis aan de Werf in Utrecht om kleinere en grote dansvoorstellingen te laten zien met als hoogtepunt de première van Couple Like#2. Samen met de studie film- en televisiewetenschap van de universiteit van Utrecht zetten we tijdens deze manifestatie ‘Jeugddans in de pen’ op. Volkskrantcritica Annette Embrechts werkte met 5 studenten aan het schrijven van recensies over jeugddans. Voor de professionals (zowel nationaal als internationaal) bood het rondetafelgesprek Jeugddans Experience de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Ook toneelauteurs hebben onze aandacht. We gaven aan Jorieke Abbing de opdracht om een nieuwe toneeltekst voor jong publiek te schrijven. Het werd ODA, gepresenteerd in een tekstlezing in Jeugdtheater De Krakeling in maart. ODA beschrijft in Abbings eigen stijl de adolescentieproblemen van een jong meisje, geplaatst in een kliniek in het verre Zwitserland. Ook zetten wij, samen met Theater De Lieve Vrouw, het project Ik schrijf een brief op. Drie pas afgestudeerde schrijvers van de schrijfopleiding van de HKU, Babiche Ronday, Michiel Lieuwma en Timen Jan Veenstra, schreven een korte tekst geïnspireerd op Beste Sneeuw. De voorstellingen werden gespeeld in verschillende kleine ruimtes van de theaters tijdens Winterkost in Theater De Lieve Vrouw en Theater Kikker. STRAAT, een initiatief van Springdance, Theatergroep DOX en Het Lab Utrecht, is zijn tweede jaar ingegaan om urban dance talent te ontwikkelen en te profes-

HET LAB UTRECHT 2010 5


sionaliseren. Het jaar begon goed met de massachoreografie op het nieuwjaarsfeest van de gemeente Utrecht. Er volgden twee masterclasses: Hiroaki Umeda (Japan) en Ed Wubbe (Scapino Ballet). Deelnemers waren de jonge choreografen Melissa Ellberger, Shailesh Bahoran, Robert Villedieu, Reghisia Alvares, Juanita Rosenberg, Henry O’Tawiah, Gavin Viano Fabri en Sheyda Darab. En er vonden vele STRAAT-on-tour optredens en workshops plaats bij dansscholen in de stad en regio Utrecht en op manifestaties. STRAAT is een succes en gaat ook de komen­de twee jaar door met ondersteuning van de provincie en gemeente Utrecht. Het Lab Utrecht opereert steeds nadrukkelijker binnen het Europese netwerk van theater en dans voor jong publiek. De medewerkers van Het Lab worden uitgenodigd om zitting te nemen in jury’s en rondetafelgesprekken, voorstellingen worden uitgenodigd en de in Europa uitzonderlijke werkmethode van een productiehuis wordt veelvuldig besproken en dient als inspiratie. In voorbereiding is het internationale dansnetwerk Fresh Tracks Europe (FTE) met als doel een artistieke impuls te geven aan de Europese jeugddans, waar Het Lab Utrecht initiatiefnemer van is. Deze activiteiten passen binnen het internationale beleid om te opereren in een Europese context en om kunstenaars die werken bij Het Lab van deze Europese werking deel te laten uitmaken. Binnen het internationale beleid heeft Het Lab ook een tweede doelstelling, nl. projecten opzetten met kunstenaars uit landen die onder druk staan en waar kunst een grote noodzaak kent. Een verbinding van de Nederlandse kunstenaars met deze landen zorgt voor een spiegel op het eigen functioneren en de plek die kunst in een samenleving kan innemen. Wij zetten in het verleden projecten met Iran op. Dit jaar zijn we begonnen met een langdurig traject met Palestina. Samen met de Toneelmakerij wordt een samenwerking opgezet met Theatre Day Productions, waarbij 4 Nederlandse regisseurs en 4 Palestijnse regisseurs gezamenlijk theater maken voor jong publiek. Een eerste ontmoeting tussen deze kunstenaars vond plaats in juni in Gaza (Palestijnse gebieden). Een tweede bezoek en het maken van de voorstellingen vindt plaats in 2011. Het Lab is niet alleen verantwoordelijk voor de artistieke ontwikkeling maar ondersteunt ook het cultureel ondernemerschap van de jonge kunstenaar. Vanuit de zakelijke leiding worden trajecten opgezet om talentvolle kunstenaars te ondersteunen bij hun verzelfstandiging als kunstenaar, ofwel binnen de huidige theaterstructuur of vanuit een eigen onderneming. Theatermakers Giselle Vegter, Jellie Schippers&Myriam Van Gucht en Keren Levi werden op

6 HET LAB UTRECHT 2010


verschillende manieren ondersteund. Giselle Vegter en Jellie Schippers en Myriam van Gucht werden ondersteund in het oprichten en vormgeven van hun eigen gezelschap: Hotel Eldorado en Schippers&Vangucht. Keren Levi werd daarbij ondersteund om een aanvraag te schrijven voor de tweejarige subsidiering van het FPK (Nederlands Fonds Podiumkunsten). Bijzonder trots zijn we op Afslag Eindhoven, het Eindhovense gezelschap van Gerrie Fiers en Yvonne Beukerink. Het Lab Utrecht heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit gezelschap als ondersteuning van Gerrie Fiers. Afslag Eindhoven is een van de weinige gezelschappen wiens aanvraag voor tweejarige subsidiëring gehonoreerd werd. Het Lab Utrecht opereert nadrukkelijk binnen de keten van opleidingen, productiehuizen en gezelschappen. De kunstenaars komen van alle kunstvakopleidingen in het land bij ons werken om theater en dans voor jong publiek te maken. Aangezien de talentvolle kunstenaars zonder uitzondering ook voor volwassenen werken, ‘delen’ wij de kunstenaars vaak met andere huizen. In Utrecht werken wij samen met de HKU, Tweetakt, Springdance, Festival aan de Werf, Stadsschouwburg, Theater Kikker en Theatergroep DOX. Uitgestroomde kunstenaars werken bij verschillende theatergezelschappen, zoals Jeugdtheater Het Filiaal, de Toneelmakerij, De Meekers, De Dansers of binnen hun eigen gezelschappen. Twee jaar geleden zijn gesprekken begonnen over een verregaande samenwerking tussen Theatergroep DOX en Het Lab Utrecht. Voor Theatergroep DOX is het belangrijk om de talentontwikkeling van de semi-professionele speler te verbinden met die van jonge professionele kunstenaars. Voor Het Lab Utrecht is het belangrijk om de jonge professionele kunstenaars structureel en vanaf een vroeg moment te verbinden met de doelgroep. In mei werd de intentieverklaring om tot een fusie te komen getekend door de voorzitters van beide besturen. Het Lab voldoet in 2010 ruim aan de verwachtingen en verplichtingen. Er worden 5 (co)producties en 8 onderzoeksprojecten opgezet, 18 betrokken (beginnende) makers worden ondersteund. Er worden 111 voorstellingen gespeeld waarvan 74 in (regio) Utrecht, 24 in Nederland, 13 in het buitenland en 21 overige activiteiten, zoals workshops. Het Lab heeft 9171 bezoekers gehad.

Dennis Meyer, Artistiek Directeur Het Lab Utrecht

HET LAB UTRECHT 2010 7


Prestatieoverzicht en kengetallen Het Lab 2010 Prestatieoverzicht

2010 Aantal

Aantal

activiteiten

bezoeken

Producties/ projecten Producties

4

Coproducties

1

Onderzoeksprojecten

8

Betrokken (beginnende)

18

makers

Voorstellingen In stad en regio Utrecht

74

4.910

In de rest van Nederland

24

2.332

In het buitenland

13

1.293

Totaal voorstellingen

111

8.535

Workshops/Masterclasses

15

411

Educatieve activiteiten

2

58

Discours en debat

2

55

Anders, nl. kleinschalige

2

112

Totaal overige activiteiten

21

636

Totaal

132

9.171

Overige activiteiten

projecten

8 HET LAB UTRECHT 2010

Kengetallen Per 31 december

2010

Totaal baten

€ 1.215926.00

waarvan subsidies/bijdragen

€ 1.095823.00

Exploitatieresultaat

€ 29.297

Aantal vaste medewerkers

10

Aantal fte’s

8,1


Het Lab Utrecht en Theatergroep DOX gaan fuseren vanaf seizoen 2012-2013: ‘jong professioneel, semiprofessioneel en amateur talent maken theater en dans voor jong publiek’

HET LAB UTRECHT 2010 9


Gehele jaar 2010

Straat Jong Utrechts Urban Danstalent Het Lab Utrecht, Springdance en Theatergroep DOX Door onderzoek en talentontwikkeling ontwikkelt STRAAT jong urban danstalent in Utrecht. Professionele dansmakers geven masterclasses en workshops aan jonge (amateur)dansers en dansmakers, resulterend in presentaties en optredens. De Japanse Hiroaki Umeda gaf in het voorjaar tijdens Springdance een Masterclass aan 6 choreografen. De Nederlandse Ed Wubbe Ed Wubbe deed dit in het najaar tijdens Het Lab a/d Werf. In totaal werden er 9 jonge urban dansmakers geselecteerd om deel te nemen. Zij gaven diverse workshops en presentaties tijdens o.a. de nieuwjaarsreceptie in de Stadsschouwburg Utrecht, op de Culturele Zondag Dans, Culturele Zondag No Label, het Cals College in IJsselstein, het Utrechts Uitfeest en bij diverse amateurdansscholen in de provincie Utrecht. www.straat.nu

10 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 11


Gehele jaar Januari 20102010

Amer Khalil Residentie Op uitnodiging van Het Lab Utrecht werkt de Palestijnse regisseur Amer Khalil 1 week als ‘artist in residence’ aan zijn regieconcept voor de nieuw geschreven tekst The Little Play van Jackie Lubeck. Amer is vaste regisseur van Theatre Day Productions. TDP is een theaterorganisatie die, voornamelijk vanuit het eigen theater in Gazastad, theaterworkshops geeft aan kinderen en jongeren, kunstenaars opleidt tot theaterdocenten en zelfstandige theatermakers, en theatervoorstellingen maakt voor jong publiek. TDP wordt geleid door Jan Willems (afgestudeerd aan de HKU, faculteit theater), Jackie Lubeck en Amer Khalil. (www.theatreday.org) Het bezoek van Amer Khalil aan Het Lab vindt plaats in het kader van Het Lab en het Midden-Oosten: theaterprojecten die jonge kunstenaars uit Nederland verbinden met jonge kunstenaars uit het Midden-Oosten. Afsluitend vond een openbare tekstlezing plaats in jeugdtheaterhuis De Berenkuil.

12 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 13


Gehele jaar Februari 20102010

Wat Altijd Waar Is (6+) Onderzoeksvoorstelling Theatermaakster Natasha Schulte studeerde af aan de regieopleiding van de Theaterschool Amsterdam. Ze werkte samen met schrijfster Jorieke Abbing en scenograaf Marieke van Veen aan de onderzoeksvoorstelling Wat altijd waar is. Wat altijd waar is gaat over een meisje dat de wereld indeelt volgens haar zelfgemaakte leefregels. Haar gulzigheid om de dingen te begrijpen staat haaks op de wereld van haar broertje. Hij probeert om met haar in contact te komen, maar zij leeft liever volgens de regels van haar zelfhulpboek. Concept: Natasha Schulte in samenwerking met Jorieke Abbing en Marieke van Veen Spel: Marieke Groothof, Jimmy Feld en Daan Hermanns Techniek: Guido Langendoen

14 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 15


Gehele jaar Februari 20102010

Brek Zarith (12+) Onderzoeksvoorstelling Twee dansers tarten de wetten van de zwaartekracht Wanneer ben je voor het laatst gevallen en hoe stond je weer op? Droom je weleens van een wereld zonder zwaartekracht? De principes van vallen en vliegen hebben meer overeenkomsten dan je denkt, ook in onze taal worden ze dikwijls met elkaar in verband gebracht. ‘Wie hoog klimt, valt laag’ is een bekend gezegde dat niet alleen relateert aan de fysica, maar ook aan de filosofie, de mythologie en de aard van menselijke relaties. In Brek Zarith onderzoeken twee dansers de wetten van de zwaartekracht aan de hand van hun verlangen naar uitdaging en overgave. Hoog of laag, zelf of met behulp van de ander, verbinden de dansers zich met hun vreemde fantasie in een wereld die ondersteboven staat. De jonge choreografe Melissa Ellberger versmelt urban en hiphopdansstijlen tot een humoristische, zoetzure voorstelling. Choreografie: Melissa Ellberger Dans: Melissa Ellberger en Caggie Gullum Decor: Rikkert Pauw Muziek: Gary Shepherd Techniek: Guido Langendoen

16 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 17


Gehelemaart Vanaf jaar 2010 2010

Beste Sneeuw (8+) Voorstelling Het ontroerende verhaal van een meisje met twee ouders die denken dat ze niet meer van elkaar houden. BESTE SNEEUW vertelt trefzeker over het achtjarige meisje Pomme dat zich moet zien te redden in het vacuüm van de scheiding van haar ouders. De veilige eenheid die ze ooit met z’n drieën vormden is weg. Vader is door moeder uit huis gezet en ‘drinkt zich een gat in de dag’, terwijl moeder zich verliest in een schimmige affaire met een Rus. In haar poging het huwelijk te redden neemt Pomme steeds drastischer maatregelen, die haarzelf uiteindelijk bijna fataal worden. Tekst: Jorieke Abbing Regie: Jef Van gestel Vormgeving: Anne Habermann Spel: Alejandra Theus, Debbie Korper, Wouter Van Lierde Techniek: Guido Langendoen Kostuumontwerp: Maartje van Bourgognie Lichtontwerp: Jean-Lou Caglar

18 HET LAB UTRECHT 2010


“Het is hartverscheurend hoe groot het kleine meisje van Abbing probeert te zijn. De schrijfster geeft haar de macht van het woord om alles wat ze ziet en voelt te benoemen.” (uit het juryrapport Van der Vlies Prijs 2008)

HET LAB UTRECHT 2010 19


Gehele April 2010 jaar 2010

Oda Tekstlezing n.a.v. schrijfopdracht ‘Oda’ is een benauwend stuk over berglucht, het vallen in een konijnenhol, het onveilige gevoel van ouder worden. Jorieke Abbing heeft van Het Lab een vrije schrijfopdracht voor jong publiek gekregen. Op zondag 11 April werd Oda als tekstlezing gepresenteerd in Jeugdtheater De Krakeling, Amsterdam.

April 2010

Weiland van Wol (5+) Onderzoeksvoorstelling, herneming in Tweetakt Gaat over je beschermd voelen En dat je daar soms een deken bij nodig hebt Heb je het warm genoeg? Pak maar een sjaal Al pak je er tien Ik ga verderop staan Met een muts over mijn hoofd Misschien moet ik huilen Van binnen Of van buiten Regie: Rachel Zweije en Joris van Oosterwijk Spel: Gerrit Dragt, Thea Zweije, Meja Pagée en Janet Vonk Met dank aan: Sophie Burgers

20 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 21


Gehelemaart Vanaf jaar 2010 2010

Parade (6+) Een voorstelling net uit de maat (herneming) Iedereen is gelijk. En iedereen is anders. En anders zijn mag best: een beetje gek, een beetje raar, een beetje maf. Een beetje dus. Maar hoeveel is een beetje? En wie bepaalt dat eigenlijk? Een dansvoorstelling over wat moet, wat mag, wat kan, wat zal, wat zou, wat niet, wat nooit en wat dan nog?

Choreografie: Tabea Martin Dans: Katerina Dietzova, Kristina Hanses, Konrad Szymansky/ Linar Ogenia Muzikale Vormgeving: Jelte van Andel Decor: Nina Glockner Techniek: Guido Langendoen Met dank aan: Peggy Olislaegers, Matthias Mooij

22 HET LAB UTRECHT 2010


Iedereen is gelijk. En iedereen is anders. En anders zijn mag best: een beetje gek, een beetje raar, een beetje maf. HET LAB UTRECHT 2010 23


Vanaf april 2010

Sweet (8+) Een voorstelling met een bite (herneming) Hou je van zoet? Hoe zoet ben jij? En hoeveel zoetigheid kun je aan? Geef je de voorkeur aan rood, groen of geel? Een zoen, een knuffel of een aai? Waarom heeft Nederland geen bergen? Omdat ze opgegeten zijn, gestolen of weggewaaid?

Regie, tekst en beeld: Aitana Cordero ism Jorge Dutor Spel: Sara Manente, Jorge Dutor en Aitana Cordero Decor: Aitana Cordero en Jorge Dutor Techniek: Guido Langendoen Met dank aan: Suiker Unie

24 HET LAB UTRECHT 2010


SWEET is een suikerzoete voorstelling met een bitter randje, een zuur toefje en een zoute knipoog. HET LAB UTRECHT 2010 25


Gehele jaar Festival a/d Werf, 2010 mei 2010

RUMOR (15+) Voorstelling Coproductie Schäxpir/Linz09 i.s.m. Vrede van Utrecht RUMOR is dat onrustige geluid in je hoofd. De vage blik van een voorbijganger die iets van je lijkt te vinden. De plotselinge drang om die arrogante vrouw met haar te grote zonnebril een lesje te leren. Een ontregelende locatievoorstelling waarbij realiteit en fictie in elkaar over lopen. RUMOR speelt tijdens Festival a/d Werf op het Jaarbeursplein in Utrecht. Een groep jongeren verveelt zich en speelt een spelletje met voorbijgangers. Een Afrikaanse man staat de hele tijd te bellen, een vrouw wacht, een dakloze man geniet van de zon, een meisje observeert. Ze lijken niks met elkaar te maken te hebben, totdat het spel van de jongeren uit de hand loopt. Met RUMOR introduceert Het Lab Utrecht de jonge Oostenrijkse schrijver Volker Schmidt (Nestroypreis 2008) in Nederland. De jongerencast van RUMOR bestaat uit vaste spelers en een nieuwe lichting jongeren van Theatergroep DOX, waarmee Giselle Vegter een tekstonderzoek deed in een DOX-Atelier onder begeleiding van Marjan Barlage. Concept en regie: Giselle Vegter Tekst: Volker Schmidt en Kristin Wolf Regie assistentie: Mylène Philippo Spel: Hein van der Heijden, Floor van Leeuwen, Sylvia Schwarz, Wensley Piqué, Arash Jabbarie, Anandi Gall, Eva Heijnen en Alex Hendrickx Dramaturgie: Cecile Brommer, Julia Engelmayer Kostuums: Annemarie Klijn Techniek: Guido Langendoen Techniek assistentie: Kimberley de Heer Productie: Anouk Rutten Met dank aan: Beatrix Theater Utrecht, Kenma Casting, Sjoerd Kelderman en cast en crew uit Oostenrijk

26 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 27


Mei 2010

Spinnerling (8+) Voorstelling, Duitse herneming ‘Spinder’ Theater met levende insecten De tienjarige jongen Tille heeft als bijna ieder ander kind een grote verzamelwoede. Alleen verzamelt hij insecten. In de kelder heeft hij een laboratorium met terraria en apparaten om experimenten mee uit te voeren. Zijn insecten zijn alles voor hem. Langzaam word je meegezogen in de wondere wereld van Tille. Bidsprinkhanen, wormen, wandelende bladeren en -takken, neushoornkevers. Hij heeft ze allemaal. Jeppe, zijn broer, wil hem met zijn drumstel en gitaar verjagen uit de kelder. Maar dit laat Tille niet zomaar gebeuren en met zijn insecten bedenkt hij een plan… Regie en concept: Jellie Schippers Tekst: Simon van der Geest Vertaling: Eva Pieper Spel: Lennart Monaster Vormgeving: Myriam Van Gucht Lichtontwerp: Jeffrey Kranen Techniek: Elsbeth Godeschalk, Jasper Koekoek en Jan Kortbeek Geluid: Bram van den Oever en Jasper Koekoek Met dank aan: Marco Chardon

28 HET LAB UTRECHT 2010


“…. echt een mooie bijzondere voorstelling.  Met lekker veel weetjes over insecten.” Fries Dagblad HET LAB UTRECHT 2010 29


Juni 2010

Achter de A2 Residentie Coproductie Theatergroep DOX i.s.m. De Vrijstaat en Vrede van Utrecht Van 14 t/m 26 juni gaan theatermaker Paul Knieriem en choreograaf Erik Kaiel twee weken in een caravan wonen midden in Leidsche Rijn. Zij leggen contacten met bestaande initiatieven die daar zijn, leven het leven van een Leidsche Rijner, ‘bevrienden’ zich met jongeren en gaan langs bij middelbare scholen. Zij ontwikkelen concepten om locatievoorstellingen te maken. Op 26 juni presenteerden zij hun bevindingen in De Vrijstaat, Utrecht. Dit is de eerste fase van een langjarig traject om, in samenwerking met de Vrede van Utrecht, locatievoorstellingen in Leidsche Rijn te maken. Paul Knieriem zet in september 2011 een locatieproductie op met dansers en acteurs uit zowel het professionele als het amateur circuit.

30 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 31


Vanaf oktober 2010

Bubble Boy (10+) Tournee Nederland, België en Duitsland, herneming Tom, beter bekend als Bubble Boy, leeft nu al twaalf jaar lang in een plastic bubble. Hij heeft deze nog nooit verlaten vanwege zijn ernstige auto-immuunziekte SCID. Na twaalf jaar tevergeefs zoeken hebben de doktoren nu toch eindelijk de oplossing gevonden. Ze weten hoe ze Tom kunnen genezen. Het Lab Utrecht nodigt jou uit om live de operatie van Tom bij te wonen en zijn eerste stappen uit de bubble mee te maken! Hoe voelt het om voor het eerst ‘echte’ lucht in te ademen? Om voor het eerst je moeder aan te kunnen raken? Of om voor het eerst buiten te spelen? Regie en concept: Lucas De Man Tekstbewerking en dramaturgie: Alexander Schreuder Vertaling en taalcoach: Eva Pieper Vormgeving: Pascal Leboucq Techniek: Dave Staring Techniekadvies: Kas van Huisstede Spel: Griet Dobbelaere, Anne Harbers, Camilla Meurer, Bram Graafland, Wilma van Oenen, Tim Schreuder, Sam Pelle Werkhoven en Angus van der Vaart Tourmanagement: Joost Allema Met dank aan: Werkplaats Kindergemeenschap – Kees Boeke, Francine Jageneau, Jasper Hopman (videoadvies), De Kopergietery, Omsk, Ouders van ‘Tom’: Bart van Peer, Wouter Goedheer en Stichting Nieuwe Helden, Silvia Andringa, Alex Moret, Tamar Dindar, Kinderboerderij De Schoterhoeve in Haarlem, Harrie van Gemert

32 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 33


November 2010

Het Lab a/d Werf Manifestatie: Met regelmaat toont Het Lab Utrecht haar producties van talentvolle jonge theater- en dansmakers in Huis aan de Werf. Van 3 t/ m 7 november staat de dans centraal tijdens de derde editie van Het Lab aan de Werf. Door de week wordt gespeeld voor scholen, op 6 en 7 november is iedereen welkom tijdens de presentaties van dit gevarieerde programma voor jong en oud. Dit jaar staan de nieuwe dansvoorstellingen van Het Lab prominent op het programma: Het duet Couple-Like #2 gaat tijdens Het Lab a/d Werf in première en Keren Levi presenteert haar onderzoeksvoorstelling Caleidoscoop. Ook Lea Martini presenteert het resultaat van haar onderzoekvoorstelling. STRAAT’s Masterclass o.l.v. Ed Wubbe wordt gepresenteerd. Met dank aan: Huis a/d Werf en Sophie Burgers

HET LAB UTRECHT THEATER EN DANS VOOR JONG PUBLIEK WWW.HETLABUTRECHT.NL

Theater en dans voor jong publiek

A D 3 tot en met 7 november 2010

voor informatie en kaartverkoop: www.hetlabutrecht.nl

34 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 35


Jeugddans in de pen Wat komt er kijken bij het schrijven over jeugddans en wat is nu zo specifiek aan de dansvoorstellingen in deze editie van Lab aan de Werf? Recensente Annette Embrechts (De Volkskrant) begeleidt studenten dramaturgie van de Universiteit Utrecht bij het schrijven van een artikel of recensie over jeugddans. De studenten bezoeken de schoolvoorstellingen donderdag 4 november.

Jeugddans Experience In een besloten setting wisselen jonge dansmakers uit binnen- en buitenland hun ervaringen uit met een aantal experts. Wat zijn de drijfveren om werk te maken voor een jong publiek? Op welke manier beïnvloedt het jonge publiek de creatieve ideeën? Hoe betrek je het jonge publiek bij de ontwikkeling van een voorstelling en hoe hou je rekening met het publiek zonder concessies te doen aan ideeën? Gesprek onder leiding van Moos van den Broek, te gast o.a. Peggy Olislaegers, Martina Kessel (Tanzhaus NRW, Düsseldorf) en Johan De Smet.

36 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 37


Januari 2010

Caleidoscoop (6+) Onderzoeksvoorstelling MozaĂŻek is als muziek Beleef de schoonheid van de vormen en het plezier van de harmonie! Uit een puzzel van lichaamsdelen en woorden ontvouwt zich een menselijke caleidoscoop. De dans die ontstaat, is als muziek voor je ogen. Wat misschien op het eerste gezicht een rommeltje lijkt, krijgt langzaam betekenis. Caleidoscoop zit vol met speelse associaties en is een zintuiglijke voorstelling, die de jonge kijker stap voor stap meeneemt in een wereld van fantasierijke abstracties.

Choreografie: Keren Levi i.s.m. de dansers Dans: Hillary Black Firestone, Pedro InĂŞs, Alma Lindenhovius, Keren Levi Lichtontwerp: Minna Tiikkainen Muziek: Tom Parkinson Techniek: Jan Fedinger

38 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 39


November 2010

Nachtmaal (12+) Onderzoeksvoorstelling “weren’t you afraid? a little. I enjoyed it.” De voorstelling Nachtmaal nodigt je uit tot de wereld van naargeestigheid. Na een overvloed van vampieren films zijn we er wel klaar voor. Hoewel wij menselijk zijn en sterfelijk, geven we ons volop over aan de mythes van eenzame bloeddrinkende sukkels en onsterfelijke underdogs.

Choreografie: Lea Martini Dans: Lea Martini, Yurie Umamoto, Dennis Deter Kostuums: Theresia Knevel Techniek: Guido Langendoen

40 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 41


Januari 2010

Couple-Like #2 Voorstelling Coproductie met Theatergroep DOX

“I’m sticking with you ‘cause I’m made out of glue” - Lou Reed Wie leunt op wie? Dat is de grote vraag in het dynamische duet Couple-Like #2. Vasthouden of loslaten, steunen of laten vallen; twee jonge dansers gaan met elkaar een intieme strijd aan. Is het nu een liefdevolle lange omhelzing of een eindeloze, uitputtende worsteling? De twee proberen elkaar steeds opnieuw te ontmoeten, maar hun fysieke samenzijn leidt letterlijk tot beklemming. Choreografen Ugo Dehaes en Keren Levi maakten Couple-Like in 2006, nadat zij elkaar tegen het lijf liepen en geïnteresseerd raakten in elkaars werk. De voorstelling werd een hit en reisde zowel in Nederland als in het buitenland langs podia en festivals. Nu heeft Het Lab Utrecht aan Levi en Dehaes gevraagd om een nieuwe versie van dit stuk te maken voor een jongerenpubliek. Het resultaat is een intieme voorstelling uitgevoerd door twee dansers uit de gelederen van DOX.

Choreografie: Keren Levi en Ugo Dehaes. Dans: Maartje Plasman en Ryan Djojokarso of Melanie Witz en Vincent Morelle.

Muziek: Tom Parkinson Techniek: Guido Langendoen Deze voorstelling werd mede mogelijk gemaakt door extra steun van de Gemeente Utrecht.

42 HET LAB UTRECHT 2010


‘Ein geniales, wunderbares, berührendes Spiel von Nähe und Distanz .’ (Kurier, Oostenrijk) ‘Couple Like is een klassieker en ook #2 kan weer jaren mee. ’ (NRC)

HET LAB UTRECHT 2010 43


December 2010

Ik Schrijf een Brief Minivoorstellingen Coproductie met De Lieve Vrouw Amersfoort i.s.m. Theater Kikker Utrecht Exclusief voor Jeugdtheaterfestival Winterkost schrijven drie jonge toneelschrijvers, afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht drie mini-voorstellingen geïnspireerd op de toneeltekst ‘Beste Sneeuw’. Deze verhalen vertellen op verschillende manieren het verhaal van een kind dat, net als Pomme in BESTE SNEEUW, niemand heeft om echt mee te praten. Op bijzondere plekken in het theater zijn voorafgaand en na afloop van de voorstelling ‘Beste Sneeuw’ tijdens Winterkost in Utrecht en Amersfoort deze mini-voorstellingen te zien.

Regie: Paul Knieriem voorstelling: Avond aan Zee Tekst: Timen Jan Veenstra Spel: Dimme Treurniet, Jip Loots, voorstelling: Schaaf Tekst/spel: Babiche Ronday voorstelling: Brief uit de Toekomst Tekst: Michiel Lieuwma, Spel: Wouter de Jong

44 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 45


Jeugdtheaterhuis De Berenkuil Sinds 2002 doet het voormalig pathologisch instituut van het Veeartsenijterrein dienst als kunstverzamelgebouw voor hoofdzakelijk jeugdtheatergezelschappen en –festivals. Samen met Het Filiaal, YO-Opera, Stichting Storm (t/m Maart), Theatergroep DOX en Springdance (t/m juli) wordt gebruik gemaakt van de kantoren en de goede repetitieruimtes. Waar mogelijk wordt efficiënt samengewerkt. En ook op inhoudelijk gebied ontstaan er verschillende dwarsverbindingen. Het Lab maakt ruim gebruik van de kantoor- en repetitieruimtes.

Fort B Sinds september 2009 exploiteert Het Lab Fort B. Dit is de voormalige werkruimte van de Utrechtse theatergroep Growing up in Public en bestaat uit twee repetitieruimtes, kantoorruimtes, opslag en een foyer. Fort B is een aanvulling op Jeugdtheaterhuis De Berenkuil. Fort B geeft de mogelijkheid om theater en dansvoorstellingen `af te monteren’ op de afmetingen die de meeste kleine zalen in Nederland hebben en heeft de technische mogelijkheden om een volwaardig lichtplan te ontwikkelen. Naast het eigen gebruik van Fort B biedt het ook ruimte aan zelfstandige theatermakers om kantoor te houden en te repeteren, zodat het kan functioneren als een broedplaats voor de stad Utrecht. Fort B wordt tevens verhuurd aan derden.

46 HET LAB UTRECHT 2010


HET LAB UTRECHT 2010 47


English Summary Het Lab Utrecht’s wish to develop into a full-grown theatre and dance organization for young audiences (i.e. a producer as part of the government-subsidised basic cultural infrastructure) has been largely fulfilled during the past year, thanks to such developments as the Utrecht Municipality’s additional support for dance and to co-producers such as Theatergroep DOX. Talented directors, playwrights and choreographers have committed their art to young audiences. This has resulted in some unique and fully-fledged performances. Audiences are increasingly beginning to appreciate our work. Professionals and critics are closely following us. And to top it all we are asked more and more often to come and perform around Europe which enables us to offer young artists the opportunity to work for young audiences in an international context. We created 4 full-length performances this year. Two new performances, one Dutch version of an international production, and a performance that returned to the stage for an (inter)national tour.

48 HET LAB UTRECHT 2010


Jorieke Abbing graduated from the HKU Writers’ School with her play Beste Sneeuw: a poetic text that portrays the difficult position in which the girl Pomme finds herself after her parents’ divorce. Beste Sneeuw received praise and awards on all sides, but failed to be picked up by any of the youth theatre companies. Het Lab did. Jef Van gestel, a young Flemish theatre director, set out to stage the production and assembled a top-notch artistic crew. The performance premiered at the Tweetakt festival (March) where its cogency and abstract form made a lasting impression. Pomme was personified by the inimitable Alejandra Theus. In a later season, the performance will go on a major national tour. Couple Like#2 (co-produced by Theatergroep DOX) premiered during Het Lab aan de Werf (November) and is a new version of the performance created in 2006 by choreographers Keren Levi and Ugo Dehaes. This version features two new dancers from the ranks of Theatergroep DOX. With some minor adaptations the piece has been reworked to suit audiences of young people. ‘Couple Like is a classic, and #2 will equally last for years’ the NRC newspaper wrote. Couple Like#2 is a dynamic duet that explores the (im)possibilities for two bodies in a set space, offering the audience all kinds of clues to experience beautiful and poignant stories: about rejection and attraction, about love, and about friendship. The first series of Couple like#2 performances will mainly be played abroad; during the 2011-2012 season the piece will tour the Netherlands. In 2009 director Giselle Vegter created the Austrian version of her site-specific performance RUMOR (with de Vrede van Utrecht, LINZ09, and Schäxpirfestival). In 2010 the Dutch version premiered during Festival aan de Werf (May). The performance was made with a completely new Dutch cast. The youths performing in this version came from a workshop hosted by Theatergroep DOX. The collaboration with the Beatrixtheater made for a ‘successful marriage’ between an art institution receiving government subsidies and one that does not. From behind the glass façade of the Beatrixtheater the audience would spy on the people walking on the Jaarbeursplein. Unnoticed, the actors mingled among the real-life walkers. Headphones made sure the audience could follow the dialogue and amid the chaos of everyday, the play found its setting. RUMOR was a big hit, especially among festival audiences, which led to sold-out performances. Every now and then we receive requests to come and play RUMOR once more in another city or another country. Who knows we might. The extraordinary and controversial performance Bubble Boy by director Lucas De Man, which premiered during Tweetakt 2008, returned to the stage for an

HET LAB UTRECHT 2010 49


(inter)national tour. In its own unique way Bubble Boy tells the story of Tom, who suffers from the immunodeficiency disease SCID and almost has an operation to be cured during the performance. The thin line between fiction and reality adds to the tension in the audience and gives this performance a uniquely powerful effect, which is part of every play by Lucas De Man. A regular tour of all the main theatres in the Netherlands and Flanders (including school performances) gave the performance a substantial public appeal, a memorable experience for its cast and director. The performances at the German Halbstark festival have ensured an international follow-up in 2011. In addition to these four performances we have three more ‘on the repertoire’; i.e. these are still available: SWEET by Aitana Cordero, Spinder by Jellie Schippers/Myriam Van Gucht and Parade by Tabea Martin. SWEET is an international festival hit. Aitana Cordero focused on the concept of ‘sweet’ and created a performance that is both a great force of attraction and of repulsion. The play Spinder has been ‘discovered’ in the German-speaking countries, so that we will be playing a number of performances at international festivals next year. The live insects will be ‘dug up’ again and actor Lennart Monaster is practising his German in order to portray the loneliness of his main character Tille. Tabea Martin’s dance performance Parade will be prepared for travel, as we will be giving a small number of performances (including some abroad) of this successful show, which will eventually set off on an (inter)national tour during the 2011-2012 season. Walking to the beat or ignoring it is a question that has great appeal for young audiences. We created some smaller performances to introduce young artists to a young audience and to test their plans. We worked with Natascha Schulte, Melissa Ellberger, Paul Knieriem, Erik Kaiel, Lea Martini and Keren Levi. With some of them we have set up a more long-term working relationship to build their experience in producing plays or dance performances for young audiences. Melissa Ellberger, Paul Knieriem and Keren Levi will be creating full-length productions with Het Lab Utrecht in the future. Last November we organised the public event Het Lab aan de Werf for the third time, and this time it was completely dedicated to dance. We used every available space in the Huis aan de Werf building in Utrecht to present smaller and bigger dance performances, culminating in the premiere of Couple Like#2. With the department of Film and Television Studies of the University of Utrecht we started ‘Jeugddans in de Pen’ during this event. Dance critic Annette Embrechts

50 HET LAB UTRECHT 2010


Uit: BUBBLE BOY

HET LAB UTRECHT 2010 51


of the Volkskrant worked with 5 students to teach them how to write reviews about youth dance. For the professionals (both from home and abroad), the round table talk Jeugddans Experience was an opportunity to exchange experiences. We focus on playwrights, too. We commissioned Jorieke Abbing to write a new play for young audiences. This resulted in ODA, which was presented as a script reading at Jeugdtheater De Krakeling last March. In Abbing’s own style, ODA describes the adolescent problems of a young girl, set in a clinic in faraway Switzerland. We also set up the project ‘Ik schrijf een brief’ (I am writing a letter), a collaboration with Theater De Lieve Vrouw. Three recently graduated writers from the HKU Writers’ School, Babiche Ronday, Michiel Lieuwma and Timen Jan Veenstra, each wrote a short text based on Beste Sneeuw. The performances were played in several smaller rooms at the theaters during Winterkost at Theater De Lieve Vrouw and Theater Kikker. STRAAT, initiated by Springdance, Theatergroep DOX and Het Lab Utrecht, entered into its second year of developing and professionalising young urban dance talent. The year went off to a flying start with the mass choreography during the Utrecht municipality’s New Year’s party. Two masterclasses followed: Hiroaki Umeda (Japan) and Ed Wubbe (Scapino Ballet). Participants were the young choreographers Melissa Ellberger, Shailesh Bahoran, Robert Villedieu, Reghisia Alvares, Juanita Rosenberg, Henry O’Tawiah, Gavin Viano Fabri and Sheyda Darab. And there were lots of STRAAT-on-tour performances and workshops at dance schools across the city and the region around Utrecht as well as during several events. STRAAT has become a success and will continue during the next two years thanks to support from the province and municipality of Utrecht. Het Lab Utrecht is beginning to operate more and more markedly within the European network of theatre and dance performances for young audiences. Het Lab’s people are invited to take a seat on juries and take part in round table discussions, our performances receive invitations and the Dutch system of supporting young professional talents and how unique it is in Europe, is often discussed and serves as an inspiration. Preparations are underway for an international dance network, Fresh Tracks Europe (FTE), whose aim is to give European youth dance an artistic impulse. Het Lab Utrecht is the initiator. These activities fit in with the international policy to operate within a European context and to allow artists who work for Het Lab to take part in this European context. Within the

52 HET LAB UTRECHT 2010


international policy Het Lab has a second goal as well, which is to set up projects with artists from countries under pressure and where art is a matter of great urgency. Connecting Dutch artists with these countries will ensure a reflection on the artists’ own functioning and on the place art may take in a society. In the past we have set up projects with Iran. This year we started a long-term project with Palestine. Het Lab and Toneelmakerij are setting up a collaboration with Theatre Day Productions, in which 4 Dutch directors and 4 Palestinian directors will jointly create performances for a wide audience. A first meeting between the artists took place last June in Gaza (Palestinian territories). A second visit, and the creation of the performances, will take place in 2011. Het Lab is not only responsible for the artistic development of young artists but also supports their cultural entrepreneurship. From our business management we set up long-term projects to support talented artists on their way to finding employment as artists, either within the current theatre structure or with a business of their own. Theatre makers Giselle Vegter, Jellie Schippers&Myriam Van Gucht and Keren Levi received support in several different ways. We supported Giselle Vegter and Jellie Schippers&Myriam van Gucht in setting up and shaping their own companies: Hotel Eldorado and Schippers&Vangucht. We offered Keren Levi our support in her application for a two-year subsidy from the NFP (Nederlands Fonds Podiumkunsten, the Dutch Fund for the Performing Arts). We are especially proud of Afslag Eindhoven, the Eindhoven-based company led by Gerrie Fiers and Yvonne Beukerink. Het Lab Utrecht has plaid a pivotal role in this company’s start-up by supporting Gerrie Fiers. Afslag Eindhoven is one of the few companies whose application for a two-year subsidy was granted. Het Lab Utrecht expressly operates within the chain of schools, houses who support young professional talents and companies. Artists from every art school in the country come to work with us to create dance and drama for young audiences. Since these talented artists all work for grown-up audiences as well, without exception, we will often ‘share’ our artists with other producers. In Utrecht we work with the HKU, Tweetakt, Springdance, Festival aan de Werf, Stadsschouwburg, Theater Kikker and Theatergroep DOX. Artist who have moved on from Het Lab are now working with a range of different companies, such as Jeugdtheater Het Filiaal, de Toneelmakerij, De Meekers, De Dansers or within their own companies. Two years ago we started talks about a far-reaching collaboration between Theatergroep DOX and Het Lab Utrecht. For Theatergroep DOX it is important

HET LAB UTRECHT 2010 53


that the semi-professional performer’s talent development is connected with that of the young professional artist. For Het Lab Utrecht it is important to connect the young professional artist with the target group systematically and from an early time in their careers. In May the chairs of both boards signed a declaration of intent to come to a merger. In 2010 Het Lab has more than met the expectations and obligations. We have set up 5 productions/8 projects, performed 111 shows, of which 74 in (the region around) Utrecht, 24 in the Netherlands, 13 abroad and 21 other activities, such as workshops. Het Lab has welcomed 9171 visitors.

54 HET LAB UTRECHT 2010


Bestuur en medewerkers Bestuur Het Lab Utrecht 2009 Paul Baltus (voorzitter), Arthur Willems (penningmeester), Katelijn de Vreede (secretaris), Liesbeth Coltof, Jenny Mijnhijmer

Medewerkers Het Lab Utrecht 2010 Hans Blik (zakelijk directeur), Dennis Meyer (artistiek directeur), Moos van den Broek (dramaturg / artistieke Leiding), Ellen van Bunnik (zakelijk medewerker t/m december 2010 ), Lonneke Peters (zakelijk medewerker vanaf december 2010 ), Annemiek Gijsbers (communicatie en marketing tot maart 2011), Andrea Lentink (communicatie en marketing vanaf maart 2011), Puck Mathot (productieleider), Lise van den Hout (productieleider t/m december 2010), Sophie Schoch (productieleider vanaf december 2010), Simone Scholts (productieleider), Anouk Rutten (educatief medewerker vanaf juni 2010), Leonie Steenbeek (bureaumedewerker vanaf februari 2010)

Stagiaires Het Lab Utrecht 2010 Sophie Burgers (CMV Utrecht), Mylène Phillipo (Kunst & Economie Utrecht) en Tamar Dindar (CMV Utrecht)

HET LAB UTRECHT 2010 55


Partners

Colofon Fotografie: Anna van Kooij, Ingvild Molenaar, Lennart Monaster - scènefotografie.nl Vormgeving: Wrikontwerp (BNO)

56 HET LAB UTRECHT 2010


Jellie Schippers Spinnerling

Lucas De Man Bubble Boy

Keren Levi Caleidoscoop

Lea Martini Nachtmaal

Ugo Dehaes/Keren Levi Couple-like#2

Paul Knieriem Achter de A2


Het Lab overzicht 2010  

Het Lab jaaroverzicht 2010 door Wrikontwerp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you