Page 1

Hessen Eyaleti Ekonomi, Ulasım ve Bölgesel Kalkınma Bakanlıgı

HESSEN’IN CAZIBESINI TANIMLAYAN SEBEPLER AVRUPA’NIN KALBINDE ULUSLARARASI BIR YATIRIM VE TICARET MERKEZI

Ülkemizin olmazsa olmazlarından Hessen eyaleti.


HOŞ GELDİNİZ!

Hessen eyaleti, Almanya’nın kalbindeki konumu ile dünyaya açıklığın ve yöresel geleneklerin, sanatsal ve girişimci inovasyon gücünün, modern şehir yaşamının ve binlerce yıllık geçmişe sahip kültür peyzajının buluştuğu bir yerdir. Avrupa’nın ve küresel ulaşım eksenlerinin kesişme noktasında bulunan Hessen eyaleti, Avrupa kıtasının en güçlü bölgelerinden biri olmakla kalmayıp bilim, araştırma ve gelecek odaklı ekonomi açısından da dinamik bir yapıya sahiptir. Rhein-Main bölgesi, Hessen’de mükemmel bir altyapı ve iş fırsatları aramakta olan yerli ve yabancı yatırımcılar için son derece cazip bir bölgedir. Kısaca Frankfurt adıyla bilinen Frankfurt am Main şehrinde bir araya gelmiş olan finans ve ticaret kuruluşları, bölge ekonomisinin odak noktasını oluşturmaktadır. Almanya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Alman Borsası ve yaklaşık 250 özel banka Frankfurt şehrini Euro bölgesinin en önemli finans merkezi

02

haline getirmiştir. Frankfurt’ta faaliyet gösteren her altı firmadan biri aslen uluslararası bir şirkettir. Yaklaşık 2.500 şirketten oluşan Türk girişimci grubu ise burada en başta yer almaktadır. Frankfurt Havalimanı, 100’ü aşkın ülkeye 300’den fazla uçuş bağlantısı ile Avrupa hava ulaşımının merkezî odak noktasıdır. Frankfurt Havalimanından her gün gerçekleşen Hessen ile Türkiye arası direkt uçuşların sayısı 30’dur. Çok sayıda Hessen’li ve Türk şirketi arasında daha şimdiden çok yakın iş ilişkileri mevcuttur. UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde dört eser ile temsil edilen ve ayrıca dünyaca ünlü sahnelere, 300’den fazla müzeye ve tarihî bahçelere sahip olan Hessen eyaletinin kültür ve sanat altyapısı da birinci sınıftır. Başka bir deyişle, Hessen eyaletinin gerek küçük işletmeler gerekse büyük şirketler tarafından diğer eyaletlere kıyasla çok daha büyük ilgi görerek tercih edilmesi hiç de şaşırtıcı değildir. Almanya’da bu kadar çok uygun faktörün bir arada etki gösteriyor olduğu başka hiçbir bölge yoktur. Bu faktörlerin neler olduğu bu broşürde açıklanmıştır. Hessen’e hoş geldiniz!

Florian Rentsch, Hessen Eyaleti Ekonomi, Ulaşım ve Bölgesel Kalkınma Bakanı


İÇİNDEKİLER

Hessen, das Bundesland im Herzen Deutschlands, hier begegnen

1

ÇOK ULUSLU BİR YAŞAM ALANI ............

sich Weltoffenheit und lokale Traditionen, künstlerische und

06

unternehmerische Innovationskraft, moderne Urbanität und jahrtausendealte Kulturlandschaft.

2

EKONOMİK YAPI VE ODAK SEKTÖRLER .............................................

Im Schnittpunkt europäischer und globaler Verkehrsachsen gelegen, ist Hessen zu einer der

12

stärksten Regionen des Kontinents und ein dynamisches Zentrum von Wissenschaft, Forschung

3

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM ........................

und zukunftsorientierter Wirtschaft.

24

Das Rhein-Main-Gebiet ist ein Magnet für in- und ausländische Investoren, die in Hessen eine

4

03

FUARLAR VE KONGRELER .......................

30

5

KÜLTÜR-SANAT DÜNYASI VE YAŞAM KALİTESİ ...................................

32

6

PRO-BUSINESS SERVİSİ .........................

40

ausgezeichnete Infrastruktur und attraktive wirtschaftliche Perspektiven finden.


BURADA İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VAR! Basarılı is iliskileri için merkezî bir ticaret ve yatırım bölgesi

04

Hessen, Almanya’daki merkezî konumunu en iyi şekilde

Frankfurt Havalimanı, uzak mesafe tren istasyonu

kullanarak Avrupa’da eşi benzeri olmayan bir ulaşım

(Fernbahnhof) ile Intercity-Express’e ve Avrupa’nın

altyapısı oluşturmayı başarmıştır.

hızlı tren ulaşımına doğrudan bağlantısı olan tek

“Avrupa’nın en iyileri” listesinin başında Frankfurt

havalimanıdır. Havalimanının hemen yakınında, Avrupa

Havalimanı bulunur. Avrupa’nın kalbinde intermodal ta-

ülkelerini birbirine bağlayan tüm kuzey-güney ve doğu-

şımacılık alanında dünya çapında lider bağlantı merkez-

batı otoyollarının kesiştiği ve Almanya’da en yoğun

lerinden biri olan Frankfurt Havalimanı, yılda yaklaşık

araç geçişinin gerçekleştiği Frankfurt otoyol kavşağı

2,2 milyon ton kargo ve 56,4 milyon yolcu kapasitesi ile

bulunmaktadır.

dünyanın her yerine en iyi bağlantı olanakları sağlamak-

Frankfurt merkez tren istasyonunun istatistikleri de

tadır. 110 ülkede 298’i aşkın hedefe ulaşım, her hafta

oldukça etkileyicidir. Günlük 350.000 yolcu sayısı ile

dünya çapında yaklaşık 4.600 direkt uçuş sağlanan ve

büyüklük ve kapasite açısından en önemli tren istas-

110’u aşkın havayolu şirketinin bağlantı merkezi olan

yonlarından biri olmakla birlikte Almanya’nın demiryolu

Frankfurt Havalimanından tüm önemli hedeflere en

ulaşımında en önemli bağlantı noktası konumundadır.

azından günde birkaç kez ulaşmak mümkündür. Alman-

Buradan, Intercity-Express trenleri ile Almanya ve

ya’nın en büyük havalimanı, kargo ve yolcu uçuşla-

Avrupa’nın önde gelen ekonomi merkezlerinin çoğuna

rında dünyanın en önemli 10 havalimanı arasında yer

birkaç saat içinde ulaşmak mümkündür.

almaktadır.

En büyük havalimanı ve en işlek tren istasyonu,

Hessen eyaleti, Frankfurt ile Türkiye arasında her

kesintisiz olarak entegre ulaşım sağlayan uçuş ve tren

gün gerçekleştirilen 30’u aşkın direkt uçuş sayesinde

bağlantıları ve Almanya’nın en önemli otoyol bağlan-

Türkiye ile Avrupa arası ilişkilerde hem coğrafi hem

tılarının kesiştiği noktadaki merkezî konumu, Hessen

de ekonomik bakımdan önemli rol oynamaktadır.

eyaletini bir ekonomi merkezi olarak son derece cazip kılan çarpıcı özelliklerdir.


Avrupa Avrupa Birliği Almanya Stockholm

Hessen

Moskova

Londra

Berlin Varşova

Paris

Frankfurt

Budapeşte

Madrid Roma

İstanbul

05


01 ÇOK ULUSLU BİR YAŞAM AL ANI FRANKFURT HAVALİMANINA VARIŞ

06

01


ÇOK ULUSLU BİR YAŞAM AL ANI

TÜM DÜNYA BURADA BULUŞUYOR Hessen eyaletini ziyaret etmek ya da buraya yerleşmek Dolayısıyla Hessen’e “Almanya’nın En Beynelmilel Ekobiraz da eve dönmeye benzemektedir. Çünkü buraya

nomi Bölgesi” unvanını vermek için tüm şartlar mevcut.

yeni gelen herkes, kendi hemşerilerinden oluşan bir

Hessen’in küresel iş bağlantılarına ilişkin en güzel örnek,

topluluğu ve böylece memleketinin bir parçasını bula-

bölgenin finans ve ticaret merkezi olan Frankfurt’tur.

bilecektir. Bugün Hessen’de 170.000 Türk vatandaşı

Avrupa’nın lider finans merkezleri arasında yer alan

yaşamaktadır. Bu rakama Alman vatandaşlığına geç-

Frankfurt şehrinde 54 ülkeden yaklaşık 250 banka global

miş olan Türkler de eklendiğinde eyaletimizde yaşayan

faaliyetlerini yürütmektedir. Frankfurt ayrıca Almanya

Türk kökenli insanların sayısı yaklaşık 240.000’dir.

Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’na da ev

Buradaki insanların 180’den fazla ülkeden geliyor

sahipliği yapmaktadır. Burada faaliyet gösteren Alman

olması sayesinde eyaletimiz ekonomik, toplumsal

Borsası ise dünyanın en önemli borsalarından biridir.

ve kültürel bakımdan karşılıklı alışverişin ve birlikte

Hessen, gerek ekonomik önemi gerek mükemmel uluslar-

yaşamın bin bir faydasını gözler önüne seren bir yerdir.

arası altyapısı, gerek dünya çapındaki en büyük vadeli

Önyargısız davranma, yardımseverlik ve hoşgörü,

işlemler borsası gerekse de dünyaca ünlü fuarları ile çok

Hessen eyaletinin tipik karakterini eskiden beri belirle-

sayıda ülke ve şirket için Almanya ve Avrupa’ya açılan

yen özelliklerdendir.

önemli bir kapı niteliğindedir.

Hessen’lilerin misafirperverliği sayesinde, bölgeye yeni gelenler komşuları ile kolayca irtibat kurabilerek toplum içindeki yerlerini çabucak bulabilirler.

01

07


Dr. Stefan Schulte, Fraport AG şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

8

“Dünya çapında lider havalimanı şirketleri arasında yer alan Fraport şirketi, uluslararası hava ulaşımının en önemli bağlantı merkezlerinden biri sayılan Frankfurt Havalimanını gelecek odaklı olarak başarıyla işletmektedir. Frankfurt Havalimanı, dünyanın çeşitli noktalarına sunulan dış hat uçuşları ve gelecekte “FrankfurtRheinMain” bölgesinin havalimanı kenti olması yönünde yürütülen çalışmalar sayesinde hem Hessen eyaletine hem de tüm Almanya’ya dünya çapındaki bilgi birikimi (know-how), kültür ve mal alışverişinin sunduğu fırsatların kapısını açmaktadır. Frankfurt Havalimanı, gerçekleştirilecek kapasite artırımı ile bölgenin ve tüm Hessen eyaletinin gelişimi için gelecekte de önemli bir ekonomi faktörü ve istihdam kaynağı olmaya devam edecektir.”


BUNL ARI BİLİYOR MUYDUNUZ:

· Hessen’de yaşayan 170.000 Türk vatandaşı eyaletimizde açık arayla en büyük yabancı grubunu oluşturuyor. · Reşit olan Türklerin yarısından fazlası 15 yılı aşkın süredir Hessen’de yaşıyor. · Hessen’deki Türk kökenlilerin yaklaşık 70.000’i Alman vatandaşlığına sahip.

HESSEN MİLLETLERİ BİRLEŞTİRİYOR Hessen eyaleti; uluslararası yatırımcılar, bu yatırım-

Hessen’de bütün dünya buluşuyor. Türk toplumunun

cıların çalışanları ve çalışanların aileleri için de cazip

yanında eyaletimizde iş hayatını ve rekreasyon aktivi-

imkânlar sunan bir yerdir. İster misafir olarak uğrayan-

telerini de kapsayan Avrupalı, Kuzey ve Güney Amerikalı

lara ister yerleşmek üzere gelenlere kapılar her zaman

ve Asyalı toplumlar de bulunmaktadır. Bu toplumlar

açıktır ve rahat etmeleri için tüm şartlar uygundur.

ekonomik alışverişi sağlamakla birlikte günlük yaşama

Çünkü uluslararasılık anlayışı Hessen’de gerçekten

kültürel zenginlik de katmaktadırlar. Hessen’de yaşayan

yaşanıyor. Bunu, yeni gelenlere ve yerleşmiş olan

yabancıların çocuklarının okul eğitimi için de çok sayıda

işverenlere ve yerli topluluklara yönelik düzenlenen,

uluslararası ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmak-

bu kesimlerin bölgeye adaptasyon sürecini hızlan-

tadır.

dırmak için yardım sağlayan Newcomers Festival’i

Okul eğitimi alanında uygun olanaklara ihtiyaç duyulu-

(Yeni Gelenler Festivali) gibi etkinliklerde görmek

yor olması, yabancı şirketler ve çalışanları için yer

mümkündür.

seçimi aşamasında çok büyük öncelik taşıyan şartlardan

Eyalette çok sayıda uluslararası şirketin faaliyet göste-

sadece biridir. Hessen’deki mükemmel ulaşım imkân-

riyor ve bu firmalardaki çalışanların ve ailelerinin de

larının yanı sıra yabancı ticaret odaları, büyükelçilikler,

burada yaşıyor olmasının yanı sıra, Hessen’in turizm

konsolosluklar, ekonomi birlikleri, kültür kuruluşları,

bölgesi olarak sahip olduğu büyük cazibe de eyale-

dernekler, restoranlar ve mağazalar da Hessen’de

timizde yaşanmakta olan beynelmilellik anlayışının altını yaşayan toplumların yaşamlarını kolaylaştırarak insançizmektedir. Hessen’de yıllık beş milyonu aşkın yabancı misafir konaklama sayısı ile diğer eyaletlere kıyasla olağanüstü rakamlar kaydedilmekte olup bu alanda bir artış eğilimi bile söz konusudur.

ların kendilerini rahat hissetmelerini sağlamaktadır.

9


10

“Frankfurt, geçmiş yıllarda yaratıcılık konusunda çok dinamik bir metropol haline gelerek yenileşimlerde öncü olmayı ve bölge için önemli avantajlar oluşturmayı başarmıştır. Frankfurt kenti, Almanya’nın en büyük havalimanı ve son derece güvenilir yerel toplu taşıma sistemi ile mükemmel bir altyapıya sahiptir. Şehir bunun ötesinde kozmopolit atmosferi, çeşitli rekreasyon ve kültürel etkinlik olanakları, tüm dünyada gördüğü yüksek itibar ve yaratıcılık sektöründeki iş ağları sayesinde de öne çıkmaktadır.” Crytek firması, CryENGINE® adlı tescilli 3D oyun teknolojisi bazında interaktif eğlence yazılımları geliştiren bağımsız bir yazılım geliştirme şirketidir.

Soldan sağa: Faruk, Avni ve Cevat Yerli


HESSEN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ KÖKLÜ İLİŞKİLER Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri günümüzde

Yaklaşık 2.500 şirketten oluşan Türk girişimci grubu ise

en başta üç faktör belirlemektedir. Siyasi düzeyde

burada en başta yer almaktadır.

Türkiye’nin AB adaylığı, toplumsal düzeyde Almanya’da 2,5 milyon Türk kökenli insanın yaşıyor olması ve her iki

Günümüzde Hessen eyaletinde bir kısmı dördüncü

ülke arasında yoğun artış göstermekte olan ekonomik

nesil olmak üzere 170.000’i aşkın Türk vatandaşı

ilişkiler. Almanya’da yaşayan yaklaşık 80.000 Türk

yaşamaktadır. Buna, bu arada Alman vatandaşlığına

kökenli girişimci artık Almanya ekonomisinin vazgeçil-

geçmiş olan Türkler de eklendiğinde Hessen’de

mezleri haline gelmiştir. Türk kökenli girişimciler yılda

yaşayan Türk kökenli insanların sayısı yaklaşık

35 milyar Euro’dan fazla ciro elde etmekle beraber

240.000’dir. Böylece, Almanya’da yaşayan Türklerin

yaklaşık 400.000 kişinin istihdamını garantilemektedir.

neredeyse yüzde onu eyaletimize yerleşmiş durumda, bu da tabii ki Türkiye ile Hessen arasındaki ekonomik

İşbirliği konusuna gelince, Hessen ile Türkiye arasın-

işbirliğini çeşitli alanlarda teşvik etmektedir. Türk

daki şartlar oldukça uygun. Çok sayıda Hessen’li şirket

şehirleri ve Hessen’deki şehirler arasında imza-

daha şimdiden Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Diğer

lanan on kardeş şehir protokolü ve her iki ülkenin

tarafta ise, Türkiye’den gelen ve Almanya ve Avrupa

yüksekokulları arasındaki yakın işbirliği de bu geliş-

pazarına ürün/hizmet sağlayan Türk şirketleri için

melerin birer göstergesidir. Türk yüksekokulları ve

Hessen ideal bir ekonomi ve yatırım merkezi. Sadece

Hessen’de faaliyet gösteren yüksekokullar arasında

Frankfurt Ticaret ve Sanayi Odasının sorumluluk

şu anda tam on iş ortaklığı mevcuttur. Bunun ötesinde,

bölgesinde faaliyet gösteren her altı firmadan biri

Darmstadt kenti 1971 yılından bu yana Bursa’nın

uluslararası şirket konumundadır.

kardeş şehridir.

BUNL ARI BİLİYOR MUYDUNUZ:

· Türkiye’nin Bursa ili Hessen’in kardeş bölgesidir. Bu ortaklık, Almanya’nın bir eyaleti ile Türkiye arasında imzalanan ilk bölgesel kardeşlik protokolünü oluşturmuştur. · İstanbul’daki Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Almanya dışındaki en büyük Alman üniversitesidir. · Sadece Frankfurt Ticaret ve Sanayi Odasının sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren her altı firmadan biri uluslararası şirket olup bölgedeki yaklaşık 2.500 şirketten oluşan Türk girişimci grubu sıralamada en başta yer alıyor.

11


02 EKONOMİK YAPI VE ODAK SEKTÖRLER

12

02


EKONOMİK YAPI VE ODAK SEKTÖRLER

HER ZAMAN BİR ADIM ÖNDE Hessen eyaleti, zirvedeki konumunu özellikle ekonomik

dalları ister yakın ister uzak mesafede yurt dışına kadar

dinamikliği ile kazanabilmiştir. Aşağı yukarı yirmi beş

uzanmaktadır. İşleme sektörünün ihracat oranı 2011

yıldan beri Almanya’nın başka hiçbir eyaletinde, çalışan

yılında yüzde 52 olmakla Almanya çapındaki ortalama

kişi başına daha yüksek bir gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)

ihracat oranını aşmıştır. Hessen ekonomisi 2010 yılında

elde edilmemiştir. Hessen’in GSYİH’sı, 2011 yılında yaklaşık

51,6 milyar Euro tutarında mal ihracatı yapmıştır. Bu

71.800’e ulaşarak Almanya ortalamasını yüzde 16 üzerin-

rakam, ekonomik krizin ağır seyrettiği 2009 yılına kıyas-

deki bir oranda aşmıştır. Ancak Hessen sadece iş verim-

la yüzde 20 oranında bir artışa denk gelmektedir.

liliği bakımından değil işçi sayısı bakımından da birçok eyaletten bir adım öndedir: Hessen’de işsizlik oranı başka

Hessen’in uluslararası platformdaki rolü de gözden

eyaletlere kıyasla çok daha düşüktür. Hessen’deki işsizlik

kaçmayacak derecededir. Yurt dışından gelen 70 milyar

oranı 2011 yılı sonunda yüzde 5,4 iken, Almanya çapında

Euro’luk doğrudan yatırım hacmi, Almanya’daki toplam

aynı tarihte işsizlik oranı yüzde 6,7 olarak kaydedilmiştir.

mevcudun yaklaşık yüzde 15’ini oluşturmaktadır. Peki

Eyaletimizde üretim yapan sektör 570.000 kişiye, hizmet

büyük yabancı şirketler neden özellikle Hessen’i tercih

sektörü ise 1,7 milyon kişiye iş imkânı sağlamaktadır.

ediyorlar? Şirketler bir yandan eyaletin merkezî konumundan ve olağanüstü altyapısından yararlanıyorlar.

Üretim yapan sektör ile hizmet sektörünün bölgelere göre

Örneğin Frankfurt Havalimanı ve merkez tren istasyonu

dağılımına gelince; öncelikle uzun bir geçmişe sahip olup

kıtanın en önemli düğüm noktaları arasında yer alıyor.

aynı zamanda geleceğe de ışık tutan 10 sektörün Hessen’in

Ancak, uçuş rotaları ile demiryollarının kesişmesi

ekonomik gücüne katkı sağlamakta olduğu görülmektedir.

yatırımların gelmesi için sadece bir neden. Araştırma

Hessen’in kuzeyinde çoğunlukla lojistik sektörü, araç üre-

alanındaki gayretlerle girişimcilik ruhunun bir araya

timi ve enerji teknolojileri alanında üretim yapan firmalar

gelmesi de ajandada var. İnovasyonların yaratılması

faaliyet göstermektedir. Hessen’in ortasında ise özellikle

ve yenileşimlerin ileriye taşınması için tüm Hessen’de

biyoteknoloji, optik teknolojisi ve medikal teknolojiye, gü-

kümelenmeler ve iş ağları oluşmuştur. Bilim ve eko-

neyinde de öncelikle otomotiv, finans ve kimya sektörlerine

nomi, enstitü ve firmaların temsilcileri arasında yoğun

ve bilişim-komünikasyon teknolojisine ağırlık verilmektedir.

bir işbirliği söz konusu. Belirlemiş oldukları hedef ise:

Hessen’in bu üç bölgesine güçlü köklerle bağlı olan ekonomi

“Hessen en önde olsun.”

02

13


OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Yaklaşık 50.000 çalışanı ile otomotiv sektörü Hessen’de kilit

“Rhein-Main Bölgesi bizim için büyük öneme sahip. Bölgenin

sektörler arasında yer almaktadır. Üretim fabrikası dünyanın en

çoğu zaman Rüsselsheim’daki Opel firması ile bağdaştırıldığı da

modern tesislerinden biri olan ve yılda 180.000 adede kadar

bir gerçek. Ancak burada, otomotiv sektörünün tüm Frankfurt

otomobil üreten Rüsselsheim’daki Opel firması bu sektörün

bölgesine damgasını vurduğu gözden kaçırılıyor. Rhein-Main

yıldızlarından biri. Kassel bölgesinde ise Daimler ve Volkswagen

bölgesi bu sektörün kalbi haline gelmiştir.”

firmalarının üretim tesisleri ve VW şirketler grubunun yedek

Alain Visser, Adam Opel AG şirketi Yönetim Kurulu Üyesi

parça ve lojistik merkezi bulunmaktadır. Bunun ötesinde 14

Continental, Veritas ve Bosch gibi çok sayıda tedarikçi şirket de Hessen’e yerleşmiş durumdadır. Burada öncelikle şirketlerin uluslararası yönelimi dikkat çekiyor: Ferrari veya Seat gibi şirketlerin Almanya merkezi Hessen’de. Hessen bölgesi otomotiv sektörünün ihracat oranı yüzde 54. Ayrıca Asya da eyaletimize oldukça güçlü bir şekilde temsil edilmektedir. Uzakdoğu’dan çok sayıda şirketin dağıtım ve lojistik işletmeleri ya da araştırma-geliştirme merkezleri Hessen’de. Opel firmasının bilim adamları, General Motors’un otomobillerini daha küçük, daha hesaplı ve daha verimli hale getirmek için alternatif motorlar üzerinde araştırma çalışmaları

HESSEN’DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNE AİT LİDER ŞİRKETLER

yürütüyorlar. Sürekli elektrik motoru ile çalışan yeni Opel

· Opel

· Seat

· Chevrolet

Ampera modelinin piyasaya sürülmesi, elektrikli ulaşımın

· Volkswagen

· Skoda

· Land Rover

temiz ve çevre dostu olduğu kadar da cazip olma potansiyeline

· Daimler

· Jaguar

· Maserati

sahip olduğunu göstermektedir.

· Hyundai

· Ferrari

Avrupa’nın ulaşım ağında merkezî bir düğüm noktası konumunda

· Kia Motors

· Fiat

olan Hessen eyaleti böylelikle elektrikli ulaşım alanında da odak noktaları belirliyor.


BİYOTEKNOLOJİ VE NANOTEKNOLOJİ

Hessen eyaleti, biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren

ön hazırlıkları yapmaktadır. Nanoteknoloji Hessen’de 150’yi

şirketler için olağanüstü bir imaja sahip. Bölgemizde faaliyet

aşkın şirketin ana faaliyet alanını oluşturuyor iken, aynı alanda

gösteren çok sayıdaki araştırma enstitüsü, üniversite ve özel

çalışan komşu sektörlere ait işletmelerin sayısı 500’ün

sektöre ait eğitim kuruluşu, yeni teknoloji ve ürünler geliştirme

üzerindedir.

konusunda Hessen’deki 225 biyoteknoloji şirketine mükemmel bir ortam sunmaktadır. Marburg şehrine ilaç, biyoteknoloji

“Bölgedeki şirketlerin gitgide artmış olan temel yetkinliği, yüksek

ve sağlık alanında birçok şirket yerleşmiş durumda. Bu

nitelikli çalışanların bulunabilirliği ve bölgenin güçlü altyapıya

şirketler arasında, dünyanın en büyük üretim ve araştırma

sahip olması, Sanofi-Aventis’in Frankfurt-Höchst’te dünyanın

merkezine sahip CSL Behring GmbH firması da bulunmaktadır.

en büyük ve en modern biyoteknolojik insülin üretim tesisini

CSL Behring GmbH aynı zamanda bölgenin en büyük

işletebilmesinde önemli rol oynamıştır. Sanofi-Aventis ayrıca

işverenlerinden biridir. Bir diğer şirket ise, aşı ve teşhis kitleri

bununla bağlantılı değer yaratma zincirinin genişletilmesini ileri

departmanı ile faaliyet gösteren ve hücre kültüründen elde

taşıyan adımları da atmıştır.”

edilen grip aşısı için dünyadaki ilk üretim tesisini kuran İsviçreli

Dr. Martin Siewert, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH şirketi Genel Müdürlük

Novartis şirketidir.

Başkanı

Hessen’de bunun dışında çok sayıda başka küresel oyuncu bulunmaktadır. Örneğin, Fresenius şirket merkezini Bad Homburg şehrinde kurmuştur. Merck firması ise Darmstadt şehrinde, Stada firması da Bad Vilbel kentindedir. Frankfurt

HESSEN’DE BİYOTEKNOLOJİ VE NANOTEKNOLOJİ SEKTÖRLERİNE AİT LİDER ŞİRKETLER

Biyoteknoloji İnovasyon Merkezi (FIZ) gibi teknoloji merkezleri,

· Sanofi-Aventis

· Heraeus

· CSL Behring

yaşam bilimi hizmetleri alanında çalışan şirketlere disiplinler

· Novartis

· Stada

· Merck

arası iş ağları ve iş fikirlerinin uygulamaya konulması için

· Evonik

· Fresenius

· Brain

kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında eyaletimizde yaklaşık 80 çalışma grubu vardır. Bunlar örneğin Evonik ve Heraeus gibi dünyaca ünlü şirketlerin yanı sıra genç araştırma şirketleri için

15


KİMYA SEKTÖRÜ

16

Kimya sektörü 58.000’i aşkın çalışanı ile Hessen’in en önemli

“Karmaşık yapılı ara ve nihai ürünlerin üretimini yapmak

ekonomi dallarından biridir. Hessen eyaleti; Merck, Allessa-

üzere son derece uzmanlaşmış olan bir şirketiz. Hessen’deki

Chemie, Sanofi-Aventis ve Clariant gibi dünyaca ünlü şirketlere

işletmelerimizde üretilen ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına

ev sahipliği yapmaktadır. Hessen’de faaliyet gösteren kimya

ihraç ediyoruz. Rhein-Main bölgesindeki mükemmel altyapı

sektörü bunun ötesinde yüzde 64’lere varan ihracat oranı

ve çalışanlarımızın yüksek eğitim düzeyi rekabet gücümüz için

açısından da beynelmilel bir ekonomi dalıdır.

vazgeçilmezdir.”

Eyaletimizin en büyük kimya merkezi Frankfurt’un batısındadır.

Dr. Karl-Gerhard Seifert, AllessaChemie GmbH şirketi Denetim Kurulu Başkanı

Höchst Endüstri Parkı’nda yaklaşık 22.000 kişi çalışmaktadır. Kimya, ilaç, biyoteknoloji, bitki koruma ve gıda katkı maddeleri alanlarına katkılarda bulunan yaklaşık 200 Hessen’li şirketin 90’dan fazlası buradadır. Darmstadt kenti de yaklaşık 12.000 çalışanı ile önemli bir rol oynamaktadır. Sektörün elde ettiği cironun büyük bölümü, başka sektörlerde ve kimya sektörü için gereken temel kimyasal maddeler üzerinden sağlanmaktadır. Odak noktayı ise ilaç endüstrisinin ürünleri oluşturmaktadır. Kimya sektörü, araştırma-geliştirme alanında en yüksek giderlere ihtiyaç duyulan sektördür. Yılda yaklaşık 2 milyar Euro’luk bir bütçe ile Alman kimya sektörünün genel

HESSEN’DE KİMYA SEKTÖRÜNE AİT LİDER ŞİRKETLER

giderlerinin dörtte birinden fazlası Hessen eyaletinde meydana

· AllessaChemie

· DuPont

· Lilly Pharma

gelmektedir.

· Sanofi-Aventis

· Fresenius

· CLS Behring

· Procter & Gamble · Abbott · Clariant

· Celanese

· Merck

· Evonik

· K+S


HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ ARAÇ ÜRETİMİ

Hessen’li insanlar ve şirketler çeşitli buluş ve hizmetleri ile

“Havacılık ve uzay teknolojisi alanında başarılı bir şirket olan

Alman havacılık sektöründe en baştan beri öncülük yapmıştır.

VEGA Deutschland firması 30 yıldan bu yana Darmstadt şehrinde

Bugün itibariyle Hessen’de 200’ü aşkın şirket havacılık ve uzay

faaliyet gösteriyor. Başarımızı sürdürebilmemiz için yenilikçi

sektöründe çalışmakta veya bu sektöre ürün ve hizmetler

olmak zorundayız. Darmstadt’ta gayretlerimiz için her bakımdan

tedarik etmektedir. Özellikle Darmstadt kenti uzmanlık merkezi

destek alıyoruz.”

olarak kabul edilmektedir. Bu şehirde çok sayıda saygın

John Lewis, VEGA Space GmbH şirketi Genel Müdürü

araştırma enstitüsü ve şirket faaliyet göstermektedir. Havacılık ve uzay teknolojileri sektörünün geleceği, ESOC

17

kontrol merkezi ya da EUMETSAT meteoroloji uydusu işleticisi gibi uluslararası kuruluşların desteği sayesinde oldukça parlaktır. Rolls Royce ve Diehl Aerospace gibi üne sahip büyük şirketler uçak motorları ve kumanda teknolojisi üretiyor iken, EDAG ve VEGA gibi hizmet şirketleri ilgili parçaların geliştirilmesi ve konstrüksiyonu üzerinde çalışmaktadır. Geleneksel araç üretiminin de Hessen’de uzun bir geçmişi vardır. Örneğin Kassel şehrinde yüz yıldan daha da önce lokomotif üretimi yapılmıştır. Bugün ise aynı yerde Kanadalı Bombardier Transportation şirketi raylı sistem araçları

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ VE ARAÇ ÜRETİMİ SEKTÖRLERİNE AİT LİDER ŞİRKETLER

üretmektedir. SMA Railway Technology ve ThyssenKrupp

· Rolls-Royce

· Nord-Micro

· Bombardier

gibi şirketler de Kassel kentinde tren ve ray teknolojisi

· Sell

· Parker Hanifin

· ThyssenKrupp

alanında çalışmaktadır. Hessen’de araç üretimi yapan

· EDAG

· VEGA

· Honeywell

şirketlerin sayısı yaklaşık 90 civarındadır. Tren sektörüne

· Harmonic Drive

· Diehl Aerospace · SMA

yönelik çalışmaların yanı sıra gemi, yat, bisiklet ve motosiklet üretimi de belirgin bir rol oynamaktadır.


FİNANS SEKTÖRÜ

Bankalara ait gökdelenleri ile Frankfurt metropolü Avrupa’nın

“Finans dünyamızın önemli bir merkezini oluşturan Frankfurt,

en önemli finans merkezi olarak ün kazanmıştır. Frankfurt’un

DZ Bank Grubu’nun uluslararası finans merkezleri ile Almanya

göbeğinde Alman Borsası bulunmaktadır. Euro bölgesi 1998

çapındaki 1.000’i aşkın Volksbank ve Raiffeisenbank şubesinin

yılından beri buradaki Avrupa Merkez Bankasının kontrolü

müşterilerine yönelik finans hizmetlerinin gerçekleştirildiği

altındadır. Yine Frankfurt şehrinde bulunan Almanya Merkez

platformdur.”

Bankası, 50 yılı aşkın süredir Alman ekonomisinin kaderini

Wolfgang Kirsch, DZ Bank AG bankası Yönetim Kurulu Başkanı

belirlemektedir. 18

Frankfurt içinde 40 ülkeden yaklaşık 250 banka faaliyet göstermektedir. Bu bankalar; sigorta şirketleri, yatırım kuruluşları, danışman, mali denetçi, hukuk büroları ve yatırım analistleri

FRANKFURT ŞEHRİNDEKİ EN BÜYÜK BANKALAR

gibi finans sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda diğer aktörü de Rhein-Main bölgesine çekmiştir.

· Deutsche Bank

· Merrill Lynch

Hessen’de, yarısından fazlası Frankfurt’ta olmak üzere yaklaşık

· Commerzbank

· KfW Bankalar Grubu

140.000 kişi finans sektöründe çalışmaktadır. “House of Finance”

· J. P. Morgan

· Mizuho Bank

adlı finans merkezi, Johann-Wolfgang-Goethe Üniversitesi ve

· Helaba Landesbank

· BNP-Paribas

“Frankfurt School of Finance and Management” gibi yük-

Hessen-Thüringen

· Asia-Development Bank

sekokullar ve eğitim kuruluşlarında görev yapan bilimciler

· Crédit Suisse

· Banco do Brasil

sayesinde eyaletimizde son derece kalifiye yeni elemanlar

· DZ Bank

· İŞ BANKASI

yetiştirilebilmektedir.

· Société Générale


BİLİŞİM VE KOMÜNİKASYON TEKNOLOJİSİ

Frankfurt’taki DE-CIX kodlu internet değişim noktasından en

“Almanya’nın bir numaralı ticaret ve bilgi birikimi merkezi

işlek zamanlarda saniyede 1,7 terabitten fazla elektronik veri

olan Frankfurt/Rhein-Main bölgesinde faaliyet gösterebiliyor

aktarımı gerçekleşmektedir. Dünyanın en büyük veri değişim

olmamız bizim için büyük öneme sahip. Çünkü burada Almanya

noktası, Almanya’daki veri trafiğinin yaklaşık yüzde 90’ını ve

ve dünya çapındaki müşterilerimize çok yakınız.”

tüm Avrupa’daki veri trafiğinin üçte birinden fazlasını aktar-

Reinhard Clemens, T-Systems şirketinin CEO’su

maktadır. DE-CIX kodlu değişim noktası, çok yaygın bir fiberoptik kablo ağı ve hızla büyüyen yüksek performanslı LTE telsiz ağı ile Rhein-Main bölgesi dünya standartlarına uygun bir elektronik altyapıya sahiptir. Bilişim ve komünikasyon teknolojisi alanında 76.000’den fazla çalışana sahip yaklaşık 9.500 şirket faaliyet göstermektedir.

HESSEN’DE BİLİŞİM VE KOMÜNİKASYON TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ YABANCI YATIRIMCILAR ABD

Amazon, Cisco Systems, Computer

Associates, Dell, IBM, Intel, Motorola,

Oracle

Hindistan

Cognizant Technology, Infosys Tech-

nologies, Wipro Technologies

sıra Frankfurt kentindeki T-Systems ve Colt gibi telekomünikas-

Japonya

Atari, Fujitsu, Honda Research Insti-

yon servis sağlayıcıları ve Kronberg’te bulunan Accenture ya

tute, Nintendo, Sony

da Eschborn’daki Ernst & Young gibi BT alanında çalışan

Kore

Daewoo Electronics Europe, Humax

yabancı yatırımcılar da yararlanmaktadır.

Digital, Hyundai IT Europe, INUS Tech-

Eyalet hükümeti, Hessen’in bilişim ve komünikasyon teknolojisi

nology, Samsung

Çin

Atop, Huawei Technologies, Inteco

Fransa

Atos Worldline, Devoteam Group,

IT, Avrupa’da inovatif bilişim ve komünikasyon teknolojilerinin

Systar

geliştirilmesine büyük ivme kazandıracak olan eşsiz bir kamu

Birlesik Krallık Colt, Logica, Telehouse

Hessen’deki üniversite ve yüksekokulların yarısından fazlası bilişim ve komünikasyon teknolojisi dallarında eğitim sunmaktadır. Teknoloji ve eğitim alanlarındaki yüksek standartlardan örneğin Darmstadt şehrindeki Software AG firması veya Wiesbaden’deki CSC gibi yazılım endüstrisi temsilcilerinin yanı

ile geniş bant alanındaki mükemmel konumunu kendi bünyesindeki bir kuruluş olan Hessen-IT ile uzun yıllardan beri ileriye taşımaktadır. 2011 yılında Darmstadt şehrinde kurulan House of

sektörü/özel sektör iş ortaklığıdır.

19


LOJİSTİK

Almanya ve Avrupa’nın kalbindeki avantajlı konumu ve mükem-

“Frankfurt Havalimanı, Lufthansa Cargo’nun bağlı bulunduğu

mel bir havayolu, demiryolu ve karayolu ağına sahip oluşu

havaalanıdır. Uluslararası kargo akışları burada birleşir.

sayesinde Hessen eyaleti uluslararası ulaşımda önemli bir odak

Kıtalar arası hava kargo taşımacılığının kalbi de burada atıyor.

noktası haline gelmiştir.

Avrupa’nın en büyük kargo havalimanı; mükemmel altyapısı,

Lojistik sektörü Hessen’in en güçlü ekonomi dalları arasındadır. önemli stratejik partnerleri ve yakınındaki güçlü endüstri Bu sektörde yaklaşık 200.000 kişi çalışmaktadır. Yılda iki milyon şirketleri ile bize son derece avantajlı koşullar sağlıyor.” tonun üzerinde hava kargosu elleçlemesi yapılan Frankfurt 20

Karl Ulrich Garnadt, Lufthansa Cargo AG şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Havalimanında yaklaşık 70.000 personel bulunmaktadır. Frankfurt, kargo yönetimi konusunda Avrupa’daki havalimanları arasında birinci sıradadır. Cargo City olarak adlandırılan merkezde yaklaşık 300 lojistik firması faaliyet göstermektedir. Bu firmalar arasında dünyaca ünlü DHL Global Forwarding ve Federal Express firmaları da bulunmaktadır. Frankfurt Havalimanının yakınında kurulmuş olan “House of Logistics & Mobility” ile de, bilim ve ekonominin yakın işbirliği içinde çalışabileceği bir araştırma merkezi meydana gelecektir. Hessen’in kuzeyi ise dağıtım lojistiği alanında bir merkez haline gelmiştir. Burada lojistik firmaları en geç “cut off” zamanından yararlanmaktadır. Böylece gönderiler çok geç saatlerde dahi kabul edilebilmekte ve ertesi gün Almanya’nın herhangi bir yerine ulaştırılabilmektedir. GLS, Amazon, Libri ve Volkswagen gibi çok sayıda firma bu avantajdan yararlanmaktadır.

HESSEN’DEKİ LİDER LOJİSTİK ŞİRKETLERİ · Amazon

· Gefco

· Lufthansa Cargo

· Dachser

· GLS

· Panalpina

· DHL

· GO! General

· DPD GeoPost

Overnight

· DSV Road

· Hermes

· Federal Express

· Kühne+Nagel

· Rudolph Logistik Gruppe


MEDİKAL TEKNOLOJİ

Hessen eyaleti, dünya medikal ürün pazarında önemli bir role

“Sirona, dental sektöründe dünya pazar lideridir. Ürünlerimiz ve

sahiptir. Aralarında Braun, Fresenius, Biotest, Siemens Health-

sistemlerimiz dünyanın 135 ülkesinde diş hekimleri ve dental

care Diagnostics, Almo Erzeugnisse Erwin Busch gibi dünya

laboratuvarlar tarafından kullanılmaktadır. Bunların çoğu

şirketlerinin de bulunduğu 700’ü aşkın firmada yaklaşık

Hessen’in güneyindeki Bensheim (Bensheim an der Bergstrasse)

20.000 kişi çalışmaktadır. Bunun ötesinde çok sayıda orta

şehrinde bulunan merkezimizde tasarlanıyor, geliştiriliyor,

ölçekli şirket de sektörün başarısına katkı sağlamaktadır.

üretiliyor ve test ediliyor. Yani Sirona’nın kalbi burada atıyor.

Hessen’li medikal teknoloji şirketlerinin yüzde 80’inden fazlası

Burada 50 yıldan beri dental alanında geleceğe ışık tutan

ürünlerini yurt dışına da ihraç etmektedir.

yenilikler geliştiriyoruz. Geçen yıl açılışını yaptığımız Sirona

Hessen’de, medikal teknolojinin tüm alanlarının temsil edildiği

İnovasyon Merkezimizle sektör ve bölge açısından önemli

geniş bir şirket yelpazesi mevcuttur. Sektörün elde ettiği

yenileşimlere imza atmış bulunuyoruz.”

cironun yüzde ellisinden fazlası, geçmişi iki yıldan fazla

Michael Geil, Bensheim şehrindeki Sirona Dental Systems şirketinin Genel Müdürü

olmayan ürünlerin satışı ile sağlanmaktadır. Bu rakam, araştırma konusuna verilen büyük önemi vurgulamaktadır. Medikal teknolojiye diğer endüstri dallarına kıyasla iki kat daha fazla yatırım yapılmaktadır. Her şirketin kendine ait bir geliştirme bölümü vardır. Hessen’li medikal teknoloji şirketleri bunun yanında Frankfurt Goethe Üniversitesi, Frankfurt Institute for Advanced Studies gibi yüksekokullar

HESSEN’DEKİ LİDER MEDİKAL TEKNOLOJİSİ ŞİRKETLERİ

ve eğitim alanında hizmet veren Provadis gibi şirketlerle

· B. Braun

· Siemens

iletişim içindedir.

· Fresenius

· Biotest

· Heraeus

· Almo Erzeugnisse

· Sirona

· BIT Instruments

21


ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

Hessen’de çevre teknolojisi alanında faaliyet gösteren şirketler “Hessen eyaletinin kuzey bölgesi; Kassel Üniversitesi,

22

örneğin içme suyu ve pis su, atıklar ve geri dönüşüm, yenile-

Fraunhofer Rüzgar Enerjisi ve Enerji Sistemleri Teknolojisi

nebilir enerjiler, enerji verimliliği veya havanın temiz tutulması

Enstitüsü (IWES) ve Ademî Merkezî Enerji Teknolojileri

gibi farklı alanlarda hizmet vermektedir. Bu alanlarda çalışan

(deENet) Uzmanlık İş Ağı ve yenilenebilir enerjiler sektöründe

toplam 1.300 endüstri şirketi, mühendislik bürosu ve danışman-

faaliyet gösteren çok sayıda şirket sayesinde yenilenebilir

lık şirketinde yaklaşık 51.000 kalifiye personel, çevreye uyumlu

enerjiler alanında gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde

bir ekonomi ortamı oluşturmak amacıyla geleceğe ışık tutan

isim yapmıştır.”

teknolojiler geliştirmektedir.

Günther Cramer, SMA Solar Technology AG şirketi Denetim Kurulu Başkanı

Hessen’nin çevre teknolojisi yüzde 90’dan fazla bir oranda küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Bunun dışında bazı küresel oyuncular da dünya çapında kullanılan inovatif teknik çözümleri burada geliştirmektedir. Hessen eyaletinde, çevre teknolojisi alanındaki güçlü pazarın yanı sıra çok sayıda üstün kaliteli yüksekokul ve araştırma kuruluşu da mevcuttur. Bu kuruluşlar, yürüttükleri disiplinler arası çalışmalar sayesinde çeşitli ihtisas alanlarına hizmet verebilmektedir. Şirketler, uluslararası pazarlardaki rekabet ortamına hazır

HESSEN’DEKİ LİDER ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ŞİRKETLERİ

olmak için üstün nitelikli personele önem vermektedir.

· EnviroChemie GmbH

· Steinhardt GmbH

Şirketlerin kendi bünyelerinde sundukları mesleki eğitim ve

· Lahmeyer International

Wassertechnik

ileri eğitim programları yanında, Hessen’de bulunan toplam

GmbH

· Viessmann Werke

on yüksekokulda geleceğin kalifiye personeli yetiştirilmek-

· Limón GmbH

GmbH & Co. KG

tedir.

· Passavant-Geiger Gruppe

· WasteTec GmbH

· SMA Solar Technology AG · ZME Elektronik Recycling GmbH


OPTİK SEKTÖRÜ

Hessen’in orta bölgesinde bulunan Wetzlar şehri Alman

“70’in üzerinde ünlü optik şirketi ile tüm dünyada “Made in

optik sektörünün merkezini oluşturmaktadır. Wetzlar şehri

Germany” kalitesine sahip inovatif optik teknolojisini temsil eden

ve çevresinde, optik alanında faaliyet gösteren ve toplam

Wetzlar şehri bu özelliği sayesinde çok önemli bir kenttir.”

5.400 kişiye iş imkânı sağlayan 70’i aşkın şirket bulunmaktadır.

Ralf Niggemann, Wetzlar Network İş Ağı Yöneticisi

Optik cihaz geliştirip üreten bu şirketlerin elde ettiği ciro üç haneli milyon Euro’luk rakamlara ulaşmaktadır. Hessen’in orta bölgesindeki optik sektörünün güçlendirilmesi ve optik, elektronik ve mekanik endüstrisinin ulusal ve uluslar-

23

arası düzeyde tanıtılması için 2010 yılında “Wetzlar Network” adlı endüstri iş ağı kurulmuştur. Bu iş ağının şu anda şirket ve kuruluşlardan oluşan 23 üyesi var. Üyeler kümeleşmeden aracı, iletişimci ve multiplikatör olarak yararlanıyorlar. Oluşturulan iş ağı sayesinde yetkinliklerin ve inovasyon potansiyelinin daha isabetli şekilde teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu işbirliği, Orta Hessen Teknik Yüksekokulu (THM) gibi özellikle Hessen’li yüksekokullarla gerçekleştirilmektedir. Eyaletimiz çapında optik sektöründe faaliyet gösteren 180 işletmede yaklaşık 20.000 kişi çalışmaktadır. Optik sektöründeki

HESSEN’DE OPTİK SEKTÖRÜNE AİT LİDER ŞİRKETLER

şirketler arasında örneğin lazer teknolojisi üreten Excel

· Carl Zeiss

· Minox

· Oculus

Technology Europe (Darmstadt) veya görüntü işleme alanında

Sports Optics

· OptoTech

· Bedea

dünya çapında lider bir şirket olan Vitronic (Wiesbaden) gibi

· Leica Camera

· Satisloh

· Merck

kendi alanlarında son derece uzmanlaşmış şirketler yer

und Leica Micro-

· Vitronic

· Evonik Röhm

almaktadır.

systems

· Vistec

· Heraeus


03 ARAŞTIRMA VE EĞİTİM

USİNGEN YER İSTASYONU

24

03


ARAŞTIRMA VE EĞİTİM

EN YARATICI BİLGİNLERLE EN İYİ FİKİRLER ELDE EDİLİR Hessen eyaleti, Avrupa’nın en önemli ileri teknoloji

gibi geleneksel sektörlerin çevresinde gerekse de

bölgeleri arasında yer almaktadır. İster bilişim veya

finans ve medya gibi dinamik hizmet sektörlerinin

komünikasyon sektöründe ister çevre, biyoteknoloji ve çevresinde olmak üzere Hessen’in bütün bölglerinde malzeme teknolojisi alanında Hessen, olağanüstü

ileri teknoloji içeren kümeleşmeler oluşmuştur. Güçlü

kuruluşları ve araştırma-geliştirme alanındaki son

ekonomi kuruluşlarının ve araştırma merkezlerinin

derece yüksek nitelikli çalışanları ile olası yatırım-

potansiyelleri ile şirketlerin ve teknoloji hizmeti

cılara çok uygun bir iş ortamı ve sınırsız işbirliğinin

sağlayan firmaların fikirlerinin harmanlanması

sağlanmasına yönelik bilgi transferi için gereken bilgi

sayesinde inovatif yöntemler, ürünler ve hizmetler

birikimini sunmaktadır. Gerek kimya ve araç üretimi

ortaya çıkmaktadır.

03

25


“MADE İN HESSEN” KALİTESİ Çoğu inovasyon, son derece uzmanlaşmış küçük ve orta ölçekli şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu şirketler, yenileşim oluşturma proseslerini tam hedef odaklı bilgi ve teknoloji transferi sayesinde hızlandırmaya ve iyi fikirleri pazara sürülebilir bir ürüne dönüştürmeye önem vermektedir. Hessen’de icat edilmiş ürünlerin çeşitliliğine ve Hessen’in yüksek ürün kalitesine ilişkin etkileyici örnekleri tüm dünyada bulmak mümkündür. Bu örnekler Thonet sandalyeden Leica marka kameralara, Transrapid trenden Riesling şaraplarına ve Selters marka sodadan Frankfurt sosisine kadar uzanır. Bunun ötesinde, Merck firmasının LCD ekranlar için ürettiği sıvı kristal, ilaç etken maddesi olan insülin veya dünyanın en güçlü lokomotif motorları gibi daha az bilinen çok sayıda marka “Made in Hessen”dir. Bu tür yeni ürünler için mükemmel eğitimli personel vazgeçilmezdir. Hessen’in sahip olduğu üstün nitelikli kalifiye eleman potansiyelinin eşi benzeri yoktur. Hessen’in güçlü ekonomik büyümesi ve yabancı yatırımcılar üzerindeki yüksek çekim gücü, örnek niteliğindeki mesleki eğitim ve ileri eğitim sistemine dayalıdır. Gelişmelere açık olan modern eğitim koşulları ve ekonomi ile bilim arasındaki yakın işbirliği, tüm dünyadan öğrenmek ve öğretmek isteyenleri bölgenin eğitim kuruluşlarına çekmektedir. Eyaletimizde eğitim veren kuruluşlar arasında 26 yüksekokul, beş Max-Planck Enstitüsü, 30’dan fazla teknoloji ve iş kurma merkezi ve çok sayıda bilimsel araştırma kuruluşu bulunmaktadır. Bu kurumların sahip olduğu bilgi birikimi, fikir çeşitliliği ve eylem gücü

26

muazzam düzeydedir.

BUNL ARI BİLİYOR MUYDUNUZ:

· Temel fizik araştırmaları için dünya çapında en saygın tesisler Hessen’de işletiliyor. Ağır İyon Araştırma Kurumu (GSI), 30 ülkeden 1.100 bilimci ile ağır iyon hızlandırıcılarda araştırma çalışmaları yürütüyor. Bilimsel araştırma sonuçları bakımından ağırlık verilen konular atom ve nükleer (çekirdek) fiziğidir. Elde edilen en büyük başarılar arasında örneğin GSI’de geliştirilmiş olan partiküler ışınlı tümör tedavisi bulunmaktadır. · Frankfurt Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde inovatif ilaçlara daha hızlı erişmek için mükemmel bir merkez mevcut. İlaç araştırma-geliştirme ve ilaç güvenliği merkezinde üniversite, ilaç sektörü ve biyoteknoloji alanların- daki bilgi birikimi bir tek çatı altında toplanmaktadır.


Prof. Dr. h.c. Ludwig Georg Braun, B. Braun Melsungen AG şirketi Denetim Kurulu Başkanı

27

“Ailemin nesillerden beri sağlam köklerle bağlı olduğu ve dolayısıyla benim de derin bir sadakat duygusu beslediğim kuzey Hessen bölgesi, önemli otoyolların kesiştiği noktadaki coğrafi konumu sayesinde mal trafiği için idealdir. B. Braun AG şirketi, globalleşmenin gerçekleştiği bu dönemlerde tıp ve ilaç sektöründe dünya çapında faaliyet gösteren bir şirket olarak her zaman burayı tercih etmiş ve modern üretim tesisleri ve araştırma laboratuvarlarına yatırım yapmıştır. Şu an uygulamakta olduğumuz yatırım projesi ile, Hessen’de yaklaşık 360 milyon Euro değerinde yeni üretim ve lojistik kapasitesi yaratmış olacağız. Niye mi? Çünkü biz şuna inanıyoruz ki, Hessen’i tercih etmek için birçok iyi neden vardır.”


EN İYİLER ZATEN BURADA Yüksek nitelikli uzman ve araştırmacıları, genç akademisyenleri ve geleceği parlak olan yetenekli insanları sayesinde Hessen eyaleti kalifiye personel bakımından çok zengindir. Çünkü Hessen’de, eyaletin ekonomik gücü için önemli olan bilgisayar, makine ve inşaat mühendisliği ve fen bilimleri dallarında Almanya’nın ortalamasına kıyasla çok daha fazla yeni eleman yetişmektedir. Bunun ötesinde, çok sayıda çift dilli veya İngilizce dilinde ders veren fakülteler ile tüm dünyadan gelen üniversite öğrencilerine eğitim ve araştırma imkânları sunulmaktadır. Hessen’deki üniversiteler ve diğer yüksekokullar ayrıca bütün dünyadaki partner yüksekokullar ve araştırma kurumları ile de yakın ikili ilişkilerde bulunmaktadır.

Yükseköğretim konusunda tercih edilen beş şehir ve buradaki üniversiteler eşsiz imkânlar sunuyor:

28

Marburg Kabul görmüş araştırmacı grupları ile yakın işbirliği, ortalamanın üstünde hızlı bir üniversite eğitimi ve genç akademisyenlere sağlanan örnek niteliğindeki destek, Marburg’ta bulunan Philipps Üniversitesi‘nde verilen eğitimin en belirgin özellikleridir. Marburg ve çevresinin güzellikleri ve şehir merkezinin eski mahallesindeki tarihî eserler tüm dünyadan araştırmacıların ve üniversite öğrencilerinin ilgisini çekmektedir. Tümör araştırma, sentetik mikrobiyoloji, malzeme bilimleri, nörobilim, dil ve jeoloji bilimleri, çatışma araştırması ve Yakın ve Orta Doğu çalışmaları kapsamında ağırlık verilen bilimsel konular, çeşitli disiplinler arası arayüzler sayesinde birbirine bağlıdır. www.uni-marburg.de Giessen 1607 yılında kurulan Giessen Justus Liebig Üniversitesi, yüzyıllara dayanan geleneğe sahip, yaklaşık 25.000 üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü bir araştırma üniversitesidir. Üniversite, klasik fen bilimlerinden hukuk ve ekonomi bilimlerine, sosyal bilimlerden eğitim bilimlerine, dil bilimlerinden kültür bilimlerine uzanan geniş bir öğretim yelpazesinin yanı sıra tıp ve veterinerlik, ziraat, çevre ve beslenme bilimleri ve gıda kimyası olmak üzere yaşam bilimleri alanında Hessen dışında başka pek bir yerde bulunamayan bir spektrum sunmaktadır. Justus Liebig Üniversitesi’nde araştırma çalışmaları yapmış ve eğitim vermiş olan Nobel Ödülü sahipleri arasında Wilhelm Conrad Röntgen de bulunmaktadır. www.uni-giessen.de


Frankfurt am Main Frankfurt am Main’da bulunan Goethe Üniversitesi Hessen’in en büyük üniversitesidir. Eyaletin tek Vakıf Üniversitesi olarak geniş bir otonomiye sahiptir. Avrupa çapında yürütülen eşsiz bir yeni yapım ve tadilat projesi kapsamında üniversitenin her iki kampüsü (Westend ve Riedberg) yeniden inşa edilmektedir. Hessen eyaleti, Avrupa’nın en büyük yeni yüksekokul inşaatı projesini bir milyar Euro’dan çok fazla bir meblağ ile desteklemektedir. Goethe Üniversitesi, Almanya’nın en iyi 10 araştırma üniversitesi ve dünyanın en iyi 100’ü arasında yer almaktadır. Manevi bilimler, fen ve tıp alanlarında üç ulusal kümelenme ve sekiz Loewe merkezi ve ağırlıklı programları ile Almanya’nın en başarılı araştırma üniversiteleri arasında yer almaktadır. Avrupa’da eşi benzeri olmayan bir ağırlıklı eğitim programına sahip “House of Finance” de disiplinler arası ve pratik uygulamaya yakın finans araştırmaları ile bölgenin finans merkezi olan Frankfurt’a destek vermektedir. Üniversite, Riedberg kampüsü üzerinde “Life Sciences” olarak tanımlanan fen ağırlıklı yaşam bilimleri toplanmıştır. Frankfurt-Riedberg Science City’de, kendini yaşam bilimleri ve nörobilim arasındaki disiplinler arası alışverişe adayan Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) ile birlikte Max-Planck Biyofizik Enstitüsü de bulunmaktadır. www.uni-frankfurt.de Kassel Kassel Üniversitesi, öncelikle teknik programları ve fen bilimleri fakülteleri ile tüm Almanya’da uygulama odaklı araştırma alanında standartları belirlemektedir. Bu üniversitede yapılan bilimsel araştırmalarla elde edilen sonuçlar doğrudan orta ölçekli işletmelerde uygulamaya konulmaktadır. Uluslararası yükseköğretim standartlarına uyumlu lisans programları ve branş üstü kooperasyonlara imkân sağlayan kademeli yükseköğrenim programları bu üniversitenin spesifik bilimsel profilini tanımlamaktadır. www.uni-kassel.de Darmstadt Darmstadt Teknik Üniversitesi Almanya’nın lider teknik üniversitelerinden biridir. Üniversite bünyesindeki yaklaşık 290 profesör, 4.000 çalışan ve 25.000 öğrenci; enerji, ulaşım, komünikasyon ve bilgi, inşaat ve ikamet gibi geleceğin önemli alanlarında çalışmalarını yürütmektedir. Üniversitenin çeşitli dallarının tümü mühendislik, fen bilimi, manevi ve sosyal bilimlerin bakış açısından yola çıkarak teknoloji üzerine yoğunlaşmıştır. www.tu-darmstadt.de

29


04 FUARLAR VE KONGRELER FRANKFURT FUAR KULESİ VE FORUM BİNASI

30

04


FUARLAR VE KONGRELER

İŞ DÜNYASININ BULUŞMA MERKEZİ VE PARLAK PAZAR PLATFORMU OLAN HESSEN EYALETİ MÜTHİŞ ÇEKİCİLİĞİ İLE HER YARIŞA HAZIR Çok sayıda ulusal ve uluslararası fuar ve kongre

Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) ve dünyanın en büyük

etkinliğine ev sahipliği yapan Hessen eyaleti,

tüketim ürünleri fuarlarından Ambient ve Tendence

Almanya ve Avrupa içindeki merkezî konumu ve

fuarları uluslararası platformda itibar görmektedir.

çok yönlülüğü sayesinde organizatörlerin birinci tercihidir.

Hessen, kongre ve konferans merkezi olarak etkinlik organizatörlerine son derece cazip imkânlar sunmaktadır.

Başka hiçbir bölge, ulaşım konusunda bu kadar kısa

Congress Center Messe Frankfurt, Fulda şehrindeki

mesafeler ve bu kadar hızlı bağlantılar sunamaz.

ESPERANTO Kongre ve Kültür Merkezi, Darmstadt

Uluslararası lider fuar şirketlerinden biri olan Messe

şehrindeki darmstadtium gibi yıldızların yanı sıra

Frankfurt, dünya çapında yaklaşık 100 fuar düzen-

Hessen’de çok sayıda tarihî kongre binası da bulun-

lemekle birlikte fuarcılık sektöründe faaliyet

maktadır. Wiesbaden şehrindeki görkemli Kurhaus

gösteren az sayıdaki küresel oyunculardan biridir.

binası ve Kassel kentindeki Kongre Sarayı gibi yapıtlar

Dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap

her etkinliğe yakışan bir sahne oluşturmaktadır.

Fuarı, yaklaşık bir milyon ziyaretçi sayısı ile

04

31


05 KÜLTÜR-SANAT DÜNYASI VE YAŞAM K ALİTESİ

BRAUNFELS ŞATOSU

32

05


KÜLTÜR-SANAT DÜNYASI VE YAŞAM K ALİTESİ

BURADA YAŞAMAK KEYİF ALMAK DEMEKTİR Hessen, sadece ekonomi ve yatırım merkezi

Hessen’in şehirlerinde yaşamak yaşam kalitesinin

olmakla kalmayıp çok daha fazla imkânlar sunan

ta kendisidir. Üstelik, Hessen’deki her şehrin

bir bölgedir. Cana yakın insanların yaşadığı

kendine özel bir çekiciliği vardır. Örneğin monden

Hessen’de harika bir doğa, romantik köyler,

bir tarza sahip Wiesbaden. Fulda şehri ise baroktur.

geleneksel halk şenlikleri, kültürel zenginlik,

Marburg tarihîdir, Kassel’de de sanatsal bir hava

tarihî şarap bağları, dinlendirici termal sular ve

hakimdir. Giessen üniversite şehridir, Wetzlar ise

yeni deneyimleri yaşamak, keşfetmek, tadını

orta çağın izlerini taşımaktadır. Limburg katedrali

çıkarmak ve dinlenmek için binlerce başka olanak

ile ünlüdür, Darmstadt’ın tarzı ise Jugendstil’dir.

bulunmaktadır. Başka bir deyişle: Hessen’e çalış-

Bunların yanında otomobil şehri olan Rüsselsheim,

mak için gelinir, yaşamın tadını çıkarmak için de

deri şehri Offenbach, altın işleme şehri Hanau ve

burada kalınır!

Hessen’in en büyük kenti olan kozmopolit Frankfurt bulunmaktadır.

“Made in Hessen” yasam kalitesi

Frankfurt metropolü, milletlerin, dillerin ve yaşam

Hessen her bakımdan, her bölgesinde ve her

felsefelerinin kaynaşarak mükemmel bir kolorit

zaman büyüleyicidir. Coğrafi avantajlarından

haline dönüştüğü kültürel bir potayı temsil etmek-

kültürel zenginliklerine ve kendine has mutfağın-

tedir. Tüm dünyadan büyük şehirlerin karşılaştırıldığı

daki yemeklere kadar her şeyi ile bir başkadır.

her yeni araştırmada, Frankfurt şehrinin yüksek yaşam kalitesi ile daima ön sıralarda yer aldığı tekrar tekrar kanıtlanmaktadır.

05

33


LORCH MANASTIRI

34


BUNL ARI BİLİYOR MUYDUNUZ:

· Ormanlık alan oranı yaklaşık yüzde 41 olan Hessen eyaleti Almanya’nın en yeşil bölgesidir. · 40.000 km işaretli yürüyüş parkuru sayesinde doğa gezileri için çeşitli güzergâhlar mevcut. · 39.000 üyesi olan toplam 53 golf kulübümüz var. · 2.200 km’lik bisiklet yolları sayesinde eşsiz eğlence deneyimleri garantilidir.

GÖRÜLMEYE DEĞER YERLERİMİZİ ANLATMAYA KİTAPLAR YETMEZ ... Hessen’in şehirlerindeki yaşam kalitesinin bir başka

şaraplık üzüm bağları ve orta çağdan kalma 40 adet

nedeni ise, şehirden dışarı kaçmanın çok kolay

kale bulunmaktadır. Hessen’de örneğin Odenwald,

olması. Örneğin otomobil ile Frankfurt’tan çıkıp

Vogelsberg, Taunus, Spessart, Rhön veya Kellerwald-

15 dakika gittikten sonra Taunus Dağları’nın temiz

Edersee Milli Parkı gibi Almanya’nın en ünlü, en güzel

havasını solumak mümkündür. Taunus Dağları’nın

Orta Dağları bulunur. Böylece sağlıklı bir dinlenme,

Wiesbaden’e kadar uzanan tepeleri arasında

sportif aktivite ve kültürel alanda keşiflerde bulunmak

Bad Homburg, Bad Soden, Bad Schwalbach veya

için bölgemizde çok sayıda seçenek vardır.

Schlangenbad gibi tarihî kaplıca şehirleri sıralanmıştır.

Hessen’de aktif dinlenme ve rekreasyon için tüm

Wiesbaden’de başlayan Rheingau bölgesi ise hem

olanaklar bir aradadır. Eyalet çapında golf, tenis, bini-

tarihi hem de şarapçılıktaki ünü açısından oldukça

cilik, planör, kanu veya bisiklet gezisi olmak üzere her

heyecan verici bir bölgedir. Johannisberg Sarayı ve

alanda geniş bir yelpaze mevcuttur. İç huzuru bulmak

Eberbach Manastırı bu bölgede gezilerek görülmesi

isteyenler ise Hessen’de adeta şımartılmaktadır.

gereken yerlerin iki ünlü örneğidir. Ren nehri akış

32 termal şehir ve kaplıcada, Almanya’nın başka

yönünde takip edildiği zaman yukarı Mittelrheintal

hiçbir yerinde olmadığı kadar büyük sayıda sağlıklı

vadisine ulaşılır. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası

termal su kaynağı bulunmaktadır. Eyalet başkenti

listesinde yer alan bu bölgede yürüyüş yolları, yaygın

Wiesbaden’deki kaynakların inanılmaz sayısı 37’dir.

35


36


HESSEN’İN KÜLTÜR DÜNYASI GELENEKSEL VE BİR O KADAR DA ÇAĞDAŞTIR Hessen’deki kültür ve sanat yaşamının karakteris-

Eyaletimizde müze severler için 300’ü aşkın müze

tiğinde çeşitlilik ve zıtlık yatmaktadır. Burada

bulunmaktadır. Goethe’den Grimm Kardeşlere,

Goethe de var “Golden Oldies”ler de var. Ayrıca

maket uçaklardan otomobile, Jawlensky’den

Rock Festivali ve Bad Hersfeld Festivalinden,

Rembrandt’a kadar her yaşa ve her ilgi alanına uygun

Gökdelen Festivali ya da Hanau şehrindeki Masal

seçenekler mevcuttur. Frankfurt Müzeler Sahili ise

Festivalinden de bahsetmek gerekir.

13 müzesi ile Almanya ve Avrupa’nın en önemli müze

Festivallerin yanında saygın ve yenilikçi tiyatrolar

merkezlerinden biridir. Kassel şehrinde beş yılda bir

da Hessen’deki kültür ve sanat yaşamına damgalarını

gerçekleştirilen documenta sergisi tüm dünyadan

vurmaktadır. Tarihî rezidans şehirleri olan Darmstadt,

insanları bölgeye çeken çağdaş bir sanat merkezidir.

Kassel ve Wiesbaden’deki Hessen devlet tiyatroları

Yüzyıllara dayanan geçmişlere sahip çok sayıdaki

burada çok özel bir role sahiptir. Önemli orkestralar

şehir ve kasaba, Hessen’in kültürel güzelliğine önemli

arasında ise tabii ki Ensemble Modern, Frankfurt

katkılar sağlamaktadır. Bu şehirlerin merkezlerindeki

şehrindeki Genç Alman Filarmoni Orkestrası ve

ahşap çatkı sistemli pitoresk binalar geleneksel halk

Hessen Radyo Senfoni Orkestrası yer almaktadır.

şenlikleri için ideal bir sahne oluşturmaktadır.

Rheingau Müzik Festivali, Darmstadt şehrindeki Georg-Büchner ödül töreni ve Frankfurt’taki Kitap Satıcıları Ödülü dünyanın dört bir yanında ilgileri üzerine çekmektedir.

BUNL ARI BİLİYOR MUYDUNUZ:

· UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki bu yapıtlar Hessen’dedir. · Fosil deposu olan Grube Messel’in dünyada eşi benzeri yoktur. · Karolinger devrine ait yapı sanatının etkileyici bir eseri olan Güney Hessen‘deki Lorsch Manastırı vardır. · Yukarı cermen-retik Limes’in oluşturduğu önemli arkeolojik anıt. · Yukarı Mittelrheintal vadisi büyük çeşitliliğe ve güzelliğe sahiptir.

37


BUNL ARI BİLİYOR MUYDUNUZ:

· Rheingau bölgesinde Johannisberg Sarayı 900 yıllık geçmişi ile dünyanın en eski “Riesling” işletmesidir. · Langen’deki Amador isimli gurme restoranının üç Michelin yıldızı var. Ayrıca Hessen’deki diğer yedi üst düzey restoran da birer Michelin yıldızı kazanmış durumda.

· “Dünyanın en yenilikçi pastacısı” Bernd Siefert, Hessen’in Odenwald bölgesinde bulunan Michelstadt şehrinden geliyor. Yarattığı lezzetli kreasyonları ile 15 yıl içinde çok sayıda dünya kupası birinciliği, arka arkaya altı Almanya Şampiyonluğu, yaklaşık 30 adet altın madalya ve sayısız diğer ödül almıştır.

ZEVK VE SEFA DİYARI HESSEN

38

Hessen’de sadece gözler ve kulaklar değil aynı

Ödül derken: Rheingau bölgesinin şaraplık üzüm

zamanda damak zevki de şımartılmaktadır.

bağlarında yetişen üzümlerle yüzyıllardan beri

Lahanalı kaburga, tüm dünyada bilinen “Frank-

Riesling şarapları üretilmekte olup tüm dünyada

furter Würstchen” sosisi ve elma şarabı gibi

büyük ilgi gören bu şaraplar müzayedelerde son

Hessen mutfağına ait ünlü lezzetlerin yanı sıra

derece yüksek fiyatlara satılmaktadır. Hessische

Hessen’de bir gurme kültürü de oluşmuştur.

Bergstrasse bölgesindeki başarılı şarap uzman-

Frankfurt, uluslararası çapta üst düzey gastro-

ları hakkında ilgili şarap ansiklopedilerinde çok

nomi merkezi konumuna sahiptir. Bunun yanında

olumlu yorumlar yer almaktadır.

Odenwald, Rheingau ve Rhön bölgesinde yöresel

Şerbetçi otu dostlarına ise şunu söylemek gere-

lezzetler sunan şefler de Michelin yıldızı alabil-

kir: Geleneksel bira üretim sanatı da Hessen’deki

miştir.

bira fabrikalarında başarıyla uygulanmaktadır.

RHEİNGAU BÖLGESİNDEKİ VOLLRADS SARAYI


Dr. Martin Viessmann, Allendorf (Eder)’de bulunan Viessmann Werke GmbH & Co. KG şirketinin Yönetici Ortağı

39

“Avrupa’nın kalbinde bulunan kuzey Hessen, ekonomi bölgeleri arasındaki uluslararası rekabet ortamında çok sayıda avantaja sahiptir. Bu avantajlar arasında ticaret ve endüstri alanında geniş bir sektör portföyü, mükemmel bir bilim ortamı, iyi eğitimli kalifiye personel, bozulmamış doğa ve kültürel ve turistik alanda zengin seçenekler yer almaktadır. Kuzey Hessen’in Ederbergland bölgesinde yerleşik Viessmann firması, uluslararası faaliyet gösteren bir aile şirketi olarak burada çok sıkı bağlara sahiptir ve dolayısıyla bu bölgeye her zaman sahip çıkmıştır. İklimin korunması, doğal kaynakların verimli kullanımı ve istihdam ve işi güvence altına almak için 220 milyon Euro yatırım yaptığımız “Effizienz Plus” adlı sürdürülebilirlik projesi bunun en güncel örneğidir.”


06 PRO-BUSINESS SERVİSİ

40

06


PRO-BUSINESS SERVİSİ

BÜROKRASİDEN UZAK İDARİ BİR SİSTEME SAHİP HESSEN EYALETİ Eyaletimizin ve halkın refahının ekonomik gelişmeye

Hessen Ekonomi Bakanlığının uzmanları ve Hessen

bağlı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Hessen eyaleti

Acentası (Hessen Agentur) size tüm işlemlerde ve

olarak girişimcilere tüm kapıları açmaktayız. Buraya

idari konularda yardımcı olacaktır. Uzmanlarımız,

gelecek olan şirketler ve girişimciler Hessen’in olumlu

buraya çabuk alışmanız ve tüm dikkatinizi görevleri-

bakış açısından yararlanacaktır. Çünkü Hessen, cesur

nize ayırabilmeniz için gereken her şeyin yapılmasını

iş fikirleri ve inşaat projelerine, yaratıcı finansman

sağlar.

modellerine ve hızlı ve aksaksız girişimciliği teşvik eden her şeye evet demektedir. Hessen, Ekonomi

Hessen Acentası’nın sunduğu danışmanlık hizmeti,

Bakanlığı nezdindeki yönetmelik ve idari genelgelerinin yerli ve yabancı şirketlere yer arama konusunda yarısını kaldırmış ve Federal İmisyon Koruma Yasası

profesyonel destek sağlamaktadır. Eğer Hessen’e

ve gen teknolojisi konusunda Almanya çapında en

yerleşmek, işletmenizi buraya taşımak veya şirketinizi

kısa ruhsatlandırma süreçlerinin elde edilmesini

büyütmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Sizinle

sağlamıştır. Böylece şirketler hem zamandan hem

birlikte çalışarak, mevcut ticari alanların ve binaların

de idari iş yükünden tasarruf etmektedir.

listesinden ticaret ve yatırım merkezinin ayrıntılı profiline kadar olmak üzere projeniz için en uygun

Ticaret ve yatırım merkezi bilgilendirme sistemi

çözümü buluruz. Hessen Acentası, ilk başvurunuzdan

www.sites-in-hessen.com, yeni iş kuranlar ve

işletmenizin açılışına kadar yanınızda olup yatırım

yatırımcılar için çok değerli bir araç olup Hessen’deki

projenizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için

ticari alanlar ve taşınmazlar hakkında çevrimiçi bilgi

kapıları açmaktadır.

vermektedir. Burada, Hessen’in şehirleri ve beldeleri, bölgesel ekonomik teşvik kuruluşları veya teknoloji

Hessen’deki girişiminiz ne olursa olsun, başvuraca-

ve iş kurma merkezleri hakkında ayrıntılı bilgilere

ğınız kişisel danışman sadece bir fare tıklaması kadar

ulaşabilirsiniz.

uzaktır. www.invest-in-hessen.de

06

41


HESSEN‘DEKİ İMKÂNLARDAN FAYDALANIN! Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki kurumlara başvurunuz: Hessen Eyaleti Ekonomi, Ulaşım ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Kaiser-Friedrich-Ring 75 65185 Wiesbaden www.wirtschaft.hessen.de

42

HA Hessen Agentur GmbH Şirketi Uluslararası İşler Departmanı Konradinerallee 9 65189 Wiesbaden Tel.: +49 (0) 611 95017 - 80 91 Fax: +49 (0) 611 95017 - 80 40 www.hessen-agentur.de

W W W.INV ES T-IN-HESSEN.DE

SİZE MEMNUNİY E TL E YARDIMC I OLUR, SİZİ EN KISA Z AM ANDA HEDEFİNİZE UL AŞ TIRIRIZ!

Hessen Eyaleti Ekonomi, Ulasım ve Bölgesel Kalkınma Bakanlıgı

BILDNACHWEIS Covermotiv, Kapitelmotive und weitere: Roger Richter, Wiesbaden Bildmaterial freundlich überlassen von: · S. 4 : Alte Oper Frankfurt · S. 16 : Mario Heinemann / PIXELIO · S. 17 : Transrapid International GmbH & Co.KG · S. 20 : Marcus Walter / PIXELIO · S. 22 : C. Nöhren / PIXELIO · S. 23 : Paul-Georg Meister / PIXELIO · S. 30 : Peter Grünberg; Forschungszentrum Jülich · S. 32 : Messe Frankfurt GmbH · S. 33 : Darmstadtium / juergenmai.com · S. 34 : Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Petra Welzel, Thomas Fedra, Pietro Sutera · S. 35 : Airrail Center Frankfurt · S. 36 : Hotel Esperanto, Kongress- und Kulturzentrum Fulda, Congress Park Hanau, Kongress Palais Kassel, Andreas Berthel, Kurhaus Wiesbaden, Horst Goebel · S . 40 : VorSicht GmbH · S. 41 : Römerkastell Saalburg, H. Heine · S. 42 Frankfurter Westhafen, ARC ADIS Deutschland GmbH · S. 43 : Kloster Eberbach: Hermann Heibel; Museum für Angewandte Kunst Frankfurt: Goesta A. C. Ruehl, Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main kassel tourist GmbH · FOTOĞRAFLAR S. 45 : Weilburger Schlosskonzerte e.V. · Roger S. 46Richter, : Oliver Rüther Wiesbaden · S. 47 : Wiesbaden Marketing, Horst Goebel · S. 48fotoğrafları : Goesta A.bu C. broşürde Ruehl, Tourismus+Congress GmbH Diğer kullanma hakkını bize devreden fotoğraf Frankfurt sahipleri: am Main, Oliver Rüther, Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH Messe Frankfurt GmbH / Fraport AG / VorSicht GmbH / · S. 50 : Buenck+Fehse Visualisierung undMain Animationsdesign Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am / kassel touristGmbH, GmbH / Oper Berlin, Hessenpark Alte Frankfurt / Transrapid International GmbH & Co.KG / · Jahreszeiten S. 51 : Pfingstturnier: Hellmann, Tigerpalast, Richter Verlag Hamburg / PIXELIO: MarioRoger Heinemann, Marcus Walter, C. Nöhren, Paul-Georg Meister

IMPRESSUM KÜNYE Projektleitung, Redaktion und Text: Anic Roßbach-Jung, Hessen Agentur

Projektbetreuung undTerzenbach, Konzept: Verena Kittler, Hessen Agentur Proje Müdürü: Dr. Detlef Hessen Agentur IdeeYönetimi und Gestaltung: 99Grad Grafikdesign, Wiesbaden Proje ve Konsept: Heidi Wörner, Hessen Agentur Fikir Druck: Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Spangenberg ve Tasarım: 99 Grad ve HELIUM Werbeagentur, Wiesbaden Redaksiyon Fotos: s. Bildnachweis ve Metin: Anic Roßbach-Jung ve Heidi Wörner, Hessen Agentur Stand: 2010 Çeviri: Übersetzungsbüro von Nollendorf Basımevi: Ahlfeldt & Company GmbH, Wiesbaden Fotoğraflar: bkz. Fotoğraflar Son güncelleme: 2012

En büyük itina ile hazırlanmış olan bu yayının içerikleri, yayını hazırlayana hiçbir sorumluluk yüklemeyecek niteliktedir. Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir kaynaklardan olduğuna inanıyor olsak da doğruluğunu, eksiksizliğini ve güncelliğini garantileyemeyeceğimiz kaynaklardan alınmıştır.


EKONOMİK RAKAMLAR

· Eyalet başkenti Wiesbaden · Yüzölçümü: 21.115 km² · Eyalet yüzölçümünün %40,1’i ormanlık alan · Darmstadt, Giessen ve Kassel olmak üzere 3 ilimiz var · İlçelere bağlı olmayan 26 şehir ve kaza · 426 belde · Toplam 6.067.000 kişilik nüfus · Kilometrekare başına 287 kişilik nüfus · Hessen’in en büyük şehri 684.000 nüfuslu Frankfurt am Main

· 225 milyar Euro gayri safi yurt içi hasıla · Kişi başına düşen GSYİH 37.100 Euro · 2,9 milyon çalışan Messe Frankfurt

· 578.000 m² alana sahip Messe Frankfurt (dünyanın üçüncü büyük fuar alanı)

· Dünya çapında 100 fuar organizasyonu · 3,4 milyon ziyaretçi · 68.827 katılımcı firma Frankfurt Havalimanı

· 487.162 uçak hareketi · 56.440.000 yolcu · 2.160.000 ton kargo Hessen’e bitişik olan eyaletler:

· Aşağı Saksonya (Niedersachsen), Thüringen,

Bavyera, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren Vestfalya (NRW)

Kaynaklar: Hessen Eyaleti İstatistik Dairesi Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu Almanya Merkez Bankası Messe Frankfurt Fraport AG Son güncelleme: 2011


Hessen Eyaleti Ekonomi, Ulasım ve Bölgesel Kalkınma Bakanlıgı

HESSEN – ALMANYA’NIN EN BEYNELMILEL EKONOMIİ BÖLGESIİ

Hessen, coğrafi ve ekonomik bakımdan Almanya ve Avrupa’da merkezî konumda yer almaktadır. Almanya’nın tüm ekonomi bölgeleri arasında en güçlü ekonomiye ve en yüksek iş verimliliğine sahip olan eyalettir. Çalışan kişi başına yaklaşık 71.800 Euro olan gayri safi yurt içi hasıla, Hessen’den başka hiçbir yerde bu kadar çok yatırım yapılmadığını göstermektedir. Hessen, yüzde 52 ihracat oranı ile Almanya ortalamasının çok üstünde bir sonuç elde etmektedir. Hessen’in ekonomi ve ticaret alanındaki kalbi, brüt değer yaratımının yüzde 80‘den fazlasının elde edildiği Rhein-Main bölgesinde atmaktadır. Hizmet sektörü burada yüzde 75’ten fazla bir oranla en büyük paya sahiptir. Ulaşımda bağlantı merkezi ve fuar-finans odağı olan Frankfurt şehri, Avrupa’nın ve dünyanın on lider ekonomik bölgesi arasında yer almaktadır. Hessen, yüksek yaşam kalitesine sahip uluslararası ekonomi merkezi olarak da öncü konumundadır. Buradaki insanların 180’den fazla ülkeden geliyor olması, kültürel zenginlik, dünyaya açıklık, hareketli yaşam ve eğitim, iş dünyası ve rekreasyon alanlarında ortak aktivitelere katkı sağlamaktadır. Hessen, 170.000 Türk vatandaşının yaşamak için tercih ettiği yerdir. Hessen ile Türkiye arasında her gün gerçekleşen 30’dan fazla direkt uçuş, ülkeler ve kültürler arası ticari ve sosyal ilişkileri pekiştirmektedir.

HESSEN, YABANC I YATIRIMC IL AR İÇİN EN C A ZİP TİC ARE T V E EKONOMİ MERK E ZİDİR!

www.invest-in-hessen.de

HESSEN’IN CAZIBESINI TANIMLAYAN SEBEPLER  

Başka bir deyişle, Hessen eyaletinin gerek küçük işletmeler gerekse büyük şirketler tarafından diğer eyaletlere kıyasla çok daha büyük ilgi...