{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ď?°ď?˛ď?Ż ď?¤ď?Ľď?śď?Ľď?Źď?Żď?°ď?Ľď?˛ď?š, ď?Šď?Žď?śď?Ľď?łď?´ď?Żď?˛ď?š, ď?­Äšď?łď?´ď?Ą, ď?łď?´ď?Ąď?śď?Ľď?˘ď?Žď&#x;­ ď?Śď?Šď?˛ď?­ď?š ď?Ą ď?Ąď?˛ď?Łď?¨ď?Šď?´ď?Ľď?Ťď?´ď?š / ď?Śď?Żď?˛ ď?¤ď?Ľď?śď?Ľď?Źď?Żď?°ď?Ľď?˛ď?ł, ď?Šď?Žď?śď?Ľď?łď?´ď?Żď?˛ď?ł, ď?Łď?Šď?´ď?Šď?Ľď?ł, ď?Łď?Żď?Žď?łď?´ď?˛ď?ľď?Łď?´ď?Šď?Żď?Ž ď?Łď?Żď?­ď?°ď?Ąď?Žď?Šď?Ľď?ł ď?Ąď?Žď?¤ ď?Ąď?˛ď?Łď?¨ď?Šď?´ď?Ľď?Łď?´ď?ł

RoÄ?nĂ­k / Issue XX — C ena / Price 89 KÄ? / 3,40 â‚Ź

Centrum města budoucnosti ČVUT Praha Centre of City of the Future at ČVUT Praha / 30

Trend Report 2018: Ceny rostou Trend Report 2018: Prices are on the rise / 48

Příloha FOCUS o akustice Supplement FOCUS about acoustics

,661  

5 2018

DEVELOPM ENT NEWS

CZ&EN EDITION

WWW.KARLINGROUP.CZ

01 Obalka.indd 1 215x201_VYROBA.indd 1

10.5.18 14:08 02.05.18 15:53


WINNER OF ‘BEST FUTURE PROJECT 2018’

THE MARK

BUCHAREST, ROMANIA

WINNER OF ‘OVERALL BUILDING OF THE YEAR SEE 2018’

OAKS DEVELOPMENT PRAGUE, CZECH REPUBLIC

WENCESLAS SQUARE PRAGUE, CZECH REPUBLIC

OREGON PARK BUILDING B BUCHAREST, ROMANIA

SUCCESSFUL AND SUSTAINABLE PROJECTS THROUGHOUT THE CEE REGION www.chapmantaylor.com

London Abu Dhabi Bangkok Bristol Brussels Doha Dubai Düsseldorf Madrid Manchester Milan Moscow New Delhi Paris Prague Shanghai Warsaw


03-4_Editorial + Obsah.e$S_Layout 1 11.5.18 9:34 Stránka 3

development news editorial

Mosty (obvykle) spojují Bridges (usually) connect S

bližování lidí, národů rozdílných kultur a víry, to vše se může skrývat pod slovem most. Reálně mosty překlenují složitý terén, vodní toky i moře. Výjimkou je zřejmě pražský Libeňský most. Léta neopravovaná stavba rozděluje nejen magistrátní úředníky, ale i odborníky a veřejnost. A znovu zde se dostává do popředí otázka potřebnosti funkce hlavního architekta, který do podobných diskusí může vnést odborný náhled a fundovaný názor. Role peněz ve světě je nezpochybnitelná; politici ve snaze získat hlasy voličů slibují, že budou s finančními prostředky nakládat hospodárně a pro jejich blaho. V této souvislosti málokdo chápe, že se Praze kvůli nepřipravenosti projektů nepodařilo čerpat evropské dotace na klíčové stavby, které by pomohly vyřešit problémy pražské dopravy – na trasu D metra a dokončení Pražského okruhu. Na konci dubna se konaly Stavební veletrhy Brno; v rámci nich byla obnovena značka URBIS v podobě dvoudenní konference Smart City. Svá chytrá urbanistická řešení představili zástupci měst, např. Vídně, Stavangeru, Bordeaux či Bilbaa. Zájem o prezentace mohl být ze strany zástupců českých radnic větší, ale i tak byla pro účastníky, kteří sem našli cestu, konfrontace s městy, která jsou v tomto ohledu podstatně dál, velmi zajímavá. Praha se lehce zasekla na startovní čáře, o čemž svědčí návrh Metropolitního plánu, který IPR předal magistrátu k projednání. Do 26. července lze podávat připomínky, které budou následně vypořádány. Co z toho nakonec vzejde, je zatím ve hvězdách… ARNOŠT WAGNER

B

ringing people and nations of different cultures and religion – all this can be hiding under the term bridge. Bridges are, in reality, bridging a difficult terrain with water courses as well as seas. The Libeňský Bridge in Prague is probably an exception. The construction, that hasn’t been repaired for years, separates the Prague City Assembly representatives as well as experts and the general public. And once again there arises the issue for the requirement of the function of the City Architect who can bring a specialist view and well-founded opinion into similar discussions. The role of money in the world is unquestionable and indisputable; in the effort to obtain the voters votes, politicians promise that they will handle financial resources economically and for their well-being. Therefore, not many people understand that the drawing of European grants for key constructions would help solve the problem of Prague’s transportation – for the D underground route and the completion of Prague’s orbital road didn’t proceed due to Prague being unprepared. The Building Fairs Brno were held at the end of April; within the framework of the trade fairs, the URBIS brand was restored in the form of the two-day conference Smart City. Smart urban solutions were introduced by representatives of Vienna, Stavanger, Bordeaux and Bilbao. The interest from Czech council representatives could have been greater but still, confrontation with cities that are far more advanced in this area was very interesting for those participants who came here. Prague got stuck a little at the starting gate, being indicative for the proposal of the Metropolitan Plan, which the IPR handed to the council for discussion. Comments can be submitted up to 26th July and will subsequently be settled. What is to arise from that is, for the moment, in the stars… ARNOŠT WAGNER

Partneři | Partners

Předplatné | Aktuality | a další najdete na www.developmentnews.cz you can find here Subscription | News | and more


03-4_Editorial + Obsah.e$S_Layout 1 11.5.18 9:34 Stránka 4

development news obsah / contents

Obsah Contents PROJEKTY / PROJECTS

6

9 10 14 16 20 22

Karlín Group: Velké projekty po celé Praze Large projects throughout Prague

Prague Property Forum 2018 top’rezidence je značka kvality top’rezidence is a brand of quality Chapman Taylor navrhuje pro OAKS Chapman Taylor designs for OAKS Nový projekt YIT vyrůstá popblíž Vinohrad A new project from YIT is emerging near Vinohrady BB Centrum slaví 20 let BB Centrum celebrating 20th anniversary DOCK IN: Pracovní prostředí jako inspirace DOCK IN: Work environment as an inspiration

OSOBNOST / PERSONALITY

34

EKONOMIKA / ECONOMY

40 43 44

47 48 52 54 56

24 28 30

Mrzí mě, že nevznikla Kaplického knihovna I am sorry that Kaplický’s library wasn’t built

MIPIM ovládl fenomén smart city MIPIM taken over the smart city phenomenon URBIS Smart Ciry Fair 2018 Metoda Design & Built & Operate pro zadavatele veřejných zakázek The Design & Built & Operate method for parties ordering public procurements Pracovat se vyplatí It pays off to work Trend Report 2018: Realitní trh prosperuje, ceny rostou The real estate market is prospering, prices are on the rise Pokud nad vámi proletí letadlo, neuslyšíte ho If a plane will fly over you, you won’t hear it Nájemní bydlení je na vzestupu Rental housing on increase Roste plocha sdílených kanceláří The area of shared offices grows

Ostravské Géčko nabídne kvalitní nákupy Géčko in Ostrava will offer quality shopping Shopping centra u nás a ve světě Shopping centres in our country and abroad Centrum města budoucnosti CIIRC ČVUT Praha Centre of City of the Future CIIRC ČVUT Praha

KALEIDOSKOP / KALEIDOSCOPE

50 58 60 63 32

4

Dny Vídně v Praze Vienna Days in Prague

dn 5/2018

Development Tour odstartovala v Berouně Development Tour kicked off in Beroun Hundertwasserův předchůdce Hundertwasser’s predecessor Vídeň a železnice Vienna and railway Aktuality News


06-9 PR Karlin Group + konference_4,0_Layout 1 10.5.18 14:17 Stránka 6

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Karlín Group: Velké projekty po celé Praze Large projects throughout Prague Významný tuzemský developer Karlín Group, který stojí za přeměnou. pražského Karlína v moderní městskou čtvrť s hodnotnou architekturou,. nyní směřuje své úsilí do nových projektů v celé Praze..

D

eveloperská firma přinesla do Prahy již před 20 lety zcela nový koncept: Nesoustředila se na jednotlivé stavby, ale na tvorbu funkčních urbanistických celků, v nichž se propojuje bydlení, služby a pracovní příležitosti. To vše při využití služeb špičkových architektonických studií. Díky tomu se ze společnosti Karlín Group stala firma oceňovaná za komplexní pojetí developmentu, od níž se učily i další firmy v oboru. Dnes Karlín Group na toto své úsilí navazuje dalšími významnými projekty i v jiných částech Prahy. OBYTNÁ ČTVRŤ NABÍDNE 800 BYTŮ

Aktuální je její bytový projekt na pomezí Hodkoviček a Modřan, kde v sousedství golfového hřiště a poblíž Vltavy vznikne nová obytná čtvrť s přibližně 800 byty a službami pro občany. Projekt s názvem Zahálka získal v minulých dnech pravomocné stavební povolení a Karlín Group jej postaví ve spolupráci se společností Horizon Holding. „Jde o velmi otevřený projekt s velkorysými plochami zeleně a oddychových prostor. Své úsilí zde spojila tři mezinárodní architektonická studia a ateliér krajinné architektury. Díky tomu je poznávacím znakem Zahálky kvalitní moderní architektura zasazená do městského parku s desítkami stromů, hřišti, loukami, biokoridorem přírodního potoka a dalšími funkcemi, které zpříjemní život novým obyvatelům. Projekt je unikátní svou polohou u řeky a golfového hřiště, architekti maximalizovali využití překrásných pohledů na údolí Vltavy s přírodní dominantou Chuchelského háje v pozadí,“ představil nový projekt Jan Ludvík, generální ředitel společnosti Karlín Group. Záměrem Karlín Group bylo podtrhnout jedinečnost místa a nabídnout kvalitní bydlení s přímou návazností na jednu z nejoblíbenějších rekreačních oblastí podél Vltavy. Velkorysé krajinné úpravy jsou doplněny vysokým standardem projektu, který je navíc navržen tak, aby byl energeticky úsporný a ekologicky udržitelný. STUDENTSKÁ REZIDENCE VZNIKÁ V HOLEŠOVICÍCH

Hodkovičky nejsou jediným místem, kam Karlín Group rozšířila své aktivity. Firma se začala věnovat také pražským Holešovicím. Prvním projektem z její dílny v této lokalitě je největší novodobá studentská rezidence v Praze s více než

6

dn 5/2018

500 pokoji. Jedinečná je nejen svou velikostí, ale i celkovým pojetím a rozsahem nabízených služeb, které výrazně předčí dosud běžný standard studentského ubytování v Praze. Projekt počítá s restaurací, která bude součástí uličního parteru a bude otevřená pro studenty i veřejnost, dále s party místnostmi, rozlehlou terasou se skybarem a s prostorem na letní grilování a podzemním parkovištěm pro 71 vozů. Studentům budou sloužit také studovny, dva malé kinosály, jeden velký multifunkční sál a tři větší kuchyně s vybavením pro případné společné vaření. Objekt nabídne i skladovací prostory pro každý z pokojů. V areálu bude i fitness centrum, venkovní sportovní hřiště a velká půjčovna kol. Ze služeb se počítá i s prádelnou. Podobně koncipovaný projekt bydlení pro studenty s mnoha službami a možnostmi zatím v Praze chybí. Stavba bude za-

Multifunkční projekt v ulici Křižíkova od architektů Bevk Perovíc Multifunctional project in Křižíkova Street by Bevk Perovíc architects


06-9 PR Karlin Group + konference_4,0_Layout 1 10.5.18 14:17 Stránka 7

Y Rezidenční projekt Zahálka Residential project Zahálka

hájena ještě v letošním roce a s jejím dokončením se počítá v roce 2020. Projekt vznikne u křižovatky ulic Na Zátorách a Partyzánská, poblíž vlakového nádraží a stanice metra Praha-Holešovice. Je to významné pražské rozvojové území stojící na prahu rozsáhlé transformace v moderní městskou čtvrť. Zároveň je v blízkosti klidových zón Stromovky a Troje. „Věříme, že území pražských Holešovic a Bubnů čeká rozsáhlá proměna na moderní městskou čtvrť a jsem rád, že jsme jedni z prvních, kdo k tomu přispívá. Se zkušenostmi s transformací Karlína můžeme i zde pomoci s tvorbou funkčního a architektonicky cenného území heterogenního města,“ konstatoval Serge Borenstein, prezident Karlín Group. Karlín Group hledal pro tento projekt spoluinvestora a budoucího provozovatele. Našel ho v přední evropské firmě na trhu studentského bydlení International Campus. Oba partneři se společně dohodli nejen na stavbě tohoto projektu, ale i na pokračování spolupráce v dalších projektech. Celkem v Praze plánují postavit zhruba 2 500 lůžek pro studenty a mladé profesionály. „Spojení se silným partnerem, který v západní Evropě provozuje již řadu podobných zařízení, nám umožní realizovat náš dlouhodobější záměr přinést investorsky zajímavý produkt kvalitního studentského ubytování na pražský trh,“ uvedl Serge Borenstein. V současné době je v přípravě druhý společný projekt pro studenty a mladé profesionály s kapacitou téměř 450 ubytovacích jednotek, tentokrát na Smíchově. AKTIVITY POKRAČUJÍ I V KARLÍNĚ

Nové projekty navazují na činnost společnosti Karlín Group v jeho domovské čtvrti Karlín. Aktuálně zde firma pracuje na dvou projektech multifunkčních domů v Thámově a také Křižíkově ulici, kde je spoluinvestorem katolická církev prostřednictvím královéhradecké diecéze. Tyto projekty nabídnou celkem 170 bytů a dále kanceláře, provozovny a prodejny v nižších patrech objektu. Parkování a další zázemí objektů budou umístěny v podzemních garážích. Obě budovy zastavují proluky mezi stávajícími karlínskými budovami a svým architektonickým pojetím vytvoří významné městotvorné prvky. V Karlíně pak Karlín Group připravuje ještě další dva převážně bytové projekty, pro něž již dříve

společnost zakoupila se svými partnery potřebné pozemky. Jedním z těchto partnerů je i společnost Ungelt Partners, s níž má Karlín Group bohatou zkušenost, například z dřívější spolupráce na projektech River Diamond a River Gardens. Kdysi opomíjený průmyslový Karlín je nyní, i díky úsilí developerské společnosti Karlín Group, respektovanou částí Prahy. „Je místem, kde lidé rádi bydlí, kde sídlí úspěšné firmy a živnostníci, kde je velký výběr kaváren a restaurací a kam se dnes chodí za kulturou. Naše nové projekty tento charakter živé městské čtvrti skvěle doplňují tím, jak v sobě spojují komerční a bytové prostory přímo v srdci této části města,“ řekl Serge Borenstein, prezident Karlín Group. Multifunkční objekty v Karlíně navazují na předchozí úspěšné realizace společnosti Karlín Group. Ta se vždy snažila o rozvíjení živého a pestrého charakteru karlínské čtvrti, a to jak z hlediska architektonického, tak z hlediska prolínání různých funkcí. Za své aktivity v Karlíně získala společnost mnohá ocenění. Projekt Corso Karlín byl vyhlášen Stavbou roku 2001 a získala i cenu Best of Realty 2001. Zároveň stavbou bytového projektu River Diamond firma otevřela postupnou zástavbu celého Rohanského ostrova. Karlín Group je i jedním z iniciátorů vzniku profesní organizace Asociace Developerů, která si již několik let klade za cíl kultivaci profesního prostředí a zlepšení obrazu komerčního developmentu u veřejnosti. JF

The significant local developer, Karlín. Group, which is behind the conversion. of Prague’s Karlín into a modern city. district with valuable architecture, is now. putting their efforts into new projects. throughout Prague..

T

he development company brought an entirely new concept to Prague 20 years ago: They didn’t focus on individual constructions but on creating functional urban complexes that combined housing, services and job

dn 5/2018

7


06-9 PR Karlin Group + konference_4,0_Layout 1 10.5.18 14:17 Stránka 8

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

opportunities and did so with the utilization of first class architectural studios. That is why Karlín Group has become a company that is being awarded for their comprehensive approach to development and by which other companies from this segment have been learning. Today, Karlín Group follows up these efforts with other significant projects in other areas of Prague. RESIDENTIAL DISTRICT WITH AN OFFER OF 800 APARTMENTS

Their current projects include a residential one being situated on the boundary of Hodkovičky and Modřany, where a new residential district with approximately 800 apartments and services for residents will be built within the neighbourhood of a golf course near the Vltava River. The project entitled Zahálka has achieved its building permit and Karlín Group will now commence construction in cooperation with Horizon Holding. “It is a very open project with generous green and relaxation areas. Three renowned international architectural studios and a landscape architecture studio put their finest efforts into this project. That is why the characteristic sight of Zahálka is quality modern architecture set in a city park with dozens of trees, playgrounds, meadows, a bio-corridor of a natural brook and other functions that will certainly make life for new residents far more pleasant. The project is unique for its location by both the river and golf course. The architects maximised the utilization of the beautiful views of the Vltava River valley with the natural dominant sight of Chuchle Grove in the background,” said Jan Ludvík, managing director at Karlín Group, about the new project. Karlín Group’s intention was to emphasise the uniqueness of the area and to offer quality housing with a direct connection to one of the most popular recreational areas along the Vltava River. Magnanimous landscape modifications are complemented within the high standard of the project, which was, amongst others, designed in such a way as to be energy efficient and ecologically sustainable. A STUDENT RESIDENCE IS BEING BUILT IN HOLEŠOVICE

Hodkovičky is not the only place to where Karlín Group would expand. The company also started to take an interest in Holešovice, Prague. Their first project in this location is the largest contemporary student residence in Prague with more than 500 rooms. It is unique for its size as well as the overall concept and extent of offered services, which are to considerably surpass the present common student accommodation in Prague. The project accounts with a restaurant, which will become part of the street parterre and will be open to students as well as the general public. The restaurant will also have party rooms, an extensive terrace with a sky bar and space for summer barbeques plus an underground car park with spaces for 71 cars. There will also be study rooms, two small cinema auditoriums, one large multifunctional hall and three large kitchens equipped for possible joint cooking available for students. The building will also offer storage facilities for each room. Within the complex, there will also be

8

dn 5/2018

a fitness centre, outdoor sports grounds and a large bike hire service. As for services, the project is also accounting with a laundry room. This way of designing housing project for students with so many services and possibilities has so far been lacking in Prague. Construction will commence this year and completion is scheduled for 2020. The project will be built by the junction of Na Zátorách and Partyzánská Streets, near the railway station and Prague-Holešovice underground station. It is a significant development area in Prague, currently on the threshold of extensive transformation into a modern city district. It is also situated within the vicinity of the relaxation zone of Stromovka and Troja. “We believe that the areas of Holešovice and Bubny in Prague are to expect extensive transformation into modern city districts and are pleased that we are one of the first contributing to it. With our experience of the transformation of Karlín, we can also help with the creation of a functional and architecturally valuable heterogeneous city,” said Serge Borenstein, president of Karlín Group. Karlín Group was looking for a co-investor and future operator for this project. They found them in a leading European company in the market of student housing, International Campus. The two partners agreed on the construction of this project as well as on continuing with other projects. In total, they are planning to build approximately 2,500 beds for students and young professionals. “The connection with a strong partner, which is already operating a number of similar establishments in western Europe, will allow us to realise our long term plan which is to bring a project of quality student accommodation onto the

Projekt studentského bydlení Holešovice Project of student residence in Holešovice


06-9 PR Karlin Group + konference_4,0_Layout 1 10.5.18 14:17 Stránka 9

projekty / projects PROFIL / PROFILE

Prague market, which would certainly be interesting from an investment point of view,” said Serge Borenstein. There is currently a second joint project for students and a young professionals with a capacity of almost 450 accommodation units, this time in Smíchov. ACTIVITIES IN KARLÍN ALSO CARRY ON

The new project follows the activities of Karlín Group in their home district of Karlín. The company is currently working there on two projects of multifunctional buildings in Thámova and Křižíkova Streets, where the co-investor is the Catholic Church via the Roman Catholic Diocese of Hradec Králové. These projects will offer approximately 170 apartments as well as offices and retail premises on the lower floors of the building. Parking and other facilities will be located in the underground garage. Both buildings are filling gap sites between existing buildings in Karlín and with their architectural design will create significant urban forming features. As for Karlín, Karlín Group is preparing two other mainly residential projects for which they purchased the required land some time ago with their partners. One of these is the company Ungelt Partners, with which Karlín Group has abundant experience, for example from their previous co-operation on the projects of River Diamond and River Gardens. At one point, the neglected industrial area of Karlín is now, also due to the efforts of the development company

Karlín Group, a respectable part of Prague. “It is a place where people want to live and where successful companies and sole traders are based and where there is a superb choice of cafés and restaurants and where one nowadays goes for cultural issues. Our new project perfectly complements this character of a lively city district by combining commercial and residential premises directly in the centre of this part of the city,” said Serge Borenstein from Karlín Group. The multifunctional buildings in Karlín follow previous successful realizations by Karlín Group. The company has always tried to develop the lively and versatile character of the Karlín district from an architectural point of view as well as from the point of view of blending in various functions. The company has received a number of awards for their activities in Karlín. The Corso Karlín project was announced as Building of the Year 2001 and received the Best of Realty 2001 award. With the construction of the residential project River Diamond, the company also opened up the gradual development of Rohanský ostrov. Karlín Group is also one of the initiators of the origination of the Association of Developers, whose aim has, for several years now, been to cultivate the professional environment and improve the image of commercial development with the general public. JF

Prague Property Forum 2018 O

dborná realitní konference Prague Property Forum 2018 se uskuteční 29. května v pražském hotelu Corinthia. Tématem letošního ročníku je vliv digitálních technologií na realitní trh. Akci, která se koná v ČR podruhé, organizuje společnost Property Forum v úzké spolupráci se středoevropskou pobočkou profesního sdružení RICS. Svou účast přislíbili přední osobnosti tuzemského realitního trhu a zajímaví hosté ze zahraničí, z nichž někteří vystoupí v Praze poprvé. Program konference je rozdělen do tří částí. První je věnována ekonomické situaci v Evropě a zaměřuje se na střední Evropu jako investiční destinaci. Samostatný panel bude věnován českému trhu realitních investic. Druhou část uvede globální proptech guru James Dearsley a tématem bude retailový a logistický trh a alternativní investice do studentského bydlení. Třetí část s názvem „budoucnost nemovitostí“ se zabývá technologiemi, které se pro nemovitosti užívají ve

fázi návrhu budovy, v průběhu výstavby a při tržním ocenění. RED

P

rague Property Forum 2018, a conference organized for professionals in real estate and development, is going to take place on 29th May 2018 in the Corinthia hotel in Prague. This year’s central topic will be the digital transformation effectively changing the real estate market. The event, held for the second time in

Prague, is organized by the Property Forum media platform in close cooperation with RICS CEE. The conference has attracted highly respected speakers from the Czech as well as European property markets, some of them being present in Prague for the first time. The programme is split into three parts. The first one is dedicated to macroeconomic predictions for Europe and focuses on Central Europe as an investment destination. An individual panel will describe the current situation on the Czech property investment market. The second part of the conference will be highlighted by the presentation of global proptech guru James Dearsley. Individual panels will provide a detailed look at the retail and logistics markets, in addition to alternative investments such as student housing. The third part, called The Future of Real Estate, deals with the latest technologies in commercial real estate, with special regards to their design, conRED struction and market valuation.

dn 5/2018

9


10-12 PR KKCG_top rezidence_3,0_Layout 1 10.5.18 14:19 Stránka 10

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

top’rezidence je značka kvality top’rezidence is a brand of quality Rezidenční projekty společnosti KKCG Real Estate pod názvem. top’rezidence se dostávají do povědomí veřejnosti..

P

rojekt top’rezidence Šárecké údolí získala 2. místo v kategorii menších rezidenčních projektů za realizaci první etapy v Best of Realty 2017. Letos na začátku roku byla zkolaudována její druhá etapa a top’rezidence Šárecké údolí spěje do finále; současně v Praze 5 startuje výstavba top’rezidence Pomezí. O obou projektech jsme hovořili s Otto Kovalem, obchodním ředitelem KKCG Real Estate. Čekají vás v top’rezidenci Šárecké údolí ještě nějaké dokončovací práce? Ano, dokončujeme ještě terénní úpravy bezprostředního okolí areálu. A dodám, že náš projekt získal Cenu veřejnosti v soutěži Realitní projekt roku 2017 v regionu Praha 6. Jakým způsobem bude probíhat správa celého komplexu? Správu top’rezidence Šárecké údolí zajišťuje naše dceřiná společnost FM&S. O bezproblémový provoz areálu se stará správce, k dispozici je nonstop recepční služba. Pro fanoušky moderních technologií připravila FM&S mobilní aplikaci Chamberlain s nabídkou služeb od úklidu a údržby domu až po stříhání trávníku a hlídání domácích mazlíčků. Díky této aplikaci může mít každý rezident svého domovníka neustále k dispozici ve své kapse. V jaké fázi je příprava top’rezidence Pomezí? Můžete nám ji podrobněji představit? Pro top’rezidenci Pomezí v Praze 5 Košířích jsme získali stavební povolení na I. etapu projektu, která sestává ze čtyř čtyřpodlažních domů se střešními pavilony. Celkem nabízíme 90 bytů s dispozicemi 2+kk až 5+kk o výměrách od 40 do 250 m2 podlahové plochy. Vrcholem nabídky jsou dvouúrovňové penthousy s velkými střešními terasami a výhledem na Prahu. Ve standardech bytů jsou kvalitní dřevěné podlahy a dveře, dřevěná okna zasklená izolačním trojsklem s venkovními žaluziemi, moderní velkoformátové rektifikované obklady a dlažby, zařizovací předměty a armatury renomovaných výrobců. Vytápění je zajištěno podlahovými konvektory v koupelnách doplněnými elektrickými rohožemi, penthousy jsou vytápěny teplovodním podlahovým topením. Všechny byty jsou vybaveny řízeným větráním s rekuperací tepla se zvlhčováním a dochlazováním přiváděného vzduchu. Díky inteligentní elektroinstalaci je možné z jednoho místa ovládat topení, rekuperaci, klimatizaci (penthousy), venkovní žaluzie apod.

10

dn 5/2018

Jaký je o byty zájem? Stavbu plánujeme zahájit v září 2018, dokončit v březnu 2020 a již nyní máme rezervováno přibližně 50 % jednotek. Lze tedy říci, že zájem o byty top’rezidence Pomezí je veliký, ale to mě nijak nepřekvapuje. Při jednání se zájemci o bydlení je vidět, že top’rezidence je klienty vnímána jako značka kvality. Garantujeme kvalitu lokality, standardů – a také přístupu ke klientům. Máme vlastní prodejní tým (prodej a řešení klientských změn), a to nám dává možnost řešit případné individuální požadavky flexibilně, potažmo řešit drobné problémy včas. Individuální přístup a servis klienti vždy ocení. Vážíme si toho, že někteří rezidenti ze Šáreckého údolí jsou našimi klienty i v top’rezidenci Pomezí. Bereme to jako své vysvědčení. Bude top’rezidence uzavřený areál? Jaká zde bude vybavenost? top‘ rezidence Pomezí nebude uzavřený areál, naopak zde byly architekty vytvořeny všechny podmínky pro rozumnou

OTTO KOVAL


10-12 PR KKCG_top rezidence_3,0_Layout 1 10.5.18 14:19 Stránka 11

top’rezidence Pomezí

prostupnost. Propojení polosoukromých ploch s plochami veřejnými patří k brandu top’rezidence. Zatím ale k vybavenosti nic konkrétního nemohu říct, ale diskutujeme o ní a budeme ji vytvářet společně se sousedy a s MČ Praha 5. Na top’rezidenci Pomezí jste vypsali architektonickou soutěž. Nakolik se budou její výsledky realizovat a kteří architekti uspěli? V roce 2016 jsme uspořádali mezinárodní architektonický workshop, ve kterém zvítězil koncept projektu „bydlení v parku“, který vznikl z kombinace návrhů ateliérů Bogle Architects (Velká Brittánie), sdružení Bauschlager Eberle (Rakousko)/Hnilička architekti (ČR), majo architekti (ČR) a ABM architekti (ČR). Takže ideální situace, kdy z 10 návrhů postupně vykrystalizoval skvělý urbanismus akcentovaný architekturou jednotlivých domů slučovaných do klastrů navrhovaných jednotlivými architektonickými ateliéry. Připravujete nějaké další rezidenční projekty? Pracujeme na nich, ale ještě nenastal čas pro jejich veřejnou prezentaci. AK

Residential projects from KKCG Real Estate. entitled top’rezidence are coming to. the public’s awareness..

T

he top’rezidence Šárecké údolí was awarded second place in the category of smaller residential projects for the realisation of the first stage of Best of Realty 2017. Its

second stage underwent its final building approval at the beginning of this year and the top’rezidence Šárecké údolí is successfully heading to the final; at the same time, construction of the top’rezidence Pomezí is to be commenced in Prague 5. We spoke about these two projects with Otto Koval, Business Manager at KKCG Real Estate. Is there still some completion work awaiting the top’rezidence Šárecké údolí? Yes, there is. We are finalising terrain work within the immediate vicinity of the complex. And I can also add that our project was awarded the public prize in the Best of Realty 2017 competition in the Prague 6 region. How will the whole complex be managed and administered? Facility management of the top’rezidence Šárecké údolí is secured through our subsidiary company FM&S. Facility management ensures trouble free operation of the complex and reception services are available 24 hours a day. For those fans of modern technology, FM&S developed the Chamberlain mobile application with an offer of services ranging from cleaning and maintenance of the building to lawn mowing and pet-sitting. Thanks to this application, each resident may have his/her caretaker available for their personal use. At what phase is the preparation of the top’rezidence Pomezí? Can you give us any further information? As for the top’rezidenci Pomezí in Prague 5 Košíře, we obtained building permission for the first stage of the project, which comprises 4 four-storey buildings with roof pavil-

dn 5/2018

11


10-12 PR KKCG_top rezidence_3,0_Layout 1 10.5.18 14:19 Stránka 12

ions. In total, we are offering 90 apartments with layouts ranging from one bedroom to four bedroom apartments with kitchenettes and sizes ranging from 40 to 250 sq m. The highest offerings are two-level penthouses with large roof terraces and a beautiful views of Prague. The standard for these apartments have quality wooden flooring and doors, wooden windows with triple glazing and outdoor shutters, modern large scale wall and floor tiles, fitting objects and armatures by renowned producers. Heating is provided via floor convectors in bathrooms complemented with electric mats and the penthouses are heated via underfloor water heating. All the apartments are equipped with controlled ventilation with heat recovery and humidity and cooling of the supplied air. An intelligent electrical system allows for the control of heating, heat recovery, air-conditioning (penthouses), outdoor shutters and others from just one situation. What interest is there regarding the apartments? We are planning to commence construction in September 2018 and complete it in March 2020. We already have some 50% of the units reserved. One could say that interest in the top’rezidence Pomezí apartments is tremendous, but this does not surprise me. When negotiating with clients interested in housing, one can tell that top’rezidence is seen as a marque of quality. We guarantee the quality of the location and standards as well as our approach to clients. We have our own sales team (for both the sale itself and client alterations) and this provides us with the opportunity to deal with any individual requirements flexibly and therefore to deal with certain smaller issues in time. Clients definitely appreciate our individual approach and services. We also cherish the fact that some residents from Šárecké údolí are also our clients in the top’rezidence Pomezí. We consider this to be our reference. Will top’rezidence be an enclosed complex and what will the amenities be like?

12

dn 5/2018

The top‘rezidence Pomezí will not be an enclosed complex. On the contrary, architects designed all possible conditions for reasonable penetrability there. Interconnecting the partially private and public areas is a sign of the marque of the top’rezidence project. As for amenities, I cannot mention anything specific but we are discussing it and will develop it together with the neighbours and Prague 5 Office. You announced an architectural tender for the top’rezidence Pomezí. To what extent will the results be realized and which architects were successful? In 2016, we organized an international architectural workshop and the winning concept was the project “Living in a park”, which originated via a combination of designs by Bogle Architects (Great Britain), the Bauschlager Eberle association (Austria)/Hnilička architekti (CR), majo architekti (CR) and ABM architekti (CR). So, this is an ideal situation whereby, from 10 designs, there emerged excellent urbanism accentuated with the architecture of the individual buildings unified in clusters and designed by the individual architectural studios. Are you preparing other residential projects? We are certainly working on some, but this is not the time for presenting them publically just yet. AK

top’rezidence Šárecké údolí


KKCG-TRPO_development-news-215x280_2018-04.indd 1

25.4.2018 18:00:06


14-15 PR Chapman Taylor_2,0_Layout 1 10.5.18 14:20 Stránka 14

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Chapman Taylor navrhuje pro OAKS Chapman Taylor designs for OAKS Chapman Taylor patří mezi kanceláře s bohatou zkušeností. z rezidenční výstavby, a to nejen bytových domů, ale také. s plánováním urbanistických konceptů celých rezidenčních čtvrtí..

V

současnosti Chapman Taylor pracuje na urbanistických koncepcích po celém světě a speciálně v Německu a Velké Británii navrhuje mnohé polyfunkční dostavby centrálních částí měst, kde kombinuje své bohaté zkušenosti se stavbami pro maloobchod a administrativu. Jedním z nejzajímavějších projektů, s nímž Chapman Taylor dokonce vyhrál mezinárodní urbanistickou soutěž, je Altstatdtquartier Buchel v Cáchách. Tento projekt je dostavbou historické části města, nedaleko světoznámé cášské katedrály. Vedle těchto projektů patří Chapman Taylor k průkopníkům v segmentu výstavby investičních bytů ve Velké Británii a své aktuální zkušenosti s tímto specifickým produktem na svých stránkách shrnuje v nedávno publikovaném příspěvku jedna z ředitelek londýnské pobočky kanceláře Jeannette Veldkamp. Všechny tyto zkušenosti přispěly k tomu, že pražská kancelář Chapman Taylor byla přizvána k účasti i na unikátním projektu OAKS Prague v Nebřenicích nedaleko hlavního města Prahy. Na projektu se podílí přes 10 českých a zahraničních architektonických kanceláří včetně studia Chapman Taylor, které dostalo příležitost navrhnout centrální část nově řešeného území. Studio je také autorem velké části servisních budov v OAKS včetně mateřské školky, objektu Concierge a drobné architektury na golfovém hřišti PGA National navrženého Kylem Phillipsem. OAKS Prague v sobě kombinuje to nejlepší z progresivní architektury včetně služeb, které obyvatelům i uprostřed středočeské krajiny zajistí městské pohodlí. Hlavní částí zadání developera ve vyzvané mezinárodní soutěži bylo pro kancelář Chapman Taylor vytvořit náměstí obklopené bytovými domy s nabídkou nadstandardního bydlení a s parterem určeným pro občanskou vybavenost. Klíčovým aspektem celého projektu OAKS je udržet kvalitní soudobou architekturu, avšak s využitím tradičních prvků české vesnice. Přestože společnost Chapman Taylor má rozsáhlé zkušenosti v rezidenčním i retailovém sektoru, je výstavba na „zelené louce“ pro architekta vždy novou výzvou a samotnému návrhu předcházela podrobná analýza místa a navazujících projektů. Koncept je založen na třech hmotách bytových domů se sedlovou střechou, které obklopují nově navržené náměstí doplněné o zeleň a vodní prvek. Materiálově oddělené přízemí nabízí novým obyvatelům obchody, pekárnu, bar a ze

14

dn 5/2018

tří stran otevřenou restauraci, která přímo navazuje na centrální park. Rozmanitost a velikost bytů míří na náročnější klientelu. V nabídce jsou k dispozici byty dvoupokojové i mezonetové ve vyšších patrech, s prostory otevřenými přes dvě podlaží. Díky bohaté členitosti fasád náleží ke každému bytu minimálně jedna velkorysá terasa orientovaná do klidové části území a převážně jihozápadním směrem. Samozřejmostí jsou na plnou výšku prosklené plochy, které propojují vnitřní prostor s okolní zelení a nedalekým golfovým hřištěm. Samotné vybavení bytů je také nadstandardní. Vedle prvků, jako jsou například dveře na plnou výšku nebo krby v podkroví, jsou byty také osazeny smart systémem s rozsáhlými možnostmi rozšíření podle požadavků klienta. Parkování pro rezidenty je navrženo v suterénu pod náměstím. Podzemní podlaží nabízí nejen stání, ale také automyčku, prostor pro nabíjení elektromobilů či zaparkování golfových vozíků. Z hlediska technologií určitě stojí za zmínku vytápění a možnost chlazení tepelnými čerpadly země – voda, které rezidentům pomohou citelně snížit provozní náklady.

OAKS Prague v Nebřenicích


14-15 PR Chapman Taylor_2,0_Layout 1 10.5.18 14:20 Stránka 15

projekty / projects PROFIL / PROFILE

Architektonická kancelář Chapman Taylor se v rámci OAKS podílí také na koordinaci všech ostatních zúčastněných světových architektonických a projekčních kanceláří. Výstavba OAKS bude dokončena zhruba za čtyři roky a svůj domov zde nalezne kolem 250 rodin. WWW.CHAPMANTAYLOR.COM WWW.OAKSPRAGUE.CZ

Chapman Taylor has a wealth of experience in residential. construction, not only with apartment buildings and. individual houses, but also with urban planning concepts. for large residential quarters..

C

OAKS Prague in Nebřenice

hapman Taylor is working on urban design concepts around the world, but with a lot of work currently focussed in Germany and the UK, including a wide range of multi-purpose buildings in city centres combining their experience with residential, retail and office buildings. One interesting current project, won in an international architectural competition, is the Altstatdtquartier Buchel in Aachen. This proposes the remodelling and completion of a section of the historic city centre that suffered from serious neglect in the past decades, even though it is located very close to the world-famous Cathedral of Aix-la-Chapelle. In addition to these projects, Chapman Taylor is one of the UK pioneers in the Private Rental Sector (PRS) and one of their London directors, Jeannette Veldkamp, provides a fascinating summary of this market in her paper “What is ‘PRS’ or ‘Build to Rent’ & how can developers capitalize on this opportunity“. Chapman Taylor’s residential experience has also contributed to the Prague studio being invited to participate in the unique OAKS Prague project in Nebřenice, near the capital city of Prague.

The OAKS Prague project includes high quality designs from more than ten Czech and foreign architectural offices. Chapman Taylor was given the opportunity to design a key part of the new village. The Prague studio is also the author of a large number of support buildings at OAKS, including the kindergarten, the concierge building and smaller architectural interventions required as part of the PGA National golf course, designed by Kyle Phillips. OAKS Prague combines the best of progressive architecture and services to be found in the Central Bohemian landscape. The main part of the developer’s brief to Chapman Taylor, provided in the invited international competition, was to create the central village square edged by multi-purpose buildings offering high-quality apartments on the upper levels and a ground floor dedicated to community amenities and commercial use. A key aspect of the OAKS project is to maintain high quality contemporary architecture, but incorporating certain characteristics of the traditional Central Bohemian village. Although Chapman Taylor has extensive experience in the residential and retail sectors, designing for a green-field site always presents a challenge and the design demanded a detailed analysis of the landscape and careful consideration of the adjoining projects designed by a range of different architects. The concept comprises three discrete built volumes with pitched roofs that define two edges of the village square. The square includes traditional tree planting set into the cobbled surface and a water feature, typical for villages in the region. The ground floor level, which is visually differentiated from the upper residential levels, offers shops, a bakery, a bar and a restaurant which is open to three sides and overlooks the recreational park to the south. The variety and size of apartments are targeted at more demanding clientele and the offer includes small two-room flats, right through to large maisonettes with double-height living rooms. As a result of the careful facade design each apartment has at least one generous terrace oriented to the tranquil, south and southwest directions overlooking the countryside. Full-height glazing allows the interior to connect with the surrounding landscape and the apartments are fitted out to a very high standard. In addition to elements such as fullheight doors, or fireplaces in the maisonettes, the apartments are provided with smart control systems with expansion capabilities to meet each client’s requirements. Parking for residents is provided in the basement below the square, which also houses a car wash, electric car charging points, and parking for golf carts. From a technology point of view, it is also worth mentioning the heating system and the possibility for cooling, which is provided by ground-to-water heat pumps, which will help residents achieve lower running costs. Chapman Taylor is also providing Design Management services on the OAKS project, which involves the coordination of the whole design team including world-renowned architects and other disciplines essentials to the successful delivery of the project. The construction of OAKS is scheduled to complete in around four years and will eventually be home to about two hundred and fifty families. WWW.CHAPMANTAYLOR.COM WWW.OAKSPRAGUE.CZ

dn 5/2018

15


16-17 PR YIT_2,0_Layout 1 11.5.18 9:25 Stránka 16

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Nový projekt YIT vyrůstá poblíž Vinohrad A new project from YIT is emerging near Vinohrady Developer YIT plánuje letos rozšířit nabídku nového bydlení. v Praze o více než 500 nízkoenergetických bytů..

I

ntenzivně proto pokračuje v práci na stávajících třech projektech Suomi Hloubětín, Aalto Cibulka a Koru Vinohradská. Další pak díky novým akvizicím v Praze 11, 12 a 5 na letošní rok připravuje. SEVERSKÝ STYL V PRAZE

Společnost YIT v současné době pracuje již na čtvrté etapě (s názvem Lahti) svého největšího projektu Suomi Hloubětín a v květnu plánuje i zahájení dalších dvou fází výstavby s celkem 161 byty. V Praze 9 tak postupně buduje novou rezidenční čtvrť ve finském stylu, která kromě bydlení pro více než 2 500 obyvatel zahrne rovněž obchody, restaurace, kavárny, bohaté volnočasové vyžití či mateřskou školku od finského architekta Jyrkiho Tasy. Severský styl bydlení promítne YIT i v projektu Aalto Cibulka nedaleko parku Košíře-Motol. Poblíž vznikající novostavby ve tvaru vlnovky s 250 byty a finskými jezírky také plánuje revitalizovat původní industriální budovu továrny Meopta na bydlení loftového typu. ATRAKTIVNÍ LOKALITA

„Nejnovějším z našich projektů je bytový dům Koru Vinohradská v atraktivní oblasti na rozhraní Vinohrad a Strašnic. Ten vyniká svým čistým a jednoduchým architektonickým řešením dle návrhu architektů ze studia Hlaváček a Partner, které plně ctí okolní zástavbu a klidný charakter lokality. Jednou z hlavních výhod je i potřebná občanská vybavenost a široké volnočasové vyžití doslova na dosah ruky,“ uvádí Vladimír Dvořák, jednatel a výkonný ředitel YIT Stavo. Rezidenční projekt Koru Vinohradská nabídne na sedmi podlažích celkem 59 nízkoenergetických jednotek v dispozicích 1+kk až 5+kk – skoro polovina je však už prodaná. K bytům v nejvyšším patře náležejí prostorné terasy, v ostatních patrech se budou nacházet velké balkony. Součástí jednotek v přízemí budou předzahrádky, které vytvoří polootevřený zelený vnitroblok novostavby. Západní strana objektu bude směřovat do zeleně Vinohradského hřbitova. Část přízemí orientovaná do ulice bude vyhrazena pro komerční služby v duchu designových obchodů na Vinohradské třídě. Dostatečné množství parkovacích míst pro rezidenty developer zajistí v rámci dvou podzemních podlaží.

16

dn 5/2018

Díky blízkosti sousední Vinohradské třídy budou příští obyvatelé obklopeni obchody a restauracemi. V okolí se nachází mnoho škol a školek, nemocnice, volnočasové areály a parky. Sportovci a milovníci přírody uvítají blízkost Hostivařské přehrady, Malešického parku či Hamerského rybníka. Dokončení výstavby YIT plánuje na podzim roku 2019. PR

Developer YIT is planning to expand their. offer of new housing in Prague with more. than 500 energy efficient apartments. this year..

T

hat is why they are working intensively on their three existing projects of Suomi Hloubětín, Aalto Cibulka and Koru Vinohradská. Others are also being prepared due to their new acquisitions in Prague 11, 12 and 5, for this year.


16-17 PR YIT_2,0_Layout 1 11.5.18 9:25 Stránka 17

projekty / projects PROFIL / PROFILE

NORDIC STYLE IN PRAGUE

YIT is currently working on the fourth stage (entitled Lahti) of their largest project Suomi Hloubětín and by May are planning to commence two more phases with a total of 161 apartments. Therefore, they will gradually build, in Prague 9, a new Finnish style residential district, which will, apart from providing housing for more than 2,500 residents, also include shops, restaurants, cafés, leisure activities and nursery school, all designed by the Finnish architect Jyrki Tasa. YIT is also to reflect the Nordic style in the Aalto Cibulka project situated near the Košíře-Motol Park. Nearby the newly emerging curve-shaped development with 250 apartments and Finnish lakes, they are also planning to revitalize the former Meopta factory building by converting it into loft style housing. ATTRACTIVE LOCATION

“The newest of our projects is the housing block Koru Vinohradská situated in an attractive area on the boundary of Vinohrady and Strašnice. The building is being constructed on the basis of a pure and simple architectural project designed by architects from the Hlaváček and Partner studio, which fully respects the surrounding development and peaceful character of the location. One of the main advantages is also the need for civic amenities and

having a broad range of leisure activities virtually on hand,” says Vladimír Dvořák, company director and CEO at YIT Stavo. The residential project Koru Vinohradská will offer a total of 59 energy efficient units on seven storeys, the layouts ranging from bedsit + kitchenette to a 4-bedroom apartment with kitchenette – almost 50% have already been sold. The highest apartments come with spacious terraces and on the other floors, there will be large balconies. Ground floor units will come with front gardens, which will form a half-open green inner block. The western side of the building will face the greenery of the Vinohrady cemetery. Part of the ground floor facing the street will be reserved for commercial services in a spirit of design shops in Vinohradská St. A sufficient number of parking places for residents will be secured within the framework of two underground floors. Thanks to the vicinity of Vinohradská St., future residents will be surrounded with shops and restaurants. Within the vicinity are also many schools and nursery schools, a hospital, leisure centres and parks. Sportsmen and nature lovers will appreciate the vicinity of Hostivařská Dam, Malešický Park and Hamerský Lake. YIT is planning to complete the development by the autumn of 2019. PR

dn 5/2018

17


VICTORIA KOŠÍŘE PRAGUE 5

Large family apartments with front and back gardens

WWW.VICTORIAKOSIRE.CZ

Quiet neighbourhood surrounded by greenery close to the centre of Prague

COMPLETION – END OF THE YEAR 2019

Construction under way


REZIDENCE PALATA

Impressive living close to the commercial and administrative centre of Anděl

PRAGUE 5

Excellent investment opportunity

WWW.REZIDENCEPALATA.CZ

Absolute privacy in your new home - 175 m2 on the top floor with southern terrace and a view over greenery

COMPLETION - IV. Q. 2018


20-21 BB Centrum_2,0_Layout 1 11.5.18 9:01 Stránka 20

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

BB Centrum slaví 20 let BB Centrum celebrating 20th anniversary Multifunkční areál BB Centrum v pražské Michli začala. společnost PASSERINVEST GROUP budovat před 20 lety..

N

ázev BB Centrum vznikl z místopisných názvů ulice Baarova a projektu Brumlovka. Nyní je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Má rozlohu 250 000 m2 a zahrnuje 17 budov obklopených dvěma parky a zelení s vodními prvky. Díky široké nabídce pracovních míst, bydlení, služeb, stravování, vzdělání a relaxačních možností tvoří plnohodnotnou městskou čtvrť. BB Centrum se dále rozvíjí a společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., má velké plány. Do roku 2027 bude mít areál rozlohu 425 000 m2. V současné době probíhá revitalizace budovy A a D a připravuje se rekonstrukce budovy B a letos zpětně odkoupených Villas. Na přelomu roku 2018–19 začne výstavba typově zcela nové budovy – apart hotelu s nájemními byty a retailovými prostory ve východní části BB Centra. V současné době zde probíhá demolice původních budov a příprava prostoru pro stavbu. BB CENTRUM V ČÍSLECH:

m 17 budov, z toho 12 administrativních, dva rezidenční projekty, fitness a wellness centrum v budově BRUMLOVKA, Společenské centrum, Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, m dva parky – Baarův park a I. etapa parku Brumlovka se sportovišti a relaxačními místy, každý o rozloze 1 ha, m zelené střešní terasy a zahrada vnitrobloku o ploše 7 600 m2, m 12 budov v areálu vlastní skupina PASSERINVEST a v rámci strategie dlouhodobého vlastnictví a správy odkoupila od roku 2014 dosud šest budov; Plánuje odkoupit zbývající administrativní objekty a následně je revitalizovat, m většinu budov navrhovala architektonická kancelář Aulík Fišer architekti, další objekty architektonická studia ATELIER 8000, DAM architekti, Kordovský/Kordovská a CMC Architects, m každý den zde pracuje a využívá služby areálu přes 12 000 lidí, m BB Centrum nabízí pracovní příležitosti až pro 15 000 zaměstnanců, m v areálu je přes 20 možností stravování a široká nabídka různých typů služeb (přes 70), m průměrná obsazenost budov ve vlastnictví skupiny PASSERINVEST činí 97 %,

20

dn 5/2018

m mezi největší a nejvěrnější nájemce patří Hewlett Packard, UniCredit Bank, MONETA Money Bank, Microsoft, ČEZ či O2, m do konce roku 2017 bylo v BB Centru proinvestováno přes 15 mld. Kč, m v letech 2018–19 plánuje společnost realizovat veřejná prostranství v areálu (zhruba 12 projektů) – náměstí, dětské hřiště, školní pavilon, úpravy okolí budov, ulic, nový přechod pro chodce, modernizace prostor Balance Clubu Brumlovka atd. – v hodnotě 250 mil. Kč, m v současné době probíhá příprava projektů apart hotelu V3 a bytového domu s nájemními byty a retailovými plochami a rezidenčního projektu Oliva s prostory pro retail, m plánují se další tři administrativní budovy včetně dalších retailových ploch, výstavba největšího rezidenčního projektu (rozšíření Rezidenčního parku Baarova II), stavba Muzea Bible a další, m celkově dosáhnou investice v BB Centru téměř 32 mld. Kč. RED


20-21 BB Centrum_2,0_Layout 1 11.5.18 9:01 Stránka 21

projekty / projects PROFIL / PROFILE

Pohled na pražské BB Centrum – budova Alpha View of BB Centrum in Prague – Alpha building

currently being demolished and the area is being prepared for construction. BB CENTRE IN NUMBERS:

The multifunctional complex BB Centrum in Michle,. Prague, was commenced by PASSERINVEST GROUP.. 20 years ago..

T Vizualizace bytového domu – aparthotel a nájemní bydlení v pražském BB Centru Visualization of the block of flats – aparthotel and rental apartments in BB Centrum

he name BB Centrum originated from the toponymical names of Baarova Street and the Brumlovka project. Now it is one of the largest and most successful development projects in the Czech Republic as well as Central Europe. It consists of 250,000 sq m and comprises 17 buildings surrounded with two parks and greenery with water features. Thanks to a broad range of jobs, housing, services and catering, educational and relaxation facilities, it forms a fully-fledged city district. BB Centrum continues developing and PASSERINVEST GROUP, a.s., has tremendous plans. By 2027, the complex will have 425,000 sq m. Revitalization of the buildings A and D is currently in progress and the reconstruction of building B and this year’s back-purchased Villas is in preparation. Construction of an entirely new building – the apart hotel with rental apartments and retail premises in the eastern part of the BB Centrum, will commence at the turn of 2018–19. The original buildings are

m 17 buildings of which 12 are administrative, two residential projects, a fitness and wellness centre in the BRUMLOVKA building, Community Centre, Christian College, primary and nursery school Elijáš, m Two parks – Baar Park and the 1st stage of Brumlovka Park with sports grounds and relaxation areas, each being 1 ha, m Green roof terraces and garden in the inner block of 7,600 sq m, m 12 buildings within the complex are owned by PASSERINVEST GROUP and within the framework of the strategy of long term ownership and administration, they have so far back-purchased six buildings. Their plan is to backpurchase the remaining administrative buildings and subsequently revitalize them, m Most of the buildings were designed by the architectural studio Aulík Fišer architekti and the remaining buildings by the architectural studios ATELIER 8000, DAM architekti, Kordovský/Kordovská and CMC Architects, m The complex is utilized each day for work and services by more than 12,000 people, m The BB Centre offers job opportunities for up to 15,000 employees, m The complex offers more than 20 different catering facilities and a broad range of various types of services (over 70), m The average occupancy rate owned by PASSERINVEST GROUP is 97%, m The largest and most long term tenants belong to Hewlett Packard, UniCredit Bank, MONETA Money Bank, Microsoft, ČEZ and O2, m By the end of 2017, more than CZK 15 billion had been invested in the BB Centre, m Between 2018–19, the company is planning to realize public areas within the complex comprising (approximately 12 projects) – a square, children’s playground, school pavilion, modifications to the buildings’ surrounding areas, streets and a new pedestrian crossing, modernization of the Balance Club Brumlovka area etc. – value CZK 250 million, m Currently is proceeding with the preparation of the apart hotel V3 project and a housing block with rental apartments and retail premises and the residential project Oliva with retail premises, m There is also a plan for three more administrative buildings, including further retail premises, construction of the largest residential project (expansion of the Residential Park Baarova II) construction of the Bible Museum and others, m Investment in the BB Centrum will arrive at more than CZK 32 billion. RED

dn 5/2018

21


22 PR Crestyl_1,0_Layout 1 11.5.18 9:43 Stránka 22

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

DOCK IN: Pracovní prostředí jako inspirace DOCK IN: Work environment as an inspiration S měnícím se světem přicházejí i nové výzvy. Ty se týkají i firem a toho,. co umějí svým stávajícím i budoucím zaměstnancům nabídnout..

J

ak se v posledních letech ukazuje, vysoký standard pracovního prostředí jde ruku v ruce s bojem firem o kvalitní talenty. Kanceláře jsou místem, kde se lidé setkávají, spolupracují, vytvářejí nové nápady a především v nich tráví většinu svého času. Atraktivní pracovní prostřední se tak stává jedním z klíčových faktorů úspěchu každé firmy. Tento trend následuje i administrativní čtvrť DOCK IN, která je součástí rezidenčního a komerčního komplexu DOCK developerské skupiny Crestyl na rozhraní pražské Libně, Karlína a Holešovic, poblíž stanice metra Palmovka. DOCK IN je synonymem pro moderní administrativní centrum uprostřed metropole s veškerými benefity, které může atraktivní pracovní prostředí nabídnout. Ojedinělá koncepce lokality nabízí kromě krásného výhledu a nového přívalu energie i přilehlou promenádu, přístup k marině, kde můžete zakotvit vlastní loď, blízké golfové odpaliště nebo přímé napojení na cyklostezku. Přes klidné prostředí nabízí DOCK i vynikající spojení autem a díky blízkým tramvajovým zastávkám a stanici metra i městskou hromadnou dopravou – cesta do centra tak zabere jen pět minut. Celý projekt DOCK IN je rozvrstven do několika etap a po svém dokončení nabídne plochu čítající přibližně 80 000 m2. První dvě již dokončené etapy jsou obsazené a v současné době probíhá stavba administrativní budovy DOCK IN THREE, která nabídne celkem 16 000 m2 kancelářských ploch a dalších 1 500 m2 obchodních prostor pro restaurace a služby. Spolu s jejím dokončením v příštím roce se v přímém sousedství otevře i nový relaxační park o rozloze 1 ha, který umožní odpočinek v zeleni s vodními prvky a lavičkami, ale i možnost sportovního vyžití např. při venkovním fitness či lekcích jógy. Sportovci ocení i speciální běžeckou tartanovou dráhu okolo celého areálu, která bude napojena na městské cyklostezky. Samozřejmostí je zázemí v podobě sprch a šaten přímo v budově. Přímo na vodní hladině pak bude umístěna plovoucí restaurace. PR

22

dn 5/2018

The ever changing world also. brings new challenges. These. apply to companies as well as. to that which they can offer their. existing and future employees..

A

s has lately been shown, a high standard of work environment goes hand in hand with a companies’ battle for quality clients. Offices are a place for people to meet, co-operate, create new ideas and mainly in which to spend most of their time. An attractive working environment then becomes one of the key factors for every company’s success. The administrative district DOCK IN, which is part of the residential and commercial complex of DOCK by the development company Crestyl situated on the boundary of Libeň, Karlín and Holešovice, nearby the Palmovka underground station, follows this trend. DOCK IN is a synonym for the modern administrative centre in the middle of the metropolis with all the benefits that an attractive work environment has to offer. The unique concept of the location offers beautiful views and a new influx of energy as well as an adjacent promenade, access to the marina where you can moor your boat, a nearby golf driving range and direct connection to a cycleway. Despite the peaceful environment, DOCK also offers ex-

cellent connection by car as well as public transport due to the nearby tram stops and underground stations – the journey to the centre therefore only takes five minutes. The whole DOCK IN project is divided into several stages and once it’s completed, will offer an area of approximately 80,000 sq m. The first two already completed stages are occupied and the construction of the administrative building DOCK IN THREE, which offers a total of 16,000 sq m of administrative premises and a further 1,500 sq m of retail premises for restaurants and services, is currently under construction. Its completion next year is also associated with the opening of a new one-hectare relaxation park within its neighbourhood, which will allow one relaxation within greenery coupled with water features and benches as well as sports activities, for example outdoor fitness and yoga classes. Sportsmen will also appreciate the special tartan running track which circumnavigates the whole complex and which will be connected to the city cycleways. Facilities of showers and changing rooms inside the building come as the matter of course. A floating restaurant will be located directly at the water surface level. PR


DOCK IN NOW KANCELÁŘE K PRONÁJMU

800 500 550 WWW.DOCKIN.CZ


24-26 PR Reflecta_3,0_Layout 1 11.5.18 9:47 Stránka 24

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Ostravské Géčko nabídne kvalitní nákupy Géčko in Ostrava will offer quality shopping Nákupní centra Géčko zná veřejnost z Liberce a Českých Budějovic,. třetí bude letos v říjnu otevřeno v Ostravě-Porubě..

O

novém projektu i dalších aktivitách společnosti REFLECTA Development a.s. jsme hovořili s Alenou Žahourovou a Ing. Romanem Šeblem, kteří mají na starosti marketing a pronájem centra. Představíte našim čtenářům Géčko podrobněji? AŽ: Ostravské Géčko je projekt, o němž se hovoří vlastně už více než 10 let. Jde v podstatě o stejný projekt, jaký Reflecta Development v minulosti připravila se společností Globus v Českých Budějovicích a v Liberci. Jde o poměrně jednoduchou dostavbu napojenou z boku na pasáž hypermarketu. Oproti předchozím dvěma Géčkům tu bude jistá změna. RŠ: Obě předchozí Géčka mají dva vlastní vstupy z parkoviště a jeden z Globusu. Rozhodli jsme se je pro Ostravu zredukovat kvůli lepšímu nasměrování zákazníků do pasáže. V Ostravě tak nebudeme mít žádnou „vedlejší“ pasáž, které by se chtěl každý nájemce předem vyhnout. Máme jen jednu hlavní pasáž, protože zákazník nemůže Géčko opustit dvěma vchody, ale jen jedním. Centrum jsme tím udělali ještě přehlednější a pro naše nájemce atraktivnější. Proč právě název Géčko? AŽ: Byla to tak trochu „z nouze ctnost“. Před otevřením nákupního centra pro veřejnost v Českých Budějovicích jsme měli připravený název Globus Centrum, ale vedení Globusu na poslední chvíli rozhodlo, že název nechtějí sdílet s celým centrem. Tak jsme vymysleli název Géčko… RŠ: … a docela dobře se vžil. Dokonce v Českých Budějovicích lidé říkají, že jdou do Géčka, i když Globus je tam mnohem déle. AŽ: Paradoxně zde Géčko u řady lidí přebilo název hypermarketu. V Liberci je to jinak, tam hlavní roli hraje Globus a na našich billboardech také využíváme jeho logo pro snadnější orientaci. Géčka jsou úspěšná samozřejmě díky přítomnosti Globusu a jeho obliby mezi zákazníky. Jsme jakýmsi doplněním nabídky Globusu. Víme, že by Géčko samo o sobě nikdy nedokázalo vygenerovat takový přísun zákazníků a může být úspěšné jen v symbióze s tímto velkým hráčem. Dokladem této symbiózy je skutečnost, že Globus otevřením Géčka získá na atraktivitě a jeho tržby vždy po otevření Géčka také vzrostou. Kdo je váš typický zákazník, potažmo zákazník Globusu? AŽ: Stěžejním zákazníkem Globusu je rodina s dětmi, popř.

24

dn 5/2018

prarodiče s vnoučaty, kteří chtějí aktivní život trávit v přírodě, na zahradě, na kolech, s koníčky. Nejsou to lidé, kteří jdou do nákupního centra za zábavou. Mají jiný životní styl. Snažíme se jim rozšířit možnost nabídky obchodu, ale příliš je tím nezatěžovat. Proto jsou naše pasáže jednoduché, přehledné, aby zákazníci našli, co potřebují a zbytečně neztráceli nakupováním čas… Pro nás je 40 obchodů maximum, které budou moci bez problémů zvládnout. Jaká bude v Ostravě prodejní plocha a nabídka obchodů? AŽ: Bude to 10 700 m2 a 32 obchodních jednotek, z nich je 10 velkých, tj. nad 500 m2, dalších 10 je ve střední kategorii, tedy mezi 200 a 500 m2; zbývající jsou malé, obvykle do 80 m2. Plochu přes 1 700 m2 si pronajal Mountfield, který není součástí obchodní pasáže a má přímý vstup pouze z parkoviště. Stěhuje se k nám z nedalekých Třebovic. RŠ: Mezi nosné obchody v pasáži bude patřit New Yorker – pro nás to je první spolupráce s touto módní značkou, CCC, Sportisimo, Planeo Elektro, dm, Takko nebo Bambule. Takže od každého sortimentu něco. Vzhledem k omezené ploše centra si nemůžeme dovolit sortiment nějak zásadně dublovat.

A. ŽAHOUROVÁ


24-26 PR Reflecta_3,0_Layout 1 11.5.18 9:47 Stránka 25

projekty / projects PROFIL / PROFILE

V jaké fázi je ostravské Géčko? RŠ: Nyní dokončujeme hrubou stavbu. Jsme rádi, že po těch dlouhých přípravách – přišli jsme s ním někdy před krizí – jde všechno hladce. Otevírat budeme za necelý půlrok, konkrétně 11. října. Velcí nájemci si své prodejní jednotky převezmou 12 týdnů před otevřením ve stavu shell & core a budou si je upravovat podle svých potřeb. Jednotky do 500 m2 budou k dispozici osm týdnů před otevřením. Jak výstavba omezila provoz v Globusu? RŠ: Nijak zásadně, zákazníci si toho ani nemuseli všimnout. Stavíme budovu, která do současného provozu Globusu nezasahuje. Na místě staveniště vznikne po dokončení parkovací plocha pro zhruba 400 vozidel. Celkový počet parkovacích míst se tím rozšíří asi o třetinu.

R. ŠEBL

Můžete nám přiblížit lokalitu? RŠ: Jde o lokalitu nejbližší sídlišti Pustkovec. Obchodní centrum se nachází v docházkové vzdálenosti od sídliště. Vycházíme z obliby Globusu v okolí, takže si k nám lidé velmi snadno najdou cestu. V těsném sousedství, vlastně cestou ze sídliště, jsou dva zatím prázdné pozemky, kde se plánuje výstavba retailu, který by měl doplnit zdejší sortiment. Čím více obchodních subjektů je totiž pohromadě, tím atraktivnější je lokalita pro retailery. Pustkovec leží v západní části Ostravy a součástí spádové oblasti Géčka, čítající přes 100 000 lidí, jsou i rozvíjející se satelitní městečka. Vzhledem k převažujícím západním větrům je v této oblasti Ostravy mnohem lepší ovzduší, takže se zde i hodně staví. A musím opakovat, že zákazníky nejvíce láká Globus, který zde vznikl hlavně proto, že ten opavský byl tou dobou velmi přetížený. Další Globus je pak v Havířově, na opačné straně za Ostravou. Lze tedy říci, že v Moravskoslezském kraji je největší koncentrace Globusů v celé ČR… Využíváte při plánování zkušenosti z již existujících Géček? AŽ: Určitě, a využíval je také architekt Ing. arch. Zdeněk Korch, který navrhoval i pasáž v Českých Budějovicích. Víme, jak přistupovat k projektu, který není přímo v obytné zóně, jako je tomu třeba v Liberci. Naopak v Českých Budějovicích je Géčko v bezprostředním sousedství sídliště. V Ostravě je o kousek dál, ale pořád tak blízko, že tam lze jít pěšky. RŠ: Je pro nás také snadnější jednat s potenciálními nájemci, protože vycházíme z existujícího konceptu. Nájemci dokážou odhadnout své tržby v našem centru a my jim k tomu můžeme poskytnout relevantní podmínky pronájmu. AŽ: Zhruba z 80 % budeme mít v Ostravě stejné značky, které jsou v ostatních dvou Géčkách. To se týká především větších řetězců. Ale současně máme i lokální značky např. optiku či klenotnictví. RŠ: Nebojím se říct, že v Ostravě se nám podařilo vytvořit dosud ten nejlepší mix značek rovnající se vysoké úrovni v Českých Budějovicích – zejména, co se týká kotevních nájemců. Nechybí nám žádný produkt ze základního sortimentu, který by zákazník mohl v nákupním centru hledat. Aktuálně ještě probíhají jednání s menšími, z části i lokálními nájemci, které lidé v regionu znají, ale my jsme je zatím neznali – a ani oni neznali nás… Jde nyní hlavně o menší AK jednotky, do 200 m2.

The public knows the shopping centres. Géčko from Liberec and České Budějovice. and a third one will open this October in. Ostrava-Poruba..

W

e were talking about the new project as well as other activities by REFLECTA Development a.s. with Alena Žahourová and Ing. Roman Šebl, who are responsible for marketing and leasing at the centre. Can you introduce Géčko in more detail to our readers? AŽ: Géčko in Ostrava is a project that has been spoken about for more than 10 years. It is basically the same project that Reflecta Development prepared in the past with the company Globus in České Budějovice and Liberec. It is a relatively simple completion connected to the hypermarket’s shopping arcades. Compared with the two previous Géčko’s there will be some changes. RŠ: The two previous Géčko centres have two individual entrances, from the car park and from Globus. In Ostrava, we decided to reduce that so we are able to direct customers into the arcades better. Therefore, there will be no side arcades that every tenant would want to avoid to begin with. There is only one main shopping arcade as a customer cannot leave Géčko via two entrances but just one. Therefore, we made the centre even more transparent and more attractive for our tenants. Why the name Géčko? AŽ: It was really making a virtue of necessity. Prior to the opening of the shopping centre to the general public in České Budějovice, we had the name Globus Centre but Globus management decided at the last minute that they didn’t want to share the name with the whole centre. So we came up with the name Géčko… RŠ: … and it caught on well. People in České Budějovice say that they are going to Géčko even though Globus has been there for longer. AŽ: It is a paradox but the name Géčko beat the name of the hypermarket for many people. The situation in Liberec is different, with Globus playing the main role, thus we also use their logo on our billboards for easier orientation. Géčko centres are naturally successful due to the presence of Globus and its popularity amongst customers. In a way we complement Globus’ offer. We know that Géčko alone would never be able to generate such an inflow of customers by itself and can only be successful within the symbioses of this large player. The proof of these symbioses is the fact that Globus will become more attractive with the opening of Géčko and its turnover also always increase once Géčko opens. Who is your typical customer or shall we say Globus’ customer? AŽ: The primary customer in Globus is a family with children, possibly grandparents with grandchildren, who want to spend their active life in the nature, in the garden, cy-

dn 5/2018

25


24-26 PR Reflecta_3,0_Layout 1 11.5.18 9:47 Stránka 26

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

cling, doing their hobbies. They are not people who go to the shopping centre looking for entertainment. They have a different lifestyle. We are trying to expand the portfolio of their shopping yet not to burden them with it too much. That is why our arcades are simple and transparent so that our customers can find everything they need and don’t waste time shopping… Some 40 shops is the maximum that they can manage without problems. What will the retail area be like in Ostrava and what are the shops? AŽ: There will be an area of 10,700 sq m and 32 retail units from which there are 10 large ones that being over 500 sq m, and another 10 belong to the middle size category, that is between 200 and 500 sq m; the remaining ones are smaller, usually up to 80 sq m. An area of over 1,700 sq m was leased by Mountfield, which is not part of the shopping arcades and has an individual entrance from the car park. They are relocating there from the nearby town of Třebovice. RŠ: The principle shops in the shopping arcades will include New Yorker – this is our first co-operation with this fashion brand, CCC, Sportisimo, Planeo Elektro, dm, Takko and Bambule. A selection from each type of assortment. With regards to the limited area of the centre, we cannot afford to double up on the assortment too much. At what phase is Géčko in Ostrava? RŠ: We are currently completing the rough structure. We are glad that after lengthy preparations – we came up with it some time prior to the crises – everything is proceeding smoothly. We will open in not even a half year, on 11th October. The larger tenants will take over their retail units 12 months prior to opening in the shell & core stage and will have a chance to modify them to their requirements. Units of up to 500 sq m will be available eight weeks prior to opening. How did the development restrict operations in Globus? RŠ: Not that much. Customers might not even notice. We are constructing a building that does not interfere with Globus’ current operation. The building site area will be turned, after completion, into a parking area for approximately 400 cars. This will expand the number of parking places by about one third. Can you introduce us to the location? RŠ: It is a location near the Pustkovec housing development. The shopping centre is situated in walking distance from the housing development. We stem from Globus’ popularity within its neighbourhood so people will find their way to us easily. Within the immediate vicinity, actually on the way from the housing development, there are two, at present, vacant plots, which are planned for retail development that should complement the local assortment. The more retail entities that are gathered there the more attractive the location is for retailers. Pustkovec is situated in the western part of Ostrava and the catchment area of Géčko, with a population of more than 100,000 people, also includes developing satellite towns. With regards to the dominating west winds, the air in this part of Ostrava is better, so there is more development going on

26

dn 5/2018

there. And I must repeat that customers are mainly attracted to Globus, which was built here primarily because the one at Opava was overburdened at that time. There is another Globus in Havířov, on the other side beyond Ostrava. One can therefore say that the concentration of Globus stores in the Moravian-Silesian Region is the densest in the whole of the Czech Republic… When planning, do you utilize your experiences from already existing Géčko’s? AŽ: We certainly do, and the architect Ing. arch. Zdeněk Korch, who also designed the shopping arcades in České Budějovice, also utilises them. We know about how he approached the project, which is not situated directly within a residential zone as it is in Liberec for instance. As for České Budějovice , Géčko is, on the other hand, situated within the immediate vicinity of a housing development. In Ostrava, it is a little further but still near enough to walk to. RŠ: It is also easier for us to negotiate with potential tenants as we stem from an existing concept. Tenants can estimate their turnovers at our centres and we can provide them with all relevant lease conditions. AŽ: Approximately 80% of Géčko will have the same brands as are in the other two Géčko’s. This mainly applies to the larger chains. But we also have local brands, for instance an optician’s and a jeweller’s shop. RŠ: I am not afraid to say that we have so far managed to create the best mix of brands equalling those high standards as in České Budějovice, especially with regards to our anchor tenants. We certainly don’t lack any product from the basic assortment that a customer might look for in a shopping centre. There are current negotiations being held with smaller and also partly local tenants that are known to people from the region but we didn’t know them and they didn’t know us… This now mainly applies to smaller units of up to 200 sq m. AK

(Explanatory note: Géčko is colloquialism for the letter G)


018 2 . 0 1 í 11.

n Otevře

Plesná

Ostrava Opava

Napojení na obchvat Ostravy Rozšíření hypermarketu Globus

Přehledná pasáž

32 nových obchodů

Snadné parkování Pronájem obchodních prostor: Tel.: +420 601 551 615 E-mail: pronajmy@reflecta.cz www.reflecta.cz

Pronajatost více než 80% www.geckoostrava.cz

Další projekty společnosti REFLECTA Development a.s. zahrnují residenční projekty, multifunkční projekt Nový Opatov či lékařský dům. Lékařský dům Géčko Ordinace, lékařské prostory České Budějovice www.lekarskydumgecko.cz

NC_Géčko_OS_inzerce_Development_News_215x280_01_TISK 16. dubna 2018 14:39:22

Sestupná 7 6 luxusních bytů Praha 6 – Liboc www.sestupna7.cz

Vily Chuchle Výjimečné moderní bydlení Praha 5 – Velká Chuchle www.vilychuchle.cz


28-29 RetailCon_2,0_Layout 1 11.5.18 9:05 Stránka 28

projekty / projects / CONFERENCE

KONFERENCE

Shopping centra u nás a ve světě Shopping centres in our country and abroad Na konci května se uskuteční již 15. ročník konference RetailCon. určené pro vlastníky nákupních center i jejich nájemce..

D

ění na světovém i domácím trhu shopping center sleduje Pavlína Trojovská ze společnosti Centers DATA již přes 20 let. V souvislosti s připravovanou konferencí RetailCon jsme jí položili několik otázek. Jaké hlavní rozdíly pozorujete mezi českými a slovenskými centry a trendy ve světě? Pokud nebudeme srovnávat kupní sílu v ČR, SR a jiných zemích, daly by se popsat tři hlavní rozdíly, a to v oboru ekologie, logistiky a v roli centra jako komunitního lídra lokality. Například tuzemská centra stále pracují s pojmem ekologie především spíš marketingově, než aby opravdu zaváděla opatření, která by výrazně šetřila životní prostředí, ať už co se týká použitých materiálů při stavbě, nebo provozu. Navíc některá líbivá a na první pohled ekologická opatření mají někdy velikou negativní ekologickou stopu. Pod pojem ekologie by se dalo zařadit i používání rostlin v interiéru a exteriéru. V tomto česká a slovenská shopping centra opravdu za světem zaostávají. Souvisí i to s nejnovějšími trendy typu city gardening? Ano, přesně. Komunitní život je nyní na vzestupu – po celém světě je velkým trendem scházet se a o svou komunitu pečovat. Proč nestojí shopping centra v čele takových snah? Starat o svou lokalitu je totiž ta nejlevnější a zároveň nejefektivnější propagace. Každá škola, střední či základní, blízká některému shopping centru, jej využívá pro své školní projekty, například zde natáčí filmy, žáci mají za úkol pozorovat nebo si povídat s lidmi, ale dělají to tajně. Místo aby své práce pak v centru vystavili, přilákali tím své příbuzné a centrum tak ukázalo svou přívětivou tvář apod. City gardening souvisí i se zjednodušením logistiky – lokálnost prodeje spočívá nejen v přiblížení se k zákazníkovi, ale jde i o to nepřevážet mnoho produktů z místa na místo. Naprosto jednoduchý trik – pěstovat bylinky na místě jejich spotřeby u nás bohužel mnoho restaurací nepoužívá. I na politické úrovni se už řeší přetížení městské logistiky kvůli internetovým obchodům… Ano logistika v shopping centrech neodpovídá nárokům multichannel prodeje. Stejně tak se tyto požadavky nereflektují ani při výstavbě nových či remodelingu stávajících shopping center.

28

dn 5/2018

Jsou v něčem naše shopping centra před světem? Ano, na poli využití nových technologií. Shopping centra i jednotliví maloobchodníci umějí využít nejmodernější technologie především v marketingu. Například platí, že umíme k platbě používat od peněz přes kartu, prsteny či mobily ledacos. A právě technologickým novinkám včetně propojení


28-29 RetailCon_2,0_Layout 1 11.5.18 9:05 Stránka 29

projekty / projects KONFERENCE / CONFERENCE

stance recording films, and pupils are supposed to observe and/or talk to people but they do so in secrecy. Instead of displaying their work in the centre, they attracted their relatives and the centre could thus show its positive face etc. City gardening is also associated with simplified logistics – the local principle of the sale lies in getting closer to the customer as well as not transporting that many products from one place to another. An entirely simple trick – unfortunately not many restaurants in our country grow herbs in the place of their use. The overloading of urban logistics due to online shopping is already being dealt with on political level… Yes, logistics in shopping centres do not correspond with those demands made of multichannel sales and these sales are not, just the same, reflected during the construction of new or the remodelling of existing shopping centres. virtuálních prodejen a klasických kamenných se budeme věnovat 31. května na 15. ročníku RetailConu – největšího setkání zástupců shopping center a zástupců retailerů. RED

The 15th conference of RetailCon, intended. for shopping centre owners and their tenants,. will be held at the end of May..

P

avlína Trojovská from Centres DATA has been monitoring occurrences in the global as well as local market of shopping centres for over 20 years. In connection with the RetailCon conference we asked her several questions.

Are our shopping centres somehow ahead of the ones abroad? Yes, in the area of utilization of new technologies. Shopping centres and individual retailers know how to utilize state-of-the-art technologies, especially in marketing. We can, for instance, pay with cash as well as cards, rings or mobiles… anything. And it is technology innovation, including the interconnection of virtual shops with classic brick and mortar ones, that we are to attend to at the 15th RetailCon conference – the largest meeting of shopping centre representatives and retailers’ representatives – that will be held on 31st May. RED

What main differences do you see between Czech and Slovak centres and global trends? If we don’t compare purchasing power in the Czech Republic, Slovakia and other countries, one may describe three differences, these being in the areas of ecology, logistics and the role of the centre as community leader of the location. Local centres are, for instance, still working with the term ecology, especially from a marketing point of view, rather than introducing measures that would protect the environment significantly, whether it is about materials utilized during construction or the operation per se. Moreover, some attractive and at first sight ecological measures sometimes have a greater negative ecological footprint. The term ecology might well include the utilization of plants both in the interior and exterior. That is where Czech and Slovak shopping centres still lag behind the world. Is that also associated with trends of the city garden variety? Yes, exactly. Community life is on the upswing now – it is a tremendous trend to globally gather and take care of its community. Why aren’t shopping centres in the lead of such endeavours? Taking care of one’s location is actually the cheapest and at the same time the most effective promotion. Each school, college or primary, that is close to a shopping centre uses it for their school projects, for in-

dn 5/2018

29


30-31 CMB_Postr_2,0_Layout 1 11.5.18 9:06 Stránka 30

projekty / projects / SMART CITIES

CHYTRÁ MĚSTA

Centrum města budoucnosti CIIRC ČVUT Praha Centre of City of the Future CIIRC ČVUT Praha Centrum města budoucnosti (CBM) je nově založené samostatné. pracoviště v rámci oddělení inteligentních systémů Českého institutu. informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT..

T

ermíny jako chytrá města, Průmysl 4.0, informační a komunikační technologie, internet věcí, chytré sítě, chytré služby, blockchain (česky někdy bločenka), kryptoměna, virtuální realita, umělá inteligence (AI), multiagentní sociálně fyzické kybernetické systémy, autonomní systémy a nespočet dalších jsou dnes součástí bežně používaného slovníku užívaného napříč všemi disciplínami a odvětvími. Jsou to slova a slovní spojení, která reprezentují přítomnost s pohledem do blízké i vzdálenější buducnosti, naznačující technologickou vyspělost naší globální společnosti. Tyto termíny se používají skoro ve všech koutech světa. VIRTUÁLNÍ REALITA NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH DAT

V centru pozornosti CIIRC jako unikátní akademické instituce, která chce být lídrem ve vybraných oblastech a směrech výzkumu, je vše, co se dá popsat termínem „disruptive innovation“ (převratné inovace). Je to instituce, kde jsou excelentní teoretické znalosti kombinovány s aplikovaným výzkumem a aktivitami směřujícími k podpoře výrobní sféry, pozitivního rozvoje celé společnosti a zajištění udržitelného života na naší planetě a jeho expanze dále do jejího okolí. Jedním ze záměrů je vybudovat výzkumnou laboratoř Centrum města budoucnosti neboli Center of City of the Future, která pomůže s propojením akademického světa s reálným světem komerce s cílem uchovat rovno-

váhu mezi potřebami individuálních uživatelů měst a dalších urbanistických struktur. V dohledné době nelze předpokládat vybudování živé laboratoře o velikosti Smart Campus, Smart Neigborhood nebo Smart Street v měřítku 1:1, kterou bychom mohli využívat ke zkoumání různých jevů, chování jejich uživatelů, procesů i umisťování komplexní reálných produktů, technologií a realizace rozličných řešení do prostoru těchto a dalších urbanistických, technických a technologických struktur. V našich možnostech je však relativně dostupné řešení, které

Otevření Centra města budoucnosti je spojeno s dvěma konferencemi: 23. května se koná konference Smart City: Chytré město 2035 a ve dnech 24. a 25. května již čtvrtý ročník IEEE Smart Cities Symposium Prague 2018, pořádaný Fakultou dopravní ČVUT. The opening of the Centre of City of the Future is connected with two conferences; the Smart City 2035 conference is held on 23rd May and the fourth year of the IEEE Smart Cities Symposium Prague 2018, organized by the Faculty of Transportation Sciences at the ČVUT, is to be held between 24th and 25th May.

30

dn 5/2018

Pohled z ulice Jugoslávských partyzánů na vstup do proskleného prostoru Atria a vstup do CMB View of the glazed entrance to Atrium and to CCF from Jugoslávských partyzánů St.

závisí více na našich schopnostech, umu, zkušenostech a také kreativitě a odhodlání se opakovaně vydávat novými a neprozkoumanými cestami, které se jiným mohou zdát příliš složité. Tímto řešením je právě vybudovat specializované pracoviště na území CIIRC, v němž nahradíme výše jmenované fyzické struktury modely a nad nimi, při použití moderních vizualizačních prostředků propojených se simulačními modely, vytvoříme jejich tzv. virtuální dvojčata. Živá data získaná z různých senzorických sítí z reálného světa jsou přenesena do fyzického modelu a propojena s ostatními modely ve virtuálním světě. V těch lze simulovat a virtualizovat


30-31 CMB_Postr_2,0_Layout 1 11.5.18 9:06 Stránka 31

projekty / projects CHYTRÁ MĚSTA / SMART CITIES

nová řešení a zpětně ovlivnit dění ve světě skutečném. Nad fyzickým modelem umíme propojit několik simulačních modelů a kombinovat jejich výsledky v mixované virtuální realitě. PRO STUDENTY, VĚDU I PRAXI

Cílem je vytvořit virtuální testbed města a krajiny a v nich rozmístěné technické infrastruktury a dalších urbanistických sídel a celků; vše společně vytvoří komplexní systém, který bude sloužit k výzkumu, prezentaci a edukačním účelům. Podmínkou pro realizaci kvalitního virtuálního testbedu je síť unikátních partnerských subjektů kdekoli po celém světě, které jsou schopny plnit roli spolupracujícího partnera a dodavatele potřebné funkční části a datových vstupů do vybrané části virtuálního dvojčete. Naším cílem je rovněž nalézt takové subjekty, které již jednotlivá smart řešení někde aplikovaly, v současnosti je realizují, popř. jsou připraveny k jejich realizaci, a jsou ochotny své znalosti a data sdílet. Plánujeme postupně vybudovat experimentální laboratoř, v níž můžeme produkty, technologie, řešení i teoretický výzkum nejenom prezentovat široké a odborné veřejnosti na neutrální akademické půdě, ale zároveň nabídnout odbornou kapacitu jednotlivých oddělení CIIRC a dalších pracovišť ČVUT pro řešení rozličných úkolů a propojování komerčního a akademického světa. CMB bude plnit funkci platformy, která umožní propojování jednotlivých partnerů mezi sebou. CMB bude sloužit především studentům, akademickým pracovníkům, vědcům i dalším expertům a jeho cílem je postupný odborný růst této „laboratoře pro města“ s ambicí změny na plnohodnotné samostatné oddělení CIIRC (rok 2020). ING. ARCH. MICHAL POSTRÁNECKÝ, POVĚŘENÝ VEDENÍM CBM/CCF CIIRC

The Centre of City of the Future. (CCF) is a newly founded. independent workplace within. the framework of the depart-. ment of intelligent systems. of the Czech Institute of Infor-. matics, Robotics and Cybernetics. (CIIRC) at ČVUT..

T

erms such as smart cities, Industry 4.0, Information and Communication Technology, Internet of Things, Smart Grid, smart services, blockchain, cryptocurrency, virtual reality, artificial intelligence (AI), agent-based social-physi-

cal-cybernetic systems, autonomous systems and an immense number of others are now part of a commonly utilized vocabulary throughout all disciplines and segments. They are expressions that represent the presence with the view of a near or more distant future, suggesting technical maturity of our global society. These terms are used in almost all parts of the world.

are transferred into a physical model and interconnected with other models in a virtual world. There one can simulate and virtualise new solutions and reversely influence happenings in the real world. Above the physical model, we can interconnect several simulating models and combine their results in mixed virtual reality.

VIRTUAL REALITY ON THE BASIS OF REAL DATA

The aim is to create a virtual test-bed of the town and nature and within them a distributed technical infrastructure and other urban settlements and communities; together, it will all create a comprehensive system that will serve research, presentation and education purposes. The condition for the realization of a quality virtual test-bed is a network of unique partner entities anywhere in the world, which are able to fulfil the role of a co-operating partner and supplier of the necessary functional part and data inputs into the selected part of the virtual twin. Our aim is also to find such entities that have already applied some of the individual smart solutions or are currently realizing them or are prepared for realization and are willing to share their experiences and data. We are planning to gradually develop an experimental laboratory where we can present the products, technologies and solutions as well as theoretical research to the general and professional public on neutral academic grounds as well as to offer expert capacity of the CIIRC’s individual departments and other departments of the Czech Technical University for dealing with various tasks and interconnecting commercial and academic worlds. The CMB will fulfil the function of a platform, which is to allow for interconnecting individual partners amongst themselves. The CMB will mainly be there for students, academic staff, scientists and other specialists and its aim is a gradual specialized growth of this ‘laboratory for cities’ with the ambition of change to a fully-fledged individual department of the CIIRC (in the year 2020).

FOR STUDENTS, SCIENCE AND PRACTICE

All that can be described with the term ‘disruptive innovation’ is the centre of attention of the CIIRC as of a unique academic institution that wants to be leader in selected research areas and direction. It is an institute where excellent theoretical knowledge is combined with applied research and activities that lead to the support of the production sphere, positive development of the whole society and securing of sustainable life on our planet and expansion into its surroundings. One of the intentions is to develop the research laboratory, the Centre of City of the Future, which will help to interconnect the academic world with the real world of commerce with the aim to maintain balance between the needs of the individual city users and other urban structures. We cannot expect the development of a life laboratory the size of Smart Campus, Smart Neighbourhood or Smart Street on a 1:1 scale, which we could utilise for the studying of a different phenomenon, behaviour of their users and processes as well as the positioning of these and other urban, technical and technology structures, in the near future. However, we can produce a relatively accessible solution that rather depends on our abilities, skills and experience as well as creativity and determination to move repeatedly in new and undiscovered ways that might seem too difficult for others. The solution is to develop a specialized workplace within CIIRC territory where we are to substitute the above mentioned physical structures and models to create, above them, their so called virtual twins. Life data acquired from different networks of the real world

ING. ARCH. MICHAL POSTRÁNECKÝ, AUTHORIZED BY THE MANAGEMENT OF THE CBM/CCF CIIRC

Centrum města budoucnosti (Center of City of the Future) je nově založené samostatné pracoviště v rámci oddělení inteligentních systémů CIIRC ČVUT. Jeho vybudováním a vedením byl pověřen Ing. arch. Michal Postránecký. CMB/CCF bude oficiálně otevřeno 26. května. The Centre of City of the Future is a newly established independent department within the framework of the department of intelligent systems of the CIIRC ČVUT. The development and management of the department was entrusted to Ing. arch. Michal Postránecký. CMB/CCF will be officially opened on 26th May.

dn 5/2018

31


32 Dny Vidne_1,0_Layout 1 11.5.18 9:08 Stránka 32

projekty / projects / SMART CITIES

CHYTRÁ MĚSTA

Dny Vídně v Praze Vienna Days in Prague Inovativní plánování měst, kultura ve veřejném. prostoru, chytré čtvrtě či budování smart city –. to jsou některá z témat, jimž se budou věnovat. Dny Vídně v Praze..

T

ato akce se bude poprvé v historii konat od 13. do 15. května. Záštitu nad Dny Vídně v Praze převzali pražská primátorka Adriana Krnáčová a vídeňský starosta Dr. Michael Häupl. Cílem konferenční části Dnů Vídně v Praze je upevnit vztahy mezi oběma městy, vzájemně se inspirovat a intenzivněji spolupracovat na konkrétních projektech. Sál architektů pražské Staroměstské radnice se ve dnech 14. a 15. května promění v inovační hub. Vystoupí tu odborníci z vídeňské a pražské radnice a další experti ovlivňující komunální politiku obou měst. Řešit se zde bude problematika, jíž se zabývají obě města a na níž by mohla spolupracovat. První konferenční den na Staroměstské radnici se bude věnovat tématu smart city. Za Vídeň zde vystoupí Ina Homeier z odboru MA 18 pro městské plánování a rozvoj, za Prahu pak ředitel divize Smart Prague Vladimír Zadina. Obě města představí své koncepce, cíle a vize a odpoví na otázku, co pro ně tzv. chytré město znamená. Vídeň se ve svém příspěvku zaměří i na svou Rámcovou strategii Smart City, kterou implementuje již od roku 2014 do všech rozhodovacích procesů. Inovativní čtvrtě, městské plánování a kultura ve veřejném prostoru – to jsou témata, která zaznějí druhý konferenční den, tedy 15. května 2018. O úspěšných projektech a výstavbě nových inovativních čtvrtí ve Vídni bude mluvit Michael Rosenberger z odboru pro městské plánování a rozvoj. Ve Vídni má mj. na starost i strategický dokument městského rozvoje STEP 2025. Za pražskou stranu k tomuto tématu promluví architektka Kateřina Frejlachová z Institutu plánování a rozvoje. Oba spíkři se pokusí nastínit, jak inovativní čtvrtě vypadají, jak se plánují a co v nich nesmí chybět. Vstup na konferenci je zdarma po předchozí registraci na www.eurocommpr.cz. RED

32

dn 5/2018

Innovative planning in cities, culture in public areas, smart. districts and the building of a smart city – those are only some. of the topics that will be addressed at Vienna Days in Prague..

T

his event will be held for the first time in history, from 13th to 15th May. The auspices over Vienna Days in Prague were taken up by the Mayor of Prague Adriana Krnáčová and the Mayor of Vienna Dr. Michael Häupl. The aim of the conference part of Vienna Days in Prague is to strengthen relations between the two cities, to inspire one another and co-operate more intensively on particular projects. The Hall of Architects of the Old Town Hall in Prague will turn, between 14th and 15th May, into an innovative hub. Presentations will be given by specialists from both Viennese and Prague councils and other experts that have influence on the communal policy of the two cities. They will attend to issues that both cities deal with and where together they might co-operate. The first conference day at the Old Town Hall will attend to the topic of a smart city. Vienna will be represented by Ina Homeier from the MA 18 department for urban planning and development and Prague by Vladimír Zadina, director of the Smart Prague division. Both cities will introduce their concepts, goals and

visions and will answer questions on what a so called smart city means to them. Vienna will also focus on the presentation contribution of their General Smart City Strategy, which they have been implementing in all their approval processes since 2014. Innovative districts, urban planning and culture in public area – those are the topics that will be addressed on the second conference day, that is 15th May 2018. Successful projects and the development of new innovative districts in Vienna will be introduced by Michael Rosenberger from the department for urban planning and development. He is, amongst others, also responsible in Vienna for the strategic document of urban development, STEP 2025. Prague will be represented in this topic by architect Kateřina Frejlachová from the Institute of Planning and Development. Both speakers will attempt to outline what the innovative districts look like, how they are planned and what they cannot and should not miss. The conference is free of charge after prior registration at www.eurocommpr.cz. RED


Ty nejlepší věci nejsou na prodej.

www.developersclub.cz

Hlavní partner

215x280_inzerce_DC_final.indd 1

Partneři

03.05.18 23:39


34-38 Hlavacek_rozh_5,0_Layout 1 11.5.18 10:05 Stránka 34

osobnost / personality ARCHITEKT / ARCHITECT

Mrzí mě, že nevznikla Kaplického knihovna I am sorry that Kaplický’s library wasn’t built Václav Hlaváček a české ateliéry mezinárodní společnosti Studio acht. jsou od roku 1993 podepsáni pod pěknou řádkou realizací..

T

entokrát jsme se nezaměřili na představení konkrétních projektů, ale na šíře pojaté téma urbanismu a tvorby nových městských čtvrtí v kontextu existujících měst, změny funkce i revitalizace území. Při tvorbě nových městských celků musí být architekt trochu vizionář… V případě rozsáhlejších konceptů, řekněme do 500 000 m2, je hrozně těžké prosadit projekt, protože nevidíte na 50 let dopředu. Nevíme, jestli budeme jezdit auty na naftu nebo na vodík nebo nám narostou křídla. Zásadou číslo 1 je při větších konceptech krajinotvorba, souznění s morfologií terénu, světových stran a do jisté míry s určitým časovým limitem pro předpověď dopravního skeletu. Nevíme, co se v budoucnu stane… Ale všechno ostatní, koncept, musí architekt vychytávat v čase jakýmsi periferním viděním, musí okamžitě citlivě reagovat na společenské a ekonomické změny. Můžete uvést příklad? Mám příklad živého konceptu – náš projekt Na Ponávce, v bývalých škrobárnách v Brně. Bývala to industriální zóna s velkou ekologickou zátěží, říčka Ponávka byla zatrubněná a polozasypaná, nebyla ani vidět. Místo páchlo naftou, byly tam dvě staré lokomotivy… Ale za pět minut jste odtamtud pod Petrovem, ve středu Brna. Začínali jsme tam s retailem a postavili malé boxy holandského ražení. Zájemci se nejdřív vylekali, ale pak se vraceli zpátky, protože zjistili, že ne všechno musí být u dálnice, 20 km za městem. Teď je Na Ponávce maloobchod, velkoobchod, administrativa, showroom, grafické studio, prodej květin atd. Lidé si na to začali zvykat. Území už je dost sofistikované, došlo k rekultivaci Ponávky, vznikly zelené břehy… Je zde jasné dělení a ukázalo se, že při dobrém konceptu založení příčného uličního systému k ulici Masné je to zajímavé území pro administrativu. Jaký je současný stav? Staví se už třetí budova vývojového centra jedné nadnárodní společnosti, jsou tam tři domy vývojářů, mladých lidí, inženýrů. Ta společnost podporuje studenty už od druhého ročníku, platí jim stipendium. Takže náš developer se rozhodl, že těm nejúspěšnějším poskytne studentské bydlení zadarmo. Takže jsme před půl rokem otevírali první studentskou kolej. Je koncipovaná tak, že ji lze využít i jako startovní

34

dn 5/2018

bydlení pro manažery, jimž stálo za to jít za tou společností do Brna. Samozřejmě, že bydlení v této oblasti si vyžádá určitou porci služeb. Na papíře už máme další kolej. Najednou vidíte, že území, které bylo odsouzeno k zániku a nikdo si s ním nevěděl rady, má tři čtyři nové funkce, protože bylo dobře připravené a reagovalo na potřeby společnosti. Ukazuje se, že nejhorším nebezpečím je statičnost územních plánů. Jsou města, která mají územní plány staré 40 let a udržují status quo, objednávají studie, aby územní plány zakonzervovala. A my jako architekti, urbanisté zvedáme ruku a říkáme: Tady je to špatně, tady je chyba, tady je disproporce, tady je špatně funkce, tady je špatně doprava. Ale oni říkají: Nene, my jenom chceme zastavit developery a nechceme, aby se tu něco dělo… Jenže si neuvědomují, že s městem je to jako s lesem: Když sázíte les, tak ho nesázíte pro sebe, ale sázíte ho vždycky pro své děti. Jak vnímáte postavení architekta ve společnosti? Odborná veřejnost a lidé vzdělaní moc dobře vědí, že jsou tady desítky dobrých architektů, srovnatelných se světem. Jenom ta profese je podceněná. Mohu to porovnat s Nizozemskem, kde nejsou architekti přepláceni, ale v porovnání s naší republikou tam mají určitou prestiž. Lékaři také nejsou nejbohatší lidé ve společnosti, ale co se týká prestiže a uznání, bude 99 % společnosti řadit lékaře na první místo. Žebříček společenského postavení má určitou logiku, ale u nás je problém s ohodnocením, placením. A nemám na mysli architekta jako takového, ale peníze pro předprojektovou přípravu. Jak to myslíte? Kolik let připravuje světový architekt galerie, kostely? Velké stavby klidně i 5–8 let. Nemůžete chtít po architektovi, který musí mít kolem sebe tým špičkových lidí, aby v krátkém čase za málo peněz, s osobním nasazením, bez pomoci, naopak s překážkami ze strany úředníků a bez důvěry investora byl schopen postavit světovou věc. To nejde. Alespoň něco z toho tam musí být, jinak mu nepomůže sebevětší talent ani nejbohatší sponzor. Jestliže ho investor nevyslyší, městská část řekne ne, tak ani se sofistikovaným investorem v zádech to prostě nejde. A i kdyby všechno z toho bylo v pořádku, dostane na to místo jednoho roku projektové přípravy jen tři měsíce a ve smlouvě vyjmenovaná penalizace na dvou A4.


34-38 Hlavacek_rozh_5,0_Layout 1 11.5.18 10:05 Stránka 35

osobnost / personality ARCHITEKT / ARCHITECT

Trabantem prostě nemůžete jet Formuli 1, to nejde. Všichni říkají – a je to pravda pravdoucí, hodně cestuju – že Praha je nejkrásnější město světa. Takže si snad zaslouží, aby v těch nejexponovanějších lokalitách byl na projektovou a předprojektovou přípravu věnován dostatek energie, času, peněz a péče, ne? Historická architektura je tady ve většině případů dodnes, třeba Václavské náměstí. Samozřejmě tam zanechaly stopy některé necitlivé zásahy z minulosti… Oba máme na mysli období přibližně 30–40 let, v druhé půli minulého století, v prostoru, který vznikl ve 14. století, ale poměrově a velikostí funguje dosud. Chci říci, že zhruba do 50. let ještě pracovala generace architektů, stavitelů, stavebních firem, řemeslníků, kteří byli zvyklí na tu nejvyšší kvalitu zpracování a poctivý přístup z konce 19. století. Bavme se o formě. Rudolf Stockar přemýšlel, zda si na Václavském náměstí mohou dovolit dát tiskárně funkcionalistickou fasádu, přitom ve stejnou dobu, tj. v roce 1928 už stavěl Ludvík Kysela na Baťově paláci lehoučké skelety, za které by se nestyděli ve Francii. V tom období to byla špičková kvalita, protože Václavské náměstí vždycky bylo cen-

trem obchodu. Kdysi Koňský trh, dneska hlavně oblečení. Je to velký byznys… Chlubíme se tím, že Praha je živoucí město, že to není skanzen, že to je město, které žije, roste, rozvíjí se, kde se pracuje… V období, o kterém jsme mluvili, tedy od konce 19. století až do roku 1950, nenajdete v produkci obecně – v módě, v průmyslovém designu, v architektuře, v knižní kultuře – hluché nebo podřadné místo. Samozřejmě, byly komerční výhonky, ale většinová produkce byla velmi kvalitní. Problém je, že nyní je to naopak. Většinová produkce z 90. let nebyla příliš kvalitní. Nekvalitní architekturu produkuje nekvalitní architekt – ten samozřejmě více poslouchá developery, takže pak komerce v tom špatném slova smyslu převáží. My si to možná ani neuvědomujeme, ale dnes se poměr nekvalitní a kvalitní produkce se pomalinku začíná otáčet. Vidím to v grafice, v užité grafice, v průmyslovém designu, v architektuře… V tomto ohledu jsem optimista. Pro mne je důležitější, že společnost je živá, zdravá, sebekritická a jde dopředu. Pro mne – a teď se budu hodně rouhat, je barák „jen“ barák, ten se dá zbourat. Strašně mě mrzí, že nevznikla Kaplického knihovna. Co se stalo? Nad obrázkem, který vyšel v novinách o velikosti 2 × 4 cm se rozhořel oheň nenávisti. Jednak osobní k panu

dn 5/2018

35


34-38 Hlavacek_rozh_5,0_Layout 1 11.5.18 10:05 Stránka 36

osobnost / personality ARCHITEKT / ARCHITECT

architektovi, jednak politiků jeden k druhému; jeden se přivazoval řetězy, druhý zase něco večer řekl a ráno to popřel. Prostě úplné nechutnosti a přitom možná ani tak nešlo o ten dům. Šlo o to, že Praha mohla překročit práh odvahy a něco udělat. Vždy, když něčemu zabráníte, musíte počítat současně se ztrátou. To už nemluvím o těch řečech, že bráníme Letnou! Praha to neudělala – a já mám pocit, že dlouho nemá k nějakému takovému kroku sílu. Podívejte se na původní kritiku uliční čáry u Tančícího domu Gehryho a Miluniče. A dnes je ten dům na všech pohlednicích a letácích, lákajících turisty do Prahy. Jak nahlížíte na velké obytné celky v Praze? Co je atribut rozvoje Prahy? Okruh, o kterém se cudně nemluví? Podle mne je to velká katastrofa na desítky let dopředu. Praze nezbývá nic jiného než rozvíjet síť metra. Jednotlivé stanice by se měly velmi sofistikovaně nadčasově urbanizovat. Lidé na sídlištích by si měli uvědomit, že prostředí, v němž žijí, je v mnoha případech nedořešené, je dokonce nedostavěné i podle původních plánů autorů sídlištních celků. Dneska už i slovutní historici malinko berou na milost i takový počin, jako bylo sídliště v Bohnicích, které po dlouhé desítky let ničí panorama z Petřína, protože za katedrálou sv. Víta vidíte zubatici dojezdu výtahů panelákových bloků. Ale co se týká rozvoje města, bylo jen otázkou času, kdy se vlastně pláně nad Bohnicemi zastavějí. To bych nebral jako negativum. Ale abych se vrátil zpět. Někteří progresivní historici říkají: A vidíte, že i ta krajina kolem Prahy je tak zajímavá a vlastně malebná, dokázala pojmout ty obrovské sídlištní celky, které obydlelo 50 000, 70 000, 100 000 lidí. Někdo tento krok musel udělat a někdo musel v tom měřítku myslet. To měřítko vůbec lidé ztratili. Já dávám jako příklad u některých nedostavěných sídlišť, že to jsou vlastně stepi malých lidiček – a teď to neberte pejorativně, že by to byli malí lidé – ale že je vidíte z dálky, jak přicházejí k metru. Jdou tou pustinou, které říkají park, ale on to park vůbec není, protože ten vypadá jinak. Ale v poměru k těm sídlištím by tam měly být lesy. Měla by tu být sídliště finského typu s lesy. Jenže o ty parky a lesy se taky někdo musí starat, někdo je musí vysadit, musí se obětovat pro další generace a vynaložit prostředky, přestože se nedožije toho, až ten strom bude mít 4 m v koruně. Ale zažijí to naši vnuci… To se nestalo. Takže přijdete na sídliště a připadáte si jako v nějakém z hlediska měřítka neurčitém prostoru, protože ten malinký človíček se k vám blíží a blíží a pak vás najednou mine… ARNOŠT WAGNER / FOTO:© CTP INVEST, ALENA KAMAS

Václav Hlaváček and the Czech studios. of the international company Studio acht. have, since 1993, realized a considerable. number of projects..

T

his time we didn’t focus on introducing particular projects but on the broader topic of urbanism and the creation of new city districts within the context of existing towns and changes in function and revitalization.

36

dn 5/2018

When creating new urban areas, the architect must be a bit of a visionary… In the case of more extensive concepts, let’s say up to 500,000 sq m, it is really difficult to put through a project as you cannot see 50 years ahead. We don’t know if we are going to drive diesel or hydrogen cars or even if we will have grown our wings by then. What is the main principle when realizing larger concepts is the landscape, coherence with the morphology of the terrain, cardinal points

and to some extent some sort of a time limit for the forecasting of traffic framework. We don’t know for certain what is going to happen in the future… However, the architect must deal with everything else, i.e. the concept, in time via some sort of peripheral vision and must immediately respond to social and economic changes. Can you give an example? I have the example of an existing concept – our project Na Ponávce situated in the former starch plant in Brno. It used to be an industrial zone with an enormous ecological burden. The Ponávka Rivulet was filled with pipes and partially backfilled and was hardly visible. It smelt of oil and there were two old locomotives… However, it only takes seven minutes from there to Petrov, that being the centre of Brno. We commenced there with retail and built small boxes in a Dutch style. Interested parties at first became a little frightened but then kept coming back as they realized that not everything needs to be located by the motorway being 20 km outside the town. Now there are retail, wholesale, administration, showrooms, a graphic studio, florist’s etc. People started getting used to it. The area is sophisticated enough, Ponávka was revitalized, green banks emerged... There is a clear dividing line and it demonstrates that when having the good concept of a crosswise system in Masná Street, it becomes an interesting area for administration.

Spielberk Office Centre, Brno


34-38 Hlavacek_rozh_5,0_Layout 1 11.5.18 10:05 Stránka 37

osobnost / personality ARCHITEKT / ARCHITECT

Ponávka Business Centre, uprostřed nejnovější objekt DOMEQ – nový koncept moderního bydlení pro studenty a mladé profesionály Ponávka Business Centre, in the middle the newest project DOMEQ – a new concept of modern housing for students and young professionals

What is the current situation? Already the third building of the development centre for one transnational company is under construction and there are three buildings for developers, young people and civil engineers. The company supports students from their second year at university and pays for their scholarships. So, our developer decided to provide the most successful ones with student housing free of charge and half a year ago we opened the first hall of residence. It is designed in such a way that it can either be utilized as starter housing for managers who found the company worth following to Brno. Housing in this area naturally requires some form of amount of services. We already have another hall of residence on paper. Suddenly, you see that the area that was pushed aside to become doomed and nobody knew what to do with it now has some three or four new functions as it was well prepared and responded to the needs of society. It shows that the biggest danger is the static nature of the outline plans. There are towns whose outline plans are 40 years old and maintain the status quo and order studies that are to preserve them. And we, the architects and urban planners are raising our hands saying: This is wrong, there is a mistake, there is disproportion, the function there is wrong, it has poor transport service. But they say: No no no, we only want to stop developers and don’t want anything happening here… But they don’t realize that towns are like forests: When you plant a forest, you don’t do it for yourself but for your children. How do you see an architect’s position within society? A professional public and well educated people are well aware of the fact that we have dozens of good architects

comparable with foreign ones. But the profession is underestimated. I can compare it with the Netherlands where architects are overpaid but, compared with our country, have some prestige. Doctors are not the richest either but when it comes to prestige and appreciation, 99% of society will put them on first place. The chart of social standing has some logic but in our country it is a problem of assessment and payment and I am not talking about an architect as such but finance for pre-project preparation. What do you mean? How many years does it take for a foreign architect to prepare galleries and churches? Even 5 to 8 years when it comes to large buildings. You cannot ask an architect, who needs to be surrounded with a team of top class people, to build a world-class building in a short period of time, for little money, with his own sweat and tears and without help and to do so with all administrative obstacles and without the investor’s confidence. That is impossible. At least some of that must be there. Otherwise nothing, not even the broadest talent nor richest sponsor, can help. If the investor does not listen and the council says no, it is just impossible, even if the investor was sophisticated. And even if all that was all right, he will only have three months for project preparation instead of a year and his contract will include two A4 pages stating penalizations. You cannot simply compete in Formula 1 in a Trabant. Everybody says – and it is true, I travel a lot – that Prague is the most beautiful city in the world. So it deserves having enough energy, time, money and care to be paid to a project and pre-project preparation at the most exposed locations, isn’t that right? Historical architecture is, in most cases, still here, for instance take Wenceslas Square. Some insensitive interference from the past naturally left some footprints there… We are both thinking of the era of 1930s and 1940s in an area that emerged in the 14th century but still works with regards to its size and ratio. I am trying to say that until the 1950s, there was still a generation of architects, contractors, building companies and craftsmen who were used to the highest quality of realization and conscientious approach from the end of the 19th century. Let’s talk about shape and form. Rudolf Stockar was thinking that if they dare to give the printing plant at Wenceslas Square a functionalist façade and at the same time, that is 1928, he and Ludvík Kysela were already building light frames for the Baťa palace, which they wouldn’t even have been ashamed of in France. It was first class quality then as Wenceslas Square had always been the centre of trade. At one time a horse market, today mainly clothing. It’s big business… We boast that Prague is a living city, that it is not an open-air museum, what it is a city that is alive, which keeps growing and developing, a city where people work… In the period we were talking about, that is from the end of the 19th century to the year 1950, you won’t find a vacant or secondary place – in fashion, design industry, architecture, and book culture. There were naturally some commercial offshoots as well but the majority of production was of a very high quality. The problem is that the present day situation is the

dn 5/2018

37


34-38 Hlavacek_rozh_5,0_Layout 1 11.5.18 10:05 Stránka 38

osobnost / personality ARCHITEKT / ARCHITECT

other way round. The majority of production from the 1990s was of very poor quality. Poor quality architecture is produced by a poor quality architect – he listens to developers more and also the commercial side then proceeds in a bad way. We might not realize it but the ratio between poor quality and quality production is slowly starting to evolve. I can see it in the graphics, in applied graphics, in industrial design, in architecture… There I remain optimistic. What I find more important is that society is lively, healthy, and self-critical and moves ahead. For me – and now I will really blaspheme – a house is ‘just’ a house that can be demolished. I am really sorry that Kaplický’s library wasn’t built. What happened? The 2×4 cm picture printed in the paper ignited a kindred of hatred. Personal hatred towards the architect and hatred amongst politicians; one chained himself up, another one said something in the evening and denied it in the morning. It was simply disgusting and it might not even be all about the building. The point was that Prague couldn’t step beyond the threshold of courage and do something. Always when you prevent something you must also count with losses. And I am not talking about those arguments that we are protecting Letná! Prague simply didn’t do it and I feel that is has no power to do so in the long term. Just look at the original criticism of the street line by the Dancing House by Gehry and Milunič. Now the building is displayed on all postcards and leaflets that attract tourists to Prague. How do you see large residential complexes in Prague? What is the attribute of Prague’s development? An area that is not spoken of modestly. I think it is a disaster for decades to come. Prague can do nothing else but develop the underground network. Individual stations should be urbanised in a very sophisticated and timeless manner. People living in housing developments should realize that

the environment they live in is often incomplete, even from a building point of view regarding the original plans by the authors of the housing complexes. Today, even famous historians take such an act as the housing development in Bohnice, which has been, for decades, destroying the panorama of Petřín as you can see a serrated panorama of lifts in the housing blocks, a little mercifully. However, when it comes to city development it was just a question of time before the plains above Bohnice were to be developed. I wouldn’t see it as something negative. To get back to what I was saying, though. Some progressive historians say: And you can see that even the countryside around Prague being interesting and picturesque managed to incorporate the huge housing development occupied by 50,000, 70,000, or 100,000 people. Someone had to take this step and someone had to be thinking on that scale. And people lost that scale. I sometimes give an example of some incomplete housing developments – that they are actually the steps of little people. That doesn’t mean that they would be small people but that you see them from afar as they approach the underground. They walk in the wasteland they call a park but it is not actually a park. A park looks different. But, in relation to the housing developments, there should be forests. There should be housing developments of a Finnish style, with forests. But there also must be someone who would look after the parks and forests. Someone needs to plant them and put themselves out for future generations. To invest, even though they won’t live to see the tree reach 4 m at its crown. But our grandchildren will. And this didn’t happen. So, you come to the housing development and from the point of view of scale feel like being in a vague area as the tiny person is approaching you, closer and closer and then suddenly he misses you… ARNOŠT WAGNER / FOTO:© CTP INVEST, ALENA KAMAS

Vlněna Office Park, Brno – areál bývalé textilky Vlněna; aktuálně zde probíhá výstavba tří nových administrativních budov podél Přízovy ulice. Vlněna Office Park Brno – complex of the former textile factory Vlněna; three new office buildings are currently under construction.


2018 Odstartoval 26. ročník neanonymní soutěže Stavba roku 2018. Své stavby a projekty můžete přihlásit do 1.6.2018. Soutěžní podmínky a přihlášku naleznete na www.stavbaroku.cz

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2017 Kotelna Park Radlice v Praze Radnice a knihovna Kardašova Řečice Revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

www. stavbaroku .cz

Viadukt přes údolí potoka Hrabyňka a údolí potoka Kremlice na Opavsku

HLAVNÍM MEDIÁLNÍM PARTNEREM CENY ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU JE

CMYK 215 x 280 + 5 spad


40-42 RL_Laneger_3,0_Layout 1 11.5.18 10:10 Stránka 40

ekonomika / economy REALITNÍ TRH / REAL ESTATE MARKET

MIPIM ovládl fenomén smart city MIPIM taken over the smart city phenomenon Mezinárodní veletrh MIPIM je už dávno za námi, do slunného. Cannes se ale krátce vrátíme v rozhovoru s Aloisem Laneggerem..

V

yužili jsme , že jednatel společnosti Raiffeisen - Leasing patří k uznávaným finančním expertům, a tak jsme kromě trendů z veletrhu MIPIM hovořili také o situaci na českém realitním trhu. Jak hodnotíte uplynulé období? Podle toho, jak funguje ekonomika, a ta česká funguje, byl rok 2017 výborný. Lidé mají dostatek financí, a tak nakupují, firmy rostou, a to vše se poté odráží i na trhu s nemovitostmi. Když se podíváte na investice, jedná se o docela vysoké číslo. Letos v prvním kvartálu sice pokles trochu nastal, jedná se ale o dlouhodobé investice. Že je situace stabilní, vidíme i u nás v Raiffeisen - Leasing. Vedení ve Vídni je s našimi výsledky spokojeno, minulý rok jsme měli rekordní zisk a ani letos si nemůžeme stěžovat. Vývoj financování je dobrý, první kvartál byl hodně živý, řekl bych více než loni. Trápí nás jen málo vlastních projektů, protože je těžké najít vhodné pozemky, dokonce i developeři dnes už vyhledávají ty menší. Takže leasing funguje? Jako leasingová společnost dokážeme zajistit financování všech produktů od nemovitostí, automobilů, strojů až po vlaky nebo letadla. Zkrátka skoro všechno, kde si dokážete představit financování prostřednictvím leasingu. Z hlediska rentability považuji za nejlepší leasing nemovitostí. Jde o specifický segment, který lze do určité míry považovat za konkurenci bankovního financování. Velká část toho, co děláme, je ale opravdu něco, co umíme lépe než banka, nebo to dokonce banka nedělá. Můžete uvést příklad? Mezi klasickými projekty poslední doby vybočuje spolufinancování zimního stadionu Škoda Icerink, který byl otevřen letos v únoru v pražských Strašnicích. Stadion jsme spolufinan-

40

dn 5/2018

covali prostřednictvím leasingu, jinak je financován ze soukromých zdrojů, navíc bez dotací. Ukázalo se, že v případě financování projektů tohoto typu, funguje leasing velmi dobře. Díky tomu byl stadion postaven do 12 měsíců od poklepání na základní kámen stavby. Možná proto to není poslední zimní stadion, který financujeme. V nabídce je stále méně vhodných pozemků. Je to důvod, proč investoři více vyhledávají brownfieldy? Brownfieldy jsou díky vzrůstajícím cenám bytů finančně velmi zajímavé. Pro představu, ceny bytů za posledních 12 měsíců vzrostly v průměru o 15 %. Lákají proto lokality, které možná nejsou zcela optimální pro jiné komerční projekty. Budou se ceny bytů ještě zvedat? Ceny rostou rychle, což není moc zdravé. Samozřejmě je otázka, jestli se neobjeví nějaká bublina, která praskne. Česká národní banka si však nedovolí pustit na finanční trh problémy, navíc relativně dost zpřísnila pravidla hypotečního financování. Dnes už hypotéku bez vlastního kapitálu téměř nelze získat. Banka si musí ohlídat, jestli je zákazník vůbec schopný splácet, což trochu omezilo poptávku a zvýšilo nárůst cen. Poptávka je ale pořád silná, lidé nakupují, a tak není problém byty prodat.

kousku je nájemní bydlení velký a důležitý segment, který pomáhá lidem získat bydlení za relativně dostupné ceny. Protože ceny stále stoupají, je toto téma důležité i v Praze, kde jsou dostupné menší byty, zato ale za vyšší průměrné ceny za metr.

Nenastal tedy vhodný okamžik, aby se stát spojil s developery a pustil se do nájemního bydlení, jako je to například v Rakousku? O nájemní bydlení Praha zájem má, stejně jako developeři. Otázka je, jak situaci změní nadcházející volby. Záleží na Praze, zda bude mít zájem v projektech pokračovat, ale mělo by to logiku. Pak záleží pochopitelně na lidech, zda jsou schopni je realizovat. V Ra-

Připravujete nákup nových projektů? Aktuálně se staráme o projekt Bydlení Studentská, který je zasazen do oblíbené rezidenční lokality Plzeň Bolevec, nedaleko nejvýznamnější rekreační oblasti města Plzně, soustavy Boleveckých rybníků. Lokalita bytového domu nabízí výbornou dostupnost centra Plzně, kompletní občanskou vybavenost s rozsáhlou sítí obchodů, službami, do-


40-42 RL_Laneger_3,0_Layout 1 11.5.18 10:10 Stránka 41

ekonomika / economy / REAL ESTATE MARKET

REALITNÍ TRH

pravní obslužností i veškerou další potřebnou infrastrukturou. Nyní tu začínáme stavět první fázi. To je také typické pro současnost, před rokem jsme měli schválený rozpočet, ale když začínáte stavět a máte nasmlouvanou stavební firmu, tak jsou ceny o 10 až 15 % vyšší. Naštěstí máme i trochu vyšší prodejní ceny. V Brně máme H-Park v Heršpické ulici, kde jsme prodali první fázi. Jde o unikátní projekt, který dovoluje bez nutnosti větších zásahů utvářet variabilní mix nájemců, kteří mohou využít prostory jak pro čistou retailo-

V Plzni funguje prodej velice dobře. Problémem je, že stavební firmy nemají dostatečnou kapacitu. A protože nezaměstnanost je velmi nízká, nemají dost kvalifikovaných lidí. To se pak projevuje na rychle stoupajících cenách stavebních prací. Tento trend pak může znamenat velký problém pro menší stavební firmy a pro subdodavatele. Ti mnohdy absolvují až půlroční výběrová řízení, jenže finální cena je nakonec úplně někde jinde. Silná stavební firma tento trend přežije, menší se ale začínají dostávat do problémů.

Londýn nebo Paříž, už lidé kladou větší váhu na dobré bydlení. Hledají komfortní smart bydlení, kde je většina funkcí řízena prostřednictvím wifi nebo superrychlého internetu. Všechno je navíc energeticky úsporné. Bylo na MIPIM zřejmé, že se zdražování bytů netýká jen Prahy? Třeba v Londýně už jsou byty pro běžné lidi v podstatě nedostupné. V britské metropoli jsou dnes patrné dva trendy. Ceny bytů jsou tak vysoké, že pro běžného občana už není reálné koupit si byt pro vlastní potřebu. Tyto byty kupují investoři, kteří je dále pronajímají. Druhým trendem je fakt, že mladí lidé často nemají zájem byty kupovat do vlastnictví. Předpokládají, že v aktuálním zaměstnání nebudou pracovat navždy, naopak za pár let půjdou do jiné firmy, do jiného města. Londýnské byty dnes lidé kupují spíše kvůli investici nebo k pronajímání a tento trend se rozmáhá i v Praze. Stále více projektů proto počítá s pronájmem, přestože je v Praze stále ještě nejsilnější vlastnické bydlení. ARNOŠT WAGNER / FOTO: ALENA KAMAS

The world’s leading property market MIPIM. is long gone but we will once again shortly. return to sunny Cannes with an interview. with Alois Lanegger..

W

e have used the opportunity that the managing director of Raiffeisen - Leasing belongs to the respected financial Czech experts, so besides trends from MIPIM we have also talked about the situation on the Czech real estate market.

vou jednotku, tak pro obchodně-administrativní zázemí, ale i v kombinaci pro logistické či průmyslovější využití. Můžete tu vidět společnosti jako Alfa Computer (T.S.Bohemia), Kärcher, Schachermayer, Pet Center, ProCeram nebo First Stop. Svým charakterem to jsou spíše malé obchodní jednotky o velikosti kolem 400 až 1 500 m2. Pracujeme na povolení pro druhou fázi. Je to trochu složitější, protože se H-Park nachází blízko možného nového nádraží. Pozemky jsou proto hodně blokovány. Nás se to sice přímo netýká, ale situace ovlivňuje nejbližší okolí H-Parku. Podle aktuálních analýz v Plzni enormně narůstá výstavba…

Vraťme se na závěr ještě k MIPIM. Čím vás letos zaujal? MIPIM každý rok udává směry, kudy se bude realitní trh ubírat. Letos bylo vidět, že se situace oproti nedávné minulosti změnila a střední Evropa už nehraje tak významnou roli. Větší atraktivitu získaly lokality jako třeba Asie nebo do jisté míry Turecko. Tentokrát byla ale pozornost zaměřena více na technologické aspekty než na lokace. V centru pozornosti bylo smart city: inteligentní struktura ve městě, smart budovy, inteligentní systémy, facility management a úspory energie. Bylo patrné, že i pro investory je důležitý tento ekonomický aspekt. V Praze to ještě není tak zjevné, ale v jiných velkých městech, jako jsou

How do you evaluate the last period? It depends on how the economy works and the Czech economy works well, the year 2017 was excellent. People have plenty of finance, so they can spend it on shopping, companies are growing and all of this then reflects in real estate market. When you look at investments, it is quite a big number. There has been a slight fall in the first quarter of this year, but it was about the long-term investments. We can see at Raiffeisen - Leasing that the situation is stable. Top management in Vienna appreciates our results, we had record-breaking profits last year and we also cannot complain this year. Development of financing is good, the first quarter of the year was very lively; I would even say that more than last year. The only thing that bothers us is that we only have a small number of our own projects because

dn 5/2018

41


40-42 RL_Laneger_3,0_Layout 1 11.5.18 10:10 Stránka 42

ekonomika / economy REALITNÍ TRH / REAL ESTATE MARKET

it is hard to find suitable lots, even developers look for the smaller of them these days. So the leasing works? As a leasing company, we can assure financing of all products from real estates, automobiles and machines to trains or airplanes. Simply almost everything what you could imagine that could be financed through leasing. From the profitability point of view I believe that the best is real estate leasing. To a certain degree, it is a specific segment that could be considered a competition of bank financing. Big part of what we do is really something what we can do better than a bank or the bank does not do it at all. Can you give an example? Among the recent projects stands out the financing of Škoda Icerink winter stadium which was opened this February in Praha-Strašnice. We co-financed it through leasing; otherwise it is financed from private sources, furthermore without subsidies. It turned out that in case of financing this kind of projects the leasing works very well. Thanks to this way of financing was the stadium built within 12 months since tapping on the building’s foundation stone. It might not be the last winter stadium we are financing. There are constantly less suitable lots. Is it the reason why investors prefer brownfields? Thanks to rising prices of the apartments are brownfields financially very interesting. Just for you to get an idea, prices of apartments have risen in average by 15% in the last 12 months. Therefore, localities that might not be entirely optimal for other commercial projects are more attractive. Are the prices of apartments going to rise even more? The prices are growing fast and that is not very healthy. There certainly is a question if some bubble is going to appear and if that bubble is going to burst. The Czech National Bank will not allow problems to come to financial market; what is more, it relatively tightened mortgage financing rules. These days, mortgage is almost impossible to get without your own capital. The bank has to control client’s ability to repay and this restricted the demand a little bit and increased the price growth. The demand is still strong and people are buying, so it is not a problem to sell the apartments. Isn’t now the suitable moment for the state to join the developers and start rental living like, for example, in Austria?

42

dn 5/2018

Prague is interested in rental living, just like the developers. The question is, how the situation is going to change with forthcoming elections. It depends on Prague whether they will be interested in continuing the programmes but it would be logical. Then it, of course, depends on the people, whether they are able to implement it. The rental living is a big and important segment in Austria which helps people get living for relatively affordable prices. Because of the fact that the prices are constantly growing, this topic is important in Prague as well where smaller apartments are available, but for higher average price per square meter. Are you preparing new projects? At the moment we are looking after project Bydlení Studentská, which is set into a popular residence locality Plzeň-Bolevec, not far from the most important recreational area of Plzeň city – a system of Bolevec ponds. The area of the apartment house offers a great accessibility of Plzeň city centre, full public amenities with a broad system of shops, services, transport services and all other necessary infrastructure. Now we have started building the first phase here. That is also typical for the present, a year ago we had a budget approved but now when you are starting building and you have signed a contract with a building company, the prices are 10–15 % higher. Luckily, we have a bit higher selling prices, too. In Brno, we have the H-Park in Heršpická Street, where we sold the first phase. It is a unique project which allows forming a variable leaseholder mix without a need of bigger interventions. These leaseholders can use the premises simply as a retail unit or as commercial-administrative facilities but also in combination for logistic or industrial use. You may see companies like Alfa Computer (T.S.Bohemia), Kärcher, Schachermayer, pet Center, ProCeram or First Stop there. By character it is more about small business units, from 400 to 1,500 sq m. We are working on permit for the second phase. It is a bit harder because the H-Park is situated near the new proposed train station. The estates are therefore heavily obstructed. It does not concern us directly but the situation affects the closest surroundings of the H-Park. There is the enormous construction growth in Plzeň, according to available analyses … The sale in Plzeň works very well. The problem is that the construction companies do not have sufficient capacity. And because of the unemployment, which is very low, they do not have enough qualified workforce. That there-

fore results in quickly growing prices of the construction companies. This trend can then be a big problem for smaller construction companies and subcontractors. They frequently undergo sometimes more than halfyear long competitive tendering but the final price is in the end at a completely different level. Strong construction company can outlive this trend but smaller ones can get into trouble. In the end, let’s go back to MIPIM once again. What caught your attention this year? Every year, MIPIM sets direction which the real estate market will be going. This year could be seen that the situation has changed compared to recent past and that Central Europe does not play such an important role. More attractive have become localities such as Asia and to a certain degree even Turkey. This time was the attention more focused on technological aspects rather than locations. In the centre of attention was smart city: intelligent city structure, smart buildings, intelligent systems, facility management and energy savings. It was obvious that this economical aspect is important also for investors. It is not that obvious in Prague yet but in other big cities like London or Paris people give bigger weight to good living. They are looking for a comfortable smart living where the majority of functions are operated through Wi-Fi or super-fast Internet. Additionally, everything is energy-saving. Was apparent at MIPIM that the increase of apartment prices does not concern only Prague? For example, the apartments in London are basically unavailable for common people. At the moment two trends are noticeable in the British capital. The prices of apartments in UK are so high that for a common citizen it is no longer possible to buy an apartment for his or her own use. These apartments are bought by investors who are renting them. The second trend is the fact, that young people are often not interested in buying apartments for ownership. They assume that they won’t be working in the current job for ever; on the contrary, they assume that in a couple of years they will go to another company, to another city. People buy apartments in London rather as an investment or for rent now and this trend is spreading in Prague, too. More and more projects expect the apartments to be rented, even though there still is the strongest ownership living in Prague. ARNOŠT WAGNER / FOTO: ALENA KAMAS


43 URBIS smart city_Layout 1 10.5.18 14:49 Stránka 43

ekonomika / economy VELETRH / TRADE FAIR

URBIS Smart City Fair 2018 Jaro 2018 ozdobila dvě nejvýznamnější setkání odborníků v oblasti. digitální transformace. Prvním byl 21. ročník ISSS v Hradci Králové. a dalším pak druhý ročník URBIS Smart City Fair 2018 v Brně..

U

RBIS Smart City Fair 2018 spolu s městem Brnem a BVV organizoval David Bárta z City:One, člen komise Smart City v Brně a tvůrce národní Koncepce pro smart cities, kterou spravuje MMR. Naladil jej primárně jako setkání odborníků nad tématy bez ohledu na skutečnost, jak velká komunita danou odbornost zajišťuje. I proto celou strukturu veletrhu sestavil ze čtyř pódií a z diskusní CITY:ONE Arény. Tak vzniklo prostředí vhodné pro všechna témata. Přestože šlo o první ročník a tento systém není ještě úplně zažitý, byl kladně přijat téměř tisícovkou účastníků, jak vystupujícími, tak odborníky, kteří sledovali konference prostřednictvím webového přenosu. Součástí akce byly i prezentace firem a sdružení s příbuznou tematikou. Takto otevřený přístup organizátora programu je v našich podmínkách mimořádný; odpovídá pravidlům otevřené odborné spolupráce v rámci think-tank Rada a Akademie Smart City (RASC), kterou David Bárta spoluzakládal. Návštěvníci vyslechli příběhy 50 měst evropského prostoru od 60 přednášejících z Česka a zejména ze zahraničí. Mezinárodní charakter veletrhu byl podtržen zejména blokem Nejlepší evropská praxe zaměřeného na výstavbu chytrých čtvrtí (Rotterdam, Vídeň, Štýrský Hradec, Stavanger) a Summit chytrých měst střední Evropy. Program obsahoval samostatné části Smart Governance, Smart mobilita, Národní energetický den, speciální semináře o blockchain, internetu věcí a ICT aj.

Všichni účastníci a přednášející ocenili vysokou kvalitu celé akce a přislíbili podporu a ochotu spolupracovat na dalším ročníku. PAVEL NÁCOVSKÝ, RASC

Podrobnosti na www.cityone.cz a www.bvv.cz/ urbis

The spring of 2018 was decorated. by two of the most significant. meeting of specialists from the. concept of digital transformation.. The first was the 21st year of . the ISSS in Hradec Králové and. the other was the 2nd year of the. URBIS Smart City Fair 2018 held. in Brno..

U

RBIS Smart City Fair 2018 was organized together with the city of Brno and BVV by David Bárta from City:One, a member of the committee of the Smart City in Brno and creator of the national Concept for Smart Cities, which is administered and managed by the Ministry for Regional Development. He primarily set it up as a meeting of specialists discussing topics regardless how a large community secures a particular specialization. That is also why he set up the whole structure of the trade fair from four stages and the discussion CITY: ONE Aréna. This allowed for an environment that is suitable for all topics. Even

though it was the first year and this system is not that common yet, it was received very positively by almost one thousand participants, both performers as well as specialists, who were watching the conference via web transmission. The event also included presentations by companies and associations with similar topics. Such an open approach from the organizer of the programme is exceptional within our conditions; it corresponds with the rules of open specialist co-operation within the framework of the think-thank Association and Academy of Smart Cities that David Bárta co-founded. Visitors listened to stories from 50 cities from within the European area and from 60 presenters from both the Czech Republic but also and mainly from abroad. The international character of the trade fair was mainly emphasised by the block of Best European Practise focused on the development of smart districts (Rotterdam, Vienna, Graz, Stavanger) and the Summit of Central European Smart Cities. The programme contained individual sections of Smart Governance, Smart mobility, National Energy Day, special seminars about blockchain, internet regarding various things and ICT and others. All participants and presenters appreciated the first class quality of the whole event and promised their support and willingness to co-operate on next year’s event. PAVEL NÁCOVSKÝ, RASC

For more information see www.cityone.cz a www.bvv.cz/ urbis

dn 5/2018

43


44-46 CZGBC_3,0_Layout 1 11.5.18 10:19 Stránka 44

ekonomika / economy ŠETRNÉ BUDOVY / GREEN BUILDINGS

Metoda Design & Build & Operate pro zadavatele veřejných zakázek The Design & Build & Operate method for parties ordering public procurements Metoda Design & Build (& Operate) přináší mnoho změn. a výhod ve srovnání se stávající praxí..

S

počívají zejména v podobě přenesení odpovědnosti za přípravu projektové dokumentace a její naplnění částečně, či zcela na zhotovitele. Tím nová metoda napomáhá k zefektivnění procesu přípravy a realizace a k jeho větší přehlednosti. Proto vznikla nová příručka pro zadavatele specificky věnovaná této metodě. MANUÁL PRO ZADAVATELE

Metoda je určena nejen pro zadavatele veřejných zakázek, ale je možné ji přiměřeně použít i při přípravě a realizaci projektů v privátní sféře. Zadávání zakázek formou Design & Build představuje komplexní přístup k výstavbě šetrných budov či jejich kompletní rekonstrukci a modernizaci, při níž se počítá s celkovou renovací energetického hospodářství daného objektu. Vzhledem k obsáhlosti je zpracovaná metodika pomocníkem, jenž pomůže zadavatelům se v této problematice rychleji a snadněji zorientovat. Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) prostřednictvím aliance Šance pro budovy a Asociace poskytovatelů energetických služeb vytvořily nejen pro Operační program Životní prostředí (OPŽP), ale obecně pro zadavatele přehledný manuál, jak postupovat při zadávání projektů určených k výstavbě či rekonstrukci metodou dodávky Design & Build se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu budovy. Manuál se soustředí na klíčové body tohoto postupu při zadávání zakázek a na změny a výhody, které přináší oproti stávající praxi. VYŠŠÍ GARANCE CENY A DODRŽENÍ TERMÍNU

Při zadávání projektů metodou Design & Build nese odpovědnost za zpracování projektové dokumentace a celkovou kvalitu provedení zcela či částečně zhotovitel stavby. V praxi to znamená, že objednatel v zadání definuje účel, standardy a výkonová kritéria, tedy vlastnosti, které by stavba z hlediska energetické náročnosti, kvality vnitřního prostředí a rozsahu funkcí měla splňovat. Za dodržení těchto požadavků ale následně odpovídá realizační firma. Objednatel má tak nejen vyšší jistotu, že nabídková cena bude zachována, ale zároveň že projekt bude dokončen ve smluveném

44

dn 5/2018

termínu. Případná rizika a výrazně vyšší míru odpovědnosti tedy nese právě realizátor stavby. Zhotovitel má pak díky metodě Design & Build oproti dosavadní praxi větší inovační potenciál a pole působnosti pro dosažení lepšího řešení. ODBORNOST TÝMŮ A VÝBĚR ZHOTOVITELE

Kvůli komplexnosti přístupu Design & Build je nutné pečlivě dbát na kompetentnost přípravného týmu zadavatele a současně na odbornost, kvalitu a finanční stabilitu realizačního týmu zhotovitele. V tomto ohledu je podstatná nejen profesní způsobilost realizátora, ale také jeho ekonomická a technická kvalifikace. Projekty zadávané metodou Design & Build bývají specifické tím, že k naplnění některých požadavků stanovených objednatelem mohou být navrhována různá technická řešení a vzhledem k jejich odlišnosti nelze v některých případech předem přesně stanovit požadavky na technické provedení stavby. Proto je důležité, aby proces výběru realizačního týmu umožnil ověřit nabízená technická řešení a doladit případné nesrovnalosti. VOLBA VHODNÉHO PROVOZNÍHO MODELU

Vzhledem k tomu, že se metoda Design & Build pojí k výstavbě a rekonstrukcím zahrnujícím komplexní řešení energetického hospodářství objektu, je pro budoucí provoz budovy a zajištění její energetické efektivity důležité vybrat vhodný provozní model. Jednotlivé modely se ve výsledku liší právě rozsahem odpovědnosti a rizik. Zatímco v případě jednoduchého modelu je za provoz budovy po ověření vybraných výkonových parametrů a přejímce zodpovědný sám objednatel, v případě modelu komplexního odpovídá zhotovitel za provádění následného energetického managementu a ověřování parametrů dlouhodobě i po předání. ŠKOLENÍ V OBLASTI ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN & BUILD

CZGBC v letošním roce chystá sérii školicích seminářů pro odpovědné pracovníky z veřejné správy, kde bude metodika Design & Build detailně diskutována a propagována.


44-46 CZGBC_3,0_Layout 1 11.5.18 10:19 Stránka 45

ekonomika / economy / GREEN BUILDINGS

ŠETRNÉ BUDOVY

Manuál k metodě Design & Build je ke stažení na stránkách České rady pro šetrné budovy zde: http://www.czgbc.org/ Download/DESIGNBUILD.pdf, případně na webu OPŽP. WWW.CZGBC.ORG

The Design & Build (& Operate) method is,. in comparison with existing practices, coming. with a number of changes..

T

hese mainly lie in devolving responsibility for the preparation of project documentation and its fulfilment partially or fully for the contractor. The new method helps make the process of preparation and realization more ef-

bearings within the framework of this issue both quickly and easily. The Czech Green Building Council created, via their alliance with Chance for Buildings and the Association for Energy Service Providers, a clear and transparent manual for the Operational Programme Environment as well as ordering parties in general, providing one with advice as to how to proceed when ordering projects intended for construction or reconstruction via the Design & Build method whilst specializing in minimizing the overall costs of a building’s life cycle. The manual focuses on key points for the process of ordering public procurements and of the changes and advantages that it brings in comparison with existing practices. HIGHER PRICE GUARANTEE AND KEEPING TO DEADLINES

When ordering projects via the Design & Build method, the contractor of the building bears partial or full responsibility for the processing of project documentation and the overall quality of realization. What this means in practice is that the ordering party defines in the order of purpose, standards and performance criteria, that being properties that the construction should meet from the point of energy efficiency, quality of interior environment and extent of functions. However, it is the realization company that is subsequently responsible for meeting or keeping to these requirements. This provides the ordering party with higher security so that the offer price will be retained as well as by the fact that the project will be completed within an agreed deadline. So it is the realizing party that bears all possible risks and a much higher level of responsibility. The Design & Build method therefore allows the realizing party much higher innovative potential and scope of activity for achieving better solutions in comparison with existing practices. TEAM EXPERTISE AND CHOICE OF CONTRACTOR

fective and more transparent. That is also the reason for the publishing of a new manual for the relevant ordering parties dedicated to this particular method. MANUAL FOR THE ORDERING PARTIES

The method is intended for parties ordering public procurements but can also be utilized adequately during the preparation and realization of projects in the private sphere. Ordering procurements via the Design & Build format represents a comprehensive approach to the construction of green buildings and their comprehensive reconstruction and modernization which accounts with the overall renovation of a particular building’s energy management. With regards to extent, the method is an aid that can assist ordering parties to find their

Due to the comprehensive approach of the Design & Build method, it is necessary to pay careful attention to the competence of a contractor’s preparation team as well as the expertise, quality and financial stability of his realization team. What is significant is the contractor’s professional competence as well as economic and technical qualifications. Projects ordered via the Design & Build method tend to be specific for the fact that various technical solutions can be proposed in order to meet some of the ordering party’s requirements and in certain cases, their variability does not allow for the setting up of exact requirements for technical implementation in advance. Therefore, it is important for the process of the realization team to allow for the verifying of the offered technical solutions and to put finishing touches to any possible discrepancies or inconsistencies. CHOICE OF A SUITABLE OPERATIONAL MODEL

With regards to the fact that the Design & Build method is associated with construction and reconstruction that includes a comprehensive solution for a buildings’ energy management, it is important to also choose a suitable and appropriate operational model for a building’s future op-

dn 5/2018

45


44-46 CZGBC_3,0_Layout 1 11.5.18 10:19 Stránka 46

ekonomika / economy ŠETRNÉ BUDOVY / GREEN BUILDINGS

eration and the securing of energy efficiency. As a result, individual models differ in their extent of responsibilities and risks. So, whilst with the simple model, the responsibility for a building’s operation after the verification of the selected performance parameters and reception is solely in the hands of the ordering party, in the case of the comprehensive model, the responsibility for the execution of subsequent energy management and verifying of the parameters in the long term as well as after the handing over, lies in the hands of the contractor.

TRAINING IN THE AREA OF ORDERING VIA THE DESIGN & BUILD METHOD

CZGBC is this year preparing a series of training seminars for workers from the public sector whereby the method will be discussed in detail and subsequently promoted. The manual for the Design & Build method is available for downloading on the website of the Czech Green Building Council at: http://www.czgbc.org/Download/DESIGNBUILD.pdf, or at the website of the Operational Programme WWW.CZGBC.ORG Environment.

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH ASPEKTŮ „KLASICKÝCH“ VÝSTAVBOVÝCH PROJEKTŮ A PROJEKTŮ DESIGN & BUILD COMPARISON OF SELECTED ASPECTS OF ‘CLASSIC’ DEVELOPMENT PROJECT AND DESIGN & BUILD PROJECTS

Forma stanovení technických podmínek výstavbových projektů Way of setting technical conditions for development projects

Zadání stanoveno dokumentací pro zadání stavebních prací se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ("klasický" výstavbový projekt) * Order determined on the basis of documentation for the ordering of building work with a list of building work, supplies and services with a statement of assessment (‘classic’ development project) *

Zadání stanoveno formou požadavků na výkon a funkci (výkonové parametry) (projekt DB) ** Order set determined on the basis of requirements for performance and functionality (performance parameters/DB project) **

Odpovědnost za správnost věcných požadavků na výkon a funkci (výkonové parametry) Responsibility for the correctness of factual requirements for performance and function (performance parameters)

Ne. Nejsou stanoveny. No. Not set.

Ano. Odpovědnost obvykle nese zadavatel. Yes. Responsibility normally held by the ordering party.

Odpovědnost za projektovou dokumentaci a/nebo její část z pohledu zhotovitele Responsibility for project documentation and/or its part from a contractor’s point of view

Ne. No

Ano. Yes

Rizika navýšení ceny při realizaci projektu Risk of increased prices during the realization of a project

Vyšší. Riziko námitek vad (chyb) projektové dokumentace ze strany zhotovitele. Higher. Risk of objections to errors in project documentation from the contractor

Nižší. Zhotovitel nemůže namítat vady (chyby) projektové dokumentace. Lower. The contractor cannot object to errors in project documentation.

Rizika spojená s nedodržením stanoveného termínu realizace projektu Risks associated by not complying with the deadline for the realization of the project

Vyšší. Higher

Nižší. Zhotovitel nemůže v průběhu realizace projektu namítat vady (chyby) projektové dokumentace, kterou sám zpracoval a související případné zdržení projektu. Lower. The contractor cannot object during realization of the project to errors in project documentation that he himself executed nor the possibility of delaying the project with that associated.

Prostor zhotovitele pro dosažení inovativního řešení Space for the contractor for achieving an innovative solution

Ne. Zhotovitel má povinnost realizovat projekt dle projektové dokumentace s výkazem výměr. No. The contractor is obliged to realize the project according to project documentation with the statement of assessment.

Ano. Inovační potenciál závisí na tom, v jaké fázi projektové přípravy zadavatel převezme projekt. Yes. Innovative potential depends on which phase the ordering party takes over project preparation.

Odpovědnost za dosažení požadovaných výkonových parametrů při provozu a možnost pro důvodné přenesení rizik na zhotovitele Responsibility for achieving required performance parameters during operation and possibility for well-founded transfer of risks onto the contractor.

Ne. Lze obtížně přenést zcela riziko na zhotovitele, pokud zhotovitel nemůže nijak ovlivnit zvolené technické řešení. No. It is difficult to transfer the entire risk onto the contractor if the contractor cannot influence the selected technical solution in any way.

Ano. Závisí na zvoleném provozním modelu. Yes. This depends on the selected operational model.

* Viz § 92 odst. 1 ZZVZ / See § 92 article 1 ZZVZ, ** Viz § 92 odst. 2 ZZVZ / See § 92 article 2 ZZVZ Zdroj: Příručka Návod možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu Source: Manual for instructions for possible procedure for ordering parties when realizing development projects via the Design & Build (& Operate) method with specialization in the minimizing of overall costs in its life cycle.

46

dn 5/2018


47 Mzdy_Fer_1,0_Layout 1 11.5.18 10:28 Stránka 47

ekonomika / economy TRH / MARKET

Pracovat se vyplatí It pays off to work Míra nezaměstnanosti klesla pod 3 %. To je velmi vzácný úkaz,. jehož příčinou může být i růst mezd..

V

posledním loňském čtvrtletí klesla míra nezaměstnanosti na 2,8 %. To je hluboko pod tzv. přirozenou mírou nezaměstnanosti, kterou ekonomové kladou mezi 3,5 a 3 %. Pozoruhodné je, že podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se v lednu obecná míra nezaměstnanosti ještě snížila na 2,4 %. Pozoruhodné proto, že v tomto měsíci obvykle nezaměstnanost poskočí vzhůru, neboť konec předcházejícího roku bývá často i koncem pracovních smluv. Jednoduchá příčina tohoto jevu spočívá v rychlém hospodářském růstu, který za loňský rok činil odhadem 3,5 %. Takový růst si žádá buď investice, nebo dodatečné pracovní síly. Loni u nás nastal druhý případ: V roce 2016 investice klesly o 2,3 %, loni se zhruba o 6,7 % zvýšily, ale zřejmě to nestačí, a zaměstnavatelé tedy ochotně přilepšují svým pracovníkům. Průměrná hrubá reálná mzda v roce letech 2015 vzrostla meziročně o 3,2 % a v roce 2016 o 3,7 %; jednotkové pracovní náklady se v roce 2015 snížily o 0,1 %, v roce 2016 meziročně stouply o 2,7 %, zatímco produktivita práce rostla v obou sledovaných letech meziročně o 3,9 %, resp. o 1,5 %. Loni se průměrná mzda zvýšila reálně o 4,4 %. Vzhledem k vyšším mzdám byla pracovní síla dostupnější, lze říci i ochotnější. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15 až 65 let v roce 2015 činila 70,2 %, loni to bylo už 73,6 %. Míra nezaměstnanosti klesla ze 4,4 % na loni průměrných 2,9 %. Rostla ovšem nejen zaměstnanost, ale také celková míra ekonomické aktivity, která zahrnuje i osoby v jiných než zaměstnaneckých vztazích. V roce 2015 činila 74 %, loni 75,9 %. Je tedy zřejmé, že když platy stoupnou nominálně z 26 476 Kč hrubého měsíčně (průměr roku 2015) na 31 646 Kč (v posledním čtvrtletí 2017), tedy bratru o 5 200 Kč za dva roky, pak pracovat, být ekonomicky aktivní, se lidem

vyplácí. Státu také, vždyť ty peníze navíc jdou z velké většiny ze soukromých zdrojů. Státu se krátí vyplácení podpor a z vyšších mezd si naopak přijde k vyšším daním. JF / FOTO: PIXABAY.COM

The level of unemployment fell. below 3%. That is a very rare. phenomenon, which can also. be caused by increased salaries..

T

he level of unemployment fell in the last quarter of last year to 2.8%. That is well below the so called natural level of unemployment rate, which is, according to economists, between 3.5 and 3 %. What is remarkable is the fact that the general level of unemployment rate reduced, according to the Czech Statistical Office (ČSÚ), even more so in January, this being to a level of 2.4%. It is remarkable for the fact that the unemployment rate normally rises this month as the end of the previous year also tends to be the end of employment contracts. A simple reason for this phenomenon lies in quick economic growth, which was estimated at 3.5% last year. Such growth requires either investment or additional labour. Last year we could see yet another example: in 2016, investments dropped by 2.3%, last year they increased by approximately 6.7%. However, this is probably not sufficient so the employers are happy to improve the situation for their employees. Realistically, the average gross salary in 2015 increased by 3.2% on a year-on-year basis and in 2016 by 3.7%; unitary labour costs reduced in 2015 by 0.1% and in 2016 they increased on a year-on-year basis by 2.7% whilst work productivity in both monitored years increased on a year-on-year basis by

3.9% or 1.5% respectively. Last year, the average salary realistically increased by 4.4%. With regards to higher salaries, the labour force was more accessible and one can even say more willing. The level of employment rate for persons aged between 15 to 65 was 70.2% in 2015 whilst last year it was 736%. The level of unemployment rate fell from 4.4% to last year’s average of 2.9%. Apart from the unemployment rate, what also increased was the overall level of economic activity, which also includes people from other occupational relations. In 2015 it was 74% and last year 75.9% So, it is evident that when salaries increased nominally from a gross CZK 26,476 a month (average of 2015) to CZK 31,646 (in the last quarter of 2017), that is roughly speaking by CZK 5,200 in two years, then it pays for people to work and be economically active. And it also pays the state as the money mainly comes from private resources. State benefits are reduced and higher salaries contribute to higher taxation. JF / PHOTO: PIXABAY.COM

dn 5/2018

47


48-49 Trend report_2,0_Layout 1 10.5.18 15:11 Stránka 48

ekonomika / economy REALITNÍ TRH / REAL ESTATE MARKET

Trend Report 2018: Realitní trh prosperuje, ceny rostou The real estate market is prospering, prices are on the rise Narůstající vliv domácích investorů, dostatek kapitálu a důvěra. ve stabilní ekonomiku vytvářejí dobré podmínky pro další rozvoj. českého realitního trhu..

A

sociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) vydala v dubnu již 11. ročník Trend Reportu. Jde o jedinečnou publikaci, která mapuje český trh s nemovitostmi. Od 2005 je nedílnou součástí Trend Reportu komplexní průzkum, který shrnuje názory expertů ze všech oblastí nemovitostního trhu. Společným jmenovatelem všech kapitol letošního Trend Reportu je prosperita. Ekonomice se daří, realitní trh zažívá dlouhodobou konjunkturu. Lednová prognóza České národní banky počítá s tím, že růst české ekonomiky se sice oproti loňskému roku zmírní, v letošním i příštím roce ale přesáhne 3 %. Nicméně odborníci poukazují na nedostatek dostupného bydlení, především v Praze. CENY NEMOVITOSTÍ ROSTOU

Růst cen rezidenčních nemovitostí, predikovaný v loňském Trend Reportu, se vyplnil a experti začínají mluvit o cenové bublině. Varují, že vlastní bydlení, stejně jako bydlení v pronájmu, se stává pro lidi s nižšími příjmy, zejména pro mladé, nedostupné. Zlom nastal také v oblasti rezidenční výstavby. V roce 2017 se v hlavním městě po dlouhé době prodalo méně bytů než v předešlém roce a poprvé méně než v regionech. Hlavním důvodem bylo pomalé povolování nových projektů a z toho pramenící nárůst průměrné ceny bytů. REKORDNÍ OBSAZENOST KANCELÁŘÍ

Příznivá ekonomická situace se podepsala také na rekordně nízké neobsazenosti českých kanceláří. V roce 2017 klesla neobsazenost kancelářských prostor v metropoli z 10,55 % na 7,47 %. Největší poptávka byla ze strany IT společností a poradenských firem. Loni se celkový hrubý objem uzavřených transakcí v Praze vyšplhal na rekordních 540 800 m2. To představuje meziroční nárůst o 30,5 %. Silnou expanzi zažívají také coworkingová centra, jichž je v Praze přes 40 s celkovou plochou kolem 28 000 m2, a další se připravují. Mezi klíčové faktory při výběru kancelářské budovy patří lokalita a dopravní dostupnost, přičemž druhý z nich je důležitým parametrem především pro zaměstnance. Za standardní se považuje vysoká kvalita budov, stejně jako

48

dn 5/2018

moderní design a fit-out užívaných prostor. Trendem posledních let je přizpůsobovat interiéry potřebám zaměstnanců. LOKÁLNÍCH INVESTORŮ PŘIBÝVÁ

Český trh s nemovitostmi přitahuje zahraniční i lokální investory. Celkový objem investic v ČR dosáhl v roce 2017 zhruba 3,56 mld. eur, což je mírný pokles (o 3 %) ve srovnání s rokem 2016. V České republice se v roce 2017 privátní investoři podíleli na 20 transakcích v celkové výši 53,5 mil. eur. To tvoří menší procentuální podíl na trhu, než je celosvětový průměr, nicméně jejich význam nadále roste. ZDLOUHAVÉ SCHVALOVACÍ PROCESY

Vzhledem k velmi dlouhým schvalovacím procesům nejsou developeři schopni pružně reagovat na aktuální trendy a s nimi spojenou poptávku. Pozitivním faktem je, že zástupci hlavního města Prahy pokračují s ARTN v dialogu, projevují aktivní zájem o situaci v oblasti rozvoje města a chápou nutnost spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Jako další negativní faktor vidí respondenti chybějící Metropolitní územní plán. Za největší problém českého realitního trhu považují experti celkově nejasnou a nepružnou legislativu týkající se přípravy a realizace staveb. ROZHODOVAT BUDE LOKALITA A KVALITA

Odborníci očekávají ve všech segmentech plynulý růst nájemného, který bude nejvýraznější v případě bytů, a to v návaznosti na vývoj příjmů domácností, pracovního trhu a demografické situace. Experti se shodují, že rozhodujícími faktory budou především lokalita a kvalita nemovitosti. Mírný růst v oblasti investičního trhu s komerčními nemovitostmi bude i v příštích letech poháněn především stabilní situací na finančním trhu. Odborníci se


48-49 Trend report_2,0_Layout 1 10.5.18 15:11 Stránka 49

ekonomika / economy / REAL ESTATE MARKET

REALITNÍ TRH

však shodují, že kvalitní nemovitosti jsou rozebrány a stejně jako v případě rezidenčních nemovitostí poptávka převyšuje nabídku. RED

The increasing influence of local investors, a sufficient. amount of capital and confidence in a stable economy. create good conditions for the further development of. the Czech real estate market..

T

he Association for the Development of the Real Estate Market (ARTN) published 11th issue of the Trend Report in April. It is a unique publication that maps out the Czech real estate market. As of 2005, the Trend Report includes a comprehensive survey, which summarizes the opinions of experts from all areas of the real estate market. The common denominator in all the chapters of this year’s Trend Report is prosperity. The economy is doing well and the real estate market is experiencing a long term boom. The January prognoses by the Czech National Bank accounts with the growth of the Czech economy slowing down in comparison with last year but is to exceed 3% both this year and next. Nevertheless, specialists point to a lack of affordable housing, especially in Prague. PROPERTY PRICES ON THE RISE

The price increase for residential real estate, which was predicted in last year’s Trend Report, was fulfilled and the experts are starting to talk about a price bubble. They warn that private housing, just like living in rental accommodation, is becoming unaffordable for people on lower incomes, especially younger people. A turning point also occurred in the area of residential development. In 2017, the number of apartments sold in the capital was, after a long time, less than in the previous year and for the first time less than in the regions. The main reason was the slower approval of new projects and from that a resulting increase in average prices.

Vývoj prodejů nových bytů v Praze The development of sales of new apartments in Prague

RECORD BREAKING OCCUPANCY RATE OF OFFICES

The positive economic situation also had an influence on the record breaking low rate of unoccupied Czech offices. The rate of unoccupied offices in the metropolis fell in 2017 from 10.55% to 7.47%. The biggest demand came from IT and consultancy companies. The overall gross volume of concluded transactions in Prague last year arrived at the record breaking figure of 540,800 sq m. This represents a year-on-year increase of 305%. Co-working centres, of which there are more than 40 in Prague, offered an area of about 28,000 sq m and others being prepared are also experiencing strong expansion. Key factors when choosing administrative buildings are both location and transport access, where the latter is mainly important for employees. What is considered as standard is the buildings’ high quality as well as modern design and fitout of the utilised premises. The latest trend is to adjust the interior to an employees’ needs and requirements. THE NUMBER OF LOCAL INVESTORS IS ON THE INCREASE

The Czech real estate market attracts both foreign and local investors. The total volume of investment in the Czech Republic arrived, in 2017, at approximately EUR 3.56 billion, which is a slight fall (by 3%) in comparison with 2016. In 2017, private investors participated in the Czech Republic with 20 transactions in a total amount of EUR 53.5 million. This represents a smaller percentage share in the market than the worldwide average. However, their significance keeps increasing. LENGTHY APPROVAL PROCESSES

With regards to very long approval processes, developers are unable to respond flexibly to current trends and their associated demand. What is positive is that representatives of the capital city of Prague continue discussions with the ARTN, show an active interest in the situation in the area of city development and understand the necessity of co-operating with both the private and public sectors. What respondents see as a negative factor is the missing Metropolitan Outline Plan. What experts consider the biggest problem for the Czech real estate market is the non-transparent and non-flexible legislation regarding building preparation and realisation. THE DECIDING FACTOR WILL BE LOCATION AND QUALITY

5 356

3 409

1 941

2 691

3 791

4 589

5 033

5 950

6 200

6 650

5 500

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Specialists expect a continuous increase in rents for all segments, the most significant being in the area of apartments due to the development of household income, the labour market and demographic situation. Experts agree that the deciding factors will primarily be location and quality of the properties. The slight increase in the area of the investment market with commercial real estate will also mainly be driven in years to come by a stable situation in the financial market. Nevertheless, specialists agree that all the quality real estate has been taken and demand has exceeded supply as it has with residential real estate.

Zdroj / Source: Trend Report 2018

RED

dn 5/2018

49


50 Develop tour_1,0_Layout 1 11.5.18 9:15 Stránka 50

kaleidoskop / kaleidoscope GOLF / GOLF

Development Tour odstartovala v Berouně Development Tour kicked off in Beroun Prestižní série golfových turnajů Development Tour odstartovala již šestý ročník.. V nádherném prostředí berounského klubu se sešlo 18 flightů složených z majitelů,. jednatelů a vysoce postavených manažerů firem zejména z oblasti realit a developmentu..

A

byl to den velice povedený. Velký dík patří zejména všem partnerům a hráčům, kteří se zúčastnili tohoto úvodního turnaje! A co je letos v Development Tour nového? Kromě oceňování nejlepších golfistů na jednotlivých turnajích je vypsána na Development Tour také soutěž o nejlepšího hráče podle stablefordových bodů a celkových ran v tour. Oproti loňsku se nově započítají jen tři nejlepší výsledky každého hráče. Takže pokud se jeden turnaj nepovede, nemusí to ovlivnit šanci na celkové vítězství. Také v případě, že se hráč nemůže jednoho turnaje zúčastnit, stačí mu odehrát tři turnaje tour, aby se mohl ucházet o prvenství. Jak hodnotí tuto tour jeden za pravidelných hráčů a zároveň partnerů Milan Dembowski, Manager of Real Estate Finance Komerční banky: „Development Tour je moje oblíbená série turnajů, kam se vždy těším. Zahrát si golf, potkat staré známé i poznat nové, to vše s přesahem do byznysu. To je pro mne ideální kombinace, jak strávit příjemný čas a ještě vedle toho uzavřít nějaký ten obchod.“ Těšíme se na vás na příštím turnaji na dalším nádherném hřišti Ypsilon Golf Liberec. Více informací o turnajích i tomto golfovém networkingovém klubu najdete na www.developmenttour.cz PR

The prestigious series of golf tournaments. called Development Tour celebrated. already its 6th anniversary. At the beautiful. spot of the Beroun club, 18 flights. composed of owners, directors and top. managers of real estate companies,. especially from the development sector,. gathered here..

A

nd it was a very successful day. We thank all the partners and players for taking part in this initial tournament in Beroun. In addition to the valuation of the best golf players, there is also a contest for the best player in stableford

50

dn 5/2018

points and the best golf player in total scoring of the whole Development Tour. Compared to last year, now only the best three results of each player will be counted. That means if one tournament doesn´t work well, it doesn’t necessarily affect your chance for the total victory. This also applies in case that the player cannot take part in one tournament. It’s sufficient to play just three tournaments of the tour and you can still compete for victory. What’s the opinion about this tour of one of the regular players, and at the same time partners, Milan Dembowski, Manager of Real Estate Finance of Komerční banka? „Development Tour is my favourite series of tournaments, which I am always looking forward to. To play golf, meet old friends and meet new ones, and all that connected to business. It´s a perfect mix for me, how to spend a pleasant time and in addition to do some business.” We are looking forward to seeing you at the next tournament, which will take place at another beautiful golf course – Ypsilon Golf Liberec. More information about the tournaments and about this golf networking club can be found at www.developmenttour.cz PR


zFOCUS 2_18 obalka 01_Sestava 1 10.5.18 15:03 Stránka 1

2/2018

FOCUS development&building

AKUSTIKA ACOUSTICS

6 Interiérová akustika Interior acoustics 17 Akustické vady a poruchy staveb Acoustic defects and failure of buildings 20 Cestopis: Zvuky Milána Travelogue: Sounds of Milano


VYŽADUJI ABSOLUTNÍ TICHO

RAUPIANO Plus: pro odhlučněnou domovní kanalizaci

17 dB(A) ticha – potvrzeno Fraunhofer Institutem*: RAUPIANO PLUS zvládne bez problémů dokonce i přísnou hladinu ochrany hluku III (24 dB(A) podle nejnovější VDI 4100).

17 dB

Až o 30 % rychlejší instalace než u litiny: Projektování a montáž jako u HT. Oproti litině přesvědčují také nižší hmotnost, snadné zkracování a jednoduché upevnění.

30 %

17cdhaB ti

90 minut bezpečí když půjde do tuhého: Certifikovaná protipožární řešení s třídou požární odolnosti F90. K instalaci s nulovým odstupem pro úsporu místa.

F90

Více informací k trubkám, tvarovkám a příslušenství naleznete pod: www.rehau.cz/raupiano * Měření šumů instalací domovních kanalizací standardizovanou zkouškou. Měřeno ve spodním patře za instalační stěnou při průtoku 4 l/s. (Zdroj: Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart, Zkušební protokol P-BA 6/2009)

REHAU_Raupiano_inz_215X280.indd 1

09.05.18 16:54


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 3

ÚVODNÍK Akustika ve stavebnictví je v poslední době naší Achillovou patou. Stále se zpřísňují hygienické předpisy a normy pro umísování a povolování staveb. Pokud máte provádět akustická měření pro kolaudaci a sdílet veškeré souběhy stacionárních zdrojů včetně hluku v pozadí v centru města, opravdu se pořádně zapotíte. Akustickou pohodu užívání staveb tedy není možné podceňovat. Někteří investoři v zájmu minimalizace svých investic tuto problematiku přecházejí, což má neblahý vliv na některé reklamace a připomínky ke komfortu užívání. Pojme všichni najít vhodnou rovnováhu akustických opatření.

Třeba vám následující příloha napoví, kde je ta správná hranice. Martin Klejna | focus@wpvent.cz

EDITORIAL Acoustics in the building industry have lately been our Achilles heel. Hygiene regulations and norms for placing and approving buildings are constantly becoming stricter. If you are to execute acoustics measuring for final building approval and share all concurrences of stationary sources, including background noise in the city centre, you will really have hard work and toil. That means that the acoustic comfort of the utilization of buildings cannot be underestimated. Some investors ignore this issue in the interest of minimizing their investments, which has a poor influence on some warranty claims and comments regarding the comfort of utilization. Let’s us all find the right balance of acoustic measures. The following supplement might give you some suggestions as to where to find the correct boundary. Martin Klejna | focus@wpvent.cz

EDITORIAL FOCUS d&b 2

3


WE THINK GLOBAL WE STAND LOCAL Architectural Company founded in Prague since 2003 www.p6pa.cz


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 5

obsah Interiérová akustika…6

Snížení hluku v¯systémech splaškových vod…9

V¯Ostravě bude nová koncertní hala…12 Akustické vady a poruchy staveb…17 Prostorová akustika…24

Muzikant musí dobře slyšet své spoluhráče…14 Zvuky Milána…20

Kaleidoskop…26

contents Interior acoustics…6

Reducing noise in the system of sewage water…9

Ostrava will have a¯new concert hall…12 Acoustic defects and failure of buildings…17 Spatial acoustics…24

Musicians must hear their co-players well…14 Sounds of Milano…20

Kaleidoscope…26

Na příloze FOCUS development&building 2/2018 spolupracovali: Ing. arch. Martin Klejna, Intl. Assoc. AIA, Ing. arch. Zuzana Kotlářová, Ing. Jan Pešta, Ing. Viktor Zwiener, PhD., Ing. Iveta Králová, Arnošt Wagner, Alena Krupauerová, Renata Štípková. Neoznačené foto zdroj: Pixabay, Kickstarter.com Příloha vychází 5x ročně. Webová verze: ISSUU.COM → FocusDN. Příloha je součástí Development News a je samostatně neprodejná. Vydává WPremium event, s.r.o.

CONTENTS FOCUS d&b 2

5


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 6

INTERIÉROVÁ AKUSTIKA INTERIOR ACOUSTICS

Ing. Iveta Králová Foto | Photo: Officity, Pixabay, Wework

6

Pracovní prostředí komerčních prostor v České republice zažívá

The work environment of commercial premises in the Czech Republic is

boom. Už nějakou dobu. Klasické uspořádání se mění v open

experiencing a boom. It has for some time now. The classic layout is

space, jejichž součástí jsou call boxy, zasedací místnosti, relax zóny,

turning into an open space, which come with call boxes, meeting rooms,

mini tělocvičny atd. Najednou se v kancelářích odehrává spousta

relaxation zones, mini gyms and others. Suddenly there are a number

aktivit. Už jen nesedíme a nediskutujeme, ale hrajeme ping-pong,

of activities happening. We don’t only sit and discuss but also play ping-

šipky a sledujeme sportovní přenosy. Už zde jen nepracujeme, ale

-pong, darts and watch sports programmes. We don’t only just work

vlastně žijeme. S tím souvisejí rostoucí nároky na komfort a ergo-

here anymore, we actually live here. This is associated with an increasing

nomii vnitřního prostředí. A právě v tomto momentě se setkáváme

demand for both comfort and ergonomics of the interior environment.

s požadavkem na akustickou pohodu. Hlučné prostředí totiž nega-

And it is this moment when we meet the requirement for acoustic com-

tivně ovlivňuje výkon, chování, ale i zdraví lidí. Dovoluji si tvrdit, že

fort and well-being. A noisy environment influences negatively influences

zdraví zaměstnanců je v tomto ohledu postaveno až na poslední

a person’s performance and behaviour as well as health. I dare say that

kolej; v hledáčku firem je však produktivita včetně bezproblémové

an employees’ health is put at the last place here; however, in a compa-

komunikace.

nies’ viewfinder is productivity, including trouble free communication.

FOCUS d&b 2 TECHNOLOGIE


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 7

AKUSTIKA DÍKY SKYPU

ACOUSTICS THANKS TO SKYPE

Právě špatná srozumitelnost řeči, velká ozvěna v místnostech, za-

It is the poor comprehensibility of speech, significant echo in rooms, em-

městnanci se sluchátky na uších a vlastní zkušenost Petera Fodora,

ployees with headphones in their ears and Peter Fodor’s, the founder and

zakladatele a CEO společnosti AppAgent s.r.o., přiměli vedení firmy,

CEO of AppAgent s.r.o., own experience that made the company’s man-

aby se zabývalo akustikou a zajistilo zvukové opatření do stávajících

agement attend to acoustics and secure sound measuring for existing

prostor. Právě ona zmíněná zkušenost pomohla Peterovi pochopit,

premises. And it is the aforementioned experience that helped Peter to

že špatná akustika opravdu způsobuje komunikační šumy a nepří-

understand that bad acoustics really cause communication murmur and

jemnosti, které se promítají do byznysu. On sám

problems that are reflected in show business. He himself regularly works

pravidelně pracuje z domova a navazuje telefonický

from home and makes telephone contact with the office, which is accom-

kontakt s kanceláří, při němž docházelo k typické

panied with the typically bad comprehensibility of speech and problems

špatné srozumitelnosti řeči při hovoru a problé-

with exchanging information. He remembered that during negotiations

mům při výměně informací. Zpětně si uvědomoval,

with clients, especially foreign ones when meetings were held exclusively

že při některých jednáních s klienty, především se

via Skype, it was necessary to explain and specify information repeatedly.

zahraničními, kdy schůzky probíhají téměř výhradně

The more modest business partners were not shy in saying that they felt

přes Skype, bylo třeba informace opakovaně vy-

as if it was like calling them in the bathroom. Just try to imagine what com-

světlovat a upřesňovat. Upřímnější obchodní part-

munication would be like calling via Skype into the bathroom.

neři se neostýchali konstatovat, že mají pocit, že

The offices of AppAgent are situated on two floors with a total area of

volají do koupelny. Jen si zkuste představit, jak by se

150 sq m. We can find classic smaller offices, meeting rooms and one

vám komunikovalo přes Skype z koupelny?

open space. It is an older development and that is why the ceiling height

Kanceláře společnosti AppAgent jsou situovány do

is about 3.2 m. The ceilings and walls are smooth with a basic paint layer

dvou pater o celkové rozloze 150 m . Najdeme

(that is mostly used when utilizing hard and deflecting surfaces) and mod-

zde klasické menší kanceláře, zasedací místnosti

erate furniture equipment. There is an option for the optimal solution for

a jeden open space. Jde o starší zástavbu, a proto se

acoustic modifications, which is to fit the ceiling with an acoustic ceiling as

světlá výška místností pohybovala okolo 3,2 m.

well as reducing the ceiling height in some rooms and in others to com-

Stropy i stěny byly hladké, opatřené základním nátě-

plement the ceiling with acoustic wall absorbers that minimize echo.

rem (tzn. většinou za použití tvrdých a odrazivých

With the exception of one passage, acoustic modifications were carried

povrchů) a vybavení nábytkem střídmé. Nabízelo se

out in all premises. Attention was paid to open spaces and one meeting

optimální řešení pro akustické úpravy, a sice opatřit

room where the acoustic parameters were measured prior to the modi-

strop akustickým podhledem, zároveň snížit světlou

fication and then after. In this case we focused on the reverberation pe-

výšku místností, a v některých místnostech doplnit

riod and comprehensibility of the speech that worried the users.

strop o akustické stěnové absorbéry, které minimali-

A significant improvement occurred in both parameters. Staff felt this

zují ozvěnu. S výjimkou jedné chodby došlo k akus-

change immediately and said that now they communicate freely instead

tickým úpravám ve všech prostorách. Pozornost

of having to put headphones on.

2

byla věnována open space a jedné zasedací místnosti, kde se měřily

“Space suddenly has a different atmosphere and dynamics, it became in-

akustické parametry před úpravou a po ní. V tomto případě jsme se

credibly quiet here. The change brought us what we had expected.

zaměřili na dobu dozvuku a srozumitelnost řeči, která trápila uživa-

Quality of sound and communication is now at a much higher level and

tele. V obou parametrech bylo dosaženo výrazného zlepšení. Za-

I am not talking about the scenario where we communicate with clients

městnanci tuto změnu okamžitě pocítili a okomentovali tím, že si

via Skype or Hangouts when they can hear us so much better, which

nyní povídají místo toho, aby si na uši nasazovali sluchátka.

was one of the main issues we needed to sort out,“ said Petr Fodor.

„Prostor má najednou jinou atmosféru a dynamiku, opravdu neuvěřitelně to tady ztichlo. Změna nám přinesla to, co jsme očeká-

HOW MUCH NOISE IS TOO MUCH?

vali. Kvalita zvuku a komunikace je nyní na mnohem vyšší úrovni,

Compared with other countries, the parameters of spatial acoustics in ad-

a to nezmiňuji případ, kdy mluvíme s klienty přes Skype nebo

ministrative premises are not specified in our country. There is only one

Hangouts, kdy nás mnohem lépe slyší, což byla jedna z hlavních

regulation (NV č. 217/2016 Ed.), which illustrates the acceptable limit of

věcí, které jsme potřebovali vyřešit,“ uvádí Peter Fodor.

the level of acoustic pressure – 85 dB, with which a human being may only be affected for a period of eight hours. Then there is hygiene noise in

KOLIK HLUKU JE PŘÍLIŠ?

the workplace for work requiring demanding attention and concentration,

Na rozdíl od jiných států u nás nejsou specifikovány parametry prosto-

this being up to a level of 50 dB (which can be compared with whispering

rové akustiky v kancelářských prostorách. Existuje pouze jedno naří-

from a distance of 10 m). However, in practice I often find that the level of TECHNOLOGY FOCUS d&b 2

7


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 8

zení (NV č. 217/2016 Sb.), které uvádí přípustný limit hladiny akus-

noise in offices is usually about 75–80 dB and the exchange of information

tické tlaku – 85 dB, jemuž mohou být osoby vystaveny po dobu

and concentration is virtually impossible in such an environment.

osmi hodin. Dále je uveden hygienický limit hluku na pracovišti pro YOU WON’T SEE ACOUSTICS, YOU MUST TRY THEM

Lately, we have been contacted more and more often by the end users of administrative buildings having a problem with noise. What bothers them considerably is the interior acoustics in meeting rooms where they hold web exchanges and meetings in foreign languages, which is always more difficult during communication, and then, they surprisingly denote a problematic place to be a kitchen, which also serves as a meeting point and often accommodates more people than a meeting room. At the beginning we always see some distrust from users and in a way also towards práci náročnou na pozornost a soustředění, a to ve výši 50 dB (což

acoustic solutions but as soon as the acoustic modifications are complete

můžeme přirovnat k šepotu ze vzdálenosti 10 cm). V praxi se však

and users discover that acoustics are not just terminology, there arrives

často setkáváme s tím, že úroveň hluku v kancelářích se běžně pohy-

a wave of requirements for more sound measures in other rooms.

buje okolo 75–80 dB, a v takovém prostředí je výměna informací a koncentrace velmi obtížná až nemožná. NA AKUSTIKU SE NEPODÍVÁTE, MUSÍTE SI JI VYZKOUŠET V poslední době nás stále častěji kontaktují koncoví uživatelé kancelářských budov s tím, že mají problém s hlukem. Nejvíce je trápí interiérová akustika zasedacích místností, kde probíhají webexy a jednání v cizím jazyce, což je při komunikaci vždy obtížnější, a pak překvapivě označují za problematické místo kuchyňku, která zároveň slouží jako meeting point a mnohdy pojme více diskutujících než samotná zasedací místnost. Zpočátku se vždy setkáváme s trochou nedůvěry ze strany uživatelů a určitým nadhledem vůči akustickému řešení, ale jakmile jsou provedeny akustické úpravy a uživatelé zjistí, že akustika není jen pojem, ale že funguje, strhne se vlna požadavků

8

na další zvuková opatření v místnostech.

On the one hand, we are happy to see the users’ interest in creating opti-

Na jedné straně nás těší zájem uživatelů o vytvoření optimálních pra-

mal working conditions, including acoustic solutions and yet on the other

covních podmínek včetně akustického řešení, na straně druhé si

hand I keep wondering what it is like for people to work in a noisy envi-

pořád říkám, jak se asi pracuje lidem v hlučném prostředí.

ronment.

FOCUS d&b 2 TECHNOLOGIE


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 9

SNÍŽENÍ HLUKU V SYSTÉMECH SPLAŠKOVÝCH VOD REDUCING NOISE IN THE SYSTEM OF SEWAGE WATER

András Lászlófi Foto | Photo: Rehau, Depositphoto V posledních letech přinesly různé studie podobný výsledek: Ze

Various studies have, in past years, brought similar results: Out of all

všech rušivých činitelů v našem okolí je pro 60 % lidí nejrušivějším

disturbing agents in our surroundings, 60% of people find noise the

faktorem hluk. Do značné míry ovlivňuje náš každodenní život, naše

most disturbing factor. To a certain extent, it influences our everyday

pocity a výkonnost. Posuzování hlučnosti zčásti závisí na konkrétní

life, our feelings and our performance. Assessing noise partly depends

osobě. Mnohdy ani nezaregistrujeme hluk způsobený naším rodin-

on a particular person. Often we don’t even register noise caused by

ným příslušníkem, zatímco hluk přicházející ze sousedství nás bude

a member of our family whilst noise coming from a neighbour’s dis-

rušit. Míru rušivého působení navíc ovlivňují i individuální hlediska

turbs us. The level of this disturbing effect is, on top of that, also influ-

nebo zdravotní stav.

enced by individual points of view and possible health conditions.

ZDROJE HLUKU A JEJICH VZNIK V SPLAŠKOVÉM VEDENÍ

NOISE SOURCES AND THEIR ORIGIN IN THE SEWAGE SYSTEM

V budovách patří k nejvýznamnějším zdrojům hluku sanitární zařízení

The most significant source of noise in buildings includes sanitary facili-

a s nimi související gravitační systémy splaškových vod. Typicky jsou

ties and with it associated gravitational systems of sewage water. The TECHNOLOGY FOCUS d&b 2

9


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 10

nejcitelnější odlišné zvuky při naplňování, vylévání a při nárazech.

most sensitive are typically those different noises made during filling up,

Pro intenzitu tohoto hluku je vedle vytvoření systému rozhodující

emptying and other impacts. For the intensity of this noise is, apart from

i způsob uchycení potrubí.

origin, also crucial in the way pipes are attached.

V závislosti na nosném médiu rozlišujeme hluk šířící se vzduchem

In connection with the load bearing medium we differentiate noise that

a hluk šířící se hmotou. O zvuku šířeném vzduchem hovoříme

is carried via air and by material. We speak of noise carried via air if the

tehdy, pokud se hluk emitovaný zdrojem rozšiřuje přímo pro-

noise emitted at source is carried directly through air. The noise carried

střednictvím vzduchu. Hluk šířený hmotou se nese nejprve přes

via material is at first carried through a solid object followed by arising vi-

pevný předmět, následně v něm vznikají

brations which further spread as noise is car-

vibrace, které se dále rozšiřují jako hluk

ried via air.

šířící se vzduchem.

Both sources of noise can be found in the

V systémech splaškových vod najdeme

sewage system. The wall of sewage pipes start

oba zdroje hluku. Stěna splaškové

vibrating as a result of the flowing of liquid that is

trubky v důsledku proudění kapaliny,

within. We feel vibration from the wall of pipes as

která se v ní nachází, začne vibrovat.

noise carried via air. When affixing the pipes, non-

Tuto vibraci ze stěny trubky pociujeme

muted vibrations are transferred to the structure

jako hluk šířící se vzduchem. Při uchy-

of the building through which the noise is carried

cení potrubí se netlumené vibrace pře-

further and shows in the form of noise carried via

nášejí do konstrukce budovy, přes niž se

air in other parts of the building as well.

hluk šíří dál, a projeví se ve formě hluku šířícího se vzduchem i v jiných částech

MUTING OF THE SOUND CARRIED VIA

budovy.

THE AIR IN GRAVITATIONAL SEWAGE WATER

TLUMENÍ HLUKU ŠÍŘÍCÍHO SE VZDUCHEM

When reducing noise carried via air, the

V GRAVITAČNÍCH VEDENÍCH SPLAŠKOVÝCH

biggest role is played by the material of the

VOD

pipe and its weight. Those pipes that get into

Při snižování hluku šířícího se vzduchem

distribution as sound proof come in different

hraje největší roli materiál trubky a její

qualities. There are one-layered, two-layered

hmotnost. Trubky, které se dostávají do

and three-layered pipes. Density of the mate-

SYSTEM

distribuce jako zvukotěsné, mají rozdíl-

Rehau dodává nejrůznější komponenty pro sanitární zařízení. Rehau supplies various components for sanitary facilities.

nou kvalitu. Existují jednovrstvé, dvouvrstvé a také třívrstvé trubky. Hustota

rial of these pipes is about 1 and 1.9 g/cm3. The density of an average sound non-insulating pipe is 0.9 g/cm3. With the REHAU RAUPIANO LIGHT and

materiálu těchto trubek se pohybuje mezi 1 a 1,9 g/cm3. Hustota průměrné

RAUPIANO PLUS systems, weight increases

zvukově neizolované trubky je 0,9 g/cm .

as a result of the three-layered design, the outer and inner polypropylene

U vedení REHAU RAUPIANO LIGHT a RAUPIANO PLUS je

layers and special filling material for noise absorption. This secures a muted

hmotnost zvýšena v důsledku třívrstvého provedení, vnější

vibration on the wall of the pipe and reduces noise carried via air.

a vnitřní polypropylenové vrstvy a speciálního výplňového mate-

It is important for the filling material not to contain only pipes but also fit-

riálu na pohlcení hluku. To zajišuje tlumení vibrací na stěně trubky

ted pipes. The Rehau system solutions utilize specially produced fitted

a snížení hluku šířícího se vzduchem.

pipes. The width of the curve walls is increased in place of the change

Je důležité, aby výplňový materiál neobsahovaly jen trubky, ale

of direction, which results in further reduced noise within the systems.

i tvarovky. V systémových řešeních Rehau se používají speciálně

We can also conduct a considerable amount of muting through suitable

vyrobené tvarovky. Tlouška stěn oblouků je zvýšena v místě

planning. If we want to reduce noise arising in the bottom part of the gra-

změn směru, v důsledku čehož dochází k dalšímu snížení hluku

dient system, a solution can be in the utilization of two 45° fitted pipes in-

v sítích.

stead of a bent one. Further noise reduction can be achieved by putting

Pro tlumení hluku můžeme udělat hodně i pomocí vhodného

a straight, 25 cm long section between the fitted ones.

3

projektování. Pokud chceme snížit hluk vznikající ve spodní části

10

spádového vedení, řešením může být použití dvou 45° tvarovek

MUTING NOISE CARRIED VIA MATERIAL IN GRAVITATIONAL

místo kolena. Dalšího snížení hluku můžeme dosáhnout tím, že

SEWAGE WATER SYSTEMS

mezi tvarovky vložíme rovný, 25 cm dlouhý klidný úsek.

The noise that arises in systems with sewage water conduction is car-

FOCUS d&b 2 TECHNOLOGIE


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 11

TLUMENÍ HLUKU ŠÍŘÍCÍHO SE HMOTOU V GRAVITAČNÍCH

ried via material providing the flowing medium that causes vibration to

VEDENÍCH SPLAŠKOVÝCH VOD

the wall of the pipe. This vibration is transferred via affixing elements

V systémech s vedením splaškových vod vzniká hluk šířící se hmo-

to the structure of the building where the vibration continues flowing

tou tehdy, pokud proudící médium způsobí vibrace stěny trubky.

and shows in other parts of the building in the form of noise carried

Toto chvění je prostřednictvím upevňovacích prvků předáno kon-

through air.

strukci budovy, v níž se vibrace šíří dál a projeví se v jiných částech

The affixing technology has a specific meaning during realization as it

budovy ve formě hluku šířícího se vzduchem.

creates a connection between the piping system and structure of the

Technika ukotvení má obzvláštní vý-

building. Producers of sound insulated

znam při realizaci, jelikož ta vytváří spo-

sewage pipes don’t always offer comprehen-

jení mezi potrubním systémem

sive systems. That is that they do not offer

a konstrukcí budovy. Výrobci zvukově

sound muting anchoring technology for the

izolovaných odpadových rour nenabí-

piping despite the fact they may continue in-

zejí vždy kompletní systémy, tj. pro po-

creasing the success of noise muting.

trubí nenabízejí zvukově tlumenou

The connection between the pipe and the

ukotvovací techniku, přestože by tím

wall is represented by a freely touching sup-

mohly dále zvyšovat úspěšnost tlumení

port clip. The pipe is held in its position by

hluku.

a fixed anchoring clip without actually being

Spojení mezi trubkou a stěnou předsta-

anchored. This mechanical earmarking of

vuje volně se dotýkající podpůrná svorka.

the pipe and anchoring and structure of the

Trubku na svém místě drží fixní kotevní

building, prevent most effectively the transfer

svorka, bez ukotvení. Toto mechanické

of noise carried via the material.

vyčlenění trubky, ukotvení a konstrukce budovy nejúčinněji zamezuje přenosu

THE LEVEL OF MUTING NOISE

hluku šířícího se hmotou.

Due to determining the effectiveness of the ability to mute noise, the Frauhofen Institu-

MÍRA TLUMENÍ HLUKU

tion for Building Physics in Stuttgart assessed

Kvůli určení účinnosti schopnosti tlu-

sewage water systems RAUPIANO PLUS

mení hluku posuzovala stuttgartská

and RAUPIANO LIGHT on the basis of re-

Frauhofenova instituce pro stavební fy-

quirements set out by the DIN EN 14366

ziku (IBP) systémy splaškové vody RAUPIANO PLUS a RAU-

norms (laboratory measuring of noise from the installations of sewage

PIANO LIGHT na základě požadavků normy DIN EN 14366

water). That is the reason for constructing a system that would reflect

(Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod). Proto byl

true reality and it was there that the sound-technical measuring took

vybudován systém, který věrně odrážel skutečnost, a v něm se

place. Within the framework of tests, they took into consideration dif-

uskutečnila zvukově-technické měření. V rámci zkoušek přihlí-

ferent volume flows common in the practical lives of a multi-member

želi k různým objemovým proudům obvyklým v praktickém ži-

household. Results of the tests showed that the level of noise did not

votě vícečlenné domácnosti. Výsledky zkoušek prokázaly, že

exceed, in the case of both systems, the minimal value of 30 dB (A) de-

v případě obou systémů hladina hluku nepřekročila minimální

termined in the norm DIN 4109. What was also confirmed was that

hodnotu 30 dB (A) určenou v normě DIN 4109. Potvrdilo se

the sound insulating system RAUPIANO PLUS achieved such values,

i to, že zvukově izolační systém RAUPIANO PLUS dosáhl tako-

which are below the maximal requirements of the much stricter norm,

vých hodnot, které jsou pod maximálními požadavky mnohem

VDI 4100 (Level III of anti-noise protection, max. 20 dB(A)).

přísnější normy VDI 4100 (III. stupeň protihlukové ochrany,

In the end we can say that such effects of noise muting, which corre-

max. 20 dB(A)).

sponds with even the strictest requirements of DIN and EU norms,

Závěrem můžeme prohlásit, že takový účinek tlumení hluku, který

is exclusively a totality of utilization of the professional material of the

odpovídá i nejpřísnějším požadavkům DIN a EU norem, je vý-

piping, patented technology of anchoring with muting of noise carried

hradně souhrnem použití profesionálního materiálu potrubí, pa-

via material and the accurate creation of a system. This is to allow resi-

tentované techniky ukotvení s tlumením hluku šířícího se hmotou

dents more peace and security and at the same time to meet the in-

a precizního vytvoření systému. To zajistí obyvatelům co největší

creasing requirements of owners of new apartments regarding

klid a současně splňuje stále se zvyšující požadavky majitelů nových

acoustic comfort.

bytů na akustický komfort. TECHNOLOGY FOCUS d&b 2

11


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 12

V OSTRAVĚ BUDE NOVÁ KONCERTNÍ HALA OSTRAVA WILL HAVE A NEW CONCERT HALL www.ostrava.cz Foto | Photo: Pixabay

12

Ostrava již desítky let usiluje o výstavbu koncertní haly s perfektní akus-

Ostrava has been trying for decades to build a concert hall with perfect

tikou, dostatečným místem pro posluchače a zázemím pro Janáčkovu

acoustics, a sufficient number of space and background facilities for the Janáček

filharmonii Ostrava. V dubnu zastupitelstvo města schválilo záměr na

Philharmonic Ostrava. In April, the City Assembly approved a plan for the an-

vypsání mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na koncertní

nouncing of an international architectural-urban tender for the concert hall.

halu. Soutěž bude koncipována jako kombinovaná dvoukolová. Nákla-

The tender will be designed as a two-round combined one. The current esti-

dy na realizaci koncertní haly jsou v tuto chvíli odhadovány na 1,5 mld. Kč

mate of costs for the realization of the concert hall is CZK 1.5 billion excluding

bez DPH. Cílem je obohatit město stavbou výjimečnou nejen z archi-

VAT. The aim is to enrich the town with an exceptional structure from an ar-

tektonického hlediska, ale především se špičkovou akustikou.

chitectural point of view as well as from the point of having top class acoustics.

Koncertní hala bude postavena v bezprostředním sousedství

The concert hall will be built within the immediate vicinity of the Culture

Domu kultury města Ostravy a bude s ním propojena; zůstane

House Ostrava and will be interconnected with it; the background facili-

FOCUS d&b 2 PROJEKTY


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 13

v něm zázemí Janáčkovy filharmonie. Kulturní dům postavený v le-

ties of the Janáček Philharmonic will be retained there. The Culture

tech 1956–61 se již mnoho let potýká s problémem smysluplného

House dating from between 1956 and 1961 has been, for many years,

využití a zapojení do současného kulturního života. Jeho propojení

facing the problem of purposeful utilization and being integrated within

s novou koncertní halou a nezbytná celková rekonstrukce jsou pří-

current cultural life. The interconnection with the new concert hall and

slibem jeho oživení.

necessary reconstruction promise its revival.

„Naším cílem je vybudovat kvalitní koncertní halu s kapacitou až

“Our aim is to build a quality concert hall with a capacity of up to 1,300

1 300 míst, která nebude mít v České republice obdoby. Prověřili

places which would have no parallel in the Czech Republic. That is why

jsme proto podrobně způsob a podmínky podobných soutěží

we checked in detail the processes and conditions of similar tenders in our

u nás i v okolních státech. Došli jsme k závěru, že nutností pro

country as well as with neighbouring countries. We arrived at the conclu-

skutečně kvalitní výsledek je oslovení takového projektového

sion that the necessity for a quality result is the approach of such a project

týmu, který bude disponovat nejen kvalitním architektem se zkuše-

team that would dispose with a quality architect experienced with designing

nostmi s projektováním koncertní haly, ale také zkušeným akusti-

a concert hall as well as an experienced acoustics specialist,” said the Mayor

kem,“ uvedl primátor Tomáš Macura. Poté upřesnil, že pro

Tomáš Macura. Then he specified that in order to secure the best quality

zajištění co nejkvalitnějšího výsledku soutěže byly vedle odborné

result, they invited, apart from a professional public, three internationally

veřejnosti vyzvány tři mezinárodně uznávané architektonické kan-

recognized architectural studios experienced in designing concert halls.

celáře se zkušenostmi s projektováním koncertní síně. Půjde

They are Steven Holl Architects + Kropac Architects, Konior Studio and

o Steven Holl Architects + Kropac Architects, Konior Studio a ate-

Henning Larsen’s studio. Other participants of the tender will be selected in

liér Henninga Larsena. Další účastníci soutěže budou vybráni podle

accordance with the law on submitting public procurements from an unlim-

zákona o zadávání veřejných zakázek z neomezeného počtu zá-

ited number of interested parties on the basis of their submitted portfolios

jemců na základě předložených portfolií prokazujících jejich zkuše-

showing their experience with this type of building and the personal secur-

nosti s tímto typem staveb a personální zajištění projekčního týmu

ing of the project team with people having the same experience. These

osobami rovněž disponujícími těmito zkušenostmi. Tito účastníci

participants will be selected from an unlimited number of interested parties

budou vybráni z neomezeného počtu zájemců, kteří se mohou

who can tender for the participation over and above the framework of

ucházet o účast nad rámec vyzvaných. Výsledný maximální počet

those invited. The final maximal number of participants of the tender will be

účastníků v soutěži bude šest. Soutěž je připravována jako dvoufá-

six. The tender is being prepared as two-phase with regards to extent and

zová vzhledem k rozsahu a náročnosti; tento postup umožní

demand; this process will allow, in the first round, for the gradual accuracy

v prvním kole postupné zpřesňování vybraných návrhů a jejich do-

of the selected proposals and completing them on the basis of the tender

pracování na základě doplnění soutěžních podmínek pro druhé

terms and conditions for the second round.

kolo.

The priority in such a significant competition is not the speed of prepara-

V tak významné soutěži je prioritou nikoli rychlost přípravy, ale její

tion but its quality. This is also associated with time demands regarding its

kvalita. S tím souvisí i časová náročnost na její organizaci. „Předpo-

organization. “We assume that we will be able to commence the tender

kládáme, že soutěž vyhlásíme ještě letos v červnu, vítěze bychom

this June. The winner might be known at the beginning of next year and

mohli znát na začátku příštího roku a odhaduji, že bychom mohli

I guess that we may commence construction between 2021 and 2022,”

začít stavět v letech 2021 až 2022,“ upřesnil primátor Macura. Pro

specified Mayor Macura. A special purpose fund was initiated for the

financování výstavby haly v roce 2017 zřízen speciální účelový

funding of the construction in 2017. So far, CZK 100 million was put in.

fond. Dosud do něj bylo vloženo 100 mil. Kč. Ostrava rovněž po-

Ostrava will also ask the state and the Moravian-Silesian Region for co-

žádá o spolufinancování stát a Moravskoslezský kraj.

-financing.

Rada města také schválila složení soutěžní poroty, kterou budou

The City Assembly also approved the assembly of the committee, which

jako řádní členové závislí tvořit primátor Tomáš Macura, jeho ná-

will comprise dependent regular members, the mayor Tomáš Macura, his

městek Zbyněk Pražák a starostka obvodu Moravská Ostrava

deputy Zbyněk Pražák and the Mayor of Moravská Ostrava and Přívoz dis-

a Přívoz Petra Bernfeldová. Nezávislými členy poroty jsou Zvi

trict, Petra Bernfeldová. Independent members of the committee are Zvi

Hecker, nezávislý architekt z Berlína, Krzysztof Ingarden, nezávislý

Hecker, an independent architect from Berlin, Krzysztof Ingarden, an inde-

architekt z Krakova, Rafi Segal, nezávislý architekt z Princetonu

pendent architect from Krakow, Rafi Segal, an independent architect from

a Valerie Mulvin, nezávislá architekta z Dublinu. Schváleni byli také

Princeton, and Valerie Mulvin, an independent architect from Dublin. The

přizvaní odborníci: ředitel NPÚ Ostrava Michal Zezula, historik

approved invited specialists are: director of the National Heritage Institute

umění NPÚ Ostrava Martin Strakoš. rozpočtář Jindřich Jansa, ve-

(NPÚ) Ostrava Michal Zezula, art historian at the NPÚ Ostrava Martin

doucí odboru útvar hlavního architekta Cyril Vltavský, ředitel JFO

Strakoš, budget expert Jindřich Jansa, the Head of the Department of the

Jan Žemla, akustik Martin Vondrášek a Jan Košulič, mistr zvuku

Senior Architect Cyril Vltavský, director of JFO Jan Žemla, acoustics expert

a provozní specialista.

Martin Vondrášek and Jan Košulič, sound and operation specialist. PROJECTS FOCUS d&b 2

13


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 14

MUZIKANT MUSÍ DOBŘE SLYŠET SVÉ SPOLUHRÁČE MUSICIANS MUST HEAR THEIR CO-PLAYERS WELL Ing. arch. Martin Klejna

Foto: autor, Pixabay | Photo: autor, Pixabay

14

Markéta Koutská patří k našim předním violistkám na pozici „tutti“

Markéta Koutská belongs to our leading violinists on ‘tutti’ position in the

v hradecké filharmonii. Vzhledem k tomu, že se zajímá také o ar-

Hradec Králové Philharmonic. With regards to the fact that she is also

chitekturu, jsem se zeptal právě jí, jak vnímá akustiku hudebních

interested in architecture, I asked her, in particular, how she sees the

sálů z pozice profesionální hudebnice.

acoustics of music halls from the position of a professional musician.

Markéto, už nějakých pět let jste členkou Filharmonie Hradec

Markéta, you have been a member of the Philharmonic in Hradec Krá-

Králové. Lidé z Hradce se často chlubí, že prý mají nejlepší

lové for some five years now. People from Hradec Králové themselves

akustiku v Česku. Opravdu je to tak?

often boast that they apparently have the best acoustics in the Czech

Sál hradecké filharmonie opravdu patří k nejlepším středně vel-

Republic. Is that correct?

kým sálům v Čechách (s kapacitou 543 míst). Dovolím si zde ci-

The hall for the Hradec Králové Philharmonic really does belong to the

tovat našeho budoucího šéfdirigenta Kaspara Zehndera, který se

best middle size halls in the Czech Republic (with a capacity of 543 places).

vyjadřuje o zdejším koncertním prostoru takto: „Je zde úžasný

I dare quote our future head conductor Kaspar Zehnder, who states his

FOCUS d&b 2 ROZHOVOR


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 15

koncertní sál, jeden z nejlepších v České republice. Jako

opinion about the local concert area as follows: “This is an amazing con-

fanatik zvukového mixu jsem vždy velmi šastný, když

cert hall, one of the best in the Czech Republic. As a fanatic of sound mix,

mohu přizpůsobit své hudební nápady tomuto sálu.“ Je

I am always very pleased when I can adjust my music ideas to this hall.”

vidět, že tento sál je inspirující pro všechny zúčastněné

One can see that this hall is inspirational for all parties involved, conductors

strany, dirigenty i instrumentalisty. Ve srovnání s obdobně

and instrumentalists. In comparison with halls of a similar size (Zlín – 830

velkými sály (Zlín – 830 míst, Pardubice – 472 míst, Os-

places, Pardubice – 472 places, Ostrava – 780 places), it shows very posi-

trava – 780 míst) vychází uživatelsky velmi přívětivě.

tively from the utilization point of view.

Jak vás jako členku orchestru vlastně ovlivňuje prosto-

How does spatial acoustics influence you as a member of the orchestra?

rová akustika? Všichni víme, že vůči hledišti se všechno

We all know that things are difficult to count in relation to the stage

složitě počítá, zajišují se křivky viditelnosti, ale má-

and curves of visibility are secured but hardly anybody can imagine

lokdo si dovede představit, jaké to je z „backstage“?

what it is like from backstage? Can you describe it for us?

Můžete nám to přiblížit?

Once you sit on the orchestra’s stage, sound spatial orientation is very im-

Ve chvíli, kdy sedíte na pódiu v orchestru, je pro vás velmi

portant for you. You must hear yourself as well as the co-players in your

důležitá zvuková prostorová orientace. Musíte slyšet

group as well as those groups more distant from yours. String players find

dobře nejen sebe a své spoluhráče ve skupině, ale i sku-

sound compatibility very important. They must feel that even though they

piny od vás vzdálenější. Pro hráče na smyčce je podstatná

play in different groups and on different instruments, their sound is to be

kompaktnost zvuku, musí mít pocit, že ačkoli hrají různé

unified. This is then approached by the group of brass instruments (wood

skupiny a různé nástroje, jejich zvuk má být jednotný.

and brass) and the drums – and they all need to hear each other well. If

K tomu přistupuje skupina dechů (dřeva a žestě) a bicích

I take into consideration the fact that there is a whole orchestra between

– a všichni se potřebují dobře slyšet. Vezmu-li v potaz, že

the horn player and violoncellist and the two actually play solo together,

mezi hornistou a violoncellistou sedí celý orchestr a ti dva

the role of an acoustically suitable hall is irreplaceable. This basically applies

spolu eventuálně hrají sólo, je role akusticky vyhovujícího

to all combinations of instrumental groups.

sálu nezastupitelná. To platí v podstatě pro všechny kom-

Lately, there have been several new music halls opened in the nor-

binace nástrojových skupin.

thern part of Europe, whether it is the new Elbe Philharmonic Hall in

V poslední době bylo na severu Evropy otevřeno ně-

Hamburg or the opera houses in Copenhagen or Oslo. Can you some-

kolik nových hudebních sálů, a už je to nová Labská filharmo-

how compare them with the typologies of original ‘Semper type’ thea-

nie v Hamburku, nebo operní domy v Kodani či Oslu. Můžete

tres or opera houses from the end of the 19th century?

je nějak porovnat s typologií původních „semperovských“ di-

I would like to point out the difference between concert and opera

vadel nebo oper z konce 19. století?

houses. Opera works with a stage and orchestra pit. The orchestra is

Labská filharmonie v Hamburku Elbe Philharmonic Hall in Hamburg

INTERVIEW FOCUS d&b 2

15


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 16

Především bych ráda upozornila na rozdíl mezi koncertními

located in the so called hole and singers sing on the stage. The orchestra is

a operními domy. Operní provoz počítá se scénou a orchestřiš-

then intentionally muted and attention is paid to the actors-singers perform-

těm, orchestr sedí v tzv. díře a na scéně zpívají zpěváci. Orche-

ance. There are two types of theatres: The first stems from an ancient am-

str je tudíž záměrně tlumený, pozornost je věnována především

phitheatre. That means that the stage spreads to the width (for instance the

výkonu herců-zpěváků. Existují dva typy divadel: První vychází

theatre in Bayreuth built for R. Wagner), the second type is that of the Eliza-

z antického amfiteátru, tj. hlediště se rozprostírá do šíře (např.

bethan theatre, that is a stage designed as a shaft (for instance the National

divadlo v Bayreuthu vystavěné pro R. Wagnera), druhý je typ

Theatre in Prague). What has proven successful over the long term from an

alžbětinského divadla, tj. hlediště je koncipováno jako šachta

acoustics point of view rather is the amphitheatre type (for instance the

(např. Národní divadlo v Praze). Z hlediska akustiky se dlouho-

Bastille Opera in Paris). However, the aforementioned Oslo Opera and

době osvědčil spíše typ amfiteátru (např. Opera Bastille v Paříži),

Copenhagen Opera have excellent acoustic properties and belong to the

nicméně zmíněná osloská a kodaňská opera mají skvělé akus-

Elizabethan types. The new Philharmonics in Hamburg or Paris are de-

tické vlastnosti a patří k alžbětinským typům. Nová filharmonie

signed as concert multi-purpose halls for a different cast with a variable area.

v Hamburku nebo Pařížská filharmonie jsou koncipovány jako

That is where they differ from classic concert halls. They allow for the utiliz-

koncertní víceúčelové sály pro různá obsazení s variabilitou pro-

ing of the very same hall for chamber like groups to even a large symphonic

storu. Tím se liší od klasických koncertních sálů. Umožňují

orchestra and are always adjusted acoustically vial interior and construction

použít týž sál pro komorní seskupení, ale i pro velký symfonický

features.

orchestr a vždy se akusticky přizpůsobí pomocí interiérových

Do you have any experience of significant concert buildings

nebo stavebních prvků.

in Europe?

Máte nějaké zkušenosti z významných koncertních budov

On behalf of myself, I can only compare symphonic halls, not operas. Those

v Evropě?

stars in the long term are the halls of the Berlin Philharmonic and Gewand-

Za sebe mohu srovnávat symfonické sály, nikoli operní. Dlouho-

haus in Leipzig. They both are of the amphitheatre type. Moreover, they

dobou stálicí jsou sály berlínské filharmonie a Gewandhaus

are also special for the performers are in the centre of the disposition.

v Lipsku. Oba jsou typu amfiteátru. Navíc jsou zvláštní tím, že

A beautiful and functional example of Elizabethan type concert hall is the

interpreti jsou uprostřed dispozice. Krásným funkčním příkladem

KKL Luzern. I know from my colleagues that acoustics gems include mod-

alžbětinského typu koncertního sálu je KKL Luzern. Od kolegů

ern Spanish concert halls that are unknown to us from Central Europe. The

vím, že mezi akustické perličky patří moderní španělské kon-

absolute gem amongst musicians is currently the concert hall in Katowice,

certní sály, pro Středoevropana neznámé. Absolutním hitem

Poland.

mezi muzikanty je momentálně koncertní sál v polských Katovi-

A question to detail further happenings in the Czech Republic and also

cích.

for the end. Is there a new concert or opera hall being planned in our

Na závěr ještě otázka, která nám přiblíží nejbližší dění

country for years to come? At one point we used to hear that Prague is

v Česku. Plánuje se u nás v nadcházejících letech nějaká nová

preparing something in¯Holešovice and in Ostrava they are announcing

koncertní nebo operní hala? Svého času jsme slýchávali, že

a tender for a concert hall…

Praha chystá něco v Holešovicích, a v Ostravě dokonce vy-

A new concert hall is currently being built in Brno for their local philhar-

hlašují soutěž na kon-

monic. This should be

certní halu…

completed in 2020. The

V Brně se nyní staví kon-

philharmonic players

certní sál pro zdejší filhar-

from Brno have been

monii, který by měl být

waiting for this hall for al-

dokončen v roce 2020.

most 100 years, since

Brněnští filharmonici na

1924. In Ostrava, a ten-

tento sál čekali téměř

der will be announced

100 let, od roku 1924.

and let’s hope that it will

V Ostravě bude vypsána

happen this year. In

soutěž, doufejme, že

Holešovice, they were

v tomto roce. V Holešo-

considering a hall for

vicích se uvažovalo se

Prague’s symphonic players but I don’t have

sálem pro pražské symfoniky, ale nic konkrétního zatím nevím. 16

FOCUS d&b 2 ROZHOVOR

Opera Kodaň Opera Copenhagen

any particular information at this point of time.


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 17

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY STAVEB ACOUSTIC DEFECTS AND FAILURE OF BUILDINGS

Viktor Zwiener, Ateliér DEK Foto: autor, Pixabay | Photo: author, Pixabay V praxi akreditované zkušební laboratoře se při provádění zkoušek

In the practice of an accredited testing laboratory, we can, during the ex-

na stavbě setkáváme vedle standardních a správně navržených

ecution of tests at building sites, meet with standard and correctly de-

konstrukcí i s některými problematickými řešeními akusticky děli-

signed structures as well as certain problematic solutions of acoustically

cích konstrukcí.

divided structures.

Uvedeme proto případy některých nevhodných řešení akusticky

We will therefore state examples of certain unsuitable solutions of

dělicích konstrukcí a odhalíme principy, které vedou k nedosta-

acoustically divided structures and will reveal principles that lead to insuffi-

tečné zvukové izolaci. V článku je na dvou příkladech ukázán vliv

cient sound insulation. This article shows two examples of the influence

kontaktní aplikace tepelné izolace s tenkovrstvou omítkou na vzdu-

of contact application of thermal insulation with thin-layered render into

chovou neprůzvučnost masivní, dostatečně dimenzované kon-

the air soundproofing properties of a massive and sufficiently propor-

strukce. Dále jsou prezentovány dva příklady vlivu nevhodného

tioned structure. It then presents two examples of an influence of an un-

řešení detailu na přenos kročejového hluku a ukázka nevhodného

suitable solution of detail for the transmission of impact noise and the

řešení lehké stropní konstrukce při realizaci půdní vestavby bytů.

example of an unsuitable solution of a light ceiling structure from the realization of a loft extension.

GARÁŽE Jde o vzduchovou neprůzvučnost mezi prostorem garáží v podzemním

GARAGES

podlaží a obytnou místností bytu v prvním nadzemním podlaží. Měření

This is about the air soundproofing property between the area of a garage in

bylo provedeno na základě požadavku investora v rámci prověřování

an underground storey and the residential room of an apartment on the first

více konstrukcí v objektu. Měřením byla zjištěna stavební neprůzvuč-

above ground floor. The measuring was carried out on the basis of an in-

nost R´w = 56 dB. Tato hodnota těsně nesplňuje požadavek R´w ≥ 57

vestor’s requirement within the framework of verifying further structures

dB. Z průběhu naměřených hodnot neprůzvučnosti je patrný výrazný

within the building. The measuring found the building soundproofing prop-

pokles neprůzvučnosti s vrcholem mezi pásmy se středními kmitočty

erty of R´w = 56 dB. This value is just under the limit in order to meet the

200 Hz a 250 Hz s následujícím strmým nárůstem neprůzvučnosti.

R´w ≥ 57 dB requirement. The average of the measured values of sound-

Tento průběh odpovídá charakteru neprůzvučnosti dvojité konstrukce

proofing property shows a significant drop of soundproofing property with TECHNOLOGY FOCUS d&b 2

17


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 18

v oblasti rezonance typu hmotnost – poddajnost – hmotnost (žele-

peak between zones with a middle frequency of 200 Hz and 250 Hz with

zobetonová stropní deska – tepelná izolace – tenkovrstvá omítka).

a subsequent steep increase in soundproofing property.

V daném případě je tuhost „pružné“ vrstvy (tepelné izolace) příliš

This process corresponds with the character of the soundproofing property of

vysoká a hmotnost jedné z vrstev (omítky) nízká; rezonanční kmito-

a double structure in the area of resonance of the type of weight – pliability –

čet se tím posouvá do hodnocené zvukově izolační oblasti.

weight (reinforced concrete ceiling panel – thermal insulation – thin-layered render). In this particular case, the firmness of the ‘flexible’ panel (thermal insu-

NOVOSTAVBA

lation) is too high and the weight of one of the layers (of render) is low; this

Tato situace navazuje na předcházející příklad. Předmětem řešení

moves the resonance frequency to the assessed sound insulating area.

byla v tomto případě vzduchová neprůzvučnost stropních konstrukcí mezi byty. Stropní konstrukce byla navržena a realizována z železo-

NEW CONSTRUCTIONS

betonových dutinových stropních panelů. Při realizaci řešila stavební

This situation follows the previous example. The issue here was the air sound-

firma problém s rovinností spodního líce konstrukce (vlivem různé-

proofing property of ceiling structures between the apartments. The ceiling struc-

ho průhybu panelů) aplikací vrstvy EPS o tloušce 20 mm s omítkou.

ture was designed and realized from reinforced concrete hollow ceiling panels.

Měřením na přání investora byla zjištěna stavební neprůzvučnost

The company was, during the realization, dealing with the issue of flatness of the

stropní konstrukce R´w = 52 dB, tedy 1 dB pod požadovanou limitní

bottom side of the structure (due to different bending of the panels) and applying

hodnotou R´w = 53 dB. Křivka naměřených hodnot vykazuje ob-

a layer of 20 mm thick EPS with render. The measuring, which was carried out at

dobný průběh jako v předchozím případě; k propadu neprůzvuč-

the investor’s request, found the building soundproofing property of the ceiling

nosti u této konstrukce dochází kolem pásma se středním kmitočtem

structure of R´w = 52 dB, being 1¯dB below the required limit value of R´w =

1 250 Hz. Vyšší rezonanční kmitočet je způsoben menší tlouškou

53 dB. The curve of excessive values shows a similar process as in the previous

dynamicky „měkké“ vrstvy tepelné izolace.

case; the fall of the soundproofing property occurs on this structure around the

Vzhledem k časové tísni před předáním bytů byla po dohodě všech

zone with a middle frequency of 1,250 Hz. The higher resonance frequency is

stran prověřena současně varianta odstranění vyrovnávací vrstvy EPS

caused by a lesser thickness of the dynamically ‘soft’ layer of thermal insulation.

a její nahrazení sádrokartonovým podhledem s minimálním svěšením

With regards to time pressure prior to the commencement of the apart-

a varianta instalace podhledu přes původní vrstvu s pouze lokálním od-

ments, the option of removing the balancing EPS layer and replacing it with

straněním původní vrstvy v místě nosných profilů podhledu. Měřením

a plasterboard ceiling with minimal suspension and the option of the instal-

byla zjištěna neprůzvučnost stropu R´w = 58 dB pro variantu s odstra-

lation of the ceiling, via the original layer only with the local removal of

něním vrstvy EPS a R´w = 57 dB, pokud je strop pouze doplněn o pod-

the original layer in the place of load bearing profiles of the ceiling, were

hled, obě tyto varianty jsou již pro mezibytovou konstrukci vyhovující.

checked after the agreement of all parties involved was reached. The measuring found that the ceiling’s soundproofing property of R´w = 58 dB

18

PŮDNÍ VESTAVBA

for the option of removing the EPS layer and the R´w = 57 dB one if the

V posledním případě jde o stropní konstrukci mezi původními

ceiling is just complemented, both of these options are then suitable for

byty ve starším činžovním domě a nově realizovanou půdní ves-

the structure between apartments.

FOCUS d&b 2 TECHNOLOGIE


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 19

tavbou. Při rekonstrukci objektu byl odstraněn původní škvárový

LOFT EXTENSION OR CONVERSION

násyp a dlažba na půdě. Na stropní konstrukci byla položena

In the last case, it is the ceiling structure between original apartments in

lehká plovoucí podlaha. Ze spodní strany stropu byl při rekon-

an older housing block and a newly realised loft extension or conversion.

strukci doplněn sádrokartonový podhled na přímých závěsech na

When reconstructing the building, the original slag filling and flooring in the

původní rákosovou omítku. Majitel spodního bytu inicioval měření

loft were removed. The ceiling structure was covered with light wooden

kročejové neprůzvučnosti. Měřením byla zjištěna hodnota vážené

flooring. The bottom side was complemented with a plasterboard ceiling

normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku L´n,w =

on the direct suspension of the original reed render. The owner of the bot-

62 dB, tedy znatelně přesahující přípustnou hranici L´n,w = 55 dB.

tom apartment initiated the measuring of the impact soundproofing prop-

Křivka průběhu naměřených hodnot v třetinooktávových pás-

erty. Measuring discovered the value of the weighted norm level of acoustic

mech vykazovala výrazný útlum přenosu kročejového hluku od

pressure of the footstep sound of L´n,w = 62 dB, that is considerably ex-

zhruba 200 Hz. Přenos kročejového hluku pod touto hranicí byl

ceeding an acceptable level of L´n,w = 55 dB. The curve of the process of

ale natolik výrazný, že v jednočíselném hodnocení neprůzvučnosti

excessive values in third-octave zones demonstrated a significant decline in

je konstrukce jednoznačně nevyhovující. Řešení tohoto problému

the transmission of the impact noise from approximately 200 Hz. The

vyžadující stavební zásah do skladby stropní konstrukce je i vzhle-

transmission of impact noise below this level was significant in that the struc-

dem k složitým majetkovým poměrům v domě komplikované

ture is clearly unsuitable in a single-digit assessment of soundproofing prop-

a zdlouhavé.

erty. A solution for this problem, which requires building interference in

Nevyhovující kročejová neprůzvučnost je v tomto případě násled-

the structure of the ceiling structure is, due to difficult proprietary relations

kem několika dílčích chyb při návrhu stropní konstrukce. Problé-

within the building, both complicated and lengthy.

mem je absence těžší vrstvy ve skladbě stropu po odtěžení

The unsuitable impact soundproofing property is, in this case, the result of

škvárového násypu, chybějící porézní pohlcovač v dutinách mezi

several partial errors when designing the ceiling structure. The problem is

nosnými trámy i v dutině nad sádrokartonovým podhledem,

in the absence of the heavier layer in the structure of the ceiling after the re-

pevné spojení podlahového souvrství a podhledu přes společnou

moval of the slag filling, missing porous absorbers in the hollows between

nosnou konstrukci a přímé závěsy a nedostatečná dimenze (pří-

the load bearing beams as well as in the hollow above the plasterboard ceil-

lišná tuhost) kročejové izolace z dřevovláknitých desek.

ing, firm connection of floor layers and the view via the common load bear-

Při řešení akusticky dělicích konstrukcí na stavbách není možné ve

ing structure and direct suspension and inadequate relevant thickness

všech případech použít standardní katalogizovaná řešení. Chybný

dimension of the impact insulation from wood-fibre panels.

návrh nebo provedení má zásadní vliv na užitnou hodnotu bytů.

When dealing with acoustically divided structures, standard catalogued solu-

Oprava může být často velice nákladná a v některých případech

tions cannot be used in all cases. An incorrect solution or realization has

obtížně realizovatelná. V případě, kdy není dostupné ověřené ře-

a significant influence on the utilization value of the apartments. Reconstruc-

šení konstrukce včetně všech návazností lze doporučit konzulto-

tion can often be very costly and in some cases difficult to realize. In cases

vat řešení se zkušeným akustikem.

where verified solutions of the structure, including all connections, aren’t available, it is possible to recommend a solution with an acoustics specialist. TECHNOLOGIE FOCUS d&b 2

19


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 20

ZVUKY MILÁNA SOUNDS OF MILANO Zuzana Kotlářová Foto: autor, Pixabay | Photo: author, Pixabay 20


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:02 Stránka 21

Milán je Mekkou designu, což byl důvod mé prvomájové

Milano is the Mekka of design, which is the reason for my May Day visit

návštěvy, vesměs spojené s doznívajícím Salone del Mobile.

associated mostly with the finishing Salone del Mobile. However, the

Tématem Focusu je však akustika, nechme si tedy design

topic of Focus is acoustics so let’s leave design for some other issue.

pro některé z dalších čísel.

On my mind was the topic of the current issue of Focus and I seemed

V hlavě jsem nosila téma aktuálního čísla Focusu, snad o to

to have perceived sounds even more exciting. Italy is generally very

silněji jsem vnímala zvuky. Itálie obecně je velmi zvukoma-

onomatopoetic – and the situation is the same in the metropolis of

lebná – a nejinak je to i v případě metropole Lombardie.

Lombardy.

Problematika akustiky a zvukového pozadí je v Česku řešena po-

The issue of acoustics and sound background is attended to rather with

měrně precizně, až se někdy zdá příliš přísná. Na jednu stranu je

precision in Czech, sometimes it may even seem too strict. On one

ochrana před nadměrným hlukem velmi záslužná, na druhou

hand, protection from excessive noise is very praiseworthy but on the

stranu přísná legislativa výrazně omezuje např. zahušování vel-

other hand strict legislation significantly restricts, for example, the popu-

kých měst. Zvuky, které nás obklopují, nám pomáhají ztotožnit

lating of large cities. The surrounding sounds help us identify the place

se s místem, v němž žijeme. Je jasné, že ranní zpěv slavíka ne-

we live in. It is evident that we won’t hear the morning song of

uslyšíme ve velkém městě tak často, jako hukot tramvaje.

a nightingale in a large city as often as the noise of a tram.

… začíná to ránem, ještě než stihnete otevřít oči. Výjev,

They start in the morning, even before you manage to open your eyes.

jako z žánrového filmu, zkrátka kýč. Zvonohra kostela hned

A picture as if from a genre film, simply a kitsch. The church carillon

za rohem, v malebném předměstí Rogoredo, důstojně, ale

right around the corner, in the picturesque suburb of Rogoredo, digni-

přesto docela vesele vyhrává. A do toho se odjinud ozývají

fiedly, yet plays quite happily. And from elsewhere come non – articu-

neartikulované pokřiky a výkřiky. Ač znám z italštiny jen pár

lated shouts and cries. Even though I know a few words in Italian,

slov, která mi dovolí aspoň nějaké zorientování (za vydatné

which allows me some sort of orientation (with the help of gesticula-

pomoci gest), v tomto případě bych si troufla i na překlad:

tion), in this case I would even dare to translate: “Come on, come on,

„Makej, makej, přihraj, kam to kopeš, ty…? Góóól!“ Ano,

pass the ball, where are you kicking it, you…? Goal!” Yes, the local

místní omladina trénuje.

youths are having their training session. 21


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:03 Stránka 22

Stojíte v podzemí na nástupišti metra. Okolo vás se mísí italština s angličtinou, čínštinou… A najednou se zdá, že se domy nad vámi s ohromným hřměním začínají hroutit… Ne, to jen přijíždí starodávné metro. Proti našemu domu stojí pavlačák. A zase ty žánrové obrázky: šňůry s prádlem, otevřená okna a z nich se linoucí hudba, jejíž decibely by už dávno v Čechách přivolaly policii ke zjednání pořádku. Korpulentní dáma stoupá po schodišti; její neméně bytelný muž jí je v patách, obtěžkán taškami. A celou tu dobu na něj dáma křičí, nadává, gestikuluje. Snad se ani nenadechuje, proud jejích nadávek je plynulý, bez přestávek… pán pokorně mlčí. Jen těsně předtím, než se za nimi zavřou dveře, se zmůže na chabý odpor. A za zavřenými dveřmi mohutný tok nadávek a výčitek z ženských úst pokračuje. Od devíti hraje Inter a večer v Miláně pomalu nabírá obrátky… Ano, je správné nebýt v noci buzen hudbou z baru v přízemí. Ano, je dobře, že čtyřproudá rychlostní silnice pod našimi okny je odříznuta hlukovou stěnou. Ale zvuky města není vždy nutné odstřihnout od našich životů. Tramvaje, vlaky, ruch letní zahrádky, sirény sanitek, auta drkotající po kočičích hlavách, sousedčino mimino, její pes, prásknutí dveří či typické rychlé kroky kolegy, když přichází pozdě do práce… To všechno k životu ve městě prostě patří.

22

FOCUS d&b 2 CESTOPIS


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:03 Stránka 23

You are standing at the underground station. Around you can hear

door closes behind them does he dare to object a little. And behind

a mix of Italian with English Chinese… and suddenly it seems that

the door the huge flow of insults and reproaches from the woman’s

the buildings above you are staring to fall with a terrible thunderous

mouth. Inter starts playing at nine and the evening in Milan is slowly

sound… No, it’s ok, just the old – time underground train.

starting to pick up…

Opposite our house there is a housing block with courtyard bal-

Yes, it is right not to be woken at night by music from the bar down-

conies. And once again the genre picture: washing lines, open win-

stairs. Yes, it is right that the four-lane dual carriageway under our win-

dows with music at such decibels that would call the police in the

dow has an anti-noise wall. But it is not always necessary to cut the

Czech Republic to maintain order. A stout lady is climbing the stairs;

noise of the city off from our lives. Trams, trains the hustle and bustle

her just as stout husband follows her loaded with bags. And the lady

of summer gardens, ambulance sirens, cars tramping along on cat’s

keeps shouting at him all the time, scolding him, gesticulating. She is

eyes, our neighbour’s baby, her dog, slamming of the doors or the

probably not even breathing in between, the passage of her insults is

typical fast steps of a colleague coming late to work… All this belongs

fluent, with no break… The man is submissively quiet. Only as the

to living in the city.

23


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:03 Stránka 24

PROSTOROVÁ AKUSTIKA SPATIAL ACOUSTICS Ing. Jan Pešta, Ateliér DEK Foto | Photo: SilentLab Prostorová akustika hodnotí šíření zvuku v uzavřených prostorech.

Spatial acoustics assesses the spreading of sound in enclosed prem-

Sledování parametrů prostorové akustiky je důležité zejména v míst-

ises. Monitoring the parameters of spatial acoustics is primarily impor-

nostech sloužících pro přednes mluveného slova a hudby, v místnos-

tant in rooms for the presentation of the spoken word and music, in

tech sloužících pro záznam zvukového signálu a v dalších vybraných

rooms for recording sound signals and in other selected premises

prostorách, kde je důležité zajistit dostatečnou srozumitelnost řeči.

where it is important to secure sufficient speech compression.

Prostorová akustika se řeší v prostorách pro:

Spatial acoustics applies to premises for:

• kulturní účely (sály divadel, kin, koncertní haly apod.)

• cultural purposes (theatre and cinema auditoriums, concert halls

• záznam zvuku (nahrávací studia, rozhlasová a televizní studia) • výchovu a vzdělávání (školní učebny, posluchárny, denní místnosti jeslí a mateřských škol, tělocvičny apod.) • veřejné účely (sportovní zařízení, plavecké bazény, nádražní a letištní haly, dvorany veřejných budov apod.) Vedle uvedených prostorů je vhodné řešit prostorovou akustiku také

24

and so on), • sound recording (recording studios, radio and television studios), • education (school classes, lecture halls, day rooms for infant and nursery schools, gyms and others ), • public purposes (sports establishments, swimming pools, stations and airport halls, public building halls and others).

tam, kde dochází ke shromáždění většího počtu lidí (restaurace, jí-

Apart from the stated premises, it is also necessary to deal with the

delny, otevřené kanceláře) a také v některých průmyslových provo-

issue of spatial acoustics in places where more people gather (restau-

zech, kde může správné řešení pohltivosti prostoru přispět ke snížení

rants, dining halls, open offices) as well as in certain industrial opera-

hluku v interiéru. Splnění požadavků se prokazuje měřením.

tions where the right decision for space absorption can contribute to

FOCUS d&b 2 TECHNOLOGIE


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:03 Stránka 25

MĚŘENÍ DOBY DOZVUKU

reduced noise in the interior. Meeting the requirements is proven by meas-

Doba dozvuku je objektivním parametrem uzavřených pro-

urements.

storů. Popisuje dobu, za niž hladina akustického tlaku v místnosti po vypnutí zdroje poklesne o 60 dB. Při měření poklesu

MEASURING REVERBERATION

lze postupovat dvěma způsoby:

Reverberation is an objective parameter of enclosed premises. It describes

• Metoda přerušeného šumu – zvukový signál je vytvářen

the time when the level of acoustic pressure in the room falls, when closing

všesměrovým reproduktorem. Tato metoda se uplatňuje

the source, by 60 dB. When measuring the fall, one can proceed in two ways:

především v menších prostorách, jako jsou školní učebny,

• Method of interrupted rustle murmer – the sound signal is created by

kanceláře apod. • Metoda integrované impulzové odezvy – zvukovým signálem pro měření je zvukový impulz, např. výstřel z pistole.

a loud speaker surround. This method is mainly utilized in smaller premises such as classrooms, offices and others. • Method of integrated impulse response – the sound signal for measuring is

Metoda se uplatňuje především ve větších prostorách, jako

a sound impulse, for instance a shot from a gun, the method is primarily uti-

jsou tělocvičny, sportovní haly, společenské sály apod.

lized in larger premises such as gyms, sports halls, culture halls and others.

Oba uvedené postupy vycházejí z ČSN EN ISO 3382-2.

Both of the stated processes stem from ČSN EN ISO 3382-2.

KDY A PROČ SE ZPRACOVÁVAJÍ STUDIE PROSTOROVÉ AKUSTIKY?

WHERE AND WHY ARE STUDIES OF SPATIAL ACOUSTICS PROCESSED?

Ve fázi projektu nově navrhovaných staveb nebo rekonstruova-

In the phase of a project for newly designed buildings or reconstructed prem-

ných prostorů vypracováváme akustické studie exponovaných

ises, we process the acoustic studies of exposed premises. Materials that deal

prostor. Podle jejich výsledků jsou navrženy materiály řešící akus-

with the acoustics of particular premises, including their distribution and calcu-

tiku daného prostoru včetně jejich rozmístění a výpočtu doby do-

lation of the reverberation time period according to procedures stated in ef-

zvuku podle postupu uvedeného v platných českých normách pro

fective Czech norms for preliminary comparison with requirements stated as

předběžné porovnání s požadavky uvedenými v ČSN 73 0527.

in the ČSN 73 0527, are proposed on the basis of their results.

Pro rekonstruované prostory doporučujeme zpracovat studii

As for reconstructed premises, we recommend executing a study associated

spojenou se vstupním měřením doby dozvuku. Výsledky to-

with the input measuring of the reverberation period. The results of this

hoto měření slouží hodnocení prostorové akustiky současného

measuring serve for the assessment of spatial acoustics of the existing situation,

stavu, popř. jako podklad pro návrh úprav při rekonstrukce.

for instance, as a basis for the proposals of modifications during reconstruction.

Pro fázi realizace stavby nebo po dokončení stavby provádíme

As for the phase of realization of a building or after the building‘s completion,

akreditované měření doby dozvuku prostoru podle ČSN EN

we conduct an accredited measuring of the reverberation period in accor-

ISO 3382-2.

dance with ČSN EN ISO 3382-2.

TECHNOLOGY FOCUS d&b 2

25


FOCUS 2_18 vnitrek_3-26_Sestava 1 11.5.18 11:03 Stránka 26

KALEIDOSKOP KALEIDOSCOPE Combo Cross jsou estetické akustické bariéry pro open space systémy. Vzhledem k tomu, že visí ze stropu, neruší půdorys prostoru. Combo Cross is aesthetically acoustics barriers for openspace systems. With regards to the fact that they are ceiling mounted, they do not disturb the ground plan. Zdroj | Source: Urban office

Korek je jedním z nejlepších akustických prvků ve stavebnictví, působí vhodně i na vibrace konstrukce a díky svému paměťovému efektu má poměrně univerzální použití. Cork is one of the best known acoustics features in the building industry and also has a significant effect on a structure vibrations and thanks to their memory effect also have a universal use. Zdroj | Source: Pixabay.com Poměrně zdařilá je studie nové koncertní haly v Mnichově. A relatively successful study is that of the new concert hall in Munich. Zdroj | Source: DESIGN BOOM

Super prostorová akustika v reproduktoru Beolab od Bang & Olufsen: 17 000 W do jedné místnosti je slušný kousek. Jen za 1,5 mil. Kč… No nekupte to! Super spatial acoustics in the speakers of Beolab by Bang & Olufsen: 17 000 W to one room is certainly a handsome performance. For only CZK 1.5 million… Try not to buy it! Zdroj | Source: bang&olufsen

V době, kdy se v našich médiích řeší otázka budování vysokorychlostní železnice, naši západní sousedé již řeší estetické doplňky tratí, jako akustické designové stěny. At those times when the issue of building a high speed railway are being discussed in the media, our western neighbours are already dealing with the issues of railway aesthetic accessories such as acoustic designed walls. Zdroj | Source: LIADUR 26

FOCUS d&b 2 KALEIDOSKOP


meetingport efektivní řešení pro openspace prostory ——————

Český výrobce kancelářského sezení www.ldseating.com


FOCUS 2_18 obalka 04_Sestava 1 10.5.18 15:05 Stránka 1

Vybavujeme kancelářské prostory na klíč, včetně akustiky. We arrange turnkey office spaces,including acoustics.

www.officity.cz | e-mail: officity@officity.cz | tel.: +420 608 222 654


Již 6. ročník prestižní golfové túry určené majitelům, jednatelům a vysoce postaveným manažerům firem pohybujících se zejména v oblasti developmentu a jejich dodavatelů.

MÍSTA A TERMÍNY 26. dubna

Beroun Golf Club

31. května

Ypsilon Golf Liberec

28. června

Greensgate Golf & Leisure Resort

19. září

Panorama Golf Resort

www.developmenttour.cz

Hlavní partneři

PODPORUJEME

Partneři R

OBSESSION


52-53 CIUR_2,0_Layout 1 11.5.18 9:16 Stránka 52

ekonomika / economy TECHNOLOGIE / TECHNOLOGY

Pokud nad vámi proletí letadlo, neuslyšíte ho If a plane will fly over you, you won’t hear it

Zachování co největšího prostoru v případě účinného odhlučnění bývá problémem. starších rekonstruovaných staveb, panelových domů i novostaveb, kde snahou. projektantů je masivnost tepelně a zvukově izolačních systémů nahrazovat novou. generací inteligentních izolantů..

Č

ím masivnější, resp. těžší konstrukce, tím lepší zvukově izolační vlastnosti. Norma ČSN 73 0532 jednoznačně definuje minimální požadavky na hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. TENKÉ DESKY VÝHODOU

Unikátní řešení nabízejí akustické desky Wolf PhoneStar určené pro vnitřní izolaci podlah, stěn a stropů. Ve srovnání s jinými systémy vynikají zatím nepřekonaným poměrem tloušťka desky/zvukově izolační výkon. Masivnost konstrukce, hutnost a hmotnost tu jsou nahrazeny důmyslem a volbou materiálů.

Požadavek těžkých a masivních izolací ale může být u dřevostaveb, panelových staveb, rekonstrukcí nebo půdních adaptací – prostě všude tam, kde je třeba lehká, tenká a přitom výkonná zvuková izolace velkým problémem. Například použití betonu, a tedy i mokrého procesu, je u mnoha typů novostaveb, dřevostaveb, rekonstrukcí či půdních vestaveb nevhodné nebo prakticky nemožné. Kromě vody, která se dostává do konstrukce, tu je i větší konstrukční výška podlahy, tloušťka stěn a statické zatížení stavby.

Řešení spočívá v unikátním patentu využívajícím těžkou hmotu v podobě sypkého křemičitého písku, který vyplňuje vnitřní prostor dvou- nebo třívlnného komorového kartonu. Zvuková vlna tak prochází až sedmi vrstvami kartonu a šesti vrstvami písku. Zrnka se rozkmitají a změní tím zvukovou vlnu na pohybovou energii. K průniku na druhou stranu desky pak už zvuk nemá energii. Technologie

DŮVTIP MĚNÍ FYZIKU

umožňuje izolovat zvuk v celém frekvenčním spektru a zejména při nízkých kmitočtech, které nás svým hlukem obtěžují nejvíce. Desky Wolf PhoneStar jsou díky tomu schopny zlepšit kročejový útlum až o 33 dB a útlum zvuku až o 36 dB. Je to obdivuhodné číslo, pokud vezmeme v potaz, že v bytových domech jsou požadavky na zvukovou izolaci místností mezi jednotlivými byty 53 dB. Tohle nikdo neumí. ÚSPORY

Další velkou a revoluční výhodou patentované konstrukce je pak minimální tloušťka desek Wolf: 10 mm, 2,5 mm nebo 15 mm podle typu. Pro zvukové izolace stropů a podlah jsou určeny desky Wolf TRI a Wolf TWIN. Obě desky jsou dodávány ve standardizovaných rozměrech 1 250 × 625 mm nebo 1 200 × 800 mm. Srovnáme-li tento systém z hlediska prostorové náročnosti např. s některými typy předsazených stěn, pak tu je při použití kontaktního systému WOLF úspora 5–6 cm tloušťky/šířky, což po obvodu místnosti např. 24 m2 může znamenat jednu skříň či jiný kus nábytku navíc. S minimálními nároky na prostor tak lze dodatečně s velkou účinností zvukově izolovat původní nevyhovující konstrukce. RYCHLÁ MONTÁŽ

Montují se přímo na stávající masivní stěnu nebo na rošt z lehkých příčkových konstrukcí suchou cestou. Montáž je proto velmi rychlá, bez časových prostojů a technologických přestávek. Desky jsou konstruovány tak, aby při osazování instalačních krabic a dalších rozvodů nedocházelo k samovolnému vysypávání písku. Desky jsou kotveny pomocí akustických hmoždinek Herkules na bázi skelných vláken, které minimalizují zvukové mosty. Do

52

dn 5/2018


52-53 CIUR_2,0_Layout 1 11.5.18 9:16 Stránka 53

ekonomika / economy TECHNOLOGIE / TECHNOLOGY

desek se ale dají také vrtat běžné hmoždinky, zatloukat skobičky i háčky jako do normální stěny. Finální vrstvu tvoří sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska, kterou lze libovolně upravit např. malbou nebo štukem. www.akustickaizolace.cz ING. PAVEL ŘÍHA / FOTO: CIUR, A.S.

Retaining the largest area. possible in the case of effective. soundproofing tends to be. a problem for older reconstruc-. ted buildings, panel houses. and even newly constructed. buildings, where planning. engineers attempt to replace. the massiveness of thermal and. sound insulating systems with. the new generation of intelligent. insulating materials..

T

he more massive or heavier structure, the better sound insulating properties. The ČSN 73 0532 standard clearly defines minimal requirements for the values of air and the soundproofing of footsteps. THIN PANELS ARE AN ADVANTAGE

However, the requirement for heavy and massive insulations can represent an even greater problem with timber frame buildings, panel buildings, reconstructions and loft conversions – that is everywhere where it is necessary to apply light and thin yet effective sound insulation. For instance, the utilization of concrete, and therefore also the wet process, is unsuitable or practically impossible for many types of newly constructed buildings, timber frame buildings, reconstructions and loft conversions. Apart from water that penetrates the structure, there is also the higher structural height of the floor, thickness of walls and statistical load of the building. A unique solution is provided by Wolf PhoneStar acoustic panels intended for interior floor, wall and ceiling insulation. Compared with other systems, they stand out for their unsurpassed panel thickness – sound insulating performance ratio. The massive nature of the structure, its compactness and mass are replaced by ingenuity and choice of materials. INGENUITY CHANGES PHYSICS

The solution lies in a unique patent utilizing

heavy mass in the form of powdery siliceous sand, which fills the inner area of a two or three-wave chamber carton. The sound waves then go through to seven layers of carton and six layers of sand. The sand grains commence vibrating and changes the sound waves into motion energy. Technology allows us to insulate sound within the whole frequency spectrum, especially with low frequency, which disturbs most with its noise. The Wolf PhoneStar panels are, thanks to that, able to reduce footstep reverberations by up to 33 dB and overall sound reduction by up to 36 dB. It is a remarkable number when considering the fact that requirements for sound insulation in rooms between individual apartments are 53 dB for housing blocks. Nobody can do that. SAVINGS

Another big and revolutionary advantage of the patented construction is the minimal thickness of Wolf panels: 10 mm, 12.5 mm or 15 mm according to the type of panel. As for sound wall insulation, there are Wolf TRI and Wolf TWIN panels. Both panels are supplied in a standardized size of 1,250 × 625 mm or 1,200 × 800 mm. The Wolf PROFESSIONAL panel, with crossed middle wave, is then intended for bigger loading and is supplied in a size of 1,200 × 800 mm. If comparing this system from a point of view of space demand with some types of projecting walls, then savings with the utilization of the WOLF contact system will be 5–6 cm of thickness/width, which can, with a perimeter of 24 sq m, represent an extra wardrobe or some other piece of furniture. Having minimal demands on space, the original unsuitable structure can be additionally insulated with significant efficiency. FAST ASSEMBLY

They are affixed directly onto the existing massive wall or the grate base from light dry-built partition structures. That makes assembly really fast, without any time delays and/or technology breaks. The panels are structured so that spontaneous sand spill occurs when installation boxes and other distribution systems are installed. The panels are affixed by acoustic Herkules wall plugs on a fibre glass basis, which minimize sound bridges. But the panels can also be fitted with common wall plugs, nailed with hook nails and hooks as per normal walls. The final layer comprises plasterboard and/or plaster fibre panels, which can be brightened up with paint or stucco. www.akustickaizolace.cz ING. PAVEL ŘÍHA / PHOTO: CIUR, A.S.

dn 5/2018

53


54-55 Najemni bydleni + inz_2,0_Layout 1 10.5.18 14:56 Stránka 54

ekonomika / economy TRH / MARKET

Nájemní bydlení je na vzestupu Rental housing on increase Nájemní bydlení zažívá v Evropě renesanci. Stoupající zájem patrný. nejen v zemích, kde je bydlení v nájmu tradicí, například v Německu,. Dánsku či Nizozemsku, ale i ve Francii, Velké Británii nebo u nás..

P

rávě Česká republika má z postkomunistických zemí nejvyšší podíl nájemního bydlení na celkovém trhu – tvoří 22,4 % z celkového bytového fondu v ČR. Nejvyšší podíl nájemního bydlení je v Brně (38 %, celkem 65 000 nájemních bytů), Praze (34 %, 192 900 nájemních bytových jednotek) a Ostravě (31 %, 44 200 nájemních bytů). Za rostoucím zájmem o nájemní bydlení stojí nadprůměrný výkon české ekonomiky, atraktivní nabídka na trhu práce v tradičních hospodářských centrech ČR, flexibilita tohoto typu bydlení a vysoké ceny vlastnického bydlení. „Průměrná nabídková cena nájemního bydlení v ČR se aktuálně pohybuje na úrovni 197 Kč/m2/měsíc. V hlavním městě je cena o třetinu vyšší, v průměru 339 Kč/m2/měsíc, ale je třeba říci, že jednotlivé pražské městské části se od sebe výrazně liší. Nejlevnější bydlení v nájmu jsme zaznamenali v severozápadních Čechách: v Ústí nad Labem (148 Kč/m2/měsíc), Karlových Varech (157 Kč/m2/měsíc) a Liberci (163 Kč/m2/měsíc) a dále také na severní Moravě – v Ostravě (165 Kč/m2/měsíc). Dlouhodobě nejstabilnější nájmy jsou v Hradci Králové (růst mezi roky 2010 až 2017 o 4,6 %), v Karlových Varech (růst v témže období o 6,2 %) a v Ostravě (růst o 6,8 %). Skokanem republiky je Praha, kde nájmy od roku 2010 do roku 2017 vzrostly v průměru o 51,4 %,“ říká Petr Hána, analytik realitního týmu Deloitte.

Nájemní bydlení je v ČR především v držení municipalit a individuálních majitelů nájemních jednotek. Na tuzemském trhu je dnes jen několik institucionálních soukromých poskytovatelů nájemního bydlení. K největším patří RESIDOMO (43 000 nájemních bytových jednotek v Moravskoslezském kraji a nově Olomouci), CPI Byty (12 600 bytů v Ústeckém, Libereckém, Moravskoslezském kraji a v Praze) a CIB Group (1 700 bytů v Praze, Libereckém kraji a Klatovech). V Praze na trhu s nájemním bydlením působí ještě společnost např. CTR Group a nově také Luka Living a Zeitgeist. Všechny tyto firmy provozují v hlavním městě nižší stovky nájemních bytů. RED / ZDROJ: DELOITTE A RESIDOMO

Rental housing is experiencing Renaissance in Europe.. The increasing interest is evident in countries where. rental housing is traditional, for instance in Germany,. Denmark and the Netherlands, as well as in France,. Great Britain and in our country..

A

nd it is the Czech Republic that has, out of the postcommunist countries, the highest share in rental housing in the whole market – 22.4% out of the entire housing

Kvalifikovaný odhad počtu nájemních bytů v krajských městech ČR v roce 2018 Qualified estimate of the number of rental apartments in regional towns of the Czech Republic in 2018 200 000 192 900

150 000

100 000

65 000

50 000

44 200 18 900

0

Praha

Brno

Ostrava

18 400

Liberec Olomouc

17 300

14 400

12 800

Plzeň

Pardubice

Zlín

12 500

11 800

České Ústí nad Budějovice Labem

11 200

10 500

Hradec Králové

Karlovy Vary

6 200

Jihlava

Zdroj: ČSÚ a Deloitte, 4/2018 / Source: ČSÚ and Deloitte, 4/2018

54

dn 5/2018


54-55 Najemni bydleni + inz_2,0_Layout 1 10.5.18 14:56 Stránka 55

ekonomika / economy TRH / MARKET

stock of the Czech Republic. The highest share of rental housing is in Brno (38 %, a total of 65,000 rental apartments), Prague (34 %, 192,900 rental housing units) and Ostrava (31 %, 44,200 rental apartments). Behind this growing interest in rental housing is the above average performance of Czech economy, attractive offer in the labour market in traditional economy centres of the Czech Republic, flexibility of this type of housing and high prices of proprietary housing. “Average offering (purchase) prices of rental housing in the Czech Republic is currently on the level of 197 CZK/sq m/

month. Prices in the capital are one third higher, on average 339 CZK/sq m/month but it is necessary to say that the individual districts of Prague differ considerably. The cheapest rental housing was registered in North-west Bohemia: in Ústí nad Labem (148 CZK/sq m/month), Karlovy Vary (157 CZK/sq m/month) and Liberec (163 CZK/sq m /month) and then also in northern Moravia – in Ostrava (165 CZK/sq m/month). The most stable rents are, in the long term, in Hradec Králové (increase by 4.6% between 2010 and 2017), Karlovy Vary (increase by 6.2% in the same period) and in Ostrava (increase by 6.8 %). Prague is the jumper of the year with the rents increasing on average by 51.4% between 2010 and 2017,” says Petr Hána, an analyst of the real estate team Deloitte. Rental housing in the Czech Republic is mainly owned by municipalities and individual owners of the rental units. There are only a few private institutional providers of rental housing in our market today. The largest ones are RESIDOMO (43,000 rental units in Moravian-Silesian Region and now also in Olomouc), CPI Byty (12,600 apartments in Ústí nad Labem, Liberec and Moravian-Silesian Regions and in Prague) and CIB Group (1,700 apartments in Prague, Liberec region and in Klatovy). Those operating in the market with rental housing in Prague also include CTR Group and now also Luka Living and Zeitgeist. All these companies operate lower hundreds of rental apartments in Prague. RED / SOURCE: DELOITTE A RESIDOMO


56-57 CW Coworking_2,0_Layout 1 11.5.18 10:35 Stránka 56

ekonomika / economy KANCELÁŘE / OFFICES

Roste plocha sdílených kanceláří The area of shared offices grows V Praze meziročně naroste plocha sdílených kanceláří o 66 %.. Ke konci roku 2017 čítala jejich celková rozloha 16 500 m2;. v roce 2018 se zvýší na 27 500 m2 a na trh bude dodáno 11 000 m2..

S

dílené kanceláře se uplatňují i v regionech. V celé České republice se nachází 76 coworkingových center o celkové ploše přesahující 25 000 m2. Podle odhadů společnosti Cushman & Wakefield se současné plochy sdílených kanceláří do roku 2020 zdvojnásobí.

Samsung, HSBC či Volkswagen. Původně nejčastější uživatelé coworkingových center – start-upy – tvoří nyní pouze 14 %. Sdílené kanceláře jim pomáhají snižovat riziko spojené s tradičními kancelářemi, tedy dlouhodobé smlouvy a vysoké provozní náklady.

FENOMÉN COWORKING

NEPŘÍLIŠ VÝNOSNÝ PODNIK

První coworkingové centrum bylo otevřeno v roce 2005 v San Francisku. V České republice to bylo v roce 2009, kdy společnost COFICE otevřela v Praze své první sdílené kanceláře. Nyní se v Praze nachází 43 center sdílených kanceláří. Letos je patrný jejich výrazný nárůst. Tři z osmi plánovaných center již byla otevřena: Coworking Port v Praze 8 a Work Lounge a další centrum na Praze 1. Mezi projekty s největší plochou nových sdílených kanceláří patří Praga Studios od Scott & Weber s celkovou plochou 1 350 m2, jehož otevření se plánuje na rok 2019, HubHub Na Příkopě 14 o celkové ploše 2 000 m2 se otevře v červnu tohoto roku; největší rozlohu – 4 700 m2 – nabídne od července 2018 Business Link v objektu Visionary. „Sdílené kanceláře se staly fenoménem posledních let především díky své flexibilitě, nákladovým úsporám a možnosti networkingu. Zájemci stačí klubové členství, s kterým může kdykoli na jakoukoli dobu využít kancelářský prostor, který je k dispozici. V případě řetězců navíc může využít členství v pobočkách po celém světě. Kanceláře jsou většinou open space a nechybějí ani společné kreativní prostory, které tvoří přibližně 20 % z celkového prostoru a jsou přístupné všem členům. V poslední době se však začal významně zvyšovat počet privátních kancelářských jednotek,“ uvedla Radka Novak, partnerka a vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor.

Pouze 40 % coworkingových center na světě generuje zisk. To platí i pro Prahu, přičemž průměrná cena za pronájem kancelářského místa je 3 600 Kč za měsíc a 300 Kč za den. Ziskovost roste s velikostí plochy sdílených kanceláří, ale také s jejím věkem. Čím více členů centrum má a čím déle je na trhu, tím lepší jsou jeho ekonomické výsledky. Zhruba 40 % coworkingových center v Praze má velikost do 150 m2; sdílené kanceláře nad 1 000 m2 tvoří jen 10 % a méně. Současným trendem je prostory stále rozšiřovat, takže lze očekávat, že se současné průměrné hodnoty do budoucna změní.

CÍLOVÁ SKUPINA

Mezi uživateli sdílených kanceláří v Česku nejvíce převládají OSVČ s 62 %. Prostor však využívají i korporátní firmy (24 %) pro své zaměstnance na zahraničních cestách; nezřídka zde získávají nové pracovní síly či naopak stávajícím zaměstnancům dopřávají flexibilitu a kreativnější prostředí. Mezi známé společnosti, které využívají coworking, patří Microsoft, Accenture, Amazon, Google, Dell,

56

dn 5/2018

POSKYTOVATELÉ SDÍLENÝCH KANCELÁŘÍ

Největší společností provozující coworkingová centra v České republice je Regus, původně provozovatel servisovaných kanceláří. Nyní se přizpůsobuje poptávce a coworkingový koncept zapracovává do stávajících center. Momentálně poskytuje pro coworking 6 430 m2 kancelářské plochy. Druhý největší podíl má připravovaný Business Link s 4 700 m2. Zbytek trhu se dělí mezi InnoCrystal, Work Lounge, HubHub, Impact HUB, Scott & Weber, K10, PaperHub a Node5. Ve světě je největším provozovatelem We Work, který v České republice ještě neoperuje, ale vhodné prostory již vyhlíží. RED, ZDROJ: CUSHMAN & WAKEFIELD / FOTO: WEWORK.COM SDÍLENÉ KANCELÁŘE V REGIONECH SHARED OFFICES IN REGIONS

město city Praha / Prague Brno Ostrava ostatní města / other cities

plocha v m2 space in sq m

počet center number of centres

16 519 4 140 1 930 2 600

42 8 5 21


56-57 CW Coworking_2,0_Layout 1 11.5.18 10:35 Stránka 57

ekonomika / economy KANCELÁŘE / OFFICES

kopě 14 with a total area of 2,000 sq m will open this June. The Visionary project will deliver the greatest area with 4,700 sq m and will house Business Link. Its opening is planned for July 2018. “Shared offices have become a phenomenon in recent years, primarily thanks to their flexibility, cost effectiveness, and the possibility for networking. All that prospective members need is club membership, which allows them to use a currently available office unit at any time and for any period of time. Most of the offices have openspace floor plans, and they always include common areas, which account for 10–20% of the total area and are accessible to all members to share their ideas and contacts or offer each other services. Members can also get together for local educational events, business seminars, and mentoring,” says Radka Novak, Partner and Head of the Office Agency Team. TARGET GROUP

When it comes to the users of shared offices in the Czech Republic, freelance traders prevail with 62%. Corporate entities also use the concept (24%) when their employees travel abroad and need suitable working space; often, they also often hunt for new employees or innovative ideas there, or afford their existing employees more flexibility and a creative environment in pursuit of retaining the highest talent. The big corporate names that use coworking include Microsoft, Accenture, Amazon, Google, Dell, Samsung, HSBC and Volkswagen. Initially the largest group start-ups account now for only 14%. Shared offices help them to mitigate the risks associated with traditional offices – long-term lease agreements and operational costs.

The area of shared offices in Prague will grow by 66%. year-on-year. At the end of 2017 the total area was. 16,500 sq m, and in 2018 it will increase to 27,500 sq m. as the market delivers 11,000 sq m..

S

hared offices are used in the regions as well. There are 76 coworking centres across the Czech Republic with a total area in excess of 25,000 sq m. According to Cushman & Wakefield’s estimates, the current area of shared offices will double by 2020.

SHARED OFFICES – A MARGINALLY PROFITABLE BUSINESS

Only 40% of all coworking centres across the globe generate a profit. This applies to Prague too, with the average price for the lease of an office space being CZK 3,600 per month and CZK 300 per day. Profitability grows with the area of the shared office and its age as well. The more members a centre has and the longer it has been on the market, the better its financial performance. A full 40% of all coworking centres in Prague are sized 150 sq m or smaller. Shared offices larger than 1,000 sq m account for no more than 10%. The present trend is to expand the areas, so we can expect the current figures to change in the future.

PHENOMENON OF COWORKING

The first coworking centre opened in San Francisco in 2005. In the Czech Republic, COFICE opened the first shared office premises in 2009. Currently there are 43 shared office centres in Prague, and we will see them grow significantly this year. Three out of eight centres have already opened this year: Coworking Port in Prague 8, and Work Lounge plus another operator in Prague 1. Slated for opening in 2019, Scott & Weber’s Praga Studios with a total area of 1,350 sq m is one of the projects with the largest amount of new shared office space. HubHub at Na Pří-

SHARED OFFICE PROVIDERS

Regus is the biggest coworking centre operator in the Czech Republic, using 6,430 sq m of office space. Business Link holds the second biggest share with 4,700 sq m. The rest of the market is divided between InnoCrystal, Work Lounge, HubHub, Impact HUB, Scott & Weber, K10, PaperHub and Node5. The world’s biggest operator is We Work. It is not present in the Czech Republic yet, but its arrival is expected. RED, SOURCE: CUSHMAN & WAKEFIELD / PHOTO: WEWORK.COM

dn 5/2018

57


58-59 Fritz Huhnl_Vomacka_2,0_Layout 1 10.5.18 14:59 Stránka 58

kaleidoskop / kaleidoscope ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE

Hundertwasserův předchůdce Hundertwasser’s predecessor Jedním z mnoha dnes už laickou veřejností zcela zapomenutých autorů,. stavitelů a architektů je pro Teplice a okolí velice přínosný Fritz Hühnl..

D

íky postupně zveřejňovaným pracem Jana Hanzlíka, Jany Zajoncové, Lenky Hájkové, Martina Bálka i dalších badatelů a nadšenců můžeme s ohromením sledovat práce tohoto tvůrce z počátku 20. století. Jeho díla zdobila v oněch letech krásné, přepychové, leč dnes poničené lázeňské město. STAVBY NENÁVRATNĚ ZTRACENÉ

Fritz Hühnl (1875–1943) absolvoval stavební průmyslovku v Liberci a jako velmi mladý se stal městským architektem v teplické čtvrti Trnovany, které zůstal pracovně věrný až do 20. let minulého století. Po první světové válce sice krátce studoval ve Vídni u slavného Leopolda Bauera, ale tato epizoda už jeho stavby nijak neovlivnila, nicméně podpořila postupné zjednodušování jeho návrhů a očištění fasád od předchozích výtvarných eskapád. Dnes již (až na jednu výjimku) jeho stavby neuvidíte; byly zbourány při výstavbě tuctového trnovanského panelového sídliště, a tak si musíme pomoci starými fotografiemi či původními verzemi projektů. MILOVNÍK GERMÁNSKÝCH MÝTŮ

Hühnl byl velkým milovníkem germánské kultury a tradice. V Trnovanech se mu na počátku 20. století podařilo vyprojektovat soubor budov, jemuž se začalo říkat Malý Norimberk a který by dnes byl cílem tisíců nadšených návštěvníků. Co bylo na jeho stavbách tak přitažlivého? Možná byl jakýmsi předchůdcem Rakušana Friedensreicha Regentaga Dunkelbunta Hundertwassera. Využíval totiž všemožné prvky německé měšťanské i hradní architektury, asymetricky rozbité fasády zdobily motivy ze starých germánských mýtů, využívající středověké technologie i estetiku. Některé své domy také nazýval podle starých německých vzorů, radnic či hradů v historických německých městech. Skoro všechny jeho domy měly zajímavé arkýře, nejrůznější věžičky, balkonky, často i břidlicové střechy. Tvarové řešení domů bylo vždy podřízeno nějakému centrálnímu mottu, jemuž také odpovídala vložená výtvarná výzdoba, ať již sochařská, nebo malířská. Na fasádách se míhali bozi, germánští bojovníci, draci, citována byla Valhalla. Už ve 20. letech minulého století se Malý Norimberk stal teplickou atrakcí. Jak šel čas, fasády jeho později vznikajících domů střízlivěly, dotkl se lehce secesního vyznění, stavby se oprošťovaly od všech nacionálních německých symbolů.

58

dn 5/2018

A tak jsme vlastně ztratili něco, co na našem území v tomto rozsahu nacházíme pouze roztroušené v malých realizacích. Velkoleposti a rozsahu teplického Norimberka se ostatní stavby nemohou rovnat. JOSEF VOMÁČKA / FOTO: WIENER BAUINDUSTRIE-ZEITUNG


58-59 Fritz Huhnl_Vomacka_2,0_Layout 1 10.5.18 14:59 Stránka 59

kaleidoskop / kaleidoscope ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE

One of many authors, buildings and architects,. who has already been forgotten by today’s. laic public, is Fritz Hühnl, who contributed. considerably to Teplice and its surrounding areas..

T

hanks to gradually published work by Jan Hanzlík, Jana Zajoncová, Lenka Hájková, Martin Bálek and other researchers and enthusiasts, we can follow in amazement the work by this creator from the beginning of the 20th century. In those years, his work embellished the beautiful, luxurious though now devastated spa town. IRRECOVERABLY LOST BUILDINGS

X Dvojdům (1904) Friedricha Friesena, zakladatele německé gymnastiky, a dramatika Theodora Körnera je inspirován německou hradní architekturou, Teplice – Trnovany, někdejší ulice Ivana Olbrachta (zaniklá). Double house (1904) of Friedrich Friesen, the founder of German gymnastics, and the playwright Theodor Körner, is inspired by the German castle architecture; Teplice – Trnovany, the former Ivan Olbracht St. (defunct).

WX Obytný dům Huttenhaus (1904) v Teplicích – Trnovanech, Nedbalova ulice Block of flats Huttenhaus (1904) in Teplice – Trnovany, Nedbalova St.

Fritz Hühnl (1875–1943) graduated from the building-technical college in Liberec and when still very young, became town architect for the Teplice district of Trnovany, to which he became a loyal subject until the 1920s. After the WWI, he studied shortly in Vienna at the famous Leopold Bauer, but this episode didn’t influence his building in any way but contributed to the gradual simplification of his projects and facades from previous artistic imprudence. Today, you won’t see his buildings anymore (despite one exception); they were demolished during the construction of the mediocre panel housing development in Trnovany, so we needed to seek help amongst old photographs and original versions of his projects. LOVER OF GERMAN MYTHS

Hühnl was a great lover of German culture and tradition. At the beginning of the 20th century, he managed to build a group of buildings in Trnovany, which was called Little Nuremberg and which would nowadays be a target destination for thousands of enthusiastic visitors. What was so attractive about his building? He was perhaps some sort of predecessor for the Austrian Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser as he utilized all possible features of a German city and castle architecture with asymmetrically structured facades which were embellished by motifs from old German myths and to utilizing mediaeval technologies and aesthetics. He also named some of his buildings after old German councils and castles in historical German towns. Almost all of his buildings had interesting oriels, various towers, balconies and often even slate roofs. The shape of the building was always subjected to some central motto, which the artistic decorations, whether sculptures or paintings, also corresponded with. On the facades were gods, Germanic warriors, dragons and quotations of Valhalla. Little Nuremberg already became the attraction of Teplice in the 1920s. As time passed, the facades of latter buildings became more austere. He touched on Art-Nouveau impression a little and buildings were becoming free off all nationalistic German symbols. And there we lost something that we can only find in our area to such an extent in small realisations. Other buildings cannot compare with the grandiosity of Little Nuremberg in Teplice. JOSEF VOMÁČKA / PHOTO: WIENER BAUINDUSTRIE-ZEITUNG

dn 5/2018

59


60-62 Vienna_nadrazi_Sonka_3,0_Layout 1 10.5.18 15:01 Stránka 60

kaleidoskop / kaleidoscope ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

Vídeň a železnice Vienna and railway Vídeň, dříve hlavní město velkého soustátí, začala budovat železnici v roce 1838.. Podle tehdejších hospodářských nároků vedly soukromé železniční spoje z hlavního. města do dalších důležitých měst..

T

ratě většinou končily na okraji Vídně, kde vznikla neprůjezdní hlavová (či šturcová) nádraží s reprezentativní architekturou. Soukromé společnosti, které železnice obhospodařovaly, se staraly pouze o svůj směr. Brzy bylo nutné jednotlivé tratě propojit, aby např. nákladní doprava mohla pokračovat dále. Kolem Vídně tak vznikl prstenec železničních sítí, které mj. obsluhovaly některé průmyslové podniky na předměstích. Město až do roku 1857 obklopovaly hradby; v bouřlivém roce 1848 je vojenské vedení stále ještě považovalo za klíčovou obrannou infrastrukturu, kterou by průlomy pro železniční spojení narušily.

byl výrazně omezen počet vypravovaných osobních vlaků na sever a východ. Po pádu železné opony sehrála důležitou roli při rozvoji Westbahnhofu evropská integrace, která dala jméno i prostoru před ním – Europaplatz, (samozřejmě

FRANZ-JOSEFS-BAHNHOF S ČESKOU VÝZDOBOU

Příkladem nádraží, odkud směřovaly vlaky k další metropoli, byl od roku 1871–72 Franz-Josefs-Bahnhof, který se na severozápadě města staral o spojení s Prahou. Trať vedla přes České Velenice. Nádraží postavili pražští architekti Vojtěch Ignác Ullmann a Antonín Viktor Barvitius ve stylu tzv. vídeňské renesance. Propojení Vídně s Prahou symbolizovaly alegorické sochy Austrie a Bohemie a socha Františka Josefa, která byla od pražského sochaře Antonína Wildta. Dnes slouží Franz-Josefs-Bahnhof regionální dopravě podél Dunaje. Podobně vypadala nádraží, která zajišťovala spoje směrem na východ, jih a západ. Situaci železniční dopravy zlepšila i regulace břehů Dunaje, která se uskutečnila v roce 1875. Uvolnily se tím i další prostory pro železniční tepny. Tato infrastruktura sloužila desítky let, měla význam soukromý, vojenský i turistický. Podle známého románu tudy projížděl za první světové války i Josef Švejk, který tu prožil dobrodružství se sháněním rumu pro nadporučíka Lukáše v nedalekém městečku Königsbrück-Kiralyhída jihovýchodně od Vídně. Bombardování za druhé světové války velkou železniční infrastrukturu poničilo. Po válce tím vznikl prostor pro realizaci změn. Některé stavby byly obnoveny a přestavěny; nádraží Františka Josefa ztratilo svou původní neorenesanční formu – věže, pak i fasády.

za peníze z Evropských fondů). Orientace směrem na Bavorsko, potažmo na Mnichov a dále na západ se projevila i v původní výzdobě, jejíž součástí byla socha císařovny Alžběty Bavorské (Sissi). Místem odjezdů do Alp – na jih Rakouska a do Itálie – byl ještě donedávna Südbahnhof (Jižní nádraží, z roku 1869), který byl v procesu stavby nového Hlavního nádraží stržen. Na plochách tohoto také částečně neprůjezdního nádraží s laterálním propojením vznikl nynější Hauptbahnhof.

NA ZÁPAD A JIH

Nejvýznamnějším vídeňským nádražím býval Westbahnhof (Západní nádraží, z roku 1858), který byl spojnicí směrem na západ. Jeho význam vzrostl v době studené války, kdy

60

dn 5/2018

NOVÝ HAUPTBAHNHOF

K nutnosti dopravní reformy ve Vídni přispěl jednak již zmíněný pád železné opony, kdy se město stalo opět do-


60-62 Vienna_nadrazi_Sonka_3,0_Layout 1 10.5.18 15:01 Stránka 61

kaleidoskop / kaleidoscope ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

pravní křižovatkou uprostřed Evropy. Podstatným impulzem byla i modernizace vlaků a kolejí. Pro zvýšení rychlosti bylo nutné změnit některé mosty a výhybky. Zajímavý je také způsob, jakým nynější Hlavní nádraží změnilo směr vedení trati. Zachovává oblouk objíždějící z východu, ze směru z Čech a Moravy, širší staré město, ale otáčí se pak na jihozápad a integruje západní i jižní spojení. Plánování Hlavního nádraží začalo v roce 1995. Na počátku byl úmysl realizovat plán Thea Hotze z Curychu, který vyhrál architektonickou soutěž. Pak ale došlo ke změně územního plánování a Ernst Hoffmann a Theo Hotz spolu s Albertem Wimmerem vypracovali bez architektonické soutěže master plan pro celou okolní část města. Ten bral ohled na nedaleké historické stavby jako Belvedere a u něj položený park nebo na příjezd ke středu města přes Favoritenstrasse. Zahrnoval i značné plochy bývalého Jižního nádraží. Připomíná je benátský lev sv. Marka (Benátky v 19. století patřily k Rakousku-Uhersku a představovaly jakousi konečnou dlouhé železnice směrem na jih) v hale nového Hauptbahnhofu. K němu patří i správní budovy Rakouských spolkových železnic (Österreichische Bundesbahnen, ÖBB). Po zahájení provozu nového nádraží v roce 2014 došlo k propojení železničního koridoru podél jižního okraje města se Západním nádražím (Westbahnhof), takže se od roku 2015 stalo nové Hlavní nádraží ve Vídni uzlem průjezdným ze všech stran. V posledních letech se tomu přizpůsobila i městská doprava. Pod nádražím projíždí metro, před ním je na severu křižovatka tramvajové dopravy a autobusů. Současně vznikají v okolí stavby bez vztahu k železnici. Výhoda místa spočívá v tom, že firmám, které zde sídlí, jde o blízkost dopravní infrastruktury evropských sítí. Dopravní uzel tak mění a stimuluje urbanistické struktury na bývalém jižním okraji města. Celý komplex má být dokončen do roku 2019. JAROSLAV ŠONKA / FOTO: HAUPTBAHNHOF WIEN, RENEE DEL MISSIER / UNGERSTEELGROUP

Vienna, previously the capital of a large. composite state, commenced construction. of the railway in 1838. According to. economic demands of the time, private. railway connections ran from the capital. to other important cities..

T

he lines usually ended on the outskirts of Vienna, where there were impassable terminal train stations with representative architecture. The private companies that managed the stations only took care of their own direction. Soon it was necessary to interconnect the individual lines so that freight transport could follow further. This created a ring of railway lines around Vienna with these also servicing some industrial companies on the outskirts. The city was, up to 1857, surrounded by bulwark; in the turbulent year of 1848, the military still considered it to be the key defence infrastructure, which would be disrupted by railway progression. FRANZ-JOSEFS-BAHNHOF WITH CZECH EMBELLISHMENT

A station from where trains headed to the next metropolis was, from 1871–72, for instance, the Franz-Josefs-Bahnhof in the north-west of the city, which provided connections with Prague. The line went through České Velenice. The station was built by Prague architects Vojtěch Ignác Ullmann and Antonín Viktor Barvitius in the style of Viennese Renaissance. The interconnecting of Vienna and Prague was symbolized by allegorical sculptures of Austria and Bohemia and the sculpture of Franz Josef by the Prague sculptor Antonín Wildt. Today, the Franz-Josefs-Bahnhof serves regional transportation along the Danube River. The stations that provided the lines towards the east, south and west, looked similar. The situation regarding railway transportation was also improved by regulation of the banks of the Danube River, which was carried out in 1875. This also released other areas for railway arterial routes. This infrastructure served for decades and had a private, military, as well as a tourist

dn 5/2018

61


60-62 Vienna_nadrazi_Sonka_3,0_Layout 1 10.5.18 15:01 Stránka 62

significance. According to a famous novel, Josef Švejk also passed through here during the WWI, experiencing his exploits of seeking rum for First Lieutenant Lukáš in the nearby town of Königsbrück-Kiralyhída, south-east of Vienna. The WWII bombing destroyed a large part of the railway infrastructure. This allowed space for changes after the war. Some of the buildings were renewed and rebuilt; the Franz Joseph Station lost its original form of Neo-renaissance style – towers and eventually also façades. TO THE WEST AND SOUTH

The most significant Viennese station used to be Westbahnhof (West Station, from 1858), with the connecting line towards the west. Its significance increased in the times of the Cold War when the number of despatched passenger trains to the north and east became considerably restricted. After the fall of the Iron Curtain, it was European integration that played an important role during the development of Westbahnhof, also providing the name in front of it – Europaplatz (of course with money from European funds). Orientation towards Bavaria and subsequently Munich and further to the west also showed in the original embellishment, which also included the sculpture of Empress Elizabeth of Austria (Sissi). Südbahnhof, (South Station, from 1869), which was pulled down within the process of the construction of the new Main Railway Station, has, until recently, been the place of leaving for the Alps – to the south of Austria and to Italy. In the area of this also partially impassable station with lateral connection originated the nowadays station Hauptbahnhof. NEW HAUPTBAHNHOF

The necessity of transport reformation in Vienna was also contributed to by the aforementioned fall of the Iron Curtain, when the city once again became a transportation junction in the centre of Europe. Modernization of trains and rail tracks was also represented a significant impulse. In order to increase speed, it was necessary to change cer-

62

dn 5/2018

tain bridge and railroad points. What is also interesting is the way in which the nowadays Main Railway Station changed the route and direction of the line. It retains the curvature going east from Czech and Moravia, and the broader old town, but then swings to the south-west and integrates the west and south line. Planning of the Main Railway Station commenced in 1995. The initial intention was to realize the plan by Theo Hotz from Zurich, who won the architectural tender. However, the outline plan changed and Ernst Hoffmann and Theo Hotz then worked on, together with Albert Wimmer, a masterplan for the whole surrounding part of the city outside the architectural tender. The plan took into consideration nearby historical buildings such as Belvedere and an adjacent park and access to the city centre through Favoritenstrasse. It also included considerable areas of the former South Station. Those are reminded by St. Marco’s Venetian Lion (in the 19th century, Venice belonged to the Austrian-Hungarian Empire and represented a sort of terminal of a long railway towards the south) in the hall of the new Hauptbahnhof. This also includes the administration buildings of the Austrian Federal Railways (Österreichische Bundesbahnen, ÖBB). After the new station was put into operation in 2014, the railway corridor along the southern periphery of the city was interconnected with the West Station (Westbahnhof), so the Main Railway Station in Vienna has been, since 2015, a passable junction from all sides. City public transport has recently been adjusted to this. Under the station is the underground, in front of it, to the north, is a junction for tram and bus transport. At the same time, buildings that are being constructed all around have no relation to the railway. The advantage of this place also lies in the fact that those companies that are based there are positioned there for the vicinity of the transport infrastructure of European networks. The transport junction therefore changes and stimulates urban structures on the former southern outskirts of the city. The whole complex is proposed to be completed before 2019. JAROSLAV ŠONKA


63-66 K-Aktuality_Layout 1 10.5.18 15:02 Stránka 63

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

ŘEDITELEM PRAŽSKÉHO ZASTOUPENÍ CA Immo byl jmenován Václav Jonáš, který převzal odpovědnost za veškeré činnosti související se správou aktiv a nemovitostí společnosti v České republice včetně podpory a péče o nájemce. Oporou mu bude Jan Baxa, jenž od dubna 2018 přebírá vedení oddělení správy aktiv, a Radek Poulíček, který nastoupil do společnosti v březnu 2018 jako manažer zodpovědný za pronájem nemovitostí. Václav Jonáš zahájil svoji kariéru v roce 2001 v Europolis Group, dceřiné realitní společnosti Volksbank, kde pracoval jako projektový manažer zodpovědný za význačné nemovitosti, mj. River City Prague. Když v roce 2011 společnost CA Immo převzala Europolis, zapojil se do činnosti jejího týmu ve funkci šéfa oddělení správy aktiv pro Českou republiku. Jan Baxa dříve pracoval jako manažer správy aktiv společnosti CA Immo a v této funkci zodpovídal mj. za finanční správu nemovitostí. Po krátkém období v CERES Management Services se vrátil do týmu CA Immo ve funkci vedoucího správy aktiv. Radek Poulíček pracoval pro společnost Cushman & Wakefield jako seniorní konzultant pro kancelářské nemovitosti. VÁCLAV JONÁŠ HAS been appointed director of Prague’s CA Immo, taking over responsibility for all activities associated with administration of the company’s assets and real estate in the Czech Republic, including the support and care of tenants. He will be supported by Jan Baxa, who is taking over the management of the asset administration department as of April 2018 and Radek Poulíček, who joined the company in March 2018 as manager responsible for property leasing. Václav Jonáš commenced his career in 2001 at the Europolis Group, the subsidiary real estate company of Volksbank, where he worked as project manager responsible for their significant real estate portfolio, amongst others being River City Prague. When CA Immo took over Europolis in 2011, he joined the activities of their team at the post of Head of the Asset Administration department for the Czech Republic. Jan Baxa previously worked as the manager of asset administration at CA Immo and within this function he was amongst those responsible for the financial administration of real estate. After a short period at CERES Management Services, he returned to the CA Immo fold at the post of Head of Asset Administration. Radek Poulíček worked for Cushman & Wakefield as senior consultant for administrative real estate.

PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ KOMORY architektů na svém prvním zasedání po dubnové valné hromadě zvolilo svým předsedou opět architekta Ivana Plicku. Jde již o jeho páté volební období. Prvním místopředsedou se stal Jaroslav Šafer, druhým David Hlouch. Volby do vedení Komory potvrdily nastavené směřování a snahu kontinuálně pokračovat v prioritách prosazovaných v předchozím období. Patří mezi ně servis členům, veřejné správě a samosprávě nejen při zadávání veřejných zakázek, prosazování architektonických soutěží a upevňování pozice městského architekta. Další úlohou Komory je také propagace kvalitních výsledků práce architektů prostřednictvím České ceny za architekturu. THE BOARD OF the Czech Chamber of Architects again selected the architect Ivan Plicka as their Chairman at their first

meeting following the General Meeting held in April. It is already his fifth elected period. The first Vice-chairman is Jaroslav Šafer and the second being David Hlouch. Elections to the management of the Chamber confirmed the set out direction and effort to proceed continually with those priorities enforced in the previous period. This includes services for members, public administration and self-government during the submission of public procurements as well as enforcing architectural tenders and strengthening the positions of city architects. Further items the Chamber has responsibility for are to promote the quality results of architects’ work via the Czech prize for architecture.

DO MEZINÁRODNÍ REALITNÍ poradenské společnosti Savills nastoupila od dubna 2018 Veronika Pavlištová jako senior konzultantka se zaměřením na pronájem průmyslových nemovitostí. Veronika působila poslední čtyři roky ve společnosti Panattoni Development Company. Byla zodpovědná za business development, marketing a aktivity spojené s výstavbou nových prostor. Podílela se na řadě úspěšných logistických transakcí pro klienty jako je Raben Group u obce Žebrák, Panalpina u obce Pavlov nebo pro společnost Tchibo v Chebu. V Savills se bude Veronika podílet na pronájmu stávajících a nových průmyslových areálů a bude zodpovědná za jednání a vyjednávání nájemních smluv s klienty. INTERNATIONAL REAL ESTATE advisor Savills has appointed Veronika Pavlištová as senior leasing consultant in Industrial Agency in its Prague office. Veronika has worked at Panattoni; an industrial space developer for four years, where she was responsible for business development, marketing and activities related to the construction of new sites. She was involved in notable logistics transactions such as Raben Group in Žebrák, Panalpina in Pavlov or Tchibo in Cheb. At Savills, Veronika will be involved in commercialization of existing and new industrial premises and will advise clients on lease agreements.

MEZINÁRODNÍ REALITNÍ SPOLEČNOST Colliers International založila v České republice nové oddělení Debt and Equity Advisory zaměřené na poradenství v oblasti dluhů a kapitálu. Tým zastřeší Jana Miňová, která má více než 15 let praxe v bankovnictví. Do Colliers přišla z Komerční banky, kde působila jako poradkyně se specializací na financování komerčních nemovitostí. Za svou dosavadní kariéru Jana úspěšně realizovala přes 80 transakcí z odvětví financování nemovitostí v České republice i na Slovensku. Patří k předním expertům na poskytování strategického komerčního dluhového poradenství. Nový tým Debt and Equity Advisory se na základě znalosti všech segmentů trhu s nemovitostmi ve střední

dn 5/2018

63


63-66 K-Aktuality_Layout 1 10.5.18 15:02 Stránka 64

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

a východní Evropě bude zaměřovat na zajišťování relevantních kontaktů pro klienty hledající finanční partnery v rámci regionu CEE i celé Evropy. Nabídne jim své rozsáhlé zkušenosti s financováním a vyjednáváním úvěrové dokumentace. GLOBAL REAL ESTATE SERVICES COMPANY Colliers International announced that it has launched a new Debt and Equity Advisory service line in the Czech Republic. The new team, based in Prague, will be led by Jana Miňová, who has over 15 years of experience in the banking industry. Prior to joining Colliers, Jana worked at Komerční banka as a financial real estate advisor specializing in commercial real estate financing. She has completed over 80 real estate funding transactions in the Czech Republic and Slovakia. Jana is a leading expert in providing strategic commercial debt advice with an exceptional track record. This new Debt and Equity Advisory team will focus on providing clients with a wide range of contacts for financial partners across the CEE region and the whole of Europe, providing knowledge of all segments of the real estate market in CEE, while offering extensive experience and knowledge of funding, as well as experience with negotiating credit (loan) documentation.

SPOLEČNOST CUSHMAN & WAKEFIELD jmenovala tři nové partnery. Stali se jimi Josef Krautman z oddělení pronájmu kancelářských prostor, Michal Naskos z oddělení oceňování nemovitostí a David Nath z oddělení hotelových nemovitostí. Josef Krautman, partner a vedoucí oddělení zastupování nájemců v oddělení pronájmu kancelářských prostor pracuje ve společnosti Cushman & Wakefield čtyři roky. Ve sféře komerčních nemovitostí má přes 12 let zkušeností v různých poradenských společnostech v České republice i v Německu. Věnoval se rovněž oblasti investic. Michal Naskos, partner v týmu oceňování komerčních nemovitostí a poradenství působí v této oblasti již 17 let a je jedním z nejzkušenějších mezinárodních odhadců na českém trhu. Je členem Královského institutu diplomovaných znalců (RICS) a Asociace pro rozvoj realitního trhu (ARTN). Jako jeden z mála v České Republice je rovněž členem VRS (Valuer Registration scheme). David Nath, partner a vedoucí hotelového týmu pro střední a východní Evropu nastoupil do společnosti v roce 2014. Má více než 17 let zkušenosti v oblasti hotelových nemovitostí. Vede tým odborníků a konzultantů, kteří se věnují poradenství v oblasti hotelových investic, oceňování hotelových nemovitostí, výběru operátora a poradenství v developmentu hotelů.

64

dn 5/2018

CUSHMAN & WAKEFIELD HAS appointed three new partners. They are Josef Krautman from the Office Agency Team, Michal Naskos from the Valuation and Advisory Team and David Nath from the Hospitality Team. Josef Krautman, Partner and Head of Tenant Representation Services in the Office Agency Team, has been working at Cushman & Wakefield for four years. He has more than 12 years of experience in the field of commercial real estate, having worked on the landlord side for several consulting companies in the Czech Republic and Germany. He also focused on investments. Michal Naskos, Partner at the Valuation and Advisory Team, has been active in the field for 17 years and is one of the most experienced international valuers on the Czech market. He is a member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) and the Association for the Development of the Real Estate Market (ARTN). He is also one of the few Czech members of the Valuer Registration Scheme (VRS). David Nath, Partner and Head of Hospitality, CEE joined Cushman & Wakefield in 2014. He has more than 17 years’ worth of experience with hospitality real estate. David leads a team of experts and consultants focusing on hospitality investments, hotel valuation, operator selection and advisory on hotel development.

IPR PRAHA MÁ prověřovací studii, která řeší možnosti výstavby nového koncertního sálu v oblasti Vltavská. Následovat budou technické studie a studie proveditelnosti. K vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže může dojít v první polovině roku 2019. Prověřovací studie zpracovaly ateliéry D3A a Pelčák a partner architekti. Jsou dílčím podkladem pro zpracování územní studie, které určí budoucí podobu celé čtvrti včetně lokality Vltavská. Podklady pro další postup vznikaly ve spolupráci se Spolkem pro výstavbu koncertního sálu v Praze, Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. města Prahy, architekty a specialisty na akustiku. PRAGUE INSTITUTE OF PLANNING and Development (IPR) has a checking out study which deals with the possibilities for the construction of a new concert hall in the Vltavská area. This will be followed by a technical study and feasibility study. The announcement of the architectural tender may well take place in the first half of 2019. The checking out study was executed by the studios D3A and Pelčák a partner architekti. The studies are partial material for the execution of a territorial study which will determine the future appearance of the whole district, including the Vltavská location. Materials for further procedures were executed in co-operation with the Association for the Construction of a Concert Hall in Prague, the Czech Philharmonics, the Symphonic Orchestra of the Capital City of Prague, architects and acoustic specialists.

D E V E LO P E Ř I U B M B O H E M I A Development a Crestyl představili společný projekt nového kosmopolitního bydlení v atraktivní lokalitě Smíchova v Praze 5. Nová rezidence


63-66 K-Aktuality_Layout 1 10.5.18 15:02 Stránka 65

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

NEUGRAF v sousedství parku a přitom několik minut pěšky od rušného Anděla nabídne 177 bytů všech velikostí ideálních na bydlení i investici a prostory pro obchody a služby v přízemí. Obyvatelé NEUGRAF budou moci využít nabíjecí stanice pro elektromobily, vlastní zahradu a wellness, plně vybavenou prádelnu nebo relaxační společenskou terasu na střeše. Ta nabídne vedle jedinečného výhledu na Prahu odpočinkové zóny s lavičkami, lehátky a grily. Na střeše bude i přistávací plocha pro komerční drony. Dokončení projektu je naplánováno za dva roky, předpokládaná investice je 1,2 mld. Kč. Architektonické ztvárnění rezidenčního projektu NEUGRAF reflektuje industriální tradici místa a navazuje na původní historickou budovu tiskárny. Exteriér kombinuje materiály průmyslové doby doplněné lehkými detaily z oceli a skla. Autorem projektu je architektonické studio Bogle Architects. DEVELOPERS UBM BOHEMIA Development and Crestyl, introduced the joint project of new cosmopolitan housing in the attractive location of Smíchov in Prague 5. The new residence of NEUGRAF, which is situated within the neighbourhood of the park and yet just a few minutes walking distance from the busy area of Anděl, will offer 177 apartments of all sizes ideal for housing as well as investment and premises for shops and services on the ground floor. The residents of NEUGRAF will be able to utilize charging stations for e-cars, their own garden and wellness, a fully equipped laundry room and a relaxing social terrace on the roof. Apart from beautiful views of Prague, the terrace will offer relaxation zones with benches, deck chairs and barbeques. On the roof, there will also be a landing area for commercial drones. The project is planned to be completed in two year time and the estimated investment is CZK 1.2 billion. Architectural design of the residential project NEUGRAF reflects the industrial tradition of the place and follows the original historic building of a printing plant. The exterior is combined with the materials of industrial times complemented with light details from steel and glass. The author of the project is the architectural studio Bogle Architects.

REALITNÍ SKUPINA CPI Property Group (CPI PG) se pouští do kompletní modernizace teplického obchodního centra Olympia. Výsledkem bude nejmodernější koncept hypermarketu Albert, jenž zůstává otevřený i po dobu rekonstrukce a jehož finální podobu zákazníci uvidí letos v létě. Další etapy modernizace centra, které bylo postaveno v roce 2000 a od té doby už bylo čtyřikrát rozšířeno, počítají s výstavbou nového food courtu, modernizací pasáže a také venkovní fasády. CPI PG

odhaduje celkovou investici na 0,5 mld. Kč; rekonstrukce by měla být dokončena v druhé polovině roku 2019. Práce, které se uskuteční takřka výhradně v nočních hodinách mimo otevírací dobu obchodů, se v následujících měsících dotknou všech částí centra. Zákazníci se mohou těšit na nové toalety, novou fasádu, moderní relaxační zóny, nový food court a díky zmenšení plochy hypermarketu a přestěhování domu nábytku Asko otevřou v centru také nové obchody. THE REAL ESTATE GROUP CPI Property Group (CPI PG) is proceeding to the comprehensive modernization of the shopping centre Olympia in Teplice. This will result in the state-ofthe-art concept of the Albert hypermarket, which remains open during reconstruction and whose final appearance will be available to customers this summer. Further stages of the modernization of the centre, which was built in 2000 and has already been expanded four times since, account with the construction of a new food court, modernization of the shopping arcades as well as an external façade. CPI PG estimates total investment to be CZK 0.5 billion; reconstruction should be completed in the second half of 2019. Work will mainly be carried out during night hours, being out of opening hours of the shops, and the reconstruction will affect virtually all parts of the centre. Customers can look forward to new toilets, a new façade, modern relaxation zone, new food court and thanks to the reduced size of the hypermarket’s area and the moving of the furniture store Asko, there will also be new shops.

KARLOVARSKÁ BUSINESS PARK je plně obsazen. Novým nájemcem posledních volných prostor se stala společnost L.A.Fuel Print & Fullfilment s.r.o. Zabývá se zpracováním, tiskem a rozesílkou personalizovaných marketingových materiálů po Evropě, USA, Kanadě i Austrálii a Novém

Zélandu. Ročně zvládne z Prahy odbavit tři až pět milionů obálek. Karlovarská Business Park společně vlastní fond Conseq Realitní, otevřený podílový fond, a skupina Accolade. Park vyrostl v místě původních Uhelných skladů v Ruzyni. Areál je výtečně dostupný pro osobní i nákladní automobily; je v něm i zastávka MHD. Mezi stávající nájemce patří společnost EvoBus, která se zaměřuje na prodej a servis autobusů značek Mercedes-Benz a Setra, dále Lindab, který vyvíjí, vyrábí, prodává a distribuuje produkty a systémová řešení zjednodušující výstavbu a zlepšující vnitřní klima budov, aj. KARLOVARSKÁ BUSINESS PARK is fully occupied. The new tenant of the last vacant premises is L.A.Fuel Print & Fullfilment s.r.o. They attend to the execution, printing and distribution of personalized marketing materials around Europe, the USA and Canada as well as Australia and New Zealand. They are able to dispatch three to five million envelopes

dn 5/2018

65


63-66 K-Aktuality_Layout 1 10.5.18 15:02 Stránka 66

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

a year. Karlovarská Business Park is owned by the Conseq Realitní fund, an open participation fund and the Accolade group. The park emerged in the place of the original coal warehouse in Ruzyně. The complex is perfectly accessible for passenger as well as cargo vehicles; there is also a bus stop for public transport. Existing tenants include EvoBus, which specializes in the sale and service of Mercedes-Benz and Setra buses, who also develop, produce, sell and distribute products and system solutions that make construction easier and improve the interior climate of buildings and more.

OBERMEYER HELIKA, architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář, spolupracuje s generálním projektantem EBM – Expert Building Management na první etapě polyfunkčního domu Smíchov City Sever. Plánovaný projekt má v následujících letech vzniknout v Praze 5 na Smíchově v nové zástavbě mezi autobusovým nádražím Na Knížecí a vlakovým nádražím Smíchov. Výstavba první etapy nového polyfunkčního domu Smíchov City Sever, jehož developerem je společnost Sekyra Group, by měla být zahájena na konci příštího roku. Vzniknout má sedmipodlažní dům s 223 bytovými jednotkami, ateliéry a retailovými prostory. První nadzemní podlaží poskytne prostory pro administrativní jednotky. Ve třech podzemních podlažích budou vytvořeny prostory pro hromadné garáže, sklady a technické zázemí objektu. Stavba bude po architektonické stránce řešena jako několik samostatných domů městské zástavby. Po konstrukční stránce půjde o jeden monoblok s monolitickou železobetonovou nosnou konstrukcí. Samotná stavba se člení na devět sekcí, z nichž každá je odlišena názvem. OBERMEYER HELIKA, the architectural, planning, and building-consultancy company, co-operates with the general planning company EBM – Expert Building Management on the first stage of the poly-functional building Smíchov City Sever. The planned project is, in years to come, proposed to arise in Prague 5, Smíchov, in a new development between the bus station Na Knížecí and train station Smíchov. Construction of the first stage of the new poly-functional building Smíchov City Sever, developer of which is Sekyra Group, should be commenced at the end of next year. There is proposed to be a seven-storey building with 223 residential units, studios and retail premises. The first above ground storey will provide premises for administrative units. In the three underground storeys there will be premises for garages, storage facilities and technical background of the building. The building is designed, from an architectural point of view, as several individual buildings of urban development. From a structural point of view, it will be a mono-block with a monolithic reinforced concrete load bearing structure. The building alone is divided into nine sections whereby each of them is distinguished by a different name.

INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE hl. m. Prahy (IPR) zahájil na počátku května informační tour k Metropolitnímu plánu. Informační kontejner objede v průběhu dvou měsíců celkem 17 míst v Praze. Návrh Metropolitního plánu je také vy-

66

dn 5/2018

staven v Centru architektury a městského plánování (CAMP) až do konce července. Lidé si nyní plán mohou čtvrt roku prohlížet a připravit se na připomínkování. Připomínky k návrhu bude možné zasílat po dobu 30 dnů od 27. června. Jednou z možností, jak se mohou zájemci s návrhem plánu seznámit je informační tour po nejrůznějších pražských lokalitách. Kontejner navštíví celkem 17 míst od Anděla přes Palmovku až po Uhříněves. Na každém stanovišti se zdrží dva dny, během nichž budou pracovníci IPR Praha připraveni odpovídat na otázky místních obyvatel – a to ať už se budou týkat Metropolitního plánu, nebo jiných projektů chystaných v dané oblasti.

DEVELOPMENT NEWS

PRAGUE INSTITUTE OF PLANNING and Development (IPR) commenced an information tour for the Metropolitan plan at the beginning of May. The information container will, during two months, go around 17 places in Prague. The proposal of the Metropolitan plan is also displayed at the Centre of Architecture and Urban Planning until the end of July. Interested parties can now view the plan for a quarter of a year and prepare their comments. Those comments can then be forwarded for a period of 30 days, from 27th June. One option as to how interested parties can get to know the plan is the information tour that is to visit various Prague locations. The container will visit a total of 17 places, from Anděla through Palmovka to Uhříněves. They will remain at each stage for two days during which employees of IPR Prague will be prepared to answer local residents’ questions – whether they refer to the Metropolitan plan or other projects planned for a particular location.

Editorka/Editor PhDr. Alena Krupauerová (AK)

SPOLEČNOST RESIDOMO KOUPILA celkem 274 bytů v Olomouci, Ostravě a Havířově a poprvé tím rozšířila své působení za hranice Moravskoslezského kraje. Největší poskytovatel nájemního bydlení v Česku vlastní přes 43 000 bytů převážně v Ostravě, Havířově, Karviné, Frýdku-Místku, Orlové a Opavě poprvé překračuje svou působností hranice. RESIDOMO byty koupila od rakouské firmy Julius Meinl. Jde o 13 rezidenčních nemovitostí s 274 nájemními bytovými jednotkami. Hodnota transakce, kterou zprostředkovala společnost Deloitte, přesáhla 273 mil. Kč. RESIDOMO PURCHASED A TOTAL of 274 apartments in Olomouc, Ostrava and Havířov and for the first time expanded their operation beyond the boundary of the Moravian-Silesian Region. The largest provider of rental housing in the Czech Republic owns more than 43,000 apartments, mostly in Ostrava, Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Orlová and Opava, for the first time crossing the border of their operation. RESIDOMO purchased the apartments from the Austrian company Julius Meinl. It is represented by 13 residential properties with 274 rental residential units. The value of the transaction, which was arranged by Deloitte, exceeded CZK 273 million.

Člen České rady pro šetrné budovy Member of CZGBC

Vydává/Published by WPremium event, s. r. o. Jana Masaryka 28/281 120 00 Praha 2 Tel./Phone 246 033 022 E-mail redakce@wpevent.cz www.developmentnews.cz IČO 241 448 60 Šéfredaktor/Editor-in-chief Arnošt Wagner (AW) wagner@wpevent.cz

Redakce/Editorial staff Ján Chovanec, Jan Ferenc (JF), Petr Soukup (PS), Michal Postránecký, Jaroslav Šonka, Josef Vomáčka Jazyková redakce/ Language editor Mgr. Irena Kovářová Překlad/Translation WELLINGTON, s. r. o. Manager inzerce/ Advertising manager Eva Váňová (vedoucí inzerce/ senior manager), Nela Wagnerová, Adéla Jirásková Grafika/Graphic design Renata Štípková Předplatné/Subscription redakce@wpevent.cz Distribuce/Distribution Česká pošta, s.p., Postservis Registrační značka/ Registration mark MK ČR 8062, ISSN 1212-348X Vydavatel neodpovídá za obsah inzertních stran. Bez souhlasu vydavatele není dovoleno materiály z časopisu dále přetiskovat či šířit v elektronické podobě. Veškerá práva vyhrazena. Publisher is not responsible for the contents of advertisements. Any material from this publication is not permitted to be reprinted or distributed in electronic form without the publisher´s prior permission. All rights reserved.


EXKLUZIVNÍ PODLAHA PRO EXTRÉMNÍ ZÁTĚŽ Omezení kročejového hluku a pohodlná chůze díky dvojité vrstvě korku.

R EALISTICKÝ

KOMFORT

E KOLOGICKÁ

VOLBA

A TRAKTIVNÍ

DESIGN L UXUSNÍ

NÁŠLAP

www.likor.cz


Focus DN 2_1-4 obalka_Sestava 1 6.4.17 12:39 Strรกnka 4

Profile for Wpremium event

Development News 5/2018  

- Centrum města budoucnosti ČVUT Praha / Centre of City of the Future at CVUT Praha - Trend Report 2018: Ceny rostou / Trend Report 2018: Pr...

Development News 5/2018  

- Centrum města budoucnosti ČVUT Praha / Centre of City of the Future at CVUT Praha - Trend Report 2018: Ceny rostou / Trend Report 2018: Pr...

Advertisement