Facility manager 5-6/2016

Page 1

Číslo 5–6 | 2016 | WPremium event | www.facilityman-

Týden FM 2016

Dotace křiví ceny a charaktery

Nový projekt PURPO Praha

4

34

40

01 Titul.indd 1

31.10.16 16:12


02 obal_inz_Sestava 1 1.11.16 8:40 Stránka 1

Vážení obchodní partneři, vydavatelství WPremium event, vydavatel magazínů Development News, Beverage&Gastronomy a Facility Manager pořádá ve spolupráci se společností PrimaBuilding:

Development News FORUM

Budoucnost chytrého bydlení

Hotel Boscolo Prague, Senovážné náměstí 13, Praha 1 dne 23. 11. 2016 od 9.00 do 11.00 hodin Počet míst omezen! Pozvaní přednášející: Filip Rezek / HAIDY Vratislav Urbášek / Urbášek&Partner Michal Macek / RK Evropa Arch. Robert Votický Aleš Marek / AED Jiří Vajner / Pro Bydlení Jaromír Klaban / TECO Radek Motyka / AULIX

Akce se koná pod záštitou:

Partneři fora:

Vážení obchodní partneři, přátelé, kamarádi, je nám potěšením vás za společnost PrimaBuilding pozvat na prestižní sportovní turnaj v badmintonu, tenisu a stolním tenisu hráčů z řad developerů, architektů, projektantů a facility managerů. Datum: pátek 25. 11. 2016 Místo: Sport Centrum Radonice Začátek turnaje: 9.00 hod. Vyhlášení vítězů: 15.00 hod. Soutěžní disciplíny: Badminton Tenis Stolní tenis Hráč se může registrovat do libovolné soutěže nebo do více disciplín.

Catering pro hráče je v ceně registrace. Registrace: senkyrova@primabuilding.cz Startovné za 1 hráče: 500 Kč Bankovní účet: 2107464859/2700 Víno: Vinselekt Michlovský Káva: Nespresso Organizátor: Sport Centrum Radonice / PrimaBuilding Profi partner: PrimaBuilding Gastro partner: Nespresso Mediální partner: Development News


obsah

03 Obsah_Sestava 1 1.11.16 8:41 Stránka 3

FACILITY MANAGER 5–6/2016 TÝDEN FM 2016 4

Slovo prezidenta IFMA CZ

5

Program mezinárodní konference IFMA CZ

6

Nominace na FM AWARDS 2016

24

Softwarová podpora facility managementu

28

Softwarové řešení při správě majetku na VŠ

PŘEDSTAVUJEME VÁM… 30

Dělat známé věci jinak

SAFM 8

Paneurópska certifikácia facility manažérov prvého kontaktu

VZDĚLÁVÁNÍ 8

Jak dál s absolventy studia facility managementu?

10

Rozvoj a vzdelávanie v ISS Facility Services

INTEGROVANÝ FM 12

Členství v ECS je přínosem pro OKIN i pro zákazníky

14

Integrovaný facility management s AB Facility a.s.

16

Rozšiřujeme nabídku o technickou divizi a specializovaný úklid

ÚSPORY ENERGIÍ 32

Optimální osvětlení hal s minimem investic

ENERGETIKA 34

Dotace křiví ceny a charaktery

RECYKLACE 38

S recyklací úsporných zářivek pomůže nová mobilní aplikace „Kam s ní?“

SOFTWARE

VELETRH

18

Software AMI pro správu majetku a podporu FM

40

Nový projekt PURPO Praha

20

Finanční plánování, BI a BIM 41

Aktuality

22

CHASTIA FM napomáha pri každodennej prevádzke a správe objektu

FACILITY MANAGER KONTAKT: Jana Masaryka 28/281, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel.: 246 033 022, e-mail: redakce@wpevent.cz, www.facilitymanager.cz VYDÁVÁ: WPremium event, s. r. o., ve spolupráci s českou pobočkou International Facility Management Association – IFMA CZ. ŠÉFREDAKTOR: Arnošt Wagner MANAŽEŘI INZERCE: Róbert Verner (vedoucí inzerce), Blanka Součková, Eva Váňová

REDAKCE:

Alena Krupauerová, Róbert Verner JAZYKOVÁ REDAKCE: Marta Dostoupilová Renata Štípková PŘEDPLATNÉ: tel.: 246 033 022, e-mail: redakce@wpevent.cz REG. ZNAČKA: MK ČR E 14106 Redakce neodpovídá za obsah inzertních stran. Bez souhlasu redakce nelze materiály z časopisu kopírovat ani dále publikovat. GRAFICKÁ ÚPRAVA A SCAN:


týden fm 2016

04-5 TFM uvod + program_2.0_Sestava 1 1.11.16 8:42 Stránka 4

SLOVO PREZIDENTA IFMA CZ Každá úvaha, jež se bude dotýkat letošního FM 2016, který nese motto SMART FACILITY MANAGEMENT, riskuje, že jedinou součástí, která není SMART (chytrá), je právě tato úvaha. Podezření, že DUMB není úvaha, nýbrž její autor, je pochopitelně nasnadě. Zase na druhou stranu množství prezidentů, které je jenom s obtížemi možné označit za SMART, celosvětově roste. Takže vzhůru do toho, nebudu takto označen sám.

Přívlastek SMART je velice frekventovaný a používá se pro označení celé řady technik, technologií, věcí, postupů, přístupů, osob a jejich skupin, firem a jejich výrobků apod. Původní význam čehosi zcela výjimečného, zcela výjimečně chytrého, inflace pojmu poněkud setřela. V dnešní době je za SMART označováno kdeco a mnohdy to bohužel s něčím výjimečně chytrým nemá nic společného. SMART na nás útočí z médií, internetu, z billboardů, zkrátka ze všech stran, a tím vlastně přívlastek SMART ztrácí svůj prvotní význam čehosi vzácného a výjimečně chytře vymyšleného.

vatelská vstřícnost, design přizpůsobený lidské komunikaci a ovládání. Aplikaci Uber umějí používat tisíce lidí, aniž by je kdokoli cokoli učil. Vzdálené ovládání přístupu do vašeho chytrého domu zvládne také každý zaučený uživatel. No a konečně bývá společnou vlastností i jisté neotřelé spojování dat, která doposud nikdo jiný nezkusil v daném kontextu použít. Jako příklad nechť slouží využití záznamů bezpečnostních kamer v supermarketu sledujících pohyb zákazníků a transformace jejich pohybu do výkresu půdorysu nebo třeba využívání dat systému Uber pro analýzy potřeb mobility jeho zákazníků.

Každý z nás nosí v kapse chytrý telefon (smart phone), energetická spotřeba je měřena měřidly označovanými jako smart metering, technologie TZB v budově jsou označovány jako smart technologies, jsou řízeny smart řídicím systémem a instalovány v chytré budově (smart building); celé je to umístěno v chytrém městě (smart city), osvětlení uvnitř i vně zajišťuje smart lighting a všechno je určeno lidem označovaným jako smart generation. Budova má smart design, bude zhotovena společností, která soutěží o titul smart construction a celé uspořádání dodávky bude označeno za smart project delivery. No a nakonec, kdo jiný by se měl starat o její provoz, správu, porovnávání, posuzování, vylepšování, snižování nároků na zdroje, spokojenost klientů a výjimečný komfort vnitřního prostředí, které přispívá k vysoké výkonnosti výrobních prostředků a činitelů v budově umístěných, než smart facility management?

Zařízení chytrého osvětlení, čidla systémů EZS a EPS, řízení vzduchotechniky a topení, měření spotřeb a další vybavení internetu věcí (IoT) či BMS, ale také třeba data charakterizující průběh aktuálního klimatu a třeba i další veličiny, např. z měřicích stanic monitorujících stav životního prostředí (uhlíkaté a dusíkaté plyny, množství pylových zrnek, polétavý prach, atd.), poskytují velká množství dat generovaných v krátkých časových rytmech. Tato data jsou ukládána v pamětech IS řízení technologií v budově (BMS). Vznikají tím tzv. big data. Předpokládaným zdrojem takových rozlehlých datových množin se stávají také prvky tzv. IoT – internetu věcí. Analýzu těchto dat je sice třeba provádět novými prostředky a postupy, avšak souvislosti a korelace z nich získané mohou poskytnout závislosti a zákonitosti, o jakých bychom nemohli z krátké perspektivy ani uvažovat.

Jestli čtenář dospěl až sem, za což je mu třeba poděkovat, jistě začal, společně se mnou, pochybovat o oprávněnosti mnohých smart přívlastků. S úspěchem je možné pochybovat o označení SMART u měřidel, která jsou schopna nejen měřit, ale také komunikovat s cílem sdělit na vyžádání naměřené hodnoty prostřednictvím komunikačního rozhraní a dohodnutého protokolu. Na tom není nic, co bychom mohli označit jako zvlášť chytré. Stejně tak bychom asi nechtěli, aby naše děti byly chytré jako budova. Nicméně pojem SMART existuje a my jsme si dali za cíl pokusit se zhodnotit, kde se používá oprávněně a kde nikoli. Právě tato témata a příspěvky různých odborníků s různými zkušenostmi a pohledy na věc budou součástí letošního Týdne FM. Několik společných vlastností všech SMART věcí je možné nalézt. Chytrost či inteligenci jí poskytují technologie zpracování dat, IT technologie. Další společnou vlastností je jejich snadná ovladatelnost a uži-

4

FACILITY MANAGER

5–6/2016

Inteligentní osvětlení používané v technologiích smart cities je vybaveno množstvím senzorů, umí upravovat intenzitu světla a svítí intenzivně pouze v okamžiku zaznamenaného pohybu, před pohybujícím se vozidlem, cyklistou či chodcem. Tím přispívá k úsporám spotřeb energie, ale zároveň analýzou dat poskytovaných senzory můžeme získat data o význačných pohybech v čase. Podobným způsobem lze získávat data o mobilitě (pohybech) občanů analýzou jízd taxislužby Uber (možná bez řidiče). Další důležitou vlastností „umělé inteligence“ je jakási schopnost učit se. Jednoduché principy učení jeví již poměrně prosté automaty používané k úpravě povrchů – robotické elektroluxy, uklízecí a sekací stroje. V případě tzv. hlubokého učení (deep learning nebo machine learning) ponecháváme na stroji, aby posoudil, zda mu právě získaná znalost přispěje k odstranění entropie v rozhodování a zda ji vloží do svých algoritmů, či je dokonce upraví. To již velmi připomíná lidské myšlení.


04-5 TFM uvod + program_2.0_Sestava 1 1.11.16 8:42 Stránka 5

Inflace přívlastku SMART dospěla i do zcela netechnických oblastí. Smart Banking je název mobilní aplikace skupiny Unicredit a SmartBanking používá také skupina ČSOB pro podobné činnosti. Jsou to inteligentní nástroje pro ovládání vašeho účtu, trvalé a vyžádané platby, investice atd. Zkrátka musíme si zvyknout, že SMART je pojmem momentálně módním a zaobírá se jím kdekdo. Stejně jako každá módní věc, zdá se, bude pojmem v mnoha oblastech pomíjivým. Ne však všude. Naším úkolem je zejména spojení stále chytřejších a stále rychleji se vyvíjejících technických inovací s člověkem tak, aby byl dosažen vyšší komfort a snížena rizika odpovídajících spotřeb přírodních zdrojů. Jde pochopitelně i o věci, které nelze tak snadno ovládat, jako technická zařízení, které nelze jednoduše změřit, zvážit a které jsou dány lidskými specifiky. Estetika prostředí, uklidňující barvy, chuť dnešního oběda, upravenost souseda atd. jsou neméně důležitými atributy přispívajícími ke spokojenosti zákazníků. Spokojený klient má až o 30 % vyšší výkonnost. Tato přidaná hodnota je hlavním přínosem FM pro ekonomiku.

To jsou hlavní úkoly SMART FACILITY MANAGEMENTU. Třeba právě to slovíčko SMART na začátku pojmenování našeho oboru bude tou třešničkou na dortu, která mezi nás zavede mladou krev a našemu oboru přinese uznání napříč společností. U toho nemůžete chybět! Přihlaste se na letošní TFM 2016. ING. MILAN HAMPL, PREZIDENT IFMA CZ

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE IFMA CZ 8. listopadu 2016 Hotel Ambassador – Zlatá husa, Václavské nám. 5-7, Praha 1 DOPOLEDNÍ PROGRAM I (OD 8.30)

ODPOLEDNÍ PROGRAM I (OD 13.15)

Slavnostní zahájení konference, organizační pokyny (Jakub Železný, moderátor)

Alexander Redlein (TU Wien): FM v budoucnu, průzkum a výsledky Robert Nerád (Mark2 Corporation Czech, s. r. o.): Včlenění bezpečnostních služeb v rámci integrovaného facility managementu Jan Boháček, Jiří Zelený (ISS Facility services, s. r. o.): SMART vedení s ISS, SMART sdílení@ISS Jan Linhart (AXA CZ, s. r. o.): Outsourcing řízení a dodávky integrovaných služeb PM, FM a PjM

Karel Grabein Procházka (Magistrát hl. m. Prahy): Několik slov Magistrátu hl. m. Prahy Milan Hampl (IFMA CZ, z. s.): úvodní slovo prezidenta asociace Joszef Czerny (Hungarian FM Society): Nový FM standard ISO 41001 Natalija Lepkova (GTU Vilnius): FM v Litvě: minulost, současnost, budoucnost Claus Biedermann (EBCSoft, Gmbh): Šetrné budovy řízené dynamickým parametrem v BMS PŘESTÁVKA

DOPOLEDNÍ PROGRAM II (OD 10.30) Miguel Sanchez Miguel (ARCHIBUS Solution Center – Hosting services): Jak překonat rozdíl mezi možnostmi IT a potřebami trhu Mieczyslaw Borislawski (Ecodomus, Ltd.): Případové studie Ecodomus na využití BIM dat ve FM Jos Duchamps (Procos Group): Transformace průmyslového areálu společnosti Philips na vědecko-výzkumný kampus Věra Palkovská (Město Třinec): Chytré město – návrat k selskému rozumu OBĚD

PŘESTÁVKA

ODPOLEDNÍ PROGRAM II (OD 15.30) Jan Žemlička (Zemlicka & Pruy Ingenieur Planung, GmbH): Zamyšlení nad pojmem SMART building Radim Veselý (IKA DATA, s. r. o.): Technologický posun v oblasti CAFM aplikací Jan Talášek (ATALIAN CZ, s. r. o.): Informační systém v práci facility managera a v FM službách David Krych (David Krych EKO-CHEMO, s. r. o.): Energetické snižování náročnosti budov aneb energetická úspora Zakončení konference (18.00) Poznámka: Přednášky, jejichž autoři se dobrovolně rozhodli prezentovat elektronicky, anebo které se z časových důvodů nevešly do programu konference, budou zveřejněny na webové stránce IFMA CZ v sekci „Časový harmonogram konference“.

Záštitu XVI. ročníku prestižní akce převzali: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / Ing. Jan Mládek, CSc. – ministr a Magistrát hlavního města Prahy / Ing. Karel Grabein Procházka – zastupitel a radní

FACILITY MANAGER

5–6/2016

5


týden fm 2016

06-7 TFM nominace_2.0_Sestava 1 1.11.16 8:43 Stránka 6

NOMINACE NA FM AWARDS 2016 KATEGORIE: STUDENTSKÁ PRÁCE V OBORU FACILITY MANAGEMENTU Ing. Petra Kocurová (VŠB – Technická univerzita Ostrava): Regenerace brownfieldu Kobeřice Cílem této diplomové práce byl návrh možností regenerace brownfieldu v obci Kobeřice, tak aby se začlenil do současného života sídla. Součástí práce bylo zpracování ekonomického zhodnocení i analýzy efektivnosti a udržitelnosti projektového záměru z pohledu minulosti i budoucího využití.

Roland Urbán (STU Košice): Facility management v BIM prostredí Cieľom diplomovej práce je poukázať na využitie informačného modelovania v oblasti facility managementu. Implementácia metodiky BIM so sebou prináša mnoho výhod a predstavuje úplne iný prístup a spôsoby myslenia pri tvorbe podkladov pre realizáciu. Prekážkou pri implementácií je už zabehaný systém realizácie budov. Metodika BIM vo fáze užívania budov prináša výhody najmä v rozsiahlejších budovách s väčšou plochou a väčším počtom technických a technologických zariadení, ako sú nemocnice, úrady, administratívne centrá atď. Stratégia implementácie metodiky BIM zatiaľ nie je na Slovensku schválená.

Marek Janotka (VŠB – Technická univerzita Ostrava): Zákonné povinnosti správce majetku Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehled zákonných povinností správce majetku v rámci životního cyklu stavby (Apartmánový dům Landek, Ostrava – Petřkovice). Teoretická část bakalářské práce se zabývá správou majetku obecně. Rozdělení činností spojených s výkonem správy majetku ve vztahu k různým druhům staveb. V další části jsou zmíněny základní požadavky na stavby s příslušnou legislativou a jednotlivé zákonné povinnosti, které z těchto požadavků vycházejí. Praktická část bakalářské práce je vytvoření přehledové tabulky o jednotlivých zákonných povinnostech, které musejí být v rámci správy objektu plněny.

TÝDEN FM 2015

6

FACILITY MANAGER

5–6/2016

Bc. Michal Faltejsek (VŠB – Technická univerzita Ostrava): Smart Cities – chytrá správa města s využitím metody BIM Práce se zaměřuje na moderní koncept pojetí správy města. Chytrý management je velmi důležitou částí inovativního směru Smart Cities. Práce specifikuje a navrhuje možnosti v této oblasti s využitím metody BIM a zapojení odbornosti facility managementu. Hlavní složkou je interaktivní mapový model konkrétní oblasti naplněný informacemi důležitými pro správu a efektivní provoz města. Propojením těchto dat s CAFM systémem bychom měli dosáhnout větší efektivity v kategorii správy města.

KATEGORIE: PROJEKT ROKU V OBORU FACILITY MANAGEMENTU Jiří Zelený, ISS Facility Services, s. r. o.: Share@ISS Aplikace SHARE@ISS řeší způsob spolupráce a aktivního přístupu k dodávkám integrovaných služeb facility managementu. Cílem je efektivnější spolupráce jednotlivých týmů na zakázkách a tím zvýšená spokojenost zákazníků.

Ingrid Siváková, ISS Facility Services, s. r. o.: Služba se silou lidského přístupu V ISS věříme, že klíčem k poskytování excelentních služeb jsou motivovaní zaměstnanci, kteří rozumějí potřebám a smyslu podnikání našich klientů. Osobní přístup činí rozdíl mezi standardními službami a řešením šitém na míru. K získání jedinečnosti na trhu a dosažení ISS vize využíváme Sílu lidského přístupu. Cílem je zvýšená motivace zaměstnanců a spokojenost zákazníků.

Nela Wagnerová, WPremium event, s. r. o.: Odborný časopis Facility Manager Facility Manager je jediný zavedený odborný časopis na českém trhu, který se soustavně věnuje problematice facility managementu – integraci činností v organizaci pro zajištění a rozvoj podpůrných služeb.


06-7 TFM nominace_2.0_Sestava 1 1.11.16 8:43 Stránka 7

V samostatné tištěné podobě vychází již od roku 2008 pět čísel ročně (z toho jedno dvojčíslo). V posledních letech přibyla i elektronická verze a elektronický speciál FM 7. Časopis Facility Manager je na trhu respektovaným médiem pro odbornou veřejnost, o čemž svědčí v posledních letech i nárůst zájemců o předplatné.

Martina Svačinová, ATALIAN CZ, s. r. o.: Mobilní elektronická podpora prodeje ATALIAN CZ Mobilní elektronická podpora prodeje Atalian CZ je inovativní řešení použití mobilních technologií myAVIS NG při řízení týmu obchodních zástupců Společnosti Atalian CZ. Odstraňuje neefektivní papírovou práci a reporting a kompletně elektronizuje a řídí procesy obchodního týmu společnosti Atalian CZ. Projekt vychází a navazuje na dobré zkušenosti a ověřené výsledky z projektu elektronizace práce techniků TSB v terénu a umožnuje zvýšit efektivitu práce i v oblasti obchodu. Cílem je Automatizace procesů, uložení know-how, ulehčení a zpřesnění administrativy, zpřesnění a aktuálnost dat, možnost reportingu do mezinárodních struktur, rozšíření know-how z ČR do zbytku světa.

Jakub Bican, CAD Studio, a. s.: HUGIS – efektivní zdroj informací pro správu majetku v Řízení letového provozu, s. p. Řízení letového provozu České republiky, s.p., (ŘLP) vzniklo v roce 1995 jako státní podnik a navázalo tak na dlouholetou tradici poskytování letových služeb v českém (československém) vzdušném prostoru. Mezi základní předměty činnosti ŘLP patří řízení a zabezpečování civilního letového provozu ve vzdušném prostoru České republiky a na určených letištích, zřizování, provozování a údržba leteckých pozemních zařízení, určených k zabezpečení a řízení letového provozu a organizování toku civilního letového provozu ve vzdušném prostoru ČR. Posláním podniku je podílet se na poskytování bezpečných, nákladově efektivních a dlouhodobě udržitelných letových navigačních služeb. K zajištění těchto primárních činností společnosti je nutné využít širokého spektra dalších řízených činností, mezi něž spadá i evidence majetku podniku včetně již zmíněných leteckých pozemních zařízení. Jako účinný nástroj pro evidenci a správu majetku je od roku 2008 v podniku využíván geografický informační systém (GIS). Hlavním cílem zavedení tohoto systému bylo zcentralizovat evidenci majetku podniku a naplnit podmínky platné legislativy stavebního zákona z hlediska vydávání územně analytických podkladů pro územní samosprávu. Za osm let od implementace se tento systém stal hojně používaným nástrojem pro široké spektrum specialistů podniku, kteří

ke své práci potřebují využívat kombinaci grafických a textových informací. Tito odborní pracovníci systém využívají k nahlížení a vyhledávání informací o majetku a systémech ve vlastnictví či správě ŘLP.

KATEGORIE: OSOBNOST ROKU V OBORU FACILITY MANAGEMENTU Jan Talášek, ATALIAN CZ, s. r. o.: V segmentu FM působí od roku 2001, kdy se podílel jako obchodní manager ve společnosti TESCO SW a.s. na vývoji a implementacích CAFM řešení. Specializuje se na softwarovou podporu facility managementu (CAFM) a dílčí oblasti, jako je sběr dat a tvorba pasportizačních dat, metodická podpora značení a kódování, integrační vazby mezi CAFM i dalšími informačními systémy a grafickou prezentací ve formátech CAD a GIS, SW podpora specifických procesů FM apod. Od roku 2001 je členem IFMA CZ, v letech 2010–14 byl členem jejího představenstva.

Marcela Ramešová, ISS Facility Services, s. r. o.: Paní Ramešová pracuje v ISS již třetím rokem a uklízí prostory v Unipetrolu v Litvínově. Svou práci odvádí více než svědomitě a navíc vždy s úsměvem. Její ochota a vstřícný přístup se projevily zejména v době, kdy část závodu Unipetrol zachvátil požár. Místo aby se evakuovala s ostatními zaměstnanci, pomáhala hasičům na místě a po dobu pěti dní obstarávala jídlo, pití, hygienický materiál, potřebný úklid, pomáhala s organizací dopravy atd. To vše nad rámec svých pracovní povinností. Za svou odvahu a obětavost byla nominována do interní soutěže ISS Jablko, kde zvítězila v regionu východní Evropy. Proto byla vybrána mezi tři finalisty, kteří byli následně pozváni na globální konferenci ISS do Orlanda v USA.

SLOŽENÍ POROTY FM AWARDS 2016: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Topinfo, s. r. o., Praha, předsedkyně poroty Ing. Štěpánka Tomanová, CAD-BIM, s. r. o., Praha Jan Fical, Arridere, s. r. o., Praha Ing. Tomáš Říha, Masarykova univerzita Brno Josef Štědronský, Yusen Logistics (Czech), s. r. o., Stránčice Tomáš Prokeš, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., patron soutěže za představenstvo IFMA CZ

7


safm

08 SAFM + skola Chotebor_Sestava 1 31.10.16 16:20 Stránka 8

PANEURÓPSKA CERTIFIKÁCIA FACILITY MANAŽÉROV PRVÉHO KONTAKTU Dňa 19. októbra úspešne v Bratislave absolvovali Paneurópsku certifikáciu facility manažérov prvého kontaktu prví účastníci zo strany klientov ako aj poskytovateľov služieb.

vzdělávání

Certifikácia vychádza z európskej normy STN EN 15221-4 – Facility management – Kategorizácia, klasifikácia a štruktúry vo facility managemente. Jednotlivé oblasti sú prispôsobené na slovenskú legislatívu a normy a celý test je v slovenskom jazyku Slovenská asociácia facility managementu (SAFM) ako organizátor a partner EuroFM poskytla pred samotnou certifikáciou prípravu formou bezplatného workshopu. Prvá úroveň riadenia služieb facility managementu patrí k najdôležitejším funkciám v FM biznise. Facility manažér tu je prostredníkom a pojivom medzi užívateľmi služieb, nehnuteľnosťou a poskytovanými službami. Musí rozumieť hlavnej činnosti (core business) odberateľov služieb, vedieť definovať požiadavky, organizovať ako tvrdé tak mäkké služby,

vedieť prispôsobiť budovu, FM služby a procesy aktuálnym miestnym potrebám. Musí zabezpečiť vyváženosť medzi zákazníckou orientáciou, nákladmi a kvalitou služieb. Je pre všetkých účastníkov procesu prvou kontaktnou osobou, človekom, ktorý musí vyriešiť problémy. Jeho základným cieľom je zabezpečiť dlhodobú spokojnosť a partnerský

vzťah so zákazníkom. To v sebe zahŕňa spracovanie objednávok, cenových ponúk, riešenie porúch, reporting, koordináciu nespočetného radu drobných výkonov a služieb. Paneurópska FM certifikácia podporuje kvalitnú dodávku služieb FM na úrovni medzinárodných štandardov. RED

JAK DÁL S ABSOLVENTY STUDIA FACILITY MANAGEMENTU Vyšší odbornou školu v Chotěboři dosud ukončilo téměř 40 absolventů oboru facility management. Prošli komplexním vzděláním od technického zabezpečování budov přes BOZP, asset a property management, úklid, odpady, služby atd. až po kvalitní jazykové vzdělání ve dvou jazycích. Odborné vzdělání zajišťovali odborníci z praxe a zaštiťoval ho Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow. Absolventi studia mají za sebou také 14 týdnů praxe v renomovaných firmách jako ISS Facility Services s.r.o., Mark2 Corporation Czech a.s., AB Facility, a.s., Bosch Diesel s.r.o., Motorpal a.s., Jihlava, Foxconn CZ s.r.o. Pardubice. Praxe žáků a studentů je vždy problematická, protože se v ní snoubí klíčový moment propojení teorie s praxí, což některým žákům a studentům působí problém, protože současné podmínky jim neumožňují získat zkušenosti. Nemají možnost vidět práci rodičů nebo prarodičů, brigády jsou sporadické a obvykle v jiném resortu, než je jejich profese. Dalším problémem je, že zaměstnanci, kteří mají studenty na starost, nemají dostatečný časový prostor pro práci s nimi. Navíc vedení některých firem není ochotno praxe podporovat.

8

FACILITY MANAGER

5–6/2016

Osvícené firmy zájemce na praxi přijímají, protože si uvědomují, že si mohou vybrat budoucí zaměstnance, což je v současné době generační obměny obzvlášť důležité. Praxe ve FM má ještě navíc svá specifika. Protože plošné vzdělávání v tomto oboru teprve začíná, je někdy komplikované na pozicích, s nimiž se studenti potkají, ukázat celou problematiku FM. Nicméně tady více než jinde platí – kdo se zeptá, ten se dozví. Klade to vyšší nároky na studenty, na odborné učitele i na pracovníky odpovědné za praxi. Obrovský dík patří všem odborným učitelům, výše zmíněným firmám a především Ing. Štrupovi za velkou pomoc při budování zcela nového a velmi potřebného oboru ve vzdělávání. Výsledkem společného úsilí učitelů, firem,

studentů a výstupem z praxe je zpracování absolventské práce na úrovni bakalářské práce. Absolutorium, které je zakončením tříletého studia po skončení střední školy, sestává ze zkoušky z odborného jazyka, odbornosti FM a obhajoby absolventské práce. Poté jsou absolventi připraveni do praxe. Při současném nedostatku pracovních sil a při kombinaci vzdělání FM se střední školou – většinou obchodní akademie, stavební nebo elektrotechnická průmyslovka – se absolventi uplatní v různých pozicích, ale měli by dělat především to, k čemu mají kvalifikaci. ING. DRAHOMÍRA POUROVÁ VOŠ, OA A SOUT CHOTĚBOŘ POUROVA@OACHOT.CZ


U NAŠICH KLIENTŮ JSME ZA ROK

V RÁMCI FACILITY MANAGEMENTU

ČISTÍCÍM STROJEM

621 POHOTOVOSTNÍCH ZÁSAHŮ. NAŠIM KLIENTŮM JSME UŠETŘILI NA ŠKODÁCH NA MAJETKU

U K L I D I L I TRASU DLOUHOU 39 856 KM,

COŽ JE V PŘIROVNÁNÍ JAKO BY NAŠI ZAMĚSTNANCI OBEŠLI TÉMĚŘ JEDENKRÁT ZEMĚKOULI.

U VÝZNAMNÉHO VÝROBCE ELEKTRONIKY JSME

ZKONTROLOVALI

CCA 9 000 000 TUN SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY URČENÉ PRO EXPORT DO CELÉHO SVĚTA, COŽ PŘEDSTAVUJE HMOTNOST ASI

JSME

ZAJISTILI CCA 3 200 000 EURO.

ZA TUTO ČÁSTKU SE DÁ POŘÍDIT ASI

450 VOZŮ ŠKODA FABIA.

BĚHEM ROKU JSME PŘI TECHNOLOGICKÝCH MONTÁŽÍCH

NAINSTALOVALI

538 000 METRŮ VODIČŮ, TO ODPOVÍDÁ 14X DÉLCE JEZERA LOCH NESS.

1 500 000 SLONŮ AFRICKÝCH.

PŘI NAŠICH OPRAVÁCH JSME ZA ROK

VYMĚNILI TOLIK ŽÁROVEK, ŽE KDYBYCHOM JE CHTĚLI VŠECHNY POUŽÍT,

DOKÁZALY BY PO OBVODU

OSVĚTLIT

CELÝ PRAŽSKÝ HRAD , KTERÝ JE NEJVĚTŠÍM STAROBYLÝM HRADEM NA SVĚTĚ.

ROČNĚ NAŠI ZAMĚSTNANCI

P R O M LU V Í

PŘI VÝKONU SLUŽBY PŘES

VYSÍLAČKY ASI 260 000 000 VĚT.

KAŽDÝ DEN

ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST

A POHODLNÉ NAKUPOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ VE V 85 OBCHODNÍCH CENTRECH PO CELÉ EVROPĚ.

ROČNÍ NÁVŠTĚVNOST PŘESAHUJE

800 000 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ. TOTO ČÍSLO ODPOVÍDÁ ZHRUBA

POČTU OBYVATEL EVROPY VČETNĚ DĚTÍ A SENIORŮ.

DOHLÍŽELI JSME

NA BEZPEČNOU VÝROBU A EXPEDICI

215 000 KUSŮ VOZIDEL. TÍMTO POČTEM AUTOMOBILŮ BYCHOM

ZÁSOBILI TÉMĚŘ VŠECHNY OBYVATELE MĚSTA

BENÁTKY (ITÁLIE).

NA OBJEKTECH V EU

DBÁME NA BEZPEČNOST PŘEKLÁDKY

VÍCE NEŽ 230 000 000 KG ZBOŽÍ ROČNĚ.

TENTO POČET VĚT JE OBSAŽENÝ ZHRUBA VE 187 VYDÁNÍCH 27 SVAZKOVÉHO

TAT O H M O T N O S T O D P O V Í D Á V Á Z E

OTTOVA SLOVNÍKU NAUČNÉHO.

S P L N Ý M I PA L I V O V Ý M I N Á D R Ž E M I .

SPRÁVA A ÚDRŽBA | BEZPEČNOST | TECHNOLOGIE | ÚKLID

116 RAKETOPLÁNŮ

www.m2c.eu


vzdělávání

10 PR ISS_1.0_Sestava 1 31.10.16 16:21 Stránka 10

ROZVOJ A VZDELÁVANIE V ISS FACILITY SERVICES Dosiahnuť neskromnú víziu byť najlepším dodávateľom služieb na svete je možné len pomocou angažovaných a motivovaných zamestnancov. Avšak ani to nie je dostatočné, pokiaľ nebudeme mať zamestnancov s najnovšími poznatkami z oblasti facility, ktorí nielen plne chápu, ale najmä podporujú smerovanie ISS a jej krátko a dlhodobé ciele.

Spoločnosť ISS vynakladá nemalé prostriedky na vzdelávanie svojich lídrov na lokálnej, regionálnej aj globálnej úrovni. Vzdelávacie programy sú štruktúrované nielen podľa geografickej príslušnosti, ale aj podľa jednotlivých hierarchických úrovní v rámci spoločnosti.

PRE VYŠŠÍ A STREDNÝ MANAGEMENT… Pre najvyšší management jednotlivých krajín, v ktorých ISS pôsobí, organizujeme štvormodulové školenie s názvom Leadership Mastery. Účastníci okrem školení absolvujú pred začiatkom 360-stupňové hodnotenie a počas celej doby školenia sú pod dohľadom prideleného mentora, ktorý má na starosti osobný rozvoj prideleného lídra počas tohto jednoročného programu. Vrcholový management krajín sa každoročne zúčastňuje trojdňovej konferencie, kde približne 400 lídrov jednotlivých krajín zdieľa svoje poznatky a skúsenosti. Veľký dôraz sa kladie na tzv. best practise sharing, podporovaný aj samostatnou časťou venovanou inováciám a technológiám na trhu FM. Pre stredný management spoločnosti sme v roku 2016 nadviazali na úspešný vzdelávací program, najmä pre zamestnancov na pozícii key account manager, známy pod skráteným názvom KAMC (Key Account Manager Certification). Účastníci KAMC z rôznych krajín sveta absolvujú deväť vzdelávacích dní, rozdelených do troch modulov – stratégia, vízia, hodnoty v spoločnosti; obchodný modul a finančný modul spojený s tzv. service excellence. Okrem rozvoja key account managerov sa venujeme aj rozvoju lídrov jednotlivých krajín v tzv. advantage programe, ktorý je organizovaný prostredníctvom ISS University v Kodani a zúčastňuje sa ho niekoľko krát do roka približne 20 lídrov z celého sveta spolu s vrcholným managementom ISS Global A/S. Posledným pripravovaným školením pre stredný a vyšší management krajín ISS bude od roku 2017 Leading the ISS Way so zameraním nielen na rozvoj tvrdých zručností, ale dôraz je kladený aj na tzv. kompetenčný model budúceho lídra facility služieb a jeho rozvoj.

10

FACILITY MANAGER

5–6/2016

… AJ PRE POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB V Českej a Slovenskej republike už niekoľko rokov organizujeme rozvojový program pre talentov. Od roku 2013 ním prešlo viac ako 70 vybraných zamestnancov, ktorých certifikácia spočívala v úspešnom obhájení spracovaného plánu rozvoja zákazky pred certifikačnou komisiou. Talent program nie je určený len pre zamestnancov operatívy v priamom výkone, ale vždy sa snažíme do skupiny pridať rôzne oddelenia a pracovné pozície, čo prospieva k výmene informácií, podpore komunikácie a pochopeniu celistvosti organizácie. Samozrejme nezabúdame ani na zamestnancov priamo dodávajúcich služby našim zákazníkom. Okrem zákonne zakotvených školení sa venujeme hlavne tréningom servisného správania, kde školením Služby so silou ľudského prístupu už prešlo viac ako 1 800 našich zamestnancov na robotníckych pozíciách. Každý zamestnanec spoločnosti prechádza od septembra tohto roka štandardizovaným programom zaškoľovaním, ktorý je rovnaký vo všetkých krajinách východnej Európy. V rámci prvých týždňov absolvuje preškolenia na systémy a softvér používaný v ISS a sa-

mozrejmosťou sú minimálne tri štruktúrované stretnutia a spätná väzba poskytovaná prvým a druhým nadriadeným zamestnanca. A keďže nezvratným faktom ľudského pokolenia je starnutie, zamerali sme sa od minulého roka aj na výchovu našich budúcich lídrov v tzv. management trainee programe. Ide o 18-mesačný vzdelávací program pre absolventov vysokých škôl, počas ktorého smerujeme ich rozvoj na líniu druholíniového managementu, t.j. úrovne key account managerov. Absolventi vysokých škôl sú vzdelávaní nielen lokálne, v danej krajine, ale aj na regionálnej úrovni. Okrem toho je povinnou súčasťou programu trojmesačná stáž v inej krajine, kde majú absolventi nielen načerpať nové skúsenosti pre vlastný rozvoj, ale priniesť nové poznatky a zlepšenia do svojej domácej krajiny. Management trainee program nám umožňuje cielene rozvíjať budúcich lídrov ISS podľa vopred definovaných potrieb jednotlivých krajín a súčasne umožňuje ich flexibilný presun do inej krajiny v prípade vzniku požiadavky.

ISS BEZ HRANÍC Spoločnosť ISS považuje vzdelávanie a rozvoj zamestnancov na všetkých úrovniach za jednu zo svojich strategických priorít a pristupuje k vzdelávaniu s plnou vážnosťou a vždy s ohľadom na budúce potreby spoločnosti a trhu facility služieb. Pripojte sa k nám, ak pre vás vzdelávanie a vlastný rozvoj je jednou z dôležitých súčastí zamestnania. Kariérne možnosti v spoločnosti ISS nelimitujú hranice krajín. Práve preto máme šikovných ľudí z Českej a Slovenskej republiky pracujúcich v rôznych štátoch nielen Európy, ale aj Ázie. A vždy je to príjemný pocit, keď obdržíte služobný mail z Londýna či Dubaja s oslovením „Dobrý deň“. Vtedy človek pochopí, že ISS reálne dokáže stierať geografické hranice a otvára ich tým, ktorí prejavia záujem a preukážu znalosti a snahu. INGRID SIVAKOVÁ, PEOPLE & CULTURE DIRECTOR EE, CZ & SK


Děkujeme, že děláte skvělý den ještě lepším IAOP* nás opět ocenilo mezi nejlepšími poskytovateli služeb outsourcingu na světě – pět hvězdiček!

2016

ISS již počtvrté v řadě dosáhlo nejvyššího možného hodnocení od mezinárodní asociace profesionálů outsourcingu (IAOP). Letos jsme obzvláště vynikli v kategorii společenské odpovědnosti, která je v souladu s naší ambicí být odpovědným zaměstnavatelem a naší vizí stát se nejlepším poskytovatelem služeb na světě.

FACILIT Y MANAGEMENT

|

CLEANING

|

SUPPORT

|

PROPERT Y

|

CATERING

|

SECURIT Y

|

issworld.com


integrovaný fm

12-13 PR OKIN_2.0_Sestava 1 31.10.16 16:22 Stránka 12

ČLENSTVÍ V ECS JE PŘÍNOSEM PRO OKIN I PRO ZÁKAZNÍKY S Tomášem Polákem, ředitelem pro obchodní strategii ve střední a východní Evropě v OKIN GROUP, jsme rozebírali současné trendy v oboru a přenášení zkušeností ze západní Evropy na východ, kde OKIN působí.

Jak dlouho se pohybujete v oboru FM? Dost dlouho, zhruba od roku 2000. Posledních šest let pracuji v OKIN Facility, která je jednou z divizí společnosti OKIN GROUP, a.s. Mám na starosti business development zejména v zahraničních pobočkách v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a Ukrajině. V ostatních zemích v západní Evropě máme partnerské společnosti, které jsou sdruženy v ECS (European Customer Synergy). Tam je OKIN GROUP členem a akcionářem už od roku 2008. Čím se liší práce v zahraniční pobočce OKIN GROUP a v ECS? V úrovni outsourcingu, v úrovni poskytování služeb FM ve východní a západní Evropě rozdíl existuje. Je menší než před 10 lety, ale porovnám-li například Belgii, Nizozemsko, Velkou Británii s Českou republikou, představuje rozdíl stále ještě několik let. Ale srovnám-li západní Evropu s Ukrajinou nebo Bulharskem, kde už také působíme nějakých sedm nebo osm let, tak rozdíl je mnohem markantnější. Snažíme se poskytovat služby zejména velkým mezinárodním klientům. Naše původní strategie byla zaměřovat se pouze na východní Evropu. Klienti dostanou všude stejnou kvalitu služeb a jejich úroveň, tedy stejné SLA (Service Level Agreement). Služby pro kanceláře nebo výrobní závody, ať jde o pobočku u nás nebo na Ukrajině, budou na stejné úrovni. To se klientům líbí a to očekávají. Ale mezinárodní zákazníci, na které cílíme, mají pobočky a hlavně centrály v západní Evropě. V Düsseldorfu, v Londýně, v Paříži – a to už by nebyl OKIN vlastními silami schopen pokrýt, což byl jeden z důvodů, proč jsme se stali akcionářem ve sdružení ECS. V čem spočívá výhoda členství v ECS? Je například v tom, že členem je jen jedna privátní společnost z každé země, která má svého majitele, takže rozhodování a vůbec všechny procesy jsou rychlejší než ve velkých

12

FACILITY MANAGER

5–6/2016

mezinárodních korporacích. Další výhodou je otevřený přístup k velkým zákazníkům. Např. německá partnerská společnost má bližší kontakty s centrálou mezinárodní firmy, která sídlí např. již ve zmiňovaném v Düsseldorfu, a tím tam máme přístup i my. Zákazník, který je přítomen v celé Evropě, má stejnou úroveň služeb, nejenom v západní, ale i ve východní Evropě. Proto je tu OKIN, který dokáže zákazníkům nabídnout služby pro jejich pobočky v zemích, kde působíme. A pro nás je výhodou, že se dostaneme k mezinárodním zákazníkům, k nimž bychom se bez ECS jako česká firma nedostali. Jak ECS funguje? ECS nemá žádné hlavní sídlo, žádnou centrálu. Jsou to v podstatě čtyři koordinátoři pro evropské zákazníky. Dva z nich jsou ve Frankfurtu nad Mohanem, jeden v Londýně a já jsem v Praze. Proto máme jednou za měsíc obchodně-provozní mítink. V listopadu bude dvoudenní, na druhý den připravujeme workshop o robotizaci procesů a služeb a datových analýzách pro celé vedení ECS, který pořádá OKIN. Jak zvládáte dvojroli – ředitelskou pozici v OKIN GROUP a práci v ECS? Obě činnosti spolu souvisejí. Jsem – česky řečeno – styčný důstojník, my tomu říkáme national director neboli ND. Každá členská země má svého ND, který zodpovídá za zpracování nabídek i za provoz, tedy výkon služby. Když pracujeme např. pro velkou farmaceutickou firmu a v některé zemi, třeba na Ukrajině nebo v Rumunsku, něco není v pořádku, jsem já ten eskalační bod, který to řeší se zástupcem zákazníka, který má na starosti celý region. Výhoda pro zákazníky je ta, že mu poskytneme tzv. single point contact neboli key account managera, který zastřešuje všechny obsluhované závody nebo pobočky v celé Evropě, východní i západní. Má potom jednodušší komunikaci, méně partnerů atd.

To musíte obrazně řečeno stále sedět v letadle? V letadle trávím hodně času směrem na východ i na západ. Na východ mířím do našich poboček, kde koučuji, radím našim pracovníkům zejména obchodníkům, ale i pracovníkům v oblasti service delivery, jak mají nastavit úroveň služeb, jak máme vytrénovat lidi, jak mají lidé vypadat, aby požadavky většinou náročného zákazníka byly splněny. Ale létám i na západ, kde jsou centrály velkých společností. Jsou to firmy jako Henkel, Coca-Cola, Sony apod., kam naopak jezdím prezentovat řešení. Je tam se mnou obvykle někdo z ECS ze západní Evropy, ale já tam jsem „ten z východní Evropy“. Zákazník je většinou rád, že vidí živého člověka, který o tom umí mluvit a který si stojí za svým a má dlouholetou zkušenost s poskytováním služeb. Velkým problémem ve FM je dlouhodobě velká fluktuace. Změnila se současná situace? Obecně si myslím, že se situace příliš nemění. Každá společnost investuje do hledání kvalitních lidí, investuje do jejich školení, ale jsme limitováni tlakem zákazníků na cenu. Jsme přesvědčeni, že správnou cestou je orientace na technologie. Do nových technologií, do automatizace procesů s využitím prvků umělé inteligence, do internetu věcí investuje OKIN značné prostředky. To umožní poskytovat služby integrovaného facility managementu, aniž bychom snížovali kvalitu služeb. Vždycky říkám, že nejdůležitější a jediní, kteří ve firmě vydělávají peníze, jsou uklízečky a údržbáři, bez nich to prostě nejde. A stejně důležitý je střední management – facility manageři a facility specialisté, kteří jsou většinou dlouhodobí zaměstnanci naší firmy. Tito specialisté už mají firemní hodnoty, firemní kulturu ve své DNA – a to je klíčové pro kvalitu našich služeb. Jak ve vaší společnosti probíhá vzdělávací proces?


12-13 PR OKIN_2.0_Sestava 1 31.10.16 16:22 Stránka 13

má jakousi knihovnu inovací, z níž si můžeme vybírat, co se hodí pro toho konkrétního zákazníka. Máme tedy obrovský zdroj inovací, můžeme se podívat, co jinde po Evropě vymýšlejí za novinky, a můžeme to použít. Nemusíme tedy vynakládat tak velké vlastní zdroje na vývoj nových nápadů, úsporných zařízení nebo třeba jen zlepšení. V současnosti ECS není již obranným sdružením, ale velmi aktivním hráčem na evropském trhu, který získává nové klienty a má obrovské know-how v technologiích i v inovacích. Kam směřujete a jaké máte cíle? Pracujeme na strategii 2020. Tato spočívá v kvalitním výkonu poskytování standardních služeb, ať už se jedná o úklid, technickou správu a údržbu, ostrahu, či údržbu venkovní zeleně. Důraz však klademe na inovaci služeb, využití technologií, automatizaci a robotizaci. A v neposlední řadě se zaměřujeme na práci s daty, protože pokud dokážeme správně sbírat, analyzovat a vyhodnocovat provozní a finanční data, vytváříme tím hodnotu, která je přínosem pro naše zákazníky. To nemluvím o budoucnosti, ale popisuji současnost služeb OKIN. Vždyť heslo „OKIN loves data“ je již několik let naším mottem! Na jakých veletrzích se prezentujete? Pro nás, tedy pro OKIN i pro ECS, je důležitý EXPO REAL v Mnichově, který se uskutečnil na začátku října. Každoročně se účastníme EFMC, který pořádá Euro FM ve spolupráci s IFMA. Letos bylo v Miláně, kde jsme měli svůj stánek. Před třemi lety byla tato konference v Praze, kde jsme vystoupili i s prezentací. To jsou naše priority. Potom jsou lokální akce pořádané IFMA nebo lokálními sdruženími FM.

Vzdělávání je důležitá součást fungování OKINu. Zaměřujeme se kvalitu služby, komunikaci se zákazníkem, optimalizaci procesů a zavádění nových technologií. Systémy pro podporu provozu nekupujeme, vyvíjíme si je sami. Umožňuje nám to vytvářet je podle našich potřeb. Navíc je dokážeme rychle adaptovat na míru potřebám zákazníků. Využíváme rovněž naše členství v ECS, kde máme možnost využít technologie našich partnerů. OKIN je v tomto evropském sdružení jedním z technologických lídrů a někteří členové ECS adaptují naše řešení pro své zákazníky. Členství v ECS přináší OKINu velké výhody, ale všechny výhody, které máme my, dostávají následně i naši zákazníci, protože dokážeme převzít best practices. Z toho následně profituje zákazník OKINu – má stejnou kvalitu jako v západní Evropě.

Takže rozhodnutí stát se členem ECS dnes hodnotíte kladně? Sdružení ECS vzniklo v podstatě jako obranný mechanismus proti nadnárodním společnostem, protože zákazník například opět v Belgii poptával nejenom Belgii, ale i Francii – a belgická společnost neměla ve Francii pobočku, tudíž o zákazníka přišla. Nejdříve se spojily firmy Beneluxu a Francie, aby si chránily své zákazníky. To byl začátek před rokem 2008. Postupně se z toho stala řekněme plnohodnotná firma, která pokrývá celou Evropu a aktivně získává nové zákazníky. Mezi ně patří Procter & Gamble, Honeywell, Pfizer nebo Apple. Vedle získávání nových zákazníků a poskytování služeb na stejné nebo vyšší úrovni je to výměna know-how a best practices, jak jsem již zmínil, ale i výměna technologií. Další výhodou pro zákazníka je, že každá firma včetně OKIN

Co členství v ECS přináší vám osobně? Členství v ECS a vlastně i pravidelná setkání týmu ECS, mě obohacují jednak tím, že získávám zkušenosti od kolegů z jiných zemí, ale i z globálních kontaktů, které mohu uplatnit v Česku nebo v zemích, kde OKIN působí. Zkušenosti z Velké Británie, BENELUXU či Německa jsou často na hony vzdálené a na úplně jiné úrovni než jsou naše provozní zkušenosti třeba z Rumunska nebo z Ukrajiny. Osobně se snažím tyto best practices na naše pobočky přenést a zákazníci, lokální i globální, jsou mnohdy překvapeni, co umíme a jak dopředu dokážeme přemýšlet. Byznysově uvažujeme nejen na úrovni našich poboček, ale přemýšlíme na úrovni celé Evropy. A to myslím je obrovský přínos pro mne osobně i pro OKIN. Jsem rád, že se mohu tohoto procesu zúčastnit a že jsem tím, kdo předává dál myšlenky, nápady a zkušenosti. ARNOŠT WAGNER / FOTO: ARCHIV

FACILITY MANAGER

5–6/2016

13


integrovaný fm

14 PR AB facility_1.0_Sestava 1 31.10.16 16:23 Stránka 14

INTEGROVANÝ FACILITY MANAGEMENT S AB FACILITY A.S. Na trhu dnes naleznete mnoho firem, které nabízejí jednotlivé služby facility managementu nebo jako balíček všech služeb – integrovaný facility management (dále IFM). Avšak jen velmi málo z nich dokáže poskytnout služby integrovaného facility managementu tak, aby klient získal opravdu efektivní řešení obsluhy své nemovitosti. AB Facility, jako jeden z největších poskytovatelů komplexních služeb facility managementu, je moderní a progresivní společnost, která integrovaný facility management nejen umí, ale díky svým dlouholetým zkušenostem má v provozu reálně ověřenou jeho funkčnost. Společnost vznikla již v roce 1999, má tedy více jak 16 let zkušeností. Od roku 2011 je navíc jejím majoritním vlastníkem investiční skupina Penta Investments. Jako nadnárodní společnost působí mimo Českou republiku také na Slovensku a v Polsku. V současnosti se může pochlubit více než 12 000 zaměstnanci ve třech výše zmiňovaných zemích, z toho přes 4 500 zaměstnanců v České republice, kteří se denně starají o bezproblémový provoz více než 5 000 objektů; 55 % všech svých současných projektů realizuje formou IFM.

14

Z POHLEDU IFM JDE O NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

hospodářství, housekeeping, stewarding, event services a catering; Údržba zeleně a venkovních ploch – sadové a zahradní úpravy, pravidelný servis a údržba vnitřní nebo venkovní zeleně, výsadby, realizační projekty; Ochrana majetku a osob – fyzická ostraha, recepční služby, zajištění PCO, ozbrojený doprovod při převozech hotovosti a cenin, integrace bezpečnostních technologií a systémů, bezpečnostní poradenství, event security; Servis a revize technologií – prohlídky, revize a servisní zkoušky všech zařízení podle platné legislativy, technologické posudky budov, dodávky a servis TZB celků; Energetické služby – energetický management, audit a poradenství, posudky, průkazy energetické náročnosti budov, EPC projekty, dodávky a servis technologií, nákup a distribuce energií, provozování energetických zdrojů.

Facility management – technická správa, pravidelná a prediktivní údržba technologií, provoz budov, havarijní služba, helpdesk a dispečink v režimu 7/24/365, BOZP, PO, řízení investičních projektů; Úklidový servis – vnitřní a venkovní úklid, speciální úklid a čištění, stavební i postavební úklid, průmyslový úklid a čištění, dezinfekce, dezinsekce, deratizace (DDD), odpadové

AB Facility vzhledem ke své pozici na facility management trhu a zkušenostem umí naslouchat potřebám svých klientů a současně jim poskytnout řadu zajímavých benefitů. Jde primárně o zvýšení produktivity práce, zprůhlednění nákladových a peněžních toků, provedení detailní analýzy jednotlivých procesů včetně nákladové optimalizace jednotlivých

FACILITY MANAGER

5–6/2016

služeb a procesů, schopnosti ušetřit klientům nemalé finanční prostředky. Mezi její hlavní klienty v oblasti IFM patří největší banky, průmyslové podniky, zdravotnická zařízení, hotely, administrativní budovy, nákupní centra. V případě, že máte o naše služby zájem, budeme rádi, pokud navštívíte naše webové stránky www.abfacility.com, kde naleznete všechny potřebné informace a kontakty, nebo nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@abfacility.com. PR


VYNIKAJÍCÍ ČISTICÍ VÝKON, VYSOKÝ ODPLAVOVACÍ ÚČINEK.

Široká paleta profesionálních vysokotlakých čističů.

www.karcher.cz


integrovaný fm

16-17 PR SSI_2.0_Sestava 1 1.11.16 8:45 Stránka 16

ROZŠIŘUJEME NABÍDKU O TECHNICKOU DIVIZI A SPECIALIZOVANÝ ÚKLID Letos v květnu oznámil vlastník společnosti Special Service International spol., s r.o., Jan Vodrážka, velkou konsolidaci firmy a vznik skupiny SSI Group. Základ byl jasný: integrovaný facility management, 600 mil. Kč obratu, 350 objektů v České republice a na Slovensku. Zároveň naznačil další rozvoj, jemuž měly pomoci nové tváře ve vedení společnosti – Jiří Drbohlav a Radek Škrabal.

O situaci a na konci roku a o výzvách, které přináší samotný trh, hovořil Jan Vodrážka pro časopis Facility Manager. Na jaře jste informovali trh o vzniku nové divize úklidu a naznačili akvizice jiných odborných firem. Co se povedlo? Nedílnou součástí integrovaného facility managementu je vedle ostrahy a údržby i úklid. Ten nám do té doby na očekávané úrovni chyběl, přitom poptávka po této službě byla a je značná. Založení profesionální divize tak bylo nezbytným krokem pro to, abychom mohli poskytovat komplexní dodávky klientům. Na jejím rozvoji jsme pracovali několik měsíců. Výsledkem je SSI Cleaning s.r.o. Nový subjekt je dceřinou společností SSI Group a plně zapadá do našeho plánu IFM. Můžete prozradit detaily? Jsme zaměřeni na velké objekty bez ohledu na segment. Pokrýváme všechny dimenze úklidu, a to na profesionální úrovni, včetně technologií, ekologických čisticích prostředků a podobně. Nabízíme také venkovní úklidy, mimořádné úklidy, mytí fasád a dalších velkých skleněných ploch. Výhodou je právě sepětí s ostrahou a technickou údržbou. Co zmíněné Slovensko? Jak se vám tam daří? Loni jsme začínali v bratislavském Auparku, krátce na to jsme rozšířili působnost do OC Forum v Popradě. V poslední době jsme získali i další objekty: OC Max v Popradu, Trenčíně, Trnavě a v Žilině. Další velmi významné zakázky, kde jde většinou o zajištění IFM, budou podepsány do konce tohoto roku. Takže daří se nám velmi dobře. Vděčíme za to i nově nastaveným interním procesům uvnitř firmy, dobrému načasování i expanzi našich stálých zákazníků právě na Slovensku.

16

FACILITY MANAGER

5–6/2016

SSI Group prošla změnou identity, loga, máte nové webové stránky. Co IFM a moderní technologie? Jen malé upřesnění: identita, včetně loga, navazuje na 26 let dlouhou historii naší společnosti. Nebudeme se zbavovat základů, ač jsou spojeny výhradně s bezpečnostním managementem. Hlásíme se k nim, což je dáno i rodinným charakterem naší společnosti. U jejích základů stál můj otec Václav Vodrážka, který je v řídicím managementu jako konzultant a opora mladších kolegů činný i nadále. Na jaře jsme oznámili, že v rámci IFM budeme rozvíjet také technickou divizi. I to jsme podobně jako cleaning naplnili. Naše nová sekce má dva základní pilíře: IT vývoj a bezpečnostní technologie. V obou odvětvích očekáváme velký rozvoj. Můžete být konkrétnější? Stačí si uvědomit, s čím si během rozhovoru

hrajeme – smart phony. To není nic nového – property i asset manageři chtěli mít všechny procesy vždy pod kontrolou. Nejprve on-line, pak zastřešeně, proto IFM – a nyní v kapse. A to včetně okamžité analytiky, screeningové kontroly, komunikace… Co ale bude hmatatelným výstupem vašeho vývoje? Doposud jsme stavěli na vlastním softwarovém řešení, včetně jeho vývoje. IT technologie se rozvíjejí zcela jiným tempem než integrovaný facility management. Protože naším cílem je vynikat právě v oblasti IFM, hodláme v oblasti vývoje SW spojit své úsilí s předními dodavateli softwarových řešení. Klíčové je přátelské a přehledné prostředí pro přístup k informacím o službě. Například náhled na průběh poskytovaných činností, nástroje pro jednoduché a efektivní zadávání


16-17 PR SSI_2.0_Sestava 1 1.11.16 8:45 Stránka 17

požadavků na činnost nebo přístup k reportům vizualizujícím míru plnění požadavků kladených na výkon služby. Jednoduché zadání, jednoduché plnění, jednoduchý reporting a kontrola.

snižování počtu pracovníků v reálném provozu, a tudíž i k nemalým úsporám. Navíc jsme schopni přijímat výstupy okamžitě, situaci on-line sledovat a řídit centrálním pracovištěm mimo daný objekt.

A týká se to i vámi zmíněných mobilních telefonů? Při vývoji si všímáme nejen mobilních telefonů, ale také tabletů a jejich příslušenství. Jinými slovy, zaměřujeme se na responsivitu a kompatibilitu všech zařízení, která umožňují řešit problém nebo získávat informace v místě, kde vyvstane akutní potřeba klienta. A samozřejmě i členů týmů SSI Group. Vycházíme z jednoduchého principu, kdy ostraha může upozorňovat na problémy údržbu, údržba úklid a úklid údržbu. Také víme z praxe, že klienti požadují především snadné zadání požadavku na údržbu a sledování vývoje onoho požadavku. Velmi vysoko v očekávání zákazníků stojí rovněž identifikace osoby moderními identifikačními metodami, co nejsnadnější vyvolání poplachu například při napadení pracovníka ostrahy nebo audiovizuální záznam incidentu.

Vycházejme z toho, že čtenáři Facility managera vědí přesně, o čem mluvíte. Můžete přesto jmenovat jednotlivé produkty? Ať jde o jakékoli zařízení, vždy je klíčová kombinace se službami pultu centralizované ochrany a vzdálený monitoring objektů. Obecný mustr existuje, ale vždy jde o zcela individuální řešení. Jiné je pro výrobní haly, expedice, maloobchod nebo rezidenční nemovitosti. K nejhojněji využívaným patří poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS/EZS), uzavřený televizní okruh – kamerový systém (CCTV), elektronický požární systém (EPS), elektronická kontrola vstupu (EKV) nebo elektronický docházkový systém (EDS). U retailu pak samozřejmě elektronický systém ochrany zboží (EAS).

To jsme se dostali poměrně do značné hloubky a trochu zapomněli na bezpečnostní technologie… Ono to spolu ale bezprostředně souvisí. Zjednodušeně řečeno jsme rozšířili naši nabídku tak, abychom mimo jiné násobně zvýšili počty připojení na náš certifikovaný pult centralizované ochrany. Kombinace lidského faktoru spolu s navrženým integrovaným bezpečnostním systémem a s možností dálkového dohledu za použití nejnovějších technologií s automatickou analýzou výrazně zefektivní výkon fyzické ostrahy a zároveň může vést ke

Jde tedy o nové služby na pomezí údržby a security? My jsme je měli v nabídce delší dobu. Ale právě s ohledem na průnik nových komunikačních a ostatních bezpečnostních technologií nastala správná doba pro rozšíření a další vybroušení nabídky. SSI Group již dodává a instaluje integrované bezpečnostní systémy, servisuje a reviduje činnost těchto systémů a samozřejmě monitoruje chráněné objekty prostřednictvím vlastního pultu centralizované ochrany. Technická divize, která prozatím byla vnímána spíše jako doplňková služba, se stala jednou z páteřních divizí SSI Group.

Zmínil jste okrajově rezidenční objekty. Znamená to, že SSI Group se zaměří i na tento typ nemovitostí? Už se tak stalo. Díky důvěře klientů, kteří jsou rozkročeni nad všemi segmenty trhu, působíme v několika bytových projektech. A další poptávky přicházejí. Je to dáno tím, že se umíme postarat nikoli o jeden dům nebo areál, ale o celou čtvrť. Vraťme se na úplný začátek. Jsou nějaké výzvy pro nejbližší období? Ano, rádi bychom trochu rehabilitovali naši divizi údržby nemovitostí, která pod SSI Group přešla jako Czech facility. Jde o skvělé odborníky a v mnoha případech srdcaře, kteří znají spravované budovy do posledního detailu. Jen nejsou tolik vidět jako ostatní kolegové „na place“. Právě s techniky spolupracujeme na řadě inovací v ICT. A skrze ně bychom je rádi vyzdvihli i v očích veřejnosti. Nejen té odborné. Zaslouží si to. A máte jich vůbec dostatek? Ze všech stran slyšíme, že chybějí lidé, a to na každé úrovni… To je pravda. Pro nás je akvizice nových pracovníků stejně důležitá jako udržení a motivace těch stávajících. Neustále přicházíme s novými pobídkami a benefity. K promyšlenému systému vzdělávání a kurzů jsme přidali příspěvky na vybavení, dojíždění, plánujeme i podporu v rámci bydlení. Samozřejmě se snažíme držet krok i v oblasti odměňování. Vrací se nám to. Nejvíce nových zájemců o práci k nám i díky sdílení na sociálních sítích přivádějí kmenoví pracovníci. A třeba skvělou firemní mobilní aplikaci pro řízení směn vymyslel jeden z našich kolegů – objektový manager. Stejně tak mohu být hrdý už na několik našich kolegů, kteří díky školení první pomoci letos zachránili lidské životy. To o směřování a zdraví SSI Group vypovídá skoro stejně jako rozšiřující se portfolio klientů. Vážím si toho. A dlouhodobá vize? Ve vedení jsme zajedno: Děláme vše pro to, aby SSI Group byla vnímána jako jeden z nejsilnějších hráčů v oblasti integrovaného facility managementu, který nabízí flexibilní a kreativní řešení s pestrou škálou doplňkových produktů. Chceme, aby naše společnost byla jasně finančně řízena, aby nadále dokázala své zaměstnance transparentně motivovat. Pevně věříme, že se nám podaří dosáhnout našich cílů v oblasti zahraniční expanze. Zároveň činíme konkrétní kroky pro to, abychom se stali technologickým lídrem na českém trhu pro dodávku a služby v oblasti slaboproudých technologií. JAN MAREK

FACILITY MANAGER

5–6/2016

17


software

18 PR HSI_1.0_Sestava 1 31.10.16 16:24 Stránka 18

SOFTWARE AMI PRO SPRÁVU MAJETKU A PODPORU FM Volba dobrého facility management systému s jasným přehledem o stavu objektů a areálů je rozhodnutím, které vás může posunout o velký krok dopředu a zefektivnit řadu souvisejících činností s běžnou agendou vedoucího správy budov. Proto by ve vašem užším výběru neměl chybět komplexní software AMI pro správu majetku a podporu facility managementu. Systém AMI zpřístupňuje data správy majetku a data údržby, dokumenty, technické informace i další podniková data o majetku a jeho správě operativně všem oprávněným osobám v celé společnosti, kde je FM systém implementován. Pracuje s popisnými, grafickými i multimediálními daty, s výkresy a dokumenty a zajišťuje podporu pracovních postupů (workflow), jako je např. řízení procesu údržby nebo zajištění revizí. Dokáže pracovat s prostorovou lokalizací objektů, jako jsou nemovitosti, místnosti, zařízení, zaměstnanci apod. Umožňuje grafickou prezentaci dat. Software se dokáže plně uživatelsky přizpůsobit a lze jej snadno začlenit do podnikového informačního prostředí. Systém umožňuje modulové rozložení, které řeší přímé potřeby zákazníka.

ZÁKLADNÍ MODULY SYSTÉMU AMI • AMI Pasport umožňuje vytvoření a správu pasportizačních dat o areálech, objektech, majetku a osobách včetně relevantních majetkoprávních vztahů. Zahrnuje stavební členění budov a výrobních prostor, areálů, pozemků, staveb a ploch, síťovou infrastrukturu

18

FACILITY MANAGER

5–6/2016

včetně napojení na venkovní rozvody i energetický management budov. Obsahuje účetní evidenci majetku díky napojení na účetní systém. Základem je prostorová lokalizace sledovaných objektů a jejich grafická prezentace. Přínosem je přehlednější evidence stavu budov a úspory při jejich údržbě. • AMI Údržba zahrnuje evidenci požadavků a celý proces jejich řešení včetně zasílání notifikací. Obsahuje oblast havarijních oprav a plánované údržby. Modul umožňuje vytváření podkladů pro plánování, poskytuje informace o spotřebě materiálu, podporuje řízení interních i externích dodavatelů. Umožňuje definici SLA a sledování KPI, tedy sledování kvality a doby řešení požadavků. Přínosem je optimalizace nákladů údržby. • AMI Rezervace prostor umožňuje evidovat požadavky na rezervaci různých typů prostor včetně sledování termínů. Vyhledávat volné prostory a vytvářet rezervace lze podle požadované kapacity a typu místnosti, času, termínu i potřebného vybavení. V modulu lze graficky zobrazovat tematické mapy využití

prostor i generovat přehledné statistiky o využívání prostor. Přínosem je efektivní řízení rezervací a pronájmů, snížení administrativních nákladů i maximalizace příjmů v návaznosti na optimalizaci využití prostor. • AMI Nájmy a pronájmy obsahuje nástroje pro evidenci nájemních smluv, přiřazení pronajímaných prostor a ploch nájemcům, lokalizaci pronajímaných ploch v přehledné mapě i sledování využívání a aktuálního stavu pronajímaných prostor. Samozřejmostí je možnost tvorby tabulkových a grafických reportů. • AMI Energie a odečty představuje komplexní řešení pro sledování provozních výdajů za energie a jejich rozúčtování především pro vodárenské a teplárenské společnosti. Zahrnuje podporu provozně-technických kontrol technologií i odečtů měřidel včetně využití mobilního klienta. Přínosem je jednodušší kontrola nákladů a efektivnější rozhodování. JAKUB HRADIL, OBCHODNÍ MANAGER PRO ŘEŠENÍ AMI SPOLEČNOST HSI, SPOL. S R.O., ČLEN SKUPINY UNICORNsoftware

20-21 PR IKA data_2.0_Sestava 1 1.11.16 8:46 Stránka 20

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ, BI A BIM Co mají tyto pojmy společného? Ve většině organizací je každá z těchto oblastí řešena samostatnou aplikací. Tudíž je jakékoli finanční plánování nákladů spojených s provozem portfolia objektů, jejich infrastruktury a FM službami dost komplikované, časově náročné a s vysokou pravděpodobností zatížené značnými chybami.

Proč? Protože informace o finančních nákladech např. na údržbu jsou obsaženy částečně v FM aplikaci a částečně v účetním systému. Aby bylo možné udělat rozumný finanční plán a navrhnout realistický rozpočet pro FM oddělení, musí někdo „konsolidovat a učesat“ data z obou systémů a zpracovat je v nějaké – ideálně – BI (Business Inteligence) aplikaci. Teprve potom dostanou lidé, kteří ve společnosti sestavují finanční plány, rozumné podklady pro své další rozhodování. Jestliže potřebujete pro další plánováni získat data z takového prostředí, počkáte si na odpovědi v lepším případě dny, ale spíše týdny. Rozumnější je takové řešení, které ukládá provozní i finanční data za celé portfolio spravovaných nemovitostí do jediné databáze. Dokáže je zkonsolidovat podle jejich významu, lokalizovat je v čase a prostoru (poloha na mapě nebo v plánu podlaží) a nabídne jejich další zpracování a analýzy v uživatelsky přívětivém prostředí. Odpovědi na dotazy pak dostávají uživatelé v řádu sekund.

STRATEGICKÉ FINANČNÍ ANALÝZY Jedním z těchto řešení je CAFM systém ARCHIBUS, který nově obsahuje i modul Strategické finanční analýzy. Ten poskytuje jednotný přehled o portfoliu nemovitostí, jejich infrastruktuře a vybavení z hlediska investičních a operačních nákladů. Strategické finanční analýzy umožňují jednotlivým uživatelům (finanční ředitel, investiční ředitel, real estate manager, facility manager, provozní ředitel aj.) lépe porozumět tomu, jaký dopad mají jejich rozhodnutí na práci ostatních a jak mohou společně lépe a efektivněji spolupracovat. Základní finanční informace pro strategická rozhodnutí jsou zobrazeny ve formě rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Oba zmiňované přehledy jsou interaktivní. Kliknutím na libovolnou položku dojde k automatickému zobrazení relevantních budov na mapě a k aktualizaci tabulky s detailními finančními údaji pro každý zobrazený objekt. Tyto informace jsou důležité proto, abyste měli jistotu, že investice do vašeho dlouhodobého majetku jsou vynakládány smysluplně a posouvají vaše podnikání kupředu. Máte okamžitý přístup k celkovým nákladům na vlastnictví vašich aktiv a můžete

20

FACILITY MANAGER

5–6/2016

lépe koordinovat všechny procesy související s jejich správou. Samotné účetní nebo ERP systémy poskytují většinou pouze strohá finanční data. ARCHIBUS však umí tato finanční data spojit s lokalitou jednotlivých obchodních jednotek či zobrazit náklady na všechna aktiva současně s místem jejich zamýšleného použití – to vše v přehledné grafické formě. Tímto způsobem zná ARCHIBUS nejen celkové náklady vynaložené na každé aktivum nebo projekt, ale dokáže zohlednit přínos těchto nákladů v kontextu fungování celé společnosti. Proto je ARCHIBUS nepostradatelným nástrojem pro sladění vašich investic do nemovitostí a infrastruktury a pro optimalizaci vašich rozpočtů.

ANALYTICKÁ MAPA VS. TABULKOVÝ PŘEHLED Pro případy, kdy potřebujete pracovat se souhrnnými daty nebo prezentovat výsledky vaší analýzy, stačí využít pohledy obsahující analytickou mapu a podrobné informace o budovách. I tyto pohledy se přizpůsobí tomu, jaké parametry chcete sledovat. Umožňují tak rychle nalézt sledované výdaje včetně jejich alokace nebo prohlížet celé portfolio podle různých metrik, jako jsou např. celkové náklady na vlastnictví, celkové náklady na obsazenost (to vše za fiskální rok, na hrubou plochu, na pronajímatelnou plochu, na pracovní místo aj.). Jednoduše řečeno to, co sledujete, uvidíte nejenom v mapě, ale i ve formě konkrétních čísel přehledně seřazené v tabulce přímo pod mapou.

PŘEDDEFINOVANÉ ANALÝZY Business Intelligence (BI) funkce jsou začleněny, mimo jiné, právě na pozadí předem definovaných analýz. Ty, které nejčastěji používáte, máte přehledně uspořádané v rozbalovacím seznamu. Stačí jen kliknout na zvolený název analýzy a během několika vteřin uvidíte vše podstatné před sebou. Různé analýzy mohou používat rozdílné metriky, jako jsou např. investiční náklady, operační náklady, využití budov atd. Rychle lze spustit analýzy zaměřující se na různé geografické oblasti, divize společnosti nebo charakter využití budov. Co je však nejzajímavější, je skutečnost, že to, co bude zobrazováno, si definuje uživatel. On si řekne, jaké parametry chce v rámci svého realitního portfolia sledovat. Může si i definovat vlastní geografické oblasti důležité pro jeho podnikání. Není omezen jenom klasickou mapou zemí či krajů. Je-li to pro něj důležité, může mít např. oblast EMEA nebo ČR rozdělenou na tři obchodní teritoria. Analýzy pak zobrazují výsledky podle tohoto uživatelsky definovaného geografického rozdělení. To, co ocení především majitelé společností, posuzující finanční výkonnost portfolia podle různých mezinárodních standardů, je možnost sledovat klíčové parametry podle standardů jednotlivých profesních organizací (IPS, RICS, NIBS, IFMA atd.). Jediným kliknutím se také uživatel dostane k informacím o trendech vývoje čtyř základních finančních parametrů (operační náklady, náklady za údržbu, nájemné a cena za


20-21 PR IKA data_2.0_Sestava 1 1.11.16 8:46 Stránka 21

sledováním finanční výkonnosti portfolia nemovitostí. Právě pro účely plánování investic a pro strategické plánování využití ploch je však možnost zobrazit si jednotlivé budovy ve 3D neocenitelná. Zejména tady platí známé „jeden obrázek je za tisíc slov“. O to více tuto funkci ocení společnosti, které teprve uvádějí novou budovu do provozu. Pokud je dokumentace budovy vedena v BIM modelu, mohou být veškerá data efektivně a rychle převedena do prostředí aplikace ARCHIBUS. Díky tomu lze maximálně urychlit předávání budovy investorovi a její rychlé, bezproblémové a cenově přijatelné uvedení do provozu. I v tomto případě je užitečné, média) pro každou budovu. Může si zobrazit i průběh provozních nákladů a hodnoty NPV (čistá současná hodnota) po celou dobu životnosti vybrané budovy. I tyto informace jsou k dispozici v řádu sekund. Pro strategická rozhodnutí jsou vedle znalosti o minulých nákladech a příjmech portfolia důležité i informace o aktuálních nákladech a zejména pak odhad těch budoucích. Tohle vše je v aplikaci ARCHIBUS podporováno celou řadou funkcí, které pomáhají odhadovat budoucí vývoj portfolia. Je možné vyzkoušet si celou řadu alternativních scénářů budoucího vývoje a zvolit si ten optimální.

PROHLÍŽENÍ BUDOV VE 3D – „3D NAVIGÁTOR“ 3D Navigátor, který je jednou ze součástí komplexního řešení ARCHIBUS, dovoluje prohlížet model budovy v prostředí internetového prohlížeče. Na první pohled by se mohlo zdát, že se tento nástroj hodí jenom pro efektivnější provádění údržby a nemá nic společného se

Technologie budovy ve 3D provedení – zobrazení HVAC a souvisejících komponent s možností zobrazit detaily o zařízení včetně možnosti vytvořit pracovní požadavek (hlášení závady)

když při plánování různých scénářů okamžitě vidíte, kde v budově bude umístěno konkrétní oddělení vaší společnosti nebo v případě nájmu daný nájemce. Můžete zvážit, jestli je taková varianta rozmístění lidí přijatelná. Pokud to někomu nevyhovuje, není nic snadnějšího než pouhým přetažením nájemce do jiné místnosti vytvořit vhodnější uspořádání. Toto „přetažení“ nájemce do nové lokality je automaticky provázáno s vytvořením požadavku na přestěhování příslušného nábytku a zařízení. Tímto způsobem lze urychlit a zefektivnit i stěhování celých oddělení nebo firem. Čas jsou peníze a ARCHIBUS pomáhá svým uživatelům šetřit čas i tím, že poskytuje rychlé a přesné informace důležité pro strategické finanční plánování společnosti.

Space Management ve 3D provedení – zvýraznění oddělení ELECTRONIC SYSTEMS napříč všemi podlažími

MAREK ČERNÝ, ARCHIBUS KONZULTANT, IKA DATA, S.R.O.

FACILITY MANAGER

5–6/2016

21


software

22-23 PR Chastia_2.0_Sestava 1 31.10.16 16:25 Stránka 22

CHASTIA FM NAPOMÁHA PRI KAŽDODENNEJ PREVÁDZKE A SPRÁVE OBJEKTU Spoločnosť CHASTIA s.r.o. sa zaoberá vývojom, implementáciou a podporou nasadenia profesionálneho CAFM systému pre facility, property a energy management.

S Ing. Igorom Stanekom, majiteľom a konateľom spoločnosti CHASTIA s.r.o. sme sa rozprávali nielen o facility managemente, ktorý je hlavnou náplňou činnosti tejto firmy. Môžete nám stručne predstaviť vašu firmu? Naša firma vznikla ešte v roku 1991 ako fyzická osoba, neskôr TERMOKLIMA s.r.o. Poprad, založená mojim starým otcom Ing. Jozefom Stanekom, ktorý mal v tom čase 40-ročné skúsenosti v oblasti projektovania TZB a vzduchotechniky. Touto oblasťou sa firma od začiatku zaoberala. Keďže projekčná firma produkovala veľké množstvo dokumentov a najmä výkresovej dokumentácie, tak sme premýšľali, ako sa tieto údaje dajú ešte viac zhodnotiť. Bolo to niekedy v roku 1996–97, kedy môj otec a súčasný konateľ Ing. Ján Stanek položil základy softwaru na pasportizáciu objektov a technológií postavenú na výkresovej dokumentácii. Tento smer sa ukázal ako správny aj napriek tomu, že napríklad internet nebol veľmi rozšírený a nemali sme dostatok informácií o iných softwaroch takéhoto typu vo svete. Veľmi rýchlo sa však vďaka prvým klientom nasmeroval vývoj softwaru práve smerom k facility managementu a profesionálnemu CAFM riešeniu. V roku 2004 sme z obchodných a marketingových dôvodov osamostatnili vývoj softwaru a služby spojené s implementáciami do samostatnej spoločnosti CHASTIA s.r.o. V súčasnosti je firma TERMOKLIMA s.r.o. dcérskou spoločnosťou softwarovej firmy CHASTIA s.r.o. a táto kombinácia nám výrazne pomáha pri implementáciách informačného systému. V súčasnosti máte pomerne veľký záber činností, resp. segmentov, kde pôsobíte. Ktorý z nich považujete za primárny? A ktorý z nich je z vášho pohľadu najperspektívnejší a najinovatívnejší? Primárnym segmentom je jednoznačne facility management, ktorý je však v dnešnej dobe veľmi komplexný a softwarové riešenie musí vedieť pokryť veľmi veľa agend a procesov vo firmách. Už to nie je len o pasportizácii objektov, výkresovej dokumentácii a možno plánovaní servisných úkonov, ako keď sme začínali v 90. rokoch minulého storočia. Segmentov, kde pôsobíme je oveľa viac. Okrem facility managementu pôsobíme v oblasti energetického managementu, property managementu a tiež v oblasti centralizovaného zásobovania teplom (CZT). Všetky tieto oblasti sú v dnešnej dobe veľmi perspektívne, pretože každý rok je stále väčší a väčší tlak na úspory nákladov vo firmách a optimalizovanie firemných procesov. A toto je práve oblasť, kde dokáže profesionálny CAFM software napomôcť. Sídlo firmy máte v Poprade. Pôsobíte lokálne v tejto časti Slovenska, alebo expandujete aj ďalej?

22

FACILITY MANAGER

5–6/2016

Sídlo spoločnosti máme v Poprade, ale obchodne aj technicky pokrývame celé územie Českej republiky a Slovenska. Kancelárie máme v Poprade, Košiciach, Bratislave a Prahe. Z týchto lokalít dokážeme samozrejme pokryť celé územie týchto krajín a v čase internetu byť efektívne nápomocní aj vzdialene, ak je to potrebné. Pri nových implementáciách CAFM riešenia sme však neustále osobne prítomní priamo u klienta a snažíme sa počas prvotných fáz implementácií nasať firemnú kultúru a procesy každého klienta, aby sme mu čo najviac porozumeli a pomohli jasnejšie definovať ciele, ktoré majú byť dosiahnuté nasadením CAFM riešenia.


22-23 PR Chastia_2.0_Sestava 1 31.10.16 16:25 Stránka 23

Máte zaujímavé riešenia pre administratívne objekty i obchodné centrá… Veľmi zaujímavý segment trhu je správa administratívnych objektov a obchodných centier. Tieto dva typy objektov majú veľa spoločného a zároveň sú odlišné. Naše CAFM riešenie Chastia FM napomáha pri každodennej prevádzke a správe objektu od technickej správy (pasportizácie objektu, zariadení, energetického managementu, plánovaní servisov na technických zariadeniach, nahlasovanie a riešenie incidentov, požiadaviek užívateľov objektu) až po ekonomickú správu objektu (generovanie a správa nájomných zmlúv, hromadnú fakturáciu, vyúčtovanie nákladov na energie a služby, sledovanie dôležitých zmluvných termínov, indexáciu cien, sledovanie pohľadávok, plánovanie) a veľmi bohatý a prehľadný reporting v týchto oblastiach. Nasadenie takéhoto systému dokáže znížiť náklady a čas potrebný na administratívne spracovanie údajov o desiatky percent. Ponúkate pomocnú ruku aj správcovským spoločnostiam… Rovnako ako pre vlastníkov objektov, tak sú rovnaké agendy prispôsobené aj pre správcovské spoločnosti, ktoré spravujú majetok formou outsourcingu pre externé spoločnosti. V dnešnej dobe využívajú naše riešenie tie najväčšie správcovské spoločnosti najmä na Slovensku, ktoré spravujú tie najrozsiahlejšie facility management projekty na trhu. Za skoro 20 rokov našej činnosti v oblasti facility managementu – keďže pred 20 rokmi nikto v našom regióne nevedel, čo je facility management – sme získali veľké skúsenosti v tomto segmente a dnes sme, verím, významným a stabilným partnerom správcovským spoločnostiam od obchodných aktivít po technickú realizáciu a procesné zvládnutie zavedenia facility managementu. V portfóliu služieb nezanedbávate energetický management, ale špecializujete sa tiež na problematiku výrobcov a distribútorov tepla… Energetický management a výroba tepla sú nám blízke od úplného začiatku vývoja software a je to dané históriou a dnešným vyše 60-ročným know-how v tejto oblasti. V tomto segmente tiež výrazne spolupracujeme s našou dcérskou spoločnosťou TERMOKLIMA s.r.o., kde je množstvo našich klientov našimi spoločnými klientmi – čo prináša veľké synergie pri prevádzke a správe technológií tepelného hospodárstva. V oblasti výroby a distribúcie tepla (najmä CZT) sa tiež za-

meriavame, okrem samotnej pasportizácie, výkresovej a technickej dokumentácie, technickej správy, energetického managementu, aj na fakturačný systém a systém, ktorý zastreší kompletnú agendu prevádzky tepelného hospodárstva až po vystavené faktúry a vyúčtovanie pre klientov na profesionálnej úrovni. Úspech spoločnosti dokazuje aj veľa ďalších aktivít, ktoré nesúvisia s vývojom programov a IT riešení za stolom. Pustili ste sa napríklad do organizovania konferencií. Ako sa vám darí v tejto oblasti? Na úvod poviem, že organizovanie konferencií je našim koníčkom a je to takým odreagovaním od nášho hlavného zamerania. Keďže je naša spoločnosť dlhoročným partnerom spoločnosti Microsoft a tiež ja sa aj súkromne angažujem v oblasti podpory vývoja software na platforme Microsoft, tak sa každoročne zúčastňujeme rôznych technologických konferencií, najmä v USA. Tieto „veľké“ konferencie, kde sa bežne zúčastňuje aj niekoľko tisíc účastníkov si vyžadujú odlišný prístup k organizovaniu takejto akcie. V oblasti facility, property alebo energetického managementu sú však konferencie v Českej republike aj na Slovensku postavené úplne iným spôsobom a nám chýbala platforma, kde by sa účastníci akcie mohli stretnúť najmä neformálne, ale zároveň aby bola konferencia na veľmi vysokej odbornej úrovni s vysokým podielom informácií a skúseností z praxe. Z tohto dôvodu sme v roku 2013 prvýkrát zorganizovali konferenciu s názvom EnergyCamp (www.energycamp.sk) s tým, že ju každoročne alternujeme s podujatím FM Camp (www.fmcamp.sk). Tento spôsob alternovania dvoch tém a odborných kempov je vynikajúci, aby boli zachované veľmi kvalitné odborné témy a zároveň atraktivita akcie. Zároveň sa odlišuje od ostatných aj tým, že ju organizujeme v popradskom akvaparku, kde s výhodami využívame všetky možnosti, ktoré nám tento vynikajúci areál ponúka. Partnermi konferencie sú každoročne tie najvýznamnejšie spoločnosti zo segmentov facility, property a energy managementu a tiež teplárenských spoločností. O úspechu týchto konferencií hovorí aj skvelá účasť, ktorá tento rok dosiahla kapacitný strop 300 účastníkov počas dvoch dní podujatia. Ďalšia konferencia EnergyCamp 2017 sa bude konať opätovne v apríli na budúci rok a opäť sa zameriame na energetický management, výrobu tepla a s tým súvisiace časti facility managementu. RED

FACILITY MANAGER

5–6/2016

23


software

24-29 FM software_Hampl + HSI seminar + inz_Sestava 1 1.11.16 8:48 Stránka 24

SOFTWAROVÁ PODPORA FACILITY MANAGEMENTU Odborníci pohybující se v oblasti facility managementu (FM) nelibě nesou zaměňování FM za správu majetku či správu budov. Máme-li však popsat software určený pro FM, musíme chtě nechtě popsat i náplň oboru FM, protože jeho náplň není obecně známa.

Systémy pro podporu FM se v ČR obvykle nazývají CAFM (Computer Aided FM), dnes však v cizině začalo převládat označování IWSM (Integrated Work Space Management). Oba termíny lze s úspěchem zaměňovat. Obrázky použité v tomto článku pocházejí sice z jednoho konkrétního IWSM systému, ale mají pouze ilustrovat skutečnosti popisované v textu.

CO JE FM? FM je komplexní multioborová disciplína, která se zaměřuje na uspořádání, výkon a řízení podpůrných služeb. Její přidanou hodnotu je možné spatřovat ve zvýšené efektivitě hlavních činností. Jako každý obor zabývající se managementem také FM zahrnuje řízení operativních, taktických i strategických činností, různé role a pracovní postupy provázející jednotlivé oblasti řízení a výkonu FM. Z hlediska dlouhodobé analýzy nákladů běžných společností vycházejí jako nejvyšší mzdové náklady, následované náklady spojenými s vlastnictvím, rozvojem, obnovou a údržbou a správou fixního majetku a službami, které jsou v tomto majetku poskytovány. Bohužel tyto náklady nejsou v ekonomických rozvahách českých podniků jednoduše viditelné a jsou rozeseté v různých položkách, mnohdy skryté v pavučině ekonomických či správních režií. ČSN EN 15221 – 1 až 3 (doposud vyšlo sedm dílů tohoto standardu) definují více než 1 700 činností řazených do FM a členěných v podrobné stromové struktuře. Zájemci v nich naleznou všechny potřebné definice, terminologii a taxonomii aj. FM je oborem, v centru jehož pozornosti je člověk. Zahrnuje všechny činnosti, které je třeba vynakládat na to, aby člověk/pracovník dlel v bezpečném, zdraví nezávadném, příjemném, z pohledu pohody komfortním prostředí (teplota, tlak, vlhkost, obsah CO2, pohyb vzduchu, světlo a jeho intenzita, doprava atd.). Rovněž uspořádání pracoviště, dostupnost pracovních pomůcek, bezpečnost a mnoho dalšího patří mezi úlohy FM. Zaměření FM na člověka se projevuje i v tom, že jsou zkoumány i psychologické, estetické a vztahové aspekty uspořádání objektivní reality s cílem zefektivnit lidské činnosti. To vše pochopitelně za vynaložení minimálně nutných nákladů k udržení dlouhodobého trvale udržitelného rozvoje, spojeného s existencí a rozvojem fyzického majetku. Úkolem FM je zabezpečit všechny podpůrné služby pracovníkům vykonávajícím hlavní činnosti, aby mohli pracovat efektivněji. Právě toto zvýšení efektivity společnosti v hlavních činnostech je přidanou hodnotou v řetězci ekonomických aktivit firmy. Zaměření na člověka vnáší do informačních systémů FM stochastický prvek. Ale to, zda pracovníkovi bude chutnat oběd ve společném stravování, je skutečně pravděpodobnostní jev, stejně jako nelze tvrdit, že teplota 20 °C udržovaná proudícím vzduchem bude stejně příjemná všem pracovníkům v budově. To, že se FM a jeho IS hlavně zajímají o „umělé“ prostředí

24

FACILITY MANAGER

5–6/2016

a správu majetku, pronájmů a údržbu zařízení, nás nesmí odvést od středobodu, jímž je člověk. Pro něj a jeho komfort jsou v moderních stavbách používány nesčetné automatizační nástroje, jejichž ovládání a smysluplné řízení je součástí CAFM systémů. Nicméně segment CAFM se nepohybuje ve vzduchoprázdnu, a proto jej silně ovlivňují změny v okolí. Samozřejmý vliv má technologický vývoj na poli CAD a BIM modelování, využívání GIS vizualizací a operací, integrace s ERP systémy, se systémy automatizovaného řízení technologií v budově (BMS), s prvky smart meteringu (odečty spotřeb) a jinými prostředky řazenými do internetu věcí (IOT) a jimi generovanými daty a jejich zpracováním, což vede k novým metodám zpracování dat, označovaným jako big data. Samozřejmým se stává komplexní zpracování dat z původně oddělených aplikací pro asset management, property management, projektové řízení a řízení kapitálu apod. Výsledkem je mnoho synergií a rozšiřující se základna funkčností, které původně oddělené aplikace postrádaly. Protože naším úkolem je především popis softwarové podpory, pokusíme se funkční zařazení poněkud zjednodušit využitím několika obrázků. První z nich shrnuje role a odpovědnosti FM managera v průměrné společnosti. Obrázek a překlad vznikly z iniciativy autora textu po dohodě s autorem. Daný obrázek by měl čtenáři, který není obeznámen s problematikou FM, alespoň trochu poodhrnout oponu, která tento obor doposud halí, shrnutím oblastí, které FM tradičně řeší. Stejně jako každý management i FM obsahuje tři řídicí hladiny,


24-29 FM software_Hampl + HSI seminar + inz_Sestava 1 1.11.16 8:48 Stránka 25

a to hladinu strategickou, taktickou a operativní, jak ukazuje další obrázek.

i méně obvyklé finanční nástroje, jako jsou záruky, bartery, kauce, půjčky, dluhy a odpisy, daně, čistá účetní hodnota, čistá reprodukční hodnota, účty závazků a správa transakcí a podpora pro navrhované nové finanční účetní standardy (FASB) / mezinárodní účetní standardy (IASB) a další ekonomické kategorie. Chceme-li v IWSM systému uchovávat historii vztahů a účetních hodnot, jak šly v čase, a chcemeli např. uchovávat data BMS (přímé řízení technologií), jsme svědky vzniku ohromného množství dat, označovaných jako big data (jsou definována jako vysoce kapacitní, vysoce obrátková, vysoce variabilní data, jejichž zpracování vyžaduje novou odrůdu informačních aktiv a formy zpracování, které slouží k nalézání nových závislostí a pro rozhodování). Někteří výrobci IWSM aktivně vyvíjejí a nabízejí řešení přizpůsobená tomuto oboru. Přívlastek SMART, jímž dnes označujeme velké množství lidských činností, se tedy hodí i pro SMART FM.

Informační systémy pro podporu funkcí FM se nazývají CAFM (Computer Aided Facility Management) a dnes spíše IWSM (Integrated Work Space Management – tento název razí Gartner). Název CAFM evokuje příbuznost s CAD (Computer Aided Design) a všechny vyspělé CAFM systémy také umějí integrovat různé typy CAD, dnes i BIM dokumentů a získávat a využívat data v nich vložená. Podobně jsou využívána data a možnosti vizualizace systémů GIS pro lokalizační problematiku a vizualizaci majetku. Zejména rozvoj na poli BIM metodiky je velice pozitivně vnímán

CO CHARAKTERIZUJE MODERNÍ CAFM SYSTÉM? Společnost Gartner, specialista na hodnocení CAFM systémů, vydává každý rok hodnocení IWSM systémů. V nich shrnuje základní funkční vlastnosti, které charakterizují funkce moderního IWSM systému.

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT VE VZTAHU KE KAPITÁLU Zahrnuje činnosti spojené s novou výstavbou zařízení, jejich rozšířením, vylepšením či rekonstrukcí. Mezi základní funkce patří časové plánování vynakládaného kapitálu, financování, nabídkové řízení, řízení zakázek, řízení nákladů a zdrojů, pracovní postupy, fáze a řízení stavební projektové dokumentace, nákresy, plánování a analýza kritické cesty. V této oblasti jsme svědky rostoucí potřeby „předřadit“ ještě před řízení kapitálových projektů úlohy tzv. location managementu. Tato část řeší úlohy spojené s otázkami typu: Kde by se moje příští budova měla nacházet? Jaká demografická data jsou k tomuto rozhodování třeba? Jaké jsou pozemkové a vlastnické poměry v této oblasti? Jaké jsou zde podmínky pro dopravu a logistiku? Jaká je v území dostupnost energií, vody a jak se likvidují odpadní vody? Jaké jsou v místě obvyklé náklady a náklady na pracovní sílu? Mnozí prodejci IWSM reagují na poptávku uživatelů a používají pro taková zadání služeb geografického informačního systému (GIS) plně integrovaného do IWSM řešení. Vizualizační nástroje GIS lze používat i k zobrazení ekonomických hodnot, aktuálních či historických spotřeb či stavu KPI „v mapě“ či budově. Mapový podklad je také využíván k běžným analytickým či procesním vizualizacím zobrazujícím fixní majetek a pro běžný postup „od přehledu k detailu“.

SPRÁVA A USPOŘÁDÁNÍ PLOCH A SPRÁVA PROSTŘEDÍ Pod tímto názvem se skrývá velice široká oblast, která pokrývá funkce související se správou, rozložením a optimalizací ploch, což ve zkratce znamená kdo a z jakého oddělení či divize má kde sedět. Mnohdy je při optimalizaci složitější stanovit kriteriální funkci a omezující podmínky než samotný výpočet optimální lokalizace. Plánování a správa prostoru určeného k výkonu procesů charakterizujících danou společnost je každodenní činností v operativním řízení FM útvarů. V taktické části těchto procesů s plochami a s nimi souvisejícími službami jsou řešeny úlohy relokací a stěhování, úlohy související s rezervacemi zasedacích místností, službami pro zaměstnance, cateringem, stravováním, sdílením a rezervací pracovních míst (hoteling), správou a řízením parkovacích míst a související správou vozového parku, správou fyzické bezpečnosti a její automatizací, operace a optimalizace zařízení a jejich sdílení, otázky BOZP a zdravého životního prostředí, doručování a distribuce interní a externí pošty, průzkum a plnění regulačních omezení daných v místě atd. Při tom všem jsou využívány a posuzovány varianty různých i experimentálních scénářů s cílem nalézt mezi nimi optimální,

SPRÁVA PORTFOLIA NEMOVITOSTÍ A SPRÁVA NÁJMŮ A PRONÁJMŮ Tato funkce řeší strategické plánování (např. oblasti identifikace, posuzování, rozhodování a výběru a rozvoje), analýzy a porovnávání (benchmark) a další analýzy vykonávané nad celým portfoliem nemovitostí. Nově jsou v této oblasti zaváděny nákladové a zdrojové analýzy a analýzy toku hotovosti, finanční analýzy a řízení zachycující

FACILITY MANAGER

5–6/2016

25


24-29 FM software_Hampl + HSI seminar + inz_Sestava 1 1.11.16 8:48 Stránka 26

anebo alespoň přípustné uspořádání. Strategická část této oblasti pak souvisí se správou portfolia a na základě trendů predikuje budoucí vývoj a odhaduje budoucí potřeby ploch a možnosti jejich zajištění, stanovení strategie užívání ploch (open space, uspořádání výrobních technologií, možnosti nájmů a pronájmů a moderní způsoby snižování potřeby ploch a jejich zajišťování i mimo vlastní prostory, např. v office hubech, prací z domova, sledování moderních trendů v zahraničí či u konkurence apod.) a nastavení KPI pro posuzování stavu a vývoje. Výsledkem této strategie mohou být požadavky na investice do nových staveb či rekonstrukce a přístavby staveb stávajících. Pro zajištění mnohých z těchto služeb je využívána mobilní technika.

ŘÍZENÍ, SPRÁVA A PROVOZ Správa budov (asi by bylo vhodnější použít termín správa staveb, neboť stejné či podobné prvky správy nacházíme i u jiných staveb, třeba infrastrukturálního zaměření), jejich vybavení a údržba je jednou ze základních povinností majitele. Důležitost této části FM vyzdvihuje jednak vysoká cena, trvanlivost,užitečnost a dlouhodobost prvků technického vybavení, jednak neustále stoupající množství regulačních povinností platných na daném území (revize). Pravidelnou údržbu těchto prvků nevykonává majitel kvůli nařízení, ale právě proto, že chce být dobrým hospodářem. Náklady na pravidelnou údržbu jsou mnohonásobně nižší než na údržbu havarijní. Systémy zaměřené na údržbu jsou v anglické literatuře označovány jako CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) a dnes jsou plnohodnotně vloženy do IWSM systémů. Údržba bývá členěna na revize, údržbu pravidelnou (plánovanou) a neplánovanou (vyžádanou, reaktivní či havarijní). Zahrnuje obvykle množství činností na různých managerských a výkonných pozicích, z nichž zde vyjmenujme např. evidenci, lokalitu a popis zařízení a elementů, plánování a přidělování prací včetně pracovních příkazů (připomeňme, že pracovní příkaz nemusí být vydán pouze na základě požadavku zadaného člověkem, ale také na základě stavu či změny hodnoty čidla či náhlého zvýšení spotřeby, které zprostředkuje nějaký automat), vyhodnocování nákladů a predikce budoucího stavu zařízení a doporučení k jeho repasi, modernizaci či výměně. Vzhledem k tomu, že v převážné míře jde o zařízení TZB, která jsou součástí nějakého technologického celku, je třeba zpracovávat i data o celém technologickém celku a návaznostech jednotlivých zařízení. V případě, že jsou data o těchto elementech zpracovávána metodikou BIM v rámci fází návrhu a realizace, je možné využívat stále zpřesňovanou (s vyšší mírou detailu) dokumentaci skutečného zhotovení pro obousměrnou synchronizaci mezi BIM modelem a IWSM systémem. Běžné úlohy tohoto systému, popisované v tomto článku, tak můžeme používat již v průběhu návrhu či výstavby a provádět potřebné analýzy s cílem bezproblémového převzetí stavby. Data, která jsou na stavbě běžně zpracovávána v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů a vztahů mezi generálním dodavatelem a subdodavateli a udávají geometrické a technicko-ekonomické charakteristiky jednotlivých výrobků a jejich instancí, jejich inventární čísla, záruky a lokaci, mohou být na stavbě zachycena a vložena do modelu, čímž se stanou součástí IWSM. Data běžně dostupná na stavbě a bez velkých problémů na stavbě zpracovávaná jsou velice obtížně dostupná po jejich montáži, ve fázích commissioning a hands-over. Protože metodika BIM je především o spolupráci mezi partnery, musí spadat povinnost zachytit tato data do povinností zhotovitele a jeho subdodavatelů. S výhodou při tom lze využívat technologií čárových a QR kódů a RFID technologií. RFID čipy lze při znalosti jejich umístění používat i pro určení lokality. Nové technologie spojené např. s NFC čipy a smartphony umožňují jejich použití pro rezervace místností a identifikaci účastníků; automatizované způsoby identifikace (otisky prstů, barva oční duhovky, face recognition…) umožňují implementaci stře-

26

FACILITY MANAGER

5–6/2016

žených zón a třeba implementaci elektronických zámků. Technologie původně dodávané jako izolované a jejich řídicí systémy dospěly do stadia vzájemné integrace, což umocňuje jejich schopnosti.

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, JEHO POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ, SHODA S REGULACEMI Tato část IWSM systému se velice rychle vyvíjí ve vazbě na optimalizaci energetických spotřeb. Budovy spotřebují až 40 % světové potřeby elektrické energie, z níž nezanedbatelná část je neefektivně využita, či se dokonce stává odpadem. Energetický management včetně implementace tzv. smart meteringu (měření spotřeb energií a dalších médií v rozhodujících místech stavby či areálu v potřebné podrobnosti a čase) a zpracování dat poskytovaných dodavateli umějí nalézt anomálie ve fakturaci energií a rozporovat je. Implementace certifikovaného systému hospodaření s energiemi podle ISO 50001 je nasnadě. IWSM systémy tedy umějí posoudit stavbu na základě LEED či BREEAM hodnoticích systémů: Umějí vypočítat uhlíkovou stopu společnosti využívající stavbu, spravovat sklady nebezpečných materiálů, nalézt nebezpečné či zdraví škodlivé materiály v konstrukcích stavby, spravovat recyklace a odpadové hospodářství, sledovat shodu v revizích napříč portfoliem nebo zhodnotit stupeň trvale udržitelného rozvoje (sustainability assessment).

POŽADAVKY NA MODERNÍ IWSM Jistého profitu lze dosáhnout již při implementaci jednoho modulu celého systému, anebo takového produktu, který obsahuje právě jenom ten jediný modul, přesto je reálná návratnost komplexního systému mnohonásobně vyšší. I když přihlédneme k nutnosti nově definovat pracovní postupy a vybudovat nové útvary zodpovědné za FM a k nutnosti přidělit jim práva, definovat pracovní postupy a definovat procesy a kompetence, což jsou nadmíru nepopulární aktivity, slibuje forma budování uživatelů takového systému formou „velkého třesku“ profit mnohonásobně vyšší. • Mobilita: Rychlý vývoj na poli mobilních zařízení a technologií (jako jsou chytré telefony a tablety) způsobil potřebu portace funkcionality IWSM také na mobilní zařízení. Nejjednodušší typ portace se všemi známými negativy poskytuje webový přístup k datům CAFM prostřednictvím browseru mobilního zařízení. Tento přístup je dnes dávno překonán a pro skutečně kvalitní CAFM systémy existují specializované mobilní aplikace, vytvářené v prostředí (Framework), kde konkrétní platforma mobilních zařízení (IOS, Android, Windows, Blackberry) je pouhým parametrem při generování kódu. Lze tak v jednom projektu „míchat“ různé mobilní platformy a používat je v kooperaci s centrální databází IWSM systému. Výměnu dat mezi centrální databází a mobilním zařízením zprostředkovávají Web Services. Ve světě FM existují procesy, přinejmenším velice vhodné pro mobilní techniku. Klasickým příkladem je servisní technik, který dostává do mobilu pracovní příkazy s identifikací, jaký zásah, na jakém zařízení a v jaké lokalitě má být proveden a jaký typ dokumentace má o zásahu vytvořit. Mobilní zařízení mohou doplnit příručky a návody, které mu pomáhají dané činnosti vykonat. Nástroji mobilního zařízení (kamera, foto, snímače bar a QR kódů, NFC čtečky…) může technik dokumentovat svou činnost pro klienta, zaměstnavatele i pro další využití v budoucnu. Mobilní technologie poskytují velice podobné reporty a nasazení jako jejich desktopové uživatelské rozhraní, včetně grafických výstupů. Technologie HTML 5 a SVG grafika poskytují bohaté rozhraní pro další vývojáře. Mobilní Framework je popsán a umožňuje společný vývoj specializovaných agend, které třeba výrobce dosud nezahrnul do běžného distribučního kanálu. • Robustní analýza a big data: Velká množství dat ukrytých v historii IWSM systému a BMS systémech, historická data měření spotřeb v kon-


24-29 FM software_Hampl + HSI seminar + inz_Sestava 1 1.11.16 8:48 Stránka 27

textu změn klimatu, historie nájmů a další data lze dnes nástroji zpracovávajícími big data analyzovat, korelovat a statisticky zpracovávat, hledat vztahy, které by nás doposud nenapadly. Účinná správa a analýzy velkých objemů dat poskytovaných vysokou rychlostí společně s nacházením obtížně odhalitelných zákonitostí platí pro trh nemovitostí stejně jako pro jiné modely založené na zpracování velkého objemu dat a může svým vlastníkům přinést nejednu konkurenční výhodu. •Location management založený na GIS: Využívání GIS nástrojů pro výše naznačené účely je trendem, který můžeme sledovat u skutečných IWSM systémů. Postup od všeobecného přehledu k detailu poskytují mapové podklady a mapové 3D vizualizace. Energetická spotřeba či dosažené skóre LEED pro jednotlivé areály a budovy znázorněné barevnými symboly poskytují managerské přehledy pro strategické rozhodování. Výběr lokality pro zamýšlenou investici je s GIS nástroji představitelem postupu, který snižuje entropii rozhodování a může šetřit špatně či neopatrně vynaložené náklady, které nikdy nepřinesou návratnost. Nástroje a vizualizace GIS jsou zapojeny v množstvích reportů, nástěnek a konzolí IWSM systému. •Snížení času, kdy implementace přináší hodnoty: Obvyklou dobou nasazování IWSM je od 12 do 18 měsíců. To je čas, který moderní IT nemůže akceptovat. Plán nasazení a jeho reálné časy problematizuje nepřipravenost organizací na změny procesů a malá či vůbec žádná standardizace v dokumentaci, v identifikaci a označování objektů, IWSM rolí, v požadované míře detailu atd., zejména tam, kde je systém řešící FM nasazován poprvé. RAD (Rapid Application Deployment) doporučení k rychlé implementaci obsahují všechny „velké IWSM systémy“ a podle skutečnosti lze tvrdit, že vlastní nasazení nemusí překročit tři měsíce. Má-li však nasazení systému řešit základní otázky organizace dat, definice procesů a rolí, standardizaci CAD či BIM dokumentace apod., nelze do nasazení započítávat čas potřebný pro tyto činnosti, které by měly implementaci předcházet. • Webový (portálový) přístup s personalizací obsahu na bázi rolí: Obsah zobrazovaný uživateli odpovídá jeho uživatelským právům a rolím, které mu jsou administrátory systému přiřazeny. Mezi atributy, které jsou uživateli či jiným objektům systému přiřazeny, patří i jazykové nastavení, nastavení měny, systému vah a měr, DPH a dalších lokálních atributů. Rozsah a kvalita lokalizace jsou také limitujícími faktory při nasazování systému v ČR, zejména částí, které jsou určeny k operativním úlohám. Důležitá je také možnost vlastního nastavení (přizpůsobení) úvodní obrazovky a dostupnost rutinních úloh a reportů jediným klikem. •Monitoring a posuzování FM: Organizace očekávají konzistentní aktuální a validní data a analýzy o stavu a vývojových trendech svého

nemovitého majetku. Taková kvalitní a detailní data tvoří základní předpoklad pro předpovědi budoucích stavů a plánování adaptací, rekonstrukcí, repasí a velkých oprav včetně odhadu, jaký vliv budou mít tyto práce na nájmy a pronájmy, eventuálně cash-flow. •Integrace, reporting: Historicky musela data projektu manuálně vstupovat do databáze informačního modelu, což bylo jednak pracné a jednak náchylné k chybám. Při využití užší a účinnější integrace mezi výstupy řízení projektů a nemovitostí s daty uloženými ve standardizované dokumentaci lze FM údaje získávat z dokumentací skutečného stavu. Tato data mohou proudit automatizovaně z dokumentace do IWSM. Nástroje pro rychlé a nenáročné propojování různých modulů a systémů na bázi web služeb by měly být standardem. •Účinná spolupráce mezi IWSM a dalšími podnikovými systémy: Většina organizací podporuje své podnikání velkými podnikovými ERP systémy, takže požadavek na integraci s finančními moduly a HR moduly ERP sytému je nutné splnit snadno a rychle. Velké IWSM systémy by měly být podporovány také více databázovými systémy, např. Oracle, MS/SQL a Sybase. Je třeba poznamenat, že zatímco takové integrace s existujícími systémy organizace patří mezi základní požadavky, neplatí to beze zbytku pro integraci s mnoha „domácími“ a obvykle špatně dokumentovanými systémy. K integračním úlohám je třeba vždy přizvat dodavatele obou integrujících se systémů, což může ve výsledku znamenat poměrně vysoké náklady. •Základní funkčnosti: Jakmile je nějaká funkčnost považována za konkurenční odlišnost, konkurenční výhodu, stává se v další verzi běžnou a napodobí ji i konkurence. Očekává se podpora více měn a uzpůsobení lokálním podmínkám dostupná po celém světě s nepřetržitou, tzv. 24/7 podporou, nápovědou „až na stůl“, videi a tutoriály, vyspělý logovací nástroj, kapacita analytických nástrojů a celková robustnost aplikace. •Strategická analýza, strategická finanční analýza: Několik předních dodavatelů identifikovalo potřebu zajistit robustní posuzování strategického portfolia. Do posouzení stavu a trendů je třeba zahrnout analýzy a vytváření a předvídání scénářů, finanční analýzy investic a doprovázejících peněžních toků včetně analýzy rizik. Jak již bylo zmíněno dříve, jsme přesvědčeni, že big data budou hrát velice důležitou podpůrnou roli při formování přesných, vysoce kvalitních dat, na jejichž základě mohou vznikat dobrá strategická rozhodnutí včetně nejpravděpodobnějších předpovědí budoucího vývoje. •Integrace s BIM: BIM se stal fenoménem vývoje nejenom na poli návrhu a realizace, ale také jako zdroj dat pro IWSM a platforma ke spolupráci mezi stavebními a FM profesemi. Vyspělý IWSM systém by měl uživatelům zajistit snadnou dostupnost a synchronizaci dat mezi databázemi IWSM a BIM modelem, a to ve všech fázích životního cyklu stavby. Webový prohlížeč 3D reality pracující nad HTML 5 standardy umí zobrazovat a vybírat jak geometrická data jednotlivých stavebních elementů, tak také data popisná. Webový prohlížeč musí být schopen 3D navigace i databázového vyhledávání a měl by být použitelný nejenom pro prezentaci modelu, ale také pro výkon běžných FM služeb. o V BIM jde stejně tak o digitální model FM, jako jde o virtuální konstrukce; o BIM zahrnuje transparentní údaje o fyzickém majetku, čímž přináší změnu způsobu pořízení dat do FM systému; o Rozhodně nepřináší více práce, je to spíše o lépe zorganizované a chytřejší práci; o To platí pro veřejný i soukromý sektor a všechny typy majetku – od rezidenčních staveb přes nemocnice, školy po výrobní podniky. Aplikace BIM bude výrazně užitečná pro všechny budovy, nikoli jen novostavby; o Nezáleží na velikosti projektu. BIM se stane standardem pro budovy všech velikostí, BIM bude standardním způsobem, jak pracovat;

FACILITY MANAGER

5–6/2016

27


24-29 FM software_Hampl + HSI seminar + inz_Sestava 1 1.11.16 8:48 Stránka 28

spolupracující na projektu. Vyjádřeno slovy Lese Pricharda „BIM rychle mění své okolí a prostředí, v němž funguje, a FM je nuceno spolupracovat na tom, jak mají být aspekty FM fáze zachycovány a zpracovávány digitálně.“

NA ZÁVĚR

o Nejde ani tak o technologie; jde o proces a spolupráci. FM manageři nemusejí být odborníky v CAD technologiích nebo 3D modelování. BIM přináší nové obchodní modely, které slibují profit pro FM; o FM musí získávat, analyzovat a interpretovat data modelu, aby mohl průběžně plnit své úkoly v obsazení a využívání ploch; o Facility manageři potřebují získat nové dovednosti a schopnosti ke spolupráci s BIM modelem, pracovat s vyhodnocením po převzetí budovy a zúčastňovat se a spolupracovat s projektanty atd.; o BIM je džin vypuštěný z láhve a zcela jistě ho nelze vrátit zpět. Ve výsledku přináší zaznamenatelné benefity pro všechny organizace

IWSM systémy vyspěly a mohou přinést svým uživatelům nejednu výhodu a rychlou odpověď, jejíž zpracování by bez existence takového systému znamenalo práci 20 lidí po dobu jednoho měsíce. Existují jednoduché IWSM systémy, které např. řeší pouze problematiku nájmů. Implementace takového jednoúčelového systému je kratší a snazší a v daném okamžiku řeší právě jenom tu jednu funkci, kterou uživatel požaduje ve srovnání s implementací jednoho modulu komplexního IWSM systému. Komplexnost se ukazuje jako výhoda v okamžiku potřeby dalších modulů či integrací. Volbou některého ze zahraničních a na místní poměry uzpůsobených systémů se snižuje riziko volby. Jejich výčet dává tzv. magický kvadrant při hodnocení těchto systémů podle společnosti Gartner. Systémy, které nejsou přizpůsobeny českému trhu, zde mají ztíženou pozici. Vyspělé systémy českého původu se do srovnání společností, jako je Gartner, bohužel nedostanou. Jejich rozsah a úroveň je mnohdy neporovnatelná a zasloužila by si podrobný článek. ING. MILAN HAMPL

SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PŘI SPRÁVĚ MAJETKU NA VŠ Dne 18. října se v konferenčním centru Floret v Průhonicích uskutečnil seminář Správa majetku na vysokých školách pomocí softwarového řešení. Seminář byl zaměřen na specifika správy majetku a podpory facility managementu na vysokých školách.

Semináře se zúčastnili zástupci šesti vysokých škol. Někteří z nich již řešení AMI pro správu nemovitostí a facility management využívají, jiní se přišli inspirovat. Seminář uvedl Ing. Miroslav Kaňka, ředitel a jednatel společnosti HSI, spol. s r.o., která je členem skupiny Unicorn. Účastníci vyslechli přednášky zástupců společnosti HSI na téma softwarové řešení správy majetku AMI, jeho možnosti, trendy a nové funkčnosti. Nechyběla ani praktická ukázka pasportu. Součástí bylo i představení programu Bentley Academic Select, určeného speciálně pro školy. Zkušenosti s využíváním softwarového řešení AMI prezentovali zástupci dvou vysokých škol. O projektu Navigace v budovách hovořil Ivan Kovařík z VŠCHT v Praze. Tento projekt je určen především pro studenty VŠCHT, ale i pro učitele či návštěvníky, kteří potřebují zjistit, v jaké budově a kde přesně se nachází konkrétní místnost (přednáškový sál, učebna,

28

FACILITY MANAGER

5–6/2016

kancelář). Tuto aplikaci naleznete na mapy.vscht.cz. Nasazení systému AMI v prostředí UJEP představila Ing. Vendula Poslední z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Popsala nejen proces nasazování a používání systému, ale i konkrétní problémy, které bylo a je třeba v průběhu implementace a používání systému AMI na vysoké škole řešit. Na závěr semináře proběhla volná diskuse na téma softwarová podpora facility managementu na VŠ, kde si jednotliví zástupci škol vyměňovali zkušenosti. Díky komplexním a provázaným informacím, které softwarové řešení AMI poskytuje, mají vysoké školy jedinečný nástroj pro sledování nákladů na údržbu a na kontrolu procesů spojených s obnovou majetku. V možnostech softwaru je zároveň propojení se systémy typicky využívanými v akademickém prostředí, tj. systémy studijních agend, a rozšířené fi-

nanční systémy. Kombinace grafických, technických a popisných informací nabízí využití ze strany správy zařízení i ze strany studentů. Společnost HSI, spol. s r.o., člen skupiny Unicorn, patří na českém trhu již více než 20 let mezi nejúspěšnější firmy nabízející komplexní IT řešení s grafickou podporou. Mezi zákazníky využívající systém AMI patří vysoké školy, např. Univerzita Pardubice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a další, i firmy, jako je Unipetrol RPA, s.r.o., Severní Energetická, a.s. či Východoslovenská energetika Holding a.s. ING. MARTINA ČEMUSOVÁ MANAGER MARKETINGU

HSI, SPOL. S R.O., ČLEN SKUPINY UNICORN


24-29 FM software_Hampl + HSI seminar + inz_Sestava 1 1.11.16 8:48 Strรกnka 29


představujeme vám…

30-31 PR TafiraFM_2.0_Sestava 1 1.11.16 8:49 Stránka 30

DĚLAT ZNÁMÉ VĚCI JINAK TAFIRA FM s.r.o. je v oboru facility managementu mladá, ale smělá společnost. Rozvíjí se rychle a energicky směrem k ovládnutí služeb a dovedností, které potřebují její zákazníci, a k takovým způsobům poskytování služeb, které mohou být pro některé zákazníky velmi příjemnou novinkou.

Zakladatelka společnosti Jana Malíková působí sebevědomě, když říká, že ví, co a jak klienti facility managementu potřebují. A zřejmě oprávněně. Pracovala ve společnostech z oboru facility managementu ve významných řídicích pozicích i pro řadu významných zákazníků. „Největší know-how firmy TAFIRA FM je to, co vše jsem zažila. To vám žádná škola ani školení nedá. A teď chci jít jasnou vlastní cestou,“ tvrdí v rozhovoru pro časopis Facility Manager.

fasád různými technologiemi. Čištění veřejných venkovních ploch, chodníků i zeleně. „Vyhledávání, osvojování a efektivní používání nejnovějších technologií není samoúčelné, vždy se odvíjí od úzkého dialogu se zákazníkem,“ upřesňuje ředitelka firmy. Například i čištění párou má úžasné výsledky. „Vyzkoušíme přímo u klienta, jak páru užívat, hlavně jak horkou, aby nedošlo k porušení povrchů, nebo i s využitím speciální chemie. Má to skvělé výsledky. Některé postupy a technologie já třeba považuji za samozřejmost, ale pro zákazníka mohou být zcela nové,“ konstatuje ředitelka Malíková.

BUDOUCNOST JE V INTEGROVANÉM FM Mimořádnou pozornost věnuje vytváření procesů a standardů uvnitř firmy, které zajistí integrované, klientsky přátelské a vždy vysoce kvalitní služby facility managementu. Staví se tak proti konkurenčním společnostem, které integrované FM služby sice nabízejí, ale nakonec zůstanou u klasického úklidu. Pokud zákazník chce také ostrahu objektů, v lepším případě akvíruje slabší společnost z tohoto oboru, v horším si „vyškolí“ dva tři vrátné. „Myslím si, že skládačky tohoto typu nemají na trhu velkou budoucnost. Facility management spěje k integrovanému řízení poskytovaných služeb,“ říká J. Malíková. „Na to musejí být správně nastavené procesy ve firmě a správně motivovaní zaměstnanci, kteří služby poskytují. Facility management, jak já si to překládám, je člověk, který poskytuje službu a musí být k tomu správně veden. Výsledkem je spokojený zákazník, jenž v posledku o člověku, který mu konkrétní službu zajišťuje, vlastně ani neví. Prostě proto, že všechno je účelné, jak má být.“ Důsledná orientace na individuální potřeby zákazníka, která se přetváří na vzájemné partnerství, a vysoká kvalita poskytovaných služeb jsou hlavními devízami nově budované společnosti. „Jedna z vizí naší společnosti je, abychom byli v rámci naší organizace stále pružnější. K tomuto cíli nás vede důraz na vývoj a využívání inovací,“ zdůrazňuje J. Malíková. „Díky těmto inovacím můžeme zdokonalovat nové produkty, které vedou ke zvyšování efektivity, snižování nákladů a tím zvyšování kvality pro zákazníky.“

30

FACILITY MANAGER

5–6/2016

Jana Malíková

ÚKLID MODERNÍMI POSTUPY Aby však nedošlo k nedorozumění – úklid nepovažuje Jana Malíková za cosi podřadného. Spíše jde o to, že kromě svého know-how si TAFIRA FM klade za cíl využívat také nejnovější technologie. Soustřeďuje se proto na speciální úklidové práce např. tryskání suchým ledem, čištění VZT i tzv. vymlžováním, odstraňování gum z průmyslových podlah v kombinaci s úklidovou chemií. Provádí vnitřní úklidy, venkovní úklidy, čištění zámkových dlažeb několika způsoby a čištění

OPRAVDU KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB V nabídce je mj. rovněž zajištění technické správy objektů včetně řešení mimořádných stavů. Nastavení řešení, to je pro ředitelku společnosti při jejích zkušenostech jednoduchá úloha. Jak říká: „Nejlepším způsobem eliminace vlivů a následků mimořádných stavů je prevence, jejíž pravidla jsou zakotvena v provozních řádech objektů a technologických zařízeních.“ Na základě dokumentace objektu jsou zpracovány havarijní pokyny, které detailně řeší stanovené postupy v případě mimořádných stavů. „V návaznosti na smart


30-31 PR TafiraFM_2.0_Sestava 1 1.11.16 8:49 Stránka 31

technologie umíme být flexibilnější a v kombinaci s technickými odborníky dodáváme klientům kvalitu a jistotu, kterou očekávají.“ Navzdory veškeré péči může dojít k havárii některého ze zařízení nebo systémů. Pro tuto situaci je TAFIRA FM vybavena havarijní službou řízenou z centrálního dispečinku. Nejenže má přehled o pohybu vlastních aut s mobilní údržbou, a je tedy schopná na zasažené místo okamžitě poslat výjezd, ale má také přehled o povětrnostních podmínkách v konkrétních lokalitách i o předpovědi počasí. Může tedy předcházet případným následkům nepříznivých povětrnostních vlivů. „Pro zlepšení služeb využíváme CAFM systém, který máme napojený na vlastní řídicí systém pro kontrolu kvality, aby veškeré služby byly poskytovány v souladu s uzavřenými smlouvami a požadavky našich klientů,“ vysvětluje J. Malíková. „Mezi nejvýznamnější zákazníky této firmy patří společnost PointPark Properties s.r.o.,“ pochlubí se. „Pro tuto společnost zajišťujeme údržbu zeleně a zpevněných ploch v devíti logistických parcích v rámci České republiky. Shodou okolností jsem dříve pracovala jako specialistka na zemní práce a komunikace, tak pro mne toto odvětví není tak neznámé. Vím například, jak zelené plochy a komunikace v návaznosti na provoz kamionové dopravy mají vypadat, aby byly účelné. Máme samozřejmě zahradníky a architektku pro ze-

leň, kteří klientovi poradí jakým sortimentem zeleně plochy osadit a jak se o ně postarat.“ TAFIRA FM je připravena i na zakázky tohoto druhu včetně vybavení jejich strojového parku. V daném oboru samozřejmě nabízí i poradenství. Díky kvalifikaci a autorizaci své ředitelky ve stavebnictví společnost poskytuje kompletní poradenství a konzultace v investiční výstavbě, a nejen to. Nabízí její řízení i výkon stavebních činností. Jana Malíková přednáší mj. i na vzdělávacím semináři Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi – Nástroje facility managementu k zajištění efektivní správy a údržby pro odborný portál TZB-info. Podpůrných činností však společnost díky vysoké a mnohostranné kvalifikaci svých pracovníků dokáže nabídnout více. Např. správně nastavit a následně zajistit spisové a poštovní služby, evidenci majetku včetně vedení depozitářů či recepční služby. Jak Jana Malíková říká: „Je důležité být připraven na cokoli, k tomu mi pomáhají mé nabyté zkušenosti z předešlých let strávených ve facility managementu.“

gementu, včetně zajištění technického provozu budov. Spíše šlo o to přiblížit, jak jinak se tyto služby dají poskytovat. „Poskytujeme také poradenství, jak systém facility managementu postavit a provozovat,“ doplňuje J. Malíková. „Můžeme klientovi nabídnout manuál, který nazýváme Kniha kontraktů. Je v ní zachyceno, jak zakázka vzniká, jak se zobchoduje, jak vytvářet záznamy o příjmu a provedení zakázek, jaký reporting zákazník potřebuje a očekává. Ano, je to návod, jak nastavit, udržovat a kontrolovat procesy facility managementu. Naše společnost TAFIRA FM poskytuje i poradenství v tomto směru a samozřejmě jsme připraveni tyto rady také uskutečňovat.“ Cíl firmy Tafira FM bude splněn. Proces certifikace kvality podle standardů ISO 9001 a ISO 14001 bude dokončen do konce tohoto roku. Facility management je služba a poskytování služby je už sama o sobě dovednost, ať jde o službu jakoukoli. TAFIRA FM ovšem není firmou jakoukoli. Podle toho, jak ji Jana Malíková buduje, by jí poskytované služby mohly být pro zákazníky zajímavou novou zkušeností, neřku-li zážitkem.

CÍLEM PRO TENTO ROK BYLA CERTIFIKACE

JAN FERENC

Není třeba zde rozepisovat celou nabídku FM služeb firmy TAFIRA FM, čtenář nakonec ví, co jsou to integrované služby facility mana-

FACILITY MANAGER

5–6/2016

31


úspory energií

32 PR Wago_1_Sestava 1 31.10.16 16:30 Stránka 32

OPTIMÁLNÍ OSVĚTLENÍ HAL S MINIMEM INVESTIC Řízení osvětlení WAGO kombinuje efektivitu a odolnost průmyslové techniky s uživatelsky přívětivým softwarem.

WAGO Lighting Management System

které předcházely vytvoření tohoto řídicího systému, byla převzata i možnost ovládání světelných okruhů Zap./Vyp. přes relé.

MODERNÍ SOFTWARE Ve výkonné a uživatelsky přívětivé řešení se však management osvětlení WAGO proměňuje až díky softwarové aplikaci implementované v procesorovém modulu. Aplikace umožňuje myší upravovat veškerá nastavení, a to jak během uvádění do provozu, tak za provozu samotného. Programování není třeba. Přístup ke grafickému uživatelskému rozhraSkladovací hala řízená systémem WAGO Lighting Management

WAGO přichází v rámci svého řídicího systému s unikátním řešením pro řízení osvětlení velkých prostor – např. výrobních hal nebo skladů. Propojení předem definovaného hardwaru se snadno ovladatelným softwarem usnadňuje projektování a realizaci nových osvětlovacích systémů. Zároveň řešení přináší řadu výhod při následném provozu.

INOVATIVNÍ KONCEPCE ZAMĚŘENÁ NA OBSLUHU Management osvětlení WAGO se řídí různými potřebami ve skladištních a výrobních halách. Zásada: Hala je rozdělena do virtuálních ploch, resp. místností, které odpovídají různým funkčním oblastem a okruhům činnosti – například montážní linky, dopravní cesty nebo kanceláře. Každá virtuální místnost snímá signály senzorů a akčních členů, na jejichž základě systém prostřednictvím nastavených funkcí automatizovaně optimalizuje světelné podmínky tak, aby odpovídaly vykonávané činnosti.

ROBUSTNÍ HARDWARE Hardwarovou základnu tvoří nový procesorový modul WAGO PFC200 a I/O modul DALI ze systému WAGO-I/O-SYSTEM 750. Každý

32

FACILITY MANAGER

5–6/2016

modul dokáže do systému integrovat až 64 svítidel DALI, 16 senzorů DALI a 16 tlačítkových ovladačů DALI. Celkový počet DALI modulů může být až deset, a je tedy možné řídit systém osvětlení obsahující až 640 svítidel (přesněji elektronických předřadníků). Počet I/O modulů je variabilní. Řízení osvětlení WAGO lze proto použít v malých továrních halách i ve velkých logistických centrech. K procesorovému modulu je navíc možné sériově připojit další I/O moduly, například moduly k měření spotřeby v třífázových sítích nebo rádiové přijímače pro bezbateriová tlačítka EnOcean (celosvětový standard). Osvětlení je samozřejmě možné ovládat i pomocí klasických drátových tlačítek. Z řady aplikací,

ní je realizován prostřednictvím protokolu HTTPS a standardního prohlížeče. Z toho důvodu rovněž není nutné aplikaci instalovat lokálně. Webová vizualizace využívá technologii HTML5, která zajišťuje mimořádný komfort práce jak na počítačích, tak na mobilních zařízeních. Hodnoty parametrů se zálohují buď na SD kartu, nebo protokolem SFTP na zálohovací server. Protokolem Modbus TCP/IP je možné předávat hodnoty nadřazenému řídicímu systému budovy nebo velínu (BMS – Building Management Software). ING. ONDŘEJ DOLEJŠ PH.D. ONDREJ.DOLEJS@WAGO.COM, WWW.WAGO.CZenergetika

34-36 ERU_3.0_Sestava 1 31.10.16 16:30 Stránka 34

DOTACE KŘIVÍ CENY A CHARAKTERY Na konci září oznámil Energetický regulační úřad (ERÚ), že trvá na zákonném postupu a nevydá cenová rozhodnutí pro zdroje, jejichž podpora nebyla dosud notifikována Evropskou komisí.

Chybějící notifikace se týkají obnovitelných zdrojů energie zprovozněných do konce roku 2012, kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), výroby tepla a druhotných zdrojů, což činí asi 42 mld. Kč jen za letošní rok. Platná notifikační rozhodnutí jsou k dispozici k obnovitelným zdrojům energie zprovozněným v letech 2013 až 2015, malým vodním elektrárnám a bioplynovým stanicím uvedeným do provozu v letošním roce. Na otázky o vývoji cen a liberalizaci trhu s elektřinou i o problematice obnovitelných zdrojů nám odpovídala Ing. Alena Vitásková, předsedkyně ERÚ. A jak říká, není to jen otázka trhu, ale do vývoje cen zasahuje politika a dotace. Jak v Česku probíhala liberalizace trhu s elektřinou? Můžete připomenout jednotlivé etapy? V oblasti liberalizace Česká republika urazila dlouhou cestu. Když se podíváme do historie, je třeba si uvědomit, jestli se bavíme o domácnostech nebo velkých zákaznících především z řad firem. Od roku 2002 si mohli vybírat svého dodavatele zákazníci se spotřebou převyšující 40 GWh ročně, o rok později dostali stejnou možnost zákazníci se spotřebou nad 9 GWh ročně. Pokud se na to díváme z hlediska objemu spotřeby, podléhala konkurenčnímu prostředí od 1. ledna 2003 necelá třetina trhu. Další dva roky se liberalizace rozšiřovala i na menší odběratele a na silvestra roku 2005 se v tržním režimu odehrávaly skoro tři čtvrtiny dodávek. Stále mezi nimi však nebyly domácnosti. Ty dostaly možnost volby od 1. ledna 2006. Od této chvíle měli volné ruce všichni zákazníci. Energetický regulační úřad už dál nestanovil konečnou cenu elektřiny, v jeho moci zůstala pouze regulovaná složka a tak je tomu doposud. Využívají spotřebitelé výhod liberalizace? Jak moc přecházejí mezi dodavateli? Od začátku roku 2006 došlo k více než dvěma milionům změn dodavatele elektřiny.

34

FACILITY MANAGER

5–6/2016


34-36 ERU_3.0_Sestava 1 31.10.16 16:30 Stránka 35

Zpočátku počet logicky rostl, jak si zákazníci zvykali na nový nástroj, který může ušetřit značné prostředky ať už z rodinného, nebo firemního rozpočtu. V roce 2013 se ale trend zlomil a počet změn začal klesat. Čím si to vysvětlujete? Možných vysvětlení je řada. Tím prvním je to, že lidé, kteří nového dodavatele chtěli, už ho změnili. Než takový krok zopakují, bude to nějakou dobu trvat. Vezměte to i podle sebe – chtěli byste dodavatele měnit každý rok? Vyberete-li si dobře, další změnou byste vydělali jen málo a času jí věnujete stále stejně. Pak je tu druhé vysvětlení, které je bohužel také možné: řada lidí mohla sednout na lep třeba podomním prodejcům, kteří ne vždy používají korektní metody prodeje. Energetický regulační úřad se v tomto ohledu snaží o osvětu a věřím, že se situace postupně zlepšuje. Informovanost spotřebitelů je stále vyšší a dokážou se takovým praktikám lépe bránit. Ale skepse a obavy u některých mohou ještě nějakou dobu přetrvávat. Třetí „brzdou“ jsou smlouvy na dobu určitou. To je fenomén, který efektivně znemožňuje přechod mnoha spotřebitelům a dost možná i firmám. Zatímco smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět v tříměsíční lhůtě, u smlouvy na dobu určitou by přinesla předčasná výpověď sankci. Energetický regulační úřad nemá zákonné zmocnění, aby nahlížel do konkrétních smluv. Můžeme se proto jenom dohadovat, kolik lidí je v zajetí smluv na dobu určitou. Posledním bodem, který může snižovat počet změn dodavatelů, může být vyjednávání. Když máte přehled a hbitá ústa, vyjednáte si často lepší podmínky i u stávající firmy. Nemusíte rovnou přecházet a riskovat. Dodávky elektřiny nejsou jenom o ceně, a máte-li vyzkoušenou konkrétní firmu a víte, že umí řešit případné problémy, je to nezanedbatelným bonusem. Vědecké kapacity ze zahraničí a ekologické kapacity z tuzemska tvrdí, že obnovitelné zdroje zlevnily elektřinu. Ale když k průměrné tržní ceně elektřiny připočteme poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE), dostaneme se zhruba na sedminásobek tržní ceny silové elektřiny. Můžete, prosím, tento vztah nějak komentovat? Jak se bude podle vašeho názoru vyvíjet v příštích letech? Máte naprostou pravdu. Pokud bychom se dívali na cenu elektřiny jako komodity, ta v předchozích letech rapidně zlevnila a je to určitě ovlivněno i vývojem v oblasti obnovitelných zdrojů. Dokážou vyrábět s velmi nízkými nebo dokonce nulovými provozními ná-

klady na palivo. Na druhou stranu u toho počty nekončí. Vezměme si konkrétně Českou republiku a příspěvky na podporované zdroje, které se promítají do konečné ceny. Zpočátku platil průměrný zákazník příspěvek ve výši přibližně 28 Kč na MWh. Teď je to 495 Kč na MWh, a to jen díky stropu, který ERÚ prosadil do zákona. Nebýt našeho úsilí, činí skutečná výše 800 Kč/MWh. Rozdíl je v této chvíli hrazen ze státního rozpočtu, což je pro rok 2016 asi 22 mld. Kč. Celkově nás podpora z veřejných financí stojí zhruba 45 mld. Kč ročně, do roku 2030 může narůst až na 70 mld. Kč ročně. Teď se na to podívejme z pohledu dotovaného výrobce (v případě podpory formou zeleného bonusu). Cenu, kterou inkasuje, můžeme rozdělit na dvě složky. Jednak to, co získá z prodeje na trhu, a potom podporu, která často mnohonásobně přesahuje komerční cenu elektřiny. Výrobci se tak vyplatí prodat elektřinu za minimální cenu, v extrémních případech i za zápornou, jenom proto, aby dosáhl na podporu. Podpora přitom nepadá z nebe, platí ji částečně zákazníci přímo, a přispívá se ze státního rozpočtu, na který se opět skládají lidé a firmy. Pokud někomu přijde „zelená“ elektřina levná, ať si udělá kompletní součty. V nejbližších letech se výrazného snížení objemu vyplácených podpor pravděpodobně nedočkáme. Podpory jsou plánované na minimálně 20 let a vyšší částky byly přislíbeny elektrárnám zprovozněným do konce roku 2010, což tehdy vyvolalo známý solární boom. Jestliže stát nenajde cestu, jak dotace snížit, všechno půjde podle plánů, výdaje na podpory klesnou teprve po roce 2030. Můžete ze své praxe uvést nějaký konkrétní případ, ať už z tuzemska, nebo ze zahraničí, kdy by dodavatel elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nepožádal o podporu, nebo by mu tato byla regulačním orgánem odepřena, protože jeho náklady jsou

rovné nebo nižší než tržní cena silové elektřiny? ERÚ nemůže podporu sám odepřít jenom proto, že ji nepovažuje za ekonomicky odůvodněnou. Úřad se musí řídit zákonem č. 165/2012 Sb. Pokud je tímto zákonem podpora zastavena, jak je pro většinu obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaických elektráren legislativně dáno od 1. ledna 2014 pro nové instalace, není taková podpora v cenovém rozhodnutí vyhlášena. Máme zde minimálně tři důvody pro zastavení, respektive nevypsání podpor pro nové zdroje. Jednak je to dosažení evropských cílů, respektive národního podílu obnovitelných zdrojů. Pak je to bezesporu vysoké zatížení konečných spotřebitelů platbami za podporované zdroje a navyšování dotací ze státního rozpočtu. Dalším důvodem může být i „valorizace“ již vypsaných podpor, daná mj. zákonem, a to 2% indexací výkupních cen s výjimkou výroben využívajících biomasu a bioplyn. Teď to asi vypadá, že já nebo mnou řízený úřad jdeme a priori proti obnovitelným zdrojům. Tak to není! Pomáhat jim můžeme i jinak, je možné využít alternativní způsoby nefinanční podpory pro takové zdroje. Zásadní úloha ERÚ je v možnosti alespoň částečně ovlivnit připravované novely zákonů. I díky ERÚ dnes můžete provozovat malé výrobny elektřiny do 10 kW, např. panely na střeše rodinného domku, bez licence. Novela energetického zákona to umožňuje od 1. ledna 2016 v návaznosti na příslušná ustanovení vyhlášky č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (tzv. mikrozdroj a zjednodušené připojení). Změnil se také způsob výpočtu regulovaných plateb, kdy výrobci již neplatí z vlastní vyrobené a současně i spotřebované elektřiny v daném místě výroby. Dále můžete dosáhnout na daňové úlevy, pokud elektřinu sami vyrábíte z obnovitelných zdrojů s výkonem do 30 kW a pokud je elektřina spotřebována v místě výroby (viz zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007

FACILITY MANAGER

5–6/2016

35


34-36 ERU_3.0_Sestava 1 31.10.16 16:30 Stránka 36

Sb. – část 47). Naše snahy tím samozřejmě nekončí. Teď řešíme třeba net metering, tedy způsob, jak dostat elektřinu od malých samovýrobců do sítě, pokud jí aktuálně vyrobí víc, než spotřebovávají. V současné době se s net meteringem setkáme na bázi obchodních vztahů. Zatím ale není ukotven v české legislativě. Můžete spotřebitelům, podobně jako investorům do OZE, kteří mají své dotace jisté, nabídnout podobné záruky, např. že se příštích 15 let konečné ceny elektřiny nebo jejích podstatných součástí (cena silové elektřiny, výše podpory na OZE apod.) nezvýší? Takový příslib by byl totálně za hranou mých kompetencí. Cenu silové elektřiny, tedy cenu komodity, vůbec neregulujeme. Ta je dána cenou na trhu. Zda bude cena stabilní, nebo dojde k výkyvům nahoru či dolů, je možné predikovat jen částečně. Navíc trh z velké části ovlivňují nevyzpytatelné dotace, jak jsem zmínila u obnovitelných zdrojů v souvislosti s možným prodejem elektřiny za záporné ceny jen kvůli inkasování podpory. V regulované složce ceny můžeme předvídat vývoj přesněji, ale zcela přesně to také nepůjde. Vezměte si třeba přetoky zelené elektřiny z Německa. ČEPS kvůli nim staví příčné transformátory, které sice ochrání naši přenosovou soustavu, ale stojí miliardy. Kdo je zaplatí? Další proměnnou, kterou musíme zahrnout do rovnice, jsou třeba chytré sítě. Mluví o nich mnoho lidí, jen málo jich ale hovoří o nákladech, které vybudování takových sítí bude stát, a kdo se na nich bude podílet. Zkrátka neznámých je opravdu mnoho. Pokud se ptáte na to, jestli a kdy klesne nemalá podpora směřována k obnovitelným zdrojům, vrátím se k již zmíněnému roku 2030. To by mělo odeznít dvacetileté dotační období, které je důsledkem politiky podpor aplikované do konce roku 2010. Proč se v rámci liberalizace trhu a snahy o decentralizaci zdrojů zrušily podpory na OZE pro samozásobitele? Zastavení podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů je dáno novelou legislativy, konkrétně zákony č. 165/2012 Sb. a č. 310/2013 Sb. Podpory byly zrušeny plošně, nejen pro samovýrobce. Pokud vycházíme z v současné době nově obdržených notifikačních rozhodnutí, která se týkají malých vodních elektráren a bioplynových stanic (definovaných výroben tepla) uvedených do provozu od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020, je zřejmé, že po roce 2020 budou platit pro nové výrobce z obnovitelných zdrojů nové podmínky.

36

FACILITY MANAGER

5–6/2016

Nynější systém regulace a dotačních podpor zajišťuje investorům do OZE návratnost investic do 15 let. Zároveň se připravuje změna v systému výběru podpor na OZE odvozená místo od skutečné spotřeby od síly jističe. Bude mít ještě smysl stavět energeticky úsporné budovy, resp. budovy s vlastními zdroji OZE pro vlastní spotřebu? Tato změna se nepřipravuje, protože toto ustanovení už v zákoně je. Přestože nová tarifní struktura nebyla schválena, je částka jdoucí na podporované zdroje energie (PoZE) založena na velikosti jističe. Změna na budovy nemá vliv. Úspornost se přeci vždy vyplatí, v rámci tarifu vždy budu platit méně, když méně spotřebuji. Nepleťme si mezní a celkové náklady. Tohle byl jeden z velkých mýtů kolem nové tarifní struktury. Stavět energeticky úsporné budovy má smysl. Šetříme tím totiž životní prostředí pro příští generace. Z ekonomického úhlu pohledu je třeba konstatovat, že ačkoliv platba na PoZE za jistič je z důvodu notifikace již zavedena od počátku roku 2016, ERÚ v tomto ohledu do zákona prosadil ještě cenový strop. Vlastní výpočet platby pro zákazníka vypadá tak, že se podle ceny v cenovém rozhodnutí ERÚ a velikosti jističe zákazníka stanoví platba podle tohoto jističe. Oproti tomu se vezme spotřeba zákazníka v MWh, která se vynásobí částkou 495 Kč, a tyto dvě platby se porovnají. Zákazník pak na faktuře zaplatí tu nižší z nich. Ze zkušeností ERÚ můžeme říci, že většina zákazníků platí nadále podle „spotřeby“. Stavět budovy, které uspoří elektřinu, se ale vyplatí Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen 1. ledna 2001. Sídlí v Jihlavě, dislokovaná pracoviště má v Praze a Ostravě. Úřad řídí předseda; s účinností od 1. srpna 2011 premiér jmenoval předsedkyní úřadu Ing. Alenu Vitáskovou. Do působnost ERÚ spadá: • regulace cen, • podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla, • ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů, • ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, • šetření soutěžních podmínek, • spolupráce s ÚOHS, • podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích, • výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích.

i ekonomicky. V dnešní době je na odebranou MWh stanovena cena elektřiny jako komodity, cena systémových služeb a cena za distribuci. Všechny tyto platby se se snížením spotřeby v absolutních číslech zmenší. Jaké možnosti mají vlastníci budov v souvislosti s energetickými úsporami a podporami? Vlastníci budov mají možnost pořídit si třeba vlastní tepelný zdroj. Zde stojí za zmínku podpora kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), kde je dvojí úspora díky využití vyrobené elektřiny a tepla v rámci objektů. Důraz je také nově kladen na tzv. trigeneraci, kdy systém v létě zvládá i chlazení. Zásadní úspora pak může vycházet z instalace libovolných obnovitelných zdrojů a využití investiční podpory. Jak odhadujete další vývoj liberalizace trhu a ceny energií (mj. např. také v souvislosti s podporovanou elektromobilitou, vývojem technologií akumulace elektřiny apod.)? Použiji trochu okřídlenou větu, totiž že těžko můžeme věštit z křišťálové koule. Kdybychom se bavili jenom o tržním prostředí, je to jednodušší. Jenomže tady vstupují do hry politika a dotace. Víme dnes, co vymyslí zítra Evropská unie? Další věcí jsou technická omezení patrná zvláště u zmíněné akumulace, bavíme-li se o klasických akumulátorech. Lithia není na světě neomezené množství. Zatímco u domu můžeme uvažovat o tepelných čerpadlech, akumulacích do bazénu apod., v automobilech je logicky mnohem omezenější výběr. V tom ani dotace nepomohou. Odhadovat, co bude za deset let, by bylo ošidné a půjde hodně o to, kolik rozumu budou mít zákonodárci. Zrovna elektromobilita může síti pomoci i uškodit. Buď se podmínky nastaví tak, že lidé budou auta nabíjet hlavně v době, kdy je nadvýroba elektřiny, čímž síti pomohou. Když k tomu nebudou řidiči dostatečně motivováni, mohou naopak dobíjet ve špičkách a ještě situaci zhorší. Jako zásadní je nutné vnímat, že automobil vám plní službu, a podřizovat tuto službu době, kdy mohu „levně nabíjet“, nebude jednoduché zkoordinovat. Věřím, že politici budou víc věřit odborníkům a poučí se z minulých chyb. Nakolik důvodné je takové očekávání, však dnes neodhadnu. Závěrem si neodpustím k celému rozhovoru poznámku: Dotace křiví ceny a charaktery. RED


SKUPINA HYGOTREND

Skupina

HYGOTREND

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER V KOMPLEXNÍCH DODÁVKÁCH PRO ÚKLID A HYGIENU Dodáváme Vám především výrobky z papíru určené pro osobní hygienu, průmyslové utěrky, hygienické a čisticí prostředky, úklidovou techniku a další produkty. V rámci komplexnosti nabídky Vám zajistíme výrobky renomovaných dodavatelů z celé Evropy a České republiky, kteří splňují náročná kritéria stanovená předpisy EU.

OBJEDNÁVEJTE PŘES NASE INTERNETOVÉ OBCHODY a OBJEVTE JEJICH VÝHODY Výhody internetového obchodu jsou: • historie objednávek • rychlá objednávka pomocí kódů z katalogu, dodacích listů či faktury • jednoduché vyhledávání produktů pomocí filtrů • nastavení limitů měsíčních objednávek • možnost schvalování objednávek nadřízeným • nastavení oblíbených položek, schválených produktů Dodáváme produkty těchto značek:

www.skupinahygotrend.cz


recyklace

38-39 PR Ekolamp + inz_Sestava 1 31.10.16 16:31 Stránka 38

S RECYKLACÍ ÚSPORNÝCH ZÁŘIVEK POMŮŽE NOVÁ MOBILNÍ APLIKACE „KAM S NÍ?“ Většina spotřebitelů již díky osvětě ví, že vysloužilé zářivky, LED diody a úsporné žárovky nepatří do běžného odpadu. Je třeba je recyklovat, protože obsahují využitelné druhotné suroviny a také stopové množství toxické rtuti. Kde ale najít nejbližší místo, kam je možné úsporky zanést? S hledáním vám pomůže užitečná mobilní aplikace společnosti EKOLAMP.

árních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů. Recyklací zářivek je možné využít přes 95 % materiálů, z nichž jsou vyrobeny. Nová aplikace pomůže spotřebitelům najít nejbližší sběrné místo, kam mohou vysloužilou zářivku odnést. Aplikaci „Kam s ní?“ si

k dispozici přes 4 200 sběrných míst, kam lze vysloužilé úsporky odnést. Nyní stačí jen několik klepnutí prstem na displej mobilního telefonu či tabletu a mapa okamžitě zobrazí nejbližší z těchto míst ve vašem RED okolí.

SE STAROU ÚSPORKOU DO OBCHODŮ S ELEKTREM, SBĚRNÉHO DVORA ČI NÁKUPNÍHO CENTRA

uživatelé mohou zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android nebo iOS. Vedle mapy sběrných míst aplikace obsahuje také přehledný popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí.

Mobilní aplikace je zdarma ke stažení na: http://www.ekolamp.cz/cz/spotrebitele-verejnost/kam-s-ni.

VÝMLUVY UŽ NEPOMOHOU

QR kód iOS

„Vysloužilé zářivky můžete odevzdat ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také velmi často umístěny v supermarketech, nákupních centrech a na obecních či městských úřadech,“ vysvětluje Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti EKOLAMP, zajišťující zpětný odběr a recyklaci světelných zdrojů a jiných osvětlovacích zařízení. Loni odevzdaly české domácnosti a firmy k recyklaci 734 t světelných zdrojů. To představuje přibližně 5 mil. kompaktních a line-

38

FACILITY MANAGER

5–6/2016

Úsporné světelné zdroje recykluje zhruba 50 % obyvatel naší země, ostatní se vymlouvají, že nevědí, kde se v jejich okolí nejbližší sběrné místo nachází. Úsporky tak často končí v popelnici místo ve sběrné nádobě. Díky nové mobilní aplikaci už lenochům jejich výmluvy neprojdou. V Česku je nyní

QR kód Android


38-39 PR Ekolamp + inz_Sestava 1 31.10.16 16:31 Strรกnka 39


veletrh

40 PR Strechy veletrh_1.0_Sestava 1 31.10.16 16:32 Stránka 40

NOVÝ PROJEKT PURPO PRAHA Pilotní projekt z oblasti profesionální údržby a renovace povrchů PURPO PRAHA se uskuteční 9. – 11. února 2017 v PVA EXPO PRAHA Letňany, souběžně s největším odborným veletrhem pro stavbu a renovaci střech ve střední Evropě STŘECHY PRAHA a s tradičními veletrhy SOLAR PRAHA a ŘEMESLO PRAHA.

PURPO PRAHA je zaměřen na profesionální údržbu nemovitostí a povrchů, renovace střech, čištění střech, revitalizace fasád, čištění fasád a ochranné systémy fasád a dalších povrchů. Představuje ideální zimní termín konání v moderních výstavních halách v Praze – Letňanech, tři dny osobních kontaktů a nové obchodní příležitosti. Vedle prezentací firem nabídne také užitečný přednáškový program. Návštěvník získá odpovědi na základní otázky, jak správně udržovat povrchy, jak profesionálně renovovat, čistit a chránit střechy a fasády, jaké jsou povinnosti a zodpovědnosti správců budov, jaké jsou následky a dopady absence údržby, zda lze nalézt v průběhu projektování a stavby způsob, jak zjednodušit budoucí potřebnou údržbu, jak při renovacích a čištění nepoškodit ošetřované materiály ani naše životní prostředí. Budou představeny moderní technologie čištění a renovace povrchů a zazní zkušenosti firem, které tyto činnosti provádějí.

PURPO PRAHA SOUČÁSTÍ KLÍČOVÉHO ODBORNÉHO VELETRHU STŘECHY PRAHA Stěžejní akce v oblasti staveb a renovací střech u nás a ve střední Evropě pokračuje 19. ročníkem a PURPO PRAHA se stává jeho nedílnou součástí. Předchozí ročník souboru veletrhů přilákal rekordních téměř 20 000 návštěvníků. Tradičně se účastnily největší firmy a lídři trhu. Na celkové hrubé výstavní ploše 12 600 m2 se představilo na 150 výrobců a dodavatelů střešních materiálů a oken, nosných konstrukcí, izolací, fasádních systémů, solárních systémů, nářadí i strojů. Dalších 120 vystavovatelů prezentovalo novinky z oblasti úsporného bydlení a světa dřevostaveb.

CÍL PROJEKTU Projektem PURPO PRAHA chceme napomoci osvětě na poli profesionální a potřebné údržby povrchů, která je bohužel stále v pozadí myšlení většiny našich vlastníků nemovitostí, i když by měla mít velký respekt a váhu. Pravidelná a řádná profesionální údržba, čištění a ochrana povrchů zajistí lidem, firmám a vlastníkům nemovitostí nemalé finanční úspory, neboť významně prodlužuje životnost materiálů a bezproblémové užívání majetku.

40

FACILITY MANAGER

5–6/2016

V důsledku absence údržby vzniká často potřeba nákladných oprav a také hrozí neuznání případné reklamace, protože nejsou dodrženy podmínky materiálové garance výrobců.

SEMINÁŘE PŘIPRAVENY Již nyní je připraven přednáškový program zaměřený na vlastníky a správce nemovitostí, na dodavatele materiálů, výrobků a technologií pro firmy zajišťující komplexní správu budov i na odbornou stavební veřejnost. Renomovaní přednášející představí různé typy povrchů střech z pohledu údržby a čištění, zazní povinnosti majitele a povinnosti zhotovitele, velkým tématem bude údržba v zimním období a také nutné zabezpečení při pohybu po střeše. Část semináře věnovaná fasádám se zaměří na způsoby čištění a údržby fasád rodinných domů, bytových domů, administrativních i ostatních budov, včetně prosklených výplní fasád. Řešit se budou možnosti ochrany proti vandalským sprejovým kresbám, znečištění fasád ptáky a soklů psy. Ke všem povrchům budou na základě praktických zkušeností uvedeny příklady účinného způsobu čištění.

PORADENSTVÍ A DALŠÍ VELETRŽNÍ AKTIVITY K dispozici bude zdarma Stavební poradenské centrum s podporou ČKAIT a ČVUT v Praze, dále Centrum fasád a Centrum pro úspory energií a alternativní zdroje energie. Novinkou

bude poradenství k projektu PURPO PRAHA. Každý by si měl uvědomit, že není důležité střechy, fasády, popř. další povrchy, jen zhotovit, ale i udržovat. Pravidelná údržba a dlouhodobá kvalitní a funkční ochrana podporuje delší životnost a významnou roli hraje i estetická stránka. I velmi stará střecha se po vyčištění může změnit k nepoznání. Pokud se údržba zanedbává, nic nebrání mechům, lišejníkům a plísním znehodnocovat majetek. Dalšími problémy, s nimiž se střechy a fasády potýkají, je atmosférické znečištění, organické znečištění, graffiti, smog, saze a jiné nečistoty a v neposlední řadě především UV degradace materiálů a povrchů. Pro všechny, kteří se s obdobnými problémy potýkají, či se chtějí dozvědět něco užitečného, bude k dispozici po celou dobu bezplatná pomoc od profesionálů v Centru profesionální údržby povrchů.

ZVÝHODNĚNÉ TYPOVÉ EXPOZICE Nenechte si ujít možnost prezentovat se na jedinečné akci, která na našem trhu chybí. Máme pro vás připraveny cenové nabídky na míru a zvýhodněné typové expozice. Poskytneme vám neomezený počet vstupenek pro vaše klienty zdarma a propagaci v rámci reklamní kampaně veletrhu. Přihláškové materiály jsou k dispozici na www.strechy-praha.cz. Na shledanou 9. – 11. 2. 2017 v Praze Letňanech! REALIZAČNÍ TÝM VELETRHU


Navigace v budovách s využitím AMI Společnost HSI, spol. s r.o., člen skupiny Unicorn, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, vytvořila základní část navigace pro studenty, která je určena pro vyhledávání místností v budovách. Vyhledávání místnosti se zakládá na datech pasportu budov VŠCHT, která jsou uložena

systému AFM, ale navíc i pomocí on-line aplikace optimalizované pro chytré telefony. Aplikace je postavena na bázi tenkého klienta. Nevyžaduje tedy instalaci a je dostupná z libovolného operačního systému. Aplikace umožňuje jednoduché a velmi rychlé zadání rezervace včetně výběru konkrétního parkovacího místa. Mimo to jsou uživateli k dispozici pohledy na jeho nadcházející rezervace nebo historii všech jeho rezervací. Díky reportingovým schopnostem systému AFM je možné nejen on-line vyhodnocení vytíženosti jednotlivých parkovacích míst, ale také dlouhodobé sledování konkrétních statistik včetně možnosti jejich grafického zobrazení.

Opravy a úpravy průmyslových podlah

v implementovaném informačním systému pro správu majetku a facility management – AMI. Navigace se současně zakládá na orientaci studenta v prostoru vysoké školy, tzv. orientačních bodech (hlavní vstup, sociální zařízení, schodiště, atd.). Student tedy zadá požadovanou místnost, do níž se chce dostat, ta se následně na mapě v mobilním zařízení vyznačí a uživatel si podle dostupného orientačního bodu (viditelného na mapě) naplánuje trasu. Další verze navigace by měla generovat trasu automaticky. Jednou z možností je využití QR kódů, které budou ve větším počtu rozmístěny na dostupné orientační body v budovách. Po zadání cílové místnosti a načtení QR kódu orientačního bodu se v mobilním zařízení studenta vygeneruje celá doporučená trasa.

Komerční banka spustila on-line rezervace parkovacích míst Nová centrála Komerční banky v pražských Stodůlkách od léta disponuje on-line aplikací pro rezervaci parkovacích míst. Základem je systém AFM od společnosti Alstanet, s.r.o.

Ten byl doplněn o evidenci parkovacích míst a potřebná rozšíření modulu Rezervace. Rezervovat parkovací místo je možné přes standardní rozhraní zaměstnaneckého portálu

V poslední době se stále více při rekonstrukcích garážových i jiných ploch prosazují polyuretanové nebo epoxidové stěrky. Obrovskou výhodou je možnost kompletní rekonstrukce ve velice krátkém čase. Mezi další výhody patří jejich velmi dlouhá životnost

zácie hovorila doc. V. Somorová z pohľadu klienta; názor poskytovateľa prezentoval Ing. Maczko z firmy STRABAG. Čerstvé skúsenosti z praxe prezentovali Ing. Pék z Univerzity Pardubice a Ing. Říha z Masarykovej univerzity z ČR. O outsoucingu v nemocniciach informovala Mgr. Čarabová. V panelovej diskusii s témou Outsourcing – naozaj problém?, ktorú zaujímavo viedol Ing. Štrup, diskutujúci hľadali odpovede na otázky, súvisiace s aplikácou outsourcingu do organizácie. Na konferencii sme privítali asi 100 účastníkov z radov odborníkov zo štátnej správy, facility manažérov z radov poskytovateľov služieb FM, ale i klientov. Konferencia poskytla aj priestor pre výmenu skúseností medzi slovenskými a zahraničnými odborníkmi.

aktuality

41-42 Aktuality_Sestava 1 1.11.16 8:52 Stránka 41

Nové čtyřhvězdičkové toalety Pro ještě větší komfort zákazníků byly v Centru Černý Most otevřeny ve 3. patře ve stravovací zóně spolu s novými restauracemi nové toalety na úrovni odpovídající standardům 4* kvality, funkčnosti a designu. Vedle dámských a pánských toalet jsou samozřejmostí i toalety pro handicapované nebo přebalovací místnost pro malé děti. Služby Centra Černý Most včetně nových toalet byly oficiálně klasifikovány čtyřmi hvězdami společností SGS, jež je světovým lídrem v ověřování kvality a certifikace. Certifikace byla udělena na zá-

a snadná údržba. Stěrky nepropouštějí vlhkost a mastnotu do podkladního betonu, což se pozitivně projevuje na celkové životnosti podlah. Společnost J.A.CLEAN, spol. s r.o., má s podobnými realizacemi bohaté zkušenosti (www.jaclean.cz).

Konferencia Facility management 2016 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS v spolupráci so Stavebnou fakultou STU a s podporou Slovenskej komory stavebných inžinierov usporiadala v dňoch 6. a 7. októbra 2016 na Štrbskom Plese 14. konferenciu Facility management 2016 – Outsourcing v správe a údržbe budov. Jej cieľom bolo informovať odbornú verejnosť o moderných trendoch v oblasti facility managementu, najmä však poskytnúť odborníkom možnosť zoznámiť sa s problematikou outsourcingu v praxi. Na konferencii boli prítomní vzácni hostia – prezident maďarskej HUFMA J. Czerny, prezident IFMA CZ Ing. M. Hampl a Ing. O. Štrup, IFMA Fellow z ČR. V úvode konferencie o probléme aplikácie do organi-

kladě splnění 684 standardu. Hlavní parametry evaluace, jež jsou kontrolovány v prémiových centrech Unibail-Rodamco v celé Evropě, stanovili přední odborníci z řad developerů. Centrum Černý Most dokonce v rámci auditu získalo už druhý rok za sebou nejlepší hodnocení ze všech certifikovaných objektů společnosti.

Bezpečné dveře nové generace GOLIAS Nové dvoupolodrážkové dveře 3. bezpečnostní třídy GOLIAS přinášejí dokonalé zabezpečení. Zloději by se museli dostat přes tříbodo-

FACILITY MANAGER

5–6/2016

41


aktuality

41-42 Aktuality_Sestava 1 1.11.16 8:52 Stránka 42

i nový vstup z garáží do podlaží na úrovni hypermarketu Albert. Centrum Chodov se v nové podobě veřejnosti představí během podzimu roku 2017.

Clarion Grandhotel Zlatý Lev prošel rekonstrukcí V Clarion Grandhotelu Zlatý Lev z portfolia hotelové skupiny CPI Hotels v Liberci byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce interiérů. Novou podobu dostala hotelová restaurace, recepce, lobby a 20 pokojů. Návrh a realizace proměny secesního hotelu stály zhruba 17 mil. Kč. Stávající etapa navazuje na generální rekonstrukci z roku 2014, která obnovila historickou fasádu, terasu, rozšířila kongre-

vý hákový zámek, tři plynule seřiditelné závěsy a tři pasivní čepy, které tvoří zábranu proti vysazení dveří. Dveře odolají i 70 cm dlouhému páčidlu či ruční mechanické vrtačce. Díky protipožární ochraně odolají dveře GOLIAS požáru po dobu minimálně 30 minut. Zvukotěsnost 43 dB zase maximálně utlumí okolní zvuky. Třešničkou na dortu je možnost sladění s ostatními dveřmi v interiéru ve více než 100 dekorech, které SAPELI nabízí.

Centrum Chodov otevřelo nový příjezd na podzemní parkoviště Od července zajišťuje vyšší komfort návštěvníků Centra Chodov i zklidnění dopravní situace v jeho okolí, především v ulici U Kunratického lesa, nový příjezd v podobě kryté

rampy v délce 210 m. Ta zastává funkci přivaděče automobilové dopravy do stávajícího podzemního parkingu Centra Chodov, které prochází procesem zásadního rozšíření. Konstrukce příjezdu trvající 14 měsíců si vyžádala specializované postupy, jelikož většina stavby se nachází pod jedním z hlavních pražských energetických přivaděčů s napětím 110 kV. Celková investice společnosti Unibail-Rodamco, vlastníka a provozovatele Centra Chodov, do kryté rampy přesáhla 60 mil. Kč. Současně s příjezdem se v centru otevřel

42

FACILITY MANAGER

5–6/2016

gie a jednoduše zdvojnásobil plochu původního objektu nástavbou druhého patra. Přibyly další šatny, sprchy, kanceláře a terasa s výhledem na areál. Díky nástavbě se její celková plocha navýšila z původních 413 m2 na téměř 770 m2. Dalších 60 m2 tvoří terasa v druhém patře. Montáž hrubé stavby z modulů vyrobených v továrně Touaxu v jesenických Supíkovicích byla hotová za osm hodin a kompletní budova za 10 dní. Celková cena druhé etapy výstavby činila 5 050 000 Kč.

Stavba roku 2016: Zvláštní cenu za BIM získal Corso Court

sovou kapacitu hotelu a vylepšila gastronomické zázemí. Dokončené stavební úpravy vycházely z historických podkladů a zatím nejvíce přiblížily tvář hotelu podobě, jakou měl v době svého otevření v roce 1906.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM se letos poprvé v soutěži Stavba roku rozhodla vyhlásit a udělit cenu za BIM. Byla udělena stavbě Corso Court v Praze – Karlíně realizované společností Skanska, především za komplexnost využití BIM modelu při stavbě. Z letos přihlášených soutěžních staveb bylo metodou BIM zpracováno 14, což je téměř 22 % z celkového počtu a dvakrát více než vloni. Realizace společnosti Skanska svým rozsahem využití BIM metodiky výrazně předčila ostatní stavby, s nimiž soutěžila. BIM model byl zpracován pro hlavní nosnou konstrukci objektu, pro jeho stavební část i pro všechny hlavní rozvody TZB, včetně jednotlivých koncových prvků, a dále pak pro vybrané části interiérů.

Moduly od Touaxu zvětšily zázemí fotbalistům v Uhříněvsi

Liberec průkopníkem parkování bez hledání

V pondělí 24. října Antonín Panenka společně se zástupci fotbalových klubů SK Čechie Uhříněves, Bohemians Praha 1905 a společnosti Touax slavnostně otevřel moderní zázemí fotbalového hřiště v Uhříněvsi. Využívají je nejen fotbalisté místní SK Čechie, ale i fotbalisté z nedalekých Benic a „klokanů“ z Bohemians Praha 1905. Modulová budova z roku 2012 od společnosti Touax s kancelářemi, šatnami, sprchami a dalšími prostory nezbytnými pro pohodlí fotbalistů však vzhledem k růstu hráčské základny a vytíženosti tréninkového areálu přestala kapacitně stačit a bylo třeba ji rozšířit. Investor se opět rozhodl využít flexibilitu modulové technolo-

Společnost ČD – Telematika přináší na trh řešení chytrého parkování, které umožňuje dispečerské řízení parkovacích ploch, optimalizaci jejich využívání, řízení ceny a zvýšení efektivity výběru poplatků za parkovné či vyhodnocování využívání parkovacích míst. Stačí k tomu vybavit každé parkovací místo malou sondou, která reaguje na obsazenost a o aktuálním stavu informuje prostřednictvím centrální aplikace řídicí centrum. Prvním uživatelem systému se stal v České republice Liberec. Jiné aplikace mohou např. informovat řidiče, který v dané lokalitě hledá volné parkovací místo, prostřednictvím jeho chytrého telefonu. Chytré parkování představuje investičně nenáročné řešení vhodné i pro menší obce či firmy. Potenciálním zákazníkem může být každý, kdo potřebuje řešit problémy s parkovacími místy. ČD – Telematika předá Liberci do užívání pilotní projekt zahrnující celkem 240 parkovacích míst osazených čidly. Systém je součástí inovativního přístupu internetu věcí v rámci konceptu Smart Cities. V České republice je použití těchto čidel technologickou novinkou.


03 obal_Predplatne FM_1.0_Sestava 1 31.10.16 16:16 Stránka 21

Zajistěte si předplatné časopisu na dalších 12 měsíců! Využijte nabídku a objednejte si předplatné časopisu FACILITY MANAGER v hodnotě 300 Kč! Za 300 Kč získáte: m čtyři jednotivá čísla a jedno dvojčíslo časopisu FACILITY MANAGER m elektronickou verzi časopisu do vašeho e-mailu m aktuální informace z oboru formou newsletteru

Jak objednat: m prostřednictvím www.facilitymanager.cz m e-mailem: redakce@wpevent.cz m telefonicky: +420 246 033 022 nebo +420 604 269 828,

po–pá 9.00–16.00 hod. m poštou: WPremium event, s. r. o.,

J. Masaryka 281/28, 120 00 Praha 2


> Snižuje náklady na životní cyklus > Přizpůsobí se požadavkům zařízení > Vhodné pro rekonstrukce i nové instalace > Snadné změny – bez nutnosti programování


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.