Page 1

News@WinBooks

Nummer 21, Maart 2014

BIJZONDERE UITGAVE

VROUWEN EN ONDERNEMEN

HET DOSSIER: VROUWEN EN ONDERNEMEN

Edito, Ambitieuze harde werker . Portretten: de schijnwerper op vrouwelijke bedrijfsleiders . Vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op 2013 . En meer: De kroniek van Amid Faljaoui - Voorzichtige relance met inflatiegevaar . WinBooks - De wind in de zeilen.


VROUWEN EN ONDERNEMEN

EDITO

Ambitieuze harde werker Een OESO-rapport van 2012 stelt dat 49% van de Belgische vrouwen tussen 25 en 34 jaar een diploma hoger onderwijs heeft. Dit cijfer is een forse vooruitgang tegenover het rapport van dertig jaar eerder. Toen waren ze maar met half zoveel. De wil om hoger onderwijs te volgen blijkt bij deze vrouwen ook uit hun verlangens en ambities: die verschillen grondig van die van hun grootmoeders! De tijden veranderen … vrouwen nemen hun plaats in – thuis natuurlijk, maar ook op kantoor. Tegenwoordig staan veel vrouwen voor een uitdagend dilemma: slagen in hun beroepsleven én een liefhebbende moeder én attente gastvrouw blijven. Daarom kun je hun bekommernissen in één woord samenvatten: planningsbeheer. Voor de helft van deze vrouwen vormen de gezinsverplichtingen een echte ‘rem’ op hun professionele groeipad. In tegenstelling tot hun mannelijke collega’s moeten zij dubbel zoveel werkkracht inzetten om hun doelstellingen te bereiken. En vooral: ze moeten een ver doorgedreven beheer van hun tijdsgebruik ontwikkelen (of zeg maar: overontwikkelen) om hun privéleven onder controle te houden en tegelijk aan de vergadertafel de partner te blijven om wie de anderen niet heen kunnen. In alle economische sectoren rekenen bedrijven nu meer en meer op deze actieve vrouwen. Sommigen onder hen gaan gebukt onder een professioneel ‘risico’-profiel omdat ze soms onbeschikbaar zijn. Toch stijgt hun percentage jaar na jaar. Vroeg of laat maken ze de helft van het personeelsbestand uit en dan verdwijnt allicht ook de salarisongelijkheid die nog altijd bestaat. In maart staat de Internationale Vrouwendag*op de agenda. Daarom zet WinBooks de spots op twee vrouwen die voluit JA zeggen tegen de uitdaging van het bedrijfsleven.

1

* De Internationale Vrouwendag vond plaats op 8 maart 2014.

GET A LIFE. GET WINBOOKS.


PORTRETTEN VAN VROUWELIJKE ONDERNEMERS WinBooks zet de schijnwerpers op vrouwelijke bedrijfsleiders die een onderneming leiden. We gingen praten met twee zaakvoersters. Ze vertellen over hun loopbaan. Hun verhaal bewijst dat je met een heldere kijk op de markt en een goede dosis werkkracht een voortreffelijk parcours kunt afleggen.

Uitgeverij Anthemis, door medeoprichtster Anne Eloy

Anthemis is een uitgeverij die zich specialiseert in professionele publicaties. Ze is het resultaat van de ontmoeting van drie ervaren uitgevers. Hun ambitie? Kwaliteitswerk op de markt brengen voor zoveel mogelijk mensen die met beide voeten in de praktijk staan. Ze richten zich tot professionals die betrouwbare informatie m.b.t. recht, economie of geneeskunde nodig hebben, en tot studenten. Hun algemene catalogus telt momenteel ongeveer 400 boeken en 6 tijdschriften. Anthemis bracht sinds het oprichtingsjaar 2005 ongeveer 500 publicaties op de markt. Elk jaar verschijnen er 80 nieuwe titels, zowel op papier als digitaal. De drie gedelegeerde bestuurders zijn Patricia Keunings, Anne Eloy en Olivier Cruysmans. Anne Eloy, welke opleiding kreeg u en hoe verliep uw loopbaan tot nu toe? Ik ben licentiate in de toegepaste economische wetenschappen (UCL-IAG, 1987). Na mijn studies heb ik mijn carrière uitgebouwd in de professionele sector. Van januari 1988 tot 2005 werkte ik voor twee grote uitgeverijen, eerst als uitgeversassistente en daarna als uitgever. In 2005 werd ik bestuurder, medeoprichter en aandeelhouder van het bedrijf Anthemis nv. Wat is uw huidige functie? Zoals mijn twee vennoten neem ik bij Anthemis een deel van de uitgeversactiviteiten op mij. Ik ontwikkel en volg bepaalde reeksen en tijdschriften op. Dat doe ik samen met ons team. Daarnaast houd ik me vooral bezig met de interne informatica, zoals netwerk, gegevensbeheer, kantooruitrusting, enz... En met de documentaire informatica, zoals de webwinkel, de website met informatie over onze tijdschriften en uitgaven, elektronische publicaties en ePUB, enz... Op dat terrein staan we voor veel uitdagingen en permanente evoluties. Ons beroep verandert trouwens sowieso grondig. Met de nieuwe en steeds mobielere toepassingen moet je de uitgeversbusiness voor een stuk opnieuw uitvinden. Maar in een KMO eist de dagelijkse leiding dat je alles kunt, of toch zo ongeveer … Hoe leidt u uw bedrijf? Collegiaal. Wij nemen alle beslissingen met zijn drieën. We vullen elkaar aan en de uitwisseling met het hele team is van fundamenteel belang. Welke goede raad wilt u kwijt als bedrijfsleidster? Luister altijd aandachtig naar wat de markt vraagt. Volg de evoluties op en heb aandacht voor uw personeelsleden en partners. Je komt nooit zover dat alles bereikt is. Je moet jezelf en de bedrijfsactiviteiten voortdurend in vraag stellen.

s k o o B n i W k i Ik gebru

t u? ware gebruik ft so sk o o B ounWelke Win inBooks Acc W t e m t rk e Anthemis w ting. software? ven van die e o tr e onze d jn zi Wat goed in op l e e h lt e e sp kzij onze De software noden. Dan ke e fi ci e sp l we een toch we ner hebben rt a p e rd e rne gespecialise en onze inte ss tu d g le e g k keefficiënte lin at vergemak D s. k o o B in W ciële bedatabank en en het finan g in d u o h k e lijkt de bo heer.

WWW.WINBOOKS.BE

2


TRAITEUR ROYALE DUJARDIN Een familieverhaal door Christelle Verhulst, gedelegeerd bestuurder Toen ze reeds 14 jaar een slagerij hadden in Ukkel, namen Joseph Dujardin en zijn echtgenote Henriette - twee landbouwerskinderen - in 1961 de slagerij La Royale over. Die was gevestigd in de Adolphe Buyllaan. Hun zoon en zijn echtgenote nemen een paar jaar later de slagerij over en bouwen de activiteiten verder uit, tevens werd de infrastructuur gemoderniseerd. Op enkele jaren tijd werd de winkel in een nieuw kleedje gestoken en werden de technieken verfijnd. De knowhow en het vakmanschap genoten al snel algemene erkenning en werden zelfs meermaals beloond, op nationaal en internationaal niveau. In 1996, nadat hij verschillende aanvullende opleidingen had gevolgd, trad mijn echtgenoot Lieven Dujardin toe tot het familiebedrijf. Aanvankelijk bouwde hij de “traiteurafdeling” voor particulieren uit, maar al heel snel evolueerde de vraag. Na een mooie carrière in de sector van de fiscaliteit nam ik in 2007 het dagdagelijkse beheer van de vennootschap op. Zo kon mijn echtgenoot zich helemaal toespitsen op zijn grote passie: achter het fornuis staan. Hij aan de piano, ik aan de partituur. Royale Dujardin verzorgt vandaag cateringevenementen op verschillende schaal : van kleine privé diners tot grootse evenementen, gemoedelijke feestjes tot protocollaire diners. Christelle Verhulst, welke opleidingen heeft u genoten en hoe verliep uw loopbaan tot nu toe ? Nadat ik in 1997 mijn diploma als Licentiate Rechten aan de VUB behaalde, ging ik nog even door met mijn studies en behaalde ik een paar jaar later een Master diploma in fiscaliteit. Deze materie lag van zelfsprekend aan de basis van mijn verdere carrière. In dit kader was ik eerst werkzaam bij Loyens & Volkmars, een advocatenkantoor en vervolgens bij KMPG en Deloitte. In 2007, besliste ik om het roer volledig om te gooien en van start te gaan bij het familiebedrijf van mijn echtgenoot. Naast mijn functie als gedelegeerd bestuurder binnen Royale Dujardin NV, begeleid ik sinds september 2013 KMO’s, die net zoals ons bedrijf, na een grote expansie, in het implementeren van een evenwichtig beleid op verschillende niveaus binnen het bedrijf. Wat is uw huidige functie? Als gedelegeerd bestuurder binnen Royale Dujardin ben ik verantwoordelijk voor het dagdagelijkse beheer, in het bijzonder het financieel beleid alsook het personeelsbeleid. Mijn echtgenoot is verantwoordelijk voor de productie en de klantenrelaties. In 2007 ben ik van start gegaan met het opmaken van een balans van de kwaliteiten van het bedrijf alsook de werkpunten. Mijn streefdoel was om na een paar jaar een sterk team uit te bouwen die, in combinatie met de nodige investeringen in materiaal, logistieke ondersteuning, enz… de verschillende taken op een efficiënte, kwaliteitsvolle manier zou kunnen uitoefenen. Voor een uit de voegen gebarsten familiebedrijf was dit een heuse opdracht. Zoals voor veel bedrijven is het implementeren van veranderingen steeds een uitdaging. Een open en transparante communicatie vormt de sleutel tot ons succes. Hoe leidt u uw bedrijf ? Ik beschouw mezelf als een schakel tussen mijn bedrijf en onze klanten / leveranciers waarbij ik onze medewerkers ondersteun in de uitoefening van hun taken. Het succes van een bedrijf is niet het resultaat van één individu, maar van de samenwerking die er ontstaat tussen verschillende personen. Het benutten en valoriseren van de kwaliteiten van eenieder binnen het bedrijf leidt tot het succes en expansie van het bedrijf. Welke goede raad wilt u kwijt als vrouwelijke bedrijfsleider ? Ik geloof in diversiteit. Het succes van een bedrijf ligt o.a. in een evenwichtig samengesteld team bestaande uit verschillende profielen waarbij ieder zijn kwaliteiten heeft, die samen tot een groter geheel leiden. Een evenwichtig samengesteld team draagt zonder twijfel bij aan het succes van een bedrijf. De aanwezigheid van zowel mannen als vrouwen in ons bedrijf past dus ook in deze filosofie. Ons bedrijf, waar een deel van de taken toch wel zeer fysiek zijn en dus niet steeds voor vrouwen zijn weggelegd, zou toch niet het succes kennen die we mogen beleven mochten er geen vrouwen aanwezig zijn. Denken in functie van diversiteit is voor mij een dagdagelijkse gewoonte geworden. Ik hoop andere bedrijfsleiders hiertoe te kunnen inspireren. Wanneer we naar oplossingen zoeken voor een betere balans tussen het privéleven en het beroepsleven, dan doen we dit niet op basis van de behoeften van vrouwen / mannen, maar vanuit de behoeften van onze medewerkers. In onze huidige samenleving is het klassieke rollenpatroon grotendeels doorbroken. Ik heb in mijn bedrijf mannen die net zoveel behoefte hebben om tijd vrij te maken voor de kinderen als vrouwen. De verleiding is groot om te denken dat vrouwelijke bedrijfsleiders die vraag net iets sneller opentrekken naar ‘alle’ medewerkers, maar dan denken we opnieuw in clichés.

Ik gebruik WinBooks Welk WinBooks software gebruikt U? Royale Dujardin werkt met WinBooks Accounting via Terminal Server, met de modules Sepa overschrijvingen-Coda bestanden-facturatie. Wat zijn de troeven van die software? Het systeem is gebruiksvriendelijk naar opzoekingen van verschillende verrichtingen toe en geeft een overzichtelijk beeld van de verschillenden handelingen. Het is bovendien zeer tijdsefficiënt en toegankelijk voor onze externe boekhouder. De software is makkelijk te gebruiken door verschillende gebruikers, elk voorzien van eigen rechten.

3

www.winbooks.be


VROUWEN DIE HUN STEMPEL HEBBEN GEDRUKT OP 2013 Malala Yousafzai, het symbool.

Deze jonge Pakistaanse voorvechtster van vrouwenrechten werd op 12 juli 1997 in Mingora geboren. Ze is amper vijftien, maar is ongetwijfeld één van de grootste aandachttrekkers van 2013. Ze is reeds actief sinds 2009, toen ze naam kreeg door haar getuigenis ‘Dagboek van een Pakistaanse scholier’. Vorig jaar haalde ze het spreekgestoelte van de VN. Op 12 juli 2013 sprak de adolescente er over de toegang tot onderwijs voor meisjes. Ze kreeg een staande ovatie en haar toespraak werd razendsnel een hit op internet. De Pakistaanse biedt weerstand tegen de taliban en werd het moedigste meisje wereldwijd, icoon van de strijd voor onderwijs en tegen obscurantisme. Zij was favoriete voor de Nobelprijs voor de Vrede en won de Internationale Vredesprijs voor Kinderen van de Nederlandse stichting KidsRights, de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement, … 2013 juichte Malala toe en ze is niet van plan om haar strijd te staken.

Mathilde, zevende koningin der Belgen.

Na de troonsafstand van haar schoonvader op 21 juli 2013 werd Mathilde de nieuwe koningin der Belgen. Het volk draagt haar nauw aan het hart voor haar humanitaire inzet en haar elegantie. Op 4 december 1999 huwde ze met prins Filip. Ze is de dochter van graaf d’Udekem d’Acoz en heeft een diploma als logopediste en licentiate in de psychologie. Vandaag is ze de charmante troefkaart van de monarchie. De troonsbestijging van de koning en koningin was aanleiding voor de naamsverandering van het Prinses Mathildefonds tot Koningin Mathildefonds. Dat fonds heeft onderwijs en de kwetsbaarheid van kinderen en jongeren als actiethema’s.

Angela Merkel: een beetje, veel, vol passie! Angela Merkel wordt al enkele jaren

beschouwd als de machtigste vrouw ter wereld. Ze begon op 23 september 2013 haar derde termijn als Duitse bondskanselier. Ze wordt opgehemeld door haar eigen vaderland, maar krijgt ook vaak kritiek voor haar gebrek aan charisma. Van opleiding is ze fysicus. Ze is de eerste vrouw ooit aan het hoofd van de Duitse regering en de eerste vrouw na Margaret Thatcher die een groot Europees land bestuurt. Dankzij Angela Merkels beleid kwam haar land zijn grootste naoorlogse financiële crisis zonder ongelukken te boven. Bovendien deed ze het aantal werklozen fors dalen. Ze is nu meer dan zeven jaar aan de macht, maar niets lijkt de populariteit van de nieuwe ‘koningin’ van Duitsland te bedreigen.

Maggie De Block behaalt topscore. Sinds enkele maanden is Staatssecretaris voor Asiel

en Migratie Maggie De Block de lieveling van de Belgische media. Ze is ook de enige vrouw in de top twintig van Vlaamse en Waalse politici samen. Hoewel ze aanvankelijk bakken kritiek over zich heen kreeg – vooral voor haar gebrek aan ervaring – klom ze pijlsnel in de gunst van media en publiek. Dokter Maggie De Block maakte van pragmatisme haar breekijzer. Ze voert een volkomen transparant beleid en laat zich niet van haar stuk brengen door critici die vaak ongedurig worden van zoveel standvastigheid. Natuurlijk staat niet iedereen achter Maggie De Block, maar ze zal vast een belangrijke rol spelen bij de verkiezingen van 25 mei 2014.

Dominique Leroy, vrouw met talent. Sinds eind 2013 stond Dominique Leroy bovenaan de

lijst van kandidaten om Didier Bellens te vervangen als CEO van Belgacom. Het was dan ook geen verrassing toen ze begin januari de post van gedelegeerd bestuurder van Belgacom kreeg voor een mandaat van zes jaar. Sinds 1 juni 2012 had ze er de functie van Executive Vice President van de Consumer Business Unit van Belgacom. Ze ging in oktober 2011 bij Belgacom aan de slag als Vice President Sales voor dezelfde afdeling. Ze haalde haar diploma bedrijfseconomie aan de Solvay Business School en werkte 24 jaar voor voedingsbedrijf Unilever. Ze was hier Managing Director van Unilever Benelux en tevens lid van het Directiecomité.

Get a life. Get WinBooks.

4


DE KRONIEK VAN AMID FALJAOUI

2014

VOORZICHTIGE RELANCE MET INFLATIEGEVAAR

Januari is de maand waarin je het voorbije jaar op de weegschaal legt en goede voornemens maakt. Het is duidelijk dat de Europese beurzen het jaar 2013 met trompetgeschal afsloten. De Europese aandelen kenden een prachtig jaar. De interestvoeten in Zuid-Europa staan uitzonderlijk laag, zoals bijvoorbeeld in Italië. Deze regering kon er begin januari een lening afsluiten tegen de laagste interestvoet sinds oktober 2010! Wat betekent dit? Heel eenvoudig: de beurzen hebben het vertrouwen teruggevonden en anticiperen op het einde van de crisis. Dit is uitstekend nieuws, ook al blijft voorzichtigheid de moeder van de porseleinwinkel! De Japanse spaarders zijn dan weer helemaal niet voorzichtig meer. Ze zijn letterlijk in de wolken. De beurs van Tokio noteert jaarresultaten die 56 percent klommen – één van de puikste beursprestaties wereldwijd. Dat hebben we in de voorbije 40 jaar niet meer meegemaakt! Groeilanden krimpen Maar 2013 kende ook een aantal negatieve verrassingen. De grootste komt uit Turkije dat tot voor kort de faam had een economisch stabiel en interessant land te zijn. Vandaag gaat het gebukt onder een politieke crisis. Aan de basis liggen verdenkingen van corruptie bij een groot deel van de regeringsleden. Die politieke crisis veroorzaakt natuurlijk ook belangrijke economische schade. De corruptieschandalen wegen op het werk van de Turkse eerste minister Erdogan en deden de Turkse munt instorten. Hij staat vandaag op het laagste niveau ooit tegenover

de dollar. De interestvoeten die het land moet betalen, schoten pijlsnel de hoogte in en schommelen nu rond 10 procent. Dit heeft heel kwalijke gevolgen voor een land als Turkije dat enorm afhankelijk is van buitenlands kapitaal. Conclusie: de financiële wurggreep is niet meer veraf. In elk geval maken de mislukkingen van een aantal groeilanden de investeerders duidelijk dat de modelleerlingen van gisteren niet zonder zwakke kantjes zijn. Dodelijk gevaar Het oude Europa houdt goed stand, en dat ondanks zijn reële of ingebeelde fouten. Inderdaad, niet weinig Europeanen blijven rotsvast geloven dat de eenheidsmunt aan de basis ligt van al hun problemen, bijvoorbeeld omdat devaluatie onmogelijk is. Andere landen denken precies het tegenovergestelde. Ze geloven niet alleen in de Europese munt, ze willen deze ook invoeren. Dat is het geval met Letland, sinds januari 2014 het achttiende Europese land dat de eenheidsmunt invoert. Een mooi teken van het vertrouwen dat begin januari 2014 overheerst. En daar moeten we blij om zijn. Wil dat ook zeggen dat we nergens bang moeten voor zijn en dat het ergste achter ons ligt? Neen. En daarvoor zijn verschillende redenen. De belangrijkste? Het risico op … deflatie. Neem nu Ierland. Dat land leende op 7 januari op de obligatiemarkt 3,75 miljard euro voor een periode van 10 jaar tegen een interest van 3,54% - dat is dus een reële interestvoet (nominale rente min inflatie) van meer dan 3%! Ter vergelijking: Duitsland leent vandaag tegen een reële interestvoet van iets meer dan nul procent bij een inflatie van 1,3%. Het is dus inderdaad zo dat de rente daalt voor de Zuid-Europese landen en voor landen zoals Ierland. Maar als tegelijk de inflatie fors daalt, dan blijven de reële kosten gelijk, of liggen ze zelfs hoger. Dat houdt een gevaar in voor de openbare financiën – daarvoor is inflatie beter dan deflatie omdat de terugbetalingslast dan automatisch daalt. Die regel geldt zeker als de economische herleving zwak blijft (1% voor de eurozone in 2014) en de werkloosheid hoog scoort (gemiddeld 12% in de eurozone met pieken van 26%, zoals in Spanje). Dat is een gevaarlijke cocktail.

Amid Faljaoui Directeur bij Trends Magazine Directeur Money Talk

5


Jeugd verarmt Er is nog een gevaar dat onze democratische landen bedreigt: de verarming van de jongste leeftijdsgroep. We mogen niet vergeten dat de kloof die tussen rijk en arm gaapt, ook een generatiekloof is. Zijn wij er zo zeker van dat de jeugd de drie schulden wil aanvaarden die onze generatie op hun rug legt? Mogen we geloven dat ze onze openbare schuld, de pensioenlasten en de klimaatschuld

zonder protest op zich nemen? De groep experts die in januari 2014 in Davos bijeen kwam, twijfelt er sterk aan. Dat hebben ze ook zo gezegd aan de machthebbers van deze planeet. Eind 2013 telden we wereldwijd 202 miljoen werklozen. Dat is een tijdbom die we met jobcreatie moeten ontmijnen. Maar hoe pakken we dat aan als innovatie en de digitale tsunami tewerkstelling vernietigen? Het is een ingewikkeld probleem waarover vooral de westerse leiders zich moeten buigen.

2013 WINBOOKS HEEFT DE WIND IN DE ZEILEN EEN NIEUWE AWARD!

De Awards 2013 van het Forum For The Future werden eind december uitgereikt. WinBooks kreeg de award voor de beste boekhoudoplossing met zijn Accounting-software. Elk jaar stemmen de beroepscijferaars voor twaalf categorieën van producten/diensten om een ‘Fit For The Future’ Award toe te kennen. Die prijzen belonen de producten of diensten die het beste inpikken op de evolutie van het boekhoudberoep. Ook deze keer maakte WinBooks het verschil ten opzichte van zijn concurrenten: het sleepte de award met zijn boekhoudsoftware ‘Accounting’ in de wacht.

STEEDS UITDRUKKELIJKER AANWEZIG OP FFF

Eind 2013 zette WinBooks nogmaals zijn aanwezigheid op het Forum For The Future in de kijker. In december 2013 vierde het FFF zijn vijfde verjaardag. Een topevenement met als doel: de aandacht vragen voor het essentiële aandeel van de beroepscijferaars in het economische leven. Op de nieuwe WinBooks-stand kon iedereen kennis maken met de vele nieuwigheden van 2013. WinBooks pakte op de beurs ook uit met een lezing over «De laatste technologieën om de klant dichter bij zijn fiduciaire te brengen.»

WINBOOKS IN DE KIJKER

2013 was ook het jaar van de globale facelift van het imago en de communicatie bij WinBooks … - nieuwe logo’s en nieuwe kleuren voor de vijf gamma’s van het merk – voor meer duidelijkheid, - een totaal nieuwe, dynamische en evolutieve website, - sterkere aanwezigheid op de sociale netwerken, - de modernisering van News@WinBooks, met nog technisch accuratere bijdragen en gevarieerde onderwerpen – om een steeds groter publiek te bereiken.

GET A LIFE. GET WINBOOKS.

6


Als specialist in boekhouding- en beheersoftware heeft WinBooks zich een unieke knowhow eigen gemaakt. Met een stevige reputatie bij fiduciaires, zelfstandigen en KMO’s. Professionele jury’s zijn vol lof over onze oplossingen. Tienduizenden overtuigde gebruikers werken er elke dag mee.

Een volledig gamma. Laat u verrassen ! Accounting

Een breed gamma van betrouwbare en personaliseerbare oplossingen voor uw boekhouding.

Logistics

Een reeks commerciële oplossingen die u afstemt op uw noden.

Virtual Invoice

De software voor papiervrije facturatie: manueel coderen? Dat is verleden tijd.

WinBooks on Web

De WinBooks-software, met al de voordelen van cloud computing.

WinBooks Mobile

Geniet overal en op elke moment van een klare en nauwkeurige kijk op uw boekhouding.

News@winbooks 21 nl print  
News@winbooks 21 nl print