Radio Filharmonisch Orkest 2010-2011

Page 1

Seizoen 2010|2011 65 jaar omroepensembles

RadioFilharmonischOrkest Jaap van Zweden chef-dirigent

muziekcentrum van de omroepRadio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden chef-dirigentRadio Filharmonisch Orkest

Seizoen 10|11 Het seizoen 2010-11 is voor het Radio Filharmonisch Orkest een bijzonder seizoen. Allereerst: het Radio

koploper Vijfenzestig jaar na de start is het Radio Filharmonisch Orkest nog altijd koploper. Per seizoen wordt

Filharmonisch Orkest bestaat 65 jaar en de Zater-

in een indrukwekkend aantal concerten een geva-

dagMatinee, waarin het Radio Filharmonisch Orkest

rieerd repertoire tot klinken gebracht. De garde van

vanaf het begin een belangrijke rol heeft gespeeld,

Nederlandse componisten wordt dit seizoen vertegenwoordigd door Richard Rijnvos, Otto Ketting,

beleeft zijn 50ste editie. Verschillende concerten staan in het teken van dit jubileumfeest.

Peter-Jan Wagemans en Alphons Diepenbrock. Werken van Adams, Harvey, Borisova-Ollas, Rautavaara, Goebajdoelina, Torstensson en Braunfels beleven hun Nederlandse première. Samen met het Groot Omroepkoor en vocale solisten voert het

Het Matineeseizoen wordt geopend met de uitvoe-

Radio Filharmonisch Orkest grootschalige werken

ring van Prokofjevs De vuurengel door het Radio

uit de 19de en 20ste eeuw uit. Naast eerder-

Filharmonisch Orkest, het eveneens jubilerende

genoemde opera’s van Prokofjev en Wagner zijn

Groot Omroepkoor en een omvangrijke solistencast onder leiding van de Finse dirigent Leif Segerstam. De vuurengel werd voor het eerst in 1989 in Neder-

inhoud

land uitgevoerd in de ZaterdagMatinee. Daarna wordt het jubileum nogmaals luister bijgezet

Seizoen 10|11

met de uitvoering van John Adams’ City Noir (zater-

65 jaar Radio Filharmonisch Orkest

11

5

dag 20 november, Nederlandse première) en Parsifal

50 jaar ZaterdagMatinee

17

(11 december). Dat laatste in de bezetting die eerder

Biografie

19

grote triomfen vierde met Wagner-opera’s: Radio

Jaap van Zweden

20

Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en vocale

Edo de Waart

24

solisten onder leiding van Jaap van Zweden.

Benjamin Levy

25

CD-opnamen

25

Het optreden van de jonge Amerikaanse dirigent

Musici en staf

26

James Gaffigan op 25 september en 12 maart in de

Concertseries

29

ZaterdagMatinee is niet zomaar een gastoptreden.

Concertagenda 10|11

31

Daarna, in het seizoen 2011-2012, wordt hij namelijk

Radio 4

40

verwelkomd als vaste gastdirigent van het Radio

Contactgegevens, colofon

42

Filharmonisch Orkest.

Seizoen 10|11 Radio Filharmonisch Orkest 5


dat Berlioz’ La damnation de Faust, Saint-Saëns’

franz liszt pianoconcours

Samson et Dalila en het oratorium The dream of

Het Radio Filharmonisch Orkest speelt tijdens de

Gerontius van Elgar.

opening en de finale van het driejaarlijkse Interna-

codes

afsluitende galaconcert begeleidt het Radio Filhar-

In de ZaterdagMatinee draait het onder andere om

monisch Orkest onder leiding van Jaap van Zweden

‘codes’: verborgen codes en geheime boodschappen

de winnende kandidaat van deze zware competitie.

in muziek. Aldus gaat het Radio Filharmonisch

Het programma vermeldt uiteraard een van de

Orkest op ontdekkingstocht in Jonathan Harvey’s

virtuoze composities voor piano en orkest van

Messages, dat onder leiding van James Gaffigan

Liszt.

tionaal Franz Liszt Concours in Vredenburg. In het

voor het eerst in Nederland wordt uitgevoerd, en Georges Lentz’ Guyuhmgan, dat zijn Nederlandse

legende in het muziektheater

première beleeft onder leiding van Edo de Waart.

Het Radio Filharmonisch Orkest is in februari te

Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de program-

gast in Het Muziektheater in Amsterdam. In samen-

mering van de 50ste ZaterdagMatinee, waarin de

werking met De Nederlandse Opera wordt de opera

muziekgeschiedenis traditiegetrouw breed en in

Legende van Peter-Jan Wagemans zeven keer uit-

bijzondere dwarsverbanden voor het voetlicht

gevoerd. Deze 3-akter ontstond in opdracht van Jan

wordt gebracht. Zie de concertagenda in deze bro-

Zekveld, voormalig artistiek leider van de Zater-

chure en – voor meer tekst en uitleg - de brochure

dagMatinee, en beleefde in februari 2007 zijn con-

van de ZaterdagMatinee en de websites.

certante première in het Concertgebouw.

elders ook opmerkelijk

cd-opnamen

Het Radio Filharmonisch Orkest speelt een promi-

De cd-catalogus van het Radio Filharmonisch Orkest

nente rol in de ZaterdagMatinee en is in die serie

wordt in het seizoen 2010-2011 aangevuld met

regelmatig te beluisteren in het Amsterdamse Con-

nieuwe opnamen in de Sjostakovitsj- en Bruckner-

certgebouw. Dat weerhoudt het orkest er niet van

reeksen voor respectievelijk BIS en Challenge

om ook elders opmerkelijke bijdragen te leveren,

Records International, die de productie heeft over-

zoals in Vredenburg Leidsche Rijn en Het Muziek-

genomen van Octavia. Sjostakovitsj’ Tweede en

theater in Amsterdam.

Derde symfonie worden opgenomen door het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor

de vrijdag van vredenburg

onder leiding van Mark Wigglesworth en Bruckners

De serie De Vrijdag van Vredenburg wordt gekleurd

Derde symfonie onder leiding van Jaap van Zweden.

door Russische componistennamen als Sjostakovitsj,

Challenge Records brengt verder een cd uit met twee

Rachmaninov, Rimski-Korsakov, Moessorgski, Pro-

nieuwe Wagner-bewerkingen van Henk de Vlieger:

kofjev, Ljadov, Goebajdoelina en vooral: Igor Stra-

Meistersinger, an orchestral adventure en Deux

vinsky. Met uitvoeringen van Le sacre du printemps,

entreactes tragiques. De studio in het Muziekcentrum

de Psalmensymfonie, Scherzo à la russe en De vuur-

van de Omroep is tevens gereserveerd voor cd-

vogel wordt een fraaie bloemlezing uit zijn oeuvre

opnamen van Union Square Dance for 2 identical

gegeven. De muziek van Stravinsky wordt in het

orchestras van Richard Rijnvos.

perspectief van het werk van Russische collega’s of andere tijdgenoten geplaatst. Deze concerten worden geleid door achtereenvolgens chef-dirigent Jaap van Zweden en gastdirigenten Hans Graf, Andrew Grams en Marin Alsop.

6 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 10|11


Radio Filharmonisch Orkest

65 jaar Het eerste concert van het Radio Filharmonisch

de studio uit

Orkest vond plaats op 7 oktober 1945. Onder leiding

De taak van Radio Herrijzend Nederland werd in 1946 overgenomen door Stichting Radio Nederland in Overgangstijd en vervolgens door de Nederlandse Radio Unie, gevormd door de AVRO, KRO, NCRV, VARA en VPRO. In samenwerking met de VARA trad het orkest incidenteel buiten de studio’s op. Als een van de belangrijkste participanten van de in 1961 gestarte Matinee op de vrije Zaterdag speelde het orkest frequenter live in de concertzaal. De artistieke formule van de ZaterdagMatinee en de zorgvuldig opgebouwde kwaliteiten van het Radio Filharmonisch Orkest leverden een synergie op die resulteerde in vele legendarische concerten. Daaronder de Nederlandse première van Messiaens Turangalîla-Symphonie met Jean Fournet, de Mahlercyclus met Edo de Waart, Wagners Lohengrin en Die Meistersinger von Nürnberg met Jaap van Zweden en onlangs nog de integrale uitvoering van Rossini’s Guillaume Tell onder leiding van Paolo Olmi, om er slechts enkele te noemen.

van ‘eerste dirigent’ Albert van Raalte werd een programma uitgevoerd met werken van Chausson, Ravel, Franck en Dukas. Van dit concert deed ‘Gooische Klanken’ de volgende dag enthousiast verslag: ‘Groote verwachtingen voor de toekomst [...] Hier is een prestatie geleverd die ons land op waardige wijze in den aether heeft vertegenwoordigd. Dit Symphonie Orkest is verreweg het beste en kan op één lijn worden gesteld met ons Concertgebouworkest. Een Orkest om trotsch op te zijn! [...].’

veelbelovend Die grote verwachtingen werden direct waargemaakt. In de eerste jaren werd met betrekkelijk korte voorbereidingstijd een groot aantal opnamen gemaakt. Na de pioniersjaren met Albert van Raalte traden onder anderen Henri Tomasi, Pierre Monteux, Antal Doráti, Ferdinand Leitner, Eduard van Beinum en de latere chef-dirigenten Paul van Kempen, Bernard Haitink, Jean Fournet en Willem van Otterloo aan. Spoedig wist het orkest grote solisten te engageren, onder wie Kathleen Ferrier, Elisabeth Schwarzkopf, Clara Haskil en Jean-Pierre Rampal. Het repertoire omvatte werken uit de klassieke periode tot en met toentertijd actuele partituren als Bartóks Concert voor orkest, Messiaens L’ascension en Schönbergs A survivor from Warsaw. Zeven jaar na de start werd officieel vastgesteld dat het Radio Filharmonisch Orkest koploper was in Nederland wat betreft het totale aantal uitvoeringen, de diversiteit van het repertoire en de uitvoering van hedendaagse en Nederlandse composities.

dirigenten Jean Fournet was chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest van 1961 tot 1978 en werd nadien benoemd tot Chef d’orchestre permanent invité. Tijdens zijn langdurige en zeer gewaardeerde verbintenis met het RFO werkte hij nauw samen met componisten als Messiaen, Martin, Duruflé, Dutilleux en Milhaud en gold hij als autoriteit op het gebied van de Franse muziek. Het chef-dirigentschap werd vervolgens bekleed door Hans Vonk, Sergiu Comissiona en Edo de Waart. Sinds september 2005 vervult Jaap van Zweden deze functie. In het kader van de ZaterdagMatinee alsook in andere contexten, zoals Promenos, KRO Bijzondere Muziekproducties en Holland Festival, beklommen destijds tal van gerenommeerde gastdirigenten de

Seizoen 10|11 Radio Filharmonisch Orkest 11


bok. Onder hen Kirill Kondrasjin, Bruno Maderna, Riccardo Muti, Luciano Berio, Michael Tilson Thomas, Kurt Masur, Mauricio Kagel, Mariss Jansons, Gennady Rozhdestvensky en Valery Gergiev.

hilversum 4 Aanvankelijk vond uitzending van de klassieke programma’s plaats via Hilversum 1 en 2. Voor het eerste experiment in stereo in 1946 moest men twee radiotoestellen inschakelen, een afgestemd op Hilversum 1 voor het linker kanaal en een op Hilversum 2 voor het rechter kanaal. In 1975 werd de hartenwens van velen, onder wie violist Theo Olof, vervuld: één zender, speciaal voor klassieke muziek, Hilversum 4. In 1985 werd deze zender omgedoopt tot Radio 4.

cd-opnamen Het Radio Filharmonisch Orkest heeft een indrukwekkende discografie opgebouwd. In de jaren ’70 maakte het orkest voor het label Decca een aantal legendarische grammofoonplaten met dirigenten

als Leopold Stokowski en Antal Doráti. Onder leiding van Jean Fournet werd voor Denon een serie cd’s gerealiseerd met Frans repertoire. Opnamen van onder meer de complete symfonieën van Mahler onder leiding van Edo de Waart verschenen op cd, alsook een unieke Wagner-box en de complete orkestwerken van Rachmaninov. Cd’s met werken van hedendaagse componisten als Jonathan Harvey, Klas Torstensson en Jan van Vlijmen werden onderscheiden met prijzen en eervolle vermeldingen. Voor het label BIS werd gestart met de cd-opnamen voor een Sjostakovitsj-serie onder leiding van Mark Wigglesworth en voor Octavia met opnamen van de symfonieën van Bruckner onder leiding van Jaap van Zweden. In samenwerking met Radio 4, Radio Nederland Wereldomroep, NPS, AVRO, TROS en het Muziekcentrum van de Omroep werd het label QuattroLive opgericht. Onder dit label verschenen lovend ontvangen opnamen van onder meer Mahlers Das klagende Lied, The music makers van Edward Elgar, Memoria van Wolfgang Rihm en Wagners Lohengrin en Die Meistersinger von Nürnberg.

65 jaar o mro e pensembles 65 jaar geleden nam het Radio Filharmonisch Orkest voor Radio Herrijzend Nederland het eerste concert op. Naast dit orkest bestonden er het Groot Omroepkoor, het Metropole Orkest, het Omroep Orkest, het Vaudeville Orkest en het Omroep Kamerorkest, waarmee verschillende genres konden worden uitgevoerd. Deze ensembles vormden de basis van de huidige ensembles van het Muziekcentrum van de Omroep: het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie, het Groot Omroepkoor en het Metropole Orkest. Het Vaudeville Orkest heette vanaf 1949 Promenade Orkest en werd in 1985 gefuseerd met het Omroep Orkest tot het Radio Symfonie Orkest. Het Omroep Kamerorkest werd in 1958 omgedoopt tot Radio Kamerorkest en schreef tot 2005 geschiedenis onder die naam. In 2004 werden uit de drie toenmalige klassieke orkesten de Radio

12 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 10|11

Kamer Filharmonie en het Radio Filharmonisch Orkest geformeerd. Afgaand op de positieve recensies was dit een succesvolle operatie. De ensembles maken sinds 2006 deel uit van de Nederlandse Publieke Omroep. In de afgelopen 65 jaar hebben vele, soms ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Onveranderd zijn de hoogstaande kwaliteit en veelzijdigheid van deze ensembles en hun bijzondere plaats in het Nederlandse muziekleven. Informatie over de jubileumactiviteiten wordt bekendgemaakt op de website www.mco.nl.


50 jaar spraakmakend

ZaterdagMatinee Dit seizoen bestaat de ZaterdagMatinee een halve eeuw. Wat begon als ‘Matinee op de Vrije Zaterdag’ bij wijze van culturele educatie van ‘de arbeider’, is inmiddels uitgegroeid tot een serie van internationale importantie en reputatie onder de naam ZaterdagMatinee.

Grondlegger Hans Kerkhoff stond in 1961 met de ‘VARA-Matinee’ een mix van onbekend repertoire, concertant uitgevoerde opera’s, Nederlandse muziek en eigentijds repertoire voor ogen. Deze ingrediënten zijn nog steeds de vier pijlers onder de serie. Bekende muziek wordt overigens niet geheel uitgesloten. De formule van Kerkhoff had verstrekkende gevolgen. Amsterdam kreeg er concerten met een ambitieuze programmering bij, die al snel een enthousiast publiek trokken. De omroeporkesten zaten opeens veel vaker oog in oog met deze luisteraars en de omroep kon meer live-opnamen uitzenden dan voorheen. Voor de categorie eigentijds repertoire werden compositieopdrachten verstrekt aan vooraanstaande componisten in binnen- en buitenland. Onder hen John Adams, Toshio Hosokawa, Theo Loevendie, Robin de Raaff, Richard Rijnvos, Rob Zuidam en talloze andere Nederlandse toondichters.

hoogtepunten De geschiedenis van de ZaterdagMatinee kent legio hoogtepunten. Vele, inmiddels grote namen van het internationale muziekleven stonden al vroeg in hun carrière in ‘De Matinee’, bijvoorbeeld Montserrat Caballé, Nelly Miricioiù, Valery Gergiev, Mariss Jansons, Murray Perahia en Theo Bruins. Thematisch opgezette series rond bijvoorbeeld Stravinsky en Brahms boden context en perspectief. Door grote opera’s concertant uit te voeren, konden deze gemakkelijker in de programmering worden opgenomen. Zo leidde Jaap van Zweden hogelijk geprezen uitvoeringen van de Wagner-opera’s

Lohengrin en Die Meistersinger von Nürnberg. Op deze manier konden de afgelopen jaren ook tal van minder bekende opera’s hun Nederlandse première beleven. Shakespeares The tempest vormde de basis voor zowel Der Sturm van Frank Martin als voor The tempest van Thomas Adès. Ook de opera’s Macbeth (eerste versie uit 1847) van Verdi en Der König Kandaules van Zemlinsky beleefden hun Nederlandse première tijdens een Matinee.

artistieke leiding Na Hans Kerkhoff heeft vooral Jan Zekveld zijn stempel op de ZaterdagMatinee gedrukt en de serie internationaal aanzien gegeven. Zekveld is, verspreid over twee perioden, gedurende 16 jaar artistiek leider van de Matinee geweest. André Hebbelinck bekleedde deze functie tussendoor zes jaar. Na Hans Kerkhoff, die het stokje in 1977 aan Kees Hillen had doorgegeven, zwaaide hij het langst de scepter over de Matinee. Tot in de jaren ’90 is de VARA de belangrijkste pijler van de Matinee geweest. Na ingrijpende veranderingen bij deze omroep werd de Matinee een samenwerking tussen VARA, NPS en VPRO. Sinds 2003 is de ZaterdagMatinee een productie van NPS Radio en AVRO Radio 4 in samenwerking met de TROS, bestemd voor uitzending op Radio 4.

spraakmakend Intussen zijn 50 jaar verstreken en ruim 1400 concerten gegeven. Kees Vlaardingerbroek is sinds het seizoen 2007-2008 artistiek leider. Hij gaf oude muziek weer een plaats binnen de Matinee. Zijn uitgangspunt wijkt niet af van dat van Kerkhoff: enthousiasme over de magie van muziek delen met zoveel mogelijk mensen. Dit blijkt uit weer een spraakmakende programmering voor dit seizoen met ‘in de muziek verborgen codes’ als thema. Opnieuw bestaat het aanbod uit opera’s, zoals Wagners Parsifal, (Nederlands) opdrachtwerk en onbekend repertoire uit heden en verleden. Van bekende namen als Beethoven, Schumann, Mahler, Bartók en Sibelius klinken vooral minder gespeelde werken. Het belooft andermaal een magisch seizoen te worden.

Seizoen 10|11 Radio Filharmonisch Orkest 17


Segerstam dirigeert sensationele Sibelius ‘In de ZaterdagMatinee leidde Segerstam het indrukwekkend spelende Radio Filharmonisch en het dito zingende Groot Omroepkoor in een zelden gehoord laat werk van de Finse meester’ Erik Voermans in Het Parool, 21 september ’09, over de uitvoering van Sibelius’ The tempest door het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor

Mystieke balans in Pelléas et Mélisande ‘…het Radio Filharmonisch Orkest realiseerde vanaf de verzadigde woudklank waarmee de opera opent, alle gewenste Franse parfums, sferen en timbres.’ Mischa Spel in NRC Handelsblad, 16 november ’09, over Debussy’s Pelléas et Mélisande door het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Serge Baudo

Rossini-feest in Matinee ‘… Paolo Olmi… bracht geleidelijk steeds meer reliëf aan met het volle behoud van de spanning, mede dankzij het fantastisch spelende Radio Filharmonisch Orkest en het al even formidabele Groot Omroepkoor.’ Eddie Vetter in De Telegraaf, 14 december ’09, over de integrale uitvoering van Rossini’s Wilhelm Tell door het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Paolo Olmi

18 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 10|11


Biografie Het Radio Filharmonisch Orkest werd in 1945 opgericht door Albert van Raalte. Het orkest werd nadien geleid door achtereenvolgens Paul van Kempen, Bernard Haitink, Jean Fournet, Willem van Otterloo, Hans Vonk, Sergiu Comissiona en Edo de Waart. Sinds augustus 2005 is Jaap van Zweden chef-dirigent. In het seizoen 2011-2012 gaat de getalenteerde Amerikaanse dirigent James Gaffigan een verbintenis aan als vaste gastdirigent van het Radio Filharmonisch Orkest tot einde seizoen 2014-2015. Het Radio Filharmonisch Orkest werkte samen met tal van befaamde gastdirigenten, onder wie Leopold Stokowski, Kirill Kondrasjin, Antal Doráti, Riccardo Muti, Kurt Masur, Mariss Jansons, Michael Tilson Thomas, Gennady Rozhdestvensky en Valery Gergiev. Het orkest speelde de (Nederlandse) premières van werken van onder anderen Messiaen, Berio, Boulez, Henze, Carter, Adams, Birtwistle, Adès, Janácek, De Raaff, Oestvolskaja, Verbey, De Raaff, Vriend en Rijnvos. Het orkest staat in dienst van de Publieke Omroep en is prominent aanwezig in de series de Zaterdag-

Matinee en Het Zondagochtend Concert in het Amsterdamse Concertgebouw, alsook in De Vrijdag van Vredenburg te Utrecht. In het Nederlandse muziekleven onderscheidt het orkest zich door bijzonder geprogrammeerde symfonische concerten en heeft het zich bovendien opmerkelijk geprofileerd met diverse concertante opera-uitvoeringen. Eerste uitvoeringen in Nederland en wereldpremières zijn daarbij regelmatig aan de orde. Het Radio Filharmonisch Orkest treedt bij gelegenheid ook op in het buitenland. Olivier Messiaens meesterwerk La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus Christ, uitgevoerd in Nederland in juni 2008 door Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor onder leiding van Reinbert de Leeuw, oogstte in september 2008 tijdens het Festival Musica in Straatsburg buitengewoon enthousiaste kritieken. Met Jaap van Zweden was het Radio Filharmonisch Orkest in oktober 2009 te gast bij het Sun Festival in Singapore. In maart 2010 vinden concertreizen plaats naar Groot-Brittannië, Duitsland en Oostenrijk.

Seizoen 10|11 Radio Filharmonisch Orkest 19


Jaap van Zweden chef-dirigent Na zijn studies aan het Conservatorium in Amster-

Naast het symfonische repertoire speelt ook opera

dam en de Juilliard School in New York werd Jaap

een belangrijke rol in Van Zwedens carrière. In de

van Zweden op 19-jarige leeftijd aangesteld als con-

afgelopen seizoenen dirigeerde hij Fidelio van Beet-

certmeester van het Koninklijk Concertgebouw-

hoven en La Traviata van Verdi en in concertante

orkest. Daarnaast bouwde hij als vioolsolist een in-

vorm Vanessa van Barber in het Concertgebouw

drukwekkende carrière op. In 1995 startte hij zijn

met het Radio Filharmonisch Orkest. Bij De Neder-

dirigentenloopbaan. Korte tijd later debuteerde hij

landse Opera maakte hij zijn debuut met Puccini’s

in Carnegie Hall en maakte hij diverse tournees,

Madama Butterfly. Zijn Wagner-debuut maakte hij

zowel binnen Europa als naar onder andere Japan

met de zeer lovend ontvangen concertante uitvoe-

en Zuid-Amerika.

ring van Lohengrin met Radio Filharmonisch Orkest,

In augustus 2005 trad Jaap van Zweden aan als

Concertgebouw. Onder zijn leiding werd het jaar

chef-dirigent van de klassieke orkesten van het

daarop de uitvoering van Wagners Die Meister-

Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum: het

singer von Nürnberg met dezelfde omroepensem-

Radio Filharmonisch Orkest en de Radio Kamer

bles eveneens een groot succes.

Groot Omroepkoor en vocale solisten in het

Filharmonie. Met het Radio Filharmonisch Orkest gaf hij onlangs lovend ontvangen concerten in het

De opnamen van Wagners Lohengrin en Die Meister-

Singapore Sun Festival en maakte hij concertreizen

singer von Nürnberg onder leiding van Jaap van

naar onder meer Manchester, Birmingham, Berlijn,

Zweden zijn op cd uitgebracht door QuattroLive,

Wenen en Keulen. In het seizoen 2008-09 is Jaap

het cd-label van de Publieke Omroep. Op hetzelfde

van Zweden tevens aangetreden als Music Director

label verschijnt in het seizoen 2010-11 de live-regi-

van het Dallas Symphony Orchestra en als chef-

stratie van Parsifal. Voor Challenge Records Inter-

dirigent bij deFilharmonie in België.

national nemen Jaap van Zweden en het Radio Filharmonisch Orkest de symfonieën van Bruckner op.

Als dirigent is hij geregeld te gast bij het Chicago

De symfonieën 2, 4, 5, 7 en 9 zijn inmiddels uitge-

Symphony Orchestra, London Philharmonic Orches-

bracht en zeer goed ontvangen in de pers.

tra, Hong Kong Philharmonic Orchestra, Göteborg Symphony Orchestra, het Symphonieorchester des Westdeutschen Rundfunks, Orchestre National de France, Münchner Philharmoniker, Oslo Philharmonic en het Koninklijk Concertgebouworkest. Recent gaf hij een uitstekend ontvangen concert met The Cleveland Orchestra. Komende jaren zijn gastdirecties gepland bij de Atlanta Symphony, London Philharmonic Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra, Tonhalle Orchester Zürich, Philadelphia Orchestra en Los Angeles Philharmonic.

20 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 10|11

‘Driftig, robuust, energiek, explosief’ ‘Van Zweden is een enthousiaste Beethovenfan. Zijn visie op Beethoven bleek al heel vroeg robuust, onstuimig en overrompelend’ Kasper Jansen in NRC, 21 augustus ’09, over de Beethovenconcerten door het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Jaap van Zweden

Edo de Waart eredirigent Edo de Waart was van 1989 tot 2005 chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest. Sinds 2005 is hij eredirigent van dit orkest. Momenteel is hij ook artistiek directeur en chef-dirigent van het Hong Kong Philharmonic Orchestra en artistiek leider van het Milwaukee Symphony Orchestra en de Opera van Santa Fe. Na zijn studie hobo, piano en orkestdirectie in foto: Marco Borggreve

Amsterdam werd Edo de Waart eerste hoboïst van het Concertgebouworkest. In 1964 won hij de Dimitri Mitropoulos Conducting Competition in New York, waarna hij voor één jaar werd aangesteld als assistent van Leonard Bernstein bij de New York Philharmonic. Daarna werd hij assistent-dirigent van Bernard Haitink bij het Concertgebouworkest en in 1967 (gast)dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en van het Nederlands Blazers Ensem-

weken succesvol samen met het NHK Symphony

ble. Van 1973 tot 1979 was hij artistiek directeur van

Orchestra in Japan. Edo de Waart is sinds 2007

het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

artistiek leider van de Opera van Sante Fe. Zijn aan-

Na zijn debuut bij het San Francisco Symphony

het Hong Kong Philharmonic Orchestra duurt tot

Orchestra in 1975 werd hij er gevraagd als gastdiri-

2012. Daarnaast is hij artistiek leider van het

gent; in 1977 werd hij benoemd als artistiek direc-

Milwaukee Symphony Orchestra en vanaf het

stelling als artistiek directeur en chef-dirigent van

teur – een functie die hij tot 1985 zou bekleden. In

seizoen 2010-2011 een van de ‘artistic partners’ van

1986 werd hij artistiek directeur van het Minnesota

het Saint Paul Chamber Orchestra in Londen.

Orchestra. In 1989 keerde hij terug naar Nederland. Tot december 2004 was hij chef-dirigent van het

Met vele orkesten, waaronder het Radio Filharmo-

Radio Filharmonisch Orkest. Van 1999 tot 2002 was

nisch Orkest, het Koninklijk Concertgebouworkest,

hij ook chef-dirigent van De Nederlandse Opera.

het Sydney Symphony Orchestra en het London

Van 1995 tot 2004 bekleedde hij deze functie tevens

Philharmonic Orchestra, heeft Edo de Waart voor

bij het Sydney Symphony Orchestra.

verschillende labels een breed repertoire opgeno-

Edo de Waart trad als gastdirigent op bij vele grote

men. In 2004 is hij benoemd tot Ridder in de Orde

orkesten en operahuizen in Europa en de Verenigde

van de Nederlandse Leeuw. Een jaar later werd De

Staten. Hij dirigeerde onder meer in Bayreuth,

Waart Honorary Officer in the General Division of

Londen (Covent Garden), Parijs (Opéra de Bastille),

the Order of Australia. Dit laatste mede vanwege

New York (Metropolitan Opera) en Salzburg (Salz-

zijn verdiensten in tien jaar als chef-dirigent en ar-

burger Festspiele). In april 2009 werkte hij drie

tistiek leider van het Sydney Symphony Orchestra.

24 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 10|11


Benjamin Levy

de Nancy en het Simon Bolivar Orchestra in Caracas.

assistent-dirigent

genodigd bij het orkest van Nancy, staan concerten

Benjamin Levy is vanaf het seizoen 2009-10 assis-

opera van Rouen en een operaproductie met het

Voor komende seizoenen is Benjamin Levy weer uitmet het Orchestre National de Lorraine en Orchestre Lamoureux op het programma, een tournee met de

tent-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest en

Orchestre National du Capitole de Toulouse. Benja-

de Radio Kamer Filharmonie.

min Levy is oprichter en dirigent van het Orchestre de Chambre Pelléas.

Benjamin Levy studeerde aan het Conservatoire National Supérieur de Lyon, het Conservatoire de Paris, de Academy of Conducting in Aspen en de Academia Chigiana in Siena. Als assistent van Marc Minkowski werkte hij onder meer met het Gewandhausorchester Leipzig, het Mahler Chamber Orchestra en Les Musiciens du Louvre. Hij was actief op de Salzburger Festspiele en ontving in 2008 de ADAMI-Young Conductor Award. De afgelopen seizoenen was Benjamin Levy te gast bij de Opéra National du Rhin, bij de operahuizen van Lyon, Dijon, Avignon en Toulon, bij het Orchestre Colonne, Orchestre Symphonique et Lyrique

Cd-opnamen Selectie van recent uitgebrachte cd-opnamen van het Radio Filharmonisch Orkest, te verkrijgen of te bestellen in de reguliere cd-winkel, tenzij anders vermeld. Tristan Keuris Complete works Bevat opnamen met het Radio Filharmonisch Orkest van het Vioolconcert, Concerto for saxophone quartet and orchestra, Double concerto (2 celli), Laudi (met het Groot Omroepkoor) en Arcade QuattroLive QL2009-02, 11 cd’s en 1 dvd

Wagner Die Meistersinger von Nürnberg Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en vocale solisten o.l.v. Jaap van Zweden QuattroLive QL2009014s, 4 cd’s www.volkskrant.nl/webwinkel

Wagner Lohengrin Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en vocale solisten o.l.v. Jaap van Zweden QuattroLive, 3 cd’s en 2 dvd’s | www.operalohengrin.nl www.volkskrant.nl/webwinkel

Bruckner Symfonie nr. 2 Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Jaap van Zweden EXTON EXCL 00014, 1 cd

Stravinsky Le sacre du printemps, Apollon Musagète Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Jaap van Zweden Octavia OVCL 00330, 1 sacd Record Academy Award, orchestral works, december 2008 The Record Geijutsu, Japan

Stravinsky Petrushka, Pulcinella, Symfonieën voor blazers Radio Filharmonisch Orkest, Radio Kamer Filharmonie o.l.v. Jaap van Zweden Octavia OVCL 00378, 1 sacd

Seizoen 10|11 Radio Filharmonisch Orkest 25


Musici en staf chef-dirigent Jaap van Zweden assistent-dirigent Benjamin Levy 1e viool Arkadi Gutnikov * Joris van Rijn* Semjon Meerson Mitcho Dimitrov Alexander Baev Fred Gaasterland Roswitha Devrient Natalia Gabunia Mariska Godwaldt Wouter den Hond Masha Iakovleva Alberto Johnson Kerstin Kendler Karina Korevaar Anna Korpalska Pamela Kubik Leonie Mensink Theo Ploeger Pieter Vel Ruud Wagemakers Peter Weimar 2e viool Casper Bleumers ** Eveline Trap Andrea van Harmelen Sarah Loerkens Jill Bernstein Esther de Bruijn Michiel Eekhof Odilia Fiedler Yvonne Hamelink Annemarie van Helderen Robert Honorits Esther Kövy Ingrid van Leeuwen Dana Mihailescu Guido Muller Renate van Riel Nienke Teuben Alexander van den Tol

altviool Francien Schatborn ** Frank Brakkee Huub Beckers Arjan Wildschut Igor Bobylev Connie de Dreu Martina Forni Annemijn den Herder Ben Joles Annemarie Konijnenburg Erik Krosenbrink Robert Meulendijk Petr Muratov Ewa Wagner cello Arturo Muruzabal ** Michael Stirling** Anton Istomin Wim Hülsmann Harm Bakker Winnyfred Beldman Mirjam Bosma Crit Coenegracht Anneke Janssen Eveline Kraayenhof Ansfried Plat Rebecca Smit Arjen Uittenbogaard contrabas Rien Wisse ** Wilmar de Visser Walter van Egeraat Annika Hope Edward Mebius Erik Olsman Sjeng Schupp Stephan Wienjus Eduard Zlatkin fluit Barbara Deleu ** Carla Meijers ** Janneke Groesz Thies Roorda piccolo Maike Grobbenhaar

* concertmeester ** aanvoerder

26 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 10|11

hobo Hans Wolters ** Yvonne Wolters althobo Gerard van Andel klarinet Harmen de Boer ** Frank van den Brink ** Arjan Woudenberg ** Nanette Bakker es-klarinet Diede Brantjes basklarinet Sergio Hamerslag fagot Jos Lammerse ** Johan Steinmann ** Freek Sluijs Birgit Strahl contrafagot Desirée van Vliet hoorn Petra Botma ** Annelies van Nuffelen ** Fréderick Franssen Peter Jánosi Toine Martens Laurens Otto Anneke Vreugdenhil trompet Hessel Buma ** Hans van Loenen ** Jacco Groenendijk Rik Knarren Raymond Rook Hans Verheij trombone Jaume Gavilan Agullo ** Herman Nass ** Pete Saunders

bastrombone Brandt Attema tuba Bernard Beniers pauken Paul Jussen ** Maarten Smit ** Bas Voorter ** slagwerk Hans Zonderop ** Mark Haeldermans ** Vincent Cox Henk de Vlieger Esther Doornink Harry van Meurs piano Stephan Kiefer harp Ellen Versney **

staf Kees Dijk manager Henk Swinnen artistiek manager Elisabeth Kamphuis beleidsmedewerker Peter Tollenaar productieleider Olga Brauers office manager Pierre Decroos productie-assistent Janet Cornish bibliothecaris Marjolein Everaarts assistent-bibliothecaris Anne-Lou Langendijk assistent-bibliothecaris Heske van Esch assistent-mensplanner Edwin van der Heijden orkestassistent Ton van der Meer orkestassistent
Concertseries de zaterdagmatinee De ZaterdagMatinee in het Concertgebouw gaat het 50ste seizoen in. Deze concertserie is een samenwerkingsverband van AVRO Radio 4, NPS Radio, TROS en het Muziekcentrum van de Omroep. De concerten worden op zaterdag rechtstreeks uitgezonden via Radio 4; op dinsdagavond wordt de uitzending herhaald. NPS Televisie neemt ook regelmatig ZaterdagMatinees op voor uitzending via Nederland 2. Zie ook: www.zaterdagmatinee.nl Kaartverkoop/informatie www.concertgebouw.nl Toezending brochure: www.concertgebouw.nl > ‘bezoekersinformatie’ > ‘brochures’

de vrijdag van vredenburg De serie De Vrijdag van Vredenburg is een productie van TROS, AVRO en NPS in samenwerking met Radio 4, het Muziekcentrum van de Omroep en Vredenburg Utrecht, en beleeft nu haar zesde seizoen. De concerten worden wekelijks rechtstreeks uitgezonden op Radio 4. Kaartverkoop/informatie www.devrijdagvanvredenburg.nl Toezending brochure: brochure@devrijdagvanvredenburg.nl Telefonisch (030-2314544), bij de kassa van Vredenburg: ma. t/m za. 12.00-17.00 u

het zondagochtend concert De wekelijkse Zondagochtend Concerten in het Concertgebouw zijn meestal afgeleid van de concerten in de serie De Vrijdag van Vredenburg. Rechtstreekse uitzendingen zijn in het seizoen elke zondag om 11.00 uur via Radio 4. De concerten worden geproduceerd door de AVRO en het Concertgebouw. Kaartverkoop/informatie www.concertgebouw.nl Toezending brochure: www.concertgebouw.nl > ‘bezoekersinformatie’ > ‘brochures’

Seizoen 10|11 Radio Filharmonisch Orkest 29Concerten 10 |11 September ‘10 za 4 september, 13.30 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Leif Segerstam, dirigent Celso Antunes, koordirigent Carole Wilson, sopraan Ricarda Merbeth, sopraan Irina Dolzhenko, mezzosopraan Roman Sadnik, tenor Vladimir Baykov, bariton Martijn Cornet, bariton Milcho Borovinov, bas Nikolai Didenko, bas Alexander Vinogradov, bas – Prokofjev De vuurengel (Russische versie) ZaterdagMatinee

za 11 september, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Leif Segerstam, dirigent Simone Lamsma, viool Ernest Rombout, althobo Johan Reuter, bas – Rijnvos Riflesso sull'acqua for English horn & orchestra (herziene versie) Szymanowski Concert voor viool en orkest nr. 1 Sibelius Uit Lemminkäinen-legendes: De Zwaan van Tuonela; Lemminkäinen keert huiswaarts Wagner Uit Die Walküre: ‘Leb wohl’ (Wotans afscheid) ZaterdagMatinee

vr 17 september, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Kirill Karabits, dirigent Simon Trpcˇeski, piano – Ljadov Baba-Jaga Ljadov Het betoverde meer Prokofjev Concert voor piano en orkest nr. 3 Chatsjatoerjan Suite Spartacus De Vrijdag van Vredenburg

za 25 september, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor James Gaffigan, dirigent Daniel Behle, tenor – Harvey Messages, voor koor en orkest (Nederlandse première)

Liszt Faust Symfonie, voor tenor, mannenkoor en orkest ZaterdagMatinee

Oktober ‘10 vr 1 oktober, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Eivind Gullberg Jensen, dirigent Martin Fröst, klarinet – Rimski-Korsakov Sadko, symfonisch gedicht Borisova-Ollas Golden dances of pharaohs, voor klarinet, tape en orkest (Nederlandse première) Rachmaninov Symfonie nr. 2 De Vrijdag van Vredenburg

Seizoen 10|11 Radio Filharmonisch Orkest 31


zo 3 oktober, 11.00 u

zo 7 november, 14.15 u

Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Eivind Gullberg Jensen, dirigent – Rachmaninov Symfonie nr. 2

Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Jonathan Nott, dirigent Simon Halsey, koordirigent Elizabeth Bishop, alt Judith Kleiter, sopraan – Mahler Symfonie nr. 2 ‘Auferstehung’, voor alt, sopraan, koor en orkest

Het Zondagochtend Concert

za 9 oktober, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest John Storgårds, dirigent Truls Mørk, cello – Moessorgski Ouverture Khovantschina (orkestr.: Sjostakovitsj)

Rautavaara Concert voor cello en orkest (Nederlandse première)

Sibelius Symfonie nr. 2 ZaterdagMatinee

vr 12 november, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Robert Holl, bas – Rimski-Korsakov Sinfonietta op Russische thema's Moessorgski Liederen en dansen van de dood (orkestr.: Sjostakovitsj)

Stravinsky Le sacre du printemps (versie 1947)

vr 15 oktober, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

De Vrijdag van Vredenburg

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Mark Wigglesworth, dirigent Celso Antunes, koordirigent – Sjostakovitsj Symfonie nr. 3 ‘De eerste mei’, voor koor en orkest Tüür Inquiétude du fini, voor kamerkoor en orkest

Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Robert Holl, bas – Moessorgski Liederen en dansen van de dood

(Celso Antunes, dirigent)

(orkestr.: Sjostakovitsj)

Rachmaninov Symfonie nr. 3

Stravinsky Le sacre du printemps (versie 1947)

De Vrijdag van Vredenburg

Het Zondagochtend Concert

zo 14 november, 11.00 u

za 20 november, 14.15 u

November ‘10 za 6 november, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Jonathan Nott, dirigent Simon Halsey, koordirigent Elizabeth Bishop, alt Judith Kleiter, sopraan – Mahler Symfonie nr. 2 ‘Auferstehung’, voor alt, sopraan, koor en orkest ZaterdagMatinee

32 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 10|11

Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor John Adams, dirigent James Wood, koordirigent Ekaterina Sadovnikova, sopraan Elizabeth Sikora, mezzosopraan Marcel Beekman, tenor Christian Immler, bas – Milhaud La création du monde Stravinsky Les noces, voor solisten, koor en orkest (instr.: Steven Stucky, Nederlandse première)

Adams City Noir (Nederlandse première) ZaterdagMatinee


vr 26 november, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Arthur Jussen, piano Lucas Jussen, piano – Beethoven Sonate nr. 5 op. 10 (Arthur Jussen) Beethoven Sonate nr. 8 op. 13 ‘Pathétique’ (Lucas Jussen) Beethoven Symfonie nr. 7 De Vrijdag van Vredenburg

zo 19 december, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Hans Graf, dirigent Celso Antunes, koordirigent Claudia Patacca, sopraan – Poulenc Gloria, voor sopraan, koor en orkest Stravinsky Ave Maria, voor koor a capella Stravinsky Pater noster, voor koor a capella Stravinsky Symphonie de psaumes, voor koor en orkest Het Zondagochtend Concert

December ‘10 za 11 december, 15.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Jaap van Zweden, dirigent Eberhard Friedrich, koordirigent Julia Westendorp, sopraan Katarina Dalayman, sopraan Brenden Gunnell, tenor Klaus Florian Vogt, tenor Thilo Dahlman, bariton Krister St.Hill, bariton Falk Struckmann, bariton Robert Holl, bas Ante Jerkunica, bas – Wagner Parsifal, opera in 3 akten, voor solisten, koor en orkest ZaterdagMatinee

vr 17 december, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Hans Graf, dirigent Celso Antunes, koordirigent Claudia Patacca, sopraan – Debussy Le martyre de Saint Sébastien: fragments symphoniques Poulenc Gloria, voor sopraan, koor en orkest Stravinsky Symphonie de psaumes, voor koor en orkest De Vrijdag van Vredenburg

Januari ‘11 vr 7 januari, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest James Judd, dirigent Nicholas Angelich, piano – Roslavets In den Stunden des Neumonds Prokofjev Skytische suite (Ala i Lolly) Rachmaninov Concert voor piano en orkest nr. 3 De Vrijdag van Vredenburg

zo 9 januari, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest James Judd, dirigent Nicholas Angelich, piano – Roslavets In den Stunden des Neumonds Rachmaninov Concert voor piano en orkest nr. 3 Het Zondagochtend Concert

za 15 januari, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Carlo Rizzi, dirigent Alina Ibragimova, viool – Ketting Symfonie nr. 1 Hartmann Concerto funebre voor viool en strijkorkest Bartók Concert voor orkest ZaterdagMatinee

Seizoen 10|11 Radio Filharmonisch Orkest 33


Februari ‘11 wo 2 februari, 20.00 u Het Muziektheater, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Koor De Nederlandse Opera Reinbert de Leeuw, dirigent solisten n.t.b. – Wagemans Legende, opera in 3 akten voor solisten, koor en orkest

12 15 18 24

februari, februari, februari, februari,

20.00 20.00 20.00 20.00

u u u u

Het Muziektheater, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Koor De Nederlandse Opera Reinbert de Leeuw, dirigent solisten n.t.b. – Wagemans Legende, opera in 3 akten voor solisten, koor en orkest I.s.m. De Nederlandse Opera

I.s.m. De Nederlandse Opera

vr 25 februari, 20.15 u

za 5 februari, 13.30 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Charles Dutoit, dirigent Celso Antunes, koordirigent Ruxandra Donose, mezzosopraan Gregory Kunde, tenor Henk van Heijnsbergen, bas Sir Willard White, bas – Berlioz La damnation de Faust, légende dramatique in 4 delen ZaterdagMatinee

wo 9 februari, 20.00 u Het Muziektheater, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Koor De Nederlandse Opera Reinbert de Leeuw, dirigent solisten n.t.b. – Wagemans Legende, opera in 3 akten voor solisten, koor en orkest I.s.m. De Nederlandse Opera

vr 11 februari, 20.15 u

za di vr do

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Andrew Grams, dirigent Arturo Muruzabal, cello – Stravinsky Scherzo à la russe Kabalevsky Concert voor cello en orkest nr. 2 Tsjaikovski Suites uit Het Zwanenmeer en Doornroosje n.t.b. werk De Vrijdag van Vredenburg

De Vrijdag van Vredenburg

zo 27 februari, 14.00 u Het Muziektheater, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Koor De Nederlandse Opera Reinbert de Leeuw, dirigent solisten n.t.b. – Wagemans Legende, opera in 3 akten voor solisten, koor en orkest I.s.m. De Nederlandse Opera

Maart ‘11 za 12 maart, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest James Gaffigan, dirigent Jean-Yves Thibaudet, piano Nationaal Jeugdkoor – Moessorgski Nacht op de kale berg (oorspr. versie) Ravel Pianoconcert voor de linkerhand Debussy Trois nocturnes, voor vrouwenkoor en orkest Skrjabin Poème de l' Extase ZaterdagMatinee

34 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 10|11

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Andrew Litton, dirigent Glorious Percussion, slagwerkensemble – Goebaidoelina Glorious percussion, voor slagwerkensemble en orkest (Nederlandse première) Tsjaikovski Symfonie nr. 5


vr 18 maart, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

zo 3 april, 11.00 u

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Marin Alsop, dirigent Celso Antunes, koordirigent – Borodin Suite uit Vorst Igor Stravinsky De Vuurvogel (versie 1910)

Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Dmitri Slobodeniouk, dirigent Sergei Aleksasjkin, bas – Sjostakovitsj Symfonie nr. 13 ‘Babi Yar’, voor bas, mannenkoor en orkest

De Vrijdag van Vredenburg

Het Zondagochtend Concert

zo 20 maart, 20.00 u

za 9 april, 20.15 u

Flagey-gebouw, Brussel Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Marin Alsop, dirigent Celso Antunes, koordirigent – Stravinsky De Vuurvogel (versie 1910) Murail Les sept paroles

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Winnaar Franz Liszt Pianoconcours – Liszt Pianoconcert nr. 1, nr. 2, of Totentanz voor piano en orkest Wagner Eine Faust Ouvertüre Tsjaikovski Capriccio Italien

Opening Festival Ars Musica Brussel

vr 25 maart, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Alexander Vedernikov, dirigent Enrico Pace, piano – Rachmaninov Rapsodie op een thema van Paganini Skrjabin Symfonie nr. 3 ‘Le divin poème’ n.t.b. nieuw Nederlands werk De Vrijdag van Vredenburg Openingsconcert 9de Internationaal Franz Liszt Pianoconcours

(inleiding: 19.30 u)

De Vrijdag van Vredenburg Galaconcert Liszt Concours

zo 10 april, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Winnaar Franz Liszt Pianoconcours – Liszt Pianoconcert nr. 1, nr. 2 of Totentanz voor piano en orkest Wagner Eine Faust Ouvertüre Tsjaikovski Capriccio Italien Het Zondagochtend Concert

April ‘11 vr 1 april, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Dmitri Slobodeniouk, dirigent Viktoria Yastrebova, sopraan Daniil Shtoda, tenor Sergei Aleksasjkin, bas – Berlioz Uit Roméo et Juliette: scène d'amour Rimski-Korsakov Het meisje in het meer, cantate voor sopraan, tenor, koor en orkest Sjostakovitsj Symfonie nr. 13 ‘Babi Yar’, voor bas, mannenkoor en orkest

za 16 april, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Torstensson Polarhavet (Nederlandse première) Bruckner Symfonie nr. 3 ZaterdagMatinee

zo 17 april, 20.15 u Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Torstensson Polarhavet Bruckner Symfonie nr. 3

De Vrijdag van Vredenburg

Seizoen 10|11 Radio Filharmonisch Orkest 35


za 23 april, 14.15 u

vr 27 mei, 20.15 u

Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Markus Stenz, dirigent Michael Gläser, koordirigent Meagan Miller, sopraan Roy Cornelius Smith, tenor – Mahler Uit Symfonie nr.10: Adagio Braunfels Te deum, voor sopraan, tenor, koor en orkest (Nederlandse première)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Nederlands Kamerkoor Jaap van Zweden, dirigent Celso Antunes, koordirigent alt n.t.b. Andrew Staples, tenor Eric Owens, bariton – Elgar The dream of Gerontius, oratorium voor alt, tenor, bariton, koor en orkest

ZaterdagMatinee

(inleiding: 19.30 u)

De Vrijdag van Vredenburg

Mei ‘11

Juni ‘11

za 7 mei, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Edo de Waart, dirigent Robert Holl, bariton – Lentz Guyuhmgan, voor elektronica en orkest

za 4 juni, 14.15 u

Diepenbrock Im grossen Schweigen, voor bariton en orkest Strauss, R. Also sprach Zarathustra

Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Jaap van Zweden, dirigent Frank Hameleers, koordirigent – Rihm Quid est deus, voor koor en orkest Hendrickx TEJAS (What does the sound of the universe look like?)

ZaterdagMatinee

ZaterdagMatinee

(Nederlandse première)

za 21 mei, 13.30 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Giuliano Carella, dirigent Anita Rachvelishvili, mezzosopraan Simon O'Neill, tenor Robert Bork, bariton Anthony Heidweiller, bariton Henk van Heijnsbergen, bas – Saint-Saëns Samson et Dalila, opera in 3 akten

Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Hans Graf, dirigent – Berlioz Symphonie fantastique n.t.b. repertoire

ZaterdagMatinee

Robeco Zomerconcerten, i.s.m. AVRO/Radio 4

Juli ‘11 vr 1 juli, 20.15 u

do 7 juli, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Marin Alsop, dirigent – Programma n.t.b. Robeco Zomerconcerten, i.s.m. AVRO/Radio 4

36 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 10|11

Radio4: een vruchtbare kruisbestuiving De ensembles van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) en Radio 4 kunnen niet zonder elkaar. De klassieke orkesten en het koor zijn zeer gebaat bij het podium dat Radio 4 hun biedt. Concertbezoekers van series als De Vrijdag van Vredenburg en de ZaterdagMatinee profiteren van de unieke mogelijkheden door de samenwerking tussen het MCO, de Publieke Omroep en de concertzalen in Amsterdam en Utrecht.


Voordelen De voordelen zijn legio. Voor de pro-

Populair De avontuurlijke programmering blijkt in

grammering op Radio 4 kunnen omroepen beschik-

de behoefte van een groot aantal liefhebbers te

ken over veelzijdige topensembles die een breed

voorzien. Concerten zijn regelmatig uitverkocht. De

repertoire beheersen, inclusief in opdracht van de

gemiddelde zaalbezetting bij de ZaterdagMatinee,

ZaterdagMatinee geschreven composities. De totale

De Vrijdag van Vredenburg en het Zondagochtend

programmering is aanvullend op wat de ‘reguliere’

Concert is hoog. Vooral de Zondagochtend en de

orkesten op de Nederlandse podia brengen. Zo-

opera’s op zaterdag zijn enorm populair. Vele con-

doende vervullen omroepen en omroepensembles

certen zijn zelfs voor aanvang van het seizoen al

een belangrijke rol in het bewaren en voortzetten

uitverkocht. Daarnaast trekken de uitzendingen via

van de traditie van westerse kunstmuziek voor grote

Radio 4 een groot aantal luisteraars.

ensembles.

Website Radio 4 heeft ook een bewaarfunctie. Voor Grensverleggend De rechtstreeks via Radio 4

diverse programma’s wordt uit eigen archief geput.

uitgezonden series verschaffen de ensembles ook

Verder wordt (vrijwel) elke ZaterdagMatinee de

letterlijk een podium en luisteraars. De concerten

daaropvolgende dinsdagavond nogmaals uitgezon-

zijn met publieke middelen gefinancierde pro-

den in het ‘Avondconcert’. Verschillende concerten

ducties, die rechtstreeks toegankelijk zijn voor elke

worden inmiddels ook rechtstreeks als webcasts via

geïnteresseerde muziekliefhebber. De concertzalen

internet doorgegeven. Daarnaast biedt de website

kunnen door de omroepseries een grensverleg-

van Radio 4 nu permanent toegang tot anderszins

gende en kostbare programmering bieden die

onbereikbaar archiefmateriaal via ‘Uitzending ge-

anders moeilijk is te verwezenlijken.

mist’ en overige podcasts.

Radio4 programma’s Naast nieuws, verkeersinformatie en andere actualiteiten biedt Radio 4 de geïnteresseerde muziekliefhebber onder meer de volgende programma’s: avondconcert Vrijdagavond vanaf 20.00 u: rechtstreekse uitzending van De Vrijdag van Vredenburg. Dinsdagavond vanaf 20.00 u: herhaling van de ZaterdagMatinee. Zondag-, maandag- en woensdagavonden: diverse opnamen in uitgesteld relais donderdagavondserie Wekelijks vanaf 20.00 u: hedendaagse muziek, waaronder (live) registraties van de serie NPS maakt hoorbaar in het Muziekgebouw aan ‘t IJ. zaterdagmatinee/middagconcert Zaterdagmiddag vanaf 14.00 u (doorgaans): rechtstreekse uitzending ZaterdagMatinee. Voorbeschouwing vanaf 13.00 uur

het zondagochtend concert Zondagochtend vanaf 11.00 u: rechtstreekse uitzending van het Zondagochtend Concert. Vanaf 10.00 u: rechtstreekse uitzending van het voorprogramma in ‘Spiegelzaal’ diskotabel Zondagmiddag vanaf 16.30 u: bespreking van recent uitgebrachte cd’s viertakt podium Op werkdagen vanaf 16.00 u, op zaterdag vanaf 18.00 u: muzikale actualiteiten de klassieken Op werkdagen vanaf 9.00 u: toegankelijk programma over klassieke muziek Meer informatie: www.radio4.nl, http://cultuurgids.avro.nl http://cultura.nps.nl/page/klassiek www.mco.nl In het muziektijdschrift Luister (dus niet op de website) worden alle programma’s van Radio 4 vermeld. www.luister.nl

Seizoen 10|11 Radio Filharmonisch Orkest 41


Contact radio filharmonisch orkest Bezoekadres: Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum Postadres: Postbus 125, 1200 AC Hilversum T 00 31 (0)35 671 41 30 | F 00 31 (0)35 671 41 71 klassiek@mco.nl | www.radiofilharmonischorkest.nl

website Op www.radiofilharmonischorkest.nl vindt u actuele concertinformatie, portretten van de musici, uitgebreide biografieën van chef- en gastdirigent en nieuws. Met regelmaat zijn er reportages, interviews en impressies van de voorbereidingen voor een bepaald concert te zien.

muziekcentrum van de omroep Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) is de thuisbasis van de omroepensembles. Het biedt onderdak aan het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie, het Groot Omroepkoor, het Metropole Orkest en de omvangrijke Muziekbibliotheek van de Omroep. De ensembles hebben elk hun eigen identiteit en plaats in het Nederlandse culturele leven. Zij geven jaarlijks talrijke concerten in samenwerking met een aantal omroepen en daarnaast met diverse andere instellingen, zoals het Holland Festival en De Nederlandse Opera. Eveneens onderdeel van het MCO is de afdeling Educatie. Samenwerking tussen de omroepensembles en de omroepseries de ZaterdagMatinee en De Vrijdag van Vredenburg resulteert met regelmaat in educatieve projecten voor kinderen en jongeren. www.mco.nl

colofon © Muziekcentrum van de Omroep, februari 2010. Redactie Jeroen Sinnige (concept), Michael de Groot, Priska Frank Correctie Jan Jaap Kassies Ontwerp Hans van der Woerd Fotografie Hans van der Woerd, Marco Borggreve (pagina 24), coverfoto: Marco Borggreve – bewerking Hans van der Woerd. Druk Muller’s Visual Communication, Amsterdam Het Muziekcentrum van de Omroep heeft ernaar gestreefd de rechten met betrekking tot het gepubliceerde beeldmateriaal volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden kunnen zich alsnog tot het MCO wenden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

42 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 09|10radio filharmonisch orkest Bezoekadres: Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum Postadres: Postbus 125, 1200 AC Hilversum T 00 31 (0)35 671 41 30 F 00 31 (0)35 671 41 71 E klassiek@mco.nl

www.radiofilharmonischorkest.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.